KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPURTANGANBRITISHDITANAH MELAYU

PETAKONSEPPengenalan 1. Kekayaan hasil bumi di negara kita mendorong kuasa asing untuk menjajah.

(a) Selepas penubuhan NNS pada tahun 1826 British telah berhasrat untuk campur tangan di Negeri-Negeri Melayu.4. Hubungan perdagangan NNS dengan Negeri-Negeri Melayu.2.. Revolusi Perindustrian Mendesak Campur Tangan .Melaka menjadi pangkalan untuk mengumpul barang dagangan dariSelangor dan Negeri Sembilan serta membekalkan buruh Cina kelombonglombong di Selangor dan Negeri Sembilan. British menguasai hasil bijih timah.Singapura menjadi pusat pengumpulan barang dagangan.5.(b) NNM kaya dengan hasil bumi terutamanya bijih timah dan hasil hutan. Lukut dan Klang.iii. Negeri-negeri Selat telah menjalinkan hubungan dagangan yang aktif dengan NegeriNegeri Melayu yang berperanan sebagaipelabuhan enterpot yang mengendalikan perdagangan Nege ri-NegeriMelayu. emas.2.3.Pulau Pinang menjadi pusat pengumpulan hasil bumi seperti bijihtimah dari Perak dan Kedahii. Kekayaan hasil bumi yang terdapat di negeri Perak.(c) Kepentingan NNS bagi Negeri-Negeri Melayu:i. Selangor dan Negeri Sembilan telah menarik minat British. Keadaan politik yang tidak stabil di negeri-negeri Melayu memberikesempatan kepada British untuk campur tangan. Pahang. bijih besi dan arang batuyang terdapat di NegeriNegeri Melayu sebelum negeri-negeritersebut jatuh ke tangan kuasa Barat yang lain. Pedagang-pedagang NNS telah melabur modal dalam perlombinganbijih timah di Larut. Sungai Ujong. Dasar Campur Tangan British di Negeri-Negeri Melayu Kekayaan Hasil Bumi Negeri-Negeri Melayu MenarikPerhatian British 1.

British berusaha untuk menyekat perluasan kuasa Eropah supayakepentingannya di negerinegeri Melayu tidak terancamterutamanya oleh kuasa Perancis. . Kemaraan kuasa Eropah lain di Asia Tenggara telah membimbangkanpihak British. Terusan Suez dan Kapal Wap Merancakkan Persaingan 1. British berhasrat untuk menguasai Negeri-Negeri melayu supayamendapatkan bekalan yang mencukupi dan menjadi tempat untukmemasarkan hasil keluaran kilangnya. Perkembangan Revolusi Peindustrian di Eropah menyebabkanpermintaan terhadap hasil bijih timah meningkat.2. Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 telah memendekkan jarakperjalanan dari England ke Tanah Melayu. Bijih timah diperlukan untuk perusahaan mengetin makanan. Kebimbangan Campur Tangan Kuasa Eropah Lain 1. 3.2. Penciptaan kapal wap pula dapat mempercepatkan perjalanan dan jumlah muatan barangan juga dapat ditingkatkan.2.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful