Kumpulan 1.

Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan
membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda
untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. Lantik seorang
pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.
____________________________

Ketentaraman dan keselesaan sesebuah sekolah itu membantu meningkatkan tahap
pengajaran dan pembelajaran kerana guru dapat menumpukan sepenuhnya kepada tugas
pengajaran dan pembelajaran.

(a) Apakah gejala disiplin pelajar yang dikategorikan sebagai gejala yang mampu
menjejaskan pencapaian akademik ?.

Berikut adalah senarai gejala-gejala tersebut;

1....................................................................

2....................................................................

3....................................................................

4...................................................................

5...................................................................

6......... dan seterusnya

............................................... 3............. 6... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua .......................................................... dan seterusnya....................... 5.) _____________________ ................. bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .......... 1..............._________ (b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan untuk mengatasinya ?................ kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila................ 4................ Tindakan yang boleh kami lakukan bagi mengatasi gangguan pembelajaran................................................................................ 2..................................

.................................................... 1...... lantik seorang pencatat dan seorang pengerusi untuk melancarkan aktiviti anda.................. (a) Apakah tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang sering dilakukan oleh para pelajar ?..... 2............................................... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan jawapan atau membuat pembentangan yang terbaik... 5....... 3.............................................................Kumpulan 2..... _______________________________________ Melanggar disiplin sekolah adalah salah satu punca yang menyebabkan kemerosotan prestasi seseorang pelajar dan melencongkan fokus pelajar berkenaan terhadap pembelajaran.................................... 4... ....................... Senarai tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang para pelajar telah lakukan..... Kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan yang disediakan di bawah ini dan hasil perbincangan akan dibentangkan di sidang pleno nanti........................................................................................................

.................... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila........................ 5................................ 3..................) _________________________ ........... dan seterusnya... __________ (b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan bagi mengatasi perkara tersebut ?................ bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .. dan seterusnya............................. Tindakan yang akan kami lakukan bagi mengatasi perkara tersebut................................................................. 4................................ 6............ ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ... 1..............6................................................... 2.............

................... (a) Apakah tugas-tugas anda itu ? ..... (4)................. (3)............ (6).. senaraikan satu persatu.................................... lantik seorang pencatat dan seorang pengerusi untuk melancarkan aktiviti anda................. _________ (b) Senaraikan masalah-masalah yang terpaksa dihadapi oleh ahli kumpulan anda ketika menjalankan tugas....................Kumpulan 3............ dan seterusnya................... Kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan yang disediakan di bawah ini dan hasil perbincangan akan dibentangkan di sidang pleno nanti....... ___________________________________ Pengawas mempunyai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing pada tiap-tiap hari atau mengikut jadual yang telah ditetapkan. Senarai tugas kami ialah: (1)............ (2).............. .............................................. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan jawapan atau membuat pembentangan yang terbaik................................................................................................. (5).................

............................... (3)............................. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan.......................... (6)...................Senarai masalah yang kami hadapi: (1)......................................... (4)......) ________________________ Kumpulan 4.................... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti................. (2)........... ______________________________ Para pelajar yang nakal biasanya mengambil kesempatan melakukan salahlaku ketika luar bilik darjah sama ada semasa sebelum masa persekolahan bermula atau semasa mereka . dan seterusnya...................................................................... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .............. kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila............. ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ............. (5)..... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda..............

........................................ (2)... ________ (b) Kumpulan anda dikehendaki memberi beberapa cadangan yang dipercayai boleh mengatasi masalah tersebut. (5)........... (3)........................................................................ Senarai salahlaku tersebut di antaranya adalah seperti berikut....................................................... (2).....................................................rehat............................................. (5)... (1)..... (a) Senaraikan salahlaku yang dilakukan oleh para pelajar di dalam dua masa tersebut.... (6).... dan seterusnya..................... dan seterusnya...................................................... Di antara cadangan kami ialah: (1)...... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan ............................................. (4).............................................. (4)...................................................................................................................... (3).............................. (6)...............................................................

.. Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.. (2)................... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan.... Pengawas juga memerluka sahsiah dan akhlak tersebut bagi meyakinkan warga sekolah...tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua .. khasnya para pelajar dan guru...... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti.. kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila...... Pemimpin memerlukan sahsiah dan akhlak yang meyakinkan masyarakat di bawah pimpinannya.................................................... ............... (3)...................... di antaranya ialah: (1)...................................... Sifat-sifat yang perlu dimilki oleh seorang pengawas ................ _____________________________ Pengawas dan Ketua Tingkatan adalah kumpulan pemimpin yang terakhir di sekolah selepas kepimpinan guru dan kakitangan sekolah.................................................... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ..... (4).........) ______________ Kumpulan 5.............................. (a) Apakah sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pengawas ?.................

.............................. ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ............................. (3).............(5)........................................................................... (6)............ Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti..................... (1)............................ (5).............. (2)..................................................................... dan seterusnya......................) _______________________________ Kumpulan 6.......... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .............................................................................. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda ......................................................................................................................................... (4).... Di antara usaha dan ikhtiar kami bagi memiliki sifat-sifat mulia tersebut... ___________ (b) Apakah usaha dan cara ahli kumpulan anda memiliki sifat-sifat tersebut ?............... (6). dan seterusnya................................ kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila....................................

.......................................... (2)......... (4).................. (a) Apakah tingkahlaku yang dianggap melanggar disiplin pelajar yang sering berlaku ketika ketiadaan guru di dalam blik darjah? Di antara tingkahlaku tersebut ialah:............. (6)................................untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan................................................................. __________ (b) Bagaimanakah cara-cara mengatasinya.. (3)............................. Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.... dan seterusnya.................... ______________________________ Pada umumnya para guru dan para pelajar berkehendakkan suasana bilik darjah yang tenteram dan berdisiplin sepanjang masa sama ada ketika pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan atau semasa ketiadaan guru dengan ini barulah proses kefahaman tidak terganggu dan prestasi pencapaian akedamik para pelajar akan meningkat kerana para pelajar dapat belajar dalam keadaan aman dan tenteram................................................................. ........ berikan pendapat dan cadangan ahli kumpulan anda........................ (1)........... (5).................................

............... (6)........... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila............................ dan seterusnya..................... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda..... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan................. bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ............Di antara cadangan kami bagi mengatasi masalah tersebut ialah: (1).. (3)........................ Situasi ini bukanlah di bawah tanggungjawab guru atau pengawas tetapi seharusnya guru dan pengawas patut mengeta huinya kerana kadang-kadang gejala buruk itu dibawa masuk ................................. (4)....... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ............................................................. Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti.................................................. (2).......................... (5)...................) ____________________________ Kumpulan 7...................... _________________________________ Ramai juga di kalangan para pelajar yang melakukan salahlaku di luar kawasan sekolah sama ada semasa sebelum persekolahan bermula atau selepas masa persekolahan................................

.................. (6).................................. (2)................................................................................... (6)............. __________ (b) Apakah cadangan ahli kumpulan anda untuk mengatasi perkara tersebut ?..... (a) Apakah gejala buruk atau salahlaku tersebut ?....................... Di antara cadangan kami bagi mengatasinya ialah: (1)............................. (5)..... (4)........................................................................... Gejala buruk atau salahlaku tersebut di antaranya ialah: (1)..................................................... bagi memudahkan dan ......... dan seterusnya.......................................................................................... dan seterusnya............................. (2)....... (4).................. ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ............. kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila........ (3)........................ (5).........................................................................ke dalam kawasan sekolah.................. (3)...

Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. hidup bermasyarakat seumpama hidup di dalam suatu pasukan. ______________________________ Di dalam kehidupan masyarakat manusia. ___________ . tolong menolong dan permuafakatan menjadi suatu syarat dan rukun hidup mereka. Logo tersebut saiznya tidak kurang daripada 60% saiz kertas mahjung atau kad manila. Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti. (a) Kumpulan anda dikehendaki mencipta suatu logo ( logo kumpulan ) yang menggambarkan kesatuan kumpulan anda. mereka memerlukan kerjasama dan bantu membantu antara satu sama lain. Lukiskan Logo.menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seum pamanya .) ________________________ Kumpulan 8. Kehidupan manusia tidak akan maju sekiranya hidup secara individu tanpa bermasyarakat.

.......... (5).................. ____________________________________ Kumpulan 9.................... (3)............................................. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. (4)............... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda........................................................ ____________________________ .. dan seterusnya............ ( Soalan (a) lukiskan Logo dan soalan (b) Senaraikan dahulu butiran jawapan atau huraian yang hendak dibentangkan itu di dalam kertas pendua.(b) Penjelasan dan huraian mengenai logo.... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti......... (2)............................................. Kumpulan anda juga dikehendaki memberi penjelasan dan huraian secara menyeluruh mengenai logo tersebut....... kemudian pindahkan ke dalam kertas mahjung atau kad manila.................................. Penjelasan dan huraian tersebut ialah: (1)...... Bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa membuat pembentangan anda dinasihatkan supaya menggunakan peta minda atau seumpamanya )......

..................... Ahli kumpulan anda semestinya mempunyai cita-citanya masing-masing. (3)................... anda masih boleh bekerjasama dalam satu pasukan untuk mencapai cita-cita masing-masing............ _____________ Cita-cita anda berbeza di antara satu sama lain........................ Walaupun terdapat perbezaan cita-cita..... (5)...... Di antara tindakan-tindakan yang akan kami lakukan secara bersama ialah: (1).. .... manakala cita-cita mendorong kepada kenyataan atau realiti........... walau bagaimanapun cita-cita tersebut mungkin ada yang serupa dan juga berbeza di antara satu sama lain.................... (a) Apakah tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh ahli kumpulan anda bagi mencapai dan realisasikan cita-cita tersebut ?............. angan-angan membenihkan cita-cita.......... (4).......................................................... dan seterusnya............................. Berikut ialah senarai cita-cita kami .......................................... (1)................. (2)....................................................Setiap manusia mempunyai angan-angannya masing-masing.......... (a)Apakah cita-cita setiap individu di dalam kumpulan anda ?................ walaupun terdapat individu yang mempunyai cita-cita yang sama tetapi pada keseluruhan terdapat perbezaan........ (2).....

................... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seum pamanya .. ...... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila.(3)............ ....... dan seterusnya................ ...................................... . ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua .............................. (5)..) Disediakan oleh............. (4).......................................................................................... .....................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful