Strategi Dan Teknik P&P - Presentation Transcript

1. STRATEGI & TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN KESIHATAN 2. KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN o 3 tunjang pembelajaran: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga. o 2. Gaya Hidup Sihat. o 3. Kebersihan dan Keselamatan o Persekitaran. 3. Tajuk-tajuk: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga o (a) Kesihatan Diri o (b) Perasaan o (c) Kekeluargaan o 2. Gaya Hidup Sihat dan Selamat o (a) Pemakanan o (b) Pengurusan Konflik dan Stres o (c) Penyalahgunaan Bahan o 3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran o (a) Keselamatan o (b) Penyakit berjangkit o (c) Pertolongan Cemas 4. STRATEGI PENGAJARAN KAEDAH PENDEKATAN TEKNIK AKTIVITI 5. DEFINISI o Pendekatan – jalan yang diambil o Kaedah – cara teratur, kemas & sistematik o Teknik - kaedah membentuk teknik. Misalnya kaedah bercerita = teknik penyampaian o Strategi - suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum. o Mok Soon Sang 1992, Pedagogi 2 m.s. 8 6. KAEDAH & TEKNIK P&P o Kaedah pengajaran - beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. o Teknik-teknik pengajaran - kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah 7. CONTOH-CONTOH KAEDAH & TEKNIK P&P o Permainan Simulasi o Lakonan o Permainan o Demonstrasi / tunjuk cara o Lawatan o Bercerita o Projek o Tutorial o Seni Buzz (membuat keputusan daripada perbincangan ringkas) o Persembahan Fikiran

8. APLIKASI o LAKONAN: o Berlakon cara-cara meminta bantuan o semasa kecemasan. o Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan. o Berlakon mengenai masalah remaja o dan penyelesaiannya. 9. APLIKASI o DEMONSTRASI / TUNJUK CARA: o Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul. o Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. o Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah, sekolah dan persekitaran. 10. APLIKASI o BERCERITA: o Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan. o Bercerita tentang kesan pengambilan dadah. o Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang. 11. APLIKASI o SENI BUZZ / PERBINCANGAN: o Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. o Berbincang tentang menu makanan untuk sehari. o Berbincang tentang alatan keperluan diri. 12. KLASIFIKASI STRATEGI P&P o Strategi pengajaran - rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pelaksanaan pendekatan dan kaedah. o Klasifikasi: o - Strategi Pemusatan Guru o - Strategi Pemusatan Murid o - Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran 13. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU o Guru memainkan peranan penting o Komunikasi sehala. o Kepimpinan guru secara autokratik o Pencapaian objektif guru diutamakan o Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. o Penyampaian fakta secara menghafal. o Interaksi di antara murid adalah pasif. o Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. o Kaedah & Teknik – penerangan, demonstrasi, syarahan, bercerita dsb. o Contoh: Guru bercerita mengenai kepentingan menjaga kebersihan diri. 14. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID o Murid memainkan peranan penting o Komunikasi dua hala. o Menggalakkan murid memberi pendapat. o Objektif pencapaian murid diutamakan o Perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang (j.e.r.i.)

inkuiri-penemuan. televisyen. carta. bertolak ansur. tolong-menolong) o Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk. kamus. dan kognitif. sumbangsaran. video. buku rujukan. projektor. o Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran o Penekanan kepada jasmani. penyelesaian masalah. 16. menarik dan berkesan. o Peluang interaksi antara murid banyak. graf. PENDEKATAN DAN STRATEGI KESEPADUAN o Penggabungjalinan  Ciri-ciri gabugjalin:  Integrasi beberapa kemahiran  Prosesnya bersepadu dan menyeluruh  Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik  Kemahiran utama menjadi fokus  Organisasi kemahiran fleksibel  Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. perbincangan dsb. Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN o Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran. o Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahanbahan pembelajaran o Kaedah & Teknik – komputer. kumpulan kecil dsb. perbincangan. main peranan. bahan cetak. simulasi. slaid. o Pengajaran lebih bermakna. o Penyerapan  Ciri-ciri penyerapan :  Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan  Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran  Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel o o . penyoalan. 15. dsb. o Contoh: Guru menunjukkan gambar / video bagi menerangkan cara-cara menjaga kebersihan diri. PENDEKATAN DAN STRATEGI P&P o KESEPADUAN o INDUKTIF o DEDUKTIF o ELEKTIF o TEMATIK o MASTERI 17. peta.Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. rohani. projek. kefahaman dan berdikari. buku teks. Murid dilatih dalam kemahiran. perakam pita. o Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif. modul. o Kaedah & Teknik – projek. spesimen. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji. o Contoh: Guru membimbing murid dalam perbincangan mengenai kesedaran dan tanggungjawab menjaga kebersihan diri.

Menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif o .Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan 21. murid dan bahan o . teori.Elektif bererti pemilihan o . PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF o Proses pengajaran:  Prinsip/rumus  Kaedah deduktif  Aplikasi rumus/prinsip  Mendapat rumus baru.  Murid dibimbing mengingat kembali hukum. prinsip. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN ELEKTIF o Ciri-ciri: o .Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik o . hidu & sentuh.  Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama  Guru tidak harus memberi contoh sekaligus  Sediakan alat bantu mengajar  Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF o Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif  Sediakan contoh-contoh yang sesuai  Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan  Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. 18. prinsip baru dsb. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN TEMATIK o Pokok perbicaraan/topik utama contoh: tema kebersihan diri. keputusan dibentangkan oleh wakil kumpulan o Membuat rumusan 22.Organisasi isi kandungan .Boleh gunakan strategi Pemusatan guru.  Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal.Unsur utama dan unsur sampingan  Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan. murid dibimbing untuk mencari kesimpulan  Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama  Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN MASTERI  .  Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum. tema kebersihan persekitaran o Contoh:  Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan  Tema yang sama dibincangkan  Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi o Selepas perbincangan. 19. peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah. 20. dengar.

23. tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran dan pembelajaran yang paling maksimum.Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur. o Strategi yang baik akan menggunakan masa. . Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 Alat pengukuran KBKK. 1. KESIMPULAN o Strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali. Lembaran pengurusan lisan (LPL). o o o Antara contoh Kemahiran berfikir. Pilih kaedah & teknik yang berkesan Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran. o Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran o Yang lemah diberi pemulihan dan yang berjaya mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan.

Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? 11. membuat kesimpulan Menganalisis. Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. 5. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. Konsep berfikir. Peta Minda (PM). Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? 13. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Kemahiran berfikir Menaakul. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. 6. Soalan dan penyoalan (SP). Di mana luka / parah ? 8. Mandala ingatan (MI). mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? 12. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. Lembaran pengurusan grafik (LPG). membuat kesimpulan. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. . menilai . Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. Mandala Ingatan. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4.kognitif : Memikir tentang fikiran. Contoh : Membanding dan membezakan (b) Operasi meta . Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. Bila kemalangan itu terjadi ? 6.2. 4. menilai. menganalisis. membezakan fakta dengan andaian. Contoh : 1. Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. Menganalisis. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. CoRT 1 (Cognitive Research Trust). mencapah. 3. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. menganalisis.

1.? 2..itu. 1.Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai ……………………? 6. apakah akan terjadi ? 2. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) …………… itu ? 3.... ? Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan. Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan.? 4. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal).…? 3. Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan ……………? 3.? 5..……? 3..itu berlaku ? 2.? 4. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) …………. Sekiranya ……. 1. Apakah pendapat anda tentang …. Mengapakah ……………. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk ……………………. Soalan dan penyoalan – kurang mencabar minda.. berlaku ? 8..? 2.. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai …………………. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada ………………………………………. Cuba bandingkan. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan – merangsang minda.? Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif. . Bagaimanakah anda tahu ………..…? 4..? 7.(syarat) ini diubah... Shaari bermain dengan siapa ? 3. Mengapakah anda memilih ………? 6. Apakah perhubungan / perkaitan di antara ……… dengan ……………. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk ……. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) ………. Sudin pukul apa ? 2.……….…. Apakah akibat sesuatu pilihan …. Shaari bermain dengan kucing.. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5. Apakah idea-idea utama dalam ….? Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah... Contoh : Sudin pukul kucing. dengan ……. 1. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? 7.. 1. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria …….? 5. Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin …………. Apakah persamaan dan perbezaan di antara ………. Mengapa ? 4. Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai …………….…. 1.

buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). . Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding).2. 2 = Individu. Pada pendapat anda (I) . individu. Perkara (P) merujuk kepada idea. 7 = Perkara + individu + luar individu. individu. 3. Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda.Pada pendapat anda. luar individu). Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). luar individu). 4 = Perkara + individu.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. tema. kawasan. 5 = Individu + luar individu. peristiwa atau teks. 1 = Perkara. I . Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir. negeri. 3 = Luar individu.Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). P . Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. negara dan luar negara. Lingkaran soalan. Pada pendapat anda (I) . 6 = Perkara + luar individu. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . isu. bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu). daerah. mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). tajuk. Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop – skop tertentu. buah. Penyelesaian masalah. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat.

Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. 2. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan.alik : 1. Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. keutamaan kriteria. Memanggil maklumat.Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. melaksana cara penyelesaian yang terpilih. terdiri daripada langkah-langkah berikut yang mungkin berulang . 5. Menjana pilihan-pilihan. Mengembangkan isi. 4. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . 2. 2. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. mencari cara-cara penyelesaian. Kegunaan : 1. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. memeriksa kesan penyelesaian. 3. 5. Mengambil nota. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. Peta Minda . memilih cara penyelesaian yang terbaik. 3. 4. Menentukan akibat sesuatu pilihan. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. Simpanan nota ringkas. 3. Menyelesaikan masalah. mengenalpasti / mentafsir masalah.pilihan alternatif. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. Membuat keputusan . cara . Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia.

Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. 6. Pengkelasan 2. 2. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Tuliskan maklumat tambahan. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. 5. minat. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. Bina yang unik. Cuba rangsang kreativiti sendiri. persekitaran dan sejarah kita.mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama – satu cabang untuk satu isi utama. Tangga hiraki 6. Pen / pensel berwarna. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. Bina dengan riang dan positif. d. Persediaan : a. simbol atau gambar yang sesuai. Gunakan gambar. 4. Dalam keadaan selesa & tenang. e. Tuliskan maklumat tambahan. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. 5. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. Bina dengan pantas. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Bahan : 1. . Strategi membuat Peta Minda. Kitaran (berpusat) 5. Kenalpasti konsep / idea utama. 3. 2. f. 7. Kitaran 4. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. 2. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. 3. 4. c. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. b. Rantai urutan 3.

1. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. 1. 5. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. 1. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. Membuat kesimpulan. Tentukan matlamat. Kenal pasti ciri . 2. Perhatikan item yang dibandingkan. 4. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengikut keutamaan. 3. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. Jika lebih dekat dengan matlamat. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. a. 5. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. 1. 4. Semak semula susunan tersebut. 4. 2. 3. Masukkan ciri . Jika tidak letakkan di bawah. abjad. 5. Membuat kesimpulan. Ambil satu item sebagai asas. 1. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. 2. corak atau masa. Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah.Lembaran Pengurusan Lisan.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. 3. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. 2. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. saiz. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. Ulangi langkah . 6. letakkan di atas sebagai item asas. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. Beri nama kepada kumpulan item itu.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. Apakah masalahnya ? b. Kumpulkan maklumat . Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. Ambil satu item sebagai asas. 4. 3.ciri lain.

1. 1. Tetapkan tajuk perbincangan. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? . Hubungkait idea yang telah disambungkan. 2. 1. 2. 1. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. Bayangkan matlamat tertentu. 4. 4. 4. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. Perhatikan sesuatu situasi. Buat jangkaan yang paling sesuai. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. Nyakan hubungkait sebagai metafora. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. 2. 2. 5. 3. 2. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). 1. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. Apakah masalahnya ? 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. Renung kembali idea yang dikemukakan. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. Tentukan pola maklumat 3. 1. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. 4. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. 3. 4. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. Perhatikan sesuatu situasi. 1. 3. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. 3.2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens. Cari alasan lain. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. 3. 3. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. Tambah lagi idea jika ada. 2. Lihat keseluruhan gambaran.

Membuat ramalan. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. 4. CoRT 6 – Tindakan. Membuat gambaran mental.- Masalah utama. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. 10. Membanding dan membeza. Mentafsir maklumat. Edward de Bono. 6. 3. CoRT 3 . CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : . Mengusul periksa andaian. Menerangkan sebab. 2. Maslah sampingan. Membuat urutan. Membuat analogi. Lembaran pengurusan grafik (LPG) . CoRT 5 – Maklumat dan rasa. 1. Nyatakan pilihan yang terbaik. 7. 4. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 – Keluasan (memperluaskan persepsi). 2.Interaksi. 3.Organisasi. 9. 12. 4. Mengkelaskan. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. Membuat keputusan. Antara LPGnya adalah : 1. Pembahagian CoRT . 8. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. sama ada baik atau buruk. 11. CoRT 2 . Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. Menyusun mengikut keutamaan. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. CoRT (Cognitive Research Trust) . Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. Membuat inferens. CoRT 4 – Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). 5.

1.C&S . Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. logik dan persepsi . kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Tujuan. CoRT 1 & kognitif. Goals and Objectives (Tujuan. Minus. First. Bincangkan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. tidak baik. kemungkinan). Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. Alternatives. CoRT1 PMI CAF C&S AGO FIP Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. matlamat dan objektif). Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). Other Peoples View (Pandangan orang lain).APC 2. 7.PMI 3. Fokus : akademik. Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan. nilai .OPV . Plus. 6.AGO . fokus dan punca . 4. Aims. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan . Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. Interesting (Baik. 2.FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust) . menarik). 5. Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat).CAF . 3.1. Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa.

Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting . Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan.kekangan – kekangan itu CoRT 1 & meta kognitif. Fokus : Persekitaran. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri.

dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Ramai penduduk.undang Pelakon : Pak Mat.OPV Mendapatkan pandangan orang lain Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P . CAF . PMI. isteri Pak Mat. wartawan. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. pelancong. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. negara. pegawai perhililitan. pegawai daerah. dll. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. Cari perkara baik. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Ibu dugong itu tidak ditemui. OPV. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT Kaedah : Sumbangsaran Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampah-sarapnya. pegawai perikanan. jurukamera. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. penduduk kampung. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan .

dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . isteri Pak Mat.undang Pelakon : Pak Mat. pegawai perikanan. FIP. Mereka . Panduan : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang diajukan. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. dll. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu “ya’ dan ‘tidak’ . Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor seluruh negara. pelancong. Ibu dugong itu tidak ditemui. negara. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. penduduk kampung. wartawan. Soalan pelajar selepas penting dalam mana-mana kemalangan lain di soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / permainan ini selesai. Matapelajaran : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah : Amali / simulasi Isu : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri.Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. pegawai daerah. pegawai perhililitan. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. APC . Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Kaedah : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. jurukamera.

Matapelajaran : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan Kaedah : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga. Senerio hari ini.pelajar kurang persediaan. . Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah Bahan Isu : Konsentrasi : Radio perakam. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi.. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll. kemahiran mencari dan mengendali maklumat. Kaedah : Murid . instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku. APC..murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan. Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya.pelajar. juga inkuiri penemuan . C&S.” “…. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P.cukuplah sekadar yang ada.” “…. “……. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan.perlu segera habis sukatan. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan.ingin mencuba memasaknya sendiri. Bahan : buku masakan / resepi masakan Panduan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar . kemahiran belajar ..” “……..” “…… peperiksaan lebih penting.” “……. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut. pita rakaman (muzik lembut.pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat.” . bahan buku rujukan dan bukan buku.

untuk mencapai hasrat Wawasan ….“……. Ini termasuk : .Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu).terlalu banyak kekangan / masalah.mimik .Objektif KBSM “….” ..duanya diperlukan untuk perkembangan intelek. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3.” . .dialog .” .mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. kritis dan kreatif ….Wawasan 2020 - Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum. Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1. Gunakan pelabagai kaedah. 1.. dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran.mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional..Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? “…..malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK. Persediaan murid dan guru .simulasi ... rohani. Kaedah yang mengembangkan intelek 5. Kedua .lakonan . Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2..” Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir .monolog ... Pendekatan bersepadu – penggunaan *Menu PSS 2. Aktiviti seronok & menarik 4.” “.permainan.Falsafah Pendidikan Negara “…. ….. . jasmani.nyanyian.

murah. tahan dan menarik .Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang .Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3. teknologi . Patut dilakukan : .Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. Disiplin : . kemahiran. Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . . Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit). Dua orang pemain A dan B.menggunakan maklumat.kesepaduan BBM dan alat KBKK . .mencari maklumat .maklumatnya jelas .Bebas. Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK. Galakkan : . Stail mengajar dengan integrasi KBKK.mudah dibina. Elakkan : .melapor maklumat. 1. kemahiran dan teknik belajar. jenis dan sumber .Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1. Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan . mudah alih. skop.menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran .Beralih ke Kem.selamat BBM.menilai stategi. fikiran dibuka dan terbuka 4.Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2. kaedah.Mudah dan seronok . mudah disimpan.Kekaburan . . Mengembangkan isi pelajaran 2. mudah diguna. berkomunikasi .menentukan maklumat.Masa tepat dan cepat .mencatat maklumat . selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan. pengalaman dan kepuasan.

Menariknya. Menariknya. Buruknya.A : Kucing. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. Harimau semakin pupus. Taman Rimba Rimau diwujudkan. . Buruknya. A : Harimau betina boleh ditangkap. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. A : Menariknya. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan. A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. B : Keluarga kucing di dalam hutan. tiada lagi pembunuhan harimau. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. B : Menariknya. bilangan populasinya membiak perlahan. harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful