BUKU PANDUAN KADET REMAJA SEKOLAH DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

Disediakan oleh : Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PRAKATA Kadet Remaja Sekolah telah diluluskan penubuhannya di sekolah-sekolah oleh Jemaah Menteri pada 18 Januari 1995. Pelancaran penubuhannya disempurnakan oleh YB Dato‟ Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia pada 20 Jun 1995 di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Kuala Lumpur. Dalam tahun yang sama pada bulan November – Disember seramai 300 orang guru telah dilatih sebagai jurulatih Kadet Remaja Sekolah di peringkat sekolah. Kursus-kursus ini telah diadakan di Pusat-pusat Kokurikulum Bachok (Kelantan), Singkir (Kedah), Bukit Kolah (Terengganu) dan Santubong (Sarawak). Jabatan-Jabatan Pendidikan Negeri kemudiannya diminta untuk menjalankan kursus yang sama bagi menyediakan jurulatih di peringkat sekolah. Bagi tujuan mempercepat dan melicinkan pelaksanaan pasukan ini, Kementerian Pendidikan seterusnya mengeluarkan buku-buku panduan sebagai rujukan di semua peringkat pengurusan. Antara buku-buku yang diterbitkan sebelum ini ialah Buku Perlembagaan Kadet Remaja Sekolah, Buku Tatacara Pemakaian Kadet Remaja Sekolah, Buku Kawad Kadet Remaja Sekolah dan Buku Kurikulum Latihan Kadet Remaja Sekolah. Kini buku-buku ini telah dimurnikan lagi dan dijadikan sebuah buku sahaja untuk memudahkan pengurusan pasukan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah. Buku ini diterbitkan khusus untuk menjelaskan konsep, falsafah, matlamat dan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan pasukan ini. Dengan usaha ini, adalah diharapkan agar semua pihak yang terlibat melaksanakan pasukan, menyesuaikan apa jua langkah dan tindakan yang diambil supaya bertepatan dengan kehendakkehendak yang dinyatakan. Justeru, buku ini amat sesuai digunakan oleh guru-guru Kadet Remaja Sekolah sama ada guru yang terlatih atau guru-guru Kadet Remaja Sekolah yang baru dilantik sebagai Guru Kadet Remaja Sekolah yang masih belum berkesempatan untuk mengikuti kursus kejurulatihan. Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kader Remaja Sekolah mempunyai keunikan konsep dan falsafahnya tersendiri yang membezakan pasukan ini daripada pasukan-pasukan pakaian seragam yang lain. Kegiatan yang dijalankan, digandingkan dengan unsur-unsur pengukuhan dan pemantapan jiwa dan rohani setiap anggota pasukan. Pelajar yang menganggotai pasukan ini bukan sahaja dibangunkan dari aspek jasmaninya melalui kegiatan-kegiatan yang mencabar, inteleknya melalui kegiatan-kegiatan kreatif bahkan juga jiwa dan rohaninya melalui amalan langsung ibadah khusus dan umum. Semoga generasi yang dilahirkan melalui Pasukan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah akan menjadi pelajar contoh dan menjadi anggota masyarakat muda yang lebih bersedia untuk menghadapi cabaran zamannya.

2

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) telah ditubuhkan dan diasaskan oleh En. Muhammad Thani Bin Sha'aban di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Jalan Kepong , Kuala Lumpur pada 27 Jun 1987 Pada mulanya pasukan ini dikenali sebagai Kadet Putera Islam Malaysia (KPIM) yang merupakan pasukan beruniform kepada Persatuan Pelajar-Pelajar Islam SMRA (PERWIRA). Keahliannya adalah seramai 20 orang pelajar sahaja iaitu terdiri daripada pelajar tingkatan I dan 2. Matlamat utama penubuhannya ialah untuk melahirkan pelajar cemerlang yang BERILMU, BERIMAN, DAN BERAMAL , berakhlak mulia , bersemangat patriotik dan berketrampilan selaras dengan usaha dan hasrat mengisi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah Wawasan 2020. Pasukan KPIM ini bernaung di bawah pengawasan Unit Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan . Setiap aktiviti yang dijalankan adalah berteraskan ISLAM SEBAGAI CARA KEHIDUPAN (AD DEEN). Mulai tahun 1989 beberapa buah sekolah di Wilayah Persekutuan telah mula menubuhkan KPIM. Di antaranya ialah Sek. Men. Tmn Tun Dr Ismail di bawah pimpinan Ustaz Ahmad Farazilla Bin Abdul Ghani , Sek. Men Seri Titiwangsa di bawah pimpinan En. Anuar Bin Abd Aziz dan Sek. Men. Agama Ma'ahad Hamidiah , Kajang , Selangor di bawah pimpinan En. Abu Hassan Bin Morad. Pada tahun 1993, sebanyak 53 buah Sekolah Menengah di seluruh negara telah menubuhkan KPIM. Usaha untuk menubuhkan KPIM secara rasmi dan bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia telah dimulakan pada 10 Ogos 1993. Satu pertemuan telah diadakan dengan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid Bin Wan Mohd Nordin iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada 13 September 1993. Di dalam pertemuan ini tesis mengenai KPIM telah dibentangkan.Hasilnya, sebuah jawatankuasa kecil telah dibentuk untuk menyediakan kertas kabinet . Jawatankuasa ini mencadangkan agar pasukan ini diberi nama KADET PUTERA - PUTERI ISLAM ( KPIM ) . Walau bagaimanapun nama pasukan ini kemudiannya ditukar kepada KADET REMAJA ISLAM (KRIS) Sementara itu taklimat dan pendedahan kepada Pengarah-Pengarah Bahagian Kementerian Pendidikan yang diadakan pada bulan Oktober 1993 dan dipengerusikan oleh yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid telah membuat keputusan agar nama pasukan ini ditukar kepada KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) yang bertujuan agar keahliannya terbuka kepada semua kaum sama ada pelajar lelaki atau perempuan. Upacara Pelancaran KADET REMAJA SEKOLAH Peringkat Kebangsaan telah diiaksanakan pada 20 Jun 1995 bersamaan 21 Muharam1416 oleh Yang Berhormat Dato‟ Seri Mohd Najib Tun Hj Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia di Sekolah Menengah Raja Abdullah , Jalan Kepong, Kuala Lumpur.

3

Penubuhan Tunas Kadet Remaja Sekolah secara rasminya telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelajaran YB Dato‟ Noh b. Omar di Stadium Sultan Abdul Halim. Ini kerana TKRS merupakan KRS diperingkat awal ( sekolah rendah ). Kurikulum. Tunas Kadet Remaja Sekolah ditubuhkan oleh En. Dewasa ini TKRIS dikenali dengan nama Tunas Kadet Remaja Sekolah. Kedah Darul Aman pada 26 Mac 2006. Sekolah yang menjadi sekolah pertama (perintis ) menubuhkan TKRS ialah Sekolah Kebangsaan Seri Melati. Pada awal penubuhan.Kuala Lumpur yang sekarang ini dikenali dengan nama Sekolah Kebangsaan Setapak Indah. pasukan ini dinamakan Tunas Kadet Remaja Islam Sekolah ( TKRIS ). 4 . Antara tujuan TKRS ditubuhkan adalah untuk memberikan pendedahan awal kepada pelajar-pelajar mengenai KRS. matlamat dan objektif serta perjuangan TKRS adalah berdasarkan Kadet Remaja Sekolah (KRS).SEJARAH PENUBUHAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) telah mula diasaskan pada 15 Mac 1999. Ariffin bin Wan Hussin khas untuk murid-murid sekolah rendah seperti mana Kadet Remaja Sekolah untuk pelajar-pelajar sekolah menengah sahaja. Wan Mohd.

Isi Kandungan 4.1. Kurikulum KRS 7. Latar belakang 5. Perlembagaan KRS & TKRS 6. 4/1995 – Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah ) v) Lagu-Lagu KRS/TKRS vi) Senarai nama panel penulisan buku. Sejarah 3. Kurikulum TKRS 8. Pra-kata 2. Kurikulum “ Training of Trainers “ ( TOT ) 9. vii) Borang Pemantauan viii) Contoh Watikah Pelantikan/Tauliah Pangkat/Anugerah Pangkat KRS/ Sijil Penubuhan 5 . Struktur dan Sistem Kenaikan Pangkat 10. Lampiran : i) Kad Ujian KRS & TKRS ii) Borang Pendaftaran iii) Kad Ahli iv) Surat Pekeliling Ikhtisas Penubuhan KRS ( SPI Bil. Panduan Kawat 11.

1.1 LATAR BELAKANG Pelajar adalah satu aset yang amat berharga dalam menentukan arah pembangunan pada masa akan datang. rohani dan intelek ( JERI ). 2.2 2.1. ponteng sekolah. Adalah diharapkan Kadet Remaja Sekolah / Tunas KRS dapat membantu mengatasi masalah salahlaku di kalangan murid-murid sekolah seperti penyalahgunaan najis dadah. Bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju. minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukakan. 1.1 2. emosi. Aktiviti KRS diharap dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kita perlu menyediakan golongan yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi jasmani . Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi yang semakin mencabar. budaya lepak dan juvana.3 2. RASIONAL Memberi peluang seluas-luasnya kepada murid-murid untuk melibatkan diri dalam Pasukan Pakaian Seragam.4 6 . Dalam konteks Pendidikan Kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi murid-murid secara menyeluruh. Kewujudan KRS/TKRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa. Menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) dan Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) hendaklah ditubuhkan di semua sekolah menengah/rendah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Badan Beruniform di sekolah. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar bagi meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Memenuhi inspirasi dan permintaan masyarakat masa kini yang memerlukan satu usaha pembinaan generasi baru secara komprehensif dan cemerlang dengan mendapat sokongan padu daripada semua pihak.2 2.

kemahiran. memiliki ketrampilan diri. kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan mewujudkan integrasi nasional. St.2 Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan. Pasukan Pancaragam dan Seni Bela Diri ) 7 .1 Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama.5 Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan. bangsa dan negara. OBJEKTIF 4. 4. berdaya saing. kebolehan mengurus dan memimpin. Kursus Pemimpin diperingkat sekolah menumpukan kepada aspek-aspek pelaksanaan aktiviti KRS/TKRS.3. pengalaman. Negeri dan Daerah ialah seminar dan bengkel konsep dan operasi KRS/TKRS. 4. memahami. berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Wawasan Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020.Persatuan Pandu Puteri Malaysia. 4. MATLAMAT Melahirkan pelajar cemerlang yang beriman.3 Membina dan mengembangkan kefahaman. Pergerakan Puteri Islam Malaysia. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bermesra. 4. 4. berakhlak mulia. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN Fokus utama pengurusan dan pelaksanaan aktiviti KRS/TKRS peringkat Kebangsaan. John Ambulans Malaysia. Persekutuan Pengakap Malaysia. 5. Bagi Tunas Kadet Remaja Sekolah( TKRS )dicadangkan supaya ditubuhkan di semua sekolah rendah seluruh Malaysia agar murid-murid didedahkan lebih awal mengenai Kadet Remaja Sekolah seperti mana pasukan pakaian seragam yang lain ( Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. bersemangat juang . kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup.4 Melahirkan generasi yang mengetahui.

2 Pengarah PelajaranNegeri Pegawai-Pegawai JPN Jurulatih KRS Negeri Pegawai Pelajaran Daerah Pengetua/ Guru Besar Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut : Laporan Aktiviti Laporan Kewangan 8 .3 6. PEMANTAUAN 7.1 Tugas pemantauan terhadap pelaksanaan / laporan aktiviti hendaklah dilakukan oleh : – – – – – 7.6.1 6.2 6.4 6. BIDANG AKTIVITI BERSEPADU KRS DAN TKRS 6.5 Disiplin dan Kerohanian Ketahanan diri dan Kebudayaan Alam Sekitar Keusahawanan Khidmat Masyarakat ( Khidmas ) 7.

PERLEMBAGAAN 9 .

Blok E2 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Kuala Lumpur b.2 a. e. 1.0 Nama dan alamat berdaftar 1. Peringkat Negeri: Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan c. 10 . Jabatan Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia.1 Pasukan Pakaian Seragam ini dikenali dengan nama Kadet Remaja Sekolah atau ringkasnya KRS bagi Sekolah Menengah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah( TKRS ) bagi Sekolah Rendah Alamat berdaftar atau alamat KRS & TKRS: Peringkat Kebangsaan: Bahagian Sekolah. Peringkat Sekolah: Sekolah berkenaan.PERLEMBAGAAN 1. Peringkat Daerah: Pejabat Pelajaran Daerah berkenaan d. Ataudi tempat lain dalam Malaysia sebagaimana yang ditentukan olehJawatankuasa KRS/TKRS dari semasa ke semasa. Aras 3 & 4 .

5 2. menghayati dan mengamalkan nilai murni serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara.7 11 . saing.3 2. Mempelbagaikan kegiatan pasukan beruniform di sekolah bagi menyediakan pelajar-pelajar memperolehi pengetahuan. budaya lepak dan juvana. kebolehan mengurus dan memimpin. pengalaman. kemahiran. Melahirkan generasi pelajar yang mengetahui. berdaya.2 2. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan. memahami. Membina dan mengembangkan kefahaman. Membantu mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan demi menjayakan Wawasan 2020. 2. kesedaran dan kepekaan mengenai isu-isu semasa di kalangan pelajar serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya.2. Menangani masalah salah laku di kalangan pelajar remaja seperti salah guna dadah.4 2.6 2. memiliki ketrampilan diri.0 Tujuan Tujuan KRS & TKRS ini ditubuhkan ialah: 2.1 Membentuk generasi pelajar yangmenjiwai semangat perpaduan. Membina generasi pelajar patriotik yang menjiwai semangat cintakan agama. bangsa dan Negara Malaysia.

3 Perisai melambangkan benteng ketahanan diri daripada gejala yang tidak sihat.6 3. Buku yang terbuka dan rehal melambangkan peranan institusi pendidikan yang mementingkan tradisi ilmu untuk semua tanpa mengira keturunan dan kaum. agama dan latar belakang budaya ke arah melahirkan bangsa Malaysia selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.7 3.0 Pengertian logo 3. Warna putih melambangkan keikhlasan serta kesucian. Bulan dan bintang melambangkan Agama Islam sebagai agama rasmi Negara Malaysia.3. 3. Warna kuning melambangkan warna diraja yang menjadi tonggak kedaulatan Negara Malaysia.1 3.2 3. Dua tangkai padi bersilang melambangkan resmi padi iaitu berilmu dan berketrampilan serta matang dan rasional dalam semua tindakan.5 3. Warna hijau melambangkan alam sekitar yang sihat.8 12 . Warna merah melambangkan keperwiraan dan sedia berjuang mempertahankan negara yang tercinta.4 3.

13 .1 Warna Hijau melambangkan a. Alam sekitar KRS/TKRS. merupakan sebahagian daripada kurikulum 4. b. c. b.4.2 Cogan kata KRS/TKRS ‟ ILMU IMAN AMAL‟ a. c.0 Bendera 4. Tunas muda/remaja yang masih boleh dibentuk. AMAL : Penghayatan dan perlakuan gaya hidup sihat yang berterusan merupakan natijah daripada kekuatan intelektual dan disiplin diri. IMAN : Keimanan yang mendalam merupakan asas pembinaan diri. Laluan hidup yang jelas untuk masa depan. ILMU : Asas keintelektualan dan ketrampilan ahli KRS/TKRS.

4 5.1 5.3 5.6 14 .keahlian asal masih diterima pakai.5.5 5. 1. Ahli KRS / TKRS yang bertukar ke sekolah / negeri lain. Ahli bersekutu KRS/TKRS terbuka kepada semua pelajar yang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 5.2 Keahlian KRS/TKRS adalah terbuka kepada semua pelajar di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Keahlian KRS/TKRS lucut serta merta apabila pelajar tersebut berhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajar berdaftar di sekolah/institusi seperti yang dinyatakan di atas. KRS/TKRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dan dibiayai oleh institusi di mana KRS/TKRS itu ditubuhkan.0 Keahlian 5. 5. 5 & 6) di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Keahlian TKRS terbuka kepada semua pelajar tahap II (tahun 4.

d. Baju kemeja lengan pendek warna hijau muda ( L 109 ) Seluar sekolah.30 cm) Tali wisel merah. 7. d. e. d. Spike boot. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green. Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam Perempuan Beret berwarna Sherwood Dark Green. berlengan panjang dan warna Sherwood Dark Green. (Ukuran kaki 20 cm . berlengan panjang dan warna hijau muda ( L 109 ). b. b. f. Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan logo KRS. c. c.1 a.46 cm) Tali wisel merah. Spike boot. e. Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan logo KRS. c. Lelaki Beret berwarna Sherwood Dark Green. Baju kemeja labuh paras bawah punggung. Lelaki Beret berwarna Sherwood Dark Green. Tali wisel merah. 6. c.2 a. Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green. (Ukuran kaki 40 cm . Tali wisel merah. b.0 Pakaian Rasmi KRS 6. e. Perempuan Beret berwarna Sherwood Dark Green. 15 . *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green. d. Baju kemeja lengan panjang Sherwood Dark Green.0 Pakaian Rasmi TKRS 7. Seluar /Kain Sekolah. b. 7. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green.2 a.1 a. e.6. Baju kemeja labuh paras bawah punggung. f.

e.3 9.3 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan. Negeri dan Daerah: Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. kebangsaan. 9. Perkataan sekolah yang tersebut dalam perlembagaan ini bermaksud sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Negeri dan Daerah adalah seperti berikut: a. b. Peringkat Kebangsaan Peringkat Negeri Peringkat Daerah Peringkat Sekolah 16 . d. Wilayah Persekutuan Malaysia. c.negeri-negeri dalam Malaysia.0 Jawatankuasa 9.2 8. daerah-daerah dan sekolah-sekolah. C. Perkataan Daerah yang tersebut dalam perlembagaan ini juga bermaksud Jajahan di Negeri Kelantan dan Bahagian di Negeri Sabah dan Sarawak. d. g.0 Kawasan Kegiatan 8. 8.8. f.4 Penaung Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari AJK yang dilantik Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a.2 Penasihat Peringkat Kebangsaan. 9.1 Penaung Peringkat Kebangsaan. 9. Negeri dan Daerah: Menteri Pelajaran Malaysia.1 Kawasan kegiatan meliputi peringkat antarabangsa. b. h.

Dakwah & Kepimpinan Pengarah Bahagian Teknik & Vokasional Pengarah Institut Aminuddin Baki Tiga ahli dilantik Dua Wakil Jurulatih KRS Dua Wakil Jurulatih TKRS Dilantik j. h. Bendahari i. c. Juruaudit : Dilantik 17 . Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen. Timbalan Pengerusi f. g.5 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan: a. f. b. Setiausaha g. Pengerusi d. Juruaudit : 9.6 Jawatankuasa Peringkat Negeri: a. Penasihat c.Setiausaha 2 Bendahari Ahli-ahli : : : : : : : : : Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Ketua Unit Kokurikulum Penyelia Pasukan Pakaian Seragam Pegawai Tadbir KRS Dilantik Dilantik Termasuk Pegawai Pelajaran Daerah 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil Jurulatih TKRS Wakil PKPSM dan MGB i. Ahli-ahli : : : : : : : : Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Bahagian Sekolah Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah Ketua Penolong Pengarah (HEM ) Bahagian Sekolah Dilantik (Dua orang) Dilantik Pengarah-Pengarah JPN Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Pengarah Bhg. e. d.9. Penolong Setiausaha h. Penaung b.Setiausaha 1 Pen.

Penasihat : Pengarah Pelajaran Negeri c.7 Jawatankuasa Peringkat Gabungan/Daerah: 9. Ahli : Dilantik Termasuk 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil TKRS. Setiausaha Bendahari Ahli Ex-Officio Juruaudit : : : : : : : : : : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Gabungan Ketua Unit Penyelia Kokurikulum Pegawai Tadbir Gabungan KRS Dilantik Dilantik Termasuk 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil TKRS. Pen. f. Juruaudit : Dilantik ( 2 orang ) 9. Setiausaha : Dilantik g. Wakil PKPSM dan MGB i.2Jawatankuasa Peringkat Daerah a.1 Jawatankuasa Peringkat Pejabat Pelajaran Gabungan ( Sabah dan Sarawak ) a.7. j. Penaung Penasihat Pengerusi Tim.7. Bendahari : Dilantik h.9. Tim. h. c. Wakil PKPSM dan MGB ( Gabungan ) Pegawai Tadbir KRS Negeri Dilantik ( 2 orang ) 9. g.8 Perlantikan bagi jawatan-jawatan di atas hendaklah dilakukan oleh Pengerusi setiap Jawatankuasa. Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah d. Pengerusi : Penolong Pegawai Pelajaran Daerah ( SPPK ) e. 18 . Ex-Officio : Pegawai Tadbir KRS Negeri j. Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha : Penyelia f. i. Penaung : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia b. b. d. e.

Kanan Kokurikulum Dilantik Dilantik Dilantik ( 7 orang Dilantik + Ketua Platun KRS/TKRS ) Dilantik di kalangan guru 9.2 10.1 10.9. g. e. Kewangan Setiap ahli KRS/TKRS dikenakan yuran tahunan sebanyak RM 2.11 9. i. Guru KRS/TKRS sekolah adalah pemimpin dan pemudahcara kepada Jawatankuasa Peringkat Sekolah.00 Bendahari bertanggungjawab menguruskan segala yang berkaitan dengan kewangan KRS/TKRS Penyata kewangan KRS/TKRS hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diperiksa oleh Pemeriksa kira-kira.3 Perlantikan jawatan-jawatan di atas dilakukan oleh penolong pendaftar sekolah. d.14 10.10 9.12 9. 19 . mengelola dan mengatur program KRS/TKRS Jawatankuasa ini boleh menubuhkan jawatankuasa kecil untuk memantapkan lagi aktiviti KRS/TKRS. f.0 10. h. b. 10. Pemegang-pemegang jawatan ini dan tiap-tiap pegawai yang hendak menjalankan tugas pengurusan KRS hendaklah warganegara Malaysia. mengikut Perlembagaan serta disahkan oleh penolong pendaftar. c.9 Jawatankuasa Peringkat Sekolah: a. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli-ahli Juruaudit (2 orang) : : : : : : : : : Pengarah Pelajaran Negeri PPD Pengetua / Guru Besar Pen. Tugas Jawatankuasa ialah merancang.4 Dua orang guru yang bukan pemimpin KRS/TKRSdilantik dalam mesyuarat oleh Penolong Pendaftar sebagai Pemeriksa kira-kira atau Juruaudit.13 9.

Pindaan Perlembagaan Perlembagaan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan.5 Pemeriksa kira-kira dikehendaki memeriksa kewangan KRS dari semasa ke semasa atas arahan penolong pendaftar.10.0 Disediakan oleh : Bahagian Sekolah Jabatan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 20 . 11.

KURIKULUM KRS 21 .

OBJEKTIF a. Universiti Islam iv.0 1. Menulis rencana ii. memahami. Membina generasi pelajar yang mengetahui. daya tahan. Pusat Islam iii. b. Lambang dan Bendera Negeri e. Jabatan/ Majlis Agama Islam ii.1. Lembaga Urusan Tabung Haji v. e. 1. Memahami dan mengenali kebudayaan Melayu sertalain-lain kaum. Berlari sambil menyanyikanlagu larianKRS danlangkah KRS a. Persatuan Ulama‟ d. Lagu-lagu Patriotik g. Bendera Malaysia c. Maktab Perguruan Islam ix. e. Sultan-sultan i. Jemaah Kabinet i. Mengenal tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan f. Nama-nama Sultan b. Syarahan b. Nama dan Jawatan a. Rukun Negara f. Memahami Falsafah Pendidikan Negara d. KETATANEGARAAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Wawasan Perdana Menteri i. Lagu-lagu Patriotik 22 . menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta memberi sumbangan ke arah hidupberkeluarga. bermasyarakat dan bernegara. Angkatan Belia Islam x. Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotik yang cintakan bangsa dan negara. Mengenal tokoh ulama tempatan dan luar negara. 1. daya saing dan daya saing dalam menghadapi cabaran yang mendatang.2 c. mempunyai disiplin diri yang kental. Lambang Negara b. Lagu Kebangsaan dan Negeri berkenaan d. Menyediakan generasi pelajar yang mempunyai disiplin yang tinggi serta mempunyai daya juang. Mengenali Institusi dan Peranannya i.1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang cintakan negara. Biodata Perdana Menteri i. Baitulmal vii Mahkamah Syariah viii. Syarahan c. Lagu KRS h. berpegang teguh kepada ajaran agama serta sanggup berbakti kepada masyarakat yang memerlukan khidmat dan bimbingan. Lagu-lagu Patriotik c. Esei ii. Majlis Fatwa Negara vi.

Marhaban dan Berzanji d. Memelihara kesihatan tubuh badan ii. Hafalan doa-doa dalam kehidupan seharian h. Batas-batas pergaulan b.2. Makan di kantin 23 . Penjagaan keluarga a. Guru/rakan iv. Ceramah Agama j. Majlis rasmi v. Adab bergaul i. Usrah e. Keselamatan di rumah c. Adab sebagai tetamu ii. Etika di meja makan i. Cara memegang pisau dan garpu ii. Kelas Fardhu Ain b. Sajian secara ”buffet” c. Adab semasa menghadiri jamuan makan iv. Sajian secara cina iv. Majlis tidak rasmi/informal bersukan iii. Makan cara Barat iii. Pemilihan pakian i. Kisah-kisah Sahabat Nabi SAW 3. Syair iii. b. Susun atur peralatan rumah ii. Nasyid ii. Sajak dan lain-lain i. PENGURUSAN DAN GAYA DIRI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Sajian secara barat v. Alatan peranggu meja ii. Sajian secara tradisional iii. Kebudayaan Islam i. Bacaan Yasin c. Adab makan di dalam pelbagai jenis jamuan i. Makan cara Koktel iv. Etika berpakaian dalam Islam b. Cara meletakkan sudu. Adab menjadi tuan rumah iii. Jiran tetangga iii. Kursus Kefahaman Islam g. Majlis rasmi/formal ii. Makan cara Buffet v. garpu dan pisau selepas makan. a. Peranggu Meja i. Tamrin f. Makan cara Melayu ii. Akhlak k. Mengurus tempat kediaman i. Keluarga ii. Tatatertib sebagai tetamu i. Perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa makan di majlis jamuan. KEROHANIAN a. Etika makan secara Islam c. Tanggungjawab terhadap diri dan keluarga i.

Contohi Labah-labah i. Sahabat setia e. Bukit sama didaki lurah sama dituruni. Fikir sebelum bertindak g. Balasan jujur g. Pentingnya keselamatan jalan raya i. Sesal kemudian tidak berguna c. Etika perniagaan yang baik e. Mengawal pemikiran. Penghayatan Nilai-Nilai Murni Tahap 1 & 2 24 . Kalau Cermat Tentu Selamat j. Buat baik dibalas baik b. Teguran membina f. pertuturan dan perlakuan.Berakit-rakit h. PENDIDIKAN MORAL – Ahli bukan beragama Islam TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Kesetiaan kepada negara d. Biar lambat asalkan selamat j. Kebebasan dalam sistem demokrasi h. d. Pengorbanan kaum ibu f. Waspada sebelum kena c.4. Sultan Alaudin Riayat Shah b. Budi Bahasa a.

2 TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.1 KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sihat dari segi fizikal. Kawad Am i. Kawad membawa bendera d. c. Memberi perintah kawad i.2. mental. Kawat Perhimpunan  Kanan lurus c. KAWAD 2. belakang.0 2.Kawad perseorangan i. Hormat Ke hadapan  Senang diri Hormat  Sedia d. Memupuk bakat serta menggalakkan potensi yang sedia dan mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. mempunyai daya tahan. Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu menyelesaikannya secarabijaksana. b. Menaik dan menurunkan bendera a.Perintah Kawad i. berpotensi dan berketerampilan malah mampu menghindarkan diri dari gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya timur sebagai tatacara hidup.Mengurus Perhimpunan d. 1. Melahirkan insan yang sihat fizikal dan mental.Asas Kawad a. Kawad berjalan  Mulakan kaki kanan  Tabik hormat c.Kawad Formasi 25 . Melakukan semua jenisKawad b. kanan  Hentak kaki b.Sebagai Ketua c. Hormat selaku terima sijil Ke Kiri Pusing  Langkah hadapan. OBJEKTIF a. Kumpulan masing Masuk barisan masing  Paraskan barisan b. kiri. Hormat Ke Kanan  Buka dan Tutup Hormat barisan e. Hormat Ke Kiri Hormat  Ke kanan dan f.

Simpulan stopper dan angka 8 xiv. Simpulan bergelung jurai vi.Ikatan balak viii.Weng segera xii. Ikatan pengkalan a. Simpulan tok fakir x. Ikatan manuk vi. PERKHEMAHAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Ikatan manharness vi. Kaedah mengisi ”Rucksack” o.Simpulan Turtle ix. Simpulan/ikatan pendaki i.Simpulan perompak viii. Jenis-jenis dapur a. Ikatan silang gunting xi. ikan goreng. Memasak i. Memotong kayu m. Jenis-jenis khemah p.Simpulan Bunga Keti xiii.Praktikal memasak iii. Simpulan rama-rama v. Dapur i. Perlindungan semulajadi e. Beg Galas n. Mendirikan khemah c. Ikatan serong x. Simpulan pengail v. Memilih Tapak Khemah d. Fungsi ii.Simpulan tukang gantung xv. Lanjutan Tahap 1 & 2 c.Lain-lain masakan ringan v. Simpulan frost xii. Simpulan tarbuck (untai) iv. Beg Galas i.Ikatan seraya ix.Simpulan /sempurna (untai) iv.2. Simpulan bebat x. Peralatan tambahan i. Simpulan kerusi vii. Simpulan bunga keti iii. Tindih kasih iv. Jenis-jenis tali i. Mengemaskan tali a. Kraf perkhemahan i. Memasang api f. Simpulan lemak seela iii.Kraf perkhemahan lanjutan b. Keselamatan i. Definisi b. Simpulan prusik ii. Konservasi j. Punca air g. Simpulan/ Ikatan pemancing i. Simpul belit vii. Gajet b. Jenis-jenis unggun api d. Simpulan geseran munther iii. Pully iv.Tangga tali b. Pertandingan memasak 3. Kebersihan h. Teknik memasak ii.Simpulan dan ikatan asas i.Nasi. Perhubungan f. Simpulan tarbuck xi. Ikatan ampaian xi.Simpulan pencuri ix.Juma 26 .Ikatan mata kail viii. Simpulan buku sila ii. sayur dan teh iv. Etika perkhemahan l. Simpulan darah bergelung (untai) ii. Carabiner & Figura 8 iii. IKATAN TALI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Kaedah memikul beg galas c. Cara penjagaan khemah a.Ketahanan /kekuatan setiap jenis tali iii. Sanitasi e.Simpulan lemak seela separuh vii.Tatacara penjagaan tali c. Harness ii. Kegiatan di kawasan perkhemahan k. Simpulan pengail ganda empat v.

Mengenal struktur dan bahagian motosikal dan fungsinya ii. Latihan membina rakit i. Latihan di kawasan sekolah c.Cara-cara mengendalikan rakit iii. KOMPAS TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Mencari arah mata angin c.. Membuat rakit buluh dan pendayungnya ii. ii. Basikal i. Membuat perangkap / jerat d.Lain-lain masakan ringan iv.Mengenal struktur dan bahagian basikal dan fungsinya ii.4.Latihan menggendalikan sampan i. Alat-alat ikhtiar hidup i. Latihan berkayak i.Kursus ikhtiar hidup di hutan i. Merintis hutan menggunakan kompas b. Ancaman Hidupan liar b. IKHTIAR HIDUP TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Membaiki kerosakan kecil a. Mencari harta karun c.Menggunakan peta ii. Membuat perangkap / jerat II ii.Mengenal Arah Mata angin b.Mengenali jejak atau kesan binatang b. Mengenali pokok-pokok perubatan / tumbuhan/ buah-buahan yang boleh dimakan / diminum c. Bahan-bahan apungandi air.Motosikal i. d. Aktiviti Orienteering danPandu Arah a. Membuat alat-alat ikhtiar hidup b. Aktiviti Pandu Arah dan Orienteering 5. Menggunakan peta Membaca peta/ Orientasi peta d. Mengikut jejak atau tanda. Praktikal mencari bearing (arah mata angin) b. Pengenalan Kompas a.Pertandingan memasak g. Membaiki kerosakan kecil 27 . Sampan kayu@ sampan gentian kaca c. Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup e. Keno gentian kaca @ kanvas f. Menentukan arah kiblat d.Pertandingan mencari bearing i. Membina model apungan di air a.

Pendarahan i. punca dan rawatan c. Kaedah-kaedah  Lisan  Bertulis  Isyarat  Tiupan Wisel a. Ramalan cuaca b. a. Kecederaan tulang belikat iii. Struktur badan ii.Kaedah Holger Nelson v. Kaedah menyeberang sungai a. Isyarat antarabangsa d. Ombak a. Berpandukan muka jam c. Lutut. Pengelasan terbakar ii. Struktur sendi iii. sendi. Kaedah pemulihan pernafasan dan urut jantung c. Renjatan i. Cara membalut c. betis dan jari kaki vi. Pengenalan Pemulihan dan penafasan i. Formasi bergerak 6. Bernafas secara ritma c. Gigitan ular. Cara membebat luka ii. Kaedah rawatan e. Asfiksia. 8. Kecederaan tulang. Posisi tapak tangan b. Latihan berkomunikasi b. Lengan dan siku iv. Rawatan d. Kaedah rawatan f. Tulang belakang. KOMUNIKASI a. Sengatan tebuan iii. Kaedah mengangkat dan menyusun. Suhu c. Penggunaan Walkie-Talkie 7. Panduan tindakan pada masa kecemasan b. Fungsi organ b. Cuaca b. Hujan d. Kaedah Silvester 28 .Struktur daging & kulit iv.a. Peredaran darah ii. Persiapan b. Gigitan dan sengatan serangga i. Keracunan i. Kecederaan terbakar i. Semboyan bunyi a. Pembebatan dan pembalutan i. Pernafasan dan Asfiksia i. Prinsip dan amalan i. Awan dan jenis-jenisnya b. Terminologi ii. Angin c. Prinsip dan asas pertolongan cemas ii. kala. IKLIM a. Urut jantung i. Definisi ii. Punca dan rawatan a.Kaedah mulut ke mulut iii. ligamen dan otot i. Pasang surut 9. Organisasi c. Struktur tubuh badan dan fungsinya i. TEKNIK PERJALANAN a. tengkuk d. Mendaki lereng curam c. Tanda-tanda hujan a. Menuruni lereng menggunakan tali. Melangkah d. PERTOLONGAN CEMAS / BANTU MULA TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Pengangkutan dan pengusungan i. Pinggang dan peha v. Tanda dan rawatan b. Penggunaan tangan dan kaki semasa mendaki b. lipan dan lebah ii.Kaedah mulut ke hidung iv. Kaedah pemulihan ii.

Ujian Mempertahankan diri menggunakan peralatan c. Kaedah pengendalian 10. Perlindungan diri kebakaran dan ii. Jenis-jenis seni mempertahankan diri b. Teknik-teknik mempertahankan diri d.Kaedah menyelamatkan alat pemadam api diri b. Memadamkan kebakaran ii. serbuk.Ujian lanjutan a. Kemahiran mempertahankan diri c. Kecergasan Diri / Riadah TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 Pengenalan jenis-jenis sukan Kemahiran sukan individu atau kumpulan Pengurusan riadah 29 .a.Perubatan / Sains Sukan dalam seni mempertahankan diri 12.Ujian asas seni mempertahankan diri a. Teknik-teknik mempertahankan diri d. Pemadam api jenis air.Bakaran tayar 11. Pengenalan mengenai kebakaran i. Asas mempertahankan diri c. Alat-alat melawan kebakaran i. Punca kebakaran ii. SENI MEMPERTAHANKAN DIRI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Latihan menggunakan peralatan dalam mempertahankan diri b. Jenis-jenis seni mempertahankan diri b. Cara-cara mengelakan kebakaran b. KURSUS ASAS KEBOMBAAN a. Latihan mengawal / memadam kebakaran i. buih dan gas ii. Kaedah menyelamatkan a. Latihan melawan / diri daripada kawasan memadam kebakaran kebakaran i. Memadam i.

Menyertai satu persembahan seperti i.Bagaimana memupuk perpaduan kaum di Malaysia b. Perayaan pelbagai kaum di Malaysia e. KEBUDAYAAN a. Wayang kulit ii. Adat kematian bagi kaum di Malaysia iii. alat muzik. simpulan bahasa atau perumpamaan salah satu kaum di Malaysia b. pantun atau gurindam iv. Menghafaz 10 perkataan mudah bahasa Cina dan Tamil dan selain bahasa Ibunda d. a. Bersyair. Mengenal alat-alat muzik kaum di Malaysia d. Menyenaraikan pakaian tradisi pelbagai kaum c. tradisional. 30 . Menyertai satu persembahan [ Seperti tahap satu ] a. Drama / Pentomin/ Sketsa. Menceritakan ceritacerita lisan pelbagai kaum. kompang. Permainan.Wau iii. rebana dan lain-lain iii.Gasing c. Mengenal asal-usul kaum di Malaysia b. Mengenali permainan tradisi ( contoh ) : i. Membuat kajian dan menulis laporan mengenai perkahwinan kaum di Malaysia i.14. Adat istiadat ii. Mengumpulkan 20 peribahasa. Adat resam kaum di Malaysia c. Nasyid ii.

Tanah perkuburan iv. Rumah kebajikan anak yatim dan orang tua ii. imam.Hospital iii. Kegiatan ekonomi dan sosial penduduk setempat ii. Membuat kajian mengenai i.Ketua balai polis f. 3.Lain-lain b.Ulama tempatan v. ketua kampung. Temuramah dengan i. Kawasan sekolah ii. OBJEKTIF 1. Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat serta aktif dalam aktiviti kemasyarakatan 2. Wakil rakyat ii.Perkampungan orang asli iv. Menubuhkan kumpulan [ Seperti tahap 1 ] d. KHIDMAT MASYARAKAT a. Lawatan dan ziarah [ Seperti tahap 1 ] c. 3. Gotong-royong. Gotong royong membersihkan i.Tokoh-tokoh tempatan a.Masalah keruntuhan moral belia setempat iii. Gotong royong [ Seperti tahap 1 ] b. Melakar pelan tempat tinggal. Menulis tempat bersejarah 31 . Penduduk tertua ii. Temuramah dengan i.2 1. lawatan dan ziarah.Pondok atau pusat pengajian dan lainlain a. kekeluargaan dan mengeratkan hubungan kemasyarakatan antara lapisan masyarakat.Masalah penduduk e. Asal usul sesebuah kampung ii.Salasilah keluarga iii. Lawatan dan ziarah ke i.Tokoh korporat iv. d. pengerusi JKK c. tolong-menolong dan berlumba-lumba membuat / melakukan amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama.1 KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAS MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti. Membuat kajian mengenai i.Penghulu.Surau atau masjid iii.0 iii.Pegawai daerah iii. kaum dan etnik. Mengukuhkan ikatan persaudaraan.3. Melahirkan insan yang perihatin terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat serta mengamalkan budaya simpati dan empati dalam kehidupan seharian. menubuhkan kumpulan [ seperti tahap 1&2] b.

Melabelkan nama dan nama saintifik tumbuhan di persekitaran sekolah b.Mengenalkan haiwan liar dalam hutan Malaysia d.Mengawit dan menamakan 15 jenis tumbuhan herba iv.Mengukur lilitan batang dan ketinggian iii. Melukis serta menyatakan fungsi bahagian pokok iv. Memelihara dan menjaga kawasan rekreasi sekolah f. Demontrasi proses pertanian f. Mengenal dan mengkaji sebatang pokok. Mengawit tumbuhtumbuhan i. Memahami cara mengurus bahan buangan seperti sisa kimia 32 . Deklamasi sajak mengenai alam sekitar a. Mendapatkan pola/ corak daripada batang dan rangka daun.2 ALAM SEKITAR MATLAMAT OBJEKTIF 1. Kajian mengenai hakisan i.0 4.Merekod nama burung yang dapat dilihat di kawasan sekolah dan tempat tinggal iii. Memupuk sikap prihatin terhadap sumbangan dan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan manusia serta memahami rantaian hidup antara alam sekitar dengan manusia sejagat. ALAM SEKITAR TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Mengumpul bulu dan sarang burung yang tidak digunakan iv. Membina insan yang bertanggungjawab dengan memberi sumbangan ke arah memelihara alam sekitar sebagai khazanah tuhan kepada manusia. Mengenal pasti dan menamakan jenis rumput a.1 4.Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok buah-buahan e.Membersihkan sungaisungai di kawasan rekreasi e. 3.Bagaimana pokok memberi makanan kepada serangga dan invertebrata iii.Mengenal pasti makanan dan tumbuhan yang digemari burung. Hidupan air di kolam atau sungai ii.Mengenal cara kawalan d. Mengkaji tanah-tanih dan batu batan i. ii. Mengenalpasti jenis tanah tanih dan batu batan c.Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok renek iii.Fungsi bahagian serangga dan invertebrata c.Melukis dan menamakan bahagian serangga dan invertebrata iv. b. Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan menghayati alam sekitar. Kajian serangga dan invertebrata i.4. Kajian air i.Mengenal dan mengelaskan jenis-jenis hutan c.Kualiti air b. 2. Mengenal nama burung ii. 1.Merekodkan serangga dan invertebrata yang bersembunyi pada sebatang pokok v. Jenis-jenis hakisan ii. Fungsi serangga dan invertebrata dalam proses pereputan ii. Memerhati kehidupan haiwan contoh burung : i. i. Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok bunga ii.

Memahami mengenai proses pemeliharaan dan pemuliharaan hutan h. Aktiviti kitaran semula kertas surat khabar lama f. Membina taman mini di kawasan sekolah d. Buluh ii. Rotan iv.Palma iii. Paku Pakis v.Tumbuhan komersil e. Deklamasi sajak alam sekitar 33 .g. Karangan alam sekitar h.Mengenal pasti jenis-jenis tumbuhan berikut i. Tumbuhan perubatan vi. Membuat ketuhar tenaga solar g.

Membina kemahiran reka cipta di kalangan generasi pelajar dengan menggunakan bahan-bahan terbuang seperti kayu. Membaik pulih perkakas mudah seperti perkakas elektrik.Bahagian pokok kelapa iii. 2. 5. REKA CIPTA TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.0 5. 3. hiasan. Merekacipta kraf tangan i. Melaksanakan satu projek yang boleh di pasarkan di sekolah untuk tabung KRS d. Membuat kraftangan drpd kayu. tulisan khat dan lain-lain.Silk Screen i. Merekacipta logo yang bertemakan KRS d. logam dan jerami sehingga dapat menghasilkan bahan kraftangan. enjin dan sebagainya b. Memahami kaedah asas penulisan buku akaun 34 . Bengkel perkakas mudah berdasarkan aktiviti b. disamping membina asas kemahiran pemasaran perniagaan sehingga menjadikan keusahawanan sebagai budaya hidup.Cetak baju-T e. Melahirkan generasi muda yang berwawasan sehingga dapat menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu cara hidup. Berkhidmat di koperasi sekolah a. Cetak baju . Dye biasa @ Embos ii. Kulit siput ii. Memasarkan bahanbahan jualan untuk tabung kadet e. logam dan jerami c.Kayu – pengepit baju d. Merekacipta bahan-bahan buangan c.5.1 KEUSAHAWANAN MATLAMAT Memupuk minat di kalangan generasi pelajar agar dapat mengembangkan kreativiti masing-masing dan sikap berjimat cermat serta membenci amalan membazir.2 1. Merekacipta satu projek elektronik a. Merekacipta satu projek kerja kayu untuk kegunaan taman atau bilik KRS c. pemasaran dan perakaunan agar dapat memasarkan reka cipta yang dihasilkan. Membina kemahiran asas dalam bidang perniagaan. OBJEKTIF 1. Merekacipta bahanbahan terbuang b.

kastard dan kuih acuan ii. Sulaman i. Penyediaan pastri ii. Mengenal bahan-bahan mentah ii.Membakar iv. Sebab-sebab kek bantat d.Keselamatan iv.Jahitan menyambung iii. Jahitan silang pangkah ii. Tanggungjawab pengguna ii. Jahitan tudung i. Jahitan asas i.Penyediaan diet seimbang c. Makanan dan pemakanan i. Keperluan nasi dan lauk pauk d.Jahitan bulu ayam iv. Kepenggunaan i. Perkhemahan 35 .Jahitan mata lalat a. Asas bahagian mesin jahit i.Gigi penolak iv. Nutrien asas ii. Hiasan hidangan i.Jahitan silang padu iii. Jahitan i.Pastri i.Jahitan suji bilang v.Jahitan batang vi. Jahitan i. Pengurusan di dapur i. Cara menggunakan dan menjaga mesin c. Alas meja ii. Merebus ii.Jenis-jenis tepung iii.Menggoreng iii. Tiang gelendung benang ii. kedudukan dan penjagaan iii. Pengenalan mengenai jahitan i. Rempah ratus ii. Masakan waktu darurat i.Variasi Pastri b. Puding. Bahan-bahan asas ii. MASAKAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Jahitan melompat-lompat ii.Variasi kuih b. Beg pensil ii. Cara menggunting ii.2.Buah-buahan c. Etika di pasar i.Kelim berkedut c.Mengenal bahan-bahan kering a.Cara memilih barangbarang keperluan b.Sapu tangan b.Benang terputus-putus iii. Mengenalpasti jahitan mesin tidak kemas i.Kuih-kuih tempatan i.Cara menjahit d.Mengukus e.Alatan menjahit iv.Skru penekan benang iii.Jenis-jenis beras iv. Jahitan sementara ii. Pencuci mulut / desert i. Ising ii.Akibat kekurangan dan kelebihan iii.Jenis-jenis perasa d.Jahitan pengemas b.Susun atur hidangan c. Kek i. Prinsip-prinsip memasak i. Penyediaan beter ii.Alatan menggunting iii. Bahan-bahan asas makanan i. Alatan mengukur dan menanda ii.Kegunaan.Pemusing gelendong b.Agar-agar iii.Alatan menekan a.Cara menjahit 3. JAHITAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Sanifasi semasa penyediaan makanan a.

Cara penjagaannya b.Kedudukan gubahan iii. Teknik pembungkusan c. Kait mengait i. Gubahan hidup kering i.Aplikasi gubahan a. Origami i. KRAFTANGAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Cara penyediaan ii. Teknik lipatan ii. Cara membuatnya b. Suji bilang / Cross-stich i.4. Pembungkusan i.Hiasan dari bahan semulajadi dan kitar semula i. Hiasan ii.Aplikasi 36 . Peralatan dan cara menggunakannya ii. Lipatan kain i.Penghargaan a. Pengenalan dan penggunaan kraftangan i. Teknik origami ii.Aplikasi lipatan c.Jenis dan kesesuaian lipatan iii.Aplikasi hasil kaitmengait b.

KURIKULUM TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA ( TUNAS KRS) 37 .

mengenal adat istiadat bangsa/kaum di Malaysia. mengenal/mengamalkan nilai-nilai murni/amalan-amalan mulia termasuk konsep kebersihan/kesihatan dalam kehidupan seharian. Memahami dan Menghayati Rukun Negara.1.1.1.1 Pendidikan Kerohanian/Moral • • • • • memahami dan mengenal Tuhan amalan mulia yang perlu –menghormati ibubapa/guru/pemimpin tanggungjawab sebagai pelajar/warganegara/anggota masyarakat.1 TERAS 1. Mengenal tokoh-tokoh pejuang Kemerdekaan Negara dan tokoh-tokoh negara. serta lagu-lagu patriotik yang lain. menyanyi lagu „Negaraku‟ dengan penuh semangat. 1. 1.3 Latihan Fizikal • • • • Senaman Latihan kecergasan Latihan asas kawad kaki Latihan merentas halangan 38 . Konsep kekeluargaan Kebudayaan Melayu serta kebudayaan lain-lain kaum.1.2 Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma • • • • • • Mengenal bendera negara Malaysia termasuk makna yang terdapat pada bendera tersebut.

2 Aktiviti Mental • • • • • Latihan kumpulan dinamik. orienteering. ( latihan kebombaan ) latihan membuat ikatan dan simpulan yang mudah. abseiling ii. Membaca dan menafsir peta.UMUM/ ( ELEKTIF ) 1.1 Aktiviti di darat • • • penggunaan kompas aktiviti pandu arah ikhtiar hidup 1.2. Aktiviti Pendidikan Luar 1. Latihan membuat perancangan dan keputusan mengamalkan sikap terbuka berfikiran positif dalam aktiviti percambahan fikiran dan berjaya mengatasi masalah. latihan asas Bantu Mula. Rekreasi tali : i. tatatertib Pasukan Pakaian Seragam.4 • • • • • perkhemahan. Latihan sumbangsaran. Latihan mencipta logo dan slogan. flying-fox. 1. latihan kecemasan semasa kebakaran.3 Aktiviti Ketahanan Diri • • • • • • latihan kawat kaki untuk pertandingan/persembahan/upacara-upacara rasmi.2. Latihan membuat persembahan ( kebudayaan/lain-lain) secara berkumpulan.2.2. menggunakan tali ( ikat dan simpulan) kembara 39 .

8 Aktiviti khidmat kepada sekolah.2. 1. membuat kraftangan/gejet.2. Keceriaan / Keselamatan / Kebersihan Sekolah 40 . membaikpulih perabot.5 Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar • • • • • mengenal tumbuh-tumbuhan.2. gotong-royong. ( 1. penjagaan pokok-pokok) cara mengatasi masalah kepupusan tumbuhan dan haiwan menjaga kebersihan alam sekitar.6 Aktiviti Kemahiran Hidup ( Keusahawanan ) • • • • • • merekacipta daripada bahan-bahan terbuang. mengitar semula.7 Aktiviti di Air • • • Keyakinan di air ( “water confidence”) Latihan keselamatan semasa berada di air Latihan asas berenang 1. • • • • • khidmat guna tenaga. persembahan kebudayaan . latihan memasak.1. memakmurkan kemudahan sekolah. mengenal binatang menyedari kepentingan flora dan fauna.2. latihan asas jahitan.

. menghayati. xi. Objektif . mempunyai disiplin diri yang kental. Contohilah labahv. Berakit-rakit ke iii. DISIPLIN DAN KEROHANIAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang cintakan negara.Menyediakan generasi pelajar berdisiplin dalam menghadapi cabaran yang mendatang. Sahabat Setia Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama / Moral vi. viii. Balasan Jujur. bermasyarakat harmonis dan bernegara. KEROHANIAN/PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 TAHUN 5 i. i.A. memahami. iv. Tamadun Islam Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama/Moral 41 . ii. iii. 1. ii. labah vi. Teguran membina.Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotisme. hulu. Kesetiaan kepada Negara. . x. Belas Kasihan. v. Budi Bahasa Hormat menghormati Bersyukur dan kerjasama. Waspada sebelum kena. Buat baik dibalas baik. mengamalkan akhlak mulia serta menyumbang ke arah hidup berkeluarga yang bahagia. xii. berpegang teguh kepada ajaran agama serta berbakti kepada masyarakat. iv. ix. Adat-resam masyarakat Malaysia Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama/Moral TAHUN 6 Kalau cermat tentu selamat.Membina generasi pelajar yang mengetahui. vii.

Lambang dan Bendera NegeriNegeri. ix. Pengenalan Logo KRS Bendera KRS Lagu KRS Lagu TKRS v. Guru / rakan Majlis rasmi Batas. 42 . tidur.Memelihara kesihatan tempat kediaman.Tanggungjawab i.kekemasan bilik Keluarga . ii. Rukun Negara Pemimpin sekolah/ tempatan viii. KETATANEGARAAN i. . Lagu-lagu Patriotik Pemimpin Negeri/Negara 3.Keselamatan diri. Jiran tetangga .2. iii.Pengurusan diri.Adab bergaul : tubuh badan.batas pergaulan.Tanggungjawab terhadap diri terhadap masyarakat.Tanggungjawab terhadap i. vii. . iv. vi. . PENGURUSAN DAN GAYA DIRI i.

TAHUN 5 Asas Kawad Statik a. KAWAT TAHUN 4 i.Kanan lurus . Objektif . . KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang sihat fizikal. Istiadat menaik / menurunkan bendera.Senang diri . berpotensi dan berketrampilan serta mampu menghindarkan diri daripada gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya ilmu sebagai tatacara hidup.Tatacara Hormat . berdaya tahan. TAHUN 6 ii. i.Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu menyelesaikannya secara bijaksana. .Masuk baris . Kawad Dinamik iv. . mental.Buka / Tutup barisan .Mula langkah kaki kanan .Ke kanan/ke kiri pusing .Hentak kaki .Tukar langkah semasa berjalan .Berpusing ke belakang semasa berjalan i.Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.Paraskan skuad .Skuad sedia .Menghadap ke belakang / hadapan . Hormat. 1.Keluar baris - 2.Melahirkan insan yang sihat fizikal dan mental .B. Kawat Dinamik. PERKHEMAHAN 43 . Ke kiri / ke kanan hormat ke hadapan hormat selaku terima sijil/hadiah Asas Kawad Statik. Asas Kawad Statik iii.

Simpulan Tindih Kasih .kraf perkhemahan.TAHUN 4 i. IKHTIAR HIDUP TAHUN 4 i.Simpulan Buku Sila . Menyediakan sarapan diri dan kumpulan.Simpulan Bunga Keti .Teori memasak secara survival.Simpul Belit . Kebersihan (pemuliharaan) ii. Pemuliharaan perkhemahan mahan. .Ikatan Seraya ii. Simpulan dan ikatan . TAHUN 6 i. Keselamatan ii. KOMUNIKASI TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 44 . Teori khemah sementara. IKATAN TALI TAHUN 4 i. konservasi khemah ii. ii. Rekreasi Tali 5. Komunikasi 3. Mendirikan khemah iii. Simpulan dan Asas Ikatan . Perlindungan semulajadi . Kegiatan di kawasan iii. Asas Gajet iv. (Perkhemahan) TAHUN 5 i. Menyalakan api Menyediakan menu dan makanan TAHUN 5 i. Rekreasi Tali TAHUN 6 i. iii. Mengenali tanda-tanda isyarat. Punca air i. TAHUN 5 TAHUN 6 Pengenalan jenis i. . Simpulan dan Ikatan . Memilih tapak perkheiv. Asas Gajet iii. -Kraf perkhemahan. v.Simpulan Manuk . v.Ikatan Silang Gunting .Simpulan Pengail 4.Ikatan Balak . Latihan amali.Mengemaskan tali ii. ii. iii.Ikatan Serong .

TAHUN 6 i.rawatan kecil . ii. iv. Bertulis 6. i. Cuaca Suhu Hujan Tanda-tanda hujan Kaedah-kaedah . ASAS KEBOMBAAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 45 . Wisel Latihan Amali TAHUN 5 TAHUN 6 i. 7. Pengenalan Peti Bantu Mula Rawatan Kecil . Merawat luka-luka kecil ii. ii. IKLIM TAHUN 4 i. Anduh iii.anduh. Latihan Amali. . Lisan ii. 8. Membantu rakan . Tanda Isyarat ii. Latihan Amali. mencuci luka balutan luka pengenalan anduh TAHUN 5 i. BANTU MULA TAHUN 4 i. ii. iii.Kaedah-kaedah . Awan dan jenis-jenisnya i. i. Angin. Teori teknik usungan ii.

Sukan & permainan ii.Mengenal alat-alat muzik tradisional.tolong menolong dan berlumbalumba melakukan amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama kaum dan etnik. Punca-punca kebakaran Pengenalan alat pemadam ii. iii. ii. dikir barat. Latihan kebakaran di persekitaran sekolah 9. KEBUDAYAAN TAHUN 4 i.Melahirkan insan yang prihatin terhadap tugas dan tangggungjawab sebagai anggota 46 . Hari Kebesaran Kaum(agama) iii.lakonan.Keyakinan di air TAHUN 5 i. Mencari arah vi. pentomen.koir. KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAS MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti. Pengenalan kompas iv. i. Mengenali budaya pelbagai kaum di Malaysia.Mengenali pantang larang pelbagai kaum ii.Orienteering iii. Pergaulan ii. TAHUN 6 i. kekeluargaan dan mengeratkan hubungan kemasyarakatan .Sukaneka iii. REKREASI TAHUN 4 i. Persembahan Kebudayaan -nasyid.Permainan tradisional iv. Adat Istiadat iii.Pengenalan asas i.Hari Perayaan kaum iv.Cara-cara mengelak kebakaran api ii.sketsa dan lain-lain. Asas dan peraturan dalam permainan bola sepak/bola jaring ii. Sukaneka iii. ii.pantun .Asas persilatan vii. Permainan Kim ii.Cara menggunakan alat pemadam api.Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat . OBJEKTIF .Asas persilatan v. „ Blind Trail „ v.i.syair dan lain-lain TAHUN 5 i. Cara menyelamat diri. C.Kembara TAHUN 6 i. Keyakinan di air 10. Memahami agama dan kepercayaan pelbagai kaum di Malaysia.Mengukuhkan ikatan persaudaraan.Persembahan -Nasyid.

Gotong-royong membersihkan . balairaya. Tahun 6 i.masyarakat serta mengamalkan budaya simpati dan empati dalam kehidupan harian Tahun 4 i. Gotong-royong membersihkan kawasan sekolah Tahun 5 i. Projek khidmat bakti .gotong royong .tempat ibadat. tanah perkuburan dan lainlain.lawatan dan ziarah ( jiran / masyarakat setempat / rumah anak yatim / hospital / dan lain-lain ) 47 .

D. ALAM SEKITAR MATLAMAT Membina dan melahirkan generasi pelajar yang mencintai dan menghargai alam sekitar. OBJEKTIF - Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan menghayati alam sekitar - Memupuk sikap prihatin insan terhadap sumbangan dan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan. - Memahami rantaian hidup antara alam sekitar dengan manusia sejagat. - Bertanggungjawab dalam pemuliharaan alam sekitar. Tahun 4 i. Mengenal tumbuhan Tahun 5 ii. Memerhati dan merekod serangga ii. Memelihara dan memulihara sungai Tahun 6 i. ii. kitar semula ekosistem

48

E. KEUSAHAWANAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang berpotensi menyesuaikan diri dalam pelbagai bidang keusahawanan OBJEKTIF - Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada di kalangan pelajar serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. - Melahirkan insan yang kreatif dan inovatif. JAHITAN Tahun 4 i. Pengenalan alat jahitan ii. Pengenalan asas jahitan MASAKAN i. Pengenalan peralatan dapur kegunaan & penjagaan keselamatan Tahun 5 iii. Jahitan silang pangkah. iv. Jahitan cantuman Tahun 6 v. Asas-asas sulaman

i. Pengenalan bahan - rempah ratus - jenis tepung - jenis beras - jenis perasa ii. Memasak air iii. Merebus iv. Menggoreng v. Membakar i. ii. Hiasan dari bahan terbuang dan bahan semulajadi. Cara penjagaan

i. Latihan Amali

KRAFTANGAN i. Pengenalan & kegunaan kraftangan - hiasan - cenderahati - bahan semulajadi

iii. iv. v.

Gubahan bunga Membuat senduk Bahan semulajadi – anyaman.

49

KURIKULUM ``TRAINING OF TRAINERS” [ TOT ]

50

3.0 KURSUS PENDEDAHAN JAWATAN LEFTENAN MUDA KRS [ KURSUS TAHAP 1 ] 1. Khidmat masyarakat [ Khidmas ] Pengukuran dan penilaian. 51 .1. Alam sekitar v. 4. Kandungan perlembagaan KRS Falsafah aktiviti bersepadu KRS Kemahiran penyampaian Perancangan program latihan Penyelesaian masalah Aktiviti – aktiviti kemahiran KRS i. Ketahanan dan kebudayaan iii. 2. Disiplin dan kerohanian ii. Keusahawanan iv. 7. 5. 6.

Disiplin dan kerohanian Penghayatan semasa kursus Ketepatan masa Kepimpinan ii. Khidmas Projek sehari bersama masyarakat 3. Keusahawanan Merekacipta Kertas perancangan aktiviti kewangan Pemasaran iv.2. Pengujian dan Penilaian Ujian bertulis 52 . Memahami kandungan perlembagaan i.0 KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN [ KURSUS TAHAP II ] 1. Ketahanan dan kebudayaan Ujian bertulis iii. Memahami falsafah aktiviti bersepadu KRS Aktiviti kemahiran KRS Ujian Pre Test [ Bertulis dan praktikal ] i. Alam sekitar Kitaran kertas Oven v. 2.

4.3.2 3.4.1 3.1 3.3 3.3.2 3.2.1.1.1 3.2.3 53 .2 3.4.0 SUKATAN KURSUS TOT / PEGAWAI 3. Menggalakkan pegawai sentiasa peka kepada penyelesaian masalah secara pro aktif 3.3 3.1.2 3.3 3.3 Kandungan Perlembagaan KRS/TKRS Melahirkan pegawai yang mampu mempraktikkan semua isi kandungan Kurikulum KRS/TKRS Memupuk pegawai yang mampu bertanggungjawab penuh dengan perlembagaan KRS/TKRS Membina pegawai KRS /TKRSyang sentiasa mengamalkan dan menjunjung tinggi perlembagaan KRS/TKRS Falsafah Aktiviti Bersepadu KRS/TKRS Menerapkan falsafah aktiviti bersepadu KRS dalam kehidupan pegawai KRS/TKRS Mewujudkan semangat bekerjasama dalam kumpulan Melahirkan pegawai KRS/TKRS yang kreatif dan berwawasan tinggi Kemahiran Penyampaian Melahirkan pegawai yang bertrampilan dalam semua situasi Memupuk semangat dan kecekalan dalam usaha membentuk serta membina insan Membina generasi yang mahir dan cekal hati dalam penyampaian maklumat Penyelesaian Masalah Melahirkan pemimpin yang berwawasan dan tabah menghadapi cabaran hidup Memberi kesedaran peningkatan permasalahan disiplin pelajar menyelesaikan dengan cara teratur dan berkesan.2.3.2 3.3.1 3.4 3.1 3.

3 Aktiviti KRS/TKRS Memantapkan kefahaman tentang peranan pemimpin dalam KRS/TKRS Merealisasikan konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejajar dengan Wawasan 2020 Menggalakkan masyarakat turut serta menyumbangkan idea dan tenaga untuk kemajuan KRS/TKRS Penilaian dan Pengukuran Melahirkan pegawai yang bertanggungjawab kepada amanah yang diberi sepanjang kursus dijalankan Menilai secara terperinci kejayaan isi kandungan kursus TOT Memupuk semangat sentiasa ingin maju dalam semua bidang yang diceburi.1 3.6.5.6.5 3.5.6.2 3.2 3.3.5.6 3.1 3. 3.3 54 .

Disiplin dan kerohanian b. 5.0. Khidmat masyarakat [ Khidmas ] Pengukuran dan penilaian 7. 4. 6. Memahami kandungan perlembagaan KRS/TKRS Memahami falsafah aktiviti bersepadu KRS/TKRS Kemahiran penyampaian Perancangan program latihan Penyelesaian masalah Aktiviti kemahiran KRS/TKRS a. 3. Ketahanan dan kebudayaan c. Keusahawanan d.4. KURSUS LAIN–LAIN PANGKAT [PEMIMPIN PELAJAR] 1. Alam sekitar e. 55 . 2.

KADET REMAJA SEKOLAH DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH STRUKTUR DAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT 56 .

Staf Sarjan dan 4 orang Ketua Platun Carta Organisasi Ketua Kompeni Penolong Ketua Kompeni Ejutan Pegawai Waran Platun A Platun B Platun C Platun D 57 .0 KEKUATAN DAN KEANGGOTAAN KADET REMAJA SEKOLAH 1.1. Pegawai Waran.1 KOMPENI ( KRS ) Satu kompeni terdiri daripada gabungan 4 platun diketuai oleh Ketua Kompeni berpangkat Mejar / Kapten dibantu oleh Penolong Ketua Kompeni. Ejutan.

1 lans koperal dan 10 anggota kadet.3 SEKSYEN ( KRS ) Seksyen 2 Seksyen 3 Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota yang diketuai oleh 1 koperal. 1 sarjan.1.2 PLATUN ( KRS ) Setiap platun dianggotai seramai 38 orang anggota yang diketuai oleh 1 pegawai. Carta Organisasi Platun Ketua Seksyen Penolong Ketua Seksyen 10 Anggota Kadet 58 . 3 koperal dan 3 lans koperal serta 30 anggota kadet Carta Organisasi Platun Pegawai Platun Staf Sarjan Sarjan Platun Seksyen 1 1.

Ejutan.1 KOMPENI ( TKRS ) Satu kompeni terdiri daripada gabungan 4 platun diketuai oleh Ketua Kompeni berpangkat Mejar / Kapten dibantu oleh Penolong Ketua Kompeni. SarjanTKRS dan 4 orang Ketua Platun Carta Organisasi Ketua Kompeni Penolong Ketua Kompeni Ejutan Sarjan TKRS Platun A Platun B Platun C Platun D 59 .0 KEKUATAN DAN KEANGGOTAAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH 2.2.

Carta Organisasi Platun Ketua Seksyen Penolong Ketua Seksyen 10 Anggota Kadet 60 . 1 sarjan TKRS. 1 lans koperal TKRS dan 10 anggota kadet.4 PLATUN ( TKRS ) Setiap platun dianggotai seramai 38 orang anggota yang diketuai oleh 1 pegawai.2. 3 koperal TKRS dan 3 lans koperal TKRS serta 30 anggota kadet Carta Organisasi Platun Pegawai Platun Sarjan Platun Seksyen 1 2.5SEKSYEN ( TKRS ) Seksyen 2 Seksyen 3 Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota yang diketuai oleh 1 koperal TKRS.

: Kenaikan Pangkat Mejar KRS Telah mengikuti kursus pengurusan peringkat kebangsaan dan telah mengendalikan beberapa program/aktiviti peringkat negeri/kebangsaan.3. : Pegawai Platun. Wajib menghadiri Kursus Pegawai KRS Tahap 1 dengan lulus dan ditauliahkan sebagai pegawai dengan pangkat Leftenan Muda KRS. Lantikan secara automatik sebagai Pegawai Pengurusan dengan panggilan Timbalan Komandan KRS / TKRS Sekolah. Telah menjadi jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun Merupakan salah seorang Pegawai Tadbir Negeri atau Ketua Jurulatih Negeri atau Pegawai Istiadat Negeri atau Pegawai Teknikal Negeri atau Pegawai Hal Ehwal Wanita Negeri. 61 . : Kenaikan Pangkat Kapten KRS Telah mengikuti kursus pengurusan peringkat negeri/ kebangsaan dan telah mengendalikan beberapa program/aktiviti peringkat negeri/kebangsaan. Telah menjadi jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun. : Timbalan Komandan KRS / TKRS. Lantikan secara automatik sebagai Pegawai Pengurusan dengan nama panggilan Komandan KRS / TKRS Sekolah. : Kenaikan pangkat Leftenan KRS Telah mengikuti Kursus Pegawai KRS Tahap 2 dan lulus. SISTEM PANGKAT KADET REMAJA SEKOLAH / TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH : Komandan KRS / TKRS : Timbalan Komandan KRS / TKRS : Pegawai Platun : Pegawai Waran KRS / Sarjan TKRS : Sarjan KRS / Koperal TKRS : Koperal KRS / TKRS : Koperal KRS / TKRS : Koperal dan Lans Koperal KRS / TKRS : Semua anggota KRS / TKRS yang berdaftar di sekolah Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa Ahli-ahli Catatan: Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin :Komandan KRS / TKRS.

JADUAL KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR KADET REMAJA SEKOLAH MASA HARI PERTAMA O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O 11OO 11.OO .13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT SUAIKENAL 163O 203O DIRI KHEMAH 203O-223O PENGHAYATAN ROHANI KEMAHIRAN S KEDUA O L A KETIGA T / K KEEMPAT U L I KELIMA A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D S A R A P A N P A G I PENILAIAN PERLEMBAGAAN KRS KEMAHIRAN TALI KEMAHIRAN BERFIKIR R E H A T PENGHAYATAN KURIKULUM KRS ABSEILING KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT & MAKAN TENGAH HARI KEMAHIRAN KEJURULATIHAN MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT MINUM PETANG MAKAN MALAM KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI KHIDMAS PENILAIAN PENUTUP BERSURAI 62 .

13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT SUAIKENAL 163O 203O DIRI KHEMAH 203O-223O PENGHAYATAN ROHANI KEMAHIRAN KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI KEDUA S O L A T / K U L I A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D S A R A P A N P A G I PENILAIAN PERLEMBAGAAN KRS KEMAHIRAN TALI KEMAHIRAN BERFIKIR R E H A T PENGHAYATAN KURIKULUM KRS ABSEILING KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN KEJURULATIHAN SOLAT & MAKAN TENGAH HARI MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT MINUM PETANG MAKAN MALAM KETIGA KEEMPAT KHIDMAS KELIMA PENILAIAN PENUTUP BERSURAI 63 .JADUAL KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN KADET REMAJA SEKOLAH TAHAP 2 MASA HARI PERTAMA O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O 11OO 11.OO .

JADUAL KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN MUDA KADET REMAJA SEKOLAH TAHAP 1 MASA HARI 1 2 S O 3 L A 4 T / 5 K U 6 L I 7 A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D P A G I S A R A P A N PERLEMBAGAAN KRS BANTU MULA KAYAK KEMAHIRAN BERFIKIR ALAM SEKITAR ABSEILING PANDU ARAH/ ORIENTEERING KAWAT TERIMA SIJIL R E H A T BANTU MULA KHIDMAS KEMAHIRAN TALI KAYAK KEMAHIRAN BERFIKIR PENGURUSAN LATIHAN ABSEILING PANDU ARAH/ ORIENTEERING PENUTUP BERSURAI SOLAT & MAKAN TENGAH HARI O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O11OO 11.13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT/SUAIKENAL MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN KEJURULATIHAN MERENTAS HALANGAN KEUSAHAWANAN BANTU MULA KAWAT TONGKAT MAKAN MALAM MINUM PETANG SOLAT 163O 203O DIRI KHEMAH FALSAFAH AKT.OO . BERSEPADU KRS KEMAHIRAN KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI PENGHAYATAN ROHANI PENGHAYATAN ROHANI IKHTIAR HIDUP 203O-223O 64 .

PANDUAN KAWAD ( KRS DAN TKRS ) 65 .

Kadet Remaja Sekolah yang mempunyai disiplin diri yang kental. Apabila hendak mengajar kawat. kepala dan tangan hendaklah pada kadar yang minimum ketika memberi hukuman. Demonstrasi atau cara melakukan sesuatu pergerakan itu mestilah kemas dan mantap. jurulatih hendaklah berdiri dengan cara yang betul. Apabila hendak menunjukkan pergerakan-pergerakan tongkat. Selain daripada itu matlamat untuk melahirkan pegawai/kadet. hendaklah melakukan mengikut tatacara kawad. berpegang teguh kepada ajaran agama dan sanggup mempertahankan agama bangsa dan negara dapat dicapai.BAB SATU PANDUAN UNTUK JURULATIH Buku kawad ini bertujuan untuk memberi panduan kepada jurulatih supaya dapat mengajar pegawai/kadet tatacara kawad dengan betul dan dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen dan bertanggungjawab. Ini akan menampakkan kekemasan dan disiplin yang tinggi. 66 . maka pertunjukan itu hendaklah dilakukan dengan tongkat sahaja. Pergerakan badan. Apabila hendak melakukan sesuatu pergerakan kawad jurulatih. BAHAGIAN I PENDIRIAN SEORANG JURULATIH Sikap dan pendirian yang tetap dan betul adalah sangat penting bagi seseorang jurulatih kerana ia akan dicontohi dan diteladani.

....... ”satu” ( perbuatan ) skuad ... Peranan jurulatih adalah melatih skuadnya sebaik yang boleh dan mengajar mereka supaya berkelakuan baik dan berdisiplin tinggi seperti jurulatih itu sendiri. Jurulatih tidak boleh memberi hukuman kawad yang belum diajar..kanan pusing” 2. Jurulatih hendaklah memberi pujian pada tempat yang sepatutnya......... Jurulatih yang bijak dan baik akan melahirkan skuad yang kemas dan berdisiplin.... sebagai contoh ” Bergerak ke kanan...... 3..... Bahasa hukuman dan kiraan masa daripada pengajar/jurulatih manakala perbuatan daripada anggota atau skuad. contoh Jurulatih : ” Bergerak ke kanan dengan nombor...... Pengajar/Jurulatih memberi hukuman penuh dan pertunjukan.. di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri.BAHAGIAN II KAEDAH MENGUASAI KEMAHIRAN KAWAD TERBAIK Bagi menguasai kemahiran berkawad yang baik.kanan pusing.. hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kanan. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat.. pertama mempunyai prasangka yang baik dan yang kedua kebijaksanaan... Mempelajari kawad bukan satu perkara yang mudah. seseorang jurulatih perlu ada dua perkara penting..... dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus........kanan pusing...... contoh ” Bergerak ke Kanan dengan nombor.... Keberatan badan di atas kaki kanan..... Kaedah Peningkatan Pengajaran Kawad 1......... ”dua” ( perbuatan ) . Pengajar/Jurulatih memberi hukuman dengan nombor dan pertunjukan serta penerangan.. Apabila mendapat hukuman skuad dua... Lain-lain anggota diam.. Oleh hal yang demikian seseorang jurulatih hendaklah bijak dan pandai mengarah skuad itu supaya melaksanakan latihan kawad dengan kemas dan sempurna. Kedua-dua lutut lurus... dua.. Sesuatu arahan hendaklah sesuai dengan tahap kadet serta peringkat ilmu yang telah diterima.. angkat kaki kiri 45* dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia.......satu.....satu” Anggota : ” satu ” ( berteriak dan laksanakan perbuatan ) 67 . badan tegak seperti kedudukan sedia ... Penerangan: Apabila mendapat hukuman ke kanan pusing satu......

.... seorang memberi arahan dan seorang lagi melaksanakan perbuatan silih berganti...pusing. 68 . Anggota : Melaksanakan pergerakan dengan penuh mengikut bahasa hukuman daripada pengajar atau jurulatih... masa dan perbuatan daripada anggota Jurulatih : ” Bergerak ke kanan. Teguran itu merupakan pengajaran dan pendidikan bagi memperbaiki dirinya...anggota dibahagikan secara berpasangan... Kawat hubungan. Sebarang teguran oleh pegawai yang lebih tinggi pangkatnya hendaklah didengar dan dipatuhi...4. Walau bagaimanapunteguran itu hendaklah secara berhemah.. BAHAGIAN III MEMBETULKAN KESILAPAN Setiap kesilapan yang dilakukan oleh jurulatih hendaklah dibuat pembetulan sebelum jurulatih itu meninggalkan padang kawad. 5... Pengajar atau jurulatih memberi bahasa hukuman yang penuh.. kanan..

Kedua-duanya hendaklah diberi dengan lantang dan terang. pelajaran. wawasan dan sebagainya. Tanda titiktitik digunakan bagi memisahkan kedua-dua perkataan ini. pelatih-pelatih hendaklah berdiri dan dapat melihat pergerakan jurulatih dengan jelas. Semua jurulatih hendaklah mahir dengan bahasa hukuman. BAHAGIAN V BAHASA HUKUMAN Bahasa hukuman yang jelas lagi tepat akan menghasilkan kawad yang baik. lakukan demonstrasi sesuatu kawad itu secara lengkap dan sempurna dengan mengikut masa serta hukumannya. Untuk memudahkan pelatih-pelatih. Demonstrasi hendaklah dilakukan secara latihan kawat dengan nombor. Kesilapanhendaklah diperbetulkan dan dilatih secara berulang-ulang. Jika perlu bolehlah diberi penerangan tentang sesuatu pergerakan kawad yang dilakukan.BAHAGIAN IV PROSES LATIHAN Jika pengajaran atau ilmu kawad hendak disampaikan. Pertanyaan itu bukan hanya berkenaan kawad tetapi apa saja sama ada berkaitan dengan ilmu pengetahuan. terutama dalam proses kawat peringkat awal. Bahasa hukuman itu terbahagi kepada dua iaitu "Bahasaamaran"danbahasa perbuatan ". Rehat mestilah diberi mengikut kesesuaian antara satu pelajaran dengan satu pelajaran. 69 . Perkara ini penting dalam proses latihan. Jurulatih hendaklah menunjukkan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa berkawat. jurulatih bolehlah menyoal skuadnya. Apabila skuad dalam kedudukan rehatkan diri. Ulasan hendaklah diberi secara terperinci. Bahasa hukuman yang digunakan hendaklah jelas dan tepat. setelah pelatih mahir barulah diajar pelajaran lain. Dalam buku panduan ini. semua bahasa hukuman sama ada "bahasa amaran" atau "bahasa perbuatan" dicetak dengan huruf tebal. tujuan kehidupan. Tumpukan kepada satu-satu pergerakan. nasihat.

Setiap bahasa hukuman.Suara yang kuat dan lantang serta tegas akan memberi dua kesan. Seorang jurulatih hendaklah tegas. Jika perlu kembali semula kepada kedudukan asal. maka hukumannya ialah "Semula". hendaklah ada berhenti seketika (”pause”) antara "bahasa amaran " dan "bahasa perbuatan" pada setiap kali hukuman diberi. Biasakan memberi hukuman dengan suara yang kuat dan lantang. pertama setiap bahasa hukuman yang diberi merupakan latihan. ada yang "masa cepat " dan ada pula yang "masa perlahan ". Kadar masa berhenti seketika (“pause” ) tidak dapat ditentukan kerana perkataan hukuman antara satu sama lain berbeza. Kedua bahasa hukuman jika dibuat seperti berbual sahaja akan hilang ketegasannya dan akan menyebabkan kawad itu rosak . BAHAGIAN VI MASA BAGI BAHASA HUKUMAN 70 .

MASA MEMBERI BAHASA HUKUMAN BAHASA HUKUMAN HUKUMAN DIBERI SEMASA CEPAT JALAN HENTI DALAM MASA BERJALAN SEMASA KAKI KIRIJEJAK KE TANAH HUKUMAN DIBERI SEMASA PERLAHAN JALAN SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI CEPAT ATAS KAKI KANAN DAN JALAN ATAS KAKI KIRI CEPAT ATAS KAKI KANAN JEJAK KE TANAH DAN JALAN ATAS KAKI KIRI JEJAK KE TANAH CEPAT JALAN TUKAR LANGKAH CEPAT..Jadual di bawah ini menunjukkan pada kaki manakah patut diberi "bahasa perbuatan". Setiap ”bahasa perbuatan” diberi apabila kaki kiri menjejak ke bumi kecuali diterangkan cara lain dalam jadual ini. Sebagai panduan...CEPAT JALAN KEKANAN PUSING KE KIRI PUSING HENTI (Semasa hentak kaki) SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH TUKAR ATAS KAKI KANAN DAN LANGKAH ATAS KAKI KIRI SEMASA KAKI KIRI MELALUI KAKI KANAN SEBELUM KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEBELUM KAKI KIRI JEJAK KE TANAH TUKAR ATAS KAKI KANAN DAN LANGKAH ATAS KAKI KIRI MELALUI KAKI KANAN MAJU (Semasa hentak kaki) TUKAR LANGKAH MASA BERJALAN TUKAR LANGKAH TUKAR LANGKAH PERLAHAN-PERLAHAN JALAN BUKA/TUTUP BARISAN SEMASA BERJALAN SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI HORMAT BAHAGIAN VII 71 ... jarak masa ”bahasa amaran” diberi dengan kadar empat langkah semasa cepat jalan atau tiga langkah semasa perlahan jalan..

kedua-dua lutut bertahan lurus. Kesabaran menghadapi sesuatu. Kesalahan Biasa 1. ix.. Memuji dan menegur kesalahan. x. vii. jari-jari genggam. ii. langut kepala memandang terus ke hadapan. v... peha 45 darjah dan hentak padat di sebelah kaki kiri supaya terdengar satu bunyi sahaja. Berdiri tidak tetap serta mata bergerak.Sedia" Perbuatan : Dengan pantas angkat kaki kanan. pergelangan tangan lurus... Kedudukannya ialah kedua-dua tumit rapat dan sebaris. Berperikemanusiaan... Mempunyai kemahuan untuk maju. BAB KEDUA KAWAD STATIK BAHAGIAN SATU SEDIA Hukumannya : "Skuad . xii. belakang jari rapat ke paha. iv. 2. Taat setia yang tidak berbelah bahagi. Ketabahan hati dan semangat yang bersungguh-sungguh. kedua-dua bahu tarik ke bawah dan ke belakang (supaya dada terbuka tanpa perlu dikeraskan) sama rata.. Tahu semua pergerakan dan pandai membetulkan kesalahan. Bertanggungjawab.... iii. kedua-dua tangan lurus ke bawah.. hujung kaki terbuka 30 darjah. Bijak menyelesaikan sesuatu masalah. badan tegak.SIFAT-SIFAT SESEORANG JURULATIH KAWAD Seseorang jurulatih kawat hendaklah mempunyai sifat-sifat pemimpin dan pendidik seperti berikut : i. Berpakaian kemas dan bersih yang boleh dicontohi dan diteladani. vi. Mempunyai mutu disiplin yang tinggi. timbang keberatan badan antara tapak kaki dengan tumit.. xi. Kedudukan yang terlalu kaku dan menyukarkan pernafasan. kedua-dua siku rapat ke badan . 72 . ibu jari lurus menghala ke bawah dan rapat kepada telunjuk serta di belakang sedikit daripada penjahitan seluar.

3..Diri" Perbuatan : Dengan pantas angkat kaki kanan... Lutut tidak tegap dan tiada bertahan. Tidak memandang (200 meter) ke hadapan Tunduk atau mendongak.. 4. Kaki dan badan tidak lurus ke hadapan serta tumit tidak rapat. Kesalahan Biasa : 1... Menggerakkan kaki kiri menyebabkan rosak lurus barisan.. Pinggang bengkok sewaktu mengangkat kaki kanan... dan keberatan badan di atas kedua-dua kaki.Sedia". Belakang tangan menghala ke hadapan atau pergelangan tangan mengerekot.3. siku lurus..... Jatuh tumit atau hujung kaki dahulu... ibu jari bersilang... Bahu jatuh dan badan mengenjut. kaki kiri mesti tegap dan tidak bergerak. 4.. Ingatan: Beri hukuman supaya bersedia sebelum "Skuad .. Tangan bengkok dan terjulur ke hadapan.. Semasa tumit atau hujung kaki dijatuhkan terdapat dua bunyi. 9. Badan senget ke kiri atau ke kanan dan bahu tidak sama rata. BAHAGIAN II SENANG DIRI Hukuman : "Senang ... Dalam masa yang sama kedua-dua tangan ke belakang dan letakkan belakang tangan kanan rapat di atas tapak tangan kiri. 7..... 8.. BAHAGIAN III REHATKAN DIRI 73 .. 5. Masa angkat kaki kanan. 7. Bukaan kaki kanan tidak cukup 12 inci. 6. peha 45 darjah dan hentak ke sebelah kanan sejauh 12 inci.. 6. 2. empat-empat jari bersusun lurus menuju ke bumi . 5.. Siku bengkok.

. Apabila dapat perintah "Skuad" dengan serta merta balik ke kedudukan senang diri. BAHAGIAN IV MASUK BARIS 74 ... naikkan tangan dari punggung ke pinggang dalam satu pergerakan dan rehatkan semua anggota badan ( 1 ..... Kesalahan biasa : 1.. Menggeliat dan bercakap-cakap. menyebabkan hilang lurus barisan....Diri" Perbuatan: Dalam kedudukan senang diri....... Ingatan : Dalam keadaan "Rehatkan . 2 . rehat )Kedudukan kaki tidak berubah..Hukuman : "Rehatkan . 2.... Diri" . Skuad dibenarkan melakukan pergerakan setakat pinggang ke atas sahaja. Kedua kaki bergerak .

Arahan masuk baris : "Dengar sini semua sekali, apabila mendapat hukuman tiga barisan di hadapan saya gerak, skuad hendaklah sedia, berlari, berbarisdalam tiga barisan, di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya mengadap. Faham itu skuad". Hukuman : "Tiga Barisan Di hadapan Saya ............. Gerak" Perbuatan : Semua anggota hendaklah sedia, berlari dengan pantas, berbaris dalam tiga barisan kira-kira 6 langkah di hadapan ketua/jurulatih iaitu setiap orang mestilah mengambil tempatnya, barisan hadapan, barisan tengah dan barisan belakang. Jarak di antara satu barisan dengan yang lain ialah 30 inci. Jarak di dalam barisan di antara seorang dengan yang lain ialah sekadar satu tangan dan dalam keadaan sedia. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. Datang berbaris tidak berlari Tidak melakukan perbuatan sedia sebelum berlari. Bercakap-cakap; Barisan terlalu rapat atau terlalu jauh daripada jurulatih.

BAHAGIAN V MEMBETULKAN BARISAN Hukuman: " Ke kanan ............ Lurus" Perbuatan: Penanda kanan diam. Yang lain langkah* kaki kanan 6 inci ke hadapan dan angkat kaki kiri serta hentak disebelah kaki kanan, kedua - dua tangan lurus dan rapat ke badan. Diam dan kira masa sendiri (2-1). Kemudian palingkan muka ke kanan; melainkan anggota yang nombor satu dalam setiap barisan; serentak dengan itu anggota dalam barisan hadapan angkat tangan ke paras bahu melalui sebelah belakang anggota di kanannya, jari genggam dalam keadaan ibu jari di kedudukan atas mencecah bahu anggota di sebelah kanan. Diam dan kira masa sendiri, (2-1), diikuti dengan hentak kaki ”pendek – pendek” sehingga barisan lurus.

75

Penanda kanan hendaklah diam. Anggota di sebelah kanan barisan tengah dan barisan belakang hendaklah mengangkat tangan sekadar menyentuh bahu anggota di hadapannya. Setiap barisan ini hendaklah berdiri bersetentang dengan anggota - anggota di hadapan. Sesudah barisan lurus, semua diam dan tunggu hukuman pandang depan.
*julur

Hukuman: ''Pandang.............depan'' Perbuatan: Palingkan muka ke hadapan dan turunkan tangan ke sebelah rusuk serentak dengan pantas. Hukuman: ”Ke Kiri…… Lurus” Hukuman ini diberi apabila skuad menghadap ke belakang dan penanda berada di sebelah kiri. Perbuatannya adalah sama dengan ke kanan lurus kecuali semua anggota akan palingkan muka ke kiri dan angkat tangan kiri. Penanda di sebelah kiri hendaklah diam. Kita boleh memberi nombor sama ada dari kiri atau kanan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Melompat dengan kedua-dua kaki dalam satu masa; Pergerakan kaki dan bahu tidak sekata ke hadapan dan badan condong ke depan semasa meluruskan barisan; ”Pinggang lemah” semasa kaki bergerak; Jarak dan bersetentang tidak betul; Badan dan kepala tidak tegak semasa meluruskan barisan; Turun tangan lambat dan siku bengkok. Menepuk peha ketika menjatuhkan tangan.

Hukuman : "Luruskan ............ Barisan"
76

Perbuatan : Pergerakan seperti di atas juga tetapi tidak perlu melangkah ke hadapan, cuma hentakkan kaki kanan dan kiri berturut-turut dan terus bergerak betulkan barisan. Apabila barisan telah lurus , turunkan tangan dan palingkan muka ke depan dalam masa sendiri. Barisan tengah dan barisan belakang hendaklah mengikuti anggota hadapan. BAHAGIAN VI NOMBOR Permulaan pelajaran, skuad hendaklah dinomborkan supaya menyenangkan jurulatih memanggil anggota. Dari itu memadai dengan memanggil “Nombor.......... barisan ..................” saja. Anggota juga tahu kedudukannya dalam skuad. Hukuman : " Dari kanan ...........Nombor" Perbuatan : Barisan hadapan sahaja yang membilang nombor dengan pantas dari kanan ke kiri. Anggota yang di sebelah kanan sekali bilang "satu" , yang lain mengikut bilang "dua" dan seterusnya sehingga habis. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. Tidak mengira nombor dengan cepat. Suara perlahan. Lupa nombor masing-masing.

Ingatan : Apabila anggota telah tersalah bilang, hendaklah diberi hukuman "Semula" , kemudian ulang balik daripada anggota pertama.

BAHAGIAN VII BUKA / TUTUP BARISAN

77

Pergerakannya adalah serupa seperti "Buka Barisan.... Ingatan : Apabila skuad berjalan dalam barisan ke hadapan atau ke belakang (melintang) ketika hukuman buka barisan diberi. Barisan belakang ambil dua langkah ke belakang mulai kaki kanan diikuti kaki kiri. Masa bergerak bilang.... Kalau hukuman tutup barisan diberi. 4. kemudian angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri kepada kedudukan sedia. barisan tengah hentak kaki dua kali .. kemudian angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri kepada kedudukan sedia.Gerak".... Perbuatan : Barisan hadapan ambil dua langkah ke belakang dan barisan belakang ambil dua langkah ke hadapan. Badan tidak tegak..Gerak". Mata pandang ke bawah... (1-2-1) Kesalahan Biasa : 1. Tangan dan bahu bergerak. Perbuatan : Barisan hadapan ambil dua langkah ke hadapan.. Tidak mengambil langkah cukup ke hadapan dan ke belakang.. pergerakan adalah sebaliknya.. 3.Gerak"..... iaitu langkah kaki kanan ke hadapan 30 inci dan kaki kiri 15 inci...Hukuman : "Buka Barisan . Kedua-dua tangan tidak rapat ke badan.... barisan hadapan hendaklah jalan terus.. manakala barisan belakang hentak kaki empat kali dan maju. 2. BAHAGIAN VIII BERPUSING KE KANAN/ KIRI/ BELAKANG 78 . 5.. Hukuman : "Tutup Barisan.

. hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kanan... "Belakang ..Hukumannya : ”Bergerak ke kanan.Pusing".Kiri .. Tangan tidak rapat ke badan 2.. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kiri terletak atas bumi menyerong ke kiri dan tumit kaki kanan terangkat.. Kedua-dua lutut lurus. Pusing". Lutut bengkok 5. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus... kanan . Lutut bengkok 5.. Keberatan badan di atas kaki kiri. Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri dengan pantas kepada kedudukan sedia. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia. Angkat peha melebihi 45 darjah Hukumannya : Menghadap ke belakang .Pusing".. Tangan tidak rapat ke badan 2. Hentak kaki tendang kuda. Membongkok 4. Hentak kaki tendang kuda. badan tegak seperti kedudukan sedia ... Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kiri. 3.. Kedua-dua lutut lurus... Angkat peha melebihi 45 darjah Hukumannya. di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri. ”Bergerak ke kiri. Keberatan badan di atas kaki kanan.. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat. Kesalahan Biasa: 1. badan tegak seperti kedudukan sedia . 79 .. Kesalahan Biasa: 1. 3. Membongkok 4. di atas tumit kaki kiri dan hujung kaki kanan dengan mengangkat hujung kaki kiri dan tumit kaki kanan.

Angkat peha melebihi 45 darjah.Pusing". 5. Membongkok 4. Badan melonjak ketika berpusing BERPUSING SEPARUH KANAN/KIRI Hukumannya: ”Bergerak ke kanan. BAHAGIAN X BERSURAI DAN KELUAR BARIS 80 .. Lutut bengkok semasa berpusing. Hentak kaki tendang kuda.Pusing".. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia. 3.. Tangan bergoyang dan membongkok semasa berpusing. Kesalahan Biasa: 1. 6.. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat. Tangan tidak rapat ke badan 2. Kedua-dua lutut lurus. ”Bergerak ke kiri. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. hendaklah berpusing 180 darjah mengikut pusingan jam ( ikut bahu kanan ) .. 2. Badan melonjak semasa berpusing. "Belakang .Menghadap ke hadapan .. Lutut bengkok 5. Pusing". badan tegak seperti kedudukan sedia .... Tumit bergerak dari tempatnya masa berpusing.. Pergerakan sebagaimana berpusing kanan/kiri tetapi separuh kanan/kiri sahaja( 45 darjah ) Kesalahan biasa : 1. 6.. separuhkiri . Badan dan bahu tidak berpusing dengan betul dalam pergerakan pertama. separuh kanan . di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri.. Kedua-dua siku tidak lurus masa merapatkan kaki.. Keberatan badan di atas kaki kanan... 3... 4..

. hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan... hormat sekali terus melangkah mulai kaki kanan ke hadapan tiga langkah dalam masa cepat . Anggota tidak boleh beredar dari padang kawat atau kawasan latihan.Hukuman : "Ber... Dengan sebab itu jurulatih hendaklah memerhatikan pergerakan hormat dilakukan dengan sempurna. Baris" Berbeza dengan bersurai. Hukuman : "Keluar . Ingatan : Jika bertongkat........ BAHAGIAN XI PARAS 81 ... pusing ke kanan. terus bersurai... bersurai ialah memberi hormat kepada pegawai... Perbuatan : Skuad itu hendaklah dalam keadaan tutup barisan .surai".. keluar baris bermaksud aktiviti belum tamat....... malah bersurai sementara sahaja dan hormat tidak dikehendaki.. hendaklah dibawa tongkat itu ke kedudukan kepit sebelum memberi hormat.. Perhatian: Jangan disangkakan bersurai itu perkara kecil. Anggota yang tidak bertongkat ikut kiraan masa anggota yang bertongkat.

dalam satu barisan Ingatan : 82 ..Paras boleh dilakukan seperti berikut : 1. Jurulatih hendaklah memeriksa pergerakan.. rendah ke kiri.. 4.. "Nombor ganjil satu langkah ke hadapan.. ke kanan. 3.. Nombor" Skuad itu hendaklah menghitung nombor dari kanan ke kiri. genap ke kiri ..... 2. "Dari kanan. Anggota nombor dua menjadi nombor satu barisan tengah.. Apabila berhenti di tempat masing-masing hendaklah berpusing ke hadapan bertiga-tiga setelah mendapat isyarat ”up” dari anggota barisan belakang........ anggota tinggi di sebelah kanan. nombor ganjil ke kanan.........Anggota tinggi di tengah-tengah Hukuman : "Yang tinggi .. "Jadikan tiga barisan. Perbuatan : Semua anggota membuat perbuatan keluar baris dan berbaris semula dalam satu barisan mengikut ketinggian masing-masing dan berdiri dalam keadaan sedia. lain-lain anggota hendaklah berpusing seperti yang diperintahkan.. genap satu langkah ke belakang.cepat jalan"..pusing".. Isyarat ”up” diberikan sekali lagi untuk pergerakan senang diri. "Orang yang di sebelah kanan sekali diam......Anggota rendah di tengah-tengah. anggota rendah di sebelah kiri... Skuad itu dijadikan tiga baris.. Anggota nombor satu diam....gerak". .Anggota rendah di sebelah kanan. barisan kanan dan kiri .Anggota tinggi di sebelah kanan .....paras".. Anggota nombor tiga menjadi nombor satu barisan belakang. Anggota nombor empat jadi nombor dua barisan hadapan dan seterusnya.

hukumannnya : "Orang yang di sebelah kanan sekali diam. yang lain bergerak ke kanan.... Anggota nombor lima menjadi nombor satu barisan belakang...gerak". dalam satu barisan 83 .... Apabila berhenti di tempat masing-masing hendaklah berpusing ke hadapan bertiga-tiga setelah mendapat isyarat ”up” dari anggota barisan belakang.....paras". Ingatan : ke kanan..pusing"........ genap satu langkah ke belakang.. genap ke kiri .......... Jurulatih hendaklah memeriksa pergerakan. Hukuman : "Yang rendah ...... "Nombor ganjil satu langkah ke hadapan.. nombor ganjil ke kanan.. lain-lain anggota hendaklah berpusing seperti yang diperintahkan. tinggi ke kiri. Anggota nombor satu diam.pusing".Jika dikehendaki kedudukan skuad itu tinggi di sebelah kanan dan rendah di sebelah kiri..... Anggota nombor tujuh jadi nombor dua barisan hadapan dan seterusnya.. " Jadikan tiga barisan. kanan ... Isyarat ”up” diberikan sekali lagi untuk pergerakan senang diri........... Anggota nombor tiga menjadi nombor satu barisan tengah.cepat jalan". "Orang yang di sebelah kanan sekali diam.cepat jalan" ( iaitu semasa mereka di dalam satu barisan ).... maka skuad hendaklah membuat pergerakan seperti di atas.... "Dari kanan. Nombor" Skuad itu hendaklah menghitung nombor dari kanan ke kiri.. Perbuatan : Semua anggota membuat perbuatan keluar baris dan berbaris semula dalam satu barisan mengikut ketinggian masing-masing dan berdiri dalam keadaan sedia.. "Jadikan tiga barisan.... Skuad itu dijadikan tiga baris. barisan kanan dan kiri ..

. Panjangkan langkah tiap-tiap satu langkah 33 inci. BAHAGIAN 1 84 .. yang lain bergerak ke kanan.. Pendekkan langkah tiap-tiap satu langkah 21 inci.cepat jalan" ( iaitu semasa mereka di dalam satu barisan ).... Berlari 180 langkah dalam satu minit. BAB KETIGA BERJALAN Jarak Langkah (Ukuran dari tumit ke tumit) (a) (b) (c) (d) Perlahan dan cepat jalan jaraknya tiap-tiap satu langkah 30 inci.Jika dikehendaki kedudukan skuad itu rendah di sebelah kanan dan tinggi di sebelah kiri... hukumannnya : "Orang yang di sebelah kanan sekali diam....... kanan ... Masa Berjalan (Timing Of Marching) (a) (b) (c) Perlahan jalan langkah 65 langkah dalam satu minit. Berlari tiap-tiap satu langkah 40 inci. " Jadikan tiga barisan. maka skuad hendaklah membuat pergerakan seperti di atas. Cepat jalan 120-128 langkah dalam satu minit (Biasa).....pusing".

BERJALAN DAN BERHENTI DALAM MASA CEPAT JALAN Cepat jalan Hukuman : "Dari kanan/kiri. pandang ke bawah dan membengkok. serta pandang ke hadapan 200 meter. jari genggam. kedua-dua lengan lurus. (b) Melangkah dengan memacakkan tumit tanpa membengkokkan lutut. Hujung kaki menghala keluar semasa memacak tumit. ibu jari di bahagian atas menghala ke hadapan . 2. 3. lutut lurus serta lenggangkan tangan separas bahu. 7. BERHENTI 85 . Masa berjalan badan tegak. Semasa berjalan satu tangan tidak lenggang dan lenggang tangan tidak sama. Jalan mengenjut. 5. Mendongak secara keterlaluan. Pinggang lemah. buka dada. 6. 4. cepat jalan" Perbuatan : Langkah ke hadapan sejauh 30 inci dari tumit ke tumit mulai kaki kanan. dan mengheret tumit semasa berjalan. Ingatan : (a) Lenggang tangan ke belakang semaksima yang boleh. Kesalahan Biasa . tangan kanan ke belakang. Lenggang tangan tidak lurus dan tidak separas bahu ke hadapan dan tidak semaksima ke belakang. Lenggang tangan ke hadapan separas dengan bahu. dengan memacakkan tumit ke bumi. Lutut kendur. 1.

. Turun tangan terlalu lambat. Perbuatan „check‟ menjadi hentak kaki... 3.. jarak. Hentak kaki kiri diikuti kaki kanan dan pada masa yang sama kedua .. 4. Badan tidak cukup tegap dan tetap selepas berhenti. „Check‟ atas kaki kanan. bersetentang tidak betul selepas berhenti.. semasa beri tumit kaki kiri mencecah bumi di hadapan kaki kanan.Henti" Perbuatan: Bahasa "skuad" untuk memberi bahasa amaran dan "henti". Mengangkat kaki kanan rendah semasa dihentakkan ke tumit kiri.. Kesalahan biasa : 1.dua tangan dibawa ke sisi dalam kedudukan sedia. 6. Lurus..Hukuman : "Skuad. 2. 7.... 5. Angkat peha melebihi 45 darjah. 8. Bergoyang selepas berhenti. BAHAGIAN II BERJALAN DAN BERHENTI DALAM PERLAHAN JALAN 86 . Antara tumit tidak rapat dan antara hujung kaki tidak 30 darjah .

. Badan tegak dan tangan rapat ke rusuk. Tumit mencecah ke bumi dahulu / tapak kaki tidak selari dengan bumi. lutut lurus dan tapak kaki selari dengan bumi. Berat badan di atas kaki kiri. Kesalahan Biasa : 1.... Kemudian. Pada masa yang sama tolak kaki kiri ke hadapan 15 inci seperti kedudukan kaki kanan tadi..Perlahan jalan Hendaklah diajar dengan bernombor (ansur maju) untuk mengimbangkan kedudukan badan. ibu jari rapat pada penjahit seluar. perlahan.Jalan" Perbuatan : Langkah pertama: Tolak kaki kanan ke hadapan 15 inci dalam keadaan tergantung. 87 . lutut lurus dan tapak kaki selari dengan bumi... Badan tegak dan tangan rapat ke rusuk. Langkah ke dua: Tolak kaki kiri ke hadapan 15 inci dalam keadaan tergantung. Hukuman : "Dari kanan/kiri ... Kemudian tolak kaki kiri ke hadapan lagi 15 inci supaya cukup 30 inci (satu langkah) dengan tapak kaki jejak ke tanah dan proses seperti itu dibuat berterusan. tolak kaki kanan ke hadapan lagi 15 inci supaya cukup 30 inci ( satu langkah) dengan tapak kaki jejak ke tanah..

. Tumit tidak rapat..LANGKAH KE HADAPAN / KE BELAKANG Hukuman : "1/2/3 Langkah ke hadapan / ke belakang . Langkah kaki ( 15 inci langkah pertama.. 3. 2. Tidak menjaga jarak antara anggota Ingatan : 1.. Kesalahan Biasa : 1.2. Badan tegak. dan bergerak pada setiap kali melangkah. Berhenti Semasa Perlahan Jalan Hukuman “ Henti “ diberi apabila kaki kanan mencecah ke bumi.. 5. 2. ibu jari di sisi penjahit seluar serta pandang ke hadapan.Gerak" Perbuatan .. Tangan tidak rapat di rusuk... Semasa perlahan jalan tidak perlu lenggang.. Tangan mengikut pergerakan peha. badan bengkok dan kepala tunduk.LANGKAH MERUSUK 88 . BAHAGIAN IV . 30 inci langkah seterusnya) ke hadapan atau ke belakang mengikut bilangan langkah yang ditetapkan mulai kaki kanan dan diakhiri dengan sekali hentak (kaki kiri jika bilangan langkah ganjil dan kaki kanan jika bilangan langkah genap) Rapat kedua-dua tumit. 4. jari genggam. Siku renggang dari rusuk...dua tangan rapat ke rusuk.. BAHAGIAN III . hentak kaki kiri dan kaki kanan. Tangan rapat ke rusuk dan lurus dan tiada pergerakan tangan. Memandang ke bawah. kedua .

Gunanya bagi menggerakkan skuad ke kiri / kanan semasa menghadap ke hadapan. Hukuman : "1/2/3/4/5/6/7/8 ......................... langkah ke kiri/kanan .............. gerak". Perbuatan : - Angkat peha kiri/kanan 45 darjah ke hadapan dan bawa ke sebelah kiri/kanan sehingga habis bilangan langkah yang diperintahkan. Langkah dibuat denganmengangkat peha kanan / kiri 45 darjah ke hadapan dan hentak padat di sebelah kaki kiri / kanan. Tumit dirapatkan. - Badan tegak, tangan rapat di rusuk (tiada pergerakan tangan) Ingatan : 1. Tiap-tiap selangkah berhenti sebentar mengikut bilangan (1-2-1, 1-2-2 , 1-2-3 dan seterusnya ), 2. Langkah merusuk tidak boleh melebihi 8 langkah. Sekiranya lebih skuad hendaklah digerakkan ke kiri/kanan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. Langkah tidak sama; Antara tumit tidak rapat Bergerak seakan-akan melompat dan tidak dibawa kaki kanan/kiri itu dengan pantas apabila tinggi kaki kiri/kanan mencecah ke bumi; Angkat peha (kurang / lebih dari 45 darjah ).

BAHAGIAN V - BELOK

89

Hukuman : "Kanan/kiri ......... Belok" Perbuatan : Samada berjalan dalam satu barisan (file) atau bertiga-tiga, maka orang yang di sebelah dalam hendaklah membelok seperti di atas satu lilitan bulatan ke kiri atau ke kanan 90 . Panjang atau pendek langkah bergantung kepada kedudukan barisan. Anggota di dalam barisan, pendekkan langkah dan anggota di barisan luar, panjangkan langkah. Kesalahan-kesalahan biasa : 1. Deretan di sebelah belakang terbawa-bawa lalu terpesong keluar daripada pusat belok itu. 2. Jarak jadi rosak disebabkan oleh angota di luar tidak memanjangkan langkah dan anggota di dalam tidak memendekkan langkah. keluar. BAHAGIAN VI – BERPUSING SEMASA PERLAHAN JALAN Kedudukan masa berjalan mestilah dikekalkan dan semasa membuat semua pusingan, hendaklah berpusing tepat ke hala yang baru , lurus, jarak hendaklah dibetulkan oleh mereka dalam skuad itu dengan serta merta selepas berpusing. KE KANAN PUSING Hukumannya : " Menghadap ke hadapan / belakang, kanan .......... pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri, kanan ............ pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan . Dalam masa yang sama halakan kaki kanan ke sebelah kanan dan terus berjalan.

KE KIRI PUSING

90

Hukumannya: " Menghadap ke hadapan / belakang, kiri .......... pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri, kiri ............ pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi. Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri . Dalam masa yang sama halakan kaki kiri ke sebelah kiri dan terus berjalan

KE BELAKANG PUSING Hukumannya " Bergerak ke kanan / kiri, belakang ............ pusing! " Hukuman pusing diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi, angkat kaki kiri letak di sebelah kaki kanan dalam keadaan menghala ke kanan, angkat kaki kanan menghala ke kanan dan letak di sebelah kaki kiri, angkat kaki kiri dan hentak disebelah kaki kanan. Dengan pantas hulurkan kaki kanan dan terus perlahan jalan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Semasa berpusing lutut bengkok . Membiarkan tangan terhayun-hayun dari kedudukan sedia. Tidak mengekalkan jarak langkah. Tidak berpusing tepat dengan kepala, badan , bahu dan kaki. Pergerakan berpusing tidak serupa dengan masa berjalan. Tidak mengangkat peha 45 darjah. Hujung kaki menjunam ke bumi atau mendongak.

BAHAGIAN VII – BERPUSING SEMASA CEPAT JALAN
91

......... kanan ... KE BELAKANG PUSING Hukumannya " Bergerak ke kanan / kiri.. Dengan pantas langkah kaki kanan dan terus berjalan(maju).... hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan.. pusing " " Bergerak ke kanan / kiri. Peringatan: Tangan dirapatkan ke sisi semasa pergerakan ”in” Kesalahan Biasa : 92 .. KE KIRI PUSING Hukumannya: " Menghadap ke hadapan / belakang... pusing " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi..... Dalam masa yang sama hala kaki kanan 90 darjah ke kanan dan terus berjalan... ‟Check‟ kaki kanan dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. ‟check‟ kaki kiri. pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri. pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kanan jejak ke tanah.... Dalam masa yang sama halakan kaki kiri ke sebelah kiri dan terus berjalan... tarik kaki kanan di belakang tumit kaki kiri dalam keadaan menghala ke kanan (in).....KE KANAN PUSING Hukumannya : " Menghadap ke hadapan / belakang. hentak kaki kiri disebelah kaki kanan. belakang . kiri ...... kanan . hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri..... kiri .. pusing! " Hukuman pusing diberi semasa kaki kanan jejak ke tanah... Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri ......

Semasa berpusing lutut bengkok . Pinggang lemah dan bongkok . Tidak berpusing tepat dengan kepala. Tidak pandang terus ke hadapan . 3. 8. badan dan bahu bergerak semasa hentak kaki . Kesalahan Biasa : 1.. kemudian hentak kaki kiri dan maju mulai kaki kanan. Hujung kaki menjunam ke bumi . Pergerakan berpusing tidak serupa dengan masa berjalan . 5. ‟check‟ kaki kanan dan mula hentak kaki dengan kaki kiri.kaki’’ Perbuatan: Hukuman diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi.. 4.. BAHAGIAN VIII HENTAK KAKI.. 3. Tidak mengangkat peha 45 darjah . badan . 4. Hukuman : "Maju" Hukuman diberi apabila kaki kanan jejak ke bumi. MAJU DAN BERHENTI DALAM PERLAHAN DAN CEPAT JALAN Semasa Cepat Jalan Hukumannya ’’Hentak. 2. 7.1. Membiarkan tangan terhayun-hayun dari kedudukan sedia . 6. Semasa Perlahan jalan 93 . 5.. bahu dan kaki . Tidak mengekalkan jarak langkah. Lebih pantas daripada berjalan . Tangan.. Tidak hentak kaki pada satu tempat . Seret kaki ketika pergerakan ‟in‟.. 2.

kemudian hentak kaki kiri dan tendang kaki kanan ke hadapan untuk berjalan. 2...... Tidak pandang terus ke hadapan.... 5. Hukuman : " Hentak kaki .. Lebih pantas daripada berjalan . Kesalahan Biasa : 1..Hukumannya ’’Hentak.. 4.. Tidak hentak kaki pada satu tempat... Pinggang lemah dan bongkok.henti” Perbuatan: Hukuman diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi.. Tangan. badan dan bahu bergerak semasa hentak kaki.. 3. cepat" Perbuatan : Mula hentak kaki dengan kaki kanan... Hukuman: ”Skuad. Terus berhenti BAHAGIAN IX TUKAR LANGKAH DALAM MASA PERLAHAN JALAN DAN CEPAT JALAN 94 .... Hukuman : "Maju" Hukuman diberi apabila kaki kanan jejak ke bumi..kaki’’ Perbuatan: Hukuman diberi dengan sebutan yang panjang. Hentak Kaki Cepat Semasa Berhenti. semasa kaki kanan melintasi kaki kiri dan mula hentak kaki dengan kaki kiri... Hentak kaki kiri dan kanan..

Hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan.... tukar .langkah" Perbuatan : Hukuman ” tukar” diberi semasa kaki kanan jejak tanah... Semasa cepat jalan. ii. Hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri Hulurkaki kanan ke hadapan dan terus perlahan jalan. (b) Dalam masa berjalan : i.Semasa perlahan jalan.. Hentak kaki kiri disebelah kaki kanan Langkah kaki kanan ke hadapan dan terus cepat jalan.. Dalam masa hentak kaki : i... Hukuman ”langkah” di beri atas kaki kiri Hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri... Kesalahan Biasa : 95 .. Hukuman : "Tukar langkah masa berjalan. Terlalu pantas .. tukar . Melenggangkan tangan.....langkah" Perbuatan : Hukuman diberi masa kaki kanan jejak ke bumi.. Kesalahan Biasa : (a) ii. Hukuman : "Tukar langkah masa berjalan.... Badan membongkok. Tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga ...

HENTAK KAKI BERHENTI DALAM MASA BERLARI HUKUMAN: " Dari kiri/ kanan. Kesalahan biasa: 1.. Badan membongkok. ‟check‟ dengan kaki kanan dan mulakan hentak dengan kaki kiri. 2..BERJALAN.. Hukuman:- 96 .. ii. BAHAGIAN X . jarak dan kelajuannya tidak betul. cepat lari" Perbuatan: Mula berlari dengan kaki kanan.(a) (b) Dalam masa berjalan : i. Terlalu pantas ... Panjang langkah 40 inci dan lajunya 180 langkah dalam satu minit. Hentak kaki semasa berlari Hukuman:‘’Hentak… kaki'' Perbuatan:Diberi ketika kaki kiri jejak ke bumi. Berlari di atas tumit. Lurus. Dalam masa hentak kaki : i. Tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga . Memandang ke bawah. 3..

"Maju" Perbuatan:Di beri ketika kaki kanan jejak ke bumi.kemudian mulakan berlari dengan kaki kanan.. dan mulakan pergerakan cepat jalan dengan kaki kanan. Peringatan: 1. cepat. hentak kaki kiri .jalan" Perbuatan:Hukuman " cepat " diberi ketika kaki kanan jejak ke bumi. Tangan dilenggangkan Dari Cepat Jalan ke Langkah Berlari 97 . CEPAT JALAN DAN BERLARI Dari Cepat Jalan ke Perlahan Jalan Hukuman: " Tukar langkah perlahan.TUKAR LANGKAH PERLAHAN. Peringatan: Sebelum berhenti semasa berlari hendaklah tukar pergerakan hentak kaki terlebih dahulu dan beri hukuman henti sebagaimana pergerakan hentak kaki BAHAGIAN XII .... dan " jalan" ketika kaki kiri jejak ke bumi dan hendaklah secara berturut-turut.. ‟Check’dengan kaki kanan.jalan" Perbuatan : Hukuman ”Jalan” ketika kaki kiri jejak ke bumi. kemudian hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan..... perlahan ..Kedudukan tangan dirapatkan di sisi semasa pergerakan check Dari Perlahan ke Jalan Cepat Hukuman:''Tukar langkah cepat. Dengan pantas hulur kaki kanan dan terus melakukan pergerakan perlahan jalan.

. barisan " Perbuatan : Hukumannya diberi di atas kaki kanan dan check dengan kaki kiri. check dengan kaki kiri.. kemudianmulai lari dengan kaki kanan. angkat kaki kanan dan letak di sebelah kaki kiri ( seperti perbuatan hentak kaki perlahan diikuti dengan hentak kaki kanan dalam mas yang sama julur kaki kanan dengan pantas. Bagi barisan belakang.BUKA DAN TUTUP BARISAN KETIKA PERLAHAN JALAN Hukuman "Barisan" diberi atas kaki kiri.... barisan hadapan hentak kaki 4 kali.. Barisan belakang berjalan terus. barisan hadapan berjalan terus. 2.... cepat lari" Perbuatan: Hukuman '' lari '' diberi di atas kaki kanan.... Barisan belakang hentak kaki 4 kali... pergerakan angkat kaki kanan dan kiri berterusan sebanyak 4 kali TUTUP BARISAN SEMASA PERLAHAN JALAN 98 ..... BAHAGIAN II . BAB 4 BAHAGIAN I . Barisan'' Perbuatan:Hukumannya diberi di atas kaki kanan dan check di atas kaki kiri dan hentak dengan kaki kanan.. hentak kaki kanan. Keterangan: 1..Hukuman: " Tukar langkah berlari.. Hukuman : " Tutup......BUKA DAN TUTUP BARISAN KETIKA BERJALAN Hukuman:'' Buka . Ini untuk barisan tengah manakala barisan depan terus perlahan jalan.... dan barisan tengah hentak kaki 2 kali dan terus maju. barisan tengah hentak kaki 2 kali dan terus maju.

.. Jarak antara barisan ialah satu langkah.TUKAR HALUAN KETIKA BERHENTI DAN BERJALAN DALAM CEPAT DAN PERLAHAN Tukar Haluan Masa Berhenti dalam masa cepat jalan Hukuman : " Tukar haluan ke kanan dan henti. Tidak memastikan jarak yang betul. mestilah hentak kaki. 2. Pergerakan bagi cepat jalan dan perlahan jalan adalah sama.. Tukar" Perbuatan: Anggota yang sebelah kanan... pusing ke kanan. Kesalahan biasa:1.. anggota dalam barisan tengah dan belakang diam. Jika tiada hukuman berhenti.. 2.maka anggota dalam barisan hendaklah belok ke hala yang baru.. Hukuman : ''Cepat jalan'' Perbuatan:Anggota yang sebelah kanan berjalan ke hadapan tiga langkah lalu berhenti. kemudian barisan hadapan melakukan perbuatan sebagaimana barisan belakang sama buka barisan.. kemudian akan diberi hukuman maju atau berhenti. Lain-lain anggota berjalan berturut-turut dan membelok ke hala baru. ke kanan.. BAHAGIAN III . Jika pergerakan ini dibuat dalam berjalan. Pergerakan ini biasa dibuat jika skuad itu lebih daripada enam anggota dalam barisan. 5. 99 . 3. Anggota yang disebelah luar mempercepatkan langkah. Ingatan:1. Jika tukar haluan ke kiri buatlah ke sebelah kiri.Perbuatan sama sebagaimana di atas.serta berhenti. yang lain dalam barisan hadapan pusing separuh kanan. 4. Manakala barisan belakang terus berjalan seperti biasa dan barisan tengah tidak berubah.

. Memanjangkan langkah. BAHAGIAN I .. Barisan " Perbuatan: Anggota nombor ganjil di barisan tengah hendaklah melangkah kaki kanan ke depan (15 inci). tetapi terdapat juga yang terpaksa bertukar menjadi dua barisan. Peringatan: 100 . 5. Anggota nombor satu barisan hadapan ( Penanda ) tidak ambil cukup tiga langkah. dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci kemudian hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam kedudukan sedia. 4.Tidak berhenti atau hentak kaki di atas kaki yang betul..3.JADIKAN DUA BARISAN DARIPADA TIGA BARISAN Hukuman: "Jadikan Dua . Seterusnya dalam masa yang sama anggota nombor genap hendaklah melangkah ke belakang dengan kaki kanan selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia. BAB-KELIMA JADIKAN DUA BARISAN Kawat biasanya dijalankan dalam tiga barisan....

.. 3. Tidak bawa kaki kiri cukup ke sebelah kiri pergerakan yang pertama. Lepas itu hendaklah diberi hukuman ke kanan lurus. 2. jika nombor ganjil ia akan dilakukan sebagai nombor genap. Jarak tidak betul. Barisan tengah lupa nombor 2. Biasanya jarak lurus ialah 1 depa tangan dan bergenggam.. 4.. Kesalahan biasa 1.. Anggota dalam barisan hadapan hendaklah melangkah kaki kanan ke belakang selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia.. Kesalahan biasa : 1.. anggota yang sebelah kiri sekali dalam barisan akan undur .. barisan belakang tetap 2 langkah jaraknya dari barisan hadapan. tetapi dalam dua barisan begini jaraknya hanya 24 inci ( 1 bahu ) dengan tidak payah mengangkat tangan. Tidak bawa kaki kanan cukup ke hadapan dan ke belakang. Tidak bawa kaki kanan hingga cukup setentang di pergerakan yang kedua. barisan" Perbuatan: Anggota nombor ganjil dan genap barisan tengah kembali ke kedudukan asal.1. 101 . Jika ada deret kosong ( blank files ) di barisan tengah .. BAHAGIAN II JADIKAN TIGA BARISAN DARIPADA DUA BARISAN Hukuman: " Jadikan tiga. Anggota dalam barisan belakang hendaklah melangkah kaki kanan ke hadapan selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia.

dengan menjatuhkan siku ke arah hadapan dan jari bergenggam. Dengan cara inilah terbentuknya disiplin dalam pasukan. 102 . balik ke kedudukan sedia. jari-jari lurus dan rapat. Hormat yang dilakukan dengan betul dan cergas.. Dengan pantas turunkan tangan kanan ke rusuk kanan ikut jalan yang dekat sekali.Tapak tangan kanan menghala ke bawah.. Pegawai yang tidak mengambil berat tentang hormat akan merosakkan tatatertib. Pangkal lengan selari dengan bumi.. ke hadapan .BAB-KETUJUH MEMBERI HORMAT Hormat ialah satu cara bagi menghormati antara anggota-anggota pangkat rendah dengan pegawai-pegawai atasan dan sebaliknya dalam pasukan. Maka menjadi kewajipan anggota semua peringkat mengetahui segala peraturan itu. terutama sekali keterangan-keterangan yang ringkas di bawah ini. hormat " Perbuatan: Tangan kanan hendaklah diangkat ke hadapan dengan membengkokkan siku rapat ke rusuk. Angkat tangan hingga hujung telunjuk kanan bersetentang dengan hujung kening mata kanan. BAHAGIAN I .HORMAT DALAM MASA BERHENTI Hormat dalam berhenti: Hukuman: "Hormat .

hujung lengan.. 6. BAHAGIAN II MEMBERI HORMAT KETIKA BERJALAN Memberi hormat dalam masa berjalan boleh dilakukan ke kiri.. skuad hendaklah berhenti. Tangan terlampau tinggi atau terlampau jauh. ke kanan atau ke hadapan dan boleh dilakukan juga dalam cepat atau perlahan jalan.Ingatan.... turun tangan...." Perbuatan: Diberi serupa dengan hukuman " berhenti".. Hormat ke kanan/kiri : Hukuman: "Hormat ke kanan/kiri .. 3. Menjatuhkan tapak tangan dahulu daripada siku . 2.. pergelangan tangan dan jari-jari hendaklah lurus semuanya. 4. Pangkal lengan hendaklah selari dengan bumi dan mempunyai sudut 90 darjah dengan rusuk.. turun tangan kemudian hormat sekali lagi . ke atas tengah dahi. Badan membongkok. hormat ke hadapan. HORMAT KE HADAPAN Hukuman: "Hormat ke hadapan . pusing ke belakang... 5. Kesalahan Biasa: 1. hormat ...hormat" 103 .... Kepala senget.. berjalan dengan cepat jalan.... Badan dan kepala bergerak semasa mengangkat tangan . Pergelangan tangan dan jari -jari tidak lurus dan tiada rapat.

Hulurkan kedua-dua tangan dalam keadaan siku lurus. anggota yang paling hampir disitu hendaklah mengadap kepada pegawai itu kemudian beri perintah '' skuadsedia'' dan hormat berseorangan. tekup (tidak ditepuk) dan tarik ke dua-dua belah tangan ke sisi. Langkah kaki kiri dan terus berjalan dalam cepat masa.. Hormat ke hadapan . hormat ke hadapan. hormat sekali lagi . kiri. skuad hendaklah berhenti. Nota: Kiraan masa : Check – hormat – 2 – 3 – potong – lenggang. pada masa yang sama bawa tangan kanan ke kedudukan hormat dan palingkan muka ke kanan atau kiri dengan pantas. turun tangan. MEMAKAI 104 .. Hormat" Diberi serupa dengan hukuman " berhenti". berjalan dengan cepat jalan. HORMAT SELAKU MENERIMA SIJIL Hukuman: "Selaku terima sijil.. kanan (Turun tangan dan palingkan muka ke hadapan).. Jika lebih daripada seorang sedang duduk atau berdiri. Check atas kaki kanan dan langkah kaki kiri ke hadapan. BAHAGIAN III MEMBERI HORMAT TANPA TOPI ATAU SONGKOK DAN APABILA PAKAIAN AWAM Jika sedang duduk Jika seseorang Ahli Pangkat Rendah sedang duduk dan datang seorang pegawai kepadanya hendaklah ia bangun sedia dan memandang muka pegawai itu kemudian beri hormat dengan tangan. Tangan kanan atas tangan kiri. turun tangan satu langkah kaki kanan ke hadapan dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan seperti kedudukan sedia.....Perbuatan: Hukuman Hormat diberi ketika kaki kiri jejak ke bumi.. Langkah kaki kanan. kemudian langkah kaki kanan ke belakang hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. pusing ke belakang.

Jika hendak menyampaikan perintah. 105 . Bahagian ini mengandungi semua perkara berkenaan seorang ahli pangkat rendah melintasi seseorang pegawai atau pegawai itu. surat atau barang kepada pegawai itu kemudian melangkah selangkah ke belakang. melangkah selangkah ke hadapan . Kesalahan biasa . menunjukkan surat atau barang kepada pegawai Seseorang ahli pangkat rendah hendaklah berjalan dengan segak ke arah pegawai itu dalam masa cepat. Memberi tabik ketika tidak memakai pakaian seragam yang lengkap. Kalau membawa senjata. 2. hormat sekali lagi. pusing belakang dan berjalan dari situ dengan cepat masa.berita. berhenti kira-kira dua langkah jaraknya dari pegawai itu dan hormat. pada ketika ahli pangkat rendah itu tidak bersongkok ataupun memakai pakaian awam perkara ini adalah sebahagian daripada latihan pelatih-pelatih dan pergerakan-pergerakan ini hendaklah diterangkan dan ditunjukkan serta dilatih dalam padang kawat. Tidak memakai pakaian seragam yang lengkap/ memakai pakaian awam Pada bila-bila masa pun ketika tidak memakai pakaian seragam yang lengkap anggota pangkat rendah itu hendaklah memberi hormat dengan keadaan sedia. sampaikan perintah berita. Ingatan: Apabila berhadapan dengan seorang pegawai dalam bangunan ( bilik pejabat dan seumpamanya) hendaklah ahli pangkat rendah itu memberi hormat . 1. hendaklah dalam kedudukan rusuk senjata. Tidak menunaikan tanggungjawab memberi hormat yang diwajibkan .

106 .dua tangan kebelakang dengan tangan kanan terletak diatas tapak tangan kiri jari . hujung tongkat menghala ke atas dan rapat pada tangan di sebelah dalam .tengah tongkat dengan tiga jari sebelah bawah.hujung tongkat menghala ke hadapan dan tongkat sama paras dengan bumi. Memegang tongkat dalam keadaan bimbit.jari digenggam rapat hujung tongkat rapat dihadapan bahu kanan . Memegang tongkat dalam keadaan rusuk. b. Tentukan pegang ditengah . Tentukan tongkat di atas jari telunjuk dengan jari-jari lain menggenggam kepala tongkat. Pelajaran 1 Sedia (pertunjukan dan penerangan ) Kedudukan anggota sama seperti kedudukan sedia yang biasa dengan tangan kanan pegang tongkat dalam keadaan rusuk dan tentukan tongkat rapat dihadapan dengan bahu .ibu jari di sebelah dalam dan anak jari di sebelah atas menghala ke dalam. Pelajaran 3 Rehatkan diri ( pertunjukan dan penerangan ) 1-2-3 rehat Hanya dengan bilangan tiga saat lembutkan pinggang keatas pandang 30 meter kehadapan tongkat tidak berubah dan apabila dapat hukuman sehingga mendapat hukuman yang lain.BAHAGIAN IV KAWAD TONGKAT Permulaan a. Pelajaran 4 Sedia daripada senang diri ( Penerangan dan pertujukan ) Angkat kaki kanan ke hadapan bengkokkan lutut dan hentak di sebelah kaki kiri dalam masa yang sama bawa kedua-dua tangan dan tongkat sampai dalam kedudukan sedia yang betul. Pelajaran 2 Senang Diri (pertunjukan dan penerangan ) Pergerakan kaki seperti biasa dengan masa yang sama bawa kedua .

rapat pada badan. Skuad dua. tangan paras dengan bumi.bimbit tongkat satu. Latihan tongkat dengan nombor KEPIT TONGKAT SATU. hujung tongkat tegak ke atas. Dengan kepantasan tangan kanan bawa tongkat ke ketiak kiri hujung tongkat ke belakang dalam masa yang sama angkat sedikit tangan kiri untuk membolehkan tongkat dibawa ke ketiak dan terus kepit tongkat. Pelajaran 6 Bimbit tongkat dari rusuk tongkat ( 2 Pergerakan ) Latihan tongkat dengan nombor " Bimbit tongkat satu" dengan pantas bawa tangan kiri ke hadapan dan tangkap di tengah-tengah tongkat.Pelajaran 5 Kepit tongkat dari rusuk tongkat ( 2 Pergerakan) 1. Pelajaran 8 Bimbit tongkat dari kepit tongkat ( 2 Pergerakan) Latihan tongkat dengan nombor. tentukan tongkat sama paras.Dengan pantas tangan kanan tangkap kepala tongkat ke kedudukan tongkat dan anggota lain tidak berubah. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kanan. Skuad dua. 2. tangan kanan masih memegang kepala tongkat. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kiri. Skuad Dua. Dengan kekuatan tangan kanan bawa tongkat pada kepitan ketiak dalam masa yang sama tangan kiri angkat sedikit untuk membolehkan tongkat dikepit . 3. Dengan pantas bawa tangan kiri ke rusuk kiri 107 . Dengan kekuatan tangan kanan bawa tongkat tegak dan rapat dirusuk kanan dengan pantas. lepaskan pegangan tangan kanan dan tangkap kepala tongkat dengan masa yang sama tangan kiri melintang di hadapan badan dan tangkap di tengah-tengah tongkat tangan kiri sama paras dengan bumi dan rapat pada badan. Skuad dua. Pelajaran 7 Kepit tongkat dari bimbit ( 2 Pergerakan ) Latihan tongkat dengan nombor . dalam masa yang sama lepaskan pegangan tangan kanan dan tangkap di tengah-tengah tongkat di bawah pegangan tangan kiri atau siku ke belakang tongkat rapat pada rusuk kanan. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kanan.kepit tongkat 1 .

tongkat dalam keadaan bimbit dari kepit tongkat sampai kedudukan kepit semua ( pertunjukan dan penerangan ) 1. Apabila mendapat hukuman berhenti. pacakkan tumit dengan masa yang sama lenggang tangan kiri ke belakang dan tongkat ke hadapan dan terus berjalan 120 langkah satu minit. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci. Apabila dapat hukuman berhenti seperti biasa dengan betul dan buat pergerakan rusuk tongkat dari bimbit dengan membilang masa 40 pergerakan seminit Ingatan: Kalau dalam berjalan tongkat dalam keadaan bimbit dan hendak ke belakang apabila "check potong" bawa tongkat tegak ke hadapan bahu kanan siku rapat pada rusuk dan apabila maju kaki kanan. Apabila dapat hukuman "cepat jalan " langkah kaki kanan sejauh 30inci pacak tumit dalam masa yang sama buat pergerakan pertama bimbit tongkat dari rusuk. bawa tongkat turun dan majukan kaki lenggang tongkat ke hadapan dan seterusnya Pelajaran 11 Berjalan . Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan keduadua tangan langkahkan kaki kiri sejauh 30 inci pacak tumit (berteriak ”check” ). Peringatan: Pergerakan ini dilakukan apabila berjalan dalam jarak dekat sahaja Pelajaran 10 Berjalan tongkat dalam keadaan bimbit dari rusuk tongkat dan berhenti tongkat sampai kedudukan rusuk tongkat ( Pertunjukan dan penerangan) 1. 2.Pelajaran 9 Jalan dan berhenti dalam rusuk ( pertunjukan dan penerangan ) Apabila mendapat hukuman cepat jalan dengan pantas langkah kaki kanan sejauh 30 inci dan pacak tumit dalam masa yang sama lenggang tangan kiri ke hadapan seberapa yang boleh tentukan tongkat rapat dengan tangan dan terus berjalan biasa 120 langkah seminit.Apabila mendapat hukuman cepat jalan langkahkan kaki kanan sejauh 30 '' pacak tumit kedudukan tongkat tidak berubaah ( berteriak tangkap diam ). berhenti seperti biasa dengan betul. langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama bawa tongkat dalam kedudukan membawa tangan kiri rapat maju kaki 108 . Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci pacak tumit dengan masa yang sama bawa tongkat ke kedudukan bimbit dan bawa tangan kiri ke rusuk kiri ke hadapan sejauh 30 inci pacakkan tumit ( berteriak diam).

Dengan pantas bawa tongkat sampai kedudukan bimbit tongkat atau rusuk tongkat yang betul . Skuad lima . Apabila berhenti sampai dalam kedudukan kepit tongkat. Dengan pantas tangan kanan tangkap ditengah .( 6 penggerakan ) 'Hormat dengan nomrbor -Kehadapan hormat satu ' dengan pantas bawa tongkat ke kepitan ketiak kiri .kanan ke hadapan dengan masa lengang tangan kiri ke belakang dan tongkat ke hadapan seberapa yang boleh dan terus berjalan 120 langkah seminit.tangan kiri rapat di rusuk kiri manakala tongkat menghala kehadapan . Skuad tiga . Pelajaran 12 Hadapan hormat masa berhenti sama ada. Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri bawa tangan kanan ke rusuk tangan . hukuman diberi sama seperti hukuman berhenti dan lakukan pergerakan berhenti dengan betul dan lakukan pergerakan kepit tongkat kemudian berhenti 2 kali. Apabila dapat hukuman " henti". hormat kehadapan hormat'.apabila bawa (potong ) tangan kanan kedudukan sedia dari hormat yang kedua tangan kiri dengan pantas tangkap bahagian kepala tongkat empat jari disebelah luar ibujari disebelah dalam. Skuad empat . Berhenti seperti biasa dengan betul dan buat dua pergerakan kepit tongkat dari bimbit dengan membilang masa 40 pergerakan seminit.tengah tongkat (jika hendak pergi bimbit ) atau kepala tongkat (jika hendak pergi rusuk ) . Skuad enam . Dengan tidah mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri bawa tangan kanan kerusuk kanan .kemudian pusingkan kebelakang membuat pergerakan ini membilang masa 40 pergerakan seminit . Ingatan: Pergerakan ini boleh dilakukan berjalan dari keadaan rusuk tongkat. selalunya dilakukan semasa pergi berjumpa dengan pegawai dengan tujuan hendak memberi hormat dahulu bercakap tongkat mesti dalam keadaan kepit. 2. 109 . Pelajaran 13 Hadapan hormat masa cepat jalan Apabila dapat hukuman ' hormat. Dengan pantas bawa tangan kanan merusuk kanan .langkahkan kaki ke hadapan tangan kanan tangkap pada tongkat pada masa yang sama bawa tangan kiri ke kedudukan sedia . Skuad dua . tongkat dari rusuk atau bimbit .

langkahkan kaki kiri ke hadapan sejauh 30" pacak tumit masa yang sama lenggangkan kedua-dua tangan ( berteriak lenggang ) Ingatan: Boleh dilakukan tongkat dalam keadaan bimbit atau rusuk. a.kepada kedudukan kepit sebelah kiri ( berteriak kepit )..Maju kaki kiri tangan kanan dengan pantas tangkap tongkat dan seterusnya buat seperti pelajaran 10 para D ( b ) c.hentak kaki . Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri. Skuad tiga..dua tangan rapat ke peha dan tongkat masih bimbit . 110 .Bersama kumpulan senjata : Pusing ke kanan dengan masa yang sama bawa tongkat kepada kepit ke ketiak kiri . b. ( berteriak diam ). 'Hormat dengan nombor kekanan / kekiri hormat satu '... 2.. Pelajaran 14 Bersurai dan keluar baris ( Pertunjukan dan penerangan ) Tongkat dalam rusuk . 3.Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30'' pacak tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30'' pacak tumit masa yang sama pusingkan kepala kekiri /kekanan 90 darjah dengan pantas bawa tangan kanan sampai ke kedudukan hormat yang betul (berteriak hormat ).tidak ada pegawai : pusing kekanan dengan betul dan terus berjalan 3 langkah baru bersurai dari barisan . Pelajaran 15 Hormat kekanan /kiri masa cepat jalan ( 9 Pergerakan ) 1. Langkahkan kaki kiri ke hadapan dengan masa yang sama bawa tongkat ke pada bimbit atau kepit .ada pegawai : Pusing kekanan kedua buat pergerakan kepit tongkat dan hormat bawa (potong ) tangan ke kedudukan sedia .Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kirti langkahkan kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit. masa yang sama bawa ( potong ) tangan kanan sampai ke kedudukan sedia dan seterusnya buat seperti pergerakan para ( A & B ) di atas.langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30 '' pacak tumit dengan masa yang sama bawa kedua . ( berteriak check ) langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dengan masa yang sama dengan pantasbawa tongkat..Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30''pacak tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak cek ) langkah kaki kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dengan masa yang sama bawa tangan kanan ke kedudukan sedia berteriak ( potong ) . Skuad dua.Hukuman diberi diatas kaki kiri sampai kebumi.

Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dan langkah kaki kiri ke hadapan 30'' pacak tumit.4... Skuad enam .tengah badan dengan masa yang sama tangan kiri tangkap tongkat dengan dua jari di bawah... ibu jari di depan dan anak-anak jari di dalam... kedudukan hormat tidak berubah ( berteriak 4-5 ) 5. dan pada masa yang sama tangan kiri bawa tongkat ke sebelah rusuk kiri... Pelajaran 16 Kalih tongkat dari rusuk untuk doa selamat dan memberi 3 kali . Skuad dua Dengan pantas tangan kanan lepaskan tongkat tarik ke sebelah jahitan seluar di sebelah kanan. Langkah kaki kiri ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama tangan kanan tangkap di tengah-tengah bahagian tongkat tentukan tangan dan siku tangan kanan rapat pada badan ( berteriak tangkap).Kalih tongkat dengan nombor Skuad satu Apabila mendapat hukuman kalih tongkat dengan tangan kanan bawa tongkat ke tengah .( 2 pergerakan ) a. 7 Skuad lapan. 111 .. Skuad empat.. tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkahkan lagi kaki kiri 30 " ke hadapan pacak tumit masa yang sama dengan pantas tangan kanan bawa tongkat ke rusuk kanan tongkat dalam keadaan bimbit( berteriak turun) 8. anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkah lagi kaki ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit pada masa yang sama lenggangkan tangan kanan ke hadapan tongkat sama rata dengan tali pinggang dan tangan kiri ke belakang terus berjalan ( berteriak lenggang ) Kesalahan .Tidak menggenggam pada tempat timbangan selepas memberi hormat .kesalahan biasa: 1.Tidak meletak tongkat dengan mendaftar di bawah ketiak ... Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit. 2. lain-lain anggota diam.. Skuad sembilan. Skuad tujuh. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama pusingkan kepala ke hadapan dan dengan pantas bawa tangan ke kedudukan sedia.. ( berteriak potong ) 6. Langkah kaki kanan.

Keterangan itu hendaklah dijalankan dengan cara " Soal jawab" ketika skuad itu sedang rehatkan diri . Pelajaran 18 Baring tongkat dari rusuk ( 3 pergerakan) A. maka pegawai yang kanan sekali membalas hormat. Baring tongkat dengan nombor Skuad satu. 112 . BAHAGIAN V PERKARA-PERKARA LAIN Keterangan di bawah ini ialah untuk kegunaan kepada jurulatih-jurulatih.Pelajaran 17 Kalih tongkat daripada doa selamat/ 3 kali sorak ( 2 pergerakan ) Kalih tongkat dari doa selamat / 3 kali sorak sama dengan pelajaran 17 cuma berlainan tangan. Menerima Hormat Pegawai-pegawai hendaklah membalas hormat itu dengan penuh hormat. Seorang pegawai atau ketua yang menjaga sesuatu kumpulan yang sedang berjalan hendaklah memberhentikan kumpulan itu dan berada dalam kedudukan sedia. siku rapat pada badan dengan masa yang sama tangan kanan tangkap di tengahtengah tongkat di bawah tangan kiri siku kanan bengkok ke belakang. Dengan pantas tangan kiri tangkap di tengah-tengah tongkat. Sekiranya memakai pakaian awam hendaklah sedia. Lagu kebangsaaan Pegawai/Kadet yang memakai pakaian seragam yang tidak di bawah perintah ketua / pegawai yang sedang kawat hendaklah berdiri dalam keadaan sedia semasa lagu kebangsaan/negeri dinyanyikan. Jika ada lebih daripada seorang pegawai .

terdiri daripada ...... pergerakan hendaklah 113 ...... Perbarisan sempena ...............Baris sedia........Perbarisan 1) Susun atur perbarisan dalam sesuatu acara/majlis hendaklah mengikut kesesuaian tempat. hormat ke hadapan hormat............ Hormat............. i) Hormat keseluruhan untuk pegawai sahaja ” Hormat ke hadapan hormat ” ii) Lagu iii) Lapor ” Assalamualaikum tuan/Dato‟ dll .......... Catatan ................... lain-lain pangkat siap untuk upacara perasmian/penutup/diperiksa dll...... Catatan : Bahasa perintah dan urutan mematuhi prinsip-prinsip kawad... ” Assalamualaikum tuan/Dato‟ dll ...Peringatan Semasa Memberi Tabik Hormat : Tabik Hormat diberi ketika berdiri sedia dan berjalan sahaja............. mohon kebenaran meneruskan tugas yang lain.. v) Lapor selesai perbarisan ” Baris. iv) Periksa barisan ( jika ada ) v) Doa vi) Ucapan dll.. pegawai dan .. Terima kasih tuan......

LAMPIRAN 114 .

A 1 Ujian Bertulis  2 Mengandungi 60 soalan objektif meliputi semua tajuk dalam silibus KRS.KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : LANS KOPERAL Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu: Bil. Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan Ujian Kawad  Melakukan kawat asas dengan baik 3a Ujian Kerohanian   Menghafaz Asmaul Husna.4 km Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: 115 . Menghafaz 5 surah Juz Amma. Tarikh: 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Buat baik dibuat baik Kesetiaan kepada Negara Waspada sebelum kena Sahabat setia Teguran membina Tarikh: A4 Ujian Kecergasan  Larian 2.

2 Ikatan       Buku Sila Bunga keti Ikatan Manok Tindih Kasih Simpul belit Simpulan Pengail Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 2.4 Ikhtiar Hidup   Mengenali sumber-sumber ikhtiar hidup. Mengenali jejak atau tanda-tanda Tarikh: Tarikh: 116 .3 Kompas   Mengenal bahagian-bahagian Kompas Mengenal arah mata angin Tarikh: Tarikh: 2. Tarikh: KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN 2. Menyanyikan Lagu kebangsaan dan Lagu Tarikh: Negeri.1 Ketatanegaraan     2 Mengenal Malaysia Maksud ITEM UJIAN TERAS Lambang Negara Tarikh: Tarikh: Melukis Bendera Malaysia dan maksud.B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN 1.1 Perkhemahan    Kraf Perkhemahan Asas Keselamatan asas semasa berkhemah Tarikh: Tarikh: Mengikuti perkhemahan selama 3 hari 2 Tarikh: malam 2. Melukis Bendera Negeri tempat tinggal.

4 ALAM SEKITAR  Menyertai atau melaksanakan 2 projek yang Tarikh: berkaitan dengan Alam Sekitar seperti membuat taman. 3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 2 khidmat masyarakat dengan Tarikh: masa tidak kurang daripada 6 jam.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula    Membuat Anduh Tiga Segi. menanam pokok. berzanji.2. 5 KEUSAHAWANAN  Menyediakan satu projek yang berkaitan Tarikh: samada rekacipta ataupun jahitan 117 . mengutip sampah di kawasan sekolah. seni silat atau persembhan lain yang sesuai. bersajak. sungai tempat rekreasi atau lain-lain aktiviti yang sesuai. Tarikh: Tarikh: 2.6 Asas kebombaan  Pengenalan mengenai kebakaran   Punca kebakaran Cara-cara mengelak kebakaran. Andoh Besar. bermain kompang. Tindakan semasa kecemasan. pentomin. Tarikh: Andoh Leher dan Andoh Lengan.7 Kebudayaan  Menyertai atau mempersembahkan 2 kali Tarikh: persembahan kebudayaan seperti nasyid. Tarikh: 2. Prinsip asas pertolongan cemas.

KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : KOPERAL Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu: Bil. menurunkan bendera Tarikh: dengan cara yang betul. 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Balasan Jujur Bersusah-susah dahulu.  Melipat. menaik. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. bersenangsenang kemudian Contohi labah-labah Kalau cermat.W. tentu selamat Budi bahasa Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan 118 .A. 2 Ujian Kawad  Berkebolehan memberi arahan & Perintah Tarikh: Kawat dengan baik dan betul. 3a Ujian Kerohanian  Menghafaz 10 surah Juz Amma  Menghafaz selawat Syifa‟  Menceritakan atau menulis tentang sejarah kehidupan Rasullah S.

2 Ikatan  Ikatan Balak  Ikatan Seraya  Ikatan Serong  Ikatan Silang Gunting  Mengemaskan Tali  Membina 2 jenis gejet Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 119 .4 km Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan    Menerangkan Rukun Negara Menyanyikan satu lagu patriotik Menyanyikan Lagu Kadet Remaja Sekolah Tarikh: 2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2.4 Ujian Kecergasan  Larian 2. melipat.1 Perkhemahan  Etika Perkhemahan  Penjagaan Khemah (Membuka. membersih) memasang. Tarikh: Tarikh: Tarikh:  Amalan kesihatan berkhemah  Mengikuti perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam 2.

seni silat atau persembhan lain yang sesuai.  Menerangkan perayaan pelbagai kaum di Malaysia 3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 4 khidmat masyarakat dengan Tarikh: masa tidak kurang daripada 12 jam. berzanji. bermain kompang. serbuk.3 Kompas  Mencari bearing  Menentukan arah kiblat 2.7 Kebudayaan  Menyertai atau mempersembahkan 3 kali Tarikh: persembahan kebudayaan seperti nasyid.2.6 Asas kebombaan  Alat-alat melawan kebakaran   Pemadam api jenis air. bersajak. 120 . pentomin.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula  Membebat dan membalut luka  Pengendalian pengusungan  Menunjukkan 5 jenis balutan Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh:  Mengenalpasti tempat-tempat pengaliran Tarikh: darah 2.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali bahan-bahan apungan di air  Membina model apungan di air 2. buih dan gas Kaedah pengendalian Tarikh: 2.

4

ALAM SEKITAR  Menyertai atau melaksanakan 3 projek yang Tarikh: berkaitan dengan Alam Sekitar seperti membuat taman, menanam pokok, mengutip sampah di kawasan sekolah, sungai, tempat rekreasi atau lain-lain aktiviti yang sesuai.

5

KEUSAHAWANAN  Menyediakan satu projek yang berkaitan Tarikh: samada masakan atau kraftangan

121

KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)
KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT
Ujian Kelayakan : SARJAN Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 2 iaitu: Bil. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. 2 Ujian Kawad memberi perintah  Berkebolehan kepada skuad atau platun sendiri. 3a Ujian Kerohanian  Berkebolehan memimpin sembahyang Tarikh: berjemaah dengan mengetahui bacaan wirid dan doa selepas sembahyang.  Menghafaz 2 hadis pendek dari kitab „Hadis Tarikh: Empat Puluh”.  Menceritakan atau menulis mengenai riwayat Tarikh: kehidupan seorang dari khalifah Ar-Rasyidin. 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Sesal kemudian tidak berguna Etika perniagaan yang baik Pengorbanan kaum ibu Fikir sebelum bertindak Tarikh: kawad Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan

122

4

Ujian Kecergasan  Larian 2.4 km dalam masa 12 minit (L)/15 minit Tarikh: (P) Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg

B 1

DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan  Nama dan jawatan Jemaah Kabinet  Dapat menyatakan sekurang-kurangnya amalan baik dalam agama masing-masing. Tarikh: 3 Tarikh: Tarikh:

 Nama-nama Sultan dan Yang Di Pertua Negeri 2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2.1 Perkhemahan

 Membantu menguruskan perkhemahan Tarikh: selama 2 hari 1 malam/ Menjadi Pengerusi AJK kecil  Menyertai perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam di luar sekolah  Mengendalikan satu aktiviti terancang dalam Tarikh: perkhemahan 2.2 Ikatan  High Element Activity Abseiling, Flying Fox, Repelling, Ascending  Membuat 5 Simpulan/ Ikatan Pemancing  Membina 3 jenis gajet Tarikh: Tarikh: Tarikh:

123

Buluh 2.8 Kayak  Kemahiran Asas Kayak  Pengendalian kayak Tarikh: Tarikh: 124 . Holger-Nelson 3.2.3 Kompas  Latihan dan aktiviti orienteering di kawasan Tarikh: sekolah  Membaca/ mengguna dan orientasi peta 2.7 Basikal  Pengenalan basikal  Membaiki kerosakan kecil 2. kaedah praktikal pemulihan Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 1.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula  Menguasi 3 pernafasan. Slivester 2.6 Kebudayaan  Telah menyertai aktiviti-aktiviti yang berkaitan Tarikh: dengan kebudayaan tidak kurang dari 1 tahun. 2.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali pokok-pokok perubatan/ tumbuhan/ buaha-buahan yang boleh dimakan/ minum  Membuat perangkap/ jerat  Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup  Membina dan mengendali rakit 1. Tiub Getah 2. Mulut ke mulut 2.

 Menyedikan laporan bertulis mengenai sejarah tempat tinggal anda. Hari Kebangsaan.3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 6 khidmat masyarakat dengan masa tidak kurang daripada 18 jam. Hari Kantin.  Merekacipta satu alat dapur yang dibuat dari bahagian-bahagian pokok kelapa. Tarikh: Tarikh: 4 ALAM SEKITAR Lulus ujian mengenalpasti salah satu berikut:  20 jenis burung yang terdapat di Malaysia  20 jenis hidupan liar di hutan  20 jenis ikan air tawar atau laut.  20 jenis serangga Tarikh: 5 KEUSAHAWANAN Berkebolehan berikut: melaksanakan salah satu aktiviti Tarikh:  Merekacipta satu logo dan slogan berkaitan dengan logo berkenaan cth. 125 . Hari KRS  Membaiki 10 buah kerusi atau meja.  Merekacipta satu alat daripada bahan-bahan terbuang.

ii. 3a Ujian Kerohanian i. Kebolehan mengajar kawat mengikut kaedah. 2 Ujian Kawat  Berkebolehan mengenalpasti kesalahan Tarikh: kawat dan arahan kawat oleh Ketua Platun dan ahli. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. Pilih 2 aktiviti berikut:  Menyertai satu program Qiyamulail.  Menyampaikan satu tajuk tazkirah selama 5-10 minit  Menghafaz ayat 102-105 surah Al Imran serta maksudnya.  Perjanjian Hudaibiah  Piagam Madinah  Kehidupan di zaman Jahiliah Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan 126 . Menulis mengenai salah satu tajuk di bawah  Menghafaz 4 hadis pendek dari Hadis 40 dengan maksudnya.KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : PEGAWAI WARAN Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 3 iaitu: Bil.

selama 5-10 minit  Penghayatan nilai-nilai murni tahap 1 & 2 4 Ujian Kecergasan  Larian 2.4 km dalam masa 12 minit (L)/15 minit (P) Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit ) Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: Tarikh: B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan Menulis dan menceritakan salah satu daripada tajuk Tarikh: dibawah :     Kebebasan dalam Sistem Demokrasi Hak dan tanggungjawab pengguna Hak dan tanggungjawab warga Negara Sistem Parlimen dan undang-undang di Malaysia 127 . Sistem Raja Tarikh: Tarikh:  Menyertai satu program dialog integrasi  Pengucapan awam berunsur integrasi/ Tarikh: patriotisme/ kenegaraan.3b Ujian Moral  Menulis dan menghuraikan Berperlembagaan.

Repelling.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali pokok-pokok perubatan/ tumbuhan/ buahan-buahan yang boleh dimakan/ minum  Membuat perangkap/ jerat  Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup  Membina dan mengendali rakit   Buluh Tiub Getah Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 128 .3 Kompas  Latihan dan aktiviti orienteering di kawasan Tarikh: sekolah  Membaca/ mengguna dan orientasi peta 2.2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2.2 Ikatan  High Element Activity Abseiling. Flying Fox.1 Perkhemahan  Membantu menguruskan perkhemahan Tarikh: selama 2 hari 1 malam/ Menjadi Pengerusi AJK kecil  Menyertai perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam di luar sekolah  Mengendalikan satu aktiviti terancang dalam Tarikh: perkhemahan 2. Ascending  Membuat 5 Simpulan/ Ikatan Pemancing  Membina 3 jenis gajet 2.

Pilih satu daripada tajuk berikut:  Mendeklamasikan sebuah sajak cipatan sendiri  Mempersembahkan sebuah seloka/gurindam/syair berbentukl nasihat Tarikh: Tarikh: 129 . Kecederaan tulang. Menulis mengenai salah satu tajuk berikut:  10 jenis alat muzik traditional  5 jenis tarian traditional  5 adat istiadat melayu Atau iii. Berkebolehan melaksanakan salah satu daripada aktiviti berikut:     Melakukan 6 teknik usungan pesakit.6 Basikal  Pengenalan basikal  Membaiki kerosakan kecil 2. Berkebolehan menjalankan latihan teori pertolongan cemas kepada ahli kadet ii. Mengetahui kaedah rawatan keracunan Mengetahui kaedah merawat gigitan serangga dan ular. ligamen & otot serta kaedah merawatnya Tarikh: Tarikh: 2.7 Kayak  Kemahiran Asas Kayak  Pengendalian kayak 2.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula i. sendi.8 Kebudayaan i.2. Membuat kajian dan laporan bertulis mengenai salah satu perkara berikut:  Ucapan Perkahwinan  Upacara Pengkebumian  Program Integrasi antara kaum Atau ii.

C Kemahiran dan Kecergasan: Menguasai 2 dari kemahiran berikut:  Berkhemah atau berkursus selama seminggu. iv. Membuat baja kompos. dalam “High Element Aktiviti” . Menyediakan buku skrap 20 jenis pokok daripada salah satu yang berikut:  Pokok perubatan  Pokok renek  Pokok bunga  Pokok buah-buahan Keusahawanan: Melaksanakan salah satu projek berikut: Tarikh:  Mereka cipta satu system alarm eletronik. power-point dll. Riwayat hidup seorang tokoh tempatan Tarikh: Tarikh: Tarikh: G Alam Sekitar: Pilih salah satu: Tarikh: [ Melaksanakan secara kumpulan (4 ahli ) ] i. logam atau jerami.  Menyediakan buku akaun tunai.  Mencipta satu kraftangan daripada kayu.  Menyertai perkhemahan lebih dari 6 kali  Pernah menyertai perkhemahan peringkat negeri  Membuat satu model pioneering  Berkebolehan memanjat. ) H TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 130 . Khidmat Masyarakat Membuat kajian/temuramah dan mengenai salah satu tajuk berikut:    laporan bertulis Tarikh: Tarikh: F Masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk kampong atau tempat anda. ditebuk dan diwarnakan.  Menyediakan satu rekebentuk untuk cetakan baju T dengan menggunakan kaedah “Silik Scsreen”  Menulis tulisan khat di atas papan lapis. Langkah mengatasi masalah keruntuhan akhalak belia di tempat tinggal anda. papan nipis. Kitaran semula kertas surat khabar lama ii.  Menyediakan “presentation” menggunakan komputer ( cth.  Menyediakan buku akaun tunai. memasang tali. Membuat kajian serangga/invertebrata/hidupan karangan laut atau hidupan laut. iii.  Berkebolehan dalam menggunakan mesin jahit  Menyediakan satu jenis masakan timur atau barat. mounting board.

( 50 .) iii) Menyenaraikan Rukun Islam dan Rukun Iman iv) Menghafaz surah 3 Qul v) Menyenaraikan 5 perayaan kaum di Malaysia vi) Menyanyikan lagu negaraku dan lagu negeri vii) Menghafaz mana-mana 3 doa harian KETATANEGARAAN i. C. Hendaklah menjadi ahli berdaftar selama 6 bulan ii. ALAM SEKITAR . Perkhemahan . Mengenal komponen dalam peti bantu mula E. pantun.Menyertai atau mempersembahkan satu persembahan kebudayaan seperti nasyisd. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 131 .Menyertai perkhemahan selama 1 hari iii. koir .KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : L/KPL TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : i.Boleh melakukan 2 jenis simpulan BANTU MULA KHIDMAS Menyertai satu aktiviti gotong-royong di sekolah Tarikh Lulus & Pengesahan B. syair dll. D. Kawat . Ikatan Tali . G.Menyediakan satu jenis masakan ringkas KEBUDAYAAN . F. Perkara KEROHANIAN/ PENDIDIKAN MORAL ( Pilih 2 sahaja ) i) Menyenaraikan 10 nilai-nilai murni ii) Karangkan satu cerita daripada satu nilai murni itu.Menamakan 5 jenis pokok hiasan yang terdapat di sekolah KEUSAHAWANAN .Melakukan kawat asas dengan baik. dikir barat. I.80 pp. Menghafaz dan Menyanyikan Lagu KRS KETAHANAN DIRI i. Memiliki buku catatan khas Bil A. Mengenal dan Memahami Logo KRS ii. ii.

D. Lulus Ujian Kelayakan L/KPL TKRS ( selepas 6 bulan ) iv.Menjahit butang KEBUDAYAAN -Menyertai atau mempersembahkan DUA persembahan kebudayaan seperti nasyisd. dikir barat. Mengenal dan Memahami lambang dan bendera 2 buah negeri. KETAHANAN DIRI iv. Perkhemahan . ALAM SEKITAR . TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 132 .80 pp ) KETATANEGARAAN iii. C. Ikatan Tali . v. Menghafaz ikrar dan rukun negara.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : KOPRAL TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : iii.Berkebolehan memberi arahan & perintah kawat statik dengan betul. Memiliki buku catatan khas Bil. Ikhtiar Hidup . syair dll. .Melukis satu rantaian hidup serangga KEUSAHAWANAN . F.Boleh melakukan 2 jenis ikatan vii. Perkara KEROHANIAN / PENDIDIKAN MORAL ( Pilih 2 sahaja ) i) Menceritakan 3 adat resam kaum lain masyarakat di Malaysia ii) Mengarang mengenai 2 perayaan di Malaysia ( 50 – 80 pp ) iii) Menghafaz surah Al-Fatihah dan 2 ayat lazim iv) Mengarang salah satu kisah Khulafa‟ Ar-Rasyidin (50 . Kawat . Melakukan rawatan kecil Anduh Mengetuai satu kumpulan aktiviti gotong-royong di sekolah E. G. I. koir .80 pp ) v) Menyanyikan 2 lagu patriotik vi) Mengarang satu cerita nilai murni (50 .Menyediakan sarapan diri ( secara ”survival ” ) BANTU MULA KHIDMAS Tarikh Lulus & Pengesahan B. pantun. A.Memberi hormat semasa menaik dan menurunkan bendera. Mengenal latarbelakang 4 pemimpin sekolah/ 2 pemimpin tempatan secara ringkas. iv.Berkebolehan melaksanakan kraf perkhemahan vi. v.

Keusahawanan . F. B.Berkebolehan mengendalikan skuad serta memberi arahan & perintah kawat statik dan dinamik dengan betul. Lulus Ujian Kelayakan KPL TKRS ( selepas 6 bulan ) vi. Mengenal latarbelakang 3 pemimpin utama negeri/negara secara ringkas Ketahanan Diri viii. * Sila hantar 4 salinan 133 . E. D. ix. Alam Sekitar - Membantu mengendalikan satu projek kitar semula/ projek keceriaan sekolah G.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : SARJAN TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : v. Perkara Tarikh Lulus & Pengesahan A.Teori dan amali usungan KHIDMAS Wawancara seorang pemimpin/tokoh tempatan C. Ikatan Tali . Menyanyikan satu lagu patriotik vii. Kawat .Menghasilkan kraftangan daripada bahan terbuang/ Membantu mengendalikan dan merekodkan Penjualan bahan.Membina satu gejet mudah BANTU MULA .bahan kitar semula Kebudayaan Mengendalikan satu persembahan kebudayaan H. Memiliki buku catatan khas Bil. Kerohanian / Pendidikan Moral ( Pilih 2 sahaja ) iii) Menyanyikan 2 lagu nasihat iv) Mengarang satu cerita rekaan mengenai nilai murni ( 80 – 100 pp ) iii) Menghafaz Ayat Kursi atau doa selepas solat iv) Mengarang satu kisah Nabi ( 50 – 80 pp ) v) Mengarang satu cerita perayaan kaum di Malaysia ( 80 – 100 pp ) vi) Buku skrap – tempat ibadat kaum-kaum di Malaysia Ketatanegaraan vi.

Guru Pemimpin / Jurulatih : Bil..KP Alamat Keahlian KRS / TKRS Bil Nama Jantina K/P atau S/B Alamat Disediakan oleh.FORMAT BORANG PENDAFTARAN KRS / TKRS Negeri :……………………………….. Sekolah :……………………………….Sijil Lahir/No. ………………………. Pengarah KRS Negeri Nombor pendaftaran pelajar : 134 . Nama No. Komandan KRS / TKRS ……………………………. Kod Sekolah :………………………………. Disahkan oleh.

KRS/NE6007/02-001/L Kod Sekolah Catatan : L : Lelaki P : Perempuan Nombor Pendaftaran Pegawai ( KPM ) & Jurulatih Kebangsaan Tahun Menyertai No. ahli Menyertai Nombor Pendaftaran Pegawai ( JPN ) . ahli Menyertai KADET REMAJA SEKOLAH 135 . Jurulatih Negeri dan Guru : KRS /kod negeri/97.001 Tahun No.001 Tahun No. ahli KRS /KPM/02.

.. Cekal Jadi insan................................................Berilmu Janji kita..Kanan Menuju.... hayati budaya Ilmu..... Iman dan Amal Kekalkan di hati .......................................................Beriman Hati mesti...................Wawasan Ayuh kita.........................................Kadet Remaja Sekolah Menuju satu ikatan bersaudara Bersatu menjulang keamanan negara Menjayakan Ilmu.............. sambutlah cabaran Menjadi bangsa Malaysia Maju dan cemerlang Remaja berwawasan Jangan kita lupa kepada pencipta Remaja ..... Iman dan Amal Marilah kita membina peribadi Membentuk insan yang kreatif Ke arah kecemerlangan diri Sepanjang masa yang berterusan Remaja .........Beramal 136 ...Maju Jadi insan... dan jiwamu Wawasan Kadet Remaja Sekolah LAGU LARIAN KRS GEMPUR KRS Kadet Remaja Sekolah Semangat waja kita melangkah Cekal hati dan juga tabah Satu ikatan kita berukhwah Ayuh remaja sambut cabaran Jadi remaja yang berwawasan Hati dan jiwa kita kekalkan Ilmu Iman dan juga Amal LANGKAH KRS Mula langkah..........................Kekalkan Jadi insan....

WAN MOHD.KAD KEAHLIAN KRS DAN TKRS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA WAN MUHD. REDZUAN B. REDZUAN B. ARIFFIN TKRS/NE4578/02-001/L Catatan : Ukuran : 6 cm x 4 cm 137 . WAN MOHD. ARIFFIN KRS/NE6007/02-001/L TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA WAN MUHD.

Kawat : ”PELAJARAN” Telefon :03-2556900 Fax : 03-2535150 KP(BS) 8591/Jil. dan Intelak (JERI) menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah (KRS) hendaklah ditubuhkan di semua sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Pakaian Seragam di sekolah. IV (4) 19 JULAI 1995 Semua Pengarah Pendidikan Negeri. minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukanakan RASIONAL Menyedari hakikat bahawa minat serta kecenderungan pelajar kepada pasukan pakaian seragam di sekolah amat ketara sedangkan peluang untuk menyertai amat terhad. 1. Dalam konteks pendidikan kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting bagi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh. PARAS 5. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Y. Bhg.1 LATAR BELAKANG Pelajar adalah aset yang amat berharga dalam menentukan arah pembangunan pada masa akan datang. BLOK J (SELATAN).BAHAGIAN SEKOLAH. wajarlah KRS ditubuhkan bagi tujuan memenuhi minat serta untuk mengatasi masalah salah laku di kalangan remaja seperti penyalahgunaan dadah. Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi muda yang semakin mencabar bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju. 4/1995 PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) 1. ponteng sekolah. 50604 KUALA LUMPUR. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Oleh itu aktiviti KRS diharapkan dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.0 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Dato‟/Datuk/Tuan. Rohani. Emosi. budaya lepak dan juvana. Kewujudan KRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa. kita perlu menyediakan golongan pelajar yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi Jasmani. PISAT BANDAR DAMANSARA.0 138 . JABATAN SEKOLAH.2 2.

memiliki ketrampilan diri. Penolong Setiausaha Kehormat h. Setiausaha Kehormat g. pengalaman. Melahirkan generasi yang mengetahui. berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020. Peringkat Sekolah Maklumat lengkap struktur organisasi boleh didapati dalam Perlembagaan KRS 4. Timbalan Pengerusi e. Negeri dan Daerah adalah seperti berikut: a.1 4.3 4.5 5. Naib Pengerusi f. 4.0 MATLAMAT Melahirkan pelajar cemerlang yang berminat. kebolehan mengurus dan memimpin. berakhlak mulia. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara. Peringkat Daerah d.1 5. Bendahari Kehormat i. Peringkat Kebangsaan b. STRUKTUR ORGANISASI Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan. berdaya saing. kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya. Membina dan mengembangkan kefahaman.2 139 .4 4. kemahiran.3.0 4. AJK yang dilantik Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a. Pengerusi d. Penaung b. Penasihat c. Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan. bangsa dan negara. Peringkat Negeri c. bersemangat juang. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan.2 OBJEKTIF Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama.0 5. memahami.

Aktiviti di Air Aktiviti di Darat Aktiviti Pengembaraan Latihan Mental Latihan Kewarganegaraan Aktiviti Ketahanan Diri Aktiviti Pendidikan Luar Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar Aktiviti Kemahiran Hidup (Keusahawanan) Aktiviti Khidmat (Khidmat Masyarakat) 8. j. Kursus Pemimpin di peringkat sekolah menumpukan kepada aspek-aspek pelaksanaan aktiviti KRS.4 KEAHLIAN Keahlian KRS adalah terbuka kepada semua pelajar disekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.1. h. c. b.6. c. 140 . Ahli bersekutu KRS terbuka kepada semua pelajaryang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 6.0 6.2 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN Fokus utama pengurusan dan pelaksanaan aktiviti KRS peringkat Kebangsaan Negeri dan Daerah ialah seminar dan bengkel konsep dan operasi KRS. d. Keahlian KRS lucut serta merta apabila pelajar tersebutberhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajarberdaftar di sekolah/institusi seperti yang dinyatakandi atas. KURIKULUM Teras a. Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma Latihan Fizikal Pendidikan Kerohanian 7. b. i.2 Umum a. f.1 6. g.3 6. e.0 8. KRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dandibiayai oleh institusi di mana KRS itu ditubuhkan.0 7.2 6.1 8.1 7.

Kelas Agama. d.0 KESELAMATAN DIRI PENGECUALIAN Pelajar-pelajar dalam keadaan seperti berikut boleh dikecualikan daripada menyertai KRS 12.1 Kes-kes Perubatan. Tetapi sekiranya kecacatan mereka menjadi penghalang.0 12. Pengarah Pendidikan Negeri Pegawai Pendidikan Daerah Pengetua Ketua Penolong Pengarah dan Penyelia Kokurikulum JPN Penyelia Pejabat Pendidikan Daerah 12. Dato‟/Datuk/Tuan. b. Kecacatan.9. Pelajar-pelajar yang telah disahkan oleh doktor mengidap sakit jantung. satu penyesuaian terhadap aktiviti KRS hendaklah diadakan. Untuk pelajar-pelajar yang mengikuti kelas-kelas agama di waktu pagi/petang.2 Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut: a.00 bagi setiap ahli. e. PEMANTAUAN Tugas pemantauan hendaklah dilakukan oleh: a.0 13. lelah dan lain-lain penyakit yang boleh membahayakan jika mengambil bahagian dalam aktiviti KRS. Pengetua hendaklah berunding dengan pihak sekolah/Jabatan berkenaan. 141 .0 PAKAIAN SERAGAM (UNIFORM) Maklumat terperinci mengenai pakaian Seragam (Uniform) boleh didapati dalam buku Perlembagaan KRS 11. b. c.0 Sila maklumkan kandungan Pekeliling ini bersama-sama dengan lampirannya kepada semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di negeri Y. pelajar-pelajar tersebut hendaklah digalakkan mengambil bahagian dalam aktiviti yang sesuai bagi mereka. Bhg. 10.0 YURAN KEAHLIAN Yuran keahlian dikenakan sebanyak RM1. Untuk tujuan ini. Laporan aktiviti Laporan kewangan 14.3 13. Pelajar-pelajar yang mempunyai kecacatan angota tubuh yang boleh membahayakan diri mereka jika mengambil bahagian dalam aktiviti KRS.1 13.2 12.

5. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (TAN SRI DATUK DR. 6. 8. 2.K: 1.Sekian. 9. Datuk Dr. Fong Chan Onn Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan Malaysia Semua Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia 142 . terima kasih. Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia YB. YB Datuk Seri Mohd Najib bin Tun Hj. 10. Datuk Mohd Khalid bin Yunus Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia YB. WAN MOHD ZAHID BIN MOHD NORDIN) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia S. 3. 4. 7.

................... Senarai Ahli Jawatankuasa Carta Organisasi Senarai nama ahli-ahli Tiada Bahagian B ( Pengurusan ) 1........... Nama Guru : 1.......... Surat Perlantikan Guru Penasihat d............................. . Tel................................. Perlembagaan 143 ...................... Daerah / Zon :…………………………………………………………………………........................ Surat Permohonan Penubuhan b. Alamat :…………………………………………………………………………........................................ 3..... Bilangan Ahli :…………………………………………………………….............. Bilangan Pelajar :………………………………………………………………...... No....... Fail Induk............................................ Sekolah :…………………………………………………………………………......BORANG PEMANTAUAN Tarikh :.... 2....... .......... a.......... ......... ......... Bahagian A ( Organisasi ) Ada 1. Surat Perlantikan AJK e............... 2........ Surat Kelulusan Pengetua/Guru Besar c..

Fail Setiausaha c. a. Minit Mesyuarat Jawatankuasa d. Jadual Kedatangan Ahli. Bilik Khas/Bilik Operasi Sudut KRS/TKRS Buletin Lain-lain 144 . Fail Bendahari 4.2. Keistimewaan. Perancangan Aktiviti b. Jadual Aktiviti c. a. b. 5. c. Surat Panggilan Mesyuarat b. Perlaksanaan Aktiviti ( Perancangan aktiviti mestilah antara 12 hingga 18 aktiviti setahun ) Tiada a. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Projek Ada 3. Mesyuarat. Minit Mesyuarat Agong c. Fail Pengerusi b. d. Fail-Fail a.

Pasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan telah berjaya memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah pasukan pakaian seragam yang berkesan dan boleh dijadikan sebagai model untuk dicontohi oleh kelabkelab yang lain. Walaubagaimana pun sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut: i.k.6. ii iii 3. Pencapaian/Penganugerahan a. Sekolah 2. 145 . PPD terlibat 3. Peringkat Daerah c. Peringkat Antarabangsa. Peringkat Kebangsaan. Keseluruhan aktiviti Pasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan ditahap sederhana . JPN * Borang ini hendaklah diisi 3 salinan. Tahniah. penumpuan dan penyeliaan harus ditumpukan pada aspek-aspek berikut : i. Peringkat Negeri d. Teruskan. ii iii iv ……………………………………. Ulasan : 1. Peringkat PKG/Zon b. Secara keseluruhan aktivitiPasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan telah berjaya menjalankan aktiviti dengan baik.Perbincangan. ( ) s. e. Tahniah. 1. 2.

Multimedia dan ICT Negeri Kedah Darul Aman sebagai PENASIHAT KEHORMAT KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan rasa bangga dan berbesar hati melantik YB DATO’ AZMI BIN HAJI DAIM EXCO Pelajaran.WATIKAH PELANTIKAN PEGAWAI KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. NEGERI KEDAH Mulai 25 Mac 2006 bersamaan 25 Safar 1427 Hijrah Maka dengan ini hendaklah sepanjang masa dan ketika berusaha sedaya upaya menjaga orang-orang di bawah perintahnya sentiasa berada di dalam kesempurnaan dan taat akan tatatertib serta menurut perintah dan arahan serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah sepanjang masa DATO’ DR. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia. HAJI AHMAD BIN SIPON KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA ( KETUA PENGARAH KRS MALAYSIA ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Contoh 1 : 1. Menteri / Timb. Menteri/SUPAR/Ahli Politik/Exco/Menteri Besar Lantikan sebagai Penasihat Kehormat 146 . 2.

Pengarah. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya sebagai menimbangkan akan penyertaan anda dalam Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia yang telah menunjukkan tingkahlaku yang terpujidan telah berjaya dalam ujian kelayakan yang telah ditunjukkan oleh WAN MOHD. Maka dengan ini hendaklah anda dan orang di bawah perintahnya sepanjang masa dan ketika berusaha menjaga kesempurnaan tatatertib serta menurut apa jua perintah dan arahan daripada pegawai atasannya serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah Malaysia sepanjang masa. ARIFFIN BIN WAN HUSSIN ( 620315-03-5855 ) maka Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur dengan rasa bangga dan berbesar hati menganugerahkan pangkat KAPTEN KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA mulai 15 Mac 1999 Anda yang telah dilantik menyandang jawatan tersebut hendaklah dari semasa ke semasa menyempurnakan tugas dengan bersungguh-sungguh hati serta cermat tekun dan bertanggungjawab. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 147 . PPD/PPB/Pengetua/ Penyelia/Guru ( Ketua Bidang. Contoh 2 : KPPM. GPK ) yang berkursus/ menerima latihan HAJAH NOOR REZAN BT. TKPP.PENTAULIAHAN PANGKAT PEGAWAI KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. Timbalan Pengarah.

M. ARIFFIN ( 940509-14-6513 ) maka Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur dengan rasa bangga dan berbesar hati menganugerahkan pangkat Contoh 3 : Murid KOPERAL KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA Mulai 25 Mac 2006 bersamaan 25 Safar 1427 Hijrah Anda yang telah dilantik menyandang jawatan tersebut hendaklah dari semasa ke semasa menyempurnakan tugas dengan bersungguh-sungguh hati serta cermat tekun dan bertanggungjawab. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 148 . TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya sebagai menimbangkan akan penyertaan anda dalam Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia yang telah menunjukkan tingkahlaku yang terpuji dan telah berjaya dalam ujian kelayakan yang telah ditunjukkan oleh WAN MUHAMMAD REDZUAN B. HAJAH NOOR REZAN BT. Maka dengan ini hendaklah anda dan orang di bawah perintahnya sepanjang masa dan ketika berusaha menjaga kesempurnaan tatatertib serta menurut apa jua perintah dan arahan daripada pegawai atasannya serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah Malaysia sepanjang masa. W.PENGANUGERAHAN PANGKAT KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH.

T SIJIL PENUBUHAN Dengan ini adalah diperakui bahawa SMK TAMAN SETIAWANGSA telah berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 149 . Kuala Lumpur bagi menubuhkan pasukan Kadet Remaja Sekolah dengan nombor pendaftaran KRS/WEA0232 Contoh 4 : Penubuhan/ Pendaftaran Sekolah Mulai 20 Jun 2000 HAJAH NOOR REZAN BT.

Bagi penjawat Sekretariat KRS Kebangsaan – Surat lantikan dikeluarkan oleh KPM Bagi Penjawat Sekretariat KRS Negeri – Surat Lantikan dikeluarkan oleh JPN Bagi Penjawat Sekretariat KRS Daerah – Surat Lantika dikeluarkan oleh PPD 150 .Catatan : 1. 3. 2.

AB. SEKOLAH. MD. AYOB B. KPM BHG. NAWAWI B. AZIZ EN.PANEL PENULIS EN. PINANG JPN PERLIS JPN SARAWAK JPN SARAWAK JPN PERAK 151 .PINANG JPN P. AB. CHE HUSIN EN. YUSOF TN. AZMAN B. KPM BHG. KPM JPWP KL JPWP KL JPWP KL JPWP KL JPN SELANGOR JPN SELANGOR JPN TERENGGANU JPN TERENGGANU JPN KELANTAN JPN PULAU PINANG JPN N EGERI SEMBILAN JPN N EGERI SEMBILAN JPN PAHANG JPN PAHANG JPN PAHANG JPN P. MOHD. GHANI EN. MASHURI EN. RASHID MEAN EN. ROSLAN B. HJ. WAN MOHD. ABDUL MAJID EN. NOR AINI B. SEKOLAH. SEKOLAH. IBRAHIM EN. MUDA EN. ABU BAKAR SHAM BIN JAMIL EN. CHE ZAWAWI B. ROSDI BIN MUSTAFFA EN. AHMAD FARAZILA B. MOHD. HJ. MUHAMMAD SHAH KASSIM EN. JAMIL BIN OTHMAN EN. ROSLI B. KAMARUDDIN EN. ABD. APO LATIT EN. MOHD SUBERI BIN ABDULLAH EN. ARIFFIN BIN WAN HUSSIN TN. AZIZ B. SHEIKH AHMAD SHAKHRI EN. NORHASHIM BIN HAJI MAHAT EN. BUSTAM BHG. AZMAN B. HJ. ABDUL REJAB EN. MAHIZER HAMZAH EN. HASSAN EN. JAMIL SIDEK EN. YASSIN B. ANUAR B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful