KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPURTANGANBRITISHDITANAH MELAYU

PETAKONSEPPengenalan 1. Kekayaan hasil bumi di negara kita mendorong kuasa asing untuk menjajah.

bijih besi dan arang batuyang terdapat di NegeriNegeri Melayu sebelum negeri-negeritersebut jatuh ke tangan kuasa Barat yang lain. Kekayaan hasil bumi yang terdapat di negeri Perak. Dasar Campur Tangan British di Negeri-Negeri Melayu Kekayaan Hasil Bumi Negeri-Negeri Melayu MenarikPerhatian British 1. Hubungan perdagangan NNS dengan Negeri-Negeri Melayu. Pahang.iii.3.(c) Kepentingan NNS bagi Negeri-Negeri Melayu:i.2..Pulau Pinang menjadi pusat pengumpulan hasil bumi seperti bijihtimah dari Perak dan Kedahii.(b) NNM kaya dengan hasil bumi terutamanya bijih timah dan hasil hutan. Negeri-negeri Selat telah menjalinkan hubungan dagangan yang aktif dengan NegeriNegeri Melayu yang berperanan sebagaipelabuhan enterpot yang mengendalikan perdagangan Nege ri-NegeriMelayu. emas. Pedagang-pedagang NNS telah melabur modal dalam perlombinganbijih timah di Larut. Keadaan politik yang tidak stabil di negeri-negeri Melayu memberikesempatan kepada British untuk campur tangan.Singapura menjadi pusat pengumpulan barang dagangan.(a) Selepas penubuhan NNS pada tahun 1826 British telah berhasrat untuk campur tangan di Negeri-Negeri Melayu.Melaka menjadi pangkalan untuk mengumpul barang dagangan dariSelangor dan Negeri Sembilan serta membekalkan buruh Cina kelombonglombong di Selangor dan Negeri Sembilan.4. Revolusi Perindustrian Mendesak Campur Tangan . Selangor dan Negeri Sembilan telah menarik minat British. Sungai Ujong. British menguasai hasil bijih timah. Lukut dan Klang.5.2.

Kebimbangan Campur Tangan Kuasa Eropah Lain 1. 3. British berusaha untuk menyekat perluasan kuasa Eropah supayakepentingannya di negerinegeri Melayu tidak terancamterutamanya oleh kuasa Perancis. Bijih timah diperlukan untuk perusahaan mengetin makanan. British berhasrat untuk menguasai Negeri-Negeri melayu supayamendapatkan bekalan yang mencukupi dan menjadi tempat untukmemasarkan hasil keluaran kilangnya. Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 telah memendekkan jarakperjalanan dari England ke Tanah Melayu. Terusan Suez dan Kapal Wap Merancakkan Persaingan 1.2. Penciptaan kapal wap pula dapat mempercepatkan perjalanan dan jumlah muatan barangan juga dapat ditingkatkan. Kemaraan kuasa Eropah lain di Asia Tenggara telah membimbangkanpihak British.2.1.2. . Perkembangan Revolusi Peindustrian di Eropah menyebabkanpermintaan terhadap hasil bijih timah meningkat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful