P. 1
Strategi Dan Teknik P

Strategi Dan Teknik P

|Views: 108|Likes:
Published by Sabri Tan

More info:

Published by: Sabri Tan on Apr 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

Strategi Dan Teknik P&P - Presentation Transcript

1. STRATEGI & TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN KESIHATAN 2. KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN o 3 tunjang pembelajaran: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga. o 2. Gaya Hidup Sihat. o 3. Kebersihan dan Keselamatan o Persekitaran. 3. Tajuk-tajuk: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga o (a) Kesihatan Diri o (b) Perasaan o (c) Kekeluargaan o 2. Gaya Hidup Sihat dan Selamat o (a) Pemakanan o (b) Pengurusan Konflik dan Stres o (c) Penyalahgunaan Bahan o 3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran o (a) Keselamatan o (b) Penyakit berjangkit o (c) Pertolongan Cemas 4. STRATEGI PENGAJARAN KAEDAH PENDEKATAN TEKNIK AKTIVITI 5. DEFINISI o Pendekatan – jalan yang diambil o Kaedah – cara teratur, kemas & sistematik o Teknik - kaedah membentuk teknik. Misalnya kaedah bercerita = teknik penyampaian o Strategi - suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum. o Mok Soon Sang 1992, Pedagogi 2 m.s. 8 6. KAEDAH & TEKNIK P&P o Kaedah pengajaran - beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. o Teknik-teknik pengajaran - kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah 7. CONTOH-CONTOH KAEDAH & TEKNIK P&P o Permainan Simulasi o Lakonan o Permainan o Demonstrasi / tunjuk cara o Lawatan o Bercerita o Projek o Tutorial o Seni Buzz (membuat keputusan daripada perbincangan ringkas) o Persembahan Fikiran

8. APLIKASI o LAKONAN: o Berlakon cara-cara meminta bantuan o semasa kecemasan. o Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan. o Berlakon mengenai masalah remaja o dan penyelesaiannya. 9. APLIKASI o DEMONSTRASI / TUNJUK CARA: o Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul. o Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. o Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah, sekolah dan persekitaran. 10. APLIKASI o BERCERITA: o Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan. o Bercerita tentang kesan pengambilan dadah. o Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang. 11. APLIKASI o SENI BUZZ / PERBINCANGAN: o Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. o Berbincang tentang menu makanan untuk sehari. o Berbincang tentang alatan keperluan diri. 12. KLASIFIKASI STRATEGI P&P o Strategi pengajaran - rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pelaksanaan pendekatan dan kaedah. o Klasifikasi: o - Strategi Pemusatan Guru o - Strategi Pemusatan Murid o - Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran 13. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU o Guru memainkan peranan penting o Komunikasi sehala. o Kepimpinan guru secara autokratik o Pencapaian objektif guru diutamakan o Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. o Penyampaian fakta secara menghafal. o Interaksi di antara murid adalah pasif. o Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. o Kaedah & Teknik – penerangan, demonstrasi, syarahan, bercerita dsb. o Contoh: Guru bercerita mengenai kepentingan menjaga kebersihan diri. 14. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID o Murid memainkan peranan penting o Komunikasi dua hala. o Menggalakkan murid memberi pendapat. o Objektif pencapaian murid diutamakan o Perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang (j.e.r.i.)

rohani. o Penyerapan  Ciri-ciri penyerapan :  Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan  Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran  Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel o o . kefahaman dan berdikari. o Kaedah & Teknik – projek. inkuiri-penemuan. Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. PENDEKATAN DAN STRATEGI KESEPADUAN o Penggabungjalinan  Ciri-ciri gabugjalin:  Integrasi beberapa kemahiran  Prosesnya bersepadu dan menyeluruh  Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik  Kemahiran utama menjadi fokus  Organisasi kemahiran fleksibel  Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. kumpulan kecil dsb. dan kognitif. dsb. Murid dilatih dalam kemahiran. spesimen. 16. o Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif. perbincangan dsb. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji. slaid. tolong-menolong) o Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk. o Contoh: Guru menunjukkan gambar / video bagi menerangkan cara-cara menjaga kebersihan diri. 15. o Peluang interaksi antara murid banyak. video. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN o Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran. penyelesaian masalah. bahan cetak.Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. o Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran o Penekanan kepada jasmani. penyoalan. PENDEKATAN DAN STRATEGI P&P o KESEPADUAN o INDUKTIF o DEDUKTIF o ELEKTIF o TEMATIK o MASTERI 17. main peranan. projektor. graf. o Pengajaran lebih bermakna. bertolak ansur. simulasi. o Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahanbahan pembelajaran o Kaedah & Teknik – komputer. o Contoh: Guru membimbing murid dalam perbincangan mengenai kesedaran dan tanggungjawab menjaga kebersihan diri. carta. kamus. menarik dan berkesan. perakam pita. buku teks. perbincangan. televisyen. projek. sumbangsaran. peta. buku rujukan. modul.

prinsip baru dsb. 20.Menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif o .Unsur utama dan unsur sampingan  Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan.Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan 21. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF o Proses pengajaran:  Prinsip/rumus  Kaedah deduktif  Aplikasi rumus/prinsip  Mendapat rumus baru.Boleh gunakan strategi Pemusatan guru.  Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum. tema kebersihan persekitaran o Contoh:  Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan  Tema yang sama dibincangkan  Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi o Selepas perbincangan. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF o Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif  Sediakan contoh-contoh yang sesuai  Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan  Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. murid dan bahan o . PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN MASTERI  . hidu & sentuh. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN TEMATIK o Pokok perbicaraan/topik utama contoh: tema kebersihan diri.Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik o .  Murid dibimbing mengingat kembali hukum. teori. dengar.Organisasi isi kandungan .  Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama  Guru tidak harus memberi contoh sekaligus  Sediakan alat bantu mengajar  Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat.  Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. murid dibimbing untuk mencari kesimpulan  Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama  Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN ELEKTIF o Ciri-ciri: o . 18.Elektif bererti pemilihan o . peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah. prinsip. keputusan dibentangkan oleh wakil kumpulan o Membuat rumusan 22. 19.

1. o o o Antara contoh Kemahiran berfikir. Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 Alat pengukuran KBKK. . tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran dan pembelajaran yang paling maksimum. 23. o Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran o Yang lemah diberi pemulihan dan yang berjaya mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan. o Strategi yang baik akan menggunakan masa. Lembaran pengurusan lisan (LPL). KESIMPULAN o Strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali. Pilih kaedah & teknik yang berkesan Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran.Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur.

Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Kemahiran berfikir Menaakul. membezakan fakta dengan andaian. menganalisis. 5. CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? 12. Peta Minda (PM). membuat kesimpulan. Konsep berfikir. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4. 4. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. Mandala Ingatan. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. Soalan dan penyoalan (SP). membuat kesimpulan Menganalisis. 3. Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. Bila kemalangan itu terjadi ? 6.kognitif : Memikir tentang fikiran. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Menganalisis. menilai . Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? 13.2. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. Mandala ingatan (MI). mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. Di mana luka / parah ? 8. menilai. menganalisis. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. Contoh : Membanding dan membezakan (b) Operasi meta . 6. . Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? 11. mencapah. Contoh : 1.

..itu. Shaari bermain dengan siapa ? 3.? 5. Cuba bandingkan. Mengapakah anda memilih ………? 6.(syarat) ini diubah...? 4.…? 4.itu berlaku ? 2. 1. 1. dengan …….? Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah..? 4. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan – merangsang minda.. Apakah perhubungan / perkaitan di antara ……… dengan ……………. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) ……….. Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin …………. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? 7.? 2. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) …………. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk ……………………..? 2.. Soalan dan penyoalan – kurang mencabar minda.…? 3. berlaku ? 8. Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan. Mengapakah ……………. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5. 1. apakah akan terjadi ? 2.…. 1. Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan ……………? 3. 1.……? 3. ? Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan.………... 1. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk …….. Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai …………….. Shaari bermain dengan kucing. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai …………………. Apakah idea-idea utama dalam …. .? 5. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai ……………………? 6.? Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif. Sekiranya ……. Contoh : Sudin pukul kucing. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada ……………………………………….Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis. Sudin pukul apa ? 2.…. Apakah pendapat anda tentang …. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria …….. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal).? 7.. Apakah akibat sesuatu pilihan …. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) …………… itu ? 3.. Apakah persamaan dan perbezaan di antara ………. Bagaimanakah anda tahu ……….. Mengapa ? 4.

individu. 5 = Individu + luar individu. Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu).buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . 3. buah. 4 = Perkara + individu. isu. peristiwa atau teks. 2 = Individu.2. 3 = Luar individu. negeri. Penyelesaian masalah. negara dan luar negara. daerah. . Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding). Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir. Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). individu. tajuk.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu). Lingkaran soalan.Pada pendapat anda. Pada pendapat anda (I) . tema. P .Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. 1 = Perkara. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. Perkara (P) merujuk kepada idea. luar individu). 6 = Perkara + luar individu. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). luar individu). Pada pendapat anda (I) . I . Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop – skop tertentu. Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. kawasan. 7 = Perkara + individu + luar individu.

5. mengenalpasti / mentafsir masalah. Menentukan akibat sesuatu pilihan. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. mencari cara-cara penyelesaian. Membuat keputusan . terdiri daripada langkah-langkah berikut yang mungkin berulang . menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. Menyelesaikan masalah. keutamaan kriteria.Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. 3. Kegunaan : 1. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. 5. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria.pilihan alternatif. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. Peta Minda . 2. memeriksa kesan penyelesaian. Mengambil nota. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. Menjana pilihan-pilihan. 3. Mengembangkan isi. Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. 2. Memanggil maklumat. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. 4. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . cara . Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. 2. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. Simpanan nota ringkas. melaksana cara penyelesaian yang terpilih. 3. 4.alik : 1. memilih cara penyelesaian yang terbaik.

Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. 5. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7. 4. Bina dengan riang dan positif. Kenalpasti konsep / idea utama. Rantai urutan 3. Persediaan : a.mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. d. Cuba rangsang kreativiti sendiri. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. e. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. Pen / pensel berwarna. Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. c. Dalam keadaan selesa & tenang. 6. 3. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. Tangga hiraki 6. Bahan : 1. minat. Kitaran (berpusat) 5. 7. 2. Bina yang unik. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. Pengkelasan 2. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama – satu cabang untuk satu isi utama. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Tuliskan maklumat tambahan. Kitaran 4. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. Strategi membuat Peta Minda. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. 2. Gunakan gambar. persekitaran dan sejarah kita. Bina dengan pantas. 5. 4. simbol atau gambar yang sesuai. b. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. f. Tuliskan maklumat tambahan. 3. . Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. 2.

Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. Semak semula susunan tersebut. 4. 1. letakkan di atas sebagai item asas. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. corak atau masa. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. 3. 3. Kenal pasti ciri . Tentukan matlamat. Perhatikan item yang dibandingkan. Ulangi langkah . Membuat kesimpulan. Apakah masalahnya ? b. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. a.ciri lain. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. Beri nama kepada kumpulan item itu. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. 1. 5. Jika lebih dekat dengan matlamat. 1. 4. 6. 2. 2. Membuat kesimpulan. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu.Lembaran Pengurusan Lisan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengikut keutamaan.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. 1. 4. 3. saiz. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. Ambil satu item sebagai asas. Masukkan ciri . 3. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. 4. 2. 5. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. 5. Kumpulkan maklumat . Jika tidak letakkan di bawah.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. Ambil satu item sebagai asas. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. abjad.

Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. 3. 3. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. Tetapkan tajuk perbincangan. Tentukan pola maklumat 3. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. 1. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. Buat jangkaan yang paling sesuai. Lihat keseluruhan gambaran. 4. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. 4. 1. Tambah lagi idea jika ada. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. 5. 4. 1. 2. 4. Renung kembali idea yang dikemukakan. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? . Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. 2. Cari alasan lain. 3. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens. Perhatikan sesuatu situasi. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. 2. 3. 1. 1. 4. 1. 2. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). 1.2. 2. 3. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. 2. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. Apakah masalahnya ? 2. Hubungkait idea yang telah disambungkan. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. Perhatikan sesuatu situasi. Bayangkan matlamat tertentu. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. Nyakan hubungkait sebagai metafora. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat.

Lembaran pengurusan grafik (LPG) . Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. 11. 4. Edward de Bono. Membuat urutan. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 – Keluasan (memperluaskan persepsi). CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : . CoRT 2 . 2. Membuat keputusan. Menerangkan sebab. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. 7. Mengkelaskan. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. Antara LPGnya adalah : 1. Membanding dan membeza. Membuat ramalan. CoRT 5 – Maklumat dan rasa. 3. 9. Nyatakan pilihan yang terbaik. Membuat analogi. 4. Menyusun mengikut keutamaan. CoRT (Cognitive Research Trust) . 5.Organisasi. Mengusul periksa andaian. 1. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan.- Masalah utama. Membuat inferens. CoRT 3 . 12. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. Maslah sampingan. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. 2. sama ada baik atau buruk. Membuat gambaran mental. CoRT 4 – Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). 6.Interaksi. Pembahagian CoRT . 10. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. Mentafsir maklumat. 4. 3. 8. CoRT 6 – Tindakan.

Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa.C&S . Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. Minus.AGO . Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). CoRT1 PMI CAF C&S AGO FIP Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. 6. Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). Fokus : akademik. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan.OPV . Plus. 2. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan . Aims.FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust) . Other Peoples View (Pandangan orang lain). kemungkinan).APC 2.CAF . tidak baik. 4. nilai . Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. Interesting (Baik. logik dan persepsi . First. Bincangkan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. 3. 5. 1. Goals and Objectives (Tujuan. fokus dan punca . CoRT 1 & kognitif. Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). matlamat dan objektif). 7. menarik). kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Tujuan.1.PMI 3. Alternatives.

Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Fokus : Persekitaran. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan.kekangan – kekangan itu CoRT 1 & meta kognitif. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting . Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan.

undang Pelakon : Pak Mat. OPV. pegawai perikanan. isteri Pak Mat. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT Kaedah : Sumbangsaran Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampah-sarapnya. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. pegawai perhililitan. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. pegawai daerah. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. CAF . wartawan.OPV Mendapatkan pandangan orang lain Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P . negara. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. penduduk kampung. jurukamera. pelancong. PMI. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Ramai penduduk. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . dll. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. Ibu dugong itu tidak ditemui. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. Cari perkara baik.

pelancong. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Kaedah : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. wartawan. Panduan : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang diajukan. pegawai daerah. dll.undang Pelakon : Pak Mat. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor seluruh negara. penduduk kampung.Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. APC . Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu “ya’ dan ‘tidak’ . pegawai perikanan. FIP. Soalan pelajar selepas penting dalam mana-mana kemalangan lain di soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / permainan ini selesai. Matapelajaran : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah : Amali / simulasi Isu : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. pegawai perhililitan. jurukamera. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . isteri Pak Mat. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. negara. Mereka . Ibu dugong itu tidak ditemui. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain.

pita rakaman (muzik lembut.” “……. Kaedah : Murid .. kemahiran mencari dan mengendali maklumat. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan. juga inkuiri penemuan . Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah Bahan Isu : Konsentrasi : Radio perakam. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai.” “…. APC. Bahan : buku masakan / resepi masakan Panduan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar . Contoh penggunaan APC dalam proses P&P.” “…….” “…. Senerio hari ini.pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat..ingin mencuba memasaknya sendiri. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P. instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll. C&S. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi..cukuplah sekadar yang ada.murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut.” .. Matapelajaran : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan Kaedah : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga.perlu segera habis sukatan. kemahiran belajar .pelajar kurang persediaan. . bahan buku rujukan dan bukan buku. Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya.pelajar. “…….” “…… peperiksaan lebih penting.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan.

kritis dan kreatif …. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3. dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran..untuk mencapai hasrat Wawasan …. Kedua .monolog . Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2.” . Ini termasuk : .. ….” ...“…….simulasi .lakonan .nyanyian.Falsafah Pendidikan Negara “…..duanya diperlukan untuk perkembangan intelek. Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1.” Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir . Kaedah yang mengembangkan intelek 5..permainan.Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu)... . . Gunakan pelabagai kaedah.Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? “….” . Pendekatan bersepadu – penggunaan *Menu PSS 2. Persediaan murid dan guru .mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional..dialog .Objektif KBSM “….mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.” “.mimik . jasmani. 1. rohani.Wawasan 2020 - Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum. Aktiviti seronok & menarik 4..malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK.terlalu banyak kekangan / masalah.

Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . pengalaman dan kepuasan. Dua orang pemain A dan B.menentukan maklumat.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang . .maklumatnya jelas .Beralih ke Kem.menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran . skop. mudah disimpan.Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias.mencatat maklumat . fikiran dibuka dan terbuka 4. Elakkan : . Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK. berkomunikasi . Patut dilakukan : .Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3. kaedah. mudah diguna. Galakkan : . jenis dan sumber . tahan dan menarik .Kekaburan . Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan .mudah dibina.Bebas. selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan. . Stail mengajar dengan integrasi KBKK. kemahiran. Disiplin : . 1. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit).Masa tepat dan cepat . kemahiran dan teknik belajar. Mengembangkan isi pelajaran 2. teknologi .menggunakan maklumat.mencari maklumat . .menilai stategi.Mudah dan seronok .selamat BBM.murah.melapor maklumat.kesepaduan BBM dan alat KBKK . mudah alih.Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2.Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1.

kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan. Taman Rimba Rimau diwujudkan. A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. B : Keluarga kucing di dalam hutan. Menariknya. Menariknya. . bilangan populasinya membiak perlahan. harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. tiada lagi pembunuhan harimau. B : Menariknya. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. Buruknya. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. A : Harimau betina boleh ditangkap. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya.A : Kucing. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. A : Menariknya. Harimau semakin pupus. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. Buruknya. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->