Hukum Memberi Ucapan Tahun Baru Hijriyah

Syaikh Muhammad Sholih Al UtsaiminTanya : Bagaimana hukum yg berkenaan dgn „ucapan selamat‟ saat memasuki tahun baru hijriyah dan bagaimana tanggapan atas mereka yg menyambut tersebut? Jawaban :Jika seseorang memberikan ucapan selamat kepada anda kemudian bereaksi terhadap dia tetapi seseorang tersebut tidak memulainya;maka ini adl sikap yg benar dalam kasus ini. Jika seorang laki-laki sebagai contoh berkata : Kami ucapkan selamat tahun baru maka katakan Semoga Allah memberikan kebaikan kepada anda dan menjadikannya sebagai tahun kebaikan dan barakah. Namun jangan engkau memulai sendiri sebab saya tidak mengetahui hal ini datang dari pendahulu kita dimana mereka dulu memberi selamat satu sama lain utk tahun baru. Bahkan mengetahui bahwa Salaf tidak mengambil Muharram sebagai bulan pertama tahun hijriyah kecuali setelah kepemimpinan Umar bin Khattab semoga Allah merahmatinya.

“Tunaikan nadzarmu. Sebab itu berarti mengikuti mereka dan menolong mereka di dalam mengagungkan syi‟ar-syi‟ar kekufuran.Bagaimanakah Kita Menyikapi Tahun Baru Masehi? Diantara kebiasaan orang dalam memasuki tahun baru di berbagai belahan dunia adalah dengan merayakannya. seperti begadang semalam suntuk. karena sesungguhnya tidak boleh melaksanakan nadzar dalam maksiat terhadap Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam”. „Iedul Adha ataupun hari Jum‟at. “Tidak”. “Apakah di sana tempat dirayakannya hari raya mereka?” Dia menjawab. wayang semalam suntuk bahkan tidak ketinggalan dan sudah mulai ngetrend di beberapa tempat diadakan dzikir berjama‟ah menyongsong tahun baru. Sebenarnya bagaimana Islam memandang perayaan tahun baru? Bolehkah Merayakannya? Tahun baru tidak termasuk salah satu hari raya Islam sebagaimana „Iedul Fitri. pesta kembang api. “Tidak”. maka Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam menanyakan kepadanya: “Apakah disana ada berhala sesembahan orang Jahiliyah?” Dia menjawab. Beliau bertanya. Bahkan hari tersebut tergolong rangkaian kegiatan hari raya orang-orang kafir yang tidak boleh diperingati oleh seorang muslim. atau di tempat orangorang kafir merayakan pesta atau hari raya. Akibat paling berbahaya yang timbul karena berwala’ . Apalagi ikut merayakan hari raya mereka. Maka Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda. maka di dalamnya terdapat wala’ (loyalitas) dan dukungan dalam menghidupkan syi‟ar-syi‟ar kekufuran. (Hadits Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim) Hadits ini menunjukkan terlarangnya menyembelih untuk Allah di tempat yang bertepatan dengan tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Suatu ketika seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam untuk meminta fatwa karena ia telah bernadzar memotong hewan di Buwanah (nama sebuah tempat). Perbuatan ini juga menyerupai perbuatan mereka dan menjadi sarana yang mengantarkan kepada syirik. tiup terompet pada detikdetik memasuki tahun baru.

dan sebagainya yang dikhususkan menyambut malam tahun baru adalah pebuatan bid‟ah yang menyesatkan. Na’udzubillahi min dzaalika… 4. Pemborosan harta kaum muslimin. 2. Keburukan yang Ditimbulkan : Seorang muslim yang ikut-ikutan merayakan tahun baru akan tertimpa banyak keburukan. karena uang yang mereka keluarkan untuk merayakannya (membeli makanan. 3. Melakukan amal ketaatan seperti dzikir. Merupakan salah satu bentuk tasyabbuh (menyerupai) dengan orang-orang kafir yang telah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam.terhadap orang kafir adalah tumbuhnya rasa cinta dan ikatan batin kepada orang-orang kafir sehingga dapat menghapuskan keimanan. Wallahu a’lam… *** Penulis: A. bagi-bagi kado. diantaranya: 1. Ikhtilath (campur baur) antara pria dan wanita seperti yang kita lihat pada hampir seluruh perayaan malam tahun baru bahkan sampai terjerumus pada perbuatan zina. Serta masih banyak keburukan lainnya baik berupa kemaksiatan bahkan kesyirikan kepada Allah. Akadhinta . membaca Al Qur‟an. meniup terompet dan lain sebagainya) adalah sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta‟ala.

dan apabila dalam tahun yang akan ditinggalkannya itu ada perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Swt yang kita kerjakan. atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh-Nya. Sebelum itu Ada baiknya Jika pada Tahun baru Islam kita membaca doa di akhir tahun dan awal tahun Baru islam yang diAnjurkan dari Rasulillah SAW Namun sebelum itu ilmuini ingin mengenal dahulu dan melihat kebelakang tentang sejarah Hijriah. Adapun pemahaman bulan Muharram sebagai bulan Hijrah Nabi. karena bulan Muharram adalah bulan yang pertama dalam kalender Qamariyah yang oleh Umar bin Khattab. yang sebelumnya bernama “Yastrib”. yang ketika itu beliau sebagai khalifah kedua sesudah Abu Bakar. Dengan doa ini kita memohon ketika kita akan mengakhiri perjalanan tahun yang akan ditinggalkan ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Swt. Sebenarnya kejadian hijrah Rasulullah tersebut terjadi pada malam tanggal 27 Shafar dan sampai di Yastrib (Madinah) pada tanggal 12 Rabiul awal. Doa Akhir Tahun Bacalah doa ini tiga kali saat menjelang akhir tahun baru Islam. . Tahun Baru islam kali Ini Jatuh Pada tanggal 27 November 2011 atau 1 Muharam 1433 Hijriyah. maka mohonlah agar amal shaleh tersebut diterima oleh Allah Swt. Para shalihin mengajarkan kita untuk berdoa ketika menjelang pergantian tahun. bisa dilakukan sesudah ashar atau sebelum maghrib pada tanggal 29 atau 30 Dzulhijah. Sebentar Lagi Kita akan menyambut Tahun Baru islam Lho. Dan dibawah ini adalah doa akhir tahun dan awal tahun yang lafadznya cukup terkenal karena banyak terdapat di buku-buku doa. Sejarah Hijriah Bulan Muharram bagi umat Islam dipahami sebagai bulan Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah 14 abad silam. dijadikan titik awal mula kalender bagi umat Islam dengan diberi nama Tahun Hijriah.Doa Tahun Baru Islam Ditulis oleh muhammad yasri Doa Tahun Baru Islam.

yang sesungguhnya Engkau berkuasa memberikan siksa untuk saya. padahal Engkau tidak melupakannya dan Engkau bersabar (dengan kasih sayang-Mu). Segala apa yang telah saya kerjakan. Ya Allah. Karena itu ya Allah. saya mohon ampunan-Mu dan berilah ampunan kepada saya dengan kemurahan-Mu.beserta para keluarga dan sahabatnya. berupa amal perbuatan yang Engkau . sedang kami belum bertaubat. selama tahun ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. dan Engkau telah mengajak saya untuk bertaubat sesudah melakukan maksiat. Allaahumma maa 'amiltu fi haadzihis-sanati mimmaa nahaitani 'anhu falam atub minhu wa lam tardhahu wa lam tansahu wa halamta 'alayya ba'da qudratika 'alaa uquubati wa da'autani ilattaubati minhu ba'da jur'ati alaa ma'siyatika fa inni astaghfiruka fagfirlii wa maa 'amiltu fiihaa mimma tardhaahu wa wa'adtani 'alaihits-tsawaaba fas'alukallahumma yaa kariimu yaa dzaljalaali wal ikram an tataqabbalahuu minni wa laa taqtha' rajaai minka yaa karim.Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Wa shallallaahu 'ala sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa aalihi wa shahbihii wa sallam. wa sallallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummiyyi wa 'alaa 'aalihii wa sahbihii wa sallam Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. segala yang telah ku kerjakan selama tahun ini dari apa yang menjadi larangan-Mu.

Nabi yang Ummi dan ke atas keluarga dan sahabatnya. Dan semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muhammad. semoga berkenan menerima amal kami dan semoga Engkau tidak memutuskan harapan kami kepada-Mu. wahai Dzat Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan. wahai Dzat Yang Maha Pemurah. saya mohon kepada-Mu. wahai Dzat Yang Maha Pemurah. .ridhai dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala.

Doa Tahun Baru Islam Doa Awal Tahun Bacalah doa ini tiga kali saat kita memasuki tanggal 1 Muharam. wa haadza 'aamun jadidun qad aqbala ilaina nas'alukal 'ishmata fiihi minasysyaithaani wa auliyaa'ihi wa junuudihi wal'auna 'alaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis-suu'i walisytighaala bimaa yuqarribuni ilaika zulfa yaa dzal-jalaali wal-ikram yaa arhamar-raahimin. Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Wa shallallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa 'aalihi wa shahbihii wa sallam. wa 'alaa fadhlikal-'azhimi wujuudikalmu'awwali. wa sallallaahu 'alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa 'aalihi wa shahbihii wa sallam Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bisa dilakukan selepas maghrib atau pun sesudahnya. agar dalam memasuki tahun baru ini kita dapat meningkatkan amal kebajikan dan ketaqwaan. Allaahumma antal-abadiyyul-qadiimul-awwalu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi . Dengan doa ini kita sebagai Mu'min memohon kepada Allah Swt.

Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan.agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan. Ya Allah Engkaulah Yang Abadi.Muhammad SAW. lagi Awal. Dahulu. Nabi yang ummi dan ke atas para keluarga dan sahabatnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempat bergantung. beserta keluarga dan sahabatnya. kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful