Frasa Adjektif Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu perkataan atau lebih yang

mengandungi kata adjektif atau kata sifat sebagai kata intinya. Sebagai contoh frasa adjektif dalam ayat: 1. Pelajar itu sangat pandai. 2. Anaknya masih kecil lagi. 3. Rumahnya jauh dari sini. Binaan frasa adjektif dapat dilihat dari pelbagai sudut, seperti: 1. Jumlah perkataan dalam frasa 2. Kata penguat 3. Kata bantu Kata adjektif atau kata sifat merupakan kata inti bagi frasa adjektif. Jumlah perkataan dalam frasa adjektif pula terbahagi kepada dua jenis iaitu binaan satu perkataan dan binaan dua perkataan. Contoh bagi binaan satu perkataan yang terdiri daripada satu kata adjektif: a) Pelajar-pelajar itu rajin. b) Warna baju mereka biru. c) Hati mereka cemas. Kata adjektif tidak hanya berbentuk kata tunggal seperti contoh-contoh di atas tetapi juga boleh berbentuk kata terbitan (berimbuhan) dan kata ganda, contohnya: a) Tulisan saya tidak secantik tulisan beliau. b) Langit kemerah-merahan pada waktu senja. Contoh bagi binaan dua perkataan pula terdiri daripada dua jenis, iaitu binaan kata adjektif + kata adjektif dan binaan kata adjektif + kata nama. a) I. II. III. Binaan kata adjektif + kata adjektif: terdapat tiga jenis dalam binaan frasa ini. Pertama, Dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna Contoh: riang gembira, baik buruk. Kedua, dua kata adjektif yang maknanya berlawanan Contoh: tua muda, miskin kaya Ketiga, deretan dua kata adjektif dengan perkataan yang kedua digunakan oleh sebab unsur rima, iaitu keindahan bunyi. Contoh: tinggi lampai, gemuk gedempol, kaya raya Binaan kata adjektif + kata nama: terdapat dua jenis dalam binaan frasa ini. Pertama, frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan. Contoh : merah jambu, kuning langsat, hijau daun, jinak-jinak merpati Kedua, frasa adjektif yang membawa maksud kiasan.

b) I.

II.

banyak mulut. masih kecil. contohnya: Kata Bantu masih belum belum Kata Penguat amat terlalu pandai Kata Adjektif kecil jauh sangat Kata Penguat sungguh tentu telah Kata Bantu masih sudah segar Kata Adjektif kuat besar benar Manakala kedudukan frasa adjektif dalam ayat bahasa Melayu boleh hadir dam tiga kedudukan iaitu. lambat benar. sungguh kurang sopan. ii. mengikut pola ayat dasar FN + FA. Terdapat tiga jenis kata penguat iaitu: a) Kata penguat hadapan hadir di hadapan kata adjektif Contoh: terlalu besar. indah nian c) Kata penguat bebas pula bebas kedudukannya. Contohnya. Adik saya masih kecil.Contoh : panjang tangan. 1. paling panjang. . harus pandai. 2. Rumah di atas bukit itu sangat cantik. Contohnya : sudah besar.sungguh lincah/ lincah sungguh Sangat berani/ berani sangat Dua kata penguat boleh hadir berderetan sebelum kata adjektif Contohnya: Sungguh amat pahit. agak manis b) Kata penguat belakang hadir selepas kata adjektif Contoh : baik sekali. tua keladi dan rabun ayam Frasa adjektif boleh terdiri daripada kata inti (kata adjektif) yang disertai kata penguat. Contohnya. Frasa adjektif sebagai keterangan yang hadir dalam predikat iaitu selepas kata kerja dan berfungsi sebagai keterangan. Frasa adjektif juga boleh terdiri daripada kata adjektif yang disertai kata bantu. terang hati. boleh berada di hadapan atau belakang kata adjektif Contoh : amat segar/ segar amat . terlalu amat kencang. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau sesudah kata penguat. Frasa adjektif sebagai predikat ayat hadir selepas subjek. i.

cepat sekali. 3. Keterangan bandingan a) Suaranya merdu seperti buluh perindu. b) Anak itu sakit dengan tiba-tiba. i.Subjek Predikat Frasa Kerja Frasa Adjektif Sebagai Keterangan tinggi. 4. Keterangan kekerapan a) Peserta-peserta kursus itu jarang-jarang lewat. ii. 2. unsur keterangan boleh hadir sesudah kata adjektif. Keterangan hal atau keadaan a) Sejak peristiwa itu. Keterangan cara a) Badannya segar dengan cepatnya. Frasa adjektif sebagai penerang kata nama yang boleh hadir di mana-mana dalam ayat dalam frasa nama sebagai penerang kepada kata nama. b) Pujukannya manis bagai gula. Keterangan tujuan a) Dia berhati-hati demi kesejahteraan orang ramai. amat kerap. 6. b) Bapa tua itu sibuk dengan anak-anaknya yang masih kecil. Pelajar baharu itu dari Melaka. minyak wangi. Keterangan musabab . Contohnya : minggu lalu dia sibuk dengan pekerjaannya. 5. Malam itu dia menaiki kereta api laju. 1. mereka melarat dalam kemiskinan. Dalm frasa adjektif. Panggilan telefonnya 3. seperti yang berikut: 1. b) Ibu muda itu sakit selalu. b) Kita mesti bersih untuk kesihatan diri. Keterangan terhadap a) Anak itu amat rindu akan ibunya. Dari segi makna. keterangan bagi kata adjektif boleh digolongkan ke dalam Sembilan golongan. b) Kita harus cinta akan tanah air. Para atlit itu terbang dibuat bergerak 3. kopi segera pangkat tinggi dan contoh dalam ayat pula. Burung itu 2. 7. Contohnya.

8. b) Badan saya sakit pada bahagian bahu. Contohnya : 1. 9. b) Budak itu malas oleh sebab keletihan. b) Kami akan mahir dalam masa sebulan. Frasa adjektif sebagai predikat dapat diikuti oleh ayat komplemen. Kami semua sedar bahawa kami perlu berusaha untuk berjaya. ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk. Apabila ini berlaku. .a) Kami letih kerana kurang tidur. Keterangan tempat a) Buah nanas itu manis pada bahagian pangkalnya. Keterangan waktu a) Adik saya masih kecil pada masa itu. Mereka insaf bahawa perlakuan mereka kurang baik. 2. 3. Pekerja itu yakin bahawa masa depannya di firma tersebut cerah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful