Kelestarian alam sekitar

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang teristimewa berbanding dengan makhluk ciptaan lain. Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggungjawab memakmurkan alam kurniaan Allah dengan sebaik-baiknya melalui interaksi yang positif. Perhubungan manusia bukan hanya terbatas dengan Pencipta dan sesama manusia sahaja tetapi merangkumi perhubungan dengan alam. Oleh yang demikian, alam sekitar merupakan sebahagian daripada elemen-elemen yang penting yang perlu dipelihara oleh manusia sebagai satu khazanah yang amat berharga.

Kemusnahan alam hijau anugerah Allah adalah disebabkan oleh kerakusan manusia mengekploitasi hasil alam melampaui batas. Implikasinya menyebabkan pelbagai fenomena alam berlaku antaranya, pemanasan global, tanah runtuh, banjir kilat dan pelbagai lagi yang mengganggu ketidaksabilan eko sistem. Justeru itu, pengurusan alam sekitar yang efektif dan konsisten sangat diperlukan bagi memastikan alam anugerah Allah tidak dimusnahkan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Bahkan ia sangat bertepatan dengan falsafah syariat yang bersifat universal. “Kita tidak mewarisi bumi kita ini daripada nenek moyang kita, tetapi sebaliknya kita hanya meminjamnya daripada anak cucu kita.......”. Begitulah sebahagian terjemahan kata-kata Chief Seattle sebagai bahan rujukan oleh penceramah dan aktivis alam sekitar di seluruh dunia tentang pentingnya menjaga alam sekitar yang menjadi tanggungjawab setiap penduduk dalam sesebuah negara supaya tidak merosakkan alam sekitar ini dengan sewenang-wenangnya dalam apa jua cara untuk mengelakkan kesan buruk kepada generasi yang akan datang. Keharmonian dan kesejahteraan yang dikecapi oleh manusia antaranya adalah disebabkan perhubungan murni antara manusia dan alam. Masalah ini telah pun dijelaskan oleh alQuran, Allah S.W.T berfirman bermaksud: “Telah kelihatan kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali

Oleh yang demikian. pengurangan sumber bumi dan sebagainya telah lama mengakibatkan hilangnya keseimbangan kepada alam. Perbuatan dan tingkah laku tersebut sudah tentulah berlaku kontradiksi dengan prinsip Islam yang murni. membuang bahan-bahan toksid dalam sungai atau laut.com/2009/06/manusia-merupakan-makhluk-ciptaan-allah. Sesungguhnya krisis ini telah menjadi begitu parah sehingga setiap kerajaan di dunia berusaha mengambil tindakan bagi menanganinya. Manusia telah diberikan akal fikiran oleh Allah SWT di mana ini meletakkan taraf manusia melebihi makhluk yang lain.” (Rum:41). pengurusan alam semulajadi yang sistematik perlu diberi perhatian bagi memastikan pembangunan negara secara lestari dan bersifat mesra alam.html Penjagaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama SMAHADZIR Masalah alam sekitar seperti pencemaran. Sekiranya manusia melakukan pencebohan secara tidak munasabah dan untuk kepentingan diri maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai zalim.insaf. sebarang aktiviti manusia yang boleh mengancam dan memusnahkan kehidupan alam ini adalah dilarang sama sekali dan ia bertentangan dengan tuntutan syarak dan tindakan ini sama sekali bertentangan dengan sunnatullah. melakukan pencerobohan terhadap alam sekitar dengan cara berlebihlebihan menyebabkan berlakunya kemusnahan alam. Tegasnya. Selepas pertimbangan dibuat. jelaslah Allah sebagai arkitek kepada penciptaan manusia lebih mengetahui sifat-sifat negatif yang ada dalam diri manusia dan memberi amaran kepada manusia melakukan pencerobohan tersebut agar kembali insaf dan bertaubat. Manusia perlu mengingati bahawa setiap kejadian yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi adalah makhluk Allah. . dan sebagainya. Bagaimanapun. pencemaran asap oleh kilang-kilang. barulah unsur nafsu digerakkan ke arah mencapai keinginan itu. Sebagai hamba Allah kita perlu ingat bahawa setiap tingkah laku kita terhadap semua makhluk ciptaan Allah akan dinilai dan dihitung oleh Allah di hari akhirat kelak. Berdasarkan ayat tersebut jelaslah menunjukkan sikap manusia yang tidak menghormati. Permasalahan ini sering menjadi perbincangan hangat setiap lapisan masyarakat dunia. penebangan hutan. http://ibnshukri. aktiviti pemusnahan hutan yang tidak terkawal. Dengan akal fikiran itulah manusia membuat pertimbangan sebelum melakukan sesuatu tindakan. Oleh yang demikian. Bersesuaian dengan gagasan Perdana Menteri yang ingin melahirkan masyarakat Islam yang mempunyai peradaban tinggi yang seimbang dari aspek pembangunan insan dan pembangunan fizikal. Sebagai contoh. ada kalanya wujud ketidakharmonian antara unsur akal dan nafsu dalam jiwa manusia. Interaksi manusia dengan alam perlu dilihat dalam dimensi yang luas ia bersifat mesra alam. Islam secara amnya sangat menitikberatkan berkenaan dengan permasalahan sekitar.blogspot.

Firman Allah SWT bermaksud: ‘Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. ayat 77) Tidak salah untuk melaksanakan proses pembangunan. kemusnahan alam sekitar di beberapa kawasan di negara kita. sekali gus menjadi tempat membiaknya pelbagai hidupan akuatik. adalah akibat kerakusan nafsu manusia. tentu sistem ekologi juga akan terjejas. melebihi kemuliaan malaikat. Di samping kesan ke atas ekologi. Ia bukan saja akan menyebabkan kehilangan spesies alam dan fauna yang amat berharga. Hakikatnya. ketika peperangan. manusia antara komponen alam yang juga tergolong sebagai makhluk Allah. Maka. mempunyai kedudukan khusus dan mulia dalam struktur alam ini.Akibatnya. kewujudan dan konsep manusia perlu difahami setepatnya untuk kita lebih memahami konsep agama terhadap alam sekitar. Bagaimanapun. Manusia mempunyai peranan dan keistimewaan tersendiri berbanding komponen alam lain. Status manusia tinggi di sisi Allah jika diterasi dengan keimanan. . dan janganlah kamu berbuat kerosakan di (muka) bumi. dan janganlah kamu melupakan bahagianmu daripada (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. pembangunan yang tidak terkawal boleh memberi kesan terhadap topografi sesuatu tempat. Manusia juga boleh menjadi lebih hina daripada haiwan jika jiwa dan fikirannya kosong iman. Jika merosakkan alam sekitar. Etika berkaitan penjagaan alam sekitar ada digariskan dalam Islam. Contohnya. mengancam aliran sungai dan jalan raya. Bukit-bukau yang menjadi pasak kepada bumi seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah an-Naba’. Hal ini penting kerana manusia adalah makhluk yang menjadi khalifah. ayat 7 tidak lagi berperanan untuk menstabilkan persekitarannya akibat proses meratakan kawasan. Ramai antara kita tidak sedar bahawa kegiatan pembersihan hutan dan meratakan bukit. tersedia sumber asli seperti hutan rimba menghijau yang mengimbangi ekosistem. Pada alam sekitar yang terbentang luas. tindak-tanduk itu memberi kesan negatif kepada kesejahteraan hidup manusia sejagat. Alam sekitar juga anugerah Allah bagi memudahkan manusia hidup sebagai khalifahNya.’ (surah al-Qasas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. ia perlu dilakukan dalam bentuk terkawal agar agenda pembangunan yang dijalankan lebih banyak memberi manfaat bukannya keburukan kepada manusia dan alam sekitarnya. lautan dalam yang menakung limpahan karbon untuk menyejukkan suhu bumi. malah struktur bangunan di sesebuah kawasan. malah haiwan liar serta unggas turut diancam kepupusan. Di samping mengetahui manfaat alam sekitar. Malangnya. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya memotong pokok atau membakar tanaman kecuali keadaan benar-benar memaksa supaya berbuat demikian. timbullah krisis seperti masalah pencemaran alam sekitar.

Mereka mengambil kesempatan atas platform yang didakwa sebagai pembangunan. usul fikh (maqasid syariah) dan ilmu Al-Quran dan sunah. memperbaiki taraf hidup serta menghindarkan diri dan bumi daripada perkara-perkara yang boleh merosakkannya. sama ada makhluk yang hidup atau mati. bermaksud: ‘Dia menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan pemakmurnya. tumbuh-tumbuhan. Hal ini seperti firman Allah SWT bermaksud: ‘Telah nampak kerosakan di darat dan laut disebabkan perbuatan tangan manusia. ayat 41) Dalam Islam. Ilmu etika atau akhlak (tasawuf) adalah satu bidang ilmu yang sangat berkait rapat dengan alam sekitar. kita perlu memahami bahawa segala usaha untuk memelihara atau membaik-pulih alam sekitar adalah sama halnya dengan usaha menjaga agama. Pengertian yang dapat difahami sebagai pemakmurnya di sini ialah manusia sebagai makhluk yang membangunkan bumi menerusi usaha-usaha seperti aktiviti pertanian. air. etika. ia telah dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. lebihlebih lagi haiwan peliharaan. Sebenarnya. fikh. agar mereka kembali (ke jalan yang benar). segala hal yang berkaitan dengan pemuliharaan alam sekitar dan pelestariannya sangat berkait rapat dengan ilmu-ilmu Islam yang dasar. udara dan tanah. Contohnya. Ini adalah kerana segala kemungkaran dan dosa mencemari dan memusnahkan alam sekitar sebenarnya mengganggu intipati hidup beragama kerana . Berbeza dengan Barat yang menganggap bahawa antara punca menyebabkan berlakunya kemerosotan dan kerosakan alam sekitar ialah bertambahnya jumlah penduduk dunia dan permintaan terhadap sumber alam semakin meningkat. Begitu juga dengan alam sekitar. perindustrian. aspek akhlak meliputi semua perkara. alam sekitar dan sebagainya. Sebagai manusia yang berakal. sumber-sumber alam itu adalah sangat banyak dan subur. berakal atau sebaliknya. Ilmu-ilmu Islam dasar tersebut ialah kefahaman dan pendidikan alam sekitar serta kaitannya dengan ilmu usuluddin. maka Al-Quran menyatakan bahawa nikmat Allah itu tidak dapat dihitung. Kita tidak boleh rakus dalam usaha pembangunan.’ (surah Hud: 61). yang akhirnya bukan saja memusnahkan ekologi yang menjadi habitat kepada mahkluk lain. Kita bukan saja disuruh berakhlak kepada Allah atau manusia.Punca utama masalah ini adalah sifat rakus manusia yang mementingkan keuntungan wang ringgit.’ (surah ar-Rum. Terdapat pelbagai perintah Allah supaya manusia memberi perhatian dan berbuat baik kepada alam sekitar berserta dengan seluruh unsur yang dikandungnya iaitu berbuat baik kepada sesama manusia. malah memudaratkan manusia. malah menjaga akhlak kepada haiwan. haiwan. setiap haiwan itu ada hak yang perlu kita tunaikan. Melakukan kebaikan terhadap alam sekitar yang menjadi elemen utama alam ini adalah sebahagian daripada tuntutan untuk menjadi hamba yang bertakwa dan diredhai Allah. Ilmu usuluddin (ilmu tauhid) mempunyai hubungan yang erat dengan hal-hal yang berkaitan pemuliharaan alam sekitar serta semua elemen yang berada dalamnya. Untuk membangunkan peradaban di muka bumi.

Dalam pengertiannya yang lebih utilitarian. tidak bertanggungjawab serta tidak bertimbangrasa terhadap alam sekitar. Tanpa hutan. maka tadahan hujan untuk bekalan air akan kurang dan tanpa udara yang bebas bahan cemar.secara tidak langsung menodai kewujudan manusia di muka bumi ini. keseimbangan alam sekitar memberi kesan ketara kepada keharmonian dan kesejahteraan hidup ke arah kemajuan negara. Islam sebagai cara hidup. Perkara ini telah diterangkan Allah SWT melalui firman-Nya yang bermaksud: ‘Kepunyaan Allah SWT jualah apa-apa yang di langit dan di bumi. Perbuatan mencemar dan merosakkan alam sekitar juga menodai fungsi kekhalifahan yang telah dibebankan kepada manusia. rakus. Antaranya adalah peranan manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi.’ (Hadis riwayat Muslim) Ayat-ayat di atas jelas menunjukkan konsep yang harus dimiliki oleh umat manusia terhadap alam sekitar. alam sekitar ditanggapi secara kudus dan tertib. pentingkan diri sendiri. Dia melihat apa yang kamu lakukan. sedangkan kedua-dua sikap ini merupakan perintah Allah yang perlu dilaksanakan. Alam sekitar sekadar amanah Allah SWT kepada manusia dan kita berkewajiban mengurusnya dengan baik. Kecuaian seperti ini amat bertentangan dengan kehendak apa juga agama. Kita harus insaf kerana kini pelbagai kerosakan telah melanda darat. Jika kembali kepada ajaran pelbagai agama dan falsafah hidup. Dalam apa juga agama. Hakikatnya. lebih-lebih lagi agama Islam. Melakukan kerosakan dan kebinasaan kepada alam ini adalah tanda pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Perbuatan merosakkan alam sekitar adalah sama seperti menafikan sikap adil dan ehsan. Alam sekitar turut berperanan sebagai kesatuan benda yang membuktikan kekuasaan Yang Maha Pencipta dan pembangkit kesedaran terhadap rasa dan jiwa ketuhanan. Ia adalah hasil daripada sikap dan tindak-tanduk kita sendiri yang cuai. alam sekitar dan Allah. yang bermaksud: ‘Dunia ini hijau dan cantik. alam sekitar juga petunjuk bagi . dan pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Kita harus sedar dan insaf bahawa kepentingan alam sekitar menjangkaui keperluan estetika dan kebersihan fizikal semata-mata. ayat 126) Rasulullah SAW juga bersabda.’ (surah an-Nisa. Manusia tidak sebebasnya memiliki semua khazanah di muka ini. Ini kerana bumi bukan milik manusia untuk dia berbuat sesuka hati tetapi bumi ini adalah milik Allah yang dipinjamkan kepada manusia yang kemudiannya dituntut untuk menjalankan segala perintah Allah di atasnya. menerangkan hakikat bahawa tiada pengasingan antara manusia. kesihatan awam terganggu. pencemaran udara dan lautan. Ia adalah prinsip asas ajaran Islam. dan Tuhan telah melantik kamu sebagai pengurusnya. kita menemui asas kukuh peranan alam sekitar sebagai antara unsur terpenting dari segi ketuhanan dan kosmologi.

menjaga alam sekitar ini bukanlah menjadi tugas individu atau kerajaan semata tetapi menjadi tanggungjawab kita semua secara bersama. mikrobiologi. Justeru. ‘adat hidup memegang adat’: ‘beramu tidak merosak kayu. Jika tidak dihentikan dan dibiarkan berterusan. Alam sekitar juga buku ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. serta haiwan. Semua makhluk yang bernama manusia. supaya ia dapat dimanfaatkan secara berterusan. peliharalah tanah berhutan lebat. berkampung tidak merosak gunung. peliharalah laut beserta selat. di situ terkandung rezeki dan rahmat. di situ terkandung tamsil ibarat. kita mengetahui dan memanfaatkan ilmu zoologi. . kosmologi dan hidrologi. berladang tidak merosak padang. manusia dan alam semula jadi dikatakan sedang menuju pertembungan. menjadi penunjuk arah dan waktu untuk mengingatkan manusia fitrah kewujudannya di dunia ini. tidak kira apa bangsa dan agama harus bertanggungjawab terhadap kelestarian alam sekitar agar dapat merealisasikan dunia ini menjadi sebuah taman kehidupan yang indah. botani. di situ terkandung petua adat. geografi. berotan tidak merosak hutan. Penjagaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama SMAHADZIR Kini. di situ terkandung aneka nikmat. jiwa dan fikiran manusia lebih dekat dan mesra kepada Yang Maha Pencipta. Kegiatan manusia yang teruk telah memudaratkannya dan sering berlaku kerosakan yang sukar dipulihkan terhadap alam sekitar dan sumber kritikal. kebanyakan amalan kita kini akan meletakkan risiko yang serius terhadap masa depan yang indah bagi manusia. Dengan menekuni dan mendalami bidang ilmu berkaitan alam sekitar. Bahkan dalam ungkapan orang tua-tua Melayu turut dikatakan: ‘Kalau hidup hendak selamat. dan hal ini mungkin mengubah dunia hidup kita sehingga tidak mampu untuk menampung kehidupan yang sebenarnya. berkebun tidak merosak dusun. aman. Kesimpulannya. adalah menjadi tanggungjawab manusia untuk sentiasa memelihara kelestarian alam sekitar.’ Sebab itu juga dikatakan. di situ terkandung beragam manfaat. bulan dan matahari. fizik. kimia. Bintang. Ingatlah.memudahkan manusia menempuh ranjau kehidupan. sejahtera. misalnya. bergetah tidak merosak rimba. geologi. alam tumbuh-tumbuhan. Allah SWT mencipta alam ini dengan segala keindahan dan kenikmatannya demi kebaikan dan faedah kepada manusia itu sendiri. bioteknologi. berumah tidak merosak tanah. Inilah objektif dan gagasan sains dari perspektif Islam seperti yang dikemukakan ramai sarjana Islam. Menerusi pengetahuan dan kajian mengenai alam sekitar. harmoni dan terhindar dari sebarang bencana yang boleh menghancurkan spesies kehidupan bernyawa di atasnya.

Sebanyak 3. proses. nilai. Tidak kira apa pun bangsa dan kepercayaan agama. sama ada melalui propaganda birokrasi mahupun pengiklanan yang mengakibatkan penggunaan yang tidak lestari yang sudah tentunya akan mempercepatkan proses kerosakan alam sekitar. termasuk hutan. Pengeluaran barangan dan perkhidmatan juga bertambah lebih lima kali ganda. di sinilah letaknya tanggungjawab kita bersama dalam menjaga alam sekitar. malah mengakibatkan lebih satu juta kematian manusia di dunia. melalui kecuaian terhadap perkhidmatan asas yang mengakibatkan kesengsaraan dan maut. Ketinggian asid ini mampu memusnahkan tumbuhtumbuhan.5 bilion kepada melebihi 6 bilion. Bilangan manusia dalam masa tersebut telah meningkat daripada 2. terjejas. dan sisa yang boleh memudaratkan mahupun membunuh. sama ada di dalam laut atau di darat. atau jenis teknologi yang melahirkan keluaran. Dianggarkan antara lima hingga 20% lebih banyak sinaran radioaktif ultraviolet masuk ke bumi. kini ada kabus asid pula. Sebanyak 16 jenis racun ditemukan dalam kabus asid. Penipisan lapisan ozon terus mengancam manusia. Jadi. sama ada yang bersifat struktural. Kalau dulu kita sering mendengar hujan asid. Hakikat menjelaskan bahawa pencemaran alam sekitar berlaku kerana peningkatan jumlah manusia dan kegiatan ekonomi yang tidak terhingga yang berlaku dalam tempoh 50 tahun kebelakangan ini. Kita perlu menjaga alam sebagai anugerah Tuhan yang diamanahkan kepada manusia. Alam sekitar kita sedang mengalami tekanan kritikal. Kita hendaklah menghindari diri dari menjadi robot yang hanya didorong oleh desakan dan kuasa ekonomi serta konsumpsi. Peningkatan kegiatan ekonomi dan teknologi yang digunakan lebih memudaratkan alam sekitar. Undang-udang dan teknologi tidak akan dapat mengatasi masalah-masalah alam sekitar yang kita alami sekarang ini. Situasi ini boleh mengakibatkan rantai makanan. penggunaan tidak bertanggungjawab pestisida yang bukan sahaja mencemarkan sistem perairan. Misalnya. sikap dan hubungan manusia dengan alam serta hubungan sesama manusia. Apa yang kita perlukan ialah perubahan radikal dalam pandangan hidup. tanggungjawab ini harus dilihat secara menyeluruh dan rasional demi kelestarian dan kesejahteraan hidup makhluk sejagat. Di tambah pula satu lagi teknologi iaitu teknologi pembaziran yang menghasilkan berjuta-juta tan sampah dan sisa buangan.Perubahan asas diperlukan segera sekiranya kita mahu mengelakkan pertembungan yang bakal dihadapi. Antara teknologi dahsyat yang sering dikaitkan dengan kemusnahan alam sekitar ialah teknologi keganasan.2 juta tan sisa buangan dieksport ke negara membangun yang sanggup menjadi padang sampah global. Kabus ini mengandungi 100 kali ketinggian asid berbanding dengan hujan.2 bilion penghuni bumi boleh dilabelkan sebagai ‘pengguna gelojoh’ atau menggayakan hidup yang tidak lestari dan bertanggungjawab terhadap 70% kemusnahan alam sekitar kita. Selain itu terdapat juga teknologi manipulasi. Kira-kira 1. Bukan hanya sebagai sumber ekonomi untuk dieksploitasi bagi mengaut keuntungan. serta memberi kesan buruk terhadap kesihatan. .

kehidupan di bumi tidak mungkin wujud. dan insulasi buih membenarkan lebih banyak sinaran radioaktif ultraviolet ke atmosfera. tetapi membahayakan hidupan lain kerana memerlukan kandungan oksigen yang tinggi. khasnya di kawasan pantai yang menghasilkan tangkapan ikan yang tinggi. Kesan yang diduga kerana peningkatan paras laut ialah hakisan pantai yang lebih cepat. Gelombang dan ribut taufan akan menghayutkan tebing pantai dan membuatkan kawasan pantai sukar dipertahankan. kusyen. kebanyakan algal blooms tidak mengandungi racun. Hidupan laut mungkin pupus. penggunaan air secara rakus serta pencemaran alam sekitar turut membahayakan bekalannya untuk kegunaan manusia. dan sebagainya yang sebilangannya beracun. Selain itu.Kesihatan manusia juga akan terganggu kerana mengalami penyakit barah kulit. Kemusnahan tanah pertanian dan salinatasi air tawar akan berleluasa. Beberapa buah kawasan penangkapan ikan menunjukkan tanda kepupusan. Kesan rumah kaca atau rumah hijau boleh mengakibatkan peningkatan paras laut sebanyak satu meter lagi bagi 50 hingga 60 tahun yang akan datang. Sebenarnya. Beberapa buah tasik besar dan laut kini mengalami masalah pengasidan. Sebilangannya mengeluarkan toksin yang membahayakan hidupan laut yang lain. Keadaan bertambah buruk apabila penggunaan tin penyembur aerosol. Tanpanya. Setiap atom klorin dan bromin akan memusnahkan beribu-ribu molekul ozon. Kini tekanan yang merosakkan laut kian teruk. penyaman udara. Radioaktif infra ialah gas yang terbebas daripada kesan rumah hijau dan berperanan untuk memanaskan suhu bumi antara 15 hingga 20%. Oleh itu. Toksin ini mungkin membiak di dalam badan hidupan laut dan membawa padah kepada manusia yang memakannya. Algal blooms meningkat kerana bertambahnya pencemaran. Tuntutan tinggi terhadap air permukaan mengakibatkan kekurangan air yang serius di 80 buah negara yang mengandungi 40 peratus penduduk bumi. muara sungai. lapisan ozon penting kerana dapat menghadkan jumlah sinaran solar radioaktif ultraviolet ke bumi. tasik dan air bawah tanah turut menghadkan bekalan air. pertanian. kemusnahan sistem parit dan tali air serta pertambahan tahap kemasinan air bawah tanah. Yang semakin membimbangkan ialah kenaikan paras laut kerana kenaikan suhu dunia. penyakit bular dan penekanan sistem imuniti. . yang mengandungi bahan kimia yang kekal di atmosfera berabad-abad lamanya. Dalam keadaan biasa. yang pasti menjejaskan kehidupan lain di bumi. Bahan kimia ini turut menghalang radioaktif infra daripada keluar. reaksi bahan kimia yang dihasilkan oleh cahaya matahari akan memusnahkan dan memulihkan lapisan ozon dalam satu edaran yang berterusan. Sungai yang dahulunya hanya membawa tanah terhakis ke laut kini turut mengangkut sisa industri. dan tanah pertanian. Pencemaran air sungai. Tetapi kegiatan manusia memburukkan lagi keadaan dengan memperkenalkan bahan baru iaitu klorin dan bromin. cip komputer. Kini kian banyak laut diserang oleh kesan algal blooms atau air pasang merah yang membahayakan kehidupan laut dan hasilnya.

Hutan tropika merupakan habitat separuh daripada jumlah spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Satu dalam empat jenis ubat berpunca dari hutan tropika. termasuklah ubat untuk rawatan leukemia kanak-kanak.Di samping itu. dan kepupusan spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan.6 bilion tahun. Menurut Edward Wilson dari Universiti Harvard. Walaupun hujan tropika cuma meliputi 7% jumlah keluasan bumi. Menjelang tahun 2100. dikaji atau diberi nama. 10 ribu spesies mungkin pupus setiap tahun. Kita harus memberi keutamaan kepada penggunaan tenaga. hutan juga semakin kurang. beberapa jenis hutan yang kritikal akan lenyap dalam masa beberapa tahun. Dengan keadaan yang panas lembap hampir sepanjang tahun. kita mesti mengawal semua kegiatan yang merosakkan alam sekitar bagi memulihkan dan melindungi integriti sistem planet ini. beralih daripada menggunakan bahan tenaga fosil kepada sumber tenaga mesra alam yang lestari bagi mengurangkan pengeluaran gas rumah kaca dan pencemaran udara dan air. Hutan tropika mengandungi simpanan karbon yang tinggi. dan bahan lain secara cekap. Antaranya. Maka manusia perlu bertanggungjawab bagi menjamin kesejahteraan hutan yang masih wujud demi kewujudan manusia dan lain-lain makhluk bernyawa. Pemusnahan hutan tropika memberi sumbangan antara tujuh hingga 31% karbon dioksida yang dibebaskan setiap tahun. kita mesti menghentikan aktiviti penebangan hutan. karbon dibebaskan sebagai karbon monoksida di atmosfera. Kehilangan baka dapat memberi kesan kepada ekologi. Apabila hutan berkurangan. Yang turut pupus ialah sebilangan besar spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. bumi kehilangan lebih banyak hutan tropika berbanding dengan tempoh kewujudan bumi selama 4. kerosakan dan kehilangan tanah pertanian. kepentingannya terhadap biosfera adalah kritikal. air. Keutamaan mesti diberi kepada pembangunan sumber tenaga menurut keperluan dunia ketiga – bersifat kecil dan secara relatif mudah dilaksanakan. Situasi ini akan menyebabkan haba terperangkap di atmosfera lalu meningkatkan pemanasan dunia. Keadaan ini tambah kritikal kerana hutan pendukung kehidupan sebilangan besar makhluk bumi. Walaupun kepentingan hutan kepada manusia dan makhluk darat lain jelas. Kita mesti mengurus sumber secara lebih berkesan. Banyak usaha yang boleh kita lakukan untuk merealisasikan perkara ini. Misalnya. penjagaan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. Manusia menyebabkannya kerana banyak spesies di hutan tropika merupakan sumber penting bagi ubat-ubatan. Kita mesti menstabilkan jumlah . kedudukannya masih diselubungi kekaburan. Hutan hujan tropika serta hutan kering tropika dan hutan iklim sederhana dimusnahkan dengan pesatnya. musim tumbesarnya berterusan. Selain itu. sepertiga spesies yang kini hidup akan pupus. Kesimpulannya. Banyak spesies masih belum ditemui. termasuk pengembangan pemuliharaan dan pengitaran. Setiap tahun sejak tahun 1988. Tiada sesiapa yang tahu akan jumlah spesies yang hidup atau yang telah pupus. Kebanyakan hutan hujan tropika akan pupus. Pada kadar kini. lebih kurang satu dalam sejam.

kemiskinan. Bencana paling teruk ialah terperangkap dalam lingkaran kemelesetan alam sekitar. Kata pepatah Melayu. . dan menjamin kawalan wanita terhadap keputusan melahirkan anak. kita sebagai manusia juga mesti mengurangkan dan akhirnya menghapuskan kemiskinan. Keupayaan bumi ini terhad rapuh. dan penerimaan sukarela perancangan keluarga yang efektif. Etika baru diperlukan. Jika tidak. ekonomi. dunia ini hanya pinjaman. yang berjumlah melebihi USD1 trilion setahun. Kejayaan dalam usaha semesta ini memerlukan pengurangan yang besar dalam keganasan dan peperangan. diperlukan bagi tugas baru ini. termasuk sikap baru terhadap melaksanakan tanggungjawab memelihara diri dan bumi. Dalam hal ini. yang membawa kepada keruntuhan sosial. dan keresahan. Sumber yang digunakan bagi penyediaan dan perilaku peperangan. Kita harus sedar bahawa kerosakan alam sekitar adalah antara ancaman dahsyat yang dihadapi dan usaha untuk mengurangkannya tidak berjaya sekiranya kadar penduduk tidak dikawal. Kita mesti mempastikan kesaksamaan jantina.penduduk. agama Islam menuntut manusia bertindak sebagai khalifah di bumi ini dan memastikan bahawa dunia ciptaan Allah SWT ini terus kekal dalam keindahannya dan kegunaannya. Di samping itu. dan alam sekitar. masanya akan tiba untuk seluruh dunia dan spesies manusia sendiri akan musnah disebabkan oleh tangan mereka sendiri. Hal ini hanya akan dicapai apabila semua negara mengaku memerlukan pemajuan ekonomi dan sosial. Manusia tidak boleh terus membenarkannya dibinasakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful