1. Harta benda .

menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. Unsur-unsur harta benda :1. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan; 2. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. Fungsi dan kedudukan : 1. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah; 2. Utk meningktkan keimanan; 3. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat; 4. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan; 5. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7); 6. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi- 46); 7. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Rukun akad : 1. Orang yang melakukan akad; akad 2. Benda yang dijadikan objek …………………; 3. Adanya ijab qabul. Syarat** akad :a. Subyektif b. obyektif (benda/barangnya milik sendiri,adanya sebab yang

(cakap,persetujuan kedua belah pihak)

halal, mempunyai manfaat, dapat diserahkan)c. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. Macam ** akad : a. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. Macam jual beli : 1. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli; 2. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari; 3. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan.. b. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian, untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. Macam** :a. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan; milku ikhtiyar->wasiat, hibah) b. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang; uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian; uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. c. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. Syarat** Mudharabah : 1. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya, harus dlm bentuk tunai, dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : - kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha; - yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. 3. Akad nikah (an- nisa' 1, ar-rum 21) UU. No 1 th 1974. Syarat** nikah : 1. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak, asas monogamy/boleh poligami dg syarat, usia laki** 19 th wanita 16 th, ada wali, mahar/maskawin, 2 org saksi, ijab qabul); 2. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri, nafkah, hadhanah/pendidikan, radha'ah/menyusui, saling tolong menolong & setia). Thalaq : 1. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk); 2. Thalaq bain (sughro, kubro); 3. Ila' (tdk mau menggauli); 4. Kholu' (tebus); 5. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua); 6. Li'an (menuduh istri zinah); 7. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus); 8. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah, cacat); 9. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah)

Macam jual beli : 1. Ila' (tdk mau menggauli). 6. Syarat** Mudharabah : 1. 9. Rukun akad : 1. 4. ada wali. 7. 3. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan.nisa' 1.. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). radha'ah/menyusui. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. Akad nikah (an. Fungsi dan kedudukan : 1. Thalaq : 1. 3. b. Thalaq bain (sughro. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. hibah) b. obyektif (benda/barangnya milik sendiri. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. Subyektif b. hadhanah/pendidikan. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. harus dlm bentuk tunai. Syarat** nikah : 1. 2 org saksi. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). 2. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. Kholu' (tebus). mempunyai manfaat.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. 5. saling tolong menolong & setia). 7. 3. 2. 2. mahar/maskawin. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : .1.persetujuan kedua belah pihak) halal. 8. Benda yang dijadikan objek …………………. untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif.kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). Macam ** akad : a. uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. nafkah. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. 5. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. kubro). 4. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari. 3. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi. Utk meningktkan keimanan. 6. Syarat** akad :a. Orang yang melakukan akad. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). Unsur-unsur harta benda :1. . dapat diserahkan)c. akad 2. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. 2. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. usia laki** 19 th wanita 16 th. 2. Adanya ijab qabul. Li'an (menuduh istri zinah).adanya sebab yang (cakap. 3. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) . milku ikhtiyar->wasiat. ar-rum 21) UU. uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. c. No 1 th 1974. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak.46). "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. ijab qabul). Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). Harta benda . cacat). Macam** :a. dapt diserahkan kpd Mudharib) 2.

Fungsi dan kedudukan : 1. Syarat** Mudharabah : 1. 8. Syarat** nikah : 1. mempunyai manfaat. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). Rukun akad : 1. c. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil.46). ijab qabul). Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. 4.1. b. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3.persetujuan kedua belah pihak) halal. 5. ada wali. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. 4. Unsur-unsur harta benda :1. dapat diserahkan)c. 2.adanya sebab yang (cakap. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. Li'an (menuduh istri zinah). Thalaq bain (sughro. Macam ** akad : a. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. 6. hibah) b. uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi. kubro). Akad nikah (an. Subyektif b. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. 9. 3.nisa' 1. 2. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). obyektif (benda/barangnya milik sendiri. 2 org saksi. mahar/maskawin. hadhanah/pendidikan. 7. 5. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2.kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). ar-rum 21) UU. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. akad 2. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . radha'ah/menyusui. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. 3. 2. 2. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Utk meningktkan keimanan. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. milku ikhtiyar->wasiat. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. 3. uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. 3. dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. 3. nafkah. untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. 7. Adanya ijab qabul. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. Thalaq : 1. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. saling tolong menolong & setia). Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. No 1 th 1974. harus dlm bentuk tunai.. cacat). Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. 2. Kholu' (tebus). Macam jual beli : 1. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) . Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. Ila' (tdk mau menggauli). 6. Macam** :a. Syarat** akad :a. Benda yang dijadikan objek …………………. Harta benda . Orang yang melakukan akad. usia laki** 19 th wanita 16 th. . As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha.

saling tolong menolong & setia). 3.adanya sebab yang (cakap. 6.. Akad nikah (an. milku ikhtiyar->wasiat. 3. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. 5. 5. 7. Benda yang dijadikan objek …………………. harus dlm bentuk tunai. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. nafkah. obyektif (benda/barangnya milik sendiri. akad 2. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Syarat** nikah : 1. b. cacat). 8.kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. 2. No 1 th 1974. Utk meningktkan keimanan. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. Thalaq : 1. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. c. Orang yang melakukan akad. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) . . As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari. ijab qabul).1. Unsur-unsur harta benda :1. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi. 2. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. Subyektif b. radha'ah/menyusui. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . hibah) b.nisa' 1. 3. 4. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. 6. Macam jual beli : 1. dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. 2. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. ada wali. Macam** :a. uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. 9. mempunyai manfaat. Syarat** akad :a. Li'an (menuduh istri zinah). Kholu' (tebus). hadhanah/pendidikan. 3. 4.persetujuan kedua belah pihak) halal. Rukun akad : 1. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. Harta benda . Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. Syarat** Mudharabah : 1. Fungsi dan kedudukan : 1. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. usia laki** 19 th wanita 16 th. dapat diserahkan)c. 7. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. 2. Thalaq bain (sughro. Adanya ijab qabul. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia.46). mahar/maskawin. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. ar-rum 21) UU. Macam ** akad : a. 2 org saksi. 2. Ila' (tdk mau menggauli). Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. kubro). asas monogamy/boleh poligami dg syarat. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. 3. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful