P. 1
pengenalan pembugaran

pengenalan pembugaran

|Views: 103|Likes:
Published by ahmadamigos

More info:

Published by: ahmadamigos on Apr 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2012

pdf

text

original

KURSUS DALAM PERKHIDMATAN 4 MINGGU PENINGKATAN PROFESIONALISME

Program Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris MODUL KURSUS

PEMBUGARAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU (SR/SM)

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Jun 2010

sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152. Tujuan utama memartabatkan Bahasa Melayu adalah kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan. Alat perakaman yang diperlukan tidak semestinya merupakan alat perakaman audio- . setiap aktiviti itu dirakamakan dengan menggunakan alat perakaman audiovideo. Tajuk-tajuk kursus MBM KDP 4 Minggu Peningkatan Profesionlaisme ini menggunakan istilah Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu merupakan epistimologi kepada bahasa Malaysia selaras dengan Akta 152. dan perkakasan persembahan seperti point. strategi penyampaian yang kreatif. bagi memastikan impak optimum penggunaan pengetahuan kandungan Bahasa Melayu tersebut dapat di capai. berpidato dan berpuisi. bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1 Malaysia. Melalui kursus Pembugaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu yang ditawarkan di dalam program ini. inovatif serta pengintegrasian elemen didik hibur dan kemahiran Abad ke 21 diberikan secara tunjuk cara dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Program Memartabatkan Bahasa Malaysia dalam Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) 4 Minggu Peningkatan Profesionalisme ini memfokuskan kepada pengetahuan kandungan (content knowledge) Bahasa Melayu terkini kepada guru opsyen dan guru bukan opsyen Bahasa Melayu di sekolah rendah dan di sekolah menengah. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996. KEMAHIRAN SEPANJANG PELAKSANAAN Pembugaran Bahasa Melayu merupakan pendakatan baharu dalam pelaksanaan aktiviti bahasa Melayu di sekolah. Selain daripada itu. Untuk mencapai hasrat aktivti pembugaran sebagai aktiviti yang ceria dan memberikan kenikmatan. semua usaha memartabatkan Bahasa Melayu hendaklah dijuruskan ke arah mencapai matlamat fungsi tersebut. peserta akan mendapat pengetahuan kandungan cara-cara menggalakkan penggunaan Bahasa Melayu melalui aktiviti berbahasa di dalam dan di luar bilik darjah dengan memfokuskan kepada kemahiran berlisan dan pengucapan awam seperti bersyarah. Kemahiran berbahasa murid dan pelajar boleh diaplikasikan dalam aktiviti-aktiviti berbahasa secara menarik dan berstruktur seperti di atas. Perlembagaan Malaysia. aktiviti berbahasa tersebut juga boleh meningkatkan keyakinan berkomunikasi dalam Bahasa Melayu di dalam kalangan murid dan pelajar.PENGENALAN Konsep Memartabatkan Bahasa Malaysia (MBM) bermaksud meletakkan Bahasa Melayu pada tempat yang sepatutnya. Selain itu. Elemen ini dapat membugarkan penggunaan Bahasa Melayu dalam kalangan khalayak dan memartabatkannya sebagai bahasa perhubungan utama dan alat perpaduan. Justeru. Aktiviti pembugaran memberikan tumpuan kepada keceriaan dan kenikmatan dalam melaksanakan sesuatu aktiviti bahasa dengan menggabungjalinkan aktiviti yang berkenaan dengan penggunaan perkakasan TMK seperti alat perakam video dan audio.

perakaman audio-video Memindahkan gambar.video yang canggih dan mahal tetapi memadai dengan menggunakan alat perakaman yang sedia ada seperti kamera telefon bimbit dan seumpamanya. audio-video. Setelah selesai sesuatu aktiviti pembugaran. dan memindahkan bahan kepada komputer perlu diajarkan kepada peserta kursus terlebih dahulu untuk membolehkan mereka merakamkan semua aktiviti yang dilakukan di bilik kuliah sepanjang mereka menghadiri kursus yang diikuti. murid akan mengedit dan menyusun semula aktiviti yang dirakam menjadi satu urutan aktiviti yang bermakna. pelaksanaan aktiviti. Kebolehan menggunakan kamera digital Kebolehan menggunakan perkakasan perakaman audio-video. dan mengedit menggunakan movie maker. Hal ini bertujuan untuk menjadikan murid berasa seronokyang aktiviti pembugaran sebagai aktiviti sebagai aktiviti yang memberikan pengalaman baharu kepada murid. Penggunaan perkakasan rakaman audio-video dilakukan dari peringkat perancangan. Proses Kerja Dan Perakaman Mula: Rancang aktiviti Pelaksanaan aktiviti Hasil Mengambil gambar. pengeditan audio-video PANDUAN KEPADA PENSYARAH/FASILITOR Kemahiran menggunakan alat rakaman gambar. KEMAHIRAN ASAS • • • • • Kebolehan menggunakan komputer. dan penghasilan. Kebolehan memindahkan rakaman kepada komputer Kebolehan mengedit menggunakan perkakasan pengeditan seperti movie maker KEPERLUAN PERKAKASAN • Kamera digital .

3. 2. audio-video. Bekerjasama dan berkolaborasi dalam menghasilkan produk dan portfolio pengajaran pembugaran untuk dilaksanakan di sekolah. 5. pensyarah disarankan untuk mengguna prinsip dan strategi pengajaran dan pembelajaran menjurus kepada menggalakkan peserta kursus . HASIL PEMBELAJARAN 1. Mengaplikasikan ilmu dan kemahiran pengurusan aktiviti pembugaran dalam Bahasa Melayu untuk menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran. PANDUAN ASAS Sila lihat nota cara menggunakan perkakasan pengeditan movie maker seperti yang disediakan di dalam modul ini. dan alat penyuntingan audio-video sepanjang sesuatu aktiviti pembugaran. dan 4. Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bentuk dan prosedur pelaksanaan aktiviti-aktiviti pembugaran dalam Bahasa Melayu yang boleh digunakan di sekolah. Mengecam dan menjelaskan aktiviti-aktiviti pembugaran dalam Bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah dengan tepat dan betul. Menggunakan perkakasan rakaman gambar tunggal. CADANGAN STRATEGI PENYAMPAIAN Untuk mencapai hasil pembelajaran kursus ini.• • • Alat rakaman audio-video Komputer Fon kepala yang boleh digunakan untuk merakamkan suara. MATLAMAT Matlamat Kursus Ketrampilan Menulis dalam Bahasa Melayu KDP 4 Minggu Peningkatan Profesionalisme Program MBMMBI untuk melahirkan guru yang berketrampilan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pembugaran dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah.

Berikut adalah cadangan strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh dipraktikkan: • • • • • • • • Kuliah Tunjuk cara Perbincangan Rujukan kendiri Penyelesaian masalah Pembelajaran berasaskan situasi/konteks Kolaboratif dan koperatif Penyediaan produk/portfolio pembelajaran PENEKANAN ELEMEN DALAM STRATEGI PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan memberi penekanan kepada elemen seperti yang berikut: • Kemahiran belajar • Kemahiran berfikir • Kemahiran mentaksir dan menilai • Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran fasilitator • Kemahiran kerja berpasukan • Kecerdasan pelbagai • Kemahiran Abad ke 21 .menguasai kemahiran belajar secara terarah kendiri serta dapat memproses maklumat secara kritis dan kreatis.

BAHAN SUMBER PENGAJARAN Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan: • • • • • • • • Nota kuliah Filem slaid tunjuk cara Jaringan internet Keratan akhbar situasi Kad-kad suku kata/perkataan/frasa Kad tatabahasa Lirik-lirik lagu Dll KANDUNGAN KURSUS PEMBUGARAN DALAM BAHASA MELAYU 1.2.1 Konsep dan definisi pembugaran 1. Aktiviti Pembugaran dalam Bilik darjah 2.1 1.2 Dalam Bilik Darjah Luar Bilik Darjah 2.2 Kategori Pembugaran 1.1 Teka Silang Kata . Orientasi dan Kandungan Pembugaran Bahasa Melayu 1.2.

1 Syarahan / Pidato Konsep/Ciri-ciri a. c. 2. Mempunyai pelbagai tema dan bayangan jawapan c. Pengucapan yang disampaikan secara individu kepada khalayak Menghuraikan sesuatu tajuk . Dapat mengurangkan rasa bosan 2.4 Peningkatan Bahasa Melalui Projek berdasarkan sesuatau isu dengan menggunakan brosur dan laman web  Ciri-ciri a. d.2 Pemintal Lidah  Ciri-ciri a. Ciri-ciri a. b. Penggunaan dalam ayat 2.3 Untuk meningkatkan kecekapan otak atau minda Mentafsir input dengan cepat dalam masa yang singkat Menguji kelancaran dan kefasihan bertutur Meningkatkan kemahiran menghafaz dan mengingat Dapat meringankan tekanan Permainan Kosa Kata  Ciri-ciri a. Mencari makna mengikut konteks b. Mengisi tiap-tiap kotak dengan huruf-huruf tertentu sehingga menjadi perkataaan b. 3 Informatif Aktiviti Pembugaran Luar Bilik Darjah 3. e. b.

d.c. Perbahasan berdasarkan logik 3. dan gerak badan bagi membantu menyakinkan khalayak 3. Mencerminkan kejituan dan ketegasan c.2  Ciri-ciri Perbahasan Komunikasi sehala Menerangkan tentang sesuatu maklumat a. Mempunyai matlamat kebenaran b. d. Pembahas mementingkan perincian fakta dan bukti e. Kepetahan pembahas mempengaruhi pendirian audien d. Boleh digunakan untuk memujuk atau mengubah sikap.4 Deklamasi Puisi  a. b. Mengemukakan idea/pemikiran melalui pengucapan yang disampaikan secara syarahan dua hala b. c. kepercayaan atau tindakan khalayak e. Boleh menggunakan mimik muka. Boleh diselangi dengan soalan dariapda khalayak dan jawapan daripada penceramah d.5 Biografi  Ciri-ciri Ciri-ciri Pemilihan puisi dan diksi yang bertepatan Latihan penyebutan Latihan penghayatan Persembahan yang meyakinakan . 3. Terdapat penerangan daripada penceramah Ceramah c. 3.3  Ciri-ciri a. nada suara.

1  Cara pelaksanaan a.7  Temu bual Ciri-ciri a. Boleh berbentuk kompleks contoh kejayaan dan jasa seseorang tokoh yang dituliskan oleh orang lain c. b. Kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang b. Teka silang kata Menentukan reka bentuk dan struktur perpautan Mengisi petak-petak kosong secara power point . 3.a.8 Teledokumentari  Ciri-ciri d. Menentukan tajuk e.1 Aktiviti Pembugaran Dalam Bilik Darjah 4. Merangka isi f. b.1. Boleh juga bercerita tentang perasaan individu yang terlibat semasa mengalami kejadian-kejadian dalam hidup 3.6 Teledrama pendek  Ciri –ciri Berdasarkan tajuk dan tema Mempunyai skrip dan dialog yang mantap Masa terhad lebih krang sepuluh minit 3. Merangka dialog Menentukan subjek atau tajuk Merangka draf soalan Penggunaan bahasa sapaan dan bertatasusila 4 Pelaksanaan Pembugaran Bahasa Melayu 4. c.

2 Pemintal lidah  Cara pelaksanaan a.2  Perbahasan Pelaksanaan a. Peringkatan kemahiran melahirkan pendapat dan hujah Syarahan / Pidato .1.4 Peningkatan bahasa melalui projek berdasarkan sesuatu isu dengan menggunakan brosur dan laman web  Cara pelaksanaan a.1. Penutup syarahan/ pidato 4. Pendahuluan isi c.3  Cara pelaksanaan Permainan kosa kata karat a. Peringkat persediaan b.1. Isi / amanat d.2.4. Menerbitkan brosur dan laman web 4. Memberikan beberapa kosa kata mengikut tema b. Mengenal pasti tajuk b. Peringkat permulaaan perbahasan c.2 Aktiviti Pembugaran Luar Bilik Darjah 4. Membina ayat berdasarkan kosa kata 4. Pembuka kata/salutasi b. Penutup isi e. Berdasarkan jenis permainan pemintal lidah contoh telefon 4. Memilih reka bentuk c.1  Pelaksanaan a.2. Menyediakan brosur dan laman web d.

Hasilkan penulisan biografi tokoh tersebut 4.mengandungi kata sapaan sesuai dengan taraf khalayak atau audien b.2.d. Penutup 4. Memastikan puisi yang dipilih bertepatan dengan tema b. Mengadakan sesi latihan c.7 Temu bual  Pelaksanaan a. Salutasi/protokol . Peringkat penggulungan idea 4. Bina soalan temu bual Lirik yang puitis dan menimbulkan kesan estetika d. Membuat temu janji .3  Ceramah Pelaksanaan a.4 Deklamasi Puisi  Pelaksanaan a. Kenal pasti tokoh yang hendak ditulis biografinya dan buat kajian tentang tokoh tersebut b. Kandungan – ada ayat pembukaan/ dan pembentangan maklumat c.6 Teledrama Pendek  Pelaksanaan a. Nyatakan kekuatan yang ada pada tokoh tersebut c.5 Biografi  Pelaksanaan a. Membuat pementasan 4.2. Persembahan dan penghayatan yang menyakinkan c 4. Mencipta dialog yang bersesuaian dengan plot dan watak b.2.2.2.

b. Membuat improvisasi TUGASAN . Mengadakan sesi latihan c.2.8 Teledokumentari  Pelaksanaan a. Mencipta skrip atau papan cerita yang bersesuaian dengan plot dan watak b. Melaksanakan temu bual 4.

Kriteria penilaian produk seperti yang dilampirkan. iv. Produk pembelajaran tersebut boleh dihasilkan dalam bentuk perisian kursus (CD) atau portfolio pembelajaran. Pentaksiran terhadap produk/portfolio berdasarkan kriteria penilaian seperti yang berikut: BIL 1 Matlamat Kursus • • Kriteria Skor Maksima Skor di Peroleh Tema dan tajuk meliputi secara jelas dan selaras dengan kepeluan sukatan pelajaran Aktiviti pembelajaran menjana daya pemikiran aras tinggi dan kemahiran belajar secara terarah kendiri . PENILAIAN Penilaian kursus dibuat 100% berdasarkan produk/portfolio pembelajaran yang dihasilkan oleh peserta kursus. v.Anda dikehendaki menghasilkan suatu produk pembelajaran yang mengandungi perkara seperti berikut: i. iii. Pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk suatu tempoh pengajaran tertentu di sekolah Bahan-bahan sokongan yang akan digunakan dalam tempoh pengajaran tersebut Pentaksiran dan penilaian aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahan-bahan rujukan Persembahan multimedia untuk tujuan pembentangan ii.

BIL • Kriteria Bahan sokongan yang disediakan menjurus ke arah pencapaian matlamat kursus Skor Maksima Skor di Peroleh 2 Kandungan Portfolio • • Prosedur portfolio dicatat dengan jelas Hubungan antara maklumat yang dikumpul dengan Hasil Pembelajaran kursus ditunjukkan dalam bahan yang disediakan di dalam portfolio • Komponen-komponen di dalam portfolio merupakan model yang dibina untuk membantu pelaksanaan di peringkat sekolah 3 Integrasi Teknologi • Penggunaan teknologi yang menyokong ke arah mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 4 Kreativiti dan Inovasi • • Peserta dapat menghasilkan bahan sumber pengajaranpembelajaran yang kreatif dan inovatif Peserta dapat membina portfolio yang menarik dan boleh diguna pakai oleh guru lain 5 Keseluruhan • • • Portfolio menunjukkan keberkesanan kursus yang diikuti Bukti keseluruhan boleh dilihat melalui kelicinan aktivit persembahan/pembentangan Pengurusan portfolio yang kemas dan baik Jumlah 100% .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->