Strategi Dan Teknik P

Strategi Dan Teknik P&P - Presentation Transcript

1. STRATEGI & TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN KESIHATAN 2. KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN o 3 tunjang pembelajaran: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga. o 2. Gaya Hidup Sihat. o 3. Kebersihan dan Keselamatan o Persekitaran. 3. Tajuk-tajuk: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga o (a) Kesihatan Diri o (b) Perasaan o (c) Kekeluargaan o 2. Gaya Hidup Sihat dan Selamat o (a) Pemakanan o (b) Pengurusan Konflik dan Stres o (c) Penyalahgunaan Bahan o 3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran o (a) Keselamatan o (b) Penyakit berjangkit o (c) Pertolongan Cemas 4. STRATEGI PENGAJARAN KAEDAH PENDEKATAN TEKNIK AKTIVITI 5. DEFINISI o Pendekatan – jalan yang diambil o Kaedah – cara teratur, kemas & sistematik o Teknik - kaedah membentuk teknik. Misalnya kaedah bercerita = teknik penyampaian o Strategi - suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum. o Mok Soon Sang 1992, Pedagogi 2 m.s. 8 6. KAEDAH & TEKNIK P&P o Kaedah pengajaran - beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. o Teknik-teknik pengajaran - kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah 7. CONTOH-CONTOH KAEDAH & TEKNIK P&P o Permainan Simulasi o Lakonan o Permainan o Demonstrasi / tunjuk cara o Lawatan o Bercerita o Projek o Tutorial o Seni Buzz (membuat keputusan daripada perbincangan ringkas) o Persembahan Fikiran

8. APLIKASI o LAKONAN: o Berlakon cara-cara meminta bantuan o semasa kecemasan. o Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan. o Berlakon mengenai masalah remaja o dan penyelesaiannya. 9. APLIKASI o DEMONSTRASI / TUNJUK CARA: o Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul. o Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. o Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah, sekolah dan persekitaran. 10. APLIKASI o BERCERITA: o Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan. o Bercerita tentang kesan pengambilan dadah. o Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang. 11. APLIKASI o SENI BUZZ / PERBINCANGAN: o Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. o Berbincang tentang menu makanan untuk sehari. o Berbincang tentang alatan keperluan diri. 12. KLASIFIKASI STRATEGI P&P o Strategi pengajaran - rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pelaksanaan pendekatan dan kaedah. o Klasifikasi: o - Strategi Pemusatan Guru o - Strategi Pemusatan Murid o - Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran 13. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU o Guru memainkan peranan penting o Komunikasi sehala. o Kepimpinan guru secara autokratik o Pencapaian objektif guru diutamakan o Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. o Penyampaian fakta secara menghafal. o Interaksi di antara murid adalah pasif. o Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. o Kaedah & Teknik – penerangan, demonstrasi, syarahan, bercerita dsb. o Contoh: Guru bercerita mengenai kepentingan menjaga kebersihan diri. 14. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID o Murid memainkan peranan penting o Komunikasi dua hala. o Menggalakkan murid memberi pendapat. o Objektif pencapaian murid diutamakan o Perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang (j.e.r.i.)

inkuiri-penemuan. spesimen. televisyen. penyelesaian masalah. 15. kefahaman dan berdikari. kumpulan kecil dsb. sumbangsaran. o Penyerapan  Ciri-ciri penyerapan :  Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan  Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran  Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel o o . o Contoh: Guru menunjukkan gambar / video bagi menerangkan cara-cara menjaga kebersihan diri. buku teks. menarik dan berkesan. o Pengajaran lebih bermakna. dsb. o Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran o Penekanan kepada jasmani. projektor. buku rujukan. o Peluang interaksi antara murid banyak. kamus. perbincangan dsb. perakam pita. peta. slaid. penyoalan. simulasi. perbincangan. carta. bertolak ansur. modul. Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. o Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahanbahan pembelajaran o Kaedah & Teknik – komputer. video. o Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif. bahan cetak. PENDEKATAN DAN STRATEGI KESEPADUAN o Penggabungjalinan  Ciri-ciri gabugjalin:  Integrasi beberapa kemahiran  Prosesnya bersepadu dan menyeluruh  Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik  Kemahiran utama menjadi fokus  Organisasi kemahiran fleksibel  Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. graf.Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. PENDEKATAN DAN STRATEGI P&P o KESEPADUAN o INDUKTIF o DEDUKTIF o ELEKTIF o TEMATIK o MASTERI 17. o Kaedah & Teknik – projek. main peranan. dan kognitif. tolong-menolong) o Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji. o Contoh: Guru membimbing murid dalam perbincangan mengenai kesedaran dan tanggungjawab menjaga kebersihan diri. 16. rohani. Murid dilatih dalam kemahiran. projek. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN o Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran.

Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan 21.  Murid dibimbing mengingat kembali hukum.Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik o .Menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif o . keputusan dibentangkan oleh wakil kumpulan o Membuat rumusan 22.Organisasi isi kandungan .Boleh gunakan strategi Pemusatan guru. murid dibimbing untuk mencari kesimpulan  Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama  Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF o Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif  Sediakan contoh-contoh yang sesuai  Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan  Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. dengar. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF o Proses pengajaran:  Prinsip/rumus  Kaedah deduktif  Aplikasi rumus/prinsip  Mendapat rumus baru. murid dan bahan o . peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah. prinsip baru dsb. hidu & sentuh.Elektif bererti pemilihan o .Unsur utama dan unsur sampingan  Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN ELEKTIF o Ciri-ciri: o . prinsip. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN TEMATIK o Pokok perbicaraan/topik utama contoh: tema kebersihan diri. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN MASTERI  .  Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum.  Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama  Guru tidak harus memberi contoh sekaligus  Sediakan alat bantu mengajar  Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat. tema kebersihan persekitaran o Contoh:  Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan  Tema yang sama dibincangkan  Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi o Selepas perbincangan. 19. 18. teori. 20.  Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal.

KESIMPULAN o Strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali. o o o Antara contoh Kemahiran berfikir.Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur. tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran dan pembelajaran yang paling maksimum. 23. o Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran o Yang lemah diberi pemulihan dan yang berjaya mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan. Pilih kaedah & teknik yang berkesan Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran. Lembaran pengurusan lisan (LPL). Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 Alat pengukuran KBKK. . 1. o Strategi yang baik akan menggunakan masa.

Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. Bila kemalangan itu terjadi ? 6. mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Soalan dan penyoalan (SP). Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? 11. menganalisis.kognitif : Memikir tentang fikiran. membuat kesimpulan Menganalisis. menilai . Lembaran pengurusan grafik (LPG). Contoh : 1.2. mencapah. Contoh : Membanding dan membezakan (b) Operasi meta . Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Kemahiran berfikir Menaakul. membuat kesimpulan. 6. menilai. Peta Minda (PM). Konsep berfikir. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. Mandala Ingatan. Di mana luka / parah ? 8. 4. Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? 12. . membezakan fakta dengan andaian. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? 13. Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. 3. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4. menganalisis. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. Menganalisis. 5. CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Mandala ingatan (MI).

.…? 3.? Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan – merangsang minda... berlaku ? 8.……? 3.…. Cuba bandingkan. ? Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai ……………………? 6.? 2. 1..………. Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai ……………. Contoh : Sudin pukul kucing. Apakah akibat sesuatu pilihan …. 1.. Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan.Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis.? 2..? 7.itu berlaku ? 2. Sekiranya …….. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? 7. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) …………… itu ? 3. dengan …….. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria …….. .. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada ……………………………………….(syarat) ini diubah..? 5. Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin …………. Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan ……………? 3..…? 4. Mengapa ? 4. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai ………………….…. apakah akan terjadi ? 2. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) …………. Bagaimanakah anda tahu ………. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk ……. 1..? 5. 1.? 4. Apakah pendapat anda tentang ….? Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah. Shaari bermain dengan siapa ? 3. Shaari bermain dengan kucing.itu.. Mengapakah anda memilih ………? 6.? 4. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk ……………………. Sudin pukul apa ? 2. Apakah idea-idea utama dalam …. Mengapakah …………….. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) ………. 1... 1. Soalan dan penyoalan – kurang mencabar minda. Apakah persamaan dan perbezaan di antara ………. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal). Apakah perhubungan / perkaitan di antara ……… dengan …………….

individu. Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). I . Perkara (P) merujuk kepada idea. Pada pendapat anda (I) . daerah. 3. 4 = Perkara + individu. Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda.Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). 2 = Individu. individu. 3 = Luar individu. Lingkaran soalan. buah. Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop – skop tertentu. 5 = Individu + luar individu. 6 = Perkara + luar individu. 1 = Perkara. luar individu). Penyelesaian masalah. Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). P . tajuk. kawasan. bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu). tema. mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu).buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding). . Pada pendapat anda (I) . negara dan luar negara. Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir.2. 7 = Perkara + individu + luar individu. negeri.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. isu. peristiwa atau teks.Pada pendapat anda. luar individu).

5. 2. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. 5. 3. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. melaksana cara penyelesaian yang terpilih. memilih cara penyelesaian yang terbaik.Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. Simpanan nota ringkas. Kegunaan : 1. 4. Peta Minda . keutamaan kriteria. 4. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. 2. Mengembangkan isi. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. terdiri daripada langkah-langkah berikut yang mungkin berulang . 3. Memanggil maklumat. Menentukan akibat sesuatu pilihan. memeriksa kesan penyelesaian. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. 3. Mengambil nota. mencari cara-cara penyelesaian. Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Menjana pilihan-pilihan. Menyelesaikan masalah. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan.pilihan alternatif. Membuat keputusan .alik : 1. mengenalpasti / mentafsir masalah. 2. cara . Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman.

saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Rantai urutan 3. 5. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Tuliskan maklumat tambahan. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. 7. persekitaran dan sejarah kita. 5. e. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. Tuliskan maklumat tambahan. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. 3. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. Tangga hiraki 6. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. Bina dengan riang dan positif. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7. Persediaan : a. Strategi membuat Peta Minda. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). 3. Pen / pensel berwarna. Kenalpasti konsep / idea utama. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama – satu cabang untuk satu isi utama.mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. b. c. 6. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. 4. minat. 2. Bina yang unik. Kitaran (berpusat) 5. simbol atau gambar yang sesuai. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. f. Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. Bina dengan pantas. Pengkelasan 2. 4. Cuba rangsang kreativiti sendiri. Gunakan gambar. Dalam keadaan selesa & tenang. 2. 2. Bahan : 1. d. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. . Kitaran 4.

ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. 1. a. Jika lebih dekat dengan matlamat. Beri nama kepada kumpulan item itu. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. 1. 2. Kenal pasti ciri . Kumpulkan maklumat . Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu.Lembaran Pengurusan Lisan. Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. 2. 3. saiz. 4. corak atau masa. 4. 2. Jika tidak letakkan di bawah. Ambil satu item sebagai asas. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. Semak semula susunan tersebut.ciri lain. Membuat kesimpulan. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. 5. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. 1. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. Membuat kesimpulan. Ambil satu item sebagai asas. 3. 4. Perhatikan item yang dibandingkan. 5. Masukkan ciri . letakkan di atas sebagai item asas.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. 5. Tentukan matlamat. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. Apakah masalahnya ? b. 3. 1. 4. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. 6. Ulangi langkah . Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. abjad. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengikut keutamaan. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. 1.

1. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. 4. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. 1. Perhatikan sesuatu situasi. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. 4. 1. 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. 4. 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. Nyakan hubungkait sebagai metafora. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. Tentukan pola maklumat 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. 2. 3. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. 4. 3. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. 2. 2. 3. Renung kembali idea yang dikemukakan. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. Tambah lagi idea jika ada. 5. 4. 2. 2. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. 3. Buat jangkaan yang paling sesuai. Apakah masalahnya ? 2. Perhatikan sesuatu situasi. 1. Bayangkan matlamat tertentu. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens.2. 1. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. Lihat keseluruhan gambaran. 2. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. Cari alasan lain. 1. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? . Hubungkait idea yang telah disambungkan. Tetapkan tajuk perbincangan. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea.

CoRT 2 . 2. CoRT (Cognitive Research Trust) . CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : . 11. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. Membuat keputusan. Mengkelaskan. 4. CoRT 5 – Maklumat dan rasa. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul.- Masalah utama. Membanding dan membeza. sama ada baik atau buruk. Antara LPGnya adalah : 1.Organisasi. Mengusul periksa andaian. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. 7. CoRT 4 – Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. 3. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. CoRT 6 – Tindakan. Mentafsir maklumat. Membuat inferens. Menyusun mengikut keutamaan. 4. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan. 4. Membuat urutan. Pembahagian CoRT . Maslah sampingan. Membuat ramalan. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. Edward de Bono. 3. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 – Keluasan (memperluaskan persepsi). Nyatakan pilihan yang terbaik. Membuat gambaran mental. 6. Lembaran pengurusan grafik (LPG) . 2. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. Membuat analogi. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. 8. 12. 9. Menerangkan sebab. 5. 1. 10.Interaksi. CoRT 3 . CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal.

1. Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa. Aims. Interesting (Baik.PMI 3. Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). Minus. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Contoh kognitif Membantu ibu di rumah.CAF . Goals and Objectives (Tujuan. fokus dan punca .FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust) . Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. 2. Other Peoples View (Pandangan orang lain). 3. Fokus : akademik. matlamat dan objektif). 7. 6. nilai . CoRT 1 & kognitif.C&S . 4.OPV . Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). menarik). Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan.1. First. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan . 5.AGO .APC 2. Plus. Bincangkan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. tidak baik. Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). logik dan persepsi . CoRT1 PMI CAF C&S AGO FIP Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. kemungkinan). kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Tujuan. Alternatives.

Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. Fokus : Persekitaran. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan.kekangan – kekangan itu CoRT 1 & meta kognitif. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting .

Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. jurukamera. pegawai perikanan. dll.undang Pelakon : Pak Mat. pegawai daerah. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. CAF . Ibu dugong itu tidak ditemui. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT Kaedah : Sumbangsaran Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampah-sarapnya. wartawan. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. pelancong. PMI. isteri Pak Mat. negara. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. Cari perkara baik. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. pegawai perhililitan. penduduk kampung. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. OPV. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi.OPV Mendapatkan pandangan orang lain Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P . Ramai penduduk.

dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain.undang Pelakon : Pak Mat. Panduan : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang diajukan. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. Soalan pelajar selepas penting dalam mana-mana kemalangan lain di soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / permainan ini selesai. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. Ibu dugong itu tidak ditemui. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Kaedah : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. Mereka . pelancong. negara. Matapelajaran : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah : Amali / simulasi Isu : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. APC . Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. wartawan. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu “ya’ dan ‘tidak’ . pegawai daerah. jurukamera. isteri Pak Mat. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. pegawai perhililitan. penduduk kampung. Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor seluruh negara. dll.Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. pegawai perikanan. FIP.

APC. Senerio hari ini.cukuplah sekadar yang ada.” “…….perlu segera habis sukatan. instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku.” “…. juga inkuiri penemuan .pelajar kurang persediaan. kemahiran mencari dan mengendali maklumat. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai..pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat.” “……..ingin mencuba memasaknya sendiri.. “……. pita rakaman (muzik lembut. Bahan : buku masakan / resepi masakan Panduan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar . Banyak insiden / episod dapat diperhatikan.pelajar.” “…… peperiksaan lebih penting. Matapelajaran : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan Kaedah : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut.” .” “….semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. Kaedah : Murid .murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan.. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. C&S. . Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi. bahan buku rujukan dan bukan buku. kemahiran belajar . kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah Bahan Isu : Konsentrasi : Radio perakam.

Objektif KBSM “…. 1.lakonan .” “.malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK. jasmani.duanya diperlukan untuk perkembangan intelek.nyanyian.Falsafah Pendidikan Negara “….. Ini termasuk : ... Pendekatan bersepadu – penggunaan *Menu PSS 2.” .Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu).” Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir . . Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1.. Kaedah yang mengembangkan intelek 5.. Persediaan murid dan guru .terlalu banyak kekangan / masalah.” . dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran.dialog .monolog .simulasi .Wawasan 2020 - Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3. . Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2. rohani..untuk mencapai hasrat Wawasan ….” . Kedua .“…….mimik .mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional. Aktiviti seronok & menarik 4.permainan. ….Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? “…. Gunakan pelabagai kaedah... kritis dan kreatif …...mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

menggunakan maklumat. Patut dilakukan : . 1. kaedah. Disiplin : .Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1. Mengembangkan isi pelajaran 2. . Elakkan : . mudah diguna.mudah dibina. Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK. mudah disimpan. Stail mengajar dengan integrasi KBKK.Bebas. pengalaman dan kepuasan.murah.Masa tepat dan cepat .Kekaburan . teknologi .menilai stategi. selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan. skop. kemahiran dan teknik belajar.selamat BBM. . Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit). Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan .mencatat maklumat .Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang .kesepaduan BBM dan alat KBKK .Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. tahan dan menarik .maklumatnya jelas . berkomunikasi .Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2. kemahiran. Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . Galakkan : . .Mudah dan seronok . Dua orang pemain A dan B.Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3.Beralih ke Kem. fikiran dibuka dan terbuka 4.melapor maklumat.menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran . jenis dan sumber . mudah alih.menentukan maklumat.mencari maklumat .

A : Harimau betina boleh ditangkap. Buruknya. Buruknya. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. Menariknya. Menariknya. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan.A : Kucing. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. B : Menariknya. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. A : Menariknya. A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. . bilangan populasinya membiak perlahan. B : Keluarga kucing di dalam hutan. Harimau semakin pupus. tiada lagi pembunuhan harimau. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. Taman Rimba Rimau diwujudkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful