Organisasi dan pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah.

Setiap sesebuah organisasi samada kecil atau besar dan formal atau tidak formal termasuk organisasi pendidikan di sekolah, pentadbiran atau pengurusan merupakan aspek yang amat penting. Tanpa pengurusan yang cekap proses pengeluaran tidak dapat berjalan dengan lancar bagi menyempurnakan kehidupan manusia. Mengurus sesebuah organisasi, seseorang pemimpin perlu tahu dan memahami bagaimana hendak mentadbir organisasi yang diterajuinya. Mengikut Knezevich (1974) dalam bukunya yang bertajuk Administration of Public Education, pentadbiran sekolah ialah satu proses sosial yang bersangkut paut dengan mengenal pasti, menyelenggarakan, merangsanag, mengawal, dan menyatukan secara formal mahupun tidak formal kuasa-kuasa yang bercorak manusia dan material ke dalam satu sistem yang kukuh dengan tujuan memenuhi objektif yang ditetapkan. Pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah merupakan operasi pentadbiran pada paras yang paling bawah sekali dalam hiraki organisasi pentadbiran pendidikan Negara. Ia merupakan unit pentadbiran pendidikan yang paling penting kerana segala usaha ke arah kecemerlangan pendidikan bertumpu di peringkat sekolah. Kejayaan atau kegagalan sesuatu aktiviti, program yang dirancangkan oleh pihak jabatan pendidikan negeri atau pihak kementerian pendidikan akan ditentukan di peringkat sekolah. Unit pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah adalah paling dinamik kerana di peringkat inilah pentadbir pendidikan dan kakitangan berinteraksi terus dengan pelanggan (murid, ibu-bapa dan komuniti). Peringkat Sekolah Ciri-ciri organisasi sekolah berkesan mempunyai hubungan yang rapat dengan ciri-ciri pemimpin berkesan. Jika memperkatakan tentang sekolah berkesan ia akan mencerminkan keberkesanan peranan dan fungsi pemimpin sekolah dan sebaliknya jika memperkatakan tentang pemimpin berkesan ia mencerminkan keadaan atau ciri-ciri sekolah berkesan yang dimaksudkan.

pengetua atau guru besar adalah orang paling penting dan ia dianggap sebagai seorang pentadbir dan pengajar. Struktur organisasi sekolah adalah seperti dalam Rajah 1. f. Struktur organisasi sekolah adalah seperti dalam Rajah 1. . c. Di antara tugastugas yang perlu dijalankan ialah: a. j. Kepimpinan pengetua amat penting untuk mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Dalam setiap sekolah di Malaysia ini. walaupun demikian ia masih dianggap penting. i. b. h.Sekolah seringkali dianggap sebagai institusi yang kecil atau terbawah kedudukannya. g. mengajar lima jam seminggu (Surat Pekeliling : 22 Jun 1998) menguruskan hal perjawatan mengendalikan pengurusan kewangan menguruskan jadual waktu menguruskan hal peperiksaan menguruskan hal pelbagai aktiviti/persatuan menguruskan kemasukan dan pertukaran murid Pengerusi Lembaga Tatatertib Sekolah mengawal disiplin pelajar melaksanakan arahan daripada pihak atasan berhubung dengan agensi/pejabat/masyarakat/pertubuhan luar untuk kepentingan tertentu Ahli PIBG dan ahli Lembaga Pengurus Sekolah. Sekolah juga dianggap sebagai agen sosialisasi dan agen pembangunan yang sangat berpengaruh dalam sesebuah masyarakat. e. l. d. k.

kokurikulum dsb Lembaga Pengawas Murid Rajah 1.Lembaga Pengurus (Penasihat) Hubungan Profesional Mesyuarat guru-guru Perkhidmatan Perpustakaan Pekerja Guru mata pelajaran PIBG Tugas-tugas sosial Kerani Perkhidmatan Sokongan Pengetua/Guru Besar dan Penolong Kanan kanan. Tugas dan peranan pengetua atau guru besar dapat digambarkan secara ringkas seperti Rajah 2. Peranan yang dipegang oleh pengetua biasanya . Perancangan Penilaian Peranan Pengurusan Sekolah Perhubungan Penyeliaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Penyelarasan Rajah 2 : Peranan pengetua dalam organisasi sekolah Bagi melicinkan pentadbiran biasanya peranan yang dipegang oleh pengetua akan dibantu oleh guru-guru tertentu. guru bimbingan/kerjaya. guru kelas. Hal ini kerana terdapat beberapa unit atau komponen yang bertanggungjawab terus kepada pengetua. Hal ini kerana tugas pengetua pada masa kini bukan sahaja banyak tetapi juga berat. Struktur ringkas organisasi sekolah Sekolah adalah satu organisasi yang bersistem.

Mengajar sebilangan waktu kepada iaitu mengikut arahan pengetua. Penolong Kanan Kokurikulum 1. . 5. penerbitan dan percetakan. 3. keselamatan dan kebajikan murid. penolong kanan kokurikulum dan penyelia petang. koperasi sekolah. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua. Membantu pengetua menyelia dan menilai aktiviti seperti dalam no. 2. Bertanggungjawab kokurikulum dan unit beruniform. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua. Mengajar sebilangan waktu kepada mengikut arahan pengetua. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan pengetua. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua dan Penolong kanan pentadbiran. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 1. 3. Bertanggungjawab pengetua dalam hal-hal kaunseling. Di antara tugastugas yang perlu dijalankan ialah: Penolong Kanan Pentadbiran 1. 4. perayaan sekolah. 3. 4. penolong kanan hal ehwal murid. Mengajar sebilangan waktu kepada mengikut arahan pengetua. pentadbiran. 2. pengetua dalam segala aktiviti sukan/permainan. Bertanggungjawab kepadapengetua dalam hal kurikulum. 2. hubungan masyarakat dan keselamatan. perayaan sekolah. 5. 3 di atas.di bantu oleh guru penolong kanan iaitu penolong kanan pentadbiran. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua dan Penolong kanan. biasiswa. Bertanggungjawab pengetua dalam mentadbir dalam semua aspek pengurusan sekolah bagi sesi petang. 2. buku teks. Membantu pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. kantin sekolah. 3. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. kelab/persatuan Penyelia Petang 1.

Dengan kejayaan pendekatan tersebut beliau digelar sebagai bapa pengurusan saintifik. 4. Membantu pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. Tujuan utama kajiannya ialah menilai prestasi pekerja dan meningkat profesionalisme dalam pengurusan. Prinsip-prinsip Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Pendekatan pengurusan saintifik menumpukan kepada pekerja atau peringkat bawah. Membantu pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. 6. sebagai pemimpin atau pengetua haruslah memiliki kemahiran dan kecekapan mengurus organisasinya. Penyumbang-penyumbang lain ialah Henry L Gantt dan Frank Gilberth. Pendekatan yang dikenali juga sebagai analisis tugas ini diasaskan oleh Frederick Taylor (1856-1915) dalam bukunya The Principal of Scientific Management (1911). mengeratkan perhubungan antara guru sesi pagi 5. kemajuan sesebuah sekolah amat bergantung kepada gaya pentadbiran serta kecekapan kepimpinannya.4. Oleh yang demikian. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Oleh demikian. Produktiviti boleh ditingkatkan melalui kerja yang berkesan . Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Pendekatan ini timbul disebabkan oleh masalah dalam revolusi industri pada tahun 1900. Beliau yang berasal dari Amerika Syarikat mempunyai banyak pengalaman bekerja di kilang besi waja iaitu di Midvale Steel Company. Membantu dan sesi petang. 5. Prinsip Taylor dalam pendekatan pengurusan saintifik ini ialah: 1. Bermula dari buruh sehingga menjadi seorang jurutera.

Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. . 3.my/ (13 mac 2012).2. Masalah manusia yang dianggap kecil selalunya memerlukan perhatian dan pertimbangan yang luas. 6. Pengurusan Pendidikan di Sekolah. Pentadbir sekolah bertanggungjawab untuk memudahkana interaksi antara kakitangan dan perlu mengamalkan kepipmpinan ciri-ciri kepimpinan demokratik.moe. 2. Tugas perancangan harus dipisah dengan pengeluaran. Bhd. 8. Memilih pekerja paling sesuai sebab ada yang layak dan tidak. UTM Skudai. 7.gov. 4. 3. 5. Pengurus menentukan cara-cara bekerja bagi pekerja. Utusan Publication & Distributors Sdn. Semua individu yang terlibat dalam sebarang keputusan hendaklah diberikan kesempatan untuk menentukan corak tindakan yang perlu dilaksanakan. www. Salleh Lebar (2000). RUJUKAN 1. Bhd. Pengurus harus mengambil alih tugas merancang daripada pekerja. Ahmad Kilani Mohamed(2003). 9. Mohd. Gaji seimbang dengan kerja 4. Omardin Ashaari (1999). Pengurus dilatih prinsip-prinsip pengurusan dan kawalan. Prinsip-prinsip am untuk menguruskan sekolah secara berkesan adalah dengan amalan demokrasi yang merupakan pertimbangan penting bagi pentadbir sekolah untuk mengurus guru secara individu dan kolektif. Masa yang standard bagi semua pekerja. Pentadbiran Pendidikan dan Pendidikan Di Malaysia. Pengurusan Sekolah (Satu panduan lengkap). Perlu memotivasikan pekerja.