RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran: Pendidikan Jasmani Tunjang : Kemahiran Kemahiran : Rekreasi (galah panjang) Tarikh : 30 Julai 2008 Masa : 7.45 – 8.15 pagi Tahun : tahun 4 Bilangan Murid : 20 orang Objektif : Di akhir aktiviti pengajaran dan pembelajaran, murid dapat Psikomotor : Melakukan aktiviti pergerakan asas dalam permainan galah panjang Kognitif: Menyatakan kemahiran yang ada dalam permainan galah panjang. Afektif : Bertanggungjawab terhadap alatan sekolah yang telah digunakan dengan menyusun semula alatan yang telah digunakan di tempat yang disediakan. Pengetahuan sedia ada : murid telah mempelajari kemahiran pergerakan pantas sambil bertukar arah dan posisi. Penerapan nilai: Ketangkasan dan kepantasan KBKK: Menyusun strategi Penggabunjalinan : Tunjang Kecergasan berasaskan Perlakuan Kesepaduan : sains-aktiviti menguatkan otot jantung. Alatan :
1. Skital- 20

2. Gelung-18 3. Bola-16 4. Wisel Bahagi Aktiviti Butiran Mengajar Organisasi Catatan/

Bermula dengan perlahan kemudian laju dan perlahan semula. • perlahan dan wisel seterusnya berhenti. Guru membuat demonstrasi ringkas. . rategi • Kon seba gai pen and a kaw asan • Berla ri sete mpat Muri d bera da diha dap an guru • Tiupan wisel ketiga. • Apabila wisel ditiup semua murid mula berlari dan membuat gaya burung terbang. berlari setempat secara • Buru ng Terba ng • Murid meniru gaya burung terbang bebas sambil membuat bunyi. murid akan berlari setempat secara perlahan. • • • Murid mengambil ruang. Apabila guru meniup wisel kali kedua murid berlari setempat lebih laju. Apabila guru meniup wisel pertama.an/ Masa Permula an (3 minit) Memanask an badan Meningkatk an KDN • • • Alatan/St Lari setempat secara berperingkat.

• Bola bagi setia p pasa nga n .Regangan • • • Apabila wisel ditiup sekali lagi. Guru membuat demonstrasi dan murid melakukan aktiviti. • • Murid berdiri secara berpasangan dan saling membelakangi. Tang an. murid akan berada dalam berpasangan. Murid berdiri secara berpasangan dan saling membelakangi. bada n dan pingg ang. • Murid menghantar bola secara bersilang. bawah kangkang dan atas kepala.

murid . • Halangan dengan mendepakan tangan. (konsep taktik mengelak dari dicuit dan mencuit ditekankan) mungkin. Cuba jaya ( konsep halanangan dan starategi melepaska n diri ditekankan kepada murid) • Murid cuba menghalang pasangan dari melepasi mereka. Apabila wisel ditiup murid akan bertukar peranan.Perkemb Gerakerja angan (11 minit) • kelas • Curi cuit Murid cuba cuit pasangan seboleh • • Murid bergerak dalam pasangan. Murid berdiri dan hanya boleh bergerak disekeliling gelung sahaja. • Apabila wisel dibunyikan murid akan tukar peranan. • Halangan hanya pada jarak antara 2 kon sahaja. • Kon • • Murid cuba melepasi halangan pasangan. • Murid seboleh mungkin mengelak dari disentuh. • • Murid bergerak dalam pasangan.

Gerakerja kumpulan • kon Murid bergerak dalam pasangan. Rebut kon antara rakan (Konsep penekanan pada ketangkas an dan kepekaan murid. MULA . Stesen 2: • Cuit kon • • Apabila wisel ditiup kedua-dua kumpulan akan bergerak serentak. • Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Murid berlari sambil mencuit kon yang ada. • Stesen 1: • Rebut kon Murid bergerak secara berpasangan dimana mereka akan berebut kon.) • Murid harus peka dengan pergerakan rakan mereka dan merebut kon.

.Stesen 3: • Lari zigzag • • Murid bergilir berlari zig-zag. Murid lari pantas mengikut susunan kon.

Akhir sekali sebut ‘hurray’ • • Guru bertanya soalan dan murid menjawab. Dalam kiraan 4. • Merenjis tangan keatas. • Pene rapa n nilai Perbincang an Hembus .sisi dan hadapan dalam kiraan 4. Tarik nafas dan tahan dalam kiraan 8. • kaki • Berdiri dan kaki dibuka seluas bahu. Menolak sebelah kaki kehadapan dalam keadaan lurus dan membuat pusingan mengikut dan • • Semua murid menghadap guru. 3 kali tarik nafas. Guru membuat demonstrasi. • tarik nafas sambil melak ukan perbin canga n • • • melawan arah jam. • Kedudukan murid berselerak dalam kawasan yang telah ditandakan.Penutup (3 minit) Pengendur an anggota badan • Tang an • Berdiri dan kaki dibuka seluas bahu.

– • Nyatakan keadaan udara pada hari ini. . • Mengapa dan bila boleh diaplikasikan aktiviti. . • Guru memberitahu murid berkenaan aktiviti yang dijalankan adalah bersesuaian dengan pergerakan dan peraturan dalam permainan galah panjang. Tang gun gjaw ab bers ama • Bertanya berkenaan aktiviti yang dilakukan.perlahan-lahan – mur ni Cint a akan alam sekit ar. Refleksi minda • Nyatakan bagaimana hendak mengekalkan udara yang nyaman.