MINGGU HARI Perjumpaan dan perbincangan bersama-sama ahli Pembahagian tugas Tetapkan tujuan/ Objektif video Langkah

-Langkah pembinaan video Carta Gantt Penyediaan skrip video Laksanakan penyelidikan untuk menetapkan bahan-bahan yang diperlukan Penyediaan klip-klip video pendek yang diperlukan dalam langkah 5 Penyediaan bahan-bahan audio yang diperlukan dalam langkah 5 Penyediaan bahan-bahan grafik yang diperlukan dalam langkah 5 Penyediaan bahan-bahan animasi yang diperlukan dalam langkah 5 Proses Suntingan. Masukkan klip-klip video pendek, audio, animasi, grafik dan teks Prebiu Gunakan Dalam P&P Penilaian dan Penambahbaikan

MINGGU 1 11/8 12/8 13/8

LANGKAH

.

MINGGU 1 MINGGU 2 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 .