P. 1
Ciri Bilik Darjah Kondusif

Ciri Bilik Darjah Kondusif

|Views: 499|Likes:
Published by cunamaksu

More info:

Published by: cunamaksu on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2014

pdf

text

original

http://impreschoolteacha.blogspot.com/2009/01/mewujudkan-iklim-bilik-darjah-yang.

html

Friday, January 16, 2009 MEWUJUDKAN IKLIM BILIK DARJAH YANG KONDUSIF Sistem sosial merupakan sesuatu sistem interaksi dan aktiviti manusia dalam masyarakat. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam bilik darjah bergantung kepada interaksi dan aktiviti di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Sehubungan ini, bilik darjah merupakan satu sistem sosial yang mana interaksi berlaku melalui aktiviti-aktiviti yang dirancangkan dan berlandaskan sesuatu strategi pengajaran dan pembelajaran.

Ciri-ciri iklim bilik darjah yang kondusif Iklim bilik darjah yang dikatakan baik mengandungi empat ciri utama seperti berikut;
 

Hubungan yang saling hormat-menghormati di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Kesukarelaan pelajar-pelajar menerima aspirasi dan peraturan bilik darjah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah.

Perasaan kekitaan yang timbul di antara pelajar-pelajar dengan guru-guru sebagai sebuah keluarga yang mesra dan bahagia.

Kewujudan satu keadaan yang setiap pelajar melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan, termasuk usaha menggunakan bahasa dengan betul dan sesuai.

Iklim bilik darjah yang baik adalah iklim bilik darjah yang terbuka dan akan menggalakkan pelajar bebas berinteraksi di antara pelajar dengan pelajar; pelajar dengan guru, serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dalam bilik darjah. Guru pula gembira bekerja dalam keadaan yang mesra dan sempurna. Iklim bilik darjah yang terbuka seperti ini merupakan iklim bilik darjah yang kondusif, dan iklim positif ini akan dapat membantu sekolah mencapai aspirasinya, seperti membentuk pelajar dengan sikap dedikasi, berinisiatif, rela bekerjasama, ramah dan mesra, spontan dan kreatif, serta lebih tinggi motivasinya.

kesejahteraan. Bhd. mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran. murid menyedari kelebihan sikap berdikari. . iklim bilik darjah yang dikatakan kondusif adalah sebuah bilik darjah yang dikelolakan dengan baik. Hal ini melibatkan pendekatan pengajaran. kemahiran guru dalam mengurus.html Saturday. yang elok dipandang dan yang teratur susunannya.blogspot. Persekitaran ini mempunyai keupayaan untuk merangsang minat dan semangat murid untuk terus belajar. 2010 5 Ciri Bilik Darjah Yang Kondusif 5 Ciri Bilik Darjah Yang Kondusif Persekitaran pembelajaran yang kondusif ialah tempat murid dapat melibatkan diri. mengawal murid dan aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah serta personaliti guru itu sendiri. RUJUKAN Mok Soon Sang (2008).Ringkasnya. semangat.com/2010/11/5-ciri-bilik-darjah-yang-kondusif. Iklim yang dapat memotivasikan murid merujuk kepada suasana atau budaya yang dapat mewujudkan motif dalam diri murid untuk bertindak ke arah mencapai matlamat pembelajara. corak komunikasi. Iklim bilik darjah yang kondusif ini akan meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran. dan bahagia kepada pelajar-pelajar yang menggunakannya untuk menjalankan aktiviti pembelajaran mereka. Dalam persekitaran ini. Keadaan ini akan memberi kesan cita rasa. http://treebuilder. November 13. mempunyai perasaan bertanggungjawab dan kesepunyaan terhadap pembelajarannya. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Murid dan Alam Belajar.

Dengan susunan fizikal bilik darjah seperti ini memudahkan interaksi antara murid dengan murid dan guru dengan murid.mengajar dan menunjukkan ajar kepada murid-murid secara berkesan jika mereka melakukan apa jua kesalahan. Ada guru yang membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan mengikut tahap kebolehan dan kefahaman murid-murid seperti kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang tinggi. rak-rak dan sebagainya hendaklah disediakan dengan lengkap dan memastikan mereka berada dalam keadaan yang baik. sederhana dan lemah. murid-murid dapat member sepenuh perhatian kepada guru yang mengajar di hadapan kelas. Guru memainkan peranan yang amat penting dalam pengurusan bilik darjah. meja dan kerusi murid-murid disususn dengan kemas dan rapi mengikut kumpulan. Meja dan kerusi dalam bilik darjah tahap satu disusun mengikut kumpulan manakala kerusi dan meja dalam bilik darjah tahap dua disusun secara berpasangan. Melalui pemerhatian saya semasa PBS. pintu. kipas. ruang bilik darjah yang mencukupi diperlukan bagi sesebuah bilik darjah bagi memudahkan pergerakan murid dan guru. Ada guru juga membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada murid-murid yang tahap kebolehan yang lemah.Dari segi susunan fizikal bilik darjah. sederhana dan tinggi dalam satu kumpulan. Saiz bilik darjah yang besar akan memberikan keselesaan semasa murid-murid bergerak dalam bilik darjah semasa aktiviti-aktiviti dijalankan di dalam bilik darjah. Dalam pemerhatian saya. Dari segi kemudahan. Guru juga dapat mengubah. kemudahan-kemudahan bilik darjah salah sebuah . bilik darjah dilengkapi dengan kerusi dan meja. Pembahagian murid-murid kepada beberapa kumpulan kerana kebolehan murid-murid adalah berbeza antara satu sama lain. papan pameran. Dari segi saiz bilik darjah. Guru boleh berdiri di tengah kelas serta dapat memberi perhatian kepada semua murid dalam kumpulan atau berpasangan. Dengan ini. tingkap. papan hitam. sama ada kesalahan tatabahasa atau karangan atau perbuatan yang tidak menyeronokkan. bilik darjahnya agak kecil dan murid-murid tidak dapat bergerak bebas dalam bilik darjah dan akan mengakibatkan murid-murid tidak mempunyai semangat untuk bertanya kepada kawan-kawan semasa menghadapi masalah dalam pembelajaran.

Bagi murid-murid yang berbadan kecil. Di samping itu. para guru membina hubungan yang erat dengan para murid. Muridmurid di sekolah akan menikmati dan menggunakan kemudahan yang amat lengkap dan melahirkan anak-anak murid yang cemerlang. pengurusan bilik darjah yang baik merupakan salah satu faktor meningkatkan keberkesanan pemngajaran dan pembelajaran. membuang sampah. Tujuan pembahagian tugas seperti ini akan mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa serta keadaan fizikal bilik darjah yang bersih dan teratur. Oleh itu. menyusun kerusi dan meja dan lain-lain lagi kepada mereka. Ruang-ruang pembelajaran juga perlu dibekalkan bagi memudahlan murid-murid menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran. kerusi.sekolah rendah tidak disediakan dalam keadaan yang baik dan selamat digunakan. proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat dijalankan dengan berkesan. Hal ini adalah kerana murid sekolah rendah hanya akan mendengar ajaran daripada seseorang yang mereka mempercayai. Malahan. Hasil-hasil kerja murid juga diletakkan atau digantungkan di tempat atau di rak yang sesuai dalam bilik darjah. Para guru memberi kasih sayang dan dorongan kepada semua murid tanpa mengira kaum. guru akan memberikan tugas seperti mengambil sebaldi air untuk kawankawan yang bertugas mengelap tingkap dan pintu. Jika murid tersebut tinggi. hubungan guru-murid amat dititikberatkan di sekolah rendah. Bagi murid-murid yang bertenaga. guru amat berpengaruh dalam membina sikap positif murid. Sebagai contoh. Keadaan ini akan membangkitkan semangat belajar murid-murid dalam bilik darjah. Lama-kelamaan. guru juga memainkan peranan yang penting dalam pengurusan rutin bilik darjah. Secara kesimpulannya. . kepercayaan diwujudkan antara guru dengan murid. Guru menyediakan jadual tugas untuk murid-murid mengikut kebolehan atau fizikal mereka. guru akan memberikan dia tugas mengelap tingkap atau pintu. kipas dan tingkap yang rosak perlu digantikan dengan baru kerana kemudahan-kemudahan yang tidak elok akan mendatangkan ancaman dan juga berbahaya terhadap murid-murid. Oleh itu. Di samping itu. meja.guru akan memberi tugas seperti menyapu lantai. Justeru. guru yang baik sentiasa dijadikan teladan bagi murid.

sokonganmoral. c) Aspek Nilai Nilai yg positif kerajinan. Hubungan guru dgn murid sangat penting untukmewujudkan interaksi yg positif .com/doc/14853824/Bab-10-Persekitaran-Pembelajaran-Dan-PengajaranYang-Kondusif BILIK DARJAH YANG KONDUSIF 1 .http://www. c ) S t r a t e g i K o m u n i k a s i iv)Penggunaan bahasa yg berkesan. penglibatanyg aktif dan mengeratkan kerjasama danpersahabatan.scribd. d) Aspek Keperluan Keperluan bermaksud kasih sayang. 2.v ) K e s e d i a a n m e n d e n g a r vi)Meningkatkan proses . dan pengiktirafan untuk mendapatpenghargaan kendiri. e) Aspek Jangkaan Jangkaan yg tinggi kpd murid memberi kesanpositif untuk mendapat kejayaan. Motivasi luaran dan dalam sangat penting supayamurid berusaha bersungguh-sunggah untukmencapai kejayaan cemerlang. A s p e k P s i k o l o g i a)Aspek Hubungan. b) Aspek Motivasi.ketekunan.dedekasidan kerjasama boleh membantu ke arahkecemerlangan murid. Perhubungan interpersonal Interaksi murid dlm proses p & p sangatpenting untuk meningkatkan kualitipembelajaran.

pengajaran dan pembelajaran ini bergantung kepada corakinteraksi antara guru dengan murid. murid dengan muriddan murid dengan bahan pembelajaran. psikososial. minat dan keperluan murid-murid dalamkelas tersebut Faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran danpembelajaran dalam bilik darjah Fizikal.scribd. v i i ) M e n g a m a l k a n k o m u n i k a s i t e r b u k a . .com/doc/51027779/16551081 -Langkahlangkah-PenyediaanPelan-Bilik-Darjah Langkah-langkah Penyediaan Pelan BilikDarjah Cara-cara mewujudkan iklim bilik darjah yangkondusif Pengenalan: Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankandalam sebuah bilik darjah bergantung kepada interaksiantara guru dengan murid-muridnya. viii)Komunikasi dan pertuturan. tahappersekolahan . •Sebagai guru kelas yang mementingkan penyediaanpelan bilik darjah yang kondusif. http://www. Menurut kajian. guru tersebut perlulahkreatif dan bijak dalam mengatur persekitaran fizikalyang kondusif yang selaras dengan umur. teknikal.i n t e r a k s i .

•Guru memastikan tugasan murid disalin dalam bentuk cd dan disimpan dalam kotak untuk kegunaan masa depan. kotak pertolongancemas dan sebagainya bagi menjadikan bilik darjah selesadan selamat untuk menimba ilmu. hasilkerja murid dan sebagainya.Langkah-langkah penyediaan pelan bilik darjah dari segi faktor fizikal •Penyusunan kerusi dan meja perlulah mengikutkumpulan. gambar. surat khabar.:Pastikan bilangan kerusi atau meja mencukupi. •Guru menyediakan satu tempat khas bagi bekas makanandan minuman murid di belakang bilik darjah.bahan hiasan. kalender. bahan pengajaran dan sebagainya. guru dengan murid dalam kelas KBSR. Contoh: •Meja murid-murid : Bagi membentuk satu pelan bilik darjah yang kondusif mejamurid-murid dipastikan tidak diletak depan dengan pintumasuk dan keluar atau tingkap. Tujuan: Memudahkan interaksi antara murid denganmurid. . Susun atur pelan bilik darjah mengikut ruang •Ruang dinding :Pelan bilik darjah yang kondusif akan terbentuk apabilaguru mempamerkan hasil kerja murid seperti tugasan. tisu.: Pastikan guru mempunyai kontek visual dengansemua murid. •Portfolio murid boleh disimpan oleh guru dalam almari yangmudah diakses oleh semua murid. akuariumdan pokok berpasu dapat menggalakkan aktivitipengajaran dan pembelajaran. Bekalan dan bahan yang membantu dalammenjadikan bilik darjah selesa untuk belajar •Guru perlu menyediakan ruang untuk meletakkan buku-buku rujukan termasuk kamus. • Ruang siling :digunakan untuk menggantung mobile. hiasan. •Guru memberi perhatian dan mewujudkan satu sudut untuk meletak jam dinding. alat bantu mengajar.: Gantikan atau baiki perabot yang rosak atau usang. petadan bahan manipulatif untuk bacaan umum dan rujukanmurid. •Meja guru : Biasanya diletak depan bilik darjah. •Suasana bilik darjah harus diatur kemas. majalah. Tujuan:Pelbagai carta.

soket dansebagainya dengan baik di tempat yang mudah diaksesoleh guru.umur dan keperluan murid. •Keadaan kebersihan dan keindahan bilik darjah. •Guru perlu sedar bahawa penyediaan pelan bilik darjahberorientasikan murid-murid yang berkait rapat denganfaktor fizikal.•Guru harus memastikan alatan seperti komputer OHP. tahap persekolahan ataupun minat murid-murid. Tujuan: Meningkatkan keberkesanan P&P Langkah-langkah penyediaan pelan bilik darjah darisegi faktor psikososial •Faktor ini boleh dibahagi kepada 2 bahagian iaitu suasanasosial dan suasana emosi. Tujuan:Bagi membolehkan udara dan cahaya yang mencukupimasuk ke dalam bilik darjah. •Guru perlu mahir dalam menggunakan alat bantumengajar yang sesuai mengikut tahap pembelajaran. •Alat –alat bantu yang diguanakan mestilah sesuai danpenggunaannya dalam bilik darjah haruslah dirancangdengan teliti agar kelas yang kondusif dapat diwujudkan .TV. Ini akan membangkitkansemangat belajar dan keselesaan kepada murid. Tujuan: Memberi keselesaan kepada murid-murid bagibergerak dan menjalani aktiviti kumpulan atau aktivitipermainan. •Saiz bilik darjah yang mempunyai ruang yang cukup. LCD. Faktor Teknikal dan pengurusan masa •Digunakan untuk merangsang semangat danmenyemarakkan kesediaan belajar.•Guru perlu menunjukkan keprihatinannya semasamenyediakan pelan bilik darjah yang kondusif. •Tingkap-tingkap dan pintu yang mencukupi. •Setiap sudut dalam bilik darjah perlu dilengkapi mengikutkeperluan umur. rakaman audio dan video sentiasa berfungsi dan beradadalam keadaan yang baik. Simpan kabel.

com/2011/03/hanya-perkongsian-perbezaan-bilik. reka bentuk. kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid.html Tuesday. persekitaran fizikal di dalam bilik darjah merangkumi beberapa aspek seperti ditunjukkan dalam Rajah 2 berikut : 1. Persekitaran psiko-sosial . 2011 HANYA PERKONGSIAN “PERBEZAAN BILIK DARJAH KONDUSIF & TIDAK KONDUSIF” 1. dapat difahami bahawa persekitaran pembelajaran kondusif merupakan satu keperluan wajib untuk memungkinkan proses pembelajaran berlaku dengan lancar. Choong Lean Keow (2008) mendefinisikan persekitaran pembelajaran yang kondusif sebagai iklim dan budaya bilik darjah secara menyeluruh yang merangkumi beberapa aspek seperti pola komunikasi.blogspot. Persekitaran yang kondusif ini merangkumi empat aspek iaitu persekitaran fizikal. 2008). hubungan murid dengan guru dan hubungan murid dengan murid (Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel.0 KONSEP PERSEKITARAN PEMBELAJARAN KONDUSIF Menurut Najeemah Md. 1. pelan lantai dan susun atur ruang fizikal dan kebolehan guru mengurus murid-murid dalam bilik darjah.2 Persekitaran Psiko-Sosial Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008). psiko-sosial merujuk kepada hubungan antara keperluan emosi individu dengan persekitaran sosialnya. Persekitaran yang selesa. Dalam konteks pendidikan. Bersandarkan maksud tersebut. Secara umumnya. kawalan kelas.http://putranamza. atau disebut persekitaran pembelajaran kondusif iaitu merupakan satu komponen yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran merujuk kepada perubahan tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. Pembelajaran ini pula dipengaruhi oleh persekitaran yang positif. Yusof (2006).1 Persekitaran Fizikal Suasana fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid. persekitaran psiko-sosial. March 15. peraturan bilik darjah dan rutin bilik darjah.

komunikasi terbuka. kemampuan dan peredaran masa. Cirriciri ini ialah. peraturan memfokuskan jangkaan atau standard tingkah laku yang spesifik atau umum. proses pengajaran dan pembelajaran dapat berlangsung dengan terkawal tanpa sebarang gangguan seterusnya meningkatkan keberkesanan pemerolehan ilmu. rutin bilik darjah atau disebut pensisteman bilik darjah juga dilihat sebagai salah satu aspek yang menyumbang ke arah pembelajaran yang berkesan. 2.0 KONSEP BILIK DARJAH Menurut Asmah Haji Ahmad (1989). adalah dibuktikan oleh penyelidik bahawa pensisteman bilik darjah menjadikan individu itu lebih yakin. Dari segi fiizikal. konsep bilik darjah adalah sentiasa berubahubah mengikut keadaan.yang sihat di dalam bilik darjah mempunyai ciri-ciri antaranya seperti suasana selesa. 1. dari segi fizikal. Michael (2008).J. rutin atau tabiat harian menyemai perasaan penting.4 Rutin Bilik Darjah Di samping peraturan bilik darjah yang dipercayai mampu membantu meningkatkan pembelajaran dan mengawal disiplin.3 Peraturan Bilik Darjah Murid-murid di sekolah rendah memerlukan struktur dan prosedur-prosedur kerja yang jelas agar mereka boleh berfungsi dengan baik di dalam bilik darjah. suasana keperluan. dan alat kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Salah satu cara yang terbaik untuk memupuk sifat-sifat terseut ialah menyediakan jadual tugas kelas. Apabila seseorang guru berjaya membentuk peraturan yang bersesuaian dengan aspek psiko-sosial murid-murid yang belajar di dalam bilik darjah berkenaan. perkongsian idea dan lain-lain lagi. Menurut A. Kebiasaannya. Dengan rutin demikian maka murid akan berasa bertanggungjawab sekaligus membantu membina kemahiran sosial dan emosi semasa interaksi dalam menjalankan tugas. Bilik darjah mempunyai berbagai cirri yang sama dan juga cirri yang berbeza. mungkin sebuah bilik darjah di sekolah kampung berada dalam serba kekurangan. Menurut Mok Soon Sang (2009). dan bilik darjah di sekolah bandar pula lengkap dengan berbagai bahan. bertanggungjawab dan berguna kepada individu berkenaan. 1. . social dan jiwa orang-orang di dalamnya. tenteram dan mempunyai tujuan.

dan ahli masyarakat di persekitaran sekolah terdiri daripada mereka yang berpendidikan tinggi dan sempurna.Selain itu. peraturan bilik darjah serta rutin bilik darjah. Menurut Choong Lean Keow (2009). pembelajaran akan berkesan sekiranya persekitarannya. megah. tenteram. Bilik darjah yang kondusif merangkumi 4 aspek utama iaitu persekitaran fizikal. Aspek tempat kerja merupakan tugas berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini dan taraf sekolah juga memainkan peranan. hubungan murid dengan guru dan murid dengan murid lain. bilik darjah sebagai satu sistem ekologi adalah satu persekitaran khas (habitat) di mana kedua-dua guru dan murid (penduduk) saling berinteraksi bagi menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran (terus hidup). Sistem ekologi pula merupakan interaksi ekologi peribadi dengan ekologi bilik darjah. Menurut beliau lagi. persekitaran psiko-sosial. Aktiviti di dalam biik darjah melibatkan orang. . sekolah berada di kawasan yang aman. Persekitaran fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid. kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid. bilik darjah boleh dilihat dari dua perspektif sebagai satu tempat kerja dan sebagai satu sistem ekologi. masa dan bahan pembelajaran. bilik darjah merupakan satu tempat kerja bermaksud satu tempat di mana murid-murid datang ke sekolah untuk belajar dan guru datang mengajar selain itu. dan tidak secara langsung mereka yang belajar di dalamnya akan merasa seronok. maka suasana sosial di sekolah juga akan menjadi baik. aspek sosial pula. iaitu bilik darjah diurus dengan baik agar murid-murid boleh bekerjasama. bilik darjah merupakan satu tempat yang kompleks dan mempunyai banyak tuntutan. tugasan. Aspek emosi dan jiwa murid adalah bergantung kepada taraf hidup ibu bapa dan keadaan sosial keluarga. dan menggalakkan pembelajaran. Persekitaran yang selesa. ruang. berkomunikasi dan berkongsi dengan teratur dan selesa. Ada sekolah yang popular dan terkenal. 2. Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). bangga dan bermotivasi tinggi untuk belajar. kawalan kelas.1 Bilik Darjah Yang Kondusif Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008).

bentuk komunikasi dan corak interaksi yang beliau wujudkan di dalam bilik darjah. gaya kepimpinan guru. Fungsi peraturan dan rutin dijalankan secara serentak kerana setiap aktiviti murid-murid perlu ada pengawasannya.Faktor yang memberikan kesan kepada persekitaran psiko-sosial yang sihat adalah pendekatan pengajaran. . Peraturan dan rutin dibincangkan bersama guru dengan murid untuk memberikan keselesaan kedua-dua belah pihak.

menyediakan arahan dan maklumat yang bersesuaian dan mengurus kerja murid. responsif dan menyokong.blogspot.http://demurezealot. Pengurusan yang efektif dalam bilik darjah haruslah bersifat proaktif. pengurusan bilik darjah sebagai okestra kehidupan di bilik darjah yang memerlukan pembentukan kurikulum.com/2010/04/pengurusan-bilik-darjah. Pengurusan disiplin dan tingkah laku pelajar.Mengawal disiplin pelajar didalam kelas supaya pengajaran dapat berjalan dengan lancar.Jika aktiviti yang dilakukan dalam kumpulan kecil. demonstrasi dan pembentangan. Pengurusan Bilik Darjah Yang Baik Menurut Edmund dan Carolyn (2009) dalam ‘Classroom Management For Middle & High School Teacher.Contohnya. April 16. penyusunan yang dilakukan hendaklah membolehkan mereka melihat kawasan utama dan memerlukan kawasan simpanan peralatan bantu mengajar yang berdekatan.html Friday. Pengurusan bilik darjah asas meliputi: Cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah Mengurus pergerakkan pelajar di dalam kelas . . Menurut Hall (2000) pula mendefinisikan sebagai pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah satu usaha yang berterusan dan menjadi proses orientasi penyelenggaraan yang melibatkan aspek memotivasikan pelajar untuk belajar. susunan tempat duduk pelajar perlu diubah semula supaya keadaan selesa dan senyap dapat diwujudkan walaupun perbincangan dilaksanakan. jika aktiviti berkehendakkan guru menyampaikan ilmu secara kuliah.Penyediaan bilik darjah yang selesa untuk belajar serta mewujudkan hubungan dua hala yang mesra. 2010 Pengurusan Bilik Darjah Menurut Lemlech (1988). terdapat 5 cara pengurusan bilik darjah yang baik: i) Menggunakan penyusunan bilik darjah yang tetap dengan matlamat instruksional. penyelenggaraan prosedur dan sumber pengajaran. pemantauan perkembangan murid serta tanggungjawab guru dalam meikirkan terlebih dahulu masalah-masalah yang mungkin timbul. . . Menekankan kepentingan penyusunan susana bilik darjah bagi memaksimakan keberkesanan.Penyusunan yang dilakukan hendaklah bersesuai dengan aktiviti instruktional yang hendak dilakukan. . . Ilmu Pengurusan Bilik Darjah Seorang guru perlu menguasai pengurusan bilik darjah dengan baik agar proses pembelajaran dan pembelajaran berkesan.

Jika guru sukar melihat muridnya. iv) Menggunakan alat mengajar dengan terancang dan sumber murid juga tersedia untuk digunakan. ia akan memberi kesusahan sekiranya pelajar tersebut memerlukan bantuan atau mengelakkan diri dari tugasan yang diberikan serta membuat gangguan.Kawasan-kawasan ini hendaklah sentiasa dipastikan terpisah dan mudah untuk dimasuki (access the area). * Ruang sumber maklumat dan sumber bahan. Perancangan sistem peraturan dan prosedur yang teliti akan memudahkan komunikasi seorang guru dengan pelajarnya. . .ii) Memastikan trafik kawasan tumpuan lancar.Jika keadaan ini berlaku. ia mendorong pelajar untuk tidak memberi perhatian serta menyusahkan pelajar mengambil nota dan menyalin maklumat.Bahan atau alat mudah digunakan serta penyimpanan yang efektif memberi kelancaran pada perjalanan aktiviti dan berakhir dengan jayanya. .Pengawasan pelajar merupakan salah satu tugasan mengurus yang besar. . kerusi mahupun berpaling. . Penyusunan bilik darjah yang baik adalah berasaskan kepada kefahaman kepada tingkah laku yang dijangka daripada pelajar.Kawasan tumpuan bertrafik tinggi yang dimaksudkan adalah kawasan yang menjadi pusat tumpuan pembelajaran dilaksanakan serta menjadi tumpuan untuk pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. * Meja pelajar dan meja guru. . Penyusunan bilik darjah yang baik adalah berasaskan kepada kefahaman kepada tingkah laku . . Contohnya: * Kawasan kerja berkumpulan. * Kawasan keluar masuk.Hal ini dapat meminimumkan penggunaan masa untuk penyediaan dan penyimpanan semula barangan. iii) Memastikan pelajar mudah dilihat oleh guru. v) Pelajar mudah melihat setiap proses pembentangan dan penayangan.Setiap penyusunan hendaklah memastikan semua pelajar dapat memerhati layar putih atau papan hitam tanpa perlu mengubah kedudukan meja.

yang dijangka daripada pelajar. Perancangan sistem peraturan dan prosedur yang teliti akan memudahkan komunikasi seorang guru dengan pelajarnya. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->