RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran: Pendidikan Jasmani Tunjang : Kemahiran Kemahiran : Rekreasi (galah panjang) Tarikh : 30 Julai 2008 Masa : 7.45 – 8.15 pagi Tahun : tahun 4 Bilangan Murid : 20 orang Objektif : Di akhir aktiviti pengajaran dan pembelajaran, murid dapat Psikomotor : Melakukan aktiviti pergerakan asas dalam permainan galah panjang Kognitif: Menyatakan kemahiran yang ada dalam permainan galah panjang. Afektif : Bertanggungjawab terhadap alatan sekolah yang telah digunakan dengan menyusun semula alatan yang telah digunakan di tempat yang disediakan. Pengetahuan sedia ada : murid telah mempelajari kemahiran pergerakan pantas sambil bertukar arah dan posisi. Penerapan nilai: Ketangkasan dan kepantasan KBKK: Menyusun strategi Penggabunjalinan : Tunjang Kecergasan berasaskan Perlakuan Kesepaduan : sains-aktiviti menguatkan otot jantung. Alatan :
1. Skital- 20

2. Gelung-18 3. Bola-16 4. Wisel Bahagi Aktiviti Butiran Mengajar Organisasi Catatan/

Apabila guru meniup wisel kali kedua murid berlari setempat lebih laju. • perlahan dan wisel seterusnya berhenti. Bermula dengan perlahan kemudian laju dan perlahan semula. murid akan berlari setempat secara perlahan. Apabila guru meniup wisel pertama. • • • Murid mengambil ruang. berlari setempat secara • Buru ng Terba ng • Murid meniru gaya burung terbang bebas sambil membuat bunyi. Guru membuat demonstrasi ringkas. rategi • Kon seba gai pen and a kaw asan • Berla ri sete mpat Muri d bera da diha dap an guru • Tiupan wisel ketiga. .an/ Masa Permula an (3 minit) Memanask an badan Meningkatk an KDN • • • Alatan/St Lari setempat secara berperingkat. • Apabila wisel ditiup semua murid mula berlari dan membuat gaya burung terbang.

Tang an. murid akan berada dalam berpasangan. bawah kangkang dan atas kepala. Murid berdiri secara berpasangan dan saling membelakangi. • • Murid berdiri secara berpasangan dan saling membelakangi.Regangan • • • Apabila wisel ditiup sekali lagi. • Bola bagi setia p pasa nga n . bada n dan pingg ang. • Murid menghantar bola secara bersilang. Guru membuat demonstrasi dan murid melakukan aktiviti.

Perkemb Gerakerja angan (11 minit) • kelas • Curi cuit Murid cuba cuit pasangan seboleh • • Murid bergerak dalam pasangan. Apabila wisel ditiup murid akan bertukar peranan. • Murid seboleh mungkin mengelak dari disentuh. • Halangan dengan mendepakan tangan. • Halangan hanya pada jarak antara 2 kon sahaja. • Apabila wisel dibunyikan murid akan tukar peranan. Cuba jaya ( konsep halanangan dan starategi melepaska n diri ditekankan kepada murid) • Murid cuba menghalang pasangan dari melepasi mereka. • Kon • • Murid cuba melepasi halangan pasangan. • • Murid bergerak dalam pasangan. murid . Murid berdiri dan hanya boleh bergerak disekeliling gelung sahaja. (konsep taktik mengelak dari dicuit dan mencuit ditekankan) mungkin.

Rebut kon antara rakan (Konsep penekanan pada ketangkas an dan kepekaan murid. MULA .Gerakerja kumpulan • kon Murid bergerak dalam pasangan.) • Murid harus peka dengan pergerakan rakan mereka dan merebut kon. • Stesen 1: • Rebut kon Murid bergerak secara berpasangan dimana mereka akan berebut kon. Stesen 2: • Cuit kon • • Apabila wisel ditiup kedua-dua kumpulan akan bergerak serentak. • Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Murid berlari sambil mencuit kon yang ada.

Murid lari pantas mengikut susunan kon.Stesen 3: • Lari zigzag • • Murid bergilir berlari zig-zag. .

Menolak sebelah kaki kehadapan dalam keadaan lurus dan membuat pusingan mengikut dan • • Semua murid menghadap guru.sisi dan hadapan dalam kiraan 4. Dalam kiraan 4.Penutup (3 minit) Pengendur an anggota badan • Tang an • Berdiri dan kaki dibuka seluas bahu. • kaki • Berdiri dan kaki dibuka seluas bahu. Tarik nafas dan tahan dalam kiraan 8. 3 kali tarik nafas. Guru membuat demonstrasi. Akhir sekali sebut ‘hurray’ • • Guru bertanya soalan dan murid menjawab. • Pene rapa n nilai Perbincang an Hembus . • tarik nafas sambil melak ukan perbin canga n • • • melawan arah jam. • Merenjis tangan keatas. • Kedudukan murid berselerak dalam kawasan yang telah ditandakan.

. • Mengapa dan bila boleh diaplikasikan aktiviti. – • Nyatakan keadaan udara pada hari ini. . Refleksi minda • Nyatakan bagaimana hendak mengekalkan udara yang nyaman. Tang gun gjaw ab bers ama • Bertanya berkenaan aktiviti yang dilakukan. • Guru memberitahu murid berkenaan aktiviti yang dijalankan adalah bersesuaian dengan pergerakan dan peraturan dalam permainan galah panjang.perlahan-lahan – mur ni Cint a akan alam sekit ar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful