P. 1
Proses Kreativiti Dan Artistik

Proses Kreativiti Dan Artistik

|Views: 3,938|Likes:
Published by Ruziathul Amira

More info:

Published by: Ruziathul Amira on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

1 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 1.

1 KANAK-KANAK DAN SENI VISUAL Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanakkanak. 1.2 KEPENTINGAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEPADA KANAKKANAK (a) Aspek Kognitif Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. (b) Aspek Fizikal Penggunaan alat dan bahan memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasi tangan serta mata. (c) Aspek Kreativiti Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. Aktiviti dan projek di dalam pendidikansenivisual mengutamakan proses, berbanding dengan hasilan akhir. (d) Aspek Persepsi murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria melalui proses penghasilan dan hasilan seni, produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. (e) Aspek Sosial dan Emosi Murid boleh berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk. 1.3 KANAK-KANAK DAN SENI LUKIS (a) Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. (b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Melalui lukisan, kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. (c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka.Melalui aktiviti melukis, kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera. 1.4 PERKEMBANGAN ARTISTIK KANAK-KANAK 1.4.1 Teori Perkembangan Artistik oleh Hurwitz dan Day (a) Peringkat Manipulatif atau Zaman Awal Kanak-kanak (2-4Tahun) kanak-kanak tidak mempunyai kawalan pada pergerakan tangan. Lukisan yang dihasilkan juga selalunya tidak terkawal dan banyak terdapat di dinding, di atas meja dan kertas lukisan dengan menggunakan pelbagai jenis bahan dan medium seperti krayon, pensil serta bahan-bahan lain.

contengan rupa terkawal dan contengan rupa. (d) Peringkat Dawning Realism atau The Gang Age (9-12Tahun) kanak-kanak terus melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu.4. Pada peringkat ini. lukisan yang dihasilkan adalah spontan. (f) Peringkat Period If Decision atau Adolescent Art in High School (14-17 Tahun) Peringkat ini merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek. kanak-kanak sangat terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya. bebas dan berskala besar. imej yang dilukis secara realistik dan teliti. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanakkanak. Mereka mula membandingkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit individualistik serta menitikberatkan kualiti karya yang dihasilkan.1 KANAK-KANAK DAN SENI VISUAL Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan.2 KEPENTINGAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEPADA KANAK-KANAK . Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk TOPIK 1 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 1. (b) Peringkat Membuat Simbol (6-9 Tahun) kanak-kanak mula beralih ke peringkat menghasilkan simbol. -terdapat empat peringkat contengan pada peringkat manipulatif iaitu contengan garisan tidak terkawal. (c) Peringkat Schematic (7-9 Tahun) Lukisan mula dihasilkan mengikut skema atau konsep tertentu. Mereka lebih gemar untuk melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek di hadapan mata berbanding dengan lukisan menerusi imaginasi. 1. (c) Pra-Remaja (10-13 Tahun) Terdapat percubaan untuk melukis figura dengan saiz yang betul.2 Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak oleh Lowenfeld dan Britain (a) Peringkat Scribbling (2-4 Tahun) Pada peringkat ini kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal. kanak-kanak mula peka dengan konsep realistic di dalam menghasilkan lukisan. Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej. Penekanan lebih diberikan kepada cara penyusunan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya. 1. contengan garisan terkawal.-tidak bersifat realistik dan banyak menggunakan lukisan garisan bagi menggambarkan sesuatu imej. (e) Peringkat Pseudonaturalistic atau Reasoning (12-14Tahun) Pada peringkat ini. (b) Peringkat Preschematic (4-7 Tahun) Peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek yang terdapat di sekelilingnya dengan menggunakan garisan. Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri. Lukisan figura pula mula dilukis dengan menitikberatkan daya saiz sebenar objek.

(c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka. memek muka. (e) Aspek Sosial dan Emosi Murid boleh berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. (b) Lukisan kanak-kanak dapat memberi lebih banyak maklumat tentang perkembangan mereka daripada catan kerana ianya menggunakan krayon. 2. pandangan mata dan pergerakan bahagian badan yang lain. (b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. berbanding dengan hasilan akhir.(a) Aspek Kognitif Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan.Melalui aktiviti melukis. 1.3 KANAK-KANAK DAN SENI LUKIS (a) Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera. (c) Aspek Kreativiti Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. Kanak-kanak lelaki dan perempuan didapati melukis dengan cara yang sama di peringkat awal pertumbuhan. (b) Aspek Fizikal Penggunaan alat dan bahan memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasi tangan serta mata.4 PERKEMBANGAN ARTISTIK (a) Faktor sosioekonomi mempunyai pengaruh yang amat terbatas dalam peringkat awal pertumbuhan kanak-kanak. (d) Aspek Persepsi murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria melalui proses penghasilan dan hasilan seni. Di dalam kehidupan seharian. Aktiviti dan projek di dalam pendidikansenivisual mengutamakan proses. pensil dan pen. Komunikasi bukan verbal melibatkan pergerakan tangan. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. Isyarat virtual ini merupakan jendela kepada emosi dalaman kanak-kanak dan juga jiwa dan pemikiran mereka. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk. Pergerakan estetik pula menjurus kepada isyarat virtual. . kita berkomunikasi secara verbal ataupun bukan verbal. Alatan ini lebih mudah dikawal oleh kanakkanak daripada berus dan warna. Luahan estetik kanak-kanak amat berbeza dengan pergerakan badan yang biasa. Melalui lukisan.

persepsi individu tersebut adalah tidak teratur. . individu akan mentafsir sesuatu berdasarkan pandangan mereka secara keseluruhan terhadap sesuatu objek tersebut. melihat sesuatu objek secara keseluruhan (contohnya rumah) memberi makna yang lebih mendalam daripada melihat komponenkomponen individu (tiang. Hukum-hukum Teori Gestalt (a) Hukum Pragnanz Hukum Pragnanz menyatakan bahawa apabila individu berhadapan dengan pengalaman yang baru. 2. cuma kanak-kanak dewasa mempunyai lebih pengalaman yang mengasah minda mereka. (d) Hukum Lengkap (Closure) Hukum lengkap menganjurkan bahawa individu cenderung untuk meletakkan rangsangan yang telah lengkap di dalam kumpulan yang sama.Teori Gestalt juga mempunyai hubungan yang rapat dengan pandangan konstruktivis dan banyak diaplikasikan di dalam kaedah penyelesaian masalah.Prinsip asas teori ini menitikberatkan keseluruhan daripada sebahagian. pintu.5. . Individu akan lebih cenderung untuk mengklasifikasikan rangsangan yang mempunyai persamaan di dalam kumpulan yang sama. (e) Hukum Kesinambungan Positif (Good Continuation) Hukum ini menyatakan bahawa sifat sesuatu rangsangan tidak akan berubah. (b) Hukum Persamaan (Similarity) Konsep hukum persamaan adalah lebih mudah untuk difahami. Rangsanganrangsangan yang mempunyai hubung kait di antara satu sama lain akan diletakkan di dalam kumpulan yang sama. lantai. pengklasifikasian setiap rangsangan adalah berdasarkan elemen jarak dan hubungan. 2. Contohnya.) -Piaget merumuskan bahawa kanak-kanak kecil bukanlah tidak mempunyai kapasiti untuk berfikir. garis yang lurus dilihat sebagai akan tetap lurus pada masa yang akan datang dan tidak akan berubah sifatnya.2 Teori Sosial-Interaksi Piaget(ahli epistemologi genetic di dalam bidang biologi dan falsafah.1 Teori Gestalt. Dalam erti kata lain. (f) Hukum Ciri-ciri Bahagian (Membership Character) Di dalam hukum ini.5. teori Gestalt bukan sahaja melihat kepada produk atau hasil kerja tetapi memberikan penekanan yang tinggi ke atas proses penghasilan produk itu sendiri. dan pada masa yang akan datang sifat yang sama akan dikekalkan. Proses melihat secara keseluruhan melibatkan proses kognitif – minda membuat anjakan daripada memahami setiap komponen dalam menghasilkan makna daripada pandangan yang menyeluruh.(c) Terdapat pertindihan yang agak ketara di antara peringkatperingkat perkembangan. . Lukisan kanakkanak mungkin mempunyai elemen dua peringkat serentak dan tidak semestinya elemen satu peringkat perkembangan sahaja. (c) Hukum Keintiman (Proximity) Mengikut hukum keintiman. tangga). dinding.5 TEORI-TEORI KOGNITIF 2.Di dalam konteks pembelajaran seni visual. dan bukannya melihat setiap bahagian daripada keseluruhan objek tersebut.

penguasaan ini masih baru dan terbatas . Walaupun begitu. refleksi ini akan digantikan dengan skema tersusun. Apabila bayi mula biasa dengan persekitaran yang baru. objek tersebut tidak ghaib begitu sahaja. Kedua-dua proses ini sentiasa berlaku dalam diri individu dan sentiasa menimbulkan ketegangan yang memerlukan penyelesaian. bayi tersebut mula memahami konsep ‘kekal’ (permanence) iaitu kesedaran bahawa walaupun sesuatu objek hilang daripada pandangannya. iaitu asimilasi (assimilation) dan akomodasi (accommodation). (b) Peringkat Pra-olahan (2 – 6 Tahun) Di peringkat ini. kanak-kanak telah mula menguasai bahasa dan menggunakan nama untuk panggilan objek di sekelilingnya. Perkembangan Kebolehan Kognitif (a) Peringkat Deria-Pergerakan (0-2 Tahun) Kanak-kanak masih belum dapat menguasai simbol ataupun bahasa untuk menamakan objek di sekitarnya. Refleksi pada bayi ini berfungsi dalam membantu menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru (daripada dunia janin ke dunia sebenar). Apabila umur bayi meningkat 10 bulan. Struktur dan Hierarki Piaget juga mengemukakan hipotesis bahawa setiap bayi dilahirkan dengan skema fungsi yang dikenali sebagai refleksi. – prinsip penyelidikan biologinya : (a) Penyerapan (Assimilation) dan Ubahsuai (Accommodation) Piaget menjelaskan dua proses yang digunakan oleh individu sepanjang hayat dalam menyesuaikan diri mereka dengan persekitaran. Hasil daripada penyelesaian kepada ketegangan ini akan mempengaruhi perkembangan kognitif. Satu-satunya cara interaksi dengan persekitaran ialah melalui kesan deria dan gerak-gerinya.Jawapan kanak-kanak kecil berbeza daripada kanak-kanak dewasa kerana cara berfikir mereka yang berbeza. (b) Refleksi. Skema.

Mengamalkan sikap bebas serta demokratik. persekitaran dan turut sensitif menggunakan deria. Sebagi contoh. Peranan guru pada peringkat ini adalah memberikan motivasi dan galakan supaya pelajar tidak cepat bosan dan putus asa. Mereka tahu membezakan yang baik dan tidak baik. malah tidak stereotaip dan juga tidak kovensional. (b) Sensitif dan Peka Individu ini mempunyai daya sensitiviti yang tinggi terhadap keadaan sekelilingnya termasuk gaya hidup. Hasil karya yang mereka hasilkan sering kali berbeza daripada yang biasa. keperluan. (f) Berfikiran Bebas Golongan kreatif ini mempunyai daya pemikiran yang tidak terkongkong pada satusatu perkara sahaja. Idea mereka unik dan menarik. Ini bermakna.SIFAT KREATIVITI (c) Kreativiti Bersifat Inventif Kreativiti bersifat inventif merujuk kepada keupayaan mencipta benda atau objek melalui proses eksprimentasi. figura manusia digambarkan tanpa menitikberatkan bentuk formal dan bentuk asalnya oleh kanakkanak apabila melukis. (c) Gagasan/Idea yang Asli dan Tulen Seseorang yang dikategorikan sebagai kreatif sering kali mengutarakan idea dan gagasan yang asli. (d) Bersifat Terbuka Mempunyai sifat keterbukaan di dalam menerima pandangan dan pendapat orang lain mengenai hasil karya dan kerja mereka. . (e) Kreativiti Bersifat Emergen Ini merupakan bentuk kreativiti tertinggi di mana keseluruhan prinsip formal diterjemahkan dan muncul di dalam bentuk abstrak dan mudah. Golongan ini pandai dan bijak merancang agar projek dan perkara yang dirancang selamat dan berjalan lancar. Selain menghargai masa mereka juga sangat menghormati masa. (e) Logik Murid-murid peka dan sering berfikir secara logik dan rasional. cetusan idea bukanlah hasil cedokan daripada mana-mana sumber. Mereka ini biasanya menghasilkan hasil kerja dan karya mengikut cetusan rasa. CIRI-CIRI KREATIVITI (a) Bersifat Fleksibel Seseorang yang kreatif berupaya untuk menyesuaikan dirinya dalam pelbagai keadaan dan situasi selain mempunyai keyakinan optimis. pelajar mula bertindak luar dari kaedah konvensional dan menghasilkan alternative bagi setiap perancangan. (d) Kreativiti Bersifat Inovatif Peringkat ini melibatkan modifikasi kepada konsep-konsep asas sedia ada kepada idea baru yang lebih bermakna. Pada kebiasaannya mereka ini sangat berhati-hati dan bijak membuat keputusan.

6 STRATEGI MERANGSANG KREATIVITI 5. Dalam konteks pendidikan seni visual usaha ini mengajar pelajar supaya lebih berjimat dan mengelakkan pembaziran. Teori Perkembangan Kreativiti Paul Torrance proses memupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar. (b) Kedah Kedua Elakkan pemilikan idea oleh kumpulan dan individu.5. . Individu yang kreatif akan terus bereksperimentasi bagi mendapatkan kesan dan hasil yang dikehendaki. (b) Penemuan Proses penemuan merujuk kepada usaha untuk memberikan galakan dan rangsangan oleh guru kepada murid bagi menggalakkan penemuan-penemuan terbaru melalui penyelidikan dan kajian. Galakan sebegini akan merangsang murid untuk berfikir luar daripada kemampuan supaya murid mempunyai idea menarik.1 Kaedah Sumbangsaran (Brainstorming) (a) Kaedah Pertama Elakkan membuat penilaian. (e) Penerokaan Penerokaan atau eksplorasi merujuk kepada galakan untuk memanipulasi pelbagai barangan dan alat yang terdapat di sekeliling. (f) Memanipulasi murid mampu menggunakan objek dan bahan yang terdapat di sekeliling untuk dijadikan hasilan seni. (d) Kaedah Keempat Menggalakkan sumbangsaran idea yang luar biasa yang kadangkala tidak masuk akal. (d) Percubaan Percubaan merujuk kepada usaha berterusan bagi mendapatkan hasil terbaik. Ini boleh membantutkan usaha murid untuk menyalurkan idea kerana khuatir idea yang diberikan tidak mampu dilaksanakan. Keadaan ini biasanya mewujudkan suasana tegang kerana mereka cuba untuk mempertahankan idea dan secara tidak langsung menyebabkan kesukaran untuk memperbaiki idea tersebut. (a) Penyoalan Rangsangan melalui proses penyoalan melalui sesi kritikan seni. (c) Kaedah Ketiga Menjelaskan kepada murid bahawa tidak menjadi kesalahan untuk meminjam idea dan cara sedia ada bagi tujuan penambahbaikan dalam proses kemudiannya. Ini kerana apabila idea dan saranan dihakmilikkan oleh individu atau kumpulan ianya akan menyebabkan perasaan ego wujud lalu mengurangkan kerjasama di kalangan murid. terutama semasa proses awal sumbangsaran. dan sebagainya. (c) Pemerhatian proses pemerhatian tidak tertumpu hanya pada deria pengamatan semata-mata malahan proses pemerhatian turut melibatkan deria yang lain seperti deria sentuhan.6. tidak bersifat konvensional dan bersifat biasa sahaja.

(b) Meningkatkan Kefahaman terhadap Imej dan Bahasa Visual . gaya.pengetahuan asas seni boleh membawa kepada kefahaman terhadap karya seni. asal-usul karya.pelajar perlu membuat perbandingan. . menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. .aktiviti kritikan seni melibatkan perbincangan dan diskusi mengenai sesuatu karya seni manakala apresiasi seni . Kategori apresiasi bercorak analitikal ini disusun dari konsep mudah kepada yang lebih kompleks. Bagi kanakkanak.Hurwitz dan Day (2001). (d) Meningkatkan Keupayaan Pemikiran .Seabolt (2001) .(g) Aktiviti/Bermain Kreativiti boleh dirangsang melalui aktiviti bermain. teknik dan fungsi karya.Ecker (1966) kategori utama dalam apresiasi seni ialah apresiasi bercorak analitikal. . Sebagai contoh. .aktiviti menghayati seni dengan melibatkan pengetahuan berkaitan dengan sejarah seni dan perbincangan serta diskusi mengenai seni.murid memahami bahawa karya yang dihasilkan mempunyai makna berbeza. Apresiasi analitikal adalah satu kaedah bagi melihat aspek penghasilan karya seni visual. guru boleh menggalakkan aktiviti seperti membuat mural di sekolah. 2004-Apresiasi seni mengajar pengkritik dan pemerhati seni menghargai rasa dan perasaan seniman. medium yang digunakan. masa bermain merupakan masa yang penuh dengan keseronokan dan cabaran.Konsep apresiasi seni sebenarnya antara lain bertujuan untuk membina keyakinan seseorang untuk berbincang dan menghurai serta membuat diskriminasi terhadap karya seni. pereka atau seniman karya.Aspek kenal pasti yang paling mudah ialah menyatakan aspek-aspek seperti tajuk karya.Johari Abdul Hamid. Peringkat Analitikal (a) Kenal Pasti (Identification). rangsangan perlu diwujudkan melalui permainan berbentuk akademik.Walter dan Clive Bell yang menyatakan bahawa penghayatan dan apresiasi seni tidak memerlukan pengetahuan mengenai idea . KATEGORI APRESIASI SENI . tarikh dihasilkan.Dewey dan Otto Krash . jenis karya. Kesemua ini membantu murid mengerakkan daya pemikiran mereka. 6.6 KEPENTINGAN MEMPELAJARI ESTETIK a) Menghidupkan Suasana Aktif Pembelajaran -menggalakkan interaksi di antara murid dan guru. perbezaan menganalisa dan menilai karya. DEFINISI DAN KONSEP . apresiasi bermaksud ‘menghargai’ dan pemahaman mengenai konsep apresiasi seni adalah melalui pencarian dan penyaluran maklumat yang terdapat pada karya . Justeru.membantu murid mempelajari gaya bahasa tampak dan memperkayakan mereka dengan istilah-istilah baru. (c) Menyemai Kefahaman terhadap di antara Satu Sama Lain .

Ini termasuklah aspek warna. • Membolehkan pembelajaran bersendiri (individual learning). landskap. . lukisan objek dan lain-lain. ritma. dan prinsip-prinsip serta elemen seni yang lain. b) Demonstrasi yang ditunjuk dan dikawal urutannya.. menyimpan dan menyebarkan maklumat dalam pelbagai bentuk seperti teks. Penerangan literari ini terbahagi pula kepada dua bahagian iaitu penerangan teknikal dan penerangan formal. Organisasi rekaan seperti imbangan. susunan. • Membolehkan pelajar mengakses maklumat yang sukar diperolehi.Keperluan ICT dalam P&P • Berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pengajaran. rupa dan lainlain. garisan. Razak et al. grafik. MULTIMEDIA DAN INTERNET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) Definisi ICT . • Memberi peluang kepada pelajar untuk belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum. c) Latihan dan latih tubi yang turut dikawal oleh sistem. menghubung. • Membolehkan pelajar mengumpul maklumat dengan mudah dan pantas. • Meningkat kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. (2000) Teknologi maklumat merangkumi apa jua alatan elektronik yang membenarkan pengguna menyimpan. animasi dan sebagainya menggunakan alat-alat elektronik.Senn (1998) Teknologi maklumat dan komunikasi merangkumi pelbagai teknologi yang disepadukan untuk memperolehi.Peringkat Penerangan (a) Penerangan Literary (Literary Description) Penerangan literari digunakan ke atas karya seperti potret. Proses ini termasuk perkara-perkara seperti penggunaan teknikal dan bahan-bahan oleh pengkarya. Peranan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran • Tutorial a)Pembelajaran ekspositori. jalinan. (v) Dapat mempengaruhi emosi dan cara berfikir (vi) Untuk mengilustrasikan idea yang kompleks dan dapat . • Memberi peluang pembelajaran yang sekata kepada semua pelajar yang mempunyai pelbagai keupayaan. (c) Penerangan Formal (Formal Description) Penerangan formal merujuk kepada struktur fizikal karya seni iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang dilihat. . Contohnya.Abd. • Meningkatkan motivasi pelajar. karya Monalisa menggambarkan seorang wanita yang sedang terukir senyum dibibirnya. mencipta dan menyampaikan maklumat. audio. bentuk. (b) Penerangan Teknikal (Technical Description) Penerangan teknikal merujuk kepada aspek teknikal dalam penghasilan karya seni. • Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar • Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi pelajar. memproses. TOPIK 8 PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT).

• Akan menghasilkan keseronokan dan keinginan (ii) Sebagai kesan bunyi • Bunyi akan memberi perhatian dan arahan kepada pengguna. (a) Animasi dalam Aplikasi Multimedia (b) Animasi 2D Animasi dua dimensi (2D) dikenali sebagai animasi linear.meningkatkan konsentrasi penonton. (vii) Penggunaan Audio Dalam Aplikasi Multimedia Terdapat tiga cara utama penggunaan audio: (i) Sebagai muzik latar belakang • Fail audio yang dimainkan akan mewujudkan mood untuk persembahan tersebut. (iii) Sebagai suara latar • Merupakan bahan sokongan penyampai. animasi. wave. MPEG2(DVD) . Hipermedia dan Hiperteks Hiperteks -dokumen tanpa urutan yang terdiri daripada teks. pada butang dan transisi untuk menekankan pada perubahan skrin. audio dan maklumat visual yang disimpan dalam komputer. video dan audio yang saling berhubungan dalam proses pengaksesan maklumat. Sumber Lokasi Uniform (URLs) bermula dengan prefiks HTTP (HyperText . • Kesan-kesan bunyi ini bersaiz kecil tetapi mempunyai kesan yang menarik. (c) Animasi 3D Animasi 3D membuatkan objek kelihatan lebih hidup (nyata) berbanding animasi 2D. Ianya merujuk kepada perisian komputer yang mengintegrasikan elemen teks. Hipermedia merupakan media berpautan atau kombinasi media. Video Video adalah satu siri skrin yang memuatkan gambargambar yang diiringi bunyi-bunyian yang dimainkan pada kadar yang laju. • Konsep Audio Analog dan Digital (a) Format Fail Audio – mp3. Quict Time (Mscintost) 7. RA / RM 5. MPEG . INTERNET DALAM PENDIDIKAN Internet merupakan satu sistem jaringan rangkaian komputer antarabangsa yang meliputi seluruh dunia. • Digunakan seminimum mungkin dalam persembahan kerana ianya boleh mengganggu. WWW merupakan perkhidmatan internet yang menghubungkan tapak tapak yang berada di seluruh dunia melalui dokumen hiperteks. 6. Contoh : MPEG1 (VCD). World Wide Web (WWW) pula merupakan sub set kepada sistem internet. Animasi Animasi ialah satu proses menghidupkan atau memberikan gambaran bergerak kepada sesuatu yang statik agar ia kelihatan hidup dan dinamik. Alamat Protokol Internet (IP) menggunakan sistem komunikasi berdasarkan nombor kepada setiap alamat yang terdiri dari kombinasi nama akaun pengenalan diri pengguna (user id) dan nama pendaftaran internet komputer (host name). grafik.

Penggunaan Interaktif Dinamik • Internet digunakan untuk menggalakkan suasana dialog antara pelbagai pihak yang berlainan yang merupakan komponen penting.Transfer Protocol) yang merupakan standard internet di dalam menentukan bagaimana mesej dihantar dan bertindak balas. • Ianya bersifat statik dengan mengaplikasikan sumber sedia ada. Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sumber Statik Maklumat • Kaedah yang digunakan untuk mencari sumber-sumber yang diperlukan untuk tujuan pengajaran. • Organisasi popular yang mempromosikan projek sebegini adalah Pendidikan Antarabangsa dan Rangkaian Sumber. Pandangan negatif ini sebenarnya adalah disebabkan oleh pemahaman cetek daripada sumber rujukan . WAN (Wide Area Network) Merupakan rangkaian komputer yang menghubungkan beberapa komputer dalam sesebuah institusi dan meliputi antara satu sama lain LAN (Local Area Network) Merupakan rangkaian jaringan setempat yang menghubungkan beberapa komputer dalam sesuatu kawasan terhad INTRANET Merupakan rangkaian dalaman yang berperanan sebagai penghubung bagi sesebuah kumpulan kerja yang menggunakan pelbagai pengantara komputer pada lokasi yang berjauhan. • Pelajar dan guru boleh bertukar-tukar maklumat serta pengetahuan tentang bidang yang diminati. Individu/Bilik Darjah kepada Dunia • Pelajar dan guru mampu mengendalikan tinjauan menerusi listservs atau newsgroup yang terdapat dalam internet. Bilik Darjah ke Bilik Darjah • Kesemua individu di dalam bilik darjah akan bekerjasama secara dinamik bagi menyempurnakan suatu tugasan.2 Kepentingan Kreativiti • Pendidikan seni visual dianggap sebagai mata pelajaran sampingan oleh sesetengah ibu bapa. Individu ke Individu • Merupakan satu lagi bentuk dinamik penggunaan interaktif menerusi perhubungan individu ke individu melalui melelektronik. 1. Contohnya penggunaan kemudahan perpustakaan atau pusat sumber kurikulum. • Menerusi perisian tertentu pengguna internet mampu mengubah simpanan fail di dalam sesebuah laman web. Penyelesaian Masalah • Internet mampu bertindak sebagai suasana penyelesaian masalah bagi tujuan pembelajaran. • Ianya bersifat dinamik memandangkan pengetahuan hanya akan terhasil apabila dialog antara individu dilaksanakan.

Walaupun negara kita masih baru dalam bidang ini. Berdasarkan kajian oleh ahli-ahli psikologi barat. kita amat memerlukan ramai tenaga professional. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. maka tahap kematangan kreativitinya akan berkembang. doktor. perkembangan seni ini berlaku pada setiap kanakkanak. Contohnya. akan digunakan untuk menconteng. Pada hari ini melalui sebuah agensi kerajaan. kanak-kanak itu akan meluahkan rasa hatinya. Apakah warna yang disukainya. Pelbagai aktiviti dan perayaan dianjurkan oleh kerajaan dengan pelbagai bentuk kebudayaan. seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. sekiranya pelajar diberi kesempatan dan bimbingan yang betul mengenai seni. Pada alatan permainan tadi. Pada peringkat ini. • Antara peranan Seni Visual dalam pendidikan pertama ialah memupuk kreativiti kanak-kanak. Kepentingan pendidikan seni adalah lebih penting dalam merealisasikan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih sempurna sepertimana kepentingan mata pelajaran lain. Sekiranya dibimbing dan diberi penerangan yang betul. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. Antaranya program Tahun Melawat Malaysia anjuran . Berbanding dengan pelajar yang diberi bimbingan atau nasihat yang positif. arkitek. Seni bukan saja mengajar manusia menghayati keindahan. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni ini perlu dijadikan teras kepada pembentukan masyarakat. sentuhan dan sebagainya. Pelajar akan mengalami tekanan untuk memilih bidang seni sebagai satu bidang utama dalam proses membesar mereka. tahap penguasaan ilmu yang berkaitan dengan seni mungkin telah bertambah. Menurut Lowenfeld dan Lambert (1965) pada peringkat ini merupakan peringkat yang paling konflik dan genting. Selain untuk keperluan negara. Seni wajar diletakkan pada landasan yang betul dalam arena pembangunan manusiawi. Persaingan di kalangan pelajar berlaku peringkat ini. • Ketiga ialah melahirkan tenaga professional dalam pelbagai bidang. Mereka menunjukkan bentuk-bentuk permainan kepada kanak-kanak. Tanpa kita sedari perkembangan seni tampak minda kanak-kanak berlaku dengan begitu pesat sekali. kemungkinan minatnya terhadap seni akan terkabur. kanak-kanak mengalami tiga tahap perkembangan seni tampak. Sifat semula jadi bagi seseorang kanak-kanak ialah memerlukan perhatian. kepentingan itu tidak disedari. Sama ada disedari atau tidak. kita terpaksa mengimport dari luar negara. Mereka akan menjadi lebih berdisiplin. Apabila melihatnya. Sebelum meningkat remaja. Menjadi seniman sepenuh masa contohnya. Perbezaan mungkin timbul ialah berdasarkan factor persekitaran. Seseorang pelajar itu sudah mulai menunjukkan kecenderungan untuk mencipta sesuatu bentuk dengan lebih baik. Kesempatan itu digunakan untuk melahirkan ideanya. namun telah terdapat ramai artis yang mampu hidup mewah dengan menjadikan seni sebagai satu profesion sepenuh masa. iaitu di zaman kanak-kanak. Pendidikan seni itu sebenarnya telah bermula lebih awal lagi. Dalam bidang kerjaya. kita melihat beberapa agenda penting disambut setiap tahun.dan maklumat yang tidak tetap terhadap kepentingan mata Pelajaran Seni Visual. Pelajar yang lemah akan mengalami masalah yang dinyatakan tadi. belaian. 1978) • Peranan kedua memupuk dan mengembangkan sifat kreativiti dan inovatif para pelajar. cekal dan berminat dengan subjek seni itu. • Seni memainkan peranan penting dalam pembangunan manusia dan perubahan masyarakat. ibu bapa telah mendidik anak-anak mereka mengenal alat-alat permainan. bimbingan berterusan daripada keluarga atau latar belakang pendidikan. Selain gemar kepada barangan permainan. Seni sebenarnya sudah lama memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan. Akibat kekurangan itu. Jurutera. Jenis-jenis permainan serta apa yang disayanginya. Melalui proses membentuk kreativiti dari diri kanak-kanak itu akan terbina dengan baik. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada kita sedari atau tidak sebenarnya telah kita meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. Namun. terdapat pelbagai warna dan bereneka jenis rupa bentuknya. pelajar yang memilih bidang ini boleh merancang untuk membentuk satu profesion baru. kecantikan atau sebagainya tetapi memupuk nilai-nilai estetika dan nilai-nilai kemuliaan dalam diri manusia. • Keempat peranan seni visual dengan cara memupuk dan mendidik sifat kecintaan pada seni dan estetika. Apa sahaja yang boleh digunakan atau yang difikirkan sesuai. Peringkat manipulatif sekitar umur 2 hingga 5 tahun. saintis dan penguam merupakan bidang kerjaya yang amat diperlukan oleh negara. (Laura Chapman. kanak-kanak juga suka menconteng. Apabila mencapai umur remaja sekitar 10 hingga 15 tahun. Kefahaman yang cetek yang mengatakan seni tidak menjanjikan kerjaya yang baik perlu dikikis. Pendidikan Seni Visual sudah disemai kepada semua generasi sejak dari awal kanak-kanak lagi sehingga ke peringkat dewasa. Seni harus dilihat sebagai subjek yang mampu „mengubati‟ permasalahan yang berlaku dalam jiwa manusia. Peringkat melakar simbol-simbol berumur 5 hingga 9 tahun dan peringkat pra-remaja iaitu sekitar umur 10 tahun hingga 13 tahun. Pendidikan yang diberikan itu berlaku secara tidak lansung dan tanpa disedari.

Kita boleh mengesan sesuatu bangsa melalui perkembangan budayanya. ukiran kayu. Pendapat seterusnya. dan pihak kementerian pendidikan amat penting untuk merealisasikan perkara ini. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat yang paling wajar. . Tidak banyak lagi generasi hari ini yang mengamalkan menghulurkan tepak sirih apabila menyambut kedatangan tetamu. budaya dan warisannya. perkembangan dan penghalusan idea dan kemahiran media. Peranan murid. Seni itu wajar dipertahankan daripada hilang terus atau mengalami kepupusan. Selain daripada itu. penjelasan. Kehidupan moden yang dialami hari ini telah melupuskan semua warisan itu. imaginatif dan nilai estetik yang tinggi. 1. suatu kajian tentang teori-teori peringkat penghasilan kerja dan tahap kreativiti. Sebut sahaja keperluan harian yang digunakan di rumah kita. Namun apa yang penting di sini ialah penglibatan masyarakat masih lagi tidak menyeluruh. ada pelbagai program lain yang dianjurkan bertujuan untuk menarik para pelancong. penjelasan. anyaman kelarai. Pendidikan Seni bukan bertujuan untuk melahirkan ramai artis tetapi melatih dan mendidik pelajar agar dapat membentuk sahsiah yang positif dengan memiliki sifat-sifat kreatif seperti mana yang terdapat pada seseorang artis yang unggul. tidak pasti. Daya persepsi tinggi Mereka peka. memberi makna dan pengertian baru. Mendengar “bunyi kehidupan” di keliling mereka. seni binaan rumah kayu atau kampung dan seterus seni budaya sopan santun dan adat istiadat. iaitu kepekaan. pengeraman. Pinggan mangkuk.Kementerian Kebudayaan. • Peranan keenam ialah melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri. Terdapat banyak contoh yang boleh dijadikan rujukan. kelancaran. Masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat akan berusaha untuk mengekalkan seni. Masyarakat kita memang kaya dengan khazanah warisan budaya. Seni tekat.4 Ciri-ciri kreativiti dalam Pendidikan Seni Visual • Seseorang artis atau tukang dikatakan sebagai insan yang mempunyai daya kreatif. kejelasan dan ketekalan mengorganisasi. Budaya menunjukkan bangsa. pensyarah. Kita mestilah meletakkan tanggungjawab di bahu masyarakat akan kepentingan nilai seni dan estetika. semua masyarakat juga boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan kea rah cita-cita yang murni ini. Seni warisan ini sebenarnya semakin terpinggir dan hamper dilupakan. Kata-kata ini jelas kepada kita bahawa sesebuah masyarakat itu mesti meletakkan kepentingan budaya pada satu kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya. Pendapat pertama adalah dari PETER Mc KELLAR (1967) menyatakan tahap perkembangan kreativiti sebagai peringkat iaitu persediaan. penentuan dan pencernaan. guru atau pendidik. Boleh dikatakan kepentingan barangan kraf ini tidak lagi menjadi pilihan masyarakat kini. • Seseorang artis yang unggul memiliki sifat-sifat yang berikut : SIFAT-SIFAT ARTIS HURAIAN Mereka mempunyai ciri-ciri : 1. Pendapat seterusnya. Seni kraftangan umpamanya seperti seni anyaman mengkuang dan seni anyaman kelerai. Kefahaman dan tanggungjawab ini perlu dipupuk di peringkat awal lagi. Justeru. • Kelima memupuk perasaan sayang pada seni dan warisan dalam masyarakat.3 Tahap Perkembangan Kreativiti • Berikut adalah antara beberapa pendapat yang menyatakan tentang tahap perkembangan kreativiti dalam proses kreativiti atau artistik. CHAPMAN iaitu menyatakan dalam bukunya berjudul Approaches to Art in Education. Mengekalkan kebudayaan mereka supaya ia dikenali dan dihormati bukanlah satu tugas yang mudah. Terutama sekali ialah kesan penghayatan masyarakat terhadap aktiviti yang dijalankan itu. seni batik dan tenunan atau tekstil. Program seperti ini wajar diadakan dan dipergiatkan lagi. dari VIKTOR LOWENFELD (1969) menyatakannya sebagai tahap-tahap perlakuan dan tindakan. berkeupayaan dan gemar kepada : Melihat kekuatan nilai dan makna pada objek dan alam. 1. dari POINCAR (1970) ianya menjelaskan peringkat-peringkat berikut sebagai proses kreativiti iaitu mengenalpasti. Kesenian dan Pelancongan. selain apa yang disebutkan tadi. mengenali sesuatu bangsa itu lebih mudah dari mengenali budayanya. Sedar tentang apa yang dirasa dan disentuh. hamparan tikar mengkuang atau pandan. menjelaskan bahawa proses artistik adalah merupakan fasa-fasa tidak semestinya sentiasa bersifat tekal dan sekuens. Buku ini menjelaskan bahawa tahap perkembangan kreativiti dan artistik dibahagikan kepada tiga fasa yang utama. keanjalan. sintesis. iaitu perwujudan idea. analisis. pandang timbang dan rasionalisasi dan pendapat dari LAURA H. tembikar dan banyak lagi contoh yang bileh diketengahkan. peralatan memasak. Ada yang berpendapat.

6.3. Mencuba dan meneroka pelbagai pendekatan dan bahan. Dapat memberi makna dan pengertian terhadap sesuatu ciptaan. dan keharmonian pada objek. dan menemui pelbagai fenomena sebanyak mungkin secara sendiri.Peka kepada bau yang dihidu. seseorang akan dilatih menggunakan deria secara terperinci.• Pengalaman Tampak (Deria) Kesedaran dapat dipertingkatkan melalui pengalaman deria yang melakukan aktiviti penyelidikan. Galakkan pelajar meneroka. Keyakinan diri Berdikari. irama dan harmoni terhadap apa yang dilihat dan dihasilkan. Melalui aktiviti Pendidikan Seni.2. daya mengingati dan menghubungkan antara pengalaman dengan perasaan. Memberi “nafas baru” dan kesinambungan terhadap perkara silam atau isu lama. o Mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman yang sedia ada atau masa lampau. pergerakan tindakan langsung seperti bergerak ke sesuatu tempat untuk mendapatkan maklumat. Iaitu pelajar perlu : o Mengambil bahagian aktif melibatkan fizikal. Pendidikan Asas Senireka Unsur Seni Prinsip Rekaan Struktur Rekaan 3. Daya membina idea sendiri Membina. Iaitu meningkatkan : o Daya melihat dan mengamati o Daya mengigati dengan jelas tentang pengalaman tampak yang dilalui dan kesannya terhadap perasaan. Proses Kreativiti/Artistik INTERAKSI ESTETIK Melalui latihan pengalaman tampak. Interaksi Estetik (kajian visual) Pengalaman Tampak (deria) Pengalaman Aktif Secara Langsung Pengalaman Empati 2. dan menghasilkan sesuatu. kecantikan. alam dan kehidupan. Mempunyai kekuatan perasaan dan emosi serta dapat membuat penyataan diri. Tindakan fizikal tersebut akan memperkukuhkan ingatan. Memanipulasi idea dengan pelbagai cara. secara tidak lazim atau berlainan dari biasa perlakuan. Aktiviti-aktiviti tersebut haruslah mengandungi tujuan-tujuan berikut agar aktiviti yang dijalankan benar-benar berkesan terhadap perkembangan dan peningkatan kesedaran.melangkaui batas pemikiran biasa. Peka terhadap nilai estetik Dapat merasakan nilai rentak. penerokaan. . pemikiran. Berimaginasi dan berdaya mewatakan sesuatu. boleh dilakukan dengan pelbagai cara. kesedaran boleh ditingkatkan melalui latihan persepsi estetik. Suka mencuba. Mencuba gaya atau teknik baru.5. mencipta. meneroka dan mencari sesuatu yang baru Mengimpikan dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan baru yang berlainan dari kebiasaan. Menggunakan pendekatan yang fleksibel mengikut situasi dan keperluan. dan tanggapan.5 Proses meningkatkan kesedaran • Bagi meningkatkan kesedaran.4. Berfikiran tulen dan asli (originality). 1. Berimaginasi tinggi. keunikan. pemikiran dan tanggapan. pelajar-pelajar boleh dilatih dan dibimbing dengan pelbagai cara. Bertanya dan mencari penjelasan. iaitu : 1. Mencari penemuan baru mengenai hubungan antara idea dan bahan. kelainan. Menggunakan cara-cara baru dan inventif menghubung idea dan imej. Tertarik terhadap nilai keindahan. percubaan dan pemerhatian terhadap sesuatu. Menyelesaikan masalah dengan cara tersendiri. Menurut Laird. Guru hanya perlu membantu menentukan struktur dan kandungan penemuan yang telah diperolehi pelajar. mengkaji. Suka mengkaji dan menyelidik Menganalisa data maklumat tentang apa yang dialami.

Tumpuan/konsentrasi sangat perlu bagi mendapatkan aras pencapaian kesedaran yang tinggi. keinsafan. dan kritikan tentang karya yang dilakukan. Latiahan melalui aktiviti kembara visual ke tempat tertentu banyak menimbulkan kesan emosi dan fizikal. Galakan pelajar melakukan aktiviti membuat kajian-kajian mengenai tema. artis. anyaman.• Pengalaman Aktif Secara Langsung Kesedaran dapat diperkembangkan melalui pengalaman membuat atau menghasilkan sesuatu seperti membuat catan. dan pelbagaiaktiviti gerakerja kreatif. Latihan-latihan sumpama itu dapat menimbulkan kesan kesedaran. boleh membantu pelajar ke arah kesedaran terhadap fenomena alam dan karya. Merasakan keterikan panas cahaya matahari yang membakar kulit kaum petani. Kaitkan dengan sesuatu yang lain agar mudah diingati. Sediakan senarai semak yang dapat menyatakan dan mengesan pengalaman pelajar ketika melakukan aktiviti tersebut. dan sebagainya. ukiran. dan penulisan. Adakan senarai semak untuk diambil tindakan oleh pelajar bagi mengesaningatan dan kesedaran semasa mereka melakukan aktiviti. menjurus kearah tujuan berikut perlu dilakukan : . perbincangan. bagi mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kesedaran. • Membuat pengamatan secara dekat dan langsung. Bagi mendapatkan kesedaran dan pengalaman-pengalaman seperti yang dinyatakan.) o Lihat dan catatkan ciri-ciri keunikan orang / objek tersebut. melihat artis bekerja dalam studio dan sebagainya. Elakkan menggunakan gambaran atau penjelasan yang abstrak. gigi. himpunan/koleksi buku skrap. PENDIDIKAN ASAS SENIREKA Unsur Seni Prinsip Rekaan Pendidikan Asas Senireka melalui persepsi dan pertinbangan estetik. melihat cara artis menghasilkan karya secara tindakan aktif seperti menemu bual artis. Galakan pelajar merakamkan setiap pengalaman deria tersebut melalui lakaran. guru boleh menyediakan borang senarai semak untuk diambil tindakan oleh pelajar selepas mereka melakukan aktiviti penerokaan. Menggunakan angota yang tidak lazim digunakan untuk menghasilkan karya. bulu kening. cetakan. dan tekanan fizikal. Ia boleh dilakukan dengan latihan seperti : o Melakukan aktiviti tidak lazim Contoh : melihat gambar yang terbalik. kajian atau pemerhatian. Adakan tindakantindakan seperti : o Cari kaedah bagi mengingati nama orang atau objek tersebut. bentuk. 2. hidung. Pelajar perlu disedarkan dengan pemeringkatan proses dan teknik semasa melakukan kerja tersebut.Mendapat pengalaman secara langsung dengan menggunakan objek atau fenomena yang sebenar. • Merasakan kesukaran atau kelainan antara melakukan aktiviti dalam studio berbanding aktiviti kembara di luar studio. jalinan kulit dan warna kulitnya (bagi objek yang boleh dilihat dari segi warna. dan pengalaman yang sangat bermakna kepada seseorang. o Tumpuan kepada ciri spesifik tentang rupa muka orang tersebut seperti mata. jalinan. Melalui latihan membuat atau menghasilkan sesuatu. • Pengalaman Empati Melalui latihan yang banyak menyentuh perasaan. • Sebaik-baik pelajar mengalami sendiri secara langsung mengenai susah payah kerja sebagai seorang petani ketika mereka cuba menggambarkan pemandangan di sawah padi atau potret seorang petani. Melukis gambar belakang kepala bukan muka seperti kelaziman dilakukan. fotografi. Proses dan teknik dapat meningkatkan kesedaran secara langsung. Berlatih mengingati perkara-perkara mengenai seseorang atau objek yang ditemui. diskusi. Wujudkan suasana yang lebih mencabar seperti aktiviti perbahasan. Kajian-kajian tentang asas seni reka pada alam dan persekitaran untuk digunakan dan diaplikasikan dalam gerakerja yang dilakukan. lukisan. dan dapat meningkatkat penghayatan. emosi.

o Mengenal pasti kegunaan asas seni reka o Mengenal pasti media dan proses seni o Mengenal pasti artistik mood o Mengambarkan ragam-ragam estetik o Menganalisa persamaan dan kelainan estetik o Membezakan gayaan artistik o Mengenal pasti ragam artistik Menggunakan kemahiran proses kreativiti3. PROSES KREATIVITI ATAU ARTISTIK Mengaplikasikan unsur dan struktur rekaan. Kita mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selain perkembangan teknologinya. Harus juga disedari bahawa. Seni begitu memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita.6 Kesimpulan • Kesimpulannya semua pihak mempunyai perasaan cinta kepada seni dan warisannya. 1. Mengenal pasti bidang kerjaya. seni pastinya memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini . dan struktur rekaan dalam hasil karya seni dan di alam. Menanamkan tanggungjawab untuk pemeliharaan dan penjagaannya terletak pada semua pihak. Sewajarnya seni tidak boleh lagi dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tidak ada kepentingannya dalam dunia pendidikan. Membuat penyataan dalam pelbagai aktiviti seni. Seperti : o Karya 2D dan karya 3D o Karya Kraf o Karya Komunikasi Mempelbagaikan dan menggunakan karya dalam persekitaran. Semoga apa yang dibincangkan tadi dapat memberikan kesedaran bahawa seni dan pendidikan seni merupakan dua bidang yang berbeza. Oleh itu.Struktur Rekaan  o Menganalisa wujudnya asas senireka seperti unsur seni. prinsip seni. Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memainkan peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. usaha ini tidak akan berjaya sekiranya masaih ada pihak yang meletakkan kepentingan seni ini pada tempat yang sewajarnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->