MISKONSEPSI UKURAN

Ada beberapa jenis miskonsepsi yang dapat dikesan berlaku semasa murid menjawab soalan yang bersangkutan dengan pembelajaran ukuran.

(a) Ukuran panjang

v Jika murid-murid diberikan petak berukuran 1sm2 murid dikehendaki melukis satu garisan, muridmurid tidak mengikut petak yang disediakan dan tidak menggunakan alat pembaris.

v Mengukur garisan yang diberikan dengan menggunakan pembaris yang disertakan.

v Murid-murid akan melakukan kesilapan apabila mereka hanya melihat penghujung garisan sahaja tanpa melihat permulaan garisan.

Contoh-contoh lain miskonsepsi ukuran panjang ini ialah seperti berikut;

v Kesukaran dalam memindah pengetahuan .INTRODUKSI MISKONSEPSI DALAM MATEMATIK Miskonsepsi adalah satu daripada masalah yang sering dihadapi oleh murid dalam pembelajaran matematik dan sering menjadi penghalang kepada mereka untuk memahami konsep-konsep matematik yang berkaitan dengan konsep yang mereka salah ertikan. Mereka melakukan kesilapan disebabkan oleh membuat kesilapan dalam membaca simbol atau teknik penyelesaian operasi yang salah. Mengingati kembali dengan efisien fakta-fakta asas seperti ini adalah penting kerana ia membolehkan murid membuat pendekatan kepada pemikiran matematik yang lebih lanjut tanpa diganggu oleh fakta-fakta asas tersebut. v Kelemahan dalam komputasi/pengiraan Ada murid yang memahami konsep matematik tetapi tidak konsisten dalam pengiraan. Contohnya komputasi asas seperti 9 + 3 = 12 atau 2 x 8 = 16. Miskonsepsi umum dalam matematik adalah seperti berikut. v Pemahaman yang kurang lengkap dalam fakta-fakta nombor.

v Kefahaman yang kurang lengkap mengenai bahasa matematik Bagi sebahagian dari murid. kelemahan dalam matematik mungkin disebabkan oleh kurang mahir membaca. Contohnya. murid mungkin menghadapi kesukaran untuk membuat perkaitan antara nombor dengan kuatiti. Contohnya. Tanpa kemahiran ini akan menyukarkan murid mengingat kembali dan membuat aplikasi dalam situasi yang baru. menulis dan bercakap. masalah ini akan lebih ketara dengan adanya istilah matematik yang sebahagiannya mereka yang belum pernah dengar di luar bilik matematik ataupun mempunyai erti yang berlainan.Yang sering berlaku ialah kurang kemahiran dalam pemindahan konsep matematik yang abstrak atau aspek konseptual dengan kenyataan. . Kefahaman mengenai perwakilan simbol alam dunia yang fisikal adalah penting untuk bagaimana dan berapa mudahnya murid mengingati sesuatu konsep. Dalam matematik. v Membuat perkaitan Terdapat murid yang mengalami kesukaran untuk membuat perkaitan dalam pengalaman matematik. menyentuh dan memegang bentuk segiempat tepat memberi erti kepada murid dari hanya diajar mengenai bentuk secara abstrak.

Tidak kurang disebabkan kesalahfahaman mengenai situasi. . kegagalan melihat butiran situasi yang penting dan lain-lain. Ada disebabkan oleh konsentrasi yang kuran taakulan yang terburu-buru.BAB 1 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MISKONSEPSI Kita melakukan kesilapan kerana beberapa sebab. kita tidak dapat membantu kanak-kanak memperbetulkan kesalahan-kesalahan mereka. Sebagai seorang guru. Selagi kita tidak peka terhadap kesilapan yang mereka lakukan dan tidak bertanya mengapa mereka membuat kesilapan tersebut. Kanak-kanak sering melakukan kesilapan dalam matematik disebabkan miskonsepsi. apa saja cara kita memperbetulkan miskonsepsi kanak-kanak harus dipandu oleh pengetahuan kita mengenai bagaimana kanak-kanak belajar matematik.

sudah pasti mereka akan membuat kesilapan kerana mereka tidak memberikan tumpuan dalam pengajaran guru. jika konsentrasi sudah hilang atau kurang. Kadar kefahaman yang rendah boleh menyebabkan kesilapan dan kadar kefahaman yang tinggi adalah sebaliknya. tambahan lagi jika guru tidak cuba untuk menarik perhatian mereka. v Kurang daya pendengaran/penglihatan .Maka. maka dari sinilah kesilapan komputasi akan berlaku. Murid-murid akan hilang konsentrasi apabila merasakan bahawa pelajaran tersebut sudah menjadi semakin sukar dan semakin susah untuk difahami. Ini mungkin kerana pembelajaran membosankan dan pengajaran guru tidak bersistematik. maka jika sudah tersemai perasaan tidak berminat sudah pasti mereka akan belajar sambil lewa. v Minat Kebanyakan murid tidak berminat terhadap pelajaran Matematik. v Kefahaman Ramai murid memilih untuk berdiam diri tanpa menanyakan soalan pada guru atau kawan jika mereka tidak faham tentang sesuatu konsep matematik tersebut. Maka kesilapan dalam pembelajaran matematik juga berpunca dari minat mereka sendiri.1 Faktor-faktor mengapa kanak-kanak melakukan kesilapan dalam matematik v Konsentrasi Ramai diantara murid-murid yang tidak atau kurang konsentrasi ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.1.

peluang untuk melakukan kesilapan dalam matematik adalah tinggi. maka akibatnya mungkin murid-murid akan membuat kesilapan. Tetapi sikap mereka yang hanya berdiam diri dan tidak menjelaskan masalah mereka merupakan punca guru tidak dapat mengesan punca kesilapan mereka. Apabila minda dan kesihatan terganggu.Antara punca kesilapan ialah murid kurang daya pendengaran / penglihatan. v Cuai Kesilapan yang murid lakukan juga adalah seringkali kerana kecuaian mereka. Ada juga di kalangan murid yang akan jatuh sakit atau demam apabila menjelangnya peperiksaan Matematik kerana emosi negatif mereka. v Emosi negatif terhadap matematik samaada dari segi fisiologi mahupun psikologi Tanggapan bahawa matematik itu sangat sukar dan tidak mahu mencuba mempelajarinya dengan betul membuatkan kebanyakan minda murid-murid tadi sudah terpengaruhi oleh tanggapan tadi maka pembelajaran mereka akan terganggu.3 Kesilapan murid-murid di dalam Matematik terjadi di dalam dua keadaan iaitu: . Jika pengajaran guru kurang jelas tentang sesuatu isi atau konsep matematik yang diajarkan. v Pengajaran guru kurang jelas Mengajar matematik tiadklah bgitu sukar. besar kemungkinan pengajaran guru yang diterima oleh murid tadi tidak sempurna. Ramai murid yang selalu ingin membuat sesuatu latihan dengan cepat hingga mereka tersalah kira dan sebagainya. namun bukanlah senang. 1. Jika guru mengajar sambil lewa tanpa perancangan dan peralatan mengajar yang lengkap.

Tugas guru ialah memberikan alam persekitaran yang menarik dan kaya dengan aktiviti-aktiviti yang dapat memberikan pengalaman yang berguna untuk kanak-kanak seperti aktiviti yang membolehkan mereka menyentuh. Kesilapan ini akan dilakukan berulang-ulang sehingga ada orang yang memperbetulkan konsep mereka. Pengalaman ini amat berguna kepada kanak-kanak mahupun orang dewasa.v Kesilapan yang tidak disengajakan Kesalahan yang timbul dari aktiviti memproses soalan. 1. Kesilapan seperti ini mudah dijumpadan cepat diperbetulkan. melihat dan lain-lain.4 Cara kanak-kanak memperolehi konsep matematik v Pengalaman naturalistik Pengalaman naturalistik ialah pengalaman yang dimulakan secara spontan oleh kanak-kanak dalam kehidupan mereka sehari-hari. v Kesilapan yang dilakukan secara berulang-ulang (miskonsepsi) Kanak-kanak tidak tahu mereka melakukan kesilapan kerana mereka menjawab soalan mengikut kefahaman mereka yang sedia ada. merasa. kerana ia berlaku sekali sekala dan boleh dilakukan oleh pakar atau kanak-kanak. Contoh-contoh pengalaman naturalistik: . Kesilapan ini tidak bersistematik dan berpola.

· Memperkenalkan “lebih banyak daripada” atau “lebih sikit daripada” bila kanak-kanak membahagibahagikan buah kepada semua murid dalam bilik darjah dan lain-lain. v Pengalaman tak formal Pengalaman tak formal dimulakan oleh orang dewasa ketika kanak-kanak berada dalam suasana pengalaman naturalistik. masa balik sekolah. · Nilai nombor didapati dari menghitung benda-benda. masa pelajaran matematik dan lain-lain.· Apabila kanak-kanak menggunakan perkataan ‘berat. v Pengalaman pembelajaran yang berstruktur . tinggi. lompatan. Pengalaman-pengalaman seperti ini tidak dirancang dalam jangka masa yang tertentu. Ia berlaku bila keadaan mengizinkan dan guru dapat menggunakan peluang tersebut untuk mengajar murid. · Menerangkan tentang konsep nombor ganjil bila seorang daripada murid tidak mempunyai pasangan semasa aktiviti sukan perlu dilakukan secara berpasangan. anak tangga dan lain-lain. rendah dan lain-lain” mereka mulai menyedari tentang ukuran. besar. kecil. Contohnya. · Kanak-kanak mula menyedari tentang masa apabila dikaitkan dengan masa rehat.

BAB 2 SEBAHAGIAN DARI MISKONSEPSI DAN PUNCANYA Terdapat beberapa analisis punca miskonsepsi yang dijalankan oleh Olivier (1998).Pembelajaran berlaku setelah dirancang oleh guru.1 Tampalan (patchwork) Sebagai contoh. antaranya ialah. Contohnya mengajar topik-topik yang tertentu dalam masa matematik yang ditentukan ataupun semasa mengajar mata pelajaran lain yang berasaskan matematik. 2. Boleh dilakukan secara berseorangan. . apakah susunan kesukaran yang kita jangkakan dalam soalan-soalan operasi tambah tiga digit berikut bagi kanak-kanak sekolah rendah. dalam kumpulan kecil atau besar dalam masa yang telah ditetapkan.

Kenapa? Dan bagaimanakan kita hendak menjelaskan jawapan yang sering diberikan untuk (A) seperti berikut. Maka. Namun. operasi tambah tersebut mempengaruhi tindakan kanak-kanak tadi untuk menggunakan skema tambahan yang telah pun dipelajari. Tetapi. kajian klinikal (Davis. 1984) membuktikan bahawa miskonsepsi ini terbit dari perspektif dan respon kanak-kanak tadi yang pada mulanya sudah menguasai skema-skema tertentu dan terpengaruh dengan skema tersebut dalam menyelesaikan masalah yang baru. begitu juga dengan dua tambahan menaik untuk (C) dan (D) memerlukan kiraan yang lebih banyak.(A)523 (B)593 (C)586 (D)586 +25 +25 +25 +325 Analisis traditional mungkin akan menyarankan bahawa (A) sepatutnya yang teramat mudah memandangkan (B) melibatkan tambahan menaik. dia akan cuba membuat tampalan (patchwork) dengan mengubah aturan tambah iaitu baris dengan baris seperti (E dan F). Tetapi yang memeranjatkan. Bagi menyelesaikan (A). apabila minda murid terkawal buat masa ini. iaitu menambah satu digit dengan satu digit. ataupun tidak tahu kombinasi nombor. atau tidak faham bagaimana untuk membuat tambahan ‘menaik’. atau mengendahkan baris kiri (G) kerana . kita sebagai guru mungkin akan membuat pembetulan dengan mngajarkan semula konsepkonsep dan prosedur pengiraan yang betul yang kita fikir sebagai punca miskonsepsi berkenaan. bagi (A) ada satu digit yg terasing..(A) adalah yang paling sukar bagi kebanyakan kanak-kanak. termasuklah kaedah menambah baris demi baris dan cuba memahami bahawa operasi tambah adalah operasi ‘binari’ atau dua bahagian. (E)523 (F)523 (G)523 +25 +25 +25 748 948 48 Mungkin kita akan berfikir bahawa murid-murid tersebut tidak faham akan nilai digit/nombor.

Ia adalah sangat jelas bahawa pemulihan terbaik adalah untuk membina pengetahuan yang betul bagi murid-murid dengan memperkenalkan 0 sebagai digit yang sepatutnya diletakkan pada manamana digit yang berasingan dalam operasi tambah agar skema operasi tambah (operasi binari) dalam minda kanak-kanak tidak dipengaruhi. Nesher. dan jikapun membawa perubahan pada jawapan kanak-kanak ia hanya akan bersifat sementara dan skema yang sudah terbina dalam minda mereka tadi akan mengubah semula cara pengiraan mereka pada masa akan datang.4 (D) 0.234 (C) 0. 1989. No. Membuat pembetulan secara langsung tidak akan dapat menghilangkan skema yang sudah terbina dalam minda kanak-kanak tadi. 1987) dalam pertandingan matematik bagi rendah atas mendapati bahawa kesilapan yang dilakukan adalah hasil dari pengetahuan asas/am mereka.tidak ingin melanggar kefahaman mindanya tentang operasi tambah itu adalah operasi binari.62 (B) 0.manakah yang paling besar nilainya? (A) 0. Amerika Syarikat dan Paris (Resnick et al. Contoh.2 Penertiban perpuluhan Kajian di Israel.532 Respon. .31 (E) 0. 2. Analisis ini juga menjelaskan mengapa lebih ramai murid-murid yang berjaya menjawab (B) dari (A).

Menulis ukuran yang diberikan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .0.4(25%) Mengapakah senario ini b 1.62(38%) .0.532(29%) .0.

v Keliru dengan perkataan ‘lebih besar’ dan ‘lebih kecil’ . Jawapan betul = 3 cm (b) Ukuran luas dan isipadu v Kurang kefahaman tentang konsep luas dan isipadu. dgn memulakan kiraan 1 pg pangkal objek 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jawapan salah = 4 cm.Jawapan salah = 14 cm. Jawapan betul = 11cm. Menulis ukuran pjg benda2 diberikan. 2.

. v Keliru dengan maksud perkataan lebih berat dan lebih ringan. jarum tidak kelihatan dengan jelas dan kesalahan dalam perkataan) dan sebagainya. v Kurang kefahaman atau mengetahui serta tidak dapat membezakan di antara kilogram (kg) dan gram (g). v Murid-murid kurang memahami kehendak soalan. v Murid-murid hanya membandingkan 2 bentuk apabila ia bercantum. (c) Ukuran Berat v Kesalahan guru dari segi soalan (pilih jawapan) dan rajah (terlalu kecil. v Menggunakan simbol dalam jawapan v Murid-murid akan menyemakan mengukur timbangan sama dengan mengukur jam. v Murid-murid kurang memahami kehendak soalan.v Tidak memahami rajah yang diberikan. v Murid-murid juga tidak menghiraukan nombor sifar yang sama juga digunakan seperti nombornombor lain.

Meletakkan perkataan “lebih berat daripada” dan “lebih ringan daripada” Serbuk kopi lebih berat daripada air .Murid-murid tidak melihat dengan teliti digit yang ada pada timbangan tersebut dan tidak melihat simbol kg dan g. Contoh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful