P. 1
Sejarah Teori Pembelajaran Behaviorisme

Sejarah Teori Pembelajaran Behaviorisme

|Views: 261|Likes:
Published by Saadah Nur

More info:

Published by: Saadah Nur on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2014

pdf

text

original

SEJARAH TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME

Teori behaviorisme merupakan salah satu bidang kajian psikologi eksperimental yang kemudian diadopsi oleh dunia pendidikan. Meskipun dikemudian hari muncul berbagai aliran baru sebagai reaksi terhadap behaviorisme, namun harus diakui bahwa teori ini telah mendominasi argumentasi tentang fenomena belajar manusia hingga penghujung abad 20. Menurut teori behaviorisme, belajar dipandang sebagai perubahan tingkah laku, dimana perubahan tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai stimulus yang datang dari luar diri subyek. Secara teoritik, belajar dalam konteks behaviorisme melibatkan empat unsur pokok yaitu: drive, stimulus, response dan reinforcement. Apa yang dimaksudkan dengan drive iaitu suatu mekanisme psikologis yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas belajar. Stimulus yaitu ransangan dari luar diri subyek yang dapat menyebabkan terjadinya respons. Response adalah tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan atau stimulus yang diberikan. Dalam perspektif behaviorisme, respons biasanya muncul dalam bentuk perilaku yang kelihatan. Reinforcement adalah penguatan yang diberikan kepada subyek belajar agar ia merasakan adanya kebutuhan untuk memberikan respons secara berkelanjutan. Disamping itu, pandangan Pavlov, Thorndike, Watson, dan Skiner umumnya telah digunakan secara luas sebagai asumsi dalam pengembangan model-model pembelajaran, maupun dalam mempreskripsikan strategi pembelajaran yang berbasis pada teori behaviorisme.

http://wadira358.blogspot.com/2010/08/sejarah-teori-pembelajaranbehaviorisme.html http://eprints.utm.my/10358/1/bab11.pdf

Pengetahuan dan pemerolehannya adalah daripada sumber luaran. Oleh itu bahasa dikaji dari sudut rangsangan dan gerak balas. filem-filem dan sebagainya. behaviurisme cuba menjelaskan pembelajaran tanpa merujuk kepada proses kognitif. Ringkasnya. pameran. iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga menjadi suatu kebiasaan atau rutin. bahan rakaman. Pelajar hanya memberi respons kepada tuntutan persekitaran. Implikasinya. hidu dan sebagainya. seperti pengalaman langsung ke pengalaman abstrak. mendengar. Pengetahuan dilihat sebagai sedia ada dan mutlak (pengetahuan objektif). Kecekapan akan dikuasai jika kita sering berlatih. Bahan Bantu Mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru/ murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas Kepelbagaian BBM dapat mempelbagaikan kegiatan atau pengalaman murid-murid belajar mengikut peringkat atau kebolehannya daripada mudah ke sukar. merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid. dan pembelajaran dilihat sebagai satu proses pasif. papan hitam. rasa. Kebanyakan eksperimen awal golongan pengikut behaviurisme menggunakan binatang (Skinner misalnya menggunakan burung merpati dan tikus putih) yang memfokus kepada perlakuan refleksif organisma apabila dikenakan rangsangan (stimuli) tertentu. . Watson dan Skinner di Amerika Syarikat. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks. kapur dan gambar-gambar sahaja. pengalaman dramatized. Aspek penting teori behaviurisme yang mempunyai implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi adalah pelajar dilihat sebagai menyesuaikan diri dengan persekitaran. Teori ini sangat dominan dalam tahun 1950an dan 1960an dan masih berpengaruh hari ini. pengalamaan rekaan. Sebagai guru kita harus memastikan rangsangan dalam bilik darjah (termasuk tingkah laku guru) menimbulkan persasaan keseronokkan serta keselesaan dan bukan perasaan takut atau risau. Behaviurisme dikaitkan dengan Pavlov di Russia (idea classical conditioning melalui “dog-salivation-experiment”nya iaitu membuatkan anjing meleleh air liurnya apabila loceng dibunyikan) dan Thorndike. tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat.Apakah TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME TEORI PEMBELAJARAN TINGKAHLAKU (BEHAVIORISME) DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Mengikut teori behaviurisme. gambar-gambar. bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. Fahaman alternatif. demontrasi. peranan pensyarah adalah dominan. malah yang lebih dahulu muncul ialah behaviurisme. . iaitu minda seperti bekas kosong yang diisi melalui pengalaman atau pengukuhan melalui rangsangan.

Manakala Hanapiah Sudin ( 1979: 51-52 ) dan Khairiah Ahmad ( 1980-13 ) mengkelaskannya kepada dua iaitu “ software” dan “ hardware” Ngui Kuen Sang (1981: 35 ) “ mengenai BBM.radio kaset. intonasi dan nada. internet dan sebagainya. 1997 : 293): The effectiveness of any medium depends on the creativity of the teacher using it. komputer. misalnya dalam bentuk buku. carta. bahan maujud (realia) dan sebagainya. Ia harus dipilih sesuai dengan bahan yang hendak kita ajarkan dan secocok dengan murid-murid yang terlibat. gambar. tetapi guru perlu bertindak sebagai pengolah bahan-bahan ini agar bahan-bahan pengajaran tersebut menjadi lebih kreatif dan menyeronokkan. pita rakaman. Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik – seperti suara. Walau bagaimanapun. Sherwin G ( 1963) “ …hanya alat bantu mengajar yang mempunyai komunikatif tinggi yang mampu membantu pelajar memperolehi pengalaman belajar yang berfaedah bagi mengembangkansikap ilmiah dan sikap sosial. papan putih. televisyen. dan Gerlach.” Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bolehlah disimpulkan bahawa BBM boleh dibahagikan kepada tiga kategori: i. papan magnet. pita video. CD .saperti lakonan. R. Husin dan Siti Hajar Hj. carta. overhead projektor (OHP).” Atan Long ( 1982: 174 ) “ BBM terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatu bahan boleh disampaikan dengan pelbagai cara.surat khabar." Mutu bahan bantu mengajar (BBM) juga diambil kira dalam pembinaan dan pemilihannya sebagai bahan pengajaran. filem jalur. Bahan bercorak pengalaman . projek. (di dalam Kamaruddin Hj. slaid. atau dibubuh pada slaid dan dipancarkan pada skrin. buku dan sebagainya. Abdul Aziz. pameran. seperti yang diketahui bahan-bahan tersebut hanya bertindak membantu sahaja. Alat-alat penyampaiannya dinamakan BBM. Pembinaannya biarlah mengikut lunas-lunas yang tertentu seperti jelas (bunyi dan rupa – sebutan ). keharmonian warna ( gambar ) . radio. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronikseperti filem pelajaran. papan hitam.S. V. kad-kad imbasan. model. alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. papan flanel. kemantapan emosi dan daya penghargaan. piring hitam.Murray. ii. D. iii.P. lawatan.” Thomas. kita tidak dapat memberi takrif yang tetap walaupun pada keseluruhannya ramai pendidik menyetujui bahawa penggunaan BBM dalam situasi pengajaran pembelajaran adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan pandangan seseorang. Hal ini ada ditegaskan oleh Elly. Swartout.Atan Long ( 1981: 179-203 ) membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan: alat pendengaran. Noraziah Abdul Hamid ( 1981) membahagikan BBM kepada dua iaitu media elektronik dan media bukan elektronik.

Contohnya . Menurut (Gagne. Aspek penting teori behaviurisme yang mempunyai implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi adalah pelajar dilihat sebagai menyesuaikan diri dengan persekitaran. Contohnya dalam pengajaran pembelajaran perkakasan komputer . pusat beli belah. kain-kain perca. Daripada . seorang guru itu harus merangsang pelajar untuk mengingat semula isi kandungan yang telah di pelajari sebelum ini . bentuk huruf atau carta dan keteguhannya. Implikasinya. sarung kaki lama. kulit siput. Pelajar hanya memberi respons kepada tuntutan persekitaran. suara guru haruslah jelas dan berintonasi . Guru juga harus mempersembahkan bahan yang merangsangkan iaitu melalui beberapa soalan .kesesuaian saiz. buah getah. lidi. susunan idea semasa bercakap juga penting dan juga menggunakan pelbagai media yang relevan contohnya carta alir . surat khabar lama.pada permulaan pengajaran seorang guru itu haruslah pandai menarik perhatian dengan menyediakan bahan bantu mengajar yang boleh menarik perhatian seperti persembahan powerpoint yang menarik terutamanya untuk menerangkan tentang tajuk mengenai asas perkasan komputer ke dalam kelas . kulit-kulit siput. Bahan-bahan terbuang atau bahan maujud di sekitarnya digunakan sepenuhnya seperti rotan. Berdasarkan sembilan elemen ini . guli. batu-batan. tudung botol.Guru haruslah memberitahu pelajar bahawa tajuk ini sangat menarik dan penting kerana ia akan mendedahkan pelajar kepada pengetahuan asas mengenai perkakasan sistem komputer . Selain itu . diperbuat dari bahan-bahan yang murah dan boleh didapati secara percuma seperti di jabatanjabatan kerajaan. peranan pensyarah adalah dominan. daun-daun kering dan sebagainya. sebelum memulakan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran . terdapat sembilan elemen yang baik untuk sesuatu pengajaran . Guru juga harus menggalakkan pelajar berbincang dan menyuruh pelajar mengajar rakan-rakan mereka yang tidak faham tentang topik yang di ajar pada hari itu .kotak rokok. Pengetahuan dilihat sebagai sedia ada dan mutlak (pengetahuan objektif). iaitu minda seperti bekas kosong yang diisi melalui pengalaman atau pengukuhan melalui rangsangan.Briggs dan Wager 1992) dalam teori pembelajaran tingkahlaku (Behaviorisme) .guru perlu menjelaskan mengapa tajuk ini amat penting untuk di pelajari dan apakah kegunaan dan kepentingannya terhadap pelajar . Guru perlu memberitahu pelajar tentang objektif pelajaran dan apa yang diharapkan satelah selesai mengikuti pengajaran dan pembelajaran . Pengetahuan dan pemerolehannya adalah daripada sumber luaran. guru memberi tugasan kepada pelajar bagaimana untuk mendapatkan data mengenai jenis perkakasan komputer terkini di pasaran tajuk perkakasan komputer yang telah dipelajari sebelum itu. Alat itu juga harus mudah dibuat. jika dikaitkan dengan pengajaran topik Konsep Asas Sistem Komputer beberapa kaedah dan strategi boleh diterapkan semasa proses pengajaran dijalankan di dalam kelas . tin-tin kosong. dan pembelajaran dilihat sebagai satu proses pasif. buluh. Sebagai contoh . ranting kayu. gambarajah dan juga slaid projektor . Guru haruslah mengesan kemajuan pelajar dengan mengemukakan soalan atau memberi tugasan supaya pelajar dapat mengaplikasikan ilmu yang di pelajari . batang ice cream. pihak swasta dan sebagainya. pejabat pos.

aktiviti yang pelbagai perlu ditimbulkan agar pelajar dapat latihan yang mencukupi untuk diaplikasikan kepada situasi yang sebenar dan memudahkan para pelajar untuk berkomunikasi dengan masyarakat. supaya jelas. Sekiranya tidak. teknik-teknik dan peringkat-peringkat penyampaian pengajaran… suasana pembelajaran ini pula adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kaedah penyampaian dan bahan pengajaran yang digunakan dalam suasana fizikal yang direka untuk pembelajaran. kad-kad huruf atau perkataan.bahan terbuang ini guru-guru dahulu berjaya mencipta berbagai-bagai BBM yang menarik. proses pembelajaran dan pelajaran. boleh beroperasi dan menepati fungsinya. lasak. ii. . terdapat beberapa prinsip umum yang perlu dititikberatkan juga bagi membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan pengajaran mereka. agar pemilihan bahan pengajaran tidak dilakukan dengan sewenang-wenangnya. usaha menyediakannya adalah sia-sia sahaja. Virag. Guru-guru ini bukan sahaja mengenali batang tubuh setiap muridnya tetapi ia tahu juga kebolehan dan minat muridnya. Bahan pengajaran yang baik tidak hanya menekankan kepada aspek bahasa dan penggunaannya sahaja. Guru perlu mengambil kira kandungan pengajaran yang hendak disampaikan kepada para pelajar dan kepentingan mereka mempelajarinya. Guru harus pandai memilih butir-butir penting yang perlu ditulis. terang. Boleh melengkapkan pelajar untuk menggunakan bahasa secara efektif. kemas dan teratur. Walau bagaimanapun. Cekap mempersuaikan keperluan murid dan masa yang diperuntukkan. pen. BBM sentiasa berada di dalam keadaan baik. Semasa penyampaian bahan pengajaran dilakukan. Antara prinsip-prinsip umum pemilihan bahan pengajaran ialah: i. iii.1976 “ seseorang individu dalam suasana pembelajaran adalah tertakluk kepada pelbagai bahan pengajaran. Masa mengendalikan BBM dan tidak mengalami sebarang kesulitan apabila tiba masa menggunakannya. Seboleh-bolehnya sebelum guru memilih bahan pengajaran yang hendak digunakan. Ia cuba melibatkan berbagai pancaindera murid seperti yang disarankan oleh Wayne F. BBM seharusnya bersabit dengan tujuan pelajaran dan bahan yang hendak disampaikan. model-model bangunan dan sebagainya. Memandangkan proses pembelajaran sekarang lebih cenderung berpusat kepada pelajar (student oriented). guru perlu menentukan objektif pengajaran atau matlamat pengajaran yang hendak dicapai terlebih dahulu. pelbagai guna dan tahan lama seperti alat-alat matematik. Mempunyai perkaitan antara aspek bahasa. malah perlu mengambil kira perkembangan para pelajar melalui penggunaan bahan-bahan pengajaran yang dipilih. Pengalaman mengajarnya yang lama itu digunakan sepenuhnya.” Kecekapan seseorang guru menggunakan BBM adalah penting kerana kegagalannya menyebabkan pengajaran menjadi tidak berkesan atau merosakkan pelajaran itu seluruhnya. Bahan pengajaran mestilah berkaitan dengan matlamat dan objektif pengajaran. guru perlu lebih peka terhadap situasi pelajar dan bukan hanya mementingkan aspek pengajaran semata-mata. Ketiga-tiga aspek ini perlu ditekankan sama rata.

membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal. dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata. v. menjadikan pembelajaran murid-murid lebih mendalam dan beragam. bahan-bahan pengajaran yang senang kepada yang lebih susah. Husin ( 1988: 242 ) merumuskan kepentingan BBM seperti berikut: i. Kepentingan Bahan Bantu Mengajar ( BBM) di dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mengikut Charles F. Contohnya.iv. Sesuai dengan keadaan dan nilai semasa.Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan beragam. iii. bahan-bahan yang konkrit kepada sesuatu yang abstrak dan yang seumpamanya. Kamarudin Hj. Finn dan Edgar Dale ( 1964 : 65 ) kepentingan BBM bolehlah dirumuskan seperti berikut: iv. Falsafah pendidikan negara ialah untuk melahirkan individu yang berpengetahuan selaras dengan konsep Melayu Islam Beraja. Antara wadah yang dikenal pasti ialah penggunaan bahan Bantu mengajar (BBM). Boleh mencabar pemikiran pelajar. Bahan pengajaran yang dipilih perlulah mengikut peredaran zaman ataupun keadaan semasa. iv. menyediakan pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah oleh cara-cara lain. Hoban. Sesuai dengan hasrat falsafah pendidikan negara. Bahan pengajaran juga hendaklah terdiri daripada bahan-bahan yang boleh mencabar pemikiran pelajar. Penggunaan BBM adalah penting kerana ada tempatnya penggunaan BBM moden sekarang tidak dapat mengambil alih semua tugas guru. memberi rangsangan dan minat murid-muird. BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep v. BBM tradisi seperti . vi. Sebagai daya penarik penting kepada seseorang pelajar vi. James D. Guru tidak boleh hanya menggunakan bahan-bahan pengajaran yang lepas tetapi perlu ada pembaharuan kerana pelajar lebih cenderung kepada sesuatu yang baru. Justeru. pelbagai kaedah dan teknik digunakan oleh guru dalam memenuhi keperluan ini. Tujuannya adalah untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. ii. Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalangan pelajar viii. berakhlak dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal vii. RUMUSAN Guru yang cemerlang ialah guru yang dapat menyampaikan isi pelajaran kepada anak didiknya dengan berkesan.

Nilai seni BBM adalah diberi perhatian serius. Siri Pendidikan Longman. Talib. kad ayat-kad ayat. Budiman Sdn. ……. Serdang: Universiti Putra Malaysia. ini pasti menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik lagi.. bahan asli di sekeliling murid perlu digunakan bersama dengan BBM moden masa kini. keperluan. Kaedah dan Teknik. . Selangor. Bhd. kehendak masyarakat danberbagai fenomena di sekelilingnya. RUJUKAN Abdul Rasid Jamian & Yahya Othman.Cheras: Utusan Publications & Distributors Sdn. Tulisan guru-guru dahulu sungguh cantik. (2001). Bhd. Hj. Siri Pendidikan Fajar Bakti. Pedagogi I.Subang Jaya: ……Kumpulan. Edisi Kedua. Bhd. Selain itu. (2006). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. guru juga perlu memastikan kesemua bahan-bahan pengajaran yang digunakan memenuhi matlamat pengajaran dan bersesuaian dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran. kepelbagaian bahan-bahan pengajaran tersebut dapat menarik minat dan perhatian mereka untuk menumpukan perhatian sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Petaling Jaya.penggunaan bahan maujud. seni sastera. kerana salah satu syarat untuk menjadi seorang guru yang baik ialah ia mempunyai nilai kreativiti yang baik seperti di dalam seni lukis. Kamarudin Hj. Aziz Abd. Ekspektasi Guru dan Pelajar ……. syair. Psikologi Pendidikan. Pedagogi Bahasa (Perkaedahan). Pemilihan dan penyesuaian bahan pengajaran adalah penting untuk pengajaran bahasa khasnya dan pengajaran mata pelajaran yang lain amnya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kebolehan guru mempelbagaikan bahan-bahan pengajaran dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan lebih baik dan kreatif. Atan Long (1986). papan gulung. ( 1989 ). papan hitam. Husin. ( 1989 )Pendidikan di Malaysia Untuk Guru Pelatih. Asmah bt. Sikap guru masa kini meninggalkan penggunaan BBM lama dengan merasakan bahawa penggunaan BBM moden boleh memenuhi segala-galanya adalah meleset sama sekali. menarik dan jelas sudah tentu menghasilkan BBM yang menarik seperti tulisan pada kad-kad imbasan. Begitu juga hasil-hasil karya sastera seperti puisi – pantun. Mata pelajaran menulis cantik seperti seni khat atau tulisan rumi dan jawi perlu dihidupkan semula. Manakala bagi para pelajar pula. Abd. (2000). seni suara dan sebagainya. kemas. seni ukir. Longman Malaysia Snd. Ee Ah Meng.TerhadapPenggunaan Bahan Bantu Mengajar BahasaMelayu. “ Kembali ke Asas” adalah perlu dan sesuai dengan cadangan pelopornya John Dewey (1961) yang mahukan pendemokrasian pendidikan yang sentiasa berubah (cycle) dari tahap ke tahap mengikut masa. carta-carta dan sebagainya. Ahmad. gurindam dan sajak adalah ditulis dan diciptanya sendiri dan mereka ini tekun dan merasa puas dengan hasil karyanya tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain.

(2000). Bhd.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan PustakaMalaysia http://e-pendidikan. ……. …….Pengajaran Bahasa. Siri Pendidikan Longman. (1987). Sharifah Alawiah Alsagoff.Psikologi Pendidikan II.html . Bahan Bantu Mengajar Memperkukuh Bahasa Melayu. Bhd.Bhd. Yahya Othman.( 1988 ) Alat Bantu Mengajar Dalam. Kuala Lumpur: Heinemann Malaysia Snd. Rahil Mahyuddin. ………. (2007). Rashid.Mat Nor Hussin. Kasnani Ab. Jami’ah Mohamad. Siri Maktab Perguruan.. Longman Malaysia Snd. Rahman Ab.net/guruinternet. Selangor. Ab. Karim. Sosiologi Pendidikan. Petaling Jaya” Addison Wesley Logman Sdn.

dan pembelajaran dilihat sebagai satu proses pasif. malah yang lebih dahulu muncul ialah behaviurisme. Behaviurisme dikaitkan dengan Pavlov di Russia (idea classical conditioning melalui “dog-salivation-experiment”nya iaitu membuatkan anjing meleleh air liurnya apabila loceng dibunyikan) dan Thorndike. Pengetahuan dan pemerolehannya adalah daripada sumber luaran. Pelajar hanya memberi respons kepada tuntutan persekitaran. Teori ini sangat dominan dalam tahun 1950an dan 1960an dan masih berpengaruh hari ini. Fahaman alternatif. Implikasinya. Kebanyakan eksperimen awal golongan pengikut behaviurisme menggunakan binatang (Skinner misalnya menggunakan burung merpati dan tikus putih) yang memfokus kepada perlakuan refleksif organisma apabila dikenakan rangsangan (stimuli) tertentu. Ringkasnya. Pengetahuan dilihat sebagai sedia ada dan mutlak (pengetahuan objektif). Oleh itu bahasa dikaji dari sudut rangsangan dan gerak balas. iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga menjadi suatu kebiasaan atau rutin. peranan pensyarah adalah dominan. Bahan Bantu Mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru/ murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas Kepelbagaian BBM dapat mempelbagaikan kegiatan atau pengalaman murid-murid belajar mengikut peringkat atau kebolehannya daripada . Sebagai guru kita harus memastikan rangsangan dalam bilik darjah (termasuk tingkah laku guru) menimbulkan persasaan keseronokkan serta keselesaan dan bukan perasaan takut atau risau. Watson dan Skinner di Amerika Syarikat. iaitu minda seperti bekas kosong yang diisi melalui pengalaman atau pengukuhan melalui rangsangan. bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. behaviurisme cuba menjelaskan pembelajaran tanpa merujuk kepada proses kognitif.Apakah TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME TEORI PEMBELAJARAN TINGKAHLAKU (BEHAVIORISME) DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Mengikut teori behaviorisme. Kecekapan akan dikuasai jika kita sering berlatih. Aspek penting teori behaviurisme yang mempunyai implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi adalah pelajar dilihat sebagai menyesuaikan diri dengan persekitaran.

Sherwin G ( 1963) “ …hanya alat bantu mengajar yang mempunyai komunikatif tinggi yang mampu membantu pelajar memperolehi pengalaman belajar yang berfaedah bagi mengembangkansikap ilmiah dan sikap sosial. lawatan. Noraziah Abdul Hamid ( 1981) membahagikan BBM kepada dua iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. televisyen. mendengar.mudah ke sukar. papan hitam. pameran. kemantapan emosi dan daya penghargaan. buku dan sebagainya. pita video. model. CD . pameran. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks. Bahan bercorak pengalaman . internet dan sebagainya. hidu dan sebagainya. gambar. seperti pengalaman langsung ke pengalaman abstrak. kad-kad imbasan. misalnya dalam bentuk buku. alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. piring hitam. bahan maujud (realia) dan sebagainya. filem jalur. rasa. papan magnet. kapur dan gambargambar sahaja. papan hitam. komputer. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronikseperti filem pelajaran.surat khabar. . slaid. radio.” Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bolehlah disimpulkan bahawa BBM boleh dibahagikan kepada tiga kategori: i. gambar-gambar. kita tidak dapat memberi takrif yang tetap walaupun pada keseluruhannya ramai pendidik menyetujui bahawa penggunaan BBM dalam situasi pengajaran pembelajaran adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan pandangan seseorang. atau dibubuh pada slaid dan dipancarkan pada skrin. filem-filem dan sebagainya. Manakala Hanapiah Sudin ( 1979: 51-52 ) dan Khairiah Ahmad ( 1980-13 ) mengkelaskannya kepada dua iaitu “ software” dan “ hardware” Ngui Kuen Sang (1981: 35 ) “ mengenai BBM. Swartout. merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid.saperti lakonan. . Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik – seperti suara. demontrasi.” Atan Long ( 1982: 174 ) “ BBM terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatu bahan boleh disampaikan dengan pelbagai cara. projek. overhead projektor (OHP). tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat. R.Murray. Alat-alat penyampaiannya dinamakan BBM.” Thomas. pengalaman dramatized. pengalamaan rekaan. iii. carta. ii. bahan rakaman. carta. pita rakaman.radio kaset. papan putih. Atan Long ( 1981: 179-203 ) membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan: alat pendengaran. papan flanel.

Walau bagaimanapun.Briggs dan Wager 1992) dalam teori pembelajaran tingkahlaku (Behaviorisme) . seperti yang diketahui bahan-bahan tersebut hanya bertindak membantu sahaja. Guru haruslah mengesan kemajuan pelajar dengan mengemukakan soalan atau memberi tugasan supaya pelajar dapat mengaplikasikan ilmu yang di pelajari .S. pejabat pos.pada permulaan pengajaran seorang guru itu haruslah pandai menarik perhatian dengan menyediakan bahan bantu mengajar yang boleh menarik perhatian seperti persembahan powerpoint yang menarik terutamanya untuk menerangkan tentang tajuk mengenai asas perkasan komputer ke dalam kelas . Pembinaannya biarlah mengikut lunas-lunas yang tertentu seperti jelas (bunyi dan rupa – sebutan ).guru perlu menjelaskan mengapa tajuk ini amat penting untuk di pelajari dan apakah kegunaan dan kepentingannya terhadap pelajar . Contohnya . intonasi dan nada. Alat itu juga harus mudah dibuat. Contohnya dalam pengajaran pembelajaran perkakasan komputer . susunan idea semasa bercakap juga penting dan juga menggunakan pelbagai media yang relevan contohnya carta alir . Selain itu . 1997 : 293): The effectiveness of any medium depends on the creativity of the teacher using it. seorang guru itu harus merangsang pelajar untuk mengingat semula isi kandungan yang telah di pelajari sebelum ini . Abdul Aziz. gambarajah dan juga slaid projektor .P. pihak swasta dan sebagainya. diperbuat dari bahan-bahan yang murah dan boleh didapati secara percuma seperti di jabatanjabatan kerajaan. Guru perlu memberitahu pelajar tentang objektif pelajaran dan apa yang diharapkan satelah selesai mengikuti pengajaran dan pembelajaran . Hal ini ada ditegaskan oleh Elly. Berdasarkan sembilan elemen ini . dan Gerlach. V. tetapi guru perlu bertindak sebagai pengolah bahan-bahan ini agar bahan-bahan pengajaran tersebut menjadi lebih kreatif dan menyeronokkan. pusat beli belah. Husin dan Siti Hajar Hj. D. Ia harus dipilih sesuai dengan bahan yang hendak kita ajarkan dan secocok dengan murid-murid yang terlibat.Guru haruslah memberitahu pelajar bahawa tajuk ini sangat menarik dan penting kerana ia akan mendedahkan pelajar kepada pengetahuan asas mengenai perkakasan sistem komputer . Guru juga harus mempersembahkan bahan yang merangsangkan iaitu melalui beberapa soalan . Sebagai contoh . guru memberi tugasan kepada pelajar bagaimana untuk mendapatkan . bentuk huruf atau carta dan keteguhannya. Guru juga harus menggalakkan pelajar berbincang dan menyuruh pelajar mengajar rakan-rakan mereka yang tidak faham tentang topik yang di ajar pada hari itu . terdapat sembilan elemen yang baik untuk sesuatu pengajaran . sebelum memulakan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran . (di dalam Kamaruddin Hj. suara guru haruslah jelas dan berintonasi . keharmonian warna ( gambar ) kesesuaian saiz." Mutu bahan bantu mengajar (BBM) juga diambil kira dalam pembinaan dan pemilihannya sebagai bahan pengajaran. jika dikaitkan dengan pengajaran topik Konsep Asas Sistem Komputer beberapa kaedah dan strategi boleh diterapkan semasa proses pengajaran dijalankan di dalam kelas . Menurut (Gagne.

Bahan-bahan terbuang atau bahan maujud di sekitarnya digunakan sepenuhnya seperti rotan. Pelajar hanya memberi respons kepada tuntutan persekitaran. Virag. batu-batan. lidi. Guru harus pandai memilih butir-butir penting yang perlu ditulis. teknikteknik dan peringkat-peringkat penyampaian pengajaran… suasana pembelajaran ini pula adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kaedah penyampaian dan bahan pengajaran yang digunakan dalam suasana fizikal yang direka untuk pembelajaran. model-model bangunan dan sebagainya. usaha menyediakannya adalah sia-sia sahaja. buah getah. dan pembelajaran dilihat sebagai satu proses pasif. lasak. Sekiranya tidak.data mengenai jenis perkakasan komputer terkini di pasaran tajuk perkakasan komputer yang telah dipelajari sebelum itu. ranting kayu. pen. Implikasinya. iaitu minda seperti bekas kosong yang diisi melalui pengalaman atau pengukuhan melalui rangsangan. tin-tin kosong.” Kecekapan seseorang guru menggunakan BBM adalah penting kerana kegagalannya menyebabkan pengajaran menjadi tidak berkesan atau merosakkan pelajaran itu seluruhnya. guli. daun-daun kering dan sebagainya. Cekap mempersuaikan keperluan murid dan masa yang diperuntukkan. supaya jelas. kulit-kulit siput. BBM sentiasa berada di dalam keadaan baik. buluh. kulit siput. terang. kad-kad huruf atau perkataan. kain-kain perca. tudung botol. Pengetahuan dilihat sebagai sedia ada dan mutlak (pengetahuan objektif). Pengalaman mengajarnya yang lama itu digunakan sepenuhnya. kemas dan teratur. pelbagai guna dan tahan lama seperti alat-alat matematik. sarung kaki lama.1976 “ seseorang individu dalam suasana pembelajaran adalah tertakluk kepada pelbagai bahan pengajaran. Daripada bahan terbuang ini guru-guru dahulu berjaya mencipta berbagai-bagai BBM yang menarik. . Aspek penting teori behaviurisme yang mempunyai implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi adalah pelajar dilihat sebagai menyesuaikan diri dengan persekitaran. peranan pensyarah adalah dominan.kotak rokok. BBM seharusnya bersabit dengan tujuan pelajaran dan bahan yang hendak disampaikan. surat khabar lama. Masa mengendalikan BBM dan tidak mengalami sebarang kesulitan apabila tiba masa menggunakannya. boleh beroperasi dan menepati fungsinya. Ia cuba melibatkan berbagai pancaindera murid seperti yang disarankan oleh Wayne F. Pengetahuan dan pemerolehannya adalah daripada sumber luaran. batang ice cream. Guru-guru ini bukan sahaja mengenali batang tubuh setiap muridnya tetapi ia tahu juga kebolehan dan minat muridnya.

Boleh mencabar pemikiran pelajar. Ketiga-tiga aspek ini perlu ditekankan sama rata. Sesuai dengan hasrat falsafah pendidikan negara. Semasa penyampaian bahan pengajaran dilakukan. Bahan pengajaran juga hendaklah terdiri daripada bahanbahan yang boleh mencabar pemikiran pelajar. Bahan pengajaran yang dipilih perlulah mengikut peredaran zaman ataupun keadaan semasa. Sesuai dengan keadaan dan nilai semasa. ii. bahan-bahan pengajaran yang senang kepada yang lebih susah. . terdapat beberapa prinsip umum yang perlu dititikberatkan juga bagi membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan pengajaran mereka. Mempunyai perkaitan antara aspek bahasa.Walau bagaimanapun. Bahan pengajaran yang baik tidak hanya menekankan kepada aspek bahasa dan penggunaannya sahaja. v. Contohnya. Falsafah pendidikan negara ialah untuk melahirkan individu yang berpengetahuan selaras dengan konsep Melayu Islam Beraja. vi. Antara prinsip-prinsip umum pemilihan bahan pengajaran ialah: i. berakhlak dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Tujuannya adalah untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. Bahan pengajaran mestilah berkaitan dengan matlamat dan objektif pengajaran. Guru perlu mengambil kira kandungan pengajaran yang hendak disampaikan kepada para pelajar dan kepentingan mereka mempelajarinya. iii. agar pemilihan bahan pengajaran tidak dilakukan dengan sewenang-wenangnya. proses pembelajaran dan pelajaran. Memandangkan proses pembelajaran sekarang lebih cenderung berpusat kepada pelajar (student oriented). bahan-bahan yang konkrit kepada sesuatu yang abstrak dan yang seumpamanya. Guru tidak boleh hanya menggunakan bahanbahan pengajaran yang lepas tetapi perlu ada pembaharuan kerana pelajar lebih cenderung kepada sesuatu yang baru. malah perlu mengambil kira perkembangan para pelajar melalui penggunaan bahan-bahan pengajaran yang dipilih. guru perlu lebih peka terhadap situasi pelajar dan bukan hanya mementingkan aspek pengajaran semata-mata. Sebolehbolehnya sebelum guru memilih bahan pengajaran yang hendak digunakan. aktiviti yang pelbagai perlu ditimbulkan agar pelajar dapat latihan yang mencukupi untuk diaplikasikan kepada situasi yang sebenar dan memudahkan para pelajar untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Boleh melengkapkan pelajar untuk menggunakan bahasa secara efektif. guru perlu menentukan objektif pengajaran atau matlamat pengajaran yang hendak dicapai terlebih dahulu. iv.

memberi rangsangan dan minat murid-muird. menjadikan pembelajaran murid-murid lebih mendalam dan beragam. membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal. Justeru. Finn dan Edgar Dale ( 1964 : 65 ) kepentingan BBM bolehlah dirumuskan seperti berikut: iv. menyediakan pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah oleh cara-cara lain. iv. Sebagai daya penarik penting kepada seseorang pelajar vi. James D. dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata. iii. pelbagai kaedah dan teknik digunakan oleh guru dalam memenuhi keperluan ini. Kamarudin Hj. Penggunaan BBM adalah penting kerana ada tempatnya penggunaan BBM moden sekarang tidak dapat mengambil alih .Kepentingan Bahan Bantu Mengajar ( BBM) di dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mengikut Charles F. Husin ( 1988: 242 ) merumuskan kepentingan BBM seperti berikut: i. Hoban. Dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal vii. Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalangan pelajar viii. BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep v. RUMUSAN Guru yang cemerlang ialah guru yang dapat menyampaikan isi pelajaran kepada anak didiknya dengan berkesan. Antara wadah yang dikenal pasti ialah penggunaan bahan Bantu mengajar (BBM).Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan beragam. ii.

carta-carta dan sebagainya. Selain itu. papan gulung. Ahmad. ini pasti menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. ( 1989 ). Manakala bagi para pelajar pula. kad ayat-kad ayat.semua tugas guru. Begitu juga hasil-hasil karya sastera seperti puisi – pantun. kerana salah satu syarat untuk menjadi seorang guru yang baik ialah ia mempunyai nilai kreativiti yang baik seperti di dalam seni lukis. Hj. bahan asli di sekeliling murid perlu digunakan bersama dengan BBM moden masa kini. Ekspektasi Guru dan Pelajar ……. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tulisan guru-guru dahulu sungguh cantik. seni ukir. Aziz Abd. keperluan. Pedagogi I. (2006). kehendak masyarakat danberbagai fenomena di sekelilingnya.TerhadapPenggunaan Bahan Bantu Mengajar BahasaMelayu. Psikologi Pendidikan. gurindam dan sajak adalah ditulis dan diciptanya sendiri dan mereka ini tekun dan merasa puas dengan hasil karyanya tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Bhd. Nilai seni BBM adalah diberi perhatian serius. RUJUKAN Abdul Rasid Jamian & Yahya Othman. (2000). Siri Pendidikan Longman. kepelbagaian bahan-bahan pengajaran tersebut dapat menarik minat dan perhatian mereka untuk menumpukan perhatian sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran berlangsung. menarik dan jelas sudah tentu menghasilkan BBM yang menarik seperti tulisan pada kad-kad imbasan. Atan Long (1986). Mata pelajaran menulis cantik seperti seni khat atau tulisan rumi dan jawi perlu dihidupkan semula. Kebolehan guru mempelbagaikan bahan-bahan pengajaran dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan lebih baik dan kreatif. BBM tradisi seperti penggunaan bahan maujud.Cheras: Utusan Publications & Distributors Sdn. papan hitam. guru juga perlu memastikan kesemua bahan-bahan pengajaran yang digunakan memenuhi matlamat pengajaran dan bersesuaian dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran. Asmah bt. “ Kembali ke Asas” adalah perlu dan sesuai dengan cadangan pelopornya John Dewey (1961) yang mahukan pendemokrasian pendidikan yang sentiasa berubah (cycle) dari tahap ke tahap mengikut masa. kemas. Bhd. Selangor. seni sastera. Longman Malaysia Snd. Pemilihan dan penyesuaian bahan pengajaran adalah penting untuk pengajaran bahasa khasnya dan pengajaran mata pelajaran yang lain amnya. ……. . syair. Sikap guru masa kini meninggalkan penggunaan BBM lama dengan merasakan bahawa penggunaan BBM moden boleh memenuhi segala-galanya adalah meleset sama sekali. Abd. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Kaedah dan Teknik. Talib. seni suara dan sebagainya..

(2000). Budiman Sdn. Siri Pendidikan Fajar Bakti. Bhd. Kamarudin Hj. ……. Selangor. Jami’ah Mohamad.Ee Ah Meng. Ab. (2001). (2007). Longman Malaysia Snd. Sharifah Alawiah Alsagoff. (1987).. Yahya Othman. ……. Karim. Edisi Kedua.net/guruinternet.Psikologi Pendidikan II. Bhd. Mat Nor Hussin. Husin. ………. Pedagogi Bahasa (Perkaedahan). Rashid. Bahan Bantu Mengajar Memperkukuh Bahasa Melayu. Kasnani Ab. Sosiologi Pendidikan. Petaling Jaya.Bhd.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan PustakaMalaysia http://e-pendidikan. Kuala Lumpur: Heinemann Malaysia Snd. Siri Pendidikan Longman.( 1988 ) Alat Bantu Mengajar Dalam. Bhd.html . Rahman Ab. ( 1989 )Pendidikan di Malaysia Untuk Guru Pelatih.Subang Jaya: ……Kumpulan. Petaling Jaya” Addison Wesley Logman Sdn. Rahil Mahyuddin.Pengajaran Bahasa. Siri Maktab Perguruan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->