1.

1

KAEDAH PENGAJARAN JAWI

Teknik-teknik pembelajaran yang baik merupakan satu kaedah dalam usaha para pendidik dalam membantu para pelajar untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran. Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu ‘formula’ yang mesti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah yang paling baik untuk menghadapi pelajaran melainkan ia banyak bergantung kepada diri pelajar itu sendiri. KAEDAH PENGAJARAN JAWI KEKUATAN DAN KELEMAHAN KAEDAH PANDANG SEBUT Cara penyampaian kaedah ini ialah murid terus diperkenalkan kepada perkataan dan huruf. Selalunya huruf atau perkataan tersebut ditulis pada kad imbasan bergambar. Kemudian murid murid diperkenalkan dengan ayat-ayat mudah setelah beberapa perkataan dikuasainya. Mengecam huruf dan menghafaz bunyi akan berkesan sekiranya murid-murid telah menguasai sejumlah perkataan. Menurut Goodman: Pengalaman pembacaan murid akan lebih bermakna jika yang dibacanya merupakan sesuatu yang telah dikenali atau diketahui mereka. Kaedah ini akan membantuk murid-murid seperti burung nuri dan mereka akan mendapati seseorang kanak-kanak. KEKUATAN Melalui kaedah ini murid mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. Semua murid terlibat dalam kaedah ini murid berani mencuba dan keyakinan diri pelajar semakin bertambah. Melalui kaedah ini juga pelajar dapat mengasah potensi di kalangan mereka dan menambah minat membaca Al-Quran . KELEMAHAN Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. Perancangan dan persediaan yang teliti. Murid yang lemah rasa rendah diri.

Proses pembelajaran mestilah disalurkan melalui aktiviti-aktiviti yang berbentuk permainan. 3. Situasi bermain boleh digunakan dalam pengajaran guru di bilik darjah untuk mencapai objektif-objektif pendidikan. Kanak-kanak akan memperolehi pembelajaran yang paling berkesan sekiranya mereka mereka (Musa Daia. 3. tidak semua tajuk pelajaran dapat menggunakan kaedah ini. PRINSIP-PRINSIP KAEDAH MAINAN Menurut Musa Daia (1992). 2. Beri peluang yang cukup kepada setiap murid untuk melahirkan sesuatu. Penyampaian hendaklah secara tidak langsung dan bersahaja supaya sesuai dengan minat dan keperluan murid. kaedah mainan didasarkan beberapa prinsip seperti dibawah: 1. Mereka hendaklah menjadi peserta yang aktif dalam proses itu. Mereka juga hendaklah bertanggungjawab terhadap perkembangan dan kemajuan diri sendiri. Melatih murid berinteraksi dengan bebas sesama mereka. murid-murid hendaklah sentiasa gembira dalam proses pembelajaran. KELEMAHAN KAEDAH PERMAINAN 1.KAEDAH PERMAINAN Permainan menjadi satu keperluan semulajadi bagi kanak-kanak. 2. Murid tidak berasa bosan. Pembelajaran mestilah di dalam keadaan yang bebas dan tidak ada langsung penghalangnya. guru dapat mengenal dengan mudah kemampuan murid dan kelemahan murid semasa bermain. Menambah/membebankan guru untuk menyediakan BBM 2. menambahkan penggunaan wang sekolah mempelajari sesuatu sesuai dengan minat. Permainan merupakan satu cara melatih murid supaya dapat berinteraksi dengan rakan sekeliling mereka dan merupakan satu teknik yang baik untuk menjadikan pengajaran di sekolah lebih menarik dan praktis. tujuan dan faedah . KELEBIHAN KAEDAH PERMAINAN 1. Guru mestilah mempunyai sikap positif iaitu guru sering menggalakkan muridmurid melahirkan sesuatu dengan bebas. 3. 4. 5. 1992).

Kali pertama Rasulullah menjawab tidak tahu. Selain itu. iaitu corak pengajaran bagi memberikan kemahiran dan kecekapan dalam pengajaran yang melibatkan lisan.1 Membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam latih tubi. Kaedah ini juga dapat membentuk keyakinan diri murid melalui bimbingan secara langsung daripada guru serta melahirkan sifat kepimpinan diri. Kaedah ini dapat menambah minat mencuba di kalangan murid-murid. Contohnya.KAEDAH LATIH TUBI Dalam Islam. kaedah ini memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kretiviti sendiri . hingga kali ketiga baharulah Baginda dapat membacanya. KEKUATAN Kaedah latih tubi ini membantu murid mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping mengingat fakta-fakta penting supaya berkekalan. Malaikat Jibril sendiri telah menggunakan kaedah ini sewaktu menagajar Rasulullah SAW membaca ayat yang pertama turun (Iqra’). Baginda diajar membaca berulang kali. kaedah ini mempunyai sejarah yang panjang. KAEDAH IMLAK 1 . melahirkan sikap berani dan penglibatan semua murid dikalangan murid-murid.Teknik latih tubi juga merupakan aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari.Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membuat perancangan dan persediaan yang teliti. membaca Al-Quran diajar dengan kaedah latih tubi ini. Kaedah ini digunakan dengan meluas dari zaman berzaman. Demikian juga kemahiran pergerakan otot. Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. KELEMAHAN Melalui kaedah ini murid tidak dapat menghasilkan pemikiran sendiri dan menghadkan kebebasan berfikir murid.

Murid yang lemah dalam masalah pendengaran mudah cepat bosan dan akan ketinggalan serta melakukan aktiviti sendiri. KAEDAH MENGEJA .Pengimlakan melibatkan dua kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran menulis secara mekanis. ayat atau wacana. . 2. ayat) untuk ditulis oleh orang lain. Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas. (Guru tidak membelakangkan murid dalam membuat nota-nota ringkas semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan) KELEMAHAN 1. KEKUATAN 1. Kaedah ini memerlukan murid-murid menulis apa yang direncanakan kepadanya. Penglibatan daripada semua murid. Melatih dan mengukuhkan ejaan. Menulis secara mekanis dalam imlak ialah menyalin unit bahasa sama ada huruf. suku kata. iaitu selepas kaedah hafalan diutamakan. 3. (Membantu pendengaran murid pada sebutan intonasi perkataan dan ayat) 2. Murid yang mempunyai pendengaran yang baik sahaja dapat menerima pengajaran guru. 3. Kaedah imlak berlaku selepas kertas dan tulisan dihasilkan. frasa. perkataan.Imlak (dictate) bermaksud pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu sumber (perkataan. Guru mengatur setiap kata-kata yang diungkapkan dan murid-murid mencatat setiap kata-kata yang didengari.Murid yang mempunyai masalah pendengaran tidak dapat mengikuti dengan baik.

Setelah murid pandai mengeja maka diteruskan dengan perkatan suku kata sehingga murid dapat membaca. . Murid yang lemah dan mempunyai masalah pendengaran akan ketinggalan serta cepat bosan dan mula buat aktiviti sendiri. Selain itu. Kaedah ini merupakan kaedah permulaan bagi memperkenalkan huruf kepada murid. KAEDAH KEFAHAMAN .Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membuat perancangan dan persediaan yang teliti.Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan baik dan jelas. kaedah ini memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kretiviti sendiri. KEKUATAN . Kaedah ejaan ini juga akan membantu para pelajar untuk cepat menguasai bacaan KELEMAHAN  Murid yang cerdas sahaja dapat menerima pengajaran guru.Kaedah mengeja ini digunakan sepenuhnya dalam membantu para pelajar untuk mengenali huruf-huruf. Memerlukan penglibatan daripada semua murid.

KEKUATAN Kaedah ini mampu melahirkan pelajar yang lebih memahami dalam pembelajaran kerana mereka mendapat ilmu melalui pembacaan dan hafalan seterusnya diterjemahkan melalui kefahaman pelajar sendiri. Kefahaman yang diperolehi berbeza-beza berasaskan kecekapan dan kecerdasan mental seseorang itu. analisis. aplikasi. Kaedah ini dapat menambah minat mencuba di kalangan murid-murid. KAEDAH HURUF . Kefahaman seseorang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi Barat seperti Bloomfield yang menyatakan terdapat enam aras perkembangan mental dalam kecerdasan seseorang iaitu daripada yang paling rendah sehingga peringkat aras yang tinggi iaitu aras pengetahuan. sintesis dan kumpulan. bacaan dan penulisan. KELEMAHAN Memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kaedah ini Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membuat perancangan dan persediaan yang teliti. kefahaman. Kefahaman diperolehi setelah berlaku penerangan.Kefahaman ialah pemikiran yang diperolehi daripada hafalan rencana. Murid yang lemah dalam pemikiran akan berasa rendah diri dan akan menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran Jawi. melahirkan sikap berani dan penglibatan semua murid dikalangan murid-murid. Kaedah ini juga dapat membentuk keyakinan diri murid melalui bimbingan secara langsung daripada guru serta melahirkan sifat kepimpinan diri. penjelasan dan analisis kepada bahan pengetahuan.

Kaedah ini merupakan kaedah tradisional yang digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. sekirannya kaedah ini tidak dapat dikuasai dengan baik. Semua murid mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. 4. Setelah murid diperkenalkan dengan huruf dan dapat mengahafalnya barulah langkah seterusnya diambil dan bergantung kepada para guru untuk menggunakan kaedah mana untuk meneruskan kepada pembacaan. KEKUATAN 1. Membantu para murid menguasai pembacaan dengan lebih berkesan. Murid-murid dikehendaki mengenali nama. KELEMAHAN 1. 3. 5. KAEDAH PENGGAYAAN . Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. 5. Murid diperkenalkan dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. 3. Murid yang lemah rasa rendah diri. Murid berani mencuba. 2. Murid yang lemah ingatan. 4. tidak sesuai dengan kaedah ini. Perancangan dan persediaan yang teliti. Murid tidak dapat membaca. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. Keyakinan diri pelajar semakin bertambah. bentuk dan mengecam huruf-huruf jawi. 2. Mengasah potensi di kalangan murid-murid.

pemulangan atau pengembalian hak. Kaedah yang digunakan untuk pelajar-pelajar yang menonjol. Kaedah yang dikenali sebagai pemulihan dilaksanakan khusus untuk pelajar yang menghadapi kesukaran menguasai kemahiran asas membaca. Biasanya aktiviti ini diberikan kepada murid yang telah berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran asas tertentu. Kaedah menimbulkan keadaan murid mudah bosan kerana banyak latih tubi dan latihan intensif yang diberikan guru menyebabkan murid berasa letih untuk melakukannya. Kaedah ini merupakan langkah terakhir dalam program pembelajaran. harta benda dan lain-lain. menulis dan mengira atau ringkasnya untuk kumpulan yang lambat atau lemah (Sharifah Alwiah. KEKUATAN Dengan menggunakan kaedah ini. Menurut Kamus Dewan (2007) ialah perbuatan memulih atau mengembalikan kepada keadaan semula.Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada murid-murid meningkatkan pencapaian mereka. Pemulihan bertujuan untuk membetulkan sesuatu yang kurang dan berbeza dengan aktiviti biasa semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. KELEMAHAN Kaedah penggayaan ini hanya sesuai untuk murid yang menguasai beberapa kemahiran asas dan tidak sesuai untuk murid yang kurang menguasai satu kemahiran. Penggayaan boleh terdiri daripada pautan mengenai sesuatu topik yang bersesuain dengan maklumat atau idea tambahan yang diperolehi oleh pelajar. 1983) Robiah Kulop (1992) menyatakan bahawa Pringle mentakrifkan pemulihan sebagai pengajaran yang mempunyai pendekatan khas yang diperlukan oleh semua pelajar yang mundur dalam . yang membawa maksud mendamaikan atau membetulkan. Definisi Pemulihan Pemulihan mengikut terjemahan bahasa Arab ialah islah. para pelajar dapat menguasai pengajaran dengan lebih mendalam malahan mendapat maklumat tambahan dalam pelajaran Jawi. Pelajar dapat membaca dengan lancar malah lebih daripada itu.

Model Kelas Pemulihan Jawi ini diajar oleh guru khas pemulihan jawi dalam waktu yang sama dengan kelas Jawi biasa di semua sekolah dengan menggunakan modul pengajaran dan pembelajara yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu pemulihan Jawi dalam j-QAF menjadi keutamaan khasnya kepada pelajar yang tercicir supaya semua pelajar boleh menguasai Jawi setelah diberi bimbingan secara berterusan. Pemulihan juga dikenali sebagai satu program pengajaran khas yang dirangka bagi memenuhi keperluan pendidikan untuk kanakkanak yang menghadapi masalah pembelajaran di kalangan murid di sekolah biasa. Matapelajaran ini hendaklah menggunakan pendekatan yang dapat menarik minat murid-murid. Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurang. Kumpulan sasaran ialah murid-murid tahun satu yang tidak dapat melepasi ujian khas seperti tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka. 2007).satu-satu mata pelajaran serta berkemahuan dan berkebolehan belajar melalui latihan yang sistematik dan dapat memenuhi keperluan mereka. Sang M. Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas pemulihan Jawi jQAF untuk memulihkan murid yang keciciran dalam jawi.S (1998) berpendapat pendidikan pemulihan adalah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajarn untuk membantu pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran di dalam kelas.mudah dan tidak membebankan. kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. Halim Tamuri. suku kata tertutup dan perkataan mudah yang dibina daripada suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Model Kelas Pemulihan Jawi Jawi adalah sebahagian daripada komponen pendidikan Islam dan mula dilaksanakan pada tahun 2003 dengan pendekatan pengajaran dua waktu seminggu pada enam bulan pertama di Tahun Satu. Ini bermakna pemulihan sebagai tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi kesusahan dari segi pembelajaran dalam kelas khas di sekolah biasa atau di pusat khusus yang dihadiri oleh pelajar secara sambilan dalam kumpulan yang diasingkan untuk pengajaran khusus oleh guru pemulihan (Ab.dan menulis huruf-huruf tunggal.menyebut. Laporan pemantauan mengenainya mendapati penguasaan bacaan dan tulisan Jawi perlu dibaiki lagi.kurangnya dapat mengenal.suku kata terbuka. .

Pelajar yang tercicir ini akan menguasai sekurang-kurangnya kemahiran mengenal.Pemulihan Jawi Masalah penguasaan Jawi di kalangan pelajar menjadi isu yang hangat diperkatakan. Pembinaan strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kelas Pemulihan Jawi amat penting bagi mencapai matlamat yang telah disasarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Menguasai setiap kemahiran mengenal huruf adalah wajib bagi setiap pelajar terutamanya mengenal huruf tunggal Jawi. Pelajaran Jawi adalah salah satu komponen mata pelajaran Pendidikan Islam dengan pendekatan pengajaran sebanyak dua kali seminggu pada enam bulan pertama bagi Tahap Satu. Zulkifli Haji Dahalan (2003) menyatakan bahawa pendedahan Pendidikan Islam kepada setiap individu Muslim perlu bermula sejak kecil lagi. mengeja dan menulis huruf tunggal jawi. SKOP . Pelajar yang lemah dalam pelajaran Jawi ini perlu diberi perhatian dan tumpuan yang lebih dan kaedah pengajaran dan pembelajaran guru juga sepatutnya diubah agar sesuai dengan pelajar dan minat pelajar. Pelajar akan semakin sukar mengingat kembali apa yang diajar dan terkeliru dengan bunyi dan bentuk huruf yang hampir sama sebutan dan bentuknya. mengenal . Pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran asas . mengeja dan menulis huruf Jawi akan dipulihkan dalam sesi pembelajaran yang berasingan untuk memudahkan guru mengajar berdasarkan tahap pelajar. Menurut Muhammad Endut (1990) pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi akan semakin ketinggalan dalam Pendidikan Islam apabila alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru ditulis dalam tulisan Jawi. Pelajar yang dipilih mengikuti kelas ini adalah pelajar yang tidak melepasi ujian saringan yang dijalankan. Kelas pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF yang mula dilaksanakan pada tahun 2003 adalah untuk pelajar yang tercicir .Pelajar yang tidak mengenal huruf tunggal Jawi akan menyebabkan mereka tertinggal apabila rakan-rakan yang seusia mereka telah mengikut kemahiran yang lebih tinggi dan semakin susah. Penekanan Pelajaran Jawi wajar dilakukan ketika mereka mula mengenal huruf. Kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. suku kata terbuka dan perkataan yang dibina apabila dicantumkan dua suku kata terbuka.

Jadi. 10 Mengenal dan meniru seni khat Antara masalah-masalahnya ialah mereka seringkali sukar mengingat kembali apa yangtelah diajar. membaca dan menulis suku kata terbuka. membaca dan menulis perkataan pinjaman. membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek. 3 Mengenal. 3 Membaca tulisan jawi dengan lancar. 5 Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat. . 6 Mengenal. pembinaan strategi pengajaran dan pembelajaran pemulihan jawi amat penting bagi mencapa imatlamat yang sebenar. OBJEKTIF Setelah mengikuti kelas pemulihan jawi murid dapat: 1 Mengenal.Modul Pemulihan Jawi ini memberi memberi tumpuan kepada aspek pemulihan yang merangkumi perkara berikut: 1 Menguasai huruf jawi tunggal dan suku kata. Pendekatan tersebut hendaklah lebih berkesan dan sesuaidengan tahap kemampuan murid-murid bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran jawi serta menarik minat mereka untuk terus belajar sehingga mampu membaca dan menulis jawi. 4 Mengenal. membaca dan menulis suku kata tertutup. menyebut dan menulis huruf jawi sambung. Matlamat Matlamat Modul Pemulihan Jawi adalah untuk membolehkan murid-murid yang ketinggalan jawi dipulihkan dan menyertai murid-murid laindi dalam kelas jawi biasa. terutama mereka keliru dengan bunyi dan bentuk-bentuk huruf jawi tunggal. menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.persediaan secara teori dan amali membolehkan sesuatu tugas itu dijalankan secara professional. 8 Mengenal dan menggunakan tanda baca. 7 Mengenal. 9 Membaca dan menulis pelbagai jenis teks mudah daripada pelbagai bahan. 2 Mengenal. 4 Mempelajari asas seni tulisan jawi. Sebagai langkah awal. 2 Menulis tulisan jawi dengan baik.

Terdapat lima prinsip asas yang perlu dlaksanakan dalam program pemulihan: 1.Kemahiran Membaca Antara aktiviti pemulihan yang dapat dilakukan oleh guru di dalam kelas ialah membaca. menambah kadar kepantasan membacanya akan menjadi mudah. Pencapaian pelajar perlu sentiasa diberitahu 3. Teknik Khusus Teknik khusus ini sesuai dijalankan terutama untuk pengajaran pemulihan dalam bidang kemahiran membaca. Teknik Am: Seorang guru perlu melakukan proses saringan untuk mengenalpasti kelemahan yang dihadapi oleh pelajar sebelum proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. 1. Antaranya menambah kadar kepantasan membaca: pelajar yang sudah pandai membaca. 2. Memulakan proses pengajaran mengikut tahap kebolehan pelajar 2. menulis dan mengira. Pengajaran dan pembelajaran harus serupa dengan keadaan sebenar. Pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran menulis akan . Rasa puas hati pelajar akan mempercepatkan dan memudahkan proses pembelajaran 5. Latihan yang banyak dan pelbagai harus dilakukan kerana pelajar perlu kepada pengalaman yang baru. Alsagoff (1996) menyatakan kaedah pengajaran pemulihan membaca terbahagi kepada dua teknik. 4. 2. teknik khusus. teknik am. iaitu: 1. Penggunaan masa yang terhad: Menghadkan masa membaca akan mempercepatkan kadar bacaan Kemahiran Menulis Aktiviti menulis adalah merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Jawi. Selalu membaca: membaca bahan bacaan yang mudah dan yang menyeronokkan adalah cara yang paling baik.

Penanda yang terdapat pada roda akan berhenti di salah satu suku kata atau huruf. Pelajar yang memusing roda diminta menyambung dan mengeja suku kata tersebut menjadi perkataan yang mudah difahami. Joran Jawi Guru menyediakan kad huruf tunggal hijaiah atau kad suku kata terbuka berbentuk ikan. Pandai Joran Kad-kad huruf tunggal jawi akan ditampal di atas polisterin secara berselerak. Pengelolaan Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti yang dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah secara individu. Kebanyakan pelajar sekolah rendah belum dapat menguasai kemahiran mengenal huruf tunggal Jawi. Konsep Belajar Sambil Bermain Permainan adalah suatu aktiviti yang boleh merangsang minat murid untuk belajar. Mereka juga tidak dapat membezakan bunyi sebutan huruf yang hampir sama. Murid diminta memilih satu suku kata atau huruf Jawi dan memusing roda. Pelajar juga sering terkeliru dalam membezakan bentuk huruf yang hampir sama. Pelajar yang dapat mengeja dengan betul akan diberi ganjaran. . 2. Permainan ”Roda Impian Jawi” Permainan ini adalah sama seperti rancangan realiti ”Roda Impian” . Permainan berbentuk pertandingan atau perlawanan bersama dengan peraturan tertentu akan menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam suasana yang seronok. kumpulan dan kelas secara terancang dan teratur di samping mengaitkan aktiviti dengan akhlak Islam dan nilai-nilai murni. 3.menghadapi masalah dan guru perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti mengenal dan menulis Jawi Aktiviti ini amat sesuai untuk pelajar kelas pemulihan sekolah rendah yang masih belum menguasai cara menulis Jawi. Pelajar yang tidak dapat menguasa kemahiran akan diajar menyebut huruf atau mengeja suku kata terbuka. Pelajar akan memilih dan menyebut suku kata atau huruf berulang kali. Pelajar akan memancing menggunakan joran dan akan mengeja suku kata. 1.

Heinemann Asia. aktiviti berkumpulan. bercerita atau kuiz. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kaedah pengajaran perlu dipelbagaikan mengikut keperluan pelajar yang mempunyai tahap pengetahuan yang berbeza dalam penguasaan Jawi bertujuan memudahkan pelajar memahami pengajaran guru dalam suasana gembira dan tanpa rasa terpaksa. (1986). (1986). Program j-QAF yang dilaksanakan pada tahun 2003 merupakan satu langkah yang amat baik untuk memperbaiki penguasaan Jawi di kalangan pelajar. Kuala Lumpur. bersoal jawab dan membuat refleksi sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran berakhir. penerangan. 3. Alsagoff. Sasaran j-QAF yang bertujuan untuk memperkasakan Pendidikan Islam melalui penekanan khusus kepada Jawi. Guru yang dinamik. Guru menggunakan aktiviti ini untuk menyampaikan maklumat . Aktiviti yang berbentuk permainan sangat sesuai terutama guru mengadakan pertandingan. Dalam pembelajaran Jawi. Rujukan Alsagoff. Antara aktiviti yang sesuai dijalankan ialah nyanyian. Alsagoff. Teknologi Pengajaran. Sharifah Alwiah. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan melalui penggunaan bahan bantu mengajar. Guru yang bersifat positif akan menerima perubahan sebagai satu cabaran dalam profesion mereka. guru perlu berusaha menggerakkan dirinya untuk mencapai kualiti kerja. Aktiviti secara Individu Aktiviti yang dijalankan secara individu memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi secara personal dengan guru dan secara tidak langsung guru dapat mengetahui kelemahan pelajar. Aktiviti secara Kumpulan Pembahagian kanak-kanak kepada beberapa kumpulan membolehkan pelajar berkomunikasi dan bekerjasama. Teknologi Pendidikan.1. bercerita. motivasi dan interaksi akan merangsang pelajar untuk belajar. 2. arahan. Sharifah Alwiah. Kuala Lumpur. bahasa Arab dan Fardhu Ain adalah satu usaha yang baik demi untuk membentuk keseimbangan spiritual dan jasmani pelajar. Kuala Lumpur. (1984). Aktiviti secara Kelas Aktiviti ini melibatkan seluruh kelas secara serentak. . Al Quran. cekap dan sentiasa berusaha untuk memajukan pengajaran dan pembelajaran Jawi dalam bilik darjah dengan merancang teknik mengajar dan menghasilkan bahan bantu mengajar yang menarik. Sebaliknya guru yang mempunyai sikap negatif akan terus menggunakan kaedah pengajaran secara lama kerana ianya telah menjadi kebiasaan kepada guru tersebut. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sharifah Alwiah. Penutup Guru merupakan orang yang paling kuat mempengaruhi pembelajaran pelajar dan mereka juga memainkan penting dalam mempersembahkan cara untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Ilmu Pendidikan Pedagogi.

Laporan Penguasaan Jawi di Sekolah-Sekolah Menengah. 2005. Kertas Kerja dalam Jurnal Pendidik dan Pendidikan.com. Johor Esah Sulaiman. Kulop Hamzah. Alis bin Puteh. 3. Kajian Tindakan di Sekolah: Satu Pengenalan. Mak Song .30 141. Jurnal Pendidikan .edu. Kumpulan Budiman. Pedagogi 3 Pengujian dan Penilaian. 1991. Ab. 6. 2002. Kuala Lumpur Sang.150 Sang.2001. . Fakulti Pendidikan. 2006. Nik Rusila bt Yaakob. Universiti Malaya. Tamuri. 8. Fakulti Pendidikan UTM. Kuala Lumpur. Universiti Malaya. (1997).. Rujukan Lanjut : file. Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Tesis Sarjana Pendidikan. 5. Kajian IRPA. Universiti Teknologi Malaysia. Amri Daud. (1997). Kajian Tindakan Jabatan Pelajaran Perak. (1992). 1998. Kajian Keberkesanan j-QAF di 2 Buah Sekolah Perintis di Terengganu. Idris Awang. Universiti Malaya.edu/ai. Asas Pedagogi. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Johor. Johor Darul Takzim. Abdul Majid Konting. Dewan Bahasa dan Pustaka. Roslan (2005): Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam. Haji Maimun Aqsha dan Hj. Kaedah Penyelidikan Pendidikan.upi. UTM. 2008. Robiah.my. 7. Kuala Lumpur. Akademi Pengajian Islam Univerti Malaya: Kuala Lumpur.Esah Sulaiman. Penguasaan Jawi dan Hubungannya dengan Minat dan Pencapaiannya Dalam Pendidikan Islam. Penggayaan dan Pendidikan Inklusif Pengajaran. Fungsi dan Masalah –Satu Kajian. Aspar.php?dir=Direktori/PROCEEDING/UPIUPSI/2010/. Kaedah Penyelidikan. Ishak Haron dan Hassan Basri. Mohd Azhan bin Abdul Halim. Kajian Tindakan Kepada Modul Senang Jawi. Pedagogi 2: Pelaksanaan Pengajaran. Kamarul Azmi (2007).Halim dan Jasmi. Hassan Basri. 4. Modul Pengajaran Asas Pedagogi. Laporan Penguasaan Jawi di Sekolah-Sekolah Rendah. Pure Honey Enterprise: Kuala Lumpur. Kajian IRPA. Mak Song . Kumpulan Budiman. Pemulihan. Lubis. 2. (2003). 1997. Kementerian Pelajaran Malaysia.Vol. Didapati dari atas talian http://jpnperak. (2003).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful