BUKU PANDUAN KADET REMAJA SEKOLAH DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

Disediakan oleh : Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PRAKATA Kadet Remaja Sekolah telah diluluskan penubuhannya di sekolah-sekolah oleh Jemaah Menteri pada 18 Januari 1995. Pelancaran penubuhannya disempurnakan oleh YB Dato‟ Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia pada 20 Jun 1995 di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Kuala Lumpur. Dalam tahun yang sama pada bulan November – Disember seramai 300 orang guru telah dilatih sebagai jurulatih Kadet Remaja Sekolah di peringkat sekolah. Kursus-kursus ini telah diadakan di Pusat-pusat Kokurikulum Bachok (Kelantan), Singkir (Kedah), Bukit Kolah (Terengganu) dan Santubong (Sarawak). Jabatan-Jabatan Pendidikan Negeri kemudiannya diminta untuk menjalankan kursus yang sama bagi menyediakan jurulatih di peringkat sekolah. Bagi tujuan mempercepat dan melicinkan pelaksanaan pasukan ini, Kementerian Pendidikan seterusnya mengeluarkan buku-buku panduan sebagai rujukan di semua peringkat pengurusan. Antara buku-buku yang diterbitkan sebelum ini ialah Buku Perlembagaan Kadet Remaja Sekolah, Buku Tatacara Pemakaian Kadet Remaja Sekolah, Buku Kawad Kadet Remaja Sekolah dan Buku Kurikulum Latihan Kadet Remaja Sekolah. Kini buku-buku ini telah dimurnikan lagi dan dijadikan sebuah buku sahaja untuk memudahkan pengurusan pasukan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah. Buku ini diterbitkan khusus untuk menjelaskan konsep, falsafah, matlamat dan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan pasukan ini. Dengan usaha ini, adalah diharapkan agar semua pihak yang terlibat melaksanakan pasukan, menyesuaikan apa jua langkah dan tindakan yang diambil supaya bertepatan dengan kehendakkehendak yang dinyatakan. Justeru, buku ini amat sesuai digunakan oleh guru-guru Kadet Remaja Sekolah sama ada guru yang terlatih atau guru-guru Kadet Remaja Sekolah yang baru dilantik sebagai Guru Kadet Remaja Sekolah yang masih belum berkesempatan untuk mengikuti kursus kejurulatihan. Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kader Remaja Sekolah mempunyai keunikan konsep dan falsafahnya tersendiri yang membezakan pasukan ini daripada pasukan-pasukan pakaian seragam yang lain. Kegiatan yang dijalankan, digandingkan dengan unsur-unsur pengukuhan dan pemantapan jiwa dan rohani setiap anggota pasukan. Pelajar yang menganggotai pasukan ini bukan sahaja dibangunkan dari aspek jasmaninya melalui kegiatan-kegiatan yang mencabar, inteleknya melalui kegiatan-kegiatan kreatif bahkan juga jiwa dan rohaninya melalui amalan langsung ibadah khusus dan umum. Semoga generasi yang dilahirkan melalui Pasukan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah akan menjadi pelajar contoh dan menjadi anggota masyarakat muda yang lebih bersedia untuk menghadapi cabaran zamannya.

2

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) telah ditubuhkan dan diasaskan oleh En. Muhammad Thani Bin Sha'aban di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Jalan Kepong , Kuala Lumpur pada 27 Jun 1987 Pada mulanya pasukan ini dikenali sebagai Kadet Putera Islam Malaysia (KPIM) yang merupakan pasukan beruniform kepada Persatuan Pelajar-Pelajar Islam SMRA (PERWIRA). Keahliannya adalah seramai 20 orang pelajar sahaja iaitu terdiri daripada pelajar tingkatan I dan 2. Matlamat utama penubuhannya ialah untuk melahirkan pelajar cemerlang yang BERILMU, BERIMAN, DAN BERAMAL , berakhlak mulia , bersemangat patriotik dan berketrampilan selaras dengan usaha dan hasrat mengisi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah Wawasan 2020. Pasukan KPIM ini bernaung di bawah pengawasan Unit Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan . Setiap aktiviti yang dijalankan adalah berteraskan ISLAM SEBAGAI CARA KEHIDUPAN (AD DEEN). Mulai tahun 1989 beberapa buah sekolah di Wilayah Persekutuan telah mula menubuhkan KPIM. Di antaranya ialah Sek. Men. Tmn Tun Dr Ismail di bawah pimpinan Ustaz Ahmad Farazilla Bin Abdul Ghani , Sek. Men Seri Titiwangsa di bawah pimpinan En. Anuar Bin Abd Aziz dan Sek. Men. Agama Ma'ahad Hamidiah , Kajang , Selangor di bawah pimpinan En. Abu Hassan Bin Morad. Pada tahun 1993, sebanyak 53 buah Sekolah Menengah di seluruh negara telah menubuhkan KPIM. Usaha untuk menubuhkan KPIM secara rasmi dan bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia telah dimulakan pada 10 Ogos 1993. Satu pertemuan telah diadakan dengan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid Bin Wan Mohd Nordin iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada 13 September 1993. Di dalam pertemuan ini tesis mengenai KPIM telah dibentangkan.Hasilnya, sebuah jawatankuasa kecil telah dibentuk untuk menyediakan kertas kabinet . Jawatankuasa ini mencadangkan agar pasukan ini diberi nama KADET PUTERA - PUTERI ISLAM ( KPIM ) . Walau bagaimanapun nama pasukan ini kemudiannya ditukar kepada KADET REMAJA ISLAM (KRIS) Sementara itu taklimat dan pendedahan kepada Pengarah-Pengarah Bahagian Kementerian Pendidikan yang diadakan pada bulan Oktober 1993 dan dipengerusikan oleh yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid telah membuat keputusan agar nama pasukan ini ditukar kepada KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) yang bertujuan agar keahliannya terbuka kepada semua kaum sama ada pelajar lelaki atau perempuan. Upacara Pelancaran KADET REMAJA SEKOLAH Peringkat Kebangsaan telah diiaksanakan pada 20 Jun 1995 bersamaan 21 Muharam1416 oleh Yang Berhormat Dato‟ Seri Mohd Najib Tun Hj Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia di Sekolah Menengah Raja Abdullah , Jalan Kepong, Kuala Lumpur.

3

pasukan ini dinamakan Tunas Kadet Remaja Islam Sekolah ( TKRIS ). Tunas Kadet Remaja Sekolah ditubuhkan oleh En. Sekolah yang menjadi sekolah pertama (perintis ) menubuhkan TKRS ialah Sekolah Kebangsaan Seri Melati. Dewasa ini TKRIS dikenali dengan nama Tunas Kadet Remaja Sekolah. Kedah Darul Aman pada 26 Mac 2006. Antara tujuan TKRS ditubuhkan adalah untuk memberikan pendedahan awal kepada pelajar-pelajar mengenai KRS. Ini kerana TKRS merupakan KRS diperingkat awal ( sekolah rendah ). Penubuhan Tunas Kadet Remaja Sekolah secara rasminya telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelajaran YB Dato‟ Noh b. 4 . Omar di Stadium Sultan Abdul Halim. Pada awal penubuhan.Kuala Lumpur yang sekarang ini dikenali dengan nama Sekolah Kebangsaan Setapak Indah. Kurikulum. Ariffin bin Wan Hussin khas untuk murid-murid sekolah rendah seperti mana Kadet Remaja Sekolah untuk pelajar-pelajar sekolah menengah sahaja. matlamat dan objektif serta perjuangan TKRS adalah berdasarkan Kadet Remaja Sekolah (KRS).SEJARAH PENUBUHAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) telah mula diasaskan pada 15 Mac 1999. Wan Mohd.

4/1995 – Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah ) v) Lagu-Lagu KRS/TKRS vi) Senarai nama panel penulisan buku. Kurikulum “ Training of Trainers “ ( TOT ) 9. Kurikulum KRS 7. Lampiran : i) Kad Ujian KRS & TKRS ii) Borang Pendaftaran iii) Kad Ahli iv) Surat Pekeliling Ikhtisas Penubuhan KRS ( SPI Bil. vii) Borang Pemantauan viii) Contoh Watikah Pelantikan/Tauliah Pangkat/Anugerah Pangkat KRS/ Sijil Penubuhan 5 . Perlembagaan KRS & TKRS 6. Struktur dan Sistem Kenaikan Pangkat 10. Pra-kata 2. Kurikulum TKRS 8. Isi Kandungan 4.1. Sejarah 3. Latar belakang 5. Panduan Kawat 11.

2 2. Menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) dan Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) hendaklah ditubuhkan di semua sekolah menengah/rendah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Badan Beruniform di sekolah. Memenuhi inspirasi dan permintaan masyarakat masa kini yang memerlukan satu usaha pembinaan generasi baru secara komprehensif dan cemerlang dengan mendapat sokongan padu daripada semua pihak. kita perlu menyediakan golongan yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi jasmani . Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi yang semakin mencabar. ponteng sekolah. 2. Kewujudan KRS/TKRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa. rohani dan intelek ( JERI ).4 6 . 1. budaya lepak dan juvana. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar bagi meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Adalah diharapkan Kadet Remaja Sekolah / Tunas KRS dapat membantu mengatasi masalah salahlaku di kalangan murid-murid sekolah seperti penyalahgunaan najis dadah. Dalam konteks Pendidikan Kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi murid-murid secara menyeluruh. emosi. 1. Aktiviti KRS diharap dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.1 LATAR BELAKANG Pelajar adalah satu aset yang amat berharga dalam menentukan arah pembangunan pada masa akan datang.1.1 2. Bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju.2 2. minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukakan. RASIONAL Memberi peluang seluas-luasnya kepada murid-murid untuk melibatkan diri dalam Pasukan Pakaian Seragam.3 2.

Persatuan Pandu Puteri Malaysia. berdaya saing. kemahiran.5 Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan. bersemangat juang .4 Melahirkan generasi yang mengetahui. Pergerakan Puteri Islam Malaysia. memahami.3. 4.3 Membina dan mengembangkan kefahaman. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN Fokus utama pengurusan dan pelaksanaan aktiviti KRS/TKRS peringkat Kebangsaan. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. 4. memiliki ketrampilan diri. Kursus Pemimpin diperingkat sekolah menumpukan kepada aspek-aspek pelaksanaan aktiviti KRS/TKRS. kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan mewujudkan integrasi nasional. Bagi Tunas Kadet Remaja Sekolah( TKRS )dicadangkan supaya ditubuhkan di semua sekolah rendah seluruh Malaysia agar murid-murid didedahkan lebih awal mengenai Kadet Remaja Sekolah seperti mana pasukan pakaian seragam yang lain ( Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Persekutuan Pengakap Malaysia. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bermesra. pengalaman. kebolehan mengurus dan memimpin. 4.1 Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama. Pasukan Pancaragam dan Seni Bela Diri ) 7 . bangsa dan negara. John Ambulans Malaysia. berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Wawasan Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020. berakhlak mulia. Negeri dan Daerah ialah seminar dan bengkel konsep dan operasi KRS/TKRS. OBJEKTIF 4. 5. 4. St. MATLAMAT Melahirkan pelajar cemerlang yang beriman. 4.2 Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan.

6.5 Disiplin dan Kerohanian Ketahanan diri dan Kebudayaan Alam Sekitar Keusahawanan Khidmat Masyarakat ( Khidmas ) 7.2 6. PEMANTAUAN 7.4 6.3 6.1 6.2 Pengarah PelajaranNegeri Pegawai-Pegawai JPN Jurulatih KRS Negeri Pegawai Pelajaran Daerah Pengetua/ Guru Besar Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut : Laporan Aktiviti Laporan Kewangan 8 . BIDANG AKTIVITI BERSEPADU KRS DAN TKRS 6.1 Tugas pemantauan terhadap pelaksanaan / laporan aktiviti hendaklah dilakukan oleh : – – – – – 7.

PERLEMBAGAAN 9 .

e. Aras 3 & 4 . Peringkat Sekolah: Sekolah berkenaan.1 Pasukan Pakaian Seragam ini dikenali dengan nama Kadet Remaja Sekolah atau ringkasnya KRS bagi Sekolah Menengah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah( TKRS ) bagi Sekolah Rendah Alamat berdaftar atau alamat KRS & TKRS: Peringkat Kebangsaan: Bahagian Sekolah. 1. Kementerian Pelajaran Malaysia.2 a. Ataudi tempat lain dalam Malaysia sebagaimana yang ditentukan olehJawatankuasa KRS/TKRS dari semasa ke semasa. Blok E2 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Kuala Lumpur b. Peringkat Daerah: Pejabat Pelajaran Daerah berkenaan d. Peringkat Negeri: Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan c. 10 .PERLEMBAGAAN 1.0 Nama dan alamat berdaftar 1. Jabatan Sekolah.

menghayati dan mengamalkan nilai murni serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara. Mempelbagaikan kegiatan pasukan beruniform di sekolah bagi menyediakan pelajar-pelajar memperolehi pengetahuan. memiliki ketrampilan diri. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan. 2. Membina generasi pelajar patriotik yang menjiwai semangat cintakan agama. berdaya. kemahiran.5 2. budaya lepak dan juvana.4 2. Melahirkan generasi pelajar yang mengetahui.6 2. Membantu mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan demi menjayakan Wawasan 2020.2 2. memahami.0 Tujuan Tujuan KRS & TKRS ini ditubuhkan ialah: 2. pengalaman.3 2.2.7 11 . kebolehan mengurus dan memimpin.1 Membentuk generasi pelajar yangmenjiwai semangat perpaduan. Menangani masalah salah laku di kalangan pelajar remaja seperti salah guna dadah. bangsa dan Negara Malaysia. Membina dan mengembangkan kefahaman. saing. kesedaran dan kepekaan mengenai isu-isu semasa di kalangan pelajar serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya.

8 12 . Warna kuning melambangkan warna diraja yang menjadi tonggak kedaulatan Negara Malaysia.2 3. Bulan dan bintang melambangkan Agama Islam sebagai agama rasmi Negara Malaysia.1 3. agama dan latar belakang budaya ke arah melahirkan bangsa Malaysia selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Warna merah melambangkan keperwiraan dan sedia berjuang mempertahankan negara yang tercinta. Buku yang terbuka dan rehal melambangkan peranan institusi pendidikan yang mementingkan tradisi ilmu untuk semua tanpa mengira keturunan dan kaum. Dua tangkai padi bersilang melambangkan resmi padi iaitu berilmu dan berketrampilan serta matang dan rasional dalam semua tindakan. Warna hijau melambangkan alam sekitar yang sihat.3.6 3.4 3. Warna putih melambangkan keikhlasan serta kesucian. 3.0 Pengertian logo 3.5 3.7 3.3 Perisai melambangkan benteng ketahanan diri daripada gejala yang tidak sihat.

0 Bendera 4. Alam sekitar KRS/TKRS. AMAL : Penghayatan dan perlakuan gaya hidup sihat yang berterusan merupakan natijah daripada kekuatan intelektual dan disiplin diri. ILMU : Asas keintelektualan dan ketrampilan ahli KRS/TKRS. c. b. merupakan sebahagian daripada kurikulum 4. IMAN : Keimanan yang mendalam merupakan asas pembinaan diri. Tunas muda/remaja yang masih boleh dibentuk. c.4. 13 . Laluan hidup yang jelas untuk masa depan.2 Cogan kata KRS/TKRS ‟ ILMU IMAN AMAL‟ a.1 Warna Hijau melambangkan a. b.

4 5. KRS/TKRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dan dibiayai oleh institusi di mana KRS/TKRS itu ditubuhkan. 5.2 Keahlian KRS/TKRS adalah terbuka kepada semua pelajar di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Ahli bersekutu KRS/TKRS terbuka kepada semua pelajar yang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 5.0 Keahlian 5.6 14 .5. Keahlian KRS/TKRS lucut serta merta apabila pelajar tersebut berhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajar berdaftar di sekolah/institusi seperti yang dinyatakan di atas. 5 & 6) di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.3 5. Ahli KRS / TKRS yang bertukar ke sekolah / negeri lain.keahlian asal masih diterima pakai.1 5. 1. Keahlian TKRS terbuka kepada semua pelajar tahap II (tahun 4.5 5.

2 a. Tali wisel merah. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green. Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green.0 Pakaian Rasmi TKRS 7.30 cm) Tali wisel merah. e. b. f. (Ukuran kaki 40 cm . berlengan panjang dan warna Sherwood Dark Green. Seluar /Kain Sekolah. c. Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan logo KRS. e.1 a. Lelaki Beret berwarna Sherwood Dark Green. c. Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam Perempuan Beret berwarna Sherwood Dark Green. Baju kemeja labuh paras bawah punggung. Baju kemeja labuh paras bawah punggung.0 Pakaian Rasmi KRS 6. 7. Spike boot. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green. d. Tali wisel merah. d. d. *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green. Baju kemeja lengan panjang Sherwood Dark Green. b. Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan logo KRS. 7. e.2 a.6. (Ukuran kaki 20 cm . d.46 cm) Tali wisel merah. Spike boot. 6. Baju kemeja lengan pendek warna hijau muda ( L 109 ) Seluar sekolah. b.1 a. c. c. f. Lelaki Beret berwarna Sherwood Dark Green. berlengan panjang dan warna hijau muda ( L 109 ). b. Perempuan Beret berwarna Sherwood Dark Green. e. 15 .

b. daerah-daerah dan sekolah-sekolah. c.3 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan. Negeri dan Daerah: Menteri Pelajaran Malaysia. 8.3 9.1 Kawasan kegiatan meliputi peringkat antarabangsa.negeri-negeri dalam Malaysia. e. h.0 Jawatankuasa 9.1 Penaung Peringkat Kebangsaan.0 Kawasan Kegiatan 8. f.4 Penaung Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari AJK yang dilantik Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a. Wilayah Persekutuan Malaysia. Perkataan Daerah yang tersebut dalam perlembagaan ini juga bermaksud Jajahan di Negeri Kelantan dan Bahagian di Negeri Sabah dan Sarawak. d. 9.2 Penasihat Peringkat Kebangsaan. g. 9. kebangsaan. Perkataan sekolah yang tersebut dalam perlembagaan ini bermaksud sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. d. Negeri dan Daerah: Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.2 8. 9. C. b. Negeri dan Daerah adalah seperti berikut: a.8. Peringkat Kebangsaan Peringkat Negeri Peringkat Daerah Peringkat Sekolah 16 .

Pengerusi d.Setiausaha 1 Pen. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen. f. Dakwah & Kepimpinan Pengarah Bahagian Teknik & Vokasional Pengarah Institut Aminuddin Baki Tiga ahli dilantik Dua Wakil Jurulatih KRS Dua Wakil Jurulatih TKRS Dilantik j.6 Jawatankuasa Peringkat Negeri: a. h.9. Setiausaha g.Setiausaha 2 Bendahari Ahli-ahli : : : : : : : : : Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Ketua Unit Kokurikulum Penyelia Pasukan Pakaian Seragam Pegawai Tadbir KRS Dilantik Dilantik Termasuk Pegawai Pelajaran Daerah 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil Jurulatih TKRS Wakil PKPSM dan MGB i. b. d.5 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan: a. Penasihat c. Bendahari i. e. Juruaudit : Dilantik 17 . Penolong Setiausaha h. Juruaudit : 9. Penaung b. Timbalan Pengerusi f. g. c. Ahli-ahli : : : : : : : : Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Bahagian Sekolah Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah Ketua Penolong Pengarah (HEM ) Bahagian Sekolah Dilantik (Dua orang) Dilantik Pengarah-Pengarah JPN Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Pengarah Bhg.

Juruaudit : Dilantik ( 2 orang ) 9. Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah d. Ahli : Dilantik Termasuk 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil TKRS. Setiausaha : Penyelia f. Penaung : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia b. Pengerusi : Penolong Pegawai Pelajaran Daerah ( SPPK ) e. Wakil PKPSM dan MGB ( Gabungan ) Pegawai Tadbir KRS Negeri Dilantik ( 2 orang ) 9. Wakil PKPSM dan MGB i.7 Jawatankuasa Peringkat Gabungan/Daerah: 9. j. Tim. Penaung Penasihat Pengerusi Tim.9.7. Penasihat : Pengarah Pelajaran Negeri c.1 Jawatankuasa Peringkat Pejabat Pelajaran Gabungan ( Sabah dan Sarawak ) a. b. 18 . Ex-Officio : Pegawai Tadbir KRS Negeri j.7. Pen.2Jawatankuasa Peringkat Daerah a. d. Setiausaha Bendahari Ahli Ex-Officio Juruaudit : : : : : : : : : : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Gabungan Ketua Unit Penyelia Kokurikulum Pegawai Tadbir Gabungan KRS Dilantik Dilantik Termasuk 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil TKRS. h. g.8 Perlantikan bagi jawatan-jawatan di atas hendaklah dilakukan oleh Pengerusi setiap Jawatankuasa. Bendahari : Dilantik h. c. Pengerusi Setiausaha Pen. i. f. Setiausaha : Dilantik g. e.

f.00 Bendahari bertanggungjawab menguruskan segala yang berkaitan dengan kewangan KRS/TKRS Penyata kewangan KRS/TKRS hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diperiksa oleh Pemeriksa kira-kira. h.Kanan Kokurikulum Dilantik Dilantik Dilantik ( 7 orang Dilantik + Ketua Platun KRS/TKRS ) Dilantik di kalangan guru 9. mengelola dan mengatur program KRS/TKRS Jawatankuasa ini boleh menubuhkan jawatankuasa kecil untuk memantapkan lagi aktiviti KRS/TKRS.0 10. 19 . Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli-ahli Juruaudit (2 orang) : : : : : : : : : Pengarah Pelajaran Negeri PPD Pengetua / Guru Besar Pen.12 9.4 Dua orang guru yang bukan pemimpin KRS/TKRSdilantik dalam mesyuarat oleh Penolong Pendaftar sebagai Pemeriksa kira-kira atau Juruaudit. e.2 10. Guru KRS/TKRS sekolah adalah pemimpin dan pemudahcara kepada Jawatankuasa Peringkat Sekolah.9. d. Pemegang-pemegang jawatan ini dan tiap-tiap pegawai yang hendak menjalankan tugas pengurusan KRS hendaklah warganegara Malaysia. 10.11 9. i.10 9. Tugas Jawatankuasa ialah merancang. b. Kewangan Setiap ahli KRS/TKRS dikenakan yuran tahunan sebanyak RM 2.1 10.3 Perlantikan jawatan-jawatan di atas dilakukan oleh penolong pendaftar sekolah. c.14 10.9 Jawatankuasa Peringkat Sekolah: a. g. mengikut Perlembagaan serta disahkan oleh penolong pendaftar.13 9.

5 Pemeriksa kira-kira dikehendaki memeriksa kewangan KRS dari semasa ke semasa atas arahan penolong pendaftar. Pindaan Perlembagaan Perlembagaan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan.10.0 Disediakan oleh : Bahagian Sekolah Jabatan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 20 . 11.

KURIKULUM KRS 21 .

Lagu-lagu Patriotik c. Wawasan Perdana Menteri i. e. Jabatan/ Majlis Agama Islam ii. 1. Esei ii. Syarahan b. memahami. berpegang teguh kepada ajaran agama serta sanggup berbakti kepada masyarakat yang memerlukan khidmat dan bimbingan. OBJEKTIF a. Menulis rencana ii. Biodata Perdana Menteri i. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta memberi sumbangan ke arah hidupberkeluarga. b. Syarahan c. mempunyai disiplin diri yang kental. daya saing dan daya saing dalam menghadapi cabaran yang mendatang. Maktab Perguruan Islam ix. Lambang dan Bendera Negeri e.0 1. bermasyarakat dan bernegara. Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotik yang cintakan bangsa dan negara. Lagu-lagu Patriotik g. 1. Mengenali Institusi dan Peranannya i.1. Memahami dan mengenali kebudayaan Melayu sertalain-lain kaum. Universiti Islam iv. Sultan-sultan i. Persatuan Ulama‟ d. Menyediakan generasi pelajar yang mempunyai disiplin yang tinggi serta mempunyai daya juang.1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang cintakan negara. Pusat Islam iii. Lagu KRS h. daya tahan. Berlari sambil menyanyikanlagu larianKRS danlangkah KRS a. Mengenal tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan f. Membina generasi pelajar yang mengetahui. Nama dan Jawatan a. Jemaah Kabinet i. KETATANEGARAAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.2 c. Majlis Fatwa Negara vi. e. Mengenal tokoh ulama tempatan dan luar negara. Bendera Malaysia c. Lembaga Urusan Tabung Haji v. Baitulmal vii Mahkamah Syariah viii. Rukun Negara f. Lagu Kebangsaan dan Negeri berkenaan d. Lambang Negara b. Memahami Falsafah Pendidikan Negara d. Nama-nama Sultan b. Angkatan Belia Islam x. Lagu-lagu Patriotik 22 .

Makan cara Barat iii. Syair iii. Marhaban dan Berzanji d. Adab sebagai tetamu ii. Akhlak k. garpu dan pisau selepas makan. Majlis rasmi v. Kelas Fardhu Ain b. Memelihara kesihatan tubuh badan ii. Peranggu Meja i. Adab menjadi tuan rumah iii. Adab makan di dalam pelbagai jenis jamuan i. Makan cara Koktel iv. Adab bergaul i. Sajian secara barat v. Guru/rakan iv. Majlis rasmi/formal ii. Perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa makan di majlis jamuan. Sajian secara cina iv. Etika berpakaian dalam Islam b. Sajian secara ”buffet” c. Etika di meja makan i. Ceramah Agama j. Bacaan Yasin c. Makan cara Melayu ii. Jiran tetangga iii. Nasyid ii. Kisah-kisah Sahabat Nabi SAW 3. b. KEROHANIAN a. Sajian secara tradisional iii. Kebudayaan Islam i. Hafalan doa-doa dalam kehidupan seharian h. Mengurus tempat kediaman i. Sajak dan lain-lain i. Kursus Kefahaman Islam g. Alatan peranggu meja ii. Tamrin f. Cara meletakkan sudu. Susun atur peralatan rumah ii. Tatatertib sebagai tetamu i. Makan cara Buffet v. Makan di kantin 23 . Pemilihan pakian i. Keselamatan di rumah c. Majlis tidak rasmi/informal bersukan iii. Keluarga ii. a. Etika makan secara Islam c. PENGURUSAN DAN GAYA DIRI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.2. Batas-batas pergaulan b. Usrah e. Cara memegang pisau dan garpu ii. Tanggungjawab terhadap diri dan keluarga i. Penjagaan keluarga a. Adab semasa menghadiri jamuan makan iv.

d. Buat baik dibalas baik b. Kebebasan dalam sistem demokrasi h. Penghayatan Nilai-Nilai Murni Tahap 1 & 2 24 .Berakit-rakit h. Mengawal pemikiran. Balasan jujur g. Pengorbanan kaum ibu f.Contohi Labah-labah i.4. pertuturan dan perlakuan. Biar lambat asalkan selamat j. Teguran membina f. Fikir sebelum bertindak g. Etika perniagaan yang baik e. Sesal kemudian tidak berguna c. Bukit sama didaki lurah sama dituruni. Budi Bahasa a. Pentingnya keselamatan jalan raya i. Sultan Alaudin Riayat Shah b. PENDIDIKAN MORAL – Ahli bukan beragama Islam TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Kalau Cermat Tentu Selamat j. Sahabat setia e. Waspada sebelum kena c. Kesetiaan kepada negara d.

mempunyai daya tahan. 1. Hormat Ke hadapan  Senang diri Hormat  Sedia d. kanan  Hentak kaki b.2 TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.1 KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sihat dari segi fizikal. Hormat Ke Kanan  Buka dan Tutup Hormat barisan e. Melahirkan insan yang sihat fizikal dan mental.Mengurus Perhimpunan d.Sebagai Ketua c. kiri. OBJEKTIF a. belakang. Memupuk bakat serta menggalakkan potensi yang sedia dan mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Memberi perintah kawad i. Hormat Ke Kiri Hormat  Ke kanan dan f. Kawad membawa bendera d. Kawad Am i. Kawat Perhimpunan  Kanan lurus c. Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu menyelesaikannya secarabijaksana. Melakukan semua jenisKawad b. mental.0 2.Kawad perseorangan i. KAWAD 2. berpotensi dan berketerampilan malah mampu menghindarkan diri dari gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya timur sebagai tatacara hidup.Asas Kawad a.Kawad Formasi 25 .2.Perintah Kawad i. Kawad berjalan  Mulakan kaki kanan  Tabik hormat c. Hormat selaku terima sijil Ke Kiri Pusing  Langkah hadapan. b. c. Kumpulan masing Masuk barisan masing  Paraskan barisan b. Menaik dan menurunkan bendera a.

Lanjutan Tahap 1 & 2 c. Perlindungan semulajadi e. Ikatan manuk vi. Keselamatan i. Simpulan tarbuck xi. Jenis-jenis khemah p. Kebersihan h.Simpulan stopper dan angka 8 xiv.Simpulan pencuri ix. Konservasi j. Simpulan/ikatan pendaki i. Peralatan tambahan i. Simpulan kerusi vii. ikan goreng.Lain-lain masakan ringan v. Dapur i.Simpulan dan ikatan asas i. Pertandingan memasak 3.Ikatan balak viii. Punca air g. Kraf perkhemahan i.Simpulan Turtle ix.Juma 26 .Tangga tali b. Simpulan bebat x. Beg Galas i. Perhubungan f. Sanitasi e.Simpulan Bunga Keti xiii. Jenis-jenis tali i. Carabiner & Figura 8 iii. Simpulan lemak seela iii. Simpulan bunga keti iii. Simpul belit vii. Memasak i. Simpulan geseran munther iii. Definisi b.Weng segera xii. Beg Galas n. Simpulan buku sila ii.Tatacara penjagaan tali c. Memilih Tapak Khemah d. Simpulan rama-rama v.Simpulan perompak viii. IKATAN TALI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Gajet b. Tindih kasih iv.Simpulan tukang gantung xv.Ikatan mata kail viii. Simpulan bergelung jurai vi.Nasi. Kaedah memikul beg galas c. Teknik memasak ii. Kegiatan di kawasan perkhemahan k. Ikatan manharness vi. Jenis-jenis unggun api d.2. Ikatan ampaian xi. Ikatan silang gunting xi. Simpulan prusik ii. Simpulan pengail ganda empat v. Mendirikan khemah c.Kraf perkhemahan lanjutan b. Mengemaskan tali a.Ikatan seraya ix.Praktikal memasak iii. Jenis-jenis dapur a. Cara penjagaan khemah a. Simpulan darah bergelung (untai) ii. Ikatan serong x.Simpulan /sempurna (untai) iv. Simpulan frost xii. Simpulan tarbuck (untai) iv. Kaedah mengisi ”Rucksack” o. Pully iv.Simpulan lemak seela separuh vii. PERKHEMAHAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Harness ii. Etika perkhemahan l. sayur dan teh iv. Memasang api f. Simpulan pengail v. Fungsi ii.Ketahanan /kekuatan setiap jenis tali iii. Simpulan tok fakir x. Ikatan pengkalan a. Memotong kayu m. Simpulan/ Ikatan pemancing i.

Menggunakan peta Membaca peta/ Orientasi peta d.Latihan menggendalikan sampan i..Mengenali jejak atau kesan binatang b. Latihan membina rakit i. Basikal i. ii. Sampan kayu@ sampan gentian kaca c. Membaiki kerosakan kecil 27 .Mengenal Arah Mata angin b. Pengenalan Kompas a. Ancaman Hidupan liar b. Menentukan arah kiblat d. Praktikal mencari bearing (arah mata angin) b. Membuat perangkap / jerat d.Pertandingan mencari bearing i. Bahan-bahan apungandi air. Membuat perangkap / jerat II ii. Merintis hutan menggunakan kompas b. IKHTIAR HIDUP TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. d.Motosikal i. Mencari harta karun c. Mengenal struktur dan bahagian motosikal dan fungsinya ii. Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup e. Aktiviti Orienteering danPandu Arah a.Kursus ikhtiar hidup di hutan i. Membuat rakit buluh dan pendayungnya ii. Latihan berkayak i. Aktiviti Pandu Arah dan Orienteering 5. Mengikut jejak atau tanda.Menggunakan peta ii.Cara-cara mengendalikan rakit iii. Mencari arah mata angin c. Membina model apungan di air a. Alat-alat ikhtiar hidup i. Membuat alat-alat ikhtiar hidup b.Mengenal struktur dan bahagian basikal dan fungsinya ii.Membaiki kerosakan kecil a. Latihan di kawasan sekolah c. Keno gentian kaca @ kanvas f.Lain-lain masakan ringan iv. KOMPAS TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.4. Mengenali pokok-pokok perubatan / tumbuhan/ buah-buahan yang boleh dimakan / diminum c.Pertandingan memasak g.

Tanda dan rawatan b.Kaedah mulut ke mulut iii. Pinggang dan peha v. Latihan berkomunikasi b. PERTOLONGAN CEMAS / BANTU MULA TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Struktur badan ii. Tulang belakang. Kecederaan tulang. Angin c. Pendarahan i. Ombak a. Persiapan b. Pasang surut 9.Kaedah Holger Nelson v. Prinsip dan amalan i. Pengenalan Pemulihan dan penafasan i. Definisi ii. Formasi bergerak 6. Bernafas secara ritma c. Gigitan dan sengatan serangga i. Renjatan i. Menuruni lereng menggunakan tali. Asfiksia.Struktur daging & kulit iv. Lengan dan siku iv.Kaedah mulut ke hidung iv. sendi. Sengatan tebuan iii. betis dan jari kaki vi. Struktur tubuh badan dan fungsinya i. Cara membalut c. Suhu c. Pengangkutan dan pengusungan i. a. Pernafasan dan Asfiksia i. ligamen dan otot i. Cara membebat luka ii. Terminologi ii. Keracunan i. Penggunaan Walkie-Talkie 7. IKLIM a. Peredaran darah ii. Semboyan bunyi a. Berpandukan muka jam c. tengkuk d. Kaedah pemulihan pernafasan dan urut jantung c. Kecederaan tulang belikat iii. TEKNIK PERJALANAN a. KOMUNIKASI a. Urut jantung i. Punca dan rawatan a. Pengelasan terbakar ii. Isyarat antarabangsa d. Posisi tapak tangan b. Lutut. Panduan tindakan pada masa kecemasan b. Hujan d. Kaedah rawatan f. Kaedah mengangkat dan menyusun. Kaedah pemulihan ii. Kaedah menyeberang sungai a.a. kala. Prinsip dan asas pertolongan cemas ii. Tanda-tanda hujan a. Rawatan d. Kaedah-kaedah  Lisan  Bertulis  Isyarat  Tiupan Wisel a. Fungsi organ b. Penggunaan tangan dan kaki semasa mendaki b. Struktur sendi iii. Mendaki lereng curam c. Kaedah Silvester 28 . Melangkah d. Organisasi c. Gigitan ular. Kaedah rawatan e. Ramalan cuaca b. lipan dan lebah ii. Cuaca b. 8. Kecederaan terbakar i. Pembebatan dan pembalutan i. Awan dan jenis-jenisnya b. punca dan rawatan c.

Latihan mengawal / memadam kebakaran i. buih dan gas ii. Latihan melawan / diri daripada kawasan memadam kebakaran kebakaran i. Memadamkan kebakaran ii. KURSUS ASAS KEBOMBAAN a.Ujian asas seni mempertahankan diri a. Kaedah pengendalian 10. Perlindungan diri kebakaran dan ii. Latihan menggunakan peralatan dalam mempertahankan diri b. serbuk. Jenis-jenis seni mempertahankan diri b. Jenis-jenis seni mempertahankan diri b. Asas mempertahankan diri c. Teknik-teknik mempertahankan diri d. Memadam i. Kaedah menyelamatkan a. Teknik-teknik mempertahankan diri d. Pengenalan mengenai kebakaran i.Ujian Mempertahankan diri menggunakan peralatan c. Punca kebakaran ii.Ujian lanjutan a. Kemahiran mempertahankan diri c.Bakaran tayar 11.Perubatan / Sains Sukan dalam seni mempertahankan diri 12.a. Alat-alat melawan kebakaran i. Pemadam api jenis air. Kecergasan Diri / Riadah TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 Pengenalan jenis-jenis sukan Kemahiran sukan individu atau kumpulan Pengurusan riadah 29 . SENI MEMPERTAHANKAN DIRI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Kaedah menyelamatkan alat pemadam api diri b. Cara-cara mengelakan kebakaran b.

Menyenaraikan pakaian tradisi pelbagai kaum c. alat muzik. Perayaan pelbagai kaum di Malaysia e. Wayang kulit ii. Adat resam kaum di Malaysia c. 30 . Permainan. Menyertai satu persembahan [ Seperti tahap satu ] a.Wau iii. Membuat kajian dan menulis laporan mengenai perkahwinan kaum di Malaysia i. kompang.Gasing c. Adat kematian bagi kaum di Malaysia iii. Mengumpulkan 20 peribahasa. Adat istiadat ii. Bersyair.14. Mengenali permainan tradisi ( contoh ) : i. tradisional. KEBUDAYAAN a. simpulan bahasa atau perumpamaan salah satu kaum di Malaysia b. a. Menghafaz 10 perkataan mudah bahasa Cina dan Tamil dan selain bahasa Ibunda d. Mengenal asal-usul kaum di Malaysia b.Bagaimana memupuk perpaduan kaum di Malaysia b. Drama / Pentomin/ Sketsa. Nasyid ii. Menyertai satu persembahan seperti i. Mengenal alat-alat muzik kaum di Malaysia d. Menceritakan ceritacerita lisan pelbagai kaum. pantun atau gurindam iv. rebana dan lain-lain iii.

Lawatan dan ziarah ke i.Tanah perkuburan iv.Hospital iii. Wakil rakyat ii.Surau atau masjid iii. Gotong royong [ Seperti tahap 1 ] b.Tokoh-tokoh tempatan a.Pondok atau pusat pengajian dan lainlain a.Pegawai daerah iii. Membuat kajian mengenai i.Ketua balai polis f. kekeluargaan dan mengeratkan hubungan kemasyarakatan antara lapisan masyarakat. Melakar pelan tempat tinggal. kaum dan etnik.Masalah keruntuhan moral belia setempat iii. Penduduk tertua ii. Rumah kebajikan anak yatim dan orang tua ii. lawatan dan ziarah.Ulama tempatan v. OBJEKTIF 1. pengerusi JKK c. Gotong-royong. Kegiatan ekonomi dan sosial penduduk setempat ii. Lawatan dan ziarah [ Seperti tahap 1 ] c. Kawasan sekolah ii.Lain-lain b. Melahirkan insan yang perihatin terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat serta mengamalkan budaya simpati dan empati dalam kehidupan seharian.1 KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAS MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti.Tokoh korporat iv. ketua kampung. Temuramah dengan i.3.2 1. Mengukuhkan ikatan persaudaraan.0 iii. Temuramah dengan i. 3.Penghulu. Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat serta aktif dalam aktiviti kemasyarakatan 2.Salasilah keluarga iii. Asal usul sesebuah kampung ii. menubuhkan kumpulan [ seperti tahap 1&2] b. imam.Perkampungan orang asli iv. tolong-menolong dan berlumba-lumba membuat / melakukan amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama. Membuat kajian mengenai i.Masalah penduduk e. Gotong royong membersihkan i. Menubuhkan kumpulan [ Seperti tahap 1 ] d. Menulis tempat bersejarah 31 . KHIDMAT MASYARAKAT a. d. 3.

Mengenal pasti makanan dan tumbuhan yang digemari burung. Mengenal nama burung ii. Kajian mengenai hakisan i. Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan menghayati alam sekitar. Hidupan air di kolam atau sungai ii. Kajian air i.Membersihkan sungaisungai di kawasan rekreasi e. Deklamasi sajak mengenai alam sekitar a.Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok buah-buahan e.Melukis dan menamakan bahagian serangga dan invertebrata iv. ALAM SEKITAR TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Jenis-jenis hakisan ii.0 4. 1. 2.Mengenal cara kawalan d.Kualiti air b. Kajian serangga dan invertebrata i. Mendapatkan pola/ corak daripada batang dan rangka daun. Mengenalpasti jenis tanah tanih dan batu batan c.Mengukur lilitan batang dan ketinggian iii. Memahami cara mengurus bahan buangan seperti sisa kimia 32 .Mengenalkan haiwan liar dalam hutan Malaysia d. Memelihara dan menjaga kawasan rekreasi sekolah f. ii. Demontrasi proses pertanian f. 3.Merekodkan serangga dan invertebrata yang bersembunyi pada sebatang pokok v. i.1 4. Melukis serta menyatakan fungsi bahagian pokok iv. Mengawit tumbuhtumbuhan i. Mengenal dan mengkaji sebatang pokok.Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok renek iii.Melabelkan nama dan nama saintifik tumbuhan di persekitaran sekolah b.Fungsi bahagian serangga dan invertebrata c. b.2 ALAM SEKITAR MATLAMAT OBJEKTIF 1. Fungsi serangga dan invertebrata dalam proses pereputan ii. Mengkaji tanah-tanih dan batu batan i.Merekod nama burung yang dapat dilihat di kawasan sekolah dan tempat tinggal iii. Memerhati kehidupan haiwan contoh burung : i. Mengenal pasti dan menamakan jenis rumput a.Mengawit dan menamakan 15 jenis tumbuhan herba iv.4.Mengenal dan mengelaskan jenis-jenis hutan c. Membina insan yang bertanggungjawab dengan memberi sumbangan ke arah memelihara alam sekitar sebagai khazanah tuhan kepada manusia.Mengumpul bulu dan sarang burung yang tidak digunakan iv.Bagaimana pokok memberi makanan kepada serangga dan invertebrata iii. Memupuk sikap prihatin terhadap sumbangan dan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan manusia serta memahami rantaian hidup antara alam sekitar dengan manusia sejagat. Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok bunga ii.

Palma iii. Memahami mengenai proses pemeliharaan dan pemuliharaan hutan h. Buluh ii. Aktiviti kitaran semula kertas surat khabar lama f. Membuat ketuhar tenaga solar g. Tumbuhan perubatan vi. Rotan iv.Mengenal pasti jenis-jenis tumbuhan berikut i. Paku Pakis v.g. Membina taman mini di kawasan sekolah d.Tumbuhan komersil e. Karangan alam sekitar h. Deklamasi sajak alam sekitar 33 .

Merekacipta kraf tangan i. Merekacipta logo yang bertemakan KRS d. Melaksanakan satu projek yang boleh di pasarkan di sekolah untuk tabung KRS d. logam dan jerami sehingga dapat menghasilkan bahan kraftangan. Merekacipta bahan-bahan buangan c. disamping membina asas kemahiran pemasaran perniagaan sehingga menjadikan keusahawanan sebagai budaya hidup. 5. Bengkel perkakas mudah berdasarkan aktiviti b. Membina kemahiran asas dalam bidang perniagaan. Melahirkan generasi muda yang berwawasan sehingga dapat menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu cara hidup. enjin dan sebagainya b. logam dan jerami c.Bahagian pokok kelapa iii.Kayu – pengepit baju d. Memahami kaedah asas penulisan buku akaun 34 . hiasan.5. Cetak baju . Membuat kraftangan drpd kayu. Merekacipta satu projek kerja kayu untuk kegunaan taman atau bilik KRS c. 2. Memasarkan bahanbahan jualan untuk tabung kadet e. 3.Silk Screen i.2 1. Membaik pulih perkakas mudah seperti perkakas elektrik. Membina kemahiran reka cipta di kalangan generasi pelajar dengan menggunakan bahan-bahan terbuang seperti kayu. OBJEKTIF 1.1 KEUSAHAWANAN MATLAMAT Memupuk minat di kalangan generasi pelajar agar dapat mengembangkan kreativiti masing-masing dan sikap berjimat cermat serta membenci amalan membazir. REKA CIPTA TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Kulit siput ii.Cetak baju-T e. Merekacipta satu projek elektronik a.0 5. Merekacipta bahanbahan terbuang b. Berkhidmat di koperasi sekolah a. Dye biasa @ Embos ii. tulisan khat dan lain-lain. pemasaran dan perakaunan agar dapat memasarkan reka cipta yang dihasilkan.

Jahitan sementara ii.Jenis-jenis beras iv.Jahitan bulu ayam iv. Hiasan hidangan i.Pastri i. Cara menggunting ii.Cara menjahit 3.Gigi penolak iv.Jahitan silang padu iii.Keselamatan iv. Bahan-bahan asas ii.Menggoreng iii. Puding. Tiang gelendung benang ii. Jahitan i.Mengenal bahan-bahan kering a.Cara menjahit d. Cara menggunakan dan menjaga mesin c. Sulaman i.Jenis-jenis tepung iii.Buah-buahan c. Jahitan i. Tanggungjawab pengguna ii.Jahitan batang vi. Mengenalpasti jahitan mesin tidak kemas i. Bahan-bahan asas makanan i.Sapu tangan b.Variasi kuih b.Sanifasi semasa penyediaan makanan a.Membakar iv.Kuih-kuih tempatan i.Kegunaan. Jahitan silang pangkah ii. Jahitan melompat-lompat ii. Kek i.Benang terputus-putus iii. Jahitan tudung i.2. kedudukan dan penjagaan iii. Jahitan asas i.Jahitan suji bilang v.Mengukus e. Alas meja ii.Pemusing gelendong b.Alatan menggunting iii. Nutrien asas ii. MASAKAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Pencuci mulut / desert i.Jahitan mata lalat a.Alatan menekan a. JAHITAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Alatan menjahit iv. Perkhemahan 35 . Merebus ii. kastard dan kuih acuan ii. Alatan mengukur dan menanda ii. Pengenalan mengenai jahitan i.Jahitan menyambung iii. Keperluan nasi dan lauk pauk d. Rempah ratus ii.Agar-agar iii.Cara memilih barangbarang keperluan b. Sebab-sebab kek bantat d.Kelim berkedut c. Penyediaan pastri ii. Etika di pasar i. Masakan waktu darurat i.Variasi Pastri b.Penyediaan diet seimbang c.Skru penekan benang iii.Jenis-jenis perasa d. Pengurusan di dapur i. Makanan dan pemakanan i.Jahitan pengemas b. Mengenal bahan-bahan mentah ii. Asas bahagian mesin jahit i. Ising ii. Penyediaan beter ii. Kepenggunaan i.Akibat kekurangan dan kelebihan iii.Susun atur hidangan c. Beg pensil ii. Prinsip-prinsip memasak i.

Kait mengait i.Aplikasi 36 . Teknik lipatan ii. Pengenalan dan penggunaan kraftangan i. Cara penyediaan ii.Aplikasi lipatan c. Cara penjagaannya b. Hiasan ii.Aplikasi hasil kaitmengait b. Teknik origami ii. Peralatan dan cara menggunakannya ii. Pembungkusan i.Jenis dan kesesuaian lipatan iii.Kedudukan gubahan iii. Gubahan hidup kering i. Origami i.Aplikasi gubahan a. KRAFTANGAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Teknik pembungkusan c. Lipatan kain i.Penghargaan a.4. Cara membuatnya b. Suji bilang / Cross-stich i.Hiasan dari bahan semulajadi dan kitar semula i.

KURIKULUM TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA ( TUNAS KRS) 37 .

1. serta lagu-lagu patriotik yang lain.1 TERAS 1. Mengenal tokoh-tokoh pejuang Kemerdekaan Negara dan tokoh-tokoh negara.1.1. 1. Konsep kekeluargaan Kebudayaan Melayu serta kebudayaan lain-lain kaum. mengenal/mengamalkan nilai-nilai murni/amalan-amalan mulia termasuk konsep kebersihan/kesihatan dalam kehidupan seharian. mengenal adat istiadat bangsa/kaum di Malaysia.1 Pendidikan Kerohanian/Moral • • • • • memahami dan mengenal Tuhan amalan mulia yang perlu –menghormati ibubapa/guru/pemimpin tanggungjawab sebagai pelajar/warganegara/anggota masyarakat.3 Latihan Fizikal • • • • Senaman Latihan kecergasan Latihan asas kawad kaki Latihan merentas halangan 38 .1. menyanyi lagu „Negaraku‟ dengan penuh semangat. 1. Memahami dan Menghayati Rukun Negara.2 Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma • • • • • • Mengenal bendera negara Malaysia termasuk makna yang terdapat pada bendera tersebut.

latihan kecemasan semasa kebakaran. abseiling ii.3 Aktiviti Ketahanan Diri • • • • • • latihan kawat kaki untuk pertandingan/persembahan/upacara-upacara rasmi.1 Aktiviti di darat • • • penggunaan kompas aktiviti pandu arah ikhtiar hidup 1. Latihan sumbangsaran. tatatertib Pasukan Pakaian Seragam.2. menggunakan tali ( ikat dan simpulan) kembara 39 .UMUM/ ( ELEKTIF ) 1.2. 1. latihan asas Bantu Mula. Latihan mencipta logo dan slogan.4 • • • • • perkhemahan. ( latihan kebombaan ) latihan membuat ikatan dan simpulan yang mudah. Aktiviti Pendidikan Luar 1. Latihan membuat persembahan ( kebudayaan/lain-lain) secara berkumpulan. Rekreasi tali : i.2.2. Membaca dan menafsir peta. flying-fox.2 Aktiviti Mental • • • • • Latihan kumpulan dinamik. orienteering. Latihan membuat perancangan dan keputusan mengamalkan sikap terbuka berfikiran positif dalam aktiviti percambahan fikiran dan berjaya mengatasi masalah.

1.2. ( 1. penjagaan pokok-pokok) cara mengatasi masalah kepupusan tumbuhan dan haiwan menjaga kebersihan alam sekitar. latihan asas jahitan.8 Aktiviti khidmat kepada sekolah.2.2. membuat kraftangan/gejet. mengenal binatang menyedari kepentingan flora dan fauna. memakmurkan kemudahan sekolah. membaikpulih perabot. latihan memasak. 1. mengitar semula.2. Keceriaan / Keselamatan / Kebersihan Sekolah 40 . persembahan kebudayaan . • • • • • khidmat guna tenaga.7 Aktiviti di Air • • • Keyakinan di air ( “water confidence”) Latihan keselamatan semasa berada di air Latihan asas berenang 1. gotong-royong.6 Aktiviti Kemahiran Hidup ( Keusahawanan ) • • • • • • merekacipta daripada bahan-bahan terbuang.5 Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar • • • • • mengenal tumbuh-tumbuhan.

KEROHANIAN/PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 TAHUN 5 i. Buat baik dibalas baik. Teguran membina. . ii. vii.Membina generasi pelajar yang mengetahui. iv. Contohilah labahv. Adat-resam masyarakat Malaysia Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama/Moral TAHUN 6 Kalau cermat tentu selamat. Budi Bahasa Hormat menghormati Bersyukur dan kerjasama. ii. ix. hulu. Belas Kasihan. Berakit-rakit ke iii. bermasyarakat harmonis dan bernegara. .Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotisme. v. Sahabat Setia Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama / Moral vi. DISIPLIN DAN KEROHANIAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang cintakan negara. labah vi. menghayati.Menyediakan generasi pelajar berdisiplin dalam menghadapi cabaran yang mendatang. x. mempunyai disiplin diri yang kental. Kesetiaan kepada Negara.A. Objektif . xii. berpegang teguh kepada ajaran agama serta berbakti kepada masyarakat. Waspada sebelum kena. mengamalkan akhlak mulia serta menyumbang ke arah hidup berkeluarga yang bahagia. viii. 1. xi. Tamadun Islam Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama/Moral 41 . Balasan Jujur. memahami. iv. iii. i.

. Rukun Negara Pemimpin sekolah/ tempatan viii. ix.Memelihara kesihatan tempat kediaman. vii. . Guru / rakan Majlis rasmi Batas.Adab bergaul : tubuh badan.Tanggungjawab i. tidur. vi. 42 . PENGURUSAN DAN GAYA DIRI i. KETATANEGARAAN i.batas pergaulan.Pengurusan diri. Lagu-lagu Patriotik Pemimpin Negeri/Negara 3. . iii.Tanggungjawab terhadap diri terhadap masyarakat. Lambang dan Bendera NegeriNegeri. Pengenalan Logo KRS Bendera KRS Lagu KRS Lagu TKRS v.Keselamatan diri.Tanggungjawab terhadap i. iv.2. Jiran tetangga .kekemasan bilik Keluarga . ii.

. i. TAHUN 6 ii. KAWAT TAHUN 4 i.Tukar langkah semasa berjalan .Mula langkah kaki kanan . Objektif .Kanan lurus . Hormat. .Berpusing ke belakang semasa berjalan i. mental. Istiadat menaik / menurunkan bendera.Paraskan skuad .Keluar baris - 2. PERKHEMAHAN 43 .Ke kanan/ke kiri pusing .Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu menyelesaikannya secara bijaksana. Kawad Dinamik iv. KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang sihat fizikal. .Hentak kaki . 1.B. Asas Kawad Statik iii.Senang diri .Masuk baris .Buka / Tutup barisan . TAHUN 5 Asas Kawad Statik a.Skuad sedia . berdaya tahan. Ke kiri / ke kanan hormat ke hadapan hormat selaku terima sijil/hadiah Asas Kawad Statik.Melahirkan insan yang sihat fizikal dan mental .Tatacara Hormat .Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.Menghadap ke belakang / hadapan . berpotensi dan berketrampilan serta mampu menghindarkan diri daripada gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya ilmu sebagai tatacara hidup. Kawat Dinamik.

.Simpulan Tindih Kasih . Perlindungan semulajadi . Kegiatan di kawasan iii.Simpul Belit . Mengenali tanda-tanda isyarat. Asas Gajet iii. konservasi khemah ii. Simpulan dan Ikatan . Komunikasi 3. Simpulan dan ikatan .Simpulan Buku Sila . Mendirikan khemah iii. ii. Menyediakan sarapan diri dan kumpulan. Simpulan dan Asas Ikatan . Punca air i. Keselamatan ii. Rekreasi Tali 5. Teori khemah sementara. Menyalakan api Menyediakan menu dan makanan TAHUN 5 i. KOMUNIKASI TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 44 . ii. . (Perkhemahan) TAHUN 5 i. Rekreasi Tali TAHUN 6 i. TAHUN 6 i. v. IKHTIAR HIDUP TAHUN 4 i.TAHUN 4 i. iii.Ikatan Seraya ii. Pemuliharaan perkhemahan mahan. TAHUN 5 TAHUN 6 Pengenalan jenis i.Ikatan Silang Gunting .Simpulan Manuk . v. iii.Simpulan Bunga Keti .Ikatan Serong . Latihan amali. Asas Gajet iv.Teori memasak secara survival.kraf perkhemahan.Mengemaskan tali ii.Ikatan Balak . IKATAN TALI TAHUN 4 i. -Kraf perkhemahan. Kebersihan (pemuliharaan) ii.Simpulan Pengail 4. Memilih tapak perkheiv.

BANTU MULA TAHUN 4 i. 8. Angin. Membantu rakan . ii. Merawat luka-luka kecil ii. Anduh iii. TAHUN 6 i. Teori teknik usungan ii. i. i. Latihan Amali. IKLIM TAHUN 4 i. Pengenalan Peti Bantu Mula Rawatan Kecil .rawatan kecil .Kaedah-kaedah . Lisan ii. Wisel Latihan Amali TAHUN 5 TAHUN 6 i. iv. Tanda Isyarat ii. iii.anduh. Cuaca Suhu Hujan Tanda-tanda hujan Kaedah-kaedah . Latihan Amali. Bertulis 6. mencuci luka balutan luka pengenalan anduh TAHUN 5 i. 7. . ii. ii. Awan dan jenis-jenisnya i. ASAS KEBOMBAAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 45 .

Orienteering iii.Keyakinan di air TAHUN 5 i. Memahami agama dan kepercayaan pelbagai kaum di Malaysia. Asas dan peraturan dalam permainan bola sepak/bola jaring ii.Mengukuhkan ikatan persaudaraan.Asas persilatan vii. dikir barat.syair dan lain-lain TAHUN 5 i. „ Blind Trail „ v.koir. kekeluargaan dan mengeratkan hubungan kemasyarakatan .sketsa dan lain-lain.Cara-cara mengelak kebakaran api ii. Mencari arah vi. Adat Istiadat iii.Asas persilatan v.Mengenal alat-alat muzik tradisional.Melahirkan insan yang prihatin terhadap tugas dan tangggungjawab sebagai anggota 46 .Cara menggunakan alat pemadam api. Mengenali budaya pelbagai kaum di Malaysia.Mengenali pantang larang pelbagai kaum ii.lakonan.Pengenalan asas i. REKREASI TAHUN 4 i.Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat .Permainan tradisional iv. Keyakinan di air 10.Sukan & permainan ii. Permainan Kim ii. Cara menyelamat diri.Kembara TAHUN 6 i. Sukaneka iii. i.i. pentomen. KEBUDAYAAN TAHUN 4 i. TAHUN 6 i. KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAS MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti. Hari Kebesaran Kaum(agama) iii. Pengenalan kompas iv. Pergaulan ii.Hari Perayaan kaum iv. ii. Persembahan Kebudayaan -nasyid.tolong menolong dan berlumbalumba melakukan amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama kaum dan etnik. Punca-punca kebakaran Pengenalan alat pemadam ii. ii. C. iii. Latihan kebakaran di persekitaran sekolah 9. OBJEKTIF .Sukaneka iii.Persembahan -Nasyid.pantun .

balairaya.gotong royong . Gotong-royong membersihkan kawasan sekolah Tahun 5 i. Projek khidmat bakti . Tahun 6 i.lawatan dan ziarah ( jiran / masyarakat setempat / rumah anak yatim / hospital / dan lain-lain ) 47 .tempat ibadat.Gotong-royong membersihkan .masyarakat serta mengamalkan budaya simpati dan empati dalam kehidupan harian Tahun 4 i. tanah perkuburan dan lainlain.

D. ALAM SEKITAR MATLAMAT Membina dan melahirkan generasi pelajar yang mencintai dan menghargai alam sekitar. OBJEKTIF - Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan menghayati alam sekitar - Memupuk sikap prihatin insan terhadap sumbangan dan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan. - Memahami rantaian hidup antara alam sekitar dengan manusia sejagat. - Bertanggungjawab dalam pemuliharaan alam sekitar. Tahun 4 i. Mengenal tumbuhan Tahun 5 ii. Memerhati dan merekod serangga ii. Memelihara dan memulihara sungai Tahun 6 i. ii. kitar semula ekosistem

48

E. KEUSAHAWANAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang berpotensi menyesuaikan diri dalam pelbagai bidang keusahawanan OBJEKTIF - Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada di kalangan pelajar serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. - Melahirkan insan yang kreatif dan inovatif. JAHITAN Tahun 4 i. Pengenalan alat jahitan ii. Pengenalan asas jahitan MASAKAN i. Pengenalan peralatan dapur kegunaan & penjagaan keselamatan Tahun 5 iii. Jahitan silang pangkah. iv. Jahitan cantuman Tahun 6 v. Asas-asas sulaman

i. Pengenalan bahan - rempah ratus - jenis tepung - jenis beras - jenis perasa ii. Memasak air iii. Merebus iv. Menggoreng v. Membakar i. ii. Hiasan dari bahan terbuang dan bahan semulajadi. Cara penjagaan

i. Latihan Amali

KRAFTANGAN i. Pengenalan & kegunaan kraftangan - hiasan - cenderahati - bahan semulajadi

iii. iv. v.

Gubahan bunga Membuat senduk Bahan semulajadi – anyaman.

49

KURIKULUM ``TRAINING OF TRAINERS” [ TOT ]

50

0 KURSUS PENDEDAHAN JAWATAN LEFTENAN MUDA KRS [ KURSUS TAHAP 1 ] 1. Ketahanan dan kebudayaan iii. 6.1. 4. 51 . 5. 7. 3. Khidmat masyarakat [ Khidmas ] Pengukuran dan penilaian. Alam sekitar v. Keusahawanan iv. Kandungan perlembagaan KRS Falsafah aktiviti bersepadu KRS Kemahiran penyampaian Perancangan program latihan Penyelesaian masalah Aktiviti – aktiviti kemahiran KRS i. Disiplin dan kerohanian ii. 2.

Pengujian dan Penilaian Ujian bertulis 52 .0 KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN [ KURSUS TAHAP II ] 1. 2. Memahami kandungan perlembagaan i. Disiplin dan kerohanian Penghayatan semasa kursus Ketepatan masa Kepimpinan ii. Khidmas Projek sehari bersama masyarakat 3.2. Memahami falsafah aktiviti bersepadu KRS Aktiviti kemahiran KRS Ujian Pre Test [ Bertulis dan praktikal ] i. Ketahanan dan kebudayaan Ujian bertulis iii. Keusahawanan Merekacipta Kertas perancangan aktiviti kewangan Pemasaran iv. Alam sekitar Kitaran kertas Oven v.

1.3.4.1 3.2 3.3.3.3 3.1 3.2 3.1.4 3.1.1 3.4.1 3.3 53 .2.2 3.1 3.3 Kandungan Perlembagaan KRS/TKRS Melahirkan pegawai yang mampu mempraktikkan semua isi kandungan Kurikulum KRS/TKRS Memupuk pegawai yang mampu bertanggungjawab penuh dengan perlembagaan KRS/TKRS Membina pegawai KRS /TKRSyang sentiasa mengamalkan dan menjunjung tinggi perlembagaan KRS/TKRS Falsafah Aktiviti Bersepadu KRS/TKRS Menerapkan falsafah aktiviti bersepadu KRS dalam kehidupan pegawai KRS/TKRS Mewujudkan semangat bekerjasama dalam kumpulan Melahirkan pegawai KRS/TKRS yang kreatif dan berwawasan tinggi Kemahiran Penyampaian Melahirkan pegawai yang bertrampilan dalam semua situasi Memupuk semangat dan kecekalan dalam usaha membentuk serta membina insan Membina generasi yang mahir dan cekal hati dalam penyampaian maklumat Penyelesaian Masalah Melahirkan pemimpin yang berwawasan dan tabah menghadapi cabaran hidup Memberi kesedaran peningkatan permasalahan disiplin pelajar menyelesaikan dengan cara teratur dan berkesan.2.3 3.2 3.2 3. Menggalakkan pegawai sentiasa peka kepada penyelesaian masalah secara pro aktif 3.3 3.2.4.0 SUKATAN KURSUS TOT / PEGAWAI 3.3.

5.2 3.1 3.3.3 Aktiviti KRS/TKRS Memantapkan kefahaman tentang peranan pemimpin dalam KRS/TKRS Merealisasikan konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejajar dengan Wawasan 2020 Menggalakkan masyarakat turut serta menyumbangkan idea dan tenaga untuk kemajuan KRS/TKRS Penilaian dan Pengukuran Melahirkan pegawai yang bertanggungjawab kepada amanah yang diberi sepanjang kursus dijalankan Menilai secara terperinci kejayaan isi kandungan kursus TOT Memupuk semangat sentiasa ingin maju dalam semua bidang yang diceburi.6 3.3 54 .6.5.5.5 3.1 3.6. 3.2 3.6.

Khidmat masyarakat [ Khidmas ] Pengukuran dan penilaian 7.4. Alam sekitar e. Ketahanan dan kebudayaan c.0. 5. 55 . Disiplin dan kerohanian b. Memahami kandungan perlembagaan KRS/TKRS Memahami falsafah aktiviti bersepadu KRS/TKRS Kemahiran penyampaian Perancangan program latihan Penyelesaian masalah Aktiviti kemahiran KRS/TKRS a. 4. KURSUS LAIN–LAIN PANGKAT [PEMIMPIN PELAJAR] 1. Keusahawanan d. 2. 6. 3.

KADET REMAJA SEKOLAH DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH STRUKTUR DAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT 56 .

Ejutan. Pegawai Waran.1 KOMPENI ( KRS ) Satu kompeni terdiri daripada gabungan 4 platun diketuai oleh Ketua Kompeni berpangkat Mejar / Kapten dibantu oleh Penolong Ketua Kompeni. Staf Sarjan dan 4 orang Ketua Platun Carta Organisasi Ketua Kompeni Penolong Ketua Kompeni Ejutan Pegawai Waran Platun A Platun B Platun C Platun D 57 .1.0 KEKUATAN DAN KEANGGOTAAN KADET REMAJA SEKOLAH 1.

1 lans koperal dan 10 anggota kadet.2 PLATUN ( KRS ) Setiap platun dianggotai seramai 38 orang anggota yang diketuai oleh 1 pegawai. 3 koperal dan 3 lans koperal serta 30 anggota kadet Carta Organisasi Platun Pegawai Platun Staf Sarjan Sarjan Platun Seksyen 1 1. Carta Organisasi Platun Ketua Seksyen Penolong Ketua Seksyen 10 Anggota Kadet 58 .1. 1 sarjan.3 SEKSYEN ( KRS ) Seksyen 2 Seksyen 3 Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota yang diketuai oleh 1 koperal.

Ejutan.1 KOMPENI ( TKRS ) Satu kompeni terdiri daripada gabungan 4 platun diketuai oleh Ketua Kompeni berpangkat Mejar / Kapten dibantu oleh Penolong Ketua Kompeni. SarjanTKRS dan 4 orang Ketua Platun Carta Organisasi Ketua Kompeni Penolong Ketua Kompeni Ejutan Sarjan TKRS Platun A Platun B Platun C Platun D 59 .0 KEKUATAN DAN KEANGGOTAAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH 2.2.

1 sarjan TKRS. Carta Organisasi Platun Ketua Seksyen Penolong Ketua Seksyen 10 Anggota Kadet 60 . 3 koperal TKRS dan 3 lans koperal TKRS serta 30 anggota kadet Carta Organisasi Platun Pegawai Platun Sarjan Platun Seksyen 1 2.5SEKSYEN ( TKRS ) Seksyen 2 Seksyen 3 Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota yang diketuai oleh 1 koperal TKRS. 1 lans koperal TKRS dan 10 anggota kadet.2.4 PLATUN ( TKRS ) Setiap platun dianggotai seramai 38 orang anggota yang diketuai oleh 1 pegawai.

SISTEM PANGKAT KADET REMAJA SEKOLAH / TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH : Komandan KRS / TKRS : Timbalan Komandan KRS / TKRS : Pegawai Platun : Pegawai Waran KRS / Sarjan TKRS : Sarjan KRS / Koperal TKRS : Koperal KRS / TKRS : Koperal KRS / TKRS : Koperal dan Lans Koperal KRS / TKRS : Semua anggota KRS / TKRS yang berdaftar di sekolah Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa Ahli-ahli Catatan: Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin :Komandan KRS / TKRS. Lantikan secara automatik sebagai Pegawai Pengurusan dengan nama panggilan Komandan KRS / TKRS Sekolah. Telah menjadi jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun. Lantikan secara automatik sebagai Pegawai Pengurusan dengan panggilan Timbalan Komandan KRS / TKRS Sekolah. Telah menjadi jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun Merupakan salah seorang Pegawai Tadbir Negeri atau Ketua Jurulatih Negeri atau Pegawai Istiadat Negeri atau Pegawai Teknikal Negeri atau Pegawai Hal Ehwal Wanita Negeri. : Pegawai Platun. 61 . Wajib menghadiri Kursus Pegawai KRS Tahap 1 dengan lulus dan ditauliahkan sebagai pegawai dengan pangkat Leftenan Muda KRS. : Timbalan Komandan KRS / TKRS. : Kenaikan pangkat Leftenan KRS Telah mengikuti Kursus Pegawai KRS Tahap 2 dan lulus. : Kenaikan Pangkat Kapten KRS Telah mengikuti kursus pengurusan peringkat negeri/ kebangsaan dan telah mengendalikan beberapa program/aktiviti peringkat negeri/kebangsaan.3. : Kenaikan Pangkat Mejar KRS Telah mengikuti kursus pengurusan peringkat kebangsaan dan telah mengendalikan beberapa program/aktiviti peringkat negeri/kebangsaan.

OO .13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT SUAIKENAL 163O 203O DIRI KHEMAH 203O-223O PENGHAYATAN ROHANI KEMAHIRAN S KEDUA O L A KETIGA T / K KEEMPAT U L I KELIMA A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D S A R A P A N P A G I PENILAIAN PERLEMBAGAAN KRS KEMAHIRAN TALI KEMAHIRAN BERFIKIR R E H A T PENGHAYATAN KURIKULUM KRS ABSEILING KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT & MAKAN TENGAH HARI KEMAHIRAN KEJURULATIHAN MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT MINUM PETANG MAKAN MALAM KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI KHIDMAS PENILAIAN PENUTUP BERSURAI 62 .JADUAL KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR KADET REMAJA SEKOLAH MASA HARI PERTAMA O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O 11OO 11.

13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT SUAIKENAL 163O 203O DIRI KHEMAH 203O-223O PENGHAYATAN ROHANI KEMAHIRAN KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI KEDUA S O L A T / K U L I A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D S A R A P A N P A G I PENILAIAN PERLEMBAGAAN KRS KEMAHIRAN TALI KEMAHIRAN BERFIKIR R E H A T PENGHAYATAN KURIKULUM KRS ABSEILING KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN KEJURULATIHAN SOLAT & MAKAN TENGAH HARI MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT MINUM PETANG MAKAN MALAM KETIGA KEEMPAT KHIDMAS KELIMA PENILAIAN PENUTUP BERSURAI 63 .OO .JADUAL KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN KADET REMAJA SEKOLAH TAHAP 2 MASA HARI PERTAMA O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O 11OO 11.

BERSEPADU KRS KEMAHIRAN KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI PENGHAYATAN ROHANI PENGHAYATAN ROHANI IKHTIAR HIDUP 203O-223O 64 .OO .JADUAL KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN MUDA KADET REMAJA SEKOLAH TAHAP 1 MASA HARI 1 2 S O 3 L A 4 T / 5 K U 6 L I 7 A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D P A G I S A R A P A N PERLEMBAGAAN KRS BANTU MULA KAYAK KEMAHIRAN BERFIKIR ALAM SEKITAR ABSEILING PANDU ARAH/ ORIENTEERING KAWAT TERIMA SIJIL R E H A T BANTU MULA KHIDMAS KEMAHIRAN TALI KAYAK KEMAHIRAN BERFIKIR PENGURUSAN LATIHAN ABSEILING PANDU ARAH/ ORIENTEERING PENUTUP BERSURAI SOLAT & MAKAN TENGAH HARI O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O11OO 11.13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT/SUAIKENAL MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN KEJURULATIHAN MERENTAS HALANGAN KEUSAHAWANAN BANTU MULA KAWAT TONGKAT MAKAN MALAM MINUM PETANG SOLAT 163O 203O DIRI KHEMAH FALSAFAH AKT.

PANDUAN KAWAD ( KRS DAN TKRS ) 65 .

Kadet Remaja Sekolah yang mempunyai disiplin diri yang kental. hendaklah melakukan mengikut tatacara kawad. Pergerakan badan. jurulatih hendaklah berdiri dengan cara yang betul. 66 . BAHAGIAN I PENDIRIAN SEORANG JURULATIH Sikap dan pendirian yang tetap dan betul adalah sangat penting bagi seseorang jurulatih kerana ia akan dicontohi dan diteladani. Selain daripada itu matlamat untuk melahirkan pegawai/kadet. kepala dan tangan hendaklah pada kadar yang minimum ketika memberi hukuman.BAB SATU PANDUAN UNTUK JURULATIH Buku kawad ini bertujuan untuk memberi panduan kepada jurulatih supaya dapat mengajar pegawai/kadet tatacara kawad dengan betul dan dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen dan bertanggungjawab. berpegang teguh kepada ajaran agama dan sanggup mempertahankan agama bangsa dan negara dapat dicapai. Apabila hendak mengajar kawat. Apabila hendak melakukan sesuatu pergerakan kawad jurulatih. maka pertunjukan itu hendaklah dilakukan dengan tongkat sahaja. Demonstrasi atau cara melakukan sesuatu pergerakan itu mestilah kemas dan mantap. Apabila hendak menunjukkan pergerakan-pergerakan tongkat. Ini akan menampakkan kekemasan dan disiplin yang tinggi.

... Penerangan: Apabila mendapat hukuman ke kanan pusing satu. Jurulatih yang bijak dan baik akan melahirkan skuad yang kemas dan berdisiplin.BAHAGIAN II KAEDAH MENGUASAI KEMAHIRAN KAWAD TERBAIK Bagi menguasai kemahiran berkawad yang baik. Keberatan badan di atas kaki kanan........ contoh ” Bergerak ke Kanan dengan nombor........ Jurulatih tidak boleh memberi hukuman kawad yang belum diajar...... hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kanan........ Kedua-dua lutut lurus. ”dua” ( perbuatan ) ... Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat.. Sesuatu arahan hendaklah sesuai dengan tahap kadet serta peringkat ilmu yang telah diterima. badan tegak seperti kedudukan sedia ... sebagai contoh ” Bergerak ke kanan.kanan pusing. Pengajar/Jurulatih memberi hukuman dengan nombor dan pertunjukan serta penerangan.....kanan pusing............. Apabila mendapat hukuman skuad dua..... Pengajar/Jurulatih memberi hukuman penuh dan pertunjukan.. pertama mempunyai prasangka yang baik dan yang kedua kebijaksanaan.. Mempelajari kawad bukan satu perkara yang mudah....kanan pusing” 2. di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri......... contoh Jurulatih : ” Bergerak ke kanan dengan nombor. ”satu” ( perbuatan ) skuad .... dua....... Peranan jurulatih adalah melatih skuadnya sebaik yang boleh dan mengajar mereka supaya berkelakuan baik dan berdisiplin tinggi seperti jurulatih itu sendiri......satu” Anggota : ” satu ” ( berteriak dan laksanakan perbuatan ) 67 ...... seseorang jurulatih perlu ada dua perkara penting.... Lain-lain anggota diam.. Bahasa hukuman dan kiraan masa daripada pengajar/jurulatih manakala perbuatan daripada anggota atau skuad... Kaedah Peningkatan Pengajaran Kawad 1.. Jurulatih hendaklah memberi pujian pada tempat yang sepatutnya. dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus.satu.. angkat kaki kiri 45* dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia. Oleh hal yang demikian seseorang jurulatih hendaklah bijak dan pandai mengarah skuad itu supaya melaksanakan latihan kawad dengan kemas dan sempurna... 3.

..... Teguran itu merupakan pengajaran dan pendidikan bagi memperbaiki dirinya. Kawat hubungan..... seorang memberi arahan dan seorang lagi melaksanakan perbuatan silih berganti.. Walau bagaimanapunteguran itu hendaklah secara berhemah.. masa dan perbuatan daripada anggota Jurulatih : ” Bergerak ke kanan.. Pengajar atau jurulatih memberi bahasa hukuman yang penuh. 68 .. Anggota : Melaksanakan pergerakan dengan penuh mengikut bahasa hukuman daripada pengajar atau jurulatih.pusing. kanan.anggota dibahagikan secara berpasangan. 5....4. BAHAGIAN III MEMBETULKAN KESILAPAN Setiap kesilapan yang dilakukan oleh jurulatih hendaklah dibuat pembetulan sebelum jurulatih itu meninggalkan padang kawad.... Sebarang teguran oleh pegawai yang lebih tinggi pangkatnya hendaklah didengar dan dipatuhi.

nasihat. Tumpukan kepada satu-satu pergerakan. Dalam buku panduan ini. pelatih-pelatih hendaklah berdiri dan dapat melihat pergerakan jurulatih dengan jelas.BAHAGIAN IV PROSES LATIHAN Jika pengajaran atau ilmu kawad hendak disampaikan. Jika perlu bolehlah diberi penerangan tentang sesuatu pergerakan kawad yang dilakukan. pelajaran. Perkara ini penting dalam proses latihan. Kedua-duanya hendaklah diberi dengan lantang dan terang. Tanda titiktitik digunakan bagi memisahkan kedua-dua perkataan ini. Rehat mestilah diberi mengikut kesesuaian antara satu pelajaran dengan satu pelajaran. 69 . tujuan kehidupan. Jurulatih hendaklah menunjukkan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa berkawat. setelah pelatih mahir barulah diajar pelajaran lain. Apabila skuad dalam kedudukan rehatkan diri. terutama dalam proses kawat peringkat awal. Kesilapanhendaklah diperbetulkan dan dilatih secara berulang-ulang. jurulatih bolehlah menyoal skuadnya. Bahasa hukuman yang digunakan hendaklah jelas dan tepat. Bahasa hukuman itu terbahagi kepada dua iaitu "Bahasaamaran"danbahasa perbuatan ". wawasan dan sebagainya. Pertanyaan itu bukan hanya berkenaan kawad tetapi apa saja sama ada berkaitan dengan ilmu pengetahuan. semua bahasa hukuman sama ada "bahasa amaran" atau "bahasa perbuatan" dicetak dengan huruf tebal. BAHAGIAN V BAHASA HUKUMAN Bahasa hukuman yang jelas lagi tepat akan menghasilkan kawad yang baik. Untuk memudahkan pelatih-pelatih. Semua jurulatih hendaklah mahir dengan bahasa hukuman. Ulasan hendaklah diberi secara terperinci. lakukan demonstrasi sesuatu kawad itu secara lengkap dan sempurna dengan mengikut masa serta hukumannya. Demonstrasi hendaklah dilakukan secara latihan kawat dengan nombor.

BAHAGIAN VI MASA BAGI BAHASA HUKUMAN 70 . Biasakan memberi hukuman dengan suara yang kuat dan lantang.Setiap bahasa hukuman. maka hukumannya ialah "Semula". hendaklah ada berhenti seketika (”pause”) antara "bahasa amaran " dan "bahasa perbuatan" pada setiap kali hukuman diberi. pertama setiap bahasa hukuman yang diberi merupakan latihan.Suara yang kuat dan lantang serta tegas akan memberi dua kesan. Jika perlu kembali semula kepada kedudukan asal. Kadar masa berhenti seketika (“pause” ) tidak dapat ditentukan kerana perkataan hukuman antara satu sama lain berbeza. ada yang "masa cepat " dan ada pula yang "masa perlahan ". Kedua bahasa hukuman jika dibuat seperti berbual sahaja akan hilang ketegasannya dan akan menyebabkan kawad itu rosak . Seorang jurulatih hendaklah tegas.

. MASA MEMBERI BAHASA HUKUMAN BAHASA HUKUMAN HUKUMAN DIBERI SEMASA CEPAT JALAN HENTI DALAM MASA BERJALAN SEMASA KAKI KIRIJEJAK KE TANAH HUKUMAN DIBERI SEMASA PERLAHAN JALAN SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI CEPAT ATAS KAKI KANAN DAN JALAN ATAS KAKI KIRI CEPAT ATAS KAKI KANAN JEJAK KE TANAH DAN JALAN ATAS KAKI KIRI JEJAK KE TANAH CEPAT JALAN TUKAR LANGKAH CEPAT.. jarak masa ”bahasa amaran” diberi dengan kadar empat langkah semasa cepat jalan atau tiga langkah semasa perlahan jalan. Sebagai panduan.Jadual di bawah ini menunjukkan pada kaki manakah patut diberi "bahasa perbuatan".. Setiap ”bahasa perbuatan” diberi apabila kaki kiri menjejak ke bumi kecuali diterangkan cara lain dalam jadual ini...CEPAT JALAN KEKANAN PUSING KE KIRI PUSING HENTI (Semasa hentak kaki) SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH TUKAR ATAS KAKI KANAN DAN LANGKAH ATAS KAKI KIRI SEMASA KAKI KIRI MELALUI KAKI KANAN SEBELUM KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEBELUM KAKI KIRI JEJAK KE TANAH TUKAR ATAS KAKI KANAN DAN LANGKAH ATAS KAKI KIRI MELALUI KAKI KANAN MAJU (Semasa hentak kaki) TUKAR LANGKAH MASA BERJALAN TUKAR LANGKAH TUKAR LANGKAH PERLAHAN-PERLAHAN JALAN BUKA/TUTUP BARISAN SEMASA BERJALAN SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI HORMAT BAHAGIAN VII 71 ..

kedua-dua siku rapat ke badan .. Tahu semua pergerakan dan pandai membetulkan kesalahan. kedua-dua tangan lurus ke bawah. Berdiri tidak tetap serta mata bergerak. Kesabaran menghadapi sesuatu... xi. vi. 2. Kesalahan Biasa 1. Bijak menyelesaikan sesuatu masalah. Bertanggungjawab. Kedudukan yang terlalu kaku dan menyukarkan pernafasan.. x. Memuji dan menegur kesalahan. iv. Kedudukannya ialah kedua-dua tumit rapat dan sebaris.. timbang keberatan badan antara tapak kaki dengan tumit. Berperikemanusiaan.. pergelangan tangan lurus.. BAB KEDUA KAWAD STATIK BAHAGIAN SATU SEDIA Hukumannya : "Skuad ..Sedia" Perbuatan : Dengan pantas angkat kaki kanan. Mempunyai mutu disiplin yang tinggi. badan tegak.. Taat setia yang tidak berbelah bahagi. Mempunyai kemahuan untuk maju. peha 45 darjah dan hentak padat di sebelah kaki kiri supaya terdengar satu bunyi sahaja.. belakang jari rapat ke paha. vii. jari-jari genggam. kedua-dua bahu tarik ke bawah dan ke belakang (supaya dada terbuka tanpa perlu dikeraskan) sama rata. xii.. hujung kaki terbuka 30 darjah. ibu jari lurus menghala ke bawah dan rapat kepada telunjuk serta di belakang sedikit daripada penjahitan seluar.. kedua-dua lutut bertahan lurus. v. iii. Ketabahan hati dan semangat yang bersungguh-sungguh.. langut kepala memandang terus ke hadapan. 72 .SIFAT-SIFAT SESEORANG JURULATIH KAWAD Seseorang jurulatih kawat hendaklah mempunyai sifat-sifat pemimpin dan pendidik seperti berikut : i. ii. ix. Berpakaian kemas dan bersih yang boleh dicontohi dan diteladani.

8. 3... kaki kiri mesti tegap dan tidak bergerak. Tidak memandang (200 meter) ke hadapan Tunduk atau mendongak. BAHAGIAN III REHATKAN DIRI 73 . peha 45 darjah dan hentak ke sebelah kanan sejauh 12 inci..... Jatuh tumit atau hujung kaki dahulu.. BAHAGIAN II SENANG DIRI Hukuman : "Senang . Semasa tumit atau hujung kaki dijatuhkan terdapat dua bunyi. Dalam masa yang sama kedua-dua tangan ke belakang dan letakkan belakang tangan kanan rapat di atas tapak tangan kiri. 9. Bahu jatuh dan badan mengenjut.. 4.. Menggerakkan kaki kiri menyebabkan rosak lurus barisan.... Siku bengkok. Bukaan kaki kanan tidak cukup 12 inci. Kesalahan Biasa : 1. 7.. 2.. Ingatan: Beri hukuman supaya bersedia sebelum "Skuad . Lutut tidak tegap dan tiada bertahan. Kaki dan badan tidak lurus ke hadapan serta tumit tidak rapat.. dan keberatan badan di atas kedua-dua kaki.. siku lurus. Belakang tangan menghala ke hadapan atau pergelangan tangan mengerekot. empat-empat jari bersusun lurus menuju ke bumi . Masa angkat kaki kanan. 6... 6.... Pinggang bengkok sewaktu mengangkat kaki kanan.. 5. 7.. 5.Diri" Perbuatan : Dengan pantas angkat kaki kanan. Tangan bengkok dan terjulur ke hadapan... 4.Sedia"...3. ibu jari bersilang.. Badan senget ke kiri atau ke kanan dan bahu tidak sama rata...

...Hukuman : "Rehatkan . Ingatan : Dalam keadaan "Rehatkan . naikkan tangan dari punggung ke pinggang dalam satu pergerakan dan rehatkan semua anggota badan ( 1 ... menyebabkan hilang lurus barisan. rehat )Kedudukan kaki tidak berubah. 2. Diri" ....Diri" Perbuatan: Dalam kedudukan senang diri. Menggeliat dan bercakap-cakap. Kedua kaki bergerak . 2 ... Apabila dapat perintah "Skuad" dengan serta merta balik ke kedudukan senang diri......... BAHAGIAN IV MASUK BARIS 74 ... Skuad dibenarkan melakukan pergerakan setakat pinggang ke atas sahaja.. Kesalahan biasa : 1.

Arahan masuk baris : "Dengar sini semua sekali, apabila mendapat hukuman tiga barisan di hadapan saya gerak, skuad hendaklah sedia, berlari, berbarisdalam tiga barisan, di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya mengadap. Faham itu skuad". Hukuman : "Tiga Barisan Di hadapan Saya ............. Gerak" Perbuatan : Semua anggota hendaklah sedia, berlari dengan pantas, berbaris dalam tiga barisan kira-kira 6 langkah di hadapan ketua/jurulatih iaitu setiap orang mestilah mengambil tempatnya, barisan hadapan, barisan tengah dan barisan belakang. Jarak di antara satu barisan dengan yang lain ialah 30 inci. Jarak di dalam barisan di antara seorang dengan yang lain ialah sekadar satu tangan dan dalam keadaan sedia. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. Datang berbaris tidak berlari Tidak melakukan perbuatan sedia sebelum berlari. Bercakap-cakap; Barisan terlalu rapat atau terlalu jauh daripada jurulatih.

BAHAGIAN V MEMBETULKAN BARISAN Hukuman: " Ke kanan ............ Lurus" Perbuatan: Penanda kanan diam. Yang lain langkah* kaki kanan 6 inci ke hadapan dan angkat kaki kiri serta hentak disebelah kaki kanan, kedua - dua tangan lurus dan rapat ke badan. Diam dan kira masa sendiri (2-1). Kemudian palingkan muka ke kanan; melainkan anggota yang nombor satu dalam setiap barisan; serentak dengan itu anggota dalam barisan hadapan angkat tangan ke paras bahu melalui sebelah belakang anggota di kanannya, jari genggam dalam keadaan ibu jari di kedudukan atas mencecah bahu anggota di sebelah kanan. Diam dan kira masa sendiri, (2-1), diikuti dengan hentak kaki ”pendek – pendek” sehingga barisan lurus.

75

Penanda kanan hendaklah diam. Anggota di sebelah kanan barisan tengah dan barisan belakang hendaklah mengangkat tangan sekadar menyentuh bahu anggota di hadapannya. Setiap barisan ini hendaklah berdiri bersetentang dengan anggota - anggota di hadapan. Sesudah barisan lurus, semua diam dan tunggu hukuman pandang depan.
*julur

Hukuman: ''Pandang.............depan'' Perbuatan: Palingkan muka ke hadapan dan turunkan tangan ke sebelah rusuk serentak dengan pantas. Hukuman: ”Ke Kiri…… Lurus” Hukuman ini diberi apabila skuad menghadap ke belakang dan penanda berada di sebelah kiri. Perbuatannya adalah sama dengan ke kanan lurus kecuali semua anggota akan palingkan muka ke kiri dan angkat tangan kiri. Penanda di sebelah kiri hendaklah diam. Kita boleh memberi nombor sama ada dari kiri atau kanan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Melompat dengan kedua-dua kaki dalam satu masa; Pergerakan kaki dan bahu tidak sekata ke hadapan dan badan condong ke depan semasa meluruskan barisan; ”Pinggang lemah” semasa kaki bergerak; Jarak dan bersetentang tidak betul; Badan dan kepala tidak tegak semasa meluruskan barisan; Turun tangan lambat dan siku bengkok. Menepuk peha ketika menjatuhkan tangan.

Hukuman : "Luruskan ............ Barisan"
76

Perbuatan : Pergerakan seperti di atas juga tetapi tidak perlu melangkah ke hadapan, cuma hentakkan kaki kanan dan kiri berturut-turut dan terus bergerak betulkan barisan. Apabila barisan telah lurus , turunkan tangan dan palingkan muka ke depan dalam masa sendiri. Barisan tengah dan barisan belakang hendaklah mengikuti anggota hadapan. BAHAGIAN VI NOMBOR Permulaan pelajaran, skuad hendaklah dinomborkan supaya menyenangkan jurulatih memanggil anggota. Dari itu memadai dengan memanggil “Nombor.......... barisan ..................” saja. Anggota juga tahu kedudukannya dalam skuad. Hukuman : " Dari kanan ...........Nombor" Perbuatan : Barisan hadapan sahaja yang membilang nombor dengan pantas dari kanan ke kiri. Anggota yang di sebelah kanan sekali bilang "satu" , yang lain mengikut bilang "dua" dan seterusnya sehingga habis. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. Tidak mengira nombor dengan cepat. Suara perlahan. Lupa nombor masing-masing.

Ingatan : Apabila anggota telah tersalah bilang, hendaklah diberi hukuman "Semula" , kemudian ulang balik daripada anggota pertama.

BAHAGIAN VII BUKA / TUTUP BARISAN

77

.. 5.. Masa bergerak bilang. Hukuman : "Tutup Barisan. 3. 2...Gerak". Perbuatan : Barisan hadapan ambil dua langkah ke hadapan........ Ingatan : Apabila skuad berjalan dalam barisan ke hadapan atau ke belakang (melintang) ketika hukuman buka barisan diberi. kemudian angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri kepada kedudukan sedia. Badan tidak tegak.. Tangan dan bahu bergerak.. 4. Barisan belakang ambil dua langkah ke belakang mulai kaki kanan diikuti kaki kiri.. (1-2-1) Kesalahan Biasa : 1.. barisan tengah hentak kaki dua kali . iaitu langkah kaki kanan ke hadapan 30 inci dan kaki kiri 15 inci.. BAHAGIAN VIII BERPUSING KE KANAN/ KIRI/ BELAKANG 78 .Gerak". Pergerakannya adalah serupa seperti "Buka Barisan.Hukuman : "Buka Barisan . barisan hadapan hendaklah jalan terus. Perbuatan : Barisan hadapan ambil dua langkah ke belakang dan barisan belakang ambil dua langkah ke hadapan.. Kedua-dua tangan tidak rapat ke badan. Kalau hukuman tutup barisan diberi.Gerak"....... manakala barisan belakang hentak kaki empat kali dan maju. pergerakan adalah sebaliknya.... kemudian angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri kepada kedudukan sedia. Tidak mengambil langkah cukup ke hadapan dan ke belakang. Mata pandang ke bawah.

Hukumannya : ”Bergerak ke kanan.. Lutut bengkok 5.. di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri. Hentak kaki tendang kuda. Kedua-dua lutut lurus. 3. 79 .Pusing". di atas tumit kaki kiri dan hujung kaki kanan dengan mengangkat hujung kaki kiri dan tumit kaki kanan. Hentak kaki tendang kuda. "Belakang . badan tegak seperti kedudukan sedia .. hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kanan. kanan ... Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat. badan tegak seperti kedudukan sedia . Lutut bengkok 5. Membongkok 4. Pusing". hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kiri.. Kesalahan Biasa: 1. Tangan tidak rapat ke badan 2.. Kesalahan Biasa: 1.....Kiri . Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus..Pusing". Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kiri terletak atas bumi menyerong ke kiri dan tumit kaki kanan terangkat. Tangan tidak rapat ke badan 2.. Keberatan badan di atas kaki kiri.. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus.. Membongkok 4.. 3. Kedua-dua lutut lurus. ”Bergerak ke kiri. Angkat peha melebihi 45 darjah Hukumannya. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia.. Keberatan badan di atas kaki kanan.. Angkat peha melebihi 45 darjah Hukumannya : Menghadap ke belakang . Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri dengan pantas kepada kedudukan sedia.

BAHAGIAN X BERSURAI DAN KELUAR BARIS 80 . separuhkiri . 6. Kedua-dua siku tidak lurus masa merapatkan kaki. Membongkok 4.. Kedua-dua lutut lurus. Badan dan bahu tidak berpusing dengan betul dalam pergerakan pertama... Tangan tidak rapat ke badan 2. Pergerakan sebagaimana berpusing kanan/kiri tetapi separuh kanan/kiri sahaja( 45 darjah ) Kesalahan biasa : 1. separuh kanan ..... "Belakang . Angkat peha melebihi 45 darjah. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia.Menghadap ke hadapan . 6. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus.. Badan melonjak semasa berpusing. Lutut bengkok 5.Pusing". badan tegak seperti kedudukan sedia . di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri. Hentak kaki tendang kuda. Badan melonjak ketika berpusing BERPUSING SEPARUH KANAN/KIRI Hukumannya: ”Bergerak ke kanan. 2. Lutut bengkok semasa berpusing..Pusing".. Kesalahan Biasa: 1.. hendaklah berpusing 180 darjah mengikut pusingan jam ( ikut bahu kanan ) . 3... Tangan bergoyang dan membongkok semasa berpusing. Keberatan badan di atas kaki kanan. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat. 4. ”Bergerak ke kiri.. Tumit bergerak dari tempatnya masa berpusing. 3. Pusing". 5.....

. malah bersurai sementara sahaja dan hormat tidak dikehendaki.. hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan.... Hukuman : "Keluar ........ Anggota yang tidak bertongkat ikut kiraan masa anggota yang bertongkat. bersurai ialah memberi hormat kepada pegawai. Perbuatan : Skuad itu hendaklah dalam keadaan tutup barisan .. hormat sekali terus melangkah mulai kaki kanan ke hadapan tiga langkah dalam masa cepat .. BAHAGIAN XI PARAS 81 .. Perhatian: Jangan disangkakan bersurai itu perkara kecil.surai". Anggota tidak boleh beredar dari padang kawat atau kawasan latihan.... Ingatan : Jika bertongkat. Dengan sebab itu jurulatih hendaklah memerhatikan pergerakan hormat dilakukan dengan sempurna. terus bersurai. Baris" Berbeza dengan bersurai. pusing ke kanan.....Hukuman : "Ber.... hendaklah dibawa tongkat itu ke kedudukan kepit sebelum memberi hormat... keluar baris bermaksud aktiviti belum tamat.

barisan kanan dan kiri . dalam satu barisan Ingatan : 82 ....Paras boleh dilakukan seperti berikut : 1.. Apabila berhenti di tempat masing-masing hendaklah berpusing ke hadapan bertiga-tiga setelah mendapat isyarat ”up” dari anggota barisan belakang.... rendah ke kiri..cepat jalan". Anggota nombor tiga menjadi nombor satu barisan belakang... ke kanan. 4... Anggota nombor satu diam.. Isyarat ”up” diberikan sekali lagi untuk pergerakan senang diri...Anggota rendah di tengah-tengah...pusing".Anggota tinggi di tengah-tengah Hukuman : "Yang tinggi ...Anggota tinggi di sebelah kanan .... genap satu langkah ke belakang.... nombor ganjil ke kanan.gerak".... .... Perbuatan : Semua anggota membuat perbuatan keluar baris dan berbaris semula dalam satu barisan mengikut ketinggian masing-masing dan berdiri dalam keadaan sedia.... Anggota nombor dua menjadi nombor satu barisan tengah. "Orang yang di sebelah kanan sekali diam. lain-lain anggota hendaklah berpusing seperti yang diperintahkan.. anggota rendah di sebelah kiri.. 3... "Nombor ganjil satu langkah ke hadapan.paras". "Dari kanan. 2. Skuad itu dijadikan tiga baris. Nombor" Skuad itu hendaklah menghitung nombor dari kanan ke kiri.. Jurulatih hendaklah memeriksa pergerakan. Anggota nombor empat jadi nombor dua barisan hadapan dan seterusnya. genap ke kiri . "Jadikan tiga barisan.Anggota rendah di sebelah kanan.... anggota tinggi di sebelah kanan.....

. " Jadikan tiga barisan... dalam satu barisan 83 ... Jurulatih hendaklah memeriksa pergerakan.. genap ke kiri . genap satu langkah ke belakang.... "Jadikan tiga barisan......... Nombor" Skuad itu hendaklah menghitung nombor dari kanan ke kiri......... Perbuatan : Semua anggota membuat perbuatan keluar baris dan berbaris semula dalam satu barisan mengikut ketinggian masing-masing dan berdiri dalam keadaan sedia.. hukumannnya : "Orang yang di sebelah kanan sekali diam. Isyarat ”up” diberikan sekali lagi untuk pergerakan senang diri..... Anggota nombor lima menjadi nombor satu barisan belakang.cepat jalan"..... yang lain bergerak ke kanan... Anggota nombor tiga menjadi nombor satu barisan tengah.. Anggota nombor satu diam...paras". nombor ganjil ke kanan...pusing"...... barisan kanan dan kiri .. maka skuad hendaklah membuat pergerakan seperti di atas.. "Nombor ganjil satu langkah ke hadapan.. tinggi ke kiri.gerak". Apabila berhenti di tempat masing-masing hendaklah berpusing ke hadapan bertiga-tiga setelah mendapat isyarat ”up” dari anggota barisan belakang.. kanan .. Hukuman : "Yang rendah .cepat jalan" ( iaitu semasa mereka di dalam satu barisan ).....Jika dikehendaki kedudukan skuad itu tinggi di sebelah kanan dan rendah di sebelah kiri...... Skuad itu dijadikan tiga baris.. lain-lain anggota hendaklah berpusing seperti yang diperintahkan. "Orang yang di sebelah kanan sekali diam.. Anggota nombor tujuh jadi nombor dua barisan hadapan dan seterusnya.pusing". Ingatan : ke kanan.... "Dari kanan..

Panjangkan langkah tiap-tiap satu langkah 33 inci..... BAHAGIAN 1 84 . Berlari tiap-tiap satu langkah 40 inci. Berlari 180 langkah dalam satu minit... BAB KETIGA BERJALAN Jarak Langkah (Ukuran dari tumit ke tumit) (a) (b) (c) (d) Perlahan dan cepat jalan jaraknya tiap-tiap satu langkah 30 inci... hukumannnya : "Orang yang di sebelah kanan sekali diam.. Masa Berjalan (Timing Of Marching) (a) (b) (c) Perlahan jalan langkah 65 langkah dalam satu minit.pusing". Cepat jalan 120-128 langkah dalam satu minit (Biasa)... maka skuad hendaklah membuat pergerakan seperti di atas.. " Jadikan tiga barisan. Pendekkan langkah tiap-tiap satu langkah 21 inci.. yang lain bergerak ke kanan......Jika dikehendaki kedudukan skuad itu rendah di sebelah kanan dan tinggi di sebelah kiri..cepat jalan" ( iaitu semasa mereka di dalam satu barisan ). kanan ..

1. cepat jalan" Perbuatan : Langkah ke hadapan sejauh 30 inci dari tumit ke tumit mulai kaki kanan. 2. Masa berjalan badan tegak. 5. tangan kanan ke belakang. Mendongak secara keterlaluan. 3. Jalan mengenjut. Pinggang lemah.BERJALAN DAN BERHENTI DALAM MASA CEPAT JALAN Cepat jalan Hukuman : "Dari kanan/kiri. BERHENTI 85 . serta pandang ke hadapan 200 meter. dan mengheret tumit semasa berjalan. 6. Ingatan : (a) Lenggang tangan ke belakang semaksima yang boleh. Semasa berjalan satu tangan tidak lenggang dan lenggang tangan tidak sama. Lutut kendur. pandang ke bawah dan membengkok. Lenggang tangan tidak lurus dan tidak separas bahu ke hadapan dan tidak semaksima ke belakang. buka dada. lutut lurus serta lenggangkan tangan separas bahu. kedua-dua lengan lurus. (b) Melangkah dengan memacakkan tumit tanpa membengkokkan lutut. Kesalahan Biasa . 7. 4. dengan memacakkan tumit ke bumi. Lenggang tangan ke hadapan separas dengan bahu. Hujung kaki menghala keluar semasa memacak tumit. jari genggam. ibu jari di bahagian atas menghala ke hadapan .

Mengangkat kaki kanan rendah semasa dihentakkan ke tumit kiri. Kesalahan biasa : 1.. Lurus. BAHAGIAN II BERJALAN DAN BERHENTI DALAM PERLAHAN JALAN 86 .dua tangan dibawa ke sisi dalam kedudukan sedia. semasa beri tumit kaki kiri mencecah bumi di hadapan kaki kanan. jarak. „Check‟ atas kaki kanan.... Bergoyang selepas berhenti.Hukuman : "Skuad. Antara tumit tidak rapat dan antara hujung kaki tidak 30 darjah .. Hentak kaki kiri diikuti kaki kanan dan pada masa yang sama kedua . 5. Perbuatan „check‟ menjadi hentak kaki.. 7. 2. 6. bersetentang tidak betul selepas berhenti. 3. Turun tangan terlalu lambat. 8.. .. Badan tidak cukup tegap dan tetap selepas berhenti.. 4. Angkat peha melebihi 45 darjah.Henti" Perbuatan: Bahasa "skuad" untuk memberi bahasa amaran dan "henti"..

.. Kemudian tolak kaki kiri ke hadapan lagi 15 inci supaya cukup 30 inci (satu langkah) dengan tapak kaki jejak ke tanah dan proses seperti itu dibuat berterusan. 87 . Badan tegak dan tangan rapat ke rusuk. Berat badan di atas kaki kiri. lutut lurus dan tapak kaki selari dengan bumi. Kemudian. perlahan... Tumit mencecah ke bumi dahulu / tapak kaki tidak selari dengan bumi. Hukuman : "Dari kanan/kiri .. ibu jari rapat pada penjahit seluar. Langkah ke dua: Tolak kaki kiri ke hadapan 15 inci dalam keadaan tergantung. Badan tegak dan tangan rapat ke rusuk. tolak kaki kanan ke hadapan lagi 15 inci supaya cukup 30 inci ( satu langkah) dengan tapak kaki jejak ke tanah. Kesalahan Biasa : 1..Jalan" Perbuatan : Langkah pertama: Tolak kaki kanan ke hadapan 15 inci dalam keadaan tergantung.Perlahan jalan Hendaklah diajar dengan bernombor (ansur maju) untuk mengimbangkan kedudukan badan.. lutut lurus dan tapak kaki selari dengan bumi... Pada masa yang sama tolak kaki kiri ke hadapan 15 inci seperti kedudukan kaki kanan tadi..

2... Memandang ke bawah. badan bengkok dan kepala tunduk.. Tidak menjaga jarak antara anggota Ingatan : 1.. ibu jari di sisi penjahit seluar serta pandang ke hadapan. 3. 5.2.. Tangan mengikut pergerakan peha.. Tumit tidak rapat.LANGKAH KE HADAPAN / KE BELAKANG Hukuman : "1/2/3 Langkah ke hadapan / ke belakang . Badan tegak. 30 inci langkah seterusnya) ke hadapan atau ke belakang mengikut bilangan langkah yang ditetapkan mulai kaki kanan dan diakhiri dengan sekali hentak (kaki kiri jika bilangan langkah ganjil dan kaki kanan jika bilangan langkah genap) Rapat kedua-dua tumit. Semasa perlahan jalan tidak perlu lenggang. Langkah kaki ( 15 inci langkah pertama.dua tangan rapat ke rusuk. Tangan rapat ke rusuk dan lurus dan tiada pergerakan tangan. 4.LANGKAH MERUSUK 88 .Gerak" Perbuatan . Siku renggang dari rusuk. jari genggam. BAHAGIAN III . Berhenti Semasa Perlahan Jalan Hukuman “ Henti “ diberi apabila kaki kanan mencecah ke bumi. kedua ... hentak kaki kiri dan kaki kanan. dan bergerak pada setiap kali melangkah. 2... Tangan tidak rapat di rusuk. BAHAGIAN IV ... Kesalahan Biasa : 1.

Gunanya bagi menggerakkan skuad ke kiri / kanan semasa menghadap ke hadapan. Hukuman : "1/2/3/4/5/6/7/8 ......................... langkah ke kiri/kanan .............. gerak". Perbuatan : - Angkat peha kiri/kanan 45 darjah ke hadapan dan bawa ke sebelah kiri/kanan sehingga habis bilangan langkah yang diperintahkan. Langkah dibuat denganmengangkat peha kanan / kiri 45 darjah ke hadapan dan hentak padat di sebelah kaki kiri / kanan. Tumit dirapatkan. - Badan tegak, tangan rapat di rusuk (tiada pergerakan tangan) Ingatan : 1. Tiap-tiap selangkah berhenti sebentar mengikut bilangan (1-2-1, 1-2-2 , 1-2-3 dan seterusnya ), 2. Langkah merusuk tidak boleh melebihi 8 langkah. Sekiranya lebih skuad hendaklah digerakkan ke kiri/kanan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. Langkah tidak sama; Antara tumit tidak rapat Bergerak seakan-akan melompat dan tidak dibawa kaki kanan/kiri itu dengan pantas apabila tinggi kaki kiri/kanan mencecah ke bumi; Angkat peha (kurang / lebih dari 45 darjah ).

BAHAGIAN V - BELOK

89

Hukuman : "Kanan/kiri ......... Belok" Perbuatan : Samada berjalan dalam satu barisan (file) atau bertiga-tiga, maka orang yang di sebelah dalam hendaklah membelok seperti di atas satu lilitan bulatan ke kiri atau ke kanan 90 . Panjang atau pendek langkah bergantung kepada kedudukan barisan. Anggota di dalam barisan, pendekkan langkah dan anggota di barisan luar, panjangkan langkah. Kesalahan-kesalahan biasa : 1. Deretan di sebelah belakang terbawa-bawa lalu terpesong keluar daripada pusat belok itu. 2. Jarak jadi rosak disebabkan oleh angota di luar tidak memanjangkan langkah dan anggota di dalam tidak memendekkan langkah. keluar. BAHAGIAN VI – BERPUSING SEMASA PERLAHAN JALAN Kedudukan masa berjalan mestilah dikekalkan dan semasa membuat semua pusingan, hendaklah berpusing tepat ke hala yang baru , lurus, jarak hendaklah dibetulkan oleh mereka dalam skuad itu dengan serta merta selepas berpusing. KE KANAN PUSING Hukumannya : " Menghadap ke hadapan / belakang, kanan .......... pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri, kanan ............ pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan . Dalam masa yang sama halakan kaki kanan ke sebelah kanan dan terus berjalan.

KE KIRI PUSING

90

Hukumannya: " Menghadap ke hadapan / belakang, kiri .......... pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri, kiri ............ pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi. Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri . Dalam masa yang sama halakan kaki kiri ke sebelah kiri dan terus berjalan

KE BELAKANG PUSING Hukumannya " Bergerak ke kanan / kiri, belakang ............ pusing! " Hukuman pusing diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi, angkat kaki kiri letak di sebelah kaki kanan dalam keadaan menghala ke kanan, angkat kaki kanan menghala ke kanan dan letak di sebelah kaki kiri, angkat kaki kiri dan hentak disebelah kaki kanan. Dengan pantas hulurkan kaki kanan dan terus perlahan jalan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Semasa berpusing lutut bengkok . Membiarkan tangan terhayun-hayun dari kedudukan sedia. Tidak mengekalkan jarak langkah. Tidak berpusing tepat dengan kepala, badan , bahu dan kaki. Pergerakan berpusing tidak serupa dengan masa berjalan. Tidak mengangkat peha 45 darjah. Hujung kaki menjunam ke bumi atau mendongak.

BAHAGIAN VII – BERPUSING SEMASA CEPAT JALAN
91

. kiri . belakang ... Dalam masa yang sama hala kaki kanan 90 darjah ke kanan dan terus berjalan.. Peringatan: Tangan dirapatkan ke sisi semasa pergerakan ”in” Kesalahan Biasa : 92 .. pusing! " Hukuman pusing diberi semasa kaki kanan jejak ke tanah....... KE KIRI PUSING Hukumannya: " Menghadap ke hadapan / belakang. pusing " " Bergerak ke kanan / kiri.... Dengan pantas langkah kaki kanan dan terus berjalan(maju)........... hentak kaki kiri disebelah kaki kanan.... KE BELAKANG PUSING Hukumannya " Bergerak ke kanan / kiri... pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kanan jejak ke tanah. Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri ....... ‟Check‟ kaki kanan dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. pusing " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi. tarik kaki kanan di belakang tumit kaki kiri dalam keadaan menghala ke kanan (in).. kanan .. hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri. hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri.. kiri ..... Dalam masa yang sama halakan kaki kiri ke sebelah kiri dan terus berjalan.... ‟check‟ kaki kiri.....KE KANAN PUSING Hukumannya : " Menghadap ke hadapan / belakang... kanan .

Lebih pantas daripada berjalan . ‟check‟ kaki kanan dan mula hentak kaki dengan kaki kiri.1.kaki’’ Perbuatan: Hukuman diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi. BAHAGIAN VIII HENTAK KAKI. badan dan bahu bergerak semasa hentak kaki .. 2. Tidak pandang terus ke hadapan . 4.. Hujung kaki menjunam ke bumi . 2. 6. kemudian hentak kaki kiri dan maju mulai kaki kanan. Hukuman : "Maju" Hukuman diberi apabila kaki kanan jejak ke bumi. Membiarkan tangan terhayun-hayun dari kedudukan sedia . Tangan. badan .. 4. Semasa Perlahan jalan 93 . 5.. 3.. 5.. 8. Kesalahan Biasa : 1. Seret kaki ketika pergerakan ‟in‟. 3. Tidak mengangkat peha 45 darjah . Pergerakan berpusing tidak serupa dengan masa berjalan . bahu dan kaki . MAJU DAN BERHENTI DALAM PERLAHAN DAN CEPAT JALAN Semasa Cepat Jalan Hukumannya ’’Hentak. Semasa berpusing lutut bengkok . Tidak hentak kaki pada satu tempat . 7.. Pinggang lemah dan bongkok . Tidak mengekalkan jarak langkah. Tidak berpusing tepat dengan kepala.

.henti” Perbuatan: Hukuman diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi... 3... Hukuman : " Hentak kaki .kaki’’ Perbuatan: Hukuman diberi dengan sebutan yang panjang. Hentak Kaki Cepat Semasa Berhenti.. Hentak kaki kiri dan kanan. Tangan. kemudian hentak kaki kiri dan tendang kaki kanan ke hadapan untuk berjalan. semasa kaki kanan melintasi kaki kiri dan mula hentak kaki dengan kaki kiri... 5. 2...... Tidak pandang terus ke hadapan. Hukuman : "Maju" Hukuman diberi apabila kaki kanan jejak ke bumi... Tidak hentak kaki pada satu tempat. Lebih pantas daripada berjalan .. badan dan bahu bergerak semasa hentak kaki... cepat" Perbuatan : Mula hentak kaki dengan kaki kanan...... 4.Hukumannya ’’Hentak. Kesalahan Biasa : 1. Pinggang lemah dan bongkok. Hukuman: ”Skuad... Terus berhenti BAHAGIAN IX TUKAR LANGKAH DALAM MASA PERLAHAN JALAN DAN CEPAT JALAN 94 .

Semasa perlahan jalan. Hukuman ”langkah” di beri atas kaki kiri Hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri. tukar ... Hentak kaki kiri disebelah kaki kanan Langkah kaki kanan ke hadapan dan terus cepat jalan. Kesalahan Biasa : 95 . Terlalu pantas ..langkah" Perbuatan : Hukuman diberi masa kaki kanan jejak ke bumi.. Tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga . Hukuman : "Tukar langkah masa berjalan. Hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri Hulurkaki kanan ke hadapan dan terus perlahan jalan.. Badan membongkok..... Hukuman : "Tukar langkah masa berjalan.. Hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan......... Dalam masa hentak kaki : i. (b) Dalam masa berjalan : i.. Kesalahan Biasa : (a) ii. Melenggangkan tangan.langkah" Perbuatan : Hukuman ” tukar” diberi semasa kaki kanan jejak tanah... tukar .. Semasa cepat jalan. ii..

Memandang ke bawah. Hukuman:- 96 .(a) (b) Dalam masa berjalan : i. Kesalahan biasa: 1. 3.. Dalam masa hentak kaki : i. Terlalu pantas . ii. Badan membongkok. 2. Hentak kaki semasa berlari Hukuman:‘’Hentak… kaki'' Perbuatan:Diberi ketika kaki kiri jejak ke bumi.. Tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga ..BERJALAN. HENTAK KAKI BERHENTI DALAM MASA BERLARI HUKUMAN: " Dari kiri/ kanan.. ‟check‟ dengan kaki kanan dan mulakan hentak dengan kaki kiri... cepat lari" Perbuatan: Mula berlari dengan kaki kanan. jarak dan kelajuannya tidak betul. Berlari di atas tumit. Panjang langkah 40 inci dan lajunya 180 langkah dalam satu minit. BAHAGIAN X . Lurus..

jalan" Perbuatan:Hukuman " cepat " diberi ketika kaki kanan jejak ke bumi. kemudian hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. Dengan pantas hulur kaki kanan dan terus melakukan pergerakan perlahan jalan..Kedudukan tangan dirapatkan di sisi semasa pergerakan check Dari Perlahan ke Jalan Cepat Hukuman:''Tukar langkah cepat... CEPAT JALAN DAN BERLARI Dari Cepat Jalan ke Perlahan Jalan Hukuman: " Tukar langkah perlahan. Peringatan: 1. Peringatan: Sebelum berhenti semasa berlari hendaklah tukar pergerakan hentak kaki terlebih dahulu dan beri hukuman henti sebagaimana pergerakan hentak kaki BAHAGIAN XII .. dan " jalan" ketika kaki kiri jejak ke bumi dan hendaklah secara berturut-turut. dan mulakan pergerakan cepat jalan dengan kaki kanan. cepat...TUKAR LANGKAH PERLAHAN. ‟Check’dengan kaki kanan...jalan" Perbuatan : Hukuman ”Jalan” ketika kaki kiri jejak ke bumi. Tangan dilenggangkan Dari Cepat Jalan ke Langkah Berlari 97 .. hentak kaki kiri .."Maju" Perbuatan:Di beri ketika kaki kanan jejak ke bumi. perlahan .kemudian mulakan berlari dengan kaki kanan.

BUKA DAN TUTUP BARISAN KETIKA BERJALAN Hukuman:'' Buka .. dan barisan tengah hentak kaki 2 kali dan terus maju.Hukuman: " Tukar langkah berlari. Ini untuk barisan tengah manakala barisan depan terus perlahan jalan... 2. barisan tengah hentak kaki 2 kali dan terus maju.. Barisan belakang berjalan terus... BAHAGIAN II . check dengan kaki kiri.... Bagi barisan belakang.... kemudianmulai lari dengan kaki kanan. angkat kaki kanan dan letak di sebelah kaki kiri ( seperti perbuatan hentak kaki perlahan diikuti dengan hentak kaki kanan dalam mas yang sama julur kaki kanan dengan pantas.. Barisan'' Perbuatan:Hukumannya diberi di atas kaki kanan dan check di atas kaki kiri dan hentak dengan kaki kanan...BUKA DAN TUTUP BARISAN KETIKA PERLAHAN JALAN Hukuman "Barisan" diberi atas kaki kiri. pergerakan angkat kaki kanan dan kiri berterusan sebanyak 4 kali TUTUP BARISAN SEMASA PERLAHAN JALAN 98 . BAB 4 BAHAGIAN I ... Keterangan: 1... barisan " Perbuatan : Hukumannya diberi di atas kaki kanan dan check dengan kaki kiri. cepat lari" Perbuatan: Hukuman '' lari '' diberi di atas kaki kanan...... Barisan belakang hentak kaki 4 kali.. barisan hadapan berjalan terus.... barisan hadapan hentak kaki 4 kali. hentak kaki kanan.. Hukuman : " Tutup.

serta berhenti. ke kanan. anggota dalam barisan tengah dan belakang diam.maka anggota dalam barisan hendaklah belok ke hala yang baru. pusing ke kanan. mestilah hentak kaki.. Ingatan:1. 2.. Hukuman : ''Cepat jalan'' Perbuatan:Anggota yang sebelah kanan berjalan ke hadapan tiga langkah lalu berhenti. Manakala barisan belakang terus berjalan seperti biasa dan barisan tengah tidak berubah..Perbuatan sama sebagaimana di atas.. 4.. Jika tukar haluan ke kiri buatlah ke sebelah kiri. Jika pergerakan ini dibuat dalam berjalan.... Jarak antara barisan ialah satu langkah. kemudian akan diberi hukuman maju atau berhenti. Kesalahan biasa:1. Pergerakan ini biasa dibuat jika skuad itu lebih daripada enam anggota dalam barisan. yang lain dalam barisan hadapan pusing separuh kanan. 2. Anggota yang disebelah luar mempercepatkan langkah. Pergerakan bagi cepat jalan dan perlahan jalan adalah sama. Lain-lain anggota berjalan berturut-turut dan membelok ke hala baru.. Tidak memastikan jarak yang betul. BAHAGIAN III .TUKAR HALUAN KETIKA BERHENTI DAN BERJALAN DALAM CEPAT DAN PERLAHAN Tukar Haluan Masa Berhenti dalam masa cepat jalan Hukuman : " Tukar haluan ke kanan dan henti. Jika tiada hukuman berhenti. 3. Tukar" Perbuatan: Anggota yang sebelah kanan. 99 . kemudian barisan hadapan melakukan perbuatan sebagaimana barisan belakang sama buka barisan.. 5.

3. BAB-KELIMA JADIKAN DUA BARISAN Kawat biasanya dijalankan dalam tiga barisan. Memanjangkan langkah. Peringatan: 100 .JADIKAN DUA BARISAN DARIPADA TIGA BARISAN Hukuman: "Jadikan Dua . dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci kemudian hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam kedudukan sedia. 5... 4. Barisan " Perbuatan: Anggota nombor ganjil di barisan tengah hendaklah melangkah kaki kanan ke depan (15 inci)..Tidak berhenti atau hentak kaki di atas kaki yang betul. Seterusnya dalam masa yang sama anggota nombor genap hendaklah melangkah ke belakang dengan kaki kanan selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia... BAHAGIAN I . Anggota nombor satu barisan hadapan ( Penanda ) tidak ambil cukup tiga langkah.. tetapi terdapat juga yang terpaksa bertukar menjadi dua barisan.

Tidak bawa kaki kanan cukup ke hadapan dan ke belakang. Kesalahan biasa : 1. Anggota dalam barisan hadapan hendaklah melangkah kaki kanan ke belakang selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia. Kesalahan biasa 1. Biasanya jarak lurus ialah 1 depa tangan dan bergenggam. barisan" Perbuatan: Anggota nombor ganjil dan genap barisan tengah kembali ke kedudukan asal.1..... tetapi dalam dua barisan begini jaraknya hanya 24 inci ( 1 bahu ) dengan tidak payah mengangkat tangan.. 101 . 2. Jarak tidak betul... Tidak bawa kaki kiri cukup ke sebelah kiri pergerakan yang pertama. BAHAGIAN II JADIKAN TIGA BARISAN DARIPADA DUA BARISAN Hukuman: " Jadikan tiga. Barisan tengah lupa nombor 2. barisan belakang tetap 2 langkah jaraknya dari barisan hadapan. Tidak bawa kaki kanan hingga cukup setentang di pergerakan yang kedua. anggota yang sebelah kiri sekali dalam barisan akan undur . Anggota dalam barisan belakang hendaklah melangkah kaki kanan ke hadapan selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia. Jika ada deret kosong ( blank files ) di barisan tengah . 4... 3. jika nombor ganjil ia akan dilakukan sebagai nombor genap. Lepas itu hendaklah diberi hukuman ke kanan lurus.

balik ke kedudukan sedia. Dengan pantas turunkan tangan kanan ke rusuk kanan ikut jalan yang dekat sekali. Dengan cara inilah terbentuknya disiplin dalam pasukan. Pangkal lengan selari dengan bumi... Pegawai yang tidak mengambil berat tentang hormat akan merosakkan tatatertib. hormat " Perbuatan: Tangan kanan hendaklah diangkat ke hadapan dengan membengkokkan siku rapat ke rusuk.Tapak tangan kanan menghala ke bawah.. dengan menjatuhkan siku ke arah hadapan dan jari bergenggam. BAHAGIAN I .BAB-KETUJUH MEMBERI HORMAT Hormat ialah satu cara bagi menghormati antara anggota-anggota pangkat rendah dengan pegawai-pegawai atasan dan sebaliknya dalam pasukan.HORMAT DALAM MASA BERHENTI Hormat dalam berhenti: Hukuman: "Hormat . ke hadapan . terutama sekali keterangan-keterangan yang ringkas di bawah ini. Maka menjadi kewajipan anggota semua peringkat mengetahui segala peraturan itu. Angkat tangan hingga hujung telunjuk kanan bersetentang dengan hujung kening mata kanan. jari-jari lurus dan rapat. 102 . Hormat yang dilakukan dengan betul dan cergas.

. HORMAT KE HADAPAN Hukuman: "Hormat ke hadapan . 2.. berjalan dengan cepat jalan.. Tangan terlampau tinggi atau terlampau jauh. 5. 3... Kepala senget. ke kanan atau ke hadapan dan boleh dilakukan juga dalam cepat atau perlahan jalan. 6. Menjatuhkan tapak tangan dahulu daripada siku ... pusing ke belakang... BAHAGIAN II MEMBERI HORMAT KETIKA BERJALAN Memberi hormat dalam masa berjalan boleh dilakukan ke kiri.. Kesalahan Biasa: 1....hormat" 103 . pergelangan tangan dan jari-jari hendaklah lurus semuanya. turun tangan... ke atas tengah dahi... Badan dan kepala bergerak semasa mengangkat tangan .. Hormat ke kanan/kiri : Hukuman: "Hormat ke kanan/kiri ." Perbuatan: Diberi serupa dengan hukuman " berhenti". Badan membongkok. hormat ke hadapan. turun tangan kemudian hormat sekali lagi .... 4. Pangkal lengan hendaklah selari dengan bumi dan mempunyai sudut 90 darjah dengan rusuk. hormat . skuad hendaklah berhenti.. Pergelangan tangan dan jari -jari tidak lurus dan tiada rapat.. hujung lengan.Ingatan.

Tangan kanan atas tangan kiri. anggota yang paling hampir disitu hendaklah mengadap kepada pegawai itu kemudian beri perintah '' skuadsedia'' dan hormat berseorangan. skuad hendaklah berhenti. kemudian langkah kaki kanan ke belakang hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. Hulurkan kedua-dua tangan dalam keadaan siku lurus.. hormat ke hadapan. MEMAKAI 104 . turun tangan satu langkah kaki kanan ke hadapan dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan seperti kedudukan sedia.. pusing ke belakang.. BAHAGIAN III MEMBERI HORMAT TANPA TOPI ATAU SONGKOK DAN APABILA PAKAIAN AWAM Jika sedang duduk Jika seseorang Ahli Pangkat Rendah sedang duduk dan datang seorang pegawai kepadanya hendaklah ia bangun sedia dan memandang muka pegawai itu kemudian beri hormat dengan tangan.. Hormat" Diberi serupa dengan hukuman " berhenti".. Langkah kaki kanan...Perbuatan: Hukuman Hormat diberi ketika kaki kiri jejak ke bumi. Hormat ke hadapan . Nota: Kiraan masa : Check – hormat – 2 – 3 – potong – lenggang... hormat sekali lagi . kanan (Turun tangan dan palingkan muka ke hadapan). pada masa yang sama bawa tangan kanan ke kedudukan hormat dan palingkan muka ke kanan atau kiri dengan pantas. Check atas kaki kanan dan langkah kaki kiri ke hadapan. Jika lebih daripada seorang sedang duduk atau berdiri. HORMAT SELAKU MENERIMA SIJIL Hukuman: "Selaku terima sijil. turun tangan. Langkah kaki kiri dan terus berjalan dalam cepat masa. kiri. tekup (tidak ditepuk) dan tarik ke dua-dua belah tangan ke sisi. berjalan dengan cepat jalan.

Kalau membawa senjata. 2. hendaklah dalam kedudukan rusuk senjata. Tidak menunaikan tanggungjawab memberi hormat yang diwajibkan . 1. pada ketika ahli pangkat rendah itu tidak bersongkok ataupun memakai pakaian awam perkara ini adalah sebahagian daripada latihan pelatih-pelatih dan pergerakan-pergerakan ini hendaklah diterangkan dan ditunjukkan serta dilatih dalam padang kawat. melangkah selangkah ke hadapan . Memberi tabik ketika tidak memakai pakaian seragam yang lengkap. 105 . Bahagian ini mengandungi semua perkara berkenaan seorang ahli pangkat rendah melintasi seseorang pegawai atau pegawai itu. menunjukkan surat atau barang kepada pegawai Seseorang ahli pangkat rendah hendaklah berjalan dengan segak ke arah pegawai itu dalam masa cepat.Jika hendak menyampaikan perintah. Ingatan: Apabila berhadapan dengan seorang pegawai dalam bangunan ( bilik pejabat dan seumpamanya) hendaklah ahli pangkat rendah itu memberi hormat . Tidak memakai pakaian seragam yang lengkap/ memakai pakaian awam Pada bila-bila masa pun ketika tidak memakai pakaian seragam yang lengkap anggota pangkat rendah itu hendaklah memberi hormat dengan keadaan sedia. Kesalahan biasa . sampaikan perintah berita. hormat sekali lagi. surat atau barang kepada pegawai itu kemudian melangkah selangkah ke belakang. berhenti kira-kira dua langkah jaraknya dari pegawai itu dan hormat.berita. pusing belakang dan berjalan dari situ dengan cepat masa.

hujung tongkat menghala ke atas dan rapat pada tangan di sebelah dalam . Tentukan tongkat di atas jari telunjuk dengan jari-jari lain menggenggam kepala tongkat. Memegang tongkat dalam keadaan rusuk. 106 . Pelajaran 3 Rehatkan diri ( pertunjukan dan penerangan ) 1-2-3 rehat Hanya dengan bilangan tiga saat lembutkan pinggang keatas pandang 30 meter kehadapan tongkat tidak berubah dan apabila dapat hukuman sehingga mendapat hukuman yang lain. Pelajaran 4 Sedia daripada senang diri ( Penerangan dan pertujukan ) Angkat kaki kanan ke hadapan bengkokkan lutut dan hentak di sebelah kaki kiri dalam masa yang sama bawa kedua-dua tangan dan tongkat sampai dalam kedudukan sedia yang betul.jari digenggam rapat hujung tongkat rapat dihadapan bahu kanan .tengah tongkat dengan tiga jari sebelah bawah. Pelajaran 2 Senang Diri (pertunjukan dan penerangan ) Pergerakan kaki seperti biasa dengan masa yang sama bawa kedua . Tentukan pegang ditengah .BAHAGIAN IV KAWAD TONGKAT Permulaan a.hujung tongkat menghala ke hadapan dan tongkat sama paras dengan bumi. Memegang tongkat dalam keadaan bimbit.ibu jari di sebelah dalam dan anak jari di sebelah atas menghala ke dalam.dua tangan kebelakang dengan tangan kanan terletak diatas tapak tangan kiri jari . Pelajaran 1 Sedia (pertunjukan dan penerangan ) Kedudukan anggota sama seperti kedudukan sedia yang biasa dengan tangan kanan pegang tongkat dalam keadaan rusuk dan tentukan tongkat rapat dihadapan dengan bahu . b.

kepit tongkat 1 . Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kanan. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kiri.Dengan pantas tangan kanan tangkap kepala tongkat ke kedudukan tongkat dan anggota lain tidak berubah. tentukan tongkat sama paras. Skuad dua.bimbit tongkat satu. lepaskan pegangan tangan kanan dan tangkap kepala tongkat dengan masa yang sama tangan kiri melintang di hadapan badan dan tangkap di tengah-tengah tongkat tangan kiri sama paras dengan bumi dan rapat pada badan. Dengan pantas bawa tangan kiri ke rusuk kiri 107 . Dengan kekuatan tangan kanan bawa tongkat pada kepitan ketiak dalam masa yang sama tangan kiri angkat sedikit untuk membolehkan tongkat dikepit .Pelajaran 5 Kepit tongkat dari rusuk tongkat ( 2 Pergerakan) 1. Skuad Dua. Pelajaran 6 Bimbit tongkat dari rusuk tongkat ( 2 Pergerakan ) Latihan tongkat dengan nombor " Bimbit tongkat satu" dengan pantas bawa tangan kiri ke hadapan dan tangkap di tengah-tengah tongkat. 2. hujung tongkat tegak ke atas. 3. Latihan tongkat dengan nombor KEPIT TONGKAT SATU. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kanan. Skuad dua. tangan kanan masih memegang kepala tongkat. Skuad dua. tangan paras dengan bumi. Pelajaran 8 Bimbit tongkat dari kepit tongkat ( 2 Pergerakan) Latihan tongkat dengan nombor. Dengan kekuatan tangan kanan bawa tongkat tegak dan rapat dirusuk kanan dengan pantas. dalam masa yang sama lepaskan pegangan tangan kanan dan tangkap di tengah-tengah tongkat di bawah pegangan tangan kiri atau siku ke belakang tongkat rapat pada rusuk kanan. Dengan kepantasan tangan kanan bawa tongkat ke ketiak kiri hujung tongkat ke belakang dalam masa yang sama angkat sedikit tangan kiri untuk membolehkan tongkat dibawa ke ketiak dan terus kepit tongkat. rapat pada badan. Pelajaran 7 Kepit tongkat dari bimbit ( 2 Pergerakan ) Latihan tongkat dengan nombor .

2. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci. bawa tongkat turun dan majukan kaki lenggang tongkat ke hadapan dan seterusnya Pelajaran 11 Berjalan . Apabila dapat hukuman berhenti seperti biasa dengan betul dan buat pergerakan rusuk tongkat dari bimbit dengan membilang masa 40 pergerakan seminit Ingatan: Kalau dalam berjalan tongkat dalam keadaan bimbit dan hendak ke belakang apabila "check potong" bawa tongkat tegak ke hadapan bahu kanan siku rapat pada rusuk dan apabila maju kaki kanan. Apabila mendapat hukuman berhenti.Pelajaran 9 Jalan dan berhenti dalam rusuk ( pertunjukan dan penerangan ) Apabila mendapat hukuman cepat jalan dengan pantas langkah kaki kanan sejauh 30 inci dan pacak tumit dalam masa yang sama lenggang tangan kiri ke hadapan seberapa yang boleh tentukan tongkat rapat dengan tangan dan terus berjalan biasa 120 langkah seminit. Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan keduadua tangan langkahkan kaki kiri sejauh 30 inci pacak tumit (berteriak ”check” ). langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama bawa tongkat dalam kedudukan membawa tangan kiri rapat maju kaki 108 . Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci pacak tumit dengan masa yang sama bawa tongkat ke kedudukan bimbit dan bawa tangan kiri ke rusuk kiri ke hadapan sejauh 30 inci pacakkan tumit ( berteriak diam). berhenti seperti biasa dengan betul.tongkat dalam keadaan bimbit dari kepit tongkat sampai kedudukan kepit semua ( pertunjukan dan penerangan ) 1. Apabila dapat hukuman "cepat jalan " langkah kaki kanan sejauh 30inci pacak tumit dalam masa yang sama buat pergerakan pertama bimbit tongkat dari rusuk. Peringatan: Pergerakan ini dilakukan apabila berjalan dalam jarak dekat sahaja Pelajaran 10 Berjalan tongkat dalam keadaan bimbit dari rusuk tongkat dan berhenti tongkat sampai kedudukan rusuk tongkat ( Pertunjukan dan penerangan) 1. pacakkan tumit dengan masa yang sama lenggang tangan kiri ke belakang dan tongkat ke hadapan dan terus berjalan 120 langkah satu minit.Apabila mendapat hukuman cepat jalan langkahkan kaki kanan sejauh 30 '' pacak tumit kedudukan tongkat tidak berubaah ( berteriak tangkap diam ).

109 . selalunya dilakukan semasa pergi berjumpa dengan pegawai dengan tujuan hendak memberi hormat dahulu bercakap tongkat mesti dalam keadaan kepit. Skuad empat . Apabila dapat hukuman " henti". Ingatan: Pergerakan ini boleh dilakukan berjalan dari keadaan rusuk tongkat.( 6 penggerakan ) 'Hormat dengan nomrbor -Kehadapan hormat satu ' dengan pantas bawa tongkat ke kepitan ketiak kiri . Skuad tiga . Dengan pantas bawa tangan kanan merusuk kanan . Skuad lima . Apabila berhenti sampai dalam kedudukan kepit tongkat. Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri bawa tangan kanan ke rusuk tangan .apabila bawa (potong ) tangan kanan kedudukan sedia dari hormat yang kedua tangan kiri dengan pantas tangkap bahagian kepala tongkat empat jari disebelah luar ibujari disebelah dalam. Berhenti seperti biasa dengan betul dan buat dua pergerakan kepit tongkat dari bimbit dengan membilang masa 40 pergerakan seminit. Dengan pantas bawa tongkat sampai kedudukan bimbit tongkat atau rusuk tongkat yang betul .kanan ke hadapan dengan masa lengang tangan kiri ke belakang dan tongkat ke hadapan seberapa yang boleh dan terus berjalan 120 langkah seminit. Skuad dua . tongkat dari rusuk atau bimbit .tengah tongkat (jika hendak pergi bimbit ) atau kepala tongkat (jika hendak pergi rusuk ) . Dengan pantas tangan kanan tangkap ditengah . hormat kehadapan hormat'.kemudian pusingkan kebelakang membuat pergerakan ini membilang masa 40 pergerakan seminit . hukuman diberi sama seperti hukuman berhenti dan lakukan pergerakan berhenti dengan betul dan lakukan pergerakan kepit tongkat kemudian berhenti 2 kali. Skuad enam . Dengan tidah mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri bawa tangan kanan kerusuk kanan . Pelajaran 12 Hadapan hormat masa berhenti sama ada. 2.tangan kiri rapat di rusuk kiri manakala tongkat menghala kehadapan .langkahkan kaki ke hadapan tangan kanan tangkap pada tongkat pada masa yang sama bawa tangan kiri ke kedudukan sedia . Pelajaran 13 Hadapan hormat masa cepat jalan Apabila dapat hukuman ' hormat.

.hentak kaki . 110 .. Skuad tiga. ( berteriak diam ). Skuad dua. Langkahkan kaki kiri ke hadapan dengan masa yang sama bawa tongkat ke pada bimbit atau kepit .ada pegawai : Pusing kekanan kedua buat pergerakan kepit tongkat dan hormat bawa (potong ) tangan ke kedudukan sedia . masa yang sama bawa ( potong ) tangan kanan sampai ke kedudukan sedia dan seterusnya buat seperti pergerakan para ( A & B ) di atas.Maju kaki kiri tangan kanan dengan pantas tangkap tongkat dan seterusnya buat seperti pelajaran 10 para D ( b ) c. Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri.Hukuman diberi diatas kaki kiri sampai kebumi...dua tangan rapat ke peha dan tongkat masih bimbit .Bersama kumpulan senjata : Pusing ke kanan dengan masa yang sama bawa tongkat kepada kepit ke ketiak kiri . langkahkan kaki kiri ke hadapan sejauh 30" pacak tumit masa yang sama lenggangkan kedua-dua tangan ( berteriak lenggang ) Ingatan: Boleh dilakukan tongkat dalam keadaan bimbit atau rusuk.kepada kedudukan kepit sebelah kiri ( berteriak kepit ).Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30''pacak tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak cek ) langkah kaki kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dengan masa yang sama bawa tangan kanan ke kedudukan sedia berteriak ( potong ) .. b.tidak ada pegawai : pusing kekanan dengan betul dan terus berjalan 3 langkah baru bersurai dari barisan .Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kirti langkahkan kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit. a.Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30'' pacak tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30'' pacak tumit masa yang sama pusingkan kepala kekiri /kekanan 90 darjah dengan pantas bawa tangan kanan sampai ke kedudukan hormat yang betul (berteriak hormat ). ( berteriak check ) langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dengan masa yang sama dengan pantasbawa tongkat. Pelajaran 14 Bersurai dan keluar baris ( Pertunjukan dan penerangan ) Tongkat dalam rusuk . 'Hormat dengan nombor kekanan / kekiri hormat satu '. Pelajaran 15 Hormat kekanan /kiri masa cepat jalan ( 9 Pergerakan ) 1. 2..langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30 '' pacak tumit dengan masa yang sama bawa kedua . 3.

tengah badan dengan masa yang sama tangan kiri tangkap tongkat dengan dua jari di bawah..Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dan langkah kaki kiri ke hadapan 30'' pacak tumit. Langkah kaki kiri ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama tangan kanan tangkap di tengah-tengah bahagian tongkat tentukan tangan dan siku tangan kanan rapat pada badan ( berteriak tangkap). Skuad dua Dengan pantas tangan kanan lepaskan tongkat tarik ke sebelah jahitan seluar di sebelah kanan.Tidak meletak tongkat dengan mendaftar di bawah ketiak ..kesalahan biasa: 1. Skuad tujuh..4. Skuad empat.Tidak menggenggam pada tempat timbangan selepas memberi hormat . kedudukan hormat tidak berubah ( berteriak 4-5 ) 5..Kalih tongkat dengan nombor Skuad satu Apabila mendapat hukuman kalih tongkat dengan tangan kanan bawa tongkat ke tengah . Pelajaran 16 Kalih tongkat dari rusuk untuk doa selamat dan memberi 3 kali . 111 . lain-lain anggota diam. 7 Skuad lapan. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit... Skuad sembilan. Langkah kaki kanan..( 2 pergerakan ) a. Skuad enam . 2... tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkahkan lagi kaki kiri 30 " ke hadapan pacak tumit masa yang sama dengan pantas tangan kanan bawa tongkat ke rusuk kanan tongkat dalam keadaan bimbit( berteriak turun) 8. anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkah lagi kaki ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit pada masa yang sama lenggangkan tangan kanan ke hadapan tongkat sama rata dengan tali pinggang dan tangan kiri ke belakang terus berjalan ( berteriak lenggang ) Kesalahan .. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama pusingkan kepala ke hadapan dan dengan pantas bawa tangan ke kedudukan sedia. dan pada masa yang sama tangan kiri bawa tongkat ke sebelah rusuk kiri.. ibu jari di depan dan anak-anak jari di dalam.... ( berteriak potong ) 6.

Menerima Hormat Pegawai-pegawai hendaklah membalas hormat itu dengan penuh hormat. BAHAGIAN V PERKARA-PERKARA LAIN Keterangan di bawah ini ialah untuk kegunaan kepada jurulatih-jurulatih. Seorang pegawai atau ketua yang menjaga sesuatu kumpulan yang sedang berjalan hendaklah memberhentikan kumpulan itu dan berada dalam kedudukan sedia. 112 . Pelajaran 18 Baring tongkat dari rusuk ( 3 pergerakan) A. Keterangan itu hendaklah dijalankan dengan cara " Soal jawab" ketika skuad itu sedang rehatkan diri .Pelajaran 17 Kalih tongkat daripada doa selamat/ 3 kali sorak ( 2 pergerakan ) Kalih tongkat dari doa selamat / 3 kali sorak sama dengan pelajaran 17 cuma berlainan tangan. Jika ada lebih daripada seorang pegawai . maka pegawai yang kanan sekali membalas hormat. Sekiranya memakai pakaian awam hendaklah sedia. Lagu kebangsaaan Pegawai/Kadet yang memakai pakaian seragam yang tidak di bawah perintah ketua / pegawai yang sedang kawat hendaklah berdiri dalam keadaan sedia semasa lagu kebangsaan/negeri dinyanyikan. Dengan pantas tangan kiri tangkap di tengah-tengah tongkat. siku rapat pada badan dengan masa yang sama tangan kanan tangkap di tengahtengah tongkat di bawah tangan kiri siku kanan bengkok ke belakang. Baring tongkat dengan nombor Skuad satu.

........ Catatan .terdiri daripada .. hormat ke hadapan hormat... lain-lain pangkat siap untuk upacara perasmian/penutup/diperiksa dll.......... v) Lapor selesai perbarisan ” Baris.............................Perbarisan 1) Susun atur perbarisan dalam sesuatu acara/majlis hendaklah mengikut kesesuaian tempat.. Hormat... ” Assalamualaikum tuan/Dato‟ dll .....Peringatan Semasa Memberi Tabik Hormat : Tabik Hormat diberi ketika berdiri sedia dan berjalan sahaja. iv) Periksa barisan ( jika ada ) v) Doa vi) Ucapan dll......Baris sedia.... Catatan : Bahasa perintah dan urutan mematuhi prinsip-prinsip kawad....... pergerakan hendaklah 113 ... pegawai dan .......... mohon kebenaran meneruskan tugas yang lain........ Perbarisan sempena ............ Terima kasih tuan........ i) Hormat keseluruhan untuk pegawai sahaja ” Hormat ke hadapan hormat ” ii) Lagu iii) Lapor ” Assalamualaikum tuan/Dato‟ dll ......

LAMPIRAN 114 .

Menghafaz 5 surah Juz Amma. A 1 Ujian Bertulis  2 Mengandungi 60 soalan objektif meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. Tarikh: 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Buat baik dibuat baik Kesetiaan kepada Negara Waspada sebelum kena Sahabat setia Teguran membina Tarikh: A4 Ujian Kecergasan  Larian 2.4 km Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: 115 .KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : LANS KOPERAL Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu: Bil. Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan Ujian Kawad  Melakukan kawat asas dengan baik 3a Ujian Kerohanian   Menghafaz Asmaul Husna.

Mengenali jejak atau tanda-tanda Tarikh: Tarikh: 116 .B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN 1. Melukis Bendera Negeri tempat tinggal.2 Ikatan       Buku Sila Bunga keti Ikatan Manok Tindih Kasih Simpul belit Simpulan Pengail Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 2.4 Ikhtiar Hidup   Mengenali sumber-sumber ikhtiar hidup. Menyanyikan Lagu kebangsaan dan Lagu Tarikh: Negeri.1 Perkhemahan    Kraf Perkhemahan Asas Keselamatan asas semasa berkhemah Tarikh: Tarikh: Mengikuti perkhemahan selama 3 hari 2 Tarikh: malam 2.3 Kompas   Mengenal bahagian-bahagian Kompas Mengenal arah mata angin Tarikh: Tarikh: 2.1 Ketatanegaraan     2 Mengenal Malaysia Maksud ITEM UJIAN TERAS Lambang Negara Tarikh: Tarikh: Melukis Bendera Malaysia dan maksud. Tarikh: KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN 2.

5 KEUSAHAWANAN  Menyediakan satu projek yang berkaitan Tarikh: samada rekacipta ataupun jahitan 117 . bermain kompang.6 Asas kebombaan  Pengenalan mengenai kebakaran   Punca kebakaran Cara-cara mengelak kebakaran.2.7 Kebudayaan  Menyertai atau mempersembahkan 2 kali Tarikh: persembahan kebudayaan seperti nasyid. berzanji. Tarikh: Andoh Leher dan Andoh Lengan. 4 ALAM SEKITAR  Menyertai atau melaksanakan 2 projek yang Tarikh: berkaitan dengan Alam Sekitar seperti membuat taman. bersajak. seni silat atau persembhan lain yang sesuai. Tarikh: 2. sungai tempat rekreasi atau lain-lain aktiviti yang sesuai. menanam pokok. mengutip sampah di kawasan sekolah. Prinsip asas pertolongan cemas. Tarikh: Tarikh: 2. 3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 2 khidmat masyarakat dengan Tarikh: masa tidak kurang daripada 6 jam. Andoh Besar. Tindakan semasa kecemasan. pentomin.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula    Membuat Anduh Tiga Segi.

A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Balasan Jujur Bersusah-susah dahulu.A. tentu selamat Budi bahasa Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan 118 . menurunkan bendera Tarikh: dengan cara yang betul.KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : KOPERAL Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu: Bil.  Melipat. 3a Ujian Kerohanian  Menghafaz 10 surah Juz Amma  Menghafaz selawat Syifa‟  Menceritakan atau menulis tentang sejarah kehidupan Rasullah S. 2 Ujian Kawad  Berkebolehan memberi arahan & Perintah Tarikh: Kawat dengan baik dan betul.W. menaik. bersenangsenang kemudian Contohi labah-labah Kalau cermat.

4 km Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan    Menerangkan Rukun Negara Menyanyikan satu lagu patriotik Menyanyikan Lagu Kadet Remaja Sekolah Tarikh: 2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2. Tarikh: Tarikh: Tarikh:  Amalan kesihatan berkhemah  Mengikuti perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam 2.4 Ujian Kecergasan  Larian 2. melipat. membersih) memasang.2 Ikatan  Ikatan Balak  Ikatan Seraya  Ikatan Serong  Ikatan Silang Gunting  Mengemaskan Tali  Membina 2 jenis gejet Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 119 .1 Perkhemahan  Etika Perkhemahan  Penjagaan Khemah (Membuka.

buih dan gas Kaedah pengendalian Tarikh: 2.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula  Membebat dan membalut luka  Pengendalian pengusungan  Menunjukkan 5 jenis balutan Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh:  Mengenalpasti tempat-tempat pengaliran Tarikh: darah 2. seni silat atau persembhan lain yang sesuai.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali bahan-bahan apungan di air  Membina model apungan di air 2. bermain kompang.6 Asas kebombaan  Alat-alat melawan kebakaran   Pemadam api jenis air. berzanji.2. serbuk. pentomin.7 Kebudayaan  Menyertai atau mempersembahkan 3 kali Tarikh: persembahan kebudayaan seperti nasyid. 120 .3 Kompas  Mencari bearing  Menentukan arah kiblat 2.  Menerangkan perayaan pelbagai kaum di Malaysia 3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 4 khidmat masyarakat dengan Tarikh: masa tidak kurang daripada 12 jam. bersajak.

4

ALAM SEKITAR  Menyertai atau melaksanakan 3 projek yang Tarikh: berkaitan dengan Alam Sekitar seperti membuat taman, menanam pokok, mengutip sampah di kawasan sekolah, sungai, tempat rekreasi atau lain-lain aktiviti yang sesuai.

5

KEUSAHAWANAN  Menyediakan satu projek yang berkaitan Tarikh: samada masakan atau kraftangan

121

KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)
KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT
Ujian Kelayakan : SARJAN Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 2 iaitu: Bil. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. 2 Ujian Kawad memberi perintah  Berkebolehan kepada skuad atau platun sendiri. 3a Ujian Kerohanian  Berkebolehan memimpin sembahyang Tarikh: berjemaah dengan mengetahui bacaan wirid dan doa selepas sembahyang.  Menghafaz 2 hadis pendek dari kitab „Hadis Tarikh: Empat Puluh”.  Menceritakan atau menulis mengenai riwayat Tarikh: kehidupan seorang dari khalifah Ar-Rasyidin. 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Sesal kemudian tidak berguna Etika perniagaan yang baik Pengorbanan kaum ibu Fikir sebelum bertindak Tarikh: kawad Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan

122

4

Ujian Kecergasan  Larian 2.4 km dalam masa 12 minit (L)/15 minit Tarikh: (P) Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg

B 1

DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan  Nama dan jawatan Jemaah Kabinet  Dapat menyatakan sekurang-kurangnya amalan baik dalam agama masing-masing. Tarikh: 3 Tarikh: Tarikh:

 Nama-nama Sultan dan Yang Di Pertua Negeri 2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2.1 Perkhemahan

 Membantu menguruskan perkhemahan Tarikh: selama 2 hari 1 malam/ Menjadi Pengerusi AJK kecil  Menyertai perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam di luar sekolah  Mengendalikan satu aktiviti terancang dalam Tarikh: perkhemahan 2.2 Ikatan  High Element Activity Abseiling, Flying Fox, Repelling, Ascending  Membuat 5 Simpulan/ Ikatan Pemancing  Membina 3 jenis gajet Tarikh: Tarikh: Tarikh:

123

Mulut ke mulut 2. kaedah praktikal pemulihan Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 1.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali pokok-pokok perubatan/ tumbuhan/ buaha-buahan yang boleh dimakan/ minum  Membuat perangkap/ jerat  Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup  Membina dan mengendali rakit 1.7 Basikal  Pengenalan basikal  Membaiki kerosakan kecil 2. Buluh 2.2. Slivester 2. Tiub Getah 2.6 Kebudayaan  Telah menyertai aktiviti-aktiviti yang berkaitan Tarikh: dengan kebudayaan tidak kurang dari 1 tahun. Holger-Nelson 3.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula  Menguasi 3 pernafasan. 2.3 Kompas  Latihan dan aktiviti orienteering di kawasan Tarikh: sekolah  Membaca/ mengguna dan orientasi peta 2.8 Kayak  Kemahiran Asas Kayak  Pengendalian kayak Tarikh: Tarikh: 124 .

Tarikh: Tarikh: 4 ALAM SEKITAR Lulus ujian mengenalpasti salah satu berikut:  20 jenis burung yang terdapat di Malaysia  20 jenis hidupan liar di hutan  20 jenis ikan air tawar atau laut.  Menyedikan laporan bertulis mengenai sejarah tempat tinggal anda.3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 6 khidmat masyarakat dengan masa tidak kurang daripada 18 jam.  20 jenis serangga Tarikh: 5 KEUSAHAWANAN Berkebolehan berikut: melaksanakan salah satu aktiviti Tarikh:  Merekacipta satu logo dan slogan berkaitan dengan logo berkenaan cth. Hari Kebangsaan.  Merekacipta satu alat daripada bahan-bahan terbuang.  Merekacipta satu alat dapur yang dibuat dari bahagian-bahagian pokok kelapa. Hari KRS  Membaiki 10 buah kerusi atau meja. Hari Kantin. 125 .

3a Ujian Kerohanian i.KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : PEGAWAI WARAN Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 3 iaitu: Bil. ii. Pilih 2 aktiviti berikut:  Menyertai satu program Qiyamulail. 2 Ujian Kawat  Berkebolehan mengenalpasti kesalahan Tarikh: kawat dan arahan kawat oleh Ketua Platun dan ahli. Kebolehan mengajar kawat mengikut kaedah. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS.  Menyampaikan satu tajuk tazkirah selama 5-10 minit  Menghafaz ayat 102-105 surah Al Imran serta maksudnya.  Perjanjian Hudaibiah  Piagam Madinah  Kehidupan di zaman Jahiliah Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan 126 . Menulis mengenai salah satu tajuk di bawah  Menghafaz 4 hadis pendek dari Hadis 40 dengan maksudnya.

4 km dalam masa 12 minit (L)/15 minit (P) Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit ) Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: Tarikh: B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan Menulis dan menceritakan salah satu daripada tajuk Tarikh: dibawah :     Kebebasan dalam Sistem Demokrasi Hak dan tanggungjawab pengguna Hak dan tanggungjawab warga Negara Sistem Parlimen dan undang-undang di Malaysia 127 . Sistem Raja Tarikh: Tarikh:  Menyertai satu program dialog integrasi  Pengucapan awam berunsur integrasi/ Tarikh: patriotisme/ kenegaraan.3b Ujian Moral  Menulis dan menghuraikan Berperlembagaan.selama 5-10 minit  Penghayatan nilai-nilai murni tahap 1 & 2 4 Ujian Kecergasan  Larian 2.

2 Ikatan  High Element Activity Abseiling.3 Kompas  Latihan dan aktiviti orienteering di kawasan Tarikh: sekolah  Membaca/ mengguna dan orientasi peta 2.1 Perkhemahan  Membantu menguruskan perkhemahan Tarikh: selama 2 hari 1 malam/ Menjadi Pengerusi AJK kecil  Menyertai perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam di luar sekolah  Mengendalikan satu aktiviti terancang dalam Tarikh: perkhemahan 2. Ascending  Membuat 5 Simpulan/ Ikatan Pemancing  Membina 3 jenis gajet 2. Flying Fox.2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2. Repelling.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali pokok-pokok perubatan/ tumbuhan/ buahan-buahan yang boleh dimakan/ minum  Membuat perangkap/ jerat  Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup  Membina dan mengendali rakit   Buluh Tiub Getah Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 128 .

ligamen & otot serta kaedah merawatnya Tarikh: Tarikh: 2. Berkebolehan menjalankan latihan teori pertolongan cemas kepada ahli kadet ii. Membuat kajian dan laporan bertulis mengenai salah satu perkara berikut:  Ucapan Perkahwinan  Upacara Pengkebumian  Program Integrasi antara kaum Atau ii.6 Basikal  Pengenalan basikal  Membaiki kerosakan kecil 2. Pilih satu daripada tajuk berikut:  Mendeklamasikan sebuah sajak cipatan sendiri  Mempersembahkan sebuah seloka/gurindam/syair berbentukl nasihat Tarikh: Tarikh: 129 .5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula i. Kecederaan tulang.8 Kebudayaan i. Menulis mengenai salah satu tajuk berikut:  10 jenis alat muzik traditional  5 jenis tarian traditional  5 adat istiadat melayu Atau iii. Mengetahui kaedah rawatan keracunan Mengetahui kaedah merawat gigitan serangga dan ular.7 Kayak  Kemahiran Asas Kayak  Pengendalian kayak 2.2. Berkebolehan melaksanakan salah satu daripada aktiviti berikut:     Melakukan 6 teknik usungan pesakit. sendi.

 Mencipta satu kraftangan daripada kayu.  Menyertai perkhemahan lebih dari 6 kali  Pernah menyertai perkhemahan peringkat negeri  Membuat satu model pioneering  Berkebolehan memanjat. Menyediakan buku skrap 20 jenis pokok daripada salah satu yang berikut:  Pokok perubatan  Pokok renek  Pokok bunga  Pokok buah-buahan Keusahawanan: Melaksanakan salah satu projek berikut: Tarikh:  Mereka cipta satu system alarm eletronik. Membuat baja kompos.C Kemahiran dan Kecergasan: Menguasai 2 dari kemahiran berikut:  Berkhemah atau berkursus selama seminggu. Kitaran semula kertas surat khabar lama ii. Membuat kajian serangga/invertebrata/hidupan karangan laut atau hidupan laut.  Menyediakan buku akaun tunai. Riwayat hidup seorang tokoh tempatan Tarikh: Tarikh: Tarikh: G Alam Sekitar: Pilih salah satu: Tarikh: [ Melaksanakan secara kumpulan (4 ahli ) ] i. ditebuk dan diwarnakan. papan nipis. iii.  Menyediakan buku akaun tunai. dalam “High Element Aktiviti” . logam atau jerami.  Berkebolehan dalam menggunakan mesin jahit  Menyediakan satu jenis masakan timur atau barat.  Menyediakan “presentation” menggunakan komputer ( cth.  Menyediakan satu rekebentuk untuk cetakan baju T dengan menggunakan kaedah “Silik Scsreen”  Menulis tulisan khat di atas papan lapis. Langkah mengatasi masalah keruntuhan akhalak belia di tempat tinggal anda. power-point dll. ) H TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 130 . mounting board. memasang tali. iv. Khidmat Masyarakat Membuat kajian/temuramah dan mengenai salah satu tajuk berikut:    laporan bertulis Tarikh: Tarikh: F Masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk kampong atau tempat anda.

F. Ikatan Tali . Menghafaz dan Menyanyikan Lagu KRS KETAHANAN DIRI i. ALAM SEKITAR . ( 50 . I. pantun. Perkhemahan . dikir barat.) iii) Menyenaraikan Rukun Islam dan Rukun Iman iv) Menghafaz surah 3 Qul v) Menyenaraikan 5 perayaan kaum di Malaysia vi) Menyanyikan lagu negaraku dan lagu negeri vii) Menghafaz mana-mana 3 doa harian KETATANEGARAAN i. Hendaklah menjadi ahli berdaftar selama 6 bulan ii.80 pp.Boleh melakukan 2 jenis simpulan BANTU MULA KHIDMAS Menyertai satu aktiviti gotong-royong di sekolah Tarikh Lulus & Pengesahan B. Kawat . G.Menamakan 5 jenis pokok hiasan yang terdapat di sekolah KEUSAHAWANAN .Melakukan kawat asas dengan baik. Perkara KEROHANIAN/ PENDIDIKAN MORAL ( Pilih 2 sahaja ) i) Menyenaraikan 10 nilai-nilai murni ii) Karangkan satu cerita daripada satu nilai murni itu. koir .Menyertai atau mempersembahkan satu persembahan kebudayaan seperti nasyisd.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : L/KPL TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : i. Memiliki buku catatan khas Bil A. syair dll. D. Mengenal dan Memahami Logo KRS ii.Menyediakan satu jenis masakan ringkas KEBUDAYAAN . ii. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 131 .Menyertai perkhemahan selama 1 hari iii. C. Mengenal komponen dalam peti bantu mula E.

v. pantun. F. C. v.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : KOPRAL TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : iii. Kawat . Ikhtiar Hidup .Boleh melakukan 2 jenis ikatan vii. Memiliki buku catatan khas Bil.80 pp ) v) Menyanyikan 2 lagu patriotik vi) Mengarang satu cerita nilai murni (50 .Memberi hormat semasa menaik dan menurunkan bendera. iv. dikir barat. ALAM SEKITAR . KETAHANAN DIRI iv. Perkara KEROHANIAN / PENDIDIKAN MORAL ( Pilih 2 sahaja ) i) Menceritakan 3 adat resam kaum lain masyarakat di Malaysia ii) Mengarang mengenai 2 perayaan di Malaysia ( 50 – 80 pp ) iii) Menghafaz surah Al-Fatihah dan 2 ayat lazim iv) Mengarang salah satu kisah Khulafa‟ Ar-Rasyidin (50 . Perkhemahan .Menjahit butang KEBUDAYAAN -Menyertai atau mempersembahkan DUA persembahan kebudayaan seperti nasyisd. Lulus Ujian Kelayakan L/KPL TKRS ( selepas 6 bulan ) iv. koir . Mengenal latarbelakang 4 pemimpin sekolah/ 2 pemimpin tempatan secara ringkas. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 132 . syair dll.80 pp ) KETATANEGARAAN iii. G. Ikatan Tali . I. D.Menyediakan sarapan diri ( secara ”survival ” ) BANTU MULA KHIDMAS Tarikh Lulus & Pengesahan B.Berkebolehan melaksanakan kraf perkhemahan vi.Berkebolehan memberi arahan & perintah kawat statik dengan betul. Melakukan rawatan kecil Anduh Mengetuai satu kumpulan aktiviti gotong-royong di sekolah E. A. .Melukis satu rantaian hidup serangga KEUSAHAWANAN . Menghafaz ikrar dan rukun negara. Mengenal dan Memahami lambang dan bendera 2 buah negeri.

Memiliki buku catatan khas Bil. E.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : SARJAN TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : v. F.Membina satu gejet mudah BANTU MULA . * Sila hantar 4 salinan 133 . Menyanyikan satu lagu patriotik vii. ix. D. Lulus Ujian Kelayakan KPL TKRS ( selepas 6 bulan ) vi. Alam Sekitar - Membantu mengendalikan satu projek kitar semula/ projek keceriaan sekolah G.bahan kitar semula Kebudayaan Mengendalikan satu persembahan kebudayaan H. Mengenal latarbelakang 3 pemimpin utama negeri/negara secara ringkas Ketahanan Diri viii. Keusahawanan . Ikatan Tali . Kawat . B. Kerohanian / Pendidikan Moral ( Pilih 2 sahaja ) iii) Menyanyikan 2 lagu nasihat iv) Mengarang satu cerita rekaan mengenai nilai murni ( 80 – 100 pp ) iii) Menghafaz Ayat Kursi atau doa selepas solat iv) Mengarang satu kisah Nabi ( 50 – 80 pp ) v) Mengarang satu cerita perayaan kaum di Malaysia ( 80 – 100 pp ) vi) Buku skrap – tempat ibadat kaum-kaum di Malaysia Ketatanegaraan vi.Teori dan amali usungan KHIDMAS Wawancara seorang pemimpin/tokoh tempatan C.Menghasilkan kraftangan daripada bahan terbuang/ Membantu mengendalikan dan merekodkan Penjualan bahan. Perkara Tarikh Lulus & Pengesahan A.Berkebolehan mengendalikan skuad serta memberi arahan & perintah kawat statik dan dinamik dengan betul.

Sekolah :……………………………….. Pengarah KRS Negeri Nombor pendaftaran pelajar : 134 .FORMAT BORANG PENDAFTARAN KRS / TKRS Negeri :………………………………. Guru Pemimpin / Jurulatih : Bil.Sijil Lahir/No.KP Alamat Keahlian KRS / TKRS Bil Nama Jantina K/P atau S/B Alamat Disediakan oleh. Komandan KRS / TKRS ……………………………. Disahkan oleh. ………………………. Nama No. Kod Sekolah :………………………………..

ahli Menyertai KADET REMAJA SEKOLAH 135 .KRS/NE6007/02-001/L Kod Sekolah Catatan : L : Lelaki P : Perempuan Nombor Pendaftaran Pegawai ( KPM ) & Jurulatih Kebangsaan Tahun Menyertai No.001 Tahun No. ahli Menyertai Nombor Pendaftaran Pegawai ( JPN ) . ahli KRS /KPM/02. Jurulatih Negeri dan Guru : KRS /kod negeri/97.001 Tahun No.

.......................Kekalkan Jadi insan......Wawasan Ayuh kita.............Kanan Menuju. hayati budaya Ilmu.................... Iman dan Amal Marilah kita membina peribadi Membentuk insan yang kreatif Ke arah kecemerlangan diri Sepanjang masa yang berterusan Remaja ....................................................................... sambutlah cabaran Menjadi bangsa Malaysia Maju dan cemerlang Remaja berwawasan Jangan kita lupa kepada pencipta Remaja ...Kadet Remaja Sekolah Menuju satu ikatan bersaudara Bersatu menjulang keamanan negara Menjayakan Ilmu............Beramal 136 ...Beriman Hati mesti....Maju Jadi insan..... dan jiwamu Wawasan Kadet Remaja Sekolah LAGU LARIAN KRS GEMPUR KRS Kadet Remaja Sekolah Semangat waja kita melangkah Cekal hati dan juga tabah Satu ikatan kita berukhwah Ayuh remaja sambut cabaran Jadi remaja yang berwawasan Hati dan jiwa kita kekalkan Ilmu Iman dan juga Amal LANGKAH KRS Mula langkah........................ Cekal Jadi insan............. Iman dan Amal Kekalkan di hati .................Berilmu Janji kita.........................

KAD KEAHLIAN KRS DAN TKRS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA WAN MUHD. REDZUAN B. ARIFFIN TKRS/NE4578/02-001/L Catatan : Ukuran : 6 cm x 4 cm 137 . WAN MOHD. ARIFFIN KRS/NE6007/02-001/L TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA WAN MUHD. WAN MOHD. REDZUAN B.

Kewujudan KRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa. wajarlah KRS ditubuhkan bagi tujuan memenuhi minat serta untuk mengatasi masalah salah laku di kalangan remaja seperti penyalahgunaan dadah.1 LATAR BELAKANG Pelajar adalah aset yang amat berharga dalam menentukan arah pembangunan pada masa akan datang. JABATAN SEKOLAH. budaya lepak dan juvana. kita perlu menyediakan golongan pelajar yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi Jasmani. dan Intelak (JERI) menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah (KRS) hendaklah ditubuhkan di semua sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Pakaian Seragam di sekolah.0 1. Emosi. 1. PARAS 5. Dato‟/Datuk/Tuan. Bhg.2 2. minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukanakan RASIONAL Menyedari hakikat bahawa minat serta kecenderungan pelajar kepada pasukan pakaian seragam di sekolah amat ketara sedangkan peluang untuk menyertai amat terhad. Oleh itu aktiviti KRS diharapkan dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Kawat : ”PELAJARAN” Telefon :03-2556900 Fax : 03-2535150 KP(BS) 8591/Jil. Rohani. Y. PISAT BANDAR DAMANSARA. 4/1995 PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) 1.0 138 . Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Dalam konteks pendidikan kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting bagi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh.BAHAGIAN SEKOLAH. Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi muda yang semakin mencabar bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju. IV (4) 19 JULAI 1995 Semua Pengarah Pendidikan Negeri. ponteng sekolah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 50604 KUALA LUMPUR. BLOK J (SELATAN).

Timbalan Pengerusi e. Peringkat Daerah d. kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya. Penaung b. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. memahami.1 5. Bendahari Kehormat i.0 MATLAMAT Melahirkan pelajar cemerlang yang berminat. Membina dan mengembangkan kefahaman. Penolong Setiausaha Kehormat h. Pengerusi d. kebolehan mengurus dan memimpin. Setiausaha Kehormat g. Negeri dan Daerah adalah seperti berikut: a. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara.4 4. AJK yang dilantik Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a. Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan. Penasihat c.0 4. Peringkat Negeri c. pengalaman.0 5. Peringkat Kebangsaan b. bangsa dan negara. berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020.3 4. Peringkat Sekolah Maklumat lengkap struktur organisasi boleh didapati dalam Perlembagaan KRS 4. Naib Pengerusi f. memiliki ketrampilan diri.2 139 . Melahirkan generasi yang mengetahui. berakhlak mulia. kemahiran.2 OBJEKTIF Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama.5 5.1 4. 4. bersemangat juang. Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan. berdaya saing.3. STRUKTUR ORGANISASI Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan.

KURIKULUM Teras a. 140 . c. Keahlian KRS lucut serta merta apabila pelajar tersebutberhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajarberdaftar di sekolah/institusi seperti yang dinyatakandi atas. j.0 8. i. Kursus Pemimpin di peringkat sekolah menumpukan kepada aspek-aspek pelaksanaan aktiviti KRS.1.3 6. b.0 7. Aktiviti di Air Aktiviti di Darat Aktiviti Pengembaraan Latihan Mental Latihan Kewarganegaraan Aktiviti Ketahanan Diri Aktiviti Pendidikan Luar Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar Aktiviti Kemahiran Hidup (Keusahawanan) Aktiviti Khidmat (Khidmat Masyarakat) 8.6.0 6.1 6. c. f.2 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN Fokus utama pengurusan dan pelaksanaan aktiviti KRS peringkat Kebangsaan Negeri dan Daerah ialah seminar dan bengkel konsep dan operasi KRS. h. b.2 6. g.1 8. Ahli bersekutu KRS terbuka kepada semua pelajaryang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 6.2 Umum a. KRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dandibiayai oleh institusi di mana KRS itu ditubuhkan.1 7.4 KEAHLIAN Keahlian KRS adalah terbuka kepada semua pelajar disekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. d. e. Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma Latihan Fizikal Pendidikan Kerohanian 7.

Bhg. satu penyesuaian terhadap aktiviti KRS hendaklah diadakan. Pengarah Pendidikan Negeri Pegawai Pendidikan Daerah Pengetua Ketua Penolong Pengarah dan Penyelia Kokurikulum JPN Penyelia Pejabat Pendidikan Daerah 12. c. Kelas Agama. Dato‟/Datuk/Tuan. Laporan aktiviti Laporan kewangan 14. 141 .2 Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut: a. pelajar-pelajar tersebut hendaklah digalakkan mengambil bahagian dalam aktiviti yang sesuai bagi mereka. 10. Pelajar-pelajar yang telah disahkan oleh doktor mengidap sakit jantung. Pelajar-pelajar yang mempunyai kecacatan angota tubuh yang boleh membahayakan diri mereka jika mengambil bahagian dalam aktiviti KRS.0 KESELAMATAN DIRI PENGECUALIAN Pelajar-pelajar dalam keadaan seperti berikut boleh dikecualikan daripada menyertai KRS 12. lelah dan lain-lain penyakit yang boleh membahayakan jika mengambil bahagian dalam aktiviti KRS. Pengetua hendaklah berunding dengan pihak sekolah/Jabatan berkenaan.3 13. b.1 Kes-kes Perubatan. d.0 PAKAIAN SERAGAM (UNIFORM) Maklumat terperinci mengenai pakaian Seragam (Uniform) boleh didapati dalam buku Perlembagaan KRS 11. e. Untuk pelajar-pelajar yang mengikuti kelas-kelas agama di waktu pagi/petang.9.0 13. PEMANTAUAN Tugas pemantauan hendaklah dilakukan oleh: a.0 12. Untuk tujuan ini. b.1 13.00 bagi setiap ahli. Tetapi sekiranya kecacatan mereka menjadi penghalang. Kecacatan.2 12.0 Sila maklumkan kandungan Pekeliling ini bersama-sama dengan lampirannya kepada semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di negeri Y.0 YURAN KEAHLIAN Yuran keahlian dikenakan sebanyak RM1.

8. 3. Datuk Dr. 5. 2. 10. Fong Chan Onn Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan Malaysia Semua Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia 142 .Sekian. 6. YB Datuk Seri Mohd Najib bin Tun Hj. terima kasih.K: 1. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (TAN SRI DATUK DR. WAN MOHD ZAHID BIN MOHD NORDIN) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia S. 9. Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia YB. Datuk Mohd Khalid bin Yunus Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia YB. 4. 7.

. Surat Perlantikan Guru Penasihat d........... Alamat :………………………………………………………………………….......... Sekolah :………………………………………………………………………….. . Tel.......... Senarai Ahli Jawatankuasa Carta Organisasi Senarai nama ahli-ahli Tiada Bahagian B ( Pengurusan ) 1..... Perlembagaan 143 .................... Bilangan Pelajar :………………………………………………………………............... a.................................... 3........................... ..... Fail Induk.............................................. 2...........BORANG PEMANTAUAN Tarikh :......... Nama Guru : 1... Bilangan Ahli :……………………………………………………………............. Daerah / Zon :…………………………………………………………………………............. Surat Perlantikan AJK e.................... ............. Surat Permohonan Penubuhan b........... ............ No................. Bahagian A ( Organisasi ) Ada 1....... 2. Surat Kelulusan Pengetua/Guru Besar c............................

Perancangan Aktiviti b. b. Fail Pengerusi b. 5. a. Jadual Aktiviti c. Jadual Kedatangan Ahli. Fail-Fail a. Perlaksanaan Aktiviti ( Perancangan aktiviti mestilah antara 12 hingga 18 aktiviti setahun ) Tiada a. Mesyuarat. Bilik Khas/Bilik Operasi Sudut KRS/TKRS Buletin Lain-lain 144 . Fail Bendahari 4. d. Surat Panggilan Mesyuarat b. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Projek Ada 3. a. Minit Mesyuarat Agong c. Fail Setiausaha c. Keistimewaan.2. c. Minit Mesyuarat Jawatankuasa d.

Walaubagaimana pun sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut: i. Peringkat Kebangsaan. Peringkat Antarabangsa. Peringkat Daerah c. Tahniah. 2. Pencapaian/Penganugerahan a. Sekolah 2. PPD terlibat 3. ii iii 3. Secara keseluruhan aktivitiPasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan telah berjaya menjalankan aktiviti dengan baik. e. Tahniah. Peringkat Negeri d. ii iii iv ……………………………………. Teruskan. Keseluruhan aktiviti Pasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan ditahap sederhana . penumpuan dan penyeliaan harus ditumpukan pada aspek-aspek berikut : i.6. JPN * Borang ini hendaklah diisi 3 salinan.Perbincangan.k. Pasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan telah berjaya memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah pasukan pakaian seragam yang berkesan dan boleh dijadikan sebagai model untuk dicontohi oleh kelabkelab yang lain. Peringkat PKG/Zon b. Ulasan : 1. 1. 145 . ( ) s.

Menteri / Timb. Menteri/SUPAR/Ahli Politik/Exco/Menteri Besar Lantikan sebagai Penasihat Kehormat 146 . TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan rasa bangga dan berbesar hati melantik YB DATO’ AZMI BIN HAJI DAIM EXCO Pelajaran.WATIKAH PELANTIKAN PEGAWAI KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. Multimedia dan ICT Negeri Kedah Darul Aman sebagai PENASIHAT KEHORMAT KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA. 2. HAJI AHMAD BIN SIPON KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA ( KETUA PENGARAH KRS MALAYSIA ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Contoh 1 : 1. NEGERI KEDAH Mulai 25 Mac 2006 bersamaan 25 Safar 1427 Hijrah Maka dengan ini hendaklah sepanjang masa dan ketika berusaha sedaya upaya menjaga orang-orang di bawah perintahnya sentiasa berada di dalam kesempurnaan dan taat akan tatatertib serta menurut perintah dan arahan serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah sepanjang masa DATO’ DR.

Timbalan Pengarah. PPD/PPB/Pengetua/ Penyelia/Guru ( Ketua Bidang. Maka dengan ini hendaklah anda dan orang di bawah perintahnya sepanjang masa dan ketika berusaha menjaga kesempurnaan tatatertib serta menurut apa jua perintah dan arahan daripada pegawai atasannya serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah Malaysia sepanjang masa. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 147 . ARIFFIN BIN WAN HUSSIN ( 620315-03-5855 ) maka Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur dengan rasa bangga dan berbesar hati menganugerahkan pangkat KAPTEN KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA mulai 15 Mac 1999 Anda yang telah dilantik menyandang jawatan tersebut hendaklah dari semasa ke semasa menyempurnakan tugas dengan bersungguh-sungguh hati serta cermat tekun dan bertanggungjawab. TKPP. GPK ) yang berkursus/ menerima latihan HAJAH NOOR REZAN BT.PENTAULIAHAN PANGKAT PEGAWAI KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya sebagai menimbangkan akan penyertaan anda dalam Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia yang telah menunjukkan tingkahlaku yang terpujidan telah berjaya dalam ujian kelayakan yang telah ditunjukkan oleh WAN MOHD. Contoh 2 : KPPM. Pengarah.

Maka dengan ini hendaklah anda dan orang di bawah perintahnya sepanjang masa dan ketika berusaha menjaga kesempurnaan tatatertib serta menurut apa jua perintah dan arahan daripada pegawai atasannya serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah Malaysia sepanjang masa.PENGANUGERAHAN PANGKAT KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya sebagai menimbangkan akan penyertaan anda dalam Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia yang telah menunjukkan tingkahlaku yang terpuji dan telah berjaya dalam ujian kelayakan yang telah ditunjukkan oleh WAN MUHAMMAD REDZUAN B. ARIFFIN ( 940509-14-6513 ) maka Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur dengan rasa bangga dan berbesar hati menganugerahkan pangkat Contoh 3 : Murid KOPERAL KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA Mulai 25 Mac 2006 bersamaan 25 Safar 1427 Hijrah Anda yang telah dilantik menyandang jawatan tersebut hendaklah dari semasa ke semasa menyempurnakan tugas dengan bersungguh-sungguh hati serta cermat tekun dan bertanggungjawab. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 148 . W. HAJAH NOOR REZAN BT.M.

BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 149 . Kuala Lumpur bagi menubuhkan pasukan Kadet Remaja Sekolah dengan nombor pendaftaran KRS/WEA0232 Contoh 4 : Penubuhan/ Pendaftaran Sekolah Mulai 20 Jun 2000 HAJAH NOOR REZAN BT.T SIJIL PENUBUHAN Dengan ini adalah diperakui bahawa SMK TAMAN SETIAWANGSA telah berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan.

Catatan : 1. 2. Bagi penjawat Sekretariat KRS Kebangsaan – Surat lantikan dikeluarkan oleh KPM Bagi Penjawat Sekretariat KRS Negeri – Surat Lantikan dikeluarkan oleh JPN Bagi Penjawat Sekretariat KRS Daerah – Surat Lantika dikeluarkan oleh PPD 150 . 3.

ABU BAKAR SHAM BIN JAMIL EN. JAMIL BIN OTHMAN EN. MASHURI EN. ABD. ROSLAN B. APO LATIT EN. AZMAN B. KPM JPWP KL JPWP KL JPWP KL JPWP KL JPN SELANGOR JPN SELANGOR JPN TERENGGANU JPN TERENGGANU JPN KELANTAN JPN PULAU PINANG JPN N EGERI SEMBILAN JPN N EGERI SEMBILAN JPN PAHANG JPN PAHANG JPN PAHANG JPN P. HJ. MOHD SUBERI BIN ABDULLAH EN. AB. KPM BHG. YUSOF TN. NAWAWI B. SEKOLAH. AB. ABDUL REJAB EN. KPM BHG.PANEL PENULIS EN. HJ. AYOB B. AZMAN B. WAN MOHD. JAMIL SIDEK EN. MUDA EN. ANUAR B. IBRAHIM EN. KAMARUDDIN EN. SEKOLAH. CHE ZAWAWI B. PINANG JPN PERLIS JPN SARAWAK JPN SARAWAK JPN PERAK 151 . MOHD. MAHIZER HAMZAH EN. CHE HUSIN EN. MD. SEKOLAH.PINANG JPN P. ROSDI BIN MUSTAFFA EN. HASSAN EN. SHEIKH AHMAD SHAKHRI EN. RASHID MEAN EN. AZIZ B. BUSTAM BHG. NORHASHIM BIN HAJI MAHAT EN. ARIFFIN BIN WAN HUSSIN TN. AZIZ EN. ABDUL MAJID EN. MUHAMMAD SHAH KASSIM EN. YASSIN B. ROSLI B. HJ. GHANI EN. MOHD. NOR AINI B. AHMAD FARAZILA B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful