Frasa Adjektif Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang

mengandungi kata adjektif atau kata sifat sebagai kata intinya. Sebagai contoh frasa adjektif dalam ayat: 1. Pelajar itu sangat pandai. 2. Anaknya masih kecil lagi. 3. Rumahnya jauh dari sini. Binaan frasa adjektif dapat dilihat dari pelbagai sudut, seperti: 1. Jumlah perkataan dalam frasa 2. Kata penguat 3. Kata bantu Kata adjektif atau kata sifat merupakan kata inti bagi frasa adjektif. Jumlah perkataan dalam frasa adjektif pula terbahagi kepada dua jenis iaitu binaan satu perkataan dan binaan dua perkataan. Contoh bagi binaan satu perkataan yang terdiri daripada satu kata adjektif: a) Pelajar-pelajar itu rajin. b) Warna baju mereka biru. c) Hati mereka cemas. Kata adjektif tidak hanya berbentuk kata tunggal seperti contoh-contoh di atas tetapi juga boleh berbentuk kata terbitan (berimbuhan) dan kata ganda, contohnya: a) Tulisan saya tidak secantik tulisan beliau. b) Langit kemerah-merahan pada waktu senja. Contoh bagi binaan dua perkataan pula terdiri daripada dua jenis, iaitu binaan kata adjektif + kata adjektif dan binaan kata adjektif + kata nama. a) I. II. III. Binaan kata adjektif + kata adjektif: terdapat tiga jenis dalam binaan frasa ini. Pertama, Dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna Contoh: riang gembira, baik buruk. Kedua, dua kata adjektif yang maknanya berlawanan Contoh: tua muda, miskin kaya Ketiga, deretan dua kata adjektif dengan perkataan yang kedua digunakan oleh sebab unsur rima, iaitu keindahan bunyi. Contoh: tinggi lampai, gemuk gedempol, kaya raya Binaan kata adjektif + kata nama: terdapat dua jenis dalam binaan frasa ini. Pertama, frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan. Contoh : merah jambu, kuning langsat, hijau daun, jinak-jinak merpati Kedua, frasa adjektif yang membawa maksud kiasan.

b) I.

II.

harus pandai. i. Contohnya : sudah besar. contohnya: Kata Bantu masih belum belum Kata Penguat amat terlalu pandai Kata Adjektif kecil jauh sangat Kata Penguat sungguh tentu telah Kata Bantu masih sudah segar Kata Adjektif kuat besar benar Manakala kedudukan frasa adjektif dalam ayat bahasa Melayu boleh hadir dam tiga kedudukan iaitu. boleh berada di hadapan atau belakang kata adjektif Contoh : amat segar/ segar amat . 1. masih kecil. indah nian c) Kata penguat bebas pula bebas kedudukannya. lambat benar. terlalu amat kencang. Adik saya masih kecil. banyak mulut. ii. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau sesudah kata penguat. paling panjang. 2. .Contoh : panjang tangan. Terdapat tiga jenis kata penguat iaitu: a) Kata penguat hadapan hadir di hadapan kata adjektif Contoh: terlalu besar. Frasa adjektif sebagai predikat ayat hadir selepas subjek. agak manis b) Kata penguat belakang hadir selepas kata adjektif Contoh : baik sekali. Contohnya. tua keladi dan rabun ayam Frasa adjektif boleh terdiri daripada kata inti (kata adjektif) yang disertai kata penguat. Contohnya. Rumah di atas bukit itu sangat cantik. terang hati.sungguh lincah/ lincah sungguh Sangat berani/ berani sangat Dua kata penguat boleh hadir berderetan sebelum kata adjektif Contohnya: Sungguh amat pahit. mengikut pola ayat dasar FN + FA. sungguh kurang sopan. Frasa adjektif juga boleh terdiri daripada kata adjektif yang disertai kata bantu. Frasa adjektif sebagai keterangan yang hadir dalam predikat iaitu selepas kata kerja dan berfungsi sebagai keterangan.

7. b) Anak itu sakit dengan tiba-tiba. b) Ibu muda itu sakit selalu. 4. mereka melarat dalam kemiskinan. 1. kopi segera pangkat tinggi dan contoh dalam ayat pula. Malam itu dia menaiki kereta api laju. amat kerap. ii. Dalm frasa adjektif. Keterangan terhadap a) Anak itu amat rindu akan ibunya. Keterangan hal atau keadaan a) Sejak peristiwa itu. i. Panggilan telefonnya 3. b) Bapa tua itu sibuk dengan anak-anaknya yang masih kecil. minyak wangi. Frasa adjektif sebagai penerang kata nama yang boleh hadir di mana-mana dalam ayat dalam frasa nama sebagai penerang kepada kata nama. 3. Burung itu 2. seperti yang berikut: 1. 2. b) Kita harus cinta akan tanah air. Contohnya : minggu lalu dia sibuk dengan pekerjaannya. 6. b) Kita mesti bersih untuk kesihatan diri. 5. Para atlit itu terbang dibuat bergerak 3. Keterangan tujuan a) Dia berhati-hati demi kesejahteraan orang ramai. Keterangan bandingan a) Suaranya merdu seperti buluh perindu.Subjek Predikat Frasa Kerja Frasa Adjektif Sebagai Keterangan tinggi. Keterangan musabab . b) Pujukannya manis bagai gula. Keterangan cara a) Badannya segar dengan cepatnya. Dari segi makna. unsur keterangan boleh hadir sesudah kata adjektif. Pelajar baharu itu dari Melaka. Contohnya. cepat sekali. Keterangan kekerapan a) Peserta-peserta kursus itu jarang-jarang lewat. keterangan bagi kata adjektif boleh digolongkan ke dalam Sembilan golongan.

Apabila ini berlaku. Contohnya : 1. Mereka insaf bahawa perlakuan mereka kurang baik. 2. Frasa adjektif sebagai predikat dapat diikuti oleh ayat komplemen. Kami semua sedar bahawa kami perlu berusaha untuk berjaya. ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk. 9. Keterangan waktu a) Adik saya masih kecil pada masa itu. 3. b) Badan saya sakit pada bahagian bahu. . Pekerja itu yakin bahawa masa depannya di firma tersebut cerah. 8. b) Budak itu malas oleh sebab keletihan.a) Kami letih kerana kurang tidur. Keterangan tempat a) Buah nanas itu manis pada bahagian pangkalnya. b) Kami akan mahir dalam masa sebulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful