Kumpulan 1.

Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan
membentangankannya di sidang pleno nanti. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda
untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. Lantik seorang
pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.
____________________________

Ketentaraman dan keselesaan sesebuah sekolah itu membantu meningkatkan tahap
pengajaran dan pembelajaran kerana guru dapat menumpukan sepenuhnya kepada tugas
pengajaran dan pembelajaran.

(a) Apakah gejala disiplin pelajar yang dikategorikan sebagai gejala yang mampu
menjejaskan pencapaian akademik ?.

Berikut adalah senarai gejala-gejala tersebut;

1....................................................................

2....................................................................

3....................................................................

4...................................................................

5...................................................................

6......... dan seterusnya

... 2...................................................................................................................._________ (b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan untuk mengatasinya ?....... 6................... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ......................) _____________________ ......... Tindakan yang boleh kami lakukan bagi mengatasi gangguan pembelajaran................ 5......... 3............................. dan seterusnya.......................................... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ...... 1............ kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila.................... 4.......................................

.................................................................................. _______________________________________ Melanggar disiplin sekolah adalah salah satu punca yang menyebabkan kemerosotan prestasi seseorang pelajar dan melencongkan fokus pelajar berkenaan terhadap pembelajaran.............................. .............. 5............................................ 1....... lantik seorang pencatat dan seorang pengerusi untuk melancarkan aktiviti anda.. 4... 2. Kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan yang disediakan di bawah ini dan hasil perbincangan akan dibentangkan di sidang pleno nanti...Kumpulan 2.......................................................................................................... 3................. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan jawapan atau membuat pembentangan yang terbaik.................................. (a) Apakah tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang sering dilakukan oleh para pelajar ?.............................. Senarai tingkahlaku yang melanggar disiplin sekolah yang para pelajar telah lakukan..

........................ 4........................................... 5........ kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila......................... dan seterusnya...........................................6...... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ...... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ..... 6. dan seterusnya.....................) _________________________ .............. 1....... Tindakan yang akan kami lakukan bagi mengatasi perkara tersebut.......................................... __________ (b) Apakah tindakan yang boleh kumpulan anda lakukan bagi mengatasi perkara tersebut ?.............. 2.............................................. 3........................................

............................................ ...................................... lantik seorang pencatat dan seorang pengerusi untuk melancarkan aktiviti anda... (5)............................................................... Kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan yang disediakan di bawah ini dan hasil perbincangan akan dibentangkan di sidang pleno nanti..... senaraikan satu persatu... Senarai tugas kami ialah: (1)...Kumpulan 3.................................................................................. ___________________________________ Pengawas mempunyai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing pada tiap-tiap hari atau mengikut jadual yang telah ditetapkan......... (3)........ (4). _________ (b) Senaraikan masalah-masalah yang terpaksa dihadapi oleh ahli kumpulan anda ketika menjalankan tugas.................. (a) Apakah tugas-tugas anda itu ? ... dan seterusnya............. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk mendapatkan jawapan atau membuat pembentangan yang terbaik...................... (6)....................... (2)...............

........................................... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ...... (6). (5)....... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda. (3)..............................................................................Senarai masalah yang kami hadapi: (1)...................................... dan seterusnya........................................ (2).................................... (4).. Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti.. ______________________________ Para pelajar yang nakal biasanya mengambil kesempatan melakukan salahlaku ketika luar bilik darjah sama ada semasa sebelum masa persekolahan bermula atau semasa mereka ..................................................) ________________________ Kumpulan 4...... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila....... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan..........

.................................................. Senarai salahlaku tersebut di antaranya adalah seperti berikut................... (2).... (2).................... (5).......................................... ________ (b) Kumpulan anda dikehendaki memberi beberapa cadangan yang dipercayai boleh mengatasi masalah tersebut..................................... (6)............................rehat........................ (6).................................................................................................... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan ...................................... Di antara cadangan kami ialah: (1)........................................................ (a) Senaraikan salahlaku yang dilakukan oleh para pelajar di dalam dua masa tersebut...... (1)....... dan seterusnya............................................ (3)....... dan seterusnya.............................................................................................................. (4).................. (3)............................ (4)....................... (5)..................

............. Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda....................... di antaranya ialah: (1).......................... (4)....... Pengawas juga memerluka sahsiah dan akhlak tersebut bagi meyakinkan warga sekolah.................................. bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya .... khasnya para pelajar dan guru........................ (2)................................................... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila......... (a) Apakah sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pengawas ?..) ______________ Kumpulan 5......................... .... Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan.........tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ............. (3)....... Sifat-sifat yang perlu dimilki oleh seorang pengawas .................... Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti............. _____________________________ Pengawas dan Ketua Tingkatan adalah kumpulan pemimpin yang terakhir di sekolah selepas kepimpinan guru dan kakitangan sekolah..... Pemimpin memerlukan sahsiah dan akhlak yang meyakinkan masyarakat di bawah pimpinannya.............

.................................... (1).............. ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ............................................. (6)................ Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda ....................................................... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila..................... dan seterusnya............. Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti....... (5).............................................................................................................................. (3)............... ___________ (b) Apakah usaha dan cara ahli kumpulan anda memiliki sifat-sifat tersebut ?.... (2)............................................ bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ......................................................................................(5)...................................... (4).) _______________________________ Kumpulan 6............................................ (6)...... Di antara usaha dan ikhtiar kami bagi memiliki sifat-sifat mulia tersebut.................................... dan seterusnya......................

..untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan............... (3)............. ... (a) Apakah tingkahlaku yang dianggap melanggar disiplin pelajar yang sering berlaku ketika ketiadaan guru di dalam blik darjah? Di antara tingkahlaku tersebut ialah:.................................................... dan seterusnya........................................................................................................ __________ (b) Bagaimanakah cara-cara mengatasinya.. (1)................................ (5)............................ ______________________________ Pada umumnya para guru dan para pelajar berkehendakkan suasana bilik darjah yang tenteram dan berdisiplin sepanjang masa sama ada ketika pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan atau semasa ketiadaan guru dengan ini barulah proses kefahaman tidak terganggu dan prestasi pencapaian akedamik para pelajar akan meningkat kerana para pelajar dapat belajar dalam keadaan aman dan tenteram......................................................... (2).................... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda..... (4)........................... (6).. berikan pendapat dan cadangan ahli kumpulan anda.............

......... (3)..................... dan seterusnya............... (6)...................................................................... ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ..Di antara cadangan kami bagi mengatasi masalah tersebut ialah: (1)..................) ____________________________ Kumpulan 7............................. Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti.................................... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila......................................................... (5)........ (4)................. Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda........ Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan..................... (2)........................... _________________________________ Ramai juga di kalangan para pelajar yang melakukan salahlaku di luar kawasan sekolah sama ada semasa sebelum persekolahan bermula atau selepas masa persekolahan. Situasi ini bukanlah di bawah tanggungjawab guru atau pengawas tetapi seharusnya guru dan pengawas patut mengeta huinya kerana kadang-kadang gejala buruk itu dibawa masuk ................ bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seumpamanya ..............................

........... Gejala buruk atau salahlaku tersebut di antaranya ialah: (1)........................ (4). (5).............................................. (a) Apakah gejala buruk atau salahlaku tersebut ?.. dan seterusnya.................. (4)...... (3)................................................................................. ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua .................................................................... kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila....... bagi memudahkan dan ..................................................................................................... (6)... dan seterusnya....... __________ (b) Apakah cadangan ahli kumpulan anda untuk mengatasi perkara tersebut ?.................... Di antara cadangan kami bagi mengatasinya ialah: (1)......................................................... (5)...........ke dalam kawasan sekolah.......................................................................... (3)........................... (2)............................. (2)... (6)..................................

___________ . Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan. tolong menolong dan permuafakatan menjadi suatu syarat dan rukun hidup mereka. ______________________________ Di dalam kehidupan masyarakat manusia. Lukiskan Logo. mereka memerlukan kerjasama dan bantu membantu antara satu sama lain.menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seum pamanya . (a) Kumpulan anda dikehendaki mencipta suatu logo ( logo kumpulan ) yang menggambarkan kesatuan kumpulan anda. Logo tersebut saiznya tidak kurang daripada 60% saiz kertas mahjung atau kad manila.) ________________________ Kumpulan 8. hidup bermasyarakat seumpama hidup di dalam suatu pasukan. Kehidupan manusia tidak akan maju sekiranya hidup secara individu tanpa bermasyarakat. Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti.

....... Lantik seorang pengerusi dan seorang pencatat untuk melancarkan perbincangan anda.. dan seterusnya.......................... Bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa membuat pembentangan anda dinasihatkan supaya menggunakan peta minda atau seumpamanya ). (3).... kemudian pindahkan ke dalam kertas mahjung atau kad manila... Kumpulan anda juga dikehendaki memberi penjelasan dan huraian secara menyeluruh mengenai logo tersebut.... (4).................................. (5).................. ____________________________________ Kumpulan 9........... Penjelasan dan huraian tersebut ialah: (1)....................................... ( Soalan (a) lukiskan Logo dan soalan (b) Senaraikan dahulu butiran jawapan atau huraian yang hendak dibentangkan itu di dalam kertas pendua......................................... ____________________________ ........ Ahli kumpulan anda dikehendaki membincangkan dua tajuk atau tugasan berikut dan membentangankannya di sidang pleno nanti.................................. Gunakan kepakaran ahli kumpulan anda untuk menjadikan pembentangan tersebut menarik dan meyakinkan............................ (2)...........(b) Penjelasan dan huraian mengenai logo....................

......... Berikut ialah senarai cita-cita kami ...... ........................ walaupun terdapat individu yang mempunyai cita-cita yang sama tetapi pada keseluruhan terdapat perbezaan............... (3).... walau bagaimanapun cita-cita tersebut mungkin ada yang serupa dan juga berbeza di antara satu sama lain...... anda masih boleh bekerjasama dalam satu pasukan untuk mencapai cita-cita masing-masing................................. (a) Apakah tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh ahli kumpulan anda bagi mencapai dan realisasikan cita-cita tersebut ?............................... angan-angan membenihkan cita-cita............................... (1).. Di antara tindakan-tindakan yang akan kami lakukan secara bersama ialah: (1)..... manakala cita-cita mendorong kepada kenyataan atau realiti........... (a)Apakah cita-cita setiap individu di dalam kumpulan anda ?... Ahli kumpulan anda semestinya mempunyai cita-citanya masing-masing.Setiap manusia mempunyai angan-angannya masing-masing....................................... _____________ Cita-cita anda berbeza di antara satu sama lain........................................... dan seterusnya........................... (2)........................... (5).... (2)..... (4)... Walaupun terdapat perbezaan cita-cita........................................................

. (4).............................. ............................. kemudian pindahkan penghasilan tersebut ke dalam kertas mahjung atau kad manila. ...) Disediakan oleh.......................................... ........................ . ( Senaraikan seberapa banyak jawapan yang anda fikirkan sesuai bagi kedua-dua tugasan tersebut dan seterusnya catatkan di dalam kertas pendua ................... bagi memudahkan dan menarik perhatian semasa pembentangan anda digalakkan menggunakan peta minda atau seum pamanya .......(3)............................................... dan seterusnya.............. ................... (5).....................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful