Proses Kreativiti Dan Artistik

1 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 1.

1 KANAK-KANAK DAN SENI VISUAL Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanakkanak. 1.2 KEPENTINGAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEPADA KANAKKANAK (a) Aspek Kognitif Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. (b) Aspek Fizikal Penggunaan alat dan bahan memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasi tangan serta mata. (c) Aspek Kreativiti Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. Aktiviti dan projek di dalam pendidikansenivisual mengutamakan proses, berbanding dengan hasilan akhir. (d) Aspek Persepsi murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria melalui proses penghasilan dan hasilan seni, produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. (e) Aspek Sosial dan Emosi Murid boleh berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk. 1.3 KANAK-KANAK DAN SENI LUKIS (a) Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. (b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Melalui lukisan, kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. (c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka.Melalui aktiviti melukis, kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera. 1.4 PERKEMBANGAN ARTISTIK KANAK-KANAK 1.4.1 Teori Perkembangan Artistik oleh Hurwitz dan Day (a) Peringkat Manipulatif atau Zaman Awal Kanak-kanak (2-4Tahun) kanak-kanak tidak mempunyai kawalan pada pergerakan tangan. Lukisan yang dihasilkan juga selalunya tidak terkawal dan banyak terdapat di dinding, di atas meja dan kertas lukisan dengan menggunakan pelbagai jenis bahan dan medium seperti krayon, pensil serta bahan-bahan lain.

Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanakkanak.-tidak bersifat realistik dan banyak menggunakan lukisan garisan bagi menggambarkan sesuatu imej. bebas dan berskala besar.1 KANAK-KANAK DAN SENI VISUAL Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej. 1. Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk TOPIK 1 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 1. (c) Pra-Remaja (10-13 Tahun) Terdapat percubaan untuk melukis figura dengan saiz yang betul. (e) Peringkat Pseudonaturalistic atau Reasoning (12-14Tahun) Pada peringkat ini.2 Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak oleh Lowenfeld dan Britain (a) Peringkat Scribbling (2-4 Tahun) Pada peringkat ini kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal. imej yang dilukis secara realistik dan teliti. lukisan yang dihasilkan adalah spontan. 1. kanak-kanak mula peka dengan konsep realistic di dalam menghasilkan lukisan. (f) Peringkat Period If Decision atau Adolescent Art in High School (14-17 Tahun) Peringkat ini merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek. (b) Peringkat Preschematic (4-7 Tahun) Peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek yang terdapat di sekelilingnya dengan menggunakan garisan. (b) Peringkat Membuat Simbol (6-9 Tahun) kanak-kanak mula beralih ke peringkat menghasilkan simbol. Mereka mula membandingkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit individualistik serta menitikberatkan kualiti karya yang dihasilkan. Lukisan figura pula mula dilukis dengan menitikberatkan daya saiz sebenar objek. -terdapat empat peringkat contengan pada peringkat manipulatif iaitu contengan garisan tidak terkawal. Mereka lebih gemar untuk melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek di hadapan mata berbanding dengan lukisan menerusi imaginasi. kanak-kanak sangat terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya. (d) Peringkat Dawning Realism atau The Gang Age (9-12Tahun) kanak-kanak terus melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu. (c) Peringkat Schematic (7-9 Tahun) Lukisan mula dihasilkan mengikut skema atau konsep tertentu.2 KEPENTINGAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEPADA KANAK-KANAK . mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan. contengan rupa terkawal dan contengan rupa. Pada peringkat ini. contengan garisan terkawal. Penekanan lebih diberikan kepada cara penyusunan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya. Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri.4.

berbanding dengan hasilan akhir. kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera. .Melalui aktiviti melukis. Isyarat virtual ini merupakan jendela kepada emosi dalaman kanak-kanak dan juga jiwa dan pemikiran mereka. Aktiviti dan projek di dalam pendidikansenivisual mengutamakan proses. kita berkomunikasi secara verbal ataupun bukan verbal. Kanak-kanak lelaki dan perempuan didapati melukis dengan cara yang sama di peringkat awal pertumbuhan. pandangan mata dan pergerakan bahagian badan yang lain.3 KANAK-KANAK DAN SENI LUKIS (a) Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. 2. pensil dan pen. (b) Lukisan kanak-kanak dapat memberi lebih banyak maklumat tentang perkembangan mereka daripada catan kerana ianya menggunakan krayon. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi.4 PERKEMBANGAN ARTISTIK (a) Faktor sosioekonomi mempunyai pengaruh yang amat terbatas dalam peringkat awal pertumbuhan kanak-kanak.(a) Aspek Kognitif Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. (d) Aspek Persepsi murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria melalui proses penghasilan dan hasilan seni. memek muka. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk. (b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Alatan ini lebih mudah dikawal oleh kanakkanak daripada berus dan warna. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. (c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka. (e) Aspek Sosial dan Emosi Murid boleh berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. (b) Aspek Fizikal Penggunaan alat dan bahan memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasi tangan serta mata. Di dalam kehidupan seharian. (c) Aspek Kreativiti Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. Luahan estetik kanak-kanak amat berbeza dengan pergerakan badan yang biasa. 1. Komunikasi bukan verbal melibatkan pergerakan tangan. Pergerakan estetik pula menjurus kepada isyarat virtual. Melalui lukisan.

Contohnya.2 Teori Sosial-Interaksi Piaget(ahli epistemologi genetic di dalam bidang biologi dan falsafah. lantai. tangga). dan bukannya melihat setiap bahagian daripada keseluruhan objek tersebut. dan pada masa yang akan datang sifat yang sama akan dikekalkan. melihat sesuatu objek secara keseluruhan (contohnya rumah) memberi makna yang lebih mendalam daripada melihat komponenkomponen individu (tiang. teori Gestalt bukan sahaja melihat kepada produk atau hasil kerja tetapi memberikan penekanan yang tinggi ke atas proses penghasilan produk itu sendiri. (b) Hukum Persamaan (Similarity) Konsep hukum persamaan adalah lebih mudah untuk difahami.Teori Gestalt juga mempunyai hubungan yang rapat dengan pandangan konstruktivis dan banyak diaplikasikan di dalam kaedah penyelesaian masalah. . pintu. (f) Hukum Ciri-ciri Bahagian (Membership Character) Di dalam hukum ini. Individu akan lebih cenderung untuk mengklasifikasikan rangsangan yang mempunyai persamaan di dalam kumpulan yang sama. . . individu akan mentafsir sesuatu berdasarkan pandangan mereka secara keseluruhan terhadap sesuatu objek tersebut.1 Teori Gestalt. 2. (c) Hukum Keintiman (Proximity) Mengikut hukum keintiman. Dalam erti kata lain. (d) Hukum Lengkap (Closure) Hukum lengkap menganjurkan bahawa individu cenderung untuk meletakkan rangsangan yang telah lengkap di dalam kumpulan yang sama.) -Piaget merumuskan bahawa kanak-kanak kecil bukanlah tidak mempunyai kapasiti untuk berfikir. Proses melihat secara keseluruhan melibatkan proses kognitif – minda membuat anjakan daripada memahami setiap komponen dalam menghasilkan makna daripada pandangan yang menyeluruh.5 TEORI-TEORI KOGNITIF 2. dinding. garis yang lurus dilihat sebagai akan tetap lurus pada masa yang akan datang dan tidak akan berubah sifatnya. 2.5. Rangsanganrangsangan yang mempunyai hubung kait di antara satu sama lain akan diletakkan di dalam kumpulan yang sama. Hukum-hukum Teori Gestalt (a) Hukum Pragnanz Hukum Pragnanz menyatakan bahawa apabila individu berhadapan dengan pengalaman yang baru.Prinsip asas teori ini menitikberatkan keseluruhan daripada sebahagian. (e) Hukum Kesinambungan Positif (Good Continuation) Hukum ini menyatakan bahawa sifat sesuatu rangsangan tidak akan berubah. cuma kanak-kanak dewasa mempunyai lebih pengalaman yang mengasah minda mereka. pengklasifikasian setiap rangsangan adalah berdasarkan elemen jarak dan hubungan.(c) Terdapat pertindihan yang agak ketara di antara peringkatperingkat perkembangan.5.Di dalam konteks pembelajaran seni visual. Lukisan kanakkanak mungkin mempunyai elemen dua peringkat serentak dan tidak semestinya elemen satu peringkat perkembangan sahaja. persepsi individu tersebut adalah tidak teratur.

Jawapan kanak-kanak kecil berbeza daripada kanak-kanak dewasa kerana cara berfikir mereka yang berbeza. Refleksi pada bayi ini berfungsi dalam membantu menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru (daripada dunia janin ke dunia sebenar). Apabila umur bayi meningkat 10 bulan. objek tersebut tidak ghaib begitu sahaja. (b) Refleksi. Perkembangan Kebolehan Kognitif (a) Peringkat Deria-Pergerakan (0-2 Tahun) Kanak-kanak masih belum dapat menguasai simbol ataupun bahasa untuk menamakan objek di sekitarnya. – prinsip penyelidikan biologinya : (a) Penyerapan (Assimilation) dan Ubahsuai (Accommodation) Piaget menjelaskan dua proses yang digunakan oleh individu sepanjang hayat dalam menyesuaikan diri mereka dengan persekitaran. Struktur dan Hierarki Piaget juga mengemukakan hipotesis bahawa setiap bayi dilahirkan dengan skema fungsi yang dikenali sebagai refleksi. Hasil daripada penyelesaian kepada ketegangan ini akan mempengaruhi perkembangan kognitif. Satu-satunya cara interaksi dengan persekitaran ialah melalui kesan deria dan gerak-gerinya. kanak-kanak telah mula menguasai bahasa dan menggunakan nama untuk panggilan objek di sekelilingnya. iaitu asimilasi (assimilation) dan akomodasi (accommodation). bayi tersebut mula memahami konsep ‘kekal’ (permanence) iaitu kesedaran bahawa walaupun sesuatu objek hilang daripada pandangannya. penguasaan ini masih baru dan terbatas . Apabila bayi mula biasa dengan persekitaran yang baru. Kedua-dua proses ini sentiasa berlaku dalam diri individu dan sentiasa menimbulkan ketegangan yang memerlukan penyelesaian. Walaupun begitu. (b) Peringkat Pra-olahan (2 – 6 Tahun) Di peringkat ini. Skema. refleksi ini akan digantikan dengan skema tersusun.

(b) Sensitif dan Peka Individu ini mempunyai daya sensitiviti yang tinggi terhadap keadaan sekelilingnya termasuk gaya hidup. Peranan guru pada peringkat ini adalah memberikan motivasi dan galakan supaya pelajar tidak cepat bosan dan putus asa. persekitaran dan turut sensitif menggunakan deria. (d) Bersifat Terbuka Mempunyai sifat keterbukaan di dalam menerima pandangan dan pendapat orang lain mengenai hasil karya dan kerja mereka. Mereka tahu membezakan yang baik dan tidak baik. Sebagi contoh. (d) Kreativiti Bersifat Inovatif Peringkat ini melibatkan modifikasi kepada konsep-konsep asas sedia ada kepada idea baru yang lebih bermakna. Selain menghargai masa mereka juga sangat menghormati masa. Hasil karya yang mereka hasilkan sering kali berbeza daripada yang biasa. (f) Berfikiran Bebas Golongan kreatif ini mempunyai daya pemikiran yang tidak terkongkong pada satusatu perkara sahaja. (e) Logik Murid-murid peka dan sering berfikir secara logik dan rasional. Pada kebiasaannya mereka ini sangat berhati-hati dan bijak membuat keputusan. pelajar mula bertindak luar dari kaedah konvensional dan menghasilkan alternative bagi setiap perancangan.SIFAT KREATIVITI (c) Kreativiti Bersifat Inventif Kreativiti bersifat inventif merujuk kepada keupayaan mencipta benda atau objek melalui proses eksprimentasi. malah tidak stereotaip dan juga tidak kovensional. Idea mereka unik dan menarik. (e) Kreativiti Bersifat Emergen Ini merupakan bentuk kreativiti tertinggi di mana keseluruhan prinsip formal diterjemahkan dan muncul di dalam bentuk abstrak dan mudah. Mereka ini biasanya menghasilkan hasil kerja dan karya mengikut cetusan rasa. . CIRI-CIRI KREATIVITI (a) Bersifat Fleksibel Seseorang yang kreatif berupaya untuk menyesuaikan dirinya dalam pelbagai keadaan dan situasi selain mempunyai keyakinan optimis. Mengamalkan sikap bebas serta demokratik. Golongan ini pandai dan bijak merancang agar projek dan perkara yang dirancang selamat dan berjalan lancar. figura manusia digambarkan tanpa menitikberatkan bentuk formal dan bentuk asalnya oleh kanakkanak apabila melukis. Ini bermakna. (c) Gagasan/Idea yang Asli dan Tulen Seseorang yang dikategorikan sebagai kreatif sering kali mengutarakan idea dan gagasan yang asli. keperluan. cetusan idea bukanlah hasil cedokan daripada mana-mana sumber.

Teori Perkembangan Kreativiti Paul Torrance proses memupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar. (d) Kaedah Keempat Menggalakkan sumbangsaran idea yang luar biasa yang kadangkala tidak masuk akal. (b) Kedah Kedua Elakkan pemilikan idea oleh kumpulan dan individu. Ini kerana apabila idea dan saranan dihakmilikkan oleh individu atau kumpulan ianya akan menyebabkan perasaan ego wujud lalu mengurangkan kerjasama di kalangan murid. (f) Memanipulasi murid mampu menggunakan objek dan bahan yang terdapat di sekeliling untuk dijadikan hasilan seni. dan sebagainya.1 Kaedah Sumbangsaran (Brainstorming) (a) Kaedah Pertama Elakkan membuat penilaian.6 STRATEGI MERANGSANG KREATIVITI 5. (b) Penemuan Proses penemuan merujuk kepada usaha untuk memberikan galakan dan rangsangan oleh guru kepada murid bagi menggalakkan penemuan-penemuan terbaru melalui penyelidikan dan kajian. . Keadaan ini biasanya mewujudkan suasana tegang kerana mereka cuba untuk mempertahankan idea dan secara tidak langsung menyebabkan kesukaran untuk memperbaiki idea tersebut. Dalam konteks pendidikan seni visual usaha ini mengajar pelajar supaya lebih berjimat dan mengelakkan pembaziran. Galakan sebegini akan merangsang murid untuk berfikir luar daripada kemampuan supaya murid mempunyai idea menarik. (d) Percubaan Percubaan merujuk kepada usaha berterusan bagi mendapatkan hasil terbaik. Individu yang kreatif akan terus bereksperimentasi bagi mendapatkan kesan dan hasil yang dikehendaki.6. (c) Kaedah Ketiga Menjelaskan kepada murid bahawa tidak menjadi kesalahan untuk meminjam idea dan cara sedia ada bagi tujuan penambahbaikan dalam proses kemudiannya. Ini boleh membantutkan usaha murid untuk menyalurkan idea kerana khuatir idea yang diberikan tidak mampu dilaksanakan. (e) Penerokaan Penerokaan atau eksplorasi merujuk kepada galakan untuk memanipulasi pelbagai barangan dan alat yang terdapat di sekeliling. (a) Penyoalan Rangsangan melalui proses penyoalan melalui sesi kritikan seni.5. terutama semasa proses awal sumbangsaran. tidak bersifat konvensional dan bersifat biasa sahaja. (c) Pemerhatian proses pemerhatian tidak tertumpu hanya pada deria pengamatan semata-mata malahan proses pemerhatian turut melibatkan deria yang lain seperti deria sentuhan.

jenis karya. (b) Meningkatkan Kefahaman terhadap Imej dan Bahasa Visual . DEFINISI DAN KONSEP .pelajar perlu membuat perbandingan. Justeru.aktiviti menghayati seni dengan melibatkan pengetahuan berkaitan dengan sejarah seni dan perbincangan serta diskusi mengenai seni. apresiasi bermaksud ‘menghargai’ dan pemahaman mengenai konsep apresiasi seni adalah melalui pencarian dan penyaluran maklumat yang terdapat pada karya .Dewey dan Otto Krash .6 KEPENTINGAN MEMPELAJARI ESTETIK a) Menghidupkan Suasana Aktif Pembelajaran -menggalakkan interaksi di antara murid dan guru.Johari Abdul Hamid. menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan.aktiviti kritikan seni melibatkan perbincangan dan diskusi mengenai sesuatu karya seni manakala apresiasi seni . . guru boleh menggalakkan aktiviti seperti membuat mural di sekolah.murid memahami bahawa karya yang dihasilkan mempunyai makna berbeza. Peringkat Analitikal (a) Kenal Pasti (Identification).Hurwitz dan Day (2001). pereka atau seniman karya.pengetahuan asas seni boleh membawa kepada kefahaman terhadap karya seni. Kesemua ini membantu murid mengerakkan daya pemikiran mereka.Aspek kenal pasti yang paling mudah ialah menyatakan aspek-aspek seperti tajuk karya. (d) Meningkatkan Keupayaan Pemikiran .Konsep apresiasi seni sebenarnya antara lain bertujuan untuk membina keyakinan seseorang untuk berbincang dan menghurai serta membuat diskriminasi terhadap karya seni. masa bermain merupakan masa yang penuh dengan keseronokan dan cabaran. 6. 2004-Apresiasi seni mengajar pengkritik dan pemerhati seni menghargai rasa dan perasaan seniman. .Walter dan Clive Bell yang menyatakan bahawa penghayatan dan apresiasi seni tidak memerlukan pengetahuan mengenai idea .Ecker (1966) kategori utama dalam apresiasi seni ialah apresiasi bercorak analitikal. tarikh dihasilkan. gaya. Apresiasi analitikal adalah satu kaedah bagi melihat aspek penghasilan karya seni visual. Bagi kanakkanak. perbezaan menganalisa dan menilai karya. KATEGORI APRESIASI SENI .(g) Aktiviti/Bermain Kreativiti boleh dirangsang melalui aktiviti bermain. . asal-usul karya. teknik dan fungsi karya.Seabolt (2001) . Kategori apresiasi bercorak analitikal ini disusun dari konsep mudah kepada yang lebih kompleks. . rangsangan perlu diwujudkan melalui permainan berbentuk akademik. (c) Menyemai Kefahaman terhadap di antara Satu Sama Lain . Sebagai contoh. medium yang digunakan.membantu murid mempelajari gaya bahasa tampak dan memperkayakan mereka dengan istilah-istilah baru.

• Meningkatkan motivasi pelajar.Peringkat Penerangan (a) Penerangan Literary (Literary Description) Penerangan literari digunakan ke atas karya seperti potret.Keperluan ICT dalam P&P • Berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pengajaran. (b) Penerangan Teknikal (Technical Description) Penerangan teknikal merujuk kepada aspek teknikal dalam penghasilan karya seni. Penerangan literari ini terbahagi pula kepada dua bahagian iaitu penerangan teknikal dan penerangan formal. MULTIMEDIA DAN INTERNET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) Definisi ICT .Abd. rupa dan lainlain. dan prinsip-prinsip serta elemen seni yang lain. bentuk. Razak et al. • Memberi peluang kepada pelajar untuk belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum. susunan. audio. Proses ini termasuk perkara-perkara seperti penggunaan teknikal dan bahan-bahan oleh pengkarya. ritma. memproses. • Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar • Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi pelajar. (c) Penerangan Formal (Formal Description) Penerangan formal merujuk kepada struktur fizikal karya seni iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang dilihat. • Membolehkan pelajar mengumpul maklumat dengan mudah dan pantas. mencipta dan menyampaikan maklumat. karya Monalisa menggambarkan seorang wanita yang sedang terukir senyum dibibirnya. Organisasi rekaan seperti imbangan. garisan. . • Meningkat kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. grafik. menyimpan dan menyebarkan maklumat dalam pelbagai bentuk seperti teks. (v) Dapat mempengaruhi emosi dan cara berfikir (vi) Untuk mengilustrasikan idea yang kompleks dan dapat . lukisan objek dan lain-lain. Contohnya. . animasi dan sebagainya menggunakan alat-alat elektronik. menghubung. (2000) Teknologi maklumat merangkumi apa jua alatan elektronik yang membenarkan pengguna menyimpan.. • Membolehkan pembelajaran bersendiri (individual learning). • Memberi peluang pembelajaran yang sekata kepada semua pelajar yang mempunyai pelbagai keupayaan. Peranan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran • Tutorial a)Pembelajaran ekspositori. Ini termasuklah aspek warna. • Membolehkan pelajar mengakses maklumat yang sukar diperolehi. TOPIK 8 PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT). b) Demonstrasi yang ditunjuk dan dikawal urutannya. landskap. jalinan. c) Latihan dan latih tubi yang turut dikawal oleh sistem.Senn (1998) Teknologi maklumat dan komunikasi merangkumi pelbagai teknologi yang disepadukan untuk memperolehi.

World Wide Web (WWW) pula merupakan sub set kepada sistem internet.meningkatkan konsentrasi penonton. Contoh : MPEG1 (VCD). • Akan menghasilkan keseronokan dan keinginan (ii) Sebagai kesan bunyi • Bunyi akan memberi perhatian dan arahan kepada pengguna. wave. Hipermedia merupakan media berpautan atau kombinasi media. audio dan maklumat visual yang disimpan dalam komputer. MPEG2(DVD) . (c) Animasi 3D Animasi 3D membuatkan objek kelihatan lebih hidup (nyata) berbanding animasi 2D. Sumber Lokasi Uniform (URLs) bermula dengan prefiks HTTP (HyperText . Quict Time (Mscintost) 7. video dan audio yang saling berhubungan dalam proses pengaksesan maklumat. • Digunakan seminimum mungkin dalam persembahan kerana ianya boleh mengganggu. (a) Animasi dalam Aplikasi Multimedia (b) Animasi 2D Animasi dua dimensi (2D) dikenali sebagai animasi linear. INTERNET DALAM PENDIDIKAN Internet merupakan satu sistem jaringan rangkaian komputer antarabangsa yang meliputi seluruh dunia. Hipermedia dan Hiperteks Hiperteks -dokumen tanpa urutan yang terdiri daripada teks. 6. RA / RM 5. (vii) Penggunaan Audio Dalam Aplikasi Multimedia Terdapat tiga cara utama penggunaan audio: (i) Sebagai muzik latar belakang • Fail audio yang dimainkan akan mewujudkan mood untuk persembahan tersebut. Ianya merujuk kepada perisian komputer yang mengintegrasikan elemen teks. WWW merupakan perkhidmatan internet yang menghubungkan tapak tapak yang berada di seluruh dunia melalui dokumen hiperteks. grafik. • Konsep Audio Analog dan Digital (a) Format Fail Audio – mp3. • Kesan-kesan bunyi ini bersaiz kecil tetapi mempunyai kesan yang menarik. pada butang dan transisi untuk menekankan pada perubahan skrin. MPEG . (iii) Sebagai suara latar • Merupakan bahan sokongan penyampai. Video Video adalah satu siri skrin yang memuatkan gambargambar yang diiringi bunyi-bunyian yang dimainkan pada kadar yang laju. Animasi Animasi ialah satu proses menghidupkan atau memberikan gambaran bergerak kepada sesuatu yang statik agar ia kelihatan hidup dan dinamik. animasi. Alamat Protokol Internet (IP) menggunakan sistem komunikasi berdasarkan nombor kepada setiap alamat yang terdiri dari kombinasi nama akaun pengenalan diri pengguna (user id) dan nama pendaftaran internet komputer (host name).

Contohnya penggunaan kemudahan perpustakaan atau pusat sumber kurikulum. • Ianya bersifat statik dengan mengaplikasikan sumber sedia ada. Penyelesaian Masalah • Internet mampu bertindak sebagai suasana penyelesaian masalah bagi tujuan pembelajaran. Penggunaan Interaktif Dinamik • Internet digunakan untuk menggalakkan suasana dialog antara pelbagai pihak yang berlainan yang merupakan komponen penting. • Ianya bersifat dinamik memandangkan pengetahuan hanya akan terhasil apabila dialog antara individu dilaksanakan.Transfer Protocol) yang merupakan standard internet di dalam menentukan bagaimana mesej dihantar dan bertindak balas. • Menerusi perisian tertentu pengguna internet mampu mengubah simpanan fail di dalam sesebuah laman web. Individu/Bilik Darjah kepada Dunia • Pelajar dan guru mampu mengendalikan tinjauan menerusi listservs atau newsgroup yang terdapat dalam internet.2 Kepentingan Kreativiti • Pendidikan seni visual dianggap sebagai mata pelajaran sampingan oleh sesetengah ibu bapa. 1. • Pelajar dan guru boleh bertukar-tukar maklumat serta pengetahuan tentang bidang yang diminati. • Organisasi popular yang mempromosikan projek sebegini adalah Pendidikan Antarabangsa dan Rangkaian Sumber. Individu ke Individu • Merupakan satu lagi bentuk dinamik penggunaan interaktif menerusi perhubungan individu ke individu melalui melelektronik. Pandangan negatif ini sebenarnya adalah disebabkan oleh pemahaman cetek daripada sumber rujukan . Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sumber Statik Maklumat • Kaedah yang digunakan untuk mencari sumber-sumber yang diperlukan untuk tujuan pengajaran. Bilik Darjah ke Bilik Darjah • Kesemua individu di dalam bilik darjah akan bekerjasama secara dinamik bagi menyempurnakan suatu tugasan. WAN (Wide Area Network) Merupakan rangkaian komputer yang menghubungkan beberapa komputer dalam sesebuah institusi dan meliputi antara satu sama lain LAN (Local Area Network) Merupakan rangkaian jaringan setempat yang menghubungkan beberapa komputer dalam sesuatu kawasan terhad INTRANET Merupakan rangkaian dalaman yang berperanan sebagai penghubung bagi sesebuah kumpulan kerja yang menggunakan pelbagai pengantara komputer pada lokasi yang berjauhan.

kita terpaksa mengimport dari luar negara. iaitu di zaman kanak-kanak. Seni sebenarnya sudah lama memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan. Menurut Lowenfeld dan Lambert (1965) pada peringkat ini merupakan peringkat yang paling konflik dan genting. Sekiranya dibimbing dan diberi penerangan yang betul. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada kita sedari atau tidak sebenarnya telah kita meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. kanak-kanak juga suka menconteng. Pendidikan Seni Visual sudah disemai kepada semua generasi sejak dari awal kanak-kanak lagi sehingga ke peringkat dewasa. Namun. Akibat kekurangan itu. Seni bukan saja mengajar manusia menghayati keindahan. Jurutera. kemungkinan minatnya terhadap seni akan terkabur. sekiranya pelajar diberi kesempatan dan bimbingan yang betul mengenai seni. Melalui proses membentuk kreativiti dari diri kanak-kanak itu akan terbina dengan baik. Dalam bidang kerjaya. pelajar yang memilih bidang ini boleh merancang untuk membentuk satu profesion baru. Pelbagai aktiviti dan perayaan dianjurkan oleh kerajaan dengan pelbagai bentuk kebudayaan. kita melihat beberapa agenda penting disambut setiap tahun. Peringkat manipulatif sekitar umur 2 hingga 5 tahun.dan maklumat yang tidak tetap terhadap kepentingan mata Pelajaran Seni Visual. kita amat memerlukan ramai tenaga professional. cekal dan berminat dengan subjek seni itu. Sifat semula jadi bagi seseorang kanak-kanak ialah memerlukan perhatian. terdapat pelbagai warna dan bereneka jenis rupa bentuknya. Berbanding dengan pelajar yang diberi bimbingan atau nasihat yang positif. Selain untuk keperluan negara. Walaupun negara kita masih baru dalam bidang ini. Pada alatan permainan tadi. namun telah terdapat ramai artis yang mampu hidup mewah dengan menjadikan seni sebagai satu profesion sepenuh masa. Kefahaman yang cetek yang mengatakan seni tidak menjanjikan kerjaya yang baik perlu dikikis. Sebelum meningkat remaja. perkembangan seni ini berlaku pada setiap kanakkanak. kanak-kanak itu akan meluahkan rasa hatinya. 1978) • Peranan kedua memupuk dan mengembangkan sifat kreativiti dan inovatif para pelajar. Pendidikan yang diberikan itu berlaku secara tidak lansung dan tanpa disedari. (Laura Chapman. Apakah warna yang disukainya. Pada hari ini melalui sebuah agensi kerajaan. Seseorang pelajar itu sudah mulai menunjukkan kecenderungan untuk mencipta sesuatu bentuk dengan lebih baik. kecantikan atau sebagainya tetapi memupuk nilai-nilai estetika dan nilai-nilai kemuliaan dalam diri manusia. Antaranya program Tahun Melawat Malaysia anjuran . Mereka akan menjadi lebih berdisiplin. Persaingan di kalangan pelajar berlaku peringkat ini. kanak-kanak mengalami tiga tahap perkembangan seni tampak. Berdasarkan kajian oleh ahli-ahli psikologi barat. Pelajar akan mengalami tekanan untuk memilih bidang seni sebagai satu bidang utama dalam proses membesar mereka. Apabila melihatnya. belaian. • Seni memainkan peranan penting dalam pembangunan manusia dan perubahan masyarakat. ibu bapa telah mendidik anak-anak mereka mengenal alat-alat permainan. Mereka menunjukkan bentuk-bentuk permainan kepada kanak-kanak. Seni harus dilihat sebagai subjek yang mampu „mengubati‟ permasalahan yang berlaku dalam jiwa manusia. Apa sahaja yang boleh digunakan atau yang difikirkan sesuai. Apabila mencapai umur remaja sekitar 10 hingga 15 tahun. Contohnya. kepentingan itu tidak disedari. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. Kepentingan pendidikan seni adalah lebih penting dalam merealisasikan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih sempurna sepertimana kepentingan mata pelajaran lain. Pendidikan seni itu sebenarnya telah bermula lebih awal lagi. Peringkat melakar simbol-simbol berumur 5 hingga 9 tahun dan peringkat pra-remaja iaitu sekitar umur 10 tahun hingga 13 tahun. • Ketiga ialah melahirkan tenaga professional dalam pelbagai bidang. Perbezaan mungkin timbul ialah berdasarkan factor persekitaran. Pelajar yang lemah akan mengalami masalah yang dinyatakan tadi. arkitek. sentuhan dan sebagainya. akan digunakan untuk menconteng. Kesempatan itu digunakan untuk melahirkan ideanya. bimbingan berterusan daripada keluarga atau latar belakang pendidikan. • Antara peranan Seni Visual dalam pendidikan pertama ialah memupuk kreativiti kanak-kanak. Jenis-jenis permainan serta apa yang disayanginya. Sama ada disedari atau tidak. • Keempat peranan seni visual dengan cara memupuk dan mendidik sifat kecintaan pada seni dan estetika. Selain gemar kepada barangan permainan. maka tahap kematangan kreativitinya akan berkembang. seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. Pada peringkat ini. Seni wajar diletakkan pada landasan yang betul dalam arena pembangunan manusiawi. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni ini perlu dijadikan teras kepada pembentukan masyarakat. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. tahap penguasaan ilmu yang berkaitan dengan seni mungkin telah bertambah. doktor. Menjadi seniman sepenuh masa contohnya. saintis dan penguam merupakan bidang kerjaya yang amat diperlukan oleh negara. Tanpa kita sedari perkembangan seni tampak minda kanak-kanak berlaku dengan begitu pesat sekali.

Tidak banyak lagi generasi hari ini yang mengamalkan menghulurkan tepak sirih apabila menyambut kedatangan tetamu. Seni kraftangan umpamanya seperti seni anyaman mengkuang dan seni anyaman kelerai. Pendapat seterusnya. • Peranan keenam ialah melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri. Seni itu wajar dipertahankan daripada hilang terus atau mengalami kepupusan. Terutama sekali ialah kesan penghayatan masyarakat terhadap aktiviti yang dijalankan itu. suatu kajian tentang teori-teori peringkat penghasilan kerja dan tahap kreativiti. Justeru. pensyarah. peralatan memasak. kelancaran. Sebut sahaja keperluan harian yang digunakan di rumah kita. Pendidikan Seni bukan bertujuan untuk melahirkan ramai artis tetapi melatih dan mendidik pelajar agar dapat membentuk sahsiah yang positif dengan memiliki sifat-sifat kreatif seperti mana yang terdapat pada seseorang artis yang unggul. anyaman kelarai. Seni warisan ini sebenarnya semakin terpinggir dan hamper dilupakan. Ada yang berpendapat. Terdapat banyak contoh yang boleh dijadikan rujukan. hamparan tikar mengkuang atau pandan. budaya dan warisannya. sintesis. guru atau pendidik. Kita mestilah meletakkan tanggungjawab di bahu masyarakat akan kepentingan nilai seni dan estetika. pandang timbang dan rasionalisasi dan pendapat dari LAURA H. Pinggan mangkuk. seni batik dan tenunan atau tekstil. Pendapat seterusnya. penentuan dan pencernaan. dari VIKTOR LOWENFELD (1969) menyatakannya sebagai tahap-tahap perlakuan dan tindakan. Masyarakat kita memang kaya dengan khazanah warisan budaya. Kesenian dan Pelancongan. dari POINCAR (1970) ianya menjelaskan peringkat-peringkat berikut sebagai proses kreativiti iaitu mengenalpasti. Selain daripada itu. Boleh dikatakan kepentingan barangan kraf ini tidak lagi menjadi pilihan masyarakat kini. pengeraman. iaitu perwujudan idea. imaginatif dan nilai estetik yang tinggi. semua masyarakat juga boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan kea rah cita-cita yang murni ini. ada pelbagai program lain yang dianjurkan bertujuan untuk menarik para pelancong. penjelasan. Program seperti ini wajar diadakan dan dipergiatkan lagi. selain apa yang disebutkan tadi. • Kelima memupuk perasaan sayang pada seni dan warisan dalam masyarakat. analisis.3 Tahap Perkembangan Kreativiti • Berikut adalah antara beberapa pendapat yang menyatakan tentang tahap perkembangan kreativiti dalam proses kreativiti atau artistik. Kata-kata ini jelas kepada kita bahawa sesebuah masyarakat itu mesti meletakkan kepentingan budaya pada satu kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya. Kehidupan moden yang dialami hari ini telah melupuskan semua warisan itu. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat yang paling wajar.4 Ciri-ciri kreativiti dalam Pendidikan Seni Visual • Seseorang artis atau tukang dikatakan sebagai insan yang mempunyai daya kreatif. berkeupayaan dan gemar kepada : Melihat kekuatan nilai dan makna pada objek dan alam. .Kementerian Kebudayaan. Buku ini menjelaskan bahawa tahap perkembangan kreativiti dan artistik dibahagikan kepada tiga fasa yang utama. tembikar dan banyak lagi contoh yang bileh diketengahkan. Mengekalkan kebudayaan mereka supaya ia dikenali dan dihormati bukanlah satu tugas yang mudah. Kefahaman dan tanggungjawab ini perlu dipupuk di peringkat awal lagi. 1. menjelaskan bahawa proses artistik adalah merupakan fasa-fasa tidak semestinya sentiasa bersifat tekal dan sekuens. iaitu kepekaan. memberi makna dan pengertian baru. penjelasan. Pendapat pertama adalah dari PETER Mc KELLAR (1967) menyatakan tahap perkembangan kreativiti sebagai peringkat iaitu persediaan. Seni tekat. Peranan murid. seni binaan rumah kayu atau kampung dan seterus seni budaya sopan santun dan adat istiadat. Daya persepsi tinggi Mereka peka. • Seseorang artis yang unggul memiliki sifat-sifat yang berikut : SIFAT-SIFAT ARTIS HURAIAN Mereka mempunyai ciri-ciri : 1. Mendengar “bunyi kehidupan” di keliling mereka. tidak pasti. CHAPMAN iaitu menyatakan dalam bukunya berjudul Approaches to Art in Education. 1. Masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat akan berusaha untuk mengekalkan seni. Namun apa yang penting di sini ialah penglibatan masyarakat masih lagi tidak menyeluruh. perkembangan dan penghalusan idea dan kemahiran media. mengenali sesuatu bangsa itu lebih mudah dari mengenali budayanya. ukiran kayu. Sedar tentang apa yang dirasa dan disentuh. Kita boleh mengesan sesuatu bangsa melalui perkembangan budayanya. kejelasan dan ketekalan mengorganisasi. keanjalan. dan pihak kementerian pendidikan amat penting untuk merealisasikan perkara ini. Budaya menunjukkan bangsa.

Pendidikan Asas Senireka Unsur Seni Prinsip Rekaan Struktur Rekaan 3. Galakkan pelajar meneroka. o Mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman yang sedia ada atau masa lampau. pelajar-pelajar boleh dilatih dan dibimbing dengan pelbagai cara. iaitu : 1.melangkaui batas pemikiran biasa. Menggunakan cara-cara baru dan inventif menghubung idea dan imej. Daya membina idea sendiri Membina. Iaitu meningkatkan : o Daya melihat dan mengamati o Daya mengigati dengan jelas tentang pengalaman tampak yang dilalui dan kesannya terhadap perasaan. secara tidak lazim atau berlainan dari biasa perlakuan. dan menemui pelbagai fenomena sebanyak mungkin secara sendiri. daya mengingati dan menghubungkan antara pengalaman dengan perasaan. alam dan kehidupan. Melalui aktiviti Pendidikan Seni. Menurut Laird. dan menghasilkan sesuatu.5 Proses meningkatkan kesedaran • Bagi meningkatkan kesedaran.6. Bertanya dan mencari penjelasan. percubaan dan pemerhatian terhadap sesuatu. pemikiran. Tertarik terhadap nilai keindahan. mengkaji. Dapat memberi makna dan pengertian terhadap sesuatu ciptaan. Iaitu pelajar perlu : o Mengambil bahagian aktif melibatkan fizikal. Proses Kreativiti/Artistik INTERAKSI ESTETIK Melalui latihan pengalaman tampak. Mencari penemuan baru mengenai hubungan antara idea dan bahan. Berimaginasi tinggi. Mencuba dan meneroka pelbagai pendekatan dan bahan. . Keyakinan diri Berdikari. Tindakan fizikal tersebut akan memperkukuhkan ingatan. penerokaan. Menyelesaikan masalah dengan cara tersendiri. Suka mencuba. mencipta. irama dan harmoni terhadap apa yang dilihat dan dihasilkan. Berfikiran tulen dan asli (originality).4. seseorang akan dilatih menggunakan deria secara terperinci. boleh dilakukan dengan pelbagai cara. kecantikan.3. pemikiran dan tanggapan. Memanipulasi idea dengan pelbagai cara. keunikan. meneroka dan mencari sesuatu yang baru Mengimpikan dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan baru yang berlainan dari kebiasaan. 1. Menggunakan pendekatan yang fleksibel mengikut situasi dan keperluan.5.• Pengalaman Tampak (Deria) Kesedaran dapat dipertingkatkan melalui pengalaman deria yang melakukan aktiviti penyelidikan. Mempunyai kekuatan perasaan dan emosi serta dapat membuat penyataan diri.2. dan keharmonian pada objek. Aktiviti-aktiviti tersebut haruslah mengandungi tujuan-tujuan berikut agar aktiviti yang dijalankan benar-benar berkesan terhadap perkembangan dan peningkatan kesedaran. Peka terhadap nilai estetik Dapat merasakan nilai rentak. pergerakan tindakan langsung seperti bergerak ke sesuatu tempat untuk mendapatkan maklumat. Suka mengkaji dan menyelidik Menganalisa data maklumat tentang apa yang dialami. Guru hanya perlu membantu menentukan struktur dan kandungan penemuan yang telah diperolehi pelajar. kelainan. Interaksi Estetik (kajian visual) Pengalaman Tampak (deria) Pengalaman Aktif Secara Langsung Pengalaman Empati 2. Memberi “nafas baru” dan kesinambungan terhadap perkara silam atau isu lama. Berimaginasi dan berdaya mewatakan sesuatu. Mencuba gaya atau teknik baru. dan tanggapan. kesedaran boleh ditingkatkan melalui latihan persepsi estetik.Peka kepada bau yang dihidu.

bulu kening. Elakkan menggunakan gambaran atau penjelasan yang abstrak. dan pelbagaiaktiviti gerakerja kreatif. gigi. Ia boleh dilakukan dengan latihan seperti : o Melakukan aktiviti tidak lazim Contoh : melihat gambar yang terbalik. menjurus kearah tujuan berikut perlu dilakukan : . dan dapat meningkatkat penghayatan. Galakan pelajar merakamkan setiap pengalaman deria tersebut melalui lakaran. Adakan senarai semak untuk diambil tindakan oleh pelajar bagi mengesaningatan dan kesedaran semasa mereka melakukan aktiviti. Pelajar perlu disedarkan dengan pemeringkatan proses dan teknik semasa melakukan kerja tersebut. boleh membantu pelajar ke arah kesedaran terhadap fenomena alam dan karya. dan kritikan tentang karya yang dilakukan. dan pengalaman yang sangat bermakna kepada seseorang.• Pengalaman Aktif Secara Langsung Kesedaran dapat diperkembangkan melalui pengalaman membuat atau menghasilkan sesuatu seperti membuat catan. kajian atau pemerhatian. jalinan kulit dan warna kulitnya (bagi objek yang boleh dilihat dari segi warna. diskusi. dan tekanan fizikal.Mendapat pengalaman secara langsung dengan menggunakan objek atau fenomena yang sebenar. o Tumpuan kepada ciri spesifik tentang rupa muka orang tersebut seperti mata. • Merasakan kesukaran atau kelainan antara melakukan aktiviti dalam studio berbanding aktiviti kembara di luar studio. Latiahan melalui aktiviti kembara visual ke tempat tertentu banyak menimbulkan kesan emosi dan fizikal. • Membuat pengamatan secara dekat dan langsung. PENDIDIKAN ASAS SENIREKA Unsur Seni Prinsip Rekaan Pendidikan Asas Senireka melalui persepsi dan pertinbangan estetik. • Sebaik-baik pelajar mengalami sendiri secara langsung mengenai susah payah kerja sebagai seorang petani ketika mereka cuba menggambarkan pemandangan di sawah padi atau potret seorang petani. Melukis gambar belakang kepala bukan muka seperti kelaziman dilakukan. emosi. bagi mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kesedaran. hidung. bentuk. Merasakan keterikan panas cahaya matahari yang membakar kulit kaum petani. Menggunakan angota yang tidak lazim digunakan untuk menghasilkan karya. jalinan. Galakan pelajar melakukan aktiviti membuat kajian-kajian mengenai tema. guru boleh menyediakan borang senarai semak untuk diambil tindakan oleh pelajar selepas mereka melakukan aktiviti penerokaan. Berlatih mengingati perkara-perkara mengenai seseorang atau objek yang ditemui.) o Lihat dan catatkan ciri-ciri keunikan orang / objek tersebut. perbincangan. Kaitkan dengan sesuatu yang lain agar mudah diingati. fotografi. Melalui latihan membuat atau menghasilkan sesuatu. Bagi mendapatkan kesedaran dan pengalaman-pengalaman seperti yang dinyatakan. dan penulisan. Adakan tindakantindakan seperti : o Cari kaedah bagi mengingati nama orang atau objek tersebut. • Pengalaman Empati Melalui latihan yang banyak menyentuh perasaan. dan sebagainya. 2. Proses dan teknik dapat meningkatkan kesedaran secara langsung. melihat artis bekerja dalam studio dan sebagainya. cetakan. melihat cara artis menghasilkan karya secara tindakan aktif seperti menemu bual artis. Tumpuan/konsentrasi sangat perlu bagi mendapatkan aras pencapaian kesedaran yang tinggi. himpunan/koleksi buku skrap. lukisan. anyaman. keinsafan. artis. ukiran. Latihan-latihan sumpama itu dapat menimbulkan kesan kesedaran. Kajian-kajian tentang asas seni reka pada alam dan persekitaran untuk digunakan dan diaplikasikan dalam gerakerja yang dilakukan. Wujudkan suasana yang lebih mencabar seperti aktiviti perbahasan. Sediakan senarai semak yang dapat menyatakan dan mengesan pengalaman pelajar ketika melakukan aktiviti tersebut.

dan struktur rekaan dalam hasil karya seni dan di alam. Semoga apa yang dibincangkan tadi dapat memberikan kesedaran bahawa seni dan pendidikan seni merupakan dua bidang yang berbeza.6 Kesimpulan • Kesimpulannya semua pihak mempunyai perasaan cinta kepada seni dan warisannya. Seni begitu memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita.Struktur Rekaan  o Menganalisa wujudnya asas senireka seperti unsur seni. usaha ini tidak akan berjaya sekiranya masaih ada pihak yang meletakkan kepentingan seni ini pada tempat yang sewajarnya. Harus juga disedari bahawa. o Mengenal pasti kegunaan asas seni reka o Mengenal pasti media dan proses seni o Mengenal pasti artistik mood o Mengambarkan ragam-ragam estetik o Menganalisa persamaan dan kelainan estetik o Membezakan gayaan artistik o Mengenal pasti ragam artistik Menggunakan kemahiran proses kreativiti3. seni pastinya memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini . Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memainkan peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. prinsip seni. Sewajarnya seni tidak boleh lagi dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tidak ada kepentingannya dalam dunia pendidikan. Oleh itu. Kita mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selain perkembangan teknologinya. Seperti : o Karya 2D dan karya 3D o Karya Kraf o Karya Komunikasi Mempelbagaikan dan menggunakan karya dalam persekitaran. Membuat penyataan dalam pelbagai aktiviti seni. 1. PROSES KREATIVITI ATAU ARTISTIK Mengaplikasikan unsur dan struktur rekaan. Mengenal pasti bidang kerjaya. Menanamkan tanggungjawab untuk pemeliharaan dan penjagaannya terletak pada semua pihak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful