P. 1
19449407 Jenisjenis Makna Dalam Bahasa Melayu

19449407 Jenisjenis Makna Dalam Bahasa Melayu

|Views: 55|Likes:
Published by Mar Mariati

More info:

Published by: Mar Mariati on Apr 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

Pendahuluan Bidang makna atau semantik, sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik kerana bahasa tidak akan

sempurna jika tidak ada unsur makna. Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Firth (1944) pula menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’ atau ‘erti’. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-macam pengertian lagi. Misalnya, Ogden dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) pernah memberikan 16 pengertian dan erti bagi makna; antaranya, makna adalah suatu yang intrinsik, pokok, kemahuan, dan suatu peristiwa yang diharapkan. Istilah semantik agak baharu digunakan jika dibandingkan dengan istilah bidang-bidang ilmu yang lain iaitu dicipta pada akhir abad ke-19. Bloomfield mentakrifkan makna sebagai suatu bentuk linguistik sebagai keadaan apabila penutur tersebut mengujarkannya dengan gerak balas yang dijangkakan daripada pendengar. Seseorang itu boleh mentakrifkan makna sesuatu bentuk pertuturan dengan tepat apabila makna ini berkaitan dengan pengetahuan saintifik yang dimiliki oleh seseorang ( Leonard Bloomfield, 1992). Menurut Zabech, semantik dalam peristilahan moden digunakan dengan maksud ‘kajian tentang hubungan antara item-item bahasa seperti perkataan, penamaan (nama am dan nama khas), ekspresi predikat. Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna significant iaitu ‘penting’ atau ‘beerti’ ( Hashim Musa, Ong Chin Guan, 1998). Selain itu, ‘sema’ juga beerti tanda atau lambang. Dalam bidang linguistik, semantik ialah bidang yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa ( Nik Safiah Karim, 2001). Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang luas, mencakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa dan juga masalah dalam kajian psikologi, falsafah dan antropologi. Terdapat beberapa jenis makna dalam bahasa Melayu antaranya ialah, makna konsepsual, makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna refleksi, makna kolokatif, dan makna tematik. Jenis-jenis makna ini dapat memberikan gambaran yang tertentu daripada maksud tersurat dan tersirat. a) Makna Konsepsual

1

mengaitkan ‘konsep’ dengan dua prinsip iaitu. Ujaran linguistik boleh difahami dengan mudah melalui pembahagian tiga tahap ini iaitu Fonologi. Interpretasi yang pelbagai wujud kerana manusia meluahkan buah fikiran yang berbeza seperti formulasi yang dibuat oleh Ogden dan Richards (1923). Sebab itulah dalam formulasi ‘segitiga semiotik’ yang dibuat oleh Ogden dan Richards meletakkan pemikiran itu pada tahap yang atas sekali. Pemahaman konsep adalah sangat mustahak. Bagi penutur tindakan pertama ialah mengenkod makna(ujaran daripada penutur) apa yang Palmer (1992) menyatakan bahawa konsep adalah sesuatu yang menghubungkan ‘kata’ dan ‘benda’ 2 . Makna ‘konsep’ adalah mencakup komponen seperti benda. Manusia akan berfikir dahulu sebelum mengujarkan sesuatu perkataan. wanita dewasa. dan Semantik. Makna konseptual merupakan konsep makna yang terpenting sekali dalam bahasa. 2001). Selain itu. prinsip konstrastif dan prinsip struktur konstituen. proses. 2005). Organisasi makna konseptual adalah rumit dan sofistikated (Kushartanti et. Kita tidak mungkin dapat menentukan makna. atau konsep lainnya (Abdul Chaer. iaitu ‘ segitiga semiotik’.. memahami ujaran atau membuat interpretasi dengan tidak mengaitkan makna konseptual tersebut. 1990). melalui perantaraan konsep pemikiran. Tetapi sekiranya digunakan perkataan ‘perempuan’. tindakan. Contohnya ‘wanita’ boleh dispesifikasikan sebagai wanita solehah. wanita bekerjaya. Menurut Leech (1974) di dalam makna konseptual. Contohnya perkataan wanita dan perempuan mempunyai makna yang sama iaitu ‘manusia dewasa yang bukan lakilaki’ (Kamus Dewan. Leech (1974).Makna denotatif lazimnya diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan pemerhatian. wanita sopan. prinsip lain yang boleh diguna pakai dalam organisasi linguistik ialah melalui pembahagian menurut tahap struktur linguistik yang dapat memudahkan pemahaman pengembangan linguistik seseorang. Sintaksis.al. Contohnya. ia menjadi kurang sesuai untuk diucapkan. keadaan. konotasi antara ‘wanita’ dan ‘perempuan adalah berbeza. konsep merupakan sesuatu yang asas kerana pokok atau konsep itu sesuatu yang asas dalam komunikasi linguistik.

(Kushartanti et. atau pernyataan. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud. Bagi seorang pendengar pula.hendak dilafazkan melalui ayat atau perkataan dan berakhir dengan bunyi.al. atau menyatakan sesuatu yang lain. dan pemajmukan. maka makna gramatikal ini merupakan makna yang hadir sebagai akibat berlakunya proses gramatikal. memutus buah fikiran. rumah-rumah yang membawa maksud banyak rumah dan penghasilan kata majmuk surat khabar daripada gabungan surat dan khabar. perlambangan. Contohnya seperti. representasi sintaksis. Representasi bermaksud sesuatu yang melambangkan. Konsep memainkan peranan penting kepada manusia untuk mentakrif. dan representasi semantik. Misalnya. Sekiranya makna leksikal itu berkenaan dengan makna leksem yang sesuai dengan referennya. Tanpa konsep.dalam berjalan. gambaran. Makna sesebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya. pengimbuhan. 2005) b) Makna Konotatif Makna konotatif ialah makna yang ada kaitan dengan nilai rasa. 2005). kita tidak mungkin berupaya mewujudkan makna denotatif atau makna sebenar. kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. Perkataan perempuan mempunyai nilai rasa yang rendah manakala perkataan wanita mempunyai nilai rasa yang tinggi.al. Tetapi menurut Setiawati Dermojuwono. baik positif mahupun negatif ( Nik Safiah Karim. ber. 3 . Makna gramatikal berbeza pula dengan makna leksikal. bentuk-bentuk yang berkaitan dengan gramatikal lebih tepat disebut memiliki fungsi gramatikal dan bukannya makna gramatikal. proses ini beralih. maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak memihak mana-mana.. 2004). Walaupun perkataan perempuan dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama tetapi. iaitu mendengar bunyi-bunyi ayat dan melakukan interpretasi. penggandaan. 2004). peringkat pertama kita perlu buat ialah menetapkan representasi fonologi. maka makna konseptual atau makna situasional sering juga disebut makna gramatikal (Kushartanti et. menggambarkan. (Kamus Dewan. memahami. Dalam menganalisis ayat..

kotor. tepat dan sesuai pada masanya telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu. bertafakur (Kamus dewan. Makna konotatif atau makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk kepada faktor-faktor tertentu. Penggunaan kata-kata halus. barangan atau produk yang diiklankan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan. Ketiga. dan berpengalaman menjadikannya berbeza pendapat apabila melihat sesuatu atau memberikan pendapat. Tetapi pada hari ini. Contohnya perkataan ‘khalwat’. Makna Konotatif ini boleh dilihat kepada beberapa aspek iaitu. iaitu kudap-kudap sahaja (makanan ringan seperti minuman kopi dan kuih-muih yg dimakan sekadar mengalas perut dalam sesuatu majlis antara waktu minum pagi dan tengah hari atau pada waktu minum petang atau selepas makan malam). tempoh masa dan pengalaman individu. makna konotatif sukar dipastikan dan bersifat arbitrer dan keterbukaan. nilai rasa mereka berbeza dengan interpretasi masyarakat bukan Islam. Orang yang terpelajar atau orang yang menimba ilmu. Begitu juga dengan perkataan babi dan khinzir. bervariasi menurut budaya. Kedua ialah. 2004). maksud perkataan ini telah berubah. perkataan kudapan digunakan untuk menggantikan minum dan makan pagi dengan mengambil kuih-muih sedikit. 2004).Samalah juga dengan perkataan jantan dan lelaki. duduk bersendirian perihal (perbuatan) mengasingkan atau memencilkan diri kerana menenangkan fikiran. Perkataan ini pada asalnya membawa maksud ‘mendekati Allah. (Kamus Dewan. najis atau sesuatu yang negatif. sedap di dengar. Makna konotatif tidak stabil. Bagi umat Islam. Bagi masyarakat yang beragama Islam. babi itu haram. iaitu ‘pengasingan diri berdua-duaan di tempat yg terpencil atau tersembunyi. makna konotatif bersifat periferal. Contohnya. 2004). Contohnya. 4 . oleh lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan bukan pula suami isteri sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan yang sumbang ( Kamus Dewan. Makna konotatif ditentukan oleh makna asosiatif dan makna afektif. jijik. makna konotatif ini tidak spesifik pada bahasa tetapi dikongsi bersama sistem komunikatif seperti seni visual dan muzik.

kasut dan pakaian. Perkataan yang termasuk dalam kategori kata penuh seperti makan. ‘makna mutlak’ atau ‘makna dasar’. tidur. walaupun . Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial sebab makna denotatif lazimnya diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan pemerhatian. rata-rata anak muda mengakukan diri mereka apabila berkomunikasi dengan orang lain. iaitu ‘manusia dewasa bukan laki-laki’. ‘sarapan’. Contohnya beg. suatu ketika dahulu perkataan aku jarang digunakan kerana rasanya keras dan tidak manis didengar. Samalah juga bagi perkataan ‘melantak’. ‘makna asal’ . Makna denotatif berhubung rapat dengan penerangan mengenai fakta yang bersifat objektif. Dengan kata lain makna denotatif ialah ‘makna sebenarnya’. (Nik Safiah Karim. 2004). ia berbeza dengan Makna Nonreferensial. cantik tergolong sebagai perkataan yang mempunyai makna referensial. menurut penglihatan. Manakala perkataan yang tergolong sebagai kata tugas seperti kata hubung. cerdik. Perkataan yang tidak mempunyai referen. ‘makan’. Merujuk kepada Makna Referensial pula. namun. Contohnya. Tetapi perkataan melantak itu lebih kasar. kata sendi nama dan kata bantu termasuk dalam perkataan 5 . maka perkataan tersebut mempunyai makna referensial. tidak manis didengar dan tidak mengikut tatasusila yang sering dikaitkan dengan orang Melayu. makna denotatif juga sering disebut sebagai makna deskriptif dan makna leksikal. pendengaran. Tetapi sekarang. Nilai rasa ini sudah menurun. atau ‘soru’. 2004).c) Makna Denotatif Menurut Setiawati Dermojuwono di dalam buku Pesona Bahasa. maka ia juga disebut ‘makna sebenar’ . Masyarakat sering mempunyai pandangan yang berbeza walaupun perkara yang dibincangkan itu sama. kedua-dua perkataan perempuan dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama. perasaan atau pengalaman lainnya. Begitu juga dengan perkataan gadis dan perawan yang bermaksud ‘wanita yang belum bersuami’ dan pasangan perkataan isteri dan bini yang bermaksud ‘wanita yang mempunyai suami’. Kesemuanya dikaitkan dengan makan. Contohnya. seperti kerana. tetapi dikenali sebagai makna nonreferensial. Apabila perkataan mempunyai referen. Perbezaan antara makna referensial dengan makna nonreferensial bergantung pada ada atau tidak referen bagi perkataan-perkataan berkenaan (Nik Safiah Karim.

dialek atau bahasa baku. Kedua. maka perkataan ‘kambing hitam’ dikatakan mempunyai makna idiomatis ataupun lebih dikenali sebagai makna gramatikal (Kushartanti et. makna yang sesuai dengan referennya. makna yang sesuai dengan pemerhatian alat indera atau makna yang nyata (Adrienne Lehrer. fitur atau ciri tetap stilistik boleh dilihat daripada bahasa yang dituturkan oleh individu itu. jargona). dan modalitas (bahasa syarahan. Konteks memainkan peranan penting dalam perbualan antara penutur dengan pendengar. slanga. wacana yang dibahagikan kepada dua bentuk iaitu. Makna leksikal bermaksud makna yang bersifat leksikon. sains. Makna Leksikal pula adalah perkataan leksikal yang diterbitkan daripada istilah leksikon yang bermaksud kosa kata atau perbendaharaan kata. Maka jelas bahawa makna tidak dapat ditelusuri dari makna setiap kata pembentuknya. perubatan). 2005). Dialek. hubungan sosial antara penutur dan pendengar. tetapi juga terdiri daripada beberapa kata. ditulis dan sebagainya). atau status seseorang 6 . Contohnya.al. laras (bahasa undang-undang. Ketiga. Pertama. Makna kambing hitam bukan merupakan gabungan makna kambing dan makna hitam. media (samada yang dituturkan. (Robert Sibarani et. kedudukan status mereka atau pun kita dapat mengetahui bahasa yang digunakan itu adakah loghat. 1994). Makna leksikal biasanya dikaitkan dengan kata sedangkan kosa kata tidak hanya terdiri daripada kata sahaja. Ujaran penutur dan pendengar dapat menentukan bunyi atau kata yang dilafazkan. fitur sementara stilistik yang dipecahkan kepada. berjenakan.. 2003). 1992).. Unit leksikon ialah leksem iaitu bentuk bahasa yang bermakna ( Ibrahim Ahmad. tetapi memiliki makna yang tersendiri iaitu ‘orang yang dipersalahkan’.nonreferensial. kita dapat menentukan asal-usul atau kedudukan geografis penutur. dan penglibatan (dialog atau monolog). d) Makna stilistik Makna stilistik merujuk kepada situasi sosial di mana sesuatu ujaran itu berlaku.al. status ( bahasa diraja. dan tempoh masa ia dituturkan. ceramah dan sebagainya). Daripada makna stilistik ini. slanga. jargona. dialek yang digunakan. kambing hitam.

dialek. kita pasti dapat mengenalpasti dengan tepat perasaan penutur ketika itu. Namun penilaian kita berbeza apabila terhadap ujaran yang positif.al. dan tekanan yang memungkinkan kita membuat interpretasi tentang apa yang diucapkan dan kepada siapa diucapkan. Hoi. 1997). mangkuk hayun! Berambuslah dari sini. tinggi rendah suara juga merupakan elemen yang sangat penting kerana ia merupakan salah satu cara kita menyampaikan buah fikiran yang boleh menunjukkan 7 . aksen (tekanan suara pada kata atau suku kata). Perasaan seseorang penutur.dapat menentukan siapa orang itu. status. Contohnya. baik hati. 2005). Kata jujur. termasuk sikap penutur terhadap pendengar atau terhadap sesuatu yang ingin disampaikan dapat diperjelaskan dengan baik. Benci sunggung aku melihat muka kau!. berstatus tinggi dan berpelajaran tinggi. dan pemurah.Dalam konteks ini. Hoi. bahawa penutur seorang yang baik hati. ikhlas. Dalam konteks ini kita boleh membuat kesimpulan terhadap penutur. Jadi penggunaan bahasa ketika kita berkomunikasi dapat menentukan siapa penuturnya.. loghat. kolusi menimbulkan makna afektif yang negatif ( Kushartanti et. e) Makna Afektif’ Afektif berkaitan dengan perasaan dan emosi. Makna afektif biasanya disampaikan melalui saluran konotatif atau konseptual sesuatu perkataan. mangkuk hayun! Berambuslah dari sini. Benci sungguh aku melihat muka kau!. Contohnya ayat ini. bijaksana akan menimbulkan kata afektif yang positif. atau orang ini. Apabila ayat ini diujarkan dengan nada yang tinggi. Maka faktor intonasi. sedangkan korupsi. dan latar belakang penutur. Kita dapat membuat rumusan berdasarkan ucapan yang disampaikan berdasarkan nada. Contoh. Perasaan yang muncul itu mungkin positif dan mungkin juga negatif. atau mungkin kita boleh memastikan status seseorang itu. keluarga yang baik-baik. kita mestilah boleh membuat kesimpulan terhadap penutur bahawa penutur itu seorang yang pemarah. pangkat dan sebagainya yang mampu mencerminkan kedudukannya dalam masyarakat. ‘rasalah masakan yang dimasak oleh ibu saya ”. intonasi. bukannya fikiran atau daya berfikir (Kamus Linguistik. perungus. tidak penyabar.

Makna afektif juga berperanan penting dalam menyusun teks iklan (Kushartanti et. Tekanan boleh menukar makna. susunan kata. latar belakang. soalannya ialah. panjang pendek perkataan juga memainkan peranan yang penting. ibu membeli apa?Makna tematik terletak pada pilihan kita sendiri berdasarkan minat. sikap.(Ayat aktif) Kuih dibeli oleh ibu. Contohnya. Nikmat dan khasiat mempunayi nilai rasa yang positif. Keadaan ini berlaku apabila penutur mahu menegaskan mana-mana perkataan dalam mana-mana kontruksi (susunan dan kedudukan kata-kata dalam ayat atau rangkai kata) ( Kamus Dewan. Contohnya. kerana kata nikmat dan khasiat menimbukan asosiasi dan perasaan positif. Contohnya bahasa yang digunakan oleh syarikat pengiklanan untuk mempromosikan sesuatu barangan atau produk. Tetapi bagi ayat pasif pula. soalannya ialah.al.(Ayat pasif) Kedua-duanya mempunyai nilai komunikasi yang berbeza. ayat aktif dan ayat pasif. tekanan emosi dan sebagainya. Contohnya. i) ii) Ibu membeli kuih. Bagi ayat aktif. Makna tematik ini boleh disampaikan melalui susunan bunyi. f) Makna Tematik Tematik bermaksud ‘apa yang dikomunikasikan’ dan isi yang hendak disampaikan dalam mesej. g) Makna Asosiatif 8 . Contoh ayat. Nada sesuatu ujaran boleh mengubah perasaan atau penerimaan terhadap orang lain. ’Teh nikmat berkhasiat’. siapa yang membeli kuih?.. fokus dan tekanan. Selain tekanan.samada kita ‘suka’ atau ‘tidak suka’ kita pada seseorang. 2005). 2005). Caaaakap banyak. baayar kurang! Ayat ini boleh mengubah dan mempengaruhi orang yang mendengarnya sekaligus dapat mengubah penerimaan orang terhadap sesuatu barangan atau individu.

Makna asosiatif memainkan peranan yang penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadi pengikat maknamakna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana. Makna asosiasi ini sebenarnya sama dengan perlambangan yang digunakan oleh sesuatu masyarakat yang mempunyai kemiripan dengan sifat.al. Interpretasi bagi sebuah puisi 9 . makna refleksi dan makna kolokatif.. afektif. Begitu juga dengan kata ‘mawar’ yang bermakna konseptual iaitu sejenis bunga yang kuning tetapi cantik dan berbau harum dinyatakan untuk perlambangan ‘bersih’ dan ‘suci’. atau ciri yang ada pada konsep asal kata atau perkataan tersebut. lingkungan dan latar belakang budaya yang hampir sama. Terdapat banyak persamaan makna asosiatif di dalam satu masyarakat bahasa kerana pengalaman.Menurut Leech (1976). reflektif dan kolokatif. Menurut Setiawati Dermojuwono.pengetahuan dan pengalaman seseorang. makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata dengan kata lain termasuk di dalamnya makna konotatif. 2005). perkataan ‘buaya’ dikaitkan dengan ‘jahat’ atau ‘ganas’ atau membawa erti seorang laki-laki yang suka memujuk dan menipu wanita. makna afektif. makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang apabila mendengar perkataan tertentu ( Kushartanti. perhubungan dan pertalian (Kamus Linguistik. Hal ini bermakna sesuatu yang berasosiasi berhubung rapat dengan makna konotatif.Makna asosiatif biasanya dikaji dalam bidang psikolinguistik (Soenjono Dardjowidjojo. Contohnya. Makna afektif pula lebih terasa dalam komunikasi lisan kerana ia berkait rapat dengan perasaan atau emosi pembicara terhadap lawan bicara atau terhadap objek yang dibicarakan dan disampaikan dengan penuh semangat. nada dan intonansi. keadaan. Makna asosiatif ialah perkaitan (antara satu dengan yang lain).Asosiasi ini dipengaruhi unsur-unsur psikis.Makna asosiatif turut memainkan peranan penting dalam menyusun teks iklan dan bukan sahaja makna referensial sahaja yang mesti ditonjolkan. 2003). makna stilistik. Contohnya makna konotatif termasuk dalam makna asosiatif kerana kata-kata tersebut adalah berasosiasi dengan nilai rasa terhadap perkataan itu. stilistik. et. 1997).

dan ekonomi masyarakat. ( Kushartanti et. nilai rasa makna sesuatu kata juga dapat berubah dari negatif kepada positif atau sebaliknya. Kesimpulan Bidang semantik mempunyai pelbagai cabang bidangnya. Mempelajari bidang semantik telah dapat memberi kefahaman kepada kita bahawa secara sedar atau pun tidak kita sebenarnya sentiasa mengujarkan atau memperlihatkan tingkah laku yang mempunyai makna yang tertentu tanpa kita sedari.al. Dalam penggunaan bahasa. makna etimologis suatu kata mencerminkan perubahan yang terjadi dengan kata tertentu. “Muhaiza dituduh berkhalwat dengan seorang lelaki di pangsapuri miliknya semalam”. keadaan sosiopolitik. Selain terjadi penyempitan dan peluasan makna.. Tetapi perkataan ini telah disempitkan mencakupi makna duduk berdua-duaan lelaki dan perempuan dalam keadaan yang sumbang di tempat yang terpencil dan tersembunyi.. tindakan. proses atau benda. Jenis makna dapat dibezakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandangan. kita dapat menyelusuri perubahan nilai. 2005). Perubahan makna kata boleh menyempit atau meluas (Kushartanti et. 10 . Konsep itu merangkumi semua aspek termasuk keadaan. matlamat utama adalah untuk menyampaikan mesej iaitu maksud atau makna yang ingin disampaikan. norma.al. Melalui perubahan makna kata.tidak dapat dipisahkan dari makna asosiatif kerana interpretasi puisi menjadi lebih mudah apabila seseorang itu memahami makna asosiatif. Perbincangan ilmu semantik juga perlu mengambil kira semua konsep yang terkandung dalam makna. Contohnya perkataan ‘berkhalwat’. Perkataan ini pada asalnya membawa maksud mengasingkan diri untuk menenangkan fikiran. Contohnya. Semantik juga boleh dibahagikan kepada beberapi jenis. 2005) h) Makna Etimologis Makna etimologis berkaitan dengan asal-usul kata dan perubahan makna kata dilihat dari aspek sejarah kata.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->