Organisasi dan pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah.

Setiap sesebuah organisasi samada kecil atau besar dan formal atau tidak formal termasuk organisasi pendidikan di sekolah, pentadbiran atau pengurusan merupakan aspek yang amat penting. Tanpa pengurusan yang cekap proses pengeluaran tidak dapat berjalan dengan lancar bagi menyempurnakan kehidupan manusia. Mengurus sesebuah organisasi, seseorang pemimpin perlu tahu dan memahami bagaimana hendak mentadbir organisasi yang diterajuinya. Mengikut Knezevich (1974) dalam bukunya yang bertajuk Administration of Public Education, pentadbiran sekolah ialah satu proses sosial yang bersangkut paut dengan mengenal pasti, menyelenggarakan, merangsanag, mengawal, dan menyatukan secara formal mahupun tidak formal kuasa-kuasa yang bercorak manusia dan material ke dalam satu sistem yang kukuh dengan tujuan memenuhi objektif yang ditetapkan. Pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah merupakan operasi pentadbiran pada paras yang paling bawah sekali dalam hiraki organisasi pentadbiran pendidikan Negara. Ia merupakan unit pentadbiran pendidikan yang paling penting kerana segala usaha ke arah kecemerlangan pendidikan bertumpu di peringkat sekolah. Kejayaan atau kegagalan sesuatu aktiviti, program yang dirancangkan oleh pihak jabatan pendidikan negeri atau pihak kementerian pendidikan akan ditentukan di peringkat sekolah. Unit pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah adalah paling dinamik kerana di peringkat inilah pentadbir pendidikan dan kakitangan berinteraksi terus dengan pelanggan (murid, ibu-bapa dan komuniti). Peringkat Sekolah Ciri-ciri organisasi sekolah berkesan mempunyai hubungan yang rapat dengan ciri-ciri pemimpin berkesan. Jika memperkatakan tentang sekolah berkesan ia akan mencerminkan keberkesanan peranan dan fungsi pemimpin sekolah dan sebaliknya jika memperkatakan tentang pemimpin berkesan ia mencerminkan keadaan atau ciri-ciri sekolah berkesan yang dimaksudkan.

Kepimpinan pengetua amat penting untuk mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). c. b. Struktur organisasi sekolah adalah seperti dalam Rajah 1. mengajar lima jam seminggu (Surat Pekeliling : 22 Jun 1998) menguruskan hal perjawatan mengendalikan pengurusan kewangan menguruskan jadual waktu menguruskan hal peperiksaan menguruskan hal pelbagai aktiviti/persatuan menguruskan kemasukan dan pertukaran murid Pengerusi Lembaga Tatatertib Sekolah mengawal disiplin pelajar melaksanakan arahan daripada pihak atasan berhubung dengan agensi/pejabat/masyarakat/pertubuhan luar untuk kepentingan tertentu Ahli PIBG dan ahli Lembaga Pengurus Sekolah. . j. Di antara tugastugas yang perlu dijalankan ialah: a. walaupun demikian ia masih dianggap penting. Sekolah juga dianggap sebagai agen sosialisasi dan agen pembangunan yang sangat berpengaruh dalam sesebuah masyarakat. i. Struktur organisasi sekolah adalah seperti dalam Rajah 1. e. k. h.Sekolah seringkali dianggap sebagai institusi yang kecil atau terbawah kedudukannya. g. pengetua atau guru besar adalah orang paling penting dan ia dianggap sebagai seorang pentadbir dan pengajar. l. f. Dalam setiap sekolah di Malaysia ini. d.

Peranan yang dipegang oleh pengetua biasanya . Perancangan Penilaian Peranan Pengurusan Sekolah Perhubungan Penyeliaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Penyelarasan Rajah 2 : Peranan pengetua dalam organisasi sekolah Bagi melicinkan pentadbiran biasanya peranan yang dipegang oleh pengetua akan dibantu oleh guru-guru tertentu. guru kelas. Struktur ringkas organisasi sekolah Sekolah adalah satu organisasi yang bersistem.Lembaga Pengurus (Penasihat) Hubungan Profesional Mesyuarat guru-guru Perkhidmatan Perpustakaan Pekerja Guru mata pelajaran PIBG Tugas-tugas sosial Kerani Perkhidmatan Sokongan Pengetua/Guru Besar dan Penolong Kanan kanan. guru bimbingan/kerjaya. Hal ini kerana tugas pengetua pada masa kini bukan sahaja banyak tetapi juga berat. Hal ini kerana terdapat beberapa unit atau komponen yang bertanggungjawab terus kepada pengetua. kokurikulum dsb Lembaga Pengawas Murid Rajah 1. Tugas dan peranan pengetua atau guru besar dapat digambarkan secara ringkas seperti Rajah 2.

buku teks. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. biasiswa. Bertanggungjawab kokurikulum dan unit beruniform. Bertanggungjawab pengetua dalam hal-hal kaunseling. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua dan Penolong kanan pentadbiran. pengetua dalam segala aktiviti sukan/permainan. Mengajar sebilangan waktu kepada mengikut arahan pengetua. Membantu pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. perayaan sekolah. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan pengetua.di bantu oleh guru penolong kanan iaitu penolong kanan pentadbiran. 2. . 3. penolong kanan kokurikulum dan penyelia petang. kelab/persatuan Penyelia Petang 1. 3. 3. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. kantin sekolah. Bertanggungjawab kepadapengetua dalam hal kurikulum. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 1. penerbitan dan percetakan. Penolong Kanan Kokurikulum 1. perayaan sekolah. pentadbiran. Mengajar sebilangan waktu kepada iaitu mengikut arahan pengetua. 5. 2. 2. 3. 4. 4. Bertanggungjawab pengetua dalam mentadbir dalam semua aspek pengurusan sekolah bagi sesi petang. Membantu pengetua menyelia dan menilai aktiviti seperti dalam no. keselamatan dan kebajikan murid. Mengajar sebilangan waktu kepada mengikut arahan pengetua. Di antara tugastugas yang perlu dijalankan ialah: Penolong Kanan Pentadbiran 1. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua. 2. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua. penolong kanan hal ehwal murid. 3 di atas. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua dan Penolong kanan. 5. hubungan masyarakat dan keselamatan. koperasi sekolah.

Beliau yang berasal dari Amerika Syarikat mempunyai banyak pengalaman bekerja di kilang besi waja iaitu di Midvale Steel Company. Membantu dan sesi petang. 6. 4. Pendekatan yang dikenali juga sebagai analisis tugas ini diasaskan oleh Frederick Taylor (1856-1915) dalam bukunya The Principal of Scientific Management (1911). Oleh yang demikian. Oleh demikian. Penyumbang-penyumbang lain ialah Henry L Gantt dan Frank Gilberth. Produktiviti boleh ditingkatkan melalui kerja yang berkesan . Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. sebagai pemimpin atau pengetua haruslah memiliki kemahiran dan kecekapan mengurus organisasinya. Membantu pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. Dengan kejayaan pendekatan tersebut beliau digelar sebagai bapa pengurusan saintifik. Pendekatan ini timbul disebabkan oleh masalah dalam revolusi industri pada tahun 1900. Membantu pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. Prinsip-prinsip Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Pendekatan pengurusan saintifik menumpukan kepada pekerja atau peringkat bawah. mengeratkan perhubungan antara guru sesi pagi 5. 5.4. kemajuan sesebuah sekolah amat bergantung kepada gaya pentadbiran serta kecekapan kepimpinannya. Bermula dari buruh sehingga menjadi seorang jurutera. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Prinsip Taylor dalam pendekatan pengurusan saintifik ini ialah: 1. Tujuan utama kajiannya ialah menilai prestasi pekerja dan meningkat profesionalisme dalam pengurusan.

Pengurus menentukan cara-cara bekerja bagi pekerja. Pengurusan Pendidikan di Sekolah. Pentadbir sekolah bertanggungjawab untuk memudahkana interaksi antara kakitangan dan perlu mengamalkan kepipmpinan ciri-ciri kepimpinan demokratik. Memilih pekerja paling sesuai sebab ada yang layak dan tidak. Ahmad Kilani Mohamed(2003). 9. Semua individu yang terlibat dalam sebarang keputusan hendaklah diberikan kesempatan untuk menentukan corak tindakan yang perlu dilaksanakan. Bhd. UTM Skudai. Tugas perancangan harus dipisah dengan pengeluaran. www. Gaji seimbang dengan kerja 4. Prinsip-prinsip am untuk menguruskan sekolah secara berkesan adalah dengan amalan demokrasi yang merupakan pertimbangan penting bagi pentadbir sekolah untuk mengurus guru secara individu dan kolektif. . 4. Mohd. 8. Pentadbiran Pendidikan dan Pendidikan Di Malaysia. 2. Salleh Lebar (2000). 3. RUJUKAN 1. Omardin Ashaari (1999). Pengurus dilatih prinsip-prinsip pengurusan dan kawalan. 7. Perlu memotivasikan pekerja. Pengurus harus mengambil alih tugas merancang daripada pekerja. Utusan Publication & Distributors Sdn. 3. Bhd. Masa yang standard bagi semua pekerja. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn.gov. 6. Masalah manusia yang dianggap kecil selalunya memerlukan perhatian dan pertimbangan yang luas. 5. Pengurusan Sekolah (Satu panduan lengkap).my/ (13 mac 2012).2.moe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful