1.

1

KAEDAH PENGAJARAN JAWI

Teknik-teknik pembelajaran yang baik merupakan satu kaedah dalam usaha para pendidik dalam membantu para pelajar untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran. Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu ‘formula’ yang mesti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah yang paling baik untuk menghadapi pelajaran melainkan ia banyak bergantung kepada diri pelajar itu sendiri. KAEDAH PENGAJARAN JAWI KEKUATAN DAN KELEMAHAN KAEDAH PANDANG SEBUT Cara penyampaian kaedah ini ialah murid terus diperkenalkan kepada perkataan dan huruf. Selalunya huruf atau perkataan tersebut ditulis pada kad imbasan bergambar. Kemudian murid murid diperkenalkan dengan ayat-ayat mudah setelah beberapa perkataan dikuasainya. Mengecam huruf dan menghafaz bunyi akan berkesan sekiranya murid-murid telah menguasai sejumlah perkataan. Menurut Goodman: Pengalaman pembacaan murid akan lebih bermakna jika yang dibacanya merupakan sesuatu yang telah dikenali atau diketahui mereka. Kaedah ini akan membantuk murid-murid seperti burung nuri dan mereka akan mendapati seseorang kanak-kanak. KEKUATAN Melalui kaedah ini murid mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. Semua murid terlibat dalam kaedah ini murid berani mencuba dan keyakinan diri pelajar semakin bertambah. Melalui kaedah ini juga pelajar dapat mengasah potensi di kalangan mereka dan menambah minat membaca Al-Quran . KELEMAHAN Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. Perancangan dan persediaan yang teliti. Murid yang lemah rasa rendah diri.

Permainan merupakan satu cara melatih murid supaya dapat berinteraksi dengan rakan sekeliling mereka dan merupakan satu teknik yang baik untuk menjadikan pengajaran di sekolah lebih menarik dan praktis. Melatih murid berinteraksi dengan bebas sesama mereka. 3. KELEMAHAN KAEDAH PERMAINAN 1. murid-murid hendaklah sentiasa gembira dalam proses pembelajaran. Beri peluang yang cukup kepada setiap murid untuk melahirkan sesuatu. Penyampaian hendaklah secara tidak langsung dan bersahaja supaya sesuai dengan minat dan keperluan murid. PRINSIP-PRINSIP KAEDAH MAINAN Menurut Musa Daia (1992). Menambah/membebankan guru untuk menyediakan BBM 2. 3. Guru mestilah mempunyai sikap positif iaitu guru sering menggalakkan muridmurid melahirkan sesuatu dengan bebas. Proses pembelajaran mestilah disalurkan melalui aktiviti-aktiviti yang berbentuk permainan. 5. Pembelajaran mestilah di dalam keadaan yang bebas dan tidak ada langsung penghalangnya. 2. guru dapat mengenal dengan mudah kemampuan murid dan kelemahan murid semasa bermain. Kanak-kanak akan memperolehi pembelajaran yang paling berkesan sekiranya mereka mereka (Musa Daia. Murid tidak berasa bosan. Situasi bermain boleh digunakan dalam pengajaran guru di bilik darjah untuk mencapai objektif-objektif pendidikan. tidak semua tajuk pelajaran dapat menggunakan kaedah ini.KAEDAH PERMAINAN Permainan menjadi satu keperluan semulajadi bagi kanak-kanak. Mereka juga hendaklah bertanggungjawab terhadap perkembangan dan kemajuan diri sendiri. kaedah mainan didasarkan beberapa prinsip seperti dibawah: 1. KELEBIHAN KAEDAH PERMAINAN 1. tujuan dan faedah . menambahkan penggunaan wang sekolah mempelajari sesuatu sesuai dengan minat. Mereka hendaklah menjadi peserta yang aktif dalam proses itu. 2. 4. 3. 1992).

Kaedah ini juga dapat membentuk keyakinan diri murid melalui bimbingan secara langsung daripada guru serta melahirkan sifat kepimpinan diri. melahirkan sikap berani dan penglibatan semua murid dikalangan murid-murid.1 Membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam latih tubi.KAEDAH LATIH TUBI Dalam Islam. Kali pertama Rasulullah menjawab tidak tahu.Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membuat perancangan dan persediaan yang teliti.Teknik latih tubi juga merupakan aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. iaitu corak pengajaran bagi memberikan kemahiran dan kecekapan dalam pengajaran yang melibatkan lisan. Kaedah ini digunakan dengan meluas dari zaman berzaman. kaedah ini mempunyai sejarah yang panjang. hingga kali ketiga baharulah Baginda dapat membacanya. KELEMAHAN Melalui kaedah ini murid tidak dapat menghasilkan pemikiran sendiri dan menghadkan kebebasan berfikir murid. Malaikat Jibril sendiri telah menggunakan kaedah ini sewaktu menagajar Rasulullah SAW membaca ayat yang pertama turun (Iqra’). Baginda diajar membaca berulang kali. kaedah ini memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kretiviti sendiri . Contohnya. Selain itu. KAEDAH IMLAK 1 . Kaedah ini dapat menambah minat mencuba di kalangan murid-murid. Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. membaca Al-Quran diajar dengan kaedah latih tubi ini. KEKUATAN Kaedah latih tubi ini membantu murid mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping mengingat fakta-fakta penting supaya berkekalan. Demikian juga kemahiran pergerakan otot.

Murid yang lemah dalam masalah pendengaran mudah cepat bosan dan akan ketinggalan serta melakukan aktiviti sendiri. 3. Melatih dan mengukuhkan ejaan. Murid yang mempunyai pendengaran yang baik sahaja dapat menerima pengajaran guru. Penglibatan daripada semua murid. (Membantu pendengaran murid pada sebutan intonasi perkataan dan ayat) 2. Kaedah imlak berlaku selepas kertas dan tulisan dihasilkan. Menulis secara mekanis dalam imlak ialah menyalin unit bahasa sama ada huruf. 2. ayat) untuk ditulis oleh orang lain. Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas. 3. KEKUATAN 1. frasa. KAEDAH MENGEJA .Pengimlakan melibatkan dua kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran menulis secara mekanis.Imlak (dictate) bermaksud pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu sumber (perkataan. suku kata. Kaedah ini memerlukan murid-murid menulis apa yang direncanakan kepadanya. ayat atau wacana. Guru mengatur setiap kata-kata yang diungkapkan dan murid-murid mencatat setiap kata-kata yang didengari. . iaitu selepas kaedah hafalan diutamakan. perkataan. (Guru tidak membelakangkan murid dalam membuat nota-nota ringkas semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan) KELEMAHAN 1.Murid yang mempunyai masalah pendengaran tidak dapat mengikuti dengan baik.

Memerlukan penglibatan daripada semua murid. KEKUATAN . Kaedah ini merupakan kaedah permulaan bagi memperkenalkan huruf kepada murid. Murid yang lemah dan mempunyai masalah pendengaran akan ketinggalan serta cepat bosan dan mula buat aktiviti sendiri. Setelah murid pandai mengeja maka diteruskan dengan perkatan suku kata sehingga murid dapat membaca. Kaedah ejaan ini juga akan membantu para pelajar untuk cepat menguasai bacaan KELEMAHAN  Murid yang cerdas sahaja dapat menerima pengajaran guru. Selain itu.Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membuat perancangan dan persediaan yang teliti. KAEDAH KEFAHAMAN .Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan baik dan jelas. .Kaedah mengeja ini digunakan sepenuhnya dalam membantu para pelajar untuk mengenali huruf-huruf. kaedah ini memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kretiviti sendiri.

Kaedah ini dapat menambah minat mencuba di kalangan murid-murid. aplikasi. Kefahaman yang diperolehi berbeza-beza berasaskan kecekapan dan kecerdasan mental seseorang itu. Kefahaman diperolehi setelah berlaku penerangan. analisis. KAEDAH HURUF . sintesis dan kumpulan. Kefahaman seseorang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi Barat seperti Bloomfield yang menyatakan terdapat enam aras perkembangan mental dalam kecerdasan seseorang iaitu daripada yang paling rendah sehingga peringkat aras yang tinggi iaitu aras pengetahuan. Kaedah ini juga dapat membentuk keyakinan diri murid melalui bimbingan secara langsung daripada guru serta melahirkan sifat kepimpinan diri. KEKUATAN Kaedah ini mampu melahirkan pelajar yang lebih memahami dalam pembelajaran kerana mereka mendapat ilmu melalui pembacaan dan hafalan seterusnya diterjemahkan melalui kefahaman pelajar sendiri. bacaan dan penulisan. penjelasan dan analisis kepada bahan pengetahuan. melahirkan sikap berani dan penglibatan semua murid dikalangan murid-murid.Kefahaman ialah pemikiran yang diperolehi daripada hafalan rencana. kefahaman. KELEMAHAN Memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kaedah ini Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membuat perancangan dan persediaan yang teliti. Murid yang lemah dalam pemikiran akan berasa rendah diri dan akan menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran Jawi.

Semua murid mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. Keyakinan diri pelajar semakin bertambah. 4.Kaedah ini merupakan kaedah tradisional yang digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. Perancangan dan persediaan yang teliti. 2. sekirannya kaedah ini tidak dapat dikuasai dengan baik. Setelah murid diperkenalkan dengan huruf dan dapat mengahafalnya barulah langkah seterusnya diambil dan bergantung kepada para guru untuk menggunakan kaedah mana untuk meneruskan kepada pembacaan. tidak sesuai dengan kaedah ini. Murid yang lemah ingatan. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. 5. Murid diperkenalkan dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. 3. KAEDAH PENGGAYAAN . 3. Murid berani mencuba. Murid yang lemah rasa rendah diri. KELEMAHAN 1. bentuk dan mengecam huruf-huruf jawi. Membantu para murid menguasai pembacaan dengan lebih berkesan. Murid-murid dikehendaki mengenali nama. 2. 5. Mengasah potensi di kalangan murid-murid. Murid tidak dapat membaca. Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. 4. KEKUATAN 1.

KEKUATAN Dengan menggunakan kaedah ini. para pelajar dapat menguasai pengajaran dengan lebih mendalam malahan mendapat maklumat tambahan dalam pelajaran Jawi. pemulangan atau pengembalian hak. Kaedah menimbulkan keadaan murid mudah bosan kerana banyak latih tubi dan latihan intensif yang diberikan guru menyebabkan murid berasa letih untuk melakukannya. Kaedah ini merupakan langkah terakhir dalam program pembelajaran. Kaedah yang dikenali sebagai pemulihan dilaksanakan khusus untuk pelajar yang menghadapi kesukaran menguasai kemahiran asas membaca. yang membawa maksud mendamaikan atau membetulkan. Definisi Pemulihan Pemulihan mengikut terjemahan bahasa Arab ialah islah. Penggayaan boleh terdiri daripada pautan mengenai sesuatu topik yang bersesuain dengan maklumat atau idea tambahan yang diperolehi oleh pelajar. harta benda dan lain-lain. Biasanya aktiviti ini diberikan kepada murid yang telah berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran asas tertentu. Pemulihan bertujuan untuk membetulkan sesuatu yang kurang dan berbeza dengan aktiviti biasa semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Kaedah yang digunakan untuk pelajar-pelajar yang menonjol.Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada murid-murid meningkatkan pencapaian mereka. KELEMAHAN Kaedah penggayaan ini hanya sesuai untuk murid yang menguasai beberapa kemahiran asas dan tidak sesuai untuk murid yang kurang menguasai satu kemahiran. menulis dan mengira atau ringkasnya untuk kumpulan yang lambat atau lemah (Sharifah Alwiah. Pelajar dapat membaca dengan lancar malah lebih daripada itu. Menurut Kamus Dewan (2007) ialah perbuatan memulih atau mengembalikan kepada keadaan semula. 1983) Robiah Kulop (1992) menyatakan bahawa Pringle mentakrifkan pemulihan sebagai pengajaran yang mempunyai pendekatan khas yang diperlukan oleh semua pelajar yang mundur dalam .

suku kata tertutup dan perkataan mudah yang dibina daripada suku kata terbuka dan suku kata tertutup.kurangnya dapat mengenal. Halim Tamuri. Model Kelas Pemulihan Jawi Jawi adalah sebahagian daripada komponen pendidikan Islam dan mula dilaksanakan pada tahun 2003 dengan pendekatan pengajaran dua waktu seminggu pada enam bulan pertama di Tahun Satu. Matapelajaran ini hendaklah menggunakan pendekatan yang dapat menarik minat murid-murid. Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas pemulihan Jawi jQAF untuk memulihkan murid yang keciciran dalam jawi. 2007). Pemulihan juga dikenali sebagai satu program pengajaran khas yang dirangka bagi memenuhi keperluan pendidikan untuk kanakkanak yang menghadapi masalah pembelajaran di kalangan murid di sekolah biasa.S (1998) berpendapat pendidikan pemulihan adalah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajarn untuk membantu pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran di dalam kelas. Model Kelas Pemulihan Jawi ini diajar oleh guru khas pemulihan jawi dalam waktu yang sama dengan kelas Jawi biasa di semua sekolah dengan menggunakan modul pengajaran dan pembelajara yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.menyebut.satu-satu mata pelajaran serta berkemahuan dan berkebolehan belajar melalui latihan yang sistematik dan dapat memenuhi keperluan mereka. Sang M.suku kata terbuka. Kumpulan sasaran ialah murid-murid tahun satu yang tidak dapat melepasi ujian khas seperti tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka.dan menulis huruf-huruf tunggal.mudah dan tidak membebankan. Laporan pemantauan mengenainya mendapati penguasaan bacaan dan tulisan Jawi perlu dibaiki lagi. Ini bermakna pemulihan sebagai tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi kesusahan dari segi pembelajaran dalam kelas khas di sekolah biasa atau di pusat khusus yang dihadiri oleh pelajar secara sambilan dalam kumpulan yang diasingkan untuk pengajaran khusus oleh guru pemulihan (Ab. . Oleh itu pemulihan Jawi dalam j-QAF menjadi keutamaan khasnya kepada pelajar yang tercicir supaya semua pelajar boleh menguasai Jawi setelah diberi bimbingan secara berterusan. kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurang.

Menguasai setiap kemahiran mengenal huruf adalah wajib bagi setiap pelajar terutamanya mengenal huruf tunggal Jawi. Kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. Pelajar yang tercicir ini akan menguasai sekurang-kurangnya kemahiran mengenal. Menurut Muhammad Endut (1990) pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi akan semakin ketinggalan dalam Pendidikan Islam apabila alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru ditulis dalam tulisan Jawi. Pelajar yang lemah dalam pelajaran Jawi ini perlu diberi perhatian dan tumpuan yang lebih dan kaedah pengajaran dan pembelajaran guru juga sepatutnya diubah agar sesuai dengan pelajar dan minat pelajar. Kelas pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF yang mula dilaksanakan pada tahun 2003 adalah untuk pelajar yang tercicir .Pemulihan Jawi Masalah penguasaan Jawi di kalangan pelajar menjadi isu yang hangat diperkatakan. SKOP .Pelajar yang tidak mengenal huruf tunggal Jawi akan menyebabkan mereka tertinggal apabila rakan-rakan yang seusia mereka telah mengikut kemahiran yang lebih tinggi dan semakin susah. Pelajar yang dipilih mengikuti kelas ini adalah pelajar yang tidak melepasi ujian saringan yang dijalankan. Pembinaan strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kelas Pemulihan Jawi amat penting bagi mencapai matlamat yang telah disasarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. mengeja dan menulis huruf tunggal jawi. mengenal . mengeja dan menulis huruf Jawi akan dipulihkan dalam sesi pembelajaran yang berasingan untuk memudahkan guru mengajar berdasarkan tahap pelajar. Zulkifli Haji Dahalan (2003) menyatakan bahawa pendedahan Pendidikan Islam kepada setiap individu Muslim perlu bermula sejak kecil lagi. suku kata terbuka dan perkataan yang dibina apabila dicantumkan dua suku kata terbuka. Penekanan Pelajaran Jawi wajar dilakukan ketika mereka mula mengenal huruf. Pelajaran Jawi adalah salah satu komponen mata pelajaran Pendidikan Islam dengan pendekatan pengajaran sebanyak dua kali seminggu pada enam bulan pertama bagi Tahap Satu. Pelajar akan semakin sukar mengingat kembali apa yang diajar dan terkeliru dengan bunyi dan bentuk huruf yang hampir sama sebutan dan bentuknya. Pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran asas .

5 Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat. 8 Mengenal dan menggunakan tanda baca. Pendekatan tersebut hendaklah lebih berkesan dan sesuaidengan tahap kemampuan murid-murid bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran jawi serta menarik minat mereka untuk terus belajar sehingga mampu membaca dan menulis jawi. pembinaan strategi pengajaran dan pembelajaran pemulihan jawi amat penting bagi mencapa imatlamat yang sebenar.Modul Pemulihan Jawi ini memberi memberi tumpuan kepada aspek pemulihan yang merangkumi perkara berikut: 1 Menguasai huruf jawi tunggal dan suku kata. terutama mereka keliru dengan bunyi dan bentuk-bentuk huruf jawi tunggal.Jadi. 10 Mengenal dan meniru seni khat Antara masalah-masalahnya ialah mereka seringkali sukar mengingat kembali apa yangtelah diajar. 2 Menulis tulisan jawi dengan baik. 4 Mengenal. menyebut dan menulis huruf jawi tunggal. 2 Mengenal. 6 Mengenal. Sebagai langkah awal. 7 Mengenal. 3 Mengenal. membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek. Matlamat Matlamat Modul Pemulihan Jawi adalah untuk membolehkan murid-murid yang ketinggalan jawi dipulihkan dan menyertai murid-murid laindi dalam kelas jawi biasa. 9 Membaca dan menulis pelbagai jenis teks mudah daripada pelbagai bahan. membaca dan menulis perkataan pinjaman. membaca dan menulis suku kata terbuka. OBJEKTIF Setelah mengikuti kelas pemulihan jawi murid dapat: 1 Mengenal. 4 Mempelajari asas seni tulisan jawi.persediaan secara teori dan amali membolehkan sesuatu tugas itu dijalankan secara professional. membaca dan menulis suku kata tertutup. 3 Membaca tulisan jawi dengan lancar. . menyebut dan menulis huruf jawi sambung.

Alsagoff (1996) menyatakan kaedah pengajaran pemulihan membaca terbahagi kepada dua teknik. 1. menulis dan mengira. Teknik Khusus Teknik khusus ini sesuai dijalankan terutama untuk pengajaran pemulihan dalam bidang kemahiran membaca. teknik khusus. teknik am. Pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran menulis akan . Selalu membaca: membaca bahan bacaan yang mudah dan yang menyeronokkan adalah cara yang paling baik. iaitu: 1. Teknik Am: Seorang guru perlu melakukan proses saringan untuk mengenalpasti kelemahan yang dihadapi oleh pelajar sebelum proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.Kemahiran Membaca Antara aktiviti pemulihan yang dapat dilakukan oleh guru di dalam kelas ialah membaca. Pengajaran dan pembelajaran harus serupa dengan keadaan sebenar. Pencapaian pelajar perlu sentiasa diberitahu 3. 2. Latihan yang banyak dan pelbagai harus dilakukan kerana pelajar perlu kepada pengalaman yang baru. Antaranya menambah kadar kepantasan membaca: pelajar yang sudah pandai membaca. 4. Rasa puas hati pelajar akan mempercepatkan dan memudahkan proses pembelajaran 5. Memulakan proses pengajaran mengikut tahap kebolehan pelajar 2. menambah kadar kepantasan membacanya akan menjadi mudah. 2. Terdapat lima prinsip asas yang perlu dlaksanakan dalam program pemulihan: 1. Penggunaan masa yang terhad: Menghadkan masa membaca akan mempercepatkan kadar bacaan Kemahiran Menulis Aktiviti menulis adalah merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Jawi.

Pelajar yang dapat mengeja dengan betul akan diberi ganjaran. Pelajar juga sering terkeliru dalam membezakan bentuk huruf yang hampir sama. Mereka juga tidak dapat membezakan bunyi sebutan huruf yang hampir sama. Permainan berbentuk pertandingan atau perlawanan bersama dengan peraturan tertentu akan menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam suasana yang seronok. Pelajar akan memancing menggunakan joran dan akan mengeja suku kata.menghadapi masalah dan guru perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti mengenal dan menulis Jawi Aktiviti ini amat sesuai untuk pelajar kelas pemulihan sekolah rendah yang masih belum menguasai cara menulis Jawi. Permainan ”Roda Impian Jawi” Permainan ini adalah sama seperti rancangan realiti ”Roda Impian” . 2. . Pelajar yang memusing roda diminta menyambung dan mengeja suku kata tersebut menjadi perkataan yang mudah difahami. Pelajar akan memilih dan menyebut suku kata atau huruf berulang kali. 1. Murid diminta memilih satu suku kata atau huruf Jawi dan memusing roda. kumpulan dan kelas secara terancang dan teratur di samping mengaitkan aktiviti dengan akhlak Islam dan nilai-nilai murni. Pelajar yang tidak dapat menguasa kemahiran akan diajar menyebut huruf atau mengeja suku kata terbuka. Pengelolaan Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti yang dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah secara individu. Joran Jawi Guru menyediakan kad huruf tunggal hijaiah atau kad suku kata terbuka berbentuk ikan. Penanda yang terdapat pada roda akan berhenti di salah satu suku kata atau huruf. Pandai Joran Kad-kad huruf tunggal jawi akan ditampal di atas polisterin secara berselerak. 3. Konsep Belajar Sambil Bermain Permainan adalah suatu aktiviti yang boleh merangsang minat murid untuk belajar. Kebanyakan pelajar sekolah rendah belum dapat menguasai kemahiran mengenal huruf tunggal Jawi.

1. (1986). Aktiviti secara Kelas Aktiviti ini melibatkan seluruh kelas secara serentak. Teknologi Pendidikan. Alsagoff. Teknologi Pengajaran. Sharifah Alwiah. Alsagoff. Sasaran j-QAF yang bertujuan untuk memperkasakan Pendidikan Islam melalui penekanan khusus kepada Jawi. Penutup Guru merupakan orang yang paling kuat mempengaruhi pembelajaran pelajar dan mereka juga memainkan penting dalam mempersembahkan cara untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. bercerita. penerangan. Guru yang bersifat positif akan menerima perubahan sebagai satu cabaran dalam profesion mereka. bercerita atau kuiz. Al Quran. Ilmu Pendidikan Pedagogi. Guru menggunakan aktiviti ini untuk menyampaikan maklumat . Sebaliknya guru yang mempunyai sikap negatif akan terus menggunakan kaedah pengajaran secara lama kerana ianya telah menjadi kebiasaan kepada guru tersebut. Heinemann Asia. . Kuala Lumpur. 2. Sharifah Alwiah. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan melalui penggunaan bahan bantu mengajar. arahan. Program j-QAF yang dilaksanakan pada tahun 2003 merupakan satu langkah yang amat baik untuk memperbaiki penguasaan Jawi di kalangan pelajar. bersoal jawab dan membuat refleksi sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran berakhir. Dewan Bahasa dan Pustaka. bahasa Arab dan Fardhu Ain adalah satu usaha yang baik demi untuk membentuk keseimbangan spiritual dan jasmani pelajar. aktiviti berkumpulan. Antara aktiviti yang sesuai dijalankan ialah nyanyian. guru perlu berusaha menggerakkan dirinya untuk mencapai kualiti kerja. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1984). 3. Aktiviti secara Kumpulan Pembahagian kanak-kanak kepada beberapa kumpulan membolehkan pelajar berkomunikasi dan bekerjasama. Rujukan Alsagoff. Aktiviti yang berbentuk permainan sangat sesuai terutama guru mengadakan pertandingan. motivasi dan interaksi akan merangsang pelajar untuk belajar. (1986). Guru yang dinamik. cekap dan sentiasa berusaha untuk memajukan pengajaran dan pembelajaran Jawi dalam bilik darjah dengan merancang teknik mengajar dan menghasilkan bahan bantu mengajar yang menarik. Sharifah Alwiah. Kaedah pengajaran perlu dipelbagaikan mengikut keperluan pelajar yang mempunyai tahap pengetahuan yang berbeza dalam penguasaan Jawi bertujuan memudahkan pelajar memahami pengajaran guru dalam suasana gembira dan tanpa rasa terpaksa. Dalam pembelajaran Jawi. Aktiviti secara Individu Aktiviti yang dijalankan secara individu memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi secara personal dengan guru dan secara tidak langsung guru dapat mengetahui kelemahan pelajar. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.

30 141. 1991. Hassan Basri.Vol. Pemulihan. Tesis Sarjana Pendidikan. Kajian IRPA. 2006. Mak Song . 7. Robiah. (2003). (1992). Kertas Kerja dalam Jurnal Pendidik dan Pendidikan. Abdul Majid Konting.my. Fakulti Pendidikan. Lubis. Johor Darul Takzim. Idris Awang. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1997). Kaedah Penyelidikan. Kulop Hamzah. Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. 2005.php?dir=Direktori/PROCEEDING/UPIUPSI/2010/. Kajian Tindakan Jabatan Pelajaran Perak. . Kajian Keberkesanan j-QAF di 2 Buah Sekolah Perintis di Terengganu. Alis bin Puteh. 2. Haji Maimun Aqsha dan Hj. Kuala Lumpur. (1997).edu. 3. Asas Pedagogi. 5. Ishak Haron dan Hassan Basri. Roslan (2005): Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam. Dewan Bahasa dan Pustaka. Pure Honey Enterprise: Kuala Lumpur. Mohd Azhan bin Abdul Halim. Kumpulan Budiman. Kumpulan Budiman. Tamuri.Esah Sulaiman. Universiti Teknologi Malaysia. UTM. Kajian Tindakan di Sekolah: Satu Pengenalan. Kuala Lumpur Sang. Kajian IRPA. Rujukan Lanjut : file. 4. 1998.Halim dan Jasmi.2001. 2002. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kajian Tindakan Kepada Modul Senang Jawi. Universiti Malaya.upi. Kuala Lumpur. Modul Pengajaran Asas Pedagogi.150 Sang. Akademi Pengajian Islam Univerti Malaya: Kuala Lumpur. Pedagogi 3 Pengujian dan Penilaian. Amri Daud. Mak Song . Fungsi dan Masalah –Satu Kajian. Johor Esah Sulaiman. (2003). Aspar. Kamarul Azmi (2007). Laporan Penguasaan Jawi di Sekolah-Sekolah Menengah. Nik Rusila bt Yaakob. Jurnal Pendidikan . Johor.edu/ai. 1997.. Pedagogi 2: Pelaksanaan Pengajaran. Universiti Malaya. 8. Laporan Penguasaan Jawi di Sekolah-Sekolah Rendah. Penguasaan Jawi dan Hubungannya dengan Minat dan Pencapaiannya Dalam Pendidikan Islam. Fakulti Pendidikan UTM. Universiti Malaya. 2008.com. Penggayaan dan Pendidikan Inklusif Pengajaran. Ab. Didapati dari atas talian http://jpnperak. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful