PRINSIP REKAAN

KONTRA

Kontra boleh diwujudkan apabila salah satu daripada unsur seni mempunyai ciri-ciri yang bertentangan antara satu sama lain untuk memberi kesan dan impak pada karya seni. maka lebih jelas penegasan dalam sesuatu karya . 2.PENGENALAN • 1. Kontra berkait rapat dengan penegasan : “lebih tinggi kadar kontra.

APLIKASI KONTRA DALAM KARYA SENI .

KONTRA .