membangunkan produk kesihatan asli. • TERAS DAN TEKNOLOGI PELAKSANAAN (DTN) I. PEMBANGUNAN BIOTEKNOLOGI PERTANIAN -memperluaskan nilai penciptaan dalam sektor pertanian melalui pertanian 2. PEMBANGUNAN TEKNOLOGI DALAM PENJAGAAN KESIHATAN -menggunakan kelebihan biodiversiti negara untuk 3. TUJUAN: Membangunkan bidang boiteknologi sebagai enjin pertumbuhan ekonomi baharu. PEMBANGUNAN TEKNOLOGI DALAM SEKTOR PERINDUSTRIAN -memastikan pertumbuhan peluang dalam aplikasi pemprosesan biotermaju dan teknologi biopembuatan. .

5 PEMBANGUNAN SUMBER TENAGA MANUSIA -membina kemampuan sumber tenaga dalam bidang 4 bioteknologi melalui pelbagai skim khas.R&D SERTA PENGAMBILALIHAN TEKNOLOGI -menubuhkan Bionexus Malaysia yang berfungsi sebagai rangkaian pusat kecemerlangan.program dan kursus latihan 6 KEDUDUKAN STRATEGIK -mewujudkan strategi pemasaran global untuk membina jenama bioteknologi Malaysia yang diiktiraf .

-meningkatkan prestasi pencapaian sekolah kebangsaan supaya menjadi sekolah pilihan rakyat.MISI NASIONAL  MENINGKATKAN EKONOMI DALAM RANTAIAN NILAI LEBIH TINGGI -meningkatkan produktiviti. • MENINGKATKAN KEUPAYAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI NEGARA SERTA MEMUPUK MINDA KELAS PERTAMA -menjadikan Islam Hadhari sebagai rangka kerja pembangunan yang menyeluruh dan sejagat.pembuatan dan perkhidmatan. .daya saing dan nilai tambah dalam aktiviti pertanian.

• MENINGKATKAN TAHAP DAN KEMAMPANAN KUALITI HIDUP -memastikan perlindungan alam sekitar yang lebih baik dan penggunaan sumber asli dengan lebih cekap. -menyediakan kemudahan pengangkutan awam yang lebih cekap bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas dan penggunaan bahan api .• MENANGANI MASALAH KETIDAKSEIMBANGAN SOSIOEKONOMI -membasmi kemiskinan tegar dalam kalangan penduduk menjelang tahun 2010 serta mengurangkan tahap kemiskinan keseluruhan -mengatasi jurang antara etnik dan kumpulan etnik dengan menambahkan pendapatan individu melaluipeningkatan kemahiran dan kebolehan.

. -menangani kegiatan rasuah dalam sektor awam dan swasta. MENGUKUHKAN KEUPAYAAN INSTITUSI DAN PELAKSANAAN -meningkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan awam denagn memperkemas proses pentadbiran dan melaksanakan pengukuran prestasi.