Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH

kerjaya bidang

KERJAYA BIDANG

KEJURUTERAAN

1.0

Tugas seorang Jurutera

Salah satu bidang profesional yang popular tetapi masih kurang dari segi sumber manusia ialah kejuruteraan. Perkembangan pesat dalam sektor industri di negara ini meningkatkan lagi permintaan terhadap profesion ini. Sektor awam juga memerlukan jurutera dalam pelbagai bidang.

Apa itu kejuruteraan? Kejuruteraan secara umumnya ialah penggunaan pengetahuan sains dan matematik untuk menyelesaikan masalah-masalah praktikal. Pengetahuan-pengetahuan ini digabungkan dengan pengalaman yang dipraktikkan sebaik-baiknya dengan

menggunakan bahan-bahan dan sumber semula jadi.

Jurutera ialah orang yang terlatih dalam merekacipta, membuat dan menggunakan (menjaga) jentera atau terlatih dalam mana-mana cabang kejuruteraan seperti jurutera awam, elektrik dan kapal terbang. Seseorang jurutera perlu menitikberatkan inovasi mengenai komposisi sesuatu produk dan struktur, mengubah idea-idea baru kepada realiti, menyelesaikan masalah-masalah kemahuan dan kehendak manusia, memperbaiki kaedah-

Manmohan Singh /03/08/2010

Muka surat 1

1. kimia. Pelbagai pengkhususan dibidang kejuruteraan ditawarkan oleh Antara univensiti/institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara. Kejuruteraan Awam Kerjaya di dalam bidang Kejuruteraan Awam merangkumi tugas mengenalpasti dan memenuhi keperluan masyarakat.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang kaedah yang sedia ada dan merintis kaedah-kaedah baru dengan menekankan pengetahuan saintifik. 2. telekomunikasi dan pertanian. proses. pengkhususan itu ialah kejuruteraan awam. bahan. elektronik dan sistem. kebolehan dan kepandaian yang kreatif.0 Jenis-jenis kerjaya dalam bidang kejuruteraan. sumber asli. pembuatan. elektrik. sama ada pada skala kecil (projek luar Bandar) atau berskala antarabangsa (membina janakuasa elektrik). komputer. 2. Tugas seorang Jurutera Awam pada sesebuah projek membabitkan: Menganalisis dan mengenalpasti keadaan tapak cadangan Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 2 . kajiterbang. mekanikal.

2. Kejuruteraan Mekanikal Tugas seorang Jurutera Mekanikal tertumpu dalam organisasi perindutrian yang membabitkan pembuatan peralatan mekanikal atau alat ganti peralatan mekanikal. mekanikal membabitkan:merekacipta produk baru atau merekacipta semula produk sedia ada menyelia proses pemasangan alatan membina dan memasang mesin baru atau mengubahsuai Tugas seoarang Jurutera Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 3 . merekabentuk sesebuah projek mengawasi kualiti pembinaan sesebuah projek mengawasi perbelanjaan sesebuah projek 2.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang projek .Konsultasi dengan masyarakat setempat tentang tapak cadangan projek Perbincangan mengenai plan projek dengan arkitek atau jurutera perunding mengambilkira kesan projek terhadap alam sekitar projek mengemukakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh sesuatu projek.

kewangan. Mereka juga bekerja di bahagian jualan teknikal. plastik. Merekacipta dan memajukan kaedah kerja dan peralatan baru yang lebih baik serta mengubahsuai kaedah kerja dan peralatan yang sedia ada. Ahli Kimia dan jurutera berganding bahu dalam makmal penyelidikan untuk memajukan produk kimia seperti sabun pencuci.3. personel.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang peralatan yang sedia ada untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran 2. Jurutera kimia kemudian menyesuaikan operasi berskala kecil yang dijalankan dalam makmal kepada pengeluaran industri dan komersil berskala besar. Kejuruteraan Kimia Jurutera bidang ini mempraktikkan penggunaan sains kimia. ubatubatan.pemasaran. fabrik di samping memajukan proses untuk menghasilkan barangan ini. pengajaran dan Tugas seorang Jurutera Kimia membabitkan: mentafsir dan menganalisis kertas kawalan mutu yang ditulis oleh jurutera penyelidik. Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 4 .. sebagainya.

komponen dan sistem elektrik.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang - menentukan kaedah yang paling berkesan bagi pengeluaran bahan kimia 2. ada syarikat-syarikat yang mengiklankan jawatan kosong sebagai jurutera di akhbar-akhbar tempatan. 3. Kejuruteraan Elektrik. Kejuruteraan elektrik melibatkan setiap ciri kehidupan moden. pengeluaran. mengawal dan menggunakan elektrik. merekacipta dan pembikinan berbagai jenis peralatan elektrik menguji perkakas. mengeluar. Setiap hari. menyelesasi masalah operasi. penyelenggaraan dan baikpulih peralatan. Tugas seorang Jurutera Elektrik membabitkan: terlibat dalam tugas-tugas yang bersangkutan dengan system yang menjana. menganggar masa dan perbelanjaan sesuatu projek kejuruteraan yang akan dilaksanakan. mengagih. Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 5 .4.0 Potensi Kerjaya kejuruteraan pada masa hadapan Perkembangan semasa di Malaysia mendorong permintaan yang tinggi terhadap profesion ini. pemasangan. rekebentuk. Jurutera elektrik berhubung rapat denganpelbagai bentuk aktiviti yang berkaitan dengan penyelidikan.

kimia. matematik tambahan. matematik gunaan.6 4.1.2 Ciri-ciri peribadi yang diperlukan: Meminati profesion ini Mempunyai pengetahuan di dalam bidang sains.1. bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.4 4.1.1. Bagi peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pula.3 4. para pelajar perlu lulus matematik tulen. fizik. biologi dan pengajian am.1. Terdapat beberapa cara yang membolehkan pelajar berjaya mendapat ijazah pertama kejuruteraan sama ada universiti di dalam atau di luar negara. biologi. 4.1 4. dan mendapat kepujian bagi mata pelajaran matematik moden. fizik.0 Kelayakan yang diperlukan untuk mengikuti program kejuruteraan.1. kimia.1.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang 4.1 4. matematik dan bahasa 4.5 4.8 Mempunyai kemahiran komputer Berkebolehan dan mempunyai kreativiti Tekun dan bekerja keras Mempunyai keinginan untuk berjaya Seorang yang dinamik Dapat bekerja secara berkumpulan Calon perlu lulus peperiksaan SPM/SPMV. Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 6 .1.7 4.

UNJMAS. (ii) Asasi/matrikulasi sains . United Kingdom. Pemegang-pemegang diploma ini boleh memasuki pasaran pekerjaan. (iv) Diploma .Kursus selama satu setengah tahun ini adalah lepasan SPM/SPMV. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) dan di Universiti Teknologi Petronas (UTP) juga menawarkan kursus ini di peringkat ijazah sarjana muda. USM. Terdapat beberapa universiti swasta tempatan seperti Universiti Multimedia.Kursus ini ditawarkan oleh UTM. UPM.Kursus kejuruteraan boleh diikuti secara terus di UTM selepas SPM. politeknik Kementerian Pendidikan serta banyak kolej swasta. Sekiranya ingin Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 7 . (iii) UTM . UMS dan UiTM.UM. Kanada. New Zealand dan Singapura. Kelayakan ini juga diterima oleh universitiuniversiti di Australia. UiTM. Kursus ini mengambil masa selama lima tahun.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang Tempoh pengajian antara empat hingga enam tahun. UPM.Pelajar-pelajar boleh memohon masuk ke UKM. Pelajar-pelajar yang mengikuti kursus ini dengan jayanya akan diterima masuk ke peringkat ijazah pertama di universiti-universiti tempatan. (i) Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia .

Universiti Malaysia Sabah (UMS).Program anjuran kedua-dua badan ini untuk lepasan SPM dan merupakan program pra universiti dan ijazah pertama di universitiuniversiti Amerika Syarikat. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 8 . New Zealand. pelajar boleh berbuat demikian sama ada negara. Universiti Putra Malaysia (UPM). Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Univensiti Teknologi Mara (UiTM) dan Institut Teknologi Tun Hussein Onn (ITTHO). Jepun serta negara-negara lain yang dipilih 5. Universiti-universiti yang menawarkan kursus di peringkat sarjana muda ialah Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Korea Selatan. Universiti Sains Malaysia (USM). Sementara UTM. universiti di dalam atau di luar (v) Program anjuran MARA dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) . Kanada. United Kingdom. Univensiti Malaya (UM). Australia. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang meneruskan pengajian di peringkat sarjana muda.0 Pusat-pusat pendidikan dan latihan yang menyediakan program kejuruteraan. Banyak universiti tempatan menawarkan kursus-kursus kejuruteraan di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda.

Buat masa ini. Selain itu. United Kingdom. 6. perlombongan. penyelidikan dan konsultasi 7. pembinaan.00 sebulan Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 9 . Kanada. Universiti Teknologi Mara (UiTM) dan politeknik Kementenian Pendidikan menawarkan kursus peringkat diploma. Organisasi yang memerlukan Jurutera di Malaysia ialah organisasi yang terlibat di dalam sektor pengangkutan.0 Pendapatan dan gaya hidup seorang Jurutera.0 Organisasi yang memerlukan Jurutera. telekomunikasi. Tambahan pula gaji dan imbuhannya lumayan dan mampu menarik minat pelajar untuk menceburi kerjaya ini. Walaupun kerjaya ini mencabar tetapi mampu memberi kepuasan kepada mereka. univensiti-universiti luar negara seperti Amenika Syarikat.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang UPM. gaji permulaan seorang jurutera ialah di antara RM 2000. Australia.00 hingga RM 2500. perindustrian. Zealand dan Singapura juga menawarkan kursus ini.

Setiap tugasan adalah unik kerana anda akan berhadapan dengan pelbagai situasi . empangan atau pun jambatan dan pengetahuan yang telah dicurahkan untuk menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup manusia. Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 10 . Mereka memerlukan tiga tahun pengalaman pekerjaan yang diiktiraf di dalam bidang-bidang berkaitan sebelum layak ditemuduga bagi mendapat tauliah jurutera profesional. tempat dan orang. Kepuasan kerja tercapai apabila menyaksikan hasil akhir produk yang terhasil seperti bangunan. Lulusan kejuruteraan perlu menjadi ahli : Institute of Engineers Malaysia (IEM) sebelum boleh mendaftar dengan Board of Engineers Malaysia (BEM). Untuk mencapai cita-cita ini calon harus memiliki ijazah mana-mana bidang kejuruteraan dari universiti tempatan atau luar negara.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang Kerjaya sebagai seorang Jurutera sangat mencabar kerana sebagai seorang Jurutera anda akan berhadapan dengan pelbagai jenis masalah dan cabaran yang berlainan setiap hari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful