P. 1
Pengurusan Hal Ehwal Murid Di Sekolah

Pengurusan Hal Ehwal Murid Di Sekolah

|Views: 36|Likes:
Published by noorhamidahabdhamid

More info:

Published by: noorhamidahabdhamid on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2012

pdf

text

original

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DI SEKOLAH : Satu Pengenalan dan Aplikasi

Oleh: Azman bin Hj. Adnan Penolong Kanan (HEM) Sekolah Menengah Kebangsaan Adela

Pengenalan Pengurusan Hal-Ehwal Murid (HEM) merupakan satu bidang yang penting di sekolah. Sekiranya tidak dikendalikan dengan baik ia akan mencacatkan dan menjejaskan perjalanan dan prestasi sekolah itu sendiri. Dengan adanya permintaan dan harapan yang tinggi di kalangan murid/pelajar dan masyarakat seluruhnya terhadap kemampuan sekolah, pengurus atau pemimpin sekolah seharusnya memainkan peranan yang lebih daripada hanya menjalankan fungsi pentadbiran dan penyelenggaraan. Pengurus/pemimpin sekolah mesti berupaya menjadi penggerak dan penggalak perubahan untuk mempengaruhi ahli-ahli dalam sekolah menuju ke arah kecemerlangan. Ini kerana pelajar-pelajar merupakan aset negara masa depan. Jatuh bangunnya negara bergantung kepada kualiti tenaga manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Untuk membantu individu supaya seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek (J.E.R.I) sebagaimana yang tercerna dalam Falsafah Pendidikan Negara (FPN) bukanlah satu perkara yang mudah. Di peringkat sekolah ia berkehendakkan satu perancangan yang lebih berstruktur dan strategik untuk memastikan sesebuah sekolah itu memenuhi ciri-ciri instituti yang berjaya dalam bidang akademik dan bukan akademik. Oleh itu untuk mencapai hasrat ini, jawatan khas Guru Penolong Kanan (HEM) telah diwujudkan di sekolah bagi membantu pihak pentadbir (guru besar/pengetua) dalam memainkan peranan sebagai pemaju, pembina, pembantu, perancang, pemudahcara, penyelaras, pengawal, penawar, dan kaunselor kepada ahli-ahli di bawah pengawasannya khususnya pelajar-pelajar. Siapakah Pelajar-Pelajar Sekolah? Pelajar-pelajar sekolah terdiri daripada mereka yang berumur antara 7 hingga 18 tahun. Pelajar-pelajar sekolah rendah ialah mereka yang berumur antara 7 hingga 12 tahun manakala pelajar sekolah menengah pula berumur antara 13 hingga 18 tahun. Mengikut ahli-ahli psikologi, kanak-kanak atau pelajar-pelajar yang berada pada setiap peringkat umur mesti melaksanakan tugas perkembangan masing-masing. Kegagalan memenuhi tugas perkembangan pada sesuatu peringkat boleh menjejaskan perkembangan kanak-kanak atau pelajar-pelajar pada peringkat perkembangan seterusnya. Pengurus-pengurus di peringkat sekolah mestilah memahami diri pelajar sebagai organisme yang berkembang dan kompleks. Mereka menghadapi pelbagai masalah dan cabaran yang kompleks dalam proses perkembangan diri dan memerlukan bantuan serta bimbingan daripada guru-guru di sekolah. Konsep Pengurusan dan Pengurusan Hal Ehwal Murid

Menurut Peter F. Drucker, pengurusan boleh ditakrifkan sebagai proses sosial yang dibentuk untuk memberikan kerjasama, penglibatan, campur tangan dan penyertaan orang lain ke arah pencapaian yang lebih berkesan terhadap sesuatu objektif yang ditetapkan. Jaafar Muhammad (1988) pula mendefinisikan pengurusan sebagai satu proses mengagihkan input-input organisasi (termasuk sumber ekonomi dan sumber kakitangan) dengan cara perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan untuk tujuan mengeluarkan output (perkhidmatan) yang diperlukan oleh pelanggan-pelanggan supaya objektif organisasi tercapai. Oleh itu, berlandaskan konsep asas pengurusan, pengurusan HEM merupakan satu proses pengendalian resos-resos sama ada manusia atau fizikal dengan tujuan untuk mencapai matlamat dan objektif pada tahap yang memuaskan. Dalam waktu yang sama ianya dapat memberikan rasa kepuasan, semangat kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan ahli-ahli dan semua pihak yang terlibat dalam instutiti sekolah sama ada pentadbir, pelajar, guru, kakitangan sokongan, ibu bapa, dan masyarakat. Dalam istilah yang mudah pengurusan HEM adalah proses-proses yang berhubungkait dengan: i. Perancangan kerja atau program bagi murid/pelajar ii. Pengelolaan murid/pelajar dan program secara berkesan iii. Pemilihan cara atau kaedah yang berkesan dalam pengurusan organisasi iv. Penyeliaan dan penyelarasan aktiviti-aktiviti v. Pengawalan, penilaian prestasi murid/pelajar dan penilaian program

Ada juga yang melihat proses pengurusan HEM tersebut dari aspek: i. Perancangan (planning) Proses menentukan objektif dan cara operasi untuk aktiviti-aktiviti HEM yang dijalankan bertujuan untuk mencapai matlamat dengan cara yang paling berkesan. ii. Pengelolaan (Organising) Pengumpulan resos-resos sama ada manusia atau bukan manusia dan pembentukan prosedur dalam menguruskan program HEM. iii. Pentadbiran/Memimoin (Leading)

Bagaimanapun perkhidmatan `hal ehwal murid’ secara formal adalah fenomena awal tahun 1980-an. masalah kesihatan tubuh badan dan faktor ekonomi yang menganggu kehidupan sebagai pelajar. Di peringkat sekolah. guru pelawat.berunsur politik . Seperti juga di negara-negara barat. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling pula wujud pada awal tahun 1960-an. Jawatan Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) hanya diisi dan diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran pada awal tahun tersebut. Nordin (1993:17) memetik kandungan buku Sturtevant dan Hayes (1930) yang menyatakan bahawa aspek perkhidmatan yang disediakan oleh pekerja personelia murid di barat pada peringkat awal meliputi bimbingan pelajaran dan pekerjaan. di Malaysia. perkhidmatan yang secara konsepnya termasuk di bawah ruang lingkup personalia murid telah lama wujud. Rasional perkhidmatan Hal Ehwal Murid di Malaysia Nordin Kardi (1993) menyatakan terdapat 2 jenis rasional kewujudan pengurusan hal ehwal murid diwujudkan di semua jenis instituti pendidikan di Malaysia iaitu: (i) Rasional tersembunyi . Dengan berpegang kepada pendapat bahawa sedangkan mahasiswa di pengajian tinggi yang lebih dewasa pun memerlukan perhatian dalam aspek peribadi. kanak-kanak di sekolah tentulah lebih memerlukan perhatian dalam aspek-aspek yang disebutkan. perkhidmatan hal ehwal pelajar secara rasmi juga dimulakan di peringkat universiti iaitu pada penghujung tahun 1960-an dan awal 70-an ekoran gerakan agresif para mahasiswa universiti dan kemudiannya kerajaan mewujudkan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) yang mewujudkan jawatan Timbalan Naib Canselor Disiplin buat pertama kalinya yang kemudiannya diubah kepada Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar). Ini meliputi semua sekolah menengah hingga ke sekolah rendah. dan penyelarasan terhadap program/rancangan HEM berkenaan. pengurusan personalia pelajar yang lebih dikenali sebagai Perkhidmatan Bantuan (student services) atau Perkhidmatan Personelia Pelajar (student personnel services) pada awal 1920-an yang bermula di instituti pengajian tinggi dan kemudiannya berkembang pula sehingga ke peringkat sekolah. motivasi. penyelia dan pegawai kesihatan sekolah. ahli psikitri sekolah. maklumbalas. pelanggaran disiplin. iv. Pengawalan/Pemulihan (Controlling) Ini berkait dengan laporan. hal-hal sosial. Nama-nama jawatan yang pernah dicatatkan dalam Education Research Bulletin pada awal sejarah perkhidmatan ini termasuklah pegawai penjaga kedatangan murid. tindak ikut untuk memperbaiki rancangan HEM yang dilaksanakan.Merangkumi kepemimpinan. Tugas menjaga disiplin pelajar sebenarnya telah wujud menyamai sejarah pendidikan formal pendidikan di Malaysia itu sendiri. Sejarah Perkhidmatan HEM/Personalia di Sekolah Di negara barat seperti Amerika dan Syarikat. ahli psikologi sekolah. moral. penyeliaan.

Menurut Williamson dan Sarbin (1940) perkhidmatan hal ehwal murid hendaklah merangkumi falsafah pendidikan yang holistik. pengurusan HEM yang dikendalikan dalam semua instituti pendidikan termasuklah di sekolah hendaklah dilaksanakan berpandukan falsafah.(ii) Rasional terbuka . walaupun tidak nyata tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Malaysia yang rakyatnya majmuk mewujudkan jurang dari segi ekonomi pada tahun-tahun sebelum 1970-an. and needs. Each individual must be treated as a functioning whole. keperluan pelajar terhadap pertolongan profesional dan keperluan terhadap usaha menghindar atau pencegahan masalah. Berdasarkan pegangan falsafah ini. Dengan rasional ini. that is appropriate for any particular school. Faktor bilangan pelajar yang semakin bertambah di semua peringkat instituti pendidikan. Peristiwa 13 Mei 1969 telah membawa perubahan dalam corak pengurusan pendidikan. dasar. Falsafah dam Fungsi Pengurusan HEM Di Sekolah. fizikal dan kerohanian. aspirasi dan sistem pendidikan di negara ini. Pengurusan informal yang diberikan oleh guru biasa secara tidak formal dikatakan tidak lagi mampu diteruskan bahkan tidak lagi `cost effective’. Nordin (1993:18) pula memetik pandangan dalam tulisan Mueller (1961) yang menggariskan falsafah pengurusan murid iaitu: The uniqueness of individuals is recognized. keunikan dan kompleksnya masalah pelajar. digariskan beberapa prinsip asas pentabiran HEM iaitu: . Dengan kata-kata lain. keperluan pelajar terhadap perkhidmatan yang lebih bertanggungjawab dan profesional dan melaksanakan konsep-konsep dan amalan baru dalam dunia pendidikan. Rasional terbuka pula menggambarkan kemunculan pengurusan hal ehwal pelajar sebagai memenuhi cita-cita murni pendidikan. Pengurusan Hal Ehwal Murid atau personalia pelajar dalam konteks negara Malaysia pula pada asasnya mestilah bertunjangkan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK). Sekolah dikatakan bertanggungjawab menyediakan suasana pendidikan yang kondusif dari aspek sosial. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 kemudiannya diwujudnya yang seterusnya jawatan Timbalan Naib Canselor (HEP) wujud di universiti. falsafah demokrasi yang mengiktiraf harga diri setiap individu. sering disebut sebagai rasional yang mendorong penyediaan dan seterusnya pengurusan dalam hal ehwal murid berkenaan. A Student Personel program must be developed based on the individual’s current drivers. tetapi juga matlamat negara.berunsur pendidikan Rasional tersembunyi. interest. Berdasarkan asas falsafah itu. Suasana sedemikian dikatakan begitu perlu untuk membina `scholarship’ di sekolah. maka segala urusan berkaitan perkhidmatan dan pengurusan Hal Ehwal Murid bukan sahaja bertepatan dengan matlamat sekolah. diwujudkan pentadbiran hal ehwal murid atau pelajar disemua peringkat instituti pendidikan termasuk sekolah.

Peranan dan pembahagian tugas staf hendaklah disediakan dengan jelas. mampu menyediakan pilihan aktiviti yang sangat luas. Fungsi-fungsi pengurusan HEM di sekolah pula dapat dilihat seperti berikut: mengenalpasti potensi pelajar dan memupuknya hingga ke tahap cemerlang. Ia hendaklah mengendalikan aktiviti yang sampai kepada setiap pelajar. Pengurus HEM hendaklah mengkaji fungsi-fungsinya secara mendalam dan berusaha mendapatkan pengalaman melaksanakannya. Aktiviti-aktiviti berkelompok hendaklah dilaksanakan. memberi galakan dan pedoman berdikari. Setiap staf hendaklah diberi orientasi terhadap tugas dan tanggungjawab dengan secukupnya. sesebuah sekolah itu hendaklah mempunyai tenaga yang berkepakaran.Keseluruhan tugas pengurusan HEM hendaklah difahami dan dipecahkan kepada komponenkomponennya. Setiap staf hendaklah bekerja mengikut tahap kepandaian dan kemampuannya yang maksimum. Hubungan dengan badan-badan di luar instituti pendidikan hendaklah diadakan. Ia kerap kali dapat membantu mempermudahkan prosedur kerja yang memerlukan urusan dengan pihak luar. . Hubungan dengan NGO dan pelbagai jabatan kerajaan misalnya. mengeratkan hubungan antara instituti pendidikan dengan masyarakat dan ibu bapa. Pakar dalam bidang ini elok menumpukan usaha mengajar guru lain dan menolong mereka tumbuh dan berkembang sendiri bagi memenuhi keperluan murid. Walaupun guru-guru lain juga perlu dilibatkan bagi melaksanakan pengurusan HEM. Saiz pentadbiran HEM hendaklah berpadanan dengan saiz keperluan sesebuah sekolah itu sendiri. Hendaklah ada sistem yang membolehkan setiap pelajar mempunyai hubungan yang rapat dengan sekurang-kurangnya seorang guru. memberikan khidmat bantuan kepada pelajar yang bermasalah. Tanggungjawab melaksanakan fungsi-fungsinya yang khusus hendaklah diserahkan kepada personel yang berkelayakan. mengendalikan program orientasi pelajar. mengelolakan program latihan kepemimpinan dan organisasi pelajar. mendedahkan pelajar terhadap sumber-sumber pengetahuan masyarakat.

Penggunaan teori pengajaran dan pembelajaran bagi memudahkan penerapan sesuatu program yang bermatlamat. merancang dan melaksanakan program kendiri untuk mengenal kelemahan dan kekuatan diri. Pengunaan teori pengurusan supaya rancangan pemupukan personaliti pelajar mencapai keberkesanannya.mengorientasikan pandangan ibu bapa supaya secocok dengan matlamat pendidikan negara. Di antara prinsip-prinsip pengurusan HEM yang sesuai ialah: Perancangan jadual kerja yang rapi mengikut jangka pendek dan jangka panjang. Prinsip dan strategi dalam pengurusan HEM di sekolah amatlah mustahak demi mencapai keberkesanan sesuatu program khususnya untuk membina sahsiah pelajar. Penggunaan teori kaunseling untuk membantu dan membimbing pelajar dalam pelbagai aspek dan penguraian masalah. Di antara beberapa strategi yang perlu diambilkira ialah penggunaan pelbagai teori dan model termasuklah: Penggunaan teori motivasi bagi menggerakkan pelajar. Strategi pengurusan HEM pula akan menentukan dan menjamin keberkesanan sesuatu program atau tindakan yang akan diambil. mungkin sukar bagi sesuatu organisasi untuk mencapai matlamatnya. Prinsip yang tepat dan praktikal pasti akan dapat menentukan halatuju pengurusan sesuatu program. tenaga dan peruntukan. Penggunaan teori kepimpinan bagi mewujudkan ciri-ciri kepimpinan di kalangan pelajar. . Pengawalan belanjawan mengikut prinsip penggunaan minimum untuk mendapatkan hasil yang maksimum Proses penilaian program secara objektif. Pengarahan kerja staf bagi menjamin kelicinan perjalanan organisasi. Kawalselia dan penyelarasan juga akan dapat mengurangkan masalah. Penyelarasan aktiviti untuk mengawal pembaziran masa. Pengunaan teori tingkahlaku untuk mengubah sikap pelajar ke arah yang positif. Prinsip dan Strategi Pengurusan HEM di Sekolah. mengatur dan mengelola aktiviti untuk mencapai kecemerlangan diri. Jadi beberapa prinsip yang sesuai untuk menentukan pengurusan HEM berasaskan kepada satu sistem yang terancang dan teratur. Pengurusan HEM yang menggunakan teori dan model yang sesuai dapat menentukan ketepatan tindakan strategi. Tanpa strategi pengurusan. Pengelolaan program secara terperinci bagi menentukan kejayaan. Penggunaan staf secara optimum dengan memupuk semangat mereka ke tahap tertinggi.

Kanan HEM. Objektif Sekolah Sekolah mempunyai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan dari segi pencapaian akademik dan non-akademik.Penggunaan model-model disiplin untuk membantu menyelesaikan pelbagai masalah disiplin yang berkaitan dengan pelajar. Pelajar-pelajar dalam konteks ini dikehendaki berusaha bagi mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan oleh pihak sekolah. penerapan nilai-nilai dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Objektif Fungsian Sekolah dan pelajar-pelajarnya mesti memainkan fungsinya dengan sebaik mungkin supaya proses pendidikan. Pengurus Hal Ehwal Murid sebagai satu unit perlu memainkan fungsinya supaya sekolah berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa ciri kualiti yang perlu ada pada personel HEM daripada Pengetua. semua personel dalam pengurusan HEM sama ada profesional atau bukan profesional hendaklah sentiasa segar dari segi pengetahuan dan latihan mereka. Berkemahiran mengenalpasti dan memahami permasalahan pelajar dan menyelesaikannya. Cita-cita dan harapan setiap pelajar perlu dipenuhi oleh pihak sekolah sama ada bagi tujuan akademik mahupun kerjaya pada masa hadapan. swasta atau bekerja sendiri. Kualiti pengurusan sesebuah organisasi dan keluarannya bergantung terus kepada kualiti personelnya. Oleh yang demikian. Personel Dalam Pengurusan HEM Personel adalah komponen yang paling penting dalam sesuatu organisasi. Penggunaan model-model latihan untuk menyemai. . Pen. kaunselor dan staf –staf yang lain iaitu: Komited terhadap pengurusan HEM. Objektif Peribadi Pelajar Pelajar sebagai individu mempunyai objektf yang tertentu di dalam proses pembelajaran di sekolah. Objektif Pengurusan Hal Ehwal Murid Objektif Pengurusan Hal Ehwal Murid dapat dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu:Objektif Masyarakat Masyarakat memerlukan sumber tenaga manusia yang berkualiti dan cemerlang bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam masyarakat sama ada bekerja dalam sektor awam. memupuk dan membentuk personaliti dan tingkahlaku serta jiwa insan pelajar yang harmonis.

menjaga kesihatan dan memelihara kebajikan pelajar. Rajah 1 dan 2 di bawah dapat menunjukkan contoh struktur asas unit HEM yang mempunyai beberapa bahagian di bawah kawalannya dan setiap bahagian atau bidang ini mempunyai objektif. Berupaya mewujudkan suasana yang selamat dan kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P & P) Oleh itu seseorang pengurus HEM perlu memiliki kemahiran konseptual. agama dan negara. kemahiran manusia dan kemahiran teknikal untuk mempersiapkan diri mengelolakan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan HEM di sekolah. dasar. Mempertingkatkan akhlak dan nilai hidup pelajar. Peranan utama unit ini mengendalikan pelbagai program dan perkhidmatan serta pengurusan yang tersirat dalam kurikulum sekolah sama ada berupa akademik atau ko-kurikulum iaitu: Merancang program aktiviti dan teknik pelaksanaan semua aktiviti untuk per kembangan sahsiah pelajar. membina personaliti dan membentuk sikap pelajar yang positif dan progresif. Menyelaras. Berinisiatif untuk menjayakan pengurusan HEM. menyelia dan menilai pelaksanaan aktiviti pelajar. Rajah 1 : Struktur Organisasi Sekolah Menengah Gred A . Unit Hal Ehwal Murid di Sekolah Unit Hal Ehwal Murid (HEM) atau di sesetengah sekolah dinamakan seperti Majlis HEM. Untuk menjayakan pengelolaan program dan perkhidmatan HEM berkenaan. Mengawasi keselamatan.Berpengalaman memahami perkembangan personaliti pelajar. Membina semangat kasih sayang kepada diri sendiri. Unit Personalia Pelajar dan lain-lain yang membawa konotasi yang sama adalah satu unit yang diwujudkan di bawah pengelolaan Penolong Kanan (HEM) di sekolah-sekolah untuk menguruskan perkhidmatan hal ehwal murid. ibu bapa. pelaksanaan dan kumpulan sasaran masing-masing. unit ini biasanya mempunyai struktur organisasi yang tertentu yang diubahsuai dan ditambah mengikut keperluan di sekolah-sekolah berkenaan.

Mohamad bin Mahadi (Pen. Hamisah Eahsan Penyelaras SPBT : En. Bandi Penyelaras Dokumen Pelajar : Pn. Kanan HEM) Naib Pengerusi 1 : En. Mohd. Sairi bin Jasman (Penyelia Petang) Setiausaha : En. JOHOR Pengerusi : Tn. Sufaat bin Tumin (Pengetua) Timb. Raimah Omar Penyelaras Keselamatan & Pencegahan Kebakaran : En. Md. Norazmi Md. Hilmi Azani Hussin . Hamid Penyelaras Pengawas (Petang): En. Salem Amir Penyelaras Perangkaan Harian/Enrolmen Murid : Pn. Azman bin Adnan (Pen. Rusnani Fadzil Penyelaras Kesihatan Murid : Pn. Hj. Pengerusi : En. Sinin Mokreh Penyelaras Pengawas (Pagi) : En. Sharidatul Mohamad Penyelaras Biasiswa dan Simpanan : Pn.Rajah 2 : Struktur & Bidang-Bidang Dalam Pengurusan HEM MAJLIS HAL EHWAL PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ADELA (SEMEKA) KOTA TINGGI. Tukiman Sarmin Guru Kanan Disiplin (Petang): En. Rosli A. Noor Marzuki Guru Kanan Disiplin (Pagi) : En. Fodzi Osman Kaunselor Pelajar : En. Kanan 1) Naib Pengerusi 2 : En.

Johar Ahmad Penyelaras Register Murid : Cik Rohayah Darmawan Penyelaras Kepimpinan & Pengembangan Motivasi : En. Wahab Awang Penyelaras Badan Kebajikan Murid (BAKESMA) : Cik Mahanom Sulaiman Penyelaras Koperasi : YM Raja Zainarabidin Raja Zailon Rajah 3 : Contoh Struktur Organisasi Unit HEM di Sekolah Program Hal Ehwal Murid Di Sekolah Pelaksanaan program atau aktiviti HEM di sekolah adalah berasaskan bidang-bidang yang terangkum dalam unit HEM itu sendiri meliputi kebajikan pelajar dan ko-kurikulum.Penyelaras papan Kenyataan & Maklumat Sekolah : Cik Wizanatunisa Sairi Penyelaras Kantin Sekolah : Pn. 1. A. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang-bidang ilmu yang berbagai-bagai. Membantu merancang hidup yang lebih bermakna dan berkesan. . Memupuk semangat kerjasama dan kekitaan. Misran Siatas Penyelaras Buletin/Majalah : En. Memberi dorongan dan motivasi dan semua aspek. Matlamat Program HEM Antara matlamat program hal ehwal murid ialah: Membantu dalam perkembangan diri murid/pelajar supaya berfungsi sebagai individu yang seimbang. Faizah wahaid Penyelaras Asrama Bistari : En. Memupuk semangat berdikari. Mohd. Ibrahim Mohamad Penyelaras Tingkatan : En.

pemulihan dan pembaikan . Menyelesaikan masalah ii. Membantu murid/pelajar meringankan masalah yang dihadapi. Hubungan manusia iv. Menyedarkan murid/pelajar tentang pentingnya hidup bermasyarakat. Menyuburi potensi kepemimpinan di kalangan murid/pelajar 2. Contoh: program motivasi. Program perkembangan. perkhemahan dan lain-lain. Membuat keputusan iii.secara individu atau kumpulan.Memperkembangkan potensi dan kebolehan ke tahap maksima. Elemen-elemen penting dalam program HEM: i. Jenis-jenis Program HEM . Contoh: program 5 minit anti-dadah dalam P&P. Komunikasi yang efektif Model-model Program HEM Antara model-model yang biasanya digunakan untuk melaksanakan program-program HEM adalah seperti berikut: Program menyeluruh . Program Bersepadu . Contoh: program peningkatan disiplin PINTAS. Contoh: program orientasi pelajar.melibatkan murid/pelajar atau ahli. latihan kebakaran. Program pengajaran (instructional).integrasi program-program atau aktiviti. Contoh: pameran pendidikan.melibatkan agensi-agensi luar. Program terbuka .

Terdapat banyak program HEM yang dilaksanakan di sekolah.kepada pelajar. murid atau ibu bapa (b) Kajian keperluan (luaran dan dalaman) . guru dan ibu bapa (g) Bimbingan kerohanian dan psikososial (perkembangan diri) (h) latihan kepemimpinan . (a) Penubuhan jawatankuasa .kepada pengurus dan pemimpin kelab/persatuan (i) Latihan kejurulatihan di kalangan pelajar (j) Program kesedaran keselamatan Program keceriaan sekolah Pendidikan Pencegahan Dadah/Merokok/Aids Kursus-Kursus Motivasi/Bina Insan/Kepimpinan Pameran/kempen-kempen (o) Kaunseling (p) Program komuniti (q) Program pemulihan. 5.guru. Antaranya adalah seperti berikut: (a) Orientasi/suaikenal (b) Penyebaran maklumat © Kajian/penyelidikan misalnya menyelesai masalah disiplin pelajar atau prestasi pelajar (d) Bimbingan pelajaran dan kemahiran (e) Bimbingan kerjaya/vokasional (f) Khidmat konsultasi . Perancangan Program HEM Perkara-perkara berikut biasanya adalah antara perkara yang diberi pertimbangan untuk melaksanakan program-program HEM sesuai dengan tuntutan untuk ke arah keberkesanan dan kualiti perkhidmatan HEM di sekolah.

dan kerohanian. Ciri-ciri Pengurus HEM Yang Berkesan Pengurus HEM yang merupakan personel penting dalam menentukan keberkesanan dan kualiti pengurusan dan program-program HEM. dan prosedur (j) Masa (menentukan takwim sekolah untuk mengetahui tempoh yang bersesuaian dengan program HEM). efektif.program pemulihan dan pengayaan untuk penambaikan. peraturan. (k) Kreatif dan kritikal .© Jenis program dan rasional (d) Matlamat & objektif program Kemudahan resos .terhadap kualiti program dan prestasi murid/pelajar (m) Tindakan susulan .manusia dan fizikal (f) Kekangan-kekangan yang ada (g) Alternatif pemilihan (h) Proses dan strategi pelaksanaan (i) Polisi. Oleh itu mereka perlu memiliki beberapa ciri seperti berikut: (a) Mempunyai pengetahuan dalam asas-asas pengurusan (b) Mudahlentur (fleksibel) © Sentiasa bersedia menjalankan tugas (d) Mempunyai pengetahuan dalam bidang analisis masalah (e) Mempunyai siat-sifat kepemimpinan (f) Mampu memberi dorongan yang membina (g) Mempunyai kemahiran dalam bidang perhubungan manusia (h) Boleh berkomunikasi dengan efektif (i) Mempunyai kemahiran kejurulatihan dan kepegawaian (j) Mempunyai pengetahuan dalam domain kognitif. (k) Kaedah penyeliaan & pengawalan (l) Jenis dan kaedah penilaian . psikomotor.

Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab mempertingkatkan disiplin kebajikan murid. b. .1 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan I 1.1 Disiplin a. 1.4 Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni.3 Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam pengurusan dan pentadbiran Hal-Ehwal Murid. 1. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku. 2. 1. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. Bidang Tugas 1. c. 1.(l) Mempunyai pegangan yang tugas itu adalah satu amalan (m) Mempunyai sifat terbuka (n) Sihat dan bertenaga Senarai Tugas Guru Penolong Kanan II Sekolah Rendah Mukadimah Guru Penolong Kanan II bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan.6 Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.5 Membantu Guru Besar menyelia dan menilai aktiviti hal-ehwal murid. d. Senarai Tugas 2. dan penerapan nilai-nilai murni.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar 1. e. Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah.

3. PKS 1/PKS 2 dan Kad Tenaga Asas. Menguruskan kutipan-kutipan data. d. Menyelaras hal-hal pengeluaran. Memastikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di sekolah sentiasa dilaksanakan. Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan Kad 001/002. mengawal buku-buku stok dan mengawal bilik Buku Bantuan. e.2. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling. 2. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah. sijil-sijil murid. f. Pentadbiran 3. Menguruskan kemudahan rawatan murid. surat-surat pengesahan dan pengedaran sijil-sijil berhenti sekolah. Projek Susu dan lain-lain rancangan bantuan dan kebajikan murid. 2. b. c. b.1 Mengurus dan mengemaskini Rekod Pendaftaran Murid 3. .4 Skim Pinjaman Buku Teks a.5 Mengurus surat akaun. pengagihan dan hapuskira. 3. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks.2 Menyemak Buku Kedatangan Harian Murid sidang pagi 3.2 Bimbingan dan Kaunseling a. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan keunseling murid dan menyediakan laporan yang diperlukan.3 Kesihatan dan Kebajikan Murid a. c. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid.4 Mengurus pertukaran murid. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru. 3. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan. c. pengambilan. b.3 Mengurus kemasukan dan penempatan murid.

Bidang Tugas .7 Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. 1.3 Menyelaras hal-hal pembelajaran dan menentukan langkah-langkah keselamatan asrama.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama. Pengawasan Asrama (Jika ada) 4.3.2 Membantu di dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama. 4.10 Penasihat Lembaga Pengawas Asrama. 4. 4. 4. 4.4 menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama. 4.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. Senarai Tugas Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) Sekolah Menengah Mukadimah Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. Tugas-tugas Lain 5. 4. 3. 4.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.6 Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah.5 Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur. 5.8 Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum diadakan. 4. 4.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama.7 Membantu dalam urusan sebutharga/tender makanan asrama sekolah. aktiviti kokurikulum dan penerapan nilai-nilai murni. 5. Penolong Kanan Hal-Ehwal Murid bertanggungjawab mempertingkatkan kebajikan murid.6 Menyelaras pengawasan hal-hal kesihatan penghuni asrama.

4 Membantu Pengetua dalam pentadbiran sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang.3 Program Perlindungan Murid a. 1. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling murid dan menyediakan laporan yang diperlukan. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku.2 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan. Kantin Sekolah dan Pengawasan Asrama (jika ada). Penerbitan dan Percetakan.4 Pentadbiran . Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni. Perayaan Sekolah. c.1 Disiplin a. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. 1. 2. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru. b.6 Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Biasiswa dan Bantuan Kewangan. d. Keselamatan dan Kebajikan Murid.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal Pendidikan Jasmani. 2. 1. 2. 1. c. Disiplin dan Kaunseling. e. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling bersama-sama dengan guru-guru bimbingan dan kaunseling.1. 2.3 di atas. Senarai Tugas 2. Kokurikulum. Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan najis dadah dan programprogram lain di peringkat sekolah. Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah.1 Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan. Koperasi Sekolah. b.2 Bimbingan dan Kaunseling a. 1.5 Membantu Pengetua menyelia dan menilai seperti dalam 1. Buku Teks.

Menguruskan kemasukan dan penempatan murid. b. mengawal buku-buku stok dan mengawal Bilik Buku Bantuan. Mengurus surat akaun. Memastikan program-program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan Kad 001/002. b.1 Sukan dan Permainan . pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. c. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus skim pinjaman buku teks. d. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah. PKS 1/PKS 2 dan kad Tenaga Asas. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. c. Menyelenggara perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan. Menyelaras hal-hal pengeluaran. c. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid.7 Biasiswa dan Bantuan a. b. pengagihan dan hapuskira. Mengurus dan mengemaskini Buku Rekod Pendaftaran Murid.6 Skim Pinjaman Buku Teks a.a. g. Membantu merancang Takwim sekolah. e. Menguruskan kutipan-kutipan data. Mengurus pertukaran murid d. h. c. 2. Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa murid. 2. Menyemak buku/kad kemajuan murid dan jadual markah. sijil-sijil pelajar. pengambilan.5 Kesihatan a. b. f. Menguruskan kemudahan rawatan murid. Mengemaskini rekod-rekod biasiswa dan bantuan. 3. Kokurikulum 3. Menyemak Buku Kedatangan Harian murid sidang pagi. 2.

3 Menyelaras hal-hal pemelajaran dan menentukan langkah-langkah keselamatan asrama.4 Koperasi Sekolah dan Sebagainya a. 5. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat. b. . b. 4. Tugas-tugas Lain 5. 4. Membantu merancang Takwim Sukan dan Permainan sekolah.4 Menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama. 4.6 Menyelaras pengawasan hal-hal kesihatan penghuni asrama. 3. Amanah Saham Nasional.7 Membantu dalam urusan sebutharga/tender makanan asrama sekolah. 4..1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari masa ke semasa. Pengawasan Asrama (jika ada) 4. Membantu merancang. Bank Simpanan Nasional dan sebagainya.8 Memastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum diadakan.10 Penasihat Lembaga Pengawas Asrama. 3. 4.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama. 3.2 Membantu dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama. Menyelaras kegiatan-kegiatan berkaitan dengan koperasi sekolah.5 Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur. 4. 4. Menyelaras pelaksanaan kegiatan pasukan pakaian seragam sekolah. 4.3 Pasukan Pakaian Seragam a.2 Kelab/Persatuan a. Merancang strategi penglibatan murid dalam kegiatan pasukan pakaian seragam.a. 4.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama 4. Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktivti Persatuan dan Kelab yang bercorak akademik.

5. .2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->