KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPURTANGANBRITISHDITANAH MELAYU

PETAKONSEPPengenalan 1. Kekayaan hasil bumi di negara kita mendorong kuasa asing untuk menjajah.

Pedagang-pedagang NNS telah melabur modal dalam perlombinganbijih timah di Larut. Pahang.3.Singapura menjadi pusat pengumpulan barang dagangan.4. Negeri-negeri Selat telah menjalinkan hubungan dagangan yang aktif dengan NegeriNegeri Melayu yang berperanan sebagaipelabuhan enterpot yang mengendalikan perdagangan Nege ri-NegeriMelayu. Dasar Campur Tangan British di Negeri-Negeri Melayu Kekayaan Hasil Bumi Negeri-Negeri Melayu MenarikPerhatian British 1. Revolusi Perindustrian Mendesak Campur Tangan .(a) Selepas penubuhan NNS pada tahun 1826 British telah berhasrat untuk campur tangan di Negeri-Negeri Melayu.2. Selangor dan Negeri Sembilan telah menarik minat British.(c) Kepentingan NNS bagi Negeri-Negeri Melayu:i. Hubungan perdagangan NNS dengan Negeri-Negeri Melayu.2.Pulau Pinang menjadi pusat pengumpulan hasil bumi seperti bijihtimah dari Perak dan Kedahii. British menguasai hasil bijih timah. Keadaan politik yang tidak stabil di negeri-negeri Melayu memberikesempatan kepada British untuk campur tangan.(b) NNM kaya dengan hasil bumi terutamanya bijih timah dan hasil hutan.5.Melaka menjadi pangkalan untuk mengumpul barang dagangan dariSelangor dan Negeri Sembilan serta membekalkan buruh Cina kelombonglombong di Selangor dan Negeri Sembilan. Kekayaan hasil bumi yang terdapat di negeri Perak. Sungai Ujong. emas..iii. Lukut dan Klang. bijih besi dan arang batuyang terdapat di NegeriNegeri Melayu sebelum negeri-negeritersebut jatuh ke tangan kuasa Barat yang lain.

British berhasrat untuk menguasai Negeri-Negeri melayu supayamendapatkan bekalan yang mencukupi dan menjadi tempat untukmemasarkan hasil keluaran kilangnya. Kemaraan kuasa Eropah lain di Asia Tenggara telah membimbangkanpihak British. Kebimbangan Campur Tangan Kuasa Eropah Lain 1.2.1.2. Terusan Suez dan Kapal Wap Merancakkan Persaingan 1. Pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 telah memendekkan jarakperjalanan dari England ke Tanah Melayu.2. British berusaha untuk menyekat perluasan kuasa Eropah supayakepentingannya di negerinegeri Melayu tidak terancamterutamanya oleh kuasa Perancis. . Penciptaan kapal wap pula dapat mempercepatkan perjalanan dan jumlah muatan barangan juga dapat ditingkatkan. Perkembangan Revolusi Peindustrian di Eropah menyebabkanpermintaan terhadap hasil bijih timah meningkat. 3. Bijih timah diperlukan untuk perusahaan mengetin makanan.