Kumpulan 1.

Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan
membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda
untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. Lantik seorang
pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.
____________________________

Ketentaraman dan keselesaan sesebuah sekolah itu membantu meningkatkan tahap
pengajaran dan pembelajaran kerana guru dapat menumpukan sepenuhnya kepada tugas
pengajaran dan pembelajaran.

(a) Apakah gejala disiplin pelajar yang dikategorikan sebagai gejala yang mampu
menjejaskan pencapaian akademik ?.

Berikut adalah senarai gejala-gejala tersebut;

1....................................................................

2....................................................................

3....................................................................

4...................................................................

5...................................................................

6......... dan seterusnya

...... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ................................................. 5................ 6............... 1......................... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .. 2........... 3.. 4............................................................................................) _____________________ ...................................................................... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila................................_________ (b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan untuk mengatasinya ?... Tindakan yang boleh kami lakukan bagi mengatasi gangguan pembelajaran............ dan seterusnya..............

....... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan jawapan atau membuat pembentangan yang terbaik................................................. 5.................................................................... 4...................................... 1...........................................Kumpulan 2.......................... Senarai tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang para pelajar telah lakukan....................... lantik seorang pencatat dan seorang pengerusi untuk melancarkan aktiviti anda........................... 2.... (a) Apakah tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang sering dilakukan oleh para pelajar ?.................................. _______________________________________ Melanggar disiplin sekolah adalah salah satu punca yang menyebabkan kemerosotan prestasi seseorang pelajar dan melencongkan fokus pelajar berkenaan terhadap pembelajaran............................. Kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan yang disediakan di bawah ini dan hasil perbincangan akan dibentangkan di sidang pleno nanti..... 3.................. ....

. 3..................... dan seterusnya............................................................... 1.............. 5..... 6..................................................... __________ (b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan bagi mengatasi perkara tersebut ?.......................................... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ....... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila... dan seterusnya. 2...................................... 4..) _________________________ ..................6........................................................... Tindakan yang akan kami lakukan bagi mengatasi perkara tersebut............. ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua .....

..... _________ (b) Senaraikan masalah-masalah yang terpaksa dihadapi oleh ahli kumpulan anda ketika menjalankan tugas............................................. dan seterusnya......... lantik seorang pencatat dan seorang pengerusi untuk melancarkan aktiviti anda...................... Kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan yang disediakan di bawah ini dan hasil perbincangan akan dibentangkan di sidang pleno nanti............... Senarai tugas kami ialah: (1)....... ............................... (5)................. (2)..... (a) Apakah tugas-tugas anda itu ? ......................................... ___________________________________ Pengawas mempunyai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing pada tiap-tiap hari atau mengikut jadual yang telah ditetapkan...............Kumpulan 3............. (4)....................................................................................................... (3)............ Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan jawapan atau membuat pembentangan yang terbaik. senaraikan satu persatu..... (6).......

..... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti.................. (2)............................................................................................................................. dan seterusnya..... (3)........Senarai masalah yang kami hadapi: (1)........ Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda................. ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ... ______________________________ Para pelajar yang nakal biasanya mengambil kesempatan melakukan salahlaku ketika luar bilik darjah sama ada semasa sebelum masa persekolahan bermula atau semasa mereka ................ (4).. (6).......................... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan.......) ________________________ Kumpulan 4.................... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila.... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .. (5)................................................................

.... (a) Senaraikan salahlaku yang dilakukan oleh para pelajar di dalam dua masa tersebut....................... dan seterusnya.......... (4)...... Senarai salahlaku tersebut di antaranya adalah seperti berikut. (6)...... (2)....................................................................................................................... dan seterusnya.................................................................................................. ________ (b) Kumpulan anda dikehendaki memberi beberapa cadangan yang dipercayai boleh mengatasi masalah tersebut... (6)......................................................... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan .rehat............................ (4)................................................................................................................. (1).... (5).. Di antara cadangan kami ialah: (1).......................................... (3)...................... (2)............................... (5)................................................................................. (3)............................

.....) ______________ Kumpulan 5...... di antaranya ialah: (1)......... ................................................................. Pengawas juga memerluka sahsiah dan akhlak tersebut bagi meyakinkan warga sekolah..........................tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ... (3)......................................... (4).. Sifat-sifat yang perlu dimilki oleh seorang pengawas ......... khasnya para pelajar dan guru.............. (a) Apakah sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pengawas ?. Pemimpin memerlukan sahsiah dan akhlak yang meyakinkan masyarakat di bawah pimpinannya......... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan...... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti........ Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda........... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ........... _____________________________ Pengawas dan Ketua Tingkatan adalah kumpulan pemimpin yang terakhir di sekolah selepas kepimpinan guru dan kakitangan sekolah........... (2)...... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila...........................................................

............................) _______________________________ Kumpulan 6................(5)........................... (5)..... Di antara usaha dan ikhtiar kami bagi memiliki sifat-sifat mulia tersebut................................................. (6)................... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda ............. ___________ (b) Apakah usaha dan cara ahli kumpulan anda memiliki sifat-sifat tersebut ?.................................................................... (1)....................... dan seterusnya..................................................................... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ....................................... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ............... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti..................................................... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila.............................................. (3)............ (4)................................ dan seterusnya.......................................................... (2)............ (6).............................................

.............. ....... (6).................untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan............................ Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.... (4)................................................ berikan pendapat dan cadangan ahli kumpulan anda................................. (3)... (5)........................................................... (1)......................................... ______________________________ Pada umumnya para guru dan para pelajar berkehendakkan suasana bilik darjah yang tenteram dan berdisiplin sepanjang masa sama ada ketika pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan atau semasa ketiadaan guru dengan ini barulah proses kefahaman tidak terganggu dan prestasi pencapaian akedamik para pelajar akan meningkat kerana para pelajar dapat belajar dalam keadaan aman dan tenteram.............. (2)................................ (a) Apakah tingkahlaku yang dianggap melanggar disiplin pelajar yang sering berlaku ketika ketiadaan guru di dalam blik darjah? Di antara tingkahlaku tersebut ialah:....... dan seterusnya............................................... __________ (b) Bagaimanakah cara-cara mengatasinya.....................

........................ (5)...... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda........................ dan seterusnya......................... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila.................................Di antara cadangan kami bagi mengatasi masalah tersebut ialah: (1)................ Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti................................................... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ......... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan........... Situasi ini bukanlah di bawah tanggungjawab guru atau pengawas tetapi seharusnya guru dan pengawas patut mengeta huinya kerana kadang-kadang gejala buruk itu dibawa masuk .. (2)................... (6)..... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ............................................................ (4)...........................................) ____________________________ Kumpulan 7.............. _________________________________ Ramai juga di kalangan para pelajar yang melakukan salahlaku di luar kawasan sekolah sama ada semasa sebelum persekolahan bermula atau selepas masa persekolahan................................ (3)...........

....... (5)........ bagi memudahkan dan ................................................ (3).............................. (2)..... (5)...... dan seterusnya................. (4)........................................................................................................................................................... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ...............................ke dalam kawasan sekolah............... dan seterusnya............................................. (6)..................................... (a) Apakah gejala buruk atau salahlaku tersebut ?................................................ kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila........... Di antara cadangan kami bagi mengatasinya ialah: (1)...... __________ (b) Apakah cadangan ahli kumpulan anda untuk mengatasi perkara tersebut ?... (2)......................................... Gejala buruk atau salahlaku tersebut di antaranya ialah: (1)................. (3)........................ (6)....................................................... (4).....................

mereka memerlukan kerjasama dan bantu membantu antara satu sama lain. ______________________________ Di dalam kehidupan masyarakat manusia. ___________ . tolong menolong dan permuafakatan menjadi suatu syarat dan rukun hidup mereka. Logo tersebut saiznya tidak kurang daripada 60% saiz kertas mahjung atau kad manila. hidup bermasyarakat seumpama hidup di dalam suatu pasukan.menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seum pamanya .) ________________________ Kumpulan 8. Kehidupan manusia tidak akan maju sekiranya hidup secara individu tanpa bermasyarakat. Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. Lukiskan Logo. Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda. (a) Kumpulan anda dikehendaki mencipta suatu logo ( logo kumpulan ) yang menggambarkan kesatuan kumpulan anda.

.............. (4). Kumpulan anda juga dikehendaki memberi penjelasan dan huraian secara menyeluruh mengenai logo tersebut................................(b) Penjelasan dan huraian mengenai logo.... (3)............... (2)................... (5)............. kemudian pindahkan ke dalam kertas mahjung atau kad manila........ Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan................ Bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa membuat pembentangan anda dinasihatkan supaya menggunakan peta minda atau seumpamanya )........... ____________________________________ Kumpulan 9................................. ( Soalan (a) lukiskan Logo dan soalan (b) Senaraikan dahulu butiran jawapan atau huraian yang hendak dibentangkan itu di dalam kertas pendua................................. Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti. Penjelasan dan huraian tersebut ialah: (1)............................... dan seterusnya........... ____________________________ .... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.............................................

.............. (a)Apakah cita-cita setiap individu di dalam kumpulan anda ?......................................................... (1)........ Berikut ialah senarai cita-cita kami ..................... (2).. _____________ Cita-cita anda berbeza di antara satu sama lain. Di antara tindakan-tindakan yang akan kami lakukan secara bersama ialah: (1)... (a) Apakah tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh ahli kumpulan anda bagi mencapai dan realisasikan cita-cita tersebut ?............. anda masih boleh bekerjasama dalam satu pasukan untuk mencapai cita-cita masing-masing.... (4)............... walaupun terdapat individu yang mempunyai cita-cita yang sama tetapi pada keseluruhan terdapat perbezaan............ Ahli kumpulan anda semestinya mempunyai cita-citanya masing-masing..... walau bagaimanapun cita-cita tersebut mungkin ada yang serupa dan juga berbeza di antara satu sama lain............................................................................. (2)......................................Setiap manusia mempunyai angan-angannya masing-masing.... (3)................. angan-angan membenihkan cita-cita.... dan seterusnya..................................... (5)...... .......... manakala cita-cita mendorong kepada kenyataan atau realiti... Walaupun terdapat perbezaan cita-cita..................................

. .. ..) Disediakan oleh................. bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seum pamanya ....... (5)....... (4).......... ................. ..........................(3).................................... dan seterusnya................................ .................. kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila....................................................................... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful