1.0 Pendahuluan Sekolah merupakan pusat pendidikan yang amat diperhatikan oleh masyarakat.

Pencapaian akademik, kokurikulum, masalah disiplin murid dan guru merupakan isu-isu yang selalu dipersoalkan oleh ibubapa. Isu-isu inilah yang menentukan mej-imej sekolah semada baik atau buruk. Di antara isu-isu ini, isu disiplin guru bermasalah selalu disebar-sebarkan dalam suratkhabar. Tidak mengira yang

benar atau

tidak , media massa tidak akan melepaskan peluang untuk mengheboh-hebohkan keskes disiplin guru di sekolah dan di luar sekolah. Kelakuan guru dalam kehidupan seharian amat dipandang berat oleh masyarakat.

Peristiwa-peristiwa guru merotan murid diheboh-hebohkan seolah-olah pihak sekolah tidak dapat mengawal disiplin murid. . Pelaporan kes-ke disiplin guru oleh suratkhabar tetap memberi impak kepada guru-guru sebagai pelaksan tugas dan disiplin di sekolah. Guru teragak-agak apabila hendak melaksanakan hukuman-hukuman ke atas murid. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru samada sengaja atau tidak, tidaklah patut dijadikan bahan bacaan yang ekskulsif di dada-dada media massa.

2.0 Objektif

Tugasan penulisan ini adalah bertujuan untuk membekalkan maklumat-maklumat berdasarkan pekeliling-pekeliling yang dituju kepada guru, supaya guru dapat memandukan peraturan peraturan,pekeliling-pekeliling apabila menjalankan tugas mereka supaya dapat mengelak daripada melanggar kesalahan-kesalahan disiplin.

1

imej seseorang guru dinilai oleh murid atau ibubapa adalah berdasarkan tingkah laku guru sendiri. Tingkah laku seseorang adalah dipengaruhi pemikiran atau konsep yang ada dalam otaknya. teknik persembahan.1) Pedagogi 3. Pemikiran juga dipengarahi oleh alam sekitar kehidupannya. Pedagogi Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah ditentukan oleh perxsidiaan mengajar yang dibuat ole guru.Dengan disedari atau tidak seseorang akan melakukan sesuatu yang mungkin dianggap tidak baik atau tidak beretika atas kepentingan sendiri. melainkan mata pelajaran yang 2 . Begitu juga seorang guru yang berpengalaman tidak boleh mengabaikan tugasnya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Seseoragn GSTT mungkin tidak dapat melakukan tugas sebagai pengajar dengan sempurna tetapi seorang guru lepasan maktab tidak ada alasan yang munasabah tidak dapat menjalankan tugasanya dengan baik.2) Sosialaogi 3.3) Psikologi 3.1.0 Kerangka Konsep Personaliti seseorang guru memberi impak kepada pembentukan personality murid. Oleh itu. Kaedah mengajar. Isu-isu disiplin seorang guru yang dibincangkan dalam tugasan ini akan menumpukan kepada aspek seperti: 3. alat bantuan mengajar yang digunakan akan menentukan kejayaan mencapai matlamat pengajaran dan pembelajara.3.

Tidak dapat dinafikan kemahiran mengguna komputer amat diperlukan dalam masa kini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini pencapaian hasil kerja akan lebih cemerlang. Tetapi selalu kita mendengar guru itu.2 Sosialogi Sosialogi bermaksud dapat berinteraksi dengan orang lain yang berkaitan dengan kehidupan sehariannya. guru duduk sahaja semasa mengajar atau membuat kerja lain seperti menyemak buku latihan tanpa melakukan pengajaran. degil akan selalu bergaduh dan tidak dapat menerima pandangan orang lain . guru ini tidak menggunakan ABM.3 Psikologi Masalah psikologi seseorang adalah berpunca daripada tekanan. Mengikut satu laporan yang dikemukakan seorang pakar psikologi pada suratkhabar 3 . Kes disiplin yang berpunca daripada masalah psikologi sekali segala didengar. ada juga seseorang yang bermasalah mental disebabkan oleh penyakit. pengajaran dan pembelajaran tidak menarik. Di sekolah seorang guru yang dapat bercampur gaul dengan warga sekolah lain akan dapat bekerjasama dengan guru lain semasa melakukan kerja. Sebaliknya guru yang bergelagat bersendirian.diagihkan kepadanya adalah mata pelajaran yang ia tidak pernah mengajar. Seorang guru yang beretika patut menggunakan daya kreatif dan inisiatifnya untuk menyempurnakan tugasnya. 3. 3. Masalah ini jarang berlaku pada guru. Ada juga guru memberi alasan bahawa dia tidak tahu mengguna komputer dalam urusan tugasnya atau terlalu tua untuk mempelajari komputer. kerisauan yang berterusan dalam sesuatu tempoh masa yang panjang.

Dapatan daripada penyelidik bahawa guru lebih berminat menjalankan kerja sambilan untuk menambah pendapatan seperti tuisyen berbayar daripada melatih murid dalam aktiviti ko-kurikulum atau kelas tambahan lepas sekolah. m. 164. “Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam matamata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.1 Etika guru Aspek Komitmen Guru Tidak dapat dinafikan bahawa masih terdapat guru-guru yang bersifat kurang komitmen. oleh (MAMPU) 4 .s 5. 4. Guru-guru ini sendiri tidak menyedari bahawa tingkah lakunya adalah tidak normal. 5-3-05 bahawa 0.0 Tinjauan Literatur Melainkan aspek Psikologi yang berpunca dari penyakit kebanyakan kes-kes disiplin guru adalah disebabkan oleh sikap seseorang guru. Sikap malas.03% guru yang bermasalah psikologi atas tekanan tugas mengajar. mementingkan diri sendiri dan acuh tak acuh adalah punca masalah disiplin guru dalam menjalankan tugas mereka. 4.Sin Chew.” Pengantar Etikan ms 131. Menurut Tatasusila Profesion Perguruan bidang tanggungjawab guru terhadap pelajar. salah satu kod tingkah laku yang perlu dipatuihi ialah: Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau mata-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.

Faktor dalaman seperti menerusi naluri. adat.. Menurut Nazirmuddin Ahmad dalam bukunya yang bertajuk Pengantar etika. yang bermaksud pengabadian dari sepenuhnya dalam apa jua yang dilakukan atau menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh dan tidak mementingkan diri sendiri (no self-interest) serta mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain. tidak beretika ini dipengaruhi faktor-faktor dalaman dan luaran . tradisi.Salah satu nilai Tatasusila Profesion Perguruan yang perlu dipunyai oleh guru ialah berdedikasi. tekun. tahap pendidik agama dan persekitaran. dedekasi dan sabar Menurut Intan (1994). tingkah laku manusia yang tidak berdisiplin. Nilai danEtika dalam perkhidmatn Awam. mengatakan. jujur. Amahan. berkesan dan berkualiti. Bersih dan Jujur seorang pentadbira perlu komited dan tekun melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. 5 . aspek nilai-nilai peribadi asas seseorang adalah seperti berikut: 1 2 3 4 5 Amanah Bertanggungjawab Ikhlas Dedekasi Berdisiplin 6 7 8 9 Bekerjasamaan Bersih Tekun Sederhana Pekerja yang menjalankan tugasnya dengan dedikasi ialah pekerja yang bekerja tanpa mengharapkan tambahan upah dan ganjaran atau sanjungan tetapi lebih pentingnya ialah menghasilkan kerja yang cepat. Nilai-nilai Etika Dalam Pentadbiran oleh MAMPU yang kedua.

kekuatan fizikal. Kristian. Ajaran agama Islam. Faktor Luaran Faktor-faktor disini bermaksud persekitaran manusia yang merangkumi kehidupan dalam keluarga tahap pendidikan masyarakat setempat. 17:84). menunjukkan manusia diberi kebebasan memilih perbuatan yang baik atau yang jahatNaluri mempengaruhi manusia dari segi corak pemikiran. Misalnya naluri makan dan minum mungkin mendesak seseorang itu. “Katakanlah (wahai Muhamad). Ajaran agama dapat mempengaruhi seseorang itu berkelakuan etika. Jelas sekali firma Allah swt. Selalunya mereka ini dapat mngasuhkan anak-anak yang lebih beretika. nafsu. emosi. nilai tradisi seorang budak yang dilahirkan dalam keluarga dimana keluarga yang bermasalah disiplin. Confucianisme dapat menyedari manusia melakukan tingkah laku yang baik. minat dan tingkah-laku semada membuat baik atau jahat.Faktor Dalaman Manusia diberikan akal fikiran. Pepatah Melayu ini menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. maka Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah diantara kamu yang lebih betul jalannya” (Surah ahsra. Mereka mampu melakukan kebaikan dan keburukan. “Sesuatu bangsanya boleh bertahan selama mereka masih memiliki akhlak. bahasa. kebudayaan dan panduan-panduan hidup oleh Allah swt. Hindu dan Buddha. Tiap-tiap seorang beramal menurut pembawaan jiwanya sendiri. Asuhan dan tingka laku ibubapa turut diteladani oleh anak mereka. Tahap pendidikan ibubapa yang tinggi berkebolehan membezakan apa yang baik dengan buruk. 6 . “Jauh hari jua yang mengenal maknikam.

2 Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan Awam Tingkahlaku guru-guru dikawal oleh pekeliling-pekeliling ikhtisas.Bila akhlah lenyap dari mereka. maka mereka pun akan lenyap jua” (Ahmad Shauqi. 12/ 1988 • Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1868 – 1932). 5/ 1997 • • Penggunaan Buku Kerja Di sekolah Rendah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/ 1966 • Garis Panduan mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah 7 . 3/ 1981 Ketepatan Masa di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/ 1981 Guru Tidak Masuk Kelas PPPA ( Kelakuan Dan Tatatertib)1993 Melawan Ketua/Majikan Di Tempat KerjaPPPA(Kelakuan DanTatatertib)93 Menghasut Peraturan 4( 2)PPPA ( Kelakuan Dan Tatatetertib)1993 Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. tatatertib-tatatertib perkhidmatan awam. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib ) 1993. 4. 3/ 2001 • • • • • • Penggunaan Waktu Tidak Mengajar Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Di bawah adalah beberapa pekeliling dan peraturan am yang perlu diketahui oleh guru-guru : • Tindakan Tatatertib Terhadap Ketua Jabatan Yang Gagal Mematuhi peraturan 24. 1/ 2000 Pelaksanaan Kuasa Disiplin Dan Hukuman Di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Staf Sokong Dan Murid Sekolah Dalam Kegiatan Politik Anti.Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan Pungutan Wang Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/ 2001 • Menangai Masalah Keselamatan. 5/1999 Guru-guru yang melanggar salah satu daripada peraturan-peraturan di atas ada kemungkinan besar akan menghadapi tindakan tatatertib. Pengkaji juga merujuk surat pekeliling yang berkenaan tentang disiplin guru. 5. mengumpul sumber-sumber yang berkaiatan dari pusat sumber sekolah. Dadah Dan Gengster Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.0 Methotologi Pengkaji telah merujuk.: 8 .0 Penemuan/Dapatan Setelah membuat soal selidik ke atas 15 orang guru mendapati kebanyakan guru menganggap kelakuan berikut adalah melanggar disipin sebagai seorang pendidik.Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/ 1997 • Tugas-Tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. perpustakaan tempatan dan kedai-kedai buku. 6. ( Lampiran 3i-3vi) Soal selidik dan analisis ( Lampian 1-2 ) ke atas 15 orang guru terhadap kes-kes disiplin guru telah dibuat. 6/ 2000 • Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. 5/ 1997 • Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Lewat ke sekolah dan lewat masuk kelas 4. diikuti punca tekanan kerja dan seterusnya. Menjalankan kerja sambilan 4. Masalah keluarga 9 . Tidak dapat berkerjasama dengan rakan sejawat 9. Mengajar tuisyen yang banyak di luar waktu sekolah 7. Sikap guru 2. Tidak memberi kerja rumah dan tidak menyemak buku latihan 5. Emosi guru 6. Masalah kewangan 5. Tidak mengagihakan masa menyebabakan sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditentukan 6. Menjalankan perniagaan 8. Tekanan guru 3.Jenis-Jenis Kelakuan Yang Dianggap Melanggar Disiplin Guru 1. Keputusan Analisis Punca Guru Melanggar Disiplin Guru Mengikut Susunan Keamatan 1. Tidak dapat mengawal disiplin kelas menyebabkan pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan berkesan Analisis soal selidik daripada 15 orang guru ( Lampiran 1-2 ) tentang punca guru melanggar disiplin didapati bahawa kekerapan memilih punca sikap sebagai punca utama. Tidak masuk kelas 3. Selalu mengambil cuti sakit 2.

7.1 Kursus Pembangunan Staf Guru Besar bertanggungjawab menyediakan peluang kursus pembangunan staf seperti kursus ICT. Ia perlu melengkapi diri berbagai kemahiran-kemahiran kepimpinan untuk menangani 10 . 6. Setelah menghadiri kursus ini .2 Cadangan-Cadangan Mengatasi Masalah 6. Guru yang bermasalah kewangan dan menjalankan perniagaan selepas waktu persekolahan boleh dimaafkan asalkan ia tidak mempengaruhi tugas rasmi sekolah. seterusnya mengubah sikap terhadap cara menjalankan tugas. membuat carta dan mengubal soalan dan lain-lain yang berkaitan mengedit dokumen adalah tidak wajar. guru akan menemui penyelesaian masalah yang dihadapinya selama ini.2. Etika Pembangunan Sahsiah dan kursus lain yang bersesuaian dengan pengajaran dan pembelajaran.2 Pengetua Sebagai Kaunselor Guru Besar selalu berhadapan dengan orang yang berbagai ragam dan gelagat.2.1 Refleksi Dari keputusan analisis kekerapan punca guru-guru melanggar disiplin dapat diketahui kebanyakan punca guru melanggar disiplin adalah kerana sikap guru. Masalah kesihatan 6. Sikap guru yang mementingkan diri sendiri dan tidak berkomitmen amat mengesalkan. Guru yang memberi alasan tidak tahu mengguna komputer untuk mengurus tugas rasmi seperti mengira markah. 6.

Oleh itu Guru Besar perlu melengkapi kemahiran kaunseling berikut : • • • • • • • • Kemahiran mendengar Kemahiiran merumus Kemahiran mengurus tekanan Kemahiiran membuat keptusan Kemahiran komunikasi Kemahiiran menganalisis masalah Kemahiran mengurus masa Kemahiiran menginterpratasi masalah 6.2. Guru-guru dan kakitangan-kakitangan bawahannya yang bermasalah perlu diberi bimbingan dan kaunseling supaya masalah mereka dapat diselesaikan. Sesuatu masalah yang dianggap serius oleh seseorang mungkin tidak dianggap serius oleh orang lain yang tidak bersama pandangan. pengetua yang berkesan memiliki ciriciri professional seperti berikut : • • • Mengenali masalah sekolah Mengenali cara penyelesaian masalah Mengetahui tempoh masa masalah dapat ditangani 11 . Ia dapat membantu guru meluaskan pandangan mereka supaya melihat masalah mereka dari berbeza sudut.situasi yang berlainan.3 Guru Besar Sebagai Peminpin Guru Besar ada pemimpin sekolah. Menurut Abas Awang ( 1991 ). Segala perancangan pembangunan sekolah dan masalah-masalah sekolah termasuk disiplin guru mesti dapat ditangani oleh Guru Besar yang berkesan.

Beliau perlu melengkapi berbagai kemahiran supaya pengurusan sekolah dapat dijalankan dengan berkesa 12 . kerana ia memberi impak yang kuat kepada pihak guru apabila melaksanakan tugas mereka. 7.• • • • Mempunyai etika yang tinggi Memahami teori-teori berkaitan kerjayanya Berilmu Bersikap positif dan yakin Guru Besar yang didapati kekurangan dalam ilmu yang tersebut di atas.0 Rumusan Isu-isu disiplin guru selalul dipersoalkan oleh mayarakat luar dan tidak sepatut diheboh-hebohkan dalam suratkhabar atau media massa lain. Guru Besar adalah pemimpin sekolah. kerana ilmu dan etikalah yang menjadi kunci penyelesai masalah. Personaliti guru yang akan dicontohi oleh murid-murid kita oleh itu tingkah laku guru mesti sentiasa dijaga. patutlah merujuk sumber-sumber lain untuk mencapai pengetahuan itu dari semasa ke semasa. Guru mestilah berhati-hati dan serius semasa menjalankan tugas disekolah dan di luar sekolah supaya tidak melanggar peraturan professional perguruan dan menjaga imej sendiri. Daripada analisis soal selidik. sikap guru yang bermasalah menjadi punca utama berlakunya kes-kes disiplin guru dalam sekolah dan luar sekitar.

Bil 02.Bibliografi Abdul Aziz Yusof. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn. konsep. Inc. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia Sdn. 13 . Omardin Ashaari.Dis. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. (1996).Uppersaddle River. Bhd. Pengurusan berkualiti dalam perkhidmatan.2000 Wan Chik Rahman Wan Din. (1992). Landership theory and practice ( 1977 ) SAGE Publications.Ltd. isu. London. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. (1998).KL. Perubahan dan kemajuan pendidikan di Malaysia. Bhd. Jurnal pengurusan dan kepimpinan pendidikan Jilid 10. dan pelaksanaan. Pengurusan sumber manusia. Abdullah Sani Yahaya.Ed). Jurnal pengurusan dan kepimpinan pendidikan Jilid 13. Bil 01. Salleh Lebar. Singapore: Prentice Hall Pte.A. G. (2003).Pahang. Leadership in organization (4th. Gary Dessler (1998) Human resource management. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.Jun 2003 Yulk. Wan Chik Rahman Wan Din. (2002). Pengurusan sekolah. Mengurus sekolah. Mohd. Peter G. Bhd. NJ: Prentice Hall. Chek Mat. (2000).

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJUNG MALIM PERAK Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Jabatan Pengurusan Perniagaan PPP 4043 Isu. Shukri Bin Zain No Bilik : B22. Blok FPE Bangunan Perpustakaan Lama Upsi Tel : 05-4506236 Kandungan 14 . Matrik : D20041017613 Pensyarah : En.Isu Disiplin Guru Oleh : Ng Keng Huat No .

............................ -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian II : Soal Jawab 1.......................................0 Objektif..........................1 2...........................................................................................7 5..................2..............2..................................................................................... Apakah kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh guru ? 15 ......2 3........................................................................................................3 4................................................3 Psikologi................................................................................................................................................................... Pedagogi.............................................13 Lampiran 1 Soal selidik Jenis-Jenis Kesalahan-kesalahan Yang dilakukan Oleh Guru Dan Punca-Punca Melanggar Disiplin -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian I : Maklumat Guru Umur : Jantina : Pengalaman Mengajar : ………………….................................1 3..0 Penemuan/Dapatan......................................................................................................2 3.1 Etika guru........................................................2 Cadangan-Cadangan Mengatasi Masalah....................................................4 4.....8 6..........3 Guru Besar Sebagai Peminpin................3 3.......10 6.0 Kerangka Konsep......................................8 6....................................1.............................10 6...............2............................1 Kursus Pembangunan Staf.............0 Tinjauan Literatur.................................................................................0 Pendahuluan......... Tahun..................................................................11 7........................................................................................................................................1.............................................................................................................................1 Refleksi.............................10 6...........................................................................12 Bibliografi................................................................................................................................2 Pengetua Sebagai Kaunselor..............................0 Methotologi.....................4 4......................................................................................0 Rumusan..................2 Sosialogi.....................................................................................10 6.....................................................................2 Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan Awam ...................................................................................................

Jenis-Jenis Kelakuan Yang Dianggap Melanggar Disiplin Guru 1. Selalu mengambil cuti sakit 2. Bil Punca-Punca Emosi guru Menjalankan kerja sambilan Sikap guru Tekanan guru Masalah kewangan Masalah kesihatan Masalah keluarga Susunan Keamatan Lampiran 2 Keputusan Analisis Soal Selidik Jenis. Tidak mengagihakan masa menyebabakan sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditentukan 16 . Tidak masuk kelas 3. Lewat ke sekolah dan lewat masuk kelas 4.Jenis Kesalahan Yang Biasa Di lakukan Oleh Guru dan Unsur-Unsur Yang Paling Mempengaruhi Disiplin Guru. Tidak memberi kerja rumah dan tidak menyemak buku latihan 5. 7 paling tidak berpengaruh._________________________________________________________ -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian III Susunkan punca-punca berlakunya kesalahan guru mengikut angka 1 hingga 7 di mana 1 adalah paling berpengaruh.

Tidak dapat mengawal disiplin kelas menyebabkan pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan berkesan Keputusan Analisis Punca Guru Melanggar Disiplin Guru Mengikut Susunan Keamatan 1. Masalah kesihatan Mohd. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Mengajar tuisyen di luar waktu sekolah 7. Bhd. Tekanan guru 3. Perkembangan dan haluan kurikulum pendidikan Malaysia. Masalah keluarga 7. Tidak dapat berkerjasama dengan rakan sejawat 9. Emosi guru 6. Salleh Lebar (1996).6. Sikap guru 2. Menjalankan kerja sambilan 4. Menjalankan perniagaan 8. Masalah kewangan 5. 17 .

18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful