Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH

kerjaya bidang

KERJAYA BIDANG

KEJURUTERAAN

1.0

Tugas seorang Jurutera

Salah satu bidang profesional yang popular tetapi masih kurang dari segi sumber manusia ialah kejuruteraan. Perkembangan pesat dalam sektor industri di negara ini meningkatkan lagi permintaan terhadap profesion ini. Sektor awam juga memerlukan jurutera dalam pelbagai bidang.

Apa itu kejuruteraan? Kejuruteraan secara umumnya ialah penggunaan pengetahuan sains dan matematik untuk menyelesaikan masalah-masalah praktikal. Pengetahuan-pengetahuan ini digabungkan dengan pengalaman yang dipraktikkan sebaik-baiknya dengan

menggunakan bahan-bahan dan sumber semula jadi.

Jurutera ialah orang yang terlatih dalam merekacipta, membuat dan menggunakan (menjaga) jentera atau terlatih dalam mana-mana cabang kejuruteraan seperti jurutera awam, elektrik dan kapal terbang. Seseorang jurutera perlu menitikberatkan inovasi mengenai komposisi sesuatu produk dan struktur, mengubah idea-idea baru kepada realiti, menyelesaikan masalah-masalah kemahuan dan kehendak manusia, memperbaiki kaedah-

Manmohan Singh /03/08/2010

Muka surat 1

2. pembuatan. Pelbagai pengkhususan dibidang kejuruteraan ditawarkan oleh Antara univensiti/institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara. proses.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang kaedah yang sedia ada dan merintis kaedah-kaedah baru dengan menekankan pengetahuan saintifik. mekanikal. bahan. sama ada pada skala kecil (projek luar Bandar) atau berskala antarabangsa (membina janakuasa elektrik). Kejuruteraan Awam Kerjaya di dalam bidang Kejuruteraan Awam merangkumi tugas mengenalpasti dan memenuhi keperluan masyarakat. elektrik.0 Jenis-jenis kerjaya dalam bidang kejuruteraan. komputer. telekomunikasi dan pertanian. kajiterbang. pengkhususan itu ialah kejuruteraan awam. kimia. Tugas seorang Jurutera Awam pada sesebuah projek membabitkan: Menganalisis dan mengenalpasti keadaan tapak cadangan Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 2 . 2. sumber asli. elektronik dan sistem. kebolehan dan kepandaian yang kreatif.1.

Kejuruteraan Mekanikal Tugas seorang Jurutera Mekanikal tertumpu dalam organisasi perindutrian yang membabitkan pembuatan peralatan mekanikal atau alat ganti peralatan mekanikal.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang projek .2. mekanikal membabitkan:merekacipta produk baru atau merekacipta semula produk sedia ada menyelia proses pemasangan alatan membina dan memasang mesin baru atau mengubahsuai Tugas seoarang Jurutera Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 3 . merekabentuk sesebuah projek mengawasi kualiti pembinaan sesebuah projek mengawasi perbelanjaan sesebuah projek 2.Konsultasi dengan masyarakat setempat tentang tapak cadangan projek Perbincangan mengenai plan projek dengan arkitek atau jurutera perunding mengambilkira kesan projek terhadap alam sekitar projek mengemukakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh sesuatu projek.

sebagainya. plastik. pengajaran dan Tugas seorang Jurutera Kimia membabitkan: mentafsir dan menganalisis kertas kawalan mutu yang ditulis oleh jurutera penyelidik. personel. Mereka juga bekerja di bahagian jualan teknikal. ubatubatan.kewangan. Jurutera kimia kemudian menyesuaikan operasi berskala kecil yang dijalankan dalam makmal kepada pengeluaran industri dan komersil berskala besar. Kejuruteraan Kimia Jurutera bidang ini mempraktikkan penggunaan sains kimia. Ahli Kimia dan jurutera berganding bahu dalam makmal penyelidikan untuk memajukan produk kimia seperti sabun pencuci..Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang peralatan yang sedia ada untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran 2.3. fabrik di samping memajukan proses untuk menghasilkan barangan ini. Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 4 .pemasaran. Merekacipta dan memajukan kaedah kerja dan peralatan baru yang lebih baik serta mengubahsuai kaedah kerja dan peralatan yang sedia ada.

Tugas seorang Jurutera Elektrik membabitkan: terlibat dalam tugas-tugas yang bersangkutan dengan system yang menjana. Kejuruteraan elektrik melibatkan setiap ciri kehidupan moden.0 Potensi Kerjaya kejuruteraan pada masa hadapan Perkembangan semasa di Malaysia mendorong permintaan yang tinggi terhadap profesion ini. mengawal dan menggunakan elektrik. menyelesasi masalah operasi. menganggar masa dan perbelanjaan sesuatu projek kejuruteraan yang akan dilaksanakan. merekacipta dan pembikinan berbagai jenis peralatan elektrik menguji perkakas.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang - menentukan kaedah yang paling berkesan bagi pengeluaran bahan kimia 2. mengeluar. Setiap hari. ada syarikat-syarikat yang mengiklankan jawatan kosong sebagai jurutera di akhbar-akhbar tempatan. pengeluaran.4. penyelenggaraan dan baikpulih peralatan. mengagih. rekebentuk. pemasangan. 3. Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 5 . Jurutera elektrik berhubung rapat denganpelbagai bentuk aktiviti yang berkaitan dengan penyelidikan. Kejuruteraan Elektrik. komponen dan sistem elektrik.

1 4. kimia.3 4. Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 6 . matematik gunaan.1. biologi.1.0 Kelayakan yang diperlukan untuk mengikuti program kejuruteraan. matematik tambahan.1. biologi dan pengajian am.1.1 4. fizik.2 Ciri-ciri peribadi yang diperlukan: Meminati profesion ini Mempunyai pengetahuan di dalam bidang sains. 4.1. kimia.8 Mempunyai kemahiran komputer Berkebolehan dan mempunyai kreativiti Tekun dan bekerja keras Mempunyai keinginan untuk berjaya Seorang yang dinamik Dapat bekerja secara berkumpulan Calon perlu lulus peperiksaan SPM/SPMV. fizik.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang 4. Terdapat beberapa cara yang membolehkan pelajar berjaya mendapat ijazah pertama kejuruteraan sama ada universiti di dalam atau di luar negara. matematik dan bahasa 4.1. bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.5 4.4 4.7 4.1.6 4. Bagi peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) pula. dan mendapat kepujian bagi mata pelajaran matematik moden. para pelajar perlu lulus matematik tulen.1.

(ii) Asasi/matrikulasi sains . New Zealand dan Singapura. (iii) UTM . Pelajar-pelajar yang mengikuti kursus ini dengan jayanya akan diterima masuk ke peringkat ijazah pertama di universiti-universiti tempatan. Kursus ini mengambil masa selama lima tahun. UPM. UPM. politeknik Kementerian Pendidikan serta banyak kolej swasta.UM. UNJMAS.Kursus ini ditawarkan oleh UTM.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang Tempoh pengajian antara empat hingga enam tahun. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) dan di Universiti Teknologi Petronas (UTP) juga menawarkan kursus ini di peringkat ijazah sarjana muda. UMS dan UiTM. (i) Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia .Kursus kejuruteraan boleh diikuti secara terus di UTM selepas SPM. United Kingdom. (iv) Diploma . USM.Kursus selama satu setengah tahun ini adalah lepasan SPM/SPMV. Kelayakan ini juga diterima oleh universitiuniversiti di Australia. UiTM. Sekiranya ingin Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 7 . Terdapat beberapa universiti swasta tempatan seperti Universiti Multimedia.Pelajar-pelajar boleh memohon masuk ke UKM. Kanada. Pemegang-pemegang diploma ini boleh memasuki pasaran pekerjaan.

Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 8 .Program anjuran kedua-dua badan ini untuk lepasan SPM dan merupakan program pra universiti dan ijazah pertama di universitiuniversiti Amerika Syarikat. Universiti Sains Malaysia (USM).0 Pusat-pusat pendidikan dan latihan yang menyediakan program kejuruteraan. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Sementara UTM. Univensiti Teknologi Mara (UiTM) dan Institut Teknologi Tun Hussein Onn (ITTHO). universiti di dalam atau di luar (v) Program anjuran MARA dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) . Jepun serta negara-negara lain yang dipilih 5. Banyak universiti tempatan menawarkan kursus-kursus kejuruteraan di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). United Kingdom. Korea Selatan. New Zealand. Universiti Malaysia Sabah (UMS). Australia. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). pelajar boleh berbuat demikian sama ada negara. Kanada. Universiti Putra Malaysia (UPM). Univensiti Malaya (UM). Universiti-universiti yang menawarkan kursus di peringkat sarjana muda ialah Universiti Teknologi Malaysia (UTM).Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang meneruskan pengajian di peringkat sarjana muda.

6.00 sebulan Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 9 . pembinaan.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang UPM. Zealand dan Singapura juga menawarkan kursus ini. perindustrian. Selain itu. Walaupun kerjaya ini mencabar tetapi mampu memberi kepuasan kepada mereka.0 Pendapatan dan gaya hidup seorang Jurutera.00 hingga RM 2500. penyelidikan dan konsultasi 7. Buat masa ini. Australia. Universiti Teknologi Mara (UiTM) dan politeknik Kementenian Pendidikan menawarkan kursus peringkat diploma. telekomunikasi. gaji permulaan seorang jurutera ialah di antara RM 2000. perlombongan.0 Organisasi yang memerlukan Jurutera. univensiti-universiti luar negara seperti Amenika Syarikat. Organisasi yang memerlukan Jurutera di Malaysia ialah organisasi yang terlibat di dalam sektor pengangkutan. United Kingdom. Kanada. Tambahan pula gaji dan imbuhannya lumayan dan mampu menarik minat pelajar untuk menceburi kerjaya ini.

Mereka memerlukan tiga tahun pengalaman pekerjaan yang diiktiraf di dalam bidang-bidang berkaitan sebelum layak ditemuduga bagi mendapat tauliah jurutera profesional. tempat dan orang.Unit Bimbingan Dan Kaunseling SMKSH kerjaya bidang Kerjaya sebagai seorang Jurutera sangat mencabar kerana sebagai seorang Jurutera anda akan berhadapan dengan pelbagai jenis masalah dan cabaran yang berlainan setiap hari. Manmohan Singh /03/08/2010 Muka surat 10 . empangan atau pun jambatan dan pengetahuan yang telah dicurahkan untuk menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup manusia. Setiap tugasan adalah unik kerana anda akan berhadapan dengan pelbagai situasi . Kepuasan kerja tercapai apabila menyaksikan hasil akhir produk yang terhasil seperti bangunan. Lulusan kejuruteraan perlu menjadi ahli : Institute of Engineers Malaysia (IEM) sebelum boleh mendaftar dengan Board of Engineers Malaysia (BEM). Untuk mencapai cita-cita ini calon harus memiliki ijazah mana-mana bidang kejuruteraan dari universiti tempatan atau luar negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful