CADANGAN SKOP TUTORIAL RANCANGAN PERNIAGAAN

23Feb 2012

1. Mengenalpasti idea muktamat untuk pembinaan RP kumpulan, 2. Penyelidikan tentang industri yang mana idea perniagaan tersebut dipilih 3. Membuat analisis pasaran i. segmentasi pasaran, ii. sasaran pasaran, iii. analisis pengguna, iv. dll 4. Rancangan pemasaran i. Strategi keseluruhan pasaran ii. Strategi harga iii. Strategi jualan dan campuran pemasaran iv. Pengedaran dan jualan 5. Pasukan pengurusan/struktur syarikat 6. Rancangan operasi dan pembangunan produk 7. Rancangan kewangan 8. Persembahan

*** Untuk kelas tutorial pertama dan kedua, sila beri tumpuan terhadap topic berikut: (i) (ii) mencari idea (topic 1) dan merancang rancangan kewangan (topic 7)

Sebagai panduan sila baca buku rujukan utama Bruce Barringer (2008) dan contoh-contoh rancangan perniagaan dari internet

Dr Azizi Hj Halipah