Strategi Dan Teknik P&P - Presentation Transcript

1. STRATEGI & TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN KESIHATAN 2. KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN o 3 tunjang pembelajaran: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga. o 2. Gaya Hidup Sihat. o 3. Kebersihan dan Keselamatan o Persekitaran. 3. Tajuk-tajuk: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga o (a) Kesihatan Diri o (b) Perasaan o (c) Kekeluargaan o 2. Gaya Hidup Sihat dan Selamat o (a) Pemakanan o (b) Pengurusan Konflik dan Stres o (c) Penyalahgunaan Bahan o 3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran o (a) Keselamatan o (b) Penyakit berjangkit o (c) Pertolongan Cemas 4. STRATEGI PENGAJARAN KAEDAH PENDEKATAN TEKNIK AKTIVITI 5. DEFINISI o Pendekatan – jalan yang diambil o Kaedah – cara teratur, kemas & sistematik o Teknik - kaedah membentuk teknik. Misalnya kaedah bercerita = teknik penyampaian o Strategi - suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum. o Mok Soon Sang 1992, Pedagogi 2 m.s. 8 6. KAEDAH & TEKNIK P&P o Kaedah pengajaran - beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. o Teknik-teknik pengajaran - kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah 7. CONTOH-CONTOH KAEDAH & TEKNIK P&P o Permainan Simulasi o Lakonan o Permainan o Demonstrasi / tunjuk cara o Lawatan o Bercerita o Projek o Tutorial o Seni Buzz (membuat keputusan daripada perbincangan ringkas) o Persembahan Fikiran

8. APLIKASI o LAKONAN: o Berlakon cara-cara meminta bantuan o semasa kecemasan. o Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan. o Berlakon mengenai masalah remaja o dan penyelesaiannya. 9. APLIKASI o DEMONSTRASI / TUNJUK CARA: o Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul. o Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. o Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah, sekolah dan persekitaran. 10. APLIKASI o BERCERITA: o Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan. o Bercerita tentang kesan pengambilan dadah. o Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang. 11. APLIKASI o SENI BUZZ / PERBINCANGAN: o Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. o Berbincang tentang menu makanan untuk sehari. o Berbincang tentang alatan keperluan diri. 12. KLASIFIKASI STRATEGI P&P o Strategi pengajaran - rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pelaksanaan pendekatan dan kaedah. o Klasifikasi: o - Strategi Pemusatan Guru o - Strategi Pemusatan Murid o - Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran 13. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU o Guru memainkan peranan penting o Komunikasi sehala. o Kepimpinan guru secara autokratik o Pencapaian objektif guru diutamakan o Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. o Penyampaian fakta secara menghafal. o Interaksi di antara murid adalah pasif. o Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. o Kaedah & Teknik – penerangan, demonstrasi, syarahan, bercerita dsb. o Contoh: Guru bercerita mengenai kepentingan menjaga kebersihan diri. 14. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID o Murid memainkan peranan penting o Komunikasi dua hala. o Menggalakkan murid memberi pendapat. o Objektif pencapaian murid diutamakan o Perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang (j.e.r.i.)

o Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran o Penekanan kepada jasmani. 15. main peranan. peta. o Contoh: Guru menunjukkan gambar / video bagi menerangkan cara-cara menjaga kebersihan diri. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji. projektor. perbincangan dsb. simulasi. buku rujukan. o Penyerapan  Ciri-ciri penyerapan :  Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan  Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran  Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel o o . rohani. perakam pita. 16. graf. kumpulan kecil dsb. projek. carta. Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. kefahaman dan berdikari.Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. penyelesaian masalah. o Kaedah & Teknik – projek. dan kognitif. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN o Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran. sumbangsaran. o Contoh: Guru membimbing murid dalam perbincangan mengenai kesedaran dan tanggungjawab menjaga kebersihan diri. o Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif. televisyen. PENDEKATAN DAN STRATEGI P&P o KESEPADUAN o INDUKTIF o DEDUKTIF o ELEKTIF o TEMATIK o MASTERI 17. buku teks. bahan cetak. PENDEKATAN DAN STRATEGI KESEPADUAN o Penggabungjalinan  Ciri-ciri gabugjalin:  Integrasi beberapa kemahiran  Prosesnya bersepadu dan menyeluruh  Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik  Kemahiran utama menjadi fokus  Organisasi kemahiran fleksibel  Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. inkuiri-penemuan. slaid. video. modul. penyoalan. perbincangan. o Pengajaran lebih bermakna. spesimen. o Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahanbahan pembelajaran o Kaedah & Teknik – komputer. o Peluang interaksi antara murid banyak. kamus. Murid dilatih dalam kemahiran. bertolak ansur. dsb. menarik dan berkesan. tolong-menolong) o Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk.

murid dan bahan o . murid dibimbing untuk mencari kesimpulan  Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama  Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi. 18. hidu & sentuh. prinsip baru dsb.  Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. tema kebersihan persekitaran o Contoh:  Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan  Tema yang sama dibincangkan  Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi o Selepas perbincangan.Boleh gunakan strategi Pemusatan guru. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF o Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif  Sediakan contoh-contoh yang sesuai  Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan  Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. prinsip. peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah.Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik o . dengar. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN MASTERI  . keputusan dibentangkan oleh wakil kumpulan o Membuat rumusan 22. 20.  Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama  Guru tidak harus memberi contoh sekaligus  Sediakan alat bantu mengajar  Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN ELEKTIF o Ciri-ciri: o . PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF o Proses pengajaran:  Prinsip/rumus  Kaedah deduktif  Aplikasi rumus/prinsip  Mendapat rumus baru.  Murid dibimbing mengingat kembali hukum.Unsur utama dan unsur sampingan  Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan.Organisasi isi kandungan .Elektif bererti pemilihan o . teori. 19. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN TEMATIK o Pokok perbicaraan/topik utama contoh: tema kebersihan diri.  Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum.Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan 21.Menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif o .

KESIMPULAN o Strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali. Lembaran pengurusan lisan (LPL). . 1. o o o Antara contoh Kemahiran berfikir. Pilih kaedah & teknik yang berkesan Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran. Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 Alat pengukuran KBKK. o Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran o Yang lemah diberi pemulihan dan yang berjaya mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan.Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur. 23. tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran dan pembelajaran yang paling maksimum. o Strategi yang baik akan menggunakan masa.

6. membezakan fakta dengan andaian.2. Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? 12. Peta Minda (PM). Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. membuat kesimpulan. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. Menganalisis. Konsep berfikir. Contoh : 1. . menilai. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Kemahiran berfikir Menaakul. 4. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. Mandala ingatan (MI). Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. menilai . mengenal pasti persamaan dan perbezaan. mencapah. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4. Contoh : Membanding dan membezakan (b) Operasi meta . Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? 11. menganalisis. Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? 13. Mandala Ingatan. menganalisis. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. Di mana luka / parah ? 8. 3. CoRT 1 (Cognitive Research Trust). 5.kognitif : Memikir tentang fikiran. membuat kesimpulan Menganalisis. Soalan dan penyoalan (SP). Lembaran pengurusan grafik (LPG). Bila kemalangan itu terjadi ? 6.

.. Apakah pendapat anda tentang …... Shaari bermain dengan siapa ? 3.. Apakah persamaan dan perbezaan di antara ………. Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin ………….? Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? 7.…..(syarat) ini diubah. Sekiranya ……. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal).. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan – merangsang minda. ? Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan. .. Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai …………….? 4. Shaari bermain dengan kucing.? 2.. Mengapakah anda memilih ………? 6.. Mengapa ? 4. Soalan dan penyoalan – kurang mencabar minda.? 5. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) …………. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) ………. Contoh : Sudin pukul kucing. Apakah perhubungan / perkaitan di antara ……… dengan …………….. 1.….. 1.? 5. Apakah idea-idea utama dalam …. Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan ……………? 3. Bagaimanakah anda tahu ………. dengan ……. Mengapakah …………….. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria ……..…? 4.itu. 1.? Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif. Sudin pukul apa ? 2.. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5..? 2. Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada ………………………………………. 1.……….…? 3. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk ……………………. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) …………… itu ? 3. apakah akan terjadi ? 2.? 7. berlaku ? 8.itu berlaku ? 2. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai ……………………? 6. Cuba bandingkan. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk …….Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis.……? 3.. 1. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai …………………. 1. Apakah akibat sesuatu pilihan ….? 4.

Pada pendapat anda (I) . Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding). Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. tajuk. Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop – skop tertentu.2. 3 = Luar individu. bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu). 7 = Perkara + individu + luar individu.buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . daerah. peristiwa atau teks. Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. 5 = Individu + luar individu. kawasan. Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu).Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. I .Pada pendapat anda. luar individu). 2 = Individu. Penyelesaian masalah.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. 1 = Perkara. negara dan luar negara. 3. individu. 4 = Perkara + individu. negeri. Lingkaran soalan. isu. Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). Pada pendapat anda (I) . Perkara (P) merujuk kepada idea. Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. buah. luar individu). mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). . individu. 6 = Perkara + luar individu. P . tema. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir.

Menjana pilihan-pilihan. Membuat keputusan . 2. Mengembangkan isi. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. 3. 2. memilih cara penyelesaian yang terbaik. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. terdiri daripada langkah-langkah berikut yang mungkin berulang . 5. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia.pilihan alternatif. 2. 4. memeriksa kesan penyelesaian. melaksana cara penyelesaian yang terpilih. Menyelesaikan masalah. 3. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . 3. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. 5. cara . Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. Menentukan akibat sesuatu pilihan. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan.Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. mencari cara-cara penyelesaian. 4.alik : 1. Mengambil nota. Simpanan nota ringkas. Kegunaan : 1. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. mengenalpasti / mentafsir masalah. keutamaan kriteria. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. Memanggil maklumat. Peta Minda .

lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Gunakan gambar. Bahan : 1. Pengkelasan 2. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. Strategi membuat Peta Minda. 4. d. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). Cuba rangsang kreativiti sendiri. c. Kitaran 4. f. Bina dengan pantas. Bina dengan riang dan positif. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. Rantai urutan 3. Tuliskan maklumat tambahan. 4. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. Tangga hiraki 6. . b. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. 2. 7. Bina yang unik. e. 2. Kenalpasti konsep / idea utama. Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7. 3. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. 5. Persediaan : a. 5. Kitaran (berpusat) 5. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Pen / pensel berwarna. simbol atau gambar yang sesuai. 2. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. minat. 3. 6. Dalam keadaan selesa & tenang. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama – satu cabang untuk satu isi utama.mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. persekitaran dan sejarah kita. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Tuliskan maklumat tambahan.

Membuat kesimpulan. abjad. 2. 2. 1. Perhatikan item yang dibandingkan. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. a. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. 1. Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. Semak semula susunan tersebut. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. 5. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengikut keutamaan. 5. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan.ciri lain. Membuat kesimpulan. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. 2. 3. Jika tidak letakkan di bawah. Kumpulkan maklumat . 6. Tentukan matlamat. letakkan di atas sebagai item asas. Ambil satu item sebagai asas. Kenal pasti ciri . 4. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. Jika lebih dekat dengan matlamat. 1. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. 5. 1. Masukkan ciri . Apakah masalahnya ? b. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. Ambil satu item sebagai asas. Beri nama kepada kumpulan item itu. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas.Lembaran Pengurusan Lisan. Ulangi langkah . 4. saiz.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. 3. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. corak atau masa. 4. 1. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. 2. 4. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. 3. 3. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding.

Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. 5. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. 4. 2. 3. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. 3. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. Tambah lagi idea jika ada. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. 4. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. 2.2. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. 4. 1. Lihat keseluruhan gambaran. Cari alasan lain. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. 3. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. Hubungkait idea yang telah disambungkan. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. 3. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. 1. Perhatikan sesuatu situasi. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. 4. 2. 4. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. 1. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. Buat jangkaan yang paling sesuai. Apakah masalahnya ? 2. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. Tentukan pola maklumat 3. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens. 2. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). 2. 3. Perhatikan sesuatu situasi. Renung kembali idea yang dikemukakan. 1. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. Nyakan hubungkait sebagai metafora. 3. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? . Tetapkan tajuk perbincangan. Bayangkan matlamat tertentu.

Membuat keputusan. 12. CoRT 2 .- Masalah utama. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. 4. 7.Interaksi. 11. 9. CoRT 3 . CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. 10. 5. 2. Mengusul periksa andaian. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. Pembahagian CoRT . Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. Membanding dan membeza. CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : . Edward de Bono. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. Membuat inferens. 2.Organisasi. Membuat ramalan. sama ada baik atau buruk. 1. Membuat gambaran mental. Membuat urutan. CoRT 5 – Maklumat dan rasa. 4. 8. Nyatakan pilihan yang terbaik. CoRT 6 – Tindakan. Maslah sampingan. CoRT (Cognitive Research Trust) . CoRT 4 – Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). Antara LPGnya adalah : 1. 4. 6. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 – Keluasan (memperluaskan persepsi). Mengkelaskan. Menyusun mengikut keutamaan. 3. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan. 3. Menerangkan sebab. Lembaran pengurusan grafik (LPG) . Membuat analogi. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. Mentafsir maklumat. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr.

Alternatives. 6. First. kemungkinan). Other Peoples View (Pandangan orang lain).OPV . menarik). 3. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Tujuan. CoRT 1 & kognitif. 4.C&S . Fokus : akademik.PMI 3. Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. Minus. 1. Goals and Objectives (Tujuan. Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). Plus. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan. 2.CAF . logik dan persepsi .APC 2.FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust) .1. CoRT1 PMI CAF C&S AGO FIP Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. 5. matlamat dan objektif). Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). fokus dan punca . nilai . Interesting (Baik. tidak baik. Aims.AGO . Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. 7. Bincangkan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan .

CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting . Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Fokus : Persekitaran. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan.kekangan – kekangan itu CoRT 1 & meta kognitif. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya.

kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. pegawai perikanan. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . jurukamera. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. pelancong. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. OPV. penduduk kampung. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT Kaedah : Sumbangsaran Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampah-sarapnya. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Ramai penduduk. Ibu dugong itu tidak ditemui. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. isteri Pak Mat. Cari perkara baik.OPV Mendapatkan pandangan orang lain Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P .undang Pelakon : Pak Mat. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. negara. wartawan. CAF . Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. pegawai daerah. dll. pegawai perhililitan. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. PMI. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P.

Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. pegawai perikanan. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu “ya’ dan ‘tidak’ . isteri Pak Mat. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor seluruh negara. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. pegawai daerah. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. dll. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. Ibu dugong itu tidak ditemui. jurukamera. Matapelajaran : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah : Amali / simulasi Isu : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. pelancong.undang Pelakon : Pak Mat. pegawai perhililitan. APC . Panduan : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang diajukan. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. FIP. Soalan pelajar selepas penting dalam mana-mana kemalangan lain di soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / permainan ini selesai. negara. penduduk kampung. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Kaedah : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. wartawan. Mereka .

Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah Bahan Isu : Konsentrasi : Radio perakam.cukuplah sekadar yang ada. bahan buku rujukan dan bukan buku.ingin mencuba memasaknya sendiri. Senerio hari ini. C&S.pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan. instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku..” “…. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan.” “……. pita rakaman (muzik lembut. Bahan : buku masakan / resepi masakan Panduan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar . membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai. APC..perlu segera habis sukatan. kemahiran mencari dan mengendali maklumat.” “….pelajar kurang persediaan.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan. kemahiran belajar . Matapelajaran : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan Kaedah : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga. “……. juga inkuiri penemuan ...” “…….pelajar.” . borang Lembaran Pengurusan Grafik dll. Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut. Kaedah : Murid .” “…… peperiksaan lebih penting. . Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P.murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi.

rohani.” . jasmani.” .duanya diperlukan untuk perkembangan intelek.. Aktiviti seronok & menarik 4. Kedua . Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3.Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu). Ini termasuk : .malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK. Pendekatan bersepadu – penggunaan *Menu PSS 2..Falsafah Pendidikan Negara “…. Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2.untuk mencapai hasrat Wawasan ….” “.. …..terlalu banyak kekangan / masalah. Kaedah yang mengembangkan intelek 5..monolog .simulasi .” .. dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran.Objektif KBSM “…..” Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir .“……. Gunakan pelabagai kaedah.lakonan .mimik . . 1. .Wawasan 2020 - Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum..mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. kritis dan kreatif ….. Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1.nyanyian..Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? “…. Persediaan murid dan guru .mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional.permainan.dialog .

Dua orang pemain A dan B. jenis dan sumber . . berkomunikasi . pengalaman dan kepuasan. Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan . Mengembangkan isi pelajaran 2.Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3.Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. Patut dilakukan : .Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2. tahan dan menarik .menilai stategi. Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK. teknologi . kemahiran. kaedah. Galakkan : . Stail mengajar dengan integrasi KBKK.menggunakan maklumat.Bebas. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit). mudah disimpan. fikiran dibuka dan terbuka 4.selamat BBM.Kekaburan .murah.mencari maklumat . skop. Disiplin : .mudah dibina. 1.Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1.menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran . kemahiran dan teknik belajar.mencatat maklumat .menentukan maklumat. Elakkan : . Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . mudah alih. . mudah diguna. selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan. .melapor maklumat.Mudah dan seronok .maklumatnya jelas .Masa tepat dan cepat .kesepaduan BBM dan alat KBKK .Beralih ke Kem.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang .

. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. B : Keluarga kucing di dalam hutan.A : Kucing. B : Menariknya. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. bilangan populasinya membiak perlahan. Menariknya. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan. A : Menariknya. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. Harimau semakin pupus. harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. Buruknya. Menariknya. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. Taman Rimba Rimau diwujudkan. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. Buruknya. tiada lagi pembunuhan harimau. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. A : Harimau betina boleh ditangkap.