1 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 1.

1 KANAK-KANAK DAN SENI VISUAL Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanakkanak. 1.2 KEPENTINGAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEPADA KANAKKANAK (a) Aspek Kognitif Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. (b) Aspek Fizikal Penggunaan alat dan bahan memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasi tangan serta mata. (c) Aspek Kreativiti Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. Aktiviti dan projek di dalam pendidikansenivisual mengutamakan proses, berbanding dengan hasilan akhir. (d) Aspek Persepsi murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria melalui proses penghasilan dan hasilan seni, produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. (e) Aspek Sosial dan Emosi Murid boleh berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk. 1.3 KANAK-KANAK DAN SENI LUKIS (a) Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. (b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Melalui lukisan, kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. (c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka.Melalui aktiviti melukis, kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera. 1.4 PERKEMBANGAN ARTISTIK KANAK-KANAK 1.4.1 Teori Perkembangan Artistik oleh Hurwitz dan Day (a) Peringkat Manipulatif atau Zaman Awal Kanak-kanak (2-4Tahun) kanak-kanak tidak mempunyai kawalan pada pergerakan tangan. Lukisan yang dihasilkan juga selalunya tidak terkawal dan banyak terdapat di dinding, di atas meja dan kertas lukisan dengan menggunakan pelbagai jenis bahan dan medium seperti krayon, pensil serta bahan-bahan lain.

(f) Peringkat Period If Decision atau Adolescent Art in High School (14-17 Tahun) Peringkat ini merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan penciptaan objek. contengan rupa terkawal dan contengan rupa.1 KANAK-KANAK DAN SENI VISUAL Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Lukisan figura pula mula dilukis dengan menitikberatkan daya saiz sebenar objek. Penekanan lebih diberikan kepada cara penyusunan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat disekelilingnya. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanakkanak.4.-tidak bersifat realistik dan banyak menggunakan lukisan garisan bagi menggambarkan sesuatu imej. imej yang dilukis secara realistik dan teliti. Mereka menitikberatkan konsep kedudukan dan saiz rasional imej. Pada peringkat ini. mereka mula melukis dari peringkat contengan kepada lukisan garisan lurus dan melintang kepada melukis bulatan. contengan garisan terkawal.2 KEPENTINGAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEPADA KANAK-KANAK . Mereka lebih gemar untuk melukis melalui konsep peniruan atau melalui objek di hadapan mata berbanding dengan lukisan menerusi imaginasi. 1. (b) Peringkat Membuat Simbol (6-9 Tahun) kanak-kanak mula beralih ke peringkat menghasilkan simbol. 1. (b) Peringkat Preschematic (4-7 Tahun) Peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek yang terdapat di sekelilingnya dengan menggunakan garisan. bebas dan berskala besar. lukisan yang dihasilkan adalah spontan. Peringkat ini memperlihatkan kematangan di dalam membuat keputusan dan pemilihan bahan yang sesuai untuk TOPIK 1 PERKEMBANGAN SENI KANAK-KANAK 1. (d) Peringkat Dawning Realism atau The Gang Age (9-12Tahun) kanak-kanak terus melukis dengan mengekalkan konsep dan skema tertentu. kanak-kanak sangat terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya. (c) Peringkat Schematic (7-9 Tahun) Lukisan mula dihasilkan mengikut skema atau konsep tertentu. Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri. Mereka mula membandingkan karya dengan karya rakan sebaya dan ini menjadikan mereka berhati-hati dan sedikit individualistik serta menitikberatkan kualiti karya yang dihasilkan.2 Teori Perkembangan Artistik Kanak-kanak oleh Lowenfeld dan Britain (a) Peringkat Scribbling (2-4 Tahun) Pada peringkat ini kanak-kanak menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal. (e) Peringkat Pseudonaturalistic atau Reasoning (12-14Tahun) Pada peringkat ini. kanak-kanak mula peka dengan konsep realistic di dalam menghasilkan lukisan. (c) Pra-Remaja (10-13 Tahun) Terdapat percubaan untuk melukis figura dengan saiz yang betul. -terdapat empat peringkat contengan pada peringkat manipulatif iaitu contengan garisan tidak terkawal.

Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. Komunikasi bukan verbal melibatkan pergerakan tangan. produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka. pandangan mata dan pergerakan bahagian badan yang lain. . Melalui lukisan. Aktiviti dan projek di dalam pendidikansenivisual mengutamakan proses. (c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka. berbanding dengan hasilan akhir. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. 1. memek muka. (d) Aspek Persepsi murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria melalui proses penghasilan dan hasilan seni.4 PERKEMBANGAN ARTISTIK (a) Faktor sosioekonomi mempunyai pengaruh yang amat terbatas dalam peringkat awal pertumbuhan kanak-kanak. Isyarat virtual ini merupakan jendela kepada emosi dalaman kanak-kanak dan juga jiwa dan pemikiran mereka. Alatan ini lebih mudah dikawal oleh kanakkanak daripada berus dan warna. Kanak-kanak lelaki dan perempuan didapati melukis dengan cara yang sama di peringkat awal pertumbuhan. (e) Aspek Sosial dan Emosi Murid boleh berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri.(a) Aspek Kognitif Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk. (c) Aspek Kreativiti Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka. kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera. Di dalam kehidupan seharian. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Pergerakan estetik pula menjurus kepada isyarat virtual. Luahan estetik kanak-kanak amat berbeza dengan pergerakan badan yang biasa. (b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Melukis merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak.Melalui aktiviti melukis.3 KANAK-KANAK DAN SENI LUKIS (a) Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. (b) Aspek Fizikal Penggunaan alat dan bahan memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasi tangan serta mata. 2. kita berkomunikasi secara verbal ataupun bukan verbal. pensil dan pen. (b) Lukisan kanak-kanak dapat memberi lebih banyak maklumat tentang perkembangan mereka daripada catan kerana ianya menggunakan krayon.

pintu. (c) Hukum Keintiman (Proximity) Mengikut hukum keintiman.Di dalam konteks pembelajaran seni visual. Rangsanganrangsangan yang mempunyai hubung kait di antara satu sama lain akan diletakkan di dalam kumpulan yang sama.Prinsip asas teori ini menitikberatkan keseluruhan daripada sebahagian.5. melihat sesuatu objek secara keseluruhan (contohnya rumah) memberi makna yang lebih mendalam daripada melihat komponenkomponen individu (tiang. . persepsi individu tersebut adalah tidak teratur. dan pada masa yang akan datang sifat yang sama akan dikekalkan. . Contohnya.1 Teori Gestalt. cuma kanak-kanak dewasa mempunyai lebih pengalaman yang mengasah minda mereka. Proses melihat secara keseluruhan melibatkan proses kognitif – minda membuat anjakan daripada memahami setiap komponen dalam menghasilkan makna daripada pandangan yang menyeluruh. .5. dinding. (d) Hukum Lengkap (Closure) Hukum lengkap menganjurkan bahawa individu cenderung untuk meletakkan rangsangan yang telah lengkap di dalam kumpulan yang sama. Dalam erti kata lain. lantai.Teori Gestalt juga mempunyai hubungan yang rapat dengan pandangan konstruktivis dan banyak diaplikasikan di dalam kaedah penyelesaian masalah. Hukum-hukum Teori Gestalt (a) Hukum Pragnanz Hukum Pragnanz menyatakan bahawa apabila individu berhadapan dengan pengalaman yang baru. 2. tangga).) -Piaget merumuskan bahawa kanak-kanak kecil bukanlah tidak mempunyai kapasiti untuk berfikir.5 TEORI-TEORI KOGNITIF 2. individu akan mentafsir sesuatu berdasarkan pandangan mereka secara keseluruhan terhadap sesuatu objek tersebut. (e) Hukum Kesinambungan Positif (Good Continuation) Hukum ini menyatakan bahawa sifat sesuatu rangsangan tidak akan berubah. garis yang lurus dilihat sebagai akan tetap lurus pada masa yang akan datang dan tidak akan berubah sifatnya.(c) Terdapat pertindihan yang agak ketara di antara peringkatperingkat perkembangan. Individu akan lebih cenderung untuk mengklasifikasikan rangsangan yang mempunyai persamaan di dalam kumpulan yang sama. teori Gestalt bukan sahaja melihat kepada produk atau hasil kerja tetapi memberikan penekanan yang tinggi ke atas proses penghasilan produk itu sendiri. (b) Hukum Persamaan (Similarity) Konsep hukum persamaan adalah lebih mudah untuk difahami. dan bukannya melihat setiap bahagian daripada keseluruhan objek tersebut. 2. (f) Hukum Ciri-ciri Bahagian (Membership Character) Di dalam hukum ini. pengklasifikasian setiap rangsangan adalah berdasarkan elemen jarak dan hubungan. Lukisan kanakkanak mungkin mempunyai elemen dua peringkat serentak dan tidak semestinya elemen satu peringkat perkembangan sahaja.2 Teori Sosial-Interaksi Piaget(ahli epistemologi genetic di dalam bidang biologi dan falsafah.

bayi tersebut mula memahami konsep ‘kekal’ (permanence) iaitu kesedaran bahawa walaupun sesuatu objek hilang daripada pandangannya. Apabila umur bayi meningkat 10 bulan.Jawapan kanak-kanak kecil berbeza daripada kanak-kanak dewasa kerana cara berfikir mereka yang berbeza. objek tersebut tidak ghaib begitu sahaja. Refleksi pada bayi ini berfungsi dalam membantu menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru (daripada dunia janin ke dunia sebenar). Skema. Hasil daripada penyelesaian kepada ketegangan ini akan mempengaruhi perkembangan kognitif. (b) Peringkat Pra-olahan (2 – 6 Tahun) Di peringkat ini. (b) Refleksi. Struktur dan Hierarki Piaget juga mengemukakan hipotesis bahawa setiap bayi dilahirkan dengan skema fungsi yang dikenali sebagai refleksi. Walaupun begitu. Satu-satunya cara interaksi dengan persekitaran ialah melalui kesan deria dan gerak-gerinya. Perkembangan Kebolehan Kognitif (a) Peringkat Deria-Pergerakan (0-2 Tahun) Kanak-kanak masih belum dapat menguasai simbol ataupun bahasa untuk menamakan objek di sekitarnya. penguasaan ini masih baru dan terbatas . kanak-kanak telah mula menguasai bahasa dan menggunakan nama untuk panggilan objek di sekelilingnya. refleksi ini akan digantikan dengan skema tersusun. – prinsip penyelidikan biologinya : (a) Penyerapan (Assimilation) dan Ubahsuai (Accommodation) Piaget menjelaskan dua proses yang digunakan oleh individu sepanjang hayat dalam menyesuaikan diri mereka dengan persekitaran. Kedua-dua proses ini sentiasa berlaku dalam diri individu dan sentiasa menimbulkan ketegangan yang memerlukan penyelesaian. iaitu asimilasi (assimilation) dan akomodasi (accommodation). Apabila bayi mula biasa dengan persekitaran yang baru.

. (d) Bersifat Terbuka Mempunyai sifat keterbukaan di dalam menerima pandangan dan pendapat orang lain mengenai hasil karya dan kerja mereka. (b) Sensitif dan Peka Individu ini mempunyai daya sensitiviti yang tinggi terhadap keadaan sekelilingnya termasuk gaya hidup. pelajar mula bertindak luar dari kaedah konvensional dan menghasilkan alternative bagi setiap perancangan. CIRI-CIRI KREATIVITI (a) Bersifat Fleksibel Seseorang yang kreatif berupaya untuk menyesuaikan dirinya dalam pelbagai keadaan dan situasi selain mempunyai keyakinan optimis. figura manusia digambarkan tanpa menitikberatkan bentuk formal dan bentuk asalnya oleh kanakkanak apabila melukis. Pada kebiasaannya mereka ini sangat berhati-hati dan bijak membuat keputusan. keperluan. (c) Gagasan/Idea yang Asli dan Tulen Seseorang yang dikategorikan sebagai kreatif sering kali mengutarakan idea dan gagasan yang asli. Mereka tahu membezakan yang baik dan tidak baik. (e) Logik Murid-murid peka dan sering berfikir secara logik dan rasional. persekitaran dan turut sensitif menggunakan deria. Mereka ini biasanya menghasilkan hasil kerja dan karya mengikut cetusan rasa. Hasil karya yang mereka hasilkan sering kali berbeza daripada yang biasa. (f) Berfikiran Bebas Golongan kreatif ini mempunyai daya pemikiran yang tidak terkongkong pada satusatu perkara sahaja. (d) Kreativiti Bersifat Inovatif Peringkat ini melibatkan modifikasi kepada konsep-konsep asas sedia ada kepada idea baru yang lebih bermakna. Golongan ini pandai dan bijak merancang agar projek dan perkara yang dirancang selamat dan berjalan lancar. Selain menghargai masa mereka juga sangat menghormati masa. Ini bermakna. Sebagi contoh. Peranan guru pada peringkat ini adalah memberikan motivasi dan galakan supaya pelajar tidak cepat bosan dan putus asa. (e) Kreativiti Bersifat Emergen Ini merupakan bentuk kreativiti tertinggi di mana keseluruhan prinsip formal diterjemahkan dan muncul di dalam bentuk abstrak dan mudah.SIFAT KREATIVITI (c) Kreativiti Bersifat Inventif Kreativiti bersifat inventif merujuk kepada keupayaan mencipta benda atau objek melalui proses eksprimentasi. Idea mereka unik dan menarik. malah tidak stereotaip dan juga tidak kovensional. Mengamalkan sikap bebas serta demokratik. cetusan idea bukanlah hasil cedokan daripada mana-mana sumber.

. (c) Pemerhatian proses pemerhatian tidak tertumpu hanya pada deria pengamatan semata-mata malahan proses pemerhatian turut melibatkan deria yang lain seperti deria sentuhan. (a) Penyoalan Rangsangan melalui proses penyoalan melalui sesi kritikan seni. terutama semasa proses awal sumbangsaran.5. Individu yang kreatif akan terus bereksperimentasi bagi mendapatkan kesan dan hasil yang dikehendaki. (c) Kaedah Ketiga Menjelaskan kepada murid bahawa tidak menjadi kesalahan untuk meminjam idea dan cara sedia ada bagi tujuan penambahbaikan dalam proses kemudiannya. (e) Penerokaan Penerokaan atau eksplorasi merujuk kepada galakan untuk memanipulasi pelbagai barangan dan alat yang terdapat di sekeliling. (d) Kaedah Keempat Menggalakkan sumbangsaran idea yang luar biasa yang kadangkala tidak masuk akal. Teori Perkembangan Kreativiti Paul Torrance proses memupuk dan mengembangkan kreativiti para pelajar. tidak bersifat konvensional dan bersifat biasa sahaja. dan sebagainya. Ini kerana apabila idea dan saranan dihakmilikkan oleh individu atau kumpulan ianya akan menyebabkan perasaan ego wujud lalu mengurangkan kerjasama di kalangan murid.6. Ini boleh membantutkan usaha murid untuk menyalurkan idea kerana khuatir idea yang diberikan tidak mampu dilaksanakan. Galakan sebegini akan merangsang murid untuk berfikir luar daripada kemampuan supaya murid mempunyai idea menarik. (d) Percubaan Percubaan merujuk kepada usaha berterusan bagi mendapatkan hasil terbaik. (b) Penemuan Proses penemuan merujuk kepada usaha untuk memberikan galakan dan rangsangan oleh guru kepada murid bagi menggalakkan penemuan-penemuan terbaru melalui penyelidikan dan kajian.1 Kaedah Sumbangsaran (Brainstorming) (a) Kaedah Pertama Elakkan membuat penilaian. (b) Kedah Kedua Elakkan pemilikan idea oleh kumpulan dan individu. Keadaan ini biasanya mewujudkan suasana tegang kerana mereka cuba untuk mempertahankan idea dan secara tidak langsung menyebabkan kesukaran untuk memperbaiki idea tersebut.6 STRATEGI MERANGSANG KREATIVITI 5. Dalam konteks pendidikan seni visual usaha ini mengajar pelajar supaya lebih berjimat dan mengelakkan pembaziran. (f) Memanipulasi murid mampu menggunakan objek dan bahan yang terdapat di sekeliling untuk dijadikan hasilan seni.

aktiviti kritikan seni melibatkan perbincangan dan diskusi mengenai sesuatu karya seni manakala apresiasi seni . . Kategori apresiasi bercorak analitikal ini disusun dari konsep mudah kepada yang lebih kompleks. . DEFINISI DAN KONSEP .Seabolt (2001) .Ecker (1966) kategori utama dalam apresiasi seni ialah apresiasi bercorak analitikal. tarikh dihasilkan. menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. jenis karya. Bagi kanakkanak. medium yang digunakan.6 KEPENTINGAN MEMPELAJARI ESTETIK a) Menghidupkan Suasana Aktif Pembelajaran -menggalakkan interaksi di antara murid dan guru. (b) Meningkatkan Kefahaman terhadap Imej dan Bahasa Visual . Justeru.murid memahami bahawa karya yang dihasilkan mempunyai makna berbeza. perbezaan menganalisa dan menilai karya.pelajar perlu membuat perbandingan.aktiviti menghayati seni dengan melibatkan pengetahuan berkaitan dengan sejarah seni dan perbincangan serta diskusi mengenai seni. pereka atau seniman karya. . masa bermain merupakan masa yang penuh dengan keseronokan dan cabaran. (d) Meningkatkan Keupayaan Pemikiran . 2004-Apresiasi seni mengajar pengkritik dan pemerhati seni menghargai rasa dan perasaan seniman.(g) Aktiviti/Bermain Kreativiti boleh dirangsang melalui aktiviti bermain. Sebagai contoh.Walter dan Clive Bell yang menyatakan bahawa penghayatan dan apresiasi seni tidak memerlukan pengetahuan mengenai idea .Dewey dan Otto Krash . guru boleh menggalakkan aktiviti seperti membuat mural di sekolah. gaya.membantu murid mempelajari gaya bahasa tampak dan memperkayakan mereka dengan istilah-istilah baru. Peringkat Analitikal (a) Kenal Pasti (Identification).Hurwitz dan Day (2001).Aspek kenal pasti yang paling mudah ialah menyatakan aspek-aspek seperti tajuk karya. asal-usul karya. . Apresiasi analitikal adalah satu kaedah bagi melihat aspek penghasilan karya seni visual. rangsangan perlu diwujudkan melalui permainan berbentuk akademik.pengetahuan asas seni boleh membawa kepada kefahaman terhadap karya seni. 6. KATEGORI APRESIASI SENI . apresiasi bermaksud ‘menghargai’ dan pemahaman mengenai konsep apresiasi seni adalah melalui pencarian dan penyaluran maklumat yang terdapat pada karya .Johari Abdul Hamid. Kesemua ini membantu murid mengerakkan daya pemikiran mereka. (c) Menyemai Kefahaman terhadap di antara Satu Sama Lain . teknik dan fungsi karya.Konsep apresiasi seni sebenarnya antara lain bertujuan untuk membina keyakinan seseorang untuk berbincang dan menghurai serta membuat diskriminasi terhadap karya seni.

MULTIMEDIA DAN INTERNET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) Definisi ICT . audio. • Memberi peluang pembelajaran yang sekata kepada semua pelajar yang mempunyai pelbagai keupayaan.Keperluan ICT dalam P&P • Berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pengajaran. rupa dan lainlain. lukisan objek dan lain-lain. (v) Dapat mempengaruhi emosi dan cara berfikir (vi) Untuk mengilustrasikan idea yang kompleks dan dapat . susunan. (b) Penerangan Teknikal (Technical Description) Penerangan teknikal merujuk kepada aspek teknikal dalam penghasilan karya seni. karya Monalisa menggambarkan seorang wanita yang sedang terukir senyum dibibirnya. • Meningkat kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Proses ini termasuk perkara-perkara seperti penggunaan teknikal dan bahan-bahan oleh pengkarya. c) Latihan dan latih tubi yang turut dikawal oleh sistem. b) Demonstrasi yang ditunjuk dan dikawal urutannya. mencipta dan menyampaikan maklumat. memproses. TOPIK 8 PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT). Peranan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran • Tutorial a)Pembelajaran ekspositori. • Membolehkan pembelajaran bersendiri (individual learning).. animasi dan sebagainya menggunakan alat-alat elektronik. (2000) Teknologi maklumat merangkumi apa jua alatan elektronik yang membenarkan pengguna menyimpan. dan prinsip-prinsip serta elemen seni yang lain. menyimpan dan menyebarkan maklumat dalam pelbagai bentuk seperti teks. . bentuk. garisan. Razak et al.Peringkat Penerangan (a) Penerangan Literary (Literary Description) Penerangan literari digunakan ke atas karya seperti potret. Organisasi rekaan seperti imbangan. . ritma. • Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar • Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi pelajar. Contohnya. • Membolehkan pelajar mengumpul maklumat dengan mudah dan pantas. grafik. • Meningkatkan motivasi pelajar. jalinan. menghubung.Abd.Senn (1998) Teknologi maklumat dan komunikasi merangkumi pelbagai teknologi yang disepadukan untuk memperolehi. Ini termasuklah aspek warna. (c) Penerangan Formal (Formal Description) Penerangan formal merujuk kepada struktur fizikal karya seni iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang dilihat. • Memberi peluang kepada pelajar untuk belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum. • Membolehkan pelajar mengakses maklumat yang sukar diperolehi. Penerangan literari ini terbahagi pula kepada dua bahagian iaitu penerangan teknikal dan penerangan formal. landskap.

Video Video adalah satu siri skrin yang memuatkan gambargambar yang diiringi bunyi-bunyian yang dimainkan pada kadar yang laju. (vii) Penggunaan Audio Dalam Aplikasi Multimedia Terdapat tiga cara utama penggunaan audio: (i) Sebagai muzik latar belakang • Fail audio yang dimainkan akan mewujudkan mood untuk persembahan tersebut. (c) Animasi 3D Animasi 3D membuatkan objek kelihatan lebih hidup (nyata) berbanding animasi 2D. Sumber Lokasi Uniform (URLs) bermula dengan prefiks HTTP (HyperText . • Kesan-kesan bunyi ini bersaiz kecil tetapi mempunyai kesan yang menarik. (iii) Sebagai suara latar • Merupakan bahan sokongan penyampai. audio dan maklumat visual yang disimpan dalam komputer. MPEG . Hipermedia merupakan media berpautan atau kombinasi media. WWW merupakan perkhidmatan internet yang menghubungkan tapak tapak yang berada di seluruh dunia melalui dokumen hiperteks. RA / RM 5. Quict Time (Mscintost) 7. Alamat Protokol Internet (IP) menggunakan sistem komunikasi berdasarkan nombor kepada setiap alamat yang terdiri dari kombinasi nama akaun pengenalan diri pengguna (user id) dan nama pendaftaran internet komputer (host name). grafik.meningkatkan konsentrasi penonton. INTERNET DALAM PENDIDIKAN Internet merupakan satu sistem jaringan rangkaian komputer antarabangsa yang meliputi seluruh dunia. wave. (a) Animasi dalam Aplikasi Multimedia (b) Animasi 2D Animasi dua dimensi (2D) dikenali sebagai animasi linear. animasi. • Konsep Audio Analog dan Digital (a) Format Fail Audio – mp3. pada butang dan transisi untuk menekankan pada perubahan skrin. MPEG2(DVD) . World Wide Web (WWW) pula merupakan sub set kepada sistem internet. • Akan menghasilkan keseronokan dan keinginan (ii) Sebagai kesan bunyi • Bunyi akan memberi perhatian dan arahan kepada pengguna. • Digunakan seminimum mungkin dalam persembahan kerana ianya boleh mengganggu. 6. Contoh : MPEG1 (VCD). Hipermedia dan Hiperteks Hiperteks -dokumen tanpa urutan yang terdiri daripada teks. Ianya merujuk kepada perisian komputer yang mengintegrasikan elemen teks. Animasi Animasi ialah satu proses menghidupkan atau memberikan gambaran bergerak kepada sesuatu yang statik agar ia kelihatan hidup dan dinamik. video dan audio yang saling berhubungan dalam proses pengaksesan maklumat.

• Organisasi popular yang mempromosikan projek sebegini adalah Pendidikan Antarabangsa dan Rangkaian Sumber. • Pelajar dan guru boleh bertukar-tukar maklumat serta pengetahuan tentang bidang yang diminati. 1.2 Kepentingan Kreativiti • Pendidikan seni visual dianggap sebagai mata pelajaran sampingan oleh sesetengah ibu bapa. Bilik Darjah ke Bilik Darjah • Kesemua individu di dalam bilik darjah akan bekerjasama secara dinamik bagi menyempurnakan suatu tugasan. Penggunaan Interaktif Dinamik • Internet digunakan untuk menggalakkan suasana dialog antara pelbagai pihak yang berlainan yang merupakan komponen penting. Penyelesaian Masalah • Internet mampu bertindak sebagai suasana penyelesaian masalah bagi tujuan pembelajaran. Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sumber Statik Maklumat • Kaedah yang digunakan untuk mencari sumber-sumber yang diperlukan untuk tujuan pengajaran. Individu ke Individu • Merupakan satu lagi bentuk dinamik penggunaan interaktif menerusi perhubungan individu ke individu melalui melelektronik. Contohnya penggunaan kemudahan perpustakaan atau pusat sumber kurikulum. WAN (Wide Area Network) Merupakan rangkaian komputer yang menghubungkan beberapa komputer dalam sesebuah institusi dan meliputi antara satu sama lain LAN (Local Area Network) Merupakan rangkaian jaringan setempat yang menghubungkan beberapa komputer dalam sesuatu kawasan terhad INTRANET Merupakan rangkaian dalaman yang berperanan sebagai penghubung bagi sesebuah kumpulan kerja yang menggunakan pelbagai pengantara komputer pada lokasi yang berjauhan. • Menerusi perisian tertentu pengguna internet mampu mengubah simpanan fail di dalam sesebuah laman web.Transfer Protocol) yang merupakan standard internet di dalam menentukan bagaimana mesej dihantar dan bertindak balas. Individu/Bilik Darjah kepada Dunia • Pelajar dan guru mampu mengendalikan tinjauan menerusi listservs atau newsgroup yang terdapat dalam internet. • Ianya bersifat statik dengan mengaplikasikan sumber sedia ada. Pandangan negatif ini sebenarnya adalah disebabkan oleh pemahaman cetek daripada sumber rujukan . • Ianya bersifat dinamik memandangkan pengetahuan hanya akan terhasil apabila dialog antara individu dilaksanakan.

bimbingan berterusan daripada keluarga atau latar belakang pendidikan. Sekiranya dibimbing dan diberi penerangan yang betul. kanak-kanak mengalami tiga tahap perkembangan seni tampak. kita terpaksa mengimport dari luar negara. Seni harus dilihat sebagai subjek yang mampu „mengubati‟ permasalahan yang berlaku dalam jiwa manusia. Seni wajar diletakkan pada landasan yang betul dalam arena pembangunan manusiawi. terdapat pelbagai warna dan bereneka jenis rupa bentuknya. ibu bapa telah mendidik anak-anak mereka mengenal alat-alat permainan. Berdasarkan kajian oleh ahli-ahli psikologi barat. kemungkinan minatnya terhadap seni akan terkabur. sekiranya pelajar diberi kesempatan dan bimbingan yang betul mengenai seni. Sebelum meningkat remaja. kanak-kanak juga suka menconteng. Akibat kekurangan itu. tahap penguasaan ilmu yang berkaitan dengan seni mungkin telah bertambah. namun telah terdapat ramai artis yang mampu hidup mewah dengan menjadikan seni sebagai satu profesion sepenuh masa. Persaingan di kalangan pelajar berlaku peringkat ini.dan maklumat yang tidak tetap terhadap kepentingan mata Pelajaran Seni Visual. Tanpa kita sedari perkembangan seni tampak minda kanak-kanak berlaku dengan begitu pesat sekali. Melalui proses membentuk kreativiti dari diri kanak-kanak itu akan terbina dengan baik. doktor. Berbanding dengan pelajar yang diberi bimbingan atau nasihat yang positif. • Keempat peranan seni visual dengan cara memupuk dan mendidik sifat kecintaan pada seni dan estetika. Seni sebenarnya sudah lama memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan. Sama ada disedari atau tidak. Seseorang pelajar itu sudah mulai menunjukkan kecenderungan untuk mencipta sesuatu bentuk dengan lebih baik. (Laura Chapman. Pada peringkat ini. kanak-kanak itu akan meluahkan rasa hatinya. Kefahaman yang cetek yang mengatakan seni tidak menjanjikan kerjaya yang baik perlu dikikis. sentuhan dan sebagainya. Seni boleh dijadikan satu formula membentuk masyarakat yang cinta kepada nilai-nilai keindahan. Apabila mencapai umur remaja sekitar 10 hingga 15 tahun. Kepentingan pendidikan seni adalah lebih penting dalam merealisasikan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih sempurna sepertimana kepentingan mata pelajaran lain. Apabila melihatnya. Pada hari ini melalui sebuah agensi kerajaan. Perbezaan mungkin timbul ialah berdasarkan factor persekitaran. Menjadi seniman sepenuh masa contohnya. Walaupun negara kita masih baru dalam bidang ini. kita amat memerlukan ramai tenaga professional. Selain untuk keperluan negara. Pendidikan Seni Visual sudah disemai kepada semua generasi sejak dari awal kanak-kanak lagi sehingga ke peringkat dewasa. Apa sahaja yang boleh digunakan atau yang difikirkan sesuai. pelajar yang memilih bidang ini boleh merancang untuk membentuk satu profesion baru. Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada kita sedari atau tidak sebenarnya telah kita meletakkan seni di tempat yang sewajarnya. kita melihat beberapa agenda penting disambut setiap tahun. Peringkat manipulatif sekitar umur 2 hingga 5 tahun. kecantikan atau sebagainya tetapi memupuk nilai-nilai estetika dan nilai-nilai kemuliaan dalam diri manusia. Selain gemar kepada barangan permainan. Apakah warna yang disukainya. Jenis-jenis permainan serta apa yang disayanginya. Dalam bidang kerjaya. Pendidikan seni itu sebenarnya telah bermula lebih awal lagi. belaian. • Antara peranan Seni Visual dalam pendidikan pertama ialah memupuk kreativiti kanak-kanak. Pendidikan yang diberikan itu berlaku secara tidak lansung dan tanpa disedari. Namun. Pelbagai aktiviti dan perayaan dianjurkan oleh kerajaan dengan pelbagai bentuk kebudayaan. Jurutera. kepentingan itu tidak disedari. seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. Peringkat melakar simbol-simbol berumur 5 hingga 9 tahun dan peringkat pra-remaja iaitu sekitar umur 10 tahun hingga 13 tahun. 1978) • Peranan kedua memupuk dan mengembangkan sifat kreativiti dan inovatif para pelajar. Kesempatan itu digunakan untuk melahirkan ideanya. iaitu di zaman kanak-kanak. akan digunakan untuk menconteng. Pelajar akan mengalami tekanan untuk memilih bidang seni sebagai satu bidang utama dalam proses membesar mereka. saintis dan penguam merupakan bidang kerjaya yang amat diperlukan oleh negara. Negara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni ini perlu dijadikan teras kepada pembentukan masyarakat. • Seni memainkan peranan penting dalam pembangunan manusia dan perubahan masyarakat. Pelajar yang lemah akan mengalami masalah yang dinyatakan tadi. Mereka menunjukkan bentuk-bentuk permainan kepada kanak-kanak. Menurut Lowenfeld dan Lambert (1965) pada peringkat ini merupakan peringkat yang paling konflik dan genting. Mereka akan menjadi lebih berdisiplin. maka tahap kematangan kreativitinya akan berkembang. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun. • Ketiga ialah melahirkan tenaga professional dalam pelbagai bidang. perkembangan seni ini berlaku pada setiap kanakkanak. Seni bukan saja mengajar manusia menghayati keindahan. arkitek. Contohnya. Antaranya program Tahun Melawat Malaysia anjuran . Sifat semula jadi bagi seseorang kanak-kanak ialah memerlukan perhatian. Pada alatan permainan tadi. cekal dan berminat dengan subjek seni itu.

budaya dan warisannya.3 Tahap Perkembangan Kreativiti • Berikut adalah antara beberapa pendapat yang menyatakan tentang tahap perkembangan kreativiti dalam proses kreativiti atau artistik. Seni tekat. dari VIKTOR LOWENFELD (1969) menyatakannya sebagai tahap-tahap perlakuan dan tindakan. . pensyarah. Namun apa yang penting di sini ialah penglibatan masyarakat masih lagi tidak menyeluruh. Terutama sekali ialah kesan penghayatan masyarakat terhadap aktiviti yang dijalankan itu. dan pihak kementerian pendidikan amat penting untuk merealisasikan perkara ini. • Peranan keenam ialah melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri. Buku ini menjelaskan bahawa tahap perkembangan kreativiti dan artistik dibahagikan kepada tiga fasa yang utama. perkembangan dan penghalusan idea dan kemahiran media. Kesenian dan Pelancongan. Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat yang paling wajar. kejelasan dan ketekalan mengorganisasi. Terdapat banyak contoh yang boleh dijadikan rujukan. hamparan tikar mengkuang atau pandan. Justeru. mengenali sesuatu bangsa itu lebih mudah dari mengenali budayanya. kelancaran. Pendapat pertama adalah dari PETER Mc KELLAR (1967) menyatakan tahap perkembangan kreativiti sebagai peringkat iaitu persediaan. menjelaskan bahawa proses artistik adalah merupakan fasa-fasa tidak semestinya sentiasa bersifat tekal dan sekuens. Peranan murid. selain apa yang disebutkan tadi. Sedar tentang apa yang dirasa dan disentuh. tembikar dan banyak lagi contoh yang bileh diketengahkan. Mendengar “bunyi kehidupan” di keliling mereka. Selain daripada itu. Seni kraftangan umpamanya seperti seni anyaman mengkuang dan seni anyaman kelerai. Masyarakat yang memiliki jati diri yang kuat akan berusaha untuk mengekalkan seni. Sebut sahaja keperluan harian yang digunakan di rumah kita. suatu kajian tentang teori-teori peringkat penghasilan kerja dan tahap kreativiti. 1. Kita boleh mengesan sesuatu bangsa melalui perkembangan budayanya. Seni warisan ini sebenarnya semakin terpinggir dan hamper dilupakan. Tidak banyak lagi generasi hari ini yang mengamalkan menghulurkan tepak sirih apabila menyambut kedatangan tetamu. iaitu perwujudan idea. guru atau pendidik. Masyarakat kita memang kaya dengan khazanah warisan budaya. seni batik dan tenunan atau tekstil. memberi makna dan pengertian baru. Kata-kata ini jelas kepada kita bahawa sesebuah masyarakat itu mesti meletakkan kepentingan budaya pada satu kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya. dari POINCAR (1970) ianya menjelaskan peringkat-peringkat berikut sebagai proses kreativiti iaitu mengenalpasti. penjelasan. penentuan dan pencernaan. CHAPMAN iaitu menyatakan dalam bukunya berjudul Approaches to Art in Education. Boleh dikatakan kepentingan barangan kraf ini tidak lagi menjadi pilihan masyarakat kini. Mengekalkan kebudayaan mereka supaya ia dikenali dan dihormati bukanlah satu tugas yang mudah. berkeupayaan dan gemar kepada : Melihat kekuatan nilai dan makna pada objek dan alam. • Kelima memupuk perasaan sayang pada seni dan warisan dalam masyarakat. semua masyarakat juga boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang ada kepentingan untuk menjadi warga yang dapat memberikan sumbangan kea rah cita-cita yang murni ini. Kehidupan moden yang dialami hari ini telah melupuskan semua warisan itu.Kementerian Kebudayaan. peralatan memasak. ukiran kayu. Seni itu wajar dipertahankan daripada hilang terus atau mengalami kepupusan. pengeraman. Pendapat seterusnya. seni binaan rumah kayu atau kampung dan seterus seni budaya sopan santun dan adat istiadat. Daya persepsi tinggi Mereka peka. imaginatif dan nilai estetik yang tinggi. • Seseorang artis yang unggul memiliki sifat-sifat yang berikut : SIFAT-SIFAT ARTIS HURAIAN Mereka mempunyai ciri-ciri : 1.4 Ciri-ciri kreativiti dalam Pendidikan Seni Visual • Seseorang artis atau tukang dikatakan sebagai insan yang mempunyai daya kreatif. Program seperti ini wajar diadakan dan dipergiatkan lagi. Pendapat seterusnya. pandang timbang dan rasionalisasi dan pendapat dari LAURA H. tidak pasti. analisis. penjelasan. sintesis. Pinggan mangkuk. iaitu kepekaan. Pendidikan Seni bukan bertujuan untuk melahirkan ramai artis tetapi melatih dan mendidik pelajar agar dapat membentuk sahsiah yang positif dengan memiliki sifat-sifat kreatif seperti mana yang terdapat pada seseorang artis yang unggul. anyaman kelarai. keanjalan. 1. Ada yang berpendapat. Budaya menunjukkan bangsa. Kita mestilah meletakkan tanggungjawab di bahu masyarakat akan kepentingan nilai seni dan estetika. ada pelbagai program lain yang dianjurkan bertujuan untuk menarik para pelancong. Kefahaman dan tanggungjawab ini perlu dipupuk di peringkat awal lagi.

pergerakan tindakan langsung seperti bergerak ke sesuatu tempat untuk mendapatkan maklumat. Memberi “nafas baru” dan kesinambungan terhadap perkara silam atau isu lama. pelajar-pelajar boleh dilatih dan dibimbing dengan pelbagai cara. dan keharmonian pada objek. Menurut Laird. Daya membina idea sendiri Membina.4. Dapat memberi makna dan pengertian terhadap sesuatu ciptaan.melangkaui batas pemikiran biasa. Bertanya dan mencari penjelasan. daya mengingati dan menghubungkan antara pengalaman dengan perasaan. Menggunakan cara-cara baru dan inventif menghubung idea dan imej. percubaan dan pemerhatian terhadap sesuatu. Mencuba gaya atau teknik baru. Berimaginasi tinggi. Mencuba dan meneroka pelbagai pendekatan dan bahan. Mencari penemuan baru mengenai hubungan antara idea dan bahan. mencipta.6. Keyakinan diri Berdikari.5 Proses meningkatkan kesedaran • Bagi meningkatkan kesedaran. o Mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman yang sedia ada atau masa lampau. dan tanggapan. iaitu : 1. 1. irama dan harmoni terhadap apa yang dilihat dan dihasilkan. Tertarik terhadap nilai keindahan. . Suka mengkaji dan menyelidik Menganalisa data maklumat tentang apa yang dialami. kesedaran boleh ditingkatkan melalui latihan persepsi estetik.5. Iaitu meningkatkan : o Daya melihat dan mengamati o Daya mengigati dengan jelas tentang pengalaman tampak yang dilalui dan kesannya terhadap perasaan.Peka kepada bau yang dihidu. Tindakan fizikal tersebut akan memperkukuhkan ingatan. Interaksi Estetik (kajian visual) Pengalaman Tampak (deria) Pengalaman Aktif Secara Langsung Pengalaman Empati 2. kelainan. mengkaji. Pendidikan Asas Senireka Unsur Seni Prinsip Rekaan Struktur Rekaan 3. Berfikiran tulen dan asli (originality). pemikiran. Galakkan pelajar meneroka. Suka mencuba. secara tidak lazim atau berlainan dari biasa perlakuan. Aktiviti-aktiviti tersebut haruslah mengandungi tujuan-tujuan berikut agar aktiviti yang dijalankan benar-benar berkesan terhadap perkembangan dan peningkatan kesedaran. Melalui aktiviti Pendidikan Seni. Iaitu pelajar perlu : o Mengambil bahagian aktif melibatkan fizikal. pemikiran dan tanggapan. Guru hanya perlu membantu menentukan struktur dan kandungan penemuan yang telah diperolehi pelajar.3. dan menemui pelbagai fenomena sebanyak mungkin secara sendiri. seseorang akan dilatih menggunakan deria secara terperinci. keunikan. Mempunyai kekuatan perasaan dan emosi serta dapat membuat penyataan diri.2.• Pengalaman Tampak (Deria) Kesedaran dapat dipertingkatkan melalui pengalaman deria yang melakukan aktiviti penyelidikan. Berimaginasi dan berdaya mewatakan sesuatu. Proses Kreativiti/Artistik INTERAKSI ESTETIK Melalui latihan pengalaman tampak. penerokaan. Memanipulasi idea dengan pelbagai cara. Menyelesaikan masalah dengan cara tersendiri. dan menghasilkan sesuatu. boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Peka terhadap nilai estetik Dapat merasakan nilai rentak. alam dan kehidupan. kecantikan. Menggunakan pendekatan yang fleksibel mengikut situasi dan keperluan. meneroka dan mencari sesuatu yang baru Mengimpikan dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan baru yang berlainan dari kebiasaan.

jalinan kulit dan warna kulitnya (bagi objek yang boleh dilihat dari segi warna. cetakan. perbincangan. Latiahan melalui aktiviti kembara visual ke tempat tertentu banyak menimbulkan kesan emosi dan fizikal. Merasakan keterikan panas cahaya matahari yang membakar kulit kaum petani. diskusi. emosi. Galakan pelajar melakukan aktiviti membuat kajian-kajian mengenai tema. gigi. dan penulisan.Mendapat pengalaman secara langsung dengan menggunakan objek atau fenomena yang sebenar. Melalui latihan membuat atau menghasilkan sesuatu. Melukis gambar belakang kepala bukan muka seperti kelaziman dilakukan. dan pengalaman yang sangat bermakna kepada seseorang. melihat cara artis menghasilkan karya secara tindakan aktif seperti menemu bual artis. boleh membantu pelajar ke arah kesedaran terhadap fenomena alam dan karya. PENDIDIKAN ASAS SENIREKA Unsur Seni Prinsip Rekaan Pendidikan Asas Senireka melalui persepsi dan pertinbangan estetik. dan kritikan tentang karya yang dilakukan. bagi mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kesedaran.• Pengalaman Aktif Secara Langsung Kesedaran dapat diperkembangkan melalui pengalaman membuat atau menghasilkan sesuatu seperti membuat catan. artis. kajian atau pemerhatian. Kaitkan dengan sesuatu yang lain agar mudah diingati. himpunan/koleksi buku skrap. Berlatih mengingati perkara-perkara mengenai seseorang atau objek yang ditemui. • Membuat pengamatan secara dekat dan langsung.) o Lihat dan catatkan ciri-ciri keunikan orang / objek tersebut. bentuk. dan pelbagaiaktiviti gerakerja kreatif. dan sebagainya. Adakan senarai semak untuk diambil tindakan oleh pelajar bagi mengesaningatan dan kesedaran semasa mereka melakukan aktiviti. Sediakan senarai semak yang dapat menyatakan dan mengesan pengalaman pelajar ketika melakukan aktiviti tersebut. menjurus kearah tujuan berikut perlu dilakukan : . Latihan-latihan sumpama itu dapat menimbulkan kesan kesedaran. lukisan. Proses dan teknik dapat meningkatkan kesedaran secara langsung. Bagi mendapatkan kesedaran dan pengalaman-pengalaman seperti yang dinyatakan. Tumpuan/konsentrasi sangat perlu bagi mendapatkan aras pencapaian kesedaran yang tinggi. • Sebaik-baik pelajar mengalami sendiri secara langsung mengenai susah payah kerja sebagai seorang petani ketika mereka cuba menggambarkan pemandangan di sawah padi atau potret seorang petani. ukiran. dan dapat meningkatkat penghayatan. Kajian-kajian tentang asas seni reka pada alam dan persekitaran untuk digunakan dan diaplikasikan dalam gerakerja yang dilakukan. • Merasakan kesukaran atau kelainan antara melakukan aktiviti dalam studio berbanding aktiviti kembara di luar studio. Pelajar perlu disedarkan dengan pemeringkatan proses dan teknik semasa melakukan kerja tersebut. hidung. Wujudkan suasana yang lebih mencabar seperti aktiviti perbahasan. 2. guru boleh menyediakan borang senarai semak untuk diambil tindakan oleh pelajar selepas mereka melakukan aktiviti penerokaan. melihat artis bekerja dalam studio dan sebagainya. fotografi. bulu kening. Ia boleh dilakukan dengan latihan seperti : o Melakukan aktiviti tidak lazim Contoh : melihat gambar yang terbalik. dan tekanan fizikal. • Pengalaman Empati Melalui latihan yang banyak menyentuh perasaan. Galakan pelajar merakamkan setiap pengalaman deria tersebut melalui lakaran. anyaman. jalinan. Menggunakan angota yang tidak lazim digunakan untuk menghasilkan karya. keinsafan. o Tumpuan kepada ciri spesifik tentang rupa muka orang tersebut seperti mata. Adakan tindakantindakan seperti : o Cari kaedah bagi mengingati nama orang atau objek tersebut. Elakkan menggunakan gambaran atau penjelasan yang abstrak.

Struktur Rekaan  o Menganalisa wujudnya asas senireka seperti unsur seni. Semoga apa yang dibincangkan tadi dapat memberikan kesedaran bahawa seni dan pendidikan seni merupakan dua bidang yang berbeza. prinsip seni. 1. PROSES KREATIVITI ATAU ARTISTIK Mengaplikasikan unsur dan struktur rekaan. Seperti : o Karya 2D dan karya 3D o Karya Kraf o Karya Komunikasi Mempelbagaikan dan menggunakan karya dalam persekitaran. Oleh itu. dan struktur rekaan dalam hasil karya seni dan di alam. Sewajarnya seni tidak boleh lagi dianggap sebagai satu mata pelajaran yang tidak ada kepentingannya dalam dunia pendidikan. Mengenal pasti bidang kerjaya. Menanamkan tanggungjawab untuk pemeliharaan dan penjagaannya terletak pada semua pihak. Membuat penyataan dalam pelbagai aktiviti seni. Seni begitu memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita.6 Kesimpulan • Kesimpulannya semua pihak mempunyai perasaan cinta kepada seni dan warisannya. usaha ini tidak akan berjaya sekiranya masaih ada pihak yang meletakkan kepentingan seni ini pada tempat yang sewajarnya. o Mengenal pasti kegunaan asas seni reka o Mengenal pasti media dan proses seni o Mengenal pasti artistik mood o Mengambarkan ragam-ragam estetik o Menganalisa persamaan dan kelainan estetik o Membezakan gayaan artistik o Mengenal pasti ragam artistik Menggunakan kemahiran proses kreativiti3. Kita mengenali bangsa yang berjaya ialah melalui seni selain perkembangan teknologinya. Sejarah telah membuktikan bahawa seni amat memainkan peranan dalam pembentukan ketamadunan manusia. seni pastinya memainkan peranan penting dalam dunia pendidikan kita hari ini . Harus juga disedari bahawa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful