PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : TINGKATAN TIGA TINGKATAN MASA TAJUK 3 40 minit Adab menerima dan melayan tetamu

. Pemikiran – Pelajar mengetahui adab melayan tetamu dan menerima tetamu dalam Islam. Penghayatan- Pelajar sentiasa menghormati tetamu. - Menjaga kehormatan diri sewaktu menerima tetamu.

FOKUS

Aras 1 1. Memberi takrif tetamu. 2. Menyatakan hukum menerima dan melayan tetamu. 3. Menyatakan adab-adab terhadap tetamu. 4. Menjaga aurat di hadapan tetamu. OBJEKTIF / 5. Melaksanakan adab menerima tetamu. HASIL Aras 2 PEMBELAJARAN 1. Menerangkan situasi yang membolehkan seseorang menerima tetamu. 2. Menjelaskan cara batas pergaulan dengan tetamu. 3 . Memahami dalil wajib melayani tetamu. 4. Menjaga hati dan perasaan tetamu. Aras 3 1. Menghuraikan kelebihan orang yang menghormati dan melayan tetamu dengan baik. 2. Menerangkan kesan tidak beradab dengan tetamu. 3. Menerangkan adan sebagai seseorang tetamu. 4. Menerangkan masa dan keadaan bertamu. 5. Menjaga tata susila sewaktu berkunjung kerumah orang. Aras 1 1. Pengertian tetamu. 2. Adab melayan tetamu dan hukumnya. ISI 3. Auart dihadapan tetamu. 4. Cara menerima tetamu. Aras 2 1. Syarat-syarat menjadi tetamu. 2. Batas pergaulan dengan tetamu. 3. Dalil wajib menerima tetamu. 4. Cara melayan tetamu. Aras 3 1. Kelebihan menerima tetamu. 2. Akibat tidak menghormati tetamu. 3. Adab sebagai tetamu.

Aras 3 1. 1. Guru menerangkan keadaan yang membolehkan seseorang menerima tetamu 2. Guru membuat rumusan terhadap topik yang diajar. Guru menghuraikan kelebihan orang yang menerima dan melayan tetamu. Pelajar diminta menerangkan adab sebagai seorang tetamu dareu segi masa. Guru menerangkan kesan tiadak beradab dengan tetamu. 5. Guru yang menerangkan batas pergaulan dengan tetamu. Guru membuat rumusan. 1. 2. 2. Guru membuat rumusan Rumusan 1. 3. Pelajar diminta mengemukakan cara untuk menjaga hati dan perasaan tetamu. 3. 3. Pelajar diminta menyatakan had aurat lelaki dan aurat perempuan. 2. 4. Guru memberi tip-tip (panduan) untuk menerima seseorang sebagai tetamu. Guru meminta pelajar menceritakan pengalaman pelajar menerima tetamu pada Hari Raya. Guru memastikan pelajar memahami konsep beradap dengan tetamu. 3. Aras 2. Guru menerangkan adab dan hukum menerima / melayan tetamu. . Guru memperdengarkan takbir “Hari Raya” dan lagu “Selamat Hari Raya”. 6.PENGETAHUAN SEDIAADA LANGKAHLANGKAH P&P Set Induksi Pelajar mengetahui cara menerima dan melayan tetamu mengikut tuntutan Islam. Guru mengait sambutan Hari Raya dengan tajuk pembelajaran. 2. keadaan dan tatasusila. Perkembangan P&P Langkah Aras 1 1. 4. Guru menyatakan pengertian tetamu. Guru meminta pelajar menyenaraikan adab-adab terhadap tetamu.

5. Penerangan daripada guru. .Pengayaan • • Pelebaran Pendalaman 1. 3. Lawatan dan ziarah. 1. 2. Sumbang saran. LAMPIRAN 1 Kaedah dan ABM 1. Perbincangan dan soal jawab. 2. Lawatan pelajar kerumah penasihat H/room. . Kaset Kertas. Gambar. 4. 3. Kaedah 1. Menjemput pelajar kerumah guru. Tayangan Video..

LAMPIRAN III LEMBARAN KERJA TINGKATAN 3 Nama : Aras 1 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai: 1. Pengertian tetamu :_______________________________________________________________________ 2. Aras 2 . Hukum menerima dan melaya tetamu:_______________________________________ ________________________________________________________________________ Tajuk : Adab menerima dan melayan tetamu.

Isikan tempat kosong. CARA BERGAU L DENGAN TETAMU Aras 3 1. Huraikan kesan tidak beradab dengan tetamu. a) b) c) d) e) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful