P. 1
tkrs

tkrs

|Views: 36|Likes:
Published by PingYiengSia

More info:

Published by: PingYiengSia on Apr 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

Sections

  • PERLEMBAGAAN
  • KURIKULUM KRS
  • PANDUAN KAWAD
  • LAMPIRAN

BUKU PANDUAN KADET REMAJA SEKOLAH DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

Disediakan oleh : Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PRAKATA Kadet Remaja Sekolah telah diluluskan penubuhannya di sekolah-sekolah oleh Jemaah Menteri pada 18 Januari 1995. Pelancaran penubuhannya disempurnakan oleh YB Dato‟ Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia pada 20 Jun 1995 di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Kuala Lumpur. Dalam tahun yang sama pada bulan November – Disember seramai 300 orang guru telah dilatih sebagai jurulatih Kadet Remaja Sekolah di peringkat sekolah. Kursus-kursus ini telah diadakan di Pusat-pusat Kokurikulum Bachok (Kelantan), Singkir (Kedah), Bukit Kolah (Terengganu) dan Santubong (Sarawak). Jabatan-Jabatan Pendidikan Negeri kemudiannya diminta untuk menjalankan kursus yang sama bagi menyediakan jurulatih di peringkat sekolah. Bagi tujuan mempercepat dan melicinkan pelaksanaan pasukan ini, Kementerian Pendidikan seterusnya mengeluarkan buku-buku panduan sebagai rujukan di semua peringkat pengurusan. Antara buku-buku yang diterbitkan sebelum ini ialah Buku Perlembagaan Kadet Remaja Sekolah, Buku Tatacara Pemakaian Kadet Remaja Sekolah, Buku Kawad Kadet Remaja Sekolah dan Buku Kurikulum Latihan Kadet Remaja Sekolah. Kini buku-buku ini telah dimurnikan lagi dan dijadikan sebuah buku sahaja untuk memudahkan pengurusan pasukan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah. Buku ini diterbitkan khusus untuk menjelaskan konsep, falsafah, matlamat dan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan pasukan ini. Dengan usaha ini, adalah diharapkan agar semua pihak yang terlibat melaksanakan pasukan, menyesuaikan apa jua langkah dan tindakan yang diambil supaya bertepatan dengan kehendakkehendak yang dinyatakan. Justeru, buku ini amat sesuai digunakan oleh guru-guru Kadet Remaja Sekolah sama ada guru yang terlatih atau guru-guru Kadet Remaja Sekolah yang baru dilantik sebagai Guru Kadet Remaja Sekolah yang masih belum berkesempatan untuk mengikuti kursus kejurulatihan. Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kader Remaja Sekolah mempunyai keunikan konsep dan falsafahnya tersendiri yang membezakan pasukan ini daripada pasukan-pasukan pakaian seragam yang lain. Kegiatan yang dijalankan, digandingkan dengan unsur-unsur pengukuhan dan pemantapan jiwa dan rohani setiap anggota pasukan. Pelajar yang menganggotai pasukan ini bukan sahaja dibangunkan dari aspek jasmaninya melalui kegiatan-kegiatan yang mencabar, inteleknya melalui kegiatan-kegiatan kreatif bahkan juga jiwa dan rohaninya melalui amalan langsung ibadah khusus dan umum. Semoga generasi yang dilahirkan melalui Pasukan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah akan menjadi pelajar contoh dan menjadi anggota masyarakat muda yang lebih bersedia untuk menghadapi cabaran zamannya.

2

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) telah ditubuhkan dan diasaskan oleh En. Muhammad Thani Bin Sha'aban di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Jalan Kepong , Kuala Lumpur pada 27 Jun 1987 Pada mulanya pasukan ini dikenali sebagai Kadet Putera Islam Malaysia (KPIM) yang merupakan pasukan beruniform kepada Persatuan Pelajar-Pelajar Islam SMRA (PERWIRA). Keahliannya adalah seramai 20 orang pelajar sahaja iaitu terdiri daripada pelajar tingkatan I dan 2. Matlamat utama penubuhannya ialah untuk melahirkan pelajar cemerlang yang BERILMU, BERIMAN, DAN BERAMAL , berakhlak mulia , bersemangat patriotik dan berketrampilan selaras dengan usaha dan hasrat mengisi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah Wawasan 2020. Pasukan KPIM ini bernaung di bawah pengawasan Unit Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan . Setiap aktiviti yang dijalankan adalah berteraskan ISLAM SEBAGAI CARA KEHIDUPAN (AD DEEN). Mulai tahun 1989 beberapa buah sekolah di Wilayah Persekutuan telah mula menubuhkan KPIM. Di antaranya ialah Sek. Men. Tmn Tun Dr Ismail di bawah pimpinan Ustaz Ahmad Farazilla Bin Abdul Ghani , Sek. Men Seri Titiwangsa di bawah pimpinan En. Anuar Bin Abd Aziz dan Sek. Men. Agama Ma'ahad Hamidiah , Kajang , Selangor di bawah pimpinan En. Abu Hassan Bin Morad. Pada tahun 1993, sebanyak 53 buah Sekolah Menengah di seluruh negara telah menubuhkan KPIM. Usaha untuk menubuhkan KPIM secara rasmi dan bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia telah dimulakan pada 10 Ogos 1993. Satu pertemuan telah diadakan dengan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid Bin Wan Mohd Nordin iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada 13 September 1993. Di dalam pertemuan ini tesis mengenai KPIM telah dibentangkan.Hasilnya, sebuah jawatankuasa kecil telah dibentuk untuk menyediakan kertas kabinet . Jawatankuasa ini mencadangkan agar pasukan ini diberi nama KADET PUTERA - PUTERI ISLAM ( KPIM ) . Walau bagaimanapun nama pasukan ini kemudiannya ditukar kepada KADET REMAJA ISLAM (KRIS) Sementara itu taklimat dan pendedahan kepada Pengarah-Pengarah Bahagian Kementerian Pendidikan yang diadakan pada bulan Oktober 1993 dan dipengerusikan oleh yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid telah membuat keputusan agar nama pasukan ini ditukar kepada KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) yang bertujuan agar keahliannya terbuka kepada semua kaum sama ada pelajar lelaki atau perempuan. Upacara Pelancaran KADET REMAJA SEKOLAH Peringkat Kebangsaan telah diiaksanakan pada 20 Jun 1995 bersamaan 21 Muharam1416 oleh Yang Berhormat Dato‟ Seri Mohd Najib Tun Hj Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia di Sekolah Menengah Raja Abdullah , Jalan Kepong, Kuala Lumpur.

3

Kurikulum. Kedah Darul Aman pada 26 Mac 2006. Ariffin bin Wan Hussin khas untuk murid-murid sekolah rendah seperti mana Kadet Remaja Sekolah untuk pelajar-pelajar sekolah menengah sahaja. Tunas Kadet Remaja Sekolah ditubuhkan oleh En. Penubuhan Tunas Kadet Remaja Sekolah secara rasminya telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelajaran YB Dato‟ Noh b. Pada awal penubuhan. matlamat dan objektif serta perjuangan TKRS adalah berdasarkan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Dewasa ini TKRIS dikenali dengan nama Tunas Kadet Remaja Sekolah.SEJARAH PENUBUHAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) telah mula diasaskan pada 15 Mac 1999. pasukan ini dinamakan Tunas Kadet Remaja Islam Sekolah ( TKRIS ). 4 . Ini kerana TKRS merupakan KRS diperingkat awal ( sekolah rendah ). Omar di Stadium Sultan Abdul Halim. Wan Mohd. Sekolah yang menjadi sekolah pertama (perintis ) menubuhkan TKRS ialah Sekolah Kebangsaan Seri Melati.Kuala Lumpur yang sekarang ini dikenali dengan nama Sekolah Kebangsaan Setapak Indah. Antara tujuan TKRS ditubuhkan adalah untuk memberikan pendedahan awal kepada pelajar-pelajar mengenai KRS.

1. Latar belakang 5. Isi Kandungan 4. Perlembagaan KRS & TKRS 6. Kurikulum KRS 7. Struktur dan Sistem Kenaikan Pangkat 10. Kurikulum TKRS 8. Panduan Kawat 11. Pra-kata 2. Sejarah 3. Lampiran : i) Kad Ujian KRS & TKRS ii) Borang Pendaftaran iii) Kad Ahli iv) Surat Pekeliling Ikhtisas Penubuhan KRS ( SPI Bil. Kurikulum “ Training of Trainers “ ( TOT ) 9. 4/1995 – Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah ) v) Lagu-Lagu KRS/TKRS vi) Senarai nama panel penulisan buku. vii) Borang Pemantauan viii) Contoh Watikah Pelantikan/Tauliah Pangkat/Anugerah Pangkat KRS/ Sijil Penubuhan 5 .

2. Aktiviti KRS diharap dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kewujudan KRS/TKRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa.2 2. minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukakan. Adalah diharapkan Kadet Remaja Sekolah / Tunas KRS dapat membantu mengatasi masalah salahlaku di kalangan murid-murid sekolah seperti penyalahgunaan najis dadah. Bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju.1. rohani dan intelek ( JERI ). Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar bagi meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Dalam konteks Pendidikan Kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi murid-murid secara menyeluruh.2 2. Menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) dan Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) hendaklah ditubuhkan di semua sekolah menengah/rendah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Badan Beruniform di sekolah. kita perlu menyediakan golongan yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi jasmani . RASIONAL Memberi peluang seluas-luasnya kepada murid-murid untuk melibatkan diri dalam Pasukan Pakaian Seragam. 1. emosi. Memenuhi inspirasi dan permintaan masyarakat masa kini yang memerlukan satu usaha pembinaan generasi baru secara komprehensif dan cemerlang dengan mendapat sokongan padu daripada semua pihak.4 6 . Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi yang semakin mencabar.1 2.1 LATAR BELAKANG Pelajar adalah satu aset yang amat berharga dalam menentukan arah pembangunan pada masa akan datang. budaya lepak dan juvana. 1.3 2. ponteng sekolah.

5. kemahiran. berakhlak mulia.2 Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan.4 Melahirkan generasi yang mengetahui. memiliki ketrampilan diri. Bagi Tunas Kadet Remaja Sekolah( TKRS )dicadangkan supaya ditubuhkan di semua sekolah rendah seluruh Malaysia agar murid-murid didedahkan lebih awal mengenai Kadet Remaja Sekolah seperti mana pasukan pakaian seragam yang lain ( Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Pasukan Pancaragam dan Seni Bela Diri ) 7 . berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Wawasan Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020.Persatuan Pandu Puteri Malaysia. OBJEKTIF 4. Pergerakan Puteri Islam Malaysia. St. John Ambulans Malaysia. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. bangsa dan negara. bersemangat juang . Negeri dan Daerah ialah seminar dan bengkel konsep dan operasi KRS/TKRS. Persekutuan Pengakap Malaysia. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN Fokus utama pengurusan dan pelaksanaan aktiviti KRS/TKRS peringkat Kebangsaan. Kursus Pemimpin diperingkat sekolah menumpukan kepada aspek-aspek pelaksanaan aktiviti KRS/TKRS. berdaya saing.3 Membina dan mengembangkan kefahaman.1 Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama. 4. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bermesra. 4.3. memahami. pengalaman.5 Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan. 4. 4. MATLAMAT Melahirkan pelajar cemerlang yang beriman. kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan mewujudkan integrasi nasional. kebolehan mengurus dan memimpin. 4.

PEMANTAUAN 7.2 6.5 Disiplin dan Kerohanian Ketahanan diri dan Kebudayaan Alam Sekitar Keusahawanan Khidmat Masyarakat ( Khidmas ) 7.2 Pengarah PelajaranNegeri Pegawai-Pegawai JPN Jurulatih KRS Negeri Pegawai Pelajaran Daerah Pengetua/ Guru Besar Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut : Laporan Aktiviti Laporan Kewangan 8 .3 6.6.1 Tugas pemantauan terhadap pelaksanaan / laporan aktiviti hendaklah dilakukan oleh : – – – – – 7.4 6.1 6. BIDANG AKTIVITI BERSEPADU KRS DAN TKRS 6.

PERLEMBAGAAN 9 .

2 a.1 Pasukan Pakaian Seragam ini dikenali dengan nama Kadet Remaja Sekolah atau ringkasnya KRS bagi Sekolah Menengah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah( TKRS ) bagi Sekolah Rendah Alamat berdaftar atau alamat KRS & TKRS: Peringkat Kebangsaan: Bahagian Sekolah. Jabatan Sekolah. 10 . Ataudi tempat lain dalam Malaysia sebagaimana yang ditentukan olehJawatankuasa KRS/TKRS dari semasa ke semasa. Kementerian Pelajaran Malaysia. e. Peringkat Daerah: Pejabat Pelajaran Daerah berkenaan d. Aras 3 & 4 . 1.0 Nama dan alamat berdaftar 1. Peringkat Negeri: Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan c. Blok E2 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Kuala Lumpur b.PERLEMBAGAAN 1. Peringkat Sekolah: Sekolah berkenaan.

Menangani masalah salah laku di kalangan pelajar remaja seperti salah guna dadah.6 2. memiliki ketrampilan diri. Membantu mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan demi menjayakan Wawasan 2020. menghayati dan mengamalkan nilai murni serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan.1 Membentuk generasi pelajar yangmenjiwai semangat perpaduan. saing. berdaya. 2. pengalaman.3 2.0 Tujuan Tujuan KRS & TKRS ini ditubuhkan ialah: 2.4 2. kebolehan mengurus dan memimpin. kesedaran dan kepekaan mengenai isu-isu semasa di kalangan pelajar serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya.2. Mempelbagaikan kegiatan pasukan beruniform di sekolah bagi menyediakan pelajar-pelajar memperolehi pengetahuan.2 2. Melahirkan generasi pelajar yang mengetahui.7 11 . Membina dan mengembangkan kefahaman.5 2. Membina generasi pelajar patriotik yang menjiwai semangat cintakan agama. memahami. kemahiran. bangsa dan Negara Malaysia. budaya lepak dan juvana.

2 3.6 3. Warna hijau melambangkan alam sekitar yang sihat.8 12 . Bulan dan bintang melambangkan Agama Islam sebagai agama rasmi Negara Malaysia. Dua tangkai padi bersilang melambangkan resmi padi iaitu berilmu dan berketrampilan serta matang dan rasional dalam semua tindakan. Warna putih melambangkan keikhlasan serta kesucian. Warna merah melambangkan keperwiraan dan sedia berjuang mempertahankan negara yang tercinta.0 Pengertian logo 3.3.4 3.5 3. agama dan latar belakang budaya ke arah melahirkan bangsa Malaysia selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.1 3.7 3. 3.3 Perisai melambangkan benteng ketahanan diri daripada gejala yang tidak sihat. Buku yang terbuka dan rehal melambangkan peranan institusi pendidikan yang mementingkan tradisi ilmu untuk semua tanpa mengira keturunan dan kaum. Warna kuning melambangkan warna diraja yang menjadi tonggak kedaulatan Negara Malaysia.

Alam sekitar KRS/TKRS.4.1 Warna Hijau melambangkan a. b. 13 .0 Bendera 4. c. ILMU : Asas keintelektualan dan ketrampilan ahli KRS/TKRS.2 Cogan kata KRS/TKRS ‟ ILMU IMAN AMAL‟ a. b. AMAL : Penghayatan dan perlakuan gaya hidup sihat yang berterusan merupakan natijah daripada kekuatan intelektual dan disiplin diri. merupakan sebahagian daripada kurikulum 4. Laluan hidup yang jelas untuk masa depan. Tunas muda/remaja yang masih boleh dibentuk. c. IMAN : Keimanan yang mendalam merupakan asas pembinaan diri.

keahlian asal masih diterima pakai. 5 & 6) di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.4 5.2 Keahlian KRS/TKRS adalah terbuka kepada semua pelajar di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.5 5.6 14 . KRS/TKRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dan dibiayai oleh institusi di mana KRS/TKRS itu ditubuhkan. 1. Ahli KRS / TKRS yang bertukar ke sekolah / negeri lain.5.3 5.1 5. Keahlian TKRS terbuka kepada semua pelajar tahap II (tahun 4.0 Keahlian 5. Ahli bersekutu KRS/TKRS terbuka kepada semua pelajar yang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 5. Keahlian KRS/TKRS lucut serta merta apabila pelajar tersebut berhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajar berdaftar di sekolah/institusi seperti yang dinyatakan di atas. 5.

(Ukuran kaki 40 cm . f. Perempuan Beret berwarna Sherwood Dark Green. (Ukuran kaki 20 cm . Seluar /Kain Sekolah. Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam Perempuan Beret berwarna Sherwood Dark Green.0 Pakaian Rasmi KRS 6.2 a. c. c. 15 . berlengan panjang dan warna Sherwood Dark Green. Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan logo KRS. Baju kemeja lengan pendek warna hijau muda ( L 109 ) Seluar sekolah. d.1 a.30 cm) Tali wisel merah. 7. Baju kemeja lengan panjang Sherwood Dark Green. b. Lelaki Beret berwarna Sherwood Dark Green. e. Baju kemeja labuh paras bawah punggung. e.6. Baju kemeja labuh paras bawah punggung. b.1 a. b. e. b. Lelaki Beret berwarna Sherwood Dark Green. d. *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green.2 a.46 cm) Tali wisel merah. c. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green. d. Spike boot. Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan logo KRS. 7. Spike boot. d.0 Pakaian Rasmi TKRS 7. Tali wisel merah. Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green. f. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green. e. 6. Tali wisel merah. berlengan panjang dan warna hijau muda ( L 109 ). c.

d. h. Perkataan sekolah yang tersebut dalam perlembagaan ini bermaksud sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. kebangsaan. 9.0 Kawasan Kegiatan 8. Perkataan Daerah yang tersebut dalam perlembagaan ini juga bermaksud Jajahan di Negeri Kelantan dan Bahagian di Negeri Sabah dan Sarawak. d. g.negeri-negeri dalam Malaysia. Negeri dan Daerah adalah seperti berikut: a.4 Penaung Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari AJK yang dilantik Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a. b. Negeri dan Daerah: Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Negeri dan Daerah: Menteri Pelajaran Malaysia. f. e. 9.2 Penasihat Peringkat Kebangsaan. 9. Wilayah Persekutuan Malaysia. Peringkat Kebangsaan Peringkat Negeri Peringkat Daerah Peringkat Sekolah 16 . b. daerah-daerah dan sekolah-sekolah.3 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan.2 8. C.1 Kawasan kegiatan meliputi peringkat antarabangsa.8.3 9. 8. c.1 Penaung Peringkat Kebangsaan.0 Jawatankuasa 9.

9. Penasihat c.Setiausaha 2 Bendahari Ahli-ahli : : : : : : : : : Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Ketua Unit Kokurikulum Penyelia Pasukan Pakaian Seragam Pegawai Tadbir KRS Dilantik Dilantik Termasuk Pegawai Pelajaran Daerah 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil Jurulatih TKRS Wakil PKPSM dan MGB i. h. Setiausaha g. Bendahari i. Penaung b. Pengerusi d. c. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen.6 Jawatankuasa Peringkat Negeri: a. Ahli-ahli : : : : : : : : Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Bahagian Sekolah Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah Ketua Penolong Pengarah (HEM ) Bahagian Sekolah Dilantik (Dua orang) Dilantik Pengarah-Pengarah JPN Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Pengarah Bhg.Setiausaha 1 Pen. Dakwah & Kepimpinan Pengarah Bahagian Teknik & Vokasional Pengarah Institut Aminuddin Baki Tiga ahli dilantik Dua Wakil Jurulatih KRS Dua Wakil Jurulatih TKRS Dilantik j. Penolong Setiausaha h. f. Juruaudit : 9. d. Timbalan Pengerusi f. b. g.5 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan: a. e. Juruaudit : Dilantik 17 .

Penaung : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia b.9.8 Perlantikan bagi jawatan-jawatan di atas hendaklah dilakukan oleh Pengerusi setiap Jawatankuasa. c. Pengerusi Setiausaha Pen. d. Wakil PKPSM dan MGB ( Gabungan ) Pegawai Tadbir KRS Negeri Dilantik ( 2 orang ) 9. Penasihat : Pengarah Pelajaran Negeri c.7. Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah d. Setiausaha : Penyelia f. Penaung Penasihat Pengerusi Tim. Pen. Juruaudit : Dilantik ( 2 orang ) 9. Ex-Officio : Pegawai Tadbir KRS Negeri j.1 Jawatankuasa Peringkat Pejabat Pelajaran Gabungan ( Sabah dan Sarawak ) a.7 Jawatankuasa Peringkat Gabungan/Daerah: 9.7. Wakil PKPSM dan MGB i. Setiausaha Bendahari Ahli Ex-Officio Juruaudit : : : : : : : : : : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Gabungan Ketua Unit Penyelia Kokurikulum Pegawai Tadbir Gabungan KRS Dilantik Dilantik Termasuk 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil TKRS. Pengerusi : Penolong Pegawai Pelajaran Daerah ( SPPK ) e. h. Setiausaha : Dilantik g. i. Bendahari : Dilantik h. g. Ahli : Dilantik Termasuk 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil TKRS. b.2Jawatankuasa Peringkat Daerah a. e. f. Tim. j. 18 .

i.10 9. Pemegang-pemegang jawatan ini dan tiap-tiap pegawai yang hendak menjalankan tugas pengurusan KRS hendaklah warganegara Malaysia.11 9. mengelola dan mengatur program KRS/TKRS Jawatankuasa ini boleh menubuhkan jawatankuasa kecil untuk memantapkan lagi aktiviti KRS/TKRS. Kewangan Setiap ahli KRS/TKRS dikenakan yuran tahunan sebanyak RM 2.1 10. c.9.12 9. e. 19 . Tugas Jawatankuasa ialah merancang. b. g.13 9.4 Dua orang guru yang bukan pemimpin KRS/TKRSdilantik dalam mesyuarat oleh Penolong Pendaftar sebagai Pemeriksa kira-kira atau Juruaudit. 10.14 10. f.9 Jawatankuasa Peringkat Sekolah: a. mengikut Perlembagaan serta disahkan oleh penolong pendaftar.0 10. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli-ahli Juruaudit (2 orang) : : : : : : : : : Pengarah Pelajaran Negeri PPD Pengetua / Guru Besar Pen.2 10.Kanan Kokurikulum Dilantik Dilantik Dilantik ( 7 orang Dilantik + Ketua Platun KRS/TKRS ) Dilantik di kalangan guru 9. d. Guru KRS/TKRS sekolah adalah pemimpin dan pemudahcara kepada Jawatankuasa Peringkat Sekolah.00 Bendahari bertanggungjawab menguruskan segala yang berkaitan dengan kewangan KRS/TKRS Penyata kewangan KRS/TKRS hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diperiksa oleh Pemeriksa kira-kira. h.3 Perlantikan jawatan-jawatan di atas dilakukan oleh penolong pendaftar sekolah.

11.10. Pindaan Perlembagaan Perlembagaan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan.5 Pemeriksa kira-kira dikehendaki memeriksa kewangan KRS dari semasa ke semasa atas arahan penolong pendaftar.0 Disediakan oleh : Bahagian Sekolah Jabatan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 20 .

KURIKULUM KRS 21 .

Lembaga Urusan Tabung Haji v. memahami. berpegang teguh kepada ajaran agama serta sanggup berbakti kepada masyarakat yang memerlukan khidmat dan bimbingan. Angkatan Belia Islam x. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta memberi sumbangan ke arah hidupberkeluarga. b. Lagu-lagu Patriotik c.0 1. Memahami dan mengenali kebudayaan Melayu sertalain-lain kaum. Biodata Perdana Menteri i.2 c. Jabatan/ Majlis Agama Islam ii. Pusat Islam iii.1. Nama-nama Sultan b. Menulis rencana ii. Berlari sambil menyanyikanlagu larianKRS danlangkah KRS a. Esei ii. Maktab Perguruan Islam ix. daya saing dan daya saing dalam menghadapi cabaran yang mendatang. Bendera Malaysia c. Syarahan c. Memahami Falsafah Pendidikan Negara d. e. KETATANEGARAAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Mengenal tokoh ulama tempatan dan luar negara. 1.1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang cintakan negara. daya tahan. Nama dan Jawatan a. Baitulmal vii Mahkamah Syariah viii. Mengenali Institusi dan Peranannya i. Lagu-lagu Patriotik g. Rukun Negara f. Lagu Kebangsaan dan Negeri berkenaan d. Wawasan Perdana Menteri i. Menyediakan generasi pelajar yang mempunyai disiplin yang tinggi serta mempunyai daya juang. 1. Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotik yang cintakan bangsa dan negara. e. Majlis Fatwa Negara vi. Lambang Negara b. bermasyarakat dan bernegara. Sultan-sultan i. Mengenal tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan f. Syarahan b. Jemaah Kabinet i. Universiti Islam iv. OBJEKTIF a. Lambang dan Bendera Negeri e. Lagu-lagu Patriotik 22 . Persatuan Ulama‟ d. Lagu KRS h. Membina generasi pelajar yang mengetahui. mempunyai disiplin diri yang kental.

Majlis tidak rasmi/informal bersukan iii. Sajian secara tradisional iii. Syair iii. Adab bergaul i. Kebudayaan Islam i. Sajian secara barat v. Tatatertib sebagai tetamu i. Adab sebagai tetamu ii. Keluarga ii. Perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa makan di majlis jamuan. Pemilihan pakian i. Alatan peranggu meja ii. b. Nasyid ii. Hafalan doa-doa dalam kehidupan seharian h. Makan cara Barat iii. Bacaan Yasin c. Jiran tetangga iii. Sajian secara cina iv. Akhlak k. Ceramah Agama j. Susun atur peralatan rumah ii. Etika makan secara Islam c. Penjagaan keluarga a. Makan di kantin 23 . Adab menjadi tuan rumah iii. Memelihara kesihatan tubuh badan ii. Makan cara Buffet v. Kelas Fardhu Ain b. Adab makan di dalam pelbagai jenis jamuan i. Batas-batas pergaulan b. Keselamatan di rumah c. Sajak dan lain-lain i. a.2. Sajian secara ”buffet” c. Adab semasa menghadiri jamuan makan iv. garpu dan pisau selepas makan. Guru/rakan iv. Kursus Kefahaman Islam g. KEROHANIAN a. Cara meletakkan sudu. Kisah-kisah Sahabat Nabi SAW 3. Usrah e. Tanggungjawab terhadap diri dan keluarga i. Tamrin f. Etika berpakaian dalam Islam b. Peranggu Meja i. Marhaban dan Berzanji d. Etika di meja makan i. Cara memegang pisau dan garpu ii. Mengurus tempat kediaman i. Majlis rasmi v. Majlis rasmi/formal ii. PENGURUSAN DAN GAYA DIRI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Makan cara Melayu ii. Makan cara Koktel iv.

Buat baik dibalas baik b. Penghayatan Nilai-Nilai Murni Tahap 1 & 2 24 . Etika perniagaan yang baik e.4. Mengawal pemikiran.Berakit-rakit h. Biar lambat asalkan selamat j. Pengorbanan kaum ibu f. d. PENDIDIKAN MORAL – Ahli bukan beragama Islam TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Pentingnya keselamatan jalan raya i. Sesal kemudian tidak berguna c.Contohi Labah-labah i. Sahabat setia e. Kesetiaan kepada negara d. Budi Bahasa a. Kebebasan dalam sistem demokrasi h. Balasan jujur g. pertuturan dan perlakuan. Teguran membina f. Waspada sebelum kena c. Bukit sama didaki lurah sama dituruni. Fikir sebelum bertindak g. Kalau Cermat Tentu Selamat j. Sultan Alaudin Riayat Shah b.

belakang. berpotensi dan berketerampilan malah mampu menghindarkan diri dari gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya timur sebagai tatacara hidup.1 KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sihat dari segi fizikal. 1. KAWAD 2. Kawat Perhimpunan  Kanan lurus c.2 TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. mental. Kawad Am i. Hormat selaku terima sijil Ke Kiri Pusing  Langkah hadapan. Memberi perintah kawad i. Melakukan semua jenisKawad b.Mengurus Perhimpunan d. Melahirkan insan yang sihat fizikal dan mental. kanan  Hentak kaki b. mempunyai daya tahan.0 2. c. Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu menyelesaikannya secarabijaksana. Menaik dan menurunkan bendera a. Kawad berjalan  Mulakan kaki kanan  Tabik hormat c.Kawad Formasi 25 . Memupuk bakat serta menggalakkan potensi yang sedia dan mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. kiri.Perintah Kawad i.Asas Kawad a.2. Kawad membawa bendera d. b. Kumpulan masing Masuk barisan masing  Paraskan barisan b. Hormat Ke Kanan  Buka dan Tutup Hormat barisan e. Hormat Ke hadapan  Senang diri Hormat  Sedia d.Kawad perseorangan i.Sebagai Ketua c. Hormat Ke Kiri Hormat  Ke kanan dan f. OBJEKTIF a.

Simpulan geseran munther iii. Simpulan pengail ganda empat v.Juma 26 . Memasak i. Carabiner & Figura 8 iii. Memilih Tapak Khemah d. Simpulan kerusi vii. Keselamatan i. PERKHEMAHAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Jenis-jenis khemah p. Ikatan manharness vi. Gajet b. Tindih kasih iv.Simpulan tukang gantung xv. Peralatan tambahan i.Kraf perkhemahan lanjutan b. Harness ii. Dapur i.Weng segera xii. Cara penjagaan khemah a. Simpul belit vii. Konservasi j. Beg Galas i. Memotong kayu m. Kegiatan di kawasan perkhemahan k.Ikatan mata kail viii.Nasi.Simpulan pencuri ix. Lanjutan Tahap 1 & 2 c. IKATAN TALI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Praktikal memasak iii. Simpulan pengail v.2.Ketahanan /kekuatan setiap jenis tali iii. Simpulan bergelung jurai vi. Kaedah memikul beg galas c. Sanitasi e.Simpulan /sempurna (untai) iv.Simpulan dan ikatan asas i. Kraf perkhemahan i. Mengemaskan tali a. Simpulan darah bergelung (untai) ii.Ikatan seraya ix.Simpulan Bunga Keti xiii. Ikatan silang gunting xi. Jenis-jenis dapur a. Simpulan tok fakir x. Pertandingan memasak 3. Fungsi ii. Etika perkhemahan l. Perlindungan semulajadi e. ikan goreng. Punca air g. Jenis-jenis tali i. Kaedah mengisi ”Rucksack” o. Simpulan rama-rama v. Pully iv. Simpulan tarbuck (untai) iv. Simpulan bebat x. Definisi b. Kebersihan h. Simpulan prusik ii. Jenis-jenis unggun api d. Mendirikan khemah c.Ikatan balak viii. Ikatan serong x. Memasang api f. Simpulan buku sila ii. Simpulan bunga keti iii. Perhubungan f.Simpulan Turtle ix.Tatacara penjagaan tali c.Simpulan perompak viii. Simpulan lemak seela iii.Lain-lain masakan ringan v. sayur dan teh iv. Beg Galas n. Simpulan tarbuck xi.Tangga tali b. Ikatan ampaian xi. Simpulan/ikatan pendaki i.Simpulan lemak seela separuh vii. Ikatan manuk vi. Teknik memasak ii. Simpulan frost xii. Ikatan pengkalan a.Simpulan stopper dan angka 8 xiv. Simpulan/ Ikatan pemancing i.

Mencari harta karun c.Lain-lain masakan ringan iv.Membaiki kerosakan kecil a. Keno gentian kaca @ kanvas f.Menggunakan peta ii. Aktiviti Pandu Arah dan Orienteering 5. Mengenal struktur dan bahagian motosikal dan fungsinya ii. ii. Praktikal mencari bearing (arah mata angin) b.4. Membuat alat-alat ikhtiar hidup b. Basikal i. Membaiki kerosakan kecil 27 . Membuat rakit buluh dan pendayungnya ii. IKHTIAR HIDUP TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Pertandingan mencari bearing i. Ancaman Hidupan liar b. Pengenalan Kompas a.Mengenali jejak atau kesan binatang b. Latihan di kawasan sekolah c. Merintis hutan menggunakan kompas b.Cara-cara mengendalikan rakit iii. Mencari arah mata angin c. d.Mengenal struktur dan bahagian basikal dan fungsinya ii.Motosikal i. Mengenali pokok-pokok perubatan / tumbuhan/ buah-buahan yang boleh dimakan / diminum c. Membuat perangkap / jerat d. Sampan kayu@ sampan gentian kaca c.Kursus ikhtiar hidup di hutan i. Latihan berkayak i.Mengenal Arah Mata angin b. Menggunakan peta Membaca peta/ Orientasi peta d. Bahan-bahan apungandi air. Alat-alat ikhtiar hidup i. Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup e. Membuat perangkap / jerat II ii. KOMPAS TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Membina model apungan di air a.. Latihan membina rakit i.Pertandingan memasak g.Latihan menggendalikan sampan i. Menentukan arah kiblat d. Aktiviti Orienteering danPandu Arah a. Mengikut jejak atau tanda.

Keracunan i. Gigitan dan sengatan serangga i. Angin c. Menuruni lereng menggunakan tali. Kaedah-kaedah  Lisan  Bertulis  Isyarat  Tiupan Wisel a. Pernafasan dan Asfiksia i. TEKNIK PERJALANAN a. Kaedah Silvester 28 . Awan dan jenis-jenisnya b. betis dan jari kaki vi.a.Struktur daging & kulit iv. Urut jantung i.Kaedah Holger Nelson v. Cara membalut c. Definisi ii. Kaedah rawatan e. PERTOLONGAN CEMAS / BANTU MULA TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Pinggang dan peha v. Mendaki lereng curam c. ligamen dan otot i. Penggunaan tangan dan kaki semasa mendaki b. Suhu c. KOMUNIKASI a. a. Struktur sendi iii. Ramalan cuaca b. Pengelasan terbakar ii. Struktur tubuh badan dan fungsinya i. Prinsip dan amalan i. Punca dan rawatan a. Berpandukan muka jam c. Pengangkutan dan pengusungan i. Pasang surut 9. kala. Terminologi ii. Rawatan d. punca dan rawatan c. Melangkah d. Kecederaan terbakar i. Semboyan bunyi a. Kecederaan tulang belikat iii. Posisi tapak tangan b. Pengenalan Pemulihan dan penafasan i. Cuaca b. Formasi bergerak 6. Renjatan i. Sengatan tebuan iii. Cara membebat luka ii. Pembebatan dan pembalutan i. Panduan tindakan pada masa kecemasan b. Hujan d. Pendarahan i. Kaedah menyeberang sungai a. Penggunaan Walkie-Talkie 7. tengkuk d. Lutut. Latihan berkomunikasi b. Gigitan ular. Bernafas secara ritma c. IKLIM a. Kecederaan tulang. 8. sendi. Organisasi c. lipan dan lebah ii. Fungsi organ b. Peredaran darah ii.Kaedah mulut ke hidung iv. Prinsip dan asas pertolongan cemas ii. Kaedah mengangkat dan menyusun. Kaedah pemulihan ii. Tanda-tanda hujan a.Kaedah mulut ke mulut iii. Struktur badan ii. Isyarat antarabangsa d. Tulang belakang. Asfiksia. Kaedah rawatan f. Ombak a. Tanda dan rawatan b. Kaedah pemulihan pernafasan dan urut jantung c. Persiapan b. Lengan dan siku iv.

Latihan menggunakan peralatan dalam mempertahankan diri b. Punca kebakaran ii.a.Bakaran tayar 11. buih dan gas ii. Jenis-jenis seni mempertahankan diri b.Perubatan / Sains Sukan dalam seni mempertahankan diri 12.Ujian lanjutan a. Memadamkan kebakaran ii. Kaedah pengendalian 10. Jenis-jenis seni mempertahankan diri b. Pengenalan mengenai kebakaran i. Kaedah menyelamatkan a. Latihan melawan / diri daripada kawasan memadam kebakaran kebakaran i. serbuk. Alat-alat melawan kebakaran i. Cara-cara mengelakan kebakaran b. Perlindungan diri kebakaran dan ii. Teknik-teknik mempertahankan diri d. Kecergasan Diri / Riadah TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 Pengenalan jenis-jenis sukan Kemahiran sukan individu atau kumpulan Pengurusan riadah 29 . SENI MEMPERTAHANKAN DIRI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Asas mempertahankan diri c. Pemadam api jenis air. KURSUS ASAS KEBOMBAAN a. Kemahiran mempertahankan diri c.Kaedah menyelamatkan alat pemadam api diri b.Ujian asas seni mempertahankan diri a. Teknik-teknik mempertahankan diri d.Ujian Mempertahankan diri menggunakan peralatan c. Memadam i. Latihan mengawal / memadam kebakaran i.

Gasing c. Mengenal alat-alat muzik kaum di Malaysia d. 30 . Menceritakan ceritacerita lisan pelbagai kaum. Wayang kulit ii.Wau iii. Mengenali permainan tradisi ( contoh ) : i.14. Menyenaraikan pakaian tradisi pelbagai kaum c. Perayaan pelbagai kaum di Malaysia e. tradisional. Menyertai satu persembahan [ Seperti tahap satu ] a. KEBUDAYAAN a. a. alat muzik.Bagaimana memupuk perpaduan kaum di Malaysia b. Adat resam kaum di Malaysia c. Mengumpulkan 20 peribahasa. pantun atau gurindam iv. Adat kematian bagi kaum di Malaysia iii. rebana dan lain-lain iii. Drama / Pentomin/ Sketsa. Menyertai satu persembahan seperti i. Membuat kajian dan menulis laporan mengenai perkahwinan kaum di Malaysia i. Menghafaz 10 perkataan mudah bahasa Cina dan Tamil dan selain bahasa Ibunda d. Mengenal asal-usul kaum di Malaysia b. Adat istiadat ii. kompang. Permainan. Bersyair. simpulan bahasa atau perumpamaan salah satu kaum di Malaysia b. Nasyid ii.

Gotong royong membersihkan i. OBJEKTIF 1.1 KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAS MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti. tolong-menolong dan berlumba-lumba membuat / melakukan amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama.Surau atau masjid iii.Pondok atau pusat pengajian dan lainlain a.Masalah keruntuhan moral belia setempat iii. Rumah kebajikan anak yatim dan orang tua ii. d. Wakil rakyat ii. Temuramah dengan i.Lain-lain b.3.Ulama tempatan v. KHIDMAT MASYARAKAT a.Masalah penduduk e. pengerusi JKK c. Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat serta aktif dalam aktiviti kemasyarakatan 2.Pegawai daerah iii. Temuramah dengan i. Gotong royong [ Seperti tahap 1 ] b. Menubuhkan kumpulan [ Seperti tahap 1 ] d. lawatan dan ziarah. Kawasan sekolah ii. kekeluargaan dan mengeratkan hubungan kemasyarakatan antara lapisan masyarakat. 3. Asal usul sesebuah kampung ii.Tokoh korporat iv. Melahirkan insan yang perihatin terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat serta mengamalkan budaya simpati dan empati dalam kehidupan seharian.Perkampungan orang asli iv. Penduduk tertua ii. Lawatan dan ziarah [ Seperti tahap 1 ] c.Tanah perkuburan iv. Membuat kajian mengenai i.Hospital iii. Kegiatan ekonomi dan sosial penduduk setempat ii. Melakar pelan tempat tinggal. ketua kampung.Tokoh-tokoh tempatan a. Lawatan dan ziarah ke i. menubuhkan kumpulan [ seperti tahap 1&2] b.0 iii. Membuat kajian mengenai i. 3. Gotong-royong. Menulis tempat bersejarah 31 .Penghulu.2 1. Mengukuhkan ikatan persaudaraan. imam.Ketua balai polis f. kaum dan etnik.Salasilah keluarga iii.

Bagaimana pokok memberi makanan kepada serangga dan invertebrata iii. Mengenal pasti dan menamakan jenis rumput a.Membersihkan sungaisungai di kawasan rekreasi e. Kajian mengenai hakisan i.Mengenalkan haiwan liar dalam hutan Malaysia d. 3.Fungsi bahagian serangga dan invertebrata c. Hidupan air di kolam atau sungai ii.0 4.Mengenal cara kawalan d.Mengumpul bulu dan sarang burung yang tidak digunakan iv.Mengukur lilitan batang dan ketinggian iii. Melukis serta menyatakan fungsi bahagian pokok iv.4. Demontrasi proses pertanian f. Memelihara dan menjaga kawasan rekreasi sekolah f. Memahami cara mengurus bahan buangan seperti sisa kimia 32 . Fungsi serangga dan invertebrata dalam proses pereputan ii.Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok buah-buahan e. Membina insan yang bertanggungjawab dengan memberi sumbangan ke arah memelihara alam sekitar sebagai khazanah tuhan kepada manusia. Memerhati kehidupan haiwan contoh burung : i.Merekodkan serangga dan invertebrata yang bersembunyi pada sebatang pokok v.Mengenal dan mengelaskan jenis-jenis hutan c. Mendapatkan pola/ corak daripada batang dan rangka daun. Deklamasi sajak mengenai alam sekitar a.Mengenal pasti makanan dan tumbuhan yang digemari burung. Kajian air i.Merekod nama burung yang dapat dilihat di kawasan sekolah dan tempat tinggal iii.Mengawit dan menamakan 15 jenis tumbuhan herba iv. Mengawit tumbuhtumbuhan i. Mengenal dan mengkaji sebatang pokok. Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan menghayati alam sekitar.Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok renek iii.Melukis dan menamakan bahagian serangga dan invertebrata iv. i.1 4. Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok bunga ii. Mengenal nama burung ii.Kualiti air b. 1. b. 2.2 ALAM SEKITAR MATLAMAT OBJEKTIF 1. Mengkaji tanah-tanih dan batu batan i. Memupuk sikap prihatin terhadap sumbangan dan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan manusia serta memahami rantaian hidup antara alam sekitar dengan manusia sejagat.Melabelkan nama dan nama saintifik tumbuhan di persekitaran sekolah b. ii. Mengenalpasti jenis tanah tanih dan batu batan c. Kajian serangga dan invertebrata i. Jenis-jenis hakisan ii. ALAM SEKITAR TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.

Palma iii.g. Membuat ketuhar tenaga solar g. Buluh ii. Deklamasi sajak alam sekitar 33 . Rotan iv. Membina taman mini di kawasan sekolah d.Mengenal pasti jenis-jenis tumbuhan berikut i. Memahami mengenai proses pemeliharaan dan pemuliharaan hutan h. Tumbuhan perubatan vi. Paku Pakis v. Karangan alam sekitar h.Tumbuhan komersil e. Aktiviti kitaran semula kertas surat khabar lama f.

Cetak baju . enjin dan sebagainya b.Cetak baju-T e. Merekacipta logo yang bertemakan KRS d. Membina kemahiran reka cipta di kalangan generasi pelajar dengan menggunakan bahan-bahan terbuang seperti kayu.Kayu – pengepit baju d. Membuat kraftangan drpd kayu. OBJEKTIF 1.1 KEUSAHAWANAN MATLAMAT Memupuk minat di kalangan generasi pelajar agar dapat mengembangkan kreativiti masing-masing dan sikap berjimat cermat serta membenci amalan membazir. Dye biasa @ Embos ii. Berkhidmat di koperasi sekolah a. Memahami kaedah asas penulisan buku akaun 34 . 5. REKA CIPTA TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Melahirkan generasi muda yang berwawasan sehingga dapat menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu cara hidup.0 5. hiasan. disamping membina asas kemahiran pemasaran perniagaan sehingga menjadikan keusahawanan sebagai budaya hidup. Merekacipta satu projek kerja kayu untuk kegunaan taman atau bilik KRS c. logam dan jerami c.Bahagian pokok kelapa iii. 2. 3. Merekacipta kraf tangan i.5. pemasaran dan perakaunan agar dapat memasarkan reka cipta yang dihasilkan. Membina kemahiran asas dalam bidang perniagaan.2 1. Memasarkan bahanbahan jualan untuk tabung kadet e. tulisan khat dan lain-lain. Merekacipta bahan-bahan buangan c. Melaksanakan satu projek yang boleh di pasarkan di sekolah untuk tabung KRS d. Merekacipta satu projek elektronik a. Bengkel perkakas mudah berdasarkan aktiviti b. Kulit siput ii. logam dan jerami sehingga dapat menghasilkan bahan kraftangan. Merekacipta bahanbahan terbuang b.Silk Screen i. Membaik pulih perkakas mudah seperti perkakas elektrik.

Benang terputus-putus iii. Mengenal bahan-bahan mentah ii.Kelim berkedut c.Jenis-jenis tepung iii. Bahan-bahan asas makanan i. Penyediaan beter ii. Tiang gelendung benang ii.Buah-buahan c. Prinsip-prinsip memasak i. Alas meja ii.Pemusing gelendong b. Rempah ratus ii.Agar-agar iii.Jahitan silang padu iii. kastard dan kuih acuan ii.Gigi penolak iv.Alatan menjahit iv. Jahitan asas i. MASAKAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Keperluan nasi dan lauk pauk d. Masakan waktu darurat i. Cara menggunakan dan menjaga mesin c. Ising ii. Jahitan i.Alatan menggunting iii. Jahitan melompat-lompat ii. Perkhemahan 35 .Keselamatan iv. Asas bahagian mesin jahit i.Kegunaan.Cara memilih barangbarang keperluan b. Sulaman i.Jahitan bulu ayam iv. Kek i. Tanggungjawab pengguna ii.Jahitan menyambung iii. Hiasan hidangan i. Jahitan silang pangkah ii.Cara menjahit 3. Jahitan i.Mengenal bahan-bahan kering a.Penyediaan diet seimbang c. Cara menggunting ii. Penyediaan pastri ii. Pengurusan di dapur i. JAHITAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Nutrien asas ii.2. Kepenggunaan i.Variasi kuih b. Jahitan sementara ii.Jahitan pengemas b. Puding.Pastri i. Makanan dan pemakanan i.Cara menjahit d. Sebab-sebab kek bantat d.Jenis-jenis perasa d. Beg pensil ii. kedudukan dan penjagaan iii.Menggoreng iii.Variasi Pastri b. Merebus ii.Sanifasi semasa penyediaan makanan a.Jahitan batang vi. Pencuci mulut / desert i.Jahitan mata lalat a. Pengenalan mengenai jahitan i.Jahitan suji bilang v. Alatan mengukur dan menanda ii.Alatan menekan a.Membakar iv. Etika di pasar i.Akibat kekurangan dan kelebihan iii. Jahitan tudung i.Sapu tangan b.Susun atur hidangan c.Jenis-jenis beras iv.Kuih-kuih tempatan i. Mengenalpasti jahitan mesin tidak kemas i.Skru penekan benang iii. Bahan-bahan asas ii.Mengukus e.

Pengenalan dan penggunaan kraftangan i. Hiasan ii. Cara penyediaan ii. Peralatan dan cara menggunakannya ii. Gubahan hidup kering i. Kait mengait i. KRAFTANGAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Aplikasi lipatan c.Aplikasi gubahan a.Kedudukan gubahan iii.Hiasan dari bahan semulajadi dan kitar semula i. Suji bilang / Cross-stich i.4. Cara penjagaannya b. Cara membuatnya b. Teknik origami ii. Teknik lipatan ii.Aplikasi 36 .Aplikasi hasil kaitmengait b. Origami i. Pembungkusan i.Penghargaan a. Lipatan kain i.Jenis dan kesesuaian lipatan iii. Teknik pembungkusan c.

KURIKULUM TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA ( TUNAS KRS) 37 .

1 TERAS 1.1 Pendidikan Kerohanian/Moral • • • • • memahami dan mengenal Tuhan amalan mulia yang perlu –menghormati ibubapa/guru/pemimpin tanggungjawab sebagai pelajar/warganegara/anggota masyarakat.3 Latihan Fizikal • • • • Senaman Latihan kecergasan Latihan asas kawad kaki Latihan merentas halangan 38 . Memahami dan Menghayati Rukun Negara.1. menyanyi lagu „Negaraku‟ dengan penuh semangat. mengenal adat istiadat bangsa/kaum di Malaysia.1. Mengenal tokoh-tokoh pejuang Kemerdekaan Negara dan tokoh-tokoh negara. mengenal/mengamalkan nilai-nilai murni/amalan-amalan mulia termasuk konsep kebersihan/kesihatan dalam kehidupan seharian. Konsep kekeluargaan Kebudayaan Melayu serta kebudayaan lain-lain kaum.1. 1.2 Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma • • • • • • Mengenal bendera negara Malaysia termasuk makna yang terdapat pada bendera tersebut. serta lagu-lagu patriotik yang lain. 1.1.

Latihan membuat persembahan ( kebudayaan/lain-lain) secara berkumpulan. abseiling ii. orienteering.1 Aktiviti di darat • • • penggunaan kompas aktiviti pandu arah ikhtiar hidup 1. tatatertib Pasukan Pakaian Seragam. latihan kecemasan semasa kebakaran.2. ( latihan kebombaan ) latihan membuat ikatan dan simpulan yang mudah.UMUM/ ( ELEKTIF ) 1. Latihan sumbangsaran. Membaca dan menafsir peta. Latihan membuat perancangan dan keputusan mengamalkan sikap terbuka berfikiran positif dalam aktiviti percambahan fikiran dan berjaya mengatasi masalah. latihan asas Bantu Mula.2.2 Aktiviti Mental • • • • • Latihan kumpulan dinamik.3 Aktiviti Ketahanan Diri • • • • • • latihan kawat kaki untuk pertandingan/persembahan/upacara-upacara rasmi. Latihan mencipta logo dan slogan.2. Rekreasi tali : i. Aktiviti Pendidikan Luar 1.2. flying-fox. menggunakan tali ( ikat dan simpulan) kembara 39 .4 • • • • • perkhemahan. 1.

mengitar semula. mengenal binatang menyedari kepentingan flora dan fauna.7 Aktiviti di Air • • • Keyakinan di air ( “water confidence”) Latihan keselamatan semasa berada di air Latihan asas berenang 1. latihan memasak.8 Aktiviti khidmat kepada sekolah.2. gotong-royong. memakmurkan kemudahan sekolah.1. • • • • • khidmat guna tenaga.2.6 Aktiviti Kemahiran Hidup ( Keusahawanan ) • • • • • • merekacipta daripada bahan-bahan terbuang. latihan asas jahitan.5 Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar • • • • • mengenal tumbuh-tumbuhan.2.2. 1. Keceriaan / Keselamatan / Kebersihan Sekolah 40 . ( 1. membaikpulih perabot. penjagaan pokok-pokok) cara mengatasi masalah kepupusan tumbuhan dan haiwan menjaga kebersihan alam sekitar. membuat kraftangan/gejet. persembahan kebudayaan .

. Tamadun Islam Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama/Moral 41 . v. viii.Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotisme. Budi Bahasa Hormat menghormati Bersyukur dan kerjasama. menghayati. Adat-resam masyarakat Malaysia Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama/Moral TAHUN 6 Kalau cermat tentu selamat. Teguran membina.Membina generasi pelajar yang mengetahui. Berakit-rakit ke iii. DISIPLIN DAN KEROHANIAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang cintakan negara. labah vi. x. hulu. Buat baik dibalas baik. xi. berpegang teguh kepada ajaran agama serta berbakti kepada masyarakat. iii. Belas Kasihan. vii. i.Menyediakan generasi pelajar berdisiplin dalam menghadapi cabaran yang mendatang.A. 1. Waspada sebelum kena. xii. memahami. bermasyarakat harmonis dan bernegara. ix. iv. Sahabat Setia Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama / Moral vi. iv. . mengamalkan akhlak mulia serta menyumbang ke arah hidup berkeluarga yang bahagia. Objektif . KEROHANIAN/PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 TAHUN 5 i. Balasan Jujur. ii. ii. mempunyai disiplin diri yang kental. Kesetiaan kepada Negara. Contohilah labahv.

Memelihara kesihatan tempat kediaman. KETATANEGARAAN i.Adab bergaul : tubuh badan.batas pergaulan. tidur.2. vi.Tanggungjawab terhadap i. . iii. Lagu-lagu Patriotik Pemimpin Negeri/Negara 3.Tanggungjawab i.Tanggungjawab terhadap diri terhadap masyarakat. Pengenalan Logo KRS Bendera KRS Lagu KRS Lagu TKRS v. ii. . vii. . Guru / rakan Majlis rasmi Batas. Jiran tetangga . ix. PENGURUSAN DAN GAYA DIRI i.kekemasan bilik Keluarga . iv.Keselamatan diri.Pengurusan diri. Rukun Negara Pemimpin sekolah/ tempatan viii. 42 . Lambang dan Bendera NegeriNegeri.

Ke kanan/ke kiri pusing .Hentak kaki .Senang diri . Ke kiri / ke kanan hormat ke hadapan hormat selaku terima sijil/hadiah Asas Kawad Statik. TAHUN 6 ii. Hormat. i.Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu menyelesaikannya secara bijaksana.Tukar langkah semasa berjalan . KAWAT TAHUN 4 i. KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang sihat fizikal.Masuk baris .Kanan lurus . TAHUN 5 Asas Kawad Statik a.Buka / Tutup barisan . berpotensi dan berketrampilan serta mampu menghindarkan diri daripada gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya ilmu sebagai tatacara hidup. Asas Kawad Statik iii. Kawad Dinamik iv.Berpusing ke belakang semasa berjalan i.Keluar baris - 2. Istiadat menaik / menurunkan bendera. berdaya tahan. 1.Tatacara Hormat . .Mula langkah kaki kanan .Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.B.Paraskan skuad . Kawat Dinamik. PERKHEMAHAN 43 .Skuad sedia . . mental.Menghadap ke belakang / hadapan . .Melahirkan insan yang sihat fizikal dan mental . Objektif .

Simpulan Tindih Kasih .Ikatan Balak . Teori khemah sementara. Mengenali tanda-tanda isyarat. IKHTIAR HIDUP TAHUN 4 i. Punca air i. Rekreasi Tali 5. ii.TAHUN 4 i.Ikatan Serong . Memilih tapak perkheiv. Pemuliharaan perkhemahan mahan. v. konservasi khemah ii. iii. KOMUNIKASI TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 44 . -Kraf perkhemahan.kraf perkhemahan. Simpulan dan Asas Ikatan . IKATAN TALI TAHUN 4 i. Kegiatan di kawasan iii.Simpulan Buku Sila . TAHUN 5 TAHUN 6 Pengenalan jenis i. iii. Latihan amali. Asas Gajet iii. Menyalakan api Menyediakan menu dan makanan TAHUN 5 i. Mendirikan khemah iii.Simpulan Manuk .Ikatan Seraya ii. TAHUN 6 i. v. Simpulan dan Ikatan . Asas Gajet iv. Perlindungan semulajadi . Simpulan dan ikatan . Komunikasi 3.Mengemaskan tali ii. .Teori memasak secara survival. Menyediakan sarapan diri dan kumpulan. Keselamatan ii.Simpul Belit . .Simpulan Pengail 4. ii. Rekreasi Tali TAHUN 6 i.Simpulan Bunga Keti . (Perkhemahan) TAHUN 5 i. Kebersihan (pemuliharaan) ii.Ikatan Silang Gunting .

Lisan ii. Tanda Isyarat ii. Anduh iii. ASAS KEBOMBAAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 45 . Cuaca Suhu Hujan Tanda-tanda hujan Kaedah-kaedah . mencuci luka balutan luka pengenalan anduh TAHUN 5 i. 8.Kaedah-kaedah . ii. ii. Merawat luka-luka kecil ii. Membantu rakan .anduh. i. iii. Angin. Latihan Amali. Teori teknik usungan ii. Pengenalan Peti Bantu Mula Rawatan Kecil . Latihan Amali. ii. 7. Bertulis 6. . iv. IKLIM TAHUN 4 i. i. TAHUN 6 i. BANTU MULA TAHUN 4 i.rawatan kecil . Wisel Latihan Amali TAHUN 5 TAHUN 6 i. Awan dan jenis-jenisnya i.

Kembara TAHUN 6 i. pentomen.sketsa dan lain-lain. Memahami agama dan kepercayaan pelbagai kaum di Malaysia. OBJEKTIF .Sukan & permainan ii.Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat .syair dan lain-lain TAHUN 5 i.Cara-cara mengelak kebakaran api ii. ii.Mengenali pantang larang pelbagai kaum ii.Melahirkan insan yang prihatin terhadap tugas dan tangggungjawab sebagai anggota 46 . Mencari arah vi.Hari Perayaan kaum iv.i. Latihan kebakaran di persekitaran sekolah 9.Permainan tradisional iv.Orienteering iii. Mengenali budaya pelbagai kaum di Malaysia. Persembahan Kebudayaan -nasyid. Pergaulan ii. Permainan Kim ii. Cara menyelamat diri. Pengenalan kompas iv.Cara menggunakan alat pemadam api. Punca-punca kebakaran Pengenalan alat pemadam ii. C.Sukaneka iii.koir. kekeluargaan dan mengeratkan hubungan kemasyarakatan .pantun . iii.Keyakinan di air TAHUN 5 i.Mengenal alat-alat muzik tradisional. Asas dan peraturan dalam permainan bola sepak/bola jaring ii.Asas persilatan vii. dikir barat. „ Blind Trail „ v. KEBUDAYAAN TAHUN 4 i. KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAS MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti. i.Mengukuhkan ikatan persaudaraan.Asas persilatan v. ii.lakonan. TAHUN 6 i.Persembahan -Nasyid. Hari Kebesaran Kaum(agama) iii. Keyakinan di air 10. REKREASI TAHUN 4 i. Sukaneka iii.Pengenalan asas i.tolong menolong dan berlumbalumba melakukan amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama kaum dan etnik. Adat Istiadat iii.

gotong royong . tanah perkuburan dan lainlain. Tahun 6 i.Gotong-royong membersihkan .lawatan dan ziarah ( jiran / masyarakat setempat / rumah anak yatim / hospital / dan lain-lain ) 47 . balairaya. Projek khidmat bakti . Gotong-royong membersihkan kawasan sekolah Tahun 5 i.masyarakat serta mengamalkan budaya simpati dan empati dalam kehidupan harian Tahun 4 i.tempat ibadat.

D. ALAM SEKITAR MATLAMAT Membina dan melahirkan generasi pelajar yang mencintai dan menghargai alam sekitar. OBJEKTIF - Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan menghayati alam sekitar - Memupuk sikap prihatin insan terhadap sumbangan dan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan. - Memahami rantaian hidup antara alam sekitar dengan manusia sejagat. - Bertanggungjawab dalam pemuliharaan alam sekitar. Tahun 4 i. Mengenal tumbuhan Tahun 5 ii. Memerhati dan merekod serangga ii. Memelihara dan memulihara sungai Tahun 6 i. ii. kitar semula ekosistem

48

E. KEUSAHAWANAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang berpotensi menyesuaikan diri dalam pelbagai bidang keusahawanan OBJEKTIF - Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada di kalangan pelajar serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. - Melahirkan insan yang kreatif dan inovatif. JAHITAN Tahun 4 i. Pengenalan alat jahitan ii. Pengenalan asas jahitan MASAKAN i. Pengenalan peralatan dapur kegunaan & penjagaan keselamatan Tahun 5 iii. Jahitan silang pangkah. iv. Jahitan cantuman Tahun 6 v. Asas-asas sulaman

i. Pengenalan bahan - rempah ratus - jenis tepung - jenis beras - jenis perasa ii. Memasak air iii. Merebus iv. Menggoreng v. Membakar i. ii. Hiasan dari bahan terbuang dan bahan semulajadi. Cara penjagaan

i. Latihan Amali

KRAFTANGAN i. Pengenalan & kegunaan kraftangan - hiasan - cenderahati - bahan semulajadi

iii. iv. v.

Gubahan bunga Membuat senduk Bahan semulajadi – anyaman.

49

KURIKULUM ``TRAINING OF TRAINERS” [ TOT ]

50

Alam sekitar v. Ketahanan dan kebudayaan iii.1. Khidmat masyarakat [ Khidmas ] Pengukuran dan penilaian. 51 . 6. 2. Keusahawanan iv. 4. Kandungan perlembagaan KRS Falsafah aktiviti bersepadu KRS Kemahiran penyampaian Perancangan program latihan Penyelesaian masalah Aktiviti – aktiviti kemahiran KRS i.0 KURSUS PENDEDAHAN JAWATAN LEFTENAN MUDA KRS [ KURSUS TAHAP 1 ] 1. 3. 5. 7. Disiplin dan kerohanian ii.

Ketahanan dan kebudayaan Ujian bertulis iii. Pengujian dan Penilaian Ujian bertulis 52 . Khidmas Projek sehari bersama masyarakat 3.2.0 KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN [ KURSUS TAHAP II ] 1. Keusahawanan Merekacipta Kertas perancangan aktiviti kewangan Pemasaran iv. 2. Memahami falsafah aktiviti bersepadu KRS Aktiviti kemahiran KRS Ujian Pre Test [ Bertulis dan praktikal ] i. Alam sekitar Kitaran kertas Oven v. Disiplin dan kerohanian Penghayatan semasa kursus Ketepatan masa Kepimpinan ii. Memahami kandungan perlembagaan i.

1 3.2 3.4 3.3.2 3.4.3.3 53 .4.3.3 3.1.1 3.2.1.3 Kandungan Perlembagaan KRS/TKRS Melahirkan pegawai yang mampu mempraktikkan semua isi kandungan Kurikulum KRS/TKRS Memupuk pegawai yang mampu bertanggungjawab penuh dengan perlembagaan KRS/TKRS Membina pegawai KRS /TKRSyang sentiasa mengamalkan dan menjunjung tinggi perlembagaan KRS/TKRS Falsafah Aktiviti Bersepadu KRS/TKRS Menerapkan falsafah aktiviti bersepadu KRS dalam kehidupan pegawai KRS/TKRS Mewujudkan semangat bekerjasama dalam kumpulan Melahirkan pegawai KRS/TKRS yang kreatif dan berwawasan tinggi Kemahiran Penyampaian Melahirkan pegawai yang bertrampilan dalam semua situasi Memupuk semangat dan kecekalan dalam usaha membentuk serta membina insan Membina generasi yang mahir dan cekal hati dalam penyampaian maklumat Penyelesaian Masalah Melahirkan pemimpin yang berwawasan dan tabah menghadapi cabaran hidup Memberi kesedaran peningkatan permasalahan disiplin pelajar menyelesaikan dengan cara teratur dan berkesan.2 3.2.1 3.4.2.0 SUKATAN KURSUS TOT / PEGAWAI 3. Menggalakkan pegawai sentiasa peka kepada penyelesaian masalah secara pro aktif 3.1 3.1.3 3.3 3.2 3.1 3.2 3.3.

1 3.3 54 .2 3.5.1 3.5.5.6.2 3.5 3.3. 3.6 3.6.3 Aktiviti KRS/TKRS Memantapkan kefahaman tentang peranan pemimpin dalam KRS/TKRS Merealisasikan konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejajar dengan Wawasan 2020 Menggalakkan masyarakat turut serta menyumbangkan idea dan tenaga untuk kemajuan KRS/TKRS Penilaian dan Pengukuran Melahirkan pegawai yang bertanggungjawab kepada amanah yang diberi sepanjang kursus dijalankan Menilai secara terperinci kejayaan isi kandungan kursus TOT Memupuk semangat sentiasa ingin maju dalam semua bidang yang diceburi.6.

Alam sekitar e. 2. Ketahanan dan kebudayaan c. Memahami kandungan perlembagaan KRS/TKRS Memahami falsafah aktiviti bersepadu KRS/TKRS Kemahiran penyampaian Perancangan program latihan Penyelesaian masalah Aktiviti kemahiran KRS/TKRS a. 6. 4. 55 . KURSUS LAIN–LAIN PANGKAT [PEMIMPIN PELAJAR] 1. Keusahawanan d. Khidmat masyarakat [ Khidmas ] Pengukuran dan penilaian 7.4.0. Disiplin dan kerohanian b. 5. 3.

KADET REMAJA SEKOLAH DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH STRUKTUR DAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT 56 .

1.1 KOMPENI ( KRS ) Satu kompeni terdiri daripada gabungan 4 platun diketuai oleh Ketua Kompeni berpangkat Mejar / Kapten dibantu oleh Penolong Ketua Kompeni. Ejutan. Staf Sarjan dan 4 orang Ketua Platun Carta Organisasi Ketua Kompeni Penolong Ketua Kompeni Ejutan Pegawai Waran Platun A Platun B Platun C Platun D 57 . Pegawai Waran.0 KEKUATAN DAN KEANGGOTAAN KADET REMAJA SEKOLAH 1.

1. 3 koperal dan 3 lans koperal serta 30 anggota kadet Carta Organisasi Platun Pegawai Platun Staf Sarjan Sarjan Platun Seksyen 1 1. Carta Organisasi Platun Ketua Seksyen Penolong Ketua Seksyen 10 Anggota Kadet 58 . 1 lans koperal dan 10 anggota kadet.3 SEKSYEN ( KRS ) Seksyen 2 Seksyen 3 Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota yang diketuai oleh 1 koperal. 1 sarjan.2 PLATUN ( KRS ) Setiap platun dianggotai seramai 38 orang anggota yang diketuai oleh 1 pegawai.

Ejutan.0 KEKUATAN DAN KEANGGOTAAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH 2.2.1 KOMPENI ( TKRS ) Satu kompeni terdiri daripada gabungan 4 platun diketuai oleh Ketua Kompeni berpangkat Mejar / Kapten dibantu oleh Penolong Ketua Kompeni. SarjanTKRS dan 4 orang Ketua Platun Carta Organisasi Ketua Kompeni Penolong Ketua Kompeni Ejutan Sarjan TKRS Platun A Platun B Platun C Platun D 59 .

5SEKSYEN ( TKRS ) Seksyen 2 Seksyen 3 Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota yang diketuai oleh 1 koperal TKRS. 1 sarjan TKRS.2.4 PLATUN ( TKRS ) Setiap platun dianggotai seramai 38 orang anggota yang diketuai oleh 1 pegawai. 3 koperal TKRS dan 3 lans koperal TKRS serta 30 anggota kadet Carta Organisasi Platun Pegawai Platun Sarjan Platun Seksyen 1 2. Carta Organisasi Platun Ketua Seksyen Penolong Ketua Seksyen 10 Anggota Kadet 60 . 1 lans koperal TKRS dan 10 anggota kadet.

: Timbalan Komandan KRS / TKRS. Lantikan secara automatik sebagai Pegawai Pengurusan dengan nama panggilan Komandan KRS / TKRS Sekolah. : Kenaikan Pangkat Kapten KRS Telah mengikuti kursus pengurusan peringkat negeri/ kebangsaan dan telah mengendalikan beberapa program/aktiviti peringkat negeri/kebangsaan. : Kenaikan pangkat Leftenan KRS Telah mengikuti Kursus Pegawai KRS Tahap 2 dan lulus. Lantikan secara automatik sebagai Pegawai Pengurusan dengan panggilan Timbalan Komandan KRS / TKRS Sekolah. SISTEM PANGKAT KADET REMAJA SEKOLAH / TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH : Komandan KRS / TKRS : Timbalan Komandan KRS / TKRS : Pegawai Platun : Pegawai Waran KRS / Sarjan TKRS : Sarjan KRS / Koperal TKRS : Koperal KRS / TKRS : Koperal KRS / TKRS : Koperal dan Lans Koperal KRS / TKRS : Semua anggota KRS / TKRS yang berdaftar di sekolah Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa Ahli-ahli Catatan: Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin :Komandan KRS / TKRS. 61 . : Pegawai Platun. Wajib menghadiri Kursus Pegawai KRS Tahap 1 dengan lulus dan ditauliahkan sebagai pegawai dengan pangkat Leftenan Muda KRS. : Kenaikan Pangkat Mejar KRS Telah mengikuti kursus pengurusan peringkat kebangsaan dan telah mengendalikan beberapa program/aktiviti peringkat negeri/kebangsaan.3. Telah menjadi jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun Merupakan salah seorang Pegawai Tadbir Negeri atau Ketua Jurulatih Negeri atau Pegawai Istiadat Negeri atau Pegawai Teknikal Negeri atau Pegawai Hal Ehwal Wanita Negeri. Telah menjadi jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun.

JADUAL KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR KADET REMAJA SEKOLAH MASA HARI PERTAMA O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O 11OO 11.13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT SUAIKENAL 163O 203O DIRI KHEMAH 203O-223O PENGHAYATAN ROHANI KEMAHIRAN S KEDUA O L A KETIGA T / K KEEMPAT U L I KELIMA A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D S A R A P A N P A G I PENILAIAN PERLEMBAGAAN KRS KEMAHIRAN TALI KEMAHIRAN BERFIKIR R E H A T PENGHAYATAN KURIKULUM KRS ABSEILING KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT & MAKAN TENGAH HARI KEMAHIRAN KEJURULATIHAN MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT MINUM PETANG MAKAN MALAM KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI KHIDMAS PENILAIAN PENUTUP BERSURAI 62 .OO .

OO .13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT SUAIKENAL 163O 203O DIRI KHEMAH 203O-223O PENGHAYATAN ROHANI KEMAHIRAN KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI KEDUA S O L A T / K U L I A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D S A R A P A N P A G I PENILAIAN PERLEMBAGAAN KRS KEMAHIRAN TALI KEMAHIRAN BERFIKIR R E H A T PENGHAYATAN KURIKULUM KRS ABSEILING KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN KEJURULATIHAN SOLAT & MAKAN TENGAH HARI MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT MINUM PETANG MAKAN MALAM KETIGA KEEMPAT KHIDMAS KELIMA PENILAIAN PENUTUP BERSURAI 63 .JADUAL KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN KADET REMAJA SEKOLAH TAHAP 2 MASA HARI PERTAMA O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O 11OO 11.

JADUAL KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN MUDA KADET REMAJA SEKOLAH TAHAP 1 MASA HARI 1 2 S O 3 L A 4 T / 5 K U 6 L I 7 A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D P A G I S A R A P A N PERLEMBAGAAN KRS BANTU MULA KAYAK KEMAHIRAN BERFIKIR ALAM SEKITAR ABSEILING PANDU ARAH/ ORIENTEERING KAWAT TERIMA SIJIL R E H A T BANTU MULA KHIDMAS KEMAHIRAN TALI KAYAK KEMAHIRAN BERFIKIR PENGURUSAN LATIHAN ABSEILING PANDU ARAH/ ORIENTEERING PENUTUP BERSURAI SOLAT & MAKAN TENGAH HARI O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O11OO 11.13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT/SUAIKENAL MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN KEJURULATIHAN MERENTAS HALANGAN KEUSAHAWANAN BANTU MULA KAWAT TONGKAT MAKAN MALAM MINUM PETANG SOLAT 163O 203O DIRI KHEMAH FALSAFAH AKT.OO . BERSEPADU KRS KEMAHIRAN KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI PENGHAYATAN ROHANI PENGHAYATAN ROHANI IKHTIAR HIDUP 203O-223O 64 .

PANDUAN KAWAD ( KRS DAN TKRS ) 65 .

Apabila hendak mengajar kawat. Ini akan menampakkan kekemasan dan disiplin yang tinggi. Apabila hendak menunjukkan pergerakan-pergerakan tongkat. 66 . Kadet Remaja Sekolah yang mempunyai disiplin diri yang kental. Pergerakan badan. berpegang teguh kepada ajaran agama dan sanggup mempertahankan agama bangsa dan negara dapat dicapai. jurulatih hendaklah berdiri dengan cara yang betul. Demonstrasi atau cara melakukan sesuatu pergerakan itu mestilah kemas dan mantap. Selain daripada itu matlamat untuk melahirkan pegawai/kadet. hendaklah melakukan mengikut tatacara kawad. Apabila hendak melakukan sesuatu pergerakan kawad jurulatih. BAHAGIAN I PENDIRIAN SEORANG JURULATIH Sikap dan pendirian yang tetap dan betul adalah sangat penting bagi seseorang jurulatih kerana ia akan dicontohi dan diteladani.BAB SATU PANDUAN UNTUK JURULATIH Buku kawad ini bertujuan untuk memberi panduan kepada jurulatih supaya dapat mengajar pegawai/kadet tatacara kawad dengan betul dan dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen dan bertanggungjawab. maka pertunjukan itu hendaklah dilakukan dengan tongkat sahaja. kepala dan tangan hendaklah pada kadar yang minimum ketika memberi hukuman.

....BAHAGIAN II KAEDAH MENGUASAI KEMAHIRAN KAWAD TERBAIK Bagi menguasai kemahiran berkawad yang baik. ”satu” ( perbuatan ) skuad . Sesuatu arahan hendaklah sesuai dengan tahap kadet serta peringkat ilmu yang telah diterima....... seseorang jurulatih perlu ada dua perkara penting.. Mempelajari kawad bukan satu perkara yang mudah............. dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus............kanan pusing.. Peranan jurulatih adalah melatih skuadnya sebaik yang boleh dan mengajar mereka supaya berkelakuan baik dan berdisiplin tinggi seperti jurulatih itu sendiri......... sebagai contoh ” Bergerak ke kanan... contoh Jurulatih : ” Bergerak ke kanan dengan nombor. angkat kaki kiri 45* dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia. Penerangan: Apabila mendapat hukuman ke kanan pusing satu.... Jurulatih tidak boleh memberi hukuman kawad yang belum diajar... hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kanan...... Jurulatih hendaklah memberi pujian pada tempat yang sepatutnya. pertama mempunyai prasangka yang baik dan yang kedua kebijaksanaan.. Oleh hal yang demikian seseorang jurulatih hendaklah bijak dan pandai mengarah skuad itu supaya melaksanakan latihan kawad dengan kemas dan sempurna... Kaedah Peningkatan Pengajaran Kawad 1...... Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat..kanan pusing” 2..... Apabila mendapat hukuman skuad dua. Kedua-dua lutut lurus. dua..satu. 3. Lain-lain anggota diam.. Keberatan badan di atas kaki kanan....... di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri.. ”dua” ( perbuatan ) . Pengajar/Jurulatih memberi hukuman penuh dan pertunjukan. Bahasa hukuman dan kiraan masa daripada pengajar/jurulatih manakala perbuatan daripada anggota atau skuad. badan tegak seperti kedudukan sedia ...... Pengajar/Jurulatih memberi hukuman dengan nombor dan pertunjukan serta penerangan....satu” Anggota : ” satu ” ( berteriak dan laksanakan perbuatan ) 67 ...... Jurulatih yang bijak dan baik akan melahirkan skuad yang kemas dan berdisiplin.kanan pusing.... contoh ” Bergerak ke Kanan dengan nombor....

..4. Teguran itu merupakan pengajaran dan pendidikan bagi memperbaiki dirinya.. Sebarang teguran oleh pegawai yang lebih tinggi pangkatnya hendaklah didengar dan dipatuhi.. BAHAGIAN III MEMBETULKAN KESILAPAN Setiap kesilapan yang dilakukan oleh jurulatih hendaklah dibuat pembetulan sebelum jurulatih itu meninggalkan padang kawad...anggota dibahagikan secara berpasangan. seorang memberi arahan dan seorang lagi melaksanakan perbuatan silih berganti. kanan. masa dan perbuatan daripada anggota Jurulatih : ” Bergerak ke kanan.. Pengajar atau jurulatih memberi bahasa hukuman yang penuh. Kawat hubungan. 68 . Anggota : Melaksanakan pergerakan dengan penuh mengikut bahasa hukuman daripada pengajar atau jurulatih....pusing......... Walau bagaimanapunteguran itu hendaklah secara berhemah. 5..

Tanda titiktitik digunakan bagi memisahkan kedua-dua perkataan ini. setelah pelatih mahir barulah diajar pelajaran lain. semua bahasa hukuman sama ada "bahasa amaran" atau "bahasa perbuatan" dicetak dengan huruf tebal. wawasan dan sebagainya. Pertanyaan itu bukan hanya berkenaan kawad tetapi apa saja sama ada berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kedua-duanya hendaklah diberi dengan lantang dan terang. Demonstrasi hendaklah dilakukan secara latihan kawat dengan nombor. Tumpukan kepada satu-satu pergerakan. tujuan kehidupan. Ulasan hendaklah diberi secara terperinci. Perkara ini penting dalam proses latihan. pelatih-pelatih hendaklah berdiri dan dapat melihat pergerakan jurulatih dengan jelas. pelajaran. Bahasa hukuman yang digunakan hendaklah jelas dan tepat.BAHAGIAN IV PROSES LATIHAN Jika pengajaran atau ilmu kawad hendak disampaikan. BAHAGIAN V BAHASA HUKUMAN Bahasa hukuman yang jelas lagi tepat akan menghasilkan kawad yang baik. Apabila skuad dalam kedudukan rehatkan diri. terutama dalam proses kawat peringkat awal. lakukan demonstrasi sesuatu kawad itu secara lengkap dan sempurna dengan mengikut masa serta hukumannya. 69 . Bahasa hukuman itu terbahagi kepada dua iaitu "Bahasaamaran"danbahasa perbuatan ". Kesilapanhendaklah diperbetulkan dan dilatih secara berulang-ulang. jurulatih bolehlah menyoal skuadnya. Jika perlu bolehlah diberi penerangan tentang sesuatu pergerakan kawad yang dilakukan. nasihat. Untuk memudahkan pelatih-pelatih. Jurulatih hendaklah menunjukkan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa berkawat. Dalam buku panduan ini. Rehat mestilah diberi mengikut kesesuaian antara satu pelajaran dengan satu pelajaran. Semua jurulatih hendaklah mahir dengan bahasa hukuman.

Kedua bahasa hukuman jika dibuat seperti berbual sahaja akan hilang ketegasannya dan akan menyebabkan kawad itu rosak . Jika perlu kembali semula kepada kedudukan asal. hendaklah ada berhenti seketika (”pause”) antara "bahasa amaran " dan "bahasa perbuatan" pada setiap kali hukuman diberi. Biasakan memberi hukuman dengan suara yang kuat dan lantang.Setiap bahasa hukuman. pertama setiap bahasa hukuman yang diberi merupakan latihan. ada yang "masa cepat " dan ada pula yang "masa perlahan ". Kadar masa berhenti seketika (“pause” ) tidak dapat ditentukan kerana perkataan hukuman antara satu sama lain berbeza. Seorang jurulatih hendaklah tegas. BAHAGIAN VI MASA BAGI BAHASA HUKUMAN 70 .Suara yang kuat dan lantang serta tegas akan memberi dua kesan. maka hukumannya ialah "Semula".

.. Setiap ”bahasa perbuatan” diberi apabila kaki kiri menjejak ke bumi kecuali diterangkan cara lain dalam jadual ini.Jadual di bawah ini menunjukkan pada kaki manakah patut diberi "bahasa perbuatan".. Sebagai panduan.. jarak masa ”bahasa amaran” diberi dengan kadar empat langkah semasa cepat jalan atau tiga langkah semasa perlahan jalan. MASA MEMBERI BAHASA HUKUMAN BAHASA HUKUMAN HUKUMAN DIBERI SEMASA CEPAT JALAN HENTI DALAM MASA BERJALAN SEMASA KAKI KIRIJEJAK KE TANAH HUKUMAN DIBERI SEMASA PERLAHAN JALAN SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI CEPAT ATAS KAKI KANAN DAN JALAN ATAS KAKI KIRI CEPAT ATAS KAKI KANAN JEJAK KE TANAH DAN JALAN ATAS KAKI KIRI JEJAK KE TANAH CEPAT JALAN TUKAR LANGKAH CEPAT...CEPAT JALAN KEKANAN PUSING KE KIRI PUSING HENTI (Semasa hentak kaki) SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH TUKAR ATAS KAKI KANAN DAN LANGKAH ATAS KAKI KIRI SEMASA KAKI KIRI MELALUI KAKI KANAN SEBELUM KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEBELUM KAKI KIRI JEJAK KE TANAH TUKAR ATAS KAKI KANAN DAN LANGKAH ATAS KAKI KIRI MELALUI KAKI KANAN MAJU (Semasa hentak kaki) TUKAR LANGKAH MASA BERJALAN TUKAR LANGKAH TUKAR LANGKAH PERLAHAN-PERLAHAN JALAN BUKA/TUTUP BARISAN SEMASA BERJALAN SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI HORMAT BAHAGIAN VII 71 .

iv. iii. ii.. Bijak menyelesaikan sesuatu masalah. pergelangan tangan lurus.. Bertanggungjawab. Kesabaran menghadapi sesuatu. ibu jari lurus menghala ke bawah dan rapat kepada telunjuk serta di belakang sedikit daripada penjahitan seluar.. vii. Ketabahan hati dan semangat yang bersungguh-sungguh..SIFAT-SIFAT SESEORANG JURULATIH KAWAD Seseorang jurulatih kawat hendaklah mempunyai sifat-sifat pemimpin dan pendidik seperti berikut : i. Kedudukannya ialah kedua-dua tumit rapat dan sebaris.Sedia" Perbuatan : Dengan pantas angkat kaki kanan. v. Mempunyai mutu disiplin yang tinggi. Berperikemanusiaan. xi. x. Berpakaian kemas dan bersih yang boleh dicontohi dan diteladani. Kesalahan Biasa 1. jari-jari genggam. kedua-dua siku rapat ke badan . Taat setia yang tidak berbelah bahagi.. kedua-dua tangan lurus ke bawah. Kedudukan yang terlalu kaku dan menyukarkan pernafasan.. xii. ix.. Mempunyai kemahuan untuk maju.. timbang keberatan badan antara tapak kaki dengan tumit. kedua-dua lutut bertahan lurus.. badan tegak. langut kepala memandang terus ke hadapan. peha 45 darjah dan hentak padat di sebelah kaki kiri supaya terdengar satu bunyi sahaja. kedua-dua bahu tarik ke bawah dan ke belakang (supaya dada terbuka tanpa perlu dikeraskan) sama rata.. BAB KEDUA KAWAD STATIK BAHAGIAN SATU SEDIA Hukumannya : "Skuad . Memuji dan menegur kesalahan. 2... vi. Berdiri tidak tetap serta mata bergerak. belakang jari rapat ke paha. Tahu semua pergerakan dan pandai membetulkan kesalahan.. 72 . hujung kaki terbuka 30 darjah.

. 6. 4. Jatuh tumit atau hujung kaki dahulu..... Lutut tidak tegap dan tiada bertahan. Dalam masa yang sama kedua-dua tangan ke belakang dan letakkan belakang tangan kanan rapat di atas tapak tangan kiri. siku lurus. Belakang tangan menghala ke hadapan atau pergelangan tangan mengerekot... Masa angkat kaki kanan. peha 45 darjah dan hentak ke sebelah kanan sejauh 12 inci.... 2.. 5.Diri" Perbuatan : Dengan pantas angkat kaki kanan. 6.3.. 9. empat-empat jari bersusun lurus menuju ke bumi .Sedia".. 8. 5.. Menggerakkan kaki kiri menyebabkan rosak lurus barisan. dan keberatan badan di atas kedua-dua kaki. Kesalahan Biasa : 1. 4. Tidak memandang (200 meter) ke hadapan Tunduk atau mendongak.. 3. Ingatan: Beri hukuman supaya bersedia sebelum "Skuad . Siku bengkok. Kaki dan badan tidak lurus ke hadapan serta tumit tidak rapat. Semasa tumit atau hujung kaki dijatuhkan terdapat dua bunyi..... Bukaan kaki kanan tidak cukup 12 inci... 7. BAHAGIAN III REHATKAN DIRI 73 ... 7.... Badan senget ke kiri atau ke kanan dan bahu tidak sama rata. BAHAGIAN II SENANG DIRI Hukuman : "Senang .. Tangan bengkok dan terjulur ke hadapan.. ibu jari bersilang.. kaki kiri mesti tegap dan tidak bergerak. Pinggang bengkok sewaktu mengangkat kaki kanan.. Bahu jatuh dan badan mengenjut.

... Kedua kaki bergerak . Skuad dibenarkan melakukan pergerakan setakat pinggang ke atas sahaja. Kesalahan biasa : 1.Hukuman : "Rehatkan ... menyebabkan hilang lurus barisan...... naikkan tangan dari punggung ke pinggang dalam satu pergerakan dan rehatkan semua anggota badan ( 1 . Diri" . 2...Diri" Perbuatan: Dalam kedudukan senang diri.. Menggeliat dan bercakap-cakap... rehat )Kedudukan kaki tidak berubah. Apabila dapat perintah "Skuad" dengan serta merta balik ke kedudukan senang diri. Ingatan : Dalam keadaan "Rehatkan .. BAHAGIAN IV MASUK BARIS 74 ...... 2 .

Arahan masuk baris : "Dengar sini semua sekali, apabila mendapat hukuman tiga barisan di hadapan saya gerak, skuad hendaklah sedia, berlari, berbarisdalam tiga barisan, di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya mengadap. Faham itu skuad". Hukuman : "Tiga Barisan Di hadapan Saya ............. Gerak" Perbuatan : Semua anggota hendaklah sedia, berlari dengan pantas, berbaris dalam tiga barisan kira-kira 6 langkah di hadapan ketua/jurulatih iaitu setiap orang mestilah mengambil tempatnya, barisan hadapan, barisan tengah dan barisan belakang. Jarak di antara satu barisan dengan yang lain ialah 30 inci. Jarak di dalam barisan di antara seorang dengan yang lain ialah sekadar satu tangan dan dalam keadaan sedia. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. Datang berbaris tidak berlari Tidak melakukan perbuatan sedia sebelum berlari. Bercakap-cakap; Barisan terlalu rapat atau terlalu jauh daripada jurulatih.

BAHAGIAN V MEMBETULKAN BARISAN Hukuman: " Ke kanan ............ Lurus" Perbuatan: Penanda kanan diam. Yang lain langkah* kaki kanan 6 inci ke hadapan dan angkat kaki kiri serta hentak disebelah kaki kanan, kedua - dua tangan lurus dan rapat ke badan. Diam dan kira masa sendiri (2-1). Kemudian palingkan muka ke kanan; melainkan anggota yang nombor satu dalam setiap barisan; serentak dengan itu anggota dalam barisan hadapan angkat tangan ke paras bahu melalui sebelah belakang anggota di kanannya, jari genggam dalam keadaan ibu jari di kedudukan atas mencecah bahu anggota di sebelah kanan. Diam dan kira masa sendiri, (2-1), diikuti dengan hentak kaki ”pendek – pendek” sehingga barisan lurus.

75

Penanda kanan hendaklah diam. Anggota di sebelah kanan barisan tengah dan barisan belakang hendaklah mengangkat tangan sekadar menyentuh bahu anggota di hadapannya. Setiap barisan ini hendaklah berdiri bersetentang dengan anggota - anggota di hadapan. Sesudah barisan lurus, semua diam dan tunggu hukuman pandang depan.
*julur

Hukuman: ''Pandang.............depan'' Perbuatan: Palingkan muka ke hadapan dan turunkan tangan ke sebelah rusuk serentak dengan pantas. Hukuman: ”Ke Kiri…… Lurus” Hukuman ini diberi apabila skuad menghadap ke belakang dan penanda berada di sebelah kiri. Perbuatannya adalah sama dengan ke kanan lurus kecuali semua anggota akan palingkan muka ke kiri dan angkat tangan kiri. Penanda di sebelah kiri hendaklah diam. Kita boleh memberi nombor sama ada dari kiri atau kanan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Melompat dengan kedua-dua kaki dalam satu masa; Pergerakan kaki dan bahu tidak sekata ke hadapan dan badan condong ke depan semasa meluruskan barisan; ”Pinggang lemah” semasa kaki bergerak; Jarak dan bersetentang tidak betul; Badan dan kepala tidak tegak semasa meluruskan barisan; Turun tangan lambat dan siku bengkok. Menepuk peha ketika menjatuhkan tangan.

Hukuman : "Luruskan ............ Barisan"
76

Perbuatan : Pergerakan seperti di atas juga tetapi tidak perlu melangkah ke hadapan, cuma hentakkan kaki kanan dan kiri berturut-turut dan terus bergerak betulkan barisan. Apabila barisan telah lurus , turunkan tangan dan palingkan muka ke depan dalam masa sendiri. Barisan tengah dan barisan belakang hendaklah mengikuti anggota hadapan. BAHAGIAN VI NOMBOR Permulaan pelajaran, skuad hendaklah dinomborkan supaya menyenangkan jurulatih memanggil anggota. Dari itu memadai dengan memanggil “Nombor.......... barisan ..................” saja. Anggota juga tahu kedudukannya dalam skuad. Hukuman : " Dari kanan ...........Nombor" Perbuatan : Barisan hadapan sahaja yang membilang nombor dengan pantas dari kanan ke kiri. Anggota yang di sebelah kanan sekali bilang "satu" , yang lain mengikut bilang "dua" dan seterusnya sehingga habis. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. Tidak mengira nombor dengan cepat. Suara perlahan. Lupa nombor masing-masing.

Ingatan : Apabila anggota telah tersalah bilang, hendaklah diberi hukuman "Semula" , kemudian ulang balik daripada anggota pertama.

BAHAGIAN VII BUKA / TUTUP BARISAN

77

Gerak". BAHAGIAN VIII BERPUSING KE KANAN/ KIRI/ BELAKANG 78 . Tangan dan bahu bergerak. iaitu langkah kaki kanan ke hadapan 30 inci dan kaki kiri 15 inci...... kemudian angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri kepada kedudukan sedia.. manakala barisan belakang hentak kaki empat kali dan maju.Gerak".. Masa bergerak bilang... Kedua-dua tangan tidak rapat ke badan. Pergerakannya adalah serupa seperti "Buka Barisan. 4..... Badan tidak tegak.. Perbuatan : Barisan hadapan ambil dua langkah ke hadapan... 2.... Barisan belakang ambil dua langkah ke belakang mulai kaki kanan diikuti kaki kiri. Ingatan : Apabila skuad berjalan dalam barisan ke hadapan atau ke belakang (melintang) ketika hukuman buka barisan diberi. 5... Perbuatan : Barisan hadapan ambil dua langkah ke belakang dan barisan belakang ambil dua langkah ke hadapan. 3.. Hukuman : "Tutup Barisan.Hukuman : "Buka Barisan . Mata pandang ke bawah. (1-2-1) Kesalahan Biasa : 1.... kemudian angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri kepada kedudukan sedia. Tidak mengambil langkah cukup ke hadapan dan ke belakang.. pergerakan adalah sebaliknya. barisan tengah hentak kaki dua kali . Kalau hukuman tutup barisan diberi.Gerak". barisan hadapan hendaklah jalan terus..

Hentak kaki tendang kuda.. di atas tumit kaki kiri dan hujung kaki kanan dengan mengangkat hujung kaki kiri dan tumit kaki kanan. Tangan tidak rapat ke badan 2. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus.Pusing".. di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri... 79 . kanan .. Lutut bengkok 5.. Tangan tidak rapat ke badan 2. "Belakang .. Angkat peha melebihi 45 darjah Hukumannya : Menghadap ke belakang . Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat. 3.. Hentak kaki tendang kuda. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kiri terletak atas bumi menyerong ke kiri dan tumit kaki kanan terangkat. Keberatan badan di atas kaki kanan.. Pusing". Membongkok 4.Kiri . Kedua-dua lutut lurus. hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kiri... hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kanan.. Kedua-dua lutut lurus. 3.Pusing".Hukumannya : ”Bergerak ke kanan. Membongkok 4. Lutut bengkok 5. Angkat peha melebihi 45 darjah Hukumannya.. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. Kesalahan Biasa: 1.. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia... Kesalahan Biasa: 1. badan tegak seperti kedudukan sedia ... ”Bergerak ke kiri. Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri dengan pantas kepada kedudukan sedia. badan tegak seperti kedudukan sedia . Keberatan badan di atas kaki kiri.

Menghadap ke hadapan . Membongkok 4.Pusing".. Pergerakan sebagaimana berpusing kanan/kiri tetapi separuh kanan/kiri sahaja( 45 darjah ) Kesalahan biasa : 1... Lutut bengkok semasa berpusing. badan tegak seperti kedudukan sedia . 5. 3... 3. Tangan bergoyang dan membongkok semasa berpusing.. 4. Tumit bergerak dari tempatnya masa berpusing. hendaklah berpusing 180 darjah mengikut pusingan jam ( ikut bahu kanan ) . Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia. 6. Badan melonjak ketika berpusing BERPUSING SEPARUH KANAN/KIRI Hukumannya: ”Bergerak ke kanan. Tangan tidak rapat ke badan 2. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri.. Lutut bengkok 5. separuh kanan . separuhkiri .Pusing". "Belakang . 2. BAHAGIAN X BERSURAI DAN KELUAR BARIS 80 .. Kedua-dua lutut lurus... ”Bergerak ke kiri.. Badan melonjak semasa berpusing. Hentak kaki tendang kuda. Badan dan bahu tidak berpusing dengan betul dalam pergerakan pertama.. Pusing"... Kesalahan Biasa: 1. Keberatan badan di atas kaki kanan.. Kedua-dua siku tidak lurus masa merapatkan kaki. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat. 6. Angkat peha melebihi 45 darjah....

. Perhatian: Jangan disangkakan bersurai itu perkara kecil...Hukuman : "Ber.. keluar baris bermaksud aktiviti belum tamat.. pusing ke kanan... Ingatan : Jika bertongkat.. Baris" Berbeza dengan bersurai.... terus bersurai. malah bersurai sementara sahaja dan hormat tidak dikehendaki... hormat sekali terus melangkah mulai kaki kanan ke hadapan tiga langkah dalam masa cepat . BAHAGIAN XI PARAS 81 .... bersurai ialah memberi hormat kepada pegawai..... hendaklah dibawa tongkat itu ke kedudukan kepit sebelum memberi hormat. Hukuman : "Keluar ........ Anggota yang tidak bertongkat ikut kiraan masa anggota yang bertongkat. Dengan sebab itu jurulatih hendaklah memerhatikan pergerakan hormat dilakukan dengan sempurna. Anggota tidak boleh beredar dari padang kawat atau kawasan latihan. hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan.surai". Perbuatan : Skuad itu hendaklah dalam keadaan tutup barisan .

. .... 4...Anggota rendah di sebelah kanan.....Anggota tinggi di tengah-tengah Hukuman : "Yang tinggi .Anggota tinggi di sebelah kanan ...... "Nombor ganjil satu langkah ke hadapan.... rendah ke kiri. anggota tinggi di sebelah kanan. Apabila berhenti di tempat masing-masing hendaklah berpusing ke hadapan bertiga-tiga setelah mendapat isyarat ”up” dari anggota barisan belakang.. Anggota nombor dua menjadi nombor satu barisan tengah..... "Orang yang di sebelah kanan sekali diam... 3. barisan kanan dan kiri . lain-lain anggota hendaklah berpusing seperti yang diperintahkan. Perbuatan : Semua anggota membuat perbuatan keluar baris dan berbaris semula dalam satu barisan mengikut ketinggian masing-masing dan berdiri dalam keadaan sedia. Anggota nombor tiga menjadi nombor satu barisan belakang.pusing"... Isyarat ”up” diberikan sekali lagi untuk pergerakan senang diri. ke kanan.. dalam satu barisan Ingatan : 82 . Anggota nombor satu diam... "Dari kanan.. genap ke kiri .. "Jadikan tiga barisan.... Jurulatih hendaklah memeriksa pergerakan.....Anggota rendah di tengah-tengah..paras"... nombor ganjil ke kanan. Anggota nombor empat jadi nombor dua barisan hadapan dan seterusnya.. Nombor" Skuad itu hendaklah menghitung nombor dari kanan ke kiri. genap satu langkah ke belakang. Skuad itu dijadikan tiga baris..cepat jalan".Paras boleh dilakukan seperti berikut : 1. anggota rendah di sebelah kiri. 2...gerak".

. Apabila berhenti di tempat masing-masing hendaklah berpusing ke hadapan bertiga-tiga setelah mendapat isyarat ”up” dari anggota barisan belakang. genap ke kiri . Hukuman : "Yang rendah ... "Jadikan tiga barisan....pusing"... Skuad itu dijadikan tiga baris. "Nombor ganjil satu langkah ke hadapan.paras"....pusing"... Nombor" Skuad itu hendaklah menghitung nombor dari kanan ke kiri. Ingatan : ke kanan.. Anggota nombor tiga menjadi nombor satu barisan tengah..... Perbuatan : Semua anggota membuat perbuatan keluar baris dan berbaris semula dalam satu barisan mengikut ketinggian masing-masing dan berdiri dalam keadaan sedia. dalam satu barisan 83 ...cepat jalan". tinggi ke kiri.. hukumannnya : "Orang yang di sebelah kanan sekali diam... "Orang yang di sebelah kanan sekali diam.... Isyarat ”up” diberikan sekali lagi untuk pergerakan senang diri... Jurulatih hendaklah memeriksa pergerakan...... nombor ganjil ke kanan. " Jadikan tiga barisan.. Anggota nombor satu diam... Anggota nombor lima menjadi nombor satu barisan belakang.. Anggota nombor tujuh jadi nombor dua barisan hadapan dan seterusnya.. yang lain bergerak ke kanan........Jika dikehendaki kedudukan skuad itu tinggi di sebelah kanan dan rendah di sebelah kiri....gerak"... kanan ..cepat jalan" ( iaitu semasa mereka di dalam satu barisan ).. barisan kanan dan kiri . maka skuad hendaklah membuat pergerakan seperti di atas. genap satu langkah ke belakang.. "Dari kanan.......... lain-lain anggota hendaklah berpusing seperti yang diperintahkan.....

. BAHAGIAN 1 84 ..Jika dikehendaki kedudukan skuad itu rendah di sebelah kanan dan tinggi di sebelah kiri.... Panjangkan langkah tiap-tiap satu langkah 33 inci.. BAB KETIGA BERJALAN Jarak Langkah (Ukuran dari tumit ke tumit) (a) (b) (c) (d) Perlahan dan cepat jalan jaraknya tiap-tiap satu langkah 30 inci.cepat jalan" ( iaitu semasa mereka di dalam satu barisan ).. Berlari tiap-tiap satu langkah 40 inci. Berlari 180 langkah dalam satu minit..... Masa Berjalan (Timing Of Marching) (a) (b) (c) Perlahan jalan langkah 65 langkah dalam satu minit.. hukumannnya : "Orang yang di sebelah kanan sekali diam... " Jadikan tiga barisan. kanan . yang lain bergerak ke kanan..pusing"...... Cepat jalan 120-128 langkah dalam satu minit (Biasa). Pendekkan langkah tiap-tiap satu langkah 21 inci. maka skuad hendaklah membuat pergerakan seperti di atas.

dengan memacakkan tumit ke bumi. Lenggang tangan tidak lurus dan tidak separas bahu ke hadapan dan tidak semaksima ke belakang. 2. 3. Kesalahan Biasa . kedua-dua lengan lurus. lutut lurus serta lenggangkan tangan separas bahu. Jalan mengenjut. Semasa berjalan satu tangan tidak lenggang dan lenggang tangan tidak sama. ibu jari di bahagian atas menghala ke hadapan . cepat jalan" Perbuatan : Langkah ke hadapan sejauh 30 inci dari tumit ke tumit mulai kaki kanan. jari genggam. 5. serta pandang ke hadapan 200 meter. Pinggang lemah. 1. pandang ke bawah dan membengkok.BERJALAN DAN BERHENTI DALAM MASA CEPAT JALAN Cepat jalan Hukuman : "Dari kanan/kiri. 7. Ingatan : (a) Lenggang tangan ke belakang semaksima yang boleh. dan mengheret tumit semasa berjalan. 6. Masa berjalan badan tegak. tangan kanan ke belakang. BERHENTI 85 . (b) Melangkah dengan memacakkan tumit tanpa membengkokkan lutut. Lenggang tangan ke hadapan separas dengan bahu. Lutut kendur. Mendongak secara keterlaluan. buka dada. Hujung kaki menghala keluar semasa memacak tumit. 4.

. Angkat peha melebihi 45 darjah.. Bergoyang selepas berhenti.. semasa beri tumit kaki kiri mencecah bumi di hadapan kaki kanan. 2. Turun tangan terlalu lambat.. 4. bersetentang tidak betul selepas berhenti. 8.. 3..Hukuman : "Skuad. Hentak kaki kiri diikuti kaki kanan dan pada masa yang sama kedua . 7. Mengangkat kaki kanan rendah semasa dihentakkan ke tumit kiri. Perbuatan „check‟ menjadi hentak kaki. BAHAGIAN II BERJALAN DAN BERHENTI DALAM PERLAHAN JALAN 86 . . Badan tidak cukup tegap dan tetap selepas berhenti. 6. Kesalahan biasa : 1. 5.. Antara tumit tidak rapat dan antara hujung kaki tidak 30 darjah . „Check‟ atas kaki kanan.. jarak.dua tangan dibawa ke sisi dalam kedudukan sedia. Lurus..Henti" Perbuatan: Bahasa "skuad" untuk memberi bahasa amaran dan "henti"..

Pada masa yang sama tolak kaki kiri ke hadapan 15 inci seperti kedudukan kaki kanan tadi.Perlahan jalan Hendaklah diajar dengan bernombor (ansur maju) untuk mengimbangkan kedudukan badan. lutut lurus dan tapak kaki selari dengan bumi.. Badan tegak dan tangan rapat ke rusuk. Hukuman : "Dari kanan/kiri . Langkah ke dua: Tolak kaki kiri ke hadapan 15 inci dalam keadaan tergantung... tolak kaki kanan ke hadapan lagi 15 inci supaya cukup 30 inci ( satu langkah) dengan tapak kaki jejak ke tanah.. 87 . lutut lurus dan tapak kaki selari dengan bumi.Jalan" Perbuatan : Langkah pertama: Tolak kaki kanan ke hadapan 15 inci dalam keadaan tergantung.. Kemudian.. Kemudian tolak kaki kiri ke hadapan lagi 15 inci supaya cukup 30 inci (satu langkah) dengan tapak kaki jejak ke tanah dan proses seperti itu dibuat berterusan... Berat badan di atas kaki kiri. Badan tegak dan tangan rapat ke rusuk... Tumit mencecah ke bumi dahulu / tapak kaki tidak selari dengan bumi. ibu jari rapat pada penjahit seluar. Kesalahan Biasa : 1. perlahan.

kedua .. Tumit tidak rapat. jari genggam. badan bengkok dan kepala tunduk. BAHAGIAN IV . Tangan mengikut pergerakan peha. BAHAGIAN III . hentak kaki kiri dan kaki kanan... Tidak menjaga jarak antara anggota Ingatan : 1. Tangan tidak rapat di rusuk. Berhenti Semasa Perlahan Jalan Hukuman “ Henti “ diberi apabila kaki kanan mencecah ke bumi. 5.dua tangan rapat ke rusuk.. Badan tegak. 30 inci langkah seterusnya) ke hadapan atau ke belakang mengikut bilangan langkah yang ditetapkan mulai kaki kanan dan diakhiri dengan sekali hentak (kaki kiri jika bilangan langkah ganjil dan kaki kanan jika bilangan langkah genap) Rapat kedua-dua tumit. dan bergerak pada setiap kali melangkah.LANGKAH MERUSUK 88 . Kesalahan Biasa : 1... Langkah kaki ( 15 inci langkah pertama.. 2.. Siku renggang dari rusuk...LANGKAH KE HADAPAN / KE BELAKANG Hukuman : "1/2/3 Langkah ke hadapan / ke belakang ..2.Gerak" Perbuatan . Memandang ke bawah. Tangan rapat ke rusuk dan lurus dan tiada pergerakan tangan. 4. Semasa perlahan jalan tidak perlu lenggang. ibu jari di sisi penjahit seluar serta pandang ke hadapan.. 2. 3.

Gunanya bagi menggerakkan skuad ke kiri / kanan semasa menghadap ke hadapan. Hukuman : "1/2/3/4/5/6/7/8 ......................... langkah ke kiri/kanan .............. gerak". Perbuatan : - Angkat peha kiri/kanan 45 darjah ke hadapan dan bawa ke sebelah kiri/kanan sehingga habis bilangan langkah yang diperintahkan. Langkah dibuat denganmengangkat peha kanan / kiri 45 darjah ke hadapan dan hentak padat di sebelah kaki kiri / kanan. Tumit dirapatkan. - Badan tegak, tangan rapat di rusuk (tiada pergerakan tangan) Ingatan : 1. Tiap-tiap selangkah berhenti sebentar mengikut bilangan (1-2-1, 1-2-2 , 1-2-3 dan seterusnya ), 2. Langkah merusuk tidak boleh melebihi 8 langkah. Sekiranya lebih skuad hendaklah digerakkan ke kiri/kanan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. Langkah tidak sama; Antara tumit tidak rapat Bergerak seakan-akan melompat dan tidak dibawa kaki kanan/kiri itu dengan pantas apabila tinggi kaki kiri/kanan mencecah ke bumi; Angkat peha (kurang / lebih dari 45 darjah ).

BAHAGIAN V - BELOK

89

Hukuman : "Kanan/kiri ......... Belok" Perbuatan : Samada berjalan dalam satu barisan (file) atau bertiga-tiga, maka orang yang di sebelah dalam hendaklah membelok seperti di atas satu lilitan bulatan ke kiri atau ke kanan 90 . Panjang atau pendek langkah bergantung kepada kedudukan barisan. Anggota di dalam barisan, pendekkan langkah dan anggota di barisan luar, panjangkan langkah. Kesalahan-kesalahan biasa : 1. Deretan di sebelah belakang terbawa-bawa lalu terpesong keluar daripada pusat belok itu. 2. Jarak jadi rosak disebabkan oleh angota di luar tidak memanjangkan langkah dan anggota di dalam tidak memendekkan langkah. keluar. BAHAGIAN VI – BERPUSING SEMASA PERLAHAN JALAN Kedudukan masa berjalan mestilah dikekalkan dan semasa membuat semua pusingan, hendaklah berpusing tepat ke hala yang baru , lurus, jarak hendaklah dibetulkan oleh mereka dalam skuad itu dengan serta merta selepas berpusing. KE KANAN PUSING Hukumannya : " Menghadap ke hadapan / belakang, kanan .......... pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri, kanan ............ pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan . Dalam masa yang sama halakan kaki kanan ke sebelah kanan dan terus berjalan.

KE KIRI PUSING

90

Hukumannya: " Menghadap ke hadapan / belakang, kiri .......... pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri, kiri ............ pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi. Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri . Dalam masa yang sama halakan kaki kiri ke sebelah kiri dan terus berjalan

KE BELAKANG PUSING Hukumannya " Bergerak ke kanan / kiri, belakang ............ pusing! " Hukuman pusing diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi, angkat kaki kiri letak di sebelah kaki kanan dalam keadaan menghala ke kanan, angkat kaki kanan menghala ke kanan dan letak di sebelah kaki kiri, angkat kaki kiri dan hentak disebelah kaki kanan. Dengan pantas hulurkan kaki kanan dan terus perlahan jalan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Semasa berpusing lutut bengkok . Membiarkan tangan terhayun-hayun dari kedudukan sedia. Tidak mengekalkan jarak langkah. Tidak berpusing tepat dengan kepala, badan , bahu dan kaki. Pergerakan berpusing tidak serupa dengan masa berjalan. Tidak mengangkat peha 45 darjah. Hujung kaki menjunam ke bumi atau mendongak.

BAHAGIAN VII – BERPUSING SEMASA CEPAT JALAN
91

.... Dengan pantas langkah kaki kanan dan terus berjalan(maju). Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri . Peringatan: Tangan dirapatkan ke sisi semasa pergerakan ”in” Kesalahan Biasa : 92 ... ‟Check‟ kaki kanan dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. Dalam masa yang sama halakan kaki kiri ke sebelah kiri dan terus berjalan. pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri. ‟check‟ kaki kiri.KE KANAN PUSING Hukumannya : " Menghadap ke hadapan / belakang..... pusing " " Bergerak ke kanan / kiri......... kiri . pusing " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi. kanan ... KE BELAKANG PUSING Hukumannya " Bergerak ke kanan / kiri.. hentak kaki kiri disebelah kaki kanan. kiri .. hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. KE KIRI PUSING Hukumannya: " Menghadap ke hadapan / belakang..... kanan ......... pusing! " Hukuman pusing diberi semasa kaki kanan jejak ke tanah....... belakang .. tarik kaki kanan di belakang tumit kaki kiri dalam keadaan menghala ke kanan (in).. hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri......... pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kanan jejak ke tanah. Dalam masa yang sama hala kaki kanan 90 darjah ke kanan dan terus berjalan..

Seret kaki ketika pergerakan ‟in‟.. Pergerakan berpusing tidak serupa dengan masa berjalan . Hujung kaki menjunam ke bumi . Kesalahan Biasa : 1. 5. MAJU DAN BERHENTI DALAM PERLAHAN DAN CEPAT JALAN Semasa Cepat Jalan Hukumannya ’’Hentak. 4. 4. 2.. Semasa Perlahan jalan 93 .1. 3..kaki’’ Perbuatan: Hukuman diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi.. 7. 8. 6.. BAHAGIAN VIII HENTAK KAKI. Tidak berpusing tepat dengan kepala. Lebih pantas daripada berjalan . bahu dan kaki . Tidak pandang terus ke hadapan . badan dan bahu bergerak semasa hentak kaki . Pinggang lemah dan bongkok . kemudian hentak kaki kiri dan maju mulai kaki kanan. 5. Membiarkan tangan terhayun-hayun dari kedudukan sedia . Semasa berpusing lutut bengkok . Hukuman : "Maju" Hukuman diberi apabila kaki kanan jejak ke bumi. ‟check‟ kaki kanan dan mula hentak kaki dengan kaki kiri.. badan . Tidak mengangkat peha 45 darjah .. 3. Tidak mengekalkan jarak langkah. 2. Tidak hentak kaki pada satu tempat . Tangan.

Pinggang lemah dan bongkok.kaki’’ Perbuatan: Hukuman diberi dengan sebutan yang panjang.henti” Perbuatan: Hukuman diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi... 5...Hukumannya ’’Hentak... Terus berhenti BAHAGIAN IX TUKAR LANGKAH DALAM MASA PERLAHAN JALAN DAN CEPAT JALAN 94 ... semasa kaki kanan melintasi kaki kiri dan mula hentak kaki dengan kaki kiri..... Kesalahan Biasa : 1... Hukuman : " Hentak kaki . Hentak kaki kiri dan kanan.. Lebih pantas daripada berjalan .. 4. 3. Tidak pandang terus ke hadapan.. cepat" Perbuatan : Mula hentak kaki dengan kaki kanan. kemudian hentak kaki kiri dan tendang kaki kanan ke hadapan untuk berjalan. Hukuman : "Maju" Hukuman diberi apabila kaki kanan jejak ke bumi.. 2.. Tangan... Hukuman: ”Skuad... Hentak Kaki Cepat Semasa Berhenti. badan dan bahu bergerak semasa hentak kaki.. Tidak hentak kaki pada satu tempat..

Terlalu pantas .. Hukuman : "Tukar langkah masa berjalan. Dalam masa hentak kaki : i.. Tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga .langkah" Perbuatan : Hukuman diberi masa kaki kanan jejak ke bumi... Badan membongkok.langkah" Perbuatan : Hukuman ” tukar” diberi semasa kaki kanan jejak tanah... tukar .. (b) Dalam masa berjalan : i.... ii..... Melenggangkan tangan. Kesalahan Biasa : 95 .. Hukuman ”langkah” di beri atas kaki kiri Hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri.. Hentak kaki kiri disebelah kaki kanan Langkah kaki kanan ke hadapan dan terus cepat jalan.. Hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan.. tukar ...Semasa perlahan jalan.. Semasa cepat jalan. Hukuman : "Tukar langkah masa berjalan.. Kesalahan Biasa : (a) ii. Hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri Hulurkaki kanan ke hadapan dan terus perlahan jalan..

. Hukuman:- 96 . BAHAGIAN X .. Lurus.. Hentak kaki semasa berlari Hukuman:‘’Hentak… kaki'' Perbuatan:Diberi ketika kaki kiri jejak ke bumi. 2.. HENTAK KAKI BERHENTI DALAM MASA BERLARI HUKUMAN: " Dari kiri/ kanan. ‟check‟ dengan kaki kanan dan mulakan hentak dengan kaki kiri.. cepat lari" Perbuatan: Mula berlari dengan kaki kanan. Badan membongkok.. Berlari di atas tumit. Terlalu pantas . ii.. 3. jarak dan kelajuannya tidak betul. Tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga . Memandang ke bawah. Dalam masa hentak kaki : i.(a) (b) Dalam masa berjalan : i. Panjang langkah 40 inci dan lajunya 180 langkah dalam satu minit.BERJALAN. Kesalahan biasa: 1.

dan mulakan pergerakan cepat jalan dengan kaki kanan.jalan" Perbuatan:Hukuman " cepat " diberi ketika kaki kanan jejak ke bumi.... Tangan dilenggangkan Dari Cepat Jalan ke Langkah Berlari 97 .kemudian mulakan berlari dengan kaki kanan. hentak kaki kiri ..Kedudukan tangan dirapatkan di sisi semasa pergerakan check Dari Perlahan ke Jalan Cepat Hukuman:''Tukar langkah cepat."Maju" Perbuatan:Di beri ketika kaki kanan jejak ke bumi. Peringatan: 1. Dengan pantas hulur kaki kanan dan terus melakukan pergerakan perlahan jalan. Peringatan: Sebelum berhenti semasa berlari hendaklah tukar pergerakan hentak kaki terlebih dahulu dan beri hukuman henti sebagaimana pergerakan hentak kaki BAHAGIAN XII ... perlahan .. cepat.jalan" Perbuatan : Hukuman ”Jalan” ketika kaki kiri jejak ke bumi.TUKAR LANGKAH PERLAHAN. CEPAT JALAN DAN BERLARI Dari Cepat Jalan ke Perlahan Jalan Hukuman: " Tukar langkah perlahan. dan " jalan" ketika kaki kiri jejak ke bumi dan hendaklah secara berturut-turut.... kemudian hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. ‟Check’dengan kaki kanan.

Bagi barisan belakang. 2.... Ini untuk barisan tengah manakala barisan depan terus perlahan jalan.. angkat kaki kanan dan letak di sebelah kaki kiri ( seperti perbuatan hentak kaki perlahan diikuti dengan hentak kaki kanan dalam mas yang sama julur kaki kanan dengan pantas. hentak kaki kanan. BAHAGIAN II ..... barisan hadapan hentak kaki 4 kali. dan barisan tengah hentak kaki 2 kali dan terus maju. kemudianmulai lari dengan kaki kanan... barisan " Perbuatan : Hukumannya diberi di atas kaki kanan dan check dengan kaki kiri. barisan tengah hentak kaki 2 kali dan terus maju. pergerakan angkat kaki kanan dan kiri berterusan sebanyak 4 kali TUTUP BARISAN SEMASA PERLAHAN JALAN 98 . barisan hadapan berjalan terus.BUKA DAN TUTUP BARISAN KETIKA PERLAHAN JALAN Hukuman "Barisan" diberi atas kaki kiri... Hukuman : " Tutup.. cepat lari" Perbuatan: Hukuman '' lari '' diberi di atas kaki kanan.. check dengan kaki kiri...... Barisan'' Perbuatan:Hukumannya diberi di atas kaki kanan dan check di atas kaki kiri dan hentak dengan kaki kanan..Hukuman: " Tukar langkah berlari. Barisan belakang hentak kaki 4 kali.BUKA DAN TUTUP BARISAN KETIKA BERJALAN Hukuman:'' Buka . Barisan belakang berjalan terus...... BAB 4 BAHAGIAN I ..... Keterangan: 1.

Manakala barisan belakang terus berjalan seperti biasa dan barisan tengah tidak berubah. kemudian akan diberi hukuman maju atau berhenti. Jika pergerakan ini dibuat dalam berjalan. 2. Ingatan:1. yang lain dalam barisan hadapan pusing separuh kanan. Pergerakan bagi cepat jalan dan perlahan jalan adalah sama. Anggota yang disebelah luar mempercepatkan langkah.Perbuatan sama sebagaimana di atas.maka anggota dalam barisan hendaklah belok ke hala yang baru. 5.. Hukuman : ''Cepat jalan'' Perbuatan:Anggota yang sebelah kanan berjalan ke hadapan tiga langkah lalu berhenti. Tukar" Perbuatan: Anggota yang sebelah kanan. Kesalahan biasa:1. Lain-lain anggota berjalan berturut-turut dan membelok ke hala baru.. 99 . pusing ke kanan.... anggota dalam barisan tengah dan belakang diam. mestilah hentak kaki. 2. kemudian barisan hadapan melakukan perbuatan sebagaimana barisan belakang sama buka barisan. BAHAGIAN III . 4. 3. ke kanan. Jika tukar haluan ke kiri buatlah ke sebelah kiri.TUKAR HALUAN KETIKA BERHENTI DAN BERJALAN DALAM CEPAT DAN PERLAHAN Tukar Haluan Masa Berhenti dalam masa cepat jalan Hukuman : " Tukar haluan ke kanan dan henti.... Jarak antara barisan ialah satu langkah. Pergerakan ini biasa dibuat jika skuad itu lebih daripada enam anggota dalam barisan. Jika tiada hukuman berhenti.serta berhenti. Tidak memastikan jarak yang betul...

. 5. BAB-KELIMA JADIKAN DUA BARISAN Kawat biasanya dijalankan dalam tiga barisan. 4. Anggota nombor satu barisan hadapan ( Penanda ) tidak ambil cukup tiga langkah. tetapi terdapat juga yang terpaksa bertukar menjadi dua barisan.JADIKAN DUA BARISAN DARIPADA TIGA BARISAN Hukuman: "Jadikan Dua . dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci kemudian hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam kedudukan sedia.. Seterusnya dalam masa yang sama anggota nombor genap hendaklah melangkah ke belakang dengan kaki kanan selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia. Barisan " Perbuatan: Anggota nombor ganjil di barisan tengah hendaklah melangkah kaki kanan ke depan (15 inci)..Tidak berhenti atau hentak kaki di atas kaki yang betul. BAHAGIAN I ...3. Memanjangkan langkah.. Peringatan: 100 .

barisan belakang tetap 2 langkah jaraknya dari barisan hadapan. 3.. Barisan tengah lupa nombor 2.1. barisan" Perbuatan: Anggota nombor ganjil dan genap barisan tengah kembali ke kedudukan asal. Tidak bawa kaki kanan hingga cukup setentang di pergerakan yang kedua. Jika ada deret kosong ( blank files ) di barisan tengah . Anggota dalam barisan hadapan hendaklah melangkah kaki kanan ke belakang selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia. Kesalahan biasa : 1.. Anggota dalam barisan belakang hendaklah melangkah kaki kanan ke hadapan selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia. Biasanya jarak lurus ialah 1 depa tangan dan bergenggam. anggota yang sebelah kiri sekali dalam barisan akan undur . Tidak bawa kaki kanan cukup ke hadapan dan ke belakang. 4. Lepas itu hendaklah diberi hukuman ke kanan lurus.. 101 .. Jarak tidak betul... jika nombor ganjil ia akan dilakukan sebagai nombor genap. BAHAGIAN II JADIKAN TIGA BARISAN DARIPADA DUA BARISAN Hukuman: " Jadikan tiga. Tidak bawa kaki kiri cukup ke sebelah kiri pergerakan yang pertama... Kesalahan biasa 1. 2.. tetapi dalam dua barisan begini jaraknya hanya 24 inci ( 1 bahu ) dengan tidak payah mengangkat tangan.

BAHAGIAN I . dengan menjatuhkan siku ke arah hadapan dan jari bergenggam. Hormat yang dilakukan dengan betul dan cergas. Pegawai yang tidak mengambil berat tentang hormat akan merosakkan tatatertib. Angkat tangan hingga hujung telunjuk kanan bersetentang dengan hujung kening mata kanan. Dengan pantas turunkan tangan kanan ke rusuk kanan ikut jalan yang dekat sekali. ke hadapan .Tapak tangan kanan menghala ke bawah..BAB-KETUJUH MEMBERI HORMAT Hormat ialah satu cara bagi menghormati antara anggota-anggota pangkat rendah dengan pegawai-pegawai atasan dan sebaliknya dalam pasukan. hormat " Perbuatan: Tangan kanan hendaklah diangkat ke hadapan dengan membengkokkan siku rapat ke rusuk.. balik ke kedudukan sedia. terutama sekali keterangan-keterangan yang ringkas di bawah ini. Dengan cara inilah terbentuknya disiplin dalam pasukan. Pangkal lengan selari dengan bumi. 102 . Maka menjadi kewajipan anggota semua peringkat mengetahui segala peraturan itu.. jari-jari lurus dan rapat.HORMAT DALAM MASA BERHENTI Hormat dalam berhenti: Hukuman: "Hormat .

. pergelangan tangan dan jari-jari hendaklah lurus semuanya.. Kepala senget. Kesalahan Biasa: 1. skuad hendaklah berhenti.. Pergelangan tangan dan jari -jari tidak lurus dan tiada rapat. hujung lengan.. Hormat ke kanan/kiri : Hukuman: "Hormat ke kanan/kiri ... hormat ... 6.. hormat ke hadapan.. Badan dan kepala bergerak semasa mengangkat tangan . Badan membongkok. Tangan terlampau tinggi atau terlampau jauh.... turun tangan. 5." Perbuatan: Diberi serupa dengan hukuman " berhenti". berjalan dengan cepat jalan.. HORMAT KE HADAPAN Hukuman: "Hormat ke hadapan .hormat" 103 .. BAHAGIAN II MEMBERI HORMAT KETIKA BERJALAN Memberi hormat dalam masa berjalan boleh dilakukan ke kiri... ke kanan atau ke hadapan dan boleh dilakukan juga dalam cepat atau perlahan jalan.. Pangkal lengan hendaklah selari dengan bumi dan mempunyai sudut 90 darjah dengan rusuk. 3... ke atas tengah dahi. Menjatuhkan tapak tangan dahulu daripada siku . turun tangan kemudian hormat sekali lagi . 4..Ingatan. 2.. pusing ke belakang..

... pada masa yang sama bawa tangan kanan ke kedudukan hormat dan palingkan muka ke kanan atau kiri dengan pantas.. Hulurkan kedua-dua tangan dalam keadaan siku lurus. kemudian langkah kaki kanan ke belakang hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan.. Tangan kanan atas tangan kiri. anggota yang paling hampir disitu hendaklah mengadap kepada pegawai itu kemudian beri perintah '' skuadsedia'' dan hormat berseorangan. MEMAKAI 104 . pusing ke belakang.. Nota: Kiraan masa : Check – hormat – 2 – 3 – potong – lenggang. Jika lebih daripada seorang sedang duduk atau berdiri. tekup (tidak ditepuk) dan tarik ke dua-dua belah tangan ke sisi... hormat sekali lagi . hormat ke hadapan. Check atas kaki kanan dan langkah kaki kiri ke hadapan. HORMAT SELAKU MENERIMA SIJIL Hukuman: "Selaku terima sijil. berjalan dengan cepat jalan. turun tangan.Perbuatan: Hukuman Hormat diberi ketika kaki kiri jejak ke bumi. Langkah kaki kiri dan terus berjalan dalam cepat masa. turun tangan satu langkah kaki kanan ke hadapan dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan seperti kedudukan sedia. skuad hendaklah berhenti. kanan (Turun tangan dan palingkan muka ke hadapan). Langkah kaki kanan. BAHAGIAN III MEMBERI HORMAT TANPA TOPI ATAU SONGKOK DAN APABILA PAKAIAN AWAM Jika sedang duduk Jika seseorang Ahli Pangkat Rendah sedang duduk dan datang seorang pegawai kepadanya hendaklah ia bangun sedia dan memandang muka pegawai itu kemudian beri hormat dengan tangan. Hormat ke hadapan . Hormat" Diberi serupa dengan hukuman " berhenti".. kiri.

Tidak memakai pakaian seragam yang lengkap/ memakai pakaian awam Pada bila-bila masa pun ketika tidak memakai pakaian seragam yang lengkap anggota pangkat rendah itu hendaklah memberi hormat dengan keadaan sedia. Memberi tabik ketika tidak memakai pakaian seragam yang lengkap. 105 . 1. Kalau membawa senjata. Kesalahan biasa . melangkah selangkah ke hadapan . hormat sekali lagi. berhenti kira-kira dua langkah jaraknya dari pegawai itu dan hormat.Jika hendak menyampaikan perintah. sampaikan perintah berita.berita. surat atau barang kepada pegawai itu kemudian melangkah selangkah ke belakang. Bahagian ini mengandungi semua perkara berkenaan seorang ahli pangkat rendah melintasi seseorang pegawai atau pegawai itu. 2. pusing belakang dan berjalan dari situ dengan cepat masa. Tidak menunaikan tanggungjawab memberi hormat yang diwajibkan . pada ketika ahli pangkat rendah itu tidak bersongkok ataupun memakai pakaian awam perkara ini adalah sebahagian daripada latihan pelatih-pelatih dan pergerakan-pergerakan ini hendaklah diterangkan dan ditunjukkan serta dilatih dalam padang kawat. menunjukkan surat atau barang kepada pegawai Seseorang ahli pangkat rendah hendaklah berjalan dengan segak ke arah pegawai itu dalam masa cepat. Ingatan: Apabila berhadapan dengan seorang pegawai dalam bangunan ( bilik pejabat dan seumpamanya) hendaklah ahli pangkat rendah itu memberi hormat . hendaklah dalam kedudukan rusuk senjata.

b.hujung tongkat menghala ke hadapan dan tongkat sama paras dengan bumi. Tentukan pegang ditengah . Memegang tongkat dalam keadaan bimbit.ibu jari di sebelah dalam dan anak jari di sebelah atas menghala ke dalam. 106 .BAHAGIAN IV KAWAD TONGKAT Permulaan a. Pelajaran 4 Sedia daripada senang diri ( Penerangan dan pertujukan ) Angkat kaki kanan ke hadapan bengkokkan lutut dan hentak di sebelah kaki kiri dalam masa yang sama bawa kedua-dua tangan dan tongkat sampai dalam kedudukan sedia yang betul.tengah tongkat dengan tiga jari sebelah bawah. Tentukan tongkat di atas jari telunjuk dengan jari-jari lain menggenggam kepala tongkat. hujung tongkat menghala ke atas dan rapat pada tangan di sebelah dalam .jari digenggam rapat hujung tongkat rapat dihadapan bahu kanan . Pelajaran 1 Sedia (pertunjukan dan penerangan ) Kedudukan anggota sama seperti kedudukan sedia yang biasa dengan tangan kanan pegang tongkat dalam keadaan rusuk dan tentukan tongkat rapat dihadapan dengan bahu . Pelajaran 3 Rehatkan diri ( pertunjukan dan penerangan ) 1-2-3 rehat Hanya dengan bilangan tiga saat lembutkan pinggang keatas pandang 30 meter kehadapan tongkat tidak berubah dan apabila dapat hukuman sehingga mendapat hukuman yang lain.dua tangan kebelakang dengan tangan kanan terletak diatas tapak tangan kiri jari . Memegang tongkat dalam keadaan rusuk. Pelajaran 2 Senang Diri (pertunjukan dan penerangan ) Pergerakan kaki seperti biasa dengan masa yang sama bawa kedua .

Pelajaran 7 Kepit tongkat dari bimbit ( 2 Pergerakan ) Latihan tongkat dengan nombor . Skuad dua. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kanan.Pelajaran 5 Kepit tongkat dari rusuk tongkat ( 2 Pergerakan) 1. dalam masa yang sama lepaskan pegangan tangan kanan dan tangkap di tengah-tengah tongkat di bawah pegangan tangan kiri atau siku ke belakang tongkat rapat pada rusuk kanan. Pelajaran 6 Bimbit tongkat dari rusuk tongkat ( 2 Pergerakan ) Latihan tongkat dengan nombor " Bimbit tongkat satu" dengan pantas bawa tangan kiri ke hadapan dan tangkap di tengah-tengah tongkat. Dengan pantas bawa tangan kiri ke rusuk kiri 107 . Dengan kepantasan tangan kanan bawa tongkat ke ketiak kiri hujung tongkat ke belakang dalam masa yang sama angkat sedikit tangan kiri untuk membolehkan tongkat dibawa ke ketiak dan terus kepit tongkat. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kanan. tentukan tongkat sama paras. Skuad Dua.bimbit tongkat satu. Skuad dua. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kiri. 3. Pelajaran 8 Bimbit tongkat dari kepit tongkat ( 2 Pergerakan) Latihan tongkat dengan nombor. tangan paras dengan bumi. 2.kepit tongkat 1 . lepaskan pegangan tangan kanan dan tangkap kepala tongkat dengan masa yang sama tangan kiri melintang di hadapan badan dan tangkap di tengah-tengah tongkat tangan kiri sama paras dengan bumi dan rapat pada badan.Dengan pantas tangan kanan tangkap kepala tongkat ke kedudukan tongkat dan anggota lain tidak berubah. hujung tongkat tegak ke atas. Dengan kekuatan tangan kanan bawa tongkat pada kepitan ketiak dalam masa yang sama tangan kiri angkat sedikit untuk membolehkan tongkat dikepit . tangan kanan masih memegang kepala tongkat. rapat pada badan. Skuad dua. Latihan tongkat dengan nombor KEPIT TONGKAT SATU. Dengan kekuatan tangan kanan bawa tongkat tegak dan rapat dirusuk kanan dengan pantas.

Pelajaran 9 Jalan dan berhenti dalam rusuk ( pertunjukan dan penerangan ) Apabila mendapat hukuman cepat jalan dengan pantas langkah kaki kanan sejauh 30 inci dan pacak tumit dalam masa yang sama lenggang tangan kiri ke hadapan seberapa yang boleh tentukan tongkat rapat dengan tangan dan terus berjalan biasa 120 langkah seminit. Apabila dapat hukuman berhenti seperti biasa dengan betul dan buat pergerakan rusuk tongkat dari bimbit dengan membilang masa 40 pergerakan seminit Ingatan: Kalau dalam berjalan tongkat dalam keadaan bimbit dan hendak ke belakang apabila "check potong" bawa tongkat tegak ke hadapan bahu kanan siku rapat pada rusuk dan apabila maju kaki kanan. Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan keduadua tangan langkahkan kaki kiri sejauh 30 inci pacak tumit (berteriak ”check” ). Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci pacak tumit dengan masa yang sama bawa tongkat ke kedudukan bimbit dan bawa tangan kiri ke rusuk kiri ke hadapan sejauh 30 inci pacakkan tumit ( berteriak diam). pacakkan tumit dengan masa yang sama lenggang tangan kiri ke belakang dan tongkat ke hadapan dan terus berjalan 120 langkah satu minit. berhenti seperti biasa dengan betul. bawa tongkat turun dan majukan kaki lenggang tongkat ke hadapan dan seterusnya Pelajaran 11 Berjalan . Peringatan: Pergerakan ini dilakukan apabila berjalan dalam jarak dekat sahaja Pelajaran 10 Berjalan tongkat dalam keadaan bimbit dari rusuk tongkat dan berhenti tongkat sampai kedudukan rusuk tongkat ( Pertunjukan dan penerangan) 1. Apabila mendapat hukuman berhenti. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci. 2. langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama bawa tongkat dalam kedudukan membawa tangan kiri rapat maju kaki 108 .Apabila mendapat hukuman cepat jalan langkahkan kaki kanan sejauh 30 '' pacak tumit kedudukan tongkat tidak berubaah ( berteriak tangkap diam ).tongkat dalam keadaan bimbit dari kepit tongkat sampai kedudukan kepit semua ( pertunjukan dan penerangan ) 1. Apabila dapat hukuman "cepat jalan " langkah kaki kanan sejauh 30inci pacak tumit dalam masa yang sama buat pergerakan pertama bimbit tongkat dari rusuk.

Skuad empat .apabila bawa (potong ) tangan kanan kedudukan sedia dari hormat yang kedua tangan kiri dengan pantas tangkap bahagian kepala tongkat empat jari disebelah luar ibujari disebelah dalam. Ingatan: Pergerakan ini boleh dilakukan berjalan dari keadaan rusuk tongkat. hormat kehadapan hormat'. Dengan tidah mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri bawa tangan kanan kerusuk kanan . Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri bawa tangan kanan ke rusuk tangan .tengah tongkat (jika hendak pergi bimbit ) atau kepala tongkat (jika hendak pergi rusuk ) . 2. selalunya dilakukan semasa pergi berjumpa dengan pegawai dengan tujuan hendak memberi hormat dahulu bercakap tongkat mesti dalam keadaan kepit.tangan kiri rapat di rusuk kiri manakala tongkat menghala kehadapan . hukuman diberi sama seperti hukuman berhenti dan lakukan pergerakan berhenti dengan betul dan lakukan pergerakan kepit tongkat kemudian berhenti 2 kali. Skuad lima . Berhenti seperti biasa dengan betul dan buat dua pergerakan kepit tongkat dari bimbit dengan membilang masa 40 pergerakan seminit. Skuad dua . Skuad tiga .kanan ke hadapan dengan masa lengang tangan kiri ke belakang dan tongkat ke hadapan seberapa yang boleh dan terus berjalan 120 langkah seminit. 109 . Apabila dapat hukuman " henti". tongkat dari rusuk atau bimbit . Skuad enam . Dengan pantas tangan kanan tangkap ditengah . Dengan pantas bawa tongkat sampai kedudukan bimbit tongkat atau rusuk tongkat yang betul . Apabila berhenti sampai dalam kedudukan kepit tongkat. Pelajaran 12 Hadapan hormat masa berhenti sama ada.langkahkan kaki ke hadapan tangan kanan tangkap pada tongkat pada masa yang sama bawa tangan kiri ke kedudukan sedia .( 6 penggerakan ) 'Hormat dengan nomrbor -Kehadapan hormat satu ' dengan pantas bawa tongkat ke kepitan ketiak kiri . Pelajaran 13 Hadapan hormat masa cepat jalan Apabila dapat hukuman ' hormat.kemudian pusingkan kebelakang membuat pergerakan ini membilang masa 40 pergerakan seminit . Dengan pantas bawa tangan kanan merusuk kanan .

Skuad tiga. ( berteriak diam ). Langkahkan kaki kiri ke hadapan dengan masa yang sama bawa tongkat ke pada bimbit atau kepit . langkahkan kaki kiri ke hadapan sejauh 30" pacak tumit masa yang sama lenggangkan kedua-dua tangan ( berteriak lenggang ) Ingatan: Boleh dilakukan tongkat dalam keadaan bimbit atau rusuk.dua tangan rapat ke peha dan tongkat masih bimbit .Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30''pacak tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak cek ) langkah kaki kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dengan masa yang sama bawa tangan kanan ke kedudukan sedia berteriak ( potong ) . ( berteriak check ) langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dengan masa yang sama dengan pantasbawa tongkat. Pelajaran 15 Hormat kekanan /kiri masa cepat jalan ( 9 Pergerakan ) 1. b.tidak ada pegawai : pusing kekanan dengan betul dan terus berjalan 3 langkah baru bersurai dari barisan .Bersama kumpulan senjata : Pusing ke kanan dengan masa yang sama bawa tongkat kepada kepit ke ketiak kiri .. 110 . a. Skuad dua.langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30 '' pacak tumit dengan masa yang sama bawa kedua . masa yang sama bawa ( potong ) tangan kanan sampai ke kedudukan sedia dan seterusnya buat seperti pergerakan para ( A & B ) di atas.Maju kaki kiri tangan kanan dengan pantas tangkap tongkat dan seterusnya buat seperti pelajaran 10 para D ( b ) c.Hukuman diberi diatas kaki kiri sampai kebumi. Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri.ada pegawai : Pusing kekanan kedua buat pergerakan kepit tongkat dan hormat bawa (potong ) tangan ke kedudukan sedia .hentak kaki .Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30'' pacak tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30'' pacak tumit masa yang sama pusingkan kepala kekiri /kekanan 90 darjah dengan pantas bawa tangan kanan sampai ke kedudukan hormat yang betul (berteriak hormat ). 'Hormat dengan nombor kekanan / kekiri hormat satu '..Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kirti langkahkan kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit. 2.kepada kedudukan kepit sebelah kiri ( berteriak kepit ).... Pelajaran 14 Bersurai dan keluar baris ( Pertunjukan dan penerangan ) Tongkat dalam rusuk .. 3.

Skuad empat.... Skuad enam ... Pelajaran 16 Kalih tongkat dari rusuk untuk doa selamat dan memberi 3 kali .. Skuad tujuh.. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit. Skuad dua Dengan pantas tangan kanan lepaskan tongkat tarik ke sebelah jahitan seluar di sebelah kanan. kedudukan hormat tidak berubah ( berteriak 4-5 ) 5.tengah badan dengan masa yang sama tangan kiri tangkap tongkat dengan dua jari di bawah. dan pada masa yang sama tangan kiri bawa tongkat ke sebelah rusuk kiri. ( berteriak potong ) 6.kesalahan biasa: 1.Tidak meletak tongkat dengan mendaftar di bawah ketiak ..4. 7 Skuad lapan..Kalih tongkat dengan nombor Skuad satu Apabila mendapat hukuman kalih tongkat dengan tangan kanan bawa tongkat ke tengah . Skuad sembilan. ibu jari di depan dan anak-anak jari di dalam.( 2 pergerakan ) a. Langkah kaki kiri ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama tangan kanan tangkap di tengah-tengah bahagian tongkat tentukan tangan dan siku tangan kanan rapat pada badan ( berteriak tangkap). 2.Tidak menggenggam pada tempat timbangan selepas memberi hormat . tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkahkan lagi kaki kiri 30 " ke hadapan pacak tumit masa yang sama dengan pantas tangan kanan bawa tongkat ke rusuk kanan tongkat dalam keadaan bimbit( berteriak turun) 8. lain-lain anggota diam...Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dan langkah kaki kiri ke hadapan 30'' pacak tumit... 111 .. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama pusingkan kepala ke hadapan dan dengan pantas bawa tangan ke kedudukan sedia. Langkah kaki kanan. anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkah lagi kaki ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit pada masa yang sama lenggangkan tangan kanan ke hadapan tongkat sama rata dengan tali pinggang dan tangan kiri ke belakang terus berjalan ( berteriak lenggang ) Kesalahan .

siku rapat pada badan dengan masa yang sama tangan kanan tangkap di tengahtengah tongkat di bawah tangan kiri siku kanan bengkok ke belakang. Seorang pegawai atau ketua yang menjaga sesuatu kumpulan yang sedang berjalan hendaklah memberhentikan kumpulan itu dan berada dalam kedudukan sedia. Sekiranya memakai pakaian awam hendaklah sedia. maka pegawai yang kanan sekali membalas hormat. 112 . Dengan pantas tangan kiri tangkap di tengah-tengah tongkat. Pelajaran 18 Baring tongkat dari rusuk ( 3 pergerakan) A. Keterangan itu hendaklah dijalankan dengan cara " Soal jawab" ketika skuad itu sedang rehatkan diri . Baring tongkat dengan nombor Skuad satu. Menerima Hormat Pegawai-pegawai hendaklah membalas hormat itu dengan penuh hormat.Pelajaran 17 Kalih tongkat daripada doa selamat/ 3 kali sorak ( 2 pergerakan ) Kalih tongkat dari doa selamat / 3 kali sorak sama dengan pelajaran 17 cuma berlainan tangan. Jika ada lebih daripada seorang pegawai . Lagu kebangsaaan Pegawai/Kadet yang memakai pakaian seragam yang tidak di bawah perintah ketua / pegawai yang sedang kawat hendaklah berdiri dalam keadaan sedia semasa lagu kebangsaan/negeri dinyanyikan. BAHAGIAN V PERKARA-PERKARA LAIN Keterangan di bawah ini ialah untuk kegunaan kepada jurulatih-jurulatih.

v) Lapor selesai perbarisan ” Baris..... mohon kebenaran meneruskan tugas yang lain... Hormat.........Peringatan Semasa Memberi Tabik Hormat : Tabik Hormat diberi ketika berdiri sedia dan berjalan sahaja.. Catatan : Bahasa perintah dan urutan mematuhi prinsip-prinsip kawad.. lain-lain pangkat siap untuk upacara perasmian/penutup/diperiksa dll...................... hormat ke hadapan hormat.............. iv) Periksa barisan ( jika ada ) v) Doa vi) Ucapan dll.......................... Catatan ...terdiri daripada ......Perbarisan 1) Susun atur perbarisan dalam sesuatu acara/majlis hendaklah mengikut kesesuaian tempat.. Perbarisan sempena ..... Terima kasih tuan. i) Hormat keseluruhan untuk pegawai sahaja ” Hormat ke hadapan hormat ” ii) Lagu iii) Lapor ” Assalamualaikum tuan/Dato‟ dll ......... ” Assalamualaikum tuan/Dato‟ dll ......Baris sedia..... pergerakan hendaklah 113 ...... pegawai dan ..

LAMPIRAN 114 .

Menghafaz 5 surah Juz Amma. Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan Ujian Kawad  Melakukan kawat asas dengan baik 3a Ujian Kerohanian   Menghafaz Asmaul Husna.KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : LANS KOPERAL Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu: Bil.4 km Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: 115 . Tarikh: 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Buat baik dibuat baik Kesetiaan kepada Negara Waspada sebelum kena Sahabat setia Teguran membina Tarikh: A4 Ujian Kecergasan  Larian 2. A 1 Ujian Bertulis  2 Mengandungi 60 soalan objektif meliputi semua tajuk dalam silibus KRS.

3 Kompas   Mengenal bahagian-bahagian Kompas Mengenal arah mata angin Tarikh: Tarikh: 2.1 Perkhemahan    Kraf Perkhemahan Asas Keselamatan asas semasa berkhemah Tarikh: Tarikh: Mengikuti perkhemahan selama 3 hari 2 Tarikh: malam 2.2 Ikatan       Buku Sila Bunga keti Ikatan Manok Tindih Kasih Simpul belit Simpulan Pengail Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 2. Tarikh: KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN 2.4 Ikhtiar Hidup   Mengenali sumber-sumber ikhtiar hidup. Menyanyikan Lagu kebangsaan dan Lagu Tarikh: Negeri.1 Ketatanegaraan     2 Mengenal Malaysia Maksud ITEM UJIAN TERAS Lambang Negara Tarikh: Tarikh: Melukis Bendera Malaysia dan maksud.B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN 1. Melukis Bendera Negeri tempat tinggal. Mengenali jejak atau tanda-tanda Tarikh: Tarikh: 116 .

5 KEUSAHAWANAN  Menyediakan satu projek yang berkaitan Tarikh: samada rekacipta ataupun jahitan 117 .5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula    Membuat Anduh Tiga Segi. mengutip sampah di kawasan sekolah. Tarikh: 2. Andoh Besar. Tindakan semasa kecemasan. 3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 2 khidmat masyarakat dengan Tarikh: masa tidak kurang daripada 6 jam. Tarikh: Tarikh: 2.6 Asas kebombaan  Pengenalan mengenai kebakaran   Punca kebakaran Cara-cara mengelak kebakaran.2. berzanji. pentomin. 4 ALAM SEKITAR  Menyertai atau melaksanakan 2 projek yang Tarikh: berkaitan dengan Alam Sekitar seperti membuat taman. bersajak. Tarikh: Andoh Leher dan Andoh Lengan. sungai tempat rekreasi atau lain-lain aktiviti yang sesuai. menanam pokok.7 Kebudayaan  Menyertai atau mempersembahkan 2 kali Tarikh: persembahan kebudayaan seperti nasyid. Prinsip asas pertolongan cemas. bermain kompang. seni silat atau persembhan lain yang sesuai.

KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : KOPERAL Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu: Bil.A. 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Balasan Jujur Bersusah-susah dahulu.  Melipat. tentu selamat Budi bahasa Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan 118 . 2 Ujian Kawad  Berkebolehan memberi arahan & Perintah Tarikh: Kawat dengan baik dan betul. menaik. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. bersenangsenang kemudian Contohi labah-labah Kalau cermat.W. 3a Ujian Kerohanian  Menghafaz 10 surah Juz Amma  Menghafaz selawat Syifa‟  Menceritakan atau menulis tentang sejarah kehidupan Rasullah S. menurunkan bendera Tarikh: dengan cara yang betul.

Tarikh: Tarikh: Tarikh:  Amalan kesihatan berkhemah  Mengikuti perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam 2.4 km Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan    Menerangkan Rukun Negara Menyanyikan satu lagu patriotik Menyanyikan Lagu Kadet Remaja Sekolah Tarikh: 2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2.1 Perkhemahan  Etika Perkhemahan  Penjagaan Khemah (Membuka.2 Ikatan  Ikatan Balak  Ikatan Seraya  Ikatan Serong  Ikatan Silang Gunting  Mengemaskan Tali  Membina 2 jenis gejet Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 119 .4 Ujian Kecergasan  Larian 2. membersih) memasang. melipat.

bersajak.6 Asas kebombaan  Alat-alat melawan kebakaran   Pemadam api jenis air. serbuk.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali bahan-bahan apungan di air  Membina model apungan di air 2.2. berzanji. 120 . bermain kompang.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula  Membebat dan membalut luka  Pengendalian pengusungan  Menunjukkan 5 jenis balutan Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh:  Mengenalpasti tempat-tempat pengaliran Tarikh: darah 2.  Menerangkan perayaan pelbagai kaum di Malaysia 3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 4 khidmat masyarakat dengan Tarikh: masa tidak kurang daripada 12 jam. seni silat atau persembhan lain yang sesuai.3 Kompas  Mencari bearing  Menentukan arah kiblat 2.7 Kebudayaan  Menyertai atau mempersembahkan 3 kali Tarikh: persembahan kebudayaan seperti nasyid. buih dan gas Kaedah pengendalian Tarikh: 2. pentomin.

4

ALAM SEKITAR  Menyertai atau melaksanakan 3 projek yang Tarikh: berkaitan dengan Alam Sekitar seperti membuat taman, menanam pokok, mengutip sampah di kawasan sekolah, sungai, tempat rekreasi atau lain-lain aktiviti yang sesuai.

5

KEUSAHAWANAN  Menyediakan satu projek yang berkaitan Tarikh: samada masakan atau kraftangan

121

KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)
KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT
Ujian Kelayakan : SARJAN Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 2 iaitu: Bil. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. 2 Ujian Kawad memberi perintah  Berkebolehan kepada skuad atau platun sendiri. 3a Ujian Kerohanian  Berkebolehan memimpin sembahyang Tarikh: berjemaah dengan mengetahui bacaan wirid dan doa selepas sembahyang.  Menghafaz 2 hadis pendek dari kitab „Hadis Tarikh: Empat Puluh”.  Menceritakan atau menulis mengenai riwayat Tarikh: kehidupan seorang dari khalifah Ar-Rasyidin. 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Sesal kemudian tidak berguna Etika perniagaan yang baik Pengorbanan kaum ibu Fikir sebelum bertindak Tarikh: kawad Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan

122

4

Ujian Kecergasan  Larian 2.4 km dalam masa 12 minit (L)/15 minit Tarikh: (P) Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg

B 1

DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan  Nama dan jawatan Jemaah Kabinet  Dapat menyatakan sekurang-kurangnya amalan baik dalam agama masing-masing. Tarikh: 3 Tarikh: Tarikh:

 Nama-nama Sultan dan Yang Di Pertua Negeri 2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2.1 Perkhemahan

 Membantu menguruskan perkhemahan Tarikh: selama 2 hari 1 malam/ Menjadi Pengerusi AJK kecil  Menyertai perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam di luar sekolah  Mengendalikan satu aktiviti terancang dalam Tarikh: perkhemahan 2.2 Ikatan  High Element Activity Abseiling, Flying Fox, Repelling, Ascending  Membuat 5 Simpulan/ Ikatan Pemancing  Membina 3 jenis gajet Tarikh: Tarikh: Tarikh:

123

5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula  Menguasi 3 pernafasan. Tiub Getah 2. Slivester 2.7 Basikal  Pengenalan basikal  Membaiki kerosakan kecil 2. 2.8 Kayak  Kemahiran Asas Kayak  Pengendalian kayak Tarikh: Tarikh: 124 .2.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali pokok-pokok perubatan/ tumbuhan/ buaha-buahan yang boleh dimakan/ minum  Membuat perangkap/ jerat  Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup  Membina dan mengendali rakit 1. kaedah praktikal pemulihan Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 1. Buluh 2. Holger-Nelson 3. Mulut ke mulut 2.6 Kebudayaan  Telah menyertai aktiviti-aktiviti yang berkaitan Tarikh: dengan kebudayaan tidak kurang dari 1 tahun.3 Kompas  Latihan dan aktiviti orienteering di kawasan Tarikh: sekolah  Membaca/ mengguna dan orientasi peta 2.

 Merekacipta satu alat daripada bahan-bahan terbuang. Hari Kantin.3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 6 khidmat masyarakat dengan masa tidak kurang daripada 18 jam. Tarikh: Tarikh: 4 ALAM SEKITAR Lulus ujian mengenalpasti salah satu berikut:  20 jenis burung yang terdapat di Malaysia  20 jenis hidupan liar di hutan  20 jenis ikan air tawar atau laut.  Merekacipta satu alat dapur yang dibuat dari bahagian-bahagian pokok kelapa.  Menyedikan laporan bertulis mengenai sejarah tempat tinggal anda.  20 jenis serangga Tarikh: 5 KEUSAHAWANAN Berkebolehan berikut: melaksanakan salah satu aktiviti Tarikh:  Merekacipta satu logo dan slogan berkaitan dengan logo berkenaan cth. Hari KRS  Membaiki 10 buah kerusi atau meja. Hari Kebangsaan. 125 .

A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS.KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : PEGAWAI WARAN Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 3 iaitu: Bil.  Menyampaikan satu tajuk tazkirah selama 5-10 minit  Menghafaz ayat 102-105 surah Al Imran serta maksudnya. 2 Ujian Kawat  Berkebolehan mengenalpasti kesalahan Tarikh: kawat dan arahan kawat oleh Ketua Platun dan ahli. Menulis mengenai salah satu tajuk di bawah  Menghafaz 4 hadis pendek dari Hadis 40 dengan maksudnya.  Perjanjian Hudaibiah  Piagam Madinah  Kehidupan di zaman Jahiliah Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan 126 . ii. Pilih 2 aktiviti berikut:  Menyertai satu program Qiyamulail. 3a Ujian Kerohanian i. Kebolehan mengajar kawat mengikut kaedah.

Sistem Raja Tarikh: Tarikh:  Menyertai satu program dialog integrasi  Pengucapan awam berunsur integrasi/ Tarikh: patriotisme/ kenegaraan.4 km dalam masa 12 minit (L)/15 minit (P) Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit ) Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: Tarikh: B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan Menulis dan menceritakan salah satu daripada tajuk Tarikh: dibawah :     Kebebasan dalam Sistem Demokrasi Hak dan tanggungjawab pengguna Hak dan tanggungjawab warga Negara Sistem Parlimen dan undang-undang di Malaysia 127 .selama 5-10 minit  Penghayatan nilai-nilai murni tahap 1 & 2 4 Ujian Kecergasan  Larian 2.3b Ujian Moral  Menulis dan menghuraikan Berperlembagaan.

2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2.3 Kompas  Latihan dan aktiviti orienteering di kawasan Tarikh: sekolah  Membaca/ mengguna dan orientasi peta 2. Repelling.1 Perkhemahan  Membantu menguruskan perkhemahan Tarikh: selama 2 hari 1 malam/ Menjadi Pengerusi AJK kecil  Menyertai perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam di luar sekolah  Mengendalikan satu aktiviti terancang dalam Tarikh: perkhemahan 2. Ascending  Membuat 5 Simpulan/ Ikatan Pemancing  Membina 3 jenis gajet 2. Flying Fox.2 Ikatan  High Element Activity Abseiling.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali pokok-pokok perubatan/ tumbuhan/ buahan-buahan yang boleh dimakan/ minum  Membuat perangkap/ jerat  Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup  Membina dan mengendali rakit   Buluh Tiub Getah Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 128 .

7 Kayak  Kemahiran Asas Kayak  Pengendalian kayak 2. Kecederaan tulang. Membuat kajian dan laporan bertulis mengenai salah satu perkara berikut:  Ucapan Perkahwinan  Upacara Pengkebumian  Program Integrasi antara kaum Atau ii. ligamen & otot serta kaedah merawatnya Tarikh: Tarikh: 2. Berkebolehan menjalankan latihan teori pertolongan cemas kepada ahli kadet ii.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula i. Menulis mengenai salah satu tajuk berikut:  10 jenis alat muzik traditional  5 jenis tarian traditional  5 adat istiadat melayu Atau iii. sendi. Berkebolehan melaksanakan salah satu daripada aktiviti berikut:     Melakukan 6 teknik usungan pesakit. Mengetahui kaedah rawatan keracunan Mengetahui kaedah merawat gigitan serangga dan ular.8 Kebudayaan i.2. Pilih satu daripada tajuk berikut:  Mendeklamasikan sebuah sajak cipatan sendiri  Mempersembahkan sebuah seloka/gurindam/syair berbentukl nasihat Tarikh: Tarikh: 129 .6 Basikal  Pengenalan basikal  Membaiki kerosakan kecil 2.

 Menyertai perkhemahan lebih dari 6 kali  Pernah menyertai perkhemahan peringkat negeri  Membuat satu model pioneering  Berkebolehan memanjat.  Berkebolehan dalam menggunakan mesin jahit  Menyediakan satu jenis masakan timur atau barat. Membuat kajian serangga/invertebrata/hidupan karangan laut atau hidupan laut. dalam “High Element Aktiviti” . iii. Langkah mengatasi masalah keruntuhan akhalak belia di tempat tinggal anda.C Kemahiran dan Kecergasan: Menguasai 2 dari kemahiran berikut:  Berkhemah atau berkursus selama seminggu. Menyediakan buku skrap 20 jenis pokok daripada salah satu yang berikut:  Pokok perubatan  Pokok renek  Pokok bunga  Pokok buah-buahan Keusahawanan: Melaksanakan salah satu projek berikut: Tarikh:  Mereka cipta satu system alarm eletronik.  Menyediakan satu rekebentuk untuk cetakan baju T dengan menggunakan kaedah “Silik Scsreen”  Menulis tulisan khat di atas papan lapis.  Menyediakan buku akaun tunai. ) H TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 130 . Riwayat hidup seorang tokoh tempatan Tarikh: Tarikh: Tarikh: G Alam Sekitar: Pilih salah satu: Tarikh: [ Melaksanakan secara kumpulan (4 ahli ) ] i. ditebuk dan diwarnakan. logam atau jerami. power-point dll. Kitaran semula kertas surat khabar lama ii.  Menyediakan buku akaun tunai. memasang tali. Khidmat Masyarakat Membuat kajian/temuramah dan mengenai salah satu tajuk berikut:    laporan bertulis Tarikh: Tarikh: F Masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk kampong atau tempat anda. Membuat baja kompos. mounting board. iv. papan nipis.  Mencipta satu kraftangan daripada kayu.  Menyediakan “presentation” menggunakan komputer ( cth.

TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 131 . syair dll. ALAM SEKITAR . dikir barat. D. C. Ikatan Tali . ( 50 . Perkhemahan . Menghafaz dan Menyanyikan Lagu KRS KETAHANAN DIRI i.Menyertai perkhemahan selama 1 hari iii.Menyertai atau mempersembahkan satu persembahan kebudayaan seperti nasyisd. Perkara KEROHANIAN/ PENDIDIKAN MORAL ( Pilih 2 sahaja ) i) Menyenaraikan 10 nilai-nilai murni ii) Karangkan satu cerita daripada satu nilai murni itu.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : L/KPL TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : i. ii. I.Melakukan kawat asas dengan baik. Mengenal komponen dalam peti bantu mula E.Menamakan 5 jenis pokok hiasan yang terdapat di sekolah KEUSAHAWANAN . G. Hendaklah menjadi ahli berdaftar selama 6 bulan ii. Kawat .) iii) Menyenaraikan Rukun Islam dan Rukun Iman iv) Menghafaz surah 3 Qul v) Menyenaraikan 5 perayaan kaum di Malaysia vi) Menyanyikan lagu negaraku dan lagu negeri vii) Menghafaz mana-mana 3 doa harian KETATANEGARAAN i. pantun.80 pp. koir .Menyediakan satu jenis masakan ringkas KEBUDAYAAN . Memiliki buku catatan khas Bil A.Boleh melakukan 2 jenis simpulan BANTU MULA KHIDMAS Menyertai satu aktiviti gotong-royong di sekolah Tarikh Lulus & Pengesahan B. Mengenal dan Memahami Logo KRS ii. F.

.Berkebolehan melaksanakan kraf perkhemahan vi.80 pp ) KETATANEGARAAN iii. Mengenal dan Memahami lambang dan bendera 2 buah negeri.Boleh melakukan 2 jenis ikatan vii.Menjahit butang KEBUDAYAAN -Menyertai atau mempersembahkan DUA persembahan kebudayaan seperti nasyisd. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 132 . I.Melukis satu rantaian hidup serangga KEUSAHAWANAN . Menghafaz ikrar dan rukun negara. C.80 pp ) v) Menyanyikan 2 lagu patriotik vi) Mengarang satu cerita nilai murni (50 . Kawat . syair dll.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : KOPRAL TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : iii. v.Berkebolehan memberi arahan & perintah kawat statik dengan betul. Mengenal latarbelakang 4 pemimpin sekolah/ 2 pemimpin tempatan secara ringkas. koir . Perkara KEROHANIAN / PENDIDIKAN MORAL ( Pilih 2 sahaja ) i) Menceritakan 3 adat resam kaum lain masyarakat di Malaysia ii) Mengarang mengenai 2 perayaan di Malaysia ( 50 – 80 pp ) iii) Menghafaz surah Al-Fatihah dan 2 ayat lazim iv) Mengarang salah satu kisah Khulafa‟ Ar-Rasyidin (50 . KETAHANAN DIRI iv. A. pantun. Melakukan rawatan kecil Anduh Mengetuai satu kumpulan aktiviti gotong-royong di sekolah E. dikir barat. Perkhemahan .Memberi hormat semasa menaik dan menurunkan bendera. Ikhtiar Hidup . D. G. Ikatan Tali . v. ALAM SEKITAR . Lulus Ujian Kelayakan L/KPL TKRS ( selepas 6 bulan ) iv. Memiliki buku catatan khas Bil. F.Menyediakan sarapan diri ( secara ”survival ” ) BANTU MULA KHIDMAS Tarikh Lulus & Pengesahan B. iv.

Perkara Tarikh Lulus & Pengesahan A. E. B. D. * Sila hantar 4 salinan 133 . Kawat .Teori dan amali usungan KHIDMAS Wawancara seorang pemimpin/tokoh tempatan C.Membina satu gejet mudah BANTU MULA . Alam Sekitar - Membantu mengendalikan satu projek kitar semula/ projek keceriaan sekolah G.Berkebolehan mengendalikan skuad serta memberi arahan & perintah kawat statik dan dinamik dengan betul.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : SARJAN TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : v.bahan kitar semula Kebudayaan Mengendalikan satu persembahan kebudayaan H. Memiliki buku catatan khas Bil. Mengenal latarbelakang 3 pemimpin utama negeri/negara secara ringkas Ketahanan Diri viii. Ikatan Tali . ix. F. Lulus Ujian Kelayakan KPL TKRS ( selepas 6 bulan ) vi. Kerohanian / Pendidikan Moral ( Pilih 2 sahaja ) iii) Menyanyikan 2 lagu nasihat iv) Mengarang satu cerita rekaan mengenai nilai murni ( 80 – 100 pp ) iii) Menghafaz Ayat Kursi atau doa selepas solat iv) Mengarang satu kisah Nabi ( 50 – 80 pp ) v) Mengarang satu cerita perayaan kaum di Malaysia ( 80 – 100 pp ) vi) Buku skrap – tempat ibadat kaum-kaum di Malaysia Ketatanegaraan vi. Keusahawanan .Menghasilkan kraftangan daripada bahan terbuang/ Membantu mengendalikan dan merekodkan Penjualan bahan. Menyanyikan satu lagu patriotik vii.

FORMAT BORANG PENDAFTARAN KRS / TKRS Negeri :……………………………….KP Alamat Keahlian KRS / TKRS Bil Nama Jantina K/P atau S/B Alamat Disediakan oleh. Disahkan oleh. Sekolah :………………………………. Kod Sekolah :………………………………. ………………………..Sijil Lahir/No. Guru Pemimpin / Jurulatih : Bil. Komandan KRS / TKRS ……………………………. Nama No.. Pengarah KRS Negeri Nombor pendaftaran pelajar : 134 .

KRS/NE6007/02-001/L Kod Sekolah Catatan : L : Lelaki P : Perempuan Nombor Pendaftaran Pegawai ( KPM ) & Jurulatih Kebangsaan Tahun Menyertai No. Jurulatih Negeri dan Guru : KRS /kod negeri/97. ahli Menyertai KADET REMAJA SEKOLAH 135 . ahli KRS /KPM/02. ahli Menyertai Nombor Pendaftaran Pegawai ( JPN ) .001 Tahun No.001 Tahun No.

............................................... hayati budaya Ilmu......Kadet Remaja Sekolah Menuju satu ikatan bersaudara Bersatu menjulang keamanan negara Menjayakan Ilmu........................Maju Jadi insan........... sambutlah cabaran Menjadi bangsa Malaysia Maju dan cemerlang Remaja berwawasan Jangan kita lupa kepada pencipta Remaja ............Berilmu Janji kita......... Cekal Jadi insan.........Beriman Hati mesti......................... Iman dan Amal Marilah kita membina peribadi Membentuk insan yang kreatif Ke arah kecemerlangan diri Sepanjang masa yang berterusan Remaja ............Kanan Menuju.................... dan jiwamu Wawasan Kadet Remaja Sekolah LAGU LARIAN KRS GEMPUR KRS Kadet Remaja Sekolah Semangat waja kita melangkah Cekal hati dan juga tabah Satu ikatan kita berukhwah Ayuh remaja sambut cabaran Jadi remaja yang berwawasan Hati dan jiwa kita kekalkan Ilmu Iman dan juga Amal LANGKAH KRS Mula langkah...Kekalkan Jadi insan..........Wawasan Ayuh kita................................. Iman dan Amal Kekalkan di hati ...............Beramal 136 ....

WAN MOHD.KAD KEAHLIAN KRS DAN TKRS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA WAN MUHD. WAN MOHD. ARIFFIN TKRS/NE4578/02-001/L Catatan : Ukuran : 6 cm x 4 cm 137 . REDZUAN B. REDZUAN B. ARIFFIN KRS/NE6007/02-001/L TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA WAN MUHD.

Kewujudan KRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa. minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukanakan RASIONAL Menyedari hakikat bahawa minat serta kecenderungan pelajar kepada pasukan pakaian seragam di sekolah amat ketara sedangkan peluang untuk menyertai amat terhad. Bhg. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Oleh itu aktiviti KRS diharapkan dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Kawat : ”PELAJARAN” Telefon :03-2556900 Fax : 03-2535150 KP(BS) 8591/Jil. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1. 50604 KUALA LUMPUR.BAHAGIAN SEKOLAH. JABATAN SEKOLAH. IV (4) 19 JULAI 1995 Semua Pengarah Pendidikan Negeri. Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi muda yang semakin mencabar bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. PARAS 5.0 1. budaya lepak dan juvana. Emosi. dan Intelak (JERI) menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah (KRS) hendaklah ditubuhkan di semua sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Pakaian Seragam di sekolah. ponteng sekolah.0 138 . BLOK J (SELATAN). Dalam konteks pendidikan kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting bagi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh. kita perlu menyediakan golongan pelajar yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi Jasmani.1 LATAR BELAKANG Pelajar adalah aset yang amat berharga dalam menentukan arah pembangunan pada masa akan datang. PISAT BANDAR DAMANSARA. wajarlah KRS ditubuhkan bagi tujuan memenuhi minat serta untuk mengatasi masalah salah laku di kalangan remaja seperti penyalahgunaan dadah. Dato‟/Datuk/Tuan. Rohani. 4/1995 PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) 1. Y.2 2.

Negeri dan Daerah adalah seperti berikut: a. STRUKTUR ORGANISASI Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan.0 5.0 MATLAMAT Melahirkan pelajar cemerlang yang berminat. Melahirkan generasi yang mengetahui. kemahiran.2 139 . bangsa dan negara. Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan. AJK yang dilantik Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a. Peringkat Daerah d.1 5. Bendahari Kehormat i. Peringkat Kebangsaan b. bersemangat juang. Pengerusi d. Penasihat c. Penaung b.2 OBJEKTIF Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama.3. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. berakhlak mulia. Penolong Setiausaha Kehormat h.1 4.4 4.0 4. Naib Pengerusi f. berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020. berdaya saing. kebolehan mengurus dan memimpin.5 5. memahami. Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan. Peringkat Negeri c. Setiausaha Kehormat g. pengalaman. memiliki ketrampilan diri. 4. Timbalan Pengerusi e. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara. Peringkat Sekolah Maklumat lengkap struktur organisasi boleh didapati dalam Perlembagaan KRS 4.3 4. kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya. Membina dan mengembangkan kefahaman.

b. h.0 7. e.6. b. d.4 KEAHLIAN Keahlian KRS adalah terbuka kepada semua pelajar disekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. c.1 7.0 8. f.1 8.0 6. Aktiviti di Air Aktiviti di Darat Aktiviti Pengembaraan Latihan Mental Latihan Kewarganegaraan Aktiviti Ketahanan Diri Aktiviti Pendidikan Luar Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar Aktiviti Kemahiran Hidup (Keusahawanan) Aktiviti Khidmat (Khidmat Masyarakat) 8. 140 . Ahli bersekutu KRS terbuka kepada semua pelajaryang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 6. g.2 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN Fokus utama pengurusan dan pelaksanaan aktiviti KRS peringkat Kebangsaan Negeri dan Daerah ialah seminar dan bengkel konsep dan operasi KRS. Keahlian KRS lucut serta merta apabila pelajar tersebutberhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajarberdaftar di sekolah/institusi seperti yang dinyatakandi atas. KRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dandibiayai oleh institusi di mana KRS itu ditubuhkan. Kursus Pemimpin di peringkat sekolah menumpukan kepada aspek-aspek pelaksanaan aktiviti KRS. c.1 6.1. Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma Latihan Fizikal Pendidikan Kerohanian 7.2 Umum a. KURIKULUM Teras a. i. j.2 6.3 6.

lelah dan lain-lain penyakit yang boleh membahayakan jika mengambil bahagian dalam aktiviti KRS.0 KESELAMATAN DIRI PENGECUALIAN Pelajar-pelajar dalam keadaan seperti berikut boleh dikecualikan daripada menyertai KRS 12. e. Bhg. b.00 bagi setiap ahli. Untuk pelajar-pelajar yang mengikuti kelas-kelas agama di waktu pagi/petang. Pengetua hendaklah berunding dengan pihak sekolah/Jabatan berkenaan.1 13. c.2 12. Pelajar-pelajar yang telah disahkan oleh doktor mengidap sakit jantung. 10.0 YURAN KEAHLIAN Yuran keahlian dikenakan sebanyak RM1. PEMANTAUAN Tugas pemantauan hendaklah dilakukan oleh: a.3 13. d. Dato‟/Datuk/Tuan.1 Kes-kes Perubatan.9.0 PAKAIAN SERAGAM (UNIFORM) Maklumat terperinci mengenai pakaian Seragam (Uniform) boleh didapati dalam buku Perlembagaan KRS 11. Tetapi sekiranya kecacatan mereka menjadi penghalang. b. Laporan aktiviti Laporan kewangan 14. 141 .0 12. satu penyesuaian terhadap aktiviti KRS hendaklah diadakan. Untuk tujuan ini.0 Sila maklumkan kandungan Pekeliling ini bersama-sama dengan lampirannya kepada semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di negeri Y.2 Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut: a.0 13. Kecacatan. pelajar-pelajar tersebut hendaklah digalakkan mengambil bahagian dalam aktiviti yang sesuai bagi mereka. Pelajar-pelajar yang mempunyai kecacatan angota tubuh yang boleh membahayakan diri mereka jika mengambil bahagian dalam aktiviti KRS. Pengarah Pendidikan Negeri Pegawai Pendidikan Daerah Pengetua Ketua Penolong Pengarah dan Penyelia Kokurikulum JPN Penyelia Pejabat Pendidikan Daerah 12. Kelas Agama.

3. 4. 10. 2. 9. 7. Fong Chan Onn Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan Malaysia Semua Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia 142 .Sekian.K: 1. WAN MOHD ZAHID BIN MOHD NORDIN) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia S. Datuk Mohd Khalid bin Yunus Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia YB. 6. YB Datuk Seri Mohd Najib bin Tun Hj. 5. terima kasih. Datuk Dr. Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia YB. 8. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (TAN SRI DATUK DR.

................... Sekolah :………………………………………………………………………….. Bahagian A ( Organisasi ) Ada 1......................... 2. Bilangan Pelajar :……………………………………………………………….................................. ......... a.............. Surat Perlantikan Guru Penasihat d............. Tel.......BORANG PEMANTAUAN Tarikh :................... Surat Permohonan Penubuhan b.............. Surat Kelulusan Pengetua/Guru Besar c.. Fail Induk................. 2................... Perlembagaan 143 ........... Senarai Ahli Jawatankuasa Carta Organisasi Senarai nama ahli-ahli Tiada Bahagian B ( Pengurusan ) 1.......... No... ..... Surat Perlantikan AJK e.............. Alamat :…………………………………………………………………………... Nama Guru : 1......... Daerah / Zon :………………………………………………………………………….......................................... Bilangan Ahli :……………………………………………………………....... 3..... ..................... ......................

c. d.2. Fail Bendahari 4. Keistimewaan. Jadual Aktiviti c. Fail Pengerusi b. Perancangan Aktiviti b. b. Minit Mesyuarat Agong c. Bilik Khas/Bilik Operasi Sudut KRS/TKRS Buletin Lain-lain 144 . Fail Setiausaha c. 5. Mesyuarat. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Projek Ada 3. Jadual Kedatangan Ahli. Perlaksanaan Aktiviti ( Perancangan aktiviti mestilah antara 12 hingga 18 aktiviti setahun ) Tiada a. a. a. Fail-Fail a. Minit Mesyuarat Jawatankuasa d. Surat Panggilan Mesyuarat b.

Peringkat Daerah c.Perbincangan. 145 . e. Pencapaian/Penganugerahan a.6. Sekolah 2. Pasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan telah berjaya memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah pasukan pakaian seragam yang berkesan dan boleh dijadikan sebagai model untuk dicontohi oleh kelabkelab yang lain. Ulasan : 1.k. Peringkat Kebangsaan. penumpuan dan penyeliaan harus ditumpukan pada aspek-aspek berikut : i. Keseluruhan aktiviti Pasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan ditahap sederhana . ii iii 3. ( ) s. Peringkat PKG/Zon b. JPN * Borang ini hendaklah diisi 3 salinan. Secara keseluruhan aktivitiPasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan telah berjaya menjalankan aktiviti dengan baik. PPD terlibat 3. Teruskan. Peringkat Antarabangsa. ii iii iv ……………………………………. 1. 2. Peringkat Negeri d. Tahniah. Walaubagaimana pun sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut: i. Tahniah.

WATIKAH PELANTIKAN PEGAWAI KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan rasa bangga dan berbesar hati melantik YB DATO’ AZMI BIN HAJI DAIM EXCO Pelajaran. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia. NEGERI KEDAH Mulai 25 Mac 2006 bersamaan 25 Safar 1427 Hijrah Maka dengan ini hendaklah sepanjang masa dan ketika berusaha sedaya upaya menjaga orang-orang di bawah perintahnya sentiasa berada di dalam kesempurnaan dan taat akan tatatertib serta menurut perintah dan arahan serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah sepanjang masa DATO’ DR. Menteri/SUPAR/Ahli Politik/Exco/Menteri Besar Lantikan sebagai Penasihat Kehormat 146 . Menteri / Timb. HAJI AHMAD BIN SIPON KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA ( KETUA PENGARAH KRS MALAYSIA ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Contoh 1 : 1. 2. Multimedia dan ICT Negeri Kedah Darul Aman sebagai PENASIHAT KEHORMAT KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA.

TKPP. ARIFFIN BIN WAN HUSSIN ( 620315-03-5855 ) maka Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur dengan rasa bangga dan berbesar hati menganugerahkan pangkat KAPTEN KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA mulai 15 Mac 1999 Anda yang telah dilantik menyandang jawatan tersebut hendaklah dari semasa ke semasa menyempurnakan tugas dengan bersungguh-sungguh hati serta cermat tekun dan bertanggungjawab. Pengarah. GPK ) yang berkursus/ menerima latihan HAJAH NOOR REZAN BT. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 147 . Contoh 2 : KPPM. PPD/PPB/Pengetua/ Penyelia/Guru ( Ketua Bidang. Maka dengan ini hendaklah anda dan orang di bawah perintahnya sepanjang masa dan ketika berusaha menjaga kesempurnaan tatatertib serta menurut apa jua perintah dan arahan daripada pegawai atasannya serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah Malaysia sepanjang masa.PENTAULIAHAN PANGKAT PEGAWAI KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. Timbalan Pengarah. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya sebagai menimbangkan akan penyertaan anda dalam Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia yang telah menunjukkan tingkahlaku yang terpujidan telah berjaya dalam ujian kelayakan yang telah ditunjukkan oleh WAN MOHD.

PENGANUGERAHAN PANGKAT KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. W. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya sebagai menimbangkan akan penyertaan anda dalam Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia yang telah menunjukkan tingkahlaku yang terpuji dan telah berjaya dalam ujian kelayakan yang telah ditunjukkan oleh WAN MUHAMMAD REDZUAN B. ARIFFIN ( 940509-14-6513 ) maka Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur dengan rasa bangga dan berbesar hati menganugerahkan pangkat Contoh 3 : Murid KOPERAL KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA Mulai 25 Mac 2006 bersamaan 25 Safar 1427 Hijrah Anda yang telah dilantik menyandang jawatan tersebut hendaklah dari semasa ke semasa menyempurnakan tugas dengan bersungguh-sungguh hati serta cermat tekun dan bertanggungjawab.M. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 148 . Maka dengan ini hendaklah anda dan orang di bawah perintahnya sepanjang masa dan ketika berusaha menjaga kesempurnaan tatatertib serta menurut apa jua perintah dan arahan daripada pegawai atasannya serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah Malaysia sepanjang masa. HAJAH NOOR REZAN BT.

T SIJIL PENUBUHAN Dengan ini adalah diperakui bahawa SMK TAMAN SETIAWANGSA telah berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan. Kuala Lumpur bagi menubuhkan pasukan Kadet Remaja Sekolah dengan nombor pendaftaran KRS/WEA0232 Contoh 4 : Penubuhan/ Pendaftaran Sekolah Mulai 20 Jun 2000 HAJAH NOOR REZAN BT. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 149 .

2.Catatan : 1. 3. Bagi penjawat Sekretariat KRS Kebangsaan – Surat lantikan dikeluarkan oleh KPM Bagi Penjawat Sekretariat KRS Negeri – Surat Lantikan dikeluarkan oleh JPN Bagi Penjawat Sekretariat KRS Daerah – Surat Lantika dikeluarkan oleh PPD 150 .

NORHASHIM BIN HAJI MAHAT EN. HASSAN EN. KPM JPWP KL JPWP KL JPWP KL JPWP KL JPN SELANGOR JPN SELANGOR JPN TERENGGANU JPN TERENGGANU JPN KELANTAN JPN PULAU PINANG JPN N EGERI SEMBILAN JPN N EGERI SEMBILAN JPN PAHANG JPN PAHANG JPN PAHANG JPN P. MUDA EN.PANEL PENULIS EN. AZIZ B. NAWAWI B. JAMIL SIDEK EN. JAMIL BIN OTHMAN EN. MAHIZER HAMZAH EN. KAMARUDDIN EN. WAN MOHD. NOR AINI B. CHE HUSIN EN. IBRAHIM EN. KPM BHG. ABU BAKAR SHAM BIN JAMIL EN. YASSIN B. ABDUL MAJID EN. HJ. PINANG JPN PERLIS JPN SARAWAK JPN SARAWAK JPN PERAK 151 . ABD.PINANG JPN P. YUSOF TN. MOHD. KPM BHG. MOHD SUBERI BIN ABDULLAH EN. ROSLAN B. HJ. RASHID MEAN EN. GHANI EN. AYOB B. HJ. CHE ZAWAWI B. AHMAD FARAZILA B. APO LATIT EN. MD. ABDUL REJAB EN. ARIFFIN BIN WAN HUSSIN TN. AB. SEKOLAH. ROSLI B. AB. AZIZ EN. ANUAR B. MOHD. SEKOLAH. AZMAN B. BUSTAM BHG. SEKOLAH. SHEIKH AHMAD SHAKHRI EN. ROSDI BIN MUSTAFFA EN. MASHURI EN. AZMAN B. MUHAMMAD SHAH KASSIM EN.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->