Strategi Dan Teknik P&P - Presentation Transcript

1. STRATEGI & TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN KESIHATAN 2. KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN o 3 tunjang pembelajaran: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga. o 2. Gaya Hidup Sihat. o 3. Kebersihan dan Keselamatan o Persekitaran. 3. Tajuk-tajuk: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga o (a) Kesihatan Diri o (b) Perasaan o (c) Kekeluargaan o 2. Gaya Hidup Sihat dan Selamat o (a) Pemakanan o (b) Pengurusan Konflik dan Stres o (c) Penyalahgunaan Bahan o 3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran o (a) Keselamatan o (b) Penyakit berjangkit o (c) Pertolongan Cemas 4. STRATEGI PENGAJARAN KAEDAH PENDEKATAN TEKNIK AKTIVITI 5. DEFINISI o Pendekatan – jalan yang diambil o Kaedah – cara teratur, kemas & sistematik o Teknik - kaedah membentuk teknik. Misalnya kaedah bercerita = teknik penyampaian o Strategi - suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum. o Mok Soon Sang 1992, Pedagogi 2 m.s. 8 6. KAEDAH & TEKNIK P&P o Kaedah pengajaran - beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. o Teknik-teknik pengajaran - kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah 7. CONTOH-CONTOH KAEDAH & TEKNIK P&P o Permainan Simulasi o Lakonan o Permainan o Demonstrasi / tunjuk cara o Lawatan o Bercerita o Projek o Tutorial o Seni Buzz (membuat keputusan daripada perbincangan ringkas) o Persembahan Fikiran

8. APLIKASI o LAKONAN: o Berlakon cara-cara meminta bantuan o semasa kecemasan. o Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan. o Berlakon mengenai masalah remaja o dan penyelesaiannya. 9. APLIKASI o DEMONSTRASI / TUNJUK CARA: o Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul. o Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. o Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah, sekolah dan persekitaran. 10. APLIKASI o BERCERITA: o Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan. o Bercerita tentang kesan pengambilan dadah. o Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang. 11. APLIKASI o SENI BUZZ / PERBINCANGAN: o Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. o Berbincang tentang menu makanan untuk sehari. o Berbincang tentang alatan keperluan diri. 12. KLASIFIKASI STRATEGI P&P o Strategi pengajaran - rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pelaksanaan pendekatan dan kaedah. o Klasifikasi: o - Strategi Pemusatan Guru o - Strategi Pemusatan Murid o - Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran 13. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU o Guru memainkan peranan penting o Komunikasi sehala. o Kepimpinan guru secara autokratik o Pencapaian objektif guru diutamakan o Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. o Penyampaian fakta secara menghafal. o Interaksi di antara murid adalah pasif. o Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. o Kaedah & Teknik – penerangan, demonstrasi, syarahan, bercerita dsb. o Contoh: Guru bercerita mengenai kepentingan menjaga kebersihan diri. 14. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID o Murid memainkan peranan penting o Komunikasi dua hala. o Menggalakkan murid memberi pendapat. o Objektif pencapaian murid diutamakan o Perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang (j.e.r.i.)

o Contoh: Guru membimbing murid dalam perbincangan mengenai kesedaran dan tanggungjawab menjaga kebersihan diri. modul. PENDEKATAN DAN STRATEGI KESEPADUAN o Penggabungjalinan  Ciri-ciri gabugjalin:  Integrasi beberapa kemahiran  Prosesnya bersepadu dan menyeluruh  Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik  Kemahiran utama menjadi fokus  Organisasi kemahiran fleksibel  Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. dsb. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN o Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran. 16. o Contoh: Guru menunjukkan gambar / video bagi menerangkan cara-cara menjaga kebersihan diri. sumbangsaran. buku rujukan. bahan cetak. Murid dilatih dalam kemahiran. main peranan.Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji. o Penyerapan  Ciri-ciri penyerapan :  Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan  Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran  Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel o o . 15. kefahaman dan berdikari. dan kognitif. inkuiri-penemuan. o Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran o Penekanan kepada jasmani. penyelesaian masalah. video. rohani. kamus. penyoalan. o Pengajaran lebih bermakna. PENDEKATAN DAN STRATEGI P&P o KESEPADUAN o INDUKTIF o DEDUKTIF o ELEKTIF o TEMATIK o MASTERI 17. o Peluang interaksi antara murid banyak. projek. slaid. graf. o Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif. buku teks. projektor. carta. menarik dan berkesan. simulasi. perakam pita. o Kaedah & Teknik – projek. tolong-menolong) o Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk. kumpulan kecil dsb. o Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahanbahan pembelajaran o Kaedah & Teknik – komputer. perbincangan. spesimen. bertolak ansur. peta. perbincangan dsb. televisyen.

PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN TEMATIK o Pokok perbicaraan/topik utama contoh: tema kebersihan diri. prinsip. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN ELEKTIF o Ciri-ciri: o . hidu & sentuh. tema kebersihan persekitaran o Contoh:  Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan  Tema yang sama dibincangkan  Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi o Selepas perbincangan.Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik o .  Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. prinsip baru dsb. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN MASTERI  . teori. murid dibimbing untuk mencari kesimpulan  Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama  Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi. 18.Boleh gunakan strategi Pemusatan guru. dengar. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF o Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif  Sediakan contoh-contoh yang sesuai  Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan  Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah.Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan 21.Elektif bererti pemilihan o . murid dan bahan o .Menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif o .Organisasi isi kandungan .  Murid dibimbing mengingat kembali hukum.  Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama  Guru tidak harus memberi contoh sekaligus  Sediakan alat bantu mengajar  Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat.  Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum. keputusan dibentangkan oleh wakil kumpulan o Membuat rumusan 22. 20. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF o Proses pengajaran:  Prinsip/rumus  Kaedah deduktif  Aplikasi rumus/prinsip  Mendapat rumus baru.Unsur utama dan unsur sampingan  Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan. 19.

Lembaran pengurusan lisan (LPL). . KESIMPULAN o Strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali. Pilih kaedah & teknik yang berkesan Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran. o o o Antara contoh Kemahiran berfikir. o Strategi yang baik akan menggunakan masa. 23. o Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran o Yang lemah diberi pemulihan dan yang berjaya mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan. 1. tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran dan pembelajaran yang paling maksimum. Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 Alat pengukuran KBKK.Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur.

menilai. membuat kesimpulan. mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Menganalisis. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Kemahiran berfikir Menaakul. Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. Peta Minda (PM).2. Di mana luka / parah ? 8. Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. menganalisis. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. menganalisis. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. Bila kemalangan itu terjadi ? 6. 6. Lembaran pengurusan grafik (LPG). 4. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. Mandala Ingatan. Contoh : 1. mencapah. Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? 12. menilai . Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? 13. Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? 11. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. . Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. Contoh : Membanding dan membezakan (b) Operasi meta . Konsep berfikir. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. Soalan dan penyoalan (SP).kognitif : Memikir tentang fikiran. membuat kesimpulan Menganalisis. 3. membezakan fakta dengan andaian. 5. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. Mandala ingatan (MI). Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2.

. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? 7. 1.…? 3.. 1. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal).…? 4.? 2. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) …………… itu ? 3. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) ……….. Apakah persamaan dan perbezaan di antara ……….. Sudin pukul apa ? 2..….(syarat) ini diubah. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk ……………………. Apakah pendapat anda tentang ….? Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai …………………. Apakah akibat sesuatu pilihan …. Mengapakah anda memilih ………? 6.. Apakah perhubungan / perkaitan di antara ……… dengan …………….? 2. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) …………. apakah akan terjadi ? 2..? 4. Bagaimanakah anda tahu ………. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan – merangsang minda.. Shaari bermain dengan siapa ? 3. Mengapakah …………….? Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai ……………………? 6. Contoh : Sudin pukul kucing.? 5. Mengapa ? 4.itu. Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai …………….? 5. berlaku ? 8.. Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin …………. Soalan dan penyoalan – kurang mencabar minda. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria …….…. Cuba bandingkan. ? Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan.Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis. 1. 1. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5.. ... Sekiranya …….. 1.? 7. 1. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada ………………………………………. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk …….. Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan ……………? 3..……? 3. Shaari bermain dengan kucing... Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan.………. Apakah idea-idea utama dalam ….? 4. dengan …….itu berlaku ? 2.

Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). tema. 4 = Perkara + individu. individu.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. negara dan luar negara. . 3 = Luar individu. 2 = Individu. Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir. tajuk. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu). Pada pendapat anda (I) . Pada pendapat anda (I) . Penyelesaian masalah. 7 = Perkara + individu + luar individu. Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop – skop tertentu. luar individu).buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). negeri.Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. Perkara (P) merujuk kepada idea. I .Pada pendapat anda. daerah.2. Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. individu. Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. P . Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding). 5 = Individu + luar individu. luar individu). buah. 1 = Perkara. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . kawasan. peristiwa atau teks. Lingkaran soalan. 3. isu. 6 = Perkara + luar individu.

3. 2. Membuat keputusan . 3.alik : 1. Menentukan akibat sesuatu pilihan. keutamaan kriteria. Simpanan nota ringkas. Peta Minda . menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. 2. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. mencari cara-cara penyelesaian.Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. 3. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. cara . Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. 2. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. memilih cara penyelesaian yang terbaik. terdiri daripada langkah-langkah berikut yang mungkin berulang . melaksana cara penyelesaian yang terpilih. 5. 5. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. Kegunaan : 1. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan .pilihan alternatif. Mengambil nota. Mengembangkan isi. mengenalpasti / mentafsir masalah. 4. Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Menyelesaikan masalah. Memanggil maklumat. 4. Menjana pilihan-pilihan. memeriksa kesan penyelesaian.

Kenalpasti konsep / idea utama. 3. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). 7. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. Tuliskan maklumat tambahan. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. Kitaran 4.mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Strategi membuat Peta Minda. e. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. 4. 2. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. 2. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. . Persediaan : a. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Bina yang unik. Kitaran (berpusat) 5. Rantai urutan 3. Dalam keadaan selesa & tenang. 5. Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. Bahan : 1. minat. 3. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7. f. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). Gunakan gambar. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. Tangga hiraki 6. Pen / pensel berwarna. persekitaran dan sejarah kita. b. Bina dengan pantas. Cuba rangsang kreativiti sendiri. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. 6. Bina dengan riang dan positif. Tuliskan maklumat tambahan. 5. c. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. Pengkelasan 2. 2. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. 4. simbol atau gambar yang sesuai. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama – satu cabang untuk satu isi utama. d.

Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. 3. abjad. 4. letakkan di atas sebagai item asas. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. Membuat kesimpulan. Kumpulkan maklumat . Beri nama kepada kumpulan item itu.ciri lain. Perhatikan item yang dibandingkan. 1. Semak semula susunan tersebut. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. 2. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. 1. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. Membuat kesimpulan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. 2. 6. saiz. Apakah masalahnya ? b. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. Jika lebih dekat dengan matlamat. 5. 2. 4. 3. 4.Lembaran Pengurusan Lisan. Ambil satu item sebagai asas. 2. 3. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. 3. 1. Jika tidak letakkan di bawah. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. 1. Tentukan matlamat. Masukkan ciri . 4. Ambil satu item sebagai asas. corak atau masa. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. a. 5. Kenal pasti ciri . Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. 1. Ulangi langkah . Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengikut keutamaan. 5. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat.

Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. 2. 3. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. 1. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. Tambah lagi idea jika ada. 4. Perhatikan sesuatu situasi. 1. 4. 2. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. 2. 3. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. 3. Buat jangkaan yang paling sesuai. Perhatikan sesuatu situasi. Nyakan hubungkait sebagai metafora. 2. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. 2. 3.2. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. Renung kembali idea yang dikemukakan. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens. Hubungkait idea yang telah disambungkan. 4. Tetapkan tajuk perbincangan. 1. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. 5. 3. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. Bayangkan matlamat tertentu. 1. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. 1. Tentukan pola maklumat 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. 4. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. 3. 4. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. Cari alasan lain. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. Apakah masalahnya ? 2. Lihat keseluruhan gambaran. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? .

10. 7. 3. 2. CoRT 3 . Mengusul periksa andaian. 6. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat.Interaksi. 1. Pembahagian CoRT . Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. CoRT 6 – Tindakan. Lembaran pengurusan grafik (LPG) . Membuat keputusan. CoRT 4 – Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). Membuat urutan. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. Mentafsir maklumat. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. Edward de Bono. CoRT 5 – Maklumat dan rasa. 5. CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : . 12. Membuat inferens. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. Menerangkan sebab. Antara LPGnya adalah : 1. 4. CoRT (Cognitive Research Trust) . 11. Membanding dan membeza. Membuat gambaran mental. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. Menyusun mengikut keutamaan. Membuat analogi. Mengkelaskan. Maslah sampingan. sama ada baik atau buruk. CoRT 2 . Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. Membuat ramalan.- Masalah utama. 9.Organisasi. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 – Keluasan (memperluaskan persepsi). Nyatakan pilihan yang terbaik. 4. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan. 3. 4. 2. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. 8.

OPV . tidak baik. Other Peoples View (Pandangan orang lain). 5. Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa. Bincangkan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. Aims. CoRT1 PMI CAF C&S AGO FIP Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Fokus : akademik. kemungkinan). Minus. Alternatives.CAF . kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Tujuan. fokus dan punca .C&S . First. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). Interesting (Baik. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan . Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan. 3. Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. Plus. nilai .APC 2. menarik). matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Contoh kognitif Membantu ibu di rumah.AGO .FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust) . Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). CoRT 1 & kognitif.PMI 3. 7. Goals and Objectives (Tujuan. 1. Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). logik dan persepsi . 4.1. matlamat dan objektif). 2. 6.

Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. Fokus : Persekitaran. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif.kekangan – kekangan itu CoRT 1 & meta kognitif. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting . kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan.

Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT Kaedah : Sumbangsaran Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampah-sarapnya. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. pegawai perikanan. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. Ibu dugong itu tidak ditemui. Cari perkara baik. CAF . negara. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . isteri Pak Mat. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. wartawan.undang Pelakon : Pak Mat. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. penduduk kampung. Ramai penduduk. pelancong. OPV. dll. PMI.OPV Mendapatkan pandangan orang lain Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P . pegawai daerah. jurukamera. pegawai perhililitan.

APC . Panduan : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang diajukan. penduduk kampung. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Kaedah : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. jurukamera. negara.undang Pelakon : Pak Mat. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. wartawan. pegawai perhililitan. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor seluruh negara. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. FIP. Mereka . pegawai daerah. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. dll. Soalan pelajar selepas penting dalam mana-mana kemalangan lain di soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / permainan ini selesai. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Ibu dugong itu tidak ditemui. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu “ya’ dan ‘tidak’ . Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . pelancong. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. Matapelajaran : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah : Amali / simulasi Isu : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. pegawai perikanan.Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. isteri Pak Mat.

pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi. kemahiran belajar .semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan. Matapelajaran : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan Kaedah : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga.ingin mencuba memasaknya sendiri.” “…… peperiksaan lebih penting.. juga inkuiri penemuan .” “……. instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. “…….murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan. Senerio hari ini. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut.. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan.” “….” . bahan buku rujukan dan bukan buku.. Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya.pelajar kurang persediaan. pita rakaman (muzik lembut. kemahiran mencari dan mengendali maklumat.perlu segera habis sukatan.” “……. APC. Kaedah : Murid . Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah Bahan Isu : Konsentrasi : Radio perakam. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan.cukuplah sekadar yang ada. Bahan : buku masakan / resepi masakan Panduan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar .. C&S. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut.” “…. . Contoh penggunaan APC dalam proses P&P.pelajar.

mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran. Kaedah yang mengembangkan intelek 5. 1.simulasi ... .duanya diperlukan untuk perkembangan intelek.monolog .dialog .. Pendekatan bersepadu – penggunaan *Menu PSS 2. Kedua . jasmani.Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu).permainan.Wawasan 2020 - Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3. Persediaan murid dan guru .Objektif KBSM “….lakonan . Aktiviti seronok & menarik 4..mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional.” . Ini termasuk : . ….Falsafah Pendidikan Negara “…. .. Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2.... Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1. rohani.” .” ...mimik .terlalu banyak kekangan / masalah. Gunakan pelabagai kaedah.nyanyian.“……. kritis dan kreatif ….Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? “….untuk mencapai hasrat Wawasan ….” Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir .malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK.” “.

Beralih ke Kem.menggunakan maklumat.Mudah dan seronok .mudah dibina. kaedah. mudah disimpan.maklumatnya jelas . fikiran dibuka dan terbuka 4. tahan dan menarik .menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran .melapor maklumat. Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . teknologi . skop. mudah alih. Stail mengajar dengan integrasi KBKK.Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3. Patut dilakukan : .kesepaduan BBM dan alat KBKK . mudah diguna. kemahiran dan teknik belajar.Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2.Masa tepat dan cepat . 1.Kekaburan .murah. selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan.mencari maklumat .Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias.menentukan maklumat. . berkomunikasi . jenis dan sumber . Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan . Galakkan : .mencatat maklumat . Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang . kemahiran. . Mengembangkan isi pelajaran 2. Dua orang pemain A dan B.selamat BBM.menilai stategi. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit). Elakkan : . .Bebas.Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1. pengalaman dan kepuasan. Disiplin : .

Harimau semakin pupus. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. Taman Rimba Rimau diwujudkan. A : Harimau betina boleh ditangkap. bilangan populasinya membiak perlahan. B : Menariknya.A : Kucing. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. tiada lagi pembunuhan harimau. Menariknya. . A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. B : Keluarga kucing di dalam hutan. Buruknya. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan. harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. A : Menariknya. Menariknya. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. Buruknya. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful