Kumpulan 1.

Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan
membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda
untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. Lantik seorang
pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.
____________________________

Ketentaraman dan keselesaan sesebuah sekolah itu membantu meningkatkan tahap
pengajaran dan pembelajaran kerana guru dapat menumpukan sepenuhnya kepada tugas
pengajaran dan pembelajaran.

(a) Apakah gejala disiplin pelajar yang dikategorikan sebagai gejala yang mampu
menjejaskan pencapaian akademik ?.

Berikut adalah senarai gejala-gejala tersebut;

1....................................................................

2....................................................................

3....................................................................

4...................................................................

5...................................................................

6......... dan seterusnya

.......... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ....................... 5..... 3..................................................................................................................................................... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila.................. Tindakan yang boleh kami lakukan bagi mengatasi gangguan pembelajaran................ 4...... 2............... 1.................. 6......................... dan seterusnya.......... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ...................................) _____________________ ............._________ (b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan untuk mengatasinya ?......

............. Kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan yang disediakan di bawah ini dan hasil perbincangan akan dibentangkan di sidang pleno nanti...................... 1............................ Senarai tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang para pelajar telah lakukan......... 5......................................................................... 4..........................................................Kumpulan 2..... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan jawapan atau membuat pembentangan yang terbaik....................... 2.......................................... .................................................. 3...... lantik seorang pencatat dan seorang pengerusi untuk melancarkan aktiviti anda............................... (a) Apakah tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang sering dilakukan oleh para pelajar ?...... _______________________________________ Melanggar disiplin sekolah adalah salah satu punca yang menyebabkan kemerosotan prestasi seseorang pelajar dan melencongkan fokus pelajar berkenaan terhadap pembelajaran.........

..... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila............................ 4........................................... 2... 6......... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ........................................................... Tindakan yang akan kami lakukan bagi mengatasi perkara tersebut..... __________ (b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan bagi mengatasi perkara tersebut ?.............) _________________________ ............... dan seterusnya..................... 3..... 1................ dan seterusnya..........6............................................ 5.............................................. bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .......................

..... (2)........................................................ (a) Apakah tugas-tugas anda itu ? .............................................. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan jawapan atau membuat pembentangan yang terbaik................. dan seterusnya................................. Kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan yang disediakan di bawah ini dan hasil perbincangan akan dibentangkan di sidang pleno nanti..............Kumpulan 3..... (3).......... _________ (b) Senaraikan masalah-masalah yang terpaksa dihadapi oleh ahli kumpulan anda ketika menjalankan tugas............. (4)... (6).................... senaraikan satu persatu... lantik seorang pencatat dan seorang pengerusi untuk melancarkan aktiviti anda........................... ................ (5)................ Senarai tugas kami ialah: (1)......................................................... ___________________________________ Pengawas mempunyai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing pada tiap-tiap hari atau mengikut jadual yang telah ditetapkan............

............. (6).. kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila...... dan seterusnya............ (2)..Senarai masalah yang kami hadapi: (1)........................................... (5)............................................................ Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti.......... (3)............. ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ............. bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ...... ______________________________ Para pelajar yang nakal biasanya mengambil kesempatan melakukan salahlaku ketika luar bilik darjah sama ada semasa sebelum masa persekolahan bermula atau semasa mereka .........................) ________________________ Kumpulan 4............ Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.................................... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan................................................. (4)............................

.......... (2)..................................................... ________ (b) Kumpulan anda dikehendaki memberi beberapa cadangan yang dipercayai boleh mengatasi masalah tersebut......................................... (3). (2)................................................................ ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan ............. Di antara cadangan kami ialah: (1)......................... (3)...................... (5). (6).. (5)...................................... Senarai salahlaku tersebut di antaranya adalah seperti berikut..................................................................... (6)......................... (a) Senaraikan salahlaku yang dilakukan oleh para pelajar di dalam dua masa tersebut. dan seterusnya.............................................rehat............................................................... (1)................................................................. dan seterusnya................................................................. (4)...................................................... (4)......................

............................................ Pengawas juga memerluka sahsiah dan akhlak tersebut bagi meyakinkan warga sekolah........................tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua .......................................... khasnya para pelajar dan guru........ bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .................. (3)...... ............................................. (2)............ di antaranya ialah: (1).) ______________ Kumpulan 5.... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda...... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila............... _____________________________ Pengawas dan Ketua Tingkatan adalah kumpulan pemimpin yang terakhir di sekolah selepas kepimpinan guru dan kakitangan sekolah.. Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti. Pemimpin memerlukan sahsiah dan akhlak yang meyakinkan masyarakat di bawah pimpinannya.......................................... Sifat-sifat yang perlu dimilki oleh seorang pengawas ............ (4)............... (a) Apakah sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pengawas ?... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan..

...........) _______________________________ Kumpulan 6. Di antara usaha dan ikhtiar kami bagi memiliki sifat-sifat mulia tersebut............... (2)................................................................... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda ........... dan seterusnya......................... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti.................................... ___________ (b) Apakah usaha dan cara ahli kumpulan anda memiliki sifat-sifat tersebut ?.............................................................. dan seterusnya.............(5).................................................................................... (5)........................................................................ (1).................................................................. (6)............ (4)................... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ............................................................................................ bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .... (3)......... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila.............. (6)................

...... ______________________________ Pada umumnya para guru dan para pelajar berkehendakkan suasana bilik darjah yang tenteram dan berdisiplin sepanjang masa sama ada ketika pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan atau semasa ketiadaan guru dengan ini barulah proses kefahaman tidak terganggu dan prestasi pencapaian akedamik para pelajar akan meningkat kerana para pelajar dapat belajar dalam keadaan aman dan tenteram..... berikan pendapat dan cadangan ahli kumpulan anda............................................. (3)............................................................................ (5).............................. (1)................................... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda............. (6).. (2)..........................untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan......................... dan seterusnya................... __________ (b) Bagaimanakah cara-cara mengatasinya............................ (4)... ....................................................... (a) Apakah tingkahlaku yang dianggap melanggar disiplin pelajar yang sering berlaku ketika ketiadaan guru di dalam blik darjah? Di antara tingkahlaku tersebut ialah:.......

.. (6)......... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila...........................................................) ____________________________ Kumpulan 7............................................... Situasi ini bukanlah di bawah tanggungjawab guru atau pengawas tetapi seharusnya guru dan pengawas patut mengeta huinya kerana kadang-kadang gejala buruk itu dibawa masuk ................................................................ (4)....... (2).......................... _________________________________ Ramai juga di kalangan para pelajar yang melakukan salahlaku di luar kawasan sekolah sama ada semasa sebelum persekolahan bermula atau selepas masa persekolahan... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti.... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ............. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan............................ (3)........................Di antara cadangan kami bagi mengatasi masalah tersebut ialah: (1)............... (5)................... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda. dan seterusnya.................................. ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ..............................

.. Di antara cadangan kami bagi mengatasinya ialah: (1). (5)................................................................................ (6)........................................... (4)............... (a) Apakah gejala buruk atau salahlaku tersebut ?......................... Gejala buruk atau salahlaku tersebut di antaranya ialah: (1).................... dan seterusnya........................ (6)................................................. ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ...... __________ (b) Apakah cadangan ahli kumpulan anda untuk mengatasi perkara tersebut ?...... (2)...................... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila........ (5)....................................................................................................................... (2)......................................... bagi memudahkan dan ......................ke dalam kawasan sekolah... (3)......... (3)........................................................................................................ dan seterusnya...................... (4).........

Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. ___________ . Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti. Kehidupan manusia tidak akan maju sekiranya hidup secara individu tanpa bermasyarakat.menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seum pamanya . tolong menolong dan permuafakatan menjadi suatu syarat dan rukun hidup mereka.) ________________________ Kumpulan 8. Logo tersebut saiznya tidak kurang daripada 60% saiz kertas mahjung atau kad manila. mereka memerlukan kerjasama dan bantu membantu antara satu sama lain. Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda. hidup bermasyarakat seumpama hidup di dalam suatu pasukan. Lukiskan Logo. (a) Kumpulan anda dikehendaki mencipta suatu logo ( logo kumpulan ) yang menggambarkan kesatuan kumpulan anda. ______________________________ Di dalam kehidupan masyarakat manusia.

.............................. kemudian pindahkan ke dalam kertas mahjung atau kad manila.........(b) Penjelasan dan huraian mengenai logo............................ Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti.... Kumpulan anda juga dikehendaki memberi penjelasan dan huraian secara menyeluruh mengenai logo tersebut........ Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda............................... ____________________________ .. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan................... (2)..................... dan seterusnya................. (3)............... ____________________________________ Kumpulan 9........ (5)... Bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa membuat pembentangan anda dinasihatkan supaya menggunakan peta minda atau seumpamanya )........... Penjelasan dan huraian tersebut ialah: (1).................................... (4)................................... ( Soalan (a) lukiskan Logo dan soalan (b) Senaraikan dahulu butiran jawapan atau huraian yang hendak dibentangkan itu di dalam kertas pendua..............

.................. (3).... (2).. (5)................... ............................... (2)........ (a)Apakah cita-cita setiap individu di dalam kumpulan anda ?........ _____________ Cita-cita anda berbeza di antara satu sama lain.............. walaupun terdapat individu yang mempunyai cita-cita yang sama tetapi pada keseluruhan terdapat perbezaan................. manakala cita-cita mendorong kepada kenyataan atau realiti............................................................................ Walaupun terdapat perbezaan cita-cita........ Berikut ialah senarai cita-cita kami ... walau bagaimanapun cita-cita tersebut mungkin ada yang serupa dan juga berbeza di antara satu sama lain..................... dan seterusnya..................... Ahli kumpulan anda semestinya mempunyai cita-citanya masing-masing............ angan-angan membenihkan cita-cita.......... (a) Apakah tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh ahli kumpulan anda bagi mencapai dan realisasikan cita-cita tersebut ?.............................................. anda masih boleh bekerjasama dalam satu pasukan untuk mencapai cita-cita masing-masing...................Setiap manusia mempunyai angan-angannya masing-masing............... (4)........ (1)................... Di antara tindakan-tindakan yang akan kami lakukan secara bersama ialah: (1)......

...................... ........................ ................ . dan seterusnya.............................. (4)................................................ kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila......................... .. ............ ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ........................ bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seum pamanya ..(3)........) Disediakan oleh............................... (5).............