Organisasi dan pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah.

Setiap sesebuah organisasi samada kecil atau besar dan formal atau tidak formal termasuk organisasi pendidikan di sekolah, pentadbiran atau pengurusan merupakan aspek yang amat penting. Tanpa pengurusan yang cekap proses pengeluaran tidak dapat berjalan dengan lancar bagi menyempurnakan kehidupan manusia. Mengurus sesebuah organisasi, seseorang pemimpin perlu tahu dan memahami bagaimana hendak mentadbir organisasi yang diterajuinya. Mengikut Knezevich (1974) dalam bukunya yang bertajuk Administration of Public Education, pentadbiran sekolah ialah satu proses sosial yang bersangkut paut dengan mengenal pasti, menyelenggarakan, merangsanag, mengawal, dan menyatukan secara formal mahupun tidak formal kuasa-kuasa yang bercorak manusia dan material ke dalam satu sistem yang kukuh dengan tujuan memenuhi objektif yang ditetapkan. Pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah merupakan operasi pentadbiran pada paras yang paling bawah sekali dalam hiraki organisasi pentadbiran pendidikan Negara. Ia merupakan unit pentadbiran pendidikan yang paling penting kerana segala usaha ke arah kecemerlangan pendidikan bertumpu di peringkat sekolah. Kejayaan atau kegagalan sesuatu aktiviti, program yang dirancangkan oleh pihak jabatan pendidikan negeri atau pihak kementerian pendidikan akan ditentukan di peringkat sekolah. Unit pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah adalah paling dinamik kerana di peringkat inilah pentadbir pendidikan dan kakitangan berinteraksi terus dengan pelanggan (murid, ibu-bapa dan komuniti). Peringkat Sekolah Ciri-ciri organisasi sekolah berkesan mempunyai hubungan yang rapat dengan ciri-ciri pemimpin berkesan. Jika memperkatakan tentang sekolah berkesan ia akan mencerminkan keberkesanan peranan dan fungsi pemimpin sekolah dan sebaliknya jika memperkatakan tentang pemimpin berkesan ia mencerminkan keadaan atau ciri-ciri sekolah berkesan yang dimaksudkan.

Di antara tugastugas yang perlu dijalankan ialah: a. . h. Struktur organisasi sekolah adalah seperti dalam Rajah 1. pengetua atau guru besar adalah orang paling penting dan ia dianggap sebagai seorang pentadbir dan pengajar.Sekolah seringkali dianggap sebagai institusi yang kecil atau terbawah kedudukannya. f. e. l. Dalam setiap sekolah di Malaysia ini. Sekolah juga dianggap sebagai agen sosialisasi dan agen pembangunan yang sangat berpengaruh dalam sesebuah masyarakat. Kepimpinan pengetua amat penting untuk mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). g. i. Struktur organisasi sekolah adalah seperti dalam Rajah 1. walaupun demikian ia masih dianggap penting. k. mengajar lima jam seminggu (Surat Pekeliling : 22 Jun 1998) menguruskan hal perjawatan mengendalikan pengurusan kewangan menguruskan jadual waktu menguruskan hal peperiksaan menguruskan hal pelbagai aktiviti/persatuan menguruskan kemasukan dan pertukaran murid Pengerusi Lembaga Tatatertib Sekolah mengawal disiplin pelajar melaksanakan arahan daripada pihak atasan berhubung dengan agensi/pejabat/masyarakat/pertubuhan luar untuk kepentingan tertentu Ahli PIBG dan ahli Lembaga Pengurus Sekolah. b. c. d. j.

Hal ini kerana tugas pengetua pada masa kini bukan sahaja banyak tetapi juga berat. Hal ini kerana terdapat beberapa unit atau komponen yang bertanggungjawab terus kepada pengetua. guru kelas. Perancangan Penilaian Peranan Pengurusan Sekolah Perhubungan Penyeliaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Penyelarasan Rajah 2 : Peranan pengetua dalam organisasi sekolah Bagi melicinkan pentadbiran biasanya peranan yang dipegang oleh pengetua akan dibantu oleh guru-guru tertentu. guru bimbingan/kerjaya. Peranan yang dipegang oleh pengetua biasanya .Lembaga Pengurus (Penasihat) Hubungan Profesional Mesyuarat guru-guru Perkhidmatan Perpustakaan Pekerja Guru mata pelajaran PIBG Tugas-tugas sosial Kerani Perkhidmatan Sokongan Pengetua/Guru Besar dan Penolong Kanan kanan. Struktur ringkas organisasi sekolah Sekolah adalah satu organisasi yang bersistem. kokurikulum dsb Lembaga Pengawas Murid Rajah 1. Tugas dan peranan pengetua atau guru besar dapat digambarkan secara ringkas seperti Rajah 2.

penolong kanan hal ehwal murid. . 2. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua dan Penolong kanan pentadbiran. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. 3. 3. penolong kanan kokurikulum dan penyelia petang. Mengajar sebilangan waktu kepada mengikut arahan pengetua. Bertanggungjawab kepadapengetua dalam hal kurikulum. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan pengetua. pentadbiran. koperasi sekolah. kelab/persatuan Penyelia Petang 1. Membantu pengetua menyelia dan menilai aktiviti seperti dalam no. pengetua dalam segala aktiviti sukan/permainan. biasiswa. 5. 4. 3. Penolong Kanan Kokurikulum 1. 2.di bantu oleh guru penolong kanan iaitu penolong kanan pentadbiran. 5. hubungan masyarakat dan keselamatan. 4. Membantu pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. 2. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua. penerbitan dan percetakan. Bertanggungjawab pengetua dalam mentadbir dalam semua aspek pengurusan sekolah bagi sesi petang. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 1. kantin sekolah. 3. Di antara tugastugas yang perlu dijalankan ialah: Penolong Kanan Pentadbiran 1. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua. perayaan sekolah. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua dan Penolong kanan. buku teks. keselamatan dan kebajikan murid. Bertanggungjawab kokurikulum dan unit beruniform. Mengajar sebilangan waktu kepada mengikut arahan pengetua. perayaan sekolah. Mengajar sebilangan waktu kepada iaitu mengikut arahan pengetua. 3 di atas. Bertanggungjawab pengetua dalam hal-hal kaunseling. 2.

mengeratkan perhubungan antara guru sesi pagi 5. Bermula dari buruh sehingga menjadi seorang jurutera. Membantu dan sesi petang.4. 6. Membantu pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. Penyumbang-penyumbang lain ialah Henry L Gantt dan Frank Gilberth. 5. Dengan kejayaan pendekatan tersebut beliau digelar sebagai bapa pengurusan saintifik. Membantu pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran. 4. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Oleh yang demikian. Prinsip-prinsip Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Pendekatan pengurusan saintifik menumpukan kepada pekerja atau peringkat bawah. kemajuan sesebuah sekolah amat bergantung kepada gaya pentadbiran serta kecekapan kepimpinannya. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. sebagai pemimpin atau pengetua haruslah memiliki kemahiran dan kecekapan mengurus organisasinya. Produktiviti boleh ditingkatkan melalui kerja yang berkesan . Pendekatan yang dikenali juga sebagai analisis tugas ini diasaskan oleh Frederick Taylor (1856-1915) dalam bukunya The Principal of Scientific Management (1911). Pendekatan ini timbul disebabkan oleh masalah dalam revolusi industri pada tahun 1900. Prinsip Taylor dalam pendekatan pengurusan saintifik ini ialah: 1. Oleh demikian. Tujuan utama kajiannya ialah menilai prestasi pekerja dan meningkat profesionalisme dalam pengurusan. Beliau yang berasal dari Amerika Syarikat mempunyai banyak pengalaman bekerja di kilang besi waja iaitu di Midvale Steel Company.

Semua individu yang terlibat dalam sebarang keputusan hendaklah diberikan kesempatan untuk menentukan corak tindakan yang perlu dilaksanakan.2. Ahmad Kilani Mohamed(2003). Pengurus menentukan cara-cara bekerja bagi pekerja. Pengurus dilatih prinsip-prinsip pengurusan dan kawalan. 2.my/ (13 mac 2012). Tugas perancangan harus dipisah dengan pengeluaran. RUJUKAN 1. Memilih pekerja paling sesuai sebab ada yang layak dan tidak. Pengurus harus mengambil alih tugas merancang daripada pekerja. Masa yang standard bagi semua pekerja. Prinsip-prinsip am untuk menguruskan sekolah secara berkesan adalah dengan amalan demokrasi yang merupakan pertimbangan penting bagi pentadbir sekolah untuk mengurus guru secara individu dan kolektif. Bhd. 3. Pentadbiran Pendidikan dan Pendidikan Di Malaysia. www. Omardin Ashaari (1999). Masalah manusia yang dianggap kecil selalunya memerlukan perhatian dan pertimbangan yang luas. Mohd. Bhd. . 3. UTM Skudai. 4. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn.moe. Salleh Lebar (2000). Pengurusan Pendidikan di Sekolah.gov. 9. 8. Utusan Publication & Distributors Sdn. 6. 7. Perlu memotivasikan pekerja. Pentadbir sekolah bertanggungjawab untuk memudahkana interaksi antara kakitangan dan perlu mengamalkan kepipmpinan ciri-ciri kepimpinan demokratik. Gaji seimbang dengan kerja 4. Pengurusan Sekolah (Satu panduan lengkap). 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful