BUKU PANDUAN KADET REMAJA SEKOLAH DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

Disediakan oleh : Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PRAKATA Kadet Remaja Sekolah telah diluluskan penubuhannya di sekolah-sekolah oleh Jemaah Menteri pada 18 Januari 1995. Pelancaran penubuhannya disempurnakan oleh YB Dato‟ Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia pada 20 Jun 1995 di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Kuala Lumpur. Dalam tahun yang sama pada bulan November – Disember seramai 300 orang guru telah dilatih sebagai jurulatih Kadet Remaja Sekolah di peringkat sekolah. Kursus-kursus ini telah diadakan di Pusat-pusat Kokurikulum Bachok (Kelantan), Singkir (Kedah), Bukit Kolah (Terengganu) dan Santubong (Sarawak). Jabatan-Jabatan Pendidikan Negeri kemudiannya diminta untuk menjalankan kursus yang sama bagi menyediakan jurulatih di peringkat sekolah. Bagi tujuan mempercepat dan melicinkan pelaksanaan pasukan ini, Kementerian Pendidikan seterusnya mengeluarkan buku-buku panduan sebagai rujukan di semua peringkat pengurusan. Antara buku-buku yang diterbitkan sebelum ini ialah Buku Perlembagaan Kadet Remaja Sekolah, Buku Tatacara Pemakaian Kadet Remaja Sekolah, Buku Kawad Kadet Remaja Sekolah dan Buku Kurikulum Latihan Kadet Remaja Sekolah. Kini buku-buku ini telah dimurnikan lagi dan dijadikan sebuah buku sahaja untuk memudahkan pengurusan pasukan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah. Buku ini diterbitkan khusus untuk menjelaskan konsep, falsafah, matlamat dan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan pasukan ini. Dengan usaha ini, adalah diharapkan agar semua pihak yang terlibat melaksanakan pasukan, menyesuaikan apa jua langkah dan tindakan yang diambil supaya bertepatan dengan kehendakkehendak yang dinyatakan. Justeru, buku ini amat sesuai digunakan oleh guru-guru Kadet Remaja Sekolah sama ada guru yang terlatih atau guru-guru Kadet Remaja Sekolah yang baru dilantik sebagai Guru Kadet Remaja Sekolah yang masih belum berkesempatan untuk mengikuti kursus kejurulatihan. Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kader Remaja Sekolah mempunyai keunikan konsep dan falsafahnya tersendiri yang membezakan pasukan ini daripada pasukan-pasukan pakaian seragam yang lain. Kegiatan yang dijalankan, digandingkan dengan unsur-unsur pengukuhan dan pemantapan jiwa dan rohani setiap anggota pasukan. Pelajar yang menganggotai pasukan ini bukan sahaja dibangunkan dari aspek jasmaninya melalui kegiatan-kegiatan yang mencabar, inteleknya melalui kegiatan-kegiatan kreatif bahkan juga jiwa dan rohaninya melalui amalan langsung ibadah khusus dan umum. Semoga generasi yang dilahirkan melalui Pasukan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah akan menjadi pelajar contoh dan menjadi anggota masyarakat muda yang lebih bersedia untuk menghadapi cabaran zamannya.

2

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) telah ditubuhkan dan diasaskan oleh En. Muhammad Thani Bin Sha'aban di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Jalan Kepong , Kuala Lumpur pada 27 Jun 1987 Pada mulanya pasukan ini dikenali sebagai Kadet Putera Islam Malaysia (KPIM) yang merupakan pasukan beruniform kepada Persatuan Pelajar-Pelajar Islam SMRA (PERWIRA). Keahliannya adalah seramai 20 orang pelajar sahaja iaitu terdiri daripada pelajar tingkatan I dan 2. Matlamat utama penubuhannya ialah untuk melahirkan pelajar cemerlang yang BERILMU, BERIMAN, DAN BERAMAL , berakhlak mulia , bersemangat patriotik dan berketrampilan selaras dengan usaha dan hasrat mengisi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah Wawasan 2020. Pasukan KPIM ini bernaung di bawah pengawasan Unit Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan . Setiap aktiviti yang dijalankan adalah berteraskan ISLAM SEBAGAI CARA KEHIDUPAN (AD DEEN). Mulai tahun 1989 beberapa buah sekolah di Wilayah Persekutuan telah mula menubuhkan KPIM. Di antaranya ialah Sek. Men. Tmn Tun Dr Ismail di bawah pimpinan Ustaz Ahmad Farazilla Bin Abdul Ghani , Sek. Men Seri Titiwangsa di bawah pimpinan En. Anuar Bin Abd Aziz dan Sek. Men. Agama Ma'ahad Hamidiah , Kajang , Selangor di bawah pimpinan En. Abu Hassan Bin Morad. Pada tahun 1993, sebanyak 53 buah Sekolah Menengah di seluruh negara telah menubuhkan KPIM. Usaha untuk menubuhkan KPIM secara rasmi dan bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia telah dimulakan pada 10 Ogos 1993. Satu pertemuan telah diadakan dengan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid Bin Wan Mohd Nordin iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada 13 September 1993. Di dalam pertemuan ini tesis mengenai KPIM telah dibentangkan.Hasilnya, sebuah jawatankuasa kecil telah dibentuk untuk menyediakan kertas kabinet . Jawatankuasa ini mencadangkan agar pasukan ini diberi nama KADET PUTERA - PUTERI ISLAM ( KPIM ) . Walau bagaimanapun nama pasukan ini kemudiannya ditukar kepada KADET REMAJA ISLAM (KRIS) Sementara itu taklimat dan pendedahan kepada Pengarah-Pengarah Bahagian Kementerian Pendidikan yang diadakan pada bulan Oktober 1993 dan dipengerusikan oleh yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid telah membuat keputusan agar nama pasukan ini ditukar kepada KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) yang bertujuan agar keahliannya terbuka kepada semua kaum sama ada pelajar lelaki atau perempuan. Upacara Pelancaran KADET REMAJA SEKOLAH Peringkat Kebangsaan telah diiaksanakan pada 20 Jun 1995 bersamaan 21 Muharam1416 oleh Yang Berhormat Dato‟ Seri Mohd Najib Tun Hj Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia di Sekolah Menengah Raja Abdullah , Jalan Kepong, Kuala Lumpur.

3

Antara tujuan TKRS ditubuhkan adalah untuk memberikan pendedahan awal kepada pelajar-pelajar mengenai KRS. Ariffin bin Wan Hussin khas untuk murid-murid sekolah rendah seperti mana Kadet Remaja Sekolah untuk pelajar-pelajar sekolah menengah sahaja.Kuala Lumpur yang sekarang ini dikenali dengan nama Sekolah Kebangsaan Setapak Indah. Wan Mohd. matlamat dan objektif serta perjuangan TKRS adalah berdasarkan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Omar di Stadium Sultan Abdul Halim. Ini kerana TKRS merupakan KRS diperingkat awal ( sekolah rendah ). Sekolah yang menjadi sekolah pertama (perintis ) menubuhkan TKRS ialah Sekolah Kebangsaan Seri Melati. Dewasa ini TKRIS dikenali dengan nama Tunas Kadet Remaja Sekolah. Tunas Kadet Remaja Sekolah ditubuhkan oleh En. Kurikulum. pasukan ini dinamakan Tunas Kadet Remaja Islam Sekolah ( TKRIS ). Kedah Darul Aman pada 26 Mac 2006.SEJARAH PENUBUHAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) telah mula diasaskan pada 15 Mac 1999. Penubuhan Tunas Kadet Remaja Sekolah secara rasminya telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelajaran YB Dato‟ Noh b. 4 . Pada awal penubuhan.

vii) Borang Pemantauan viii) Contoh Watikah Pelantikan/Tauliah Pangkat/Anugerah Pangkat KRS/ Sijil Penubuhan 5 . Kurikulum TKRS 8. Latar belakang 5. Isi Kandungan 4. Pra-kata 2. Kurikulum “ Training of Trainers “ ( TOT ) 9. Struktur dan Sistem Kenaikan Pangkat 10. Perlembagaan KRS & TKRS 6. Kurikulum KRS 7. 4/1995 – Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah ) v) Lagu-Lagu KRS/TKRS vi) Senarai nama panel penulisan buku. Lampiran : i) Kad Ujian KRS & TKRS ii) Borang Pendaftaran iii) Kad Ahli iv) Surat Pekeliling Ikhtisas Penubuhan KRS ( SPI Bil. Sejarah 3.1. Panduan Kawat 11.

Kewujudan KRS/TKRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa. RASIONAL Memberi peluang seluas-luasnya kepada murid-murid untuk melibatkan diri dalam Pasukan Pakaian Seragam.1 LATAR BELAKANG Pelajar adalah satu aset yang amat berharga dalam menentukan arah pembangunan pada masa akan datang. Bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju. ponteng sekolah. 1. emosi.3 2.2 2. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar bagi meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. kita perlu menyediakan golongan yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi jasmani . budaya lepak dan juvana. Adalah diharapkan Kadet Remaja Sekolah / Tunas KRS dapat membantu mengatasi masalah salahlaku di kalangan murid-murid sekolah seperti penyalahgunaan najis dadah. Memenuhi inspirasi dan permintaan masyarakat masa kini yang memerlukan satu usaha pembinaan generasi baru secara komprehensif dan cemerlang dengan mendapat sokongan padu daripada semua pihak. Menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) dan Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) hendaklah ditubuhkan di semua sekolah menengah/rendah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Badan Beruniform di sekolah. minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukakan.2 2. Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi yang semakin mencabar. Aktiviti KRS diharap dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. rohani dan intelek ( JERI ). Dalam konteks Pendidikan Kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi murid-murid secara menyeluruh. 2.4 6 .1 2.1. 1.

MATLAMAT Melahirkan pelajar cemerlang yang beriman. OBJEKTIF 4.2 Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan. Persekutuan Pengakap Malaysia. Bagi Tunas Kadet Remaja Sekolah( TKRS )dicadangkan supaya ditubuhkan di semua sekolah rendah seluruh Malaysia agar murid-murid didedahkan lebih awal mengenai Kadet Remaja Sekolah seperti mana pasukan pakaian seragam yang lain ( Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. St. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Wawasan Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020.Persatuan Pandu Puteri Malaysia. 4. bangsa dan negara. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bermesra. 4.3 Membina dan mengembangkan kefahaman. 4. pengalaman. Pasukan Pancaragam dan Seni Bela Diri ) 7 . kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan mewujudkan integrasi nasional. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN Fokus utama pengurusan dan pelaksanaan aktiviti KRS/TKRS peringkat Kebangsaan. kebolehan mengurus dan memimpin. memahami. kemahiran. Negeri dan Daerah ialah seminar dan bengkel konsep dan operasi KRS/TKRS. berdaya saing.5 Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan. John Ambulans Malaysia.4 Melahirkan generasi yang mengetahui. Kursus Pemimpin diperingkat sekolah menumpukan kepada aspek-aspek pelaksanaan aktiviti KRS/TKRS.3. 4. Pergerakan Puteri Islam Malaysia. bersemangat juang . 4. 5. berakhlak mulia.1 Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama. memiliki ketrampilan diri.

2 6. BIDANG AKTIVITI BERSEPADU KRS DAN TKRS 6.3 6.4 6.6.5 Disiplin dan Kerohanian Ketahanan diri dan Kebudayaan Alam Sekitar Keusahawanan Khidmat Masyarakat ( Khidmas ) 7.2 Pengarah PelajaranNegeri Pegawai-Pegawai JPN Jurulatih KRS Negeri Pegawai Pelajaran Daerah Pengetua/ Guru Besar Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut : Laporan Aktiviti Laporan Kewangan 8 . PEMANTAUAN 7.1 Tugas pemantauan terhadap pelaksanaan / laporan aktiviti hendaklah dilakukan oleh : – – – – – 7.1 6.

PERLEMBAGAAN 9 .

Ataudi tempat lain dalam Malaysia sebagaimana yang ditentukan olehJawatankuasa KRS/TKRS dari semasa ke semasa. Kementerian Pelajaran Malaysia. Peringkat Sekolah: Sekolah berkenaan. Jabatan Sekolah.1 Pasukan Pakaian Seragam ini dikenali dengan nama Kadet Remaja Sekolah atau ringkasnya KRS bagi Sekolah Menengah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah( TKRS ) bagi Sekolah Rendah Alamat berdaftar atau alamat KRS & TKRS: Peringkat Kebangsaan: Bahagian Sekolah. Peringkat Negeri: Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan c. e.0 Nama dan alamat berdaftar 1. 10 . 1.PERLEMBAGAAN 1. Aras 3 & 4 . Blok E2 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Kuala Lumpur b.2 a. Peringkat Daerah: Pejabat Pelajaran Daerah berkenaan d.

bangsa dan Negara Malaysia. budaya lepak dan juvana.2 2. memahami. saing. kemahiran.7 11 . Mempelbagaikan kegiatan pasukan beruniform di sekolah bagi menyediakan pelajar-pelajar memperolehi pengetahuan.2. Membina dan mengembangkan kefahaman.0 Tujuan Tujuan KRS & TKRS ini ditubuhkan ialah: 2.1 Membentuk generasi pelajar yangmenjiwai semangat perpaduan. kebolehan mengurus dan memimpin. Membina generasi pelajar patriotik yang menjiwai semangat cintakan agama. Melahirkan generasi pelajar yang mengetahui. Menangani masalah salah laku di kalangan pelajar remaja seperti salah guna dadah. berdaya.3 2. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan.4 2. memiliki ketrampilan diri. kesedaran dan kepekaan mengenai isu-isu semasa di kalangan pelajar serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya.5 2.6 2. menghayati dan mengamalkan nilai murni serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara. pengalaman. Membantu mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan demi menjayakan Wawasan 2020. 2.

3. Buku yang terbuka dan rehal melambangkan peranan institusi pendidikan yang mementingkan tradisi ilmu untuk semua tanpa mengira keturunan dan kaum.7 3. Warna putih melambangkan keikhlasan serta kesucian. Warna hijau melambangkan alam sekitar yang sihat. Bulan dan bintang melambangkan Agama Islam sebagai agama rasmi Negara Malaysia. Warna merah melambangkan keperwiraan dan sedia berjuang mempertahankan negara yang tercinta.4 3.8 12 .3.3 Perisai melambangkan benteng ketahanan diri daripada gejala yang tidak sihat. Dua tangkai padi bersilang melambangkan resmi padi iaitu berilmu dan berketrampilan serta matang dan rasional dalam semua tindakan. Warna kuning melambangkan warna diraja yang menjadi tonggak kedaulatan Negara Malaysia.5 3.6 3.0 Pengertian logo 3.1 3.2 3. agama dan latar belakang budaya ke arah melahirkan bangsa Malaysia selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

merupakan sebahagian daripada kurikulum 4. Laluan hidup yang jelas untuk masa depan. IMAN : Keimanan yang mendalam merupakan asas pembinaan diri. c.4. Alam sekitar KRS/TKRS. AMAL : Penghayatan dan perlakuan gaya hidup sihat yang berterusan merupakan natijah daripada kekuatan intelektual dan disiplin diri.1 Warna Hijau melambangkan a.2 Cogan kata KRS/TKRS ‟ ILMU IMAN AMAL‟ a. b. Tunas muda/remaja yang masih boleh dibentuk. 13 . b.0 Bendera 4. ILMU : Asas keintelektualan dan ketrampilan ahli KRS/TKRS. c.

2 Keahlian KRS/TKRS adalah terbuka kepada semua pelajar di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.6 14 . Keahlian KRS/TKRS lucut serta merta apabila pelajar tersebut berhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajar berdaftar di sekolah/institusi seperti yang dinyatakan di atas.3 5.0 Keahlian 5. Ahli KRS / TKRS yang bertukar ke sekolah / negeri lain.keahlian asal masih diterima pakai.4 5.5 5. Ahli bersekutu KRS/TKRS terbuka kepada semua pelajar yang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 5. 1. 5 & 6) di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.5. KRS/TKRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dan dibiayai oleh institusi di mana KRS/TKRS itu ditubuhkan. Keahlian TKRS terbuka kepada semua pelajar tahap II (tahun 4.1 5. 5.

6. Baju kemeja labuh paras bawah punggung. (Ukuran kaki 40 cm .30 cm) Tali wisel merah. 7. Lelaki Beret berwarna Sherwood Dark Green. Seluar /Kain Sekolah. b. *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green.2 a. Baju kemeja lengan pendek warna hijau muda ( L 109 ) Seluar sekolah. c. 7. e. berlengan panjang dan warna hijau muda ( L 109 ). b. d. Lelaki Beret berwarna Sherwood Dark Green. Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan logo KRS. Baju kemeja labuh paras bawah punggung.2 a. f. Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green. Spike boot. berlengan panjang dan warna Sherwood Dark Green. d. 15 . b.1 a. d. Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan logo KRS. e. Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam Perempuan Beret berwarna Sherwood Dark Green.46 cm) Tali wisel merah. f. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green. (Ukuran kaki 20 cm . c.0 Pakaian Rasmi KRS 6. Baju kemeja lengan panjang Sherwood Dark Green. c. Spike boot.1 a. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green. c. Tali wisel merah.0 Pakaian Rasmi TKRS 7. d. e.6. Perempuan Beret berwarna Sherwood Dark Green. e. Tali wisel merah. b.

kebangsaan. Negeri dan Daerah: Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.negeri-negeri dalam Malaysia. Negeri dan Daerah adalah seperti berikut: a. Peringkat Kebangsaan Peringkat Negeri Peringkat Daerah Peringkat Sekolah 16 .3 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan. f. 9.1 Kawasan kegiatan meliputi peringkat antarabangsa. 8. Wilayah Persekutuan Malaysia. C.1 Penaung Peringkat Kebangsaan.2 Penasihat Peringkat Kebangsaan. 9. daerah-daerah dan sekolah-sekolah. b. 9.0 Jawatankuasa 9.3 9.4 Penaung Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari AJK yang dilantik Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a. d. h.0 Kawasan Kegiatan 8. b. Perkataan Daerah yang tersebut dalam perlembagaan ini juga bermaksud Jajahan di Negeri Kelantan dan Bahagian di Negeri Sabah dan Sarawak. c.2 8. d. g. Perkataan sekolah yang tersebut dalam perlembagaan ini bermaksud sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Negeri dan Daerah: Menteri Pelajaran Malaysia.8. e.

Juruaudit : 9. d. Dakwah & Kepimpinan Pengarah Bahagian Teknik & Vokasional Pengarah Institut Aminuddin Baki Tiga ahli dilantik Dua Wakil Jurulatih KRS Dua Wakil Jurulatih TKRS Dilantik j. Ahli-ahli : : : : : : : : Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Bahagian Sekolah Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah Ketua Penolong Pengarah (HEM ) Bahagian Sekolah Dilantik (Dua orang) Dilantik Pengarah-Pengarah JPN Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Pengarah Bhg. Setiausaha g. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen. g. e. Penolong Setiausaha h.Setiausaha 1 Pen. f. b. Penasihat c. c.6 Jawatankuasa Peringkat Negeri: a. Pengerusi d. h. Penaung b. Timbalan Pengerusi f.9.Setiausaha 2 Bendahari Ahli-ahli : : : : : : : : : Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Ketua Unit Kokurikulum Penyelia Pasukan Pakaian Seragam Pegawai Tadbir KRS Dilantik Dilantik Termasuk Pegawai Pelajaran Daerah 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil Jurulatih TKRS Wakil PKPSM dan MGB i. Bendahari i.5 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan: a. Juruaudit : Dilantik 17 .

Pen. f.9. Bendahari : Dilantik h. Juruaudit : Dilantik ( 2 orang ) 9. b.8 Perlantikan bagi jawatan-jawatan di atas hendaklah dilakukan oleh Pengerusi setiap Jawatankuasa. Ahli : Dilantik Termasuk 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil TKRS. c.7. e.1 Jawatankuasa Peringkat Pejabat Pelajaran Gabungan ( Sabah dan Sarawak ) a. Penaung Penasihat Pengerusi Tim. Penaung : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia b. g. Pengerusi Setiausaha Pen.7. Setiausaha Bendahari Ahli Ex-Officio Juruaudit : : : : : : : : : : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Gabungan Ketua Unit Penyelia Kokurikulum Pegawai Tadbir Gabungan KRS Dilantik Dilantik Termasuk 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil TKRS. Wakil PKPSM dan MGB i.7 Jawatankuasa Peringkat Gabungan/Daerah: 9. d. j. Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah d. Setiausaha : Penyelia f. Penasihat : Pengarah Pelajaran Negeri c. i. 18 . Setiausaha : Dilantik g. Ex-Officio : Pegawai Tadbir KRS Negeri j. h. Tim. Wakil PKPSM dan MGB ( Gabungan ) Pegawai Tadbir KRS Negeri Dilantik ( 2 orang ) 9.2Jawatankuasa Peringkat Daerah a. Pengerusi : Penolong Pegawai Pelajaran Daerah ( SPPK ) e.

9 Jawatankuasa Peringkat Sekolah: a.4 Dua orang guru yang bukan pemimpin KRS/TKRSdilantik dalam mesyuarat oleh Penolong Pendaftar sebagai Pemeriksa kira-kira atau Juruaudit. d. c. g.10 9.0 10. Tugas Jawatankuasa ialah merancang.13 9.Kanan Kokurikulum Dilantik Dilantik Dilantik ( 7 orang Dilantik + Ketua Platun KRS/TKRS ) Dilantik di kalangan guru 9. Guru KRS/TKRS sekolah adalah pemimpin dan pemudahcara kepada Jawatankuasa Peringkat Sekolah. i. e. b.9. mengelola dan mengatur program KRS/TKRS Jawatankuasa ini boleh menubuhkan jawatankuasa kecil untuk memantapkan lagi aktiviti KRS/TKRS.3 Perlantikan jawatan-jawatan di atas dilakukan oleh penolong pendaftar sekolah. Kewangan Setiap ahli KRS/TKRS dikenakan yuran tahunan sebanyak RM 2.11 9. Pemegang-pemegang jawatan ini dan tiap-tiap pegawai yang hendak menjalankan tugas pengurusan KRS hendaklah warganegara Malaysia. 10. mengikut Perlembagaan serta disahkan oleh penolong pendaftar.14 10.12 9. 19 .1 10. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli-ahli Juruaudit (2 orang) : : : : : : : : : Pengarah Pelajaran Negeri PPD Pengetua / Guru Besar Pen. f. h.2 10.00 Bendahari bertanggungjawab menguruskan segala yang berkaitan dengan kewangan KRS/TKRS Penyata kewangan KRS/TKRS hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diperiksa oleh Pemeriksa kira-kira.

5 Pemeriksa kira-kira dikehendaki memeriksa kewangan KRS dari semasa ke semasa atas arahan penolong pendaftar. Pindaan Perlembagaan Perlembagaan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan. 11.10.0 Disediakan oleh : Bahagian Sekolah Jabatan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 20 .

KURIKULUM KRS 21 .

Maktab Perguruan Islam ix. Jabatan/ Majlis Agama Islam ii. Mengenal tokoh ulama tempatan dan luar negara. Nama-nama Sultan b. Biodata Perdana Menteri i. Lagu-lagu Patriotik g. Mengenal tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan f. daya saing dan daya saing dalam menghadapi cabaran yang mendatang. Lagu KRS h. Majlis Fatwa Negara vi. Menyediakan generasi pelajar yang mempunyai disiplin yang tinggi serta mempunyai daya juang. Nama dan Jawatan a. Pusat Islam iii. b. Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotik yang cintakan bangsa dan negara. Mengenali Institusi dan Peranannya i. Syarahan b. 1. Lambang dan Bendera Negeri e. 1. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta memberi sumbangan ke arah hidupberkeluarga. Wawasan Perdana Menteri i.2 c.1. Jemaah Kabinet i. Rukun Negara f. daya tahan. bermasyarakat dan bernegara. Sultan-sultan i. memahami. Lagu-lagu Patriotik 22 . Menulis rencana ii. Bendera Malaysia c. Angkatan Belia Islam x. Lembaga Urusan Tabung Haji v. Universiti Islam iv. e. OBJEKTIF a. e. Membina generasi pelajar yang mengetahui. KETATANEGARAAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Esei ii. Persatuan Ulama‟ d. Lagu-lagu Patriotik c. Memahami Falsafah Pendidikan Negara d.0 1.1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang cintakan negara. mempunyai disiplin diri yang kental. Memahami dan mengenali kebudayaan Melayu sertalain-lain kaum. Baitulmal vii Mahkamah Syariah viii. berpegang teguh kepada ajaran agama serta sanggup berbakti kepada masyarakat yang memerlukan khidmat dan bimbingan. Syarahan c. Lagu Kebangsaan dan Negeri berkenaan d. Berlari sambil menyanyikanlagu larianKRS danlangkah KRS a. Lambang Negara b.

Pemilihan pakian i. Batas-batas pergaulan b. b. garpu dan pisau selepas makan. Alatan peranggu meja ii. Usrah e. Memelihara kesihatan tubuh badan ii. Etika di meja makan i. Etika makan secara Islam c. Jiran tetangga iii. Sajian secara cina iv. Majlis tidak rasmi/informal bersukan iii. Marhaban dan Berzanji d. Majlis rasmi/formal ii. Peranggu Meja i. Adab menjadi tuan rumah iii. Sajian secara ”buffet” c. Kelas Fardhu Ain b. Guru/rakan iv. Adab semasa menghadiri jamuan makan iv. Sajian secara barat v.2. Adab sebagai tetamu ii. PENGURUSAN DAN GAYA DIRI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Keselamatan di rumah c. Makan cara Melayu ii. Susun atur peralatan rumah ii. Tatatertib sebagai tetamu i. Sajian secara tradisional iii. Adab makan di dalam pelbagai jenis jamuan i. Makan cara Buffet v. a. Bacaan Yasin c. KEROHANIAN a. Makan di kantin 23 . Perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa makan di majlis jamuan. Kisah-kisah Sahabat Nabi SAW 3. Cara memegang pisau dan garpu ii. Makan cara Barat iii. Keluarga ii. Hafalan doa-doa dalam kehidupan seharian h. Akhlak k. Etika berpakaian dalam Islam b. Makan cara Koktel iv. Tanggungjawab terhadap diri dan keluarga i. Kebudayaan Islam i. Kursus Kefahaman Islam g. Ceramah Agama j. Syair iii. Adab bergaul i. Mengurus tempat kediaman i. Nasyid ii. Majlis rasmi v. Penjagaan keluarga a. Cara meletakkan sudu. Tamrin f. Sajak dan lain-lain i.

Teguran membina f. Sesal kemudian tidak berguna c. Waspada sebelum kena c. Budi Bahasa a. Fikir sebelum bertindak g. Mengawal pemikiran. Kebebasan dalam sistem demokrasi h.4.Contohi Labah-labah i. Buat baik dibalas baik b. Sultan Alaudin Riayat Shah b. Kalau Cermat Tentu Selamat j. Biar lambat asalkan selamat j. Balasan jujur g. Penghayatan Nilai-Nilai Murni Tahap 1 & 2 24 . PENDIDIKAN MORAL – Ahli bukan beragama Islam TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Pengorbanan kaum ibu f. Bukit sama didaki lurah sama dituruni. Sahabat setia e. Etika perniagaan yang baik e.Berakit-rakit h. d. pertuturan dan perlakuan. Kesetiaan kepada negara d. Pentingnya keselamatan jalan raya i.

Kawad perseorangan i. Melahirkan insan yang sihat fizikal dan mental. Kawad membawa bendera d. Menaik dan menurunkan bendera a. Kawat Perhimpunan  Kanan lurus c.0 2.Perintah Kawad i.Kawad Formasi 25 . 1. Hormat Ke Kiri Hormat  Ke kanan dan f. Melakukan semua jenisKawad b. Kawad Am i. c.2. b. Hormat selaku terima sijil Ke Kiri Pusing  Langkah hadapan. Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu menyelesaikannya secarabijaksana.2 TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Sebagai Ketua c. mental. mempunyai daya tahan.Asas Kawad a. Hormat Ke hadapan  Senang diri Hormat  Sedia d. Kawad berjalan  Mulakan kaki kanan  Tabik hormat c. kiri.Mengurus Perhimpunan d.1 KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sihat dari segi fizikal. belakang. Kumpulan masing Masuk barisan masing  Paraskan barisan b. KAWAD 2. kanan  Hentak kaki b. OBJEKTIF a. Memberi perintah kawad i. berpotensi dan berketerampilan malah mampu menghindarkan diri dari gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya timur sebagai tatacara hidup. Memupuk bakat serta menggalakkan potensi yang sedia dan mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Hormat Ke Kanan  Buka dan Tutup Hormat barisan e.

Teknik memasak ii.Ikatan mata kail viii. Harness ii. Keselamatan i. Simpul belit vii.Simpulan dan ikatan asas i. Simpulan buku sila ii. sayur dan teh iv.Tangga tali b. Cara penjagaan khemah a. Ikatan ampaian xi. IKATAN TALI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Simpulan tok fakir x. Pertandingan memasak 3.Tatacara penjagaan tali c. Simpulan prusik ii. Pully iv. Simpulan pengail v. Punca air g.Ikatan balak viii. Kaedah memikul beg galas c. Peralatan tambahan i.Simpulan Bunga Keti xiii. Kaedah mengisi ”Rucksack” o. Mengemaskan tali a.Juma 26 . Mendirikan khemah c. Simpulan frost xii. Kebersihan h. Perhubungan f. Memasak i.Nasi. Kraf perkhemahan i. Simpulan rama-rama v. Simpulan lemak seela iii. Simpulan/ikatan pendaki i. Memotong kayu m. Simpulan bebat x. Memasang api f. Simpulan tarbuck xi.Praktikal memasak iii. Beg Galas n. Simpulan bergelung jurai vi. Konservasi j. Dapur i. Simpulan geseran munther iii. Beg Galas i. Perlindungan semulajadi e. Sanitasi e. Lanjutan Tahap 1 & 2 c.Simpulan pencuri ix.Ketahanan /kekuatan setiap jenis tali iii.Weng segera xii. Ikatan manuk vi.Lain-lain masakan ringan v. Gajet b.Simpulan stopper dan angka 8 xiv. Simpulan kerusi vii. Ikatan pengkalan a. Jenis-jenis khemah p. Simpulan bunga keti iii. Simpulan pengail ganda empat v. Ikatan manharness vi. Simpulan tarbuck (untai) iv. PERKHEMAHAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Tindih kasih iv. Jenis-jenis dapur a. Definisi b. Kegiatan di kawasan perkhemahan k.Simpulan tukang gantung xv.Ikatan seraya ix. Memilih Tapak Khemah d. Fungsi ii.Kraf perkhemahan lanjutan b.Simpulan /sempurna (untai) iv. Simpulan darah bergelung (untai) ii. Ikatan silang gunting xi. ikan goreng. Jenis-jenis tali i. Simpulan/ Ikatan pemancing i. Ikatan serong x. Etika perkhemahan l.Simpulan lemak seela separuh vii. Jenis-jenis unggun api d.Simpulan perompak viii. Carabiner & Figura 8 iii.Simpulan Turtle ix.2.

Alat-alat ikhtiar hidup i. ii. Latihan di kawasan sekolah c. Aktiviti Pandu Arah dan Orienteering 5.Pertandingan memasak g.Menggunakan peta ii. Praktikal mencari bearing (arah mata angin) b.Mengenal Arah Mata angin b. Bahan-bahan apungandi air. d. Membuat perangkap / jerat d. Menentukan arah kiblat d. Latihan membina rakit i. Membuat perangkap / jerat II ii.Membaiki kerosakan kecil a. KOMPAS TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. IKHTIAR HIDUP TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Kursus ikhtiar hidup di hutan i. Sampan kayu@ sampan gentian kaca c. Latihan berkayak i. Basikal i.Pertandingan mencari bearing i.4. Keno gentian kaca @ kanvas f.Cara-cara mengendalikan rakit iii..Motosikal i. Mencari arah mata angin c. Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup e. Aktiviti Orienteering danPandu Arah a.Lain-lain masakan ringan iv. Menggunakan peta Membaca peta/ Orientasi peta d.Mengenali jejak atau kesan binatang b. Mengenali pokok-pokok perubatan / tumbuhan/ buah-buahan yang boleh dimakan / diminum c. Pengenalan Kompas a. Membuat rakit buluh dan pendayungnya ii. Membina model apungan di air a. Membuat alat-alat ikhtiar hidup b. Mencari harta karun c.Latihan menggendalikan sampan i. Merintis hutan menggunakan kompas b.Mengenal struktur dan bahagian basikal dan fungsinya ii. Mengikut jejak atau tanda. Membaiki kerosakan kecil 27 . Ancaman Hidupan liar b. Mengenal struktur dan bahagian motosikal dan fungsinya ii.

a. Prinsip dan asas pertolongan cemas ii. Kaedah-kaedah  Lisan  Bertulis  Isyarat  Tiupan Wisel a. Tulang belakang. Panduan tindakan pada masa kecemasan b. Renjatan i. IKLIM a. lipan dan lebah ii. Hujan d. Peredaran darah ii. Lutut. Melangkah d. punca dan rawatan c. 8. Berpandukan muka jam c. Prinsip dan amalan i. Terminologi ii.Kaedah Holger Nelson v. Kaedah rawatan e. Kecederaan tulang belikat iii. Struktur sendi iii. Pembebatan dan pembalutan i. Pinggang dan peha v. betis dan jari kaki vi. Penggunaan tangan dan kaki semasa mendaki b. Pengenalan Pemulihan dan penafasan i. Ramalan cuaca b. Pengangkutan dan pengusungan i. Pendarahan i. Menuruni lereng menggunakan tali. Awan dan jenis-jenisnya b. Kaedah pemulihan pernafasan dan urut jantung c. PERTOLONGAN CEMAS / BANTU MULA TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Kaedah mulut ke hidung iv. sendi. Isyarat antarabangsa d. Struktur tubuh badan dan fungsinya i. tengkuk d. Posisi tapak tangan b.Kaedah mulut ke mulut iii. KOMUNIKASI a. Bernafas secara ritma c. Keracunan i. Asfiksia. Gigitan dan sengatan serangga i. Tanda-tanda hujan a. Kaedah mengangkat dan menyusun. Kecederaan tulang. Tanda dan rawatan b. Cara membalut c. Sengatan tebuan iii. Penggunaan Walkie-Talkie 7. Mendaki lereng curam c. Angin c. Kaedah pemulihan ii. Struktur badan ii. Punca dan rawatan a. Cuaca b. kala. Formasi bergerak 6. Urut jantung i.Struktur daging & kulit iv. Lengan dan siku iv.a. Pernafasan dan Asfiksia i. Kecederaan terbakar i. Persiapan b. Cara membebat luka ii. Gigitan ular. Semboyan bunyi a. Rawatan d. Suhu c. Ombak a. Pasang surut 9. TEKNIK PERJALANAN a. Organisasi c. Fungsi organ b. Kaedah rawatan f. Definisi ii. Kaedah menyeberang sungai a. Pengelasan terbakar ii. Kaedah Silvester 28 . ligamen dan otot i. Latihan berkomunikasi b.

Bakaran tayar 11.Perubatan / Sains Sukan dalam seni mempertahankan diri 12. Jenis-jenis seni mempertahankan diri b.a. Latihan menggunakan peralatan dalam mempertahankan diri b. Teknik-teknik mempertahankan diri d. Cara-cara mengelakan kebakaran b. SENI MEMPERTAHANKAN DIRI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Latihan melawan / diri daripada kawasan memadam kebakaran kebakaran i. Kaedah menyelamatkan a.Ujian asas seni mempertahankan diri a. Pemadam api jenis air. Kaedah pengendalian 10. Kecergasan Diri / Riadah TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 Pengenalan jenis-jenis sukan Kemahiran sukan individu atau kumpulan Pengurusan riadah 29 . Jenis-jenis seni mempertahankan diri b.Ujian lanjutan a. Alat-alat melawan kebakaran i.Ujian Mempertahankan diri menggunakan peralatan c. Kemahiran mempertahankan diri c.Kaedah menyelamatkan alat pemadam api diri b. serbuk. Latihan mengawal / memadam kebakaran i. KURSUS ASAS KEBOMBAAN a. Asas mempertahankan diri c. Perlindungan diri kebakaran dan ii. Memadamkan kebakaran ii. Punca kebakaran ii. Teknik-teknik mempertahankan diri d. Memadam i. Pengenalan mengenai kebakaran i. buih dan gas ii.

pantun atau gurindam iv. Nasyid ii. Drama / Pentomin/ Sketsa.14.Bagaimana memupuk perpaduan kaum di Malaysia b. Mengenal alat-alat muzik kaum di Malaysia d. Perayaan pelbagai kaum di Malaysia e. Menghafaz 10 perkataan mudah bahasa Cina dan Tamil dan selain bahasa Ibunda d. Adat istiadat ii. a. simpulan bahasa atau perumpamaan salah satu kaum di Malaysia b. Mengenal asal-usul kaum di Malaysia b. Membuat kajian dan menulis laporan mengenai perkahwinan kaum di Malaysia i. Bersyair. Wayang kulit ii. rebana dan lain-lain iii. Mengumpulkan 20 peribahasa. Adat kematian bagi kaum di Malaysia iii. tradisional.Wau iii.Gasing c. Permainan. Menyertai satu persembahan seperti i. Menceritakan ceritacerita lisan pelbagai kaum. 30 . Adat resam kaum di Malaysia c. Menyenaraikan pakaian tradisi pelbagai kaum c. Mengenali permainan tradisi ( contoh ) : i. alat muzik. KEBUDAYAAN a. kompang. Menyertai satu persembahan [ Seperti tahap satu ] a.

Tanah perkuburan iv. Temuramah dengan i. Gotong-royong.Perkampungan orang asli iv. Menulis tempat bersejarah 31 .2 1. Lawatan dan ziarah ke i. Menubuhkan kumpulan [ Seperti tahap 1 ] d. lawatan dan ziarah.Surau atau masjid iii.Salasilah keluarga iii. 3.Masalah penduduk e. 3. Rumah kebajikan anak yatim dan orang tua ii. Lawatan dan ziarah [ Seperti tahap 1 ] c.Hospital iii. Mengukuhkan ikatan persaudaraan.3. Melahirkan insan yang perihatin terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat serta mengamalkan budaya simpati dan empati dalam kehidupan seharian. ketua kampung.Ketua balai polis f. Temuramah dengan i. Melakar pelan tempat tinggal. Penduduk tertua ii.Tokoh korporat iv.Lain-lain b. menubuhkan kumpulan [ seperti tahap 1&2] b.1 KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAS MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti. kaum dan etnik. d. Membuat kajian mengenai i. Kegiatan ekonomi dan sosial penduduk setempat ii. imam. Kawasan sekolah ii.Penghulu. OBJEKTIF 1. tolong-menolong dan berlumba-lumba membuat / melakukan amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama. Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat serta aktif dalam aktiviti kemasyarakatan 2. kekeluargaan dan mengeratkan hubungan kemasyarakatan antara lapisan masyarakat.Masalah keruntuhan moral belia setempat iii.Pondok atau pusat pengajian dan lainlain a. KHIDMAT MASYARAKAT a. Gotong royong membersihkan i. Gotong royong [ Seperti tahap 1 ] b.0 iii. pengerusi JKK c. Wakil rakyat ii.Pegawai daerah iii.Ulama tempatan v. Membuat kajian mengenai i.Tokoh-tokoh tempatan a. Asal usul sesebuah kampung ii.

Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan menghayati alam sekitar.4.0 4. Demontrasi proses pertanian f.Bagaimana pokok memberi makanan kepada serangga dan invertebrata iii. Mengenalpasti jenis tanah tanih dan batu batan c.Membersihkan sungaisungai di kawasan rekreasi e.Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok renek iii. 3. 1.Fungsi bahagian serangga dan invertebrata c.Kualiti air b.Melukis dan menamakan bahagian serangga dan invertebrata iv. Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok bunga ii. Jenis-jenis hakisan ii. ALAM SEKITAR TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.2 ALAM SEKITAR MATLAMAT OBJEKTIF 1. Memerhati kehidupan haiwan contoh burung : i.1 4. Mendapatkan pola/ corak daripada batang dan rangka daun. Kajian serangga dan invertebrata i. Memelihara dan menjaga kawasan rekreasi sekolah f. 2. Membina insan yang bertanggungjawab dengan memberi sumbangan ke arah memelihara alam sekitar sebagai khazanah tuhan kepada manusia. Fungsi serangga dan invertebrata dalam proses pereputan ii. Memahami cara mengurus bahan buangan seperti sisa kimia 32 .Mengawit dan menamakan 15 jenis tumbuhan herba iv. Melukis serta menyatakan fungsi bahagian pokok iv. Kajian air i. Memupuk sikap prihatin terhadap sumbangan dan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan manusia serta memahami rantaian hidup antara alam sekitar dengan manusia sejagat.Mengenal pasti makanan dan tumbuhan yang digemari burung.Merekod nama burung yang dapat dilihat di kawasan sekolah dan tempat tinggal iii.Mengenal dan mengelaskan jenis-jenis hutan c. Mengenal nama burung ii. Kajian mengenai hakisan i.Mengenal cara kawalan d. Deklamasi sajak mengenai alam sekitar a.Mengenalkan haiwan liar dalam hutan Malaysia d.Merekodkan serangga dan invertebrata yang bersembunyi pada sebatang pokok v. Mengawit tumbuhtumbuhan i. Hidupan air di kolam atau sungai ii.Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok buah-buahan e.Mengumpul bulu dan sarang burung yang tidak digunakan iv. Mengkaji tanah-tanih dan batu batan i. i.Melabelkan nama dan nama saintifik tumbuhan di persekitaran sekolah b. Mengenal pasti dan menamakan jenis rumput a.Mengukur lilitan batang dan ketinggian iii. Mengenal dan mengkaji sebatang pokok. b. ii.

Palma iii. Tumbuhan perubatan vi.g. Rotan iv. Karangan alam sekitar h. Membuat ketuhar tenaga solar g. Membina taman mini di kawasan sekolah d.Mengenal pasti jenis-jenis tumbuhan berikut i. Memahami mengenai proses pemeliharaan dan pemuliharaan hutan h. Buluh ii. Paku Pakis v.Tumbuhan komersil e. Deklamasi sajak alam sekitar 33 . Aktiviti kitaran semula kertas surat khabar lama f.

Membina kemahiran reka cipta di kalangan generasi pelajar dengan menggunakan bahan-bahan terbuang seperti kayu. Merekacipta satu projek kerja kayu untuk kegunaan taman atau bilik KRS c. Merekacipta satu projek elektronik a. Merekacipta bahan-bahan buangan c. Membuat kraftangan drpd kayu. Memasarkan bahanbahan jualan untuk tabung kadet e. Melaksanakan satu projek yang boleh di pasarkan di sekolah untuk tabung KRS d. Merekacipta bahanbahan terbuang b. Membina kemahiran asas dalam bidang perniagaan. Cetak baju . logam dan jerami c. 5.Bahagian pokok kelapa iii. enjin dan sebagainya b. disamping membina asas kemahiran pemasaran perniagaan sehingga menjadikan keusahawanan sebagai budaya hidup. logam dan jerami sehingga dapat menghasilkan bahan kraftangan. OBJEKTIF 1.1 KEUSAHAWANAN MATLAMAT Memupuk minat di kalangan generasi pelajar agar dapat mengembangkan kreativiti masing-masing dan sikap berjimat cermat serta membenci amalan membazir. 2. pemasaran dan perakaunan agar dapat memasarkan reka cipta yang dihasilkan. Merekacipta kraf tangan i. Berkhidmat di koperasi sekolah a.Silk Screen i.Kayu – pengepit baju d. 3. tulisan khat dan lain-lain. REKA CIPTA TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.5. hiasan.0 5. Membaik pulih perkakas mudah seperti perkakas elektrik. Melahirkan generasi muda yang berwawasan sehingga dapat menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu cara hidup. Memahami kaedah asas penulisan buku akaun 34 .2 1.Cetak baju-T e. Kulit siput ii. Dye biasa @ Embos ii. Merekacipta logo yang bertemakan KRS d. Bengkel perkakas mudah berdasarkan aktiviti b.

Variasi Pastri b. Asas bahagian mesin jahit i.Jahitan suji bilang v. Alas meja ii. Merebus ii. Kek i.Cara menjahit 3.Jenis-jenis beras iv. Puding.Akibat kekurangan dan kelebihan iii. Pengenalan mengenai jahitan i. Jahitan tudung i.Cara menjahit d.Buah-buahan c. Sebab-sebab kek bantat d.Jahitan menyambung iii.Alatan menggunting iii.Kuih-kuih tempatan i.Variasi kuih b.Pemusing gelendong b. Tiang gelendung benang ii. Ising ii. Mengenal bahan-bahan mentah ii.Alatan menekan a. Etika di pasar i. Mengenalpasti jahitan mesin tidak kemas i. Masakan waktu darurat i.Alatan menjahit iv. Pengurusan di dapur i.Menggoreng iii. Pencuci mulut / desert i. Hiasan hidangan i. Jahitan silang pangkah ii. Cara menggunting ii. Jahitan i.Jahitan pengemas b. Sulaman i. Jahitan asas i.Agar-agar iii. Bahan-bahan asas ii.Pastri i.Membakar iv. Jahitan sementara ii.Sapu tangan b.Mengenal bahan-bahan kering a.Susun atur hidangan c.Jahitan mata lalat a. Prinsip-prinsip memasak i. Jahitan i.Jahitan batang vi. Bahan-bahan asas makanan i. Perkhemahan 35 . Rempah ratus ii. Nutrien asas ii. kedudukan dan penjagaan iii.Gigi penolak iv. JAHITAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Makanan dan pemakanan i.Mengukus e.Penyediaan diet seimbang c. Tanggungjawab pengguna ii. Jahitan melompat-lompat ii.Sanifasi semasa penyediaan makanan a. Beg pensil ii. MASAKAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Jahitan silang padu iii. kastard dan kuih acuan ii. Kepenggunaan i. Cara menggunakan dan menjaga mesin c.2. Penyediaan pastri ii.Benang terputus-putus iii.Keselamatan iv.Cara memilih barangbarang keperluan b. Keperluan nasi dan lauk pauk d.Kegunaan. Alatan mengukur dan menanda ii.Skru penekan benang iii. Penyediaan beter ii.Jahitan bulu ayam iv.Jenis-jenis perasa d.Jenis-jenis tepung iii.Kelim berkedut c.

KRAFTANGAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Hiasan ii. Cara penyediaan ii. Suji bilang / Cross-stich i.Jenis dan kesesuaian lipatan iii. Cara membuatnya b. Peralatan dan cara menggunakannya ii.4.Aplikasi gubahan a. Origami i. Gubahan hidup kering i. Pengenalan dan penggunaan kraftangan i. Kait mengait i. Pembungkusan i.Kedudukan gubahan iii.Penghargaan a.Aplikasi 36 .Aplikasi lipatan c.Aplikasi hasil kaitmengait b. Teknik lipatan ii.Hiasan dari bahan semulajadi dan kitar semula i. Cara penjagaannya b. Teknik origami ii. Teknik pembungkusan c. Lipatan kain i.

KURIKULUM TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA ( TUNAS KRS) 37 .

3 Latihan Fizikal • • • • Senaman Latihan kecergasan Latihan asas kawad kaki Latihan merentas halangan 38 . 1.1. Mengenal tokoh-tokoh pejuang Kemerdekaan Negara dan tokoh-tokoh negara.2 Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma • • • • • • Mengenal bendera negara Malaysia termasuk makna yang terdapat pada bendera tersebut. 1.1.1. menyanyi lagu „Negaraku‟ dengan penuh semangat. mengenal adat istiadat bangsa/kaum di Malaysia. mengenal/mengamalkan nilai-nilai murni/amalan-amalan mulia termasuk konsep kebersihan/kesihatan dalam kehidupan seharian.1.1 TERAS 1. Konsep kekeluargaan Kebudayaan Melayu serta kebudayaan lain-lain kaum. Memahami dan Menghayati Rukun Negara. serta lagu-lagu patriotik yang lain.1 Pendidikan Kerohanian/Moral • • • • • memahami dan mengenal Tuhan amalan mulia yang perlu –menghormati ibubapa/guru/pemimpin tanggungjawab sebagai pelajar/warganegara/anggota masyarakat.

3 Aktiviti Ketahanan Diri • • • • • • latihan kawat kaki untuk pertandingan/persembahan/upacara-upacara rasmi.4 • • • • • perkhemahan. tatatertib Pasukan Pakaian Seragam. orienteering. Membaca dan menafsir peta.2. Rekreasi tali : i. abseiling ii.1 Aktiviti di darat • • • penggunaan kompas aktiviti pandu arah ikhtiar hidup 1. Latihan mencipta logo dan slogan. latihan kecemasan semasa kebakaran. ( latihan kebombaan ) latihan membuat ikatan dan simpulan yang mudah.2 Aktiviti Mental • • • • • Latihan kumpulan dinamik. Latihan membuat perancangan dan keputusan mengamalkan sikap terbuka berfikiran positif dalam aktiviti percambahan fikiran dan berjaya mengatasi masalah. 1.2. flying-fox. Latihan membuat persembahan ( kebudayaan/lain-lain) secara berkumpulan. Aktiviti Pendidikan Luar 1. Latihan sumbangsaran. latihan asas Bantu Mula.2. menggunakan tali ( ikat dan simpulan) kembara 39 .2.UMUM/ ( ELEKTIF ) 1.

5 Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar • • • • • mengenal tumbuh-tumbuhan. • • • • • khidmat guna tenaga. mengitar semula. mengenal binatang menyedari kepentingan flora dan fauna.2.2. penjagaan pokok-pokok) cara mengatasi masalah kepupusan tumbuhan dan haiwan menjaga kebersihan alam sekitar. persembahan kebudayaan .2. 1.8 Aktiviti khidmat kepada sekolah. memakmurkan kemudahan sekolah. Keceriaan / Keselamatan / Kebersihan Sekolah 40 .7 Aktiviti di Air • • • Keyakinan di air ( “water confidence”) Latihan keselamatan semasa berada di air Latihan asas berenang 1. gotong-royong.6 Aktiviti Kemahiran Hidup ( Keusahawanan ) • • • • • • merekacipta daripada bahan-bahan terbuang. latihan memasak.2. membuat kraftangan/gejet. latihan asas jahitan.1. ( 1. membaikpulih perabot.

iii. mengamalkan akhlak mulia serta menyumbang ke arah hidup berkeluarga yang bahagia. i. Buat baik dibalas baik. iv. DISIPLIN DAN KEROHANIAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang cintakan negara. berpegang teguh kepada ajaran agama serta berbakti kepada masyarakat.Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotisme. v. viii. Belas Kasihan. . KEROHANIAN/PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 TAHUN 5 i. vii. Teguran membina. Adat-resam masyarakat Malaysia Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama/Moral TAHUN 6 Kalau cermat tentu selamat. Balasan Jujur. xi. ii. memahami. Kesetiaan kepada Negara. hulu. bermasyarakat harmonis dan bernegara. Budi Bahasa Hormat menghormati Bersyukur dan kerjasama. xii. . ii. labah vi. Objektif .Menyediakan generasi pelajar berdisiplin dalam menghadapi cabaran yang mendatang. ix.A. iv. Waspada sebelum kena. x. Sahabat Setia Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama / Moral vi. Tamadun Islam Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama/Moral 41 . Contohilah labahv. 1.Membina generasi pelajar yang mengetahui. Berakit-rakit ke iii. menghayati. mempunyai disiplin diri yang kental.

PENGURUSAN DAN GAYA DIRI i.Tanggungjawab terhadap diri terhadap masyarakat.batas pergaulan.kekemasan bilik Keluarga . . Lagu-lagu Patriotik Pemimpin Negeri/Negara 3. . iii.Tanggungjawab i. Rukun Negara Pemimpin sekolah/ tempatan viii.2. Pengenalan Logo KRS Bendera KRS Lagu KRS Lagu TKRS v. .Keselamatan diri.Pengurusan diri. Lambang dan Bendera NegeriNegeri. vii. iv. Guru / rakan Majlis rasmi Batas.Adab bergaul : tubuh badan. Jiran tetangga . ix. KETATANEGARAAN i. 42 . vi. tidur.Memelihara kesihatan tempat kediaman. ii.Tanggungjawab terhadap i.

B. Hormat.Keluar baris - 2.Ke kanan/ke kiri pusing .Senang diri . i.Masuk baris . berpotensi dan berketrampilan serta mampu menghindarkan diri daripada gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya ilmu sebagai tatacara hidup. Kawat Dinamik. Istiadat menaik / menurunkan bendera. .Berpusing ke belakang semasa berjalan i.Paraskan skuad . Objektif .Menghadap ke belakang / hadapan .Buka / Tutup barisan .Kanan lurus .Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Asas Kawad Statik iii. PERKHEMAHAN 43 .Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu menyelesaikannya secara bijaksana. KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang sihat fizikal. . Kawad Dinamik iv. 1.Hentak kaki . berdaya tahan.Mula langkah kaki kanan . TAHUN 6 ii.Melahirkan insan yang sihat fizikal dan mental . . Ke kiri / ke kanan hormat ke hadapan hormat selaku terima sijil/hadiah Asas Kawad Statik.Tukar langkah semasa berjalan .Tatacara Hormat . mental.Skuad sedia . KAWAT TAHUN 4 i. TAHUN 5 Asas Kawad Statik a.

Menyalakan api Menyediakan menu dan makanan TAHUN 5 i.Ikatan Serong . Simpulan dan Ikatan .TAHUN 4 i. Asas Gajet iv.Ikatan Seraya ii. ii. TAHUN 5 TAHUN 6 Pengenalan jenis i. KOMUNIKASI TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 44 .Teori memasak secara survival. Rekreasi Tali 5. Perlindungan semulajadi . ii. Memilih tapak perkheiv. Latihan amali. Rekreasi Tali TAHUN 6 i. .Simpulan Tindih Kasih . Simpulan dan Asas Ikatan .Simpulan Manuk . v. Mendirikan khemah iii.Ikatan Balak .Mengemaskan tali ii. Keselamatan ii.kraf perkhemahan. iii. Asas Gajet iii. . Kegiatan di kawasan iii. Teori khemah sementara.Simpul Belit .Simpulan Buku Sila . Mengenali tanda-tanda isyarat. Komunikasi 3. Menyediakan sarapan diri dan kumpulan. iii. IKATAN TALI TAHUN 4 i. -Kraf perkhemahan. TAHUN 6 i. Kebersihan (pemuliharaan) ii. Pemuliharaan perkhemahan mahan. IKHTIAR HIDUP TAHUN 4 i.Ikatan Silang Gunting . konservasi khemah ii. Punca air i. Simpulan dan ikatan . v.Simpulan Pengail 4.Simpulan Bunga Keti . (Perkhemahan) TAHUN 5 i.

Membantu rakan . mencuci luka balutan luka pengenalan anduh TAHUN 5 i. ASAS KEBOMBAAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 45 . Bertulis 6. Lisan ii. Cuaca Suhu Hujan Tanda-tanda hujan Kaedah-kaedah . Wisel Latihan Amali TAHUN 5 TAHUN 6 i. IKLIM TAHUN 4 i. i. Angin. Merawat luka-luka kecil ii. iv. iii. 8. BANTU MULA TAHUN 4 i. Awan dan jenis-jenisnya i.Kaedah-kaedah . Latihan Amali.anduh. Latihan Amali.rawatan kecil . Pengenalan Peti Bantu Mula Rawatan Kecil . Teori teknik usungan ii. ii. i. Anduh iii. Tanda Isyarat ii. . 7. ii. ii. TAHUN 6 i.

pantun . Hari Kebesaran Kaum(agama) iii. TAHUN 6 i. Pergaulan ii. Keyakinan di air 10. C. KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAS MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti.Keyakinan di air TAHUN 5 i.i. ii. iii. pentomen.koir.Pengenalan asas i. REKREASI TAHUN 4 i.Asas persilatan vii.Hari Perayaan kaum iv.Melahirkan insan yang prihatin terhadap tugas dan tangggungjawab sebagai anggota 46 . Adat Istiadat iii. Asas dan peraturan dalam permainan bola sepak/bola jaring ii. Persembahan Kebudayaan -nasyid. Punca-punca kebakaran Pengenalan alat pemadam ii. Pengenalan kompas iv.Mengenali pantang larang pelbagai kaum ii.Sukan & permainan ii. i. KEBUDAYAAN TAHUN 4 i.tolong menolong dan berlumbalumba melakukan amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama kaum dan etnik. kekeluargaan dan mengeratkan hubungan kemasyarakatan . Mencari arah vi.Cara-cara mengelak kebakaran api ii.Mengenal alat-alat muzik tradisional.Persembahan -Nasyid. „ Blind Trail „ v. Latihan kebakaran di persekitaran sekolah 9.Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat .sketsa dan lain-lain.Permainan tradisional iv. Cara menyelamat diri.lakonan.Asas persilatan v.Mengukuhkan ikatan persaudaraan. Mengenali budaya pelbagai kaum di Malaysia.Sukaneka iii.Orienteering iii.syair dan lain-lain TAHUN 5 i. Sukaneka iii. Memahami agama dan kepercayaan pelbagai kaum di Malaysia. Permainan Kim ii. OBJEKTIF . dikir barat.Cara menggunakan alat pemadam api.Kembara TAHUN 6 i. ii.

gotong royong . Tahun 6 i. Projek khidmat bakti . tanah perkuburan dan lainlain.tempat ibadat. Gotong-royong membersihkan kawasan sekolah Tahun 5 i.masyarakat serta mengamalkan budaya simpati dan empati dalam kehidupan harian Tahun 4 i.lawatan dan ziarah ( jiran / masyarakat setempat / rumah anak yatim / hospital / dan lain-lain ) 47 .Gotong-royong membersihkan . balairaya.

D. ALAM SEKITAR MATLAMAT Membina dan melahirkan generasi pelajar yang mencintai dan menghargai alam sekitar. OBJEKTIF - Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan menghayati alam sekitar - Memupuk sikap prihatin insan terhadap sumbangan dan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan. - Memahami rantaian hidup antara alam sekitar dengan manusia sejagat. - Bertanggungjawab dalam pemuliharaan alam sekitar. Tahun 4 i. Mengenal tumbuhan Tahun 5 ii. Memerhati dan merekod serangga ii. Memelihara dan memulihara sungai Tahun 6 i. ii. kitar semula ekosistem

48

E. KEUSAHAWANAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang berpotensi menyesuaikan diri dalam pelbagai bidang keusahawanan OBJEKTIF - Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada di kalangan pelajar serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. - Melahirkan insan yang kreatif dan inovatif. JAHITAN Tahun 4 i. Pengenalan alat jahitan ii. Pengenalan asas jahitan MASAKAN i. Pengenalan peralatan dapur kegunaan & penjagaan keselamatan Tahun 5 iii. Jahitan silang pangkah. iv. Jahitan cantuman Tahun 6 v. Asas-asas sulaman

i. Pengenalan bahan - rempah ratus - jenis tepung - jenis beras - jenis perasa ii. Memasak air iii. Merebus iv. Menggoreng v. Membakar i. ii. Hiasan dari bahan terbuang dan bahan semulajadi. Cara penjagaan

i. Latihan Amali

KRAFTANGAN i. Pengenalan & kegunaan kraftangan - hiasan - cenderahati - bahan semulajadi

iii. iv. v.

Gubahan bunga Membuat senduk Bahan semulajadi – anyaman.

49

KURIKULUM ``TRAINING OF TRAINERS” [ TOT ]

50

Ketahanan dan kebudayaan iii. Khidmat masyarakat [ Khidmas ] Pengukuran dan penilaian. Keusahawanan iv. Alam sekitar v. 3. 5. 7.1. Kandungan perlembagaan KRS Falsafah aktiviti bersepadu KRS Kemahiran penyampaian Perancangan program latihan Penyelesaian masalah Aktiviti – aktiviti kemahiran KRS i. 2. 51 . Disiplin dan kerohanian ii. 4.0 KURSUS PENDEDAHAN JAWATAN LEFTENAN MUDA KRS [ KURSUS TAHAP 1 ] 1. 6.

2. Memahami kandungan perlembagaan i. Disiplin dan kerohanian Penghayatan semasa kursus Ketepatan masa Kepimpinan ii. Alam sekitar Kitaran kertas Oven v.0 KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN [ KURSUS TAHAP II ] 1. Ketahanan dan kebudayaan Ujian bertulis iii. Khidmas Projek sehari bersama masyarakat 3. Keusahawanan Merekacipta Kertas perancangan aktiviti kewangan Pemasaran iv. Pengujian dan Penilaian Ujian bertulis 52 . Memahami falsafah aktiviti bersepadu KRS Aktiviti kemahiran KRS Ujian Pre Test [ Bertulis dan praktikal ] i.2.

1 3.3 3.4 3.2.1 3.3 Kandungan Perlembagaan KRS/TKRS Melahirkan pegawai yang mampu mempraktikkan semua isi kandungan Kurikulum KRS/TKRS Memupuk pegawai yang mampu bertanggungjawab penuh dengan perlembagaan KRS/TKRS Membina pegawai KRS /TKRSyang sentiasa mengamalkan dan menjunjung tinggi perlembagaan KRS/TKRS Falsafah Aktiviti Bersepadu KRS/TKRS Menerapkan falsafah aktiviti bersepadu KRS dalam kehidupan pegawai KRS/TKRS Mewujudkan semangat bekerjasama dalam kumpulan Melahirkan pegawai KRS/TKRS yang kreatif dan berwawasan tinggi Kemahiran Penyampaian Melahirkan pegawai yang bertrampilan dalam semua situasi Memupuk semangat dan kecekalan dalam usaha membentuk serta membina insan Membina generasi yang mahir dan cekal hati dalam penyampaian maklumat Penyelesaian Masalah Melahirkan pemimpin yang berwawasan dan tabah menghadapi cabaran hidup Memberi kesedaran peningkatan permasalahan disiplin pelajar menyelesaikan dengan cara teratur dan berkesan.4.2 3.3 3.4.3.4.1 3.3.1.3 3.3.1 3.1.2 3.1 3. Menggalakkan pegawai sentiasa peka kepada penyelesaian masalah secara pro aktif 3.2 3.0 SUKATAN KURSUS TOT / PEGAWAI 3.1.2 3.2 3.2.3 53 .3.2.

5.2 3.3.5 3.6.6.1 3.1 3.6.3 Aktiviti KRS/TKRS Memantapkan kefahaman tentang peranan pemimpin dalam KRS/TKRS Merealisasikan konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejajar dengan Wawasan 2020 Menggalakkan masyarakat turut serta menyumbangkan idea dan tenaga untuk kemajuan KRS/TKRS Penilaian dan Pengukuran Melahirkan pegawai yang bertanggungjawab kepada amanah yang diberi sepanjang kursus dijalankan Menilai secara terperinci kejayaan isi kandungan kursus TOT Memupuk semangat sentiasa ingin maju dalam semua bidang yang diceburi.2 3.6 3. 3.5.3 54 .5.

Alam sekitar e. 3.4. 6.0. Keusahawanan d. Ketahanan dan kebudayaan c. Memahami kandungan perlembagaan KRS/TKRS Memahami falsafah aktiviti bersepadu KRS/TKRS Kemahiran penyampaian Perancangan program latihan Penyelesaian masalah Aktiviti kemahiran KRS/TKRS a. Khidmat masyarakat [ Khidmas ] Pengukuran dan penilaian 7. KURSUS LAIN–LAIN PANGKAT [PEMIMPIN PELAJAR] 1. 55 . 4. Disiplin dan kerohanian b. 5. 2.

KADET REMAJA SEKOLAH DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH STRUKTUR DAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT 56 .

0 KEKUATAN DAN KEANGGOTAAN KADET REMAJA SEKOLAH 1.1. Pegawai Waran. Staf Sarjan dan 4 orang Ketua Platun Carta Organisasi Ketua Kompeni Penolong Ketua Kompeni Ejutan Pegawai Waran Platun A Platun B Platun C Platun D 57 . Ejutan.1 KOMPENI ( KRS ) Satu kompeni terdiri daripada gabungan 4 platun diketuai oleh Ketua Kompeni berpangkat Mejar / Kapten dibantu oleh Penolong Ketua Kompeni.

Carta Organisasi Platun Ketua Seksyen Penolong Ketua Seksyen 10 Anggota Kadet 58 . 1 lans koperal dan 10 anggota kadet. 3 koperal dan 3 lans koperal serta 30 anggota kadet Carta Organisasi Platun Pegawai Platun Staf Sarjan Sarjan Platun Seksyen 1 1.3 SEKSYEN ( KRS ) Seksyen 2 Seksyen 3 Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota yang diketuai oleh 1 koperal.2 PLATUN ( KRS ) Setiap platun dianggotai seramai 38 orang anggota yang diketuai oleh 1 pegawai.1. 1 sarjan.

Ejutan. SarjanTKRS dan 4 orang Ketua Platun Carta Organisasi Ketua Kompeni Penolong Ketua Kompeni Ejutan Sarjan TKRS Platun A Platun B Platun C Platun D 59 .0 KEKUATAN DAN KEANGGOTAAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH 2.1 KOMPENI ( TKRS ) Satu kompeni terdiri daripada gabungan 4 platun diketuai oleh Ketua Kompeni berpangkat Mejar / Kapten dibantu oleh Penolong Ketua Kompeni.2.

1 sarjan TKRS. 1 lans koperal TKRS dan 10 anggota kadet.4 PLATUN ( TKRS ) Setiap platun dianggotai seramai 38 orang anggota yang diketuai oleh 1 pegawai. 3 koperal TKRS dan 3 lans koperal TKRS serta 30 anggota kadet Carta Organisasi Platun Pegawai Platun Sarjan Platun Seksyen 1 2.5SEKSYEN ( TKRS ) Seksyen 2 Seksyen 3 Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota yang diketuai oleh 1 koperal TKRS. Carta Organisasi Platun Ketua Seksyen Penolong Ketua Seksyen 10 Anggota Kadet 60 .2.

: Kenaikan Pangkat Mejar KRS Telah mengikuti kursus pengurusan peringkat kebangsaan dan telah mengendalikan beberapa program/aktiviti peringkat negeri/kebangsaan. Lantikan secara automatik sebagai Pegawai Pengurusan dengan panggilan Timbalan Komandan KRS / TKRS Sekolah. Lantikan secara automatik sebagai Pegawai Pengurusan dengan nama panggilan Komandan KRS / TKRS Sekolah. : Kenaikan Pangkat Kapten KRS Telah mengikuti kursus pengurusan peringkat negeri/ kebangsaan dan telah mengendalikan beberapa program/aktiviti peringkat negeri/kebangsaan. 61 .3. : Timbalan Komandan KRS / TKRS. Telah menjadi jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun Merupakan salah seorang Pegawai Tadbir Negeri atau Ketua Jurulatih Negeri atau Pegawai Istiadat Negeri atau Pegawai Teknikal Negeri atau Pegawai Hal Ehwal Wanita Negeri. : Pegawai Platun. : Kenaikan pangkat Leftenan KRS Telah mengikuti Kursus Pegawai KRS Tahap 2 dan lulus. Wajib menghadiri Kursus Pegawai KRS Tahap 1 dengan lulus dan ditauliahkan sebagai pegawai dengan pangkat Leftenan Muda KRS. SISTEM PANGKAT KADET REMAJA SEKOLAH / TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH : Komandan KRS / TKRS : Timbalan Komandan KRS / TKRS : Pegawai Platun : Pegawai Waran KRS / Sarjan TKRS : Sarjan KRS / Koperal TKRS : Koperal KRS / TKRS : Koperal KRS / TKRS : Koperal dan Lans Koperal KRS / TKRS : Semua anggota KRS / TKRS yang berdaftar di sekolah Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa Ahli-ahli Catatan: Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin :Komandan KRS / TKRS. Telah menjadi jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun.

JADUAL KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR KADET REMAJA SEKOLAH MASA HARI PERTAMA O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O 11OO 11.OO .13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT SUAIKENAL 163O 203O DIRI KHEMAH 203O-223O PENGHAYATAN ROHANI KEMAHIRAN S KEDUA O L A KETIGA T / K KEEMPAT U L I KELIMA A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D S A R A P A N P A G I PENILAIAN PERLEMBAGAAN KRS KEMAHIRAN TALI KEMAHIRAN BERFIKIR R E H A T PENGHAYATAN KURIKULUM KRS ABSEILING KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT & MAKAN TENGAH HARI KEMAHIRAN KEJURULATIHAN MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT MINUM PETANG MAKAN MALAM KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI KHIDMAS PENILAIAN PENUTUP BERSURAI 62 .

OO .JADUAL KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN KADET REMAJA SEKOLAH TAHAP 2 MASA HARI PERTAMA O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O 11OO 11.13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT SUAIKENAL 163O 203O DIRI KHEMAH 203O-223O PENGHAYATAN ROHANI KEMAHIRAN KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI KEDUA S O L A T / K U L I A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D S A R A P A N P A G I PENILAIAN PERLEMBAGAAN KRS KEMAHIRAN TALI KEMAHIRAN BERFIKIR R E H A T PENGHAYATAN KURIKULUM KRS ABSEILING KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN KEJURULATIHAN SOLAT & MAKAN TENGAH HARI MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT MINUM PETANG MAKAN MALAM KETIGA KEEMPAT KHIDMAS KELIMA PENILAIAN PENUTUP BERSURAI 63 .

BERSEPADU KRS KEMAHIRAN KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI PENGHAYATAN ROHANI PENGHAYATAN ROHANI IKHTIAR HIDUP 203O-223O 64 .JADUAL KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN MUDA KADET REMAJA SEKOLAH TAHAP 1 MASA HARI 1 2 S O 3 L A 4 T / 5 K U 6 L I 7 A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D P A G I S A R A P A N PERLEMBAGAAN KRS BANTU MULA KAYAK KEMAHIRAN BERFIKIR ALAM SEKITAR ABSEILING PANDU ARAH/ ORIENTEERING KAWAT TERIMA SIJIL R E H A T BANTU MULA KHIDMAS KEMAHIRAN TALI KAYAK KEMAHIRAN BERFIKIR PENGURUSAN LATIHAN ABSEILING PANDU ARAH/ ORIENTEERING PENUTUP BERSURAI SOLAT & MAKAN TENGAH HARI O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O11OO 11.13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT/SUAIKENAL MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN KEJURULATIHAN MERENTAS HALANGAN KEUSAHAWANAN BANTU MULA KAWAT TONGKAT MAKAN MALAM MINUM PETANG SOLAT 163O 203O DIRI KHEMAH FALSAFAH AKT.OO .

PANDUAN KAWAD ( KRS DAN TKRS ) 65 .

BAB SATU PANDUAN UNTUK JURULATIH Buku kawad ini bertujuan untuk memberi panduan kepada jurulatih supaya dapat mengajar pegawai/kadet tatacara kawad dengan betul dan dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen dan bertanggungjawab. jurulatih hendaklah berdiri dengan cara yang betul. BAHAGIAN I PENDIRIAN SEORANG JURULATIH Sikap dan pendirian yang tetap dan betul adalah sangat penting bagi seseorang jurulatih kerana ia akan dicontohi dan diteladani. kepala dan tangan hendaklah pada kadar yang minimum ketika memberi hukuman. 66 . Ini akan menampakkan kekemasan dan disiplin yang tinggi. maka pertunjukan itu hendaklah dilakukan dengan tongkat sahaja. Apabila hendak mengajar kawat. Kadet Remaja Sekolah yang mempunyai disiplin diri yang kental. Apabila hendak melakukan sesuatu pergerakan kawad jurulatih. Demonstrasi atau cara melakukan sesuatu pergerakan itu mestilah kemas dan mantap. Pergerakan badan. Apabila hendak menunjukkan pergerakan-pergerakan tongkat. berpegang teguh kepada ajaran agama dan sanggup mempertahankan agama bangsa dan negara dapat dicapai. hendaklah melakukan mengikut tatacara kawad. Selain daripada itu matlamat untuk melahirkan pegawai/kadet.

....... dua....... seseorang jurulatih perlu ada dua perkara penting.. angkat kaki kiri 45* dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia... Pengajar/Jurulatih memberi hukuman dengan nombor dan pertunjukan serta penerangan. Mempelajari kawad bukan satu perkara yang mudah.... di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri. Kedua-dua lutut lurus. Bahasa hukuman dan kiraan masa daripada pengajar/jurulatih manakala perbuatan daripada anggota atau skuad. Sesuatu arahan hendaklah sesuai dengan tahap kadet serta peringkat ilmu yang telah diterima.. Kaedah Peningkatan Pengajaran Kawad 1.. Peranan jurulatih adalah melatih skuadnya sebaik yang boleh dan mengajar mereka supaya berkelakuan baik dan berdisiplin tinggi seperti jurulatih itu sendiri. Keberatan badan di atas kaki kanan.. Oleh hal yang demikian seseorang jurulatih hendaklah bijak dan pandai mengarah skuad itu supaya melaksanakan latihan kawad dengan kemas dan sempurna....... dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus..satu” Anggota : ” satu ” ( berteriak dan laksanakan perbuatan ) 67 . Apabila mendapat hukuman skuad dua.. badan tegak seperti kedudukan sedia .....satu. contoh ” Bergerak ke Kanan dengan nombor. Lain-lain anggota diam... Pengajar/Jurulatih memberi hukuman penuh dan pertunjukan............ contoh Jurulatih : ” Bergerak ke kanan dengan nombor. Jurulatih yang bijak dan baik akan melahirkan skuad yang kemas dan berdisiplin.. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat... hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kanan.......BAHAGIAN II KAEDAH MENGUASAI KEMAHIRAN KAWAD TERBAIK Bagi menguasai kemahiran berkawad yang baik... ”dua” ( perbuatan ) .... pertama mempunyai prasangka yang baik dan yang kedua kebijaksanaan..... Jurulatih tidak boleh memberi hukuman kawad yang belum diajar...kanan pusing......kanan pusing..... 3. sebagai contoh ” Bergerak ke kanan.kanan pusing” 2.. Jurulatih hendaklah memberi pujian pada tempat yang sepatutnya................ Penerangan: Apabila mendapat hukuman ke kanan pusing satu... ”satu” ( perbuatan ) skuad ...

. kanan.. Anggota : Melaksanakan pergerakan dengan penuh mengikut bahasa hukuman daripada pengajar atau jurulatih...4.. Kawat hubungan. seorang memberi arahan dan seorang lagi melaksanakan perbuatan silih berganti.. Walau bagaimanapunteguran itu hendaklah secara berhemah.....anggota dibahagikan secara berpasangan.. Teguran itu merupakan pengajaran dan pendidikan bagi memperbaiki dirinya.. Pengajar atau jurulatih memberi bahasa hukuman yang penuh...... 68 . masa dan perbuatan daripada anggota Jurulatih : ” Bergerak ke kanan. BAHAGIAN III MEMBETULKAN KESILAPAN Setiap kesilapan yang dilakukan oleh jurulatih hendaklah dibuat pembetulan sebelum jurulatih itu meninggalkan padang kawad.. Sebarang teguran oleh pegawai yang lebih tinggi pangkatnya hendaklah didengar dan dipatuhi.pusing. 5..

pelatih-pelatih hendaklah berdiri dan dapat melihat pergerakan jurulatih dengan jelas. pelajaran. setelah pelatih mahir barulah diajar pelajaran lain. wawasan dan sebagainya. Perkara ini penting dalam proses latihan. nasihat. Apabila skuad dalam kedudukan rehatkan diri. Kesilapanhendaklah diperbetulkan dan dilatih secara berulang-ulang. Untuk memudahkan pelatih-pelatih. Rehat mestilah diberi mengikut kesesuaian antara satu pelajaran dengan satu pelajaran. Jurulatih hendaklah menunjukkan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa berkawat. Pertanyaan itu bukan hanya berkenaan kawad tetapi apa saja sama ada berkaitan dengan ilmu pengetahuan. lakukan demonstrasi sesuatu kawad itu secara lengkap dan sempurna dengan mengikut masa serta hukumannya. Kedua-duanya hendaklah diberi dengan lantang dan terang. terutama dalam proses kawat peringkat awal. BAHAGIAN V BAHASA HUKUMAN Bahasa hukuman yang jelas lagi tepat akan menghasilkan kawad yang baik. Ulasan hendaklah diberi secara terperinci. jurulatih bolehlah menyoal skuadnya. semua bahasa hukuman sama ada "bahasa amaran" atau "bahasa perbuatan" dicetak dengan huruf tebal. Bahasa hukuman yang digunakan hendaklah jelas dan tepat. 69 . Jika perlu bolehlah diberi penerangan tentang sesuatu pergerakan kawad yang dilakukan.BAHAGIAN IV PROSES LATIHAN Jika pengajaran atau ilmu kawad hendak disampaikan. tujuan kehidupan. Demonstrasi hendaklah dilakukan secara latihan kawat dengan nombor. Dalam buku panduan ini. Semua jurulatih hendaklah mahir dengan bahasa hukuman. Bahasa hukuman itu terbahagi kepada dua iaitu "Bahasaamaran"danbahasa perbuatan ". Tumpukan kepada satu-satu pergerakan. Tanda titiktitik digunakan bagi memisahkan kedua-dua perkataan ini.

Seorang jurulatih hendaklah tegas. maka hukumannya ialah "Semula". ada yang "masa cepat " dan ada pula yang "masa perlahan ". Kedua bahasa hukuman jika dibuat seperti berbual sahaja akan hilang ketegasannya dan akan menyebabkan kawad itu rosak . hendaklah ada berhenti seketika (”pause”) antara "bahasa amaran " dan "bahasa perbuatan" pada setiap kali hukuman diberi. BAHAGIAN VI MASA BAGI BAHASA HUKUMAN 70 . Biasakan memberi hukuman dengan suara yang kuat dan lantang. Jika perlu kembali semula kepada kedudukan asal. Kadar masa berhenti seketika (“pause” ) tidak dapat ditentukan kerana perkataan hukuman antara satu sama lain berbeza.Suara yang kuat dan lantang serta tegas akan memberi dua kesan.Setiap bahasa hukuman. pertama setiap bahasa hukuman yang diberi merupakan latihan.

MASA MEMBERI BAHASA HUKUMAN BAHASA HUKUMAN HUKUMAN DIBERI SEMASA CEPAT JALAN HENTI DALAM MASA BERJALAN SEMASA KAKI KIRIJEJAK KE TANAH HUKUMAN DIBERI SEMASA PERLAHAN JALAN SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI CEPAT ATAS KAKI KANAN DAN JALAN ATAS KAKI KIRI CEPAT ATAS KAKI KANAN JEJAK KE TANAH DAN JALAN ATAS KAKI KIRI JEJAK KE TANAH CEPAT JALAN TUKAR LANGKAH CEPAT. Setiap ”bahasa perbuatan” diberi apabila kaki kiri menjejak ke bumi kecuali diterangkan cara lain dalam jadual ini....Jadual di bawah ini menunjukkan pada kaki manakah patut diberi "bahasa perbuatan".CEPAT JALAN KEKANAN PUSING KE KIRI PUSING HENTI (Semasa hentak kaki) SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH TUKAR ATAS KAKI KANAN DAN LANGKAH ATAS KAKI KIRI SEMASA KAKI KIRI MELALUI KAKI KANAN SEBELUM KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEBELUM KAKI KIRI JEJAK KE TANAH TUKAR ATAS KAKI KANAN DAN LANGKAH ATAS KAKI KIRI MELALUI KAKI KANAN MAJU (Semasa hentak kaki) TUKAR LANGKAH MASA BERJALAN TUKAR LANGKAH TUKAR LANGKAH PERLAHAN-PERLAHAN JALAN BUKA/TUTUP BARISAN SEMASA BERJALAN SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI HORMAT BAHAGIAN VII 71 ... Sebagai panduan.. jarak masa ”bahasa amaran” diberi dengan kadar empat langkah semasa cepat jalan atau tiga langkah semasa perlahan jalan.

Berpakaian kemas dan bersih yang boleh dicontohi dan diteladani.. BAB KEDUA KAWAD STATIK BAHAGIAN SATU SEDIA Hukumannya : "Skuad . vii. timbang keberatan badan antara tapak kaki dengan tumit.. kedua-dua siku rapat ke badan . Ketabahan hati dan semangat yang bersungguh-sungguh. Kedudukan yang terlalu kaku dan menyukarkan pernafasan. v. Bijak menyelesaikan sesuatu masalah.. Berdiri tidak tetap serta mata bergerak.... ibu jari lurus menghala ke bawah dan rapat kepada telunjuk serta di belakang sedikit daripada penjahitan seluar. Kesabaran menghadapi sesuatu. pergelangan tangan lurus. Tahu semua pergerakan dan pandai membetulkan kesalahan... xi. Berperikemanusiaan. hujung kaki terbuka 30 darjah. belakang jari rapat ke paha. kedua-dua tangan lurus ke bawah. peha 45 darjah dan hentak padat di sebelah kaki kiri supaya terdengar satu bunyi sahaja. Memuji dan menegur kesalahan.. Mempunyai kemahuan untuk maju. Kedudukannya ialah kedua-dua tumit rapat dan sebaris. iv. langut kepala memandang terus ke hadapan. Bertanggungjawab. vi..SIFAT-SIFAT SESEORANG JURULATIH KAWAD Seseorang jurulatih kawat hendaklah mempunyai sifat-sifat pemimpin dan pendidik seperti berikut : i.Sedia" Perbuatan : Dengan pantas angkat kaki kanan. badan tegak.. jari-jari genggam. 72 . ii. Mempunyai mutu disiplin yang tinggi. x. Kesalahan Biasa 1. xii. kedua-dua lutut bertahan lurus. 2. kedua-dua bahu tarik ke bawah dan ke belakang (supaya dada terbuka tanpa perlu dikeraskan) sama rata.. ix. iii. Taat setia yang tidak berbelah bahagi..

Belakang tangan menghala ke hadapan atau pergelangan tangan mengerekot. 3.. siku lurus. 7. Tangan bengkok dan terjulur ke hadapan. BAHAGIAN II SENANG DIRI Hukuman : "Senang ... empat-empat jari bersusun lurus menuju ke bumi .. 8. peha 45 darjah dan hentak ke sebelah kanan sejauh 12 inci. Dalam masa yang sama kedua-dua tangan ke belakang dan letakkan belakang tangan kanan rapat di atas tapak tangan kiri. Lutut tidak tegap dan tiada bertahan. kaki kiri mesti tegap dan tidak bergerak. Kaki dan badan tidak lurus ke hadapan serta tumit tidak rapat. 2.... Semasa tumit atau hujung kaki dijatuhkan terdapat dua bunyi. Badan senget ke kiri atau ke kanan dan bahu tidak sama rata..Diri" Perbuatan : Dengan pantas angkat kaki kanan. 6.3.. 9.... Pinggang bengkok sewaktu mengangkat kaki kanan.. Menggerakkan kaki kiri menyebabkan rosak lurus barisan. ibu jari bersilang... Tidak memandang (200 meter) ke hadapan Tunduk atau mendongak.. BAHAGIAN III REHATKAN DIRI 73 .. 6.. Jatuh tumit atau hujung kaki dahulu. 5. 4. 4.... Bahu jatuh dan badan mengenjut. 7. Siku bengkok.. dan keberatan badan di atas kedua-dua kaki..Sedia". Bukaan kaki kanan tidak cukup 12 inci. 5. Masa angkat kaki kanan. Kesalahan Biasa : 1....... Ingatan: Beri hukuman supaya bersedia sebelum "Skuad ..

...Hukuman : "Rehatkan . Ingatan : Dalam keadaan "Rehatkan .......... BAHAGIAN IV MASUK BARIS 74 ....Diri" Perbuatan: Dalam kedudukan senang diri.. Kedua kaki bergerak .. Diri" .. Menggeliat dan bercakap-cakap. naikkan tangan dari punggung ke pinggang dalam satu pergerakan dan rehatkan semua anggota badan ( 1 .. 2. rehat )Kedudukan kaki tidak berubah. 2 . menyebabkan hilang lurus barisan. Apabila dapat perintah "Skuad" dengan serta merta balik ke kedudukan senang diri.. Kesalahan biasa : 1. Skuad dibenarkan melakukan pergerakan setakat pinggang ke atas sahaja..

Arahan masuk baris : "Dengar sini semua sekali, apabila mendapat hukuman tiga barisan di hadapan saya gerak, skuad hendaklah sedia, berlari, berbarisdalam tiga barisan, di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya mengadap. Faham itu skuad". Hukuman : "Tiga Barisan Di hadapan Saya ............. Gerak" Perbuatan : Semua anggota hendaklah sedia, berlari dengan pantas, berbaris dalam tiga barisan kira-kira 6 langkah di hadapan ketua/jurulatih iaitu setiap orang mestilah mengambil tempatnya, barisan hadapan, barisan tengah dan barisan belakang. Jarak di antara satu barisan dengan yang lain ialah 30 inci. Jarak di dalam barisan di antara seorang dengan yang lain ialah sekadar satu tangan dan dalam keadaan sedia. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. Datang berbaris tidak berlari Tidak melakukan perbuatan sedia sebelum berlari. Bercakap-cakap; Barisan terlalu rapat atau terlalu jauh daripada jurulatih.

BAHAGIAN V MEMBETULKAN BARISAN Hukuman: " Ke kanan ............ Lurus" Perbuatan: Penanda kanan diam. Yang lain langkah* kaki kanan 6 inci ke hadapan dan angkat kaki kiri serta hentak disebelah kaki kanan, kedua - dua tangan lurus dan rapat ke badan. Diam dan kira masa sendiri (2-1). Kemudian palingkan muka ke kanan; melainkan anggota yang nombor satu dalam setiap barisan; serentak dengan itu anggota dalam barisan hadapan angkat tangan ke paras bahu melalui sebelah belakang anggota di kanannya, jari genggam dalam keadaan ibu jari di kedudukan atas mencecah bahu anggota di sebelah kanan. Diam dan kira masa sendiri, (2-1), diikuti dengan hentak kaki ”pendek – pendek” sehingga barisan lurus.

75

Penanda kanan hendaklah diam. Anggota di sebelah kanan barisan tengah dan barisan belakang hendaklah mengangkat tangan sekadar menyentuh bahu anggota di hadapannya. Setiap barisan ini hendaklah berdiri bersetentang dengan anggota - anggota di hadapan. Sesudah barisan lurus, semua diam dan tunggu hukuman pandang depan.
*julur

Hukuman: ''Pandang.............depan'' Perbuatan: Palingkan muka ke hadapan dan turunkan tangan ke sebelah rusuk serentak dengan pantas. Hukuman: ”Ke Kiri…… Lurus” Hukuman ini diberi apabila skuad menghadap ke belakang dan penanda berada di sebelah kiri. Perbuatannya adalah sama dengan ke kanan lurus kecuali semua anggota akan palingkan muka ke kiri dan angkat tangan kiri. Penanda di sebelah kiri hendaklah diam. Kita boleh memberi nombor sama ada dari kiri atau kanan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Melompat dengan kedua-dua kaki dalam satu masa; Pergerakan kaki dan bahu tidak sekata ke hadapan dan badan condong ke depan semasa meluruskan barisan; ”Pinggang lemah” semasa kaki bergerak; Jarak dan bersetentang tidak betul; Badan dan kepala tidak tegak semasa meluruskan barisan; Turun tangan lambat dan siku bengkok. Menepuk peha ketika menjatuhkan tangan.

Hukuman : "Luruskan ............ Barisan"
76

Perbuatan : Pergerakan seperti di atas juga tetapi tidak perlu melangkah ke hadapan, cuma hentakkan kaki kanan dan kiri berturut-turut dan terus bergerak betulkan barisan. Apabila barisan telah lurus , turunkan tangan dan palingkan muka ke depan dalam masa sendiri. Barisan tengah dan barisan belakang hendaklah mengikuti anggota hadapan. BAHAGIAN VI NOMBOR Permulaan pelajaran, skuad hendaklah dinomborkan supaya menyenangkan jurulatih memanggil anggota. Dari itu memadai dengan memanggil “Nombor.......... barisan ..................” saja. Anggota juga tahu kedudukannya dalam skuad. Hukuman : " Dari kanan ...........Nombor" Perbuatan : Barisan hadapan sahaja yang membilang nombor dengan pantas dari kanan ke kiri. Anggota yang di sebelah kanan sekali bilang "satu" , yang lain mengikut bilang "dua" dan seterusnya sehingga habis. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. Tidak mengira nombor dengan cepat. Suara perlahan. Lupa nombor masing-masing.

Ingatan : Apabila anggota telah tersalah bilang, hendaklah diberi hukuman "Semula" , kemudian ulang balik daripada anggota pertama.

BAHAGIAN VII BUKA / TUTUP BARISAN

77

Tidak mengambil langkah cukup ke hadapan dan ke belakang. pergerakan adalah sebaliknya.... Masa bergerak bilang. iaitu langkah kaki kanan ke hadapan 30 inci dan kaki kiri 15 inci............ Pergerakannya adalah serupa seperti "Buka Barisan.. Barisan belakang ambil dua langkah ke belakang mulai kaki kanan diikuti kaki kiri. manakala barisan belakang hentak kaki empat kali dan maju.. Badan tidak tegak.. Kalau hukuman tutup barisan diberi. barisan tengah hentak kaki dua kali ..Gerak".Gerak".. kemudian angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri kepada kedudukan sedia. Ingatan : Apabila skuad berjalan dalam barisan ke hadapan atau ke belakang (melintang) ketika hukuman buka barisan diberi.. Kedua-dua tangan tidak rapat ke badan. 4. Perbuatan : Barisan hadapan ambil dua langkah ke belakang dan barisan belakang ambil dua langkah ke hadapan. Tangan dan bahu bergerak. Perbuatan : Barisan hadapan ambil dua langkah ke hadapan.. (1-2-1) Kesalahan Biasa : 1..Gerak". barisan hadapan hendaklah jalan terus. 2..Hukuman : "Buka Barisan . 5.. BAHAGIAN VIII BERPUSING KE KANAN/ KIRI/ BELAKANG 78 . Hukuman : "Tutup Barisan. 3... Mata pandang ke bawah.. kemudian angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri kepada kedudukan sedia.

Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia. kanan . Membongkok 4.. Lutut bengkok 5.... hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kiri. Keberatan badan di atas kaki kanan.. di atas tumit kaki kiri dan hujung kaki kanan dengan mengangkat hujung kaki kiri dan tumit kaki kanan.. Membongkok 4. Pusing".Kiri .. hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kanan..Hukumannya : ”Bergerak ke kanan. Tangan tidak rapat ke badan 2.. 3. Lutut bengkok 5. Kesalahan Biasa: 1. Tangan tidak rapat ke badan 2. Hentak kaki tendang kuda..Pusing". Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kiri terletak atas bumi menyerong ke kiri dan tumit kaki kanan terangkat. Keberatan badan di atas kaki kiri.. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat. di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri. badan tegak seperti kedudukan sedia .Pusing". badan tegak seperti kedudukan sedia .. Hentak kaki tendang kuda.. 3. Angkat peha melebihi 45 darjah Hukumannya : Menghadap ke belakang .... 79 . Kedua-dua lutut lurus. Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri dengan pantas kepada kedudukan sedia.. Angkat peha melebihi 45 darjah Hukumannya. ”Bergerak ke kiri. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. Kedua-dua lutut lurus.. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. "Belakang . Kesalahan Biasa: 1.

.. 6. Tangan tidak rapat ke badan 2. "Belakang . 3. Hentak kaki tendang kuda. Angkat peha melebihi 45 darjah. separuhkiri . badan tegak seperti kedudukan sedia ..Menghadap ke hadapan . Lutut bengkok semasa berpusing. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat.. 4.... Tumit bergerak dari tempatnya masa berpusing. 3. Kesalahan Biasa: 1. Pergerakan sebagaimana berpusing kanan/kiri tetapi separuh kanan/kiri sahaja( 45 darjah ) Kesalahan biasa : 1. 2.Pusing".. Kedua-dua lutut lurus. BAHAGIAN X BERSURAI DAN KELUAR BARIS 80 . hendaklah berpusing 180 darjah mengikut pusingan jam ( ikut bahu kanan ) . 6. Pusing". Membongkok 4.. Badan melonjak ketika berpusing BERPUSING SEPARUH KANAN/KIRI Hukumannya: ”Bergerak ke kanan. Badan dan bahu tidak berpusing dengan betul dalam pergerakan pertama. Badan melonjak semasa berpusing..Pusing"... Lutut bengkok 5. separuh kanan . Tangan bergoyang dan membongkok semasa berpusing.. di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri... ”Bergerak ke kiri. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus.. 5. Kedua-dua siku tidak lurus masa merapatkan kaki. Keberatan badan di atas kaki kanan.. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia..

Perbuatan : Skuad itu hendaklah dalam keadaan tutup barisan .Hukuman : "Ber. Baris" Berbeza dengan bersurai. Perhatian: Jangan disangkakan bersurai itu perkara kecil. Dengan sebab itu jurulatih hendaklah memerhatikan pergerakan hormat dilakukan dengan sempurna.. Anggota yang tidak bertongkat ikut kiraan masa anggota yang bertongkat. bersurai ialah memberi hormat kepada pegawai......... pusing ke kanan......... keluar baris bermaksud aktiviti belum tamat. Ingatan : Jika bertongkat.. malah bersurai sementara sahaja dan hormat tidak dikehendaki...surai"... Hukuman : "Keluar .. hormat sekali terus melangkah mulai kaki kanan ke hadapan tiga langkah dalam masa cepat .. Anggota tidak boleh beredar dari padang kawat atau kawasan latihan. hendaklah dibawa tongkat itu ke kedudukan kepit sebelum memberi hormat. hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan... terus bersurai.. BAHAGIAN XI PARAS 81 .

. anggota tinggi di sebelah kanan.. Anggota nombor empat jadi nombor dua barisan hadapan dan seterusnya.. Apabila berhenti di tempat masing-masing hendaklah berpusing ke hadapan bertiga-tiga setelah mendapat isyarat ”up” dari anggota barisan belakang. 3.. anggota rendah di sebelah kiri...... 2.Anggota tinggi di sebelah kanan .. Perbuatan : Semua anggota membuat perbuatan keluar baris dan berbaris semula dalam satu barisan mengikut ketinggian masing-masing dan berdiri dalam keadaan sedia. "Orang yang di sebelah kanan sekali diam... Nombor" Skuad itu hendaklah menghitung nombor dari kanan ke kiri. dalam satu barisan Ingatan : 82 .paras".Anggota rendah di tengah-tengah. genap satu langkah ke belakang.... rendah ke kiri.Paras boleh dilakukan seperti berikut : 1. Skuad itu dijadikan tiga baris...cepat jalan". nombor ganjil ke kanan...Anggota tinggi di tengah-tengah Hukuman : "Yang tinggi .. Isyarat ”up” diberikan sekali lagi untuk pergerakan senang diri...pusing".. "Nombor ganjil satu langkah ke hadapan. Anggota nombor dua menjadi nombor satu barisan tengah.. .. "Jadikan tiga barisan.... Anggota nombor tiga menjadi nombor satu barisan belakang. genap ke kiri . barisan kanan dan kiri .. lain-lain anggota hendaklah berpusing seperti yang diperintahkan.. "Dari kanan..... Jurulatih hendaklah memeriksa pergerakan.Anggota rendah di sebelah kanan. 4. ke kanan.......... Anggota nombor satu diam....gerak".

Anggota nombor satu diam. "Orang yang di sebelah kanan sekali diam... Anggota nombor tujuh jadi nombor dua barisan hadapan dan seterusnya. "Nombor ganjil satu langkah ke hadapan. genap ke kiri ... yang lain bergerak ke kanan. barisan kanan dan kiri ..... "Jadikan tiga barisan... Skuad itu dijadikan tiga baris.. " Jadikan tiga barisan... Jurulatih hendaklah memeriksa pergerakan... genap satu langkah ke belakang.paras"....pusing".... Isyarat ”up” diberikan sekali lagi untuk pergerakan senang diri. Hukuman : "Yang rendah . lain-lain anggota hendaklah berpusing seperti yang diperintahkan.......... nombor ganjil ke kanan... Ingatan : ke kanan. dalam satu barisan 83 ..... "Dari kanan.... kanan ... hukumannnya : "Orang yang di sebelah kanan sekali diam...gerak".....Jika dikehendaki kedudukan skuad itu tinggi di sebelah kanan dan rendah di sebelah kiri....pusing".. Nombor" Skuad itu hendaklah menghitung nombor dari kanan ke kiri.. Anggota nombor tiga menjadi nombor satu barisan tengah. Apabila berhenti di tempat masing-masing hendaklah berpusing ke hadapan bertiga-tiga setelah mendapat isyarat ”up” dari anggota barisan belakang..cepat jalan" ( iaitu semasa mereka di dalam satu barisan ).... maka skuad hendaklah membuat pergerakan seperti di atas.cepat jalan". Anggota nombor lima menjadi nombor satu barisan belakang. tinggi ke kiri.... Perbuatan : Semua anggota membuat perbuatan keluar baris dan berbaris semula dalam satu barisan mengikut ketinggian masing-masing dan berdiri dalam keadaan sedia........

.. Pendekkan langkah tiap-tiap satu langkah 21 inci.cepat jalan" ( iaitu semasa mereka di dalam satu barisan )...... Berlari tiap-tiap satu langkah 40 inci. hukumannnya : "Orang yang di sebelah kanan sekali diam..... yang lain bergerak ke kanan.. maka skuad hendaklah membuat pergerakan seperti di atas. " Jadikan tiga barisan. kanan .... Panjangkan langkah tiap-tiap satu langkah 33 inci. Masa Berjalan (Timing Of Marching) (a) (b) (c) Perlahan jalan langkah 65 langkah dalam satu minit.. BAHAGIAN 1 84 .. Cepat jalan 120-128 langkah dalam satu minit (Biasa).pusing". BAB KETIGA BERJALAN Jarak Langkah (Ukuran dari tumit ke tumit) (a) (b) (c) (d) Perlahan dan cepat jalan jaraknya tiap-tiap satu langkah 30 inci.Jika dikehendaki kedudukan skuad itu rendah di sebelah kanan dan tinggi di sebelah kiri.... Berlari 180 langkah dalam satu minit.

4. Pinggang lemah. buka dada. Ingatan : (a) Lenggang tangan ke belakang semaksima yang boleh. cepat jalan" Perbuatan : Langkah ke hadapan sejauh 30 inci dari tumit ke tumit mulai kaki kanan. Lutut kendur. ibu jari di bahagian atas menghala ke hadapan . Semasa berjalan satu tangan tidak lenggang dan lenggang tangan tidak sama. dengan memacakkan tumit ke bumi. Mendongak secara keterlaluan. Jalan mengenjut. BERHENTI 85 . 5.BERJALAN DAN BERHENTI DALAM MASA CEPAT JALAN Cepat jalan Hukuman : "Dari kanan/kiri. tangan kanan ke belakang. 7. (b) Melangkah dengan memacakkan tumit tanpa membengkokkan lutut. Hujung kaki menghala keluar semasa memacak tumit. 3. Kesalahan Biasa . Masa berjalan badan tegak. 2. kedua-dua lengan lurus. 1. serta pandang ke hadapan 200 meter. Lenggang tangan tidak lurus dan tidak separas bahu ke hadapan dan tidak semaksima ke belakang. Lenggang tangan ke hadapan separas dengan bahu. 6. lutut lurus serta lenggangkan tangan separas bahu. pandang ke bawah dan membengkok. dan mengheret tumit semasa berjalan. jari genggam.

7. 4. Mengangkat kaki kanan rendah semasa dihentakkan ke tumit kiri.Henti" Perbuatan: Bahasa "skuad" untuk memberi bahasa amaran dan "henti". semasa beri tumit kaki kiri mencecah bumi di hadapan kaki kanan..... Antara tumit tidak rapat dan antara hujung kaki tidak 30 darjah . Angkat peha melebihi 45 darjah.. . Turun tangan terlalu lambat.. Kesalahan biasa : 1. 3. BAHAGIAN II BERJALAN DAN BERHENTI DALAM PERLAHAN JALAN 86 . Badan tidak cukup tegap dan tetap selepas berhenti.dua tangan dibawa ke sisi dalam kedudukan sedia.. Hentak kaki kiri diikuti kaki kanan dan pada masa yang sama kedua . 6. Perbuatan „check‟ menjadi hentak kaki. 2.Hukuman : "Skuad. jarak. „Check‟ atas kaki kanan. bersetentang tidak betul selepas berhenti. 8.. 5.. Lurus.. Bergoyang selepas berhenti.

. Kemudian. Tumit mencecah ke bumi dahulu / tapak kaki tidak selari dengan bumi. ibu jari rapat pada penjahit seluar.Perlahan jalan Hendaklah diajar dengan bernombor (ansur maju) untuk mengimbangkan kedudukan badan. Kemudian tolak kaki kiri ke hadapan lagi 15 inci supaya cukup 30 inci (satu langkah) dengan tapak kaki jejak ke tanah dan proses seperti itu dibuat berterusan.Jalan" Perbuatan : Langkah pertama: Tolak kaki kanan ke hadapan 15 inci dalam keadaan tergantung. Badan tegak dan tangan rapat ke rusuk. lutut lurus dan tapak kaki selari dengan bumi. Langkah ke dua: Tolak kaki kiri ke hadapan 15 inci dalam keadaan tergantung... perlahan. Badan tegak dan tangan rapat ke rusuk.... lutut lurus dan tapak kaki selari dengan bumi. tolak kaki kanan ke hadapan lagi 15 inci supaya cukup 30 inci ( satu langkah) dengan tapak kaki jejak ke tanah. 87 ... Kesalahan Biasa : 1. Berat badan di atas kaki kiri. Hukuman : "Dari kanan/kiri . Pada masa yang sama tolak kaki kiri ke hadapan 15 inci seperti kedudukan kaki kanan tadi...

Tumit tidak rapat. 4. kedua . ibu jari di sisi penjahit seluar serta pandang ke hadapan.. 2.. Semasa perlahan jalan tidak perlu lenggang.... jari genggam. Badan tegak. Tidak menjaga jarak antara anggota Ingatan : 1..LANGKAH KE HADAPAN / KE BELAKANG Hukuman : "1/2/3 Langkah ke hadapan / ke belakang .. 5. Siku renggang dari rusuk.. Tangan mengikut pergerakan peha.2.. 2. 30 inci langkah seterusnya) ke hadapan atau ke belakang mengikut bilangan langkah yang ditetapkan mulai kaki kanan dan diakhiri dengan sekali hentak (kaki kiri jika bilangan langkah ganjil dan kaki kanan jika bilangan langkah genap) Rapat kedua-dua tumit. Tangan rapat ke rusuk dan lurus dan tiada pergerakan tangan.. dan bergerak pada setiap kali melangkah. 3.Gerak" Perbuatan . Memandang ke bawah. BAHAGIAN III .. badan bengkok dan kepala tunduk.dua tangan rapat ke rusuk. Kesalahan Biasa : 1. BAHAGIAN IV . Berhenti Semasa Perlahan Jalan Hukuman “ Henti “ diberi apabila kaki kanan mencecah ke bumi. Tangan tidak rapat di rusuk.LANGKAH MERUSUK 88 . hentak kaki kiri dan kaki kanan. Langkah kaki ( 15 inci langkah pertama..

Gunanya bagi menggerakkan skuad ke kiri / kanan semasa menghadap ke hadapan. Hukuman : "1/2/3/4/5/6/7/8 ......................... langkah ke kiri/kanan .............. gerak". Perbuatan : - Angkat peha kiri/kanan 45 darjah ke hadapan dan bawa ke sebelah kiri/kanan sehingga habis bilangan langkah yang diperintahkan. Langkah dibuat denganmengangkat peha kanan / kiri 45 darjah ke hadapan dan hentak padat di sebelah kaki kiri / kanan. Tumit dirapatkan. - Badan tegak, tangan rapat di rusuk (tiada pergerakan tangan) Ingatan : 1. Tiap-tiap selangkah berhenti sebentar mengikut bilangan (1-2-1, 1-2-2 , 1-2-3 dan seterusnya ), 2. Langkah merusuk tidak boleh melebihi 8 langkah. Sekiranya lebih skuad hendaklah digerakkan ke kiri/kanan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. Langkah tidak sama; Antara tumit tidak rapat Bergerak seakan-akan melompat dan tidak dibawa kaki kanan/kiri itu dengan pantas apabila tinggi kaki kiri/kanan mencecah ke bumi; Angkat peha (kurang / lebih dari 45 darjah ).

BAHAGIAN V - BELOK

89

Hukuman : "Kanan/kiri ......... Belok" Perbuatan : Samada berjalan dalam satu barisan (file) atau bertiga-tiga, maka orang yang di sebelah dalam hendaklah membelok seperti di atas satu lilitan bulatan ke kiri atau ke kanan 90 . Panjang atau pendek langkah bergantung kepada kedudukan barisan. Anggota di dalam barisan, pendekkan langkah dan anggota di barisan luar, panjangkan langkah. Kesalahan-kesalahan biasa : 1. Deretan di sebelah belakang terbawa-bawa lalu terpesong keluar daripada pusat belok itu. 2. Jarak jadi rosak disebabkan oleh angota di luar tidak memanjangkan langkah dan anggota di dalam tidak memendekkan langkah. keluar. BAHAGIAN VI – BERPUSING SEMASA PERLAHAN JALAN Kedudukan masa berjalan mestilah dikekalkan dan semasa membuat semua pusingan, hendaklah berpusing tepat ke hala yang baru , lurus, jarak hendaklah dibetulkan oleh mereka dalam skuad itu dengan serta merta selepas berpusing. KE KANAN PUSING Hukumannya : " Menghadap ke hadapan / belakang, kanan .......... pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri, kanan ............ pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan . Dalam masa yang sama halakan kaki kanan ke sebelah kanan dan terus berjalan.

KE KIRI PUSING

90

Hukumannya: " Menghadap ke hadapan / belakang, kiri .......... pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri, kiri ............ pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi. Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri . Dalam masa yang sama halakan kaki kiri ke sebelah kiri dan terus berjalan

KE BELAKANG PUSING Hukumannya " Bergerak ke kanan / kiri, belakang ............ pusing! " Hukuman pusing diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi, angkat kaki kiri letak di sebelah kaki kanan dalam keadaan menghala ke kanan, angkat kaki kanan menghala ke kanan dan letak di sebelah kaki kiri, angkat kaki kiri dan hentak disebelah kaki kanan. Dengan pantas hulurkan kaki kanan dan terus perlahan jalan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Semasa berpusing lutut bengkok . Membiarkan tangan terhayun-hayun dari kedudukan sedia. Tidak mengekalkan jarak langkah. Tidak berpusing tepat dengan kepala, badan , bahu dan kaki. Pergerakan berpusing tidak serupa dengan masa berjalan. Tidak mengangkat peha 45 darjah. Hujung kaki menjunam ke bumi atau mendongak.

BAHAGIAN VII – BERPUSING SEMASA CEPAT JALAN
91

Dengan pantas langkah kaki kanan dan terus berjalan(maju)... kanan . pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kanan jejak ke tanah.. KE KIRI PUSING Hukumannya: " Menghadap ke hadapan / belakang.. Dalam masa yang sama hala kaki kanan 90 darjah ke kanan dan terus berjalan........ Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri ... hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. ‟check‟ kaki kiri..... kanan ....... hentak kaki kiri disebelah kaki kanan..... ‟Check‟ kaki kanan dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan........... pusing " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi... KE BELAKANG PUSING Hukumannya " Bergerak ke kanan / kiri.. tarik kaki kanan di belakang tumit kaki kiri dalam keadaan menghala ke kanan (in). kiri . kiri .KE KANAN PUSING Hukumannya : " Menghadap ke hadapan / belakang... hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri.. belakang . pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri. Dalam masa yang sama halakan kaki kiri ke sebelah kiri dan terus berjalan..... pusing! " Hukuman pusing diberi semasa kaki kanan jejak ke tanah.... pusing " " Bergerak ke kanan / kiri.. Peringatan: Tangan dirapatkan ke sisi semasa pergerakan ”in” Kesalahan Biasa : 92 .

.kaki’’ Perbuatan: Hukuman diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi. Tidak pandang terus ke hadapan .1.. Lebih pantas daripada berjalan . kemudian hentak kaki kiri dan maju mulai kaki kanan. BAHAGIAN VIII HENTAK KAKI. badan . Seret kaki ketika pergerakan ‟in‟. 3. badan dan bahu bergerak semasa hentak kaki .. Hukuman : "Maju" Hukuman diberi apabila kaki kanan jejak ke bumi. Hujung kaki menjunam ke bumi . Semasa berpusing lutut bengkok .. 4. Semasa Perlahan jalan 93 . Tidak hentak kaki pada satu tempat . Kesalahan Biasa : 1. 4. 2. Pinggang lemah dan bongkok . ‟check‟ kaki kanan dan mula hentak kaki dengan kaki kiri.. 5.. Pergerakan berpusing tidak serupa dengan masa berjalan . 7. Tangan. bahu dan kaki . Tidak berpusing tepat dengan kepala. 6.. Tidak mengangkat peha 45 darjah . 3. Tidak mengekalkan jarak langkah. MAJU DAN BERHENTI DALAM PERLAHAN DAN CEPAT JALAN Semasa Cepat Jalan Hukumannya ’’Hentak. 8. 5. 2. Membiarkan tangan terhayun-hayun dari kedudukan sedia .

5. badan dan bahu bergerak semasa hentak kaki..Hukumannya ’’Hentak. 3.. Hukuman: ”Skuad.... kemudian hentak kaki kiri dan tendang kaki kanan ke hadapan untuk berjalan. 2. Hentak Kaki Cepat Semasa Berhenti.. Hentak kaki kiri dan kanan..kaki’’ Perbuatan: Hukuman diberi dengan sebutan yang panjang. 4. Hukuman : " Hentak kaki . Terus berhenti BAHAGIAN IX TUKAR LANGKAH DALAM MASA PERLAHAN JALAN DAN CEPAT JALAN 94 . semasa kaki kanan melintasi kaki kiri dan mula hentak kaki dengan kaki kiri.. Tidak hentak kaki pada satu tempat. Kesalahan Biasa : 1.... Hukuman : "Maju" Hukuman diberi apabila kaki kanan jejak ke bumi.henti” Perbuatan: Hukuman diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi... Tangan...... Pinggang lemah dan bongkok. Lebih pantas daripada berjalan .. cepat" Perbuatan : Mula hentak kaki dengan kaki kanan... Tidak pandang terus ke hadapan.....

Hentak kaki kiri disebelah kaki kanan Langkah kaki kanan ke hadapan dan terus cepat jalan. tukar . Kesalahan Biasa : (a) ii..... Terlalu pantas . Badan membongkok. (b) Dalam masa berjalan : i.. ii. Hukuman ”langkah” di beri atas kaki kiri Hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri. Melenggangkan tangan.Semasa perlahan jalan..langkah" Perbuatan : Hukuman diberi masa kaki kanan jejak ke bumi. Semasa cepat jalan. Dalam masa hentak kaki : i..... Hukuman : "Tukar langkah masa berjalan. Kesalahan Biasa : 95 . Hukuman : "Tukar langkah masa berjalan. Hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan... tukar ...langkah" Perbuatan : Hukuman ” tukar” diberi semasa kaki kanan jejak tanah. Hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri Hulurkaki kanan ke hadapan dan terus perlahan jalan.... Tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga .......

Kesalahan biasa: 1. Hentak kaki semasa berlari Hukuman:‘’Hentak… kaki'' Perbuatan:Diberi ketika kaki kiri jejak ke bumi.. Terlalu pantas .BERJALAN.. Panjang langkah 40 inci dan lajunya 180 langkah dalam satu minit. Dalam masa hentak kaki : i.. Berlari di atas tumit. Hukuman:- 96 .. ii.. jarak dan kelajuannya tidak betul.. Lurus..(a) (b) Dalam masa berjalan : i. Badan membongkok. cepat lari" Perbuatan: Mula berlari dengan kaki kanan. BAHAGIAN X . HENTAK KAKI BERHENTI DALAM MASA BERLARI HUKUMAN: " Dari kiri/ kanan. Tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga . Memandang ke bawah. 3. ‟check‟ dengan kaki kanan dan mulakan hentak dengan kaki kiri. 2.

CEPAT JALAN DAN BERLARI Dari Cepat Jalan ke Perlahan Jalan Hukuman: " Tukar langkah perlahan.jalan" Perbuatan:Hukuman " cepat " diberi ketika kaki kanan jejak ke bumi. cepat. Peringatan: 1..jalan" Perbuatan : Hukuman ”Jalan” ketika kaki kiri jejak ke bumi.Kedudukan tangan dirapatkan di sisi semasa pergerakan check Dari Perlahan ke Jalan Cepat Hukuman:''Tukar langkah cepat.... hentak kaki kiri .. Dengan pantas hulur kaki kanan dan terus melakukan pergerakan perlahan jalan... Tangan dilenggangkan Dari Cepat Jalan ke Langkah Berlari 97 . dan " jalan" ketika kaki kiri jejak ke bumi dan hendaklah secara berturut-turut. perlahan . Peringatan: Sebelum berhenti semasa berlari hendaklah tukar pergerakan hentak kaki terlebih dahulu dan beri hukuman henti sebagaimana pergerakan hentak kaki BAHAGIAN XII .TUKAR LANGKAH PERLAHAN...kemudian mulakan berlari dengan kaki kanan."Maju" Perbuatan:Di beri ketika kaki kanan jejak ke bumi. ‟Check’dengan kaki kanan. kemudian hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan.. dan mulakan pergerakan cepat jalan dengan kaki kanan.

Hukuman: " Tukar langkah berlari. hentak kaki kanan..BUKA DAN TUTUP BARISAN KETIKA PERLAHAN JALAN Hukuman "Barisan" diberi atas kaki kiri. pergerakan angkat kaki kanan dan kiri berterusan sebanyak 4 kali TUTUP BARISAN SEMASA PERLAHAN JALAN 98 .. Ini untuk barisan tengah manakala barisan depan terus perlahan jalan. kemudianmulai lari dengan kaki kanan.. BAHAGIAN II .. BAB 4 BAHAGIAN I . barisan tengah hentak kaki 2 kali dan terus maju. dan barisan tengah hentak kaki 2 kali dan terus maju. 2......... barisan hadapan berjalan terus...... Hukuman : " Tutup.. cepat lari" Perbuatan: Hukuman '' lari '' diberi di atas kaki kanan. Keterangan: 1. Barisan belakang hentak kaki 4 kali.... check dengan kaki kiri. barisan hadapan hentak kaki 4 kali....BUKA DAN TUTUP BARISAN KETIKA BERJALAN Hukuman:'' Buka .. Bagi barisan belakang.. Barisan'' Perbuatan:Hukumannya diberi di atas kaki kanan dan check di atas kaki kiri dan hentak dengan kaki kanan. barisan " Perbuatan : Hukumannya diberi di atas kaki kanan dan check dengan kaki kiri.. Barisan belakang berjalan terus. angkat kaki kanan dan letak di sebelah kaki kiri ( seperti perbuatan hentak kaki perlahan diikuti dengan hentak kaki kanan dalam mas yang sama julur kaki kanan dengan pantas...

2. Pergerakan bagi cepat jalan dan perlahan jalan adalah sama.. Hukuman : ''Cepat jalan'' Perbuatan:Anggota yang sebelah kanan berjalan ke hadapan tiga langkah lalu berhenti.. Ingatan:1. kemudian barisan hadapan melakukan perbuatan sebagaimana barisan belakang sama buka barisan.. mestilah hentak kaki. yang lain dalam barisan hadapan pusing separuh kanan.. Anggota yang disebelah luar mempercepatkan langkah. anggota dalam barisan tengah dan belakang diam. Tukar" Perbuatan: Anggota yang sebelah kanan.serta berhenti. Jika tiada hukuman berhenti.TUKAR HALUAN KETIKA BERHENTI DAN BERJALAN DALAM CEPAT DAN PERLAHAN Tukar Haluan Masa Berhenti dalam masa cepat jalan Hukuman : " Tukar haluan ke kanan dan henti. Manakala barisan belakang terus berjalan seperti biasa dan barisan tengah tidak berubah. Pergerakan ini biasa dibuat jika skuad itu lebih daripada enam anggota dalam barisan. 4. kemudian akan diberi hukuman maju atau berhenti. pusing ke kanan. Jarak antara barisan ialah satu langkah. Tidak memastikan jarak yang betul. BAHAGIAN III . Lain-lain anggota berjalan berturut-turut dan membelok ke hala baru.. ke kanan. 3.maka anggota dalam barisan hendaklah belok ke hala yang baru.. 5. 99 .. Jika tukar haluan ke kiri buatlah ke sebelah kiri. 2.. Jika pergerakan ini dibuat dalam berjalan.. Kesalahan biasa:1..Perbuatan sama sebagaimana di atas.

. Anggota nombor satu barisan hadapan ( Penanda ) tidak ambil cukup tiga langkah. BAHAGIAN I .. Memanjangkan langkah.. 5. 4.. Seterusnya dalam masa yang sama anggota nombor genap hendaklah melangkah ke belakang dengan kaki kanan selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia... Barisan " Perbuatan: Anggota nombor ganjil di barisan tengah hendaklah melangkah kaki kanan ke depan (15 inci). BAB-KELIMA JADIKAN DUA BARISAN Kawat biasanya dijalankan dalam tiga barisan.3.JADIKAN DUA BARISAN DARIPADA TIGA BARISAN Hukuman: "Jadikan Dua .Tidak berhenti atau hentak kaki di atas kaki yang betul. Peringatan: 100 . dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci kemudian hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam kedudukan sedia. tetapi terdapat juga yang terpaksa bertukar menjadi dua barisan.

Barisan tengah lupa nombor 2. jika nombor ganjil ia akan dilakukan sebagai nombor genap.. Kesalahan biasa : 1. BAHAGIAN II JADIKAN TIGA BARISAN DARIPADA DUA BARISAN Hukuman: " Jadikan tiga. 2.. anggota yang sebelah kiri sekali dalam barisan akan undur .1. 101 . Tidak bawa kaki kiri cukup ke sebelah kiri pergerakan yang pertama... Kesalahan biasa 1. 4. tetapi dalam dua barisan begini jaraknya hanya 24 inci ( 1 bahu ) dengan tidak payah mengangkat tangan. Biasanya jarak lurus ialah 1 depa tangan dan bergenggam.. Anggota dalam barisan hadapan hendaklah melangkah kaki kanan ke belakang selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia. Anggota dalam barisan belakang hendaklah melangkah kaki kanan ke hadapan selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia. Jika ada deret kosong ( blank files ) di barisan tengah .. barisan belakang tetap 2 langkah jaraknya dari barisan hadapan. Tidak bawa kaki kanan hingga cukup setentang di pergerakan yang kedua. 3. Tidak bawa kaki kanan cukup ke hadapan dan ke belakang.. Lepas itu hendaklah diberi hukuman ke kanan lurus. Jarak tidak betul.. barisan" Perbuatan: Anggota nombor ganjil dan genap barisan tengah kembali ke kedudukan asal..

BAB-KETUJUH MEMBERI HORMAT Hormat ialah satu cara bagi menghormati antara anggota-anggota pangkat rendah dengan pegawai-pegawai atasan dan sebaliknya dalam pasukan. jari-jari lurus dan rapat.HORMAT DALAM MASA BERHENTI Hormat dalam berhenti: Hukuman: "Hormat . ke hadapan ... terutama sekali keterangan-keterangan yang ringkas di bawah ini.. BAHAGIAN I . Hormat yang dilakukan dengan betul dan cergas. Angkat tangan hingga hujung telunjuk kanan bersetentang dengan hujung kening mata kanan.Tapak tangan kanan menghala ke bawah. dengan menjatuhkan siku ke arah hadapan dan jari bergenggam. Pangkal lengan selari dengan bumi. Dengan cara inilah terbentuknya disiplin dalam pasukan. hormat " Perbuatan: Tangan kanan hendaklah diangkat ke hadapan dengan membengkokkan siku rapat ke rusuk. Pegawai yang tidak mengambil berat tentang hormat akan merosakkan tatatertib. 102 . balik ke kedudukan sedia. Maka menjadi kewajipan anggota semua peringkat mengetahui segala peraturan itu. Dengan pantas turunkan tangan kanan ke rusuk kanan ikut jalan yang dekat sekali.

4. BAHAGIAN II MEMBERI HORMAT KETIKA BERJALAN Memberi hormat dalam masa berjalan boleh dilakukan ke kiri.. Badan membongkok.. turun tangan kemudian hormat sekali lagi .. pusing ke belakang.. Menjatuhkan tapak tangan dahulu daripada siku . berjalan dengan cepat jalan." Perbuatan: Diberi serupa dengan hukuman " berhenti". Tangan terlampau tinggi atau terlampau jauh.. ke atas tengah dahi.. HORMAT KE HADAPAN Hukuman: "Hormat ke hadapan .. Kepala senget.. Pangkal lengan hendaklah selari dengan bumi dan mempunyai sudut 90 darjah dengan rusuk. 5. pergelangan tangan dan jari-jari hendaklah lurus semuanya. 3... Badan dan kepala bergerak semasa mengangkat tangan ... hujung lengan. Pergelangan tangan dan jari -jari tidak lurus dan tiada rapat. hormat . ke kanan atau ke hadapan dan boleh dilakukan juga dalam cepat atau perlahan jalan... turun tangan. skuad hendaklah berhenti... Hormat ke kanan/kiri : Hukuman: "Hormat ke kanan/kiri ..hormat" 103 ...Ingatan. 6.. 2.. hormat ke hadapan.. Kesalahan Biasa: 1..

skuad hendaklah berhenti. hormat ke hadapan...Perbuatan: Hukuman Hormat diberi ketika kaki kiri jejak ke bumi.. hormat sekali lagi . pada masa yang sama bawa tangan kanan ke kedudukan hormat dan palingkan muka ke kanan atau kiri dengan pantas. tekup (tidak ditepuk) dan tarik ke dua-dua belah tangan ke sisi. Check atas kaki kanan dan langkah kaki kiri ke hadapan. MEMAKAI 104 . anggota yang paling hampir disitu hendaklah mengadap kepada pegawai itu kemudian beri perintah '' skuadsedia'' dan hormat berseorangan. Langkah kaki kiri dan terus berjalan dalam cepat masa. Langkah kaki kanan.. Jika lebih daripada seorang sedang duduk atau berdiri.. Hulurkan kedua-dua tangan dalam keadaan siku lurus. kiri. kemudian langkah kaki kanan ke belakang hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. Hormat" Diberi serupa dengan hukuman " berhenti".... BAHAGIAN III MEMBERI HORMAT TANPA TOPI ATAU SONGKOK DAN APABILA PAKAIAN AWAM Jika sedang duduk Jika seseorang Ahli Pangkat Rendah sedang duduk dan datang seorang pegawai kepadanya hendaklah ia bangun sedia dan memandang muka pegawai itu kemudian beri hormat dengan tangan. HORMAT SELAKU MENERIMA SIJIL Hukuman: "Selaku terima sijil. berjalan dengan cepat jalan. pusing ke belakang. Hormat ke hadapan . turun tangan satu langkah kaki kanan ke hadapan dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan seperti kedudukan sedia. turun tangan. Nota: Kiraan masa : Check – hormat – 2 – 3 – potong – lenggang.. kanan (Turun tangan dan palingkan muka ke hadapan). Tangan kanan atas tangan kiri.

hendaklah dalam kedudukan rusuk senjata. berhenti kira-kira dua langkah jaraknya dari pegawai itu dan hormat. surat atau barang kepada pegawai itu kemudian melangkah selangkah ke belakang. 1. Kalau membawa senjata. Kesalahan biasa . pusing belakang dan berjalan dari situ dengan cepat masa. Tidak menunaikan tanggungjawab memberi hormat yang diwajibkan . Bahagian ini mengandungi semua perkara berkenaan seorang ahli pangkat rendah melintasi seseorang pegawai atau pegawai itu.berita. Memberi tabik ketika tidak memakai pakaian seragam yang lengkap. Ingatan: Apabila berhadapan dengan seorang pegawai dalam bangunan ( bilik pejabat dan seumpamanya) hendaklah ahli pangkat rendah itu memberi hormat . 105 . menunjukkan surat atau barang kepada pegawai Seseorang ahli pangkat rendah hendaklah berjalan dengan segak ke arah pegawai itu dalam masa cepat. Tidak memakai pakaian seragam yang lengkap/ memakai pakaian awam Pada bila-bila masa pun ketika tidak memakai pakaian seragam yang lengkap anggota pangkat rendah itu hendaklah memberi hormat dengan keadaan sedia. 2. melangkah selangkah ke hadapan . hormat sekali lagi. pada ketika ahli pangkat rendah itu tidak bersongkok ataupun memakai pakaian awam perkara ini adalah sebahagian daripada latihan pelatih-pelatih dan pergerakan-pergerakan ini hendaklah diterangkan dan ditunjukkan serta dilatih dalam padang kawat.Jika hendak menyampaikan perintah. sampaikan perintah berita.

tengah tongkat dengan tiga jari sebelah bawah. Memegang tongkat dalam keadaan bimbit.BAHAGIAN IV KAWAD TONGKAT Permulaan a. Memegang tongkat dalam keadaan rusuk. Pelajaran 3 Rehatkan diri ( pertunjukan dan penerangan ) 1-2-3 rehat Hanya dengan bilangan tiga saat lembutkan pinggang keatas pandang 30 meter kehadapan tongkat tidak berubah dan apabila dapat hukuman sehingga mendapat hukuman yang lain.hujung tongkat menghala ke hadapan dan tongkat sama paras dengan bumi. Tentukan pegang ditengah . Pelajaran 4 Sedia daripada senang diri ( Penerangan dan pertujukan ) Angkat kaki kanan ke hadapan bengkokkan lutut dan hentak di sebelah kaki kiri dalam masa yang sama bawa kedua-dua tangan dan tongkat sampai dalam kedudukan sedia yang betul.jari digenggam rapat hujung tongkat rapat dihadapan bahu kanan . Tentukan tongkat di atas jari telunjuk dengan jari-jari lain menggenggam kepala tongkat. Pelajaran 1 Sedia (pertunjukan dan penerangan ) Kedudukan anggota sama seperti kedudukan sedia yang biasa dengan tangan kanan pegang tongkat dalam keadaan rusuk dan tentukan tongkat rapat dihadapan dengan bahu .dua tangan kebelakang dengan tangan kanan terletak diatas tapak tangan kiri jari . 106 . Pelajaran 2 Senang Diri (pertunjukan dan penerangan ) Pergerakan kaki seperti biasa dengan masa yang sama bawa kedua . b.ibu jari di sebelah dalam dan anak jari di sebelah atas menghala ke dalam. hujung tongkat menghala ke atas dan rapat pada tangan di sebelah dalam .

Dengan kepantasan tangan kanan bawa tongkat ke ketiak kiri hujung tongkat ke belakang dalam masa yang sama angkat sedikit tangan kiri untuk membolehkan tongkat dibawa ke ketiak dan terus kepit tongkat. Dengan kekuatan tangan kanan bawa tongkat pada kepitan ketiak dalam masa yang sama tangan kiri angkat sedikit untuk membolehkan tongkat dikepit . Latihan tongkat dengan nombor KEPIT TONGKAT SATU. Pelajaran 8 Bimbit tongkat dari kepit tongkat ( 2 Pergerakan) Latihan tongkat dengan nombor.Pelajaran 5 Kepit tongkat dari rusuk tongkat ( 2 Pergerakan) 1. Dengan kekuatan tangan kanan bawa tongkat tegak dan rapat dirusuk kanan dengan pantas. dalam masa yang sama lepaskan pegangan tangan kanan dan tangkap di tengah-tengah tongkat di bawah pegangan tangan kiri atau siku ke belakang tongkat rapat pada rusuk kanan. hujung tongkat tegak ke atas. Skuad dua. Dengan pantas bawa tangan kiri ke rusuk kiri 107 .Dengan pantas tangan kanan tangkap kepala tongkat ke kedudukan tongkat dan anggota lain tidak berubah. 2. Skuad dua.bimbit tongkat satu. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kiri. rapat pada badan. tangan kanan masih memegang kepala tongkat. Skuad dua. Pelajaran 6 Bimbit tongkat dari rusuk tongkat ( 2 Pergerakan ) Latihan tongkat dengan nombor " Bimbit tongkat satu" dengan pantas bawa tangan kiri ke hadapan dan tangkap di tengah-tengah tongkat. Skuad Dua. lepaskan pegangan tangan kanan dan tangkap kepala tongkat dengan masa yang sama tangan kiri melintang di hadapan badan dan tangkap di tengah-tengah tongkat tangan kiri sama paras dengan bumi dan rapat pada badan. tentukan tongkat sama paras. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kanan. 3. Pelajaran 7 Kepit tongkat dari bimbit ( 2 Pergerakan ) Latihan tongkat dengan nombor . tangan paras dengan bumi.kepit tongkat 1 . Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kanan.

tongkat dalam keadaan bimbit dari kepit tongkat sampai kedudukan kepit semua ( pertunjukan dan penerangan ) 1.Pelajaran 9 Jalan dan berhenti dalam rusuk ( pertunjukan dan penerangan ) Apabila mendapat hukuman cepat jalan dengan pantas langkah kaki kanan sejauh 30 inci dan pacak tumit dalam masa yang sama lenggang tangan kiri ke hadapan seberapa yang boleh tentukan tongkat rapat dengan tangan dan terus berjalan biasa 120 langkah seminit. 2. langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama bawa tongkat dalam kedudukan membawa tangan kiri rapat maju kaki 108 . Apabila mendapat hukuman berhenti. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci pacak tumit dengan masa yang sama bawa tongkat ke kedudukan bimbit dan bawa tangan kiri ke rusuk kiri ke hadapan sejauh 30 inci pacakkan tumit ( berteriak diam). pacakkan tumit dengan masa yang sama lenggang tangan kiri ke belakang dan tongkat ke hadapan dan terus berjalan 120 langkah satu minit. Apabila dapat hukuman "cepat jalan " langkah kaki kanan sejauh 30inci pacak tumit dalam masa yang sama buat pergerakan pertama bimbit tongkat dari rusuk. Apabila dapat hukuman berhenti seperti biasa dengan betul dan buat pergerakan rusuk tongkat dari bimbit dengan membilang masa 40 pergerakan seminit Ingatan: Kalau dalam berjalan tongkat dalam keadaan bimbit dan hendak ke belakang apabila "check potong" bawa tongkat tegak ke hadapan bahu kanan siku rapat pada rusuk dan apabila maju kaki kanan. berhenti seperti biasa dengan betul. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci. bawa tongkat turun dan majukan kaki lenggang tongkat ke hadapan dan seterusnya Pelajaran 11 Berjalan .Apabila mendapat hukuman cepat jalan langkahkan kaki kanan sejauh 30 '' pacak tumit kedudukan tongkat tidak berubaah ( berteriak tangkap diam ). Peringatan: Pergerakan ini dilakukan apabila berjalan dalam jarak dekat sahaja Pelajaran 10 Berjalan tongkat dalam keadaan bimbit dari rusuk tongkat dan berhenti tongkat sampai kedudukan rusuk tongkat ( Pertunjukan dan penerangan) 1. Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan keduadua tangan langkahkan kaki kiri sejauh 30 inci pacak tumit (berteriak ”check” ).

Dengan pantas bawa tongkat sampai kedudukan bimbit tongkat atau rusuk tongkat yang betul . Pelajaran 12 Hadapan hormat masa berhenti sama ada. Skuad dua .tengah tongkat (jika hendak pergi bimbit ) atau kepala tongkat (jika hendak pergi rusuk ) . Skuad empat . Apabila berhenti sampai dalam kedudukan kepit tongkat. 2.kemudian pusingkan kebelakang membuat pergerakan ini membilang masa 40 pergerakan seminit . Ingatan: Pergerakan ini boleh dilakukan berjalan dari keadaan rusuk tongkat. Apabila dapat hukuman " henti".( 6 penggerakan ) 'Hormat dengan nomrbor -Kehadapan hormat satu ' dengan pantas bawa tongkat ke kepitan ketiak kiri . Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri bawa tangan kanan ke rusuk tangan . Dengan tidah mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri bawa tangan kanan kerusuk kanan . 109 .tangan kiri rapat di rusuk kiri manakala tongkat menghala kehadapan . hukuman diberi sama seperti hukuman berhenti dan lakukan pergerakan berhenti dengan betul dan lakukan pergerakan kepit tongkat kemudian berhenti 2 kali.apabila bawa (potong ) tangan kanan kedudukan sedia dari hormat yang kedua tangan kiri dengan pantas tangkap bahagian kepala tongkat empat jari disebelah luar ibujari disebelah dalam. Pelajaran 13 Hadapan hormat masa cepat jalan Apabila dapat hukuman ' hormat. tongkat dari rusuk atau bimbit .langkahkan kaki ke hadapan tangan kanan tangkap pada tongkat pada masa yang sama bawa tangan kiri ke kedudukan sedia . Berhenti seperti biasa dengan betul dan buat dua pergerakan kepit tongkat dari bimbit dengan membilang masa 40 pergerakan seminit. Dengan pantas tangan kanan tangkap ditengah . hormat kehadapan hormat'. Dengan pantas bawa tangan kanan merusuk kanan . selalunya dilakukan semasa pergi berjumpa dengan pegawai dengan tujuan hendak memberi hormat dahulu bercakap tongkat mesti dalam keadaan kepit.kanan ke hadapan dengan masa lengang tangan kiri ke belakang dan tongkat ke hadapan seberapa yang boleh dan terus berjalan 120 langkah seminit. Skuad enam . Skuad tiga . Skuad lima .

tidak ada pegawai : pusing kekanan dengan betul dan terus berjalan 3 langkah baru bersurai dari barisan .langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30 '' pacak tumit dengan masa yang sama bawa kedua .. 110 .. b. 3. Pelajaran 15 Hormat kekanan /kiri masa cepat jalan ( 9 Pergerakan ) 1.hentak kaki .Maju kaki kiri tangan kanan dengan pantas tangkap tongkat dan seterusnya buat seperti pelajaran 10 para D ( b ) c.Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30'' pacak tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30'' pacak tumit masa yang sama pusingkan kepala kekiri /kekanan 90 darjah dengan pantas bawa tangan kanan sampai ke kedudukan hormat yang betul (berteriak hormat ).dua tangan rapat ke peha dan tongkat masih bimbit ..Bersama kumpulan senjata : Pusing ke kanan dengan masa yang sama bawa tongkat kepada kepit ke ketiak kiri . Pelajaran 14 Bersurai dan keluar baris ( Pertunjukan dan penerangan ) Tongkat dalam rusuk . masa yang sama bawa ( potong ) tangan kanan sampai ke kedudukan sedia dan seterusnya buat seperti pergerakan para ( A & B ) di atas. Skuad dua.Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kirti langkahkan kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit. Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri. a. ( berteriak check ) langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dengan masa yang sama dengan pantasbawa tongkat.Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30''pacak tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak cek ) langkah kaki kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dengan masa yang sama bawa tangan kanan ke kedudukan sedia berteriak ( potong ) .. Skuad tiga.Hukuman diberi diatas kaki kiri sampai kebumi.. 2.ada pegawai : Pusing kekanan kedua buat pergerakan kepit tongkat dan hormat bawa (potong ) tangan ke kedudukan sedia . langkahkan kaki kiri ke hadapan sejauh 30" pacak tumit masa yang sama lenggangkan kedua-dua tangan ( berteriak lenggang ) Ingatan: Boleh dilakukan tongkat dalam keadaan bimbit atau rusuk.. Langkahkan kaki kiri ke hadapan dengan masa yang sama bawa tongkat ke pada bimbit atau kepit . ( berteriak diam ).kepada kedudukan kepit sebelah kiri ( berteriak kepit ). 'Hormat dengan nombor kekanan / kekiri hormat satu '.

anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkah lagi kaki ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit pada masa yang sama lenggangkan tangan kanan ke hadapan tongkat sama rata dengan tali pinggang dan tangan kiri ke belakang terus berjalan ( berteriak lenggang ) Kesalahan .Tidak meletak tongkat dengan mendaftar di bawah ketiak .Tidak menggenggam pada tempat timbangan selepas memberi hormat .. Skuad empat. ( berteriak potong ) 6. Skuad enam .. ibu jari di depan dan anak-anak jari di dalam.. tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkahkan lagi kaki kiri 30 " ke hadapan pacak tumit masa yang sama dengan pantas tangan kanan bawa tongkat ke rusuk kanan tongkat dalam keadaan bimbit( berteriak turun) 8.. Langkah kaki kiri ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama tangan kanan tangkap di tengah-tengah bahagian tongkat tentukan tangan dan siku tangan kanan rapat pada badan ( berteriak tangkap).tengah badan dengan masa yang sama tangan kiri tangkap tongkat dengan dua jari di bawah.( 2 pergerakan ) a. 7 Skuad lapan. dan pada masa yang sama tangan kiri bawa tongkat ke sebelah rusuk kiri. 2.Kalih tongkat dengan nombor Skuad satu Apabila mendapat hukuman kalih tongkat dengan tangan kanan bawa tongkat ke tengah . Langkah kaki kanan.. Skuad sembilan...Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dan langkah kaki kiri ke hadapan 30'' pacak tumit.kesalahan biasa: 1. Pelajaran 16 Kalih tongkat dari rusuk untuk doa selamat dan memberi 3 kali . Skuad tujuh.. lain-lain anggota diam. kedudukan hormat tidak berubah ( berteriak 4-5 ) 5. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit..... Skuad dua Dengan pantas tangan kanan lepaskan tongkat tarik ke sebelah jahitan seluar di sebelah kanan. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama pusingkan kepala ke hadapan dan dengan pantas bawa tangan ke kedudukan sedia...4. 111 .

112 . Baring tongkat dengan nombor Skuad satu. BAHAGIAN V PERKARA-PERKARA LAIN Keterangan di bawah ini ialah untuk kegunaan kepada jurulatih-jurulatih. Lagu kebangsaaan Pegawai/Kadet yang memakai pakaian seragam yang tidak di bawah perintah ketua / pegawai yang sedang kawat hendaklah berdiri dalam keadaan sedia semasa lagu kebangsaan/negeri dinyanyikan. Seorang pegawai atau ketua yang menjaga sesuatu kumpulan yang sedang berjalan hendaklah memberhentikan kumpulan itu dan berada dalam kedudukan sedia. Dengan pantas tangan kiri tangkap di tengah-tengah tongkat. Keterangan itu hendaklah dijalankan dengan cara " Soal jawab" ketika skuad itu sedang rehatkan diri . siku rapat pada badan dengan masa yang sama tangan kanan tangkap di tengahtengah tongkat di bawah tangan kiri siku kanan bengkok ke belakang.Pelajaran 17 Kalih tongkat daripada doa selamat/ 3 kali sorak ( 2 pergerakan ) Kalih tongkat dari doa selamat / 3 kali sorak sama dengan pelajaran 17 cuma berlainan tangan. Sekiranya memakai pakaian awam hendaklah sedia. Pelajaran 18 Baring tongkat dari rusuk ( 3 pergerakan) A. Menerima Hormat Pegawai-pegawai hendaklah membalas hormat itu dengan penuh hormat. maka pegawai yang kanan sekali membalas hormat. Jika ada lebih daripada seorang pegawai .

.................. pegawai dan .... hormat ke hadapan hormat........ iv) Periksa barisan ( jika ada ) v) Doa vi) Ucapan dll... Hormat............. Terima kasih tuan......Baris sedia. Catatan : Bahasa perintah dan urutan mematuhi prinsip-prinsip kawad.................... Catatan ...........Perbarisan 1) Susun atur perbarisan dalam sesuatu acara/majlis hendaklah mengikut kesesuaian tempat. i) Hormat keseluruhan untuk pegawai sahaja ” Hormat ke hadapan hormat ” ii) Lagu iii) Lapor ” Assalamualaikum tuan/Dato‟ dll .. v) Lapor selesai perbarisan ” Baris... lain-lain pangkat siap untuk upacara perasmian/penutup/diperiksa dll.terdiri daripada ................... mohon kebenaran meneruskan tugas yang lain...... ” Assalamualaikum tuan/Dato‟ dll ..Peringatan Semasa Memberi Tabik Hormat : Tabik Hormat diberi ketika berdiri sedia dan berjalan sahaja.. Perbarisan sempena . pergerakan hendaklah 113 .......

LAMPIRAN 114 .

Menghafaz 5 surah Juz Amma.KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : LANS KOPERAL Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu: Bil.4 km Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: 115 . Tarikh: 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Buat baik dibuat baik Kesetiaan kepada Negara Waspada sebelum kena Sahabat setia Teguran membina Tarikh: A4 Ujian Kecergasan  Larian 2. A 1 Ujian Bertulis  2 Mengandungi 60 soalan objektif meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan Ujian Kawad  Melakukan kawat asas dengan baik 3a Ujian Kerohanian   Menghafaz Asmaul Husna.

Menyanyikan Lagu kebangsaan dan Lagu Tarikh: Negeri.2 Ikatan       Buku Sila Bunga keti Ikatan Manok Tindih Kasih Simpul belit Simpulan Pengail Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 2. Tarikh: KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN 2.1 Perkhemahan    Kraf Perkhemahan Asas Keselamatan asas semasa berkhemah Tarikh: Tarikh: Mengikuti perkhemahan selama 3 hari 2 Tarikh: malam 2. Mengenali jejak atau tanda-tanda Tarikh: Tarikh: 116 . Melukis Bendera Negeri tempat tinggal.3 Kompas   Mengenal bahagian-bahagian Kompas Mengenal arah mata angin Tarikh: Tarikh: 2.4 Ikhtiar Hidup   Mengenali sumber-sumber ikhtiar hidup.B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN 1.1 Ketatanegaraan     2 Mengenal Malaysia Maksud ITEM UJIAN TERAS Lambang Negara Tarikh: Tarikh: Melukis Bendera Malaysia dan maksud.

seni silat atau persembhan lain yang sesuai. mengutip sampah di kawasan sekolah. Andoh Besar. bersajak.7 Kebudayaan  Menyertai atau mempersembahkan 2 kali Tarikh: persembahan kebudayaan seperti nasyid. 3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 2 khidmat masyarakat dengan Tarikh: masa tidak kurang daripada 6 jam. Tindakan semasa kecemasan. Tarikh: Andoh Leher dan Andoh Lengan.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula    Membuat Anduh Tiga Segi. Tarikh: 2. berzanji. bermain kompang. Prinsip asas pertolongan cemas. sungai tempat rekreasi atau lain-lain aktiviti yang sesuai. pentomin. Tarikh: Tarikh: 2. 5 KEUSAHAWANAN  Menyediakan satu projek yang berkaitan Tarikh: samada rekacipta ataupun jahitan 117 . 4 ALAM SEKITAR  Menyertai atau melaksanakan 2 projek yang Tarikh: berkaitan dengan Alam Sekitar seperti membuat taman.2. menanam pokok.6 Asas kebombaan  Pengenalan mengenai kebakaran   Punca kebakaran Cara-cara mengelak kebakaran.

tentu selamat Budi bahasa Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan 118 . 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Balasan Jujur Bersusah-susah dahulu. 2 Ujian Kawad  Berkebolehan memberi arahan & Perintah Tarikh: Kawat dengan baik dan betul.W. 3a Ujian Kerohanian  Menghafaz 10 surah Juz Amma  Menghafaz selawat Syifa‟  Menceritakan atau menulis tentang sejarah kehidupan Rasullah S.KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : KOPERAL Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu: Bil. menaik.A. bersenangsenang kemudian Contohi labah-labah Kalau cermat.  Melipat. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. menurunkan bendera Tarikh: dengan cara yang betul.

2 Ikatan  Ikatan Balak  Ikatan Seraya  Ikatan Serong  Ikatan Silang Gunting  Mengemaskan Tali  Membina 2 jenis gejet Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 119 . melipat.1 Perkhemahan  Etika Perkhemahan  Penjagaan Khemah (Membuka. membersih) memasang.4 Ujian Kecergasan  Larian 2.4 km Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan    Menerangkan Rukun Negara Menyanyikan satu lagu patriotik Menyanyikan Lagu Kadet Remaja Sekolah Tarikh: 2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2. Tarikh: Tarikh: Tarikh:  Amalan kesihatan berkhemah  Mengikuti perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam 2.

berzanji.  Menerangkan perayaan pelbagai kaum di Malaysia 3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 4 khidmat masyarakat dengan Tarikh: masa tidak kurang daripada 12 jam. 120 . serbuk.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali bahan-bahan apungan di air  Membina model apungan di air 2.6 Asas kebombaan  Alat-alat melawan kebakaran   Pemadam api jenis air.3 Kompas  Mencari bearing  Menentukan arah kiblat 2. pentomin. seni silat atau persembhan lain yang sesuai. bersajak.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula  Membebat dan membalut luka  Pengendalian pengusungan  Menunjukkan 5 jenis balutan Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh:  Mengenalpasti tempat-tempat pengaliran Tarikh: darah 2. bermain kompang.7 Kebudayaan  Menyertai atau mempersembahkan 3 kali Tarikh: persembahan kebudayaan seperti nasyid. buih dan gas Kaedah pengendalian Tarikh: 2.2.

4

ALAM SEKITAR  Menyertai atau melaksanakan 3 projek yang Tarikh: berkaitan dengan Alam Sekitar seperti membuat taman, menanam pokok, mengutip sampah di kawasan sekolah, sungai, tempat rekreasi atau lain-lain aktiviti yang sesuai.

5

KEUSAHAWANAN  Menyediakan satu projek yang berkaitan Tarikh: samada masakan atau kraftangan

121

KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)
KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT
Ujian Kelayakan : SARJAN Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 2 iaitu: Bil. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. 2 Ujian Kawad memberi perintah  Berkebolehan kepada skuad atau platun sendiri. 3a Ujian Kerohanian  Berkebolehan memimpin sembahyang Tarikh: berjemaah dengan mengetahui bacaan wirid dan doa selepas sembahyang.  Menghafaz 2 hadis pendek dari kitab „Hadis Tarikh: Empat Puluh”.  Menceritakan atau menulis mengenai riwayat Tarikh: kehidupan seorang dari khalifah Ar-Rasyidin. 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Sesal kemudian tidak berguna Etika perniagaan yang baik Pengorbanan kaum ibu Fikir sebelum bertindak Tarikh: kawad Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan

122

4

Ujian Kecergasan  Larian 2.4 km dalam masa 12 minit (L)/15 minit Tarikh: (P) Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg

B 1

DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan  Nama dan jawatan Jemaah Kabinet  Dapat menyatakan sekurang-kurangnya amalan baik dalam agama masing-masing. Tarikh: 3 Tarikh: Tarikh:

 Nama-nama Sultan dan Yang Di Pertua Negeri 2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2.1 Perkhemahan

 Membantu menguruskan perkhemahan Tarikh: selama 2 hari 1 malam/ Menjadi Pengerusi AJK kecil  Menyertai perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam di luar sekolah  Mengendalikan satu aktiviti terancang dalam Tarikh: perkhemahan 2.2 Ikatan  High Element Activity Abseiling, Flying Fox, Repelling, Ascending  Membuat 5 Simpulan/ Ikatan Pemancing  Membina 3 jenis gajet Tarikh: Tarikh: Tarikh:

123

Slivester 2. Buluh 2. 2. Mulut ke mulut 2.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali pokok-pokok perubatan/ tumbuhan/ buaha-buahan yang boleh dimakan/ minum  Membuat perangkap/ jerat  Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup  Membina dan mengendali rakit 1. Tiub Getah 2.6 Kebudayaan  Telah menyertai aktiviti-aktiviti yang berkaitan Tarikh: dengan kebudayaan tidak kurang dari 1 tahun.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula  Menguasi 3 pernafasan.8 Kayak  Kemahiran Asas Kayak  Pengendalian kayak Tarikh: Tarikh: 124 .3 Kompas  Latihan dan aktiviti orienteering di kawasan Tarikh: sekolah  Membaca/ mengguna dan orientasi peta 2.2. Holger-Nelson 3. kaedah praktikal pemulihan Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 1.7 Basikal  Pengenalan basikal  Membaiki kerosakan kecil 2.

 Menyedikan laporan bertulis mengenai sejarah tempat tinggal anda.3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 6 khidmat masyarakat dengan masa tidak kurang daripada 18 jam. Hari Kebangsaan.  Merekacipta satu alat daripada bahan-bahan terbuang. 125 . Tarikh: Tarikh: 4 ALAM SEKITAR Lulus ujian mengenalpasti salah satu berikut:  20 jenis burung yang terdapat di Malaysia  20 jenis hidupan liar di hutan  20 jenis ikan air tawar atau laut.  20 jenis serangga Tarikh: 5 KEUSAHAWANAN Berkebolehan berikut: melaksanakan salah satu aktiviti Tarikh:  Merekacipta satu logo dan slogan berkaitan dengan logo berkenaan cth.  Merekacipta satu alat dapur yang dibuat dari bahagian-bahagian pokok kelapa. Hari KRS  Membaiki 10 buah kerusi atau meja. Hari Kantin.

KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : PEGAWAI WARAN Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 3 iaitu: Bil.  Perjanjian Hudaibiah  Piagam Madinah  Kehidupan di zaman Jahiliah Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan 126 . 3a Ujian Kerohanian i. ii. Menulis mengenai salah satu tajuk di bawah  Menghafaz 4 hadis pendek dari Hadis 40 dengan maksudnya. Kebolehan mengajar kawat mengikut kaedah. 2 Ujian Kawat  Berkebolehan mengenalpasti kesalahan Tarikh: kawat dan arahan kawat oleh Ketua Platun dan ahli.  Menyampaikan satu tajuk tazkirah selama 5-10 minit  Menghafaz ayat 102-105 surah Al Imran serta maksudnya. Pilih 2 aktiviti berikut:  Menyertai satu program Qiyamulail. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS.

3b Ujian Moral  Menulis dan menghuraikan Berperlembagaan. Sistem Raja Tarikh: Tarikh:  Menyertai satu program dialog integrasi  Pengucapan awam berunsur integrasi/ Tarikh: patriotisme/ kenegaraan.4 km dalam masa 12 minit (L)/15 minit (P) Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit ) Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: Tarikh: B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan Menulis dan menceritakan salah satu daripada tajuk Tarikh: dibawah :     Kebebasan dalam Sistem Demokrasi Hak dan tanggungjawab pengguna Hak dan tanggungjawab warga Negara Sistem Parlimen dan undang-undang di Malaysia 127 .selama 5-10 minit  Penghayatan nilai-nilai murni tahap 1 & 2 4 Ujian Kecergasan  Larian 2.

4 Ikhtiar Hidup  Mengenali pokok-pokok perubatan/ tumbuhan/ buahan-buahan yang boleh dimakan/ minum  Membuat perangkap/ jerat  Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup  Membina dan mengendali rakit   Buluh Tiub Getah Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 128 .1 Perkhemahan  Membantu menguruskan perkhemahan Tarikh: selama 2 hari 1 malam/ Menjadi Pengerusi AJK kecil  Menyertai perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam di luar sekolah  Mengendalikan satu aktiviti terancang dalam Tarikh: perkhemahan 2.2 Ikatan  High Element Activity Abseiling.2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2. Ascending  Membuat 5 Simpulan/ Ikatan Pemancing  Membina 3 jenis gajet 2. Repelling.3 Kompas  Latihan dan aktiviti orienteering di kawasan Tarikh: sekolah  Membaca/ mengguna dan orientasi peta 2. Flying Fox.

Membuat kajian dan laporan bertulis mengenai salah satu perkara berikut:  Ucapan Perkahwinan  Upacara Pengkebumian  Program Integrasi antara kaum Atau ii. Menulis mengenai salah satu tajuk berikut:  10 jenis alat muzik traditional  5 jenis tarian traditional  5 adat istiadat melayu Atau iii.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula i.6 Basikal  Pengenalan basikal  Membaiki kerosakan kecil 2.2. Pilih satu daripada tajuk berikut:  Mendeklamasikan sebuah sajak cipatan sendiri  Mempersembahkan sebuah seloka/gurindam/syair berbentukl nasihat Tarikh: Tarikh: 129 .8 Kebudayaan i.7 Kayak  Kemahiran Asas Kayak  Pengendalian kayak 2. Berkebolehan menjalankan latihan teori pertolongan cemas kepada ahli kadet ii. Kecederaan tulang. ligamen & otot serta kaedah merawatnya Tarikh: Tarikh: 2. Berkebolehan melaksanakan salah satu daripada aktiviti berikut:     Melakukan 6 teknik usungan pesakit. sendi. Mengetahui kaedah rawatan keracunan Mengetahui kaedah merawat gigitan serangga dan ular.

dalam “High Element Aktiviti” . power-point dll.  Menyediakan “presentation” menggunakan komputer ( cth.  Menyediakan satu rekebentuk untuk cetakan baju T dengan menggunakan kaedah “Silik Scsreen”  Menulis tulisan khat di atas papan lapis. Membuat baja kompos. papan nipis.  Berkebolehan dalam menggunakan mesin jahit  Menyediakan satu jenis masakan timur atau barat. Menyediakan buku skrap 20 jenis pokok daripada salah satu yang berikut:  Pokok perubatan  Pokok renek  Pokok bunga  Pokok buah-buahan Keusahawanan: Melaksanakan salah satu projek berikut: Tarikh:  Mereka cipta satu system alarm eletronik. Khidmat Masyarakat Membuat kajian/temuramah dan mengenai salah satu tajuk berikut:    laporan bertulis Tarikh: Tarikh: F Masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk kampong atau tempat anda. logam atau jerami.  Menyediakan buku akaun tunai. iv. ) H TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 130 . Membuat kajian serangga/invertebrata/hidupan karangan laut atau hidupan laut. ditebuk dan diwarnakan. iii. Kitaran semula kertas surat khabar lama ii.C Kemahiran dan Kecergasan: Menguasai 2 dari kemahiran berikut:  Berkhemah atau berkursus selama seminggu.  Mencipta satu kraftangan daripada kayu. Riwayat hidup seorang tokoh tempatan Tarikh: Tarikh: Tarikh: G Alam Sekitar: Pilih salah satu: Tarikh: [ Melaksanakan secara kumpulan (4 ahli ) ] i. Langkah mengatasi masalah keruntuhan akhalak belia di tempat tinggal anda. memasang tali.  Menyediakan buku akaun tunai.  Menyertai perkhemahan lebih dari 6 kali  Pernah menyertai perkhemahan peringkat negeri  Membuat satu model pioneering  Berkebolehan memanjat. mounting board.

G. pantun. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 131 . ( 50 .Menyertai perkhemahan selama 1 hari iii. Perkhemahan . dikir barat.Melakukan kawat asas dengan baik.Boleh melakukan 2 jenis simpulan BANTU MULA KHIDMAS Menyertai satu aktiviti gotong-royong di sekolah Tarikh Lulus & Pengesahan B.80 pp.Menyertai atau mempersembahkan satu persembahan kebudayaan seperti nasyisd. F. syair dll. Memiliki buku catatan khas Bil A. Menghafaz dan Menyanyikan Lagu KRS KETAHANAN DIRI i. Perkara KEROHANIAN/ PENDIDIKAN MORAL ( Pilih 2 sahaja ) i) Menyenaraikan 10 nilai-nilai murni ii) Karangkan satu cerita daripada satu nilai murni itu.) iii) Menyenaraikan Rukun Islam dan Rukun Iman iv) Menghafaz surah 3 Qul v) Menyenaraikan 5 perayaan kaum di Malaysia vi) Menyanyikan lagu negaraku dan lagu negeri vii) Menghafaz mana-mana 3 doa harian KETATANEGARAAN i. Ikatan Tali . Kawat . Mengenal komponen dalam peti bantu mula E.Menyediakan satu jenis masakan ringkas KEBUDAYAAN . ii. ALAM SEKITAR .Menamakan 5 jenis pokok hiasan yang terdapat di sekolah KEUSAHAWANAN . Hendaklah menjadi ahli berdaftar selama 6 bulan ii. Mengenal dan Memahami Logo KRS ii. D.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : L/KPL TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : i. koir . C. I.

Melakukan rawatan kecil Anduh Mengetuai satu kumpulan aktiviti gotong-royong di sekolah E.Berkebolehan memberi arahan & perintah kawat statik dengan betul.Boleh melakukan 2 jenis ikatan vii. . dikir barat. v. F. I. D. G.80 pp ) KETATANEGARAAN iii. A. Ikhtiar Hidup . ALAM SEKITAR .Berkebolehan melaksanakan kraf perkhemahan vi. koir . Menghafaz ikrar dan rukun negara. Lulus Ujian Kelayakan L/KPL TKRS ( selepas 6 bulan ) iv.Memberi hormat semasa menaik dan menurunkan bendera. Ikatan Tali .Menjahit butang KEBUDAYAAN -Menyertai atau mempersembahkan DUA persembahan kebudayaan seperti nasyisd. syair dll. KETAHANAN DIRI iv. pantun. iv. Kawat . TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 132 .Melukis satu rantaian hidup serangga KEUSAHAWANAN . v.Menyediakan sarapan diri ( secara ”survival ” ) BANTU MULA KHIDMAS Tarikh Lulus & Pengesahan B. C. Perkara KEROHANIAN / PENDIDIKAN MORAL ( Pilih 2 sahaja ) i) Menceritakan 3 adat resam kaum lain masyarakat di Malaysia ii) Mengarang mengenai 2 perayaan di Malaysia ( 50 – 80 pp ) iii) Menghafaz surah Al-Fatihah dan 2 ayat lazim iv) Mengarang salah satu kisah Khulafa‟ Ar-Rasyidin (50 .80 pp ) v) Menyanyikan 2 lagu patriotik vi) Mengarang satu cerita nilai murni (50 . Perkhemahan . Mengenal latarbelakang 4 pemimpin sekolah/ 2 pemimpin tempatan secara ringkas.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : KOPRAL TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : iii. Memiliki buku catatan khas Bil. Mengenal dan Memahami lambang dan bendera 2 buah negeri.

Mengenal latarbelakang 3 pemimpin utama negeri/negara secara ringkas Ketahanan Diri viii.Berkebolehan mengendalikan skuad serta memberi arahan & perintah kawat statik dan dinamik dengan betul. Keusahawanan . Lulus Ujian Kelayakan KPL TKRS ( selepas 6 bulan ) vi. Memiliki buku catatan khas Bil.Teori dan amali usungan KHIDMAS Wawancara seorang pemimpin/tokoh tempatan C.Menghasilkan kraftangan daripada bahan terbuang/ Membantu mengendalikan dan merekodkan Penjualan bahan. Ikatan Tali . B.Membina satu gejet mudah BANTU MULA .bahan kitar semula Kebudayaan Mengendalikan satu persembahan kebudayaan H. ix. E. Alam Sekitar - Membantu mengendalikan satu projek kitar semula/ projek keceriaan sekolah G. Perkara Tarikh Lulus & Pengesahan A. Kawat . * Sila hantar 4 salinan 133 . Menyanyikan satu lagu patriotik vii.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : SARJAN TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : v. D. F. Kerohanian / Pendidikan Moral ( Pilih 2 sahaja ) iii) Menyanyikan 2 lagu nasihat iv) Mengarang satu cerita rekaan mengenai nilai murni ( 80 – 100 pp ) iii) Menghafaz Ayat Kursi atau doa selepas solat iv) Mengarang satu kisah Nabi ( 50 – 80 pp ) v) Mengarang satu cerita perayaan kaum di Malaysia ( 80 – 100 pp ) vi) Buku skrap – tempat ibadat kaum-kaum di Malaysia Ketatanegaraan vi.

Disahkan oleh.Sijil Lahir/No.. Komandan KRS / TKRS …………………………….KP Alamat Keahlian KRS / TKRS Bil Nama Jantina K/P atau S/B Alamat Disediakan oleh. Guru Pemimpin / Jurulatih : Bil. ……………………….. Pengarah KRS Negeri Nombor pendaftaran pelajar : 134 . Nama No.FORMAT BORANG PENDAFTARAN KRS / TKRS Negeri :………………………………. Sekolah :………………………………. Kod Sekolah :……………………………….

KRS/NE6007/02-001/L Kod Sekolah Catatan : L : Lelaki P : Perempuan Nombor Pendaftaran Pegawai ( KPM ) & Jurulatih Kebangsaan Tahun Menyertai No.001 Tahun No. Jurulatih Negeri dan Guru : KRS /kod negeri/97. ahli Menyertai Nombor Pendaftaran Pegawai ( JPN ) . ahli Menyertai KADET REMAJA SEKOLAH 135 .001 Tahun No. ahli KRS /KPM/02.

..Kanan Menuju........ Cekal Jadi insan....... Iman dan Amal Marilah kita membina peribadi Membentuk insan yang kreatif Ke arah kecemerlangan diri Sepanjang masa yang berterusan Remaja ...... hayati budaya Ilmu.....................................Berilmu Janji kita........................... dan jiwamu Wawasan Kadet Remaja Sekolah LAGU LARIAN KRS GEMPUR KRS Kadet Remaja Sekolah Semangat waja kita melangkah Cekal hati dan juga tabah Satu ikatan kita berukhwah Ayuh remaja sambut cabaran Jadi remaja yang berwawasan Hati dan jiwa kita kekalkan Ilmu Iman dan juga Amal LANGKAH KRS Mula langkah..................................Beramal 136 ..........................Beriman Hati mesti...........Kadet Remaja Sekolah Menuju satu ikatan bersaudara Bersatu menjulang keamanan negara Menjayakan Ilmu....................Kekalkan Jadi insan............................. sambutlah cabaran Menjadi bangsa Malaysia Maju dan cemerlang Remaja berwawasan Jangan kita lupa kepada pencipta Remaja .............Wawasan Ayuh kita...... Iman dan Amal Kekalkan di hati ......Maju Jadi insan........

KAD KEAHLIAN KRS DAN TKRS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA WAN MUHD. REDZUAN B. WAN MOHD. REDZUAN B. ARIFFIN TKRS/NE4578/02-001/L Catatan : Ukuran : 6 cm x 4 cm 137 . ARIFFIN KRS/NE6007/02-001/L TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA WAN MUHD. WAN MOHD.

Kewujudan KRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa. Y.0 138 . minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukanakan RASIONAL Menyedari hakikat bahawa minat serta kecenderungan pelajar kepada pasukan pakaian seragam di sekolah amat ketara sedangkan peluang untuk menyertai amat terhad. BLOK J (SELATAN). Bhg. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. kita perlu menyediakan golongan pelajar yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi Jasmani. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Emosi. ponteng sekolah. IV (4) 19 JULAI 1995 Semua Pengarah Pendidikan Negeri. PISAT BANDAR DAMANSARA. budaya lepak dan juvana. JABATAN SEKOLAH. 1. 50604 KUALA LUMPUR. PARAS 5. 4/1995 PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) 1. Rohani.1 LATAR BELAKANG Pelajar adalah aset yang amat berharga dalam menentukan arah pembangunan pada masa akan datang.2 2. Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi muda yang semakin mencabar bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju. Dalam konteks pendidikan kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting bagi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh. wajarlah KRS ditubuhkan bagi tujuan memenuhi minat serta untuk mengatasi masalah salah laku di kalangan remaja seperti penyalahgunaan dadah. Kawat : ”PELAJARAN” Telefon :03-2556900 Fax : 03-2535150 KP(BS) 8591/Jil. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Dato‟/Datuk/Tuan. dan Intelak (JERI) menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah (KRS) hendaklah ditubuhkan di semua sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Pakaian Seragam di sekolah.BAHAGIAN SEKOLAH.0 1. Oleh itu aktiviti KRS diharapkan dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

AJK yang dilantik Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a. memiliki ketrampilan diri. kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya. Negeri dan Daerah adalah seperti berikut: a. Penolong Setiausaha Kehormat h. bersemangat juang. Melahirkan generasi yang mengetahui. Pengerusi d. kemahiran.0 5. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara. pengalaman.2 139 . Timbalan Pengerusi e. Peringkat Sekolah Maklumat lengkap struktur organisasi boleh didapati dalam Perlembagaan KRS 4. Peringkat Kebangsaan b. Membina dan mengembangkan kefahaman.4 4. Peringkat Daerah d.0 4. Naib Pengerusi f.0 MATLAMAT Melahirkan pelajar cemerlang yang berminat.3. kebolehan mengurus dan memimpin. Penaung b. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan. Penasihat c. Setiausaha Kehormat g. 4. berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020. Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan. bangsa dan negara. memahami. STRUKTUR ORGANISASI Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan.2 OBJEKTIF Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama. berdaya saing.3 4. Bendahari Kehormat i. berakhlak mulia.1 4.5 5. Peringkat Negeri c.1 5.

Kursus Pemimpin di peringkat sekolah menumpukan kepada aspek-aspek pelaksanaan aktiviti KRS. Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma Latihan Fizikal Pendidikan Kerohanian 7. j.6. i.2 6.4 KEAHLIAN Keahlian KRS adalah terbuka kepada semua pelajar disekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Ahli bersekutu KRS terbuka kepada semua pelajaryang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 6. e. f. h.1.0 6.2 Umum a. b. Keahlian KRS lucut serta merta apabila pelajar tersebutberhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajarberdaftar di sekolah/institusi seperti yang dinyatakandi atas. Aktiviti di Air Aktiviti di Darat Aktiviti Pengembaraan Latihan Mental Latihan Kewarganegaraan Aktiviti Ketahanan Diri Aktiviti Pendidikan Luar Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar Aktiviti Kemahiran Hidup (Keusahawanan) Aktiviti Khidmat (Khidmat Masyarakat) 8. c. g.0 7. c. KURIKULUM Teras a.0 8.1 7. d.2 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN Fokus utama pengurusan dan pelaksanaan aktiviti KRS peringkat Kebangsaan Negeri dan Daerah ialah seminar dan bengkel konsep dan operasi KRS. 140 . b.1 8. KRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dandibiayai oleh institusi di mana KRS itu ditubuhkan.1 6.3 6.

0 13.1 Kes-kes Perubatan. Dato‟/Datuk/Tuan.2 Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut: a. b. d. Pengetua hendaklah berunding dengan pihak sekolah/Jabatan berkenaan. Untuk tujuan ini.00 bagi setiap ahli. Bhg.0 KESELAMATAN DIRI PENGECUALIAN Pelajar-pelajar dalam keadaan seperti berikut boleh dikecualikan daripada menyertai KRS 12. Pelajar-pelajar yang telah disahkan oleh doktor mengidap sakit jantung. satu penyesuaian terhadap aktiviti KRS hendaklah diadakan.0 YURAN KEAHLIAN Yuran keahlian dikenakan sebanyak RM1.9.0 PAKAIAN SERAGAM (UNIFORM) Maklumat terperinci mengenai pakaian Seragam (Uniform) boleh didapati dalam buku Perlembagaan KRS 11.3 13. lelah dan lain-lain penyakit yang boleh membahayakan jika mengambil bahagian dalam aktiviti KRS. Kecacatan. Untuk pelajar-pelajar yang mengikuti kelas-kelas agama di waktu pagi/petang. Kelas Agama. pelajar-pelajar tersebut hendaklah digalakkan mengambil bahagian dalam aktiviti yang sesuai bagi mereka.1 13. Laporan aktiviti Laporan kewangan 14. c. Pengarah Pendidikan Negeri Pegawai Pendidikan Daerah Pengetua Ketua Penolong Pengarah dan Penyelia Kokurikulum JPN Penyelia Pejabat Pendidikan Daerah 12. PEMANTAUAN Tugas pemantauan hendaklah dilakukan oleh: a. e.0 Sila maklumkan kandungan Pekeliling ini bersama-sama dengan lampirannya kepada semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di negeri Y. Pelajar-pelajar yang mempunyai kecacatan angota tubuh yang boleh membahayakan diri mereka jika mengambil bahagian dalam aktiviti KRS.0 12. b. 141 . Tetapi sekiranya kecacatan mereka menjadi penghalang.2 12. 10.

K: 1. 2. 6. 4. terima kasih. WAN MOHD ZAHID BIN MOHD NORDIN) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia S. 3. YB Datuk Seri Mohd Najib bin Tun Hj. 5. 9. 10. Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia YB. Datuk Mohd Khalid bin Yunus Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia YB. Datuk Dr. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (TAN SRI DATUK DR. 8.Sekian. Fong Chan Onn Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan Malaysia Semua Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia 142 . 7.

......... Surat Kelulusan Pengetua/Guru Besar c..... Perlembagaan 143 ................. ................... Bahagian A ( Organisasi ) Ada 1.................. ............................... Surat Perlantikan AJK e... Nama Guru : 1...................................... Alamat :…………………………………………………………………………................. .. 2......BORANG PEMANTAUAN Tarikh :...... 2....... Senarai Ahli Jawatankuasa Carta Organisasi Senarai nama ahli-ahli Tiada Bahagian B ( Pengurusan ) 1..... No................ ..... Bilangan Pelajar :……………………………………………………………….......... Fail Induk. 3.. Surat Perlantikan Guru Penasihat d................. Tel...... Surat Permohonan Penubuhan b........................... Bilangan Ahli :…………………………………………………………….. Sekolah :…………………………………………………………………………....................................................... Daerah / Zon :…………………………………………………………………………............. a..........

2. c. Mesyuarat. Bilik Khas/Bilik Operasi Sudut KRS/TKRS Buletin Lain-lain 144 . Fail Bendahari 4. a. Surat Panggilan Mesyuarat b. Fail-Fail a. Minit Mesyuarat Agong c. Perancangan Aktiviti b. Keistimewaan. b. Jadual Aktiviti c. a. Minit Mesyuarat Jawatankuasa d. Jadual Kedatangan Ahli. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Projek Ada 3. d. Fail Setiausaha c. Fail Pengerusi b. Perlaksanaan Aktiviti ( Perancangan aktiviti mestilah antara 12 hingga 18 aktiviti setahun ) Tiada a. 5.

6. Secara keseluruhan aktivitiPasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan telah berjaya menjalankan aktiviti dengan baik. Teruskan. 1.k. Pencapaian/Penganugerahan a. ( ) s. penumpuan dan penyeliaan harus ditumpukan pada aspek-aspek berikut : i. PPD terlibat 3. Keseluruhan aktiviti Pasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan ditahap sederhana .Perbincangan. Peringkat Negeri d. Peringkat Antarabangsa. Peringkat Daerah c. Ulasan : 1. 2. ii iii iv ……………………………………. Sekolah 2. ii iii 3. JPN * Borang ini hendaklah diisi 3 salinan. Tahniah. Tahniah. e. Pasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan telah berjaya memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah pasukan pakaian seragam yang berkesan dan boleh dijadikan sebagai model untuk dicontohi oleh kelabkelab yang lain. Peringkat Kebangsaan. 145 . Peringkat PKG/Zon b. Walaubagaimana pun sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut: i.

Kementerian Pelajaran Malaysia dengan rasa bangga dan berbesar hati melantik YB DATO’ AZMI BIN HAJI DAIM EXCO Pelajaran. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia. Menteri / Timb. 2. Multimedia dan ICT Negeri Kedah Darul Aman sebagai PENASIHAT KEHORMAT KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA. NEGERI KEDAH Mulai 25 Mac 2006 bersamaan 25 Safar 1427 Hijrah Maka dengan ini hendaklah sepanjang masa dan ketika berusaha sedaya upaya menjaga orang-orang di bawah perintahnya sentiasa berada di dalam kesempurnaan dan taat akan tatatertib serta menurut perintah dan arahan serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah sepanjang masa DATO’ DR.WATIKAH PELANTIKAN PEGAWAI KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. Menteri/SUPAR/Ahli Politik/Exco/Menteri Besar Lantikan sebagai Penasihat Kehormat 146 . HAJI AHMAD BIN SIPON KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA ( KETUA PENGARAH KRS MALAYSIA ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Contoh 1 : 1.

Contoh 2 : KPPM. ARIFFIN BIN WAN HUSSIN ( 620315-03-5855 ) maka Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur dengan rasa bangga dan berbesar hati menganugerahkan pangkat KAPTEN KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA mulai 15 Mac 1999 Anda yang telah dilantik menyandang jawatan tersebut hendaklah dari semasa ke semasa menyempurnakan tugas dengan bersungguh-sungguh hati serta cermat tekun dan bertanggungjawab. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 147 . Maka dengan ini hendaklah anda dan orang di bawah perintahnya sepanjang masa dan ketika berusaha menjaga kesempurnaan tatatertib serta menurut apa jua perintah dan arahan daripada pegawai atasannya serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah Malaysia sepanjang masa. TKPP.PENTAULIAHAN PANGKAT PEGAWAI KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. GPK ) yang berkursus/ menerima latihan HAJAH NOOR REZAN BT. Timbalan Pengarah. Pengarah. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya sebagai menimbangkan akan penyertaan anda dalam Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia yang telah menunjukkan tingkahlaku yang terpujidan telah berjaya dalam ujian kelayakan yang telah ditunjukkan oleh WAN MOHD. PPD/PPB/Pengetua/ Penyelia/Guru ( Ketua Bidang.

HAJAH NOOR REZAN BT.PENGANUGERAHAN PANGKAT KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya sebagai menimbangkan akan penyertaan anda dalam Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia yang telah menunjukkan tingkahlaku yang terpuji dan telah berjaya dalam ujian kelayakan yang telah ditunjukkan oleh WAN MUHAMMAD REDZUAN B. W. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 148 . ARIFFIN ( 940509-14-6513 ) maka Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur dengan rasa bangga dan berbesar hati menganugerahkan pangkat Contoh 3 : Murid KOPERAL KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA Mulai 25 Mac 2006 bersamaan 25 Safar 1427 Hijrah Anda yang telah dilantik menyandang jawatan tersebut hendaklah dari semasa ke semasa menyempurnakan tugas dengan bersungguh-sungguh hati serta cermat tekun dan bertanggungjawab. Maka dengan ini hendaklah anda dan orang di bawah perintahnya sepanjang masa dan ketika berusaha menjaga kesempurnaan tatatertib serta menurut apa jua perintah dan arahan daripada pegawai atasannya serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah Malaysia sepanjang masa.M.

T SIJIL PENUBUHAN Dengan ini adalah diperakui bahawa SMK TAMAN SETIAWANGSA telah berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 149 . Kuala Lumpur bagi menubuhkan pasukan Kadet Remaja Sekolah dengan nombor pendaftaran KRS/WEA0232 Contoh 4 : Penubuhan/ Pendaftaran Sekolah Mulai 20 Jun 2000 HAJAH NOOR REZAN BT.

Bagi penjawat Sekretariat KRS Kebangsaan – Surat lantikan dikeluarkan oleh KPM Bagi Penjawat Sekretariat KRS Negeri – Surat Lantikan dikeluarkan oleh JPN Bagi Penjawat Sekretariat KRS Daerah – Surat Lantika dikeluarkan oleh PPD 150 . 2. 3.Catatan : 1.

NAWAWI B. NOR AINI B. PINANG JPN PERLIS JPN SARAWAK JPN SARAWAK JPN PERAK 151 . AYOB B. RASHID MEAN EN. SEKOLAH. CHE HUSIN EN. MUDA EN. MD. ROSLAN B. HJ. HJ. KAMARUDDIN EN. SHEIKH AHMAD SHAKHRI EN. AHMAD FARAZILA B. KPM BHG. MUHAMMAD SHAH KASSIM EN. ROSLI B. HASSAN EN. MASHURI EN. ABDUL MAJID EN. SEKOLAH. ABU BAKAR SHAM BIN JAMIL EN. YASSIN B. WAN MOHD. MOHD. JAMIL SIDEK EN. KPM JPWP KL JPWP KL JPWP KL JPWP KL JPN SELANGOR JPN SELANGOR JPN TERENGGANU JPN TERENGGANU JPN KELANTAN JPN PULAU PINANG JPN N EGERI SEMBILAN JPN N EGERI SEMBILAN JPN PAHANG JPN PAHANG JPN PAHANG JPN P.PINANG JPN P. ABD. AZIZ B. BUSTAM BHG. ARIFFIN BIN WAN HUSSIN TN. KPM BHG. JAMIL BIN OTHMAN EN. HJ. SEKOLAH. AB. ABDUL REJAB EN. AB. AZMAN B. IBRAHIM EN.PANEL PENULIS EN. MAHIZER HAMZAH EN. YUSOF TN. APO LATIT EN. ANUAR B. AZIZ EN. AZMAN B. MOHD. GHANI EN. NORHASHIM BIN HAJI MAHAT EN. MOHD SUBERI BIN ABDULLAH EN. ROSDI BIN MUSTAFFA EN. CHE ZAWAWI B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful