1. Harta benda .

menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. Unsur-unsur harta benda :1. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan; 2. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. Fungsi dan kedudukan : 1. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah; 2. Utk meningktkan keimanan; 3. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat; 4. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan; 5. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7); 6. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi- 46); 7. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Rukun akad : 1. Orang yang melakukan akad; akad 2. Benda yang dijadikan objek …………………; 3. Adanya ijab qabul. Syarat** akad :a. Subyektif b. obyektif (benda/barangnya milik sendiri,adanya sebab yang

(cakap,persetujuan kedua belah pihak)

halal, mempunyai manfaat, dapat diserahkan)c. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. Macam ** akad : a. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. Macam jual beli : 1. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli; 2. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari; 3. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan.. b. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian, untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. Macam** :a. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan; milku ikhtiyar->wasiat, hibah) b. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang; uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian; uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. c. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. Syarat** Mudharabah : 1. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya, harus dlm bentuk tunai, dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : - kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha; - yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. 3. Akad nikah (an- nisa' 1, ar-rum 21) UU. No 1 th 1974. Syarat** nikah : 1. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak, asas monogamy/boleh poligami dg syarat, usia laki** 19 th wanita 16 th, ada wali, mahar/maskawin, 2 org saksi, ijab qabul); 2. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri, nafkah, hadhanah/pendidikan, radha'ah/menyusui, saling tolong menolong & setia). Thalaq : 1. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk); 2. Thalaq bain (sughro, kubro); 3. Ila' (tdk mau menggauli); 4. Kholu' (tebus); 5. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua); 6. Li'an (menuduh istri zinah); 7. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus); 8. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah, cacat); 9. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah)

Akad nikah (an. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). Thalaq bain (sughro. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. ijab qabul). usia laki** 19 th wanita 16 th. cacat).yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. 3..adanya sebab yang (cakap. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. harus dlm bentuk tunai. uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif.nisa' 1. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. Unsur-unsur harta benda :1. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. Benda yang dijadikan objek …………………. 6.46). Macam jual beli : 1. 3. 5. mahar/maskawin. Harta benda . saling tolong menolong & setia). Thalaq : 1. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). b. 2. . Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). 4. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari. ada wali. No 1 th 1974. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. Syarat** Mudharabah : 1.1. 2. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) . dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. hibah) b. c. akad 2. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. 5. obyektif (benda/barangnya milik sendiri. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. Kholu' (tebus). Ila' (tdk mau menggauli). Orang yang melakukan akad. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). Macam** :a. Adanya ijab qabul. 3. ar-rum 21) UU. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. 7. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. 3. 9. 4. 2. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi. dapat diserahkan)c.kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. Subyektif b.persetujuan kedua belah pihak) halal. 2. mempunyai manfaat. nafkah. 7. 8. Fungsi dan kedudukan : 1. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. Syarat** akad :a. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. radha'ah/menyusui. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. kubro). Macam ** akad : a. Utk meningktkan keimanan. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. 2 org saksi. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. Rukun akad : 1. 6. 3. 2. Li'an (menuduh istri zinah). Syarat** nikah : 1. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. hadhanah/pendidikan. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. milku ikhtiyar->wasiat. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha.

Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Macam jual beli : 1.adanya sebab yang (cakap. Syarat** akad :a. 6.. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) . Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. hadhanah/pendidikan. 9. saling tolong menolong & setia). ijab qabul). kubro). uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. 3. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi. Orang yang melakukan akad. usia laki** 19 th wanita 16 th. 3. Akad nikah (an. Macam** :a. milku ikhtiyar->wasiat. Thalaq : 1. 3. nafkah.persetujuan kedua belah pihak) halal. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. 8. uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. 4. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). 2 org saksi. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). mempunyai manfaat. 3. 4. Rukun akad : 1. ada wali. Li'an (menuduh istri zinah). Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. Macam ** akad : a. harus dlm bentuk tunai. Syarat** nikah : 1.1. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. 3. Harta benda . dapat diserahkan)c. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. 2. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. 5. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). radha'ah/menyusui. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari. Syarat** Mudharabah : 1. Kholu' (tebus). 7. b. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. 5. Adanya ijab qabul. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**.46). obyektif (benda/barangnya milik sendiri. Unsur-unsur harta benda :1. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). mahar/maskawin. Thalaq bain (sughro. c. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). akad 2. No 1 th 1974. 7. Ila' (tdk mau menggauli). Benda yang dijadikan objek …………………. cacat). Fungsi dan kedudukan : 1.nisa' 1. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Utk meningktkan keimanan.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. 2. 2. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. 2. 2. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2.kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. ar-rum 21) UU. hibah) b. Subyektif b. . 6.

nafkah. 2 org saksi. Unsur-unsur harta benda :1. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. Thalaq bain (sughro. Macam** :a. Li'an (menuduh istri zinah). Macam jual beli : 1.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. Syarat** akad :a. Benda yang dijadikan objek …………………. ijab qabul). Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. 5. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. 3. Fungsi dan kedudukan : 1. uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. hadhanah/pendidikan. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. 2. 3. kubro). As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari.adanya sebab yang (cakap. 5. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. ar-rum 21) UU. c. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) . Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi. 3. dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. 2. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. Akad nikah (an. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). harus dlm bentuk tunai. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. radha'ah/menyusui. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). Orang yang melakukan akad. 7. ada wali. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. cacat). Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). obyektif (benda/barangnya milik sendiri. Adanya ijab qabul. 3. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. 2. Syarat** nikah : 1. 8. 9. milku ikhtiyar->wasiat. usia laki** 19 th wanita 16 th.persetujuan kedua belah pihak) halal. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. Thalaq : 1. 4.. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. b. mahar/maskawin. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. hibah) b. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. 2. Kholu' (tebus). 2. Macam ** akad : a. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). 6. uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. No 1 th 1974. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. 7. dapat diserahkan)c.1.46).kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. Syarat** Mudharabah : 1. saling tolong menolong & setia).nisa' 1. 6. 4. Subyektif b. Harta benda . Ila' (tdk mau menggauli). Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. mempunyai manfaat. akad 2. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). Rukun akad : 1. . Utk meningktkan keimanan. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful