Penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran banyak memberi kesan yang baik kepada murid-murid

khususnya yang di sekolah rendah.Namun begitu terdapat juga kelemahan yang timbul kesan danjukkanripada penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran.Hal ini kerana guru dapat membuat persiapan dan bersedia dengan lebih awal dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran.Melalui cara ini guru dapat mencari maklumat-maklumat berkenaan denganpengajaran dengan lebih baik seterusnya dapat menyampaikan kepada pelajar secara berkesan.Melalui penggunaan alat ICT sebagai alat bantu mengajar maka proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik dan dan berkesan contohnya menggunakan alat seperti powerpoint,flash,video,visual dan mereka hanya perlu mengaplikasikan alatan tersebut ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Melalui cara ini proses pengajaran dan pembelajaran dapat di jalankan dengan lebih mudah,ringkas dan padat kerana pelajar akan didedahkan dengan gambaran dan persembahan menarik serta mudah untuk di fahami.Justeru itu pelajar tidak akan mudah merasa jemu dan bosan dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran kerana tertarik dengan gaya persembahan yang ditunjukkan melalui ICT. Di samping itu kesan penggunaan ICT ialah dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan.Dengan adanya ICT guru dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan hanya ketertumpu kepada teknik pengkuliahan sahaja bahkan dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dengan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat dalam ICT.Melalui penggunaan alat ICT guru dapat menerangkan kepada pelajar dengan lebih terperinci serta mendalam mengenai sesuatu subjek.Contohnya penggunaan internet sebagai alat untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini mengenai dunia pendidikan.Kemahiran menggunakan internet membolehkan guru dan pelajar mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang terkini dengan lebih cepat serta efisen tanpa perlu menunggu masa yang lama seterusnya dapat di gunakan dalam aktiviti pembelajaran.Melalui cara ini kualiti pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan kerana maklumat-maklumat dapat terus di akses kedalam sistem. Penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat penting kerana ia dapat meningkatkan kemahiran guru dan pelajar.Melalui penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar akan didedahkan dengan pelbagai alatan dan bahan mengenai ICT seperti komputer,LCD,CD,pendrive,hardware,software,internet dan sebagainya.Semua benda yang berkenaan dengan ICT mempunyai berbagai fungsi dan kegunaannya yang tersendiri dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran disekolah.Hal ini kerana melalui penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran guru dan pelajar akan lebih menguasai

Selain itu manfaat yang diperolehi kesan daripada penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan.Justeru itu melalui penggunaan ICT murid-murid dapat memahami apa yang di ajar dengan lebih jelas kerana proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik serta berkesan hasil daripada penggunaan alatan ICT tersebut.Melalui cara ini guru dan pelajar akan berusaha lagi menambahkan pengetahuan mengenai teknologi ICT ini.Kemahiran dalam menggunakan ICT ini mampu memberi nilai tambah kepada guru agar dapat menggunakannya untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar agar ianya mudah untuk di fahami.memproses dan merekod setiap maklumat yang diperolehi.Dalam era dunia tanpa sempadan ini guru dan pelajar perlu menggunakan setiap teknologi yang ada agar tidak ketinggalan khususnya didalam bidang pendidikan yang banyak menggunakan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran.0 Pendahuluan 1.Melalui cara ini setiap masalah yang timbul dapat segera di maklumkan oleh pelajar kepada guru kerana mereka mudah bertindak balas terhadap sistem yang di ajar menggunakan ICT.grafik.teknologi-teknologi terkini yang dapat membantu dalam memahami setiap subjek yang dipelajari serta menyimpan.Pengetahuan yang mendalam mengenai ICT amat penting bagi guru agar ianya dapat di aplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaranbagi memudahkan lagi pemahaman murid.audio.Didalam sesebuah kelas tidak semua pelajar mempunyai kebolehan yang sama dalam menerima sesuatu yang di ajar oleh guru. Leave a Reply Internet sebagai Alat Bantu Mengajar (ABM) dalam Pendidikan by Jurnal Pendidikan on Monday. October 24.Contohnya melalui pengunaan alat seperti powerpoint. 2011 at 12:10am · 1.Ini kerana semasa proses pengajaran dan pembelajaran guru dan pelajar akan saling berinteraksi tentang apa yang dipelajari serta bertukar pendapat mengenai keberkesanan menggunakan sistem ICT ini disamping memberi cadangan bagi meningkatkan lagi kualiti penyampaian.1 Konsep : Penggunaan Internet sebagai Alat Bantu Mengajar (ABM) dalam Pendidikan .video dan sebagainya maka murid-murid akan lebih memahami setiap apa yang di ajar kerana di beri gambaran dan persembahan dan persembahan yang lebih mudah untuk di fahami berbanding dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk pengkuliahan.Di samping itu guru juga dapat menambahkan pengetahuan mengenai sistem ICT melalui pengalaman yang diperolehi semasa menjalankan proses pengajaran tersebut.

Memilih Laman Pengesahan Maklumat Laman yang dilayari dari Internet perlulah sejajar dengan bidang kerja guru. bermakna. Guru yang menggunakan Internet sebagai agen pencarian maklumat hendaklah mematuhi tatacara yang berikut: (a) Hak Akses Pengguna yang Hak akses hendaklah dilihat sebagai satu kemudahan yang disediakan oleh agensi untuk membantu melicinkan pentadbiran atau memperbaiki perkhidmatan disediakan. Internet digunakan secara meluas di negara-negara maju dan sistem pendidikan di Malaysia juga tidak ketinggalan dalam hal ini. penggunaan Internet dengan cara yang tidak bertanggungjawab dianggap sebagai pelanggaran prinsip atau tatacara yang boleh mengancam keselamatan. Kini.Sejak dahulu lagi guru-guru telah menggunakan pelbagai ABM dalam pengajaran mereka. keutuhan dan kerahsiaan maklumat. Bahan yang diperoleh dari Internet perlulah ditentukan ketepatan dan kesahihannya. Guru haruslah sedia maklum bahawa semua aset ICT di bawah kegunaannya . 1993) Sebelum era teknologi. radio.2 Prinsip/ Tatacara Penggunaan Internet Penggunaan Internet mempunyai kesan yang besar ke atas ilmu. Penggunaan ABM menimbulkan beberapa implikasi positif dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan penggunaan ABM. Penggunaannya membolehkan pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. 1. Dengan hanya berpandukan enjin gelintar seperti Google. kapur dan buku teks dalam sesi pengajaran. Oleh yang demikian. guru berjaya mendapatkan bermacam-macam maklumat. video dan komputer yang kini digunakan secara meluas. (Hasan. 1998). guru berjaya mencapai hasil pembelajaran apabila murid tertarik untuk memberikan tumpuan terhadap pembelajaran. Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet melalui Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 pada tahun 2003 bagi menjamin kemudahan Internet digunakan dengan selamat. wang dan mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid serta memberikan kesan maksimum dalam penggunaan masa yang minimum. ABM juga dapat memberikan pengalaman sebenar apabila objek konkrit digunakan dalam pengajaran. dan pandangan dunia. Penggunaan ABM melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran. Internet menjadi inovasi penting dalam pendidikan (Yusup. menjimatkan masa. Pembelajaran juga menjadi lebih bermakna kerana ABM mampu merangsang deria murid. Namun demikian. tenaga. (b) (c) di sekolah adalah hak milik Kerajaan. Dalam era teknologi pula ABM terdiri daripada penggunaan slide projector. guru menggunakan ABM seperti papan hitam. Hal ini berbeza dengan penggunaan buku yang terhad. TV. Guru boleh menyatakan sumber rujukan Internet apabila mengambil bahannya sebagai medium pengajaran. menarik dan menyeronokkan.

virtual learning. Bagi mencapai wawasan dan inspirasi negara. Di negara ini sudah mula wujud laman-laman web yang dibina khusus untuk tujuan pendidikan. pada masa ini penggunaan Internet atau On-Line Learning menjadi pilihan isu dalam bidang pendidikan guru sekolah. Antaranya ialah seperti Eduwebtv. pengurusan dan penilaian. atau web-based learning telah dimulai sejak pertengahan tahun 1990an lagi. Justeru. komputer bukan sahaja mampu membantu tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran. Definisi teknologi pengajaran 1994 ini telah dibentuk berasaskan lima komponen. Cikgu Net dan sebagainya.(d) Muat Naik Bahan Bahan rasmi yang hendak dimuat naik ke Internet hendaklah disemak dan mendapat pengesahan ilmunya daripada guru yang lebih pakar dan berpengalaman dalam sesuatu mata pelajaran atau bidang tugas. Collins (1996) telah menyatakan bahawa tahun 1996/97 merupakan era Internet dalam pendidikan bermula. pembangunan. Teknologi pengajaran ialah teori dan praktis reka bentuk. penggunaan. pengurusan dan penilaian proses pelbagai sumber pembelajaran (Seels & Richey. penggunaan. (e) Muat Turun Bahan Tindakan guru memuat turun hanya dibenarkan ke atas bahan yang sah seperti perisian yang berdaftar. On-Line Learning merupakan model pembelajaran yang juga dikenal dengan berbagai istilah seperti pembelajaran elektronik atau e-Learning. E-Tuisyen. 1. . Komponen ini membentuk domain bagi setiap bidang teknologi pengajaran. Domain Penggunaan merangkumi pengetahuan. MahirNet. Dari perspektif harian.enabled learning. Portal Pendidikan Utusan. Domain Penggunaan merupakan domain yang sangat penting dalam teknologi pengajaran. Malaysia tidak ketinggalan dalam mengacapi arus perdana pembangunan berasaskan teknologi komputer. pembangunan. ESekolah. SchoolNet. TM School Net. kemahiran dan kecenderungan menggunakan proses-proses dan sumber-sumber untuk pembelajaran melalui pengaplikasian prinsip-prinsip dan teori-teori penggunaan media.1994). difusi inovasi. Komponen yang dimaksudkan ialah reka bentuk. implementasi dan membuat polisi. malah berpotensi sebagai alat untuk menjayakan lagi aspek persekitaran pengajaran dan pembelajaran bagi hampir semua mata pelajaran. internet.3 Model Penggunaan Teknologi Pengajaran Penggunaan teknologi komputer dalam pendidikan telah lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal tahun 60-an lagi. sama ada oleh jabatan-jabatan kerajaan atau pihak swasta atau individu tertentu. Sebarang bahan yang dimuat turun dari Internet hendaklah dikaji kesahihannya sebelum diedarkan guru bagi tujuan tertentu.

peluang (oppurtunity) dan ancaman (threaten) yang dihadapi guru dibincangkan untuk tujuan renungan bersama. Kajian yang dilakukan oleh Joerg (1995).1. Oppurtunity.1.Dalam perbincangan dan penggunaan laman-laman web untuk tujuan pendidikan sekurang-kurangnya terdapat dua istilah yang selalu digunakan iaitu. kelemahan (weakness).1 Meningkatkan Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Kualiti pengajaran dapat ditingkatkan guru dengan mereka bentuk pengajaran dan pembelajaran menerusi Internet. Internet merupakan alat pengajaran tanpa dipengaruhi oleh budaya.2 Internet mempersembahkan contoh-contoh benar dengan mengintegrasikan pelbagai jenis pengetahuan. Justeru. 2. Day (1996) dan . perbincangan tentang kekuatan (strength).3 Internet memberi peluang untuk dibimbing secara elektronik 2.1 Kekuatan (Strength) Secara umumnya. Dengan menggunakan Internet. adalah merujuk kepada pembelajaran melalui laman web yang dibina khusus untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. 2. EWS).1. Istilah kedua. 2. Murid lebih tertarik dan berminat untuk meneroka Internet untuk belajar dengan menggunakan kaedah ini. 2. pengajaran berasaskan web (web based instruction.1. Weakness. pendapat Wills telah dibincangkan dengan lebih lanjut seperti yang berikut: 2.1. Threaten) Pengguanaan Internet dalam pengajaran dan pembelajaran menjadi satu fenomena biasa pada hari ini seperti penggunaan kapur dan papan hitam. Justeru. bangsa dan jantina.1 Penggunaan Internet memudahkan pembelajaran secara kolaboratif. 2. WBI) dan pembelajaran melalui laman web pendidikan (educational web sites. banyak strategi dan kaedah baru dapat diperkenalkan dalam pengajaran dan pembelajaran.5 Internet meningkatkan data komunikasi. iaitu pembelajaran menggunakan laman-laman web pendidikan (EWS). Khan (1999) menyatakan bahawa WBI bolehlah dilihat sebagai satu inovatif dalam menyampaikan pengajaran kepada para pelajar iaitu menggunakan web sebagai medium perantaraan.1. penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran telah dinyatakan oleh Williams (1995:94): 2.4 Internet dapat menampung keperluan pelajar dengan cara yang berasingan.0 Definisi Operasi : Analisis SWOT (Strength.

Hal ini berbeza dengan buku. audio dan video untuk memperoleh kefahaman yang maksimum. 2. kebiasaannya klien mahu kaunselor mendengar masalah mereka dengan . Kajian yang dilakukan Bullard (1998) terhadap pelajar di University Keele di United Kingdom menyatakan bahawa sebanyak 75% pelajar tidak mempunyai masalah untuk mendapatkan maklumat daripada laman web sementara 88% berpendapat bahawa Internet berupaya menggalakkan mereka mendapatkan maklumat khasnya dalam kursus mereka. 2. bagus. Perubahan juga boleh dilakukan dalam masa yang singkat.1. Di samping itu. Pemerolehan ilmu melalui penggunaan Internet juga menjadi mudah apabila rujukan bahan di serata perpustakaan di dunia boleh diperoleh. animasi. iaitu Geografi. Kajian Charisman dan Harvey (1998: 15-17) pula menunjukkan pelajar dapat menyiapkan satu tugasan dalam masa 2.8 jam di Internet berbanding 4. murid tidak perlu menghabiskan masa dan wang untuk mendapatkan bahan di seluruh perpustakaan bagi tujuan projek mereka (Corbertt. grafik.3 Memotivasikan Murid Guru berpeluang untuk memotivasikan murid yang bermasalah dengan penggunaan Internet.1999). jelaslah bahawa penggunaan Internet dapat memudahkan pemerolehan ilmu dalam kalangan murid. Dalam sesi kaunseling.1. Murid dapat melakukan pembelajaran terus (on-line lessons) dengan menerbitkan hasil kerja murid dalam bentuk hipermedia (Carvin. Mannemann & Haake. disampaikan secara sistematik dan mempunyai banyak contoh. 1995).Hambric (1997 telah membuktikan bahawa penggunaan Internet lebih berkesan berbanding kaedah tradisional Laman web yang menggalakkan inkuiri dan eksplorasi mampu meningkatkan pemikiran tahap tinggi murid atau ‘high. Murid berpeluang untuk menggunakan teks.2 Kemudahan Memperoleh Maklumat Penggunaan Internet dalam pembelajaran lebih mudah apabila rujukan bahan di serata di dunia mudah diperoleh. laman web lebih mudah untuk dikemaskinikan. Pelajar menyatakan bahawa bahan hipermedia yang terdapat dalam Internet amat berguna. Sebaliknya buku teks akan digunakan sehingga beberapa tahun dengan kandungan yang sama walaupun keadaan situasi telah berubah.8 jam jika menggunakan buku teks. Dengan penggunaan ‘The Virtual Library’ . Justeru.order thinking skills’ (Thuring. Melalaui laman web WWW. Maklumat-maklumat yang terdapat di dalam laman tersebut boleh ditambah dengan maklumatmaklumat terbaru atau menyingkirkan maklumat-maklumat lama yang kurang sesuai. penggunaannya dapat bertindak sebagai tutor. 1985:14). kandungan laman web juga boleh disimpan sebagai arkib untuk memudahkan rujukan susulan dibuat.

Dengan kemudahan Internet ini. Hal ini dapat melicinkan pengurusan kelas dan mengurangkan gangguan terhadap proses pengajaran guru (Poling. Kesannya. Untuk tujuan komunikasi. pertukaran idea dan perbincangan isu merupakan antara aktiviti yang dijalankan semasa berkomunikasi. Kos pengedaran bahan yang meliputi kos kertas.4 Menjimatkan Kos Lembaran latihan yang disebarkan guru melalui Internet dapat menjimatkan kos penyediaan bahan. Guru hanya perlu meletakkan pautan dalam laman web untuk dimuat turun murid. Oleh itu. Di samping itu. Secara tidak langsung. berinteraksi dengan rakanrakan lain atau berhubung dengan komuniti luar. 1994: 53). 1992: 22). apabila menggunakan medium komunikasi8 ini murid yang malu di dalam kelas dapat menyuarakan pandangan. Kesemuanya dapat dilakukan dengan mudah. Guru juga dapat memberikan motivasi kepada murid dengan sokongan bahan media yang terdapat di Internet seperti penggunaan grafik. Murid pemalu mungkin takut ditertawakan rakan apabila memberikan pendapat. guru tidak perlu berbaris untuk membuat fotokopi bahan dan pergi ke kelas untuk mengedarkannya. 2. 1994:53). Justeru. Aplikasi CMC lain yang popular dalam kalangan pendidik adalah mel-elektronik (Anderson dan Harris. audio dan video yang berunsur pengajaran. guru juga dapat memfokuskan perhatian terhadap masalah murid dengan cara yang khusus. Computer-mediated Communication (CMC) dalam bentuk persidangan mel-elektronik membolehkan kolaboratif dilakukan. 1997:23). 2. 2. Murid juga lebih menghargai bahan yang dicetak sendiri kerana melibatkan kos peribadi yang ditanggung keluarga masing-masing. Kaunselor juga memerlukan masa untuk menyelesaikan masalah kliennya. Aplikasi lain yang dapat digunakan ialah ruang bual dan papan buletin. pengumuman tentang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan guru secara awal menerusi Internet.1. 1994: 53). masa pengajaran dalam kelas dapat digunakan guru semaksimum mungkin untuk mencapai objektif pengajaran. teks. imej. bayaran fotokopi dan masa dapat dijimatkan (Poling. Pemerolehan maklumat.5 Berkomunikasi Antara ciri utama web yang tidak terdapat dalam media lain ialah kebolehan menyediakan persekitaran yang membenarkan murid berinteraksi dengan guru. penggunaan Internet sebagai medium komunikasi menjadikan mereka lebih berani untuk bersuara dan mendapat peluang seperti murid lain (D’Souza.2 Kelemahan (Weakness) .teliti. murid dapat berhubung dengan guru untuk mendapatkan nasihat bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi (Poling. Komunikasi yang segera juga diperlukan guru untuk mengumumkan sesuatu. Oleh itu dengan kemudahan Internet seperti kemudahan mel-elektronik dan laman web sosial seperti facebook dan twiter.1.

2. guru tidak dapat memberikan peluang kepada murid-murid untuk menggunakan Internet dalam pencarian maklumat.1 Kekurangan Peruntukan Masa Masalah yang sering dinyatakan oleh para guru ialah kekurangan masa untuk mencari maklumat dari Internet.3 Kekurangan Kemudahan Peralatan Bilangan komputer yang terhad di sekolah menjadi permasalahan guru untuk menggunakan Internet dalam pengajaran dan pembelajaran kelas masing-masing. Namun demikian. Kekurangan masa dalam kalangan guru menyebabkan mereka kurang berminat untuk menggunakan Internet (Anderson dan Harris. 2.2 Kefasihan kurang Kefasihan guru yang kurang dalam kemahiran berbahasa juga mendorong penggunaan Internet yang minimum. 1994:34). Justeru. guru yang tidak berkemahiran hanya cenderung menggunakan komputer untuk tujuan tutorial. penjagaan dan penyelenggaraan perkakasan komputer yang tidak memuaskan menyebabkan hanya sebilangan kecil sahaja komputer yang dapat digunakan guru untuk tujuan pengajaran. kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengenai Internet. Banyak maklumat Internet yang menggunakan Bahasa Inggeris. tidak sempat meneliti bahagian-bahagian perisian kursus yang sesuai digunakan bagi meningkatkan tahap pencapaian dalam kalangan murid-murid.2.2. 1997:21).2. 2. Oleh itu. kurangnya penguasaan bahasa komputer menyebabkan permasalahan. Guru juga terpaksa bersaing dengan guru daripada kelas lain apabila tiada jadual . 2. Hal ini demikian kerana maklumat di Internet berbentuk global.2.1 Kesibukan guru 2. Pendapat Haryono (2003) telah diterangkan dengan lebih lanjut seperti yang berikut: 2. bahasa ini menjadi penghalang kepada guru yang tidak mahir untuk menggunakannya (Davivonge. Guru yang tidak mahir menterjemahkan bahasa tidak mendapat manfaat seterusnya tidak berinisiatif untuk menggunakan teknologi Internet.Hal ini demikian kerana kekangan masa menyebabkan guru tidak dapat mereka bentuk pengajaran menggunakan kemudahan Internet.3 Penggunaan Internet memerlukan infrastruktur tertentu dan komunikasi melalui Internet sering kali lamban. Selain itu.Haryono (2003) telah mengemukakan beberapa kelemahan pengajaran online dan di antaranya adalah: 2.2 Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan.2. Kerajaan sememangnya telah menyediakan kemudahan makmal komputer. pemprosesan dan permainan. Guru yang tidak beroleh masa yang cukup.

my/utusan/info.2 Penyediaan Kemudahan Salah satu faktor lain yang mempengaruhi penggunaan Internet dalam kalangan guru adalah disebabkan pengaksesan yang mudah (Anderson dan Harris. usaha-usaha peningkatan dan penambahbaikan dalam rangkaian Internet di sekolah telah dilaksanakan dengan menaik taraf lebar jalur dan menukar teknologi Internet yang sesuai secara berperingkat demi menampung keperluan.my/btp/?page_id=38) Selain itu. 1994:38).com. Sokongan yang dimaksudkan seperti pendedahan tentang cara-cara untuk mencetak bahan daripada Internet dan penjagaan sistem komputer. http://www.htm . Justeru.asp?y=2011&dt=0816&pub=Utusan_Malaysia&sec=Pen didikan&pg=pe_01. 1997:21). 563 sekolah dengan IPVPN ADSL Bonding 4 Mbps dan 3347 sekolah dengan 4 VSAT 1 Mbps. Menurut Bahagian Teknologi Pendidikan 2011. Hal ini menyebabkan guru berputus asa untuk menggunakan Internet sebagai alat bantu pengajaran. (Sumber: http://www.edu.3 Peluang (Oppurtunity) 2.1 Latihan Teknikal Penggunaan Internet dalam kalangan guru juga bergantung pada faktor latihan dan sokongan teknikal yang diperoleh.3.3. 1997:21). Sebanyak 5953 sekolah dipasang dengan Internet berkelajuan ADSL 1 Mbps. Sokongan juruteknik dan guru-guru lain di sekolah dapat membantu guru mengintegrasikan sumber Internet dalam pengajaran mereka (Anderson dan Harris. bagi membolehkan pengajaran dan pembelajaran dilakukan atas talian dapat dicapai dengan lebih lancar. Perisian juga mempengaruhi minat guru menggunakan Internet (Maddux. 16/08/2011 ) . Sekolah yang lengkap dengan kemudahan infrastruktur komputer dan internet memudahkan guru menggunakan faedahnya untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pemasangan talian Internet di sekolah telah dijalankan sehingga 31 Disember 2010. 2. 2.utusan.waktu yang teratur untuk penggunaan makmal komputer. sepanjang tahun 2011 sebanyak satu juta unit komputer riba 1Malaysia sudah diedarkan kepada murid yang terpilih untuk menikmati kemudahan pendidikan. 26 buah sekolah di Selangor dan Putrajaya pada ketika ini telah dilengkapi dengan kemudahan jalur lebar FTTS yang berkelajuan 10Mbps.moe. ( Sumber: Bahagian Teknologi Pendidikan. memberi peluang kepada guru untuk menguasai kemahiran ini. pihak panitia sekolah yang mampu mengadakan kursus dalaman berkala bagi memberi kemahiran kepada guru-guru yang masih belum mahir menggunakan Internet dalam mencari maklumat untuk bahan pengajaran. Perisian yang dicemari virus dan gerak akses yang perlahan menyebabkan guru tidak berminat untuk menggunakannya.

1 Implikasi Isu Terhadap Murid Isu yang diutarakan ini. Penyediaan modul untuk digunakan bersama perisian kursus berkenaan merupakan langkah terbaik untuk memberi peluang kepada guru untuk mengajar murid menggunakan teknologi Internet.3 Penyediaan Bahan Pengajaran Untuk memudahkan guru menggunakan kemudahan teknologi Internet dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru yang dibahagikan dalam kumpulan perlu membincangkan kaedah terbaik menggunakan perisian kursus yang dibekalkan. sikap guru merupakan faktor utama keberkesanan sesuatu program (Johnston. antaranya murid yang terdiri dalam galangan remaja akan lebih bersifat mementingkan diri sendiri dan tidak bercampur dengan masyarakat setempat.2. Chandra.1 Sikap Negatif Dalam apa-apa pun tujuan. 1987:51). 2.0 Implikasi Isu Terhadap Murid. Selain itu. EduwebTV mengandungi rancangan akademik. rencana. Guru. Hal ini demikian kerana.4 Ancaman (Threaten) 2. interaktif dan siaran langsung arkib. Justeru kemudahan ini dapat diagih dan digunakan di sekolah. pihak panitia juga boleh mengadakan suatu perjumpaan bagi meneliti perisian kursus yang dibekalkan.3. sikap dan keprihatinan guru memberikan makna yang besar ke atas tahap penggunaan komputer di dalam kelas. kurikulum. 3. .4. Guru yang kurang berpengetahuan menyedari bahawa mereka memerlukan lebih kemahiran dan pengetahuan untuk menggunakan teknologi di dalam kelas tetapi masih belum mengambil tindakan. Norhayati Abd Mukti (2000) dalam kajiannya ke atas 15 orang guru yang mengajar komputer dalam pendidikan mendapati bahawa faktor latar belakang guru. wawancara. Sikap negatif guru akan menghalang pelaksanaan penggunaan teknologi Internet dalam pengajaran dan pembelajaran (Bilss. masa yang terluang akan digunakan untuk melayari Internet dan mengabaikan aktiviti yang dianjurkan oleh komuniti setempat. Masyarakat dan Kualiti Pendidikan 3. pihak panitia daerah boleh mewujudkan suatu pasukan pembina bahan pengajaran menggunakan komputer dan Internet dan bahan yang dihasilkan dikongsi bersama. dan Fox. sikap negatif guru menjadi ancaman utama dalam menggunakan kemudahan Internet sebagai bahan bantu mengajar di sekolah. Kejayaan penggunaan Internet sebagai alat bantu mengajar di sekolah memerlukan penerimaan guru terhadapnya. Guru yang mempunyai lebih pengetahuan menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran. 1986:23). Kerajaan juga telah menyediakan beberapa laman web untuk tujuan pendidikan seperti EduwebTV dan SchoolNet bagi memberi peluang kepada guru untuk menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Justeru. memberi kesan yang negatif kepada murid.

Salah satu kaedah komunikasi yang semakin luas penggunanya dalam sektor awam ialah Internet dan mel elektronik (e-mel). Kekangan masa ini berlaku . video dan movie. Implikasi ini menyebabkan murid akan meluangkan lebih masa dengan laman sosial dan mengabaikan pelajaran. animasi dan audio. Penglibatan peringkat kelima dalam rukun tetangga menyebabkan masyarakat setempat gagal membendung masalah sosial dalam kalangan remaja. Cecair mata akan cepat kering dan menyebabkan kepenatan. murid tidak berkesempatan untuk meluangkan masa dengan ahli keluarga. hubungan dalam keluarga menjadi renggang. melayari Internet yang berkonsepkan dunia tanpa sempadan menyebabkan murid lebih mudah mencapai bahan bacaan yang merosakkan akhlak dan lebih teruk lagi apabila mudah terjebak dengan jenayah siber.Pendedahan mata terhadap skrin komputer yang lama menyebabkan kesihatan seseorang akan menyusut. Kenyataan ini menjadi ancaman dan seterusnya memberi kesan kepada penulisan ilmiah.2 Implikasi Isu Terhadap Guru Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah membuka peluang untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat. murid juga akan terdedah dengan gejala sosial yang tidak terkawal dan mudah terpengaruh dengan anasir-anasir buruk. radio online. kaedah ini dapat mengurangkan penggunaan kertas dan akhirnya menyumbang kepada peningkatan produktiviti dan kualiti perkhidmatan (Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Hal ini menyebabkan guru mudah terdedah kepada tekanan emosi yang terlampau. 3. Contohnya dalam penggunaan Internet. Isu ini memberi kesan kepada pengurusan masa guru membahagikan masa untuk menyiapkan kerja di sekolah dan masa untuk menyediakan tugasan murid dalam talian. Selain daripada memudah dan mempercepatkan komunikasi. Hal ini demikian kerana. Guru juga mestilah mempunyai ketabahan dalam menilai hasil tugasan murid yang menggunakan bahan Internet bagi mengelakkan amalan plagiat. Lantaran ini. Selain itu. teknologi yang digunakan ialah televisyen secara langsung. 3.3 Implikasi Isu Terhadap Masyarakat Dalam penggunaan Internet terkandung pelbagai gabungan teknologi media yang menjadi wahana untuk mengoptimumkan hasil pembelajaran. Hal ini kerana. segala aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan kelab rukun tetangga akan menjadi lengang lantaran dihadiri oleh golongan tua sahaja. Implikasi pencinta dalam Internet juga merupakan satu ancaman yang besar kepada murid. Implikasi yang dominan bagi masyarakat ialah keruntuhan rukun tetangga. Secara tidak langsung. Laporan akbar baru-baru ini menyatakan jenayah siber di negara kita menunjukkan peningkatan yang drastik berbanding dua tahun yang lepas. Implikasi ini juga menyumbang kepada kes kahwin lari mengikut pasangan. 2003). prestasi dalam pendidikan akan merudum. Di samping itu.

Dalam hal ini. tetapi dapat menjamin keselamatan maklumat yang dihantar dan diterima. kawalan yang teratur dan perlindungan keselamatan ICT yang bersesuaian perlu diwujudkan supaya penggunaan Internet dan e-mel bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan berkomunikasi. Kementerian Pendidikan Sekiranya kerajaan menyediakan infrastruktur yang lengkap seperti perkakasan dan sistem rangkaian tetapi tidak memberi latihan pengguanan yang cukup kepada guru. Internet menjadi inovasi penyampaian pengajaran yang dilakukan secara komprehensif. Guru Sekolah Guru harus lebih proaktif terhadap penggunaan Internet dengan menyertai kursus Internet yang dikendalikan pihak swasta sebagai alternatif untuk menggunakan Internet dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. para guru perlu dibantu bagi membolehkan mereka menggunakan . 4. Pentadbir Sekolah Pihak pentadbir perlu mengelolakan latihan dan perkhidmatan menggunakan Internet untuk meningkatkan tahap pengetahuan guru.0 Penutup Penggunaan Internet mempunyai potensi untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Penggunaan Internet sebagai media pendidikan masa kini harus disedari guru. d. tentulah matlamat kerajaan akan berjaya dicapai. Galakan terhadap penggunaan Internet juga perlu diberikan kepada guru-guru dengan menyediakan akses tanpa had ke atas talian untuk memudahkan guru menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. dokumen atau sebarang maklumat melalui penghantaran media elektronik. c. Dengan itu. Kualiti Pendidikan Penggunaan Internet dan e-mel yang sistematik dan pantas jika tidak diuruskan dengan baik boleh menjejaskan keselamatan terhadap data. Sikap guru yang positif terhadap penggunaan Internet dapat merealisasikan aspirasi pendidikan yang dicadangkan kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan harus menawarkan kursus yang bersesuaian dengan kegunaan guru di peringkat sekolah seperti pengajaran menerusi mel-elektronik.4 Implikasi Isu Terhadap Pendidikan a. Guru sekolah akan bersikap positif terhadap penggunaan Internet dalam pengajaran dan pembelajaran sekiranya tuntutan ini disediakan pentadbir sekolah. 3. sudah tentu matlamat pedidikan menggunakan kecanggihan teknologi tidak dapat dicapai. Sekiranya kemudahan Internet dapat dieksploitasi dengan baik. Jadi.kerana murid tidak meletakkan perihal keluarga sebagai keutamaan malah lebih mementingkan Internet daripada segala-galanya. telesidang audio dan video dan lain-lain yang berkaitan. b.

hal ini sepatutnya tidak mematahkan semangat guru untuk menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan Internet hanya sebagai alat bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan dan kemajuan teknologi perlu diikuti sejajar dengan perubahan dalam pendidikan iaitu memanfaatkan penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Walaupun penggunaan teknologi menghadapi pelbagai halangan.teknologi ini dalam pengajaran mereka. . Hakikatnya penggunaan Internet masih memerlukan tenaga guru untuk membimbing dan mendidik murid untuk mencemai kecemerlangan dalam pendidikan.

The advent of hypertext and web browsers such as Mosaic enabled those without extensive computer background to navigate the Internet (Andreesen. Although this is the most common source of the starting of what we call the Internet. 2005).davesite. 2004). there exist additional theories on its emergence. Known formally as the Advanced Research Projects Agency. . A detailed evolution of the Internet can be found by visiting the Internet Society. Within the last 20 years. It has been documented that Charley Kline was the first person to use the ARPANET (Kleinrock. Additionally. as well as facilitate student learning.History The Internet began as something called the ARPANET in 1969. a chronological perspective of the Internet from 1957 to present can be found at www. It was expected that these new technologies would advance classroom teaching.2005). it began with four computers and eventually grew from there. This potential was not fully realized or implemented until the mid 90’s (Woessmann & Fuchs.com. many school boards have invested large portions of their school budgets on computers and computer technology (Roland. have a different story. on the other hand. The computer and Internet in education.

hands-on style learning. Students can now use the Internet to find information on a vast array of topics or concepts that might be required for school projects and inquiry-based learning. The days of using a physical Encyclopedia found in the school library have long been replaced by online and interactive encyclopedias. This set the stage for schools to integrate the Internet into many academic domains spanning from primary school to post-secondary students. a student’s research on any particular assignment or topic could be limited by the recentness and number of resources that were available in the school library. 2005). (such as Britannica Online ) featuring movies. 2005). pictures and interactive timelines. Using Web Quests allow students to gather large amounts of appropriate information in a short time span on a specified subject matter. This type of learning has been proven to provide students with additional understanding and experience. Back Advantages The use of the Internet supports interactive. In the past. .2005). Many studies have shown that this style of learning results in better retention and understanding of a given topic (Lee. similar to a leaded search (Dodge.

and other credible sources of information (FunnyMonkey. but are accessed almost immediately. Students can access the teacher’s site. and more. e-mail and newsgroups has given the student a chance to continually broaden their understandings by participating in dialogue between peers. or inquiring a larger audience in Listserv format. lesson plans. as well as . The use of blogs. Answers are seldom subject to large waiting times. When considering a specific class or course. practice exam questions. the teacher. Queries about topics or confusing subject matter can be resolved fairly quickly by an e-mail to the teacher. books. (Columbia University Press. course information. 2001) which would allow equal opportunities to disadvantaged students. teachers can build their own resource site for their class or subject. activities. such as teachers. 2005). 2005). 2003) and (Drudge. Projects have been initiated online to actively change the classroom to more of an inclusive environment (Tomko. a posting on the class blog. designing. which could contain syllabi. especially by visiting Education Resource sites (Murray State University. a large portion of information is continually revised in almost real-time when considering current events. curricula.net. a quick message to a friend over IM. instant messaging.With the Internet. evaluating its effectiveness. implementing the site. 2006) Teachers can use the Internet to peruse a number of potential resources to make use of within their classrooms. and subjectpertaining links. Such sites can offer articles. Online sites can help build a web-based education system by analyzing resources.

1999). The Athabasca University is one such example. individuals have the ability to work at their own pace. By pursuing one’s education online. www. having such technologies available at school may alienate and cause a disadvantage to those students who may . and updating it (McCormack & Jones. and whether it is actually beneficial to student achievement (Farnsworth. and on many possible fields of study (EduSearch Network. The majority of course work for such classes can be completed online to accommodate individuals who work fulltime and do not have time to attend scheduled classes (All Star Directories. 2006). Many schools now offer online courses that allow students to learn more independently. modifying.managing. on their own time. 2006). 1995). Online education has opened many doors for people that might not have been able to go to school before because of prevailing circumstances.athabascau. 2005) Back Disadvantages An immediate consideration to adding numerous connected computers to a classroom or school is the high cost of such a venture. While at the same time.ca while the courses offered can be researched at the same time (Athabasca University. Registration for these courses can be done directly on their website.

where a new form of bullying can take place (Field & Field. 2004) Back . 2005). known as the “technological divide” (Statistics Canada. there is no assurance that any source found on the Internet can be academically confirmed (Harris. Students may use online search engines in order to gain insights and understanding. yet there are no Internet police that can ascertain the reliability of any information. The use of IMs can allow unmediated chats to occur. Lending one’s password can result in a form of identity theft among peers and with the use of these instant response programs including e-mail. There have also been reports where students have abused the use of Internet in schools to bully and harass other students. 1997). 2003). Save from using prescribed sites. more and more information such as assignment content can be passed from class to class and student to student (Hernández-Ramos.not have access to similar technologies at home. This can further reveal the socio-economic gap between those who have and those that have not.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful