P. 1
assgment tafsir 2012

assgment tafsir 2012

|Views: 66|Likes:
Published by razki malik

More info:

Published by: razki malik on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

PENGENALAN : Secara etimologi tafsir bisa berarti: ‫( اليضاح والبيان‬penjelasan), ‫( الكشف‬pengungkapan) dan ‫كشف‬ ‫( المراد عن اللفظ المشكل‬menjabarkan kata

yang samar ). Adapun secara terminologi tafsir adalah penjelasan terhadap Kalamullah atau menjelaskan lafadz-lafadz al-Qur’an dan pemahamannya. Ilmu tafsir merupakan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya, karena pembahasannya berkaitan dengan Kalamullah yang merupakan petunjuk dan pembeda dari yang haq dan bathil. Ilmu tafsir telah dikenal sejak zaman Rasulullah dan berkembang hingga di zaman modern sekarang ini. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa majoritinya umat Islam kurang berkemampuan untuk memahami makna al-Quran sepenuhnya, khususnya yang bukan berbangsa Arab. Ini disebabkan beberapa kekangan di antaranya tidak memahami Bahasa Arab itu sendiri kecuali apabila disampaikan kepada mereka al- Quran itu berserta terjemahan makna dan tafsirnya di dalam bahasa ibunda mereka sendiri. Oleh itu, jelaslah bahawa penafsiran serta penterjemahan al-Quran merupakan jalan alternatif untuk umat Islam memahami agama Islam disamping menyebarluaskan dakwah Islamiyyah ke seluruh dunia samada di kalangan umat Islam sendiri mahupun di kalangan bukan Islam.

LATAR BELAKANG : Ibnu Katsir : Nama lengkap Ibnu Katsir ialah, Abul Fidâ ‘Imaduddin Isma’il bin Syeh Abi Haffsh Syihabuddin Umar bin Katsir bin Dla`i ibn Katsir bin Zarâ` al-Qursyi al-Damsyiqi. Ia di lahirkan di kampung Mijdal, daerah Bashrah sebelah timur kota Damaskus, pada tahun 700 H. Ayahnya berasal dari Bashrah, sementara ibunya berasal dari Mijdal. Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Hafsh Umar ibn Katsir. Ia adalah ulama yang faqih serta berpengaruh di daerahnya. Ia juga terkenal dengan ahli ceramah. Hal ini sebagaimana di ungkapkan Ibnu Katsir dalam kitab tarikhnya (al-Bidâyah wa al-Nihâyah). Ayahnya lahir sekitar tahun 640 H, dan ia wafat pada bulan Jamadil ‘Ula 703 H. di daerah Mijdal, ketika Ibnu Katsir berusia tiga tahun, dan dikuburkan di sana.
1

Dengan modal usaha dan kerja keras Ibnu Katsir menjadi ulama yang diperhitungkan dalam percaturan keilmuan. Semenjak ayahnya wafat di kala itu Ibnu Katsir baru berumur tiga tahun. sampai ia mendapatkan pendamping hidupnya. 725). 748). Ketika genap usia sebelas tahun. Abang yang paling besar bernama Ismail dan yang paling kecilpun Ismail. 742).Ibnu Katsir adalah anak yang paling kecil di keluarganya. Selain guru-guru yang telah dipaparkan di atas. bahkan melebihi keluasan ilmu ayahnya. mereka adalah Ibnu Taymiyyah. Banyak sekali sikap Ibnu Katsir yang terwarnai dengan Ibnu Taymiyah. baik itu dalam berfatwa. lalu belajar ilmu ushul fiqh ibn Hâjib kepada syaikh Kamaluddin bin Qodi Syuhbah. Ia selesai menghafalkan al-Qur`an. Syeh al-Mazi. Ibnu Katsir pindah ke Damaskus. Kebesaran serta tauladan ayahnyalah peribadi Ibnu Katsir mampu menandingi kebesaran ayahnya. mampu melahirkan anak soleh dan bersemangat dalam mencari mutiara-mutiara ilmu yang berharga dimanapun. Syaikh Muhamad bin Zurad. Abu al-Fatah al-Dabusi. Ibn Syayrazi. masih ada beberapa guru yang mempunyai pengaruh besar terhadap Ibnu Katsir. Ia juga sempat bermulajamah kepada Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mazi (w. 2 . adalah yang mengarang kitab “Tahdzîbu al-kamâl” dan “Athrâf-u al-kutub-i al-sittah“. Dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. 723). 729) terkenal dengan ibnu al-Farkah. Ia belajar kepada dua Grand Syaikh Damaskus. yaitu Syaikh Burhanuddin Ibrahim Abdurrahman al-Fazzari (w. serta senantiasa menjunjung nilainilai keilmuan. Syaikh Syamsuddin al-Dzhabi (w. sedangkan yang paling kecil adalah saya “. Syaikh Ishaq bin alAmadi (w. Ibnu Katsir berguru Shahih Muslim kepada Syaikh Nazmuddin bin al-Asqalani. Ibnu Katsir mulai sedar kecil mencari ilmu. Isa bin Muth’im. Begitu pula. Ayahnya memang sangat berpengaruh dalam keluarga. 730). Ibnu Asakir (w. tentang fiqh syafi’i. selanjutnya abangnya bernama Abdul Wahab yang mendidik Ibnu Katsir semasa kecil. Ia menikah dengan salah seorang puteri Syaikh al-Mazi. “ Anak yang paling besar di keluarganya lelaki. cara berfikir juga dalam metode karya-karyanya. Pada tahun 707 H. syeh Ahmad bin Abi Thalib al-Muammari (w. yang bernama Isma’il. Lalu ia berguru kepada. Syaikh Abu Musa al-Qurafi. Dan hanya sedikit sekali fatwa beliau yang berbeza dengan Ibnu Taymiyyah. Hal ini sebagaimana yang ia utarakan.

Guru-guru mahupun sahabat beliau mengetahui. Lebih-lebih lagi beliau berasal dari tanah Minangkabau yang mempunyai pertalian dengan masyarakat adat perpatih di Negeri Sembilan. diantaranya Syihabuddin bin haji. Bapanya Haji Abdul Karim Amrullah adalah ulama terkenal Minangkabau yang tersohor dan dianggap pula pembawa reformasi Islam ( kaum muda). Genap usia tujuh puluh empat tahun akhirnya ulama ini wafat. “Ibnu Katsir adalah seorang mufti. adalah seorang pelopor dan termasuk tokoh besar dalam 3 . Minangkabau pada 14 Muharram 1326H bersamaan 17 Febuari 1908. serta takhrij rijalnya. juga ulama yang faqih dan kapabel dalam tafsir”. Pengakuan yang jujur lahir dari muridnya. tidak ketinggalan memberikan sanjungan kepada Ibnu Katsir.Sementara murid-murid beliau pun tidak sedikit. Gayanya yang tersendiri dalam berdakwah amat memukau sekali bagai magnet yang boleh menyentuh hati setiap insan yang mendengar. muhaddits. Penyusun sendiri tanpa sedar boleh menitiskan airmata apabila tokoh ‘idola’ ini tersedu dalam ceramah dakwahnya di kaca TV kira-kira awal tahun 1970an dahulu. bahawa ia bukan saja ulama yang arif dalam bidang tafsir. datuk beliau adalah ulama tarikat yang bersuluk terkenal. Menariknya pula. Almarhum dilahirkan di Kampung Tanah Sirah ( ada riwayat lain mengatakan di Kampung Molek). istiqamah mengikut Mazhab Syafie. Tuan Kisa-i ( datuk Hamka) tetap mengamal Thariqat Naqsyabandiyah. 26 Sya’ban 774 H. Setiap orang di negara ini yang pernah melihat dan mendengar kuliah agama yang disampaikan oleh tokoh ini pastinya merasai kerinduan yang mendalam terhadap nastolgia lampau. Ia mengetahui yang shahih dan dha’if”. tetapi pada zaman beliau istilah ‘Kaum Tua’ dan ‘Kaum Muda’ belum tersebar luas. Tokoh dari tanah seberang ini sengaja dipilih untuk disisipkan dalam koleksi ini kerana Almarhum Haji Abdul Malik Bin Haji Abdul Karim Amarullah atau dikenali sebagai Prof. tepatnya pada hari Kamis. Syeikh Haji Abdul Karim Amrullah. Sejarawan al-Dzahabi. Anak beliau. Dr Hamka adalah ulama besar Nusantara yang sangat terkenal. Pemahaman Islam Tuan Kisa-i sama dengan pegangan ‘Kaum Tua’. Hamka dari singkatan nama Haji Abdul Malik bin Haji Abdul Karim. Negeri Sungai Batang Maninjau. “Ibnu Katsir adalah ulama yang mengetahui matan hadits. Haji Abdul Malik Bin Haji Abdul Karim Amarullah (HAMKA). disisi makam guru yang sangat dicintai dan dihormatinya yaitu Ibnu Taimiyah. Pak Hamka atau Buya Hamka adalah nama istimewa yang mempunyai nilai tersendiri di persada perkembangan Islam dan dunia kesusasteraan nusantara. Ia di kuburkan di pemakaman shufiyah Damaskus. juga hadits dan sejarah.

KITAB TAFSIR AL AZHAR : Tafsir al-Azhar merupakan kerya Hamka yang meperlihatkan keluasan pengetahuan beliau. pendapat sahabat. Syeikh Haji Abdul Karim Amrullah menolak amalan Thariqat Naqsyabandiyah. bapa beliau pernah dibuang daerah oleh penjajah Belanda ke Sukabumi dalam tahun 1941 lantaran fatwa beliau yang dianggap membahayakan penjajah dan keselamatan umum. hampir mencukupi semua disiplin ilmu penuh berinfotmasi.Sentiasa berbincang dan berhujah dengan gurunya tentang perkara-perkara yang mengelirukan. kemudian kaitkan dengan hadith. Menjauhi daripada perbahasan tentang I’rab dan ilmu-ilmu balaghah lain. Haji Abdul Karim adalah tuan guru kepada Sheikh Haji Ahmad Jelebu[1] yang riwayat hidupnya turut disajikan dalam koleksi ini. Ia berasal dari siri kuliah subuh yang disampaikan oleh Hamka di masjid al-Azhar yang terletak di kebayoran baru Jarkarta sejak tahun 1959.Tumpuan Utama Dalam Tafsir Ibn Kathir Menjelaskan makna-makna ayat dan hukumnya. Manakala ibunya pula bernama Siti Safiyah Binti Gelanggar yang bergelar Bagindo nan Batuah. Menurut sejarahnya.perjuangan ‘Kaum Muda’.Mengaitkan sesuatu ayat dengan ayat yang lain. tetapi lebih cenderung kepada pemikiran Syeikh Muhammad Abduh.Nama al-Azhar bagi masjid tersebut telah diberikan oleh Syeik Muhmod Syaltout. KITAB TAFSIR IBNU KATHIR : Lebih dikenali sebagai “Tafsir Al Quran Al ‘Azim”.Salah sebuah tafsir bil Ma’thur (tempat ke2)Rujukan utama ulama’tafsir dan masyarakat Islam.Sangat teliti dan berhati-hati tentang perkara Israiliyat. Penama tafsir Hamka dengan nama Tafsir alAzhar bersepena dengan tempat lahirnya tafsir tersebut iaitu Masjid Agung al-Azhar .Menjauhi dari membahaskan berkaitan ilmu yang tiada kaitan dengan tafsir atau memahami al Quran. tabi’in dan ulama salaf. sekali gus menolak ikatan ‘taqlid’. Beliau meninggal dunia pada 21 Jun 1945. 4 . Rektor Universiti al-Azhar semasa melawatan Indonesia pada Disember 1960 dengan harapan ianya akan menjadi al-Azhar di Jakarta.

selanjutnya menafsirkannya dengan ayat.dalam kitab Al Musnad tercantum dalam kitab tafsir ini. HAMKA dibebaskan dari tuduhan pada 21 Januari 1966. dalam tahqiq beliau pada Kitab Tafsir Al Quranul Adzim cet. bermulalah kehidupan HAMKA sebagai tahanan politik dan penulis sepenuh masa terhadap penulisan tafsir yang telah dimulakan sebelum ini. beliau telah mengambil langkah dengan memuatkannya pula di dalam majalah Gema Islam sehingga Januari 1962. bahkan hampir seluruh hadits periwayatan dari Imam Ahmad bin Hanbal -rahimahullah. Bagi memastikan siri kuliah Subuh yang menjadi medan dakwah pada ketika itu tidak terhenti begitu sahaja.HAMKA telah memulakan Penulisan tafsir nya melalui siri kuliah Subuh yang disampaikan oleh HAMKA di Masjid al-Azhar dan diterbitkan dalam majalah ‘Panji Masyarakat’. Siri kuliah tersebut berterusan sehinggalah berlaku kekacauan politik di mana masjid tersebut telah dituduh menjadi sarang “Neo Masyumi” dan “Hamkaisme”. Darul Thayibah 1420 H). Setelah kejatuhan Orde Lama dan tampuk pemerintahan beralih kepada kepimpinan Soeharto. Imam Ibnu Katsir telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyusunnya. baik hadits maupun atsar. Dengan itu. hadits. Rentetan daripada tuduhan tersebut. tidak mengherankan jika penafsiran beliau sangat kaya dengan riwayat. [Dikatakan oleh Syaikh Sami bin Muhammad Salamah. HAMKA telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan selama dua tahun oleh penguasa Orde Lama iaitu ketika pemerintahan Sukarno. perkataan Sahabat dan tabi’in. membaca buku di waktu petang. METODOLOGI PENULISAN INBU KATHIR DAN HAMKA : Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu kitab tafsir yang paling banyak diterima dan tersebar di tengah ummat ini. dengan dukungan dalil lain dari Al Quran dan hadits serta 5 . tilawah alQuran pada waktu maghrib dan Isya’ dan di sepertiga malam beliau menunaikan solat sunat tahajjud hampir setiap malam. HAMKA banyak memperuntukkan masa untuk beribadah kepada Allah. Kesempatan masa yang masih ada digunakan beliau untuk memperbaiki serta menyempurnakan Tafsir Al-Azhar yang telah ditulis semasa dalam tahanan. kemudian menjelaskan makna secara umum. mengarang tafsir di waktu pagi. Terkadang beliau menjelaskan seputar hukum yang berkiatan dengan ayat. Sepanjang kehidupan dalam tahanan . penerbitan Panji Masyarakat diharamkan. Metode penyusunan yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir adalah dengan cara menyebutkan ayat terlebih dahulu.

Ayat pertama:(Surah al-Mu’minun) 96. Pertama: Ibnu Kathir mentafsirkan al-Quran dengan al-Quran : Contoh: Apabila Ibnu Kathir mentafsirkan Istiazah dan menjelaskan hukumnya semasa mentafsirkan surah al-Fatihah. Beliau menyatakan metode pentafsiran yang digunakan pada bahagian pendahuluan kitab tafsir tersebut iaitu di bawah tajuk kecil. HAMKA menggunakan kaedah pentafsiran yang menepati syarat-syarat pentafsiran al-Quran yang digariskan oleh para ulama’ tafsir . Dan Aku berlindung (pula) kepada Engkau Ya Tuhanku. dari kedatangan mereka kepadaku. 98. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. dengan pembahasan yang panjang dan mendalam tersebut. beliau menyebut ayat-ayat yang memerintahkan orang mukmin supaya memohon perlindungan dari Allah SWT.dilengkapi dengan pendapat para Ahli Fiqh disertai dalilnya apabila masalah tersebut dikhilafkan diantara mereka. selanjutnya beliau merajihkan (memilih dan menguatkan) salah satu pendapat tersebut. 1) Al Quran dengan Al Quran 2) Al Quran dengan Hadith 3) Al Quran – Hadith – Sahabat 4) Al Quran – Hadith – Sahabat – Tabi’en 5) Ibnu Kathir mengistibat hukum dan pengajaran dari ayat Dalam penulisan Tafsir Al-Azhar. Dan Katakanlah: “Ya Tuhanku Aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. 6 . Namun demikian tidak bisa dihindari. Asal tidak membawa kepada Kelemahan dan kemunduran dakwah. kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan[1020].” [1020] Maksudnya: perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kaum musyrikin yang tidak baik itu hendaklah dihadapi oleh nabi dengan yang baik. umpama dengan memaafkannya. ‘ Haluan Tafsir’. maka mayoritas ummat yang masih awam akan merasa berat jika harus membaca kitab aslinya yang berjilid-jilid. Imam Ibnu Kathir menggunaan metode Tafsir alMa’thur. 97.

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. lalu Allah mengampunkan kesalahan lintasan hati dengan ayat selepasnya. وأنزل ال عز وجممل: ل يكلممف الم نفسمما إل وسممعها لهمما ممما‬ ‫كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )قال: نعم( ربنا ول تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من‬ ‫قبلنا )قال: نعم( ربنا ول تحملنا ما ل طاقة لنا به )قال: نعم( واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنمت مولنمما فانصمرنا علمى القموم‬ 286 ‫. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. وقد أنزلت عليك هذه اليممة. Contohya semasa Ibnu Kathir mentafsirkan ayat 284 surah al-Baqarah. ، ‫عن أبي هريرة، قال: لما نزلت على رسول ال صلى ال عليه وسلم: }ل ما في السماوات وما في الرض وإن تبممدوا ممما‬ ‫في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وال على كل شميء قممدير{ ] 2/البقممرة/ آيممة 482[ قممال‬ :‫فاشتد ذلك على أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم فأتوا رسول ال صلى ال عليه وسلم. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. الصلة والصيام والجهاد والصدقة. Firman Allah: 284. al-Nasaie. ثم بركوا على الركمب. Muslim. ول نطيقهمما. فأنزل ال في إثرها: }آمن الرسول بممما أنممزل إليممه مممن ربممه‬ ‫والمؤمنون كل آمن بال وملئكتممه وكتبممه ورسممله ل نفمرق بيمن أحممد مممن رسمله وقمالوا سممعنا وأطعنما غفرانمك ربنمما وإليمك‬ ‫المصير{ ]2 /البقرة/ آية 582[ فلما فعلوا ذلك نسخها ال تعالى. Ibnu Majah) Setiap kali mentafsirkan satu-satu ayat Ibnu Kathir akan menyebut satu atau dua atau tiga hadith dan kadang-kadang lebih dari itu. Semasa mentafsirkan ayat ini.]الكافرين )قال: نعم( ] 2/ البقرة/ آية‬ Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad: Apabila Allah menurunkan ayat: {‫ل ما في‬ ‫السماوات وما في الرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والم علممى كممل‬ 7 . niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Al-Thirmidhi. Abu Daud. Ibnu Kathir menyebut hadith-hadith tentang turunnya ayat ini yang menunjukkan ayat ini sangat berat bagi sahabat kerana Allah memberitahu tentang Allah akan menghitung lintasan hati tetapi mereka berserah kepada Allah . فقمالوا‬ ‫أي رسول ال! كلفنا من العمال ما نطيق.KEDUA: Ibnu Kathir mentafsirkan al-Quran dengan al-Sunnah : Ibnu Kathir ketika mentafsirkan al-Quran sangat banyak dengan hadith beserta jalur sanad dan menyebut perawi hadith daripada kutub al-Sittah(al-Bukhari. قممال‬ ‫رسول ال صلى ال عليه وسلم “أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا‬ ‫غفرانك ربنا وإليك المصير. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم.

janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. al-Thirmidhi dari Ibn Abbas r. ampunilah Kami.a. Nabi bersabda : Ya Ya Tuhan kami. Nabi bersabda : Ya Ya Tuhan kami. Mereka berkata: Kami dipertanggungjawabkan dengan amalan-amalan yang kami tidak mampu. (mereka berdoa): “Ya Tuhan kami. malaikat-malaikat-Nya. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. al-Nasai. (kalau tidak silap) Ibnu Umar berhubung ayat ‫وإن تبدوا ما في أنفسكم‬ ‫ أو تخفوه يحاسبكم به ال‬Dinasakhkan oleh ayat yang selepasnya. Ibn Majah.‫ }شيء قدير‬Perkara menjadi bebanan kepada sahabat lalu mereka datang menemui rasul saw dan mereka melutut dihadapan rasul s. semuanya beriman kepada Allah. demikian pula orangorang yang beriman.a.w. Engkaulah penolong kami. al-Thirmidhi. pengampunan darimu wahai tuhan kami dan kepada engkau kami kembali. Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah r. Apabila sahabat akur dengan perintah ini dan lidah mereka kelu.ل يكلف الم نفسما إل وسممعها لهما‬ ‫ }ما كسبت وعليها ما اكتسبت‬Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Marwan al-Asfar dari seorang lelaki dari sahabat nabi s. Abu Daud. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. maka Allah mencampakkan iman ke dalam hati mereka lalu Allah menurunkan ayat {‫آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بال وملئكته‬ ‫وكتبه ورسله ل نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. lalu Rasululllah s. jihad. sedekah kemudian turun pula ayat ini.w : Sesungguhnya Allah tidak menghukum umatku dalam perkara yang terlintas dihati selagi mana tidak dilakukan atau diperkatakan. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.” Apabila mereka melakukannya Allah telah menasakhkan dengan menurunkan ayat: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”. kami tidak mampu! Rasulullah saw bersabda: “ Apakah kamu ingin berkata seperti ahli kitab sebelum kamu: Kami dengar dan kami lawan? Katakanlah: Kami dengar dan kami taat. Muslim. dan rahmatilah kami. Nabi bersabda : Ya beri ma’aflah Kami. 8 .a.anhu bersabda Rasul s. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.anhuma berkata apabila turunnya ayat ini: ‫ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ال‬Terlintas dihati mereka perkara yang belum terlintas sebelum turunnya ayat ini.” (mereka berdoa): “Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.w. (mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”. puasa. solat.w bersabda:Katakanlah “Kami dengar dan kami taat. dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami taat. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.a.” Nabi bersabda :Ya Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam al-Bukhari. Allah menurunkan ayat: 285.

KETIGA: Ibnu Kathir mentafsirkan al-Quran dengan kata-kata sahabat dan tabiin : Selepas mentafsirkan al-Quran dengan ayat dan hadith. sekiranya dilakukan maka dicatat sepuluh kebaikan. Sekiranya hambaku berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan maka akan ditulis satu kebaikan. iri-hati dan dendam terhadap nabi s.anhu berkata. Surah al-Ahzab yang menerangkan peperangan Khandaq.. Surah al-Nur tentang peristiwa al-Ifk iaitu Sayyidah Aishah yang difitnah dan seterusnya. Ibnu Kathir juga mentafsir al-Quran dengan sirah nabawiyah. asbab al-Nuzul. lalu ditambah Allah penyakitnya. kehidupan sahabat. Tafsir Ibnu Abi Hatim. dan sekiranya dilakukan maka dicatat satu keburukan.Hakikatnya tafsir Ibnu Kathir kaya dengan sunnah qauliyah(kata-kata) melalui hadith-hadith marfu’ dan sunnah fi’liyyah(perbuatan) melalui sirah nabawiyah. Kelemahan keyakinan itu. Rasulullah saw bersabda: Allah berfirman: Sekiranya hambaku berniat untuk melakukan sesuatu keburukan maka ia tidak akan ditulis.w.Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah r. Sebagai contoh ialah tafsir ayat 10 surah al-Baqarah berhubung orang munafiq: Dalam hati mereka ada penyakit[1]. tabiin dan atba’ al-tabiin yang diambil dari tafsir-tafsir yang ma’thur seperti tafsir al-Tabari.. Ibnu Kathir menyebut lima buah hadith menghuraikan ayat ini. beliau juga menyebut riwayat yang lain dan jumlah riwayat yang disebut oleh Ibnu Kathir semasa mentafsirkan ayat ini berjumlah 20 hadith semuanya dengan jalur sanad.a. [1] yakni keyakinan mereka terdahap kebenaran nabi Muhammad s. Selain mentafsir al-Quran dengan hadith. disebabkan mereka berdusta. Surah al-Tawbah yang menyentuh tentang peperangan Tabuk. dan menyebut riwayat sahabat tentang suasana ketika turunnya satu-satu ayat. Ibn kathir mentafsirkan ayat dengan menyebut kata-kata sahabat.a. dan bagi mereka siksa yang pedih. menimbulkan kedengkian. lemah. Ibnu al-Munzir dan lain-lain yang disebut sebelum ini. agama dan orang-orang Islam. Ini dapat dilihat dengan jelas semasa beliau mentafsirkan surah al-Anfal yang membincangkan tentang peperangan Badar dan surah Ali Imran yang menceritakan tentang peperangan Uhud. 9 .w.

(2) maksudnya penyakin bathiniyah seperti kekafiran. Pandangan yang sama turut disebut oleh Mujahid.[ Lihat tafsir Ibnu Kathir 1/46-47] KEEMPAT: Ibnu Kathir Mentafsir al-Quran dengan Bahasa Semasa mentafsirkan alQuran: Ibnu Kathir merujuk kepada bahasa Arab dari segi nahu. keraguaraguan dan sebagainya. Dan dari Ikrimah dan Towus Dalam hati mereka ada penyakit maksudnya riyak. Begitu juga dengan pandangan-pandangan yang lain. Ikrimah. Pandangan yang diberikan oleh Abdul Rahman bin Zaid Rahimahullah adalah baik.Ini sama dengan firman Allah: Dan oraang-orang yang mahu menerima petunjuk. 10 . Abu Ubaydah. balasan adalah dari jenis amalan yang dilakukan .Ibnu Kathir semasa mentafsirkan ayat ini menyebut beberapa tafsiran yang diberikan oleh sahabat dan tabiin Al-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Soleh dari Ibnu Abbas dan Murrah al-Hamdani dari Ibnu Masud dan beberapa sahabat nabi yang lain: Dalam hati mereka ada penyakit. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit(2). sorof . Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketaqwaannya. al-Kasai. menyebut bayt-bayt syair. disamping kekafirannya (yang Telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir. dan pandangan ahli-ahli bahasa seperti al-Farra’. al-Mubarrad. Al-Dahhak berkata dari Ibnu Abbas: Dalam hati mereka ada penyakit maksudnya dalam hati mereka ada penyakit nifaq lalu Allah tambah nifaq mereka. al-Akhfash. Maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. Ibnu Ishak meriwayatkan dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah – atau Said bin Jubayr: Dalam hati mereka ada penyakit maksudnya dalam hati mereka ada syak. Hasan al-Basri. lalu ditambah Allah penyakitnya maksudnya Dalam hati mereka ada perasaan syak lalu Allah menambah syak mereka. kemunafikan. merasa gembira. pandangan ini sama dengan pandangan pertama. Abu al-Aliyah. alRabi’ bin Anas dan Qatadah.

Tafsir al-Zamakhshari dan menyebut pandangan penyusun kamus seperti al-Jawhari. Firmannya “ al-Mu’minat” hukumnya menyeluruh meliputi ahli kitan kerana tidak ada perbezaan hukuman antara mukminah dan ahli kitab secara sepakat.perempuan yang beriman.. Beliau juga merujuk kepada tafsir lorongan bahasa seperti Tafsir al-Farra’.Perkataan “Nikah” merujuk kepada akad dan tidak ada ayat dalam al-Quran yang lebih jelas dari ayat ini. Contohnya ketika beliau mentafsirkan ayat 49 surah al-Ahzab: Hai orang-orang yang beriman. nabi menghulurkan tangannya kepada Umaymah.يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين‬ Nabi saw berkahwin dengan Umaymah binti Sharahil . Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Al-Quran menggunakan perkataan al-Nikah untuk merujuk kepada akad diikuti dengan wati’ kecuali ayat ini yang penggunaannya khusus kepada akad nikah berasaskan firman Allah: 2. KELIMA: Ibnu Kathir mengistibat hukum dan pengajaran dari ayat : Setelah melalui langkah-langkah tafsir yang disebut sebelum ini.baiknya. tetapi Umaymah seolah11 . apabila Umaymah di bawa masuk bertemu Rasul saw. Ibnu Kathir mentafsirkan alQuran dengan akal dan pandangan Ibnu kathir sangat jelas dalam tafsir ayat-ayat hukum. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Sahl bin sa’d al-Saidi dan Abi Usaid r. Maka berilah mereka mut’ah[1225] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik. apabila kamu menikahi perempuan.Tha’lab dll. Dalil keharusan mentalak wanita sebelum disetebuhi 3. apakah ia berlaku dengan akad atau dengan wati’(persetubuhan) atau kedua-duanya. Para fuqaha berselisih tentang hakikat nikah.anhuma berkata: ‫تزوج النبي صلى ال عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فممأمر أبمما أسمميد أن‬ ‫. [1225] yang dimaksud dengan mut’ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri. Ibn Kathir berkata: Ayat ini mengandungi hukum yang banyak: 1.

Firman Allah ta’ala : Maksudnya : Dan apa jua pun yang dianugerahkan kepada kamu maka itu adalah nikmat hidup di dunia dan perhiasannya belaka. Namun. dari emas dan perak dan kuda kenderaan tersedia dan binatang-binatang ternak dan bercucuk-tanam. Ali bin Talhah berkata: Sekiranya suami telah menetapkan maharnya maka bekas isteri berhak mendapat separuh. tidak kesemua ayat-ayat al-Quran ditafsirkan dengan metode tersebut. 12 . Itu semuanya adalah perhiasan hidup di dunia. Dan apa yang ada disisi Allah. lalu baginda saw memerintah supaya Abu Usaid menyediakan keperluan pengantin.olah tidak suka . maka Abu Usaid memakaikannya dua helai baju yang dibuat dari jerami. dari perempuan-perempuan dan anakanak dan kekayaan yang tersimpan. Dan Allah di sisinya tersedia sebaik-baik persiapan. itulah yang baik dan lebih kekal. Penggunaan metode tersebut dapat dilihat ketika beliau mentafsirkan ayat 60 surah al-Qasas.Bagi menjelaskan bentuk perhiasan tersebut. Islam tidak melarang bagi manusia untuk menerima perhiasan hidup di dunia kerana sememangnya itulahyang menjadi keinginan manusia. HAMKA membawakan ayat 14 surah ali Imran : Maksudnya : Dihiaskan bagi manusia cinta syahwat. dan sekiranya tidak ditetapkan maka suami memberi mut’ah(pemberian) mengikut kemampuan ekonominya yang demikian itu ialah melepaskannya dengan cara yang terbaik. Apakah tidak kamu fahamkah ? Ayat di atas menceritakan bahawa sebarang nikmat atau perhiasan yang dikurniakan adalah nimat di dunia tetapi yang kekal adalah apa yang ada disisi Allah. METODOLOGI PENULISAN HAMKA 1 ) Tafsir al-Quran dengan al-Quran : HAMKA didapati mengaplikasikan metode ini dalam mentafsirkan ayat al-Quran sebagaimana ulama’ tafsir yang lain iaitu sumber yang ma’thur.

Ini menunjukkan bahawa beliau tidak terikat kepada satu bahan sahaja tetapi pelbagai jenis bahan bagi memastikan ketepatan dan kesesuaian tafsiran beliau agar tidak lari terlalu jauh. Antara tafsiran ayat al-Quran yang mengandungi metode ini ialah tafsiran terhadap ayat 65 surah al-Naml : Maksudnya : “Katakanlah –Hai Utusan Kami-“Tidak ada seorang pun di semua langit dan bumi yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah. 3 ) Pendapat Tabi’in : Adakalanya HAMKA akan memasukkan pendapat-pendapat tabi’in bagi menyokong ulasan beliau terhadap tafsiran ayat-ayat al-Quran. Beliau mendatangkan beberapa buah hadis bagi menjelaskan tentang kepentingan perintah tersebut setelah dibawa penerangan panjang lebar tentang maksud istilah-istilah tersebut. Ayat tersebut menerangkan tentang pengetahuan terhadap perkara ghaib hanya diketahui oleh Allah sahaja. Antaranya Tafsir al-Manar karang Sayyid Rasyid Reda. Dan mereka itu ialah orangorang yang beroleh kemenangan. Ayat di atas menerangkan tentang perintah amar makruf dan nahi mungkar. 4) Pengambilan Riwayat dari Kitab Tafsir Muktabar : HAMKA turut merujuk kitab-kitab tafsir yang lain dalam pentafsiran beliau. Penggunaan metode ini dikesan dalam pentafsiran ayat 104 surah ali Imran : Maksudnya : Hendaklah ada antara kamu satu golongan yang mengajak kepada kebaikan.2 ) Tafsir al-Quran dengan al-Hadith : HAMKA turut tidak meninggalkan metode kedua terpenting dalam pentafsiran al-Quran iaitu tafsir al-Quran dengan al-Hadith yang mana hadis merupakan sumber kedua selepas al-Quran. Dalam hal ini. HAMKA membawakan pendapat seorang tabi’in iaitu Qatadah tentang kedudukan orang-orang yang mempercayai ilmu bintang atau Astrologi. Mafatih al-Ghayb karangan al-Razi dan lain-lain lagi. petunjuk dan panahan terhadap syaitan) maka kedudukannya adalah sesat. Dan tidak pula ada mereka yang menyedari bila mereka akan dibangkitkan. Menurut Qatadah sekiranya seseorang itu menyalahgunakan faedah Allah menjadikan bintang-bintang (perhiasan. menyuruh berbuat makruf dan melarang perbuatan mungkar. 13 .

a. dimasukkan ke dalam tafsir. HAMKA membawakan tafsiran al-Razi tentang pelbagai pentafsiran dabbah iaitu 5 keadaan berdasarkan pelbagai riwayat . Manakala Israil pada asalnya adalah nama Nabi Allah Yaakob (a. UNSUR –UNSUR ISRAILIYYAT DAN KEISTIMEWAAN DALAM SETIAP KITAB INI : Perkataan Israiliyyat adalah diambil daripada kata jamak. Dalam ayat tersebut. diterangkan bahawa apabila telah datang masanya kelak. iaitu setiap kisah termasuk cerita lama yang diadakan.) dan seterusnya nabi-nabi yang datang silih berganti.s. Firman Allah ta’ala: Maksudnya : Dan apabila sabda telah jatuh atas mereka. Bahkan sesetengah ulama tafsir dan 14 . Keturunan Isa (a.w. Keturunan lalu Nabi Yaakob (a. Namun ulama hadith menggunakan terhadap perkara-perkara yang lebih luas. Beliau juga turut membawa tafsiran Ibn Kathir dalam kitab Tafsir al-Quran al-Azim mengenai perkara yang sama.s.) pula dikenali dengan nama Nasara atau Nasrany. dibawakan tafsiran beliau terhadap ayat 82 dari surah al-Naml. Akan berlaku suatu perkara di kala manusia sudah lupa dan lalai terhadap agamnya di mana akan keluar dari dalam bumi semacam binatang yang disebut sebagai dabbah yang bermaksud binatang melata yang merangkak.s.) yang membawa maksud Abdullah atau hamba Allah.). yang istilah menyerap Israiliyyat Muslim al-Kitab Syaybah Israiliyyat zaman masuk ke dalam masyarakat Islam melalui tafsir al-Quran yang banyak berlaku di tabi’in.s.) atau Bani Israil sejak yang beberapa beriman zaman kepada yang Nabi dikenali dengan panggilan Yahudi.) dan dikenali menurut dengan istilah ahli pula telah ahl ialah dan tafsir tafsir menjadi sebahagian (Abu kisah-kisah Yahudi daripada umat 1408: 12). sehinggalah keturunannya yang terakhir iaitu Nabi Isa (a. Mufradnya adalah diambil daripada kata Israiliyyah.Sebagai contoh.) yang berkembang hingga kepada Nabi Musa (a. yang dinisbahkan kepada Bani Israil (keturunan Israil).s. Manakala yang beriman dengan Islam Nabi Muhammad (s. Kami keluarkanlah sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahawa sesungguhnya manusia pernahlah tidak yakin kepada ayat-ayat Kami. Bani Israil atau keturunan Israil ialah keturunan Nabi Yaakob (a.s.

Ketiga. Begitu pula. • Pertama. “janganlah kamu sekalian membenarkan mereka. Lalu ia diskusikan dan menjelaskan kelemahan serta sisi kekurangan riwayat. juga jangan mendustakan mereka”.hadith oleh menganggap musuh-musuh Israiliyyat Islam ke adalah dalam setiap tafsir kisah dengan yang dicipta dan disampai tujuan untuk merosakkan kesucian Islam (al-Dhahabi 1990: 13). Berbagai trik Ia gunakan dalam menghadapi riwayat ini. Kedua. riwayat israiliyat tersebut sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh syari’at Islam. riwayat yang shahih dan kita harus meyakininya. riwayat yang tawaquf ditangguhkan. Sebagaimana ulama yang lain. tidak menyebutkan riwayat ini atau. Sikap Ibnu Katsir dalam israiliyat sama dengan gurunya Ibnu Taymiyyah. berarti kewajiban untuk ditolak. • “Khabarkanlah oleh kamu tentang bani Israil karena hal itu tidak mengapa bagi kamu…“. Ibnu Katsir mengklasifikasikan israiliyat ke dalam tiga jenis. PANDANGAN IBNU KATSIR DAN HAMKA MENGENAI ISRAILIYAT. Sekiranya riwayat tersebut tidak bercanggah dengan Al-Quran dan tidak memberi apa-apa kesan terhadap aqidah seseorang maka beliau akan menyalinnya dan diingatkan pula kepada pembaca agar jangan mempercayainya. riwayat yang berseberangan dengan Islam. HAMKA turut menyebut dalam tafsirnya banyak kisah-kisah Israiliyat bersama sumber riwayatnya dan mendidik masyarakat menilainya dari perspektif Al-Quran dan Sunnah serta logik aqal yang sihat. Ia banyak melontarkan kritik terhadap riwayat israiliyat. Pendeknya. akan tetapi dia lebih tegas sikapnya dalam menghadapi masalah ini. Hal ini menuntut sikap untuk tidak meyakini seratus persen dan menolak seratus persen Sebagaimana dijelaskan dalam hadits. Untuk point pertama dan kedua Ibnu katsir sepakat dengan ulama yang lain tapi untuk point ketiga Ibnu Katsir kurang sepakat dalam tatanan realitanya. Seperti. karena riwayat ini kurang mempunyai faidah baik itu dalam permasalah keduniaan maupun problematika keagamaan. hal ini bisa kita cermati. Contohnya dalam isu 15 . Dan hadits lain. karena riwayat ini adalah riwayat dusta. ketika beliau banyak mengedepankan tentang larangan periwatan israiliyat yang Ia suguhkan dalam metode tafsirnya. kalaupun ia ungkapkan ia sandarkan kepada orang yang mengatakannya.

namanama individu yang didiamkan oleh Al-Quran. 6) Keistimewaan yang lain yang merupakan ciri khas tafsir Ibnu Katsir adalah. sehingga dia sangat mengetahui sanad suatu hadits. baik secara global maupun secara mendetail. Ibnu Katsir ahli tafsir. 3) Menghimpun hadits dan khabar baik itu perkataan sahabat dan tabi’in. jika riwayat itu terlalu teruk sehingga menjatuhkan aqidah seseorang maka beliau akan turut menyalinnya dan diulas dengan tegas agar berhati-hati dengan kisah sebegini. Dengan menjelaskan derajat hadits atau riwayat tersebut dari shahih dan dla’if. 4) Keterkaitan tafsir ini dengan pengarangnya yang mempunyai kafabilitas mumpuni dalam bidangnya. kesimetrisan uslubnya serta keagungan maknanya. keselarasan lafadhnya.” Pada kebiasaannya dia rajihkan aqwal yang shahih dan menda’ifkan riwayat yang lain. 5) Jika ada riwayat israiliyat Ia mendiskusikannya serta menjelaskan kepalsuannya. ia menyelaraskan suatu riwayat dengan naql yang shahih dan akal sehat. Oleh karenanya. 16 . Tapi beliau juga menghimpun referensi yang lain. tapi diakui juga sebagai muhaddits. sebagaimana yang tertera dalam Qur`an dan Sunnah. KEISTIMEWAAN KARANGAN KEDUA-DUA KITAB TAFSIR INI : Keistimewaan tafsir Ibnu Katsir ini bisa kita abtrasikan ke dalam beberapa diktum di bawah ini : 1) Nilai kandungan tafsir tersebut tidak hanya tafsir bil-ma’tsur saja yang menghimpun riwayat serta khabar. Namun. juga menyangkal kebohongannya dengan menggunakan konsep “jarh wa ta’dil. dengan mengemukakan sanad serta mata rantai rawi dan matannya atas dasar ilmu “jarh wa ta’dîl.” Keenam. 2) Menghimpun ayat-ayat yang serupa dengan menjelaskan rahasia yang dalam dengan keserasiannya. daya kritisnya yang tiggi terhadap cerita-cerita Israiliyat yang banyak tersebar dalam kitab-kitab tafsir bilMa’tsur. mengekspresikan manhaj “al-salâfu al-shaleh” dalam metode dan cara pandang. Serta menolak riwayat yang munkar dan riwayat yang dusta. yang tidak bisa dijadikan hujjah baik itu di dunuia ataupun di akhirat kelak.

unsur retoriknya. diksi perkataan dan sebagainya mempunyai kuasa menarik minat manusia kontemporari. Dan yang terdekat dengan Tafsir al-tabari ialah tafsir Ibnu Kathir.Terdapat beberapa faktor yang mendorong HAMKA kepada penghasilan karya tersebut. HAMKA menyatakan faktor tersebut dalam mukadimah kitab tafsirnya. Tabi'in dan Tabi'in-tabi'in. KELEBIHAN MENGGUNAKAN KEDUA-DUA METODOLOGI TAFSIR BIL MAT’HUR DAN TAFSIR BIL RA’YI : Tafsir Bil Ma'thur Menafsir al-Qur'an dengan dengan bersandarkan kepada hadis-hadis. Dalam jenis ini. Secara umumnya ayat Al Quran telah memiliki pelbagai aspek dakwah yang unik dimana setiap susunan ayat. Tafsir normatif ini sebenarnya adalah pasak kepada umat Islam dan sebenarnya ayat Al Quran sewajarnya dikupas melalui tafsiran sebenar atau melalui kajian asbab al nuzul. Antaranya ialah kesedaran beliau terhadap kepentingan untuk menanam semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa belia-belia di alam Melayu khususnya beliaa-belia di Indonesia yang amat berminat untuk memahami al-Quran tetapi tehalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai ilmu Bahasa Arab. susunan kalimah. Tafsir Jami'ul Bayan oleh al-tabari dianggap yang teragung di mana ianya memuatkan segala kata-kata Sahabat dan Tabi'in beserta dengan sanadnya sekali. Tafsir Bil ra'yi 17 . Kecenderungan beliau terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para muballigh dan para pendakwah serta meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil daripada sumber-sumber Bahasa Arab . Kaedah tafsir bil ma'thur adalah kaedah tafsir yang sebenarnya menjadi amalan para sahabat dan tabiin yang ulung. Namun terdapat juga beberapa ayat Al Quran yang perlu dilihat hikmah dan signifikannya kepada sekeliling secara umum dan bukannya sekadar dengan sebab turunnya ayat tersebut. Para sahabat dan tabiin adalah golongan yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan amat menitik beratkan sebarang pengertian ayat Al Quran agar menepati saranan dan sunnah nabi itu sendiri.

Beliau juga dikenali sebagai ulama’ moden dengan sentiasa menerapkan kesenian 18 . Pertama. segar serta futuristik. Di antaranya ialah tafsir-tafsir dari golongan Muktazilah. Tafsir Bil Ra'yi al-Mazmum al-Mardud yang tertolak kerana unsur rasionalismenya yang ekstrim dan menurut hawa nafsu. Ada dua jenis tafsiran ini. walaupun kita masih perlu berserah kepada Allah akan maknanya yang sebenarnya.Pentafsiran al-Qur'an dengan mengunakan akal fikiran. tajuk-tajuk tentang perubatan serta lainnya akan menyebabkan mereka memandang Al Quran sebagai agenda ilahi yang relevan. Sokongan yang diberikan melalui kupasan ayat Al Quran melalui tajuk kontemporari seperti hak asasi manusia. Manakala Hamka pula dikenali sebagai sasterawan yang terkenal di alam Melayu. Maka tafsir maudu'I sebenarnya menepati ciri ini dimana penelitian ilmuan daripada pelbagai bidang keilmuan terhadap Al Quran mungkin akan menjumpai keserasiannya. Hal ini jelas kerana tafsiran cara lama yang menekankan unsur normatif dan tafsiran daripada hadis. Tafsir seumpama ini juga boleh dikaitkan dengan kaedah bil Ar Ra'yi yang terkenal dikalangan ulama' muktazilah. athar sahabat dan tafsiran tabiin semata-mata tidak akan menarik minat masyarakat akhir zaman yang inginkan suatu sokongan dalam aktiviti harian mereka. sebagai sokongan aktiviti dan program akan menarik minat segelintir manusia yang jarang mengetahui rahsia ayat Al Quran yang mungkin tidak merasai nikmat kesyumulan Al Quran. Dan kedua. Sepertimana Ibnu Kathir yang di kenali sebagai sasterawan yang kaya dengan pelbagai karya seninya dan arif dari sudut ilmu bahasa. ulama' hanafiyyah serta tokoh-tokoh falsafah Islam terkenal. Menggunakan tafsir dalam setiap kali pengisian. Kita boleh bersetuju jika kupasan topik kontemporari cuba mengaitkan ayat Al Quran dengan teori sains sekiranya jelas tidak bercanggah dengan tafsiran ma'thur yang lebaih sahih. KESIMPULAN : Diantara syarat untuk bergelar pendakwah dan penggerak Islam ialah mengusai semampu mungkin keilmuan berkisar tentang Al Quran serta bahasa Arab selaku kuncinya. Syiah Batiniyyah dan golongan sufi mistik seperti Ibnu Arabi. Tafsir Bil Ra'yi al-Mamduh al-Maqbul yang masih dapat diterima kerana menurut kaedahkaedahnya yang betul. Kelebihan beliau ini menjadikan penghasilan kitab Tafsir al azim ditafsirkan secara kemas dan seni. jaminan hak wanita dalam Islam.

Pustaka Nasional Pte Ltd. Pemikiran Dan Perjuangan HAMKA. Fakta-Fakta Tafsir Al-Azhar Juzuk 1-30. (Vol.org/wiki/Ibn_Kathir 19 .wikipedia. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. Md Sidin (Editor)(2001).1-10). ABIM 2) Hamka. 4) Al-Quran Al-Karim 5) http://en. (1990). Singapura. Johor Bahru. Badan Cemerlang Sdn Bhd. Mohd Zaid. SUMBER RUJUKAN : 1) Ahmad Ishak. Tafsir Al-Azhar.dalam menginterpretasi agama dan kesinian tersebut menjadi gaya penafsiran dalam mentafsir al-Quran dalam Tafsir al Azhar. (1997). Hj. 3) Kadri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->