P. 1
pengenalan pembugaran

pengenalan pembugaran

|Views: 103|Likes:
Published by ahmadamigos

More info:

Published by: ahmadamigos on Apr 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2012

pdf

text

original

KURSUS DALAM PERKHIDMATAN 4 MINGGU PENINGKATAN PROFESIONALISME

Program Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris MODUL KURSUS

PEMBUGARAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU (SR/SM)

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Jun 2010

peserta akan mendapat pengetahuan kandungan cara-cara menggalakkan penggunaan Bahasa Melayu melalui aktiviti berbahasa di dalam dan di luar bilik darjah dengan memfokuskan kepada kemahiran berlisan dan pengucapan awam seperti bersyarah. Selain daripada itu. inovatif serta pengintegrasian elemen didik hibur dan kemahiran Abad ke 21 diberikan secara tunjuk cara dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Tujuan utama memartabatkan Bahasa Melayu adalah kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan. aktiviti berbahasa tersebut juga boleh meningkatkan keyakinan berkomunikasi dalam Bahasa Melayu di dalam kalangan murid dan pelajar. setiap aktiviti itu dirakamakan dengan menggunakan alat perakaman audiovideo. Elemen ini dapat membugarkan penggunaan Bahasa Melayu dalam kalangan khalayak dan memartabatkannya sebagai bahasa perhubungan utama dan alat perpaduan. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996. KEMAHIRAN SEPANJANG PELAKSANAAN Pembugaran Bahasa Melayu merupakan pendakatan baharu dalam pelaksanaan aktiviti bahasa Melayu di sekolah. Program Memartabatkan Bahasa Malaysia dalam Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) 4 Minggu Peningkatan Profesionalisme ini memfokuskan kepada pengetahuan kandungan (content knowledge) Bahasa Melayu terkini kepada guru opsyen dan guru bukan opsyen Bahasa Melayu di sekolah rendah dan di sekolah menengah. Aktiviti pembugaran memberikan tumpuan kepada keceriaan dan kenikmatan dalam melaksanakan sesuatu aktiviti bahasa dengan menggabungjalinkan aktiviti yang berkenaan dengan penggunaan perkakasan TMK seperti alat perakam video dan audio. semua usaha memartabatkan Bahasa Melayu hendaklah dijuruskan ke arah mencapai matlamat fungsi tersebut. Untuk mencapai hasrat aktivti pembugaran sebagai aktiviti yang ceria dan memberikan kenikmatan. bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1 Malaysia. Alat perakaman yang diperlukan tidak semestinya merupakan alat perakaman audio- . strategi penyampaian yang kreatif.PENGENALAN Konsep Memartabatkan Bahasa Malaysia (MBM) bermaksud meletakkan Bahasa Melayu pada tempat yang sepatutnya. Justeru. sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152. Perlembagaan Malaysia. bagi memastikan impak optimum penggunaan pengetahuan kandungan Bahasa Melayu tersebut dapat di capai. Tajuk-tajuk kursus MBM KDP 4 Minggu Peningkatan Profesionlaisme ini menggunakan istilah Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu merupakan epistimologi kepada bahasa Malaysia selaras dengan Akta 152. Kemahiran berbahasa murid dan pelajar boleh diaplikasikan dalam aktiviti-aktiviti berbahasa secara menarik dan berstruktur seperti di atas. berpidato dan berpuisi. Selain itu. Melalui kursus Pembugaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu yang ditawarkan di dalam program ini. dan perkakasan persembahan seperti point.

Proses Kerja Dan Perakaman Mula: Rancang aktiviti Pelaksanaan aktiviti Hasil Mengambil gambar. Hal ini bertujuan untuk menjadikan murid berasa seronokyang aktiviti pembugaran sebagai aktiviti sebagai aktiviti yang memberikan pengalaman baharu kepada murid. audio-video. Kebolehan menggunakan kamera digital Kebolehan menggunakan perkakasan perakaman audio-video. murid akan mengedit dan menyusun semula aktiviti yang dirakam menjadi satu urutan aktiviti yang bermakna. Penggunaan perkakasan rakaman audio-video dilakukan dari peringkat perancangan. KEMAHIRAN ASAS • • • • • Kebolehan menggunakan komputer. dan penghasilan.video yang canggih dan mahal tetapi memadai dengan menggunakan alat perakaman yang sedia ada seperti kamera telefon bimbit dan seumpamanya. pengeditan audio-video PANDUAN KEPADA PENSYARAH/FASILITOR Kemahiran menggunakan alat rakaman gambar. dan memindahkan bahan kepada komputer perlu diajarkan kepada peserta kursus terlebih dahulu untuk membolehkan mereka merakamkan semua aktiviti yang dilakukan di bilik kuliah sepanjang mereka menghadiri kursus yang diikuti. pelaksanaan aktiviti. dan mengedit menggunakan movie maker. Kebolehan memindahkan rakaman kepada komputer Kebolehan mengedit menggunakan perkakasan pengeditan seperti movie maker KEPERLUAN PERKAKASAN • Kamera digital . Setelah selesai sesuatu aktiviti pembugaran. perakaman audio-video Memindahkan gambar.

MATLAMAT Matlamat Kursus Ketrampilan Menulis dalam Bahasa Melayu KDP 4 Minggu Peningkatan Profesionalisme Program MBMMBI untuk melahirkan guru yang berketrampilan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pembugaran dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah. pensyarah disarankan untuk mengguna prinsip dan strategi pengajaran dan pembelajaran menjurus kepada menggalakkan peserta kursus . PANDUAN ASAS Sila lihat nota cara menggunakan perkakasan pengeditan movie maker seperti yang disediakan di dalam modul ini. 3. Mengecam dan menjelaskan aktiviti-aktiviti pembugaran dalam Bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah dengan tepat dan betul. Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bentuk dan prosedur pelaksanaan aktiviti-aktiviti pembugaran dalam Bahasa Melayu yang boleh digunakan di sekolah. audio-video. dan alat penyuntingan audio-video sepanjang sesuatu aktiviti pembugaran. 2. 5. Bekerjasama dan berkolaborasi dalam menghasilkan produk dan portfolio pengajaran pembugaran untuk dilaksanakan di sekolah. Menggunakan perkakasan rakaman gambar tunggal. HASIL PEMBELAJARAN 1. dan 4. Mengaplikasikan ilmu dan kemahiran pengurusan aktiviti pembugaran dalam Bahasa Melayu untuk menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran. CADANGAN STRATEGI PENYAMPAIAN Untuk mencapai hasil pembelajaran kursus ini.• • • Alat rakaman audio-video Komputer Fon kepala yang boleh digunakan untuk merakamkan suara.

Berikut adalah cadangan strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh dipraktikkan: • • • • • • • • Kuliah Tunjuk cara Perbincangan Rujukan kendiri Penyelesaian masalah Pembelajaran berasaskan situasi/konteks Kolaboratif dan koperatif Penyediaan produk/portfolio pembelajaran PENEKANAN ELEMEN DALAM STRATEGI PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan memberi penekanan kepada elemen seperti yang berikut: • Kemahiran belajar • Kemahiran berfikir • Kemahiran mentaksir dan menilai • Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran fasilitator • Kemahiran kerja berpasukan • Kecerdasan pelbagai • Kemahiran Abad ke 21 .menguasai kemahiran belajar secara terarah kendiri serta dapat memproses maklumat secara kritis dan kreatis.

2 Kategori Pembugaran 1. Orientasi dan Kandungan Pembugaran Bahasa Melayu 1.1 Konsep dan definisi pembugaran 1. Aktiviti Pembugaran dalam Bilik darjah 2.1 Teka Silang Kata .BAHAN SUMBER PENGAJARAN Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan: • • • • • • • • Nota kuliah Filem slaid tunjuk cara Jaringan internet Keratan akhbar situasi Kad-kad suku kata/perkataan/frasa Kad tatabahasa Lirik-lirik lagu Dll KANDUNGAN KURSUS PEMBUGARAN DALAM BAHASA MELAYU 1.1 1.2.2.2 Dalam Bilik Darjah Luar Bilik Darjah 2.

3 Untuk meningkatkan kecekapan otak atau minda Mentafsir input dengan cepat dalam masa yang singkat Menguji kelancaran dan kefasihan bertutur Meningkatkan kemahiran menghafaz dan mengingat Dapat meringankan tekanan Permainan Kosa Kata  Ciri-ciri a. Dapat mengurangkan rasa bosan 2. Pengucapan yang disampaikan secara individu kepada khalayak Menghuraikan sesuatu tajuk . d. b. 2.2 Pemintal Lidah  Ciri-ciri a.1 Syarahan / Pidato Konsep/Ciri-ciri a.4 Peningkatan Bahasa Melalui Projek berdasarkan sesuatau isu dengan menggunakan brosur dan laman web  Ciri-ciri a. b. Penggunaan dalam ayat 2. Mengisi tiap-tiap kotak dengan huruf-huruf tertentu sehingga menjadi perkataaan b. Mencari makna mengikut konteks b. e. c. Ciri-ciri a. Mempunyai pelbagai tema dan bayangan jawapan c. 3 Informatif Aktiviti Pembugaran Luar Bilik Darjah 3.

Terdapat penerangan daripada penceramah Ceramah c. Pembahas mementingkan perincian fakta dan bukti e. dan gerak badan bagi membantu menyakinkan khalayak 3. d. Perbahasan berdasarkan logik 3. kepercayaan atau tindakan khalayak e. Boleh diselangi dengan soalan dariapda khalayak dan jawapan daripada penceramah d. b. 3.c. Boleh menggunakan mimik muka.3  Ciri-ciri a. Mencerminkan kejituan dan ketegasan c.2  Ciri-ciri Perbahasan Komunikasi sehala Menerangkan tentang sesuatu maklumat a. Mempunyai matlamat kebenaran b.4 Deklamasi Puisi  a. 3. Mengemukakan idea/pemikiran melalui pengucapan yang disampaikan secara syarahan dua hala b.5 Biografi  Ciri-ciri Ciri-ciri Pemilihan puisi dan diksi yang bertepatan Latihan penyebutan Latihan penghayatan Persembahan yang meyakinakan . Boleh digunakan untuk memujuk atau mengubah sikap. nada suara. Kepetahan pembahas mempengaruhi pendirian audien d. c. d.

1 Aktiviti Pembugaran Dalam Bilik Darjah 4. Menentukan tajuk e. 3. Boleh berbentuk kompleks contoh kejayaan dan jasa seseorang tokoh yang dituliskan oleh orang lain c. Merangka dialog Menentukan subjek atau tajuk Merangka draf soalan Penggunaan bahasa sapaan dan bertatasusila 4 Pelaksanaan Pembugaran Bahasa Melayu 4. b.1. Teka silang kata Menentukan reka bentuk dan struktur perpautan Mengisi petak-petak kosong secara power point .8 Teledokumentari  Ciri-ciri d. b. Boleh juga bercerita tentang perasaan individu yang terlibat semasa mengalami kejadian-kejadian dalam hidup 3.7  Temu bual Ciri-ciri a.1  Cara pelaksanaan a. Kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang b.6 Teledrama pendek  Ciri –ciri Berdasarkan tajuk dan tema Mempunyai skrip dan dialog yang mantap Masa terhad lebih krang sepuluh minit 3. c. Merangka isi f.a.

Menerbitkan brosur dan laman web 4. Berdasarkan jenis permainan pemintal lidah contoh telefon 4.3  Cara pelaksanaan Permainan kosa kata karat a. Mengenal pasti tajuk b. Peringkat permulaaan perbahasan c.1.2  Perbahasan Pelaksanaan a. Pendahuluan isi c. Pembuka kata/salutasi b. Penutup isi e.1  Pelaksanaan a.2 Aktiviti Pembugaran Luar Bilik Darjah 4.1. Memberikan beberapa kosa kata mengikut tema b.4 Peningkatan bahasa melalui projek berdasarkan sesuatu isu dengan menggunakan brosur dan laman web  Cara pelaksanaan a. Membina ayat berdasarkan kosa kata 4. Menyediakan brosur dan laman web d. Penutup syarahan/ pidato 4.1.2. Isi / amanat d. Memilih reka bentuk c.2 Pemintal lidah  Cara pelaksanaan a.2.4. Peringkatan kemahiran melahirkan pendapat dan hujah Syarahan / Pidato . Peringkat persediaan b.

3  Ceramah Pelaksanaan a. Peringkat penggulungan idea 4.4 Deklamasi Puisi  Pelaksanaan a.2. Mencipta dialog yang bersesuaian dengan plot dan watak b. Kandungan – ada ayat pembukaan/ dan pembentangan maklumat c. Membuat temu janji .6 Teledrama Pendek  Pelaksanaan a. Kenal pasti tokoh yang hendak ditulis biografinya dan buat kajian tentang tokoh tersebut b. Bina soalan temu bual Lirik yang puitis dan menimbulkan kesan estetika d. Mengadakan sesi latihan c. Nyatakan kekuatan yang ada pada tokoh tersebut c.d.mengandungi kata sapaan sesuai dengan taraf khalayak atau audien b. Hasilkan penulisan biografi tokoh tersebut 4.2.7 Temu bual  Pelaksanaan a. Salutasi/protokol .2. Memastikan puisi yang dipilih bertepatan dengan tema b.5 Biografi  Pelaksanaan a. Membuat pementasan 4. Penutup 4.2. Persembahan dan penghayatan yang menyakinkan c 4.2.

Membuat improvisasi TUGASAN .2. Mencipta skrip atau papan cerita yang bersesuaian dengan plot dan watak b. Mengadakan sesi latihan c.8 Teledokumentari  Pelaksanaan a. Melaksanakan temu bual 4.b.

Kriteria penilaian produk seperti yang dilampirkan. iii. PENILAIAN Penilaian kursus dibuat 100% berdasarkan produk/portfolio pembelajaran yang dihasilkan oleh peserta kursus. Produk pembelajaran tersebut boleh dihasilkan dalam bentuk perisian kursus (CD) atau portfolio pembelajaran. iv. Pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk suatu tempoh pengajaran tertentu di sekolah Bahan-bahan sokongan yang akan digunakan dalam tempoh pengajaran tersebut Pentaksiran dan penilaian aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahan-bahan rujukan Persembahan multimedia untuk tujuan pembentangan ii. v. Pentaksiran terhadap produk/portfolio berdasarkan kriteria penilaian seperti yang berikut: BIL 1 Matlamat Kursus • • Kriteria Skor Maksima Skor di Peroleh Tema dan tajuk meliputi secara jelas dan selaras dengan kepeluan sukatan pelajaran Aktiviti pembelajaran menjana daya pemikiran aras tinggi dan kemahiran belajar secara terarah kendiri .Anda dikehendaki menghasilkan suatu produk pembelajaran yang mengandungi perkara seperti berikut: i.

BIL • Kriteria Bahan sokongan yang disediakan menjurus ke arah pencapaian matlamat kursus Skor Maksima Skor di Peroleh 2 Kandungan Portfolio • • Prosedur portfolio dicatat dengan jelas Hubungan antara maklumat yang dikumpul dengan Hasil Pembelajaran kursus ditunjukkan dalam bahan yang disediakan di dalam portfolio • Komponen-komponen di dalam portfolio merupakan model yang dibina untuk membantu pelaksanaan di peringkat sekolah 3 Integrasi Teknologi • Penggunaan teknologi yang menyokong ke arah mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 4 Kreativiti dan Inovasi • • Peserta dapat menghasilkan bahan sumber pengajaranpembelajaran yang kreatif dan inovatif Peserta dapat membina portfolio yang menarik dan boleh diguna pakai oleh guru lain 5 Keseluruhan • • • Portfolio menunjukkan keberkesanan kursus yang diikuti Bukti keseluruhan boleh dilihat melalui kelicinan aktivit persembahan/pembentangan Pengurusan portfolio yang kemas dan baik Jumlah 100% .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->