1. Harta benda .

menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. Unsur-unsur harta benda :1. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan; 2. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. Fungsi dan kedudukan : 1. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah; 2. Utk meningktkan keimanan; 3. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat; 4. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan; 5. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7); 6. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi- 46); 7. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Rukun akad : 1. Orang yang melakukan akad; akad 2. Benda yang dijadikan objek …………………; 3. Adanya ijab qabul. Syarat** akad :a. Subyektif b. obyektif (benda/barangnya milik sendiri,adanya sebab yang

(cakap,persetujuan kedua belah pihak)

halal, mempunyai manfaat, dapat diserahkan)c. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. Macam ** akad : a. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. Macam jual beli : 1. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli; 2. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari; 3. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan.. b. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian, untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. Macam** :a. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan; milku ikhtiyar->wasiat, hibah) b. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang; uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian; uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. c. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. Syarat** Mudharabah : 1. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya, harus dlm bentuk tunai, dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : - kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha; - yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. 3. Akad nikah (an- nisa' 1, ar-rum 21) UU. No 1 th 1974. Syarat** nikah : 1. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak, asas monogamy/boleh poligami dg syarat, usia laki** 19 th wanita 16 th, ada wali, mahar/maskawin, 2 org saksi, ijab qabul); 2. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri, nafkah, hadhanah/pendidikan, radha'ah/menyusui, saling tolong menolong & setia). Thalaq : 1. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk); 2. Thalaq bain (sughro, kubro); 3. Ila' (tdk mau menggauli); 4. Kholu' (tebus); 5. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua); 6. Li'an (menuduh istri zinah); 7. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus); 8. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah, cacat); 9. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah)

ijab qabul). Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. 6.adanya sebab yang (cakap. 2. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) . Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). harus dlm bentuk tunai.1. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). ar-rum 21) UU. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari. Syarat** akad :a. 3. Thalaq : 1. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. 8. ada wali. 3. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. milku ikhtiyar->wasiat. saling tolong menolong & setia). Kholu' (tebus). 3. uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. Ila' (tdk mau menggauli). Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. Macam** :a. 4. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak).46).persetujuan kedua belah pihak) halal. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). mahar/maskawin. 2. 7. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. 2. 9. Rukun akad : 1. . nafkah.nisa' 1. Macam ** akad : a. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. Subyektif b. kubro). Unsur-unsur harta benda :1.. 3. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. hibah) b. Harta benda . 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). usia laki** 19 th wanita 16 th. 3. Li'an (menuduh istri zinah). No 1 th 1974. 2. Syarat** Mudharabah : 1. Orang yang melakukan akad. radha'ah/menyusui. b. Syarat** nikah : 1. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. Fungsi dan kedudukan : 1. mempunyai manfaat. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. 5. Benda yang dijadikan objek …………………. uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. obyektif (benda/barangnya milik sendiri. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. Macam jual beli : 1. c. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. akad 2.kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. 2. 5. 2 org saksi. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. 6. Akad nikah (an. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. Adanya ijab qabul. hadhanah/pendidikan. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi. dapat diserahkan)c. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. 7. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Utk meningktkan keimanan. Thalaq bain (sughro. cacat). 4.

mempunyai manfaat. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Benda yang dijadikan objek …………………. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. 9. Kholu' (tebus). ijab qabul). Syarat** Mudharabah : 1. milku ikhtiyar->wasiat. saling tolong menolong & setia). 2. Ila' (tdk mau menggauli). 7. Harta benda . b. 3. Subyektif b.. usia laki** 19 th wanita 16 th. obyektif (benda/barangnya milik sendiri. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. Adanya ijab qabul. hibah) b. Macam ** akad : a. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. 3. Utk meningktkan keimanan. 6. harus dlm bentuk tunai.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil.1.nisa' 1. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. 3. ada wali. Macam jual beli : 1. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. Thalaq bain (sughro. 8. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari.persetujuan kedua belah pihak) halal. ar-rum 21) UU. Macam** :a. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. 3. dapat diserahkan)c. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. radha'ah/menyusui. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . 6. dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. hadhanah/pendidikan. Syarat** akad :a. Unsur-unsur harta benda :1. 4. Rukun akad : 1. 4. uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. 3. cacat). Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). Syarat** nikah : 1.adanya sebab yang (cakap. uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. akad 2. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. kubro). 5. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. nafkah. Orang yang melakukan akad. Fungsi dan kedudukan : 1.46). Li'an (menuduh istri zinah). Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. No 1 th 1974. 2. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. . Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi.kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. 2. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). 2. c. 2 org saksi. mahar/maskawin. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). 5. Thalaq : 1. 7. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. 2. Akad nikah (an. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) .

Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) . saling tolong menolong & setia). Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Adanya ijab qabul. 2. ar-rum 21) UU. 6. dapat diserahkan)c. Kholu' (tebus). Macam jual beli : 1. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan.nisa' 1. 3. untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. ada wali. harus dlm bentuk tunai. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. Macam** :a. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. mahar/maskawin. Rukun akad : 1. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. Li'an (menuduh istri zinah). 6. 8. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. 4. cacat). uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. 2. Thalaq bain (sughro. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. 5. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. 7.persetujuan kedua belah pihak) halal. 3. Ila' (tdk mau menggauli). Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. mempunyai manfaat. b. Orang yang melakukan akad. c. Unsur-unsur harta benda :1. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. 9. Macam ** akad : a. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. usia laki** 19 th wanita 16 th.kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari. 3. Fungsi dan kedudukan : 1. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29.. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). No 1 th 1974. 4. Harta benda . menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. 7. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. 2. 2. Benda yang dijadikan objek …………………. hibah) b. milku ikhtiyar->wasiat. Subyektif b. 2. 3. kubro). 5. Utk meningktkan keimanan. obyektif (benda/barangnya milik sendiri. akad 2. Syarat** Mudharabah : 1. Syarat** nikah : 1. radha'ah/menyusui. ijab qabul). Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). Syarat** akad :a. 3. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. dapt diserahkan kpd Mudharib) 2.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. Akad nikah (an.adanya sebab yang (cakap. hadhanah/pendidikan. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. nafkah.46). Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. Thalaq : 1. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. . syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. 2 org saksi.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful