BUKU PANDUAN KADET REMAJA SEKOLAH DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

Disediakan oleh : Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PRAKATA Kadet Remaja Sekolah telah diluluskan penubuhannya di sekolah-sekolah oleh Jemaah Menteri pada 18 Januari 1995. Pelancaran penubuhannya disempurnakan oleh YB Dato‟ Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia pada 20 Jun 1995 di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Kuala Lumpur. Dalam tahun yang sama pada bulan November – Disember seramai 300 orang guru telah dilatih sebagai jurulatih Kadet Remaja Sekolah di peringkat sekolah. Kursus-kursus ini telah diadakan di Pusat-pusat Kokurikulum Bachok (Kelantan), Singkir (Kedah), Bukit Kolah (Terengganu) dan Santubong (Sarawak). Jabatan-Jabatan Pendidikan Negeri kemudiannya diminta untuk menjalankan kursus yang sama bagi menyediakan jurulatih di peringkat sekolah. Bagi tujuan mempercepat dan melicinkan pelaksanaan pasukan ini, Kementerian Pendidikan seterusnya mengeluarkan buku-buku panduan sebagai rujukan di semua peringkat pengurusan. Antara buku-buku yang diterbitkan sebelum ini ialah Buku Perlembagaan Kadet Remaja Sekolah, Buku Tatacara Pemakaian Kadet Remaja Sekolah, Buku Kawad Kadet Remaja Sekolah dan Buku Kurikulum Latihan Kadet Remaja Sekolah. Kini buku-buku ini telah dimurnikan lagi dan dijadikan sebuah buku sahaja untuk memudahkan pengurusan pasukan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah. Buku ini diterbitkan khusus untuk menjelaskan konsep, falsafah, matlamat dan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan pasukan ini. Dengan usaha ini, adalah diharapkan agar semua pihak yang terlibat melaksanakan pasukan, menyesuaikan apa jua langkah dan tindakan yang diambil supaya bertepatan dengan kehendakkehendak yang dinyatakan. Justeru, buku ini amat sesuai digunakan oleh guru-guru Kadet Remaja Sekolah sama ada guru yang terlatih atau guru-guru Kadet Remaja Sekolah yang baru dilantik sebagai Guru Kadet Remaja Sekolah yang masih belum berkesempatan untuk mengikuti kursus kejurulatihan. Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kader Remaja Sekolah mempunyai keunikan konsep dan falsafahnya tersendiri yang membezakan pasukan ini daripada pasukan-pasukan pakaian seragam yang lain. Kegiatan yang dijalankan, digandingkan dengan unsur-unsur pengukuhan dan pemantapan jiwa dan rohani setiap anggota pasukan. Pelajar yang menganggotai pasukan ini bukan sahaja dibangunkan dari aspek jasmaninya melalui kegiatan-kegiatan yang mencabar, inteleknya melalui kegiatan-kegiatan kreatif bahkan juga jiwa dan rohaninya melalui amalan langsung ibadah khusus dan umum. Semoga generasi yang dilahirkan melalui Pasukan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah akan menjadi pelajar contoh dan menjadi anggota masyarakat muda yang lebih bersedia untuk menghadapi cabaran zamannya.

2

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) telah ditubuhkan dan diasaskan oleh En. Muhammad Thani Bin Sha'aban di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Jalan Kepong , Kuala Lumpur pada 27 Jun 1987 Pada mulanya pasukan ini dikenali sebagai Kadet Putera Islam Malaysia (KPIM) yang merupakan pasukan beruniform kepada Persatuan Pelajar-Pelajar Islam SMRA (PERWIRA). Keahliannya adalah seramai 20 orang pelajar sahaja iaitu terdiri daripada pelajar tingkatan I dan 2. Matlamat utama penubuhannya ialah untuk melahirkan pelajar cemerlang yang BERILMU, BERIMAN, DAN BERAMAL , berakhlak mulia , bersemangat patriotik dan berketrampilan selaras dengan usaha dan hasrat mengisi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah Wawasan 2020. Pasukan KPIM ini bernaung di bawah pengawasan Unit Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan . Setiap aktiviti yang dijalankan adalah berteraskan ISLAM SEBAGAI CARA KEHIDUPAN (AD DEEN). Mulai tahun 1989 beberapa buah sekolah di Wilayah Persekutuan telah mula menubuhkan KPIM. Di antaranya ialah Sek. Men. Tmn Tun Dr Ismail di bawah pimpinan Ustaz Ahmad Farazilla Bin Abdul Ghani , Sek. Men Seri Titiwangsa di bawah pimpinan En. Anuar Bin Abd Aziz dan Sek. Men. Agama Ma'ahad Hamidiah , Kajang , Selangor di bawah pimpinan En. Abu Hassan Bin Morad. Pada tahun 1993, sebanyak 53 buah Sekolah Menengah di seluruh negara telah menubuhkan KPIM. Usaha untuk menubuhkan KPIM secara rasmi dan bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia telah dimulakan pada 10 Ogos 1993. Satu pertemuan telah diadakan dengan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid Bin Wan Mohd Nordin iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada 13 September 1993. Di dalam pertemuan ini tesis mengenai KPIM telah dibentangkan.Hasilnya, sebuah jawatankuasa kecil telah dibentuk untuk menyediakan kertas kabinet . Jawatankuasa ini mencadangkan agar pasukan ini diberi nama KADET PUTERA - PUTERI ISLAM ( KPIM ) . Walau bagaimanapun nama pasukan ini kemudiannya ditukar kepada KADET REMAJA ISLAM (KRIS) Sementara itu taklimat dan pendedahan kepada Pengarah-Pengarah Bahagian Kementerian Pendidikan yang diadakan pada bulan Oktober 1993 dan dipengerusikan oleh yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid telah membuat keputusan agar nama pasukan ini ditukar kepada KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) yang bertujuan agar keahliannya terbuka kepada semua kaum sama ada pelajar lelaki atau perempuan. Upacara Pelancaran KADET REMAJA SEKOLAH Peringkat Kebangsaan telah diiaksanakan pada 20 Jun 1995 bersamaan 21 Muharam1416 oleh Yang Berhormat Dato‟ Seri Mohd Najib Tun Hj Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysia di Sekolah Menengah Raja Abdullah , Jalan Kepong, Kuala Lumpur.

3

Ariffin bin Wan Hussin khas untuk murid-murid sekolah rendah seperti mana Kadet Remaja Sekolah untuk pelajar-pelajar sekolah menengah sahaja. Penubuhan Tunas Kadet Remaja Sekolah secara rasminya telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelajaran YB Dato‟ Noh b. Wan Mohd.SEJARAH PENUBUHAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) telah mula diasaskan pada 15 Mac 1999. Pada awal penubuhan. Ini kerana TKRS merupakan KRS diperingkat awal ( sekolah rendah ). Tunas Kadet Remaja Sekolah ditubuhkan oleh En. Kedah Darul Aman pada 26 Mac 2006. Dewasa ini TKRIS dikenali dengan nama Tunas Kadet Remaja Sekolah. Sekolah yang menjadi sekolah pertama (perintis ) menubuhkan TKRS ialah Sekolah Kebangsaan Seri Melati. Antara tujuan TKRS ditubuhkan adalah untuk memberikan pendedahan awal kepada pelajar-pelajar mengenai KRS. 4 . pasukan ini dinamakan Tunas Kadet Remaja Islam Sekolah ( TKRIS ). matlamat dan objektif serta perjuangan TKRS adalah berdasarkan Kadet Remaja Sekolah (KRS).Kuala Lumpur yang sekarang ini dikenali dengan nama Sekolah Kebangsaan Setapak Indah. Omar di Stadium Sultan Abdul Halim. Kurikulum.

Kurikulum TKRS 8. Panduan Kawat 11. Sejarah 3. Pra-kata 2. vii) Borang Pemantauan viii) Contoh Watikah Pelantikan/Tauliah Pangkat/Anugerah Pangkat KRS/ Sijil Penubuhan 5 . Kurikulum KRS 7. Lampiran : i) Kad Ujian KRS & TKRS ii) Borang Pendaftaran iii) Kad Ahli iv) Surat Pekeliling Ikhtisas Penubuhan KRS ( SPI Bil. Perlembagaan KRS & TKRS 6. 4/1995 – Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah ) v) Lagu-Lagu KRS/TKRS vi) Senarai nama panel penulisan buku. Isi Kandungan 4. Kurikulum “ Training of Trainers “ ( TOT ) 9. Latar belakang 5. Struktur dan Sistem Kenaikan Pangkat 10.1.

3 2.1. Menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) dan Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) hendaklah ditubuhkan di semua sekolah menengah/rendah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Badan Beruniform di sekolah. RASIONAL Memberi peluang seluas-luasnya kepada murid-murid untuk melibatkan diri dalam Pasukan Pakaian Seragam.1 LATAR BELAKANG Pelajar adalah satu aset yang amat berharga dalam menentukan arah pembangunan pada masa akan datang. budaya lepak dan juvana. rohani dan intelek ( JERI ). 1. 1. emosi. 2. Kewujudan KRS/TKRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa. Adalah diharapkan Kadet Remaja Sekolah / Tunas KRS dapat membantu mengatasi masalah salahlaku di kalangan murid-murid sekolah seperti penyalahgunaan najis dadah. Aktiviti KRS diharap dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar bagi meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Memenuhi inspirasi dan permintaan masyarakat masa kini yang memerlukan satu usaha pembinaan generasi baru secara komprehensif dan cemerlang dengan mendapat sokongan padu daripada semua pihak. kita perlu menyediakan golongan yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi jasmani . ponteng sekolah.4 6 . Bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju. minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukakan.2 2.2 2. Dalam konteks Pendidikan Kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi murid-murid secara menyeluruh.1 2. Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi yang semakin mencabar.

Pergerakan Puteri Islam Malaysia. 4. 4. 4. 4.1 Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama. kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan mewujudkan integrasi nasional. 4. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN Fokus utama pengurusan dan pelaksanaan aktiviti KRS/TKRS peringkat Kebangsaan. pengalaman. OBJEKTIF 4. kemahiran. Pasukan Pancaragam dan Seni Bela Diri ) 7 .3. Persekutuan Pengakap Malaysia. kebolehan mengurus dan memimpin. berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Wawasan Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020. memahami. Negeri dan Daerah ialah seminar dan bengkel konsep dan operasi KRS/TKRS.3 Membina dan mengembangkan kefahaman. St.5 Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan. berakhlak mulia. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. memiliki ketrampilan diri.4 Melahirkan generasi yang mengetahui. bangsa dan negara. berdaya saing. Kursus Pemimpin diperingkat sekolah menumpukan kepada aspek-aspek pelaksanaan aktiviti KRS/TKRS. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bermesra.2 Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan.Persatuan Pandu Puteri Malaysia. MATLAMAT Melahirkan pelajar cemerlang yang beriman. Bagi Tunas Kadet Remaja Sekolah( TKRS )dicadangkan supaya ditubuhkan di semua sekolah rendah seluruh Malaysia agar murid-murid didedahkan lebih awal mengenai Kadet Remaja Sekolah seperti mana pasukan pakaian seragam yang lain ( Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. bersemangat juang . 5. John Ambulans Malaysia.

2 6.5 Disiplin dan Kerohanian Ketahanan diri dan Kebudayaan Alam Sekitar Keusahawanan Khidmat Masyarakat ( Khidmas ) 7. BIDANG AKTIVITI BERSEPADU KRS DAN TKRS 6.1 Tugas pemantauan terhadap pelaksanaan / laporan aktiviti hendaklah dilakukan oleh : – – – – – 7.1 6.3 6.4 6. PEMANTAUAN 7.2 Pengarah PelajaranNegeri Pegawai-Pegawai JPN Jurulatih KRS Negeri Pegawai Pelajaran Daerah Pengetua/ Guru Besar Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut : Laporan Aktiviti Laporan Kewangan 8 .6.

PERLEMBAGAAN 9 .

2 a.PERLEMBAGAAN 1. Ataudi tempat lain dalam Malaysia sebagaimana yang ditentukan olehJawatankuasa KRS/TKRS dari semasa ke semasa. Peringkat Negeri: Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan c. 10 .0 Nama dan alamat berdaftar 1. 1.1 Pasukan Pakaian Seragam ini dikenali dengan nama Kadet Remaja Sekolah atau ringkasnya KRS bagi Sekolah Menengah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah( TKRS ) bagi Sekolah Rendah Alamat berdaftar atau alamat KRS & TKRS: Peringkat Kebangsaan: Bahagian Sekolah. Aras 3 & 4 . Peringkat Daerah: Pejabat Pelajaran Daerah berkenaan d. Jabatan Sekolah. e. Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E2 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Kuala Lumpur b. Peringkat Sekolah: Sekolah berkenaan.

5 2.2. bangsa dan Negara Malaysia.3 2. menghayati dan mengamalkan nilai murni serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara.1 Membentuk generasi pelajar yangmenjiwai semangat perpaduan.6 2. Membina dan mengembangkan kefahaman. Membina generasi pelajar patriotik yang menjiwai semangat cintakan agama. kesedaran dan kepekaan mengenai isu-isu semasa di kalangan pelajar serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya. berdaya. memiliki ketrampilan diri. kemahiran. budaya lepak dan juvana. Mempelbagaikan kegiatan pasukan beruniform di sekolah bagi menyediakan pelajar-pelajar memperolehi pengetahuan.4 2. pengalaman. memahami. Membantu mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan demi menjayakan Wawasan 2020. Menangani masalah salah laku di kalangan pelajar remaja seperti salah guna dadah. Melahirkan generasi pelajar yang mengetahui.0 Tujuan Tujuan KRS & TKRS ini ditubuhkan ialah: 2. kebolehan mengurus dan memimpin.7 11 .2 2. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan. 2. saing.

7 3.2 3.4 3. Warna hijau melambangkan alam sekitar yang sihat. 3.1 3.8 12 . Warna putih melambangkan keikhlasan serta kesucian.0 Pengertian logo 3. agama dan latar belakang budaya ke arah melahirkan bangsa Malaysia selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.6 3. Warna merah melambangkan keperwiraan dan sedia berjuang mempertahankan negara yang tercinta.5 3. Buku yang terbuka dan rehal melambangkan peranan institusi pendidikan yang mementingkan tradisi ilmu untuk semua tanpa mengira keturunan dan kaum. Warna kuning melambangkan warna diraja yang menjadi tonggak kedaulatan Negara Malaysia.3. Bulan dan bintang melambangkan Agama Islam sebagai agama rasmi Negara Malaysia. Dua tangkai padi bersilang melambangkan resmi padi iaitu berilmu dan berketrampilan serta matang dan rasional dalam semua tindakan.3 Perisai melambangkan benteng ketahanan diri daripada gejala yang tidak sihat.

IMAN : Keimanan yang mendalam merupakan asas pembinaan diri. 13 . merupakan sebahagian daripada kurikulum 4.2 Cogan kata KRS/TKRS ‟ ILMU IMAN AMAL‟ a. Tunas muda/remaja yang masih boleh dibentuk. b. c.0 Bendera 4. Laluan hidup yang jelas untuk masa depan. AMAL : Penghayatan dan perlakuan gaya hidup sihat yang berterusan merupakan natijah daripada kekuatan intelektual dan disiplin diri. ILMU : Asas keintelektualan dan ketrampilan ahli KRS/TKRS.1 Warna Hijau melambangkan a. Alam sekitar KRS/TKRS. b.4. c.

6 14 . 5. Ahli bersekutu KRS/TKRS terbuka kepada semua pelajar yang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 5. Ahli KRS / TKRS yang bertukar ke sekolah / negeri lain.2 Keahlian KRS/TKRS adalah terbuka kepada semua pelajar di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. 5 & 6) di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.5. 1.1 5. Keahlian TKRS terbuka kepada semua pelajar tahap II (tahun 4.0 Keahlian 5.3 5. KRS/TKRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dan dibiayai oleh institusi di mana KRS/TKRS itu ditubuhkan.4 5.keahlian asal masih diterima pakai. Keahlian KRS/TKRS lucut serta merta apabila pelajar tersebut berhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajar berdaftar di sekolah/institusi seperti yang dinyatakan di atas.5 5.

c.0 Pakaian Rasmi KRS 6. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green. Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green. Baju kemeja lengan panjang Sherwood Dark Green. 7. Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan logo KRS. d. b. Seluar panjang warna Sherwood Dark Green. 15 . *Pemakaian Telekung mini berwarna Sherwood Dark Green. Spike boot. e. b. c. Tali pinggang kanvas warna hijau berkepala emas dengan logo KRS. Lelaki Beret berwarna Sherwood Dark Green. Tali wisel merah. e. Kasut Kulit/PVC Hitam Bertali dan Berstokin Hitam Perempuan Beret berwarna Sherwood Dark Green. c.2 a.0 Pakaian Rasmi TKRS 7. d. Seluar /Kain Sekolah. Baju kemeja lengan pendek warna hijau muda ( L 109 ) Seluar sekolah.1 a. Baju kemeja labuh paras bawah punggung. 7. f. d. e. f. berlengan panjang dan warna hijau muda ( L 109 ). Tali wisel merah. Lelaki Beret berwarna Sherwood Dark Green. (Ukuran kaki 40 cm . Baju kemeja labuh paras bawah punggung.6. d. e.46 cm) Tali wisel merah. c. Perempuan Beret berwarna Sherwood Dark Green. (Ukuran kaki 20 cm .1 a. 6.2 a. b. Spike boot. b.30 cm) Tali wisel merah. berlengan panjang dan warna Sherwood Dark Green.

2 Penasihat Peringkat Kebangsaan. g. Perkataan sekolah yang tersebut dalam perlembagaan ini bermaksud sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. 8. b. 9. Peringkat Kebangsaan Peringkat Negeri Peringkat Daerah Peringkat Sekolah 16 . d. b. kebangsaan.2 8. C. Perkataan Daerah yang tersebut dalam perlembagaan ini juga bermaksud Jajahan di Negeri Kelantan dan Bahagian di Negeri Sabah dan Sarawak.0 Kawasan Kegiatan 8. Negeri dan Daerah adalah seperti berikut: a.3 9. h. Wilayah Persekutuan Malaysia. f. 9.1 Kawasan kegiatan meliputi peringkat antarabangsa.3 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan. 9.negeri-negeri dalam Malaysia.4 Penaung Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari AJK yang dilantik Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a. c.0 Jawatankuasa 9.8. daerah-daerah dan sekolah-sekolah. Negeri dan Daerah: Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Negeri dan Daerah: Menteri Pelajaran Malaysia.1 Penaung Peringkat Kebangsaan. e. d.

Pengerusi d. e. h. f. Penasihat c.5 Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan: a. Penaung b. Penolong Setiausaha h. g.Setiausaha 1 Pen. c. Ahli-ahli : : : : : : : : Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Bahagian Sekolah Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah Ketua Penolong Pengarah (HEM ) Bahagian Sekolah Dilantik (Dua orang) Dilantik Pengarah-Pengarah JPN Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Pengarah Bhg. b. Timbalan Pengerusi f. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen.Setiausaha 2 Bendahari Ahli-ahli : : : : : : : : : Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Ketua Unit Kokurikulum Penyelia Pasukan Pakaian Seragam Pegawai Tadbir KRS Dilantik Dilantik Termasuk Pegawai Pelajaran Daerah 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil Jurulatih TKRS Wakil PKPSM dan MGB i. d.9. Bendahari i. Dakwah & Kepimpinan Pengarah Bahagian Teknik & Vokasional Pengarah Institut Aminuddin Baki Tiga ahli dilantik Dua Wakil Jurulatih KRS Dua Wakil Jurulatih TKRS Dilantik j.6 Jawatankuasa Peringkat Negeri: a. Juruaudit : Dilantik 17 . Juruaudit : 9. Setiausaha g.

Ex-Officio : Pegawai Tadbir KRS Negeri j. Setiausaha Bendahari Ahli Ex-Officio Juruaudit : : : : : : : : : : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Pelajaran Negeri Pegawai Pelajaran Gabungan Ketua Unit Penyelia Kokurikulum Pegawai Tadbir Gabungan KRS Dilantik Dilantik Termasuk 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil TKRS. Pengerusi Setiausaha Pen. f. h. Wakil PKPSM dan MGB ( Gabungan ) Pegawai Tadbir KRS Negeri Dilantik ( 2 orang ) 9.9. g.7 Jawatankuasa Peringkat Gabungan/Daerah: 9. Pen. Wakil PKPSM dan MGB i. 18 . Juruaudit : Dilantik ( 2 orang ) 9. Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah d. j. Penaung : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia b.7. Penasihat : Pengarah Pelajaran Negeri c.2Jawatankuasa Peringkat Daerah a. Tim. Setiausaha : Dilantik g. Setiausaha : Penyelia f.8 Perlantikan bagi jawatan-jawatan di atas hendaklah dilakukan oleh Pengerusi setiap Jawatankuasa. Ahli : Dilantik Termasuk 2 Wakil Jurulatih KRS dan 2 Wakil TKRS. i. Pengerusi : Penolong Pegawai Pelajaran Daerah ( SPPK ) e. e. Penaung Penasihat Pengerusi Tim.1 Jawatankuasa Peringkat Pejabat Pelajaran Gabungan ( Sabah dan Sarawak ) a. c. d. b. Bendahari : Dilantik h.7.

b. e. mengelola dan mengatur program KRS/TKRS Jawatankuasa ini boleh menubuhkan jawatankuasa kecil untuk memantapkan lagi aktiviti KRS/TKRS.00 Bendahari bertanggungjawab menguruskan segala yang berkaitan dengan kewangan KRS/TKRS Penyata kewangan KRS/TKRS hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diperiksa oleh Pemeriksa kira-kira.10 9.Kanan Kokurikulum Dilantik Dilantik Dilantik ( 7 orang Dilantik + Ketua Platun KRS/TKRS ) Dilantik di kalangan guru 9.13 9. i. 19 . h.4 Dua orang guru yang bukan pemimpin KRS/TKRSdilantik dalam mesyuarat oleh Penolong Pendaftar sebagai Pemeriksa kira-kira atau Juruaudit.2 10. g. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli-ahli Juruaudit (2 orang) : : : : : : : : : Pengarah Pelajaran Negeri PPD Pengetua / Guru Besar Pen. mengikut Perlembagaan serta disahkan oleh penolong pendaftar.1 10. Kewangan Setiap ahli KRS/TKRS dikenakan yuran tahunan sebanyak RM 2. Tugas Jawatankuasa ialah merancang. f.3 Perlantikan jawatan-jawatan di atas dilakukan oleh penolong pendaftar sekolah. Guru KRS/TKRS sekolah adalah pemimpin dan pemudahcara kepada Jawatankuasa Peringkat Sekolah.14 10.0 10.9. d.9 Jawatankuasa Peringkat Sekolah: a.11 9. c. Pemegang-pemegang jawatan ini dan tiap-tiap pegawai yang hendak menjalankan tugas pengurusan KRS hendaklah warganegara Malaysia. 10.12 9.

0 Disediakan oleh : Bahagian Sekolah Jabatan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia 20 .5 Pemeriksa kira-kira dikehendaki memeriksa kewangan KRS dari semasa ke semasa atas arahan penolong pendaftar.10. 11. Pindaan Perlembagaan Perlembagaan ini tidak boleh diubah atau dipinda kecuali dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan.

KURIKULUM KRS 21 .

Baitulmal vii Mahkamah Syariah viii. Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotik yang cintakan bangsa dan negara. berpegang teguh kepada ajaran agama serta sanggup berbakti kepada masyarakat yang memerlukan khidmat dan bimbingan. Memahami Falsafah Pendidikan Negara d. Lambang Negara b. Wawasan Perdana Menteri i. Menulis rencana ii. Mengenali Institusi dan Peranannya i. Mengenal tokoh ulama tempatan dan luar negara. memahami. Mengenal tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan f. bermasyarakat dan bernegara. Bendera Malaysia c. Majlis Fatwa Negara vi. Memahami dan mengenali kebudayaan Melayu sertalain-lain kaum. Universiti Islam iv. Lagu-lagu Patriotik 22 . Berlari sambil menyanyikanlagu larianKRS danlangkah KRS a. Membina generasi pelajar yang mengetahui. b. 1. daya saing dan daya saing dalam menghadapi cabaran yang mendatang. Nama-nama Sultan b. Lagu Kebangsaan dan Negeri berkenaan d. Nama dan Jawatan a. Jabatan/ Majlis Agama Islam ii.0 1. Biodata Perdana Menteri i. Rukun Negara f. Lagu KRS h. Menyediakan generasi pelajar yang mempunyai disiplin yang tinggi serta mempunyai daya juang. mempunyai disiplin diri yang kental. 1. OBJEKTIF a. Lembaga Urusan Tabung Haji v.1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang cintakan negara. KETATANEGARAAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. daya tahan. Sultan-sultan i. e. Syarahan c.1. Lambang dan Bendera Negeri e. Pusat Islam iii. e. Persatuan Ulama‟ d. Jemaah Kabinet i. Lagu-lagu Patriotik g. Syarahan b.2 c. Esei ii. Angkatan Belia Islam x. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta memberi sumbangan ke arah hidupberkeluarga. Maktab Perguruan Islam ix. Lagu-lagu Patriotik c.

Kebudayaan Islam i. Makan cara Barat iii.2. Nasyid ii. PENGURUSAN DAN GAYA DIRI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Susun atur peralatan rumah ii. Mengurus tempat kediaman i. Tatatertib sebagai tetamu i. KEROHANIAN a. Sajian secara tradisional iii. Etika makan secara Islam c. Etika di meja makan i. Alatan peranggu meja ii. Tanggungjawab terhadap diri dan keluarga i. Bacaan Yasin c. Memelihara kesihatan tubuh badan ii. Adab sebagai tetamu ii. Cara meletakkan sudu. Guru/rakan iv. Majlis rasmi v. Kisah-kisah Sahabat Nabi SAW 3. Sajian secara ”buffet” c. garpu dan pisau selepas makan. Adab menjadi tuan rumah iii. Majlis rasmi/formal ii. Keluarga ii. Ceramah Agama j. Keselamatan di rumah c. Adab makan di dalam pelbagai jenis jamuan i. Makan cara Melayu ii. Penjagaan keluarga a. Perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa makan di majlis jamuan. Adab bergaul i. Syair iii. Sajian secara cina iv. Marhaban dan Berzanji d. Kursus Kefahaman Islam g. Peranggu Meja i. Makan di kantin 23 . Batas-batas pergaulan b. a. Akhlak k. b. Adab semasa menghadiri jamuan makan iv. Usrah e. Etika berpakaian dalam Islam b. Hafalan doa-doa dalam kehidupan seharian h. Kelas Fardhu Ain b. Makan cara Koktel iv. Sajian secara barat v. Jiran tetangga iii. Tamrin f. Sajak dan lain-lain i. Pemilihan pakian i. Majlis tidak rasmi/informal bersukan iii. Makan cara Buffet v. Cara memegang pisau dan garpu ii.

Contohi Labah-labah i. Waspada sebelum kena c. Mengawal pemikiran. Pengorbanan kaum ibu f. Pentingnya keselamatan jalan raya i. Etika perniagaan yang baik e. PENDIDIKAN MORAL – Ahli bukan beragama Islam TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Fikir sebelum bertindak g. Kalau Cermat Tentu Selamat j. d. Sesal kemudian tidak berguna c. Balasan jujur g. Sultan Alaudin Riayat Shah b. Biar lambat asalkan selamat j. Penghayatan Nilai-Nilai Murni Tahap 1 & 2 24 . Kebebasan dalam sistem demokrasi h.Berakit-rakit h.4. Buat baik dibalas baik b. Teguran membina f. Budi Bahasa a. Kesetiaan kepada negara d. Sahabat setia e. pertuturan dan perlakuan. Bukit sama didaki lurah sama dituruni.

Hormat Ke hadapan  Senang diri Hormat  Sedia d. belakang. OBJEKTIF a. Kawat Perhimpunan  Kanan lurus c. Memberi perintah kawad i. Melakukan semua jenisKawad b. Hormat Ke Kanan  Buka dan Tutup Hormat barisan e. Kumpulan masing Masuk barisan masing  Paraskan barisan b. c.Kawad perseorangan i.2. Hormat selaku terima sijil Ke Kiri Pusing  Langkah hadapan.0 2. Kawad membawa bendera d. Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu menyelesaikannya secarabijaksana. b. Memupuk bakat serta menggalakkan potensi yang sedia dan mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. KAWAD 2. Hormat Ke Kiri Hormat  Ke kanan dan f.Sebagai Ketua c. Melahirkan insan yang sihat fizikal dan mental.Kawad Formasi 25 .Perintah Kawad i.2 TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. mental. kiri. kanan  Hentak kaki b. 1. mempunyai daya tahan. Kawad Am i. Menaik dan menurunkan bendera a. Kawad berjalan  Mulakan kaki kanan  Tabik hormat c.Mengurus Perhimpunan d.Asas Kawad a.1 KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sihat dari segi fizikal. berpotensi dan berketerampilan malah mampu menghindarkan diri dari gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya timur sebagai tatacara hidup.

Simpulan rama-rama v.Simpulan lemak seela separuh vii.Ketahanan /kekuatan setiap jenis tali iii. Kaedah mengisi ”Rucksack” o. Lanjutan Tahap 1 & 2 c.Simpulan /sempurna (untai) iv.Simpulan perompak viii. Peralatan tambahan i. Carabiner & Figura 8 iii. Simpulan/ Ikatan pemancing i. Ikatan serong x.Weng segera xii. sayur dan teh iv. Teknik memasak ii. Kaedah memikul beg galas c. IKATAN TALI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Definisi b. Simpulan/ikatan pendaki i. Cara penjagaan khemah a. Pertandingan memasak 3. Perhubungan f. ikan goreng.2. Jenis-jenis khemah p. Simpulan darah bergelung (untai) ii. Pully iv. Beg Galas n.Simpulan Turtle ix. Simpulan tarbuck xi. Keselamatan i.Tatacara penjagaan tali c. Ikatan pengkalan a. Jenis-jenis unggun api d. Simpulan geseran munther iii. Simpulan bebat x. Dapur i. Gajet b. Simpul belit vii. Simpulan buku sila ii.Ikatan mata kail viii. Perlindungan semulajadi e.Simpulan tukang gantung xv. Jenis-jenis tali i. Fungsi ii.Simpulan Bunga Keti xiii.Praktikal memasak iii. Beg Galas i. Konservasi j.Lain-lain masakan ringan v. Simpulan kerusi vii. Simpulan bunga keti iii. Memasak i. Simpulan tok fakir x. Etika perkhemahan l. Mengemaskan tali a. PERKHEMAHAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Ikatan manharness vi. Kebersihan h. Ikatan ampaian xi. Simpulan prusik ii. Punca air g. Kraf perkhemahan i.Simpulan stopper dan angka 8 xiv. Simpulan frost xii.Nasi. Ikatan manuk vi. Simpulan lemak seela iii. Memilih Tapak Khemah d.Tangga tali b. Mendirikan khemah c. Jenis-jenis dapur a. Tindih kasih iv. Sanitasi e. Simpulan pengail v. Memotong kayu m. Simpulan pengail ganda empat v.Ikatan seraya ix.Juma 26 .Kraf perkhemahan lanjutan b. Simpulan bergelung jurai vi. Kegiatan di kawasan perkhemahan k. Memasang api f.Ikatan balak viii. Harness ii. Ikatan silang gunting xi.Simpulan pencuri ix.Simpulan dan ikatan asas i. Simpulan tarbuck (untai) iv.

Ancaman Hidupan liar b. Bahan-bahan apungandi air. Praktikal mencari bearing (arah mata angin) b.Pertandingan memasak g. Membuat perangkap / jerat II ii. Pengenalan Kompas a.Cara-cara mengendalikan rakit iii. Sampan kayu@ sampan gentian kaca c.Menggunakan peta ii. Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup e. KOMPAS TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Membaiki kerosakan kecil 27 . Basikal i. Membuat alat-alat ikhtiar hidup b. Aktiviti Orienteering danPandu Arah a. Membuat perangkap / jerat d. Mencari harta karun c.Mengenal Arah Mata angin b. Menentukan arah kiblat d. Mengikut jejak atau tanda. Latihan di kawasan sekolah c. Aktiviti Pandu Arah dan Orienteering 5.Membaiki kerosakan kecil a. Membuat rakit buluh dan pendayungnya ii.Kursus ikhtiar hidup di hutan i. d.Mengenali jejak atau kesan binatang b. Menggunakan peta Membaca peta/ Orientasi peta d.Lain-lain masakan ringan iv. Mencari arah mata angin c. IKHTIAR HIDUP TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Merintis hutan menggunakan kompas b. ii. Latihan berkayak i.Latihan menggendalikan sampan i. Latihan membina rakit i. Keno gentian kaca @ kanvas f.Motosikal i..4.Pertandingan mencari bearing i. Membina model apungan di air a. Alat-alat ikhtiar hidup i. Mengenali pokok-pokok perubatan / tumbuhan/ buah-buahan yang boleh dimakan / diminum c.Mengenal struktur dan bahagian basikal dan fungsinya ii. Mengenal struktur dan bahagian motosikal dan fungsinya ii.

Menuruni lereng menggunakan tali. kala. Kaedah menyeberang sungai a. Kecederaan tulang. Melangkah d. Ramalan cuaca b.a. ligamen dan otot i. 8. Struktur badan ii. Punca dan rawatan a. Keracunan i. Fungsi organ b. Kecederaan tulang belikat iii. Pernafasan dan Asfiksia i. Penggunaan Walkie-Talkie 7. IKLIM a. Bernafas secara ritma c. Tanda dan rawatan b. Panduan tindakan pada masa kecemasan b. Pengangkutan dan pengusungan i. Peredaran darah ii. Pendarahan i.Kaedah mulut ke mulut iii. Lengan dan siku iv. Penggunaan tangan dan kaki semasa mendaki b. Gigitan ular. Semboyan bunyi a. Suhu c. Lutut. Pengelasan terbakar ii.Kaedah Holger Nelson v. Pembebatan dan pembalutan i. betis dan jari kaki vi. Struktur tubuh badan dan fungsinya i. Tulang belakang. Struktur sendi iii.Kaedah mulut ke hidung iv. KOMUNIKASI a. Sengatan tebuan iii. punca dan rawatan c. Cuaca b. Hujan d. Kaedah Silvester 28 . Cara membebat luka ii. Posisi tapak tangan b. Isyarat antarabangsa d. Kaedah rawatan f. Kaedah mengangkat dan menyusun. Organisasi c. Asfiksia. Pinggang dan peha v. Kaedah pemulihan pernafasan dan urut jantung c. tengkuk d.Struktur daging & kulit iv. Awan dan jenis-jenisnya b. PERTOLONGAN CEMAS / BANTU MULA TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Ombak a. Persiapan b. Cara membalut c. Mendaki lereng curam c. a. Renjatan i. Urut jantung i. Latihan berkomunikasi b. Definisi ii. Kaedah pemulihan ii. Pengenalan Pemulihan dan penafasan i. Kaedah rawatan e. Tanda-tanda hujan a. Angin c. Prinsip dan amalan i. Berpandukan muka jam c. Terminologi ii. Gigitan dan sengatan serangga i. Formasi bergerak 6. Rawatan d. sendi. Kaedah-kaedah  Lisan  Bertulis  Isyarat  Tiupan Wisel a. Prinsip dan asas pertolongan cemas ii. TEKNIK PERJALANAN a. Kecederaan terbakar i. Pasang surut 9. lipan dan lebah ii.

Teknik-teknik mempertahankan diri d. KURSUS ASAS KEBOMBAAN a. Alat-alat melawan kebakaran i. Jenis-jenis seni mempertahankan diri b. Pengenalan mengenai kebakaran i.Bakaran tayar 11. SENI MEMPERTAHANKAN DIRI TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.Kaedah menyelamatkan alat pemadam api diri b.Perubatan / Sains Sukan dalam seni mempertahankan diri 12. buih dan gas ii. Kaedah menyelamatkan a. Kemahiran mempertahankan diri c. Cara-cara mengelakan kebakaran b. Punca kebakaran ii.Ujian Mempertahankan diri menggunakan peralatan c. Memadam i.Ujian lanjutan a. Kaedah pengendalian 10. Pemadam api jenis air. Asas mempertahankan diri c.a. Perlindungan diri kebakaran dan ii. Memadamkan kebakaran ii. Latihan melawan / diri daripada kawasan memadam kebakaran kebakaran i. Kecergasan Diri / Riadah TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 Pengenalan jenis-jenis sukan Kemahiran sukan individu atau kumpulan Pengurusan riadah 29 . serbuk.Ujian asas seni mempertahankan diri a. Teknik-teknik mempertahankan diri d. Jenis-jenis seni mempertahankan diri b. Latihan menggunakan peralatan dalam mempertahankan diri b. Latihan mengawal / memadam kebakaran i.

KEBUDAYAAN a. Drama / Pentomin/ Sketsa. Adat istiadat ii. Perayaan pelbagai kaum di Malaysia e. Membuat kajian dan menulis laporan mengenai perkahwinan kaum di Malaysia i. pantun atau gurindam iv.Wau iii. a. Menyenaraikan pakaian tradisi pelbagai kaum c. Mengenali permainan tradisi ( contoh ) : i. Wayang kulit ii. kompang.14. rebana dan lain-lain iii.Bagaimana memupuk perpaduan kaum di Malaysia b. tradisional. 30 . Menyertai satu persembahan [ Seperti tahap satu ] a. Nasyid ii. Menyertai satu persembahan seperti i. Mengenal alat-alat muzik kaum di Malaysia d. Adat resam kaum di Malaysia c. Bersyair. Menceritakan ceritacerita lisan pelbagai kaum. Mengumpulkan 20 peribahasa. simpulan bahasa atau perumpamaan salah satu kaum di Malaysia b. Permainan. Mengenal asal-usul kaum di Malaysia b. Menghafaz 10 perkataan mudah bahasa Cina dan Tamil dan selain bahasa Ibunda d. alat muzik.Gasing c. Adat kematian bagi kaum di Malaysia iii.

Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat serta aktif dalam aktiviti kemasyarakatan 2. Lawatan dan ziarah ke i. Membuat kajian mengenai i. pengerusi JKK c.2 1. Gotong-royong. Asal usul sesebuah kampung ii.Pegawai daerah iii.Tokoh korporat iv. Gotong royong membersihkan i. Membuat kajian mengenai i. Wakil rakyat ii. d.Pondok atau pusat pengajian dan lainlain a. menubuhkan kumpulan [ seperti tahap 1&2] b. Rumah kebajikan anak yatim dan orang tua ii.Masalah keruntuhan moral belia setempat iii.1 KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAS MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti.Tanah perkuburan iv. kaum dan etnik.3.Tokoh-tokoh tempatan a. lawatan dan ziarah.Surau atau masjid iii.Masalah penduduk e.Ketua balai polis f. Temuramah dengan i. Gotong royong [ Seperti tahap 1 ] b. kekeluargaan dan mengeratkan hubungan kemasyarakatan antara lapisan masyarakat. ketua kampung.Ulama tempatan v. KHIDMAT MASYARAKAT a. tolong-menolong dan berlumba-lumba membuat / melakukan amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama.Hospital iii.Penghulu.Perkampungan orang asli iv.0 iii. OBJEKTIF 1. Melahirkan insan yang perihatin terhadap tugas dan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat serta mengamalkan budaya simpati dan empati dalam kehidupan seharian. imam. 3. Kawasan sekolah ii. Lawatan dan ziarah [ Seperti tahap 1 ] c. Menubuhkan kumpulan [ Seperti tahap 1 ] d. Melakar pelan tempat tinggal.Salasilah keluarga iii. Penduduk tertua ii. 3.Lain-lain b. Menulis tempat bersejarah 31 . Mengukuhkan ikatan persaudaraan. Kegiatan ekonomi dan sosial penduduk setempat ii. Temuramah dengan i.

Melukis serta menyatakan fungsi bahagian pokok iv.Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok renek iii. Kajian mengenai hakisan i. Mengkaji tanah-tanih dan batu batan i.2 ALAM SEKITAR MATLAMAT OBJEKTIF 1.Bagaimana pokok memberi makanan kepada serangga dan invertebrata iii.Merekod nama burung yang dapat dilihat di kawasan sekolah dan tempat tinggal iii.Mengumpul bulu dan sarang burung yang tidak digunakan iv.0 4. Mengawit tumbuhtumbuhan i.Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok buah-buahan e. Mengenalpasti jenis tanah tanih dan batu batan c.Mengenal cara kawalan d.1 4.Merekodkan serangga dan invertebrata yang bersembunyi pada sebatang pokok v. Mengenal dan mengkaji sebatang pokok. 2. Jenis-jenis hakisan ii. Memelihara dan menjaga kawasan rekreasi sekolah f. Hidupan air di kolam atau sungai ii.Fungsi bahagian serangga dan invertebrata c.Melabelkan nama dan nama saintifik tumbuhan di persekitaran sekolah b. Mendapatkan pola/ corak daripada batang dan rangka daun.Mengawit dan menamakan 15 jenis tumbuhan herba iv. Fungsi serangga dan invertebrata dalam proses pereputan ii. Mengenal nama burung ii. 1. Mengenal pasti dan menamakan jenis rumput a.Kualiti air b. Kajian air i.Mengenal dan mengelaskan jenis-jenis hutan c.Mengenalkan haiwan liar dalam hutan Malaysia d.Mengukur lilitan batang dan ketinggian iii. Memahami cara mengurus bahan buangan seperti sisa kimia 32 . Memupuk sikap prihatin terhadap sumbangan dan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan manusia serta memahami rantaian hidup antara alam sekitar dengan manusia sejagat. 3.4. Memerhati kehidupan haiwan contoh burung : i.Melukis dan menamakan bahagian serangga dan invertebrata iv. Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan menghayati alam sekitar.Mengenal pasti makanan dan tumbuhan yang digemari burung. Kajian serangga dan invertebrata i. b. i. Membina insan yang bertanggungjawab dengan memberi sumbangan ke arah memelihara alam sekitar sebagai khazanah tuhan kepada manusia. Demontrasi proses pertanian f.Membersihkan sungaisungai di kawasan rekreasi e. ii. Mengawit dan menamakan 15 jenis pokok bunga ii. ALAM SEKITAR TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Deklamasi sajak mengenai alam sekitar a.

Memahami mengenai proses pemeliharaan dan pemuliharaan hutan h. Membuat ketuhar tenaga solar g. Deklamasi sajak alam sekitar 33 .g.Mengenal pasti jenis-jenis tumbuhan berikut i. Aktiviti kitaran semula kertas surat khabar lama f. Membina taman mini di kawasan sekolah d. Tumbuhan perubatan vi.Palma iii. Buluh ii. Paku Pakis v.Tumbuhan komersil e. Karangan alam sekitar h. Rotan iv.

Berkhidmat di koperasi sekolah a.2 1. disamping membina asas kemahiran pemasaran perniagaan sehingga menjadikan keusahawanan sebagai budaya hidup. logam dan jerami c. Merekacipta bahanbahan terbuang b. tulisan khat dan lain-lain. OBJEKTIF 1. Membina kemahiran asas dalam bidang perniagaan. Cetak baju . Membuat kraftangan drpd kayu. Memasarkan bahanbahan jualan untuk tabung kadet e. Merekacipta bahan-bahan buangan c. Merekacipta satu projek kerja kayu untuk kegunaan taman atau bilik KRS c.5. logam dan jerami sehingga dapat menghasilkan bahan kraftangan.Bahagian pokok kelapa iii.0 5. Kulit siput ii. Bengkel perkakas mudah berdasarkan aktiviti b. enjin dan sebagainya b. Memahami kaedah asas penulisan buku akaun 34 . Melaksanakan satu projek yang boleh di pasarkan di sekolah untuk tabung KRS d. 5. Merekacipta logo yang bertemakan KRS d. Membina kemahiran reka cipta di kalangan generasi pelajar dengan menggunakan bahan-bahan terbuang seperti kayu. hiasan. Melahirkan generasi muda yang berwawasan sehingga dapat menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu cara hidup.1 KEUSAHAWANAN MATLAMAT Memupuk minat di kalangan generasi pelajar agar dapat mengembangkan kreativiti masing-masing dan sikap berjimat cermat serta membenci amalan membazir.Kayu – pengepit baju d.Cetak baju-T e. 3.Silk Screen i. Merekacipta kraf tangan i. Merekacipta satu projek elektronik a. Membaik pulih perkakas mudah seperti perkakas elektrik. pemasaran dan perakaunan agar dapat memasarkan reka cipta yang dihasilkan. Dye biasa @ Embos ii. 2. REKA CIPTA TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a.

Kelim berkedut c.2. Pencuci mulut / desert i. Makanan dan pemakanan i. Cara menggunakan dan menjaga mesin c. JAHITAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Nutrien asas ii.Jenis-jenis perasa d. Kek i. Penyediaan pastri ii. Pengenalan mengenai jahitan i.Skru penekan benang iii.Penyediaan diet seimbang c.Kuih-kuih tempatan i. Bahan-bahan asas makanan i.Menggoreng iii.Variasi kuih b.Variasi Pastri b. Masakan waktu darurat i. Jahitan melompat-lompat ii.Alatan menekan a. Jahitan i.Jahitan silang padu iii. Asas bahagian mesin jahit i.Keselamatan iv.Benang terputus-putus iii. Penyediaan beter ii.Alatan menjahit iv.Agar-agar iii. Tanggungjawab pengguna ii. Alatan mengukur dan menanda ii.Susun atur hidangan c.Akibat kekurangan dan kelebihan iii. Puding.Gigi penolak iv. Keperluan nasi dan lauk pauk d. kedudukan dan penjagaan iii. Kepenggunaan i. kastard dan kuih acuan ii. Cara menggunting ii.Mengenal bahan-bahan kering a. Alas meja ii. Beg pensil ii. Jahitan silang pangkah ii. Mengenal bahan-bahan mentah ii.Jahitan mata lalat a. Merebus ii.Sanifasi semasa penyediaan makanan a. Mengenalpasti jahitan mesin tidak kemas i.Cara memilih barangbarang keperluan b. Etika di pasar i. Jahitan i.Cara menjahit 3.Jahitan batang vi.Jenis-jenis tepung iii.Jahitan menyambung iii.Jahitan suji bilang v.Sapu tangan b. Jahitan sementara ii.Buah-buahan c.Mengukus e.Jahitan bulu ayam iv. MASAKAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Tiang gelendung benang ii.Jahitan pengemas b. Rempah ratus ii. Jahitan tudung i. Bahan-bahan asas ii.Alatan menggunting iii.Membakar iv.Kegunaan. Pengurusan di dapur i.Pastri i.Cara menjahit d.Pemusing gelendong b. Hiasan hidangan i. Sebab-sebab kek bantat d. Prinsip-prinsip memasak i. Sulaman i.Jenis-jenis beras iv. Perkhemahan 35 . Ising ii. Jahitan asas i.

Aplikasi lipatan c. Teknik lipatan ii. Lipatan kain i.Aplikasi hasil kaitmengait b. Peralatan dan cara menggunakannya ii. Suji bilang / Cross-stich i. Cara penjagaannya b.Jenis dan kesesuaian lipatan iii. Origami i. Pembungkusan i. Gubahan hidup kering i.4. Pengenalan dan penggunaan kraftangan i. Cara membuatnya b. KRAFTANGAN TAHAP 1 – TINGKATAN 1 TAHAP 2– TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5 a. Teknik pembungkusan c. Cara penyediaan ii. Teknik origami ii. Kait mengait i.Penghargaan a.Kedudukan gubahan iii.Aplikasi 36 .Hiasan dari bahan semulajadi dan kitar semula i. Hiasan ii.Aplikasi gubahan a.

KURIKULUM TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA ( TUNAS KRS) 37 .

1. mengenal/mengamalkan nilai-nilai murni/amalan-amalan mulia termasuk konsep kebersihan/kesihatan dalam kehidupan seharian.1 TERAS 1.1 Pendidikan Kerohanian/Moral • • • • • memahami dan mengenal Tuhan amalan mulia yang perlu –menghormati ibubapa/guru/pemimpin tanggungjawab sebagai pelajar/warganegara/anggota masyarakat. mengenal adat istiadat bangsa/kaum di Malaysia.1.3 Latihan Fizikal • • • • Senaman Latihan kecergasan Latihan asas kawad kaki Latihan merentas halangan 38 . serta lagu-lagu patriotik yang lain.1. Mengenal tokoh-tokoh pejuang Kemerdekaan Negara dan tokoh-tokoh negara.2 Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma • • • • • • Mengenal bendera negara Malaysia termasuk makna yang terdapat pada bendera tersebut. Memahami dan Menghayati Rukun Negara. Konsep kekeluargaan Kebudayaan Melayu serta kebudayaan lain-lain kaum.1. 1.1. menyanyi lagu „Negaraku‟ dengan penuh semangat.

tatatertib Pasukan Pakaian Seragam.2.4 • • • • • perkhemahan. 1. Latihan sumbangsaran. Latihan mencipta logo dan slogan. ( latihan kebombaan ) latihan membuat ikatan dan simpulan yang mudah. Aktiviti Pendidikan Luar 1.UMUM/ ( ELEKTIF ) 1. menggunakan tali ( ikat dan simpulan) kembara 39 . Membaca dan menafsir peta.2 Aktiviti Mental • • • • • Latihan kumpulan dinamik.3 Aktiviti Ketahanan Diri • • • • • • latihan kawat kaki untuk pertandingan/persembahan/upacara-upacara rasmi. Rekreasi tali : i. Latihan membuat persembahan ( kebudayaan/lain-lain) secara berkumpulan. Latihan membuat perancangan dan keputusan mengamalkan sikap terbuka berfikiran positif dalam aktiviti percambahan fikiran dan berjaya mengatasi masalah.1 Aktiviti di darat • • • penggunaan kompas aktiviti pandu arah ikhtiar hidup 1. latihan kecemasan semasa kebakaran. abseiling ii. flying-fox.2.2. orienteering.2. latihan asas Bantu Mula.

membaikpulih perabot. mengitar semula. ( 1. membuat kraftangan/gejet.2. persembahan kebudayaan . 1.2.6 Aktiviti Kemahiran Hidup ( Keusahawanan ) • • • • • • merekacipta daripada bahan-bahan terbuang. • • • • • khidmat guna tenaga.1.8 Aktiviti khidmat kepada sekolah.5 Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar • • • • • mengenal tumbuh-tumbuhan.2. mengenal binatang menyedari kepentingan flora dan fauna. gotong-royong. penjagaan pokok-pokok) cara mengatasi masalah kepupusan tumbuhan dan haiwan menjaga kebersihan alam sekitar. latihan asas jahitan. latihan memasak.7 Aktiviti di Air • • • Keyakinan di air ( “water confidence”) Latihan keselamatan semasa berada di air Latihan asas berenang 1. memakmurkan kemudahan sekolah. Keceriaan / Keselamatan / Kebersihan Sekolah 40 .2.

Contohilah labahv. Kesetiaan kepada Negara. . mengamalkan akhlak mulia serta menyumbang ke arah hidup berkeluarga yang bahagia. ii. Buat baik dibalas baik. Objektif . bermasyarakat harmonis dan bernegara. Sahabat Setia Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama / Moral vi. Berakit-rakit ke iii.Menyediakan generasi pelajar berdisiplin dalam menghadapi cabaran yang mendatang. i. Balasan Jujur. vii. viii.Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotisme. Waspada sebelum kena. Teguran membina. berpegang teguh kepada ajaran agama serta berbakti kepada masyarakat. ix. xi. labah vi.A. ii. memahami. hulu. DISIPLIN DAN KEROHANIAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang cintakan negara. iv. 1. menghayati. x. Belas Kasihan. v. iv. mempunyai disiplin diri yang kental. xii. Adat-resam masyarakat Malaysia Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama/Moral TAHUN 6 Kalau cermat tentu selamat. Budi Bahasa Hormat menghormati Bersyukur dan kerjasama. KEROHANIAN/PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 TAHUN 5 i. Tamadun Islam Pengukuhan Amalan Nilai-Nilai Pendidikan Agama/Moral 41 .Membina generasi pelajar yang mengetahui. iii. .

Guru / rakan Majlis rasmi Batas.batas pergaulan. ii. Rukun Negara Pemimpin sekolah/ tempatan viii. tidur. Lagu-lagu Patriotik Pemimpin Negeri/Negara 3. ix.kekemasan bilik Keluarga .Pengurusan diri. KETATANEGARAAN i.Adab bergaul : tubuh badan. Pengenalan Logo KRS Bendera KRS Lagu KRS Lagu TKRS v. vi. Jiran tetangga . PENGURUSAN DAN GAYA DIRI i. Lambang dan Bendera NegeriNegeri.Keselamatan diri.2. iii.Tanggungjawab terhadap i.Tanggungjawab terhadap diri terhadap masyarakat. iv. .Memelihara kesihatan tempat kediaman.Tanggungjawab i. vii. 42 . . .

berpotensi dan berketrampilan serta mampu menghindarkan diri daripada gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya ilmu sebagai tatacara hidup. 1. . Objektif . Kawat Dinamik.Keluar baris - 2.Tukar langkah semasa berjalan . TAHUN 5 Asas Kawad Statik a. KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang sihat fizikal.Mula langkah kaki kanan . KAWAT TAHUN 4 i.Ke kanan/ke kiri pusing .Masuk baris . PERKHEMAHAN 43 .Senang diri . mental. Ke kiri / ke kanan hormat ke hadapan hormat selaku terima sijil/hadiah Asas Kawad Statik.Hentak kaki . i. Istiadat menaik / menurunkan bendera.Buka / Tutup barisan .Skuad sedia . . TAHUN 6 ii. Asas Kawad Statik iii.Menghadap ke belakang / hadapan .Melahirkan insan yang sihat fizikal dan mental .Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu menyelesaikannya secara bijaksana.Tatacara Hormat . .Paraskan skuad . berdaya tahan.Berpusing ke belakang semasa berjalan i.B. Kawad Dinamik iv. Hormat.Kanan lurus .

Ikatan Serong . Asas Gajet iii. v. Simpulan dan ikatan . KOMUNIKASI TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 44 . (Perkhemahan) TAHUN 5 i. TAHUN 5 TAHUN 6 Pengenalan jenis i.TAHUN 4 i. Pemuliharaan perkhemahan mahan.Ikatan Seraya ii. ii. Memilih tapak perkheiv. Rekreasi Tali 5. ii. . konservasi khemah ii. Simpulan dan Ikatan . Asas Gajet iv.Teori memasak secara survival.Simpulan Buku Sila . Kebersihan (pemuliharaan) ii. v. Mengenali tanda-tanda isyarat. IKHTIAR HIDUP TAHUN 4 i.Ikatan Silang Gunting .Simpul Belit . Mendirikan khemah iii. Teori khemah sementara.Mengemaskan tali ii. Punca air i.Ikatan Balak . . Kegiatan di kawasan iii.Simpulan Pengail 4. Rekreasi Tali TAHUN 6 i. Latihan amali. iii. Menyalakan api Menyediakan menu dan makanan TAHUN 5 i. iii.Simpulan Tindih Kasih .kraf perkhemahan.Simpulan Bunga Keti . Simpulan dan Asas Ikatan .Simpulan Manuk . Keselamatan ii. -Kraf perkhemahan. Perlindungan semulajadi . Komunikasi 3. Menyediakan sarapan diri dan kumpulan. IKATAN TALI TAHUN 4 i. TAHUN 6 i.

IKLIM TAHUN 4 i. ii. Pengenalan Peti Bantu Mula Rawatan Kecil . mencuci luka balutan luka pengenalan anduh TAHUN 5 i. iii. TAHUN 6 i. Teori teknik usungan ii. Membantu rakan . Awan dan jenis-jenisnya i. . i. Latihan Amali. Latihan Amali. ASAS KEBOMBAAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 45 . 8.rawatan kecil . Wisel Latihan Amali TAHUN 5 TAHUN 6 i.Kaedah-kaedah . ii. Lisan ii. Angin. BANTU MULA TAHUN 4 i. Merawat luka-luka kecil ii. Bertulis 6. iv. 7. ii. Anduh iii.anduh. i. Tanda Isyarat ii. Cuaca Suhu Hujan Tanda-tanda hujan Kaedah-kaedah .

Pengenalan kompas iv.koir. Mengenali budaya pelbagai kaum di Malaysia. REKREASI TAHUN 4 i. Persembahan Kebudayaan -nasyid.Mengenali pantang larang pelbagai kaum ii.Asas persilatan v.Melahirkan insan yang prihatin terhadap tugas dan tangggungjawab sebagai anggota 46 .i. kekeluargaan dan mengeratkan hubungan kemasyarakatan . Memahami agama dan kepercayaan pelbagai kaum di Malaysia.Cara menggunakan alat pemadam api. Cara menyelamat diri.pantun . KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAS MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti.Keyakinan di air TAHUN 5 i.Asas persilatan vii.Kembara TAHUN 6 i.Orienteering iii. Permainan Kim ii.Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat .Permainan tradisional iv. KEBUDAYAAN TAHUN 4 i.Hari Perayaan kaum iv. ii. Pergaulan ii.lakonan. i. Hari Kebesaran Kaum(agama) iii.syair dan lain-lain TAHUN 5 i. pentomen.Sukaneka iii. Punca-punca kebakaran Pengenalan alat pemadam ii. Adat Istiadat iii.sketsa dan lain-lain.Mengenal alat-alat muzik tradisional. Mencari arah vi. OBJEKTIF . ii. „ Blind Trail „ v. Sukaneka iii.Mengukuhkan ikatan persaudaraan. C.Persembahan -Nasyid. Latihan kebakaran di persekitaran sekolah 9.Pengenalan asas i. Keyakinan di air 10. TAHUN 6 i. dikir barat.Cara-cara mengelak kebakaran api ii. Asas dan peraturan dalam permainan bola sepak/bola jaring ii. iii.Sukan & permainan ii.tolong menolong dan berlumbalumba melakukan amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama kaum dan etnik.

gotong royong .Gotong-royong membersihkan .masyarakat serta mengamalkan budaya simpati dan empati dalam kehidupan harian Tahun 4 i. Projek khidmat bakti .lawatan dan ziarah ( jiran / masyarakat setempat / rumah anak yatim / hospital / dan lain-lain ) 47 . tanah perkuburan dan lainlain. Tahun 6 i.tempat ibadat. Gotong-royong membersihkan kawasan sekolah Tahun 5 i. balairaya.

D. ALAM SEKITAR MATLAMAT Membina dan melahirkan generasi pelajar yang mencintai dan menghargai alam sekitar. OBJEKTIF - Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan menghayati alam sekitar - Memupuk sikap prihatin insan terhadap sumbangan dan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan. - Memahami rantaian hidup antara alam sekitar dengan manusia sejagat. - Bertanggungjawab dalam pemuliharaan alam sekitar. Tahun 4 i. Mengenal tumbuhan Tahun 5 ii. Memerhati dan merekod serangga ii. Memelihara dan memulihara sungai Tahun 6 i. ii. kitar semula ekosistem

48

E. KEUSAHAWANAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang berpotensi menyesuaikan diri dalam pelbagai bidang keusahawanan OBJEKTIF - Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada di kalangan pelajar serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. - Melahirkan insan yang kreatif dan inovatif. JAHITAN Tahun 4 i. Pengenalan alat jahitan ii. Pengenalan asas jahitan MASAKAN i. Pengenalan peralatan dapur kegunaan & penjagaan keselamatan Tahun 5 iii. Jahitan silang pangkah. iv. Jahitan cantuman Tahun 6 v. Asas-asas sulaman

i. Pengenalan bahan - rempah ratus - jenis tepung - jenis beras - jenis perasa ii. Memasak air iii. Merebus iv. Menggoreng v. Membakar i. ii. Hiasan dari bahan terbuang dan bahan semulajadi. Cara penjagaan

i. Latihan Amali

KRAFTANGAN i. Pengenalan & kegunaan kraftangan - hiasan - cenderahati - bahan semulajadi

iii. iv. v.

Gubahan bunga Membuat senduk Bahan semulajadi – anyaman.

49

KURIKULUM ``TRAINING OF TRAINERS” [ TOT ]

50

5. 7. Disiplin dan kerohanian ii. Khidmat masyarakat [ Khidmas ] Pengukuran dan penilaian. 51 . 3.1. 2.0 KURSUS PENDEDAHAN JAWATAN LEFTENAN MUDA KRS [ KURSUS TAHAP 1 ] 1. 4. Alam sekitar v. Keusahawanan iv. 6. Ketahanan dan kebudayaan iii. Kandungan perlembagaan KRS Falsafah aktiviti bersepadu KRS Kemahiran penyampaian Perancangan program latihan Penyelesaian masalah Aktiviti – aktiviti kemahiran KRS i.

Memahami kandungan perlembagaan i.2. Alam sekitar Kitaran kertas Oven v. Memahami falsafah aktiviti bersepadu KRS Aktiviti kemahiran KRS Ujian Pre Test [ Bertulis dan praktikal ] i. Ketahanan dan kebudayaan Ujian bertulis iii. Disiplin dan kerohanian Penghayatan semasa kursus Ketepatan masa Kepimpinan ii. Keusahawanan Merekacipta Kertas perancangan aktiviti kewangan Pemasaran iv. Pengujian dan Penilaian Ujian bertulis 52 . 2.0 KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN [ KURSUS TAHAP II ] 1. Khidmas Projek sehari bersama masyarakat 3.

4.3.3 Kandungan Perlembagaan KRS/TKRS Melahirkan pegawai yang mampu mempraktikkan semua isi kandungan Kurikulum KRS/TKRS Memupuk pegawai yang mampu bertanggungjawab penuh dengan perlembagaan KRS/TKRS Membina pegawai KRS /TKRSyang sentiasa mengamalkan dan menjunjung tinggi perlembagaan KRS/TKRS Falsafah Aktiviti Bersepadu KRS/TKRS Menerapkan falsafah aktiviti bersepadu KRS dalam kehidupan pegawai KRS/TKRS Mewujudkan semangat bekerjasama dalam kumpulan Melahirkan pegawai KRS/TKRS yang kreatif dan berwawasan tinggi Kemahiran Penyampaian Melahirkan pegawai yang bertrampilan dalam semua situasi Memupuk semangat dan kecekalan dalam usaha membentuk serta membina insan Membina generasi yang mahir dan cekal hati dalam penyampaian maklumat Penyelesaian Masalah Melahirkan pemimpin yang berwawasan dan tabah menghadapi cabaran hidup Memberi kesedaran peningkatan permasalahan disiplin pelajar menyelesaikan dengan cara teratur dan berkesan.2.0 SUKATAN KURSUS TOT / PEGAWAI 3.2 3.1 3.4.3 3.2 3.2.1 3.3 3.1 3.3.2.3 3.4.4 3.1. Menggalakkan pegawai sentiasa peka kepada penyelesaian masalah secara pro aktif 3.2 3.1 3.1.3.1 3.3.1.2 3.3 53 .2 3.

6 3.5 3.2 3.3.1 3.1 3.6.3 Aktiviti KRS/TKRS Memantapkan kefahaman tentang peranan pemimpin dalam KRS/TKRS Merealisasikan konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejajar dengan Wawasan 2020 Menggalakkan masyarakat turut serta menyumbangkan idea dan tenaga untuk kemajuan KRS/TKRS Penilaian dan Pengukuran Melahirkan pegawai yang bertanggungjawab kepada amanah yang diberi sepanjang kursus dijalankan Menilai secara terperinci kejayaan isi kandungan kursus TOT Memupuk semangat sentiasa ingin maju dalam semua bidang yang diceburi.6.5.6.2 3.3 54 . 3.5.5.

0. Khidmat masyarakat [ Khidmas ] Pengukuran dan penilaian 7. KURSUS LAIN–LAIN PANGKAT [PEMIMPIN PELAJAR] 1. 6. 2. Keusahawanan d. 5. Disiplin dan kerohanian b. Alam sekitar e. 3. 4.4. 55 . Ketahanan dan kebudayaan c. Memahami kandungan perlembagaan KRS/TKRS Memahami falsafah aktiviti bersepadu KRS/TKRS Kemahiran penyampaian Perancangan program latihan Penyelesaian masalah Aktiviti kemahiran KRS/TKRS a.

KADET REMAJA SEKOLAH DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH STRUKTUR DAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT 56 .

0 KEKUATAN DAN KEANGGOTAAN KADET REMAJA SEKOLAH 1. Pegawai Waran.1. Staf Sarjan dan 4 orang Ketua Platun Carta Organisasi Ketua Kompeni Penolong Ketua Kompeni Ejutan Pegawai Waran Platun A Platun B Platun C Platun D 57 . Ejutan.1 KOMPENI ( KRS ) Satu kompeni terdiri daripada gabungan 4 platun diketuai oleh Ketua Kompeni berpangkat Mejar / Kapten dibantu oleh Penolong Ketua Kompeni.

1. 1 lans koperal dan 10 anggota kadet. 3 koperal dan 3 lans koperal serta 30 anggota kadet Carta Organisasi Platun Pegawai Platun Staf Sarjan Sarjan Platun Seksyen 1 1. Carta Organisasi Platun Ketua Seksyen Penolong Ketua Seksyen 10 Anggota Kadet 58 .3 SEKSYEN ( KRS ) Seksyen 2 Seksyen 3 Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota yang diketuai oleh 1 koperal.2 PLATUN ( KRS ) Setiap platun dianggotai seramai 38 orang anggota yang diketuai oleh 1 pegawai. 1 sarjan.

Ejutan.1 KOMPENI ( TKRS ) Satu kompeni terdiri daripada gabungan 4 platun diketuai oleh Ketua Kompeni berpangkat Mejar / Kapten dibantu oleh Penolong Ketua Kompeni.0 KEKUATAN DAN KEANGGOTAAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH 2. SarjanTKRS dan 4 orang Ketua Platun Carta Organisasi Ketua Kompeni Penolong Ketua Kompeni Ejutan Sarjan TKRS Platun A Platun B Platun C Platun D 59 .2.

2.5SEKSYEN ( TKRS ) Seksyen 2 Seksyen 3 Setiap seksyen dianggotai seramai 12 anggota yang diketuai oleh 1 koperal TKRS.4 PLATUN ( TKRS ) Setiap platun dianggotai seramai 38 orang anggota yang diketuai oleh 1 pegawai. 1 lans koperal TKRS dan 10 anggota kadet. 3 koperal TKRS dan 3 lans koperal TKRS serta 30 anggota kadet Carta Organisasi Platun Pegawai Platun Sarjan Platun Seksyen 1 2. 1 sarjan TKRS. Carta Organisasi Platun Ketua Seksyen Penolong Ketua Seksyen 10 Anggota Kadet 60 .

61 . : Kenaikan pangkat Leftenan KRS Telah mengikuti Kursus Pegawai KRS Tahap 2 dan lulus. Telah menjadi jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun Merupakan salah seorang Pegawai Tadbir Negeri atau Ketua Jurulatih Negeri atau Pegawai Istiadat Negeri atau Pegawai Teknikal Negeri atau Pegawai Hal Ehwal Wanita Negeri.3. Lantikan secara automatik sebagai Pegawai Pengurusan dengan nama panggilan Komandan KRS / TKRS Sekolah. Telah menjadi jurulatih kanan KRS negeri selama 3 tahun. : Kenaikan Pangkat Kapten KRS Telah mengikuti kursus pengurusan peringkat negeri/ kebangsaan dan telah mengendalikan beberapa program/aktiviti peringkat negeri/kebangsaan. Wajib menghadiri Kursus Pegawai KRS Tahap 1 dengan lulus dan ditauliahkan sebagai pegawai dengan pangkat Leftenan Muda KRS. : Timbalan Komandan KRS / TKRS. SISTEM PANGKAT KADET REMAJA SEKOLAH / TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH : Komandan KRS / TKRS : Timbalan Komandan KRS / TKRS : Pegawai Platun : Pegawai Waran KRS / Sarjan TKRS : Sarjan KRS / Koperal TKRS : Koperal KRS / TKRS : Koperal KRS / TKRS : Koperal dan Lans Koperal KRS / TKRS : Semua anggota KRS / TKRS yang berdaftar di sekolah Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Kokurikulum Guru Pemimpin Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa Ahli-ahli Catatan: Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin :Komandan KRS / TKRS. Lantikan secara automatik sebagai Pegawai Pengurusan dengan panggilan Timbalan Komandan KRS / TKRS Sekolah. : Pegawai Platun. : Kenaikan Pangkat Mejar KRS Telah mengikuti kursus pengurusan peringkat kebangsaan dan telah mengendalikan beberapa program/aktiviti peringkat negeri/kebangsaan.

JADUAL KURSUS KEPIMPINAN PELAJAR KADET REMAJA SEKOLAH MASA HARI PERTAMA O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O 11OO 11.13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT SUAIKENAL 163O 203O DIRI KHEMAH 203O-223O PENGHAYATAN ROHANI KEMAHIRAN S KEDUA O L A KETIGA T / K KEEMPAT U L I KELIMA A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D S A R A P A N P A G I PENILAIAN PERLEMBAGAAN KRS KEMAHIRAN TALI KEMAHIRAN BERFIKIR R E H A T PENGHAYATAN KURIKULUM KRS ABSEILING KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT & MAKAN TENGAH HARI KEMAHIRAN KEJURULATIHAN MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT MINUM PETANG MAKAN MALAM KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI KHIDMAS PENILAIAN PENUTUP BERSURAI 62 .OO .

13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT SUAIKENAL 163O 203O DIRI KHEMAH 203O-223O PENGHAYATAN ROHANI KEMAHIRAN KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI KEDUA S O L A T / K U L I A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D S A R A P A N P A G I PENILAIAN PERLEMBAGAAN KRS KEMAHIRAN TALI KEMAHIRAN BERFIKIR R E H A T PENGHAYATAN KURIKULUM KRS ABSEILING KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN KEJURULATIHAN SOLAT & MAKAN TENGAH HARI MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR SOLAT MINUM PETANG MAKAN MALAM KETIGA KEEMPAT KHIDMAS KELIMA PENILAIAN PENUTUP BERSURAI 63 .OO .JADUAL KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN KADET REMAJA SEKOLAH TAHAP 2 MASA HARI PERTAMA O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O 11OO 11.

BERSEPADU KRS KEMAHIRAN KEJURULATIHAN PENGHAYATAN ROHANI PENGHAYATAN ROHANI PENGHAYATAN ROHANI IKHTIAR HIDUP 203O-223O 64 .OO .JADUAL KURSUS PENGESAHAN JAWATAN LEFTENAN MUDA KADET REMAJA SEKOLAH TAHAP 1 MASA HARI 1 2 S O 3 L A 4 T / 5 K U 6 L I 7 A H P E N G U R U S A N D I R I P E R H I M P U N A N T A K L I M A T K A W A D P A G I S A R A P A N PERLEMBAGAAN KRS BANTU MULA KAYAK KEMAHIRAN BERFIKIR ALAM SEKITAR ABSEILING PANDU ARAH/ ORIENTEERING KAWAT TERIMA SIJIL R E H A T BANTU MULA KHIDMAS KEMAHIRAN TALI KAYAK KEMAHIRAN BERFIKIR PENGURUSAN LATIHAN ABSEILING PANDU ARAH/ ORIENTEERING PENUTUP BERSURAI SOLAT & MAKAN TENGAH HARI O53O O63O O6OO O7OO O7OO O8OO O8OO O83O O83O-1O3O 1O3O11OO 11.13OO 13OO 143O 143O 163O PENDAFTARAN TAKLIMAT/SUAIKENAL MERENTAS HALANGAN KEMAHIRAN KEJURULATIHAN MERENTAS HALANGAN KEUSAHAWANAN BANTU MULA KAWAT TONGKAT MAKAN MALAM MINUM PETANG SOLAT 163O 203O DIRI KHEMAH FALSAFAH AKT.

PANDUAN KAWAD ( KRS DAN TKRS ) 65 .

maka pertunjukan itu hendaklah dilakukan dengan tongkat sahaja. 66 . Ini akan menampakkan kekemasan dan disiplin yang tinggi. berpegang teguh kepada ajaran agama dan sanggup mempertahankan agama bangsa dan negara dapat dicapai. Apabila hendak mengajar kawat.BAB SATU PANDUAN UNTUK JURULATIH Buku kawad ini bertujuan untuk memberi panduan kepada jurulatih supaya dapat mengajar pegawai/kadet tatacara kawad dengan betul dan dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen dan bertanggungjawab. Apabila hendak melakukan sesuatu pergerakan kawad jurulatih. BAHAGIAN I PENDIRIAN SEORANG JURULATIH Sikap dan pendirian yang tetap dan betul adalah sangat penting bagi seseorang jurulatih kerana ia akan dicontohi dan diteladani. Demonstrasi atau cara melakukan sesuatu pergerakan itu mestilah kemas dan mantap. kepala dan tangan hendaklah pada kadar yang minimum ketika memberi hukuman. Kadet Remaja Sekolah yang mempunyai disiplin diri yang kental. Apabila hendak menunjukkan pergerakan-pergerakan tongkat. Selain daripada itu matlamat untuk melahirkan pegawai/kadet. hendaklah melakukan mengikut tatacara kawad. jurulatih hendaklah berdiri dengan cara yang betul. Pergerakan badan.

.. contoh Jurulatih : ” Bergerak ke kanan dengan nombor.. di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri............ Lain-lain anggota diam. hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kanan. angkat kaki kiri 45* dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia....kanan pusing..... Kaedah Peningkatan Pengajaran Kawad 1.... Apabila mendapat hukuman skuad dua........ Bahasa hukuman dan kiraan masa daripada pengajar/jurulatih manakala perbuatan daripada anggota atau skuad....... ”satu” ( perbuatan ) skuad .......kanan pusing” 2.. Pengajar/Jurulatih memberi hukuman penuh dan pertunjukan. Jurulatih yang bijak dan baik akan melahirkan skuad yang kemas dan berdisiplin.. Oleh hal yang demikian seseorang jurulatih hendaklah bijak dan pandai mengarah skuad itu supaya melaksanakan latihan kawad dengan kemas dan sempurna.... 3. sebagai contoh ” Bergerak ke kanan.... Jurulatih hendaklah memberi pujian pada tempat yang sepatutnya.. Jurulatih tidak boleh memberi hukuman kawad yang belum diajar.. dua.... contoh ” Bergerak ke Kanan dengan nombor......satu” Anggota : ” satu ” ( berteriak dan laksanakan perbuatan ) 67 ..kanan pusing.. Peranan jurulatih adalah melatih skuadnya sebaik yang boleh dan mengajar mereka supaya berkelakuan baik dan berdisiplin tinggi seperti jurulatih itu sendiri... badan tegak seperti kedudukan sedia .... seseorang jurulatih perlu ada dua perkara penting.............. pertama mempunyai prasangka yang baik dan yang kedua kebijaksanaan.. Penerangan: Apabila mendapat hukuman ke kanan pusing satu.BAHAGIAN II KAEDAH MENGUASAI KEMAHIRAN KAWAD TERBAIK Bagi menguasai kemahiran berkawad yang baik. Pengajar/Jurulatih memberi hukuman dengan nombor dan pertunjukan serta penerangan... Sesuatu arahan hendaklah sesuai dengan tahap kadet serta peringkat ilmu yang telah diterima.. ”dua” ( perbuatan ) . dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. Keberatan badan di atas kaki kanan.... Mempelajari kawad bukan satu perkara yang mudah...satu..... Kedua-dua lutut lurus.. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat..

Teguran itu merupakan pengajaran dan pendidikan bagi memperbaiki dirinya. Kawat hubungan.. kanan.. BAHAGIAN III MEMBETULKAN KESILAPAN Setiap kesilapan yang dilakukan oleh jurulatih hendaklah dibuat pembetulan sebelum jurulatih itu meninggalkan padang kawad. 5.. Walau bagaimanapunteguran itu hendaklah secara berhemah. 68 ...anggota dibahagikan secara berpasangan.4..pusing... masa dan perbuatan daripada anggota Jurulatih : ” Bergerak ke kanan.... seorang memberi arahan dan seorang lagi melaksanakan perbuatan silih berganti. Sebarang teguran oleh pegawai yang lebih tinggi pangkatnya hendaklah didengar dan dipatuhi. Pengajar atau jurulatih memberi bahasa hukuman yang penuh....... Anggota : Melaksanakan pergerakan dengan penuh mengikut bahasa hukuman daripada pengajar atau jurulatih...

Bahasa hukuman itu terbahagi kepada dua iaitu "Bahasaamaran"danbahasa perbuatan ". Untuk memudahkan pelatih-pelatih. wawasan dan sebagainya. Kesilapanhendaklah diperbetulkan dan dilatih secara berulang-ulang. Bahasa hukuman yang digunakan hendaklah jelas dan tepat. nasihat. Jika perlu bolehlah diberi penerangan tentang sesuatu pergerakan kawad yang dilakukan. pelajaran. 69 . Pertanyaan itu bukan hanya berkenaan kawad tetapi apa saja sama ada berkaitan dengan ilmu pengetahuan. semua bahasa hukuman sama ada "bahasa amaran" atau "bahasa perbuatan" dicetak dengan huruf tebal. Semua jurulatih hendaklah mahir dengan bahasa hukuman. setelah pelatih mahir barulah diajar pelajaran lain. terutama dalam proses kawat peringkat awal. Jurulatih hendaklah menunjukkan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa berkawat. Apabila skuad dalam kedudukan rehatkan diri. Demonstrasi hendaklah dilakukan secara latihan kawat dengan nombor. Rehat mestilah diberi mengikut kesesuaian antara satu pelajaran dengan satu pelajaran.BAHAGIAN IV PROSES LATIHAN Jika pengajaran atau ilmu kawad hendak disampaikan. BAHAGIAN V BAHASA HUKUMAN Bahasa hukuman yang jelas lagi tepat akan menghasilkan kawad yang baik. tujuan kehidupan. jurulatih bolehlah menyoal skuadnya. Tanda titiktitik digunakan bagi memisahkan kedua-dua perkataan ini. Perkara ini penting dalam proses latihan. Ulasan hendaklah diberi secara terperinci. pelatih-pelatih hendaklah berdiri dan dapat melihat pergerakan jurulatih dengan jelas. Dalam buku panduan ini. Tumpukan kepada satu-satu pergerakan. Kedua-duanya hendaklah diberi dengan lantang dan terang. lakukan demonstrasi sesuatu kawad itu secara lengkap dan sempurna dengan mengikut masa serta hukumannya.

Seorang jurulatih hendaklah tegas. ada yang "masa cepat " dan ada pula yang "masa perlahan ". Kedua bahasa hukuman jika dibuat seperti berbual sahaja akan hilang ketegasannya dan akan menyebabkan kawad itu rosak . Biasakan memberi hukuman dengan suara yang kuat dan lantang. BAHAGIAN VI MASA BAGI BAHASA HUKUMAN 70 .Setiap bahasa hukuman. Kadar masa berhenti seketika (“pause” ) tidak dapat ditentukan kerana perkataan hukuman antara satu sama lain berbeza. pertama setiap bahasa hukuman yang diberi merupakan latihan. Jika perlu kembali semula kepada kedudukan asal. maka hukumannya ialah "Semula". hendaklah ada berhenti seketika (”pause”) antara "bahasa amaran " dan "bahasa perbuatan" pada setiap kali hukuman diberi.Suara yang kuat dan lantang serta tegas akan memberi dua kesan.

....Jadual di bawah ini menunjukkan pada kaki manakah patut diberi "bahasa perbuatan"..CEPAT JALAN KEKANAN PUSING KE KIRI PUSING HENTI (Semasa hentak kaki) SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH TUKAR ATAS KAKI KANAN DAN LANGKAH ATAS KAKI KIRI SEMASA KAKI KIRI MELALUI KAKI KANAN SEBELUM KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEBELUM KAKI KIRI JEJAK KE TANAH TUKAR ATAS KAKI KANAN DAN LANGKAH ATAS KAKI KIRI MELALUI KAKI KANAN MAJU (Semasa hentak kaki) TUKAR LANGKAH MASA BERJALAN TUKAR LANGKAH TUKAR LANGKAH PERLAHAN-PERLAHAN JALAN BUKA/TUTUP BARISAN SEMASA BERJALAN SEMASA KAKI KANAN JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KIRI JEJAK KE TANAH SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI HORMAT BAHAGIAN VII 71 . Sebagai panduan. MASA MEMBERI BAHASA HUKUMAN BAHASA HUKUMAN HUKUMAN DIBERI SEMASA CEPAT JALAN HENTI DALAM MASA BERJALAN SEMASA KAKI KIRIJEJAK KE TANAH HUKUMAN DIBERI SEMASA PERLAHAN JALAN SEMASA KAKI KANAN MELALUI KAKI KIRI CEPAT ATAS KAKI KANAN DAN JALAN ATAS KAKI KIRI CEPAT ATAS KAKI KANAN JEJAK KE TANAH DAN JALAN ATAS KAKI KIRI JEJAK KE TANAH CEPAT JALAN TUKAR LANGKAH CEPAT. jarak masa ”bahasa amaran” diberi dengan kadar empat langkah semasa cepat jalan atau tiga langkah semasa perlahan jalan.. Setiap ”bahasa perbuatan” diberi apabila kaki kiri menjejak ke bumi kecuali diterangkan cara lain dalam jadual ini.

. iv. Kedudukan yang terlalu kaku dan menyukarkan pernafasan. kedua-dua lutut bertahan lurus. 72 . kedua-dua bahu tarik ke bawah dan ke belakang (supaya dada terbuka tanpa perlu dikeraskan) sama rata.. Bertanggungjawab. Tahu semua pergerakan dan pandai membetulkan kesalahan.. jari-jari genggam. Memuji dan menegur kesalahan.. BAB KEDUA KAWAD STATIK BAHAGIAN SATU SEDIA Hukumannya : "Skuad .. Berperikemanusiaan.. Ketabahan hati dan semangat yang bersungguh-sungguh. x. timbang keberatan badan antara tapak kaki dengan tumit.. belakang jari rapat ke paha. Mempunyai kemahuan untuk maju. v. pergelangan tangan lurus. Taat setia yang tidak berbelah bahagi. 2.. xii. iii. kedua-dua siku rapat ke badan . ibu jari lurus menghala ke bawah dan rapat kepada telunjuk serta di belakang sedikit daripada penjahitan seluar. xi... peha 45 darjah dan hentak padat di sebelah kaki kiri supaya terdengar satu bunyi sahaja. Kesalahan Biasa 1. ii.Sedia" Perbuatan : Dengan pantas angkat kaki kanan. kedua-dua tangan lurus ke bawah. Mempunyai mutu disiplin yang tinggi..SIFAT-SIFAT SESEORANG JURULATIH KAWAD Seseorang jurulatih kawat hendaklah mempunyai sifat-sifat pemimpin dan pendidik seperti berikut : i. Kesabaran menghadapi sesuatu. Berdiri tidak tetap serta mata bergerak. langut kepala memandang terus ke hadapan. Bijak menyelesaikan sesuatu masalah. vii. vi. Kedudukannya ialah kedua-dua tumit rapat dan sebaris.. Berpakaian kemas dan bersih yang boleh dicontohi dan diteladani. ix.. badan tegak. hujung kaki terbuka 30 darjah.

7.. Bukaan kaki kanan tidak cukup 12 inci. 3. 6. Pinggang bengkok sewaktu mengangkat kaki kanan..... Siku bengkok.. 4. 4... 5... BAHAGIAN II SENANG DIRI Hukuman : "Senang .3. dan keberatan badan di atas kedua-dua kaki. Lutut tidak tegap dan tiada bertahan.. Kesalahan Biasa : 1.... Badan senget ke kiri atau ke kanan dan bahu tidak sama rata. 7.. kaki kiri mesti tegap dan tidak bergerak. empat-empat jari bersusun lurus menuju ke bumi .Diri" Perbuatan : Dengan pantas angkat kaki kanan.. 8. Menggerakkan kaki kiri menyebabkan rosak lurus barisan. 9. Ingatan: Beri hukuman supaya bersedia sebelum "Skuad . Bahu jatuh dan badan mengenjut.. 2.. Semasa tumit atau hujung kaki dijatuhkan terdapat dua bunyi. Jatuh tumit atau hujung kaki dahulu.. 6.... Belakang tangan menghala ke hadapan atau pergelangan tangan mengerekot....Sedia"... Dalam masa yang sama kedua-dua tangan ke belakang dan letakkan belakang tangan kanan rapat di atas tapak tangan kiri. 5. Kaki dan badan tidak lurus ke hadapan serta tumit tidak rapat.. ibu jari bersilang. siku lurus. peha 45 darjah dan hentak ke sebelah kanan sejauh 12 inci. Masa angkat kaki kanan. Tangan bengkok dan terjulur ke hadapan. Tidak memandang (200 meter) ke hadapan Tunduk atau mendongak... BAHAGIAN III REHATKAN DIRI 73 .

.. Menggeliat dan bercakap-cakap. Apabila dapat perintah "Skuad" dengan serta merta balik ke kedudukan senang diri. Kedua kaki bergerak .... Diri" ..Hukuman : "Rehatkan .... 2. Skuad dibenarkan melakukan pergerakan setakat pinggang ke atas sahaja... Kesalahan biasa : 1. menyebabkan hilang lurus barisan... Ingatan : Dalam keadaan "Rehatkan . BAHAGIAN IV MASUK BARIS 74 .... naikkan tangan dari punggung ke pinggang dalam satu pergerakan dan rehatkan semua anggota badan ( 1 .. rehat )Kedudukan kaki tidak berubah.Diri" Perbuatan: Dalam kedudukan senang diri..... 2 .

Arahan masuk baris : "Dengar sini semua sekali, apabila mendapat hukuman tiga barisan di hadapan saya gerak, skuad hendaklah sedia, berlari, berbarisdalam tiga barisan, di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya mengadap. Faham itu skuad". Hukuman : "Tiga Barisan Di hadapan Saya ............. Gerak" Perbuatan : Semua anggota hendaklah sedia, berlari dengan pantas, berbaris dalam tiga barisan kira-kira 6 langkah di hadapan ketua/jurulatih iaitu setiap orang mestilah mengambil tempatnya, barisan hadapan, barisan tengah dan barisan belakang. Jarak di antara satu barisan dengan yang lain ialah 30 inci. Jarak di dalam barisan di antara seorang dengan yang lain ialah sekadar satu tangan dan dalam keadaan sedia. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. Datang berbaris tidak berlari Tidak melakukan perbuatan sedia sebelum berlari. Bercakap-cakap; Barisan terlalu rapat atau terlalu jauh daripada jurulatih.

BAHAGIAN V MEMBETULKAN BARISAN Hukuman: " Ke kanan ............ Lurus" Perbuatan: Penanda kanan diam. Yang lain langkah* kaki kanan 6 inci ke hadapan dan angkat kaki kiri serta hentak disebelah kaki kanan, kedua - dua tangan lurus dan rapat ke badan. Diam dan kira masa sendiri (2-1). Kemudian palingkan muka ke kanan; melainkan anggota yang nombor satu dalam setiap barisan; serentak dengan itu anggota dalam barisan hadapan angkat tangan ke paras bahu melalui sebelah belakang anggota di kanannya, jari genggam dalam keadaan ibu jari di kedudukan atas mencecah bahu anggota di sebelah kanan. Diam dan kira masa sendiri, (2-1), diikuti dengan hentak kaki ”pendek – pendek” sehingga barisan lurus.

75

Penanda kanan hendaklah diam. Anggota di sebelah kanan barisan tengah dan barisan belakang hendaklah mengangkat tangan sekadar menyentuh bahu anggota di hadapannya. Setiap barisan ini hendaklah berdiri bersetentang dengan anggota - anggota di hadapan. Sesudah barisan lurus, semua diam dan tunggu hukuman pandang depan.
*julur

Hukuman: ''Pandang.............depan'' Perbuatan: Palingkan muka ke hadapan dan turunkan tangan ke sebelah rusuk serentak dengan pantas. Hukuman: ”Ke Kiri…… Lurus” Hukuman ini diberi apabila skuad menghadap ke belakang dan penanda berada di sebelah kiri. Perbuatannya adalah sama dengan ke kanan lurus kecuali semua anggota akan palingkan muka ke kiri dan angkat tangan kiri. Penanda di sebelah kiri hendaklah diam. Kita boleh memberi nombor sama ada dari kiri atau kanan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Melompat dengan kedua-dua kaki dalam satu masa; Pergerakan kaki dan bahu tidak sekata ke hadapan dan badan condong ke depan semasa meluruskan barisan; ”Pinggang lemah” semasa kaki bergerak; Jarak dan bersetentang tidak betul; Badan dan kepala tidak tegak semasa meluruskan barisan; Turun tangan lambat dan siku bengkok. Menepuk peha ketika menjatuhkan tangan.

Hukuman : "Luruskan ............ Barisan"
76

Perbuatan : Pergerakan seperti di atas juga tetapi tidak perlu melangkah ke hadapan, cuma hentakkan kaki kanan dan kiri berturut-turut dan terus bergerak betulkan barisan. Apabila barisan telah lurus , turunkan tangan dan palingkan muka ke depan dalam masa sendiri. Barisan tengah dan barisan belakang hendaklah mengikuti anggota hadapan. BAHAGIAN VI NOMBOR Permulaan pelajaran, skuad hendaklah dinomborkan supaya menyenangkan jurulatih memanggil anggota. Dari itu memadai dengan memanggil “Nombor.......... barisan ..................” saja. Anggota juga tahu kedudukannya dalam skuad. Hukuman : " Dari kanan ...........Nombor" Perbuatan : Barisan hadapan sahaja yang membilang nombor dengan pantas dari kanan ke kiri. Anggota yang di sebelah kanan sekali bilang "satu" , yang lain mengikut bilang "dua" dan seterusnya sehingga habis. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. Tidak mengira nombor dengan cepat. Suara perlahan. Lupa nombor masing-masing.

Ingatan : Apabila anggota telah tersalah bilang, hendaklah diberi hukuman "Semula" , kemudian ulang balik daripada anggota pertama.

BAHAGIAN VII BUKA / TUTUP BARISAN

77

Ingatan : Apabila skuad berjalan dalam barisan ke hadapan atau ke belakang (melintang) ketika hukuman buka barisan diberi. iaitu langkah kaki kanan ke hadapan 30 inci dan kaki kiri 15 inci.Gerak"... barisan tengah hentak kaki dua kali . BAHAGIAN VIII BERPUSING KE KANAN/ KIRI/ BELAKANG 78 ... 4..Gerak".Gerak"... 2... Tidak mengambil langkah cukup ke hadapan dan ke belakang.... kemudian angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri kepada kedudukan sedia. Hukuman : "Tutup Barisan. Tangan dan bahu bergerak. Mata pandang ke bawah. 5. 3.. kemudian angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri kepada kedudukan sedia.. Perbuatan : Barisan hadapan ambil dua langkah ke hadapan.. Kedua-dua tangan tidak rapat ke badan.. (1-2-1) Kesalahan Biasa : 1. pergerakan adalah sebaliknya.. Masa bergerak bilang. Pergerakannya adalah serupa seperti "Buka Barisan. manakala barisan belakang hentak kaki empat kali dan maju. Barisan belakang ambil dua langkah ke belakang mulai kaki kanan diikuti kaki kiri... Kalau hukuman tutup barisan diberi. barisan hadapan hendaklah jalan terus....... Perbuatan : Barisan hadapan ambil dua langkah ke belakang dan barisan belakang ambil dua langkah ke hadapan.Hukuman : "Buka Barisan . Badan tidak tegak...

3.. 79 .. hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kiri. Kesalahan Biasa: 1.. ”Bergerak ke kiri. Hentak kaki tendang kuda.. Pusing". 3. Angkat peha melebihi 45 darjah Hukumannya : Menghadap ke belakang . Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri dengan pantas kepada kedudukan sedia.. Membongkok 4. Keberatan badan di atas kaki kiri. Kedua-dua lutut lurus.Pusing". badan tegak seperti kedudukan sedia . Membongkok 4. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus.. kanan . Kesalahan Biasa: 1. "Belakang . Kedua-dua lutut lurus. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kiri terletak atas bumi menyerong ke kiri dan tumit kaki kanan terangkat.. di atas tumit kaki kiri dan hujung kaki kanan dengan mengangkat hujung kaki kiri dan tumit kaki kanan. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia.. Angkat peha melebihi 45 darjah Hukumannya. Lutut bengkok 5. Tangan tidak rapat ke badan 2. badan tegak seperti kedudukan sedia . Hentak kaki tendang kuda....Kiri . di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat...Hukumannya : ”Bergerak ke kanan. hendaklah berpusing sebanyak 90 darjah ke kanan. Tangan tidak rapat ke badan 2...Pusing". Lutut bengkok 5... Keberatan badan di atas kaki kanan..

6. Kedua-dua lutut lurus. Hentak kaki tendang kuda. 3. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan dengan pantas kepada kedudukan sedia. 4. Badan melonjak ketika berpusing BERPUSING SEPARUH KANAN/KIRI Hukumannya: ”Bergerak ke kanan.. Tumit bergerak dari tempatnya masa berpusing. BAHAGIAN X BERSURAI DAN KELUAR BARIS 80 .. separuh kanan . Pusing". ”Bergerak ke kiri.. Dengan menetapkan kedua-dua lutut lurus. 5. "Belakang ... di atas tumit kaki kanan dan hujung kaki kiri dengan mengangkat hujung kaki kanan dan tumit kaki kiri. Angkat peha melebihi 45 darjah.. Tangan tidak rapat ke badan 2. Badan melonjak semasa berpusing. Membongkok 4.. Kedua-dua siku tidak lurus masa merapatkan kaki.. Apabila sampai ke hala yang baru tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan dan tumit kaki kiri terangkat. separuhkiri . Tangan bergoyang dan membongkok semasa berpusing.. Kesalahan Biasa: 1.. Pergerakan sebagaimana berpusing kanan/kiri tetapi separuh kanan/kiri sahaja( 45 darjah ) Kesalahan biasa : 1. badan tegak seperti kedudukan sedia .Menghadap ke hadapan . 2. hendaklah berpusing 180 darjah mengikut pusingan jam ( ikut bahu kanan ) . Lutut bengkok 5.. 3.. Lutut bengkok semasa berpusing.Pusing"...Pusing".. 6.. Keberatan badan di atas kaki kanan... Badan dan bahu tidak berpusing dengan betul dalam pergerakan pertama.

.... Perbuatan : Skuad itu hendaklah dalam keadaan tutup barisan .surai"... hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan.. bersurai ialah memberi hormat kepada pegawai.. hormat sekali terus melangkah mulai kaki kanan ke hadapan tiga langkah dalam masa cepat .... hendaklah dibawa tongkat itu ke kedudukan kepit sebelum memberi hormat. terus bersurai....Hukuman : "Ber... BAHAGIAN XI PARAS 81 . Dengan sebab itu jurulatih hendaklah memerhatikan pergerakan hormat dilakukan dengan sempurna.... malah bersurai sementara sahaja dan hormat tidak dikehendaki.. Anggota tidak boleh beredar dari padang kawat atau kawasan latihan. Baris" Berbeza dengan bersurai... pusing ke kanan.... keluar baris bermaksud aktiviti belum tamat. Ingatan : Jika bertongkat. Hukuman : "Keluar . Perhatian: Jangan disangkakan bersurai itu perkara kecil.. Anggota yang tidak bertongkat ikut kiraan masa anggota yang bertongkat..

. lain-lain anggota hendaklah berpusing seperti yang diperintahkan... 3.. 2.. Anggota nombor tiga menjadi nombor satu barisan belakang.. "Nombor ganjil satu langkah ke hadapan. rendah ke kiri........ Anggota nombor dua menjadi nombor satu barisan tengah......paras"... Jurulatih hendaklah memeriksa pergerakan.Paras boleh dilakukan seperti berikut : 1. "Orang yang di sebelah kanan sekali diam.cepat jalan".. Perbuatan : Semua anggota membuat perbuatan keluar baris dan berbaris semula dalam satu barisan mengikut ketinggian masing-masing dan berdiri dalam keadaan sedia. "Jadikan tiga barisan.. "Dari kanan.. nombor ganjil ke kanan. Skuad itu dijadikan tiga baris.Anggota tinggi di tengah-tengah Hukuman : "Yang tinggi .. genap satu langkah ke belakang. Isyarat ”up” diberikan sekali lagi untuk pergerakan senang diri. genap ke kiri ..... 4..Anggota tinggi di sebelah kanan . ... dalam satu barisan Ingatan : 82 .. barisan kanan dan kiri . ke kanan.. Apabila berhenti di tempat masing-masing hendaklah berpusing ke hadapan bertiga-tiga setelah mendapat isyarat ”up” dari anggota barisan belakang.... Anggota nombor empat jadi nombor dua barisan hadapan dan seterusnya..Anggota rendah di sebelah kanan.Anggota rendah di tengah-tengah...gerak".. anggota rendah di sebelah kiri. Nombor" Skuad itu hendaklah menghitung nombor dari kanan ke kiri...... anggota tinggi di sebelah kanan. Anggota nombor satu diam.pusing"..

gerak". Isyarat ”up” diberikan sekali lagi untuk pergerakan senang diri. yang lain bergerak ke kanan.cepat jalan" ( iaitu semasa mereka di dalam satu barisan ). lain-lain anggota hendaklah berpusing seperti yang diperintahkan. Skuad itu dijadikan tiga baris. barisan kanan dan kiri . Ingatan : ke kanan. Jurulatih hendaklah memeriksa pergerakan. kanan ... "Orang yang di sebelah kanan sekali diam. Perbuatan : Semua anggota membuat perbuatan keluar baris dan berbaris semula dalam satu barisan mengikut ketinggian masing-masing dan berdiri dalam keadaan sedia.Jika dikehendaki kedudukan skuad itu tinggi di sebelah kanan dan rendah di sebelah kiri........... Nombor" Skuad itu hendaklah menghitung nombor dari kanan ke kiri....... tinggi ke kiri......paras". hukumannnya : "Orang yang di sebelah kanan sekali diam.... " Jadikan tiga barisan. "Nombor ganjil satu langkah ke hadapan.pusing"..pusing"........ Apabila berhenti di tempat masing-masing hendaklah berpusing ke hadapan bertiga-tiga setelah mendapat isyarat ”up” dari anggota barisan belakang.. genap satu langkah ke belakang.. "Jadikan tiga barisan... "Dari kanan...cepat jalan"....... Anggota nombor lima menjadi nombor satu barisan belakang... genap ke kiri . Anggota nombor satu diam.... Hukuman : "Yang rendah . maka skuad hendaklah membuat pergerakan seperti di atas.. dalam satu barisan 83 ............ Anggota nombor tiga menjadi nombor satu barisan tengah... nombor ganjil ke kanan.. Anggota nombor tujuh jadi nombor dua barisan hadapan dan seterusnya.

. Cepat jalan 120-128 langkah dalam satu minit (Biasa)... Pendekkan langkah tiap-tiap satu langkah 21 inci. Masa Berjalan (Timing Of Marching) (a) (b) (c) Perlahan jalan langkah 65 langkah dalam satu minit.. yang lain bergerak ke kanan.. Berlari 180 langkah dalam satu minit. kanan ... maka skuad hendaklah membuat pergerakan seperti di atas. " Jadikan tiga barisan...cepat jalan" ( iaitu semasa mereka di dalam satu barisan ). Berlari tiap-tiap satu langkah 40 inci.. Panjangkan langkah tiap-tiap satu langkah 33 inci.....pusing".. BAB KETIGA BERJALAN Jarak Langkah (Ukuran dari tumit ke tumit) (a) (b) (c) (d) Perlahan dan cepat jalan jaraknya tiap-tiap satu langkah 30 inci.....Jika dikehendaki kedudukan skuad itu rendah di sebelah kanan dan tinggi di sebelah kiri. hukumannnya : "Orang yang di sebelah kanan sekali diam. BAHAGIAN 1 84 ..

Mendongak secara keterlaluan. lutut lurus serta lenggangkan tangan separas bahu. serta pandang ke hadapan 200 meter. Lutut kendur. Lenggang tangan ke hadapan separas dengan bahu.BERJALAN DAN BERHENTI DALAM MASA CEPAT JALAN Cepat jalan Hukuman : "Dari kanan/kiri. (b) Melangkah dengan memacakkan tumit tanpa membengkokkan lutut. Ingatan : (a) Lenggang tangan ke belakang semaksima yang boleh. Lenggang tangan tidak lurus dan tidak separas bahu ke hadapan dan tidak semaksima ke belakang. Hujung kaki menghala keluar semasa memacak tumit. Semasa berjalan satu tangan tidak lenggang dan lenggang tangan tidak sama. cepat jalan" Perbuatan : Langkah ke hadapan sejauh 30 inci dari tumit ke tumit mulai kaki kanan. jari genggam. Kesalahan Biasa . 5. 1. 6. buka dada. 4. tangan kanan ke belakang. 3. dan mengheret tumit semasa berjalan. Masa berjalan badan tegak. ibu jari di bahagian atas menghala ke hadapan . BERHENTI 85 . dengan memacakkan tumit ke bumi. kedua-dua lengan lurus. Jalan mengenjut. 7. pandang ke bawah dan membengkok. 2. Pinggang lemah.

. 4.Hukuman : "Skuad. bersetentang tidak betul selepas berhenti. 5..dua tangan dibawa ke sisi dalam kedudukan sedia. Lurus. Angkat peha melebihi 45 darjah. Turun tangan terlalu lambat. 8.. .Henti" Perbuatan: Bahasa "skuad" untuk memberi bahasa amaran dan "henti". „Check‟ atas kaki kanan.. 2. Perbuatan „check‟ menjadi hentak kaki. Hentak kaki kiri diikuti kaki kanan dan pada masa yang sama kedua . semasa beri tumit kaki kiri mencecah bumi di hadapan kaki kanan. 6.. Antara tumit tidak rapat dan antara hujung kaki tidak 30 darjah .. BAHAGIAN II BERJALAN DAN BERHENTI DALAM PERLAHAN JALAN 86 .. Bergoyang selepas berhenti. 3. Mengangkat kaki kanan rendah semasa dihentakkan ke tumit kiri. Kesalahan biasa : 1... 7. Badan tidak cukup tegap dan tetap selepas berhenti. jarak..

87 .. ibu jari rapat pada penjahit seluar. Kemudian tolak kaki kiri ke hadapan lagi 15 inci supaya cukup 30 inci (satu langkah) dengan tapak kaki jejak ke tanah dan proses seperti itu dibuat berterusan.Jalan" Perbuatan : Langkah pertama: Tolak kaki kanan ke hadapan 15 inci dalam keadaan tergantung.. tolak kaki kanan ke hadapan lagi 15 inci supaya cukup 30 inci ( satu langkah) dengan tapak kaki jejak ke tanah. lutut lurus dan tapak kaki selari dengan bumi.. Tumit mencecah ke bumi dahulu / tapak kaki tidak selari dengan bumi. Badan tegak dan tangan rapat ke rusuk... Kemudian... lutut lurus dan tapak kaki selari dengan bumi... Berat badan di atas kaki kiri. Pada masa yang sama tolak kaki kiri ke hadapan 15 inci seperti kedudukan kaki kanan tadi. perlahan. Badan tegak dan tangan rapat ke rusuk. Hukuman : "Dari kanan/kiri . Langkah ke dua: Tolak kaki kiri ke hadapan 15 inci dalam keadaan tergantung.Perlahan jalan Hendaklah diajar dengan bernombor (ansur maju) untuk mengimbangkan kedudukan badan.. Kesalahan Biasa : 1.

. Badan tegak.LANGKAH MERUSUK 88 .. 5. Tangan tidak rapat di rusuk. Tangan mengikut pergerakan peha.. jari genggam.. 4.. ibu jari di sisi penjahit seluar serta pandang ke hadapan. 2.. Langkah kaki ( 15 inci langkah pertama.. BAHAGIAN III . Memandang ke bawah. kedua . Tidak menjaga jarak antara anggota Ingatan : 1. 3. Kesalahan Biasa : 1.2. dan bergerak pada setiap kali melangkah.Gerak" Perbuatan . 2.LANGKAH KE HADAPAN / KE BELAKANG Hukuman : "1/2/3 Langkah ke hadapan / ke belakang . Tangan rapat ke rusuk dan lurus dan tiada pergerakan tangan. hentak kaki kiri dan kaki kanan. BAHAGIAN IV .. Siku renggang dari rusuk. Tumit tidak rapat. Berhenti Semasa Perlahan Jalan Hukuman “ Henti “ diberi apabila kaki kanan mencecah ke bumi. badan bengkok dan kepala tunduk..dua tangan rapat ke rusuk.. Semasa perlahan jalan tidak perlu lenggang... 30 inci langkah seterusnya) ke hadapan atau ke belakang mengikut bilangan langkah yang ditetapkan mulai kaki kanan dan diakhiri dengan sekali hentak (kaki kiri jika bilangan langkah ganjil dan kaki kanan jika bilangan langkah genap) Rapat kedua-dua tumit.

Gunanya bagi menggerakkan skuad ke kiri / kanan semasa menghadap ke hadapan. Hukuman : "1/2/3/4/5/6/7/8 ......................... langkah ke kiri/kanan .............. gerak". Perbuatan : - Angkat peha kiri/kanan 45 darjah ke hadapan dan bawa ke sebelah kiri/kanan sehingga habis bilangan langkah yang diperintahkan. Langkah dibuat denganmengangkat peha kanan / kiri 45 darjah ke hadapan dan hentak padat di sebelah kaki kiri / kanan. Tumit dirapatkan. - Badan tegak, tangan rapat di rusuk (tiada pergerakan tangan) Ingatan : 1. Tiap-tiap selangkah berhenti sebentar mengikut bilangan (1-2-1, 1-2-2 , 1-2-3 dan seterusnya ), 2. Langkah merusuk tidak boleh melebihi 8 langkah. Sekiranya lebih skuad hendaklah digerakkan ke kiri/kanan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. Langkah tidak sama; Antara tumit tidak rapat Bergerak seakan-akan melompat dan tidak dibawa kaki kanan/kiri itu dengan pantas apabila tinggi kaki kiri/kanan mencecah ke bumi; Angkat peha (kurang / lebih dari 45 darjah ).

BAHAGIAN V - BELOK

89

Hukuman : "Kanan/kiri ......... Belok" Perbuatan : Samada berjalan dalam satu barisan (file) atau bertiga-tiga, maka orang yang di sebelah dalam hendaklah membelok seperti di atas satu lilitan bulatan ke kiri atau ke kanan 90 . Panjang atau pendek langkah bergantung kepada kedudukan barisan. Anggota di dalam barisan, pendekkan langkah dan anggota di barisan luar, panjangkan langkah. Kesalahan-kesalahan biasa : 1. Deretan di sebelah belakang terbawa-bawa lalu terpesong keluar daripada pusat belok itu. 2. Jarak jadi rosak disebabkan oleh angota di luar tidak memanjangkan langkah dan anggota di dalam tidak memendekkan langkah. keluar. BAHAGIAN VI – BERPUSING SEMASA PERLAHAN JALAN Kedudukan masa berjalan mestilah dikekalkan dan semasa membuat semua pusingan, hendaklah berpusing tepat ke hala yang baru , lurus, jarak hendaklah dibetulkan oleh mereka dalam skuad itu dengan serta merta selepas berpusing. KE KANAN PUSING Hukumannya : " Menghadap ke hadapan / belakang, kanan .......... pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri, kanan ............ pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi. Angkat kaki kiri dan hentak di sebelah kaki kanan . Dalam masa yang sama halakan kaki kanan ke sebelah kanan dan terus berjalan.

KE KIRI PUSING

90

Hukumannya: " Menghadap ke hadapan / belakang, kiri .......... pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri, kiri ............ pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi. Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri . Dalam masa yang sama halakan kaki kiri ke sebelah kiri dan terus berjalan

KE BELAKANG PUSING Hukumannya " Bergerak ke kanan / kiri, belakang ............ pusing! " Hukuman pusing diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi, angkat kaki kiri letak di sebelah kaki kanan dalam keadaan menghala ke kanan, angkat kaki kanan menghala ke kanan dan letak di sebelah kaki kiri, angkat kaki kiri dan hentak disebelah kaki kanan. Dengan pantas hulurkan kaki kanan dan terus perlahan jalan. Kesalahan Biasa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Semasa berpusing lutut bengkok . Membiarkan tangan terhayun-hayun dari kedudukan sedia. Tidak mengekalkan jarak langkah. Tidak berpusing tepat dengan kepala, badan , bahu dan kaki. Pergerakan berpusing tidak serupa dengan masa berjalan. Tidak mengangkat peha 45 darjah. Hujung kaki menjunam ke bumi atau mendongak.

BAHAGIAN VII – BERPUSING SEMASA CEPAT JALAN
91

. pusing! " " Bergerak ke kanan / kiri... Dalam masa yang sama hala kaki kanan 90 darjah ke kanan dan terus berjalan. Angkat kaki kanan dan hentak di sebelah kaki kiri .. Dalam masa yang sama halakan kaki kiri ke sebelah kiri dan terus berjalan................ hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan..... ‟check‟ kaki kiri....... belakang . kiri . KE KIRI PUSING Hukumannya: " Menghadap ke hadapan / belakang..... ‟Check‟ kaki kanan dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. pusing! " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kanan jejak ke tanah. pusing " " Bergerak ke kanan / kiri. pusing! " Hukuman pusing diberi semasa kaki kanan jejak ke tanah.... hentak kaki kiri disebelah kaki kanan.. kanan .... hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri.. KE BELAKANG PUSING Hukumannya " Bergerak ke kanan / kiri.. tarik kaki kanan di belakang tumit kaki kiri dalam keadaan menghala ke kanan (in).. Dengan pantas langkah kaki kanan dan terus berjalan(maju).. pusing " Perbuatan: Hukuman “pusing” diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi. kiri .....KE KANAN PUSING Hukumannya : " Menghadap ke hadapan / belakang.. kanan . Peringatan: Tangan dirapatkan ke sisi semasa pergerakan ”in” Kesalahan Biasa : 92 ...

badan dan bahu bergerak semasa hentak kaki ...1. BAHAGIAN VIII HENTAK KAKI. 6. Membiarkan tangan terhayun-hayun dari kedudukan sedia . Tangan. Tidak mengekalkan jarak langkah. Hujung kaki menjunam ke bumi .. Tidak mengangkat peha 45 darjah . Tidak pandang terus ke hadapan . 5. Tidak berpusing tepat dengan kepala. MAJU DAN BERHENTI DALAM PERLAHAN DAN CEPAT JALAN Semasa Cepat Jalan Hukumannya ’’Hentak. Tidak hentak kaki pada satu tempat . 3. Semasa Perlahan jalan 93 . badan . Seret kaki ketika pergerakan ‟in‟. kemudian hentak kaki kiri dan maju mulai kaki kanan. 7. bahu dan kaki . Kesalahan Biasa : 1. 4.. Semasa berpusing lutut bengkok . Pinggang lemah dan bongkok . 5.kaki’’ Perbuatan: Hukuman diberi semasa kaki kiri jejak ke bumi... Pergerakan berpusing tidak serupa dengan masa berjalan . Lebih pantas daripada berjalan .. ‟check‟ kaki kanan dan mula hentak kaki dengan kaki kiri. 2. 3. 2. Hukuman : "Maju" Hukuman diberi apabila kaki kanan jejak ke bumi. 8. 4.

... 3.. badan dan bahu bergerak semasa hentak kaki... cepat" Perbuatan : Mula hentak kaki dengan kaki kanan. 5... kemudian hentak kaki kiri dan tendang kaki kanan ke hadapan untuk berjalan.. Hukuman: ”Skuad.. Hukuman : "Maju" Hukuman diberi apabila kaki kanan jejak ke bumi. Hentak Kaki Cepat Semasa Berhenti... Kesalahan Biasa : 1. 2.. Tidak pandang terus ke hadapan. Tidak hentak kaki pada satu tempat....kaki’’ Perbuatan: Hukuman diberi dengan sebutan yang panjang.. semasa kaki kanan melintasi kaki kiri dan mula hentak kaki dengan kaki kiri.... Terus berhenti BAHAGIAN IX TUKAR LANGKAH DALAM MASA PERLAHAN JALAN DAN CEPAT JALAN 94 .. Hukuman : " Hentak kaki .. Hentak kaki kiri dan kanan.henti” Perbuatan: Hukuman diberi semasa kaki kanan jejak ke bumi.. 4.Hukumannya ’’Hentak. Tangan.. Pinggang lemah dan bongkok. Lebih pantas daripada berjalan ..

..langkah" Perbuatan : Hukuman ” tukar” diberi semasa kaki kanan jejak tanah. Badan membongkok. Hukuman : "Tukar langkah masa berjalan.. Tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga .langkah" Perbuatan : Hukuman diberi masa kaki kanan jejak ke bumi..... Hukuman ”langkah” di beri atas kaki kiri Hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri. Melenggangkan tangan. Hukuman : "Tukar langkah masa berjalan.... Hentak kaki kanan di sebelah kaki kiri Hulurkaki kanan ke hadapan dan terus perlahan jalan.. Semasa cepat jalan..... Hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. Dalam masa hentak kaki : i. tukar . Kesalahan Biasa : (a) ii. (b) Dalam masa berjalan : i. tukar ...Semasa perlahan jalan... Hentak kaki kiri disebelah kaki kanan Langkah kaki kanan ke hadapan dan terus cepat jalan.. ii.. Kesalahan Biasa : 95 .. Terlalu pantas ..

. Memandang ke bawah.. Dalam masa hentak kaki : i. Lurus. 2. Hentak kaki semasa berlari Hukuman:‘’Hentak… kaki'' Perbuatan:Diberi ketika kaki kiri jejak ke bumi. Kesalahan biasa: 1.. BAHAGIAN X .. cepat lari" Perbuatan: Mula berlari dengan kaki kanan. Badan membongkok.BERJALAN. Terlalu pantas . Tidak melangkah penuh bagi pergerakan yang ketiga . 3. ‟check‟ dengan kaki kanan dan mulakan hentak dengan kaki kiri.. HENTAK KAKI BERHENTI DALAM MASA BERLARI HUKUMAN: " Dari kiri/ kanan. Panjang langkah 40 inci dan lajunya 180 langkah dalam satu minit.(a) (b) Dalam masa berjalan : i. Berlari di atas tumit. Hukuman:- 96 . jarak dan kelajuannya tidak betul. ii...

Peringatan: 1...kemudian mulakan berlari dengan kaki kanan..jalan" Perbuatan:Hukuman " cepat " diberi ketika kaki kanan jejak ke bumi."Maju" Perbuatan:Di beri ketika kaki kanan jejak ke bumi.Kedudukan tangan dirapatkan di sisi semasa pergerakan check Dari Perlahan ke Jalan Cepat Hukuman:''Tukar langkah cepat. Dengan pantas hulur kaki kanan dan terus melakukan pergerakan perlahan jalan.. Peringatan: Sebelum berhenti semasa berlari hendaklah tukar pergerakan hentak kaki terlebih dahulu dan beri hukuman henti sebagaimana pergerakan hentak kaki BAHAGIAN XII ... dan mulakan pergerakan cepat jalan dengan kaki kanan.jalan" Perbuatan : Hukuman ”Jalan” ketika kaki kiri jejak ke bumi. ‟Check’dengan kaki kanan. kemudian hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan. dan " jalan" ketika kaki kiri jejak ke bumi dan hendaklah secara berturut-turut. CEPAT JALAN DAN BERLARI Dari Cepat Jalan ke Perlahan Jalan Hukuman: " Tukar langkah perlahan. perlahan .TUKAR LANGKAH PERLAHAN. cepat. hentak kaki kiri . Tangan dilenggangkan Dari Cepat Jalan ke Langkah Berlari 97 .....

Keterangan: 1.. kemudianmulai lari dengan kaki kanan. Ini untuk barisan tengah manakala barisan depan terus perlahan jalan...... check dengan kaki kiri.. barisan " Perbuatan : Hukumannya diberi di atas kaki kanan dan check dengan kaki kiri... Barisan'' Perbuatan:Hukumannya diberi di atas kaki kanan dan check di atas kaki kiri dan hentak dengan kaki kanan..BUKA DAN TUTUP BARISAN KETIKA BERJALAN Hukuman:'' Buka .Hukuman: " Tukar langkah berlari.. Hukuman : " Tutup... 2. Bagi barisan belakang. barisan tengah hentak kaki 2 kali dan terus maju.. Barisan belakang berjalan terus. cepat lari" Perbuatan: Hukuman '' lari '' diberi di atas kaki kanan.. BAB 4 BAHAGIAN I .. angkat kaki kanan dan letak di sebelah kaki kiri ( seperti perbuatan hentak kaki perlahan diikuti dengan hentak kaki kanan dalam mas yang sama julur kaki kanan dengan pantas...... Barisan belakang hentak kaki 4 kali. BAHAGIAN II . hentak kaki kanan... pergerakan angkat kaki kanan dan kiri berterusan sebanyak 4 kali TUTUP BARISAN SEMASA PERLAHAN JALAN 98 .BUKA DAN TUTUP BARISAN KETIKA PERLAHAN JALAN Hukuman "Barisan" diberi atas kaki kiri. barisan hadapan hentak kaki 4 kali.. dan barisan tengah hentak kaki 2 kali dan terus maju. barisan hadapan berjalan terus......

. Jarak antara barisan ialah satu langkah. Anggota yang disebelah luar mempercepatkan langkah. Pergerakan bagi cepat jalan dan perlahan jalan adalah sama.. Hukuman : ''Cepat jalan'' Perbuatan:Anggota yang sebelah kanan berjalan ke hadapan tiga langkah lalu berhenti. Ingatan:1. Tukar" Perbuatan: Anggota yang sebelah kanan.maka anggota dalam barisan hendaklah belok ke hala yang baru. 99 .. anggota dalam barisan tengah dan belakang diam. Jika tiada hukuman berhenti. Jika tukar haluan ke kiri buatlah ke sebelah kiri. ke kanan. Pergerakan ini biasa dibuat jika skuad itu lebih daripada enam anggota dalam barisan. 2. kemudian akan diberi hukuman maju atau berhenti.Perbuatan sama sebagaimana di atas. Jika pergerakan ini dibuat dalam berjalan. 3.. BAHAGIAN III .serta berhenti.. Tidak memastikan jarak yang betul.. Kesalahan biasa:1.. kemudian barisan hadapan melakukan perbuatan sebagaimana barisan belakang sama buka barisan. yang lain dalam barisan hadapan pusing separuh kanan. 4. Lain-lain anggota berjalan berturut-turut dan membelok ke hala baru. 2. 5. pusing ke kanan. mestilah hentak kaki.TUKAR HALUAN KETIKA BERHENTI DAN BERJALAN DALAM CEPAT DAN PERLAHAN Tukar Haluan Masa Berhenti dalam masa cepat jalan Hukuman : " Tukar haluan ke kanan dan henti. Manakala barisan belakang terus berjalan seperti biasa dan barisan tengah tidak berubah....

Seterusnya dalam masa yang sama anggota nombor genap hendaklah melangkah ke belakang dengan kaki kanan selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia. Barisan " Perbuatan: Anggota nombor ganjil di barisan tengah hendaklah melangkah kaki kanan ke depan (15 inci). Anggota nombor satu barisan hadapan ( Penanda ) tidak ambil cukup tiga langkah. dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci kemudian hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam kedudukan sedia. 4..JADIKAN DUA BARISAN DARIPADA TIGA BARISAN Hukuman: "Jadikan Dua .. 5. tetapi terdapat juga yang terpaksa bertukar menjadi dua barisan.Tidak berhenti atau hentak kaki di atas kaki yang betul. Peringatan: 100 .. BAHAGIAN I ...3. Memanjangkan langkah. BAB-KELIMA JADIKAN DUA BARISAN Kawat biasanya dijalankan dalam tiga barisan..

... Tidak bawa kaki kanan cukup ke hadapan dan ke belakang. Barisan tengah lupa nombor 2. BAHAGIAN II JADIKAN TIGA BARISAN DARIPADA DUA BARISAN Hukuman: " Jadikan tiga.. Tidak bawa kaki kanan hingga cukup setentang di pergerakan yang kedua. jika nombor ganjil ia akan dilakukan sebagai nombor genap.. Kesalahan biasa : 1. Anggota dalam barisan hadapan hendaklah melangkah kaki kanan ke belakang selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia. Kesalahan biasa 1. Tidak bawa kaki kiri cukup ke sebelah kiri pergerakan yang pertama. 2. Lepas itu hendaklah diberi hukuman ke kanan lurus. barisan" Perbuatan: Anggota nombor ganjil dan genap barisan tengah kembali ke kedudukan asal.. 4. 101 .1... tetapi dalam dua barisan begini jaraknya hanya 24 inci ( 1 bahu ) dengan tidak payah mengangkat tangan. barisan belakang tetap 2 langkah jaraknya dari barisan hadapan. Jarak tidak betul. 3. Anggota dalam barisan belakang hendaklah melangkah kaki kanan ke hadapan selangkah 15 inci dan angkat kaki kiri menyerong ke kiri sejauh 24 inci dan hentak kaki kanan bersebelahan kaki kiri dalam keadaan sedia.. Jika ada deret kosong ( blank files ) di barisan tengah . Biasanya jarak lurus ialah 1 depa tangan dan bergenggam. anggota yang sebelah kiri sekali dalam barisan akan undur .

Dengan cara inilah terbentuknya disiplin dalam pasukan. 102 . Pegawai yang tidak mengambil berat tentang hormat akan merosakkan tatatertib. Pangkal lengan selari dengan bumi.BAB-KETUJUH MEMBERI HORMAT Hormat ialah satu cara bagi menghormati antara anggota-anggota pangkat rendah dengan pegawai-pegawai atasan dan sebaliknya dalam pasukan. balik ke kedudukan sedia. jari-jari lurus dan rapat.HORMAT DALAM MASA BERHENTI Hormat dalam berhenti: Hukuman: "Hormat . Hormat yang dilakukan dengan betul dan cergas. hormat " Perbuatan: Tangan kanan hendaklah diangkat ke hadapan dengan membengkokkan siku rapat ke rusuk.. Dengan pantas turunkan tangan kanan ke rusuk kanan ikut jalan yang dekat sekali. BAHAGIAN I . dengan menjatuhkan siku ke arah hadapan dan jari bergenggam.. Angkat tangan hingga hujung telunjuk kanan bersetentang dengan hujung kening mata kanan.Tapak tangan kanan menghala ke bawah. Maka menjadi kewajipan anggota semua peringkat mengetahui segala peraturan itu.. ke hadapan . terutama sekali keterangan-keterangan yang ringkas di bawah ini.

. Kesalahan Biasa: 1.....hormat" 103 . 2.." Perbuatan: Diberi serupa dengan hukuman " berhenti".. Hormat ke kanan/kiri : Hukuman: "Hormat ke kanan/kiri .. ke atas tengah dahi. pergelangan tangan dan jari-jari hendaklah lurus semuanya.. Pangkal lengan hendaklah selari dengan bumi dan mempunyai sudut 90 darjah dengan rusuk. Badan dan kepala bergerak semasa mengangkat tangan . 6.. Kepala senget. Menjatuhkan tapak tangan dahulu daripada siku . 4..Ingatan. ke kanan atau ke hadapan dan boleh dilakukan juga dalam cepat atau perlahan jalan. turun tangan kemudian hormat sekali lagi . hormat ke hadapan...... BAHAGIAN II MEMBERI HORMAT KETIKA BERJALAN Memberi hormat dalam masa berjalan boleh dilakukan ke kiri.. hujung lengan.. Badan membongkok.. hormat . 5. skuad hendaklah berhenti. Pergelangan tangan dan jari -jari tidak lurus dan tiada rapat.. 3... berjalan dengan cepat jalan. HORMAT KE HADAPAN Hukuman: "Hormat ke hadapan .. turun tangan. pusing ke belakang. Tangan terlampau tinggi atau terlampau jauh.

tekup (tidak ditepuk) dan tarik ke dua-dua belah tangan ke sisi. kiri... Langkah kaki kanan. BAHAGIAN III MEMBERI HORMAT TANPA TOPI ATAU SONGKOK DAN APABILA PAKAIAN AWAM Jika sedang duduk Jika seseorang Ahli Pangkat Rendah sedang duduk dan datang seorang pegawai kepadanya hendaklah ia bangun sedia dan memandang muka pegawai itu kemudian beri hormat dengan tangan. turun tangan. skuad hendaklah berhenti.... Check atas kaki kanan dan langkah kaki kiri ke hadapan. pada masa yang sama bawa tangan kanan ke kedudukan hormat dan palingkan muka ke kanan atau kiri dengan pantas.. Tangan kanan atas tangan kiri. kanan (Turun tangan dan palingkan muka ke hadapan). kemudian langkah kaki kanan ke belakang hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan... turun tangan satu langkah kaki kanan ke hadapan dan hentak kaki kiri di sebelah kaki kanan seperti kedudukan sedia. berjalan dengan cepat jalan. hormat ke hadapan. Hulurkan kedua-dua tangan dalam keadaan siku lurus. Hormat ke hadapan . pusing ke belakang. MEMAKAI 104 . Nota: Kiraan masa : Check – hormat – 2 – 3 – potong – lenggang.Perbuatan: Hukuman Hormat diberi ketika kaki kiri jejak ke bumi. Hormat" Diberi serupa dengan hukuman " berhenti". hormat sekali lagi .. Jika lebih daripada seorang sedang duduk atau berdiri. anggota yang paling hampir disitu hendaklah mengadap kepada pegawai itu kemudian beri perintah '' skuadsedia'' dan hormat berseorangan. Langkah kaki kiri dan terus berjalan dalam cepat masa. HORMAT SELAKU MENERIMA SIJIL Hukuman: "Selaku terima sijil.

Jika hendak menyampaikan perintah. berhenti kira-kira dua langkah jaraknya dari pegawai itu dan hormat. hendaklah dalam kedudukan rusuk senjata. surat atau barang kepada pegawai itu kemudian melangkah selangkah ke belakang. pada ketika ahli pangkat rendah itu tidak bersongkok ataupun memakai pakaian awam perkara ini adalah sebahagian daripada latihan pelatih-pelatih dan pergerakan-pergerakan ini hendaklah diterangkan dan ditunjukkan serta dilatih dalam padang kawat. pusing belakang dan berjalan dari situ dengan cepat masa. Tidak memakai pakaian seragam yang lengkap/ memakai pakaian awam Pada bila-bila masa pun ketika tidak memakai pakaian seragam yang lengkap anggota pangkat rendah itu hendaklah memberi hormat dengan keadaan sedia. Tidak menunaikan tanggungjawab memberi hormat yang diwajibkan . Memberi tabik ketika tidak memakai pakaian seragam yang lengkap.berita. 105 . Kesalahan biasa . melangkah selangkah ke hadapan . menunjukkan surat atau barang kepada pegawai Seseorang ahli pangkat rendah hendaklah berjalan dengan segak ke arah pegawai itu dalam masa cepat. Bahagian ini mengandungi semua perkara berkenaan seorang ahli pangkat rendah melintasi seseorang pegawai atau pegawai itu. Kalau membawa senjata. sampaikan perintah berita. 2. Ingatan: Apabila berhadapan dengan seorang pegawai dalam bangunan ( bilik pejabat dan seumpamanya) hendaklah ahli pangkat rendah itu memberi hormat . hormat sekali lagi. 1.

Tentukan tongkat di atas jari telunjuk dengan jari-jari lain menggenggam kepala tongkat.dua tangan kebelakang dengan tangan kanan terletak diatas tapak tangan kiri jari .ibu jari di sebelah dalam dan anak jari di sebelah atas menghala ke dalam. b.BAHAGIAN IV KAWAD TONGKAT Permulaan a. hujung tongkat menghala ke atas dan rapat pada tangan di sebelah dalam . Pelajaran 1 Sedia (pertunjukan dan penerangan ) Kedudukan anggota sama seperti kedudukan sedia yang biasa dengan tangan kanan pegang tongkat dalam keadaan rusuk dan tentukan tongkat rapat dihadapan dengan bahu .jari digenggam rapat hujung tongkat rapat dihadapan bahu kanan . Memegang tongkat dalam keadaan rusuk.hujung tongkat menghala ke hadapan dan tongkat sama paras dengan bumi. Tentukan pegang ditengah . Pelajaran 3 Rehatkan diri ( pertunjukan dan penerangan ) 1-2-3 rehat Hanya dengan bilangan tiga saat lembutkan pinggang keatas pandang 30 meter kehadapan tongkat tidak berubah dan apabila dapat hukuman sehingga mendapat hukuman yang lain. Pelajaran 4 Sedia daripada senang diri ( Penerangan dan pertujukan ) Angkat kaki kanan ke hadapan bengkokkan lutut dan hentak di sebelah kaki kiri dalam masa yang sama bawa kedua-dua tangan dan tongkat sampai dalam kedudukan sedia yang betul. Pelajaran 2 Senang Diri (pertunjukan dan penerangan ) Pergerakan kaki seperti biasa dengan masa yang sama bawa kedua . 106 .tengah tongkat dengan tiga jari sebelah bawah. Memegang tongkat dalam keadaan bimbit.

Pelajaran 5 Kepit tongkat dari rusuk tongkat ( 2 Pergerakan) 1. Dengan kekuatan tangan kanan bawa tongkat tegak dan rapat dirusuk kanan dengan pantas. rapat pada badan.kepit tongkat 1 . Dengan kepantasan tangan kanan bawa tongkat ke ketiak kiri hujung tongkat ke belakang dalam masa yang sama angkat sedikit tangan kiri untuk membolehkan tongkat dibawa ke ketiak dan terus kepit tongkat. 2. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kanan.bimbit tongkat satu. Skuad dua. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kanan. lepaskan pegangan tangan kanan dan tangkap kepala tongkat dengan masa yang sama tangan kiri melintang di hadapan badan dan tangkap di tengah-tengah tongkat tangan kiri sama paras dengan bumi dan rapat pada badan. Dengan pantas bawa tangan kanan ke rusuk kiri. tangan kanan masih memegang kepala tongkat.Dengan pantas tangan kanan tangkap kepala tongkat ke kedudukan tongkat dan anggota lain tidak berubah. Pelajaran 7 Kepit tongkat dari bimbit ( 2 Pergerakan ) Latihan tongkat dengan nombor . Skuad Dua. Pelajaran 8 Bimbit tongkat dari kepit tongkat ( 2 Pergerakan) Latihan tongkat dengan nombor. Skuad dua. Dengan pantas bawa tangan kiri ke rusuk kiri 107 . dalam masa yang sama lepaskan pegangan tangan kanan dan tangkap di tengah-tengah tongkat di bawah pegangan tangan kiri atau siku ke belakang tongkat rapat pada rusuk kanan. hujung tongkat tegak ke atas. Dengan kekuatan tangan kanan bawa tongkat pada kepitan ketiak dalam masa yang sama tangan kiri angkat sedikit untuk membolehkan tongkat dikepit . Pelajaran 6 Bimbit tongkat dari rusuk tongkat ( 2 Pergerakan ) Latihan tongkat dengan nombor " Bimbit tongkat satu" dengan pantas bawa tangan kiri ke hadapan dan tangkap di tengah-tengah tongkat. Skuad dua. tangan paras dengan bumi. 3. tentukan tongkat sama paras. Latihan tongkat dengan nombor KEPIT TONGKAT SATU.

pacakkan tumit dengan masa yang sama lenggang tangan kiri ke belakang dan tongkat ke hadapan dan terus berjalan 120 langkah satu minit.tongkat dalam keadaan bimbit dari kepit tongkat sampai kedudukan kepit semua ( pertunjukan dan penerangan ) 1. Apabila mendapat hukuman berhenti. Apabila dapat hukuman "cepat jalan " langkah kaki kanan sejauh 30inci pacak tumit dalam masa yang sama buat pergerakan pertama bimbit tongkat dari rusuk. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci. Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan keduadua tangan langkahkan kaki kiri sejauh 30 inci pacak tumit (berteriak ”check” ). Peringatan: Pergerakan ini dilakukan apabila berjalan dalam jarak dekat sahaja Pelajaran 10 Berjalan tongkat dalam keadaan bimbit dari rusuk tongkat dan berhenti tongkat sampai kedudukan rusuk tongkat ( Pertunjukan dan penerangan) 1. bawa tongkat turun dan majukan kaki lenggang tongkat ke hadapan dan seterusnya Pelajaran 11 Berjalan . Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 inci pacak tumit dengan masa yang sama bawa tongkat ke kedudukan bimbit dan bawa tangan kiri ke rusuk kiri ke hadapan sejauh 30 inci pacakkan tumit ( berteriak diam).Pelajaran 9 Jalan dan berhenti dalam rusuk ( pertunjukan dan penerangan ) Apabila mendapat hukuman cepat jalan dengan pantas langkah kaki kanan sejauh 30 inci dan pacak tumit dalam masa yang sama lenggang tangan kiri ke hadapan seberapa yang boleh tentukan tongkat rapat dengan tangan dan terus berjalan biasa 120 langkah seminit.Apabila mendapat hukuman cepat jalan langkahkan kaki kanan sejauh 30 '' pacak tumit kedudukan tongkat tidak berubaah ( berteriak tangkap diam ). berhenti seperti biasa dengan betul. langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama bawa tongkat dalam kedudukan membawa tangan kiri rapat maju kaki 108 . Apabila dapat hukuman berhenti seperti biasa dengan betul dan buat pergerakan rusuk tongkat dari bimbit dengan membilang masa 40 pergerakan seminit Ingatan: Kalau dalam berjalan tongkat dalam keadaan bimbit dan hendak ke belakang apabila "check potong" bawa tongkat tegak ke hadapan bahu kanan siku rapat pada rusuk dan apabila maju kaki kanan. 2.

Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri bawa tangan kanan ke rusuk tangan . tongkat dari rusuk atau bimbit . Apabila dapat hukuman " henti". hormat kehadapan hormat'. Skuad tiga . Dengan tidah mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri bawa tangan kanan kerusuk kanan . Pelajaran 12 Hadapan hormat masa berhenti sama ada. Dengan pantas bawa tongkat sampai kedudukan bimbit tongkat atau rusuk tongkat yang betul .tengah tongkat (jika hendak pergi bimbit ) atau kepala tongkat (jika hendak pergi rusuk ) . Dengan pantas tangan kanan tangkap ditengah . 109 . Apabila berhenti sampai dalam kedudukan kepit tongkat. Skuad dua .langkahkan kaki ke hadapan tangan kanan tangkap pada tongkat pada masa yang sama bawa tangan kiri ke kedudukan sedia . Dengan pantas bawa tangan kanan merusuk kanan . Skuad empat . Pelajaran 13 Hadapan hormat masa cepat jalan Apabila dapat hukuman ' hormat. 2. Ingatan: Pergerakan ini boleh dilakukan berjalan dari keadaan rusuk tongkat. hukuman diberi sama seperti hukuman berhenti dan lakukan pergerakan berhenti dengan betul dan lakukan pergerakan kepit tongkat kemudian berhenti 2 kali. selalunya dilakukan semasa pergi berjumpa dengan pegawai dengan tujuan hendak memberi hormat dahulu bercakap tongkat mesti dalam keadaan kepit.kanan ke hadapan dengan masa lengang tangan kiri ke belakang dan tongkat ke hadapan seberapa yang boleh dan terus berjalan 120 langkah seminit.kemudian pusingkan kebelakang membuat pergerakan ini membilang masa 40 pergerakan seminit . Berhenti seperti biasa dengan betul dan buat dua pergerakan kepit tongkat dari bimbit dengan membilang masa 40 pergerakan seminit.apabila bawa (potong ) tangan kanan kedudukan sedia dari hormat yang kedua tangan kiri dengan pantas tangkap bahagian kepala tongkat empat jari disebelah luar ibujari disebelah dalam. Skuad lima .tangan kiri rapat di rusuk kiri manakala tongkat menghala kehadapan . Skuad enam .( 6 penggerakan ) 'Hormat dengan nomrbor -Kehadapan hormat satu ' dengan pantas bawa tongkat ke kepitan ketiak kiri .

.. 3. ( berteriak check ) langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dengan masa yang sama dengan pantasbawa tongkat.tidak ada pegawai : pusing kekanan dengan betul dan terus berjalan 3 langkah baru bersurai dari barisan . masa yang sama bawa ( potong ) tangan kanan sampai ke kedudukan sedia dan seterusnya buat seperti pergerakan para ( A & B ) di atas. a.ada pegawai : Pusing kekanan kedua buat pergerakan kepit tongkat dan hormat bawa (potong ) tangan ke kedudukan sedia .Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30''pacak tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak cek ) langkah kaki kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dengan masa yang sama bawa tangan kanan ke kedudukan sedia berteriak ( potong ) . Pelajaran 14 Bersurai dan keluar baris ( Pertunjukan dan penerangan ) Tongkat dalam rusuk . Skuad dua.. Pelajaran 15 Hormat kekanan /kiri masa cepat jalan ( 9 Pergerakan ) 1. Skuad tiga.Maju kaki kiri tangan kanan dengan pantas tangkap tongkat dan seterusnya buat seperti pelajaran 10 para D ( b ) c.Bersama kumpulan senjata : Pusing ke kanan dengan masa yang sama bawa tongkat kepada kepit ke ketiak kiri ..dua tangan rapat ke peha dan tongkat masih bimbit . b.Hukuman diberi diatas kaki kiri sampai kebumi.. 110 .Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30'' pacak tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkah kaki kiri kehadapan sejauh 30'' pacak tumit masa yang sama pusingkan kepala kekiri /kekanan 90 darjah dengan pantas bawa tangan kanan sampai ke kedudukan hormat yang betul (berteriak hormat ). langkahkan kaki kiri ke hadapan sejauh 30" pacak tumit masa yang sama lenggangkan kedua-dua tangan ( berteriak lenggang ) Ingatan: Boleh dilakukan tongkat dalam keadaan bimbit atau rusuk.kepada kedudukan kepit sebelah kiri ( berteriak kepit ). 2. Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kiri. ( berteriak diam ).hentak kaki ..langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30 '' pacak tumit dengan masa yang sama bawa kedua . 'Hormat dengan nombor kekanan / kekiri hormat satu '.Dengan tidak mengubah kedudukan tongkat dan tangan kirti langkahkan kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit. Langkahkan kaki kiri ke hadapan dengan masa yang sama bawa tongkat ke pada bimbit atau kepit .

111 .. Skuad tujuh.kesalahan biasa: 1. Langkah kaki kanan...... lain-lain anggota diam. tumit anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkahkan lagi kaki kiri 30 " ke hadapan pacak tumit masa yang sama dengan pantas tangan kanan bawa tongkat ke rusuk kanan tongkat dalam keadaan bimbit( berteriak turun) 8. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit. ( berteriak potong ) 6.tengah badan dengan masa yang sama tangan kiri tangkap tongkat dengan dua jari di bawah.Tidak meletak tongkat dengan mendaftar di bawah ketiak ... Skuad sembilan... Pelajaran 16 Kalih tongkat dari rusuk untuk doa selamat dan memberi 3 kali .4.Langkah kaki kanan kehadapan sejauh 30'' pacak tumit dan langkah kaki kiri ke hadapan 30'' pacak tumit. Skuad enam . Skuad empat.. 2..( 2 pergerakan ) a. Langkah kaki kanan ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama pusingkan kepala ke hadapan dan dengan pantas bawa tangan ke kedudukan sedia. Langkah kaki kiri ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit dengan masa yang sama tangan kanan tangkap di tengah-tengah bahagian tongkat tentukan tangan dan siku tangan kanan rapat pada badan ( berteriak tangkap). ibu jari di depan dan anak-anak jari di dalam. Skuad dua Dengan pantas tangan kanan lepaskan tongkat tarik ke sebelah jahitan seluar di sebelah kanan. dan pada masa yang sama tangan kiri bawa tongkat ke sebelah rusuk kiri. 7 Skuad lapan.. anggota lain tidak berubah ( berteriak check ) dan langkah lagi kaki ke hadapan sejauh 30 " pacak tumit pada masa yang sama lenggangkan tangan kanan ke hadapan tongkat sama rata dengan tali pinggang dan tangan kiri ke belakang terus berjalan ( berteriak lenggang ) Kesalahan .Tidak menggenggam pada tempat timbangan selepas memberi hormat . kedudukan hormat tidak berubah ( berteriak 4-5 ) 5.Kalih tongkat dengan nombor Skuad satu Apabila mendapat hukuman kalih tongkat dengan tangan kanan bawa tongkat ke tengah ..

BAHAGIAN V PERKARA-PERKARA LAIN Keterangan di bawah ini ialah untuk kegunaan kepada jurulatih-jurulatih. Baring tongkat dengan nombor Skuad satu.Pelajaran 17 Kalih tongkat daripada doa selamat/ 3 kali sorak ( 2 pergerakan ) Kalih tongkat dari doa selamat / 3 kali sorak sama dengan pelajaran 17 cuma berlainan tangan. maka pegawai yang kanan sekali membalas hormat. Jika ada lebih daripada seorang pegawai . 112 . Dengan pantas tangan kiri tangkap di tengah-tengah tongkat. Lagu kebangsaaan Pegawai/Kadet yang memakai pakaian seragam yang tidak di bawah perintah ketua / pegawai yang sedang kawat hendaklah berdiri dalam keadaan sedia semasa lagu kebangsaan/negeri dinyanyikan. Seorang pegawai atau ketua yang menjaga sesuatu kumpulan yang sedang berjalan hendaklah memberhentikan kumpulan itu dan berada dalam kedudukan sedia. Menerima Hormat Pegawai-pegawai hendaklah membalas hormat itu dengan penuh hormat. Sekiranya memakai pakaian awam hendaklah sedia. Keterangan itu hendaklah dijalankan dengan cara " Soal jawab" ketika skuad itu sedang rehatkan diri . Pelajaran 18 Baring tongkat dari rusuk ( 3 pergerakan) A. siku rapat pada badan dengan masa yang sama tangan kanan tangkap di tengahtengah tongkat di bawah tangan kiri siku kanan bengkok ke belakang.

... mohon kebenaran meneruskan tugas yang lain.... Catatan : Bahasa perintah dan urutan mematuhi prinsip-prinsip kawad.... hormat ke hadapan hormat.... i) Hormat keseluruhan untuk pegawai sahaja ” Hormat ke hadapan hormat ” ii) Lagu iii) Lapor ” Assalamualaikum tuan/Dato‟ dll ............Baris sedia......Peringatan Semasa Memberi Tabik Hormat : Tabik Hormat diberi ketika berdiri sedia dan berjalan sahaja....... v) Lapor selesai perbarisan ” Baris... Hormat....Perbarisan 1) Susun atur perbarisan dalam sesuatu acara/majlis hendaklah mengikut kesesuaian tempat.................terdiri daripada .. Perbarisan sempena ........... pergerakan hendaklah 113 .. lain-lain pangkat siap untuk upacara perasmian/penutup/diperiksa dll.. ” Assalamualaikum tuan/Dato‟ dll . pegawai dan ...... Terima kasih tuan........................ Catatan ............. iv) Periksa barisan ( jika ada ) v) Doa vi) Ucapan dll...

LAMPIRAN 114 .

A 1 Ujian Bertulis  2 Mengandungi 60 soalan objektif meliputi semua tajuk dalam silibus KRS.KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : LANS KOPERAL Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu: Bil. Menghafaz 5 surah Juz Amma.4 km Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: 115 . Tarikh: 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Buat baik dibuat baik Kesetiaan kepada Negara Waspada sebelum kena Sahabat setia Teguran membina Tarikh: A4 Ujian Kecergasan  Larian 2. Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan Ujian Kawad  Melakukan kawat asas dengan baik 3a Ujian Kerohanian   Menghafaz Asmaul Husna.

2 Ikatan       Buku Sila Bunga keti Ikatan Manok Tindih Kasih Simpul belit Simpulan Pengail Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 2. Mengenali jejak atau tanda-tanda Tarikh: Tarikh: 116 .4 Ikhtiar Hidup   Mengenali sumber-sumber ikhtiar hidup. Tarikh: KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN 2.1 Ketatanegaraan     2 Mengenal Malaysia Maksud ITEM UJIAN TERAS Lambang Negara Tarikh: Tarikh: Melukis Bendera Malaysia dan maksud.1 Perkhemahan    Kraf Perkhemahan Asas Keselamatan asas semasa berkhemah Tarikh: Tarikh: Mengikuti perkhemahan selama 3 hari 2 Tarikh: malam 2.B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN 1. Melukis Bendera Negeri tempat tinggal.3 Kompas   Mengenal bahagian-bahagian Kompas Mengenal arah mata angin Tarikh: Tarikh: 2. Menyanyikan Lagu kebangsaan dan Lagu Tarikh: Negeri.

Tarikh: 2. bermain kompang. seni silat atau persembhan lain yang sesuai. Prinsip asas pertolongan cemas. sungai tempat rekreasi atau lain-lain aktiviti yang sesuai. pentomin.2. menanam pokok. Tarikh: Tarikh: 2. 4 ALAM SEKITAR  Menyertai atau melaksanakan 2 projek yang Tarikh: berkaitan dengan Alam Sekitar seperti membuat taman. Tarikh: Andoh Leher dan Andoh Lengan. Andoh Besar. berzanji. mengutip sampah di kawasan sekolah. bersajak. 3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 2 khidmat masyarakat dengan Tarikh: masa tidak kurang daripada 6 jam.7 Kebudayaan  Menyertai atau mempersembahkan 2 kali Tarikh: persembahan kebudayaan seperti nasyid. Tindakan semasa kecemasan. 5 KEUSAHAWANAN  Menyediakan satu projek yang berkaitan Tarikh: samada rekacipta ataupun jahitan 117 .6 Asas kebombaan  Pengenalan mengenai kebakaran   Punca kebakaran Cara-cara mengelak kebakaran.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula    Membuat Anduh Tiga Segi.

3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Balasan Jujur Bersusah-susah dahulu. tentu selamat Budi bahasa Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan 118 . A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. menaik.  Melipat.KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : KOPERAL Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 1 iaitu: Bil.A. 2 Ujian Kawad  Berkebolehan memberi arahan & Perintah Tarikh: Kawat dengan baik dan betul. bersenangsenang kemudian Contohi labah-labah Kalau cermat. menurunkan bendera Tarikh: dengan cara yang betul.W. 3a Ujian Kerohanian  Menghafaz 10 surah Juz Amma  Menghafaz selawat Syifa‟  Menceritakan atau menulis tentang sejarah kehidupan Rasullah S.

melipat. Tarikh: Tarikh: Tarikh:  Amalan kesihatan berkhemah  Mengikuti perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam 2. membersih) memasang.2 Ikatan  Ikatan Balak  Ikatan Seraya  Ikatan Serong  Ikatan Silang Gunting  Mengemaskan Tali  Membina 2 jenis gejet Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 119 .4 km Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan    Menerangkan Rukun Negara Menyanyikan satu lagu patriotik Menyanyikan Lagu Kadet Remaja Sekolah Tarikh: 2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2.4 Ujian Kecergasan  Larian 2.1 Perkhemahan  Etika Perkhemahan  Penjagaan Khemah (Membuka.

bersajak.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali bahan-bahan apungan di air  Membina model apungan di air 2. berzanji. 120 .5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula  Membebat dan membalut luka  Pengendalian pengusungan  Menunjukkan 5 jenis balutan Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh:  Mengenalpasti tempat-tempat pengaliran Tarikh: darah 2.  Menerangkan perayaan pelbagai kaum di Malaysia 3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 4 khidmat masyarakat dengan Tarikh: masa tidak kurang daripada 12 jam. pentomin.7 Kebudayaan  Menyertai atau mempersembahkan 3 kali Tarikh: persembahan kebudayaan seperti nasyid. bermain kompang.6 Asas kebombaan  Alat-alat melawan kebakaran   Pemadam api jenis air.2.3 Kompas  Mencari bearing  Menentukan arah kiblat 2. seni silat atau persembhan lain yang sesuai. buih dan gas Kaedah pengendalian Tarikh: 2. serbuk.

4

ALAM SEKITAR  Menyertai atau melaksanakan 3 projek yang Tarikh: berkaitan dengan Alam Sekitar seperti membuat taman, menanam pokok, mengutip sampah di kawasan sekolah, sungai, tempat rekreasi atau lain-lain aktiviti yang sesuai.

5

KEUSAHAWANAN  Menyediakan satu projek yang berkaitan Tarikh: samada masakan atau kraftangan

121

KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)
KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT
Ujian Kelayakan : SARJAN Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 2 iaitu: Bil. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS. 2 Ujian Kawad memberi perintah  Berkebolehan kepada skuad atau platun sendiri. 3a Ujian Kerohanian  Berkebolehan memimpin sembahyang Tarikh: berjemaah dengan mengetahui bacaan wirid dan doa selepas sembahyang.  Menghafaz 2 hadis pendek dari kitab „Hadis Tarikh: Empat Puluh”.  Menceritakan atau menulis mengenai riwayat Tarikh: kehidupan seorang dari khalifah Ar-Rasyidin. 3b Ujian Moral Pengucapan awam: Tajuk : Sesal kemudian tidak berguna Etika perniagaan yang baik Pengorbanan kaum ibu Fikir sebelum bertindak Tarikh: kawad Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan

122

4

Ujian Kecergasan  Larian 2.4 km dalam masa 12 minit (L)/15 minit Tarikh: (P) Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg

B 1

DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan  Nama dan jawatan Jemaah Kabinet  Dapat menyatakan sekurang-kurangnya amalan baik dalam agama masing-masing. Tarikh: 3 Tarikh: Tarikh:

 Nama-nama Sultan dan Yang Di Pertua Negeri 2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2.1 Perkhemahan

 Membantu menguruskan perkhemahan Tarikh: selama 2 hari 1 malam/ Menjadi Pengerusi AJK kecil  Menyertai perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam di luar sekolah  Mengendalikan satu aktiviti terancang dalam Tarikh: perkhemahan 2.2 Ikatan  High Element Activity Abseiling, Flying Fox, Repelling, Ascending  Membuat 5 Simpulan/ Ikatan Pemancing  Membina 3 jenis gajet Tarikh: Tarikh: Tarikh:

123

3 Kompas  Latihan dan aktiviti orienteering di kawasan Tarikh: sekolah  Membaca/ mengguna dan orientasi peta 2. Slivester 2. Mulut ke mulut 2. 2.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali pokok-pokok perubatan/ tumbuhan/ buaha-buahan yang boleh dimakan/ minum  Membuat perangkap/ jerat  Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup  Membina dan mengendali rakit 1. Buluh 2.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula  Menguasi 3 pernafasan.2. kaedah praktikal pemulihan Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 1. Tiub Getah 2. Holger-Nelson 3.6 Kebudayaan  Telah menyertai aktiviti-aktiviti yang berkaitan Tarikh: dengan kebudayaan tidak kurang dari 1 tahun.8 Kayak  Kemahiran Asas Kayak  Pengendalian kayak Tarikh: Tarikh: 124 .7 Basikal  Pengenalan basikal  Membaiki kerosakan kecil 2.

Hari Kantin.  Merekacipta satu alat daripada bahan-bahan terbuang.  20 jenis serangga Tarikh: 5 KEUSAHAWANAN Berkebolehan berikut: melaksanakan salah satu aktiviti Tarikh:  Merekacipta satu logo dan slogan berkaitan dengan logo berkenaan cth. Hari KRS  Membaiki 10 buah kerusi atau meja. 125 .  Menyedikan laporan bertulis mengenai sejarah tempat tinggal anda. Hari Kebangsaan.  Merekacipta satu alat dapur yang dibuat dari bahagian-bahagian pokok kelapa.3 KHIDMAT MASYARAKAT  Menyertai 6 khidmat masyarakat dengan masa tidak kurang daripada 18 jam. Tarikh: Tarikh: 4 ALAM SEKITAR Lulus ujian mengenalpasti salah satu berikut:  20 jenis burung yang terdapat di Malaysia  20 jenis hidupan liar di hutan  20 jenis ikan air tawar atau laut.

 Perjanjian Hudaibiah  Piagam Madinah  Kehidupan di zaman Jahiliah Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Perkara ITEM UJIAN KHAS Tarikh Lulus & Pengesahan 126 .  Menyampaikan satu tajuk tazkirah selama 5-10 minit  Menghafaz ayat 102-105 surah Al Imran serta maksudnya. Pilih 2 aktiviti berikut:  Menyertai satu program Qiyamulail. Kebolehan mengajar kawat mengikut kaedah.KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT Ujian Kelayakan : PEGAWAI WARAN Nama : Tingkatan : Syarat-syarat : Ahli hendaklah Lulus Ujian/Peperiksaan Tahap 3 iaitu: Bil. ii. 3a Ujian Kerohanian i. 2 Ujian Kawat  Berkebolehan mengenalpasti kesalahan Tarikh: kawat dan arahan kawat oleh Ketua Platun dan ahli. Menulis mengenai salah satu tajuk di bawah  Menghafaz 4 hadis pendek dari Hadis 40 dengan maksudnya. A 1 Ujian Bertulis  Mengandungi 60 soalan objektif dan 40 Tarikh: soalan struktur meliputi semua tajuk dalam silibus KRS.

4 km dalam masa 12 minit (L)/15 minit (P) Bangkit tubi ( 30kiraan/minit) Tekan tubi(20kiraan/minit) Lentik Belakang(20 kiraan/minit ) Angkat Beban yang setara berat anggota kadet / tidak kurang 50 kg Tarikh: Tarikh: B 1 DISIPLIN DAN KEROHANIAN Ketatanegaraan Menulis dan menceritakan salah satu daripada tajuk Tarikh: dibawah :     Kebebasan dalam Sistem Demokrasi Hak dan tanggungjawab pengguna Hak dan tanggungjawab warga Negara Sistem Parlimen dan undang-undang di Malaysia 127 .selama 5-10 minit  Penghayatan nilai-nilai murni tahap 1 & 2 4 Ujian Kecergasan  Larian 2.3b Ujian Moral  Menulis dan menghuraikan Berperlembagaan. Sistem Raja Tarikh: Tarikh:  Menyertai satu program dialog integrasi  Pengucapan awam berunsur integrasi/ Tarikh: patriotisme/ kenegaraan.

3 Kompas  Latihan dan aktiviti orienteering di kawasan Tarikh: sekolah  Membaca/ mengguna dan orientasi peta 2. Ascending  Membuat 5 Simpulan/ Ikatan Pemancing  Membina 3 jenis gajet 2.2 Ketahanan diri dan kebudayaan 2. Flying Fox.1 Perkhemahan  Membantu menguruskan perkhemahan Tarikh: selama 2 hari 1 malam/ Menjadi Pengerusi AJK kecil  Menyertai perkhemahan selama 4 hari 3 Tarikh: malam di luar sekolah  Mengendalikan satu aktiviti terancang dalam Tarikh: perkhemahan 2.2 Ikatan  High Element Activity Abseiling. Repelling.4 Ikhtiar Hidup  Mengenali pokok-pokok perubatan/ tumbuhan/ buahan-buahan yang boleh dimakan/ minum  Membuat perangkap/ jerat  Memasak mengikut kaedah ikhtiar hidup  Membina dan mengendali rakit   Buluh Tiub Getah Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarikh: 128 .

sendi. Mengetahui kaedah rawatan keracunan Mengetahui kaedah merawat gigitan serangga dan ular.6 Basikal  Pengenalan basikal  Membaiki kerosakan kecil 2. Berkebolehan melaksanakan salah satu daripada aktiviti berikut:     Melakukan 6 teknik usungan pesakit.8 Kebudayaan i.7 Kayak  Kemahiran Asas Kayak  Pengendalian kayak 2.5 Pertolongan Cemas/Bantu Mula i. Kecederaan tulang. Menulis mengenai salah satu tajuk berikut:  10 jenis alat muzik traditional  5 jenis tarian traditional  5 adat istiadat melayu Atau iii. Membuat kajian dan laporan bertulis mengenai salah satu perkara berikut:  Ucapan Perkahwinan  Upacara Pengkebumian  Program Integrasi antara kaum Atau ii. ligamen & otot serta kaedah merawatnya Tarikh: Tarikh: 2. Berkebolehan menjalankan latihan teori pertolongan cemas kepada ahli kadet ii. Pilih satu daripada tajuk berikut:  Mendeklamasikan sebuah sajak cipatan sendiri  Mempersembahkan sebuah seloka/gurindam/syair berbentukl nasihat Tarikh: Tarikh: 129 .2.

papan nipis.  Menyediakan buku akaun tunai. memasang tali. iii.  Berkebolehan dalam menggunakan mesin jahit  Menyediakan satu jenis masakan timur atau barat. ditebuk dan diwarnakan. Khidmat Masyarakat Membuat kajian/temuramah dan mengenai salah satu tajuk berikut:    laporan bertulis Tarikh: Tarikh: F Masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk kampong atau tempat anda. logam atau jerami.  Menyediakan “presentation” menggunakan komputer ( cth. ) H TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 130 .  Menyediakan satu rekebentuk untuk cetakan baju T dengan menggunakan kaedah “Silik Scsreen”  Menulis tulisan khat di atas papan lapis. Menyediakan buku skrap 20 jenis pokok daripada salah satu yang berikut:  Pokok perubatan  Pokok renek  Pokok bunga  Pokok buah-buahan Keusahawanan: Melaksanakan salah satu projek berikut: Tarikh:  Mereka cipta satu system alarm eletronik.C Kemahiran dan Kecergasan: Menguasai 2 dari kemahiran berikut:  Berkhemah atau berkursus selama seminggu.  Menyediakan buku akaun tunai. Membuat baja kompos. Membuat kajian serangga/invertebrata/hidupan karangan laut atau hidupan laut.  Menyertai perkhemahan lebih dari 6 kali  Pernah menyertai perkhemahan peringkat negeri  Membuat satu model pioneering  Berkebolehan memanjat. power-point dll.  Mencipta satu kraftangan daripada kayu. Kitaran semula kertas surat khabar lama ii. dalam “High Element Aktiviti” . Riwayat hidup seorang tokoh tempatan Tarikh: Tarikh: Tarikh: G Alam Sekitar: Pilih salah satu: Tarikh: [ Melaksanakan secara kumpulan (4 ahli ) ] i. iv. Langkah mengatasi masalah keruntuhan akhalak belia di tempat tinggal anda. mounting board.

Melakukan kawat asas dengan baik. G.80 pp. Mengenal dan Memahami Logo KRS ii. pantun. Kawat .Menyertai atau mempersembahkan satu persembahan kebudayaan seperti nasyisd. koir . dikir barat.Boleh melakukan 2 jenis simpulan BANTU MULA KHIDMAS Menyertai satu aktiviti gotong-royong di sekolah Tarikh Lulus & Pengesahan B. ALAM SEKITAR . ii. Mengenal komponen dalam peti bantu mula E. Memiliki buku catatan khas Bil A.Menyertai perkhemahan selama 1 hari iii.Menamakan 5 jenis pokok hiasan yang terdapat di sekolah KEUSAHAWANAN . TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 131 .) iii) Menyenaraikan Rukun Islam dan Rukun Iman iv) Menghafaz surah 3 Qul v) Menyenaraikan 5 perayaan kaum di Malaysia vi) Menyanyikan lagu negaraku dan lagu negeri vii) Menghafaz mana-mana 3 doa harian KETATANEGARAAN i. Perkara KEROHANIAN/ PENDIDIKAN MORAL ( Pilih 2 sahaja ) i) Menyenaraikan 10 nilai-nilai murni ii) Karangkan satu cerita daripada satu nilai murni itu. Perkhemahan . Menghafaz dan Menyanyikan Lagu KRS KETAHANAN DIRI i. syair dll.Menyediakan satu jenis masakan ringkas KEBUDAYAAN . Hendaklah menjadi ahli berdaftar selama 6 bulan ii. D. F.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : L/KPL TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : i. Ikatan Tali . C. ( 50 . I.

Ikatan Tali . Menghafaz ikrar dan rukun negara. Kawat . F. pantun. ALAM SEKITAR .Berkebolehan melaksanakan kraf perkhemahan vi. I. Lulus Ujian Kelayakan L/KPL TKRS ( selepas 6 bulan ) iv. Perkara KEROHANIAN / PENDIDIKAN MORAL ( Pilih 2 sahaja ) i) Menceritakan 3 adat resam kaum lain masyarakat di Malaysia ii) Mengarang mengenai 2 perayaan di Malaysia ( 50 – 80 pp ) iii) Menghafaz surah Al-Fatihah dan 2 ayat lazim iv) Mengarang salah satu kisah Khulafa‟ Ar-Rasyidin (50 . Memiliki buku catatan khas Bil. D. A. dikir barat.Melukis satu rantaian hidup serangga KEUSAHAWANAN .Boleh melakukan 2 jenis ikatan vii. koir .Memberi hormat semasa menaik dan menurunkan bendera. Mengenal latarbelakang 4 pemimpin sekolah/ 2 pemimpin tempatan secara ringkas. syair dll. Melakukan rawatan kecil Anduh Mengetuai satu kumpulan aktiviti gotong-royong di sekolah E. . G. Ikhtiar Hidup . v. iv. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS ) 132 . Mengenal dan Memahami lambang dan bendera 2 buah negeri.Berkebolehan memberi arahan & perintah kawat statik dengan betul.80 pp ) KETATANEGARAAN iii.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : KOPRAL TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : iii. v.Menjahit butang KEBUDAYAAN -Menyertai atau mempersembahkan DUA persembahan kebudayaan seperti nasyisd. KETAHANAN DIRI iv. C.80 pp ) v) Menyanyikan 2 lagu patriotik vi) Mengarang satu cerita nilai murni (50 .Menyediakan sarapan diri ( secara ”survival ” ) BANTU MULA KHIDMAS Tarikh Lulus & Pengesahan B. Perkhemahan .

Mengenal latarbelakang 3 pemimpin utama negeri/negara secara ringkas Ketahanan Diri viii.Menghasilkan kraftangan daripada bahan terbuang/ Membantu mengendalikan dan merekodkan Penjualan bahan. D. F.Berkebolehan mengendalikan skuad serta memberi arahan & perintah kawat statik dan dinamik dengan betul. ix. Kerohanian / Pendidikan Moral ( Pilih 2 sahaja ) iii) Menyanyikan 2 lagu nasihat iv) Mengarang satu cerita rekaan mengenai nilai murni ( 80 – 100 pp ) iii) Menghafaz Ayat Kursi atau doa selepas solat iv) Mengarang satu kisah Nabi ( 50 – 80 pp ) v) Mengarang satu cerita perayaan kaum di Malaysia ( 80 – 100 pp ) vi) Buku skrap – tempat ibadat kaum-kaum di Malaysia Ketatanegaraan vi. Keusahawanan . Alam Sekitar - Membantu mengendalikan satu projek kitar semula/ projek keceriaan sekolah G. * Sila hantar 4 salinan 133 . E. Menyanyikan satu lagu patriotik vii.Membina satu gejet mudah BANTU MULA . Perkara Tarikh Lulus & Pengesahan A. Memiliki buku catatan khas Bil. Ikatan Tali .bahan kitar semula Kebudayaan Mengendalikan satu persembahan kebudayaan H. Kawat .Teori dan amali usungan KHIDMAS Wawancara seorang pemimpin/tokoh tempatan C. Lulus Ujian Kelayakan KPL TKRS ( selepas 6 bulan ) vi. B.KAD UJIAN KENAIKAN PANGKAT UJIAN KELAYAKAN : SARJAN TKRS NAMA : TAHUN : Syarat-Syarat : v.

Nama No. Pengarah KRS Negeri Nombor pendaftaran pelajar : 134 . Sekolah :……………………………….FORMAT BORANG PENDAFTARAN KRS / TKRS Negeri :………………………………. Guru Pemimpin / Jurulatih : Bil. Kod Sekolah :………………………………..Sijil Lahir/No. Komandan KRS / TKRS ……………………………. Disahkan oleh. ………………………..KP Alamat Keahlian KRS / TKRS Bil Nama Jantina K/P atau S/B Alamat Disediakan oleh.

KRS/NE6007/02-001/L Kod Sekolah Catatan : L : Lelaki P : Perempuan Nombor Pendaftaran Pegawai ( KPM ) & Jurulatih Kebangsaan Tahun Menyertai No.001 Tahun No. Jurulatih Negeri dan Guru : KRS /kod negeri/97.001 Tahun No. ahli Menyertai Nombor Pendaftaran Pegawai ( JPN ) . ahli KRS /KPM/02. ahli Menyertai KADET REMAJA SEKOLAH 135 .

.Berilmu Janji kita... Cekal Jadi insan.Kekalkan Jadi insan.... Iman dan Amal Marilah kita membina peribadi Membentuk insan yang kreatif Ke arah kecemerlangan diri Sepanjang masa yang berterusan Remaja ..Beriman Hati mesti........ hayati budaya Ilmu......................... Iman dan Amal Kekalkan di hati ..........Wawasan Ayuh kita.....................Maju Jadi insan. dan jiwamu Wawasan Kadet Remaja Sekolah LAGU LARIAN KRS GEMPUR KRS Kadet Remaja Sekolah Semangat waja kita melangkah Cekal hati dan juga tabah Satu ikatan kita berukhwah Ayuh remaja sambut cabaran Jadi remaja yang berwawasan Hati dan jiwa kita kekalkan Ilmu Iman dan juga Amal LANGKAH KRS Mula langkah..............Beramal 136 ........................................ sambutlah cabaran Menjadi bangsa Malaysia Maju dan cemerlang Remaja berwawasan Jangan kita lupa kepada pencipta Remaja ...............Kanan Menuju................................................................................Kadet Remaja Sekolah Menuju satu ikatan bersaudara Bersatu menjulang keamanan negara Menjayakan Ilmu...............

REDZUAN B. WAN MOHD. REDZUAN B. ARIFFIN TKRS/NE4578/02-001/L Catatan : Ukuran : 6 cm x 4 cm 137 . ARIFFIN KRS/NE6007/02-001/L TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA WAN MUHD.KAD KEAHLIAN KRS DAN TKRS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA WAN MUHD. WAN MOHD.

Kewujudan KRS sekaligus dapat memenuhi kepelbagaian citarasa. Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi muda yang semakin mencabar bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju. BLOK J (SELATAN). Y. budaya lepak dan juvana. Dato‟/Datuk/Tuan.0 138 . minat dan bakat pelajar berdasarkan objektif yang dikemukanakan RASIONAL Menyedari hakikat bahawa minat serta kecenderungan pelajar kepada pasukan pakaian seragam di sekolah amat ketara sedangkan peluang untuk menyertai amat terhad. ponteng sekolah. 1. PARAS 5.2 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. IV (4) 19 JULAI 1995 Semua Pengarah Pendidikan Negeri. dan Intelak (JERI) menyedari keperluan ini Kadet Remaja Sekolah (KRS) hendaklah ditubuhkan di semua sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan seluruh negara sebagai salah satu pasukan Pakaian Seragam di sekolah. 50604 KUALA LUMPUR. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. wajarlah KRS ditubuhkan bagi tujuan memenuhi minat serta untuk mengatasi masalah salah laku di kalangan remaja seperti penyalahgunaan dadah. Dalam konteks pendidikan kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting bagi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh.0 1. JABATAN SEKOLAH. kita perlu menyediakan golongan pelajar yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi Jasmani. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1995 PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) 1. Emosi. Oleh itu aktiviti KRS diharapkan dapat mengembangkan semua aspek potensi manusia berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni dan moral yang tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.BAHAGIAN SEKOLAH.1 LATAR BELAKANG Pelajar adalah aset yang amat berharga dalam menentukan arah pembangunan pada masa akan datang. Bhg. PISAT BANDAR DAMANSARA. Kawat : ”PELAJARAN” Telefon :03-2556900 Fax : 03-2535150 KP(BS) 8591/Jil. Rohani.

Bendahari Kehormat i.4 4. Penaung b. memiliki ketrampilan diri. Pengerusi d. bersemangat juang.2 OBJEKTIF Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama. Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan. Membina dan mengembangkan kefahaman. menghayati dan mengamalkan akhlak Islam serta mampu memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara. AJK yang dilantik Jawatankuasa terdiri daripada empat peringkat: a. 4. Penasihat c.1 4. bangsa dan negara.1 5. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup. kebolehan mengurus dan memimpin. berakhlak mulia.0 5. Peringkat Daerah d. Menyediakan peluang kepada pelajar untuk memperolehi pengetahuan. Peringkat Kebangsaan b. Negeri dan Daerah adalah seperti berikut: a. Timbalan Pengerusi e. kemahiran. pengalaman.0 4. berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020. memahami.5 5.0 MATLAMAT Melahirkan pelajar cemerlang yang berminat. Setiausaha Kehormat g. berdaya saing.3 4. Melahirkan generasi yang mengetahui. Peringkat Negeri c.2 139 .3. STRUKTUR ORGANISASI Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan. Naib Pengerusi f. Penolong Setiausaha Kehormat h. kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya. Peringkat Sekolah Maklumat lengkap struktur organisasi boleh didapati dalam Perlembagaan KRS 4.

Ahli bersekutu KRS terbuka kepada semua pelajaryang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang dinyatakan dalam perkara 6. c.4 KEAHLIAN Keahlian KRS adalah terbuka kepada semua pelajar disekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma Latihan Fizikal Pendidikan Kerohanian 7.0 7.0 8. g. Aktiviti di Air Aktiviti di Darat Aktiviti Pengembaraan Latihan Mental Latihan Kewarganegaraan Aktiviti Ketahanan Diri Aktiviti Pendidikan Luar Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar Aktiviti Kemahiran Hidup (Keusahawanan) Aktiviti Khidmat (Khidmat Masyarakat) 8. KURIKULUM Teras a. h. d. b.3 6.1 8. 140 .2 6. e. j.6.2 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN Fokus utama pengurusan dan pelaksanaan aktiviti KRS peringkat Kebangsaan Negeri dan Daerah ialah seminar dan bengkel konsep dan operasi KRS. i.1. f.1 7. c. Keahlian KRS lucut serta merta apabila pelajar tersebutberhenti atau diberhentikan daripada menjadi pelajarberdaftar di sekolah/institusi seperti yang dinyatakandi atas.2 Umum a. b. Kursus Pemimpin di peringkat sekolah menumpukan kepada aspek-aspek pelaksanaan aktiviti KRS. KRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dandibiayai oleh institusi di mana KRS itu ditubuhkan.1 6.0 6.

Dato‟/Datuk/Tuan. Untuk tujuan ini. Pengarah Pendidikan Negeri Pegawai Pendidikan Daerah Pengetua Ketua Penolong Pengarah dan Penyelia Kokurikulum JPN Penyelia Pejabat Pendidikan Daerah 12. pelajar-pelajar tersebut hendaklah digalakkan mengambil bahagian dalam aktiviti yang sesuai bagi mereka. d. Tetapi sekiranya kecacatan mereka menjadi penghalang.0 KESELAMATAN DIRI PENGECUALIAN Pelajar-pelajar dalam keadaan seperti berikut boleh dikecualikan daripada menyertai KRS 12. b.3 13.0 13. lelah dan lain-lain penyakit yang boleh membahayakan jika mengambil bahagian dalam aktiviti KRS.0 Sila maklumkan kandungan Pekeliling ini bersama-sama dengan lampirannya kepada semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan di negeri Y.1 13.9.00 bagi setiap ahli.0 YURAN KEAHLIAN Yuran keahlian dikenakan sebanyak RM1. Pelajar-pelajar yang mempunyai kecacatan angota tubuh yang boleh membahayakan diri mereka jika mengambil bahagian dalam aktiviti KRS. c. Untuk pelajar-pelajar yang mengikuti kelas-kelas agama di waktu pagi/petang. PEMANTAUAN Tugas pemantauan hendaklah dilakukan oleh: a. Pelajar-pelajar yang telah disahkan oleh doktor mengidap sakit jantung. Kecacatan.2 12.0 PAKAIAN SERAGAM (UNIFORM) Maklumat terperinci mengenai pakaian Seragam (Uniform) boleh didapati dalam buku Perlembagaan KRS 11. Laporan aktiviti Laporan kewangan 14. Bhg. 141 .0 12. Kelas Agama. 10. satu penyesuaian terhadap aktiviti KRS hendaklah diadakan. Pengetua hendaklah berunding dengan pihak sekolah/Jabatan berkenaan. b.1 Kes-kes Perubatan.2 Pemantauan merangkumi perkara-perkara berikut: a. e.

10. 3. 2. 6. WAN MOHD ZAHID BIN MOHD NORDIN) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia S. 5. Fong Chan Onn Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan Malaysia Semua Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia 142 . ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (TAN SRI DATUK DR.Sekian. 9. Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia YB. 8. Datuk Dr. 4. terima kasih. YB Datuk Seri Mohd Najib bin Tun Hj. Datuk Mohd Khalid bin Yunus Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia YB. 7.K: 1.

... Daerah / Zon :…………………………………………………………………………... ......... ....... Surat Perlantikan AJK e.. 2...... Fail Induk............. Bahagian A ( Organisasi ) Ada 1............ No......................... Bilangan Pelajar :……………………………………………………………….... Alamat :…………………………………………………………………………..... Surat Kelulusan Pengetua/Guru Besar c............................ Bilangan Ahli :……………………………………………………………..............BORANG PEMANTAUAN Tarikh :............ Surat Permohonan Penubuhan b.................. a........................ 3... Sekolah :…………………………………………………………………………................................. 2..... Perlembagaan 143 .............. ........................................................................ Nama Guru : 1........ Tel... ... Surat Perlantikan Guru Penasihat d................ Senarai Ahli Jawatankuasa Carta Organisasi Senarai nama ahli-ahli Tiada Bahagian B ( Pengurusan ) 1.....

a. a. Minit Mesyuarat Jawatankuasa d. 5. Fail-Fail a. Perlaksanaan Aktiviti ( Perancangan aktiviti mestilah antara 12 hingga 18 aktiviti setahun ) Tiada a.2. Keistimewaan. b. Fail Pengerusi b. Surat Panggilan Mesyuarat b. Jadual Aktiviti c. Minit Mesyuarat Agong c. Perancangan Aktiviti b. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Projek Ada 3. Fail Setiausaha c. c. Jadual Kedatangan Ahli. Mesyuarat. Bilik Khas/Bilik Operasi Sudut KRS/TKRS Buletin Lain-lain 144 . d. Fail Bendahari 4.

Peringkat PKG/Zon b. penumpuan dan penyeliaan harus ditumpukan pada aspek-aspek berikut : i. Walaubagaimana pun sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut: i. Peringkat Antarabangsa. Keseluruhan aktiviti Pasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan ditahap sederhana . PPD terlibat 3. Peringkat Negeri d. ( ) s. Peringkat Daerah c.6. Peringkat Kebangsaan. 1. e.k. Pencapaian/Penganugerahan a. JPN * Borang ini hendaklah diisi 3 salinan. Pasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan telah berjaya memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah pasukan pakaian seragam yang berkesan dan boleh dijadikan sebagai model untuk dicontohi oleh kelabkelab yang lain. Teruskan. ii iii 3. Sekolah 2. ii iii iv ……………………………………. Tahniah. Tahniah.Perbincangan. 145 . Ulasan : 1. 2. Secara keseluruhan aktivitiPasukan Pakaian Seragam KRS/TKRS sekolah tuan telah berjaya menjalankan aktiviti dengan baik.

Multimedia dan ICT Negeri Kedah Darul Aman sebagai PENASIHAT KEHORMAT KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA. Menteri / Timb. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan rasa bangga dan berbesar hati melantik YB DATO’ AZMI BIN HAJI DAIM EXCO Pelajaran. NEGERI KEDAH Mulai 25 Mac 2006 bersamaan 25 Safar 1427 Hijrah Maka dengan ini hendaklah sepanjang masa dan ketika berusaha sedaya upaya menjaga orang-orang di bawah perintahnya sentiasa berada di dalam kesempurnaan dan taat akan tatatertib serta menurut perintah dan arahan serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah sepanjang masa DATO’ DR.WATIKAH PELANTIKAN PEGAWAI KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. 2. Menteri/SUPAR/Ahli Politik/Exco/Menteri Besar Lantikan sebagai Penasihat Kehormat 146 . HAJI AHMAD BIN SIPON KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA ( KETUA PENGARAH KRS MALAYSIA ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Contoh 1 : 1.

Maka dengan ini hendaklah anda dan orang di bawah perintahnya sepanjang masa dan ketika berusaha menjaga kesempurnaan tatatertib serta menurut apa jua perintah dan arahan daripada pegawai atasannya serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah Malaysia sepanjang masa. Pengarah. ARIFFIN BIN WAN HUSSIN ( 620315-03-5855 ) maka Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur dengan rasa bangga dan berbesar hati menganugerahkan pangkat KAPTEN KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA mulai 15 Mac 1999 Anda yang telah dilantik menyandang jawatan tersebut hendaklah dari semasa ke semasa menyempurnakan tugas dengan bersungguh-sungguh hati serta cermat tekun dan bertanggungjawab. TKPP.PENTAULIAHAN PANGKAT PEGAWAI KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 147 . GPK ) yang berkursus/ menerima latihan HAJAH NOOR REZAN BT. TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya sebagai menimbangkan akan penyertaan anda dalam Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia yang telah menunjukkan tingkahlaku yang terpujidan telah berjaya dalam ujian kelayakan yang telah ditunjukkan oleh WAN MOHD. Timbalan Pengarah. PPD/PPB/Pengetua/ Penyelia/Guru ( Ketua Bidang. Contoh 2 : KPPM.

Maka dengan ini hendaklah anda dan orang di bawah perintahnya sepanjang masa dan ketika berusaha menjaga kesempurnaan tatatertib serta menurut apa jua perintah dan arahan daripada pegawai atasannya serta menjaga nama baik Kadet Remaja Sekolah Malaysia sepanjang masa. HAJAH NOOR REZAN BT. W.PENGANUGERAHAN PANGKAT KADET REMAJA SEK0LAH DENGAN NAMA ALLAH. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 148 . TUHAN SEKELIAN ALAM Bahawasanya sebagai menimbangkan akan penyertaan anda dalam Pasukan Kadet Remaja Sekolah Malaysia yang telah menunjukkan tingkahlaku yang terpuji dan telah berjaya dalam ujian kelayakan yang telah ditunjukkan oleh WAN MUHAMMAD REDZUAN B. ARIFFIN ( 940509-14-6513 ) maka Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur dengan rasa bangga dan berbesar hati menganugerahkan pangkat Contoh 3 : Murid KOPERAL KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA Mulai 25 Mac 2006 bersamaan 25 Safar 1427 Hijrah Anda yang telah dilantik menyandang jawatan tersebut hendaklah dari semasa ke semasa menyempurnakan tugas dengan bersungguh-sungguh hati serta cermat tekun dan bertanggungjawab.M.

Kuala Lumpur bagi menubuhkan pasukan Kadet Remaja Sekolah dengan nombor pendaftaran KRS/WEA0232 Contoh 4 : Penubuhan/ Pendaftaran Sekolah Mulai 20 Jun 2000 HAJAH NOOR REZAN BT.T SIJIL PENUBUHAN Dengan ini adalah diperakui bahawa SMK TAMAN SETIAWANGSA telah berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan. BAPOO HASHIM PENGARAH PELAJARAN WP KUALA LUMPUR ( PENGARAH KRS WP KUALA LUMPUR ) JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 149 .

Catatan : 1. 3. Bagi penjawat Sekretariat KRS Kebangsaan – Surat lantikan dikeluarkan oleh KPM Bagi Penjawat Sekretariat KRS Negeri – Surat Lantikan dikeluarkan oleh JPN Bagi Penjawat Sekretariat KRS Daerah – Surat Lantika dikeluarkan oleh PPD 150 . 2.

CHE ZAWAWI B. MUHAMMAD SHAH KASSIM EN.PINANG JPN P. GHANI EN. MOHD SUBERI BIN ABDULLAH EN. HJ. AZMAN B. ARIFFIN BIN WAN HUSSIN TN. CHE HUSIN EN. NORHASHIM BIN HAJI MAHAT EN. MOHD. MAHIZER HAMZAH EN. ANUAR B. RASHID MEAN EN. WAN MOHD. AYOB B. MD. KPM BHG. HJ. IBRAHIM EN. AHMAD FARAZILA B. JAMIL SIDEK EN. SEKOLAH. AB. APO LATIT EN. NOR AINI B. BUSTAM BHG. MOHD. SEKOLAH. KPM JPWP KL JPWP KL JPWP KL JPWP KL JPN SELANGOR JPN SELANGOR JPN TERENGGANU JPN TERENGGANU JPN KELANTAN JPN PULAU PINANG JPN N EGERI SEMBILAN JPN N EGERI SEMBILAN JPN PAHANG JPN PAHANG JPN PAHANG JPN P. JAMIL BIN OTHMAN EN. SEKOLAH. ABD. YASSIN B. YUSOF TN. MUDA EN. HJ. KAMARUDDIN EN. PINANG JPN PERLIS JPN SARAWAK JPN SARAWAK JPN PERAK 151 . ROSLI B. HASSAN EN. AB. AZIZ B. KPM BHG. MASHURI EN. AZMAN B. ABU BAKAR SHAM BIN JAMIL EN. AZIZ EN. ROSLAN B. ABDUL MAJID EN. ABDUL REJAB EN.PANEL PENULIS EN. SHEIKH AHMAD SHAKHRI EN. NAWAWI B. ROSDI BIN MUSTAFFA EN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful