P. 1
Hisab Pada Hari Kiamat

Hisab Pada Hari Kiamat

|Views: 47|Likes:

More info:

Published by: Muhammad محمد عرفان Fanz on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2012

pdf

text

original

Hisab Pada Hari Kiamat

(Oleh: Ustadz Abu Asma Kholid Syamhudi) Beriman kepada hari Akhir dan kejadian yang ada padanya merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Untuk mencapai kesempurnaan iman terhadap hari Akhir, maka semestinya setiap muslim mengetahui peristiwa dan tahapan yang akan dilalui manusia pada hari tersebut. Di antaranya yaitu masalah hisab (perhitungan) yang merupakan maksud dari iman kepada hari Akhir. Karena, pengertian dari beriman kepada hari kebangkitan adalah, beriman dengan hari kembalinya manusia kepada Allâh Ta'âlaalu dihisab. Sehingga hakikat iman kepada hari kebangkitan adalah iman kepada hisab ini.
[1]

PENGERTIAN HISAB Pengertian hisab disini adalah, peristiwa Allâh menampakkan kepada manusia amalan mereka di dunia dan menetapkannya. Atau Allâh mengingatkan dan memberitahukan kepada manusia tentang amalan kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan.
[2] [3]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, Allâh akan menghisab seluruh makhluk dan berdua dengan seorang mukmin, lalu menetapkan dosa-dosanya. Syaikh Shalih Ali Syaikh mengomentari pandangan ini dengan menyatakan, bahwa inilah makna al muhasabah (proses hisab). Demikian juga Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan, muhasabah adalah proses manusia melihat amalan mereka pada hari Kiamat.
[4] [5] [6]

Hisab menurut istilah aqidah memiliki dua pengertian. Pertama. Al „Aradh (penampakkan dosa dan pengakuan), yang mempunyai dua pengertian. 1. Pengertian umum, yaitu seluruh makhluk ditampakkan di hadapan Allâh dalam keadaan menampakkan lembaran amalan mereka. Ini mencakup orang yang dimunaqasyah hisabnya (diperiksa secara sungguh-sungguh) dan yang tidak dihisab. 2. Pemaparan amalan maksiat kaum Mukminin kepada mereka, penetapannya, merahasiakan (tidak dibuka dihadapan orang lain) dan pengampunan Allâh atasnya. Hisab demikian ini dinamakan hisab yang ringan (hisab yasir).
[7]

Kedua. Munaqasyah (diperiksa secara sungguh-sungguh), dan inilah yang dinamakan hisab (perhitungan) antara kebaikan dan keburukan. Untuk itulah Syaikhul Islam menyatakan, hisab, dapat dimaksudkan sebagai perhitungan antara amal kebajikan dan amal keburukan, dan di dalamnya terkandung pengertian munaqasyah. Juga dimaksudkan dengan pengertian pemaparan dan pemberitahuan amalan terhadap pelakunya.
[8] [9]

Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wa sallam menyatakan di dalam sabdanya:

maka ia tersiksa”. maka ia akan binasa”. (Muttafaqun „alaihi) [10] HISAB PASTI ADA Kepastian adanya hisab ini telah dijelaskan di dalam al Qur„an dan Sunnah. Namun barangsiapa yang dimunaqasyah hisabnya. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS al Ghasyiyah / 88 : 25-26) . maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. kemudian sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka. (QS al Insyiqaq / 84:10-12) Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka. Aisyah bertanya. Firman Allâh Ta'âla : Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya.”Bukankah Allâh telah berfirman „maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah‟ Maka Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wa sallam menjawab: “Hal itu adalah al ‘aradh. (QS al Insyiqaq / 84 : 7-8) Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang. maka dia akan berteriak: “Celakalah aku”.“Barangsiapa yang dihisab.

tentulah akan mengadzab mereka dalam keadaan tidak menzhalimi mereka sedikit pun. maka ia telah berbuat kufur. Karena pemberlakuan proses hisab itu pada amalan baik dan buruk hamba yang mukallaf. namun Allâh memaafkan dan mengampuninya. dan pelakunya sama dengan pengingkar hari Kebangkitan. Imam Ibnu Abil Izz (wafat tahun 792 H) menjelaskan. Begitu pula Syaikh Ibnu „Utsaimin menyatakan.Pada hari ini. Syaikhul Islam menjelaskan. sebagaimana disebutkan menurut nash syariat dan Ijma‟. Namun ini termasuk menampakkan keumuman dengan maksud untuk tertentu saja. makna hadits ini adalah. dari Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wa sallam. Sehingga apabila seseorang mengingkari hisab. maka binasa”. ”Itu adalah al aradh. seandainya Allâh memeriksa dengan menghitung amal kebajikan dan keburukan dalam hisab hambaNya. karena mereka mukallaf. [11] Demikian juga umat Islam. sepakat atas hal ini. beliau berkata: “Tidak ada seorangpun yang dihisab kecuali binasa. di antaranya hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah. bukankah Allâh berfirman „pemeriksaan yang mudah‟?” Beliau menjawab. bahwa hisab ini juga mencakup jin. Oleh karena itu. Firman Allâh Ta'âla menyebutkan : [15] . Yaitu khusus yang Allâh bebani syariat. jin kafir masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya Allâh amat cepat hisabnya. bahwa Allâh akan menghisab seluruh makhlukNya. tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. (Adapun) mukallaf itu mencakup manusia dan jin. namun barangsiapa yang diperiksa hisabnya.” Aku (Aisyah) bertanya. ”Wahai Rasulullah. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. (QS al Mu‟min / 40 : 17) Sedangkan dalil dari Sunnah Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wa sallam. [12] [13] HISAB MANUSIA DAN JIN Syaikhul Islam menyatakan: “Allâh akan menghisab seluruh makhlukNya” [14] Dari pernyataan ini.

Dan buah-buahan kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat. maka (pendapat demikian) ini (merupakan) kekeliruan besar. Begitu pula dengan hewan yang tidak memiliki pahala dan dosa. Apabila yang diinginkan dengan hisab adalah pengertian pertama. hisab dapat dimaksudkan dengan pengertian pemaparan dan pemberitahuan amalan mereka.Allâh berfirman:"Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu… (QS. Tetapi bila yang dimaksudkan mereka memiliki tingkatan-tingkatan dalam (menerima) adzab. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Adapun orang kafir. maka orang yang banyak dosa kesalahannya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa orang kafir tidak dihisab. maka jelas mereka dihisab. maka bila dimaksudkan bahwa orang kafir tetap memiliki kebajikan yang menjadikannya pantas masuk surga. tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni Surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. menurut mayoritas ulama dan ini yang benar sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allâh Ta'âla: Dan bagi orang yang takut saat menghadap Rabbnya ada dua surga. Dapat (juga) dimaksudkan dengan pengertian perhitungan antara amal kebajikan dengan amal keburukan. adzabnya lebih besar dari orang . al A‟raaf/7:38) Yang mukmin masuk syurga. para ulama berselisih pendapat. yaitu mereka yang masuk surga tanpa hisab maupun adzab. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam Surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. apakah dihisab ataukah tidak? Dalam permasalahan ini. serta celaan terhadap mereka. Syaikhul Islam mendudukkan permasalahan ini dengan pernyataan beliau rahimahullâh: “Keterangan penentu (dalam masalah ini). Sedangkan sebagian lainnya menyatakan mereka dihisab. (QS ar Rahman / 55 : 46 – 56). Namun bila dengan pengertian kedua. Dikecualikan dalam hal ini.

dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari Kiamat. [16] Dengan penjelasan Syaikhul Islam tersebut. Allâh Ta'âla berfirman : [17] Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia. bukan dalam pengertian penetapan kebaikan yang bermanfaat bagi mereka pada hari Kiamat untuk ditimbang melawan amalan keburukan mereka. maka diringankan adzabnya. Amalan-amalan ini tidak diterima dan tidak bermanfaat .yang sedikit dosa kesalahannya. (QS at Taubah / 9:37) Apabila adzab sebagian orang kafir lebih keras dari sebagian lainnya –karena banyaknya dosa dan sedikitnya amal kebaikan– maka hisab dilakukan untuk menjelaskan tingkatan adzab. dan orang yang memiliki kebajikan. Allâh berfirman: Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allâh. maka hisab di atas. sebagaimana Abu Thalib lebih ringan adzabnya dari Abu Lahab. maka hapuslah amalan-amalan mereka. maksudnya adalah dalam pengertian menghitung. Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Pertama. (QS an Nahl / 16:88) Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kekafiran. yang disyaratkan padanya Islam dan niat. bukan untuk masuk syurga. menulis dan memaparkan amalanamalan kepada mereka. (QS al Kahfi / 18 : 105) AMALAN ORANG KAFIR DI DUNIA Amalan kebaikan yang dilakukan orang kafir di dunia terbagi menjadi dua.

Hingga bila datang hari Kiamat. maka ditambahkan adzabnya yang disebabkan kekufurannya. semua amalan kebaikan yang dilakukan orang kafir hanya dibalas di dunia saja. Kedua. bila orang kafir ini tidak memiliki amal kebaikan di dunia. (QS Ibrahim / 14 : 18) Ada pendapat lain yang menyatakan amalan kebaikan mereka di dunia dapat meringankan adzab mereka. amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Amalan-amalan ini akan diberi balasannya di dunia. pada hari Kiamat akan mendapat balasan untuk menutupi kezhalimannya terhadap orang lain. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. amalan yang tidak disyaratkan Islam padanya. amalan kebaikan yang tidak disyaratkan Islam padanya.baginya di dunia dan akhirat. maka ia hanya diadzab disebabkan oleh kekufurannya saja. menunda penagihan hutang bagi yang tidak mampu membayar dan lainlainnya. karena Allâh berfirman: [18] [19] Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yangberterbangan. seperti keluhuran budi pekerti. Menurut pendapat ini. Namun. (QS al Furqaan / 25 : 23) Orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya. ia akan mendapati lembaran kebaikannya kosong”. [20] CARA HISAB . Apabila antara kezhalimannya seimbang dengan amalan tersebut. Syaikh Kholil Haras menyatakan: “Yang benar adalah. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Demikian ini.

hanya melihat amalan yang pernah dilakukannya. sebagaimana firmanNya: . dan ia melihat kekiri. Dan Rabb-mu tidak menganiaya seorang juapun. dan mereka berkata: “Aduhai celaka kami. (QS al Kahfi / 18 : 49) Allâh Ta'âla memang menulis semua amalan hambaNya.melainkan ia mencatat semuanya?” Dan merekamendapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Lalu ia melihat ke sebelah kanan.Hisab ini dilakukan dalam satu waktu. Firman Allâh Ta'âla menyebutkan : Dan diletakkanlah kitab. lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya. Kemudian diberikan kitab yang telah ditulis malaikat agar dibaca dan diketahui oleh setiap orang. hanya melihat amalan yang pernah dilakukannya. yang baik maupun yang buruk. dan Allâh Ta'âla sendiri yang akan melakukannya. Kitab apakah ini yang tidakmeninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar. Lalu melihat ke depan. kemudian hanya melihat neraka ada di hadapannya. sebagaimana dijelaskan Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wa sallam dalam sabda beliau : [21] Tidak ada seorangpun dari kalian kecuali akan diajak bicara Rabb-nya tanpa ada penterjemah antara dia dengan Rabb-nya.

Allâh mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan itu. niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. karena bumi menceritakan semua amalan mereka. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatanseberat dzarrahpun. dan manusia bertanya: “Mengapa bumi (jadi begini).” pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Sehingga seluruh pelaku perbuatan melihat amalannya dan tidak dapat mengingkarinya. niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (QS al Zalzalah / 99 : 1-4) . Dan Allâh Maha Menyaksikan segala sesuatu. (QS al Zalzalah / 99:7-8) Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allâh semuanya. dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. lalu diberitakanNya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Begitu pula seluruh anggota tubuh pun berbicara tentang perbuatan yang telah ia lakukan. padahal mereka telah melupakannya. Dijelaskan dalam firman Allâh Ta'âla : Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang dahsyat).

tidak ada orang lain yang melihatnya. beliau berkata : Aku telah mendengar Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allâh mendekatkan seorang mukmin. lalu (Allâh) berseru : „Tahukah engkau dosa ini? Tahukah engkau dosa itu?‟ Mukmin tersebut menjawab. dan Dia merahasiakannya. dan sekarang Aku ampuni semuanya”. lalu meletakkan padanya penutupNya dan menutupinya (dari pandangan orang lain). wahai Rabb-ku. Dia hanya memaparkan dan menjelaskan semua amalan tersebut di hadapan mereka.‟ hingga . dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. (QS Yaasin / 36:65) CARA HISAB SEORANG MUKMIN DAN KAFIR Allâh Ta'âla yang Maha Pengasih dan Maha Lembut tidak menghisab kaum Mukminin dengan munaqasyah. Demikian dijelaskan Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wa sallam dalam hadits Ibnu „Umar.Pada hari ini Kami tutup mulut mereka.‟Ya. lalu Allâh berseru : “Telah Aku rahasiakan hal itu di dunia. namun mencukupkan dengan al aradh.

Sedangkan orang kafir dan munafik. mereka akan dipanggil di hadapan semua makhluk. kemudian akan dipersaksikan amalan kejelekan mereka disana. Rasûlullâh shallallâhu 'alaihi wa sallam bersabda : . dan Aku sekarang mengampunimu. Kepada mereka disampaikan semua nikmat Allâh.‟Aku telah rahasiakan (menutupi) dosa itu di dunia. (HR al Bukhari) Adapun orang-orang kafir. kutukan Allâh (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim”.‟ lalu ia diberi kitab kebaikannya.bila selesai meyampaikan semua dosa-dosanya dan mukmin tersebut melihat dirinya telah binasa. Allâh berfirman. Dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah. ia berkata. Ingatlah. maka Allâh berfirman : „Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka‟.

menikahkanmu dan menundukkan untukmu kuda dan onta.” maka Allâh berfirman: “Aku biarkan engkau sebagaimana engkau telah melupakanKu”. serta memudahkanmu memimpin dan memiliki harta banyak?” Maka ia menjawab: “Benar”. menjadikan engkau sebagai pemimpin. Lalu Allâh menemui hambaNya yang kedua dan berkata : “Wahai Fulan! Bukankah Aku telah memuliakanmu. menjadikan engkau sebagai pemimpin. Allâh berkata lagi: “Apakah engkau telah meyakini akan menjumpaiKu?” Maka ia menjawab: “Tidak. .Lalu Allâh menemui hambaNya dan berkata : “Wahai Fulan! Bukankah Aku telah memuliakanmu. menikahkanmu dan menundukkan untukmu kuda dan onta.

Allâh menjawab: “Kalau begitu. sekarang (pembuktiannya). (HR Muslim) Demikianlah keadaan tiga jenis manusia.” kemudian dikatakan kepadanya: “Sekarang Kami akan membawa para saksi atasmu. Allâh berkata lagi: “Apakah engkau telah meyakini akan menjumpaiKu?” Maka ia menjawab: “Tidak. Itulah nasib orang munafik dan orang yang Allâh murkai.” dan orang tersebut berfikir siapa yang akan bersaksi atasku. Lalu ia (orang itu) menjawab: “Wahai Rabbku! Aku telah beriman kepadaMu. . WashAllâhu „ala Nabiyina Muhammad wa „ala aalihi wa shahbihi ajma‟in. daging dan tulangnya: “Bicaralah!” Lalu paha. Yang pertama seorang mukmin. Juga aku telah shalat. Kemudian (Allâh) menemui orang yang ketiga dan menyampaikan seperti yang disampaikan di atas. Keduanya mendapat laknat dan kemurkaan Allâh. bershadaqah. Yang kedua seorang yang kafir dan ketiga orang munafik (seperti yang dijelaskan dari hadits Abu Hurairah di atas). Oleh karena itu. memperbanyak mengingat hari perhitungan ini dan melihat kepada amalan yang telah kita perbuat. Lalu mulutnya dikunci dan dikatakan kepada paha. Mudah-mudahan Allâh memberikan taufiq kepada kita untuk memperbanyak bekal.serta memudahkanmu memimpin dan memiliki harta banyak?” Maka ia menjawab: “Benar”.” maka Allâh berfirman : “Aku biarkan engkau sebagaimana engkau telah melupakanKu”. yang nantinya dengan bekal tersebut kita menghadap sang pencipta dan mendapat keridhaanNya. ia mendapatkan ampunan dan kemuliaan Allâh (sebagaimana yang dijelaskan dari hadits Ibnu Umar di atas). dan itu untuk menghilangkan udzur dari dirinya. daging dan tulangnya bercerita tentang amalannya. bersiaplah menghadapinya dengan mempersiapkan bekal ilmu yang bermanfaat dan amal shalih yang cukup. kepada kitab suciMu dan rasul-rasul Mu.” dan ia memuji dengan kebaikan semampunya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->