SMK BUGAYA Bulan Sains dan Matematik Kategori: Menengah Bawah (T1-T3) Nama: kelas

:

Melintang A. C. 32-5 Cari nilai x untuk rajah di bawah x cm E. 13 cm

Menegak A. Cari perimeter bagi rajah dibawah: 4 cm
3 cm

5 cm Pilih hasil tolak yang terbesar (490 −52) , (524−90) , (542− 90) B. 5 + 86 x 0 − 23 + 20 x 2 + 4 x11 Nombor ganjil 42÷7=__R__, √81− 4 =___S__ 3600 minit=_______jam
2

6 cm 3(-5) + ____= 10

3 cm

G. H. K. L.

D. -2[-88+64+(2x5)] E. F. nombor genap 7, 10, 14,19,

G. Nombor antara 800 dan 900 lapan kali ganda bagi seratus dua puluh satu

M. Panjang satu tali adalah 12cm. Berapakah panjang J. bagi empat tali yang berikat sama-sama? P. Nombor yang lebih besar daripada 90.

N. Nombor antara 80 dan 90 P. jam =_____minit

R. Cari nilai y y U. Cari nilai R

Q. Senarai nombor perdana: 47, 53, ____, 59,61 S. T. Diberi y= 5x2− 67 dan Cari nilai y dan x=5. 960g daripada 2kg

110 V. 46+22× (3+5)

y=2x-8.99. Cari pintasan-y. 52−2= L. 46+x2× (3+5) = 78. Cari nilai bagi X. F.108. 52 + 86 x 0 − 23 + 20 x 2 + 4 x11 V. C. (14+8)2+51 J. 23. 102 − ____= 47 H. X. cari isipadu kon dengan ketinggian 5. √ 676 =__R__. Diberi perimeter bagi rajah dibawah ialah 167cm. dan cari panjang bagi AB. Cari nilai x S. 3(5) .25cm dan tapak berjejari 2cm. 23. 32 =___S__ hasil darab R dan S U. Diberi 8 cm Q. (875−75) .5 kg .112. ____. 106.126 N. 0o < θ < 90o G. 4x cm Nyatakan pintasan-x bagi garis lurus y = -3x+12 2x cm D. Cari nilai x dan y. Cari nilai p apabila R=9. Pilih hasil tolak yang terbesar (887 −59) . jam =_____minit 1230g daripada 1. Min bagi 24. P. Nombor ganjil K. Tulis jawapan anda dalam bentuk xy. Diberi . 5 cm 12 cm kelas: B. pintasan-x ialah -24. T. (858− 85) G. 50400 saat =_______jam M. 25. nombor ganjil sin θ =0. x2 =25 . Melintang A. R.____= 10 E. kecerunan suatu garis lurus ialah E. cari nilai x.SMK BUGAYA Bulan Sains dan Matematik 2011 Kategori: Menengah Atas (T4-T5) Nama: Menegak A.26 adalah 24.

 Harga borang penyertaan: RM 0.  Borang penyertaan boleh didapatkan dengan Sesi pagi: Cik Chong Se Yee Sesi petang : Cik Rofizah Bt Hussain  Tarikh tutup: 15 July 2011 Sertailah Sekarang….SMK BUGAYA BULAN SAINS DAN MATEMATIK 2011  Terbuka kepada pelajar SMK Bugaya tingkatan satu hingga tingkatan lima... SMK BUGAYA BULAN SAINS DAN MATEMATIK 2011  Terbuka kepada pelajar SMK Bugaya tingkatan satu hingga tingkatan lima.10 sekeping  Borang penyertaan boleh didapatkan dengan Sesi pagi: Cik Chong Se Yee Sesi petang : Cik Rofizah Bt Hussain Sertailah  Tarikh tutup: 15 July 2011 Sekarang…. .