KURSUS DALAM PERKHIDMATAN 4 MINGGU PENINGKATAN PROFESIONALISME

Program Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris MODUL KURSUS

PEMBUGARAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU (SR/SM)

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Jun 2010

berpidato dan berpuisi. Melalui kursus Pembugaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu yang ditawarkan di dalam program ini.PENGENALAN Konsep Memartabatkan Bahasa Malaysia (MBM) bermaksud meletakkan Bahasa Melayu pada tempat yang sepatutnya. Alat perakaman yang diperlukan tidak semestinya merupakan alat perakaman audio- . peserta akan mendapat pengetahuan kandungan cara-cara menggalakkan penggunaan Bahasa Melayu melalui aktiviti berbahasa di dalam dan di luar bilik darjah dengan memfokuskan kepada kemahiran berlisan dan pengucapan awam seperti bersyarah. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996. Program Memartabatkan Bahasa Malaysia dalam Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) 4 Minggu Peningkatan Profesionalisme ini memfokuskan kepada pengetahuan kandungan (content knowledge) Bahasa Melayu terkini kepada guru opsyen dan guru bukan opsyen Bahasa Melayu di sekolah rendah dan di sekolah menengah. dan perkakasan persembahan seperti point. Untuk mencapai hasrat aktivti pembugaran sebagai aktiviti yang ceria dan memberikan kenikmatan. bagi memastikan impak optimum penggunaan pengetahuan kandungan Bahasa Melayu tersebut dapat di capai. Kemahiran berbahasa murid dan pelajar boleh diaplikasikan dalam aktiviti-aktiviti berbahasa secara menarik dan berstruktur seperti di atas. semua usaha memartabatkan Bahasa Melayu hendaklah dijuruskan ke arah mencapai matlamat fungsi tersebut. Perlembagaan Malaysia. Aktiviti pembugaran memberikan tumpuan kepada keceriaan dan kenikmatan dalam melaksanakan sesuatu aktiviti bahasa dengan menggabungjalinkan aktiviti yang berkenaan dengan penggunaan perkakasan TMK seperti alat perakam video dan audio. inovatif serta pengintegrasian elemen didik hibur dan kemahiran Abad ke 21 diberikan secara tunjuk cara dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Tujuan utama memartabatkan Bahasa Melayu adalah kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan. strategi penyampaian yang kreatif. Selain daripada itu. Selain itu. Justeru. setiap aktiviti itu dirakamakan dengan menggunakan alat perakaman audiovideo. KEMAHIRAN SEPANJANG PELAKSANAAN Pembugaran Bahasa Melayu merupakan pendakatan baharu dalam pelaksanaan aktiviti bahasa Melayu di sekolah. bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1 Malaysia. Elemen ini dapat membugarkan penggunaan Bahasa Melayu dalam kalangan khalayak dan memartabatkannya sebagai bahasa perhubungan utama dan alat perpaduan. sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152. aktiviti berbahasa tersebut juga boleh meningkatkan keyakinan berkomunikasi dalam Bahasa Melayu di dalam kalangan murid dan pelajar. Tajuk-tajuk kursus MBM KDP 4 Minggu Peningkatan Profesionlaisme ini menggunakan istilah Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu merupakan epistimologi kepada bahasa Malaysia selaras dengan Akta 152.

dan penghasilan. perakaman audio-video Memindahkan gambar. Hal ini bertujuan untuk menjadikan murid berasa seronokyang aktiviti pembugaran sebagai aktiviti sebagai aktiviti yang memberikan pengalaman baharu kepada murid. audio-video. KEMAHIRAN ASAS • • • • • Kebolehan menggunakan komputer. Kebolehan memindahkan rakaman kepada komputer Kebolehan mengedit menggunakan perkakasan pengeditan seperti movie maker KEPERLUAN PERKAKASAN • Kamera digital . Proses Kerja Dan Perakaman Mula: Rancang aktiviti Pelaksanaan aktiviti Hasil Mengambil gambar.video yang canggih dan mahal tetapi memadai dengan menggunakan alat perakaman yang sedia ada seperti kamera telefon bimbit dan seumpamanya. pengeditan audio-video PANDUAN KEPADA PENSYARAH/FASILITOR Kemahiran menggunakan alat rakaman gambar. dan mengedit menggunakan movie maker. Penggunaan perkakasan rakaman audio-video dilakukan dari peringkat perancangan. Kebolehan menggunakan kamera digital Kebolehan menggunakan perkakasan perakaman audio-video. Setelah selesai sesuatu aktiviti pembugaran. murid akan mengedit dan menyusun semula aktiviti yang dirakam menjadi satu urutan aktiviti yang bermakna. pelaksanaan aktiviti. dan memindahkan bahan kepada komputer perlu diajarkan kepada peserta kursus terlebih dahulu untuk membolehkan mereka merakamkan semua aktiviti yang dilakukan di bilik kuliah sepanjang mereka menghadiri kursus yang diikuti.

Mengecam dan menjelaskan aktiviti-aktiviti pembugaran dalam Bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah dengan tepat dan betul. dan 4. Bekerjasama dan berkolaborasi dalam menghasilkan produk dan portfolio pengajaran pembugaran untuk dilaksanakan di sekolah. Mengaplikasikan ilmu dan kemahiran pengurusan aktiviti pembugaran dalam Bahasa Melayu untuk menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan perkakasan rakaman gambar tunggal. 5. HASIL PEMBELAJARAN 1. PANDUAN ASAS Sila lihat nota cara menggunakan perkakasan pengeditan movie maker seperti yang disediakan di dalam modul ini. MATLAMAT Matlamat Kursus Ketrampilan Menulis dalam Bahasa Melayu KDP 4 Minggu Peningkatan Profesionalisme Program MBMMBI untuk melahirkan guru yang berketrampilan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pembugaran dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah. CADANGAN STRATEGI PENYAMPAIAN Untuk mencapai hasil pembelajaran kursus ini. Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bentuk dan prosedur pelaksanaan aktiviti-aktiviti pembugaran dalam Bahasa Melayu yang boleh digunakan di sekolah. 3.• • • Alat rakaman audio-video Komputer Fon kepala yang boleh digunakan untuk merakamkan suara. pensyarah disarankan untuk mengguna prinsip dan strategi pengajaran dan pembelajaran menjurus kepada menggalakkan peserta kursus . dan alat penyuntingan audio-video sepanjang sesuatu aktiviti pembugaran. audio-video. 2.

Berikut adalah cadangan strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh dipraktikkan: • • • • • • • • Kuliah Tunjuk cara Perbincangan Rujukan kendiri Penyelesaian masalah Pembelajaran berasaskan situasi/konteks Kolaboratif dan koperatif Penyediaan produk/portfolio pembelajaran PENEKANAN ELEMEN DALAM STRATEGI PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan memberi penekanan kepada elemen seperti yang berikut: • Kemahiran belajar • Kemahiran berfikir • Kemahiran mentaksir dan menilai • Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran fasilitator • Kemahiran kerja berpasukan • Kecerdasan pelbagai • Kemahiran Abad ke 21 .menguasai kemahiran belajar secara terarah kendiri serta dapat memproses maklumat secara kritis dan kreatis.

2.1 1.2 Dalam Bilik Darjah Luar Bilik Darjah 2.2.1 Teka Silang Kata . Aktiviti Pembugaran dalam Bilik darjah 2.2 Kategori Pembugaran 1.1 Konsep dan definisi pembugaran 1. Orientasi dan Kandungan Pembugaran Bahasa Melayu 1.BAHAN SUMBER PENGAJARAN Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan: • • • • • • • • Nota kuliah Filem slaid tunjuk cara Jaringan internet Keratan akhbar situasi Kad-kad suku kata/perkataan/frasa Kad tatabahasa Lirik-lirik lagu Dll KANDUNGAN KURSUS PEMBUGARAN DALAM BAHASA MELAYU 1.

b.3 Untuk meningkatkan kecekapan otak atau minda Mentafsir input dengan cepat dalam masa yang singkat Menguji kelancaran dan kefasihan bertutur Meningkatkan kemahiran menghafaz dan mengingat Dapat meringankan tekanan Permainan Kosa Kata  Ciri-ciri a. Mencari makna mengikut konteks b. Mengisi tiap-tiap kotak dengan huruf-huruf tertentu sehingga menjadi perkataaan b. 3 Informatif Aktiviti Pembugaran Luar Bilik Darjah 3.4 Peningkatan Bahasa Melalui Projek berdasarkan sesuatau isu dengan menggunakan brosur dan laman web  Ciri-ciri a. e. c. b. Penggunaan dalam ayat 2. 2. d.2 Pemintal Lidah  Ciri-ciri a. Ciri-ciri a. Mempunyai pelbagai tema dan bayangan jawapan c.1 Syarahan / Pidato Konsep/Ciri-ciri a. Pengucapan yang disampaikan secara individu kepada khalayak Menghuraikan sesuatu tajuk . Dapat mengurangkan rasa bosan 2.

Pembahas mementingkan perincian fakta dan bukti e. Mempunyai matlamat kebenaran b. 3. 3. Mencerminkan kejituan dan ketegasan c. d. c.c. Terdapat penerangan daripada penceramah Ceramah c. Perbahasan berdasarkan logik 3. b. d. nada suara. kepercayaan atau tindakan khalayak e.3  Ciri-ciri a.4 Deklamasi Puisi  a. Mengemukakan idea/pemikiran melalui pengucapan yang disampaikan secara syarahan dua hala b.5 Biografi  Ciri-ciri Ciri-ciri Pemilihan puisi dan diksi yang bertepatan Latihan penyebutan Latihan penghayatan Persembahan yang meyakinakan .2  Ciri-ciri Perbahasan Komunikasi sehala Menerangkan tentang sesuatu maklumat a. Boleh diselangi dengan soalan dariapda khalayak dan jawapan daripada penceramah d. dan gerak badan bagi membantu menyakinkan khalayak 3. Boleh digunakan untuk memujuk atau mengubah sikap. Boleh menggunakan mimik muka. Kepetahan pembahas mempengaruhi pendirian audien d.

Teka silang kata Menentukan reka bentuk dan struktur perpautan Mengisi petak-petak kosong secara power point . Menentukan tajuk e. b. Merangka isi f. Boleh berbentuk kompleks contoh kejayaan dan jasa seseorang tokoh yang dituliskan oleh orang lain c. Merangka dialog Menentukan subjek atau tajuk Merangka draf soalan Penggunaan bahasa sapaan dan bertatasusila 4 Pelaksanaan Pembugaran Bahasa Melayu 4. Boleh juga bercerita tentang perasaan individu yang terlibat semasa mengalami kejadian-kejadian dalam hidup 3. b. c.1 Aktiviti Pembugaran Dalam Bilik Darjah 4.8 Teledokumentari  Ciri-ciri d.1  Cara pelaksanaan a.6 Teledrama pendek  Ciri –ciri Berdasarkan tajuk dan tema Mempunyai skrip dan dialog yang mantap Masa terhad lebih krang sepuluh minit 3. 3.1.7  Temu bual Ciri-ciri a. Kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang b.a.

Penutup isi e. Isi / amanat d.2 Aktiviti Pembugaran Luar Bilik Darjah 4.4. Peringkat permulaaan perbahasan c.2  Perbahasan Pelaksanaan a. Menerbitkan brosur dan laman web 4. Pendahuluan isi c. Mengenal pasti tajuk b. Memberikan beberapa kosa kata mengikut tema b.1.1.2.3  Cara pelaksanaan Permainan kosa kata karat a. Peringkatan kemahiran melahirkan pendapat dan hujah Syarahan / Pidato . Memilih reka bentuk c. Berdasarkan jenis permainan pemintal lidah contoh telefon 4.1.2 Pemintal lidah  Cara pelaksanaan a. Menyediakan brosur dan laman web d. Peringkat persediaan b.1  Pelaksanaan a.4 Peningkatan bahasa melalui projek berdasarkan sesuatu isu dengan menggunakan brosur dan laman web  Cara pelaksanaan a. Pembuka kata/salutasi b. Penutup syarahan/ pidato 4.2. Membina ayat berdasarkan kosa kata 4.

2. Membuat pementasan 4.7 Temu bual  Pelaksanaan a.6 Teledrama Pendek  Pelaksanaan a.2.mengandungi kata sapaan sesuai dengan taraf khalayak atau audien b. Nyatakan kekuatan yang ada pada tokoh tersebut c.2.4 Deklamasi Puisi  Pelaksanaan a.d. Persembahan dan penghayatan yang menyakinkan c 4.2. Salutasi/protokol .5 Biografi  Pelaksanaan a. Memastikan puisi yang dipilih bertepatan dengan tema b. Bina soalan temu bual Lirik yang puitis dan menimbulkan kesan estetika d. Hasilkan penulisan biografi tokoh tersebut 4.2. Kenal pasti tokoh yang hendak ditulis biografinya dan buat kajian tentang tokoh tersebut b. Peringkat penggulungan idea 4. Mengadakan sesi latihan c. Kandungan – ada ayat pembukaan/ dan pembentangan maklumat c.3  Ceramah Pelaksanaan a. Mencipta dialog yang bersesuaian dengan plot dan watak b. Penutup 4. Membuat temu janji .

Mengadakan sesi latihan c. Melaksanakan temu bual 4.2. Membuat improvisasi TUGASAN . Mencipta skrip atau papan cerita yang bersesuaian dengan plot dan watak b.8 Teledokumentari  Pelaksanaan a.b.

iii. PENILAIAN Penilaian kursus dibuat 100% berdasarkan produk/portfolio pembelajaran yang dihasilkan oleh peserta kursus. Pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk suatu tempoh pengajaran tertentu di sekolah Bahan-bahan sokongan yang akan digunakan dalam tempoh pengajaran tersebut Pentaksiran dan penilaian aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahan-bahan rujukan Persembahan multimedia untuk tujuan pembentangan ii. Produk pembelajaran tersebut boleh dihasilkan dalam bentuk perisian kursus (CD) atau portfolio pembelajaran.Anda dikehendaki menghasilkan suatu produk pembelajaran yang mengandungi perkara seperti berikut: i. Pentaksiran terhadap produk/portfolio berdasarkan kriteria penilaian seperti yang berikut: BIL 1 Matlamat Kursus • • Kriteria Skor Maksima Skor di Peroleh Tema dan tajuk meliputi secara jelas dan selaras dengan kepeluan sukatan pelajaran Aktiviti pembelajaran menjana daya pemikiran aras tinggi dan kemahiran belajar secara terarah kendiri . v. iv. Kriteria penilaian produk seperti yang dilampirkan.

BIL • Kriteria Bahan sokongan yang disediakan menjurus ke arah pencapaian matlamat kursus Skor Maksima Skor di Peroleh 2 Kandungan Portfolio • • Prosedur portfolio dicatat dengan jelas Hubungan antara maklumat yang dikumpul dengan Hasil Pembelajaran kursus ditunjukkan dalam bahan yang disediakan di dalam portfolio • Komponen-komponen di dalam portfolio merupakan model yang dibina untuk membantu pelaksanaan di peringkat sekolah 3 Integrasi Teknologi • Penggunaan teknologi yang menyokong ke arah mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 4 Kreativiti dan Inovasi • • Peserta dapat menghasilkan bahan sumber pengajaranpembelajaran yang kreatif dan inovatif Peserta dapat membina portfolio yang menarik dan boleh diguna pakai oleh guru lain 5 Keseluruhan • • • Portfolio menunjukkan keberkesanan kursus yang diikuti Bukti keseluruhan boleh dilihat melalui kelicinan aktivit persembahan/pembentangan Pengurusan portfolio yang kemas dan baik Jumlah 100% .