P. 1
Disiplin Guru

Disiplin Guru

|Views: 1,201|Likes:
Published by Ting Ai Foo

More info:

Published by: Ting Ai Foo on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2015

pdf

text

original

1.0 Pendahuluan Sekolah merupakan pusat pendidikan yang amat diperhatikan oleh masyarakat.

Pencapaian akademik, kokurikulum, masalah disiplin murid dan guru merupakan isu-isu yang selalu dipersoalkan oleh ibubapa. Isu-isu inilah yang menentukan mej-imej sekolah semada baik atau buruk. Di antara isu-isu ini, isu disiplin guru bermasalah selalu disebar-sebarkan dalam suratkhabar. Tidak mengira yang

benar atau

tidak , media massa tidak akan melepaskan peluang untuk mengheboh-hebohkan keskes disiplin guru di sekolah dan di luar sekolah. Kelakuan guru dalam kehidupan seharian amat dipandang berat oleh masyarakat.

Peristiwa-peristiwa guru merotan murid diheboh-hebohkan seolah-olah pihak sekolah tidak dapat mengawal disiplin murid. . Pelaporan kes-ke disiplin guru oleh suratkhabar tetap memberi impak kepada guru-guru sebagai pelaksan tugas dan disiplin di sekolah. Guru teragak-agak apabila hendak melaksanakan hukuman-hukuman ke atas murid. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru samada sengaja atau tidak, tidaklah patut dijadikan bahan bacaan yang ekskulsif di dada-dada media massa.

2.0 Objektif

Tugasan penulisan ini adalah bertujuan untuk membekalkan maklumat-maklumat berdasarkan pekeliling-pekeliling yang dituju kepada guru, supaya guru dapat memandukan peraturan peraturan,pekeliling-pekeliling apabila menjalankan tugas mereka supaya dapat mengelak daripada melanggar kesalahan-kesalahan disiplin.

1

Seseoragn GSTT mungkin tidak dapat melakukan tugas sebagai pengajar dengan sempurna tetapi seorang guru lepasan maktab tidak ada alasan yang munasabah tidak dapat menjalankan tugasanya dengan baik.2) Sosialaogi 3. Pemikiran juga dipengarahi oleh alam sekitar kehidupannya. Pedagogi Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah ditentukan oleh perxsidiaan mengajar yang dibuat ole guru. alat bantuan mengajar yang digunakan akan menentukan kejayaan mencapai matlamat pengajaran dan pembelajara. Oleh itu. teknik persembahan. Kaedah mengajar. Tingkah laku seseorang adalah dipengaruhi pemikiran atau konsep yang ada dalam otaknya.1. melainkan mata pelajaran yang 2 .0 Kerangka Konsep Personaliti seseorang guru memberi impak kepada pembentukan personality murid.3.Dengan disedari atau tidak seseorang akan melakukan sesuatu yang mungkin dianggap tidak baik atau tidak beretika atas kepentingan sendiri.1) Pedagogi 3. Begitu juga seorang guru yang berpengalaman tidak boleh mengabaikan tugasnya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Isu-isu disiplin seorang guru yang dibincangkan dalam tugasan ini akan menumpukan kepada aspek seperti: 3. imej seseorang guru dinilai oleh murid atau ibubapa adalah berdasarkan tingkah laku guru sendiri.3) Psikologi 3.

Ada juga guru memberi alasan bahawa dia tidak tahu mengguna komputer dalam urusan tugasnya atau terlalu tua untuk mempelajari komputer.diagihkan kepadanya adalah mata pelajaran yang ia tidak pernah mengajar. Kes disiplin yang berpunca daripada masalah psikologi sekali segala didengar. Masalah ini jarang berlaku pada guru. Dengan ini pencapaian hasil kerja akan lebih cemerlang. Mengikut satu laporan yang dikemukakan seorang pakar psikologi pada suratkhabar 3 . 3. ada juga seseorang yang bermasalah mental disebabkan oleh penyakit. Sebaliknya guru yang bergelagat bersendirian. Di sekolah seorang guru yang dapat bercampur gaul dengan warga sekolah lain akan dapat bekerjasama dengan guru lain semasa melakukan kerja. Tidak dapat dinafikan kemahiran mengguna komputer amat diperlukan dalam masa kini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seorang guru yang beretika patut menggunakan daya kreatif dan inisiatifnya untuk menyempurnakan tugasnya. degil akan selalu bergaduh dan tidak dapat menerima pandangan orang lain . guru ini tidak menggunakan ABM. kerisauan yang berterusan dalam sesuatu tempoh masa yang panjang. guru duduk sahaja semasa mengajar atau membuat kerja lain seperti menyemak buku latihan tanpa melakukan pengajaran. Tetapi selalu kita mendengar guru itu. 3. pengajaran dan pembelajaran tidak menarik.2 Sosialogi Sosialogi bermaksud dapat berinteraksi dengan orang lain yang berkaitan dengan kehidupan sehariannya.3 Psikologi Masalah psikologi seseorang adalah berpunca daripada tekanan.

03% guru yang bermasalah psikologi atas tekanan tugas mengajar.Sin Chew. m.0 Tinjauan Literatur Melainkan aspek Psikologi yang berpunca dari penyakit kebanyakan kes-kes disiplin guru adalah disebabkan oleh sikap seseorang guru. 164. Sikap malas.1 Etika guru Aspek Komitmen Guru Tidak dapat dinafikan bahawa masih terdapat guru-guru yang bersifat kurang komitmen. 4. 4.s 5.” Pengantar Etikan ms 131. oleh (MAMPU) 4 . Menurut Tatasusila Profesion Perguruan bidang tanggungjawab guru terhadap pelajar. Dapatan daripada penyelidik bahawa guru lebih berminat menjalankan kerja sambilan untuk menambah pendapatan seperti tuisyen berbayar daripada melatih murid dalam aktiviti ko-kurikulum atau kelas tambahan lepas sekolah. “Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam matamata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. salah satu kod tingkah laku yang perlu dipatuihi ialah: Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau mata-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. Guru-guru ini sendiri tidak menyedari bahawa tingkah lakunya adalah tidak normal. 5-3-05 bahawa 0. mementingkan diri sendiri dan acuh tak acuh adalah punca masalah disiplin guru dalam menjalankan tugas mereka.

tidak beretika ini dipengaruhi faktor-faktor dalaman dan luaran . Nilai danEtika dalam perkhidmatn Awam. tingkah laku manusia yang tidak berdisiplin.Salah satu nilai Tatasusila Profesion Perguruan yang perlu dipunyai oleh guru ialah berdedikasi. Nilai-nilai Etika Dalam Pentadbiran oleh MAMPU yang kedua. dedekasi dan sabar Menurut Intan (1994). Amahan. berkesan dan berkualiti. tekun. tahap pendidik agama dan persekitaran. mengatakan. jujur. yang bermaksud pengabadian dari sepenuhnya dalam apa jua yang dilakukan atau menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh dan tidak mementingkan diri sendiri (no self-interest) serta mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain. 5 . tradisi. adat. Faktor dalaman seperti menerusi naluri. Bersih dan Jujur seorang pentadbira perlu komited dan tekun melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. aspek nilai-nilai peribadi asas seseorang adalah seperti berikut: 1 2 3 4 5 Amanah Bertanggungjawab Ikhlas Dedekasi Berdisiplin 6 7 8 9 Bekerjasamaan Bersih Tekun Sederhana Pekerja yang menjalankan tugasnya dengan dedikasi ialah pekerja yang bekerja tanpa mengharapkan tambahan upah dan ganjaran atau sanjungan tetapi lebih pentingnya ialah menghasilkan kerja yang cepat.. Menurut Nazirmuddin Ahmad dalam bukunya yang bertajuk Pengantar etika.

6 . Kristian. “Sesuatu bangsanya boleh bertahan selama mereka masih memiliki akhlak. minat dan tingkah-laku semada membuat baik atau jahat. kekuatan fizikal. Faktor Luaran Faktor-faktor disini bermaksud persekitaran manusia yang merangkumi kehidupan dalam keluarga tahap pendidikan masyarakat setempat. 17:84). maka Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah diantara kamu yang lebih betul jalannya” (Surah ahsra. Misalnya naluri makan dan minum mungkin mendesak seseorang itu. Asuhan dan tingka laku ibubapa turut diteladani oleh anak mereka. Tiap-tiap seorang beramal menurut pembawaan jiwanya sendiri. Pepatah Melayu ini menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan.Faktor Dalaman Manusia diberikan akal fikiran. Tahap pendidikan ibubapa yang tinggi berkebolehan membezakan apa yang baik dengan buruk. Hindu dan Buddha. nilai tradisi seorang budak yang dilahirkan dalam keluarga dimana keluarga yang bermasalah disiplin. Selalunya mereka ini dapat mngasuhkan anak-anak yang lebih beretika. Ajaran agama dapat mempengaruhi seseorang itu berkelakuan etika. Ajaran agama Islam. Confucianisme dapat menyedari manusia melakukan tingkah laku yang baik. kebudayaan dan panduan-panduan hidup oleh Allah swt. Mereka mampu melakukan kebaikan dan keburukan. bahasa. nafsu. “Jauh hari jua yang mengenal maknikam. Jelas sekali firma Allah swt. menunjukkan manusia diberi kebebasan memilih perbuatan yang baik atau yang jahatNaluri mempengaruhi manusia dari segi corak pemikiran. “Katakanlah (wahai Muhamad). emosi.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/ 1997 • • Penggunaan Buku Kerja Di sekolah Rendah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Di bawah adalah beberapa pekeliling dan peraturan am yang perlu diketahui oleh guru-guru : • Tindakan Tatatertib Terhadap Ketua Jabatan Yang Gagal Mematuhi peraturan 24. maka mereka pun akan lenyap jua” (Ahmad Shauqi. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib ) 1993. 12/ 1988 • Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan Awam Tingkahlaku guru-guru dikawal oleh pekeliling-pekeliling ikhtisas. tatatertib-tatatertib perkhidmatan awam.Bila akhlah lenyap dari mereka. 3/ 1981 Ketepatan Masa di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/ 2001 • • • • • • Penggunaan Waktu Tidak Mengajar Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4. 1868 – 1932). 2/ 1981 Guru Tidak Masuk Kelas PPPA ( Kelakuan Dan Tatatertib)1993 Melawan Ketua/Majikan Di Tempat KerjaPPPA(Kelakuan DanTatatertib)93 Menghasut Peraturan 4( 2)PPPA ( Kelakuan Dan Tatatetertib)1993 Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/ 1966 • Garis Panduan mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah 7 . 1/ 2000 Pelaksanaan Kuasa Disiplin Dan Hukuman Di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

7/ 2001 • Menangai Masalah Keselamatan.: 8 .Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan Pungutan Wang Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Staf Sokong Dan Murid Sekolah Dalam Kegiatan Politik Anti.0 Methotologi Pengkaji telah merujuk. perpustakaan tempatan dan kedai-kedai buku. Dadah Dan Gengster Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/ 1997 • Tugas-Tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/ 2000 • Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. 5/ 1997 • Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5. 6.0 Penemuan/Dapatan Setelah membuat soal selidik ke atas 15 orang guru mendapati kebanyakan guru menganggap kelakuan berikut adalah melanggar disipin sebagai seorang pendidik. ( Lampiran 3i-3vi) Soal selidik dan analisis ( Lampian 1-2 ) ke atas 15 orang guru terhadap kes-kes disiplin guru telah dibuat. 5/1999 Guru-guru yang melanggar salah satu daripada peraturan-peraturan di atas ada kemungkinan besar akan menghadapi tindakan tatatertib. Pengkaji juga merujuk surat pekeliling yang berkenaan tentang disiplin guru. mengumpul sumber-sumber yang berkaiatan dari pusat sumber sekolah.

Tidak dapat mengawal disiplin kelas menyebabkan pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan berkesan Analisis soal selidik daripada 15 orang guru ( Lampiran 1-2 ) tentang punca guru melanggar disiplin didapati bahawa kekerapan memilih punca sikap sebagai punca utama. Tidak dapat berkerjasama dengan rakan sejawat 9. Menjalankan kerja sambilan 4. Tekanan guru 3. Keputusan Analisis Punca Guru Melanggar Disiplin Guru Mengikut Susunan Keamatan 1. Selalu mengambil cuti sakit 2.Jenis-Jenis Kelakuan Yang Dianggap Melanggar Disiplin Guru 1. Masalah keluarga 9 . Sikap guru 2. diikuti punca tekanan kerja dan seterusnya. Menjalankan perniagaan 8. Tidak memberi kerja rumah dan tidak menyemak buku latihan 5. Tidak masuk kelas 3. Mengajar tuisyen yang banyak di luar waktu sekolah 7. Tidak mengagihakan masa menyebabakan sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditentukan 6. Lewat ke sekolah dan lewat masuk kelas 4. Emosi guru 6. Masalah kewangan 5.

seterusnya mengubah sikap terhadap cara menjalankan tugas.1 Kursus Pembangunan Staf Guru Besar bertanggungjawab menyediakan peluang kursus pembangunan staf seperti kursus ICT. 6. Setelah menghadiri kursus ini .2 Cadangan-Cadangan Mengatasi Masalah 6. Masalah kesihatan 6.2.2. membuat carta dan mengubal soalan dan lain-lain yang berkaitan mengedit dokumen adalah tidak wajar.7. Etika Pembangunan Sahsiah dan kursus lain yang bersesuaian dengan pengajaran dan pembelajaran.1 Refleksi Dari keputusan analisis kekerapan punca guru-guru melanggar disiplin dapat diketahui kebanyakan punca guru melanggar disiplin adalah kerana sikap guru. 6. guru akan menemui penyelesaian masalah yang dihadapinya selama ini. Guru yang memberi alasan tidak tahu mengguna komputer untuk mengurus tugas rasmi seperti mengira markah. Sikap guru yang mementingkan diri sendiri dan tidak berkomitmen amat mengesalkan.2 Pengetua Sebagai Kaunselor Guru Besar selalu berhadapan dengan orang yang berbagai ragam dan gelagat. Guru yang bermasalah kewangan dan menjalankan perniagaan selepas waktu persekolahan boleh dimaafkan asalkan ia tidak mempengaruhi tugas rasmi sekolah. Ia perlu melengkapi diri berbagai kemahiran-kemahiran kepimpinan untuk menangani 10 .

2. Ia dapat membantu guru meluaskan pandangan mereka supaya melihat masalah mereka dari berbeza sudut.situasi yang berlainan. pengetua yang berkesan memiliki ciriciri professional seperti berikut : • • • Mengenali masalah sekolah Mengenali cara penyelesaian masalah Mengetahui tempoh masa masalah dapat ditangani 11 . Oleh itu Guru Besar perlu melengkapi kemahiran kaunseling berikut : • • • • • • • • Kemahiran mendengar Kemahiiran merumus Kemahiran mengurus tekanan Kemahiiran membuat keptusan Kemahiran komunikasi Kemahiiran menganalisis masalah Kemahiran mengurus masa Kemahiiran menginterpratasi masalah 6.3 Guru Besar Sebagai Peminpin Guru Besar ada pemimpin sekolah. Segala perancangan pembangunan sekolah dan masalah-masalah sekolah termasuk disiplin guru mesti dapat ditangani oleh Guru Besar yang berkesan. Sesuatu masalah yang dianggap serius oleh seseorang mungkin tidak dianggap serius oleh orang lain yang tidak bersama pandangan. Guru-guru dan kakitangan-kakitangan bawahannya yang bermasalah perlu diberi bimbingan dan kaunseling supaya masalah mereka dapat diselesaikan. Menurut Abas Awang ( 1991 ).

Personaliti guru yang akan dicontohi oleh murid-murid kita oleh itu tingkah laku guru mesti sentiasa dijaga. Guru mestilah berhati-hati dan serius semasa menjalankan tugas disekolah dan di luar sekolah supaya tidak melanggar peraturan professional perguruan dan menjaga imej sendiri. Daripada analisis soal selidik.0 Rumusan Isu-isu disiplin guru selalul dipersoalkan oleh mayarakat luar dan tidak sepatut diheboh-hebohkan dalam suratkhabar atau media massa lain. Guru Besar adalah pemimpin sekolah. 7. kerana ia memberi impak yang kuat kepada pihak guru apabila melaksanakan tugas mereka. patutlah merujuk sumber-sumber lain untuk mencapai pengetahuan itu dari semasa ke semasa. kerana ilmu dan etikalah yang menjadi kunci penyelesai masalah.• • • • Mempunyai etika yang tinggi Memahami teori-teori berkaitan kerjayanya Berilmu Bersikap positif dan yakin Guru Besar yang didapati kekurangan dalam ilmu yang tersebut di atas. Beliau perlu melengkapi berbagai kemahiran supaya pengurusan sekolah dapat dijalankan dengan berkesa 12 . sikap guru yang bermasalah menjadi punca utama berlakunya kes-kes disiplin guru dalam sekolah dan luar sekitar.

A. Jurnal pengurusan dan kepimpinan pendidikan Jilid 10. Peter G. 13 . Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Bil 01. Singapore: Prentice Hall Pte. Bhd.Bibliografi Abdul Aziz Yusof. Perubahan dan kemajuan pendidikan di Malaysia. Gary Dessler (1998) Human resource management. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. (2000). Bhd. Mengurus sekolah. London. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.Jun 2003 Yulk. Pengurusan sumber manusia. Inc. Chek Mat.Ed). Wan Chik Rahman Wan Din. isu. (1996). Omardin Ashaari. Jurnal pengurusan dan kepimpinan pendidikan Jilid 13.Uppersaddle River. (1998). Mohd. Abdullah Sani Yahaya.Pahang.Dis.2000 Wan Chik Rahman Wan Din.KL. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.Ltd. dan pelaksanaan. Salleh Lebar. (1992). Pengurusan sekolah. G. NJ: Prentice Hall. (2002). Bhd. Leadership in organization (4th. (2003). Pengurusan berkualiti dalam perkhidmatan. konsep. Bil 02. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia Sdn. Landership theory and practice ( 1977 ) SAGE Publications.

Shukri Bin Zain No Bilik : B22.Isu Disiplin Guru Oleh : Ng Keng Huat No . Blok FPE Bangunan Perpustakaan Lama Upsi Tel : 05-4506236 Kandungan 14 . Matrik : D20041017613 Pensyarah : En.UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJUNG MALIM PERAK Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Jabatan Pengurusan Perniagaan PPP 4043 Isu.

..................................................................8 6......................................................................................2 3..........................................................................................................................2 Cadangan-Cadangan Mengatasi Masalah.....................2 Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan Awam ............................0 Tinjauan Literatur..........................................................................................................2................... -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian II : Soal Jawab 1..............................................................4 4...........3 3.................................3 Psikologi.....................7 5...................2 Sosialogi.......................................1 2.......................................1 3..................................................................................10 6...........................................................................4 4..............................1................................11 7....................................................................................10 6..........................................................................................................1 Refleksi..........1 Etika guru..............................................0 Objektif.........................10 6............ Tahun..............................................1 Kursus Pembangunan Staf.0 Penemuan/Dapatan..................0 Methotologi.........................10 6..............................2 3......................................................2 Pengetua Sebagai Kaunselor....................................................2........................0 Kerangka Konsep..........0 Rumusan...................3 4............................................................................................................................................8 6............................3 Guru Besar Sebagai Peminpin...............................................................................................................................................................................................0 Pendahuluan..................................................1.........................................................2..................................... Pedagogi....................................................................................12 Bibliografi............................................. Apakah kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh guru ? 15 ................................................................13 Lampiran 1 Soal selidik Jenis-Jenis Kesalahan-kesalahan Yang dilakukan Oleh Guru Dan Punca-Punca Melanggar Disiplin -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian I : Maklumat Guru Umur : Jantina : Pengalaman Mengajar : …………………...................

Tidak masuk kelas 3. Selalu mengambil cuti sakit 2._________________________________________________________ -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian III Susunkan punca-punca berlakunya kesalahan guru mengikut angka 1 hingga 7 di mana 1 adalah paling berpengaruh. Tidak memberi kerja rumah dan tidak menyemak buku latihan 5. Jenis-Jenis Kelakuan Yang Dianggap Melanggar Disiplin Guru 1.Jenis Kesalahan Yang Biasa Di lakukan Oleh Guru dan Unsur-Unsur Yang Paling Mempengaruhi Disiplin Guru. Tidak mengagihakan masa menyebabakan sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditentukan 16 . 7 paling tidak berpengaruh. Lewat ke sekolah dan lewat masuk kelas 4. Bil Punca-Punca Emosi guru Menjalankan kerja sambilan Sikap guru Tekanan guru Masalah kewangan Masalah kesihatan Masalah keluarga Susunan Keamatan Lampiran 2 Keputusan Analisis Soal Selidik Jenis.

Tekanan guru 3.6. Tidak dapat berkerjasama dengan rakan sejawat 9. 17 . Menjalankan perniagaan 8. Sikap guru 2. Tidak dapat mengawal disiplin kelas menyebabkan pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan berkesan Keputusan Analisis Punca Guru Melanggar Disiplin Guru Mengikut Susunan Keamatan 1. Perkembangan dan haluan kurikulum pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd. Emosi guru 6. Masalah kewangan 5. Menjalankan kerja sambilan 4. Mengajar tuisyen di luar waktu sekolah 7. Masalah keluarga 7. Salleh Lebar (1996). Masalah kesihatan Mohd.

18 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->