Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH

kerjaya bidang

KERJAYA BIDANG

KEJURUTERAAN

1.0

Tugas seorang Jurutera

Salah satu bidang profesional yang popular tetapi masih kurang dari segi sumber manusia ialah kejuruteraan. Perkembangan pesat dalam sektor industri di negara ini meningkatkan lagi permintaan terhadap profesion ini. Sektor awam juga memerlukan jurutera dalam pelbagai bidang.

Apa itu kejuruteraan? Kejuruteraan secara umumnya ialah penggunaan pengetahuan sains dan matematik untuk menyelesaikan masalah-masalah praktikal. Pengetahuan-pengetahuan ini digabungkan dengan pengalaman yang dipraktikkan sebaik-baiknya dengan

menggunakan bahan-bahan dan sumber semula jadi.

Jurutera ialah orang yang terlatih dalam merekacipta, membuat dan menggunakan (menjaga) jentera atau terlatih dalam mana-mana cabang kejuruteraan seperti jurutera awam, elektrik dan kapal terbang. Seseorang jurutera perlu menitikberatkan inovasi mengenai komposisi sesuatu produk dan struktur, mengubah idea-idea baru kepada realiti, menyelesaikan masalah-masalah kemahuan dan kehendak manusia, memperbaiki kaedah-

Manmohan Singh /03/08/2010

Muka surat 1

elektrik. kimia. mekanikal. bahan. Kejuruteraan Awam Kerjaya di dalam bidang Kejuruteraan Awam merangkumi tugas mengenalpasti dan memenuhi keperluan masyarakat. sama ada pada skala kecil (projek luar Bandar) atau berskala antarabangsa (membina janakuasa elektrik). kajiterbang. komputer. telekomunikasi dan pertanian. Tugas seorang Jurutera Awam pada sesebuah projek membabitkan: Menganalisis dan mengenalpasti keadaan tapak cadangan Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 2 . 2. proses.1. Pelbagai pengkhususan dibidang kejuruteraan ditawarkan oleh Antara univensiti/institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara. 2.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang kaedah yang sedia ada dan merintis kaedah-kaedah baru dengan menekankan pengetahuan saintifik. sumber asli. pengkhususan itu ialah kejuruteraan awam.0 Jenis-jenis kerjaya dalam bidang kejuruteraan. pembuatan. elektronik dan sistem. kebolehan dan kepandaian yang kreatif.

mekanikal membabitkan:merekacipta produk baru atau merekacipta semula produk sedia ada menyelia proses pemasangan alatan membina dan memasang mesin baru atau mengubahsuai Tugas seoarang Jurutera Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 3 .2.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang projek . merekabentuk sesebuah projek mengawasi kualiti pembinaan sesebuah projek mengawasi perbelanjaan sesebuah projek 2.Konsultasi dengan masyarakat setempat tentang tapak cadangan projek Perbincangan mengenai plan projek dengan arkitek atau jurutera perunding mengambilkira kesan projek terhadap alam sekitar projek mengemukakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh sesuatu projek. Kejuruteraan Mekanikal Tugas seorang Jurutera Mekanikal tertumpu dalam organisasi perindutrian yang membabitkan pembuatan peralatan mekanikal atau alat ganti peralatan mekanikal.

sebagainya. fabrik di samping memajukan proses untuk menghasilkan barangan ini.kewangan.pemasaran.. Ahli Kimia dan jurutera berganding bahu dalam makmal penyelidikan untuk memajukan produk kimia seperti sabun pencuci. ubatubatan.3. Jurutera kimia kemudian menyesuaikan operasi berskala kecil yang dijalankan dalam makmal kepada pengeluaran industri dan komersil berskala besar. pengajaran dan Tugas seorang Jurutera Kimia membabitkan: mentafsir dan menganalisis kertas kawalan mutu yang ditulis oleh jurutera penyelidik. plastik. Kejuruteraan Kimia Jurutera bidang ini mempraktikkan penggunaan sains kimia. Mereka juga bekerja di bahagian jualan teknikal. personel. Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 4 .Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang peralatan yang sedia ada untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran 2. Merekacipta dan memajukan kaedah kerja dan peralatan baru yang lebih baik serta mengubahsuai kaedah kerja dan peralatan yang sedia ada.

menganggar masa dan perbelanjaan sesuatu projek kejuruteraan yang akan dilaksanakan. pemasangan. rekebentuk. menyelesasi masalah operasi.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang - menentukan kaedah yang paling berkesan bagi pengeluaran bahan kimia 2. merekacipta dan pembikinan berbagai jenis peralatan elektrik menguji perkakas. mengagih. Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 5 . komponen dan sistem elektrik. mengeluar. Jurutera elektrik berhubung rapat denganpelbagai bentuk aktiviti yang berkaitan dengan penyelidikan. Kejuruteraan elektrik melibatkan setiap ciri kehidupan moden. ada syarikat-syarikat yang mengiklankan jawatan kosong sebagai jurutera di akhbar-akhbar tempatan. mengawal dan menggunakan elektrik. Tugas seorang Jurutera Elektrik membabitkan: terlibat dalam tugas-tugas yang bersangkutan dengan system yang menjana. Kejuruteraan Elektrik.0 Potensi Kerjaya kejuruteraan pada masa hadapan Perkembangan semasa di Malaysia mendorong permintaan yang tinggi terhadap profesion ini. pengeluaran. 3.4. Setiap hari. penyelenggaraan dan baikpulih peralatan.

Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 6 .1.4 4. kimia. fizik.1.0 Kelayakan yang diperlukan untuk mengikuti program kejuruteraan.1 4.2 Ciri-ciri peribadi yang diperlukan: Meminati profesion ini Mempunyai pengetahuan di dalam bidang sains. dan mendapat kepujian bagi mata pelajaran matematik moden.1. matematik gunaan. para pelajar perlu lulus matematik tulen. bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.7 4.5 4.8 Mempunyai kemahiran komputer Berkebolehan dan mempunyai kreativiti Tekun dan bekerja keras Mempunyai keinginan untuk berjaya Seorang yang dinamik Dapat bekerja secara berkumpulan Calon perlu lulus peperiksaan SPM/SPMV.3 4.1.1.1. matematik dan bahasa 4.6 4.1. Terdapat beberapa cara yang membolehkan pelajar berjaya mendapat ijazah pertama kejuruteraan sama ada universiti di dalam atau di luar negara. matematik tambahan. kimia. biologi dan pengajian am. biologi.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang 4. Bagi peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pula. fizik.1 4. 4.1.

(i) Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia . (ii) Asasi/matrikulasi sains . Kursus ini mengambil masa selama lima tahun. (iv) Diploma . New Zealand dan Singapura.Kursus selama satu setengah tahun ini adalah lepasan SPM/SPMV. UMS dan UiTM.Kursus kejuruteraan boleh diikuti secara terus di UTM selepas SPM. USM. Kelayakan ini juga diterima oleh universitiuniversiti di Australia. United Kingdom.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang Tempoh pengajian antara empat hingga enam tahun. Terdapat beberapa universiti swasta tempatan seperti Universiti Multimedia. UNJMAS. politeknik Kementerian Pendidikan serta banyak kolej swasta. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) dan di Universiti Teknologi Petronas (UTP) juga menawarkan kursus ini di peringkat ijazah sarjana muda. Pelajar-pelajar yang mengikuti kursus ini dengan jayanya akan diterima masuk ke peringkat ijazah pertama di universiti-universiti tempatan. Sekiranya ingin Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 7 . (iii) UTM .UM. UiTM. UPM.Kursus ini ditawarkan oleh UTM. UPM. Pemegang-pemegang diploma ini boleh memasuki pasaran pekerjaan.Pelajar-pelajar boleh memohon masuk ke UKM. Kanada.

Universiti Sains Malaysia (USM). universiti di dalam atau di luar (v) Program anjuran MARA dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) . Kanada. Univensiti Malaya (UM). Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).Program anjuran kedua-dua badan ini untuk lepasan SPM dan merupakan program pra universiti dan ijazah pertama di universitiuniversiti Amerika Syarikat. Universiti Malaysia Sabah (UMS). Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). New Zealand. Australia. Korea Selatan. Jepun serta negara-negara lain yang dipilih 5. Banyak universiti tempatan menawarkan kursus-kursus kejuruteraan di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda. Univensiti Teknologi Mara (UiTM) dan Institut Teknologi Tun Hussein Onn (ITTHO).Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang meneruskan pengajian di peringkat sarjana muda. Sementara UTM. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 8 . pelajar boleh berbuat demikian sama ada negara. Universiti-universiti yang menawarkan kursus di peringkat sarjana muda ialah Universiti Teknologi Malaysia (UTM).0 Pusat-pusat pendidikan dan latihan yang menyediakan program kejuruteraan. United Kingdom. Universiti Putra Malaysia (UPM).

6. penyelidikan dan konsultasi 7.0 Pendapatan dan gaya hidup seorang Jurutera. Universiti Teknologi Mara (UiTM) dan politeknik Kementenian Pendidikan menawarkan kursus peringkat diploma. telekomunikasi. Tambahan pula gaji dan imbuhannya lumayan dan mampu menarik minat pelajar untuk menceburi kerjaya ini.00 hingga RM 2500. Kanada. United Kingdom. Selain itu. Organisasi yang memerlukan Jurutera di Malaysia ialah organisasi yang terlibat di dalam sektor pengangkutan.0 Organisasi yang memerlukan Jurutera. perindustrian.00 sebulan Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 9 . pembinaan. perlombongan. Walaupun kerjaya ini mencabar tetapi mampu memberi kepuasan kepada mereka.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang UPM. univensiti-universiti luar negara seperti Amenika Syarikat. Australia. Buat masa ini. Zealand dan Singapura juga menawarkan kursus ini. gaji permulaan seorang jurutera ialah di antara RM 2000.

Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang Kerjaya sebagai seorang Jurutera sangat mencabar kerana sebagai seorang Jurutera anda akan berhadapan dengan pelbagai jenis masalah dan cabaran yang berlainan setiap hari. Setiap tugasan adalah unik kerana anda akan berhadapan dengan pelbagai situasi . Untuk mencapai cita-cita ini calon harus memiliki ijazah mana-mana bidang kejuruteraan dari universiti tempatan atau luar negara. Lulusan kejuruteraan perlu menjadi ahli : Institute of Engineers Malaysia (IEM) sebelum boleh mendaftar dengan Board of Engineers Malaysia (BEM). Mereka memerlukan tiga tahun pengalaman pekerjaan yang diiktiraf di dalam bidang-bidang berkaitan sebelum layak ditemuduga bagi mendapat tauliah jurutera profesional. tempat dan orang. empangan atau pun jambatan dan pengetahuan yang telah dicurahkan untuk menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup manusia. Kepuasan kerja tercapai apabila menyaksikan hasil akhir produk yang terhasil seperti bangunan. Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful