NAMA : NAZIRATUL ASYIKIN MOHD SAM ID :D20091035116 AT 16

PENGURUSAN ALAM PEMBELAJARAN  Persediaan ke alam sekolah  Kajian di sekolah  Rancangan Orientasi Sekolah ( ROS ) Konsep pengajaran Pengajaran ialah cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan bahan yang hendak diajar Keperluan perancangan pengajaran dan pembelajaran Perancangan perlu dilakukan untuk: - memenuhi masa yang diperuntukan - menepati kehendak objektif/ matlamat - berkesan sepanjang waktu pengajaran - menarik perhatian dan tidak membosankan Objektif pengajaran Objektif boleh dalam bentuk: Objektif implisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang ketara seperti : - memahami - mengetahui - menghargai sesuatu yang telah diajar Objektif eksplisit Melibatkan perubahan tingkah laku yang boleh dilihat seperti - menyenaraikan

- menjelaskan - memberikan contoh - menunjukkan cara yang betul terhadap apa yang telah diajarkan Buku rekod mengajar Buku himpunan pelan tindakan guru sebelum mengajar. Berdasarkan SPI Bil 3/1999. Buku rekod mengajar wajib mengandungi dua perkara penting : 1.Rancangan Pelajaran Tahunan 2.Rancangan berdasarkan taqwim minggu persekolahan. isi ringkas rancangan pengajaran berdasarkan sukatan sukatan kebangsaan Definisi kajian Bartlett (2001) berpendapat kajian bermaksud pengumpulan data yang sistematik, pembentangan, dan juga analisis data. Kajian digunakan untuk mengumpul maklumat yang kita gunakan seharian dalam erti kata sistematik untuk memajukan teori atau menyelesaikan masalah.  Konsep  Bertujuan memberi peluang kepada guru pelatih memahami situasi di sekolah  Terbentuk berasaskan pendekatan perkembangan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Pendedahan awal  Bidang tumpuan tugasan ROS  Pengurusan  Prasarana  Kurikulum/Program Bimbingan dan Kaunseling  Ko-Kurikulum Rancangan Orientasi Sekolah (ROS)