BUKU PANDUAN KADET REMAJA SEKOLAH DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

Disediakan oleh : Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PRAKATA Kadet Remaja Sekolah telah diluluskan penubuhannya di sekolah-sekolah oleh Jemaah Menteri pada 18 Januari 1995. Pelancaran penubuhannya disempurnakan oleh YB Dato‟ Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia pada 20 Jun 1995 di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Kuala Lumpur. Dalam tahun yang sama pada bulan November – Disember seramai 300 orang guru telah dilatih sebagai jurulatih Kadet Remaja Sekolah di peringkat sekolah. Kursus-kursus ini telah diadakan di Pusat-pusat Kokurikulum Bachok (Kelantan), Singkir (Kedah), Bukit Kolah (Terengganu) dan Santubong (Sarawak). Jabatan-Jabatan Pendidikan Negeri kemudiannya diminta untuk menjalankan kursus yang sama bagi menyediakan jurulatih di peringkat sekolah. Bagi tujuan mempercepat dan melicinkan pelaksanaan pasukan ini, Kementerian Pendidikan seterusnya mengeluarkan buku-buku panduan sebagai rujukan di semua peringkat pengurusan. Antara buku-buku yang diterbitkan sebelum ini ialah Buku Perlembagaan Kadet Remaja Sekolah, Buku Tatacara Pemakaian Kadet Remaja Sekolah, Buku Kawad Kadet Remaja Sekolah dan Buku Kurikulum Latihan Kadet Remaja Sekolah. Kini buku-buku ini telah dimurnikan lagi dan dijadikan sebuah buku sahaja untuk memudahkan pengurusan pasukan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah. Buku ini diterbitkan khusus untuk menjelaskan konsep, falsafah, matlamat dan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan pasukan ini. Dengan usaha ini, adalah diharapkan agar semua pihak yang terlibat melaksanakan pasukan, menyesuaikan apa jua langkah dan tindakan yang diambil supaya bertepatan dengan kehendakkehendak yang dinyatakan. Justeru, buku ini amat sesuai digunakan oleh guru-guru Kadet Remaja Sekolah sama ada guru yang terlatih atau guru-guru Kadet Remaja Sekolah yang baru dilantik sebagai Guru Kadet Remaja Sekolah yang masih belum berkesempatan untuk mengikuti kursus kejurulatihan. Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kader Remaja Sekolah mempunyai keunikan konsep dan falsafahnya tersendiri yang membezakan pasukan ini daripada pasukan-pasukan pakaian seragam yang lain. Kegiatan yang dijalankan, digandingkan dengan unsur-unsur pengukuhan dan pemantapan jiwa dan rohani setiap anggota pasukan. Pelajar yang menganggotai pasukan ini bukan sahaja dibangunkan dari aspek jasmaninya melalui kegiatan-kegiatan yang mencabar, inteleknya melalui kegiatan-kegiatan kreatif bahkan juga jiwa dan rohaninya melalui amalan langsung ibadah khusus dan umum. Semoga generasi yang dilahirkan melalui Pasukan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah akan menjadi pelajar contoh dan menjadi anggota masyarakat muda yang lebih bersedia untuk menghadapi cabaran zamannya.

2

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) telah ditubuhkan dan diasaskan oleh En. Muhammad Thani Bin Sha'aban di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Jalan Kepong , Kuala Lumpur pada 27 Jun 1987 Pada mulanya pasukan ini dikenali sebagai Kadet Putera Islam Malaysia (KPIM) yang merupakan pasukan beruniform kepada Persatuan Pelajar-Pelajar Islam SMRA (PERWIRA). Keahliannya adalah seramai 20 orang pelajar sahaja iaitu terdiri daripada pelajar tingkatan I dan 2. Matlamat utama penubuhannya ialah untuk melahirkan pelajar cemerlang yang BERILMU, BERIMAN, DAN BERAMAL , berakhlak mulia , bersemangat patriotik dan berketrampilan selaras dengan usaha dan hasrat mengisi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah Wawasan 2020. Pasukan KPIM ini bernaung di bawah pengawasan Unit Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan . Setiap aktiviti yang dijalankan adalah berteraskan ISLAM SEBAGAI CARA KEHIDUPAN (AD DEEN). Mulai tahun 1989 beberapa buah sekolah di Wilayah Persekutuan telah mula menubuhkan KPIM. Di antaranya ialah Sek. Men. Tmn Tun Dr Ismail di bawah pimpinan Ustaz Ahmad Farazilla Bin Abdul Ghani , Sek. Men Seri Titiwangsa di bawah pimpinan En. Anuar Bin Abd Aziz dan Sek. Men. Agama Ma'ahad Hamidiah , Kajang , Selangor di bawah pimpinan En. Abu Hassan Bin Morad. Pada tahun 1993, sebanyak 53 buah Sekolah Menengah di seluruh negara telah menubuhkan KPIM. Usaha untuk menubuhkan KPIM secara rasmi dan bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia telah dimulakan pada 10 Ogos 1993. Satu pertemuan telah diadakan dengan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid Bin Wan Mohd Nordin iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada 13 September 1993. Di dalam pertemuan ini tesis mengenai KPIM telah dibentangkan.Hasilnya, sebuah jawatankuasa kecil telah dibentuk untuk menyediakan kertas kabinet . Jawatankuasa ini mencadangkan agar pasukan ini diberi nama KADET PUTERA - PUTERI ISLAM ( KPIM ) . Walau bagaimanapun nama pasukan ini kemudiannya ditukar kepada KADET REMAJA ISLAM (KRIS) Sementara itu taklimat dan pendedahan kepada Pengarah-Pengarah Bahagian Kementerian Pendidikan yang diadakan pada bulan Oktober 1993 dan dipengerusikan oleh yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid telah membuat keputusan agar nama pasukan ini ditukar kepada KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) yang bertujuan agar keahliannya terbuka kepada semua kaum sama ada pelajar lelaki atau perempuan. Upacara Pelancaran KADET REMAJA SEKOLAH Peringkat Kebangsaan telah diiaksanakan pada 20 Jun 1995 bersamaan 21 Muharam1416 oleh Yang Berhormat Dato‟ Seri Mohd Najib Tun Hj Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia di Sekolah Menengah Raja Abdullah , Jalan Kepong, Kuala Lumpur.

3

matlamat dan objektif serta perjuangan TKRS adalah berdasarkan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 4 .SEJARAH PENUBUHAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) telah mula diasaskan pada 15 Mac 1999. Sekolah yang menjadi sekolah pertama (perintis ) menubuhkan TKRS ialah Sekolah Kebangsaan Seri Melati. Pada awal penubuhan. pasukan ini dinamakan Tunas Kadet Remaja Islam Sekolah ( TKRIS ). Kurikulum. Ariffin bin Wan Hussin khas untuk murid-murid sekolah rendah seperti mana Kadet Remaja Sekolah untuk pelajar-pelajar sekolah menengah sahaja. Antara tujuan TKRS ditubuhkan adalah untuk memberikan pendedahan awal kepada pelajar-pelajar mengenai KRS. Kedah Darul Aman pada 26 Mac 2006. Dewasa ini TKRIS dikenali dengan nama Tunas Kadet Remaja Sekolah.Kuala Lumpur yang sekarang ini dikenali dengan nama Sekolah Kebangsaan Setapak Indah. Wan Mohd. Omar di Stadium Sultan Abdul Halim. Penubuhan Tunas Kadet Remaja Sekolah secara rasminya telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelajaran YB Dato‟ Noh b. Ini kerana TKRS merupakan KRS diperingkat awal ( sekolah rendah ). Tunas Kadet Remaja Sekolah ditubuhkan oleh En.

Kurikulum KRS 7. Latar belakang 5. Kurikulum “ Training of Trainers “ ( TOT ) 9. vii) Borang Pemantauan viii) Contoh Watikah Pelantikan/Tauliah Pangkat/Anugerah Pangkat KRS/ Sijil Penubuhan 5 . Sejarah 3.1. Perlembagaan KRS & TKRS 6. Lampiran : i) Kad Ujian KRS & TKRS ii) Borang Pendaftaran iii) Kad Ahli iv) Surat Pekeliling Ikhtisas Penubuhan KRS ( SPI Bil. Kurikulum TKRS 8. Isi Kandungan 4. Struktur dan Sistem Kenaikan Pangkat 10. Pra-kata 2. 4/1995 – Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah ) v) Lagu-Lagu KRS/TKRS vi) Senarai nama panel penulisan buku. Panduan Kawat 11.

1. Menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) dan Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) hendaklah ditubuhkan di semua sekolah menengah/rendah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Badan Beruniform di sekolah. Aktiviti KRS diharap dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar bagi meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. kita perlu menyediakan golongan yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi jasmani . emosi.2 2.4 6 .3 2.2 2.1 2. Bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju. 1. Adalah diharapkan Kadet Remaja Sekolah / Tunas KRS dapat membantu mengatasi masalah salahlaku di kalangan murid-murid sekolah seperti penyalahgunaan najis dadah.1. Dalam konteks Pendidikan Kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi murid-murid secara menyeluruh. RASIONAL Memberi peluang seluas-luasnya kepada murid-murid untuk melibatkan diri dalam Pasukan Pakaian Seragam. rohani dan intelek ( JERI ). budaya lepak dan juvana. minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukakan. Kewujudan KRS/TKRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa.1 LATAR BELAKANG Pelajar adalah satu aset yang amat berharga dalam menentukan arah pembangunan pada masa akan datang. ponteng sekolah. Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi yang semakin mencabar. Memenuhi inspirasi dan permintaan masyarakat masa kini yang memerlukan satu usaha pembinaan generasi baru secara komprehensif dan cemerlang dengan mendapat sokongan padu daripada semua pihak. 2.

3 Membina dan mengembangkan kefahaman. St.2 Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan. OBJEKTIF 4.1 Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama. kemahiran. bangsa dan negara. memahami. Pergerakan Puteri Islam Malaysia. 4. berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Wawasan Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020. bersemangat juang . berdaya saing. 5. Bagi Tunas Kadet Remaja Sekolah( TKRS )dicadangkan supaya ditubuhkan di semua sekolah rendah seluruh Malaysia agar murid-murid didedahkan lebih awal mengenai Kadet Remaja Sekolah seperti mana pasukan pakaian seragam yang lain ( Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. kebolehan mengurus dan memimpin. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN Fokus utama pengurusan dan pelaksanaan aktiviti KRS/TKRS peringkat Kebangsaan.4 Melahirkan generasi yang mengetahui. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bermesra. 4. 4. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup.3. 4. berakhlak mulia. Kursus Pemimpin diperingkat sekolah menumpukan kepada aspek-aspek pelaksanaan aktiviti KRS/TKRS. 4. pengalaman. memiliki ketrampilan diri. Pasukan Pancaragam dan Seni Bela Diri ) 7 .Persatuan Pandu Puteri Malaysia. kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan mewujudkan integrasi nasional. MATLAMAT Melahirkan pelajar cemerlang yang beriman. John Ambulans Malaysia. Persekutuan Pengakap Malaysia. Negeri dan Daerah ialah seminar dan bengkel konsep dan operasi KRS/TKRS.5 Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan.

6. PEMANTAUAN 7.5 Disiplin dan Kerohanian Ketahanan diri dan Kebudayaan Alam Sekitar Keusahawanan Khidmat Masyarakat ( Khidmas ) 7.2 6.4 6.1 6.2 Pengarah PelajaranNegeri Pegawai-Pegawai JPN Jurulatih KRS Negeri Pegawai Pelajaran Daerah Pengetua/ Guru Besar Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut : Laporan Aktiviti Laporan Kewangan 8 .1 Tugas pemantauan terhadap pelaksanaan / laporan aktiviti hendaklah dilakukan oleh : – – – – – 7.3 6. BIDANG AKTIVITI BERSEPADU KRS DAN TKRS 6.

PERLEMBAGAAN 9 .

Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E2 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Kuala Lumpur b. Peringkat Negeri: Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan c. 10 .2 a. Ataudi tempat lain dalam Malaysia sebagaimana yang ditentukan olehJawatankuasa KRS/TKRS dari semasa ke semasa.PERLEMBAGAAN 1. 1.0 Nama dan alamat berdaftar 1. Peringkat Sekolah: Sekolah berkenaan.1 Pasukan Pakaian Seragam ini dikenali dengan nama Kadet Remaja Sekolah atau ringkasnya KRS bagi Sekolah Menengah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah( TKRS ) bagi Sekolah Rendah Alamat berdaftar atau alamat KRS & TKRS: Peringkat Kebangsaan: Bahagian Sekolah. Peringkat Daerah: Pejabat Pelajaran Daerah berkenaan d. e. Jabatan Sekolah. Aras 3 & 4 .

kesedaran dan kepekaan mengenai isu-isu semasa di kalangan pelajar serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya. pengalaman.2.3 2. Menangani masalah salah laku di kalangan pelajar remaja seperti salah guna dadah.4 2.5 2. budaya lepak dan juvana. Melahirkan generasi pelajar yang mengetahui.6 2.2 2. memahami. Mempelbagaikan kegiatan pasukan beruniform di sekolah bagi menyediakan pelajar-pelajar memperolehi pengetahuan. Membantu mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan demi menjayakan Wawasan 2020. 2. Membina dan mengembangkan kefahaman.7 11 . Membina generasi pelajar patriotik yang menjiwai semangat cintakan agama.0 Tujuan Tujuan KRS & TKRS ini ditubuhkan ialah: 2. berdaya. kebolehan mengurus dan memimpin. memiliki ketrampilan diri.1 Membentuk generasi pelajar yangmenjiwai semangat perpaduan. bangsa dan Negara Malaysia. menghayati dan mengamalkan nilai murni serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara. kemahiran. saing. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan.

2 3.1 3.5 3.6 3. Warna hijau melambangkan alam sekitar yang sihat. Buku yang terbuka dan rehal melambangkan peranan institusi pendidikan yang mementingkan tradisi ilmu untuk semua tanpa mengira keturunan dan kaum.0 Pengertian logo 3.7 3. Dua tangkai padi bersilang melambangkan resmi padi iaitu berilmu dan berketrampilan serta matang dan rasional dalam semua tindakan.4 3. Bulan dan bintang melambangkan Agama Islam sebagai agama rasmi Negara Malaysia. 3.3 Perisai melambangkan benteng ketahanan diri daripada gejala yang tidak sihat. Warna putih melambangkan keikhlasan serta kesucian. Warna merah melambangkan keperwiraan dan sedia berjuang mempertahankan negara yang tercinta. agama dan latar belakang budaya ke arah melahirkan bangsa Malaysia selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.8 12 . Warna kuning melambangkan warna diraja yang menjadi tonggak kedaulatan Negara Malaysia.3.

c. b. Alam sekitar KRS/TKRS.0 Bendera 4. AMAL : Penghayatan dan perlakuan gaya hidup sihat yang berterusan merupakan natijah daripada kekuatan intelektual dan disiplin diri.4. 13 . merupakan sebahagian daripada kurikulum 4. ILMU : Asas keintelektualan dan ketrampilan ahli KRS/TKRS. Tunas muda/remaja yang masih boleh dibentuk. Laluan hidup yang jelas untuk masa depan.2 Cogan kata KRS/TKRS ‟ ILMU IMAN AMAL‟ a. IMAN : Keimanan yang mendalam merupakan asas pembinaan diri. b.1 Warna Hijau melambangkan a. c.

5.6 14 .2 Keahlian KRS/TKRS adalah terbuka kepada semua pelajar di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.4 5.0 Keahlian 5. 5 & 6) di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. 1.5.keahlian asal masih diterima pakai. Ahli KRS / TKRS yang bertukar ke sekolah / negeri lain. KRS/TKRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dan dibiayai oleh institusi di mana KRS/TKRS itu ditubuhkan. Keahlian KRS/TKRS lucut serta merta apabila pelajar tersebut berhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajar berdaftar di sekolah/institusi seperti yang dinyatakan di atas.1 5. Ahli bersekutu KRS/TKRS terbuka kepada semua pelajar yang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 5.5 5. Keahlian TKRS terbuka kepada semua pelajar tahap II (tahun 4.3 5.

Baju kemeja labuh paras bawah punggung. Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green. berlengan panjang dan warna hijau muda ( L 109 ).1 a. 7. 15 . Spike boot. d. e.2 a.1 a.6. b. Lelaki Beret berwarna Sherwood Dark Green. Baju kemeja labuh paras bawah punggung. e. Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan logo KRS.46 cm) Tali wisel merah. Baju kemeja lengan panjang Sherwood Dark Green.30 cm) Tali wisel merah. Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan logo KRS. berlengan panjang dan warna Sherwood Dark Green. Lelaki Beret berwarna Sherwood Dark Green. *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green. e. b. d. d. Tali wisel merah. 6. c. Spike boot. Baju kemeja lengan pendek warna hijau muda ( L 109 ) Seluar sekolah. b. d. (Ukuran kaki 20 cm . (Ukuran kaki 40 cm . c. c.2 a. 7. c. e. f. f. Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam Perempuan Beret berwarna Sherwood Dark Green. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green.0 Pakaian Rasmi KRS 6. Seluar /Kain Sekolah. Perempuan Beret berwarna Sherwood Dark Green. Tali wisel merah.0 Pakaian Rasmi TKRS 7. b.

8. 9. C. Perkataan sekolah yang tersebut dalam perlembagaan ini bermaksud sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. b. Negeri dan Daerah adalah seperti berikut: a.negeri-negeri dalam Malaysia. f.2 8.8. Peringkat Kebangsaan Peringkat Negeri Peringkat Daerah Peringkat Sekolah 16 .3 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan. e.4 Penaung Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari AJK yang dilantik Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a. Wilayah Persekutuan Malaysia. Perkataan Daerah yang tersebut dalam perlembagaan ini juga bermaksud Jajahan di Negeri Kelantan dan Bahagian di Negeri Sabah dan Sarawak. 9.1 Penaung Peringkat Kebangsaan. kebangsaan. 9. d. c.0 Jawatankuasa 9. b. Negeri dan Daerah: Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.1 Kawasan kegiatan meliputi peringkat antarabangsa.2 Penasihat Peringkat Kebangsaan.3 9. h. g. Negeri dan Daerah: Menteri Pelajaran Malaysia. d.0 Kawasan Kegiatan 8. daerah-daerah dan sekolah-sekolah.

Juruaudit : 9. Penasihat c. d.6 Jawatankuasa Peringkat Negeri: a. g. e. Dakwah & Kepimpinan Pengarah Bahagian Teknik & Vokasional Pengarah Institut Aminuddin Baki Tiga ahli dilantik Dua Wakil Jurulatih KRS Dua Wakil Jurulatih TKRS Dilantik j. Pengerusi d.5 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan: a. Bendahari i.Setiausaha 2 Bendahari Ahli-ahli : : : : : : : : : Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Ketua Unit Kokurikulum Penyelia Pasukan Pakaian Seragam Pegawai Tadbir KRS Dilantik Dilantik Termasuk Pegawai Pelajaran Daerah 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil Jurulatih TKRS Wakil PKPSM dan MGB i. h. f.9. Setiausaha g.Setiausaha 1 Pen. Penolong Setiausaha h. c. Timbalan Pengerusi f. Ahli-ahli : : : : : : : : Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Bahagian Sekolah Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah Ketua Penolong Pengarah (HEM ) Bahagian Sekolah Dilantik (Dua orang) Dilantik Pengarah-Pengarah JPN Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Pengarah Bhg. b. Penaung b. Juruaudit : Dilantik 17 . Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen.

Juruaudit : Dilantik ( 2 orang ) 9. Pengerusi : Penolong Pegawai Pelajaran Daerah ( SPPK ) e. Ex-Officio : Pegawai Tadbir KRS Negeri j. e. 18 .7 Jawatankuasa Peringkat Gabungan/Daerah: 9. Bendahari : Dilantik h. g.1 Jawatankuasa Peringkat Pejabat Pelajaran Gabungan ( Sabah dan Sarawak ) a. h. Tim. Pen. f. i.9. Ahli : Dilantik Termasuk 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil TKRS. c. Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah d. Setiausaha Bendahari Ahli Ex-Officio Juruaudit : : : : : : : : : : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Gabungan Ketua Unit Penyelia Kokurikulum Pegawai Tadbir Gabungan KRS Dilantik Dilantik Termasuk 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil TKRS. Penasihat : Pengarah Pelajaran Negeri c. Pengerusi Setiausaha Pen.7.2Jawatankuasa Peringkat Daerah a.7. Wakil PKPSM dan MGB ( Gabungan ) Pegawai Tadbir KRS Negeri Dilantik ( 2 orang ) 9. Penaung Penasihat Pengerusi Tim. j. d. b.8 Perlantikan bagi jawatan-jawatan di atas hendaklah dilakukan oleh Pengerusi setiap Jawatankuasa. Penaung : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia b. Setiausaha : Dilantik g. Wakil PKPSM dan MGB i. Setiausaha : Penyelia f.

e.1 10. 19 . i. Pemegang-pemegang jawatan ini dan tiap-tiap pegawai yang hendak menjalankan tugas pengurusan KRS hendaklah warganegara Malaysia.Kanan Kokurikulum Dilantik Dilantik Dilantik ( 7 orang Dilantik + Ketua Platun KRS/TKRS ) Dilantik di kalangan guru 9. h. g. Guru KRS/TKRS sekolah adalah pemimpin dan pemudahcara kepada Jawatankuasa Peringkat Sekolah. mengelola dan mengatur program KRS/TKRS Jawatankuasa ini boleh menubuhkan jawatankuasa kecil untuk memantapkan lagi aktiviti KRS/TKRS. Tugas Jawatankuasa ialah merancang.12 9. d. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli-ahli Juruaudit (2 orang) : : : : : : : : : Pengarah Pelajaran Negeri PPD Pengetua / Guru Besar Pen.2 10.9 Jawatankuasa Peringkat Sekolah: a.9. mengikut Perlembagaan serta disahkan oleh penolong pendaftar. b. f. 10.13 9. Kewangan Setiap ahli KRS/TKRS dikenakan yuran tahunan sebanyak RM 2.0 10.10 9.00 Bendahari bertanggungjawab menguruskan segala yang berkaitan dengan kewangan KRS/TKRS Penyata kewangan KRS/TKRS hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diperiksa oleh Pemeriksa kira-kira.14 10. c.4 Dua orang guru yang bukan pemimpin KRS/TKRSdilantik dalam mesyuarat oleh Penolong Pendaftar sebagai Pemeriksa kira-kira atau Juruaudit.3 Perlantikan jawatan-jawatan di atas dilakukan oleh penolong pendaftar sekolah.11 9.

5 Pemeriksa kira-kira dikehendaki memeriksa kewangan KRS dari semasa ke semasa atas arahan penolong pendaftar. Pindaan Perlembagaan Perlembagaan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan. 11.10.0 Disediakan oleh : Bahagian Sekolah Jabatan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 20 .

KURIKULUM KRS 21 .

1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang cintakan negara. Maktab Perguruan Islam ix. Lagu-lagu Patriotik c. Lagu Kebangsaan dan Negeri berkenaan d. berpegang teguh kepada ajaran agama serta sanggup berbakti kepada masyarakat yang memerlukan khidmat dan bimbingan. daya saing dan daya saing dalam menghadapi cabaran yang mendatang. bermasyarakat dan bernegara. Memahami Falsafah Pendidikan Negara d. Lambang dan Bendera Negeri e. 1. Lagu KRS h. memahami. Membina generasi pelajar yang mengetahui. Rukun Negara f. Lagu-lagu Patriotik 22 . KETATANEGARAAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Universiti Islam iv. e. Persatuan Ulama‟ d. Lembaga Urusan Tabung Haji v. 1. Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotik yang cintakan bangsa dan negara. Wawasan Perdana Menteri i.1. OBJEKTIF a. daya tahan. Mengenal tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan f. Jemaah Kabinet i. b. Lagu-lagu Patriotik g. Berlari sambil menyanyikanlagu larianKRS danlangkah KRS a. Sultan-sultan i. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta memberi sumbangan ke arah hidupberkeluarga. Syarahan b. Syarahan c. Memahami dan mengenali kebudayaan Melayu sertalain-lain kaum. Esei ii. Baitulmal vii Mahkamah Syariah viii. Mengenali Institusi dan Peranannya i. mempunyai disiplin diri yang kental. Menyediakan generasi pelajar yang mempunyai disiplin yang tinggi serta mempunyai daya juang. Bendera Malaysia c. Nama-nama Sultan b. Biodata Perdana Menteri i. Jabatan/ Majlis Agama Islam ii. Angkatan Belia Islam x.0 1. Pusat Islam iii. Lambang Negara b. Nama dan Jawatan a. Majlis Fatwa Negara vi.2 c. Mengenal tokoh ulama tempatan dan luar negara. e. Menulis rencana ii.

Etika berpakaian dalam Islam b. Cara memegang pisau dan garpu ii. Makan cara Buffet v. b.2. KEROHANIAN a. Kursus Kefahaman Islam g. Makan cara Koktel iv. Guru/rakan iv. Adab semasa menghadiri jamuan makan iv. Adab sebagai tetamu ii. Majlis tidak rasmi/informal bersukan iii. Mengurus tempat kediaman i. Syair iii. a. Tanggungjawab terhadap diri dan keluarga i. Makan cara Melayu ii. Kisah-kisah Sahabat Nabi SAW 3. Adab menjadi tuan rumah iii. Keluarga ii. Adab bergaul i. Tamrin f. Pemilihan pakian i. Sajian secara cina iv. Perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa makan di majlis jamuan. Nasyid ii. Bacaan Yasin c. Majlis rasmi v. Cara meletakkan sudu. Usrah e. Sajak dan lain-lain i. Peranggu Meja i. Etika makan secara Islam c. Penjagaan keluarga a. Makan di kantin 23 . Alatan peranggu meja ii. Sajian secara tradisional iii. Majlis rasmi/formal ii. Kelas Fardhu Ain b. Marhaban dan Berzanji d. Sajian secara ”buffet” c. PENGURUSAN DAN GAYA DIRI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. garpu dan pisau selepas makan. Akhlak k. Keselamatan di rumah c. Tatatertib sebagai tetamu i. Etika di meja makan i. Makan cara Barat iii. Kebudayaan Islam i. Jiran tetangga iii. Sajian secara barat v. Hafalan doa-doa dalam kehidupan seharian h. Susun atur peralatan rumah ii. Ceramah Agama j. Adab makan di dalam pelbagai jenis jamuan i. Memelihara kesihatan tubuh badan ii. Batas-batas pergaulan b.

Sesal kemudian tidak berguna c. Pentingnya keselamatan jalan raya i.4. Fikir sebelum bertindak g. Bukit sama didaki lurah sama dituruni. Buat baik dibalas baik b. Sultan Alaudin Riayat Shah b. Pengorbanan kaum ibu f.Contohi Labah-labah i. Kebebasan dalam sistem demokrasi h. Penghayatan Nilai-Nilai Murni Tahap 1 & 2 24 . Budi Bahasa a. d. Etika perniagaan yang baik e. Mengawal pemikiran. Waspada sebelum kena c. Biar lambat asalkan selamat j. Balasan jujur g. Kalau Cermat Tentu Selamat j. pertuturan dan perlakuan. Teguran membina f. PENDIDIKAN MORAL – Ahli bukan beragama Islam TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Sahabat setia e. Kesetiaan kepada negara d.Berakit-rakit h.

Kawad Formasi 25 .Asas Kawad a. Kawad Am i. OBJEKTIF a.Kawad perseorangan i. belakang. Kumpulan masing Masuk barisan masing  Paraskan barisan b. mental. kiri. Hormat selaku terima sijil Ke Kiri Pusing  Langkah hadapan.2 TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Kawat Perhimpunan  Kanan lurus c.0 2. Melakukan semua jenisKawad b.1 KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sihat dari segi fizikal.Sebagai Ketua c. Hormat Ke Kiri Hormat  Ke kanan dan f. Hormat Ke Kanan  Buka dan Tutup Hormat barisan e. Hormat Ke hadapan  Senang diri Hormat  Sedia d. Melahirkan insan yang sihat fizikal dan mental. Memupuk bakat serta menggalakkan potensi yang sedia dan mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.Perintah Kawad i.Mengurus Perhimpunan d. 1. Kawad berjalan  Mulakan kaki kanan  Tabik hormat c. mempunyai daya tahan. c. Menaik dan menurunkan bendera a. berpotensi dan berketerampilan malah mampu menghindarkan diri dari gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya timur sebagai tatacara hidup. Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu menyelesaikannya secarabijaksana. b.2. Kawad membawa bendera d. KAWAD 2. Memberi perintah kawad i. kanan  Hentak kaki b.

Simpulan Bunga Keti xiii.Tatacara penjagaan tali c.Ikatan seraya ix. Ikatan silang gunting xi. Simpulan frost xii. Gajet b.Simpulan perompak viii. Beg Galas i. Pertandingan memasak 3. sayur dan teh iv. Simpulan bebat x.Simpulan /sempurna (untai) iv. Simpulan bergelung jurai vi. Ikatan serong x.Tangga tali b. Jenis-jenis unggun api d.Simpulan Turtle ix. Simpulan kerusi vii.Simpulan tukang gantung xv. Tindih kasih iv. Simpulan tok fakir x. Mendirikan khemah c. Simpulan darah bergelung (untai) ii. Simpulan rama-rama v. Etika perkhemahan l. Jenis-jenis dapur a.Simpulan lemak seela separuh vii. Jenis-jenis tali i. Simpulan lemak seela iii. Ikatan manharness vi. Memotong kayu m.Praktikal memasak iii. ikan goreng. Simpulan/ Ikatan pemancing i. Simpulan pengail v. Simpulan bunga keti iii. Kegiatan di kawasan perkhemahan k. Simpul belit vii. PERKHEMAHAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Kraf perkhemahan lanjutan b.Nasi. Simpulan tarbuck xi.2. Sanitasi e. Lanjutan Tahap 1 & 2 c. Cara penjagaan khemah a. Simpulan pengail ganda empat v. Punca air g. Kebersihan h. Teknik memasak ii. Perhubungan f. IKATAN TALI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Harness ii. Konservasi j. Perlindungan semulajadi e. Memasang api f. Definisi b. Carabiner & Figura 8 iii. Memasak i.Juma 26 . Fungsi ii.Weng segera xii. Jenis-jenis khemah p. Keselamatan i. Pully iv. Ikatan ampaian xi.Simpulan stopper dan angka 8 xiv. Dapur i. Kaedah memikul beg galas c. Kraf perkhemahan i. Kaedah mengisi ”Rucksack” o. Ikatan manuk vi. Memilih Tapak Khemah d.Lain-lain masakan ringan v. Beg Galas n.Simpulan pencuri ix. Simpulan tarbuck (untai) iv.Ikatan balak viii.Ikatan mata kail viii. Simpulan/ikatan pendaki i.Simpulan dan ikatan asas i.Ketahanan /kekuatan setiap jenis tali iii. Peralatan tambahan i. Mengemaskan tali a. Simpulan prusik ii. Simpulan geseran munther iii. Simpulan buku sila ii. Ikatan pengkalan a.

Mencari arah mata angin c. KOMPAS TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Lain-lain masakan ringan iv.Pertandingan memasak g.Menggunakan peta ii. Aktiviti Pandu Arah dan Orienteering 5. Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup e.4. Membina model apungan di air a. IKHTIAR HIDUP TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Mencari harta karun c. Membuat rakit buluh dan pendayungnya ii. Mengenali pokok-pokok perubatan / tumbuhan/ buah-buahan yang boleh dimakan / diminum c.Pertandingan mencari bearing i. Ancaman Hidupan liar b. Merintis hutan menggunakan kompas b. Latihan di kawasan sekolah c. Membaiki kerosakan kecil 27 .Cara-cara mengendalikan rakit iii.. Keno gentian kaca @ kanvas f. Praktikal mencari bearing (arah mata angin) b. ii. Alat-alat ikhtiar hidup i. Membuat perangkap / jerat II ii.Mengenali jejak atau kesan binatang b. Basikal i. Menentukan arah kiblat d. Membuat alat-alat ikhtiar hidup b. Sampan kayu@ sampan gentian kaca c.Mengenal struktur dan bahagian basikal dan fungsinya ii. Membuat perangkap / jerat d. Mengikut jejak atau tanda. d. Latihan berkayak i.Kursus ikhtiar hidup di hutan i. Bahan-bahan apungandi air. Latihan membina rakit i. Mengenal struktur dan bahagian motosikal dan fungsinya ii.Membaiki kerosakan kecil a. Menggunakan peta Membaca peta/ Orientasi peta d.Latihan menggendalikan sampan i.Mengenal Arah Mata angin b. Pengenalan Kompas a.Motosikal i. Aktiviti Orienteering danPandu Arah a.

Kaedah mulut ke mulut iii. Pendarahan i. Persiapan b. 8. Peredaran darah ii. Rawatan d. Kaedah mengangkat dan menyusun. Semboyan bunyi a.Kaedah mulut ke hidung iv. Pinggang dan peha v. betis dan jari kaki vi. Asfiksia. Sengatan tebuan iii. Ramalan cuaca b. Penggunaan Walkie-Talkie 7. Kaedah rawatan e. Fungsi organ b. Bernafas secara ritma c. Prinsip dan asas pertolongan cemas ii. Kaedah-kaedah  Lisan  Bertulis  Isyarat  Tiupan Wisel a. Pengenalan Pemulihan dan penafasan i. Kaedah pemulihan ii. Tanda dan rawatan b. Kecederaan terbakar i. Formasi bergerak 6.a. Suhu c. Hujan d. PERTOLONGAN CEMAS / BANTU MULA TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Pernafasan dan Asfiksia i.Struktur daging & kulit iv. Berpandukan muka jam c. Struktur badan ii. Kecederaan tulang belikat iii. Kaedah rawatan f. sendi. Cuaca b. ligamen dan otot i. Menuruni lereng menggunakan tali. Awan dan jenis-jenisnya b. Punca dan rawatan a. Angin c. Mendaki lereng curam c. Kaedah Silvester 28 . Kaedah menyeberang sungai a. Struktur tubuh badan dan fungsinya i. Pasang surut 9. Renjatan i. Isyarat antarabangsa d. punca dan rawatan c. Terminologi ii. tengkuk d. Tanda-tanda hujan a. KOMUNIKASI a. Penggunaan tangan dan kaki semasa mendaki b. Gigitan ular. Melangkah d. Struktur sendi iii. Pembebatan dan pembalutan i. Posisi tapak tangan b.Kaedah Holger Nelson v. Gigitan dan sengatan serangga i. Kaedah pemulihan pernafasan dan urut jantung c. Cara membalut c. Panduan tindakan pada masa kecemasan b. Latihan berkomunikasi b. TEKNIK PERJALANAN a. kala. Organisasi c. Kecederaan tulang. IKLIM a. Lutut. Keracunan i. Urut jantung i. lipan dan lebah ii. Pengelasan terbakar ii. Lengan dan siku iv. Cara membebat luka ii. Definisi ii. Pengangkutan dan pengusungan i. a. Prinsip dan amalan i. Tulang belakang. Ombak a.

Bakaran tayar 11.Ujian asas seni mempertahankan diri a. Kecergasan Diri / Riadah TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 Pengenalan jenis-jenis sukan Kemahiran sukan individu atau kumpulan Pengurusan riadah 29 . serbuk. Latihan menggunakan peralatan dalam mempertahankan diri b. Jenis-jenis seni mempertahankan diri b. Alat-alat melawan kebakaran i. Pengenalan mengenai kebakaran i. Teknik-teknik mempertahankan diri d. Pemadam api jenis air.Ujian Mempertahankan diri menggunakan peralatan c. Kemahiran mempertahankan diri c. Punca kebakaran ii. SENI MEMPERTAHANKAN DIRI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. buih dan gas ii. Jenis-jenis seni mempertahankan diri b.Kaedah menyelamatkan alat pemadam api diri b. Latihan melawan / diri daripada kawasan memadam kebakaran kebakaran i. Asas mempertahankan diri c. Kaedah menyelamatkan a. Memadamkan kebakaran ii.Perubatan / Sains Sukan dalam seni mempertahankan diri 12. Perlindungan diri kebakaran dan ii. Memadam i. Cara-cara mengelakan kebakaran b. Latihan mengawal / memadam kebakaran i. Kaedah pengendalian 10.Ujian lanjutan a. Teknik-teknik mempertahankan diri d.a. KURSUS ASAS KEBOMBAAN a.

rebana dan lain-lain iii. Mengenal asal-usul kaum di Malaysia b. Wayang kulit ii. simpulan bahasa atau perumpamaan salah satu kaum di Malaysia b. kompang.Bagaimana memupuk perpaduan kaum di Malaysia b. pantun atau gurindam iv. a. Adat resam kaum di Malaysia c. Adat kematian bagi kaum di Malaysia iii. Adat istiadat ii. Permainan. Menyertai satu persembahan seperti i. Mengenali permainan tradisi ( contoh ) : i. Menyenaraikan pakaian tradisi pelbagai kaum c. alat muzik. Menceritakan ceritacerita lisan pelbagai kaum. Membuat kajian dan menulis laporan mengenai perkahwinan kaum di Malaysia i. Nasyid ii. Menyertai satu persembahan [ Seperti tahap satu ] a. 30 . Mengenal alat-alat muzik kaum di Malaysia d. Bersyair. Menghafaz 10 perkataan mudah bahasa Cina dan Tamil dan selain bahasa Ibunda d. Drama / Pentomin/ Sketsa. tradisional. KEBUDAYAAN a. Perayaan pelbagai kaum di Malaysia e.Gasing c.Wau iii.14. Mengumpulkan 20 peribahasa.

Menubuhkan kumpulan [ Seperti tahap 1 ] d. 3.Ulama tempatan v. lawatan dan ziarah. KHIDMAT MASYARAKAT a. imam. Gotong-royong. menubuhkan kumpulan [ seperti tahap 1&2] b.Lain-lain b.Penghulu.Hospital iii. tolong-menolong dan berlumba-lumba membuat / melakukan amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama.0 iii. Melakar pelan tempat tinggal. Kegiatan ekonomi dan sosial penduduk setempat ii. 3. Membuat kajian mengenai i. ketua kampung.Masalah penduduk e.Tanah perkuburan iv.Salasilah keluarga iii. Gotong royong membersihkan i. Melahirkan insan yang perihatin terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat serta mengamalkan budaya simpati dan empati dalam kehidupan seharian. kekeluargaan dan mengeratkan hubungan kemasyarakatan antara lapisan masyarakat.Surau atau masjid iii.3. kaum dan etnik. Penduduk tertua ii. Gotong royong [ Seperti tahap 1 ] b.2 1. Asal usul sesebuah kampung ii. Rumah kebajikan anak yatim dan orang tua ii. Wakil rakyat ii.Tokoh korporat iv. Mengukuhkan ikatan persaudaraan.Ketua balai polis f.Tokoh-tokoh tempatan a. Temuramah dengan i. Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat serta aktif dalam aktiviti kemasyarakatan 2. Lawatan dan ziarah ke i.Perkampungan orang asli iv. OBJEKTIF 1. Lawatan dan ziarah [ Seperti tahap 1 ] c.Pondok atau pusat pengajian dan lainlain a. pengerusi JKK c.Pegawai daerah iii. Temuramah dengan i. Menulis tempat bersejarah 31 .Masalah keruntuhan moral belia setempat iii. Kawasan sekolah ii. d. Membuat kajian mengenai i.1 KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAS MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti.

2.Mengawit dan menamakan 15 jenis tumbuhan herba iv. Hidupan air di kolam atau sungai ii. b.Melukis dan menamakan bahagian serangga dan invertebrata iv.Mengukur lilitan batang dan ketinggian iii.Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok buah-buahan e. Mendapatkan pola/ corak daripada batang dan rangka daun. Memerhati kehidupan haiwan contoh burung : i. Melukis serta menyatakan fungsi bahagian pokok iv. ii. i.Membersihkan sungaisungai di kawasan rekreasi e. Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan menghayati alam sekitar. Kajian air i.Mengenal dan mengelaskan jenis-jenis hutan c.1 4. 1.Mengenal pasti makanan dan tumbuhan yang digemari burung.Mengumpul bulu dan sarang burung yang tidak digunakan iv. Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok bunga ii.Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok renek iii. Memahami cara mengurus bahan buangan seperti sisa kimia 32 . ALAM SEKITAR TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Kualiti air b.Mengenal cara kawalan d. Mengenal nama burung ii.Bagaimana pokok memberi makanan kepada serangga dan invertebrata iii.Merekodkan serangga dan invertebrata yang bersembunyi pada sebatang pokok v. Jenis-jenis hakisan ii.4. 3. Demontrasi proses pertanian f. Mengenal dan mengkaji sebatang pokok.Fungsi bahagian serangga dan invertebrata c.Merekod nama burung yang dapat dilihat di kawasan sekolah dan tempat tinggal iii.Melabelkan nama dan nama saintifik tumbuhan di persekitaran sekolah b.0 4. Memelihara dan menjaga kawasan rekreasi sekolah f. Kajian mengenai hakisan i. Deklamasi sajak mengenai alam sekitar a. Mengenal pasti dan menamakan jenis rumput a. Memupuk sikap prihatin terhadap sumbangan dan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan manusia serta memahami rantaian hidup antara alam sekitar dengan manusia sejagat. Fungsi serangga dan invertebrata dalam proses pereputan ii. Mengkaji tanah-tanih dan batu batan i. Mengawit tumbuhtumbuhan i. Kajian serangga dan invertebrata i.Mengenalkan haiwan liar dalam hutan Malaysia d. Membina insan yang bertanggungjawab dengan memberi sumbangan ke arah memelihara alam sekitar sebagai khazanah tuhan kepada manusia.2 ALAM SEKITAR MATLAMAT OBJEKTIF 1. Mengenalpasti jenis tanah tanih dan batu batan c.

Karangan alam sekitar h. Deklamasi sajak alam sekitar 33 . Rotan iv.Mengenal pasti jenis-jenis tumbuhan berikut i. Membina taman mini di kawasan sekolah d. Memahami mengenai proses pemeliharaan dan pemuliharaan hutan h. Paku Pakis v. Membuat ketuhar tenaga solar g.Tumbuhan komersil e. Tumbuhan perubatan vi.Palma iii. Buluh ii. Aktiviti kitaran semula kertas surat khabar lama f.g.

Merekacipta bahan-bahan buangan c. logam dan jerami c. 3.Cetak baju-T e. Melahirkan generasi muda yang berwawasan sehingga dapat menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu cara hidup.2 1. 5. Merekacipta logo yang bertemakan KRS d. Memasarkan bahanbahan jualan untuk tabung kadet e. 2. Membina kemahiran asas dalam bidang perniagaan. Membina kemahiran reka cipta di kalangan generasi pelajar dengan menggunakan bahan-bahan terbuang seperti kayu. Merekacipta kraf tangan i. Melaksanakan satu projek yang boleh di pasarkan di sekolah untuk tabung KRS d. Memahami kaedah asas penulisan buku akaun 34 .Silk Screen i. Merekacipta satu projek kerja kayu untuk kegunaan taman atau bilik KRS c. tulisan khat dan lain-lain. Dye biasa @ Embos ii. Membaik pulih perkakas mudah seperti perkakas elektrik. Berkhidmat di koperasi sekolah a.5. pemasaran dan perakaunan agar dapat memasarkan reka cipta yang dihasilkan. enjin dan sebagainya b.1 KEUSAHAWANAN MATLAMAT Memupuk minat di kalangan generasi pelajar agar dapat mengembangkan kreativiti masing-masing dan sikap berjimat cermat serta membenci amalan membazir.Kayu – pengepit baju d. hiasan. REKA CIPTA TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Bengkel perkakas mudah berdasarkan aktiviti b. Membuat kraftangan drpd kayu. logam dan jerami sehingga dapat menghasilkan bahan kraftangan. disamping membina asas kemahiran pemasaran perniagaan sehingga menjadikan keusahawanan sebagai budaya hidup. Kulit siput ii. Cetak baju . Merekacipta satu projek elektronik a.0 5. OBJEKTIF 1.Bahagian pokok kelapa iii. Merekacipta bahanbahan terbuang b.

Jahitan i.Mengukus e.Penyediaan diet seimbang c.Sanifasi semasa penyediaan makanan a. Penyediaan pastri ii. Pengurusan di dapur i. Etika di pasar i.Jahitan mata lalat a. Bahan-bahan asas ii.Alatan menjahit iv.Pastri i. Nutrien asas ii. Tiang gelendung benang ii. Pengenalan mengenai jahitan i. Jahitan silang pangkah ii. Masakan waktu darurat i.Benang terputus-putus iii.Keselamatan iv.Kegunaan.Jahitan bulu ayam iv. Makanan dan pemakanan i.Cara menjahit 3. Alatan mengukur dan menanda ii. Puding. Alas meja ii. Rempah ratus ii. Jahitan sementara ii. Asas bahagian mesin jahit i.Alatan menekan a.Jahitan silang padu iii. Jahitan tudung i.Variasi kuih b.Jenis-jenis tepung iii. Kepenggunaan i.Buah-buahan c.2. Cara menggunting ii. Jahitan asas i.Mengenal bahan-bahan kering a. Bahan-bahan asas makanan i.Cara menjahit d. Sebab-sebab kek bantat d. Jahitan melompat-lompat ii. Mengenalpasti jahitan mesin tidak kemas i. Beg pensil ii. Jahitan i.Membakar iv.Menggoreng iii.Jenis-jenis perasa d. kedudukan dan penjagaan iii.Sapu tangan b. Hiasan hidangan i. kastard dan kuih acuan ii. Merebus ii. Mengenal bahan-bahan mentah ii. JAHITAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Skru penekan benang iii. Cara menggunakan dan menjaga mesin c. Penyediaan beter ii.Jenis-jenis beras iv.Jahitan suji bilang v.Kelim berkedut c. Keperluan nasi dan lauk pauk d.Cara memilih barangbarang keperluan b. Sulaman i.Susun atur hidangan c. Tanggungjawab pengguna ii.Jahitan pengemas b.Akibat kekurangan dan kelebihan iii.Pemusing gelendong b.Kuih-kuih tempatan i.Jahitan menyambung iii.Gigi penolak iv. Pencuci mulut / desert i.Agar-agar iii. Prinsip-prinsip memasak i. Ising ii. MASAKAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Variasi Pastri b. Perkhemahan 35 .Alatan menggunting iii. Kek i.Jahitan batang vi.

Cara penjagaannya b.Penghargaan a. Lipatan kain i.4.Hiasan dari bahan semulajadi dan kitar semula i.Jenis dan kesesuaian lipatan iii. Cara membuatnya b. Teknik lipatan ii. Origami i. Gubahan hidup kering i. Pengenalan dan penggunaan kraftangan i. Peralatan dan cara menggunakannya ii.Aplikasi 36 . Hiasan ii. Cara penyediaan ii.Kedudukan gubahan iii. Teknik pembungkusan c. Suji bilang / Cross-stich i. KRAFTANGAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Kait mengait i.Aplikasi gubahan a.Aplikasi lipatan c.Aplikasi hasil kaitmengait b. Pembungkusan i. Teknik origami ii.

KURIKULUM TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA ( TUNAS KRS) 37 .

Mengenal tokoh-tokoh pejuang Kemerdekaan Negara dan tokoh-tokoh negara. Memahami dan Menghayati Rukun Negara. Konsep kekeluargaan Kebudayaan Melayu serta kebudayaan lain-lain kaum. mengenal/mengamalkan nilai-nilai murni/amalan-amalan mulia termasuk konsep kebersihan/kesihatan dalam kehidupan seharian. mengenal adat istiadat bangsa/kaum di Malaysia.2 Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma • • • • • • Mengenal bendera negara Malaysia termasuk makna yang terdapat pada bendera tersebut.1.1. menyanyi lagu „Negaraku‟ dengan penuh semangat. 1.1. 1. serta lagu-lagu patriotik yang lain.1 Pendidikan Kerohanian/Moral • • • • • memahami dan mengenal Tuhan amalan mulia yang perlu –menghormati ibubapa/guru/pemimpin tanggungjawab sebagai pelajar/warganegara/anggota masyarakat.1 TERAS 1.1.3 Latihan Fizikal • • • • Senaman Latihan kecergasan Latihan asas kawad kaki Latihan merentas halangan 38 .

3 Aktiviti Ketahanan Diri • • • • • • latihan kawat kaki untuk pertandingan/persembahan/upacara-upacara rasmi. abseiling ii.4 • • • • • perkhemahan. tatatertib Pasukan Pakaian Seragam. 1. Latihan membuat perancangan dan keputusan mengamalkan sikap terbuka berfikiran positif dalam aktiviti percambahan fikiran dan berjaya mengatasi masalah. ( latihan kebombaan ) latihan membuat ikatan dan simpulan yang mudah. Aktiviti Pendidikan Luar 1. Rekreasi tali : i. Latihan membuat persembahan ( kebudayaan/lain-lain) secara berkumpulan.2. Membaca dan menafsir peta.2. Latihan mencipta logo dan slogan.UMUM/ ( ELEKTIF ) 1. flying-fox.1 Aktiviti di darat • • • penggunaan kompas aktiviti pandu arah ikhtiar hidup 1.2. Latihan sumbangsaran.2. menggunakan tali ( ikat dan simpulan) kembara 39 .2 Aktiviti Mental • • • • • Latihan kumpulan dinamik. latihan kecemasan semasa kebakaran. orienteering. latihan asas Bantu Mula.

Keceriaan / Keselamatan / Kebersihan Sekolah 40 .2. 1. memakmurkan kemudahan sekolah. persembahan kebudayaan . membuat kraftangan/gejet.2.1.5 Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar • • • • • mengenal tumbuh-tumbuhan. latihan memasak. membaikpulih perabot. mengitar semula.2.8 Aktiviti khidmat kepada sekolah. • • • • • khidmat guna tenaga. penjagaan pokok-pokok) cara mengatasi masalah kepupusan tumbuhan dan haiwan menjaga kebersihan alam sekitar. ( 1. latihan asas jahitan.6 Aktiviti Kemahiran Hidup ( Keusahawanan ) • • • • • • merekacipta daripada bahan-bahan terbuang. gotong-royong.2. mengenal binatang menyedari kepentingan flora dan fauna.7 Aktiviti di Air • • • Keyakinan di air ( “water confidence”) Latihan keselamatan semasa berada di air Latihan asas berenang 1.

vii. memahami. Kesetiaan kepada Negara. iv. x. Teguran membina. iv. . hulu. DISIPLIN DAN KEROHANIAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang cintakan negara. Berakit-rakit ke iii. xii. Balasan Jujur. viii. berpegang teguh kepada ajaran agama serta berbakti kepada masyarakat. i. mengamalkan akhlak mulia serta menyumbang ke arah hidup berkeluarga yang bahagia. mempunyai disiplin diri yang kental. 1. v. Belas Kasihan.Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotisme. Waspada sebelum kena. xi. iii.Menyediakan generasi pelajar berdisiplin dalam menghadapi cabaran yang mendatang. Budi Bahasa Hormat menghormati Bersyukur dan kerjasama. menghayati. Sahabat Setia Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama / Moral vi. Objektif . Contohilah labahv. ii. KEROHANIAN/PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 TAHUN 5 i. ix.Membina generasi pelajar yang mengetahui. Buat baik dibalas baik. Tamadun Islam Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama/Moral 41 . . ii. labah vi. bermasyarakat harmonis dan bernegara. Adat-resam masyarakat Malaysia Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama/Moral TAHUN 6 Kalau cermat tentu selamat.A.

Rukun Negara Pemimpin sekolah/ tempatan viii. Jiran tetangga . KETATANEGARAAN i. Lagu-lagu Patriotik Pemimpin Negeri/Negara 3. ix. . vii.Tanggungjawab terhadap i.Tanggungjawab terhadap diri terhadap masyarakat.Adab bergaul : tubuh badan. vi. tidur. ii.Memelihara kesihatan tempat kediaman.Tanggungjawab i. iv.kekemasan bilik Keluarga . Lambang dan Bendera NegeriNegeri. Pengenalan Logo KRS Bendera KRS Lagu KRS Lagu TKRS v. iii. PENGURUSAN DAN GAYA DIRI i.batas pergaulan. 42 .2.Pengurusan diri.Keselamatan diri. . Guru / rakan Majlis rasmi Batas. .

berdaya tahan.Berpusing ke belakang semasa berjalan i. Kawat Dinamik. PERKHEMAHAN 43 .Skuad sedia . mental.Menghadap ke belakang / hadapan .Senang diri . KAWAT TAHUN 4 i. . Asas Kawad Statik iii.Hentak kaki . KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang sihat fizikal.Masuk baris .Paraskan skuad .B.Keluar baris - 2.Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu menyelesaikannya secara bijaksana.Ke kanan/ke kiri pusing . Kawad Dinamik iv.Mula langkah kaki kanan . Objektif . . Ke kiri / ke kanan hormat ke hadapan hormat selaku terima sijil/hadiah Asas Kawad Statik. berpotensi dan berketrampilan serta mampu menghindarkan diri daripada gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya ilmu sebagai tatacara hidup.Tukar langkah semasa berjalan . Hormat. .Tatacara Hormat . TAHUN 6 ii. TAHUN 5 Asas Kawad Statik a.Kanan lurus .Melahirkan insan yang sihat fizikal dan mental . i. Istiadat menaik / menurunkan bendera.Buka / Tutup barisan . 1.

Simpulan dan ikatan . v. . Menyalakan api Menyediakan menu dan makanan TAHUN 5 i. . IKATAN TALI TAHUN 4 i. Komunikasi 3.Ikatan Seraya ii. Memilih tapak perkheiv. iii. iii. TAHUN 5 TAHUN 6 Pengenalan jenis i. konservasi khemah ii.Mengemaskan tali ii. (Perkhemahan) TAHUN 5 i. Mendirikan khemah iii. Kegiatan di kawasan iii. Mengenali tanda-tanda isyarat.TAHUN 4 i. Simpulan dan Asas Ikatan . Rekreasi Tali TAHUN 6 i. Menyediakan sarapan diri dan kumpulan.Simpulan Tindih Kasih . Kebersihan (pemuliharaan) ii.Ikatan Serong . -Kraf perkhemahan. Pemuliharaan perkhemahan mahan. IKHTIAR HIDUP TAHUN 4 i. Rekreasi Tali 5. KOMUNIKASI TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 44 . Teori khemah sementara. Latihan amali.Ikatan Balak . Punca air i. Asas Gajet iii.Simpulan Manuk .Simpulan Buku Sila . ii. v.Simpul Belit . Asas Gajet iv. ii.Ikatan Silang Gunting . TAHUN 6 i. Perlindungan semulajadi .Teori memasak secara survival.Simpulan Bunga Keti .Simpulan Pengail 4. Simpulan dan Ikatan .kraf perkhemahan. Keselamatan ii.

mencuci luka balutan luka pengenalan anduh TAHUN 5 i. Teori teknik usungan ii. IKLIM TAHUN 4 i.Kaedah-kaedah .anduh.rawatan kecil . i. Awan dan jenis-jenisnya i. Latihan Amali. Bertulis 6. Tanda Isyarat ii. iii. Wisel Latihan Amali TAHUN 5 TAHUN 6 i. 8. 7. . ii. i. ii. ii. BANTU MULA TAHUN 4 i. Membantu rakan . Lisan ii. Latihan Amali. ASAS KEBOMBAAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 45 . TAHUN 6 i. iv. Cuaca Suhu Hujan Tanda-tanda hujan Kaedah-kaedah . Merawat luka-luka kecil ii. Pengenalan Peti Bantu Mula Rawatan Kecil . Angin. Anduh iii.

pentomen.Mengenal alat-alat muzik tradisional. Cara menyelamat diri. dikir barat.Persembahan -Nasyid.i. Mengenali budaya pelbagai kaum di Malaysia.Permainan tradisional iv. TAHUN 6 i.koir. KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAS MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti.sketsa dan lain-lain.Mengenali pantang larang pelbagai kaum ii. Persembahan Kebudayaan -nasyid.Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat . „ Blind Trail „ v. iii.Sukan & permainan ii.Melahirkan insan yang prihatin terhadap tugas dan tangggungjawab sebagai anggota 46 . Sukaneka iii.syair dan lain-lain TAHUN 5 i. Keyakinan di air 10.Hari Perayaan kaum iv. Latihan kebakaran di persekitaran sekolah 9. i. Pengenalan kompas iv. Permainan Kim ii.Mengukuhkan ikatan persaudaraan. kekeluargaan dan mengeratkan hubungan kemasyarakatan .Sukaneka iii.Orienteering iii. ii. OBJEKTIF . ii.Pengenalan asas i.Kembara TAHUN 6 i.pantun .Keyakinan di air TAHUN 5 i. REKREASI TAHUN 4 i. Punca-punca kebakaran Pengenalan alat pemadam ii.Cara menggunakan alat pemadam api. Pergaulan ii. Mencari arah vi. KEBUDAYAAN TAHUN 4 i.Asas persilatan vii.lakonan. Hari Kebesaran Kaum(agama) iii. Asas dan peraturan dalam permainan bola sepak/bola jaring ii.tolong menolong dan berlumbalumba melakukan amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama kaum dan etnik.Cara-cara mengelak kebakaran api ii. C. Memahami agama dan kepercayaan pelbagai kaum di Malaysia.Asas persilatan v. Adat Istiadat iii.

tanah perkuburan dan lainlain.tempat ibadat.lawatan dan ziarah ( jiran / masyarakat setempat / rumah anak yatim / hospital / dan lain-lain ) 47 .gotong royong . Projek khidmat bakti .masyarakat serta mengamalkan budaya simpati dan empati dalam kehidupan harian Tahun 4 i.Gotong-royong membersihkan . balairaya. Tahun 6 i. Gotong-royong membersihkan kawasan sekolah Tahun 5 i.

D. ALAM SEKITAR MATLAMAT Membina dan melahirkan generasi pelajar yang mencintai dan menghargai alam sekitar. OBJEKTIF - Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan menghayati alam sekitar - Memupuk sikap prihatin insan terhadap sumbangan dan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan. - Memahami rantaian hidup antara alam sekitar dengan manusia sejagat. - Bertanggungjawab dalam pemuliharaan alam sekitar. Tahun 4 i. Mengenal tumbuhan Tahun 5 ii. Memerhati dan merekod serangga ii. Memelihara dan memulihara sungai Tahun 6 i. ii. kitar semula ekosistem

48

E. KEUSAHAWANAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang berpotensi menyesuaikan diri dalam pelbagai bidang keusahawanan OBJEKTIF - Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada di kalangan pelajar serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. - Melahirkan insan yang kreatif dan inovatif. JAHITAN Tahun 4 i. Pengenalan alat jahitan ii. Pengenalan asas jahitan MASAKAN i. Pengenalan peralatan dapur kegunaan & penjagaan keselamatan Tahun 5 iii. Jahitan silang pangkah. iv. Jahitan cantuman Tahun 6 v. Asas-asas sulaman

i. Pengenalan bahan - rempah ratus - jenis tepung - jenis beras - jenis perasa ii. Memasak air iii. Merebus iv. Menggoreng v. Membakar i. ii. Hiasan dari bahan terbuang dan bahan semulajadi. Cara penjagaan

i. Latihan Amali

KRAFTANGAN i. Pengenalan & kegunaan kraftangan - hiasan - cenderahati - bahan semulajadi

iii. iv. v.

Gubahan bunga Membuat senduk Bahan semulajadi – anyaman.

49

KURIKULUM ``TRAINING OF TRAINERS” [ TOT ]

50

Khidmat masyarakat [ Khidmas ] Pengukuran dan penilaian. 7. 4. Alam sekitar v. Kandungan perlembagaan KRS Falsafah aktiviti bersepadu KRS Kemahiran penyampaian Perancangan program latihan Penyelesaian masalah Aktiviti – aktiviti kemahiran KRS i. 6.0 KURSUS PENDEDAHAN JAWATAN LEFTENAN MUDA KRS [ KURSUS TAHAP 1 ] 1. Ketahanan dan kebudayaan iii. 5. 2.1. 51 . 3. Disiplin dan kerohanian ii. Keusahawanan iv.

Ketahanan dan kebudayaan Ujian bertulis iii. Keusahawanan Merekacipta Kertas perancangan aktiviti kewangan Pemasaran iv. Memahami kandungan perlembagaan i. 2. Memahami falsafah aktiviti bersepadu KRS Aktiviti kemahiran KRS Ujian Pre Test [ Bertulis dan praktikal ] i.2. Alam sekitar Kitaran kertas Oven v. Disiplin dan kerohanian Penghayatan semasa kursus Ketepatan masa Kepimpinan ii. Pengujian dan Penilaian Ujian bertulis 52 .0 KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN [ KURSUS TAHAP II ] 1. Khidmas Projek sehari bersama masyarakat 3.

3.2.3 3.1 3.1.4 3.3.1.3 3.3.0 SUKATAN KURSUS TOT / PEGAWAI 3.2 3.1 3.1.3 Kandungan Perlembagaan KRS/TKRS Melahirkan pegawai yang mampu mempraktikkan semua isi kandungan Kurikulum KRS/TKRS Memupuk pegawai yang mampu bertanggungjawab penuh dengan perlembagaan KRS/TKRS Membina pegawai KRS /TKRSyang sentiasa mengamalkan dan menjunjung tinggi perlembagaan KRS/TKRS Falsafah Aktiviti Bersepadu KRS/TKRS Menerapkan falsafah aktiviti bersepadu KRS dalam kehidupan pegawai KRS/TKRS Mewujudkan semangat bekerjasama dalam kumpulan Melahirkan pegawai KRS/TKRS yang kreatif dan berwawasan tinggi Kemahiran Penyampaian Melahirkan pegawai yang bertrampilan dalam semua situasi Memupuk semangat dan kecekalan dalam usaha membentuk serta membina insan Membina generasi yang mahir dan cekal hati dalam penyampaian maklumat Penyelesaian Masalah Melahirkan pemimpin yang berwawasan dan tabah menghadapi cabaran hidup Memberi kesedaran peningkatan permasalahan disiplin pelajar menyelesaikan dengan cara teratur dan berkesan.2 3.3.4.3 53 .2. Menggalakkan pegawai sentiasa peka kepada penyelesaian masalah secara pro aktif 3.2 3.2.2 3.4.1 3.1 3.1 3.3 3.4.2 3.

2 3.2 3.3 54 .5.6.5. 3.5 3.3 Aktiviti KRS/TKRS Memantapkan kefahaman tentang peranan pemimpin dalam KRS/TKRS Merealisasikan konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejajar dengan Wawasan 2020 Menggalakkan masyarakat turut serta menyumbangkan idea dan tenaga untuk kemajuan KRS/TKRS Penilaian dan Pengukuran Melahirkan pegawai yang bertanggungjawab kepada amanah yang diberi sepanjang kursus dijalankan Menilai secara terperinci kejayaan isi kandungan kursus TOT Memupuk semangat sentiasa ingin maju dalam semua bidang yang diceburi.1 3.5.3.6 3.1 3.6.6.

Ketahanan dan kebudayaan c. 4. Memahami kandungan perlembagaan KRS/TKRS Memahami falsafah aktiviti bersepadu KRS/TKRS Kemahiran penyampaian Perancangan program latihan Penyelesaian masalah Aktiviti kemahiran KRS/TKRS a. 55 . Keusahawanan d. Disiplin dan kerohanian b.4.0. KURSUS LAIN–LAIN PANGKAT [PEMIMPIN PELAJAR] 1. Khidmat masyarakat [ Khidmas ] Pengukuran dan penilaian 7. 5. 6. 2. Alam sekitar e. 3.

KADET REMAJA SEKOLAH DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH STRUKTUR DAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT 56 .

Pegawai Waran.1. Staf Sarjan dan 4 orang Ketua Platun Carta Organisasi Ketua Kompeni Penolong Ketua Kompeni Ejutan Pegawai Waran Platun A Platun B Platun C Platun D 57 .1 KOMPENI ( KRS ) Satu kompeni terdiri daripada gabungan 4 platun diketuai oleh Ketua Kompeni berpangkat Mejar / Kapten dibantu oleh Penolong Ketua Kompeni. Ejutan.0 KEKUATAN DAN KEANGGOTAAN KADET REMAJA SEKOLAH 1.

3 SEKSYEN ( KRS ) Seksyen 2 Seksyen 3 Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota yang diketuai oleh 1 koperal.2 PLATUN ( KRS ) Setiap platun dianggotai seramai 38 orang anggota yang diketuai oleh 1 pegawai. 3 koperal dan 3 lans koperal serta 30 anggota kadet Carta Organisasi Platun Pegawai Platun Staf Sarjan Sarjan Platun Seksyen 1 1. 1 lans koperal dan 10 anggota kadet. 1 sarjan. Carta Organisasi Platun Ketua Seksyen Penolong Ketua Seksyen 10 Anggota Kadet 58 .1.

2.1 KOMPENI ( TKRS ) Satu kompeni terdiri daripada gabungan 4 platun diketuai oleh Ketua Kompeni berpangkat Mejar / Kapten dibantu oleh Penolong Ketua Kompeni. SarjanTKRS dan 4 orang Ketua Platun Carta Organisasi Ketua Kompeni Penolong Ketua Kompeni Ejutan Sarjan TKRS Platun A Platun B Platun C Platun D 59 .0 KEKUATAN DAN KEANGGOTAAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH 2. Ejutan.

Carta Organisasi Platun Ketua Seksyen Penolong Ketua Seksyen 10 Anggota Kadet 60 .2.5SEKSYEN ( TKRS ) Seksyen 2 Seksyen 3 Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota yang diketuai oleh 1 koperal TKRS.4 PLATUN ( TKRS ) Setiap platun dianggotai seramai 38 orang anggota yang diketuai oleh 1 pegawai. 3 koperal TKRS dan 3 lans koperal TKRS serta 30 anggota kadet Carta Organisasi Platun Pegawai Platun Sarjan Platun Seksyen 1 2. 1 sarjan TKRS. 1 lans koperal TKRS dan 10 anggota kadet.

Telah menjadi jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun Merupakan salah seorang Pegawai Tadbir Negeri atau Ketua Jurulatih Negeri atau Pegawai Istiadat Negeri atau Pegawai Teknikal Negeri atau Pegawai Hal Ehwal Wanita Negeri. SISTEM PANGKAT KADET REMAJA SEKOLAH / TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH : Komandan KRS / TKRS : Timbalan Komandan KRS / TKRS : Pegawai Platun : Pegawai Waran KRS / Sarjan TKRS : Sarjan KRS / Koperal TKRS : Koperal KRS / TKRS : Koperal KRS / TKRS : Koperal dan Lans Koperal KRS / TKRS : Semua anggota KRS / TKRS yang berdaftar di sekolah Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa Ahli-ahli Catatan: Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin :Komandan KRS / TKRS. : Kenaikan pangkat Leftenan KRS Telah mengikuti Kursus Pegawai KRS Tahap 2 dan lulus. : Kenaikan Pangkat Kapten KRS Telah mengikuti kursus pengurusan peringkat negeri/ kebangsaan dan telah mengendalikan beberapa program/aktiviti peringkat negeri/kebangsaan.3. : Kenaikan Pangkat Mejar KRS Telah mengikuti kursus pengurusan peringkat kebangsaan dan telah mengendalikan beberapa program/aktiviti peringkat negeri/kebangsaan. : Pegawai Platun. : Timbalan Komandan KRS / TKRS. Lantikan secara automatik sebagai Pegawai Pengurusan dengan nama panggilan Komandan KRS / TKRS Sekolah. Lantikan secara automatik sebagai Pegawai Pengurusan dengan panggilan Timbalan Komandan KRS / TKRS Sekolah. 61 . Telah menjadi jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun. Wajib menghadiri Kursus Pegawai KRS Tahap 1 dengan lulus dan ditauliahkan sebagai pegawai dengan pangkat Leftenan Muda KRS.

13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT SUAIKENAL 163O 203O DIRI KHEMAH 203O-223O PENGHAYATAN ROHANI KEMAHIRAN S KEDUA O L A KETIGA T / K KEEMPAT U L I KELIMA A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D S A R A P A N P A G I PENILAIAN PERLEMBAGAAN KRS KEMAHIRAN TALI KEMAHIRAN BERFIKIR R E H A T PENGHAYATAN KURIKULUM KRS ABSEILING KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT & MAKAN TENGAH HARI KEMAHIRAN KEJURULATIHAN MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT MINUM PETANG MAKAN MALAM KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI KHIDMAS PENILAIAN PENUTUP BERSURAI 62 .OO .JADUAL KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR KADET REMAJA SEKOLAH MASA HARI PERTAMA O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O 11OO 11.

13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT SUAIKENAL 163O 203O DIRI KHEMAH 203O-223O PENGHAYATAN ROHANI KEMAHIRAN KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI KEDUA S O L A T / K U L I A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D S A R A P A N P A G I PENILAIAN PERLEMBAGAAN KRS KEMAHIRAN TALI KEMAHIRAN BERFIKIR R E H A T PENGHAYATAN KURIKULUM KRS ABSEILING KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN KEJURULATIHAN SOLAT & MAKAN TENGAH HARI MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT MINUM PETANG MAKAN MALAM KETIGA KEEMPAT KHIDMAS KELIMA PENILAIAN PENUTUP BERSURAI 63 .OO .JADUAL KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN KADET REMAJA SEKOLAH TAHAP 2 MASA HARI PERTAMA O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O 11OO 11.

JADUAL KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN MUDA KADET REMAJA SEKOLAH TAHAP 1 MASA HARI 1 2 S O 3 L A 4 T / 5 K U 6 L I 7 A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D P A G I S A R A P A N PERLEMBAGAAN KRS BANTU MULA KAYAK KEMAHIRAN BERFIKIR ALAM SEKITAR ABSEILING PANDU ARAH/ ORIENTEERING KAWAT TERIMA SIJIL R E H A T BANTU MULA KHIDMAS KEMAHIRAN TALI KAYAK KEMAHIRAN BERFIKIR PENGURUSAN LATIHAN ABSEILING PANDU ARAH/ ORIENTEERING PENUTUP BERSURAI SOLAT & MAKAN TENGAH HARI O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O11OO 11.OO .13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT/SUAIKENAL MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN KEJURULATIHAN MERENTAS HALANGAN KEUSAHAWANAN BANTU MULA KAWAT TONGKAT MAKAN MALAM MINUM PETANG SOLAT 163O 203O DIRI KHEMAH FALSAFAH AKT. BERSEPADU KRS KEMAHIRAN KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI PENGHAYATAN ROHANI PENGHAYATAN ROHANI IKHTIAR HIDUP 203O-223O 64 .

PANDUAN KAWAD ( KRS DAN TKRS ) 65 .

Demonstrasi atau cara melakukan sesuatu pergerakan itu mestilah kemas dan mantap. berpegang teguh kepada ajaran agama dan sanggup mempertahankan agama bangsa dan negara dapat dicapai. maka pertunjukan itu hendaklah dilakukan dengan tongkat sahaja. jurulatih hendaklah berdiri dengan cara yang betul. Ini akan menampakkan kekemasan dan disiplin yang tinggi. kepala dan tangan hendaklah pada kadar yang minimum ketika memberi hukuman. Selain daripada itu matlamat untuk melahirkan pegawai/kadet. 66 . Apabila hendak menunjukkan pergerakan-pergerakan tongkat. Apabila hendak melakukan sesuatu pergerakan kawad jurulatih.BAB SATU PANDUAN UNTUK JURULATIH Buku kawad ini bertujuan untuk memberi panduan kepada jurulatih supaya dapat mengajar pegawai/kadet tatacara kawad dengan betul dan dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen dan bertanggungjawab. Apabila hendak mengajar kawat. BAHAGIAN I PENDIRIAN SEORANG JURULATIH Sikap dan pendirian yang tetap dan betul adalah sangat penting bagi seseorang jurulatih kerana ia akan dicontohi dan diteladani. Pergerakan badan. Kadet Remaja Sekolah yang mempunyai disiplin diri yang kental. hendaklah melakukan mengikut tatacara kawad.

.......... ”satu” ( perbuatan ) skuad .... ”dua” ( perbuatan ) .. Sesuatu arahan hendaklah sesuai dengan tahap kadet serta peringkat ilmu yang telah diterima. badan tegak seperti kedudukan sedia .......... di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri. contoh Jurulatih : ” Bergerak ke kanan dengan nombor... Bahasa hukuman dan kiraan masa daripada pengajar/jurulatih manakala perbuatan daripada anggota atau skuad... dua.. Peranan jurulatih adalah melatih skuadnya sebaik yang boleh dan mengajar mereka supaya berkelakuan baik dan berdisiplin tinggi seperti jurulatih itu sendiri... 3. hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kanan.... Oleh hal yang demikian seseorang jurulatih hendaklah bijak dan pandai mengarah skuad itu supaya melaksanakan latihan kawad dengan kemas dan sempurna... Pengajar/Jurulatih memberi hukuman penuh dan pertunjukan. Apabila mendapat hukuman skuad dua.. Jurulatih tidak boleh memberi hukuman kawad yang belum diajar....... Penerangan: Apabila mendapat hukuman ke kanan pusing satu...kanan pusing..... sebagai contoh ” Bergerak ke kanan... Mempelajari kawad bukan satu perkara yang mudah.. dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. pertama mempunyai prasangka yang baik dan yang kedua kebijaksanaan...BAHAGIAN II KAEDAH MENGUASAI KEMAHIRAN KAWAD TERBAIK Bagi menguasai kemahiran berkawad yang baik... Kaedah Peningkatan Pengajaran Kawad 1........ Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat.... Jurulatih hendaklah memberi pujian pada tempat yang sepatutnya.satu” Anggota : ” satu ” ( berteriak dan laksanakan perbuatan ) 67 .... Lain-lain anggota diam. Kedua-dua lutut lurus.........satu. Pengajar/Jurulatih memberi hukuman dengan nombor dan pertunjukan serta penerangan... Keberatan badan di atas kaki kanan. Jurulatih yang bijak dan baik akan melahirkan skuad yang kemas dan berdisiplin. angkat kaki kiri 45* dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia...... contoh ” Bergerak ke Kanan dengan nombor...kanan pusing” 2...kanan pusing.......... seseorang jurulatih perlu ada dua perkara penting.

... seorang memberi arahan dan seorang lagi melaksanakan perbuatan silih berganti... 68 .. 5.. Teguran itu merupakan pengajaran dan pendidikan bagi memperbaiki dirinya... Kawat hubungan..4... kanan. Walau bagaimanapunteguran itu hendaklah secara berhemah. Anggota : Melaksanakan pergerakan dengan penuh mengikut bahasa hukuman daripada pengajar atau jurulatih.. Sebarang teguran oleh pegawai yang lebih tinggi pangkatnya hendaklah didengar dan dipatuhi.pusing.. BAHAGIAN III MEMBETULKAN KESILAPAN Setiap kesilapan yang dilakukan oleh jurulatih hendaklah dibuat pembetulan sebelum jurulatih itu meninggalkan padang kawad.....anggota dibahagikan secara berpasangan.. Pengajar atau jurulatih memberi bahasa hukuman yang penuh. masa dan perbuatan daripada anggota Jurulatih : ” Bergerak ke kanan.

terutama dalam proses kawat peringkat awal. Bahasa hukuman itu terbahagi kepada dua iaitu "Bahasaamaran"danbahasa perbuatan ". Rehat mestilah diberi mengikut kesesuaian antara satu pelajaran dengan satu pelajaran. tujuan kehidupan. Jurulatih hendaklah menunjukkan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa berkawat. pelatih-pelatih hendaklah berdiri dan dapat melihat pergerakan jurulatih dengan jelas.BAHAGIAN IV PROSES LATIHAN Jika pengajaran atau ilmu kawad hendak disampaikan. wawasan dan sebagainya. BAHAGIAN V BAHASA HUKUMAN Bahasa hukuman yang jelas lagi tepat akan menghasilkan kawad yang baik. Semua jurulatih hendaklah mahir dengan bahasa hukuman. Tumpukan kepada satu-satu pergerakan. semua bahasa hukuman sama ada "bahasa amaran" atau "bahasa perbuatan" dicetak dengan huruf tebal. Ulasan hendaklah diberi secara terperinci. Untuk memudahkan pelatih-pelatih. Bahasa hukuman yang digunakan hendaklah jelas dan tepat. nasihat. setelah pelatih mahir barulah diajar pelajaran lain. Pertanyaan itu bukan hanya berkenaan kawad tetapi apa saja sama ada berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kesilapanhendaklah diperbetulkan dan dilatih secara berulang-ulang. Tanda titiktitik digunakan bagi memisahkan kedua-dua perkataan ini. lakukan demonstrasi sesuatu kawad itu secara lengkap dan sempurna dengan mengikut masa serta hukumannya. Demonstrasi hendaklah dilakukan secara latihan kawat dengan nombor. 69 . Apabila skuad dalam kedudukan rehatkan diri. Kedua-duanya hendaklah diberi dengan lantang dan terang. Jika perlu bolehlah diberi penerangan tentang sesuatu pergerakan kawad yang dilakukan. jurulatih bolehlah menyoal skuadnya. pelajaran. Dalam buku panduan ini. Perkara ini penting dalam proses latihan.

Seorang jurulatih hendaklah tegas.Suara yang kuat dan lantang serta tegas akan memberi dua kesan. Jika perlu kembali semula kepada kedudukan asal. hendaklah ada berhenti seketika (”pause”) antara "bahasa amaran " dan "bahasa perbuatan" pada setiap kali hukuman diberi. Kadar masa berhenti seketika (“pause” ) tidak dapat ditentukan kerana perkataan hukuman antara satu sama lain berbeza. Biasakan memberi hukuman dengan suara yang kuat dan lantang. Kedua bahasa hukuman jika dibuat seperti berbual sahaja akan hilang ketegasannya dan akan menyebabkan kawad itu rosak .Setiap bahasa hukuman. BAHAGIAN VI MASA BAGI BAHASA HUKUMAN 70 . maka hukumannya ialah "Semula". pertama setiap bahasa hukuman yang diberi merupakan latihan. ada yang "masa cepat " dan ada pula yang "masa perlahan ".

.Jadual di bawah ini menunjukkan pada kaki manakah patut diberi "bahasa perbuatan". MASA MEMBERI BAHASA HUKUMAN BAHASA HUKUMAN HUKUMAN DIBERI SEMASA CEPAT JALAN HENTI DALAM MASA BERJALAN SEMASA KAKI KIRIJEJAK KE TANAH HUKUMAN DIBERI SEMASA PERLAHAN JALAN SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI CEPAT ATAS KAKI KANAN DAN JALAN ATAS KAKI KIRI CEPAT ATAS KAKI KANAN JEJAK KE TANAH DAN JALAN ATAS KAKI KIRI JEJAK KE TANAH CEPAT JALAN TUKAR LANGKAH CEPAT...CEPAT JALAN KEKANAN PUSING KE KIRI PUSING HENTI (Semasa hentak kaki) SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH TUKAR ATAS KAKI KANAN DAN LANGKAH ATAS KAKI KIRI SEMASA KAKI KIRI MELALUI KAKI KANAN SEBELUM KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEBELUM KAKI KIRI JEJAK KE TANAH TUKAR ATAS KAKI KANAN DAN LANGKAH ATAS KAKI KIRI MELALUI KAKI KANAN MAJU (Semasa hentak kaki) TUKAR LANGKAH MASA BERJALAN TUKAR LANGKAH TUKAR LANGKAH PERLAHAN-PERLAHAN JALAN BUKA/TUTUP BARISAN SEMASA BERJALAN SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI HORMAT BAHAGIAN VII 71 ... Setiap ”bahasa perbuatan” diberi apabila kaki kiri menjejak ke bumi kecuali diterangkan cara lain dalam jadual ini.. Sebagai panduan. jarak masa ”bahasa amaran” diberi dengan kadar empat langkah semasa cepat jalan atau tiga langkah semasa perlahan jalan.

kedua-dua tangan lurus ke bawah. belakang jari rapat ke paha. iii. ii. Tahu semua pergerakan dan pandai membetulkan kesalahan. timbang keberatan badan antara tapak kaki dengan tumit. xii.. jari-jari genggam.. Berpakaian kemas dan bersih yang boleh dicontohi dan diteladani... langut kepala memandang terus ke hadapan. 2. badan tegak. x.. hujung kaki terbuka 30 darjah. Bijak menyelesaikan sesuatu masalah. Kedudukannya ialah kedua-dua tumit rapat dan sebaris. Kedudukan yang terlalu kaku dan menyukarkan pernafasan.SIFAT-SIFAT SESEORANG JURULATIH KAWAD Seseorang jurulatih kawat hendaklah mempunyai sifat-sifat pemimpin dan pendidik seperti berikut : i.. vi. Bertanggungjawab. Kesalahan Biasa 1. kedua-dua bahu tarik ke bawah dan ke belakang (supaya dada terbuka tanpa perlu dikeraskan) sama rata..Sedia" Perbuatan : Dengan pantas angkat kaki kanan.. ibu jari lurus menghala ke bawah dan rapat kepada telunjuk serta di belakang sedikit daripada penjahitan seluar. iv. Memuji dan menegur kesalahan. Ketabahan hati dan semangat yang bersungguh-sungguh.. pergelangan tangan lurus. Taat setia yang tidak berbelah bahagi. Kesabaran menghadapi sesuatu. Mempunyai mutu disiplin yang tinggi.. xi. Mempunyai kemahuan untuk maju. ix. BAB KEDUA KAWAD STATIK BAHAGIAN SATU SEDIA Hukumannya : "Skuad .. kedua-dua lutut bertahan lurus. Berdiri tidak tetap serta mata bergerak.. 72 . vii.. Berperikemanusiaan. peha 45 darjah dan hentak padat di sebelah kaki kiri supaya terdengar satu bunyi sahaja. kedua-dua siku rapat ke badan . v.

. Ingatan: Beri hukuman supaya bersedia sebelum "Skuad .... Dalam masa yang sama kedua-dua tangan ke belakang dan letakkan belakang tangan kanan rapat di atas tapak tangan kiri... 9. Semasa tumit atau hujung kaki dijatuhkan terdapat dua bunyi.Sedia".... Pinggang bengkok sewaktu mengangkat kaki kanan... Lutut tidak tegap dan tiada bertahan. Tidak memandang (200 meter) ke hadapan Tunduk atau mendongak.. 4. 8.. siku lurus. peha 45 darjah dan hentak ke sebelah kanan sejauh 12 inci. Menggerakkan kaki kiri menyebabkan rosak lurus barisan. 7.....Diri" Perbuatan : Dengan pantas angkat kaki kanan. 5. 5. Jatuh tumit atau hujung kaki dahulu. Masa angkat kaki kanan. 2. Badan senget ke kiri atau ke kanan dan bahu tidak sama rata.... Belakang tangan menghala ke hadapan atau pergelangan tangan mengerekot. Tangan bengkok dan terjulur ke hadapan. Kesalahan Biasa : 1.3.... Bukaan kaki kanan tidak cukup 12 inci. empat-empat jari bersusun lurus menuju ke bumi . 3.. BAHAGIAN III REHATKAN DIRI 73 . Bahu jatuh dan badan mengenjut. 4. ibu jari bersilang. 6. Siku bengkok.. kaki kiri mesti tegap dan tidak bergerak. Kaki dan badan tidak lurus ke hadapan serta tumit tidak rapat.... BAHAGIAN II SENANG DIRI Hukuman : "Senang . 6. 7. dan keberatan badan di atas kedua-dua kaki...

. rehat )Kedudukan kaki tidak berubah. Kesalahan biasa : 1... Diri" ... 2 .. Ingatan : Dalam keadaan "Rehatkan . Menggeliat dan bercakap-cakap....... menyebabkan hilang lurus barisan. Skuad dibenarkan melakukan pergerakan setakat pinggang ke atas sahaja.Diri" Perbuatan: Dalam kedudukan senang diri.. naikkan tangan dari punggung ke pinggang dalam satu pergerakan dan rehatkan semua anggota badan ( 1 . BAHAGIAN IV MASUK BARIS 74 .... Apabila dapat perintah "Skuad" dengan serta merta balik ke kedudukan senang diri. Kedua kaki bergerak ... 2..Hukuman : "Rehatkan ...

Arahan masuk baris : "Dengar sini semua sekali, apabila mendapat hukuman tiga barisan di hadapan saya gerak, skuad hendaklah sedia, berlari, berbarisdalam tiga barisan, di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya mengadap. Faham itu skuad". Hukuman : "Tiga Barisan Di hadapan Saya ............. Gerak" Perbuatan : Semua anggota hendaklah sedia, berlari dengan pantas, berbaris dalam tiga barisan kira-kira 6 langkah di hadapan ketua/jurulatih iaitu setiap orang mestilah mengambil tempatnya, barisan hadapan, barisan tengah dan barisan belakang. Jarak di antara satu barisan dengan yang lain ialah 30 inci. Jarak di dalam barisan di antara seorang dengan yang lain ialah sekadar satu tangan dan dalam keadaan sedia. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. Datang berbaris tidak berlari Tidak melakukan perbuatan sedia sebelum berlari. Bercakap-cakap; Barisan terlalu rapat atau terlalu jauh daripada jurulatih.

BAHAGIAN V MEMBETULKAN BARISAN Hukuman: " Ke kanan ............ Lurus" Perbuatan: Penanda kanan diam. Yang lain langkah* kaki kanan 6 inci ke hadapan dan angkat kaki kiri serta hentak disebelah kaki kanan, kedua - dua tangan lurus dan rapat ke badan. Diam dan kira masa sendiri (2-1). Kemudian palingkan muka ke kanan; melainkan anggota yang nombor satu dalam setiap barisan; serentak dengan itu anggota dalam barisan hadapan angkat tangan ke paras bahu melalui sebelah belakang anggota di kanannya, jari genggam dalam keadaan ibu jari di kedudukan atas mencecah bahu anggota di sebelah kanan. Diam dan kira masa sendiri, (2-1), diikuti dengan hentak kaki ”pendek – pendek” sehingga barisan lurus.

75

Penanda kanan hendaklah diam. Anggota di sebelah kanan barisan tengah dan barisan belakang hendaklah mengangkat tangan sekadar menyentuh bahu anggota di hadapannya. Setiap barisan ini hendaklah berdiri bersetentang dengan anggota - anggota di hadapan. Sesudah barisan lurus, semua diam dan tunggu hukuman pandang depan.
*julur

Hukuman: ''Pandang.............depan'' Perbuatan: Palingkan muka ke hadapan dan turunkan tangan ke sebelah rusuk serentak dengan pantas. Hukuman: ”Ke Kiri…… Lurus” Hukuman ini diberi apabila skuad menghadap ke belakang dan penanda berada di sebelah kiri. Perbuatannya adalah sama dengan ke kanan lurus kecuali semua anggota akan palingkan muka ke kiri dan angkat tangan kiri. Penanda di sebelah kiri hendaklah diam. Kita boleh memberi nombor sama ada dari kiri atau kanan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Melompat dengan kedua-dua kaki dalam satu masa; Pergerakan kaki dan bahu tidak sekata ke hadapan dan badan condong ke depan semasa meluruskan barisan; ”Pinggang lemah” semasa kaki bergerak; Jarak dan bersetentang tidak betul; Badan dan kepala tidak tegak semasa meluruskan barisan; Turun tangan lambat dan siku bengkok. Menepuk peha ketika menjatuhkan tangan.

Hukuman : "Luruskan ............ Barisan"
76

Perbuatan : Pergerakan seperti di atas juga tetapi tidak perlu melangkah ke hadapan, cuma hentakkan kaki kanan dan kiri berturut-turut dan terus bergerak betulkan barisan. Apabila barisan telah lurus , turunkan tangan dan palingkan muka ke depan dalam masa sendiri. Barisan tengah dan barisan belakang hendaklah mengikuti anggota hadapan. BAHAGIAN VI NOMBOR Permulaan pelajaran, skuad hendaklah dinomborkan supaya menyenangkan jurulatih memanggil anggota. Dari itu memadai dengan memanggil “Nombor.......... barisan ..................” saja. Anggota juga tahu kedudukannya dalam skuad. Hukuman : " Dari kanan ...........Nombor" Perbuatan : Barisan hadapan sahaja yang membilang nombor dengan pantas dari kanan ke kiri. Anggota yang di sebelah kanan sekali bilang "satu" , yang lain mengikut bilang "dua" dan seterusnya sehingga habis. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. Tidak mengira nombor dengan cepat. Suara perlahan. Lupa nombor masing-masing.

Ingatan : Apabila anggota telah tersalah bilang, hendaklah diberi hukuman "Semula" , kemudian ulang balik daripada anggota pertama.

BAHAGIAN VII BUKA / TUTUP BARISAN

77

. barisan hadapan hendaklah jalan terus... kemudian angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri kepada kedudukan sedia... Tidak mengambil langkah cukup ke hadapan dan ke belakang. Mata pandang ke bawah. manakala barisan belakang hentak kaki empat kali dan maju.. Masa bergerak bilang. Pergerakannya adalah serupa seperti "Buka Barisan. Tangan dan bahu bergerak. Badan tidak tegak..Gerak".. (1-2-1) Kesalahan Biasa : 1... kemudian angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri kepada kedudukan sedia. Perbuatan : Barisan hadapan ambil dua langkah ke belakang dan barisan belakang ambil dua langkah ke hadapan... Perbuatan : Barisan hadapan ambil dua langkah ke hadapan..Gerak".... barisan tengah hentak kaki dua kali .Gerak". BAHAGIAN VIII BERPUSING KE KANAN/ KIRI/ BELAKANG 78 ..Hukuman : "Buka Barisan .. 3.. iaitu langkah kaki kanan ke hadapan 30 inci dan kaki kiri 15 inci. Kedua-dua tangan tidak rapat ke badan. 5. Barisan belakang ambil dua langkah ke belakang mulai kaki kanan diikuti kaki kiri. Hukuman : "Tutup Barisan. Ingatan : Apabila skuad berjalan dalam barisan ke hadapan atau ke belakang (melintang) ketika hukuman buka barisan diberi. 4. 2. pergerakan adalah sebaliknya......... Kalau hukuman tutup barisan diberi.

. 3. Angkat peha melebihi 45 darjah Hukumannya... Kedua-dua lutut lurus. 3.. Kesalahan Biasa: 1.Pusing".Kiri ... Keberatan badan di atas kaki kiri. Lutut bengkok 5. di atas tumit kaki kiri dan hujung kaki kanan dengan mengangkat hujung kaki kiri dan tumit kaki kanan.... Angkat peha melebihi 45 darjah Hukumannya : Menghadap ke belakang . Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia... kanan . Hentak kaki tendang kuda. ”Bergerak ke kiri... Membongkok 4.Hukumannya : ”Bergerak ke kanan. Hentak kaki tendang kuda.. 79 . Keberatan badan di atas kaki kanan. hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kanan.. Lutut bengkok 5. Tangan tidak rapat ke badan 2.. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. badan tegak seperti kedudukan sedia . Pusing".Pusing". Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kiri terletak atas bumi menyerong ke kiri dan tumit kaki kanan terangkat. Kesalahan Biasa: 1.. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat. Kedua-dua lutut lurus. hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kiri. Tangan tidak rapat ke badan 2. badan tegak seperti kedudukan sedia . Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri dengan pantas kepada kedudukan sedia. di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri. Membongkok 4. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus.. "Belakang .

Tangan bergoyang dan membongkok semasa berpusing. badan tegak seperti kedudukan sedia ... separuhkiri . Pergerakan sebagaimana berpusing kanan/kiri tetapi separuh kanan/kiri sahaja( 45 darjah ) Kesalahan biasa : 1. 4. Badan dan bahu tidak berpusing dengan betul dalam pergerakan pertama.. Pusing".... Angkat peha melebihi 45 darjah.. 6. Kedua-dua lutut lurus. separuh kanan . Badan melonjak semasa berpusing.Menghadap ke hadapan . Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia.. ”Bergerak ke kiri. Membongkok 4... 3. "Belakang .Pusing". BAHAGIAN X BERSURAI DAN KELUAR BARIS 80 ... Tumit bergerak dari tempatnya masa berpusing. 3. Kedua-dua siku tidak lurus masa merapatkan kaki.. Keberatan badan di atas kaki kanan. Kesalahan Biasa: 1. di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri. Tangan tidak rapat ke badan 2.. hendaklah berpusing 180 darjah mengikut pusingan jam ( ikut bahu kanan ) .. Hentak kaki tendang kuda..Pusing". Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. Lutut bengkok semasa berpusing.. 2. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat.. Badan melonjak ketika berpusing BERPUSING SEPARUH KANAN/KIRI Hukumannya: ”Bergerak ke kanan. Lutut bengkok 5. 5. 6.

.. Perhatian: Jangan disangkakan bersurai itu perkara kecil... Perbuatan : Skuad itu hendaklah dalam keadaan tutup barisan .. hormat sekali terus melangkah mulai kaki kanan ke hadapan tiga langkah dalam masa cepat ....... keluar baris bermaksud aktiviti belum tamat.. Anggota yang tidak bertongkat ikut kiraan masa anggota yang bertongkat.. Dengan sebab itu jurulatih hendaklah memerhatikan pergerakan hormat dilakukan dengan sempurna.Hukuman : "Ber. Hukuman : "Keluar ... Anggota tidak boleh beredar dari padang kawat atau kawasan latihan. Baris" Berbeza dengan bersurai... Ingatan : Jika bertongkat.. hendaklah dibawa tongkat itu ke kedudukan kepit sebelum memberi hormat. BAHAGIAN XI PARAS 81 ... hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan.surai".... terus bersurai.. pusing ke kanan.... malah bersurai sementara sahaja dan hormat tidak dikehendaki. bersurai ialah memberi hormat kepada pegawai.

. Anggota nombor empat jadi nombor dua barisan hadapan dan seterusnya.... Perbuatan : Semua anggota membuat perbuatan keluar baris dan berbaris semula dalam satu barisan mengikut ketinggian masing-masing dan berdiri dalam keadaan sedia.. "Dari kanan. Skuad itu dijadikan tiga baris.... ke kanan.paras". 3..... 4..Anggota tinggi di tengah-tengah Hukuman : "Yang tinggi . anggota tinggi di sebelah kanan.. barisan kanan dan kiri .cepat jalan"...... rendah ke kiri. lain-lain anggota hendaklah berpusing seperti yang diperintahkan..... genap ke kiri ... "Orang yang di sebelah kanan sekali diam.... Nombor" Skuad itu hendaklah menghitung nombor dari kanan ke kiri. Isyarat ”up” diberikan sekali lagi untuk pergerakan senang diri. Anggota nombor dua menjadi nombor satu barisan tengah. Anggota nombor tiga menjadi nombor satu barisan belakang.gerak"... Anggota nombor satu diam... 2. nombor ganjil ke kanan..pusing".Anggota rendah di sebelah kanan. "Jadikan tiga barisan....... dalam satu barisan Ingatan : 82 ... Jurulatih hendaklah memeriksa pergerakan. genap satu langkah ke belakang. Apabila berhenti di tempat masing-masing hendaklah berpusing ke hadapan bertiga-tiga setelah mendapat isyarat ”up” dari anggota barisan belakang.. "Nombor ganjil satu langkah ke hadapan...Anggota tinggi di sebelah kanan ...Anggota rendah di tengah-tengah. . anggota rendah di sebelah kiri.Paras boleh dilakukan seperti berikut : 1.

. Perbuatan : Semua anggota membuat perbuatan keluar baris dan berbaris semula dalam satu barisan mengikut ketinggian masing-masing dan berdiri dalam keadaan sedia.. Nombor" Skuad itu hendaklah menghitung nombor dari kanan ke kiri... Skuad itu dijadikan tiga baris. "Dari kanan..... "Orang yang di sebelah kanan sekali diam... " Jadikan tiga barisan..... Anggota nombor lima menjadi nombor satu barisan belakang. Ingatan : ke kanan....... maka skuad hendaklah membuat pergerakan seperti di atas..cepat jalan" ( iaitu semasa mereka di dalam satu barisan ).. "Jadikan tiga barisan. "Nombor ganjil satu langkah ke hadapan. hukumannnya : "Orang yang di sebelah kanan sekali diam... dalam satu barisan 83 ... Jurulatih hendaklah memeriksa pergerakan...... Anggota nombor tiga menjadi nombor satu barisan tengah. Apabila berhenti di tempat masing-masing hendaklah berpusing ke hadapan bertiga-tiga setelah mendapat isyarat ”up” dari anggota barisan belakang.. yang lain bergerak ke kanan. Anggota nombor satu diam....gerak".. lain-lain anggota hendaklah berpusing seperti yang diperintahkan......pusing". tinggi ke kiri.... genap satu langkah ke belakang... barisan kanan dan kiri .pusing"..cepat jalan".... genap ke kiri ..Jika dikehendaki kedudukan skuad itu tinggi di sebelah kanan dan rendah di sebelah kiri. nombor ganjil ke kanan..paras"...... kanan . Anggota nombor tujuh jadi nombor dua barisan hadapan dan seterusnya.. Hukuman : "Yang rendah ... Isyarat ”up” diberikan sekali lagi untuk pergerakan senang diri.......

maka skuad hendaklah membuat pergerakan seperti di atas..... " Jadikan tiga barisan. Panjangkan langkah tiap-tiap satu langkah 33 inci.cepat jalan" ( iaitu semasa mereka di dalam satu barisan )... Berlari 180 langkah dalam satu minit. Pendekkan langkah tiap-tiap satu langkah 21 inci. BAHAGIAN 1 84 ... BAB KETIGA BERJALAN Jarak Langkah (Ukuran dari tumit ke tumit) (a) (b) (c) (d) Perlahan dan cepat jalan jaraknya tiap-tiap satu langkah 30 inci. Berlari tiap-tiap satu langkah 40 inci... yang lain bergerak ke kanan....... hukumannnya : "Orang yang di sebelah kanan sekali diam..Jika dikehendaki kedudukan skuad itu rendah di sebelah kanan dan tinggi di sebelah kiri. Masa Berjalan (Timing Of Marching) (a) (b) (c) Perlahan jalan langkah 65 langkah dalam satu minit. kanan .pusing". Cepat jalan 120-128 langkah dalam satu minit (Biasa)....

dan mengheret tumit semasa berjalan. Lutut kendur.BERJALAN DAN BERHENTI DALAM MASA CEPAT JALAN Cepat jalan Hukuman : "Dari kanan/kiri. 7. Hujung kaki menghala keluar semasa memacak tumit. BERHENTI 85 . 6. dengan memacakkan tumit ke bumi. 4. jari genggam. 1. Pinggang lemah. lutut lurus serta lenggangkan tangan separas bahu. 2. Mendongak secara keterlaluan. Lenggang tangan ke hadapan separas dengan bahu. Semasa berjalan satu tangan tidak lenggang dan lenggang tangan tidak sama. 3. Kesalahan Biasa . (b) Melangkah dengan memacakkan tumit tanpa membengkokkan lutut. Ingatan : (a) Lenggang tangan ke belakang semaksima yang boleh. kedua-dua lengan lurus. buka dada. Masa berjalan badan tegak. ibu jari di bahagian atas menghala ke hadapan . Lenggang tangan tidak lurus dan tidak separas bahu ke hadapan dan tidak semaksima ke belakang. cepat jalan" Perbuatan : Langkah ke hadapan sejauh 30 inci dari tumit ke tumit mulai kaki kanan. serta pandang ke hadapan 200 meter. pandang ke bawah dan membengkok. tangan kanan ke belakang. 5. Jalan mengenjut.

Henti" Perbuatan: Bahasa "skuad" untuk memberi bahasa amaran dan "henti". 3.. 7. jarak. 5. 6.. . Hentak kaki kiri diikuti kaki kanan dan pada masa yang sama kedua .... Turun tangan terlalu lambat. Antara tumit tidak rapat dan antara hujung kaki tidak 30 darjah . Bergoyang selepas berhenti. Mengangkat kaki kanan rendah semasa dihentakkan ke tumit kiri. Badan tidak cukup tegap dan tetap selepas berhenti... 4. Lurus..Hukuman : "Skuad. „Check‟ atas kaki kanan. Perbuatan „check‟ menjadi hentak kaki. Kesalahan biasa : 1.dua tangan dibawa ke sisi dalam kedudukan sedia. semasa beri tumit kaki kiri mencecah bumi di hadapan kaki kanan. Angkat peha melebihi 45 darjah. BAHAGIAN II BERJALAN DAN BERHENTI DALAM PERLAHAN JALAN 86 .. bersetentang tidak betul selepas berhenti.. 2. 8.

tolak kaki kanan ke hadapan lagi 15 inci supaya cukup 30 inci ( satu langkah) dengan tapak kaki jejak ke tanah. Kemudian... Pada masa yang sama tolak kaki kiri ke hadapan 15 inci seperti kedudukan kaki kanan tadi.. Langkah ke dua: Tolak kaki kiri ke hadapan 15 inci dalam keadaan tergantung.. Badan tegak dan tangan rapat ke rusuk.Perlahan jalan Hendaklah diajar dengan bernombor (ansur maju) untuk mengimbangkan kedudukan badan.. Tumit mencecah ke bumi dahulu / tapak kaki tidak selari dengan bumi. ibu jari rapat pada penjahit seluar... Kemudian tolak kaki kiri ke hadapan lagi 15 inci supaya cukup 30 inci (satu langkah) dengan tapak kaki jejak ke tanah dan proses seperti itu dibuat berterusan. Hukuman : "Dari kanan/kiri . lutut lurus dan tapak kaki selari dengan bumi. lutut lurus dan tapak kaki selari dengan bumi. Kesalahan Biasa : 1. perlahan.Jalan" Perbuatan : Langkah pertama: Tolak kaki kanan ke hadapan 15 inci dalam keadaan tergantung.... 87 . Badan tegak dan tangan rapat ke rusuk. Berat badan di atas kaki kiri.

Tidak menjaga jarak antara anggota Ingatan : 1. 5..LANGKAH MERUSUK 88 . BAHAGIAN III .. Tangan tidak rapat di rusuk. Tangan rapat ke rusuk dan lurus dan tiada pergerakan tangan. Kesalahan Biasa : 1. BAHAGIAN IV ... Berhenti Semasa Perlahan Jalan Hukuman “ Henti “ diberi apabila kaki kanan mencecah ke bumi. Memandang ke bawah. Tumit tidak rapat. 2.. 30 inci langkah seterusnya) ke hadapan atau ke belakang mengikut bilangan langkah yang ditetapkan mulai kaki kanan dan diakhiri dengan sekali hentak (kaki kiri jika bilangan langkah ganjil dan kaki kanan jika bilangan langkah genap) Rapat kedua-dua tumit. 2..Gerak" Perbuatan . kedua . Langkah kaki ( 15 inci langkah pertama.2.. Siku renggang dari rusuk. Badan tegak. hentak kaki kiri dan kaki kanan. 4. jari genggam. Semasa perlahan jalan tidak perlu lenggang. ibu jari di sisi penjahit seluar serta pandang ke hadapan... 3.dua tangan rapat ke rusuk.. Tangan mengikut pergerakan peha.LANGKAH KE HADAPAN / KE BELAKANG Hukuman : "1/2/3 Langkah ke hadapan / ke belakang . badan bengkok dan kepala tunduk... dan bergerak pada setiap kali melangkah.

Gunanya bagi menggerakkan skuad ke kiri / kanan semasa menghadap ke hadapan. Hukuman : "1/2/3/4/5/6/7/8 ......................... langkah ke kiri/kanan .............. gerak". Perbuatan : - Angkat peha kiri/kanan 45 darjah ke hadapan dan bawa ke sebelah kiri/kanan sehingga habis bilangan langkah yang diperintahkan. Langkah dibuat denganmengangkat peha kanan / kiri 45 darjah ke hadapan dan hentak padat di sebelah kaki kiri / kanan. Tumit dirapatkan. - Badan tegak, tangan rapat di rusuk (tiada pergerakan tangan) Ingatan : 1. Tiap-tiap selangkah berhenti sebentar mengikut bilangan (1-2-1, 1-2-2 , 1-2-3 dan seterusnya ), 2. Langkah merusuk tidak boleh melebihi 8 langkah. Sekiranya lebih skuad hendaklah digerakkan ke kiri/kanan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. Langkah tidak sama; Antara tumit tidak rapat Bergerak seakan-akan melompat dan tidak dibawa kaki kanan/kiri itu dengan pantas apabila tinggi kaki kiri/kanan mencecah ke bumi; Angkat peha (kurang / lebih dari 45 darjah ).

BAHAGIAN V - BELOK

89

Hukuman : "Kanan/kiri ......... Belok" Perbuatan : Samada berjalan dalam satu barisan (file) atau bertiga-tiga, maka orang yang di sebelah dalam hendaklah membelok seperti di atas satu lilitan bulatan ke kiri atau ke kanan 90 . Panjang atau pendek langkah bergantung kepada kedudukan barisan. Anggota di dalam barisan, pendekkan langkah dan anggota di barisan luar, panjangkan langkah. Kesalahan-kesalahan biasa : 1. Deretan di sebelah belakang terbawa-bawa lalu terpesong keluar daripada pusat belok itu. 2. Jarak jadi rosak disebabkan oleh angota di luar tidak memanjangkan langkah dan anggota di dalam tidak memendekkan langkah. keluar. BAHAGIAN VI – BERPUSING SEMASA PERLAHAN JALAN Kedudukan masa berjalan mestilah dikekalkan dan semasa membuat semua pusingan, hendaklah berpusing tepat ke hala yang baru , lurus, jarak hendaklah dibetulkan oleh mereka dalam skuad itu dengan serta merta selepas berpusing. KE KANAN PUSING Hukumannya : " Menghadap ke hadapan / belakang, kanan .......... pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri, kanan ............ pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan . Dalam masa yang sama halakan kaki kanan ke sebelah kanan dan terus berjalan.

KE KIRI PUSING

90

Hukumannya: " Menghadap ke hadapan / belakang, kiri .......... pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri, kiri ............ pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi. Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri . Dalam masa yang sama halakan kaki kiri ke sebelah kiri dan terus berjalan

KE BELAKANG PUSING Hukumannya " Bergerak ke kanan / kiri, belakang ............ pusing! " Hukuman pusing diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi, angkat kaki kiri letak di sebelah kaki kanan dalam keadaan menghala ke kanan, angkat kaki kanan menghala ke kanan dan letak di sebelah kaki kiri, angkat kaki kiri dan hentak disebelah kaki kanan. Dengan pantas hulurkan kaki kanan dan terus perlahan jalan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Semasa berpusing lutut bengkok . Membiarkan tangan terhayun-hayun dari kedudukan sedia. Tidak mengekalkan jarak langkah. Tidak berpusing tepat dengan kepala, badan , bahu dan kaki. Pergerakan berpusing tidak serupa dengan masa berjalan. Tidak mengangkat peha 45 darjah. Hujung kaki menjunam ke bumi atau mendongak.

BAHAGIAN VII – BERPUSING SEMASA CEPAT JALAN
91

. kanan ... ‟check‟ kaki kiri.. hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri. kiri .... pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kanan jejak ke tanah... KE BELAKANG PUSING Hukumannya " Bergerak ke kanan / kiri.KE KANAN PUSING Hukumannya : " Menghadap ke hadapan / belakang. tarik kaki kanan di belakang tumit kaki kiri dalam keadaan menghala ke kanan (in)..... pusing " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi....... pusing " " Bergerak ke kanan / kiri... pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri. Dalam masa yang sama hala kaki kanan 90 darjah ke kanan dan terus berjalan. hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. pusing! " Hukuman pusing diberi semasa kaki kanan jejak ke tanah...... Peringatan: Tangan dirapatkan ke sisi semasa pergerakan ”in” Kesalahan Biasa : 92 ....... ‟Check‟ kaki kanan dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. kanan ... KE KIRI PUSING Hukumannya: " Menghadap ke hadapan / belakang... Dalam masa yang sama halakan kaki kiri ke sebelah kiri dan terus berjalan...... belakang . Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri .. hentak kaki kiri disebelah kaki kanan. kiri ........ Dengan pantas langkah kaki kanan dan terus berjalan(maju)...

8. Semasa berpusing lutut bengkok . Tangan.. ‟check‟ kaki kanan dan mula hentak kaki dengan kaki kiri. 2. MAJU DAN BERHENTI DALAM PERLAHAN DAN CEPAT JALAN Semasa Cepat Jalan Hukumannya ’’Hentak. 3. Lebih pantas daripada berjalan . Seret kaki ketika pergerakan ‟in‟. 4. badan dan bahu bergerak semasa hentak kaki .. Tidak hentak kaki pada satu tempat .. Semasa Perlahan jalan 93 . 6. Tidak mengangkat peha 45 darjah . Tidak berpusing tepat dengan kepala. Tidak pandang terus ke hadapan . kemudian hentak kaki kiri dan maju mulai kaki kanan. 7. BAHAGIAN VIII HENTAK KAKI. Tidak mengekalkan jarak langkah. 5. bahu dan kaki . Membiarkan tangan terhayun-hayun dari kedudukan sedia . Hukuman : "Maju" Hukuman diberi apabila kaki kanan jejak ke bumi. 3... 4.1. 2. Pergerakan berpusing tidak serupa dengan masa berjalan .. 5. badan .kaki’’ Perbuatan: Hukuman diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi.. Pinggang lemah dan bongkok . Kesalahan Biasa : 1. Hujung kaki menjunam ke bumi .

... Kesalahan Biasa : 1. 4.kaki’’ Perbuatan: Hukuman diberi dengan sebutan yang panjang.. Hukuman: ”Skuad..... 3.Hukumannya ’’Hentak. Hukuman : "Maju" Hukuman diberi apabila kaki kanan jejak ke bumi..... Hukuman : " Hentak kaki . Tidak hentak kaki pada satu tempat... badan dan bahu bergerak semasa hentak kaki. Pinggang lemah dan bongkok... semasa kaki kanan melintasi kaki kiri dan mula hentak kaki dengan kaki kiri. 2.. Hentak Kaki Cepat Semasa Berhenti.. cepat" Perbuatan : Mula hentak kaki dengan kaki kanan.. Hentak kaki kiri dan kanan.. 5.henti” Perbuatan: Hukuman diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi. Tidak pandang terus ke hadapan. Tangan.. Lebih pantas daripada berjalan ... Terus berhenti BAHAGIAN IX TUKAR LANGKAH DALAM MASA PERLAHAN JALAN DAN CEPAT JALAN 94 .. kemudian hentak kaki kiri dan tendang kaki kanan ke hadapan untuk berjalan..

. Hentak kaki kiri disebelah kaki kanan Langkah kaki kanan ke hadapan dan terus cepat jalan. Hukuman ”langkah” di beri atas kaki kiri Hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri.langkah" Perbuatan : Hukuman diberi masa kaki kanan jejak ke bumi.... tukar . Melenggangkan tangan.... Hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan.... Kesalahan Biasa : 95 .. Hukuman : "Tukar langkah masa berjalan... Dalam masa hentak kaki : i. Kesalahan Biasa : (a) ii. Hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri Hulurkaki kanan ke hadapan dan terus perlahan jalan.. Terlalu pantas .....langkah" Perbuatan : Hukuman ” tukar” diberi semasa kaki kanan jejak tanah. Semasa cepat jalan.. Hukuman : "Tukar langkah masa berjalan. Badan membongkok.. Tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga . (b) Dalam masa berjalan : i.. tukar ..Semasa perlahan jalan. ii..

2. jarak dan kelajuannya tidak betul. cepat lari" Perbuatan: Mula berlari dengan kaki kanan.(a) (b) Dalam masa berjalan : i. Lurus.. ‟check‟ dengan kaki kanan dan mulakan hentak dengan kaki kiri. Memandang ke bawah. ii... Terlalu pantas . Kesalahan biasa: 1.. BAHAGIAN X . Panjang langkah 40 inci dan lajunya 180 langkah dalam satu minit.... Berlari di atas tumit. Hukuman:- 96 . Hentak kaki semasa berlari Hukuman:‘’Hentak… kaki'' Perbuatan:Diberi ketika kaki kiri jejak ke bumi.BERJALAN. HENTAK KAKI BERHENTI DALAM MASA BERLARI HUKUMAN: " Dari kiri/ kanan. Tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga . Dalam masa hentak kaki : i. Badan membongkok. 3.

.. Dengan pantas hulur kaki kanan dan terus melakukan pergerakan perlahan jalan.. Peringatan: 1."Maju" Perbuatan:Di beri ketika kaki kanan jejak ke bumi.. dan mulakan pergerakan cepat jalan dengan kaki kanan. dan " jalan" ketika kaki kiri jejak ke bumi dan hendaklah secara berturut-turut..Kedudukan tangan dirapatkan di sisi semasa pergerakan check Dari Perlahan ke Jalan Cepat Hukuman:''Tukar langkah cepat. ‟Check’dengan kaki kanan. cepat. perlahan .TUKAR LANGKAH PERLAHAN.kemudian mulakan berlari dengan kaki kanan..jalan" Perbuatan : Hukuman ”Jalan” ketika kaki kiri jejak ke bumi.jalan" Perbuatan:Hukuman " cepat " diberi ketika kaki kanan jejak ke bumi. hentak kaki kiri . Tangan dilenggangkan Dari Cepat Jalan ke Langkah Berlari 97 . kemudian hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. CEPAT JALAN DAN BERLARI Dari Cepat Jalan ke Perlahan Jalan Hukuman: " Tukar langkah perlahan... Peringatan: Sebelum berhenti semasa berlari hendaklah tukar pergerakan hentak kaki terlebih dahulu dan beri hukuman henti sebagaimana pergerakan hentak kaki BAHAGIAN XII ...

. dan barisan tengah hentak kaki 2 kali dan terus maju.. Barisan belakang berjalan terus. Ini untuk barisan tengah manakala barisan depan terus perlahan jalan........ Hukuman : " Tutup..... cepat lari" Perbuatan: Hukuman '' lari '' diberi di atas kaki kanan. Bagi barisan belakang. hentak kaki kanan.... barisan tengah hentak kaki 2 kali dan terus maju... Barisan'' Perbuatan:Hukumannya diberi di atas kaki kanan dan check di atas kaki kiri dan hentak dengan kaki kanan. barisan hadapan hentak kaki 4 kali..... check dengan kaki kiri... BAB 4 BAHAGIAN I .. angkat kaki kanan dan letak di sebelah kaki kiri ( seperti perbuatan hentak kaki perlahan diikuti dengan hentak kaki kanan dalam mas yang sama julur kaki kanan dengan pantas. Barisan belakang hentak kaki 4 kali..Hukuman: " Tukar langkah berlari.. kemudianmulai lari dengan kaki kanan. barisan hadapan berjalan terus... BAHAGIAN II . pergerakan angkat kaki kanan dan kiri berterusan sebanyak 4 kali TUTUP BARISAN SEMASA PERLAHAN JALAN 98 . 2.BUKA DAN TUTUP BARISAN KETIKA PERLAHAN JALAN Hukuman "Barisan" diberi atas kaki kiri. Keterangan: 1. barisan " Perbuatan : Hukumannya diberi di atas kaki kanan dan check dengan kaki kiri.BUKA DAN TUTUP BARISAN KETIKA BERJALAN Hukuman:'' Buka .

Hukuman : ''Cepat jalan'' Perbuatan:Anggota yang sebelah kanan berjalan ke hadapan tiga langkah lalu berhenti. Kesalahan biasa:1. Lain-lain anggota berjalan berturut-turut dan membelok ke hala baru. mestilah hentak kaki. Pergerakan ini biasa dibuat jika skuad itu lebih daripada enam anggota dalam barisan. Jika tiada hukuman berhenti...serta berhenti. BAHAGIAN III . Anggota yang disebelah luar mempercepatkan langkah. anggota dalam barisan tengah dan belakang diam. 3. Jika pergerakan ini dibuat dalam berjalan. Ingatan:1. kemudian akan diberi hukuman maju atau berhenti.maka anggota dalam barisan hendaklah belok ke hala yang baru. 99 . yang lain dalam barisan hadapan pusing separuh kanan. ke kanan. Tidak memastikan jarak yang betul. Tukar" Perbuatan: Anggota yang sebelah kanan.Perbuatan sama sebagaimana di atas.. Jika tukar haluan ke kiri buatlah ke sebelah kiri. pusing ke kanan... kemudian barisan hadapan melakukan perbuatan sebagaimana barisan belakang sama buka barisan. 4... 2. Manakala barisan belakang terus berjalan seperti biasa dan barisan tengah tidak berubah. 2. Jarak antara barisan ialah satu langkah.. 5.. Pergerakan bagi cepat jalan dan perlahan jalan adalah sama..TUKAR HALUAN KETIKA BERHENTI DAN BERJALAN DALAM CEPAT DAN PERLAHAN Tukar Haluan Masa Berhenti dalam masa cepat jalan Hukuman : " Tukar haluan ke kanan dan henti.

. dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci kemudian hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam kedudukan sedia. Memanjangkan langkah.. 4. Barisan " Perbuatan: Anggota nombor ganjil di barisan tengah hendaklah melangkah kaki kanan ke depan (15 inci). Seterusnya dalam masa yang sama anggota nombor genap hendaklah melangkah ke belakang dengan kaki kanan selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia.Tidak berhenti atau hentak kaki di atas kaki yang betul. tetapi terdapat juga yang terpaksa bertukar menjadi dua barisan.3. Anggota nombor satu barisan hadapan ( Penanda ) tidak ambil cukup tiga langkah. 5. Peringatan: 100 .JADIKAN DUA BARISAN DARIPADA TIGA BARISAN Hukuman: "Jadikan Dua ... BAHAGIAN I ... BAB-KELIMA JADIKAN DUA BARISAN Kawat biasanya dijalankan dalam tiga barisan.

.. tetapi dalam dua barisan begini jaraknya hanya 24 inci ( 1 bahu ) dengan tidak payah mengangkat tangan. barisan" Perbuatan: Anggota nombor ganjil dan genap barisan tengah kembali ke kedudukan asal. Anggota dalam barisan hadapan hendaklah melangkah kaki kanan ke belakang selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia. Barisan tengah lupa nombor 2. Jarak tidak betul.. 101 . Tidak bawa kaki kanan hingga cukup setentang di pergerakan yang kedua. Kesalahan biasa : 1. 3. Biasanya jarak lurus ialah 1 depa tangan dan bergenggam.. Lepas itu hendaklah diberi hukuman ke kanan lurus. Anggota dalam barisan belakang hendaklah melangkah kaki kanan ke hadapan selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia.. Tidak bawa kaki kanan cukup ke hadapan dan ke belakang. 2. jika nombor ganjil ia akan dilakukan sebagai nombor genap. Tidak bawa kaki kiri cukup ke sebelah kiri pergerakan yang pertama.1. barisan belakang tetap 2 langkah jaraknya dari barisan hadapan.. Kesalahan biasa 1.. BAHAGIAN II JADIKAN TIGA BARISAN DARIPADA DUA BARISAN Hukuman: " Jadikan tiga. 4... Jika ada deret kosong ( blank files ) di barisan tengah . anggota yang sebelah kiri sekali dalam barisan akan undur .

Pegawai yang tidak mengambil berat tentang hormat akan merosakkan tatatertib. 102 . jari-jari lurus dan rapat. dengan menjatuhkan siku ke arah hadapan dan jari bergenggam. Hormat yang dilakukan dengan betul dan cergas. Dengan pantas turunkan tangan kanan ke rusuk kanan ikut jalan yang dekat sekali. balik ke kedudukan sedia. ke hadapan ... hormat " Perbuatan: Tangan kanan hendaklah diangkat ke hadapan dengan membengkokkan siku rapat ke rusuk.BAB-KETUJUH MEMBERI HORMAT Hormat ialah satu cara bagi menghormati antara anggota-anggota pangkat rendah dengan pegawai-pegawai atasan dan sebaliknya dalam pasukan. BAHAGIAN I .HORMAT DALAM MASA BERHENTI Hormat dalam berhenti: Hukuman: "Hormat . Angkat tangan hingga hujung telunjuk kanan bersetentang dengan hujung kening mata kanan. Dengan cara inilah terbentuknya disiplin dalam pasukan. Maka menjadi kewajipan anggota semua peringkat mengetahui segala peraturan itu. Pangkal lengan selari dengan bumi.. terutama sekali keterangan-keterangan yang ringkas di bawah ini.Tapak tangan kanan menghala ke bawah.

. 4.... Kepala senget... HORMAT KE HADAPAN Hukuman: "Hormat ke hadapan .. Pergelangan tangan dan jari -jari tidak lurus dan tiada rapat.. Badan dan kepala bergerak semasa mengangkat tangan . skuad hendaklah berhenti. Kesalahan Biasa: 1. ke kanan atau ke hadapan dan boleh dilakukan juga dalam cepat atau perlahan jalan..." Perbuatan: Diberi serupa dengan hukuman " berhenti". Hormat ke kanan/kiri : Hukuman: "Hormat ke kanan/kiri . Pangkal lengan hendaklah selari dengan bumi dan mempunyai sudut 90 darjah dengan rusuk. 2.. 6. Menjatuhkan tapak tangan dahulu daripada siku .. hujung lengan. ke atas tengah dahi.. pergelangan tangan dan jari-jari hendaklah lurus semuanya....... hormat . berjalan dengan cepat jalan... turun tangan kemudian hormat sekali lagi . Tangan terlampau tinggi atau terlampau jauh.hormat" 103 . Badan membongkok.Ingatan. 5. turun tangan. pusing ke belakang.. BAHAGIAN II MEMBERI HORMAT KETIKA BERJALAN Memberi hormat dalam masa berjalan boleh dilakukan ke kiri.. hormat ke hadapan. 3.

kemudian langkah kaki kanan ke belakang hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan... hormat sekali lagi . skuad hendaklah berhenti.. Hulurkan kedua-dua tangan dalam keadaan siku lurus. kanan (Turun tangan dan palingkan muka ke hadapan). Nota: Kiraan masa : Check – hormat – 2 – 3 – potong – lenggang. Langkah kaki kiri dan terus berjalan dalam cepat masa.. hormat ke hadapan. tekup (tidak ditepuk) dan tarik ke dua-dua belah tangan ke sisi. kiri. pada masa yang sama bawa tangan kanan ke kedudukan hormat dan palingkan muka ke kanan atau kiri dengan pantas. Jika lebih daripada seorang sedang duduk atau berdiri.. turun tangan satu langkah kaki kanan ke hadapan dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan seperti kedudukan sedia. MEMAKAI 104 ... berjalan dengan cepat jalan. Hormat" Diberi serupa dengan hukuman " berhenti". Langkah kaki kanan. pusing ke belakang.Perbuatan: Hukuman Hormat diberi ketika kaki kiri jejak ke bumi.. BAHAGIAN III MEMBERI HORMAT TANPA TOPI ATAU SONGKOK DAN APABILA PAKAIAN AWAM Jika sedang duduk Jika seseorang Ahli Pangkat Rendah sedang duduk dan datang seorang pegawai kepadanya hendaklah ia bangun sedia dan memandang muka pegawai itu kemudian beri hormat dengan tangan. HORMAT SELAKU MENERIMA SIJIL Hukuman: "Selaku terima sijil. Tangan kanan atas tangan kiri. Hormat ke hadapan . turun tangan. anggota yang paling hampir disitu hendaklah mengadap kepada pegawai itu kemudian beri perintah '' skuadsedia'' dan hormat berseorangan.. Check atas kaki kanan dan langkah kaki kiri ke hadapan.

Kalau membawa senjata. sampaikan perintah berita. menunjukkan surat atau barang kepada pegawai Seseorang ahli pangkat rendah hendaklah berjalan dengan segak ke arah pegawai itu dalam masa cepat. melangkah selangkah ke hadapan . Tidak menunaikan tanggungjawab memberi hormat yang diwajibkan .Jika hendak menyampaikan perintah. pusing belakang dan berjalan dari situ dengan cepat masa. 105 . 1. surat atau barang kepada pegawai itu kemudian melangkah selangkah ke belakang. berhenti kira-kira dua langkah jaraknya dari pegawai itu dan hormat. 2. pada ketika ahli pangkat rendah itu tidak bersongkok ataupun memakai pakaian awam perkara ini adalah sebahagian daripada latihan pelatih-pelatih dan pergerakan-pergerakan ini hendaklah diterangkan dan ditunjukkan serta dilatih dalam padang kawat. Kesalahan biasa . Bahagian ini mengandungi semua perkara berkenaan seorang ahli pangkat rendah melintasi seseorang pegawai atau pegawai itu. hendaklah dalam kedudukan rusuk senjata. Tidak memakai pakaian seragam yang lengkap/ memakai pakaian awam Pada bila-bila masa pun ketika tidak memakai pakaian seragam yang lengkap anggota pangkat rendah itu hendaklah memberi hormat dengan keadaan sedia. hormat sekali lagi. Ingatan: Apabila berhadapan dengan seorang pegawai dalam bangunan ( bilik pejabat dan seumpamanya) hendaklah ahli pangkat rendah itu memberi hormat .berita. Memberi tabik ketika tidak memakai pakaian seragam yang lengkap.

hujung tongkat menghala ke atas dan rapat pada tangan di sebelah dalam . Pelajaran 4 Sedia daripada senang diri ( Penerangan dan pertujukan ) Angkat kaki kanan ke hadapan bengkokkan lutut dan hentak di sebelah kaki kiri dalam masa yang sama bawa kedua-dua tangan dan tongkat sampai dalam kedudukan sedia yang betul.tengah tongkat dengan tiga jari sebelah bawah. b.BAHAGIAN IV KAWAD TONGKAT Permulaan a.dua tangan kebelakang dengan tangan kanan terletak diatas tapak tangan kiri jari .ibu jari di sebelah dalam dan anak jari di sebelah atas menghala ke dalam. Memegang tongkat dalam keadaan rusuk. Tentukan pegang ditengah . Pelajaran 2 Senang Diri (pertunjukan dan penerangan ) Pergerakan kaki seperti biasa dengan masa yang sama bawa kedua . Memegang tongkat dalam keadaan bimbit.jari digenggam rapat hujung tongkat rapat dihadapan bahu kanan . 106 . Pelajaran 1 Sedia (pertunjukan dan penerangan ) Kedudukan anggota sama seperti kedudukan sedia yang biasa dengan tangan kanan pegang tongkat dalam keadaan rusuk dan tentukan tongkat rapat dihadapan dengan bahu .hujung tongkat menghala ke hadapan dan tongkat sama paras dengan bumi. Tentukan tongkat di atas jari telunjuk dengan jari-jari lain menggenggam kepala tongkat. Pelajaran 3 Rehatkan diri ( pertunjukan dan penerangan ) 1-2-3 rehat Hanya dengan bilangan tiga saat lembutkan pinggang keatas pandang 30 meter kehadapan tongkat tidak berubah dan apabila dapat hukuman sehingga mendapat hukuman yang lain.

Dengan kekuatan tangan kanan bawa tongkat tegak dan rapat dirusuk kanan dengan pantas. hujung tongkat tegak ke atas. rapat pada badan. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kanan.Pelajaran 5 Kepit tongkat dari rusuk tongkat ( 2 Pergerakan) 1. Skuad dua.bimbit tongkat satu. Skuad dua. tangan kanan masih memegang kepala tongkat. Dengan kepantasan tangan kanan bawa tongkat ke ketiak kiri hujung tongkat ke belakang dalam masa yang sama angkat sedikit tangan kiri untuk membolehkan tongkat dibawa ke ketiak dan terus kepit tongkat. Dengan pantas bawa tangan kiri ke rusuk kiri 107 . Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kanan. Pelajaran 6 Bimbit tongkat dari rusuk tongkat ( 2 Pergerakan ) Latihan tongkat dengan nombor " Bimbit tongkat satu" dengan pantas bawa tangan kiri ke hadapan dan tangkap di tengah-tengah tongkat. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kiri.kepit tongkat 1 . Skuad Dua. tentukan tongkat sama paras.Dengan pantas tangan kanan tangkap kepala tongkat ke kedudukan tongkat dan anggota lain tidak berubah. lepaskan pegangan tangan kanan dan tangkap kepala tongkat dengan masa yang sama tangan kiri melintang di hadapan badan dan tangkap di tengah-tengah tongkat tangan kiri sama paras dengan bumi dan rapat pada badan. tangan paras dengan bumi. Pelajaran 7 Kepit tongkat dari bimbit ( 2 Pergerakan ) Latihan tongkat dengan nombor . 2. Pelajaran 8 Bimbit tongkat dari kepit tongkat ( 2 Pergerakan) Latihan tongkat dengan nombor. Dengan kekuatan tangan kanan bawa tongkat pada kepitan ketiak dalam masa yang sama tangan kiri angkat sedikit untuk membolehkan tongkat dikepit . dalam masa yang sama lepaskan pegangan tangan kanan dan tangkap di tengah-tengah tongkat di bawah pegangan tangan kiri atau siku ke belakang tongkat rapat pada rusuk kanan. Latihan tongkat dengan nombor KEPIT TONGKAT SATU. 3. Skuad dua.

Peringatan: Pergerakan ini dilakukan apabila berjalan dalam jarak dekat sahaja Pelajaran 10 Berjalan tongkat dalam keadaan bimbit dari rusuk tongkat dan berhenti tongkat sampai kedudukan rusuk tongkat ( Pertunjukan dan penerangan) 1.tongkat dalam keadaan bimbit dari kepit tongkat sampai kedudukan kepit semua ( pertunjukan dan penerangan ) 1. Apabila dapat hukuman berhenti seperti biasa dengan betul dan buat pergerakan rusuk tongkat dari bimbit dengan membilang masa 40 pergerakan seminit Ingatan: Kalau dalam berjalan tongkat dalam keadaan bimbit dan hendak ke belakang apabila "check potong" bawa tongkat tegak ke hadapan bahu kanan siku rapat pada rusuk dan apabila maju kaki kanan. Apabila mendapat hukuman berhenti. bawa tongkat turun dan majukan kaki lenggang tongkat ke hadapan dan seterusnya Pelajaran 11 Berjalan . Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci pacak tumit dengan masa yang sama bawa tongkat ke kedudukan bimbit dan bawa tangan kiri ke rusuk kiri ke hadapan sejauh 30 inci pacakkan tumit ( berteriak diam). berhenti seperti biasa dengan betul. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci.Apabila mendapat hukuman cepat jalan langkahkan kaki kanan sejauh 30 '' pacak tumit kedudukan tongkat tidak berubaah ( berteriak tangkap diam ). pacakkan tumit dengan masa yang sama lenggang tangan kiri ke belakang dan tongkat ke hadapan dan terus berjalan 120 langkah satu minit.Pelajaran 9 Jalan dan berhenti dalam rusuk ( pertunjukan dan penerangan ) Apabila mendapat hukuman cepat jalan dengan pantas langkah kaki kanan sejauh 30 inci dan pacak tumit dalam masa yang sama lenggang tangan kiri ke hadapan seberapa yang boleh tentukan tongkat rapat dengan tangan dan terus berjalan biasa 120 langkah seminit. langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama bawa tongkat dalam kedudukan membawa tangan kiri rapat maju kaki 108 . Apabila dapat hukuman "cepat jalan " langkah kaki kanan sejauh 30inci pacak tumit dalam masa yang sama buat pergerakan pertama bimbit tongkat dari rusuk. 2. Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan keduadua tangan langkahkan kaki kiri sejauh 30 inci pacak tumit (berteriak ”check” ).

Apabila dapat hukuman " henti".tangan kiri rapat di rusuk kiri manakala tongkat menghala kehadapan . Apabila berhenti sampai dalam kedudukan kepit tongkat. Skuad dua . Ingatan: Pergerakan ini boleh dilakukan berjalan dari keadaan rusuk tongkat. 2. Pelajaran 13 Hadapan hormat masa cepat jalan Apabila dapat hukuman ' hormat. Skuad lima .langkahkan kaki ke hadapan tangan kanan tangkap pada tongkat pada masa yang sama bawa tangan kiri ke kedudukan sedia . Dengan pantas tangan kanan tangkap ditengah .apabila bawa (potong ) tangan kanan kedudukan sedia dari hormat yang kedua tangan kiri dengan pantas tangkap bahagian kepala tongkat empat jari disebelah luar ibujari disebelah dalam. Berhenti seperti biasa dengan betul dan buat dua pergerakan kepit tongkat dari bimbit dengan membilang masa 40 pergerakan seminit. Skuad enam .tengah tongkat (jika hendak pergi bimbit ) atau kepala tongkat (jika hendak pergi rusuk ) .kemudian pusingkan kebelakang membuat pergerakan ini membilang masa 40 pergerakan seminit . Skuad tiga . Pelajaran 12 Hadapan hormat masa berhenti sama ada.( 6 penggerakan ) 'Hormat dengan nomrbor -Kehadapan hormat satu ' dengan pantas bawa tongkat ke kepitan ketiak kiri . Skuad empat . tongkat dari rusuk atau bimbit . hormat kehadapan hormat'.kanan ke hadapan dengan masa lengang tangan kiri ke belakang dan tongkat ke hadapan seberapa yang boleh dan terus berjalan 120 langkah seminit. Dengan tidah mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri bawa tangan kanan kerusuk kanan . selalunya dilakukan semasa pergi berjumpa dengan pegawai dengan tujuan hendak memberi hormat dahulu bercakap tongkat mesti dalam keadaan kepit. Dengan pantas bawa tongkat sampai kedudukan bimbit tongkat atau rusuk tongkat yang betul . Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri bawa tangan kanan ke rusuk tangan . Dengan pantas bawa tangan kanan merusuk kanan . hukuman diberi sama seperti hukuman berhenti dan lakukan pergerakan berhenti dengan betul dan lakukan pergerakan kepit tongkat kemudian berhenti 2 kali. 109 .

Maju kaki kiri tangan kanan dengan pantas tangkap tongkat dan seterusnya buat seperti pelajaran 10 para D ( b ) c..langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30 '' pacak tumit dengan masa yang sama bawa kedua . 'Hormat dengan nombor kekanan / kekiri hormat satu '...dua tangan rapat ke peha dan tongkat masih bimbit . 3. Skuad tiga.. masa yang sama bawa ( potong ) tangan kanan sampai ke kedudukan sedia dan seterusnya buat seperti pergerakan para ( A & B ) di atas..hentak kaki . langkahkan kaki kiri ke hadapan sejauh 30" pacak tumit masa yang sama lenggangkan kedua-dua tangan ( berteriak lenggang ) Ingatan: Boleh dilakukan tongkat dalam keadaan bimbit atau rusuk. ( berteriak diam ). Langkahkan kaki kiri ke hadapan dengan masa yang sama bawa tongkat ke pada bimbit atau kepit . ( berteriak check ) langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dengan masa yang sama dengan pantasbawa tongkat.tidak ada pegawai : pusing kekanan dengan betul dan terus berjalan 3 langkah baru bersurai dari barisan . Pelajaran 14 Bersurai dan keluar baris ( Pertunjukan dan penerangan ) Tongkat dalam rusuk . Pelajaran 15 Hormat kekanan /kiri masa cepat jalan ( 9 Pergerakan ) 1.Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30'' pacak tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30'' pacak tumit masa yang sama pusingkan kepala kekiri /kekanan 90 darjah dengan pantas bawa tangan kanan sampai ke kedudukan hormat yang betul (berteriak hormat ).Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kirti langkahkan kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit.ada pegawai : Pusing kekanan kedua buat pergerakan kepit tongkat dan hormat bawa (potong ) tangan ke kedudukan sedia . Skuad dua.Bersama kumpulan senjata : Pusing ke kanan dengan masa yang sama bawa tongkat kepada kepit ke ketiak kiri .Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30''pacak tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak cek ) langkah kaki kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dengan masa yang sama bawa tangan kanan ke kedudukan sedia berteriak ( potong ) . 2.Hukuman diberi diatas kaki kiri sampai kebumi. a. 110 . Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri. b.kepada kedudukan kepit sebelah kiri ( berteriak kepit )..

Langkah kaki kanan. dan pada masa yang sama tangan kiri bawa tongkat ke sebelah rusuk kiri. 7 Skuad lapan.... Skuad tujuh. Skuad enam . ( berteriak potong ) 6. tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkahkan lagi kaki kiri 30 " ke hadapan pacak tumit masa yang sama dengan pantas tangan kanan bawa tongkat ke rusuk kanan tongkat dalam keadaan bimbit( berteriak turun) 8.. Skuad sembilan.. lain-lain anggota diam..tengah badan dengan masa yang sama tangan kiri tangkap tongkat dengan dua jari di bawah.Tidak menggenggam pada tempat timbangan selepas memberi hormat .. 2.Kalih tongkat dengan nombor Skuad satu Apabila mendapat hukuman kalih tongkat dengan tangan kanan bawa tongkat ke tengah .. ibu jari di depan dan anak-anak jari di dalam.Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dan langkah kaki kiri ke hadapan 30'' pacak tumit. Langkah kaki kiri ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama tangan kanan tangkap di tengah-tengah bahagian tongkat tentukan tangan dan siku tangan kanan rapat pada badan ( berteriak tangkap)... kedudukan hormat tidak berubah ( berteriak 4-5 ) 5. Skuad empat... Skuad dua Dengan pantas tangan kanan lepaskan tongkat tarik ke sebelah jahitan seluar di sebelah kanan.kesalahan biasa: 1.4.( 2 pergerakan ) a. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama pusingkan kepala ke hadapan dan dengan pantas bawa tangan ke kedudukan sedia.Tidak meletak tongkat dengan mendaftar di bawah ketiak . anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkah lagi kaki ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit pada masa yang sama lenggangkan tangan kanan ke hadapan tongkat sama rata dengan tali pinggang dan tangan kiri ke belakang terus berjalan ( berteriak lenggang ) Kesalahan .. Pelajaran 16 Kalih tongkat dari rusuk untuk doa selamat dan memberi 3 kali .. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit. 111 .

siku rapat pada badan dengan masa yang sama tangan kanan tangkap di tengahtengah tongkat di bawah tangan kiri siku kanan bengkok ke belakang. Lagu kebangsaaan Pegawai/Kadet yang memakai pakaian seragam yang tidak di bawah perintah ketua / pegawai yang sedang kawat hendaklah berdiri dalam keadaan sedia semasa lagu kebangsaan/negeri dinyanyikan. Seorang pegawai atau ketua yang menjaga sesuatu kumpulan yang sedang berjalan hendaklah memberhentikan kumpulan itu dan berada dalam kedudukan sedia. Menerima Hormat Pegawai-pegawai hendaklah membalas hormat itu dengan penuh hormat. 112 .Pelajaran 17 Kalih tongkat daripada doa selamat/ 3 kali sorak ( 2 pergerakan ) Kalih tongkat dari doa selamat / 3 kali sorak sama dengan pelajaran 17 cuma berlainan tangan. BAHAGIAN V PERKARA-PERKARA LAIN Keterangan di bawah ini ialah untuk kegunaan kepada jurulatih-jurulatih. Keterangan itu hendaklah dijalankan dengan cara " Soal jawab" ketika skuad itu sedang rehatkan diri . maka pegawai yang kanan sekali membalas hormat. Sekiranya memakai pakaian awam hendaklah sedia. Pelajaran 18 Baring tongkat dari rusuk ( 3 pergerakan) A. Dengan pantas tangan kiri tangkap di tengah-tengah tongkat. Jika ada lebih daripada seorang pegawai . Baring tongkat dengan nombor Skuad satu.

.. lain-lain pangkat siap untuk upacara perasmian/penutup/diperiksa dll........... hormat ke hadapan hormat....Baris sedia.......... pegawai dan ..........Perbarisan 1) Susun atur perbarisan dalam sesuatu acara/majlis hendaklah mengikut kesesuaian tempat. Catatan ...Peringatan Semasa Memberi Tabik Hormat : Tabik Hormat diberi ketika berdiri sedia dan berjalan sahaja....... Hormat.............. pergerakan hendaklah 113 ... Terima kasih tuan......... Perbarisan sempena .... mohon kebenaran meneruskan tugas yang lain..... iv) Periksa barisan ( jika ada ) v) Doa vi) Ucapan dll........ v) Lapor selesai perbarisan ” Baris.... i) Hormat keseluruhan untuk pegawai sahaja ” Hormat ke hadapan hormat ” ii) Lagu iii) Lapor ” Assalamualaikum tuan/Dato‟ dll ....... Catatan : Bahasa perintah dan urutan mematuhi prinsip-prinsip kawad................terdiri daripada .... ” Assalamualaikum tuan/Dato‟ dll ......

LAMPIRAN 114 .

Menghafaz 5 surah Juz Amma.4 km Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: 115 .KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : LANS KOPERAL Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu: Bil. A 1 Ujian Bertulis  2 Mengandungi 60 soalan objektif meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. Tarikh: 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Buat baik dibuat baik Kesetiaan kepada Negara Waspada sebelum kena Sahabat setia Teguran membina Tarikh: A4 Ujian Kecergasan  Larian 2. Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan Ujian Kawad  Melakukan kawat asas dengan baik 3a Ujian Kerohanian   Menghafaz Asmaul Husna.

Menyanyikan Lagu kebangsaan dan Lagu Tarikh: Negeri.4 Ikhtiar Hidup   Mengenali sumber-sumber ikhtiar hidup.B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN 1. Melukis Bendera Negeri tempat tinggal. Tarikh: KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN 2.1 Perkhemahan    Kraf Perkhemahan Asas Keselamatan asas semasa berkhemah Tarikh: Tarikh: Mengikuti perkhemahan selama 3 hari 2 Tarikh: malam 2.2 Ikatan       Buku Sila Bunga keti Ikatan Manok Tindih Kasih Simpul belit Simpulan Pengail Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 2.3 Kompas   Mengenal bahagian-bahagian Kompas Mengenal arah mata angin Tarikh: Tarikh: 2. Mengenali jejak atau tanda-tanda Tarikh: Tarikh: 116 .1 Ketatanegaraan     2 Mengenal Malaysia Maksud ITEM UJIAN TERAS Lambang Negara Tarikh: Tarikh: Melukis Bendera Malaysia dan maksud.

6 Asas kebombaan  Pengenalan mengenai kebakaran   Punca kebakaran Cara-cara mengelak kebakaran. 5 KEUSAHAWANAN  Menyediakan satu projek yang berkaitan Tarikh: samada rekacipta ataupun jahitan 117 . Tarikh: Tarikh: 2. Tarikh: 2. Tindakan semasa kecemasan. 4 ALAM SEKITAR  Menyertai atau melaksanakan 2 projek yang Tarikh: berkaitan dengan Alam Sekitar seperti membuat taman. pentomin. bersajak. Tarikh: Andoh Leher dan Andoh Lengan. berzanji. Prinsip asas pertolongan cemas. menanam pokok. bermain kompang.2. 3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 2 khidmat masyarakat dengan Tarikh: masa tidak kurang daripada 6 jam. seni silat atau persembhan lain yang sesuai.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula    Membuat Anduh Tiga Segi. sungai tempat rekreasi atau lain-lain aktiviti yang sesuai.7 Kebudayaan  Menyertai atau mempersembahkan 2 kali Tarikh: persembahan kebudayaan seperti nasyid. Andoh Besar. mengutip sampah di kawasan sekolah.

W. menaik. 2 Ujian Kawad  Berkebolehan memberi arahan & Perintah Tarikh: Kawat dengan baik dan betul.KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : KOPERAL Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu: Bil. 3a Ujian Kerohanian  Menghafaz 10 surah Juz Amma  Menghafaz selawat Syifa‟  Menceritakan atau menulis tentang sejarah kehidupan Rasullah S. menurunkan bendera Tarikh: dengan cara yang betul.  Melipat. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. tentu selamat Budi bahasa Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan 118 . bersenangsenang kemudian Contohi labah-labah Kalau cermat.A. 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Balasan Jujur Bersusah-susah dahulu.

4 Ujian Kecergasan  Larian 2. melipat.4 km Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan    Menerangkan Rukun Negara Menyanyikan satu lagu patriotik Menyanyikan Lagu Kadet Remaja Sekolah Tarikh: 2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2. Tarikh: Tarikh: Tarikh:  Amalan kesihatan berkhemah  Mengikuti perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam 2.1 Perkhemahan  Etika Perkhemahan  Penjagaan Khemah (Membuka. membersih) memasang.2 Ikatan  Ikatan Balak  Ikatan Seraya  Ikatan Serong  Ikatan Silang Gunting  Mengemaskan Tali  Membina 2 jenis gejet Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 119 .

6 Asas kebombaan  Alat-alat melawan kebakaran   Pemadam api jenis air. buih dan gas Kaedah pengendalian Tarikh: 2. bersajak.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali bahan-bahan apungan di air  Membina model apungan di air 2. bermain kompang. pentomin.3 Kompas  Mencari bearing  Menentukan arah kiblat 2. 120 .5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula  Membebat dan membalut luka  Pengendalian pengusungan  Menunjukkan 5 jenis balutan Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh:  Mengenalpasti tempat-tempat pengaliran Tarikh: darah 2. berzanji. seni silat atau persembhan lain yang sesuai.7 Kebudayaan  Menyertai atau mempersembahkan 3 kali Tarikh: persembahan kebudayaan seperti nasyid.  Menerangkan perayaan pelbagai kaum di Malaysia 3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 4 khidmat masyarakat dengan Tarikh: masa tidak kurang daripada 12 jam. serbuk.2.

4

ALAM SEKITAR  Menyertai atau melaksanakan 3 projek yang Tarikh: berkaitan dengan Alam Sekitar seperti membuat taman, menanam pokok, mengutip sampah di kawasan sekolah, sungai, tempat rekreasi atau lain-lain aktiviti yang sesuai.

5

KEUSAHAWANAN  Menyediakan satu projek yang berkaitan Tarikh: samada masakan atau kraftangan

121

KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)
KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT
Ujian Kelayakan : SARJAN Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 2 iaitu: Bil. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. 2 Ujian Kawad memberi perintah  Berkebolehan kepada skuad atau platun sendiri. 3a Ujian Kerohanian  Berkebolehan memimpin sembahyang Tarikh: berjemaah dengan mengetahui bacaan wirid dan doa selepas sembahyang.  Menghafaz 2 hadis pendek dari kitab „Hadis Tarikh: Empat Puluh”.  Menceritakan atau menulis mengenai riwayat Tarikh: kehidupan seorang dari khalifah Ar-Rasyidin. 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Sesal kemudian tidak berguna Etika perniagaan yang baik Pengorbanan kaum ibu Fikir sebelum bertindak Tarikh: kawad Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan

122

4

Ujian Kecergasan  Larian 2.4 km dalam masa 12 minit (L)/15 minit Tarikh: (P) Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg

B 1

DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan  Nama dan jawatan Jemaah Kabinet  Dapat menyatakan sekurang-kurangnya amalan baik dalam agama masing-masing. Tarikh: 3 Tarikh: Tarikh:

 Nama-nama Sultan dan Yang Di Pertua Negeri 2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2.1 Perkhemahan

 Membantu menguruskan perkhemahan Tarikh: selama 2 hari 1 malam/ Menjadi Pengerusi AJK kecil  Menyertai perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam di luar sekolah  Mengendalikan satu aktiviti terancang dalam Tarikh: perkhemahan 2.2 Ikatan  High Element Activity Abseiling, Flying Fox, Repelling, Ascending  Membuat 5 Simpulan/ Ikatan Pemancing  Membina 3 jenis gajet Tarikh: Tarikh: Tarikh:

123

3 Kompas  Latihan dan aktiviti orienteering di kawasan Tarikh: sekolah  Membaca/ mengguna dan orientasi peta 2. kaedah praktikal pemulihan Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 1. Tiub Getah 2. Slivester 2.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali pokok-pokok perubatan/ tumbuhan/ buaha-buahan yang boleh dimakan/ minum  Membuat perangkap/ jerat  Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup  Membina dan mengendali rakit 1. Buluh 2.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula  Menguasi 3 pernafasan. Holger-Nelson 3. Mulut ke mulut 2.6 Kebudayaan  Telah menyertai aktiviti-aktiviti yang berkaitan Tarikh: dengan kebudayaan tidak kurang dari 1 tahun. 2.2.8 Kayak  Kemahiran Asas Kayak  Pengendalian kayak Tarikh: Tarikh: 124 .7 Basikal  Pengenalan basikal  Membaiki kerosakan kecil 2.

 Merekacipta satu alat daripada bahan-bahan terbuang. Hari Kebangsaan. Hari Kantin.3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 6 khidmat masyarakat dengan masa tidak kurang daripada 18 jam.  Menyedikan laporan bertulis mengenai sejarah tempat tinggal anda.  20 jenis serangga Tarikh: 5 KEUSAHAWANAN Berkebolehan berikut: melaksanakan salah satu aktiviti Tarikh:  Merekacipta satu logo dan slogan berkaitan dengan logo berkenaan cth. 125 .  Merekacipta satu alat dapur yang dibuat dari bahagian-bahagian pokok kelapa. Hari KRS  Membaiki 10 buah kerusi atau meja. Tarikh: Tarikh: 4 ALAM SEKITAR Lulus ujian mengenalpasti salah satu berikut:  20 jenis burung yang terdapat di Malaysia  20 jenis hidupan liar di hutan  20 jenis ikan air tawar atau laut.

3a Ujian Kerohanian i. 2 Ujian Kawat  Berkebolehan mengenalpasti kesalahan Tarikh: kawat dan arahan kawat oleh Ketua Platun dan ahli. Kebolehan mengajar kawat mengikut kaedah. ii.  Menyampaikan satu tajuk tazkirah selama 5-10 minit  Menghafaz ayat 102-105 surah Al Imran serta maksudnya.  Perjanjian Hudaibiah  Piagam Madinah  Kehidupan di zaman Jahiliah Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan 126 .KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : PEGAWAI WARAN Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 3 iaitu: Bil. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. Menulis mengenai salah satu tajuk di bawah  Menghafaz 4 hadis pendek dari Hadis 40 dengan maksudnya. Pilih 2 aktiviti berikut:  Menyertai satu program Qiyamulail.

Sistem Raja Tarikh: Tarikh:  Menyertai satu program dialog integrasi  Pengucapan awam berunsur integrasi/ Tarikh: patriotisme/ kenegaraan.3b Ujian Moral  Menulis dan menghuraikan Berperlembagaan.4 km dalam masa 12 minit (L)/15 minit (P) Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit ) Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: Tarikh: B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan Menulis dan menceritakan salah satu daripada tajuk Tarikh: dibawah :     Kebebasan dalam Sistem Demokrasi Hak dan tanggungjawab pengguna Hak dan tanggungjawab warga Negara Sistem Parlimen dan undang-undang di Malaysia 127 .selama 5-10 minit  Penghayatan nilai-nilai murni tahap 1 & 2 4 Ujian Kecergasan  Larian 2.

2 Ikatan  High Element Activity Abseiling. Flying Fox.1 Perkhemahan  Membantu menguruskan perkhemahan Tarikh: selama 2 hari 1 malam/ Menjadi Pengerusi AJK kecil  Menyertai perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam di luar sekolah  Mengendalikan satu aktiviti terancang dalam Tarikh: perkhemahan 2. Repelling.2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2. Ascending  Membuat 5 Simpulan/ Ikatan Pemancing  Membina 3 jenis gajet 2.3 Kompas  Latihan dan aktiviti orienteering di kawasan Tarikh: sekolah  Membaca/ mengguna dan orientasi peta 2.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali pokok-pokok perubatan/ tumbuhan/ buahan-buahan yang boleh dimakan/ minum  Membuat perangkap/ jerat  Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup  Membina dan mengendali rakit   Buluh Tiub Getah Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 128 .

Berkebolehan menjalankan latihan teori pertolongan cemas kepada ahli kadet ii. Mengetahui kaedah rawatan keracunan Mengetahui kaedah merawat gigitan serangga dan ular. Menulis mengenai salah satu tajuk berikut:  10 jenis alat muzik traditional  5 jenis tarian traditional  5 adat istiadat melayu Atau iii. ligamen & otot serta kaedah merawatnya Tarikh: Tarikh: 2. sendi.6 Basikal  Pengenalan basikal  Membaiki kerosakan kecil 2.8 Kebudayaan i.2. Berkebolehan melaksanakan salah satu daripada aktiviti berikut:     Melakukan 6 teknik usungan pesakit.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula i.7 Kayak  Kemahiran Asas Kayak  Pengendalian kayak 2. Pilih satu daripada tajuk berikut:  Mendeklamasikan sebuah sajak cipatan sendiri  Mempersembahkan sebuah seloka/gurindam/syair berbentukl nasihat Tarikh: Tarikh: 129 . Kecederaan tulang. Membuat kajian dan laporan bertulis mengenai salah satu perkara berikut:  Ucapan Perkahwinan  Upacara Pengkebumian  Program Integrasi antara kaum Atau ii.

iv.  Menyertai perkhemahan lebih dari 6 kali  Pernah menyertai perkhemahan peringkat negeri  Membuat satu model pioneering  Berkebolehan memanjat.  Berkebolehan dalam menggunakan mesin jahit  Menyediakan satu jenis masakan timur atau barat. Kitaran semula kertas surat khabar lama ii. logam atau jerami.C Kemahiran dan Kecergasan: Menguasai 2 dari kemahiran berikut:  Berkhemah atau berkursus selama seminggu. mounting board.  Menyediakan buku akaun tunai. memasang tali. Membuat kajian serangga/invertebrata/hidupan karangan laut atau hidupan laut. iii. Khidmat Masyarakat Membuat kajian/temuramah dan mengenai salah satu tajuk berikut:    laporan bertulis Tarikh: Tarikh: F Masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk kampong atau tempat anda. Menyediakan buku skrap 20 jenis pokok daripada salah satu yang berikut:  Pokok perubatan  Pokok renek  Pokok bunga  Pokok buah-buahan Keusahawanan: Melaksanakan salah satu projek berikut: Tarikh:  Mereka cipta satu system alarm eletronik. Langkah mengatasi masalah keruntuhan akhalak belia di tempat tinggal anda. dalam “High Element Aktiviti” . Riwayat hidup seorang tokoh tempatan Tarikh: Tarikh: Tarikh: G Alam Sekitar: Pilih salah satu: Tarikh: [ Melaksanakan secara kumpulan (4 ahli ) ] i.  Menyediakan satu rekebentuk untuk cetakan baju T dengan menggunakan kaedah “Silik Scsreen”  Menulis tulisan khat di atas papan lapis. papan nipis. ) H TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 130 .  Menyediakan buku akaun tunai. power-point dll. ditebuk dan diwarnakan. Membuat baja kompos.  Mencipta satu kraftangan daripada kayu.  Menyediakan “presentation” menggunakan komputer ( cth.

Perkara KEROHANIAN/ PENDIDIKAN MORAL ( Pilih 2 sahaja ) i) Menyenaraikan 10 nilai-nilai murni ii) Karangkan satu cerita daripada satu nilai murni itu. Menghafaz dan Menyanyikan Lagu KRS KETAHANAN DIRI i. Kawat . koir . D.Menyertai atau mempersembahkan satu persembahan kebudayaan seperti nasyisd. Hendaklah menjadi ahli berdaftar selama 6 bulan ii. ii. Mengenal dan Memahami Logo KRS ii. pantun.Menyediakan satu jenis masakan ringkas KEBUDAYAAN .80 pp. ALAM SEKITAR . F.Menyertai perkhemahan selama 1 hari iii. Ikatan Tali .KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : L/KPL TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : i. G. C.) iii) Menyenaraikan Rukun Islam dan Rukun Iman iv) Menghafaz surah 3 Qul v) Menyenaraikan 5 perayaan kaum di Malaysia vi) Menyanyikan lagu negaraku dan lagu negeri vii) Menghafaz mana-mana 3 doa harian KETATANEGARAAN i.Boleh melakukan 2 jenis simpulan BANTU MULA KHIDMAS Menyertai satu aktiviti gotong-royong di sekolah Tarikh Lulus & Pengesahan B. Mengenal komponen dalam peti bantu mula E. I. syair dll. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 131 .Menamakan 5 jenis pokok hiasan yang terdapat di sekolah KEUSAHAWANAN . ( 50 .Melakukan kawat asas dengan baik. Memiliki buku catatan khas Bil A. dikir barat. Perkhemahan .

Menghafaz ikrar dan rukun negara.80 pp ) KETATANEGARAAN iii. ALAM SEKITAR .Memberi hormat semasa menaik dan menurunkan bendera. A. pantun.Menjahit butang KEBUDAYAAN -Menyertai atau mempersembahkan DUA persembahan kebudayaan seperti nasyisd.Melukis satu rantaian hidup serangga KEUSAHAWANAN . D. v.Berkebolehan memberi arahan & perintah kawat statik dengan betul. Mengenal dan Memahami lambang dan bendera 2 buah negeri. G. Lulus Ujian Kelayakan L/KPL TKRS ( selepas 6 bulan ) iv. Mengenal latarbelakang 4 pemimpin sekolah/ 2 pemimpin tempatan secara ringkas. I. Kawat . C. KETAHANAN DIRI iv. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 132 . Melakukan rawatan kecil Anduh Mengetuai satu kumpulan aktiviti gotong-royong di sekolah E. Ikatan Tali .Menyediakan sarapan diri ( secara ”survival ” ) BANTU MULA KHIDMAS Tarikh Lulus & Pengesahan B.Boleh melakukan 2 jenis ikatan vii. Perkara KEROHANIAN / PENDIDIKAN MORAL ( Pilih 2 sahaja ) i) Menceritakan 3 adat resam kaum lain masyarakat di Malaysia ii) Mengarang mengenai 2 perayaan di Malaysia ( 50 – 80 pp ) iii) Menghafaz surah Al-Fatihah dan 2 ayat lazim iv) Mengarang salah satu kisah Khulafa‟ Ar-Rasyidin (50 . v. iv.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : KOPRAL TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : iii. dikir barat.Berkebolehan melaksanakan kraf perkhemahan vi. Ikhtiar Hidup . F. syair dll. Perkhemahan . koir . . Memiliki buku catatan khas Bil.80 pp ) v) Menyanyikan 2 lagu patriotik vi) Mengarang satu cerita nilai murni (50 .

E. Ikatan Tali . Perkara Tarikh Lulus & Pengesahan A.Membina satu gejet mudah BANTU MULA . Lulus Ujian Kelayakan KPL TKRS ( selepas 6 bulan ) vi. Alam Sekitar - Membantu mengendalikan satu projek kitar semula/ projek keceriaan sekolah G. Mengenal latarbelakang 3 pemimpin utama negeri/negara secara ringkas Ketahanan Diri viii. Menyanyikan satu lagu patriotik vii. ix. B. F.bahan kitar semula Kebudayaan Mengendalikan satu persembahan kebudayaan H.Berkebolehan mengendalikan skuad serta memberi arahan & perintah kawat statik dan dinamik dengan betul.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : SARJAN TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : v. Kerohanian / Pendidikan Moral ( Pilih 2 sahaja ) iii) Menyanyikan 2 lagu nasihat iv) Mengarang satu cerita rekaan mengenai nilai murni ( 80 – 100 pp ) iii) Menghafaz Ayat Kursi atau doa selepas solat iv) Mengarang satu kisah Nabi ( 50 – 80 pp ) v) Mengarang satu cerita perayaan kaum di Malaysia ( 80 – 100 pp ) vi) Buku skrap – tempat ibadat kaum-kaum di Malaysia Ketatanegaraan vi.Teori dan amali usungan KHIDMAS Wawancara seorang pemimpin/tokoh tempatan C. Keusahawanan . * Sila hantar 4 salinan 133 . D. Kawat . Memiliki buku catatan khas Bil.Menghasilkan kraftangan daripada bahan terbuang/ Membantu mengendalikan dan merekodkan Penjualan bahan.

Disahkan oleh.KP Alamat Keahlian KRS / TKRS Bil Nama Jantina K/P atau S/B Alamat Disediakan oleh. ………………………... Sekolah :………………………………. Pengarah KRS Negeri Nombor pendaftaran pelajar : 134 . Kod Sekolah :………………………………. Nama No. Guru Pemimpin / Jurulatih : Bil.Sijil Lahir/No. Komandan KRS / TKRS …………………………….FORMAT BORANG PENDAFTARAN KRS / TKRS Negeri :……………………………….

Jurulatih Negeri dan Guru : KRS /kod negeri/97. ahli Menyertai Nombor Pendaftaran Pegawai ( JPN ) .001 Tahun No. ahli Menyertai KADET REMAJA SEKOLAH 135 .001 Tahun No. ahli KRS /KPM/02.KRS/NE6007/02-001/L Kod Sekolah Catatan : L : Lelaki P : Perempuan Nombor Pendaftaran Pegawai ( KPM ) & Jurulatih Kebangsaan Tahun Menyertai No.

.......................................Kadet Remaja Sekolah Menuju satu ikatan bersaudara Bersatu menjulang keamanan negara Menjayakan Ilmu. dan jiwamu Wawasan Kadet Remaja Sekolah LAGU LARIAN KRS GEMPUR KRS Kadet Remaja Sekolah Semangat waja kita melangkah Cekal hati dan juga tabah Satu ikatan kita berukhwah Ayuh remaja sambut cabaran Jadi remaja yang berwawasan Hati dan jiwa kita kekalkan Ilmu Iman dan juga Amal LANGKAH KRS Mula langkah............Berilmu Janji kita. hayati budaya Ilmu............Beramal 136 .............Kekalkan Jadi insan.............................Wawasan Ayuh kita....................................Beriman Hati mesti...................... Iman dan Amal Marilah kita membina peribadi Membentuk insan yang kreatif Ke arah kecemerlangan diri Sepanjang masa yang berterusan Remaja ...Maju Jadi insan.......................... Cekal Jadi insan....... Iman dan Amal Kekalkan di hati ...................... sambutlah cabaran Menjadi bangsa Malaysia Maju dan cemerlang Remaja berwawasan Jangan kita lupa kepada pencipta Remaja ..........Kanan Menuju.......

REDZUAN B.KAD KEAHLIAN KRS DAN TKRS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA WAN MUHD. REDZUAN B. WAN MOHD. ARIFFIN KRS/NE6007/02-001/L TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA WAN MUHD. ARIFFIN TKRS/NE4578/02-001/L Catatan : Ukuran : 6 cm x 4 cm 137 . WAN MOHD.

minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukanakan RASIONAL Menyedari hakikat bahawa minat serta kecenderungan pelajar kepada pasukan pakaian seragam di sekolah amat ketara sedangkan peluang untuk menyertai amat terhad. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. PARAS 5.1 LATAR BELAKANG Pelajar adalah aset yang amat berharga dalam menentukan arah pembangunan pada masa akan datang. IV (4) 19 JULAI 1995 Semua Pengarah Pendidikan Negeri. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Dato‟/Datuk/Tuan. ponteng sekolah. Oleh itu aktiviti KRS diharapkan dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.0 138 . kita perlu menyediakan golongan pelajar yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi Jasmani. 1. Bhg. JABATAN SEKOLAH. Kawat : ”PELAJARAN” Telefon :03-2556900 Fax : 03-2535150 KP(BS) 8591/Jil. Kewujudan KRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa. dan Intelak (JERI) menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah (KRS) hendaklah ditubuhkan di semua sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Pakaian Seragam di sekolah.BAHAGIAN SEKOLAH. wajarlah KRS ditubuhkan bagi tujuan memenuhi minat serta untuk mengatasi masalah salah laku di kalangan remaja seperti penyalahgunaan dadah. 50604 KUALA LUMPUR. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Dalam konteks pendidikan kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting bagi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh.2 2. PISAT BANDAR DAMANSARA. Y. Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi muda yang semakin mencabar bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju. Emosi. 4/1995 PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) 1. budaya lepak dan juvana. BLOK J (SELATAN).0 1. Rohani.

Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan. berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020. Negeri dan Daerah adalah seperti berikut: a. Penolong Setiausaha Kehormat h. Setiausaha Kehormat g. Membina dan mengembangkan kefahaman. Peringkat Daerah d. Penasihat c.2 139 . STRUKTUR ORGANISASI Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan.3 4. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara. bangsa dan negara.0 MATLAMAT Melahirkan pelajar cemerlang yang berminat. Peringkat Sekolah Maklumat lengkap struktur organisasi boleh didapati dalam Perlembagaan KRS 4. kemahiran.5 5. Naib Pengerusi f.1 4. kebolehan mengurus dan memimpin. Pengerusi d.0 5. berakhlak mulia. AJK yang dilantik Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a. berdaya saing. memiliki ketrampilan diri. pengalaman. Bendahari Kehormat i. kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya.4 4. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. Peringkat Kebangsaan b. memahami.2 OBJEKTIF Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama. bersemangat juang. Penaung b.3.0 4. Timbalan Pengerusi e. Melahirkan generasi yang mengetahui. 4. Peringkat Negeri c.1 5. Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan.

b. c.1 7.0 7. Aktiviti di Air Aktiviti di Darat Aktiviti Pengembaraan Latihan Mental Latihan Kewarganegaraan Aktiviti Ketahanan Diri Aktiviti Pendidikan Luar Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar Aktiviti Kemahiran Hidup (Keusahawanan) Aktiviti Khidmat (Khidmat Masyarakat) 8.6.2 Umum a.1. i. KRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dandibiayai oleh institusi di mana KRS itu ditubuhkan.1 8. e.2 6.0 6. 140 . Kursus Pemimpin di peringkat sekolah menumpukan kepada aspek-aspek pelaksanaan aktiviti KRS. j. KURIKULUM Teras a.2 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN Fokus utama pengurusan dan pelaksanaan aktiviti KRS peringkat Kebangsaan Negeri dan Daerah ialah seminar dan bengkel konsep dan operasi KRS. c. Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma Latihan Fizikal Pendidikan Kerohanian 7. b. d. Keahlian KRS lucut serta merta apabila pelajar tersebutberhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajarberdaftar di sekolah/institusi seperti yang dinyatakandi atas. f. Ahli bersekutu KRS terbuka kepada semua pelajaryang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 6.0 8.1 6. h. g.3 6.4 KEAHLIAN Keahlian KRS adalah terbuka kepada semua pelajar disekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.

lelah dan lain-lain penyakit yang boleh membahayakan jika mengambil bahagian dalam aktiviti KRS. c. Kecacatan. PEMANTAUAN Tugas pemantauan hendaklah dilakukan oleh: a.0 PAKAIAN SERAGAM (UNIFORM) Maklumat terperinci mengenai pakaian Seragam (Uniform) boleh didapati dalam buku Perlembagaan KRS 11. Pelajar-pelajar yang telah disahkan oleh doktor mengidap sakit jantung. satu penyesuaian terhadap aktiviti KRS hendaklah diadakan. pelajar-pelajar tersebut hendaklah digalakkan mengambil bahagian dalam aktiviti yang sesuai bagi mereka. 141 . 10.0 YURAN KEAHLIAN Yuran keahlian dikenakan sebanyak RM1. Pelajar-pelajar yang mempunyai kecacatan angota tubuh yang boleh membahayakan diri mereka jika mengambil bahagian dalam aktiviti KRS.3 13.00 bagi setiap ahli.2 12.9. Bhg.0 KESELAMATAN DIRI PENGECUALIAN Pelajar-pelajar dalam keadaan seperti berikut boleh dikecualikan daripada menyertai KRS 12. Pengetua hendaklah berunding dengan pihak sekolah/Jabatan berkenaan.1 Kes-kes Perubatan.0 Sila maklumkan kandungan Pekeliling ini bersama-sama dengan lampirannya kepada semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di negeri Y. b. Tetapi sekiranya kecacatan mereka menjadi penghalang. Untuk pelajar-pelajar yang mengikuti kelas-kelas agama di waktu pagi/petang. Dato‟/Datuk/Tuan. Kelas Agama.0 13.2 Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut: a.0 12.1 13. b. Laporan aktiviti Laporan kewangan 14. e. d. Untuk tujuan ini. Pengarah Pendidikan Negeri Pegawai Pendidikan Daerah Pengetua Ketua Penolong Pengarah dan Penyelia Kokurikulum JPN Penyelia Pejabat Pendidikan Daerah 12.

3. 4. Datuk Mohd Khalid bin Yunus Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia YB. Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia YB. Fong Chan Onn Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan Malaysia Semua Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia 142 . terima kasih. 5. 7. 9.K: 1. YB Datuk Seri Mohd Najib bin Tun Hj. 8. Datuk Dr. 2. WAN MOHD ZAHID BIN MOHD NORDIN) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia S.Sekian. 6. 10. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (TAN SRI DATUK DR.

Bilangan Ahli :…………………………………………………………….............. Fail Induk... Surat Perlantikan AJK e.. Alamat :………………………………………………………………………….......... Surat Kelulusan Pengetua/Guru Besar c....... Senarai Ahli Jawatankuasa Carta Organisasi Senarai nama ahli-ahli Tiada Bahagian B ( Pengurusan ) 1......... Nama Guru : 1............ ................. 3..... a....................... ........................ ......... 2.......... Surat Permohonan Penubuhan b..... Bilangan Pelajar :………………………………………………………………............... Perlembagaan 143 ................. No........................... 2......................BORANG PEMANTAUAN Tarikh :.................................. Tel..................... Daerah / Zon :…………………………………………………………………………........ .................................. Bahagian A ( Organisasi ) Ada 1...... Surat Perlantikan Guru Penasihat d. Sekolah :…………………………………………………………………………............

a. Bilik Khas/Bilik Operasi Sudut KRS/TKRS Buletin Lain-lain 144 . Keistimewaan. Jadual Aktiviti c. Fail Bendahari 4. 5. Fail Setiausaha c. c. a. Perancangan Aktiviti b. Jadual Kedatangan Ahli. Mesyuarat. Minit Mesyuarat Jawatankuasa d. Fail Pengerusi b. Surat Panggilan Mesyuarat b. Perlaksanaan Aktiviti ( Perancangan aktiviti mestilah antara 12 hingga 18 aktiviti setahun ) Tiada a. b. d. Minit Mesyuarat Agong c.2. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Projek Ada 3. Fail-Fail a.

Keseluruhan aktiviti Pasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan ditahap sederhana .6. Tahniah. Pencapaian/Penganugerahan a. Tahniah. ( ) s. Walaubagaimana pun sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut: i. penumpuan dan penyeliaan harus ditumpukan pada aspek-aspek berikut : i. ii iii iv ……………………………………. Pasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan telah berjaya memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah pasukan pakaian seragam yang berkesan dan boleh dijadikan sebagai model untuk dicontohi oleh kelabkelab yang lain. JPN * Borang ini hendaklah diisi 3 salinan.k. Peringkat Kebangsaan. Peringkat PKG/Zon b. Sekolah 2. 145 . 2. PPD terlibat 3. Teruskan. ii iii 3. Ulasan : 1. 1. e. Peringkat Negeri d. Peringkat Antarabangsa. Secara keseluruhan aktivitiPasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan telah berjaya menjalankan aktiviti dengan baik. Peringkat Daerah c.Perbincangan.

Multimedia dan ICT Negeri Kedah Darul Aman sebagai PENASIHAT KEHORMAT KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA. Menteri/SUPAR/Ahli Politik/Exco/Menteri Besar Lantikan sebagai Penasihat Kehormat 146 . TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia. Menteri / Timb. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan rasa bangga dan berbesar hati melantik YB DATO’ AZMI BIN HAJI DAIM EXCO Pelajaran. NEGERI KEDAH Mulai 25 Mac 2006 bersamaan 25 Safar 1427 Hijrah Maka dengan ini hendaklah sepanjang masa dan ketika berusaha sedaya upaya menjaga orang-orang di bawah perintahnya sentiasa berada di dalam kesempurnaan dan taat akan tatatertib serta menurut perintah dan arahan serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah sepanjang masa DATO’ DR.WATIKAH PELANTIKAN PEGAWAI KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. 2. HAJI AHMAD BIN SIPON KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA ( KETUA PENGARAH KRS MALAYSIA ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Contoh 1 : 1.

TKPP. PPD/PPB/Pengetua/ Penyelia/Guru ( Ketua Bidang. GPK ) yang berkursus/ menerima latihan HAJAH NOOR REZAN BT.PENTAULIAHAN PANGKAT PEGAWAI KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya sebagai menimbangkan akan penyertaan anda dalam Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia yang telah menunjukkan tingkahlaku yang terpujidan telah berjaya dalam ujian kelayakan yang telah ditunjukkan oleh WAN MOHD. Maka dengan ini hendaklah anda dan orang di bawah perintahnya sepanjang masa dan ketika berusaha menjaga kesempurnaan tatatertib serta menurut apa jua perintah dan arahan daripada pegawai atasannya serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah Malaysia sepanjang masa. ARIFFIN BIN WAN HUSSIN ( 620315-03-5855 ) maka Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur dengan rasa bangga dan berbesar hati menganugerahkan pangkat KAPTEN KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA mulai 15 Mac 1999 Anda yang telah dilantik menyandang jawatan tersebut hendaklah dari semasa ke semasa menyempurnakan tugas dengan bersungguh-sungguh hati serta cermat tekun dan bertanggungjawab. Timbalan Pengarah. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 147 . Pengarah. Contoh 2 : KPPM.

M. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 148 . HAJAH NOOR REZAN BT. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya sebagai menimbangkan akan penyertaan anda dalam Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia yang telah menunjukkan tingkahlaku yang terpuji dan telah berjaya dalam ujian kelayakan yang telah ditunjukkan oleh WAN MUHAMMAD REDZUAN B.PENGANUGERAHAN PANGKAT KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. Maka dengan ini hendaklah anda dan orang di bawah perintahnya sepanjang masa dan ketika berusaha menjaga kesempurnaan tatatertib serta menurut apa jua perintah dan arahan daripada pegawai atasannya serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah Malaysia sepanjang masa. ARIFFIN ( 940509-14-6513 ) maka Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur dengan rasa bangga dan berbesar hati menganugerahkan pangkat Contoh 3 : Murid KOPERAL KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA Mulai 25 Mac 2006 bersamaan 25 Safar 1427 Hijrah Anda yang telah dilantik menyandang jawatan tersebut hendaklah dari semasa ke semasa menyempurnakan tugas dengan bersungguh-sungguh hati serta cermat tekun dan bertanggungjawab. W.

Kuala Lumpur bagi menubuhkan pasukan Kadet Remaja Sekolah dengan nombor pendaftaran KRS/WEA0232 Contoh 4 : Penubuhan/ Pendaftaran Sekolah Mulai 20 Jun 2000 HAJAH NOOR REZAN BT.T SIJIL PENUBUHAN Dengan ini adalah diperakui bahawa SMK TAMAN SETIAWANGSA telah berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 149 .

Catatan : 1. 2. 3. Bagi penjawat Sekretariat KRS Kebangsaan – Surat lantikan dikeluarkan oleh KPM Bagi Penjawat Sekretariat KRS Negeri – Surat Lantikan dikeluarkan oleh JPN Bagi Penjawat Sekretariat KRS Daerah – Surat Lantika dikeluarkan oleh PPD 150 .

CHE ZAWAWI B. RASHID MEAN EN. IBRAHIM EN. CHE HUSIN EN. SEKOLAH. NORHASHIM BIN HAJI MAHAT EN. SEKOLAH. MOHD SUBERI BIN ABDULLAH EN. APO LATIT EN. YASSIN B. ROSDI BIN MUSTAFFA EN. NAWAWI B. MOHD. AZIZ B. JAMIL BIN OTHMAN EN. ABDUL MAJID EN. HJ. BUSTAM BHG. MASHURI EN. AZIZ EN. SEKOLAH. KPM BHG. PINANG JPN PERLIS JPN SARAWAK JPN SARAWAK JPN PERAK 151 . MUHAMMAD SHAH KASSIM EN. YUSOF TN. KPM JPWP KL JPWP KL JPWP KL JPWP KL JPN SELANGOR JPN SELANGOR JPN TERENGGANU JPN TERENGGANU JPN KELANTAN JPN PULAU PINANG JPN N EGERI SEMBILAN JPN N EGERI SEMBILAN JPN PAHANG JPN PAHANG JPN PAHANG JPN P. ABD. ROSLI B. AB. AZMAN B. AHMAD FARAZILA B.PANEL PENULIS EN. SHEIKH AHMAD SHAKHRI EN. KAMARUDDIN EN. AB. MD. GHANI EN. JAMIL SIDEK EN. MOHD.PINANG JPN P. MUDA EN. KPM BHG. ABU BAKAR SHAM BIN JAMIL EN. NOR AINI B. ANUAR B. MAHIZER HAMZAH EN. HJ. HJ. AZMAN B. HASSAN EN. ROSLAN B. ARIFFIN BIN WAN HUSSIN TN. AYOB B. WAN MOHD. ABDUL REJAB EN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful