Nama :………………………………………………….. Tingkatan : …………………………………………… Tarikh : Instrumen Band 1.

Tema : Jenis dan taburan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Kod Evidien : B1D4E1 : Menamakan tumbuh-tumbuhan semulajadi

Tema : Bentuk Muka Bumi dan Potensinya Kod Evidien : B2D2E4 : Menyatakan jenis / contoh bentuk muka bumi sepanjang sungai 1) Suaikan bentuk muka bumi dengan peringkat-peringkat sungai di bawah.Nama :…………………………………………………. Peringkat Hilir Peringkat Hulu Peringkat Tengah . Tingkatan : …………………………………………… Tarikh : Instrumen Band 2..

Tema : Bentuk Muka Bumi dan Potensinya Kod Evidien : B3D2E3 : Mengenalpasti taburan saliran di Malaysia 1) Labelkan sungai dan tasik di Malaysia. ..Nama :…………………………………………………. Tingkatan : …………………………………………… Tarikh : Instrumen Band 3.

Tingkatan : …………………………………………… Tarikh : Instrumen Band 4.Nama :………………………………………………….. Tema : Cuaca dan iklim serta pengaruhnya Kod Evidien : B4D3E2 : Menghuraikan pengaruh (keistimewaan) ciri cuaca dan iklim Negara Malaysia 1) Lengkapkan rajah di bawah dengan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia Faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia .