P. 1
Kaedah Dalcroze

Kaedah Dalcroze

|Views: 683|Likes:
Published by Chiu Yan

More info:

Published by: Chiu Yan on Apr 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

PENGENALAN Menurut Mok Soon Sang (2008), perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir

hingga peringkat kematangan. Mengikut ahli psikologi perkembangan manusia dari aspek perubahan jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani adalah dipengaruhi oleh dua faktor yang utama iaitu faktor baka dan faktor persekitaran. Perkembangan juga boleh disifatkan sebagai pengaliran yang saling berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu. Menurut Atan Long (1980), perkembangan ialah perubahan

kualitatif. Ia tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi jelas dilihat perubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan daripada peringkat yang lebih awal. Gesell (1949) menyatakan, walaupun tidak ada dua individu yang benarbenar serupa, secara global semua kanak-kanak yang normal cenderung mengikut susunan pertumbuhan yang biasa dilalui oleh kanak-kanak. Kesimpulannya perkembangan dapat ditakrifkan sebagai satu perubahan kualitatif yang sistematik meliputi aspek biologi, kognitif dan sosioemosi. Perubahan tersebut adalah berterusan dalam mematangkan dan mendewasakan suatu benda hidup hingga ke akhir hayatnya

1

KONSEP PERKEMBANGAN KREATIVITI DALAM BENTUK GRAFIK

2

Muzik dan pergerakan

Pengenalan

  

Muzik adalah satu aspek yang sangat penting dan berkesan dalam perkembangan emosi, sosial, fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pengalaman awal muzik dapat membantu kanak-kanak dari segi pembinaan, penukaran dan pengembangan konsep. Perkembangan dalam persepsi multisensory, pengawalan motor, kemahiran penyelesaian masalah, mencipta dan kemahiran menyoal.

3

Lagu dan rima pentatonic digunakan untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. rentak dan improvisasi Pembelajaran dan latihan muzik yang lengkap dan kreatif seharusnya menggabungkan tigatiga aspek ini. Peniruankanak-kanak 4      Nama ialah Zoltan Kodaly Tokah muzik yang berasal dari Hungary. -Menghasilkan individu dewasa yang dapat membaca dan menulis skor muzik seperti mana mereka mahir membaca dan . Meneroka dan mencuba pergerakan badan menggunakan ruang yang sedia ada serta mengikut rentak muzik yang berlainan. Tubuh badan pelajar dianggap sebagai peralatan muzik dalam menginterpretasikan bunyi. ORFF DAN KODALY Kaedah Dalcroze Kaedah Orff Kaedah Kodaly         Nama ialah Emile Jaques Dalcroze Dalcroze telah memperkenalkan kaedah eurythmics – mempelajari dan mengekspresikan muzik melalui pergerakan Sebab: pelajarnya cekap dari segi teknikal tetapi mempunyai kelemahan dari segi pemahaman muzik Kaedah ini menggabungkan pergerakan. Kaedah Dalcroze menegaskan bahawa. Objektif pendekatan Kodaly: -Membantu dalam perkembangan sosial seni kanak-kanak yang seimbang.TEORI-TEORI PERKEMBANGAN MUZIK DALCROZE. Asas dalam kaedah ialah nyanyian. Suara. Perbezaan utama antara kaedah ini dengan kaedahkaedah pendidikan muzik yang lain ialah penekanan kepada pembelajaran dan pembacaan skor muzik secara formal. pembelajaran bahan muzik instrinsik iaitu muzik yang berkait rapat dengan budaya sesuatu masyarakat dan penggunaan solmization yang relatif. Tindak balas seluruh tubuh badan perlu           Nama Carl Orff Seorang ahli muzik dari German Pendekatan ini dikenali sebagai Orff Shulwerk. Proses pengajaran pendekatan Shulwek dibahagi kepada 4 bahagian: Penjelajahankanakkanak menjelajahi dan mencuba semua aspek Shulwerk. pergerakan dan peralatan muzik adalah tiga elemen perantara yang digunakan dalam Shulwerk. Peralatan muzik diguankan dalam kaedah ini adalah dari jenis bar atau mallet seperti xylophone.

kanak-kanak akan berupaya membuat improvisasi terhadap melodi. . 5 . rentak. Penciptaan-menyediakan alat untuk penciptaan supaya mencipta satu gubahan muzik yang lengkap. Improvisasi-selepas kanak-kanak belajar tentang pergerakan. ruang dan tenaga dan antara muzik dan pergerakan Minda dan tubuh hendaklah sentiasa dalam keadaan seimbang dan harmoni Pendengaran dalaman iaitu kebolehan mengenali sensasi yang dirasai melalui pergerakan dan bunyi Kinesthesia iaitu sensasi yang dirasai melalui pergerakan ditukar kepada perasaan yang kemudiannya dihantar ke otak. Otak pula akan memproses maklumat dan menukar maklumat yang diterima menjadi pengetahuan   banyak belajar dengan meniru pergerakan yang dilihat dan didengar. dan melodi.  Ciri-ciri kaedah Kodaly: -semua orang patut dan boleh dididik membaca skor muzik -pembacaan muzik harus diperkenalkan melalui solfege dari peringkat awak kanak-kanak -nyanyian digunakan sebagai instrument atau peralatan muzik -lagu-lagu yang diajar hendaklah muzik yang paling tinggi kualiti dan nilai keseniannya. menulis dalam bahasa.cara muzik dipelajari adalah sama dengan cara pembelajaran bahasa.      aktif dalam mempelajari muzik Kepentingan pengalaman peribadi dalam pembelajaran Pergerakan tubuh badan sebagai asas kepekaan terhadap rentak Kepentingan hubungan antara masa.

Struktur kecerdasan muzik dalam otak hamper selari dengan struktur kecerdasan linguistik. Pandangan Gardner:   Sebagai kemahiran aspek persembahan. Hemisfera kanan otak manusia yang memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi dan produksi muzik. . tala dan nada. pengamalan dan persekitaran yang bermakna. Semua orang mempunyai keupayaan mempelajari dan menggunakan muzik dengan kreatif Pendidikan muzik pada peringkat awal kanak-kanak harus digalakkan untuk menccapai tahap perkembangan yang menyeluruh dan seimbang Hubungan rapat antara muzik dan bahasa sebagai alat berkomunikasi Pendidikan muzik haruslah merangkumi aspek fizikal. Berpotensi berfikir secara kreatif dan semua jenis kecerdasan ini berkerjasama secara kompleks.Kecerdasan Muzik   Peka kepada rentak. 6 iii. mental dan emosi. ii.   Aspek Muzik dalam teori kecerdasan Garner i. iv. penggubahan pelbagai bentuk dan corak muzik. berkembang melalui pendidikan. berkomunikasi dan memahami makna yang dihasilkan daripada bunyi. Membolehkan individu mencipta. sosial.

Hasil seni visual yang dihasilkan oleh murid atau kanak-kanak sendiri.SENI VISUAL Pengenalan       Manusia dari semua peringkat umur mempunyai keupayaan meluahkan perasaan mereka melalui mainan dan seni. membuat corak dan rekaan. 7 . Kurikulum seni visual dibahagikan kepada 4 bidang iaitu menggambar. Penekanan kurikulum: -Pemerhatian secara aktif -interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan -Apresiasi seni visual secara mudah -menghargai nilai baik dalam semua aspek. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Menpunyai 2dimensi Apresiasi atau kajian kerja artistic yang dihasilkan oleh orang lain.

Lowenfeld menyatakan dalam bidang seni halus. gambar-gambar dan peralatan-peralatan sains. Seni dapat meningkatkan kemahiran seni melukis serta imej artistik yang dihasilkan boleh mewujudkan bahan perantara untuk kanak-kanak mengembangkan kreativiti.Teori-teori seni visual Teori Kognitif Teori Psikoanalitik Teori Kognitif Pandangan Victor Lowenfeld (1947)  Lowenfeld (1947) menyatakan bahawa sejak kecail lagi proses pembelajaran kanak-kanak dibantu dengan penggunaan alat bantuan sensori seperti peta. pengetahuan teknik-teknik seni halus serta kemahiran memanipulasi ciri-ciri lukisan.   8 .

-sebaliknya. Peringkat Rasional -kanak-kanak mula peka dengan konsep (Pseudonaturalistic realistic di dalam menghasilkan lukisan atau Reasoning :12. Tahun) -penekaan lebih diberikan kepada cara penyusunan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat di sekelilingnya. Peringkat Skematik -lukisan mula dihasilkan mengikut skema atau (Schematic: 7-9 konsep tertentu. kanak-kanak akan mempamerkan kesedaran tentang corak dan koordinasi tangan-mata. Realisma (Dawning -imej yang dilukis secara realistic dan teliti Realism :9-imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan 12Tahun) kanak-kanak mula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri. -peringkat peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek yang terdapat di sekelilingnya dengan menggunakan garisan. bebas dan berskala besar. 9 .Lowenfeld menjelaaskan bahawa perkembangan artistik kanak-kanak dan hubungannya secara langsung terhadap perkembanagn mental boleh dilihat dari klasifikasi tahap yang berikut: Peringkat Contengan (Scribbling:2-4 Tahun) Peringkat Praskematik (Preschematic: 47tahun) -menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal -contengan yang dibuat oleh kanakkanak pula tahap ini tidak dihasilkan secara suka-suka sdan tanpa tujuan. Period If Decision atau Adolescent Art in High School (1417 Tahun) -peringkat ini merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan peciptaan objek.-mereka menitikberatkan konsep kedudukan 14 tahun) dan saiz rasional imej. -hasilnya dengan spontan. -kanak-kanak terus melukis dengan Peringkat Kesedaran mengekalkan konsep dan skema tertentu.

Bridget  Pada peringkat awal. 10 .  Daripada gambar tersebut. diikuti dengan bulatanyang .lebih besar disekeliling bulatan pertama.  Teori ini berkaitan dengan penggunaan bahasa menganalisa ataumembincangkan seni visual.  Selepas beberapa siri terapi. Freud mempercayai bahawainterpretasi mereka terhadap seni visual dan penghasilan mereka bolehmewujudkan perasaan dan emosi.  Freud juga mengkaji hubungan antara sejarah hidup artis dengan karya mereka  Dalam konteks kemahiran seni kanak-kanak.  Dalam sesi terapi. Bridget disuruh melukis sebuah lagi gambar mengenai dirinya.  Freud juga menyatakan bahawa tahap ini boleh dicapai dengan menganalisis proses-proses kreatif yang terlibat dalam penghasilan senivisual.Teori Psikoanalitik Freud  Diperkenalkan oleh sigmund Freud. pakar terapi mendapati umur mental Bridget adalah lebih kurang 3 tahun dan dia mempunyai sindrom risau dangementar apabila dipisahkan daripada ibunya.  Bridget menyatakan ibunya bersaiz kecil kerana ibunya berada jauhdaripadanya. didapati Bridget menunjukkan tingkah laku yanganeh apabila dia menghadapi perubahan.  Briget melukis gambar yang menunjukkan bahawa dirinya sudah lebihbesar dan mengatakan gambar kecil di sebelahnya adalah ibunya. Jarboe memerhati tingkah laku Bridget.  Bridget melukis satu bulatan yang sangat kecil.  Seni boleh meluahkan emosi seseorang  Freud percaya bahawa seni visual adalah bahan perantara paling pentingdan utama dalam mengenal pasti pemikiran bawah sedar manusia.  Bridget akan menjerit-jerit dan tidak dapat dikawal.

.Seseorang individu juga dapat berfikir dalam bentukgambaran dan bayangan secara tiga dimensi.Dapat mengenali objek. . . Teori kecerdasan pelbagai memainkan perananyang sangat penting sebagai asas bagi penerapanSeni dalam Pendidikan semasa pengajaran danpembelajaran di dalam bilik darjah. warna dan corakdalam persekitaran. Melibatkan kepekaan terhadap warna.Kecerdasan Visual Ruang Teori-teori    `seven ways of knowing.bentuk dan ruang Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkanseseorang : .Membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat.garis. Howard Gardner (1983) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh HowardGardner adalah sebagai asas pemupukan mindamurid untuk mencapai kecemerlangan. Penekananyang khusus diberikan untuk mengenalpastiaspekaspek dalam teori kecerdasan pelbagai. bentuk. .Bijak menghubungkaitkan antara objek dalam ruang. 11 . .Mempersembahkan idea visualdan ruang secaragrafik.Berkebolehan menceritakan dan menggambarkanpengalaman yang pernah dilalui.    Kebolehan mencipta gambaran mental danmengamati dunia visual. preceiving andunderstanding life·.

Sosiodrama Definisi  Sosiodrama dilakukan oleh kanak-kanak secara spontan dengan mencipta tema dan senario yang biasa mereka lihat atau alami . Selain itu. mereka meniru gaya atau pelakuan orang dewasa dan ianyan berlaku dalam waktu pendek sahaja.   12 . dalam sosiodrama mereka sendiri merupakan sebagai pengarah sosiodrama dilakonkan mengikut dunia mereka sendiri seperti menggunakan kayu sebagai senapang atau kotak besar sebagai kereta yang dipandu dengan menggunakan mulut untuk mengeluarkan bunyi kereta.

Main ‘unoccupied’ iaitu kanak-kanak tidak bermain dengan sesiapapun dan juga sebarang permainan Main sosial Main ‘onlooker’ (pemerhati) iaitu kanakkanak memerhati dan melihat rakan-rakan bermain. Permainan koperatif adalah hasil daripada organisasi. 13 . tetapi mereka tidak bermain bersama-sama. Mereka meberikan focus kepada permainan kanak-kanak lain.Main ‘associative’ iaitu kanak-kanak hanya berinteraksi di antara satu sama lain dengan bertanya atau meminjam peralatan atau bahan. Main ‘solitary’ (bersendirian) iaitu suatu permainan di mana kanak-kanak bermain seorang diri tanpa menghiraukan rakan-rakan dan keadaan sekeliling. Main ‘parallel’ iaitu kanak-kanak bermain sendirian dengan menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakan-rakan mereka. Main ‘cooperative’ iaitu kanakkanak terlibat secara aktif sebagai satu kumpulan bermain bersama.

Menghadapi situasi-situasi tertentu 4. Peranan permainan sosio dramatic dalam pembelajaran kanak-kanak adalah untuk memberi mereka: 1.Permainan Sosio Dramatik     sebahagian daripada drama kreatif Dikenali role playing Merujuk kepada permainan di mana kanak-kanak bermain sebagai ibu. memahami tentang orang lain 5. pengjahat dan sebagainya. Memilih alternative dalam menyesuaikan sesuatu masalah 3. Mengalisa sesuatu situasi 2. doktor. Merujek kepada cerita dongeng dan cerita-cerita dan kepahlawan. bapa . polis. melahirkan emosi dan kemahiran berinteraksi dan mencipta 14 .

Permainan dramatic Drama berpandu Boneka Sosio drama 15 .Drama Kreatif - - Suatu proses sponton yang bertujuan untuk menyampaikan mesej. emosi atau cerita dengan menggunakan teknik-teknik drama. bahasa (verbal) dan nonverbal. 4. Merupakan medium bagi kanak-kanak untuk meluahkan atau memperlihatkan diri mereka sendiri iaitu melalui pergerakan. Dibahagikan kepada 4 kategori: 1. 2. 3.

Teori Kecerdasan - Teori Kecerdasan Pelbagai diperkenalkan oleh Dr. kanak-kanak dan dewasa. kaedah lama untuk mengukur tahap kecerdasan manusia. Dr. Howard Gardner pada tahun 1983. ruang linguistik Logik matematik naturalistik Kecerdasan-kecerdasan bodily muzik spiritual interpersonal Intrapersonal 16 . Gardner telah mengemukakan 9 jenis kecerdasan yang berbeza sebagai satu cara untuk mengukur potensi kecerdasan manusia. iaitu berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad. Menurut Gardner. Beliau merupakan profesor dalam bidang pendidikan di Harvard Universiti.

kesedaran terhadap mood dalaman. prnktis mind fullness. pembelajaran yang Contoh aktiviti: mereka ingini. latihan -memberikan kanakkolaboratif. kemarahan. Contoh aktiviti: Perbahasan. kornunikasi antara Bilik darjah „multi individu. secara pragmatik menentukan bahan terhadap petanda pelajaran dan corak tersebut. Pendorong Kecerdasan Personal Kemampuan untuk Kurikulam rnendiskriminasi berpusatkan murid antara pelbagai -Bermaksud murid petanda mempunyai peranan interpersonal dan penting dalam kebolehan untuk menentukan bahan berkornunikasi pelajaran seperti dengan berkesan perencanan. strategi pemikinm. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. penulisan kreatif. taakulan tahap tinggi. jenaka dan bercerita. perbendaharaan kata. jurnal. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. proses emosi. motivasi. puisi. termasuk kebolehan memanipulasikan ayat. disiplin diri dan amalan pemusatan. strategi kemampuan masingpernbelajaran masing kooperatif dan Strategi pengajaran sedia bekerja Individu sama -guru mengutamakann pemupukan daya pemikiran kanakkanak dan aktiviti pembelajaran Pendekatan pembelajaran penguasan -diberi masa yang cukup untuk melakunya -pelajaran yang mereka terima baik mtunya Kecerdasan Intrapersonal 17 . ucapan formal. kehendak. kanak terus belajar rnernberi maklurn mengikut balas. latilhan task‟ ernpati. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri. Kecerdasan Interpersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. bacaan.Teori Kecerdasan Kecerdasan Verbal-linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. diari.

Seni boneka Definisi Adalah objek-objek yang mewakili watak-watak cerita Ia boleh digerak-geraakkan seolah-olah hidup Yang digerakkan serentak dengan skrip yang dibaca ataupun cerita yang disesuaikan Sebagai alat bantuan mengajar dan dapat menarik perhatian pelajar. Pop -ups Boneka Jari Jenis-jenis boneka Boneka tangan Boneka puppets Boneka Tali 18 . menghidupkan suasana yang lebih menyeronokkan dan seterusnya memotivasikan pelajar.

rotan.Boneka ini menggunakan konsepwayang.Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggotaanggotatertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya.buluh dansebagainya di bahagian bawah boneka tersebut. Rupa bentuk bonekadilukisdi atas kertas tebal.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebutakan kelihatan di atas skrin.ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar.Jenis-jenis boneka BONEKA SARUNG TANGAN Boneka ini boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.Semasa memainkan boneka ini.Lidi-lidi halusdiletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkanke dalamsarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.lutsinar dan kertas tebal BONEKA WAYANG KULIT Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi.Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka BONEKA TONGKAT Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkatseperti kayu.plastik. tali-tali itu ditariktarik untuk membuat angotaangooota badan itu bergerak 19 . Semasa menggunakanboneka jenis ini. BONEKA BERTALI Boneka bertali diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache plaster-of-Paris atau kayu.Semasa digunakan.Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yangboleh bergerak.Boneka ini juga bolehdibuat daripada kulit.

Boneka Sarung Tangan Gambar bonekaboneka Boeneka Wayang Kulit Boneka Tali Boneka Lidi Boneka Tongkat 20 .

21 .Keistimewaan penggunaan boneka - Mempelajari bahansa dalam suasana yang menarik dan berkesan Mempercepatkan dan mempermudahkan pemahaman murid terhadap seduatu peristiwa ataupun cerita Memupuk daya kreativitiuntuk menghasilkan ciptaan dan karya seni Melibatkan kanak-kanak secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran Memupuk semangat bekerjasama dan berkongsi pengalaman Berminat untuk belajar.

Menggunakan pelbagai deria Memupuk daya kreatif dalam diri kanak-kanak Pengalaman pembelajaran dalam boneka Menggunakan kemahiran bahansa secara serentak Belajar sambil berhibur 22 .

Setiap individu mempunyai kebolehan menbangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan. pengayaan dan pengajaran yang sesuai dalam bilak darjah.Kecerdasan logik matematik Menurut Howard Gardner. Pelbagai kecerdasan tidak diajar sebagai satu topic yang berasingan tetapi dikembangkan secara penyerapan semasa pengajaran dam pembelajaran. - 23 .

dapat memahami bahasa secara semula jadi.Sastera awal Kanak-kanak Definisi Sastera kanak-kanak yang dihasilkan dalam bentuk buku yang boleh dibaca oleh kanak-kanak dam mampu menimbulkan keseronakan kepada mereka. Mempu memberi keseronokan. dapat merangsang imaginasi. dapat membantu mendapatkan maklumat dan dapat memupuk nilai-nilai murni kepada individu kanak-kanak. dapat membantu mengenal dan memahami diri sendiri. - 24 .

meneliti.Keperluan membaca kepada kanak-kanak adalah untuk: 1. Mensosialisasi dan mengakulturasikan kanak-kanak 4. Memperluaskan pengalaman kanak-kanak mengenai bendabenda dan konsep-konsep asas 25 . dan membaca buku 3. Persediaan bagi mereka untuk pembacaaan formal apabila mereka memasuki sekolah rendah 2. Menanam bibit gemarkan melihat.

Bahan-bahan bacaan itu ada Ada keinginan mereka untuk menatap atau membaca bahanbahan bacaan Adanya usaha orang dewasa memberi motivasi Apabila kanak-kanak berminat untuk membaca. ini menunjukkan bahawa Bahan-bahan itu menarik minat kanak-kanak Bahan-bahan bacaan tidak mematikan keinginan kanakkanak untuk membaca Adanya usaha dewasa menggalakkan aktiviti pembacaan dengan membeli dan menyediakan bahan bacaan 26 .

2. Guru menyediakan soalan. Amalan yang bersesuaian Menunjukkan kepentingan membaca dengan menjadikan pembacaan sebagai kegiatan harian Mengadakan dan menyediakan seberapa banyak buku dan bahan bacaan laian di dalam kelas Menggalakkan kanak-kanak bercerita dan berkongsi pengalaman yang diperoleh hasil daripada pembacaan individu Menentukan amalan pemilihan bahab-bahan. Memberi ganjaran sama ada dalam bentuk bahasa seperti pujian 27 . Menyenaraikan makanan berasaskan buah-buahan tersebut atau habitat haiwan. alatan . Menyediakan persekitaran di luar kelas 3. Menyediakan gambar atau dokumentari berkenaan buahbuahab atau haiwan. 4. kaedah-kaedah dan pengajaran dan pembelejaran yang sesuai dengan perkembagan diri dan kebolehan kanak-kanak. Membentuk buah daripada doh 6. Menyediakan sudut pembelajaran untuk aktiviti simulasi gerai buah-buahan.Kecerdasan naturalis boleh dikembangkan dengan: 1. 5.

Ali menyiram tanam-tanaman. ia akan mencabut rumput dan lalang. Peter menghabiskan masa dengan bermain. Setiap hari Peter melihat Ali hanya menghabiskan masanya di kebun. Peter amat pemalas.LAPORAN 1. Setiap hari. Perancangan Tajuk dan idea Dalam membuat keputusan mengenai tajuk dan idea. Setiap hari. Setiap hari. lobak merah dan lain-lain lagi. Boneka yang digunakan berwatakkan seekor arnab yang rajin bekerja dan seeokor kucing yang malas. Jiran Ali ialah seekor kucing bernama Peter. cerita teladan. Ali menanam pelbagai jenis tanaman di kebun sayurnya. Latar Belakang Cerita Kisah “Arnab Yang Rajin Bekerja” menceritakan seekor arnab bernama Ali yang sangat rajin bekerja. Jenis Boneka Jenis boneka yang telah digunakan dalam persembahan boneka ini ialah boneka sarung tangan. Tajuk yang telah dipilih dalam pementasan boneka ini ialah “Arnab Yang Rajin Bekerja”. cerita fantasi. Peter berasa hairan melihat Ali terlalu rajin bekerja. Ali memberitahu Peter bahawa cuaca sekarang amat sesuai untuk bercucuk tanam. Terdapat beberapa jenis cerita kanak-kanak seperti cerita binatang. Hal ini penting kerana dia perlu simpan makanan yang mencukupi sebelum tiba musim hujan. dia 28 . Tajuk ini telah dipilih kerana berkaitan dengan moral dan nilai murni yang dapat dipupuk dalam golongan kanak-kanak. Antara cara-cara yang sesuai bagi memastikan tajuk dan ideanya sesuai dengan golongan kanak-kanak ialah memilih jalan cerita yang menarik dan berunsurkan kecindan serta bersesuaian mengikut peringkat umur. Peter ingin tahu sebab Ali begitu rajin bekerja. Ali akan memulakan kerja di kebunnya pada awal pagi. Tetapi Peter tidak setuju kepadanya. keagamaan dan sebagainya. Terdapat pelbagai jenis sayuran yang ditanam seperti tomato. terdapat beberapa langkah yang perlu dijalankan bagi memastikan tajuk pementasan boneka sesuai dengan golongan kanak-kanak. Pada sebelah petang pula. Peter hanya akan pergi mencari makanan apabila ia terasa lapar.

juga latihan dan perkara-perkara seperti mengumpul bahan untuk sokongan atau kesan khas. Jika mereka tidak menyimpan makanan dari sekarang. 29 .berpendapat bahawa musim hujan masih lambat lagi dan mencadang mereka harus bermain dan bersuka ria pada musim sekarang. Pasukan Pementasan Persembahan pementasan boneka ini telah dilakukan dalam bentuk kumpulan iaitu secara berpasangan. Peter juga rajin bekerja bersama Ali untuk mengumpul makanan. Bagi pementasan boneka ini penonton dan audien yang menyaksikan pementasan boneka ini terdiri daripada golongan kanak-kanak. Ali telah menolak cadangannya dan menjelaskan kepada peter apabila hujan sudah turun adalah amat sukar untuk mencari makanan.Melalui penjelasan Ali. mereka boleh mati kebuluran. Penonton dan Audien Penonton dan audien adalah penting kerana persembahan pementasan boneka dilakukan mengikut tahap umur dan jenis peringkat umur. Sejak itu. Selain itu. Antara persiapan yang telah dilakukan ialah mengagih-agihkan tugasan dan kerja yang perlu dilakukan iaitu menjadi pencerita dan melakonkan boneka di atas pentas. pencahayaan dan bunyi juga telah dilakukan bagi mendapat persembahan yang baik. Apabila penonton dan audien telah dikenalpasti iaitu kanak-kanak ini dapat membantu untuk mendapat idea jenis bahasa atau kosa kata yang sesuai digunakan atau jenis cerita yang akan dipersembahkan. Peter baru memahami sebab Ali begitu rajin bekerja. Pelbagai persiapan telah dilakukan untuk melaksanakan pementasan boneka ini. sebagai contoh.

Hal ini demikian kerana terdapat jalan cerita yang tidak sesuai dengan pengeluaran suara yang digunakan.00-11. 30 . Nada suara juga haruslah disertakan dengan emosi yang sesuai agar apa yang disampaikan dapat difahami oleh mereka. Hal ini menyebabkan kanak-kanak berasa bosan dan tidak berminat dalam cerita yang telah disampaikan. Dalam teknik percakapan.30 a. Penilaian Keberkesanan Setelah membuat persembahan boneka dengan kanak-kanak prasekolah. intonasi suara yang sesuai amat peting dan dapat menjadikan kanak-kanak akan lebih tertarik dan memahami tentang jalan cerita tersebut. Hal ini menyebabkan kanak-kanak tidak memahami cerita yang disampaikan. Pelaksanaan Tempat Tarikh Masa Audien Tajuk : Pusat Sumber : 4/8/2012 : 9. Selain itu. muzik latar belakang certa kurang jelas dan kurang sesuai. Nada suara juga hendaklah jelas dan lantang agar mereka dapat memahami dengan lebih jelas tentang apa yang hendak disampaikan.m : Murid-murid Prasekolah Tunas Madani : Arnab Yang Rajin Bekerja 3. terdapat kelemahan dan kekuatannya. Secara keseluruhannya. Hal ini demikian kerana ini merupakan kali pertama kita mempersembahkan boneka di hadapan kanak-kanak. Oleh itu.2. muzik atau suara yang dimasukkan amat penting dalam persembahan boneka agar kanak-kanak menghayati dan merasakan sendiri cerita tersebut. dialog yang disampaikan terlalu laju.

kanak-kanak kurang faham jalan cerita yang disampaikan turut menjadikan salah satu kelemahan dalam persembahan boneka. Bahasa yang digunakan mestilah bersesuaian dengan aras kanak-kanak kerana mengikut prinsip-prinsip pembelajaran guru prasekolah hendaklah mengajar kanak-kanak dari senang ke susah. Walaupun terdapat kelemahan yang perlu dibaiki. Sebenarnya. Hal ini demikian kerana kita terpaksa menyediakan pentas pada masa yang singkat. Sebagai penyampai seharusnya menggunakan bahasa dan ayat yang pendek dan mudah serta bersesuaian agar kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran berbahasa mereka selain memahami cerita yang disampaikan.Begitu juga. Hal ini disebabkan cerita yang dipilih yang bersifat tahap yang tinggi dan kurang sesuai dengan tahap kanak-kanak. tetapi terdapat juga kelebihan dalam persembahan boneka tersebut. kita terpaksa berada di belakang pentas yang sempit dan menyebabkan keluaran suara yang kurang jelas dan tidak selesa. Semasa penyampaian cerita. terdapat tahap kosa kata yang digunakan terlalu tinggi dan susah bagi kanak-kanak untuk memahami. persembahan haruslah dapat mempersembahkan boneka dalam keadaan yang selesa. cerita yang dipilih haruslah kurang berdialog dan lebih kepada penyampaian secara bercerita sahaja. 31 . Tambahan pula. Oleh itu. Dalam persembahan yang kami dijalankan. mengikut kumoulan. Kelebihan yang kami didapati ialah penyediaan watak-watak boneka dapat menarik minat kanak-kanak. Pergerakan boneka bersama dengan dialog boneka tersebut menjadikan kanakkanak merasakan jala cerita tersebut sambil berimaginasi jalan cerita yang sebenarnya. kita harusnya memlih cerita yang menarik seperti kisah dongeng yang mudah difahami lebih menarik dan kanak-kanak dapat berminat dalam persembahan boneka tersebut. kita haruslah menyediakan pentas tersendiri Jika dapat menyediakan pentas tersendiri mengikut cerita masing-masing.

kita telah mempelajari tentang cara-cara penyampaian cerita melalui persembahan boneka dan mendapatkan pengalaman yang amat berguna pada masa depan. Melalui watak-watak boneka menyampaikan mesej tentang nilai-nilai murni dapat memberikan pengajaran kepada pembentukkan peribadi diri mereka. 32 .Selain itu. Melalui persembahan boneka ini. cerita yang disampaikan dapat mengikuti masa yang telah ditetapkan iaitu dalam 10 minit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->