ROHANI

Memupuk semangat kerjasama Penerapan nilai-nilai murni Melahirkan murid yang bersikap harmoni antara satu sama lain Perpaduan tanpa mengira kaum .

EMOSI .