Pendaftaran Kaveat

Apa itu Kaveat

Kaveat adalah satu pendaftaran halangan untuk sebarang urusniaga ke atas sebidang tanah. Ini bermaksud pendaftaran kaveat akan menyebabkan pemilik berdaftar tidak boleh membuat sebarang urusniaga terhadap tanah berkenaan semasa tempoh kaveat masih berkuatkuasa.

 

Orang yang membuat halangan atau mendaftar kaveat dipanggil Kaveator Pemilik tanah yang berdaftar dipanggil Kaveatee

Kaveat sebagai penghalang

Ini bermaksud, kaveat akan menjadi suatu halangan bagi pemilik untuk menjual atau melakukan sebarang urusniaga terhadap tanah yang dimasukkan kaveat tersebut.

Tanggungjawab untuk memberitahu

Jika sebidang tanah sudah dikaveat, maka pemilik tanah juga bertanggungjawab memberitahu atau memberikan notis kepada Kaveator jika bercadang untuk membuat sebarang tindakan terhadap tanah berkenaan.

Peruntukan undang-undang

Seksyen 322 Kanun Tanah Negara telah memperuntukkan pendaftaran kaveat yang menyatakan "sesiapa yang mempunyai kepentingan yang boleh didaftarkan, bolehlah memasuki suatu kaveat persendirian untuk melindungi kepentingan mereka." Jenis-jenis kaveat Terdapat empat jenis kaveat iaitu:-

i.

Kaveat Persendirian (Borang 19B):

Halangan ke atas tanah serta menghalang urusniaga. Mana-mana penduduk dalam sebidang tanah yang mempunyai hak ke atas tanah atau sebahagian tanah tersebut boleh mendaftar kaveat persendirian untuk menghalang pemilik melakukan sebarang tindakan ke atas tanah tersebut. ii. Kaveat Lien (Borang 19D): Satu jaminan kepada pemberi pinjaman, biasanya oleh bank untuk menghalang urusniaga. iii. Kaveat Amanah (Borang 19E): Boleh dimasukkan oleh pendaftar ke atas mana-mana tanah atau kepentingan yang dipegang oleh mana-mana orang atau

• Melindungi hak anda ke atas tanah tersebut. Kaveat Pendaftar (Surat Permohonan): Dimasukkan oleh Pendaftar atas beberapa sebab seperti berikut:• Untuk mengelak penipuan dalam urusniaga seperti 'fraud'. • Untuk melindungi kepentingan-kepentingan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dari segi tuntutan hutang. iv. hasil tanah tertunggak dan pembayaran balik pinjaman. Tujuan pendaftaran kaveat persendirian • Menghalang pemilik berdaftar hartanah daripada membuat sebarang bentuk jual beli atau mencagar hartanah berkenaan kepada sesiapa. • Membolehkan pemilik tanah atau pihak pendaftar menyampaikan notis (pemberitahuan secara rasmi) kepada anda (pengkaveat) untuk memberitahu mengenai sebarang tindakan ke atas tanah tersebut jika ada. Alasan-alasan pendaftaran Kaveat. • Untuk melindungi kepentingan-kepentingan kanak-kanak. . Isikan dalam dua salinan borang tersebut. • Terdapat kesalahan-kesalahan yang berlaku di dalam dokumen hakmilik atau suratcara lain yang ada kaitan dengan tanah dan kepentingannya. • Membuat pendaftaran rasmi terhadap hak anda ke atas tanah berkenaan (ia akan tertera dalam Geran Tanah Carian Tanah). orang kurang siuman atau orang yang diketahui tidak ada di negara pada masa ini. salah nyata (misrepresentation) dan salah penggunaan borang. Langkah-langkah mendaftar kaveat persendirian Pendaftaran dibuat di pejabat tanah atau pejabat pendaftar di mana hakmilik bagi tanah berkenaan didaftar atau dikeluarkan.badan sebagai pemegang amanah atas permohonan. Langkah I Pergi ke pejabat tanah yang berdekatan dengan lokasi tanah/rumah yang ingin mendaftar kaveat dan dapatkan borang 19B secara percuma. Kelayakan permohonan kaveat persendirian Mana-mana orang atau badan atau syarikat yang menuntut hak ke atas hakmilik tersebut atau kepentingan berdaftar. Maklumat-maklumat penting yang dikehendaki adalah:• • • Butir-butir pemohon pendaftaran kaveat (nama. alamat dan sebagainya). Nama dan alamat pemilik sama ada ditulis terus dalam alasan kemasukan atau ditulis secara berasingan. nombor kad pengenalan.

bayaran untuk pendaftaran kaveat adalah RM80. Anda harus masukkan permohonan pendaftaran kaveat yang baru jika kaveat itu luput tempohnya.   Tarik balik Kaveat: RM60. Anda juga boleh mendapatkan khidmat peguam. Bayaran pemprosesan kaveat persendirian ini merangkumi bayaran permohonan RM60. Langkah III Serahkan borang dan lampiran bersama RM80.00 P/A daftar: RM10.00 tetapi di Wilayah Persekututan.00 dan bayaran notis RM20. alasan-alasan kemasukan dan Surat Akuan hendaklah menggunakan Bahasa Malaysia.00.00 (bagi setiap geran tanah) sebagai bayaran pemprosesan. Anda harus merujuk kepada pejabat tanah yang berkenaan. Terdapat perbezaan pembayaran bagi permohonan kemasukan kaveat. Akuan Sumpah haruslah dilakukan di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Contohnya: di Selangor. maka kaveat akan dimasukkan.00 Borang-borang kaveat . Bayaran untuk tarik balik kaveat persendirian adalah seperti berikut. bayarannya RM300.  Semua butir-butir hakmilik yang hendak diisi dalam borang kemasukkan kaveat hendaklah dipastikan BETUL dan YANG TERBARU. anda perlu ke pejabat tanah yang sama dan mengisi borang 19G dan serahkan kepada pendaftar. Anda boleh memasukkan kaveat setiap enam tahun di mana tiada had dikenakan kecuali jika tuan tanah mengambil tindakan mahkamah untuk mengeluarkan kaveat tersebut.  Anda dinasihatkan menggunakan pen dakwat warna hitam. Jangka Waktu Proses Pemprosesan akan mengambil jangka waktu I hingga 3 bulan.Langkah II Anda juga dikehendaki membuat Akuan Bersumpah untuk menyatakan kesahihan hak anda ke atas tanah berkenaan sebelum pendaftaran kaveat dibuat.00. Tarikh balik kaveat persendirian atau pembatalan perintah mahkamah Jika anda ingin menarik balik kaveat. Tempoh kuatkuasa Setiap permohonan kaveat persendirian berkuatkuasa selama 6 tahun dan tarikh permohonan atau sehingga ditarik balik kaveat tersebut sebelum itu. Nota:  Mengisi borang-borang. Sekiranya pemohon pendaftaran kaveat didapati mempunyai hak ke atas tanah/rumah.

Borang 19A: Notis mengenai kemasukan kaveat. Borang 19B: Permohonan untuk memasukkan kaveat persendirian. Borang 19G: Notis untuk menarik balik kaveat sendirian. Kaveat persendirian boleh dilakukan di Unit Pengambil Tanah di setiap pejabat tanah dan daerah di mana lokasi tanah berkenaan berada. Borang 19H: Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian. . Borang 19D: Permohonan untuk memasukkan kaveat persendirian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful