Strategi Dan Teknik P&P - Presentation Transcript

1. STRATEGI & TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN KESIHATAN 2. KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN o 3 tunjang pembelajaran: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga. o 2. Gaya Hidup Sihat. o 3. Kebersihan dan Keselamatan o Persekitaran. 3. Tajuk-tajuk: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga o (a) Kesihatan Diri o (b) Perasaan o (c) Kekeluargaan o 2. Gaya Hidup Sihat dan Selamat o (a) Pemakanan o (b) Pengurusan Konflik dan Stres o (c) Penyalahgunaan Bahan o 3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran o (a) Keselamatan o (b) Penyakit berjangkit o (c) Pertolongan Cemas 4. STRATEGI PENGAJARAN KAEDAH PENDEKATAN TEKNIK AKTIVITI 5. DEFINISI o Pendekatan – jalan yang diambil o Kaedah – cara teratur, kemas & sistematik o Teknik - kaedah membentuk teknik. Misalnya kaedah bercerita = teknik penyampaian o Strategi - suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum. o Mok Soon Sang 1992, Pedagogi 2 m.s. 8 6. KAEDAH & TEKNIK P&P o Kaedah pengajaran - beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. o Teknik-teknik pengajaran - kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah 7. CONTOH-CONTOH KAEDAH & TEKNIK P&P o Permainan Simulasi o Lakonan o Permainan o Demonstrasi / tunjuk cara o Lawatan o Bercerita o Projek o Tutorial o Seni Buzz (membuat keputusan daripada perbincangan ringkas) o Persembahan Fikiran

8. APLIKASI o LAKONAN: o Berlakon cara-cara meminta bantuan o semasa kecemasan. o Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan. o Berlakon mengenai masalah remaja o dan penyelesaiannya. 9. APLIKASI o DEMONSTRASI / TUNJUK CARA: o Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul. o Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. o Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah, sekolah dan persekitaran. 10. APLIKASI o BERCERITA: o Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan. o Bercerita tentang kesan pengambilan dadah. o Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang. 11. APLIKASI o SENI BUZZ / PERBINCANGAN: o Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. o Berbincang tentang menu makanan untuk sehari. o Berbincang tentang alatan keperluan diri. 12. KLASIFIKASI STRATEGI P&P o Strategi pengajaran - rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pelaksanaan pendekatan dan kaedah. o Klasifikasi: o - Strategi Pemusatan Guru o - Strategi Pemusatan Murid o - Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran 13. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU o Guru memainkan peranan penting o Komunikasi sehala. o Kepimpinan guru secara autokratik o Pencapaian objektif guru diutamakan o Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. o Penyampaian fakta secara menghafal. o Interaksi di antara murid adalah pasif. o Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. o Kaedah & Teknik – penerangan, demonstrasi, syarahan, bercerita dsb. o Contoh: Guru bercerita mengenai kepentingan menjaga kebersihan diri. 14. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID o Murid memainkan peranan penting o Komunikasi dua hala. o Menggalakkan murid memberi pendapat. o Objektif pencapaian murid diutamakan o Perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang (j.e.r.i.)

peta. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN o Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran. spesimen. penyelesaian masalah. penyoalan. graf. tolong-menolong) o Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk. kumpulan kecil dsb. o Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif. o Pengajaran lebih bermakna. carta. dan kognitif. simulasi.Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. o Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran o Penekanan kepada jasmani. buku rujukan. kefahaman dan berdikari. 16. bahan cetak. projektor. o Peluang interaksi antara murid banyak. perakam pita. sumbangsaran. PENDEKATAN DAN STRATEGI P&P o KESEPADUAN o INDUKTIF o DEDUKTIF o ELEKTIF o TEMATIK o MASTERI 17. o Contoh: Guru menunjukkan gambar / video bagi menerangkan cara-cara menjaga kebersihan diri. o Kaedah & Teknik – projek. o Contoh: Guru membimbing murid dalam perbincangan mengenai kesedaran dan tanggungjawab menjaga kebersihan diri. inkuiri-penemuan. perbincangan dsb. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji. modul. televisyen. video. rohani. slaid. perbincangan. 15. PENDEKATAN DAN STRATEGI KESEPADUAN o Penggabungjalinan  Ciri-ciri gabugjalin:  Integrasi beberapa kemahiran  Prosesnya bersepadu dan menyeluruh  Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik  Kemahiran utama menjadi fokus  Organisasi kemahiran fleksibel  Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. Murid dilatih dalam kemahiran. buku teks. o Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahanbahan pembelajaran o Kaedah & Teknik – komputer. kamus. main peranan. menarik dan berkesan. o Penyerapan  Ciri-ciri penyerapan :  Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan  Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran  Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel o o . bertolak ansur. dsb. projek.

tema kebersihan persekitaran o Contoh:  Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan  Tema yang sama dibincangkan  Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi o Selepas perbincangan. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF o Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif  Sediakan contoh-contoh yang sesuai  Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan  Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. 20.  Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama  Guru tidak harus memberi contoh sekaligus  Sediakan alat bantu mengajar  Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat. peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah.Menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif o .Boleh gunakan strategi Pemusatan guru.  Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. dengar. keputusan dibentangkan oleh wakil kumpulan o Membuat rumusan 22.Unsur utama dan unsur sampingan  Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN ELEKTIF o Ciri-ciri: o . 19. teori. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN TEMATIK o Pokok perbicaraan/topik utama contoh: tema kebersihan diri. murid dan bahan o .Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik o . prinsip baru dsb.  Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum.Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan 21. murid dibimbing untuk mencari kesimpulan  Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama  Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN MASTERI  . hidu & sentuh. prinsip.Elektif bererti pemilihan o . 18.Organisasi isi kandungan .  Murid dibimbing mengingat kembali hukum. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF o Proses pengajaran:  Prinsip/rumus  Kaedah deduktif  Aplikasi rumus/prinsip  Mendapat rumus baru.

Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 Alat pengukuran KBKK.Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur. Pilih kaedah & teknik yang berkesan Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran. o Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran o Yang lemah diberi pemulihan dan yang berjaya mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan. 23. Lembaran pengurusan lisan (LPL). KESIMPULAN o Strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali. tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran dan pembelajaran yang paling maksimum. o Strategi yang baik akan menggunakan masa. o o o Antara contoh Kemahiran berfikir. 1. .

2. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4. menganalisis. Konsep berfikir. 5. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. menilai. Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? 12. Mandala ingatan (MI). mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Mandala Ingatan. Peta Minda (PM). menilai . mencapah. 4. Bila kemalangan itu terjadi ? 6. 6. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. Contoh : 1. Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? 13. Menganalisis. . Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? 11. Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. Di mana luka / parah ? 8. Soalan dan penyoalan (SP). Contoh : Semasa membanding dan membezakan. Lembaran pengurusan grafik (LPG). CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. membuat kesimpulan Menganalisis. Contoh : Membanding dan membezakan (b) Operasi meta . Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. membezakan fakta dengan andaian.kognitif : Memikir tentang fikiran. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. 3. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Kemahiran berfikir Menaakul. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. membuat kesimpulan. menganalisis.

. berlaku ? 8. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5. apakah akan terjadi ? 2. Apakah persamaan dan perbezaan di antara ………..…? 3. Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan ……………? 3. Mengapakah ……………. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan – merangsang minda. Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai ……………. Mengapakah anda memilih ………? 6. Apakah perhubungan / perkaitan di antara ……… dengan ……………. Shaari bermain dengan siapa ? 3. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada ……………………………………….? 4.itu... 1. Apakah pendapat anda tentang …... Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria ……..Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis.? 2.? 2. Apakah idea-idea utama dalam …. Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin …………. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai ………………….? 7.…? 4. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) …………… itu ? 3... Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai ……………………? 6. 1. Cuba bandingkan.(syarat) ini diubah.. Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal).. Contoh : Sudin pukul kucing. Sudin pukul apa ? 2.? Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif.. Mengapa ? 4.……? 3. Bagaimanakah anda tahu ………. 1. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk ……………………. Soalan dan penyoalan – kurang mencabar minda. Shaari bermain dengan kucing.? 4.? Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah. dengan ……. .. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) ………. Sekiranya …….…. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk …….………. 1. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) ………….? 5. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? 7. 1. ? Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan.. Apakah akibat sesuatu pilihan …. 1.? 5...…..itu berlaku ? 2.

individu. luar individu). Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . individu. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. 1 = Perkara. daerah. 3.Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. Lingkaran soalan. 2 = Individu. Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding). negeri. Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop – skop tertentu. Penyelesaian masalah. tajuk. 7 = Perkara + individu + luar individu. . 4 = Perkara + individu. kawasan. Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir. Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. peristiwa atau teks.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. tema.Pada pendapat anda. P . Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). Pada pendapat anda (I) . Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). luar individu). bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu).buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . negara dan luar negara.2. Pada pendapat anda (I) . 5 = Individu + luar individu. 3 = Luar individu. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). buah. isu. Perkara (P) merujuk kepada idea. I . 6 = Perkara + luar individu.

pilihan alternatif. Mengembangkan isi. Simpanan nota ringkas. 2. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. Membuat keputusan .Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. Memanggil maklumat. 3. 2. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. 3. 4. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. Menentukan akibat sesuatu pilihan. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. memilih cara penyelesaian yang terbaik. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. 2. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. mencari cara-cara penyelesaian. Kegunaan : 1. 5. melaksana cara penyelesaian yang terpilih. keutamaan kriteria. Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Mengambil nota. cara . Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. Menyelesaikan masalah. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan .alik : 1. Peta Minda . Menjana pilihan-pilihan. terdiri daripada langkah-langkah berikut yang mungkin berulang . 5. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. 3. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. mengenalpasti / mentafsir masalah. 4. memeriksa kesan penyelesaian.

2. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. Cuba rangsang kreativiti sendiri. Bahan : 1. c. Bina dengan riang dan positif. . simbol atau gambar yang sesuai. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. e. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. f. minat. Rantai urutan 3. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). 6. Pengkelasan 2. Persediaan : a. 4. Bina yang unik. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. 2. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). 4. d. persekitaran dan sejarah kita. 5. Kenalpasti konsep / idea utama. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Strategi membuat Peta Minda. Kitaran 4. Tuliskan maklumat tambahan. 2. Kitaran (berpusat) 5. Tuliskan maklumat tambahan. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. Bina dengan pantas. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Tangga hiraki 6. 3. 5. 7. Gunakan gambar. 3. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. Pen / pensel berwarna. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. b. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama – satu cabang untuk satu isi utama. Dalam keadaan selesa & tenang. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7.mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran.

abjad. Jika lebih dekat dengan matlamat. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. 5. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. Membuat kesimpulan. Perhatikan item yang dibandingkan. 4. Ulangi langkah . 5. 3. letakkan di atas sebagai item asas. Masukkan ciri . Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. 1. 3. Ambil satu item sebagai asas. 2. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. 2. 1. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Semak semula susunan tersebut. Beri nama kepada kumpulan item itu. 2.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat.Lembaran Pengurusan Lisan.ciri lain. 3. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. 4. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. Ambil satu item sebagai asas. Kenal pasti ciri . 1. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. Apakah masalahnya ? b. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. 6. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengikut keutamaan. a. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. 1. 4. Tentukan matlamat. Kumpulkan maklumat . Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. 5. 4. Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. Jika tidak letakkan di bawah. corak atau masa. 3.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. Membuat kesimpulan. saiz.

Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. 3. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? . Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. 2. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. 4. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. Tambah lagi idea jika ada. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. Tetapkan tajuk perbincangan. Hubungkait idea yang telah disambungkan. 5. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea.2. 4. 2. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. 3. Renung kembali idea yang dikemukakan. 1. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. 4. Perhatikan sesuatu situasi. 4. Nyakan hubungkait sebagai metafora. 3. 2. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. 1. 3. 3. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. Buat jangkaan yang paling sesuai. Perhatikan sesuatu situasi. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). 2. 1. 1. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. Tentukan pola maklumat 3. 1. Cari alasan lain. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens. 2. 1. Bayangkan matlamat tertentu. Lihat keseluruhan gambaran. 3. 1. 4. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. Apakah masalahnya ? 2.

9. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 – Keluasan (memperluaskan persepsi). Menerangkan sebab. 8. 10. Membuat keputusan. Menyusun mengikut keutamaan. 1. Edward de Bono. Mentafsir maklumat. CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : . Mengkelaskan. CoRT 4 – Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). CoRT (Cognitive Research Trust) . Membuat analogi. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. CoRT 6 – Tindakan. 2. Lembaran pengurusan grafik (LPG) . Membuat ramalan. 5. 11. 3. Mengusul periksa andaian. 4. CoRT 2 . Membuat inferens. Membuat urutan. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. Nyatakan pilihan yang terbaik. Antara LPGnya adalah : 1. CoRT 3 . Maslah sampingan. Membuat gambaran mental. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. 6. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. 4. sama ada baik atau buruk.- Masalah utama. CoRT 5 – Maklumat dan rasa. 12. Membanding dan membeza. 7. 4. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. 3.Organisasi. Pembahagian CoRT .Interaksi. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. 2. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan.

2.1. 6. Minus. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan.FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust) . Goals and Objectives (Tujuan. Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. CoRT1 PMI CAF C&S AGO FIP Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. 4.PMI 3. Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. fokus dan punca . Fokus : akademik. Interesting (Baik.C&S . Alternatives. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan .CAF .AGO . Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa. Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Tujuan. kemungkinan).OPV . 7. Aims.APC 2. 1. Plus. 3. Bincangkan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. matlamat dan objektif). Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan. Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). CoRT 1 & kognitif. logik dan persepsi . Other Peoples View (Pandangan orang lain). menarik). First. nilai . 5. tidak baik.

Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah.kekangan – kekangan itu CoRT 1 & meta kognitif.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting . CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. Fokus : Persekitaran. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif.

penduduk kampung. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. jurukamera. Cari perkara baik. Ibu dugong itu tidak ditemui. negara. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan.OPV Mendapatkan pandangan orang lain Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P . Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. dll. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Ramai penduduk. pegawai perikanan. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . pegawai perhililitan. OPV. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . pegawai daerah. CAF . dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. wartawan. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT Kaedah : Sumbangsaran Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampah-sarapnya. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. PMI. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. pelancong. isteri Pak Mat. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai.undang Pelakon : Pak Mat.

pegawai perhililitan. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. negara. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. dll. Panduan : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang diajukan. Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor seluruh negara. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. pegawai perikanan. Matapelajaran : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah : Amali / simulasi Isu : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu “ya’ dan ‘tidak’ . Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. pelancong. penduduk kampung. Mereka . jurukamera. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. Ibu dugong itu tidak ditemui. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Kaedah : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku.Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. APC . Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. wartawan. FIP. isteri Pak Mat. pegawai daerah.undang Pelakon : Pak Mat. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Soalan pelajar selepas penting dalam mana-mana kemalangan lain di soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / permainan ini selesai. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P.

Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. “……. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai. bahan buku rujukan dan bukan buku. Senerio hari ini.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan. kemahiran mencari dan mengendali maklumat.perlu segera habis sukatan. .” . Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah Bahan Isu : Konsentrasi : Radio perakam. C&S. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan. juga inkuiri penemuan . kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut.” “…….pelajar kurang persediaan..pelajar. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan..” “…….. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P. APC. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi.” “….murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan..” “…. kemahiran belajar . Matapelajaran : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan Kaedah : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga.pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat. pita rakaman (muzik lembut.cukuplah sekadar yang ada. Bahan : buku masakan / resepi masakan Panduan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar .” “…… peperiksaan lebih penting. instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku. Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya.ingin mencuba memasaknya sendiri. Kaedah : Murid . Banyak insiden / episod dapat diperhatikan.

mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.dialog . rohani. Pendekatan bersepadu – penggunaan *Menu PSS 2.Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? “…. Gunakan pelabagai kaedah. 1. jasmani. .” . Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2..mimik .Falsafah Pendidikan Negara “….mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional.. Aktiviti seronok & menarik 4..terlalu banyak kekangan / masalah.lakonan . …..simulasi ..Wawasan 2020 - Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum.Objektif KBSM “….” .nyanyian.Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu). .. kritis dan kreatif …. Kaedah yang mengembangkan intelek 5.” .malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK. Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1. Kedua . Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3.“…….” “.” Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir .monolog . Persediaan murid dan guru ...duanya diperlukan untuk perkembangan intelek.permainan... Ini termasuk : .untuk mencapai hasrat Wawasan …. dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran.

menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran .Bebas.selamat BBM. teknologi .menggunakan maklumat. skop.Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias.menilai stategi. berkomunikasi . mudah alih. Disiplin : . mudah diguna.Mudah dan seronok . Galakkan : . kemahiran dan teknik belajar.kesepaduan BBM dan alat KBKK .menentukan maklumat. .mencari maklumat .mencatat maklumat . Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK. selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan.Masa tepat dan cepat .Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2. Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . kemahiran.melapor maklumat.Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1. mudah disimpan. pengalaman dan kepuasan. kaedah.Beralih ke Kem. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit).maklumatnya jelas .Kekaburan . Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan . Patut dilakukan : . fikiran dibuka dan terbuka 4. Elakkan : . 1.Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3.mudah dibina. . Stail mengajar dengan integrasi KBKK. . Dua orang pemain A dan B.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang . jenis dan sumber .murah. tahan dan menarik . Mengembangkan isi pelajaran 2.

A : Harimau betina boleh ditangkap. B : Keluarga kucing di dalam hutan. bilangan populasinya membiak perlahan. A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. tiada lagi pembunuhan harimau. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. A : Menariknya. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. Taman Rimba Rimau diwujudkan. B : Menariknya. harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. Buruknya. . Harimau semakin pupus. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan. Menariknya. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. Buruknya. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. Menariknya.A : Kucing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful