1.0 Pendahuluan Sekolah merupakan pusat pendidikan yang amat diperhatikan oleh masyarakat.

Pencapaian akademik, kokurikulum, masalah disiplin murid dan guru merupakan isu-isu yang selalu dipersoalkan oleh ibubapa. Isu-isu inilah yang menentukan mej-imej sekolah semada baik atau buruk. Di antara isu-isu ini, isu disiplin guru bermasalah selalu disebar-sebarkan dalam suratkhabar. Tidak mengira yang

benar atau

tidak , media massa tidak akan melepaskan peluang untuk mengheboh-hebohkan keskes disiplin guru di sekolah dan di luar sekolah. Kelakuan guru dalam kehidupan seharian amat dipandang berat oleh masyarakat.

Peristiwa-peristiwa guru merotan murid diheboh-hebohkan seolah-olah pihak sekolah tidak dapat mengawal disiplin murid. . Pelaporan kes-ke disiplin guru oleh suratkhabar tetap memberi impak kepada guru-guru sebagai pelaksan tugas dan disiplin di sekolah. Guru teragak-agak apabila hendak melaksanakan hukuman-hukuman ke atas murid. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru samada sengaja atau tidak, tidaklah patut dijadikan bahan bacaan yang ekskulsif di dada-dada media massa.

2.0 Objektif

Tugasan penulisan ini adalah bertujuan untuk membekalkan maklumat-maklumat berdasarkan pekeliling-pekeliling yang dituju kepada guru, supaya guru dapat memandukan peraturan peraturan,pekeliling-pekeliling apabila menjalankan tugas mereka supaya dapat mengelak daripada melanggar kesalahan-kesalahan disiplin.

1

Pedagogi Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah ditentukan oleh perxsidiaan mengajar yang dibuat ole guru.1. Begitu juga seorang guru yang berpengalaman tidak boleh mengabaikan tugasnya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik.0 Kerangka Konsep Personaliti seseorang guru memberi impak kepada pembentukan personality murid.3) Psikologi 3. alat bantuan mengajar yang digunakan akan menentukan kejayaan mencapai matlamat pengajaran dan pembelajara. teknik persembahan. Oleh itu. melainkan mata pelajaran yang 2 . Pemikiran juga dipengarahi oleh alam sekitar kehidupannya.Dengan disedari atau tidak seseorang akan melakukan sesuatu yang mungkin dianggap tidak baik atau tidak beretika atas kepentingan sendiri. Isu-isu disiplin seorang guru yang dibincangkan dalam tugasan ini akan menumpukan kepada aspek seperti: 3. Kaedah mengajar.2) Sosialaogi 3. imej seseorang guru dinilai oleh murid atau ibubapa adalah berdasarkan tingkah laku guru sendiri.3.1) Pedagogi 3. Tingkah laku seseorang adalah dipengaruhi pemikiran atau konsep yang ada dalam otaknya. Seseoragn GSTT mungkin tidak dapat melakukan tugas sebagai pengajar dengan sempurna tetapi seorang guru lepasan maktab tidak ada alasan yang munasabah tidak dapat menjalankan tugasanya dengan baik.

Kes disiplin yang berpunca daripada masalah psikologi sekali segala didengar. kerisauan yang berterusan dalam sesuatu tempoh masa yang panjang.2 Sosialogi Sosialogi bermaksud dapat berinteraksi dengan orang lain yang berkaitan dengan kehidupan sehariannya. Masalah ini jarang berlaku pada guru. Tetapi selalu kita mendengar guru itu. guru duduk sahaja semasa mengajar atau membuat kerja lain seperti menyemak buku latihan tanpa melakukan pengajaran. Mengikut satu laporan yang dikemukakan seorang pakar psikologi pada suratkhabar 3 .diagihkan kepadanya adalah mata pelajaran yang ia tidak pernah mengajar. degil akan selalu bergaduh dan tidak dapat menerima pandangan orang lain . Di sekolah seorang guru yang dapat bercampur gaul dengan warga sekolah lain akan dapat bekerjasama dengan guru lain semasa melakukan kerja. pengajaran dan pembelajaran tidak menarik. Ada juga guru memberi alasan bahawa dia tidak tahu mengguna komputer dalam urusan tugasnya atau terlalu tua untuk mempelajari komputer.3 Psikologi Masalah psikologi seseorang adalah berpunca daripada tekanan. Tidak dapat dinafikan kemahiran mengguna komputer amat diperlukan dalam masa kini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini pencapaian hasil kerja akan lebih cemerlang. 3. Seorang guru yang beretika patut menggunakan daya kreatif dan inisiatifnya untuk menyempurnakan tugasnya. 3. ada juga seseorang yang bermasalah mental disebabkan oleh penyakit. guru ini tidak menggunakan ABM. Sebaliknya guru yang bergelagat bersendirian.

m.s 5. 4. salah satu kod tingkah laku yang perlu dipatuihi ialah: Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau mata-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. oleh (MAMPU) 4 . 5-3-05 bahawa 0.0 Tinjauan Literatur Melainkan aspek Psikologi yang berpunca dari penyakit kebanyakan kes-kes disiplin guru adalah disebabkan oleh sikap seseorang guru.03% guru yang bermasalah psikologi atas tekanan tugas mengajar.1 Etika guru Aspek Komitmen Guru Tidak dapat dinafikan bahawa masih terdapat guru-guru yang bersifat kurang komitmen. mementingkan diri sendiri dan acuh tak acuh adalah punca masalah disiplin guru dalam menjalankan tugas mereka. Dapatan daripada penyelidik bahawa guru lebih berminat menjalankan kerja sambilan untuk menambah pendapatan seperti tuisyen berbayar daripada melatih murid dalam aktiviti ko-kurikulum atau kelas tambahan lepas sekolah. Guru-guru ini sendiri tidak menyedari bahawa tingkah lakunya adalah tidak normal. 164.Sin Chew. 4. Menurut Tatasusila Profesion Perguruan bidang tanggungjawab guru terhadap pelajar.” Pengantar Etikan ms 131. “Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam matamata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. Sikap malas.

Bersih dan Jujur seorang pentadbira perlu komited dan tekun melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. tidak beretika ini dipengaruhi faktor-faktor dalaman dan luaran . mengatakan. dedekasi dan sabar Menurut Intan (1994). adat. tekun. Nilai danEtika dalam perkhidmatn Awam.. 5 . tradisi. Nilai-nilai Etika Dalam Pentadbiran oleh MAMPU yang kedua. aspek nilai-nilai peribadi asas seseorang adalah seperti berikut: 1 2 3 4 5 Amanah Bertanggungjawab Ikhlas Dedekasi Berdisiplin 6 7 8 9 Bekerjasamaan Bersih Tekun Sederhana Pekerja yang menjalankan tugasnya dengan dedikasi ialah pekerja yang bekerja tanpa mengharapkan tambahan upah dan ganjaran atau sanjungan tetapi lebih pentingnya ialah menghasilkan kerja yang cepat. Amahan. jujur. Faktor dalaman seperti menerusi naluri. tahap pendidik agama dan persekitaran.Salah satu nilai Tatasusila Profesion Perguruan yang perlu dipunyai oleh guru ialah berdedikasi. Menurut Nazirmuddin Ahmad dalam bukunya yang bertajuk Pengantar etika. yang bermaksud pengabadian dari sepenuhnya dalam apa jua yang dilakukan atau menjalankan tugas dengan bersungguh-sungguh dan tidak mementingkan diri sendiri (no self-interest) serta mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain. tingkah laku manusia yang tidak berdisiplin. berkesan dan berkualiti.

menunjukkan manusia diberi kebebasan memilih perbuatan yang baik atau yang jahatNaluri mempengaruhi manusia dari segi corak pemikiran. kekuatan fizikal. emosi. “Katakanlah (wahai Muhamad). 6 . Hindu dan Buddha. bahasa. Ajaran agama Islam. 17:84). Tahap pendidikan ibubapa yang tinggi berkebolehan membezakan apa yang baik dengan buruk. Asuhan dan tingka laku ibubapa turut diteladani oleh anak mereka. Tiap-tiap seorang beramal menurut pembawaan jiwanya sendiri. minat dan tingkah-laku semada membuat baik atau jahat. nilai tradisi seorang budak yang dilahirkan dalam keluarga dimana keluarga yang bermasalah disiplin. “Jauh hari jua yang mengenal maknikam. Mereka mampu melakukan kebaikan dan keburukan. “Sesuatu bangsanya boleh bertahan selama mereka masih memiliki akhlak. Confucianisme dapat menyedari manusia melakukan tingkah laku yang baik. nafsu. Ajaran agama dapat mempengaruhi seseorang itu berkelakuan etika. Jelas sekali firma Allah swt. maka Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah diantara kamu yang lebih betul jalannya” (Surah ahsra. Pepatah Melayu ini menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Kristian. Faktor Luaran Faktor-faktor disini bermaksud persekitaran manusia yang merangkumi kehidupan dalam keluarga tahap pendidikan masyarakat setempat.Faktor Dalaman Manusia diberikan akal fikiran. Misalnya naluri makan dan minum mungkin mendesak seseorang itu. kebudayaan dan panduan-panduan hidup oleh Allah swt. Selalunya mereka ini dapat mngasuhkan anak-anak yang lebih beretika.

Di bawah adalah beberapa pekeliling dan peraturan am yang perlu diketahui oleh guru-guru : • Tindakan Tatatertib Terhadap Ketua Jabatan Yang Gagal Mematuhi peraturan 24. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib ) 1993. 12/ 1988 • Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan Awam Tingkahlaku guru-guru dikawal oleh pekeliling-pekeliling ikhtisas.Bila akhlah lenyap dari mereka. 4/ 1966 • Garis Panduan mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah 7 . tatatertib-tatatertib perkhidmatan awam. 1/ 2000 Pelaksanaan Kuasa Disiplin Dan Hukuman Di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/ 1981 Guru Tidak Masuk Kelas PPPA ( Kelakuan Dan Tatatertib)1993 Melawan Ketua/Majikan Di Tempat KerjaPPPA(Kelakuan DanTatatertib)93 Menghasut Peraturan 4( 2)PPPA ( Kelakuan Dan Tatatetertib)1993 Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/ 1981 Ketepatan Masa di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/ 2001 • • • • • • Penggunaan Waktu Tidak Mengajar Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1868 – 1932). maka mereka pun akan lenyap jua” (Ahmad Shauqi. 4. 5/ 1997 • • Penggunaan Buku Kerja Di sekolah Rendah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

5/ 1997 • Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. mengumpul sumber-sumber yang berkaiatan dari pusat sumber sekolah. 6/ 2000 • Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Dadah Dan Gengster Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.0 Penemuan/Dapatan Setelah membuat soal selidik ke atas 15 orang guru mendapati kebanyakan guru menganggap kelakuan berikut adalah melanggar disipin sebagai seorang pendidik. perpustakaan tempatan dan kedai-kedai buku.Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1999 Guru-guru yang melanggar salah satu daripada peraturan-peraturan di atas ada kemungkinan besar akan menghadapi tindakan tatatertib.0 Methotologi Pengkaji telah merujuk. ( Lampiran 3i-3vi) Soal selidik dan analisis ( Lampian 1-2 ) ke atas 15 orang guru terhadap kes-kes disiplin guru telah dibuat. 5.: 8 . Pengkaji juga merujuk surat pekeliling yang berkenaan tentang disiplin guru. 3/ 1997 • Tugas-Tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan Pungutan Wang Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Staf Sokong Dan Murid Sekolah Dalam Kegiatan Politik Anti. 6. 7/ 2001 • Menangai Masalah Keselamatan.

Tekanan guru 3. Lewat ke sekolah dan lewat masuk kelas 4. Tidak masuk kelas 3.Jenis-Jenis Kelakuan Yang Dianggap Melanggar Disiplin Guru 1. Menjalankan kerja sambilan 4. Menjalankan perniagaan 8. Masalah kewangan 5. Emosi guru 6. Masalah keluarga 9 . Tidak mengagihakan masa menyebabakan sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditentukan 6. Tidak dapat mengawal disiplin kelas menyebabkan pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan berkesan Analisis soal selidik daripada 15 orang guru ( Lampiran 1-2 ) tentang punca guru melanggar disiplin didapati bahawa kekerapan memilih punca sikap sebagai punca utama. Keputusan Analisis Punca Guru Melanggar Disiplin Guru Mengikut Susunan Keamatan 1. diikuti punca tekanan kerja dan seterusnya. Sikap guru 2. Tidak dapat berkerjasama dengan rakan sejawat 9. Tidak memberi kerja rumah dan tidak menyemak buku latihan 5. Selalu mengambil cuti sakit 2. Mengajar tuisyen yang banyak di luar waktu sekolah 7.

1 Kursus Pembangunan Staf Guru Besar bertanggungjawab menyediakan peluang kursus pembangunan staf seperti kursus ICT. seterusnya mengubah sikap terhadap cara menjalankan tugas.2 Pengetua Sebagai Kaunselor Guru Besar selalu berhadapan dengan orang yang berbagai ragam dan gelagat. Etika Pembangunan Sahsiah dan kursus lain yang bersesuaian dengan pengajaran dan pembelajaran.1 Refleksi Dari keputusan analisis kekerapan punca guru-guru melanggar disiplin dapat diketahui kebanyakan punca guru melanggar disiplin adalah kerana sikap guru.7.2.2.2 Cadangan-Cadangan Mengatasi Masalah 6. 6. Guru yang memberi alasan tidak tahu mengguna komputer untuk mengurus tugas rasmi seperti mengira markah. 6. Ia perlu melengkapi diri berbagai kemahiran-kemahiran kepimpinan untuk menangani 10 . Setelah menghadiri kursus ini . Masalah kesihatan 6. membuat carta dan mengubal soalan dan lain-lain yang berkaitan mengedit dokumen adalah tidak wajar. Sikap guru yang mementingkan diri sendiri dan tidak berkomitmen amat mengesalkan. guru akan menemui penyelesaian masalah yang dihadapinya selama ini. Guru yang bermasalah kewangan dan menjalankan perniagaan selepas waktu persekolahan boleh dimaafkan asalkan ia tidak mempengaruhi tugas rasmi sekolah.

3 Guru Besar Sebagai Peminpin Guru Besar ada pemimpin sekolah.situasi yang berlainan. pengetua yang berkesan memiliki ciriciri professional seperti berikut : • • • Mengenali masalah sekolah Mengenali cara penyelesaian masalah Mengetahui tempoh masa masalah dapat ditangani 11 . Sesuatu masalah yang dianggap serius oleh seseorang mungkin tidak dianggap serius oleh orang lain yang tidak bersama pandangan. Oleh itu Guru Besar perlu melengkapi kemahiran kaunseling berikut : • • • • • • • • Kemahiran mendengar Kemahiiran merumus Kemahiran mengurus tekanan Kemahiiran membuat keptusan Kemahiran komunikasi Kemahiiran menganalisis masalah Kemahiran mengurus masa Kemahiiran menginterpratasi masalah 6. Menurut Abas Awang ( 1991 ).2. Guru-guru dan kakitangan-kakitangan bawahannya yang bermasalah perlu diberi bimbingan dan kaunseling supaya masalah mereka dapat diselesaikan. Ia dapat membantu guru meluaskan pandangan mereka supaya melihat masalah mereka dari berbeza sudut. Segala perancangan pembangunan sekolah dan masalah-masalah sekolah termasuk disiplin guru mesti dapat ditangani oleh Guru Besar yang berkesan.

kerana ilmu dan etikalah yang menjadi kunci penyelesai masalah. patutlah merujuk sumber-sumber lain untuk mencapai pengetahuan itu dari semasa ke semasa.0 Rumusan Isu-isu disiplin guru selalul dipersoalkan oleh mayarakat luar dan tidak sepatut diheboh-hebohkan dalam suratkhabar atau media massa lain. Guru Besar adalah pemimpin sekolah. Daripada analisis soal selidik. Personaliti guru yang akan dicontohi oleh murid-murid kita oleh itu tingkah laku guru mesti sentiasa dijaga. Beliau perlu melengkapi berbagai kemahiran supaya pengurusan sekolah dapat dijalankan dengan berkesa 12 .• • • • Mempunyai etika yang tinggi Memahami teori-teori berkaitan kerjayanya Berilmu Bersikap positif dan yakin Guru Besar yang didapati kekurangan dalam ilmu yang tersebut di atas. 7. kerana ia memberi impak yang kuat kepada pihak guru apabila melaksanakan tugas mereka. sikap guru yang bermasalah menjadi punca utama berlakunya kes-kes disiplin guru dalam sekolah dan luar sekitar. Guru mestilah berhati-hati dan serius semasa menjalankan tugas disekolah dan di luar sekolah supaya tidak melanggar peraturan professional perguruan dan menjaga imej sendiri.

Singapore: Prentice Hall Pte. (2003). Abdullah Sani Yahaya. Omardin Ashaari. Bil 02. NJ: Prentice Hall. Bhd.Dis. Pengurusan sekolah. (1996). (2000). Bil 01.Pahang. Kuala Lumpur: PTS Publication & Distributors Sdn. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Leadership in organization (4th. Mohd. Peter G. dan pelaksanaan. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. (1998). Pengurusan sumber manusia. Perubahan dan kemajuan pendidikan di Malaysia. London. Gary Dessler (1998) Human resource management. Jurnal pengurusan dan kepimpinan pendidikan Jilid 13. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.Ed). Mengurus sekolah.2000 Wan Chik Rahman Wan Din. 13 . konsep. Bhd. Bhd. isu. G. Landership theory and practice ( 1977 ) SAGE Publications. (1992). (2002). Pengurusan berkualiti dalam perkhidmatan.Bibliografi Abdul Aziz Yusof. Inc.Jun 2003 Yulk.Uppersaddle River. Chek Mat. Wan Chik Rahman Wan Din.A. Bhd. Jurnal pengurusan dan kepimpinan pendidikan Jilid 10. Salleh Lebar.KL. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia Sdn.Ltd.

Shukri Bin Zain No Bilik : B22. Matrik : D20041017613 Pensyarah : En.Isu Disiplin Guru Oleh : Ng Keng Huat No .UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJUNG MALIM PERAK Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Jabatan Pengurusan Perniagaan PPP 4043 Isu. Blok FPE Bangunan Perpustakaan Lama Upsi Tel : 05-4506236 Kandungan 14 .

.........................0 Tinjauan Literatur............................................................................0 Objektif............................7 5............................................................... Apakah kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh guru ? 15 ........12 Bibliografi........................................................................1 Kursus Pembangunan Staf..............................................2 Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan Awam ...................................................................................................1 Etika guru................................... Pedagogi.....................1 Refleksi....................1 3.........1 2............10 6..........3 3.............8 6.............3 Guru Besar Sebagai Peminpin.2.. Tahun.....................0 Methotologi....................................................................................................................................................1...2 Pengetua Sebagai Kaunselor.........................................................................1...10 6..........................................4 4........................................................................................................................0 Pendahuluan.......................................2...........................................4 4.......................................................................................10 6......................................................................................................8 6..........................3 Psikologi...13 Lampiran 1 Soal selidik Jenis-Jenis Kesalahan-kesalahan Yang dilakukan Oleh Guru Dan Punca-Punca Melanggar Disiplin -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian I : Maklumat Guru Umur : Jantina : Pengalaman Mengajar : …………………......................................................0 Kerangka Konsep.........................................................................................................................................................................2............................................................................................................................3 4...........................................................................................................................0 Rumusan.......................................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian II : Soal Jawab 1.................................................2 Cadangan-Cadangan Mengatasi Masalah...............................................................2 3..............2 3.............................................0 Penemuan/Dapatan........................................11 7..............................2 Sosialogi..................10 6......................................................................................................

Selalu mengambil cuti sakit 2. 7 paling tidak berpengaruh. Bil Punca-Punca Emosi guru Menjalankan kerja sambilan Sikap guru Tekanan guru Masalah kewangan Masalah kesihatan Masalah keluarga Susunan Keamatan Lampiran 2 Keputusan Analisis Soal Selidik Jenis.Jenis Kesalahan Yang Biasa Di lakukan Oleh Guru dan Unsur-Unsur Yang Paling Mempengaruhi Disiplin Guru. Tidak memberi kerja rumah dan tidak menyemak buku latihan 5. Lewat ke sekolah dan lewat masuk kelas 4. Tidak mengagihakan masa menyebabakan sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditentukan 16 . Jenis-Jenis Kelakuan Yang Dianggap Melanggar Disiplin Guru 1._________________________________________________________ -----------------------------------------------------------------------------------------------Bahagian III Susunkan punca-punca berlakunya kesalahan guru mengikut angka 1 hingga 7 di mana 1 adalah paling berpengaruh. Tidak masuk kelas 3.

Salleh Lebar (1996). Emosi guru 6. Mengajar tuisyen di luar waktu sekolah 7. Perkembangan dan haluan kurikulum pendidikan Malaysia. Tidak dapat mengawal disiplin kelas menyebabkan pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan berkesan Keputusan Analisis Punca Guru Melanggar Disiplin Guru Mengikut Susunan Keamatan 1. Tekanan guru 3.6. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Sikap guru 2. Menjalankan perniagaan 8. Masalah keluarga 7. Tidak dapat berkerjasama dengan rakan sejawat 9. Masalah kesihatan Mohd. 17 . Bhd. Masalah kewangan 5. Menjalankan kerja sambilan 4.

18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful