Doa pembuka dan penutup majlis

‫ال رح يم ال رحمن هللا ب سم‬ ‫الحم‬ ‫ال لمين ر‬ ‫الس م ال‬ ‫المرس ين ا ر‬ ‫ل‬ ‫ال م .ا م ين ا ح ب‬ ‫ال يم‬ ‫يم سمي‬ ‫ر‬ ‫رحيم‬ ‫ال يم ال ر ر‬ ‫. ال ريم ال ا البر‬
Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkalaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan.

‫.. رحيم ي ريم ي ال م‬
Cucurilah rahmat dan rahimMu ke atas majlis ……………………………………………………………………………………….. yang diadakan pada hari Ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya.

‫ي‬

‫..يري لم‬

Kami juga memohon perlindungan dari Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada Mu. Kepada Mu jua kami serah segala urusan kami.

‫ي رب‬ ‫حس‬

‫الي‬ ‫اب‬

‫رب .الم ير الي ا ب‬ ‫.ال ر‬ ‫هللا‬ ‫محم‬

‫حس ال ي‬ ‫ا ر‬ ‫سم ا حب ل‬ ‫الحم‬ ‫ال لمين ر‬

DOA NAIK KENDERAAN Az Zukruf 43:13-14

Malay Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah, kami akan kembali! English “Glory to Him Who has subjected these to our (use), for we could never have accomplished this (by ourselves), And to our Lord, surely, must we turn back!