http://impreschoolteacha.blogspot.com/2009/01/mewujudkan-iklim-bilik-darjah-yang.

html

Friday, January 16, 2009 MEWUJUDKAN IKLIM BILIK DARJAH YANG KONDUSIF Sistem sosial merupakan sesuatu sistem interaksi dan aktiviti manusia dalam masyarakat. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam bilik darjah bergantung kepada interaksi dan aktiviti di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Sehubungan ini, bilik darjah merupakan satu sistem sosial yang mana interaksi berlaku melalui aktiviti-aktiviti yang dirancangkan dan berlandaskan sesuatu strategi pengajaran dan pembelajaran.

Ciri-ciri iklim bilik darjah yang kondusif Iklim bilik darjah yang dikatakan baik mengandungi empat ciri utama seperti berikut;
 

Hubungan yang saling hormat-menghormati di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Kesukarelaan pelajar-pelajar menerima aspirasi dan peraturan bilik darjah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah.

Perasaan kekitaan yang timbul di antara pelajar-pelajar dengan guru-guru sebagai sebuah keluarga yang mesra dan bahagia.

Kewujudan satu keadaan yang setiap pelajar melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan, termasuk usaha menggunakan bahasa dengan betul dan sesuai.

Iklim bilik darjah yang baik adalah iklim bilik darjah yang terbuka dan akan menggalakkan pelajar bebas berinteraksi di antara pelajar dengan pelajar; pelajar dengan guru, serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dalam bilik darjah. Guru pula gembira bekerja dalam keadaan yang mesra dan sempurna. Iklim bilik darjah yang terbuka seperti ini merupakan iklim bilik darjah yang kondusif, dan iklim positif ini akan dapat membantu sekolah mencapai aspirasinya, seperti membentuk pelajar dengan sikap dedikasi, berinisiatif, rela bekerjasama, ramah dan mesra, spontan dan kreatif, serta lebih tinggi motivasinya.

Ringkasnya. corak komunikasi. yang elok dipandang dan yang teratur susunannya.com/2010/11/5-ciri-bilik-darjah-yang-kondusif. Bhd. mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran. Persekitaran ini mempunyai keupayaan untuk merangsang minat dan semangat murid untuk terus belajar. http://treebuilder. . kesejahteraan. RUJUKAN Mok Soon Sang (2008). Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn.blogspot. dan bahagia kepada pelajar-pelajar yang menggunakannya untuk menjalankan aktiviti pembelajaran mereka. semangat. Keadaan ini akan memberi kesan cita rasa. Hal ini melibatkan pendekatan pengajaran.html Saturday. Dalam persekitaran ini. mengawal murid dan aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah serta personaliti guru itu sendiri. November 13. kemahiran guru dalam mengurus. 2010 5 Ciri Bilik Darjah Yang Kondusif 5 Ciri Bilik Darjah Yang Kondusif Persekitaran pembelajaran yang kondusif ialah tempat murid dapat melibatkan diri. Murid dan Alam Belajar. Iklim bilik darjah yang kondusif ini akan meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran. iklim bilik darjah yang dikatakan kondusif adalah sebuah bilik darjah yang dikelolakan dengan baik. murid menyedari kelebihan sikap berdikari. Iklim yang dapat memotivasikan murid merujuk kepada suasana atau budaya yang dapat mewujudkan motif dalam diri murid untuk bertindak ke arah mencapai matlamat pembelajara. mempunyai perasaan bertanggungjawab dan kesepunyaan terhadap pembelajarannya.

Meja dan kerusi dalam bilik darjah tahap satu disusun mengikut kumpulan manakala kerusi dan meja dalam bilik darjah tahap dua disusun secara berpasangan. Dari segi kemudahan. tingkap. Dengan ini. Guru boleh berdiri di tengah kelas serta dapat memberi perhatian kepada semua murid dalam kumpulan atau berpasangan. kipas. Dalam pemerhatian saya. bilik darjah dilengkapi dengan kerusi dan meja. ruang bilik darjah yang mencukupi diperlukan bagi sesebuah bilik darjah bagi memudahkan pergerakan murid dan guru. Ada guru yang membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan mengikut tahap kebolehan dan kefahaman murid-murid seperti kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang tinggi. Dari segi saiz bilik darjah. Saiz bilik darjah yang besar akan memberikan keselesaan semasa murid-murid bergerak dalam bilik darjah semasa aktiviti-aktiviti dijalankan di dalam bilik darjah. sederhana dan lemah. Pembahagian murid-murid kepada beberapa kumpulan kerana kebolehan murid-murid adalah berbeza antara satu sama lain. sama ada kesalahan tatabahasa atau karangan atau perbuatan yang tidak menyeronokkan. papan hitam. rak-rak dan sebagainya hendaklah disediakan dengan lengkap dan memastikan mereka berada dalam keadaan yang baik. Guru juga dapat mengubah. papan pameran. Melalui pemerhatian saya semasa PBS.Dari segi susunan fizikal bilik darjah. sederhana dan tinggi dalam satu kumpulan. Guru memainkan peranan yang amat penting dalam pengurusan bilik darjah. meja dan kerusi murid-murid disususn dengan kemas dan rapi mengikut kumpulan. Dengan susunan fizikal bilik darjah seperti ini memudahkan interaksi antara murid dengan murid dan guru dengan murid.mengajar dan menunjukkan ajar kepada murid-murid secara berkesan jika mereka melakukan apa jua kesalahan. Ada guru juga membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada murid-murid yang tahap kebolehan yang lemah. murid-murid dapat member sepenuh perhatian kepada guru yang mengajar di hadapan kelas. bilik darjahnya agak kecil dan murid-murid tidak dapat bergerak bebas dalam bilik darjah dan akan mengakibatkan murid-murid tidak mempunyai semangat untuk bertanya kepada kawan-kawan semasa menghadapi masalah dalam pembelajaran. kemudahan-kemudahan bilik darjah salah sebuah . pintu.

pengurusan bilik darjah yang baik merupakan salah satu faktor meningkatkan keberkesanan pemngajaran dan pembelajaran. Jika murid tersebut tinggi. Muridmurid di sekolah akan menikmati dan menggunakan kemudahan yang amat lengkap dan melahirkan anak-anak murid yang cemerlang. Hasil-hasil kerja murid juga diletakkan atau digantungkan di tempat atau di rak yang sesuai dalam bilik darjah. Guru menyediakan jadual tugas untuk murid-murid mengikut kebolehan atau fizikal mereka.guru akan memberi tugas seperti menyapu lantai. guru akan memberikan dia tugas mengelap tingkap atau pintu. Para guru memberi kasih sayang dan dorongan kepada semua murid tanpa mengira kaum. Oleh itu. guru amat berpengaruh dalam membina sikap positif murid. . guru juga memainkan peranan yang penting dalam pengurusan rutin bilik darjah. Keadaan ini akan membangkitkan semangat belajar murid-murid dalam bilik darjah. guru yang baik sentiasa dijadikan teladan bagi murid. Lama-kelamaan. Oleh itu. Secara kesimpulannya. Ruang-ruang pembelajaran juga perlu dibekalkan bagi memudahlan murid-murid menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran. meja. kerusi. Bagi murid-murid yang berbadan kecil. hubungan guru-murid amat dititikberatkan di sekolah rendah.sekolah rendah tidak disediakan dalam keadaan yang baik dan selamat digunakan. Sebagai contoh. Tujuan pembahagian tugas seperti ini akan mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa serta keadaan fizikal bilik darjah yang bersih dan teratur. Di samping itu. Hal ini adalah kerana murid sekolah rendah hanya akan mendengar ajaran daripada seseorang yang mereka mempercayai. para guru membina hubungan yang erat dengan para murid. kipas dan tingkap yang rosak perlu digantikan dengan baru kerana kemudahan-kemudahan yang tidak elok akan mendatangkan ancaman dan juga berbahaya terhadap murid-murid. proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat dijalankan dengan berkesan. Malahan. menyusun kerusi dan meja dan lain-lain lagi kepada mereka. Di samping itu. Bagi murid-murid yang bertenaga. guru akan memberikan tugas seperti mengambil sebaldi air untuk kawankawan yang bertugas mengelap tingkap dan pintu. Justeru. kepercayaan diwujudkan antara guru dengan murid. membuang sampah.

sokonganmoral.v ) K e s e d i a a n m e n d e n g a r vi)Meningkatkan proses . penglibatanyg aktif dan mengeratkan kerjasama danpersahabatan. dan pengiktirafan untuk mendapatpenghargaan kendiri.ketekunan. Perhubungan interpersonal Interaksi murid dlm proses p & p sangatpenting untuk meningkatkan kualitipembelajaran. Motivasi luaran dan dalam sangat penting supayamurid berusaha bersungguh-sunggah untukmencapai kejayaan cemerlang. A s p e k P s i k o l o g i a)Aspek Hubungan. d) Aspek Keperluan Keperluan bermaksud kasih sayang.dedekasidan kerjasama boleh membantu ke arahkecemerlangan murid.http://www. Hubungan guru dgn murid sangat penting untukmewujudkan interaksi yg positif . c ) S t r a t e g i K o m u n i k a s i iv)Penggunaan bahasa yg berkesan. b) Aspek Motivasi.com/doc/14853824/Bab-10-Persekitaran-Pembelajaran-Dan-PengajaranYang-Kondusif BILIK DARJAH YANG KONDUSIF 1 . 2. e) Aspek Jangkaan Jangkaan yg tinggi kpd murid memberi kesanpositif untuk mendapat kejayaan.scribd. c) Aspek Nilai Nilai yg positif kerajinan.

viii)Komunikasi dan pertuturan.scribd. http://www. •Sebagai guru kelas yang mementingkan penyediaanpelan bilik darjah yang kondusif. guru tersebut perlulahkreatif dan bijak dalam mengatur persekitaran fizikalyang kondusif yang selaras dengan umur.com/doc/51027779/16551081 -Langkahlangkah-PenyediaanPelan-Bilik-Darjah Langkah-langkah Penyediaan Pelan BilikDarjah Cara-cara mewujudkan iklim bilik darjah yangkondusif Pengenalan: Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankandalam sebuah bilik darjah bergantung kepada interaksiantara guru dengan murid-muridnya. v i i ) M e n g a m a l k a n k o m u n i k a s i t e r b u k a . teknikal.i n t e r a k s i . murid dengan muriddan murid dengan bahan pembelajaran. tahappersekolahan . Menurut kajian.pengajaran dan pembelajaran ini bergantung kepada corakinteraksi antara guru dengan murid. minat dan keperluan murid-murid dalamkelas tersebut Faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran danpembelajaran dalam bilik darjah Fizikal. . psikososial.

gambar. hasilkerja murid dan sebagainya. • Ruang siling :digunakan untuk menggantung mobile. Susun atur pelan bilik darjah mengikut ruang •Ruang dinding :Pelan bilik darjah yang kondusif akan terbentuk apabilaguru mempamerkan hasil kerja murid seperti tugasan. kalender. hiasan. Contoh: •Meja murid-murid : Bagi membentuk satu pelan bilik darjah yang kondusif mejamurid-murid dipastikan tidak diletak depan dengan pintumasuk dan keluar atau tingkap.:Pastikan bilangan kerusi atau meja mencukupi. alat bantu mengajar. guru dengan murid dalam kelas KBSR.: Pastikan guru mempunyai kontek visual dengansemua murid. •Suasana bilik darjah harus diatur kemas. •Guru memberi perhatian dan mewujudkan satu sudut untuk meletak jam dinding. kotak pertolongancemas dan sebagainya bagi menjadikan bilik darjah selesadan selamat untuk menimba ilmu. bahan pengajaran dan sebagainya. •Portfolio murid boleh disimpan oleh guru dalam almari yangmudah diakses oleh semua murid. surat khabar. Tujuan:Pelbagai carta. petadan bahan manipulatif untuk bacaan umum dan rujukanmurid. •Guru memastikan tugasan murid disalin dalam bentuk cd dan disimpan dalam kotak untuk kegunaan masa depan. majalah.: Gantikan atau baiki perabot yang rosak atau usang. .Langkah-langkah penyediaan pelan bilik darjah dari segi faktor fizikal •Penyusunan kerusi dan meja perlulah mengikutkumpulan. Bekalan dan bahan yang membantu dalammenjadikan bilik darjah selesa untuk belajar •Guru perlu menyediakan ruang untuk meletakkan buku-buku rujukan termasuk kamus. tisu. Tujuan: Memudahkan interaksi antara murid denganmurid. •Meja guru : Biasanya diletak depan bilik darjah. •Guru menyediakan satu tempat khas bagi bekas makanandan minuman murid di belakang bilik darjah. akuariumdan pokok berpasu dapat menggalakkan aktivitipengajaran dan pembelajaran.bahan hiasan.

Faktor Teknikal dan pengurusan masa •Digunakan untuk merangsang semangat danmenyemarakkan kesediaan belajar. •Guru perlu mahir dalam menggunakan alat bantumengajar yang sesuai mengikut tahap pembelajaran. •Alat –alat bantu yang diguanakan mestilah sesuai danpenggunaannya dalam bilik darjah haruslah dirancangdengan teliti agar kelas yang kondusif dapat diwujudkan . •Setiap sudut dalam bilik darjah perlu dilengkapi mengikutkeperluan umur. LCD.umur dan keperluan murid.TV. Tujuan: Meningkatkan keberkesanan P&P Langkah-langkah penyediaan pelan bilik darjah darisegi faktor psikososial •Faktor ini boleh dibahagi kepada 2 bahagian iaitu suasanasosial dan suasana emosi. soket dansebagainya dengan baik di tempat yang mudah diaksesoleh guru. •Tingkap-tingkap dan pintu yang mencukupi. •Guru perlu sedar bahawa penyediaan pelan bilik darjahberorientasikan murid-murid yang berkait rapat denganfaktor fizikal. rakaman audio dan video sentiasa berfungsi dan beradadalam keadaan yang baik.•Guru perlu menunjukkan keprihatinannya semasamenyediakan pelan bilik darjah yang kondusif. Ini akan membangkitkansemangat belajar dan keselesaan kepada murid. tahap persekolahan ataupun minat murid-murid.•Guru harus memastikan alatan seperti komputer OHP. Simpan kabel. Tujuan:Bagi membolehkan udara dan cahaya yang mencukupimasuk ke dalam bilik darjah. •Saiz bilik darjah yang mempunyai ruang yang cukup. Tujuan: Memberi keselesaan kepada murid-murid bagibergerak dan menjalani aktiviti kumpulan atau aktivitipermainan. •Keadaan kebersihan dan keindahan bilik darjah.

2 Persekitaran Psiko-Sosial Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008).http://putranamza.com/2011/03/hanya-perkongsian-perbezaan-bilik.1 Persekitaran Fizikal Suasana fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid. persekitaran fizikal di dalam bilik darjah merangkumi beberapa aspek seperti ditunjukkan dalam Rajah 2 berikut : 1. Persekitaran yang selesa. kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid. Secara umumnya. peraturan bilik darjah dan rutin bilik darjah. psiko-sosial merujuk kepada hubungan antara keperluan emosi individu dengan persekitaran sosialnya. atau disebut persekitaran pembelajaran kondusif iaitu merupakan satu komponen yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran yang kondusif ini merangkumi empat aspek iaitu persekitaran fizikal. Yusof (2006). reka bentuk. 1.blogspot. 2008). pembelajaran merujuk kepada perubahan tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman.0 KONSEP PERSEKITARAN PEMBELAJARAN KONDUSIF Menurut Najeemah Md. Bersandarkan maksud tersebut. pelan lantai dan susun atur ruang fizikal dan kebolehan guru mengurus murid-murid dalam bilik darjah.html Tuesday. March 15. dapat difahami bahawa persekitaran pembelajaran kondusif merupakan satu keperluan wajib untuk memungkinkan proses pembelajaran berlaku dengan lancar. Choong Lean Keow (2008) mendefinisikan persekitaran pembelajaran yang kondusif sebagai iklim dan budaya bilik darjah secara menyeluruh yang merangkumi beberapa aspek seperti pola komunikasi. Persekitaran psiko-sosial . persekitaran psiko-sosial. kawalan kelas. hubungan murid dengan guru dan hubungan murid dengan murid (Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel. Pembelajaran ini pula dipengaruhi oleh persekitaran yang positif. 2011 HANYA PERKONGSIAN “PERBEZAAN BILIK DARJAH KONDUSIF & TIDAK KONDUSIF” 1. Dalam konteks pendidikan.

. dari segi fizikal. Cirriciri ini ialah. adalah dibuktikan oleh penyelidik bahawa pensisteman bilik darjah menjadikan individu itu lebih yakin. Michael (2008). 2. Menurut A.0 KONSEP BILIK DARJAH Menurut Asmah Haji Ahmad (1989). Kebiasaannya. mungkin sebuah bilik darjah di sekolah kampung berada dalam serba kekurangan. 1. Dengan rutin demikian maka murid akan berasa bertanggungjawab sekaligus membantu membina kemahiran sosial dan emosi semasa interaksi dalam menjalankan tugas.4 Rutin Bilik Darjah Di samping peraturan bilik darjah yang dipercayai mampu membantu meningkatkan pembelajaran dan mengawal disiplin. tenteram dan mempunyai tujuan. social dan jiwa orang-orang di dalamnya. Bilik darjah mempunyai berbagai cirri yang sama dan juga cirri yang berbeza. proses pengajaran dan pembelajaran dapat berlangsung dengan terkawal tanpa sebarang gangguan seterusnya meningkatkan keberkesanan pemerolehan ilmu. komunikasi terbuka.3 Peraturan Bilik Darjah Murid-murid di sekolah rendah memerlukan struktur dan prosedur-prosedur kerja yang jelas agar mereka boleh berfungsi dengan baik di dalam bilik darjah. dan bilik darjah di sekolah bandar pula lengkap dengan berbagai bahan. bertanggungjawab dan berguna kepada individu berkenaan. peraturan memfokuskan jangkaan atau standard tingkah laku yang spesifik atau umum. rutin atau tabiat harian menyemai perasaan penting. dan alat kemudahan pengajaran dan pembelajaran. rutin bilik darjah atau disebut pensisteman bilik darjah juga dilihat sebagai salah satu aspek yang menyumbang ke arah pembelajaran yang berkesan. kemampuan dan peredaran masa.J. konsep bilik darjah adalah sentiasa berubahubah mengikut keadaan. 1. Menurut Mok Soon Sang (2009). Dari segi fiizikal. Salah satu cara yang terbaik untuk memupuk sifat-sifat terseut ialah menyediakan jadual tugas kelas.yang sihat di dalam bilik darjah mempunyai ciri-ciri antaranya seperti suasana selesa. perkongsian idea dan lain-lain lagi. Apabila seseorang guru berjaya membentuk peraturan yang bersesuaian dengan aspek psiko-sosial murid-murid yang belajar di dalam bilik darjah berkenaan. suasana keperluan.

Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). masa dan bahan pembelajaran. peraturan bilik darjah serta rutin bilik darjah. maka suasana sosial di sekolah juga akan menjadi baik. kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid. Bilik darjah yang kondusif merangkumi 4 aspek utama iaitu persekitaran fizikal. tenteram. . megah. Persekitaran fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid.Selain itu.1 Bilik Darjah Yang Kondusif Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). bangga dan bermotivasi tinggi untuk belajar. aspek sosial pula. berkomunikasi dan berkongsi dengan teratur dan selesa. bilik darjah merupakan satu tempat kerja bermaksud satu tempat di mana murid-murid datang ke sekolah untuk belajar dan guru datang mengajar selain itu. sekolah berada di kawasan yang aman. dan menggalakkan pembelajaran. pembelajaran akan berkesan sekiranya persekitarannya. iaitu bilik darjah diurus dengan baik agar murid-murid boleh bekerjasama. bilik darjah boleh dilihat dari dua perspektif sebagai satu tempat kerja dan sebagai satu sistem ekologi. hubungan murid dengan guru dan murid dengan murid lain. Persekitaran yang selesa. Aktiviti di dalam biik darjah melibatkan orang. bilik darjah merupakan satu tempat yang kompleks dan mempunyai banyak tuntutan. dan tidak secara langsung mereka yang belajar di dalamnya akan merasa seronok. Ada sekolah yang popular dan terkenal. Menurut Choong Lean Keow (2009). dan ahli masyarakat di persekitaran sekolah terdiri daripada mereka yang berpendidikan tinggi dan sempurna. Aspek tempat kerja merupakan tugas berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini dan taraf sekolah juga memainkan peranan. Menurut beliau lagi. Sistem ekologi pula merupakan interaksi ekologi peribadi dengan ekologi bilik darjah. tugasan. 2. kawalan kelas. Aspek emosi dan jiwa murid adalah bergantung kepada taraf hidup ibu bapa dan keadaan sosial keluarga. persekitaran psiko-sosial. ruang. bilik darjah sebagai satu sistem ekologi adalah satu persekitaran khas (habitat) di mana kedua-dua guru dan murid (penduduk) saling berinteraksi bagi menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran (terus hidup).

gaya kepimpinan guru.Faktor yang memberikan kesan kepada persekitaran psiko-sosial yang sihat adalah pendekatan pengajaran. bentuk komunikasi dan corak interaksi yang beliau wujudkan di dalam bilik darjah. Fungsi peraturan dan rutin dijalankan secara serentak kerana setiap aktiviti murid-murid perlu ada pengawasannya. . Peraturan dan rutin dibincangkan bersama guru dengan murid untuk memberikan keselesaan kedua-dua belah pihak.

Menurut Hall (2000) pula mendefinisikan sebagai pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah satu usaha yang berterusan dan menjadi proses orientasi penyelenggaraan yang melibatkan aspek memotivasikan pelajar untuk belajar. responsif dan menyokong.html Friday.http://demurezealot.com/2010/04/pengurusan-bilik-darjah. Pengurusan Bilik Darjah Yang Baik Menurut Edmund dan Carolyn (2009) dalam ‘Classroom Management For Middle & High School Teacher. . penyelenggaraan prosedur dan sumber pengajaran. pemantauan perkembangan murid serta tanggungjawab guru dalam meikirkan terlebih dahulu masalah-masalah yang mungkin timbul. pengurusan bilik darjah sebagai okestra kehidupan di bilik darjah yang memerlukan pembentukan kurikulum. April 16. . 2010 Pengurusan Bilik Darjah Menurut Lemlech (1988). Pengurusan bilik darjah asas meliputi: Cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah Mengurus pergerakkan pelajar di dalam kelas . terdapat 5 cara pengurusan bilik darjah yang baik: i) Menggunakan penyusunan bilik darjah yang tetap dengan matlamat instruksional. susunan tempat duduk pelajar perlu diubah semula supaya keadaan selesa dan senyap dapat diwujudkan walaupun perbincangan dilaksanakan. demonstrasi dan pembentangan.blogspot. penyusunan yang dilakukan hendaklah membolehkan mereka melihat kawasan utama dan memerlukan kawasan simpanan peralatan bantu mengajar yang berdekatan.Penyusunan yang dilakukan hendaklah bersesuai dengan aktiviti instruktional yang hendak dilakukan.Mengawal disiplin pelajar didalam kelas supaya pengajaran dapat berjalan dengan lancar. menyediakan arahan dan maklumat yang bersesuaian dan mengurus kerja murid. Pengurusan yang efektif dalam bilik darjah haruslah bersifat proaktif.Contohnya. . Menekankan kepentingan penyusunan susana bilik darjah bagi memaksimakan keberkesanan. jika aktiviti berkehendakkan guru menyampaikan ilmu secara kuliah. Pengurusan disiplin dan tingkah laku pelajar.Penyediaan bilik darjah yang selesa untuk belajar serta mewujudkan hubungan dua hala yang mesra. Ilmu Pengurusan Bilik Darjah Seorang guru perlu menguasai pengurusan bilik darjah dengan baik agar proses pembelajaran dan pembelajaran berkesan.Jika aktiviti yang dilakukan dalam kumpulan kecil. . .

Perancangan sistem peraturan dan prosedur yang teliti akan memudahkan komunikasi seorang guru dengan pelajarnya. * Kawasan keluar masuk. Contohnya: * Kawasan kerja berkumpulan.Hal ini dapat meminimumkan penggunaan masa untuk penyediaan dan penyimpanan semula barangan. iv) Menggunakan alat mengajar dengan terancang dan sumber murid juga tersedia untuk digunakan.Jika keadaan ini berlaku. * Ruang sumber maklumat dan sumber bahan. iii) Memastikan pelajar mudah dilihat oleh guru. .Kawasan tumpuan bertrafik tinggi yang dimaksudkan adalah kawasan yang menjadi pusat tumpuan pembelajaran dilaksanakan serta menjadi tumpuan untuk pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. v) Pelajar mudah melihat setiap proses pembentangan dan penayangan.Setiap penyusunan hendaklah memastikan semua pelajar dapat memerhati layar putih atau papan hitam tanpa perlu mengubah kedudukan meja. . . . * Meja pelajar dan meja guru.Bahan atau alat mudah digunakan serta penyimpanan yang efektif memberi kelancaran pada perjalanan aktiviti dan berakhir dengan jayanya. . kerusi mahupun berpaling.ii) Memastikan trafik kawasan tumpuan lancar. .Kawasan-kawasan ini hendaklah sentiasa dipastikan terpisah dan mudah untuk dimasuki (access the area). Jika guru sukar melihat muridnya. Penyusunan bilik darjah yang baik adalah berasaskan kepada kefahaman kepada tingkah laku .Pengawasan pelajar merupakan salah satu tugasan mengurus yang besar. Penyusunan bilik darjah yang baik adalah berasaskan kepada kefahaman kepada tingkah laku yang dijangka daripada pelajar. ia mendorong pelajar untuk tidak memberi perhatian serta menyusahkan pelajar mengambil nota dan menyalin maklumat. ia akan memberi kesusahan sekiranya pelajar tersebut memerlukan bantuan atau mengelakkan diri dari tugasan yang diberikan serta membuat gangguan. .

yang dijangka daripada pelajar. Perancangan sistem peraturan dan prosedur yang teliti akan memudahkan komunikasi seorang guru dengan pelajarnya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful