P. 1
assgment tafsir 2012

assgment tafsir 2012

|Views: 66|Likes:
Published by razki malik

More info:

Published by: razki malik on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

PENGENALAN : Secara etimologi tafsir bisa berarti: ‫( اليضاح والبيان‬penjelasan), ‫( الكشف‬pengungkapan) dan ‫كشف‬ ‫( المراد عن اللفظ المشكل‬menjabarkan kata

yang samar ). Adapun secara terminologi tafsir adalah penjelasan terhadap Kalamullah atau menjelaskan lafadz-lafadz al-Qur’an dan pemahamannya. Ilmu tafsir merupakan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya, karena pembahasannya berkaitan dengan Kalamullah yang merupakan petunjuk dan pembeda dari yang haq dan bathil. Ilmu tafsir telah dikenal sejak zaman Rasulullah dan berkembang hingga di zaman modern sekarang ini. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa majoritinya umat Islam kurang berkemampuan untuk memahami makna al-Quran sepenuhnya, khususnya yang bukan berbangsa Arab. Ini disebabkan beberapa kekangan di antaranya tidak memahami Bahasa Arab itu sendiri kecuali apabila disampaikan kepada mereka al- Quran itu berserta terjemahan makna dan tafsirnya di dalam bahasa ibunda mereka sendiri. Oleh itu, jelaslah bahawa penafsiran serta penterjemahan al-Quran merupakan jalan alternatif untuk umat Islam memahami agama Islam disamping menyebarluaskan dakwah Islamiyyah ke seluruh dunia samada di kalangan umat Islam sendiri mahupun di kalangan bukan Islam.

LATAR BELAKANG : Ibnu Katsir : Nama lengkap Ibnu Katsir ialah, Abul Fidâ ‘Imaduddin Isma’il bin Syeh Abi Haffsh Syihabuddin Umar bin Katsir bin Dla`i ibn Katsir bin Zarâ` al-Qursyi al-Damsyiqi. Ia di lahirkan di kampung Mijdal, daerah Bashrah sebelah timur kota Damaskus, pada tahun 700 H. Ayahnya berasal dari Bashrah, sementara ibunya berasal dari Mijdal. Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Hafsh Umar ibn Katsir. Ia adalah ulama yang faqih serta berpengaruh di daerahnya. Ia juga terkenal dengan ahli ceramah. Hal ini sebagaimana di ungkapkan Ibnu Katsir dalam kitab tarikhnya (al-Bidâyah wa al-Nihâyah). Ayahnya lahir sekitar tahun 640 H, dan ia wafat pada bulan Jamadil ‘Ula 703 H. di daerah Mijdal, ketika Ibnu Katsir berusia tiga tahun, dan dikuburkan di sana.
1

Lalu ia berguru kepada. lalu belajar ilmu ushul fiqh ibn Hâjib kepada syaikh Kamaluddin bin Qodi Syuhbah. yang bernama Isma’il. “ Anak yang paling besar di keluarganya lelaki. Ketika genap usia sebelas tahun. Ia menikah dengan salah seorang puteri Syaikh al-Mazi. 725). Ia selesai menghafalkan al-Qur`an. Ibnu Katsir berguru Shahih Muslim kepada Syaikh Nazmuddin bin al-Asqalani. Abang yang paling besar bernama Ismail dan yang paling kecilpun Ismail. Selain guru-guru yang telah dipaparkan di atas. Abu al-Fatah al-Dabusi. Begitu pula. yaitu Syaikh Burhanuddin Ibrahim Abdurrahman al-Fazzari (w. Isa bin Muth’im. 723). cara berfikir juga dalam metode karya-karyanya. 729) terkenal dengan ibnu al-Farkah. Syaikh Syamsuddin al-Dzhabi (w. Semenjak ayahnya wafat di kala itu Ibnu Katsir baru berumur tiga tahun.Ibnu Katsir adalah anak yang paling kecil di keluarganya. mampu melahirkan anak soleh dan bersemangat dalam mencari mutiara-mutiara ilmu yang berharga dimanapun. Ibnu Asakir (w. 2 . Pada tahun 707 H. syeh Ahmad bin Abi Thalib al-Muammari (w. mereka adalah Ibnu Taymiyyah. Ibnu Katsir mulai sedar kecil mencari ilmu. sedangkan yang paling kecil adalah saya “. Dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Dengan modal usaha dan kerja keras Ibnu Katsir menjadi ulama yang diperhitungkan dalam percaturan keilmuan. Syaikh Muhamad bin Zurad. Ia belajar kepada dua Grand Syaikh Damaskus. Syeh al-Mazi. bahkan melebihi keluasan ilmu ayahnya. serta senantiasa menjunjung nilainilai keilmuan. Dan hanya sedikit sekali fatwa beliau yang berbeza dengan Ibnu Taymiyyah. Syaikh Abu Musa al-Qurafi. Syaikh Ishaq bin alAmadi (w. Ibn Syayrazi. Ibnu Katsir pindah ke Damaskus. 742). masih ada beberapa guru yang mempunyai pengaruh besar terhadap Ibnu Katsir. Ia juga sempat bermulajamah kepada Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mazi (w. Banyak sekali sikap Ibnu Katsir yang terwarnai dengan Ibnu Taymiyah. 748). Ayahnya memang sangat berpengaruh dalam keluarga. tentang fiqh syafi’i. selanjutnya abangnya bernama Abdul Wahab yang mendidik Ibnu Katsir semasa kecil. Kebesaran serta tauladan ayahnyalah peribadi Ibnu Katsir mampu menandingi kebesaran ayahnya. Hal ini sebagaimana yang ia utarakan. adalah yang mengarang kitab “Tahdzîbu al-kamâl” dan “Athrâf-u al-kutub-i al-sittah“. sampai ia mendapatkan pendamping hidupnya. 730). baik itu dalam berfatwa.

Anak beliau. Pak Hamka atau Buya Hamka adalah nama istimewa yang mempunyai nilai tersendiri di persada perkembangan Islam dan dunia kesusasteraan nusantara. tepatnya pada hari Kamis. juga ulama yang faqih dan kapabel dalam tafsir”. Setiap orang di negara ini yang pernah melihat dan mendengar kuliah agama yang disampaikan oleh tokoh ini pastinya merasai kerinduan yang mendalam terhadap nastolgia lampau. diantaranya Syihabuddin bin haji. serta takhrij rijalnya. Minangkabau pada 14 Muharram 1326H bersamaan 17 Febuari 1908.Sementara murid-murid beliau pun tidak sedikit. Ia mengetahui yang shahih dan dha’if”. disisi makam guru yang sangat dicintai dan dihormatinya yaitu Ibnu Taimiyah. Guru-guru mahupun sahabat beliau mengetahui. 26 Sya’ban 774 H. Gayanya yang tersendiri dalam berdakwah amat memukau sekali bagai magnet yang boleh menyentuh hati setiap insan yang mendengar. Tokoh dari tanah seberang ini sengaja dipilih untuk disisipkan dalam koleksi ini kerana Almarhum Haji Abdul Malik Bin Haji Abdul Karim Amarullah atau dikenali sebagai Prof. Menariknya pula. Genap usia tujuh puluh empat tahun akhirnya ulama ini wafat. Ia di kuburkan di pemakaman shufiyah Damaskus. Sejarawan al-Dzahabi. Negeri Sungai Batang Maninjau. tetapi pada zaman beliau istilah ‘Kaum Tua’ dan ‘Kaum Muda’ belum tersebar luas. Dr Hamka adalah ulama besar Nusantara yang sangat terkenal. Almarhum dilahirkan di Kampung Tanah Sirah ( ada riwayat lain mengatakan di Kampung Molek). Hamka dari singkatan nama Haji Abdul Malik bin Haji Abdul Karim. adalah seorang pelopor dan termasuk tokoh besar dalam 3 . Tuan Kisa-i ( datuk Hamka) tetap mengamal Thariqat Naqsyabandiyah. datuk beliau adalah ulama tarikat yang bersuluk terkenal. Pemahaman Islam Tuan Kisa-i sama dengan pegangan ‘Kaum Tua’. Haji Abdul Malik Bin Haji Abdul Karim Amarullah (HAMKA). Pengakuan yang jujur lahir dari muridnya. Lebih-lebih lagi beliau berasal dari tanah Minangkabau yang mempunyai pertalian dengan masyarakat adat perpatih di Negeri Sembilan. Syeikh Haji Abdul Karim Amrullah. Penyusun sendiri tanpa sedar boleh menitiskan airmata apabila tokoh ‘idola’ ini tersedu dalam ceramah dakwahnya di kaca TV kira-kira awal tahun 1970an dahulu. tidak ketinggalan memberikan sanjungan kepada Ibnu Katsir. istiqamah mengikut Mazhab Syafie. juga hadits dan sejarah. bahawa ia bukan saja ulama yang arif dalam bidang tafsir. Bapanya Haji Abdul Karim Amrullah adalah ulama terkenal Minangkabau yang tersohor dan dianggap pula pembawa reformasi Islam ( kaum muda). muhaddits. “Ibnu Katsir adalah seorang mufti. “Ibnu Katsir adalah ulama yang mengetahui matan hadits.

4 .Sentiasa berbincang dan berhujah dengan gurunya tentang perkara-perkara yang mengelirukan. kemudian kaitkan dengan hadith.Sangat teliti dan berhati-hati tentang perkara Israiliyat. pendapat sahabat. Haji Abdul Karim adalah tuan guru kepada Sheikh Haji Ahmad Jelebu[1] yang riwayat hidupnya turut disajikan dalam koleksi ini. Beliau meninggal dunia pada 21 Jun 1945.Salah sebuah tafsir bil Ma’thur (tempat ke2)Rujukan utama ulama’tafsir dan masyarakat Islam.Menjauhi dari membahaskan berkaitan ilmu yang tiada kaitan dengan tafsir atau memahami al Quran. Penama tafsir Hamka dengan nama Tafsir alAzhar bersepena dengan tempat lahirnya tafsir tersebut iaitu Masjid Agung al-Azhar . tabi’in dan ulama salaf. KITAB TAFSIR IBNU KATHIR : Lebih dikenali sebagai “Tafsir Al Quran Al ‘Azim”. hampir mencukupi semua disiplin ilmu penuh berinfotmasi.Mengaitkan sesuatu ayat dengan ayat yang lain. KITAB TAFSIR AL AZHAR : Tafsir al-Azhar merupakan kerya Hamka yang meperlihatkan keluasan pengetahuan beliau. Menurut sejarahnya. bapa beliau pernah dibuang daerah oleh penjajah Belanda ke Sukabumi dalam tahun 1941 lantaran fatwa beliau yang dianggap membahayakan penjajah dan keselamatan umum. Menjauhi daripada perbahasan tentang I’rab dan ilmu-ilmu balaghah lain. tetapi lebih cenderung kepada pemikiran Syeikh Muhammad Abduh. sekali gus menolak ikatan ‘taqlid’. Manakala ibunya pula bernama Siti Safiyah Binti Gelanggar yang bergelar Bagindo nan Batuah.Nama al-Azhar bagi masjid tersebut telah diberikan oleh Syeik Muhmod Syaltout. Ia berasal dari siri kuliah subuh yang disampaikan oleh Hamka di masjid al-Azhar yang terletak di kebayoran baru Jarkarta sejak tahun 1959. Rektor Universiti al-Azhar semasa melawatan Indonesia pada Disember 1960 dengan harapan ianya akan menjadi al-Azhar di Jakarta. Syeikh Haji Abdul Karim Amrullah menolak amalan Thariqat Naqsyabandiyah.Tumpuan Utama Dalam Tafsir Ibn Kathir Menjelaskan makna-makna ayat dan hukumnya.perjuangan ‘Kaum Muda’.

bahkan hampir seluruh hadits periwayatan dari Imam Ahmad bin Hanbal -rahimahullah. perkataan Sahabat dan tabi’in. HAMKA banyak memperuntukkan masa untuk beribadah kepada Allah. penerbitan Panji Masyarakat diharamkan. Setelah kejatuhan Orde Lama dan tampuk pemerintahan beralih kepada kepimpinan Soeharto. kemudian menjelaskan makna secara umum. dalam tahqiq beliau pada Kitab Tafsir Al Quranul Adzim cet. Sepanjang kehidupan dalam tahanan . beliau telah mengambil langkah dengan memuatkannya pula di dalam majalah Gema Islam sehingga Januari 1962. baik hadits maupun atsar. HAMKA telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan selama dua tahun oleh penguasa Orde Lama iaitu ketika pemerintahan Sukarno. hadits. selanjutnya menafsirkannya dengan ayat. Kesempatan masa yang masih ada digunakan beliau untuk memperbaiki serta menyempurnakan Tafsir Al-Azhar yang telah ditulis semasa dalam tahanan.dalam kitab Al Musnad tercantum dalam kitab tafsir ini. METODOLOGI PENULISAN INBU KATHIR DAN HAMKA : Tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu kitab tafsir yang paling banyak diterima dan tersebar di tengah ummat ini. Bagi memastikan siri kuliah Subuh yang menjadi medan dakwah pada ketika itu tidak terhenti begitu sahaja. dengan dukungan dalil lain dari Al Quran dan hadits serta 5 .HAMKA telah memulakan Penulisan tafsir nya melalui siri kuliah Subuh yang disampaikan oleh HAMKA di Masjid al-Azhar dan diterbitkan dalam majalah ‘Panji Masyarakat’. tidak mengherankan jika penafsiran beliau sangat kaya dengan riwayat. Imam Ibnu Katsir telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyusunnya. HAMKA dibebaskan dari tuduhan pada 21 Januari 1966. tilawah alQuran pada waktu maghrib dan Isya’ dan di sepertiga malam beliau menunaikan solat sunat tahajjud hampir setiap malam. Terkadang beliau menjelaskan seputar hukum yang berkiatan dengan ayat. membaca buku di waktu petang. Darul Thayibah 1420 H). Dengan itu. Metode penyusunan yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir adalah dengan cara menyebutkan ayat terlebih dahulu. Siri kuliah tersebut berterusan sehinggalah berlaku kekacauan politik di mana masjid tersebut telah dituduh menjadi sarang “Neo Masyumi” dan “Hamkaisme”. Rentetan daripada tuduhan tersebut. [Dikatakan oleh Syaikh Sami bin Muhammad Salamah. mengarang tafsir di waktu pagi. bermulalah kehidupan HAMKA sebagai tahanan politik dan penulis sepenuh masa terhadap penulisan tafsir yang telah dimulakan sebelum ini.

Namun demikian tidak bisa dihindari. Ayat pertama:(Surah al-Mu’minun) 96. ‘ Haluan Tafsir’. dari kedatangan mereka kepadaku. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Dan Katakanlah: “Ya Tuhanku Aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. dengan pembahasan yang panjang dan mendalam tersebut. Beliau menyatakan metode pentafsiran yang digunakan pada bahagian pendahuluan kitab tafsir tersebut iaitu di bawah tajuk kecil. beliau menyebut ayat-ayat yang memerintahkan orang mukmin supaya memohon perlindungan dari Allah SWT.dilengkapi dengan pendapat para Ahli Fiqh disertai dalilnya apabila masalah tersebut dikhilafkan diantara mereka. 97. 98. kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan[1020]. Dan Aku berlindung (pula) kepada Engkau Ya Tuhanku. Imam Ibnu Kathir menggunaan metode Tafsir alMa’thur.” [1020] Maksudnya: perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kaum musyrikin yang tidak baik itu hendaklah dihadapi oleh nabi dengan yang baik. 6 . umpama dengan memaafkannya. Asal tidak membawa kepada Kelemahan dan kemunduran dakwah. selanjutnya beliau merajihkan (memilih dan menguatkan) salah satu pendapat tersebut. Pertama: Ibnu Kathir mentafsirkan al-Quran dengan al-Quran : Contoh: Apabila Ibnu Kathir mentafsirkan Istiazah dan menjelaskan hukumnya semasa mentafsirkan surah al-Fatihah. HAMKA menggunakan kaedah pentafsiran yang menepati syarat-syarat pentafsiran al-Quran yang digariskan oleh para ulama’ tafsir . 1) Al Quran dengan Al Quran 2) Al Quran dengan Hadith 3) Al Quran – Hadith – Sahabat 4) Al Quran – Hadith – Sahabat – Tabi’en 5) Ibnu Kathir mengistibat hukum dan pengajaran dari ayat Dalam penulisan Tafsir Al-Azhar. maka mayoritas ummat yang masih awam akan merasa berat jika harus membaca kitab aslinya yang berjilid-jilid.

dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. ثم بركوا على الركمب. Firman Allah: 284. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم. Contohya semasa Ibnu Kathir mentafsirkan ayat 284 surah al-Baqarah. وأنزل ال عز وجممل: ل يكلممف الم نفسمما إل وسممعها لهمما ممما‬ ‫كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )قال: نعم( ربنا ول تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من‬ ‫قبلنا )قال: نعم( ربنا ول تحملنا ما ل طاقة لنا به )قال: نعم( واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنمت مولنمما فانصمرنا علمى القموم‬ 286 ‫. فقمالوا‬ ‫أي رسول ال! كلفنا من العمال ما نطيق.]الكافرين )قال: نعم( ] 2/ البقرة/ آية‬ Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad: Apabila Allah menurunkan ayat: {‫ل ما في‬ ‫السماوات وما في الرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والم علممى كممل‬ 7 . al-Nasaie. فأنزل ال في إثرها: }آمن الرسول بممما أنممزل إليممه مممن ربممه‬ ‫والمؤمنون كل آمن بال وملئكتممه وكتبممه ورسممله ل نفمرق بيمن أحممد مممن رسمله وقمالوا سممعنا وأطعنما غفرانمك ربنمما وإليمك‬ ‫المصير{ ]2 /البقرة/ آية 582[ فلما فعلوا ذلك نسخها ال تعالى. Muslim. Semasa mentafsirkan ayat ini. Ibnu Kathir menyebut hadith-hadith tentang turunnya ayat ini yang menunjukkan ayat ini sangat berat bagi sahabat kerana Allah memberitahu tentang Allah akan menghitung lintasan hati tetapi mereka berserah kepada Allah . Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ibnu Majah) Setiap kali mentafsirkan satu-satu ayat Ibnu Kathir akan menyebut satu atau dua atau tiga hadith dan kadang-kadang lebih dari itu. ول نطيقهمما. niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. ، ‫عن أبي هريرة، قال: لما نزلت على رسول ال صلى ال عليه وسلم: }ل ما في السماوات وما في الرض وإن تبممدوا ممما‬ ‫في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وال على كل شميء قممدير{ ] 2/البقممرة/ آيممة 482[ قممال‬ :‫فاشتد ذلك على أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم فأتوا رسول ال صلى ال عليه وسلم. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan. الصلة والصيام والجهاد والصدقة. lalu Allah mengampunkan kesalahan lintasan hati dengan ayat selepasnya.KEDUA: Ibnu Kathir mentafsirkan al-Quran dengan al-Sunnah : Ibnu Kathir ketika mentafsirkan al-Quran sangat banyak dengan hadith beserta jalur sanad dan menyebut perawi hadith daripada kutub al-Sittah(al-Bukhari. وقد أنزلت عليك هذه اليممة. Abu Daud. Al-Thirmidhi. قممال‬ ‫رسول ال صلى ال عليه وسلم “أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا‬ ‫غفرانك ربنا وإليك المصير.

ampunilah Kami.a. janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Abu Daud. al-Nasai. Muslim.a. dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami taat.ل يكلف الم نفسما إل وسممعها لهما‬ ‫ }ما كسبت وعليها ما اكتسبت‬Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Marwan al-Asfar dari seorang lelaki dari sahabat nabi s. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. 8 . jihad. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.” Apabila mereka melakukannya Allah telah menasakhkan dengan menurunkan ayat: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.w. Apabila sahabat akur dengan perintah ini dan lidah mereka kelu. Imam al-Bukhari.w : Sesungguhnya Allah tidak menghukum umatku dalam perkara yang terlintas dihati selagi mana tidak dilakukan atau diperkatakan. Rasul Telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya.a. puasa.‫ }شيء قدير‬Perkara menjadi bebanan kepada sahabat lalu mereka datang menemui rasul saw dan mereka melutut dihadapan rasul s. Ahmad meriwayatkan daripada Abu Hurairah r. al-Thirmidhi. Mereka berkata: Kami dipertanggungjawabkan dengan amalan-amalan yang kami tidak mampu. malaikat-malaikat-Nya.”.w. lalu Rasululllah s. Allah menurunkan ayat: 285. (kalau tidak silap) Ibnu Umar berhubung ayat ‫وإن تبدوا ما في أنفسكم‬ ‫ أو تخفوه يحاسبكم به ال‬Dinasakhkan oleh ayat yang selepasnya. semuanya beriman kepada Allah. kami tidak mampu! Rasulullah saw bersabda: “ Apakah kamu ingin berkata seperti ahli kitab sebelum kamu: Kami dengar dan kami lawan? Katakanlah: Kami dengar dan kami taat. al-Thirmidhi dari Ibn Abbas r. Ibn Majah.anhuma berkata apabila turunnya ayat ini: ‫ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ال‬Terlintas dihati mereka perkara yang belum terlintas sebelum turunnya ayat ini. (mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Nabi bersabda : Ya Ya Tuhan kami. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.” Nabi bersabda :Ya Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim.anhu bersabda Rasul s.a.” (mereka berdoa): “Ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Nabi bersabda : Ya beri ma’aflah Kami. pengampunan darimu wahai tuhan kami dan kepada engkau kami kembali. demikian pula orangorang yang beriman. sedekah kemudian turun pula ayat ini. maka Allah mencampakkan iman ke dalam hati mereka lalu Allah menurunkan ayat {‫آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بال وملئكته‬ ‫وكتبه ورسله ل نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Nabi bersabda : Ya Ya Tuhan kami.w bersabda:Katakanlah “Kami dengar dan kami taat. Engkaulah penolong kami. (mereka berdoa): “Ya Tuhan kami. dan rahmatilah kami. solat.

menimbulkan kedengkian. Selain mentafsir al-Quran dengan hadith.Hakikatnya tafsir Ibnu Kathir kaya dengan sunnah qauliyah(kata-kata) melalui hadith-hadith marfu’ dan sunnah fi’liyyah(perbuatan) melalui sirah nabawiyah. Ibn kathir mentafsirkan ayat dengan menyebut kata-kata sahabat. Sebagai contoh ialah tafsir ayat 10 surah al-Baqarah berhubung orang munafiq: Dalam hati mereka ada penyakit[1].. tabiin dan atba’ al-tabiin yang diambil dari tafsir-tafsir yang ma’thur seperti tafsir al-Tabari. sekiranya dilakukan maka dicatat sepuluh kebaikan. lemah.anhu berkata. Kelemahan keyakinan itu. disebabkan mereka berdusta. kehidupan sahabat. Surah al-Ahzab yang menerangkan peperangan Khandaq. iri-hati dan dendam terhadap nabi s. Ibnu Kathir juga mentafsir al-Quran dengan sirah nabawiyah. lalu ditambah Allah penyakitnya.a. Ini dapat dilihat dengan jelas semasa beliau mentafsirkan surah al-Anfal yang membincangkan tentang peperangan Badar dan surah Ali Imran yang menceritakan tentang peperangan Uhud.w. Surah al-Tawbah yang menyentuh tentang peperangan Tabuk. dan menyebut riwayat sahabat tentang suasana ketika turunnya satu-satu ayat.. Rasulullah saw bersabda: Allah berfirman: Sekiranya hambaku berniat untuk melakukan sesuatu keburukan maka ia tidak akan ditulis.a.Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah r. dan bagi mereka siksa yang pedih. dan sekiranya dilakukan maka dicatat satu keburukan. beliau juga menyebut riwayat yang lain dan jumlah riwayat yang disebut oleh Ibnu Kathir semasa mentafsirkan ayat ini berjumlah 20 hadith semuanya dengan jalur sanad. asbab al-Nuzul. [1] yakni keyakinan mereka terdahap kebenaran nabi Muhammad s. Sekiranya hambaku berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan maka akan ditulis satu kebaikan. 9 . Ibnu al-Munzir dan lain-lain yang disebut sebelum ini.w. agama dan orang-orang Islam. KETIGA: Ibnu Kathir mentafsirkan al-Quran dengan kata-kata sahabat dan tabiin : Selepas mentafsirkan al-Quran dengan ayat dan hadith. Surah al-Nur tentang peristiwa al-Ifk iaitu Sayyidah Aishah yang difitnah dan seterusnya. Tafsir Ibnu Abi Hatim. Ibnu Kathir menyebut lima buah hadith menghuraikan ayat ini.

Dan dari Ikrimah dan Towus Dalam hati mereka ada penyakit maksudnya riyak. 10 . al-Mubarrad. disamping kekafirannya (yang Telah ada) dan mereka mati dalam keadaan kafir. Hasan al-Basri. Ibnu Ishak meriwayatkan dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah – atau Said bin Jubayr: Dalam hati mereka ada penyakit maksudnya dalam hati mereka ada syak. al-Kasai. al-Akhfash. keraguaraguan dan sebagainya.Ibnu Kathir semasa mentafsirkan ayat ini menyebut beberapa tafsiran yang diberikan oleh sahabat dan tabiin Al-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Soleh dari Ibnu Abbas dan Murrah al-Hamdani dari Ibnu Masud dan beberapa sahabat nabi yang lain: Dalam hati mereka ada penyakit. Pandangan yang diberikan oleh Abdul Rahman bin Zaid Rahimahullah adalah baik. Begitu juga dengan pandangan-pandangan yang lain. Abu al-Aliyah.[ Lihat tafsir Ibnu Kathir 1/46-47] KEEMPAT: Ibnu Kathir Mentafsir al-Quran dengan Bahasa Semasa mentafsirkan alQuran: Ibnu Kathir merujuk kepada bahasa Arab dari segi nahu. Ikrimah. dan pandangan ahli-ahli bahasa seperti al-Farra’.Ini sama dengan firman Allah: Dan oraang-orang yang mahu menerima petunjuk. (2) maksudnya penyakin bathiniyah seperti kekafiran. kemunafikan. Al-Dahhak berkata dari Ibnu Abbas: Dalam hati mereka ada penyakit maksudnya dalam hati mereka ada penyakit nifaq lalu Allah tambah nifaq mereka. Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketaqwaannya. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit(2). balasan adalah dari jenis amalan yang dilakukan . Maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. sorof . pandangan ini sama dengan pandangan pertama. Pandangan yang sama turut disebut oleh Mujahid. menyebut bayt-bayt syair. alRabi’ bin Anas dan Qatadah. lalu ditambah Allah penyakitnya maksudnya Dalam hati mereka ada perasaan syak lalu Allah menambah syak mereka. merasa gembira. Abu Ubaydah.

apakah ia berlaku dengan akad atau dengan wati’(persetubuhan) atau kedua-duanya. Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah[1225] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik.Tha’lab dll.perempuan yang beriman. Ibnu Kathir mentafsirkan alQuran dengan akal dan pandangan Ibnu kathir sangat jelas dalam tafsir ayat-ayat hukum. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Sahl bin sa’d al-Saidi dan Abi Usaid r.baiknya. tetapi Umaymah seolah11 .anhuma berkata: ‫تزوج النبي صلى ال عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فممأمر أبمما أسمميد أن‬ ‫. apabila kamu menikahi perempuan. Para fuqaha berselisih tentang hakikat nikah. KELIMA: Ibnu Kathir mengistibat hukum dan pengajaran dari ayat : Setelah melalui langkah-langkah tafsir yang disebut sebelum ini. Dalil keharusan mentalak wanita sebelum disetebuhi 3.. apabila Umaymah di bawa masuk bertemu Rasul saw.يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين‬ Nabi saw berkahwin dengan Umaymah binti Sharahil . Tafsir al-Zamakhshari dan menyebut pandangan penyusun kamus seperti al-Jawhari.Perkataan “Nikah” merujuk kepada akad dan tidak ada ayat dalam al-Quran yang lebih jelas dari ayat ini. Ibn Kathir berkata: Ayat ini mengandungi hukum yang banyak: 1. Beliau juga merujuk kepada tafsir lorongan bahasa seperti Tafsir al-Farra’. Al-Quran menggunakan perkataan al-Nikah untuk merujuk kepada akad diikuti dengan wati’ kecuali ayat ini yang penggunaannya khusus kepada akad nikah berasaskan firman Allah: 2. Contohnya ketika beliau mentafsirkan ayat 49 surah al-Ahzab: Hai orang-orang yang beriman. Firmannya “ al-Mu’minat” hukumnya menyeluruh meliputi ahli kitan kerana tidak ada perbezaan hukuman antara mukminah dan ahli kitab secara sepakat. [1225] yang dimaksud dengan mut’ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri. nabi menghulurkan tangannya kepada Umaymah.

tidak kesemua ayat-ayat al-Quran ditafsirkan dengan metode tersebut. Itu semuanya adalah perhiasan hidup di dunia. 12 . Firman Allah ta’ala : Maksudnya : Dan apa jua pun yang dianugerahkan kepada kamu maka itu adalah nikmat hidup di dunia dan perhiasannya belaka. dari emas dan perak dan kuda kenderaan tersedia dan binatang-binatang ternak dan bercucuk-tanam. HAMKA membawakan ayat 14 surah ali Imran : Maksudnya : Dihiaskan bagi manusia cinta syahwat. lalu baginda saw memerintah supaya Abu Usaid menyediakan keperluan pengantin. Dan Allah di sisinya tersedia sebaik-baik persiapan. dari perempuan-perempuan dan anakanak dan kekayaan yang tersimpan.Bagi menjelaskan bentuk perhiasan tersebut. Islam tidak melarang bagi manusia untuk menerima perhiasan hidup di dunia kerana sememangnya itulahyang menjadi keinginan manusia. Penggunaan metode tersebut dapat dilihat ketika beliau mentafsirkan ayat 60 surah al-Qasas. METODOLOGI PENULISAN HAMKA 1 ) Tafsir al-Quran dengan al-Quran : HAMKA didapati mengaplikasikan metode ini dalam mentafsirkan ayat al-Quran sebagaimana ulama’ tafsir yang lain iaitu sumber yang ma’thur. Ali bin Talhah berkata: Sekiranya suami telah menetapkan maharnya maka bekas isteri berhak mendapat separuh. Namun. maka Abu Usaid memakaikannya dua helai baju yang dibuat dari jerami. itulah yang baik dan lebih kekal. Dan apa yang ada disisi Allah.olah tidak suka . dan sekiranya tidak ditetapkan maka suami memberi mut’ah(pemberian) mengikut kemampuan ekonominya yang demikian itu ialah melepaskannya dengan cara yang terbaik. Apakah tidak kamu fahamkah ? Ayat di atas menceritakan bahawa sebarang nikmat atau perhiasan yang dikurniakan adalah nimat di dunia tetapi yang kekal adalah apa yang ada disisi Allah.

Ayat di atas menerangkan tentang perintah amar makruf dan nahi mungkar. Antaranya Tafsir al-Manar karang Sayyid Rasyid Reda. Ini menunjukkan bahawa beliau tidak terikat kepada satu bahan sahaja tetapi pelbagai jenis bahan bagi memastikan ketepatan dan kesesuaian tafsiran beliau agar tidak lari terlalu jauh. Penggunaan metode ini dikesan dalam pentafsiran ayat 104 surah ali Imran : Maksudnya : Hendaklah ada antara kamu satu golongan yang mengajak kepada kebaikan. HAMKA membawakan pendapat seorang tabi’in iaitu Qatadah tentang kedudukan orang-orang yang mempercayai ilmu bintang atau Astrologi. Mafatih al-Ghayb karangan al-Razi dan lain-lain lagi.2 ) Tafsir al-Quran dengan al-Hadith : HAMKA turut tidak meninggalkan metode kedua terpenting dalam pentafsiran al-Quran iaitu tafsir al-Quran dengan al-Hadith yang mana hadis merupakan sumber kedua selepas al-Quran. menyuruh berbuat makruf dan melarang perbuatan mungkar. Menurut Qatadah sekiranya seseorang itu menyalahgunakan faedah Allah menjadikan bintang-bintang (perhiasan. Dan tidak pula ada mereka yang menyedari bila mereka akan dibangkitkan. Ayat tersebut menerangkan tentang pengetahuan terhadap perkara ghaib hanya diketahui oleh Allah sahaja. Antara tafsiran ayat al-Quran yang mengandungi metode ini ialah tafsiran terhadap ayat 65 surah al-Naml : Maksudnya : “Katakanlah –Hai Utusan Kami-“Tidak ada seorang pun di semua langit dan bumi yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah. 13 . Beliau mendatangkan beberapa buah hadis bagi menjelaskan tentang kepentingan perintah tersebut setelah dibawa penerangan panjang lebar tentang maksud istilah-istilah tersebut. Dan mereka itu ialah orangorang yang beroleh kemenangan. 3 ) Pendapat Tabi’in : Adakalanya HAMKA akan memasukkan pendapat-pendapat tabi’in bagi menyokong ulasan beliau terhadap tafsiran ayat-ayat al-Quran. petunjuk dan panahan terhadap syaitan) maka kedudukannya adalah sesat. 4) Pengambilan Riwayat dari Kitab Tafsir Muktabar : HAMKA turut merujuk kitab-kitab tafsir yang lain dalam pentafsiran beliau. Dalam hal ini.

sehinggalah keturunannya yang terakhir iaitu Nabi Isa (a.Sebagai contoh. Keturunan lalu Nabi Yaakob (a.a.). Bani Israil atau keturunan Israil ialah keturunan Nabi Yaakob (a. Manakala yang beriman dengan Islam Nabi Muhammad (s. HAMKA membawakan tafsiran al-Razi tentang pelbagai pentafsiran dabbah iaitu 5 keadaan berdasarkan pelbagai riwayat . iaitu setiap kisah termasuk cerita lama yang diadakan. Keturunan Isa (a.) dan seterusnya nabi-nabi yang datang silih berganti.s.w.) pula dikenali dengan nama Nasara atau Nasrany. Akan berlaku suatu perkara di kala manusia sudah lupa dan lalai terhadap agamnya di mana akan keluar dari dalam bumi semacam binatang yang disebut sebagai dabbah yang bermaksud binatang melata yang merangkak. dimasukkan ke dalam tafsir. Firman Allah ta’ala: Maksudnya : Dan apabila sabda telah jatuh atas mereka. UNSUR –UNSUR ISRAILIYYAT DAN KEISTIMEWAAN DALAM SETIAP KITAB INI : Perkataan Israiliyyat adalah diambil daripada kata jamak.) yang membawa maksud Abdullah atau hamba Allah. Manakala Israil pada asalnya adalah nama Nabi Allah Yaakob (a. diterangkan bahawa apabila telah datang masanya kelak.) yang berkembang hingga kepada Nabi Musa (a. Kami keluarkanlah sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahawa sesungguhnya manusia pernahlah tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.s. Dalam ayat tersebut.s.s. yang istilah menyerap Israiliyyat Muslim al-Kitab Syaybah Israiliyyat zaman masuk ke dalam masyarakat Islam melalui tafsir al-Quran yang banyak berlaku di tabi’in. yang dinisbahkan kepada Bani Israil (keturunan Israil). Namun ulama hadith menggunakan terhadap perkara-perkara yang lebih luas.s. dibawakan tafsiran beliau terhadap ayat 82 dari surah al-Naml. Beliau juga turut membawa tafsiran Ibn Kathir dalam kitab Tafsir al-Quran al-Azim mengenai perkara yang sama. Mufradnya adalah diambil daripada kata Israiliyyah.) dan dikenali menurut dengan istilah ahli pula telah ahl ialah dan tafsir tafsir menjadi sebahagian (Abu kisah-kisah Yahudi daripada umat 1408: 12). Bahkan sesetengah ulama tafsir dan 14 .) atau Bani Israil sejak yang beberapa beriman zaman kepada yang Nabi dikenali dengan panggilan Yahudi.s.

“janganlah kamu sekalian membenarkan mereka. berarti kewajiban untuk ditolak. Contohnya dalam isu 15 . Sikap Ibnu Katsir dalam israiliyat sama dengan gurunya Ibnu Taymiyyah. • “Khabarkanlah oleh kamu tentang bani Israil karena hal itu tidak mengapa bagi kamu…“. ketika beliau banyak mengedepankan tentang larangan periwatan israiliyat yang Ia suguhkan dalam metode tafsirnya. Begitu pula. tidak menyebutkan riwayat ini atau. juga jangan mendustakan mereka”. Seperti. riwayat yang shahih dan kita harus meyakininya. karena riwayat ini adalah riwayat dusta. Ketiga. akan tetapi dia lebih tegas sikapnya dalam menghadapi masalah ini. kalaupun ia ungkapkan ia sandarkan kepada orang yang mengatakannya. Sekiranya riwayat tersebut tidak bercanggah dengan Al-Quran dan tidak memberi apa-apa kesan terhadap aqidah seseorang maka beliau akan menyalinnya dan diingatkan pula kepada pembaca agar jangan mempercayainya. PANDANGAN IBNU KATSIR DAN HAMKA MENGENAI ISRAILIYAT. Sebagaimana ulama yang lain. Untuk point pertama dan kedua Ibnu katsir sepakat dengan ulama yang lain tapi untuk point ketiga Ibnu Katsir kurang sepakat dalam tatanan realitanya. • Pertama. HAMKA turut menyebut dalam tafsirnya banyak kisah-kisah Israiliyat bersama sumber riwayatnya dan mendidik masyarakat menilainya dari perspektif Al-Quran dan Sunnah serta logik aqal yang sihat. Kedua. Dan hadits lain. riwayat yang tawaquf ditangguhkan. Ibnu Katsir mengklasifikasikan israiliyat ke dalam tiga jenis. hal ini bisa kita cermati. Ia banyak melontarkan kritik terhadap riwayat israiliyat. Berbagai trik Ia gunakan dalam menghadapi riwayat ini. Lalu ia diskusikan dan menjelaskan kelemahan serta sisi kekurangan riwayat. Hal ini menuntut sikap untuk tidak meyakini seratus persen dan menolak seratus persen Sebagaimana dijelaskan dalam hadits. karena riwayat ini kurang mempunyai faidah baik itu dalam permasalah keduniaan maupun problematika keagamaan. riwayat yang berseberangan dengan Islam.hadith oleh menganggap musuh-musuh Israiliyyat Islam ke adalah dalam setiap tafsir kisah dengan yang dicipta dan disampai tujuan untuk merosakkan kesucian Islam (al-Dhahabi 1990: 13). Pendeknya. riwayat israiliyat tersebut sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh syari’at Islam.

mengekspresikan manhaj “al-salâfu al-shaleh” dalam metode dan cara pandang. Ibnu Katsir ahli tafsir. baik secara global maupun secara mendetail. Namun. ia menyelaraskan suatu riwayat dengan naql yang shahih dan akal sehat. 16 . Dengan menjelaskan derajat hadits atau riwayat tersebut dari shahih dan dla’if. kesimetrisan uslubnya serta keagungan maknanya.namanama individu yang didiamkan oleh Al-Quran. juga menyangkal kebohongannya dengan menggunakan konsep “jarh wa ta’dil. keselarasan lafadhnya. KEISTIMEWAAN KARANGAN KEDUA-DUA KITAB TAFSIR INI : Keistimewaan tafsir Ibnu Katsir ini bisa kita abtrasikan ke dalam beberapa diktum di bawah ini : 1) Nilai kandungan tafsir tersebut tidak hanya tafsir bil-ma’tsur saja yang menghimpun riwayat serta khabar. Tapi beliau juga menghimpun referensi yang lain.” Keenam. 5) Jika ada riwayat israiliyat Ia mendiskusikannya serta menjelaskan kepalsuannya. 4) Keterkaitan tafsir ini dengan pengarangnya yang mempunyai kafabilitas mumpuni dalam bidangnya.” Pada kebiasaannya dia rajihkan aqwal yang shahih dan menda’ifkan riwayat yang lain. Serta menolak riwayat yang munkar dan riwayat yang dusta. 6) Keistimewaan yang lain yang merupakan ciri khas tafsir Ibnu Katsir adalah. 2) Menghimpun ayat-ayat yang serupa dengan menjelaskan rahasia yang dalam dengan keserasiannya. daya kritisnya yang tiggi terhadap cerita-cerita Israiliyat yang banyak tersebar dalam kitab-kitab tafsir bilMa’tsur. 3) Menghimpun hadits dan khabar baik itu perkataan sahabat dan tabi’in. sebagaimana yang tertera dalam Qur`an dan Sunnah. dengan mengemukakan sanad serta mata rantai rawi dan matannya atas dasar ilmu “jarh wa ta’dîl. Oleh karenanya. yang tidak bisa dijadikan hujjah baik itu di dunuia ataupun di akhirat kelak. jika riwayat itu terlalu teruk sehingga menjatuhkan aqidah seseorang maka beliau akan turut menyalinnya dan diulas dengan tegas agar berhati-hati dengan kisah sebegini. tapi diakui juga sebagai muhaddits. sehingga dia sangat mengetahui sanad suatu hadits.

Tabi'in dan Tabi'in-tabi'in. Namun terdapat juga beberapa ayat Al Quran yang perlu dilihat hikmah dan signifikannya kepada sekeliling secara umum dan bukannya sekadar dengan sebab turunnya ayat tersebut.Terdapat beberapa faktor yang mendorong HAMKA kepada penghasilan karya tersebut. Dan yang terdekat dengan Tafsir al-tabari ialah tafsir Ibnu Kathir. Tafsir normatif ini sebenarnya adalah pasak kepada umat Islam dan sebenarnya ayat Al Quran sewajarnya dikupas melalui tafsiran sebenar atau melalui kajian asbab al nuzul. KELEBIHAN MENGGUNAKAN KEDUA-DUA METODOLOGI TAFSIR BIL MAT’HUR DAN TAFSIR BIL RA’YI : Tafsir Bil Ma'thur Menafsir al-Qur'an dengan dengan bersandarkan kepada hadis-hadis. Tafsir Jami'ul Bayan oleh al-tabari dianggap yang teragung di mana ianya memuatkan segala kata-kata Sahabat dan Tabi'in beserta dengan sanadnya sekali. Antaranya ialah kesedaran beliau terhadap kepentingan untuk menanam semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa belia-belia di alam Melayu khususnya beliaa-belia di Indonesia yang amat berminat untuk memahami al-Quran tetapi tehalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai ilmu Bahasa Arab. Dalam jenis ini. Para sahabat dan tabiin adalah golongan yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan amat menitik beratkan sebarang pengertian ayat Al Quran agar menepati saranan dan sunnah nabi itu sendiri. Kecenderungan beliau terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para muballigh dan para pendakwah serta meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil daripada sumber-sumber Bahasa Arab . diksi perkataan dan sebagainya mempunyai kuasa menarik minat manusia kontemporari. HAMKA menyatakan faktor tersebut dalam mukadimah kitab tafsirnya. susunan kalimah. Secara umumnya ayat Al Quran telah memiliki pelbagai aspek dakwah yang unik dimana setiap susunan ayat. Kaedah tafsir bil ma'thur adalah kaedah tafsir yang sebenarnya menjadi amalan para sahabat dan tabiin yang ulung. Tafsir Bil ra'yi 17 . unsur retoriknya.

Ada dua jenis tafsiran ini. tajuk-tajuk tentang perubatan serta lainnya akan menyebabkan mereka memandang Al Quran sebagai agenda ilahi yang relevan. Pertama. Sokongan yang diberikan melalui kupasan ayat Al Quran melalui tajuk kontemporari seperti hak asasi manusia. Di antaranya ialah tafsir-tafsir dari golongan Muktazilah. Kelebihan beliau ini menjadikan penghasilan kitab Tafsir al azim ditafsirkan secara kemas dan seni. Kita boleh bersetuju jika kupasan topik kontemporari cuba mengaitkan ayat Al Quran dengan teori sains sekiranya jelas tidak bercanggah dengan tafsiran ma'thur yang lebaih sahih. Maka tafsir maudu'I sebenarnya menepati ciri ini dimana penelitian ilmuan daripada pelbagai bidang keilmuan terhadap Al Quran mungkin akan menjumpai keserasiannya. KESIMPULAN : Diantara syarat untuk bergelar pendakwah dan penggerak Islam ialah mengusai semampu mungkin keilmuan berkisar tentang Al Quran serta bahasa Arab selaku kuncinya. Sepertimana Ibnu Kathir yang di kenali sebagai sasterawan yang kaya dengan pelbagai karya seninya dan arif dari sudut ilmu bahasa. Beliau juga dikenali sebagai ulama’ moden dengan sentiasa menerapkan kesenian 18 . ulama' hanafiyyah serta tokoh-tokoh falsafah Islam terkenal. Manakala Hamka pula dikenali sebagai sasterawan yang terkenal di alam Melayu. Menggunakan tafsir dalam setiap kali pengisian.Pentafsiran al-Qur'an dengan mengunakan akal fikiran. jaminan hak wanita dalam Islam. athar sahabat dan tafsiran tabiin semata-mata tidak akan menarik minat masyarakat akhir zaman yang inginkan suatu sokongan dalam aktiviti harian mereka. walaupun kita masih perlu berserah kepada Allah akan maknanya yang sebenarnya. Tafsir seumpama ini juga boleh dikaitkan dengan kaedah bil Ar Ra'yi yang terkenal dikalangan ulama' muktazilah. sebagai sokongan aktiviti dan program akan menarik minat segelintir manusia yang jarang mengetahui rahsia ayat Al Quran yang mungkin tidak merasai nikmat kesyumulan Al Quran. Tafsir Bil Ra'yi al-Mamduh al-Maqbul yang masih dapat diterima kerana menurut kaedahkaedahnya yang betul. Syiah Batiniyyah dan golongan sufi mistik seperti Ibnu Arabi. Dan kedua. Tafsir Bil Ra'yi al-Mazmum al-Mardud yang tertolak kerana unsur rasionalismenya yang ekstrim dan menurut hawa nafsu. segar serta futuristik. Hal ini jelas kerana tafsiran cara lama yang menekankan unsur normatif dan tafsiran daripada hadis.

1-10). Mohd Zaid.dalam menginterpretasi agama dan kesinian tersebut menjadi gaya penafsiran dalam mentafsir al-Quran dalam Tafsir al Azhar. Fakta-Fakta Tafsir Al-Azhar Juzuk 1-30. 3) Kadri. Pemikiran Dan Perjuangan HAMKA. Md Sidin (Editor)(2001). Pustaka Nasional Pte Ltd. Johor Bahru. 4) Al-Quran Al-Karim 5) http://en. Singapura. (1990). ABIM 2) Hamka.org/wiki/Ibn_Kathir 19 . (1997). Tafsir Al-Azhar. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. Badan Cemerlang Sdn Bhd.wikipedia. Hj. (Vol. SUMBER RUJUKAN : 1) Ahmad Ishak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->