P. 1
Strategi Dan Teknik P

Strategi Dan Teknik P

|Views: 108|Likes:
Published by Sabri Tan

More info:

Published by: Sabri Tan on Apr 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

Strategi Dan Teknik P&P - Presentation Transcript

1. STRATEGI & TEKNIK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN KESIHATAN 2. KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN o 3 tunjang pembelajaran: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga. o 2. Gaya Hidup Sihat. o 3. Kebersihan dan Keselamatan o Persekitaran. 3. Tajuk-tajuk: o 1. Kesihatan Diri dan Keluarga o (a) Kesihatan Diri o (b) Perasaan o (c) Kekeluargaan o 2. Gaya Hidup Sihat dan Selamat o (a) Pemakanan o (b) Pengurusan Konflik dan Stres o (c) Penyalahgunaan Bahan o 3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran o (a) Keselamatan o (b) Penyakit berjangkit o (c) Pertolongan Cemas 4. STRATEGI PENGAJARAN KAEDAH PENDEKATAN TEKNIK AKTIVITI 5. DEFINISI o Pendekatan – jalan yang diambil o Kaedah – cara teratur, kemas & sistematik o Teknik - kaedah membentuk teknik. Misalnya kaedah bercerita = teknik penyampaian o Strategi - suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum. o Mok Soon Sang 1992, Pedagogi 2 m.s. 8 6. KAEDAH & TEKNIK P&P o Kaedah pengajaran - beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. o Teknik-teknik pengajaran - kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah 7. CONTOH-CONTOH KAEDAH & TEKNIK P&P o Permainan Simulasi o Lakonan o Permainan o Demonstrasi / tunjuk cara o Lawatan o Bercerita o Projek o Tutorial o Seni Buzz (membuat keputusan daripada perbincangan ringkas) o Persembahan Fikiran

8. APLIKASI o LAKONAN: o Berlakon cara-cara meminta bantuan o semasa kecemasan. o Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan. o Berlakon mengenai masalah remaja o dan penyelesaiannya. 9. APLIKASI o DEMONSTRASI / TUNJUK CARA: o Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul. o Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. o Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah, sekolah dan persekitaran. 10. APLIKASI o BERCERITA: o Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan. o Bercerita tentang kesan pengambilan dadah. o Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang. 11. APLIKASI o SENI BUZZ / PERBINCANGAN: o Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. o Berbincang tentang menu makanan untuk sehari. o Berbincang tentang alatan keperluan diri. 12. KLASIFIKASI STRATEGI P&P o Strategi pengajaran - rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pelaksanaan pendekatan dan kaedah. o Klasifikasi: o - Strategi Pemusatan Guru o - Strategi Pemusatan Murid o - Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran 13. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU o Guru memainkan peranan penting o Komunikasi sehala. o Kepimpinan guru secara autokratik o Pencapaian objektif guru diutamakan o Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. o Penyampaian fakta secara menghafal. o Interaksi di antara murid adalah pasif. o Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. o Kaedah & Teknik – penerangan, demonstrasi, syarahan, bercerita dsb. o Contoh: Guru bercerita mengenai kepentingan menjaga kebersihan diri. 14. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN MURID o Murid memainkan peranan penting o Komunikasi dua hala. o Menggalakkan murid memberi pendapat. o Objektif pencapaian murid diutamakan o Perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang (j.e.r.i.)

Murid dilatih dalam kemahiran. o Contoh: Guru membimbing murid dalam perbincangan mengenai kesedaran dan tanggungjawab menjaga kebersihan diri. buku rujukan. peta. projektor. Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. PENDEKATAN DAN STRATEGI P&P o KESEPADUAN o INDUKTIF o DEDUKTIF o ELEKTIF o TEMATIK o MASTERI 17. rohani. o Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahanbahan pembelajaran o Kaedah & Teknik – komputer.Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. o Kaedah & Teknik – projek. menarik dan berkesan. inkuiri-penemuan. video. perbincangan. sumbangsaran. o Komunikasi/interaksi berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan pembelajaran o Penekanan kepada jasmani. o Penyerapan  Ciri-ciri penyerapan :  Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan  Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran  Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel o o . projek. tolong-menolong) o Kaedah kumpulan/perbezaan & minat murid dipupuk. penyelesaian masalah. buku teks. o Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif. spesimen. perakam pita. kumpulan kecil dsb. kefahaman dan berdikari. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji. 15. o Pengajaran lebih bermakna. o Peluang interaksi antara murid banyak. carta. PENDEKATAN DAN STRATEGI KESEPADUAN o Penggabungjalinan  Ciri-ciri gabugjalin:  Integrasi beberapa kemahiran  Prosesnya bersepadu dan menyeluruh  Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik  Kemahiran utama menjadi fokus  Organisasi kemahiran fleksibel  Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. main peranan. televisyen. slaid. kamus. graf. bahan cetak. dan kognitif. penyoalan. 16. simulasi. perbincangan dsb. modul. o Contoh: Guru menunjukkan gambar / video bagi menerangkan cara-cara menjaga kebersihan diri. dsb. bertolak ansur. CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN BAHAN PELAJARAN o Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran.

 Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama  Guru tidak harus memberi contoh sekaligus  Sediakan alat bantu mengajar  Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN MASTERI  . tema kebersihan persekitaran o Contoh:  Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan  Tema yang sama dibincangkan  Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi o Selepas perbincangan.Unsur utama dan unsur sampingan  Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan. hidu & sentuh.Boleh gunakan strategi Pemusatan guru.Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik o .  Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum. murid dan bahan o . 20. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF o Proses pengajaran:  Prinsip/rumus  Kaedah deduktif  Aplikasi rumus/prinsip  Mendapat rumus baru. prinsip.Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan 21.  Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN ELEKTIF o Ciri-ciri: o .Elektif bererti pemilihan o .Menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif o . 19. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN TEMATIK o Pokok perbicaraan/topik utama contoh: tema kebersihan diri. teori. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF o Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif  Sediakan contoh-contoh yang sesuai  Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan  Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. keputusan dibentangkan oleh wakil kumpulan o Membuat rumusan 22. prinsip baru dsb. dengar. peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah. murid dibimbing untuk mencari kesimpulan  Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama  Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai & mencukupi.  Murid dibimbing mengingat kembali hukum.Organisasi isi kandungan . 18.

Pilih kaedah & teknik yang berkesan Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran. Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 Alat pengukuran KBKK.Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur. 1. . o Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran o Yang lemah diberi pemulihan dan yang berjaya mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan. KESIMPULAN o Strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali. o o o Antara contoh Kemahiran berfikir. 23. o Strategi yang baik akan menggunakan masa. Lembaran pengurusan lisan (LPL). tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran dan pembelajaran yang paling maksimum.

Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Kemahiran berfikir Menaakul.2. membuat kesimpulan Menganalisis. menilai . membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? 11. Soalan dan penyoalan (SP). Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. 4. Konsep berfikir. Contoh : Membanding dan membezakan (b) Operasi meta . CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Siapa yang menemui kemalangan itu ? 4. menganalisis. Bila kemalangan itu terjadi ? 6. menilai. Di mana luka / parah ? 8. 6. Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? 12. mengenal pasti persamaan dan perbezaan. mencapah. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. Peta Minda (PM). Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. menganalisis. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan.kognitif : Memikir tentang fikiran. Mandala ingatan (MI). Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. . 5. membezakan fakta dengan andaian. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Mandala Ingatan. Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? 13. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. Menganalisis. 3. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. Contoh : 1. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. membuat kesimpulan.

? Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif.…. Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin ………….(syarat) ini diubah..itu berlaku ? 2. Cuba bandingkan.. apakah akan terjadi ? 2.. berlaku ? 8.…? 4...…. Sekiranya ……. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk …………………….. 1. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai ………………….? 5. Apakah persamaan dan perbezaan di antara ……….. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? 7..? 7. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) ………. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal). Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan – merangsang minda. Shaari bermain dengan siapa ? 3.itu. Mengapakah anda memilih ………? 6. 1. . dengan ……. Sudin pukul apa ? 2.? Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah. Apakah pendapat anda tentang ….? 5. Contoh : Sudin pukul kucing.……? 3.. Mengapa ? 4..………. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai ……………………? 6. Apakah idea-idea utama dalam ….…? 3. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) ………….. 1. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) …………… itu ? 3. 1. Mengapakah ……………. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk ……. 1.Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis. ? Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan...? 2. Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai ……………. Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan ……………? 3.? 2. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria …….. Soalan dan penyoalan – kurang mencabar minda. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada ………………………………………. 1.? 4.. Apakah perhubungan / perkaitan di antara ……… dengan ……………. Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan. Shaari bermain dengan kucing.. Bagaimanakah anda tahu ……….? 4.. Apakah akibat sesuatu pilihan ….

1 = Perkara. 3. tema. Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara.Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim.Pada pendapat anda. Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) .buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar besaran ? LI . Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop – skop tertentu. Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). Perkara (P) merujuk kepada idea. tajuk. P . mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). 5 = Individu + luar individu. peristiwa atau teks. Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat.2. 2 = Individu. isu. Lingkaran soalan. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. luar individu). 6 = Perkara + luar individu. Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. individu. buah. kawasan. luar individu). daerah. individu. . bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu). Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding). 7 = Perkara + individu + luar individu. Pada pendapat anda (I) . Pada pendapat anda (I) .Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. negeri. 4 = Perkara + individu. Penyelesaian masalah. 3 = Luar individu. I . negara dan luar negara.

melaksana cara penyelesaian yang terpilih. 3. Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. 2. memeriksa kesan penyelesaian. mencari cara-cara penyelesaian. 3. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. memilih cara penyelesaian yang terbaik. 5. 5. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. 4. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. keutamaan kriteria. Memanggil maklumat. Mengembangkan isi. Menyelesaikan masalah. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan.alik : 1. 3. 2. cara . Simpanan nota ringkas. 4. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. Kegunaan : 1. 2.Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks.pilihan alternatif. Menentukan akibat sesuatu pilihan. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. Mengambil nota. terdiri daripada langkah-langkah berikut yang mungkin berulang . Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. Peta Minda . mengenalpasti / mentafsir masalah. Menjana pilihan-pilihan. Membuat keputusan .

2. simbol atau gambar yang sesuai. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. 2. 3. minat. Pen / pensel berwarna. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. . Tuliskan maklumat tambahan. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Bina yang unik. e. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. persekitaran dan sejarah kita. Persediaan : a. Tangga hiraki 6. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Rantai urutan 3. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. Kenalpasti konsep / idea utama. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabang-cabang. Pohon fikiran (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) (PM5) (PM6) 7. 2. Strategi membuat Peta Minda. Dalam keadaan selesa & tenang. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. 4. Cuba rangsang kreativiti sendiri. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Kitaran (berpusat) 5. b. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). Gunakan gambar. 4. f. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. Bina dengan riang dan positif. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama – satu cabang untuk satu isi utama. Kitaran 4. 7. Tuliskan maklumat tambahan. Bahan : 1. 5. 6. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. 3. Pengkelasan 2. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. d. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. c. 5. Bina dengan pantas. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan.mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1.

1. 4. 2.ciri lain. Kenal pasti ciri . Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengikut keutamaan. 2. abjad. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. 3. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. Ambil satu item sebagai asas. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. 2. Tentukan matlamat. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. 4. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. Apakah masalahnya ? b. Semak semula susunan tersebut. Kumpulkan maklumat . 2. letakkan di atas sebagai item asas. saiz. 4. Membuat kesimpulan. 4. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas.Lembaran Pengurusan Lisan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. 3. 5. a. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. Jika lebih dekat dengan matlamat. 1. corak atau masa. Perhatikan item yang dibandingkan. Ambil satu item sebagai asas. Membuat kesimpulan. 6. 5. Beri nama kepada kumpulan item itu. Jika tidak letakkan di bawah. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. Ulangi langkah . 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. 1. Masukkan ciri .ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. 5. 3. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. 3. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu.

2. 2. 3. 4. 1. Nyakan hubungkait sebagai metafora. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. Tambah lagi idea jika ada. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. 2. 3. 3. 2. Tetapkan tajuk perbincangan. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. 4. 5. Tentukan pola maklumat 3. 3. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. Apakah masalahnya ? 2. Renung kembali idea yang dikemukakan. 4. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. 1. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. Perhatikan sesuatu situasi. 3. 3. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea.2. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. 4. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens. Hubungkait idea yang telah disambungkan. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). Cari alasan lain. 1. 4. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. 1. 1. Bayangkan matlamat tertentu. Perhatikan sesuatu situasi. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. Buat jangkaan yang paling sesuai. 2. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. Lihat keseluruhan gambaran. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? . Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab.

4. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan. Mentafsir maklumat. CoRT 5 – Maklumat dan rasa. 9. Menyusun mengikut keutamaan. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. 11. CoRT 2 . Membuat keputusan. 4. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. 6. 8. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. 2. Membuat analogi. 3. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 – Keluasan (memperluaskan persepsi). CoRT 4 – Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). Membuat ramalan.Interaksi.Organisasi.- Masalah utama. 5. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. CoRT (Cognitive Research Trust) . Pembahagian CoRT . Mengusul periksa andaian. 10. Maslah sampingan. 7. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. Antara LPGnya adalah : 1. CoRT 3 . 2. CoRT 6 – Tindakan. Edward de Bono. sama ada baik atau buruk. Menerangkan sebab. Membanding dan membeza. Mengkelaskan. CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : . Membuat inferens. 3. Lembaran pengurusan grafik (LPG) . Nyatakan pilihan yang terbaik. Membuat urutan. Membuat gambaran mental. 1. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. 4. 12.

Other Peoples View (Pandangan orang lain). Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). 4. 3. logik dan persepsi . menarik).AGO . First. 2. fokus dan punca . 7.FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust) . Goals and Objectives (Tujuan. Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting).PMI 3. nilai .CAF . Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan.APC 2. kemungkinan). CoRT 1 & kognitif. 5. Aims. 1. Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan.C&S . Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan . tidak baik. Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). matlamat dan objektif). Fokus : akademik. Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. Interesting (Baik. 6. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Tujuan. CoRT1 PMI CAF C&S AGO FIP Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. Plus. Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa.1. Minus. Bincangkan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. Alternatives.OPV .

matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting OPV Mendapatkan pandangan orang lain APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya.kekangan – kekangan itu CoRT 1 & meta kognitif. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknikteknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting . Fokus : Persekitaran. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta.

pegawai perikanan.undang Pelakon : Pak Mat.OPV Mendapatkan pandangan orang lain Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P . Ramai penduduk. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. Cari perkara baik. PMI. CAF . Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. dll. pegawai perhililitan. pelancong. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT Kaedah : Sumbangsaran Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampah-sarapnya. pegawai daerah. jurukamera. Ibu dugong itu tidak ditemui. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. OPV. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. isteri Pak Mat. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. negara. penduduk kampung. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. wartawan. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain.

pegawai daerah. pegawai perhililitan. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu menggunakan dua perkataan iaitu “ya’ dan ‘tidak’ . Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. pelancong. Mereka . Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. dll. negara. Ibu dugong itu tidak ditemui. Panduan : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang diajukan. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P.Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. penduduk kampung. Soalan pelajar selepas penting dalam mana-mana kemalangan lain di soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / permainan ini selesai. Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor seluruh negara. jurukamera. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. pegawai perikanan. isteri Pak Mat.undang Pelakon : Pak Mat. APC . Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Kaedah : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Matapelajaran : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah : Amali / simulasi Isu : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. FIP. wartawan. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut.

Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. Bahan : buku masakan / resepi masakan Panduan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar .” “……. Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya. Senerio hari ini. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai. . Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. kemahiran belajar . instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku. kemahiran mencari dan mengendali maklumat. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah Bahan Isu : Konsentrasi : Radio perakam...pelajar kurang persediaan. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut.cukuplah sekadar yang ada. Matapelajaran : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan Kaedah : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga. pita rakaman (muzik lembut. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi. C&S. bahan buku rujukan dan bukan buku. “…….” . APC.” “…….” “…… peperiksaan lebih penting.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan.. juga inkuiri penemuan .pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat. Kaedah : Murid .” “….ingin mencuba memasaknya sendiri.murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan.pelajar. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll.perlu segera habis sukatan. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P.” “…..

Kedua ..Wawasan 2020 - Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum. . kritis dan kreatif ….lakonan . Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3. Ini termasuk : . Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1.nyanyian.. 1. Pendekatan bersepadu – penggunaan *Menu PSS 2.” ..untuk mencapai hasrat Wawasan …. Aktiviti seronok & menarik 4.dialog . .duanya diperlukan untuk perkembangan intelek..Objektif KBSM “…. ….“……. rohani...mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.simulasi .Falsafah Pendidikan Negara “…... Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2.” .mimik .Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? “…..” “. Kaedah yang mengembangkan intelek 5. Persediaan murid dan guru . jasmani.Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu).malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK.permainan. dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran.terlalu banyak kekangan / masalah.” Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir .” .mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional.monolog . Gunakan pelabagai kaedah..

Masa tepat dan cepat .mencatat maklumat .melapor maklumat.Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1.Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. kaedah. Disiplin : . 1. Galakkan : .Kekaburan . Patut dilakukan : . pengalaman dan kepuasan. Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan . mudah diguna. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit).Mudah dan seronok . selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan. Dua orang pemain A dan B.menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran . Elakkan : . .Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang .selamat BBM. kemahiran dan teknik belajar.menggunakan maklumat. fikiran dibuka dan terbuka 4.mencari maklumat .maklumatnya jelas . Mengembangkan isi pelajaran 2.menentukan maklumat. . teknologi . berkomunikasi .Beralih ke Kem.mudah dibina. Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK.Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3. mudah alih.Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2.menilai stategi. mudah disimpan. jenis dan sumber . skop. .Bebas. Stail mengajar dengan integrasi KBKK.kesepaduan BBM dan alat KBKK . kemahiran. tahan dan menarik .murah.

pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. A : Menariknya. A : Harimau betina boleh ditangkap. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. tiada lagi pembunuhan harimau. harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. Buruknya. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. . diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. bilangan populasinya membiak perlahan. Menariknya. Buruknya. Harimau semakin pupus. B : Menariknya. Menariknya. B : Keluarga kucing di dalam hutan.A : Kucing. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. Taman Rimba Rimau diwujudkan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->