 Bunyi diftong melibatkan dua deretan vokal yang hadir serentak. Ketiadaan puncak kelantangan semasa penghasilan bunyi diftong menjadikan bunyi tersebut sebagai satu kata sahaja. Bunyi diftong terhasil apabila bunyi vokal yang hadir selepas bunyi vokal yang satu lagi menggeluncur ke arah vokal yang mula-mula hadir tanpa menunjukkan sebarang puncak kelantangan. .

 Diftong ialah dua bunyi vokal yang disebut sebagai satu bunyi dan satu hembusan nafas  sahaja  Dilambangkan dalam dua huruf vokal.  3 jenis diftong iaitu : ai .oidium / boikot / amboi .aising / ghairah / gulai  au – aura / saudari / pulau  oi .

 Bibir dalam keadaan neutral. pandai. ghairah. Cara menghasilkan diftong [ai]  Lidah berada pada kedudukan untuk vokal depan [a] dan kemudian berpindah kepada kedudukan vokal depan sempit [i]. gulai .  Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.  Lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding rongga tekak.  Contoh : haiwan.

 Cara menghasilkan diftong [ au]  Lidah pada kedudukan vokal [a] tetapi kemudiannya berubah pada kedudukan vokal belakang sempit [u].  Bibir terhampar tetapi lama-kelamaan semakin bundar. aurat. pulau .  Lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding rongga tekak.  Contoh: tauladan. kerbau.  Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.

 Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.  Contoh: boikot. sepoi.  Lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding rongga tekak.  Bibir terbundar tetapi lama-kelamaan semakin hampar. Cara menghasilkan diftong [ oi ]  Lidah pada kedudukan vokal belakang separuh sempit [o] tetapi kemudiannya berubah pada kedudukan vokal depan separuh sempit [i]. amboi .

Deskripsikan cara menghasilkan bunyi diftong [au]. 3. Apakah maksud diftong ? Huraikan diftong dalam bahasa Melayu? Deskripsikan cara menghasilkan bunyi diftong [ai]. 2. 4.1. . 5. Deskripsikan cara menghasilkan bunyi diftong [oi].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful