UIJAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA NAMA SEKOLAH : UJIAN BULAN : MAC/OGOS

BILANGAN MURID : UKURAN JISIM BADAN (BMI) TAHUN :

Bilangan murid Tahun/Tingkatan Kurang berat badan L P Normal L P Berisiko berat berlebihan L P Berat berlebihan L P

Jumlah besar

NAIK TURUN BANGKU

Skor Tahun/Tingkatan L 5 P L 4 P L 3 P L 2 P L 1 P

Jumlah besar

TEKAN TUBI Skor Tahun/Tingkatan L 5 P L 4 P L 3 P L 2 P L 1 P Jumlah besar RENGKUK TUBI SEPARA Skor Tahun/Tingkatan L 5 P L 4 P L 3 P L 2 P L 1 P Jumlah besar .

JANGKAUAN MELUNJUR Skor Tahun/Tingkatan L 5 P L 4 P L 3 P L 2 P L 1 P Jumlah besar Disediakan oleh : ) ( Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sekolah : Disahkan oleh ( Pengetua / Guru Besar / Cop Rasmi Tarikh : ) .