Kelestarian alam sekitar

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang teristimewa berbanding dengan makhluk ciptaan lain. Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggungjawab memakmurkan alam kurniaan Allah dengan sebaik-baiknya melalui interaksi yang positif. Perhubungan manusia bukan hanya terbatas dengan Pencipta dan sesama manusia sahaja tetapi merangkumi perhubungan dengan alam. Oleh yang demikian, alam sekitar merupakan sebahagian daripada elemen-elemen yang penting yang perlu dipelihara oleh manusia sebagai satu khazanah yang amat berharga.

Kemusnahan alam hijau anugerah Allah adalah disebabkan oleh kerakusan manusia mengekploitasi hasil alam melampaui batas. Implikasinya menyebabkan pelbagai fenomena alam berlaku antaranya, pemanasan global, tanah runtuh, banjir kilat dan pelbagai lagi yang mengganggu ketidaksabilan eko sistem. Justeru itu, pengurusan alam sekitar yang efektif dan konsisten sangat diperlukan bagi memastikan alam anugerah Allah tidak dimusnahkan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Bahkan ia sangat bertepatan dengan falsafah syariat yang bersifat universal. “Kita tidak mewarisi bumi kita ini daripada nenek moyang kita, tetapi sebaliknya kita hanya meminjamnya daripada anak cucu kita.......”. Begitulah sebahagian terjemahan kata-kata Chief Seattle sebagai bahan rujukan oleh penceramah dan aktivis alam sekitar di seluruh dunia tentang pentingnya menjaga alam sekitar yang menjadi tanggungjawab setiap penduduk dalam sesebuah negara supaya tidak merosakkan alam sekitar ini dengan sewenang-wenangnya dalam apa jua cara untuk mengelakkan kesan buruk kepada generasi yang akan datang. Keharmonian dan kesejahteraan yang dikecapi oleh manusia antaranya adalah disebabkan perhubungan murni antara manusia dan alam. Masalah ini telah pun dijelaskan oleh alQuran, Allah S.W.T berfirman bermaksud: “Telah kelihatan kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali

Interaksi manusia dengan alam perlu dilihat dalam dimensi yang luas ia bersifat mesra alam. ada kalanya wujud ketidakharmonian antara unsur akal dan nafsu dalam jiwa manusia. pengurangan sumber bumi dan sebagainya telah lama mengakibatkan hilangnya keseimbangan kepada alam. melakukan pencerobohan terhadap alam sekitar dengan cara berlebihlebihan menyebabkan berlakunya kemusnahan alam. Berdasarkan ayat tersebut jelaslah menunjukkan sikap manusia yang tidak menghormati. Perbuatan dan tingkah laku tersebut sudah tentulah berlaku kontradiksi dengan prinsip Islam yang murni. membuang bahan-bahan toksid dalam sungai atau laut. Sesungguhnya krisis ini telah menjadi begitu parah sehingga setiap kerajaan di dunia berusaha mengambil tindakan bagi menanganinya. Oleh yang demikian. pencemaran asap oleh kilang-kilang.insaf. Manusia telah diberikan akal fikiran oleh Allah SWT di mana ini meletakkan taraf manusia melebihi makhluk yang lain.com/2009/06/manusia-merupakan-makhluk-ciptaan-allah. Dengan akal fikiran itulah manusia membuat pertimbangan sebelum melakukan sesuatu tindakan.” (Rum:41). Sebagai contoh. jelaslah Allah sebagai arkitek kepada penciptaan manusia lebih mengetahui sifat-sifat negatif yang ada dalam diri manusia dan memberi amaran kepada manusia melakukan pencerobohan tersebut agar kembali insaf dan bertaubat.blogspot. pengurusan alam semulajadi yang sistematik perlu diberi perhatian bagi memastikan pembangunan negara secara lestari dan bersifat mesra alam. Manusia perlu mengingati bahawa setiap kejadian yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi adalah makhluk Allah. . Sebagai hamba Allah kita perlu ingat bahawa setiap tingkah laku kita terhadap semua makhluk ciptaan Allah akan dinilai dan dihitung oleh Allah di hari akhirat kelak. penebangan hutan. dan sebagainya. Bersesuaian dengan gagasan Perdana Menteri yang ingin melahirkan masyarakat Islam yang mempunyai peradaban tinggi yang seimbang dari aspek pembangunan insan dan pembangunan fizikal. barulah unsur nafsu digerakkan ke arah mencapai keinginan itu. http://ibnshukri. aktiviti pemusnahan hutan yang tidak terkawal. Bagaimanapun. Selepas pertimbangan dibuat.html Penjagaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama SMAHADZIR Masalah alam sekitar seperti pencemaran. Oleh yang demikian. Islam secara amnya sangat menitikberatkan berkenaan dengan permasalahan sekitar. Tegasnya. Permasalahan ini sering menjadi perbincangan hangat setiap lapisan masyarakat dunia. sebarang aktiviti manusia yang boleh mengancam dan memusnahkan kehidupan alam ini adalah dilarang sama sekali dan ia bertentangan dengan tuntutan syarak dan tindakan ini sama sekali bertentangan dengan sunnatullah. Sekiranya manusia melakukan pencebohan secara tidak munasabah dan untuk kepentingan diri maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai zalim.

Status manusia tinggi di sisi Allah jika diterasi dengan keimanan. Di samping kesan ke atas ekologi. Maka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. ayat 7 tidak lagi berperanan untuk menstabilkan persekitarannya akibat proses meratakan kawasan. kewujudan dan konsep manusia perlu difahami setepatnya untuk kita lebih memahami konsep agama terhadap alam sekitar. dan janganlah kamu melupakan bahagianmu daripada (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Alam sekitar juga anugerah Allah bagi memudahkan manusia hidup sebagai khalifahNya. timbullah krisis seperti masalah pencemaran alam sekitar. Ia bukan saja akan menyebabkan kehilangan spesies alam dan fauna yang amat berharga. tentu sistem ekologi juga akan terjejas. kemusnahan alam sekitar di beberapa kawasan di negara kita. manusia antara komponen alam yang juga tergolong sebagai makhluk Allah. ia perlu dilakukan dalam bentuk terkawal agar agenda pembangunan yang dijalankan lebih banyak memberi manfaat bukannya keburukan kepada manusia dan alam sekitarnya. dan janganlah kamu berbuat kerosakan di (muka) bumi.’ (surah al-Qasas. sekali gus menjadi tempat membiaknya pelbagai hidupan akuatik. Malangnya. Jika merosakkan alam sekitar. tersedia sumber asli seperti hutan rimba menghijau yang mengimbangi ekosistem. mempunyai kedudukan khusus dan mulia dalam struktur alam ini. Firman Allah SWT bermaksud: ‘Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. pembangunan yang tidak terkawal boleh memberi kesan terhadap topografi sesuatu tempat. Hal ini penting kerana manusia adalah makhluk yang menjadi khalifah. Contohnya. lautan dalam yang menakung limpahan karbon untuk menyejukkan suhu bumi. malah struktur bangunan di sesebuah kawasan. Bukit-bukau yang menjadi pasak kepada bumi seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah an-Naba’. ketika peperangan. Etika berkaitan penjagaan alam sekitar ada digariskan dalam Islam. . Bagaimanapun. Manusia mempunyai peranan dan keistimewaan tersendiri berbanding komponen alam lain. Di samping mengetahui manfaat alam sekitar. Hakikatnya. melebihi kemuliaan malaikat. tindak-tanduk itu memberi kesan negatif kepada kesejahteraan hidup manusia sejagat. Pada alam sekitar yang terbentang luas. Manusia juga boleh menjadi lebih hina daripada haiwan jika jiwa dan fikirannya kosong iman. malah haiwan liar serta unggas turut diancam kepupusan. mengancam aliran sungai dan jalan raya. Ramai antara kita tidak sedar bahawa kegiatan pembersihan hutan dan meratakan bukit.Akibatnya. ayat 77) Tidak salah untuk melaksanakan proses pembangunan. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya memotong pokok atau membakar tanaman kecuali keadaan benar-benar memaksa supaya berbuat demikian. adalah akibat kerakusan nafsu manusia.

lebihlebih lagi haiwan peliharaan. ayat 41) Dalam Islam. Sebagai manusia yang berakal. Begitu juga dengan alam sekitar. maka Al-Quran menyatakan bahawa nikmat Allah itu tidak dapat dihitung. Hal ini seperti firman Allah SWT bermaksud: ‘Telah nampak kerosakan di darat dan laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Terdapat pelbagai perintah Allah supaya manusia memberi perhatian dan berbuat baik kepada alam sekitar berserta dengan seluruh unsur yang dikandungnya iaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Ilmu etika atau akhlak (tasawuf) adalah satu bidang ilmu yang sangat berkait rapat dengan alam sekitar. air. memperbaiki taraf hidup serta menghindarkan diri dan bumi daripada perkara-perkara yang boleh merosakkannya. setiap haiwan itu ada hak yang perlu kita tunaikan. perindustrian. segala hal yang berkaitan dengan pemuliharaan alam sekitar dan pelestariannya sangat berkait rapat dengan ilmu-ilmu Islam yang dasar. Ilmu usuluddin (ilmu tauhid) mempunyai hubungan yang erat dengan hal-hal yang berkaitan pemuliharaan alam sekitar serta semua elemen yang berada dalamnya. Ini adalah kerana segala kemungkaran dan dosa mencemari dan memusnahkan alam sekitar sebenarnya mengganggu intipati hidup beragama kerana . malah menjaga akhlak kepada haiwan. berakal atau sebaliknya. fikh. supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. sama ada makhluk yang hidup atau mati.’ (surah ar-Rum.Punca utama masalah ini adalah sifat rakus manusia yang mementingkan keuntungan wang ringgit. yang akhirnya bukan saja memusnahkan ekologi yang menjadi habitat kepada mahkluk lain. alam sekitar dan sebagainya. tumbuh-tumbuhan. Kita tidak boleh rakus dalam usaha pembangunan. sumber-sumber alam itu adalah sangat banyak dan subur. kita perlu memahami bahawa segala usaha untuk memelihara atau membaik-pulih alam sekitar adalah sama halnya dengan usaha menjaga agama. Kita bukan saja disuruh berakhlak kepada Allah atau manusia. Berbeza dengan Barat yang menganggap bahawa antara punca menyebabkan berlakunya kemerosotan dan kerosakan alam sekitar ialah bertambahnya jumlah penduduk dunia dan permintaan terhadap sumber alam semakin meningkat. Sebenarnya. agar mereka kembali (ke jalan yang benar). ia telah dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. malah memudaratkan manusia. Mereka mengambil kesempatan atas platform yang didakwa sebagai pembangunan. haiwan. Melakukan kebaikan terhadap alam sekitar yang menjadi elemen utama alam ini adalah sebahagian daripada tuntutan untuk menjadi hamba yang bertakwa dan diredhai Allah. Ilmu-ilmu Islam dasar tersebut ialah kefahaman dan pendidikan alam sekitar serta kaitannya dengan ilmu usuluddin. bermaksud: ‘Dia menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan pemakmurnya. udara dan tanah.’ (surah Hud: 61). Untuk membangunkan peradaban di muka bumi. Pengertian yang dapat difahami sebagai pemakmurnya di sini ialah manusia sebagai makhluk yang membangunkan bumi menerusi usaha-usaha seperti aktiviti pertanian. usul fikh (maqasid syariah) dan ilmu Al-Quran dan sunah. etika. aspek akhlak meliputi semua perkara. Contohnya.

Ia adalah hasil daripada sikap dan tindak-tanduk kita sendiri yang cuai. Islam sebagai cara hidup. maka tadahan hujan untuk bekalan air akan kurang dan tanpa udara yang bebas bahan cemar. Tanpa hutan. Antaranya adalah peranan manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. kita menemui asas kukuh peranan alam sekitar sebagai antara unsur terpenting dari segi ketuhanan dan kosmologi. alam sekitar juga petunjuk bagi . Kita harus insaf kerana kini pelbagai kerosakan telah melanda darat. alam sekitar dan Allah. dan Tuhan telah melantik kamu sebagai pengurusnya. Perkara ini telah diterangkan Allah SWT melalui firman-Nya yang bermaksud: ‘Kepunyaan Allah SWT jualah apa-apa yang di langit dan di bumi. yang bermaksud: ‘Dunia ini hijau dan cantik. tidak bertanggungjawab serta tidak bertimbangrasa terhadap alam sekitar. sedangkan kedua-dua sikap ini merupakan perintah Allah yang perlu dilaksanakan. Perbuatan merosakkan alam sekitar adalah sama seperti menafikan sikap adil dan ehsan. rakus.secara tidak langsung menodai kewujudan manusia di muka bumi ini. Ia adalah prinsip asas ajaran Islam. Perbuatan mencemar dan merosakkan alam sekitar juga menodai fungsi kekhalifahan yang telah dibebankan kepada manusia. Kita harus sedar dan insaf bahawa kepentingan alam sekitar menjangkaui keperluan estetika dan kebersihan fizikal semata-mata. Manusia tidak sebebasnya memiliki semua khazanah di muka ini. Ini kerana bumi bukan milik manusia untuk dia berbuat sesuka hati tetapi bumi ini adalah milik Allah yang dipinjamkan kepada manusia yang kemudiannya dituntut untuk menjalankan segala perintah Allah di atasnya. Hakikatnya. ayat 126) Rasulullah SAW juga bersabda. Dalam pengertiannya yang lebih utilitarian. Dalam apa juga agama. lebih-lebih lagi agama Islam. keseimbangan alam sekitar memberi kesan ketara kepada keharmonian dan kesejahteraan hidup ke arah kemajuan negara. pencemaran udara dan lautan.’ (Hadis riwayat Muslim) Ayat-ayat di atas jelas menunjukkan konsep yang harus dimiliki oleh umat manusia terhadap alam sekitar. Melakukan kerosakan dan kebinasaan kepada alam ini adalah tanda pengkhianatan terhadap amanah tersebut. kesihatan awam terganggu. Dia melihat apa yang kamu lakukan. alam sekitar ditanggapi secara kudus dan tertib. dan pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Alam sekitar sekadar amanah Allah SWT kepada manusia dan kita berkewajiban mengurusnya dengan baik.’ (surah an-Nisa. menerangkan hakikat bahawa tiada pengasingan antara manusia. Kecuaian seperti ini amat bertentangan dengan kehendak apa juga agama. pentingkan diri sendiri. Jika kembali kepada ajaran pelbagai agama dan falsafah hidup. Alam sekitar turut berperanan sebagai kesatuan benda yang membuktikan kekuasaan Yang Maha Pencipta dan pembangkit kesedaran terhadap rasa dan jiwa ketuhanan.

Allah SWT mencipta alam ini dengan segala keindahan dan kenikmatannya demi kebaikan dan faedah kepada manusia itu sendiri.memudahkan manusia menempuh ranjau kehidupan. berotan tidak merosak hutan. berkampung tidak merosak gunung.’ Sebab itu juga dikatakan. Inilah objektif dan gagasan sains dari perspektif Islam seperti yang dikemukakan ramai sarjana Islam. menjadi penunjuk arah dan waktu untuk mengingatkan manusia fitrah kewujudannya di dunia ini. dan hal ini mungkin mengubah dunia hidup kita sehingga tidak mampu untuk menampung kehidupan yang sebenarnya. bioteknologi. Penjagaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama SMAHADZIR Kini. aman. Bahkan dalam ungkapan orang tua-tua Melayu turut dikatakan: ‘Kalau hidup hendak selamat. Menerusi pengetahuan dan kajian mengenai alam sekitar. di situ terkandung aneka nikmat. di situ terkandung tamsil ibarat. Justeru. Semua makhluk yang bernama manusia. mikrobiologi. kita mengetahui dan memanfaatkan ilmu zoologi. peliharalah laut beserta selat. . jiwa dan fikiran manusia lebih dekat dan mesra kepada Yang Maha Pencipta. botani. adalah menjadi tanggungjawab manusia untuk sentiasa memelihara kelestarian alam sekitar. harmoni dan terhindar dari sebarang bencana yang boleh menghancurkan spesies kehidupan bernyawa di atasnya. bergetah tidak merosak rimba. berumah tidak merosak tanah. Alam sekitar juga buku ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. Bintang. Kesimpulannya. Kegiatan manusia yang teruk telah memudaratkannya dan sering berlaku kerosakan yang sukar dipulihkan terhadap alam sekitar dan sumber kritikal. serta haiwan. Jika tidak dihentikan dan dibiarkan berterusan. berladang tidak merosak padang. geologi. di situ terkandung petua adat. ‘adat hidup memegang adat’: ‘beramu tidak merosak kayu. di situ terkandung beragam manfaat. manusia dan alam semula jadi dikatakan sedang menuju pertembungan. alam tumbuh-tumbuhan. geografi. Dengan menekuni dan mendalami bidang ilmu berkaitan alam sekitar. bulan dan matahari. supaya ia dapat dimanfaatkan secara berterusan. fizik. Ingatlah. menjaga alam sekitar ini bukanlah menjadi tugas individu atau kerajaan semata tetapi menjadi tanggungjawab kita semua secara bersama. sejahtera. peliharalah tanah berhutan lebat. misalnya. di situ terkandung rezeki dan rahmat. tidak kira apa bangsa dan agama harus bertanggungjawab terhadap kelestarian alam sekitar agar dapat merealisasikan dunia ini menjadi sebuah taman kehidupan yang indah. kosmologi dan hidrologi. kimia. kebanyakan amalan kita kini akan meletakkan risiko yang serius terhadap masa depan yang indah bagi manusia. berkebun tidak merosak dusun.

nilai. Kira-kira 1. Kita perlu menjaga alam sebagai anugerah Tuhan yang diamanahkan kepada manusia.2 bilion penghuni bumi boleh dilabelkan sebagai ‘pengguna gelojoh’ atau menggayakan hidup yang tidak lestari dan bertanggungjawab terhadap 70% kemusnahan alam sekitar kita. termasuk hutan. Hakikat menjelaskan bahawa pencemaran alam sekitar berlaku kerana peningkatan jumlah manusia dan kegiatan ekonomi yang tidak terhingga yang berlaku dalam tempoh 50 tahun kebelakangan ini. Sebanyak 3. Kalau dulu kita sering mendengar hujan asid. . Jadi. Bukan hanya sebagai sumber ekonomi untuk dieksploitasi bagi mengaut keuntungan. Alam sekitar kita sedang mengalami tekanan kritikal.Perubahan asas diperlukan segera sekiranya kita mahu mengelakkan pertembungan yang bakal dihadapi. Kita hendaklah menghindari diri dari menjadi robot yang hanya didorong oleh desakan dan kuasa ekonomi serta konsumpsi.5 bilion kepada melebihi 6 bilion. Undang-udang dan teknologi tidak akan dapat mengatasi masalah-masalah alam sekitar yang kita alami sekarang ini. tanggungjawab ini harus dilihat secara menyeluruh dan rasional demi kelestarian dan kesejahteraan hidup makhluk sejagat. sikap dan hubungan manusia dengan alam serta hubungan sesama manusia. Di tambah pula satu lagi teknologi iaitu teknologi pembaziran yang menghasilkan berjuta-juta tan sampah dan sisa buangan. Situasi ini boleh mengakibatkan rantai makanan. Selain itu terdapat juga teknologi manipulasi. Dianggarkan antara lima hingga 20% lebih banyak sinaran radioaktif ultraviolet masuk ke bumi. terjejas. Antara teknologi dahsyat yang sering dikaitkan dengan kemusnahan alam sekitar ialah teknologi keganasan. Kabus ini mengandungi 100 kali ketinggian asid berbanding dengan hujan. Peningkatan kegiatan ekonomi dan teknologi yang digunakan lebih memudaratkan alam sekitar.2 juta tan sisa buangan dieksport ke negara membangun yang sanggup menjadi padang sampah global. Tidak kira apa pun bangsa dan kepercayaan agama. dan sisa yang boleh memudaratkan mahupun membunuh. di sinilah letaknya tanggungjawab kita bersama dalam menjaga alam sekitar. Ketinggian asid ini mampu memusnahkan tumbuhtumbuhan. proses. penggunaan tidak bertanggungjawab pestisida yang bukan sahaja mencemarkan sistem perairan. Sebanyak 16 jenis racun ditemukan dalam kabus asid. melalui kecuaian terhadap perkhidmatan asas yang mengakibatkan kesengsaraan dan maut. Apa yang kita perlukan ialah perubahan radikal dalam pandangan hidup. sama ada melalui propaganda birokrasi mahupun pengiklanan yang mengakibatkan penggunaan yang tidak lestari yang sudah tentunya akan mempercepatkan proses kerosakan alam sekitar. kini ada kabus asid pula. Pengeluaran barangan dan perkhidmatan juga bertambah lebih lima kali ganda. sama ada yang bersifat struktural. malah mengakibatkan lebih satu juta kematian manusia di dunia. sama ada di dalam laut atau di darat. Bilangan manusia dalam masa tersebut telah meningkat daripada 2. Misalnya. Penipisan lapisan ozon terus mengancam manusia. serta memberi kesan buruk terhadap kesihatan. atau jenis teknologi yang melahirkan keluaran.

pertanian. Kemusnahan tanah pertanian dan salinatasi air tawar akan berleluasa. Sebilangannya mengeluarkan toksin yang membahayakan hidupan laut yang lain. dan insulasi buih membenarkan lebih banyak sinaran radioaktif ultraviolet ke atmosfera. kemusnahan sistem parit dan tali air serta pertambahan tahap kemasinan air bawah tanah. kehidupan di bumi tidak mungkin wujud. Toksin ini mungkin membiak di dalam badan hidupan laut dan membawa padah kepada manusia yang memakannya. dan tanah pertanian. lapisan ozon penting kerana dapat menghadkan jumlah sinaran solar radioaktif ultraviolet ke bumi. Pencemaran air sungai. khasnya di kawasan pantai yang menghasilkan tangkapan ikan yang tinggi. Bahan kimia ini turut menghalang radioaktif infra daripada keluar. Kesan yang diduga kerana peningkatan paras laut ialah hakisan pantai yang lebih cepat. Yang semakin membimbangkan ialah kenaikan paras laut kerana kenaikan suhu dunia. Hidupan laut mungkin pupus. Oleh itu. Kini kian banyak laut diserang oleh kesan algal blooms atau air pasang merah yang membahayakan kehidupan laut dan hasilnya. Dalam keadaan biasa. Tuntutan tinggi terhadap air permukaan mengakibatkan kekurangan air yang serius di 80 buah negara yang mengandungi 40 peratus penduduk bumi. penyakit bular dan penekanan sistem imuniti. Sebenarnya.Kesihatan manusia juga akan terganggu kerana mengalami penyakit barah kulit. Tetapi kegiatan manusia memburukkan lagi keadaan dengan memperkenalkan bahan baru iaitu klorin dan bromin. Kini tekanan yang merosakkan laut kian teruk. tasik dan air bawah tanah turut menghadkan bekalan air. Algal blooms meningkat kerana bertambahnya pencemaran. Beberapa buah tasik besar dan laut kini mengalami masalah pengasidan. Keadaan bertambah buruk apabila penggunaan tin penyembur aerosol. penggunaan air secara rakus serta pencemaran alam sekitar turut membahayakan bekalannya untuk kegunaan manusia. reaksi bahan kimia yang dihasilkan oleh cahaya matahari akan memusnahkan dan memulihkan lapisan ozon dalam satu edaran yang berterusan. Tanpanya. tetapi membahayakan hidupan lain kerana memerlukan kandungan oksigen yang tinggi. Sungai yang dahulunya hanya membawa tanah terhakis ke laut kini turut mengangkut sisa industri. penyaman udara. muara sungai. Radioaktif infra ialah gas yang terbebas daripada kesan rumah hijau dan berperanan untuk memanaskan suhu bumi antara 15 hingga 20%. yang pasti menjejaskan kehidupan lain di bumi. kusyen. dan sebagainya yang sebilangannya beracun. Gelombang dan ribut taufan akan menghayutkan tebing pantai dan membuatkan kawasan pantai sukar dipertahankan. Beberapa buah kawasan penangkapan ikan menunjukkan tanda kepupusan. yang mengandungi bahan kimia yang kekal di atmosfera berabad-abad lamanya. . Selain itu. cip komputer. Setiap atom klorin dan bromin akan memusnahkan beribu-ribu molekul ozon. kebanyakan algal blooms tidak mengandungi racun. Kesan rumah kaca atau rumah hijau boleh mengakibatkan peningkatan paras laut sebanyak satu meter lagi bagi 50 hingga 60 tahun yang akan datang.

Maka manusia perlu bertanggungjawab bagi menjamin kesejahteraan hutan yang masih wujud demi kewujudan manusia dan lain-lain makhluk bernyawa. Tiada sesiapa yang tahu akan jumlah spesies yang hidup atau yang telah pupus. Dengan keadaan yang panas lembap hampir sepanjang tahun. Kita mesti menstabilkan jumlah . kita mesti mengawal semua kegiatan yang merosakkan alam sekitar bagi memulihkan dan melindungi integriti sistem planet ini. kedudukannya masih diselubungi kekaburan. Menjelang tahun 2100. Kebanyakan hutan hujan tropika akan pupus. sepertiga spesies yang kini hidup akan pupus. penjagaan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Satu dalam empat jenis ubat berpunca dari hutan tropika. Menurut Edward Wilson dari Universiti Harvard. Keadaan ini tambah kritikal kerana hutan pendukung kehidupan sebilangan besar makhluk bumi. bumi kehilangan lebih banyak hutan tropika berbanding dengan tempoh kewujudan bumi selama 4.6 bilion tahun. kita mesti menghentikan aktiviti penebangan hutan. Yang turut pupus ialah sebilangan besar spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. dikaji atau diberi nama. beberapa jenis hutan yang kritikal akan lenyap dalam masa beberapa tahun. dan kepupusan spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. termasuklah ubat untuk rawatan leukemia kanak-kanak. Kehilangan baka dapat memberi kesan kepada ekologi. air.Di samping itu. Hutan hujan tropika serta hutan kering tropika dan hutan iklim sederhana dimusnahkan dengan pesatnya. Selain itu. karbon dibebaskan sebagai karbon monoksida di atmosfera. musim tumbesarnya berterusan. Kita harus memberi keutamaan kepada penggunaan tenaga. Situasi ini akan menyebabkan haba terperangkap di atmosfera lalu meningkatkan pemanasan dunia. kerosakan dan kehilangan tanah pertanian. lebih kurang satu dalam sejam. Kita mesti mengurus sumber secara lebih berkesan. Walaupun hujan tropika cuma meliputi 7% jumlah keluasan bumi. Antaranya. Setiap tahun sejak tahun 1988. Kesimpulannya. Hutan tropika merupakan habitat separuh daripada jumlah spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Hutan tropika mengandungi simpanan karbon yang tinggi. Keutamaan mesti diberi kepada pembangunan sumber tenaga menurut keperluan dunia ketiga – bersifat kecil dan secara relatif mudah dilaksanakan. termasuk pengembangan pemuliharaan dan pengitaran. Banyak spesies masih belum ditemui. Misalnya. Banyak usaha yang boleh kita lakukan untuk merealisasikan perkara ini. dan bahan lain secara cekap. 10 ribu spesies mungkin pupus setiap tahun. hutan juga semakin kurang. Pada kadar kini. beralih daripada menggunakan bahan tenaga fosil kepada sumber tenaga mesra alam yang lestari bagi mengurangkan pengeluaran gas rumah kaca dan pencemaran udara dan air. Manusia menyebabkannya kerana banyak spesies di hutan tropika merupakan sumber penting bagi ubat-ubatan. Apabila hutan berkurangan. kepentingannya terhadap biosfera adalah kritikal. Walaupun kepentingan hutan kepada manusia dan makhluk darat lain jelas. Pemusnahan hutan tropika memberi sumbangan antara tujuh hingga 31% karbon dioksida yang dibebaskan setiap tahun.

yang membawa kepada keruntuhan sosial. masanya akan tiba untuk seluruh dunia dan spesies manusia sendiri akan musnah disebabkan oleh tangan mereka sendiri. Hal ini hanya akan dicapai apabila semua negara mengaku memerlukan pemajuan ekonomi dan sosial. dan penerimaan sukarela perancangan keluarga yang efektif. kita sebagai manusia juga mesti mengurangkan dan akhirnya menghapuskan kemiskinan. Keupayaan bumi ini terhad rapuh. Di samping itu. dan alam sekitar. Bencana paling teruk ialah terperangkap dalam lingkaran kemelesetan alam sekitar. Kita mesti mempastikan kesaksamaan jantina. agama Islam menuntut manusia bertindak sebagai khalifah di bumi ini dan memastikan bahawa dunia ciptaan Allah SWT ini terus kekal dalam keindahannya dan kegunaannya. dunia ini hanya pinjaman. Dalam hal ini. yang berjumlah melebihi USD1 trilion setahun. termasuk sikap baru terhadap melaksanakan tanggungjawab memelihara diri dan bumi. diperlukan bagi tugas baru ini. Etika baru diperlukan. ekonomi. Kata pepatah Melayu. . Kejayaan dalam usaha semesta ini memerlukan pengurangan yang besar dalam keganasan dan peperangan. Manusia tidak boleh terus membenarkannya dibinasakan. Sumber yang digunakan bagi penyediaan dan perilaku peperangan. Jika tidak. dan menjamin kawalan wanita terhadap keputusan melahirkan anak. kemiskinan. Kita harus sedar bahawa kerosakan alam sekitar adalah antara ancaman dahsyat yang dihadapi dan usaha untuk mengurangkannya tidak berjaya sekiranya kadar penduduk tidak dikawal.penduduk. dan keresahan.