P. 1
BONEKA

BONEKA

|Views: 2,366|Likes:

More info:

Published by: Mohd Asrul B. Abdullah on Apr 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

1.

0PENDAHULUAN Menurut Mohd Zohir dan Shukri Osman , 2004 menyatakan bahawa mengajar adalahtugas utama bagi pekerjan guru. Seperti pekerjaan lain, tugas mengajar memerlukanpengetahuan dan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dikuasai oleh guru sebagaipekerja. Untuk menjadi mahir, seseorang pekerja perlu menjalani latihan yang cukupsebelum dapat melaksanakan tugas dalam situasi sebenar. Begitulah juga halnyadengan tugas guru sebagai pengajar dalam bilik darjah. Semasa berada di institutperguruan atau di universiti, di samping didedahkan dengan pelbagai pengetahuan, bakalbakal guru juga dilatih tentang pelbagai kemahiran mengajar.Mengajar boleh dijelaskan sebagai memberi arahan kepada atau berkongsipengetahuan antara seorang individu dengan individu yang lain. Hal ini juga bolehdijelaskan sebagai cara memberi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukn oleh murid supaya mereka boleh berfungsi dalam kehidupannya. Guru perlu mendiagnoskeperluan pembelajaran yang spesifik atau kurang di kalangan murid serta menyediakans t r a t e g i t e r s e b u t u n t u k m e m b a n t u m u r i d m e n c a p a i o b j e k t i f p e m b e l a j a r a n y a n g ditentukan.

Boneka terbahagi kepada lima jenis ia itu: boneka tangan, boneka s a r u n g , boneka batang, boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua, iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada, Buat Jahat Jangan Sekali” Garis Panduan Teknik Lakonan Spontan • Pilih kumpulan murid yang boleh berlakon dan mempunyai suara yang jelas/kuatsebagai „ benchmark‟ kepada kumpulan yang akan berlakon seterusnya. • Dialog pelakon adalah bebas tetapi berdasarkan jalan cerita yang disediakan. • Aktiviti dijalankan dalam jangka masa yang pendek. • Tidak memerlukan latihan. • Lakonan secara spontan setelah diberikan arahan. • Tidak perlukan prop atau peralatan fizikal. • Boleh dilaksanakan di mana-mana. Garis Panduan Teknik Lakonan Berskrip • Ada persiapan awal seperti peralatan dan skrip. • Pelakon diberikan skrip untuk bacaan dan hafalan. • Jangka masa yang panjang diperlukan untuk penghayatan watak. • Ada pengarah untuk menghasilkan lakonan yang berkesan. Garis Panduan Teknik Lakonan Mimos • Guru mengedarkan sampul surat yang mengandungi soalan situasi mimos. • Lakonan ini amat menarik dan boleh dilakukan oleh kebanyakan murid • Berikan gambaran situasi yang perlu murid lakonkan, 46

minat dan tajuk pengajaranpembelajaran • Jika guru berlakon menggunakan boneka.Contoh: Seorang ibu tua bersedih kerana anaknya tidak pulang berhari raya Seorang pelajar nakal yang sedang dirotan oleh guru disiplin Seorang pelajar dengan penuh kesal menasihati raknnya supaya janganterlibat dengan dadah Seorang penagih dadah yang telah insaf dan sedang menasihati rakanbaiknya meninggalkan dunia dadah Seorang petani yang rajin sedang mengerjakan kebunnya d e n g a n pelbagai tanaman • Mimos menekankan gerak geri dan mimik muka pelakon yang m e n g a m b i l bahagian. guru perlu membuat perbezaan suaraantara guru dan boneka • Rumah boneka yang berlereng boleh disimpan di sudut bacaan dan digunakansemasa lakonan antara boneka dengan boneka . • Guru boleh mendapatkan maklum balas murid dengan soalan -soalan yangdikemukakan berkaitan tajuk yang diajar. • Jika lakonan mimos dirakam kesannya akan cukup menarik perhatian muridkerana mereka dapat melihat visual sendiri Garis Panduan Teknik Lakonan Menggunakan Boneka • Pilih boneka yang sesuai dengan tahap umur.

guru boleh menggunakan „overhead projector ‟ dan skrin/papan putih. Caranya adalah dengan meletakkanpupet wayang kulit di atas cermin „ overhead‟ . • Kerusi meja di kelas boleh diatur dalam bentuk teater supaya ada kelainan.manakala dari segi keluasan murid mudah bergerak dengan melaksanakansesuatu aksi 47 . Bayang „pupet‟ wayang kulit yangdigerak-gerakkan mengikut dialog akan terpancar pada skrin.• Jika guru menggunakan „pupet‟ wayang kulit.

Boneka terbahagi kepada lima jenis iaitu: boneka tangan. iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada. boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua. Buat Jahat Jangan . boneka s a r u n g . boneka batang.

Sebaliknya. Teknik Boneka dikenali juga sebagai teknik patung atau ”puppet”. Dalam menarik minat dan penumpuan proses pembelajaran dan pengajaran pendidikan khas teknik aplikasi boneka atau patung boleh digunakan untuk membantu mengekspresi perasaan dan emosi kanak-kanak. persembahan boneka yang dimainkan di pentas tidak begitu mempengaruhi kanak-kanak. guru hendaklah memberi peluang muridnya bercakap atau berlakon dengan menggunakan boneka sesama mereka. .TEKNIK BONEKA . boneka piring dan sebagainya. Ada kanak-kanak berkeperluan khas yang pendiam tetapi akhirnya mahu bercakap setelah gurunya menggunakan boneka untuk bercakap dengannya dan dia juga menggunakan boneka untuk menjawab soalan guru tadi. Teknik ini adalah antara teknik yang sangat digemari oleh kanak-kanak kerana pergerakan boneka dan dialog dalam lakonan boneka ini sangat menarik dan menghiburkan. boneka tali. kanak-kanak yang tidak boleh atau tidak mahu berkomunikasi akan mula berkata-kata. boneka sarung tangan.Melalui kaedah ini. Guru boleh menyediakan berbagai-bagai jenis boneka seperti boneka kayu.Kanak-kanak bukan sahaja boleh menikmati permainan tersebut malah mereka dapat menghasilkan persembahan boneka secara spontan. boneka yang dicipta dan dimainkan sendiri oleh kanak-kanak mendatangkan impak yang lebih berkesan.Berdasarkan penilaian yang dilakukan di dalam kelas dan aktiviti luar. Bagi mencapai objektif pengajaran lisan. boneka yang dibuat oleh murid sendiri adalah lebih bermakna kepada mereka. Namun.Kanak-kanak merasa lebih terjamin keselamatannya di dalam dunia boneka yang boleh dimanipulasi dan dibuat untuk memenuhi keperluan dan emosi mereka.

menyelesaikan masalah. layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada murid. Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah kaedah soalan. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. bermain. Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. latih tubi. penggunaan OHP. gerrakan tangan "facial expression". Lantaran itu. suara haruslah jelas. lakonan. bahasa yang sesuai. penggunaan alatan yang berkenaan. Jika kita ingin mengajar dengan kaedah soalan maka kita pelu menggunakan teknik-teknik menyoal yang baik seperti soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada apda sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil. . brain storming. Teknik-teknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada sera kadar percakapan.KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. pelajar-pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk menjawab. perbahasan. menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajra dan lain-lain lagi. garis kasar kuliah yang disampaikan. kuiz. main peranan. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara. serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. projek. soalan atau Socratik dan lain-lain lagi. kemahiran mengekalkan minat murid. perbincangan. mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti cerita. Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri.

Pendekatan Barat ini adalah amat berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi pemakanan yang mempunyai prinsip-prinsip makanan serta hubungannya dengan kesihatan. Pendekatanpendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. pendekatan-pendekatan memasak ikan yang kita boleh gunakan ialah seperti pendekatan Timur atau pendekatan Barat. . Suatu lagi contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan seseorang dalam belajar bermain tenis. PENDEKATAN Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Kaedah pengajaran seperti demonstrasi adalah lebih sesuai. Manakala bagi pendekatan konvensyenal. Bagi pendekatan Barat. Dalam pengertianyang lebih luas pendekatan juga diertikan sebagi "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. untuk memastikan bahawa demonstrasi itu berjaya kita mesti menguasai teknik-teknik demonstrasi. Sebagai kesimpulan. Bagi pendekatan profesional. kaedah-kaedah bermain dipelajari berdasarkan pengalaman.Jadi jika kita hendak mengajar seseorang menari kita haruslah memilih kaedah-kaedah yang sesuai. Bagi pendekatan Timur pula. Dia boleh menggunakan pendekatan profesional atau pendekatan konvensyenal (tradisional atau acquired) atau biasa. Meskipun demikian. Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tertentu tidak berkesan. kita dapati keutamaan ditegaskan pada nilai kalori. semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsip-prinsip sains yang sangat bersistematik. perbincangan informal serta dengan pemerhatian. Setiap kaedah pengajaran mesti mempunyai teknik-teknik yang tertentu agar setiap aktiviti pembelajaran yang dijalankan dapat menarik minat murid serta objektif pembelajaran yang dijalankan tercapai. Sebagai contoh. keutamaan adalah diberi kepada rasa seperti rupa makanan tetapi tidak begitu mementingkan nilai kalori atau ciri-ciri makanan seimbangan. nilai makanan dari segi zat makanan dan ciri-ciri makanan seimbang. bila kita sebut teknik pengajaran kita mesti bertanya teknik pengajaran untuk kaedah apa.

Boneka ini sesuai digunakan sebagai alat bantuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita atau maklumat dengan lebih berkesan.5.1 PENGENALANBoneka adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama adasecara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej.2. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar.2 Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Boneka ini juga boleh dibuat daripada kulit. tali-tali ituditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentuyang bakal digerakkan semasa menggunakannya. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin.2 JENIS-JENIS BONEKA5. boneka dijulang pada lidiutama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggotabadan boneka tersebut. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka.2. 5.2. Dengan ini. lutsinar dan kertas tebal.5 Boneka tongkatBoneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkat seperti kayu.Pengaplikasian permainan boneka akan mendedahkan murid untuk berkomunikasi dengan lebihberkesan serta melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.5.2. Semasa memainkan boneka ini.1 Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. dan merangsang imaginasi. penggunaan boneka juga juga mendedahkan murid-murid untuk bekerjasama secarakumpulan. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. Semasa menggunakan boneka jenisini. rotan.3 Boneka wayang kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. plastik.BAHAGIAN 5: AKTIVITI PEMULIHAN MENGGUNAKAN KAEDAH BONEKA5.Satu lagi cara persembahan wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. Boneka ini menggunakan konsep wayang kulit tetapi berbentuk tigadimensi. muridmurid akan lebihmenghayati dan memahami sesebuah penyampaian itu dengan khusyuk di samping melihatkan dirisecara tidak langsung melalui penggunaan boneka. .4 Boneka bertaliBoneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache.2.5..Selaindaripada itu. Apa-apa sahaja benda atau objek inidapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusidialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. buluh dan sebagainya dibahagian bawah boneka tersebut. plaster-of-Paris atau kayu. Tali-tali halus disambungkan kepadabahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. Semasa digunakan. Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk duadimensi.

Dialog skrip tidak perlumenggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. . pengetahuan sains.Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. Skrip ceritahanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu guru menyampaikan cerita. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yangakan digunakan.Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini.5. guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip.2 AKTIVITI BONEKAGuru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagi pengajaran bertema yangdihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan dimana-mana sudut. guru perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. Kedua. kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. dan pengajaran bahasa. Pertama. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas.Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yangdituturkan selaras dengan gerak laku boneka.

danBelanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. kilang membuatboneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. kayu. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapatmenangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735. lebih menyerupai bentukyang ditirunya.melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Boneka darimasing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan.Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. bonekatelah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasilboneka terbesar di dunia.Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600tahu sebelum Masihi. Kesannya daripermainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . Pada abad ke 16. Pendengar akan dapat menghayatinyadengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di sampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. tanah liat atautulang binatang.Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermaindengan boneka-boneka ini. Perancis. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. dan merangsang imaginasi. bentuknya tidak menarik.Di akhir Perang Dunia I. Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat padamasa kini. Pada tahn1710. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. Boneka tersebut telah diperbuat daritanah liat. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman padamasa itu. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II.Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencubauntuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemainatau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. Bahan yang digunakan adalah kayu. Ahli sejarahberpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihioleh orang-orang Mesir dan Cina. Bonekayang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyakdigunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambutsehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai pada masa kini. fabrik pembuat boneka di Inggeris. Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah. Boneka tersebut sangat kakudan tidak boleh digerak-gerakkan. Selaindaripada itu.Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga bonekadilihat menjadi lebih hidup. Dulu. Pada abad ke 5 hingga 15. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkapdengan bulu matanya. Itali. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat .boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan olehpemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasamasecara berkumpulan. dan dikatakan sangat menyeramkan danmenakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusidaya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. Pada masa yang sama.

Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin.Semasa memainkan boneka ini. Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Selain itu. Pencerita membawa pengalamanluar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadiandaiannya. Bonekaboneka ini telah dijualdengan harga yang mahal. dan merangsang daya imaginasi.Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka.Wayang KulitRupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atauarahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempattempat tertentu pada badan boneka itu.Boneka BertaliBoneka bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papiermache. plaster-ofParis atau kayu. Apa-apa sahaja objek dapatdijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain. Satu lagi cara persembahanwayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej bonekaakan terpapar di atas skrin. Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi. Semasa digunakan. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yanglainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. Kemudian lidi panjangdiletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakaldigerakkan semasa menggunakannya. diwarnakan dan bentuknya di potongkeluar. Sewaktu menggerakkanboneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarangdialog.Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.TopengTopeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan . Semasa menggunakanboneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaancerita. penggunaan boneka dapat memberipengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan.Boneka lidiBoneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.deretan giginya yangrapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.

pencerita menggunakan sebarang boneka yang akanmenjadi watak dalam cerita. kemudian membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut.Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar .Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisanjahitan.2. Kedua. Topengamat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atauPendidikan Moral. Gunting garisan pengguntingan.papier mach. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. memilih ceritaterlebih dahulu untuk mencipta skrip. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan penceritadan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita. Pertama. di antaranya sarungtangan.3.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. dan pengajaran bahasa. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada penceritadi samping menggalakkan daya kreativiti pendengar. ia mempunyai bahagiankepala. pakaian. ini garisanpengguntingan. Jahit di atas garisan putusputus tadi dengan jahitan halus.4.Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialogyang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Walaubagaimanapun pencerita bolehmenggunakan boneka tanpa pentas.Contoh Cara Membuat Boneka Sarung TanganBoneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. pencerita perlu menulis dalam bentukskrip berdasarkan cerita itu. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dantekapkan bentuknya.Alat/ bahan:Kain belacu/ sarung tanganPenselGuntingJarumBenang jahit dan benang buluBerus catCara membuatnya:1. keadaan semasa dan lain-lain lagi. Penggunaan pentas akan membantukeberkesanan penyampaian sesebuah cerita. Lipat belacu sekali.Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain bonekadapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontondengan bahagian badan dan kepala sahaja. bag mabuk udara dan banyak lagi. Variasi suara perlu difikirkankesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan.Jenis ceritaTerdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranyamengenai cerita haiwan. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. kertas.Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaranbertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. sarung kaki.pengetahuan sains.Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan denganpemahaman kanak-kanak. Terdapat pelbagai jenis boneka yang bolehdisesuaikan untuk aktiviti bercerita. kehidupan seharian.

Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. pentas papan lipat. pentas tingkap. bercerita dengan menggunakan bonekadapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebihberkesan terutama dalam kemahiran lisan.5.Objektif: kanakkanak dapat mengenal burung gagak dan merak.nampak kemas.Merak : Sabarlah. Aku sudah tidak sabar lagi. Seorang pemuda yang menjadi pelukis. Satu daripadateknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka denganberdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas. aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok.Hubungan dengan Kurikulum dan bidangDengan . boneka yang telah siap untuk dilakonkan. gerak lakon bonekadisesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan ceritalebih menarik.Boneka merak.Gagak : Macam mana caranya?Merak : aku ada kawan.Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. pentasmeja. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yangdikehendaki. Susun atur bonekahendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan.Susun aturBoneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponenkreativiti dan estetika. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebaranggangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya!Selain memberikan keseronokan kepada pelajar.Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan.Prop bingkai (gambar disertakan)Teks: Merak dengan GagakBabak IMerak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik.Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas .Pita rakaman. pentas pintu. Penceritaboleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. OHP dan tanpa menggunakan pentas.Gagak : Oh begitu. cepatlah. Semasa bercerita.Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi. membezakan pelbagaiwarna.7.Aktiviti susulanAktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktivitisusulan:a) Menggerak lakonkan semula ceritab) Membina bonekac) Menyanyi menggunakan bonekad) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh ceritaJudul: Mengapa Gagak HitamNilai: Gelojoh membawa padah. Carakedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. kefahaman dan membina sebuah karangan.Warna.6.PeralatanBoneka gagak. Kalu boleh dihamparkan sebidangpermaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadapkepada pentas boneka.Gagak : elok benar cadangan awak. jarak sertapertukaran masa dan waktu.

Daya kreativiti .menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanakakan dapat meningkatkan:.

plaster-of-Paris atau kayu. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. (a) Boneka Tangan (b) Boneka Lidi/ kayu (c) Boneka Bertali (d) Wayang Kulit (a)BONEKA TANGAN Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. kambing dan sebagainya.JENIS-JENIS BONEKA Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. Hand puppet atau boneka tangan. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. kuda. Semasa digunakan. boleh menghiburkan kanak-kanak. (b) BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. Selain mengeratkan hubungan kekeluargaan dapat juga melatih mereka berekspresi dan membantu kanak-kanak bertutur dengan lebih cepat. Dibuat dari bahan yang lembut dan dapat dicuci. . Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang akan digerakkan semasa menggunakannya. ayam. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. (c) Boneka Bertali Boneka Bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti paper mache. Hand Puppet atau boneka tangan boleh berbentuk binatang untuk diperkenalkan kepada kanak-kanak tentang binatangseperti lembu.

Wayang gantung dibawa ke Singkawang dari China daratan pada tahun 1929. .

Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah. Dulu. Selain daripada itu. Itali. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. dan dikatakan sangat menyeramkan dan menakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. Boneka tersebut telah diperbuat dari tanah liat. tanah liat atau tulang binatang.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. kayu. boneka telah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. Boneka dari masing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. dan Belanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. Pada masa yang sama. Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambut sehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai . melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Pada abad ke 16. Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga boneka dilihat menjadi lebih hidup. Pada abad ke 5 hingga 15. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. bentuknya tidak menarik. dan merangsang imaginasi. Bahan yang digunakan adalah kayu. Pendengar akan dapat menghayatinya dengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di samping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600 tahu sebelum Masihi. Perancis. Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermain dengan boneka-boneka ini. fabrik pembuat boneka di Inggeris. Boneka tersebut sangat kaku dan tidak boleh digerak-gerakkan. Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat pada masa kini. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. Kesannya dari permainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan. Ahli sejarah berpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihi oleh orang-orang Mesir dan Cina. Boneka yang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyak digunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman pada masa itu.

Wayang Kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. dan merangsang daya imaginasi. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. Boneka-boneka ini telah dijual dengan harga yang mahal. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkap dengan bulu matanya. kilang membuat boneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. Satu lagi cara persembahan . Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disamping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atau arahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasil boneka terbesar di dunia. Selain itu. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapat menangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.pada masa kini. Sewaktu menggerakkan boneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarang dialog. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. lebih menyerupai bentuk yang ditirunya. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat deretan giginya yang rapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi. penggunaan boneka dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. Di akhir Perang Dunia I. Pada tahn 1710. Semasa memainkan boneka ini. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaan cerita. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Apa-apa sahaja objek dapat dijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin.

bag mabuk udara dan banyak lagi. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. Kedua. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. pakaian. Jenis cerita Terdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranya mengenai cerita haiwan. Pertama. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. kertas. ia mempunyai bahagian kepala. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya.wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. memilih cerita terlebih dahulu untuk mencipta skrip. Walaubagaimanapun pencerita boleh menggunakan boneka tanpa pentas. kemudian membina boneka berdasarkan watakwatak dalam cerita tersebut. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Topeng Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan papier mach. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. dan pengajaran bahasa. di antaranya sarung tangan. . Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada pencerita di samping menggalakkan daya kreativiti pendengar. sarung kaki. plaster-of-Paris atau kayu. Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. kehidupan seharian. Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. pengetahuan sains. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. keadaan semasa dan lain-lain lagi. Semasa digunakan. Boneka Bertali Boneka bertali atau ‘marionette’ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier mache. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Contoh Cara Membuat Boneka Sarung Tangan Boneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. pencerita perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu.

ini garisan pengguntingan. 2. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. 7. 3. Pencerita boleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka dengan berdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas. 5. Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponen kreativiti dan estetika.Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditonton dengan bahagian badan dan kepala sahaja. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. Semasa bercerita. Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi. pentas papan lipat. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. Lipat belacu sekali. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Alat/ bahan: Kain belacu/ sarung tangan Pensel Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara membuatnya: 1. Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . OHP dan tanpa menggunakan pentas. pentas pintu. boneka yang telah siap untuk dilakonkan. Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. pentas meja. 4. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. pentas tingkap. Teknik penyampaian Terdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. . Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. Gunting garisan pengguntingan. Kalu boleh dihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. 6.

Prop bingkai (gambar disertakan) Teks: Merak dengan Gagak Babak I Merak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik. aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok. bercerita dengan menggunakan boneka dapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebih berkesan terutama dalam kemahiran lisan. Gagak : Oh begitu. Gagak : elok benar cadangan awak. Merak : Sabarlah.jarak serta pertukaran masa dan waktu.Boneka gagak . membezakan pelbagai warna.Perkembangan komunikasi dan bahasa.Pengalaman . Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan. .Boneka merak . kefahaman dan membina sebuah karangan. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik. Hubungan dengan Kurikulum dan bidang Dengan menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkan: . Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya! Selain memberikan keseronokan kepada pelajar. cepatlah. Seorang pemuda yang menjadi pelukis.Menambah ilmu pengetahuan . Peralatan . Gagak : Macam mana caranya? Merak : aku ada kawan.Pita rakaman . Objektif: kanak-kanak dapat mengenal burung gagak dan merak.Warna . Aku sudah tidak sabar lagi.Daya kreativiti . Aktiviti susulan Aktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktiviti susulan: a) Menggerak lakonkan semula cerita b) Membina boneka c) Menyanyi menggunakan boneka d) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh cerita Judul: Mengapa Gagak Hitam Nilai: Gelojoh membawa padah.Sosio emosi .

Rumusan Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. . .Meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanak.Meningkatkan perhatian kanak-kanak dan meredakan tekanan.Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidang pengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanak-kanak: . . Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. .Memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik.Untuk menghubungkaitkan dengan keseronokan.

buluh dansebagainya di bahagian bawah boneka tersebut. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat angotaangooota badan itu bergerak Implikasi penggunaan boneka di kalangan murid-murid prasekolah.Jenis jenis boneka BONEKA SARUNG TANGAN Boneka ini boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yangboleh bergerak. BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.lutsinar dan kertas tebal.Semasa digunakan.Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggotatertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. BONEKA BERTALI Boneka bertali diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache plaster-of-Paris atau kayu.Boneka ini juga bolehdibuat daripada kulit. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkanke dalamsarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. Rupa bentuk bonekadilukisdi atas kertas tebal.Boneka ini menggunakan konsepwayang. .plastik.ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar. Semasa menggunakanboneka jenis ini. BONEKA TONGKAT Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkatseperti kayu.Semasa memainkan boneka ini. . BONEKA WAYANG KULIT Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi.Lidi-lidi halusdiletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu.Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebutakan kelihatan di atas skrin.rotan. .

Variasi suaraperlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. Dapat menggabungkan kemahiran berbahasa dan kemahiran bersosial.2 Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkembangan bahasa atau di sudutkomponen kreativiti dan estetika.Semasa bercerita. guru perlu menulisdalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu.Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah guru menggerak lakonkanboneka dengan berdialog secara selari duduk di depan kanak-kanak tanpamenggunakan pentas. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka.     Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi murid-murid. Menjadikan suasana pembelajaran menyeronokkan dan bermakna. Pertama. .kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam ceritatersebut. Terdapat pelbagai jenisboneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Seeloknyadihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak dudukdengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. pengetahuan sains. sama ada memanjangkan ataumemendekkan skripnya. inovatif dan unik dengan rekaan-rekaan boneka yang pelbagai. Kedua.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. Melahirkan individu yang berdaya saing. Skripcerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubahsuai sewaktu guru menyampaikan cerita.5.guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip.5.Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini.Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. AKTIVITI BONEKA Guru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagipengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain sepertimewarna.1 PersekitaranPersekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan . Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Membantu guru mencapai objektif pembelajaran dengan lebih sempurna. Guru juga boleh mendapatkan khidmat pembantu dalammenggeraklakonkan boneka. 5. PERSEMBAHAN BONEKA 5.5. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olahboneka berkomunikasi dengan kanak-kanak. dan pengajaran bahasa. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yangpanjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanakkanak. Tempat persembahan boneka perlulah lapangtanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahanitu.5.Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan bonekasupaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka.Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuahcerita. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadiwatak dalam cerita.3 Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka.

Gunakan duaatau empat batang penyapu untuk dijadikan tiang. kefahaman dan membina sebuah karangan. 5. Boneka tanpa pentasBoneka (biasanya sarung tangan) dimainkan ke arah audiens. Pentas rentangTirai kain hitam diikat merentang pada dinding . Guru perlu lebihkreatif terutama dalam penyediaan bahan. Objek diletakkan dan digerakkan dan digerakkan di atas cerminlutsinar.Jenisjenis pentas tersebut adalah seperti berikut: 1.sosio emosi. Kain. 2. Pentas tingkapTingkap terbuka (tanpa cermin) boleh digunakan sebagai pentas. meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanakdisamping memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik.Guru duduk di belakang meja semasa bermain boneka. 5. jarak serta pertukaran masa dan waktu. Pentas kerusiSusun beberapa buah kerusi untuk dijadikan asas pentas.6 RUMUSAN Aktiviti pengajaran menggunakan boneka dapat merangsang minda muriduntuk memahami sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan terutama dalamkemahiran lisan. menambahilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Pentas pintuSeperti tingkap. pelbagai jenis pentas boleh digunakan.Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidangpengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanakkanak.Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik. Guru sebagai pemain boneka duduk di belakang kainsemasa menggeraklakonkan boneka. papanatau kertas tebal boleh direntangkan untuk menutupi bahagian bawahpintu. Teknik overhead projektor (OHP)Overhead projektor boleh digunakan untuk menggantikan teknik wayangkulit. 7.Kedudukan boneka di pentas perludiambil kira iaitu keluar masuk pentas .Dengan menggunakan boneka untukaktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkandaya kreativiti. Rentang kain hitamsebagai tirai. OHP dipancar ke dinding atau kain layar. Aktivitiyang sesuai ialah aktiviti lisan hyang dilakukan secara berpasangan.3.meningkatkan perhatian kanak-kanakdan meredakan tekanan. 6.Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan .Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yangmengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Pentas berlipatPentas ini boleh dibuat dengan menggunakan rangka kayu sebgaibingkainya kemudian ditutup dengan kain. 4Persembahan boneka Persembahan BonekaSemasa membuat persembahan boneka. Pemain boneka berada di luar dan penonton di dalam bilik darjah.menghubungkaitkan dengan keseronokan. pintu juga boleh digunakan sebagai pentas. Gurududuk di luar dan murid di dalam kelas. 4.perkembangan komunikasi dan bahasa. Pentas mejaSusun beberapa buah meja dan tutup dengan kain di bahagian hadapan. 8.

Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabilapereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan Fungsi Boneka sebagai Bahan Pengajaran 1.pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku. perubahan tingkah laku murid dakan lebih mudah terhasil dan seterusnya berlaku pembelajaran. Dengan melihat pelbagai jenis boneka. Ini akan mewujudkan rasa seronok kepada pelajar kerana persekitaran bilik darjah adalah steril. Oleh sebab seronok melihat atau mendengar media pengajaran tersebut.Mengikut pendekatan sistem. Untuk memuatkan media dalam pengajaran. pengajaran guru hendaklah dirancang dengan . 2.Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-cirireka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akandipersembahkan. Pembelajaran lebih seronok . Pengajaran lebih tersusun . murid akan berminat untuk belajar.untuk mendapatkan satupenampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan. media adalah satu komponen dalam pembentukan pengajaran.

dinilai kemudian dibaiki mengikut keperluan murid dan objektif pengajaran. Jika murid di negara ini tidak pernah mendegar / melihat wayang kulit. Perkara-perkara di luar bilik darjah menjadi lebih hampir kepada murid kerana perkara-perkara tersebut boleh dipindahkan ke dalam media dan dibawa masuk ke dalam kelas. peranan media dikaji dan dilaksanakan. mereka akan memperoleh pengalaman baru. Pembelajaran menjadi lebih dekat .sistematik terlebih dahulu supaya pengajaran pebih tersusun.media seperti boneka jenis wayang kulit boleh memperkaya pengalaman murid. Memperkayakan pengalaman . 4. Berdasarkan pendekatan sistem juga. .Sesuatu perkara yang dipelajari tetapi berlaku di luar bilik darjah boleh dibawa melalui watak-watak yang digemari oleh kanak-kanak. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->