Frasa Adjektif Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang

mengandungi kata adjektif atau kata sifat sebagai kata intinya. Sebagai contoh frasa adjektif dalam ayat: 1. Pelajar itu sangat pandai. 2. Anaknya masih kecil lagi. 3. Rumahnya jauh dari sini. Binaan frasa adjektif dapat dilihat dari pelbagai sudut, seperti: 1. Jumlah perkataan dalam frasa 2. Kata penguat 3. Kata bantu Kata adjektif atau kata sifat merupakan kata inti bagi frasa adjektif. Jumlah perkataan dalam frasa adjektif pula terbahagi kepada dua jenis iaitu binaan satu perkataan dan binaan dua perkataan. Contoh bagi binaan satu perkataan yang terdiri daripada satu kata adjektif: a) Pelajar-pelajar itu rajin. b) Warna baju mereka biru. c) Hati mereka cemas. Kata adjektif tidak hanya berbentuk kata tunggal seperti contoh-contoh di atas tetapi juga boleh berbentuk kata terbitan (berimbuhan) dan kata ganda, contohnya: a) Tulisan saya tidak secantik tulisan beliau. b) Langit kemerah-merahan pada waktu senja. Contoh bagi binaan dua perkataan pula terdiri daripada dua jenis, iaitu binaan kata adjektif + kata adjektif dan binaan kata adjektif + kata nama. a) I. II. III. Binaan kata adjektif + kata adjektif: terdapat tiga jenis dalam binaan frasa ini. Pertama, Dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna Contoh: riang gembira, baik buruk. Kedua, dua kata adjektif yang maknanya berlawanan Contoh: tua muda, miskin kaya Ketiga, deretan dua kata adjektif dengan perkataan yang kedua digunakan oleh sebab unsur rima, iaitu keindahan bunyi. Contoh: tinggi lampai, gemuk gedempol, kaya raya Binaan kata adjektif + kata nama: terdapat dua jenis dalam binaan frasa ini. Pertama, frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan. Contoh : merah jambu, kuning langsat, hijau daun, jinak-jinak merpati Kedua, frasa adjektif yang membawa maksud kiasan.

b) I.

II.

masih kecil. terlalu amat kencang. mengikut pola ayat dasar FN + FA. Frasa adjektif sebagai keterangan yang hadir dalam predikat iaitu selepas kata kerja dan berfungsi sebagai keterangan. Rumah di atas bukit itu sangat cantik. . 1. Frasa adjektif sebagai predikat ayat hadir selepas subjek. sungguh kurang sopan. contohnya: Kata Bantu masih belum belum Kata Penguat amat terlalu pandai Kata Adjektif kecil jauh sangat Kata Penguat sungguh tentu telah Kata Bantu masih sudah segar Kata Adjektif kuat besar benar Manakala kedudukan frasa adjektif dalam ayat bahasa Melayu boleh hadir dam tiga kedudukan iaitu. Adik saya masih kecil. boleh berada di hadapan atau belakang kata adjektif Contoh : amat segar/ segar amat . ii. banyak mulut.sungguh lincah/ lincah sungguh Sangat berani/ berani sangat Dua kata penguat boleh hadir berderetan sebelum kata adjektif Contohnya: Sungguh amat pahit. terang hati. Contohnya. paling panjang. Contohnya : sudah besar. Terdapat tiga jenis kata penguat iaitu: a) Kata penguat hadapan hadir di hadapan kata adjektif Contoh: terlalu besar.Contoh : panjang tangan. tua keladi dan rabun ayam Frasa adjektif boleh terdiri daripada kata inti (kata adjektif) yang disertai kata penguat. indah nian c) Kata penguat bebas pula bebas kedudukannya. harus pandai. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau sesudah kata penguat. agak manis b) Kata penguat belakang hadir selepas kata adjektif Contoh : baik sekali. i. Contohnya. 2. Frasa adjektif juga boleh terdiri daripada kata adjektif yang disertai kata bantu. lambat benar.

Subjek Predikat Frasa Kerja Frasa Adjektif Sebagai Keterangan tinggi. b) Anak itu sakit dengan tiba-tiba. b) Kita harus cinta akan tanah air. Contohnya : minggu lalu dia sibuk dengan pekerjaannya. mereka melarat dalam kemiskinan. Panggilan telefonnya 3. Keterangan kekerapan a) Peserta-peserta kursus itu jarang-jarang lewat. keterangan bagi kata adjektif boleh digolongkan ke dalam Sembilan golongan. 2. ii. Keterangan bandingan a) Suaranya merdu seperti buluh perindu. amat kerap. 5. minyak wangi. Keterangan cara a) Badannya segar dengan cepatnya. Keterangan terhadap a) Anak itu amat rindu akan ibunya. cepat sekali. Keterangan musabab . kopi segera pangkat tinggi dan contoh dalam ayat pula. Frasa adjektif sebagai penerang kata nama yang boleh hadir di mana-mana dalam ayat dalam frasa nama sebagai penerang kepada kata nama. 6. unsur keterangan boleh hadir sesudah kata adjektif. b) Bapa tua itu sibuk dengan anak-anaknya yang masih kecil. Dari segi makna. b) Pujukannya manis bagai gula. i. Dalm frasa adjektif. 3. 7. Contohnya. Malam itu dia menaiki kereta api laju. b) Kita mesti bersih untuk kesihatan diri. Pelajar baharu itu dari Melaka. 4. Keterangan tujuan a) Dia berhati-hati demi kesejahteraan orang ramai. seperti yang berikut: 1. Para atlit itu terbang dibuat bergerak 3. Keterangan hal atau keadaan a) Sejak peristiwa itu. b) Ibu muda itu sakit selalu. Burung itu 2. 1.

b) Kami akan mahir dalam masa sebulan. Pekerja itu yakin bahawa masa depannya di firma tersebut cerah. 9. Keterangan tempat a) Buah nanas itu manis pada bahagian pangkalnya. Keterangan waktu a) Adik saya masih kecil pada masa itu. 8. . b) Budak itu malas oleh sebab keletihan. Frasa adjektif sebagai predikat dapat diikuti oleh ayat komplemen. Mereka insaf bahawa perlakuan mereka kurang baik. ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk. 3.a) Kami letih kerana kurang tidur. 2. Kami semua sedar bahawa kami perlu berusaha untuk berjaya. Apabila ini berlaku. b) Badan saya sakit pada bahagian bahu. Contohnya : 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful