P. 1
Isi

Isi

|Views: 4,336|Likes:
Published by Nasrul Rujhan

More info:

Published by: Nasrul Rujhan on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

Menurut Abdul Rahim (2000), papan tulis merupakan bahan bantu

mengajar yang termurah dan paling meluas digunakan. Kemahiran

menggunakan papan tulis ini memerlukan kecekapan guru

merancang tulisan, nota dan gambar yang sesuai (Ahmad Tarmizi,

2009). Menurut Bryan (2007), penggunaan papan tulis melibatkan

teknik khusus yang dipelajari serta memerlukan latihan yang

banyak. Sebuah papan tulis pasti terdapat di dalam setiap bilik

darjah. Walaupun dianggap mudah untuk digunakan, namun ada

juga guru-guru tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin

untuk menghasilkan kesan yang berkesan.

Menurut Ahmad Tarmizi (2009), komponen-komponen

kemahiran menggunakan papan tulis adalah seperti berikut:

Perubahan
bentuk lisan
murid.

Dalam aktiviti pengajaran guru,
berlakunya cara interaksi yang
pelbagai dari murid seperti menyoal
dan menjawab, bertukar pendapat dari
bahan yang dibaca, dan berbincang
berdasarkan masalah.

Perubahan
bentuk
fizikal murid.

Bentuk fizikal melibatkan perubahan
perbuatan yang dilakukan oleh murid.
Contohnya, setelah melukis, murid
akan menulis, aktiviti yang melibatkan
perbuatan duduk dan berdiri dan
sebagainya.

Kejelasan

Saiz tulisan yang besar, sesuai dan jelas.
Tulisan yang kemas dan tepat.
Gambarajah jelas dan ringkas.

19

Menurut Abdul Rahim (2000), antara langkah-langkah penting yang

harus diberi perhatian ketika menggunakan papan tulis adalah seperti

berikut:

Penonjolan atau
penekanan

Penggunaan warna yang menarik
dan sesuai.

Penggunaan warna yang menawan.

Susunan

Teknik
persembahan

Penggunaan ruang untuk rajah dan
tulisan.

Susunan jelas dilihat seluruh kelas.
Disusun dengan sistematik.

Membentuk konsep yang jelas dan
tepat.

Memudahkan konsep yang kabur dan
susah.

Penglibatan murid dalam aktiviti
pembelajaran.

Menggunakannya pada masa yang
sesuai.

20

Sebelum memulakan pengajaran, pastikan papan tulis telah dibersihkan
terlebih dahulu. Catatan-catatan daripada pelajaran yang sebelumnya

perlu dibersihkan. Sekiranya guru telah mengajar tanpa membersihkan

papan tulis, tumpuan murid akan terganggu. Mereka akan memikirkan

atau mengingat lagi pelajaran yang tercatat di papan tulis.

Pastikan tulisan guru besar dan jelas. Murid yang duduk di bahagian
belakang kelas seharusnya dapat melihat dan membaca tulisan guru.

Murid yang lemah dari segi penglihatan hendaklah duduk di bahagian

hadapan kelas.

Kebanyakan papan tulis di dalam bilik darjah adalah dari segi yang
panjang. Bagi memastikan penggunaannya lebih berkesan dan teratur,

papan tulis tersebut eloklah dibahagikan kepada dua atau tiga bahagian

dengan membuat garisan sempadan.

Untuk isi-isi penting (perlu disalin)

Untuk catatan / lakaran
(boleh dipadam)

Rajah 2.5: Penggunaan Papan Tulis

21

Bahagian di tepi kiri dan bahagian
tengah digunakan untuk menulis isi-
isi pelajaran penting yang mungkin
perlu disalin oleh murid-murid.

Bahagian di sebelah kanan pula
digunakan untuk menulis perkataan
atau pengiraan atau membuat
lakaran dan sebagainya, yang akan
dipadam setelah tidak diperlukan.

Jawapan-jawapan atau kenyataan daripada murid-murid juga perlu ditulis
di papan tulis. Mereka juga boleh disuruh menulis sendiri jawapan

mereka di papan tulis. Dengan cara ini, murid-murid akan terlibat aktif

dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Selain menggunakan kapur berwarna putih, kapur-kapur berwarna juga
perlu digunakan. Hal ini digunakan kerana untuk menegaskan kenyataan

atau perkara. Kapaur pelbagai warna juga boleh digunakan untuk

membuat lukisan atau rajah.

Perkara penting yang perlu dielakkan guru ialah kebiasaan bercakap
ketika menulis di papan tulis. Suara guru tidak akan jelas didengar.

Sekiranya terdapat perkara penting yang inigin dijelaskan atau

diterangkan, guru hendaklah berhenti menulis dan berhadapan dengan

kelas. Gunakan kayu pembaris yang panjang apabila menunjuk sesuatu

yang tertera di papan tulis.

22

Menurut Bryan (2007), perkara-perkara berikut perlu diberi

perhatian semasa menggunakan papan tulis:

Elakkan daripada mengambil masa yang terlalu lama untuk menulis atau
melukis sesebuah rajah di papan tulis. Sesebuah rajah lebih baik dilukis

dalam bentuk carta atau menggunakan papan gulung. Tetapi, ada

kalanya guru perlu melukis di papan tulis di hadapan murid-murid supaya

mereka dapat melihat perkembangan rajah yang dilukis itu.

Guru perlu memeriksa semula sesuatu yang telah ditulis untuk
memastikan tidak ada kesalahan fakta atau ejaan.

Melukis
garisan lurus

Garisan di papan tulis dapat meningkatkan mutu
penyampaian guru.

Kapur warna-
warni

Gunakan kapur warna-warni bagi menandai perkara
penting, membuat garisan di bawah ayat-ayat khusus

dan membahagikan papan tulis kepada beberapa

bahagian apabila diperlukan.

Membahagi
ruang papan
tulis

Bahagikan papan tulis pada dua bahagian dengan
melukis satu garisan tegak.

Gunakan satu bahagian untuk idea umum dan contoh
yang yang dipadamkan kemudian diganti dengan

perkara lain sepanjang masa pelajaran.

Ruang yang kedua digunakan bagi mengembangkan
idea utama daan juga ringkasan pelajaran.

23

2.6 Kemahiran Pelaksanaan Penutup Pengajaran dan

Pembelajaran

Menurut Mok (1993), komponen terakhir dalam sebuah pengajaran

dan pembelajaran ialah kemahiran penutup. Kebiasaannya, aktiviti-

Penunjuk

Boleh gunakan pembaris ataupun kertas yang
digulung panjang bagi menunjukkan idea khusus

yang tertulis di atas papan tulis.

Jangan gunakan jari sebagai penunjuk. Sentuhan jari
dapat meninggalkan kesan, bahkan juga

mengotorkan jari.

Jelas dilihat

Jangan berdiri di hadapan papan tulis.
Pastikan semua murid dapat melihat papan tulis.
Sebaik-baiknya berdiri jauh sedikit di tepi papan tulis
dan gunakan penunjuk.

Jelas
didengar

Elakkan daripada membuat penerangan semasa
menulis pada papan tulis.

Perkara yang harus diamalkan adalah berhenti
menulis, atau selepas menulis, pusing dan tumpukan

pandangan kepada murid, kemudian barulah

memberi penerangan untuk memastikan murid

mendengar bicara guru.

Penyelengaraan

Mendapatkan cat khas bagi papan hitam dan baiki
permukaan papan hitam yang sudah lama digunakan

dan lusuh sehingga murid sukar membaca dan

memahami tulisan atau rajah yang disediakan guru.

24

aktiviti yang dijalankan dalam bahagian penutup ini adalah seperti

aktiviti membuat rumusan, pengukuhan, dan penilaian.

Justeru, guru boleh menggunakan bahagian ini untuk

membantu murid-murid mengukuhkan konsep atau kemahiran

yang baru sahaja dipelajari dengan merumuskan semua isi penting

atau memberikan aktiviti susulan kepada mereka. Selain itu, guru

juga boleh menggunakan kemahiran penutup ini untuk menilai

pencapaian objektif serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran

yang telah dilaksanakan (Abdul Rahim, 2000). Dengan itu, guru

boleh membuat penambahbaikan terhadap pengajaran yang

berikutnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->