Strategi Dan Teknik P&P - Presentation Transcript

1. STRATEGI & TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN KESIHATAN 2. KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN o 3 tunjang pembelajaran: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga. o 2. Gaya Hidup Sihat. o 3. Kebersihan dan Keselamatan o Persekitaran. 3. Tajuk-tajuk: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga o (a) Kesihatan Diri o (b) Perasaan o (c) Kekeluargaan o 2. Gaya Hidup Sihat dan Selamat o (a) Pemakanan o (b) Pengurusan Konflik dan Stres o (c) Penyalahgunaan Bahan o 3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran o (a) Keselamatan o (b) Penyakit berjangkit o (c) Pertolongan Cemas 4. STRATEGI PENGAJARAN KAEDAH PENDEKATAN TEKNIK AKTIVITI 5. DEFINISI o Pendekatan – jalan yang diambil o Kaedah – cara teratur, kemas & sistematik o Teknik - kaedah membentuk teknik. Misalnya kaedah bercerita = teknik penyampaian o Strategi - suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum. o Mok Soon Sang 1992, Pedagogi 2 m.s. 8 6. KAEDAH & TEKNIK P&P o Kaedah pengajaran - beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. o Teknik-teknik pengajaran - kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah 7. CONTOH-CONTOH KAEDAH & TEKNIK P&P o Permainan Simulasi o Lakonan o Permainan o Demonstrasi / tunjuk cara o Lawatan o Bercerita o Projek o Tutorial o Seni Buzz (membuat keputusan daripada perbincangan ringkas) o Persembahan Fikiran

8. APLIKASI o LAKONAN: o Berlakon cara-cara meminta bantuan o semasa kecemasan. o Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan. o Berlakon mengenai masalah remaja o dan penyelesaiannya. 9. APLIKASI o DEMONSTRASI / TUNJUK CARA: o Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul. o Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. o Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah, sekolah dan persekitaran. 10. APLIKASI o BERCERITA: o Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan. o Bercerita tentang kesan pengambilan dadah. o Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang. 11. APLIKASI o SENI BUZZ / PERBINCANGAN: o Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. o Berbincang tentang menu makanan untuk sehari. o Berbincang tentang alatan keperluan diri. 12. KLASIFIKASI STRATEGI P&P o Strategi pengajaran - rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pelaksanaan pendekatan dan kaedah. o Klasifikasi: o - Strategi Pemusatan Guru o - Strategi Pemusatan Murid o - Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran 13. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU o Guru memainkan peranan penting o Komunikasi sehala. o Kepimpinan guru secara autokratik o Pencapaian objektif guru diutamakan o Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. o Penyampaian fakta secara menghafal. o Interaksi di antara murid adalah pasif. o Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. o Kaedah & Teknik – penerangan, demonstrasi, syarahan, bercerita dsb. o Contoh: Guru bercerita mengenai kepentingan menjaga kebersihan diri. 14. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID o Murid memainkan peranan penting o Komunikasi dua hala. o Menggalakkan murid memberi pendapat. o Objektif pencapaian murid diutamakan o Perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang (j.e.r.i.)

Murid dilatih dalam kemahiran. televisyen. modul. 15. o Contoh: Guru membimbing murid dalam perbincangan mengenai kesedaran dan tanggungjawab menjaga kebersihan diri. kumpulan kecil dsb. o Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahanbahan pembelajaran o Kaedah & Teknik – komputer. o Pengajaran lebih bermakna. dan kognitif. Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. o Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif. tolong-menolong) o Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk. PENDEKATAN DAN STRATEGI KESEPADUAN o Penggabungjalinan  Ciri-ciri gabugjalin:  Integrasi beberapa kemahiran  Prosesnya bersepadu dan menyeluruh  Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik  Kemahiran utama menjadi fokus  Organisasi kemahiran fleksibel  Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. buku teks. carta. main peranan. dsb. spesimen. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN o Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran. simulasi. perbincangan.Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. inkuiri-penemuan. video. graf. menarik dan berkesan. o Peluang interaksi antara murid banyak. PENDEKATAN DAN STRATEGI P&P o KESEPADUAN o INDUKTIF o DEDUKTIF o ELEKTIF o TEMATIK o MASTERI 17. penyoalan. penyelesaian masalah. o Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran o Penekanan kepada jasmani. 16. o Kaedah & Teknik – projek. peta. slaid. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji. o Penyerapan  Ciri-ciri penyerapan :  Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan  Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran  Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel o o . buku rujukan. projek. bahan cetak. bertolak ansur. perakam pita. perbincangan dsb. projektor. sumbangsaran. rohani. kamus. kefahaman dan berdikari. o Contoh: Guru menunjukkan gambar / video bagi menerangkan cara-cara menjaga kebersihan diri.

 Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal.  Murid dibimbing mengingat kembali hukum.Menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif o . 19.Elektif bererti pemilihan o . PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN MASTERI  .Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik o . tema kebersihan persekitaran o Contoh:  Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan  Tema yang sama dibincangkan  Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi o Selepas perbincangan.Organisasi isi kandungan . peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah. keputusan dibentangkan oleh wakil kumpulan o Membuat rumusan 22. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF o Proses pengajaran:  Prinsip/rumus  Kaedah deduktif  Aplikasi rumus/prinsip  Mendapat rumus baru.Boleh gunakan strategi Pemusatan guru.  Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum. teori.Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan 21. murid dibimbing untuk mencari kesimpulan  Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama  Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF o Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif  Sediakan contoh-contoh yang sesuai  Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan  Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. prinsip. hidu & sentuh. prinsip baru dsb. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN TEMATIK o Pokok perbicaraan/topik utama contoh: tema kebersihan diri. dengar.Unsur utama dan unsur sampingan  Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan.  Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama  Guru tidak harus memberi contoh sekaligus  Sediakan alat bantu mengajar  Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN ELEKTIF o Ciri-ciri: o . 18. murid dan bahan o . 20.

o Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran o Yang lemah diberi pemulihan dan yang berjaya mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan. Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 Alat pengukuran KBKK.Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur. o Strategi yang baik akan menggunakan masa. tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran dan pembelajaran yang paling maksimum. KESIMPULAN o Strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali. Lembaran pengurusan lisan (LPL). Pilih kaedah & teknik yang berkesan Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran. . o o o Antara contoh Kemahiran berfikir. 23. 1.

membuat kesimpulan Menganalisis. Peta Minda (PM). menganalisis. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. menilai . kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. Mandala ingatan (MI). Bila kemalangan itu terjadi ? 6. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. membezakan fakta dengan andaian. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. mengenal pasti persamaan dan perbezaan.2. Konsep berfikir. Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? 13. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. Mandala Ingatan. Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? 11. Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. . Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. membuat kesimpulan. Lembaran pengurusan grafik (LPG). mencapah. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Kemahiran berfikir Menaakul. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4. menganalisis. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? 12. 4. Soalan dan penyoalan (SP). 3. Contoh : 1. CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Menganalisis. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. menilai. 6. Di mana luka / parah ? 8. 5. Contoh : Membanding dan membezakan (b) Operasi meta .kognitif : Memikir tentang fikiran.

………... dengan ……. 1. Contoh : Sudin pukul kucing. 1.. Soalan dan penyoalan – kurang mencabar minda. Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin …………. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) ………….itu. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai ……………………? 6.. Shaari bermain dengan kucing. ? Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria ……. Sudin pukul apa ? 2. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5. berlaku ? 8. Sekiranya ……. apakah akan terjadi ? 2... Apakah persamaan dan perbezaan di antara ……….. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) …………… itu ? 3.. Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan.. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada ……………………………………….. Bagaimanakah anda tahu ………. Mengapa ? 4.? Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif.…..? 4. Apakah idea-idea utama dalam ….? 7. Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan ……………? 3. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk ……. 1. 1. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai …………………..itu berlaku ? 2. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) ……….……? 3. . 1. Apakah pendapat anda tentang …. Shaari bermain dengan siapa ? 3.? 5. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan – merangsang minda. Apakah akibat sesuatu pilihan ….(syarat) ini diubah.? Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal). Mengapakah …………….? 4.. 1. Apakah perhubungan / perkaitan di antara ……… dengan ……………..Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis.…? 4. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? 7.? 2.…. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk …………………….…? 3..? 2. Cuba bandingkan... Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai ……………. Mengapakah anda memilih ………? 6.? 5.

Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. tajuk. negeri. individu. kawasan. Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir. buah.Pada pendapat anda. Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop – skop tertentu. 5 = Individu + luar individu. Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding). Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab).2. peristiwa atau teks. 4 = Perkara + individu. Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. 2 = Individu. bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu).buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . 3 = Luar individu.Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. tema. I . Lingkaran soalan. individu. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). daerah. 6 = Perkara + luar individu. luar individu). . 3. luar individu). 7 = Perkara + individu + luar individu. 1 = Perkara. Perkara (P) merujuk kepada idea. Pada pendapat anda (I) . Pada pendapat anda (I) .Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. Penyelesaian masalah. mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). isu. negara dan luar negara. P .

menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. Mengambil nota. Menyelesaikan masalah. 5. mencari cara-cara penyelesaian. 2. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. keutamaan kriteria. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. memeriksa kesan penyelesaian. Simpanan nota ringkas. 2. Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . memilih cara penyelesaian yang terbaik. 4. 4. cara . 3. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. 5.alik : 1. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. Membuat keputusan . melaksana cara penyelesaian yang terpilih. Peta Minda . Mengembangkan isi.pilihan alternatif. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. Kegunaan : 1. 2. 3. Menentukan akibat sesuatu pilihan.Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. Memanggil maklumat. 3. mengenalpasti / mentafsir masalah. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. Menjana pilihan-pilihan. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. terdiri daripada langkah-langkah berikut yang mungkin berulang .

Pengkelasan 2. Tangga hiraki 6. b. 4. 2. Cuba rangsang kreativiti sendiri. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama – satu cabang untuk satu isi utama. 2. 5. Persediaan : a. Kitaran 4. 7. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Pen / pensel berwarna. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. 5. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. 4. d. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. Bahan : 1. Bina dengan pantas. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. Rantai urutan 3. minat. Bina yang unik. Kitaran (berpusat) 5. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. Tuliskan maklumat tambahan. simbol atau gambar yang sesuai. f. Tuliskan maklumat tambahan. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. 6. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. Kenalpasti konsep / idea utama. Dalam keadaan selesa & tenang. . Gunakan gambar. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Strategi membuat Peta Minda. Bina dengan riang dan positif. persekitaran dan sejarah kita. 2. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. 3.mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. e. 3. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. c. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1.

Masukkan ciri .ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. 4. Ambil satu item sebagai asas. Kenal pasti ciri . Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. abjad. 1. a. Ambil satu item sebagai asas. letakkan di atas sebagai item asas. Jika tidak letakkan di bawah. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. 5. 5. Perhatikan item yang dibandingkan. Ulangi langkah . Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan.ciri lain. saiz. 1. 3. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengikut keutamaan. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. Apakah masalahnya ? b. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. 1. 2. 6.Lembaran Pengurusan Lisan.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. 4. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. 5. Membuat kesimpulan. 4. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. 1. corak atau masa. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. 4. 2. Semak semula susunan tersebut. Jika lebih dekat dengan matlamat. 3. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. 2. 3. Membuat kesimpulan. 3. Kumpulkan maklumat . 1. Tentukan matlamat. Beri nama kepada kumpulan item itu. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d.

2. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. Perhatikan sesuatu situasi. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. 5. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. 1. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada).2. 1. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. 2. 3. Tambah lagi idea jika ada. Lihat keseluruhan gambaran. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. Nyakan hubungkait sebagai metafora. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. Cari alasan lain. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. Tentukan pola maklumat 3. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? . 1. 2. 3. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. 3. 1. 1. Tetapkan tajuk perbincangan. 2. Renung kembali idea yang dikemukakan. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens. 4. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. Buat jangkaan yang paling sesuai. 4. 1. Apakah masalahnya ? 2. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. Bayangkan matlamat tertentu. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. Hubungkait idea yang telah disambungkan. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. 4. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. 4. Perhatikan sesuatu situasi. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. 3. 4. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. 1. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. 3. 2.

1. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. 7. Membuat inferens. Membuat urutan. Nyatakan pilihan yang terbaik. Edward de Bono. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. 5. 11. Mengusul periksa andaian. CoRT (Cognitive Research Trust) . Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : . Membuat gambaran mental. Membuat analogi. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. Mentafsir maklumat. 2. Maslah sampingan. Lembaran pengurusan grafik (LPG) . Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. 10. 3. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 – Keluasan (memperluaskan persepsi). Membanding dan membeza. 4. Antara LPGnya adalah : 1. 4.Organisasi. Menyusun mengikut keutamaan. 9. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan.- Masalah utama. CoRT 2 . CoRT 4 – Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). Menerangkan sebab. sama ada baik atau buruk. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. 3. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. 12. Membuat ramalan. 6. CoRT 3 . 4. Mengkelaskan.Interaksi. 8. 2. Membuat keputusan. Pembahagian CoRT . CoRT 5 – Maklumat dan rasa. CoRT 6 – Tindakan.

C&S .AGO .1. tidak baik. Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting).FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust) . Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). 6.OPV . Alternatives. 5. Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. 4. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan .PMI 3. 7. Other Peoples View (Pandangan orang lain). menarik). 2. CoRT 1 & kognitif. logik dan persepsi . Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. CoRT1 PMI CAF C&S AGO FIP Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Bincangkan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Tujuan. 3. First. fokus dan punca . Fokus : akademik. Minus. Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa. Goals and Objectives (Tujuan.CAF . Aims. nilai . Interesting (Baik. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. matlamat dan objektif). Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan. 1.APC 2. kemungkinan). Plus.

matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting . Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. Fokus : Persekitaran. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif.kekangan – kekangan itu CoRT 1 & meta kognitif.

pegawai perikanan. PMI. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. negara. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. pegawai perhililitan. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P.OPV Mendapatkan pandangan orang lain Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P . penduduk kampung. pegawai daerah. wartawan. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Ramai penduduk. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. Cari perkara baik. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT Kaedah : Sumbangsaran Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampah-sarapnya. CAF . dll. Ibu dugong itu tidak ditemui. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. OPV. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. pelancong. jurukamera. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain.undang Pelakon : Pak Mat. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. isteri Pak Mat.

Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. pegawai daerah. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. wartawan. Soalan pelajar selepas penting dalam mana-mana kemalangan lain di soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / permainan ini selesai. negara. Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor seluruh negara. Matapelajaran : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah : Amali / simulasi Isu : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. Mereka .undang Pelakon : Pak Mat. penduduk kampung. Panduan : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang diajukan. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Kaedah : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. pelancong. APC . Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. pegawai perhililitan. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu “ya’ dan ‘tidak’ . Ibu dugong itu tidak ditemui. jurukamera. FIP. pegawai perikanan.Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. isteri Pak Mat. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. dll. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Contoh penggunaan APC dalam proses P&P.

pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat. APC.. kemahiran mencari dan mengendali maklumat.. Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya. bahan buku rujukan dan bukan buku.” “…….ingin mencuba memasaknya sendiri.” “….cukuplah sekadar yang ada. Matapelajaran : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan Kaedah : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga.. kemahiran belajar .. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai. Bahan : buku masakan / resepi masakan Panduan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar . Pendekatan : Penggunaan perpustakaan.” “…. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut. . C&S. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah Bahan Isu : Konsentrasi : Radio perakam.” .murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan.pelajar. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi.perlu segera habis sukatan.” “…… peperiksaan lebih penting. Senerio hari ini.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan. instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku. pita rakaman (muzik lembut. juga inkuiri penemuan . “……. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan.pelajar kurang persediaan. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut. Kaedah : Murid . Banyak insiden / episod dapat diperhatikan.” “…….

.nyanyian.” Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir . 1.... Ini termasuk : .mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional.terlalu banyak kekangan / masalah.” ..” ..Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? “….. Gunakan pelabagai kaedah. …. Aktiviti seronok & menarik 4.mimik .duanya diperlukan untuk perkembangan intelek.” .lakonan .. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3.” “.mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.simulasi .Wawasan 2020 - Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum. Pendekatan bersepadu – penggunaan *Menu PSS 2.Objektif KBSM “….permainan. kritis dan kreatif …. Kedua . Persediaan murid dan guru ..monolog . . dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran... jasmani.“…….untuk mencapai hasrat Wawasan ….Falsafah Pendidikan Negara “…. rohani. Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1. Kaedah yang mengembangkan intelek 5. Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2.Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu).dialog .malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK.

menilai stategi.melapor maklumat. Elakkan : . kemahiran.menggunakan maklumat. Galakkan : .Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3.mudah dibina.Beralih ke Kem.kesepaduan BBM dan alat KBKK . berkomunikasi . Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit). mudah disimpan. Dua orang pemain A dan B.Bebas.Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1. Mengembangkan isi pelajaran 2. tahan dan menarik .menentukan maklumat.Mudah dan seronok .murah. Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK.maklumatnya jelas .mencari maklumat . fikiran dibuka dan terbuka 4. skop.mencatat maklumat . pengalaman dan kepuasan.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang .Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: .selamat BBM. 1. kemahiran dan teknik belajar. Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan . Stail mengajar dengan integrasi KBKK. kaedah. mudah diguna. Disiplin : .Masa tepat dan cepat . teknologi . .menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran .Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2. Patut dilakukan : . mudah alih. selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan.Kekaburan . . jenis dan sumber . .

A : Harimau betina boleh ditangkap.A : Kucing. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. B : Keluarga kucing di dalam hutan. Buruknya. A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. Taman Rimba Rimau diwujudkan. harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. Buruknya. Menariknya. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. . B : Menariknya. Harimau semakin pupus. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. Menariknya. bilangan populasinya membiak perlahan. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. tiada lagi pembunuhan harimau. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. A : Menariknya. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful