Kelestarian Alam Sekitar

Kelestarian alam sekitar

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang teristimewa berbanding dengan makhluk ciptaan lain. Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggungjawab memakmurkan alam kurniaan Allah dengan sebaik-baiknya melalui interaksi yang positif. Perhubungan manusia bukan hanya terbatas dengan Pencipta dan sesama manusia sahaja tetapi merangkumi perhubungan dengan alam. Oleh yang demikian, alam sekitar merupakan sebahagian daripada elemen-elemen yang penting yang perlu dipelihara oleh manusia sebagai satu khazanah yang amat berharga.

Kemusnahan alam hijau anugerah Allah adalah disebabkan oleh kerakusan manusia mengekploitasi hasil alam melampaui batas. Implikasinya menyebabkan pelbagai fenomena alam berlaku antaranya, pemanasan global, tanah runtuh, banjir kilat dan pelbagai lagi yang mengganggu ketidaksabilan eko sistem. Justeru itu, pengurusan alam sekitar yang efektif dan konsisten sangat diperlukan bagi memastikan alam anugerah Allah tidak dimusnahkan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Bahkan ia sangat bertepatan dengan falsafah syariat yang bersifat universal. “Kita tidak mewarisi bumi kita ini daripada nenek moyang kita, tetapi sebaliknya kita hanya meminjamnya daripada anak cucu kita.......”. Begitulah sebahagian terjemahan kata-kata Chief Seattle sebagai bahan rujukan oleh penceramah dan aktivis alam sekitar di seluruh dunia tentang pentingnya menjaga alam sekitar yang menjadi tanggungjawab setiap penduduk dalam sesebuah negara supaya tidak merosakkan alam sekitar ini dengan sewenang-wenangnya dalam apa jua cara untuk mengelakkan kesan buruk kepada generasi yang akan datang. Keharmonian dan kesejahteraan yang dikecapi oleh manusia antaranya adalah disebabkan perhubungan murni antara manusia dan alam. Masalah ini telah pun dijelaskan oleh alQuran, Allah S.W.T berfirman bermaksud: “Telah kelihatan kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali

melakukan pencerobohan terhadap alam sekitar dengan cara berlebihlebihan menyebabkan berlakunya kemusnahan alam. Sebagai contoh.insaf. pengurangan sumber bumi dan sebagainya telah lama mengakibatkan hilangnya keseimbangan kepada alam. Selepas pertimbangan dibuat. Sebagai hamba Allah kita perlu ingat bahawa setiap tingkah laku kita terhadap semua makhluk ciptaan Allah akan dinilai dan dihitung oleh Allah di hari akhirat kelak. Bersesuaian dengan gagasan Perdana Menteri yang ingin melahirkan masyarakat Islam yang mempunyai peradaban tinggi yang seimbang dari aspek pembangunan insan dan pembangunan fizikal. Manusia perlu mengingati bahawa setiap kejadian yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi adalah makhluk Allah. Interaksi manusia dengan alam perlu dilihat dalam dimensi yang luas ia bersifat mesra alam. Oleh yang demikian. penebangan hutan. dan sebagainya. Oleh yang demikian. http://ibnshukri. Tegasnya. ada kalanya wujud ketidakharmonian antara unsur akal dan nafsu dalam jiwa manusia. pengurusan alam semulajadi yang sistematik perlu diberi perhatian bagi memastikan pembangunan negara secara lestari dan bersifat mesra alam. Permasalahan ini sering menjadi perbincangan hangat setiap lapisan masyarakat dunia. . Perbuatan dan tingkah laku tersebut sudah tentulah berlaku kontradiksi dengan prinsip Islam yang murni. Sekiranya manusia melakukan pencebohan secara tidak munasabah dan untuk kepentingan diri maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai zalim.html Penjagaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama SMAHADZIR Masalah alam sekitar seperti pencemaran. sebarang aktiviti manusia yang boleh mengancam dan memusnahkan kehidupan alam ini adalah dilarang sama sekali dan ia bertentangan dengan tuntutan syarak dan tindakan ini sama sekali bertentangan dengan sunnatullah. Bagaimanapun. Dengan akal fikiran itulah manusia membuat pertimbangan sebelum melakukan sesuatu tindakan. jelaslah Allah sebagai arkitek kepada penciptaan manusia lebih mengetahui sifat-sifat negatif yang ada dalam diri manusia dan memberi amaran kepada manusia melakukan pencerobohan tersebut agar kembali insaf dan bertaubat. Manusia telah diberikan akal fikiran oleh Allah SWT di mana ini meletakkan taraf manusia melebihi makhluk yang lain. pencemaran asap oleh kilang-kilang.com/2009/06/manusia-merupakan-makhluk-ciptaan-allah. Sesungguhnya krisis ini telah menjadi begitu parah sehingga setiap kerajaan di dunia berusaha mengambil tindakan bagi menanganinya.blogspot. Islam secara amnya sangat menitikberatkan berkenaan dengan permasalahan sekitar. Berdasarkan ayat tersebut jelaslah menunjukkan sikap manusia yang tidak menghormati. barulah unsur nafsu digerakkan ke arah mencapai keinginan itu.” (Rum:41). membuang bahan-bahan toksid dalam sungai atau laut. aktiviti pemusnahan hutan yang tidak terkawal.

Hal ini penting kerana manusia adalah makhluk yang menjadi khalifah. Firman Allah SWT bermaksud: ‘Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. malah haiwan liar serta unggas turut diancam kepupusan.’ (surah al-Qasas. dan janganlah kamu melupakan bahagianmu daripada (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. melebihi kemuliaan malaikat. Bukit-bukau yang menjadi pasak kepada bumi seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah an-Naba’. Status manusia tinggi di sisi Allah jika diterasi dengan keimanan. Contohnya. mengancam aliran sungai dan jalan raya. Manusia mempunyai peranan dan keistimewaan tersendiri berbanding komponen alam lain. Etika berkaitan penjagaan alam sekitar ada digariskan dalam Islam. ayat 7 tidak lagi berperanan untuk menstabilkan persekitarannya akibat proses meratakan kawasan. ketika peperangan. adalah akibat kerakusan nafsu manusia. Maka. lautan dalam yang menakung limpahan karbon untuk menyejukkan suhu bumi. kewujudan dan konsep manusia perlu difahami setepatnya untuk kita lebih memahami konsep agama terhadap alam sekitar. kemusnahan alam sekitar di beberapa kawasan di negara kita. Di samping kesan ke atas ekologi. mempunyai kedudukan khusus dan mulia dalam struktur alam ini. Jika merosakkan alam sekitar. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya memotong pokok atau membakar tanaman kecuali keadaan benar-benar memaksa supaya berbuat demikian. Bagaimanapun. dan janganlah kamu berbuat kerosakan di (muka) bumi. Di samping mengetahui manfaat alam sekitar. Manusia juga boleh menjadi lebih hina daripada haiwan jika jiwa dan fikirannya kosong iman. manusia antara komponen alam yang juga tergolong sebagai makhluk Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. ia perlu dilakukan dalam bentuk terkawal agar agenda pembangunan yang dijalankan lebih banyak memberi manfaat bukannya keburukan kepada manusia dan alam sekitarnya. Malangnya. . tentu sistem ekologi juga akan terjejas. malah struktur bangunan di sesebuah kawasan. Ia bukan saja akan menyebabkan kehilangan spesies alam dan fauna yang amat berharga. Pada alam sekitar yang terbentang luas. Hakikatnya. pembangunan yang tidak terkawal boleh memberi kesan terhadap topografi sesuatu tempat. ayat 77) Tidak salah untuk melaksanakan proses pembangunan. Ramai antara kita tidak sedar bahawa kegiatan pembersihan hutan dan meratakan bukit. Alam sekitar juga anugerah Allah bagi memudahkan manusia hidup sebagai khalifahNya. tersedia sumber asli seperti hutan rimba menghijau yang mengimbangi ekosistem. sekali gus menjadi tempat membiaknya pelbagai hidupan akuatik. timbullah krisis seperti masalah pencemaran alam sekitar. tindak-tanduk itu memberi kesan negatif kepada kesejahteraan hidup manusia sejagat.Akibatnya.

Punca utama masalah ini adalah sifat rakus manusia yang mementingkan keuntungan wang ringgit. Melakukan kebaikan terhadap alam sekitar yang menjadi elemen utama alam ini adalah sebahagian daripada tuntutan untuk menjadi hamba yang bertakwa dan diredhai Allah. sama ada makhluk yang hidup atau mati. Hal ini seperti firman Allah SWT bermaksud: ‘Telah nampak kerosakan di darat dan laut disebabkan perbuatan tangan manusia. memperbaiki taraf hidup serta menghindarkan diri dan bumi daripada perkara-perkara yang boleh merosakkannya. Pengertian yang dapat difahami sebagai pemakmurnya di sini ialah manusia sebagai makhluk yang membangunkan bumi menerusi usaha-usaha seperti aktiviti pertanian. Ilmu etika atau akhlak (tasawuf) adalah satu bidang ilmu yang sangat berkait rapat dengan alam sekitar. malah memudaratkan manusia. Kita tidak boleh rakus dalam usaha pembangunan. yang akhirnya bukan saja memusnahkan ekologi yang menjadi habitat kepada mahkluk lain. Ilmu-ilmu Islam dasar tersebut ialah kefahaman dan pendidikan alam sekitar serta kaitannya dengan ilmu usuluddin. Ini adalah kerana segala kemungkaran dan dosa mencemari dan memusnahkan alam sekitar sebenarnya mengganggu intipati hidup beragama kerana . agar mereka kembali (ke jalan yang benar). tumbuh-tumbuhan.’ (surah ar-Rum. Terdapat pelbagai perintah Allah supaya manusia memberi perhatian dan berbuat baik kepada alam sekitar berserta dengan seluruh unsur yang dikandungnya iaitu berbuat baik kepada sesama manusia. ia telah dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran.’ (surah Hud: 61). sumber-sumber alam itu adalah sangat banyak dan subur. Sebenarnya. supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. lebihlebih lagi haiwan peliharaan. setiap haiwan itu ada hak yang perlu kita tunaikan. Begitu juga dengan alam sekitar. segala hal yang berkaitan dengan pemuliharaan alam sekitar dan pelestariannya sangat berkait rapat dengan ilmu-ilmu Islam yang dasar. berakal atau sebaliknya. Mereka mengambil kesempatan atas platform yang didakwa sebagai pembangunan. malah menjaga akhlak kepada haiwan. bermaksud: ‘Dia menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan pemakmurnya. kita perlu memahami bahawa segala usaha untuk memelihara atau membaik-pulih alam sekitar adalah sama halnya dengan usaha menjaga agama. Berbeza dengan Barat yang menganggap bahawa antara punca menyebabkan berlakunya kemerosotan dan kerosakan alam sekitar ialah bertambahnya jumlah penduduk dunia dan permintaan terhadap sumber alam semakin meningkat. alam sekitar dan sebagainya. Ilmu usuluddin (ilmu tauhid) mempunyai hubungan yang erat dengan hal-hal yang berkaitan pemuliharaan alam sekitar serta semua elemen yang berada dalamnya. udara dan tanah. haiwan. air. Sebagai manusia yang berakal. Untuk membangunkan peradaban di muka bumi. ayat 41) Dalam Islam. perindustrian. fikh. usul fikh (maqasid syariah) dan ilmu Al-Quran dan sunah. maka Al-Quran menyatakan bahawa nikmat Allah itu tidak dapat dihitung. Contohnya. Kita bukan saja disuruh berakhlak kepada Allah atau manusia. aspek akhlak meliputi semua perkara. etika.

alam sekitar dan Allah. Ini kerana bumi bukan milik manusia untuk dia berbuat sesuka hati tetapi bumi ini adalah milik Allah yang dipinjamkan kepada manusia yang kemudiannya dituntut untuk menjalankan segala perintah Allah di atasnya. kesihatan awam terganggu. Dalam apa juga agama. Alam sekitar turut berperanan sebagai kesatuan benda yang membuktikan kekuasaan Yang Maha Pencipta dan pembangkit kesedaran terhadap rasa dan jiwa ketuhanan. rakus.’ (Hadis riwayat Muslim) Ayat-ayat di atas jelas menunjukkan konsep yang harus dimiliki oleh umat manusia terhadap alam sekitar. Perbuatan mencemar dan merosakkan alam sekitar juga menodai fungsi kekhalifahan yang telah dibebankan kepada manusia. ayat 126) Rasulullah SAW juga bersabda. Kita harus insaf kerana kini pelbagai kerosakan telah melanda darat. Jika kembali kepada ajaran pelbagai agama dan falsafah hidup. alam sekitar juga petunjuk bagi . Melakukan kerosakan dan kebinasaan kepada alam ini adalah tanda pengkhianatan terhadap amanah tersebut. yang bermaksud: ‘Dunia ini hijau dan cantik. pentingkan diri sendiri. dan pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu.’ (surah an-Nisa. alam sekitar ditanggapi secara kudus dan tertib. Antaranya adalah peranan manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. lebih-lebih lagi agama Islam. dan Tuhan telah melantik kamu sebagai pengurusnya. Dia melihat apa yang kamu lakukan. keseimbangan alam sekitar memberi kesan ketara kepada keharmonian dan kesejahteraan hidup ke arah kemajuan negara. Tanpa hutan. tidak bertanggungjawab serta tidak bertimbangrasa terhadap alam sekitar. sedangkan kedua-dua sikap ini merupakan perintah Allah yang perlu dilaksanakan. Kita harus sedar dan insaf bahawa kepentingan alam sekitar menjangkaui keperluan estetika dan kebersihan fizikal semata-mata. Perkara ini telah diterangkan Allah SWT melalui firman-Nya yang bermaksud: ‘Kepunyaan Allah SWT jualah apa-apa yang di langit dan di bumi. Ia adalah prinsip asas ajaran Islam. maka tadahan hujan untuk bekalan air akan kurang dan tanpa udara yang bebas bahan cemar. menerangkan hakikat bahawa tiada pengasingan antara manusia. Dalam pengertiannya yang lebih utilitarian. Perbuatan merosakkan alam sekitar adalah sama seperti menafikan sikap adil dan ehsan. Kecuaian seperti ini amat bertentangan dengan kehendak apa juga agama. kita menemui asas kukuh peranan alam sekitar sebagai antara unsur terpenting dari segi ketuhanan dan kosmologi. pencemaran udara dan lautan. Alam sekitar sekadar amanah Allah SWT kepada manusia dan kita berkewajiban mengurusnya dengan baik. Hakikatnya. Ia adalah hasil daripada sikap dan tindak-tanduk kita sendiri yang cuai.secara tidak langsung menodai kewujudan manusia di muka bumi ini. Islam sebagai cara hidup. Manusia tidak sebebasnya memiliki semua khazanah di muka ini.

Penjagaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama SMAHADZIR Kini. geologi. berkampung tidak merosak gunung. berumah tidak merosak tanah. kosmologi dan hidrologi.memudahkan manusia menempuh ranjau kehidupan. harmoni dan terhindar dari sebarang bencana yang boleh menghancurkan spesies kehidupan bernyawa di atasnya. alam tumbuh-tumbuhan. tidak kira apa bangsa dan agama harus bertanggungjawab terhadap kelestarian alam sekitar agar dapat merealisasikan dunia ini menjadi sebuah taman kehidupan yang indah. kita mengetahui dan memanfaatkan ilmu zoologi. di situ terkandung aneka nikmat. supaya ia dapat dimanfaatkan secara berterusan. . Justeru. menjadi penunjuk arah dan waktu untuk mengingatkan manusia fitrah kewujudannya di dunia ini. Kegiatan manusia yang teruk telah memudaratkannya dan sering berlaku kerosakan yang sukar dipulihkan terhadap alam sekitar dan sumber kritikal. manusia dan alam semula jadi dikatakan sedang menuju pertembungan. bulan dan matahari. aman. Jika tidak dihentikan dan dibiarkan berterusan. botani. misalnya. Dengan menekuni dan mendalami bidang ilmu berkaitan alam sekitar. adalah menjadi tanggungjawab manusia untuk sentiasa memelihara kelestarian alam sekitar. Menerusi pengetahuan dan kajian mengenai alam sekitar. Inilah objektif dan gagasan sains dari perspektif Islam seperti yang dikemukakan ramai sarjana Islam.’ Sebab itu juga dikatakan. ‘adat hidup memegang adat’: ‘beramu tidak merosak kayu. serta haiwan. berladang tidak merosak padang. peliharalah tanah berhutan lebat. menjaga alam sekitar ini bukanlah menjadi tugas individu atau kerajaan semata tetapi menjadi tanggungjawab kita semua secara bersama. di situ terkandung tamsil ibarat. di situ terkandung petua adat. fizik. Alam sekitar juga buku ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. jiwa dan fikiran manusia lebih dekat dan mesra kepada Yang Maha Pencipta. geografi. bergetah tidak merosak rimba. peliharalah laut beserta selat. mikrobiologi. berkebun tidak merosak dusun. Bahkan dalam ungkapan orang tua-tua Melayu turut dikatakan: ‘Kalau hidup hendak selamat. di situ terkandung rezeki dan rahmat. Ingatlah. dan hal ini mungkin mengubah dunia hidup kita sehingga tidak mampu untuk menampung kehidupan yang sebenarnya. Bintang. Allah SWT mencipta alam ini dengan segala keindahan dan kenikmatannya demi kebaikan dan faedah kepada manusia itu sendiri. di situ terkandung beragam manfaat. bioteknologi. berotan tidak merosak hutan. kimia. kebanyakan amalan kita kini akan meletakkan risiko yang serius terhadap masa depan yang indah bagi manusia. Semua makhluk yang bernama manusia. Kesimpulannya. sejahtera.

sikap dan hubungan manusia dengan alam serta hubungan sesama manusia. Undang-udang dan teknologi tidak akan dapat mengatasi masalah-masalah alam sekitar yang kita alami sekarang ini. Hakikat menjelaskan bahawa pencemaran alam sekitar berlaku kerana peningkatan jumlah manusia dan kegiatan ekonomi yang tidak terhingga yang berlaku dalam tempoh 50 tahun kebelakangan ini. Situasi ini boleh mengakibatkan rantai makanan. Kira-kira 1. Tidak kira apa pun bangsa dan kepercayaan agama. malah mengakibatkan lebih satu juta kematian manusia di dunia. Peningkatan kegiatan ekonomi dan teknologi yang digunakan lebih memudaratkan alam sekitar. Pengeluaran barangan dan perkhidmatan juga bertambah lebih lima kali ganda. Penipisan lapisan ozon terus mengancam manusia. Apa yang kita perlukan ialah perubahan radikal dalam pandangan hidup. melalui kecuaian terhadap perkhidmatan asas yang mengakibatkan kesengsaraan dan maut. . penggunaan tidak bertanggungjawab pestisida yang bukan sahaja mencemarkan sistem perairan. Kita hendaklah menghindari diri dari menjadi robot yang hanya didorong oleh desakan dan kuasa ekonomi serta konsumpsi. terjejas. Di tambah pula satu lagi teknologi iaitu teknologi pembaziran yang menghasilkan berjuta-juta tan sampah dan sisa buangan. tanggungjawab ini harus dilihat secara menyeluruh dan rasional demi kelestarian dan kesejahteraan hidup makhluk sejagat.Perubahan asas diperlukan segera sekiranya kita mahu mengelakkan pertembungan yang bakal dihadapi. Selain itu terdapat juga teknologi manipulasi. proses. Kita perlu menjaga alam sebagai anugerah Tuhan yang diamanahkan kepada manusia. Antara teknologi dahsyat yang sering dikaitkan dengan kemusnahan alam sekitar ialah teknologi keganasan. sama ada di dalam laut atau di darat. termasuk hutan. di sinilah letaknya tanggungjawab kita bersama dalam menjaga alam sekitar. Sebanyak 3. Misalnya. Alam sekitar kita sedang mengalami tekanan kritikal. Ketinggian asid ini mampu memusnahkan tumbuhtumbuhan. kini ada kabus asid pula. Bilangan manusia dalam masa tersebut telah meningkat daripada 2. Bukan hanya sebagai sumber ekonomi untuk dieksploitasi bagi mengaut keuntungan.2 juta tan sisa buangan dieksport ke negara membangun yang sanggup menjadi padang sampah global. atau jenis teknologi yang melahirkan keluaran. Jadi. dan sisa yang boleh memudaratkan mahupun membunuh.5 bilion kepada melebihi 6 bilion.2 bilion penghuni bumi boleh dilabelkan sebagai ‘pengguna gelojoh’ atau menggayakan hidup yang tidak lestari dan bertanggungjawab terhadap 70% kemusnahan alam sekitar kita. sama ada yang bersifat struktural. Dianggarkan antara lima hingga 20% lebih banyak sinaran radioaktif ultraviolet masuk ke bumi. serta memberi kesan buruk terhadap kesihatan. Kalau dulu kita sering mendengar hujan asid. sama ada melalui propaganda birokrasi mahupun pengiklanan yang mengakibatkan penggunaan yang tidak lestari yang sudah tentunya akan mempercepatkan proses kerosakan alam sekitar. nilai. Sebanyak 16 jenis racun ditemukan dalam kabus asid. Kabus ini mengandungi 100 kali ketinggian asid berbanding dengan hujan.

. Gelombang dan ribut taufan akan menghayutkan tebing pantai dan membuatkan kawasan pantai sukar dipertahankan. kemusnahan sistem parit dan tali air serta pertambahan tahap kemasinan air bawah tanah. Kemusnahan tanah pertanian dan salinatasi air tawar akan berleluasa. Beberapa buah tasik besar dan laut kini mengalami masalah pengasidan. lapisan ozon penting kerana dapat menghadkan jumlah sinaran solar radioaktif ultraviolet ke bumi. Beberapa buah kawasan penangkapan ikan menunjukkan tanda kepupusan. tetapi membahayakan hidupan lain kerana memerlukan kandungan oksigen yang tinggi. Tanpanya. Oleh itu. Kesan yang diduga kerana peningkatan paras laut ialah hakisan pantai yang lebih cepat. Selain itu. Setiap atom klorin dan bromin akan memusnahkan beribu-ribu molekul ozon. Sungai yang dahulunya hanya membawa tanah terhakis ke laut kini turut mengangkut sisa industri. Bahan kimia ini turut menghalang radioaktif infra daripada keluar. Dalam keadaan biasa. Toksin ini mungkin membiak di dalam badan hidupan laut dan membawa padah kepada manusia yang memakannya. Sebenarnya. penggunaan air secara rakus serta pencemaran alam sekitar turut membahayakan bekalannya untuk kegunaan manusia. yang pasti menjejaskan kehidupan lain di bumi. Kesan rumah kaca atau rumah hijau boleh mengakibatkan peningkatan paras laut sebanyak satu meter lagi bagi 50 hingga 60 tahun yang akan datang. Yang semakin membimbangkan ialah kenaikan paras laut kerana kenaikan suhu dunia. Keadaan bertambah buruk apabila penggunaan tin penyembur aerosol. Tetapi kegiatan manusia memburukkan lagi keadaan dengan memperkenalkan bahan baru iaitu klorin dan bromin. Kini kian banyak laut diserang oleh kesan algal blooms atau air pasang merah yang membahayakan kehidupan laut dan hasilnya. dan sebagainya yang sebilangannya beracun. yang mengandungi bahan kimia yang kekal di atmosfera berabad-abad lamanya. Tuntutan tinggi terhadap air permukaan mengakibatkan kekurangan air yang serius di 80 buah negara yang mengandungi 40 peratus penduduk bumi. khasnya di kawasan pantai yang menghasilkan tangkapan ikan yang tinggi. tasik dan air bawah tanah turut menghadkan bekalan air. Algal blooms meningkat kerana bertambahnya pencemaran. penyakit bular dan penekanan sistem imuniti. penyaman udara. kebanyakan algal blooms tidak mengandungi racun. cip komputer. Sebilangannya mengeluarkan toksin yang membahayakan hidupan laut yang lain.Kesihatan manusia juga akan terganggu kerana mengalami penyakit barah kulit. kusyen. Pencemaran air sungai. dan tanah pertanian. dan insulasi buih membenarkan lebih banyak sinaran radioaktif ultraviolet ke atmosfera. Radioaktif infra ialah gas yang terbebas daripada kesan rumah hijau dan berperanan untuk memanaskan suhu bumi antara 15 hingga 20%. pertanian. kehidupan di bumi tidak mungkin wujud. Kini tekanan yang merosakkan laut kian teruk. reaksi bahan kimia yang dihasilkan oleh cahaya matahari akan memusnahkan dan memulihkan lapisan ozon dalam satu edaran yang berterusan. muara sungai. Hidupan laut mungkin pupus.

Keadaan ini tambah kritikal kerana hutan pendukung kehidupan sebilangan besar makhluk bumi. musim tumbesarnya berterusan. termasuklah ubat untuk rawatan leukemia kanak-kanak. bumi kehilangan lebih banyak hutan tropika berbanding dengan tempoh kewujudan bumi selama 4. kerosakan dan kehilangan tanah pertanian. 10 ribu spesies mungkin pupus setiap tahun. Misalnya. kepentingannya terhadap biosfera adalah kritikal. karbon dibebaskan sebagai karbon monoksida di atmosfera. Kita harus memberi keutamaan kepada penggunaan tenaga. Banyak spesies masih belum ditemui. Hutan hujan tropika serta hutan kering tropika dan hutan iklim sederhana dimusnahkan dengan pesatnya. Maka manusia perlu bertanggungjawab bagi menjamin kesejahteraan hutan yang masih wujud demi kewujudan manusia dan lain-lain makhluk bernyawa. Setiap tahun sejak tahun 1988. kita mesti menghentikan aktiviti penebangan hutan. Pada kadar kini. Yang turut pupus ialah sebilangan besar spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Tiada sesiapa yang tahu akan jumlah spesies yang hidup atau yang telah pupus. Banyak usaha yang boleh kita lakukan untuk merealisasikan perkara ini. penjagaan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama. beberapa jenis hutan yang kritikal akan lenyap dalam masa beberapa tahun. Hutan tropika merupakan habitat separuh daripada jumlah spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Manusia menyebabkannya kerana banyak spesies di hutan tropika merupakan sumber penting bagi ubat-ubatan. Satu dalam empat jenis ubat berpunca dari hutan tropika. termasuk pengembangan pemuliharaan dan pengitaran. Antaranya. dikaji atau diberi nama. dan kepupusan spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Situasi ini akan menyebabkan haba terperangkap di atmosfera lalu meningkatkan pemanasan dunia. dan bahan lain secara cekap. Apabila hutan berkurangan. Kesimpulannya. Walaupun kepentingan hutan kepada manusia dan makhluk darat lain jelas. Menurut Edward Wilson dari Universiti Harvard. Hutan tropika mengandungi simpanan karbon yang tinggi. Keutamaan mesti diberi kepada pembangunan sumber tenaga menurut keperluan dunia ketiga – bersifat kecil dan secara relatif mudah dilaksanakan.6 bilion tahun. Pemusnahan hutan tropika memberi sumbangan antara tujuh hingga 31% karbon dioksida yang dibebaskan setiap tahun. Kita mesti menstabilkan jumlah . air. Menjelang tahun 2100. kedudukannya masih diselubungi kekaburan. Kita mesti mengurus sumber secara lebih berkesan.Di samping itu. beralih daripada menggunakan bahan tenaga fosil kepada sumber tenaga mesra alam yang lestari bagi mengurangkan pengeluaran gas rumah kaca dan pencemaran udara dan air. lebih kurang satu dalam sejam. Kehilangan baka dapat memberi kesan kepada ekologi. Dengan keadaan yang panas lembap hampir sepanjang tahun. sepertiga spesies yang kini hidup akan pupus. kita mesti mengawal semua kegiatan yang merosakkan alam sekitar bagi memulihkan dan melindungi integriti sistem planet ini. Kebanyakan hutan hujan tropika akan pupus. Walaupun hujan tropika cuma meliputi 7% jumlah keluasan bumi. hutan juga semakin kurang. Selain itu.

yang membawa kepada keruntuhan sosial. Kita mesti mempastikan kesaksamaan jantina. Di samping itu. Kita harus sedar bahawa kerosakan alam sekitar adalah antara ancaman dahsyat yang dihadapi dan usaha untuk mengurangkannya tidak berjaya sekiranya kadar penduduk tidak dikawal. Keupayaan bumi ini terhad rapuh. Jika tidak. masanya akan tiba untuk seluruh dunia dan spesies manusia sendiri akan musnah disebabkan oleh tangan mereka sendiri. dunia ini hanya pinjaman. Kata pepatah Melayu. diperlukan bagi tugas baru ini. dan keresahan. kita sebagai manusia juga mesti mengurangkan dan akhirnya menghapuskan kemiskinan. ekonomi. yang berjumlah melebihi USD1 trilion setahun.penduduk. Manusia tidak boleh terus membenarkannya dibinasakan. Sumber yang digunakan bagi penyediaan dan perilaku peperangan. termasuk sikap baru terhadap melaksanakan tanggungjawab memelihara diri dan bumi. dan penerimaan sukarela perancangan keluarga yang efektif. dan alam sekitar. kemiskinan. Etika baru diperlukan. . agama Islam menuntut manusia bertindak sebagai khalifah di bumi ini dan memastikan bahawa dunia ciptaan Allah SWT ini terus kekal dalam keindahannya dan kegunaannya. Hal ini hanya akan dicapai apabila semua negara mengaku memerlukan pemajuan ekonomi dan sosial. Kejayaan dalam usaha semesta ini memerlukan pengurangan yang besar dalam keganasan dan peperangan. dan menjamin kawalan wanita terhadap keputusan melahirkan anak. Dalam hal ini. Bencana paling teruk ialah terperangkap dalam lingkaran kemelesetan alam sekitar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful