Kumpulan 1.

Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan
membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda
untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. Lantik seorang
pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.
____________________________

Ketentaraman dan keselesaan sesebuah sekolah itu membantu meningkatkan tahap
pengajaran dan pembelajaran kerana guru dapat menumpukan sepenuhnya kepada tugas
pengajaran dan pembelajaran.

(a) Apakah gejala disiplin pelajar yang dikategorikan sebagai gejala yang mampu
menjejaskan pencapaian akademik ?.

Berikut adalah senarai gejala-gejala tersebut;

1....................................................................

2....................................................................

3....................................................................

4...................................................................

5...................................................................

6......... dan seterusnya

....................... 1.......................... 4.... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ................................................. Tindakan yang boleh kami lakukan bagi mengatasi gangguan pembelajaran..... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ................ dan seterusnya....................... 5.................................................................................. 3................................................... 2.......... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila.................... 6...........................) _____________________ ....._________ (b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan untuk mengatasinya ?........

........................... Kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan yang disediakan di bawah ini dan hasil perbincangan akan dibentangkan di sidang pleno nanti............................... (a) Apakah tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang sering dilakukan oleh para pelajar ?...... ............................... 5............ 3................................................................. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan jawapan atau membuat pembentangan yang terbaik....... 4.................... 2......... lantik seorang pencatat dan seorang pengerusi untuk melancarkan aktiviti anda..................................................................... _______________________________________ Melanggar disiplin sekolah adalah salah satu punca yang menyebabkan kemerosotan prestasi seseorang pelajar dan melencongkan fokus pelajar berkenaan terhadap pembelajaran........... 1.......................... Senarai tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang para pelajar telah lakukan...........................................................Kumpulan 2..

................. kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila...................................................................................... __________ (b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan bagi mengatasi perkara tersebut ?.......... 5.................................................. 1......... dan seterusnya........... dan seterusnya.......................6.... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ... 3......... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .. 6................) _________________________ ...................................... Tindakan yang akan kami lakukan bagi mengatasi perkara tersebut.............................................. 4.............. 2.......

.......................................... Senarai tugas kami ialah: (1)............................................................ (2)............... _________ (b) Senaraikan masalah-masalah yang terpaksa dihadapi oleh ahli kumpulan anda ketika menjalankan tugas......Kumpulan 3..... (4)........... (6).... (a) Apakah tugas-tugas anda itu ? ............. (3).................... ................. ___________________________________ Pengawas mempunyai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing pada tiap-tiap hari atau mengikut jadual yang telah ditetapkan........ lantik seorang pencatat dan seorang pengerusi untuk melancarkan aktiviti anda.................... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan jawapan atau membuat pembentangan yang terbaik............... (5)................. dan seterusnya............................................. senaraikan satu persatu.......................................... Kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan yang disediakan di bawah ini dan hasil perbincangan akan dibentangkan di sidang pleno nanti.............

......................... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan........... (3)....................... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila........................ (4)..................................................... (2)............ (5)....................... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.................... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ............................... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .......Senarai masalah yang kami hadapi: (1)...................... (6)............................... ______________________________ Para pelajar yang nakal biasanya mengambil kesempatan melakukan salahlaku ketika luar bilik darjah sama ada semasa sebelum masa persekolahan bermula atau semasa mereka .............. dan seterusnya................) ________________________ Kumpulan 4...............

................................... dan seterusnya.............................. (2).......................................................................................................................................................................... (4).............. (6).............................................................. Senarai salahlaku tersebut di antaranya adalah seperti berikut..................... dan seterusnya............ ________ (b) Kumpulan anda dikehendaki memberi beberapa cadangan yang dipercayai boleh mengatasi masalah tersebut. (5)................... (4)....................... (a) Senaraikan salahlaku yang dilakukan oleh para pelajar di dalam dua masa tersebut................................. (2)........... (5)....... (6).............................. (3)......................... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan .................rehat..... (1)..... Di antara cadangan kami ialah: (1)..................................................................... (3)..........................................................................................

.........................) ______________ Kumpulan 5........................ khasnya para pelajar dan guru............................ Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan......................................................... .......tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ......................... di antaranya ialah: (1)............. kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila........... (a) Apakah sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pengawas ?. (3)................... Pemimpin memerlukan sahsiah dan akhlak yang meyakinkan masyarakat di bawah pimpinannya............. Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti............ (2)............ (4).. bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ........... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda... Sifat-sifat yang perlu dimilki oleh seorang pengawas ....................... _____________________________ Pengawas dan Ketua Tingkatan adalah kumpulan pemimpin yang terakhir di sekolah selepas kepimpinan guru dan kakitangan sekolah. Pengawas juga memerluka sahsiah dan akhlak tersebut bagi meyakinkan warga sekolah...............

.......................... (4)............................................................................... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ......................... (6)...... (5)............. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda ... (3).......................) _______________________________ Kumpulan 6...... (2)........... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua . dan seterusnya................................................... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti............................ (1)............................................ kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila.......(5).................................................. dan seterusnya....................................... ___________ (b) Apakah usaha dan cara ahli kumpulan anda memiliki sifat-sifat tersebut ?..................................................... (6)................................................... Di antara usaha dan ikhtiar kami bagi memiliki sifat-sifat mulia tersebut.................................................................................................................

............................................ __________ (b) Bagaimanakah cara-cara mengatasinya............................... dan seterusnya. (2)............................................... (3)........ (6)..................................... (4)... ........ ______________________________ Pada umumnya para guru dan para pelajar berkehendakkan suasana bilik darjah yang tenteram dan berdisiplin sepanjang masa sama ada ketika pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan atau semasa ketiadaan guru dengan ini barulah proses kefahaman tidak terganggu dan prestasi pencapaian akedamik para pelajar akan meningkat kerana para pelajar dapat belajar dalam keadaan aman dan tenteram........................................ berikan pendapat dan cadangan ahli kumpulan anda................ Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.............untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan............ (5)............................................ (1)...................................... (a) Apakah tingkahlaku yang dianggap melanggar disiplin pelajar yang sering berlaku ketika ketiadaan guru di dalam blik darjah? Di antara tingkahlaku tersebut ialah:.................................

.. (3)........................... dan seterusnya. (4).. _________________________________ Ramai juga di kalangan para pelajar yang melakukan salahlaku di luar kawasan sekolah sama ada semasa sebelum persekolahan bermula atau selepas masa persekolahan.................................................................................. kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila................) ____________________________ Kumpulan 7........................................... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan.......................Di antara cadangan kami bagi mengatasi masalah tersebut ialah: (1)........ ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ................................................................... Situasi ini bukanlah di bawah tanggungjawab guru atau pengawas tetapi seharusnya guru dan pengawas patut mengeta huinya kerana kadang-kadang gejala buruk itu dibawa masuk ........ bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ...... (2).............................................. Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.... (5).......... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti............................... (6).........

............................. bagi memudahkan dan ............................ dan seterusnya............................ (5)........... dan seterusnya................................... Di antara cadangan kami bagi mengatasinya ialah: (1)................................................ Gejala buruk atau salahlaku tersebut di antaranya ialah: (1).......................... (4)..................................................................................... (6)....................................................................................... (3)...................................................................... (5)......... (3)......... __________ (b) Apakah cadangan ahli kumpulan anda untuk mengatasi perkara tersebut ?...... (6)............ (2).................................... (a) Apakah gejala buruk atau salahlaku tersebut ?........................ (2)...... (4)........................ ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ............ke dalam kawasan sekolah....... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila......................................

Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda. ______________________________ Di dalam kehidupan masyarakat manusia. Kehidupan manusia tidak akan maju sekiranya hidup secara individu tanpa bermasyarakat. hidup bermasyarakat seumpama hidup di dalam suatu pasukan. ___________ . (a) Kumpulan anda dikehendaki mencipta suatu logo ( logo kumpulan ) yang menggambarkan kesatuan kumpulan anda.) ________________________ Kumpulan 8.menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seum pamanya . tolong menolong dan permuafakatan menjadi suatu syarat dan rukun hidup mereka. Lukiskan Logo. mereka memerlukan kerjasama dan bantu membantu antara satu sama lain. Logo tersebut saiznya tidak kurang daripada 60% saiz kertas mahjung atau kad manila. Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan.

....................... ____________________________ ................................................ Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda............ Bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa membuat pembentangan anda dinasihatkan supaya menggunakan peta minda atau seumpamanya )....................... ____________________________________ Kumpulan 9............... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan.(b) Penjelasan dan huraian mengenai logo..... (2)................ (3).. ( Soalan (a) lukiskan Logo dan soalan (b) Senaraikan dahulu butiran jawapan atau huraian yang hendak dibentangkan itu di dalam kertas pendua............................ kemudian pindahkan ke dalam kertas mahjung atau kad manila........... (5)........ Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti....................................... (4).. Kumpulan anda juga dikehendaki memberi penjelasan dan huraian secara menyeluruh mengenai logo tersebut....... dan seterusnya...... Penjelasan dan huraian tersebut ialah: (1).............................................

........................ _____________ Cita-cita anda berbeza di antara satu sama lain............................................................ walau bagaimanapun cita-cita tersebut mungkin ada yang serupa dan juga berbeza di antara satu sama lain................................................... (a)Apakah cita-cita setiap individu di dalam kumpulan anda ?...Setiap manusia mempunyai angan-angannya masing-masing..... Di antara tindakan-tindakan yang akan kami lakukan secara bersama ialah: (1).. (4)...................... (3).................... Ahli kumpulan anda semestinya mempunyai cita-citanya masing-masing. (2)........ ..................... manakala cita-cita mendorong kepada kenyataan atau realiti........... (a) Apakah tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh ahli kumpulan anda bagi mencapai dan realisasikan cita-cita tersebut ?...... (2)......................................... dan seterusnya............. angan-angan membenihkan cita-cita............................ Berikut ialah senarai cita-cita kami ................... (1).... Walaupun terdapat perbezaan cita-cita.......................... walaupun terdapat individu yang mempunyai cita-cita yang sama tetapi pada keseluruhan terdapat perbezaan.... (5).............. anda masih boleh bekerjasama dalam satu pasukan untuk mencapai cita-cita masing-masing..

... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seum pamanya . kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila........ ................................................................................ ........................ (4)................................. dan seterusnya............... (5)...........) Disediakan oleh.. .................................. . .................................(3).. ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ...........