Kelestarian alam sekitar

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang teristimewa berbanding dengan makhluk ciptaan lain. Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggungjawab memakmurkan alam kurniaan Allah dengan sebaik-baiknya melalui interaksi yang positif. Perhubungan manusia bukan hanya terbatas dengan Pencipta dan sesama manusia sahaja tetapi merangkumi perhubungan dengan alam. Oleh yang demikian, alam sekitar merupakan sebahagian daripada elemen-elemen yang penting yang perlu dipelihara oleh manusia sebagai satu khazanah yang amat berharga.

Kemusnahan alam hijau anugerah Allah adalah disebabkan oleh kerakusan manusia mengekploitasi hasil alam melampaui batas. Implikasinya menyebabkan pelbagai fenomena alam berlaku antaranya, pemanasan global, tanah runtuh, banjir kilat dan pelbagai lagi yang mengganggu ketidaksabilan eko sistem. Justeru itu, pengurusan alam sekitar yang efektif dan konsisten sangat diperlukan bagi memastikan alam anugerah Allah tidak dimusnahkan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Bahkan ia sangat bertepatan dengan falsafah syariat yang bersifat universal. “Kita tidak mewarisi bumi kita ini daripada nenek moyang kita, tetapi sebaliknya kita hanya meminjamnya daripada anak cucu kita.......”. Begitulah sebahagian terjemahan kata-kata Chief Seattle sebagai bahan rujukan oleh penceramah dan aktivis alam sekitar di seluruh dunia tentang pentingnya menjaga alam sekitar yang menjadi tanggungjawab setiap penduduk dalam sesebuah negara supaya tidak merosakkan alam sekitar ini dengan sewenang-wenangnya dalam apa jua cara untuk mengelakkan kesan buruk kepada generasi yang akan datang. Keharmonian dan kesejahteraan yang dikecapi oleh manusia antaranya adalah disebabkan perhubungan murni antara manusia dan alam. Masalah ini telah pun dijelaskan oleh alQuran, Allah S.W.T berfirman bermaksud: “Telah kelihatan kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali

Oleh yang demikian. . ada kalanya wujud ketidakharmonian antara unsur akal dan nafsu dalam jiwa manusia. Interaksi manusia dengan alam perlu dilihat dalam dimensi yang luas ia bersifat mesra alam.com/2009/06/manusia-merupakan-makhluk-ciptaan-allah. sebarang aktiviti manusia yang boleh mengancam dan memusnahkan kehidupan alam ini adalah dilarang sama sekali dan ia bertentangan dengan tuntutan syarak dan tindakan ini sama sekali bertentangan dengan sunnatullah. Sekiranya manusia melakukan pencebohan secara tidak munasabah dan untuk kepentingan diri maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai zalim. membuang bahan-bahan toksid dalam sungai atau laut. Sesungguhnya krisis ini telah menjadi begitu parah sehingga setiap kerajaan di dunia berusaha mengambil tindakan bagi menanganinya.” (Rum:41). Manusia telah diberikan akal fikiran oleh Allah SWT di mana ini meletakkan taraf manusia melebihi makhluk yang lain. Berdasarkan ayat tersebut jelaslah menunjukkan sikap manusia yang tidak menghormati. barulah unsur nafsu digerakkan ke arah mencapai keinginan itu. jelaslah Allah sebagai arkitek kepada penciptaan manusia lebih mengetahui sifat-sifat negatif yang ada dalam diri manusia dan memberi amaran kepada manusia melakukan pencerobohan tersebut agar kembali insaf dan bertaubat. Tegasnya. Dengan akal fikiran itulah manusia membuat pertimbangan sebelum melakukan sesuatu tindakan. pengurangan sumber bumi dan sebagainya telah lama mengakibatkan hilangnya keseimbangan kepada alam. Manusia perlu mengingati bahawa setiap kejadian yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi adalah makhluk Allah. melakukan pencerobohan terhadap alam sekitar dengan cara berlebihlebihan menyebabkan berlakunya kemusnahan alam. Bersesuaian dengan gagasan Perdana Menteri yang ingin melahirkan masyarakat Islam yang mempunyai peradaban tinggi yang seimbang dari aspek pembangunan insan dan pembangunan fizikal. Islam secara amnya sangat menitikberatkan berkenaan dengan permasalahan sekitar.html Penjagaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama SMAHADZIR Masalah alam sekitar seperti pencemaran. aktiviti pemusnahan hutan yang tidak terkawal. Sebagai hamba Allah kita perlu ingat bahawa setiap tingkah laku kita terhadap semua makhluk ciptaan Allah akan dinilai dan dihitung oleh Allah di hari akhirat kelak. penebangan hutan. pencemaran asap oleh kilang-kilang. pengurusan alam semulajadi yang sistematik perlu diberi perhatian bagi memastikan pembangunan negara secara lestari dan bersifat mesra alam. Permasalahan ini sering menjadi perbincangan hangat setiap lapisan masyarakat dunia. Bagaimanapun. dan sebagainya. Perbuatan dan tingkah laku tersebut sudah tentulah berlaku kontradiksi dengan prinsip Islam yang murni.blogspot.insaf. Selepas pertimbangan dibuat. Oleh yang demikian. http://ibnshukri. Sebagai contoh.

tersedia sumber asli seperti hutan rimba menghijau yang mengimbangi ekosistem. Etika berkaitan penjagaan alam sekitar ada digariskan dalam Islam. Firman Allah SWT bermaksud: ‘Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. dan janganlah kamu melupakan bahagianmu daripada (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Pada alam sekitar yang terbentang luas. Manusia mempunyai peranan dan keistimewaan tersendiri berbanding komponen alam lain. tindak-tanduk itu memberi kesan negatif kepada kesejahteraan hidup manusia sejagat. Ramai antara kita tidak sedar bahawa kegiatan pembersihan hutan dan meratakan bukit. . kemusnahan alam sekitar di beberapa kawasan di negara kita. Manusia juga boleh menjadi lebih hina daripada haiwan jika jiwa dan fikirannya kosong iman. Hal ini penting kerana manusia adalah makhluk yang menjadi khalifah. ayat 77) Tidak salah untuk melaksanakan proses pembangunan. Ia bukan saja akan menyebabkan kehilangan spesies alam dan fauna yang amat berharga. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya memotong pokok atau membakar tanaman kecuali keadaan benar-benar memaksa supaya berbuat demikian. pembangunan yang tidak terkawal boleh memberi kesan terhadap topografi sesuatu tempat. Hakikatnya. ketika peperangan. kewujudan dan konsep manusia perlu difahami setepatnya untuk kita lebih memahami konsep agama terhadap alam sekitar. Status manusia tinggi di sisi Allah jika diterasi dengan keimanan. Jika merosakkan alam sekitar. malah haiwan liar serta unggas turut diancam kepupusan. ayat 7 tidak lagi berperanan untuk menstabilkan persekitarannya akibat proses meratakan kawasan. manusia antara komponen alam yang juga tergolong sebagai makhluk Allah. Maka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Di samping kesan ke atas ekologi. sekali gus menjadi tempat membiaknya pelbagai hidupan akuatik. dan janganlah kamu berbuat kerosakan di (muka) bumi. mempunyai kedudukan khusus dan mulia dalam struktur alam ini. adalah akibat kerakusan nafsu manusia. tentu sistem ekologi juga akan terjejas. Di samping mengetahui manfaat alam sekitar.Akibatnya. Bukit-bukau yang menjadi pasak kepada bumi seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah an-Naba’. melebihi kemuliaan malaikat. Malangnya. Bagaimanapun. ia perlu dilakukan dalam bentuk terkawal agar agenda pembangunan yang dijalankan lebih banyak memberi manfaat bukannya keburukan kepada manusia dan alam sekitarnya.’ (surah al-Qasas. timbullah krisis seperti masalah pencemaran alam sekitar. Contohnya. Alam sekitar juga anugerah Allah bagi memudahkan manusia hidup sebagai khalifahNya. lautan dalam yang menakung limpahan karbon untuk menyejukkan suhu bumi. mengancam aliran sungai dan jalan raya. malah struktur bangunan di sesebuah kawasan.

lebihlebih lagi haiwan peliharaan. maka Al-Quran menyatakan bahawa nikmat Allah itu tidak dapat dihitung. usul fikh (maqasid syariah) dan ilmu Al-Quran dan sunah. Sebenarnya. fikh. Mereka mengambil kesempatan atas platform yang didakwa sebagai pembangunan. malah memudaratkan manusia. sama ada makhluk yang hidup atau mati. Terdapat pelbagai perintah Allah supaya manusia memberi perhatian dan berbuat baik kepada alam sekitar berserta dengan seluruh unsur yang dikandungnya iaitu berbuat baik kepada sesama manusia. ia telah dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Melakukan kebaikan terhadap alam sekitar yang menjadi elemen utama alam ini adalah sebahagian daripada tuntutan untuk menjadi hamba yang bertakwa dan diredhai Allah. alam sekitar dan sebagainya. haiwan. Berbeza dengan Barat yang menganggap bahawa antara punca menyebabkan berlakunya kemerosotan dan kerosakan alam sekitar ialah bertambahnya jumlah penduduk dunia dan permintaan terhadap sumber alam semakin meningkat. segala hal yang berkaitan dengan pemuliharaan alam sekitar dan pelestariannya sangat berkait rapat dengan ilmu-ilmu Islam yang dasar. Contohnya. aspek akhlak meliputi semua perkara.’ (surah ar-Rum. Ini adalah kerana segala kemungkaran dan dosa mencemari dan memusnahkan alam sekitar sebenarnya mengganggu intipati hidup beragama kerana . Kita bukan saja disuruh berakhlak kepada Allah atau manusia. memperbaiki taraf hidup serta menghindarkan diri dan bumi daripada perkara-perkara yang boleh merosakkannya. kita perlu memahami bahawa segala usaha untuk memelihara atau membaik-pulih alam sekitar adalah sama halnya dengan usaha menjaga agama. supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. Hal ini seperti firman Allah SWT bermaksud: ‘Telah nampak kerosakan di darat dan laut disebabkan perbuatan tangan manusia. bermaksud: ‘Dia menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan pemakmurnya. Ilmu etika atau akhlak (tasawuf) adalah satu bidang ilmu yang sangat berkait rapat dengan alam sekitar. Begitu juga dengan alam sekitar. air. malah menjaga akhlak kepada haiwan. ayat 41) Dalam Islam. setiap haiwan itu ada hak yang perlu kita tunaikan.’ (surah Hud: 61). udara dan tanah. Ilmu-ilmu Islam dasar tersebut ialah kefahaman dan pendidikan alam sekitar serta kaitannya dengan ilmu usuluddin. berakal atau sebaliknya. sumber-sumber alam itu adalah sangat banyak dan subur. Kita tidak boleh rakus dalam usaha pembangunan. Ilmu usuluddin (ilmu tauhid) mempunyai hubungan yang erat dengan hal-hal yang berkaitan pemuliharaan alam sekitar serta semua elemen yang berada dalamnya. perindustrian. Pengertian yang dapat difahami sebagai pemakmurnya di sini ialah manusia sebagai makhluk yang membangunkan bumi menerusi usaha-usaha seperti aktiviti pertanian. etika. Sebagai manusia yang berakal. Untuk membangunkan peradaban di muka bumi. yang akhirnya bukan saja memusnahkan ekologi yang menjadi habitat kepada mahkluk lain.Punca utama masalah ini adalah sifat rakus manusia yang mementingkan keuntungan wang ringgit. agar mereka kembali (ke jalan yang benar). tumbuh-tumbuhan.

menerangkan hakikat bahawa tiada pengasingan antara manusia. pencemaran udara dan lautan. lebih-lebih lagi agama Islam. Hakikatnya. Kita harus insaf kerana kini pelbagai kerosakan telah melanda darat. Jika kembali kepada ajaran pelbagai agama dan falsafah hidup. tidak bertanggungjawab serta tidak bertimbangrasa terhadap alam sekitar. Dalam pengertiannya yang lebih utilitarian. alam sekitar juga petunjuk bagi . rakus. kita menemui asas kukuh peranan alam sekitar sebagai antara unsur terpenting dari segi ketuhanan dan kosmologi. maka tadahan hujan untuk bekalan air akan kurang dan tanpa udara yang bebas bahan cemar. keseimbangan alam sekitar memberi kesan ketara kepada keharmonian dan kesejahteraan hidup ke arah kemajuan negara. dan pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. alam sekitar dan Allah.’ (surah an-Nisa. alam sekitar ditanggapi secara kudus dan tertib. dan Tuhan telah melantik kamu sebagai pengurusnya. Kita harus sedar dan insaf bahawa kepentingan alam sekitar menjangkaui keperluan estetika dan kebersihan fizikal semata-mata. Antaranya adalah peranan manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. yang bermaksud: ‘Dunia ini hijau dan cantik. kesihatan awam terganggu. Ini kerana bumi bukan milik manusia untuk dia berbuat sesuka hati tetapi bumi ini adalah milik Allah yang dipinjamkan kepada manusia yang kemudiannya dituntut untuk menjalankan segala perintah Allah di atasnya.secara tidak langsung menodai kewujudan manusia di muka bumi ini. Islam sebagai cara hidup. Dalam apa juga agama. Tanpa hutan. Perkara ini telah diterangkan Allah SWT melalui firman-Nya yang bermaksud: ‘Kepunyaan Allah SWT jualah apa-apa yang di langit dan di bumi. Ia adalah prinsip asas ajaran Islam. Manusia tidak sebebasnya memiliki semua khazanah di muka ini. Alam sekitar turut berperanan sebagai kesatuan benda yang membuktikan kekuasaan Yang Maha Pencipta dan pembangkit kesedaran terhadap rasa dan jiwa ketuhanan. Kecuaian seperti ini amat bertentangan dengan kehendak apa juga agama. Ia adalah hasil daripada sikap dan tindak-tanduk kita sendiri yang cuai. Perbuatan merosakkan alam sekitar adalah sama seperti menafikan sikap adil dan ehsan. sedangkan kedua-dua sikap ini merupakan perintah Allah yang perlu dilaksanakan. Melakukan kerosakan dan kebinasaan kepada alam ini adalah tanda pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Alam sekitar sekadar amanah Allah SWT kepada manusia dan kita berkewajiban mengurusnya dengan baik. Perbuatan mencemar dan merosakkan alam sekitar juga menodai fungsi kekhalifahan yang telah dibebankan kepada manusia. pentingkan diri sendiri. ayat 126) Rasulullah SAW juga bersabda. Dia melihat apa yang kamu lakukan.’ (Hadis riwayat Muslim) Ayat-ayat di atas jelas menunjukkan konsep yang harus dimiliki oleh umat manusia terhadap alam sekitar.

di situ terkandung aneka nikmat. berotan tidak merosak hutan.memudahkan manusia menempuh ranjau kehidupan. fizik. Kegiatan manusia yang teruk telah memudaratkannya dan sering berlaku kerosakan yang sukar dipulihkan terhadap alam sekitar dan sumber kritikal. harmoni dan terhindar dari sebarang bencana yang boleh menghancurkan spesies kehidupan bernyawa di atasnya. ‘adat hidup memegang adat’: ‘beramu tidak merosak kayu. Inilah objektif dan gagasan sains dari perspektif Islam seperti yang dikemukakan ramai sarjana Islam. di situ terkandung rezeki dan rahmat. Kesimpulannya. alam tumbuh-tumbuhan. di situ terkandung tamsil ibarat. Menerusi pengetahuan dan kajian mengenai alam sekitar. kosmologi dan hidrologi. Dengan menekuni dan mendalami bidang ilmu berkaitan alam sekitar. tidak kira apa bangsa dan agama harus bertanggungjawab terhadap kelestarian alam sekitar agar dapat merealisasikan dunia ini menjadi sebuah taman kehidupan yang indah. supaya ia dapat dimanfaatkan secara berterusan. jiwa dan fikiran manusia lebih dekat dan mesra kepada Yang Maha Pencipta. Bahkan dalam ungkapan orang tua-tua Melayu turut dikatakan: ‘Kalau hidup hendak selamat. berkebun tidak merosak dusun. manusia dan alam semula jadi dikatakan sedang menuju pertembungan. kita mengetahui dan memanfaatkan ilmu zoologi. serta haiwan. peliharalah laut beserta selat. Justeru. di situ terkandung petua adat. Alam sekitar juga buku ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. berkampung tidak merosak gunung. berumah tidak merosak tanah. misalnya. adalah menjadi tanggungjawab manusia untuk sentiasa memelihara kelestarian alam sekitar. Allah SWT mencipta alam ini dengan segala keindahan dan kenikmatannya demi kebaikan dan faedah kepada manusia itu sendiri. kimia. geologi. aman. menjadi penunjuk arah dan waktu untuk mengingatkan manusia fitrah kewujudannya di dunia ini. Penjagaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama SMAHADZIR Kini. peliharalah tanah berhutan lebat. di situ terkandung beragam manfaat. bioteknologi. geografi. berladang tidak merosak padang. Semua makhluk yang bernama manusia. bulan dan matahari. dan hal ini mungkin mengubah dunia hidup kita sehingga tidak mampu untuk menampung kehidupan yang sebenarnya. . Ingatlah. mikrobiologi. Bintang. bergetah tidak merosak rimba. botani. kebanyakan amalan kita kini akan meletakkan risiko yang serius terhadap masa depan yang indah bagi manusia.’ Sebab itu juga dikatakan. Jika tidak dihentikan dan dibiarkan berterusan. sejahtera. menjaga alam sekitar ini bukanlah menjadi tugas individu atau kerajaan semata tetapi menjadi tanggungjawab kita semua secara bersama.

penggunaan tidak bertanggungjawab pestisida yang bukan sahaja mencemarkan sistem perairan.5 bilion kepada melebihi 6 bilion. Misalnya. melalui kecuaian terhadap perkhidmatan asas yang mengakibatkan kesengsaraan dan maut. Ketinggian asid ini mampu memusnahkan tumbuhtumbuhan. malah mengakibatkan lebih satu juta kematian manusia di dunia. Kalau dulu kita sering mendengar hujan asid. Kita hendaklah menghindari diri dari menjadi robot yang hanya didorong oleh desakan dan kuasa ekonomi serta konsumpsi. sama ada di dalam laut atau di darat. sikap dan hubungan manusia dengan alam serta hubungan sesama manusia. serta memberi kesan buruk terhadap kesihatan. Penipisan lapisan ozon terus mengancam manusia. di sinilah letaknya tanggungjawab kita bersama dalam menjaga alam sekitar.2 bilion penghuni bumi boleh dilabelkan sebagai ‘pengguna gelojoh’ atau menggayakan hidup yang tidak lestari dan bertanggungjawab terhadap 70% kemusnahan alam sekitar kita. atau jenis teknologi yang melahirkan keluaran.Perubahan asas diperlukan segera sekiranya kita mahu mengelakkan pertembungan yang bakal dihadapi. Tidak kira apa pun bangsa dan kepercayaan agama. proses. Alam sekitar kita sedang mengalami tekanan kritikal. Situasi ini boleh mengakibatkan rantai makanan. termasuk hutan. Selain itu terdapat juga teknologi manipulasi. sama ada melalui propaganda birokrasi mahupun pengiklanan yang mengakibatkan penggunaan yang tidak lestari yang sudah tentunya akan mempercepatkan proses kerosakan alam sekitar. sama ada yang bersifat struktural. terjejas. Kita perlu menjaga alam sebagai anugerah Tuhan yang diamanahkan kepada manusia. Sebanyak 16 jenis racun ditemukan dalam kabus asid. Antara teknologi dahsyat yang sering dikaitkan dengan kemusnahan alam sekitar ialah teknologi keganasan. Pengeluaran barangan dan perkhidmatan juga bertambah lebih lima kali ganda. dan sisa yang boleh memudaratkan mahupun membunuh. Kira-kira 1. Bilangan manusia dalam masa tersebut telah meningkat daripada 2. tanggungjawab ini harus dilihat secara menyeluruh dan rasional demi kelestarian dan kesejahteraan hidup makhluk sejagat. Hakikat menjelaskan bahawa pencemaran alam sekitar berlaku kerana peningkatan jumlah manusia dan kegiatan ekonomi yang tidak terhingga yang berlaku dalam tempoh 50 tahun kebelakangan ini. Peningkatan kegiatan ekonomi dan teknologi yang digunakan lebih memudaratkan alam sekitar. Sebanyak 3. Bukan hanya sebagai sumber ekonomi untuk dieksploitasi bagi mengaut keuntungan.2 juta tan sisa buangan dieksport ke negara membangun yang sanggup menjadi padang sampah global. Di tambah pula satu lagi teknologi iaitu teknologi pembaziran yang menghasilkan berjuta-juta tan sampah dan sisa buangan. Jadi. . Apa yang kita perlukan ialah perubahan radikal dalam pandangan hidup. Dianggarkan antara lima hingga 20% lebih banyak sinaran radioaktif ultraviolet masuk ke bumi. Kabus ini mengandungi 100 kali ketinggian asid berbanding dengan hujan. kini ada kabus asid pula. Undang-udang dan teknologi tidak akan dapat mengatasi masalah-masalah alam sekitar yang kita alami sekarang ini. nilai.

Tuntutan tinggi terhadap air permukaan mengakibatkan kekurangan air yang serius di 80 buah negara yang mengandungi 40 peratus penduduk bumi. Selain itu. tetapi membahayakan hidupan lain kerana memerlukan kandungan oksigen yang tinggi. Bahan kimia ini turut menghalang radioaktif infra daripada keluar. yang pasti menjejaskan kehidupan lain di bumi. Kini kian banyak laut diserang oleh kesan algal blooms atau air pasang merah yang membahayakan kehidupan laut dan hasilnya. dan tanah pertanian. dan sebagainya yang sebilangannya beracun. Hidupan laut mungkin pupus. Dalam keadaan biasa. Beberapa buah kawasan penangkapan ikan menunjukkan tanda kepupusan. Sebenarnya. penyaman udara. kusyen. Algal blooms meningkat kerana bertambahnya pencemaran. kebanyakan algal blooms tidak mengandungi racun. khasnya di kawasan pantai yang menghasilkan tangkapan ikan yang tinggi. Sungai yang dahulunya hanya membawa tanah terhakis ke laut kini turut mengangkut sisa industri. Toksin ini mungkin membiak di dalam badan hidupan laut dan membawa padah kepada manusia yang memakannya. Kini tekanan yang merosakkan laut kian teruk. Oleh itu. Radioaktif infra ialah gas yang terbebas daripada kesan rumah hijau dan berperanan untuk memanaskan suhu bumi antara 15 hingga 20%. Keadaan bertambah buruk apabila penggunaan tin penyembur aerosol. tasik dan air bawah tanah turut menghadkan bekalan air. Kesan rumah kaca atau rumah hijau boleh mengakibatkan peningkatan paras laut sebanyak satu meter lagi bagi 50 hingga 60 tahun yang akan datang. pertanian. kemusnahan sistem parit dan tali air serta pertambahan tahap kemasinan air bawah tanah. Tetapi kegiatan manusia memburukkan lagi keadaan dengan memperkenalkan bahan baru iaitu klorin dan bromin. Tanpanya. penggunaan air secara rakus serta pencemaran alam sekitar turut membahayakan bekalannya untuk kegunaan manusia.Kesihatan manusia juga akan terganggu kerana mengalami penyakit barah kulit. muara sungai. Kemusnahan tanah pertanian dan salinatasi air tawar akan berleluasa. Gelombang dan ribut taufan akan menghayutkan tebing pantai dan membuatkan kawasan pantai sukar dipertahankan. penyakit bular dan penekanan sistem imuniti. kehidupan di bumi tidak mungkin wujud. Sebilangannya mengeluarkan toksin yang membahayakan hidupan laut yang lain. Kesan yang diduga kerana peningkatan paras laut ialah hakisan pantai yang lebih cepat. Beberapa buah tasik besar dan laut kini mengalami masalah pengasidan. Yang semakin membimbangkan ialah kenaikan paras laut kerana kenaikan suhu dunia. . Pencemaran air sungai. lapisan ozon penting kerana dapat menghadkan jumlah sinaran solar radioaktif ultraviolet ke bumi. reaksi bahan kimia yang dihasilkan oleh cahaya matahari akan memusnahkan dan memulihkan lapisan ozon dalam satu edaran yang berterusan. yang mengandungi bahan kimia yang kekal di atmosfera berabad-abad lamanya. dan insulasi buih membenarkan lebih banyak sinaran radioaktif ultraviolet ke atmosfera. cip komputer. Setiap atom klorin dan bromin akan memusnahkan beribu-ribu molekul ozon.

kedudukannya masih diselubungi kekaburan. Apabila hutan berkurangan. Kesimpulannya. kita mesti mengawal semua kegiatan yang merosakkan alam sekitar bagi memulihkan dan melindungi integriti sistem planet ini. Kehilangan baka dapat memberi kesan kepada ekologi. Antaranya.6 bilion tahun. Manusia menyebabkannya kerana banyak spesies di hutan tropika merupakan sumber penting bagi ubat-ubatan. Kebanyakan hutan hujan tropika akan pupus. Keutamaan mesti diberi kepada pembangunan sumber tenaga menurut keperluan dunia ketiga – bersifat kecil dan secara relatif mudah dilaksanakan. Situasi ini akan menyebabkan haba terperangkap di atmosfera lalu meningkatkan pemanasan dunia. Hutan tropika merupakan habitat separuh daripada jumlah spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. karbon dibebaskan sebagai karbon monoksida di atmosfera. Keadaan ini tambah kritikal kerana hutan pendukung kehidupan sebilangan besar makhluk bumi. Maka manusia perlu bertanggungjawab bagi menjamin kesejahteraan hutan yang masih wujud demi kewujudan manusia dan lain-lain makhluk bernyawa. termasuklah ubat untuk rawatan leukemia kanak-kanak. Pada kadar kini. Misalnya. beralih daripada menggunakan bahan tenaga fosil kepada sumber tenaga mesra alam yang lestari bagi mengurangkan pengeluaran gas rumah kaca dan pencemaran udara dan air. Walaupun kepentingan hutan kepada manusia dan makhluk darat lain jelas. Selain itu. Tiada sesiapa yang tahu akan jumlah spesies yang hidup atau yang telah pupus. sepertiga spesies yang kini hidup akan pupus. hutan juga semakin kurang. lebih kurang satu dalam sejam. Kita harus memberi keutamaan kepada penggunaan tenaga. Dengan keadaan yang panas lembap hampir sepanjang tahun. air. Hutan hujan tropika serta hutan kering tropika dan hutan iklim sederhana dimusnahkan dengan pesatnya. kepentingannya terhadap biosfera adalah kritikal. Banyak spesies masih belum ditemui. Yang turut pupus ialah sebilangan besar spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. dikaji atau diberi nama. penjagaan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Kita mesti menstabilkan jumlah . Hutan tropika mengandungi simpanan karbon yang tinggi. beberapa jenis hutan yang kritikal akan lenyap dalam masa beberapa tahun. musim tumbesarnya berterusan. dan bahan lain secara cekap. Banyak usaha yang boleh kita lakukan untuk merealisasikan perkara ini. bumi kehilangan lebih banyak hutan tropika berbanding dengan tempoh kewujudan bumi selama 4. dan kepupusan spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Satu dalam empat jenis ubat berpunca dari hutan tropika. termasuk pengembangan pemuliharaan dan pengitaran. kerosakan dan kehilangan tanah pertanian. Menjelang tahun 2100. kita mesti menghentikan aktiviti penebangan hutan. Kita mesti mengurus sumber secara lebih berkesan. Menurut Edward Wilson dari Universiti Harvard.Di samping itu. Setiap tahun sejak tahun 1988. Walaupun hujan tropika cuma meliputi 7% jumlah keluasan bumi. 10 ribu spesies mungkin pupus setiap tahun. Pemusnahan hutan tropika memberi sumbangan antara tujuh hingga 31% karbon dioksida yang dibebaskan setiap tahun.

ekonomi. kemiskinan. Jika tidak. yang berjumlah melebihi USD1 trilion setahun. Kata pepatah Melayu. dan alam sekitar. Di samping itu. kita sebagai manusia juga mesti mengurangkan dan akhirnya menghapuskan kemiskinan. Kita mesti mempastikan kesaksamaan jantina. Sumber yang digunakan bagi penyediaan dan perilaku peperangan. . yang membawa kepada keruntuhan sosial. dunia ini hanya pinjaman. termasuk sikap baru terhadap melaksanakan tanggungjawab memelihara diri dan bumi. dan penerimaan sukarela perancangan keluarga yang efektif. Kejayaan dalam usaha semesta ini memerlukan pengurangan yang besar dalam keganasan dan peperangan. agama Islam menuntut manusia bertindak sebagai khalifah di bumi ini dan memastikan bahawa dunia ciptaan Allah SWT ini terus kekal dalam keindahannya dan kegunaannya. Etika baru diperlukan. dan keresahan. dan menjamin kawalan wanita terhadap keputusan melahirkan anak. Keupayaan bumi ini terhad rapuh. Dalam hal ini. masanya akan tiba untuk seluruh dunia dan spesies manusia sendiri akan musnah disebabkan oleh tangan mereka sendiri. diperlukan bagi tugas baru ini. Kita harus sedar bahawa kerosakan alam sekitar adalah antara ancaman dahsyat yang dihadapi dan usaha untuk mengurangkannya tidak berjaya sekiranya kadar penduduk tidak dikawal. Bencana paling teruk ialah terperangkap dalam lingkaran kemelesetan alam sekitar. Manusia tidak boleh terus membenarkannya dibinasakan. Hal ini hanya akan dicapai apabila semua negara mengaku memerlukan pemajuan ekonomi dan sosial.penduduk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful