Pendaftaran Kaveat

Apa itu Kaveat

Kaveat adalah satu pendaftaran halangan untuk sebarang urusniaga ke atas sebidang tanah. Ini bermaksud pendaftaran kaveat akan menyebabkan pemilik berdaftar tidak boleh membuat sebarang urusniaga terhadap tanah berkenaan semasa tempoh kaveat masih berkuatkuasa.

 

Orang yang membuat halangan atau mendaftar kaveat dipanggil Kaveator Pemilik tanah yang berdaftar dipanggil Kaveatee

Kaveat sebagai penghalang

Ini bermaksud, kaveat akan menjadi suatu halangan bagi pemilik untuk menjual atau melakukan sebarang urusniaga terhadap tanah yang dimasukkan kaveat tersebut.

Tanggungjawab untuk memberitahu

Jika sebidang tanah sudah dikaveat, maka pemilik tanah juga bertanggungjawab memberitahu atau memberikan notis kepada Kaveator jika bercadang untuk membuat sebarang tindakan terhadap tanah berkenaan.

Peruntukan undang-undang

Seksyen 322 Kanun Tanah Negara telah memperuntukkan pendaftaran kaveat yang menyatakan "sesiapa yang mempunyai kepentingan yang boleh didaftarkan, bolehlah memasuki suatu kaveat persendirian untuk melindungi kepentingan mereka." Jenis-jenis kaveat Terdapat empat jenis kaveat iaitu:-

i.

Kaveat Persendirian (Borang 19B):

Halangan ke atas tanah serta menghalang urusniaga. Mana-mana penduduk dalam sebidang tanah yang mempunyai hak ke atas tanah atau sebahagian tanah tersebut boleh mendaftar kaveat persendirian untuk menghalang pemilik melakukan sebarang tindakan ke atas tanah tersebut. ii. Kaveat Lien (Borang 19D): Satu jaminan kepada pemberi pinjaman, biasanya oleh bank untuk menghalang urusniaga. iii. Kaveat Amanah (Borang 19E): Boleh dimasukkan oleh pendaftar ke atas mana-mana tanah atau kepentingan yang dipegang oleh mana-mana orang atau

• Membolehkan pemilik tanah atau pihak pendaftar menyampaikan notis (pemberitahuan secara rasmi) kepada anda (pengkaveat) untuk memberitahu mengenai sebarang tindakan ke atas tanah tersebut jika ada. • Untuk melindungi kepentingan-kepentingan kanak-kanak. • Melindungi hak anda ke atas tanah tersebut. Kaveat Pendaftar (Surat Permohonan): Dimasukkan oleh Pendaftar atas beberapa sebab seperti berikut:• Untuk mengelak penipuan dalam urusniaga seperti 'fraud'. Maklumat-maklumat penting yang dikehendaki adalah:• • • Butir-butir pemohon pendaftaran kaveat (nama. hasil tanah tertunggak dan pembayaran balik pinjaman. Tujuan pendaftaran kaveat persendirian • Menghalang pemilik berdaftar hartanah daripada membuat sebarang bentuk jual beli atau mencagar hartanah berkenaan kepada sesiapa. • Membuat pendaftaran rasmi terhadap hak anda ke atas tanah berkenaan (ia akan tertera dalam Geran Tanah Carian Tanah). alamat dan sebagainya). Kelayakan permohonan kaveat persendirian Mana-mana orang atau badan atau syarikat yang menuntut hak ke atas hakmilik tersebut atau kepentingan berdaftar. • Untuk melindungi kepentingan-kepentingan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dari segi tuntutan hutang. Alasan-alasan pendaftaran Kaveat.badan sebagai pemegang amanah atas permohonan. nombor kad pengenalan. salah nyata (misrepresentation) dan salah penggunaan borang. Nama dan alamat pemilik sama ada ditulis terus dalam alasan kemasukan atau ditulis secara berasingan. Langkah I Pergi ke pejabat tanah yang berdekatan dengan lokasi tanah/rumah yang ingin mendaftar kaveat dan dapatkan borang 19B secara percuma. Isikan dalam dua salinan borang tersebut. • Terdapat kesalahan-kesalahan yang berlaku di dalam dokumen hakmilik atau suratcara lain yang ada kaitan dengan tanah dan kepentingannya. orang kurang siuman atau orang yang diketahui tidak ada di negara pada masa ini. iv. Langkah-langkah mendaftar kaveat persendirian Pendaftaran dibuat di pejabat tanah atau pejabat pendaftar di mana hakmilik bagi tanah berkenaan didaftar atau dikeluarkan. .

Terdapat perbezaan pembayaran bagi permohonan kemasukan kaveat. bayarannya RM300. Anda juga boleh mendapatkan khidmat peguam. Contohnya: di Selangor. Anda harus merujuk kepada pejabat tanah yang berkenaan.00 Borang-borang kaveat . Nota:  Mengisi borang-borang.00. Anda harus masukkan permohonan pendaftaran kaveat yang baru jika kaveat itu luput tempohnya. Tarikh balik kaveat persendirian atau pembatalan perintah mahkamah Jika anda ingin menarik balik kaveat. anda perlu ke pejabat tanah yang sama dan mengisi borang 19G dan serahkan kepada pendaftar.Langkah II Anda juga dikehendaki membuat Akuan Bersumpah untuk menyatakan kesahihan hak anda ke atas tanah berkenaan sebelum pendaftaran kaveat dibuat. Tempoh kuatkuasa Setiap permohonan kaveat persendirian berkuatkuasa selama 6 tahun dan tarikh permohonan atau sehingga ditarik balik kaveat tersebut sebelum itu. Langkah III Serahkan borang dan lampiran bersama RM80.00 (bagi setiap geran tanah) sebagai bayaran pemprosesan.00 tetapi di Wilayah Persekututan. Anda boleh memasukkan kaveat setiap enam tahun di mana tiada had dikenakan kecuali jika tuan tanah mengambil tindakan mahkamah untuk mengeluarkan kaveat tersebut. Akuan Sumpah haruslah dilakukan di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Jangka Waktu Proses Pemprosesan akan mengambil jangka waktu I hingga 3 bulan.  Anda dinasihatkan menggunakan pen dakwat warna hitam. Bayaran untuk tarik balik kaveat persendirian adalah seperti berikut. alasan-alasan kemasukan dan Surat Akuan hendaklah menggunakan Bahasa Malaysia.00 dan bayaran notis RM20. maka kaveat akan dimasukkan.00.  Semua butir-butir hakmilik yang hendak diisi dalam borang kemasukkan kaveat hendaklah dipastikan BETUL dan YANG TERBARU. bayaran untuk pendaftaran kaveat adalah RM80. Sekiranya pemohon pendaftaran kaveat didapati mempunyai hak ke atas tanah/rumah.00 P/A daftar: RM10. Bayaran pemprosesan kaveat persendirian ini merangkumi bayaran permohonan RM60.   Tarik balik Kaveat: RM60.

Borang 19A: Notis mengenai kemasukan kaveat. Borang 19H: Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian. Borang 19D: Permohonan untuk memasukkan kaveat persendirian. Borang 19G: Notis untuk menarik balik kaveat sendirian. . Borang 19B: Permohonan untuk memasukkan kaveat persendirian. Kaveat persendirian boleh dilakukan di Unit Pengambil Tanah di setiap pejabat tanah dan daerah di mana lokasi tanah berkenaan berada.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful