RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran: Pendidikan Jasmani Tunjang : Kemahiran Kemahiran : Rekreasi (galah panjang) Tarikh : 30 Julai 2008 Masa : 7.45 – 8.15 pagi Tahun : tahun 4 Bilangan Murid : 20 orang Objektif : Di akhir aktiviti pengajaran dan pembelajaran, murid dapat Psikomotor : Melakukan aktiviti pergerakan asas dalam permainan galah panjang Kognitif: Menyatakan kemahiran yang ada dalam permainan galah panjang. Afektif : Bertanggungjawab terhadap alatan sekolah yang telah digunakan dengan menyusun semula alatan yang telah digunakan di tempat yang disediakan. Pengetahuan sedia ada : murid telah mempelajari kemahiran pergerakan pantas sambil bertukar arah dan posisi. Penerapan nilai: Ketangkasan dan kepantasan KBKK: Menyusun strategi Penggabunjalinan : Tunjang Kecergasan berasaskan Perlakuan Kesepaduan : sains-aktiviti menguatkan otot jantung. Alatan :
1. Skital- 20

2. Gelung-18 3. Bola-16 4. Wisel Bahagi Aktiviti Butiran Mengajar Organisasi Catatan/

murid akan berlari setempat secara perlahan.an/ Masa Permula an (3 minit) Memanask an badan Meningkatk an KDN • • • Alatan/St Lari setempat secara berperingkat. . rategi • Kon seba gai pen and a kaw asan • Berla ri sete mpat Muri d bera da diha dap an guru • Tiupan wisel ketiga. Apabila guru meniup wisel kali kedua murid berlari setempat lebih laju. • Apabila wisel ditiup semua murid mula berlari dan membuat gaya burung terbang. Apabila guru meniup wisel pertama. berlari setempat secara • Buru ng Terba ng • Murid meniru gaya burung terbang bebas sambil membuat bunyi. • perlahan dan wisel seterusnya berhenti. Guru membuat demonstrasi ringkas. • • • Murid mengambil ruang. Bermula dengan perlahan kemudian laju dan perlahan semula.

murid akan berada dalam berpasangan. • Murid menghantar bola secara bersilang. Guru membuat demonstrasi dan murid melakukan aktiviti. bada n dan pingg ang. bawah kangkang dan atas kepala.Regangan • • • Apabila wisel ditiup sekali lagi. • • Murid berdiri secara berpasangan dan saling membelakangi. Murid berdiri secara berpasangan dan saling membelakangi. Tang an. • Bola bagi setia p pasa nga n .

Apabila wisel ditiup murid akan bertukar peranan. Cuba jaya ( konsep halanangan dan starategi melepaska n diri ditekankan kepada murid) • Murid cuba menghalang pasangan dari melepasi mereka. • Apabila wisel dibunyikan murid akan tukar peranan. (konsep taktik mengelak dari dicuit dan mencuit ditekankan) mungkin. • Halangan dengan mendepakan tangan. • Halangan hanya pada jarak antara 2 kon sahaja. murid .Perkemb Gerakerja angan (11 minit) • kelas • Curi cuit Murid cuba cuit pasangan seboleh • • Murid bergerak dalam pasangan. • • Murid bergerak dalam pasangan. • Kon • • Murid cuba melepasi halangan pasangan. Murid berdiri dan hanya boleh bergerak disekeliling gelung sahaja. • Murid seboleh mungkin mengelak dari disentuh.

Rebut kon antara rakan (Konsep penekanan pada ketangkas an dan kepekaan murid. Stesen 2: • Cuit kon • • Apabila wisel ditiup kedua-dua kumpulan akan bergerak serentak.Gerakerja kumpulan • kon Murid bergerak dalam pasangan. • Stesen 1: • Rebut kon Murid bergerak secara berpasangan dimana mereka akan berebut kon. MULA .) • Murid harus peka dengan pergerakan rakan mereka dan merebut kon. Murid berlari sambil mencuit kon yang ada. • Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.

Stesen 3: • Lari zigzag • • Murid bergilir berlari zig-zag. . Murid lari pantas mengikut susunan kon.

Guru membuat demonstrasi. • Kedudukan murid berselerak dalam kawasan yang telah ditandakan. • Pene rapa n nilai Perbincang an Hembus . • Merenjis tangan keatas.sisi dan hadapan dalam kiraan 4. Menolak sebelah kaki kehadapan dalam keadaan lurus dan membuat pusingan mengikut dan • • Semua murid menghadap guru. • kaki • Berdiri dan kaki dibuka seluas bahu. • tarik nafas sambil melak ukan perbin canga n • • • melawan arah jam. Tarik nafas dan tahan dalam kiraan 8.Penutup (3 minit) Pengendur an anggota badan • Tang an • Berdiri dan kaki dibuka seluas bahu. 3 kali tarik nafas. Dalam kiraan 4. Akhir sekali sebut ‘hurray’ • • Guru bertanya soalan dan murid menjawab.

perlahan-lahan – mur ni Cint a akan alam sekit ar. • Guru memberitahu murid berkenaan aktiviti yang dijalankan adalah bersesuaian dengan pergerakan dan peraturan dalam permainan galah panjang. Tang gun gjaw ab bers ama • Bertanya berkenaan aktiviti yang dilakukan. . Refleksi minda • Nyatakan bagaimana hendak mengekalkan udara yang nyaman. . – • Nyatakan keadaan udara pada hari ini. • Mengapa dan bila boleh diaplikasikan aktiviti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful