P. 1
BONEKA

BONEKA

|Views: 2,347|Likes:

More info:

Published by: Mohd Asrul B. Abdullah on Apr 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

1.

0PENDAHULUAN Menurut Mohd Zohir dan Shukri Osman , 2004 menyatakan bahawa mengajar adalahtugas utama bagi pekerjan guru. Seperti pekerjaan lain, tugas mengajar memerlukanpengetahuan dan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dikuasai oleh guru sebagaipekerja. Untuk menjadi mahir, seseorang pekerja perlu menjalani latihan yang cukupsebelum dapat melaksanakan tugas dalam situasi sebenar. Begitulah juga halnyadengan tugas guru sebagai pengajar dalam bilik darjah. Semasa berada di institutperguruan atau di universiti, di samping didedahkan dengan pelbagai pengetahuan, bakalbakal guru juga dilatih tentang pelbagai kemahiran mengajar.Mengajar boleh dijelaskan sebagai memberi arahan kepada atau berkongsipengetahuan antara seorang individu dengan individu yang lain. Hal ini juga bolehdijelaskan sebagai cara memberi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukn oleh murid supaya mereka boleh berfungsi dalam kehidupannya. Guru perlu mendiagnoskeperluan pembelajaran yang spesifik atau kurang di kalangan murid serta menyediakans t r a t e g i t e r s e b u t u n t u k m e m b a n t u m u r i d m e n c a p a i o b j e k t i f p e m b e l a j a r a n y a n g ditentukan.

Boneka terbahagi kepada lima jenis ia itu: boneka tangan, boneka s a r u n g , boneka batang, boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua, iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada, Buat Jahat Jangan Sekali” Garis Panduan Teknik Lakonan Spontan • Pilih kumpulan murid yang boleh berlakon dan mempunyai suara yang jelas/kuatsebagai „ benchmark‟ kepada kumpulan yang akan berlakon seterusnya. • Dialog pelakon adalah bebas tetapi berdasarkan jalan cerita yang disediakan. • Aktiviti dijalankan dalam jangka masa yang pendek. • Tidak memerlukan latihan. • Lakonan secara spontan setelah diberikan arahan. • Tidak perlukan prop atau peralatan fizikal. • Boleh dilaksanakan di mana-mana. Garis Panduan Teknik Lakonan Berskrip • Ada persiapan awal seperti peralatan dan skrip. • Pelakon diberikan skrip untuk bacaan dan hafalan. • Jangka masa yang panjang diperlukan untuk penghayatan watak. • Ada pengarah untuk menghasilkan lakonan yang berkesan. Garis Panduan Teknik Lakonan Mimos • Guru mengedarkan sampul surat yang mengandungi soalan situasi mimos. • Lakonan ini amat menarik dan boleh dilakukan oleh kebanyakan murid • Berikan gambaran situasi yang perlu murid lakonkan, 46

• Guru boleh mendapatkan maklum balas murid dengan soalan -soalan yangdikemukakan berkaitan tajuk yang diajar.Contoh: Seorang ibu tua bersedih kerana anaknya tidak pulang berhari raya Seorang pelajar nakal yang sedang dirotan oleh guru disiplin Seorang pelajar dengan penuh kesal menasihati raknnya supaya janganterlibat dengan dadah Seorang penagih dadah yang telah insaf dan sedang menasihati rakanbaiknya meninggalkan dunia dadah Seorang petani yang rajin sedang mengerjakan kebunnya d e n g a n pelbagai tanaman • Mimos menekankan gerak geri dan mimik muka pelakon yang m e n g a m b i l bahagian. minat dan tajuk pengajaranpembelajaran • Jika guru berlakon menggunakan boneka. • Jika lakonan mimos dirakam kesannya akan cukup menarik perhatian muridkerana mereka dapat melihat visual sendiri Garis Panduan Teknik Lakonan Menggunakan Boneka • Pilih boneka yang sesuai dengan tahap umur. guru perlu membuat perbezaan suaraantara guru dan boneka • Rumah boneka yang berlereng boleh disimpan di sudut bacaan dan digunakansemasa lakonan antara boneka dengan boneka .

Caranya adalah dengan meletakkanpupet wayang kulit di atas cermin „ overhead‟ . guru boleh menggunakan „overhead projector ‟ dan skrin/papan putih.manakala dari segi keluasan murid mudah bergerak dengan melaksanakansesuatu aksi 47 .• Jika guru menggunakan „pupet‟ wayang kulit. Bayang „pupet‟ wayang kulit yangdigerak-gerakkan mengikut dialog akan terpancar pada skrin. • Kerusi meja di kelas boleh diatur dalam bentuk teater supaya ada kelainan.

Buat Jahat Jangan .Boneka terbahagi kepada lima jenis iaitu: boneka tangan. boneka tali dan boneka bayang • Pengendalian boneka boleh dibahagi kepada dua. boneka s a r u n g . boneka batang. iaitu: boneka dengan bonekadan boneka dengan pelakon (guru dan murid) • Contoh dialog antara boneka buaya dengan boneka kerbau dalam cerita “TidakMengenang Budi” • Dialog antara boneka gadis dengan boneka orang tua dalam cerita “Buat BaikBerpada-pada.

Ada kanak-kanak berkeperluan khas yang pendiam tetapi akhirnya mahu bercakap setelah gurunya menggunakan boneka untuk bercakap dengannya dan dia juga menggunakan boneka untuk menjawab soalan guru tadi. guru hendaklah memberi peluang muridnya bercakap atau berlakon dengan menggunakan boneka sesama mereka. boneka piring dan sebagainya. Dalam menarik minat dan penumpuan proses pembelajaran dan pengajaran pendidikan khas teknik aplikasi boneka atau patung boleh digunakan untuk membantu mengekspresi perasaan dan emosi kanak-kanak. Guru boleh menyediakan berbagai-bagai jenis boneka seperti boneka kayu. Namun. boneka yang dibuat oleh murid sendiri adalah lebih bermakna kepada mereka.TEKNIK BONEKA . .Kanak-kanak merasa lebih terjamin keselamatannya di dalam dunia boneka yang boleh dimanipulasi dan dibuat untuk memenuhi keperluan dan emosi mereka.Sebaliknya. Teknik ini adalah antara teknik yang sangat digemari oleh kanak-kanak kerana pergerakan boneka dan dialog dalam lakonan boneka ini sangat menarik dan menghiburkan. persembahan boneka yang dimainkan di pentas tidak begitu mempengaruhi kanak-kanak. boneka sarung tangan. Bagi mencapai objektif pengajaran lisan. kanak-kanak yang tidak boleh atau tidak mahu berkomunikasi akan mula berkata-kata.Kanak-kanak bukan sahaja boleh menikmati permainan tersebut malah mereka dapat menghasilkan persembahan boneka secara spontan.Berdasarkan penilaian yang dilakukan di dalam kelas dan aktiviti luar. Teknik Boneka dikenali juga sebagai teknik patung atau ”puppet”. boneka tali.Melalui kaedah ini. boneka yang dicipta dan dimainkan sendiri oleh kanak-kanak mendatangkan impak yang lebih berkesan.

. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. Lantaran itu. Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. latih tubi. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. garis kasar kuliah yang disampaikan. gerrakan tangan "facial expression". perbincangan. penggunaan alatan yang berkenaan. penggunaan OHP. menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajra dan lain-lain lagi. kemahiran mengekalkan minat murid. Jika kita ingin mengajar dengan kaedah soalan maka kita pelu menggunakan teknik-teknik menyoal yang baik seperti soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat. lakonan. bahasa yang sesuai. main peranan. kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti cerita. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara. menyelesaikan masalah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada apda sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil. perbahasan. suara haruslah jelas. brain storming. projek. bermain. serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri. mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya. kuiz. Teknik-teknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada sera kadar percakapan. Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah kaedah soalan. pelajar-pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk menjawab. soalan atau Socratik dan lain-lain lagi. layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada murid.KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu.

Pendekatan Barat ini adalah amat berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi pemakanan yang mempunyai prinsip-prinsip makanan serta hubungannya dengan kesihatan. semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsip-prinsip sains yang sangat bersistematik. Sebagai kesimpulan. Sebagai contoh. Bagi pendekatan Timur pula. . Bagi pendekatan profesional. kaedah-kaedah bermain dipelajari berdasarkan pengalaman. bila kita sebut teknik pengajaran kita mesti bertanya teknik pengajaran untuk kaedah apa. Dia boleh menggunakan pendekatan profesional atau pendekatan konvensyenal (tradisional atau acquired) atau biasa. nilai makanan dari segi zat makanan dan ciri-ciri makanan seimbang. keutamaan adalah diberi kepada rasa seperti rupa makanan tetapi tidak begitu mementingkan nilai kalori atau ciri-ciri makanan seimbangan. Suatu lagi contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan seseorang dalam belajar bermain tenis. Manakala bagi pendekatan konvensyenal. Meskipun demikian. Bagi pendekatan Barat. Dalam pengertianyang lebih luas pendekatan juga diertikan sebagi "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Setiap kaedah pengajaran mesti mempunyai teknik-teknik yang tertentu agar setiap aktiviti pembelajaran yang dijalankan dapat menarik minat murid serta objektif pembelajaran yang dijalankan tercapai. pendekatan-pendekatan memasak ikan yang kita boleh gunakan ialah seperti pendekatan Timur atau pendekatan Barat. untuk memastikan bahawa demonstrasi itu berjaya kita mesti menguasai teknik-teknik demonstrasi. Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tertentu tidak berkesan. Pendekatanpendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu.Jadi jika kita hendak mengajar seseorang menari kita haruslah memilih kaedah-kaedah yang sesuai. kita dapati keutamaan ditegaskan pada nilai kalori. perbincangan informal serta dengan pemerhatian. Kaedah pengajaran seperti demonstrasi adalah lebih sesuai. PENDEKATAN Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran.

Pengaplikasian permainan boneka akan mendedahkan murid untuk berkomunikasi dengan lebihberkesan serta melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Apa-apa sahaja benda atau objek inidapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusidialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog.Satu lagi cara persembahan wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. penggunaan boneka juga juga mendedahkan murid-murid untuk bekerjasama secarakumpulan.2. Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentuyang bakal digerakkan semasa menggunakannya.3 Boneka wayang kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal.5. buluh dan sebagainya dibahagian bawah boneka tersebut. boneka dijulang pada lidiutama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggotabadan boneka tersebut.5.2.2.1 Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. rotan. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka. dan merangsang imaginasi.5. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. tali-tali ituditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak.Selaindaripada itu. .5 Boneka tongkatBoneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkat seperti kayu.2 Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Tali-tali halus disambungkan kepadabahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak.. Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk duadimensi. Boneka ini juga boleh dibuat daripada kulit.1 PENGENALANBoneka adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama adasecara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Semasa menggunakan boneka jenisini.2.Boneka ini sesuai digunakan sebagai alat bantuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita atau maklumat dengan lebih berkesan.BAHAGIAN 5: AKTIVITI PEMULIHAN MENGGUNAKAN KAEDAH BONEKA5. Semasa memainkan boneka ini.2 JENIS-JENIS BONEKA5.2. Dengan ini. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. 5. Boneka ini menggunakan konsep wayang kulit tetapi berbentuk tigadimensi. Semasa digunakan.4 Boneka bertaliBoneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. lutsinar dan kertas tebal. plastik. muridmurid akan lebihmenghayati dan memahami sesebuah penyampaian itu dengan khusyuk di samping melihatkan dirisecara tidak langsung melalui penggunaan boneka. plaster-of-Paris atau kayu. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin.

2 AKTIVITI BONEKAGuru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagi pengajaran bertema yangdihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan dimana-mana sudut. . Dialog skrip tidak perlumenggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak.5. guru perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. Pertama.Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini.Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yangdituturkan selaras dengan gerak laku boneka. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yangakan digunakan. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Kedua. guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas.Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. dan pengajaran bahasa. Skrip ceritahanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu guru menyampaikan cerita.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. pengetahuan sains.

dan merangsang imaginasi. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapatmenangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasamasecara berkumpulan. fabrik pembuat boneka di Inggeris.Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga bonekadilihat menjadi lebih hidup. Bahan yang digunakan adalah kayu. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkapdengan bulu matanya. Selaindaripada itu. Pendengar akan dapat menghayatinyadengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di sampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat .melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasilboneka terbesar di dunia. Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah. Pada masa yang sama. lebih menyerupai bentukyang ditirunya. Kesannya daripermainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . Itali. bentuknya tidak menarik. kilang membuatboneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik. Boneka darimasing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata.Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untukmenyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. kayu.Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencubauntuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemainatau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog.Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600tahu sebelum Masihi. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. Bonekayang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyakdigunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat padamasa kini. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusidaya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. Pada abad ke 16. Ahli sejarahberpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihioleh orang-orang Mesir dan Cina. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambutsehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai pada masa kini. Boneka tersebut sangat kakudan tidak boleh digerak-gerakkan. Perancis. tanah liat atautulang binatang. Boneka tersebut telah diperbuat daritanah liat. dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman padamasa itu. bonekatelah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak.Di akhir Perang Dunia I.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan olehpemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. danBelanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. Pada tahn1710. boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan. dan dikatakan sangat menyeramkan danmenakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya.Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermaindengan boneka-boneka ini. Dulu. Pada abad ke 5 hingga 15. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa.

diwarnakan dan bentuknya di potongkeluar.deretan giginya yangrapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung TanganSarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.Boneka lidiBoneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atauarahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempattempat tertentu pada badan boneka itu. plaster-ofParis atau kayu. Kemudian lidi panjangdiletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakaldigerakkan semasa menggunakannya. penggunaan boneka dapat memberipengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yanglainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut.Boneka BertaliBoneka bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papiermache.Semasa memainkan boneka ini.Wayang KulitRupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. Apa-apa sahaja objek dapatdijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain. Bonekaboneka ini telah dijualdengan harga yang mahal. Selain itu. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak. Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin.Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. Sewaktu menggerakkanboneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarangdialog.TopengTopeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan . Semasa digunakan. Satu lagi cara persembahanwayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej bonekaakan terpapar di atas skrin. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaancerita. Semasa menggunakanboneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untukmenghidupkan anggota boneka. dan merangsang daya imaginasi.Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disampingmelihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Pencerita membawa pengalamanluar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadiandaiannya.

pencerita menggunakan sebarang boneka yang akanmenjadi watak dalam cerita.Alat/ bahan:Kain belacu/ sarung tanganPenselGuntingJarumBenang jahit dan benang buluBerus catCara membuatnya:1. Walaubagaimanapun pencerita bolehmenggunakan boneka tanpa pentas. sarung kaki. Penggunaan pentas akan membantukeberkesanan penyampaian sesebuah cerita.Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Topengamat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atauPendidikan Moral.papier mach. di antaranya sarungtangan. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan penceritadan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita. pakaian. dan pengajaran bahasa. Gunting garisan pengguntingan.2. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut.3.Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaranbertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. kemudian membina boneka berdasarkan watak-watak dalam cerita tersebut. keadaan semasa dan lain-lain lagi. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisanjahitan. Terdapat pelbagai jenis boneka yang bolehdisesuaikan untuk aktiviti bercerita. Jahit di atas garisan putusputus tadi dengan jahitan halus.Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. Kedua. Lipat belacu sekali.Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan denganpemahaman kanak-kanak. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki.Jenis ceritaTerdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranyamengenai cerita haiwan. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. memilih ceritaterlebih dahulu untuk mencipta skrip. pencerita perlu menulis dalam bentukskrip berdasarkan cerita itu. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar .Contoh Cara Membuat Boneka Sarung TanganBoneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat. ia mempunyai bahagiankepala. ini garisanpengguntingan. bag mabuk udara dan banyak lagi. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. kertas. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada penceritadi samping menggalakkan daya kreativiti pendengar.4.pengetahuan sains. Pertama.Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialogyang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. kehidupan seharian. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dantekapkan bentuknya.Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain bonekadapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontondengan bahagian badan dan kepala sahaja. Variasi suara perlu difikirkankesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan.

Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya!Selain memberikan keseronokan kepada pelajar. pentas pintu. Semasa bercerita.Pita rakaman. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yangdikehendaki.nampak kemas.Aktiviti susulanAktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktivitisusulan:a) Menggerak lakonkan semula ceritab) Membina bonekac) Menyanyi menggunakan bonekad) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh ceritaJudul: Mengapa Gagak HitamNilai: Gelojoh membawa padah.Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas .PeralatanBoneka gagak.Boneka merak.5. kefahaman dan membina sebuah karangan.Gagak : elok benar cadangan awak. cepatlah. Seorang pemuda yang menjadi pelukis.Gagak : Macam mana caranya?Merak : aku ada kawan. Aku sudah tidak sabar lagi. jarak sertapertukaran masa dan waktu.Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi. pentas tingkap. boneka yang telah siap untuk dilakonkan.Gagak : Oh begitu. pentasmeja.Objektif: kanakkanak dapat mengenal burung gagak dan merak.Hubungan dengan Kurikulum dan bidangDengan .6. pentas papan lipat. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan ceritalebih menarik. bercerita dengan menggunakan bonekadapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebihberkesan terutama dalam kemahiran lisan. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebaranggangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. Susun atur bonekahendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan. gerak lakon bonekadisesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar.7.Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. Kalu boleh dihamparkan sebidangpermaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadapkepada pentas boneka.Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan. membezakan pelbagaiwarna.Susun aturBoneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponenkreativiti dan estetika. Satu daripadateknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka denganberdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas. OHP dan tanpa menggunakan pentas.Warna. Carakedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok.Merak : Sabarlah.Prop bingkai (gambar disertakan)Teks: Merak dengan GagakBabak IMerak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik.Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. Penceritaboleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka.

menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanakakan dapat meningkatkan:.Daya kreativiti .

kuda. . Selain mengeratkan hubungan kekeluargaan dapat juga melatih mereka berekspresi dan membantu kanak-kanak bertutur dengan lebih cepat. Dibuat dari bahan yang lembut dan dapat dicuci. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang akan digerakkan semasa menggunakannya. plaster-of-Paris atau kayu.JENIS-JENIS BONEKA Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. Semasa digunakan. Hand puppet atau boneka tangan. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah. (c) Boneka Bertali Boneka Bertali atau „marionette‟ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti paper mache. Hand Puppet atau boneka tangan boleh berbentuk binatang untuk diperkenalkan kepada kanak-kanak tentang binatangseperti lembu. boleh menghiburkan kanak-kanak. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. ayam. (a) Boneka Tangan (b) Boneka Lidi/ kayu (c) Boneka Bertali (d) Wayang Kulit (a)BONEKA TANGAN Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. kambing dan sebagainya. (b) BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak.

.Wayang gantung dibawa ke Singkawang dari China daratan pada tahun 1929.

Boneka dengan lengan dan kaki yang dapat digerakkan buat pertama kalinya pada 600 tahu sebelum Masihi. Boneka tersebut sangat kaku dan tidak boleh digerak-gerakkan. Pada masa yang sama. Itali. bentuknya tidak menarik. Boneka Barat Bermula pada abad ke 15 di kota Nurembergm Ausburg dan Sonnerberg Jerman. tanah liat atau tulang binatang. boneka masih tetap digunakan untuk upacara ritual dan keagamaan. penggunaan boneka juga dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. fabrik pembuat boneka di Inggeris. Boneka ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi. Tahun 1675 boneka telah diperkemaskan lagi dengan rambut sehingga bentuknya sama dengan boneka yang banyak dijumpai . Boneka yang lebih indah dibuat daripada lilin dan gading gajah. Sejarah ringkas Perkataan puppet atau boneka berasal daripada perkataan Latin iaitu pupa. dan dikatakan sangat menyeramkan dan menakutkan sehinggakan kanak-kanak enggan memilikinya. Pada abad ke 5 hingga 15. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. Boneka tersebut telah diperbuat dari tanah liat. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpa sebarang sebarang dialog. Kesannya dari permainan boneka cukup baik ke arah pendedahan kanak-kanak untuk berkomunikasi . dan lilin serta diberi pakaian yang menggambarkan wanita Jerman pada masa itu. Bahan yang digunakan adalah kayu. Selain daripada itu. boneka telah dibuat sebagai alat mainan kanak-kanak. Pendengar akan dapat menghayatinya dengan khusyuk sesebuah cerita dengan memberi tumpuan sepenuhnya di samping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Tidak ada seorang kanak-kanak pun pada ketika itu yang membayangkan akan bermain dengan boneka-boneka ini. Boneka dari masing-masing negara ini banyak dijual untuk dijadikan cenderamata. Pada abad ke 16. kayu. dan Belanda membuat boneka yang sama dengan pakaian khas daerah setempat. Bentuknya sangat berbeza dengan pasaran yang terdapat pada masa kini. Belanda telah mencipta mata boneka dari gelas dan dapat digerakkan sehingga boneka dilihat menjadi lebih hidup. dan merangsang imaginasi. Perancis.boneka PENGENALAN BONEKA adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Dulu. Ahli sejarah berpendapat bahawa boneka telah mula dijumpai kira-kira 3000 tahun sebelum Masihi oleh orang-orang Mesir dan Cina. Boneka yang dibuat pada masa itu bukan dibuat sebagai mainan kanak-kanak tetapi banyak digunakan untuk keperluan keagamaan atau upacara adat yang rasmi. melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita.

Pendengar dapat menghayati sesebuah cerita denganpenuh tumpuan disamping melihatkan diri secara tidak langsung melalui penggunaan boneka. Satu lagi cara persembahan . penggunaan boneka dapat memberi pengalaman belajar bekerjasama secara berkumpulan. diwarnakan dan bentuknya di potong keluar. Perancangan Boneka Untuk Kanak-kanak Boneka merupaka sebarang objek yang digeraklakonkan sama ada secara sentuhan atau arahan oleh pemain dengan tujuan menyampaikan mesej. ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. dan dapat membuka mulut sehingga terlihat deretan giginya yang rapi atau boneka yang dapat makan dan minum sendiri. Semasa menggunakan boneka jenis ini jari dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. Di akhir Perang Dunia I. Boneka-boneka ini telah dijual dengan harga yang mahal. kilang membuat boneka berjaya membuat boneka menjadi yang lebih menarik.pada masa kini. Jenis-jenis boneka Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Sewaktu menggerakkan boneka pemain menghidupkan eatak menerusi dialog atau aksi boneka tanpa sebarang dialog. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebut akan kelihatan di atas skrin. Lidi-lidi halus diletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. Kemudian lidi panjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. Semasa memainkan boneka ini. boneka dijulang pada lidi utama dan lidi-lidi yang lainnya digoyangkan untuk menggerakkan anggota badan boneka tersebut. Amerika telah mencatat satu sejarah sebagai negara penghasil boneka terbesar di dunia. Apa-apa sahaja objek dapat dijadikan boneka sekiranya objek digerakkan oleh pemain. Selain itu. Pencerita membawa pengalaman luar untuk direalisasikan menerusi daya imaginasi pencerita dan kanak-kanak menjadi andaiannya. lebih menyerupai bentuk yang ditirunya. Wayang Kulit Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal. melahirkan idea yang kreatif dalam penciptaan cerita. Di antara tahun 1925 dan Pernag Dunia II. Boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan cerita dengan berkesan. Boneka ini telah dilengkapi dengan mata yang dapat mengedip lengkap dengan bulu matanya. Pada tahn 1710. dan merangsang daya imaginasi. Boneka lidi Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. Kesannya cukup baik ke arah pendedahan berkomunikasi. sebuah kilang pembuat boneka telah berjaya membuat boneka yang dapat menangis disusuli dengan boneka yang dapat berjalan pada tahun 1735.

Terdapat pelbagai jenis boneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. Semasa digunakan.wayang kulit ialah dengan menggunakan OHP sebagai sumber cahaya dan imej boneka akan terpapar di atas skrin. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yang panjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanak-kanak. Membuat boneka Boneka-boneka ini boleh diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuah cerita. memilih cerita terlebih dahulu untuk mencipta skrip. Jenis cerita Terdapat pelbagai jenis cerita yang dijadikan bahan untuk kanak-kanak antaranya mengenai cerita haiwan. Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang. plaster-of-Paris atau kayu. Variasi suara perlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. ia mempunyai bahagian kepala. Teknik bercerita dengan menggunakan boneka ini sesuai digunakan bagi pengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain seperti mewarna. kehidupan seharian. pengetahuan sains. tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. bag mabuk udara dan banyak lagi. di antaranya sarung tangan. Walaubagaimanapun pencerita boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Boneka Bertali Boneka bertali atau ‘marionette’ diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier mache. Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada pencerita di samping menggalakkan daya kreativiti pendengar. keadaan semasa dan lain-lain lagi. Kedua. sarung kaki. Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan dalam mata pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. kemudian membina boneka berdasarkan watakwatak dalam cerita tersebut. pencerita perlu menulis dalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu. sama ada memanjangkan atau memendekkan skripnya. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yang boleh bergerak. dan pengajaran bahasa. Pertama. kertas. Pencerita mempunyai dua pilihan untuk menggunakan teknik ini. pencerita menggunakan sebarang boneka yang akan menjadi watak dalam cerita. pakaian. Topeng Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan papier mach. Skrip cerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubah suai sewaktu pencerita menyampaikan cerita. Pencerita perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan boneka supaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. . Contoh Cara Membuat Boneka Sarung Tangan Boneka jenis ini adalah antara boneka yang mudah dibuat.

pentas pintu. 4. pentas papan lipat. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. Kedudukan boneka di pentas perlu diambil kira iaitu keluar masuk pentas . 2. . pentas meja. Tempat persembahan boneka perlulah lapang tanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahan itu. pentas tingkap. terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. Pencerita boleh juga mendapatkan khidmat pembantu dalam menggeraklakonkan boneka. Semasa bercerita. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. 5. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. 6. Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah pencerita menggerak lakonkan boneka dengan berdialog secara selari duduk di depan pendengar tanpa menggunakan pentas. Lipat belacu sekali. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. Kalu boleh dihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak duduk dengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. 7. Manakala pentas boneka dicadangkan menggunakan pentas kerusi. 3. OHP dan tanpa menggunakan pentas. boneka yang telah siap untuk dilakonkan.Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas dimana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditonton dengan bahagian badan dan kepala sahaja. Alat/ bahan: Kain belacu/ sarung tangan Pensel Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara membuatnya: 1. Gunting garisan pengguntingan. Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkenbangan bahasa atau di sudut komponen kreativiti dan estetika. ini garisan pengguntingan. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. Teknik penyampaian Terdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olah boneka berkomunikasi dengan pendengar. Persekitaran Persekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan.

Objektif: kanak-kanak dapat mengenal burung gagak dan merak.Daya kreativiti . Seorang pemuda yang menjadi pelukis.Perkembangan komunikasi dan bahasa.Pita rakaman . Aku sudah tidak sabar lagi. membezakan pelbagai warna.Warna . Gagak : Oh begitu. Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik. cepatlah. Guru perlu lebih kreatif terutama dalam penyediaan bahan.Sosio emosi .Menambah ilmu pengetahuan .jarak serta pertukaran masa dan waktu. aku akan pergi berjumpa dengan pemuda itu esok. Hubungan dengan Kurikulum dan bidang Dengan menggunakan boneka untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkan: .Boneka merak . Peralatan . bercerita dengan menggunakan boneka dapat juga merangsang minda pelajar untuk memahami sesuatu pelajar itu dengan lebih berkesan terutama dalam kemahiran lisan. kefahaman dan membina sebuah karangan.Pengalaman . Nanti kita jumpa esok di tebing sungai ini ya! Selain memberikan keseronokan kepada pelajar.Boneka gagak . Gagak : elok benar cadangan awak. .Prop bingkai (gambar disertakan) Teks: Merak dengan Gagak Babak I Merak : Mari kita warnakan badan kita supaya lebih cantik. Gagak : Macam mana caranya? Merak : aku ada kawan. Aktiviti susulan Aktiviti-aktiviti nyang berikut adalah antara yang boleh digunakan sebagai aktiviti susulan: a) Menggerak lakonkan semula cerita b) Membina boneka c) Menyanyi menggunakan boneka d) Mempelbagaikan suara menggunakan boneka Contoh cerita Judul: Mengapa Gagak Hitam Nilai: Gelojoh membawa padah. Merak : Sabarlah.

. Rumusan Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. .Untuk menghubungkaitkan dengan keseronokan.Memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. .Meningkatkan perhatian kanak-kanak dan meredakan tekanan.Meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanak. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan satu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. .Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidang pengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanak-kanak: .

lutsinar dan kertas tebal. BONEKA TONGKAT Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkatseperti kayu. BONEKA WAYANG KULIT Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi. . tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat angotaangooota badan itu bergerak Implikasi penggunaan boneka di kalangan murid-murid prasekolah.Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggotatertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebutakan kelihatan di atas skrin.rotan.diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar. . Rupa bentuk bonekadilukisdi atas kertas tebal.Boneka ini menggunakan konsepwayang. .buluh dansebagainya di bahagian bawah boneka tersebut.Lidi-lidi halusdiletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu.Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. BONEKA BERTALI Boneka bertali diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache plaster-of-Paris atau kayu.Boneka ini juga bolehdibuat daripada kulit.Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yangboleh bergerak. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkanke dalamsarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka.Semasa digunakan.ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.Jenis jenis boneka BONEKA SARUNG TANGAN Boneka ini boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Semasa menggunakanboneka jenis ini.Semasa memainkan boneka ini.plastik.

Cara kedua ini lebih memberi kebebasan kepada guru disamping menggalakkan daya kreativiti pendengaran murid-murid. Guru juga boleh mendapatkan khidmat pembantu dalammenggeraklakonkan boneka. Susun atur boneka hendaklah mengikut cerita yang hendak disampaikan . Membantu guru mencapai objektif pembelajaran dengan lebih sempurna. sama ada memanjangkan ataumemendekkan skripnya. Dapat menggabungkan kemahiran berbahasa dan kemahiran bersosial. Menjadikan suasana pembelajaran menyeronokkan dan bermakna.2 Susun atur Boneka hendaklah disusun di sudut perkembangan bahasa atau di sudutkomponen kreativiti dan estetika.Kedudukan pentas boneka boleh disesuaikan di mana-mana sudut. Walau bagaimanapun guru boleh menggunakan boneka tanpa pentas. Seeloknyadihamparkan sebidang permaidani untuk membolehkan kanak-kanak dudukdengan selesa sambil menghadap kepada pentas boneka. Skripcerita hanyalah dijadikan sebagai garis panduan pencerita dan boleh diubahsuai sewaktu guru menyampaikan cerita. dan pengajaran bahasa. AKTIVITI BONEKA Guru boleh mengapikasikan teknik bercerita dengan menggunakan boneka bagipengajaran bertema yang dihubungkaitkan dengan tajuk pengajaran lain sepertimewarna. Pertama.Guru perlu berlatih menggunakan teknik menggerakkan lakonan bonekasupaya dialog yang dituturkan selaras dengan gerak laku boneka. . inovatif dan unik dengan rekaan-rekaan boneka yang pelbagai.Satu daripada teknik yang boleh digunakan ialah guru menggerak lakonkanboneka dengan berdialog secara selari duduk di depan kanak-kanak tanpamenggunakan pentas. PERSEMBAHAN BONEKA 5.kemudian guru perlu membina boneka berdasarkan watak-watak dalam ceritatersebut.Bagi bahan cerita yang pendek dan terlalu panjang.     Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi murid-murid. Melahirkan individu yang berdaya saing.5.3 Teknik penyampaianTerdapat beberapa teknik penyampaian dengan menggunakan boneka. Terdapat pelbagai jenisboneka yang boleh disesuaikan untuk aktiviti bercerita. guru perlu menulisdalam bentuk skrip berdasarkan cerita itu.5. Kedua.5.1 PersekitaranPersekitaran tempat pertunjukan boneka perlu lapang.Guru mempunyai dua pilihan untuk menggunakan aktiviti ini. pengetahuan sains.guru perlu memilih untuk bercerita terlebih dahulu dengan mencipta skrip. guru menggunakan sebarang boneka yang akan menjadiwatak dalam cerita. Cara kedua ini disesuaikan dengan pentas boneka.5.Semasa bercerita. 5.Penggunaan pentas akan membantu keberkesanan penyampaian sesebuahcerita. Tempat persembahan boneka perlulah lapangtanpa ada sebarang gangguan yang boleh menghalang perjalanan persembahanitu. Variasi suaraperlu difikirkan kesesuiannya dengan boneka yang akan digunakan. gerak lakon boneka disesuaikan dengan dialog seolah-olahboneka berkomunikasi dengan kanak-kanak. Dialog skrip tidak perlu menggunakan ayat yangpanjang dan haruslah disesuaikan dengan pemahaman kanakkanak.

papanatau kertas tebal boleh direntangkan untuk menutupi bahagian bawahpintu. 4Persembahan boneka Persembahan BonekaSemasa membuat persembahan boneka.menghubungkaitkan dengan keseronokan.Kesan muzik latar boleh digunakan untuk menjadikan cerita lebih menarik.Jenisjenis pentas tersebut adalah seperti berikut: 1. 6. Gunakan duaatau empat batang penyapu untuk dijadikan tiang. menambahilmu pengetahuan dan juga pengalaman.Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yangmengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. 7. Aktivitiyang sesuai ialah aktiviti lisan hyang dilakukan secara berpasangan. Pentas rentangTirai kain hitam diikat merentang pada dinding . Boneka tanpa pentasBoneka (biasanya sarung tangan) dimainkan ke arah audiens. Pentas berlipatPentas ini boleh dibuat dengan menggunakan rangka kayu sebgaibingkainya kemudian ditutup dengan kain.Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan . Rentang kain hitamsebagai tirai. jarak serta pertukaran masa dan waktu. Pemain boneka berada di luar dan penonton di dalam bilik darjah. pintu juga boleh digunakan sebagai pentas.Kedudukan boneka di pentas perludiambil kira iaitu keluar masuk pentas . Guru perlu lebihkreatif terutama dalam penyediaan bahan. Guru sebagai pemain boneka duduk di belakang kainsemasa menggeraklakonkan boneka.Dengan menggunakan boneka untukaktiviti pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan dapat meningkatkandaya kreativiti. Teknik overhead projektor (OHP)Overhead projektor boleh digunakan untuk menggantikan teknik wayangkulit. kefahaman dan membina sebuah karangan.6 RUMUSAN Aktiviti pengajaran menggunakan boneka dapat merangsang minda muriduntuk memahami sesuatu pelajaran itu dengan lebih berkesan terutama dalamkemahiran lisan. 2. Pentas pintuSeperti tingkap. Kain.Guru duduk di belakang meja semasa bermain boneka. Pentas kerusiSusun beberapa buah kerusi untuk dijadikan asas pentas. pelbagai jenis pentas boleh digunakan. meluaskan perbendaharaan kata kanak-kanakdisamping memperkenalkan kanak-kanak kepada penggunaan kata simbolik. 5. 8. Pentas mejaSusun beberapa buah meja dan tutup dengan kain di bahagian hadapan. 4. OHP dipancar ke dinding atau kain layar. Pentas tingkapTingkap terbuka (tanpa cermin) boleh digunakan sebagai pentas.meningkatkan perhatian kanak-kanakdan meredakan tekanan.3.sosio emosi.Kepentingan boneka dan hubungannya dengan kurikulum dan bidangpengalaman adalah sebagai kaedah mempengaruhi kanakkanak. Objek diletakkan dan digerakkan dan digerakkan di atas cerminlutsinar.perkembangan komunikasi dan bahasa. Gurududuk di luar dan murid di dalam kelas. 5.

Pembelajaran lebih seronok . Pengajaran lebih tersusun . Untuk memuatkan media dalam pengajaran. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabilapereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan Fungsi Boneka sebagai Bahan Pengajaran 1. murid akan berminat untuk belajar. 2.Mengikut pendekatan sistem.pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku. Dengan melihat pelbagai jenis boneka.untuk mendapatkan satupenampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan. Oleh sebab seronok melihat atau mendengar media pengajaran tersebut. Ini akan mewujudkan rasa seronok kepada pelajar kerana persekitaran bilik darjah adalah steril. media adalah satu komponen dalam pembentukan pengajaran. perubahan tingkah laku murid dakan lebih mudah terhasil dan seterusnya berlaku pembelajaran.Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-cirireka bentuk di sampin kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akandipersembahkan. pengajaran guru hendaklah dirancang dengan .

Pembelajaran menjadi lebih dekat . peranan media dikaji dan dilaksanakan. Perkara-perkara di luar bilik darjah menjadi lebih hampir kepada murid kerana perkara-perkara tersebut boleh dipindahkan ke dalam media dan dibawa masuk ke dalam kelas. Memperkayakan pengalaman . 4. 3. dinilai kemudian dibaiki mengikut keperluan murid dan objektif pengajaran.Sesuatu perkara yang dipelajari tetapi berlaku di luar bilik darjah boleh dibawa melalui watak-watak yang digemari oleh kanak-kanak. .sistematik terlebih dahulu supaya pengajaran pebih tersusun. Jika murid di negara ini tidak pernah mendegar / melihat wayang kulit. Berdasarkan pendekatan sistem juga.media seperti boneka jenis wayang kulit boleh memperkaya pengalaman murid. mereka akan memperoleh pengalaman baru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->