P. 1
DEFINISI MORFOLOGI

DEFINISI MORFOLOGI

|Views: 2,314|Likes:
Published by Alya Adlina Budiman

More info:

Published by: Alya Adlina Budiman on Apr 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

Morfologi & Penggolongan Kata

2

Isi Kandungan Definisi morfologi………………………………………………………...... Teori pembentukan kata …………………………………………………… Bentuk perkataan…………………………………………………………… 5 Kata tunggal………………………………………………………… Kata Terbitan……………………………………………………….. Kata Majmuk………………………………………………………. Kata ganda…………………………………………………………. Golongan kata……………………………………………………………… Kata Nama…………………………………………………………………. Kata nama khas…………………………………………………….. Kata nama am……………………………………………………… Kata ganti nama……………………………………………………. Kata kerja………………………………………………………………….. Kata kerja tak transitis…………………………………………….. Kata kerja transitif………………………………………………… Kata adjektif………………………………………………………………. Kata tugas………………………………………………………………… Rujukan…………………………………………………………………… 6 7 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 21 3 4

Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) : Morfologi ialah kajian tentang pembantukan kata dalam sesuatu bahasa. (Siti Hajar Abdullah. bentuk dan golongan ayat. Morfologi juga bermaksud bidang ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok belok struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur.Morfologi & Penggolongan Kata 3 DEFINISI MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. morfem dan penggolongan kata. Bahasa Melayu 1. Menurut Kamarudin Hj. Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob (1993) : Morfologi merupakan satu kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata. pemajmukan dan penggandaan. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa.Menurut Abdullah Hassan (2006) pula.1997 : 83. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji Struktur. termasuk infleksi. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya . terbitan dan pemajmukan.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. bentuk dan penggolongan kata. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan carcara pembentukannya. bentuk dan penggolong kata. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Raminah Hj. Morfologi merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. 2008). Morfologi merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. bentuk.

proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan. Imbuhan bermaksud unit-unit bahaa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna. Perkataan tunggal seperti satu.Morfologi & Penggolongan Kata 4 Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol. akhiran. Perkataan terbentuk hasil proses pengimbuhan seperti berkawan. a) Bahasa melayu merupakan bahasa yang bersifat aglutinatif iaitu bahasa yang kebanyakan perkataannya terbentuk melalui proses pengimbuhan. dan disarankan. terjunam. TEORI PEMBENTUKAN KATA Proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dan dibentuk sehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa. gambar rajah. bukit-bukau dan bantu-membantu.Noor.Perkataan terbentuk hasil pemajmukan dan penggandaan seperti buku tulis.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”. baik.Dalam kebanyakan bahasa. sisipan dan apitan. Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd. iaitu penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan. sekolah dan panjat ii. Terdapat beberapa bentuk perkataan seperti : i. Imbuhan dibahagikan kepada empat jenis iaitu awalan. Menurut Nik Safiah Karim dan rakan (1996) Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan system morfologi bahasa itu. iii. Proses pembentukan yang bersifatderivative dapat menerbitkan banyak perkataan . bahan.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya.

Dengan berdasarkan pelaksanaan tatabahasa. peleburan fonem. peluasan makna. perkataan bahasa melayu wujud melalui 2 sumber iaitu pertama bahasa melayu berasal dari rumpun Austronesia dan kedua perkataan terbentuk dari proses tertentu seperti akronim. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. c) Kaedah pembentukan bahasa melayu tidak sama dengan bahasa arab yang bersifat fleksi iaitu pembentukan melalui perubahan fonem atau bunyi kata dasar itu sendiri. Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. iii. iaiu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain.Morfologi & Penggolongan Kata b) iaitu melalui percantuman kata dasar dengan pelbagai imbuhan yang terdapat di dalam bahasa melayu seperti ‘serap’ yang ditukar kepadaserapan. penyerap. d) Secara umumnya. analogi. Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. iaitu berdasarkan golongan kata dan kasusnya. pemberian makna khusus dan pinjaman kata. Perkataan dapat dibahagikan kepada empat jenis : i. kata tunggal dapat dibahagikan kepada 2 jenis iaitu: . diserap dan sebagainya. ii. 5 BENTUK PERKATAAN Perkataan ialah satu ujaran yang bebas dan mengandungi makna. iv.

tin. Tiga suku kata Contoh : buaya. sejahtera. sentiasa. tunggal. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurangkurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Dua suku kata Contoh : ibu. ubat.Morfologi & Penggolongan Kata i. Ini? ii. muzakarah. bendahara. Gapena. b. haluan. Satu suku kata Contoh : Ya. Tabika. draf. biar. aur. Empat suku kata Contoh : keluarga. dari Terengganu 6 Kata tunggal hadir dalam beberapa bentuk. pulut. mahkamah. universiti. urea. manfaat. Antara bentuk kata tunggal ialah: a. anjung. Sudah? c. zink. ABIM. Akronim Contoh : Mara. di mana? b. am. deria. skru. rahsia. Pawagam. d. Contoh : a. Kamu b. c. straw. e. inti. Bernama. tangki. laga. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh : a. .. dua. ke Kuala Lumpur c. ziarah.

Kata majmuk tidak boleh menerima + + + + + + Perkataan makan temu tekan pamer guruh gaduh Kata Terbitan dimakan bertemu tekanan pamerkan gemuruh pergaduhan 7 sebarang penyisipan unsure lain. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar.Morfologi & Penggolongan Kata Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan sama ada awalan. Contoh. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Imbuhan diber-an -kan -emper-…. Kata majmuk dapat dikelas kan kepada 3 kumpulan seperti dalam jadual dibawah: KATA MAJMUK Rangkaian Kata Bebas nasi minyak bom tangan jalan raya air hujan Perdana Menteri Istilah Khusus garis pusat pita suara urus setia kanta tangan kertas kerja Mendukung Maksud Kiasan kaki bangku berat tangan ringan mulut duit kopi makan angina . Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. apitan atau sisipan. Nik Safiah karim (1996): kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Walaubagaimanapun terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. Perkataan yang demikian tetap dieja bercantum sebagai satu perkataan.-an Kata Majmuk Kata majmuk lahir melalui proses pemajmukan. akhiran. iaitu proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.

sama ada sebahagian atau seluruhnya. kata adjektif. Kata ganda seluruh terdiri daripada kata nama. 2. Gandaan Seluruh Kata Gandaan berlaku pada seluruh perkataan tersebut tanpa ada perubahan. kata kerja. Terdapat empat jenis kata Gandaan iaitu : a. 1. Gandaan Menyaling 1.Morfologi & Penggolongan Kata profesor madya komputer riba batu kapur cari gali angkat bakul batu api 8 Contoh kata majmuk yang sudah mantap dan dieja dengan satu perkataan ialah: antarbangsa jawatankuasa olahraga sukarela tanggungjawab Kata Ganda Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan. Contoh : Gandaan kata nama Gandaan Kata kerja Gandaan Adjektif /sifat buku-buku baring-baring manis-manis lembu-lembu pandang-pandang besar-besar beritahu kakitangan matahari suruhanjaya warganegara bumiputera kerjasama setiausaha tandatangan pesuruhjaya . Kata ganda seluruh mesti diberi tanda sempang (-). Gandaan Separa / Separuh c. Kata ganda seluruh ialah kata dasar yang digandakan seluruhnya. dan kata keterangan. Gandaan Seluruh Kata b. Gandaan Berirama d. 3.

dan sebagainya. di hujung. persamaan bunyi di hujung : karut-marut. Semua kata ganda separa terdiri daripada kata nama. dan sebagainya. calar-balar. dentam-dentum. Contoh Kata Ganda Separa Lelaki Kakabu Kekadang Lelangit Bebudak Rerambut Bebola Kekura Kekili Sesiku Lalabi Dedaun Pepatung Lalabah reranting Kata Ganda Berentak / berirama Kata ganda bersajak atau berima ialah kata ganda yang mengalami persamaan atau penyesuaian bunyi (rima) di pangkal. beli-belah. huyung-hayang. Contohnya: persamaan bunyi di pangkal: lalu-lalang.Morfologi & Penggolongan Kata 9 murid-murid kawan-kawan jalan-jalan usik-usik awal-awal bulat-bulat Kata Ganda Separa Kata ganda separa terbentuk apabila sebahagian daripada kata saja yang digandakan. cerai-berai. Kata Ganda Menyaling . penyesuaian bunyi seluruhnya : compang-camping. dan sebagainya. atau seluruhnya apabila digandakan. dolak-dalik.

kriteria sintaksis dan kriteria semantik. kriteria struktur mofem. Ahli bahasa telah membuat pembahagian mengikut pemahaman masing-masing sebagaimana yang dijelaskan dalam rajah di bawah. atau dilakukan dua pihak terhadap satu sama lain.Kasih-mengasihi Sahut………. Contohnya: Sebelah ……Sebelah-menyebelah Kasih……….Pandang-berpandangan 10 GOLONGAN KATA Nik Safiah Karim (1996) menjelaskan bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa criteria. Nama Nama Ganti Nama Numeral Perbuatan Perbuatan Modal Perbuatan Aspek Sifat Nama Kata penuh Partikel Kata Kerajaan Kata tugas Golongan Kata Mengikut Asmah (1968) . antaranyakriteria struktur fonnologi atau bunyi.Morfologi & Penggolongan Kata Kata kerja gandaan menyaling membawa maksud sesuatu perbuatan itu saling berbalas.Sahut-menyahut Tikam………Tkiam-menikam Pandang…….

intitusi. kekuatan dan sebagainya. benda. Kata Nama Khas . Definisi itu diluaskan dengan meliputi apa-apa yang terlintas dalam fikiran dan tidak dapat dipandang atau dipegang seperti akal . nama perkara. haiwan.Morfologi & Penggolongan Kata Nama Ganti Nama Bilangan Penjodoh bilangan Melampau Tak Melampau Tempat Aspek Bandingan Keadaan Dinamik Keadaan Dinamik Positif Negatif Kata Depan Tanya Tegasan Seruan 11 Kata Nama Kata Kerja Kata Adverba Kata Kata Sifat Kata Sifat Kata Tugas Kata Partikel Kata Nama Menurut Za. fikiran. Kata nama ialah kata yang merujuk khusus pada sesuatu nama orang. memberi definisi nama sebagai semua perkataan yang menyebut benda atau orang dan sebagainya. Abdullah Hassan (2003) memberikan definisi kata nama sebagai kata yang menunjukkan nama benda. undang-undang. bangsa. bahasa dan pangkat. Lutfi Abas (1971) menyatakan kata nama sebagai kata yang terletak selepas bilangan atau bilangan serta penjodoh bilangan. nama tempat. nama orang. Kata nama terbahagi kepada 3 iaitu : i.ba (1965).

Morfologi & Penggolongan Kata ii. Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. kata nama am. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. iaitu manusia dan bukan manusia. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. pangkat dan seumpamanya. perbadanan (institusi) undang-undang. Kata nama khas pula dibahagikan kepada 2. haiwan. iii. Nama khas hidup dibahagikan kepada 2. iaitu kata nama khas. bahasa. bangsa. dan kata ganti nama . Nik Safiah Karin (1996) menyatakan. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Kata Nama Am Kata Ganti Nama 12 Kata Nama Khas. benda. KATA NAMA KHAS Nama Khas Hidup Nama Khas Tak Hidup Manusia Bukan Manusia Nama Khas Hidup Manusia Nama Khas Hidup Bukan Manusia Nama Khas Tidak Hidup . Dalam tulisan.

iv. iaitu benda.ba Prof. peerkara atau konsep yang umum sifatnya. dan yang hidup seperti tumbuh-tumbuhsan KATA NAMA AM 2. tempat dan sebagainya. Nik Safiah Krishnan Kata Nama Am Sang Belang Si Comel Hevea Brasilia Vanda Diana Ananas Comosus 13 Proton Saga Universiti Sains Malaysia Toyota Melayu Pondok Kencana Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda.Morfologi & Penggolongan Kata Ahmad Adli Tan Sri Lee Wee Meng Pendeta Za. Hidup atau tidak hidup Manusia atau bukan manusia Institusi atau bukan institusi Konkrit atau abstrak Berbilang atau tak berbilang Asraf (2007) menjelaskan bahawa kata nama am boleh digunakan untuk: 1. ii. v. iii. Dr. sesuatu yang bernyawa seperti manusia dan binatang. Hidup Tak Hidup Manusia Bukan Manusia Institusi Bukan Institusi Abstrak Konkrit Berbilang Tidak berbilang . sesuatu yang tidak bernyawa atau tak hidup. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan cirri-ciri makna perkataannya iaitu: i.

iii. iv. Kata ganti nama diri Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada 2 iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri Tanya. Asraf membahagikan kata ganti nama kepada lima iaitu : i. kata ganti diri kata ganti tanya kata ganti tempat kata ganti tunjuk kata ganti tak tentu Menurut Nik Safiah Karim (1996) kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am.Morfologi & Penggolongan Kata 14 Kata Ganti Nama Asraf (2007) memberikan definisi kata ganti nama sebagai kata yang mengambil tempat kata nama sebagai pengganti. ii. Kata ganti nama dibahagikan kepada 2 golongan kecil iaitu: i. ii. v.Seterusnya kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada 3 .

dan keterangan (Nik Safiah Karim). Penggolongan kata ganti nama dijelaskan dalam rajah yang berikut: 15 Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tunjuk Kata ganti nama diri tanya Kata ganti nama diri orang Pertama Kedua Ketiga Kata Kerja Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja.Morfologi & Penggolongan Kata iaitu kata ganti nama diri orang pertama. objek. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsure lain seperti kata bantu. ii. kedua dan ketiga. Za’ba(1965) menamakan kata kerja sebagai perbuatan. jika menyebut fasal membuat atau mengerjakan sesuatu perbuatan terpaksalah memakai perkataan yang dinamakan ‘perbuatan’. kerana ialah sebutan bagi menyatakan perbuatan itu. pelengkap. Kata kerja tak transitif Kata kerja transitif . Za’ba menyatakan. Kata kerja digolongkan kepada 2 kumpulan iaitu : i. ayat komplemen.

ii. kata kerja tak transitif tanpa pelengkap kata kerja tak transitif berpelengkap 16 Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap Merupakan kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. Mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat Pelengkap ialah unsur yang hadir selepas kata kerja tak transitif Ayat yang mengandungi pelengkap tidak boleh dipasifkan Unsur yang menjadi pelengkap terdiri daripada beberapa jenis iaitu: a. Kata adjektif . Contoh: berdiri pergi pulang bermain menyanyi Kata kerja tak transitif juga boleh diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberi maklumat tambahan Contoh: Adik Naili berdiri di situ Cikgu Ahmad telah pergi ke sekolah Mereka pulang dari sekolah Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap i. ii. iii.Morfologi & Penggolongan Kata Kata kerja tak transitif pula dapat dibahagikan kepada 2 subgolongan iaitu: i.

Ianya dapat dibahagikan kepada 2 jenis iaitu: i. Bola itu ditendang oleh Ahmad Adli 2. Kata kerja transitif yang berfungsi dalam ayat aktif Kata kerja transitif yang berfungsi dalam ayat pasif Kedua-dua kata kerja tersebut disebut sebagai kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Kata nama 17 Kata Kerja Transitif Merupakan kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Frasa sendi nama c.Morfologi & Penggolongan Kata b. Aisha sedang melukis gambar kucing 3. Pakaian sekolah dicuci oleh emak Kata Adjektif . Emak memcuci pakaian sekolah Kata kerja transitif pasif ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menja ayat pasif Contoh kata kerja transitif pasif: 1. ii. Gambar kucing itu sedang dilukis oleh Aisha 3. Kata kerja transitif aktif ialah kata kerja yang menerima awalan meNdengan atau tanpa akhiran –kan atau –i Contoh kata kerja transitif aktif 1. Ahmad Adli menendang bola itu 2.

Morfologi & Penggolongan Kata Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat ialah kata yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. serta. kemudian Yang Bahawa Untuk Kerana. Onn. klausa. Musa. supaya. sambil. kata adjektif waktu Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. atau. lalu. 18 Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. prafrasa. siapa. kata adjektif bentuk v. Menurut Nik Safiah Karim. kata adjektif sifatan/keadaan ii. Abdul Hamid Mahmood (2004: 214) kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis iaitu: i. agar. cis. sama ada imbuhan awalan. sungguh. apitan atau sisipan. masih lebat lagi. atau sebagai kata pascakata. Contoh ayat Aminah mengemas dapur dan bilik tidur Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan Guru itu menyatakan bahawa muridnya sangat rajin Perlawanan bola sepak itu terpaksa dihentikan kerana hijan lebat Cis. sudah lama sungguh. Farid M. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. bedebah kau! Berapa harga ikan ini? vi. kata adjektif warna iii. benar. paling. berfungsi sebagai kata praklausa. sangat. Contoh kata tugas ialah seperti berikut : Jenis kata tugas Gabungan Relatif Komplemen Keterangan Kata seru Kata Tanya Kata tugas Dan. apa. semoga Aduh. Hashim Hj. malahan. agak. amboi. Berapa. kata adjektif ukuran iv. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. sekali. tetapi. kata adjektif jarak vii kata adjektif cara viii kata adjektif perasaan ix kata adjektif pancaindera . Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau berbentuk secara menerima imbuhan. oh.

pernah Terlalu. agak. Buku itu ada di atas meja Dua hari lagi dia akan balik . seratus. tepi sudut. beberapa. kepada Atas. usah.semua. 19 Kata perintah Kata pembenar Kata pangkal ayat Kata Bantu Kata penguat Kata penegas Kata naïf Kata pemeri Kata sendi nama Kata arah Kata bilangan Jangan buang sampah di sini. sila. -kah. pada. sepuluh. hadapan. belakang Satu. paling. baru. tolong. Ialah. ke. alkisah Telah. betul Hatta. -tah. maka. bawah. syahdan. -lah Bukan. dua.Morfologi & Penggolongan Kata mengapa.adalah Di. benar. dari. Kata penekan sebilangan. Ya. daripada. bila Jangan. tidak. memang itu jawapannya Syahdan bermula sebuah cerita Pekerja itu telah pulang Bangau itu terlalu kurus Siapakah majikan kamu itu? Dia bukan adik saya Lelaki itu ialah ayah saya Kenyataan itu adalah tidak benar Murid-murid itu belajar di bawah pokok. banyak sedikit -nya Kelajuannya mencecah 180km sejam. Ya.

Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Susur galur bahasa melayu. Asmah Hj. Pahang : PTS Publication & Distributors Sdn. (2003). (1996). Omar. . Tatabahasa bahasa melayumorfologi dan sintaksis. (1995). Onn. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Nik Safiah Karim. Farid M. Hashim Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa dewan edisi baharu.Morfologi & Penggolongan Kata 20 Rujukan Abdullah Hassan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->