P. 1
Kaedah Pengajaran Jawi

Kaedah Pengajaran Jawi

|Views: 2,956|Likes:
Published by o0sis

More info:

Published by: o0sis on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

1.

1

KAEDAH PENGAJARAN JAWI

Teknik-teknik pembelajaran yang baik merupakan satu kaedah dalam usaha para pendidik dalam membantu para pelajar untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran. Pelajar perlu memahami bahawa tidak ada satu ‘formula’ yang mesti dan tepat bagi merumuskan satu kaedah yang paling baik untuk menghadapi pelajaran melainkan ia banyak bergantung kepada diri pelajar itu sendiri. KAEDAH PENGAJARAN JAWI KEKUATAN DAN KELEMAHAN KAEDAH PANDANG SEBUT Cara penyampaian kaedah ini ialah murid terus diperkenalkan kepada perkataan dan huruf. Selalunya huruf atau perkataan tersebut ditulis pada kad imbasan bergambar. Kemudian murid murid diperkenalkan dengan ayat-ayat mudah setelah beberapa perkataan dikuasainya. Mengecam huruf dan menghafaz bunyi akan berkesan sekiranya murid-murid telah menguasai sejumlah perkataan. Menurut Goodman: Pengalaman pembacaan murid akan lebih bermakna jika yang dibacanya merupakan sesuatu yang telah dikenali atau diketahui mereka. Kaedah ini akan membantuk murid-murid seperti burung nuri dan mereka akan mendapati seseorang kanak-kanak. KEKUATAN Melalui kaedah ini murid mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. Semua murid terlibat dalam kaedah ini murid berani mencuba dan keyakinan diri pelajar semakin bertambah. Melalui kaedah ini juga pelajar dapat mengasah potensi di kalangan mereka dan menambah minat membaca Al-Quran . KELEMAHAN Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. Perancangan dan persediaan yang teliti. Murid yang lemah rasa rendah diri.

Menambah/membebankan guru untuk menyediakan BBM 2. menambahkan penggunaan wang sekolah mempelajari sesuatu sesuai dengan minat. 3. 4. Beri peluang yang cukup kepada setiap murid untuk melahirkan sesuatu. Kanak-kanak akan memperolehi pembelajaran yang paling berkesan sekiranya mereka mereka (Musa Daia. Guru mestilah mempunyai sikap positif iaitu guru sering menggalakkan muridmurid melahirkan sesuatu dengan bebas. Pembelajaran mestilah di dalam keadaan yang bebas dan tidak ada langsung penghalangnya. 2.KAEDAH PERMAINAN Permainan menjadi satu keperluan semulajadi bagi kanak-kanak. KELEBIHAN KAEDAH PERMAINAN 1. Mereka hendaklah menjadi peserta yang aktif dalam proses itu. kaedah mainan didasarkan beberapa prinsip seperti dibawah: 1. Proses pembelajaran mestilah disalurkan melalui aktiviti-aktiviti yang berbentuk permainan. 3. 1992). Penyampaian hendaklah secara tidak langsung dan bersahaja supaya sesuai dengan minat dan keperluan murid. 5. Permainan merupakan satu cara melatih murid supaya dapat berinteraksi dengan rakan sekeliling mereka dan merupakan satu teknik yang baik untuk menjadikan pengajaran di sekolah lebih menarik dan praktis. Situasi bermain boleh digunakan dalam pengajaran guru di bilik darjah untuk mencapai objektif-objektif pendidikan. guru dapat mengenal dengan mudah kemampuan murid dan kelemahan murid semasa bermain. 3. tidak semua tajuk pelajaran dapat menggunakan kaedah ini. Mereka juga hendaklah bertanggungjawab terhadap perkembangan dan kemajuan diri sendiri. PRINSIP-PRINSIP KAEDAH MAINAN Menurut Musa Daia (1992). KELEMAHAN KAEDAH PERMAINAN 1. Melatih murid berinteraksi dengan bebas sesama mereka. Murid tidak berasa bosan. 2. murid-murid hendaklah sentiasa gembira dalam proses pembelajaran. tujuan dan faedah .

hingga kali ketiga baharulah Baginda dapat membacanya. membaca Al-Quran diajar dengan kaedah latih tubi ini. melahirkan sikap berani dan penglibatan semua murid dikalangan murid-murid. iaitu corak pengajaran bagi memberikan kemahiran dan kecekapan dalam pengajaran yang melibatkan lisan. Malaikat Jibril sendiri telah menggunakan kaedah ini sewaktu menagajar Rasulullah SAW membaca ayat yang pertama turun (Iqra’).Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membuat perancangan dan persediaan yang teliti. Kaedah ini digunakan dengan meluas dari zaman berzaman. Contohnya. Selain itu. Kaedah ini dapat menambah minat mencuba di kalangan murid-murid. Kaedah ini juga dapat membentuk keyakinan diri murid melalui bimbingan secara langsung daripada guru serta melahirkan sifat kepimpinan diri. kaedah ini mempunyai sejarah yang panjang. Kali pertama Rasulullah menjawab tidak tahu. Demikian juga kemahiran pergerakan otot.1 Membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam latih tubi. kaedah ini memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kretiviti sendiri . KAEDAH IMLAK 1 . Baginda diajar membaca berulang kali. KEKUATAN Kaedah latih tubi ini membantu murid mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping mengingat fakta-fakta penting supaya berkekalan.Teknik latih tubi juga merupakan aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. KELEMAHAN Melalui kaedah ini murid tidak dapat menghasilkan pemikiran sendiri dan menghadkan kebebasan berfikir murid. Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz.KAEDAH LATIH TUBI Dalam Islam.

(Guru tidak membelakangkan murid dalam membuat nota-nota ringkas semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan) KELEMAHAN 1. KEKUATAN 1. Murid yang lemah dalam masalah pendengaran mudah cepat bosan dan akan ketinggalan serta melakukan aktiviti sendiri.Imlak (dictate) bermaksud pembacaan dengan suara yang lantang sesuatu sumber (perkataan. 3. iaitu selepas kaedah hafalan diutamakan. Guru mengatur setiap kata-kata yang diungkapkan dan murid-murid mencatat setiap kata-kata yang didengari. Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan jelas. . Kaedah imlak berlaku selepas kertas dan tulisan dihasilkan. 3. Menulis secara mekanis dalam imlak ialah menyalin unit bahasa sama ada huruf. 2. Penglibatan daripada semua murid.Murid yang mempunyai masalah pendengaran tidak dapat mengikuti dengan baik. (Membantu pendengaran murid pada sebutan intonasi perkataan dan ayat) 2. ayat atau wacana. perkataan. frasa. Kaedah ini memerlukan murid-murid menulis apa yang direncanakan kepadanya. Melatih dan mengukuhkan ejaan. KAEDAH MENGEJA .Pengimlakan melibatkan dua kemahiran berbahasa iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran menulis secara mekanis. Murid yang mempunyai pendengaran yang baik sahaja dapat menerima pengajaran guru. suku kata. ayat) untuk ditulis oleh orang lain.

Kaedah ini merupakan kaedah permulaan bagi memperkenalkan huruf kepada murid. Setelah murid pandai mengeja maka diteruskan dengan perkatan suku kata sehingga murid dapat membaca.Kaedah mengeja ini digunakan sepenuhnya dalam membantu para pelajar untuk mengenali huruf-huruf.Murid dapat menggunakan kemahiran mendengar dengan baik dan jelas. KAEDAH KEFAHAMAN . Murid yang lemah dan mempunyai masalah pendengaran akan ketinggalan serta cepat bosan dan mula buat aktiviti sendiri. Kaedah ejaan ini juga akan membantu para pelajar untuk cepat menguasai bacaan KELEMAHAN  Murid yang cerdas sahaja dapat menerima pengajaran guru. Selain itu. KEKUATAN . . Memerlukan penglibatan daripada semua murid. kaedah ini memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kretiviti sendiri.Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membuat perancangan dan persediaan yang teliti.

aplikasi. Murid yang lemah dalam pemikiran akan berasa rendah diri dan akan menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran Jawi. Kefahaman yang diperolehi berbeza-beza berasaskan kecekapan dan kecerdasan mental seseorang itu. KEKUATAN Kaedah ini mampu melahirkan pelajar yang lebih memahami dalam pembelajaran kerana mereka mendapat ilmu melalui pembacaan dan hafalan seterusnya diterjemahkan melalui kefahaman pelajar sendiri. Kaedah ini dapat menambah minat mencuba di kalangan murid-murid. penjelasan dan analisis kepada bahan pengetahuan. analisis. bacaan dan penulisan. Kefahaman diperolehi setelah berlaku penerangan. Kaedah ini juga dapat membentuk keyakinan diri murid melalui bimbingan secara langsung daripada guru serta melahirkan sifat kepimpinan diri. melahirkan sikap berani dan penglibatan semua murid dikalangan murid-murid. KAEDAH HURUF . KELEMAHAN Memerlukan guru yang mahir dalam menjalankan kaedah ini Sebelum pengajaran dijalankan guru seharusnya membuat perancangan dan persediaan yang teliti. sintesis dan kumpulan.Kefahaman ialah pemikiran yang diperolehi daripada hafalan rencana. Kefahaman seseorang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi Barat seperti Bloomfield yang menyatakan terdapat enam aras perkembangan mental dalam kecerdasan seseorang iaitu daripada yang paling rendah sehingga peringkat aras yang tinggi iaitu aras pengetahuan. kefahaman.

 3. 4. Mengasah potensi di kalangan murid-murid. 5. Setelah murid diperkenalkan dengan huruf dan dapat mengahafalnya barulah langkah seterusnya diambil dan bergantung kepada para guru untuk menggunakan kaedah mana untuk meneruskan kepada pembacaan. KELEMAHAN 1. Perancangan dan persediaan yang teliti. 2. tidak sesuai dengan kaedah ini. 2. Murid berani mencuba. KAEDAH PENGGAYAAN . Murid yang lemah ingatan. Mereka perlu menghafal nama semua huruf yang diperkenalkan itu. Memerlukan guru yang mahir dalam kaedah ini. Keyakinan diri pelajar semakin bertambah. Murid diperkenalkan dengan nama semua huruf yang terdapat dalam sistem ejaan semasa. Murid-murid dikehendaki mengenali nama. bentuk dan mengecam huruf-huruf jawi. 5. sekirannya kaedah ini tidak dapat dikuasai dengan baik.Kaedah ini merupakan kaedah tradisional yang digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. Murid tidak dapat membaca. Murid yang lemah rasa rendah diri. Membantu para murid menguasai pembacaan dengan lebih berkesan. KEKUATAN 1. 4. Semua murid mendapat bimbingan secara langsung daripada guru. 3.

KEKUATAN Dengan menggunakan kaedah ini. Kaedah yang digunakan untuk pelajar-pelajar yang menonjol. para pelajar dapat menguasai pengajaran dengan lebih mendalam malahan mendapat maklumat tambahan dalam pelajaran Jawi. 1983) Robiah Kulop (1992) menyatakan bahawa Pringle mentakrifkan pemulihan sebagai pengajaran yang mempunyai pendekatan khas yang diperlukan oleh semua pelajar yang mundur dalam . yang membawa maksud mendamaikan atau membetulkan. Penggayaan boleh terdiri daripada pautan mengenai sesuatu topik yang bersesuain dengan maklumat atau idea tambahan yang diperolehi oleh pelajar. Pemulihan bertujuan untuk membetulkan sesuatu yang kurang dan berbeza dengan aktiviti biasa semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada murid-murid meningkatkan pencapaian mereka. harta benda dan lain-lain. Definisi Pemulihan Pemulihan mengikut terjemahan bahasa Arab ialah islah. Kaedah ini merupakan langkah terakhir dalam program pembelajaran. Menurut Kamus Dewan (2007) ialah perbuatan memulih atau mengembalikan kepada keadaan semula. Biasanya aktiviti ini diberikan kepada murid yang telah berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran asas tertentu. Kaedah yang dikenali sebagai pemulihan dilaksanakan khusus untuk pelajar yang menghadapi kesukaran menguasai kemahiran asas membaca. Kaedah menimbulkan keadaan murid mudah bosan kerana banyak latih tubi dan latihan intensif yang diberikan guru menyebabkan murid berasa letih untuk melakukannya. menulis dan mengira atau ringkasnya untuk kumpulan yang lambat atau lemah (Sharifah Alwiah. Pelajar dapat membaca dengan lancar malah lebih daripada itu. KELEMAHAN Kaedah penggayaan ini hanya sesuai untuk murid yang menguasai beberapa kemahiran asas dan tidak sesuai untuk murid yang kurang menguasai satu kemahiran. pemulangan atau pengembalian hak.

2007).dan menulis huruf-huruf tunggal.satu-satu mata pelajaran serta berkemahuan dan berkebolehan belajar melalui latihan yang sistematik dan dapat memenuhi keperluan mereka.S (1998) berpendapat pendidikan pemulihan adalah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajarn untuk membantu pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran di dalam kelas. suku kata tertutup dan perkataan mudah yang dibina daripada suku kata terbuka dan suku kata tertutup.suku kata terbuka. Sang M. Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurang. Model Kelas Pemulihan Jawi Jawi adalah sebahagian daripada komponen pendidikan Islam dan mula dilaksanakan pada tahun 2003 dengan pendekatan pengajaran dua waktu seminggu pada enam bulan pertama di Tahun Satu. kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. Halim Tamuri. Laporan pemantauan mengenainya mendapati penguasaan bacaan dan tulisan Jawi perlu dibaiki lagi.kurangnya dapat mengenal. Oleh itu pemulihan Jawi dalam j-QAF menjadi keutamaan khasnya kepada pelajar yang tercicir supaya semua pelajar boleh menguasai Jawi setelah diberi bimbingan secara berterusan. Kumpulan sasaran ialah murid-murid tahun satu yang tidak dapat melepasi ujian khas seperti tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka. Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas pemulihan Jawi jQAF untuk memulihkan murid yang keciciran dalam jawi. Model Kelas Pemulihan Jawi ini diajar oleh guru khas pemulihan jawi dalam waktu yang sama dengan kelas Jawi biasa di semua sekolah dengan menggunakan modul pengajaran dan pembelajara yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Matapelajaran ini hendaklah menggunakan pendekatan yang dapat menarik minat murid-murid.menyebut.mudah dan tidak membebankan. Pemulihan juga dikenali sebagai satu program pengajaran khas yang dirangka bagi memenuhi keperluan pendidikan untuk kanakkanak yang menghadapi masalah pembelajaran di kalangan murid di sekolah biasa. . Ini bermakna pemulihan sebagai tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi kesusahan dari segi pembelajaran dalam kelas khas di sekolah biasa atau di pusat khusus yang dihadiri oleh pelajar secara sambilan dalam kumpulan yang diasingkan untuk pengajaran khusus oleh guru pemulihan (Ab.

Pelajaran Jawi adalah salah satu komponen mata pelajaran Pendidikan Islam dengan pendekatan pengajaran sebanyak dua kali seminggu pada enam bulan pertama bagi Tahap Satu. Pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran asas . Menurut Muhammad Endut (1990) pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi akan semakin ketinggalan dalam Pendidikan Islam apabila alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru ditulis dalam tulisan Jawi. suku kata terbuka dan perkataan yang dibina apabila dicantumkan dua suku kata terbuka. mengeja dan menulis huruf Jawi akan dipulihkan dalam sesi pembelajaran yang berasingan untuk memudahkan guru mengajar berdasarkan tahap pelajar. Pelajar yang dipilih mengikuti kelas ini adalah pelajar yang tidak melepasi ujian saringan yang dijalankan. Kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada.Pelajar yang tidak mengenal huruf tunggal Jawi akan menyebabkan mereka tertinggal apabila rakan-rakan yang seusia mereka telah mengikut kemahiran yang lebih tinggi dan semakin susah. mengeja dan menulis huruf tunggal jawi. Zulkifli Haji Dahalan (2003) menyatakan bahawa pendedahan Pendidikan Islam kepada setiap individu Muslim perlu bermula sejak kecil lagi. Pelajar akan semakin sukar mengingat kembali apa yang diajar dan terkeliru dengan bunyi dan bentuk huruf yang hampir sama sebutan dan bentuknya. Kelas pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru Kelas Pemulihan Jawi j-QAF yang mula dilaksanakan pada tahun 2003 adalah untuk pelajar yang tercicir . SKOP . Menguasai setiap kemahiran mengenal huruf adalah wajib bagi setiap pelajar terutamanya mengenal huruf tunggal Jawi.Pemulihan Jawi Masalah penguasaan Jawi di kalangan pelajar menjadi isu yang hangat diperkatakan. Pelajar yang tercicir ini akan menguasai sekurang-kurangnya kemahiran mengenal. Penekanan Pelajaran Jawi wajar dilakukan ketika mereka mula mengenal huruf. Pelajar yang lemah dalam pelajaran Jawi ini perlu diberi perhatian dan tumpuan yang lebih dan kaedah pengajaran dan pembelajaran guru juga sepatutnya diubah agar sesuai dengan pelajar dan minat pelajar. mengenal . Pembinaan strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kelas Pemulihan Jawi amat penting bagi mencapai matlamat yang telah disasarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

membaca dan menulis suku kata tertutup. 7 Mengenal.persediaan secara teori dan amali membolehkan sesuatu tugas itu dijalankan secara professional. . membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek.Jadi. OBJEKTIF Setelah mengikuti kelas pemulihan jawi murid dapat: 1 Mengenal. 3 Membaca tulisan jawi dengan lancar. membaca dan menulis perkataan pinjaman. 4 Mempelajari asas seni tulisan jawi. menyebut dan menulis huruf jawi sambung. terutama mereka keliru dengan bunyi dan bentuk-bentuk huruf jawi tunggal. 4 Mengenal. Sebagai langkah awal. 5 Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat. 6 Mengenal. 10 Mengenal dan meniru seni khat Antara masalah-masalahnya ialah mereka seringkali sukar mengingat kembali apa yangtelah diajar. Matlamat Matlamat Modul Pemulihan Jawi adalah untuk membolehkan murid-murid yang ketinggalan jawi dipulihkan dan menyertai murid-murid laindi dalam kelas jawi biasa. pembinaan strategi pengajaran dan pembelajaran pemulihan jawi amat penting bagi mencapa imatlamat yang sebenar. 2 Mengenal. 3 Mengenal. menyebut dan menulis huruf jawi tunggal.Modul Pemulihan Jawi ini memberi memberi tumpuan kepada aspek pemulihan yang merangkumi perkara berikut: 1 Menguasai huruf jawi tunggal dan suku kata. Pendekatan tersebut hendaklah lebih berkesan dan sesuaidengan tahap kemampuan murid-murid bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran jawi serta menarik minat mereka untuk terus belajar sehingga mampu membaca dan menulis jawi. 9 Membaca dan menulis pelbagai jenis teks mudah daripada pelbagai bahan. membaca dan menulis suku kata terbuka. 2 Menulis tulisan jawi dengan baik. 8 Mengenal dan menggunakan tanda baca.

iaitu: 1.Kemahiran Membaca Antara aktiviti pemulihan yang dapat dilakukan oleh guru di dalam kelas ialah membaca. Terdapat lima prinsip asas yang perlu dlaksanakan dalam program pemulihan: 1. 2. Teknik Khusus Teknik khusus ini sesuai dijalankan terutama untuk pengajaran pemulihan dalam bidang kemahiran membaca. Pengajaran dan pembelajaran harus serupa dengan keadaan sebenar. 1. menulis dan mengira. Selalu membaca: membaca bahan bacaan yang mudah dan yang menyeronokkan adalah cara yang paling baik. 2. Pencapaian pelajar perlu sentiasa diberitahu 3. Alsagoff (1996) menyatakan kaedah pengajaran pemulihan membaca terbahagi kepada dua teknik. Rasa puas hati pelajar akan mempercepatkan dan memudahkan proses pembelajaran 5. teknik am. Teknik Am: Seorang guru perlu melakukan proses saringan untuk mengenalpasti kelemahan yang dihadapi oleh pelajar sebelum proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. 4. menambah kadar kepantasan membacanya akan menjadi mudah. Pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran menulis akan . Penggunaan masa yang terhad: Menghadkan masa membaca akan mempercepatkan kadar bacaan Kemahiran Menulis Aktiviti menulis adalah merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Jawi. teknik khusus. Memulakan proses pengajaran mengikut tahap kebolehan pelajar 2. Antaranya menambah kadar kepantasan membaca: pelajar yang sudah pandai membaca. Latihan yang banyak dan pelbagai harus dilakukan kerana pelajar perlu kepada pengalaman yang baru.

Pengelolaan Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti yang dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah secara individu. Pelajar akan memilih dan menyebut suku kata atau huruf berulang kali. 1. Pandai Joran Kad-kad huruf tunggal jawi akan ditampal di atas polisterin secara berselerak. Penanda yang terdapat pada roda akan berhenti di salah satu suku kata atau huruf. Pelajar juga sering terkeliru dalam membezakan bentuk huruf yang hampir sama. 2. . Pelajar yang tidak dapat menguasa kemahiran akan diajar menyebut huruf atau mengeja suku kata terbuka. Kebanyakan pelajar sekolah rendah belum dapat menguasai kemahiran mengenal huruf tunggal Jawi.menghadapi masalah dan guru perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti mengenal dan menulis Jawi Aktiviti ini amat sesuai untuk pelajar kelas pemulihan sekolah rendah yang masih belum menguasai cara menulis Jawi. Permainan berbentuk pertandingan atau perlawanan bersama dengan peraturan tertentu akan menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam suasana yang seronok. Joran Jawi Guru menyediakan kad huruf tunggal hijaiah atau kad suku kata terbuka berbentuk ikan. Mereka juga tidak dapat membezakan bunyi sebutan huruf yang hampir sama. kumpulan dan kelas secara terancang dan teratur di samping mengaitkan aktiviti dengan akhlak Islam dan nilai-nilai murni. Pelajar yang memusing roda diminta menyambung dan mengeja suku kata tersebut menjadi perkataan yang mudah difahami. Murid diminta memilih satu suku kata atau huruf Jawi dan memusing roda. Konsep Belajar Sambil Bermain Permainan adalah suatu aktiviti yang boleh merangsang minat murid untuk belajar. 3. Pelajar yang dapat mengeja dengan betul akan diberi ganjaran. Pelajar akan memancing menggunakan joran dan akan mengeja suku kata. Permainan ”Roda Impian Jawi” Permainan ini adalah sama seperti rancangan realiti ”Roda Impian” .

Dewan Bahasa dan Pustaka. bahasa Arab dan Fardhu Ain adalah satu usaha yang baik demi untuk membentuk keseimbangan spiritual dan jasmani pelajar. Aktiviti yang berbentuk permainan sangat sesuai terutama guru mengadakan pertandingan. Guru yang bersifat positif akan menerima perubahan sebagai satu cabaran dalam profesion mereka. 3. (1986). Kuala Lumpur. Sebaliknya guru yang mempunyai sikap negatif akan terus menggunakan kaedah pengajaran secara lama kerana ianya telah menjadi kebiasaan kepada guru tersebut. Teknologi Pendidikan. Rujukan Alsagoff. bercerita. Heinemann Asia. Guru yang dinamik. Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan melalui penggunaan bahan bantu mengajar. Kuala Lumpur. aktiviti berkumpulan. cekap dan sentiasa berusaha untuk memajukan pengajaran dan pembelajaran Jawi dalam bilik darjah dengan merancang teknik mengajar dan menghasilkan bahan bantu mengajar yang menarik. Sasaran j-QAF yang bertujuan untuk memperkasakan Pendidikan Islam melalui penekanan khusus kepada Jawi. Dalam pembelajaran Jawi. motivasi dan interaksi akan merangsang pelajar untuk belajar. penerangan. Aktiviti secara Kumpulan Pembahagian kanak-kanak kepada beberapa kumpulan membolehkan pelajar berkomunikasi dan bekerjasama. Kuala Lumpur. Teknologi Pengajaran. Sharifah Alwiah. guru perlu berusaha menggerakkan dirinya untuk mencapai kualiti kerja. Antara aktiviti yang sesuai dijalankan ialah nyanyian. (1984). (1986). Alsagoff. . arahan. Penutup Guru merupakan orang yang paling kuat mempengaruhi pembelajaran pelajar dan mereka juga memainkan penting dalam mempersembahkan cara untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Alsagoff. 2. Sharifah Alwiah. Al Quran.1. bersoal jawab dan membuat refleksi sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran berakhir. Program j-QAF yang dilaksanakan pada tahun 2003 merupakan satu langkah yang amat baik untuk memperbaiki penguasaan Jawi di kalangan pelajar. Aktiviti secara Individu Aktiviti yang dijalankan secara individu memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi secara personal dengan guru dan secara tidak langsung guru dapat mengetahui kelemahan pelajar. bercerita atau kuiz. Ilmu Pendidikan Pedagogi. Aktiviti secara Kelas Aktiviti ini melibatkan seluruh kelas secara serentak. Guru menggunakan aktiviti ini untuk menyampaikan maklumat . Kaedah pengajaran perlu dipelbagaikan mengikut keperluan pelajar yang mempunyai tahap pengetahuan yang berbeza dalam penguasaan Jawi bertujuan memudahkan pelajar memahami pengajaran guru dalam suasana gembira dan tanpa rasa terpaksa. Sharifah Alwiah.

Universiti Malaya. Kajian Tindakan Jabatan Pelajaran Perak. Penggayaan dan Pendidikan Inklusif Pengajaran. 7. 1997. Aspar. Pedagogi 2: Pelaksanaan Pengajaran.upi. Pemulihan. Amri Daud. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ab. Universiti Malaya. Universiti Malaya. Kamarul Azmi (2007). Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Roslan (2005): Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam. Kumpulan Budiman. Kajian Tindakan di Sekolah: Satu Pengenalan. Kaedah Penyelidikan. Modul Pengajaran Asas Pedagogi. 2006.2001. 2008.edu/ai. 3. Jurnal Pendidikan . Fakulti Pendidikan UTM. Laporan Penguasaan Jawi di Sekolah-Sekolah Menengah. Mohd Azhan bin Abdul Halim. Robiah. Kuala Lumpur.. Kertas Kerja dalam Jurnal Pendidik dan Pendidikan. (2003). 5.my. 1991. Lubis.150 Sang. Kajian IRPA.Esah Sulaiman.edu. 4. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. UTM.30 141. Kuala Lumpur. Johor. (1997). Abdul Majid Konting. 2. 6. Universiti Teknologi Malaysia. Asas Pedagogi. (2003). Idris Awang. Haji Maimun Aqsha dan Hj. Mak Song . Johor Darul Takzim. Penguasaan Jawi dan Hubungannya dengan Minat dan Pencapaiannya Dalam Pendidikan Islam.Vol. Tesis Sarjana Pendidikan. . Kajian IRPA.com. Didapati dari atas talian http://jpnperak. Kumpulan Budiman. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur Sang. Fakulti Pendidikan. 1998.Halim dan Jasmi. Ishak Haron dan Hassan Basri. Hassan Basri. (1992). 8. Johor Esah Sulaiman. Alis bin Puteh. Mak Song . Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Fungsi dan Masalah –Satu Kajian. Tamuri.php?dir=Direktori/PROCEEDING/UPIUPSI/2010/. Kajian Keberkesanan j-QAF di 2 Buah Sekolah Perintis di Terengganu. Nik Rusila bt Yaakob. Kajian Tindakan Kepada Modul Senang Jawi. (1997). 2005. Pure Honey Enterprise: Kuala Lumpur. Pedagogi 3 Pengujian dan Penilaian. Akademi Pengajian Islam Univerti Malaya: Kuala Lumpur. Laporan Penguasaan Jawi di Sekolah-Sekolah Rendah. 2002. Rujukan Lanjut : file. Kulop Hamzah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->