PENGENALAN

Pengasas Agama Kristian ialah Nabi Isa. Cerita tentang Nabi Isa boleh didapati dalam kitab suci Kristian iaitu Kitab Injil. Nabi Isa dilahirkan di Baitul Laham kira-kira 4 S.M Dalam Kitab Suci Al Qur'an, baginda digelar Isa Ibni Maryam atau Isa al-Masih. Nabi Isa Al-Masih telah dilahirkan di bawah sebatang pokok tamar (kurma) di suatu tempat yang diberi nama Baitul Laham, Palestin. Jesus Christ adalah nama yang umumnya diguna pakai oleh penganut Kristian untuk menyebutnya, sedangkan orang Arab Kristian menyebutnya dengan Yasu'al-Masih. Mengikut Al-Qur'an, keturunan Isa bermula dari kelahiran Maryam iaitu anak perempuan Imran, berlanjut dengan tumbuh kembangnya dalam asuhan Zakaria, serta kelahiran Yahya. Kemudian Qur'an menceritakan keajaiban kelahiran Isa sebagai anak Maryam tanpa ayah. Semasa berusia 30 tahun, Nabi Isa telah menerima seruan daripada Tuhan melantiknya sebagai pesuruh Tuhan. Lalu Nabi Isa meninggalkan kerjanya dan menghilangkan diri. Setelah kembali tiga tahun berikutnya, Nabi Isa mengembara kesana kemari menyebarkan ajarannya. Tuhan telah menurunkan kitab Injil melalui Nabi Isa sebagai panduan kepada umat Nabi Isa pada ketika itu Ajaran Nabi Isa hampir sama dengan nabi-nabi terdahulu dengannya, iairu menyembah Tuhan yang satu dan mengikut segala ajaran Allah. Nabi Isa juga mempunyai mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Seumpamanya menyembuh penyakit dan mencelikkan orang buta.1 Menurut orang Kristian, agama Kristian berasal dari Palestin dengan berpaksikan ajaran Jesus. Pengasas agama ini ialah seorang daripada keturunan Bani Israel yang bernama Jesus Christ. Jesus dilahirkan di Bandar baitul laham di selatan Palestin. Beliau menggunakan cerita-cerita mudah (parables) yang mempunyai nilai-nilai moral. Kewujudan Tuhan atau dengan kata lain agama Kristian memberi tumpuan kepada kesucian atau kekudusan Jesus yang dianggap sebagai tuhan (Jesus is Lord). Agama Kristian ini menekankan konsep Triniti atau kesatuan tuhan. Konsep Triniti ini merangkumi 3 unsur utama, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus.2

AJARAN NABI ISA
Nabi Isa mengajar penganutnya menurut ajaran yang benar dan menyembah Tuhan yang satu. Nabi Isa menerangkan kepada orang Yahudi bahawa Tuhan itu adalah untuk semua orang, dan tidak khusus untuk orang Yahudi sahaja. Ini kerana orang Yahudi terlalu bongkak dan menyatakan bahawa Tuhan hanyalah untuk kaum mereka sahaja. Baginda juga mengajar bahawa hidup berbaik-baik antara satu dengan yang lain adalah sebahagian daripada ajaran Tuhan. Tuhan menjadikan manusia sama ada manusia hendaklah menyembah Tuhan yang satu.3 Nabi Isa juga mengajar bahawa setiap perbuatan manusia yang baik akan mendapat
1

Sivachandralingam Sundara Raja,(2002), Sejarah Eropah, Utusan Publications & Distributor Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, 79 2 Zulkarnain Abdul Rahman, (2002) Tamadun Eropah Klasik. Dewan Bahasa dan Pustaka,Kuala Lumpur, 71. 3 Sivachandralingam Sundara Raja,(2002), Sejarah Eropah, Utusan Publications & Distributor Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, 79

1

Luke dan John. Kuala Lumpur. ajaran beliau masih di teruskan oleh pengikutnya iaitu Utusan Dua Belas. Menurut kepercayaan Kristian selepas kematian Jesus akaibat di salib.Greek. Salah seorang pengutus yang bernama Peter mengasaskan gereja Kristian dan menjadi bishop pertama Rom. Kuala Lumpur. terdapat kitab suci agama Kristian yang di kenali sebagai kitab Bible. agama Kristian terdapat di Mesir. Terdapat perbezaan antara Old testament dan New Testament di mana Old testament merupakan ajaran Nabi dan penekanannya mengenai Adam dan Hawa dan keesaan Tuhan. Eastern. terdapat seorang individu yang bersungguh-sungguh dalam menyebarkan serta meneruskan ajaran agama Kristian ini. bandar-bandar besar terutamanya di jadikan tumpuan dalam penyebaran Kristian. Manakala. Sejarah Eropah. Dewan Bahasa dan Pustaka. (2002) Tamadun Eropah Klasik. ialah kejayaan beliau menjadikan agama Kristian 4 Zulkarnain Abdul Rahman.70 2 . Greek dan ke Rom.87 6 Zulkarnain Abdul Rahman. perbincangan dalam kedua-dua kitab ini adalah berkisar mengenai diri Jesus.(2002). Secara keseluruhannya. Bhd. individu tersebut adalah Saint Paul atau dikenali sebagai Paul. Italy serta Palestin.5 PERKEMBANGAN AGAMA KRISTIAN Jesus dikatakan mula menyebarkan ajarannya secara berperingkat-peringkat di kawasan sekitar tempat lahirnya hinggalah ke merata tempat di Palestin. Asia Kecil. Menurut Steward C. iaitu milik semua manusia dan bukannya manusia terpilih seperti yag ditekankan oleh masyarkat Yahudi sebelum ini. Selain itu juga.72 5 Sivachandralingam Sundara Raja. (2002) Tamadun Eropah Klasik. Mark. Kuala Lumpur.tempat di hati rakyat. Itali dan Palestin sendiri. Kesanya pada abad ke-3 M agama Kristian telah bertapak di Mesir. Saint Paul adalah berbangsa Yahudi dan merupakan seorang hartawan yang kaya. Paul dikatakan telah merantau hingga ke merata Asia Kecil. Dewan Bahasa dan Pustaka. Syria. Setelah menerima ajaran agama Kristian. Greek dan seterusnya berdasarkan kekayaan yang dimiliki olehnya. Utusan Publications & Distributor Sdn.Kesannya pada lewat abad ke-3 Masihi. Greek dan. misi penyebaran dan kematiannya Dalam proses agama kristian di dunia Mediterrenean. Sumbangan Paul yang paling nyata dalam proses penyebaran agama Kristian ialah kejayaannya menjadikan agama Kristian bersifat sejagat. Asia Kecil. Dalam agama Kristian. Paul dikatakan telah merantau hingga ke serata Asia Kecil. Ianya terbahagi kepada dua iaitu Old testament dan New Testament yang merupakan kitab yang wajib diperakui dan diyakini serta menjadi pegangan hidup penganut agama Kristian. ajaran beliau masih diteruskan oleh pengikutnya yang setia yang dikenali sebagai “Utusan Dua Belas” ataupun “Twelve Apostles” 4 yang bertindak meneruskan amalan serta menyebarkan agama Kristian. Selepas kematian Nabi Isa. sumbangan Paul paling nyata dalam proses perkembangan agama Kristian. Syria. Salah seorang individu dikenali orang Kristian ialah Saint Paul yang berasal dari Tarsus ini turut membantu mengembangkan agama Kristian6. New Testament pula mengalami tambahan sebanyak empat surah baru iaitu Matthew. Kelebihan ajaran-ajaran menyebabkan pengikutnya bertambah dari semasa ke semasa.

. Utusan Publications & Distributor Sdn. Namun penganut agama ini terpaksa menghadapi cabaran dan rintangan dari para golongan aristrokrat yang masih berpegang pada ajaran asal (Pangan). 82 10 Ibid . manakala pada bulan April pula mereka memperingti Cones kerana menyuburkan penghasilan jagung yang ditanam oleh mereka dan 7 8 Ibid. Semasa pemerintahan Agustus. agama Kristian secara berasur-ansur telah digarap ke Rom kerana dasar toleransi terhadap kehidupan beragama yang di amalkan oleh Agustus.. Bhd. Mereka juga berangapan agama kristian sebagai ancaman dari sudut politik empayar Rom kerana tidak menuntut para penganutnya memuja atau menyembah Maharaja. KEPERCAYAAN MASYARAKAT ROM SEBELUM AGAMA KRISTIAN WUJUD Sebelum kemunculan Agama Kristian. Selepas kematian maharaja terakhir pada 476 M peranan Pope mula menonjol dan menguasai banyak gereja. 73 Markus. Serangan orang Gasar pada abad ke-4 dan ke-5 telah menyebabkan pentadbiran mula merosot dan gereja pula menjadi tempat pusat pentadbran kecil. Melalui Edict of Milan beliau bertolak ansur dengan semua agama termasuk Kristian9.. Constantine menjadiakan agama Kristian sebagai agama rasmi empayar dan menggalakkan perkembangannya.contohnya pada bulan Februari mereka bertemu di sempadan Termini untuk memperingati semangat Termini. American Book Co. Kepercayaan orang Rom sebelum itu ialah dalam memuja Tuhan dikaitkan dengan bulan-bulan tertentu. Cabaran dan kesukaran masyarakat Kristian terpaksa dilalui dalam Empayar Rom.(1963) Christianity In The Roman World.A. iaitu milik manusia dan bukannya untuk kumpulan manusia terpilih seperti yang kerap ditekankan oleh masyarakat Yahudi 7. memusnahkan dan merampas kitab injil dan tulisan agama. Semasa pemerintahan Theodosius I (379-395 M) telah mengistiharkan agama Kristian sebagai agama rasmi empayar Rom. R. Pada 303M. 58 9 Sivachandralingam Sundara Raja.hlm 84 3 . 8 Semasa pemerintahan Constantine (280M-337M) agama ini mula mendapat tempat semakin baik dalam empayar Rom. New York.sebagai agama yang bersifat sejagat. Kuala Lumpur. hal ini dapat dilihat apabila Bishop Rom iaitu Leo the Great (pemerintah gereja) menjadi semakin kuat bebanding maharaja di Rom setelah berjaya melindungi penduduk Rom dari serangan Attila dan orang Hun serta di beri gelaran Pope (ketua gereja empayar) oleh maharaja10. Maharaja Diocletian merampas harta gereja. masyarakat Rom mempunyai kepercayaan yang tersendiri. Perkara ini telah menggalakkan perkembangan agama kristian ke seluruh empayar rom. Kemudian pengaruh gereja semakin meningkat. selepas Constantine memeluk agam kristian. Sejarah Eropah.(2002). menyingkirkan masyarakat Kristian dan ramai masyaratkat dihukum mati.

. Selain itu.The Ordeal And Ttriumph Of Christianity. pendeta juga menjalankan kerja-kerja khusus. Bentuk pertama ialah mereka menganggap bahawa tuhan sebagai bapa.Mereka percaya bahawa tuhan itu wujud dalam tiga bentuk.Mereka juga menganut kepercayaan-kepercayaan karut dan tahyul. mereka percaya bahawa Nabi Isa telah mengasaskan gereja dibumi atau dialam ini.11 Selain itu. Terdapat pelbagai pendeta antaranya Flamens iaitu pendeta patung Tuhan dan pendeta Jupiter adalah paling suci. Peguin Books.Kepercayaan ini ialah satu kepercayaan dimana ada individu-individu yang tertentu yang telah ditugaskan didalam melakukan sesuatu penyembahan itu. Semua kuasa Tuhan dipelihara melalui upacara penyembahan seperti korban dan buah-buahan. Western Society And The Church In Middle Ages.mereka juga percaya kepada “Mothers Of Religious”. 23 12 Kaltz.dari Asia Minor ialah Magna Mater atau The Great Mother Goddess.12Selain itu. (1790). 55-57 Ibid.56 13 4 . Terdapat tujuh doktrin asas yang dipercayai oleh mereka. Contoh nama-nama “Mothers Of Religious” ialah dari Egypt ialah Isis dan Sarapis.dari Syria terutamanya Sol Invictus dan The Invicible Sun dari Persia. pendeta Augus pula berperanan sebagai seorang pendeta yang akan dirujuk untuk memulakan perayaan dan aktiviti kehidupan lain manakala pendeta Vesta pula menjalankan upacara penyembahan doa dan memastikan api suci kuil dinyalakan secara berterusan.W.Selain itu. bab 3.Minerva..Pada zaman empayar pula ia telah berubah daripada penyembahan patung dan alam kepada penyembahan maharaja . Mereka juga mempercayai tuhan-tuhan lain seperti Jupiter. R.Namun begitu kepercayaan atau pemujaan ini telah menjadi semakin kurang popular dikalangan masyarakat graeco-roman.Pertama penganut kristian mempercayai tentang kewujudan tuhan.pada bulan Julai mereka mengadakan upacara flora dimana lelaki dan wanita dikalungkan bunga dan ia juga merupakan musim menuai.bentuk kedua tuhan sebagai anak tuhan (Nabi Isa) dan bentuk ketika menganggap tuhan sebagai satu roh yang kudus.Juno.Bukti yang paling kukuh tentang penyembahan maharaja ini ialah ia berlaku ketika pemerintahan Maharaja Augustus dimana penduduk Rom menyembah Maharaja Agustus sebagai tuhan mereka. Pemujaan tuhan ini amat digalakkan olek kerajaan Rom.kepercayaan masyarakat atau penduduk Rom sebelum kedatangan agama kristian adalah kepada kepercayaan pagan.Ini adalah untuk menyediakan manusia ke arah kehidupan yang lebih selamat 11 Sourthern. London.Mars dan sebagainya. Semua bentuk kepercayaan yang mereka amalkan ini adalah amat jelas sekali ketika zaman monarki dan republik.13 INTIPATI AGAMA KRISTIAN Setiap penganut Agama Kristian memegang kepada doktrin-doktrin yang asas. pendeta seterusnya ialah Ponticifies dimana bertanggungjawab dalam upacara persembahan dan pengumuman upacara dan sukan.

79 15 Sivachandralingam Sundara Raja. Sejarah Eropah. Selain itu pembukaan jalan perdagangan di laut dan darat di seluruh empayar juga memangkin perkembangan agama ini serta memudahkan para paderi bergerak untuk menyebarkan agama ini. Sejarah Eropah. Ketiga ialah Penance iaitu pengakuan terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh penganut dan akan menerima pengampunan. Semasa zaman empayar Rom jalan-jalan di bina di pelusuk kawasan empayar bagi memudahkan pergerakkan bala tentera untuk bertempur. Ia diadakan bagi menemui keselamatan. Keenam ialah Holy Orders iaitu arahan suci dan ketujuh ialah Matrimony iaitu berkaitan dengan institusi perkahwinan untuk menjadikan institusi itu menerima ikatan perkahwinan. Kuala Lumpur. Jalan yang dibina ini kemudian di gunakan oleh para padri untuk menyebarkan agama Kristian. SISTEM EMPAYAR Faktor perkembangan agama Kristian seterusnya ialah disebabkan oleh sistem empayar.Pada abad kedua . Dipercayai bahawa terdapat tujuh doa suci yang penting iaitu baptis iaitu membersihkan dosa yang diwarisi oleh bayi dari ibu bapa pertama iaitu Adam dan Hawa. Utusan Publications & Distributor Sdn.(2002). Hal ini di tambah pula dengan keluasan empayar Rom yang begitu luas dari Jerman di bahagian utara hingga kebahagian Sahara atau Afrika Utara15. Hal ini ditambah pula dengan jaringan sistem perhubungan yang baik dan ini memudahkan orang ramai berulang-alik terutamnya seseorng yang menjadi warganegara Rom seperti Saint Paul16. Hukuman dosa yang telah dilakukan oleh mereka ialah melalui berpuasa dan menjalankan kerja-kerja suci yang lain dan ini bergantung pula pada dosa yang telah dilakukan oleh mereka. Di tambah pula dengan jalan14 Sivachandralingam Sundara Raja. Kedua ialah Confirmation dimana seseorang itu diakui sah sebagai pemganut kristian ketika mereka berumur 13 tahun. Utusan Publications & Distributor Sdn.(2002). Empayar Rom menjadi platform atau tulang belakang perkembangan Agama Kristian ini. Kemudahan yang tersedia ini telah digunakan oleh para paderi untuk menyampaikan maklumat ke kawasan pedalaman. Bhd. Kuala Lumpur. FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN AGAMA KRISTIAN 1. Pada masa itu juga wujud kedamaian dan peraturan dalam semua kawasan dan ia meliputi daerah-daerah yang besar. Kelima ialah Extreme Unction iaitu upacara yang menyediakan jiwa penganut kepada kehidupan yang lebih abadi dengan menyingkirkan dosa terakhir. Bhd. Keempat ialah Eucharist iaitu penemuan menemui tuhan dengan meminum arak dan makan roti. Di dalam sistem empayar Rom terdapat juga sistem pos yang efektif untuk tujuan pengahantaran surat menyurat terutamnya dalam pentadbiran empayar.selepas mereka meninggalkan alam ini. 5 . Doa ini diadakan melalui Sakramen.14Didalam agama kristian ini juga doa-doa suci turut diadakan.. Bandar-bandar di Rom menjadi tempat permulaan untuk agama Kristian berkembang ke luar Laut Maditerranean melalui jalan-jalan perdagangan.kuasa-kuasa untuk melaksanakan doa-doa ini telah diberikan kepada Bishop dimana Bishop ini telah diiktiraf sebagai ketua gereja dan dibantu oleh paderi. 87 16 Ibid.

warna kulit. iaitu Diocletian yang memusuhi agama kristian dan suka mengunakan kaedah kekerasan berbanding dengan Constantine dilihat lebih bersikap toleran terhadap agama Kristian. Menurut Para Sarjana barat. Kitab injil ini pula terbahagi kepada dua yang pertama Old Testament menekankan tentang Adam dan Hawa serta keesaan tuhan. 88 6 . London. Luke. mereka menyatakan beberapa alasan bahawa perubahan sikap maharaja Rom Terhadap agama Kristian. Bhd. Perkara ini tidak berlaku sebelum kedatangan Agama Kristian 2. Agama yang turun dari langit melalui Nabi Isa a. dan ia mudah di fahami. 91 19 Ibid. Salah satu kelebihannya ialah Agama Kristian ini mengajak manusia menyembah Tuhan yang satu. bukanya seperti agama Pagan yang menyembah banyak dewa-dewi dan kitab Injil atau Bible sebagai panduan untuk penganutnya17. Kelebihan seterusnya ialah pada hari ahad semua masyarakat Kristian diwajibkan bercuti dan harus pergi ke gereja. Manakala pada 25 Disember setiap tahun mereka merayakan hari Krismas dan Easter Day sempena menyambut kelahiran Nabi Isa serta perayaan kebangkitan Jesus selepas pensaliban. antaranya kemenangan tentera-tentera Constantine dalam pertempuran berhampiran dengan Rom pada 312 M telah memperkuatkan lagi kepercayaanya dengan pertolongan 17 Sivachandralingam Sundara Raja. Utusan Publications & Distributor Sdn. Kehebatan dan kesjahteraan yang disarankan oleh agama ini telah menyebakan ramai masyarakat di eropah mula memeluk agama ini termasuk maharaja. Mark. Trevor Roper. ini menyebakan ramai masyarakat di Eropah mula tertarik dengan ajaran ini. Selain itu agama Kristian juga menyaran manusia bersikap toleransi dan hormat menghormati sesama manusia tidak kira bangsa. PEMERINTAH MEMELUK AGAMA KRISTIAN Agama Kristian semakin berkembang selepas Maharaja Constantine memeluk agama ini. dan John.s ini mengajak manusia kearah kebaikan dan kesejahteraan. The Rise Of Christian Europe. status dan jantina19. Berbeza dengan bapanya sebelum ini. bahasa. Sejarah Eropah. Manakala kitab yang kedua ialah New Testament adalah gabungan daripada pertambahan kitab-kitab suci baru iaitu Mattew. Gereja pula dibina dimerata tempat seluruh kawasan empayar dan ini mengalakan lagi perkembangan agama Kristian. hlmn. Kuala Lumpur. Thames & Hudson.jalan perdagangan yang baik dan selamat muncul di bawah Pax Romana ini telah memudahkan perkembangan agama Kristian. 88 18 H. Constantine merupakan maharaja yang pertama memeluk agama ini secara rahsia pada 312-337 Masihi. KELEBIHAN AGAMA KRISTIAN Manakala faktor seterusnya yang menjadi penyebab agama ini berkembang di seluruh Eropah ialah kelebihan agama itu sendiri.(2002).(1965).18 Agama ini telah membantu masyarakat Eropah keluar dari kelompok masyarakat pagan dan animisme serta ditambah pula dengan peranan mubaligh yang meyakinkan mereka bahawa keruntuhan Empayar Rom adalah takdir tuhan. Kerana agama kristian juga banyak siri peperangan dimenangi dan berpendapat bahawa tuhan menolong peperangan mereka.

Constantine telah berjaya menentang pesaingnya iaitu Maxentius dalam peperangan ini menjadi titik tolak permulaan misi Constantine untuk menguasai seluruh Eropah. Greek. Kesan daripada penghantara mubaligh St. 88 23 Sivachandralingam Sundara Raja. Boniface dan Theodore yang juga merupakan penguruspengurus gereja Katolik yang terkemuka23.(1983). Utusan Publications & Distributor Sdn. Agustine. New York.(2002). Utusan Publications & Distributor Sdn. American Book Co. 87 21 Marta Sordi. Kuala Lumpur.(2002). Jurusalem. Maharaja-maharaja ini telah mengharamkan agama lain seperti agama paganisme. seluruh kepulauan Britain telah menerima agama Kristian. Di bawah pemerintahan beliau. Syiria. Asia Kecil.. Dasar seumpama ini telah diteruskan oleh maharaja lain seperti Theodosius. Peperangan Milvia Bridge kerana telah mempraktikkan keutuhan disiplin dan kekuatan tenteranya di bawah naungan lambang salib. Croom Helm. Terdapat juga pembantu paderi iaitu deacon dalam pentadbiran untuk menjalankan tugas. St.134 22 Sivachandralingam Sundara Raja.Tuhan agama Kristian20. PERANAN MUBALIGH Faktor seterusnya ialah peranan mubaligh Kristian dalam perkembagan agama Kristian. Bhd. pentadbiran gereja semakin berkembang dan mengantikan sistem Empayar Rom yang kini merosot. 90 7 .A. Kegiatan para mublaigh menjadi factor terpenting yang menyebabkan kepesatan perkembangan agama ini. Justinian dan Charlemagne (768-814M). Sejarah Eropah. Bhd. Pada 313 M beliau mengeluarkan titah perintah Milan yang membenarkan kebebasan agama. R. menjaga kebajikan penduduk mendalami dan menyebarkan agama Kristian 22.(1963) Christianity In The Roman World. Mubaligh-mubaligh seperti St. Sejarah Eropah. Antara mubaligh yang terkenal ialah seperti Hadrian. pada 644 M. Agustine juga berjaya menjelaskan segala persoalan mengenai takdir tuhan mengenai keruntuhan empayar Rom. 20 Markus. England. The Christians And The Roman Empire. Tindakan ini telah menamatkan penindasan terhadap agama Kristian yang selama ini merupakan agama minority pada masa itu.. Beliau juga telah menubuhkan konsul ‘Council of Nicaea‟ pada 325M untuk menyelesaikan masalah ini melalui rangka Nicaea Creed yang mengfokuskan kepada agama dan sifat ketuhanan. Asas Constantinople amatlah penting dalam misinya memperluaskan empayar dan agama Kristian. Agustine yang berasal dari Afrika Utara ini telah di hantar oleh Pope Gregory the Great ke Anglo Saxson bagi menyebarkan agama Kristian ke Canterbury. London & Syedney. Di merata-rata tempat seperti Antioch. Kuala Lumpur. Para mubaligh ini melatih kanak-kanak sejak dari kecil lagi dalam doktrin agama dan apabila dewasa mereka di hantar keluar negara. Selepas beberapa tahun kemudian agama Kristian menjadi agama majoriti masyarakat Eropah kerana agama ini mudah diterima masyarakat21. Alexandria. Rom dan Constantinople ditubuhkan patriarchates yang menjadi pusat pentadbiran tempatan dan pusat penyebaran agama.

kerana institusi ini menjadi alat penyatuan Eropah Barat dan Eropah Timur.(1965). The Rise Of Christian Europe. iii. Gereja juga banyak membantu dalam sistem politik eropah kerana berjaya memulihkan ketidakstabilan politik. Membolehkan indidvidu tertentu menumpukan sepenuhnya terhadap hal ehwal Agama. Terdapat 3 peranan organisasi gereja ini. Selain itu institusi gereja memainkan peranan dalam menjauhkan masyarakat Eropah daripada terjerumus dalam nilai-nilai orang gasar atau barbarian. ii. Memberi peluang kepada individu yang mahir dengan ajaran Jesus boleh bertindak untuk memberi penjelasan ataupun mentafsirkan dogma-dogma agama kristian. 99 8 . Pada abad ke-9 dua mubaligh Greek. Utusan Publications & Distributor Sdn. Disana mereka menjalinkanpersahabatan dengan penduduk pribumi Slav dan memperkenalkan huruf yang sesuai untuk percakapan yang dikenali sebagai Cyrillic. Cyril dan Methodius mengembara ke Moravia. Secara keseluruhannya. Gereja meupakan tempat beribadat bagi masyarakat beragama kristian.Selain itu gereja juga bertanggungjawab dalam menjaga hubungan baik dengan Cathedral dan memberi sumbangan dalam sistem pendidikan seperti mengembalikan keperluan asas pendidikan kepada golongan muda dengan menubuhkan badan-badan terlatih. anak yatim dan janda25. antaranya ialah : i. Merancang pelbagai perkhidmatan sosial terutamanya dalam menjaga kebajikan rakyat khususnya yang sakit. dilihat dalam konteks yang lebih luas. Thames & Hudson. Trevor Roper. Menurut Crane Brinton. putera Kiev iaitu Vladimir menerima agama Kristian ini dan membuka jalan untuk penerimaan agama Kristian di Eropah Timur. Bhd. Biara-biara ditubuhkan untuk tujuan pengembangan agama Kristian.Selain itu perkembangan agama kristian juga berlaku di Eropah Timur. Mubalighmubaligh Kristian ini memainkan peranan dalam mengembangkan agama ini ke seluruh pelusuk Eropah Timur termasuk Russia.organisasi gereja muncul secara jelasa mulai abad ke-2M. Kuala Lumpur. London.92 25 Sivachandralingam Sundara Raja. Dalam instistusi gereja ini terbentuk satu organisasi yang menjadi tunjang perkembangan agama ini. Sejarah Eropah. Gereja juga telah banyak menghasilkan penganut Kristian yang mahir dalam agama dan dapat mengembangkan agama Kristian di Eropah.(2002). 24 H. Benedict yang mendrafkan „Rule of Benedict‟. Keutuhan institusi gereja ini membolehkan mereka merancang pelbagai perkhidmatan dan dapat memberi sumbangan kepada kehidupan masyarakat Eropah serta membantu perkembangan agama Kristian. PERANAN INSTITUSI GEREJA Salah satu factor penyebab perkembangan agama kristian ialah peranan institusi gereja. Kemudian pada tahun 987 M.24 3. Kewujudan institusi gereja ini. Mubligh Kristian ini juga banyak memberi sumbangan dalam perundangan Kristian seperti St. miskin.

27 USAHA-USAHA KRISTIAN PEMERINTAH ROM MENINDAS PENGANUT AGAMA Terdapat tujuh pemerintah Rom yang telah menjalankan usaha-usaha menindas penganut agama kristian..28 Hukuman penderaan juga dijatuhkan sampai mati.kewujudan institusi gereja dalam konteks Rom bukan sahaja berjaya melahirkan dan memberikan kepimpinan bersifat rohani atau keagamaan dalam erti kata memberikan panduan tentang ajaran kristian dan amalan agama kristian yang sebenar. Gereja mengawasi dan menguasai masyarakat ketika itu. Selain itu.Maharaja Marcus Aeurelius. 44 9 . i. Sejarah Eropah. Seluruh masyarakat Eropah terletak di bawah kekuasaan gereja. Apabila Rom Barat musnah diserang orang Gasar.maharaja Nero juga telah menuduh penganut agama kristian yang telah menyebabakan berlakunya kebakaran besar di Rom. Bhd. The Early Church. hanya institusi gereja yang berdiri megh memikul dan menyelamatkan seluruh tradisi Rom. MAHARAJA NERO Maharaja Nero telah bertindak membunuh penganut kristian dan mayat mereka dibiarkan ditengah-tengah jalan untuk dimakan oleh anjing-anjing liar dan ada yang diikat. Utusan Publications & Distributor Sdn.Maharaja Decius.(1976). H. 4.khususnya tamadun barat daripada kehancuran. (2002) Tamadun Eropah Klasik.(2002). Maharaja Domitian. 91 28 Chadwick. Tempat-tempat kediaman juga dijadikan sebagai tempat aatu pusat untuk menunjukkan kekejamannya terhadap penganut agama kristian.Maharaja Valeran dan Maharaja Diocletian. tetapi malahanjug juga gereja turut membantu proses perkembangan agama berkenaan26.Maharaja Trajan. Kuala Lumpur.Tindakan beliau ini telah mendapat simpati dari rakyat kerana tindakan itu dilihat sebagai perbuatan untuk memenuhi kegilaan seseoramg individ ii. MAHARAJA DOMITIAN 26 Zulkarnain Abdul Rahman. Ia juga membantu memusnahkan kebudayaan pagan dan menerusi institusi gereja juga tamadun rom dipelihara dan diserahkan kepada masyarakat Jerman yang menguasai Empayar Rom Barat. Dewan Bahasa dan Pustaka. Penguin Books. Mereka ialah Maharaja Nero. 77 27 Sivachandralingam Sundara Raja. MENYELAMATKAN TAMADUN EROPAH DARIPADA KEHANCURAN Agama kristian berjaya menyelamatkan eropah. Kuala Lumpur.

31 vi. v. Selain itu. Penganutpenganut agama kristian yang terlibat telah dihukum penjara. MAHARAJA TRAJAN Pada zaman Maharaja Trajan mereka yang telah dikesan menerima kepercayaan agama kristian akan dipaksa meninggalkan kepercayaan agama Kristian itu dan jika ingkar akan dibunuh.Mereka yang mengikut arahan akan diberikan sijil dalam bahasa latin iaitu sebagai bukti mereka telah mematuhi arahan tersebut. beliau menjalankan pemerintahannya secara ketenteraan.Begitu juga dengan penganut-penganut agama kristian di Gaul dan Afrika mereka juga telah dihukum bunuh.bab 3. London.Maharaja Decius juga telah menyeksa penganut agama kristian dengan cara sekiranya mereka mahu meninggalkan agama Kristian mereka harus melakukan pengorbanan ketika upacara pemujaan tuhan.30 iv. iii. Methuen & Co.Penganut agama kristian juga dilarang mengadakan mesyuarat gereja atau mengunjungi tanah perkuburan.Antara paderi-paderi yang telah dibunuh oleh Maharaja Decius ialah Bishop. 109 30 31 Kaltz.merampas buku-buku kristian.63 Kaltz.The Ordeal And Triumph Of Christianity. 10 .32 vii.Antioch dan Jerusalem..Peruntukan undang-undang juga dilakukan untuk merampas harta gereja.bab 3. Maharaja Trajan juga telah melakukan tuduhan yang tidak berasas kepada penganut-penganut agama Kristian. MAHARAJA VALERAN Pada zaman Maharaja Valeran pemimpin-pemimpin gereja telah dikenalpasti dan mereka telah diarahkan untuk menyembah tuhan-tuhan lama.hlm. M. MAHARAJA DECIUS Pada zaman 205M Maharaja Decius melalui akta diraja telah memaksa warganegara empayar Rom supaya tunduk kepada tuhan-tuhan tradisional.(1954) A History Of The Medieval Church..Selain itu.Selain itu.. 63-64 32 Ibid.menyingkirkan dan membuang penganut kristian dari 29 Deanesly.Maharaja Domitian telah menindas penganut-penganut agama kristian dijajahanjajahan di Asia.Bagi paderi-paderi yang tidak mematuhi arahan-arahan mereka telah dibunuh .Maharaja Decius dalam pemerintahannya telah menimbulkan kesengsaraan yang hebat kepada penganut-penganut agama kristian. MAHARAJA MARCUS AURELIUS Pada zaman Maharaja Marcus Aurelius penganut-penganut agama kristian telah dihukum bunuh di Rom. MAHARAJA DIOCLETIAN Pada zaman Maharaja Diocletian beliau telah mengarahkan pemusnahan gereja.The Ordeal And Triumph Of Christianity.29 Tuduhan ini tidak disebut tetapi cara pertuduhan ini adalah mirip dengan pertuduhan seperti yang dilakukan oleh Maharaja Nero.

Beliau juga telah memaksa penganut-penganut agama kristian menerima sistem pemerintahannya.Selain itu.tentera dan memenjarakan penganut-penganut agama kristian.Maharaja Diocletian telah memerintah secara autocrat.65 11 ..33 KESIMPULAN Kesimpulannya. penerimaan masyarakat terhadap agama Kristian ini telah menyebabkan perkembangan agama Kristian ke seluruh Eropah. Peranan yang di mainkan oleh agama Kristian ini juga yang telah bertindak sebagai selaku pelindung dan penaung masyarakat Eropah dari pelbagai sudut telah mengembangkan lagi pengaruh serta perkembangannya. peranan yang di mainkan oleh Gereja juga merupakan sumbangan terpenting terhadap perkembangan serta pengaruh agama Kristian melalui penguasaanya terhadap pemikiran. telah mengarahkan penganut-penganut agama kristian membuat penyembahan tuhan-tuhan pagan. Eropah akhirnya telah berjaya di kristiankan hingga terbentuknya Eropah Kristian selepas akhir abad ke-10 walaupun mendapat tentangan yang hebat dapipada pemerintah. 33 Ibid.Maharaja Diocletian juga tidak membenarkan sebarang pertemuan atau perjumpaan yang berkaitan dengan ajaran agama.Pada tahun 303M.pandangan dunia dan perlakuan harian masyarakat Eropah dan seterusnya arena politik Eropah terutama pada zaman pertengahan.

12 .