Nama :………………………………………………….. Tingkatan : …………………………………………… Tarikh : Instrumen Band 1.

Tema : Jenis dan taburan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Kod Evidien : B1D4E1 : Menamakan tumbuh-tumbuhan semulajadi

Tingkatan : …………………………………………… Tarikh : Instrumen Band 2..Nama :…………………………………………………. Peringkat Hilir Peringkat Hulu Peringkat Tengah . Tema : Bentuk Muka Bumi dan Potensinya Kod Evidien : B2D2E4 : Menyatakan jenis / contoh bentuk muka bumi sepanjang sungai 1) Suaikan bentuk muka bumi dengan peringkat-peringkat sungai di bawah.

Nama :…………………………………………………. . Tingkatan : …………………………………………… Tarikh : Instrumen Band 3.. Tema : Bentuk Muka Bumi dan Potensinya Kod Evidien : B3D2E3 : Mengenalpasti taburan saliran di Malaysia 1) Labelkan sungai dan tasik di Malaysia.

. Tema : Cuaca dan iklim serta pengaruhnya Kod Evidien : B4D3E2 : Menghuraikan pengaruh (keistimewaan) ciri cuaca dan iklim Negara Malaysia 1) Lengkapkan rajah di bawah dengan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia Faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia . Tingkatan : …………………………………………… Tarikh : Instrumen Band 4.Nama :………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful