P. 1
DEFINISI MORFOLOGI

DEFINISI MORFOLOGI

|Views: 2,350|Likes:
Published by Alya Adlina Budiman

More info:

Published by: Alya Adlina Budiman on Apr 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

Morfologi & Penggolongan Kata

2

Isi Kandungan Definisi morfologi………………………………………………………...... Teori pembentukan kata …………………………………………………… Bentuk perkataan…………………………………………………………… 5 Kata tunggal………………………………………………………… Kata Terbitan……………………………………………………….. Kata Majmuk………………………………………………………. Kata ganda…………………………………………………………. Golongan kata……………………………………………………………… Kata Nama…………………………………………………………………. Kata nama khas…………………………………………………….. Kata nama am……………………………………………………… Kata ganti nama……………………………………………………. Kata kerja………………………………………………………………….. Kata kerja tak transitis…………………………………………….. Kata kerja transitif………………………………………………… Kata adjektif………………………………………………………………. Kata tugas………………………………………………………………… Rujukan…………………………………………………………………… 6 7 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 21 3 4

2008). (Siti Hajar Abdullah. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan carcara pembentukannya. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Morfologi merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa. morfem dan penggolongan kata. bentuk. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya . Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) : Morfologi ialah kajian tentang pembantukan kata dalam sesuatu bahasa. Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob (1993) : Morfologi merupakan satu kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata. bentuk dan golongan ayat. Morfologi juga bermaksud bidang ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok belok struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata. Raminah Hj. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Bahasa Melayu 1. bentuk dan penggolongan kata. terbitan dan pemajmukan. pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. termasuk infleksi. Morfologi merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji Struktur.Menurut Abdullah Hassan (2006) pula.Morfologi & Penggolongan Kata 3 DEFINISI MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. bentuk dan penggolong kata. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur.1997 : 83. Menurut Kamarudin Hj.

Dalam kebanyakan bahasa. Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd. Proses pembentukan yang bersifatderivative dapat menerbitkan banyak perkataan . Terdapat beberapa bentuk perkataan seperti : i. bahan.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”. proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan. bukit-bukau dan bantu-membantu.Noor. dan disarankan. baik. sekolah dan panjat ii. Perkataan terbentuk hasil proses pengimbuhan seperti berkawan. Imbuhan bermaksud unit-unit bahaa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna. Perkataan tunggal seperti satu. TEORI PEMBENTUKAN KATA Proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dan dibentuk sehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa. Imbuhan dibahagikan kepada empat jenis iaitu awalan. a) Bahasa melayu merupakan bahasa yang bersifat aglutinatif iaitu bahasa yang kebanyakan perkataannya terbentuk melalui proses pengimbuhan. Menurut Nik Safiah Karim dan rakan (1996) Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan system morfologi bahasa itu. akhiran.Perkataan terbentuk hasil pemajmukan dan penggandaan seperti buku tulis. iaitu penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya. iii. gambar rajah. terjunam. sisipan dan apitan.Morfologi & Penggolongan Kata 4 Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol.

yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. peleburan fonem. perkataan bahasa melayu wujud melalui 2 sumber iaitu pertama bahasa melayu berasal dari rumpun Austronesia dan kedua perkataan terbentuk dari proses tertentu seperti akronim. 5 BENTUK PERKATAAN Perkataan ialah satu ujaran yang bebas dan mengandungi makna. analogi. Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. penyerap. Dengan berdasarkan pelaksanaan tatabahasa. iii. peluasan makna. kata tunggal dapat dibahagikan kepada 2 jenis iaitu: . Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. diserap dan sebagainya. iaiu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. c) Kaedah pembentukan bahasa melayu tidak sama dengan bahasa arab yang bersifat fleksi iaitu pembentukan melalui perubahan fonem atau bunyi kata dasar itu sendiri. iv. pemberian makna khusus dan pinjaman kata. Perkataan dapat dibahagikan kepada empat jenis : i.Morfologi & Penggolongan Kata b) iaitu melalui percantuman kata dasar dengan pelbagai imbuhan yang terdapat di dalam bahasa melayu seperti ‘serap’ yang ditukar kepadaserapan. d) Secara umumnya. ii. iaitu berdasarkan golongan kata dan kasusnya.

Tiga suku kata Contoh : buaya. Contoh : a. d. e. draf. dari Terengganu 6 Kata tunggal hadir dalam beberapa bentuk. Ini? ii. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurangkurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. anjung. Antara bentuk kata tunggal ialah: a. ke Kuala Lumpur c. straw. universiti. tangki.. Empat suku kata Contoh : keluarga. manfaat. di mana? b. Bernama. tunggal. c. sejahtera. sentiasa. tin. zink. am. muzakarah. biar. haluan. ubat. dua. b. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh : a. aur. Tabika. Sudah? c. Dua suku kata Contoh : ibu. . Kamu b. rahsia. mahkamah. Satu suku kata Contoh : Ya. bendahara. skru. deria. Akronim Contoh : Mara. inti. Pawagam. laga. pulut. ziarah. ABIM. Gapena.Morfologi & Penggolongan Kata i. urea.

Imbuhan diber-an -kan -emper-…. akhiran. Kata majmuk dapat dikelas kan kepada 3 kumpulan seperti dalam jadual dibawah: KATA MAJMUK Rangkaian Kata Bebas nasi minyak bom tangan jalan raya air hujan Perdana Menteri Istilah Khusus garis pusat pita suara urus setia kanta tangan kertas kerja Mendukung Maksud Kiasan kaki bangku berat tangan ringan mulut duit kopi makan angina . iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Nik Safiah karim (1996): kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Contoh. apitan atau sisipan. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit.-an Kata Majmuk Kata majmuk lahir melalui proses pemajmukan.Morfologi & Penggolongan Kata Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan sama ada awalan. iaitu proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar. Perkataan yang demikian tetap dieja bercantum sebagai satu perkataan. Kata majmuk tidak boleh menerima + + + + + + Perkataan makan temu tekan pamer guruh gaduh Kata Terbitan dimakan bertemu tekanan pamerkan gemuruh pergaduhan 7 sebarang penyisipan unsure lain. Walaubagaimanapun terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh.

3. Gandaan Berirama d.Morfologi & Penggolongan Kata profesor madya komputer riba batu kapur cari gali angkat bakul batu api 8 Contoh kata majmuk yang sudah mantap dan dieja dengan satu perkataan ialah: antarbangsa jawatankuasa olahraga sukarela tanggungjawab Kata Ganda Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan. Gandaan Separa / Separuh c. dan kata keterangan. kata kerja. Kata ganda seluruh terdiri daripada kata nama. Kata ganda seluruh mesti diberi tanda sempang (-). kata adjektif. Terdapat empat jenis kata Gandaan iaitu : a. Gandaan Menyaling 1. Gandaan Seluruh Kata b. Contoh : Gandaan kata nama Gandaan Kata kerja Gandaan Adjektif /sifat buku-buku baring-baring manis-manis lembu-lembu pandang-pandang besar-besar beritahu kakitangan matahari suruhanjaya warganegara bumiputera kerjasama setiausaha tandatangan pesuruhjaya . Kata ganda seluruh ialah kata dasar yang digandakan seluruhnya. Gandaan Seluruh Kata Gandaan berlaku pada seluruh perkataan tersebut tanpa ada perubahan. 1. 2. sama ada sebahagian atau seluruhnya.

Kata Ganda Menyaling . dan sebagainya. persamaan bunyi di hujung : karut-marut. penyesuaian bunyi seluruhnya : compang-camping. dan sebagainya.Morfologi & Penggolongan Kata 9 murid-murid kawan-kawan jalan-jalan usik-usik awal-awal bulat-bulat Kata Ganda Separa Kata ganda separa terbentuk apabila sebahagian daripada kata saja yang digandakan. calar-balar. dan sebagainya. Semua kata ganda separa terdiri daripada kata nama. di hujung. atau seluruhnya apabila digandakan. cerai-berai. Contoh Kata Ganda Separa Lelaki Kakabu Kekadang Lelangit Bebudak Rerambut Bebola Kekura Kekili Sesiku Lalabi Dedaun Pepatung Lalabah reranting Kata Ganda Berentak / berirama Kata ganda bersajak atau berima ialah kata ganda yang mengalami persamaan atau penyesuaian bunyi (rima) di pangkal. huyung-hayang. dolak-dalik. beli-belah. dentam-dentum. Contohnya: persamaan bunyi di pangkal: lalu-lalang.

Kasih-mengasihi Sahut……….Morfologi & Penggolongan Kata Kata kerja gandaan menyaling membawa maksud sesuatu perbuatan itu saling berbalas. Contohnya: Sebelah ……Sebelah-menyebelah Kasih……….Pandang-berpandangan 10 GOLONGAN KATA Nik Safiah Karim (1996) menjelaskan bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa criteria. Nama Nama Ganti Nama Numeral Perbuatan Perbuatan Modal Perbuatan Aspek Sifat Nama Kata penuh Partikel Kata Kerajaan Kata tugas Golongan Kata Mengikut Asmah (1968) . atau dilakukan dua pihak terhadap satu sama lain. kriteria struktur mofem. kriteria sintaksis dan kriteria semantik. antaranyakriteria struktur fonnologi atau bunyi. Ahli bahasa telah membuat pembahagian mengikut pemahaman masing-masing sebagaimana yang dijelaskan dalam rajah di bawah.Sahut-menyahut Tikam………Tkiam-menikam Pandang…….

Definisi itu diluaskan dengan meliputi apa-apa yang terlintas dalam fikiran dan tidak dapat dipandang atau dipegang seperti akal .Morfologi & Penggolongan Kata Nama Ganti Nama Bilangan Penjodoh bilangan Melampau Tak Melampau Tempat Aspek Bandingan Keadaan Dinamik Keadaan Dinamik Positif Negatif Kata Depan Tanya Tegasan Seruan 11 Kata Nama Kata Kerja Kata Adverba Kata Kata Sifat Kata Sifat Kata Tugas Kata Partikel Kata Nama Menurut Za. nama perkara.ba (1965). Kata Nama Khas . Abdullah Hassan (2003) memberikan definisi kata nama sebagai kata yang menunjukkan nama benda. fikiran. nama orang. memberi definisi nama sebagai semua perkataan yang menyebut benda atau orang dan sebagainya. benda. Kata nama ialah kata yang merujuk khusus pada sesuatu nama orang. bahasa dan pangkat. intitusi. haiwan. Lutfi Abas (1971) menyatakan kata nama sebagai kata yang terletak selepas bilangan atau bilangan serta penjodoh bilangan. Kata nama terbahagi kepada 3 iaitu : i. kekuatan dan sebagainya. bangsa. nama tempat. undang-undang.

huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. iaitu manusia dan bukan manusia. KATA NAMA KHAS Nama Khas Hidup Nama Khas Tak Hidup Manusia Bukan Manusia Nama Khas Hidup Manusia Nama Khas Hidup Bukan Manusia Nama Khas Tidak Hidup . Kata nama khas pula dibahagikan kepada 2. haiwan. Dalam tulisan. perbadanan (institusi) undang-undang. Nik Safiah Karin (1996) menyatakan. iii. bahasa. pangkat dan seumpamanya. dan kata ganti nama . benda. Kata Nama Am Kata Ganti Nama 12 Kata Nama Khas. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. kata nama am. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. Nama khas hidup dibahagikan kepada 2.Morfologi & Penggolongan Kata ii. Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. bangsa. iaitu kata nama khas.

iaitu benda. iii. ii. peerkara atau konsep yang umum sifatnya. sesuatu yang bernyawa seperti manusia dan binatang. v. tempat dan sebagainya. dan yang hidup seperti tumbuh-tumbuhsan KATA NAMA AM 2. Dr.ba Prof. sesuatu yang tidak bernyawa atau tak hidup. Hidup Tak Hidup Manusia Bukan Manusia Institusi Bukan Institusi Abstrak Konkrit Berbilang Tidak berbilang . Nik Safiah Krishnan Kata Nama Am Sang Belang Si Comel Hevea Brasilia Vanda Diana Ananas Comosus 13 Proton Saga Universiti Sains Malaysia Toyota Melayu Pondok Kencana Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda.Morfologi & Penggolongan Kata Ahmad Adli Tan Sri Lee Wee Meng Pendeta Za. Hidup atau tidak hidup Manusia atau bukan manusia Institusi atau bukan institusi Konkrit atau abstrak Berbilang atau tak berbilang Asraf (2007) menjelaskan bahawa kata nama am boleh digunakan untuk: 1. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan cirri-ciri makna perkataannya iaitu: i. iv.

Seterusnya kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada 3 . kata ganti diri kata ganti tanya kata ganti tempat kata ganti tunjuk kata ganti tak tentu Menurut Nik Safiah Karim (1996) kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am.Morfologi & Penggolongan Kata 14 Kata Ganti Nama Asraf (2007) memberikan definisi kata ganti nama sebagai kata yang mengambil tempat kata nama sebagai pengganti. ii. iv. Asraf membahagikan kata ganti nama kepada lima iaitu : i. iii. Kata ganti nama dibahagikan kepada 2 golongan kecil iaitu: i. ii. v. Kata ganti nama diri Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada 2 iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri Tanya.

ii. kerana ialah sebutan bagi menyatakan perbuatan itu. Kata kerja digolongkan kepada 2 kumpulan iaitu : i. jika menyebut fasal membuat atau mengerjakan sesuatu perbuatan terpaksalah memakai perkataan yang dinamakan ‘perbuatan’. Kata kerja tak transitif Kata kerja transitif . objek. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsure lain seperti kata bantu. pelengkap. Za’ba(1965) menamakan kata kerja sebagai perbuatan. kedua dan ketiga. dan keterangan (Nik Safiah Karim). ayat komplemen. Za’ba menyatakan.Morfologi & Penggolongan Kata iaitu kata ganti nama diri orang pertama. Penggolongan kata ganti nama dijelaskan dalam rajah yang berikut: 15 Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tunjuk Kata ganti nama diri tanya Kata ganti nama diri orang Pertama Kedua Ketiga Kata Kerja Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja.

Morfologi & Penggolongan Kata Kata kerja tak transitif pula dapat dibahagikan kepada 2 subgolongan iaitu: i. ii. ii. Contoh: berdiri pergi pulang bermain menyanyi Kata kerja tak transitif juga boleh diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberi maklumat tambahan Contoh: Adik Naili berdiri di situ Cikgu Ahmad telah pergi ke sekolah Mereka pulang dari sekolah Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap i. iii. Kata adjektif . Mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat Pelengkap ialah unsur yang hadir selepas kata kerja tak transitif Ayat yang mengandungi pelengkap tidak boleh dipasifkan Unsur yang menjadi pelengkap terdiri daripada beberapa jenis iaitu: a. kata kerja tak transitif tanpa pelengkap kata kerja tak transitif berpelengkap 16 Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap Merupakan kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut.

Pakaian sekolah dicuci oleh emak Kata Adjektif . Ahmad Adli menendang bola itu 2. ii. Kata kerja transitif yang berfungsi dalam ayat aktif Kata kerja transitif yang berfungsi dalam ayat pasif Kedua-dua kata kerja tersebut disebut sebagai kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Emak memcuci pakaian sekolah Kata kerja transitif pasif ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menja ayat pasif Contoh kata kerja transitif pasif: 1. Gambar kucing itu sedang dilukis oleh Aisha 3. Ianya dapat dibahagikan kepada 2 jenis iaitu: i.Morfologi & Penggolongan Kata b. Kata nama 17 Kata Kerja Transitif Merupakan kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Bola itu ditendang oleh Ahmad Adli 2. Kata kerja transitif aktif ialah kata kerja yang menerima awalan meNdengan atau tanpa akhiran –kan atau –i Contoh kata kerja transitif aktif 1. Aisha sedang melukis gambar kucing 3. Frasa sendi nama c.

sungguh. benar. Musa. Abdul Hamid Mahmood (2004: 214) kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis iaitu: i. malahan. kemudian Yang Bahawa Untuk Kerana. cis.Morfologi & Penggolongan Kata Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat ialah kata yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. kata adjektif bentuk v. kata adjektif jarak vii kata adjektif cara viii kata adjektif perasaan ix kata adjektif pancaindera . atau. sekali. sama ada imbuhan awalan. Contoh ayat Aminah mengemas dapur dan bilik tidur Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan Guru itu menyatakan bahawa muridnya sangat rajin Perlawanan bola sepak itu terpaksa dihentikan kerana hijan lebat Cis. kata adjektif warna iii. agak. serta. Hashim Hj. amboi. tetapi. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau berbentuk secara menerima imbuhan. kata adjektif ukuran iv. kata adjektif sifatan/keadaan ii. 18 Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. atau sebagai kata pascakata. Berapa. semoga Aduh. Menurut Nik Safiah Karim. siapa. paling. agar. berfungsi sebagai kata praklausa. apa. sambil. bedebah kau! Berapa harga ikan ini? vi. Farid M. masih lebat lagi. kata adjektif waktu Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. oh. apitan atau sisipan. sudah lama sungguh. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. klausa. supaya. prafrasa. Contoh kata tugas ialah seperti berikut : Jenis kata tugas Gabungan Relatif Komplemen Keterangan Kata seru Kata Tanya Kata tugas Dan. Onn. lalu. sangat.

agak. usah.semua. dari. tidak. ke. benar. sila. -kah. dua. pada. pernah Terlalu. -tah. Kata penekan sebilangan. belakang Satu. bila Jangan. hadapan. 19 Kata perintah Kata pembenar Kata pangkal ayat Kata Bantu Kata penguat Kata penegas Kata naïf Kata pemeri Kata sendi nama Kata arah Kata bilangan Jangan buang sampah di sini. syahdan. alkisah Telah. maka.Morfologi & Penggolongan Kata mengapa. sepuluh. beberapa. tolong. Ya. bawah. Ialah. seratus. Buku itu ada di atas meja Dua hari lagi dia akan balik . tepi sudut. Ya. daripada. -lah Bukan.adalah Di. kepada Atas. betul Hatta. baru. paling. memang itu jawapannya Syahdan bermula sebuah cerita Pekerja itu telah pulang Bangau itu terlalu kurus Siapakah majikan kamu itu? Dia bukan adik saya Lelaki itu ialah ayah saya Kenyataan itu adalah tidak benar Murid-murid itu belajar di bawah pokok. banyak sedikit -nya Kelajuannya mencecah 180km sejam.

Omar. Farid M. (1995). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa dewan edisi baharu. . Onn. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Pahang : PTS Publication & Distributors Sdn.Morfologi & Penggolongan Kata 20 Rujukan Abdullah Hassan. Susur galur bahasa melayu. Asmah Hj. Tatabahasa bahasa melayumorfologi dan sintaksis. (1996). Hashim Hj. Bhd. (2003). Nik Safiah Karim.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->