Kelestarian alam sekitar

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang teristimewa berbanding dengan makhluk ciptaan lain. Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggungjawab memakmurkan alam kurniaan Allah dengan sebaik-baiknya melalui interaksi yang positif. Perhubungan manusia bukan hanya terbatas dengan Pencipta dan sesama manusia sahaja tetapi merangkumi perhubungan dengan alam. Oleh yang demikian, alam sekitar merupakan sebahagian daripada elemen-elemen yang penting yang perlu dipelihara oleh manusia sebagai satu khazanah yang amat berharga.

Kemusnahan alam hijau anugerah Allah adalah disebabkan oleh kerakusan manusia mengekploitasi hasil alam melampaui batas. Implikasinya menyebabkan pelbagai fenomena alam berlaku antaranya, pemanasan global, tanah runtuh, banjir kilat dan pelbagai lagi yang mengganggu ketidaksabilan eko sistem. Justeru itu, pengurusan alam sekitar yang efektif dan konsisten sangat diperlukan bagi memastikan alam anugerah Allah tidak dimusnahkan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Bahkan ia sangat bertepatan dengan falsafah syariat yang bersifat universal. “Kita tidak mewarisi bumi kita ini daripada nenek moyang kita, tetapi sebaliknya kita hanya meminjamnya daripada anak cucu kita.......”. Begitulah sebahagian terjemahan kata-kata Chief Seattle sebagai bahan rujukan oleh penceramah dan aktivis alam sekitar di seluruh dunia tentang pentingnya menjaga alam sekitar yang menjadi tanggungjawab setiap penduduk dalam sesebuah negara supaya tidak merosakkan alam sekitar ini dengan sewenang-wenangnya dalam apa jua cara untuk mengelakkan kesan buruk kepada generasi yang akan datang. Keharmonian dan kesejahteraan yang dikecapi oleh manusia antaranya adalah disebabkan perhubungan murni antara manusia dan alam. Masalah ini telah pun dijelaskan oleh alQuran, Allah S.W.T berfirman bermaksud: “Telah kelihatan kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali

melakukan pencerobohan terhadap alam sekitar dengan cara berlebihlebihan menyebabkan berlakunya kemusnahan alam. sebarang aktiviti manusia yang boleh mengancam dan memusnahkan kehidupan alam ini adalah dilarang sama sekali dan ia bertentangan dengan tuntutan syarak dan tindakan ini sama sekali bertentangan dengan sunnatullah. Islam secara amnya sangat menitikberatkan berkenaan dengan permasalahan sekitar. Oleh yang demikian. Manusia perlu mengingati bahawa setiap kejadian yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi adalah makhluk Allah. Selepas pertimbangan dibuat. Sekiranya manusia melakukan pencebohan secara tidak munasabah dan untuk kepentingan diri maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai zalim. jelaslah Allah sebagai arkitek kepada penciptaan manusia lebih mengetahui sifat-sifat negatif yang ada dalam diri manusia dan memberi amaran kepada manusia melakukan pencerobohan tersebut agar kembali insaf dan bertaubat. membuang bahan-bahan toksid dalam sungai atau laut.insaf. Permasalahan ini sering menjadi perbincangan hangat setiap lapisan masyarakat dunia.com/2009/06/manusia-merupakan-makhluk-ciptaan-allah. . Sebagai contoh. Bersesuaian dengan gagasan Perdana Menteri yang ingin melahirkan masyarakat Islam yang mempunyai peradaban tinggi yang seimbang dari aspek pembangunan insan dan pembangunan fizikal. pengurusan alam semulajadi yang sistematik perlu diberi perhatian bagi memastikan pembangunan negara secara lestari dan bersifat mesra alam. Berdasarkan ayat tersebut jelaslah menunjukkan sikap manusia yang tidak menghormati. http://ibnshukri. Oleh yang demikian.html Penjagaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama SMAHADZIR Masalah alam sekitar seperti pencemaran. pencemaran asap oleh kilang-kilang. Dengan akal fikiran itulah manusia membuat pertimbangan sebelum melakukan sesuatu tindakan. Manusia telah diberikan akal fikiran oleh Allah SWT di mana ini meletakkan taraf manusia melebihi makhluk yang lain.blogspot. Perbuatan dan tingkah laku tersebut sudah tentulah berlaku kontradiksi dengan prinsip Islam yang murni. Sebagai hamba Allah kita perlu ingat bahawa setiap tingkah laku kita terhadap semua makhluk ciptaan Allah akan dinilai dan dihitung oleh Allah di hari akhirat kelak. barulah unsur nafsu digerakkan ke arah mencapai keinginan itu. aktiviti pemusnahan hutan yang tidak terkawal. Bagaimanapun. penebangan hutan. dan sebagainya. Tegasnya. ada kalanya wujud ketidakharmonian antara unsur akal dan nafsu dalam jiwa manusia. pengurangan sumber bumi dan sebagainya telah lama mengakibatkan hilangnya keseimbangan kepada alam. Sesungguhnya krisis ini telah menjadi begitu parah sehingga setiap kerajaan di dunia berusaha mengambil tindakan bagi menanganinya. Interaksi manusia dengan alam perlu dilihat dalam dimensi yang luas ia bersifat mesra alam.” (Rum:41).

Akibatnya. Pada alam sekitar yang terbentang luas. . Bukit-bukau yang menjadi pasak kepada bumi seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah an-Naba’. Ia bukan saja akan menyebabkan kehilangan spesies alam dan fauna yang amat berharga. Jika merosakkan alam sekitar. tentu sistem ekologi juga akan terjejas. Contohnya. kemusnahan alam sekitar di beberapa kawasan di negara kita. sekali gus menjadi tempat membiaknya pelbagai hidupan akuatik. Hakikatnya. tersedia sumber asli seperti hutan rimba menghijau yang mengimbangi ekosistem. Bagaimanapun. mempunyai kedudukan khusus dan mulia dalam struktur alam ini. ayat 7 tidak lagi berperanan untuk menstabilkan persekitarannya akibat proses meratakan kawasan. Hal ini penting kerana manusia adalah makhluk yang menjadi khalifah. Maka. dan janganlah kamu melupakan bahagianmu daripada (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. lautan dalam yang menakung limpahan karbon untuk menyejukkan suhu bumi. tindak-tanduk itu memberi kesan negatif kepada kesejahteraan hidup manusia sejagat. Di samping mengetahui manfaat alam sekitar. malah haiwan liar serta unggas turut diancam kepupusan. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya memotong pokok atau membakar tanaman kecuali keadaan benar-benar memaksa supaya berbuat demikian. Malangnya. Di samping kesan ke atas ekologi. Firman Allah SWT bermaksud: ‘Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. mengancam aliran sungai dan jalan raya. pembangunan yang tidak terkawal boleh memberi kesan terhadap topografi sesuatu tempat. dan janganlah kamu berbuat kerosakan di (muka) bumi.’ (surah al-Qasas. manusia antara komponen alam yang juga tergolong sebagai makhluk Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Ramai antara kita tidak sedar bahawa kegiatan pembersihan hutan dan meratakan bukit. malah struktur bangunan di sesebuah kawasan. timbullah krisis seperti masalah pencemaran alam sekitar. Alam sekitar juga anugerah Allah bagi memudahkan manusia hidup sebagai khalifahNya. adalah akibat kerakusan nafsu manusia. melebihi kemuliaan malaikat. Etika berkaitan penjagaan alam sekitar ada digariskan dalam Islam. Manusia juga boleh menjadi lebih hina daripada haiwan jika jiwa dan fikirannya kosong iman. ia perlu dilakukan dalam bentuk terkawal agar agenda pembangunan yang dijalankan lebih banyak memberi manfaat bukannya keburukan kepada manusia dan alam sekitarnya. ayat 77) Tidak salah untuk melaksanakan proses pembangunan. ketika peperangan. Status manusia tinggi di sisi Allah jika diterasi dengan keimanan. kewujudan dan konsep manusia perlu difahami setepatnya untuk kita lebih memahami konsep agama terhadap alam sekitar. Manusia mempunyai peranan dan keistimewaan tersendiri berbanding komponen alam lain.

sama ada makhluk yang hidup atau mati. udara dan tanah. maka Al-Quran menyatakan bahawa nikmat Allah itu tidak dapat dihitung. yang akhirnya bukan saja memusnahkan ekologi yang menjadi habitat kepada mahkluk lain. Terdapat pelbagai perintah Allah supaya manusia memberi perhatian dan berbuat baik kepada alam sekitar berserta dengan seluruh unsur yang dikandungnya iaitu berbuat baik kepada sesama manusia. agar mereka kembali (ke jalan yang benar). malah menjaga akhlak kepada haiwan.’ (surah Hud: 61). Ilmu usuluddin (ilmu tauhid) mempunyai hubungan yang erat dengan hal-hal yang berkaitan pemuliharaan alam sekitar serta semua elemen yang berada dalamnya. memperbaiki taraf hidup serta menghindarkan diri dan bumi daripada perkara-perkara yang boleh merosakkannya. perindustrian. Contohnya. ia telah dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran.Punca utama masalah ini adalah sifat rakus manusia yang mementingkan keuntungan wang ringgit. haiwan. Sebagai manusia yang berakal. berakal atau sebaliknya. bermaksud: ‘Dia menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan pemakmurnya. alam sekitar dan sebagainya. Kita bukan saja disuruh berakhlak kepada Allah atau manusia. kita perlu memahami bahawa segala usaha untuk memelihara atau membaik-pulih alam sekitar adalah sama halnya dengan usaha menjaga agama. Sebenarnya. etika. air. Melakukan kebaikan terhadap alam sekitar yang menjadi elemen utama alam ini adalah sebahagian daripada tuntutan untuk menjadi hamba yang bertakwa dan diredhai Allah. usul fikh (maqasid syariah) dan ilmu Al-Quran dan sunah. Berbeza dengan Barat yang menganggap bahawa antara punca menyebabkan berlakunya kemerosotan dan kerosakan alam sekitar ialah bertambahnya jumlah penduduk dunia dan permintaan terhadap sumber alam semakin meningkat. lebihlebih lagi haiwan peliharaan.’ (surah ar-Rum. malah memudaratkan manusia. aspek akhlak meliputi semua perkara. tumbuh-tumbuhan. Begitu juga dengan alam sekitar. Untuk membangunkan peradaban di muka bumi. supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. ayat 41) Dalam Islam. Ilmu etika atau akhlak (tasawuf) adalah satu bidang ilmu yang sangat berkait rapat dengan alam sekitar. Ini adalah kerana segala kemungkaran dan dosa mencemari dan memusnahkan alam sekitar sebenarnya mengganggu intipati hidup beragama kerana . fikh. Kita tidak boleh rakus dalam usaha pembangunan. Pengertian yang dapat difahami sebagai pemakmurnya di sini ialah manusia sebagai makhluk yang membangunkan bumi menerusi usaha-usaha seperti aktiviti pertanian. Hal ini seperti firman Allah SWT bermaksud: ‘Telah nampak kerosakan di darat dan laut disebabkan perbuatan tangan manusia. sumber-sumber alam itu adalah sangat banyak dan subur. Mereka mengambil kesempatan atas platform yang didakwa sebagai pembangunan. Ilmu-ilmu Islam dasar tersebut ialah kefahaman dan pendidikan alam sekitar serta kaitannya dengan ilmu usuluddin. setiap haiwan itu ada hak yang perlu kita tunaikan. segala hal yang berkaitan dengan pemuliharaan alam sekitar dan pelestariannya sangat berkait rapat dengan ilmu-ilmu Islam yang dasar.

tidak bertanggungjawab serta tidak bertimbangrasa terhadap alam sekitar.’ (surah an-Nisa. keseimbangan alam sekitar memberi kesan ketara kepada keharmonian dan kesejahteraan hidup ke arah kemajuan negara. Kita harus insaf kerana kini pelbagai kerosakan telah melanda darat. alam sekitar ditanggapi secara kudus dan tertib. maka tadahan hujan untuk bekalan air akan kurang dan tanpa udara yang bebas bahan cemar. Manusia tidak sebebasnya memiliki semua khazanah di muka ini. rakus. Melakukan kerosakan dan kebinasaan kepada alam ini adalah tanda pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Perkara ini telah diterangkan Allah SWT melalui firman-Nya yang bermaksud: ‘Kepunyaan Allah SWT jualah apa-apa yang di langit dan di bumi. alam sekitar dan Allah.secara tidak langsung menodai kewujudan manusia di muka bumi ini. Dalam apa juga agama. Ia adalah prinsip asas ajaran Islam. dan pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Dalam pengertiannya yang lebih utilitarian. Kita harus sedar dan insaf bahawa kepentingan alam sekitar menjangkaui keperluan estetika dan kebersihan fizikal semata-mata. kita menemui asas kukuh peranan alam sekitar sebagai antara unsur terpenting dari segi ketuhanan dan kosmologi. Jika kembali kepada ajaran pelbagai agama dan falsafah hidup. Perbuatan merosakkan alam sekitar adalah sama seperti menafikan sikap adil dan ehsan. alam sekitar juga petunjuk bagi . Tanpa hutan. dan Tuhan telah melantik kamu sebagai pengurusnya.’ (Hadis riwayat Muslim) Ayat-ayat di atas jelas menunjukkan konsep yang harus dimiliki oleh umat manusia terhadap alam sekitar. Hakikatnya. yang bermaksud: ‘Dunia ini hijau dan cantik. pencemaran udara dan lautan. Perbuatan mencemar dan merosakkan alam sekitar juga menodai fungsi kekhalifahan yang telah dibebankan kepada manusia. Alam sekitar turut berperanan sebagai kesatuan benda yang membuktikan kekuasaan Yang Maha Pencipta dan pembangkit kesedaran terhadap rasa dan jiwa ketuhanan. lebih-lebih lagi agama Islam. Alam sekitar sekadar amanah Allah SWT kepada manusia dan kita berkewajiban mengurusnya dengan baik. sedangkan kedua-dua sikap ini merupakan perintah Allah yang perlu dilaksanakan. Antaranya adalah peranan manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. ayat 126) Rasulullah SAW juga bersabda. Kecuaian seperti ini amat bertentangan dengan kehendak apa juga agama. kesihatan awam terganggu. menerangkan hakikat bahawa tiada pengasingan antara manusia. Islam sebagai cara hidup. pentingkan diri sendiri. Ini kerana bumi bukan milik manusia untuk dia berbuat sesuka hati tetapi bumi ini adalah milik Allah yang dipinjamkan kepada manusia yang kemudiannya dituntut untuk menjalankan segala perintah Allah di atasnya. Dia melihat apa yang kamu lakukan. Ia adalah hasil daripada sikap dan tindak-tanduk kita sendiri yang cuai.

misalnya. supaya ia dapat dimanfaatkan secara berterusan. berkebun tidak merosak dusun. menjaga alam sekitar ini bukanlah menjadi tugas individu atau kerajaan semata tetapi menjadi tanggungjawab kita semua secara bersama. botani. Ingatlah. tidak kira apa bangsa dan agama harus bertanggungjawab terhadap kelestarian alam sekitar agar dapat merealisasikan dunia ini menjadi sebuah taman kehidupan yang indah. Kegiatan manusia yang teruk telah memudaratkannya dan sering berlaku kerosakan yang sukar dipulihkan terhadap alam sekitar dan sumber kritikal. Jika tidak dihentikan dan dibiarkan berterusan. ‘adat hidup memegang adat’: ‘beramu tidak merosak kayu. bulan dan matahari. fizik. di situ terkandung rezeki dan rahmat. geologi.memudahkan manusia menempuh ranjau kehidupan. menjadi penunjuk arah dan waktu untuk mengingatkan manusia fitrah kewujudannya di dunia ini. bergetah tidak merosak rimba. peliharalah laut beserta selat.’ Sebab itu juga dikatakan. peliharalah tanah berhutan lebat. Penjagaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama SMAHADZIR Kini. Bintang. Menerusi pengetahuan dan kajian mengenai alam sekitar. di situ terkandung petua adat. di situ terkandung tamsil ibarat. di situ terkandung beragam manfaat. Justeru. adalah menjadi tanggungjawab manusia untuk sentiasa memelihara kelestarian alam sekitar. Kesimpulannya. kimia. serta haiwan. kosmologi dan hidrologi. geografi. berladang tidak merosak padang. Alam sekitar juga buku ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. berkampung tidak merosak gunung. kita mengetahui dan memanfaatkan ilmu zoologi. manusia dan alam semula jadi dikatakan sedang menuju pertembungan. Allah SWT mencipta alam ini dengan segala keindahan dan kenikmatannya demi kebaikan dan faedah kepada manusia itu sendiri. Bahkan dalam ungkapan orang tua-tua Melayu turut dikatakan: ‘Kalau hidup hendak selamat. aman. berotan tidak merosak hutan. Dengan menekuni dan mendalami bidang ilmu berkaitan alam sekitar. mikrobiologi. dan hal ini mungkin mengubah dunia hidup kita sehingga tidak mampu untuk menampung kehidupan yang sebenarnya. bioteknologi. Inilah objektif dan gagasan sains dari perspektif Islam seperti yang dikemukakan ramai sarjana Islam. sejahtera. berumah tidak merosak tanah. harmoni dan terhindar dari sebarang bencana yang boleh menghancurkan spesies kehidupan bernyawa di atasnya. di situ terkandung aneka nikmat. alam tumbuh-tumbuhan. kebanyakan amalan kita kini akan meletakkan risiko yang serius terhadap masa depan yang indah bagi manusia. jiwa dan fikiran manusia lebih dekat dan mesra kepada Yang Maha Pencipta. Semua makhluk yang bernama manusia. .

Kita hendaklah menghindari diri dari menjadi robot yang hanya didorong oleh desakan dan kuasa ekonomi serta konsumpsi. Pengeluaran barangan dan perkhidmatan juga bertambah lebih lima kali ganda. Di tambah pula satu lagi teknologi iaitu teknologi pembaziran yang menghasilkan berjuta-juta tan sampah dan sisa buangan. Ketinggian asid ini mampu memusnahkan tumbuhtumbuhan. malah mengakibatkan lebih satu juta kematian manusia di dunia. Kabus ini mengandungi 100 kali ketinggian asid berbanding dengan hujan. tanggungjawab ini harus dilihat secara menyeluruh dan rasional demi kelestarian dan kesejahteraan hidup makhluk sejagat. Kira-kira 1. Hakikat menjelaskan bahawa pencemaran alam sekitar berlaku kerana peningkatan jumlah manusia dan kegiatan ekonomi yang tidak terhingga yang berlaku dalam tempoh 50 tahun kebelakangan ini. proses. di sinilah letaknya tanggungjawab kita bersama dalam menjaga alam sekitar. atau jenis teknologi yang melahirkan keluaran. Peningkatan kegiatan ekonomi dan teknologi yang digunakan lebih memudaratkan alam sekitar. terjejas. Misalnya. Bukan hanya sebagai sumber ekonomi untuk dieksploitasi bagi mengaut keuntungan. Kalau dulu kita sering mendengar hujan asid. termasuk hutan. melalui kecuaian terhadap perkhidmatan asas yang mengakibatkan kesengsaraan dan maut. . Situasi ini boleh mengakibatkan rantai makanan. kini ada kabus asid pula. Bilangan manusia dalam masa tersebut telah meningkat daripada 2. serta memberi kesan buruk terhadap kesihatan. dan sisa yang boleh memudaratkan mahupun membunuh.Perubahan asas diperlukan segera sekiranya kita mahu mengelakkan pertembungan yang bakal dihadapi. Undang-udang dan teknologi tidak akan dapat mengatasi masalah-masalah alam sekitar yang kita alami sekarang ini.2 juta tan sisa buangan dieksport ke negara membangun yang sanggup menjadi padang sampah global. Tidak kira apa pun bangsa dan kepercayaan agama. sama ada yang bersifat struktural. Sebanyak 3. Sebanyak 16 jenis racun ditemukan dalam kabus asid. Dianggarkan antara lima hingga 20% lebih banyak sinaran radioaktif ultraviolet masuk ke bumi. sama ada melalui propaganda birokrasi mahupun pengiklanan yang mengakibatkan penggunaan yang tidak lestari yang sudah tentunya akan mempercepatkan proses kerosakan alam sekitar.5 bilion kepada melebihi 6 bilion. sama ada di dalam laut atau di darat. Alam sekitar kita sedang mengalami tekanan kritikal. sikap dan hubungan manusia dengan alam serta hubungan sesama manusia. Jadi. penggunaan tidak bertanggungjawab pestisida yang bukan sahaja mencemarkan sistem perairan. Selain itu terdapat juga teknologi manipulasi. Kita perlu menjaga alam sebagai anugerah Tuhan yang diamanahkan kepada manusia.2 bilion penghuni bumi boleh dilabelkan sebagai ‘pengguna gelojoh’ atau menggayakan hidup yang tidak lestari dan bertanggungjawab terhadap 70% kemusnahan alam sekitar kita. nilai. Apa yang kita perlukan ialah perubahan radikal dalam pandangan hidup. Antara teknologi dahsyat yang sering dikaitkan dengan kemusnahan alam sekitar ialah teknologi keganasan. Penipisan lapisan ozon terus mengancam manusia.

tetapi membahayakan hidupan lain kerana memerlukan kandungan oksigen yang tinggi. Kini kian banyak laut diserang oleh kesan algal blooms atau air pasang merah yang membahayakan kehidupan laut dan hasilnya. Yang semakin membimbangkan ialah kenaikan paras laut kerana kenaikan suhu dunia. Radioaktif infra ialah gas yang terbebas daripada kesan rumah hijau dan berperanan untuk memanaskan suhu bumi antara 15 hingga 20%. Sebenarnya. Kini tekanan yang merosakkan laut kian teruk. khasnya di kawasan pantai yang menghasilkan tangkapan ikan yang tinggi. Pencemaran air sungai. Tetapi kegiatan manusia memburukkan lagi keadaan dengan memperkenalkan bahan baru iaitu klorin dan bromin. tasik dan air bawah tanah turut menghadkan bekalan air. yang mengandungi bahan kimia yang kekal di atmosfera berabad-abad lamanya. Sebilangannya mengeluarkan toksin yang membahayakan hidupan laut yang lain. pertanian. dan sebagainya yang sebilangannya beracun. Selain itu. Kesan yang diduga kerana peningkatan paras laut ialah hakisan pantai yang lebih cepat. Bahan kimia ini turut menghalang radioaktif infra daripada keluar. yang pasti menjejaskan kehidupan lain di bumi. dan tanah pertanian. Toksin ini mungkin membiak di dalam badan hidupan laut dan membawa padah kepada manusia yang memakannya. kebanyakan algal blooms tidak mengandungi racun. Oleh itu. Beberapa buah tasik besar dan laut kini mengalami masalah pengasidan. kehidupan di bumi tidak mungkin wujud. Sungai yang dahulunya hanya membawa tanah terhakis ke laut kini turut mengangkut sisa industri. muara sungai. Hidupan laut mungkin pupus. reaksi bahan kimia yang dihasilkan oleh cahaya matahari akan memusnahkan dan memulihkan lapisan ozon dalam satu edaran yang berterusan. Kemusnahan tanah pertanian dan salinatasi air tawar akan berleluasa. Setiap atom klorin dan bromin akan memusnahkan beribu-ribu molekul ozon. penyaman udara. . Kesan rumah kaca atau rumah hijau boleh mengakibatkan peningkatan paras laut sebanyak satu meter lagi bagi 50 hingga 60 tahun yang akan datang. Keadaan bertambah buruk apabila penggunaan tin penyembur aerosol. kemusnahan sistem parit dan tali air serta pertambahan tahap kemasinan air bawah tanah. kusyen. penyakit bular dan penekanan sistem imuniti. penggunaan air secara rakus serta pencemaran alam sekitar turut membahayakan bekalannya untuk kegunaan manusia. Dalam keadaan biasa. Tanpanya. Gelombang dan ribut taufan akan menghayutkan tebing pantai dan membuatkan kawasan pantai sukar dipertahankan. cip komputer. Beberapa buah kawasan penangkapan ikan menunjukkan tanda kepupusan. dan insulasi buih membenarkan lebih banyak sinaran radioaktif ultraviolet ke atmosfera. lapisan ozon penting kerana dapat menghadkan jumlah sinaran solar radioaktif ultraviolet ke bumi.Kesihatan manusia juga akan terganggu kerana mengalami penyakit barah kulit. Tuntutan tinggi terhadap air permukaan mengakibatkan kekurangan air yang serius di 80 buah negara yang mengandungi 40 peratus penduduk bumi. Algal blooms meningkat kerana bertambahnya pencemaran.

bumi kehilangan lebih banyak hutan tropika berbanding dengan tempoh kewujudan bumi selama 4. beberapa jenis hutan yang kritikal akan lenyap dalam masa beberapa tahun. Kita mesti mengurus sumber secara lebih berkesan. Maka manusia perlu bertanggungjawab bagi menjamin kesejahteraan hutan yang masih wujud demi kewujudan manusia dan lain-lain makhluk bernyawa. lebih kurang satu dalam sejam. 10 ribu spesies mungkin pupus setiap tahun. dikaji atau diberi nama. Keutamaan mesti diberi kepada pembangunan sumber tenaga menurut keperluan dunia ketiga – bersifat kecil dan secara relatif mudah dilaksanakan. dan kepupusan spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Kita mesti menstabilkan jumlah . Kita harus memberi keutamaan kepada penggunaan tenaga. Keadaan ini tambah kritikal kerana hutan pendukung kehidupan sebilangan besar makhluk bumi. kita mesti mengawal semua kegiatan yang merosakkan alam sekitar bagi memulihkan dan melindungi integriti sistem planet ini. Menjelang tahun 2100. hutan juga semakin kurang. Satu dalam empat jenis ubat berpunca dari hutan tropika. Selain itu. Hutan hujan tropika serta hutan kering tropika dan hutan iklim sederhana dimusnahkan dengan pesatnya. Kesimpulannya. Kehilangan baka dapat memberi kesan kepada ekologi. kerosakan dan kehilangan tanah pertanian. penjagaan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Pada kadar kini. Misalnya. Banyak usaha yang boleh kita lakukan untuk merealisasikan perkara ini. sepertiga spesies yang kini hidup akan pupus. kita mesti menghentikan aktiviti penebangan hutan. Dengan keadaan yang panas lembap hampir sepanjang tahun. Apabila hutan berkurangan. Walaupun hujan tropika cuma meliputi 7% jumlah keluasan bumi. air. termasuklah ubat untuk rawatan leukemia kanak-kanak. kedudukannya masih diselubungi kekaburan. Antaranya. Hutan tropika mengandungi simpanan karbon yang tinggi. termasuk pengembangan pemuliharaan dan pengitaran. dan bahan lain secara cekap.6 bilion tahun. karbon dibebaskan sebagai karbon monoksida di atmosfera. Banyak spesies masih belum ditemui. Manusia menyebabkannya kerana banyak spesies di hutan tropika merupakan sumber penting bagi ubat-ubatan. musim tumbesarnya berterusan. Setiap tahun sejak tahun 1988. Walaupun kepentingan hutan kepada manusia dan makhluk darat lain jelas. Tiada sesiapa yang tahu akan jumlah spesies yang hidup atau yang telah pupus.Di samping itu. Kebanyakan hutan hujan tropika akan pupus. Situasi ini akan menyebabkan haba terperangkap di atmosfera lalu meningkatkan pemanasan dunia. Yang turut pupus ialah sebilangan besar spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Menurut Edward Wilson dari Universiti Harvard. beralih daripada menggunakan bahan tenaga fosil kepada sumber tenaga mesra alam yang lestari bagi mengurangkan pengeluaran gas rumah kaca dan pencemaran udara dan air. kepentingannya terhadap biosfera adalah kritikal. Pemusnahan hutan tropika memberi sumbangan antara tujuh hingga 31% karbon dioksida yang dibebaskan setiap tahun. Hutan tropika merupakan habitat separuh daripada jumlah spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini.

dan alam sekitar. Kejayaan dalam usaha semesta ini memerlukan pengurangan yang besar dalam keganasan dan peperangan. agama Islam menuntut manusia bertindak sebagai khalifah di bumi ini dan memastikan bahawa dunia ciptaan Allah SWT ini terus kekal dalam keindahannya dan kegunaannya. Hal ini hanya akan dicapai apabila semua negara mengaku memerlukan pemajuan ekonomi dan sosial. yang membawa kepada keruntuhan sosial. masanya akan tiba untuk seluruh dunia dan spesies manusia sendiri akan musnah disebabkan oleh tangan mereka sendiri. Dalam hal ini. dunia ini hanya pinjaman. kita sebagai manusia juga mesti mengurangkan dan akhirnya menghapuskan kemiskinan. yang berjumlah melebihi USD1 trilion setahun. dan menjamin kawalan wanita terhadap keputusan melahirkan anak. . Manusia tidak boleh terus membenarkannya dibinasakan. termasuk sikap baru terhadap melaksanakan tanggungjawab memelihara diri dan bumi. ekonomi. Kata pepatah Melayu. dan keresahan. Sumber yang digunakan bagi penyediaan dan perilaku peperangan. diperlukan bagi tugas baru ini. Keupayaan bumi ini terhad rapuh. kemiskinan. Di samping itu. Jika tidak. Bencana paling teruk ialah terperangkap dalam lingkaran kemelesetan alam sekitar. Etika baru diperlukan. Kita mesti mempastikan kesaksamaan jantina. Kita harus sedar bahawa kerosakan alam sekitar adalah antara ancaman dahsyat yang dihadapi dan usaha untuk mengurangkannya tidak berjaya sekiranya kadar penduduk tidak dikawal.penduduk. dan penerimaan sukarela perancangan keluarga yang efektif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful