Organisasi dan pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah.

Setiap sesebuah organisasi samada kecil atau besar dan formal atau tidak formal termasuk organisasi pendidikan di sekolah, pentadbiran atau pengurusan merupakan aspek yang amat penting. Tanpa pengurusan yang cekap proses pengeluaran tidak dapat berjalan dengan lancar bagi menyempurnakan kehidupan manusia. Mengurus sesebuah organisasi, seseorang pemimpin perlu tahu dan memahami bagaimana hendak mentadbir organisasi yang diterajuinya. Mengikut Knezevich (1974) dalam bukunya yang bertajuk Administration of Public Education, pentadbiran sekolah ialah satu proses sosial yang bersangkut paut dengan mengenal pasti, menyelenggarakan, merangsanag, mengawal, dan menyatukan secara formal mahupun tidak formal kuasa-kuasa yang bercorak manusia dan material ke dalam satu sistem yang kukuh dengan tujuan memenuhi objektif yang ditetapkan. Pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah merupakan operasi pentadbiran pada paras yang paling bawah sekali dalam hiraki organisasi pentadbiran pendidikan Negara. Ia merupakan unit pentadbiran pendidikan yang paling penting kerana segala usaha ke arah kecemerlangan pendidikan bertumpu di peringkat sekolah. Kejayaan atau kegagalan sesuatu aktiviti, program yang dirancangkan oleh pihak jabatan pendidikan negeri atau pihak kementerian pendidikan akan ditentukan di peringkat sekolah. Unit pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah adalah paling dinamik kerana di peringkat inilah pentadbir pendidikan dan kakitangan berinteraksi terus dengan pelanggan (murid, ibu-bapa dan komuniti). Peringkat Sekolah Ciri-ciri organisasi sekolah berkesan mempunyai hubungan yang rapat dengan ciri-ciri pemimpin berkesan. Jika memperkatakan tentang sekolah berkesan ia akan mencerminkan keberkesanan peranan dan fungsi pemimpin sekolah dan sebaliknya jika memperkatakan tentang pemimpin berkesan ia mencerminkan keadaan atau ciri-ciri sekolah berkesan yang dimaksudkan.

mengajar lima jam seminggu (Surat Pekeliling : 22 Jun 1998) menguruskan hal perjawatan mengendalikan pengurusan kewangan menguruskan jadual waktu menguruskan hal peperiksaan menguruskan hal pelbagai aktiviti/persatuan menguruskan kemasukan dan pertukaran murid Pengerusi Lembaga Tatatertib Sekolah mengawal disiplin pelajar melaksanakan arahan daripada pihak atasan berhubung dengan agensi/pejabat/masyarakat/pertubuhan luar untuk kepentingan tertentu Ahli PIBG dan ahli Lembaga Pengurus Sekolah. f. pengetua atau guru besar adalah orang paling penting dan ia dianggap sebagai seorang pentadbir dan pengajar. l. k. c. j. Struktur organisasi sekolah adalah seperti dalam Rajah 1. Sekolah juga dianggap sebagai agen sosialisasi dan agen pembangunan yang sangat berpengaruh dalam sesebuah masyarakat. Kepimpinan pengetua amat penting untuk mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Struktur organisasi sekolah adalah seperti dalam Rajah 1. . d. Dalam setiap sekolah di Malaysia ini. b. i.Sekolah seringkali dianggap sebagai institusi yang kecil atau terbawah kedudukannya. Di antara tugastugas yang perlu dijalankan ialah: a. h. g. e. walaupun demikian ia masih dianggap penting.

Peranan yang dipegang oleh pengetua biasanya . guru bimbingan/kerjaya. Hal ini kerana tugas pengetua pada masa kini bukan sahaja banyak tetapi juga berat. Hal ini kerana terdapat beberapa unit atau komponen yang bertanggungjawab terus kepada pengetua. Tugas dan peranan pengetua atau guru besar dapat digambarkan secara ringkas seperti Rajah 2. Struktur ringkas organisasi sekolah Sekolah adalah satu organisasi yang bersistem. guru kelas. kokurikulum dsb Lembaga Pengawas Murid Rajah 1.Lembaga Pengurus (Penasihat) Hubungan Profesional Mesyuarat guru-guru Perkhidmatan Perpustakaan Pekerja Guru mata pelajaran PIBG Tugas-tugas sosial Kerani Perkhidmatan Sokongan Pengetua/Guru Besar dan Penolong Kanan kanan. Perancangan Penilaian Peranan Pengurusan Sekolah Perhubungan Penyeliaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Penyelarasan Rajah 2 : Peranan pengetua dalam organisasi sekolah Bagi melicinkan pentadbiran biasanya peranan yang dipegang oleh pengetua akan dibantu oleh guru-guru tertentu.

3. penolong kanan hal ehwal murid. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 1. hubungan masyarakat dan keselamatan. Di antara tugastugas yang perlu dijalankan ialah: Penolong Kanan Pentadbiran 1. Mengajar sebilangan waktu kepada mengikut arahan pengetua. 2. perayaan sekolah. Penolong Kanan Kokurikulum 1. buku teks. Membantu pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. pengetua dalam segala aktiviti sukan/permainan. 4. 2. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Bertanggungjawab pengetua dalam hal-hal kaunseling. Mengajar sebilangan waktu kepada mengikut arahan pengetua. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua dan Penolong kanan pentadbiran. 3 di atas. Bertanggungjawab kepadapengetua dalam hal kurikulum. penerbitan dan percetakan. kelab/persatuan Penyelia Petang 1. keselamatan dan kebajikan murid. perayaan sekolah. kantin sekolah. 3. 3. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua. pentadbiran. 4.di bantu oleh guru penolong kanan iaitu penolong kanan pentadbiran. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua. Mengajar sebilangan waktu kepada iaitu mengikut arahan pengetua. penolong kanan kokurikulum dan penyelia petang. 2. 5. Membantu pengetua menyelia dan menilai aktiviti seperti dalam no. biasiswa. 2. . koperasi sekolah. 5. Bertanggungjawab kokurikulum dan unit beruniform. 3. Bertanggungjawab pengetua dalam mentadbir dalam semua aspek pengurusan sekolah bagi sesi petang. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan pengetua. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua dan Penolong kanan.

Pendekatan ini timbul disebabkan oleh masalah dalam revolusi industri pada tahun 1900. Oleh yang demikian. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Produktiviti boleh ditingkatkan melalui kerja yang berkesan . 4. Pendekatan yang dikenali juga sebagai analisis tugas ini diasaskan oleh Frederick Taylor (1856-1915) dalam bukunya The Principal of Scientific Management (1911). Bermula dari buruh sehingga menjadi seorang jurutera. Membantu pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. mengeratkan perhubungan antara guru sesi pagi 5. Prinsip-prinsip Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Pendekatan pengurusan saintifik menumpukan kepada pekerja atau peringkat bawah. Oleh demikian. Beliau yang berasal dari Amerika Syarikat mempunyai banyak pengalaman bekerja di kilang besi waja iaitu di Midvale Steel Company. Penyumbang-penyumbang lain ialah Henry L Gantt dan Frank Gilberth. Membantu dan sesi petang. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Dengan kejayaan pendekatan tersebut beliau digelar sebagai bapa pengurusan saintifik. 5. Prinsip Taylor dalam pendekatan pengurusan saintifik ini ialah: 1. kemajuan sesebuah sekolah amat bergantung kepada gaya pentadbiran serta kecekapan kepimpinannya. sebagai pemimpin atau pengetua haruslah memiliki kemahiran dan kecekapan mengurus organisasinya. Membantu pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. Tujuan utama kajiannya ialah menilai prestasi pekerja dan meningkat profesionalisme dalam pengurusan.4. 6.

Pengurusan Pendidikan di Sekolah. 3. Utusan Publication & Distributors Sdn. Pentadbiran Pendidikan dan Pendidikan Di Malaysia. Bhd. 7. .gov. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. UTM Skudai. Bhd. Pengurusan Sekolah (Satu panduan lengkap). Tugas perancangan harus dipisah dengan pengeluaran. Pengurus menentukan cara-cara bekerja bagi pekerja. Salleh Lebar (2000). Semua individu yang terlibat dalam sebarang keputusan hendaklah diberikan kesempatan untuk menentukan corak tindakan yang perlu dilaksanakan. Omardin Ashaari (1999).moe. Perlu memotivasikan pekerja. Memilih pekerja paling sesuai sebab ada yang layak dan tidak. 5. 6. Pengurus harus mengambil alih tugas merancang daripada pekerja. 4. Prinsip-prinsip am untuk menguruskan sekolah secara berkesan adalah dengan amalan demokrasi yang merupakan pertimbangan penting bagi pentadbir sekolah untuk mengurus guru secara individu dan kolektif.my/ (13 mac 2012). Ahmad Kilani Mohamed(2003). Pentadbir sekolah bertanggungjawab untuk memudahkana interaksi antara kakitangan dan perlu mengamalkan kepipmpinan ciri-ciri kepimpinan demokratik. 8. Gaji seimbang dengan kerja 4. RUJUKAN 1.2. Pengurus dilatih prinsip-prinsip pengurusan dan kawalan. 3. Masalah manusia yang dianggap kecil selalunya memerlukan perhatian dan pertimbangan yang luas. www. 2. Mohd. 9. Masa yang standard bagi semua pekerja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful