ABSTRAK

Latihan industri dapat memberikan pendedahan kepada pelajar untuk memperolehi pengalaman suasana pekerjaan sebenar yang berkaitan dengan bidang kewangan serta dapat membentuk sikap positif dan bersedia terhadap alam pekerjaan. Pelajar juga dapat membina dan meningkatkan kemahiran professional dan pengetahuan yang berkait rapat dengan keperluan gunatenaga dan industri pada masa kini serta pelajar dapat mengetahui cara-cara aliran kewangan dalam sesebuah syarikat. Oleh itu, pelajar dapat membuat analisa kewangan apabila bekerja di syarikat lain pada suatu hari nanti.

Penghasilan laporan latihan industri ini dibuat berdasarkan fakta dan pengalaman yang dilalui semasa menjalani latihan industri ini serta semangat kerjasama dan penerangan serta tujuk ajar daripada kakitangan di sini. Selain itu, merujuk fail-fail kewangan syarikat juga dapat membantu untuk penghasilan laporan ini

Semasa menjalani latihan industri di Menara Teknik ini, saya telah diberi peluang oleh pihak pengurusan Menara Teknik untuk membantu dalam kerja-kerja membuka akaun pada setiap bulan, untuk membuat akaun haruslah berpandukan penyata bank. Selain itu, saya diberi tunjuk ajar bagaimana untuk membuat invois.

1

1.1 LATAR BELAKANG SYARIKAT

Menara Teknik mula beroperasi pada 25 Mac 1997. Syarikat ini mempunyai pengkhususan dalam perkhidmatan perundingan kejuruteraan Elektrik dan Mekanikal. Syarikat ini mempunyai dua cawangan iaitu kejuruteraan mekanikal yang beroperasi di Seremban

manakala cawangan elektrik beroperasi di Melaka. Kedua-dua prinsipal Menara Teknik merupakan seorang jurutera professional dan mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang ini serta memenuhi piawaian JKR, keperluan pihak berkuasa tempatan serta undang -undang bangunan. Pengarah-pengarah dari Menara Teknik merupakan bekas-bekas Jurutera dari Jabatan Kerja Raya Elektrik dan Mekanikal (JKR). Mereka juga proaktif dan membenarkan perkhidmatan kerajaan untuk menyertai dalam persekutuan banggunan. Menara Teknik lebih berminat dalam rekaan ataupun lakaran, implementasi, penyeliaan dan pentauliahan dalam infrastruktur projek untuk elektrik dan komunikasi serta perkhidmatan bangunan. Mereka berhubung dengan pelanggan, jurutera-jurutera konsultan, arkitek-arkitek, kerajaan dan pihak berkuasa.

Antara perkhidmatan yang ditawarkan di sini adalah merekabentuk, implementasi, penyeliaan dan pentauliahan dalam infrastruktur projek untuk kerja-kerja elektrikal, mekanikal dan telekomunikasi. Selain itu, Menara Teknik menawarkan servis untuk rekaan atau lakaran. Perkhidmatan yang lain adalah penentuan spesifikasi, menyediakan lukisan untuk projek,

menyediakan dokumen-dokumen tender serta tender projek, pengurusan dan penyeliaan projek, pemeriksaan dan pengujian projek serta menyelia kontraktor melakukan pengujian di tapak projek dan pengurusan projek secara keseluruhan.

2

1.2 CARTA ORGANISASI MENARA TEKNIK

MENARA TEKNIK
PRINSIPAL (ELEKTRIK) Ir. SH. JA‟AFAR B. SH. ISMAIL

JURUTERA KANAN Umar Bin Sirun

JURUTERA Effendy Bin Muhamad

PENTADBIRAN & KEWANGAN 1 Sh. Firhan Bin Sh. Zakaria

PENYELIA KANAN Zakaria Bin Putih

PEMBANTU TEKNIK Hairul Faiz Bin Wahat

PENTADBIRAN & KEWANGAN 2 Nor Azdhar Bin Mat Johan

JURUTEKNIK Helmi Hakim Bin Leman

JURUTERA Mohd Najib Bin Mohd Yusof

PEMBANTU KHAS Shahira Akmal Bte Md Taha

PEMBANTU JURUTERA Mohd Ramzi Bin Mohd Sari

JURUTERA Muhammad Nursham Bin Sapee

3

Perunding dan Pengurusan Kontrak i. Sdn. Bhd. perbaikan. Beliau dilahirkan pada 12 September 1962. pengukuran.S. mekanikal dan elektrik servis untuk pembangunan Kolej Islam Melaka dan projek lain yang dijalankan oleh syarikat. seni bina. melaksanakan dan memberikan servis perundingan kejuruteraan bahagian elektrik dan menyediakan khidmat nasihat untuk kerja-kerja kejuruteraan. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang elektrikal dan telah bekerja dalam sektor swata dan sektor kerajaan. kawalan kerja. „Menyelia & Menyelenggara‟ a)  Skop Kerja Bertanggungjawab dalam mengurus perancangan bandar.Menara Teknik diterajui oleh Ir Sh. Merekabentuk. operasi dan mengurus kerja-kerja elektrik.A dan telah mendapat kelulusan iktisas dari Lembaga Jurutera Malaysia sebagai Jurutera Profesional Berdaftar. Pengkhususan : Perancangan. Ja‟afar Bin Sh. pembangunan. Antara pengalaman bekerja beliau ialah : a) 1 Jun 2000-2009 Jawatan Organisasi Pengkhususan : Rakan Kongsi (Elektrik) : Menara Teknik : Kejuruteraan Elektrik.   Skop Kerja Menjalankan. Carbondale. b) 1 Januari 1997-31 Mei 2000 Jawatan Organisasi : Pengurus Projek : ICM Industries Corp. awam&struktur. in Engineering (Hons)‟ pada Mei 1985 dari Universiti Southern Illinois. Ismail sebagai pengarah syarikat. Beliau telah menamatkan pelajaran dalam bidang „B. penyelenggaraan. Mengambil bahagian atau membantu dalam pembinaan. 4 .Sc. U.

merekabentuk. Malaysia (Cawangan Kerja Tentera. i) Skop Kerja  Bertanggungjawab untuk merekabentuk. Malaysia (Cawangan Melaka) Pengkhususan : Perancangan. i) Skop Kerja  Bertanggungjawab dalam merekabentuk. menyelenggara dan mengurus fungsi khas dalam servis pemasangan elektrik dan dipercayai oleh JKR Melaka. Cawangan Melaka) Pengkhususan : Merekabentuk. 5 .31 Disember 1996 Jawatan Organisasi : Penolong Pengarah (Elektrik) : Jabatan Kerja Raya. menyelia & menyelenggara. d) 1 Januari 1990 -16 Januari 1994 Jawatan Organisasi : Jurutera Elektrik : Jabatan Kerja Raya. menyelia dan menyelanggara kerja-kerja pemasangan elektrik di bawah kuasa kehakiman dan JKR Melaka. penyeliaan. penyelenggaraan & pengurusan fungsi khas.c) 17 Januari 1994 . Juga mengandungi semua persatuan dan pembangunan kerajaan negeri dalam pemasangan lampu jalan dan kerja-kerja infrastruktur.

perkhidmatan adalah berdasarkan kepada kehendak pelanggan (klien) dan ianya tidak hanya terbatas dengan perkara di bawah ini sahaja. i) Skop Kerja  Bertanggungjawab dalam merekabentuk dan menyelia pemasangan elektrik bagi projek-projek di bawah kementerian kediaman. b. Kuala Lumpur) Pengkhususan : Merekabentuk dan menyelia.3 BIDANG KERJA PERUNDING M&E. Di dalam melaksanakan sesebuah projek. perkara-perkara yang terlibat dalam kerja-kerja penyelenggaraan bangunan bagi perunding M&E ialah: i. Mencari tender baru dan tawaran tender. Kebiasaannya.e) 1 April 1985 . Butir-butir rekabentuk dan pelan.31 Disember 1989 Jawatan Organisasi : Jurutera Elektrik : Jabatan Kerja Raya Malaysia (HQ Bahagian Elektrik. 6 . Namun demikian. Di bawah merupakan skop-skop perkhidmatan yang ditawarkan oleh Menara Teknik. 1. d. penyelenggaraan bangunan mengikut system / perkhidmatan elektrik dan mekanikal perlulah diambil kira. Penyusunan dokumen tawaran dan dokumen kontrak. Persiapan Projek a. c. Kos awal bagi taksiran dan rekabentuk.

Bantuan Bagi Kerja-Kerja Yang Dijalankan. Perlaksanaan Projek. pengawasan kos dan penyelengaraan. kerja-kerja kabel bekalan dan sistem CCTV. Bahagian Infrastruktur – Untuk bahagian infrastruktur. PA (Public Address) & AV (Audio Visual)-ELV System a) Electrical Services Bahagian Dalaman projek . pemasangan switch board.Di dalam skop kerja-kerja elektrikal (di dalam bangunan) ianya merangkumi lighting works. c. 7 . ianya melibatkan kerja-kerja pendawaian dan pemasangan lampu jalan (street lighting). lampu limpah (high mast). iv. Electrical Services. Telephone & IT Services. pendawaian. Jadual kerja. Tugas-tugas penyelenggaraan. a. lampu kawasan. sistem perlindungan kilat.ii. pemasangan power supply (s/s/o. Kerja-Kerja Elektrik: a. pembumian.switch socket outlet). a. b. Penyelenggaraan tapak bangunan dan pengurusn kontrak. b. electrical equipment dan segala kerja-kerja yang berkaitan dengan elektrikal. iii.

ii) AV System Sistem ini pula melibatkan kerja-kerja pendawaian & pemasangan AV seperti sistem projektor complete with LCD projektor. i) P. box apeaker. speaker point. JB30. Manakala untuk skop kerja IT ianya melibatkan pemasangan peralatan IT. screen motorize dan sebagainya. DP – distribution point. pemasangan telefon. 8 . equipment installation seperti speaker. telefon pit serta kerja-kerja talian bawah tanah (underground). risers ducts.b) Telephone & IT Services Bahagian Dalaman projek – Telephone services melibatkan kerja-kerja pendawaian kabel telefon. telephone & IT services melibatkan kerja-kerja Telekom mainhole. Key telephone system.A System Public Address (PA) ialah sistem penyiaran pengguna contohnya TV. SDF. ianya melibatkan kerja-kerja pendawaian. JC9. PA juga melibatkan sistem MATV (Multiple Access Televisyen). Bahagian Infrastruktur – Bagi bahagian infrastruktur pula. distribution box dan sebagainya. Di dalam skop ini. point IT. JC9C. volume control. c) PA (Public Address) & AV (Audio Visual)-ELV System. joint box. system open conference iaitu sistem yang biasa digunakan di dalam bilik mesyuarat.

Dalam sistem konvensional terdapat kontraktor utama dan sub-kontraktor yang akan dilantik selepas berjaya memenangi tender yang telah di sediakan oleh pihak perunding.2 KONVENSIONAL Di dalam sistem konvensional. Perlantikan dibuat sama ada secara terus atau melalui pemilik. PAKEJ 1.4 SKOP PERLAKSANAAN PROJEK 1. perunding akan dilantik oleh klien atau pemilik.1.4.1 INDUSTRI PEMBINAAN INDUSTRI PEMBINAAN KONVENSIONAL REKA & BINA Pembahagian untuk industri pembinaan. 9 . Kontraktor akan bekerja di bawah arahan perunding dan segala kerja-kerja yang akan dijalankan oleh pihak kontraktor perlulah mengikut spesifikasi yang telah dikeluarkan oleh pihak perunding.4.

4.3 PAKEJ Di dalam sistem pakej ianya sama dengan sistem konvensional. Sub-kontraktor akan dilantik sendiri oleh kontraktor utama dan perlantikan dibuat tanpa melalui proses-proses perebutan tender.4. Dalam sistem ini. manakala kontraktor utama ini akan melantik „team‟nya sendiri yang terdiri daripada pihak perunding serta sub-kontraktor. pihak klien akan melantik kontraktor utama. 1. 1. tender akan disediakan oleh klien. cuma terdapat sedikit perbezaan di mana sub-kontraktor tidak terlibat dalam sistem ini. 10 . Di sini.1.4 REKA DAN BINA Design & Build pula ialah “Reka dan Bina”.5 PROSES PERLAKSANAAN PROJEK PROJEK A KLIEN PERUNDING KONTRAKTOR UTAMA Carta alir untuk proses pelaksanaan projek.

Antara kelas-kelas kontraktor yang terlibat adalah seperti berikut : i.1. 1. Klien merupakan pihak empunya projek/ pembiaya projek ataupun dengan kata lain pemilik bagi sesuatu projek yang hendak dijalankan. struktur dan sebagainya. Kebiasaannya perunding teridri daripada beberapa pihak berkumpulan iaitu : a) Arkitek b) C&S (Civil&Structure) c) M&E (Mechanical&Electrical) d) QS (Quantity Surveyer) e) Perancang Bandar (Kategori Sampingan) f) Jurukur Tanah (Kategori Sampingan) 1.1 KLIEN Klien merupakan salah satu pihak yang terlibat di dalam industri pembinaan.2 PERUNDING Perunding pula merupakan salah satu pihak penting yang terlibat di dalam industri pembinaan dan mempunyai kerja-kerja yang berbeza antara satu sama lain.5. Kontraktor Kelas A – Melaksanakan projek bernilai RM 9 juta ke atas Kontraktor Kelas B .3 KONTRAKTOR Kontraktor pula ialah pihak yang menjalankan kerja-kerja pembinaan dalam menyiapkan sesuatu projek seperti membina bangunan.5.Melaksanakan projek bernilai RM 5 juta hingga RM 9 juta.5. ii. 11 .

1. Kontraktor Kelas C . iv.iii.Melaksanakan projek bernilai RM 1 juta hingga RM 3 juta. Kontraktor Kelas E . Kontraktor Kelas F .Melaksanakan projek bernilai RM 3 juta hingga RM 5 juta.Bill of Quantity (Jumlah Kuantiti) Dokumen Tender Persetujuan Kontrak Lukisan Kontrak Lukisan Pembinaan Lukisan Perubahan Lukisan Terpasang 12 . Kontraktor Kelas D .Melaksanakan projek bernilai RM 1 juta ke bawah.Melaksanakan projek bernilai RM 200 ribu ke bawah. v. vi.6 LANGKAH-LANGKAH PERLAKSANAAN PROJEK PROJEK A Cadangan Rekabentuk Anggaran Harga BQ .

Design ini penting kerana pihak klien akan membuat anggaran harga (estimate) bagi projek yang akan dilaksanakan. Lukisan ini yang akan diserahkan kepada klien. arkitek menyerahkan suatu lukisan kepada pihak perunding seterusnya setelah perunding itu membuat design untuk elektrikal & mekanikal . perunding perlu juga membuat design untuk mechnical parts seperti fire fighting systems. electrical parts melibatkan lampu kawasan. lampu. Selain daripada lighting installation. barulah ianya dihantar kepada kilen untuk dipersetujuinya. jenis kipas. langkah pertama yang harus dilakukan oleh pihak perunding ialah mencadangkan design kepada pihak klien. penanaman kabel bawah tanah.6. jenis switch socket outlet. Cadangan rekabentuk di sini bermaksud pihak perunding perlu menghasilkan suatu lukisan (lukisan mengenai bidang elektrik / mekanikal) kepada pihak klien.JC9. 13 . apakah kesesuaian lampu mengikut kawasan. untuk dipersetujui. Contohnya. terlebih dahulu diterima daripada arkitek. cold water plumbing system dan sebagainya. riser ducts dan sebagainya. heater point. berapa jumlah bilangan lampu untuk keseluruhan projek. Telephone systems pula seperti JC9C. Di dalam bahagian infrastruktur pula. telephone & IT systems seperti distribution point. Dengan kata lain.1 CADANGAN REKABENTUK Pada peringkat permulaan projek pembangunan.1. kabel bawah tanah dan sebagainya. jenis kabel. kipas pelawas yang akan digunakan. saiz kabel dan sebagainya. air-conditioner systems.

6.2.Menunjukkan ketidakcekapan kakitangan tersebut dan seterusnya jabatan atau kementerian itu. Dengan itu anggaran harga diperlukan pada peringkat awal kerja atau projek untuk pengetahuan semua pihak yang terlibat ( Juru Ukur Bahan. Kadaran harga untuk electrical parts akan dibuat untuk menentukan kos untuk kerjakerja electrical & mechanical.Peruntukan tidak mencukupi dan kerugian bagi syarikat atau pihak yang menjalankan kerja-kerja tersebut (b) Perbelanjaan yang tinggi ( Overdesign atau Overestimate ) .6. 1. Anggaran harga yang salah atau terlalu tinggi boleh menyebabkan :- (a) Projek tergendala dan seterusnya terhenti. jabatan pengguna dan sebagainya ) bagi penyedian peruntukan kerja-kerja atau projek tersebut. . Pegawai Penguasa (S. 14 .O.1 KEPENTINGAN MEMBUAT ANGGARAN Kepentingan membuat anggaran adalah untuk memastikan bahawa peruntukan yang akan diterima mencukupi sebelum kerja-kerja tersebut dijalankan.).1.2 ANGGARAN HARGA Kerja-kerja anggaran mengenai kadaran harga (estimate) dilakukan pada peringkat cadangan.

15 .„Bangunan Piawai‟ bagi sekolah-sekolah. Cth:. kerana harga yang mereka tawarkan tinggi dibandingkan dengan tawaran dari pihak lain maka tawaran mereka tidak diterima. Anggaran harga boleh dibahagikan kepada dua bahagian :a) Anggaran awal b) Anggaran akhir a) ANGGARAN AWAL Anggaran awal ini boleh dianggap sebagai anggaran kasar sahaja. iaitu selepas lukisanlukisan bangunan yang diterima dari pihak arkitek atau pegawai persediaan (Prelimentary As Tendered Detail Abstract (ATDA) bagi tujuan peruntukan ke pihak pengguna jabatan atau bangunan tersebut. Harga anggaran ini boleh dibuat dengan merujuk kepada harga dari projek-projek atau kerja-kerja yang telah dibuat terdahulu.Kerugian bagi pihak syarikat atau swasta. pejabat kerajaan. Bagi bangunan-bangunan ( Non-Standard ) anggaran awal boleh didapati atau dibuat dengan menyediakan lukisan ( Sketch ) rekabentuk elektrik dengan mengetahui jenis sistem pendawaian yang akan digunakan. bilangan dan jenis lampu-lampu. bilangan mata-mata kuasa ( suis soket alir keluar ) dan sebagainya. dan sebagainya dengan menambah ( Contingency Sum ) antara 10% hingga 20%.

1.6. maklumat projek dan borang kontrak yang masih kosong. Ini adalah untuk mendapatkan kontraktor utama yang terbaik dari segi harga tawarannya serta pengalaman yang luas bagi kontraktor itu sendiri. pada peringkat ini cara panggilan kerja telah diketahui. Kadar Harga disediakan dan diisikan oleh kontraktor dalam membuat sebutharga atau tawaran. BQ dibuat setelah keseluruhan anggaran dilakukan. Kemudiannya BQ ini akan disertakan bersama-sama dengan tender dokumen untuk diisi/dipenuhkan oleh kontraktor utama yang berminat untuk melobi projek yang akan dilaksanakan.3 JUMLAH KUANTITI/BQ-BILL OF QUANTITY ) Peringkat ketiga bagi sistem perlaksanaan projek adalah menyediakan Bill of Quantity (BQ). 16 . spesifikasi.4 DOKUMEN TENDER Dokumen tender dibuat untuk dijual kepada kontraktor yang ingin melobi harga untuk merebut sesuatu projek. Di dalam dokumen tender terdapat BQ.b) ANGGARAN AKHIR Anggaran ini adalah anggaran yang terakhir di mana anggaran dibuat ke atas sesuatu projek. Bagi anggaran untuk sebutharga atau tawaran harga tersebut hendaklah berpandukan kepada harga-harga terbaru barang pada masa itu merujuk dari harga barang dalam sebutharga atau tawaran yang baru (terbaru) dan juga harga dari pihak pembekal barang-barang tersebut. lukisan tender.6. Terdapat pelbagai cara untuk memanggil tender seperti: Tender secara rundingan – Rundingan akan dibuat secara terus antara klien dengan kontraktor di mana kontraktor berkenaan sepakat untuk melaksanakan projek berkenaan sehingga siap di bawah harga yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. 1.

BQ.6. Di dalam perjanjian ini satu dokumen kontrak disediakan. Antara maklumat di dalam contract document adalah contract drawing. Kemudiannya surat perlantikan akan dikeluarkan (Letter of Acceptance). pihak kontraktor juga perlulah berdaftar dengan Contruction Industrial Development Board (CIDB).  Tender secara iklan – cara ini dilakukan dengan mengiklankan tender di dalam akhbar tertentu seperti Utusan Malaysia dan Berita Harian. pihak kontraktor adalah terikat dengan segala perjanjian yang telah dipersetujui olehnya. Segala dokumen di dalam perjanjian ini perlu ditandatangani oleh kontraktor utama. 1. spesifikasi. Dengan adanya perjanjian kontrak ini. Untuk melaksanakan projek kerajaan pula. serta borang kontrak yang telah diisi/ ditandatangani oleh kontraktor. Ini adalah penting kerana ianya adalah bukti yang mana pihak kontraktor sedia menerima projek ini dan juga bersedia untuk menyiapkan projek berkenaan.5 DOKUMEN KONTRAK Dokumen Kontrak (Contract Document) merupakan suatu perjanjian oleh pihak kontraktor kepada pihak klien. Kebiasaannya tender yang diiklankan ini adalah tender untuk projek kerajaan. Pemilihan ini bergantung kepada 2 faktor seperti yang diterangkan di atas iaitu dari segi harga tawaran dan juga pengalaman pihak kontraktor tersebut. kontraktor perlu berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). Setelah perlantikan dibuat oleh klien (di bawah pengesyoran perunding) maka kontraktor yang layak dan terbaik sahaja akan dilantik. Namun demikian. 17 . Tender secara selektif – pemanggilan tender secara selektif ialah klien akan memilih kontraktor yang terbaik untuk melaksanakan projek berkenaan.

dengan ini lukisan 18 .7 LUKISAN KONTRAK Lukisan Kontrak merupakan lukisan yang terkandung di dalam perjanjian kontrak. 1.8 LUKISAN PEMBINAAN Lukisan Pembinaan merupakan lukisan yang akan diserahkan kepada kontraktor untuk dibuat rujukan untuk kerja-kerja pembinaan projek. Perubahan di sini bermaksud. kontrak itu hendaklah dibuat di atas nama kerajaan dan ditandatangani hanya oleh pegawai yang diberi kuasa di bawah Ordinan Kontrak Kerajaan. Segala lukisan di dalam lukisan kontrak ini perlu sama dengan maklumat yang ada di dalam Dokumen Kontrak. sekiranya terdapat penambahan ataupun pengurangan di dalam kerja-kerja binaan. Sebagainya contoh. Seperti yang dinyatakan di dalam peringkat cadangan rekabentuk. 1.6. maka lukisan perubahan akan dikeluarkan.6 MENANDATANGANI KONTRAK Jika didapati perlu atau lebih sesuai mengadakan suatu kontrak formal.1. pihak kontraktor ingin membuat penambahan untuk kerja-kerja binaan seperti membuat bilik tandas.6. 1. Di sini kontraktor akan mengikut segala spesifikasi-spesifikasi serta requirements yang terkandung di dalam lukisan pembinaan. kerja-kerja design untuk electrical parts akan dibuat kemudiannya akan diserahkan kepada kontraktor.9 LUKISAN PERUBAHAN Lukisan Perubahan merupakan lukisan perubahan daripada kontraktor.6.6.

Melaka. Menyiapkan. 1. ( INTAN ) Cadangan membina dan menyiapkan Hotel Seri Malaysia di Sebahagian Lot PT 12332. Lukisan perubahan ini akan diserahkan oleh kontraktor kepada pihak perunding untuk disahkan. Melaka. Kampus / Wilayah Selatan Johor. Membina.10 LUKISAN TERPASANG Peringkat terakhir untuk skop perlaksanaan projek adalah penghasilan lukisan terpasang oleh pihak kontraktor. Lukisan terpasang ini kemudiannya akan di serahkan kepada perunding dan juga klien.6. ( INTAN ) Projek Kompleks IPK Polis.perubahan akan dikeluarkan oleh kontraktor. 1. Bukit Katil . Melaka Tengah. menguji dan pengesahan Projek Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM) di Mukim Durian Tunggal. Namun kebiasaannya lukisan perubahan ini jarang dikeluarkan kerna pihak kontraktor akan mengikut segala kandungan di dalam lukisan pembinaan. Mukim Bukit Katil. 19 . Antara projek-projek tersebut adalah seperti berikut :     Cadangan Membina dan Menyiapkan pejabat / Akademik dan Pentadbiran Intan Kampus / Wilayah Selatan Johor. Daerah Alor Gajah. Lukisan terpasang merupakan lukisan untuk keseluruhan projek sepertimana yang telah siap dibangunkan oleh kontraktor. Cadangan Merekabentuk.11 PROJEK DIJALANKAN SYARIKAT Menara Teknik telah terlibat dalam kerja-kerja perkhidmatan perunding kejuruteraan elektrik dan mekanikal.6. Banyak projek yang telah dikendalikan dengan baik dan telah dibangunkan. ( IPK ) Cadangan Membina dan Menyiapkan pejabat / Akademik dan Pentadbiran Intan.

di Mukim Cheng . Melaka. Bandar Melaka Tengah .  Cadangan Merekabentuk. Daerah Melaka Tengah. Membina dan Menyiapkan Projek Sekolah Tanjung Minyak. Cadangan Membina Sebuah Kompleks 5 Tingkat Yang Mengandungi 3 Tingkat Ruang Perniagaan Dan 2 Tingkat Tempat Letak Kereta Dengan Tempat Letak Kereta Terbuka Diatas Lot 897 . KB V11 . (Tourist Mall). 20 .

21 . Setelah siap projek yang dilaksanakan sepatutnya syarikat perlulah segera membuat tuntutan pembayaran supaya syarikat mendapat untung. Ini masalah yang amat dikesali dan staf-staf syarikat perlulah mengambil iktibar. Syarikat Menara Teknik telah mendapat tender pada tahun 2010 dari luar negeri. setelah setahun projek siap baru hendak membuat tuntutan dan sukar untuk staf mencari bahan lampiran. Apabila jurutera telah menyiapkan dokumen tender sebanyak 5 set untuk dijualkan kepada kontraktor lain. Menjadi sukar membuat tuntutan apabila syarikat melambatkan membuat tuntutan. pihak JKR tidak dapat menerima dokumen tersebut dan syarikat tidak boleh menjual dokumen tersebut. Masalah syarikat yang ketiga adalah masalah dengan pihak JKR. antaranya adalah lambat membuat tuntutan pembayaran daripada kontraktor. Masalah syarikat yang kedua pula adalah melambatkan membuat tuntutan perjalanan kepada pihak Jabatan Kerja Raya (JKR). oleh itu jurutera-jurutera syarikat perlu menghadiri mesyuarat di luar negeri. Pihak JKR tidak dapat menerima dokumen tersebut kerana syarikat ingin menjual dokumen tersebut pada harga RM30. Syarikat terpaksa menanggung rugi dengan menyiapkan dokumen tender sebanyak 5 set itu.00. pihak kontraktor juga melambatkan pembayarannya.00 sahaja. pihak JKR telah menjual dokumen itu dengan sendiri pada harga yang lebih rendah iaitu dengan harga RM10. Dengan itu. Jurutera-jurutera syarikat boleh membuat tuntutan perjalanan kepada syarikat dan syarikat akan membuat tuntutan kepada pihak JKR. Tetapi ada juga masalah yang dihadapi oleh syarikat Menara Teknik. ini telah merugikan syarikat yang telah menyiapkan dokumen tersebut. Disebabkan lambat membuat tuntutan pembayaran.PENYATAAN MASALAH ORGANISASI Semasa saya menjalankan latihan industri di syarikat Menara Teknik saya telah banyak belajar tentang sistem kewangan di syarikat tersebut.

Setiap hari ada sahaja surat yang perlu dibuat oleh jurutera-jurutera syarikat dan perlu dihantar ke pejabat pos. Dengan tiadanya penghantar surat. ini menyusahkan jurutera-jurutera untuk menghantar surat. jurutera-jurutera terpaksa menghantar sendiri surat-surat yang telah dibuat.Masalah yang terakhir yang saya dapati semasa menjalani latihan industri di Menara Teknik adalah tiadanya penghantar surat. 22 .

selain dapat memberi semangat kepada pelajar untuk meneruskan pengajian mereka sehingga tamat dan memperolehi sijil atau diploma. antara objektif laporan latihan industri adalah seperti berikut: a. f. Dengan cara ini akan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman pelajar itu sendiri. e. Sebagai gambaran awal dan rujukan kepada pelajar yang akan menjalani latihan industri. pelajar akan lebih yakin dan mengetahui pesekitaran kerja yang sebenar. Ini dapat membantu pelajar untuk mempraktikan apa yang telah dipelajari di dalam bilik kuliah pada kehidupan yang sebenar. 23 . Memberi gambaran mengenai kegiatan gerak kerja yang dilakukan oleh pelatih dan seterusnya peranan jabatan atau firma tersebut. b. Sebagai buku untuk mengumpulkan semua laporan latihan industri semasa menjalani latihan industri. Menerangkan dengan lebih jelas kerja yang dibuat berdasarkan buku laporan harian pelatih. Pendedahan awal seperti menjalani latihan industri dapat memantapkan jati diri pelajar.OBJEKTIF LAPORAN Setelah menjalankan latihan industri ada beberapa objektif laporan latihan industri yang saya dapati. d. c. Setelah menjalani latihan industri. Mendedahkan kepada pelajar suasana pekerjaan yang sebenar sebelum mereka melangkah ke alam pekerjaan yang sebenarnya.

Bangunan yang kecil 3. Pengurusan yang komited dan yakin 3. 3. 1. Tanggapan kualiti perkhidmatan. 4. Staf-staf kurang motivasi 2. 2. Peluang besar dalam negeri cukup besar.ANALISIS SWOT Strengths (kekuatan) Weaknesses (kelemahan) 1. Kemudahan tempat yang baik. Syarikat tempatan. 3. mendapat sokongan kerajaan 2. Meningkatnya daya saing di antara syarikat-syarikat lain. 2. Mengaburkan tanggungjawab bagi tugas keseluruhan. Perubahan teknologi dan peraturan undang-undang 24 . 1. Syarikat terkenal diserata negari. Sumber kewangan yang kukuh. Modal tinggi akibat situasi ekonomi yang kurang menguntungkan. Opportunities (peluang) Threats (ancaman) 1.

Dengan bangunan yang kecil akan menyukarkan jurutera-jurutera syarikat untuk bergerak dan membuat kerja. apabila arkitek mengalami kekurangan modal ini menyukarkan syarikat untuk mendapat projek. JKR sering juga membantu Menara Teknik dalam mengendali projek. Staf-staf syarikat kurang motivasi. banyak arkitek-arkitek dalam negeri sudah mengenali Menara Teknik dan ini sungguh membanggakan syarikat. kadangkala jurutera-jurutera syarikat tidak mengetahui tugas yang mereka harus lakukan. peluang besar dalam negari cukup besar. Ancaman yang seterusnya adalah meningkatnya daya saing diantara syarikat-syarikat lain dan perubahan teknologi dan peraturan undang-undang. Menara Teknik mendapat sokongan kerajaan tempatan. Menara Teknik telah terkenal diserata negari. ada juga kelemahannya. Threats (ancaman) Ancaman yang dihadapi oleh Menara Teknik adalah modal tinggi akibat situasi ekonomi yang kurang menguntungkan. Di Menara Teknik ada kemudahan yang baik. semua kemudahan ada untuk memudahkan jurutera-jurutera syarikat untuk membuat kerja. Menara Teknik mempunyai pengurusan yang komited dan yakin. ini memberi peluang untuk mengembangkan lagi perkhidmatan syarikat. 25 . kadangkala staf-staf syarikat datang lambat ke pejabat dan tidak memakai pakaian yang sesuai ke pejabat. Antara kelemahan yang ada adalah bangunan Menara Teknik yang kecil. Semua jurutea-jurutera syarikat menjalankan tugas dengan baik dan mengikut kesemua peraturan syarikat.Strengths (kekuatan) Syarikat Menara Teknik mempunyai kekuatan seperti sumber kewangan yang kukuh. Weaknesses (kelemahan) Selain kekuatan yang ada di Menara Teknik. Mengaburkan tanggungjawab bagi tugas keseluruhan. dengan adanya projek-projek untuk dilakukan syarikat dapat sumber keuntungan. Opportunities (peluang) Peluang yang ada pada syarikat adalah.

Membentuk semula kemudahan dengan kerajaan tempatan dan bantuan. Bangunkan dan menyampaikan perkhidmatan khusus di satu asas yang dikehendaki. 1. 3. 4. Mengetahui kelebihan syarikat yang bersaing dan memberi motivasi yang lebih kapada staf syarikat. Opportunities (peluang) 1. 3. 1. Kemudahan baik. 2. Syarikat mendapat sokongan kerajaan tempatan. kewangan yang Weaknesses (kelemahan) 1. menguntungkan. Startegi WO Tingkatkan perkhidmatan dan melabur dalam sebuah rancangan pemasaran. 1. Meningkatkan teknologi untuk kesenangan staf membuat tugas yang diberi. 26 . Modal tinggi akibat situasi ekonomi yang kurang 2. 1. Strategi SO Membiayai sebuah pasukan petugas untuk potensi peluang identiti akibat perubahan dalam perundangan Latihan pekerja dalam teknik interaktif peningkatan kualiti. Staf-staf kurang motivasi 2. Sumber kukuh.Swot Matrik Strengths (kekuatan) 1. Pembayaran insentifinsentif kepada kakitangan berdasarkan prestasi. 2. Pengurusan yang komited dan yakin 3. 3. Bangunan yang kecil 2. Strategi WT Meningkatkan modal untuk menbangunkan bangunan yang lebih besar. 2. 2. Meningkatnya daya saing di antara syarikat-syarikat lain. Strategi ST Pemulihan kos perkhidmatan dengan bayaran perkhidmatan. Tanggapan kualiti perkhidmatan. Mengaburkan tanggungjawab bagi tugas keseluruhan. Syarikat terkenal diserata negari. tempat yang 3. 2. Peluang besar dalam negeri cukup besar. Threats (ancaman) 1. Perubahan teknologi dan peraturan undang-undang 3.

Cadangan ketiga adalah. Menara Teknik mengharapkan pelajar praktikal yang menghantar surat-surat yang dibuat. Ini menyusahkan jurutera-jurutera syarikat. 27 . syarikat utama di Melaka perlulah dibesarkan lagi. jika tiada pelajar praktikal di syarikat jurutera-jurutera itu sendiri yang perlu menghantarkan surat. Cadangan saya yang terakhir adalah. Cadangan yang kedua adalah. Walaupun Menara Teknik mempunyai cawangan di Seremban. dengan ini staf-staf dapat mengurangkan stress di pejabat. syarikat perlulah membuat jadual projek yang mereka perlu kendalikan kepada staf-staf supaya mereka tidak ketinggalan dengan projek yang dijalankan. Ini akan menarik minat arkitek-arkitek untuk memberi projek kepada Menara Teknik. membesarkan bangunan Menara Teknik supaya syarikat boleh menambah kakitangan syarikat. tidak semestinya itu cukup untuk memperkembangkan lagi syarikat.PENYELESAIAN MASALAH Setiap syarikat tidak lari dari menghadapi masalah. Cadangan yang pertama adalah. saya cadangkan staf-staf sepatutnya pergi ke kem motivasi untuk mempertingkatkan lagi mutu kerjaya yang yang dihadapi. Menara Teknik juga menghadapi masalah dalam menjalankan perkhidmatan mereka dalam perundingan elektrikal dan mekanikal. Menara Teknik perlulah ada penghantar surat supaya syarikat senang untuk menghantar surat kemana-mana. Syarikat juga perlu mengemaskini tuntutan perjalanan yang belum dibuat supaya senang untuk mendapatkan tuntutan daripada pihak JKR. Pada pengetahuan saya. Untuk mengurangkan masalah saya memikirkan beberapa cadangan untuk menyelesaikan masalah yang ada di Menara Teknik.

Selain dariapada itu ia juga dapat memudahkan pihak industri dalam menguruskan pelajar-pelajar praktikal tersebut. 2. Dengan adanya jadual ini dapat memastikan pelajar sentiasa mempelajari sesuatu yang baru setiap hari atau minggu dan memastikan pelajar sentiasa mempunyai kerja di sepanjang latihan industri tersebut. Selain daripada itu. Melalui pemanjangan tempoh latihan industri ini dapat memberi impak yang amat besar terutamanya kepada pelajar dalam menempuhi alam pekerjaan yang sebenar yang akan dilalui tidak lama lagi. Antara cadangan-cadangan tersebut ialah: 1. Pihak kolej hendaklah memanjangkan lagi tempoh latihan industri yang sediada. Ini kerana kadangkala pelajar tidak dapat bimbingan daripada penyelia industri disebabkan beliau terlalu sibuk dengan tugasan beliau dan selalu tiada di pejabat. 3. Pihak industri hendaklah menyediakan jadual perancangan latihan yang khusus untuk pelajar praktikal. Ini menyukarkan pelajar untuk berinteraksi dan 28 . Pihak industri haruslah menyediakan satu bahagian atau organisasi yang khusus untuk mengendalikan dan menguruskan pelajar praktikal. Ini kerana tempoh latihan selama 2 bulan ini terlalu singkat dan secara tidak langsung menyebabkan pelajar yang menjalani latihan industri ini kurang mendapat pendedahan kepada industri yang diceburi dan tidak dapat belajar banyak perkara yang sepatutnya dipelajari semasa latihan tersebut. melalui pemanjangan tempoh latihan ini juga dapat memberikan pengalaman bekerja yang lebih kepada para pelajar dan meningkatkan lagi kemahiran dan pengetahuan pelajar terhadap bidang yang diceburi.CADANGAN TERHADAP LATIHAN INDUSTRI Terdapat beberapa cadangan dan pandangan yang boleh dipertimbangkan oleh pihak Kolej dan juga pihak industri dalam menigkatkan lagi keberkesanan latihan industri kepada pelajar-pelajar yang akan mengambilnya pada masa akan datang.

Ini amat penting untuk mengelakkan pelajar daripada mengalami kejutan disebabkan perubahan daripada situasi belajar kepada situasi bekerja. 29 . Selain itu ia juga dapat mengelakkan atau mengurangkan tekanan bekerja yang dihadapi oleh pelajar.mendapat tunjuk ajar daripada penyelia industri. Dengan segala persiapan dan pengetahuan ini dapat membantu pelajar dalam melaksanakan segala tugasan atau kerja yang diberikan dengan mudah dan berkesan. Pelajar mestilah membuat persediaan dari segi mental dan fizikal sebelum menjalani latihan industri di syarikat yang telah dipilih. Dengan adanya organisasi ini secara tidak langsung dapat membantu pelajar semasa ketiadaan penyelia industri amnya dan keseluruhan semasa tempoh latihan industri khasnya. Pelajar mestilah menyediakan dan memantapkan diri dengan segala pengetahuan terutamanya dalam bidang yang mereka ceburi untuk mengelakkan segala kesulitan dan kesukaran semasa latihan industri dijalankan. 5. 4.

KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat saya buat di sini ialah latihan industri ini adalah satu perkara yang penting kerana ia dapat melatih kemahiran yang telah dipelajari oleh pelajar sepanjang pembelajaran di dewan kuliah di mana ia dapat diaplikasikan dengan berkesan. pada masa sekarang untuk mendapatkan pekerjaan di mana-mana syarikat. Latihan industri ini juga adalah merupakan satu cabang untuk membina keyakinan diri dan kendiri para pelajar bagi menghadapi alam pekerjaan sebenar yang bakal ditempuhi pada masa akan datang. Ini kerana. Ini kerana latihan industri ini telah memberi pendedahan yang sewajarnya tentang selokbelok pekerjaan demi menyiapkan diri pelajar dalam alam pekerjaan kelak. Saya berasa amat berbangga dan beruntung kerana mendapat peluang menjalani latihan industri ini. Latihan industri ini juga bukan sahaja dapat meningkatkan keyakinan diri saya bagi menghadapi alam pekerjaan sebenar tetapi turut juga membantu saya memperbaiki cara saya dalam berkomunikasi dengan orang ramai. kita hendaklah mempunyai kemahiran mengenai jawatan yang kita mohon. Kerjasama daripada kakitangan di tempat latihan juga amat baik dan ini telah mengajar saya betapa besarnya erti kerjasama. 30 . Di samping itu ia juga telah dapat membolehkan saya mengetahui segala kegunaan bagi pelajaran-pelajaran dalam bidang yang telah saya pelajari.

Ja‟afar Bin Sh. Menara Teknik. Pentadbiran & Kewangan 2. Ismail. Sh. 31 . Ir.RUJUKAN 1. 4. 3. Sh. Nor Azdhar Bin Mat Johan. Shahira Akmal Binti Md Taha. 2. Pentadbiran & Kewangan 1. Zakaria. Menara Teknik. Prinsipal (Elektrik). Firhan Bin Sh. Menara Teknik. Pembantu Khas. Menara Teknik.

LAMPIRAN 32 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful