Teka Silang Kata Bulan Sains Dan Matematik

SMK BUGAYA Bulan Sains dan Matematik Kategori: Menengah Bawah (T1-T3) Nama: kelas

:

Melintang A. C. 32-5 Cari nilai x untuk rajah di bawah x cm E. 13 cm

Menegak A. Cari perimeter bagi rajah dibawah: 4 cm
3 cm

5 cm Pilih hasil tolak yang terbesar (490 −52) , (524−90) , (542− 90) B. 5 + 86 x 0 − 23 + 20 x 2 + 4 x11 Nombor ganjil 42÷7=__R__, √81− 4 =___S__ 3600 minit=_______jam
2

6 cm 3(-5) + ____= 10

3 cm

G. H. K. L.

D. -2[-88+64+(2x5)] E. F. nombor genap 7, 10, 14,19,

G. Nombor antara 800 dan 900 lapan kali ganda bagi seratus dua puluh satu

M. Panjang satu tali adalah 12cm. Berapakah panjang J. bagi empat tali yang berikat sama-sama? P. Nombor yang lebih besar daripada 90.

N. Nombor antara 80 dan 90 P. jam =_____minit

R. Cari nilai y y U. Cari nilai R

Q. Senarai nombor perdana: 47, 53, ____, 59,61 S. T. Diberi y= 5x2− 67 dan Cari nilai y dan x=5. 960g daripada 2kg

110 V. 46+22× (3+5)

C.112. (858− 85) G. Pilih hasil tolak yang terbesar (887 −59) . Nombor ganjil K. Melintang A. Cari nilai bagi X.5 kg . Min bagi 24. F. 25.SMK BUGAYA Bulan Sains dan Matematik 2011 Kategori: Menengah Atas (T4-T5) Nama: Menegak A. √ 676 =__R__. 23. 102 − ____= 47 H.25cm dan tapak berjejari 2cm. Tulis jawapan anda dalam bentuk xy. ____. pintasan-x ialah -24. Cari nilai x dan y. R. 0o < θ < 90o G. 106. 52 + 86 x 0 − 23 + 20 x 2 + 4 x11 V.____= 10 E. Diberi . 46+x2× (3+5) = 78.y=2x-8. Diberi perimeter bagi rajah dibawah ialah 167cm. (875−75) . nombor ganjil sin θ =0. x2 =25 .99. Diberi 8 cm Q. 52−2= L. 5 cm 12 cm kelas: B. Cari nilai x S. X. T. jam =_____minit 1230g daripada 1. 32 =___S__ hasil darab R dan S U. 23. kecerunan suatu garis lurus ialah E. 4x cm Nyatakan pintasan-x bagi garis lurus y = -3x+12 2x cm D. cari nilai x.26 adalah 24. cari isipadu kon dengan ketinggian 5. (14+8)2+51 J. dan cari panjang bagi AB. 50400 saat =_______jam M. Cari nilai p apabila R=9. 3(5) . P. Cari pintasan-y.108.126 N.

.  Borang penyertaan boleh didapatkan dengan Sesi pagi: Cik Chong Se Yee Sesi petang : Cik Rofizah Bt Hussain  Tarikh tutup: 15 July 2011 Sertailah Sekarang…..  Harga borang penyertaan: RM 0. . SMK BUGAYA BULAN SAINS DAN MATEMATIK 2011  Terbuka kepada pelajar SMK Bugaya tingkatan satu hingga tingkatan lima.10 sekeping  Borang penyertaan boleh didapatkan dengan Sesi pagi: Cik Chong Se Yee Sesi petang : Cik Rofizah Bt Hussain Sertailah  Tarikh tutup: 15 July 2011 Sekarang….SMK BUGAYA BULAN SAINS DAN MATEMATIK 2011  Terbuka kepada pelajar SMK Bugaya tingkatan satu hingga tingkatan lima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful