P. 1
Harta Benda

Harta Benda

|Views: 12|Likes:
Published by Mufid Danial

More info:

Published by: Mufid Danial on Apr 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2014

pdf

text

original

1. Harta benda .

menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. Unsur-unsur harta benda :1. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan; 2. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. Fungsi dan kedudukan : 1. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah; 2. Utk meningktkan keimanan; 3. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat; 4. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan; 5. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7); 6. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi- 46); 7. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Rukun akad : 1. Orang yang melakukan akad; akad 2. Benda yang dijadikan objek …………………; 3. Adanya ijab qabul. Syarat** akad :a. Subyektif b. obyektif (benda/barangnya milik sendiri,adanya sebab yang

(cakap,persetujuan kedua belah pihak)

halal, mempunyai manfaat, dapat diserahkan)c. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. Macam ** akad : a. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. Macam jual beli : 1. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli; 2. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari; 3. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan.. b. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian, untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. Macam** :a. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan; milku ikhtiyar->wasiat, hibah) b. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang; uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian; uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. c. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. Syarat** Mudharabah : 1. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya, harus dlm bentuk tunai, dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : - kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha; - yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. 3. Akad nikah (an- nisa' 1, ar-rum 21) UU. No 1 th 1974. Syarat** nikah : 1. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak, asas monogamy/boleh poligami dg syarat, usia laki** 19 th wanita 16 th, ada wali, mahar/maskawin, 2 org saksi, ijab qabul); 2. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri, nafkah, hadhanah/pendidikan, radha'ah/menyusui, saling tolong menolong & setia). Thalaq : 1. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk); 2. Thalaq bain (sughro, kubro); 3. Ila' (tdk mau menggauli); 4. Kholu' (tebus); 5. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua); 6. Li'an (menuduh istri zinah); 7. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus); 8. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah, cacat); 9. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah)

'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. Rukun akad : 1. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. Utk meningktkan keimanan. dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). Akad nikah (an. usia laki** 19 th wanita 16 th. 2 org saksi. mempunyai manfaat. saling tolong menolong & setia). 3. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. radha'ah/menyusui. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). Thalaq : 1. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Subyektif b. . Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. 5. c. Syarat** nikah : 1. Li'an (menuduh istri zinah). hadhanah/pendidikan. obyektif (benda/barangnya milik sendiri. nafkah. Kholu' (tebus).46).. cacat). 3. 4. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) .persetujuan kedua belah pihak) halal. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. dapat diserahkan)c. 5. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. No 1 th 1974. 4. 2. Adanya ijab qabul. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. 7.1. mahar/maskawin. Macam** :a. Ila' (tdk mau menggauli). 2. milku ikhtiyar->wasiat. kubro). Macam ** akad : a. 7. 3. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Macam jual beli : 1. 2. b. 6. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). Syarat** akad :a. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. Syarat** Mudharabah : 1. Orang yang melakukan akad.adanya sebab yang (cakap. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . 2. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. 9. Fungsi dan kedudukan : 1. harus dlm bentuk tunai. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. ijab qabul). Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. 8. Harta benda . Benda yang dijadikan objek …………………. Thalaq bain (sughro. uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. hibah) b. 3. 6.nisa' 1. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. ada wali. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah.kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. Unsur-unsur harta benda :1. 3. 2. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. akad 2. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. ar-rum 21) UU.

Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. 2. Macam ** akad : a. milku ikhtiyar->wasiat. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. 8. 3. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. Li'an (menuduh istri zinah). Akad nikah (an. kubro). Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) . No 1 th 1974. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. 9. 7. Syarat** Mudharabah : 1.adanya sebab yang (cakap. obyektif (benda/barangnya milik sendiri. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. 3. 6. 2. Harta benda .kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. usia laki** 19 th wanita 16 th. uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. 3. 2. 7. Syarat** nikah : 1. ar-rum 21) UU. 5. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi.persetujuan kedua belah pihak) halal. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. b. ada wali. Subyektif b. . Thalaq : 1. c. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). dapat diserahkan)c. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. Ila' (tdk mau menggauli). Syarat** akad :a. ijab qabul). 3. akad 2. Unsur-unsur harta benda :1. 5. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. 2.nisa' 1. saling tolong menolong & setia).yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. harus dlm bentuk tunai. 2 org saksi. hadhanah/pendidikan. 4. hibah) b. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. radha'ah/menyusui. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). 4. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha.. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA.1. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. nafkah. 6. cacat). Macam** :a. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). mempunyai manfaat. Adanya ijab qabul. Thalaq bain (sughro. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. Kholu' (tebus). Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Fungsi dan kedudukan : 1. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. 2. Utk meningktkan keimanan. Orang yang melakukan akad. Macam jual beli : 1. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. mahar/maskawin. 3. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. Benda yang dijadikan objek …………………. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri.46). Rukun akad : 1.

Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. 2. 3. 7. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. dapat diserahkan)c. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. 9. 2. 2. ar-rum 21) UU.kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. 3. untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. dapt diserahkan kpd Mudharib) 2.nisa' 1. usia laki** 19 th wanita 16 th. Subyektif b.46). 3. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . cacat). ijab qabul). Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. Utk meningktkan keimanan. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari. 2. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. Benda yang dijadikan objek …………………. ada wali. Kholu' (tebus). Syarat** nikah : 1. 2. 6. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. 7. 2 org saksi. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. 5. Harta benda . hadhanah/pendidikan. mahar/maskawin. uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. Macam** :a. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. b. harus dlm bentuk tunai. 4. . mempunyai manfaat. Unsur-unsur harta benda :1. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Orang yang melakukan akad. akad 2. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. Syarat** akad :a. Macam ** akad : a.1. kubro). radha'ah/menyusui. c. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. milku ikhtiyar->wasiat. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) . Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Syarat** Mudharabah : 1.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). hibah) b. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. Li'an (menuduh istri zinah). Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). Rukun akad : 1. Thalaq : 1. saling tolong menolong & setia). Thalaq bain (sughro. 6. 4. 3. Akad nikah (an. Ila' (tdk mau menggauli). nafkah. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. obyektif (benda/barangnya milik sendiri. Fungsi dan kedudukan : 1.. uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. 5. Macam jual beli : 1. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. Adanya ijab qabul. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi.persetujuan kedua belah pihak) halal. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). 8. No 1 th 1974.adanya sebab yang (cakap. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->