BUKU PANDUAN KADET REMAJA SEKOLAH DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

Disediakan oleh : Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PRAKATA Kadet Remaja Sekolah telah diluluskan penubuhannya di sekolah-sekolah oleh Jemaah Menteri pada 18 Januari 1995. Pelancaran penubuhannya disempurnakan oleh YB Dato‟ Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia pada 20 Jun 1995 di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Kuala Lumpur. Dalam tahun yang sama pada bulan November – Disember seramai 300 orang guru telah dilatih sebagai jurulatih Kadet Remaja Sekolah di peringkat sekolah. Kursus-kursus ini telah diadakan di Pusat-pusat Kokurikulum Bachok (Kelantan), Singkir (Kedah), Bukit Kolah (Terengganu) dan Santubong (Sarawak). Jabatan-Jabatan Pendidikan Negeri kemudiannya diminta untuk menjalankan kursus yang sama bagi menyediakan jurulatih di peringkat sekolah. Bagi tujuan mempercepat dan melicinkan pelaksanaan pasukan ini, Kementerian Pendidikan seterusnya mengeluarkan buku-buku panduan sebagai rujukan di semua peringkat pengurusan. Antara buku-buku yang diterbitkan sebelum ini ialah Buku Perlembagaan Kadet Remaja Sekolah, Buku Tatacara Pemakaian Kadet Remaja Sekolah, Buku Kawad Kadet Remaja Sekolah dan Buku Kurikulum Latihan Kadet Remaja Sekolah. Kini buku-buku ini telah dimurnikan lagi dan dijadikan sebuah buku sahaja untuk memudahkan pengurusan pasukan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah. Buku ini diterbitkan khusus untuk menjelaskan konsep, falsafah, matlamat dan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan pasukan ini. Dengan usaha ini, adalah diharapkan agar semua pihak yang terlibat melaksanakan pasukan, menyesuaikan apa jua langkah dan tindakan yang diambil supaya bertepatan dengan kehendakkehendak yang dinyatakan. Justeru, buku ini amat sesuai digunakan oleh guru-guru Kadet Remaja Sekolah sama ada guru yang terlatih atau guru-guru Kadet Remaja Sekolah yang baru dilantik sebagai Guru Kadet Remaja Sekolah yang masih belum berkesempatan untuk mengikuti kursus kejurulatihan. Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kader Remaja Sekolah mempunyai keunikan konsep dan falsafahnya tersendiri yang membezakan pasukan ini daripada pasukan-pasukan pakaian seragam yang lain. Kegiatan yang dijalankan, digandingkan dengan unsur-unsur pengukuhan dan pemantapan jiwa dan rohani setiap anggota pasukan. Pelajar yang menganggotai pasukan ini bukan sahaja dibangunkan dari aspek jasmaninya melalui kegiatan-kegiatan yang mencabar, inteleknya melalui kegiatan-kegiatan kreatif bahkan juga jiwa dan rohaninya melalui amalan langsung ibadah khusus dan umum. Semoga generasi yang dilahirkan melalui Pasukan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah akan menjadi pelajar contoh dan menjadi anggota masyarakat muda yang lebih bersedia untuk menghadapi cabaran zamannya.

2

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) telah ditubuhkan dan diasaskan oleh En. Muhammad Thani Bin Sha'aban di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Jalan Kepong , Kuala Lumpur pada 27 Jun 1987 Pada mulanya pasukan ini dikenali sebagai Kadet Putera Islam Malaysia (KPIM) yang merupakan pasukan beruniform kepada Persatuan Pelajar-Pelajar Islam SMRA (PERWIRA). Keahliannya adalah seramai 20 orang pelajar sahaja iaitu terdiri daripada pelajar tingkatan I dan 2. Matlamat utama penubuhannya ialah untuk melahirkan pelajar cemerlang yang BERILMU, BERIMAN, DAN BERAMAL , berakhlak mulia , bersemangat patriotik dan berketrampilan selaras dengan usaha dan hasrat mengisi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah Wawasan 2020. Pasukan KPIM ini bernaung di bawah pengawasan Unit Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan . Setiap aktiviti yang dijalankan adalah berteraskan ISLAM SEBAGAI CARA KEHIDUPAN (AD DEEN). Mulai tahun 1989 beberapa buah sekolah di Wilayah Persekutuan telah mula menubuhkan KPIM. Di antaranya ialah Sek. Men. Tmn Tun Dr Ismail di bawah pimpinan Ustaz Ahmad Farazilla Bin Abdul Ghani , Sek. Men Seri Titiwangsa di bawah pimpinan En. Anuar Bin Abd Aziz dan Sek. Men. Agama Ma'ahad Hamidiah , Kajang , Selangor di bawah pimpinan En. Abu Hassan Bin Morad. Pada tahun 1993, sebanyak 53 buah Sekolah Menengah di seluruh negara telah menubuhkan KPIM. Usaha untuk menubuhkan KPIM secara rasmi dan bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia telah dimulakan pada 10 Ogos 1993. Satu pertemuan telah diadakan dengan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid Bin Wan Mohd Nordin iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada 13 September 1993. Di dalam pertemuan ini tesis mengenai KPIM telah dibentangkan.Hasilnya, sebuah jawatankuasa kecil telah dibentuk untuk menyediakan kertas kabinet . Jawatankuasa ini mencadangkan agar pasukan ini diberi nama KADET PUTERA - PUTERI ISLAM ( KPIM ) . Walau bagaimanapun nama pasukan ini kemudiannya ditukar kepada KADET REMAJA ISLAM (KRIS) Sementara itu taklimat dan pendedahan kepada Pengarah-Pengarah Bahagian Kementerian Pendidikan yang diadakan pada bulan Oktober 1993 dan dipengerusikan oleh yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid telah membuat keputusan agar nama pasukan ini ditukar kepada KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) yang bertujuan agar keahliannya terbuka kepada semua kaum sama ada pelajar lelaki atau perempuan. Upacara Pelancaran KADET REMAJA SEKOLAH Peringkat Kebangsaan telah diiaksanakan pada 20 Jun 1995 bersamaan 21 Muharam1416 oleh Yang Berhormat Dato‟ Seri Mohd Najib Tun Hj Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia di Sekolah Menengah Raja Abdullah , Jalan Kepong, Kuala Lumpur.

3

Dewasa ini TKRIS dikenali dengan nama Tunas Kadet Remaja Sekolah. Sekolah yang menjadi sekolah pertama (perintis ) menubuhkan TKRS ialah Sekolah Kebangsaan Seri Melati.SEJARAH PENUBUHAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) telah mula diasaskan pada 15 Mac 1999. Antara tujuan TKRS ditubuhkan adalah untuk memberikan pendedahan awal kepada pelajar-pelajar mengenai KRS. Ini kerana TKRS merupakan KRS diperingkat awal ( sekolah rendah ). Pada awal penubuhan. Penubuhan Tunas Kadet Remaja Sekolah secara rasminya telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelajaran YB Dato‟ Noh b. Tunas Kadet Remaja Sekolah ditubuhkan oleh En. Kedah Darul Aman pada 26 Mac 2006. 4 . Kurikulum.Kuala Lumpur yang sekarang ini dikenali dengan nama Sekolah Kebangsaan Setapak Indah. Omar di Stadium Sultan Abdul Halim. Ariffin bin Wan Hussin khas untuk murid-murid sekolah rendah seperti mana Kadet Remaja Sekolah untuk pelajar-pelajar sekolah menengah sahaja. Wan Mohd. pasukan ini dinamakan Tunas Kadet Remaja Islam Sekolah ( TKRIS ). matlamat dan objektif serta perjuangan TKRS adalah berdasarkan Kadet Remaja Sekolah (KRS).

Struktur dan Sistem Kenaikan Pangkat 10. 4/1995 – Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah ) v) Lagu-Lagu KRS/TKRS vi) Senarai nama panel penulisan buku. Panduan Kawat 11. Kurikulum KRS 7. vii) Borang Pemantauan viii) Contoh Watikah Pelantikan/Tauliah Pangkat/Anugerah Pangkat KRS/ Sijil Penubuhan 5 . Lampiran : i) Kad Ujian KRS & TKRS ii) Borang Pendaftaran iii) Kad Ahli iv) Surat Pekeliling Ikhtisas Penubuhan KRS ( SPI Bil.1. Kurikulum TKRS 8. Perlembagaan KRS & TKRS 6. Sejarah 3. Pra-kata 2. Latar belakang 5. Kurikulum “ Training of Trainers “ ( TOT ) 9. Isi Kandungan 4.

Aktiviti KRS diharap dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.1. Bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju.3 2.2 2. 2. Dalam konteks Pendidikan Kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi murid-murid secara menyeluruh.4 6 . emosi.2 2. kita perlu menyediakan golongan yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi jasmani . RASIONAL Memberi peluang seluas-luasnya kepada murid-murid untuk melibatkan diri dalam Pasukan Pakaian Seragam. Kewujudan KRS/TKRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa. 1. Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi yang semakin mencabar. Adalah diharapkan Kadet Remaja Sekolah / Tunas KRS dapat membantu mengatasi masalah salahlaku di kalangan murid-murid sekolah seperti penyalahgunaan najis dadah. 1. rohani dan intelek ( JERI ).1 2. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar bagi meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran.1 LATAR BELAKANG Pelajar adalah satu aset yang amat berharga dalam menentukan arah pembangunan pada masa akan datang. Memenuhi inspirasi dan permintaan masyarakat masa kini yang memerlukan satu usaha pembinaan generasi baru secara komprehensif dan cemerlang dengan mendapat sokongan padu daripada semua pihak. Menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) dan Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) hendaklah ditubuhkan di semua sekolah menengah/rendah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Badan Beruniform di sekolah. ponteng sekolah. budaya lepak dan juvana. minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukakan.

pengalaman. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bermesra. 4. St.5 Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan. kemahiran.4 Melahirkan generasi yang mengetahui. Negeri dan Daerah ialah seminar dan bengkel konsep dan operasi KRS/TKRS. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. bangsa dan negara. berakhlak mulia. bersemangat juang . berdaya saing. Pergerakan Puteri Islam Malaysia.2 Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan.3. Kursus Pemimpin diperingkat sekolah menumpukan kepada aspek-aspek pelaksanaan aktiviti KRS/TKRS. 5. Pasukan Pancaragam dan Seni Bela Diri ) 7 . Bagi Tunas Kadet Remaja Sekolah( TKRS )dicadangkan supaya ditubuhkan di semua sekolah rendah seluruh Malaysia agar murid-murid didedahkan lebih awal mengenai Kadet Remaja Sekolah seperti mana pasukan pakaian seragam yang lain ( Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Persekutuan Pengakap Malaysia.Persatuan Pandu Puteri Malaysia. kebolehan mengurus dan memimpin. memiliki ketrampilan diri.3 Membina dan mengembangkan kefahaman. 4. OBJEKTIF 4. memahami. John Ambulans Malaysia. berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Wawasan Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN Fokus utama pengurusan dan pelaksanaan aktiviti KRS/TKRS peringkat Kebangsaan. 4. 4. kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan mewujudkan integrasi nasional.1 Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama. MATLAMAT Melahirkan pelajar cemerlang yang beriman. 4.

6. PEMANTAUAN 7.2 Pengarah PelajaranNegeri Pegawai-Pegawai JPN Jurulatih KRS Negeri Pegawai Pelajaran Daerah Pengetua/ Guru Besar Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut : Laporan Aktiviti Laporan Kewangan 8 .4 6.3 6. BIDANG AKTIVITI BERSEPADU KRS DAN TKRS 6.5 Disiplin dan Kerohanian Ketahanan diri dan Kebudayaan Alam Sekitar Keusahawanan Khidmat Masyarakat ( Khidmas ) 7.1 Tugas pemantauan terhadap pelaksanaan / laporan aktiviti hendaklah dilakukan oleh : – – – – – 7.2 6.1 6.

PERLEMBAGAAN 9 .

1. e.1 Pasukan Pakaian Seragam ini dikenali dengan nama Kadet Remaja Sekolah atau ringkasnya KRS bagi Sekolah Menengah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah( TKRS ) bagi Sekolah Rendah Alamat berdaftar atau alamat KRS & TKRS: Peringkat Kebangsaan: Bahagian Sekolah. Jabatan Sekolah. Peringkat Daerah: Pejabat Pelajaran Daerah berkenaan d. Blok E2 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Kuala Lumpur b. Aras 3 & 4 . Ataudi tempat lain dalam Malaysia sebagaimana yang ditentukan olehJawatankuasa KRS/TKRS dari semasa ke semasa. 10 .0 Nama dan alamat berdaftar 1.PERLEMBAGAAN 1. Kementerian Pelajaran Malaysia. Peringkat Sekolah: Sekolah berkenaan. Peringkat Negeri: Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan c.2 a.

saing. pengalaman. memiliki ketrampilan diri. Membantu mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan demi menjayakan Wawasan 2020. Mempelbagaikan kegiatan pasukan beruniform di sekolah bagi menyediakan pelajar-pelajar memperolehi pengetahuan. Melahirkan generasi pelajar yang mengetahui. kemahiran.6 2. kebolehan mengurus dan memimpin.0 Tujuan Tujuan KRS & TKRS ini ditubuhkan ialah: 2. menghayati dan mengamalkan nilai murni serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara. berdaya. budaya lepak dan juvana.1 Membentuk generasi pelajar yangmenjiwai semangat perpaduan. Menangani masalah salah laku di kalangan pelajar remaja seperti salah guna dadah.4 2. kesedaran dan kepekaan mengenai isu-isu semasa di kalangan pelajar serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya.7 11 . bangsa dan Negara Malaysia. 2.5 2. memahami.3 2. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan.2. Membina dan mengembangkan kefahaman.2 2. Membina generasi pelajar patriotik yang menjiwai semangat cintakan agama.

Warna kuning melambangkan warna diraja yang menjadi tonggak kedaulatan Negara Malaysia. agama dan latar belakang budaya ke arah melahirkan bangsa Malaysia selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Warna merah melambangkan keperwiraan dan sedia berjuang mempertahankan negara yang tercinta.3.0 Pengertian logo 3. Warna putih melambangkan keikhlasan serta kesucian.7 3.3 Perisai melambangkan benteng ketahanan diri daripada gejala yang tidak sihat. Buku yang terbuka dan rehal melambangkan peranan institusi pendidikan yang mementingkan tradisi ilmu untuk semua tanpa mengira keturunan dan kaum. Dua tangkai padi bersilang melambangkan resmi padi iaitu berilmu dan berketrampilan serta matang dan rasional dalam semua tindakan.1 3.2 3. Bulan dan bintang melambangkan Agama Islam sebagai agama rasmi Negara Malaysia.6 3. Warna hijau melambangkan alam sekitar yang sihat.8 12 .5 3.4 3. 3.

1 Warna Hijau melambangkan a. 13 . c. c. b. b.0 Bendera 4. IMAN : Keimanan yang mendalam merupakan asas pembinaan diri. ILMU : Asas keintelektualan dan ketrampilan ahli KRS/TKRS. AMAL : Penghayatan dan perlakuan gaya hidup sihat yang berterusan merupakan natijah daripada kekuatan intelektual dan disiplin diri. Alam sekitar KRS/TKRS. Laluan hidup yang jelas untuk masa depan. Tunas muda/remaja yang masih boleh dibentuk.2 Cogan kata KRS/TKRS ‟ ILMU IMAN AMAL‟ a.4. merupakan sebahagian daripada kurikulum 4.

Keahlian KRS/TKRS lucut serta merta apabila pelajar tersebut berhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajar berdaftar di sekolah/institusi seperti yang dinyatakan di atas.4 5.0 Keahlian 5.keahlian asal masih diterima pakai. KRS/TKRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dan dibiayai oleh institusi di mana KRS/TKRS itu ditubuhkan.5. 5 & 6) di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.6 14 . 5. Ahli KRS / TKRS yang bertukar ke sekolah / negeri lain.5 5.2 Keahlian KRS/TKRS adalah terbuka kepada semua pelajar di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.3 5. Ahli bersekutu KRS/TKRS terbuka kepada semua pelajar yang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 5. 1. Keahlian TKRS terbuka kepada semua pelajar tahap II (tahun 4.1 5.

46 cm) Tali wisel merah. f. Seluar /Kain Sekolah. berlengan panjang dan warna hijau muda ( L 109 ). d. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green.2 a. 15 . c. Baju kemeja labuh paras bawah punggung. 6. Baju kemeja labuh paras bawah punggung. Tali wisel merah. (Ukuran kaki 20 cm . Lelaki Beret berwarna Sherwood Dark Green.1 a. b. e. b.30 cm) Tali wisel merah. Spike boot. (Ukuran kaki 40 cm . e. berlengan panjang dan warna Sherwood Dark Green. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green. Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan logo KRS.6. e. d. c. e. Lelaki Beret berwarna Sherwood Dark Green. Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green. Spike boot.2 a. c. Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan logo KRS. f. 7. c. Baju kemeja lengan panjang Sherwood Dark Green. Perempuan Beret berwarna Sherwood Dark Green. 7. d. d. *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green. Tali wisel merah.0 Pakaian Rasmi KRS 6. b. Baju kemeja lengan pendek warna hijau muda ( L 109 ) Seluar sekolah. Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam Perempuan Beret berwarna Sherwood Dark Green. b.0 Pakaian Rasmi TKRS 7.1 a.

8.0 Jawatankuasa 9. kebangsaan.1 Penaung Peringkat Kebangsaan.2 Penasihat Peringkat Kebangsaan. 9.1 Kawasan kegiatan meliputi peringkat antarabangsa. Peringkat Kebangsaan Peringkat Negeri Peringkat Daerah Peringkat Sekolah 16 . Perkataan sekolah yang tersebut dalam perlembagaan ini bermaksud sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. c. Negeri dan Daerah adalah seperti berikut: a. 9. b. C. Negeri dan Daerah: Menteri Pelajaran Malaysia.3 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan. e. b. 9. Perkataan Daerah yang tersebut dalam perlembagaan ini juga bermaksud Jajahan di Negeri Kelantan dan Bahagian di Negeri Sabah dan Sarawak.4 Penaung Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari AJK yang dilantik Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a.8. h. Negeri dan Daerah: Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. daerah-daerah dan sekolah-sekolah.3 9. d.negeri-negeri dalam Malaysia. f.0 Kawasan Kegiatan 8.2 8. Wilayah Persekutuan Malaysia. d. g.

f. c. Pengerusi d.9. h. Ahli-ahli : : : : : : : : Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Bahagian Sekolah Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah Ketua Penolong Pengarah (HEM ) Bahagian Sekolah Dilantik (Dua orang) Dilantik Pengarah-Pengarah JPN Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Pengarah Bhg. Juruaudit : 9. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen. Dakwah & Kepimpinan Pengarah Bahagian Teknik & Vokasional Pengarah Institut Aminuddin Baki Tiga ahli dilantik Dua Wakil Jurulatih KRS Dua Wakil Jurulatih TKRS Dilantik j. b.Setiausaha 1 Pen. Penolong Setiausaha h. Juruaudit : Dilantik 17 . Bendahari i. d. Penaung b.Setiausaha 2 Bendahari Ahli-ahli : : : : : : : : : Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Ketua Unit Kokurikulum Penyelia Pasukan Pakaian Seragam Pegawai Tadbir KRS Dilantik Dilantik Termasuk Pegawai Pelajaran Daerah 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil Jurulatih TKRS Wakil PKPSM dan MGB i.5 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan: a.6 Jawatankuasa Peringkat Negeri: a. Penasihat c. Timbalan Pengerusi f. Setiausaha g. g. e.

8 Perlantikan bagi jawatan-jawatan di atas hendaklah dilakukan oleh Pengerusi setiap Jawatankuasa. c. Penasihat : Pengarah Pelajaran Negeri c. e.7 Jawatankuasa Peringkat Gabungan/Daerah: 9. Wakil PKPSM dan MGB ( Gabungan ) Pegawai Tadbir KRS Negeri Dilantik ( 2 orang ) 9. Pengerusi Setiausaha Pen. Pengerusi : Penolong Pegawai Pelajaran Daerah ( SPPK ) e.9. Penaung : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia b. Ex-Officio : Pegawai Tadbir KRS Negeri j. Bendahari : Dilantik h.7. Tim. d. Pen. f. g.2Jawatankuasa Peringkat Daerah a. h. Setiausaha : Dilantik g. Ahli : Dilantik Termasuk 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil TKRS. Wakil PKPSM dan MGB i. b. Setiausaha : Penyelia f. Setiausaha Bendahari Ahli Ex-Officio Juruaudit : : : : : : : : : : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Gabungan Ketua Unit Penyelia Kokurikulum Pegawai Tadbir Gabungan KRS Dilantik Dilantik Termasuk 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil TKRS. Penaung Penasihat Pengerusi Tim. j. i.1 Jawatankuasa Peringkat Pejabat Pelajaran Gabungan ( Sabah dan Sarawak ) a. Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah d.7. 18 . Juruaudit : Dilantik ( 2 orang ) 9.

19 . Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli-ahli Juruaudit (2 orang) : : : : : : : : : Pengarah Pelajaran Negeri PPD Pengetua / Guru Besar Pen.9 Jawatankuasa Peringkat Sekolah: a. 10.13 9. h. c. Guru KRS/TKRS sekolah adalah pemimpin dan pemudahcara kepada Jawatankuasa Peringkat Sekolah.0 10.12 9.14 10.1 10. g. e.3 Perlantikan jawatan-jawatan di atas dilakukan oleh penolong pendaftar sekolah. i. mengikut Perlembagaan serta disahkan oleh penolong pendaftar.00 Bendahari bertanggungjawab menguruskan segala yang berkaitan dengan kewangan KRS/TKRS Penyata kewangan KRS/TKRS hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diperiksa oleh Pemeriksa kira-kira.2 10. Kewangan Setiap ahli KRS/TKRS dikenakan yuran tahunan sebanyak RM 2. b. Pemegang-pemegang jawatan ini dan tiap-tiap pegawai yang hendak menjalankan tugas pengurusan KRS hendaklah warganegara Malaysia. Tugas Jawatankuasa ialah merancang.4 Dua orang guru yang bukan pemimpin KRS/TKRSdilantik dalam mesyuarat oleh Penolong Pendaftar sebagai Pemeriksa kira-kira atau Juruaudit. f.9.11 9.10 9. mengelola dan mengatur program KRS/TKRS Jawatankuasa ini boleh menubuhkan jawatankuasa kecil untuk memantapkan lagi aktiviti KRS/TKRS.Kanan Kokurikulum Dilantik Dilantik Dilantik ( 7 orang Dilantik + Ketua Platun KRS/TKRS ) Dilantik di kalangan guru 9. d.

10. Pindaan Perlembagaan Perlembagaan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan. 11.5 Pemeriksa kira-kira dikehendaki memeriksa kewangan KRS dari semasa ke semasa atas arahan penolong pendaftar.0 Disediakan oleh : Bahagian Sekolah Jabatan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 20 .

KURIKULUM KRS 21 .

berpegang teguh kepada ajaran agama serta sanggup berbakti kepada masyarakat yang memerlukan khidmat dan bimbingan. Baitulmal vii Mahkamah Syariah viii. Lagu-lagu Patriotik 22 . Lagu KRS h. Esei ii. Maktab Perguruan Islam ix. Nama dan Jawatan a. Jemaah Kabinet i. Mengenali Institusi dan Peranannya i.0 1. OBJEKTIF a. 1.1. Menulis rencana ii. Mengenal tokoh ulama tempatan dan luar negara. Mengenal tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan f. Lambang Negara b. mempunyai disiplin diri yang kental. Universiti Islam iv. Rukun Negara f. Memahami Falsafah Pendidikan Negara d. daya saing dan daya saing dalam menghadapi cabaran yang mendatang. Lagu Kebangsaan dan Negeri berkenaan d. bermasyarakat dan bernegara. Pusat Islam iii. Memahami dan mengenali kebudayaan Melayu sertalain-lain kaum. Jabatan/ Majlis Agama Islam ii.2 c. Syarahan c. Bendera Malaysia c. Syarahan b. Menyediakan generasi pelajar yang mempunyai disiplin yang tinggi serta mempunyai daya juang. Nama-nama Sultan b. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta memberi sumbangan ke arah hidupberkeluarga. memahami. Wawasan Perdana Menteri i. e. b. Lagu-lagu Patriotik c. 1. daya tahan.1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang cintakan negara. Berlari sambil menyanyikanlagu larianKRS danlangkah KRS a. Persatuan Ulama‟ d. Angkatan Belia Islam x. Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotik yang cintakan bangsa dan negara. e. Majlis Fatwa Negara vi. Biodata Perdana Menteri i. Membina generasi pelajar yang mengetahui. KETATANEGARAAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Lagu-lagu Patriotik g. Lambang dan Bendera Negeri e. Lembaga Urusan Tabung Haji v. Sultan-sultan i.

Adab makan di dalam pelbagai jenis jamuan i. Batas-batas pergaulan b. Usrah e. a. Susun atur peralatan rumah ii. Makan cara Koktel iv. Etika berpakaian dalam Islam b. Tanggungjawab terhadap diri dan keluarga i. Sajian secara ”buffet” c. Mengurus tempat kediaman i. Akhlak k. Kelas Fardhu Ain b. Sajian secara cina iv. Kursus Kefahaman Islam g. Adab menjadi tuan rumah iii. Guru/rakan iv. Makan di kantin 23 . Makan cara Melayu ii. Cara memegang pisau dan garpu ii. Tamrin f. Bacaan Yasin c. Sajian secara tradisional iii. Marhaban dan Berzanji d. Penjagaan keluarga a. Kebudayaan Islam i. Sajak dan lain-lain i. Syair iii. Adab semasa menghadiri jamuan makan iv. Alatan peranggu meja ii. Majlis tidak rasmi/informal bersukan iii. Ceramah Agama j. Nasyid ii. Sajian secara barat v. Memelihara kesihatan tubuh badan ii. Pemilihan pakian i. Kisah-kisah Sahabat Nabi SAW 3. Keluarga ii. Etika di meja makan i. Tatatertib sebagai tetamu i. Keselamatan di rumah c. garpu dan pisau selepas makan. KEROHANIAN a. PENGURUSAN DAN GAYA DIRI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Adab sebagai tetamu ii. Perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa makan di majlis jamuan. Cara meletakkan sudu. Adab bergaul i. Majlis rasmi v. Peranggu Meja i. Makan cara Buffet v. Hafalan doa-doa dalam kehidupan seharian h. Makan cara Barat iii. b. Majlis rasmi/formal ii. Etika makan secara Islam c. Jiran tetangga iii.2.

Kebebasan dalam sistem demokrasi h. Sesal kemudian tidak berguna c.4. Sultan Alaudin Riayat Shah b. Teguran membina f. d.Contohi Labah-labah i. Kesetiaan kepada negara d. Biar lambat asalkan selamat j. Etika perniagaan yang baik e. pertuturan dan perlakuan. Kalau Cermat Tentu Selamat j. Buat baik dibalas baik b. Pentingnya keselamatan jalan raya i. Sahabat setia e. Budi Bahasa a. Waspada sebelum kena c. Balasan jujur g.Berakit-rakit h. Mengawal pemikiran. Bukit sama didaki lurah sama dituruni. Pengorbanan kaum ibu f. Penghayatan Nilai-Nilai Murni Tahap 1 & 2 24 . PENDIDIKAN MORAL – Ahli bukan beragama Islam TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Fikir sebelum bertindak g.

Kawat Perhimpunan  Kanan lurus c. belakang. Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu menyelesaikannya secarabijaksana. 1. mental. Kumpulan masing Masuk barisan masing  Paraskan barisan b.Mengurus Perhimpunan d. Kawad membawa bendera d. Melakukan semua jenisKawad b.Kawad perseorangan i. OBJEKTIF a.Asas Kawad a.2. Menaik dan menurunkan bendera a. kiri. Hormat Ke Kiri Hormat  Ke kanan dan f. berpotensi dan berketerampilan malah mampu menghindarkan diri dari gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya timur sebagai tatacara hidup. KAWAD 2. Hormat Ke Kanan  Buka dan Tutup Hormat barisan e.0 2. Melahirkan insan yang sihat fizikal dan mental.1 KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sihat dari segi fizikal. Hormat selaku terima sijil Ke Kiri Pusing  Langkah hadapan. Kawad Am i.Kawad Formasi 25 . mempunyai daya tahan. Memberi perintah kawad i. Memupuk bakat serta menggalakkan potensi yang sedia dan mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.Sebagai Ketua c. Hormat Ke hadapan  Senang diri Hormat  Sedia d. b.Perintah Kawad i.2 TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Kawad berjalan  Mulakan kaki kanan  Tabik hormat c. c. kanan  Hentak kaki b.

Harness ii. Teknik memasak ii. Lanjutan Tahap 1 & 2 c. Simpulan bunga keti iii.Lain-lain masakan ringan v. Simpulan pengail v. Simpulan bebat x.Praktikal memasak iii. Memasak i. Pertandingan memasak 3. Punca air g. Jenis-jenis dapur a. Kegiatan di kawasan perkhemahan k. PERKHEMAHAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Ikatan balak viii. Kaedah memikul beg galas c.Tangga tali b. Fungsi ii. Simpulan geseran munther iii. Simpulan kerusi vii. Simpulan prusik ii. Tindih kasih iv. Memasang api f. Kebersihan h. IKATAN TALI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Jenis-jenis unggun api d.Ikatan mata kail viii. Ikatan pengkalan a. Memotong kayu m. Ikatan serong x. Simpulan darah bergelung (untai) ii. Simpulan/ikatan pendaki i. Simpulan tok fakir x.Ikatan seraya ix. Simpulan frost xii. Beg Galas i. Ikatan silang gunting xi. Definisi b.Simpulan Bunga Keti xiii. Simpulan tarbuck xi. Perlindungan semulajadi e.Tatacara penjagaan tali c. Jenis-jenis tali i. Konservasi j. Carabiner & Figura 8 iii. Kaedah mengisi ”Rucksack” o. Simpulan rama-rama v. Simpulan lemak seela iii. Beg Galas n. Simpulan pengail ganda empat v. Simpulan buku sila ii.Kraf perkhemahan lanjutan b. Mengemaskan tali a. Kraf perkhemahan i. sayur dan teh iv.Simpulan Turtle ix.Ketahanan /kekuatan setiap jenis tali iii. Ikatan manuk vi.Simpulan dan ikatan asas i. Jenis-jenis khemah p. Keselamatan i. Ikatan ampaian xi. Cara penjagaan khemah a. Perhubungan f. Pully iv. Dapur i. Simpulan tarbuck (untai) iv. Memilih Tapak Khemah d. Simpul belit vii. Sanitasi e.2. Etika perkhemahan l. Ikatan manharness vi.Nasi.Simpulan stopper dan angka 8 xiv.Simpulan /sempurna (untai) iv.Simpulan pencuri ix. Simpulan/ Ikatan pemancing i. Simpulan bergelung jurai vi.Weng segera xii.Simpulan perompak viii. Mendirikan khemah c. Gajet b.Simpulan tukang gantung xv.Juma 26 . ikan goreng. Peralatan tambahan i.Simpulan lemak seela separuh vii.

Latihan berkayak i. Aktiviti Pandu Arah dan Orienteering 5.Cara-cara mengendalikan rakit iii.Mengenal Arah Mata angin b. Menentukan arah kiblat d. Membuat perangkap / jerat II ii. Keno gentian kaca @ kanvas f. Pengenalan Kompas a. Ancaman Hidupan liar b.Menggunakan peta ii. IKHTIAR HIDUP TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Pertandingan mencari bearing i.Pertandingan memasak g. Alat-alat ikhtiar hidup i. Sampan kayu@ sampan gentian kaca c. ii.Motosikal i. Mengenal struktur dan bahagian motosikal dan fungsinya ii. Merintis hutan menggunakan kompas b. KOMPAS TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Mengikut jejak atau tanda.Kursus ikhtiar hidup di hutan i.. Aktiviti Orienteering danPandu Arah a.Membaiki kerosakan kecil a. Membina model apungan di air a.4.Mengenal struktur dan bahagian basikal dan fungsinya ii. Mencari arah mata angin c. Latihan membina rakit i. Mencari harta karun c. Membuat alat-alat ikhtiar hidup b. Menggunakan peta Membaca peta/ Orientasi peta d. Membuat perangkap / jerat d. d. Basikal i. Latihan di kawasan sekolah c. Membaiki kerosakan kecil 27 .Lain-lain masakan ringan iv. Bahan-bahan apungandi air.Mengenali jejak atau kesan binatang b. Praktikal mencari bearing (arah mata angin) b. Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup e. Membuat rakit buluh dan pendayungnya ii.Latihan menggendalikan sampan i. Mengenali pokok-pokok perubatan / tumbuhan/ buah-buahan yang boleh dimakan / diminum c.

Pengelasan terbakar ii. Kaedah pemulihan pernafasan dan urut jantung c. ligamen dan otot i. Pengangkutan dan pengusungan i. Melangkah d. sendi. Struktur badan ii. punca dan rawatan c. Prinsip dan asas pertolongan cemas ii.Kaedah mulut ke hidung iv. Lutut. Cara membalut c.Struktur daging & kulit iv. Suhu c. a. Sengatan tebuan iii. Kaedah menyeberang sungai a. Peredaran darah ii. Kecederaan tulang. Ombak a. Fungsi organ b. Cara membebat luka ii. Kaedah rawatan f. TEKNIK PERJALANAN a. Asfiksia. PERTOLONGAN CEMAS / BANTU MULA TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Bernafas secara ritma c. Hujan d. Lengan dan siku iv. Tanda dan rawatan b. Awan dan jenis-jenisnya b. Menuruni lereng menggunakan tali. Pasang surut 9. Pinggang dan peha v. Pembebatan dan pembalutan i. Punca dan rawatan a. Gigitan ular. Berpandukan muka jam c. Semboyan bunyi a. Posisi tapak tangan b. Latihan berkomunikasi b. Persiapan b. Tulang belakang. KOMUNIKASI a. Organisasi c. Ramalan cuaca b. Kaedah-kaedah  Lisan  Bertulis  Isyarat  Tiupan Wisel a. Penggunaan Walkie-Talkie 7. Formasi bergerak 6. lipan dan lebah ii. Angin c. Mendaki lereng curam c.Kaedah mulut ke mulut iii. Gigitan dan sengatan serangga i. Kecederaan tulang belikat iii. Rawatan d. Kaedah Silvester 28 . Urut jantung i. Pengenalan Pemulihan dan penafasan i.a. Kecederaan terbakar i. betis dan jari kaki vi. tengkuk d. Isyarat antarabangsa d. Cuaca b. Struktur tubuh badan dan fungsinya i. Penggunaan tangan dan kaki semasa mendaki b. Kaedah mengangkat dan menyusun. IKLIM a. Definisi ii. Kaedah pemulihan ii. Renjatan i.Kaedah Holger Nelson v. 8. Pernafasan dan Asfiksia i. Kaedah rawatan e. Keracunan i. Terminologi ii. kala. Prinsip dan amalan i. Panduan tindakan pada masa kecemasan b. Tanda-tanda hujan a. Pendarahan i. Struktur sendi iii.

Ujian lanjutan a.Bakaran tayar 11. Pemadam api jenis air. Kemahiran mempertahankan diri c. Alat-alat melawan kebakaran i. Latihan menggunakan peralatan dalam mempertahankan diri b. Memadam i.Kaedah menyelamatkan alat pemadam api diri b. Memadamkan kebakaran ii.a. Kaedah pengendalian 10. Perlindungan diri kebakaran dan ii. SENI MEMPERTAHANKAN DIRI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Teknik-teknik mempertahankan diri d. Latihan mengawal / memadam kebakaran i. Kecergasan Diri / Riadah TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 Pengenalan jenis-jenis sukan Kemahiran sukan individu atau kumpulan Pengurusan riadah 29 . Cara-cara mengelakan kebakaran b.Ujian asas seni mempertahankan diri a. Latihan melawan / diri daripada kawasan memadam kebakaran kebakaran i. buih dan gas ii. Pengenalan mengenai kebakaran i. Asas mempertahankan diri c. Teknik-teknik mempertahankan diri d.Perubatan / Sains Sukan dalam seni mempertahankan diri 12. serbuk. Punca kebakaran ii. Jenis-jenis seni mempertahankan diri b. KURSUS ASAS KEBOMBAAN a. Jenis-jenis seni mempertahankan diri b.Ujian Mempertahankan diri menggunakan peralatan c. Kaedah menyelamatkan a.

Mengenal alat-alat muzik kaum di Malaysia d. Adat istiadat ii.Gasing c. Adat resam kaum di Malaysia c. Mengenali permainan tradisi ( contoh ) : i. alat muzik. a. Menyertai satu persembahan [ Seperti tahap satu ] a. Bersyair. Permainan. 30 . kompang. simpulan bahasa atau perumpamaan salah satu kaum di Malaysia b. Drama / Pentomin/ Sketsa.14. Menyenaraikan pakaian tradisi pelbagai kaum c. Membuat kajian dan menulis laporan mengenai perkahwinan kaum di Malaysia i. Mengenal asal-usul kaum di Malaysia b. Mengumpulkan 20 peribahasa. Menyertai satu persembahan seperti i. KEBUDAYAAN a. rebana dan lain-lain iii.Wau iii. tradisional. Menghafaz 10 perkataan mudah bahasa Cina dan Tamil dan selain bahasa Ibunda d. pantun atau gurindam iv. Perayaan pelbagai kaum di Malaysia e. Wayang kulit ii. Nasyid ii.Bagaimana memupuk perpaduan kaum di Malaysia b. Adat kematian bagi kaum di Malaysia iii. Menceritakan ceritacerita lisan pelbagai kaum.

Penduduk tertua ii. Mengukuhkan ikatan persaudaraan. Lawatan dan ziarah [ Seperti tahap 1 ] c. lawatan dan ziarah. kaum dan etnik. 3.Ulama tempatan v.1 KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAS MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti. Gotong royong membersihkan i.Masalah penduduk e.0 iii.2 1.Salasilah keluarga iii. kekeluargaan dan mengeratkan hubungan kemasyarakatan antara lapisan masyarakat.Ketua balai polis f. Menubuhkan kumpulan [ Seperti tahap 1 ] d.Surau atau masjid iii. Wakil rakyat ii. menubuhkan kumpulan [ seperti tahap 1&2] b. Temuramah dengan i. Gotong royong [ Seperti tahap 1 ] b. ketua kampung. d. KHIDMAT MASYARAKAT a. Melakar pelan tempat tinggal. Membuat kajian mengenai i. Menulis tempat bersejarah 31 . Temuramah dengan i. Melahirkan insan yang perihatin terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat serta mengamalkan budaya simpati dan empati dalam kehidupan seharian. Gotong-royong. 3.Pondok atau pusat pengajian dan lainlain a. Lawatan dan ziarah ke i.Pegawai daerah iii.Masalah keruntuhan moral belia setempat iii.3. imam. tolong-menolong dan berlumba-lumba membuat / melakukan amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama. Rumah kebajikan anak yatim dan orang tua ii. pengerusi JKK c. Asal usul sesebuah kampung ii.Tokoh-tokoh tempatan a.Hospital iii. Kawasan sekolah ii. Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat serta aktif dalam aktiviti kemasyarakatan 2.Penghulu. OBJEKTIF 1.Tanah perkuburan iv.Tokoh korporat iv.Perkampungan orang asli iv.Lain-lain b. Membuat kajian mengenai i. Kegiatan ekonomi dan sosial penduduk setempat ii.

Hidupan air di kolam atau sungai ii.Kualiti air b. Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan menghayati alam sekitar. Mengawit tumbuhtumbuhan i.Mengenal pasti makanan dan tumbuhan yang digemari burung. ii.1 4. Memahami cara mengurus bahan buangan seperti sisa kimia 32 .Fungsi bahagian serangga dan invertebrata c. 2. Memelihara dan menjaga kawasan rekreasi sekolah f. Memupuk sikap prihatin terhadap sumbangan dan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan manusia serta memahami rantaian hidup antara alam sekitar dengan manusia sejagat.Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok buah-buahan e. Kajian air i.2 ALAM SEKITAR MATLAMAT OBJEKTIF 1. Mengkaji tanah-tanih dan batu batan i. ALAM SEKITAR TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Mengenal dan mengkaji sebatang pokok. 1.Mengukur lilitan batang dan ketinggian iii.Merekod nama burung yang dapat dilihat di kawasan sekolah dan tempat tinggal iii. Mendapatkan pola/ corak daripada batang dan rangka daun.Mengenal cara kawalan d. Memerhati kehidupan haiwan contoh burung : i. Deklamasi sajak mengenai alam sekitar a.Membersihkan sungaisungai di kawasan rekreasi e.Merekodkan serangga dan invertebrata yang bersembunyi pada sebatang pokok v. Demontrasi proses pertanian f.Melabelkan nama dan nama saintifik tumbuhan di persekitaran sekolah b. Fungsi serangga dan invertebrata dalam proses pereputan ii.Mengenal dan mengelaskan jenis-jenis hutan c. Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok bunga ii. Mengenal nama burung ii. Kajian serangga dan invertebrata i. Jenis-jenis hakisan ii.0 4. 3. Mengenalpasti jenis tanah tanih dan batu batan c. Mengenal pasti dan menamakan jenis rumput a.Melukis dan menamakan bahagian serangga dan invertebrata iv. Melukis serta menyatakan fungsi bahagian pokok iv.Mengumpul bulu dan sarang burung yang tidak digunakan iv.Mengenalkan haiwan liar dalam hutan Malaysia d.Mengawit dan menamakan 15 jenis tumbuhan herba iv.Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok renek iii.4. b. Membina insan yang bertanggungjawab dengan memberi sumbangan ke arah memelihara alam sekitar sebagai khazanah tuhan kepada manusia. i.Bagaimana pokok memberi makanan kepada serangga dan invertebrata iii. Kajian mengenai hakisan i.

Aktiviti kitaran semula kertas surat khabar lama f. Karangan alam sekitar h. Buluh ii.Tumbuhan komersil e.Palma iii. Rotan iv. Paku Pakis v.Mengenal pasti jenis-jenis tumbuhan berikut i. Deklamasi sajak alam sekitar 33 . Membuat ketuhar tenaga solar g. Memahami mengenai proses pemeliharaan dan pemuliharaan hutan h. Membina taman mini di kawasan sekolah d.g. Tumbuhan perubatan vi.

Melaksanakan satu projek yang boleh di pasarkan di sekolah untuk tabung KRS d. Memahami kaedah asas penulisan buku akaun 34 . Merekacipta logo yang bertemakan KRS d. Dye biasa @ Embos ii. Membina kemahiran reka cipta di kalangan generasi pelajar dengan menggunakan bahan-bahan terbuang seperti kayu. OBJEKTIF 1. Merekacipta bahan-bahan buangan c. tulisan khat dan lain-lain. disamping membina asas kemahiran pemasaran perniagaan sehingga menjadikan keusahawanan sebagai budaya hidup.0 5. 2.5. pemasaran dan perakaunan agar dapat memasarkan reka cipta yang dihasilkan. Membuat kraftangan drpd kayu. Bengkel perkakas mudah berdasarkan aktiviti b. Merekacipta bahanbahan terbuang b. hiasan. Merekacipta satu projek elektronik a. Berkhidmat di koperasi sekolah a.Bahagian pokok kelapa iii. Melahirkan generasi muda yang berwawasan sehingga dapat menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu cara hidup. Merekacipta satu projek kerja kayu untuk kegunaan taman atau bilik KRS c. Memasarkan bahanbahan jualan untuk tabung kadet e. logam dan jerami c.1 KEUSAHAWANAN MATLAMAT Memupuk minat di kalangan generasi pelajar agar dapat mengembangkan kreativiti masing-masing dan sikap berjimat cermat serta membenci amalan membazir. enjin dan sebagainya b. Membina kemahiran asas dalam bidang perniagaan.Cetak baju-T e. REKA CIPTA TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. logam dan jerami sehingga dapat menghasilkan bahan kraftangan. 5. 3. Membaik pulih perkakas mudah seperti perkakas elektrik. Kulit siput ii. Merekacipta kraf tangan i. Cetak baju .Kayu – pengepit baju d.2 1.Silk Screen i.

Jenis-jenis perasa d.Mengukus e.Pastri i.Agar-agar iii. Jahitan silang pangkah ii.Jenis-jenis beras iv. Mengenalpasti jahitan mesin tidak kemas i. Keperluan nasi dan lauk pauk d. Nutrien asas ii. Jahitan melompat-lompat ii. Jahitan tudung i. Alas meja ii. Pengenalan mengenai jahitan i.Gigi penolak iv. Bahan-bahan asas ii. Puding.Buah-buahan c. Cara menggunakan dan menjaga mesin c.Jahitan pengemas b.Keselamatan iv. MASAKAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Cara menjahit 3.Benang terputus-putus iii. Perkhemahan 35 . Prinsip-prinsip memasak i. Kepenggunaan i.Sanifasi semasa penyediaan makanan a.Jahitan bulu ayam iv.Alatan menekan a. Jahitan i.Menggoreng iii.Alatan menjahit iv. Mengenal bahan-bahan mentah ii.Jenis-jenis tepung iii. Jahitan i. Merebus ii. Alatan mengukur dan menanda ii. Hiasan hidangan i. Masakan waktu darurat i. Rempah ratus ii.Akibat kekurangan dan kelebihan iii. Beg pensil ii.Kuih-kuih tempatan i. Penyediaan beter ii. Penyediaan pastri ii. Etika di pasar i.Variasi Pastri b.Sapu tangan b. Asas bahagian mesin jahit i. Sulaman i.2. Makanan dan pemakanan i.Jahitan mata lalat a. kastard dan kuih acuan ii.Kelim berkedut c. Pengurusan di dapur i.Skru penekan benang iii. Bahan-bahan asas makanan i.Susun atur hidangan c.Cara menjahit d.Cara memilih barangbarang keperluan b.Jahitan silang padu iii. Kek i.Membakar iv. Tanggungjawab pengguna ii.Mengenal bahan-bahan kering a. Pencuci mulut / desert i. Jahitan asas i.Jahitan batang vi. Cara menggunting ii.Jahitan menyambung iii. Jahitan sementara ii.Penyediaan diet seimbang c.Variasi kuih b.Jahitan suji bilang v. Ising ii. JAHITAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Tiang gelendung benang ii.Alatan menggunting iii.Pemusing gelendong b. Sebab-sebab kek bantat d.Kegunaan. kedudukan dan penjagaan iii.

Pengenalan dan penggunaan kraftangan i.4.Hiasan dari bahan semulajadi dan kitar semula i. Cara membuatnya b. Teknik pembungkusan c. Suji bilang / Cross-stich i.Penghargaan a.Jenis dan kesesuaian lipatan iii.Aplikasi lipatan c.Kedudukan gubahan iii.Aplikasi hasil kaitmengait b. Pembungkusan i. Hiasan ii. Cara penjagaannya b. Lipatan kain i. KRAFTANGAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Gubahan hidup kering i. Teknik origami ii. Cara penyediaan ii.Aplikasi 36 . Teknik lipatan ii. Peralatan dan cara menggunakannya ii. Origami i.Aplikasi gubahan a. Kait mengait i.

KURIKULUM TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA ( TUNAS KRS) 37 .

mengenal/mengamalkan nilai-nilai murni/amalan-amalan mulia termasuk konsep kebersihan/kesihatan dalam kehidupan seharian. mengenal adat istiadat bangsa/kaum di Malaysia. 1.1.1 Pendidikan Kerohanian/Moral • • • • • memahami dan mengenal Tuhan amalan mulia yang perlu –menghormati ibubapa/guru/pemimpin tanggungjawab sebagai pelajar/warganegara/anggota masyarakat.1. menyanyi lagu „Negaraku‟ dengan penuh semangat.1 TERAS 1.3 Latihan Fizikal • • • • Senaman Latihan kecergasan Latihan asas kawad kaki Latihan merentas halangan 38 . 1. serta lagu-lagu patriotik yang lain.1. Konsep kekeluargaan Kebudayaan Melayu serta kebudayaan lain-lain kaum.1. Mengenal tokoh-tokoh pejuang Kemerdekaan Negara dan tokoh-tokoh negara.2 Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma • • • • • • Mengenal bendera negara Malaysia termasuk makna yang terdapat pada bendera tersebut. Memahami dan Menghayati Rukun Negara.

3 Aktiviti Ketahanan Diri • • • • • • latihan kawat kaki untuk pertandingan/persembahan/upacara-upacara rasmi. Latihan membuat persembahan ( kebudayaan/lain-lain) secara berkumpulan.4 • • • • • perkhemahan. Latihan sumbangsaran. Rekreasi tali : i.1 Aktiviti di darat • • • penggunaan kompas aktiviti pandu arah ikhtiar hidup 1.2. Aktiviti Pendidikan Luar 1. orienteering. ( latihan kebombaan ) latihan membuat ikatan dan simpulan yang mudah. abseiling ii.UMUM/ ( ELEKTIF ) 1.2 Aktiviti Mental • • • • • Latihan kumpulan dinamik. Latihan mencipta logo dan slogan.2.2. flying-fox. latihan asas Bantu Mula. 1. latihan kecemasan semasa kebakaran. Latihan membuat perancangan dan keputusan mengamalkan sikap terbuka berfikiran positif dalam aktiviti percambahan fikiran dan berjaya mengatasi masalah. Membaca dan menafsir peta. menggunakan tali ( ikat dan simpulan) kembara 39 .2. tatatertib Pasukan Pakaian Seragam.

Keceriaan / Keselamatan / Kebersihan Sekolah 40 . persembahan kebudayaan .2. 1.8 Aktiviti khidmat kepada sekolah. memakmurkan kemudahan sekolah. penjagaan pokok-pokok) cara mengatasi masalah kepupusan tumbuhan dan haiwan menjaga kebersihan alam sekitar.2. membaikpulih perabot. • • • • • khidmat guna tenaga. ( 1. latihan asas jahitan. gotong-royong.7 Aktiviti di Air • • • Keyakinan di air ( “water confidence”) Latihan keselamatan semasa berada di air Latihan asas berenang 1.2.2. mengenal binatang menyedari kepentingan flora dan fauna. latihan memasak.6 Aktiviti Kemahiran Hidup ( Keusahawanan ) • • • • • • merekacipta daripada bahan-bahan terbuang.1. mengitar semula. membuat kraftangan/gejet.5 Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar • • • • • mengenal tumbuh-tumbuhan.

labah vi. Teguran membina. Kesetiaan kepada Negara. 1.Menyediakan generasi pelajar berdisiplin dalam menghadapi cabaran yang mendatang. i. xii. v. Contohilah labahv. Tamadun Islam Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama/Moral 41 . memahami. iii. Berakit-rakit ke iii. berpegang teguh kepada ajaran agama serta berbakti kepada masyarakat. ii. mengamalkan akhlak mulia serta menyumbang ke arah hidup berkeluarga yang bahagia. .Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotisme. ii. hulu. Objektif . menghayati. Waspada sebelum kena. KEROHANIAN/PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 TAHUN 5 i. Buat baik dibalas baik. vii. Sahabat Setia Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama / Moral vi. ix. iv. bermasyarakat harmonis dan bernegara. . Adat-resam masyarakat Malaysia Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama/Moral TAHUN 6 Kalau cermat tentu selamat. Belas Kasihan. mempunyai disiplin diri yang kental. Budi Bahasa Hormat menghormati Bersyukur dan kerjasama. Balasan Jujur. viii. x. DISIPLIN DAN KEROHANIAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang cintakan negara. iv.Membina generasi pelajar yang mengetahui. xi.A.

Guru / rakan Majlis rasmi Batas. PENGURUSAN DAN GAYA DIRI i.Tanggungjawab terhadap diri terhadap masyarakat. Lambang dan Bendera NegeriNegeri.Tanggungjawab terhadap i.2.Pengurusan diri. vi. ii. iv. Lagu-lagu Patriotik Pemimpin Negeri/Negara 3. Pengenalan Logo KRS Bendera KRS Lagu KRS Lagu TKRS v. iii. ix.batas pergaulan. . KETATANEGARAAN i. Rukun Negara Pemimpin sekolah/ tempatan viii. Jiran tetangga .Memelihara kesihatan tempat kediaman. . tidur. .Keselamatan diri.Adab bergaul : tubuh badan. 42 . vii.Tanggungjawab i.kekemasan bilik Keluarga .

KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang sihat fizikal. Hormat.Tatacara Hormat . Istiadat menaik / menurunkan bendera.Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu menyelesaikannya secara bijaksana. . Objektif .B. Asas Kawad Statik iii. .Tukar langkah semasa berjalan . 1. TAHUN 6 ii.Hentak kaki .Buka / Tutup barisan . TAHUN 5 Asas Kawad Statik a.Melahirkan insan yang sihat fizikal dan mental . i.Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. berpotensi dan berketrampilan serta mampu menghindarkan diri daripada gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya ilmu sebagai tatacara hidup. PERKHEMAHAN 43 .Berpusing ke belakang semasa berjalan i. Kawad Dinamik iv. . KAWAT TAHUN 4 i.Paraskan skuad . Kawat Dinamik.Ke kanan/ke kiri pusing .Kanan lurus . mental.Skuad sedia . berdaya tahan.Keluar baris - 2. Ke kiri / ke kanan hormat ke hadapan hormat selaku terima sijil/hadiah Asas Kawad Statik.Menghadap ke belakang / hadapan .Masuk baris .Mula langkah kaki kanan .Senang diri .

IKATAN TALI TAHUN 4 i. Kegiatan di kawasan iii. Menyalakan api Menyediakan menu dan makanan TAHUN 5 i. -Kraf perkhemahan.Simpulan Pengail 4. (Perkhemahan) TAHUN 5 i. Latihan amali. TAHUN 5 TAHUN 6 Pengenalan jenis i. Teori khemah sementara. v.Ikatan Balak . Asas Gajet iii.Ikatan Serong . Simpulan dan ikatan . TAHUN 6 i. Mengenali tanda-tanda isyarat. Perlindungan semulajadi . Memilih tapak perkheiv.Simpulan Buku Sila .Teori memasak secara survival.Ikatan Silang Gunting . Kebersihan (pemuliharaan) ii. Punca air i. iii. . v. Menyediakan sarapan diri dan kumpulan.Simpul Belit .Simpulan Manuk . Simpulan dan Ikatan . ii. KOMUNIKASI TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 44 . IKHTIAR HIDUP TAHUN 4 i.Simpulan Tindih Kasih .Ikatan Seraya ii. Simpulan dan Asas Ikatan . Mendirikan khemah iii. iii. Rekreasi Tali 5. ii. Keselamatan ii. Rekreasi Tali TAHUN 6 i. Pemuliharaan perkhemahan mahan. konservasi khemah ii.Mengemaskan tali ii. Asas Gajet iv.kraf perkhemahan. .TAHUN 4 i. Komunikasi 3.Simpulan Bunga Keti .

Latihan Amali. IKLIM TAHUN 4 i. Merawat luka-luka kecil ii. 7. iv. ii.anduh. Membantu rakan . Bertulis 6. Awan dan jenis-jenisnya i. BANTU MULA TAHUN 4 i. ii. ASAS KEBOMBAAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 45 . Pengenalan Peti Bantu Mula Rawatan Kecil . Wisel Latihan Amali TAHUN 5 TAHUN 6 i. i. TAHUN 6 i. iii. i. .Kaedah-kaedah . 8. Teori teknik usungan ii. Cuaca Suhu Hujan Tanda-tanda hujan Kaedah-kaedah . Angin. Latihan Amali. Tanda Isyarat ii. Anduh iii. Lisan ii.rawatan kecil . ii. mencuci luka balutan luka pengenalan anduh TAHUN 5 i.

TAHUN 6 i. kekeluargaan dan mengeratkan hubungan kemasyarakatan .Cara-cara mengelak kebakaran api ii.Sukan & permainan ii.pantun .koir. OBJEKTIF . Memahami agama dan kepercayaan pelbagai kaum di Malaysia. Mencari arah vi.Pengenalan asas i. KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAS MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti. Persembahan Kebudayaan -nasyid.Melahirkan insan yang prihatin terhadap tugas dan tangggungjawab sebagai anggota 46 . Keyakinan di air 10. Sukaneka iii.Hari Perayaan kaum iv.Orienteering iii.sketsa dan lain-lain. ii.lakonan.syair dan lain-lain TAHUN 5 i.Asas persilatan vii. Cara menyelamat diri.Cara menggunakan alat pemadam api. REKREASI TAHUN 4 i. KEBUDAYAAN TAHUN 4 i.Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat . pentomen. C. Hari Kebesaran Kaum(agama) iii. Punca-punca kebakaran Pengenalan alat pemadam ii. Asas dan peraturan dalam permainan bola sepak/bola jaring ii.Persembahan -Nasyid. Mengenali budaya pelbagai kaum di Malaysia. Adat Istiadat iii.Sukaneka iii.Mengenal alat-alat muzik tradisional.Keyakinan di air TAHUN 5 i. „ Blind Trail „ v.Mengenali pantang larang pelbagai kaum ii. Permainan Kim ii.Kembara TAHUN 6 i. iii. Pergaulan ii. Pengenalan kompas iv.Permainan tradisional iv. i.i. Latihan kebakaran di persekitaran sekolah 9. dikir barat.tolong menolong dan berlumbalumba melakukan amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama kaum dan etnik.Asas persilatan v.Mengukuhkan ikatan persaudaraan. ii.

gotong royong . Gotong-royong membersihkan kawasan sekolah Tahun 5 i. Projek khidmat bakti .masyarakat serta mengamalkan budaya simpati dan empati dalam kehidupan harian Tahun 4 i.lawatan dan ziarah ( jiran / masyarakat setempat / rumah anak yatim / hospital / dan lain-lain ) 47 .tempat ibadat.Gotong-royong membersihkan . Tahun 6 i. tanah perkuburan dan lainlain. balairaya.

D. ALAM SEKITAR MATLAMAT Membina dan melahirkan generasi pelajar yang mencintai dan menghargai alam sekitar. OBJEKTIF - Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan menghayati alam sekitar - Memupuk sikap prihatin insan terhadap sumbangan dan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan. - Memahami rantaian hidup antara alam sekitar dengan manusia sejagat. - Bertanggungjawab dalam pemuliharaan alam sekitar. Tahun 4 i. Mengenal tumbuhan Tahun 5 ii. Memerhati dan merekod serangga ii. Memelihara dan memulihara sungai Tahun 6 i. ii. kitar semula ekosistem

48

E. KEUSAHAWANAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang berpotensi menyesuaikan diri dalam pelbagai bidang keusahawanan OBJEKTIF - Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada di kalangan pelajar serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. - Melahirkan insan yang kreatif dan inovatif. JAHITAN Tahun 4 i. Pengenalan alat jahitan ii. Pengenalan asas jahitan MASAKAN i. Pengenalan peralatan dapur kegunaan & penjagaan keselamatan Tahun 5 iii. Jahitan silang pangkah. iv. Jahitan cantuman Tahun 6 v. Asas-asas sulaman

i. Pengenalan bahan - rempah ratus - jenis tepung - jenis beras - jenis perasa ii. Memasak air iii. Merebus iv. Menggoreng v. Membakar i. ii. Hiasan dari bahan terbuang dan bahan semulajadi. Cara penjagaan

i. Latihan Amali

KRAFTANGAN i. Pengenalan & kegunaan kraftangan - hiasan - cenderahati - bahan semulajadi

iii. iv. v.

Gubahan bunga Membuat senduk Bahan semulajadi – anyaman.

49

KURIKULUM ``TRAINING OF TRAINERS” [ TOT ]

50

7. 2. Alam sekitar v. 5. Ketahanan dan kebudayaan iii. 4. Disiplin dan kerohanian ii. Kandungan perlembagaan KRS Falsafah aktiviti bersepadu KRS Kemahiran penyampaian Perancangan program latihan Penyelesaian masalah Aktiviti – aktiviti kemahiran KRS i. Keusahawanan iv.1. 6. Khidmat masyarakat [ Khidmas ] Pengukuran dan penilaian.0 KURSUS PENDEDAHAN JAWATAN LEFTENAN MUDA KRS [ KURSUS TAHAP 1 ] 1. 3. 51 .

Alam sekitar Kitaran kertas Oven v. 2.2. Memahami falsafah aktiviti bersepadu KRS Aktiviti kemahiran KRS Ujian Pre Test [ Bertulis dan praktikal ] i. Keusahawanan Merekacipta Kertas perancangan aktiviti kewangan Pemasaran iv. Memahami kandungan perlembagaan i. Pengujian dan Penilaian Ujian bertulis 52 .0 KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN [ KURSUS TAHAP II ] 1. Khidmas Projek sehari bersama masyarakat 3. Ketahanan dan kebudayaan Ujian bertulis iii. Disiplin dan kerohanian Penghayatan semasa kursus Ketepatan masa Kepimpinan ii.

4. Menggalakkan pegawai sentiasa peka kepada penyelesaian masalah secara pro aktif 3.2 3.1 3.2.1.1 3.4 3.2.1 3.3.3 Kandungan Perlembagaan KRS/TKRS Melahirkan pegawai yang mampu mempraktikkan semua isi kandungan Kurikulum KRS/TKRS Memupuk pegawai yang mampu bertanggungjawab penuh dengan perlembagaan KRS/TKRS Membina pegawai KRS /TKRSyang sentiasa mengamalkan dan menjunjung tinggi perlembagaan KRS/TKRS Falsafah Aktiviti Bersepadu KRS/TKRS Menerapkan falsafah aktiviti bersepadu KRS dalam kehidupan pegawai KRS/TKRS Mewujudkan semangat bekerjasama dalam kumpulan Melahirkan pegawai KRS/TKRS yang kreatif dan berwawasan tinggi Kemahiran Penyampaian Melahirkan pegawai yang bertrampilan dalam semua situasi Memupuk semangat dan kecekalan dalam usaha membentuk serta membina insan Membina generasi yang mahir dan cekal hati dalam penyampaian maklumat Penyelesaian Masalah Melahirkan pemimpin yang berwawasan dan tabah menghadapi cabaran hidup Memberi kesedaran peningkatan permasalahan disiplin pelajar menyelesaikan dengan cara teratur dan berkesan.3 3.0 SUKATAN KURSUS TOT / PEGAWAI 3.3 53 .4.2 3.3.2 3.3.1 3.1.2 3.1.3 3.1 3.2 3.2.3 3.4.3.

6.3 Aktiviti KRS/TKRS Memantapkan kefahaman tentang peranan pemimpin dalam KRS/TKRS Merealisasikan konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejajar dengan Wawasan 2020 Menggalakkan masyarakat turut serta menyumbangkan idea dan tenaga untuk kemajuan KRS/TKRS Penilaian dan Pengukuran Melahirkan pegawai yang bertanggungjawab kepada amanah yang diberi sepanjang kursus dijalankan Menilai secara terperinci kejayaan isi kandungan kursus TOT Memupuk semangat sentiasa ingin maju dalam semua bidang yang diceburi.3.6 3.5.1 3.5 3.6.2 3.5.1 3.3 54 .6. 3.2 3.5.

Alam sekitar e. KURSUS LAIN–LAIN PANGKAT [PEMIMPIN PELAJAR] 1. 55 .4.0. 2. 6. Khidmat masyarakat [ Khidmas ] Pengukuran dan penilaian 7. Keusahawanan d. 4. Disiplin dan kerohanian b. Memahami kandungan perlembagaan KRS/TKRS Memahami falsafah aktiviti bersepadu KRS/TKRS Kemahiran penyampaian Perancangan program latihan Penyelesaian masalah Aktiviti kemahiran KRS/TKRS a. 5. 3. Ketahanan dan kebudayaan c.

KADET REMAJA SEKOLAH DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH STRUKTUR DAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT 56 .

1 KOMPENI ( KRS ) Satu kompeni terdiri daripada gabungan 4 platun diketuai oleh Ketua Kompeni berpangkat Mejar / Kapten dibantu oleh Penolong Ketua Kompeni.0 KEKUATAN DAN KEANGGOTAAN KADET REMAJA SEKOLAH 1. Ejutan. Pegawai Waran. Staf Sarjan dan 4 orang Ketua Platun Carta Organisasi Ketua Kompeni Penolong Ketua Kompeni Ejutan Pegawai Waran Platun A Platun B Platun C Platun D 57 .1.

1. 3 koperal dan 3 lans koperal serta 30 anggota kadet Carta Organisasi Platun Pegawai Platun Staf Sarjan Sarjan Platun Seksyen 1 1.3 SEKSYEN ( KRS ) Seksyen 2 Seksyen 3 Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota yang diketuai oleh 1 koperal. Carta Organisasi Platun Ketua Seksyen Penolong Ketua Seksyen 10 Anggota Kadet 58 . 1 lans koperal dan 10 anggota kadet.2 PLATUN ( KRS ) Setiap platun dianggotai seramai 38 orang anggota yang diketuai oleh 1 pegawai. 1 sarjan.

Ejutan.0 KEKUATAN DAN KEANGGOTAAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH 2.1 KOMPENI ( TKRS ) Satu kompeni terdiri daripada gabungan 4 platun diketuai oleh Ketua Kompeni berpangkat Mejar / Kapten dibantu oleh Penolong Ketua Kompeni.2. SarjanTKRS dan 4 orang Ketua Platun Carta Organisasi Ketua Kompeni Penolong Ketua Kompeni Ejutan Sarjan TKRS Platun A Platun B Platun C Platun D 59 .

4 PLATUN ( TKRS ) Setiap platun dianggotai seramai 38 orang anggota yang diketuai oleh 1 pegawai. Carta Organisasi Platun Ketua Seksyen Penolong Ketua Seksyen 10 Anggota Kadet 60 .2. 1 sarjan TKRS. 3 koperal TKRS dan 3 lans koperal TKRS serta 30 anggota kadet Carta Organisasi Platun Pegawai Platun Sarjan Platun Seksyen 1 2. 1 lans koperal TKRS dan 10 anggota kadet.5SEKSYEN ( TKRS ) Seksyen 2 Seksyen 3 Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota yang diketuai oleh 1 koperal TKRS.

: Kenaikan Pangkat Mejar KRS Telah mengikuti kursus pengurusan peringkat kebangsaan dan telah mengendalikan beberapa program/aktiviti peringkat negeri/kebangsaan. : Kenaikan Pangkat Kapten KRS Telah mengikuti kursus pengurusan peringkat negeri/ kebangsaan dan telah mengendalikan beberapa program/aktiviti peringkat negeri/kebangsaan. : Pegawai Platun.3. Lantikan secara automatik sebagai Pegawai Pengurusan dengan nama panggilan Komandan KRS / TKRS Sekolah. Lantikan secara automatik sebagai Pegawai Pengurusan dengan panggilan Timbalan Komandan KRS / TKRS Sekolah. Wajib menghadiri Kursus Pegawai KRS Tahap 1 dengan lulus dan ditauliahkan sebagai pegawai dengan pangkat Leftenan Muda KRS. SISTEM PANGKAT KADET REMAJA SEKOLAH / TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH : Komandan KRS / TKRS : Timbalan Komandan KRS / TKRS : Pegawai Platun : Pegawai Waran KRS / Sarjan TKRS : Sarjan KRS / Koperal TKRS : Koperal KRS / TKRS : Koperal KRS / TKRS : Koperal dan Lans Koperal KRS / TKRS : Semua anggota KRS / TKRS yang berdaftar di sekolah Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa Ahli-ahli Catatan: Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin :Komandan KRS / TKRS. Telah menjadi jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun Merupakan salah seorang Pegawai Tadbir Negeri atau Ketua Jurulatih Negeri atau Pegawai Istiadat Negeri atau Pegawai Teknikal Negeri atau Pegawai Hal Ehwal Wanita Negeri. : Kenaikan pangkat Leftenan KRS Telah mengikuti Kursus Pegawai KRS Tahap 2 dan lulus. : Timbalan Komandan KRS / TKRS. Telah menjadi jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun. 61 .

JADUAL KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR KADET REMAJA SEKOLAH MASA HARI PERTAMA O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O 11OO 11.OO .13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT SUAIKENAL 163O 203O DIRI KHEMAH 203O-223O PENGHAYATAN ROHANI KEMAHIRAN S KEDUA O L A KETIGA T / K KEEMPAT U L I KELIMA A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D S A R A P A N P A G I PENILAIAN PERLEMBAGAAN KRS KEMAHIRAN TALI KEMAHIRAN BERFIKIR R E H A T PENGHAYATAN KURIKULUM KRS ABSEILING KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT & MAKAN TENGAH HARI KEMAHIRAN KEJURULATIHAN MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT MINUM PETANG MAKAN MALAM KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI KHIDMAS PENILAIAN PENUTUP BERSURAI 62 .

13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT SUAIKENAL 163O 203O DIRI KHEMAH 203O-223O PENGHAYATAN ROHANI KEMAHIRAN KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI KEDUA S O L A T / K U L I A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D S A R A P A N P A G I PENILAIAN PERLEMBAGAAN KRS KEMAHIRAN TALI KEMAHIRAN BERFIKIR R E H A T PENGHAYATAN KURIKULUM KRS ABSEILING KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN KEJURULATIHAN SOLAT & MAKAN TENGAH HARI MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT MINUM PETANG MAKAN MALAM KETIGA KEEMPAT KHIDMAS KELIMA PENILAIAN PENUTUP BERSURAI 63 .OO .JADUAL KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN KADET REMAJA SEKOLAH TAHAP 2 MASA HARI PERTAMA O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O 11OO 11.

JADUAL KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN MUDA KADET REMAJA SEKOLAH TAHAP 1 MASA HARI 1 2 S O 3 L A 4 T / 5 K U 6 L I 7 A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D P A G I S A R A P A N PERLEMBAGAAN KRS BANTU MULA KAYAK KEMAHIRAN BERFIKIR ALAM SEKITAR ABSEILING PANDU ARAH/ ORIENTEERING KAWAT TERIMA SIJIL R E H A T BANTU MULA KHIDMAS KEMAHIRAN TALI KAYAK KEMAHIRAN BERFIKIR PENGURUSAN LATIHAN ABSEILING PANDU ARAH/ ORIENTEERING PENUTUP BERSURAI SOLAT & MAKAN TENGAH HARI O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O11OO 11. BERSEPADU KRS KEMAHIRAN KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI PENGHAYATAN ROHANI PENGHAYATAN ROHANI IKHTIAR HIDUP 203O-223O 64 .13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT/SUAIKENAL MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN KEJURULATIHAN MERENTAS HALANGAN KEUSAHAWANAN BANTU MULA KAWAT TONGKAT MAKAN MALAM MINUM PETANG SOLAT 163O 203O DIRI KHEMAH FALSAFAH AKT.OO .

PANDUAN KAWAD ( KRS DAN TKRS ) 65 .

66 . berpegang teguh kepada ajaran agama dan sanggup mempertahankan agama bangsa dan negara dapat dicapai. Apabila hendak melakukan sesuatu pergerakan kawad jurulatih. Apabila hendak menunjukkan pergerakan-pergerakan tongkat. Selain daripada itu matlamat untuk melahirkan pegawai/kadet. maka pertunjukan itu hendaklah dilakukan dengan tongkat sahaja. Demonstrasi atau cara melakukan sesuatu pergerakan itu mestilah kemas dan mantap. jurulatih hendaklah berdiri dengan cara yang betul. Pergerakan badan. BAHAGIAN I PENDIRIAN SEORANG JURULATIH Sikap dan pendirian yang tetap dan betul adalah sangat penting bagi seseorang jurulatih kerana ia akan dicontohi dan diteladani. Ini akan menampakkan kekemasan dan disiplin yang tinggi. hendaklah melakukan mengikut tatacara kawad.BAB SATU PANDUAN UNTUK JURULATIH Buku kawad ini bertujuan untuk memberi panduan kepada jurulatih supaya dapat mengajar pegawai/kadet tatacara kawad dengan betul dan dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen dan bertanggungjawab. Kadet Remaja Sekolah yang mempunyai disiplin diri yang kental. kepala dan tangan hendaklah pada kadar yang minimum ketika memberi hukuman. Apabila hendak mengajar kawat.

Jurulatih hendaklah memberi pujian pada tempat yang sepatutnya.. Pengajar/Jurulatih memberi hukuman penuh dan pertunjukan.. Peranan jurulatih adalah melatih skuadnya sebaik yang boleh dan mengajar mereka supaya berkelakuan baik dan berdisiplin tinggi seperti jurulatih itu sendiri.... Bahasa hukuman dan kiraan masa daripada pengajar/jurulatih manakala perbuatan daripada anggota atau skuad. Mempelajari kawad bukan satu perkara yang mudah............BAHAGIAN II KAEDAH MENGUASAI KEMAHIRAN KAWAD TERBAIK Bagi menguasai kemahiran berkawad yang baik........ di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri.. dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. ”satu” ( perbuatan ) skuad ........... Kedua-dua lutut lurus.. Penerangan: Apabila mendapat hukuman ke kanan pusing satu..... sebagai contoh ” Bergerak ke kanan.. Kaedah Peningkatan Pengajaran Kawad 1.. contoh ” Bergerak ke Kanan dengan nombor. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat..... Apabila mendapat hukuman skuad dua.....kanan pusing” 2..satu..satu” Anggota : ” satu ” ( berteriak dan laksanakan perbuatan ) 67 .. Sesuatu arahan hendaklah sesuai dengan tahap kadet serta peringkat ilmu yang telah diterima..kanan pusing.. Oleh hal yang demikian seseorang jurulatih hendaklah bijak dan pandai mengarah skuad itu supaya melaksanakan latihan kawad dengan kemas dan sempurna. contoh Jurulatih : ” Bergerak ke kanan dengan nombor.. Keberatan badan di atas kaki kanan..kanan pusing... dua. seseorang jurulatih perlu ada dua perkara penting.. ”dua” ( perbuatan ) .............. pertama mempunyai prasangka yang baik dan yang kedua kebijaksanaan.... Jurulatih tidak boleh memberi hukuman kawad yang belum diajar........ hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kanan... angkat kaki kiri 45* dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia. badan tegak seperti kedudukan sedia .. Jurulatih yang bijak dan baik akan melahirkan skuad yang kemas dan berdisiplin.. Pengajar/Jurulatih memberi hukuman dengan nombor dan pertunjukan serta penerangan... Lain-lain anggota diam...... 3....

. Walau bagaimanapunteguran itu hendaklah secara berhemah... Anggota : Melaksanakan pergerakan dengan penuh mengikut bahasa hukuman daripada pengajar atau jurulatih....... Kawat hubungan. masa dan perbuatan daripada anggota Jurulatih : ” Bergerak ke kanan.. Pengajar atau jurulatih memberi bahasa hukuman yang penuh. 68 . Teguran itu merupakan pengajaran dan pendidikan bagi memperbaiki dirinya..... BAHAGIAN III MEMBETULKAN KESILAPAN Setiap kesilapan yang dilakukan oleh jurulatih hendaklah dibuat pembetulan sebelum jurulatih itu meninggalkan padang kawad. seorang memberi arahan dan seorang lagi melaksanakan perbuatan silih berganti....anggota dibahagikan secara berpasangan. Sebarang teguran oleh pegawai yang lebih tinggi pangkatnya hendaklah didengar dan dipatuhi.. 5.pusing.4.. kanan.

Untuk memudahkan pelatih-pelatih. Kesilapanhendaklah diperbetulkan dan dilatih secara berulang-ulang. Jurulatih hendaklah menunjukkan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa berkawat. wawasan dan sebagainya. setelah pelatih mahir barulah diajar pelajaran lain. 69 . Perkara ini penting dalam proses latihan.BAHAGIAN IV PROSES LATIHAN Jika pengajaran atau ilmu kawad hendak disampaikan. semua bahasa hukuman sama ada "bahasa amaran" atau "bahasa perbuatan" dicetak dengan huruf tebal. pelatih-pelatih hendaklah berdiri dan dapat melihat pergerakan jurulatih dengan jelas. nasihat. tujuan kehidupan. Apabila skuad dalam kedudukan rehatkan diri. Tanda titiktitik digunakan bagi memisahkan kedua-dua perkataan ini. lakukan demonstrasi sesuatu kawad itu secara lengkap dan sempurna dengan mengikut masa serta hukumannya. Dalam buku panduan ini. Demonstrasi hendaklah dilakukan secara latihan kawat dengan nombor. terutama dalam proses kawat peringkat awal. Semua jurulatih hendaklah mahir dengan bahasa hukuman. Rehat mestilah diberi mengikut kesesuaian antara satu pelajaran dengan satu pelajaran. BAHAGIAN V BAHASA HUKUMAN Bahasa hukuman yang jelas lagi tepat akan menghasilkan kawad yang baik. Bahasa hukuman itu terbahagi kepada dua iaitu "Bahasaamaran"danbahasa perbuatan ". Ulasan hendaklah diberi secara terperinci. pelajaran. Kedua-duanya hendaklah diberi dengan lantang dan terang. Bahasa hukuman yang digunakan hendaklah jelas dan tepat. Pertanyaan itu bukan hanya berkenaan kawad tetapi apa saja sama ada berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jika perlu bolehlah diberi penerangan tentang sesuatu pergerakan kawad yang dilakukan. Tumpukan kepada satu-satu pergerakan. jurulatih bolehlah menyoal skuadnya.

Kadar masa berhenti seketika (“pause” ) tidak dapat ditentukan kerana perkataan hukuman antara satu sama lain berbeza. Seorang jurulatih hendaklah tegas. BAHAGIAN VI MASA BAGI BAHASA HUKUMAN 70 . hendaklah ada berhenti seketika (”pause”) antara "bahasa amaran " dan "bahasa perbuatan" pada setiap kali hukuman diberi. pertama setiap bahasa hukuman yang diberi merupakan latihan.Setiap bahasa hukuman. ada yang "masa cepat " dan ada pula yang "masa perlahan ". Biasakan memberi hukuman dengan suara yang kuat dan lantang. Jika perlu kembali semula kepada kedudukan asal. Kedua bahasa hukuman jika dibuat seperti berbual sahaja akan hilang ketegasannya dan akan menyebabkan kawad itu rosak .Suara yang kuat dan lantang serta tegas akan memberi dua kesan. maka hukumannya ialah "Semula".

. jarak masa ”bahasa amaran” diberi dengan kadar empat langkah semasa cepat jalan atau tiga langkah semasa perlahan jalan.... Setiap ”bahasa perbuatan” diberi apabila kaki kiri menjejak ke bumi kecuali diterangkan cara lain dalam jadual ini..Jadual di bawah ini menunjukkan pada kaki manakah patut diberi "bahasa perbuatan".. Sebagai panduan. MASA MEMBERI BAHASA HUKUMAN BAHASA HUKUMAN HUKUMAN DIBERI SEMASA CEPAT JALAN HENTI DALAM MASA BERJALAN SEMASA KAKI KIRIJEJAK KE TANAH HUKUMAN DIBERI SEMASA PERLAHAN JALAN SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI CEPAT ATAS KAKI KANAN DAN JALAN ATAS KAKI KIRI CEPAT ATAS KAKI KANAN JEJAK KE TANAH DAN JALAN ATAS KAKI KIRI JEJAK KE TANAH CEPAT JALAN TUKAR LANGKAH CEPAT.CEPAT JALAN KEKANAN PUSING KE KIRI PUSING HENTI (Semasa hentak kaki) SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH TUKAR ATAS KAKI KANAN DAN LANGKAH ATAS KAKI KIRI SEMASA KAKI KIRI MELALUI KAKI KANAN SEBELUM KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEBELUM KAKI KIRI JEJAK KE TANAH TUKAR ATAS KAKI KANAN DAN LANGKAH ATAS KAKI KIRI MELALUI KAKI KANAN MAJU (Semasa hentak kaki) TUKAR LANGKAH MASA BERJALAN TUKAR LANGKAH TUKAR LANGKAH PERLAHAN-PERLAHAN JALAN BUKA/TUTUP BARISAN SEMASA BERJALAN SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI HORMAT BAHAGIAN VII 71 .

v. hujung kaki terbuka 30 darjah. Kesalahan Biasa 1.Sedia" Perbuatan : Dengan pantas angkat kaki kanan. kedua-dua bahu tarik ke bawah dan ke belakang (supaya dada terbuka tanpa perlu dikeraskan) sama rata.. iii. xi. kedua-dua tangan lurus ke bawah. kedua-dua lutut bertahan lurus. 72 . langut kepala memandang terus ke hadapan. Berpakaian kemas dan bersih yang boleh dicontohi dan diteladani. 2. Berdiri tidak tetap serta mata bergerak. timbang keberatan badan antara tapak kaki dengan tumit.. Mempunyai mutu disiplin yang tinggi... Taat setia yang tidak berbelah bahagi. x. Bijak menyelesaikan sesuatu masalah. Mempunyai kemahuan untuk maju. Tahu semua pergerakan dan pandai membetulkan kesalahan. xii. Bertanggungjawab. Kesabaran menghadapi sesuatu.. kedua-dua siku rapat ke badan . iv. BAB KEDUA KAWAD STATIK BAHAGIAN SATU SEDIA Hukumannya : "Skuad . pergelangan tangan lurus. Kedudukan yang terlalu kaku dan menyukarkan pernafasan. ibu jari lurus menghala ke bawah dan rapat kepada telunjuk serta di belakang sedikit daripada penjahitan seluar. Berperikemanusiaan... peha 45 darjah dan hentak padat di sebelah kaki kiri supaya terdengar satu bunyi sahaja. vi. Memuji dan menegur kesalahan. badan tegak. ii...SIFAT-SIFAT SESEORANG JURULATIH KAWAD Seseorang jurulatih kawat hendaklah mempunyai sifat-sifat pemimpin dan pendidik seperti berikut : i.. Ketabahan hati dan semangat yang bersungguh-sungguh. ix. belakang jari rapat ke paha.. vii.. Kedudukannya ialah kedua-dua tumit rapat dan sebaris. jari-jari genggam..

8.... Lutut tidak tegap dan tiada bertahan. 4.. Menggerakkan kaki kiri menyebabkan rosak lurus barisan. ibu jari bersilang.... Semasa tumit atau hujung kaki dijatuhkan terdapat dua bunyi. Tidak memandang (200 meter) ke hadapan Tunduk atau mendongak. 3. Pinggang bengkok sewaktu mengangkat kaki kanan.. 7. 7... Badan senget ke kiri atau ke kanan dan bahu tidak sama rata.. 6. Masa angkat kaki kanan... Tangan bengkok dan terjulur ke hadapan. BAHAGIAN II SENANG DIRI Hukuman : "Senang . siku lurus. empat-empat jari bersusun lurus menuju ke bumi . Jatuh tumit atau hujung kaki dahulu. Kesalahan Biasa : 1..3. dan keberatan badan di atas kedua-dua kaki.. kaki kiri mesti tegap dan tidak bergerak. 5. BAHAGIAN III REHATKAN DIRI 73 ..Diri" Perbuatan : Dengan pantas angkat kaki kanan. Bukaan kaki kanan tidak cukup 12 inci. Belakang tangan menghala ke hadapan atau pergelangan tangan mengerekot.......... Dalam masa yang sama kedua-dua tangan ke belakang dan letakkan belakang tangan kanan rapat di atas tapak tangan kiri. 5. Bahu jatuh dan badan mengenjut. 6. Kaki dan badan tidak lurus ke hadapan serta tumit tidak rapat..Sedia".. Siku bengkok. 9.. peha 45 darjah dan hentak ke sebelah kanan sejauh 12 inci. Ingatan: Beri hukuman supaya bersedia sebelum "Skuad . 2.. 4..

. Apabila dapat perintah "Skuad" dengan serta merta balik ke kedudukan senang diri.. Kesalahan biasa : 1.... 2 .. Menggeliat dan bercakap-cakap... BAHAGIAN IV MASUK BARIS 74 .... Kedua kaki bergerak . 2.. Diri" .. menyebabkan hilang lurus barisan.... rehat )Kedudukan kaki tidak berubah.Hukuman : "Rehatkan .. Ingatan : Dalam keadaan "Rehatkan .Diri" Perbuatan: Dalam kedudukan senang diri.. Skuad dibenarkan melakukan pergerakan setakat pinggang ke atas sahaja.. naikkan tangan dari punggung ke pinggang dalam satu pergerakan dan rehatkan semua anggota badan ( 1 ...

Arahan masuk baris : "Dengar sini semua sekali, apabila mendapat hukuman tiga barisan di hadapan saya gerak, skuad hendaklah sedia, berlari, berbarisdalam tiga barisan, di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya mengadap. Faham itu skuad". Hukuman : "Tiga Barisan Di hadapan Saya ............. Gerak" Perbuatan : Semua anggota hendaklah sedia, berlari dengan pantas, berbaris dalam tiga barisan kira-kira 6 langkah di hadapan ketua/jurulatih iaitu setiap orang mestilah mengambil tempatnya, barisan hadapan, barisan tengah dan barisan belakang. Jarak di antara satu barisan dengan yang lain ialah 30 inci. Jarak di dalam barisan di antara seorang dengan yang lain ialah sekadar satu tangan dan dalam keadaan sedia. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. Datang berbaris tidak berlari Tidak melakukan perbuatan sedia sebelum berlari. Bercakap-cakap; Barisan terlalu rapat atau terlalu jauh daripada jurulatih.

BAHAGIAN V MEMBETULKAN BARISAN Hukuman: " Ke kanan ............ Lurus" Perbuatan: Penanda kanan diam. Yang lain langkah* kaki kanan 6 inci ke hadapan dan angkat kaki kiri serta hentak disebelah kaki kanan, kedua - dua tangan lurus dan rapat ke badan. Diam dan kira masa sendiri (2-1). Kemudian palingkan muka ke kanan; melainkan anggota yang nombor satu dalam setiap barisan; serentak dengan itu anggota dalam barisan hadapan angkat tangan ke paras bahu melalui sebelah belakang anggota di kanannya, jari genggam dalam keadaan ibu jari di kedudukan atas mencecah bahu anggota di sebelah kanan. Diam dan kira masa sendiri, (2-1), diikuti dengan hentak kaki ”pendek – pendek” sehingga barisan lurus.

75

Penanda kanan hendaklah diam. Anggota di sebelah kanan barisan tengah dan barisan belakang hendaklah mengangkat tangan sekadar menyentuh bahu anggota di hadapannya. Setiap barisan ini hendaklah berdiri bersetentang dengan anggota - anggota di hadapan. Sesudah barisan lurus, semua diam dan tunggu hukuman pandang depan.
*julur

Hukuman: ''Pandang.............depan'' Perbuatan: Palingkan muka ke hadapan dan turunkan tangan ke sebelah rusuk serentak dengan pantas. Hukuman: ”Ke Kiri…… Lurus” Hukuman ini diberi apabila skuad menghadap ke belakang dan penanda berada di sebelah kiri. Perbuatannya adalah sama dengan ke kanan lurus kecuali semua anggota akan palingkan muka ke kiri dan angkat tangan kiri. Penanda di sebelah kiri hendaklah diam. Kita boleh memberi nombor sama ada dari kiri atau kanan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Melompat dengan kedua-dua kaki dalam satu masa; Pergerakan kaki dan bahu tidak sekata ke hadapan dan badan condong ke depan semasa meluruskan barisan; ”Pinggang lemah” semasa kaki bergerak; Jarak dan bersetentang tidak betul; Badan dan kepala tidak tegak semasa meluruskan barisan; Turun tangan lambat dan siku bengkok. Menepuk peha ketika menjatuhkan tangan.

Hukuman : "Luruskan ............ Barisan"
76

Perbuatan : Pergerakan seperti di atas juga tetapi tidak perlu melangkah ke hadapan, cuma hentakkan kaki kanan dan kiri berturut-turut dan terus bergerak betulkan barisan. Apabila barisan telah lurus , turunkan tangan dan palingkan muka ke depan dalam masa sendiri. Barisan tengah dan barisan belakang hendaklah mengikuti anggota hadapan. BAHAGIAN VI NOMBOR Permulaan pelajaran, skuad hendaklah dinomborkan supaya menyenangkan jurulatih memanggil anggota. Dari itu memadai dengan memanggil “Nombor.......... barisan ..................” saja. Anggota juga tahu kedudukannya dalam skuad. Hukuman : " Dari kanan ...........Nombor" Perbuatan : Barisan hadapan sahaja yang membilang nombor dengan pantas dari kanan ke kiri. Anggota yang di sebelah kanan sekali bilang "satu" , yang lain mengikut bilang "dua" dan seterusnya sehingga habis. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. Tidak mengira nombor dengan cepat. Suara perlahan. Lupa nombor masing-masing.

Ingatan : Apabila anggota telah tersalah bilang, hendaklah diberi hukuman "Semula" , kemudian ulang balik daripada anggota pertama.

BAHAGIAN VII BUKA / TUTUP BARISAN

77

BAHAGIAN VIII BERPUSING KE KANAN/ KIRI/ BELAKANG 78 .. barisan tengah hentak kaki dua kali ..Gerak". Perbuatan : Barisan hadapan ambil dua langkah ke belakang dan barisan belakang ambil dua langkah ke hadapan. 5.. 4.... Masa bergerak bilang... Hukuman : "Tutup Barisan.. Perbuatan : Barisan hadapan ambil dua langkah ke hadapan... 3.Hukuman : "Buka Barisan ... Tidak mengambil langkah cukup ke hadapan dan ke belakang. iaitu langkah kaki kanan ke hadapan 30 inci dan kaki kiri 15 inci... Kedua-dua tangan tidak rapat ke badan...Gerak". Barisan belakang ambil dua langkah ke belakang mulai kaki kanan diikuti kaki kiri. manakala barisan belakang hentak kaki empat kali dan maju. 2..Gerak". Kalau hukuman tutup barisan diberi. pergerakan adalah sebaliknya. Mata pandang ke bawah. (1-2-1) Kesalahan Biasa : 1..... kemudian angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri kepada kedudukan sedia.. Badan tidak tegak... barisan hadapan hendaklah jalan terus.. Ingatan : Apabila skuad berjalan dalam barisan ke hadapan atau ke belakang (melintang) ketika hukuman buka barisan diberi. kemudian angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri kepada kedudukan sedia.. Pergerakannya adalah serupa seperti "Buka Barisan. Tangan dan bahu bergerak.

Hentak kaki tendang kuda. kanan . di atas tumit kaki kiri dan hujung kaki kanan dengan mengangkat hujung kaki kiri dan tumit kaki kanan..Hukumannya : ”Bergerak ke kanan..Pusing". Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kiri terletak atas bumi menyerong ke kiri dan tumit kaki kanan terangkat.. di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri.. Angkat peha melebihi 45 darjah Hukumannya. hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kanan. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. 79 . Lutut bengkok 5.. 3.. Hentak kaki tendang kuda. Tangan tidak rapat ke badan 2. Keberatan badan di atas kaki kanan. hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kiri. Kedua-dua lutut lurus.... Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. Kedua-dua lutut lurus. Kesalahan Biasa: 1. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia. badan tegak seperti kedudukan sedia . Angkat peha melebihi 45 darjah Hukumannya : Menghadap ke belakang . badan tegak seperti kedudukan sedia ... Keberatan badan di atas kaki kiri.... 3.. "Belakang . Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat. Membongkok 4.Kiri . Kesalahan Biasa: 1.. Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri dengan pantas kepada kedudukan sedia.Pusing". Membongkok 4. Lutut bengkok 5. Pusing". Tangan tidak rapat ke badan 2... ”Bergerak ke kiri.

Keberatan badan di atas kaki kanan. Kesalahan Biasa: 1. 4. Kedua-dua siku tidak lurus masa merapatkan kaki.. separuhkiri . 6. hendaklah berpusing 180 darjah mengikut pusingan jam ( ikut bahu kanan ) . 2.. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia... Hentak kaki tendang kuda. Lutut bengkok 5. Pergerakan sebagaimana berpusing kanan/kiri tetapi separuh kanan/kiri sahaja( 45 darjah ) Kesalahan biasa : 1.Pusing"... "Belakang . Kedua-dua lutut lurus... Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat.. BAHAGIAN X BERSURAI DAN KELUAR BARIS 80 . 3. separuh kanan ... Tangan tidak rapat ke badan 2.. 3.. Tangan bergoyang dan membongkok semasa berpusing. badan tegak seperti kedudukan sedia ... Lutut bengkok semasa berpusing. Angkat peha melebihi 45 darjah. Tumit bergerak dari tempatnya masa berpusing. Badan melonjak ketika berpusing BERPUSING SEPARUH KANAN/KIRI Hukumannya: ”Bergerak ke kanan. Pusing". 6.Pusing"..Menghadap ke hadapan . Badan melonjak semasa berpusing... 5. Badan dan bahu tidak berpusing dengan betul dalam pergerakan pertama. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. Membongkok 4. di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri. ”Bergerak ke kiri.

Ingatan : Jika bertongkat. Anggota yang tidak bertongkat ikut kiraan masa anggota yang bertongkat.... Perhatian: Jangan disangkakan bersurai itu perkara kecil. terus bersurai.. Perbuatan : Skuad itu hendaklah dalam keadaan tutup barisan . hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan.. Dengan sebab itu jurulatih hendaklah memerhatikan pergerakan hormat dilakukan dengan sempurna.. malah bersurai sementara sahaja dan hormat tidak dikehendaki. Baris" Berbeza dengan bersurai.... keluar baris bermaksud aktiviti belum tamat.. pusing ke kanan..... bersurai ialah memberi hormat kepada pegawai....surai"..Hukuman : "Ber... BAHAGIAN XI PARAS 81 . hendaklah dibawa tongkat itu ke kedudukan kepit sebelum memberi hormat.... hormat sekali terus melangkah mulai kaki kanan ke hadapan tiga langkah dalam masa cepat ... Hukuman : "Keluar ... Anggota tidak boleh beredar dari padang kawat atau kawasan latihan.

Anggota rendah di sebelah kanan. ke kanan.. Isyarat ”up” diberikan sekali lagi untuk pergerakan senang diri.paras"..gerak".Anggota tinggi di tengah-tengah Hukuman : "Yang tinggi . genap satu langkah ke belakang. anggota tinggi di sebelah kanan. anggota rendah di sebelah kiri.. Anggota nombor dua menjadi nombor satu barisan tengah.. Apabila berhenti di tempat masing-masing hendaklah berpusing ke hadapan bertiga-tiga setelah mendapat isyarat ”up” dari anggota barisan belakang. Anggota nombor satu diam.. rendah ke kiri.... "Dari kanan. "Nombor ganjil satu langkah ke hadapan.. barisan kanan dan kiri . dalam satu barisan Ingatan : 82 ...... 2... lain-lain anggota hendaklah berpusing seperti yang diperintahkan.Paras boleh dilakukan seperti berikut : 1..... 4... Anggota nombor tiga menjadi nombor satu barisan belakang.cepat jalan"..... "Orang yang di sebelah kanan sekali diam. Nombor" Skuad itu hendaklah menghitung nombor dari kanan ke kiri..... Perbuatan : Semua anggota membuat perbuatan keluar baris dan berbaris semula dalam satu barisan mengikut ketinggian masing-masing dan berdiri dalam keadaan sedia.pusing".Anggota rendah di tengah-tengah... "Jadikan tiga barisan...Anggota tinggi di sebelah kanan . 3..... Anggota nombor empat jadi nombor dua barisan hadapan dan seterusnya...... . genap ke kiri .... nombor ganjil ke kanan. Skuad itu dijadikan tiga baris. Jurulatih hendaklah memeriksa pergerakan.

. Anggota nombor tiga menjadi nombor satu barisan tengah.. barisan kanan dan kiri .gerak". tinggi ke kiri. "Dari kanan.pusing"... "Nombor ganjil satu langkah ke hadapan..... kanan . Anggota nombor tujuh jadi nombor dua barisan hadapan dan seterusnya.. Skuad itu dijadikan tiga baris.. Jurulatih hendaklah memeriksa pergerakan. dalam satu barisan 83 ...pusing"..... Ingatan : ke kanan... "Orang yang di sebelah kanan sekali diam........ Isyarat ”up” diberikan sekali lagi untuk pergerakan senang diri....... yang lain bergerak ke kanan...... maka skuad hendaklah membuat pergerakan seperti di atas. Anggota nombor lima menjadi nombor satu barisan belakang... Perbuatan : Semua anggota membuat perbuatan keluar baris dan berbaris semula dalam satu barisan mengikut ketinggian masing-masing dan berdiri dalam keadaan sedia. nombor ganjil ke kanan.. Hukuman : "Yang rendah . genap satu langkah ke belakang.. Nombor" Skuad itu hendaklah menghitung nombor dari kanan ke kiri..... Apabila berhenti di tempat masing-masing hendaklah berpusing ke hadapan bertiga-tiga setelah mendapat isyarat ”up” dari anggota barisan belakang.cepat jalan". " Jadikan tiga barisan.... lain-lain anggota hendaklah berpusing seperti yang diperintahkan.paras".......cepat jalan" ( iaitu semasa mereka di dalam satu barisan ).. "Jadikan tiga barisan.......Jika dikehendaki kedudukan skuad itu tinggi di sebelah kanan dan rendah di sebelah kiri...... Anggota nombor satu diam.. genap ke kiri . hukumannnya : "Orang yang di sebelah kanan sekali diam.

. BAHAGIAN 1 84 ... Pendekkan langkah tiap-tiap satu langkah 21 inci...cepat jalan" ( iaitu semasa mereka di dalam satu barisan ).. hukumannnya : "Orang yang di sebelah kanan sekali diam..... Masa Berjalan (Timing Of Marching) (a) (b) (c) Perlahan jalan langkah 65 langkah dalam satu minit. Cepat jalan 120-128 langkah dalam satu minit (Biasa). Berlari tiap-tiap satu langkah 40 inci. Berlari 180 langkah dalam satu minit. maka skuad hendaklah membuat pergerakan seperti di atas.. Panjangkan langkah tiap-tiap satu langkah 33 inci..... " Jadikan tiga barisan.. BAB KETIGA BERJALAN Jarak Langkah (Ukuran dari tumit ke tumit) (a) (b) (c) (d) Perlahan dan cepat jalan jaraknya tiap-tiap satu langkah 30 inci.pusing". yang lain bergerak ke kanan.Jika dikehendaki kedudukan skuad itu rendah di sebelah kanan dan tinggi di sebelah kiri..... kanan .

Hujung kaki menghala keluar semasa memacak tumit. Kesalahan Biasa . 2. (b) Melangkah dengan memacakkan tumit tanpa membengkokkan lutut. 3. cepat jalan" Perbuatan : Langkah ke hadapan sejauh 30 inci dari tumit ke tumit mulai kaki kanan.BERJALAN DAN BERHENTI DALAM MASA CEPAT JALAN Cepat jalan Hukuman : "Dari kanan/kiri. jari genggam. Jalan mengenjut. Lenggang tangan ke hadapan separas dengan bahu. 1. dengan memacakkan tumit ke bumi. kedua-dua lengan lurus. tangan kanan ke belakang. serta pandang ke hadapan 200 meter. buka dada. 5. ibu jari di bahagian atas menghala ke hadapan . lutut lurus serta lenggangkan tangan separas bahu. BERHENTI 85 . Pinggang lemah. 4. Lutut kendur. Mendongak secara keterlaluan. 7. Semasa berjalan satu tangan tidak lenggang dan lenggang tangan tidak sama. Ingatan : (a) Lenggang tangan ke belakang semaksima yang boleh. Masa berjalan badan tegak. Lenggang tangan tidak lurus dan tidak separas bahu ke hadapan dan tidak semaksima ke belakang. dan mengheret tumit semasa berjalan. 6. pandang ke bawah dan membengkok.

. Bergoyang selepas berhenti. Turun tangan terlalu lambat. 7.. „Check‟ atas kaki kanan. 6. semasa beri tumit kaki kiri mencecah bumi di hadapan kaki kanan. Kesalahan biasa : 1. 2. Badan tidak cukup tegap dan tetap selepas berhenti. 8. Perbuatan „check‟ menjadi hentak kaki. 3... jarak... bersetentang tidak betul selepas berhenti.dua tangan dibawa ke sisi dalam kedudukan sedia. Mengangkat kaki kanan rendah semasa dihentakkan ke tumit kiri.... Lurus. Angkat peha melebihi 45 darjah. BAHAGIAN II BERJALAN DAN BERHENTI DALAM PERLAHAN JALAN 86 . ..Henti" Perbuatan: Bahasa "skuad" untuk memberi bahasa amaran dan "henti".Hukuman : "Skuad. 4. Antara tumit tidak rapat dan antara hujung kaki tidak 30 darjah . Hentak kaki kiri diikuti kaki kanan dan pada masa yang sama kedua . 5.

Berat badan di atas kaki kiri.. 87 . Pada masa yang sama tolak kaki kiri ke hadapan 15 inci seperti kedudukan kaki kanan tadi.. Kemudian.. Kesalahan Biasa : 1.. Kemudian tolak kaki kiri ke hadapan lagi 15 inci supaya cukup 30 inci (satu langkah) dengan tapak kaki jejak ke tanah dan proses seperti itu dibuat berterusan. lutut lurus dan tapak kaki selari dengan bumi.Jalan" Perbuatan : Langkah pertama: Tolak kaki kanan ke hadapan 15 inci dalam keadaan tergantung. Langkah ke dua: Tolak kaki kiri ke hadapan 15 inci dalam keadaan tergantung..Perlahan jalan Hendaklah diajar dengan bernombor (ansur maju) untuk mengimbangkan kedudukan badan.. tolak kaki kanan ke hadapan lagi 15 inci supaya cukup 30 inci ( satu langkah) dengan tapak kaki jejak ke tanah.. Tumit mencecah ke bumi dahulu / tapak kaki tidak selari dengan bumi.. perlahan... Badan tegak dan tangan rapat ke rusuk. lutut lurus dan tapak kaki selari dengan bumi. Badan tegak dan tangan rapat ke rusuk. Hukuman : "Dari kanan/kiri . ibu jari rapat pada penjahit seluar.

LANGKAH KE HADAPAN / KE BELAKANG Hukuman : "1/2/3 Langkah ke hadapan / ke belakang . Tangan rapat ke rusuk dan lurus dan tiada pergerakan tangan. Semasa perlahan jalan tidak perlu lenggang. 4.LANGKAH MERUSUK 88 . 2. 5. Tidak menjaga jarak antara anggota Ingatan : 1. dan bergerak pada setiap kali melangkah. Berhenti Semasa Perlahan Jalan Hukuman “ Henti “ diberi apabila kaki kanan mencecah ke bumi. kedua . 3. BAHAGIAN IV ...Gerak" Perbuatan . jari genggam. ibu jari di sisi penjahit seluar serta pandang ke hadapan. Kesalahan Biasa : 1.... Tumit tidak rapat. hentak kaki kiri dan kaki kanan... Tangan tidak rapat di rusuk... Siku renggang dari rusuk.. Langkah kaki ( 15 inci langkah pertama. 2...dua tangan rapat ke rusuk. Badan tegak.2. Memandang ke bawah. Tangan mengikut pergerakan peha. BAHAGIAN III . badan bengkok dan kepala tunduk. 30 inci langkah seterusnya) ke hadapan atau ke belakang mengikut bilangan langkah yang ditetapkan mulai kaki kanan dan diakhiri dengan sekali hentak (kaki kiri jika bilangan langkah ganjil dan kaki kanan jika bilangan langkah genap) Rapat kedua-dua tumit.

Gunanya bagi menggerakkan skuad ke kiri / kanan semasa menghadap ke hadapan. Hukuman : "1/2/3/4/5/6/7/8 ......................... langkah ke kiri/kanan .............. gerak". Perbuatan : - Angkat peha kiri/kanan 45 darjah ke hadapan dan bawa ke sebelah kiri/kanan sehingga habis bilangan langkah yang diperintahkan. Langkah dibuat denganmengangkat peha kanan / kiri 45 darjah ke hadapan dan hentak padat di sebelah kaki kiri / kanan. Tumit dirapatkan. - Badan tegak, tangan rapat di rusuk (tiada pergerakan tangan) Ingatan : 1. Tiap-tiap selangkah berhenti sebentar mengikut bilangan (1-2-1, 1-2-2 , 1-2-3 dan seterusnya ), 2. Langkah merusuk tidak boleh melebihi 8 langkah. Sekiranya lebih skuad hendaklah digerakkan ke kiri/kanan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. Langkah tidak sama; Antara tumit tidak rapat Bergerak seakan-akan melompat dan tidak dibawa kaki kanan/kiri itu dengan pantas apabila tinggi kaki kiri/kanan mencecah ke bumi; Angkat peha (kurang / lebih dari 45 darjah ).

BAHAGIAN V - BELOK

89

Hukuman : "Kanan/kiri ......... Belok" Perbuatan : Samada berjalan dalam satu barisan (file) atau bertiga-tiga, maka orang yang di sebelah dalam hendaklah membelok seperti di atas satu lilitan bulatan ke kiri atau ke kanan 90 . Panjang atau pendek langkah bergantung kepada kedudukan barisan. Anggota di dalam barisan, pendekkan langkah dan anggota di barisan luar, panjangkan langkah. Kesalahan-kesalahan biasa : 1. Deretan di sebelah belakang terbawa-bawa lalu terpesong keluar daripada pusat belok itu. 2. Jarak jadi rosak disebabkan oleh angota di luar tidak memanjangkan langkah dan anggota di dalam tidak memendekkan langkah. keluar. BAHAGIAN VI – BERPUSING SEMASA PERLAHAN JALAN Kedudukan masa berjalan mestilah dikekalkan dan semasa membuat semua pusingan, hendaklah berpusing tepat ke hala yang baru , lurus, jarak hendaklah dibetulkan oleh mereka dalam skuad itu dengan serta merta selepas berpusing. KE KANAN PUSING Hukumannya : " Menghadap ke hadapan / belakang, kanan .......... pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri, kanan ............ pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan . Dalam masa yang sama halakan kaki kanan ke sebelah kanan dan terus berjalan.

KE KIRI PUSING

90

Hukumannya: " Menghadap ke hadapan / belakang, kiri .......... pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri, kiri ............ pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi. Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri . Dalam masa yang sama halakan kaki kiri ke sebelah kiri dan terus berjalan

KE BELAKANG PUSING Hukumannya " Bergerak ke kanan / kiri, belakang ............ pusing! " Hukuman pusing diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi, angkat kaki kiri letak di sebelah kaki kanan dalam keadaan menghala ke kanan, angkat kaki kanan menghala ke kanan dan letak di sebelah kaki kiri, angkat kaki kiri dan hentak disebelah kaki kanan. Dengan pantas hulurkan kaki kanan dan terus perlahan jalan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Semasa berpusing lutut bengkok . Membiarkan tangan terhayun-hayun dari kedudukan sedia. Tidak mengekalkan jarak langkah. Tidak berpusing tepat dengan kepala, badan , bahu dan kaki. Pergerakan berpusing tidak serupa dengan masa berjalan. Tidak mengangkat peha 45 darjah. Hujung kaki menjunam ke bumi atau mendongak.

BAHAGIAN VII – BERPUSING SEMASA CEPAT JALAN
91

. kiri .. ‟check‟ kaki kiri. pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri.. Dalam masa yang sama hala kaki kanan 90 darjah ke kanan dan terus berjalan. pusing " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi.. Dalam masa yang sama halakan kaki kiri ke sebelah kiri dan terus berjalan. ‟Check‟ kaki kanan dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan.......... KE BELAKANG PUSING Hukumannya " Bergerak ke kanan / kiri.... pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kanan jejak ke tanah......KE KANAN PUSING Hukumannya : " Menghadap ke hadapan / belakang. Peringatan: Tangan dirapatkan ke sisi semasa pergerakan ”in” Kesalahan Biasa : 92 ...... kiri . hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri.. hentak kaki kiri disebelah kaki kanan.. pusing " " Bergerak ke kanan / kiri. tarik kaki kanan di belakang tumit kaki kiri dalam keadaan menghala ke kanan (in)........... hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan.......... Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri ... kanan . Dengan pantas langkah kaki kanan dan terus berjalan(maju).. KE KIRI PUSING Hukumannya: " Menghadap ke hadapan / belakang. kanan .. belakang . pusing! " Hukuman pusing diberi semasa kaki kanan jejak ke tanah.

2. Membiarkan tangan terhayun-hayun dari kedudukan sedia . 3. 2. Seret kaki ketika pergerakan ‟in‟. badan . BAHAGIAN VIII HENTAK KAKI. 3.. badan dan bahu bergerak semasa hentak kaki . Tidak berpusing tepat dengan kepala. 5. Tidak mengekalkan jarak langkah. Pergerakan berpusing tidak serupa dengan masa berjalan . bahu dan kaki . 6. 5.. Tangan. Tidak pandang terus ke hadapan . 7.. kemudian hentak kaki kiri dan maju mulai kaki kanan. Semasa berpusing lutut bengkok . MAJU DAN BERHENTI DALAM PERLAHAN DAN CEPAT JALAN Semasa Cepat Jalan Hukumannya ’’Hentak. Semasa Perlahan jalan 93 . Lebih pantas daripada berjalan . Hukuman : "Maju" Hukuman diberi apabila kaki kanan jejak ke bumi. 4..1... Kesalahan Biasa : 1.kaki’’ Perbuatan: Hukuman diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi. 4. Hujung kaki menjunam ke bumi . Pinggang lemah dan bongkok . 8. Tidak hentak kaki pada satu tempat .. ‟check‟ kaki kanan dan mula hentak kaki dengan kaki kiri. Tidak mengangkat peha 45 darjah .

Hukuman : "Maju" Hukuman diberi apabila kaki kanan jejak ke bumi.. semasa kaki kanan melintasi kaki kiri dan mula hentak kaki dengan kaki kiri.. 5. Terus berhenti BAHAGIAN IX TUKAR LANGKAH DALAM MASA PERLAHAN JALAN DAN CEPAT JALAN 94 . 3. Lebih pantas daripada berjalan . 2. Tidak pandang terus ke hadapan....... Hukuman : " Hentak kaki .... kemudian hentak kaki kiri dan tendang kaki kanan ke hadapan untuk berjalan..... Tangan.kaki’’ Perbuatan: Hukuman diberi dengan sebutan yang panjang..Hukumannya ’’Hentak. Hentak kaki kiri dan kanan.. Tidak hentak kaki pada satu tempat.. Pinggang lemah dan bongkok.henti” Perbuatan: Hukuman diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi. cepat" Perbuatan : Mula hentak kaki dengan kaki kanan. Kesalahan Biasa : 1. Hukuman: ”Skuad.... Hentak Kaki Cepat Semasa Berhenti. 4... badan dan bahu bergerak semasa hentak kaki...

.. tukar .. Badan membongkok..langkah" Perbuatan : Hukuman diberi masa kaki kanan jejak ke bumi. Hentak kaki kiri disebelah kaki kanan Langkah kaki kanan ke hadapan dan terus cepat jalan.langkah" Perbuatan : Hukuman ” tukar” diberi semasa kaki kanan jejak tanah. Hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan.. Semasa cepat jalan. Kesalahan Biasa : 95 . tukar . (b) Dalam masa berjalan : i. Hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri Hulurkaki kanan ke hadapan dan terus perlahan jalan.. Hukuman : "Tukar langkah masa berjalan. Kesalahan Biasa : (a) ii... ii. Melenggangkan tangan..... Hukuman : "Tukar langkah masa berjalan.... Terlalu pantas ... Hukuman ”langkah” di beri atas kaki kiri Hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri.Semasa perlahan jalan.... Tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga . Dalam masa hentak kaki : i....

.BERJALAN... Memandang ke bawah.(a) (b) Dalam masa berjalan : i... jarak dan kelajuannya tidak betul. Berlari di atas tumit. Hentak kaki semasa berlari Hukuman:‘’Hentak… kaki'' Perbuatan:Diberi ketika kaki kiri jejak ke bumi. Dalam masa hentak kaki : i. Badan membongkok. HENTAK KAKI BERHENTI DALAM MASA BERLARI HUKUMAN: " Dari kiri/ kanan. ‟check‟ dengan kaki kanan dan mulakan hentak dengan kaki kiri. 3. Terlalu pantas . 2. Panjang langkah 40 inci dan lajunya 180 langkah dalam satu minit. Tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga . BAHAGIAN X . Lurus... cepat lari" Perbuatan: Mula berlari dengan kaki kanan. Hukuman:- 96 . Kesalahan biasa: 1. ii.

.Kedudukan tangan dirapatkan di sisi semasa pergerakan check Dari Perlahan ke Jalan Cepat Hukuman:''Tukar langkah cepat.TUKAR LANGKAH PERLAHAN.... Tangan dilenggangkan Dari Cepat Jalan ke Langkah Berlari 97 . ‟Check’dengan kaki kanan."Maju" Perbuatan:Di beri ketika kaki kanan jejak ke bumi...kemudian mulakan berlari dengan kaki kanan... hentak kaki kiri . dan mulakan pergerakan cepat jalan dengan kaki kanan. Peringatan: Sebelum berhenti semasa berlari hendaklah tukar pergerakan hentak kaki terlebih dahulu dan beri hukuman henti sebagaimana pergerakan hentak kaki BAHAGIAN XII .jalan" Perbuatan:Hukuman " cepat " diberi ketika kaki kanan jejak ke bumi. kemudian hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan.. dan " jalan" ketika kaki kiri jejak ke bumi dan hendaklah secara berturut-turut.. CEPAT JALAN DAN BERLARI Dari Cepat Jalan ke Perlahan Jalan Hukuman: " Tukar langkah perlahan. perlahan . Peringatan: 1. cepat.jalan" Perbuatan : Hukuman ”Jalan” ketika kaki kiri jejak ke bumi. Dengan pantas hulur kaki kanan dan terus melakukan pergerakan perlahan jalan.

. cepat lari" Perbuatan: Hukuman '' lari '' diberi di atas kaki kanan. Barisan belakang hentak kaki 4 kali. hentak kaki kanan.... kemudianmulai lari dengan kaki kanan. BAB 4 BAHAGIAN I .... Keterangan: 1. pergerakan angkat kaki kanan dan kiri berterusan sebanyak 4 kali TUTUP BARISAN SEMASA PERLAHAN JALAN 98 . barisan " Perbuatan : Hukumannya diberi di atas kaki kanan dan check dengan kaki kiri. Barisan'' Perbuatan:Hukumannya diberi di atas kaki kanan dan check di atas kaki kiri dan hentak dengan kaki kanan.BUKA DAN TUTUP BARISAN KETIKA PERLAHAN JALAN Hukuman "Barisan" diberi atas kaki kiri... Hukuman : " Tutup...BUKA DAN TUTUP BARISAN KETIKA BERJALAN Hukuman:'' Buka .. check dengan kaki kiri. 2. barisan hadapan hentak kaki 4 kali.... Bagi barisan belakang. BAHAGIAN II ..... barisan tengah hentak kaki 2 kali dan terus maju.. angkat kaki kanan dan letak di sebelah kaki kiri ( seperti perbuatan hentak kaki perlahan diikuti dengan hentak kaki kanan dalam mas yang sama julur kaki kanan dengan pantas....... dan barisan tengah hentak kaki 2 kali dan terus maju. Ini untuk barisan tengah manakala barisan depan terus perlahan jalan.. barisan hadapan berjalan terus..Hukuman: " Tukar langkah berlari.. Barisan belakang berjalan terus.

kemudian akan diberi hukuman maju atau berhenti. Pergerakan ini biasa dibuat jika skuad itu lebih daripada enam anggota dalam barisan. Lain-lain anggota berjalan berturut-turut dan membelok ke hala baru.. Jika tukar haluan ke kiri buatlah ke sebelah kiri. 5..Perbuatan sama sebagaimana di atas. anggota dalam barisan tengah dan belakang diam.. Hukuman : ''Cepat jalan'' Perbuatan:Anggota yang sebelah kanan berjalan ke hadapan tiga langkah lalu berhenti... ke kanan. 2.. Tidak memastikan jarak yang betul.. Manakala barisan belakang terus berjalan seperti biasa dan barisan tengah tidak berubah. kemudian barisan hadapan melakukan perbuatan sebagaimana barisan belakang sama buka barisan. Anggota yang disebelah luar mempercepatkan langkah.. 99 . Pergerakan bagi cepat jalan dan perlahan jalan adalah sama.TUKAR HALUAN KETIKA BERHENTI DAN BERJALAN DALAM CEPAT DAN PERLAHAN Tukar Haluan Masa Berhenti dalam masa cepat jalan Hukuman : " Tukar haluan ke kanan dan henti. mestilah hentak kaki. BAHAGIAN III . Jika pergerakan ini dibuat dalam berjalan. 2.serta berhenti. 4. Tukar" Perbuatan: Anggota yang sebelah kanan. Jarak antara barisan ialah satu langkah. Ingatan:1.maka anggota dalam barisan hendaklah belok ke hala yang baru. Jika tiada hukuman berhenti. pusing ke kanan. Kesalahan biasa:1.. yang lain dalam barisan hadapan pusing separuh kanan. 3..

Seterusnya dalam masa yang sama anggota nombor genap hendaklah melangkah ke belakang dengan kaki kanan selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia... Memanjangkan langkah. 5.3. Barisan " Perbuatan: Anggota nombor ganjil di barisan tengah hendaklah melangkah kaki kanan ke depan (15 inci).. dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci kemudian hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam kedudukan sedia... Anggota nombor satu barisan hadapan ( Penanda ) tidak ambil cukup tiga langkah. 4. Peringatan: 100 ..Tidak berhenti atau hentak kaki di atas kaki yang betul.JADIKAN DUA BARISAN DARIPADA TIGA BARISAN Hukuman: "Jadikan Dua . BAHAGIAN I . BAB-KELIMA JADIKAN DUA BARISAN Kawat biasanya dijalankan dalam tiga barisan. tetapi terdapat juga yang terpaksa bertukar menjadi dua barisan.

Kesalahan biasa 1. Tidak bawa kaki kanan hingga cukup setentang di pergerakan yang kedua... Lepas itu hendaklah diberi hukuman ke kanan lurus. Jika ada deret kosong ( blank files ) di barisan tengah . Barisan tengah lupa nombor 2. 101 . tetapi dalam dua barisan begini jaraknya hanya 24 inci ( 1 bahu ) dengan tidak payah mengangkat tangan.. 3. Anggota dalam barisan belakang hendaklah melangkah kaki kanan ke hadapan selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia.. Anggota dalam barisan hadapan hendaklah melangkah kaki kanan ke belakang selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia. Tidak bawa kaki kanan cukup ke hadapan dan ke belakang.1. Jarak tidak betul.. jika nombor ganjil ia akan dilakukan sebagai nombor genap. anggota yang sebelah kiri sekali dalam barisan akan undur . BAHAGIAN II JADIKAN TIGA BARISAN DARIPADA DUA BARISAN Hukuman: " Jadikan tiga. Biasanya jarak lurus ialah 1 depa tangan dan bergenggam. barisan" Perbuatan: Anggota nombor ganjil dan genap barisan tengah kembali ke kedudukan asal. 2... 4... Kesalahan biasa : 1. Tidak bawa kaki kiri cukup ke sebelah kiri pergerakan yang pertama. barisan belakang tetap 2 langkah jaraknya dari barisan hadapan.

.HORMAT DALAM MASA BERHENTI Hormat dalam berhenti: Hukuman: "Hormat . BAHAGIAN I . Dengan cara inilah terbentuknya disiplin dalam pasukan. dengan menjatuhkan siku ke arah hadapan dan jari bergenggam. Pegawai yang tidak mengambil berat tentang hormat akan merosakkan tatatertib.. Hormat yang dilakukan dengan betul dan cergas. jari-jari lurus dan rapat. Dengan pantas turunkan tangan kanan ke rusuk kanan ikut jalan yang dekat sekali.BAB-KETUJUH MEMBERI HORMAT Hormat ialah satu cara bagi menghormati antara anggota-anggota pangkat rendah dengan pegawai-pegawai atasan dan sebaliknya dalam pasukan. balik ke kedudukan sedia. terutama sekali keterangan-keterangan yang ringkas di bawah ini. Maka menjadi kewajipan anggota semua peringkat mengetahui segala peraturan itu.Tapak tangan kanan menghala ke bawah. hormat " Perbuatan: Tangan kanan hendaklah diangkat ke hadapan dengan membengkokkan siku rapat ke rusuk. Angkat tangan hingga hujung telunjuk kanan bersetentang dengan hujung kening mata kanan. 102 .. ke hadapan . Pangkal lengan selari dengan bumi.

Pergelangan tangan dan jari -jari tidak lurus dan tiada rapat. Hormat ke kanan/kiri : Hukuman: "Hormat ke kanan/kiri ... BAHAGIAN II MEMBERI HORMAT KETIKA BERJALAN Memberi hormat dalam masa berjalan boleh dilakukan ke kiri.. turun tangan.. Pangkal lengan hendaklah selari dengan bumi dan mempunyai sudut 90 darjah dengan rusuk.. skuad hendaklah berhenti. hormat . Badan dan kepala bergerak semasa mengangkat tangan . hormat ke hadapan. berjalan dengan cepat jalan. Kepala senget.... 5. 2." Perbuatan: Diberi serupa dengan hukuman " berhenti". turun tangan kemudian hormat sekali lagi ..Ingatan.. Kesalahan Biasa: 1.hormat" 103 .. 4.... pergelangan tangan dan jari-jari hendaklah lurus semuanya.. Menjatuhkan tapak tangan dahulu daripada siku . hujung lengan... 6.. ke atas tengah dahi... Tangan terlampau tinggi atau terlampau jauh. pusing ke belakang. 3. HORMAT KE HADAPAN Hukuman: "Hormat ke hadapan . Badan membongkok. ke kanan atau ke hadapan dan boleh dilakukan juga dalam cepat atau perlahan jalan....

anggota yang paling hampir disitu hendaklah mengadap kepada pegawai itu kemudian beri perintah '' skuadsedia'' dan hormat berseorangan. kanan (Turun tangan dan palingkan muka ke hadapan). Tangan kanan atas tangan kiri. HORMAT SELAKU MENERIMA SIJIL Hukuman: "Selaku terima sijil.Perbuatan: Hukuman Hormat diberi ketika kaki kiri jejak ke bumi. berjalan dengan cepat jalan. Hormat ke hadapan . tekup (tidak ditepuk) dan tarik ke dua-dua belah tangan ke sisi. skuad hendaklah berhenti.... MEMAKAI 104 .. hormat sekali lagi .. Check atas kaki kanan dan langkah kaki kiri ke hadapan. Hormat" Diberi serupa dengan hukuman " berhenti". hormat ke hadapan.. Jika lebih daripada seorang sedang duduk atau berdiri. pusing ke belakang. Langkah kaki kanan.. Nota: Kiraan masa : Check – hormat – 2 – 3 – potong – lenggang. Langkah kaki kiri dan terus berjalan dalam cepat masa. pada masa yang sama bawa tangan kanan ke kedudukan hormat dan palingkan muka ke kanan atau kiri dengan pantas. Hulurkan kedua-dua tangan dalam keadaan siku lurus. turun tangan. BAHAGIAN III MEMBERI HORMAT TANPA TOPI ATAU SONGKOK DAN APABILA PAKAIAN AWAM Jika sedang duduk Jika seseorang Ahli Pangkat Rendah sedang duduk dan datang seorang pegawai kepadanya hendaklah ia bangun sedia dan memandang muka pegawai itu kemudian beri hormat dengan tangan. turun tangan satu langkah kaki kanan ke hadapan dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan seperti kedudukan sedia.. kiri. kemudian langkah kaki kanan ke belakang hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan..

2. Ingatan: Apabila berhadapan dengan seorang pegawai dalam bangunan ( bilik pejabat dan seumpamanya) hendaklah ahli pangkat rendah itu memberi hormat . hendaklah dalam kedudukan rusuk senjata. Kesalahan biasa . 1. pusing belakang dan berjalan dari situ dengan cepat masa. menunjukkan surat atau barang kepada pegawai Seseorang ahli pangkat rendah hendaklah berjalan dengan segak ke arah pegawai itu dalam masa cepat. hormat sekali lagi. Tidak menunaikan tanggungjawab memberi hormat yang diwajibkan . Kalau membawa senjata. surat atau barang kepada pegawai itu kemudian melangkah selangkah ke belakang.berita. Bahagian ini mengandungi semua perkara berkenaan seorang ahli pangkat rendah melintasi seseorang pegawai atau pegawai itu. Tidak memakai pakaian seragam yang lengkap/ memakai pakaian awam Pada bila-bila masa pun ketika tidak memakai pakaian seragam yang lengkap anggota pangkat rendah itu hendaklah memberi hormat dengan keadaan sedia.Jika hendak menyampaikan perintah. Memberi tabik ketika tidak memakai pakaian seragam yang lengkap. sampaikan perintah berita. 105 . berhenti kira-kira dua langkah jaraknya dari pegawai itu dan hormat. melangkah selangkah ke hadapan . pada ketika ahli pangkat rendah itu tidak bersongkok ataupun memakai pakaian awam perkara ini adalah sebahagian daripada latihan pelatih-pelatih dan pergerakan-pergerakan ini hendaklah diterangkan dan ditunjukkan serta dilatih dalam padang kawat.

tengah tongkat dengan tiga jari sebelah bawah. Tentukan tongkat di atas jari telunjuk dengan jari-jari lain menggenggam kepala tongkat. b. 106 .hujung tongkat menghala ke hadapan dan tongkat sama paras dengan bumi. Pelajaran 2 Senang Diri (pertunjukan dan penerangan ) Pergerakan kaki seperti biasa dengan masa yang sama bawa kedua . hujung tongkat menghala ke atas dan rapat pada tangan di sebelah dalam .ibu jari di sebelah dalam dan anak jari di sebelah atas menghala ke dalam. Memegang tongkat dalam keadaan bimbit. Pelajaran 4 Sedia daripada senang diri ( Penerangan dan pertujukan ) Angkat kaki kanan ke hadapan bengkokkan lutut dan hentak di sebelah kaki kiri dalam masa yang sama bawa kedua-dua tangan dan tongkat sampai dalam kedudukan sedia yang betul. Memegang tongkat dalam keadaan rusuk. Pelajaran 1 Sedia (pertunjukan dan penerangan ) Kedudukan anggota sama seperti kedudukan sedia yang biasa dengan tangan kanan pegang tongkat dalam keadaan rusuk dan tentukan tongkat rapat dihadapan dengan bahu . Pelajaran 3 Rehatkan diri ( pertunjukan dan penerangan ) 1-2-3 rehat Hanya dengan bilangan tiga saat lembutkan pinggang keatas pandang 30 meter kehadapan tongkat tidak berubah dan apabila dapat hukuman sehingga mendapat hukuman yang lain.BAHAGIAN IV KAWAD TONGKAT Permulaan a. Tentukan pegang ditengah .dua tangan kebelakang dengan tangan kanan terletak diatas tapak tangan kiri jari .jari digenggam rapat hujung tongkat rapat dihadapan bahu kanan .

Skuad Dua.kepit tongkat 1 . 2. Pelajaran 8 Bimbit tongkat dari kepit tongkat ( 2 Pergerakan) Latihan tongkat dengan nombor. hujung tongkat tegak ke atas.Pelajaran 5 Kepit tongkat dari rusuk tongkat ( 2 Pergerakan) 1. rapat pada badan. Dengan kekuatan tangan kanan bawa tongkat pada kepitan ketiak dalam masa yang sama tangan kiri angkat sedikit untuk membolehkan tongkat dikepit . Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kanan. tangan kanan masih memegang kepala tongkat. Pelajaran 6 Bimbit tongkat dari rusuk tongkat ( 2 Pergerakan ) Latihan tongkat dengan nombor " Bimbit tongkat satu" dengan pantas bawa tangan kiri ke hadapan dan tangkap di tengah-tengah tongkat. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kiri. Dengan kekuatan tangan kanan bawa tongkat tegak dan rapat dirusuk kanan dengan pantas. Dengan pantas bawa tangan kiri ke rusuk kiri 107 . Skuad dua. Skuad dua. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kanan. Skuad dua. lepaskan pegangan tangan kanan dan tangkap kepala tongkat dengan masa yang sama tangan kiri melintang di hadapan badan dan tangkap di tengah-tengah tongkat tangan kiri sama paras dengan bumi dan rapat pada badan. Pelajaran 7 Kepit tongkat dari bimbit ( 2 Pergerakan ) Latihan tongkat dengan nombor . Latihan tongkat dengan nombor KEPIT TONGKAT SATU. tangan paras dengan bumi. tentukan tongkat sama paras.bimbit tongkat satu. 3.Dengan pantas tangan kanan tangkap kepala tongkat ke kedudukan tongkat dan anggota lain tidak berubah. dalam masa yang sama lepaskan pegangan tangan kanan dan tangkap di tengah-tengah tongkat di bawah pegangan tangan kiri atau siku ke belakang tongkat rapat pada rusuk kanan. Dengan kepantasan tangan kanan bawa tongkat ke ketiak kiri hujung tongkat ke belakang dalam masa yang sama angkat sedikit tangan kiri untuk membolehkan tongkat dibawa ke ketiak dan terus kepit tongkat.

Apabila mendapat hukuman berhenti. 2. Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan keduadua tangan langkahkan kaki kiri sejauh 30 inci pacak tumit (berteriak ”check” ). berhenti seperti biasa dengan betul. Apabila dapat hukuman berhenti seperti biasa dengan betul dan buat pergerakan rusuk tongkat dari bimbit dengan membilang masa 40 pergerakan seminit Ingatan: Kalau dalam berjalan tongkat dalam keadaan bimbit dan hendak ke belakang apabila "check potong" bawa tongkat tegak ke hadapan bahu kanan siku rapat pada rusuk dan apabila maju kaki kanan. pacakkan tumit dengan masa yang sama lenggang tangan kiri ke belakang dan tongkat ke hadapan dan terus berjalan 120 langkah satu minit.Apabila mendapat hukuman cepat jalan langkahkan kaki kanan sejauh 30 '' pacak tumit kedudukan tongkat tidak berubaah ( berteriak tangkap diam ). Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci pacak tumit dengan masa yang sama bawa tongkat ke kedudukan bimbit dan bawa tangan kiri ke rusuk kiri ke hadapan sejauh 30 inci pacakkan tumit ( berteriak diam). Apabila dapat hukuman "cepat jalan " langkah kaki kanan sejauh 30inci pacak tumit dalam masa yang sama buat pergerakan pertama bimbit tongkat dari rusuk.Pelajaran 9 Jalan dan berhenti dalam rusuk ( pertunjukan dan penerangan ) Apabila mendapat hukuman cepat jalan dengan pantas langkah kaki kanan sejauh 30 inci dan pacak tumit dalam masa yang sama lenggang tangan kiri ke hadapan seberapa yang boleh tentukan tongkat rapat dengan tangan dan terus berjalan biasa 120 langkah seminit. bawa tongkat turun dan majukan kaki lenggang tongkat ke hadapan dan seterusnya Pelajaran 11 Berjalan .tongkat dalam keadaan bimbit dari kepit tongkat sampai kedudukan kepit semua ( pertunjukan dan penerangan ) 1. Peringatan: Pergerakan ini dilakukan apabila berjalan dalam jarak dekat sahaja Pelajaran 10 Berjalan tongkat dalam keadaan bimbit dari rusuk tongkat dan berhenti tongkat sampai kedudukan rusuk tongkat ( Pertunjukan dan penerangan) 1. langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama bawa tongkat dalam kedudukan membawa tangan kiri rapat maju kaki 108 . Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci.

langkahkan kaki ke hadapan tangan kanan tangkap pada tongkat pada masa yang sama bawa tangan kiri ke kedudukan sedia . 2. Pelajaran 12 Hadapan hormat masa berhenti sama ada. selalunya dilakukan semasa pergi berjumpa dengan pegawai dengan tujuan hendak memberi hormat dahulu bercakap tongkat mesti dalam keadaan kepit. Dengan tidah mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri bawa tangan kanan kerusuk kanan . Pelajaran 13 Hadapan hormat masa cepat jalan Apabila dapat hukuman ' hormat.( 6 penggerakan ) 'Hormat dengan nomrbor -Kehadapan hormat satu ' dengan pantas bawa tongkat ke kepitan ketiak kiri . Skuad enam . Ingatan: Pergerakan ini boleh dilakukan berjalan dari keadaan rusuk tongkat. Skuad lima .kemudian pusingkan kebelakang membuat pergerakan ini membilang masa 40 pergerakan seminit . Skuad empat . Berhenti seperti biasa dengan betul dan buat dua pergerakan kepit tongkat dari bimbit dengan membilang masa 40 pergerakan seminit.tengah tongkat (jika hendak pergi bimbit ) atau kepala tongkat (jika hendak pergi rusuk ) . Apabila dapat hukuman " henti". Skuad dua . Dengan pantas bawa tongkat sampai kedudukan bimbit tongkat atau rusuk tongkat yang betul . hukuman diberi sama seperti hukuman berhenti dan lakukan pergerakan berhenti dengan betul dan lakukan pergerakan kepit tongkat kemudian berhenti 2 kali. Apabila berhenti sampai dalam kedudukan kepit tongkat. Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri bawa tangan kanan ke rusuk tangan . Dengan pantas bawa tangan kanan merusuk kanan . Dengan pantas tangan kanan tangkap ditengah . Skuad tiga . hormat kehadapan hormat'.apabila bawa (potong ) tangan kanan kedudukan sedia dari hormat yang kedua tangan kiri dengan pantas tangkap bahagian kepala tongkat empat jari disebelah luar ibujari disebelah dalam. 109 . tongkat dari rusuk atau bimbit .tangan kiri rapat di rusuk kiri manakala tongkat menghala kehadapan .kanan ke hadapan dengan masa lengang tangan kiri ke belakang dan tongkat ke hadapan seberapa yang boleh dan terus berjalan 120 langkah seminit.

'Hormat dengan nombor kekanan / kekiri hormat satu '.. Skuad tiga. masa yang sama bawa ( potong ) tangan kanan sampai ke kedudukan sedia dan seterusnya buat seperti pergerakan para ( A & B ) di atas.. b. Pelajaran 14 Bersurai dan keluar baris ( Pertunjukan dan penerangan ) Tongkat dalam rusuk .ada pegawai : Pusing kekanan kedua buat pergerakan kepit tongkat dan hormat bawa (potong ) tangan ke kedudukan sedia . 3.Maju kaki kiri tangan kanan dengan pantas tangkap tongkat dan seterusnya buat seperti pelajaran 10 para D ( b ) c.dua tangan rapat ke peha dan tongkat masih bimbit . Skuad dua. 110 .Hukuman diberi diatas kaki kiri sampai kebumi. langkahkan kaki kiri ke hadapan sejauh 30" pacak tumit masa yang sama lenggangkan kedua-dua tangan ( berteriak lenggang ) Ingatan: Boleh dilakukan tongkat dalam keadaan bimbit atau rusuk. ( berteriak check ) langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dengan masa yang sama dengan pantasbawa tongkat. a.Bersama kumpulan senjata : Pusing ke kanan dengan masa yang sama bawa tongkat kepada kepit ke ketiak kiri . Pelajaran 15 Hormat kekanan /kiri masa cepat jalan ( 9 Pergerakan ) 1.. ( berteriak diam ).Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30'' pacak tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30'' pacak tumit masa yang sama pusingkan kepala kekiri /kekanan 90 darjah dengan pantas bawa tangan kanan sampai ke kedudukan hormat yang betul (berteriak hormat ).kepada kedudukan kepit sebelah kiri ( berteriak kepit ). Langkahkan kaki kiri ke hadapan dengan masa yang sama bawa tongkat ke pada bimbit atau kepit .Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kirti langkahkan kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit..Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30''pacak tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak cek ) langkah kaki kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dengan masa yang sama bawa tangan kanan ke kedudukan sedia berteriak ( potong ) .tidak ada pegawai : pusing kekanan dengan betul dan terus berjalan 3 langkah baru bersurai dari barisan ...hentak kaki . 2.langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30 '' pacak tumit dengan masa yang sama bawa kedua . Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri.

111 ..Tidak menggenggam pada tempat timbangan selepas memberi hormat . 2. Langkah kaki kanan. 7 Skuad lapan. tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkahkan lagi kaki kiri 30 " ke hadapan pacak tumit masa yang sama dengan pantas tangan kanan bawa tongkat ke rusuk kanan tongkat dalam keadaan bimbit( berteriak turun) 8. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama pusingkan kepala ke hadapan dan dengan pantas bawa tangan ke kedudukan sedia. ( berteriak potong ) 6.( 2 pergerakan ) a. Skuad tujuh... Pelajaran 16 Kalih tongkat dari rusuk untuk doa selamat dan memberi 3 kali ... Skuad empat.. kedudukan hormat tidak berubah ( berteriak 4-5 ) 5..... Skuad dua Dengan pantas tangan kanan lepaskan tongkat tarik ke sebelah jahitan seluar di sebelah kanan.tengah badan dengan masa yang sama tangan kiri tangkap tongkat dengan dua jari di bawah.. lain-lain anggota diam.Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dan langkah kaki kiri ke hadapan 30'' pacak tumit. Skuad enam . Skuad sembilan.. Langkah kaki kiri ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama tangan kanan tangkap di tengah-tengah bahagian tongkat tentukan tangan dan siku tangan kanan rapat pada badan ( berteriak tangkap).Tidak meletak tongkat dengan mendaftar di bawah ketiak . ibu jari di depan dan anak-anak jari di dalam.. anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkah lagi kaki ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit pada masa yang sama lenggangkan tangan kanan ke hadapan tongkat sama rata dengan tali pinggang dan tangan kiri ke belakang terus berjalan ( berteriak lenggang ) Kesalahan .4.Kalih tongkat dengan nombor Skuad satu Apabila mendapat hukuman kalih tongkat dengan tangan kanan bawa tongkat ke tengah . dan pada masa yang sama tangan kiri bawa tongkat ke sebelah rusuk kiri.. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit.kesalahan biasa: 1.

Sekiranya memakai pakaian awam hendaklah sedia. BAHAGIAN V PERKARA-PERKARA LAIN Keterangan di bawah ini ialah untuk kegunaan kepada jurulatih-jurulatih. Keterangan itu hendaklah dijalankan dengan cara " Soal jawab" ketika skuad itu sedang rehatkan diri . Pelajaran 18 Baring tongkat dari rusuk ( 3 pergerakan) A. 112 . Menerima Hormat Pegawai-pegawai hendaklah membalas hormat itu dengan penuh hormat.Pelajaran 17 Kalih tongkat daripada doa selamat/ 3 kali sorak ( 2 pergerakan ) Kalih tongkat dari doa selamat / 3 kali sorak sama dengan pelajaran 17 cuma berlainan tangan. Lagu kebangsaaan Pegawai/Kadet yang memakai pakaian seragam yang tidak di bawah perintah ketua / pegawai yang sedang kawat hendaklah berdiri dalam keadaan sedia semasa lagu kebangsaan/negeri dinyanyikan. Dengan pantas tangan kiri tangkap di tengah-tengah tongkat. Jika ada lebih daripada seorang pegawai . maka pegawai yang kanan sekali membalas hormat. Seorang pegawai atau ketua yang menjaga sesuatu kumpulan yang sedang berjalan hendaklah memberhentikan kumpulan itu dan berada dalam kedudukan sedia. Baring tongkat dengan nombor Skuad satu. siku rapat pada badan dengan masa yang sama tangan kanan tangkap di tengahtengah tongkat di bawah tangan kiri siku kanan bengkok ke belakang.

.......... Catatan ..... Hormat............... ” Assalamualaikum tuan/Dato‟ dll ... iv) Periksa barisan ( jika ada ) v) Doa vi) Ucapan dll.Peringatan Semasa Memberi Tabik Hormat : Tabik Hormat diberi ketika berdiri sedia dan berjalan sahaja.. Perbarisan sempena ............Baris sedia... hormat ke hadapan hormat.............. Catatan : Bahasa perintah dan urutan mematuhi prinsip-prinsip kawad.......terdiri daripada .......... mohon kebenaran meneruskan tugas yang lain......Perbarisan 1) Susun atur perbarisan dalam sesuatu acara/majlis hendaklah mengikut kesesuaian tempat.... v) Lapor selesai perbarisan ” Baris........ pergerakan hendaklah 113 ..... pegawai dan ... i) Hormat keseluruhan untuk pegawai sahaja ” Hormat ke hadapan hormat ” ii) Lagu iii) Lapor ” Assalamualaikum tuan/Dato‟ dll .. lain-lain pangkat siap untuk upacara perasmian/penutup/diperiksa dll... Terima kasih tuan...............

LAMPIRAN 114 .

4 km Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: 115 . A 1 Ujian Bertulis  2 Mengandungi 60 soalan objektif meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. Menghafaz 5 surah Juz Amma. Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan Ujian Kawad  Melakukan kawat asas dengan baik 3a Ujian Kerohanian   Menghafaz Asmaul Husna. Tarikh: 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Buat baik dibuat baik Kesetiaan kepada Negara Waspada sebelum kena Sahabat setia Teguran membina Tarikh: A4 Ujian Kecergasan  Larian 2.KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : LANS KOPERAL Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu: Bil.

Menyanyikan Lagu kebangsaan dan Lagu Tarikh: Negeri. Melukis Bendera Negeri tempat tinggal.4 Ikhtiar Hidup   Mengenali sumber-sumber ikhtiar hidup.1 Ketatanegaraan     2 Mengenal Malaysia Maksud ITEM UJIAN TERAS Lambang Negara Tarikh: Tarikh: Melukis Bendera Malaysia dan maksud.3 Kompas   Mengenal bahagian-bahagian Kompas Mengenal arah mata angin Tarikh: Tarikh: 2.2 Ikatan       Buku Sila Bunga keti Ikatan Manok Tindih Kasih Simpul belit Simpulan Pengail Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 2. Tarikh: KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN 2. Mengenali jejak atau tanda-tanda Tarikh: Tarikh: 116 .1 Perkhemahan    Kraf Perkhemahan Asas Keselamatan asas semasa berkhemah Tarikh: Tarikh: Mengikuti perkhemahan selama 3 hari 2 Tarikh: malam 2.B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN 1.

Tarikh: 2.7 Kebudayaan  Menyertai atau mempersembahkan 2 kali Tarikh: persembahan kebudayaan seperti nasyid.2. Prinsip asas pertolongan cemas.6 Asas kebombaan  Pengenalan mengenai kebakaran   Punca kebakaran Cara-cara mengelak kebakaran. Tarikh: Andoh Leher dan Andoh Lengan. berzanji. 5 KEUSAHAWANAN  Menyediakan satu projek yang berkaitan Tarikh: samada rekacipta ataupun jahitan 117 . seni silat atau persembhan lain yang sesuai. Tarikh: Tarikh: 2. sungai tempat rekreasi atau lain-lain aktiviti yang sesuai. Andoh Besar.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula    Membuat Anduh Tiga Segi. bersajak. Tindakan semasa kecemasan. menanam pokok. mengutip sampah di kawasan sekolah. 4 ALAM SEKITAR  Menyertai atau melaksanakan 2 projek yang Tarikh: berkaitan dengan Alam Sekitar seperti membuat taman. pentomin. bermain kompang. 3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 2 khidmat masyarakat dengan Tarikh: masa tidak kurang daripada 6 jam.

menaik. tentu selamat Budi bahasa Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan 118 . A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS.KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : KOPERAL Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu: Bil. 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Balasan Jujur Bersusah-susah dahulu. 3a Ujian Kerohanian  Menghafaz 10 surah Juz Amma  Menghafaz selawat Syifa‟  Menceritakan atau menulis tentang sejarah kehidupan Rasullah S.W. bersenangsenang kemudian Contohi labah-labah Kalau cermat.A. 2 Ujian Kawad  Berkebolehan memberi arahan & Perintah Tarikh: Kawat dengan baik dan betul.  Melipat. menurunkan bendera Tarikh: dengan cara yang betul.

1 Perkhemahan  Etika Perkhemahan  Penjagaan Khemah (Membuka. membersih) memasang.4 Ujian Kecergasan  Larian 2.2 Ikatan  Ikatan Balak  Ikatan Seraya  Ikatan Serong  Ikatan Silang Gunting  Mengemaskan Tali  Membina 2 jenis gejet Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 119 . Tarikh: Tarikh: Tarikh:  Amalan kesihatan berkhemah  Mengikuti perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam 2. melipat.4 km Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan    Menerangkan Rukun Negara Menyanyikan satu lagu patriotik Menyanyikan Lagu Kadet Remaja Sekolah Tarikh: 2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2.

bermain kompang.3 Kompas  Mencari bearing  Menentukan arah kiblat 2.6 Asas kebombaan  Alat-alat melawan kebakaran   Pemadam api jenis air. berzanji.7 Kebudayaan  Menyertai atau mempersembahkan 3 kali Tarikh: persembahan kebudayaan seperti nasyid.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali bahan-bahan apungan di air  Membina model apungan di air 2. serbuk. pentomin. 120 .2. seni silat atau persembhan lain yang sesuai. bersajak.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula  Membebat dan membalut luka  Pengendalian pengusungan  Menunjukkan 5 jenis balutan Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh:  Mengenalpasti tempat-tempat pengaliran Tarikh: darah 2. buih dan gas Kaedah pengendalian Tarikh: 2.  Menerangkan perayaan pelbagai kaum di Malaysia 3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 4 khidmat masyarakat dengan Tarikh: masa tidak kurang daripada 12 jam.

4

ALAM SEKITAR  Menyertai atau melaksanakan 3 projek yang Tarikh: berkaitan dengan Alam Sekitar seperti membuat taman, menanam pokok, mengutip sampah di kawasan sekolah, sungai, tempat rekreasi atau lain-lain aktiviti yang sesuai.

5

KEUSAHAWANAN  Menyediakan satu projek yang berkaitan Tarikh: samada masakan atau kraftangan

121

KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)
KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT
Ujian Kelayakan : SARJAN Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 2 iaitu: Bil. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. 2 Ujian Kawad memberi perintah  Berkebolehan kepada skuad atau platun sendiri. 3a Ujian Kerohanian  Berkebolehan memimpin sembahyang Tarikh: berjemaah dengan mengetahui bacaan wirid dan doa selepas sembahyang.  Menghafaz 2 hadis pendek dari kitab „Hadis Tarikh: Empat Puluh”.  Menceritakan atau menulis mengenai riwayat Tarikh: kehidupan seorang dari khalifah Ar-Rasyidin. 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Sesal kemudian tidak berguna Etika perniagaan yang baik Pengorbanan kaum ibu Fikir sebelum bertindak Tarikh: kawad Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan

122

4

Ujian Kecergasan  Larian 2.4 km dalam masa 12 minit (L)/15 minit Tarikh: (P) Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg

B 1

DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan  Nama dan jawatan Jemaah Kabinet  Dapat menyatakan sekurang-kurangnya amalan baik dalam agama masing-masing. Tarikh: 3 Tarikh: Tarikh:

 Nama-nama Sultan dan Yang Di Pertua Negeri 2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2.1 Perkhemahan

 Membantu menguruskan perkhemahan Tarikh: selama 2 hari 1 malam/ Menjadi Pengerusi AJK kecil  Menyertai perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam di luar sekolah  Mengendalikan satu aktiviti terancang dalam Tarikh: perkhemahan 2.2 Ikatan  High Element Activity Abseiling, Flying Fox, Repelling, Ascending  Membuat 5 Simpulan/ Ikatan Pemancing  Membina 3 jenis gajet Tarikh: Tarikh: Tarikh:

123

Mulut ke mulut 2.2.3 Kompas  Latihan dan aktiviti orienteering di kawasan Tarikh: sekolah  Membaca/ mengguna dan orientasi peta 2. Slivester 2.6 Kebudayaan  Telah menyertai aktiviti-aktiviti yang berkaitan Tarikh: dengan kebudayaan tidak kurang dari 1 tahun. Holger-Nelson 3. 2. kaedah praktikal pemulihan Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 1. Buluh 2.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali pokok-pokok perubatan/ tumbuhan/ buaha-buahan yang boleh dimakan/ minum  Membuat perangkap/ jerat  Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup  Membina dan mengendali rakit 1.8 Kayak  Kemahiran Asas Kayak  Pengendalian kayak Tarikh: Tarikh: 124 .7 Basikal  Pengenalan basikal  Membaiki kerosakan kecil 2.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula  Menguasi 3 pernafasan. Tiub Getah 2.

Hari Kebangsaan.  20 jenis serangga Tarikh: 5 KEUSAHAWANAN Berkebolehan berikut: melaksanakan salah satu aktiviti Tarikh:  Merekacipta satu logo dan slogan berkaitan dengan logo berkenaan cth.  Merekacipta satu alat daripada bahan-bahan terbuang. 125 .3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 6 khidmat masyarakat dengan masa tidak kurang daripada 18 jam. Hari KRS  Membaiki 10 buah kerusi atau meja. Tarikh: Tarikh: 4 ALAM SEKITAR Lulus ujian mengenalpasti salah satu berikut:  20 jenis burung yang terdapat di Malaysia  20 jenis hidupan liar di hutan  20 jenis ikan air tawar atau laut.  Menyedikan laporan bertulis mengenai sejarah tempat tinggal anda. Hari Kantin.  Merekacipta satu alat dapur yang dibuat dari bahagian-bahagian pokok kelapa.

 Menyampaikan satu tajuk tazkirah selama 5-10 minit  Menghafaz ayat 102-105 surah Al Imran serta maksudnya. ii. Pilih 2 aktiviti berikut:  Menyertai satu program Qiyamulail. Kebolehan mengajar kawat mengikut kaedah. 2 Ujian Kawat  Berkebolehan mengenalpasti kesalahan Tarikh: kawat dan arahan kawat oleh Ketua Platun dan ahli.  Perjanjian Hudaibiah  Piagam Madinah  Kehidupan di zaman Jahiliah Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan 126 .KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : PEGAWAI WARAN Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 3 iaitu: Bil. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. 3a Ujian Kerohanian i. Menulis mengenai salah satu tajuk di bawah  Menghafaz 4 hadis pendek dari Hadis 40 dengan maksudnya.

Sistem Raja Tarikh: Tarikh:  Menyertai satu program dialog integrasi  Pengucapan awam berunsur integrasi/ Tarikh: patriotisme/ kenegaraan.4 km dalam masa 12 minit (L)/15 minit (P) Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit ) Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: Tarikh: B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan Menulis dan menceritakan salah satu daripada tajuk Tarikh: dibawah :     Kebebasan dalam Sistem Demokrasi Hak dan tanggungjawab pengguna Hak dan tanggungjawab warga Negara Sistem Parlimen dan undang-undang di Malaysia 127 .selama 5-10 minit  Penghayatan nilai-nilai murni tahap 1 & 2 4 Ujian Kecergasan  Larian 2.3b Ujian Moral  Menulis dan menghuraikan Berperlembagaan.

1 Perkhemahan  Membantu menguruskan perkhemahan Tarikh: selama 2 hari 1 malam/ Menjadi Pengerusi AJK kecil  Menyertai perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam di luar sekolah  Mengendalikan satu aktiviti terancang dalam Tarikh: perkhemahan 2. Repelling. Ascending  Membuat 5 Simpulan/ Ikatan Pemancing  Membina 3 jenis gajet 2.3 Kompas  Latihan dan aktiviti orienteering di kawasan Tarikh: sekolah  Membaca/ mengguna dan orientasi peta 2.2 Ikatan  High Element Activity Abseiling. Flying Fox.2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali pokok-pokok perubatan/ tumbuhan/ buahan-buahan yang boleh dimakan/ minum  Membuat perangkap/ jerat  Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup  Membina dan mengendali rakit   Buluh Tiub Getah Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 128 .

8 Kebudayaan i. Pilih satu daripada tajuk berikut:  Mendeklamasikan sebuah sajak cipatan sendiri  Mempersembahkan sebuah seloka/gurindam/syair berbentukl nasihat Tarikh: Tarikh: 129 . Membuat kajian dan laporan bertulis mengenai salah satu perkara berikut:  Ucapan Perkahwinan  Upacara Pengkebumian  Program Integrasi antara kaum Atau ii. Mengetahui kaedah rawatan keracunan Mengetahui kaedah merawat gigitan serangga dan ular.7 Kayak  Kemahiran Asas Kayak  Pengendalian kayak 2.2.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula i. Menulis mengenai salah satu tajuk berikut:  10 jenis alat muzik traditional  5 jenis tarian traditional  5 adat istiadat melayu Atau iii. sendi. Kecederaan tulang.6 Basikal  Pengenalan basikal  Membaiki kerosakan kecil 2. Berkebolehan menjalankan latihan teori pertolongan cemas kepada ahli kadet ii. ligamen & otot serta kaedah merawatnya Tarikh: Tarikh: 2. Berkebolehan melaksanakan salah satu daripada aktiviti berikut:     Melakukan 6 teknik usungan pesakit.

logam atau jerami. Langkah mengatasi masalah keruntuhan akhalak belia di tempat tinggal anda. ) H TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 130 . Membuat kajian serangga/invertebrata/hidupan karangan laut atau hidupan laut. memasang tali. mounting board. iii.  Menyediakan satu rekebentuk untuk cetakan baju T dengan menggunakan kaedah “Silik Scsreen”  Menulis tulisan khat di atas papan lapis. Membuat baja kompos.  Berkebolehan dalam menggunakan mesin jahit  Menyediakan satu jenis masakan timur atau barat. dalam “High Element Aktiviti” .  Menyediakan buku akaun tunai. Riwayat hidup seorang tokoh tempatan Tarikh: Tarikh: Tarikh: G Alam Sekitar: Pilih salah satu: Tarikh: [ Melaksanakan secara kumpulan (4 ahli ) ] i.  Mencipta satu kraftangan daripada kayu. power-point dll. papan nipis. iv.  Menyediakan “presentation” menggunakan komputer ( cth. Kitaran semula kertas surat khabar lama ii. Menyediakan buku skrap 20 jenis pokok daripada salah satu yang berikut:  Pokok perubatan  Pokok renek  Pokok bunga  Pokok buah-buahan Keusahawanan: Melaksanakan salah satu projek berikut: Tarikh:  Mereka cipta satu system alarm eletronik.C Kemahiran dan Kecergasan: Menguasai 2 dari kemahiran berikut:  Berkhemah atau berkursus selama seminggu. Khidmat Masyarakat Membuat kajian/temuramah dan mengenai salah satu tajuk berikut:    laporan bertulis Tarikh: Tarikh: F Masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk kampong atau tempat anda.  Menyediakan buku akaun tunai.  Menyertai perkhemahan lebih dari 6 kali  Pernah menyertai perkhemahan peringkat negeri  Membuat satu model pioneering  Berkebolehan memanjat. ditebuk dan diwarnakan.

Mengenal dan Memahami Logo KRS ii. Menghafaz dan Menyanyikan Lagu KRS KETAHANAN DIRI i. dikir barat. F.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : L/KPL TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : i. pantun. Perkara KEROHANIAN/ PENDIDIKAN MORAL ( Pilih 2 sahaja ) i) Menyenaraikan 10 nilai-nilai murni ii) Karangkan satu cerita daripada satu nilai murni itu.Boleh melakukan 2 jenis simpulan BANTU MULA KHIDMAS Menyertai satu aktiviti gotong-royong di sekolah Tarikh Lulus & Pengesahan B. syair dll.Menyertai perkhemahan selama 1 hari iii. koir .Menyediakan satu jenis masakan ringkas KEBUDAYAAN .Menamakan 5 jenis pokok hiasan yang terdapat di sekolah KEUSAHAWANAN . ALAM SEKITAR . Hendaklah menjadi ahli berdaftar selama 6 bulan ii.Menyertai atau mempersembahkan satu persembahan kebudayaan seperti nasyisd. G. Mengenal komponen dalam peti bantu mula E. Kawat .) iii) Menyenaraikan Rukun Islam dan Rukun Iman iv) Menghafaz surah 3 Qul v) Menyenaraikan 5 perayaan kaum di Malaysia vi) Menyanyikan lagu negaraku dan lagu negeri vii) Menghafaz mana-mana 3 doa harian KETATANEGARAAN i. Memiliki buku catatan khas Bil A.80 pp.Melakukan kawat asas dengan baik. D. Perkhemahan . Ikatan Tali . ii. ( 50 . I. C. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 131 .

G. . v. ALAM SEKITAR .Menyediakan sarapan diri ( secara ”survival ” ) BANTU MULA KHIDMAS Tarikh Lulus & Pengesahan B.80 pp ) v) Menyanyikan 2 lagu patriotik vi) Mengarang satu cerita nilai murni (50 . pantun. Lulus Ujian Kelayakan L/KPL TKRS ( selepas 6 bulan ) iv. KETAHANAN DIRI iv.Melukis satu rantaian hidup serangga KEUSAHAWANAN . Ikhtiar Hidup . Perkara KEROHANIAN / PENDIDIKAN MORAL ( Pilih 2 sahaja ) i) Menceritakan 3 adat resam kaum lain masyarakat di Malaysia ii) Mengarang mengenai 2 perayaan di Malaysia ( 50 – 80 pp ) iii) Menghafaz surah Al-Fatihah dan 2 ayat lazim iv) Mengarang salah satu kisah Khulafa‟ Ar-Rasyidin (50 . koir .Boleh melakukan 2 jenis ikatan vii. v. A. F.80 pp ) KETATANEGARAAN iii. Perkhemahan .Berkebolehan melaksanakan kraf perkhemahan vi. syair dll. dikir barat. Menghafaz ikrar dan rukun negara. Ikatan Tali .Berkebolehan memberi arahan & perintah kawat statik dengan betul. iv. Melakukan rawatan kecil Anduh Mengetuai satu kumpulan aktiviti gotong-royong di sekolah E. C. D.Memberi hormat semasa menaik dan menurunkan bendera. Kawat . Memiliki buku catatan khas Bil. Mengenal dan Memahami lambang dan bendera 2 buah negeri. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 132 .Menjahit butang KEBUDAYAAN -Menyertai atau mempersembahkan DUA persembahan kebudayaan seperti nasyisd. Mengenal latarbelakang 4 pemimpin sekolah/ 2 pemimpin tempatan secara ringkas.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : KOPRAL TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : iii. I.

* Sila hantar 4 salinan 133 .Teori dan amali usungan KHIDMAS Wawancara seorang pemimpin/tokoh tempatan C. D. Keusahawanan . Mengenal latarbelakang 3 pemimpin utama negeri/negara secara ringkas Ketahanan Diri viii.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : SARJAN TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : v.Menghasilkan kraftangan daripada bahan terbuang/ Membantu mengendalikan dan merekodkan Penjualan bahan. Ikatan Tali . Kawat .bahan kitar semula Kebudayaan Mengendalikan satu persembahan kebudayaan H. Menyanyikan satu lagu patriotik vii. E. Memiliki buku catatan khas Bil. Perkara Tarikh Lulus & Pengesahan A.Membina satu gejet mudah BANTU MULA . Kerohanian / Pendidikan Moral ( Pilih 2 sahaja ) iii) Menyanyikan 2 lagu nasihat iv) Mengarang satu cerita rekaan mengenai nilai murni ( 80 – 100 pp ) iii) Menghafaz Ayat Kursi atau doa selepas solat iv) Mengarang satu kisah Nabi ( 50 – 80 pp ) v) Mengarang satu cerita perayaan kaum di Malaysia ( 80 – 100 pp ) vi) Buku skrap – tempat ibadat kaum-kaum di Malaysia Ketatanegaraan vi. B. F. Lulus Ujian Kelayakan KPL TKRS ( selepas 6 bulan ) vi. ix. Alam Sekitar - Membantu mengendalikan satu projek kitar semula/ projek keceriaan sekolah G.Berkebolehan mengendalikan skuad serta memberi arahan & perintah kawat statik dan dinamik dengan betul.

Nama No. Komandan KRS / TKRS …………………………….Sijil Lahir/No. Kod Sekolah :………………………………. Sekolah :……………………………….KP Alamat Keahlian KRS / TKRS Bil Nama Jantina K/P atau S/B Alamat Disediakan oleh. Disahkan oleh. ………………………. Pengarah KRS Negeri Nombor pendaftaran pelajar : 134 .FORMAT BORANG PENDAFTARAN KRS / TKRS Negeri :………………………………. Guru Pemimpin / Jurulatih : Bil...

001 Tahun No.001 Tahun No. ahli Menyertai KADET REMAJA SEKOLAH 135 .KRS/NE6007/02-001/L Kod Sekolah Catatan : L : Lelaki P : Perempuan Nombor Pendaftaran Pegawai ( KPM ) & Jurulatih Kebangsaan Tahun Menyertai No. ahli KRS /KPM/02. Jurulatih Negeri dan Guru : KRS /kod negeri/97. ahli Menyertai Nombor Pendaftaran Pegawai ( JPN ) .

..... Iman dan Amal Kekalkan di hati .....Kadet Remaja Sekolah Menuju satu ikatan bersaudara Bersatu menjulang keamanan negara Menjayakan Ilmu............Beramal 136 ... hayati budaya Ilmu.........Beriman Hati mesti........................................Berilmu Janji kita...........Kekalkan Jadi insan........................Wawasan Ayuh kita................... Cekal Jadi insan............... Iman dan Amal Marilah kita membina peribadi Membentuk insan yang kreatif Ke arah kecemerlangan diri Sepanjang masa yang berterusan Remaja ...................................... dan jiwamu Wawasan Kadet Remaja Sekolah LAGU LARIAN KRS GEMPUR KRS Kadet Remaja Sekolah Semangat waja kita melangkah Cekal hati dan juga tabah Satu ikatan kita berukhwah Ayuh remaja sambut cabaran Jadi remaja yang berwawasan Hati dan jiwa kita kekalkan Ilmu Iman dan juga Amal LANGKAH KRS Mula langkah...................Maju Jadi insan................Kanan Menuju........... sambutlah cabaran Menjadi bangsa Malaysia Maju dan cemerlang Remaja berwawasan Jangan kita lupa kepada pencipta Remaja .............

REDZUAN B. ARIFFIN TKRS/NE4578/02-001/L Catatan : Ukuran : 6 cm x 4 cm 137 .KAD KEAHLIAN KRS DAN TKRS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA WAN MUHD. WAN MOHD. WAN MOHD. REDZUAN B. ARIFFIN KRS/NE6007/02-001/L TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA WAN MUHD.

budaya lepak dan juvana. ponteng sekolah. minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukanakan RASIONAL Menyedari hakikat bahawa minat serta kecenderungan pelajar kepada pasukan pakaian seragam di sekolah amat ketara sedangkan peluang untuk menyertai amat terhad. PISAT BANDAR DAMANSARA.1 LATAR BELAKANG Pelajar adalah aset yang amat berharga dalam menentukan arah pembangunan pada masa akan datang.BAHAGIAN SEKOLAH. Kewujudan KRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa. Dato‟/Datuk/Tuan.2 2.0 1. 1. wajarlah KRS ditubuhkan bagi tujuan memenuhi minat serta untuk mengatasi masalah salah laku di kalangan remaja seperti penyalahgunaan dadah. Kawat : ”PELAJARAN” Telefon :03-2556900 Fax : 03-2535150 KP(BS) 8591/Jil. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran.0 138 . 50604 KUALA LUMPUR. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi muda yang semakin mencabar bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju. Dalam konteks pendidikan kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting bagi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh. Y. 4/1995 PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) 1. IV (4) 19 JULAI 1995 Semua Pengarah Pendidikan Negeri. dan Intelak (JERI) menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah (KRS) hendaklah ditubuhkan di semua sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Pakaian Seragam di sekolah. BLOK J (SELATAN). Oleh itu aktiviti KRS diharapkan dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. JABATAN SEKOLAH. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Bhg. Rohani. PARAS 5. Emosi. kita perlu menyediakan golongan pelajar yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi Jasmani.

0 5. memiliki ketrampilan diri. Penasihat c.3 4.3.2 OBJEKTIF Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama. kemahiran. berdaya saing. bersemangat juang. Negeri dan Daerah adalah seperti berikut: a. Membina dan mengembangkan kefahaman. Melahirkan generasi yang mengetahui. berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020. Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan. memahami. bangsa dan negara. berakhlak mulia. kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya. AJK yang dilantik Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a. Peringkat Kebangsaan b. Setiausaha Kehormat g.5 5. Penolong Setiausaha Kehormat h.0 MATLAMAT Melahirkan pelajar cemerlang yang berminat. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. Peringkat Daerah d. kebolehan mengurus dan memimpin. STRUKTUR ORGANISASI Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan. Peringkat Sekolah Maklumat lengkap struktur organisasi boleh didapati dalam Perlembagaan KRS 4.0 4.1 5. pengalaman. Pengerusi d.2 139 . Timbalan Pengerusi e. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara. Bendahari Kehormat i. 4. Penaung b. Peringkat Negeri c.4 4. Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan. Naib Pengerusi f.1 4.

1 7. Aktiviti di Air Aktiviti di Darat Aktiviti Pengembaraan Latihan Mental Latihan Kewarganegaraan Aktiviti Ketahanan Diri Aktiviti Pendidikan Luar Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar Aktiviti Kemahiran Hidup (Keusahawanan) Aktiviti Khidmat (Khidmat Masyarakat) 8. Ahli bersekutu KRS terbuka kepada semua pelajaryang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 6. j. b. b.1. Keahlian KRS lucut serta merta apabila pelajar tersebutberhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajarberdaftar di sekolah/institusi seperti yang dinyatakandi atas. KURIKULUM Teras a.1 8.0 8. e. Kursus Pemimpin di peringkat sekolah menumpukan kepada aspek-aspek pelaksanaan aktiviti KRS.4 KEAHLIAN Keahlian KRS adalah terbuka kepada semua pelajar disekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.3 6.2 Umum a.0 7. Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma Latihan Fizikal Pendidikan Kerohanian 7. d. g.1 6. f. KRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dandibiayai oleh institusi di mana KRS itu ditubuhkan.2 6.2 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN Fokus utama pengurusan dan pelaksanaan aktiviti KRS peringkat Kebangsaan Negeri dan Daerah ialah seminar dan bengkel konsep dan operasi KRS. 140 .6.0 6. c. h. i. c.

Pelajar-pelajar yang mempunyai kecacatan angota tubuh yang boleh membahayakan diri mereka jika mengambil bahagian dalam aktiviti KRS. PEMANTAUAN Tugas pemantauan hendaklah dilakukan oleh: a. Untuk tujuan ini. b. Kecacatan. Untuk pelajar-pelajar yang mengikuti kelas-kelas agama di waktu pagi/petang.0 Sila maklumkan kandungan Pekeliling ini bersama-sama dengan lampirannya kepada semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di negeri Y.0 12. pelajar-pelajar tersebut hendaklah digalakkan mengambil bahagian dalam aktiviti yang sesuai bagi mereka. e. Pelajar-pelajar yang telah disahkan oleh doktor mengidap sakit jantung. 10.0 YURAN KEAHLIAN Yuran keahlian dikenakan sebanyak RM1.0 KESELAMATAN DIRI PENGECUALIAN Pelajar-pelajar dalam keadaan seperti berikut boleh dikecualikan daripada menyertai KRS 12. lelah dan lain-lain penyakit yang boleh membahayakan jika mengambil bahagian dalam aktiviti KRS.3 13. 141 . c.2 12. d.0 PAKAIAN SERAGAM (UNIFORM) Maklumat terperinci mengenai pakaian Seragam (Uniform) boleh didapati dalam buku Perlembagaan KRS 11. Laporan aktiviti Laporan kewangan 14.2 Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut: a.00 bagi setiap ahli.0 13. Pengetua hendaklah berunding dengan pihak sekolah/Jabatan berkenaan. b. satu penyesuaian terhadap aktiviti KRS hendaklah diadakan. Bhg. Dato‟/Datuk/Tuan. Pengarah Pendidikan Negeri Pegawai Pendidikan Daerah Pengetua Ketua Penolong Pengarah dan Penyelia Kokurikulum JPN Penyelia Pejabat Pendidikan Daerah 12. Tetapi sekiranya kecacatan mereka menjadi penghalang.1 Kes-kes Perubatan.1 13. Kelas Agama.9.

Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia YB. 10. Datuk Dr. terima kasih. 5. Datuk Mohd Khalid bin Yunus Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia YB. 3. 2. Fong Chan Onn Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan Malaysia Semua Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia 142 . WAN MOHD ZAHID BIN MOHD NORDIN) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia S. 9. 7. YB Datuk Seri Mohd Najib bin Tun Hj. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (TAN SRI DATUK DR.Sekian.K: 1. 8. 6. 4.

........ ............................... Nama Guru : 1...... a...BORANG PEMANTAUAN Tarikh :.............. Perlembagaan 143 ...................... Bahagian A ( Organisasi ) Ada 1.. Daerah / Zon :…………………………………………………………………………............ Surat Perlantikan AJK e....................................... ............... Fail Induk..... Surat Permohonan Penubuhan b............ 2.... Senarai Ahli Jawatankuasa Carta Organisasi Senarai nama ahli-ahli Tiada Bahagian B ( Pengurusan ) 1... Surat Kelulusan Pengetua/Guru Besar c.................. Alamat :…………………………………………………………………………............. Bilangan Ahli :……………………………………………………………........... ....... No.... Sekolah :………………………………………………………………………….......... Tel.. 2............................................. ............ 3....... Bilangan Pelajar :………………………………………………………………................................ Surat Perlantikan Guru Penasihat d..........

Mesyuarat. d. Fail Pengerusi b. Jadual Kedatangan Ahli. Perancangan Aktiviti b. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Projek Ada 3. Perlaksanaan Aktiviti ( Perancangan aktiviti mestilah antara 12 hingga 18 aktiviti setahun ) Tiada a. a. a. b. Keistimewaan. Surat Panggilan Mesyuarat b. Fail-Fail a. Fail Bendahari 4. Minit Mesyuarat Jawatankuasa d.2. Bilik Khas/Bilik Operasi Sudut KRS/TKRS Buletin Lain-lain 144 . Fail Setiausaha c. Jadual Aktiviti c. 5. Minit Mesyuarat Agong c. c.

Tahniah. JPN * Borang ini hendaklah diisi 3 salinan. 145 .k. ( ) s. e. Tahniah. Pencapaian/Penganugerahan a. Walaubagaimana pun sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut: i. Peringkat Kebangsaan. ii iii 3. Sekolah 2.6. Secara keseluruhan aktivitiPasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan telah berjaya menjalankan aktiviti dengan baik. 2. Pasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan telah berjaya memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah pasukan pakaian seragam yang berkesan dan boleh dijadikan sebagai model untuk dicontohi oleh kelabkelab yang lain. ii iii iv ……………………………………. Peringkat Daerah c. Peringkat Negeri d. Peringkat PKG/Zon b. PPD terlibat 3. Peringkat Antarabangsa. penumpuan dan penyeliaan harus ditumpukan pada aspek-aspek berikut : i. 1. Teruskan.Perbincangan. Ulasan : 1. Keseluruhan aktiviti Pasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan ditahap sederhana .

Menteri / Timb. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan rasa bangga dan berbesar hati melantik YB DATO’ AZMI BIN HAJI DAIM EXCO Pelajaran. NEGERI KEDAH Mulai 25 Mac 2006 bersamaan 25 Safar 1427 Hijrah Maka dengan ini hendaklah sepanjang masa dan ketika berusaha sedaya upaya menjaga orang-orang di bawah perintahnya sentiasa berada di dalam kesempurnaan dan taat akan tatatertib serta menurut perintah dan arahan serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah sepanjang masa DATO’ DR. Multimedia dan ICT Negeri Kedah Darul Aman sebagai PENASIHAT KEHORMAT KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA. 2. Menteri/SUPAR/Ahli Politik/Exco/Menteri Besar Lantikan sebagai Penasihat Kehormat 146 .WATIKAH PELANTIKAN PEGAWAI KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia. HAJI AHMAD BIN SIPON KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA ( KETUA PENGARAH KRS MALAYSIA ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Contoh 1 : 1.

Maka dengan ini hendaklah anda dan orang di bawah perintahnya sepanjang masa dan ketika berusaha menjaga kesempurnaan tatatertib serta menurut apa jua perintah dan arahan daripada pegawai atasannya serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah Malaysia sepanjang masa.PENTAULIAHAN PANGKAT PEGAWAI KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. TKPP. GPK ) yang berkursus/ menerima latihan HAJAH NOOR REZAN BT. PPD/PPB/Pengetua/ Penyelia/Guru ( Ketua Bidang. ARIFFIN BIN WAN HUSSIN ( 620315-03-5855 ) maka Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur dengan rasa bangga dan berbesar hati menganugerahkan pangkat KAPTEN KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA mulai 15 Mac 1999 Anda yang telah dilantik menyandang jawatan tersebut hendaklah dari semasa ke semasa menyempurnakan tugas dengan bersungguh-sungguh hati serta cermat tekun dan bertanggungjawab. Contoh 2 : KPPM. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya sebagai menimbangkan akan penyertaan anda dalam Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia yang telah menunjukkan tingkahlaku yang terpujidan telah berjaya dalam ujian kelayakan yang telah ditunjukkan oleh WAN MOHD. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 147 . Pengarah. Timbalan Pengarah.

TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya sebagai menimbangkan akan penyertaan anda dalam Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia yang telah menunjukkan tingkahlaku yang terpuji dan telah berjaya dalam ujian kelayakan yang telah ditunjukkan oleh WAN MUHAMMAD REDZUAN B.PENGANUGERAHAN PANGKAT KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. HAJAH NOOR REZAN BT. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 148 .M. W. Maka dengan ini hendaklah anda dan orang di bawah perintahnya sepanjang masa dan ketika berusaha menjaga kesempurnaan tatatertib serta menurut apa jua perintah dan arahan daripada pegawai atasannya serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah Malaysia sepanjang masa. ARIFFIN ( 940509-14-6513 ) maka Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur dengan rasa bangga dan berbesar hati menganugerahkan pangkat Contoh 3 : Murid KOPERAL KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA Mulai 25 Mac 2006 bersamaan 25 Safar 1427 Hijrah Anda yang telah dilantik menyandang jawatan tersebut hendaklah dari semasa ke semasa menyempurnakan tugas dengan bersungguh-sungguh hati serta cermat tekun dan bertanggungjawab.

BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 149 . Kuala Lumpur bagi menubuhkan pasukan Kadet Remaja Sekolah dengan nombor pendaftaran KRS/WEA0232 Contoh 4 : Penubuhan/ Pendaftaran Sekolah Mulai 20 Jun 2000 HAJAH NOOR REZAN BT.T SIJIL PENUBUHAN Dengan ini adalah diperakui bahawa SMK TAMAN SETIAWANGSA telah berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan.

Bagi penjawat Sekretariat KRS Kebangsaan – Surat lantikan dikeluarkan oleh KPM Bagi Penjawat Sekretariat KRS Negeri – Surat Lantikan dikeluarkan oleh JPN Bagi Penjawat Sekretariat KRS Daerah – Surat Lantika dikeluarkan oleh PPD 150 .Catatan : 1. 3. 2.

ABD. HJ. ANUAR B. SEKOLAH. CHE ZAWAWI B. MD. MOHD. AB. ABDUL MAJID EN. SEKOLAH. WAN MOHD. ROSLAN B. ABU BAKAR SHAM BIN JAMIL EN. PINANG JPN PERLIS JPN SARAWAK JPN SARAWAK JPN PERAK 151 . ABDUL REJAB EN. AYOB B. MOHD. AZIZ B. MAHIZER HAMZAH EN.PINANG JPN P. HJ. AZMAN B. CHE HUSIN EN. AZIZ EN. JAMIL SIDEK EN. GHANI EN. SHEIKH AHMAD SHAKHRI EN. IBRAHIM EN. NOR AINI B. ROSLI B. SEKOLAH. BUSTAM BHG. MASHURI EN.PANEL PENULIS EN. KPM BHG. JAMIL BIN OTHMAN EN. HASSAN EN. YASSIN B. KPM BHG. HJ. MUHAMMAD SHAH KASSIM EN. AB. ARIFFIN BIN WAN HUSSIN TN. AZMAN B. ROSDI BIN MUSTAFFA EN. KAMARUDDIN EN. AHMAD FARAZILA B. NAWAWI B. NORHASHIM BIN HAJI MAHAT EN. YUSOF TN. MOHD SUBERI BIN ABDULLAH EN. APO LATIT EN. RASHID MEAN EN. KPM JPWP KL JPWP KL JPWP KL JPWP KL JPN SELANGOR JPN SELANGOR JPN TERENGGANU JPN TERENGGANU JPN KELANTAN JPN PULAU PINANG JPN N EGERI SEMBILAN JPN N EGERI SEMBILAN JPN PAHANG JPN PAHANG JPN PAHANG JPN P. MUDA EN.