Prinsip Rekaan

PRINSIP REKAAN

KONTRA

2. maka lebih jelas penegasan dalam sesuatu karya .PENGENALAN • 1. Kontra berkait rapat dengan penegasan : “lebih tinggi kadar kontra. Kontra boleh diwujudkan apabila salah satu daripada unsur seni mempunyai ciri-ciri yang bertentangan antara satu sama lain untuk memberi kesan dan impak pada karya seni.

APLIKASI KONTRA DALAM KARYA SENI .

KONTRA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful