P. 1
Modul Pelaksanaan Alat Ukur Psikologi

Modul Pelaksanaan Alat Ukur Psikologi

|Views: 2,940|Likes:
Published by Hiruma Hinata

More info:

Published by: Hiruma Hinata on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

MODUL PELAKSANAAN ALAT UKUR PSIKOLOGI: KES PAROL di JABATAN PENJARA MALAYSIA

PROF. MADYA MOHAMAD FADZIL CHE DIN, DR. KHAMSIAH ISMAIL, DR. WAN MARZUKI WAN JAAFAR, TAQIYUDDIN ABD. MUKTI, AMIR SHARIFFUDDIN ABD. MAJID, AHMAD ZAINI ABU HASAN, ABD ZAINI BIN IBRAHIM, MOHAMED ALI, NORZILA BOHANI, MOHAMAD SOLEHUDDIN SHUID

i

PRAKATA

BAB 1 LATAR PENGARAH PAROL JABATAN PENJARA MALAYSIA BELAKANG
Saya mengucap syukur ke hadrat illahi dengan keizinan Nya maka dapatlah dihasilkan Modul Perlaksanaan Alat Ukur Psikologi Kes Parol di Jabatan Penjara Malaysia. Usahasama dan kesungguhan yang diberikan oleh pihak ISM, UPM, LPPKN dan UPSI amat dihargai dan membanggakan Jabatan Penjara Malaysia. Kandungan modul ini dengan penggunaan beberapa alat ukur psikologi yang berasaskan pemikiran, penerokaan sikap dan perkembangan orang yang diparol serta banduan berpotensi menambah nilai program pemulihan kepada orang yang diparol dan banduan. Modul ini secara praktikal dapat dilaksanakan oleh pelaksana dan tenaga pengajar untuk membangunkan sikap banduan secara saintifik dan cekap. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas sumbangan tenaga pakar dan pemikiran yang telah dijelmakan oleh para panel dan semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Sumbangan yang diberikan daripada pihak Pengarah ISM, UPM, LPPKN dan UPSI amat dihargai dalam menjayakan pembinaan modul ini. Saya doakan semoga sumbangan idea dan usaha-usaha murni serta kesungguhan ini akan mendapat ganjaran yang sewajarnya dari Allah S.W.T dan memberi manfaat kepada masyarakat keseluruhannya.

TKP Dato’ Hj. Hassan Sakimon Pengarah Bahagian Parol Jabatan Penjara Malaysia

ii

KETUA PENULIS
Sejak kebelakangan ini sistem parol telah dikenalpasti sebagai salat satu alternatif yang berkesan dalam membendung peningkatan jumlah banduan dalam penjara disamping sebagai satu usaha pemulihan yang baik melalui aktiviti pembangunan kendiri dalam komuniti dan keluarga. Dalam usaha yang berterusan pihak Penjara Malaysia membantu memulihkan para banduan untuk kembali aktif, normal dan bertanggungjawab sudah pasti ianya memerlukan aspirasi, komitmen kerja dan kaedah pembangunan insaniah yang kompleks, pelbagai dan berkesan. Bagi mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan usaha pemulihan dan pembangunan insaniah ini maka segala elemen yang diaplikasikan melalui aktiviti ini juga perlu cekap dan berkesan. Banyak kajian memperlihatkan keberkesanan rawatan yang berbeda terhadap para banduan, banduan layak diparol (BLDP) dan orang yang diparol (ODP). Keberkesanan sistem rawatan samada berbentuk pemulihan, pencegahan atau pembangunan kendiri banyak bergantung kepada isi kandungan program atau rawatan, personalia yang mengendalikan rawatan, masa dan tempat rawatan dijalankan, individu yang melalui proses rawatan tersebut dan kemudahan-kemudahan yang digunakan dalam program rawatan itu. Namun, satu perkara penting yang perlu juga dititik beratkan oleh personalia yang ditugaskan untuk membantu memulih atau membangunkan para banduan, BLDP atau ODP ialah keperluan untuk meneroka, mengetahui dan memahami profil psiko-sosial individu tersebut. Sesungguhnya ada banyak cara dan kaedah yang boleh digunakan untuk meneroka dan memahami profil para banduan, BLDP atau ODP. Kaedah yang mudah adalah melalui pemerhatian, temubual atau perbincangan umum ke atas individu tersebut. Namun, secara saintifik profil psiko-sosial seseorang itu boleh dikenalpasti, dikutip, diteroka dan difahami melalui penggunaan alat-alat ukur psikologi yang wujud dalam sistem pendidikan psikologi itu sendiri.

iii

Buku “Modul Pelaksanaan Alat Ukuran Psikologi: kes Parol Di Malaysia” yang mengandungi 4 bab asas berkaitan penggunaan asas ke atas 11 alat-alat ukur psikologi secara terus memberi penerangan, pengetahuan, panduan dan pengalaman kepada para personalia Jabatan Penjara Malaysia dalam melaksanakan tugas untuk memahami kumpulan klien masingmasing. Melalui kefahaman ini, diharapkan usaha untuk membantu kumpulan banduan, BLDP dan ODP akan dapat dijalankan secara saintifik dan akhirnnya mencapai objektif yang dihasratkan. Semoga buku ini akan membantu kita untuk terus maju dan berjaya. Prof Madya Dr Mohamed Fadzil Che Din Ketua Penulis

iv

ISI KANDUNGAN BAB 1 LATAR BELAKANG 1.1 Latar Belakang Sistem Parol 1.1.1 Penyesuaian Diri Dalam Masyarakat 1.1.2 Mengurangkan Kadar Residivis (Banduan Berulang Kali Masuk Penjara) 1.1.3 Mendorong Banduan Berkelakuan Baik 1.1.4 Peluang Mendapat Pekerjaan Yang Sesuai 1.1.5 Menggalakkan Penglibatan Masyarakat 1.1.6 Mengurangkan Kos Operasi Banduan Di Dalam Penjara 1.1.7 Membantu Mengurangkan Kesesakan Dalam Penjara 1.2 Program Pemulihan Banduan Sebelum Pelepasan Parol 1.2.1 Sebelum Pelepasan 1.2.2 Keperluan Alat Ukur Psikologi Dalam Sistem Parol dan Pemulihan Lanjutan ODP 1.3 Objektif Modul 1.3.1 Objektif Umum 1.3.2 Objektif Khusus

M/S 1 2 2 3 5 5 6 6 6

8 8 9

12 12 13

v

7 Stages of Change Readiness & Treatment (SOCRATES) 2.3.BAB 2 STRATEGI PELAKSANAAN ODP 15 2.1 2.3.3.2 2.3.4 Etika Pentadbiran Alat Ukur vi 40 41 Kriteria Pemilihan Alat Ukur 39 33 35 36 38 31 (DAST-20) 16 17 18 20 23 25 27 .4 BAB 3 PENTADBIRAN ALAT UJIAN 3.1 Kiersy Temperamental Sorter (KTS) 2.8 Aggressive Questionaires (AQ) 2.3 Kumpulan Sasaran 16 Pegawai Pelaksana 16 Alat Ukur Psikologi 2.3.9 Aggression Inventory (AI)* 2.2 Drug Abuse Screening Test 2.3.3.2 3.1 3.10 Beck Depression Inventory (BDI) 2.3.3 Pentadbiran Umum Pentadbiran Khusus 42 Prosedur Pentadbiran 42 3.3.3.3.4 Emotional Assessment Scale (EAS)* 2.3 Mini Mental State (MMS) 2.5 Bem Sexul Role Inventory (BSRI) 2.11 Social Support Behavior (SSB) 2.6 Hare’s Psychopathy Checklist Revised (PCL-R) 2.

4 4.5 4.1 4.2 4.6 Pengenalan Laporan Keperluan Pelaporan Tatacara Dan Garis Panduan Pelaporan Kaedah Penulisan Pelaporan Pengurusan Dan Pentadbiran – Pemfailan Laporan/ Dokumentasi 51 BAB 5 RUMUSAN LAMPIRAN 1: BORANG C4 LAMPIRAN 2: ALAT UKUR PSIKOLOGI LAMPIRAN 3: KOD ETIKA PERKHIDMATAN PAROL LAMPIRAN 4: KOD ETIKA KAUNSELOR LAMPIRAN 5: ALAMAT-ALAMAT PEJABAT PAROL 58 64 190 200 266 53 48 49 49 49 50 51 vii .5 BAB 4 Etika Pengukuran Dan Penilaian 43 44 PELAPORAN DAN DOKUMENTASI 4.3 4.3.

BAB 1 LATAR BELAKANG

1

1.1 Latar Belakang Sistem Parol Parol ialah satu pelepasan secara perintah parol, di mana banduan yang mempunyai tarikh bebas dan layak, boleh memohon untuk pelepasan tersebut. Pelepasan ini adalah berdasarkan kepada

NOTA

syarat-syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Parol, Kementerian Dalam Negeri dan banduan dikehendaki menjalani baki hukumannya di luar penjara di bawah pengawasan pegawai parol (Akta Penjara 1995 (Pindaan) 2008). Bagi tujuan modul ini banduan yang dilepaskan secara perintah parol dipanggil Orang Yang Diparol (ODP) dan, banduan yang akan dilepaskan secara perintah parol dipanggil Banduan Yang Layak Diparol (BLDP). Jabatan Penjara Malaysia melaksanakan

Sistem Parol untuk memenuhi hasrat berikut: 1.1.1 Penyesuaian Diri Dalam Masyarakat Sistem Parol membantu banduan menyesuaikan diri dalam masyarakat melalui penerimaan keluarga, majikan dan ahli masyarakat. Negara-negara maju yang telah melaksanakan Sistem Parol seperti Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat mendapati bahawa sistem tersebut telah penjara. berjaya mengurangkan kadar kemasukan semula banduan ke dalam

2

Parol: Pembebasan seseorang banduan sebelum habis tempoh menjalani hukuman penjara kerana berkelakuan baik dsb. Tempoh seseorang banduan menjalani pembebasan bersyarat itu.
Kamus Dewan

1.1.2

Mengurangkan Kadar Residivis (Banduan Berulang Kali Masuk Penjara) Sistem Parol dijangka dapat mengurangkan kadar residivis (berulang kali masuk penjara). Statistik Residivis Jabatan Penjara Malaysia 2007-2008, menunjukkan purata antara 25% hingga 30% banduan yang terdapat di penjara adalah merupakan banduan yang berulang kali masuk penjara. Punca utama kenaikan kadar residivis adalah 150 dipercayai banduan kehidupan berkaitan mengadaptasi dalam dengan dan masyarakat kesukaran setelah mengasimilasi

NOTA

dibebaskan dari penjara.
STATISTIK KEMASUKAN PESALAH RESIDIVIS BAGI TAHUN 2007
BULAN Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember JUMLAH JUMLAH KEMASUKAN 8,121 7,626 7,336 7,821 7,494 6,677 5,567 5,758 4,986 61,386 JUMLAH RESIDIVIS 748 787 1,059 1,050 568 1,019 1,013 1,099 1,034 8,377 PERATUS(%) 9.21 10.32 14.44 13.43 7.58 15.26 18.2 19.09 20.74 13.65

3

STATISTIK KEM ASUKAN PESALAH RESIDIVIS BAGI TAHUN 2 0 07

10,000 JUMLAH KEMASUKAN 8,000 6,000 4,000 2,000 0 A pr M ei Jun Jul A ug S ep O k t Nov Dis
JU MLBUL AN AH K EMASU KAN - JU ML AH R ESID IVIS - - PER ATU S (% ) -

25 20 15 10 5 0 JUMLAH RESIDIVIS

NOTA

STATISTIK KEMASUKAN PESALAH RESIDIVIS BAGI TAHUN 2008

BULAN Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember JUMLAH

JUMLAH KEMASUKAN 4,435 4,462 3,843 7,208 7,593 8,992 9,009 6,085 7,438 5,928 7,337 6,814 79,144

JUMLAH RESIDIVIS 925 622 534 692 623 682 900 590 705 560 619 567 8,019

PERATUS(%) 20.86 13.94 13.90 9.60 8.20 7.58 9.99 9.70 9.48 9.45 8.44 8.32 10.13

4

STATISTIK KEMASUKAN BANDUAN RESIDIVIS BAGI TAHUN 2008

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
Ju l Au g Se p Ok t No v Ap r M ei Ju n Ja nu Fe a ri br ua ri M ac Di s

25
JUMLAH RESIDIVIS

JUMLAH KEMASUKAN

20 15 10 5 0

NOTA

JU MLAH KEMASU KAN BULAN JU MLAH R ESID IVIS PER ATU S(% )

1.1.3 Mendorong Banduan Berkelakuan Baik Sistem ini akan mendorong banduan untuk penjara berkelakuan supaya baik semasa mereka dalam layak

dipertimbangkan untuk dilepaskan secara perintah parol. 1.1.4 Peluang Mendapat Pekerjaan Yang Sesuai Peluang ODP untuk mendapat pekerjaan yang sesuai adalah lebih cerah kerana mereka akan dibantu oleh Pegawai Parol. Pegawai Parol akan memberi khidmat nasihat, bimbingan dan kaunseling kepada banduan dan membantu mereka mengukuhkan keyakinan diri apabila kembali ke pangkuan keluarga dan masyarakat.

5

1.5 Menggalakkan Penglibatan Masyarakat Sistem Parol menggalakkan penglibatan dan komitmen yang tinggi dari kalangan masyarakat dan keluarga terhadap aspek pemulihan di samping memberikan peluang kepada ini ODP akan untuk dapat menjalani mengubah kehidupan sebagai seorang manusia biasa.1.1.000 banduan berbanding had kapasiti sebanyak 24.7 Membantu Mengurangkan Kesesakan Dalam Penjara Populasi banduan dalam penjara dari tahun 1999 hingga tahun 2006 menunjukkan peningkatan sehingga 60% iaitu berjumlah lebih kurang 42.1.000 banduan (Jabatan Penjara Malaysia. 1. 2007) menyebabkan berlakunya kesesakan yang serius.1. Pendekatan persepsi masyarakat terhadap banduan dan akan memudahkan proses integrasi semula sosial banduan ke dalam masyarakat. 6 .6 Mengurangkan Kos Operasi Banduan Di Dalam Penjara Sistem Parol dapat mengurangkan kos operasi dilepaskan menanggung kerana secara sara pengurangan perintah hidup bilangan boleh melalui banduan dalam penjara dan banduan yang parol sendiri NOTA pekerjaan yang dilakukan.

20 23.50 5.00 11.681 42. Penjara jumlah Malaysia akan 75% menjangkakan dalam tempoh sepuluh tahun banduan sehingga mengalami peningkatan daripada jumlah yang ada sekarang iaitu 36. penjara samping Malaysia Sistem Parol dijangka dapat populasi Penjara penjara mengurangkan 30% daripada Jabatan ruang NOTA dari kalangan banduan sabitan.602 343.30 BULAN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 JUMLAH 7 .762 42.90 9.30 39.90 5.416 (Master Populasi Banduan.Jabatan akan datang.40 0.884 23. di membolehkan menggunakan secara optimum untuk pelaksanaan program pemulihan melalui Pelan Pembangunan Insan dengan lebih efektif dan efisyen.130 38.380 307.785 33. STATISTIK JUMLAH MASTER TAHUN 2009 -2008 JUMLAH MASTER 24.884 23.854 36.900 38.884 23.552 38.650 36.830 36.284 33.787 PERATUS PERBEZAAN KAPASITI(%) 4.294 27.471 36. Jabatan Penjara Malaysia.331 34.10 10.000 banduan setahun.147 JUMLAH KAPASITI PENJARA 23.60 10.1 16. Anggaran peningkatan ialah sebanyak 2.914 27.862 26. Januari 2009).

pemulihan yang dikenali sebagai Pembangunan Insan (PPI) adalah satu pelan tindakan mengikut tempoh masa atau fasa tertentu.00 10.00 % PERBEZAAN KAPASITI NOTA NOTA 1.000 JUMLAH MASTER 30.Dec.Dec.Dec.2 Program Pemulihan Banduan Sebelum Pelepasan Parol 1.Dec.00 30.00 20.Dec.000 15. banduan akan dinilai secara berterusan dari segi pencapaian perubahan sikap dan tingkahlaku yang didokongi oleh penonjolan disiplin yang tinggi.000 20.00 15.1 Sebelum Pelepasan Banduan yang menjalani hukuman Program Pelan pemenjaraan dikehendaki mengikuti program pemulihan yang telah disediakan.000 10.Dec.00 25. 8 .000 25.000 40.000 35. Banduan wajib mengikuti modulmodul pemulihan yang telah ditetapkan. Pada setiap fasa.2.00 0.Dec.Dec99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TAHUN JUMLAH MASTER JUMLAH KAPASITI PENJARA PERATUS PERBEZAAN KAPASITI(%) 45.000 5.STATISTIK JUMLAH MASTER TAHUN 1999-2008 45.00 5.00 35.Dec.00 40.000 Dec.

Laporan Kemajuan Penghuni.2 Keperluan Selain maklumat Alat Ukur Psikologi penilaian Dalam dan Sistem Parol dan Pemulihan Lanjutan ODP daripada Laporan Kemajuan Penghuni berasaskan PPI. merupakan secara oleh untuk pihak-pihak yang diberi mengakses penilaian daripada daripada maklumat tersebut elemen maklumat Keputusan sebahagian Selain yang penting sebagai pengesyoran pelepasan parol. Pengaplikasian ini juga menegaskan Penjara agar pengurusan melaksanakan sumber manusia sektor awam termasuk Jabatan Malaysia penambahbaikan dalam urusannya dengan 9 .2. siri keputusan penilaian psikologi akan dapat memberikan maklumat dan nilai tambah yang lebih spesifik dan saintifik berkaitan banduan dan penghuni. semasa Sistem Parol dilaksanakan.Laporan penilaian tersebut dimasukkan ke dalam Buku Laporan Kemajuan Penghuni (BLKP) bagi memudahkan semakan apabila diperlukan kebenaran tersebut. 1. Usaha untuk mengaplikasikan ujian psikologi dalam Sistem Parol adalah selaras dengan hasrat kerajaan yang mengutamakan pembangunan modal insan. banduan yang akan dilepaskan diwajibkan secara menjalani perintah beberapa parol siri juga ujian NOTA psikologi yang berkaitan.

perkembangan. nilai. dan ditadbir dalam pelbagai seting termasuk di pra sekolah. hospital. secara lisan. Ujian psikologi juga merujuk kepada satu alat yang digunakan sama ada secara bertulis. minat. kebolehan mental secara umum dan spesifik. komputer dan juga secara pemerhatian untuk menilai kefungsian kognitif dan emosi serta untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan personaliti seseorang. Definisi Ujian Psikologi Ujian psikologi boleh didefinisikan sebagai bentuk ujian yang telah dipiawaikan (ujian. institusi pendidikan. kebolehan dalaman. motivasi dan elemen-elemen psikologi lain yang telah dibangunkan serta mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan (JPA. Pendekatan yang menekankan aspek pembangunan. Psikologi: ilmu mengenai jiwa atau mengenai fikiran manusia Kamus Dewan NOTA 10 . pencegahan dan pemulihan ini dapat membolehkan faktor manusia sebagai modal insan diperkasakan ke tahap yang optimum. pemulihan. penjara dan agensi sosial yang lain. 2005).menerapkan aspek psikologi dan kaunseling. personaliti. inventori dan skala) untuk mengukur kecerdasan.

minat. sifat semula jadi (temperamen). aplikasi alat ukur psikologi dalam Sistem Parol membolehkan maklumat yang selamat. iii. Memperolehi maklumat daripada ujian yang lebih saintifik.Bagi tujuan modul ini. Aplikasi membantu khususnya alat ukur psikologi dapat NOTA Jabatan Bahagian Penjara Parol Malaysia. Biasanya alat ukur ini digunakan untuk tiga tujuan yang saling berkaitan: i. memahami personaliti. konsisten berbanding dengan temuduga klinikal. potensi diri dan nilai yang ada pada ODP. Mendiagnos masalah klien. Mendapatkan maklumat daripada klien selain daripada prosedur temuduga klinikal. kebolehan. sikap. Keputusan yang diperolehi boleh digunakan oleh pihak penjara untuk 11 . accurate and reliable information) diperolehi mengenai banduan dan ODP. ii. kemahiran. Secara amnya. tepat dan boleh dipercayai (secure. Dapatan ujian juga akan membantu Jabatan Penjara membuat keputusan dalam aspek penilaian ke atas ODP sebelum pelepasan parol dan semasa mengikuti Pelepasan Secara Perintah Parol. alat atau instrumen yang digunakan untuk tujuan ujian psikologi juga disebut sebagai alat ukur psikologi .

Maklumat daripada alat ukur psikologi juga boleh menjadi asas yang baik untuk membuat jangkaan (prediction) mengenai kemungkinan kejayaan dalam program parol dan seterusnya menentukan perancangan untuk memperbaikinya. maklum balas daripada alat ukur psikologi juga dapat menolong menilai hasil perkhidmatan bimbingan dan kaunseling serta merancang program pemulihan selanjutnya. sistem pemikiran dan masalah penyesuaian klien ke dalam keluarga dan masyarakat. OBJEKTIF MODUL Objektif Umum Modul ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat saintifik dan tekal tentang profil kemajuan Penjara psikososial Malaysia ODP dan aspek langkahpsikologi BLDP serta membantu Jabatan merancang langkah sokongan psikososial yang sesuai dalam kalangan ODP dan BLDP. perlakuan.membantu serta membimbing banduan dan ODP memperbaiki pencapaian dari aspek psikososial termasuk sikap. 2. Selain itu. NOTA 12 .

(d) Membantu Jabatan Penjara Malaysia memantapkan program pemulihan dan sokongan psikososial untuk ODP dan BLDP dengan memasukkan elemen psikologi. (b) Digunakan Malaysia Pemulihan oleh untuk dan Jabatan melatih Pegawai Penjara Pegawai Parol banduan mentadbir serta membuat pemarkatan dan tafsiran berasaskan alat ukur psikologi yang digunakan ke atas BLDP dan ODP. 13 .Objektif Khusus Modul ini akan dapat: (a) Menjadi panduan kepada Bahagian Parol. Jabatan Penjara Malaysia memilih dan mengendalikan alat ukur yang sesuai dan layak (fit and proper) untuk mengukur aspek psikologi BLDP dan ODP. (c) Membolehkan Jabatan Penjara Malaysia menggunakan maklumat tentang aspek psikologi yang saintifik dan tekal dalam kemajuan psikososial ODP dan penilaian ke atas BLDP.

spt rasa bimbang (takut dll).(e) Membolehkan ODP dan BLDP mendapat bantuan pengukuhan hasil kesejahteraan pengukuran psikososial yang sesuai dan terancang berdasarkan psikologi. Kamus Dewan 14 . Psikososial: Bkn gangguan fizikal manusia yg timbul akibat masalah psikologi.

BAB 2 STRATEGI PERLAKSANAAN 15 .

Alat-alat ukur psikologi ini telah digunakan secara meluas dan dalam seting di pemulihan.2 Pegawai Pelaksana Pegawai yang akan mengendalikan alat ukur psikologi adalah seperti berikut: (a) Kaunselor Penjara (b) Pegawai Psikologi (c) Pegawai Rundingcara (d) Penolong Kaunselor Penjara (e) Penolong Pegawai Psikologi (f) Agensi atau individu yang layak dan sesuai. 16 . yang dilantik oleh Jabatan Penjara Malaysia 2. Bagi tujuan aplikasi modul ini alat-alat ukur ini telah diadaptasi mengikut keperluan kumpulan sasaran dalam konteks budaya Malaysia.2.3 Alat Ukur Psikologi Sebelas (11) alat ukur psikologi dipilih untuk digunakan ke atas ODP dan BLDP. kebanyakan koreksional penjara NOTA negara di dunia termasuk Malaysia.1 Kumpulan Sasaran Kumpulan sasaran yang akan menjalani siri ujian psikologi adalah seperti berikut: (a) ODP (b) BLDP 2.

Winner foundation neurocareusa. keunikan kelebihan diri mereka berdasarkan kecenderungan yang telah dikenalpasti. Deskripsi KTS mempunyai 70 item dan dibahagikan kepada empat dimensi iaitu Extraversion-Introversion. March 2007. Permulaan rawatan penyakit yang berkaitan dengan kecelaruan tingkahlaku.70 pada tahap kesesuaian dengan MBTI Bagi tahap kesahan ujian pada kolerasi +.3. (b) Pasangan dan keluarga mempelajari nilai-nilai perbezaan dan persamaan diri masing–masing. Thinking JudgementFeeling Judgement dan Judgement-Perception.com) 17 . Winner. Pemarkatan Kesahan dan Kebolehpercayaan Rujuk lampiran alat ukur KTS KTS mempunyai tahap kepercayaan pada korelasi +. David Keirsey (1978) (a) memahami Individu mengenalpasti dan jenis personaliti mencari arah tujuan hidup dengan kekuatan.1 Kiersy Temperamental Sorter (KTS) Pengarang Tujuan Dr. MD. (c) (d) Individu mengendalikan dengan jayanya masalah-masalah yang dihadapi.60 pada tahap kesesuaian dengan MBTI (SUMBER : Robert I. Sensing Perception-Intuitive Perception.20 hingga +.Alat ukur tersebut adalah seperti berikut: 2. www.

DAST-20 yang dibentuk mengikut persamaan ujian yang terdahulu iaitu Michigan Alcoholism Screening Test (MAST) boleh digunakan kepada orang dewasa dan juga diadaptasikan kepada remaja.2. Kesahan dan Kebolehpercayaan (b) Kesahan serentak . Pemarkatan Maklumbalas terhadap pernyataan dalam ujian adalah berdasarkan pengalaman seseorang itu dalam masa satu tahun lepas dengan menggunakan skala berikut: (a) (b) (c) (d) Skala ‘Ya’ = 1 dan ‘Tidak’ = 0 Pemarkatan adalah seperti di bawah: Skor 6 hingga 15 dicadangkan sebagai tujuan penerokaan kes. Fakulti Perubatan. DAST mencapai 85 % ketepatan dalam 18 .2 Drug Abuse Screening Test (DAST-20) Pengarang Dr. Universiti Toronto. Kanada.85. Harvey A. (b) Menghasilkan skor indeks secara kuantitatif terhadap Deskripsi tahap permasalahan yang berhubungkait dengan penyalahgunaan dadah. mudah. praktikal dan bagi mengenal pasti tahap individu menggunakan dadah. Skinner (1985) Profesor and Chair Department of Public Health Sciences. Skor 6 dan ke bawah menunjukkan menunjukkan individu tidak ketagih. Tujuan (a) Menyediakan satu kaedah ujian saringan yang singkat.3. Skor 16 ke atas menunjukan ketagihan yang teruk atau dalam keadaan pergantungan dan memerlukan program pemulihan dadah.

E.3 Mini Mental State (MMS) Pengarang Dr. S. Folstein.92. Ujian ini telah diuji kepada 256 penagih dadah/akohol hasil kebolehpercayaan yang konsisten α= . M. Folstein dan P.F.mengklasifikasi klien berdasarkan diagnosis DSM III menggunakan sampel klinikal seramai 501 penagih dadah/akohol. 2.R Mc Hugh 19 .3.

pengalaman mental yang abnormal dan bentuk pemikiran seseorang. rujukan kepada 20 .(1975) Tujuan MMS digunakan untuk mengukur fungsi-fungsi kognitif tanpa melihat aspek mood. aturcara arahan dan peniruan bentuk MMS boleh digunakan kepada banduan pada 1 bagi diagnosis peringkat awal untuk menentukan sama ada mereka mempunyai masalah kognitif yang mungkin memerlukan pakar psikiatrik. pembacaan. (c) Fasa permasalahan menamakan kefahaman. (b) Alat ukur ini gunakan untuk tujuan saringan bagi masalah pendek. ingatan jangkamasa masalah sesuatu. penguasaan mental. sesuatu. orientasi tumpuan. kognitif.

penguasaan mental. pengiraan. aturcara arahan dan peniruan bentuk sesuatu. (c) MMS mengambil masa lebih kurang 10 minit untuk ditadbirkan. Skor dibawah 24 secara umumnya dikira menandakan terdapat masalah fungsi kognitif. Pemarkatan MMS mempunyai skor 0 hingga 30.Deskripsi (a) Ujian ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama adalah tindakbalas vokal merangkumi dimensi dan tumpuan. bahasa. aturcara arahan lisan dan tulisan dan peniruan objek polygon yang sama dengan Bender-Gestalt Figure. ingatan jangkamasa pendek (b) Bahagian kedua iaitu menamakan. (e) Ujian ini mempunyai 11 item yang dibahagikan kepada beberapa dimensi iaitu orientasi kognitif. 21 . Ianya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari pakar psikiatrik. ingatan jangkamasa pendek. tumpuan dan pengiraan. markah penuh 30 menandakan tiada masalah dalam ujian fungsi kognitif.bahasa. (d) Penguji diarahkan supaya memulakan sesi dengan membuat klien merasa selesa dahulu dengan mewujudkan rapport bagi tidak menekan klien ke atas item yang sukar bagi klien. penguasaan mental .

88. (b) Kajian yang sama menunjukkan aras kebolehpercayaan . 14 di Hospital manic depresi. 22 . 32 kesahan kecelaruan personaliti & 27 neurosis) dan 63 normal New menunjukkan serentak .77. 24 York skizofrenia.66 ke . 31 kemurungan.Kesahan dan Kebolehpercayaan Kajian terhadap 137 pesakit (9 dementia.

23 . Jeffrey A. dan boleh digunakan dalam pelbagai seting klinik dan situasi.2. Jean F. James Porzelius. Lind Bertujuan untuk mengukur reaksi emosi seperti berikut: Mengukur respon emosi terkini (immediate emotional responses) merangkumi julat menyerikutluruh emosi (full range of emotions) pada masa yang sama. iaitu: emosi marah. takut. sedih dan terkejut. bimbang.3. Nitz. Deskripsi EAS memeriksa lapan (8) keadaan/tahap emosi yang dilihat sebagai asas dan konsisten dalam pelbagai silang budaya. (b) Mengukur tahap momentum dan perubahan emosi. Stewart. Carlson. Frank L. Collins.4 Emotional Assessment Scale (EAS) Pengarang Tujuan (a) Charles R. perasaan meluat. dan Cheryl O. seronok. perasaan bersalah. Ia boleh ditadbir/dijawab dalam masa kurang dari satu minit.

dan State-Trait Anxiety Inventory (State form). Kesahan dan Kebolehpercayaan EAS didapati di tahap baik hingga reliabiliti cemerlang. EAS mempunyai validity sejajar (concurrent) yang baik. dengan beberapa korelasi sub-skala dengan ukuran sediada seperti POMS.91 dan reliabiliti split-half bagi keseluruhan ukuran iaitu . Tiada jumlah skor digunakan.Pemarkatan Hanya dengan mengukur panjang (mm) dari hujung kiri ke tanda (X) disepanjang garisan 100 mm. Beck Depression Inventory.70 hingga .04. Sub-skala EAS juga didapati sensitif kepada sebarang perubahan terhadap tahap penggalak ketegangan stress luaran (external induced stress levels). dengan relibiliti inter-item bagi emosi dengan jarak di antara . Tiada data mengenai kemantapan (stability) dilaporkan. 24 . Tiga (3) items yang mengandungi setiap emosi kemudiannya dicampur kepada skor bagi emosi.

5 Bem Sexual Role Inventory (BSRI) Pengarang Tujuan Bem.86.2. julat markah di antara 20 ke 140. (b) (c) Berdasarkan ini. 25 . Feminin. Pembahagian kategori bagi setiap dimensi adalah seperti berikut:Markah 20-50 51-80 81-110 110-140 Maskulin Low Average Strong Dominant Feminin Low Average Strong Dominant Social Desirability Low Average Strong Dominant Kesahan dan Kebolehpercayaan Kajian untuk melihat aras kebolehpercayaan telah dijalankan ke atas 444 sampel lelaki dan 279 sampel perempuan.80. Permakahan bagi setiap item dalam setiap dimensi adalah di antara 1 hingga 7 pada skala Likert. Aras kebolehpercayaan berdasarkan sub skala seperti berikut: Maskulin. α=. Dimensi Feminin. Dimensi ketiga merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh kedua-dua jantina di bawah tajuk ‘Social Desirability’.3. Masa untuk melengkapi ujian ini adalah 15 minit. α= . BSRI mempunyai tiga dimensi: ] (a) (b) (c) Pemarkatan (a) Dimensi Maskulin. 1974 Memperihalkan kaedah soal-selidik untuk mengenalpasti se-seorang mempunyai minat seksual terhadap individu yang sama jantina Deskripsi BSRI mempunyai 60 item yang bersifat self-descriptive.

2. Tujuan ujian ini adalah untuk menilai kewujudan personaliti 26 . Profesor Emiritus Psikologi di University British Columbia.3.Social Desirability. α= 75.6 Hare’s Psychopathy Checklist Revised (PCL-R) Pengarang Tujuan Robert Hare.

pesalah seks dan psychiatric yang menunggu perbicaraan atau penilaiaan dalam penahanan. Psychopath mengunakan cara penarikan. tipu muslihat. keganasan dan method lain untuk membenarkan apa yang mereka mahukan. emosi cetek dan sejarah menjadikan individu lain mangsa. Simptom Psychopath termasuk kekurangan suara hati dan sense kepada kesalahan. irresponsibility. impulsiveness.psychopathic (anti-social) sesorang klien. PCL-R digunakan bagi mendiagnostik psychopath klinikal atau individu. a psychopathic personality is one usually characterized by largely amoral and asocial behaviour. 27 . Deskripsi Hare Cheklist digunakan pada populasi. mengulang keganasan norma sosial. and perverse or related behaviours. Hare Checklist adalah alat diagnostik digunakan untuk menilai kecenderungan psychopath dan anti sosial seseorang. lack of remorse. Digunakan di Institusi dan mahkamah sebagai indikator potensi rasiko dimiliki subjek. empati. Dibangunkan dalam tahun1990 bagi mengenalpasti kecenderungan psychopath. psychiatric kriminal. penting diri. Psychopathy generally refers to mental disorders. For instance. banduan dewasa. Keputusan digunakan dalam setting forensik sebagai faktor menentukan jenis dan lanjutan penahanan dan rawatan yang diperlu diterima atau tidak. pengabaian undang-undang. mengikut undang-undang dan bagi tujuan kajian.

Semasa menilai. kurang dari 3 kali Skor 2 1 0 1 0 2 1 28 . Pemarkatan No Soalan 1 hingga 16. lebih dari 3 kali Ya.PCL-R mengandungi dua bahagian. kadangkala Tidak Ya Tidak Ya. respon kepada orang lain dan situasi. score adalah 20 item yang menyukat elemen ciri psikopatik. Oleh itu alat ukur ini meliputi dua aspek utama iaitu penting diri dan tiada perasaan terhadap mangsa terhadap orang lain dan gaya hidup anti sosial dan tidak stabil. dan 18 17 19 Pilihan Ya. (1) semi-struktur temuduga dan review kepada rekod dan sejarah subjek. kelencongan sosial dan gaya hidup. selalu Ya. Item mengandungi perhubungan interpersonal. pembabitan emosi efektif.

Ke bawah 20 - 0 0 2 0 1 Darjah psychopathy yang tinggi sama Borderline Normal /40 JUMLAH SKOR: 29 . banyak kali Tidak Ya. sedikit INTERPRETASI: PCL-R 1. 30 hingga 40 3.Tidak 20 Tidak pernah dialami Ya. Markah penuh 40 2. 20 hingga 30 4.

(c) Kajian yang dibuat oleh Hare.87 ke . Hakstian. Hart & Newman (1990) daripada analisis data dari 5 penjara di Amerika Utara sebanyak 925 sample menunjukkan inter-rater reliability . 97 30 . histrionic. Forth. narcissistic personality disorder dan kolerasi negatif dengan pengelakan gangguan personaliti. Harpur.86. (b) Rumusan PCL-R dapat mengumpul secara positif peratusan anti sosial.Kesahan dan Kebolehpercayaan (a) Kesahihan adalah kukuh berdasarkan kajian yang dibuat oleh Hart dan Hare (1989) ke atas 80 pesakit forensik lelaki menunjukkan keputusan sama yang terlibat jenayah yang bukan populasi psikitrik berbanding ujian axis 1 dan axis 2 antara kreteria dalam DMS-iii dengan keputusan .

Newcastle City Health NHS Trust.”Ambivalence” dan Taking Steps. Tujuan Tujuan ujian adalah bagi menyediakan kaedah ujian yang singkat. Northern Regional Drug and Alcohol Service. Boleh digunakan kepada orang dewasa dan remaja. Consultant Clinical Psyhologist.20 3. Mengenalpasti / Recognition = 7 – 35 markah 2. mereka menafikan dadah untuk menyebabkan masalah besar kepada mereka tidak menunjukan kecenderungan berubah AMBIVALENCE (a) Markah yang tinggi dalam AMBIVALENCE 31 .7 Stages of Change Readiness & Treatment (SOCRATES) Pengarang Dr. (b) Markah dan rendah . Perasaan Berbelah Bagi / Ambivalence = 4 . Nick Heather. Telah Mengambil Langkah / Taking Steps = 8 – 40 RECOGNITION (a) Markah yang tinggi dalam recognition masalah menunjukan mereka mempunyai dengan penyalagunaan dadah kecenderungan untuk ingin berubah dan beranggapan masalah akan timbul jika mereka tidak berubah. Pemarkatan Skor ujian ini terbahagi kepada 3 bahagian. iaitu:1. mudah.2. Deskripsi Ujian ini mempunyai 19 item yang dibahagikan kepada 3 dimensi iaitu ”Recognition”.3. United Kingdom. praktikal dan sahih bagi menilai tahap motivasi diri seseorang bagi persedian mengikut program pemulihan dadah.

mereka tidak sedar samada mereka menyalahgunakan dadah. W. Bus dan Dr. Namun markah tinggi menggambarkan perasaan berbelah bagi dan tidak menentu (b) Markah rendah. Arnold H. menyakiti orang lain dan atau seorang penagih.L Warren dalam tahun 2000 merupakan versi penambahbaikan asal Buss-Durkee 32 . (b) Markah rendah menunjukan mereka tidak mungkin untuk membuat perubahan untuk dan mungkin pernah berjaya pada suatu masa. memerlukan bantuan meneruskannya atau untuk mencegah kejatuhan melakukan sesuatu untuk berubah dan berhenti menagih pada masa kini.menunjukan mereka kadangkala sedar dikawal oleh dadah.8 Aggressive Questionaires (AQ) Pengarang Dr. 2.3. TAKING STEPS (a) Markah yang tinggi menunjukan mereka telah melakukan sesuatu Mereka semula. menyalahguna dadah keterlaluan. dikawal oleh dadah. menyakiti orang lain dan atau seorang penagih.

Kenyataan no. Skala Ver.Hostility Inventory (BDHI: Buss & Durkee. Deskripsi Ujian ini mempunyai 29 item yang dibahagikan kepada 4 dimensi iaitu Agresif Fizikal. 9 dan 16 hendaklah diberi markah songsang (ii). Pemarkatan (i). Tujuan AQ digunakan untuk mengukur kecenderungan seseorang terhadap tingkahlaku agresif dan bagi membantu individu tersebut mengelakkan diri daripada memiliki tingkahlaku agresif yang merugikan. D. Campurkan jumlah kenyataan 1-29 untuk mendapatkan markah ke-seluruhan Aggesi (iii). C. Dimensi Kemarahan dan Dimensi Kekasaran.1957). Agresif Percakapan. Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel VA untuk mendapatkan markah Aggesif Secara Lisan (v). Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel PA untuk mendapatkan markah Aggesif Secara Fizikal (iv). MARKAH KESELURUHAN AGGRESSION: Skala Phy Agg. Untuk membantu banduan yang layak diparol dan banduan yang diparolkan (ODP). Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel H untuk mendapatkan markah Hostiliti A. B. Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel A untuk mendapatkan markah Kemarahan (anger) (vi). Skala Anger 33 /145 . Agg.

138 dengan menggunakan cara perbandingan alatan ujian kemarahan (anger) yang lain seperti Novaco Anger Scale dan Provocation Inventory menunjukkan validiti perbandingan . temple dan pusat – pelbagai menunjukkan reliability 0.E.L. Kesahan dan Kebolehpercayaan Skala Hostiliti Kajian dibuat oleh Arnold H. 34 . sampel di seluruh Amerika Warren terhadap 2. Warren pusat terhadap komuniti 1. Buss & W.59 dan .74.55 ke 0.L.94. Kajian dibuat oleh Arnold H. gereja. Buss & W.062 dari sample di etnik Amerika Utara terdiri dari populasi sekolah.

81.65.76. Bagi lelaki. (tidak sabar). Skor adalah di antara 1 hingga 5 dengan skor tertinggi menunjukkan tahap agresif tinggi/lebih.80. dan Avoid = . Sementara bagi wanita pula.2. Aaron T. (Wanita) “The latter serves to suggest the AI has fair known-groups validity where men and women significantly differed on each subscale and all but six of the individual items.3. 70. Validiti sub-skala AI telah disokong oleh analisis faktor dan perbezaan di antara lelaki dan wanita. II = . VA = . iaitu:Agresif Verbal.82. Pemarkatan Skor sub-skala ialah dengan cara mencampurkan responrespon item dan kemudiannya dibahagikan dengan jumlah item bagi sub-skala berkenaan. ialah PA = .9 Aggression Inventory (AI) Pengarang Tujuan Deskripsi Brian A. Avoid = . Impulsif/Impatient Mengasingkan diri/Avoidance.10 Beck Depression Inventory (BDI) Pengarang Dr.” 2. Gladue Mengukur Karekteristik Tingkahlaku Agresif atau Tret Mengandungi 30 items bagi mengukur trait agresif yang berbeza. Kesahan dan Kebolehpercayaan AI menunjukkan darjah konsistensi dalaman (internal consistency) di antara patut atau munasabah hingga baik.3. VA = . alpha coefficients ialah PA = . Ia berdasarkan kepada 5 skala jawapan. AI mengandungi empat subskala. skor AI hendaklah diasingkan di antara lelaki dan wanita.76. II = .70 Agresif Fizikal. Beck seorang pakar psikologi yang juga merupakan salah seoarang pengasas Cognitive Behavioral 35 . Disebabkan kemungkinan berlakunya perbezaan jantina (gender) dalam pelbagai aspek agresif.

kemudian dipinda pada 1971 iaitu BDI-1A dan BDI – II publish tahun 1991. Di dalam BDI. terdapat enam dimensi iaitu Extreme Depression. Untuk membantu banduan yang layak diparol dan banduan Deskripsi yang diparolkan (ODP). BDI digunakan secara luas sebagai alat penilaian oleh ahli perubatan dan pengkaji dalam pelbagai setting. yang mengambarkan keadaan klien pada satu minggu yang . publish tahun 1961. Mild Emotional Distortion dan Normal. Severe Depresion. Boderline Clinical Depresion. BDI boleh mengukur keluasan ‘depression’ atau kekecewaan seseorang. Mempunyai 3 versi iaitu BDI. BDI lepas.Tujuan Therapy (CBT) di Amerika. Pemarkatan 1 hingga 10: Perasaan yang turun naik ini adalah normal 11 hingga 16: Gangguan emosi yang Sederhana 17 hingga 20: Sempadan kemurungan klinikal (borderline clinical depression) 21 hingga 30: Kemurungan yang tidak keterlaluan (moderate depression) 31 hingga 40: Kemurungan teruk 36 mengandungi 21 item pelbagai pilihan. Moderate Depression.

Steer & Garbin. SSB dibentuk untuk 37 . Sharon Riedal.(severe depression) 40 ke atas: Kemurungan ekstrim Kesahan dan Kebolehpercayaan (a) (extreme depression) Kesahan BDI adalah sama daripada 9 kategori DSM tahap III bagi dengan 6 diagnosis kemurungan (Groth – Marnat 1990). dan Doreen Stewart. (d) Kajian Beck et al.86. bantuan praktikal. (b) Kesahan serentak BDI mengikut carta klinikal bagi pesakit psikiatrik dari .55 ke .11 Social Support Behavior (SSB) Pengarang Alan Vaux. 1988. 2. 1990). Groth Marnat. Deskripsi SSB merupakan instrumen yang terdiri daripada 45 item yang dibentuk untuk mengukur lima mod sokongan sosial iaitu: emosi. (c) Kesahan perbandingan dengan alatan ujian lain seperti MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) Depression Scale adalah . (1988) menunjukkan BDI mempunyai kebolehpercayaan α=. pergaulan. Tujuan SSB bertujuan untuk mengukur mod sokongan sosial.3. bantuan kewangan dan nasihat /bimbingan.96 (Beck.76.

1 = ya) dan item itu Kesahan dan Kebolehpercayaan dijumlahkan seperti di atas..4 Kriteria Pemilihan Alat Ukur Pemilihan alat ukur di atas adalah berdasarkan kriteria di bawah: (a) Mempunyai kesahan (reliability) (validity) dengan yang tinggi alfa dan melebihi nilai . Alat ukur ini penting bukan sahaja dalam kajian sokongan sosial tetapi digunakan dalam amalan klinikal untuk memahami sokongan sebenar dan potensi sokongan yang Pemarkatan diterima oleh klien. 1973. Lima subskala telah dikenalpasti melalui analisis faktor. Walaubagaimanapun. 1978. Skor untuk subskala dan jumlah skala dijumlahkan itemitem berdasarkan skala lima mata (julat skor 42-225).60 kebolehpercayaaan koefisyen berdasarkan kajian-kajian lepas (Kerlinger.85 2. 38 . jika SSB digunakan untuk mengenalpasti sokongan sosial. Nunnaly. skala ditukarkan kepada skala 2 mata iaitu (0 = tidak. Hair et al.menilai tingkahlaku menyokong ysng diterima daripaa keluarga dan rakan. SSB mempunyai konsistensi internal yang sangat baik iaitu skor alpha .

halusinasi. (c) Mempunyai pernyataan atau item yang mudah difahami (Robin. koreksional dan penjara. 39 . yang dicirikan dgn keresahan (sama ada melalui pertuturan atau perlakuan tertentu) Kamus Dewan Shaver & Wrightsman. 2002) khususnya ODP dan BLDP. (b) Alat ukur yang sesuai mengikut keperluan klien atau kumpulan sasaran (Anastasi. APA.1998) dalam kalangan orang awam dan dalam seting pemulihan. pemencilan diri. dan emosi yg tidak stabil Neurosis : gangguan emosi akibat konflik yg tidak dapat diselesaikan. 1991). Skizofrenia : penyakit jiwa yg dicirikan dgn fikiran yang bercelaru. 1988.

BAB 3 Pentadbiran alat ujian 40 .

Berikut adalah antara tatacara umum NOTA pentadbiran ujian atau alat ukur. menggunakan arahan yang piawai.KPMSKBK07). 2007). alat ukur psikologi atau ujian dijalankan di tempat yang kondusif dan sesuai. (berdasarkan jumlah item dan keupayaan individu atau kumpulan sasaran iaitu klien). analisis dan penulisan laporan atau dokumen yang berkaitan. 41 . Pada umumnya. Setiap set soalan hendaklah ditadbirkan satu demi satu dengan merujuk kepada arahan setiap alat ukur. memaklumkan kepada klien tentang tahap kerahsiaan dan keperluan untuk memaklumkannya kepada pihak ketiga (pihak berkuasa lain) jika ada keperluan. memaklumkan kepada klien bahawa maklumat ujian adalah dirahsiakan. masa yang diberi mencukupi. penerangan tentang tujuan ujian atau alat ukur. Manakala penyimpanan alat ukur yang telah digunakan atau dijawab hendaklah diletakkan di tempat selamat sebelum dan Selepas pemarkatan.3. dan mendapatkan persetujuan klien untuk menjalankan ujian psikologi (Kontrak Persetujuan Menjalankan Sesi Kaunseling dan Ujian Psikologi Orang Diparol (ODP) – BR. dan profil keputusan ujian ke atas klien adalah dokumen rahsia.1 Pentadbiran Umum Alat ukur psikologi perlu ditadbir mengikut prosedur yang piawai berdasarkan etika pentadbiran alat ujian psikologi (American Psychology Association. Beberapa langkah perlu diikuti seperti pengenalan diri pentadbir atau penguji secara ringkas.

Prosedur Pentadbiran Setiap pegawai pelaksana yang NOTA bertanggungjawab mentadbir alat ukur psikologi perlu mengikut prosedur pentadbiran berikut: 42 . (b) Klien hendaklah memastikan setiap item atau pernyataan dijawab. (d) Jawapan hendaklah dibuat menggunakan pensel 2B di atas kertas yang disediakan. tidak berkomunikasi dan tidak meniru semasa menjawab soalan. (c) Taklimat awal tentang tujuan ujian. jangka masa ujian dan peraturan lain kepada klien seperti meminta klien mematikan telefon bimbit. (e) Individu hendaklah menjawab semua item dan pernyataan secara jujur berdasarkan kepada dirinya yang sebenar.2 Pentadbiran Khusus (a) Klien dikehendaki memberi pilihan jawapan yang paling tepat tentang keperihalan diri. (f) Klien tidak dibenarkan membawa keluar alat ukur dari bilik ujian.3.

c. (ii).KPMSKBK07). (vi). tatasusila yang menentukan peraturan kawalan diri terhadap praktis yang dijalankan oleh ahli sesuatu profesion. (b) Semasa Sesi (i).(a) Sebelum Sesi (i). etika merupakan kepada piawaian perlakuan manusia. Merujuk klien kepada pihak berkaitan dan bersesuaian. Ianya merupakan piawai asas bagi 43 Jabatan Penjara NOTA . Menurut Corey. (c) Pasca Sesi (i). Klien menduduki ujian. (v). (iv). Pegawai dikehendaki menyemak profil klien. Tindakan susulan (jika perlu). Pegawai perlu menentukan ujian yang sesuai berdasarkan keperluan Malaysia dan klien. (ii). Interpretasi ujian. Tandatangan kontrak-persetujuan (Borang BR. Persetujuan Termaklum (Informed Consent) a.4 Etika pentadbiran alat ukur Etika berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud Corey dan ”watak ” atau ”resam” yang merujuk Callanan (1988). 3. Penerangan tentang ujian b. Proses pemarkatan ujian. (ii). Cadangan untuk pelan rawatan. (iii). Penamatan (jika selesai atau berjaya). Etika kerahsiaan.

44 . membina serta boleh menjaga martabat ahli.mencerminkan satu praktis professional dan merupakan suatu sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. Etika ini sebenaranya memberikan garis panduan yang perlu diikuti oleh para kaunselor apabila menggunakan ujian psikologi. hak dan keselamatan pelajar. etika juga merupakan satu ingatan kepada ahli supaya dibimbing dengan peraturan. Bahagian H etika PERKAMA telah menggariskan perkara-perkara berikut: (i). Kaunselor hendaklah dengan memberi yang lengkap tentang ujian NOTA penerangan supaya keputusan ujian itu dapat diterima oleh klien dalam perspektif yang betul. pekerjaan. Di samping itu. dan lain-lainl)”. Etika juga memberi bantuan kepada ahli dalam sesuatu profesion agar dapat memikirkan serta boleh mempertimbangkan tentang dilema membuat sesuatu keputusan apabila berhadapan dengan isu moral. Ianya adalah nilai dan garis panduan yang harus dipatuhi oleh kaunselor dan guru dalam menjalankan tugas masing-masing. 3. Etika membawa makna “prinsip moral (atau akhlak) atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan (persatuan.5 Etika Pengukuran Dan Penilaian Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA) mempunyai etika yang khusus tentang Pengukuran dan Penilaian.

(v).akna daripada keputusan ujian lazimnya disebabkan oleh ketidakbiasaan calon tentang sesuatu perkara yang terdapat dalam sesuatu ujian. Ahli mestilah menyedari menjalan ujian yang ia mempunyai kelayakan (iii). Pencapaian yang berm.(ii). Kaunselor hendaklah memberi keterangan yang tepat apabila membuat kenyataan kepada orang awam tentang ujian dan pengujian. Mengajar atau memberitahu sesuatu bahan-bahan ujian ujian sebelum dijalankan memungkinkan keputusan ujian tidak menjadi 45 . Ahli mestilah mengelak daripada membuat dakwaan yang tidak benar atau tanggapan yang salah. dalam Kaunselor hendaklah ujian. Kaunselor hendaklah mengawasi supaya keputusan ujian tidak disalaherti atau disalahgunakan (vi). Tujuan dan kegunaan keputusan hendaklah diberitahu kepada klien sebelum ujian diberi kecuali pengecualian hak yang eksplisit dipersetujui terlebih dahulu (iv). berhati-hati Ujian yang dan hanya menggunakan untuk kebolehan berlainan memerlukan tahap kelayakan yang berlainan had-had mengendali sendiri dan NOTA menginterpretasi.

Keputusan ujiana yang diberi kepada atau mesti pihak-pihak diawasi lain supaya yang tidak majikan klasifikasi berekenaaan untuk tujuan penilaian atau disalaherti atau disalahguna. Ahli-ahli mestilah berhati-hati apabila penilaian dan menginterpretasi membuat prestasi calon yang tidak termasuk dalam kumpulan norma di mana alat ujian itu di standardisakan. (x). Keputusan sesuatu ujian semasa hendaklah pengendalian dicatatkan. Ahli-ahli yang menjalankan 46 . Apabila ujian dijalankan dalam keadaan yang tidak lazim atau berlaku ujian. (ix).sah. Kebajikan calon mestilah diambilkira sebagai kriteria penting dalam apa-apa pertimbangan. pengawasan yang rapi ke atas alat ujian adalah salah satu daripada tanggungjawab ahli (vii). Oleh yang demikian. perkara itu mestilah diistiharkan sebagai tidak sah dan meragukan (viii). Ahli-ahli mestilah berhati-hati apabila sesuatu kepeutusann menginterpretasi daripada bahan atau alat ujian yang tidak lengkap. Tujuan utama penggunaan alat ujian itu mestilah dinyatakan dengan jelas kepada klien. Ujian-ujian mestilah dijalankan dalam NOTA keadaan yang sama dengan norma.

menyatakan mengubahsuai penghargaan dan atau menggunakan ujian-ujian yang diterbitkan mendapat kebenaran daripada penerbit. tidak tanpa Ahli-ahli mestilah berhati-hati supaya mencedok.ujian darui luar negara mestilah berhati-hati semasa mengguna dan menginterpretasi keputusan ujian dengan mengambilkira budaya golongan norma yang telah digunakan oleh pencipta ujian dalam proses piawaian (xi). 47 .

BAB 4 Pelaporan dan dokumentasi 48 .

49 . sesi ujian psikologi memerlukan pelaporan yang lengkap namun bersifat SULIT dan Pelaporan perlu dilakukan menggunakan borang-borang yang telah ditetapkan oleh Bahagian Parol dan bahagian lain di Jabatan Penjara Malaysia. 4.3 Keperluan pelaporan Pelaporan diperlukan untuk memenuhi NOTA keperluan dokumentasi dan fungsi-fungsi berikut: (a) Indikator saintifik bagi dengan menilai tepat dan keadaan menggambarkan psikologi klien. 08 yang perlu dilampirkan di dalam Laporan Kemajuan Penghuni dan Fail Pengurusan Kes.2 Laporan Laporan ujian psikologi adalah merupakan dokumen rasmi bertajuk ‘ Laporan Penilaian Ujian Psikologi’ yang disediakan oleh Jabatan Penjara Malaysia. Nombor pendaftaran Borang Laporan adalah Borang C4 pindaan Nov. (b) Bahan untuk meneroka kendiri proses kaunseling. (c) Dokumen perhubungan secara klien semasa konvensional antara Pegawai Pelaksana (rujuk perkara 2. 4.2) Jabatan Penjara Malaysia dengan rakan sejawat dan pihak yang dirujuk dalam melaksanakan tugas membantu klien.4.1 Pengenalan Setiap RAHSIA.

(d) Maklumat untuk membantu Pegawai Pelaksana membuat Pelan Tindakan Rawatan iaitu intervensi yang sesuai bagi klien. 4.4 Tatacara dan garis panduan pelaporan Setiap pelaporan kes perlu mengikuti tatacara dan garis panduan berikut: (a) Laporan hendaklah menggunakan borang ’Laporan Penilaian Ujian Psikologi’ Borang C4 pindaan Nov. 08. (e) Membantu Pegawai Pelaksana membuat NOTA NOTA konsepsi kes iaitu melihat kes dari perspektif yang menyeluruh. dan memantau kaunseling. Maklumat pengenalan 50 . menggariskan strategi perkembangan memperbetulkan keutamaan isu mengatur menolong yang sesuai bagi sesi seterusnya. (g) Membantu Pegawai Pelaksana menilai kemajuan diri klien dalam proses intervensi menolong. (b) Setiap bahagian di bawah ini mesti diisi dengan lengkap: (i). (f) Membantu Pegawai Pelaksana sesi halatuju.

(ii). Tidak pensil. Cadangan Rumusan Tandatangan penyedia laporan dan interpretasi NOTA 4. 08 Penulisan taip. (vii). 4.5 Kaedah penulisan laporan Hendaklah menggunakan borang ‘ Laporan Penilaian Ujian Psikologi’ Borang C4 pindaan Nov. (iii). Laporan hendaklah dibuat selewat-lewatnya dua hari selepas ujian dijalankan. (vi). Sebab keperluan kaunseling Maklumat latarbelakang klien Pemerhatian tingkahlaku Keputusan pengukuran. (iv). (v).6 Pengurusan dan pentadbiran – pemfailan dibenarkan menggunakan pen atau secara berkomputer atau mesin laporan/dokumentasi Borang yang lengkap diisi hendaklah disimpan di dalam Laporan Kemajuan Penghuni dan Laporan Kemajuan ODP (Fail Pengurusan Kes). Laporan Kemajuan Penghuni dan Laporan 51 . (viii).

Kemajuan ODP(Fail Pengurusan Kes) hendaklah simpan di tempat yang sulit dan selamat. Setiap bulan. Laporan ujian psikologi perlu disertakan dalam Laporan Pesalah). Segala pergerakan Laporan Kemajuan Penghuni hendaklah mengikut surat arahan Bahagian 27 Jan 2005 Pemulihan dan Rawatan Ibu Pejabat Penjara Malaysia bertarikh Kemajuan Penghuni dan Laporan Kemajuan ODP (Fail Pengurusan Kes ODP) dan DOSIR (Maklumat 52 . Laporan ujian psikologi yang diperlukan oleh pihak Bahagian Pemulihan dan Rawatan Ibu Pejabat Penjara Malaysia hendaklah dihantar sebelum atau pada 7hb. Segala pengisian dan maklumat di dalam Laporan Kemajuan Penghuni dan di Laporan Kemajuan ODP(Fail Pengurusan Kes ODP) dan DOSIR (Maklumat Pesalah) adalah SULIT .

BAB 5 rumusan 53 .

Daripada datadata dan maklumat yang diperolehi. Modul ini secara langsung telah menggunakan segala kebaikan yang boleh dimenafaatkan melalui penggunaan 11 alat atau penilaian psikologi yang cuba memberi kefahaman kepada beberapa aspek psikologi klien dalam kalangan ODP dan BLDP. pihak tertentu terutama badan atau agensi yang berhasrat untuk membantu individu akan dapat memahami dan mengenali status.2). Secara umum. NOTA 54 . alat dan ujian psikologi ini boleh dibahagikan kepada dua kumpulan. Adalah diharapkan ujian-ujian tersebut akan dapat membantu Pegawai Pelaksana (rujuk 2. Kumpulan pertama adalah menggunakan ujian untuk mendapat maklumat sebelum sesi kaunseling atau sesi membantu dijalankan sementara ujian kedua pula adalah untuk menimbulkan minat dan motivasi individu terhadap sesuatu bidang pekerjaan atau aspek psikologikal yang menjadi matlamat hidup mereka. halangan dan cabaran yang sedang dialami oleh seseorang individu itu.Ujian atau alat ukur psikologi merupakan antara instrumen yang dikenalpasti telah banyak membantu pelbagai pihak dalam usaha mengenali dan memahami kepelbagaian profil seseorang individu itu. keperluan. kaunselor atau pakar pembantu manusia mengkaji dan mendiagnosis ciri-ciri serta masalah –masalah personaliti dengan tujuan untuk memberi klien maklumat-maklumat penting berkaitan dirinya.

Ini kerana alat-alat ini mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. minatnya dan nilainya.Dewasa ini sudah terdapat banyak alat ukuran psikologi yang membolehkan kita membuat penilaian psikologi kepada setiap individu. Alat ukuran hendaklah dipilih untuk mengikut Ini kerana kita sudah dapat mengetahui apa yang kita NOTA kesesuaian. Ini adalah boleh memudahkan keputusan dibuat dan pemilihan tindakan dengan cepat dan pantas tanpa ada keraguan dan rasa tidak yakin. Di mana setiap ujian akan yang telah diambil oleh calon akan memberikan hasil yang mempunyai kolerasi tinggi antara satu sama lain. kehendaki dan matlamat yang kita hendak capai. kebolehpercayaan. dan kesesuaian alat ukuran apabila memilih ujian untuk digunakan dalam sesuatu keadaan atau dengan calon tertentu. 55 . limitasi psikometrik. Setiap individu amat memerlukan penilaian psikologi bagi mengetahui dengan lebih mendalam mengenai dirinya sama ada dari segi personaliti. Alat-alat ukuran yang telah dibincangkan mempunyai fungsi masing-masing dan berinteraksi antara satu sama lain. Pentadbir ujian hendaklah menimbang secara berhati-hati kesahan. Alat-alat ujian yang terdapat dalam modul ini adalah alat ukuran psikologi yang telah diiktiraf sama ada di dalam Malaysia atau di luar negara.

Corey & Callahan. tajaan dan penyeliaan (American Psychological Association dalam Corey. Ahli-ahli psikologi tidak digalakkan atau mempromosikan teknik penilaian psikologi ini khususnya kepada mereka yang tidak terlatih atau tidak mempunyai kelayakan melalui pengajaran.Individu yang layak membuat penilaian psikologi adalah individu yang telah menjalani latihan dan yang memperolehi kemahiran daripada individu berpengetahuan dan berpengalaman. 56 . 1984).

& Joe Savisthian (2007). Kajang: Jabatan Penjara Malaysia. S. Akta Penjara 1995 (Pindaan) (2008).pdf American Psychological Association. (2007). A. 57 . Modes of Social Support: The social Support Behaviors (SSB) Scale. Borang C4 Pin. (2008). Unit Kaunseling Bahagian Pemulihan & Rawatan IPPM. New York: Macmillan Deardorff. Diperolehi 6 Mac. Amir Sharifuddin Abd Majid. Unpublished Book.RUJUKAN A Guide Book on Minimum Standards Management of Drug Treatment and Rehabilitation Programme in Asia (2006). DC: Author. Amir Sharifuddin Abd Majid. Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. A. Nov 08. (2006). Modul yang tidak diterbitkan. Othman Mohamed. Anastasi. Modul Latihan Kemahiran Menolong . 209-237. Modul Pesalah Seksual Unit Kaunseling Bahagian Pemulihan & Rawatan IPPM. Kuala Lumpur: Pengarang. Diperoleh 6 Mac. Serdang: UPM. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2005. Laporan yang tidak diterbitkan. Riedel. Kajang: Jabatan Penjara Malaysia. Identification And Assessment Of Intercultural Competence As A Student Outcome Of Internationalization. Vaux.. Vol. American Journal of Community Psychiatry. Mohamad Ali. 241-266 Jabatan Penjara Malaysia.pdf Mohamed Fadzil Che Din.my/pekeliling/pp05/bil18/pp1805. Mohamad Ali. Kajang: Jabatan Penjara Malaysia. dan Stewart. Modul Pesalah Dadah Unit Kaunseling Bahagian Pemulihan & Rawatan IPPM.jpa. Washington. Psychological Testing. 2009 daripada http://www. 10 (3). Mohamad Ali. (2009).).. (2001).gov. (1988). Bangkok: The Colombio Plan Drug Advisory Programme. Modul yang tidak diterbitkan. D. Kajang: Pengarang. Modul yang tidak diterbitkan. D. Plenum Publishing Corp.gov. 15.prison. Publication manual of the American Psychological Association (5th ed.my/pride/images/stories/pdf/Act537. 148. Laporan Penilaian Ujian Psikollogi . 2008 daripada http://www. (1987). Journal of Studies in International Education. Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan Dalam Kaunseling. & Joe Savisthian (2007). Jabatan Perkhidmatan Awam (2005). Amir Sharifuddin Abd Majid. & Joe Savisthian (2007). Master Populasi Banduan (Januari 2009).

................................. TARIKH LAHIR :……………….................... UMUR : …………………................ TARIKH PENGUJIAN :……...... 3)……………………TARIKH PENGUJIAN :………............ 5)……………………TARIKH PENGUJIAN :……… ................................................ NAMA PENGHUNI : ………………………….................................................. 2)……………………TARIKH PENGUJIAN :……… .................. 6)……………………TARIKH PENGUJIAN :……….........TAHUN. 7)……………………TARIKH PENGUJIAN :……………......... KES KESALAHAN SEKARANG :... TARIKH LAPORAN : ……………… JENIS ALATAN UJIAN : 1)………………......................... 2).. 4)……………………TARIKH PENGUJIAN :………........... / NAMA BLOK: ……………… .......... 3)..........................‘LAMPIRAN 1’ BORANG C4 Pindaa Novn 08 LAPORAN PENILAIAN UJIAN PSIKOLOGI ( CLIENT PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT REPORTS ) A) MAKLUMAT PENGENALAN NO.....TAHUN............... SESI KE : …………...............TAHUN........ KES KESALAHAN SEBELUMNYA : 1)..... PENGHUNI SMPP :…………………………..........HUKUMAN:......... ___________________________________________________________________ B) SEBAB KEPERLUAN KAUNSELING RUJUKAN MAHKAMAH / NAMA MAKAMAH :...... 58 . BANGSA : ……………………………… NO......................

............................................................. TAHUN.................................... ................ TAHUN.............................................................................. JUMLAH ANAK :..................................... PEREMPUAN............... MASALAH PRIMER SEMASA :.......... MASALAH SEKUNDER SEMASA :................. ..............KEKERAPAN MASUK PENJARA :.... LELAKI.....................................ADIK BERADIK TIRI:LELAKI.................................................................................................................................. LELAKI.......... UMUR : ............ PUSAT PEMULIHAN SEBELUMNYA : 1).................................... JUMLAH ADIK BERADIK : ......................................................... ......................................................PEREMPUAN........................................... UMUR : ........................... SEBAB BERHENTI :....................................................................................... TARAF PENDIDIKAN KLIEN :...................................................................................................... A) RINGKASAN MAKLUMAT LATAR BELAKANG KLIEN NAMA BAPA :................................................................................................... ......................................................... UMUR :.................................................................................... 59 .... 2).............PEREMPUAN...................................................................................................................... NAMA ISTERI/SUAMI : ........................................................ KLIEN ANAK KE:... KES PENCERAIAN : BAPA / IBU / ISTERI / SUAMI SEBAB ..................................................................................... ..... NAMA IBU : ................................................... UMUR BERHENTI :........................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .................................... SEBAB BERHENTI :................................................................................................................... .......... SKOR.................................................................. 60 ......................................................................................................................................................................................................... TERAKHIR PEKERJAAN SEBELUMNYA : 1 ) .................................................................................................................................................... ............................................... ........................................................................................................................................ ......................................................................................................................... 4) ......................................... JENIS ALATAN UJIAN SEBELUMNYA :1) ........................... ..................................................................... ........................................................................................................................................................................................... PENGALAMAN PEMULIHAN / KAUNSELING LEPAS : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .....................................................................................................................SKOR................................................................................................................................................................................................................................................. ... .......................PEKERJAAN KLIEN: ............................................................... PERKEMBANGAN KLIEN MENGIKUTI INTERVENSI SEBELUMNYA:.......................................... RAWATAN KESIHATAN SEMASA & SEBELUM KLIEN ( TERMASUK PSIKITIRK) ..................................................................................................................................................................... ............................... 2) ............... .......SKOR.......... 2 ) .. 5) ............... SKOR........ ...................................................................................................................... 3 ) ..........................................................................................................SKOR............. ....................................................................................................... .................................. 3) ...........................

................................................................................................... ...................................................................... ........ ........................................................................................ TUJUAN ALATAN UJIAN : ....................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................... TINGKAHLAKU KLIEN SEMASA MENERIMA KEPUTUSAN UJIAN TUMPUAN / KESEDIAAN / PENAMPILAN (DORONGAN / PERASAAN/ DAYA FIZIKAL / REAKSI / MAKLUMBALAS TERHADAP ALAT UJIAN...................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ..................... ............................................................ ........................................................................................................................................................................D) PEMERHATIAN TINGKAHLAKU TINGKAHLAKU KLIEN SEMASA MENGAMBIL UJIAN (DORONGAN/PERASAAN/ DAYA TUMPUAN / KESEDIAAN / PENAMPILAN FIZIKAL / REAKSI / MAKLUMBALAS TERHADAP ALAT UJIAN............................................................................................................................ 61 ................................... ... ...................................................................................................................................................................................................................... ___________________________________________________________________ E) KEPUTUSAN DAN INTERPRETASI PENGUKURAN JENIS ALATAN UJIAN : .. ................................................................................. PERUBAHAN RIAK MUKA DAN NADA SUARA : .... PERUBAHAN RIAK MUKA DAN NADA/DORONGAN/SUARA: .............................................................................................................................................

..........................................KEPUTUSAN DAN INTERPRETASI : ........................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KEPUTUSAN : .............................. ............ .......................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................... MASALAH / ISU PRIMER & SEKUNDER KLIEN : .......................................................................................................................................................................... HURAIAN KLINIKAL & DIAGNOSTIK : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................... ......................... .................................................. ...................................................................................................................... ......... ............................................... .................................................. 62 ................ .......................................................................................................................... ............................................................................... ............................ ......................................................................................................................................................................................................... .............. ............................................... ......................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................

.................................................................................................................................................................. 63 ............................................................ ..................................... ...........................

................................................................................................................. ........... .................................................................................................................................................................................................................................... .............................. ................ ................................................................................... .......................................................................................................................................................... PEMIKIRAN & PERASAAN KLIEN :........................................................................................................................................ H) PENGUJI TANDATANGAN KAUNSELOR / PEGAWAI PELAKSANA : ……………………… 64 ........... ................................................................................ ............................................ ....... . CADANGAN UNTUK DIRUJUK : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................ ............... ......................... F) CADANGAN INTERVENSI CADANGAN PENGUJI :................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................ ...................................................................................................................... G) RUMUSAN .............................................................................................................................................. .................................................................................. ..... ............................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................KESAN MASALAH / ISU PRIMER & SEKUNDER KLIEN TERHADAP PERLAKUAN......................................................................................

STAGE OF CHANGING READINESS AND TREATMENT EAGERNESS SCALE (SOCRATES) 7... SOCIAL SUPPORT BEHAVIOURS SCALE (SSB) 65 .. KEIRSEY TEMPERAMENT SORTER (KTS) 2... BECK DEPRESSION INVENTORY (BDI) 9..20) 3.......NAMA KAUNSELOR / PEGAWAI PELAKSANA : .... DRUG ABUSE SCREENING TEST 20 (DAST ........ BEM SEX ROLE INVENTORY (BSRI) 5........... ‘LAMPIRAN 2’ ______________________________________________________________ ALAT UKUR PSIKOLOGI ORANG DIPAROL (ODP) JABATAN PENJARA MALAYSIA ______________________________________________________________ SENARAI ALAT UKUR: 1.... HEIR’S PHSYCHOPATHY (PCL-R) 6....... AGGRESSION INVENTORY (AI) 10. MINI MENTAL STATE (MMS) 4.... EMOTIONAL ASSESSMENT SCALE (EAS) 11... AGGRESSION QUESTIONNAIRES (AQ) 8......

KTS 2. AI 10.Parol(PP)/ Agensi luar(AL) .sama . BDI 9. MMS 4.sama .20 3. AQ 8. SOCRATES 7.sama .………………………………………………………………………………………… Instrumen Tahap Pemulihan Banduan ------------------------------------------------------------------------------------------------------1.sama Pegawai Pelaksana NOTA: • PPI Pelan Pembangunan Insan (semasa dalam penjara) Orang Yang DiParol (semasa diparol/luar penjara sehingga tamat tempoh pemenjaraan/EPD) • ODP - 66 . SSB PPI PPI/ODP PPI/ODP PPI PPI/ODP PPI/ODP PPI/ODP PPI/ODP PPI/ODP PPI/ODP PPI/ODP Kaunselor Penjara (KP). BSRI 5.sama .. EAS 11. KP/Peg.sama .Alat Ukur Psikologi ODP yang dicadangkan mengandungi sebelas (11) instrumens dan cadangan peringkat/kategori penggunaan alat ukur adalah seperti berikut:. DAST.sama KP KP/PP/AL . PCL-R 6.

iaitu:1. Paksi . Belanda yang digubal oleh Carl Jung untuk menerangkan perbezaan rambang psikologi manusia normal • Jung percaya bahawa apabila seseorang terlibat dalam salah satu dari dua aktiviti mental yang boleh diukur atau disukat • Iaitu i) menerima maklumat (perceiving) dan ii) menyusun maklumat tersebut dan melahirkan keputusan (judging). Perancis. KTS bersangkut paut dengan teori ‘Penjenisan Psikologi’ German.S = Sensing Perception (Persepsi Deria) N = Intuitive Perception (Persepsi Intuitif) 3. Kedua – dua aktiviti mental ini mempunyai 2 paksi. Sepanyol.T = Thinking judgment 67 . pusat pengajian tinggi dan untuk permulaan rawatan penyakit yang berkaitan dengan kecelaruan tingkahlaku • • Telah dialih bahasa dalam bahasa Melayu. David Keirsey Ujian ini telah digunakan oleh lebih 30 juta manusia seluruh Juga digunakan oleh syarikat – syarikat berdaftar seperti dunia Fortune 500. Russia.1 LATAR BELAKANG • • • Dibentuk oleh Dr.0 KEIRSEY TEMPERAMENT SORTER (KTS) 1. Proses pengertian maklumat dilakukan melalui deria (sensing) atau gerak hati (intuition) 2. Paksi . Paksi .1.E = Extraversion (Extravensi) I = Introversion (Introvensi) 2. Proses membuat keputusan dilakukan melalui fikiran (thinking) atau (feeling) • KTS terdiri dari 4 paksi yang berbeza berkaitan dengan perihal kecenderungan iaitu:1. Jepun.

60 pada tahap kesesuaian dengan MBTI. INTP 15.20 hingga +. 8. abstrak dan pengalaman diri • Dari 4 paksi 1.F = Feeling judgment 4. 4. 68 .J = Judgment P = Perception 1. lebih senang dengan idea-idea.70 pada tahap kesesuaian dengan MBTI Bagi tahap kesahihan / validity ujian pada kolerasi +.INTROVENSI • • Paksi ini mencerminkan samada seseorang itu extravert atau introvert Menurut Meyers (1993) golongan individu yang utamakan EXTRAVERSION lebih senang bergaul dengan manusia dan kegiatan sosial. INFJ 10. ENFJ 13. Manakala INTROVERSION berfokus kepada dunia dalaman.ENFP 12. 3. 6. di dalam ISTJ ISTP ESTP ESTJ ISFJ ISFP ESFP ESFJ KTS membentu 9. 2. 7. INTJ 14.2 EXTRAVENSI . Paksi .05 korelasi +. 5. ENTJ 16 jenis personality : REALIABILITI DAN VALIDITI (KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN) • • KTS mempunyai tahap kebarangkalian kesalahan serendah KTS mempunyai tahap kepercayaan / reliability pada 0.INFP 11. ENTP 16.

4 PENGGUNAAN KTS DALAM KAUNSELING • Untuk membantu individu mencari arah tujuan hidup dengan memahami • • kekuatan. 69 . keunikan dan kelebihan diri mereka berdasarkan kecenderungan yang telah dikenalpasti Untuk membantu pasangan dan keluarga mempelajari nilai-nilai perbezaan dan persamaan diri masing – masing Untuk membantu individu mengendalikan dengan jayanya masalah-masalah yang dihadapi 1. teamwork dan komunikasi.1.5 PENGGUNAAN KTS DALAM PEKERJAAN • Untuk memimpin bagi dan menunjuk individu jalan pekerjaan yang sesuai • Untuk seseorang berdasarkan kemahiran penjenisan dan ilmu personality menyusun perkembangan seseorang berlandaskan kebolehan dan kehendak penjenisan personality Selain itu juga KTs digunakan didalam pelajaran.

..................................................... 2...................... Tarikh: ………………………. Di dalam sesuatu majlis....... Adakah lebih buruk keadaanya jika ada a) Berangan-angan Mat Jenin b) Dalam kebosanan 4.. adakah anda a) Beramah mesra dengan ramai orang termasuk yang belum dikenali.. Adakah anda akan lebih memberi perhatian ke atas kenyataan yang dapat a) Menyakinkan b) Menyayatkan hati 70 ....................KIERSY TEMPERAMENTAL SORTER (KTS) (SOALAN-SOALAN) Nama Klien : ................... b) Hanya beramah mesra dengan orang yang dikenali sahaja.......... b) Berpegang kepada telahan atau jangkaan ( spekulatif ) daripada yang nyata (realistik) 3....................................... 1.... No. Dalam menerima hujah......................Rujukan : ………………………………………………........... Adakah anda lebih a) Berpegang kepada yang nyata (realistik) daripada telahan atau jangkaan (spekulatif)................ adakah anda lebih tertarik terhadap a) Perkara-perkara prinsip b) Alunan emosi / perasaan 5...

Adakah anda lebih tertarik kepada a) Orang yang munasabah atau waras fikirannya b) Orang yang imaginatif 10.6. Di dalam mengadili orang lain adakah anda lebih dipengaruhi oleh a) Undang-undang daripada keadaan b) Keadaan daripada undang-undang 12. Adakah anda lebih a) Mementingkan ketepatan waktu / masa b) Terpulang bila masa bersesuaian 71 . adakah anda lebih cenderung untuk melakukannya secara a) Objektif b) Personal / peribadi 13. Di dalam sesuatu majlis atau parti adakah anda a) Berada lebih lama dan keseronokan meningkat b) Meninggalkan majlis lebih awal kerana merasa kurang selesa 9. Adakah anda lebih cenderung untuk memilih a) Dengan berhati-hati b) Mengikut gerak hati 8. Adakah anda lebih gemar membuat sesuatu kerja yang a) Mempunyai tarikh siap yang ditetapkan b) Boleh disiapkan ‘bila-bila masa’ 7. Adakah anda lebih minat terhadap a) Hakikat yang sebenarnya (actual) b) Yang mungkin dapat dilakukan 11. Di dalam mendekati seseorang (approach).

Di dalam kumpulan sosial anda. Di dalam membuat sesuatu perkara yang biasa adakah anda a) Membuatnya secara yang biasa dilakukan b) Membuatnya menurut cara tersendiri 17. Yang mana lebih menarik perhatian anda a) Kemantapan fikiran b) Perhubungan kemanusiaan yang harmoni 19. Apakah yang lebih menganggu fikiran anda. Adakah anda merasa lebih senang membuat keputusan berdasarkan a) Pertimbangan secara logik b) Pertimbangan peri kemanusiaan 20.14. Adakah anda hendakkan sesuatu perkara yang a) Telah ditetapkan dan diputuskan b) Belum ditetapkan dan di buat keputusan 21. Adakah anda dikatakan sebagai seorang yang lebih a) Bersungguh-sungguh dan gigih b) Bersenang-senang atau bermudah-mudahan 72 dengan terus terang apa yang mereka . adakah anda a) Bersama-sama mengikut perkembangan semasa b) Agak ketinggalan di dalam mengikuti perkembangan semasa 16. Penulis sepatutnya a) Menyampaikan maksudkan b) Menyampaikan maksudnya denga kiasan atau perumpamaan 18. sesuatu yang a) Tidak disempurnakan b) Telah disempurnakan 15.

Adakah lebih teruk menjadi a) Tidak adil b) Tiada belas kasihan 27. Bila bersama orang lain apakah anda a) Akan memulakan perbualan b) Menunggu sehingga ditegur sapa 73 . Adakah ramalan-ramalan masa hadapan a) Agak merungsingkan b) Mempersonakan 25.22. Adakah seseorang itu sepatutnya membiarkan sesuatu kejadian berlaku a) Melalui pemilihan yang teliti serta menurut keinginannya b) Melalui kemungkinan secara rambang dan mengikut nasib 28. Selalunya adakah anda a) Seseorang yang tenang b) Seseorang yang penyayang 26. Adakah anda merasa lebih puas setelah a) Membuat satu pembelian b) Mempunyai pilihan untuk membeli 29. Sesuatu fakta itu akan a) Dengan sendirinya menerangkan segala-galanya b) Menjelaskan prinsip-prinsip 24. Di dalam bercakap melalui telefon adakah anda a) Jarang menanyakan samaada semuanya telah dikatakan b) Membuat latihan terlebih dahulu tentang apa yang hendak dikatakan 23.

Adakah anda meletakkan lebih nilai ke atas sesuatu yang a) Tetap pasti b) Terbuka 36.30. Adakah anda lebih a) Tegas daripada lemah lembut b) Lemah lembut daripada tegas 34. Adakah anda selalunya merupakan seorang yang a) Praktikal 74 . Adakah hubungan yang baru dan bukab lazim dengan orang lain a) Merangsangkan dan menyemarakkan tenaga anda b) Membebankan keupayaan atau kemampuan anda 37. Kanak-kanak selalunya tidak a) Menggunakan semua kebolehannya b) Menggunakan fantasi mereka sepenuhnya 32. Yang mana lebih disanjung a) Berkeupayaan menguruskan dengan cara yang bersistematik b) Berkeupayaan membuat penyesuaian dengan menggunakan apa yang ada 35. Di dalam membuat keputusan adakah anda lebih berpuas hati berdasarkan a) Nilai yang telah ditetapkan b) Perasaan 33. Akal pemikiran biasa (common sense) a) Jarang dipersoalkan b) Kerapkali dipersoalkan 31.

Adakah anda cenderung melihat sesuatu dalam keadaan a) Yang teratur b) Yang terjelma begitu sahaja 43. Adakah anda lebih berminat di dalam a) Pengeluaran dan pengedaran 75 . Adakah anda lebih tertarik untuk a) Melihat kebergunaan seseorang itu b) Minat bagaimana orang lain melihat sesuatu 39. Yang mana lebih memimpin anda a) Akal fikiran b) Perasaan atau kata hati 41.b) Terbuka kepada sebarang pilihan 38. Adakah anda lebih berminat di dalam a) Fakta b) Prinsip 45. Adakah anda lebih senang dengan kerja yang telah ada a) Bersyarat tetap b) Dilaksakan mengikut kesesesuiannya 42. Adakah anda memilih a) Mempunyai ramai kawan tetapi berinteraksi secara ringkas dan cepat b) Sedikit kawan tetapi berinteraksisecara mendalam dan lebih masa 44. Yang mana lebih memuaskan a) Membincangkan dengan teliti b) Mencapai persetujuan diatas satu-satu isu 40.

Adakah anda a) Mudah berbicara panjang dengan orang yang tidak dikenali b) Sukar untuk berbicara dengan orang yang tidak dikenali 51. Yang mana lebih merupakan pujian a) Seseorang yang sangat logikal b) Seseorang yang sentimental 47. Adakah anda lebih gemar kepada a) Keputusan muktamad tanpa sebarang pindaan kenyataan b) Keputusan yang tidak muktamad 49. Adakah anda lebih suka bergantung kepada a) Pengalaman b) Firasat (sangkaan naluri) 52.b) Merekabentuk dan penyelidikan 46. Orang yang bagaimana harus diberi sanjungan atau pujian yang lebih a) Seseorang yang berfikiran wajar b) Seseorang yang kuat perasaannya 54. Adakah anda lebih cenderung untuk menjadi seorang yang 76 . Adakah anda merasa lebih selesa a) Selepas membuat sesuatu keputusan b) Sebelum membuat sesuatu keputusan 50. Adakah anda lebih menghargai diri anda sekiranya anda seorang yang a) Tegas b) Tekun 48. Adakah anda merasai yang anda a) Lebih praktikal daripada bijak dan mahir b) Lebih bijak dan mahir daripada praktikal 53.

Adakah pada dasarnya anda melihat diri anda seorang yang a) Degil b) Lembut hati 62. Apabila telefon berdering adakah anda a) Bergegas untuk mendapatkannya dahulu b) Mengharap orang lain menjawabnya 58. Yang mana seolah-olah lebih banyak kesalahannya a) Menjadi terlalu kasihan b) Menjadi terlalu terkongkong dengan matlamatnya 61. Anda lebih suka situasi yang a) Berperaturan dan berjadual b) Tidak berperaturan dan tidak berjadual 77 .a) Berfikiran yang adil b) Mudah kasihan 55. Adakah anda lebih gemar kepada a) Mempastikan semua teratur dan terancang b) Membiarkan sesuatu berlaku begitu sahaja 56. Dalam sesuatu hal adakah anda lebih menitik beratkan a) Perkara-perkara pokok atau asas b) Fakta penting tersirat (tersembunyi) 60. Di dalam satu perhubungan perkara yang sepatutnya dipentingkan adalah a) Banyak bertolak ansur b) Bertindak mengikut keadaan 57. Apakah yang anda lebih hargai dalam diri anda a) Bersandar teguh kepada yang nyata b) Kuat daya imaginasi 59.

Yang mana anda lebih mahu untuk diri anda sendiri a) Fikiran yang jelas dan wajar b) Kekuatan belas kasihan 68. Adakah ini menyukarkan anda a) Menganggap diri anda sama dengan orang lain b) Memperalatkan orang lain 67. Adakah anda lebih cenderung menjadi seorang yang a) Memikir dan mengimbang dengan berhati-hati daripada secara spontan 78 . Adakah anda suka memilih a) Sesuatu yang terangcang b) Sesuatu yang tidak terangcang 70. Adakah anda lebih cenderung menjadi seorang yang a) Mudah untuk didekati b) Agak terbatas dan menyepikan diri 65. Adakah anda seorang yang lebih a) Rutin daripada penuh ragam b) Penuh ragam daripada rutin 64. Yang mana banyak kekurangan sifatnya a) Yang tidak memilih kasih b) Yang terlalu cerewet 69. Di dalam penulisan adakah anda suka memilih a) Terus kepada fakta b) Lebih kiasan 66.63.

b) Secara spontan daripada memikir dan menimbang dengan berhati-hati 79 .

berkemungkinan tidak mempercayainya 4. Menumpukan perhatian kepada apa yang digunakan 3. Sedar tentang cabarancabaran dan kemungkinankemungkinan yang baru 2. Mengikut inspirasi dan gerak hati 80 . Tidak suka membuat kerja secara berulangkali 4. Gemar mempelajari kemahiran-kamahiran baru 5. Bekerja berterusan. Selalunya membuat keputusan tahap demi tahap 7. mempunyai gambaran yang realistik mengenai masa yang perlu untuk melakukan sesuatu 6. Jarang ada inspirasi dan sekiranya ada. Bekerja tekun dan bertenaga dengan mempunyai tempoh yang lembap diantaranya 6. Gemar menggunakan segala apa yang diberi 5. Berkemungkinan membuat keputusan dengan cepat 7. Suka kepada cara kerja yang ditetapkan 2.KETERANGAN HASIL UKURAN PERBANDINGAN DI ANTARA JENIS “SENSING” DAN “INTUITIVE” SENSING INTUITIVE 1. Sedar tentang keunikan setiap peristiwa yang berlaku 1. Menumpukan perhatian kepada apa yang boleh dipakai 3.

Menerima realiti semasa sebagai sesuatu tugas yang perlu dilaksanakan . Berkemungkinan sesuai dengan pekerjaan yang perlu kepada ketelitian 10. Berkebolehan memkomplikasikan sesuatu tugas 11. Selalu berhati-hati dengan mengenai fakta 8. 9. Berkemungkinan memperolehi faktor yang ada sedikit kesalahan 9.8. Mempersoalkan mengapa sesuatu keadaan itu seperti seadanya 81 . Tidak suka mengambil masa untuk perisisia 10. Berkebolehan mempermudahkan sesuatu tugas 11.

Selalunya suka bercakap di telefon.PERBANDINGAN DI ANTARA EKSTROVERSI (EXTROVERSION) DAN INTROVERSI (INTROVERSION) EKSTROVERSI INTROVERSI 1. 5. Suka kepada kepelbagaian 1. 3. suka bercakap dan mudah dikenali. suka bersendirian dan suka menyimpan perasaan 82 . Suka kepada ketenangan dan beraksi. Ramah. 2. Menghadapi masalah untuk mengigati nama dan mengenal nama dan rupa. Merasa tertarik kepada faktor-faktor luaran. 5. 2. pendiam dan susah untuk dikenali. Merasa tertekan dengan gangguan dari faktor-faktor luaran. Berminat kepada idea/konsep di sebalik kerja tersebut Tidak suka kepada gangguan telefon. Berminat untuk mengetahui bagaimana orang lain menjalankan tugas. Kadang-kadang merasa tidak sabar dengan pekerjaan perlahan yang berpanjangan. Lebih suka kepada sumber-sumber dalaman. untuk penumpuan. Menjalankan sesuatu tugas dalam jangkamasa yang panjang tanpa apa-apa gangguan 4. Selalunya berat mulut. 4. Selalunya suka menyapa orang lain. perlu kepada perhubungan dan mudah meluahkan perasaan. 3.

Suka bekerja bersendirian. Memberi pemikiran mendalam kepada kehidupan 9. 8. Berkemungkinan cenderung kepada komunikasi secara bercakap daripada bertulis. Berfikir sebelum bertindak. 9. Berkemungkinan cenderung kepada komunikasi secara bertulis. 6. Berkemungkinan cenderung untuk belajar melalui bacaan daripada bercakap atau secara praktikal 10. Memberi keluasan kepada kehidupan. Memerlukan Extroversi untuk keseimbangan 83 . Berkemungkinan nampak seperti suka menyisih diri 7.6. Suka untuk mempelajari sesuatu yang baru melalui percakapan dengan orang lain. Berkemungkinan nampak cetek pengetahuannya. 10. Memerlukan Introversi untuk keseimbangan. Kadangkala tidak bertindak langsung 8. Cepat bertindak dan kadangkalanya tanpa berfikir. 7. Suka dengan orang lain.

Cenderung kepada ketegasan dan memberhentikan pekerja sekiranya perlu. Menjangkakan atau meramalkan hasil daripada pilihan yang dibuat ke atas orang lain. 3. Memberi gerakbalas kepada pendapat mereka. Tidak suka memberitahu sesuatu yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Perlu kepada pujian sekali sekala.PERBANDINGAN DI ANTARA BERFIKIR (THINKING) DAN BERPERASAAN (FEELING) THINKING FEELING 1. 4. Berkebolehan untuk menegur dan memberhentikan pekerja sekiranya perlu. Berkebolehan untuk menentukan sesuatu di dalam susunan yang logikal. Cenderung untuk bersimpati. 2. 4. Memberi gerakbalas kepada nilai orang lain lebih daripada perasaan dan pemikiran mereka. 6. 1. Suka kepada keharmonian dan akan tekun bekerja untuk mencapainya. 5. 2. 6. Perlu kepada layanan yang adil. 84 . 5. Berkebolehan untuk melihat kesan logikal daripada pilihan yang dibuat ke atas orang lain. 3.

Gemar menyenangkan/ memuaskan hati orang lain. Mempunyai bakat di dalam menganalisakan sesuatu masalah atau situasi. 8. Berkemungkinan menyakitkan perasaan orang lain tanpa menyedarinya. 7.7. 85 . Memberi kepentingan kepada seseorang yang berada di sebalik sesuatu tugas atau pendapat. 8.

2. Bekerja dengan cara paling terbaik sekiranya merancangkan pekerjaan tersebut dan mengikuti perancangan yang telah ditetapkan. Cenderung untuk merasa puas apabila telah mencapai sesuatu keputusan mengenai sesuatu perkara. Berkemungkinan tidak suka menggangu sesuatu projek yang mereka sedang lakukan/ laksanakan untuk perkara lain yang lebih penting. 86 . 4. Berkemungkinan membuat keputusan dengan cepat. Berkemungkinan untuk menangguhkan tugas yang tidak menyenangkan. situasi atau seseorang. 3. 4. Tidak kisah dan boleh membiarkan sesuatu itu berbuka untuk sesuatu perubahan di saat-saat akhir. 3.PERBANDINGAN DI ANTARA JUDGING DAN PERCEPTION JUDGING PERCEPTION 1. Boleh menyesuaikan diri dengan situasi yang berubahubah. Suka menetapkan dan menyelesaikan sesuatu perkara/ tugas. 5. 5. Berkemungkinan menghadapi kesukaran untuk membuat keputusan kerana merasa maklumat yang diperolehi tidak mencukupi. 1. 2. Berkemungkinan untuk menangguhkan tugas yang tidak menyenangkan.

Hanya mahukan sesuatu yang asas sahaja sebelum memulakan kerja mereka.6. 6. Menjadualkan projek supaya setiap tahap dapat diselesaikan di dalam masa yang ditentukan. Dapat menyelesaikan banyak tugasan di saat-saat akhir walaupun di bawah tekanan. 8. Menggunakan senar sebagai 8. 7. 87 . Ingin mengetahui mengenai sesuatu kerja baru secara menyeluruh. Menggunakan senarai sebagai agenda untuk bertindak. 7. peringatan untuk setiap tugasan yang perlu diselesaikan pada suatu hari nanti.

Suka .Objektif .Tidak mesra .Faktual .Bertanggungjawab .Penyabar .Spontan .Berorientasikan .Bersyukur .Praktikal .Berhemat ISTP Logical Expedient Practical Realistic Factual Analytical Applied Independent Adventurous Spontaneous Adaptable Selfdetermined .Cepat/pantas 88 .Peramah .Teratur .Bersedia .Analitik .Cepat membuat keputusan .Bersifat melindungi .Berdikari .Aktiviti .ISTJ Detailed Traditional Loyal Patient Practical Organized Service Minded Devoted Protective Monticules Responsible .Sukakan keseronokan .Berusia cepat .Terus langsung .Mudah berbicara .Mudah Menyesuaikan diri .Spontan .Taat setia .Bertanggungjawab ESTJ Logical Decisive Systematic Objective Efficient Direct Practical Organized Impersonal Responsible Structured Conscientious .Sukakan cabaran .Pragmatik .Praktikal .Logikal .Lebih kepada penggunaan .Terperinci .Bertenaga .Menentukan nasib diri-sendiri ESTP Activity Oriented Adaptable Fun-loving Versatile Energetic Alert Spontaneous Pragmatic Easy going Persuasive Outgoing Quick .Setia .Berhemat Conscientious .Logikal .Sistematik .Tradisional .Amat teliti .Berkhidmat .Serba boleh .Rialistik .Cekap .Praktikal .Mudah menyesuaikan Diri .Meyakinkan .Teratur .

Bertolenrasi .Suka bergaul .Suka .Peramah ISFP Caring Gentle Modest Adaptable ESFP Enthusiastic Addaptable Spontaneous .Banyak bercakap .Terperinci .Suka bergaul .Mudah terasa / sensitif .Simpatetik .ISFJ Detailed Traditional Loyal Patient Practical Organized Service Minded Devoted Protective Monticules Responsible .Bekerjasama .Tradisional .Lincah .Responsive .Bertanggungjawab .Harmoni .Taat setia .Mudah percaya Conscientious .Suka bekerjasama .Ghairah bersemangat .Bertanggungjawab .Berkhidmat .Bersifat melindungi .Harmoni 89 .Tajam daya pemerhatian .Amat teliti .Suka bekerjasama .Spontan Understanding – Bertimbangrasa Harmonious .Taat setia .Taat setia .Mudah menyesuaikan diri Playful Vivacious Sociable Talkative Cooperative Easygoing Tolerant Out going .Bijaksana .Tradisional .Teratur .Keperibadian yang menarik .Taat setia .Praktical .Berhemat .Penyanyang .Penyabar .Mudah berbicara .Teliti .Berhemat ESFJ Conscientious Loyal Sociable Personable Responsible Harmonious Cooperative Tactful Thorough Responsive Sympathetic Traditional .Ramah .Lemah lembut .Setia .Mudah menyesuaikan diri Sensitive Observant Bekerjasama Cooperative Loyal Trusting .Merendah diri .

Mudah menyesuaikan Diri Self-determined-Menentukan nasib diri-sendiri ESTP Activity Oriented Adaptable Fun-loving Versatile Energetic Alert Pragmatic Easy going Persuasive Outgoing Quick .Cepat/pantas Spontaneous .Logikal .Spontan 90 .Meyakinkan .Lebih kepada penggunaan Independent .Serba boleh .Berkewajipan .Mudah menyesuaikan diri .Analitik .Spontan Adaptable .Logikal .Praktikal .Teguh setia .Sistematik .Bertenaga .Berorientasikan .ISTJ ESTJ Factual Thorough Systematic Dependable Steadfast Practical Organized Realistic Duty bound Sensible Reliable .Rialistik .Faktual .Pragmatik .Teliti .Berhemat ISTP Logical Expedient Practical Realistic Factual Analytical Applied .Objektif .Peramah .Teratur .Mudah berbicara .Terus langsung .Tidak mesra .Berusia cepat .Praktikal .Sistematik .Faktual .Boleh diharapkan .Cekap .Cepat membuat keputusan .Sukakan cabaran Spontaneous .Bertanggungjawab .Realistik .bersikap wajar .Berdikari Adventurous .Praktikal .Boleh dipercayai Logical Decisive Systematic Objective Efficient Direct Practical Organized Impersonal Responsible Structured .Bersyukur Conscientious .Sukakan keseronokan .Bersedia .Aktiviti .Teratur .

Tegas e Kreatif Visionary Creative Theoretical Intense Demanding Deep Private Determine Global Conceptual Autonomous Sensitive Holistic INTP Idealistic Reserved Logical Skeptical INFP Cognitive Compassionat Detached e Theoretical Gentle Reserved Virtuous Precise Adaptable Independent Speculative Committed Original Curious Autonomous Loyal Devoted Deep Reticent Empathetic .Berwawasan Kesungguhan .Mencabar Serba Boleh --Analtikal .Sikap ..Berdikari .Berdayausaha .Kognitif Lembut Lemah .Perseptif .Bertanggungjawab Responsible .Pintar akal .Berautonami Menyeluruh Idealistik Pendiam .Terus terang Straight Forward-Ghairah/ Bersemangat Objective .Mementingkan teori .Mementingkan teori .Resah Gelisah 91 Creative Self-determined .Stratigik Curious Creative Enthusiastic Adaptive Challenging Versatile Analytical Spontaneou Clever s Resourceful Expressive Questioning Independent Theoretical Friendly Perceptive Restless .suka membuat -perancangan Berbudi Pekerti .Logikal .Teliti/ tepat Diri .Sikap Ingin Tahu .Kreatif Sendiri .Mudah menyesuaian diri Bersemangat .Suka membuat Taat Setia keputusan .Ragu-ragu .Menyokong Supportive Enterprising .Objektif Energetic Fair Diplomatic Theoretical .Tahan lasak Lisan .Kreatif Creative Strategic .Empatetik .Penuh Perasaan Expressive Controlled .Setia .INTJ ENTJ Independent INFJ Logical Critical Committed Original Loyal .Minda yang bersistemetik Compassionat Penuh Belas Kasihan Firm .Kritikal Critical .Berakhlak Mulia .Berdikari ENFP Outspoken ..Logikal .Menyeluruh Mudah Rasa Sensitif .Taat Setia nasib diri Menentukan .Cognitif Belas Kasihan .Sangat mendesak Berazam .Mementingkan teori .Bertenaga .Mendalam .Berat Mulut .Logikal .Asli .Suka menyoal Ramah -.Adil .Iltizam .Berdikari .Berdikari .Berautonami .Sentiasa terkawal Enthusiastic .Ghairah/ .Diplomatik .Spontan .Lantang .Pandai .Penuh -.Memintingkan teori Mendalam .Menyenang-suaikan Congenial Independent .Kreatif Ingin Tahu .Mengambil Berat Concerned ENTP .Asli Setia Taat Logical ENFJ Decisive Loyal Idealistic Playful Personable Verbal Tough Strategic .Kritikal Iltizam .Idealistik .Penuh Perasaan .Sendirian Konsepsi .Strategik System-minded .Suka Secara .Speculatif .Mudah Menyesuaikan Pendiam .

Pegawai Pelaksana ………………………………………..… SILA TANDAKAN (√) BAGI SETIAP JAWAPAN DI DALAM RUANGAN (SAMAADA ‘A’ ATAU ‘B’) RU G AN A N1 A B A RU G AN A N2 B A RU G AN A N3 B A RU G AN A N4 B A RU G AN A N5 B A RU G AN A N6 B A RU G AN A N7 B 1 8 1 5 2 2 2 9 3 6 4 3 5 0 5 7 6 4 2 9 1 6 2 3 3 0 3 7 4 4 5 1 5 8 6 5 3 1 0 1 7 2 4 3 1 3 8 4 5 5 2 5 9 6 6 4 1 1 1 8 2 5 3 2 3 9 4 6 5 3 6 0 6 7 5 1 2 1 9 2 6 3 3 4 0 4 7 5 4 6 1 6 8 6 1 3 2 0 2 7 3 4 4 1 4 8 5 5 6 2 6 9 7 1 4 2 1 2 8 3 5 4 2 4 9 5 6 6 3 7 0 SB U TL TO L TA E I S N T F J P A JA B D Nama Kaunselor …………………………………….1.8 SKOR JAWAPAN KTS SKOR JAWAPAN KTS NAMA :…………………………………………………………………………… NO Klien…………………TARIKH:…………..UMUR:…… JANTINA:…. 92 .

2.0 DRUG ABUSE SCREENING TEST 20 (DAST-20) 2.1 Latarbelakang • Dibentuk oleh Dr. Harvey A. Skinner, University of Toronto • Mempunyai 12 item boleh diberi kepada klien dalam bentuk laporan peribadi atau temuduga individu yang berstruktur • Ianya dibentuk mengikut persamaan ujian yang terdahulu iaitu Machigan Alcoholism Screening Test (MAST) • Klien hanya menjawab ‘Ya’ atau ‘Tidak’ • Tujuan ujian : (a) Menyediakan satu kaedah dan ujian saringan yang

singkat,mudah, praktikal

sahih bagi

mengenalpasti

tahap individu menggunakan dadah (b) Menghasilkan tahap skor index secara kuantitatif terhadap dengan

permasalahan

yang

berhubungkait

panyalahgunaan dadah • Ianya diboleh digunakan kepada orang dewasa dan boleh diadaptasikan kepada remaja • Soalan – soalan dalam ujian ini berdasarkan pengalaman seseorang itu dalam masa 1 tahun lepas • Skor – ‘Ya’ = 1 dan ‘Tidak’ = 0 • Skor 6 hingga 15 dicadangkan sebagai tujuan penerokaan kes. • Skor 16 ke atas menunjukan ketagihan yang teruk atau dalam keadaan pergantungan.

93

2.2 KESAHIHAN (a) VALIDITI • • Concurrent validity .85 DAST mencapai 85 % ketepatan dalam mengklasifikasi klien berdasarkan diagnosis DSM III menggunakan sample klinikal seramai 501 penagih dadah/akohol. (b) RELIABILITI Ujian ini telah diuji kepada 256 penagih dadah/akohol hasil koefisien reliabiliti yang konsisten .92

94

DRUG ABUSE SCREENING TEST 20 (DAST-20) (SOALAN-SOALAN) ARAHAN: Soalan–soalan yang diberikan adalah berkaitan dengan maklumat –maklumat potensi klien di dalam penglibatan penagihan dadah tidak termasuk alkohol dalam masa 12 bulan yang lepas. Sila baca dengan teliti setiap keterangan atau maklumbalas tersebut. Jika anda soalan dan membuat ke-putusan jika jawapan anda “Ya” atau “Tidak” kemudian bulatkan mempunyai masalah dengan keterangan yang diberikan, sila pilih maklumbalas yang paling hampir.

Nama Klien: …………………………………………………………...................... No Rujukan:.................................................................................................. ..... Tarikh: ………………………............................................................................... No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pernyataan Pernahkah anda menggunakan sebarang dadah selain daripada tujuan perubatan? Pernahkah anda menyalahgunakan dadah yang dirujuk oleh doktor ? Adakah anda menyalahgunakan lebih dari satu jenis dadah dalam satu masa Bolehkah anda meneruskan kehidupan harian tanpa menggunakan dadah ? Adakah anda boleh berhenti menggunakan dadah apabila anda mahu ? Pernahkah anda mengalami keadaan tidak sedarkan diri kesan penggunaan dadah? Adakah anda merasa bersalah dengan penggunaan dadah ? Adakah pasangan atau ibubapa anda menegah penglibatan anda dengan dadah ? Adakah penggunaan dadah menimbulkan masalah di 95 Ya Tidak

10. 11. 12. 13. 14. 15.

dalam hubungan pasangan atau Ibubapa anda ? Pernahkah anda kehilangan kawan disebabkan penggunaan dadah anda ? Pernahkah anda meminggirkan keluarga anda

disebabkan penggunaan dadah ? Pernahkah anda mengalami masalah di tempat kerja disebabkan oleh penggunaan dadah ? Pernahkah anda kehilangan pekerjaan disebabkan penggunaan dadah anda? Pernahkah anda terlibat dengan pergaduhan semasa pengaruh penggunaan dadah? Pernahkah anda melibatkan diri di dalam aktiviti yang menyalahi undang–undang untuk mendapatkan dadah? Pernahkah anda ditangkap akibat daripada pemilikan dadah? Pernahkah anda mengalami symptom penagihan dadah/merasa sakit apabila anda berhenti mengambil dadah ? Pernahkah anda mengalami masalah kesihatan kesan daripada pengambilan dadah (contoh: hilang ingatan, hepatitis, jantung, pendarahan, HIV dll)? Pernahkah anda meminta bantuan daripada sesiapa dalam masalah peng-gunaan dadah anda? Pernahkah anda mengikuti mana–mana program pemulihan yang khusus dalam penagihan dadah? JUMLAH:

16. 17.

18.

19. 20.

2.6 INTERPRETASI SKOR: DAST-20 Skala skor o hingga 20: 1 Markah bagi setiap jawapan “Ya” dan 0 bagi “Tidak”. Skor 6 kebawah = Tidak ketagih

96

Skor 6 hingga 15 = Ketagihan Moderate (dicadangkan bagi tujuan penerokaan kes) Skor 16 ke atas =

Ketagihan Teruk (Severe) perlukan program pemulihan intensif

97

189-198 dari • Dept. Maryland. America MMS digunakan untuk tujuan saringan bagi masalah orientasi kognitif.R. kefahaman. bahasa. skor maksimum pembacaan. • MMS dengan mengambil membuat masa klien lebih merasa kurang supaya selesa 10 minit untuk sesi dengan ditadbirkan. penguasaan menamakan bentuk arahan dan peniruan mental . • MMS dipanggil sebagai ‘mini’ sebab ia hanya menumpukan aspek fungsi – fungsi kognitif tanpa melihat aspek mood. Skor maksimum adalah 9.E. Mc Hugh dalam tahun 1975 dalam Journal of Psychiatric . 98 . M.F. pengiraan. Folstein dan P.1 LATAR BELAKANG • Dibentuk oleh Dr.3. tumpuan. Psychiatry The John Research 12. Penguji diarahkan memulakan dahulu mewujudkan rapport bagi tidak menekan klien ke atas item yang sukar bagi klien. Baltimore.2 DISKRIPSI • Ujian ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian pertama ingatan adalah tindakbalas vokal merangkumi dimensi jangkamasa pendek dan tumpuan. of Hopkins Hospital. ingatan jangkamasa pendek. pengalaman mental yang abnormal dan bentuk pemikiran seseorang 3. Folstein. masalah sesuatu. aturcara arahan lisan dan tulisan dan peniruan objek poligon yang sama dengan Bender-Gestalt Figure. aturcara ialah 21 dan bahagian kedua iaitu menamakan . penguasaan mental . permasalahan sesuatu. S.0 MINI MENTAL STATE (MMS) 3.

31 depressi.88 99 .77 • Kajian yang sama menunjukkan reliabiliti .3 KEPUTUSAN MMS mempunyai skor 0 hingga 30. 3. 24 skizo. Skor dibawah 24 secara umumnya dikira menandakan terdapat masalah fungsi kognitif. Ianya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari pakar psikitrik. markah penuh 30 menandakan tiada masalah dalam ujian fungsi kognitif.66 ke . 14 manic depressi.3. 32 kecelaruan personaliti & 27 neurosis) dan 63 normal di Hospital New York menunjukkan concurrent validiti .4 VALIDITI DAN RELIABILITI • Kajian terhadap 137 pesakit (9 dementia.

....... Orientasi Kognitif : ... NO 1. Ulang semula jawapan yang diberikan sehingga klien mempelajari kesemua 3 objek tersebut 100 3 1 1 1 1 1 ARAHAN SKOR 1 1 1 1 ..... Perhatian! Ujian ini hanya boleh diberikan kepada klien yang boleh menulis dan membaca........ berikan masa satu dalam 3 saat bagi klien menyebutkan ( contoh : klien nyatakan meja..... sila berikan skor bagi jawapan atau kenyataan yang betul mengikut skor yang disediakan.Apakah tarikh hari ini ? .................................... Berikan 1 markah bagi setiap jawapan yang betul....Negara? ......... Selepas penguji / kaunselor menyatakan 3 objek yang dinyatakan ...............Rujukan : ……….............. No......... kerusi dan bola )............... Nama Klien..................... ..............................................Tingkat? Senarai nama Namakan 3 objek....... Dimana kita sekarang ? ......................Tahun berapakah sekarang ? ............5 SOALAN-SOALAN MINI MENTAL STATE (MMS) ARAHAN: Berpandukan kenyataan di petak arahan. Tarikh: ………………………...........Bandar atau Daerah? ...... suruh klien sebutkan semula 3 objek tersebut....Negeri? .......Hari ini ? .......3...................Penjara? 3..Bulan ? 2...

PENGUCAPAN Tujukan kepada pensil dan jam tangan. Arahkan klien ulangi kata – kata “ Tidak Jika” . Letak kertas tersebut di atas lantai Arahkan klien membaca dan patuh kepada arahan tersebut: PEJAM MATA KAMU . 79. “Dan” atau “Tetapi” Arahkan klien mengikut arahan 3 peringkat: 1. Abaikan kesalahan ejaan untuk pemarkahan. Beri 1 markah bagi setiap yang betul. 1 101 . Jika klien tidak boleh mengira atau tidak boleh menyempurnakan tugasan ini . Berhenti selepas jawapan yang kelima.4. arahkan klien mengeja ayat BOTOL secara terbalik. Arahkan klien menulis ayat mengikut pilihannya sendiri (ayat tersebut mesti mengandungi subjek dan kata kerja yang masuk akal/lojik. 3. 6. Lipat kertas tersebut menjadi setengah lipatan 3. 1 10. Markah adalah mengikut huruf yang betul di dalam ayat yang dieja terbalik. Pilihan : eja ayat BOTOL terbalik ATAU Arahkan klien mengira bermula dengan 100 dan kiraan kebelakang mengikut siri angka 7. 65). Ambil kertas tersebut dengan menggunakan tangan kanan kamu 2. Berikan 1 markah bagi setiap jawapan yang betul. 7.tulis dalam huruf besar 3 1 3 2 5 5. Arahkan klien namakannya selepas penguji/kaunselor tujukan. 8. 9. Contoh : LOTOB = 5 MARKAH Jika LOTBO = 3 MARKAH IMBAS KEMBALI Bertanyakan semula nama 3 objek tadi di dalam soalan no. 72. Berhenti selepas kiraan yang ke 5 (93. 86. Tumpuan & Pengiraan Kiraan siri angka 7.

Ianya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.11. markah penuh 30 menandakan tiada kesalahan dalam ujian. Skor dibawah 24 secara umumnya dikira menandakan terdapat masalah fungsi kognitif. 102 .6 SKOR: MMS MMS mempunyai skor 0 hingga 30. Arahkan klien meniru bentuk di bawah : ( Beri 1 markah jika semua sudut dan bahagian tengah berbentuk segiempat) adalah betul dan bahagian 1 ATAU (Beri 1 markah jika semua sudut dan bahagian adalah betul dan bahagian tiga kecil) JUMLAH: 30 tengah di bawah tapak berbentuk segi 3.

Di antara ujian-ujian yang lazim digunakan oleh pakar psikologi seksual adalah seperti berikut: 4. soalan-soalan yang ditanya kearah menilai sifat-sifat maskulin dan feminin dalam pendirian seseorang itu.86. BSRI mempunyai 60 item yang bersifat selfdescriptive. Dimensi pertama bernama ‘Mascunility’ (20 item). 1974) 4. BSRI mempunyai tiga dimensi. Ujian ini boleh didapati dari Consulting Psychologists Press. Secara am. 103 . a =. Ujian ini senang dilakukan tetapi memerlukan pakar psikologi untuk menerangkan keputusan ujian. a =. Masa untuk melengkapi ujian ini adalah 15 minit.2 The Bem Sex Role Inventory (BSRI) (Bem. Dimensi kedua bernama ‘Femininity’ (20 item) dan dimensi ketiga merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh kedua-dua jantina di bawah tajuk ‘Social Desirability’ (20 item). a = 75.80.0 BEM SEX ROLE INVENTORY (BSRI) (Bem. Terdapat beberapa ujian psikometrik yang sedia ada untuk menilai tahap homo-seksualiti seseorang. Ini dibandingkan dengan perwatakan positif yang diperakui dalam norma masyarakat. Coefficient reliability bagi sample 444 lelaki dan 279 perempuan adalah seperti berikut: Mascunility.1 Kaedah Soal-Selidik Homoseksualiti (BSRI) Bahagian ini memperihalkan kaedah soal-selidik untuk mengenalpasti se-seorang mempunyai minat seksual terhadap individu yang sama jantina. 1974) Ujian yang paling kerap digunakan dan mempunyai nilai validity dan ribiality yang tinggi merupakan ujian BSRI. Femininity.4. Secara am. Social Desirability.

Permakahan bagi setiap item dalam setiap dimensi adalah di antara 1 hingga 7 pada skala Likert. Berdasarkan ini. Pembahagian kategori bagi setiap dimensi adalah seperti berikut:Markah 20-50 51-80 81-110 110-140 Masculinity Low Average Strong Dominant Femininity Low Average Strong Dominant Social Desirability Low Average Strong Dominant 104 . range markah di antara 20 ke 140.

…………………………………........Rujukan : …………………...... 14. 17.......... 16.... 11......... 6................. No............. 5.. 12.............................. 10.… 1 2 3 4 5 6 7 Betul atau Selalu betul Hampir betul atau tidak betul Skor Bil: 1.......BEM EX ROLE INVENTORY (BSRI) (Soalan-soalan) Nama Klien ..... 8... 19.... 7...................... 9.... Tarikh: ……………………............................ 13.... 15....... 3............... 18........... 2.... 20...... Keterangan Berlakon sebagai pemimpin Agresif Cita-cita tinggi Analitikal Asertif Ahli sukan Bersaing Menyokong kepercayaan sendiri Dominan Memaksa Ada kebolehan memimpin Berdikari Perihatin terhadap kehendak orang lain Malu Lemah lembut pertuturan Simplistik Kelembutan Memahami Marah Mengalah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (bulatkan) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 105 ........... 4..

106 .

formal. Penyayang Keseronokan Sifat kanak-kanak Belas kasihan Tidak guna bahasa kasar Merendahkan suara terhadap Perempuan Pemuji Beradab Mudah terlupa Sayang kanak-kanak Amanah Merahsiakan Ikhlas Serius. 36. 31. 38. 55. 45. 51. 40. 44. 49. 47. 43. 22. 56. 33. 41. 32. 24. Keseorangan Suka membuat keputusan dengan senang Kelelakian Percaya diri sendiri Memadai apa yang ada Personaliti yang berprisip Sanggup untuk berdikari 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 107 . 50. 60. 30. 28. 39. 57. 25. 42. 59. 48. 34. 58. 23. 52. 37. 27. 35. 26. 46. berdarjat Bijaksana Berlakon yang berkenaan Bersifat benar Tidak dapat dijangka Tidak sistematik Dapat disediakan Keangkuhan Cermat Ikut kebiasaan Mesra Riang Berfaedah Tidak cekap Cemburu Menyenangkan Murung Dapat dipercayai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 53. 29.21. 54.

4. 4 CARA PEMARKAHAN : 41 – 52 : Keadaan sosial yang dikehendaki 53 – 60 : Kelakian 1 – 12 : Kelakian 13 – 20 21 – 32 : Kewanitaan : 33 – 40 : Keadaan sosial yang dikehendaki Kewanitaan 108 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 53 54 55 56 57 58 59 60 Masculine Markah No. • • Hare Checklist telah diperkenalkan oleh Robert Hare Profesor Emiritus Psikologi di University British Columbia 109 .No. 1 Latarbelakang PCL-R Tujuan ujian ini adalah untuk menilai kewujudan personaliti psychopathic (anti-social) sesorang klien. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Feminine Markah Social Desirability No.0 HARE’S PSYCHOPATHY CHECKLIST (PCL-R) 5. Markah 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 INTERPRETASI: MARKAH 20 – 50 51 – 80 81 – 110 110 – 140 PENTERJEMAHAN Rendah Sederhana Tinggi Sangat Tinggi 5.

• • Kebanyakan masa dihabiskan mengkaji psychopath Telah pengarang berapa buku termasuk without (kurang siuman). mengulang keganasan norma sosial. • Beliau juga membangunkan Psychopathy Checklist: Screening Checklist. • • Hare Checklist adalah alat diagnostik digunakan untuk Psychopath mengunakan cara penarikan. banduan dewasa. World Of The Psychopaths Among Us dah lebih seratus artikel Psychopath. • Hare Cheklist digunakan pada populasi. • Juga telah membangunkan teori dan kajian kepada dunia perniagaan dan korporat dengan psychopath membangunkan instrumen 360s untuk skrin kelakuan dan trait dan buku Snakes in Suits: When Psychopaths Go To Work. tipu muslihat. For a psychopathic by largely personality is one usually amoral and asocial behaviour. pengabaian undang-undang. impulsiveness. 5. Psychopathy Checklist: Youth Version. empati. keganasan dan method lain untuk membenarkan apa yang mereka mahukan. and perverse or related behaviours. menilai kecenderungan psychopath dan anti sosial seseorang. • Psychopathy generally refers to mental disorders. psychiatric kriminal. lack of remorse. Anti Sosial Process Screening Device dan P Scan untuk digunakan dalam undang-undang. • Simtom Psychopath termasuk kekurangan suara hati dan sense kepada kesalahan. characterized irresponsibility. instance. pesalah seks dan psychiatric yang menunggu perbicaraan atau penilaiaan dalam penahanan.2 TUJUAN KEGUNAAN 110 . emosi cetek dan sejarah menjadikan individu lain mangsa. Conscience: The Disturbing. penting diri.

faktor menentukan jenis dan lanjutan penahanan dan rawatan yang diperlu diterima atau tidak. kecenderungan psychopath. 111 . temuduga dan review kepada rekod dan sejarah subjek. score adalah 20 item yang menyukat Item mengandungi perhubungan interpersonal. 5. (1) semi-struktur Semasa menilai. kelencongan sosial dan gaya hidup. elemen psychopathic character. mengikut undang-undang dan bagi tujuan kajian.• • • • PCL-R digunakan bagi mendiagnostik psychopath klinikal Dibangunkan dalam tahun1990 bagi mengenalpasti Digunakan di Institusi dan mahkamah sebagai indikator Keputusan digunakan dalam setting forensik sebagai atau individu. respon kepada orang lain dan situasi.3 DISKRIPSI • • • PCL-R mengandungi dua bahagian. potensi rasiko dimiliki subjek. pembabitan emosi efektif.Oleh itu material cover dua aspek utama iaitu penting diri dan tiada perasaan terhadap victim terhadap orang lain dan gaya hidup anti sosial dan tidak stabil.

Hakstian. & Newman (1990) di Amerika daripada Utara analisis data 925 dari 5 sebanyak sample penjara menunjukkan inter-rater reliabiliti .97 112 . • Rumusan PCL-R dapat mengumpul secara positif peratusan anti sosial.87 ke . • Hart Kajian yang dibuat oleh Hare. narcissistic personality disorder dan kolerasi negatif dengan pengelakan gangguan personaliti.4 VALIDITI DAN RELIABILITI • Kesahihan adalah kukuh berdasarkan kajian yang dibuat oleh Hart dan Hare (1989) keatas 80 pesakit forensik lelaki menunjukan keputusan sama yang terlibat jenayah yang bukan populasi psikitrik berbanding ujian axis 1 dan axis 2 antara kreteria dalam DMS-iii dengan keputusan .86.5. histrionic. Harpur. Forth.

.Ya..... kadangkala ----.. Rasa lebih hebat/baik daripada orang lain ----.............Ya.......Ya... rasa perlu berbohong ----.....Tidak 5......Ya. Kurang rasa bersalah ----... selalu ----..Ya....... selalu ----....Tidak 2... Adakah anda menunjukkan sikap sebegini?: Pandai bercakap. kadangkala ----............Ya........Ya.. SOALAN-SOALAN: 1. terlalu ramah ----... kadangkala 113 .......................................………………… Tarikh: ………………………........... Menipu......HARE’S PSYCHOPATHY CHECKLIST (PCL-R) (SOALAN-SOALAN) Nama Klien :............Ya. kadangkala ----......... selalu ----. Rujukan : …………………………........................ Manipulasi ----.Tidak 3....Ya................ selalu ----.Tidak 4............. kadangkala ----...................... selalu ----.Ya..........

Ya.Ya.Tidak 7. selalu ----.Ya. kadangkala ----. kadangkala ----.Ya.Ya. selalu ----.Ya.----. selalu ----.Ya.Ya.Ya. Memerlukan galakan/mirip kepada cepat bosan (boredom) ----.Tidak 11.Ya. menolong orang lain ----.Ya. kadangkala ----. selalu ----. Gaya hidup berisiko ----. kadangkala ----. Kurang rasa empati.Ya. selalu ----. selalu ----. kadangkala ----.Tidak 114 .Tidak 6. Kasih mendatar ----. kadangkala ----.Tidak 10. Lemah dalam mengawal tingkahlaku ----.Tidak 8. Gagal bertanggungjawab di atas perbuatan sendiri ----.Tidak 9.

Ya.Ya.Ya.Tidak 14. selalu ----.Ya. kadangkala ----. kadangkala ----.Ya -----.Tidak 17. selalu ----.) -----. Dibebaskan bersyarat (parol. selalu ----. Melakukan jenayah semasa kanak-kanak ----.12.Ya. kadangkala ----. Masalah tingkahlaku terjadi bermula semasa kecil ----. selalu ----.Tidak 115 . tahanan rumah.Ya. selalu ----.Tidak 13.Ya.Tidak 16.Ya.Ya. Impulsif ----. Kurang realistik. matlamat jangka panjang ----.Tidak 18.Ya. kadangkala ----. dsb. selalu ----.Tidak 15. kadangkala ----. Tingkahlaku seksual ----. kadangkala ----.Ya. Tidak bertanggungjawab ----.Ya.

Kepelbagaian jenayah ----.Tidak -----.Tdak ----.19. Hubungan perkahwinan yang singkat -----. lebih dari 3 kali -----. sedikit 116 .Ya. kurang dari 3 kali -----.Ya.Ya.Tidak pernah dialami 20.Ya. banyak kali ----.

6 PANDUAN SKOR PCL-R No: Soalan 1 hingga 16. 3. selalu Ya. Markah penuh 40 30 hingga 40 20 hingga 30 Ke bawah 20 Darjah psychopathy yang tinggi sama Borderline Normal /40 Skor 2 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 JUMLAH SKOR: ______________________________________________________________ 117 . 2. 4. lebih dari 3 kali Ya. kadangkala 17 19 Tidak Ya Tidak Ya. dan 18 Pilihan Ya. sedikit INTERPRETASI: PCL-R 1. kurang dari 3 kali Tidak 20 Tidak pernah dialami Ya.5. banyak kali Tidak Ya.

mudah. dalam recognition menunjukan dan beranggapan dadah mereka mempunyai masalah dengan penyalagunaan dadah kecenderungan • Markah berubah masalah akan timbul jika mereka tidak berubah. Newcastle City Health Mempunyai 19 item boleh diberi kepada klien dalam Skor berdasarkan diri klien menjawab soalan-soalan Boleh digunakan kepada orang dewasa Tujuan ujian adalah bagi menyediakan kaedah ujian NHS Trust. mereka menafikan menyebabkan masalah besar kepada mereka dan tidak menunjukan kecenderungan untuk berubah 118 . praktikal dan sahih bagi menilai tahap motivasi diri seseorang bagi persediaan mengikuti program pemulihan dadah • Mengambil masa 3 – 5 minit untuk ditadbir Skor ujian ini terbahagi kepada 3 bahagian.0 STAGES OF CHANGE READINESS AND TREATMENT EAGERNESS SCALE (SOCRATES) 6.1 LATAR BELAKANG SOCRATES • • • • • Dibentuk oleh Dr.2 PENTAFSIRAN • Markah yang untuk rendah tinggi ingin . Nick Heather . United Kingdom bentuk temuduga individu yang berstruktur di dalam item yang diberikan yang singkat.6.20 Telah Mengambil Langkah / Taking Steps = 8 – 40 6. iaitu:1 2 3 Mengenalpasti / Recognition = 7 – 35 markah Perasaan Berbelah Bagi / Ambivalence = 4 .

6. 6. Markah rendah menunjukan mereka tidak melakukan sesuatu untuk berubah dan berhenti menagih pada masa 119 .4 TAKING STEPS • Markah yang tinggi menunjukkan mereka telah melakukan sesuatu untuk membuat perubahan dan mungkin pernah berjaya pada memerlukan • kini bantuan suatu untuk masa. menyalahguna dadah keterlaluan.3 AMBIVALENCE • Markah yang tinggi dalam AMBIVALENCE menunjukkan mereka kadangkala sedar dikawal oleh dadah. menyakiti menyalahgunakan orang lain dan atau seorang penagih . Mereka mungkin atau untuk meneruskannya mencegah kejatuhan semula. menyakiti orang lain dan atau seorang penagih. Namun markah tinggi menggambarkan perasaan berbelah bagi dan tidak menentu • Markah rendah . dikawal oleh dadah. mereka tidak sedar samada mereka dadah.

5 SKOR SOCRATES DOCILE SCORES 90 (Very High) 80 70 (High) 60 50 (Medium) 40 30 (Low) 20 10 (Very Low) RAW SCORES (From Scoring Sheet) RECOGNITION AMBIVALENCE 19 – 20 18 TAKING STEPS 39 – 40 37 – 38 36 34 – 35 33 31 – 32 30 26 29 8 – 25 Ts = 35 34 32 – 33 31 29 – 30 27 – 28 7 – 26 Re = 17 16 15 14 12 – 13 9 – 11 4–8 Am = STAGES OF CHANGE READINESS AND TREATMENT EAGERNESS SCALE (SOCRATES) (SOALAN-SOALAN) 120 .6.

....................... perubahan penagihan pernah di dadah 1 2 3 4 5 4........... penagihan dadah saya Kadangkala saya terfikir adakah 3.................. Setiap keterangan.............................. masalah saya akan menjadi lebih teruk Saya telah mula membuat beberapa dalam 5.. Saya betul – betul mahu 1 2 3 4 5 membuat perubahan didalam 2..............Rujukan : .....Nama Klien :.. Sila bulatkan hanya satu angka yang difikirkan baik untuk klien......................………… ARAHAN: Sila baca keterangan ...................... NO PERNYATAAN SANGAT TIDAK SETUJU TIDAK SETUJU TIDAK PASTI SETUJU SANGAT SETUJU 1.... No.............. bulatkan angka dari 1 hinggga 5... saya Saya suatu 6... 1 2 3 4 5 menggunakan 1 2 3 4 5 saya dadah terlalu banyak pada ketika..... tetapi berupaya mengubahnya Kadangkala saya terfikir jika 121 .. bagi menandakan klien setuju atau tidak setuju pada masa kini................ ……………………………………………… Tarikh: ……………...................... saya seorang mengubah 1 2 3 4 5 penagih dadah Jika saya tidak dadah diri saya didalam penagihan nanti.. Setiap keterangan menggambarkan cara penggunaan dadah yang klien mungkin boleh atau tidak merasakannya.......keterangan yang terdapat di dalam ruangan yang disediakan dengan cermat.........

mengawal penagihan dadah 12. dadah saya 1 2 3 4 5 menyebabkan aktif melakukan sesuatu untuk mengurangkan berhenti menagih bantuan terjebak masalah saya dadah Saya memerlukan untuk semula penagihan 15. dadah saya 1 2 3 4 5 menyakitkan hati orang lain Saya mempunyai masalah penagihan dadah Saya bukan saja memikirkan mengubah sikap penagihan 1 2 3 4 5 saya tetapi saya telah pun membuat sesuatu untuk berubah Saya telah sikap untuk 1 2 3 4 5 9. pun mengubah saya dan 1 2 3 4 5 penagihan mengelakan saya sedang mencari cara daripada masalah terhadap terfikir dapat 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 terjebak semula Saya mempunyai yang 11. mengelakan dengan dadah 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sebelum ini Saya tahu bahawa saya ada masalah penagihan dadah Pada suatu ketika saya terfikir samada saya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 122 5 . 8. 16. kesusahan Saya kini atau 14. serius penagihan dadah Kadangkala saya samada saya Penagihan banyak 13.penagihan 7. saya 10.

telah pun membuat di dadah 1 2 3 4 5 beberapa perubahan penagihan untuk saya dan saya memerlukan mengelakan dari terjebak semula 123 . banyak Saya dadah seorang terlalu penagih 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 dadah Saya berusaha keras untuk mengubah penagihan dadah saya Saya dalam bantuan 19.menagih 17. 18.

.. 15. 3. 18. 16. SKALA : 8 . 11.20 JUMLAH: TS…. . 9. 8. RECOGNITION ………………… ………………… . ……………….BORANG SKOR SOCRATES Pindahkan jawapan skor klien daripada keterangan–keterangan di atas ke dalam ruangan tiga bahagian di bawah:- 1. ………………. TAKING STEPS ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… JUMLAH : RE…. 19. 14.. . SKALA : 7 . 17.……………….40 124 . 12. ………………. ………………. AMBIVALENCE ………………… ………………… ………………… . 6. ………………… 2. 5. . 7. SKALA : 4 .. 13. 4. 10.35 JUMLAH : AM….

Dimensi Kemarahan dan Dimensi Kekasaran • Agresif fizikal (Physical Aggression) yang mempamerkan keberangkalian seseorang itu bertindak melakukan keganasan fizikal. Tahap agresif keseluruhan Physical Aggression Verb Aggresion Anger. E. C.7. tentera.2 KEGUNAAN Bagi mengukur tahap agresif (langsang) individu iaitu:A.0 Aggression Questionaires 7. 7. B. sekolah. 1957) • AQ digunakan untuk mengukur kecenderungan seseorang terhadap merugikan • AQ boleh digunakan dalam setting klinikal. Buss dan Dr.3 DISKRIPSI • Ujian ini mempunyai 29 items yang dibahagikan kepada 4 dimensi iaitu Agresif Fizikal. D. W. Buss & Durkee.L. Warren dalam tahun 2000 merupakan versi penambahbaikan asal Buss-Durkee Hostility Inventory (BDHI. Agresif Percakapan.1 LATARBELAKANG • Dibangunkan oleh Dr. dan Skala Hostiliti tingkahlaku dari tingkahlaku agresif dan bagi yang menggelakan memiliki tingkahlaku agresif 125 . Arnold H. penjara dan hospital bagi pelan rawatan pemulihan individu dan penilaian sesuatu program 7.

138 sample di seluruh Amerika dengan menggunakan cara perbandingan alatan ujian kemarahan (anger) yang lain seperti Novaco Anger Scale dan Provocation Inventory menunjukkan validiti perbandingan .74 Kajian dibuat oleh Arnold H. Buss & W. Buss & W. 7. kejam atau kotor. Dimensi ini digunakan bagi menunjukan sifat seseorang yang senang berkelakuan agresif melalui pengunaan kata-kata yang kesat. atau perasaan yang negatif terhadap seseorang atau terhadap 126 . Warren terhadap 1.59 dan .4 VALIDITI DAN RELIABILITI Kajian dibuat oleh Arnold H. Perangai. pandangan.L. • Dimensi Kemarahan (Anger). temple dan pusat – pusat komuniti dari pelbagai etnik menunjukkan reliabiliti 0.L. • Dimensi Hostility sesuatu.94 (kekasaran).062 sample di Amerika Utara terdiri dari populasi sekolah.55 ke 0. Penilian dibuat keatas tahap kecepatan seseorang itu menjadi marah.• Agresif percakapan (Verbal Aggression). gereja. Warren terhadap 2.

.... saya berfikir apa yang mereka hendak dari saya Saya memberitahu kawan-kawan saya secara terus terang jika saya tidak bersetuju dengan mereka Saya pernah terlalu marah sehingga memecahkan/ merosakkan barang-barang MAKLUM BALAS (1-5) A PA H VA PA 127 ...... Tidak langsung mencerminkan tabiat/perangai saya 2................................................................... sila tandakan setakat mana setiap kenyataan di bawah ini menerangkan tabiat dan perangai anda................................ Sekali sekala mencerminkan tabiat /perangai saya 4..........5 SOAL SELIDIK AQ (Aggression Questionaires (AQ) SOALAN-SOALAN Nama Klien :...7...Rujukan : ....... saya akan menggunakannya Apabila orang lain berperangai baik terhadap saya....................... Sila tulis angka 1-5 pada ruang yang disediakan berpandukan keterangan 1 – 5 berikut:1............................. Sentiasa mencerminkan tabiat/perangai saya Bil: 1 2 3 4 5 KENYATAAN Sesetengah kawan saya menganggap saya seorang yang senang marah Jika saya perlu menggunakan kekerasan untuk menjaga hak saya........ ……………………………………………… Tarikh: …………….. Jarang-jarang mencerminkan tabiat/perangai saya 3............... Kadang-Kadang mencerminkan tabiat/perangai saya 5.………… ARAHAN: Dengan berpandukan skala di bawah.. No...................

saya akan pukul dia balik Kadang-Kadang saya merasa seperti satu bom yg. menyakitkan hati saya sehingga kami bertumbuk Saya tahu ada “kawan-kawan” yg. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 muna-sabah untuk memukul orang lain Kadang-Kadang saya fakir saya sentiasa malang dalam kehidupan saya Saya mempunyai masalah untuk mengawal H PA H A A H VA PA A H PA H 128 kemarahan saya Apabila merasa kecewa. Saya fikirkan tentang mereka 15 Kadang-Kadang saya terasa amat cemburu 16* Saya tidak dapat memikirkan apa-apa sebab yg. saya akan menunjukkan perasaan tak puas hati Kadang-Kadang saya merasa orang-orang lain ketawakan saya di belakang saya Saya selalu mendapati saya tidak bersetuju dengan orang-orang lain Jika ada orang pukul saya. saya mungkin akan memberitahu mereka apa yg. bercakap .6 Saya tidak dapat menahan diri daripada bergaduh apabila orang lain tidak bersetjuj dengan saya VA 7 8 Kadang-Kadang saya ingintahu kenapa saya merasa sakit hati mengenai perkara-perkara tertentu Sekali sekala saya tidak dapat menahan perasaan/firasat untuk memukul orang lain H PA 9* 10 11 12 13 14 Saya seorang yang tenang dan tidak mudah A H PA A PA VA meradang Saya meragui orang-orang yg. akan meletup Orang-Orang lain selalu nampak/dapat lebih bertuah Ada orang-orang yg. terlebih mesra Saya pernah mengugut orang yg. saya kenali Saya cepat naik marah dan cepat melepaskan kemarahan itu Saya mungkin memukul seseorang jika dia mencabar saya Apabila orang menyakiti hati saya.

Skala Anger Skala Hostiliti Markah Soalan Markah Soalan Markah /145 Soalan Markah 129 . orang biasa 7. E. Skala Ver. B.27 28 29 mengenai saya di belakang saya Kawan-Kawan saya berkata saya suka VA A PA mempertikaikan sesuatu Kadang-Kadang saya mengamuk dengan tak ada sebab Saya terlibat dengan pergaduhan lebih drpd. C. 9 dan 16 hendaklah diberi markah songsang Campurkan jumlah kenyataan 1-29 untuk mendapatkan markah keseluruhan Aggesif Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel PA untuk mendapatkan markah Aggesif Secara Fizikal Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel VA untuk mendapatkan markah Aggesif Secara Lisan Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel A untuk mendapatkan markah Kemarahan (anger) Campurkan kesemua kenyataan yang berlabel H untuk mendapatkan markah Hostiliti A. Soalan MARKAH KESELURUHAN AGGRESSION: Skala Phy Agg.6 CARA PEMARKAHAN: • • • • • • Kenyataan no. Agg. D.

35. 25. atau 30) bermakna lebih cenderung untuk melakukan perkara yang digambarkan kepada soalan (item) tertinggi.markah penuh (ch: 45. 130 .2 5 8 11 13 16 22 25 29 Jumlah: 4 6 14 21 27 1 9 12 18 19 23 28 /5 /25 Jumlah: /7 /35 3 7 10 15 17 20 24 26 Jumlah /8 /40 /9 /45 Jumlah: Nota: Lebih dekat kepada.

Melalui kerjanya. • • • BDI digunakan secara luas sebagai alat penilaian oleh ahli Depression dihurai sebagai “inverted hostility against the self”. BDI mempunyai 3 versi iaitu BDI. mungkin tiada keseronokan berada dalam bilik darjah. (b) Pelajar mempunyai pemikiran negatif mengenai masa depan. cognition”. diperkenalkan pada Beck. • Beck membangunkan tret mengenai kognitif negatif mengenai dunia. BDI boleh mengukur keluasan depressi. kemudian disemak 1971 iaitu BDI-1A dan BDI –II diterbitkan pada tahun 1991. tahun1961. Mengandungi 21 soalan pelbagai pilihan.8.0 BECK DEPRESSION INVENTORY(BDI) 8. Ia telah direka utuk orang dewasa berumur 18 – 80 tahun.1 LATAR BELAKANG • • • • • Beck Depression Inventory dibangunkan oleh Dr. Aaron T. (c) Pelajar mempunyai pemikiran negatif mengenai diri. kerana berfikir dia tidak kan lulus periks. dia merasa tidak perlu 131 .iaitu menderita dan tidak tepat mengenai pemikiran mengenai diri. masa hadapan dan diri dimana memainkan peranan penting dalam depressi. Beck perhatian kepada “negative perubatan dan pengkaji di dalam pelbagai setting. Sebagai contoh tret pelajar mendapat markah rendah:(a) Pelajar mempunyai pemikiran negatif mengenai dunia.

Groth Marnat 1990) Validity perbandingan (Minnesota adalah .8.55 ke .96 (Beck et.86 dengan alatan ujian lain seperti Multiphasic Personality Inventory) Depression 132 . 1988. Steer & Garbin 1988 menunjukkan reliability . al.76 • Kajian Beck.2 • • • VALIDITI DAN RELIABILITI Validity BDI adalah sama tahap dengan 6 daripada 9 kategori DSM III bagi diagnosis depression (Groth – Marnat 1990) Concurrent Validity BDI mengikut carta klinikal bagi pesakit MMPI Scale psikitrik dari .

........BECK DEPRESSION INVENTORY (BDI) (SOALAN-SOALAN) Nama Klien : .. No..... Tarikh: ………………………................. 2................. No: 1 0 Saya tidak merasa sedih 1 Saya merasa sedih 2 Saya sentiasa merasa sedih dan tidak boleh menghentikan perasaan ini 3 Saya merasa sangat sedih atau tidak gembira sehingga saya tak dapat tahan perasaan itu KENYATAAN 2 0 Saya tidak merasa lemah semangat apabila berfikir mengenai masa hadapan 1 Saya merasa lemah semnagat apabila berfikir mengenai masa hadapan 2 Saya merasakan tiada apa-apa yg....................Rujukan : ……………………………………………….. Pilih HANYA SATU kenyataan daripada empat.............. atau 3.......................... boleh saya harapkan di masa hadapan 3 Saya merasakan masa hadapan adalah gelap dan keadaan tidak akan pulih 133 .............................................................. Garis atau pangkah samada 0........ Kenyataan yang dipilih seharusnya mencerminkan perasaan anda dalam beberapa hari sebelum ini..1...........................................

sangat gagal dalam kehidupan 4 0 Saya mendapat kepuasan melakukan aktiviti-aktiviti seperti biasa 1 Saya tidak dapat nikmat melakukan aktiviti-aktiviti seperti dahulu 2 Saya tidak mendapat kepuasan yang sebenar apabila melakukan aktiviti-Aktiviti 3 Saya tidak puas hati atau merasa boring dengan semua benda 5 0 Saya tidak merasa bersalah 1 Saya sering tidak merasa bersalah 2 Saya sering merasa bersalah 3 Saya sentiasa merasa bersalah 6 0 Saya tidak berasa seperti dihukum 1 Saya merasa saya mungkin dihukum 2 Saya mengharap dihukum 3 Saya merasa saya tengah menjalani hukuman 7 0 Saya tidak merasa kecewa dengan diri sendiri 1 Saya kecewa dengan diri sendiri 2 Saya menyampah dengan diri sendiri 3 Saya benci diri saya 8 0 Saya tidak merasakan diri saya lebih teruk dari orang lain 134 . gagal dalam hidup 1 Saya merasai saya telah gagal lebih daripada orang lain 2 Apabila saya mengingati kehidupan saya. saya hanya nampak banyak kegagalan 3 Saya merasa saya seorang yg.3 0 Saya tidak merasai sebagai seorang yg.

1 Saya kritikal dengan diri sendiri mengenai kelemahan atau kesilapan 2 Saya selalu menyalahkan diri sendiri atas kesemua kesalahan saya 3 Saya menyalahkan diri sendiri mengenai semua benda yang buruk berlaku 9 0 Saya tidak mempunyai fikiran untuk membunuh diri 1 Saya ada fikiran untuk membunuh diri tapi saya tidak akan melakukannya 2 Saya ingin bunuh diri 3 Saya akan bunuh diri jika ada peluang 10 0 Saya tidak menangis lebih dari biasa 1 Saya sekarang lebih menangis dari biasa 2 Saya sekarang selalu menangis 3 Saya dulu boleh menangis. tetapi sekarang saya tidak boleh menangis walaupun saya hendak menagis 11 0 Perasaan gusar terhadap benda-benda sama seperti biasa 1 Perasaan saya sekarang lebih mudah gusar terhadap benda-benda daripada biasa 2 Saya sering merasa sakit hati atau gusar 3 Saya merasa gusar setiap masa 135 .

12 0 Saya tidak hilang minat bergaul/bermesra dengan orang lain 1 Saya sekarang kurang minat bergaul/bermesra dengan orang lain daripada biasa 2 Saya telah hilang banyak minat bergaul/bermesra dengan orang lain 3 Saya telah hilang kesemua minat bergaul/bermesra dengan orang lain 13 0 Saya mudah membuat keputusan sama seperti biasa 1 Saya sekarang melambat-lambatkan membuat keputusan daripada biasa 2 Saya merasa lebih susah untuk membuat keputusan daripada biasa 3 Saya sekarang tidak boleh membuat keputusan langsung 14 0 Saya tidak merasa lebih teruk daripada dulu 1 Saya risau saya kelihatan tua atau tidak cantik 2 Saya merasa ada perubahan kekal yang memburukkan ketrampilan saya 3 Saya percaya saya hodoh 15 0 Saya boleh bekerja seperti biasa 1 Ia memerlukan daya yang lebih untuk memulakan sesuatu kerja 2 Saya kena paksa diri untuk melakukan apa-apa (kerja. dsb.) 3 Saya tidak boleh buat kerja/aktiviti langsunf 136 .

maupun sedikit sejak kebelakangan ini 1 Saya telah hilang lebih daripada 5 kg 2 Saya telah hilang lebih daripada 10 kg 3 Saya telah hilang lebih daripada 15 kg * (Skor 0 jika anda dengan sengaja ingin mengurangkan berat badan) 20 0 Saya tidak risau mengenai kesihatan saya lebih daripada biasa 1 Saya risau mengenai masalah fizikal seperti sakit-sakit. sampai saya tidak dapat memikirkan benda-benda lain 137 . atau sembelit 2 Saya risau mengenai masalah fizikal. atau perut meragam.16 0 Saya boleh tidur seperti biasa 1 Saya tidak tidur senyenyak dulu 2 Saya bangun 1-2 jam daripada biasa dan mendapati kesukaran untuk sambung tidur 3 Saya bangun beberapa jam daripada biasa dan tidak dapat tidur balik 17 0 Saya tidak merasa lebih letih daripada biasa 1 Saya merasa lebih letih daripada biasa 2 Saya merasa letih apabila membuat sebarang aktiviti 3 Saya terlalu letih untuk membuat apa-apa 18 0 Selera sekarang sama seperti biasa 1 Saya sekarang kurang selera daripad biasa 2 Kurang selera sekarang bertambah teruk 3 Saya langsung tiudak ada selera 19 0 Saya tidak hilang berat badan.

sampai saya tidak dapat memikirkan benda-benda lain 21 0 Saya tidak perasan sebarang perbezaan pada nafsu seks saya 1 Saya kurang nafsu seks daripada biasa 2 Saya amat kurang nafsu seks daripada biasa 3 Saya sekarang terus hilang nafsu seks 8. turun naik ini adalah normal Gangguan emosi yg.0 AGGRESSION INVENTORY (AI) 9. GLADUE) 138 .1 LATAR BELAKANG AI (BRIAN A.4 CARA PEMARKAHAN BECK DEPRESSION INVENTORY (BDI) 1 hingga 10 Perasaan yg.3 Saya sangat risau mengenai masalah fizikal. Sederhana Sempadan kemurungan klinikal (borderline clinical depression) 21 hingga 30 Kemurungan yg. tidak keterlaluan (moderate depression) 31 hingga 40 40 ke atas Kemurungan teruk (severe depression) Kemurungan ekstrim (extreme depression) 11 hingga 16 17 hingga 20 9.

AI mengandungi empat subskala.68. II = 2. skor sub-skala mean ialah PA = 1. II = 2. Sementara bagi wanita pula. skor AI hendaklah diasingkan di antara lelaki dan wanita.34.04.4 tahun. Bagi lelaki. DESKRIPSI: Mengandungi 30 items bagi mengukur trait agresif yang berbeza.2 NORMA AI AI telah diuji terhadap seramai 960 orang mahasiswa Ijazah pertama bagi Kelas Pengenalan Psikologi.80. 139 . skor sub-skala mean ialah PA = 2.Mengukur Karekteristik Tingkahlaku atau tret Agresif.82. Populasi terdiri daripada kebanyakannya “Caucasion” (96 %) dan terdiri dari 517 lelaki dan 443 wanita (dewasa muda) – Means umur = 20. Ia berdasarkan kepada 5 skala jawapan.06. VA = 2. iaitu:Agresif Fizikal Agresif Verbal (PA = 9 + 11 + 12 + 13) (VA = 3 + 4 + 6 +7 + 8 + 16 + 21) (II = 15 + 18 + 20 + 24 + 25 + 28 + 30) Mengasingkan diri/Avoidance (Avoid = 17 + 22) Impulsif/Impatient (tidak sabar) Disebabkan kemungkinan berlakunya perbezaan jantina (gender) dalam pelbagai aspek agresif.85. Avoid = 2. 9.58. di dalam lingkungan 18 hingga 34 tahun. VA = 3. Avoid = 3.

65.3 SKOR AI Skor sub-skala ialah dengan cara mencampurkan responrespon item dan kemudiannya dibahagikan dengan jumlah items bagi sub-skala berkenaan. VA = .70 Validiti sub-skala AI telah disokong oleh analisis faktor dan perbezaan di antara lelaki dan wanita. Avoid = .81. II = .76. dan Avoid = .76.9.80. ialah PA = .4 VALIDITI DAN RELIABILITI AI menunjukkan darjah konsistensi dalaman (internal consistency) di antara patut atau munasabah hingga baik.70.82. (Wanita) “The latter serves to suggest the AI has fair known-groups validity ehere men and women significantly differed on each subscale and all but six of the individual items. VA = . Skor adalah di antara 1 hingga 5 dengan skor tertinggi menunjukkan tahap agresif tinggi/lebih. Sementara bagi wanita pula. Bagi lelaki. alpha coefficients ialah PA = . II = .” 140 . 9.

.................. Sentiasa mencerminkan tabiat /perangai saya Bil: 1 2 KENYATAAN Saya suka melaksanakan kerja-kerja atau tugasan yang berturutan Saya menyanjung tinggi mereka yang menghindarkan diri (walk away) daripada pergaduhan atau pertengkaran....AGGRESSION INVENTORY (AI) (SOALAN-SOALAN) Nama Klien : ................................. Kadang-Kadang mencerminkan tabiat /perangai saya 5..... Tarikh: …………….... No.............................................. Sekali sekali mencerminkan tabiat /perangai saya 4...... Bila seseorang cuba “memotong barisan”. Sila tulis angka 1-5 pada ruang yang disediakan berasaskan angka 1 – 5 berikut: 1. saya dengan tegas akan memberitahu suapaya tidak berbuat demikian ANGKA (1-5) 3 4 VA VA 141 ..... Tidak langsung mencerminkan tabiat/perangai saya 2.................................... sila tandakan setakat mana setiap ke-nyataan di bawah ini menerangkan tabiat dan perangai anda..... Bila seseorang itu tidak adil terhadap diri saya..... saya marah dan protes...........………… ARAHAN: Berpandukan skala di bawah....Rujukan : …………………………………………………............................. Jarang mencerminkan tabiat /perangai saya 3..............

5

Apabila saya menghadapi kesukaran memahami sesuatu masalah, saya akan meminta nasihat orang lain Apabila seseorang mengkritik saya, saya akan menjawab semula dan protes Bila seseorang cuba mengarah saya (berlagak seperti bos), saya akan menentang dengan kuat. Saya fikir adalah “ok” menyusahkan seseorang yang membangkitkan kemarahan orang. Saya bergaduh dengan orang lain Bila seseorang mengkritik atau memberi komen negatif terhadap pakaian atau rambut saya, saya akan mem-beritahu dia (samada lelaki atau wanita) bahawa itu bukan urusan dia. Saya menyanjung tinggi mereka yang tahu berlawan dengan menggunakan tangan atau anggota (tanpa meng-gunakan sebarang senjata)

6 7 8 9 10

VA VA VA PA

11

PA

12 13 14 15 16

Bila orang lain mengacau atau menolak saya, saya akan cuba menolak balik atau menumbuk beliau Bila orang lain “cari gaduh” dengan saya, saya akan lawan semula Saya lebih suka mendengar lagu “rock-and-roll” berbanding dengan lagu klasik Saya mudah tidak sabar dan meradang jika sekiranya saya terpaksa menunggu Bila orang lain bermaksud atau berbuat jahat, saya akan berbuat yang sama terhadap beliau (lelaki/wanita) Bilamana seseorang itu berbuat sesuatu yang kurang elok, saya rasa lebih baik berdiam diri daripada berbuat kecoh/heboh. Orang lain berkata saya mudah hilang kesabaran Saya menganggap diri saya merupakan seorang yang mempunyai autoriti (authority figure) terhadap sesetengah orang lain Kerapkalinya saya seolah-olah membuat sesuatu

PA PA

II VA

17

Avoid

18 19

II

20

II 142

21 22

yang akhirnya saya menyesal Jika seseorang itu mencela/mencaci saya, saya akan mencaci/mencela beliau semula Saya lebih suka keluar dan tidak terlibat dengan masalah (trouble) bilamana seseorang itu mengganggu saya Bila saya tidak “,menyukai” (bad terms) dengan seseorang itu, biasanya akan berakhir dengan pergaduhan Saya mudah tidak sabar jika sekiranya saya terpaksa membuat sesuatu perkara yang sama untuk jangkamasa yang lama. Ia selalu berlaku di mana saya bertindak tergopoh gapah/kalut Bilamana saya membuat sesuatu (sekarang), saya akan membaca dahulu buku panduan/arahan sebelum memulakannya. Saya sangat mengkagumi seseorang yang tahu bergaduh dengan menggunakan senjata. Saya selalu melakukan sesuatu sebelum saya ada masa untuk berfikir. Bila saya sangat marah terhadap seseorang, saya menjerit/bertempik kepadanya. Bila saya perlu membuat keputusan (make up my mind), saya biasanya berbuat dengan segera.

VA Avoi d

23

24

II

25 26

II

27 28 29 30

II

II

143

10.0 EMOTIONAL ASSESSMENT SCALE (EAS) 10.1 LATAR BELAKANG (Charles R. Carlson, Frank L. Collins, Jean F. stewart, James Porzelius, Jeffrey A. Nitz, dan Cheryl O. Lind) Mengukur Reaktiviti emosi 10.2 NORMA EAS pada mulanya telah dikaji terhadap 120 orang Mahasiswa Ijazah Pertama Kursus Psikologi dan lingkungan umur mereka ialah di antara 18 hingga 34 tahun (62 % wanita, 38 % lelaki). Standard deviations dan Means adalah seperti berikut:Marah Bimbang Perasaan Meluat/Disgust      Takut (means = 9.7 / SD 13.3); (means = 13.0 / SD 14.5); (means = 14.6 / SD 18.9); (means = 32.4 / SD 24.5);

  

Perasaan Bersalah (means = 12.6 / SD 14.5); Seronok Sedih Terkejut (means = 38.8 / SD 23.8); (means = 19.1 / SD 19.6); (means = 10.7 / SD 10.4)

SKOR: Hanya dengan mengukur panjang (mm) dari hujung kiri ke tanda slash (slash mark /) disepanjang garisan 100 mm. Tiga (3) items yang me-ngandungi setiap emosi kemudiannya dicampur kepada skor bagi emosi. Tiada jumlah skor digunakan.

144

10.3 VALIDITI DAN RELIABILITI EAS didapati di tahap baik hingga reliabiliti cemerlang, dengan relibiliti inter-item bagi emosi dengan jarak di antara .70 hingga .91 dan reliabiliti split-half bagi keseluruhan ukuran iaitu . 04. Tiada data mengenai kemantapan (stability) dilaporkan. EAS mempunyai validity sejajar (concurrent) yang baik, dengan beberapa korelasi sub-skala dengan ukuran sediada seperti POMS, Beck Depression Inventory, dan State-Trait Anxiety Inventory (State form). Sub-skala EAS juga didapati sensitif kepada sebarang perubahan terhadap tahap penggalak ketegangan stress luaran (external induced stress levels).

145

EMOTIONAL ASSESSMENT SCALE (EAS) SOALAN-SOALAN

Soal selidik ini mempunyai 24 jenis perasaan yang dialami oleh semua individu. Bagi setiap perasaan yang disenaraikan berikut, tandakan (X) di atas garisan yang disediakan bagi menunjukan perasaan anda ketika. Nama Klien :....................................................................................................... No.Rujukan : …………………………………………………................................. Tarikh: ………………………............................................................................... _____________________________________________________________ Kurang berkemungkinan Besar sedang dialami sedang dialami ______________________________________________________________ 1. Terkejut 3. Meluat 4. Marah 5. Bersalah 6. Cemas 7. Sedih 8. Seronok (delighted) 9. Takut (scared) 10. Hairan 11. Menolak 12. Gila 13. Malu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------146 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Berkemungkinan

2. Bimbang/Takut ----------------------------------------------------------------------------

Maradang (annoyed) 20.14. Sakit 19. Terganggu 16. Resah 22. Dimalukan 21. Menakutkan (frightened) 17. Kagum 18. Risau 15. Riang (happy) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 147 . Putus harapan 23.

   EAS merupakan instrumen yang sangat berguna bagi mengukur tahap momentum dan perubahan emosi. Ia boleh ditadbir/dijawab dalam masa kurang dari satu minit. 15). (item: 1. (item: 2. 21. 12. 18).10. Lapan (8) emosi tersebut ialah:Marah Bimbang Perasaan Meluat/ Disgust      Takut Perasaan Bersalah Seronok Sedih Terkejut (item: 3. 16. (item: 5. 24). (item: 6.5 SKOR EAS Mengandungi 24 instrumen items bagi mengukur respon emosi terkini (immediate emotional responses) merangkumi julat menyeluruh emosi (full range of emotions) pada masa yang sama. 19). 20). 13. (item: 8. 11. 10.22). 148 . 9. dan boleh digunakan dalam pelbagai seting klinik dan situasi. (item: 4. 23).14. EAS memeriksa lapan (8) keadaan/tahap emosi yang dilihat sebagai asas dan konsisten dalam pelbagai silang budaya. 17). (item: 7.

Sharon Riedal. 44). 28.11. 17. 11. 13. 3. dan nasihat /bimbingan (item 10.2 NORMA SSB pada awalnya dikaji dalam lima siri pembangunan yang melibatkan lebih 300 pelajar pra-siswazah.85. 43). 41. 8.) Untuk mengukur mod sokongan sosial. pergaulan (item 1.1 LATAR BELAKANG (Alan Vaux. Lima subskala telah dikenalpasti melalui analisis faktor. 40. 37. di mana ia mempunyai korelasi yang tinggi dengan Social Supportnetwork Association. Support Appraisals. 6. 16. 35. 18. 21. 11. 42.24). 9. SSB merupakan instrumen yang terdiri daripada 45 item yang dibentuk untuk mengukur lima mod sokongan sosial iaitu: emosi (item 3. bantuan praktikal (item 4. 38. 20. 27. 7. 12. Kebanyakan responden adalah kulit putih dan lebih kurang 25% adalah kulit hitam. 32. bantuan kewangan (item 14. 11. 36). 33.3 VALIDITI DAN RELIABILITI SSB mempunyai konsistensi internal yang sangat baik iaitu skor alpha . mempunyai kesahan serentak yang tinggi. Jumlah responden lelaki dan perempuan adalah lebih kurang sama banyak.0 SOCIAL SUPPORT BEHAVIORS SCALE (SSB) 11. 23. 22. dan Doreen Stewart. 25. dan Iventory of Socially 149 . 45). 15. 29. SSB dibentuk untuk menilai tingkahlaku menyokong ysng diterima daripaa keluarga dan rakan . Alat ukur ini penting bukan sahaja dalam kajian sokongan sosial tetapi digunakan dalam amalan klinikal untuk memahami sokongan sebenar dan potensi sokongan yang diterima oleh klien. 39. 19. 5. 30. 31. 26. 2.

Skala SSB juga sensitif terhadap jenis sokongan berdasarkan setiap mod sokongan 150 .Supportive Behaviors.

Kemungkinan anda mengalamai beberapa masalah (seperti kecewa tentang sesuatu. were broke. dan bulatkan satu nombor di bawah keluarga dan satu nombor di baah rakan anda dalam setiap pernyataan. Akan melawat dengan saya. 1 2 3 4 5 = = = = = Tiada seorang yang melakukannya seseorang mungkin melakukannya Beberapa ahli keluarga/rakan barangkali akan melakukannya Beberapa ahli keluarga / rakan pasti melakukakannya Kebanyakan ahli keluarga/ rakan pasti Melakukannya (a) Keluarga 1 2 3 4 5 1 (b) Rakan 2 3 4 5 1. memerlukan pertolongan terhadap masalah .1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 151 . 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3.SOSIAL SUPPOT BEHAVIOR (SSB) (SOALAN-SOALAN) SSB Arahan Individu membantu satu sama lain dalam pelbagai cara . Akan mencadangkan berbuat sesuatu untuk melupakan masalah saya. 2. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4. Gunakan skala di bawah. Akan menenangkan saya jika saya kecewa. Akan menumpangkan saya sekiranya saya memerlukan. Bagaimana keluarga dan rakan membantu membantu anda sebagaimana yang disenaraikan di bawah. atau menjemput saya bersama. atau memerlukan nasihat atau bimbingan). Cuba jawab pengalaman dengan mereka.

6. Akan menjaga harta milik saya untuk 1 beberapa ketika. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 152 . 9. 14. Akan membayar makanan tengahari saya sekiranya saya tiada wang. 10. Akan meluangkan masa untuk saya. 8. Akan mendengar jika saya perlu berkongsi perasaan saya. Akan berjenaka atau mencadangkan saya berbuat sesuatu untuk menggembirakan saya. 11. Akan pergi menonton wayang atau konsert bersama saya. Akan memberi cadangan bagaimana 1 saya boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang situasi tertentu.(a) Keluarga 5. 7. Akan meminjamkan saya kenderaan apabila saya perlukan. Akan membantu saya menyelesaikan 1 tugasan mudah atau tugasan besar. Akan makan tengahari atau makan malam bersama saya. 13. 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 (b) Rakan 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 12.

Akan mencadangkan kepada saya bagaimana cara hendak melakukan sesuatu. Akan memberi galakan untuk saya melaksanakan tindakan yang sukar.(a) Keluarga 15. 19. Akan membantu saya memutuskan apa 1 yang hendak saya lakukan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 21. Akan menunjukan bahawa mereka memahami perasaan saya. Akan membelikan saya minuman sekiranya saya kehabisan wang. 1 2 3 4 5 1 (b) Rakan 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Akan memberikan nasihat kepada saya 1 tentang apa yang perlu saya lakukan. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Akan membantu saya mengenalpasti 1 apa perlu dilakukan. Akan memeluk saya ataupun berat tentang saya. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 23. 16. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 22. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 153 . 2 3 4 5 1 2 3 4 5 18. Akan menelefon saya untuk bertanya 1 khabar. 1 2 menunjukan bahawa mereka mengambil 3 4 5 1 2 3 4 5 24. Akan berbual dengan saya. 17. 20.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 31. Akan membantu saya membeli sedikit 1 barang keperluan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 34. Tidak akan menghakimi saya . Akan meminjamkan wang kepada saya tanpa tempoh tertentu. (a) Keluarga Akan membantu saya mengenalpasti apa 1 2 3 4 5 yang sedang berlaku. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 32. Akan bersama saya ketika Menghadapi saat sukar. 27. Akan meminjamkan saya pekakas atau peralatan tertentu jika saya memerlukannya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Akan memberitahu saya dengan siapa 1 saya harus meminta tolong.25. 2 3 4 5 (b) Rakan 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 26. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 30. Akan memberitahu saya tentang peluang dan pilihan yang ada. Akan membelikan pakaian untuk saya sekiranya saya tidak mempunyai wang 1 yang cukup. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 33. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 154 . 2 3 4 5 1 2 3 4 5 29. Akan bersimpati terhadap saya sewaktu saya kecewa. 28.

2 3 4 5 1 2 3 4 5 38. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 39. Akan memberitahu saya apa yang perlu 1 dilakukan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 44. Akan meminjamkan sejumlah wang yang1 agak banyak (lebih kurang sebulan sewa rumah atau gadaijanji) 2 1 3 2 4 3 5 4 5 1 2 1 3 2 4 3 5 4 5 155 . 2 3 4 5 1 2 3 4 5 42. Akan membantu saya memikirkan sesuatu masalah. Akan meminta orang lain. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 40. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 43. 1 (a) Keluarga 2 3 4 5 1 2 (b) Rakan 3 4 5 36. Akan memberikan saya sebab musabab kenapa saya perlu melakukan sesuatu. supaya mengatur sesuatu kepada saya.35. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 37. Akan meminjamkan wang kepada saya 1 dan meminta saya melupakannya. Akan menghadiahkan perkara yang saya1 perlukan. Akan menunjukkan kepada saya bagaimana hendak melakukan sesuatu 1 perkara yang sayatidak tahu melakukannya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 45. Akan menawarkan tempat tinggal sementara untuk saya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 41. Akan memberitahu saya cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Akan menunjukkan kasih sayang kepada saya.

Walaubagaimanapun. American Journal of Community Psychiatry. skala ditukarkan kepada skala 2 mata iaitu (0 = tidak. S. A. 11. 156 . Modes of Social Support: The Social Support Behaviors (SSB) Scale. Riedel. 209-237.6 RUJUKAN UTAMA Vaux. jika SSB digunakan untuk mengenalpasti sokongan sosial.5 PEMARKATAN Skor untuk subskala dan jumlah skala dijumlahkan itemitem berdasarkan skala lima mata (julat skor 42-225). Plenum Publishing Corp.11.. 1 = tidak) dan item itu dijumlahkan seperti di atas. (1987). 15. D.. dan Stewart.

2 Fantasi 2.8.8.1 2.5 2.3 Prinsip Kaunseling 2.2 Tujuan Kaunseling 2.2.7.1 Psikologi Individu Alfred Adler 2.5.4 Terapi Realiti William Glasser PengetahuanTentang Ujian Psikologi 2.4 Kondusif 2.3.2.3 Tempat Yang Selamat Dari Ancaman 2.3.1 Komunikasi Interpersonal 2.8.8.2 Rasional Emotif Tingkahlaku Albert Ellis 2.1 Pengertian Kaunseling 2.3 Berfikir 2.2.5 Tempat Yang Khusus Kemahiran Menolong 2.6 Halangan-Halangan Mendengar 2.7 Kepentingan Komunikasi 2.4 Perasaan Personaliti Dari Pelbagai Perspektif 2.4.3 Pemusatan Perseorangan Carl Rogers 2.2 Kerahsiaan 2.4 2.2.’LAMPIRAN 2’ BAHAN BACAAN TAMBAHAN KEMAHIRAN PENTADBIRAN ALAT UKUR DAN PROSES MENOLONG 2.3.5.3 Halangan Komunikasi 2.8.7.7 2.5.7.1 Penilaian Dan Peranan Kaunselor Penentu Setting Untuk Ujian 2.5.2 Psikologi Klien Eleman-Eleman Penting Dalam Psikologi 2.8.4 Ketrampilan Pemimpin Berwibawa Kemahiran Komunikasi 2.1 Tempat Yang Sesuai 2.3.7.5.8 157 .8.5 Teknik Mendengar Secara Berkesan 2.2 Kemahiran Komunikasi Bukan Lisan 2.1 Ingatan 2.3 2.4 Mendengar Secara Aktif 2.

Setengah ahli pakar psikologi menganggap psikologi merupakan salah satu bidang yang membincangkan mengenai sains tingkahlaku. Ianya juga satu perbincangan berhubung dengan perlakuan manusia. 2. Oleh itu dapat dikatakan bahawa psikologi adalah kajian mengenai jiwa atau aspek rohani manusia secara saintifik. 2007). 158 . Terdapat tiga jenis klien: 1. Klien rujukan merupakan klien yang datang bertemu dengan kaunselor kerana diminta. Klien sukarela iaitu klien yang datang sendiri berjumpa kaunselor atas kerelaan diri. psikologi `sebagai sains Manakala bagi setengah pakar.1 PSIKOLOGI KLIEN Klien merupakan seseorang yang memerlukan bantuan berasaskan prinsip psikologi melalui hubungan menolong bersama kaunselor. pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu dan kebijaksanaan memahami sifat semulajadi manusia. di mana ianya Klien juga adalah individu normal yang mempunyai potensi untuk berkembang dan melakukan perubahan ke membincangkan pelbagai aspek kemanusiaan termasuk aspek perasaan. Psikologi merupakan satu bidang ilmu mengenai tingkah laku. arah kesejahteraan diri. 3. diarah atau dirujuk oleh orang perseorangan atau institusi yang berkuasa ke atas klien. emosi dan tingkahlaku (Othman Mohamed. proses mental dan pemikiran.BAHAN BACAAN TAMBAHAN PENGENDALIAN DAN KEMAHIRAN PENTADBIRAN ALAT UKUR 2. Klien merupakan individu yang mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling kerana merasakan dirinya kurang sempurna dan memerlukan pertolongan supaya perubahan dapat berlaku dari segi mental. Klien dapatan ialah klien yang dikenal pasti dan dijemput oleh kaunselor untuk dibantu. menanggap bagi kehidupan mental’. di suruh.

159 .2 Elemen-Elemen Penting Dalam Psikologi Dan Kaitannya Dengan Klien 2. Ingatan ini dipengaruhi oleh sifat perseorangan. 2. keadaan di luar jiwa (alam sekitar. penaakulan. Pada umur 14 hingga 50 tahun.1 Ingatan Ingatan ialah suatu daya jiwa manusia yang dapat menerima. membuat keputusan dan lain-lain perkara yang berkait dengan kehidupan mental.2. menyimpan dan menghasilkan kembali pengertian atau tanggapan bagi seseorang individu. Manakala sejak berumur 50 tahun manusia (individu) sering mengalami penyakit lupa. baik untuk daya ingatan yang mekanis. keadaan jasmani dan sebagainya).keinginan. kognisi. Ingatan biasanya dibahagikan kepada dua golongan: i. perasaan dan sebagainya) dan umur seseorang itu. pemikiran dan perlakuan mereka agar proses membantu klien secara sistematik dapat dijalankan dengan berkesan. Daya ingatan logis iaitu daya ingatan itu hanya untuk kesan-kesan yang mengandungi pengertian. Daya ingatan mekanis iaitu daya ingatan itu hanya untuk kesan-kesan pancaindera ii. Pada umur 10 hingga 15 tahun. Justeru itu. keadaan jiwa (kemahuan. baik untuk daya ingatan yang logis. memahami psikologi klien adalah penting untuk melihat pola perasaan.

2. kaki kita akan terikutikut seakan-akan menyepak bola sepak tersebut. contohnya apabila seseorang itu mengelamun. Berfikir adalah suatu proses dialektis.3 Berfikir Berfikir ialah budaya gejala jiwa yang dapat menetapkan hubunganhubungan antara pengetahuan kita. Selain itu juga.2. Terdapat beberapa kegunaan fantasi bagi kehidupan kita iaitu para seniman dapat menciptakan sesuatu yang baru dan kita turut menikmatinya. Kita juga dapat merencanakan hidup kita di masa depan dan merintangi liku-liku kehidupan yang semakin mencabar. iaitu fantasi disedari pasif dan fantasi disedari aktif. meskipun dengan apa cara sekalipun. semasa kita berfikir. Fantasi yang disedari pula terbahagi dua. Berfikir ialah daya jiwa kita yang 160 . Fantasi terdiri dari fantasi sedar dan fantasi tidak sedar. Melalui fantasi ini manusia dapat membentuk sesuatu yang sebelum ini belum ada. kita dapat mengambil intisari dan mengikut perjalanan sejarah walaupun ianya telah berlaku berzaman lamanya.2 Fantasi Fantasi ialah suatu daya jiwa untuk menciptakan sesuatu yang baru. Fantasi disedari pasif ialah fantasi disedari yang tidak dipimpin oleh akal mahupun kemahuan kita. Hasil pemikiran itu kadang-kadang dilahirkan dengan bahasa. Misalnya sewaktu menonton pertandingan bola sepak. Dengan berfantasi juga kita dapat bersimpati sesama individu walaupun berjauhan. fikiran kita mengadakan soaljawab dengan fikiran kita. untuk meletakan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita itu dengan tepat. Maknanya. Fantasi tidak sedar ialah fantasi yang terjadi tanpa kita ketahui bahawa kita berfantasi. Pertanyaan itulah yang memberi arah kepada fikiran kita Di dalam berfikir kita menggunakan alat iaitu akal. 2.2. Manakala fantasi disedari aktif ialah fantasi disedari yang dipimpin oleh akal dan kemahuan kita. sehingga sesuatu yang baru itu merupakan suatu reaksi.

yang sedikit sebanyak bersifat subjektif untuk merasakan senang atau tidak senang dan yang tidak bergantung kepada perangsang dan alat-alat deria. murung dan pesimis Perasaan terbahagi kepada dua iaitu perasaan rendah (biologi) dan perasaan luhur (rohani). gembira dan optimis Golongan Diskoloi iaitu golongan orang yang selalu merasa tidak tenang. Pembentukan pengertian. 2. lama dan tidak lama. Hubungan- hubungan tersebut seperti hubungan sebab musabab. hubungan perbandingan dan hubungan waktu.2. Pembentukan pendapat. maksudnya fikiran kita menggabungkan atau menceraikan beberapa pengertianyang menjadi tanda khas pada masalah itu iii. maksudnya dari satu masalah . ii. maksudnya fikiran kita menarik keputusan dari keputusan-keputusan yang lain. Perasaan juga merupakan suatu pernyataan jiwa. Pembentukan kesimpulan. Terdapat dua golongan yang menurut keadaan perasaan mereka iaitu: i. Golongan Eukoloi iaitu golongan orang yang selalu merasa tenang. Proses yang dilalui semasa berfikir ialah: i. kuat dan lemah. sehingga tinggal ciri-ciri yang tipis (tidak boleh tiada) pada masalah itu. ii. hubungan tempat. Perasaan rendah pula terbahagi kepada perasaan 161 .dapat meletakan hubungan-hubungan pengetahuan kita. relatif dan tidak berdiri sendiri sebagai pernyataan jiwa.4 Perasaan Prof Hukstra mendefinisikan perasaan sebagai suatu fungsi jiwa untuk mempertimbangkan dan mengukur menurut rasa senang dan tidak senang. fikiran kita membuang ciri-ciri tambahan. Sifat-sifat perasaan adalah seperti senang dan tidak senang.

2.2 Rasional Emotif Tingkahlaku Albert Ellis 1. Manakala perasaan luhur terdiri daripada perasaan keindahan.pancaindera. Manusia didorongi oleh minat sosial untuk memperbaiki diri. berfikir. 4. Perasaan kekitaan dengan masyarakat adalah penting. berkembang dan mengiktiraf diri sendiri. diri. bergembira. 3. intelek. 2. Adler menekankan kepentingan didikan ibubapa.3. Manusia dilahirkan dengan keupayaan untuk berfikiran secara rasional dan tidak rasional. kesusilaan. ketuhanan. berkomunikasi dengan orang lain. mempercayai 162 . 2. Personaliti dipengaruhi oleh masyarakat dan persekitaran. suka menangguh membuat sesuatu. mengulangi kesilapan. Manusia dilihat sebagai organisma yang bersatu (fully integrated) dan mempunyai perkaitan yang rapat dengan persekitaran. Manusia berupaya untuk memelihara dirinya. sayang menyayangi.1 Psikologi Individu Alfred Adler 1. Justeru itu mereka perlu celik akal untuk menuju perubahan 2. Manusia berupaya mencapai keunggulan diri 3. 7. tidak mahu berfikir.3.3 PERSONALITI DARI PELBAGAI PERSPEKTIF 2. 6.Tingkahlaku kita adalah didorong oleh tuntutan/desakan masyarakat. simpati dan sosial.Manusia sentiasa bergerak ke arah suatu matlamat dan berasaskankepada tingkahlaku yang tidak disedari. Manusia juga berkecenderungan untuk melakukan perkara-perkara yang negatif seperti merosakkan diri.Ibubapa dan keluarga menyumbang kepada pembentukan persekitaran. 5. 3. menterjemahkan diri. tanggapan dan gerak hati.

Rasa kepunyaan ini misalnya seperti keperluan kasih sayang dan dipunyai oleh keluarga. d. Keperluan untuk mendapatkan kebebasan (freedom). majikan dan orang sekeliling.3. rakan. ketawa. 2. Kesemua tingkah laku manusia dijana dari dalaman untuk mencapai lima keperluan asas : a. Individu cenderung ke arah kesempurnaan kendiri 4. gembira. Individu mempunyai harga diri dan penghormatan diri. Keperluan kelangsungan hidup (survival) individu. berehat. Rasa kepunyaan (love and belonging). 163 . 3. Keperluan ingin rasa berkuasa (power) iaitu suatu keperluan penghargaan kendiri . tidak sabar. Kebebasan dalam konteks ini bermaksud individu mempunyai keinginan untuk membuat memilih apa yang sewajar untuk dirinya. 2 Setiap individu boleh mengawal secara berkesan kehidupan mereka jika individu itu bersedia untuk berusaha menentukan matlamat 3. dihargai dan bersaing dengan orang lain. Selain itu melalui kebebasan yang didapati individu cenderung untuk membuat keputusan tentang apa yang mereka mahukan dalam hidup ini.4 Terapi Realiti William Glasser 1 Manusia mempunyai kebebasan. b.3 Pemusatan Perorangan Carl Rogers 1. 2. dan berekreasi. cuba mengelakkan pengikhtirafan dan pertumbuhan potensi. Manusia itu baik dan boleh dipercayai 2.tahyul. Keperluan keseronokan (fun) pula adalah suatu keperluan psikologikal yang diingini oleh individu untuk membolehkan individu itu bermain.3. e. Tingkahlaku dilihat dari sudut bagaimana individu itu mempersepsi diri. boleh membuat pilihan dan bertanggungjawab terhadap pilihan tersebut. mementingkan kesempurnaan semata-mata. selalu menyalahkan diri sendiri. c.

Ujian ini digunakan sebagai alat untuk mendapatkan data-data klien dengan jelas. pemikiran. emosi.4 PENGETAHUAN TENTANG UJIAN PSIKOLOGI Ujian Psikologi dibangunkan untuk mengukur ciri-ciri atau sifat-sifat berkaitan psikologi yang merangkumi aspek-aspek sikap. Di samping itu juga. Melalui ujian ini akan dapat membantu pembimbing atau kaunselor mengkaji atau mendiagnosis ciri-ciri atau masalah personaliti dengan tujuan untuk memberi klien maklumatmaklumat penting dirinya. minat. Menurut Corey (1984). penggunaan ujian ini adalah terbatas kepada mereka yang telah mendapat latihan dan memperoleh kemahiran daripada individu-individu yang berpengetahuan dan berpengalaman. Cara ini akan memudahkan untuk membuat keputusan berkaitan perlakuan dan persekitaran yang dilalui oleh klien. 2.1 Penilaian Dan Peranan Kaunselor Penilaian memainkan peranan yang penting bagi membantu mengenalpasti ciri profil psikologikal. Dalam hal ini. pegawai atau kaunselor yang menjalankan ujian ini memerlukan pengetahuan berkaitan kandungan. 164 . emosi dan tingkahlaku seseorang individu.4. kecerdasan boleh dijawab melalui pentafsiran professional dengan berbantukan ujian psikologikal.2. pentadbiran serta pentaksiran sesuatu alat ujian yang akan digunakan. ahli psikologi yang bertanggungjawab untuk membuat keputusan yang melibatkan individu atau polisi berasaskan keputusan ujian mempunyai kefahaman mengenai pengukuran psikologi. Melalui ujian banyak persoalan berkaitan perlakuan.

Dalam hal ini.5. Kemudahan asas perlu dalam keadaan yang memuaskan.1 Tempat Yang Sesuai Perlu ditentukan bilek atau dewan yang mempunyai prasarana yang sesuai akan digunakan untuk dibuat ujian. 2. 2. Perlatan untuk menjawab soalan perlu lengkap untuk mengelakkan klien bergerak untuk mendapatkan alatan semasa ujian dan hilang tumpuan.5 Penentuan Seting Untuk Ujian 2. Kaunselor memainkan peranan penting dalam lingkungan keupayaannya menggunakan hasil ujian dalam konteks keseluruhan bagi mempastikan keputusan berkaitann individu yang diuji adalah adil dan munasabah. 165 .Dalam hal ini. Kaunselor juga mestilah mengetahui apakah elemen konseptual psikologikal yang hendak diuji di samping hasil yang dijangka akan diperolehi. Penilaian psikologikal juga melibatkan perlakuan manusia yang berkaitan dengan masalah yang khusus. Perkara ini adalah berbeza dari satu individu dengan individu yang lain.5.2 Kerahsiaan Memastikan bilek atau dewan tempat ujian terkawal dan memberi keyakinan kerahsian dapat dikawal selia dengan baik semasa uijan dijalankan di tempat yang ditentukan. menjadi tanggungjawab kaunselor membuat pentafsiran terhadap hasil ujian berdasarkan skor yang diperolehi dalam konteks kehidupan individu tersebut. kaunselor adalah bertanggungjawab memastikan data yang diperolehi ditafsir mengikut konteks yang sahih sejajar dengan klien berkenaan.

Bagi ujian yang memerlukan jumlah klien yang ramai ujian tersebut boleh dikendalikan dalam dewan yang selesa bersesuaian dan menepati piawai keselesaan. habuk. Faktor keselamatan ini juga boleh dirujuk kepada prinsip etika kaunseling yang seiring dengan alat ukur yang diuji yang menyatakan “tidak mencederakan kepada Klien dan tidak membuat sebarang tindak tanduk yang membawa risiko kepada orang lain”(Merujuk Modul Latihan Kemahiran Menolong MS 148.5 Tempat yang khusus: Menentukan tempat khusus diadakan untuk memudah kan klien ditempatkan ssetiap kali ujian dikendalikan. kerahsiaan. kemudahan asas yang tidak tersusun perlu diberi perhatian untuk memastikan klien memberi jawapan yang dipengaruhi suasana yang tidak kondusif.3 Tempat Yang Selamat Dari Ancaman Pilihan tempat ujian adalah penting untuk mengelakkan tempattempat yang berisiko tinggi daripada ancaman keselamatan. keselamatan dan keselesaan tempat. Keadaan yang tidak selesa seperti kebisingan. Ianya bagi memastikan klien menjawab dalam keadaan tenang dan berkomitmen tinggi.5. 2.5.4 Kondusif Bilek / dewan ujian perlu bersesuaian dan mengelakkan gangguan dan kebisingan.5. 166 .2. Cadangan seting ujian yang paling sesuai ialah di bilik kaunseling untuk BPP di dalam Penjara dan di Bilik Kauseling di Pejabat Parol Daerah bagi ODP. Pengkhususan tempat juga memudahkan pegawai yang membuat ujian selesa dan terancang untuk membuat ujian dari semasa ke semasa. Prof Mohamed Fadzil Che Din 2008) 2.

orang Kaunseling lain untuk kebolehan menolong Adiliah dan Halimatun Halaliah (1996) telah membahagikan kemahiran menolong kepada beberapa tahap seperti mengatasi masalah dan mencapai kesejahteraan hidup di dunia. Apa yang ketara kaunseling merupakan alat asas bagi kebanyakan profesional. perkahwinan dan keluarga. doktor. terutamanya ibu bapa. pengetahuan dan pengalaman individu yang kepada individu seterusnya menyempurnakan sesuatu. jururawat dan juga semua yang terlibat dengan proses mendidik dan kebajikan masyarakat. sebenarnya setiap orang terlibat dalam aktiviti kaunseling baik secara langsung atau tidak langsung.7 KEMAHIRAN MENOLONG Kemahiran akan member merupakan kemampuan satu bentuk kombinasi tersebut diantara untuk keupayaan. tetapi mereka mungkin memahaminya dalam pergertian yang berbeza. 167 . pemulihan. peguam. guru. kemasyarakatan. Kemahiran lahir daripada penciptaan teknik-teknik yang sebelum daripadanya wujud hasil daripada pemahaman dan penaakulan terhadap sesuatu teori yang wujud dalam memahami kewujudan manusia. Dalam pengertian yang luas. Kaunseling bukanlah perkara baru malah manusia selalu melakukan merupakan aktiviti rundingcara seseorang sesama mereka. agama.1 Pengertian Kaunseling Kaunseling berasal daripada perkataan bahasa Inggeris "counselling" yang boleh difahami oleh semua orang. Mizan berikut : 2. Kemahiran lazimnya diperkembangan melalui amalan terhadapnya. pemimpin agama. Secara amnya dapat dikatakan bahawa konsep kaunseling diamalkan di dalam bidang pendidikan.2. perubatan.7.

Ini berdasarkan kepada kepercayaan: • Bahawa setiap individu dapat menentukan matlamat hidupnya dan memberi makna kepada kehidupan masing-masing. Kaunseling adalah proses interaksi yang membolehkan individu memahami diri dan situasinya. iaitu orang yang meminta pertolongan sama ada datang sendiri ataupun dirujuk. antropologi dan falsafah. Tujuan pertemuan itu adalah untuk mencari alternatif yang paling sesuai bagi klien membuat keputusan menyelesaikan masalah dirinya.Kaunseling sebagai satu profesion mempunyai asas yang saintifik dan objektif daripada bidang psikologi. apa yang boleh dilakukan 168 . Ia tumbuh dan berkembang hasil daripada dapatan penyelidikan tentang perkembangan sahsiah manusia serta teori-teori pembelajaran. Proses ini akan mengakibatkan pembentukan atau penjelasan matlamat dan nilai hidup individu itu hingga dia dapat menentukan tindakan yang wajar untuk masa depannya. Kaunseling merupakan proses bersemuka di antara kaunselor dan klien. Di samping itu. apa yang boleh dilakukan dengan mudah. di samping mengetahui baik buruk dan kekangan yang akan dihadapi oleh klien atas keputusannya itu. bersemuka Kaunseling antara juga ialah proses pertemuan dengan interaksi yang seorang kaunselor klien mengakibatkan berlaku perubahan pada klien. • Mengakui hakikat bahawa hidup ini penuh dengan cabaran dan manusia bertanggungjawab terhadap arah kehidupan masingmasing. ia juga berkembang daripada situasi. psikiatri. Kaunseling bukanlah bertujuan untuk menolong klien menyesuaikan diri dengan masyarakat. sosiologi. tetapi ia menolong klien memahami dirinya yang sebenar – apa kelebihan dan kekurangannya. faktor atau keadaan yang kurang saintifik dan kurang objektif.

1 Tujuan Kaunseling Para mempunyai profesional pendapat di yang bidang kaunseling tentang dan psikoterapi dan berbeza kaunseling psikoterapi. kaunseling merupakan proses pertolongan. Untuk mencapai tujuan proses ini. Penerokaan ini akan menimbulkan kesedaran tentang diri dan situasinya serta pilihan-pilihan yang ada padanya. pertemuan awal sangatlah penting kerana sekiranya klien tidak merasa selamat atau tidak percaya dengan kaunselornya. Melalui proses ini. iaitu tujuan proses dan tujuan terakhir. klien dibimbing membuat keputusan sendiri. Kaunseling mempunyai dua jenis tujuan. Di antara konsep yang diutamakan 169 . 2. Proses ini diharap akan dapat menolong klien itu mengesan halangan-halangan dan mengenal pasti bakat atau kebolehannya untukhidup dengan lebih sempurna. Tujuan proses terus melibatkan klien di dalam proses kaunseling sehingga kaunselor dan klien bersetuju bahawa klien tidak lagi memerlukan perkhidmatan lanjut. Tujuan terakhir mementingkan hasil atau kesan perkhidmatan kaunseling dalam jangka masa yang panjang.7. Kaunseling dirujuk sebagai proses apabila seorang klien diberi peluang untuk meneroka aspek diri dan kehidupan yang menimbulkan kesusahan atau masalah baginya. Kesimpulannya. Tujuan terakhir adalah perubahan atau perkembangan yang akan dialami oleh klien hasil daripada perkhidmatan kaunseling. Tujuan atau matlamat proses merupakan yang ingin dicapai dalam masa yang singkat. Asas bagi proses ini ialah perhubungan antara kaunselor dengan klien atas dasar bahawa kesan perhubungan itu akan menyebabkan klien berubah.tetapi menghadapi masalah dan apa yang tidak boleh dilakukannya langsung. maka dia tidak akan mahu meneruskan proses dan perhubungan kaunseling tersebut.

apakah kemungkinan akibat atau kesannya dan sedia menghadapi sebarang risiko akibat keputusan tersebut. perkahwinan. Perhubungan yang berkesan meningkatkan mutu kesejahteraan kehidupan individu. Menolong mengubah tingkah laku klien Menambahkan kemahiran klien mengendalikan kehidupannya sendiri. sama ada konsep kendiri yang rendah atau sebaliknya. Kaunselor membantu klien mengenal pasti kebolehan dan bakatnya supaya dia dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. penyuburan kendiri. Ramai orang menghadapi masalah dalam perhubungan dengan individu-individu lain. membuat pemilihan dengan bijaksana. Masalah ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konsep kendiri. 4. Tujuan terakhir merupakan persoalan yang dihadapi oleh manusia dan tidak terhad kepada individu yang mempunyai masalah sahaja. rakan sebaya dan seterusnya dalam masyarakat. 170 . Membaiki perhubungan klien dengan ahli-ahli masyarakatnya. Diharapkan proses kaunseling dapat menolong klien meningkatkan kualiti perhubungannya dengan orang lain. Membantu perkembangan bakat klien. Menambahkan kemahiran klien membuat keputusan pada saatsaat penting. 2.ialah kesedaran kendiri. bahkan merupakan tujuan setiap manusia yang ingin hidup dengan lebih bermakna. berfungsi dengan sepenuhnya bergerak dan dinamik. Klien diharapkan dapat menilai sesuatu situasi. misalnya perhubungan dalam keluarga. terutama mereka yang terlalu bergantung kepada orang lain atau terlalu bimbang dan ragu-ragu tentang dirinya. 3. tahu bagaimana dan mengapa keputusan tertentu mesti dibuat. individu yang berfungsi sepenuhnya dan kesejahteraan kendiri. Lima tujuan kaunseling iaitu: 1.

Secara umumnya. pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ini. kaunseling menolong klien mempelajari proses membuat keputusan. Membuat rancangan yang realistik untuk mengendalikan hidupnya. tujuan bagi seseorang klien itu mungkin diubahsuai dari semasa ke semasa. Menerima realiti hidupnya. sehingga akhirnya dia dapat membuat keputusan tanpa sentiasa mengharapkan bantuan orang lain. Bertanggungjawab ke atas diri dan perbuatannya. Tujuan terakhir supaya klien bertanggungjawab ke atas diri dan perbuatannya sehingga menjadi individu yang berfungsi sepenuhnya tidak mungkin dapat dicapai dalam masa yang singkat. Satu hakikat yang nyata ialah tujuan itu tidak sama pada semua orang. Di dalam perkembangan proses kaunseling. Ia merupakan tujuan hidup setiap insan yang inginkan kesejahteraan hidup di dunia. Walaubagaimana pun tidaklah dapat dinafikan bahawa setiap klien dan • • 171 . Objektif kaunseling yang utama ialah untuk memberi inspirasi kepada klien bagi menilai. statik atau tetap. menerima dan mengambil tindakan terhadap pilihan atau keputusan yang dibuatnya. Bagi mereka.Kaunseling mementingkan perubahan yang tertentu tetapi keseluruhan perubahan pada diri seseorang individu itu hingga menyebabkan dia merasa sejahtera. Usaha membina tujuan mestilah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak kaku. Pelbagai tujuan telah diutarakan oleh mereka yang banyak pengalaman. membuat. bolehlah disimpulkan bahawa kaunseling menolong seorang klien: • • • • Memahami diri dan situasinya. dan perlu dibuat penilaian bersama oleh klien dan kaunselor mengikut keperluan klien. Mengenal pasti keperluannya. Dan seterusnya menjadi individu yang berfungsi dengan sepenuhnya.

kebanyakannya berpunca dari dalam diri individu itu sendiri kerana tidak memahami diri dan situasi serta tidak mempunyai jangkaan atau harapan yang realistik terhadap hidup. supaya dapat diterima hakikat yang sebenar dan dapat dibina tujuan-tujuan hidup yang lebih realistik dan lebih bermakna. dari manakah asalku.kaunselor mempunyai tujuan-tujuan jangka pendek yang lebih khusus yang ingin dicapai dalam masa yang singkat. siapakah yang menjadikan aku. untuk apakah aku dihidupkan dan seumpamanya sepatutnya diberi perhatian yang wajar. peribadi dan ketidaksejahteraan. Semakin berkurangan sehingga sampai klien tidak lagi memerlukannya kerana dia sudah dapat meneruskan perjalanannya sendiri tanpa bantuan daripada kaunselor lagi. Setelah tujuan ini tercapai. difahami bagaimana. di dalam perjalanan hidup di dunia ini yang penuh dengan cabaran dan ketidakpastian.3 Prinsip Kaunseling Dalam bidang kaunseling. mengapa dan kenapa. Jika dilihat dari segi ini. Diharapkan klien dapat belajar mengendalikan hidupnya sendiri daripada pengalaman dalam proses dan perhubungan kaunseling. prinsip-prinsip harus diamalkan untuk mencapai tujuan kaunseling. Setiap manusia mesti dilihat menurut konteks sesuatu situasi di antara diri dan situasi yang menimbulkan masalah-masalah berkenaan. tujuan juga merupakan suatu proses yang dinamik.7. Masalah individu yang berhubung dengan kerunsingan. Persoalan-persoalan asas seperti siapakah aku. Dalam proses kaunseling. 2. klien belajar tetapi kaunselor tidak mengajar. Prinsip dan ciri kaunseling adalah seperti berikut: 172 . barulah fungsi dan peranan kaunselor tercapai dengan sempurnanya. psikologi. memahami diri dan situasinya serta mengenal pasti keperluannya. apakah tujuan hidupku. Fungsi kaunselor adalah sebagai ‘pemandu’ yang pada mulanya diperlukan untuk menunjuk jalan dan menemani klien dalam perjalanannya.

Bukan semua jenis temu bual merupakan kaunseling. Kaunselor menyediakan keadaan yang memudahkan perubahan klien. 5.1. Kaunselor memahami kliennya. Seperti dalam semua perhubungan. Keadaan yang memudahkan perubahan tingkah laku akan disediakan melalui temu bual. Klien ingin mengubah dan berusaha mendapatkan pertolongan kaunselor untuk mengubah tingkah lakunya. Kaunseling berkaitan dengan mempengaruhi perubahan tingkah laku secara sukarela dengan kehendak hati klien sendiri. Aktiviti mendengar berlaku di dalam kaunseling. Batasan ini ditetapkan oleh tujuan kaunseling yang dipengaruhi oleh nilai dan falsafah kaunselor. 4. Apa yang dibincangkan di antara kaunselor dan klien mesti dirahsiakan. tetapi kaunseling selalunya melibatkan temu bual. menjadi bebas dan berautonomi. 2. terdapat batasan pada klien dalam kaunseling. 6. Klien mempunyai masalah psikologi dan kaunselor mahir bekerja dengan klien yang mempunyai masalah psikologi. Ini termasuklah hak individu membuat pilihan. 3. tetapi bukan semua aktiviti mendengar merupakan kaunseling. 173 . 8. 7. Kaunseling dijalankan dalam keadaan yang sulit dan bersendirian di antara kaunselor dan klien.

Kaunseling merupakan interaksi dan perhubungan di antara kaunselor dan klien berdasarkan kemesraan dan kepercayaan. Klien harus maju ke tahap penerimaan kendiri dan pemahaman kendiri yang lebih tinggi. khasnya kebenaran tentang dirinya sendiri.Kaunseling harus berasaskan prinsip-prinsip berikut: 1. kaunselor menolong klien membuat keputusan dengan mempercepatkan proses membuat keputusan itu. Klien harus mengembangkan tahap kebenaran yang lebih tinggi lagi. 3. 2. 2. Kaunseling diberi kepada individu-individu normal yang sedang menghadapi masalah atau kerunsingan. 174 . Dalam sesi kaunseling. Hal ini akan menimbulkan perkembangan kebolehan klien untuk membuat pilihan atau keputusan tanpa bergantung pada kaunselor. 3. Pada asasnya. Kepercayaan adalah faktor penting kerahsiaan dalam kaunseling. Objektif-objektif kaunseling harus berdasarkan keperluan klien dan bukan keperluan kaunselor. 4. Kaunselor menolong klien supaya klien dapat melihat segala faktor dalam sesuatu situasi. prinsip-prinsip kaunseling dapat diuruskan seperti berikut: 1. manusia membuat penentuan kendiri. Secara amnya. Kaunselor tidak membuat pilihan atau keputusan untuk klien. serta menjelaskan fikiran yang kabur dan tidak rasional. mengetahui kekuatan dan kelemahan sendiri.

Kaunselor percaya bahawa seseorang individu itu haruslah mempunyai peluang yang maksimum untuk memilih matlamat hidupnya masing-masing dan cara untuk mencapai matlamat itu. 2. 6.7.4 Ketrampilan Pemimpin Berwibawa • • • • • • Membentuk Kejayaan Diri Menganalisa mengenali diri sendiri Menyediakan matlamat hidup Mempunyai wawasan sendiri Mengenalpasti nilai dan prinsip dalam hidup Sasaran – Perancangan dan matlamat untuk menjayakan sasaran bagi membolehkan berjaya dalam kerjaya Mengenal diri sendiri • • Anggapan kita mengenal diri sendiri Diri kita dari kaca mata orang lain 175 . 7. Kaunseling mestilah berdasarkan etika kaunseling yang baik.4. 8. Kaunseling dilakukan dengan cara persetujuan bersama di antara individu yang terlibat. Orang yang dipaksa untuk menerima khidmat kaunseling akan memberontak dan kurang percaya pada orang lain. Kaunseling hendaklah berdasarkan perlakuan. 5. Kaunselor haruslah sentiasa percaya bahawa setiap individu mempunyai kemampuan bagi kesejahteraan diri sendiri. menyedari kehormatan dan harga diri seseorang. Orientasi kaunseling haruslah ke arah bekerjasama dan bukannya paksaan.

kecergasan. kepentingan. keyakinan Disiplin diri – menggunakan kekuatan diri dalam mengawal diri • • • • • • • • • • Keimanan – Pedoman dan Pegangan hidup Keyakinan – mempercayai kebolehan sendiri Daya tarikan – personaliti dan imej diri Perasaan – kebolehan mengawal perasaan Sikap – Positif atau Negatif Tenaga.tenaga yang berterusan Semangat. segera. Jenis-jenis matlamat • Matlamat jangka panjang Matlamat yang memerlukan beberapa bulan atau tahun untuk dicapai • Matlamat jangka pendek Matlamat jangka pendek yang membawa kepada implementasi matlamat jangka panjang 176 .Diri kita sebenar Tiga jenis manusia • • • Mereka yang menjadikan sesuatu berlaku Mereka yang melihat sahaja apa yang berlaku Mereka yang bertanya apa yang berlaku Penilaian diri • • • Memahami diri sendiri – kekuatan/kelemahan Motivasi – kemahuan. tidak penting segera. semangat membara. kesungguhan Berfikir kreatif – idea/strategi baru Sasaran – sasaran dan standart diri sendiri Matlamat – Matlamat dan perancangan sebagai kompas Pengurusan masa – Keupayaan membezakan antara ke arah kejayaan • keutamaan .

.Jangan biarkan orang lain menghalang anda.Matlamat : Pendekatan "Smarter" S M A R T E R - Specific Measuarable Attainable Reasonable Time bound Exciting Rewarding Spesifik Boleh diukur Boleh dicapai Berpatutan Jangkamasa Seronok mengembirakan Ganjaran / Prinsip pembentukan matlamat • • • • • Matlamat mestilah matlamat anda sendiri Matlamat mestilah positif Matlamat mestilah boleh di capai dan nyata Matlamat mestilah ditulis Matlamat mestilah specifik Mengapa tidak mempunyai matlamat • • • • • Boleh dijangkakan Telah ditetapkan Takut kehilangan / kekalahan Takut kemenangan Pengharapan yang terlalu tinggi Fakta penting dalam mencapai matlamat anda 1. Keputusan di tangan anda. 177 . Kuasai masa anda "Kegagalan merancang adalah Perancangan untuk gagal" 2.

Hapuskan ketakutan. Capai sebarang peluang yang mendatang "Peluang hanya datang sekali" 8. Bina imej diri positif 7. "Action speak louder than words" "1 % dari kejayaan adalah kerana bernasib baik. Praktikan sikap positif 5. Tangisan ini dilaungkan sebagai memberitahu orang lain tentang wujudnya dirinya di bumi ini."Orang lain boleh menghalang anda buat sementara TAPI hanya ada seorang sahaja yang boleh melakukannya untuk selamalamanya". 4.8 KEMAHIRAN KOMUNIKASI Manusia telah mula berkomunikasi sejak dilahirkan lagi apabila mereka menangis sewaktu dilahirkan. 99% lain adalah hasil usaha" 2. "Jika anda takut mencuba. Tetapi takut untuk mencuba membuat anda tidak akan berjaya". Tuliskan matlamat anda dan semaklah ia selalu 9. ianya adalah perjalanan. Perkataan komunikasi berasal daripada perkataan yunani 178 . Dengan itu mustahil jika ada diantara individu yang tidak berkomunikasi walaupun mereka cacat. Gambaran minda "Kejayaan bukan destinasi. 6. 3. anda perlu gambarkan arah kemana tujuan perjalanan tersebut". Ambil tindakan sekarang – Jangan cakap-cakap kosong sahaja. anda tidak akan pernah gagal.

mendapati bahawa dalam penulisan ilmiah bidang komunikasi. dalam tulusannya “The Concept of Communication”. mempengaruhi tinbgkah laku. komunikasi public.telinga.sentuhan dan hati. komunikasi kumpulan kecil. 2. terdapat lebih daripada 95 takrifan komunikasi yang berbeza. Dapat disimpulkan bahawa komunikasi merupakan satu proses interaksi menyampaikan maklumat dan mememerlukan maklumbalas daripada penerima. Pada tahun 1970. • Hybels dan Weavers(1992)-beliau melihat bahawa komunikasi sebagai apa sahaja proses di mana seseorang berkomunikasi maklumat.iaitu “communicare” yang dapat diterjemahkan sebagai perhubungan.X Dance.8.gerak isyarat atau symbol dengan tujuan untuk memberi dan bertukar-tukar maklumat.ideal dan perasaan. • Abrams(1986)-komunikasi merupakan satu proses yang berterusan melibatkan permindahan maklumat daripada sumber kepada penerima dan adanya maklumbalas di anatara keduaduanya. Komunikasi interpersonal juga dikenali sebagai komunikasi antara perseorangan di 179 .memujuk ataupun mengubah keadaan fizikal atau mental mereka. Terdapat pelbagai istilah komunikasi yang telah ditakrifkan oleh pelbagai ihak antaranya: • Byner(1975)-beliau menganggap komunikasi sebagai proses Interaksi antara manusia di mana orang ramai bertutur dan bertukar-tukar pendapat. seorang sarjana komunilkasi Fran E. Apa yang dibincangkan disini hanayalah komunikasi interpersonal.1 Komunikasi Interpersonal Terdapat beberapa tahap atau peringkat didalam komunikasi iaitu komunikasi intrapersonal. komunikasi interpersonal. Terdapat banyak definisi komunikasi yang dicipta olah para sarjana dan penkaji.mulut. Komunikasi melibatkan deria manusia iaitu mata. dan komunikasi massa.

sama ada secara lisan atau bukan lisan.mana ia turut merupakan komunikasi bersemuka yang melibatkan dua atau tiga individu secara langsung. Kedua-dua menyampai dan menerima mesej pada masa yang sama. Antaranya difinisi lain ialah:• Beebe. 2.2 Kemahiran Komunikasin Bukan Lisan • Kebolehan menggunakan kemahiran bukan lisan (penampilan fizikal. lancer dan nada bersesuaian secara konsisten. Rosenfeld dan Towne (1999)-mendifisikan komunikasi interpersonal ini sebagai satu proses transaksi yang berterusan.pemikiran.Beebe&Redmond(1999)-komunikasi interpersonal ialah komunikasi yang berlaku apabila seseorang berinteraksi secara serentak dengan orang lain dan saling mempengaruhi di antara satu sama lain dengan tujuan untuk mengendalikan hubungan.sikap dan sebagainya untuk dikongsi bersama. 180 . Dapat dijelaskan bahawa. • Kebolehan mengamalkan kemahiran mendegar dan memberi maklum balas yang releven dengan cepat secara konsisten. tersusun. • Kebolehan menyampaikan idea secara lisan dengan sebutan jelas. gerak tubuh dan hubungan mata) yang sangat berkesan secara konsisten.8. melibatkan komunikator-komunator daripada persekitaran yang sama ataupun berbeza dan mewujud hubungan melalui pertukaran mesej. • Adler.nilai. interaksi secara serentak bermaksud kedua-dua orang komunikator bertindak ke atas maklumat yang sama pada masa yang asama. saling mempengaruhi bermaksud kedua-dua komunikator memberi kesan kepada interaksi itu. formal atau tidak formal bagi menyampaikan dan memindahkan sesuatu idea.

2. Untuk mendegar dengan baik. • Kebolehan membuat pembentangan dengan yakin dan berkesan menggunakan bantuan teknologi (bahasa.8. tersusun.• Kebolehan menyampaikan idea secara bertulis dengan jelas. bahasa badan dan berkeupayaan pula memahami mesej-mesej yang tersirat. lancer dan nada bersesuaian secara konsisten.8.3 Halangan Komunikasi Kesilapan yang kerap berlaku dalam komunikasi Interpersonal ialah kegagalan untuk mendegar. 2. • Kebolehan berunding kea rah mencapai keputusan dengan pandangan orang lain dan merangsang menghormati perbincangan. kita perlu memahami keadaan orang yang sedang mengalami kesusahan itu.4 Mendengar Secara Aktif Seseorang berkeupayaan mendengar sambil menterjemah maksud dan mesej yang diterima dengan menimbangkan aspek-aspek lain seperti situasi. • Kebolehan membuat rumusan secara lisan dan bertulis dengan padat. • Kebolehan berinteraksi dengan khalayk pelbagai budaya menggunakan laras bahasa yang sesuai. dia akan memberi respon dengan hujah-hujah yang menghalang komunikasi. tepat dan mantap secara konsisten. symbol dan visual) secara konsisten.emosi penyampai mesej. menghormati perbezaan budaya dan selesa berinteraksi secara konsisten. Apabila seseorang tidak mendengar. 181 .

kita bukan hanya mendengar dn menunjukkan yang kita sedang mendengar (bahasa badan/anggota) tetapi juga kata-kata lisan yang mengemukakan apa yang telah kita fahami. Ini dinamakan “parafrasa”. 182 .Oleh itu.

Ia bukan sahaja diperlukan dalam kita menjalani kehidupan seharian. Komunikasi merupakan kenderaan 183 . tetapi ia juga amat penting dalam segala aktiviti profesional dan kemasyarakatan.7 Kepentingan Komunikasi Komunikasi merupakan kemahiran yang sangat mustahak dalam kehidupan kita.5 Teknik Mendengar Secara Berkesan • • • • • • • • Bersedia untuk mendegar Dengar dengan penuh tumpuan Kawal emosi dan tingkah laku ketika mendegar Berfikiran positif terhadap maklumat yang disampaikan.2.6 Halangan-Halangan Mendengar • • • • • • • • • • • • Ketandusan idea Lara Mendengar dengan minat yang khusus Kaki bengkang Mendengar secara cetek Sukar berkomunikasi Gagal banteras gangguan Pendengar palsu Buruk sangka/prasangka Mendengar dengan telinga sahaja Kaki tembak Keinginan menilai dan menghukum 2.8. 2. Dengar dengan mata dan hati Menangguh penilaian Dengar dengan sabar Dengar dengan penuh perhatian dan kritikal.8.8.

Ini kerana mahaguru-mahaguru purbakala menyedari hakikat bahawa dengan memiliki kemahiran berkomunikasi. Untuk membuatkan komunikasi itu kelihatan lebih mudah ianya bukanlah sesuatu yang mudah. Kita perlu rajin membaca. Dengan komunikasi jugalah kita boleh menukar fikiran orang lain. walau apapun kandungan bicaranya. Kesimpulan Pengendali ujian perlulah menguasai kemahiran komunikasi lisan dan bukan lisan dalam usaha menjadi seorang pengendali yang mantap dalam usaha dalam menepati matlamat perjalanan sistem parol di Jabatan Penjara Malaysia. Sekiranya kita dapat melengkapkan diri dengan kemahiran berkomunikasi. dan yang paling penting sekali adalah tampil ke hadapan untuk bercakap. kejayaan dalam segala lapangan dapat diperolehi. Pada masa itu. Ini tidak bermakna kita digalakkan bercakap semahu-mahunya tanpa strategi yang membantu menambahbaik kemahirannya. 184 . Untuk mendapatkannya.yang digunakan untuk mendapatkan ilmu. maka kita sebenarnya melengkapkan diri untuk menempah sebuah kejayaan. Nilai kemahiran komunikasi sudah diiktirafkan kepentingannya sejak 26 abad yang lampau. maklumat. Kemahiran komunikasi perlu diasah melalui pendidikan dan pengalaman. universiti-universiti purbakala menekankan kepentingan kemahiran ini. dan idea. menulis. Kita perlu menyusun dan mengatur ayat-ayatnya dengan sebegitu rupa agar apa yang diucapkan dapat difahami dengan mudah dan jelas oleh pendengarnya.

185 .

Setiap manusia ada kekuatan dan kekurangan. Keunikan ini walaupun dalam pelbnagai bentuk samada positif atau sebaliknya atau membantu atau membantutkan seseorang itu. Tetapi tidak dapat dinafikan juga bahawa individu-individu yang tidak mengambil ujian juga mempunyai maklumat-maklumat data diri tentang diri mereka. Walaubagaimana pun. ianya berasal daripada dua istilah iaitu psyche yang mengikut Aristotle merupakan intipati kehidupan. kerana ini boleh menyukarkan tindakan kita disebabkan kita tidak tahu apa yang kita mampu buat dengan baik. apakah kelebihan dan kekurangan kita. nilai diri kita dan sebagainya. Ini kerana ada banyak faktor yang boleh menghalang individu itu daripada berfikir dengan rasional tentang dirinya dan jiwanya. dan dalam bahasa seharian kita adalah dikenali sebagai jiwa. manakala logos yang dirujuk sebagai ilmu atau sains.RUMUSAN Konsep ujian psikologi merupakan antara instrumen yang dikenalpasti telah banyak membantu pelbagai pihak dalam usaha mengenali dan memahami kepelbagaian profil sesorang individu itu. oleh sebab pengumpulan maklumat ini tidak diasaskan kepada suatu kaedah yang sistematik dan standard. Maka diringkaskan bahawa psikologi adalah sains dan ilmu yang mengkaji jiwa. Namun apabila dikhususkan lagi ia didefinisikan sebagai sains yang mengkaji tingkah laku dan proses mental individu. Kadang-kadang kita khayal oleh anganangan kita sendiri. namun masih ada individu yang mengalami konflik dalam diri untuk berbuat demikian. Walaupun setiap individu telah dianugerahkan akal untuk berfikir terutamanya memikirkan tentang perkara yang kita lakukan. Perkara ini adalah terlalu subjektif jika diamati. ianya adalah penting dalam usaha membangunkan seseorang insan itu. maka data diri 186 . banyak perkara yang kita hendak buat tanpa kita sedar tentang aras potensi kita. Tingkah laku dan proses mental setiap individu adalah berbeza kerana sifat manusia yang unik. Adalah sesuatu yang sulit kepada kita jika kita tidak dapat mengetahui dengan jelas. Mengambil kata utama psikologi itu sendiri.

minat. Sifat-sifat yang diukur itu adalah komponen yang boleh membantu perkembangan diri individu ke tahap yang maksimum. Mereka akhirnya keliru dengan pilihan yang ada dan kurang bermotivasi. Menurut Brammer dan Shostrom (1982). Mereka ini selalu mempunyai banyak arah atau matlamat tetapi kabur. kebolehan. Mereka tidak bermotivasi untuk mencapai matlamat hidup dan mereka ini selalunya bermasalah. nilai. kewujudan penilaian psikologi adalah amat dialukan dalam kehidupan manusia. sikap dan konsep kendiri. Oleh itu. Mereka ini selalunya tiada arah dan dalam kes-kes tertentu mereka tiada matlamat langsung. ujian dapat membantu kaunselor atau pakar pembantu manusia mengkaji dan mendiagnosis ciri-ciri serta masalah –masalah personaliti dengan tujuan untuk memberi klien maklumatmaklumat penting dirinya.yang ada agak kabur dan tidak begitu jelas. 187 . Ini boleh membantu diri individu untuk meningkatkan perkembangan diri. Banyak sebab telah dibangkitkan mengapa kita perlu mengukur ciri-ciri psikologi seseorang individu itu antaranya adalah supaya kita lebih mengenali diri kita dan meningkatkan rasa tanggungjawab untuk menggunakan potensi yang ada sehingga tahap maksimum. Kegunaan Penilaian Psikologi Modul ini secara langsung telah menggunakan segala kebaikan yang boleh dimenafaatkan melalui penggunaan alat atau penilaian psikologi. pencapaian. Dalam kes yang lebih melampau terdapat individu yang ragu-ragu dan tidak pasti tentang dirinya. kemahiran. Kumpulan pertama adalah menggunakan ujian untuk mendapat maklumat sebelum sesi kaunseling dijalankan sementara ujian kedua pula adalah untuk menimbulkan minat dan motivasi individu terhadap sesuatu bidang pekerjaan atau akademik yang menjadi matlamat hidup mereka. Terdapat perkara yang ditekankan dalam pengukuran atribut psikologi iaitu ciri-ciri personaliti. Goldman (1971) telah menyatakan bahawa ujian psikologi dalam kaunseling boleh dibahagikan kepada dua kumpulan.

kita mampu membuat 188 . Ini kerana sering kali kita dengar bahawa ia selalu berakhir dengan kekecewaan di mana berlaku salah pilih pekerjaan atau berlaku dalam pemilihan pekerja serta salah pilih pelajar. Penempatan Proses pemilihan bidang akademik pelajar amat penting dan Dengan hendaklah bertepatan dengan minat dan kemampuan mereka. potensi serta kencenderungan individu itu. Ujian-ujian psikologi yang biasa digunakan dalam bahagian pemilihan calon pekerja dan pelajar ini adalah minat kerjaya. Pertama ialah penilaian untuk tujuan deskriptif dan penilaian untuk membuat keputusan. Dengan adanya maklumat yang lengkap maka proses penilaian itu menjadi lebih mudah kerana maklumat itu dapat dijadikan panduan untuk menilai atribut seseorang individu. penilaian.Berdasarkan pandangan yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar tadi maka dapat disimpulkan terdapat dua bahagian kepentingan penilaian psikologikal. penempatan. Ujian untuk tujuan membuat keputusan Ujian psikologi juga boleh digunakan untuk membuat keputusan. serta diagnosis Pemilihan Untuk pemilihan biasanya ia digunakan untuk membuat pemilihan calon pekerja yang dibuat di sektor-sektor pekerjaan atau pemilihan calon pelajar dalam sektor pendidikan. personaliti dan minat mereka. Ini adalah merangkumi aspek pemilihan. Pemilihan ini bukanlah sesuatu yang mudah. kerana ia adalah satu proses yang rumit dengan prosedur dan peringkat yang banyak. nilai pekerjaan. kelemahan. mengetahui kemampuan. pangkatan. Ujian untuk tujuan deskriptif Ujian untuk tujuan deskriptif ini adalah untuk memberi maklumat dan deskripsi seseorang individu dengan lengkap. kekuatan. personaliti. dan kecerdasan. Ini adalah untuk mengesan.

rawatan atau prosedur. Perakaunan dan Pengajian Islam.keputusan yang lebih adil bagi meletakkan mereka ke dalam aliran seperti Sains Tulen. Ujian Pencapaian Maksimum dan Ujian Pencapaian Tipikal Ujian pencapaian maksimum adalah. Begitu juga dengan penempatan pekerja dan penempatan semula pekerja hendaklah bersesuaian dengan keupayaan dan minat mereka bagi meningkatkan produktiviti sesebuah sektor. Proses menempatkan pekerja dan pelajar ke bidang kerjaya atau bidang akademik dapat dijalankan dengan lebih mudah dan lebih efektif dengan adanya ujian personaliti dan ujian minat kerjaya khususnya. Bagi pangkatan ini. Ujian ini adalah bermatlamat untuk mengukur had tertinggi kebolehan seseorang. gaji melintang. Bagi penilaian ini. apabila individu mengambil ujian ini maka individu itu perlu berusaha sedaya upaya untuk memperoleh skor yang tertinggi. eksperimental hendaklah dijalankan. Sains Teknikal. jumlah yang adalah berdasarkan skor yang tertinggi. menegak dan mendata. Terdapat tiga cara bagaimana menjeniskan tujuan ujian yang member implikasi penting kepada proses pembentukan ujian. Ujian maksimum adalah seperti ujian pencapaian 189 Biasanya . Sains Sosial. Pangkatan atau Penggreddan Pangkatan ini biasanya digunakan untuk tujuan seperti hari penyampaian sijil dan hadiah. satu kajian Penilaian perlu dibuat berdasarka perbandingan antara skor ujian pra dan skor ujian pasca yang diperoleh kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan setelah program atau modul rawatan atau prosedur diselesaikan. pemilihan individu untuk kenaikan pangkat. Penilaian Alat psikologi ini juga boleh digunakan untuk menilai kesan sesuatu program. biasanya skor akan dijumlahkan untuk pelbagai ujian dan tugasan atau borang-borang tertentu. Jenis-Jenis Tujuan Ujian Fungsi setiap ujian adalah boleh dilihat dari pelbagai sudut. modul. penilaian dan pentafsiran ujian.

Di sini bukan sahaja individu akan cuba untuk memperoleh skor tertinggi akan tetapi bersikap reaksi tipikal atau tingkah laku. Apabila kita mengukur gagasan-gagasan yang digunakan dalam teori psikologi seperti kecerdasan. Ujian yang Mewakili dan Ujian yang Menjangka Ujian yang mewakili dan ujian yang menjangka adalah dibezakan oleh skema klasifikasi yang lain. ujian Sebaliknya pula. kaedah lain yang boleh digunakan untuk menerangkan ujian yang mewakili dan ujian yang menjangka ialah ujian sebagai sampel atau tanda. kecenderungan dan kebolehan adalah contoh lain bagi ujian pencapaian Manakala ujian pencapaian tipikal adalah ujian yang digunakan untuk mengukur reaksi tabiat dan tingkah laku individu. 190 . maksimum. Jika ujian dan tingkah laku bukan ujian adalah sama.sama ada bilik darjah mahupun piawai. kreativiti. Manakala jika item-item yang diperolehi daripada kumpulan atau bidang yang tidak boleh didefinisikan dengan jelas maka ia dipanggil sebagai tanda. jika ujian dan berkenaan dipanggil ujian yang mewakili. tingkah laku tidak sama. minat. Ujian pencapaian bilik darjah adalah contoh terbaik untuk ujian yang mewakili. yang mana ujian-ujian mengandungi item-item yang memerlukan calon ujian memberi reaksi biasa. sementara ujian kemasukan ke universiti adalah contoh ujian yang menjangka. ujian berkenaan adalah ujian yang menjangka. Perbezaan ini merujuk kepada sama ada itemitem ujian dan tingkah laku bukan ujian yang relevan adalah sama atau berbeza. Selain ujian pencapaian. Bagi penerangan yang lebih lanjut. konsep sampel adalah sesuai dengan ujian pencapaian kerana kandungan dan kemahiran yang ingin diukur adalah boleh didefinisikan secara jelas. Oleh itu. Sekiranya item-item ujian diperolehi daripada kumpulan atau bidang yang boleh didefinisi dengan jelas maka ujian tersebut dipanggil sebagai sampel. Ujian pencapaian tipikal adalah seperti ujian personaliti. nilai dan sikap.

Ujian Rujukan Norma dan Ujian Rujukan Kandungan Ujian rujukan norma dan ujian rujukan kandungan dibezakan dengan bagaimana sesuatu skor itu diinterpretasi. domain ini tidak dapat didefinisikan secara jelas. yang merupakan perbandingan khusus. ia adalah mentafsi pencapaian individu berasaskan perbandingan kandungan penguasaan piawai. Di mana setiap ujian akan yang telah diambil oleh calon akan memberikan hasil yang mempunyai 191 . Ini kerana alat-alat ini mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. PENUTUP Dewasa ini sudah terdapat banyak alat ukuran psikologi yang membolehkan kita membuat penilaian psikologi kepada setiap individu. Setiap individu amat memerlukan penilaian psikologi bagi mengetahui dengan lebih mendalam mengenai dirinya sama ada dari segi personaliti. Contohnya adalah dalam ujian konsep kendiri The Tennessee Self-Concept Scale (TSCS). Berasaskan pendekatan ini. skor individu adalah melebihi 348 untuk jumlah skor bermaksud konsep kendiri individu secara keseluruhan adalah tinggi berbanding kumpulan rujukan atau perbandingan. Dalam ujian rujukan norma. Alat-alat ujian yang terdapat dalam penulisan ini adalah alat ukuran psikologi yang telah diiktiraf sama ada di dalam Malaysia atau di luar negara. jika individu memperoleh skor 70% ujian matematik maka individu tersebut adalah menguasai 70% kandungan tersebut dan oleh sebab itu ia dipanggil ujian rujukan kandungan. nilai atau konsep kendiri. Untuk ujian rujukan kandungan. Alat-alat ukuran yang telah dibincangkan mempunyai fungsi masingmasing dan berinteraksi antara satu sama lain. maka konsep ujian sebagai tanda adalah tepat. minatnya dan nilainya.personaliti. skor individu adalah dibandingkan dengan skor yang diperoleh individu yang lain.

limitasi psikometrik. Ahli-ahli psikologi tidak digalakkan atau mempromosikan teknik penilaian psikologi ini khususnya kepada mereka yang tidak terlatih atau tidak mempunyai kelayakan melalui pengajaran. kebolehpercayaan. (American Psychological Association dalam Corey.kolerasi tinggi antara satu sama lain. dan kesesuaian alat ukuran apabila memilih ujian untuk digunakan dalam sesuatu keadaan atau dengan calon tertentu. jadi menggunakan alat ukuran daripada barat. Alat ukuran hendaklah dipilih untuk mengikut kesesuaian. Ini kerana kita sudah dapat mengetahui apa yang kita kehendaki dan matlamat yang kita hendak capai. Kebanyakan alat ukuran yang ada sekarang adalah berasal dari barat. tajaan dan penyeliaan. Ini adalah boleh memudahkan keputusan dibuat dan pemilihan tindakan dengan cepat dan pantas tanpa ada keraguan dan rasa tidak yakin. Malaysia adalah berbeza. Corey & Callahan 1984) Namun di Malaysia masih kekurangan alat ukuran yang mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi. Individu yang layak membuat penilaian psikologi adalah individu yang telah menjalani latihan dan memperolehi kemahiran daripada individu yang berpengetahuan dan berpengalaman. Pentadbir ujian hendaklah menimbang secara berhati-hati kesahan. Oleh kerana budaya barat dan banyak kekangan dalam terdapat 192 .

’LAMPIRAN 3’ PERINTAH TETAP KOMISIONER JENERAL BIL: P 004/2008 KOD ETIKA PERKHIDMATAN PAROL 193 .

Adalah diharapkan. ia dapat meningkatkan kebolehpercayaan orang awam terhadap sistem pelaksanaan perkhidmatan parol. 2. Disiplin merupakan teras utama dalam menjalankan tugas harian. dengan adanya Kod Etika Kakitangan Perkhidmatan Parol akan meningkatkan lagi kewibawaan kakitangannya dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. TUJUAN Perintah Tetap ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memberikan garispanduan kepada pegawai perkhidmatan parol dalam melaksanakan tugasnya supaya perkhidmatan yang diberikan lebih telus dan berkesan. 3. Secara langsung. PERATURAN Pegawai-pegawai perkhidmatan parol hendaklah mematuhi Kod Etika yang tertakluk didalam perkara-perkara berikut : 194 .Pada menjalankan kuasa yang diberi di bawah seksyen 12 Akta Penjara (Pindaan) 2007 dengan ini di keluarkan Perintah Tetap Komisioner Jeneral seperti berikut :PERINTAH TETAP KOMISIONER JENERAL BIL : P OO4/2008 KOD ETIKA PERKHIDMATAN PAROL 1. LATAR BELAKANG Kakitangan Perkhidmatan Parol merupakan pegawai penjara yang tertakluk kepada undang-undang dan peraturan. Etika adalah asas utama dalam pembentukan disiplin kerana ia mempengaruhi pembentukan keperibadian seseorang individu yang mempunyai kaitan rapat dengan organisasinya.

3.4 Peraturan-Peraturan Penjara 2000 3. Kakitangan harus memastikan bahawa keputusan dan tindakan adalah wajar.1. termasuk sebarang perundangan dan dasar-dasar kerajaan.5 Akta Rahsia Rasmi 1972 3.1.7 Akta Pencegahan Rasuah 1997.1. 3.2 Prinsip-Prinsip Am bagi Kakitangan Perkhidmatan Parol.2.8 Kod Etika Pegawai Penjara 3. 3. 3. 3.2 Perintah-Perintah Am. melaksanakan tugas secara professional bertanggungjawab.1 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakukan dan Tatatertib) 1993 P.3. Perlu dan 195 .1. berlandaskan fakta dan disokong oleh dokumentasi yang lengkap.1 Bertanggungjawab Terhadap Kerajaan.2.3.1.3 Akta Penjara 1995 3. adil dan bersesuaian dengan keadaan.1.1.2.6 Kanun Acara Jenayah 3. 3.1.1.1.(A) 395. Kakitangan perlu memberi layanan yang adil dan konsisten kepada orang awam tanpa sebarang diskriminasi berdasarkan hak dan obligasi.2.1.1 Perundangan dan Peraturan : 3.2.U. 3. Kakitangan perlu melaksanakan polisi dan keputusan kerajaan tanpa berbelah bagi.1.

2.3 Kakitangan perlu menyediakan Kakitangan tidak boleh terlibat dalam aktiviti boleh menjejaskan reputasi perkhidmatan perkhidmatan yang relevan dan bertanggungjawab terhadap pelanggan dengan menyediakan segala bantuan yang bersesuaian dan memenuhi piawaian yang ditetapkan. Dalam membuat keputusan secara beretika.4 Meningkatkan Prestasi.2. 3. Kakitangan sentiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja dan sentiasa mencapai piawaian yang lebih tinggi dalam perkhidmatan awam.2. 3.2.5 Panduan Membuat Keputusan Beretika.2 yang awam.2. 3. 3.1 Kakitangan harus menggalakkan amalan kepentingan awam melebihi integriti dalam perkhidmatan awam dan sentiasa mementingkan kepentingan peribadi.2 Integriti Dan Kepentingan Awam. perkara-perkara berikut perlu diambilkira:196 . 3.2.2.2. 3. 3.4 oleh Maklumat perlu disediakan dengan segera dan memastikan maklumat itu dalam format yang bersesuaian dan mudah difahami penerima jelas.tepat dan lengkap.2.3. Penggunaan Sumber.3. Kakitangan dikehendaki menggunakan sumber-sumber dan maklumat hanya untuk tugas yang berkaitan.2.2.2.

3.6. Sikap dan kepercayaan individu 3.4.6 Konflik Kepentingan.2. 3.6.3.6. Sama ada keputusan atau tatakelakuan berlandaskan tingkahlaku. Hubungan peribadi 3. Kepentingan kewangan 3.5.5.5.2.6. Antaranya:3.5. Sama ada keputusan yang dibuat boleh dijustifikasi demi kepentingan awam. Konflik kepentingan wujud apabila dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan peribadi dalam menjalankan tugas awam.2.2. 3.2. Kesan / impak keputusan tersebut terhadap kakitangan. Kepercayaan politik yang bercanggahan dengan kepentingan kerajaan.2.2. 197 reputasi jika tidak dikendalikan dengan .3. Konflik ini boleh mewujudkan penyelewengan dan boleh menjejaskan sewajarnya. Sama ada keputusan ini bercanggah dengan kepentingan awam. jabatan dan pihak-pihak lain.2.2. Seseorang kakitangan tugas perkhidmatan awamnya parol demi tidak boleh membelakangkan kepentingan peribadinya. Kakitangan juga tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awamnya sehingga menyebabkan konflik kepentingan.4.5. 3.3.2. 3.2.5.1.2.1. Sama ada keputusan atau tatakelakuan konsisten dengan polisi kerajaan dan bersesuaian dengan objektif dan kod etika Jabatan.

Penyelia mestilah memastikan bahawa tempat kerja adalah bebas daripada segala bentuk diskriminasi dan gangguan.9. ulasan. Ini termasuklah perkara-perkara berkaitan dengan prosedur-prosedur yang diluluskan tanpa diskriminasi dan berdasarkan prinsip ‘Natural Justice’. 3. 3. kepercayaan agama. Kakitangan tidak boleh menerima sebarang hadiah atau ganjaran yang boleh menjejas dan mempengaruhi tugas yang dilakukan.2. budaya dan fahaman politik. Diskriminasi dan Gangguan.U. Kakitangan dilarang mendiskriminasi atau membuat gangguan terhadap rakan sejawat.3. jantina. 198 . 3. Sekiranya timbul keadaan sedemikian. berdasarkan perkahwinan.10. Peraturan–Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 P. penghuni taraf atau orang awam bangsa. rancangan atau keputusan kerajaan. Kakitangan harus mengendalikan isu atau kes dengan segera. Penyataan Awam.2. memberi apa-apa maklumat. secara konsisten dan adil.2.2. kewarganegaraan.8. penjelasan mengenai dasar.7 Penerimaan Hadiah atau Ganjaran. (A) 395 yang melarang mana-mana pegawai awam daripada membuat apa-apa pernyataan awam. Kakitangan Perkhidmatan Parol juga tertakluk kepada Peraturan 19. adalah dikehendaki merujuk kepada pegawai atasan. Adil dan Saksama.

3. Melainkan mereka maklumat dibenarkan oleh pihak mesti atau berkuasa memastikan menggunakan bagi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan tugas dan bukan bagi tujuan faedah undang-undang. Integritri dan kredibiliti Jabatan akan terjejas sekiranya tidak dapat menyimpan maklumat pada tahap keselamatan yang maksimum.11.2. kakitangan tidak menyebarkan tanpa rahsia kebenaran rasmi.2. dan mematuhi semua Kakitangan yang prosedur penyimpanan dan penyebaran maklumat mengendalikan maklumat-maklumat tersebut perlu mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dan mesti mengambil langkah-langkah secara berhati-hati bagi memastikan ianya tidak disebarkan tanpa mendapat kebenaran yang sah. Perlindungan Kerahsiaan Maklumat. mangsa.1. ahli keluarga dan masyarakat.11.2. 199 .11. Maklumat–maklumat rasmi hanya boleh digunakan peribadi. Pihak Berkuasa Parol dan Jabatan hendaklah menyediakan selamat sensitif.3. sepertimana yang terkandung di dalam Akta Rahsia berkuatkuasa.2. Penguatkuasaan sistem parol mengandungi perkara-perkara sensitif yang berbentuk peribadi berhubung dengan pesalah.2. 3. 3. Pendedahan tanpa kebenaran akan menimbulkan masalah kepada individu dan Jabatan.11. Pihak berkuasa parol dan kakitangan adalah dikehendaki mematuhi dan memenuhi keperluankeperluan Rasmi 1972 tempat rahsia yang yang prinsip yang perlindungan sedang maklumat.3.

Penyalahgunaan Kuasa dan Pembaziran. 3. Kakitangan perlu membuat laporan ke atas sebarang perlakuan rasuah yang disyaki.3.U.U. dalam apa bentuk sekali pun (sama ada soft copy atau hard boleh diakses oleh mana-mana pihak tersebut yang secara tidak sah dan maklumat-maklumat dalam tersebut. Melapor Perlakuan Rasuah.1. Penglibatan dalam Politik. 3. 3. Peraturan–peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993P. Begitu juga dengan penyalahgunaan kuasa pentadbiran dan pembaziran yang serius terhadap harta benda kerajaan.2.(A) 395 yang melarang pegawai awam daripada mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti politik.11.12.13. (Kelakuan dan Peraturan–peraturan Pegawai Awam Tatatertib) 1993P. Kakitangan Perkhidmatan Parol adalah juga tertakluk kepada Peraturan 5. 200 .2. Semua kakitangan hendaklah memastikan maklumat yang dikategorikan sebagai copy) tidak rahsia.2.2.14.4.(A) 395 yang tidak atau luar kuasa hanya dibincang antara individu-individu. Kakitangan Perkhidmatan Parol adalah juga tertakluk kepada Peraturan 21. Pekerjaan Luar. 3.14.2. sama ada jabatan oleh mereka akses kepada mempunyai maklumat membenarkan kakitangannya menjalankan pekerjaan luar tanpa kebenaran daripada Ketua Jabatannya.

15.14.1.15. 3.2.2.2. pendedahan perlu dibuat kepada Badan Pencegah Rasuah. istimewa atau dilihat memberi layanan yang memihak atau mendapat kepada maklumat (privileged information) 4.3. Semua kakitangan mesti berhati–hati dalam urusan dengan mana-mana bekas kakitangan jabatan dan memastikan akses mereka tidak diberi. Bekas kakitangan perkhidmatan parol tidak boleh menggunakan. 3. 3.2. 201 .2.2. TARIKH BERKUATKUASA Tarikh berkuatkuasa arahan ini adalah mulai daripada tarikh ianya dikeluarkan. Pegawai penyelia hendaklah memastikan kakitangan bawahan memahami tatacara membuat laporan jika berlaku sebarang kegiatan rasuah.3. Pendedahan mengenai penyelewengan boleh dibuat kepada mana-mana pegawai awam yang mempunyai kuasa melalui prosedur pelaporan dalaman.2. Penggunaan Maklumat. atau mengambil peluang maklumat rahsia yang boleh menyebabkan ia memperolehi atau mendapat keuntungan hasil daripada tugas rasmi sehingga boleh menyebabkan ianya diperolehi oleh masyarakat umum.15.14. Sekiranya pendedahan perlu dibuat kepada badan penyiasat luaran. 3.

.5... 2008 PTKJP004/2008 202 .. penjelasan lanjut bolehlah dirujuk kepada Bahagian Parol Wira. Kajang. Ibu Pejabat Penjara Malaysia. Jabatan Penjara Malaysia ... AM Sekiranya terdapat sebarang keraguan terhadap Perintah Tetap Komisioner Jeneral ini. Bukit (DATUK MUSTAFA BIN OSMAN) Komisioner Jeneral Jabatan Penjara Malaysia Tarikh : ..

Jawatankuasa Pemurnian Kod Etika Kaunselor Malaysia 2006 203 .‘LAMPIRAN 4’ Kod Etika Kaunselor Disediakan oleh.

Latihan. dan 5. dan Pengajaran Bahagian G: Penyelidikan dan Penerbitan Bahagian H: Penyelesaian Isu-Isu Etika Setiap bahagian KEKM dimulakan dengan suatu Pengenalan. dan Privasi Bahagian C: Tanggungjawab Profesional Bahagian D: Hubungan dengan Profesional-Profesional Lain Bahagian E: Penilaian. KEKM mempunyai lapan bahagian utama yang menyentuh perkara-perkara berikut: Bahagian A: Perhubungan Menolong Bahagian B: Kerahsiaan. memberi sokongan kepada misi LKM. LEMBAGA KAUNSELOR TUJUAN: 5 tujuan Kod Etika Kaunselor Malaysia (KEKM) ialah untuk: 1. Pengenalan bagi setiap bahagian membincangkan apa yang boleh diharapkan berhubung dengan tingkahlaku dan tanggungjawab etika. 4. menyediakan garispanduan untuk membantu kaunselor untuk bertindak secara profesional yang dapat memberikan perkhidmatan kaunseling yang terbaik serta memupuk nilai-nilai profesion kaunseling dengan cara terbaik.KOD ETIKA KAUNSELOR MALAYSIA. 2. 3. Penaksiran. Pengenalan menyediakan tone 204 . mewujudkan prinsip-prinsip yang menentukan tatalaku beretika serta amalan-amalan yang terbaik. Komunikasi Privilej. menjadi asas bagi memproses aduan dan pertanyaan mengenai etika yang ditujukan kepada kaunselor. membolehkan LKM menjelaskan tanggungjawab etika para kaunselor yang berdaftar dengan LKM. dan Pentafsiran Bahagian F: Penyeliaan.

205 . Kaunselor digalakkan untuk memberi sumbangan kepada masyarakat dengan mengagihkan sebahagian daripada aktiviti profesional mereka kepada perkhidmatan-perkhidmatan yang membawa sedikit atau tiada pulangan kewangan (pro bono publico). Sedikit sebanyak perbezaan pandangan di kalangan kaunselor boleh dan memang wujud berhubung dengan cara-cara bagaimana nilai.bagi bahagian berkaitan dan menjadi titik permulaan untuk direnungi mengenai huraian etika yang terkandung di dalam setiap bahagian KEKM ini. kaunselor dikehendaki mengenali sesuatu model membuat keputusan yang boleh diyakini (credible) yang boleh diteliti oleh awam serta boleh dilihat penggunaannya. Melalui satu proses membuat keputusan berkaitan etika serta penilaian konteks sesuatu situasi. mereka diharap melibatkan diri di dalam suatu proses membuat keputusan yang beretika setelah diberi pertimbangan yang sedalamdalamnya. Kaunselor secara aktif cuba memahami latar belakang budaya yang berbeza di kalangan klien-klien yang mereka kendalikan. Suatu glosari yang ringkas diberikan supaya pembaca mendapat huraian yang padat mengenai sesetengah istilah yang digunakan di dalam KEKM. kaunselor diberi kuasa untuk membuat keputusan yang membantu mengembangkan keupayaan manusia untuk berkembang dan maju. Apabila kaunselor berdepan dengan dilema-dilema etika yang sukar diselesaikan. Kaunselor juga meneroka identiti-identiti mereka sendiri dan bagaimana identiti-identiti ini mempengaruhi nilai dan kepercayaan mengenai proses kaunseling. prinsip-prinsip etika dan piawaian-piawaian etika boleh diterapkan apabila wujud konflik. Sementara tidak terdapat suatu model membuat keputusan yang khusus berkaitan etika yang paling berkesan. Bahagian A : Perhubungan menolong Pengenalan Kaunselor menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan klien mengikut cara-cara yang memupuk minat dan kebajikan klien serta memupuk jalinan hubungan yang sihat.

B.6.c. peraturan-peraturan. Rekod Kaunselor menyimpan rekod-rekod yang penting bagi mengendalikan perkhimatan profesional kepada klien-klien mereka dan juga seperti yang diperlukan oleh undang-undang. A.g..1. A. dan penglibatan orangorang lain (misalnya pemimpin agama/kerohanian/komuniti. atau oleh tatacaratatacara agensi atau institusi. sambil menghormati kebebasan klien membuat pilihan. Kaunselor mengambil langkah-langkah yang bersesuaian bagi menjamin yang dokumentasi di dalam rekod-rekod ini mencerminkan secara tepat kemajuan klien serta perkhidmatan-perkhidmatan yang telah diberikan. kaunselor akan mengambil langkah-langkah untuk mencatitkan pembetulan kesilapan-kesilapan tersebut dengan teratur mengikut dasar-dasar agensi atau institusi (Rujuk A. a.2..1. Kebajikan mereka yang dikendalikan oleh kaunselor A.d Penglibatan di dalam jaringan kerja yang memberi sokongan Kaunselor menyedari bahawa jaringan kerja yang memberi bantuan mempunyai berbagai-bagai makna di dalam kehidupan klien dan kerana itu menimbang untuk mendapat bantuan. G. A.) A.d.g.7.1.1.b. Kaunselor dan klien selalu menyemak pelan-pelan kaunseling ini bagi menaksir viabiliti (viability) dan keberkesanan yang berterusan.ahli-ahli keluarga.12. di dalam rekod-rekod klien mereka bagi memudahkan penyampaian dan kesinambungan perkhidmatanperkhidmatan yang diperlukan. Tanggungjawab utama Tanggungjawab utama kaunselor ialah menghormati maruah dan memupuk kebajikan klien.6. Pelan-pelan kaunseling Kaunselor dan klien-klien mereka secara bersama berusaha untuk membentuk pelan-pelan kaunseling bersepadu yang memberi jaminan kejayaan serta tekal dengan kebolehan-kebolehan dan keadaan-keadaan klien.a.2. 206 .g.2. (Rujuk A.1.12..B. Jika berlaku kesilapan di dalam rekod-rekod klien. Kaunselor memasukkan dokumentasi yang cukup dan pada ketika-ketika tertentu.) A.g.A.. kefahaman.

penerusan perkhidmatan 207 . kelayakan-kelayakan. dan /atau orang awam. A.1. dan pengalaman-pengalaman kaunselor yang releven. sasaran-sasaran. Bila sesuai..2.G.2.. Persetujuan termaklum (informed consent) di dalam perhubungan kaunseling (Rujuk A.a.kawan-kawan) sebagai sumber-sumber yang positif bila sesuai.2.6. sijil-sijil. kaunselor-kaunselor yang mempunyai latihan-latihan yang sesuai di dalam bidang perkembangan kerjaya akan membantu di dalam menempatkan klien-klien di jawatan-jawatan yang tekal dengan minat. budaya.2. A. majikan. Kaunselor mempunyai suatu obligasi untuk menjelaskan secara bertulis dan lisan kepada klien mengenai hak-hak dan tanggungjawab kaunselor dan klien.B. kelayakan-kelayakan umum.3. Jenis-jenis maklumat yang diperlukan Kaunselor secara terbuka menjelaskan kepada klien sifat semua perkhidmatan yang diberikan. bakal-bakal risiko dan faedah-faedah perkhidmatan.1. pendidikan. dan kebajikan klien. batasan-batasan vokasional. dan keperluan-keperluan klien. teknik-teknik.B..F. Keperluan-keperluan pekerjaan (employment) Kaunselor berusaha bersama-sama klien mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang tekal dengan kebolehan keseluruhan. dengan persetujuan klien.. batasan-batasan.a.g. tatacara-tatacara. Ia memerlukan maklumat yang cukup mengenai proses kaunseling dan kaunselor.E. Mereka memberitahu klien mengenai isu-isu seperti berikut tetapi tidak terbatas kepada: tujuan-tujuan. dan kaunselor mendokumentasikan dengan sesuai persetujuan termaklum sepanjang perhubungan kaunseling. kemahiran-kemahiran sosial.c.e.. pola minat dan sikap. Persetujuan termaklum Klien mempunyai kebebasan untuk memilih sama ada untuk memasuki atau terus berada di dalam sesuatu perhubungan kaunseling.b. batasan-batasan fizikal.E.) A.12. perawakan umum...b.b.5. Persetujuan termaklum merupakan sesuatu yang berlaku terus menerus di dalam proses kaunseling. A.13.

2. Sensitiviti budaya dan perkembangan Kaunselor menyampaikan maklumat dengan cara yang sesuai dari segi tahap perkembangan dan budaya.2. tatacara persetujuan termaklum dan. dan maklumat-maklumat lain yang berkaitan.c. dan melibatkan mereka di dalam membuat keputusan menurut kesesuaian keadaan. dan menolak sebarang perkhidmmtan atau perubahan modaliti dan juga untuk dinasihati mengenai akibat-akibat penolakan sedemikian.d. keupayaan mereka memberi persetujuan atau kebenaran (assent) bagi mendapat perkhidmatan-perkhimatan. Kaunselor sedar akan keperluan untuk mengimbangi hak-hak etika klien untuk membuat pilihan. Apabila klien menghadapi masalah memahami bahasa yang digunakan oleh kaunselor.jika berlaku ketidakupayaan atau kematian seseorang kaunselor. A. penggunaan ujian dan laporan yang dihasratkan. untuk menyertai perancangan kaunseling secara terus menerus. untuk mendapat maklumat yang jelas mengenai rekod-rekod mereka. Kaunselor mengguna bahasa yang jelas dan mudah difahami sewaktu berbincang mengenai isu-isu yang berkaitan dengan persetujuan termaklum. Ketidakupayaan memberi persetujuan Sewaktu memberi kaunseling kepada kanak-kanak bawah umur ataupun kepada individu-individu yang tidak boleh memberi persetujuan sukarela. dan hak-hak serta tanggungjawab undang- 208 . kaunselor mendapatkan kebenaran (assent) klien berhubung dengan perkhidmatan-perkhidmatan. yuran serta cara-cara mengenakan caj. mereka akan menyediakan perkhimatan-perkhidmatan yang perlu (misalnya mendapatkan seorang jurubahasa atau penterjemah yang terlatih) bagi memastikan kefahaman klien. kaunselor membuat penyesuaian kepada amalan-amalan mereka dengan sewajarnya. A. Kaunselor mengambil langkahlangkah bagi memastikan yang klien memahami implikasi-implikasi diagnosis. Klien mempunyai hak kepada kerahsiaan dan perlu diberi penjelasan tentang batasan-batasannya (termasuklah bagaimana penyeliapenyelia dan/atau profesional-profesional pasukan rawatan terlibat). di mana mungkin. kaunselor akan menimbang implikasi-implikasi.

3.. pasangan-pasangan romantik mereka (klien).10. kepercayaan. Menghindari kecederaan Kaunselor bertindak untuk menghindari dari mencederakan klien.5.4. sikap. dan peserta penyelidikan. Bekas-bekas klien Interaksi atau perhubungan seksual atau romantik kaunselor-klien dengan bekas-bekas klien.undang ibu-bapa atau keluarga untuk melindungi klien-klien ini dan membuat keputusan-keputusan bagi pihak mereka. pelatih dan peserta penyelidikan mereka dan untuk meminimumkan atau memulih kecederaan yang tidak dapat dielak atau yang tidak diduga. Peranan dan perhubungan dengan klien (Rujuk F.a.5.4.b Nilai-nilai peribadi Kaunselor menyedari nilai-nilai.F. A. Klien masakini Interaksi atau perhubungan seksual atau romantik kaunselor-klien dengan klien-klien masakini.a. Kaunselor menghormati kepelbagaian klien.. A. Sebelum melibatkan diri di dalam interaksi atau 209 . mereka memohon kebenaran klien untuk memaklumkan profesional-profesional lain serta berusaha untuk mewujudkan perhubungan positif dan kerjasama profesional. pasangan-pasangan romantik mereka. G. dan tingkahlakutingkahlaku mereka dan menghindari daripada memaksa terima nilai-nilai yang tidak tekal dengan matlamat kaunseling.4.3.3. pelatih. A.b. atau ahli-ahli keluarga mereka adalah dilarang selama satu tahun selepas kontak profesional yang terakhir. Klien-klien yang diberi perkhidmatan oleh orang-orang lain Apabila kaunselor mendapat tahu yang klien-klien mereka mempunyai hubungan profesional kesihatan mental yang lain. Menghindari kecederaan dan memaksa terima (impose) nilai-nilai A.5. A. A.) A. atau ahliahli keluarga mereka adalah dilarang.

kaunselor hendaklah memikirkan kesan-kesan masa depan (forethought) dan mendokumenkan (dalam bentuk bertulis) sama ada interaksi atau perhubungan ini dapat dianggap sebagai eksploitatif dari sudut-sudut tertentu (in some way) dan/atau masih terdapat potensi untuk mencederakan bekas-bekas klien. kaunselor mengelak dari menjalinkan interaksi atau perhubungan sedemikian.5. lantaran interaksi bukan profesional. melainkan apabila interaksi ini mempunyai potensi manfaat kepada klien (Rujuk A. Bagi kes-kes di mana terdapat potensi eksploitasi dan /atau kecederaan. A.perhubungan seksual atau romantik dengan klien. pasangan-pasangan romantik mereka atau ahli-ahli keluarga klien selepas satu tahun dari kontak profesional terakhir. tetapi tidak terbatas kepada.d. Interaksi sedemikian hendaklah bermula dengan persetujuan klien yang sesuai. bekas klien. kaunselor hendaklah menunjukkan bukti usaha untuk memulihkan kecederaan tersebut. Interaksi atau perhubungan bukan profesional (selain daripada interaksi dan perhubungan seksual dan romantik) Perhubungan bukan profesional kaunselor-klien dengan klien. membeli sesuatu perkhidmatan atau produk yang dibekalkan oleh klien atau bekas klien (kecuali pertukaran 210 . pasangan romantik mereka atau ahli-ahli keluarga mereka hendaklah dilakukan secara minimum.c. Sekiranya kecederaan yang tidak dirancang berlaku kepada klien atau bekas klien atau kepada seseorang individu yang terlibat dengan signifikannya dengan klien atau bekas klien. kaunselor mestilah mendokumentasikannya di dalam rekodrekod kes. potensi manfaat dan akibat-akibat yang dijangkakan bagi klien atau bekas klien dan individu-individu lain yang terlibat secara signifikan dengan klien atau bekas klien. Interaksi-interaksi yang mempunyai potensi-potensi manfaat Apabila sesuatu interaksi bukan profesional kaunselor-klien dengan seseorang klien atau bekas klien mempunyai potensi manfaat kepada klien atau bekas klien.d. rasional bagi interaksi sedemikian. menghadiri sesuatu majlis formal (misalnya majlis perkahwinan/ pertunangan atau konvokesyen) .5. sebelum interaksi (bila sesuai) .) A. Contoh-contoh potensi manfaat yang dipeperananehi melalui interaksi termasuklah.5.

dan 4. atau sebaliknya. A.6. kelompok.) A. institusi. kelompok.5. 211 . orgnisasi profesional atau komuniti. ia mendapat persetujuan termaklum dari klien dan menjelaskan hak klien untuk menolak perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan dengan perubahan itu. undang-undang.a. bertukar daripada perhubungan individu kepada kaunseling keluarga atau sebaliknya. bertukar daripada peranan menilai bukan forensik kepada peranan teraputik. menjadi ahli sesuatu persatuan.c.e.barang/perkhidmatan (bartering) yang tidak dilarang). bertukar daripada peranan seorang kaunselor kepada peranan seorang orang tengah atau sebaliknya. dan masyarakat A. Klien mestilah diberitahu sepenuhnya akan sebarang akibat yang diduga (misalnya kewangan. 2. menziarahi seseorang ahli keluarga yang keuzuran di hospital. Perubahan-perubahan peranan di dalam perhubungan profesional Apabila seseorang kaunselor menukar peranannya daripada perhubungan kontrak yang asal atau yang terkini. atau sebaliknya. institusi dan masyarakat untuk meneliti bakal rintangan dan halangan yang menyekat akses dan/atau petumbuhan dan perkembangan klien. Contoh-contoh perubahan-perubahan peranan termasuklah 1.5. (Rujuk A. Advokasi Di mana sesuai kaunselor membuat advokasi (advocate) di tahap individu. Peranan dan perhubungan di tahap individu. 3.6. peribadi. atau teraputik) dari perubahan peranan kaunselor. bertukar daripada peranan seorang kaunselor kepada peranan seorang penyelidik (iaitu mengajak klien menjadi peserta penyelidikan).

emosi.) A. 212 .4. Sebolehbolehnya. dan kebajikannya tidak akan terancam oleh pengalaman kelompok. membuat penyesuaian. Melindungi klien Di dalam sesuatu seting kelompok. A.a. kaunselor mengambil langkah berjagajaga yang berpatutan bagi melindungi klien daripada trauma fizikal. B.a.A. atau menarik diri daripada peranan-peranan mengikut kesesuaian.8.6.8. A. pertumbuhan. Kerja kelompok (Rujuk B.b. Pelbagai klien Apabila seseorang kaunselor bersetuju untuk memberi perkhidmatan kaunseling kepada dua atau lebih orang individu yang mempunyai hubungan.a. kaunselor akan menjelaskan. Jika ia nampak nyata yang kaunselor mungkin terpaksa melakukan peranan-peranan yang mungkin berkonflik. kaunselor memilih peserta-peserta yang keperluan dan matlamatnya serasi dengan matlamat kelompok bagi menghindari daripada tersekatnya proses kelompok. kaunselor menjelaskan di peringkat awal siapakah klien serta sifat perhubungan yang akan kaunselor jalinkan dengan setiap individu yang terlibat. dan perkembangan klien.8. Penapisan Kaunselor menapis bakal-bakal peserta kaunseling/terapi kelompok.8.) A. atau psikologi.7.4.b Kerahsiaan dan advokasi Kaunselor mendapat persetujuan klien sebelum melibatkan diri dalam usahausaha advokasi bagi pihak seseorang klien yang dikendali untuk membaiki mutu penawaran perkhidmatan dan berusaha ke arah menghapuskan rintangan dan halangan di dalam sesuatu sistem yang menyekat akses.. (Rujuk A.

5. Kerahsiaan Kaunselor yang memberi perkhidmatan kepada individu yang tiada harapan untuk pulih (terminally ill) yang sedang memikirkan untuk mempercepatkan ajal mereka mempunyai opsyen untuk memecah atau tidak memecah kerahsiaan. moral. sosial. Kecekapan. Penjagaan akhir hayat bagi klien-klien yang tiada harapan untuk pulih (terminally ill) Kaunselor akan berusaha sedaya upaya untuk mengambil langkah-langkah yang membolehkan klien 1.9.9.A.b.c. A.) 213 . bergantung kepada undang-undang yang wujud serta keadaankeadaan khusus situasi dan setelah mendapatkan perundingan atau penyeliaan dari pihak profesional dan undang-undang yang sesuai (Rujuk B.. dan kecekapan yang berkaitan dengan keputusan-keputusan akhir hayat.c. mendapat penaksiran yang lengkap dan mencukupi mengenai kebolehan mereka untuk membuat keputusan-keputusan rasional dan cekap bagi diri mereka dari seorang profesional kesihatan mental yang berpengalaman di dalam amalan penjagaan akhir hayat. Kaunselor memberikan maklumat Rujukan yang sesuai bagi menjamin yang klien menerima pertolongan yang diperlukan. dan kerohanian mereka. mendapat penjagaan akhir hayat yang berkualiti tinggi untuk keperluan-keperluan fizikal. diberi setiap kesempatan yang mungkin untuk terlibat di dalam membuat keputusan termaklum mengenai penjagaan akhir hayat mereka. 3. pilihan dan rujukan kaunselor Menyedari tentang isu-isu peribadi. mengamalkan kententuan kendiri yang setinggi-tinggi mungkin. B. emosi.9. 2. dan 4.c. A. kaunselor boleh memilih untuk membantu atau tidak membantu klien-klien yang tiada harapan untuk pulih (terminally ill) yang ingin meneroka opsyen-opsyen akhir hayat mereka.7.

Kaunselor memberi pertimbangan kepada implikasi-implikasi budaya yang berkaitan dengan 214 .10. Penentuan yuran Di dalam menentukan yuran bagi perkhidmatan kaunseling. kaunselor membantu klien dalam cuba mencari perkhidmatan yang sebanding dengan kos yang mampu dibayarnya.10. Jika struktur yuran yang ditentukan tidak sesuai bagi seorang klien.10. Yuran dan pertukaran barang/perkhidmatan (Bartering) A. kaunselor mengambil kira status kewangan klien dan tempat. A.b. Yuran tak berbayar Jika kaunselor bercadang untuk menggunakan agensi-agensi memungut yuran daripada klien-klien yang tidak membayar bagi perkhidmatan seperti yang dipersetujui atau mengambil tindakan-tindakan undang-undang mereka pertama sekali memberitahu klien tentang tindakan yang dicadangkan dan menawarkan peluang kepada klien untuk membuat bayaran. A. Dalam keadaan sedemikian klien mestilah diberitahu tentang opsyen-opsyen lain yang terbuka untuk mereka seandainya mereka ingin mendapatkan perkhidmatan kaunseling swasta. Pertukaran barang/perkhidmatan (Bartering) Kaunselor boleh menukar barang/perkhimatan hanya jika perhubungan itu tidak dieksploitasi atau menyebabkan kecederaan dan tidak meletakkan kaunselor di dalam keadaan yang menguntungkannya (unfair advantage).c. jika klien yang memintanya. Polisi sesuatu agensi tertentu itu mungkin menyediakan kemudahan-kemudahan yang jelas bagi klien agensi untuk menerima perkhidmatan kaunseling oleh kakitangan di klinik-klinik swasta.A. Menerima yuran daripada klien agensi Kaunselor menolak sesuatu yuran sulit (private) atau bayaran-bayaran lain kerana memberi khidmat kepada orang-orang yang layak menerima perkhimatan sedemikian melalui agensi majikan atau institusi yang mendaftar dengan kaunselor. dan jika cara sebegini menjadi amalan yang diterima di kalangan profesional di dalam sesuatu komuniti itu.d.a.10.10. A.

A. dan selepas penamatan perkhidmatan. Jika klien menolak saranan-saranan Rujukan. Penamatan dan rujukan A. sakit. Kaunselor tidak meninggalkan atau mengabai klien-kliennya di dalam kaunseling.b.c. Kaunselor boleh 215 . A. Menerima hadiah Kaunselor memahami tentang cabaran yang berhubung dengan menerima hadiah daripada klien dan sedar bahawa di dalam sesetengah budaya. hadiah kecil adalah suatu tanda hormat dan cara untuk menyatakan rasa terima kasih. Bila menentukan sama ada untuk menerima sesuatu hadiah daripada klien atau tidak. apabila perlu semasa berlakunya gangguan seperti bercuti. mereka menghindari daripada kaunseling. Tatalaku meninggalkan klien dilarang. memulakan Kaunselor meneruskan perhubungan hendaklah mengetahui mengenai sumber-sumber Rujukan yang sesuai dari segi budaya dan klinikal dan membuat saranan mengenai altenatif-altenatif ini.a. A. tidak mungkin mendapat manfaat.11. Penamatan yang sesuai Kaunselor menamatkan sesuatu perhubungan menolong apabila ia nampak jelas yang klien tidak lagi memerlukan bantuan. dan motivasi kaunselor yang inginkan hadiah atau menolaknya.menukar barang/perkhimatan dan berbincang dengan klien tentang perkaraperkara (concerns) yang relevan dan mendokumenkan persetujuan tersebut di dalam kontrak bertulis yang jelas. atau tercedera jika kaunseling diteruskan.11. motivasi klien untuk memberi hadiah.11. A. Kaunselor membantu di dalam menguruskan tindakan-tindakan yang sesuai bagi meneruskan rawatan. Ketidakupayaan membantu klien Jika kaunselor merasakan suatu ketidakupayaan untuk memberi bantuan profesional perhubungan kepada atau klien. nilai kewangan hadiah.11. kaunselor sepatutnya tidak meneruskan perhubungan.10.c. kaunselor mengambil kira perhubungan teraputik.

internet. atau apabila klien tidak membayar yuran-yuran sepertimana yang dipersetujui.menamatkan kaunseling apabila ia di dalam bahaya dicederakan oleh klien atau orang lain yang mempunyai hubungan dengan klien. kaunselor menentukan klien berupaya dari segi intelektual. Teknologi-teknologi tersebut merangkumi tetapi tidak terbatas kepada perkakasan komputer dan sofwer.12. Perkhidmatan-perkhidmatan bantuan teknologi Apabila memberi perkhidmatan kaunseling jarak jauh berbantuan teknologi. kaunselor menimbang untuk memberi perkhidmatan secara bersemuka. A.11.12.b. Faedah dan batasan Kaunselor memberitahu klien tentang faedah-faedah dan batasan-batasan penggunaan teknologi maklumat di dalam proses kaunseling dan di dalam tatacara mengenai caj. telefon.12. Pemindahan perkhidmatan yang sesuai Apabila kaunselor memindahkan atau meRujuk klien kepada pengamalpengamal lain mereka memastikan proses klinikal dan pentadbiran dilengkapkan dan komunikasi terbuka dikekalkan dengan klien dan pengamal-pengamal ini. alat-alat penaksiran dalam talian (on-line). emosi dan fizikal untuk menggunakan teknologi dan penggunaan teknologi ini sesuai dengan keperluan klien. Penggunaan teknologi A. A.d. Perkhimatan-perkhidmatan tidak sesuai Apabila perkhidmatan-perkhidmatan kaunseling jarak jauh berbantuan teknologi dianggap tidak sesuai oleh kaunselor atau klien.12. laman web dunia. Kaunselor memberikan kaunseling pra-penamatan dan membuat perakuan-perakuan tentang pemberi-pemberi pekhidmatan lain bila perlu. 216 . A. dan peralatan-peralatan komunikasi yang lain. A.c.a.

memberitahu klien hak dan batasan-batasan undang-undang yang berkaitan yang mengawal amalan sesuatu profesion merentasi sempadan negeri atau antarabangsa (over state lines or international boundaries).g.12.12. atau antarabangsa dan mematuhi semua statut yang relevan.12. negeri.12. mengguna komunikasi laman web dan e-mel yang sah (encrypted web sites and e-mail) untuk membantu menjamin kerahsiaan di mana boleh. kaunselor melakukan perkara-perkara berikut: 1. mendesak klien supaya sedar tentang semua pengguna yang diberi kuasa dan tidak diberi kuasa termasuk ahli-ahli keluarga dan rakanrakan sejawat yang mempunyai akses kepada sebarang teknologi yang klien mungkin digunakan di dalam proses kaunseling. membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan kesulitan untuk mengekalkan kerahsiaan komunikasi yang ditransmisikan secara elektronik. A. yang mungkin mempunyai akses yang diberi kuasa atau tidak diberi kuasa akses kepada transmisi elektronik. dan pekerja seperti pentadbir IT. 217 . Undang-undang dan statut Kaunselor menentukan yang penggunaan teknologi tidak melanggar undangundang sebarang entiti tempatan. 2. penyelia. Akses Kaunselor menyediakan akses yang berpatutan untuk penggunaan komputer apabila memberi perkhidmatan kaunseling jarak jauh berbantuan teknologi. A. memberitahu klien akan semua rakan.e. Teknologi dan persetujuan termaklum Sebagai sebahagian daripada proses mewujudkan persetujuan termaklum. Bantuan Kaunselor mendapatkan bantuan perniagaan. 3. A.d. undang-undang. 4.f.A. kebangsaan. 5. terutama sekali apabila penggunaan ini merentasi sempadan negeri atau negara. dan teknikal bila mengguna teknologi.

) A. 7. dan 9. memberitahu klien sama ada penyimpanan arkib rekod-rekod transaksi di buat dan untuk berapa lama. mendapat kebenaran bertulis penjaga yang sah ataupun wakil sah yang diberi kuasa sebelum memberi perkhidmatan andainya klien seorang kanak-kanak di bawah umur. menyediakan hubungan elektronik dengan Lembaga Kaunselor Malaysia bagi melindung hak-hak pengguna dan memudahkan penyelesaian masalah-masalah etika. seorang dewasa yang tidak cekap dari segi undang-undang.h. 8.6. kaunselor memberitahu klien perkara ini dan membataskan transmisi elektronik kepada komunikasi umum yang bukan khusus tentang klien.12. dan 218 . 6. membuat pemeriksaan selalu bagi menentukan hubungan elektronik berjalan dengan baik dan sesuai dari segi profesional. di mana penggunaan laman web dan e-mel yang sedemikian tidak boleh dilakukan. Laman web dunia (www) Kaunselor yang mempunyai laman web dunia (internet) melakukan perkara-perkara berikut : 1. 3. mewujudkan cara-cara bagaimana klien dapat menghubungi kaunselor jika berlaku kerosakan teknologi. berusaha untuk menyediakan terjemahan bagi klien-klien yang mempunyai bahasa utama yang berbeza dan pada masa yang sama memberi perhatian kepada ketidaksempurnaan terjemahan-terjemahan tersebut. berusaha untuk membekalkan suatu laman yang boleh diakses oleh orang-orang kurang upaya.2. membincang tentang kemungkinan kerosakan teknologi dan kaedahkaedah altenatif bagi menjamin penyampaian perkhidmatan. mewujudkan kaedah bagi mengesahkan identiti klien. 7. memberitahu klien tentang tatacara kecemasan seperti memanggil 999 atau talian kecemasan tempatan. 5. ataupun seorang dewasa yang tidak berupaya memberi persetujuan termaklum. 2. semasa kaunselor tiada (Rujuk A. 4.

dan dengan siapa maklumat ini dikongsikan. dengan mewujudkan dan mempertahankan sempadansempadan yang sesuai. Pertimbangan-pertimbangan multi budaya dan kepelbagaian Kaunselor mengekalkan kesedaran dan sensitiviti mengenai makna kerahsiaan dan privasi mengikut budaya.8.1. B. Kaunselor mengadakan perbincangan terus menerus dengan klien tentang bagaimana.1. 219 .1. B. Kaunselor menghormati pandangan yang berbeza tentang pendedahan maklumat. Menghormati hak-hak klien B.b. Kaunselor berusaha untuk mendapatkan kepercayaan klien dengan menjalinkan suatu perkongsian yang berterusan. B. dan mengekalkan kepercayaan. Hormat kepada kerahsiaan Kaunselor tidak berkongsi maklumat rahsia tanpa persetujuan klien atau tanpa justifikasi etika atau undang-undang yang mantap. Bahagian B : Kerahsiaan. Hormat kepada privasi Kaunselor menghormati hak-hak klien untuk mendapat privasi. dan privasi Pengenalan Kaunselor sedar bahawa kepercayaan merupakan sesuatu yang amat penting di dalam perhubungan menolong.c.a. bila. Kaunselor menyampaikan parameter-parameter kerahsiaan dengan cara yang cekap mengikut budaya.1. komunikasi privilej. Kaunselor mendapat maklumat-maklumat sulit (private) daripada klien hanya apabila ianya berfaedah kepada proses kaunseling. membantu klien di dalam menentukan kesahan dan kebolehpercayaan maklumat yang terdapat pada www dan aplikasi-aplikasi teknologi yang lain.

9.2. kaunselor mengesahkan bahawa terdapat satu cara mendiagnosnya dan menilai niat klien memberitahu pihak ketiga mengenai penyakit mereka atau melakukan sebarang tingkahlaku yang mungkin mencederakan pihak ketiga yang boleh dikenalpasti.B. Penyakit-penyakit berjangkit dan yang mengancam nyawa Apabila klien memberitahu yang mereka mengidap sesuatu penyakit yang diketahui umum sebagai berjangkit dan mengancam nyawa.1.c. Pendedahan yang diarahkan mahkamah.2. jika diketahui yang mereka boleh membuktikannya serta menghadapi risiko yang tinggi menjangkiti penyakit tersebut.) B. (Rujuk A. Sebelum membuat sesuatu pengesahan.) B.c. Penjelasan mengenai batasan-batasan Pada peringkat awal dan sepanjang proses kaunseling. Kaunselor berunding dengan profesionalprofesional lain apabila berada di dalam keadaan tidak pasti tentang kesahan sesuatu kekecualian itu. Kekecualian B. tindakan kaunselor mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak-pihak ketiga yang dikenalpasti mungkin boleh dipertahankan.2.2.d.a. Pertimbangan-pertimbangan tambahan perlu digunakan bila meneliti isu-isu akhir hayat.b.2. kaunselor memberitahu klien tentang batasan-batasan kerahsiaan dan mencari jalan untuk mengenalpasti situasi-situasi yang boleh diramalkan di mana kerahsiaan mesti dipecah (Rujuk A.b. B. Apabila diarahkan oleh mahkamah untuk mendedahkan maklumat rahsia atau privilej tanpa kebenaran seseorang klien. kaunselor mendapatkan 220 . Keperluan-keperluan undang-undang dan bahaya Keperluan umum yang kaunselor hendaklah menyimpan maklumat rahsia tidak terpakai apabila pendedahan diperlukan bagi melindungi klien atau orang-orang lain yang dikenalpasti daripada kecederaan serius dan yang boleh diramalkan atau apabila keperluan undang-undang mendesak yang maklumat rahsia didedahkan.

B. dan sukarelawan.c. yang diselia. Pasukan-pasukan rawatan Apabila rawatan klien melibatkan suatu semakan atau penyertaan berterusan oleh suatu pasukan rawatan.b.3.(Rujuk F. Pembayar-pembayar pihak ketiga Kaunselor mendedahkan maklumat kepada pembayar pihak ketiga hanya apabila klien memberi kuasa bagi pendedahan sedemikian. B.persetujuan termaklum secara bertulis daripada klien atau mengambil langkah-langkah untuk menghalang pendedahan itu atau memastikan yang pendedahan itu sesedikit mungkin kerana bakal kecederaan yang boleh berlaku kepada klien atau perhubungan kaunseling.2. Pendedahan minimum Seboleh-bolehnya.d. klien dimaklumkan sebelum maklumat rahsia didedahkan dan dilibatkan di dalam proses membuat keputusan tentang pendedahan ini. Bila keadaan memerlukan pendedahan maklumat rahsia. maklumat yang dikongsi.3. pelajar.3. Orang bawahan Kaunselor berusaha sedaya upaya untuk memastikan yang privasi dan kerahsiaan klien dikekalkan oleh orang bawahan.3. klien akan dimaklumkan tentang kewujudan dan komposisi pasukan. dan tujuan mengongsi maklumat sedemikian.d.c. pembantu perkeranian.1. hanya maklumat penting sahaja yang didedahkan.3. Maklumat yang dikongsi dengan orang-orang lain B.a.) B. B. 221 . termasuk pekerja. Seting-seting rahsia Kaunselor berbincang mengenai maklumat rahsia hanya di dalam setingseting di mana mereka dapat menjamin privasi klien secara berpatutan. B.

4.) B. B.a.g.3. mel elektronik. mesin faksimili.b. Klien-klien yang meninggal Kaunselor melindungi kerahsiaan klien-klien yang meninggal menurut ketetapan undang-undang dan agensi ataupun dasar-dasar seting. dan teknologi komputer atau elektronik yang lain.4 Kelompok-kelompok dan keluarga-keluarga B. Transmisi maklumat rahsia Kaunselor mengambil langkah berjaga-jaga bagi memastikan kerahsian maklumat yang ditransmisikan melalui penggunaan komputer. Tanggungjawab kepada klien Apabila memberi kaunseling kepada klien di bawah umur atau klien-klien dewasa yang kurang keupayaan untuk memberi persetujuan termaklum secara sukarela. Klien-klien yang kekurangan keupayaan untuk memberi persetujuan termaklum.a. mesin menjawab panggilan. kaunselor dengan jelas mendefinisikan siapa yang dianggap “klien” dan berbincang mengenai jangkaan dan batasan-batasan kerahsiaan. B. (Rujuk A. B.B. B.e. pesanan suara.f. Kerja kelompok Dalam kerja kelompok. Kaunseling pasangan dan keluarga Di dalam kaunseling pasangan dan keluarga. Kaunselor mendapatkan persetujuan dan mendokumenkan secara bertulis persetujuan tersebut di kalangan semua pihak yang terlibat yang mempunyai keupayaan untuk memberi persetujuan tentang hak setiap individu berhubung dengan kerahsiaan dan sebarang obligasi untuk menjaga kerahsiaan maklumat yang diketahui.5.5. kaunselor menerangkan dengan jelas peri pentingnya kerahsiaan dan parameter kerahsiaan kepada kelompok yang terlibat. kaunselor melindungi kerahsiaan maklumat yang 222 .3.4.12. telefon.

5. kaunselor memberitahu klien-klien sejajar dengan tahap kefahaman mereka dan mengambil langkah-langkah yang berkaitan dengan budaya untuk melindungi kerahsiaan klien. B. B.5. Kaunselor berusaha untuk mewujudkan perhubungan kerjasama yang sesuai dengan ibubapa/penjaga bagi memberikan khidmat terbaik kepada klien.c.6. kaunselor mendapatkan kebenaran daripada sesuatu Di pihak dalam ketiga yang sesuai untuk mendedahkan maklumat. Kerahsiaan rekod-rekod Kaunselor memastikan yang rekod-rekod disimpan di suatu lokasi yang selamat dan memastikan hanya orang-orang yang diberi kuasa sahaja yang mempunyai akses kepada rekod-rekod itu. peraturanperaturan bertulis dan piawaian-piawaian etika yang berkaitan.6. Kebenaran untuk merakam Kaunselor mendapatkan kebenaran daripada klien sebelum sesi rakaman melalui alat elektronik atau lain-lain. B. Tanggungjawab kepada ibu-bapa dan penjaga yang sah Kaunselor memberitahu ibu-bapa dan penjaga yang sah tentang peranan kaunselor dan sifat rahsia perhubungan menolong.a.dipeperananehi di dalam perhubungan menolong sepertimana yang ditetapkan oleh undang-undang persekutuan dan negeri. Rekod-rekod B.b.6. Pelepasan maklumat rahsia Apabila memberi kaunseling kepada klien di bawah umur atau klien dewasa yang kurang keupayaan untuk memberi persetujuan secara sukarela untuk melepaskan maklumat rahsia. 223 .b. B. Kaunselor adalah peka kepada kepelbagaian budaya keluarga-keluarga dan menghormati hakhak dan tanggungjawab ibu-bapa/penjaga ke atas kebajikan anak-anak/ jagaan mereka mengikut undang-undang. keadaan-keadaan sedemikian.

kaunselor memberi bantuan dan juga perundingan di dalam mentafsir rekod-rekod kaunseling ini. atau melihat rakaman sesi bersama penyelia. Kaunselor membataskan akses klien kepada rekod-rekod mereka atau bahagian daripada rekod-rekod mereka hanya apabila terdapat bukti yang jelas bahawa akses sedemikian akan menyebabkan kemudaratan kepada klien.f. menyemak transkrip.6. rakan sebaya.6. Bantuan berhubung dengan rekod.g. pensyarah.) B.B. Akses klien Kaunselor memberikan akses yang berpatutan kepada rekod-rekod dan salinan-salinan rekod apabila diminta oleh klien yang berkeupayaan.6.e. Kaunselor mendokumentasikan permintaan klien dan rasional tidak membenarkan sebahagian atau semua rekod di dalam fail-fail klien. Pendedahan atau pemindahan Kaunselor mendapat kebenaran bertulis daripada klien untuk mendedah atau memindahkan rekod-rekod kepada pihak ketiga yang sah melainkan terdapat kekecualian kepada kerahsiaan. (Rujuk A. B. Apabila klien memohon akses kepada rekod-rekod mereka. B.c. kaunselor memberi kepada setiap klien hanya bahagian-bahagian rekod yang berkait secara langsung dengan mereka dan tidak memasukkan maklumat rahsia yang berkaitan dengan klien-klien lain.. Di dalam situasi melibatkan beberapa orang klien.4.d. Kebenaran untuk memerhati Kaunselor mendapat kebenaran dari klien sebelum membuat pemerhatian ke atas sesi kaunseling. Langkah-langkah diambil bagi memastikan yang penerima rekod kaunseling peka kepada sifat kerahsiaan ini. Penyimpanan dan penghapusan rekod selepas penamatan Kaunselor menyimpan rekod-rekod selepas tamatnya perkhidmatanperkhidmatan bagi menjamin akses yang berpatutan di masa hadapan. atau orang-orang lain di dalam persekitaran latihan. 224 .E. B.6.6.3.

b. B.1. persekutuan.7. agensi. Mereka menjelaskan kepada peserta risiko-risiko yang berkaitan dengan pelanggaran garispanduan mengenai privasi dan kerahsiaan serta memberitahu peserta sebarang batasan kerahsiaan yang secara berpatutan dapat dijangkakan.7.c.menyimpan rekod-rekod ini mengikut statut persekutuan dan negeri yang mengawal rekod dan menghapuskan rekod-rekod klien dan bahan-bahan sensitif yang lain mengikut sesuatu cara yang melindungi kerahsiaan klien. Biar bagaimana sekalipun kerahsiaan akan dipelihara. Penyelidikan dan latihan B. B. kaunselor mendapat persetujuan klien (atau penjaga) berhubung dengan cara-cara menyimpan dan menghapuskan rekod-rekod atau dokumen-dokumen sedemikian. Apabila rekod-rekod ini bersifat artistik. atau institusi atau garispanduangarispanduan yang berkaitan dengan kerahsiaan di dalam amalan-amalan penyelidikan mereka . Kelulusan institusi Apabila kelulusan institusi diperlukan.) B. Penyelidik mestilah memberitahu peserta sebarang batasan kerahsiaan yang secara berpatutan boleh dijangkakan. Kerahsiaan maklumat yang diperolehi di dalam penyelidikan Pelanggaran garispanduan yang berkaitan dengan privasi dan kerahsiaan peserta merupakan risiko-risiko penyertaan di dalam penyelidikan yang melibatkan peserta-peserta manusia.2. kaunselor memberikan maklumat yang tepat mengenai cadangan-cadangan penyelidikan mereka dan mendapat kelulusan sebelum menjalankan penyelidikan mereka.7.(Rujuk A. Penyelidik menyimpan semua rekod penyelidikan dengan cara yang selamat.) 225 .a.b.7. Mematuhi garis panduan Kaunselor adalah bertanggungjawab untuk memahami dan mematuhi dasar-dasar negeri. Mereka menjalankan penyelidikan mengikut protokol penyelidikan yang diluluskan.c.(Rujuk G.

226 .2. Persetujuan bagi identifikasi (dikenali).4. kaunselor hendaklah mendapat persetujuan semua pihak yang terlibat berhubung dengan hak setiap individu kepada kerahsiaan. Penggunaan data yang dipeperananehi di dalam perhubungan kaunseling bagi tujuan latihan. Hormat kepada privasi Maklumat yang dipeperananehi di dalam sesuatu perhubungan perundingan di bincang bagi tujuan profesional hanya dengan orang-orang yang terlibat secara langsung dengan kes itu. Perundingan B. dan batasan kerahsiaan maklumat yang dikongsi dengan orang-orang lain.8.b.d.d.a.e. pelajar atau yang diselia di dalam sesuatu pembentangan atau penerbitan dibenarkan hanya apabila mereka telah meneliti bahan yang akan dibentangkan dan bersetuju untuk dibentangkan atau diterbitkan. Pendedahan maklumat penyelidikan Kaunselor tidak mendedahkan maklumat kerahsiaan yang boleh membawa kepada identifikasi seseorang peserta penyelidikan melainkan setelah mereka mempeperananehi persetujuan terlebih dahulu daripada orang berkenaan.. penyelidikan atau penerbitan dibataskan kepada isi yang diselindungi bagi menjamin identiti (anonymity) individu yang terlibat(Rujuk G.2. Laporan-laporan bertulis dan lisan mengandungi hanya data yang berkaitan dengan tujuan-tujuan perundingan. G.7.8.d. B.B.7. dan setiap usaha hendaklah dilakukan bagi melindungi identiti klien dan menghindari pencerobohan privasi yang tidak sepatutnya. obligasi setiap individu untuk menjaga maklumat rahsia. Persetujuan Apabila bertindak sebagai perunding.8.a.(Rujuk G. Identifikasi klien.) B.) B.

(Rujuk D. yang berasaskan pada kaedah penyelidikan yang aktif. Kaunselor membuat advokasi untuk memupuk perubahan pada peringkat individu.d. kaunselor juga terlibat dalam aktiviti penjagaan-kendiri bagi mengekalkan dan memupuk kesejahteraan emosi.2. 227 . mental dan kerohanian bagi melaksanakan tanggungjawab profesional mereka dengan cara yang terbaik sekali. Mereka menjalankan amalan dalam suasana yang bukan diskriminatori dalam sempadan profesional dan kecekapan peribadi. Kaunselor melibatkan diri secara aktif dalam persatuan peringkat tempatan. serta menghapuskan bakal-bakal halangan yang menyekat pemberian dan akses kepada perkhidmatan yang disediakan.B. fizikal. Kaunselor mempunyai tanggungjawab kepada orang awam untuk terlibat dalam amalan kaunseling. Pendedahan maklumat rahsia Apabila berunding dengan rakan sejawat. Mereka mendedahkan maklumat hanya setakat yang diperlukan bagi mencapai tujuan-tujuan perundingan. Selain daripada itu. jujur dan tepat bila berhadapan dengan orang awam dan profesional lain. negeri dan negara yang memupuk perkembangan dan pembaikan kaunseling. kaunselor tidak mendedahkan maklumat rahsia yang dengan secara berpatutan boleh membawa kepada identifikasi seseorang klien atau orang lain atau organisasi yang dengannya mereka mempunyai perhubungan rahsia melainkan mereka telah mempeperananehi persetujuan terlebih dahulu dari orang atau organisasi atau pendedahan itu tidak dapat dielakkan. dan mempunyai tanggungjawab untuk mematuhi Kod Etika Lembaga Kaunselor.c.) Bahagian C : Tanggungjawab Profesional Pengenalan Kaunselor berhasrat untuk berkomunikasi secara terbuka.8. kumpulan. institusi dan masyarakat yang memperbaiki kualiti kehidupan individu dan kumpulan.

2.. Pengetahuan tentang piawaian Kaunselor bertanggungjawab untuk membaca. Kompetensi profesional C. 228 . (Rujuk A. F.) C. (Rujuk F. pengalaman diselia.e. kaunselor harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan kompetensi kerja mereka dan melindungi orang lain daripada kemudaratan yang mungkin.9. C. latihan dan pengalaman diselia yang sesuai.2. memahami dan mengikuti Kod Etika Lembaga Kaunselor dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan.2. C.C. F11. latihan.6. kelayakan profesional peringkat negeri dan negara dan pengalaman profesional yang bersesuaian.a.2.b.2.2.) C.b. latihan.. Semasa mengembangkan kemahiran dalam bidang kepakaran baru.4. dan pengalaman profesional yang berkaitan.1. Kaunselor harus mengisi jawatan kaunseling profesional dengan hanya individu-individu yang layak dan kompeten bagi jawatan tersebut. Kaunselor di dalam sektor swasta mengambil langkah-langkah yang berpatutan untuk mendapatkan penyeliaan rakan sejawat seperti yang diperlukan bagi menilai kebolehan mereka sebagai kaunselor.c Layak untuk pekerjaan Kaunselor menerima pekerjaan hanya bagi jawatan yang mereka layak berasaskan pendidikan. E.d Memantau keberkesanan Kaunselor memantau secara berterusan keberkesanan mereka sebagai profesional dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki bila perlu. C. persijilan profesional negeri dan negara... pengalaman yang diselia.b Bidang kepakaran baru tentang amalan Kaunselor mengamalkan bidang kepakaran baru hanya setelah memperolehi pendidikan.2. Sempadan kompetensi Kaunselor menjalankan amalan mereka hanya dalam sempadan kompetensi berdasarkan kepada pendidikan.f.

mental atau masalah emosi mereka dan tidak menawarkan atau memberi perkhidmatan profesional jika kecacatan sedemikian mungkin memudaratkan klien atau orang-orang lain. Kecacatan Kaunselor peka kepada tanda-tanda kecacatan fizikal. Kaunselor membantu rakan sejawat atau penyelia dalam mengenalpasti kecacatan profesional mereka sendiri dan memberikan perundingan dan bantuan apabila diperlukan kepada rakan sejawat atau penyelia yang memperlihatkan tanda-tanda kecacatan dan masuk campur mengikut kesesuaian bagi mencegah kemudaratan yang mungkin menimpa klien.11. mengambil langkah-langkah untuk mengekalkan kompetensi Mereka dalam kemahiran yang mereka gunakan.Mereka mendapatkan bantuan bagi masalah-masalah yang mencapai tahap kecacatan profesional.) 229 .2. mereka menggantung.C. dan kemaskini dengan maklumat mengenai populasi pelbagai dan khusus yang dengannya mereka bekerja. C.. atau menamatkan tanggungjawab profesional sehingga satu masa ianya ditentukan bahawa mereka boleh meneruskan kerja mereka dengan selamat.g.b.e Perundingan mengenai obligasi etika Kaunselor mengambil langkah-langkah yang berpatutan untuk berunding dengan kaunselor-kaunselor lain atau profesional yang berkaitan apabila mereka berhadapan dengan persoalan mengenai obligasi etika atau amalan profesional. F8. (Rujuk A. dan jika perlu. mereka menghadkan.2.b.f Pendidikan berterusan Kaunselor sedar akan perlunya pendidikan berterusan bagi mendapat dan mengekalkan tahap kesedaran yang berpatutan mengenai maklumat saintifik dan profesional semasa di dalam bidang kegiatan mereka.2. C. sedia menerima prosedur-prosedur baru.

3.a. memastikan bahawa iklan mengenai produk atau acara tersebut hendaklah tepat dan benar. C.h. kaunselor menyatakan kelayakan mereka dengan tepat dan benar yakni tidak mengelirukan. C.C. Surat perakuan Kaunselor yang menggunakan surat perakuan tidak memintanya daripada klien semasa atau bekas klien atau mana-mana individu lain. C. Pengambilan klien di tempat kerja Kaunselor tidak menggunakan tempat mereka berkhidmat atau bekerja atau institusi gabungan mereka untuk mendapatkan klien. Ketidakmampuan kaunselor atau penamatan amalan Apabila kaunselor menamatkan amalan. atau yang dirunding untuk amalan persendirian mereka.b. tidak memperdayakan atau menipu. individu yang diselia.e. Kaunselor menyedia dan menyebarkan kepada rakan sejawat yang telah dikenalpasti atau “penyimpan rekod” satu pelan untuk memindahkan klien dan fail-fail jika mereka tidak lagi berkemampuan.d.3. Pengiklanan yang tepat Apabila mengiklan atau memperkenalkan perkhidmatan mereka kepada orang awam.c. serta 230 . C. Kenyataan oleh pihak lain Kaunselor mengambil tindakan yang berpatutan untuk memastikan bahawa kenyataan yang dibuat oleh pihak lain berkenaan diri mereka atau profesion kaunseling itu adalah tepat dan benar. Mengiklan dan mendapatkan klien C. C. meninggal dunia atau menamatkan amalan. Iklan tentang produk dan latihan Kaunselor yang menghasilkan produk yang berkaitan dengan profesion mereka atau mengendalikan bengkel atau latihan.3. mereka perlu mengikuti perancangan yang disediakan untuk memindahkan klien dan fail.3.3.2.3.

pengajaran.) C.6. serta menyatakan dengan tepat pendidikan berterusan dan latihan pengkhususan mereka. Kaunselor membezakan dengan jelas di antara pengalaman kerja yang dibayar dengan pengalaman sukarela.a.4. Kaunselor haruslah menyatakan secara tulus ikhlas akan kelayakan rakan sejawat profesional mereka.4. C.3.f.4. hubungan penyeliaan untuk mempromosi produk atau latihan-latihan mereka dengan cara menipu atau dengan cara yang mempengaruhi secara tidak wajar golongan yang mungkin mudah dipengaruhi.b. Persijilan Kaunselor mengakui hanya lesen atau persijilan yang semasa dan sah.c. C.memaparkan maklumat yang mencukupi kepada pelanggan supaya mereka dapat membuat pilihan bijak.a. Kaunselor tidak memberi gambaran bahawa mereka mempunyai kompetensi kaunseling di peringkat 231 .d. Ijazah pendidikan Kaunselor dengan jelas membezakan di antara ijazah yang diperolehi dengan ijazah kehormat. Walau bagaimanapun. latihan. Gambaran yang tepat dan benar Kaunselor hanya mengakui secara langsung atau tidak langsung hanya kelayakan profesional yang benar-benar diperolehi dan membetulkan sebarang gambaran salah yang diketahui mengenai kelayakan mereka yang diberikan oleh pihak lain. Kelayakan profesional C.2.) C. pendidik kaunselor boleh menggunapakai buku teks hasil karya mereka untuk tujuan pengajaran. C.4. (Rujuk C.d.4. (Rujuk C. Mempromosi kepada pelanggan yang mendapat perkhidmatan Kaunselor tidak menggunakan kaunseling. Memberi gambaran (Implying) kompetensi peringkat kedoktoran Kaunselor menyatakan dengan jelas ijazah tertinggi yang diperolehi dalam kaunseling atau bidang lain yang berkaitan.

perilaku verbal atau bukan verbal yang berunsurkan seks. status sosio ekonomi atau sebarang asas yang ditetapkan oleh undang-undang. manakala keahlian bersekutu pula terbuka kepada individu yang mempunyai minat dan penglibatan yang tekal dengan badan / institusi / persatuan / profesional kaunseling tetapi tidak layak menjadi ahli profesional. budaya. Kaunselor tidak mengamalkan diskriminasi terhadap klien. C.a.4. Tidak mendiskriminasi Kaunselor tidak membiarkan atau terlibat dalam diskriminasi berdasarkan umur. jantina. pelajar. C. ras. individu yang diselia atau peserta penyelidikan dengan cara yang memberikan impak negatif kepada individu-individu itu. sentuhan fizikal. agama/kepercayaan. Gangguan seksual Kaunselor tidak melibatkan diri di dalam atau membiarkan gangguan seksual. 232 .6. Tanggungjawab awam C. keahlian aktif atau keahlian terdahulu dalam persatuan.5. Gangguan seksual didefinisikan sebagai permintaan balasan seks.e. etnik. C. Ahli badan / institusi / persatuan profesional kaunseling di Malaysia mesti membezakan di antara keahlian profesional yang bermaksud harus mempunyai kelayakan sekurangkurangnya ijazah sarjana muda dalam kaunseling.” di dalam konteks kaunseling sedangkan ijazah kedoktoran mereka bukan dalam bidang kanseling atau bidang berkaitan. identiti jantina. Keahlian profesional Kaunselor membezakan keahlian semasa.f. C. ketidakupayaan. pekerja.4. status perkahwinan/pasangan. yang masih hidup. Status akreditasi program Kaunselor menyatakan dengan jelas status akreditasi ijazah mereka pada masa ijazah tersebut diperolehi. orientasi seksual.6. bahasa pilihan.ijazah kedoktoran sedangkan hanya mempunyai ijazah sarjana dalam kaunseling atau bidang berkaitan dengan diri mereka sebagai merujuk kepada “Dr.

mereka berhati-hati bagi memastikan bahawa 1. bahan bercetak. demonstrasi. kenyataan itu adalah berdasarkan amalan dan literatur kaunseling profesional yang sesuai.6.4. 2.3. tidak disenangi.yang berlaku dalam konteks aktiviti atau peranan profesional. jujur dan objektif. pita rakaman.. atau media-media lain. kaunselor melaporkannya secara tepat. Laporan kepada pihak ketiga Dalam melaporkan aktiviti dan pertimbangan profesional mereka kepada pihak ketiga termasuklah mahkamah. kenyataan tersebut selaras dengan Kod Etika Lembaga Kaunselor. dan 3. penerima laporan penilaian dan lain-lain. C. bahan pos. 233 .b. E. dan kaunselor tahu atau diberitahu tentang perkara tersebut. program radio atau televisyen.) C. penerima maklumat tersebut tidak terdorong untuk membuat inferensi bahawa suatu perhubungan kaunseling profesional telah berlaku. Gangguan seksual boleh terdiri daripada satu tindakan yang sangat teruk atau mendalam atau tindakan berkali – kali atau yang pervasif. atau 2. menghina atau mengwujudkan suasana tempat kerja atau persekitaran belajar yang tegang. syarikat insuran kesihatan. pengaplikasian berasaskan teknologi.c. dianggap cukup teruk atau mendalam yang oleh seseorang yang waras dipersepsinya sebagai gangguan seksual dalam konteks di mana tingkahlaku tersebut berlaku. dan tatalaku sedemikian sama ada 1. Persembahan media Apabila kaunselor memberi nasihat atau komen menerusi ceramah umum. (Rujuk B.6.

5. Mereka berusaha untuk mengenali dan mengetahui rakan sejawat di dalam dan di luar bidang kaunseling.d. (Rujuk A. Bahagian D : Perhubungan dengan profesional lain Pengenalan Kaunselor profesional sedar bahawa kualiti interaksi mereka dengan rakan sejawat boleh mempengaruhi kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada klien. Eksploitasi ke atas orang lain Kaunselor tidak mengeksploitasi orang lain dalam perhubungan profesional mereka. E.e.) C.d. Kaunselor yang tidak berbuat begini hendaklah menyatakan yang teknik/prosedur sebagai “tidak terbukti’ atau ‘sedang dibina’ dan menjelaskan bakal-bakal risiko dan pertimbangan etika apabila mengguna teknik/prosedur sedemikian dan mengambil langkahlangkah untuk melindungi klien dari kemudaratan yang mungkin.E.c. Kaunselor menjalinkan perhubungan kerja dan sistem komunikasi yang positif dengan rakan sejawat bagi menambahbaikkan perkhidmatan kepada klien. (Rujuk C.e.C.a. 234 .6.4. Asas-asas saintifik bagi modaliti rawatan Kaunselor mengguna teknik/prosedur/modaliti yang berteraskan teori dan /fakta yang mempunyai asas saintifik..) C.5.. kaunselor menjelaskan bahawa mereka bercakap dari perspektif peribadi dan mereka bukan bercakap bagi pihak semua kaunselor atau profesion itu.6.7 Tanggungjawab kepada profesional lain C.3.a Kenyataan umum peribadi Apabila membuat kenyataan peribadi di dalam konteks awam.7.

B.a Pendekatan berbeza Kaunselor menghormati pendekatan perkhidmatan kaunseling yang berbeza dengan pendekatan mereka sendiri.. (Rujuk B. tindakan pertama kaunselor ialah menyelesaikan masalah tersebut dalam pasukan tersebut.) D.1. Kaunselor juga menghormati tradisitradisi dan amalan kumpulan-kumpulan profesional yang lain yang dengannya mereka bekerja.d.1.1. Kerahsiaan Apabila kaunselor dikehendaki oleh undang-undang. nilai dan pengalaman profesion kaunseling dan juga perspektif nilai dan pengalaman rakan sejawat dari disiplin-disiplin lain.D..1 Perhubungan dengan rakan sejawat. B. B. Menggariskan obligasi profesional dan etika Kaunselor yang menjadi ahli kepada pasukan Interdisiplin menjelaskan obligasi profesional dan etika pasukan secara keseluruhan dan bagi setiap ahli.Apabila keputusan pasukan menimbulkan isu etika.c.b.1. 235 .2.d.c Kerja pasukan interdisiplin Kaunselor yang menjadi ahli pasukan antara disiplin yang memberikan perkhidmatan beraneka jenis kepada klien memberi fokus kepada bagaimana dapat mereka memberikan perkhidmatan terbaik kepada klien. D.a.. Mereka melibatkan diri di dalam dan menyumbang kepada keputusan-keputusan yang mempunyai kesan ke atas kebajikan klien dengan berpandukan kepada perspektif. mereka menjelaskan jangkaan peranan dan parameter kerahsiaan dengan rakan sejawat mereka.d. majikan dan pekerja D.b Menjalin perhubungan Kaunselor berusaha untuk menjalin dan mengukuhkan hubungan antara disiplin dengan rakan sejawat daripada disiplin yang lain demi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada klien.1.e.(Rujuk A.1.c.1..) D.1.. D. polisi institusi atau keadaan luar biasa untuk menjalankan lebih daripada satu peranan dalam prosiding perundangan atau pentadbiran. B.3.2.

1. Kaunselor berusaha sedaya upaya untuk mencapai persetujuan dengan majikan tentang piawaian tatalaku yang membenarkan perubahan terhadap dasar institusi yang kondusif kepada pertumbuhan dan perkembangan klien. Pemilihan personalia dan pengagihan tugas Kaunselor memilih staf yang kompeten dan mengagihkan tanggungjawab yang setara dengan kemahiran dan pengalaman mereka.1. D.f. Tindakan sedemikian mungkin merangkumi rujukan kepada organisasi yang mengeluarkan sijil atau lesen. D. kaunselor mengambil tindakan lanjutan yang sesuai. kaunselor mencari jalan lain untuk mengatasi isu tersebut selaras dengan kesejahteraan klien.h. D. Perlindungan dari tindakan punitif Kaunselor berhati-hati untuk tidak mengganggu atau membuang kerja seseorang pekerja yang telah bertindak dengan cara yang bertanggungjawab dan beretika untuk mendedahkan dasar dan amalan majikan yang tidak sesuai.g.i. 236 . memberi akreditasi atau penamatan perkhidmatan secara sukarela.1. Mereka cuba membawa perubahan terhadap dasar atau prosedur tersebut melalui tindakan konstruktif dalam organisasi berkenaan. Apabila dasar tersebut mempunyai potensi untuk menimbulkan kesan buruk atau merosakkan kepada klien atau membataskan keberkesanan perkhidmatan yang diberikan dan perubahan tidak dapat dilakukan. D.Sekiranya mereka tidak dapat menyelesaikannya sesama mereka. Dasar majikan Apabila kaunselor menerima sesuatu jawatan di dalam sesebuah agensi atau institusi ia bermakna bahawa kaunselor bersetuju dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum agensi/institusi tersebut.1. Keadaan-keadaan negatif Kaunselor menyedarkan majikan mereka tentang dasar dan amalan yang tidak sesuai.

2. A. D.b.2.2. Memahami pihak yang dirunding Apabila menawarkan perkhidmatan perundingan.a. D.a. kos berkaitan. dan batasan kerahsiaan. atau akibat yang dijangka daripada intervensi yang dipilih.) 237 . (Rujuk A. Perundingan D. matlamat untuk berubah. Matlamat perundingan Perhubungan perundingan adalah merupakan satu perhubungan di mana keupayaan menyesuaikan diri serta perkembangan yang dirunding ke arah arahan kendiri dipupuk dan digalakkan secara tekal. Kaunselor juga memberikan sumber rujukan yang bersesuaian apabila diminta dan diperlukan.D.2.a. (Rujuk C. Kompetensi perundingan Kaunselor harus mengambil langkah-langkah yang berpatutan untuk memastikan yang mereka mempunyai sumber dan kompetensi yang bersesuaian apabila menawarkan perkhidmatan perundingan.c.d. bakal risiko dan manfaat..) D. Bersama-sama dengan yang dirunding kaunselor perlu berusaha untuk membina dengan jelasnya definisi masalah. kaunselor mempunyai obligasi untuk meneliti semula hak dan tanggungjawab kaunselor dan yang dirunding dalam bentuk tulisan dan secara lisan.2. matlamat untuk berubah. kaunselor berusaha untuk mewujudkan sesuatu pemahaman yang jelas dengan yang dirunding tentang definisi masalah. dan akibat dijangka daripada intervensi yang dipilih yang responsif dari segi budaya dan bersesuaian dengan keperluan yang dirunding.b. Persetujuan termaklum dalam perundingan Apabila memberi perkhidmatan perundingan.2. Kaunselor mengguna bahasa yang jelas dan mudah difahami untuk memberitahu semua pihak yang terlibat mengenai tujuan perkhidmatan yang akan ditawarkan.2.2.

Kompetensi mengguna dan menafsir instrumen penaksiran E.b. Kaunselor menghormati hak klien untuk mengetahui keputusan. . kecerdasan. Kaunselor yang mengguna penaksiran ujian bantuan teknologi mempunyai latihan dalam konstruk yang diukur dan instrumen khas yang digunakan sebelum menggunakan aplikasi berasaskan 238 atau kelompok dengan membangunkan dan mengguna instrumen penaksiran pendidikan. tetapi tidak terhad kepada. pencapaian.Bahagian E : Penilaian. personaliti. E. dan prestasi. Ini termasuklah. E. minat.1.1.a Penaksiran Tujuan utama penaksiran pendidikan. dengan mengambil kira konteks peribadi dan budaya klien.1 Am E. pengukuran kebolehan. Kebajikan klien Kaunselor tidak menyalahgunakan keputusan dan penafsiran penaksiran dan mereka mengambil langkah-langkah yang berpatutan untuk menghalang orang lain daripada menyalahgunakan maklumat yang didapati daripada teknik-teknik ini. Kaunselor sedar akan perlunya menafsir kenyataan dalam bahagian ini sebagai boleh digunakan untuk penaksiran kuantitatif dan kualitatif. psikologil dan kerjaya adalah untuk menyedikan pengukuran yang sah dan boleh dipercayai sama ada secara mutlak atau komparatif.2. penaksiran.2. penafsiran yang dibuat. Kaunselor memupuk kesejahteraan seseorang klien psikologi atau kerjaya yang sesuai. dan penafsiran Pengenalan Kaunselor menggunakan instrumen penilaian sebagai satu komponen dalam proses kaunseling. Batasan kompetensi Kaunselor mengguna hanya perkhidmatan ujian dan penaksiran yang baginya mereka telah dilatih dan kompeten. dan asas-asas yang digunakan oleh kaunselor untuk membuat kesimpulan dan perakuan.a. E.

2. E. penskoran.c. 239 .b.12.) E.g. E. dan persetujuan terdahulu tentang siapa yang akan menerima hasil penaksiran. termasuklah kriteria kesahan.3. penyelidikan penaksiran. (Rujuk A. pemahaman secara eksplisit. kaunselor menjelaskan sifat dan tujuan penaksiran dan penggunaan khusus hasil penaksiran oleh bakal penerima hasil ujian. A.3. Kaunselor mengambil kira konteks peribadi atau budaya klien..terknologi tersebut. F. (Rujuk A. sama ada mereka membuat penskoran dan tafsiran penaksiran tersebut sendiri ataupun dengan menggunakan teknologi atau perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Penggunaan yang sesuai Kaunselor bertanggungjawab untuk memastikan yang aplikasi. dan garis panduan bagi membangun dan mengguna instrumen penaksiran. penafsiran adalah sesuai.2.12. tahap keupayaan klien untuk memahami hasil penaksiran. dan penggunaan instrumen penaksiran yang relevan dengan keperluan klien. psikologi dan kerjaya.3. kecuali pengecualian eksplisit telah dipersetujui terlebih dahulu. Penjelasan diberikan dalam bahasa klien (atau pihak lain yang diberi kuasa oleh undang-undang bagi pihak klien).) E.2..a.b. Penerima hasil penaksiran Kaunselor mengambil kira kebajikan. Penjelasan kepada klien Sebelum membuat penaksiran. Persetujuan termaklum dalam penaksiran E.1. Kaunselor mengambil langkah-langkah yang berpatutan bagi memastikan yang teknik penaksiran psikologi dan kerjaya digunakan secara betul oleh individu di bawah penyeliaan mereka. dan impak hasil penaksiran ke atas klien. Membuat keputusan berdasarkan hasil penaksiran Kaunselor yang bertanggungjawab di dalam membuat keputusan yang melibatkan individu atau dasar yang berasaskan hasil penaksiran mempunyai kefahaman yang mendalam tentang pengukuran pendidikan.c.

.5. Pengalaman sosio-ekonomi dan budaya klien diberi pertimbangan semasa mendiagnos gangguan mentalnya.c. 240 .3. atau khidmat susulan yang diperakukan). Data tersebut diserahkan hanya kepada pihak yang diiktiraf oleh kaunselor sebagai berkelayakan untuk mentafsir data tersebut. jenis rawatan. (Rujuk B. dipilih dengan teliti dan digunakan dengan betul.4. Penyerahan data kepada ahli profesional yang berkelayakan Kaunselor menyerahkan data penaksiran yang mengandungi identiti klien hanya dengan kebenaran klien atau wakil klien yang sah dari segi undangundang. (Rujuk A. Kepekaan budaya Kaunselor memahami bahawa budaya mempengaruhi cara klien mendefinasikan masalahnya.1.) E. dan juga peranan profesional kesihatan mental dalam mengabdikan prejudis tersebut melalui diagnosis dan rawatan.5.) E.6. Prasangka sosial dan sejarah dalam diagnosis patologi Kaunselor sedar akan prasangka sosial dan sejarah dalam salah diagnosis dan menentukan patologi individu dan kelompok tertentu.5.) E.d.5. B. Elak daripada membuat diagnosis Kaunselor mungkin mengelak daripada membuat dan/atau melaporkan diagnosis jika mereka percaya diagnosis tersebut akan mendatangkan kemudaratan kepada klien atau pihak lain. B.c.2. E.a. Diagnosis yang betul Kaunselor berhati-hati bila membuat diagnosis mengenai gangguan mental.2. E.5.. B.Kaunselor menyertakan penafsiran yang tepat dan sesuai bagi setiap hasil penaksiran individu atau kelompok yang dikeluarkan. Diagnosis gangguan mental E.5.b.. (Rujuk B.c.b. Teknik penaksiran (termasuk temubual individu) yang digunakan untuk menentukan jagaan klien(lokus rawatan.

12.E. Keadaan pentadbiran penaksiran (Rujuk A. (Rujuk A.9. B.7.7. Pentadbiran berasaskan teknologi Kaunselor memastikan bahawa program pentadbiran berjalan dengan lancar dan menyediakan hasil penaksiran yang tepat untuk klien apabila kaedah teknologi atau elektronik lain digunakan dalam pentadbiran penaksiran tersebut. E.) E. dan hasil penaksiran mungkin dianggap tidak sah atau kesahannya diragui.A. batasan psikometri.6. Keadaan pentadbiran Kaunselor mentadbir penaksiran dalam keadaan yang sama seperti mana yang terdapat dalam proses pemiawaian instrumen tersebut. seperti keadaan yang diperlukan oleh klien berketidakupayaan atau berlakunya tingkahlaku luar biasa atau kejanggalan semasa mentadbir penaksiran. Maklumat rujukan Sekiranya klien dirujuk kepada pihak ketiga untuk penaksiran.7. Kesesuaian instrumen Kaunselor menimbang dengan teliti kesahan. E.) E.b.2. kaunselor menyediakan soalan rujukan yang khusus dan data objektif yang mencukupi tentang klien untuk memastikan instrumen penaksiran yang sesuai digunakan. Pemilihan Instrumen E.b. (Rujuk A..b.a. instrumen penaksiran.. dan kesesuaian instrumen semasa membuat pilihan.c.. Populasi pelbagai budaya Kaunselor berhati-hati semasa memilih instrumen bagi populasi pelbagai budaya untuk mengelak daripada penggunaan instrumen yang kekurangan ciri-ciri psikometrik yang sesuai bagi populasi klien yang berkenaan. Apabila penaksiran tidak ditadbir dalam keadaan yang piawai. 241 .12.6.3.b.d.b.a. E.6.) E. kebolehpercayaan. keadaan-keadaan itu hendaklah diambilkira semasa membuat penafsiran.5.c.6.

E.E.b. kecuali jika instrumen itu direka bentuk. orientasi seksual dan status sosio ekonomi ke atas pentadbiran dan penafsiran ujian. ketidakupayaan. Melaporkan Dalam melaporkan hasil penaksiran.7. Isu pelbagai budaya/kepelbagaian dalam penaksiran Kaunselor berhati-hati dalam penggunaan teknik penaksiran yang dinormakan kepada populasi lain daripada populasi klien. E. Penaksiran yang tidak diselia Kaunselor tidak membenarkan penggunaan instrumen penaksiran tanpa penyeliaan kaunselor. 242 . warna kulit.a. Kaunselor menyedari tentang kesan umur.) E. E.2. kumpulan etnik.d. Pendedahan keadaan yang berfaedah Sebelum pentadbiran penaksiran. kaunselor menyatakan kesangsian yang berkaitan dengan kesahan atau kebolehpercayaan akibat daripada keadaankeadaan penaksiran atau ketidaksesuaian norma bagi orang yang diuji. 8. kepercayaan.c.5. gender. agama.. Penskoran dan penafsiran penaksiran E.9. Instrumen penyelidikan Kaunselor berhati-hati bila membuat penafsiran hasil instrumen penyelidikan yang tidak mempunyai data teknikal yang mencukupi untuk menyokong keputusan responden. keadaan yang menghasilkan keputusan penaksiran yang paling berfaedah dimaklumkan kepada calon penaksiran. bertujuan dan disahkan untuk tujuan pentadbiran dan pengskoran kendiri. budaya. ras.9. (Rujuk A.7.c. E. bahasa pilihan. dan menafsirkan hasil ujian tersebut dalam perspektif yang sesuai dengan faktor-fakor yang berkaitan.9.b. Tujuan spesifik penggunaan instrumen tersebut dinyatakan secara eksplisit kepada calon yang mengambil ujian.

piawaian yang relevan.12.2. Penafsiran ujian secara automasi adalah dianggap sebagai perundingan antara profesional dengan profesional.c. Penaksiran yang lapuk dan hasil keputusan yang usang Kaunselor tidak menggunakan data atau hasil penaksiran yang lapuk atau usang untuk kegunaan semasa. Kaunselor tidak menggunakan. Pembinaan penaksiran Kaunselor menggunakan prosedur saintifik yang mantap. norma. E. kebolehpercayaan. (Rujuk D. kesahan.11. dan pengetahuan profesional bagi reka bentuk penaksiran dalam perbincangan. menerbit semula atau mengubah suai penaksiran atau bahagian-bahagian daripadanya yang telah diterbitkan tanpa memberi penghargaan dan mendapat kebenaran daripada penerbit.10. dan aplikasi prosedur dan sebarang kelayakan khas yang diperlukan untuk penggunaan instrumen tersebut.9. Perkhidmatan penaksiran Kaunselor yang menyediakan perkhidmatan penskoran dan penafsiran untuk menyokong proses penaksiran mengesahkan kesahan penaksiran tersebut. 243 . Mereka menghuraikan dengan tepat tujuan.E. Keselamatan penaksiran Kaunselor mengawal integriti dan keselamatan ujian dan teknik-teknik penaksiran lain secara tekal dengan obligasi undang-undang dan kontrak. Tanggungjawab formal perunding adalah kepada yang dirunding. E. penerbitan dan penggunaan teknik penaksiran pendidikan dan psikologi. tetapi tanggungjawab yang paling penting dan utama adalah kepada klien.) E. Kaunselor berusaha sedaya upaya untuk menghalang penyalahgunaan pengukuran dan data penaksiran lapuk oleh pihak lain.

Mengelak daripada perhubungan yang mungkin menimbulkan kemudaratan. E.13. Kaunselor tidak menerima individu-individu yang mereka nilai atau individu-individu yang telah mereka nilai di masa lampau untuk tujuan forensik sebagai klien.a. Penilaian klien yang dilarang Kaunselor tidak menilai individu untuk tujuan forensik ke atas individu yang sedang menerima khidmat kaunseling ataupun individu yang telah diberi perkhidmatan kaunseling di masa lampau. yang mungkin merangkumi pemeriksaan individu dan/atau penelitian rekod-rekod. Kaunselor yang menjalankan penilaian forensik mengelak daripada perhubungan profesional dan peribadi yang mungkin mengakibatkan 244 . Kaunselor berhak untuk memberi pendapat profesional berdasarkan pengetahuan dan kepakaran profesional mereka yang boleh disokong oleh data yang dikumpul dalam proses penilaian. Obligasi utama Dalam menyediakan penilaian forensik. persetujuan termaklum bertulis diperolehi daripada ibubapa atau penjaga. Penilaian forensik: penilaian untuk prosiding perundangan E.c. Kaunselor akan menentukan batasan laporan atau testimoni mereka.b. obligasi utama kaunselor adalah untuk menghasilkan dapatan yang objektif yang boleh dibuktikan berdasarkan maklumat dan teknik yang sesuai dengan proses penilaian tersebut.13. Persetujuan bertulis untuk dinilai diperolehi daripada mereka yang akan dinilai kecuali mahkamah mengarahkan penilaian dijalankan tanpa persetujuan bertulis daripada individu-individu yang dinilai.13. Persetujuan untuk dinilai Individu yang dinilai diberitahu secara bertulis bahawa perhubungan tersebut adalah untuk tujuan penilaian semata-mata dan bukan bersifat kaunseling dan entiti atau individu yang akan menerima laporan penilaian telah dikenalpasti. E. E. terutama jika pemeriksaan ke atas individu tersebut belum dijalankan.13.d.E.13. Apabila kanakkanak atau orang dewasa yang mudah dipengaruhi (vulnerable) dinilai.

dan juga memelihara sempadan yang sewajarnya dengan yang diselia dan pelajar. Kelayakan kaunselor Penyelia kaunselor berusaha untuk memastikan bahawa klien sedar akan kelayakan yang diselia yang memberikan perkhidmatan kepada klien. (Rujuk A.2. Kaunselor mempunyai asas teori dan pedagogi bagi kerja mereka dan berhasrat untuk berlaku adil.1. pasangan romantik.1.1. atau pemerhatian secara langsung.a.) F.b.kemudaratan dengan ahli keluarga. Untuk memenuhi obligasi ini. Kebajikan klien Obligasi utama penyeliaan kaunseling adalah untuk memantau perkhidmatan yang diberikan oleh kaunselor lain atau kaunselor pelatih. Yang diselia bertanggungjawab untuk memahami dan mematuhi Kod Etika Lembaga Kaunselor. tepat dan jujur dalam penaksiran mereka terhadap kaunselor pelatih. Persetujuan termaklum dan hak-hak klien Penyelia memastikan bahawa yang diselia sedar akan hak-hak klien termasuk perlindungan terhadap privasi dan kerahsiaan klien dalam perhubungan kaunseling. Penyelia kaunseling memantau kebajikan klien dan prestasi klinikal serta perkembangan profesional yang diselia. latihan dan pengajaran Pengenalan: Kaunselor beraspirasi untuk memupuk perhubungan profesional yang bermakna dan dihormati.c.b. dan teman rapat individu-individu yang sedang mereka nilai atau telah mereka nilai di masa lampau.1. F. penyelia sentiasa berjumpa dengan yang diselia untuk meneliti nota kes.Penyeliaan kaunselor dan kebajikan klien F. Yang diselia memberitahu klien tentang maklumat 245 . Bahagian F : Penyeliaan. sampel kerja klinikal. F.

kaunselor diberi latihan dalam kaedah dan teknik penyeliaan..f. dan memberi perhatian. (Rujuk C. Kompetensi penyeliaan kaunselor F. C. Penyelia mengelak daripada perhubungan yang bukan profesional dengan yang diselia semasa.a. dan pengajar). Penyediaan penyelia Sebelum memberikan perkhidmatan penyeliaan klinikal.a. B.2. kepada peranan mulit-budaya/kepelbagaian dalam perhubungan penyeliaan. F. Yang diselia juga memastikan bahawa klien sedar akan pihak-pihak yang akan mempunyai akses kepada rekod perhubungan kaunseling dan bagaimana rekod tersebut akan digunakan.. Kaunselor yang menawarkan perkhidmatan penyeliaan klinikal sentiasa mengikuti aktiviti pendidikan berterusan termasuk tajuk dan kemahiran kaunseling dan penyeliaan. Perhubungan penyeliaan F. dan sosial dengan yang diselia.2.b.d. 246 .b.pendedahan secara profesional dan bagaimana proses penyeliaan akan menjejaskan batasan-batasan kerahsiaan. (Rujuk A. Sekiranya penyelia perlu memegang peranan profesional yang lain kepada yang diselia (seperti: penyelia klinikal. Isu-isu multibudaya/ kepelbagaian dalam penyeliaan Penyelia kaunseling sedar akan.3. profesional.2. Sempadan perhubungan dengan yang diselia Penyelia kaunseling menetapkan dengan jelas dan memelihara perhubungan etika. penyelia pentadbiran.2.2. peribadi.a.1.3. Mereka tidak melibatkan diri dalam sebarang bentuk interaksi yang bukan profesional yang mungkin menjejaskan perhubungan penyeliaan.) F. mereka berusaha untuk meminimumkan konflik yang bakal berlaku dan menjelaskan kepada yang diselia jangkaan dan tanggungjawab yang berkaitan dengan setiap peranan.) F.2.

serta akibat yang dijangkakan ke atas yang diselia. Penyelia menjelaskan sifat dan batasan khusus peranan tambahan yang akan mereka hadapi bersama yang diselia. menziarah ke hospital.3. memberi sokongan semasa menghadapi sesuatu peristiwa yang menekankan. atau komuniti profesional. bakal faedah atau kekurangan. atau menjadi ahli bersama dalam persatuan.d. Penyelia kaunseling berbincang secara terbuka dengan yang diselia jika mereka bercadang untuk menjalinkan perhubungan dengan yang diselia di luar peranan mereka sebagai penyelia klinikal dan/atau penyelia pentadbiran. penyelia berbincang dengan yang diselia dan mendokumentasikan rasional bagi interaksi tersebut.c. Perhubungan yang berpotensi berfaedah Penyelia kaunselor sedar tentang perbezaan kuasa dalam perhubungannya dengan yang diselia. mereka mengambil langkah-langkah yang serupa dengan langkah – langkah yang diambil oleh kaunselor di dalam perhubungan dengan klien.3.3.3. Contoh-contoh interaksi atau perhubungan yang berpotensi berfaedah termasuklah menghadiri sesuatu upacara rasmi. Saudara mara yang rapat dan rakan Penyelia kaunseling mengelak daripada menerima saudara mara yang rapat. Gangguan seksual Penyelia kaunseling tidak membiarkan gangguan seksual berlaku atau memaksa yang diselia untuk terlibat dalam gangguan seksual. (Rujuk C.6. Perhubungan seksual Interaksi atau perhubungan seksual atau romantik dengan yang diselia semasa adalah dilarang.) F. F. pasangan romantik. organisasi. Sekiranya mereka merasa bahawa perhubungan yang bukan profesional dengan yang diselia berpotensi berfaedah kepada yang diselia. 247 . F.b.e.F. Sebelum terlibat dalam perhubungan yang bukan profesional. atau rakan sebagai yang diselia.a.

Apabila isu-isu budaya. F.a. F. Penamatan perhubungan penyeliaan Penyelia atau yang diselia berhak untuk menamatkan perhubungan penyeliaan dengan memberi notis yang mencukupi. Piawaian untuk yang diselia Penyelia memastikan yang diselia sedar akan piawaian profesional dan etika. Apabila penamatan tidak dapat dielakkan. kedua-dua pihak berusaha untuk menyelesaikan perbezaan itu. Penilaian Penyelia mendokumentasi dan memberikan yang diselia pentaksiran prestasi secara berterusan dan penilaian maklum balas serta menjadualkan sesi penilaian formal berkala sepanjang perhubungan penyeliaan.1.c. penyelia membuat rujukan yang sesuai kepada penyelia alternatif yang lain.F. penilaian.a.5. atau profesional menjadi genting kepada jaya-gagalnya perhubungan penyeliaan. pemulihan dan perakuan dalam kaunseling F. Tangungjawab penyelia F. Penyelia memberitahu yang diselia tentang dasar dan prosedur yang harus diikuti dan mekanisme proses rayuan berhubung dengan tindakan penyeliaan individu.5.d. klinikal. Penyelia kaunselor pasca-ijazah menggalakkan kaunselor-kaunselor tersebut untuk mematuhi piawaian amalan profesional.4.) F. penyelia atas panggilan (on-call) alternatif untuk membantu dalam menyelesaikan krisis.b.4. Kecemasan dan ketidakhadiran Penyelia menetapkan dan memberitahu yang diselia prosedur untuk menghubungi mereka atau.4. Persetujuan termaklum bagi penyeliaan Penyelia bertanggungjawab untuk memasukkan prinsip-prinsip persetujuan termaklum dan penyertaan ke dalam penyeliaan mereka. Penyeliaan. semasa ketiadaan mereka. F. 248 . Sebab-sebab penarikan diri diberi kepada pihak yang lain. (Rujuk C.4.4. dan tanggungjawab undang-undang mereka.

penyelia memberikan mereka rujukan-rujukan yang boleh diterima. penyelia sedar akan batasan-batasan yang diselia yang mungkin menghalang prestasi mereka.a. (Rujuk F.c.2. atau dibenarkan menamatkan sesuatu program akademik atau latihan hanya apabila mereka yakin bahawa yang diselia layak diperakukan. apabila yang diselia ini tidak berupaya untuk memberikan perkhidmatan profesional yang cekap.(Rujuk C. Mereka memperakukan pemberhentian daripada program latihan dan penggunaan seting kaunseling. Pendidik kaunselor Pendidik kaunselor yang bertanggungjawab untuk membangun.) F.F. lesen. Perakuan Penyelia memperaku agar yang diselia diberi sijil. Penyelia perundingan dan mendokumentasikan keputusan mereka mendapatkan untuk memberhentikan yang diselia atau merujuknya bagi mendapat bantuan. perhubungan penyeliaan dan keupayaan berfungsi secara profesional. Penyelia membantu yang diselia bagi mendapatkan bantuan pemulihan bila diperlukan.3. Mereka memastikan bahawa yang diselia sedar akan pilihan-pilihan yang ada untuk membuat keputusan tersebut(to address such decisions).5. penyelia tidak memperakui yang diselia yang mereka percayai mempunyai kelemahan tertentu yang akan menjejaskan perlaksanaan tugas yang berkaitan dengan sokongan itu.g.) F. Penyelia berbincang tentang kecekapan perhubungan interpersonal dari segi impak isu-isu tersebut ke atas klien.5. Batasan-batasan Melalui penilaian dan penaksiran yang berterusan.5.d. Tanggungjawab pendidik kaunselor F.b. 249 . Penyelia tidak memberikan perkhidmatan kaunseling kepada yang diselia. pekerjaan.a. melaksana dan menyelia program pendidikan harus mahir sebagai guru dan pengamal. Kaunseling untuk yang diselia Jika yang diselia meminta perkhidmatan kaunseling.6.6. F. Tanpa mengira apa jua kelayakan.

C.1. perundangan dan peraturan-peraturan dalam profesion itu. F.b. berkemahiran dalam menerapkan pengetahuan itu dan menjadikan pelajar dan yang diselia sedar akan tanggungjawab mereka. Penyerapan isu-isu multibudaya/kepelbagaian Pendidik kaunselor menyerapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan multibudaya/kepelbagaian ke dalam semua kursus dan bengkel bagi membangunkan kaunselor profesional. Integrasi kajian dan amalan Pendidik kaunselor membangunkan program pendidikan dan latihan yang mengintegrasikan kajian akademik dan amalan penyeliaan.f..) F.2.d. (Rujuk C. Pendidik kaunselor menjalankan program latihan dan pendidikan kaunselor secara yang beretika dan menjadi model bagi tatalaku profesional.1. Teori dan teknik inovatif Apabila pendidik kaunselor mengajar teknik/prosedur kaunseling yang inovatif. C. Perhubungan golongan sebaya Pendidik kaunselor berusaha sedaya upaya untuk memastikan bahawa hakhak golongan sebaya tidak dikompromi apabila pelajar atau yang diselia mengetuai kelompok kaunseling atau memberikan penyeliaan klinikal. F.6.c.2. Pendidik kaunselor mengambil langkah-langkah untuk memastikan yang pelajar dan yang diselia faham bahawa mereka mempunyai obligasi yang sama dengan pendidik kaunselor. mereka 250 . (Rujuk C. atau tanpa asas teori yang mantap.) F. Pendidik kaunselor menyerapkan aspek-aspek etika ke dalam keseluruhan kurikulum.Mereka berpengetahuan mengenai aspek-aspek etika.6. Etika pengajaran Pendidik kaunselor membuat pelajar dan yang diselia sedar akan tanggungjawab etika dan piawaian profesion serta tanggungjawab etika pelajar terhadap profesion.e. F..6. tanpa asas empirikal.a.c. jurulatih dan penyelia.6.6.

Pensyarah kaunseling menyediakan maklumat tentang jangkaan program pendidikan kaunselor kepada bakal pelajar: 251 . pelatih kaunselor menjelaskan status mereka sebagai pelajar dan menerangkan bagaimana status ini mempengaruhi batasan kerahsiaan. Pendedahan profesional Sebelum memulakan perkhidmatan kaunseling. Pendidik kaunselor memastikan bahawa klien yang ditempatkan di lapangan sedar akan perkhidmatan yang diberikan serta kelayakan pelajar dan yang diselia yang memberi perkhidmatan-perkhidmatan tersebut.7.harus menjelaskan bahawa teknik/prosedur kaunseling sebagai “tidak terbukti” atau “sedang dibangunkan” dan menjelaskan kepada pelajar akan risiko yang mungkin dihadapi dan pertimbangan etika dalam mengguna teknik dan prosedur berkenaan.7.) F. Mereka penyelia lapangan adalah berkelayakan untuk membuat penyeliaan dan memaklumkan kepada penyelia lapangan akan tanggungjawab profesional dan etika mereka. Penempatan lapangan Pendidik kaunselor harus mewujudkan dasar yang jelas berhubung dengan penempatan lapangan dan pengalaman klinikal yang lain di dalam program latihan.6. Orientasi Pendidik kaunselor sedar bahawa orientasi adalah suatu proses perkembangan yang berterusan sepanjang latihan klinikal dan pendidikan pelajar.g.b.6. Pelajar yang diselia harus mendapat kebenaran klien sebelum mereka mengguna sebarang maklumat yang berkaitan dengan perhubungan kaunseling di dalam proses latihan. Mereka menggariskan mengesahkan dengan yang jelas akan peranan dan tanggungjawab pelajar dan yang diselia.h.a. penyelia lapangan dan penyelia akademik.2. Kebajikan pelajar F. F. (Rujuk A. F.

asas-asas untuk penilaian. serta isi pelajaran yang perlu diliputi. komponen latihan yang menggalakkan perkembangan kendiri atau pendedahan kendiri sebagai sebahagian daripada proses latihan. 2.1. matlamat. jenis dan tahap penguasaan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melengkapkan latihan dengan jayanya. F. . dasar serta prosedur pemberhentian. 4.7.b. jenis seting penyeliaan dan keperluan di lapangan bagi mendapat pengalaman klinikal lapangan yang diperlukan. objektif. 5. jurulatih atau penyelia atau penyelia memerlukan mereka berlakon mengenai obligasi etika terhadap profesion. 3. Pengalaman perkembangan kendiri Program pendidikan kaunselor menggariskan keperluan bagi pengalaman pendedahan kendiri dan perkembangan kendiri di dalam bahan mengenai kemasukan program. penilaian dan 7. Pelajar dan yang diselia akan disedarkan tentang pecahanpecahan yang terdapat pada pendedahan kendiri semasa kaunselor yang peranan primernya sebagai guru. 6. Komponen-komponen penilaian pengalaman latihan secara eksplisit menggariskan piawaian akademik yang ditentukan terlebih dahulu yang berasingan dan yang tidak bergantung kepada tahap pendedahan kendiri pelajar. Mereka mengguna pertimbangan profesional semasa merekabentuk pengalaman-pengalaman latihan yang mereka kendalikan yang memerlukan perkembangan kendiri atau pendedahan kendiri pelajar dan yang diselia.dan prospek pekerjaan yang terkini untuk siswazah. prospek pekerjaan yang kemaskini untuk siswazah. dan misi program latihan. Pendidik kaunselor mungkin memerlukan pelatih untuk mendapatkan 252 pelajar dan yang diselia.

H.8.2. Pelajar mempunyai obligasi yang sama kepada klien seperti mana ditetapkan kepada kaunselor profesional. tahap kompetensi yang dijangkakan. dan memberitahu penyelia program mereka apabila mereka sedar yang mereka tidak dapat memberikan perkhidmatan dengan berkesan.) F.8. Di samping itu mereka mendapatkan perkhidmatan profesional yang sesuai bagi diri mereka untuk memulihkan masalah-masalah yang mengganggu kebolehan mereka untuk memberi perkhidmatan kepada orang lain. mendapatkan bantuan bagi masalah. (Rujuk A. kaedah penilaian dan masa membuat penilaian bagi kompetensi didaktik dan klinikal.2. Pendidik kaunselor memberikan maklumbalas mengenai penilaian dan pentaksiran prestasi yang sedang berjalan sepanjang program latihan. 253 .1.9. mental atau emosi mereka mungkin memudaratkan klien atau orang-orang lain. F.9.) F. (Rujuk C.1. C. C.8.a.1. Penilaian Kaunselor menyatakan dengan jelas kepada pelajar sebelum dan sepanjang program latihan.d.a. dan peraturan-peraturan serta dasar-dasar yang mengawal tingkahlaku staf profesional di agensi atau seting penempatan. Tanggungjawab pelajar F...g. Kecacatan Kaunselor pelatih harus menjauhi dari menawar atau memberi perkhidmatan kaunseling jika masalah fizikal.pertolongan profesional bagi menangani sebarang isu peribadi yang mungkin menjejaskan kompetensi mereka. Mereka harus peka terhadap tanda-tanda kecacatan. Piawaian bagi pelajar Pelatih kaunselor bertanggungjawab untuk memahami dan mengikuti Kod Etika Lembaga Kaunselor dan mematuhi undang-undang. Penilaian dan pemulihan pelajar F.b.. dasar institusi.

(Rujuk C.a. pendidik kaunselor sedar akan ketidakupayaan sesetengah pelajar untuk mencapai kompetensi kaunseling yang mungkin menyekat prestasi mereka dan menanganinya.10. Pendidik kaunselor: 1.) F.10.6. mendapatkan perundingan profesional dan mendokumentasikan keputusan mereka untuk memberhentikan atau merujuk pelajar bagi mendapatkan bantuan.9. dan 3.9.c. Peranan dan perhubungan antara pendidik kaunselor dan pelajar F.a.F. F. memastikan yang pelajar mempunyai peluang di dalam masa yang sesuai untuk berhadapan dengan keputusan yang memerlukan mereka untuk mendapat bantuan atau untuk memberhentikan mereka dan memberikan pelajar peluang yang sewajarnya (due process) mengikut dasar dan prosedur universiti.) 254 . Perhubungan seksual atau romantik Interaksi atau perhubungan seksual atau romantik dengan pelajar semasa adalah dilarang. Kaunseling untuk pelajar Sekiranya pelajar meminta perkhidmatan kaunseling atau sekiranya perkhidmatan kaunseling diperlukan sebagai sebahagian daripada proses pemulihan. 2.b. membantu pelajar dalam mendapatkan bantuan pemulihan apabila diperlukan.b. Batasan Sepanjang penilaian dan pentaksiran yang sedang berjalan. F. pendidik kaunselor memberikan rujukan yang boleh diterima.g.2.10. (Rujuk C. Gangguan seksual Pendidik kaunselor tidak membiarkan berlakunya gangguan seksual atau memaksa pelajar untuk terlibat di dalam gangguan seksual.

F. pembayaran balik atau ganjaran daripada tempat penempatan pelajar atau yang diselia. memberi sokongan dalam sesuatu peristiwa yang menekankan atau menjadi ahli bersama di dalam sesebuah persatuan. menghadiri sesuatu upacara rasmi. tetapi tidak terbatas kepada. Contoh-contoh interaksi atau perhubungan yang mungkin berfaedah termasuklah. Mereka berbincang dengan bekas pelajar tentang bagaimana perhubungan mereka yang lalu mungkin mempengaruhi perubahan di dalam perhubungan. pendidik kaunselor tidak menerima sebarang bentuk perkhidmatan profesional. mereka mengambil langkah berjaga-jaga yang serupa dengan langkah-langkah yang diambil oleh kaunselor semasa memberi perkhidmatan kaunseling kepada klien.10.10. menziarah di hospital. fi. Perhubungan dengan bekas pelajar Pendidik kaunselor sedar akan kuasa yang berbeza di dalam perhubungan di antara staf dan pelajar.e. Di samping itu. Pensyarah memupuk perbincangan terbuka dengan bekas pelajar jika mereka bercadang untuk terlibat di dalam perhubungan sosial. Jika mereka yakin yang perhubungan bukan profesional dengan pelajar mungkin berfaedah kepada pelajar. F. F.c.d. organisasi atau komuniti profesional.10. Pendidik kaunselor mengadakan perbincangan terbuka dengan pelajar jika mereka bercadang untuk 255 .10.f. Perhubungan yang mungkin berfaedah Pendidik kaunselor sedar akan perbezaan kuasa di dalam perhubungan di antara staf dan pelajar. Perkhidmatan kaunseling Pendidik kaunselor tidak boleh menjadi kaunselor kepada pelajar semasa kecuali ini merupakan peranan ringkas yang berkaitan dengan pengalaman latihan. komisen. F. Perhubungan bukan profesional Pendidik kaunselor mengelak daripada menjalin perhubungan bukan profesional atau perhubungan profesional yang sedang berlaku dengan pelajar di mana terdapat risiko yang mungkin membawa kemudaratan kepada pelajar atau yang mungkin mengkompromi pengalaman latihan atau gred yang diberi. seksual atau perhubungan intim yang lain.

Pendidik kaunselor menunjukkan iltizam terhadap kompetensi multibudaya/kepelbagaian dengan mengiktiraf dan menghargai pelbagai budaya dan jenis kebolehan yang pelajar bawa ke dalam pengalaman latihan. F. Kompetensi multibudaya/kepelbagaian Pendidik kaunselor secara bersungguh-sungguh menyerapkan kompetensi multibudaya/kepelbagaian dalam latihan dan amalan penyeliaan. bakal faedah dan kekurangan.11. Secara bersungguh-sungguh mereka melatih pelajar untuk mendapat kesedaran. Kepelbagaian pensyarah Pendidik kaunselor beriltizam untuk merekrut dan mengekalkan pensyarah yang pelbagai. Kepelbagaian pelajar Pendidik kaunselor cuba secara bersungguh-sungguh untuk merekrut dan mengekalkan sekumpulan pelajar yang pelbagai. F.a.c. permainan peranan. pengetahuan serta kemahiran di dalam kompetensi amalan multibudaya. serta akibat-akibat yang dijangkakan bagi pelajar.b. 256 .11. Kompetensi multibudaya/kepelbagaian dalam program pendidikan dan latihan kaunselor F. Perhubungan bukan profesional dengan pelajar hendaklah mempunyai batasan masa dan dimulakan dengan kebenaran pelajar. Mereka berbincang dengan pelajar tentang rasional bagi interaksi sedemikian.menjalinkan perhubungan dengan pelajar di luar peranan mereka sebagai guru atau penyelia. perbincangan soalan dan aktiviti-aktiviti bilik darjah lain yang memupuk serta mewakili berbagai perspektif budaya.11. Mereka memasukkan contoh-contoh kes. Pendidik kaunselor menyediakan keperluan yang sesuai yang menambahbaik serta menyokong prestasi akademik dan kebajikan pelajar yang pelbagai. F. Mereka menjelaskan sifat dan batasan khusus peranan tambahan yang akan mereka miliki dengan pelajar sebelum menjalinkan perhubungan bukan profesional.11.

keadaan yang membawa kepada masyarakat yang sihat dan lebih adil. undang-undang negeri dan persekutuan dan peraturan-peraturan institusi di mana penyelidikan dijalankan yang berkaitan.Bahagian G : Penyelidikan dan penerbitan Pengenalan Kaunselor yang mengendalikan penyelidikan digalakkan untuk menyumbang kepada pangkalan pengetahuan mengenai profesion dan memupuk kefahaman yang lebih jelas tentang keadaan . 257 .1. G. G. Penyelidik bebas Tidak berkaitan. Kaunselor menyokong usaha penyelidik dengan menyertai sepenuhnya dan dengan rela hati bila-bila mungkin. Kaunselor meminimumkan bias dan menghormati kepelbagaian di dalam merekabentuk dan melaksanakan program penyelidikan. Tanggungjawab penyelidikan G. G.c. merekabentuk. G.1. emosi. Penggunaan manusia sebagai peserta penyelidikan Kaunselor merancang. dan serta piawaian saintifik yang menggunakan manusia sebagai peserta di dalam penyelidikan. mengendali. Pelencongan daripada amalan piawai Kaunselor mendapatkan perundingan dan mematuhi garis perlindungan yang ketat bagi melindungi hak-hak peserta penyelidikan apabila sesuatu penyelidikan itu melencong daripada amalan piawai atau yang diterima.b.1.d.a. Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan kecederaan Kaunselor yang mengendalikan penyelidikan dengan menggunakan manusia sebagai peserta penyelidikan bertanggungjawab kepada kebajikan peserta sepanjang proses penyelidikan dan harus mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan berlakunya kecederaan psikologi.1. atau kesan sosial ke atas peserta. fizikal.1. dan melaporkan penyelidikan secara yang tekal dengan prinsip etika.

e. Pertimbangan multibudaya/ kepelbagaian dalam penyelidikan Dimana sesuai dengan matlamat penyelidikan. sedia menjawab sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan prosedur.g. G. menerangkan sebarang ketidakselesaan dan risiko yang terlibat. mendedahkan prosedur alternatif yang sesuai yang akan memberi kebaikan kepada peserta.1. menerangkan tujuan dan prosedur yang perlu diikuti dengan jelas. 6.) G. Dalam mendapatkan persetujuan ini kaunselor harus mengguna bahasa yang: 1.G.1.2. kaunselor haruslah peka untuk merangkumi prosedur penyelidikan yang mengambil kira aspek-aspek budaya. menerangkan sebarang faedah atau perubahan pada individu atau organisasi yang mungkin dapat dijangkakan. Mereka hendaklah mendapatkan perundingan bila sesuai. Tanggungjawab penyelidik utama Tanggungjawab untuk mengikuti amalan etika penyelidikan akhirnya dipikul oleh penyelidik utama. Minimum gangguan Kaunselor mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelak daripada berlakunya gangguan di dalam kehidupan peserta penyelidikan yang mungkin disebabkan oleh penglibatan mereka dalam penyelidikan. 5. 4.a. 3. Kesemua penyelidik lain yang terlibat dalam aktiviti penyelidikan berkongsi obligasi dan tanggungjawab etika terhadap tindakan mereka.7. 258 . 2. G.2.1. G.2. Hak-hak Peserta Penyelidik (Rujuk A. Persetujuan termaklum dalam penyelidikan Individu mempunyai hak untuk memberi persetujuan untuk menjadi peserta penyelidikan.f. mengenalpasti sebarang prosedur yang berbentuk eksperimen atau yang belum dicuba dengan meluas. A.

2. G.c. menerangkan format dan bakal pembaca yang disasarkan bagi meyebarkan dapatan-dapatan penyelidikan. Apabila kaedah penyelidikan memerlukan tindakan menyembunyi atau menipu. Pelajar atau yang diselia yang memilih untuk tidak menyertai penyelidikan diberi pendedahan keatas altenatif yang sesuai bagi memenuhi keperluan akademik atau klinikal mereka. 8.2. 259 . penyelidikan tersebut tidak akan dikendalikan walaupun beliau mempunyai nilai. menerangkan sebarang batasan tentang kerahsiaan.2. penyelidik menjelaskan sebab-sebab tindakan ini dilakukan secepat mungkin semasa memberi taklimat/laporan. Penipuan Kaunselor tidak mengendalikan penyelidikan yang melibatkan penipuan kecuali prosedur alternatif tidak boleh dilaksanakan dan nilai prospektif penyelidikan membenarkan penipuan. Penyertaan klien Kaunselor yang mengendalikan penyelidikan yang melibatkan klien menerangkan dengan jelas kepada klien di dalam proses persetujuan termaklum bahawa klien bebas untuk memilih sama ada untuk melibatkan diri atau tidak di dalam aktiviti penyelidikan. memberitahu peserta yang mereka bebas untuk menarik balik persetujuan mereka dan tidak meneruskan penyertaan mereka di dalam projek pada bila-bila masa tanpa penalti.b. dan 9. G. Kaunselor mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu untuk melindungi klien daripada natijah negatif kerana menolak atau menarik diri daripada menyertai penyelidikan. G.d.7. Sekiranya penipuan tersebut mungkin akan menyebabkan kecederaan fizikal atau emosi kepada peserta penyelidikan. Penyertaan pelajar/ yang diselia Penyelidik yang melibatkan pelajar atau yang diselia di dalam penyelidikan menjelaskan kepada mereka bahawa keputusan untuk menyertai atau tidak di dalam aktiviti penyelidikan tidak akan mempengaruhi kedudukan akademik seseorang ataupun perhubungan penyeliaan.

mendapat kebenaran untuk menyertai daripada.2. dan saluran penerbitan mengenai prosedur dan hasil penyelidikan.2.i. (Rujuk A.) G.2. dan memperolehi kebenaran tertentu daripada seorang yang diberi kuasa oleh undang-undang. Kaunselor memastikan yang badan-badan dan pihak-pihak berkuasa tertentu diberi maklumat dan pengakuan yang berkaitan. 260 . Komitmen kepada peserta Kaunselor mengambil langkah-langkah yang berpatutan untuk menghormati semua komitmen kepada peserta penyelidikan.c.2.f. Di mana nilai saintifik dan nilai kemanusiaan membolehkan tindakan melewatkan atau tidak menghebahkan maklumat.2. amalan penyelidikan beretika memerlukan kemungkinan itu beserta dengan rancangan untuk melindungi kerahsiaan. Memberitahu penaja Kaunselor memberitahu penaja. G. Sekiranya wujud kemungkinan yang orang lain mungkin mempunyai akses kepada maklumat tersebut. kaunselor mengambil langkah-langkah yang berpatutan untuk mengelak daripada melakukan sebarang kecederaan. kaunselor memberi penerangan lengkap kepada peserta mengenai sifat kajian untuk menghapuskan sebarang salah tanggapan mengenai penyelidikan yang mungkin ada pada peserta. Kerahsiaan maklumat Maklumat yang diperolehi mengenai peserta penyelidikan sewaktu menjalankan kajian adalah rahsia.e. kaunselor memberi suatu penjelasan yang sesuai kepada. G. Penjelasan selepas pengumpulan data Selepas data dikumpulkan.g. institusi.h. dijelaskan kepada peserta sebagai sebahagian daripada prosedur untuk mendapatkan persetujuan termaklum.G. Orang yang tidak berupaya memberi persetujuan termaklum Sekiranya seseorang itu tidak berupaya untuk memberi persetujuan termaklum.2. G.

2.b. digital. Hubungan bukan profesional Hubungan bukan profesional dengan peserta penyelidikan hendaklah dielakkan. penyelidik hendaklah menunjukkan bukti yang usaha untuk memulihkan kecederaan sedemikian telah dilakukan.) G. B. G.3.a.3. G.a.d.G.g. Interaksi yang mungkin berfaedah Apabila interaksi bukan profesional antara penyelidik dan peserta penyelidikan mungkin berfaedah. (Rujuk B.c. Apabila berlaku kecederaan yang tidak disengajakan kepada peserta penyelidikan disebabkan oleh interaksi bukan profesioanal. dan natijah yang dijangkakan bagi peserta penyelidikan.j. Interaksi sedemikian hendaklah dimulakan dengan persetujuan yang sesuai daripada peserta penyelidikan.3. Penghapusan dokumen dan rekod penyelidikan Dalam satu tempoh masa yang berpatutan selepas projek atau kajian penyelidikan selesai dijalankan.4. G.3. sebelum interaksi (di mana boleh). Jika rekod bahan-bahan seni. Gangguan seksual dan peserta penyelidik Penyelidik tidak membiarkan gangguan seksual berlaku atau memaksa peserta penyelidikan untuk terlibat di dalam gangguan seksual. penyelidik hendaklah mendokumentasikan. penyelidik mendapat kebenaran peserta tentang cara-cara untuk mengendalikan rekod atau dokumen tersebut.3. kaunselor mengambil langkah-langkah untuk memusnahkan bentuk tulisan) rekod atau dokumen (audio. 261 penyelidikan . video. faedah yang mungkin diperolehi. Hubungan dengan peserta penyelidikan (Apabila melibatkan interaksi intensif atau berpanjangan) G. dan di dalam yang mengandungi data atau maklumat sulit yang berbentuk membolehkan peserta penyelidikan dikenalpasti.4. rasional bagi interaksi sedemikian. Hubungan dengan peserta penyelidikan Interaksi atau hubungan seksual atau romantik di antara kaunselor dengan peserta penyelidikan kini adalah dilarang.

Melaporkan kesilapan Sekiranya kaunselor mendapati kesilapan yang signifikan di dalam penyelidikan mereka yang telah diterbitkan.d. mengendali. Mereka juga menjelaskan sejauh mana hasil penyelidikan dapat digunakan bagi populasi pelbagai. perkhidmatan. membantu orang lain di dalam penyelidikan.G.b. program. mengherotberotkan data. Mereka menyediakan perbincangan yang seluas-luasnya mengenai batasan-batasan data dan hipotesis-hipotesis alternatif. Kaunselor tidak harus terlibat di dalam penyelidikan yang mengelirukan atau yang bersifat penipuan. Melaporkan keputusan G. pandangan-pandangan yang wujud atau yang berkepentingan tidak disembunyikan. melaporkan keputusan penyelidikan.4.4. Di dalam situasi di mana peserta dengan sendirinya dapat mengenalpasti 262 .4.4.c. atau melalui cara penerbitan lain yang bersesuaian.4. Keputusan yang mencerminkan hal-hal yang tidak baik mengenai institusi.a. atau menyediakan data asal harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menyamarkan identiti peserta apabila kebenaran khusus daripada peserta tidak ada. G. Keputusan yang tepat Kaunselor merancang. G. mereka harus mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk membetulkan kesilapan tersebut dalam ralat (correction erratum). Obligasi untuk melaporkan keputusan yang tidak baik Kaunselor melaporkan keputusan sebarang penyelidikan yang mempunyai nilai profesional. Mereka menyebut dengan secara eksplisit semua pembolehubah dan keadaan yang diketahui oleh penyelidik yang mungkin memberi kesan kepada hasil penyelidikan atau penafsiran data. menyalahgambarkan data. G. Identiti peserta Kaunselor yang membekalkan data. dan melaporkan penyelidikan dengan tepat. atau dengan sengaja memberatsebelahkan keputusan.

penghargaan. G. dan memberi pengiktirafan sepenuhnya kepada mereka yang layak diberi pengiktirafan.4. Penyumbang Kaunselor memberi pengiktirafan melalui pengarang bersama. G. G. Penyumbang pertama 263 . kaunselor harus mengenali dan memberi pengiktirafan kepada hasil kajian yang lalu.5. Replikasi kajian Kaunselor berobligasi untuk membekalkan data penyelidikan asal yang mencukupi kepada profesional yang layak yang mungkin ingin untuk mereplikasikan kajian itu. Mengiktiraf sumbangan Apabila mengendali dan melaporkan penyelidikan. catatan kaki.5. menghormati undang-undang hak cipta.d. penyelidik hendaklah mengambil langkah-langkah secara bersungguh-sungguh untuk memastikan yang data itu diubahsuai/diubah bagi melindungi identiti dan kebajikan semua pihak dan memastikan yang perbincangan mengenai dapatan kajian tidak mendatangkan kemudaratan kepada peserta. Semakan/penerbitan semula data atau idea Kaunselor membuat perakuan sepenuhnya dan sidang penyunting sedar akan penerbitan idea atau data yang terdahulu. mengenai tajuk yang dikaji. jika idea atau data sedemikian dihantar untuk semakan atau penerbitan.c. G.penglibatan mereka di dalam kajian.a.b. G. Penciplakan Kaunselor tidak menciplak iaitu mereka tidak mengemukakan kajian orang lain sebagai kajian mereka. Penerbitan G.5.5.e.5. atau cara-cara lain yang sesuai kepada mereka yang telah menyumbang dengan signifikannya kepada penyelidikan atau pembinaan konsep sejajar dengan sumbangan tersebut.

dan jenis pengiktirafan yang akan diterima. Penyelidikan pelajar Bagi rencana-rencana yang berasaskan sebahagian besarnya kepada kerja kursus.h. Kaunselor berhati-hati di dalam membuat keputusan berkaitan penerbitan berdasarkan kepada piawaian yang sah dan yang boleh dipertahankan.e.5. atau tujuan-tujuan ilmiah yang lain menghormati hak-hak kerahsiaan dan pemilikan orang yang menyerahkan bahan-bahan tersebut.g. 264 atau tesis pelajar di mana pelajar merupakan penyumbang utama mereka hendaklah disenaraikan sebagai pengarang .5. Kaunselor menyemak rencana-rencana yang dihantar dalam tempoh masa yang sewajarnya dan berasaskan kepada skop dan kompetensi di dalam metodologi penyelidikan. G.disenaraikan dahulu. disertasi utama. Perjanjian penyumbang Kaunselor yang mengendalikan penyelidikan bersama dengan rakan sejawat atau pelajar/yang diselia menggariskan perjanjian terlebih dahulu mengenai pengagihan kerja. G.5.5. Kaunselor yang menjadi penyemak atas jemputan sidang pengarang atau penerbit berusaha sedaya upaya untuk menyemak hanya bahan-bahan di dalam skop kompetensi mereka dan berusaha untuk menghindari bias peribadi. pengiktirafan penerbitan. dan sumbangan teknikal atau profesional yang kecilkecil diperakukan melalui nota ataupun halaman pengenalan. projek. G. Semakan profesional Kaunselor yang menyemak bahan-bahan yang diserahkan untuk penerbitan. Penyerahan Pendua (duplicate) Kaunselor menyerah manuskrip untuk pertimbangan hanya kepada satu jurnal sahaja pada satu-satu masa. Manuskrip yang diterbitkan sepenuhnya atau sebahagian besar daripadanya dalam jurnal lain atau pencetakan lain tidak boleh diserahkan untuk penerbitan tanpa pengakuan dan kebenaran daripada penerbitan yang terdahulu. G.f. penyelidikan.

H. Piawaian dan undang-undang (Rujuk F. H. Sekiranya konflik tidak dapat diselesaikan 265 . peraturan. Pengetahuan Kaunselor memahami Kod Etika Lembaga Kaunselor dan kod etika lain yang boleh dipakai daripada organisasi profesional atau badan persijilan dan perlesenan yang lain di mana mereka menjadi ahlinya. kaunselor menunjukkan komitmen mereka kepada Kod Etika Lembaga Kaunselor dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik tersebut.a.b.1. etika.1.) H.1. dan nilai-nilai moral di dalam mengendalikan kerja profesional mereka. Kekurangan pengetahuan atau salah faham mengenai tanggungjawab etika bukan merupakan suatu alasan pembelaan bagi sesuatu tuduhan tingkah laku yang tidak beretika. Kaunselor menyerapkan etika dalam kerja profesional seharian mereka.9. Mereka melibatkan diri dalam perkembangan profesional yang berterusan mengenai topik-topik masa kini di dalam isu-isu etika dan undangundang di dalam kaunseling. Mereka sedar bahawa perlindungan dan kepercayaan klien di dalam profesion bergantung kepada tahap tindakan profesional yang tinggi. Kaunselor berusaha sedaya upaya untuk menyelesaikan dilema etika melalui komunikasi langsung dan terbuka dengan semua pihak yang terlibat dan mendapatkan perundingan daripada rakan sejawat dan penyelia bila diperlukan.a. Mereka meletak kaunselor-kaunselor lain di tahap piawaian yang sama dan bersedia untuk mengambil tindakan yang sesuai bagi menjamin yang piawaian ini dipertahankan.Bahagian H : Menyelesaikan isu-isu etika Pengenalan Kaunselor bertindak menurut undang-undang. atau pihak berkuasa yang lain. Konflik antara etika dan undang-undang Jika tanggungjawab etika berkonflik dengan undang-undang.

2. dengan syarat tindakan sedemikian tidak melanggar hak-hak kerahsiaan yang mungkin terlibat..c.2.2. seseorang atau sesebuah organisasi dan tidak sesuai untuk diselesaikan secara tidak formal atau tidak diselesaikan dengan baik.b. lembaga perlesenan atau kepada pihak berkuasa institusi yang sesuai. kaunselor harus berunding 266 .2. kaunselor boleh mengikuti ketetapan undang-undang.c. Penyelesaian tidak formal Sekiranya kaunselor mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa kaunselor lain sedang atau telah melanggar piawaian etika. Perundingan Apabila tidak pasti sama ada sesuatu situasi tertentu atau urutan tindakan boleh melanggar Kod Etika Lembaga Kaunselor. Tindakan ini tidak boleh dijalankan jika sesuatu intervensi itu melanggar hak-hak kerahsiaan atau jika kaunselor dikehendaki untuk menyemak kerja kaunselor lain yang tingkahlaku profesionalnya dipersoalkan.2.b.dengan cara tersebut. Tindakan-tindakan tersebut mungkin merangkumi rujukan kepada jawatankuasa etika profesional kebangsaan atau negeri. H.2.2.) H. peraturan. (Rujuk H. Sekiranya kaunselor mempunyai pengetahuan yang menimbulkan keraguan sama ada kaunselor lain bertindak secara beretika. Tingkah laku etika yang dijangkakan Kaunselor mengharapkan rakan sejawat akan mematuhi Kod Etika Lembaga Kaunselor. H. mereka cuba terlebih dahulu untuk menyelesaikan isu itu secara tidak formal dengan kaunselor lain sekiranya boleh. atau pihak berkuasa undang-undang yang lain.a. H. kaunselor harus mengambil tindakan lanjut yang sesuai dengan situasi itu. Pelanggaran yang disyaki H. badan persijilan sukarela kebangsaan. H. Melaporkan pelanggaran etika Sekiranya sesuatu perlanggaran yang kelihatan itu telah memudaratkan atau mungkin akan memudaratkan dengan banyaknya. mereka boleh mengambil tindakan yang sesuai.d.

kaunselor harus menjelaskan sifat konflik berkenaan dan menyatakan kepada penyelia mereka ataupun pegawai-pegawai lain yang bertanggungjawab tentang komitmen mereka kepada Kod Etika Lembaga Kaunselor. H. Konflik organisasi Sekiranya permintaan organisasi di mana kaunselor bergabung menimbulkan konflik dengan Kod Etika Lembaga Kaunselor.f.3. Bekerjasama dengan jawatankuasa etika Kaunselor membantu dalam proses penguatkuasaan Kod Etika Lembaga Kaunselor. H. H. Di mana boleh. prosiding. atau menggalakkan pengaduan etika yang membelakangkan fakta secara yang tidak bertanggungjawab (reckless) atau sengaja mengabaikannya (willful) yang akan membatalkan tuduhan.dengan kaunselor-kaunselor lain yang lebih mahir tentang etika dan Kod Etika Lembaga Kaunselor.2. dan keperluan Jawatankuasa Kod Etika Lembaga Kaunselor atau jawatankuasa etika persatuan berdaftar yang lain atau lembaga yang mempunyai kuasa ke 267 . Diskriminasi yang tidak adil terhadap pengadu dan responden Kaunselor tidak menafikan individu untuk mendapat pekerjaan. Ini tidak menolak tindakan diambil berasaskan hasil sesuatu prosiding atau menimbang maklumat-maklumat lain yang sesuai. Dalam melaksanakan hal ini kaunselor haruslah memberikan perhatian kepada isu kerahsiaan. kemasukan ke dalam program akademik atau lain-lain. dengan rakan sejawat atau dengan pihak berkuasa yang sesuai. kaunselor harus berusaha untuk membuat perubahan di dalam organisasi yang membolehkan kepatuhan sepenuhnya kepada Kod Etika Lembaga Kaunselor. Pengaduan yang tidak perlu (unwarranted) Kaunselor tidak memulakan. meningkat di dalam jawatan. Kaunselor bekerjasama dalam penyiasatan.e.2. kontrak atau kenaikan pangkat berdasarkan semata-mata kerana mereka telah membuat pengaduan ataupun menjadi subjek pengaduan berhubung dengan etika. melibatkan diri.g. H.2.

Kaunselor harus mengetahui dengan mendalam dasar dan prosedur pelanggaran etika dan menggunanya sebagai rujukan di dalam menguatkuasakan Kod Etika Lembaga Kaunselor.atas mereka yang dituduh dengan sesuatu pelanggaran. 268 .

’LAMPIRAN 5’ ALAMAT-ALAMAT PEJABAT PAROL
NEGERI PERLIS ALAMAT / NO. TELEFON / NO. FAKS & NO. H/P NO. 8, TAMAN PENGKALAN INDAH, JALAN DATO' WAN AHMAD, 01000 KANGAR, PERLIS TEL : 04-9791301 FAKS : 04-9791303 H/P : 019-3822215 D/A MAKTAB PENJARA MALAYSIA, 43000 KAJANG, SELANGOR TEL : 87341480 FAKS : 03-87341557 H/P : 013-9216971 B-9-6 BLK. B, MEGAN AVENUE 11, NO.12, JLN YAP KWAN SENG, 50450 KUALA LUMPUR TEL : 03-21643782 FAKS : 03-21643846 H/P : 019-3434043 / 012-9328500 (RASMI) NO. 171-173, TINGKAT 1, CINMUK COMMERCIAL CENTRE, KOTA SENTOSA, BATU 7, JALAN PENRISSEN, 93706 KUCHING, SARAWAK TEL : 082-628560 FAKS : 082-628563 H/P : 019-9996349 / 019-8101648 (RASMI) PENJARA PENGKALAN CHEPA, JALAN MAKTAB, 16109 PENGKALAN CHEPA, KELANTAN TEL : 09-7715605/09-7715281 FAKS : 09-7715604 H/P : 013-9344455 NO. 76 , JALAN UTAMA 5, KOMPLEKS BANGUNAN PERNIAGAAN UTAMA, JALAN SULTANAH SAMBUNGAN, 05150 ALOR STAR, KEDAH TEL : 04-7349457 FAKS : 04-7349429 H/P : 019-5110281 / 019-4808281 (RASMI) NO. 80G, JALAN PETANI, 20000 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU TEL : 09-6301081 / 06-6301082 ( KAUNTER) / 09-6301083 (PENT) FAKS : 09-6301084

SELANGOR

WILAYAH

SARAWAK

KELANTAN

KEDAH

TERENGGA NU

269

H/P : 012-7445630 / 013-9819690(RASMI) NEGERI NEGERI JOHOR

ALAMAT / NO. TELEFON / NO. FAKS & NO. H/P PENJARA KLUANG, BATU 8, JALAN KLUANG-MERSING, 86000 KLUANG, JOHOR TEL : 07-7875135 FAKS : 07-7875173 H/P : 013-4899794 IBU PEJABAT PENJARA SABAH, 88811 KOTA KINABALU, SABAH TEL : 088-270495 FAKS : 088-252938 H/P : 019-8201006 2A & 4A, JALAN GREENTOWN 3, GREENTOWN NOVA, 30450 IPOH, PERAK TEL : 05-2491642 FAKS : 05-2491640 H/P : 019-5586021 / 019-7116021 (RASMI) L 12-5 & 14-5 TINGKAT 5, KOMPLEKS KOTA CEMERLANG, JALAN KC 1, 75450 AYER KEROH MELAKA TEL : 06-2325449 FAKS : 06-2325410 H/P : 019-6700834 / 019-7760834(RASMI) SUITE 2, TINGKAT 13A, WISMA TNB, 10250 JALAN ANSON, PULAU PINANG TEL : 04-2299475 FAKS : 04-2299564 H/P : 012-6768665 / 019-5777075(RASMI) A17, TINGKAT BAWAH DAN SATU, JALAN SERI KUANTAN 2, SERI KUANTAN SQUARE, 25000 KUANTAN, PAHANG TEL : 09-5147082 FAKS : 09-5147048 H/P : 019-9325990

SABAH

PERAK

MELAKA

PULAU PINANG

PAHANG

N. SEMBILAN

PENJARA SEREMBAN, JALAN MUTHU CUMARU, 70990 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN TEL : 06-7631271 FAKS : 06-7631537 H/P : 016-3923598 / 019-3523598(RASMI)

270

271

DAERAH JOHOR BAHRU

ALAMAT / NO. TELEFON / NO. FAKS & NO. H/P LOT 10, TINGKAT 13, MENARA TABUNG HAJI, JALAN AYER MOLEK, 80000 JOHOR BAHRU, JOHOR TEL : 07-2242600 FAKS : 07-2242300 H/P : 012-7025821 NO. 11, JALAN CEMARA, BANGUNAN CEMARA, 86200 SIMPANG RENGAM, JOHOR TEL : 07-7552400 (kaunter) FAKS : 07 -7552402 H/P : 016-7871695 NO. 11, JALAN MEGAT, 83000 BATU PAHAT, JOHOR TEL : 07-4348400 (kaunter) FAKS : 07-4348402 H/P : 019-2629974 NO. 28, JALAN TUANKU AHMAD 85000 SEGAMAT, JOHOR TEL : 07-9328400 (kaunter) FAKS : 07-9328403 H/P : 017-2800763 NO. 15, JALAN NIAGA 2, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR TEL : 07-8839400 (kaunter) FAKS : 07-8827232 H/P : 019-7635217 2104 A & 2105 A, TINGKAT 1,WISMA SYEIKH ABDULLAH FAHIM, JALAN BERTAM, 13200 KEPALA BATAS, PULAU PINANG TEL : 04-5756405 (kaunter) FAKS : 04-5756059 H/P : 012-5785176 / 019-6665806 NO. 19, PESARA MAHSURI 5, SG. NIBONG KECHIL, TAMAN MELATI JAYA, 11900 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG TEL : 04-6432203 FAKS : 04-6457639 H/P : 017-6041541

KLUANG

BATU PAHAT

SEGAMAT

KOTA TINGGI

SEBERANG PERAI UTARA

BARAT DAYA

272

DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN

ALAMAT / NO. TELEFON / NO. FAKS & NO. H/P NO. 1 LORONG JAWI JAYA 3, TAMAN JAWI JAYA, 14200 SUNGAI JAWI, P. PINANG TEL : 04-5829100 (kaunter) FAKS : 04-5829029 H/P : 019-7484404 LOT 2331 A & LOT 2332 A TINGKAT BAWAH, BANGUNAN KOPERASI GURU, JALAN PENGKALAN CHEPA, 15400 KOTA BHARU, KELANTAN TEL : 09-7413242 (09-7413240 PEJ) FAKS : 09-7413241 H/P : 012-9567677 PT 421, JALAN TASEK, 17500 TANAH MERAH, KELANTAN TEL : 09-9502381 (09-9502380 PEJ) FAKS : 09-9502382 H/P : 012-9848797 PT 4920, MUKIM GUCHIL, 18000 KUALA KRAI, KELANTAN TEL : 09-9602422 (09-9506035 PEJ) FAKS : 09-9602421 H/P : 013-9833106 PT 146, BANDAR BACHOK, 16300 BACHOK, KELANTAN TEL : 09-7787042 (09-7787040 PEJ) FAKS : 09-7787041 H/P : 019-9178617 NO. 76 TINGKAT BAWAH, JALAN UTAMA 5, KOMPLEKS BANGUNAN PERNIAGAAN UTAMA, LEBUHRAYA SULTANAH BAHIYAH, 05150 ALOR STAR KEDAH TEL : 04-7349442 (04-7349458 PEJ) FAKS : 04-7349429 H/P : 019-2807375 NO. 6, JALAN TUANKU HAMINAH 1, TAMAN TUANKU HAMINAH, 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH TEL : 04-4480791 ( 04-4441794 PEJ ) (04-4441790 KAUNTER) FAKS : 04-4441792 H/P : 012-4272051

KOTA BHARU

TANAH MERAH

KUALA KRAI

BACHOK

KOTA SETAR

SUNGAI PETANI

273

09100 PULAI. 109. KEDAH TEL : 04-9663512 (04-9693510 PEJ) (04-9693511 KAUNTER) FAKS : 04-9693519 H/P : 019-4229359 NO. NEGERI SEMBILAN TEL : 06-4546169 FAKS : 06-4546150 H/P : 017-5946741 BALING LANGKAWI MELAKA TENGAH SEREMBAN TAMPIN BAHAU 274 . 70200 SEREMBAN. TAMAN BUKIT PIATU MUTIARA. H/P NO. JLN PERSISIRAN KOTA 4/5. JALAN PANDAK MAYAH . PEKAN PANDAK MAYAH. 49. 07000 LANGKAWI. BALING.DAERAH PENDANG ALAMAT / NO. 3. KEDAH TEL : 04-7581884 / 04-7581882 (pej) / 04 7581881 (pej) FAKS : 04-7593837 H/P : 019-5753697 NO. JALAN DATUK THONG HIAN KIM. 73000 TAMPIN. FAKS & NO. MELAKA TEL : 06-2881210 FAKS : 06-2881220 H/P : 013-2519937 NO. ISMAIL. 73. NEGERI SEMBILAN TEL : 06-4412658 FAKS : 06-4412681 H/P : 016-3719880 NO. KUAH. KEDAH TEL : 04-4746078 (04-4746077 KAUNTER) FAKS : 04-4746079 H/P : 019-4665750 NO. TELEFON / NO. 72100 BAHAU. 06700 PENDANG. JLN. PEKAN TANAH MERAH. MUKIM BUKIT PIATU. BANDAR BARU. 348-G DAN 348-1. JALAN BUKIT PIATU MUTIARA. 10 LORONG 2. JALAN TUN DR.TAMPIN SQUARE. MELAKA TENGAH. KOMPLEKS PERNIAGAAN . NEGERI SEMBILAN TEL : 06-7612461 FAKS : 06-7612451 H/P : 012-6273766 LOT 2-9 & LOT 2-10.

PUSAT PERNIAGAAN PULAI. MUKIM TANGGOL. JALAN SULTAN SULAIMAN. TELEFON / NO. 31300 IPOH. PERAK TEL : 05-3541642 (KAKITANGAN : 05-3541641 / 3541644 / 3541645) FAKS : 05-3541640 H/P : 017-5686044 KEMAMAN HULU TERENGGANU BESUT KINTA LARUT MATANG DAN SELAMA NO. BESUT.T NO. PADANG LUAS. 34000 TAIPING. 20000 KUALA TERENGGANU. 24000 KEMAMAN. PERAK TEL : 05-7941641 FAKS : 05-7941640 H/P : 012-9623841 HULU PERAK 275 . JERTIH 22000. TERENGGANU TEL : 09-6902007 (KAUNTER : 09-6902005) FAKS : 09-6902008 H/P : 017-6082215 NO. H/P LOT P. 9. JLN TUN BIJA DIRAJA.DAERAH KUALA TERENGGANU ALAMAT / NO. TERENGGANU TEL : 09-8503353 (KAUNTER : 09-8503352) FAKS : 09-8503351 H/P : 013-9870290 LOT 004337. JLN PBC 1. PERAK TEL : 05-8091641 FAKS : 05-8091640 H/P : 019-5716653 NO. FB 86. KG. JALAN LEBAI SARAS. JONGOK. 21800 HULU TERENGGANU. 5. 33300 GERIK. TERENGGANU TEL : 09-6863021 (KAUNTER : 09-6863023) FAKS : 09-6863020 H/P : 012-9471612 LOT 5311. FB 87 & FB 88. GERIK BUSINESS CENTRE. TMN KEMUNTING MAJU. TERENGGANU TEL : 09-6301088 (KAUNTER 09-6301087) FAKS : 09-6301086 H/P : 019-9343638 FB 85. BANGUNAN CASA LIMBONG. FAKS & NO. 31. DAERAH HULU TERENGGANU. MUKIM PELAGAT. JLN MEDAN SAUJANA 1. 1914 P.

DAERAH KUALA KANGSAR ALAMAT / NO. BENDAHARA BUSINESS CENTRE. JALAN LABUK. SELANGOR TEL : 03-33426135 / 33426082 FAKS : 03-33426085 H/P : 012-6145733 NO. PERAK TEL : 05-6871643 (KAKITANGAN : 05-6871641 / 6871644 / 6871645) FAKS : 05-6871640 H/P : 012-4559949 MANJUNG HULU LANGAT 39. FAKS & NO. SEKSYEN 3. BANDAR TEKNOLOGI KAJANG. PERAK TEL : 05-7731641 FAKS : 05-7731640 H/P : 019-4135686 NO. JLN RAJA CHULAN. 43500 SEMENYIH. JALAN MERU. SELANGOR TEL : 03-60931502 / 60931504 FAKS : 03-60932925 H/P : 013-3535239 LOT 6. TINGKAT BAWAH & TINGKAT 1. JALAN LUMUT. 143. PUSAT BANDAR RAWANG. H/P NO. JALAN COKMAR 1. SEKSYEN 1. JALAN 1/5. TELEFON / NO. 41050 KLANG. 32040 SRI MANJUNG. 29. BLOK 4A. 48000 RAWANG. JALAN BENDAHARA 1/1. TINGKAT 1 & 2. BANDAR LABUK JAYA. BATU 7. SELANGOR TEL : 03-32812672 FAKS : 03-32812673 H/P : 013-9887791 NO. 18. JALAN BANDAR RAWANG II. PUSAT PERNIAGAAN MANJUNG. 45000 KUALA SELANGOR. 90000 SANDAKAN. 18-1. SELANGOR TEL : 03-87249260 / 87249261 FAKS : 03-87249249 H/P : 014-3032324 NO. 18. 8C. SABAH TEL : 089-213658 / 089-215526 FAKS : 089-215528 H/P : 016-5833573 KLANG KUALA SELANGOR KUALA LANGAT SANDAKAN 276 . 33000 KUALA KANGSAR.

93050 KUCHING. PETRA JAYA.11. JALAN ASTANA. 91030 TAWAU TEL : 089-775411 FAKS : 089-775412 H/P : 019-8337474 WDP 213. LOT 14. SABAH TEL : 087-332175 FAKS : 087-332177 H/P : 019-8695617 LOT 1319. TAMAN MOSAIC. BLOK B. SABAH TEL : 088-972275 FAKS : 088-972276 H/P : 013-7208851 SHOP LOT NO. PUTATAN PLATINUM PLAZA. JALAN MELAYU 98000 MIRI. FASA 1 MCLD BLOK 10. SARAWAK TEL : 084-322845 FAKS : 084-310264 H/P : 019-8056862 KUDAT PANTAI BARAT PEDALAMAN KUCHING MIRI SIBU 277 . CORNER LOT 15. 89008 KENINGAU.DAERAH TAWAU ALAMAT / NO. JALAN TUANKU OSMAN. KUCHING TOWN LAND DISTRICT. SABAH TEL : 088-734135 FAKS : 088-734136 H/P : 013-8565251 PADASA COMMERCIAL COMPLEX. TINGKAT 1 & 3. SARAWAK TEL : 085-442332 FAKS : 085-442330 H/P : 019-8849464 PETI SURAT 1013. COMMERCIAL CENTER TALAK BANA. 6. TINGKAT 1-3. 88200 KOTA KINABALU. SECTION 65. BATU 1 JALAN TANJUNG BATU. MIRI CENTRE POINT. TELEFON / NO. NO. GROUND & FIRST FLOOR. H/P NO TB2685. LORONG 1. FAKS & NO. 89159 KOTA BELUD. SARAWAK TEL : 082-380960 (082-380944 KAUNTER) FAKS : 082-380959 H/P : 013-5703766 LOT 1298. BLOK F. PUTATAN. JLN MAT SALLEH 1A. 96000 SIBU.

TAMAN SETIAWANGSA. TINGKAT 1. NO. PAHANG TEL : 09-2964621 FAKS : 09-2964622 H/P : 019-3994968 AMPANG KUANTAN PEKAN JERANTUT 278 . NO 36 LOT 7257 TINGKAT 1 & 2. UNIT 12A & 12B. JALAN KIDURONG. MEDAN RAYA COMMERCIAL CENTRE. 1 JALAN TASIK PERMAISURI 2. H/P PETI SURAT 3211. 15 & 16. PAHANG TEL : 09-5141588 FAKS : 09-5142588 H/P : 019-7256016 NO. TINGKAT BAWAH & SATU. 97008 BINTULU. SARAWAK TEL : 086-339508 FAKS : 086-337970 H/P : 016-8625778 TINGKAT 19. PAHANG TEL : 09-4223599 FAKS : 09-4223588 H/P : 013-9640843 NO. TINGKAT BAWAH. 25000 KUANTAN. BLOK D-1-5. 56000 KUALA LUMPUR TEL : 03-91734476 FAKS : 03-91734497 H/P : 012-8734342 CHERAS WANGSA MAJU (GOMBAK) NO. 53300 KUALA LUMPUR TEL : 03-41496710 FAKS : 03-41496582 H/P : 016-3575230 PARCEL 28-2. D'WANGSA MAJU.DAERAH BINTULU ALAMAT / NO. TINGKAT BAWAH & SATU. 27000 JERANTUT. SETIAWANGSA BUSINESS SUITE. 23. FAKS & NO. WISMA ZELAN. BANDAR INDERAPURA. 77. JALAN DELIMA 10. JALAN TOK MUDA IDRIS. SRI DAGANGAN 2. 54200 KUALA LUMPUR TEL : 03-42531979 FAKS : 03-42532023 H/P : 019-5655604 A 31. JLN TUN ISMAIL. BANDAR TUN RAZAK. 26600 PEKAN. TELEFON / NO.

JALAN CENGAL 2. FAKS & NO. H/P NO. 28000 TEMERLOH. TELEFON / NO. TINGKAT BAWAH & SATU. PAHANG TEL : 09-2965445 FAKS : 09-2965446 H/P : 016-9965316 279 .DAERAH TEMERLOH ALAMAT / NO. 23. TAMAN CENGAL.

280 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->