1. Harta benda .

menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. Unsur-unsur harta benda :1. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan; 2. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. Fungsi dan kedudukan : 1. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah; 2. Utk meningktkan keimanan; 3. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat; 4. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan; 5. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7); 6. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi- 46); 7. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Rukun akad : 1. Orang yang melakukan akad; akad 2. Benda yang dijadikan objek …………………; 3. Adanya ijab qabul. Syarat** akad :a. Subyektif b. obyektif (benda/barangnya milik sendiri,adanya sebab yang

(cakap,persetujuan kedua belah pihak)

halal, mempunyai manfaat, dapat diserahkan)c. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. Macam ** akad : a. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. Macam jual beli : 1. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli; 2. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari; 3. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan.. b. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian, untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. Macam** :a. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan; milku ikhtiyar->wasiat, hibah) b. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang; uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian; uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. c. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. Syarat** Mudharabah : 1. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya, harus dlm bentuk tunai, dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : - kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha; - yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. 3. Akad nikah (an- nisa' 1, ar-rum 21) UU. No 1 th 1974. Syarat** nikah : 1. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak, asas monogamy/boleh poligami dg syarat, usia laki** 19 th wanita 16 th, ada wali, mahar/maskawin, 2 org saksi, ijab qabul); 2. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri, nafkah, hadhanah/pendidikan, radha'ah/menyusui, saling tolong menolong & setia). Thalaq : 1. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk); 2. Thalaq bain (sughro, kubro); 3. Ila' (tdk mau menggauli); 4. Kholu' (tebus); 5. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua); 6. Li'an (menuduh istri zinah); 7. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus); 8. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah, cacat); 9. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah)

Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). 2. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. 4. Akad nikah (an. mahar/maskawin. 7.nisa' 1. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi.adanya sebab yang (cakap. 3. hadhanah/pendidikan. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. kubro). Thalaq bain (sughro. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. Macam jual beli : 1. radha'ah/menyusui. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. 3. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. ijab qabul). 5.persetujuan kedua belah pihak) halal. b. nafkah. uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. Subyektif b. Fungsi dan kedudukan : 1. Benda yang dijadikan objek …………………. Kholu' (tebus). Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). Utk meningktkan keimanan. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. 4.46). Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. . Syarat** Mudharabah : 1. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). Adanya ijab qabul. Unsur-unsur harta benda :1. ada wali. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. Thalaq : 1.1. Macam** :a. Syarat** nikah : 1. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. Orang yang melakukan akad. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. 9. saling tolong menolong & setia). c. 2. No 1 th 1974. dapat diserahkan)c. usia laki** 19 th wanita 16 th. Li'an (menuduh istri zinah). 8. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. obyektif (benda/barangnya milik sendiri. Ila' (tdk mau menggauli). syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. 6. 2. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. akad 2. milku ikhtiyar->wasiat. 2 org saksi. Rukun akad : 1. 3. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) . syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. 2. mempunyai manfaat. ar-rum 21) UU. Harta benda . Macam ** akad : a. 3. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. dapt diserahkan kpd Mudharib) 2.kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha.. cacat). 2. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. 7. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). hibah) b. 3. Syarat** akad :a. 6. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). harus dlm bentuk tunai. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. 5.

Li'an (menuduh istri zinah). 5. dapat diserahkan)c. Thalaq bain (sughro. 6. 9. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . 6.46). hadhanah/pendidikan. Syarat** akad :a. kubro). Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. ada wali. Macam ** akad : a. 2. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. 2. akad 2. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. 4. 3. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. Macam** :a. Harta benda . nafkah. 2. 2. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. No 1 th 1974. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7).adanya sebab yang (cakap. ijab qabul). Macam jual beli : 1. Adanya ijab qabul. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. milku ikhtiyar->wasiat. hibah) b. Syarat** Mudharabah : 1. 8.kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha.persetujuan kedua belah pihak) halal. . Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. 5. 7. 7. 3. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). Subyektif b. Kholu' (tebus). untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. mempunyai manfaat. Fungsi dan kedudukan : 1. 2.. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. 3. ar-rum 21) UU. Benda yang dijadikan objek …………………. usia laki** 19 th wanita 16 th. Thalaq : 1. cacat).1. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. 2 org saksi. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. Ila' (tdk mau menggauli). harus dlm bentuk tunai. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) . Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Akad nikah (an. obyektif (benda/barangnya milik sendiri. b. 3. Syarat** nikah : 1. Utk meningktkan keimanan.nisa' 1. uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. Rukun akad : 1. radha'ah/menyusui. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. Orang yang melakukan akad. 4. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. 3. Unsur-unsur harta benda :1. c. mahar/maskawin. saling tolong menolong & setia). Utk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Adanya ijab qabul. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. radha'ah/menyusui. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. 5. Syarat** nikah : 1. b. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. . harus dlm bentuk tunai. 3. 2. 8.adanya sebab yang (cakap. milku ikhtiyar->wasiat. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. Li'an (menuduh istri zinah). saling tolong menolong & setia). cacat). uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. 7. Fungsi dan kedudukan : 1. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. hadhanah/pendidikan.1. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. c. 2. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). Orang yang melakukan akad. kubro). Utk meningktkan keimanan. 4. nafkah. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3.. Macam jual beli : 1. 6. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) . Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. 3. mempunyai manfaat. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. 9. Ila' (tdk mau menggauli). uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. usia laki** 19 th wanita 16 th. 2. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. dapat diserahkan)c. No 1 th 1974. Subyektif b. 4. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus).46). Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. Macam** :a. Macam ** akad : a. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. Kholu' (tebus). Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. Syarat** akad :a. 5. Rukun akad : 1.nisa' 1. ijab qabul). Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). ada wali. 7. 3.persetujuan kedua belah pihak) halal. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. Thalaq bain (sughro. 3. Thalaq : 1. akad 2. ar-rum 21) UU. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . 2 org saksi. 2. Syarat** Mudharabah : 1. mahar/maskawin. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. Unsur-unsur harta benda :1.kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. Harta benda . 2. 6. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. obyektif (benda/barangnya milik sendiri. Benda yang dijadikan objek …………………. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. 3. Akad nikah (an. hibah) b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful