http://impreschoolteacha.blogspot.com/2009/01/mewujudkan-iklim-bilik-darjah-yang.

html

Friday, January 16, 2009 MEWUJUDKAN IKLIM BILIK DARJAH YANG KONDUSIF Sistem sosial merupakan sesuatu sistem interaksi dan aktiviti manusia dalam masyarakat. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam bilik darjah bergantung kepada interaksi dan aktiviti di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Sehubungan ini, bilik darjah merupakan satu sistem sosial yang mana interaksi berlaku melalui aktiviti-aktiviti yang dirancangkan dan berlandaskan sesuatu strategi pengajaran dan pembelajaran.

Ciri-ciri iklim bilik darjah yang kondusif Iklim bilik darjah yang dikatakan baik mengandungi empat ciri utama seperti berikut;
 

Hubungan yang saling hormat-menghormati di antara guru dengan pelajar-pelajarnya. Kesukarelaan pelajar-pelajar menerima aspirasi dan peraturan bilik darjah yang diaturkan oleh pihak pentadbiran sekolah.

Perasaan kekitaan yang timbul di antara pelajar-pelajar dengan guru-guru sebagai sebuah keluarga yang mesra dan bahagia.

Kewujudan satu keadaan yang setiap pelajar melibatkan diri dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan, termasuk usaha menggunakan bahasa dengan betul dan sesuai.

Iklim bilik darjah yang baik adalah iklim bilik darjah yang terbuka dan akan menggalakkan pelajar bebas berinteraksi di antara pelajar dengan pelajar; pelajar dengan guru, serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dalam bilik darjah. Guru pula gembira bekerja dalam keadaan yang mesra dan sempurna. Iklim bilik darjah yang terbuka seperti ini merupakan iklim bilik darjah yang kondusif, dan iklim positif ini akan dapat membantu sekolah mencapai aspirasinya, seperti membentuk pelajar dengan sikap dedikasi, berinisiatif, rela bekerjasama, ramah dan mesra, spontan dan kreatif, serta lebih tinggi motivasinya.

Iklim yang dapat memotivasikan murid merujuk kepada suasana atau budaya yang dapat mewujudkan motif dalam diri murid untuk bertindak ke arah mencapai matlamat pembelajara. corak komunikasi.Ringkasnya. RUJUKAN Mok Soon Sang (2008). kesejahteraan. dan bahagia kepada pelajar-pelajar yang menggunakannya untuk menjalankan aktiviti pembelajaran mereka.blogspot. yang elok dipandang dan yang teratur susunannya. mengambil bahagian dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran. mempunyai perasaan bertanggungjawab dan kesepunyaan terhadap pembelajarannya. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Keadaan ini akan memberi kesan cita rasa. Hal ini melibatkan pendekatan pengajaran.html Saturday. Persekitaran ini mempunyai keupayaan untuk merangsang minat dan semangat murid untuk terus belajar. . Iklim bilik darjah yang kondusif ini akan meningkatkan keberkesanan aktiviti pengajaran-pembelajaran. Bhd. iklim bilik darjah yang dikatakan kondusif adalah sebuah bilik darjah yang dikelolakan dengan baik. kemahiran guru dalam mengurus. semangat. Murid dan Alam Belajar. http://treebuilder. 2010 5 Ciri Bilik Darjah Yang Kondusif 5 Ciri Bilik Darjah Yang Kondusif Persekitaran pembelajaran yang kondusif ialah tempat murid dapat melibatkan diri.com/2010/11/5-ciri-bilik-darjah-yang-kondusif. November 13. murid menyedari kelebihan sikap berdikari. mengawal murid dan aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah serta personaliti guru itu sendiri. Dalam persekitaran ini.

Dengan ini. Melalui pemerhatian saya semasa PBS. Pembahagian murid-murid kepada beberapa kumpulan kerana kebolehan murid-murid adalah berbeza antara satu sama lain. bilik darjah dilengkapi dengan kerusi dan meja. Ada guru juga membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada murid-murid yang tahap kebolehan yang lemah. Guru juga dapat mengubah. kemudahan-kemudahan bilik darjah salah sebuah . papan pameran. sederhana dan tinggi dalam satu kumpulan.mengajar dan menunjukkan ajar kepada murid-murid secara berkesan jika mereka melakukan apa jua kesalahan. murid-murid dapat member sepenuh perhatian kepada guru yang mengajar di hadapan kelas. sederhana dan lemah. kipas. bilik darjahnya agak kecil dan murid-murid tidak dapat bergerak bebas dalam bilik darjah dan akan mengakibatkan murid-murid tidak mempunyai semangat untuk bertanya kepada kawan-kawan semasa menghadapi masalah dalam pembelajaran. Dari segi kemudahan. pintu. Dengan susunan fizikal bilik darjah seperti ini memudahkan interaksi antara murid dengan murid dan guru dengan murid. Meja dan kerusi dalam bilik darjah tahap satu disusun mengikut kumpulan manakala kerusi dan meja dalam bilik darjah tahap dua disusun secara berpasangan. tingkap. Ada guru yang membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan mengikut tahap kebolehan dan kefahaman murid-murid seperti kumpulan yang mempunyai tahap kebolehan yang tinggi.Dari segi susunan fizikal bilik darjah. Dari segi saiz bilik darjah. sama ada kesalahan tatabahasa atau karangan atau perbuatan yang tidak menyeronokkan. papan hitam. rak-rak dan sebagainya hendaklah disediakan dengan lengkap dan memastikan mereka berada dalam keadaan yang baik. Dalam pemerhatian saya. meja dan kerusi murid-murid disususn dengan kemas dan rapi mengikut kumpulan. ruang bilik darjah yang mencukupi diperlukan bagi sesebuah bilik darjah bagi memudahkan pergerakan murid dan guru. Guru boleh berdiri di tengah kelas serta dapat memberi perhatian kepada semua murid dalam kumpulan atau berpasangan. Saiz bilik darjah yang besar akan memberikan keselesaan semasa murid-murid bergerak dalam bilik darjah semasa aktiviti-aktiviti dijalankan di dalam bilik darjah. Guru memainkan peranan yang amat penting dalam pengurusan bilik darjah.

pengurusan bilik darjah yang baik merupakan salah satu faktor meningkatkan keberkesanan pemngajaran dan pembelajaran.sekolah rendah tidak disediakan dalam keadaan yang baik dan selamat digunakan. Ruang-ruang pembelajaran juga perlu dibekalkan bagi memudahlan murid-murid menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran. guru akan memberikan tugas seperti mengambil sebaldi air untuk kawankawan yang bertugas mengelap tingkap dan pintu. hubungan guru-murid amat dititikberatkan di sekolah rendah. Bagi murid-murid yang bertenaga. Oleh itu. guru juga memainkan peranan yang penting dalam pengurusan rutin bilik darjah. Para guru memberi kasih sayang dan dorongan kepada semua murid tanpa mengira kaum. menyusun kerusi dan meja dan lain-lain lagi kepada mereka. Tujuan pembahagian tugas seperti ini akan mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa serta keadaan fizikal bilik darjah yang bersih dan teratur. Jika murid tersebut tinggi. Malahan. Secara kesimpulannya. Sebagai contoh. guru amat berpengaruh dalam membina sikap positif murid.guru akan memberi tugas seperti menyapu lantai. kepercayaan diwujudkan antara guru dengan murid. meja. . Di samping itu. Hal ini adalah kerana murid sekolah rendah hanya akan mendengar ajaran daripada seseorang yang mereka mempercayai. Muridmurid di sekolah akan menikmati dan menggunakan kemudahan yang amat lengkap dan melahirkan anak-anak murid yang cemerlang. Hasil-hasil kerja murid juga diletakkan atau digantungkan di tempat atau di rak yang sesuai dalam bilik darjah. guru yang baik sentiasa dijadikan teladan bagi murid. Keadaan ini akan membangkitkan semangat belajar murid-murid dalam bilik darjah. Lama-kelamaan. membuang sampah. Di samping itu. Justeru. Bagi murid-murid yang berbadan kecil. para guru membina hubungan yang erat dengan para murid. kipas dan tingkap yang rosak perlu digantikan dengan baru kerana kemudahan-kemudahan yang tidak elok akan mendatangkan ancaman dan juga berbahaya terhadap murid-murid. guru akan memberikan dia tugas mengelap tingkap atau pintu. proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat dijalankan dengan berkesan. Oleh itu. Guru menyediakan jadual tugas untuk murid-murid mengikut kebolehan atau fizikal mereka. kerusi.

v ) K e s e d i a a n m e n d e n g a r vi)Meningkatkan proses .dedekasidan kerjasama boleh membantu ke arahkecemerlangan murid. c ) S t r a t e g i K o m u n i k a s i iv)Penggunaan bahasa yg berkesan. d) Aspek Keperluan Keperluan bermaksud kasih sayang. Hubungan guru dgn murid sangat penting untukmewujudkan interaksi yg positif . 2. penglibatanyg aktif dan mengeratkan kerjasama danpersahabatan. e) Aspek Jangkaan Jangkaan yg tinggi kpd murid memberi kesanpositif untuk mendapat kejayaan. c) Aspek Nilai Nilai yg positif kerajinan. Perhubungan interpersonal Interaksi murid dlm proses p & p sangatpenting untuk meningkatkan kualitipembelajaran.http://www. sokonganmoral.scribd.ketekunan. b) Aspek Motivasi. Motivasi luaran dan dalam sangat penting supayamurid berusaha bersungguh-sunggah untukmencapai kejayaan cemerlang. A s p e k P s i k o l o g i a)Aspek Hubungan.com/doc/14853824/Bab-10-Persekitaran-Pembelajaran-Dan-PengajaranYang-Kondusif BILIK DARJAH YANG KONDUSIF 1 . dan pengiktirafan untuk mendapatpenghargaan kendiri.

•Sebagai guru kelas yang mementingkan penyediaanpelan bilik darjah yang kondusif. viii)Komunikasi dan pertuturan. Menurut kajian. teknikal.pengajaran dan pembelajaran ini bergantung kepada corakinteraksi antara guru dengan murid. v i i ) M e n g a m a l k a n k o m u n i k a s i t e r b u k a . minat dan keperluan murid-murid dalamkelas tersebut Faktor-faktor yang mempengaruhi pengajaran danpembelajaran dalam bilik darjah Fizikal.scribd. murid dengan muriddan murid dengan bahan pembelajaran. http://www.com/doc/51027779/16551081 -Langkahlangkah-PenyediaanPelan-Bilik-Darjah Langkah-langkah Penyediaan Pelan BilikDarjah Cara-cara mewujudkan iklim bilik darjah yangkondusif Pengenalan: Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankandalam sebuah bilik darjah bergantung kepada interaksiantara guru dengan murid-muridnya. guru tersebut perlulahkreatif dan bijak dalam mengatur persekitaran fizikalyang kondusif yang selaras dengan umur. .i n t e r a k s i . psikososial. tahappersekolahan .

akuariumdan pokok berpasu dapat menggalakkan aktivitipengajaran dan pembelajaran. hasilkerja murid dan sebagainya. Susun atur pelan bilik darjah mengikut ruang •Ruang dinding :Pelan bilik darjah yang kondusif akan terbentuk apabilaguru mempamerkan hasil kerja murid seperti tugasan. bahan pengajaran dan sebagainya. hiasan. majalah.: Pastikan guru mempunyai kontek visual dengansemua murid. kotak pertolongancemas dan sebagainya bagi menjadikan bilik darjah selesadan selamat untuk menimba ilmu. Tujuan:Pelbagai carta. •Guru menyediakan satu tempat khas bagi bekas makanandan minuman murid di belakang bilik darjah. •Suasana bilik darjah harus diatur kemas. Contoh: •Meja murid-murid : Bagi membentuk satu pelan bilik darjah yang kondusif mejamurid-murid dipastikan tidak diletak depan dengan pintumasuk dan keluar atau tingkap. kalender. •Guru memastikan tugasan murid disalin dalam bentuk cd dan disimpan dalam kotak untuk kegunaan masa depan. guru dengan murid dalam kelas KBSR. •Meja guru : Biasanya diletak depan bilik darjah.: Gantikan atau baiki perabot yang rosak atau usang. Bekalan dan bahan yang membantu dalammenjadikan bilik darjah selesa untuk belajar •Guru perlu menyediakan ruang untuk meletakkan buku-buku rujukan termasuk kamus. petadan bahan manipulatif untuk bacaan umum dan rujukanmurid.bahan hiasan. surat khabar. tisu.Langkah-langkah penyediaan pelan bilik darjah dari segi faktor fizikal •Penyusunan kerusi dan meja perlulah mengikutkumpulan. .:Pastikan bilangan kerusi atau meja mencukupi. gambar. • Ruang siling :digunakan untuk menggantung mobile. Tujuan: Memudahkan interaksi antara murid denganmurid. •Guru memberi perhatian dan mewujudkan satu sudut untuk meletak jam dinding. •Portfolio murid boleh disimpan oleh guru dalam almari yangmudah diakses oleh semua murid. alat bantu mengajar.

•Guru perlu sedar bahawa penyediaan pelan bilik darjahberorientasikan murid-murid yang berkait rapat denganfaktor fizikal. •Guru perlu mahir dalam menggunakan alat bantumengajar yang sesuai mengikut tahap pembelajaran. Faktor Teknikal dan pengurusan masa •Digunakan untuk merangsang semangat danmenyemarakkan kesediaan belajar. •Tingkap-tingkap dan pintu yang mencukupi. Tujuan: Memberi keselesaan kepada murid-murid bagibergerak dan menjalani aktiviti kumpulan atau aktivitipermainan. rakaman audio dan video sentiasa berfungsi dan beradadalam keadaan yang baik.•Guru perlu menunjukkan keprihatinannya semasamenyediakan pelan bilik darjah yang kondusif.umur dan keperluan murid. Tujuan:Bagi membolehkan udara dan cahaya yang mencukupimasuk ke dalam bilik darjah. •Setiap sudut dalam bilik darjah perlu dilengkapi mengikutkeperluan umur. Ini akan membangkitkansemangat belajar dan keselesaan kepada murid.•Guru harus memastikan alatan seperti komputer OHP. Simpan kabel. Tujuan: Meningkatkan keberkesanan P&P Langkah-langkah penyediaan pelan bilik darjah darisegi faktor psikososial •Faktor ini boleh dibahagi kepada 2 bahagian iaitu suasanasosial dan suasana emosi.TV. soket dansebagainya dengan baik di tempat yang mudah diaksesoleh guru. •Saiz bilik darjah yang mempunyai ruang yang cukup. •Alat –alat bantu yang diguanakan mestilah sesuai danpenggunaannya dalam bilik darjah haruslah dirancangdengan teliti agar kelas yang kondusif dapat diwujudkan . tahap persekolahan ataupun minat murid-murid. •Keadaan kebersihan dan keindahan bilik darjah. LCD.

kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid. 1. atau disebut persekitaran pembelajaran kondusif iaitu merupakan satu komponen yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dapat difahami bahawa persekitaran pembelajaran kondusif merupakan satu keperluan wajib untuk memungkinkan proses pembelajaran berlaku dengan lancar. Persekitaran psiko-sosial . kawalan kelas.http://putranamza. persekitaran fizikal di dalam bilik darjah merangkumi beberapa aspek seperti ditunjukkan dalam Rajah 2 berikut : 1. Yusof (2006).html Tuesday. 2011 HANYA PERKONGSIAN “PERBEZAAN BILIK DARJAH KONDUSIF & TIDAK KONDUSIF” 1.blogspot. Dalam konteks pendidikan. Secara umumnya.2 Persekitaran Psiko-Sosial Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008).com/2011/03/hanya-perkongsian-perbezaan-bilik. Choong Lean Keow (2008) mendefinisikan persekitaran pembelajaran yang kondusif sebagai iklim dan budaya bilik darjah secara menyeluruh yang merangkumi beberapa aspek seperti pola komunikasi. reka bentuk. peraturan bilik darjah dan rutin bilik darjah. pelan lantai dan susun atur ruang fizikal dan kebolehan guru mengurus murid-murid dalam bilik darjah. hubungan murid dengan guru dan hubungan murid dengan murid (Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel. Persekitaran yang selesa. persekitaran psiko-sosial. March 15.1 Persekitaran Fizikal Suasana fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid. Persekitaran yang kondusif ini merangkumi empat aspek iaitu persekitaran fizikal. 2008). Bersandarkan maksud tersebut. pembelajaran merujuk kepada perubahan tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. Pembelajaran ini pula dipengaruhi oleh persekitaran yang positif.0 KONSEP PERSEKITARAN PEMBELAJARAN KONDUSIF Menurut Najeemah Md. psiko-sosial merujuk kepada hubungan antara keperluan emosi individu dengan persekitaran sosialnya.

mungkin sebuah bilik darjah di sekolah kampung berada dalam serba kekurangan. 1.3 Peraturan Bilik Darjah Murid-murid di sekolah rendah memerlukan struktur dan prosedur-prosedur kerja yang jelas agar mereka boleh berfungsi dengan baik di dalam bilik darjah. dan alat kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Apabila seseorang guru berjaya membentuk peraturan yang bersesuaian dengan aspek psiko-sosial murid-murid yang belajar di dalam bilik darjah berkenaan.0 KONSEP BILIK DARJAH Menurut Asmah Haji Ahmad (1989). peraturan memfokuskan jangkaan atau standard tingkah laku yang spesifik atau umum. Cirriciri ini ialah. rutin atau tabiat harian menyemai perasaan penting. Menurut A. bertanggungjawab dan berguna kepada individu berkenaan. 2. 1. Dengan rutin demikian maka murid akan berasa bertanggungjawab sekaligus membantu membina kemahiran sosial dan emosi semasa interaksi dalam menjalankan tugas.yang sihat di dalam bilik darjah mempunyai ciri-ciri antaranya seperti suasana selesa. komunikasi terbuka. proses pengajaran dan pembelajaran dapat berlangsung dengan terkawal tanpa sebarang gangguan seterusnya meningkatkan keberkesanan pemerolehan ilmu. rutin bilik darjah atau disebut pensisteman bilik darjah juga dilihat sebagai salah satu aspek yang menyumbang ke arah pembelajaran yang berkesan. suasana keperluan. Dari segi fiizikal. Menurut Mok Soon Sang (2009). Bilik darjah mempunyai berbagai cirri yang sama dan juga cirri yang berbeza. konsep bilik darjah adalah sentiasa berubahubah mengikut keadaan. dan bilik darjah di sekolah bandar pula lengkap dengan berbagai bahan. perkongsian idea dan lain-lain lagi. dari segi fizikal. kemampuan dan peredaran masa.4 Rutin Bilik Darjah Di samping peraturan bilik darjah yang dipercayai mampu membantu meningkatkan pembelajaran dan mengawal disiplin. social dan jiwa orang-orang di dalamnya. tenteram dan mempunyai tujuan. . Kebiasaannya. adalah dibuktikan oleh penyelidik bahawa pensisteman bilik darjah menjadikan individu itu lebih yakin. Salah satu cara yang terbaik untuk memupuk sifat-sifat terseut ialah menyediakan jadual tugas kelas. Michael (2008).J.

2. Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). Menurut Choong Lean Keow (2009). bilik darjah boleh dilihat dari dua perspektif sebagai satu tempat kerja dan sebagai satu sistem ekologi. tenteram. bangga dan bermotivasi tinggi untuk belajar.1 Bilik Darjah Yang Kondusif Menurut Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar Samuel (2008). kawalan kelas. peraturan bilik darjah serta rutin bilik darjah.Selain itu. Aspek emosi dan jiwa murid adalah bergantung kepada taraf hidup ibu bapa dan keadaan sosial keluarga. maka suasana sosial di sekolah juga akan menjadi baik. bilik darjah merupakan satu tempat kerja bermaksud satu tempat di mana murid-murid datang ke sekolah untuk belajar dan guru datang mengajar selain itu. bilik darjah sebagai satu sistem ekologi adalah satu persekitaran khas (habitat) di mana kedua-dua guru dan murid (penduduk) saling berinteraksi bagi menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran (terus hidup). persekitaran psiko-sosial. tugasan. Aspek tempat kerja merupakan tugas berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran yang selesa. aspek sosial pula. Sistem ekologi pula merupakan interaksi ekologi peribadi dengan ekologi bilik darjah. . Bilik darjah yang kondusif merangkumi 4 aspek utama iaitu persekitaran fizikal. bilik darjah merupakan satu tempat yang kompleks dan mempunyai banyak tuntutan. sekolah berada di kawasan yang aman. dan tidak secara langsung mereka yang belajar di dalamnya akan merasa seronok. ruang. Menurut beliau lagi. dan menggalakkan pembelajaran. pembelajaran akan berkesan sekiranya persekitarannya. Ada sekolah yang popular dan terkenal. megah. Persekitaran fizikal boleh menyumbang kepada pembelajaran murid. hubungan murid dengan guru dan murid dengan murid lain. masa dan bahan pembelajaran. iaitu bilik darjah diurus dengan baik agar murid-murid boleh bekerjasama. dan ahli masyarakat di persekitaran sekolah terdiri daripada mereka yang berpendidikan tinggi dan sempurna. kemas dan ceria mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid. berkomunikasi dan berkongsi dengan teratur dan selesa. Dalam hal ini dan taraf sekolah juga memainkan peranan. Aktiviti di dalam biik darjah melibatkan orang.

gaya kepimpinan guru. Peraturan dan rutin dibincangkan bersama guru dengan murid untuk memberikan keselesaan kedua-dua belah pihak.Faktor yang memberikan kesan kepada persekitaran psiko-sosial yang sihat adalah pendekatan pengajaran. . bentuk komunikasi dan corak interaksi yang beliau wujudkan di dalam bilik darjah. Fungsi peraturan dan rutin dijalankan secara serentak kerana setiap aktiviti murid-murid perlu ada pengawasannya.

pengurusan bilik darjah sebagai okestra kehidupan di bilik darjah yang memerlukan pembentukan kurikulum. . responsif dan menyokong. terdapat 5 cara pengurusan bilik darjah yang baik: i) Menggunakan penyusunan bilik darjah yang tetap dengan matlamat instruksional.Mengawal disiplin pelajar didalam kelas supaya pengajaran dapat berjalan dengan lancar. Pengurusan yang efektif dalam bilik darjah haruslah bersifat proaktif. Pengurusan disiplin dan tingkah laku pelajar. menyediakan arahan dan maklumat yang bersesuaian dan mengurus kerja murid. Pengurusan bilik darjah asas meliputi: Cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan bilik darjah Mengurus pergerakkan pelajar di dalam kelas . . . 2010 Pengurusan Bilik Darjah Menurut Lemlech (1988). Pengurusan Bilik Darjah Yang Baik Menurut Edmund dan Carolyn (2009) dalam ‘Classroom Management For Middle & High School Teacher. April 16. . susunan tempat duduk pelajar perlu diubah semula supaya keadaan selesa dan senyap dapat diwujudkan walaupun perbincangan dilaksanakan. Ilmu Pengurusan Bilik Darjah Seorang guru perlu menguasai pengurusan bilik darjah dengan baik agar proses pembelajaran dan pembelajaran berkesan. penyusunan yang dilakukan hendaklah membolehkan mereka melihat kawasan utama dan memerlukan kawasan simpanan peralatan bantu mengajar yang berdekatan. Menurut Hall (2000) pula mendefinisikan sebagai pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah satu usaha yang berterusan dan menjadi proses orientasi penyelenggaraan yang melibatkan aspek memotivasikan pelajar untuk belajar. . penyelenggaraan prosedur dan sumber pengajaran.blogspot. demonstrasi dan pembentangan. pemantauan perkembangan murid serta tanggungjawab guru dalam meikirkan terlebih dahulu masalah-masalah yang mungkin timbul.Penyediaan bilik darjah yang selesa untuk belajar serta mewujudkan hubungan dua hala yang mesra. jika aktiviti berkehendakkan guru menyampaikan ilmu secara kuliah.html Friday.http://demurezealot. Menekankan kepentingan penyusunan susana bilik darjah bagi memaksimakan keberkesanan.Jika aktiviti yang dilakukan dalam kumpulan kecil.Contohnya.com/2010/04/pengurusan-bilik-darjah.Penyusunan yang dilakukan hendaklah bersesuai dengan aktiviti instruktional yang hendak dilakukan.

kerusi mahupun berpaling. Penyusunan bilik darjah yang baik adalah berasaskan kepada kefahaman kepada tingkah laku . iii) Memastikan pelajar mudah dilihat oleh guru.Bahan atau alat mudah digunakan serta penyimpanan yang efektif memberi kelancaran pada perjalanan aktiviti dan berakhir dengan jayanya. . ia akan memberi kesusahan sekiranya pelajar tersebut memerlukan bantuan atau mengelakkan diri dari tugasan yang diberikan serta membuat gangguan. . . ia mendorong pelajar untuk tidak memberi perhatian serta menyusahkan pelajar mengambil nota dan menyalin maklumat. * Kawasan keluar masuk.Pengawasan pelajar merupakan salah satu tugasan mengurus yang besar.Kawasan tumpuan bertrafik tinggi yang dimaksudkan adalah kawasan yang menjadi pusat tumpuan pembelajaran dilaksanakan serta menjadi tumpuan untuk pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. . Contohnya: * Kawasan kerja berkumpulan. iv) Menggunakan alat mengajar dengan terancang dan sumber murid juga tersedia untuk digunakan. * Meja pelajar dan meja guru.Hal ini dapat meminimumkan penggunaan masa untuk penyediaan dan penyimpanan semula barangan.Setiap penyusunan hendaklah memastikan semua pelajar dapat memerhati layar putih atau papan hitam tanpa perlu mengubah kedudukan meja.Jika keadaan ini berlaku. . . . Perancangan sistem peraturan dan prosedur yang teliti akan memudahkan komunikasi seorang guru dengan pelajarnya.Kawasan-kawasan ini hendaklah sentiasa dipastikan terpisah dan mudah untuk dimasuki (access the area). Penyusunan bilik darjah yang baik adalah berasaskan kepada kefahaman kepada tingkah laku yang dijangka daripada pelajar. * Ruang sumber maklumat dan sumber bahan. Jika guru sukar melihat muridnya.ii) Memastikan trafik kawasan tumpuan lancar. v) Pelajar mudah melihat setiap proses pembentangan dan penayangan.

yang dijangka daripada pelajar. Perancangan sistem peraturan dan prosedur yang teliti akan memudahkan komunikasi seorang guru dengan pelajarnya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful