Strategi Dan Teknik P&P - Presentation Transcript

1. STRATEGI & TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN KESIHATAN 2. KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN o 3 tunjang pembelajaran: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga. o 2. Gaya Hidup Sihat. o 3. Kebersihan dan Keselamatan o Persekitaran. 3. Tajuk-tajuk: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga o (a) Kesihatan Diri o (b) Perasaan o (c) Kekeluargaan o 2. Gaya Hidup Sihat dan Selamat o (a) Pemakanan o (b) Pengurusan Konflik dan Stres o (c) Penyalahgunaan Bahan o 3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran o (a) Keselamatan o (b) Penyakit berjangkit o (c) Pertolongan Cemas 4. STRATEGI PENGAJARAN KAEDAH PENDEKATAN TEKNIK AKTIVITI 5. DEFINISI o Pendekatan – jalan yang diambil o Kaedah – cara teratur, kemas & sistematik o Teknik - kaedah membentuk teknik. Misalnya kaedah bercerita = teknik penyampaian o Strategi - suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum. o Mok Soon Sang 1992, Pedagogi 2 m.s. 8 6. KAEDAH & TEKNIK P&P o Kaedah pengajaran - beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. o Teknik-teknik pengajaran - kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah 7. CONTOH-CONTOH KAEDAH & TEKNIK P&P o Permainan Simulasi o Lakonan o Permainan o Demonstrasi / tunjuk cara o Lawatan o Bercerita o Projek o Tutorial o Seni Buzz (membuat keputusan daripada perbincangan ringkas) o Persembahan Fikiran

8. APLIKASI o LAKONAN: o Berlakon cara-cara meminta bantuan o semasa kecemasan. o Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan. o Berlakon mengenai masalah remaja o dan penyelesaiannya. 9. APLIKASI o DEMONSTRASI / TUNJUK CARA: o Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul. o Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. o Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah, sekolah dan persekitaran. 10. APLIKASI o BERCERITA: o Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan. o Bercerita tentang kesan pengambilan dadah. o Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang. 11. APLIKASI o SENI BUZZ / PERBINCANGAN: o Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. o Berbincang tentang menu makanan untuk sehari. o Berbincang tentang alatan keperluan diri. 12. KLASIFIKASI STRATEGI P&P o Strategi pengajaran - rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pelaksanaan pendekatan dan kaedah. o Klasifikasi: o - Strategi Pemusatan Guru o - Strategi Pemusatan Murid o - Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran 13. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU o Guru memainkan peranan penting o Komunikasi sehala. o Kepimpinan guru secara autokratik o Pencapaian objektif guru diutamakan o Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. o Penyampaian fakta secara menghafal. o Interaksi di antara murid adalah pasif. o Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. o Kaedah & Teknik – penerangan, demonstrasi, syarahan, bercerita dsb. o Contoh: Guru bercerita mengenai kepentingan menjaga kebersihan diri. 14. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID o Murid memainkan peranan penting o Komunikasi dua hala. o Menggalakkan murid memberi pendapat. o Objektif pencapaian murid diutamakan o Perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang (j.e.r.i.)

menarik dan berkesan. kefahaman dan berdikari. o Contoh: Guru menunjukkan gambar / video bagi menerangkan cara-cara menjaga kebersihan diri. o Contoh: Guru membimbing murid dalam perbincangan mengenai kesedaran dan tanggungjawab menjaga kebersihan diri. dan kognitif. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji. peta. projektor. simulasi. Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. o Penyerapan  Ciri-ciri penyerapan :  Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan  Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran  Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel o o . CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN o Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran. dsb. kumpulan kecil dsb. penyelesaian masalah. inkuiri-penemuan. projek. rohani. Murid dilatih dalam kemahiran. perbincangan dsb. main peranan. o Peluang interaksi antara murid banyak. modul. 16. bahan cetak. carta. televisyen. perakam pita. penyoalan. o Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahanbahan pembelajaran o Kaedah & Teknik – komputer. tolong-menolong) o Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk. o Pengajaran lebih bermakna. o Kaedah & Teknik – projek. graf. kamus. buku teks. buku rujukan. sumbangsaran. PENDEKATAN DAN STRATEGI KESEPADUAN o Penggabungjalinan  Ciri-ciri gabugjalin:  Integrasi beberapa kemahiran  Prosesnya bersepadu dan menyeluruh  Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik  Kemahiran utama menjadi fokus  Organisasi kemahiran fleksibel  Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. 15. PENDEKATAN DAN STRATEGI P&P o KESEPADUAN o INDUKTIF o DEDUKTIF o ELEKTIF o TEMATIK o MASTERI 17. perbincangan. o Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran o Penekanan kepada jasmani. bertolak ansur.Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. o Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif. slaid. spesimen. video.

19. hidu & sentuh.Organisasi isi kandungan . keputusan dibentangkan oleh wakil kumpulan o Membuat rumusan 22.  Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama  Guru tidak harus memberi contoh sekaligus  Sediakan alat bantu mengajar  Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat.Menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif o . PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN TEMATIK o Pokok perbicaraan/topik utama contoh: tema kebersihan diri. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN MASTERI  . PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN ELEKTIF o Ciri-ciri: o . PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF o Proses pengajaran:  Prinsip/rumus  Kaedah deduktif  Aplikasi rumus/prinsip  Mendapat rumus baru. peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF o Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif  Sediakan contoh-contoh yang sesuai  Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan  Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. teori.  Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum.Boleh gunakan strategi Pemusatan guru.  Murid dibimbing mengingat kembali hukum. dengar.Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan 21.Unsur utama dan unsur sampingan  Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan. prinsip. murid dan bahan o . 20. tema kebersihan persekitaran o Contoh:  Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan  Tema yang sama dibincangkan  Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi o Selepas perbincangan.  Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. prinsip baru dsb. 18.Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik o . murid dibimbing untuk mencari kesimpulan  Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama  Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi.Elektif bererti pemilihan o .

Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 Alat pengukuran KBKK. o Strategi yang baik akan menggunakan masa. Pilih kaedah & teknik yang berkesan Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran. tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran dan pembelajaran yang paling maksimum. 1. o Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran o Yang lemah diberi pemulihan dan yang berjaya mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan. Lembaran pengurusan lisan (LPL).Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur. o o o Antara contoh Kemahiran berfikir. KESIMPULAN o Strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali. . 23.

2. CoRT 1 (Cognitive Research Trust). membuat kesimpulan. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. Contoh : Membanding dan membezakan (b) Operasi meta . Mandala Ingatan. Contoh : Semasa membanding dan membezakan.kognitif : Memikir tentang fikiran. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? 13. Menganalisis. Bila kemalangan itu terjadi ? 6. Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Kemahiran berfikir Menaakul. Soalan dan penyoalan (SP). membezakan fakta dengan andaian. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. Konsep berfikir. Mandala ingatan (MI). 4. menganalisis. Peta Minda (PM). menilai. 3. Contoh : 1. 6. membuat kesimpulan Menganalisis. menilai . menganalisis. Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? 11. mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. mencapah. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4. . 5. Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? 12. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. Di mana luka / parah ? 8. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif.

. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) …………. Mengapakah anda memilih ………? 6. 1.…? 3. ? Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan. . Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin ………….... 1. 1.? 2. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk ……………………. Sekiranya ……. Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan ……………? 3..? 2. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai …………………. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5.? 7. 1.. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) ……….? Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah. 1. Soalan dan penyoalan – kurang mencabar minda.…. dengan …….? 5..(syarat) ini diubah..……? 3. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada ……………………………………….. Apakah pendapat anda tentang …. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan – merangsang minda. Apakah idea-idea utama dalam …. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai ……………………? 6. berlaku ? 8.? 4. Shaari bermain dengan kucing. Apakah persamaan dan perbezaan di antara ……….. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal). Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? 7. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) …………… itu ? 3.………. Mengapakah …………….Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis.? Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif.…? 4. Shaari bermain dengan siapa ? 3..? 4.. Bagaimanakah anda tahu ………. Apakah akibat sesuatu pilihan …. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria ……. apakah akan terjadi ? 2. Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan.. Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai ……………...? 5.. Mengapa ? 4. Cuba bandingkan.….itu. 1.. Sudin pukul apa ? 2.itu berlaku ? 2. Apakah perhubungan / perkaitan di antara ……… dengan ……………. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk ……. Contoh : Sudin pukul kucing.

I . Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. . individu. Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir. Penyelesaian masalah. 1 = Perkara. mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). Pada pendapat anda (I) . Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). 5 = Individu + luar individu. Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. isu. tema. 7 = Perkara + individu + luar individu. Perkara (P) merujuk kepada idea. Pada pendapat anda (I) . Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding).Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. 2 = Individu. tajuk. Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop – skop tertentu. daerah.Pada pendapat anda. Lingkaran soalan. luar individu). individu. peristiwa atau teks. 4 = Perkara + individu. bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu). 6 = Perkara + luar individu. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. luar individu). P .buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . kawasan. 3. negara dan luar negara. buah. 3 = Luar individu.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) .2. negeri.

Kegunaan : 1. memilih cara penyelesaian yang terbaik. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. mencari cara-cara penyelesaian. terdiri daripada langkah-langkah berikut yang mungkin berulang . Simpanan nota ringkas. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. 3.alik : 1. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. Membuat keputusan . 3. 5. 2. 4. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. 2. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. Menjana pilihan-pilihan. Mengambil nota. Mengembangkan isi. Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. 5. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman.Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. 3. 2. cara . keutamaan kriteria. mengenalpasti / mentafsir masalah. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . memeriksa kesan penyelesaian. Memanggil maklumat. Peta Minda . Menyelesaikan masalah. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. Menentukan akibat sesuatu pilihan. 4.pilihan alternatif. melaksana cara penyelesaian yang terpilih.

Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. 2. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). Pen / pensel berwarna. minat. Tuliskan maklumat tambahan. Bina dengan pantas. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. e. f. Pengkelasan 2. b. 3. 3. c. Strategi membuat Peta Minda. Rantai urutan 3. Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. Kitaran 4. 6. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. Bahan : 1. persekitaran dan sejarah kita. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1.mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7. 5. 7. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. Kenalpasti konsep / idea utama. 2. Dalam keadaan selesa & tenang. Tangga hiraki 6. Tuliskan maklumat tambahan. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama – satu cabang untuk satu isi utama. . Cuba rangsang kreativiti sendiri. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. simbol atau gambar yang sesuai. Gunakan gambar. 5. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. 2. Bina dengan riang dan positif. Kitaran (berpusat) 5. Persediaan : a. 4. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. d. 4. Bina yang unik.

1. 5. 1. 2. 6. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. Perhatikan item yang dibandingkan. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. 5. Kumpulkan maklumat . abjad. Apakah masalahnya ? b. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. Beri nama kepada kumpulan item itu. 3. Semak semula susunan tersebut. Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. 4. 4. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. Ambil satu item sebagai asas. 3. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. saiz. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. Kenal pasti ciri . 5. Tentukan matlamat.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. corak atau masa. 3. Jika lebih dekat dengan matlamat.Lembaran Pengurusan Lisan. Membuat kesimpulan.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. 4. 2. 1. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. letakkan di atas sebagai item asas. Jika tidak letakkan di bawah. a. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. 2. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. 2. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. 1. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. 4. Ulangi langkah .ciri lain. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. Masukkan ciri . Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengikut keutamaan. Ambil satu item sebagai asas. Membuat kesimpulan. 3. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu.

2. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. 1. 2. 1. 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? . Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. 3. Cari alasan lain. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. Bayangkan matlamat tertentu. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. Apakah masalahnya ? 2. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. Tetapkan tajuk perbincangan. Lihat keseluruhan gambaran. 3. 3. 2. Perhatikan sesuatu situasi. 5. 1. 3. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. Nyakan hubungkait sebagai metafora. 4. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens. 1. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. 4. 2. Buat jangkaan yang paling sesuai. 4. 1. 4. Perhatikan sesuatu situasi. 4. 1. 3. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. 1. Tentukan pola maklumat 3. Hubungkait idea yang telah disambungkan. 2. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. 2. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. Tambah lagi idea jika ada. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. Renung kembali idea yang dikemukakan. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada).

Menyusun mengikut keutamaan. 9. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. CoRT 3 . Nyatakan pilihan yang terbaik. Membuat inferens. Lembaran pengurusan grafik (LPG) . Membuat ramalan. Edward de Bono. Membuat urutan. CoRT (Cognitive Research Trust) . 2. Antara LPGnya adalah : 1. CoRT 4 – Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif).Organisasi. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. CoRT 2 . menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. 11. 4. Membuat keputusan. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 – Keluasan (memperluaskan persepsi). 3. CoRT 6 – Tindakan. CoRT 5 – Maklumat dan rasa. 12. Membuat analogi. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. Pembahagian CoRT .- Masalah utama. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. 3. Mentafsir maklumat. Mengusul periksa andaian. Menerangkan sebab. Mengkelaskan. sama ada baik atau buruk. 4. 7.Interaksi. Membanding dan membeza. 10. 6. 4. Maslah sampingan. 5. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. Membuat gambaran mental. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan. 1. 2. CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : . 8. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr.

Minus.C&S . 5. First. 1.FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust) . fokus dan punca . menarik).1. Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. nilai . Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). 2.PMI 3. tidak baik. Other Peoples View (Pandangan orang lain). Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). 3. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. Aims. CoRT 1 & kognitif. Bincangkan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. Fokus : akademik. Interesting (Baik. Goals and Objectives (Tujuan. matlamat dan objektif). logik dan persepsi .AGO . Plus. Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan.OPV . Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). 7.CAF . CoRT1 PMI CAF C&S AGO FIP Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan . kemungkinan).APC 2. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Tujuan. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. Alternatives. 4. 6. Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa.

Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Fokus : Persekitaran. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan.kekangan – kekangan itu CoRT 1 & meta kognitif. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting .

Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. Cari perkara baik. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. pegawai daerah. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. pegawai perhililitan. OPV. Ibu dugong itu tidak ditemui. penduduk kampung. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. PMI. dll. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . jurukamera. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT Kaedah : Sumbangsaran Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampah-sarapnya. pegawai perikanan. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. CAF .OPV Mendapatkan pandangan orang lain Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P . isteri Pak Mat. wartawan. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. pelancong. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing.undang Pelakon : Pak Mat. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. Ramai penduduk. negara.

Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor seluruh negara. Ibu dugong itu tidak ditemui. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu “ya’ dan ‘tidak’ . pegawai daerah. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. negara. Mereka . FIP. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P.undang Pelakon : Pak Mat. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. pegawai perhililitan. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . dll. penduduk kampung. jurukamera.Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. isteri Pak Mat. Panduan : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang diajukan. APC . Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. Soalan pelajar selepas penting dalam mana-mana kemalangan lain di soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / permainan ini selesai. pegawai perikanan. wartawan. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Kaedah : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. pelancong. Matapelajaran : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah : Amali / simulasi Isu : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri.

” “…. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan. juga inkuiri penemuan . APC. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah Bahan Isu : Konsentrasi : Radio perakam. . menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan. Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya.” “……... Bahan : buku masakan / resepi masakan Panduan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar . Pendekatan : Penggunaan perpustakaan.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan. pita rakaman (muzik lembut. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi.ingin mencuba memasaknya sendiri.cukuplah sekadar yang ada. Matapelajaran : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan Kaedah : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P.pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat.pelajar kurang persediaan. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai...murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan. bahan buku rujukan dan bukan buku. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut. Senerio hari ini. kemahiran mencari dan mengendali maklumat.” “……. instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll.” “…. “……. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut.perlu segera habis sukatan. kemahiran belajar .” . C&S.” “…… peperiksaan lebih penting.pelajar. Kaedah : Murid .

. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3.mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Persediaan murid dan guru ..Falsafah Pendidikan Negara “…. 1.” ... rohani.mimik .malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK. jasmani.simulasi . Kaedah yang mengembangkan intelek 5.” “..terlalu banyak kekangan / masalah. Ini termasuk : .nyanyian. . dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran.mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional..monolog . ..” .Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? “…. Kedua . Pendekatan bersepadu – penggunaan *Menu PSS 2.untuk mencapai hasrat Wawasan …. …...lakonan .permainan..Wawasan 2020 - Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum. Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1. kritis dan kreatif ….duanya diperlukan untuk perkembangan intelek.“…….” Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir .” .Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu). Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2. Aktiviti seronok & menarik 4.Objektif KBSM “…. Gunakan pelabagai kaedah.dialog .

menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran . mudah diguna.Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1. Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . Dua orang pemain A dan B. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit).melapor maklumat. Stail mengajar dengan integrasi KBKK.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang . mudah alih. Disiplin : .mencatat maklumat .Mudah dan seronok . skop. kemahiran. .murah. tahan dan menarik .mencari maklumat . Mengembangkan isi pelajaran 2. kemahiran dan teknik belajar.Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3.Beralih ke Kem. fikiran dibuka dan terbuka 4.menggunakan maklumat. jenis dan sumber . teknologi .Bebas. Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK.menilai stategi.mudah dibina. pengalaman dan kepuasan. kaedah. mudah disimpan. . Galakkan : . berkomunikasi . 1.Kekaburan .menentukan maklumat. Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan .maklumatnya jelas . selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan.Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. . Patut dilakukan : . Elakkan : .kesepaduan BBM dan alat KBKK .Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2.selamat BBM.Masa tepat dan cepat .

. tiada lagi pembunuhan harimau. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu.A : Kucing. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. Menariknya. harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. B : Menariknya. A : Menariknya. Buruknya. Menariknya. bilangan populasinya membiak perlahan. Buruknya. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. Taman Rimba Rimau diwujudkan. B : Keluarga kucing di dalam hutan. Harimau semakin pupus. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. A : Harimau betina boleh ditangkap.