P. 1
Ciri Bilik Darjah Kondusif

Ciri Bilik Darjah Kondusif

|Views: 466|Likes:
Published by cunamaksu

More info:

Published by: cunamaksu on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2014

pdf

text

original

http://impreschoolteacha.blogspot.com/2009/01/mewujudkan-iklim-bilik-darjah-yang.

html

Friday, January 16, 2009 MEWUJUDKAN IKLIM BILIK DARJAH YANG KONDUSIF Sistem sosial merupakan sesuatu sistem interaksi dan aktiviti manusia dalam masyarakat. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam bilik darjah bergantung kepada interaksi dan aktiviti di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Sehubungan ini, bilik darjah merupakan satu sistem sosial yang mana interaksi berlaku melalui aktiviti-aktiviti yang dirancangkan dan berlandaskan sesuatu strategi pengajaran dan pembelajaran.

Ciri-ciri iklim bilik darjah yang kondusif Iklim bilik darjah yang dikatakan baik mengandungi empat ciri utama seperti berikut;
 

Hubungan yang saling hormat-menghormati di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Kesukarelaan pelajar-pelajar menerima aspirasi dan peraturan bilik darjah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah.

Perasaan kekitaan yang timbul di antara pelajar-pelajar dengan guru-guru sebagai sebuah keluarga yang mesra dan bahagia.

Kewujudan satu keadaan yang setiap pelajar melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan, termasuk usaha menggunakan bahasa dengan betul dan sesuai.

Iklim bilik darjah yang baik adalah iklim bilik darjah yang terbuka dan akan menggalakkan pelajar bebas berinteraksi di antara pelajar dengan pelajar; pelajar dengan guru, serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dalam bilik darjah. Guru pula gembira bekerja dalam keadaan yang mesra dan sempurna. Iklim bilik darjah yang terbuka seperti ini merupakan iklim bilik darjah yang kondusif, dan iklim positif ini akan dapat membantu sekolah mencapai aspirasinya, seperti membentuk pelajar dengan sikap dedikasi, berinisiatif, rela bekerjasama, ramah dan mesra, spontan dan kreatif, serta lebih tinggi motivasinya.

Persekitaran ini mempunyai keupayaan untuk merangsang minat dan semangat murid untuk terus belajar. yang elok dipandang dan yang teratur susunannya. Iklim yang dapat memotivasikan murid merujuk kepada suasana atau budaya yang dapat mewujudkan motif dalam diri murid untuk bertindak ke arah mencapai matlamat pembelajara. Dalam persekitaran ini. Iklim bilik darjah yang kondusif ini akan meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran. Hal ini melibatkan pendekatan pengajaran. corak komunikasi. semangat. Bhd. 2010 5 Ciri Bilik Darjah Yang Kondusif 5 Ciri Bilik Darjah Yang Kondusif Persekitaran pembelajaran yang kondusif ialah tempat murid dapat melibatkan diri. mengawal murid dan aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah serta personaliti guru itu sendiri. . mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran. RUJUKAN Mok Soon Sang (2008).html Saturday. kesejahteraan. murid menyedari kelebihan sikap berdikari. mempunyai perasaan bertanggungjawab dan kesepunyaan terhadap pembelajarannya. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Keadaan ini akan memberi kesan cita rasa. November 13.blogspot.com/2010/11/5-ciri-bilik-darjah-yang-kondusif. Murid dan Alam Belajar. dan bahagia kepada pelajar-pelajar yang menggunakannya untuk menjalankan aktiviti pembelajaran mereka.Ringkasnya. iklim bilik darjah yang dikatakan kondusif adalah sebuah bilik darjah yang dikelolakan dengan baik. kemahiran guru dalam mengurus. http://treebuilder.

Dari segi kemudahan. Guru juga dapat mengubah. sederhana dan tinggi dalam satu kumpulan. Ada guru juga membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada murid-murid yang tahap kebolehan yang lemah. Dengan susunan fizikal bilik darjah seperti ini memudahkan interaksi antara murid dengan murid dan guru dengan murid. Ada guru yang membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan mengikut tahap kebolehan dan kefahaman murid-murid seperti kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang tinggi.Dari segi susunan fizikal bilik darjah. Dari segi saiz bilik darjah. sama ada kesalahan tatabahasa atau karangan atau perbuatan yang tidak menyeronokkan. Melalui pemerhatian saya semasa PBS. Pembahagian murid-murid kepada beberapa kumpulan kerana kebolehan murid-murid adalah berbeza antara satu sama lain. Dengan ini.mengajar dan menunjukkan ajar kepada murid-murid secara berkesan jika mereka melakukan apa jua kesalahan. Guru boleh berdiri di tengah kelas serta dapat memberi perhatian kepada semua murid dalam kumpulan atau berpasangan. tingkap. Guru memainkan peranan yang amat penting dalam pengurusan bilik darjah. meja dan kerusi murid-murid disususn dengan kemas dan rapi mengikut kumpulan. bilik darjahnya agak kecil dan murid-murid tidak dapat bergerak bebas dalam bilik darjah dan akan mengakibatkan murid-murid tidak mempunyai semangat untuk bertanya kepada kawan-kawan semasa menghadapi masalah dalam pembelajaran. sederhana dan lemah. Saiz bilik darjah yang besar akan memberikan keselesaan semasa murid-murid bergerak dalam bilik darjah semasa aktiviti-aktiviti dijalankan di dalam bilik darjah. murid-murid dapat member sepenuh perhatian kepada guru yang mengajar di hadapan kelas. rak-rak dan sebagainya hendaklah disediakan dengan lengkap dan memastikan mereka berada dalam keadaan yang baik. bilik darjah dilengkapi dengan kerusi dan meja. papan pameran. kipas. kemudahan-kemudahan bilik darjah salah sebuah . pintu. papan hitam. Meja dan kerusi dalam bilik darjah tahap satu disusun mengikut kumpulan manakala kerusi dan meja dalam bilik darjah tahap dua disusun secara berpasangan. Dalam pemerhatian saya. ruang bilik darjah yang mencukupi diperlukan bagi sesebuah bilik darjah bagi memudahkan pergerakan murid dan guru.

hubungan guru-murid amat dititikberatkan di sekolah rendah. menyusun kerusi dan meja dan lain-lain lagi kepada mereka. guru juga memainkan peranan yang penting dalam pengurusan rutin bilik darjah. Jika murid tersebut tinggi. Secara kesimpulannya. guru akan memberikan tugas seperti mengambil sebaldi air untuk kawankawan yang bertugas mengelap tingkap dan pintu. Hal ini adalah kerana murid sekolah rendah hanya akan mendengar ajaran daripada seseorang yang mereka mempercayai. Bagi murid-murid yang bertenaga. proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat dijalankan dengan berkesan. Sebagai contoh. Oleh itu. pengurusan bilik darjah yang baik merupakan salah satu faktor meningkatkan keberkesanan pemngajaran dan pembelajaran. Malahan. para guru membina hubungan yang erat dengan para murid. guru yang baik sentiasa dijadikan teladan bagi murid. membuang sampah. Keadaan ini akan membangkitkan semangat belajar murid-murid dalam bilik darjah. Para guru memberi kasih sayang dan dorongan kepada semua murid tanpa mengira kaum. guru amat berpengaruh dalam membina sikap positif murid. Muridmurid di sekolah akan menikmati dan menggunakan kemudahan yang amat lengkap dan melahirkan anak-anak murid yang cemerlang. Di samping itu. kepercayaan diwujudkan antara guru dengan murid. kerusi. Ruang-ruang pembelajaran juga perlu dibekalkan bagi memudahlan murid-murid menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran.sekolah rendah tidak disediakan dalam keadaan yang baik dan selamat digunakan.guru akan memberi tugas seperti menyapu lantai. guru akan memberikan dia tugas mengelap tingkap atau pintu. Lama-kelamaan. Di samping itu. meja. Justeru. Tujuan pembahagian tugas seperti ini akan mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa serta keadaan fizikal bilik darjah yang bersih dan teratur. Bagi murid-murid yang berbadan kecil. Guru menyediakan jadual tugas untuk murid-murid mengikut kebolehan atau fizikal mereka. Hasil-hasil kerja murid juga diletakkan atau digantungkan di tempat atau di rak yang sesuai dalam bilik darjah. kipas dan tingkap yang rosak perlu digantikan dengan baru kerana kemudahan-kemudahan yang tidak elok akan mendatangkan ancaman dan juga berbahaya terhadap murid-murid. Oleh itu. .

penglibatanyg aktif dan mengeratkan kerjasama danpersahabatan. Hubungan guru dgn murid sangat penting untukmewujudkan interaksi yg positif . c ) S t r a t e g i K o m u n i k a s i iv)Penggunaan bahasa yg berkesan. b) Aspek Motivasi.com/doc/14853824/Bab-10-Persekitaran-Pembelajaran-Dan-PengajaranYang-Kondusif BILIK DARJAH YANG KONDUSIF 1 .v ) K e s e d i a a n m e n d e n g a r vi)Meningkatkan proses . e) Aspek Jangkaan Jangkaan yg tinggi kpd murid memberi kesanpositif untuk mendapat kejayaan. c) Aspek Nilai Nilai yg positif kerajinan. 2. d) Aspek Keperluan Keperluan bermaksud kasih sayang. dan pengiktirafan untuk mendapatpenghargaan kendiri.ketekunan.http://www.scribd. Perhubungan interpersonal Interaksi murid dlm proses p & p sangatpenting untuk meningkatkan kualitipembelajaran. sokonganmoral. Motivasi luaran dan dalam sangat penting supayamurid berusaha bersungguh-sunggah untukmencapai kejayaan cemerlang. A s p e k P s i k o l o g i a)Aspek Hubungan.dedekasidan kerjasama boleh membantu ke arahkecemerlangan murid.

. psikososial.scribd.pengajaran dan pembelajaran ini bergantung kepada corakinteraksi antara guru dengan murid. teknikal.i n t e r a k s i . Menurut kajian. •Sebagai guru kelas yang mementingkan penyediaanpelan bilik darjah yang kondusif. viii)Komunikasi dan pertuturan. minat dan keperluan murid-murid dalamkelas tersebut Faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran danpembelajaran dalam bilik darjah Fizikal. v i i ) M e n g a m a l k a n k o m u n i k a s i t e r b u k a . http://www. murid dengan muriddan murid dengan bahan pembelajaran. tahappersekolahan . guru tersebut perlulahkreatif dan bijak dalam mengatur persekitaran fizikalyang kondusif yang selaras dengan umur.com/doc/51027779/16551081 -Langkahlangkah-PenyediaanPelan-Bilik-Darjah Langkah-langkah Penyediaan Pelan BilikDarjah Cara-cara mewujudkan iklim bilik darjah yangkondusif Pengenalan: Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankandalam sebuah bilik darjah bergantung kepada interaksiantara guru dengan murid-muridnya.

Bekalan dan bahan yang membantu dalammenjadikan bilik darjah selesa untuk belajar •Guru perlu menyediakan ruang untuk meletakkan buku-buku rujukan termasuk kamus. akuariumdan pokok berpasu dapat menggalakkan aktivitipengajaran dan pembelajaran. •Guru menyediakan satu tempat khas bagi bekas makanandan minuman murid di belakang bilik darjah. . majalah. •Guru memberi perhatian dan mewujudkan satu sudut untuk meletak jam dinding.: Pastikan guru mempunyai kontek visual dengansemua murid. bahan pengajaran dan sebagainya.: Gantikan atau baiki perabot yang rosak atau usang. • Ruang siling :digunakan untuk menggantung mobile. petadan bahan manipulatif untuk bacaan umum dan rujukanmurid. •Guru memastikan tugasan murid disalin dalam bentuk cd dan disimpan dalam kotak untuk kegunaan masa depan. alat bantu mengajar. hiasan. tisu. •Suasana bilik darjah harus diatur kemas. hasilkerja murid dan sebagainya. kotak pertolongancemas dan sebagainya bagi menjadikan bilik darjah selesadan selamat untuk menimba ilmu. guru dengan murid dalam kelas KBSR. Susun atur pelan bilik darjah mengikut ruang •Ruang dinding :Pelan bilik darjah yang kondusif akan terbentuk apabilaguru mempamerkan hasil kerja murid seperti tugasan. Tujuan: Memudahkan interaksi antara murid denganmurid.:Pastikan bilangan kerusi atau meja mencukupi.Langkah-langkah penyediaan pelan bilik darjah dari segi faktor fizikal •Penyusunan kerusi dan meja perlulah mengikutkumpulan. kalender. surat khabar. •Portfolio murid boleh disimpan oleh guru dalam almari yangmudah diakses oleh semua murid.bahan hiasan. •Meja guru : Biasanya diletak depan bilik darjah. gambar. Contoh: •Meja murid-murid : Bagi membentuk satu pelan bilik darjah yang kondusif mejamurid-murid dipastikan tidak diletak depan dengan pintumasuk dan keluar atau tingkap. Tujuan:Pelbagai carta.

•Guru harus memastikan alatan seperti komputer OHP. •Keadaan kebersihan dan keindahan bilik darjah. soket dansebagainya dengan baik di tempat yang mudah diaksesoleh guru. •Saiz bilik darjah yang mempunyai ruang yang cukup. Simpan kabel. •Guru perlu sedar bahawa penyediaan pelan bilik darjahberorientasikan murid-murid yang berkait rapat denganfaktor fizikal. rakaman audio dan video sentiasa berfungsi dan beradadalam keadaan yang baik. •Guru perlu mahir dalam menggunakan alat bantumengajar yang sesuai mengikut tahap pembelajaran.•Guru perlu menunjukkan keprihatinannya semasamenyediakan pelan bilik darjah yang kondusif.umur dan keperluan murid. Tujuan: Memberi keselesaan kepada murid-murid bagibergerak dan menjalani aktiviti kumpulan atau aktivitipermainan. Ini akan membangkitkansemangat belajar dan keselesaan kepada murid. •Alat –alat bantu yang diguanakan mestilah sesuai danpenggunaannya dalam bilik darjah haruslah dirancangdengan teliti agar kelas yang kondusif dapat diwujudkan . Tujuan:Bagi membolehkan udara dan cahaya yang mencukupimasuk ke dalam bilik darjah. •Setiap sudut dalam bilik darjah perlu dilengkapi mengikutkeperluan umur. •Tingkap-tingkap dan pintu yang mencukupi. LCD.TV. tahap persekolahan ataupun minat murid-murid. Faktor Teknikal dan pengurusan masa •Digunakan untuk merangsang semangat danmenyemarakkan kesediaan belajar. Tujuan: Meningkatkan keberkesanan P&P Langkah-langkah penyediaan pelan bilik darjah darisegi faktor psikososial •Faktor ini boleh dibahagi kepada 2 bahagian iaitu suasanasosial dan suasana emosi.

Pembelajaran ini pula dipengaruhi oleh persekitaran yang positif. 2011 HANYA PERKONGSIAN “PERBEZAAN BILIK DARJAH KONDUSIF & TIDAK KONDUSIF” 1. pembelajaran merujuk kepada perubahan tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. Dalam konteks pendidikan. reka bentuk.2 Persekitaran Psiko-Sosial Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008). Yusof (2006).html Tuesday. 2008). psiko-sosial merujuk kepada hubungan antara keperluan emosi individu dengan persekitaran sosialnya.0 KONSEP PERSEKITARAN PEMBELAJARAN KONDUSIF Menurut Najeemah Md. peraturan bilik darjah dan rutin bilik darjah. Bersandarkan maksud tersebut. Persekitaran yang selesa. persekitaran fizikal di dalam bilik darjah merangkumi beberapa aspek seperti ditunjukkan dalam Rajah 2 berikut : 1. Secara umumnya.1 Persekitaran Fizikal Suasana fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid. hubungan murid dengan guru dan hubungan murid dengan murid (Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel. Persekitaran yang kondusif ini merangkumi empat aspek iaitu persekitaran fizikal.http://putranamza. kawalan kelas. Persekitaran psiko-sosial .blogspot. atau disebut persekitaran pembelajaran kondusif iaitu merupakan satu komponen yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid. pelan lantai dan susun atur ruang fizikal dan kebolehan guru mengurus murid-murid dalam bilik darjah. persekitaran psiko-sosial. Choong Lean Keow (2008) mendefinisikan persekitaran pembelajaran yang kondusif sebagai iklim dan budaya bilik darjah secara menyeluruh yang merangkumi beberapa aspek seperti pola komunikasi. 1. March 15. dapat difahami bahawa persekitaran pembelajaran kondusif merupakan satu keperluan wajib untuk memungkinkan proses pembelajaran berlaku dengan lancar.com/2011/03/hanya-perkongsian-perbezaan-bilik.

suasana keperluan. dan alat kemudahan pengajaran dan pembelajaran. 1. dan bilik darjah di sekolah bandar pula lengkap dengan berbagai bahan. 1. mungkin sebuah bilik darjah di sekolah kampung berada dalam serba kekurangan. dari segi fizikal. Cirriciri ini ialah. Bilik darjah mempunyai berbagai cirri yang sama dan juga cirri yang berbeza. komunikasi terbuka. adalah dibuktikan oleh penyelidik bahawa pensisteman bilik darjah menjadikan individu itu lebih yakin. Apabila seseorang guru berjaya membentuk peraturan yang bersesuaian dengan aspek psiko-sosial murid-murid yang belajar di dalam bilik darjah berkenaan. Kebiasaannya. proses pengajaran dan pembelajaran dapat berlangsung dengan terkawal tanpa sebarang gangguan seterusnya meningkatkan keberkesanan pemerolehan ilmu. Menurut A. peraturan memfokuskan jangkaan atau standard tingkah laku yang spesifik atau umum. Dengan rutin demikian maka murid akan berasa bertanggungjawab sekaligus membantu membina kemahiran sosial dan emosi semasa interaksi dalam menjalankan tugas. kemampuan dan peredaran masa. 2.4 Rutin Bilik Darjah Di samping peraturan bilik darjah yang dipercayai mampu membantu meningkatkan pembelajaran dan mengawal disiplin.0 KONSEP BILIK DARJAH Menurut Asmah Haji Ahmad (1989). Michael (2008). perkongsian idea dan lain-lain lagi. social dan jiwa orang-orang di dalamnya. rutin atau tabiat harian menyemai perasaan penting. Dari segi fiizikal. . Salah satu cara yang terbaik untuk memupuk sifat-sifat terseut ialah menyediakan jadual tugas kelas. konsep bilik darjah adalah sentiasa berubahubah mengikut keadaan. Menurut Mok Soon Sang (2009). bertanggungjawab dan berguna kepada individu berkenaan.yang sihat di dalam bilik darjah mempunyai ciri-ciri antaranya seperti suasana selesa.J.3 Peraturan Bilik Darjah Murid-murid di sekolah rendah memerlukan struktur dan prosedur-prosedur kerja yang jelas agar mereka boleh berfungsi dengan baik di dalam bilik darjah. rutin bilik darjah atau disebut pensisteman bilik darjah juga dilihat sebagai salah satu aspek yang menyumbang ke arah pembelajaran yang berkesan. tenteram dan mempunyai tujuan.

. Dalam hal ini dan taraf sekolah juga memainkan peranan. Ada sekolah yang popular dan terkenal. pembelajaran akan berkesan sekiranya persekitarannya. dan tidak secara langsung mereka yang belajar di dalamnya akan merasa seronok. 2. Aktiviti di dalam biik darjah melibatkan orang. Persekitaran fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid. persekitaran psiko-sosial. bilik darjah boleh dilihat dari dua perspektif sebagai satu tempat kerja dan sebagai satu sistem ekologi. hubungan murid dengan guru dan murid dengan murid lain. sekolah berada di kawasan yang aman. kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid. bilik darjah merupakan satu tempat kerja bermaksud satu tempat di mana murid-murid datang ke sekolah untuk belajar dan guru datang mengajar selain itu. Bilik darjah yang kondusif merangkumi 4 aspek utama iaitu persekitaran fizikal. dan menggalakkan pembelajaran. kawalan kelas. peraturan bilik darjah serta rutin bilik darjah. berkomunikasi dan berkongsi dengan teratur dan selesa. Persekitaran yang selesa. Menurut beliau lagi. masa dan bahan pembelajaran. bilik darjah merupakan satu tempat yang kompleks dan mempunyai banyak tuntutan. Sistem ekologi pula merupakan interaksi ekologi peribadi dengan ekologi bilik darjah. Menurut Choong Lean Keow (2009). iaitu bilik darjah diurus dengan baik agar murid-murid boleh bekerjasama. dan ahli masyarakat di persekitaran sekolah terdiri daripada mereka yang berpendidikan tinggi dan sempurna. maka suasana sosial di sekolah juga akan menjadi baik. Aspek emosi dan jiwa murid adalah bergantung kepada taraf hidup ibu bapa dan keadaan sosial keluarga. tugasan. Aspek tempat kerja merupakan tugas berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran. bilik darjah sebagai satu sistem ekologi adalah satu persekitaran khas (habitat) di mana kedua-dua guru dan murid (penduduk) saling berinteraksi bagi menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran (terus hidup).Selain itu. megah. ruang. bangga dan bermotivasi tinggi untuk belajar. Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). tenteram.1 Bilik Darjah Yang Kondusif Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). aspek sosial pula.

. Peraturan dan rutin dibincangkan bersama guru dengan murid untuk memberikan keselesaan kedua-dua belah pihak. gaya kepimpinan guru. bentuk komunikasi dan corak interaksi yang beliau wujudkan di dalam bilik darjah.Faktor yang memberikan kesan kepada persekitaran psiko-sosial yang sihat adalah pendekatan pengajaran. Fungsi peraturan dan rutin dijalankan secara serentak kerana setiap aktiviti murid-murid perlu ada pengawasannya.

. April 16. jika aktiviti berkehendakkan guru menyampaikan ilmu secara kuliah. Pengurusan yang efektif dalam bilik darjah haruslah bersifat proaktif. .Penyusunan yang dilakukan hendaklah bersesuai dengan aktiviti instruktional yang hendak dilakukan. Menekankan kepentingan penyusunan susana bilik darjah bagi memaksimakan keberkesanan. penyusunan yang dilakukan hendaklah membolehkan mereka melihat kawasan utama dan memerlukan kawasan simpanan peralatan bantu mengajar yang berdekatan.html Friday. 2010 Pengurusan Bilik Darjah Menurut Lemlech (1988). .Contohnya. Pengurusan Bilik Darjah Yang Baik Menurut Edmund dan Carolyn (2009) dalam ‘Classroom Management For Middle & High School Teacher. Ilmu Pengurusan Bilik Darjah Seorang guru perlu menguasai pengurusan bilik darjah dengan baik agar proses pembelajaran dan pembelajaran berkesan.Penyediaan bilik darjah yang selesa untuk belajar serta mewujudkan hubungan dua hala yang mesra. pengurusan bilik darjah sebagai okestra kehidupan di bilik darjah yang memerlukan pembentukan kurikulum. susunan tempat duduk pelajar perlu diubah semula supaya keadaan selesa dan senyap dapat diwujudkan walaupun perbincangan dilaksanakan. Pengurusan disiplin dan tingkah laku pelajar.Mengawal disiplin pelajar didalam kelas supaya pengajaran dapat berjalan dengan lancar. responsif dan menyokong.http://demurezealot. Pengurusan bilik darjah asas meliputi: Cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah Mengurus pergerakkan pelajar di dalam kelas . . penyelenggaraan prosedur dan sumber pengajaran. menyediakan arahan dan maklumat yang bersesuaian dan mengurus kerja murid. .blogspot. terdapat 5 cara pengurusan bilik darjah yang baik: i) Menggunakan penyusunan bilik darjah yang tetap dengan matlamat instruksional. pemantauan perkembangan murid serta tanggungjawab guru dalam meikirkan terlebih dahulu masalah-masalah yang mungkin timbul.com/2010/04/pengurusan-bilik-darjah.Jika aktiviti yang dilakukan dalam kumpulan kecil. Menurut Hall (2000) pula mendefinisikan sebagai pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah satu usaha yang berterusan dan menjadi proses orientasi penyelenggaraan yang melibatkan aspek memotivasikan pelajar untuk belajar. demonstrasi dan pembentangan.

Jika keadaan ini berlaku.Kawasan tumpuan bertrafik tinggi yang dimaksudkan adalah kawasan yang menjadi pusat tumpuan pembelajaran dilaksanakan serta menjadi tumpuan untuk pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. Contohnya: * Kawasan kerja berkumpulan.Bahan atau alat mudah digunakan serta penyimpanan yang efektif memberi kelancaran pada perjalanan aktiviti dan berakhir dengan jayanya. Penyusunan bilik darjah yang baik adalah berasaskan kepada kefahaman kepada tingkah laku . kerusi mahupun berpaling. . . * Meja pelajar dan meja guru. . . * Ruang sumber maklumat dan sumber bahan.ii) Memastikan trafik kawasan tumpuan lancar. ia akan memberi kesusahan sekiranya pelajar tersebut memerlukan bantuan atau mengelakkan diri dari tugasan yang diberikan serta membuat gangguan. v) Pelajar mudah melihat setiap proses pembentangan dan penayangan. . . iii) Memastikan pelajar mudah dilihat oleh guru.Kawasan-kawasan ini hendaklah sentiasa dipastikan terpisah dan mudah untuk dimasuki (access the area). iv) Menggunakan alat mengajar dengan terancang dan sumber murid juga tersedia untuk digunakan.Pengawasan pelajar merupakan salah satu tugasan mengurus yang besar. ia mendorong pelajar untuk tidak memberi perhatian serta menyusahkan pelajar mengambil nota dan menyalin maklumat.Hal ini dapat meminimumkan penggunaan masa untuk penyediaan dan penyimpanan semula barangan. Penyusunan bilik darjah yang baik adalah berasaskan kepada kefahaman kepada tingkah laku yang dijangka daripada pelajar. * Kawasan keluar masuk.Setiap penyusunan hendaklah memastikan semua pelajar dapat memerhati layar putih atau papan hitam tanpa perlu mengubah kedudukan meja. . Jika guru sukar melihat muridnya. Perancangan sistem peraturan dan prosedur yang teliti akan memudahkan komunikasi seorang guru dengan pelajarnya.

.yang dijangka daripada pelajar. Perancangan sistem peraturan dan prosedur yang teliti akan memudahkan komunikasi seorang guru dengan pelajarnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->