1.0 Pendahuluan Sekolah merupakan pusat pendidikan yang amat diperhatikan oleh masyarakat.

Pencapaian akademik, kokurikulum, masalah disiplin murid dan guru merupakan isu-isu yang selalu dipersoalkan oleh ibubapa. Isu-isu inilah yang menentukan mej-imej sekolah semada baik atau buruk. Di antara isu-isu ini, isu disiplin guru bermasalah selalu disebar-sebarkan dalam suratkhabar. Tidak mengira yang

benar atau

tidak , media massa tidak akan melepaskan peluang untuk mengheboh-hebohkan keskes disiplin guru di sekolah dan di luar sekolah. Kelakuan guru dalam kehidupan seharian amat dipandang berat oleh masyarakat.

Peristiwa-peristiwa guru merotan murid diheboh-hebohkan seolah-olah pihak sekolah tidak dapat mengawal disiplin murid. . Pelaporan kes-ke disiplin guru oleh suratkhabar tetap memberi impak kepada guru-guru sebagai pelaksan tugas dan disiplin di sekolah. Guru teragak-agak apabila hendak melaksanakan hukuman-hukuman ke atas murid. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru samada sengaja atau tidak, tidaklah patut dijadikan bahan bacaan yang ekskulsif di dada-dada media massa.

2.0 Objektif

Tugasan penulisan ini adalah bertujuan untuk membekalkan maklumat-maklumat berdasarkan pekeliling-pekeliling yang dituju kepada guru, supaya guru dapat memandukan peraturan peraturan,pekeliling-pekeliling apabila menjalankan tugas mereka supaya dapat mengelak daripada melanggar kesalahan-kesalahan disiplin.

1

Pedagogi Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah ditentukan oleh perxsidiaan mengajar yang dibuat ole guru. Isu-isu disiplin seorang guru yang dibincangkan dalam tugasan ini akan menumpukan kepada aspek seperti: 3.0 Kerangka Konsep Personaliti seseorang guru memberi impak kepada pembentukan personality murid. Tingkah laku seseorang adalah dipengaruhi pemikiran atau konsep yang ada dalam otaknya. alat bantuan mengajar yang digunakan akan menentukan kejayaan mencapai matlamat pengajaran dan pembelajara. melainkan mata pelajaran yang 2 .3) Psikologi 3. Oleh itu.Dengan disedari atau tidak seseorang akan melakukan sesuatu yang mungkin dianggap tidak baik atau tidak beretika atas kepentingan sendiri.3. Pemikiran juga dipengarahi oleh alam sekitar kehidupannya.1.2) Sosialaogi 3. Kaedah mengajar. Seseoragn GSTT mungkin tidak dapat melakukan tugas sebagai pengajar dengan sempurna tetapi seorang guru lepasan maktab tidak ada alasan yang munasabah tidak dapat menjalankan tugasanya dengan baik. teknik persembahan. Begitu juga seorang guru yang berpengalaman tidak boleh mengabaikan tugasnya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik.1) Pedagogi 3. imej seseorang guru dinilai oleh murid atau ibubapa adalah berdasarkan tingkah laku guru sendiri.

Di sekolah seorang guru yang dapat bercampur gaul dengan warga sekolah lain akan dapat bekerjasama dengan guru lain semasa melakukan kerja. kerisauan yang berterusan dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. Mengikut satu laporan yang dikemukakan seorang pakar psikologi pada suratkhabar 3 . 3. Kes disiplin yang berpunca daripada masalah psikologi sekali segala didengar. Tidak dapat dinafikan kemahiran mengguna komputer amat diperlukan dalam masa kini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3. Ada juga guru memberi alasan bahawa dia tidak tahu mengguna komputer dalam urusan tugasnya atau terlalu tua untuk mempelajari komputer. Sebaliknya guru yang bergelagat bersendirian. Dengan ini pencapaian hasil kerja akan lebih cemerlang.diagihkan kepadanya adalah mata pelajaran yang ia tidak pernah mengajar. pengajaran dan pembelajaran tidak menarik. guru duduk sahaja semasa mengajar atau membuat kerja lain seperti menyemak buku latihan tanpa melakukan pengajaran.2 Sosialogi Sosialogi bermaksud dapat berinteraksi dengan orang lain yang berkaitan dengan kehidupan sehariannya. guru ini tidak menggunakan ABM. Tetapi selalu kita mendengar guru itu. degil akan selalu bergaduh dan tidak dapat menerima pandangan orang lain . Masalah ini jarang berlaku pada guru.3 Psikologi Masalah psikologi seseorang adalah berpunca daripada tekanan. ada juga seseorang yang bermasalah mental disebabkan oleh penyakit. Seorang guru yang beretika patut menggunakan daya kreatif dan inisiatifnya untuk menyempurnakan tugasnya.

Menurut Tatasusila Profesion Perguruan bidang tanggungjawab guru terhadap pelajar. 5-3-05 bahawa 0. oleh (MAMPU) 4 . Guru-guru ini sendiri tidak menyedari bahawa tingkah lakunya adalah tidak normal. 164. Dapatan daripada penyelidik bahawa guru lebih berminat menjalankan kerja sambilan untuk menambah pendapatan seperti tuisyen berbayar daripada melatih murid dalam aktiviti ko-kurikulum atau kelas tambahan lepas sekolah.” Pengantar Etikan ms 131.0 Tinjauan Literatur Melainkan aspek Psikologi yang berpunca dari penyakit kebanyakan kes-kes disiplin guru adalah disebabkan oleh sikap seseorang guru. 4. 4. “Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam matamata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. mementingkan diri sendiri dan acuh tak acuh adalah punca masalah disiplin guru dalam menjalankan tugas mereka. salah satu kod tingkah laku yang perlu dipatuihi ialah: Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau mata-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. m.1 Etika guru Aspek Komitmen Guru Tidak dapat dinafikan bahawa masih terdapat guru-guru yang bersifat kurang komitmen.03% guru yang bermasalah psikologi atas tekanan tugas mengajar. Sikap malas.Sin Chew.s 5.

tekun. Amahan.. Bersih dan Jujur seorang pentadbira perlu komited dan tekun melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. jujur. Nilai-nilai Etika Dalam Pentadbiran oleh MAMPU yang kedua.Salah satu nilai Tatasusila Profesion Perguruan yang perlu dipunyai oleh guru ialah berdedikasi. Faktor dalaman seperti menerusi naluri. yang bermaksud pengabadian dari sepenuhnya dalam apa jua yang dilakukan atau menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh dan tidak mementingkan diri sendiri (no self-interest) serta mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain. Nilai danEtika dalam perkhidmatn Awam. mengatakan. tradisi. 5 . dedekasi dan sabar Menurut Intan (1994). berkesan dan berkualiti. aspek nilai-nilai peribadi asas seseorang adalah seperti berikut: 1 2 3 4 5 Amanah Bertanggungjawab Ikhlas Dedekasi Berdisiplin 6 7 8 9 Bekerjasamaan Bersih Tekun Sederhana Pekerja yang menjalankan tugasnya dengan dedikasi ialah pekerja yang bekerja tanpa mengharapkan tambahan upah dan ganjaran atau sanjungan tetapi lebih pentingnya ialah menghasilkan kerja yang cepat. tidak beretika ini dipengaruhi faktor-faktor dalaman dan luaran . tingkah laku manusia yang tidak berdisiplin. tahap pendidik agama dan persekitaran. adat. Menurut Nazirmuddin Ahmad dalam bukunya yang bertajuk Pengantar etika.

emosi. kebudayaan dan panduan-panduan hidup oleh Allah swt. Asuhan dan tingka laku ibubapa turut diteladani oleh anak mereka. Jelas sekali firma Allah swt. Ajaran agama Islam.Faktor Dalaman Manusia diberikan akal fikiran. minat dan tingkah-laku semada membuat baik atau jahat. nafsu. maka Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah diantara kamu yang lebih betul jalannya” (Surah ahsra. kekuatan fizikal. Kristian. Pepatah Melayu ini menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Ajaran agama dapat mempengaruhi seseorang itu berkelakuan etika. Selalunya mereka ini dapat mngasuhkan anak-anak yang lebih beretika. “Jauh hari jua yang mengenal maknikam. Misalnya naluri makan dan minum mungkin mendesak seseorang itu. “Katakanlah (wahai Muhamad). Tiap-tiap seorang beramal menurut pembawaan jiwanya sendiri. Hindu dan Buddha. Mereka mampu melakukan kebaikan dan keburukan. menunjukkan manusia diberi kebebasan memilih perbuatan yang baik atau yang jahatNaluri mempengaruhi manusia dari segi corak pemikiran. “Sesuatu bangsanya boleh bertahan selama mereka masih memiliki akhlak. Confucianisme dapat menyedari manusia melakukan tingkah laku yang baik. 6 . nilai tradisi seorang budak yang dilahirkan dalam keluarga dimana keluarga yang bermasalah disiplin. 17:84). Faktor Luaran Faktor-faktor disini bermaksud persekitaran manusia yang merangkumi kehidupan dalam keluarga tahap pendidikan masyarakat setempat. bahasa. Tahap pendidikan ibubapa yang tinggi berkebolehan membezakan apa yang baik dengan buruk.

5/ 1997 • • Penggunaan Buku Kerja Di sekolah Rendah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib ) 1993. 2/ 1981 Guru Tidak Masuk Kelas PPPA ( Kelakuan Dan Tatatertib)1993 Melawan Ketua/Majikan Di Tempat KerjaPPPA(Kelakuan DanTatatertib)93 Menghasut Peraturan 4( 2)PPPA ( Kelakuan Dan Tatatetertib)1993 Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1868 – 1932). 4/ 1966 • Garis Panduan mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah 7 . maka mereka pun akan lenyap jua” (Ahmad Shauqi. tatatertib-tatatertib perkhidmatan awam. Di bawah adalah beberapa pekeliling dan peraturan am yang perlu diketahui oleh guru-guru : • Tindakan Tatatertib Terhadap Ketua Jabatan Yang Gagal Mematuhi peraturan 24. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/ 2001 • • • • • • Penggunaan Waktu Tidak Mengajar Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/ 1988 • Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4.2 Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan Awam Tingkahlaku guru-guru dikawal oleh pekeliling-pekeliling ikhtisas. 1/ 2000 Pelaksanaan Kuasa Disiplin Dan Hukuman Di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Bila akhlah lenyap dari mereka. 3/ 1981 Ketepatan Masa di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

5. ( Lampiran 3i-3vi) Soal selidik dan analisis ( Lampian 1-2 ) ke atas 15 orang guru terhadap kes-kes disiplin guru telah dibuat. perpustakaan tempatan dan kedai-kedai buku.0 Penemuan/Dapatan Setelah membuat soal selidik ke atas 15 orang guru mendapati kebanyakan guru menganggap kelakuan berikut adalah melanggar disipin sebagai seorang pendidik.: 8 . Dadah Dan Gengster Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6. 7/ 2001 • Menangai Masalah Keselamatan. 5/1999 Guru-guru yang melanggar salah satu daripada peraturan-peraturan di atas ada kemungkinan besar akan menghadapi tindakan tatatertib.Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/ 1997 • Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. mengumpul sumber-sumber yang berkaiatan dari pusat sumber sekolah.Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan Pungutan Wang Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/ 2000 • Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.0 Methotologi Pengkaji telah merujuk. Pengkaji juga merujuk surat pekeliling yang berkenaan tentang disiplin guru. 3/ 1997 • Tugas-Tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Staf Sokong Dan Murid Sekolah Dalam Kegiatan Politik Anti.

Tidak dapat berkerjasama dengan rakan sejawat 9. Tidak masuk kelas 3. Menjalankan perniagaan 8. Emosi guru 6. diikuti punca tekanan kerja dan seterusnya. Lewat ke sekolah dan lewat masuk kelas 4.Jenis-Jenis Kelakuan Yang Dianggap Melanggar Disiplin Guru 1. Mengajar tuisyen yang banyak di luar waktu sekolah 7. Keputusan Analisis Punca Guru Melanggar Disiplin Guru Mengikut Susunan Keamatan 1. Masalah keluarga 9 . Tekanan guru 3. Sikap guru 2. Masalah kewangan 5. Tidak dapat mengawal disiplin kelas menyebabkan pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan berkesan Analisis soal selidik daripada 15 orang guru ( Lampiran 1-2 ) tentang punca guru melanggar disiplin didapati bahawa kekerapan memilih punca sikap sebagai punca utama. Menjalankan kerja sambilan 4. Tidak memberi kerja rumah dan tidak menyemak buku latihan 5. Selalu mengambil cuti sakit 2. Tidak mengagihakan masa menyebabakan sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditentukan 6.

1 Kursus Pembangunan Staf Guru Besar bertanggungjawab menyediakan peluang kursus pembangunan staf seperti kursus ICT. Etika Pembangunan Sahsiah dan kursus lain yang bersesuaian dengan pengajaran dan pembelajaran. membuat carta dan mengubal soalan dan lain-lain yang berkaitan mengedit dokumen adalah tidak wajar. Guru yang memberi alasan tidak tahu mengguna komputer untuk mengurus tugas rasmi seperti mengira markah. Ia perlu melengkapi diri berbagai kemahiran-kemahiran kepimpinan untuk menangani 10 . seterusnya mengubah sikap terhadap cara menjalankan tugas.2 Pengetua Sebagai Kaunselor Guru Besar selalu berhadapan dengan orang yang berbagai ragam dan gelagat.7. 6. 6.2.1 Refleksi Dari keputusan analisis kekerapan punca guru-guru melanggar disiplin dapat diketahui kebanyakan punca guru melanggar disiplin adalah kerana sikap guru. Masalah kesihatan 6. Sikap guru yang mementingkan diri sendiri dan tidak berkomitmen amat mengesalkan. Guru yang bermasalah kewangan dan menjalankan perniagaan selepas waktu persekolahan boleh dimaafkan asalkan ia tidak mempengaruhi tugas rasmi sekolah.2. guru akan menemui penyelesaian masalah yang dihadapinya selama ini.2 Cadangan-Cadangan Mengatasi Masalah 6. Setelah menghadiri kursus ini .

3 Guru Besar Sebagai Peminpin Guru Besar ada pemimpin sekolah.situasi yang berlainan.2. Ia dapat membantu guru meluaskan pandangan mereka supaya melihat masalah mereka dari berbeza sudut. pengetua yang berkesan memiliki ciriciri professional seperti berikut : • • • Mengenali masalah sekolah Mengenali cara penyelesaian masalah Mengetahui tempoh masa masalah dapat ditangani 11 . Guru-guru dan kakitangan-kakitangan bawahannya yang bermasalah perlu diberi bimbingan dan kaunseling supaya masalah mereka dapat diselesaikan. Segala perancangan pembangunan sekolah dan masalah-masalah sekolah termasuk disiplin guru mesti dapat ditangani oleh Guru Besar yang berkesan. Menurut Abas Awang ( 1991 ). Sesuatu masalah yang dianggap serius oleh seseorang mungkin tidak dianggap serius oleh orang lain yang tidak bersama pandangan. Oleh itu Guru Besar perlu melengkapi kemahiran kaunseling berikut : • • • • • • • • Kemahiran mendengar Kemahiiran merumus Kemahiran mengurus tekanan Kemahiiran membuat keptusan Kemahiran komunikasi Kemahiiran menganalisis masalah Kemahiran mengurus masa Kemahiiran menginterpratasi masalah 6.

sikap guru yang bermasalah menjadi punca utama berlakunya kes-kes disiplin guru dalam sekolah dan luar sekitar. kerana ilmu dan etikalah yang menjadi kunci penyelesai masalah.• • • • Mempunyai etika yang tinggi Memahami teori-teori berkaitan kerjayanya Berilmu Bersikap positif dan yakin Guru Besar yang didapati kekurangan dalam ilmu yang tersebut di atas. Guru Besar adalah pemimpin sekolah. kerana ia memberi impak yang kuat kepada pihak guru apabila melaksanakan tugas mereka. Beliau perlu melengkapi berbagai kemahiran supaya pengurusan sekolah dapat dijalankan dengan berkesa 12 . Personaliti guru yang akan dicontohi oleh murid-murid kita oleh itu tingkah laku guru mesti sentiasa dijaga. Daripada analisis soal selidik. patutlah merujuk sumber-sumber lain untuk mencapai pengetahuan itu dari semasa ke semasa.0 Rumusan Isu-isu disiplin guru selalul dipersoalkan oleh mayarakat luar dan tidak sepatut diheboh-hebohkan dalam suratkhabar atau media massa lain. 7. Guru mestilah berhati-hati dan serius semasa menjalankan tugas disekolah dan di luar sekolah supaya tidak melanggar peraturan professional perguruan dan menjaga imej sendiri.

Mengurus sekolah. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.Jun 2003 Yulk. Peter G. Bhd. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. (1992). Gary Dessler (1998) Human resource management. Inc.Ed). Bhd. 13 . G. Salleh Lebar. Bhd. Pengurusan berkualiti dalam perkhidmatan.A. Abdullah Sani Yahaya. (1998).Bibliografi Abdul Aziz Yusof. (2002).Uppersaddle River. dan pelaksanaan.Ltd. Omardin Ashaari. Perubahan dan kemajuan pendidikan di Malaysia. isu. Jurnal pengurusan dan kepimpinan pendidikan Jilid 13. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia Sdn. Singapore: Prentice Hall Pte. Wan Chik Rahman Wan Din.Pahang. konsep. NJ: Prentice Hall. Bil 02. (2000). Leadership in organization (4th. Chek Mat. (2003). Bil 01. Pengurusan sumber manusia. Mohd. (1996). Jurnal pengurusan dan kepimpinan pendidikan Jilid 10. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn.KL.Dis.2000 Wan Chik Rahman Wan Din. Pengurusan sekolah. Landership theory and practice ( 1977 ) SAGE Publications. London.

Matrik : D20041017613 Pensyarah : En.UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJUNG MALIM PERAK Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Jabatan Pengurusan Perniagaan PPP 4043 Isu.Isu Disiplin Guru Oleh : Ng Keng Huat No . Blok FPE Bangunan Perpustakaan Lama Upsi Tel : 05-4506236 Kandungan 14 . Shukri Bin Zain No Bilik : B22.

.....................................................................................................................................3 3.....................................................................................................................................8 6...............10 6............................................4 4...........................................10 6.........................................................1 2..................................................1 3...........................................3 Psikologi....................................................1 Refleksi..........................2 Cadangan-Cadangan Mengatasi Masalah................................................2 Pengetua Sebagai Kaunselor.......13 Lampiran 1 Soal selidik Jenis-Jenis Kesalahan-kesalahan Yang dilakukan Oleh Guru Dan Punca-Punca Melanggar Disiplin -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian I : Maklumat Guru Umur : Jantina : Pengalaman Mengajar : …………………...3 Guru Besar Sebagai Peminpin.......4 4....................................2 3...............0 Methotologi......................10 6.......................0 Objektif.........1 Kursus Pembangunan Staf....... -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian II : Soal Jawab 1................................................................................................................................7 5..............................................................2...........2 Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan Awam ..................................................8 6................................2...........................................................................................................................................................2.......1.........12 Bibliografi.........................................................................................................................3 4..........................................................................................................................................................................0 Rumusan......................................0 Penemuan/Dapatan..........................1 Etika guru..............................................................................................................................................................................................................11 7..2 Sosialogi.............................0 Kerangka Konsep........................................................................................................ Apakah kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh guru ? 15 ..........................2 3.10 6...........0 Tinjauan Literatur........................................................... Pedagogi.........0 Pendahuluan.................................................................................. Tahun.........................1................................

Jenis Kesalahan Yang Biasa Di lakukan Oleh Guru dan Unsur-Unsur Yang Paling Mempengaruhi Disiplin Guru._________________________________________________________ -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian III Susunkan punca-punca berlakunya kesalahan guru mengikut angka 1 hingga 7 di mana 1 adalah paling berpengaruh. Jenis-Jenis Kelakuan Yang Dianggap Melanggar Disiplin Guru 1. Bil Punca-Punca Emosi guru Menjalankan kerja sambilan Sikap guru Tekanan guru Masalah kewangan Masalah kesihatan Masalah keluarga Susunan Keamatan Lampiran 2 Keputusan Analisis Soal Selidik Jenis. Selalu mengambil cuti sakit 2. Lewat ke sekolah dan lewat masuk kelas 4. Tidak memberi kerja rumah dan tidak menyemak buku latihan 5. Tidak masuk kelas 3. 7 paling tidak berpengaruh. Tidak mengagihakan masa menyebabakan sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditentukan 16 .

Emosi guru 6. Tekanan guru 3. Masalah keluarga 7. Tidak dapat mengawal disiplin kelas menyebabkan pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan berkesan Keputusan Analisis Punca Guru Melanggar Disiplin Guru Mengikut Susunan Keamatan 1. Masalah kesihatan Mohd. Mengajar tuisyen di luar waktu sekolah 7. Bhd.6. 17 . Tidak dapat berkerjasama dengan rakan sejawat 9. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Menjalankan perniagaan 8. Perkembangan dan haluan kurikulum pendidikan Malaysia. Menjalankan kerja sambilan 4. Masalah kewangan 5. Sikap guru 2. Salleh Lebar (1996).

18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful