2.

0 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun

: 5 Arif

Bilangan murid : 30 orang Masa Tema Tajuk Fokus utama : 7.30-8.30 pagi : Kekeluargaan : Rumahku Syurgaku :

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Fokus sampingan : 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Objektif : Akhir pembelajaran, murid dapat : 1) membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat majmuk dan ayat tunggal di dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul; 2) menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat melalui teks yang dibaca. 3) mengeluarkan idea dan membina dialog melalui kad gambar yang diberikan.

34

Pengisian kurikulum 1. Nilai : hormat-menghormati. Murid mampu bercerita tentang keluarga mereka.nenek. LCD PENGETAHUAN SEDIA ADA 1. Komputer 6. 2. Murid telah dapat menguasai kemahiran membaca berdasarkan pembelajaran sebelumnya. pulih.SISTEM BAHASA 1) Tatabahasa – kata panggilan 2) Kosa kata – salasilah.ayah. Ilmu : Kajian Tempatan.datuk. Pembelajaran konstrukvitisme 4. kasih sayang Kemahiran bernilai tambah 1. Muzik dan interpersonal 3.kakak.abang. 35 . ALAT BANTU MENGAJAR 1. sulung 3) Sebutan/intonasi – ayat penyata dan ayat tanya. Dialog dalam buku teks halaman dua dan tiga 5. Kemahiran belajar cara belajar. Video “Minta upah” dan “Doa ibu bapa” 2. Kecerdasan pelbagai : Verbal-linguistik.adik 4. Kemahiran berfikir : membuat perkaitan dan perhubungan 2. Kad gambar .Aktiviti rutin di rumah 3. Pendidikan Islam 2. Kad perkataan – ibu.

murid cuba menyenaraikan kata panggilan yang ada di dalam dialog tersebut 36 . murid mengaitkan video “Minta Upah” dengan kehidupan menggunakan ayat yang sesuai.Ayat tunggal dan ayat tanya - menggunakan intonasi yang betul.dialog buku dalam Langkah 1 (15 min): teks setiap murid membaca dialog Kemahiran membaca perbualan antara nenek dengan Fahmi serta kakaknya. . murid melakonkan situasi dalam dialog tersebut sebutan dengan dan dialog perbualan antara nenek dengan Fahmi serta kakaknya.Kegunaan kata panggilan yang betul . ingin disampaikan melalui video „ Minta Upah ‟ murid menyatakan pengajaran yang mereka peroleh daripada video . Murid ditunjukkan beberapa kad Kemahiran menulis BBM Kemahiran menulis halaman 2&3. murid dan menonton sebuah video Kemahiran mendengar memerhatikan nilai yang Kemahiran berfikir nilai dan - Adab bercakap dengan keluarga. KBT : KP: verbal linguistik Penggunaan kata panggilan dalam ayat Ayat tanya Langkah 2 (15 min): murid berada dalam kumpulan Kemahiran lisan secara berpasangan.ISI PELAJARAN - Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Catatan Video “Minta Set Induksi (5 minit) Upah”. .

37 .dan tunggal. murid perlu membaca dialog sebutan dan Penyerapan nilai: . Murid diminta membina ayat Kad perkataan berdasarkan kad perkataan yang KBT : ditunjukkan.Kerjasama BBM Kad gambar melakonkan menggunakan mereka dan intonasi yang betul. Murid menyatakan kesimpulan pengajaran dengan Penerapan nilai BBM Video Hormat-menghormati daripada bimbingan guru. Ayat tunggal Langkah 3 (20 min) dan majmuk Kata panggilan ayat murid berada dalam empat Kemahiran Pelbagai -interpersonal BCB kumpulan kecil. markah dikira mengikut kumpulan yang panggilan menggunakan yang tepat kata dan lakonan yang menepati situasi yang dilakonkan. murid perlu membina satu dialog ringkas berdasarkan bahan -verbal linguistik rangsangan iaitu kad gambar yang diedarkan oleh guru. Jasa ibu dan ayah Penutup (5 min): murid menonton sebuah video “doa buat ibu bapa”. Murid diminta menulis ayat yang dibina di dalam buku latihan dengan tulisan yang kemas dan cantik. ayat perkataan berkaitan dengan kata BBM panggilan mereka.

Pendekatan. kaedah dan teknik yang berbeza. Tugasan ini juga membolehkan saya untuk mendalami secara lebih terperinci lagi berkaitan dengan kemahiran bahasa dan kepentingan bagi murid-murid.0 REFLEKSI NAMA : SITI ZURAIDAH BINTI EHSAN NO KAD PENGENALAN : 911002-01-6944 Saya dan rakan. Berdasarkan tugasan ini. kefasihan dan kelancaran dalam berbahasa untuk mencaapi tahap penutur yang 38 . kaedah dan teknik ini akan menentukan kadar pemahaman murid mengikut pengalaman dan pengetahuan yang mereka ada. Saya dapti kemahiran bahasa merupakan aspek terpenting yang seharusnya diberikan penekanan oleh guru-guru bahasa terutama kemahiran mendengar dan bertutur kerana kemahiran ini akan membantu seseorang murid itu menguasai kemahiran yang lain.3. Pengurusan grafik merupakan satu cara yang mudah dalam mencatat nota atau maklumat tetapi pemilihan pengurusan grafik haruslah menepati apa yang ingin disampaikan kerana setiap grafik tersebut mempunyai bentuk yang berbeza-beza dan akan membawa makna yang berbeza juga. Kemahiran berbahasa ini juga membantu saya untuk memperbaiki kemahiran berbahasa sa sendiri terutama bagaimana saya untuk menggunakan kemahiran tersebut dengan lebih baik seperti kemahiran bertutur yang memerlukan keberanian. Kemahiran-kemahiran ini juga bukan sahaja berfungsi unuk subjek Bahasa Melayu. saya juga mempelajari bagaimana untuk memindahkan maklumat mentah ke dalam bentuk pengurusan grafik yang memudahkan pemahaman. malah menjadi asas penguasaan bagi subjek yang lain juga. Selain itu. Subjek ini meemrlukan kami untuk membuat pembacaan secara meluas berkaitan dengan kemahiran berbahasa dan Rancangan Pengajaran Harian. Rabi‟atul Adawiyah binti Abdul Ghafar telah menerima tugasan dalam subjek Kemahiran Berbahasa dalam Bahasa Melayu yang merupakan subjek major bagi pengkhususan kami bagi semester dua kali ini. apa yang saya peroleh ialah setiap kemahiran berbahasa tersebut mempunayi perincian yang berbeza dan haruslah disamapikan dengan menggunakan pendekatan.

baik. pengayaan. menyediakan aktiviti yang berkaitan dengan Saya belajar bagaimana berbahasa serta kemahiran bersesuaian dengan kemahiran dan input yang akan diajar pada hari tersebut. Segala input berdasarkan tugasan ini dapat saya manfaatkan kini dan masa akan datang sama ada ketika praktikum nanti atau setelah bergelar guru kelak kerana segala input ini harus saya kuasai dan seterusnya akan saya ajarkan ketika berada di sekolah kelak. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian yang seharusnya kami sediakan berdasarkan tugasan ini haruslah mengambil kira penyerapan 5P tersebut dan hal ini merupakan sedikit cabaran bagi saya kerana pembahagian masa untun setiap kemahiran dan aktiviti tersebut menjadi tidak seimbang kerana saya sendiri masih belajar untuk menyediakannya. Hal ini memrlukan saya dan rakan untuk melakukan pembacaan dan pencarian bahan secara meluas kerana format penulisan Rancangan Pengajaran Harian mempunyai pelbagai versi. Setelah perbincangan bersama rakan kumpulan dan rakan sekelas. Penyediaan Rancangan Pengajaran harian pula banyak mengajar saya untuk menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian yang lengkap yang mengandungi semua aspek dalam satu set pengajaran dan pembelajaran. pemulihan dan penilaian. Saya juga belajar bagaimana untuk melaksanakan kemahiran berbahasa dalam satu set sesi pengajaran dan pembelajaran menerusi konsep 5P iaitu penggabungjalinan. 39 . penyerapan. Hal ini penting kerana kemahiran berbahasa yang akan dapat dikuasai atau dicapai oleh seseorang murid itu bergantung kepada penguasaan berbahasa guru tersebut kerama pembelajaran akan berlangsung menerusi teladan. saya belajar serba sedikit bagaimana untuk menyediakan Rancanagn Pengajaran Harian ini dengan lebih baik.

Pensyarah pembimbing kami. Bengkel ini mungkin dapat mengajar saya bagaimana sesuatu pengajaran yang betul untuk dilaksanakan di dalam pengajaran kelas. Selain itu. melalui bengkel ini juga saya 40 . Semasa menjalankan tugasan ini kami menghadapi banyak kekangan. Tugasan ini juga mengajar saya bahawa memahami apa itu kemahiran bahasa adalah satu kemahiran yang amat penting dalam kehidupan seorang bakal guru Bahasa Melayu. tugasan ini banyak membantu saya dalam memahami penggunaan kemahiran bahasa yang betul dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu kelak. Secara tidak langsung. saya dan Siti Zuraidah binti Ehsan mencari bahan bagi menyiapkan tugasan ini dengan baik. Selain itu. Munsyi Mohamad bin Musip telah memberi bimbingan bagi menolong kami menambah maklumat di dalam tugasan. Pemahaman mendalam tentang kemahiran bahasa ini membuatkan saya yakin untuk memegang gelaran guru Bahasa Melayu pada masa akan datang. Melalui tugasan ini saya mendapat banyak pengajaran yang dapat mematangkan diri saya. Kekangan itu tidak menjadi masalah kepada kami kerana kekangan itu yang mengajar kami untuk menjadi lebih matang dalam menyiapkan tugasan ini.RABIATUL ADAWIYAH BINTI ABDUL GHAFAR 911103-14-5112 Semasa menjalankan tugas ini. Oleh itu. Salah satunya ialah melalui pembacaan saya dapat meningkatkan penguasaan saya dalam menguasai konsep kemahiran bahasa dalam pengajaran Bahasa Melayu dengan lebih mendalam. kami cuba memahami apa kegunaan pendekatan. Tugasan ini juga menambah keyakinan diri saya untuk mempraktikkan kemahiran bahasa dalam pengajaran melalui Bengkel Akhbar Dalam Darjah yang dijalankan oleh unit kami dengan kerjasama Jabatan Pengajian Melayu. kaedah dan teknik dalam pengajaran kemahiran bahasa untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. kekangan dalam mencari maklumat juga mempengaruhi kami dalam menjalankan tugasan ini.

Kami berpasangan dan juga bekerja dalam satu unit bagi menjayakan Bengkel Akhbar Dalam Darjah. Melalui tugasan ini juga. Hal ini kerana. Saya dapat mempelajari cara-cara membuat kertas kerja dan juga saya mengetahui kerja sebagai seorang setiausaha dengan lebih mendalam. melalui tugasan ini saya lebih bijak untuk menguruskan masa antara tugasan dan bengkel. belum tentu kami boleh bekerjasama sekiranya tiada tugasan sebegini yang melatih kami untuk bekerjasama dan menghormati orang lain. Tugasan ini tidak dapat dilaksanakan sekiranya tiada semangat bekerjasama antara kami serta dengan bimbingan pensyarah pembimbing kami yang setia membimbing kami untuk menimba ilmu dan mendapat pengalaman dalam melaksanakan tugasan ini. Selain itu. Tugasan ini juga mengajar saya erti semangat berpasukan dan juga sifat kerjasama dalam berpasukan. tetapi kita perlu menguasai kemahiran bahasa 41 . bengkel ini mengajar saya supaya lebih memahami bagaimana pengajaran dan pembelajaran yang sepatutnya berlaku di dalam kelas serta dapat membaiki kesilapan saya semasa pengajaran berjalan. saya diberi tanggungjawab sebagai sepanjang setiausaha untuk bengkel tersebut. Dalam masa yang sama tugasan ini menyedarkan saya bahawa bukan sahaja penguasaan nahu bahasa Melayu sangat penting. saya mengalami banyak kekangan masa. Oleh sebab itu. Jawatan setiausaha belum pernah disandang oleh saya.mungkin akan dapat merasai kesusahan untuk mendidik anak murid kerana guru sinonim dengan mengajar. saya dapat mengenali rakan sekumpulan dan juga rakan seunit dengan saya menjalankan tugasan ini. memegang gelaran sebagai bakal guru Bahasa Melayu saya perlu meningkatkan pengetahuan saya bagi memudahkan pelajar memahami apa yang diajar oleh saya. Oleh itu. Sehubungan itu. Oleh itu. tugasan ini menyeimbangkan pengetahuan saya untuk dipraktikkan kepada murid-murid yang bakal diajar oleh saya nanti. Saya mendapat banyak pengajaran semasa menjalankan tugasan ini. Oleh itu. saya mengambil kesempatan ini dengan menjalankan tugas dengan betul dan bertanggungjawab. tugas guru adalah untuk mendidik anak murid supaya menjadi manusia yang berguna untuk masyarakat. Tambahan pula. Dalam masa yang sama.

Selain itu. 42 . Konklusinya. bahkan guru-guru di Malaysia juga perlu menguasai kemahiran bahasa dan juga cara penyediaan rancangan pengajaran harian bagi memudahkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah nanti supaya murid mendapat input yang ingin kita sampaikan dan dapat mencapai objektif pengajaran kita. bukan sekadar guru Bahasa Melayu sahaja. gelaran bakal guru juga menggalakkan saya untuk mengambil tahu tentang kemahiran pengajaran kemahiran bahasa bagi mata pelajaran Bahasa Melayu serta persediaan rancangan pengajaran harian.serta kaedah pengajarannya bagi memudahkan kita untuk mengajar bakal murid pada masa akan datang.