1.0 Pendahuluan Sekolah merupakan pusat pendidikan yang amat diperhatikan oleh masyarakat.

Pencapaian akademik, kokurikulum, masalah disiplin murid dan guru merupakan isu-isu yang selalu dipersoalkan oleh ibubapa. Isu-isu inilah yang menentukan mej-imej sekolah semada baik atau buruk. Di antara isu-isu ini, isu disiplin guru bermasalah selalu disebar-sebarkan dalam suratkhabar. Tidak mengira yang

benar atau

tidak , media massa tidak akan melepaskan peluang untuk mengheboh-hebohkan keskes disiplin guru di sekolah dan di luar sekolah. Kelakuan guru dalam kehidupan seharian amat dipandang berat oleh masyarakat.

Peristiwa-peristiwa guru merotan murid diheboh-hebohkan seolah-olah pihak sekolah tidak dapat mengawal disiplin murid. . Pelaporan kes-ke disiplin guru oleh suratkhabar tetap memberi impak kepada guru-guru sebagai pelaksan tugas dan disiplin di sekolah. Guru teragak-agak apabila hendak melaksanakan hukuman-hukuman ke atas murid. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru samada sengaja atau tidak, tidaklah patut dijadikan bahan bacaan yang ekskulsif di dada-dada media massa.

2.0 Objektif

Tugasan penulisan ini adalah bertujuan untuk membekalkan maklumat-maklumat berdasarkan pekeliling-pekeliling yang dituju kepada guru, supaya guru dapat memandukan peraturan peraturan,pekeliling-pekeliling apabila menjalankan tugas mereka supaya dapat mengelak daripada melanggar kesalahan-kesalahan disiplin.

1

0 Kerangka Konsep Personaliti seseorang guru memberi impak kepada pembentukan personality murid.2) Sosialaogi 3. Kaedah mengajar. Tingkah laku seseorang adalah dipengaruhi pemikiran atau konsep yang ada dalam otaknya.1. Pedagogi Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah ditentukan oleh perxsidiaan mengajar yang dibuat ole guru. alat bantuan mengajar yang digunakan akan menentukan kejayaan mencapai matlamat pengajaran dan pembelajara. Pemikiran juga dipengarahi oleh alam sekitar kehidupannya. Oleh itu. imej seseorang guru dinilai oleh murid atau ibubapa adalah berdasarkan tingkah laku guru sendiri. Isu-isu disiplin seorang guru yang dibincangkan dalam tugasan ini akan menumpukan kepada aspek seperti: 3. melainkan mata pelajaran yang 2 . Seseoragn GSTT mungkin tidak dapat melakukan tugas sebagai pengajar dengan sempurna tetapi seorang guru lepasan maktab tidak ada alasan yang munasabah tidak dapat menjalankan tugasanya dengan baik.3. teknik persembahan.1) Pedagogi 3.3) Psikologi 3.Dengan disedari atau tidak seseorang akan melakukan sesuatu yang mungkin dianggap tidak baik atau tidak beretika atas kepentingan sendiri. Begitu juga seorang guru yang berpengalaman tidak boleh mengabaikan tugasnya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik.

Seorang guru yang beretika patut menggunakan daya kreatif dan inisiatifnya untuk menyempurnakan tugasnya. guru duduk sahaja semasa mengajar atau membuat kerja lain seperti menyemak buku latihan tanpa melakukan pengajaran. 3. Kes disiplin yang berpunca daripada masalah psikologi sekali segala didengar.diagihkan kepadanya adalah mata pelajaran yang ia tidak pernah mengajar. kerisauan yang berterusan dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. Mengikut satu laporan yang dikemukakan seorang pakar psikologi pada suratkhabar 3 . 3. Sebaliknya guru yang bergelagat bersendirian.2 Sosialogi Sosialogi bermaksud dapat berinteraksi dengan orang lain yang berkaitan dengan kehidupan sehariannya. Tetapi selalu kita mendengar guru itu. Ada juga guru memberi alasan bahawa dia tidak tahu mengguna komputer dalam urusan tugasnya atau terlalu tua untuk mempelajari komputer. Tidak dapat dinafikan kemahiran mengguna komputer amat diperlukan dalam masa kini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di sekolah seorang guru yang dapat bercampur gaul dengan warga sekolah lain akan dapat bekerjasama dengan guru lain semasa melakukan kerja. ada juga seseorang yang bermasalah mental disebabkan oleh penyakit.3 Psikologi Masalah psikologi seseorang adalah berpunca daripada tekanan. Dengan ini pencapaian hasil kerja akan lebih cemerlang. guru ini tidak menggunakan ABM. Masalah ini jarang berlaku pada guru. pengajaran dan pembelajaran tidak menarik. degil akan selalu bergaduh dan tidak dapat menerima pandangan orang lain .

Dapatan daripada penyelidik bahawa guru lebih berminat menjalankan kerja sambilan untuk menambah pendapatan seperti tuisyen berbayar daripada melatih murid dalam aktiviti ko-kurikulum atau kelas tambahan lepas sekolah.s 5.Sin Chew. Guru-guru ini sendiri tidak menyedari bahawa tingkah lakunya adalah tidak normal. 5-3-05 bahawa 0. oleh (MAMPU) 4 .03% guru yang bermasalah psikologi atas tekanan tugas mengajar. m.” Pengantar Etikan ms 131. “Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam matamata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. Sikap malas. 4.0 Tinjauan Literatur Melainkan aspek Psikologi yang berpunca dari penyakit kebanyakan kes-kes disiplin guru adalah disebabkan oleh sikap seseorang guru. 164.1 Etika guru Aspek Komitmen Guru Tidak dapat dinafikan bahawa masih terdapat guru-guru yang bersifat kurang komitmen. Menurut Tatasusila Profesion Perguruan bidang tanggungjawab guru terhadap pelajar. mementingkan diri sendiri dan acuh tak acuh adalah punca masalah disiplin guru dalam menjalankan tugas mereka. 4. salah satu kod tingkah laku yang perlu dipatuihi ialah: Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau mata-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.

yang bermaksud pengabadian dari sepenuhnya dalam apa jua yang dilakukan atau menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh dan tidak mementingkan diri sendiri (no self-interest) serta mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain. Nilai-nilai Etika Dalam Pentadbiran oleh MAMPU yang kedua. tradisi. Menurut Nazirmuddin Ahmad dalam bukunya yang bertajuk Pengantar etika. Amahan. Nilai danEtika dalam perkhidmatn Awam. dedekasi dan sabar Menurut Intan (1994). tekun. Bersih dan Jujur seorang pentadbira perlu komited dan tekun melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. jujur. adat. 5 . aspek nilai-nilai peribadi asas seseorang adalah seperti berikut: 1 2 3 4 5 Amanah Bertanggungjawab Ikhlas Dedekasi Berdisiplin 6 7 8 9 Bekerjasamaan Bersih Tekun Sederhana Pekerja yang menjalankan tugasnya dengan dedikasi ialah pekerja yang bekerja tanpa mengharapkan tambahan upah dan ganjaran atau sanjungan tetapi lebih pentingnya ialah menghasilkan kerja yang cepat. tingkah laku manusia yang tidak berdisiplin. tahap pendidik agama dan persekitaran. Faktor dalaman seperti menerusi naluri.Salah satu nilai Tatasusila Profesion Perguruan yang perlu dipunyai oleh guru ialah berdedikasi. tidak beretika ini dipengaruhi faktor-faktor dalaman dan luaran . mengatakan. berkesan dan berkualiti..

minat dan tingkah-laku semada membuat baik atau jahat. “Sesuatu bangsanya boleh bertahan selama mereka masih memiliki akhlak. Ajaran agama dapat mempengaruhi seseorang itu berkelakuan etika. Tahap pendidikan ibubapa yang tinggi berkebolehan membezakan apa yang baik dengan buruk. 6 . Faktor Luaran Faktor-faktor disini bermaksud persekitaran manusia yang merangkumi kehidupan dalam keluarga tahap pendidikan masyarakat setempat.Faktor Dalaman Manusia diberikan akal fikiran. nilai tradisi seorang budak yang dilahirkan dalam keluarga dimana keluarga yang bermasalah disiplin. bahasa. maka Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah diantara kamu yang lebih betul jalannya” (Surah ahsra. Jelas sekali firma Allah swt. Asuhan dan tingka laku ibubapa turut diteladani oleh anak mereka. Selalunya mereka ini dapat mngasuhkan anak-anak yang lebih beretika. nafsu. Confucianisme dapat menyedari manusia melakukan tingkah laku yang baik. kebudayaan dan panduan-panduan hidup oleh Allah swt. Kristian. Misalnya naluri makan dan minum mungkin mendesak seseorang itu. Hindu dan Buddha. emosi. Pepatah Melayu ini menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Ajaran agama Islam. “Jauh hari jua yang mengenal maknikam. Mereka mampu melakukan kebaikan dan keburukan. menunjukkan manusia diberi kebebasan memilih perbuatan yang baik atau yang jahatNaluri mempengaruhi manusia dari segi corak pemikiran. “Katakanlah (wahai Muhamad). 17:84). kekuatan fizikal. Tiap-tiap seorang beramal menurut pembawaan jiwanya sendiri.

1868 – 1932). 4. 5/ 1997 • • Penggunaan Buku Kerja Di sekolah Rendah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Di bawah adalah beberapa pekeliling dan peraturan am yang perlu diketahui oleh guru-guru : • Tindakan Tatatertib Terhadap Ketua Jabatan Yang Gagal Mematuhi peraturan 24.2 Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan Awam Tingkahlaku guru-guru dikawal oleh pekeliling-pekeliling ikhtisas. 12/ 1988 • Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/ 1981 Guru Tidak Masuk Kelas PPPA ( Kelakuan Dan Tatatertib)1993 Melawan Ketua/Majikan Di Tempat KerjaPPPA(Kelakuan DanTatatertib)93 Menghasut Peraturan 4( 2)PPPA ( Kelakuan Dan Tatatetertib)1993 Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/ 1981 Ketepatan Masa di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib ) 1993. tatatertib-tatatertib perkhidmatan awam. maka mereka pun akan lenyap jua” (Ahmad Shauqi. 3/ 2001 • • • • • • Penggunaan Waktu Tidak Mengajar Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/ 1966 • Garis Panduan mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah 7 .Bila akhlah lenyap dari mereka. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/ 2000 Pelaksanaan Kuasa Disiplin Dan Hukuman Di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

0 Penemuan/Dapatan Setelah membuat soal selidik ke atas 15 orang guru mendapati kebanyakan guru menganggap kelakuan berikut adalah melanggar disipin sebagai seorang pendidik. 5/ 1997 • Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. perpustakaan tempatan dan kedai-kedai buku. 7/ 2001 • Menangai Masalah Keselamatan. Dadah Dan Gengster Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5. Pengkaji juga merujuk surat pekeliling yang berkenaan tentang disiplin guru. Staf Sokong Dan Murid Sekolah Dalam Kegiatan Politik Anti.: 8 .Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6. 5/1999 Guru-guru yang melanggar salah satu daripada peraturan-peraturan di atas ada kemungkinan besar akan menghadapi tindakan tatatertib.Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan Pungutan Wang Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. ( Lampiran 3i-3vi) Soal selidik dan analisis ( Lampian 1-2 ) ke atas 15 orang guru terhadap kes-kes disiplin guru telah dibuat.0 Methotologi Pengkaji telah merujuk. 6/ 2000 • Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. 3/ 1997 • Tugas-Tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. mengumpul sumber-sumber yang berkaiatan dari pusat sumber sekolah.

diikuti punca tekanan kerja dan seterusnya. Masalah keluarga 9 . Tidak dapat mengawal disiplin kelas menyebabkan pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan berkesan Analisis soal selidik daripada 15 orang guru ( Lampiran 1-2 ) tentang punca guru melanggar disiplin didapati bahawa kekerapan memilih punca sikap sebagai punca utama. Menjalankan perniagaan 8. Tidak masuk kelas 3. Emosi guru 6. Tidak memberi kerja rumah dan tidak menyemak buku latihan 5. Sikap guru 2. Masalah kewangan 5. Mengajar tuisyen yang banyak di luar waktu sekolah 7. Keputusan Analisis Punca Guru Melanggar Disiplin Guru Mengikut Susunan Keamatan 1. Lewat ke sekolah dan lewat masuk kelas 4. Tidak dapat berkerjasama dengan rakan sejawat 9. Tidak mengagihakan masa menyebabakan sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditentukan 6. Menjalankan kerja sambilan 4.Jenis-Jenis Kelakuan Yang Dianggap Melanggar Disiplin Guru 1. Tekanan guru 3. Selalu mengambil cuti sakit 2.

membuat carta dan mengubal soalan dan lain-lain yang berkaitan mengedit dokumen adalah tidak wajar. 6. Etika Pembangunan Sahsiah dan kursus lain yang bersesuaian dengan pengajaran dan pembelajaran. Masalah kesihatan 6. Guru yang memberi alasan tidak tahu mengguna komputer untuk mengurus tugas rasmi seperti mengira markah. Ia perlu melengkapi diri berbagai kemahiran-kemahiran kepimpinan untuk menangani 10 .2. Guru yang bermasalah kewangan dan menjalankan perniagaan selepas waktu persekolahan boleh dimaafkan asalkan ia tidak mempengaruhi tugas rasmi sekolah. seterusnya mengubah sikap terhadap cara menjalankan tugas. Sikap guru yang mementingkan diri sendiri dan tidak berkomitmen amat mengesalkan.2 Cadangan-Cadangan Mengatasi Masalah 6. Setelah menghadiri kursus ini .1 Refleksi Dari keputusan analisis kekerapan punca guru-guru melanggar disiplin dapat diketahui kebanyakan punca guru melanggar disiplin adalah kerana sikap guru. guru akan menemui penyelesaian masalah yang dihadapinya selama ini.2 Pengetua Sebagai Kaunselor Guru Besar selalu berhadapan dengan orang yang berbagai ragam dan gelagat.2.7. 6.1 Kursus Pembangunan Staf Guru Besar bertanggungjawab menyediakan peluang kursus pembangunan staf seperti kursus ICT.

Segala perancangan pembangunan sekolah dan masalah-masalah sekolah termasuk disiplin guru mesti dapat ditangani oleh Guru Besar yang berkesan.3 Guru Besar Sebagai Peminpin Guru Besar ada pemimpin sekolah.2. Sesuatu masalah yang dianggap serius oleh seseorang mungkin tidak dianggap serius oleh orang lain yang tidak bersama pandangan. pengetua yang berkesan memiliki ciriciri professional seperti berikut : • • • Mengenali masalah sekolah Mengenali cara penyelesaian masalah Mengetahui tempoh masa masalah dapat ditangani 11 . Menurut Abas Awang ( 1991 ).situasi yang berlainan. Ia dapat membantu guru meluaskan pandangan mereka supaya melihat masalah mereka dari berbeza sudut. Guru-guru dan kakitangan-kakitangan bawahannya yang bermasalah perlu diberi bimbingan dan kaunseling supaya masalah mereka dapat diselesaikan. Oleh itu Guru Besar perlu melengkapi kemahiran kaunseling berikut : • • • • • • • • Kemahiran mendengar Kemahiiran merumus Kemahiran mengurus tekanan Kemahiiran membuat keptusan Kemahiran komunikasi Kemahiiran menganalisis masalah Kemahiran mengurus masa Kemahiiran menginterpratasi masalah 6.

Daripada analisis soal selidik. 7. kerana ia memberi impak yang kuat kepada pihak guru apabila melaksanakan tugas mereka.• • • • Mempunyai etika yang tinggi Memahami teori-teori berkaitan kerjayanya Berilmu Bersikap positif dan yakin Guru Besar yang didapati kekurangan dalam ilmu yang tersebut di atas. sikap guru yang bermasalah menjadi punca utama berlakunya kes-kes disiplin guru dalam sekolah dan luar sekitar. Guru mestilah berhati-hati dan serius semasa menjalankan tugas disekolah dan di luar sekolah supaya tidak melanggar peraturan professional perguruan dan menjaga imej sendiri. Guru Besar adalah pemimpin sekolah. kerana ilmu dan etikalah yang menjadi kunci penyelesai masalah.0 Rumusan Isu-isu disiplin guru selalul dipersoalkan oleh mayarakat luar dan tidak sepatut diheboh-hebohkan dalam suratkhabar atau media massa lain. Beliau perlu melengkapi berbagai kemahiran supaya pengurusan sekolah dapat dijalankan dengan berkesa 12 . Personaliti guru yang akan dicontohi oleh murid-murid kita oleh itu tingkah laku guru mesti sentiasa dijaga. patutlah merujuk sumber-sumber lain untuk mencapai pengetahuan itu dari semasa ke semasa.

A.Uppersaddle River. Gary Dessler (1998) Human resource management. Peter G. (1992). Singapore: Prentice Hall Pte. Inc. Pengurusan berkualiti dalam perkhidmatan.KL. G. konsep.Ltd. (1996).Bibliografi Abdul Aziz Yusof. isu. Landership theory and practice ( 1977 ) SAGE Publications. Bil 01. Abdullah Sani Yahaya.Pahang. (2003). Omardin Ashaari. Chek Mat. Salleh Lebar. (2002).Ed). London. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia Sdn. Perubahan dan kemajuan pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. dan pelaksanaan. Jurnal pengurusan dan kepimpinan pendidikan Jilid 10.2000 Wan Chik Rahman Wan Din. Bil 02. Bhd. (2000). Leadership in organization (4th. (1998). Bhd. Wan Chik Rahman Wan Din. 13 . Mengurus sekolah. Jurnal pengurusan dan kepimpinan pendidikan Jilid 13. NJ: Prentice Hall. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn.Jun 2003 Yulk. Pengurusan sumber manusia. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.Dis. Mohd. Pengurusan sekolah.

Shukri Bin Zain No Bilik : B22.UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJUNG MALIM PERAK Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Jabatan Pengurusan Perniagaan PPP 4043 Isu.Isu Disiplin Guru Oleh : Ng Keng Huat No . Matrik : D20041017613 Pensyarah : En. Blok FPE Bangunan Perpustakaan Lama Upsi Tel : 05-4506236 Kandungan 14 .

........10 6.............................................................................................................2 Pengetua Sebagai Kaunselor...............................4 4...2...................................................1 Etika guru......................................................................3 3......2 Cadangan-Cadangan Mengatasi Masalah..............................................................................3 4..........1 Kursus Pembangunan Staf............1 2..........................................................................................................................8 6....................2........................10 6.........2 Sosialogi...........................2 3......................... Apakah kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh guru ? 15 .....................................................................................0 Objektif............................................................................................................................................................7 5......................................................................................................2 3....1.0 Pendahuluan........2....0 Penemuan/Dapatan.......4 4.................................................................................0 Tinjauan Literatur.....3 Guru Besar Sebagai Peminpin...1.....................................................................................................................................................2 Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan Awam .............................. Tahun...................................................................................................................................................................................................................................................1 3..................................................... Pedagogi................................11 7.12 Bibliografi...............................................................................1 Refleksi..............................8 6.................................................................0 Rumusan................ -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian II : Soal Jawab 1.................................................................................................................................................................3 Psikologi.............13 Lampiran 1 Soal selidik Jenis-Jenis Kesalahan-kesalahan Yang dilakukan Oleh Guru Dan Punca-Punca Melanggar Disiplin -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian I : Maklumat Guru Umur : Jantina : Pengalaman Mengajar : ………………….......................................................................10 6......................................................................0 Methotologi........0 Kerangka Konsep...........................................................................10 6...........

Jenis Kesalahan Yang Biasa Di lakukan Oleh Guru dan Unsur-Unsur Yang Paling Mempengaruhi Disiplin Guru. Jenis-Jenis Kelakuan Yang Dianggap Melanggar Disiplin Guru 1. Lewat ke sekolah dan lewat masuk kelas 4. Bil Punca-Punca Emosi guru Menjalankan kerja sambilan Sikap guru Tekanan guru Masalah kewangan Masalah kesihatan Masalah keluarga Susunan Keamatan Lampiran 2 Keputusan Analisis Soal Selidik Jenis. Tidak memberi kerja rumah dan tidak menyemak buku latihan 5. Selalu mengambil cuti sakit 2. 7 paling tidak berpengaruh. Tidak mengagihakan masa menyebabakan sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditentukan 16 . Tidak masuk kelas 3._________________________________________________________ -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian III Susunkan punca-punca berlakunya kesalahan guru mengikut angka 1 hingga 7 di mana 1 adalah paling berpengaruh.

Masalah kesihatan Mohd. Menjalankan perniagaan 8. Masalah kewangan 5. Masalah keluarga 7.6. Perkembangan dan haluan kurikulum pendidikan Malaysia. Tidak dapat mengawal disiplin kelas menyebabkan pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan berkesan Keputusan Analisis Punca Guru Melanggar Disiplin Guru Mengikut Susunan Keamatan 1. Tidak dapat berkerjasama dengan rakan sejawat 9. 17 . Tekanan guru 3. Salleh Lebar (1996). Emosi guru 6. Bhd. Sikap guru 2. Mengajar tuisyen di luar waktu sekolah 7. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Menjalankan kerja sambilan 4.

18 .