Akta Pendidikan 1996 (Akta 550

)

Akta Pendidikan yang berkaitan dengan prasekolah
AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. [31hb Disember 1997] “pendidikan prasekolah” ertinya program pendidikan bagi murid yang berumur dan empat hingga enam tahun; BAHAGIAN IV SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN Bab 1—Sistem Pendidikan Kebangsaan 15. Sistem Pendidikan Kebangsaan. Sistem Pendidikan Kebangsaan hendaklah terdiri daripada (a) pendidikan prasekolah; (b) pendidikan rendah; (c) pendidikan menengah; (d) pendidikan lepas menengah; dan (e) pendidikan tinggi, tetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat. Bab 2 — Pendidikan Prasekolah 20. Larangan terhadap penubuhan, pengendaIian atau pengurusan tadika. (1) Tiada tadika boleh ditubuhkan, dikendalikan atau diuruskan melainkan jika tadika itu didaftarkan di bawah Akta ini. (2) Seseorang yang melanggar subseksyen (1) adalah melakukan suatu kesalahan. 21. Kuasa Menteri untuk menubuhkan tadika. Menteri boleh, tertakluk kepada peruntukan Akta ini, menubuhkan dan menyenggarakan tadika. 22. Kurikulum prasekolah. Program dan kegiatan tiap-tiap tadika hendaklah berasaskan garis panduan kurikulum untuk tadika yang diluluskan oleh Menteri. 23. Bahasa pengantar di tadika Walau apa pun subseksyen 17(1), bahasa-bahasa selain daripada bahasa kebangsaan boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika, tetapi jika sesuatu tadika menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan, bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib.

murid pada akhir tempoh pendidikan prasekolah masing-masing. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. .131 kelas) Akta Pendidikan 1996 • Pendidikan Prasekolah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan 6 Jun 2001 • • Mesyuarat Jemaah Menteri. (2) Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang ditetapkan di bawah subseksyen (1) hendaklah menyatakan pengetahuan kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperoleh oleh murid.24. Kuasa untukmembuat peraturan berhubungan dengan pendidikan prasekolah. KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN Akta pendidikan 1996 (Pindaan seksyen 22) 22(1) Menteri hendaklah menetapkan suatu kurikulum yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang hendaklah digunakan oleh semua tadika dalam sistem Pendidikan Kebangsaan. Projek Rintis Pendidikan Prasekolah KPM (1. Peluasan program Prasekolah KPM. Anda mungkin juga meminati: • Tempoh P&P di kelas-kelas prasekolah • • • Peningkatan Status Kelayakan Guru Prasekolah di Kementerian Pelajaran Malaysia Guru Prasekolah Berijazah Kesan Kepada Kanak-kanak dan Negara. Pra Sekolah Objektif Menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan. Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan Bab ini. Latar Belakang 18 Disember 1991 • • Mesyuarat Jemaah Menteri KPM melaksanakan program prasekolah. 27 Januari 1992 • • Mesyuarat antara Kementerian.

c) Setiap kelas 25 orang murid. b) Murid Tahun Satu Yang Tidak Berprasekolah Tinggi. b) Berumur 5 dan 5+ tahun. e) Kemudahan Ubah Suai/Bina Bilik Darjah. c) Tiada Operator Tadika Lain. Kriteria Pemilihan Murid a) Warganegara Malaysia. d) Mengambilkira Pendaftaran Murid Tahun Satu bagi tahun berikutnya (>15 orang).Kriteria Pemilihan Sekolah a) Lokasi Pedalaman/Luar Bandar/Pinggir Bandar/Bandar. d) Keutamaan pemilihan berdasarkan pendapatan dan tanggungan ibu bapa / penjaga. f) Permintaan Masyarakat Setempat. Geran Per Kapita (PCG) RM100 seorang murid setahun RM100 X 25 murid X 1 kelas Jumlah : RM2500 setiap kelas setahun Bantuan Makanan .

Kedah. Selangor. d) Program Prasekolah Pendidikan Khas Mulai 2004 . 28 kelas • • • Prasekolah Bermasalah Pembelajaran Prasekolah Bermasalah Penglihatan Prasekolah Bermasalah Pendengaran Program Penempatan Guru Prasekolah Siswazah Mulai 2004 e) Sumber Maklumat: Kementerian Pelajaran Malaysia . Pahang.50 X 1 murid X 200 hari Jumlah : RM300 seorang murid setahun Program-Program Prasekolah KPM a) Program ICT Prasekolah Komputer/Pencetak/Meja/Kerusi/Perisian (KPM) Mulai 2002 (Agihan 2 set komputer dan 1 pencetak setiap kelas) b) Program ICT Kidsmart Early Komputer/Pencetak/Meja/Kerusi/Perisian Learning (IBM) Mulai 2001 (Agihan 1 set bagi kelas prasekolah yang terpilih) Sehingga Februari 2004 .50 seorang murid sehari RM1.RM1. Sungai Petani. SK Khir Johari. 3 kelas ( 20 Murid Biasa & 5 Murid Bermasalah Pembelajaran) • • • SK Seksyen 20. Shah Alam. SK Tanah Putih Baru. Kuantan. KPM terima 59 set daripada IBM (M) Sdn Bhd c) Program Rintis Prasekolah Inklusif Pendidikan Khas Mulai 2003 .

Rosli dan Zahar ke pusat bahasa untuk mencari buku. Sudin. Zaki.00 pagi Nama Guru : Puan Rusnani Abidin Catatan Ulasan Selepas mengikuti sesi bacaan bersama guru kelas. “Bagus.” Cikgu Rusnani memuji sambil bertepuk tangan. “Hei. cuba membaca wa Nama : Ainon Bakar Umur : 6 tahun Tarikh : 26 September 2002 Masa : 10. Sudin tersenyum dan kelihatan riang. Rosli dan Zahar mendengar dengan penuh minat. Sudin menarik tangan Zaki. Sudin sudah mula berminat pada buku. Rosli dan Zahar Mereka ini sentiasa patuhdan hormat pada Sudin. Sudin kau dah boleh baca?” Tanya Zahar kepada Sudin. Sudin memilih buku bergambar sama dengan buku yang dibaca oleh gurunya tadi.Nama Murid : Sudin bin Abu Umur : 5 Tahun Tarikh : 20 Februari 2001 Masa : 10. Sudin tunduk dan terus diam. “ Sedap tak ceritanya?” Tanya Sudin kepada mereka.10.10 pagi Nama Guru : Puan Sofia . Sudin pun membuka buku lalu membaca dengan gaya seperti Rusnani.00 . “Dengar saya nak baca buku ini”. Sudin anak sulung dalam keluarga sangat rapat dengan Zaki.

tolong duduk depan Noni. Rozi duduk di hujung sana. Minah. jom main jongkang jongkit. Ainon memanggil rakan-rakannya. sebab saya dua-dua kurus.. Ada ciri kepimpinan Ainon : Janganlah berebut-rebut Menunjukkan sifat toleransi dan kerjasama Liza : Saya pun nak naik juga Ainon : Gilir-gilirlah. Hah. baru sama berat.Pemerhatian Ulasan Ainon sedang bermain pasir dengan beberapa orang rakannya. OK. Noni dan Milah di hujung sini. tentu lebih ringan. Beberapa orang murid berebut-rebut menaiki jongkang jongkit itu. nanti tak sama Memahami konsep matematik Ainon : Ya betul. nanti tak sama Rozi : Tak mau. Som pun kurus. Memahami konsep Keseimbang . saya nak duduk dengan Minah juga Ainon : OK.ya! Milah : Saya tak boleh dengan Noni. Dia bangun dan mengatakan “Penatlah main pasir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful