Akta Pendidikan 1996 (Akta 550

)

Akta Pendidikan yang berkaitan dengan prasekolah
AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. [31hb Disember 1997] “pendidikan prasekolah” ertinya program pendidikan bagi murid yang berumur dan empat hingga enam tahun; BAHAGIAN IV SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN Bab 1—Sistem Pendidikan Kebangsaan 15. Sistem Pendidikan Kebangsaan. Sistem Pendidikan Kebangsaan hendaklah terdiri daripada (a) pendidikan prasekolah; (b) pendidikan rendah; (c) pendidikan menengah; (d) pendidikan lepas menengah; dan (e) pendidikan tinggi, tetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat. Bab 2 — Pendidikan Prasekolah 20. Larangan terhadap penubuhan, pengendaIian atau pengurusan tadika. (1) Tiada tadika boleh ditubuhkan, dikendalikan atau diuruskan melainkan jika tadika itu didaftarkan di bawah Akta ini. (2) Seseorang yang melanggar subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan. 21. Kuasa Menteri untuk menubuhkan tadika. Menteri boleh, tertakluk kepada peruntukan Akta ini, menubuhkan dan menyenggarakan tadika. 22. Kurikulum prasekolah. Program dan kegiatan tiap-tiap tadika hendaklah berasaskan garis panduan kurikulum untuk tadika yang diluluskan oleh Menteri. 23. Bahasa pengantar di tadika Walau apa pun subseksyen 17(1), bahasa-bahasa selain daripada bahasa kebangsaan boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika, tetapi jika sesuatu tadika menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan, bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib.

. KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN Akta pendidikan 1996 (Pindaan seksyen 22) 22(1) Menteri hendaklah menetapkan suatu kurikulum yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang hendaklah digunakan oleh semua tadika dalam sistem Pendidikan Kebangsaan.131 kelas) Akta Pendidikan 1996 • Pendidikan Prasekolah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan 6 Jun 2001 • • Mesyuarat Jemaah Menteri. Anda mungkin juga meminati: • Tempoh P&P di kelas-kelas prasekolah • • • Peningkatan Status Kelayakan Guru Prasekolah di Kementerian Pelajaran Malaysia Guru Prasekolah Berijazah Kesan Kepada Kanak-kanak dan Negara. Peluasan program Prasekolah KPM. (2) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang ditetapkan di bawah subseksyen (1) hendaklah menyatakan pengetahuan kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperoleh oleh murid. Latar Belakang 18 Disember 1991 • • Mesyuarat Jemaah Menteri KPM melaksanakan program prasekolah. 27 Januari 1992 • • Mesyuarat antara Kementerian. Kuasa untukmembuat peraturan berhubungan dengan pendidikan prasekolah. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. Projek Rintis Pendidikan Prasekolah KPM (1.murid pada akhir tempoh pendidikan prasekolah masing-masing. Pra Sekolah Objektif Menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan. Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan Bab ini.24.

Kriteria Pemilihan Murid a) Warganegara Malaysia. c) Tiada Operator Tadika Lain.Kriteria Pemilihan Sekolah a) Lokasi Pedalaman/Luar Bandar/Pinggir Bandar/Bandar. Geran Per Kapita (PCG) RM100 seorang murid setahun RM100 X 25 murid X 1 kelas Jumlah : RM2500 setiap kelas setahun Bantuan Makanan . e) Kemudahan Ubah Suai/Bina Bilik Darjah. b) Murid Tahun Satu Yang Tidak Berprasekolah Tinggi. d) Mengambilkira Pendaftaran Murid Tahun Satu bagi tahun berikutnya (>15 orang). d) Keutamaan pemilihan berdasarkan pendapatan dan tanggungan ibu bapa / penjaga. f) Permintaan Masyarakat Setempat. c) Setiap kelas 25 orang murid. b) Berumur 5 dan 5+ tahun.

Sungai Petani. Pahang. 3 kelas ( 20 Murid Biasa & 5 Murid Bermasalah Pembelajaran) • • • SK Seksyen 20. SK Khir Johari. KPM terima 59 set daripada IBM (M) Sdn Bhd c) Program Rintis Prasekolah Inklusif Pendidikan Khas Mulai 2003 . Kedah.50 X 1 murid X 200 hari Jumlah : RM300 seorang murid setahun Program-Program Prasekolah KPM a) Program ICT Prasekolah Komputer/Pencetak/Meja/Kerusi/Perisian (KPM) Mulai 2002 (Agihan 2 set komputer dan 1 pencetak setiap kelas) b) Program ICT Kidsmart Early Komputer/Pencetak/Meja/Kerusi/Perisian Learning (IBM) Mulai 2001 (Agihan 1 set bagi kelas prasekolah yang terpilih) Sehingga Februari 2004 .50 seorang murid sehari RM1. Shah Alam. SK Tanah Putih Baru. Selangor.RM1. 28 kelas • • • Prasekolah Bermasalah Pembelajaran Prasekolah Bermasalah Penglihatan Prasekolah Bermasalah Pendengaran Program Penempatan Guru Prasekolah Siswazah Mulai 2004 e) Sumber Maklumat: Kementerian Pelajaran Malaysia . d) Program Prasekolah Pendidikan Khas Mulai 2004 . Kuantan.

10 pagi Nama Guru : Puan Sofia . Sudin tunduk dan terus diam. Sudin pun membuka buku lalu membaca dengan gaya seperti Rusnani. Sudin kau dah boleh baca?” Tanya Zahar kepada Sudin. Zaki. “Bagus.00 pagi Nama Guru : Puan Rusnani Abidin Catatan Ulasan Selepas mengikuti sesi bacaan bersama guru kelas.00 . Rosli dan Zahar ke pusat bahasa untuk mencari buku. “Hei. Sudin sudah mula berminat pada buku. cuba membaca wa Nama : Ainon Bakar Umur : 6 tahun Tarikh : 26 September 2002 Masa : 10. “Dengar saya nak baca buku ini”. Sudin anak sulung dalam keluarga sangat rapat dengan Zaki.10. Rosli dan Zahar Mereka ini sentiasa patuhdan hormat pada Sudin. “ Sedap tak ceritanya?” Tanya Sudin kepada mereka. Sudin menarik tangan Zaki. Rosli dan Zahar mendengar dengan penuh minat. Sudin tersenyum dan kelihatan riang.” Cikgu Rusnani memuji sambil bertepuk tangan. Sudin memilih buku bergambar sama dengan buku yang dibaca oleh gurunya tadi. Sudin.Nama Murid : Sudin bin Abu Umur : 5 Tahun Tarikh : 20 Februari 2001 Masa : 10.

tolong duduk depan Noni. Ainon memanggil rakan-rakannya. Ada ciri kepimpinan Ainon : Janganlah berebut-rebut Menunjukkan sifat toleransi dan kerjasama Liza : Saya pun nak naik juga Ainon : Gilir-gilirlah.Pemerhatian Ulasan Ainon sedang bermain pasir dengan beberapa orang rakannya. jom main jongkang jongkit. Hah. Som pun kurus. Noni dan Milah di hujung sini. Rozi duduk di hujung sana. Dia bangun dan mengatakan “Penatlah main pasir. baru sama berat. tentu lebih ringan. nanti tak sama Memahami konsep matematik Ainon : Ya betul.. nanti tak sama Rozi : Tak mau. sebab saya dua-dua kurus. OK. Minah. Memahami konsep Keseimbang . Beberapa orang murid berebut-rebut menaiki jongkang jongkit itu.ya! Milah : Saya tak boleh dengan Noni. saya nak duduk dengan Minah juga Ainon : OK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful