1. Harta benda .

menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. Unsur-unsur harta benda :1. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan; 2. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. Fungsi dan kedudukan : 1. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah; 2. Utk meningktkan keimanan; 3. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat; 4. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan; 5. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7); 6. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi- 46); 7. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Rukun akad : 1. Orang yang melakukan akad; akad 2. Benda yang dijadikan objek …………………; 3. Adanya ijab qabul. Syarat** akad :a. Subyektif b. obyektif (benda/barangnya milik sendiri,adanya sebab yang

(cakap,persetujuan kedua belah pihak)

halal, mempunyai manfaat, dapat diserahkan)c. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. Macam ** akad : a. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. Macam jual beli : 1. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli; 2. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari; 3. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan.. b. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian, untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. Macam** :a. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan; milku ikhtiyar->wasiat, hibah) b. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang; uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian; uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. c. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. Syarat** Mudharabah : 1. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya, harus dlm bentuk tunai, dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : - kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha; - yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. 3. Akad nikah (an- nisa' 1, ar-rum 21) UU. No 1 th 1974. Syarat** nikah : 1. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak, asas monogamy/boleh poligami dg syarat, usia laki** 19 th wanita 16 th, ada wali, mahar/maskawin, 2 org saksi, ijab qabul); 2. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri, nafkah, hadhanah/pendidikan, radha'ah/menyusui, saling tolong menolong & setia). Thalaq : 1. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk); 2. Thalaq bain (sughro, kubro); 3. Ila' (tdk mau menggauli); 4. Kholu' (tebus); 5. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua); 6. Li'an (menuduh istri zinah); 7. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus); 8. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah, cacat); 9. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah)

'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. Unsur-unsur harta benda :1. obyektif (benda/barangnya milik sendiri. 3. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**. mahar/maskawin. 3. ar-rum 21) UU. uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) . . 5. c. kubro). usia laki** 19 th wanita 16 th. 2. 5.1.. Fungsi dan kedudukan : 1.adanya sebab yang (cakap. uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. Syarat** Mudharabah : 1. 3. 9. 2. 8. Macam** :a. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. milku ikhtiyar->wasiat. 6. nafkah. mempunyai manfaat. Harta benda . hadhanah/pendidikan. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi. dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). 2. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. Thalaq bain (sughro. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. dapat diserahkan)c. Utk meningktkan keimanan. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari.persetujuan kedua belah pihak) halal. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. ada wali. Rukun akad : 1. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak.nisa' 1. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. ijab qabul). radha'ah/menyusui. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. Kholu' (tebus). Thalaq : 1. 4. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). 2 org saksi. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. 7. Macam jual beli : 1.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. 3.46). Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. Li'an (menuduh istri zinah). 6. hibah) b. 7. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. Syarat** akad :a. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). Ila' (tdk mau menggauli). Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. harus dlm bentuk tunai. Macam ** akad : a. Subyektif b. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. Akad nikah (an. 3.kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. Orang yang melakukan akad. akad 2. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . Benda yang dijadikan objek …………………. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. 2. saling tolong menolong & setia). No 1 th 1974. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. b. cacat). Syarat** nikah : 1. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. 2. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. 4. Adanya ijab qabul.

Macam** :a. uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. ijab qabul). Thalaq bain (sughro. Harta benda . saling tolong menolong & setia). 4. Macam jual beli : 1. Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). Adanya ijab qabul. Syarat** Mudharabah : 1. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) . As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari. dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. Utk meningktkan keimanan. Akad nikah (an. mempunyai manfaat. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. cacat). Li'an (menuduh istri zinah). Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Orang yang melakukan akad. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif.1. Thalaq : 1. kubro). Fungsi dan kedudukan : 1. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). mahar/maskawin. 5. Syarat** akad :a. 5. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. harus dlm bentuk tunai. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. 3. dapat diserahkan)c. 8. Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi. 7. 6. Unsur-unsur harta benda :1. ada wali. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3.46). Rukun akad : 1. uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. hadhanah/pendidikan. Benda yang dijadikan objek …………………. b. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. Syarat** nikah : 1. Subyektif b. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. 3. . 9. milku ikhtiyar->wasiat.persetujuan kedua belah pihak) halal. 6. 4. 2. syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. 2. obyektif (benda/barangnya milik sendiri. No 1 th 1974. Kholu' (tebus). Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). 2. 7. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**.adanya sebab yang (cakap. hibah) b. nafkah. c. ar-rum 21) UU. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). usia laki** 19 th wanita 16 th. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. 3. 3.. radha'ah/menyusui. akad 2. Macam ** akad : a. 2.nisa' 1.kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. 2 org saksi. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. Ila' (tdk mau menggauli). 3. 2.

kubro). Sbg perhiasan kehidupan di dunia (alkahfi. Subyektif b. Utk memutar roda perekonomian (al-hasyr-7). Macam ** akad : a. As salam ->jual beli asset financial dg real asset yg diserahkan pd saat kontrak sedang brgnya diserahkan pada kemudian hari. obyektif (benda/barangnya milik sendiri. 2. ar-rum 21) UU. syirkah uqud -> kerjasama yg terjadi krn adanya kontrak (uqud al-maal-> kerjasama dlm bentuk modal/uang. Benda yang dijadikan objek …………………. mempunyai manfaat. 4. Utk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. 2. 7. asas monogamy/boleh poligami dg syarat. akad 2. 3. 4. 6. Unsur-unsur harta benda :1. b. . Sbg amanah/fitrah(al-taghabun-15) 2. 7. hadhanah/pendidikan. ijab qabul). Syarat** Mudharabah : 1.nisa' 1. 8. Beda kemitraan usaha dg usaha bagi hasil : . uqud abdan->kerjasama dlm bentuk keahlian. 3. saling tolong menolong & setia). Dhihar (menyamakan dg saudara/orang tua). c. harus dlm bentuk tunai. Utk meningktkan keimanan. Syarat** nikah : 1.. Jual beli murabahah->jual beli brg dg harga pokok pembeli ditambah dg tingkat keuntungan tertentuyg diinformasikan kpd pembeli. 6. ada wali. 'Ainiyah=ada wujudnya dalam kenyataan. Kholu' (tebus).kedua-duanya sama** pemilik modal->kemitraan usaha. Ta'hq talaq (pernikahan dimana sang suami tidak pulang k rumah) .adanya sebab yang (cakap. Adanya ijab qabul. usia laki** 19 th wanita 16 th. Thalaq : 1. Keuntungan (pembagian dinyatakan dlm prosentasi) 3. "uruf= sesuatu yang dipandang harta/benda oleh manusia & mengandung manfaat. Thalaq bain (sughro.46). mahar/maskawin. Rukun akad : 1. cacat). Formiel (didaftarkan & dicatatkan pd Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Syarat** akad :a. nafkah.yang satu pemilik modal yg satu melaksanakan usaha ->usaha bgi hasil. Utk mengembangkan ilmu pengetahuan. Materiel ( persetujuan kedua belah pihak. Akad nikah (an. Modal (dinyatakan jelas jumlahnya. Kemitraan usaha =akad kerjasama antara 2/lebih pemilik modal/keahlian. 2. 2. Ila' (tdk mau menggauli). Utk menyeimbangkan antara kehidupan dunia & ahirat. untuk melaksanakan suatu usaha yg halal & produktif. 3. Hak & kewajiban suami istri (hak & kedudukan ssuami adl sama & seimbang dg hak & kewajiban istri. hibah) b.1. Fungsi dan kedudukan : 1. Menurut Ahmad Zarq -> setiap wujud benda/materi yang bernilai & berputar diantara manusia. menurut Ibnu Abidin -> sesuatu yang tabiat manusia cenderung padanya memungkinkan untuk disimpan & dikeluarkan pada waktu yang dibutuhkan. Macam jual beli : 1. uqud wujuh-> kerjasama dlm bentuk kewibawaan. Syiqaq (pertengkaran antara suami istri scr terus-menerus). 9. Harta benda . 3. No 1 th 1974. Thalaq raj'I (cerai tapi ada harapan untuk rujuk). syirkah milk->kerjasama yg terjadi dg sendirinya (milku jabbar ->ahli waris yg mendapat warisan. 2 org saksi. 3. Li'an (menuduh istri zinah). 2. Orang yang melakukan akad. dapt diserahkan kpd Mudharib) 2. radha'ah/menyusui. Akad dlm muamalah= perjanjian antara ijab & qabul yang ditentukan oleh syara' yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Usaha bagi hasil = kerjasama bagi hasil salah satu pihak yg menjadi pemilik modal & yg lain menjalankan usaha. 5. dapat diserahkan)c. Macam** :a. 5. Ijab & qabul (rasio prosentase dituangkan dlm kontrak). milku ikhtiyar->wasiat. Jual beli=pertukaran antara benda dg barang yang dilakukan dg kesepakatan antar kedua belah pihak/pengalihan hak milikyang diganti dg sesuatu dg seijin yang bersangkutan(al-baqarah-275&an-nisa'29. Isthisna'-> jual beli antara pemesan & penerima pesanan/suatu benda/brg dg spesifikasi tertentu sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dg kesepakatan.persetujuan kedua belah pihak) halal. Fasakh (rusak akibat berbuat zinah. Tambahan :disesuaikan dg obyek masing**.