P. 1
Pengurusan Hal Ehwal Murid Di Sekolah

Pengurusan Hal Ehwal Murid Di Sekolah

|Views: 35|Likes:
Published by noorhamidahabdhamid

More info:

Published by: noorhamidahabdhamid on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2012

pdf

text

original

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DI SEKOLAH : Satu Pengenalan dan Aplikasi

Oleh: Azman bin Hj. Adnan Penolong Kanan (HEM) Sekolah Menengah Kebangsaan Adela

Pengenalan Pengurusan Hal-Ehwal Murid (HEM) merupakan satu bidang yang penting di sekolah. Sekiranya tidak dikendalikan dengan baik ia akan mencacatkan dan menjejaskan perjalanan dan prestasi sekolah itu sendiri. Dengan adanya permintaan dan harapan yang tinggi di kalangan murid/pelajar dan masyarakat seluruhnya terhadap kemampuan sekolah, pengurus atau pemimpin sekolah seharusnya memainkan peranan yang lebih daripada hanya menjalankan fungsi pentadbiran dan penyelenggaraan. Pengurus/pemimpin sekolah mesti berupaya menjadi penggerak dan penggalak perubahan untuk mempengaruhi ahli-ahli dalam sekolah menuju ke arah kecemerlangan. Ini kerana pelajar-pelajar merupakan aset negara masa depan. Jatuh bangunnya negara bergantung kepada kualiti tenaga manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Untuk membantu individu supaya seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek (J.E.R.I) sebagaimana yang tercerna dalam Falsafah Pendidikan Negara (FPN) bukanlah satu perkara yang mudah. Di peringkat sekolah ia berkehendakkan satu perancangan yang lebih berstruktur dan strategik untuk memastikan sesebuah sekolah itu memenuhi ciri-ciri instituti yang berjaya dalam bidang akademik dan bukan akademik. Oleh itu untuk mencapai hasrat ini, jawatan khas Guru Penolong Kanan (HEM) telah diwujudkan di sekolah bagi membantu pihak pentadbir (guru besar/pengetua) dalam memainkan peranan sebagai pemaju, pembina, pembantu, perancang, pemudahcara, penyelaras, pengawal, penawar, dan kaunselor kepada ahli-ahli di bawah pengawasannya khususnya pelajar-pelajar. Siapakah Pelajar-Pelajar Sekolah? Pelajar-pelajar sekolah terdiri daripada mereka yang berumur antara 7 hingga 18 tahun. Pelajar-pelajar sekolah rendah ialah mereka yang berumur antara 7 hingga 12 tahun manakala pelajar sekolah menengah pula berumur antara 13 hingga 18 tahun. Mengikut ahli-ahli psikologi, kanak-kanak atau pelajar-pelajar yang berada pada setiap peringkat umur mesti melaksanakan tugas perkembangan masing-masing. Kegagalan memenuhi tugas perkembangan pada sesuatu peringkat boleh menjejaskan perkembangan kanak-kanak atau pelajar-pelajar pada peringkat perkembangan seterusnya. Pengurus-pengurus di peringkat sekolah mestilah memahami diri pelajar sebagai organisme yang berkembang dan kompleks. Mereka menghadapi pelbagai masalah dan cabaran yang kompleks dalam proses perkembangan diri dan memerlukan bantuan serta bimbingan daripada guru-guru di sekolah. Konsep Pengurusan dan Pengurusan Hal Ehwal Murid

Menurut Peter F. Drucker, pengurusan boleh ditakrifkan sebagai proses sosial yang dibentuk untuk memberikan kerjasama, penglibatan, campur tangan dan penyertaan orang lain ke arah pencapaian yang lebih berkesan terhadap sesuatu objektif yang ditetapkan. Jaafar Muhammad (1988) pula mendefinisikan pengurusan sebagai satu proses mengagihkan input-input organisasi (termasuk sumber ekonomi dan sumber kakitangan) dengan cara perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan untuk tujuan mengeluarkan output (perkhidmatan) yang diperlukan oleh pelanggan-pelanggan supaya objektif organisasi tercapai. Oleh itu, berlandaskan konsep asas pengurusan, pengurusan HEM merupakan satu proses pengendalian resos-resos sama ada manusia atau fizikal dengan tujuan untuk mencapai matlamat dan objektif pada tahap yang memuaskan. Dalam waktu yang sama ianya dapat memberikan rasa kepuasan, semangat kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan ahli-ahli dan semua pihak yang terlibat dalam instutiti sekolah sama ada pentadbir, pelajar, guru, kakitangan sokongan, ibu bapa, dan masyarakat. Dalam istilah yang mudah pengurusan HEM adalah proses-proses yang berhubungkait dengan: i. Perancangan kerja atau program bagi murid/pelajar ii. Pengelolaan murid/pelajar dan program secara berkesan iii. Pemilihan cara atau kaedah yang berkesan dalam pengurusan organisasi iv. Penyeliaan dan penyelarasan aktiviti-aktiviti v. Pengawalan, penilaian prestasi murid/pelajar dan penilaian program

Ada juga yang melihat proses pengurusan HEM tersebut dari aspek: i. Perancangan (planning) Proses menentukan objektif dan cara operasi untuk aktiviti-aktiviti HEM yang dijalankan bertujuan untuk mencapai matlamat dengan cara yang paling berkesan. ii. Pengelolaan (Organising) Pengumpulan resos-resos sama ada manusia atau bukan manusia dan pembentukan prosedur dalam menguruskan program HEM. iii. Pentadbiran/Memimoin (Leading)

masalah kesihatan tubuh badan dan faktor ekonomi yang menganggu kehidupan sebagai pelajar. Nordin (1993:17) memetik kandungan buku Sturtevant dan Hayes (1930) yang menyatakan bahawa aspek perkhidmatan yang disediakan oleh pekerja personelia murid di barat pada peringkat awal meliputi bimbingan pelajaran dan pekerjaan. Jawatan Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) hanya diisi dan diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran pada awal tahun tersebut. perkhidmatan yang secara konsepnya termasuk di bawah ruang lingkup personalia murid telah lama wujud. perkhidmatan hal ehwal pelajar secara rasmi juga dimulakan di peringkat universiti iaitu pada penghujung tahun 1960-an dan awal 70-an ekoran gerakan agresif para mahasiswa universiti dan kemudiannya kerajaan mewujudkan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) yang mewujudkan jawatan Timbalan Naib Canselor Disiplin buat pertama kalinya yang kemudiannya diubah kepada Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar). dan penyelarasan terhadap program/rancangan HEM berkenaan. Bagaimanapun perkhidmatan `hal ehwal murid’ secara formal adalah fenomena awal tahun 1980-an.berunsur politik . kanak-kanak di sekolah tentulah lebih memerlukan perhatian dalam aspek-aspek yang disebutkan. di Malaysia. guru pelawat. pengurusan personalia pelajar yang lebih dikenali sebagai Perkhidmatan Bantuan (student services) atau Perkhidmatan Personelia Pelajar (student personnel services) pada awal 1920-an yang bermula di instituti pengajian tinggi dan kemudiannya berkembang pula sehingga ke peringkat sekolah. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling pula wujud pada awal tahun 1960-an. penyelia dan pegawai kesihatan sekolah. iv. Dengan berpegang kepada pendapat bahawa sedangkan mahasiswa di pengajian tinggi yang lebih dewasa pun memerlukan perhatian dalam aspek peribadi. Tugas menjaga disiplin pelajar sebenarnya telah wujud menyamai sejarah pendidikan formal pendidikan di Malaysia itu sendiri. Rasional perkhidmatan Hal Ehwal Murid di Malaysia Nordin Kardi (1993) menyatakan terdapat 2 jenis rasional kewujudan pengurusan hal ehwal murid diwujudkan di semua jenis instituti pendidikan di Malaysia iaitu: (i) Rasional tersembunyi . maklumbalas. Nama-nama jawatan yang pernah dicatatkan dalam Education Research Bulletin pada awal sejarah perkhidmatan ini termasuklah pegawai penjaga kedatangan murid. hal-hal sosial. Ini meliputi semua sekolah menengah hingga ke sekolah rendah.Merangkumi kepemimpinan. ahli psikitri sekolah. Seperti juga di negara-negara barat. Sejarah Perkhidmatan HEM/Personalia di Sekolah Di negara barat seperti Amerika dan Syarikat. motivasi. ahli psikologi sekolah. tindak ikut untuk memperbaiki rancangan HEM yang dilaksanakan. pelanggaran disiplin. moral. Di peringkat sekolah. penyeliaan. Pengawalan/Pemulihan (Controlling) Ini berkait dengan laporan.

Dengan rasional ini.berunsur pendidikan Rasional tersembunyi. pengurusan HEM yang dikendalikan dalam semua instituti pendidikan termasuklah di sekolah hendaklah dilaksanakan berpandukan falsafah. keperluan pelajar terhadap perkhidmatan yang lebih bertanggungjawab dan profesional dan melaksanakan konsep-konsep dan amalan baru dalam dunia pendidikan. dasar. A Student Personel program must be developed based on the individual’s current drivers. Pengurusan Hal Ehwal Murid atau personalia pelajar dalam konteks negara Malaysia pula pada asasnya mestilah bertunjangkan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK). Rasional terbuka pula menggambarkan kemunculan pengurusan hal ehwal pelajar sebagai memenuhi cita-cita murni pendidikan. diwujudkan pentadbiran hal ehwal murid atau pelajar disemua peringkat instituti pendidikan termasuk sekolah. Berdasarkan pegangan falsafah ini. Nordin (1993:18) pula memetik pandangan dalam tulisan Mueller (1961) yang menggariskan falsafah pengurusan murid iaitu: The uniqueness of individuals is recognized. keperluan pelajar terhadap pertolongan profesional dan keperluan terhadap usaha menghindar atau pencegahan masalah. Berdasarkan asas falsafah itu. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 kemudiannya diwujudnya yang seterusnya jawatan Timbalan Naib Canselor (HEP) wujud di universiti.(ii) Rasional terbuka . digariskan beberapa prinsip asas pentabiran HEM iaitu: . fizikal dan kerohanian. Pengurusan informal yang diberikan oleh guru biasa secara tidak formal dikatakan tidak lagi mampu diteruskan bahkan tidak lagi `cost effective’. Dengan kata-kata lain. that is appropriate for any particular school. interest. Each individual must be treated as a functioning whole. Peristiwa 13 Mei 1969 telah membawa perubahan dalam corak pengurusan pendidikan. falsafah demokrasi yang mengiktiraf harga diri setiap individu. maka segala urusan berkaitan perkhidmatan dan pengurusan Hal Ehwal Murid bukan sahaja bertepatan dengan matlamat sekolah. tetapi juga matlamat negara. Sekolah dikatakan bertanggungjawab menyediakan suasana pendidikan yang kondusif dari aspek sosial. and needs. Falsafah dam Fungsi Pengurusan HEM Di Sekolah. Malaysia yang rakyatnya majmuk mewujudkan jurang dari segi ekonomi pada tahun-tahun sebelum 1970-an. walaupun tidak nyata tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat umum. aspirasi dan sistem pendidikan di negara ini. keunikan dan kompleksnya masalah pelajar. Faktor bilangan pelajar yang semakin bertambah di semua peringkat instituti pendidikan. Suasana sedemikian dikatakan begitu perlu untuk membina `scholarship’ di sekolah. sering disebut sebagai rasional yang mendorong penyediaan dan seterusnya pengurusan dalam hal ehwal murid berkenaan. Menurut Williamson dan Sarbin (1940) perkhidmatan hal ehwal murid hendaklah merangkumi falsafah pendidikan yang holistik.

Peranan dan pembahagian tugas staf hendaklah disediakan dengan jelas. sesebuah sekolah itu hendaklah mempunyai tenaga yang berkepakaran. Setiap staf hendaklah diberi orientasi terhadap tugas dan tanggungjawab dengan secukupnya. Walaupun guru-guru lain juga perlu dilibatkan bagi melaksanakan pengurusan HEM.Keseluruhan tugas pengurusan HEM hendaklah difahami dan dipecahkan kepada komponenkomponennya. mengeratkan hubungan antara instituti pendidikan dengan masyarakat dan ibu bapa. mengendalikan program orientasi pelajar. mendedahkan pelajar terhadap sumber-sumber pengetahuan masyarakat. memberi galakan dan pedoman berdikari. Ia hendaklah mengendalikan aktiviti yang sampai kepada setiap pelajar. mengelolakan program latihan kepemimpinan dan organisasi pelajar. Setiap staf hendaklah bekerja mengikut tahap kepandaian dan kemampuannya yang maksimum. mampu menyediakan pilihan aktiviti yang sangat luas. Hubungan dengan NGO dan pelbagai jabatan kerajaan misalnya. Pengurus HEM hendaklah mengkaji fungsi-fungsinya secara mendalam dan berusaha mendapatkan pengalaman melaksanakannya. Saiz pentadbiran HEM hendaklah berpadanan dengan saiz keperluan sesebuah sekolah itu sendiri. Aktiviti-aktiviti berkelompok hendaklah dilaksanakan. Fungsi-fungsi pengurusan HEM di sekolah pula dapat dilihat seperti berikut: mengenalpasti potensi pelajar dan memupuknya hingga ke tahap cemerlang. . Pakar dalam bidang ini elok menumpukan usaha mengajar guru lain dan menolong mereka tumbuh dan berkembang sendiri bagi memenuhi keperluan murid. memberikan khidmat bantuan kepada pelajar yang bermasalah. Ia kerap kali dapat membantu mempermudahkan prosedur kerja yang memerlukan urusan dengan pihak luar. Tanggungjawab melaksanakan fungsi-fungsinya yang khusus hendaklah diserahkan kepada personel yang berkelayakan. Hendaklah ada sistem yang membolehkan setiap pelajar mempunyai hubungan yang rapat dengan sekurang-kurangnya seorang guru. Hubungan dengan badan-badan di luar instituti pendidikan hendaklah diadakan.

Pengarahan kerja staf bagi menjamin kelicinan perjalanan organisasi.mengorientasikan pandangan ibu bapa supaya secocok dengan matlamat pendidikan negara. mengatur dan mengelola aktiviti untuk mencapai kecemerlangan diri. Strategi pengurusan HEM pula akan menentukan dan menjamin keberkesanan sesuatu program atau tindakan yang akan diambil. . merancang dan melaksanakan program kendiri untuk mengenal kelemahan dan kekuatan diri. Penyelarasan aktiviti untuk mengawal pembaziran masa. Pengunaan teori pengurusan supaya rancangan pemupukan personaliti pelajar mencapai keberkesanannya. tenaga dan peruntukan. Di antara prinsip-prinsip pengurusan HEM yang sesuai ialah: Perancangan jadual kerja yang rapi mengikut jangka pendek dan jangka panjang. Prinsip dan strategi dalam pengurusan HEM di sekolah amatlah mustahak demi mencapai keberkesanan sesuatu program khususnya untuk membina sahsiah pelajar. Penggunaan teori kaunseling untuk membantu dan membimbing pelajar dalam pelbagai aspek dan penguraian masalah. Kawalselia dan penyelarasan juga akan dapat mengurangkan masalah. Tanpa strategi pengurusan. Prinsip yang tepat dan praktikal pasti akan dapat menentukan halatuju pengurusan sesuatu program. Penggunaan staf secara optimum dengan memupuk semangat mereka ke tahap tertinggi. Jadi beberapa prinsip yang sesuai untuk menentukan pengurusan HEM berasaskan kepada satu sistem yang terancang dan teratur. Pengunaan teori tingkahlaku untuk mengubah sikap pelajar ke arah yang positif. Penggunaan teori kepimpinan bagi mewujudkan ciri-ciri kepimpinan di kalangan pelajar. Pengurusan HEM yang menggunakan teori dan model yang sesuai dapat menentukan ketepatan tindakan strategi. Prinsip dan Strategi Pengurusan HEM di Sekolah. mungkin sukar bagi sesuatu organisasi untuk mencapai matlamatnya. Pengelolaan program secara terperinci bagi menentukan kejayaan. Pengawalan belanjawan mengikut prinsip penggunaan minimum untuk mendapatkan hasil yang maksimum Proses penilaian program secara objektif. Penggunaan teori pengajaran dan pembelajaran bagi memudahkan penerapan sesuatu program yang bermatlamat. Di antara beberapa strategi yang perlu diambilkira ialah penggunaan pelbagai teori dan model termasuklah: Penggunaan teori motivasi bagi menggerakkan pelajar.

Objektif Pengurusan Hal Ehwal Murid Objektif Pengurusan Hal Ehwal Murid dapat dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu:Objektif Masyarakat Masyarakat memerlukan sumber tenaga manusia yang berkualiti dan cemerlang bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam masyarakat sama ada bekerja dalam sektor awam. Personel Dalam Pengurusan HEM Personel adalah komponen yang paling penting dalam sesuatu organisasi. Oleh yang demikian. Terdapat beberapa ciri kualiti yang perlu ada pada personel HEM daripada Pengetua. Objektif Peribadi Pelajar Pelajar sebagai individu mempunyai objektf yang tertentu di dalam proses pembelajaran di sekolah. Pelajar-pelajar dalam konteks ini dikehendaki berusaha bagi mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Penggunaan model-model latihan untuk menyemai. penerapan nilai-nilai dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Objektif Sekolah Sekolah mempunyai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan dari segi pencapaian akademik dan non-akademik. Pengurus Hal Ehwal Murid sebagai satu unit perlu memainkan fungsinya supaya sekolah berjalan dengan lancar. Objektif Fungsian Sekolah dan pelajar-pelajarnya mesti memainkan fungsinya dengan sebaik mungkin supaya proses pendidikan. swasta atau bekerja sendiri. Kanan HEM. . memupuk dan membentuk personaliti dan tingkahlaku serta jiwa insan pelajar yang harmonis. Pen. kaunselor dan staf –staf yang lain iaitu: Komited terhadap pengurusan HEM. Berkemahiran mengenalpasti dan memahami permasalahan pelajar dan menyelesaikannya. Kualiti pengurusan sesebuah organisasi dan keluarannya bergantung terus kepada kualiti personelnya. semua personel dalam pengurusan HEM sama ada profesional atau bukan profesional hendaklah sentiasa segar dari segi pengetahuan dan latihan mereka. Cita-cita dan harapan setiap pelajar perlu dipenuhi oleh pihak sekolah sama ada bagi tujuan akademik mahupun kerjaya pada masa hadapan.Penggunaan model-model disiplin untuk membantu menyelesaikan pelbagai masalah disiplin yang berkaitan dengan pelajar.

Unit Personalia Pelajar dan lain-lain yang membawa konotasi yang sama adalah satu unit yang diwujudkan di bawah pengelolaan Penolong Kanan (HEM) di sekolah-sekolah untuk menguruskan perkhidmatan hal ehwal murid. Untuk menjayakan pengelolaan program dan perkhidmatan HEM berkenaan. Berinisiatif untuk menjayakan pengurusan HEM. agama dan negara. membina personaliti dan membentuk sikap pelajar yang positif dan progresif. Rajah 1 : Struktur Organisasi Sekolah Menengah Gred A . Peranan utama unit ini mengendalikan pelbagai program dan perkhidmatan serta pengurusan yang tersirat dalam kurikulum sekolah sama ada berupa akademik atau ko-kurikulum iaitu: Merancang program aktiviti dan teknik pelaksanaan semua aktiviti untuk per kembangan sahsiah pelajar. unit ini biasanya mempunyai struktur organisasi yang tertentu yang diubahsuai dan ditambah mengikut keperluan di sekolah-sekolah berkenaan. Berupaya mewujudkan suasana yang selamat dan kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P & P) Oleh itu seseorang pengurus HEM perlu memiliki kemahiran konseptual. menyelia dan menilai pelaksanaan aktiviti pelajar. pelaksanaan dan kumpulan sasaran masing-masing. Mengawasi keselamatan. Mempertingkatkan akhlak dan nilai hidup pelajar. menjaga kesihatan dan memelihara kebajikan pelajar. ibu bapa. Menyelaras. Unit Hal Ehwal Murid di Sekolah Unit Hal Ehwal Murid (HEM) atau di sesetengah sekolah dinamakan seperti Majlis HEM. Membina semangat kasih sayang kepada diri sendiri. Rajah 1 dan 2 di bawah dapat menunjukkan contoh struktur asas unit HEM yang mempunyai beberapa bahagian di bawah kawalannya dan setiap bahagian atau bidang ini mempunyai objektif.Berpengalaman memahami perkembangan personaliti pelajar. dasar. kemahiran manusia dan kemahiran teknikal untuk mempersiapkan diri mengelolakan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan HEM di sekolah.

Azman bin Adnan (Pen. Noor Marzuki Guru Kanan Disiplin (Pagi) : En. Kanan HEM) Naib Pengerusi 1 : En. Md.Rajah 2 : Struktur & Bidang-Bidang Dalam Pengurusan HEM MAJLIS HAL EHWAL PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ADELA (SEMEKA) KOTA TINGGI. Fodzi Osman Kaunselor Pelajar : En. Rusnani Fadzil Penyelaras Kesihatan Murid : Pn. Sufaat bin Tumin (Pengetua) Timb. Kanan 1) Naib Pengerusi 2 : En. Pengerusi : En. Sharidatul Mohamad Penyelaras Biasiswa dan Simpanan : Pn. Rosli A. Bandi Penyelaras Dokumen Pelajar : Pn. Norazmi Md. Mohamad bin Mahadi (Pen. Hj. Tukiman Sarmin Guru Kanan Disiplin (Petang): En. Sairi bin Jasman (Penyelia Petang) Setiausaha : En. Hilmi Azani Hussin . Hamisah Eahsan Penyelaras SPBT : En. Raimah Omar Penyelaras Keselamatan & Pencegahan Kebakaran : En. Salem Amir Penyelaras Perangkaan Harian/Enrolmen Murid : Pn. Hamid Penyelaras Pengawas (Petang): En. JOHOR Pengerusi : Tn. Sinin Mokreh Penyelaras Pengawas (Pagi) : En. Mohd.

1. Memupuk semangat kerjasama dan kekitaan. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang ilmu yang berbagai-bagai. Faizah wahaid Penyelaras Asrama Bistari : En. Memberi dorongan dan motivasi dan semua aspek. A.Penyelaras papan Kenyataan & Maklumat Sekolah : Cik Wizanatunisa Sairi Penyelaras Kantin Sekolah : Pn. Johar Ahmad Penyelaras Register Murid : Cik Rohayah Darmawan Penyelaras Kepimpinan & Pengembangan Motivasi : En. Wahab Awang Penyelaras Badan Kebajikan Murid (BAKESMA) : Cik Mahanom Sulaiman Penyelaras Koperasi : YM Raja Zainarabidin Raja Zailon Rajah 3 : Contoh Struktur Organisasi Unit HEM di Sekolah Program Hal Ehwal Murid Di Sekolah Pelaksanaan program atau aktiviti HEM di sekolah adalah berasaskan bidang-bidang yang terangkum dalam unit HEM itu sendiri meliputi kebajikan pelajar dan ko-kurikulum. Ibrahim Mohamad Penyelaras Tingkatan : En. Matlamat Program HEM Antara matlamat program hal ehwal murid ialah: Membantu dalam perkembangan diri murid/pelajar supaya berfungsi sebagai individu yang seimbang. Membantu merancang hidup yang lebih bermakna dan berkesan. Memupuk semangat berdikari. Mohd. . Misran Siatas Penyelaras Buletin/Majalah : En.

Contoh: program orientasi pelajar. Contoh: program peningkatan disiplin PINTAS. Program pengajaran (instructional).secara individu atau kumpulan. Contoh: program 5 minit anti-dadah dalam P&P. perkhemahan dan lain-lain. Program terbuka .integrasi program-program atau aktiviti. Jenis-jenis Program HEM . Menyelesaikan masalah ii. Elemen-elemen penting dalam program HEM: i.Memperkembangkan potensi dan kebolehan ke tahap maksima. Membuat keputusan iii. Menyuburi potensi kepemimpinan di kalangan murid/pelajar 2. Program perkembangan. Contoh: pameran pendidikan.melibatkan murid/pelajar atau ahli. Program Bersepadu . Hubungan manusia iv. Contoh: program motivasi. Menyedarkan murid/pelajar tentang pentingnya hidup bermasyarakat. Komunikasi yang efektif Model-model Program HEM Antara model-model yang biasanya digunakan untuk melaksanakan program-program HEM adalah seperti berikut: Program menyeluruh . pemulihan dan pembaikan . Membantu murid/pelajar meringankan masalah yang dihadapi.melibatkan agensi-agensi luar. latihan kebakaran.

Terdapat banyak program HEM yang dilaksanakan di sekolah.guru.kepada pelajar. Perancangan Program HEM Perkara-perkara berikut biasanya adalah antara perkara yang diberi pertimbangan untuk melaksanakan program-program HEM sesuai dengan tuntutan untuk ke arah keberkesanan dan kualiti perkhidmatan HEM di sekolah. guru dan ibu bapa (g) Bimbingan kerohanian dan psikososial (perkembangan diri) (h) latihan kepemimpinan .kepada pengurus dan pemimpin kelab/persatuan (i) Latihan kejurulatihan di kalangan pelajar (j) Program kesedaran keselamatan Program keceriaan sekolah Pendidikan Pencegahan Dadah/Merokok/Aids Kursus-Kursus Motivasi/Bina Insan/Kepimpinan Pameran/kempen-kempen (o) Kaunseling (p) Program komuniti (q) Program pemulihan. 5. Antaranya adalah seperti berikut: (a) Orientasi/suaikenal (b) Penyebaran maklumat © Kajian/penyelidikan misalnya menyelesai masalah disiplin pelajar atau prestasi pelajar (d) Bimbingan pelajaran dan kemahiran (e) Bimbingan kerjaya/vokasional (f) Khidmat konsultasi . murid atau ibu bapa (b) Kajian keperluan (luaran dan dalaman) . (a) Penubuhan jawatankuasa .

terhadap kualiti program dan prestasi murid/pelajar (m) Tindakan susulan . (k) Kreatif dan kritikal . Ciri-ciri Pengurus HEM Yang Berkesan Pengurus HEM yang merupakan personel penting dalam menentukan keberkesanan dan kualiti pengurusan dan program-program HEM. psikomotor. peraturan. Oleh itu mereka perlu memiliki beberapa ciri seperti berikut: (a) Mempunyai pengetahuan dalam asas-asas pengurusan (b) Mudahlentur (fleksibel) © Sentiasa bersedia menjalankan tugas (d) Mempunyai pengetahuan dalam bidang analisis masalah (e) Mempunyai siat-sifat kepemimpinan (f) Mampu memberi dorongan yang membina (g) Mempunyai kemahiran dalam bidang perhubungan manusia (h) Boleh berkomunikasi dengan efektif (i) Mempunyai kemahiran kejurulatihan dan kepegawaian (j) Mempunyai pengetahuan dalam domain kognitif.program pemulihan dan pengayaan untuk penambaikan. dan kerohanian. (k) Kaedah penyeliaan & pengawalan (l) Jenis dan kaedah penilaian .manusia dan fizikal (f) Kekangan-kekangan yang ada (g) Alternatif pemilihan (h) Proses dan strategi pelaksanaan (i) Polisi.© Jenis program dan rasional (d) Matlamat & objektif program Kemudahan resos . efektif. dan prosedur (j) Masa (menentukan takwim sekolah untuk mengetahui tempoh yang bersesuaian dengan program HEM).

Bidang Tugas 1.(l) Mempunyai pegangan yang tugas itu adalah satu amalan (m) Mempunyai sifat terbuka (n) Sihat dan bertenaga Senarai Tugas Guru Penolong Kanan II Sekolah Rendah Mukadimah Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. 1. b. 1.3 Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran Hal-Ehwal Murid. 1.6 Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni.1 Disiplin a. Senarai Tugas 2. . Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. 1. Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab mempertingkatkan disiplin kebajikan murid. 2. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.1 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan I 1. d. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku.4 Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang. e.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar 1. dan penerapan nilai-nilai murni.5 Membantu Guru Besar menyelia dan menilai aktiviti hal-ehwal murid. c.

Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid. b. surat-surat pengesahan dan pengedaran sijil-sijil berhenti sekolah.4 Skim Pinjaman Buku Teks a.2 Menyemak Buku Kedatangan Harian Murid sidang pagi 3. pengambilan. e.2. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan keunseling murid dan menyediakan laporan yang diperlukan.4 Mengurus pertukaran murid. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks. Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan Kad 001/002.1 Mengurus dan mengemaskini Rekod Pendaftaran Murid 3. b. sijil-sijil murid.3 Mengurus kemasukan dan penempatan murid. 3. pengagihan dan hapuskira. 2. Memastikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di sekolah sentiasa dilaksanakan. 2. Menguruskan kemudahan rawatan murid. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru. c. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah. 3. . f.2 Bimbingan dan Kaunseling a. Menyelaras hal-hal pengeluaran. c. c. Pentadbiran 3. Menguruskan kutipan-kutipan data. mengawal buku-buku stok dan mengawal bilik Buku Bantuan. 3.5 Mengurus surat akaun. b. Projek Susu dan lain-lain rancangan bantuan dan kebajikan murid.3 Kesihatan dan Kebajikan Murid a. d. PKS 1/PKS 2 dan Kad Tenaga Asas.

4 menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama.6 Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah.5 Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur. Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid bertanggungjawab mempertingkatkan kebajikan murid.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. 4. 1.7 Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah.8 Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum diadakan. 5.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. 4.2 Membantu di dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama. 4.3.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama. 4. 5. Bidang Tugas . 4.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama. 4. 4. aktiviti kokurikulum dan penerapan nilai-nilai murni.7 Membantu dalam urusan sebutharga/tender makanan asrama sekolah.6 Menyelaras pengawasan hal-hal kesihatan penghuni asrama. Pengawasan Asrama (Jika ada) 4.10 Penasihat Lembaga Pengawas Asrama.3 Menyelaras hal-hal pembelajaran dan menentukan langkah-langkah keselamatan asrama. Senarai Tugas Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) Sekolah Menengah Mukadimah Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. 3. Tugas-tugas Lain 5. 4. 4. 4.

Disiplin dan Kaunseling. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan. d. Senarai Tugas 2.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal Pendidikan Jasmani. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling murid dan menyediakan laporan yang diperlukan. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni. 1.4 Pentadbiran .3 di atas. Koperasi Sekolah. Perayaan Sekolah. 1. 1. 2. Kantin Sekolah dan Pengawasan Asrama (jika ada).6 Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling bersama-sama dengan guru-guru bimbingan dan kaunseling.4 Membantu Pengetua dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang. c. Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. 2. Keselamatan dan Kebajikan Murid. Penerbitan dan Percetakan. b. 2. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru.5 Membantu Pengetua menyelia dan menilai seperti dalam 1.1 Disiplin a.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. 2. e.3 Program Perlindungan Murid a. Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan najis dadah dan programprogram lain di peringkat sekolah. Biasiswa dan Bantuan Kewangan. Kokurikulum.1. c. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. Buku Teks. 1.2 Bimbingan dan Kaunseling a. 1.1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan. b.

Mengurus pertukaran murid d. Menyelaras hal-hal pengeluaran. Menguruskan kemudahan rawatan murid. g. Menguruskan kemasukan dan penempatan murid. c. pengagihan dan hapuskira. e. b. f. Kokurikulum 3. Mengurus surat akaun. Menyelenggara perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan. h. Menyemak Buku Kedatangan Harian murid sidang pagi. d. c. 2. 3. c. b.6 Skim Pinjaman Buku Teks a. Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan Kad 001/002. 2. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks. Menguruskan kutipan-kutipan data. c.5 Kesihatan a. Mengemaskini rekod-rekod biasiswa dan bantuan. mengawal buku-buku stok dan mengawal Bilik Buku Bantuan. b. Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. pengambilan. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid. Mengurus dan mengemaskini Buku Rekod Pendaftaran Murid. pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. sijil-sijil pelajar. Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa murid. PKS 1/PKS 2 dan kad Tenaga Asas. Membantu merancang Takwim sekolah.7 Biasiswa dan Bantuan a. 2.1 Sukan dan Permainan . b.a.

4 Koperasi Sekolah dan Sebagainya a. Pengawasan Asrama (jika ada) 4. 4. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat. 4. Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktivti Persatuan dan Kelab yang bercorak akademik.6 Menyelaras pengawasan hal-hal kesihatan penghuni asrama..1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama 4. Menyelaras kegiatan-kegiatan berkaitan dengan koperasi sekolah. 4. Tugas-tugas Lain 5.2 Kelab/Persatuan a. 3. 4. Membantu merancang Takwim Sukan dan Permainan sekolah. Amanah Saham Nasional.2 Membantu dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama. .4 Menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama. Menyelaras pelaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. 5. Membantu merancang. 4.3 Menyelaras hal-hal pemelajaran dan menentukan langkah-langkah keselamatan asrama. Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pasukan pakaian seragam.3 Pasukan Pakaian Seragam a. 4. 3. Bank Simpanan Nasional dan sebagainya.10 Penasihat Lembaga Pengawas Asrama. b.8 Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum diadakan. 4. 4.5 Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur.7 Membantu dalam urusan sebutharga/tender makanan asrama sekolah.a. 4. 3. b.

2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. .5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->