1 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 1.

1 KANAK-KANAK DAN SENI VISUAL Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanakkanak. 1.2 KEPENTINGAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEPADA KANAKKANAK (a) Aspek Kognitif Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. (b) Aspek Fizikal Penggunaan alat dan bahan memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasi tangan serta mata. (c) Aspek Kreativiti Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. Aktiviti dan projek di dalam pendidikansenivisual mengutamakan proses, berbanding dengan hasilan akhir. (d) Aspek Persepsi murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria melalui proses penghasilan dan hasilan seni, produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. (e) Aspek Sosial dan Emosi Murid boleh berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk. 1.3 KANAK-KANAK DAN SENI LUKIS (a) Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. (b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Melalui lukisan, kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. (c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka.Melalui aktiviti melukis, kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera. 1.4 PERKEMBANGAN ARTISTIK KANAK-KANAK 1.4.1 Teori Perkembangan Artistik oleh Hurwitz dan Day (a) Peringkat Manipulatif atau Zaman Awal Kanak-kanak (2-4Tahun) kanak-kanak tidak mempunyai kawalan pada pergerakan tangan. Lukisan yang dihasilkan juga selalunya tidak terkawal dan banyak terdapat di dinding, di atas meja dan kertas lukisan dengan menggunakan pelbagai jenis bahan dan medium seperti krayon, pensil serta bahan-bahan lain.

Mereka mula membandingkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit individualistik serta menitikberatkan kualiti karya yang dihasilkan. -terdapat empat peringkat contengan pada peringkat manipulatif iaitu contengan garisan tidak terkawal. Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej. Mereka lebih gemar untuk melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek di hadapan mata berbanding dengan lukisan menerusi imaginasi. Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk TOPIK 1 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 1.4. lukisan yang dihasilkan adalah spontan. contengan garisan terkawal.2 KEPENTINGAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEPADA KANAK-KANAK .1 KANAK-KANAK DAN SENI VISUAL Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. imej yang dilukis secara realistik dan teliti.-tidak bersifat realistik dan banyak menggunakan lukisan garisan bagi menggambarkan sesuatu imej. (b) Peringkat Membuat Simbol (6-9 Tahun) kanak-kanak mula beralih ke peringkat menghasilkan simbol. Pada peringkat ini. mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanakkanak.2 Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak oleh Lowenfeld dan Britain (a) Peringkat Scribbling (2-4 Tahun) Pada peringkat ini kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal. (e) Peringkat Pseudonaturalistic atau Reasoning (12-14Tahun) Pada peringkat ini. 1. bebas dan berskala besar. (f) Peringkat Period If Decision atau Adolescent Art in High School (14-17 Tahun) Peringkat ini merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek. kanak-kanak mula peka dengan konsep realistic di dalam menghasilkan lukisan. kanak-kanak sangat terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya. (c) Pra-Remaja (10-13 Tahun) Terdapat percubaan untuk melukis figura dengan saiz yang betul. (d) Peringkat Dawning Realism atau The Gang Age (9-12Tahun) kanak-kanak terus melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu. Lukisan figura pula mula dilukis dengan menitikberatkan daya saiz sebenar objek. (c) Peringkat Schematic (7-9 Tahun) Lukisan mula dihasilkan mengikut skema atau konsep tertentu. Penekanan lebih diberikan kepada cara penyusunan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya. (b) Peringkat Preschematic (4-7 Tahun) Peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek yang terdapat di sekelilingnya dengan menggunakan garisan. contengan rupa terkawal dan contengan rupa. Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri. 1.

pensil dan pen. . (c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka. 2. kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera. memek muka. 1. Kanak-kanak lelaki dan perempuan didapati melukis dengan cara yang sama di peringkat awal pertumbuhan. produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. Aktiviti dan projek di dalam pendidikansenivisual mengutamakan proses. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. berbanding dengan hasilan akhir.(a) Aspek Kognitif Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan.3 KANAK-KANAK DAN SENI LUKIS (a) Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. Di dalam kehidupan seharian. Melalui lukisan. Komunikasi bukan verbal melibatkan pergerakan tangan. pandangan mata dan pergerakan bahagian badan yang lain. (d) Aspek Persepsi murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria melalui proses penghasilan dan hasilan seni. (b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak.Melalui aktiviti melukis. kita berkomunikasi secara verbal ataupun bukan verbal. Isyarat virtual ini merupakan jendela kepada emosi dalaman kanak-kanak dan juga jiwa dan pemikiran mereka.4 PERKEMBANGAN ARTISTIK (a) Faktor sosioekonomi mempunyai pengaruh yang amat terbatas dalam peringkat awal pertumbuhan kanak-kanak. Luahan estetik kanak-kanak amat berbeza dengan pergerakan badan yang biasa. (c) Aspek Kreativiti Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. (e) Aspek Sosial dan Emosi Murid boleh berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. (b) Aspek Fizikal Penggunaan alat dan bahan memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasi tangan serta mata. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk. Alatan ini lebih mudah dikawal oleh kanakkanak daripada berus dan warna. Pergerakan estetik pula menjurus kepada isyarat virtual. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. (b) Lukisan kanak-kanak dapat memberi lebih banyak maklumat tentang perkembangan mereka daripada catan kerana ianya menggunakan krayon.

tangga).) -Piaget merumuskan bahawa kanak-kanak kecil bukanlah tidak mempunyai kapasiti untuk berfikir. (e) Hukum Kesinambungan Positif (Good Continuation) Hukum ini menyatakan bahawa sifat sesuatu rangsangan tidak akan berubah. teori Gestalt bukan sahaja melihat kepada produk atau hasil kerja tetapi memberikan penekanan yang tinggi ke atas proses penghasilan produk itu sendiri. (f) Hukum Ciri-ciri Bahagian (Membership Character) Di dalam hukum ini. . 2. Dalam erti kata lain.Teori Gestalt juga mempunyai hubungan yang rapat dengan pandangan konstruktivis dan banyak diaplikasikan di dalam kaedah penyelesaian masalah. persepsi individu tersebut adalah tidak teratur. pengklasifikasian setiap rangsangan adalah berdasarkan elemen jarak dan hubungan. individu akan mentafsir sesuatu berdasarkan pandangan mereka secara keseluruhan terhadap sesuatu objek tersebut. .Prinsip asas teori ini menitikberatkan keseluruhan daripada sebahagian. dinding.5.Di dalam konteks pembelajaran seni visual. (d) Hukum Lengkap (Closure) Hukum lengkap menganjurkan bahawa individu cenderung untuk meletakkan rangsangan yang telah lengkap di dalam kumpulan yang sama. Proses melihat secara keseluruhan melibatkan proses kognitif – minda membuat anjakan daripada memahami setiap komponen dalam menghasilkan makna daripada pandangan yang menyeluruh. melihat sesuatu objek secara keseluruhan (contohnya rumah) memberi makna yang lebih mendalam daripada melihat komponenkomponen individu (tiang. Rangsanganrangsangan yang mempunyai hubung kait di antara satu sama lain akan diletakkan di dalam kumpulan yang sama. Individu akan lebih cenderung untuk mengklasifikasikan rangsangan yang mempunyai persamaan di dalam kumpulan yang sama. cuma kanak-kanak dewasa mempunyai lebih pengalaman yang mengasah minda mereka. Hukum-hukum Teori Gestalt (a) Hukum Pragnanz Hukum Pragnanz menyatakan bahawa apabila individu berhadapan dengan pengalaman yang baru.5 TEORI-TEORI KOGNITIF 2. 2. Contohnya. dan pada masa yang akan datang sifat yang sama akan dikekalkan.(c) Terdapat pertindihan yang agak ketara di antara peringkatperingkat perkembangan. (b) Hukum Persamaan (Similarity) Konsep hukum persamaan adalah lebih mudah untuk difahami. dan bukannya melihat setiap bahagian daripada keseluruhan objek tersebut. pintu. lantai. garis yang lurus dilihat sebagai akan tetap lurus pada masa yang akan datang dan tidak akan berubah sifatnya.1 Teori Gestalt.5.2 Teori Sosial-Interaksi Piaget(ahli epistemologi genetic di dalam bidang biologi dan falsafah. (c) Hukum Keintiman (Proximity) Mengikut hukum keintiman. . Lukisan kanakkanak mungkin mempunyai elemen dua peringkat serentak dan tidak semestinya elemen satu peringkat perkembangan sahaja.

penguasaan ini masih baru dan terbatas . kanak-kanak telah mula menguasai bahasa dan menggunakan nama untuk panggilan objek di sekelilingnya. objek tersebut tidak ghaib begitu sahaja. Apabila umur bayi meningkat 10 bulan.Jawapan kanak-kanak kecil berbeza daripada kanak-kanak dewasa kerana cara berfikir mereka yang berbeza. Refleksi pada bayi ini berfungsi dalam membantu menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru (daripada dunia janin ke dunia sebenar). Walaupun begitu. Apabila bayi mula biasa dengan persekitaran yang baru. Kedua-dua proses ini sentiasa berlaku dalam diri individu dan sentiasa menimbulkan ketegangan yang memerlukan penyelesaian. Hasil daripada penyelesaian kepada ketegangan ini akan mempengaruhi perkembangan kognitif. (b) Peringkat Pra-olahan (2 – 6 Tahun) Di peringkat ini. Perkembangan Kebolehan Kognitif (a) Peringkat Deria-Pergerakan (0-2 Tahun) Kanak-kanak masih belum dapat menguasai simbol ataupun bahasa untuk menamakan objek di sekitarnya. Satu-satunya cara interaksi dengan persekitaran ialah melalui kesan deria dan gerak-gerinya. iaitu asimilasi (assimilation) dan akomodasi (accommodation). bayi tersebut mula memahami konsep ‘kekal’ (permanence) iaitu kesedaran bahawa walaupun sesuatu objek hilang daripada pandangannya. Struktur dan Hierarki Piaget juga mengemukakan hipotesis bahawa setiap bayi dilahirkan dengan skema fungsi yang dikenali sebagai refleksi. (b) Refleksi. Skema. refleksi ini akan digantikan dengan skema tersusun. – prinsip penyelidikan biologinya : (a) Penyerapan (Assimilation) dan Ubahsuai (Accommodation) Piaget menjelaskan dua proses yang digunakan oleh individu sepanjang hayat dalam menyesuaikan diri mereka dengan persekitaran.

CIRI-CIRI KREATIVITI (a) Bersifat Fleksibel Seseorang yang kreatif berupaya untuk menyesuaikan dirinya dalam pelbagai keadaan dan situasi selain mempunyai keyakinan optimis. malah tidak stereotaip dan juga tidak kovensional. Mengamalkan sikap bebas serta demokratik.SIFAT KREATIVITI (c) Kreativiti Bersifat Inventif Kreativiti bersifat inventif merujuk kepada keupayaan mencipta benda atau objek melalui proses eksprimentasi. Sebagi contoh. (b) Sensitif dan Peka Individu ini mempunyai daya sensitiviti yang tinggi terhadap keadaan sekelilingnya termasuk gaya hidup. (e) Logik Murid-murid peka dan sering berfikir secara logik dan rasional. pelajar mula bertindak luar dari kaedah konvensional dan menghasilkan alternative bagi setiap perancangan. Pada kebiasaannya mereka ini sangat berhati-hati dan bijak membuat keputusan. (c) Gagasan/Idea yang Asli dan Tulen Seseorang yang dikategorikan sebagai kreatif sering kali mengutarakan idea dan gagasan yang asli. Peranan guru pada peringkat ini adalah memberikan motivasi dan galakan supaya pelajar tidak cepat bosan dan putus asa. (f) Berfikiran Bebas Golongan kreatif ini mempunyai daya pemikiran yang tidak terkongkong pada satusatu perkara sahaja. keperluan. Golongan ini pandai dan bijak merancang agar projek dan perkara yang dirancang selamat dan berjalan lancar. cetusan idea bukanlah hasil cedokan daripada mana-mana sumber. (e) Kreativiti Bersifat Emergen Ini merupakan bentuk kreativiti tertinggi di mana keseluruhan prinsip formal diterjemahkan dan muncul di dalam bentuk abstrak dan mudah. persekitaran dan turut sensitif menggunakan deria. figura manusia digambarkan tanpa menitikberatkan bentuk formal dan bentuk asalnya oleh kanakkanak apabila melukis. Idea mereka unik dan menarik. (d) Bersifat Terbuka Mempunyai sifat keterbukaan di dalam menerima pandangan dan pendapat orang lain mengenai hasil karya dan kerja mereka. (d) Kreativiti Bersifat Inovatif Peringkat ini melibatkan modifikasi kepada konsep-konsep asas sedia ada kepada idea baru yang lebih bermakna. Ini bermakna. Hasil karya yang mereka hasilkan sering kali berbeza daripada yang biasa. Selain menghargai masa mereka juga sangat menghormati masa. . Mereka ini biasanya menghasilkan hasil kerja dan karya mengikut cetusan rasa. Mereka tahu membezakan yang baik dan tidak baik.

. (f) Memanipulasi murid mampu menggunakan objek dan bahan yang terdapat di sekeliling untuk dijadikan hasilan seni. (d) Percubaan Percubaan merujuk kepada usaha berterusan bagi mendapatkan hasil terbaik.6 STRATEGI MERANGSANG KREATIVITI 5. Ini boleh membantutkan usaha murid untuk menyalurkan idea kerana khuatir idea yang diberikan tidak mampu dilaksanakan.5. terutama semasa proses awal sumbangsaran. (d) Kaedah Keempat Menggalakkan sumbangsaran idea yang luar biasa yang kadangkala tidak masuk akal. (b) Kedah Kedua Elakkan pemilikan idea oleh kumpulan dan individu. (a) Penyoalan Rangsangan melalui proses penyoalan melalui sesi kritikan seni.6. Keadaan ini biasanya mewujudkan suasana tegang kerana mereka cuba untuk mempertahankan idea dan secara tidak langsung menyebabkan kesukaran untuk memperbaiki idea tersebut. Galakan sebegini akan merangsang murid untuk berfikir luar daripada kemampuan supaya murid mempunyai idea menarik. (c) Kaedah Ketiga Menjelaskan kepada murid bahawa tidak menjadi kesalahan untuk meminjam idea dan cara sedia ada bagi tujuan penambahbaikan dalam proses kemudiannya. Individu yang kreatif akan terus bereksperimentasi bagi mendapatkan kesan dan hasil yang dikehendaki. (c) Pemerhatian proses pemerhatian tidak tertumpu hanya pada deria pengamatan semata-mata malahan proses pemerhatian turut melibatkan deria yang lain seperti deria sentuhan. Ini kerana apabila idea dan saranan dihakmilikkan oleh individu atau kumpulan ianya akan menyebabkan perasaan ego wujud lalu mengurangkan kerjasama di kalangan murid. Teori Perkembangan Kreativiti Paul Torrance proses memupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar.1 Kaedah Sumbangsaran (Brainstorming) (a) Kaedah Pertama Elakkan membuat penilaian. Dalam konteks pendidikan seni visual usaha ini mengajar pelajar supaya lebih berjimat dan mengelakkan pembaziran. tidak bersifat konvensional dan bersifat biasa sahaja. (b) Penemuan Proses penemuan merujuk kepada usaha untuk memberikan galakan dan rangsangan oleh guru kepada murid bagi menggalakkan penemuan-penemuan terbaru melalui penyelidikan dan kajian. (e) Penerokaan Penerokaan atau eksplorasi merujuk kepada galakan untuk memanipulasi pelbagai barangan dan alat yang terdapat di sekeliling. dan sebagainya.

DEFINISI DAN KONSEP . guru boleh menggalakkan aktiviti seperti membuat mural di sekolah. rangsangan perlu diwujudkan melalui permainan berbentuk akademik. KATEGORI APRESIASI SENI . Apresiasi analitikal adalah satu kaedah bagi melihat aspek penghasilan karya seni visual. apresiasi bermaksud ‘menghargai’ dan pemahaman mengenai konsep apresiasi seni adalah melalui pencarian dan penyaluran maklumat yang terdapat pada karya .Seabolt (2001) . Peringkat Analitikal (a) Kenal Pasti (Identification). jenis karya. medium yang digunakan. 2004-Apresiasi seni mengajar pengkritik dan pemerhati seni menghargai rasa dan perasaan seniman. menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. teknik dan fungsi karya. (c) Menyemai Kefahaman terhadap di antara Satu Sama Lain .Hurwitz dan Day (2001).Konsep apresiasi seni sebenarnya antara lain bertujuan untuk membina keyakinan seseorang untuk berbincang dan menghurai serta membuat diskriminasi terhadap karya seni.aktiviti kritikan seni melibatkan perbincangan dan diskusi mengenai sesuatu karya seni manakala apresiasi seni . 6. asal-usul karya. Justeru.(g) Aktiviti/Bermain Kreativiti boleh dirangsang melalui aktiviti bermain.membantu murid mempelajari gaya bahasa tampak dan memperkayakan mereka dengan istilah-istilah baru. Kategori apresiasi bercorak analitikal ini disusun dari konsep mudah kepada yang lebih kompleks. Sebagai contoh. .Ecker (1966) kategori utama dalam apresiasi seni ialah apresiasi bercorak analitikal.Walter dan Clive Bell yang menyatakan bahawa penghayatan dan apresiasi seni tidak memerlukan pengetahuan mengenai idea . pereka atau seniman karya. Kesemua ini membantu murid mengerakkan daya pemikiran mereka.Johari Abdul Hamid.pelajar perlu membuat perbandingan.6 KEPENTINGAN MEMPELAJARI ESTETIK a) Menghidupkan Suasana Aktif Pembelajaran -menggalakkan interaksi di antara murid dan guru. Bagi kanakkanak.aktiviti menghayati seni dengan melibatkan pengetahuan berkaitan dengan sejarah seni dan perbincangan serta diskusi mengenai seni. . (b) Meningkatkan Kefahaman terhadap Imej dan Bahasa Visual . . tarikh dihasilkan.murid memahami bahawa karya yang dihasilkan mempunyai makna berbeza.Aspek kenal pasti yang paling mudah ialah menyatakan aspek-aspek seperti tajuk karya. . masa bermain merupakan masa yang penuh dengan keseronokan dan cabaran. gaya.Dewey dan Otto Krash . perbezaan menganalisa dan menilai karya. (d) Meningkatkan Keupayaan Pemikiran .pengetahuan asas seni boleh membawa kepada kefahaman terhadap karya seni.

jalinan. karya Monalisa menggambarkan seorang wanita yang sedang terukir senyum dibibirnya. bentuk. b) Demonstrasi yang ditunjuk dan dikawal urutannya. Peranan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran • Tutorial a)Pembelajaran ekspositori. MULTIMEDIA DAN INTERNET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) Definisi ICT . rupa dan lainlain.Abd.. • Meningkat kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. audio. Penerangan literari ini terbahagi pula kepada dua bahagian iaitu penerangan teknikal dan penerangan formal. • Membolehkan pembelajaran bersendiri (individual learning).Peringkat Penerangan (a) Penerangan Literary (Literary Description) Penerangan literari digunakan ke atas karya seperti potret. garisan. ritma. landskap. TOPIK 8 PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT). • Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar • Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi pelajar. menyimpan dan menyebarkan maklumat dalam pelbagai bentuk seperti teks. • Memberi peluang kepada pelajar untuk belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum. (2000) Teknologi maklumat merangkumi apa jua alatan elektronik yang membenarkan pengguna menyimpan. • Memberi peluang pembelajaran yang sekata kepada semua pelajar yang mempunyai pelbagai keupayaan. susunan. Razak et al. animasi dan sebagainya menggunakan alat-alat elektronik. Organisasi rekaan seperti imbangan. • Meningkatkan motivasi pelajar. . menghubung. c) Latihan dan latih tubi yang turut dikawal oleh sistem. (v) Dapat mempengaruhi emosi dan cara berfikir (vi) Untuk mengilustrasikan idea yang kompleks dan dapat . Contohnya. • Membolehkan pelajar mengakses maklumat yang sukar diperolehi. mencipta dan menyampaikan maklumat.Senn (1998) Teknologi maklumat dan komunikasi merangkumi pelbagai teknologi yang disepadukan untuk memperolehi. memproses. dan prinsip-prinsip serta elemen seni yang lain. Ini termasuklah aspek warna. grafik. (b) Penerangan Teknikal (Technical Description) Penerangan teknikal merujuk kepada aspek teknikal dalam penghasilan karya seni. lukisan objek dan lain-lain. Proses ini termasuk perkara-perkara seperti penggunaan teknikal dan bahan-bahan oleh pengkarya. (c) Penerangan Formal (Formal Description) Penerangan formal merujuk kepada struktur fizikal karya seni iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang dilihat.Keperluan ICT dalam P&P • Berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pengajaran. • Membolehkan pelajar mengumpul maklumat dengan mudah dan pantas. .

INTERNET DALAM PENDIDIKAN Internet merupakan satu sistem jaringan rangkaian komputer antarabangsa yang meliputi seluruh dunia. Contoh : MPEG1 (VCD). Sumber Lokasi Uniform (URLs) bermula dengan prefiks HTTP (HyperText . • Konsep Audio Analog dan Digital (a) Format Fail Audio – mp3. Video Video adalah satu siri skrin yang memuatkan gambargambar yang diiringi bunyi-bunyian yang dimainkan pada kadar yang laju. Ianya merujuk kepada perisian komputer yang mengintegrasikan elemen teks. (iii) Sebagai suara latar • Merupakan bahan sokongan penyampai. audio dan maklumat visual yang disimpan dalam komputer. 6. Quict Time (Mscintost) 7. • Digunakan seminimum mungkin dalam persembahan kerana ianya boleh mengganggu. MPEG . (vii) Penggunaan Audio Dalam Aplikasi Multimedia Terdapat tiga cara utama penggunaan audio: (i) Sebagai muzik latar belakang • Fail audio yang dimainkan akan mewujudkan mood untuk persembahan tersebut. video dan audio yang saling berhubungan dalam proses pengaksesan maklumat. World Wide Web (WWW) pula merupakan sub set kepada sistem internet. RA / RM 5. wave. animasi. Alamat Protokol Internet (IP) menggunakan sistem komunikasi berdasarkan nombor kepada setiap alamat yang terdiri dari kombinasi nama akaun pengenalan diri pengguna (user id) dan nama pendaftaran internet komputer (host name). Animasi Animasi ialah satu proses menghidupkan atau memberikan gambaran bergerak kepada sesuatu yang statik agar ia kelihatan hidup dan dinamik. (c) Animasi 3D Animasi 3D membuatkan objek kelihatan lebih hidup (nyata) berbanding animasi 2D. pada butang dan transisi untuk menekankan pada perubahan skrin.meningkatkan konsentrasi penonton. Hipermedia dan Hiperteks Hiperteks -dokumen tanpa urutan yang terdiri daripada teks. grafik. (a) Animasi dalam Aplikasi Multimedia (b) Animasi 2D Animasi dua dimensi (2D) dikenali sebagai animasi linear. WWW merupakan perkhidmatan internet yang menghubungkan tapak tapak yang berada di seluruh dunia melalui dokumen hiperteks. Hipermedia merupakan media berpautan atau kombinasi media. MPEG2(DVD) . • Akan menghasilkan keseronokan dan keinginan (ii) Sebagai kesan bunyi • Bunyi akan memberi perhatian dan arahan kepada pengguna. • Kesan-kesan bunyi ini bersaiz kecil tetapi mempunyai kesan yang menarik.

• Pelajar dan guru boleh bertukar-tukar maklumat serta pengetahuan tentang bidang yang diminati. • Ianya bersifat dinamik memandangkan pengetahuan hanya akan terhasil apabila dialog antara individu dilaksanakan. Pandangan negatif ini sebenarnya adalah disebabkan oleh pemahaman cetek daripada sumber rujukan . • Organisasi popular yang mempromosikan projek sebegini adalah Pendidikan Antarabangsa dan Rangkaian Sumber. Individu ke Individu • Merupakan satu lagi bentuk dinamik penggunaan interaktif menerusi perhubungan individu ke individu melalui melelektronik. Contohnya penggunaan kemudahan perpustakaan atau pusat sumber kurikulum. Penyelesaian Masalah • Internet mampu bertindak sebagai suasana penyelesaian masalah bagi tujuan pembelajaran. Penggunaan Interaktif Dinamik • Internet digunakan untuk menggalakkan suasana dialog antara pelbagai pihak yang berlainan yang merupakan komponen penting. • Menerusi perisian tertentu pengguna internet mampu mengubah simpanan fail di dalam sesebuah laman web.2 Kepentingan Kreativiti • Pendidikan seni visual dianggap sebagai mata pelajaran sampingan oleh sesetengah ibu bapa. 1. Individu/Bilik Darjah kepada Dunia • Pelajar dan guru mampu mengendalikan tinjauan menerusi listservs atau newsgroup yang terdapat dalam internet.Transfer Protocol) yang merupakan standard internet di dalam menentukan bagaimana mesej dihantar dan bertindak balas. Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sumber Statik Maklumat • Kaedah yang digunakan untuk mencari sumber-sumber yang diperlukan untuk tujuan pengajaran. Bilik Darjah ke Bilik Darjah • Kesemua individu di dalam bilik darjah akan bekerjasama secara dinamik bagi menyempurnakan suatu tugasan. WAN (Wide Area Network) Merupakan rangkaian komputer yang menghubungkan beberapa komputer dalam sesebuah institusi dan meliputi antara satu sama lain LAN (Local Area Network) Merupakan rangkaian jaringan setempat yang menghubungkan beberapa komputer dalam sesuatu kawasan terhad INTRANET Merupakan rangkaian dalaman yang berperanan sebagai penghubung bagi sesebuah kumpulan kerja yang menggunakan pelbagai pengantara komputer pada lokasi yang berjauhan. • Ianya bersifat statik dengan mengaplikasikan sumber sedia ada.

Berbanding dengan pelajar yang diberi bimbingan atau nasihat yang positif. Menjadi seniman sepenuh masa contohnya. bimbingan berterusan daripada keluarga atau latar belakang pendidikan. Pada peringkat ini. terdapat pelbagai warna dan bereneka jenis rupa bentuknya. Tanpa kita sedari perkembangan seni tampak minda kanak-kanak berlaku dengan begitu pesat sekali. Pada alatan permainan tadi. kemungkinan minatnya terhadap seni akan terkabur. Menurut Lowenfeld dan Lambert (1965) pada peringkat ini merupakan peringkat yang paling konflik dan genting. • Keempat peranan seni visual dengan cara memupuk dan mendidik sifat kecintaan pada seni dan estetika. kanak-kanak mengalami tiga tahap perkembangan seni tampak. Apabila melihatnya. Kefahaman yang cetek yang mengatakan seni tidak menjanjikan kerjaya yang baik perlu dikikis. kanak-kanak juga suka menconteng. sekiranya pelajar diberi kesempatan dan bimbingan yang betul mengenai seni. Apakah warna yang disukainya. Kesempatan itu digunakan untuk melahirkan ideanya. (Laura Chapman. Sekiranya dibimbing dan diberi penerangan yang betul. iaitu di zaman kanak-kanak. Seni wajar diletakkan pada landasan yang betul dalam arena pembangunan manusiawi. kanak-kanak itu akan meluahkan rasa hatinya. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. kita melihat beberapa agenda penting disambut setiap tahun. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. pelajar yang memilih bidang ini boleh merancang untuk membentuk satu profesion baru. Pelajar akan mengalami tekanan untuk memilih bidang seni sebagai satu bidang utama dalam proses membesar mereka. • Ketiga ialah melahirkan tenaga professional dalam pelbagai bidang. Seni harus dilihat sebagai subjek yang mampu „mengubati‟ permasalahan yang berlaku dalam jiwa manusia.dan maklumat yang tidak tetap terhadap kepentingan mata Pelajaran Seni Visual. kepentingan itu tidak disedari. sentuhan dan sebagainya. Seni sebenarnya sudah lama memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan. cekal dan berminat dengan subjek seni itu. Mereka menunjukkan bentuk-bentuk permainan kepada kanak-kanak. Kepentingan pendidikan seni adalah lebih penting dalam merealisasikan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih sempurna sepertimana kepentingan mata pelajaran lain. Sifat semula jadi bagi seseorang kanak-kanak ialah memerlukan perhatian. akan digunakan untuk menconteng. maka tahap kematangan kreativitinya akan berkembang. Perbezaan mungkin timbul ialah berdasarkan factor persekitaran. Namun. Sebelum meningkat remaja. namun telah terdapat ramai artis yang mampu hidup mewah dengan menjadikan seni sebagai satu profesion sepenuh masa. Apabila mencapai umur remaja sekitar 10 hingga 15 tahun. kita amat memerlukan ramai tenaga professional. seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. Persaingan di kalangan pelajar berlaku peringkat ini. tahap penguasaan ilmu yang berkaitan dengan seni mungkin telah bertambah. Dalam bidang kerjaya. Pendidikan seni itu sebenarnya telah bermula lebih awal lagi. Pada hari ini melalui sebuah agensi kerajaan. Contohnya. belaian. kecantikan atau sebagainya tetapi memupuk nilai-nilai estetika dan nilai-nilai kemuliaan dalam diri manusia. Melalui proses membentuk kreativiti dari diri kanak-kanak itu akan terbina dengan baik. Apa sahaja yang boleh digunakan atau yang difikirkan sesuai. • Seni memainkan peranan penting dalam pembangunan manusia dan perubahan masyarakat. Selain gemar kepada barangan permainan. Pendidikan Seni Visual sudah disemai kepada semua generasi sejak dari awal kanak-kanak lagi sehingga ke peringkat dewasa. Seni bukan saja mengajar manusia menghayati keindahan. Selain untuk keperluan negara. Pelbagai aktiviti dan perayaan dianjurkan oleh kerajaan dengan pelbagai bentuk kebudayaan. arkitek. doktor. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni ini perlu dijadikan teras kepada pembentukan masyarakat. Sama ada disedari atau tidak. Pelajar yang lemah akan mengalami masalah yang dinyatakan tadi. kita terpaksa mengimport dari luar negara. Jurutera. Berdasarkan kajian oleh ahli-ahli psikologi barat. Peringkat melakar simbol-simbol berumur 5 hingga 9 tahun dan peringkat pra-remaja iaitu sekitar umur 10 tahun hingga 13 tahun. Akibat kekurangan itu. Pendidikan yang diberikan itu berlaku secara tidak lansung dan tanpa disedari. Jenis-jenis permainan serta apa yang disayanginya. 1978) • Peranan kedua memupuk dan mengembangkan sifat kreativiti dan inovatif para pelajar. Peringkat manipulatif sekitar umur 2 hingga 5 tahun. • Antara peranan Seni Visual dalam pendidikan pertama ialah memupuk kreativiti kanak-kanak. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada kita sedari atau tidak sebenarnya telah kita meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. Antaranya program Tahun Melawat Malaysia anjuran . Mereka akan menjadi lebih berdisiplin. Seseorang pelajar itu sudah mulai menunjukkan kecenderungan untuk mencipta sesuatu bentuk dengan lebih baik. ibu bapa telah mendidik anak-anak mereka mengenal alat-alat permainan. perkembangan seni ini berlaku pada setiap kanakkanak. Walaupun negara kita masih baru dalam bidang ini. saintis dan penguam merupakan bidang kerjaya yang amat diperlukan oleh negara.

anyaman kelarai. Kita mestilah meletakkan tanggungjawab di bahu masyarakat akan kepentingan nilai seni dan estetika. sintesis. Terutama sekali ialah kesan penghayatan masyarakat terhadap aktiviti yang dijalankan itu. Peranan murid. tidak pasti. pengeraman. Pendapat seterusnya. 1. kejelasan dan ketekalan mengorganisasi. dari POINCAR (1970) ianya menjelaskan peringkat-peringkat berikut sebagai proses kreativiti iaitu mengenalpasti. Kefahaman dan tanggungjawab ini perlu dipupuk di peringkat awal lagi. 1. penentuan dan pencernaan. memberi makna dan pengertian baru. Masyarakat kita memang kaya dengan khazanah warisan budaya. Ada yang berpendapat.4 Ciri-ciri kreativiti dalam Pendidikan Seni Visual • Seseorang artis atau tukang dikatakan sebagai insan yang mempunyai daya kreatif. Seni warisan ini sebenarnya semakin terpinggir dan hamper dilupakan. Daya persepsi tinggi Mereka peka. Seni kraftangan umpamanya seperti seni anyaman mengkuang dan seni anyaman kelerai. seni binaan rumah kayu atau kampung dan seterus seni budaya sopan santun dan adat istiadat. keanjalan. Kata-kata ini jelas kepada kita bahawa sesebuah masyarakat itu mesti meletakkan kepentingan budaya pada satu kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya. imaginatif dan nilai estetik yang tinggi. dari VIKTOR LOWENFELD (1969) menyatakannya sebagai tahap-tahap perlakuan dan tindakan. suatu kajian tentang teori-teori peringkat penghasilan kerja dan tahap kreativiti. Terdapat banyak contoh yang boleh dijadikan rujukan. Seni tekat. . • Kelima memupuk perasaan sayang pada seni dan warisan dalam masyarakat. • Peranan keenam ialah melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri. seni batik dan tenunan atau tekstil. peralatan memasak. perkembangan dan penghalusan idea dan kemahiran media. dan pihak kementerian pendidikan amat penting untuk merealisasikan perkara ini. Kita boleh mengesan sesuatu bangsa melalui perkembangan budayanya. Tidak banyak lagi generasi hari ini yang mengamalkan menghulurkan tepak sirih apabila menyambut kedatangan tetamu. Namun apa yang penting di sini ialah penglibatan masyarakat masih lagi tidak menyeluruh. penjelasan. pandang timbang dan rasionalisasi dan pendapat dari LAURA H. iaitu kepekaan. kelancaran. pensyarah. Selain daripada itu. Boleh dikatakan kepentingan barangan kraf ini tidak lagi menjadi pilihan masyarakat kini. Pendidikan Seni bukan bertujuan untuk melahirkan ramai artis tetapi melatih dan mendidik pelajar agar dapat membentuk sahsiah yang positif dengan memiliki sifat-sifat kreatif seperti mana yang terdapat pada seseorang artis yang unggul. budaya dan warisannya.Kementerian Kebudayaan. Buku ini menjelaskan bahawa tahap perkembangan kreativiti dan artistik dibahagikan kepada tiga fasa yang utama. Pendapat pertama adalah dari PETER Mc KELLAR (1967) menyatakan tahap perkembangan kreativiti sebagai peringkat iaitu persediaan. Sedar tentang apa yang dirasa dan disentuh. Program seperti ini wajar diadakan dan dipergiatkan lagi. Mengekalkan kebudayaan mereka supaya ia dikenali dan dihormati bukanlah satu tugas yang mudah. guru atau pendidik. analisis. Justeru. Kesenian dan Pelancongan. Sebut sahaja keperluan harian yang digunakan di rumah kita. ada pelbagai program lain yang dianjurkan bertujuan untuk menarik para pelancong. • Seseorang artis yang unggul memiliki sifat-sifat yang berikut : SIFAT-SIFAT ARTIS HURAIAN Mereka mempunyai ciri-ciri : 1. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat yang paling wajar. Pinggan mangkuk. CHAPMAN iaitu menyatakan dalam bukunya berjudul Approaches to Art in Education. hamparan tikar mengkuang atau pandan. Kehidupan moden yang dialami hari ini telah melupuskan semua warisan itu. mengenali sesuatu bangsa itu lebih mudah dari mengenali budayanya. ukiran kayu. Mendengar “bunyi kehidupan” di keliling mereka. Budaya menunjukkan bangsa. penjelasan. berkeupayaan dan gemar kepada : Melihat kekuatan nilai dan makna pada objek dan alam. menjelaskan bahawa proses artistik adalah merupakan fasa-fasa tidak semestinya sentiasa bersifat tekal dan sekuens. Masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat akan berusaha untuk mengekalkan seni. semua masyarakat juga boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan kea rah cita-cita yang murni ini. iaitu perwujudan idea. Pendapat seterusnya. Seni itu wajar dipertahankan daripada hilang terus atau mengalami kepupusan. selain apa yang disebutkan tadi. tembikar dan banyak lagi contoh yang bileh diketengahkan.3 Tahap Perkembangan Kreativiti • Berikut adalah antara beberapa pendapat yang menyatakan tentang tahap perkembangan kreativiti dalam proses kreativiti atau artistik.

 Memberi “nafas baru” dan kesinambungan terhadap perkara silam atau isu lama. Suka mencuba. Menyelesaikan masalah dengan cara tersendiri. mengkaji. daya mengingati dan menghubungkan antara pengalaman dengan perasaan. Tertarik terhadap nilai keindahan. keunikan. Tindakan fizikal tersebut akan memperkukuhkan ingatan. dan menghasilkan sesuatu. pelajar-pelajar boleh dilatih dan dibimbing dengan pelbagai cara. 1. Menurut Laird. Aktiviti-aktiviti tersebut haruslah mengandungi tujuan-tujuan berikut agar aktiviti yang dijalankan benar-benar berkesan terhadap perkembangan dan peningkatan kesedaran. meneroka dan mencari sesuatu yang baru Mengimpikan dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan baru yang berlainan dari kebiasaan. percubaan dan pemerhatian terhadap sesuatu. Menggunakan cara-cara baru dan inventif menghubung idea dan imej. Iaitu meningkatkan : o Daya melihat dan mengamati o Daya mengigati dengan jelas tentang pengalaman tampak yang dilalui dan kesannya terhadap perasaan. Berimaginasi dan berdaya mewatakan sesuatu. Mencari penemuan baru mengenai hubungan antara idea dan bahan. Mencuba gaya atau teknik baru. kelainan. Proses Kreativiti/Artistik INTERAKSI ESTETIK Melalui latihan pengalaman tampak. Galakkan pelajar meneroka. pemikiran. Interaksi Estetik (kajian visual) Pengalaman Tampak (deria) Pengalaman Aktif Secara Langsung Pengalaman Empati 2. secara tidak lazim atau berlainan dari biasa perlakuan. Peka terhadap nilai estetik Dapat merasakan nilai rentak. Daya membina idea sendiri Membina. Berfikiran tulen dan asli (originality).• Pengalaman Tampak (Deria) Kesedaran dapat dipertingkatkan melalui pengalaman deria yang melakukan aktiviti penyelidikan.melangkaui batas pemikiran biasa. kecantikan. Pendidikan Asas Senireka Unsur Seni Prinsip Rekaan Struktur Rekaan 3. Dapat memberi makna dan pengertian terhadap sesuatu ciptaan. . Berimaginasi tinggi. dan keharmonian pada objek. dan tanggapan.5.2. irama dan harmoni terhadap apa yang dilihat dan dihasilkan. o Mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman yang sedia ada atau masa lampau.6.Peka kepada bau yang dihidu. Keyakinan diri Berdikari. penerokaan. dan menemui pelbagai fenomena sebanyak mungkin secara sendiri. seseorang akan dilatih menggunakan deria secara terperinci. pemikiran dan tanggapan.5 Proses meningkatkan kesedaran • Bagi meningkatkan kesedaran. iaitu : 1. Suka mengkaji dan menyelidik Menganalisa data maklumat tentang apa yang dialami. Bertanya dan mencari penjelasan. Mempunyai kekuatan perasaan dan emosi serta dapat membuat penyataan diri. boleh dilakukan dengan pelbagai cara.3. pergerakan tindakan langsung seperti bergerak ke sesuatu tempat untuk mendapatkan maklumat. kesedaran boleh ditingkatkan melalui latihan persepsi estetik. Melalui aktiviti Pendidikan Seni. Guru hanya perlu membantu menentukan struktur dan kandungan penemuan yang telah diperolehi pelajar. Menggunakan pendekatan yang fleksibel mengikut situasi dan keperluan. alam dan kehidupan. Iaitu pelajar perlu : o Mengambil bahagian aktif melibatkan fizikal. Mencuba dan meneroka pelbagai pendekatan dan bahan. Memanipulasi idea dengan pelbagai cara.4. mencipta.

Kaitkan dengan sesuatu yang lain agar mudah diingati. dan penulisan. Galakan pelajar melakukan aktiviti membuat kajian-kajian mengenai tema. dan tekanan fizikal. Wujudkan suasana yang lebih mencabar seperti aktiviti perbahasan. Proses dan teknik dapat meningkatkan kesedaran secara langsung. Pelajar perlu disedarkan dengan pemeringkatan proses dan teknik semasa melakukan kerja tersebut. guru boleh menyediakan borang senarai semak untuk diambil tindakan oleh pelajar selepas mereka melakukan aktiviti penerokaan. Adakan tindakantindakan seperti : o Cari kaedah bagi mengingati nama orang atau objek tersebut. dan dapat meningkatkat penghayatan. Melalui latihan membuat atau menghasilkan sesuatu.) o Lihat dan catatkan ciri-ciri keunikan orang / objek tersebut. 2. Latiahan melalui aktiviti kembara visual ke tempat tertentu banyak menimbulkan kesan emosi dan fizikal. ukiran. cetakan. Melukis gambar belakang kepala bukan muka seperti kelaziman dilakukan. o Tumpuan kepada ciri spesifik tentang rupa muka orang tersebut seperti mata. lukisan. Latihan-latihan sumpama itu dapat menimbulkan kesan kesedaran. fotografi. himpunan/koleksi buku skrap. boleh membantu pelajar ke arah kesedaran terhadap fenomena alam dan karya. dan pengalaman yang sangat bermakna kepada seseorang. Adakan senarai semak untuk diambil tindakan oleh pelajar bagi mengesaningatan dan kesedaran semasa mereka melakukan aktiviti. bulu kening. • Sebaik-baik pelajar mengalami sendiri secara langsung mengenai susah payah kerja sebagai seorang petani ketika mereka cuba menggambarkan pemandangan di sawah padi atau potret seorang petani. hidung. artis.Mendapat pengalaman secara langsung dengan menggunakan objek atau fenomena yang sebenar. gigi. anyaman. Berlatih mengingati perkara-perkara mengenai seseorang atau objek yang ditemui. melihat cara artis menghasilkan karya secara tindakan aktif seperti menemu bual artis. • Pengalaman Empati Melalui latihan yang banyak menyentuh perasaan. Tumpuan/konsentrasi sangat perlu bagi mendapatkan aras pencapaian kesedaran yang tinggi. Kajian-kajian tentang asas seni reka pada alam dan persekitaran untuk digunakan dan diaplikasikan dalam gerakerja yang dilakukan. bagi mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kesedaran. Bagi mendapatkan kesedaran dan pengalaman-pengalaman seperti yang dinyatakan. perbincangan. • Merasakan kesukaran atau kelainan antara melakukan aktiviti dalam studio berbanding aktiviti kembara di luar studio. Galakan pelajar merakamkan setiap pengalaman deria tersebut melalui lakaran. bentuk. PENDIDIKAN ASAS SENIREKA Unsur Seni Prinsip Rekaan Pendidikan Asas Senireka melalui persepsi dan pertinbangan estetik. Ia boleh dilakukan dengan latihan seperti : o Melakukan aktiviti tidak lazim Contoh : melihat gambar yang terbalik. dan pelbagaiaktiviti gerakerja kreatif. • Membuat pengamatan secara dekat dan langsung.• Pengalaman Aktif Secara Langsung Kesedaran dapat diperkembangkan melalui pengalaman membuat atau menghasilkan sesuatu seperti membuat catan. dan sebagainya. menjurus kearah tujuan berikut perlu dilakukan : . keinsafan. Elakkan menggunakan gambaran atau penjelasan yang abstrak. diskusi. kajian atau pemerhatian. dan kritikan tentang karya yang dilakukan. jalinan kulit dan warna kulitnya (bagi objek yang boleh dilihat dari segi warna. Merasakan keterikan panas cahaya matahari yang membakar kulit kaum petani. emosi. melihat artis bekerja dalam studio dan sebagainya. Menggunakan angota yang tidak lazim digunakan untuk menghasilkan karya. jalinan. Sediakan senarai semak yang dapat menyatakan dan mengesan pengalaman pelajar ketika melakukan aktiviti tersebut.

dan struktur rekaan dalam hasil karya seni dan di alam. Semoga apa yang dibincangkan tadi dapat memberikan kesedaran bahawa seni dan pendidikan seni merupakan dua bidang yang berbeza. prinsip seni. Membuat penyataan dalam pelbagai aktiviti seni. PROSES KREATIVITI ATAU ARTISTIK Mengaplikasikan unsur dan struktur rekaan. seni pastinya memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini . Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memainkan peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. o Mengenal pasti kegunaan asas seni reka o Mengenal pasti media dan proses seni o Mengenal pasti artistik mood o Mengambarkan ragam-ragam estetik o Menganalisa persamaan dan kelainan estetik o Membezakan gayaan artistik o Mengenal pasti ragam artistik Menggunakan kemahiran proses kreativiti3. Seperti : o Karya 2D dan karya 3D o Karya Kraf o Karya Komunikasi Mempelbagaikan dan menggunakan karya dalam persekitaran. usaha ini tidak akan berjaya sekiranya masaih ada pihak yang meletakkan kepentingan seni ini pada tempat yang sewajarnya. Menanamkan tanggungjawab untuk pemeliharaan dan penjagaannya terletak pada semua pihak. Kita mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selain perkembangan teknologinya. Sewajarnya seni tidak boleh lagi dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tidak ada kepentingannya dalam dunia pendidikan.6 Kesimpulan • Kesimpulannya semua pihak mempunyai perasaan cinta kepada seni dan warisannya.Struktur Rekaan  o Menganalisa wujudnya asas senireka seperti unsur seni. Mengenal pasti bidang kerjaya. 1. Oleh itu. Seni begitu memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita. Harus juga disedari bahawa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful