ABSTRAK Kajian yang bertajuk “ Kesan Penggunaan Telefon Bimbit Dalam Kalangan Pelajar ” yang telah dilaksanakan ini

memberikan peranan yang penting dalam memberikan pendedahan kepada para pelajar tingkatan enam atas khususnya berkenaan dengan kesan-kesan penggunaan telefon bimbit terhadap mereka dan mereka akan lebih mengetahui kaedah atau cara yang terbaik untuk mengelakkan diri mereka daripada terbelenggu dalam pemasalah yang berkaitan dengan penggunaan telefon bimbit melalui dapatan atau keputusan kajian yang telah dijalankan. Selain itu, kajian ini juga dapat menarik minat para pelajar tingkatan enam mengetahui dengan lebih lanjut tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan telefon bimbit yang sememangnya menjadi satu masalah yang kian membimbangkan pihak sekolah dan pihak ibu bapa yang juga memainkan peranan yang penting dalam mengelakkan anak-anak mereka untuk menjauhkan diri daripada menggunakan telefon bimbit yang sememangnya akan mendatangkan kesan buruk walaupun telefon bimbit digunakan untuk tujuan yang lebih bermanfaat dan lebih berguna tetapi sekiranya penggunaannya terpesong, sudah tentu pelajar tingkatan enam yang kerap menggunakan telefon bimbit akan menerima kesan yang amat buruk terhadap diri mereka dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Oleh itu, kajian ini perlulah menunjukkan keberkesanan dari segi langkah-langkah untuk mengatasi masalah penggunaan telefon bimbit terutamanya dalam kalangan pelajar tingkatan enam atas.

BAB 1:PENDAHULUAN 1.0 PENGENALAN Kajian ini bertujuan untuk memberikan perkongsian kepada para pelajar Tingkatan Enam dan pelajarpelajar lain yang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman serta pihak sekolah. Kajian ini memberikan sedikit maklumat tentang punca-punca penggunaan telefon bimbit, kesan-kesannya terhadap pelajar Tingkatan Enam dan langkah-langkah yang wajar diambil.Di samping itu kajian ini juga memberikan kesempatan kepada pelajar-pelajar di SMK Tunku Abdul Rahman tersebut untuk mengetahui dan sedar selain mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang diperlukan mengenai penggunaan telefon bimbit tidak kira di dalam atau luar kawasan sekolah. 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN

Namun begitu. satu kajian telah dijalankan untuk menepati tiga objektif utama iaitu mengenal pasti kesan positif dan kesan negatif akibat menggunakan telefon bimbit dalam kalangan pelajar tingkatan enam.Kaijan yang dilakukan adalah sangat sukar dijalankan disebabkan oleh ketiadaan pemahaman yang mencukupi dan persediaan yang sederhana dalam menjalankan kajian ini dengan sebaiknya. menjelaskan punca-punca yang mendorong kepada penggunaan telefon bimbit. 1. 1. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman. Tajuk yang dipilih iaitu „Penggunaan Telefon Bimbit Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Enam di Tunku Abdul Rahman‟ adalah berdasarkan keadaan sebenar yang berlaku di sekolah tersebut.3 OBJEKTIF KAJIAN . punca-punca dan perkara lain yang berkait rapat dengan penggunaan telefon bimbit yang boleh mempengaruhi sifat fizikal dan mental seseorang pengguna sekiranya tidak menggunakannya dengan bijak dan terancang. pelajar tingkatan enam akan mengalami implikasi daripada penggunaan alat komumikasi tersebut.Oleh itu. masalah ini tidak terkecuali khususnya yang melibatkan pelajar tingkatan enam yang akan menduduki peperiksaan STPM. tanpa disedari. kajian ini hendaklah dijalankan dengan sempurna. Perkara sedemikian wajar dielak bagi menghalang mereka daripada mengalami banyak komplikasi yang boleh menjejaskan diri mereka dan masyarakat di sekelilingnya.2 PERNYATAAN MASALAH Penggunaan telefon bimbit adalah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada hari ini. Kajian ini sememangnya satu tajuk yang sesuai dan menarik untuk memberikan kesedaran dan pendedahan kepada pelajar Tingkatan Enam di SMK Tunku Abdul Rahman mengenai kesan-kesan.Keadaan ini berhubung kait dengan golongan remaja terutamanya para pelajar yang masih belajar. Disebabkan penggunaannya berleluasa. Penggunaan telefon bimbit di kawasan sekolah dan luar kawasan sekolah sangat berleluasa dalam kalangan pelajar dan pelajar Tingkatan Enam tidak terkecuali dalam menggunakannya. mencari dan mengenal pasti apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar tingkatan enam.Langkah-langkah yang bijak dan berkesan perlu diambil dengan segera supaya dapat mengelak masalah tersebut daripada terus berleluasa dan berterusan.

Saya juga ingin mendapatkan kepastian mengenai apakah yang akan berlaku sekiranya pelajar tingkatan enam kerap menggunakan telefon bimbit tanpa mengawal tempoh masa penggunaannya. 2. Mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar tingkatan enam di SMK Tunku Abdul Rahman. saya ingin mendapatkan kebenaran mengenai kewajaran penggunaan telefon bimbit digunakan di dalam kawasan sekolah. 1. saya tertanya-tanya apakah yang menyebabkan para pelajar tingkatan enam di SMK Tunku Abdul Rahman menggunakan telefon bimbit. Dalam masa yang sama. apakah bentuk tindakan yang perlu mereka ambil dalam usaha membendung masalah tersebut demi kebaikan pelajar tersebut dan semua pihak yang mempunyai kaitan dan hubungan dengan pelajar-pelajar tingkatan enam tersebut. Mengenal pasti kesan positif dan kesan negatif penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar tingkatan enam. terdapat beberapa persoalan yang timbul dan persoalan-persoalan yang wujud perlu diberikan penjelasan. Selain itu juga. Sekiranya pihak tersebut ingin mengatasi masalah ini dengan berkesan.1. pihak sekolah mestilah memantau dan mengawal penggunaan telefon bimbit di dalam kawasan sekolah dengan sepenuh masa dan keadaan ini sangat mengganggu proses pengurusan pihak sekolah dan kesibukan proses Pengajaran dan Pembelajaran (P & P).4 PERSOALAN KAJIAN Sepanjang menjalankan kajian ini. sememangnya pengunaan telefon bimbit di kawasan sekolah dilarang sama sekali untuk mengelakkan perkara-perkara tersebut terjadi selain mendatangkan kesan yang buruk kepada pelajar itu sendiri.Dalam kajian ini. Adakah penggunaannya dibenarkan atau dilarang sama sekali? Sekiranya dibenarkan penggunaannya. . Larangan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar sememangnya sudah termaktub dalam Surat Pekeliling yang telah diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran pada tahun 2009 dan semua sekolah tidak terkecuali dalam Surat Pekeliling tersebut. Oleh itu. saya ingin mengetahui siapakah pihak yang bertanggungjawab dan memainkan peranan yang penting dalam masalah ini dan apakah tindakan yang perlu mereka ambil bagi mengawal atau mengatasi masalah ini dengan serta-merta dan berkesan untuk mengelakkan pelajar tersebut terus menghadapi masalah yang semakin serius. Mengenal pasti dan menjelaskan punca-punca yang mendorong pelajar tingkatan enam menggunakan telefon bimbit.Apakah tujuan mereka menggunakan telefon bimbit tersebut sehingga memberikan impak kepada diri mereka sendiri. 3.

hasil yang diperolehi akan dapat memberikan pendedahan dan juga kesedaran kepada para pelajar khususnya pelajar-pelajar Tingkatan Enam di SMK Tunku Abdul Rahman mengenai kesan-kesan yang akan dihadapi sekiranya terlalu kerap menggunakan telefon bimbit tanpa kawalan.5 KEPENTINGAN KAJIAN Dalam menjalankan kajian ini.1.Selain kekurangan sumber yang diperlukan. Para pelajar Tingkatan Enam juga dapat mengawal kadar penggunaan telefon bimbit dengan teratur dan terancang dalam menggunakan telefon bimbit untuk tujuan-tujuan tertentu. pengkaji akan berupaya untuk mendapatkan kepastian dan kebenaran di sebalik puncapunca pelajar Tingkatan Enam menggunakan telefon bimbit di dalam dan luar kawasan sekolah sehingga tidak langsung menjejaskan diri sendiri dan orang lain di persekitarannya yang turut menghadapi masalah ini seperti pihak sekolah. rakan karib dan sebagainya. emosi dan banyak lagi aspek yang boleh diambilkira. Selain itu juga. Kajian ini juga membolehkan para pelajar Tingkatan Enam mengelakkan diri mereka daripada menggunakan telefon bimbit dengan kerap tidak kira di kawasan sekolah ataupun di luar kawasan sekolah kerana kedua-dua kawasan tersebut tidak mengubah kesan-kesan yang akan dialami oleh pelajar-pelajar tersebut. Pada masa yang sama. pengkaji akan dapat mengetahui sejauh manakah tindakan yang diambil oleh pihak-pihak tersebut dalam usaha mengatasi masalah ini berjaya memberikan kesan yang diingini terhadap pelajar Tingkatan Enam yang menggunakan telefon bimbit. Keadaan ini telah melambatkan proses pelaksanaan kajian yang ingin dijalankan. majalah-majalah. Kajian ini juga sedikit sebanyak pengetahuan kepada diri sendiri mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan telefon bimbit yang berupaya memudaratkan dan menjejaskan mental. . maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian sangat terhad dan sukar diperoleh terutamanya buku-buku. artikel-artikel dan sumber-sumber lain yang jarang dijumpai dan dijadikan rujukan. 1. Oleh kerana kekurangan sumber. maklumat yang diperolehi untuk melengkapkan kajian ini agak sukar dilaksanakan. Bahan dan maklumat yang sedikit. ibu bapa.6 BATASAN KAJIAN 1.

infrared. Kajian hanya dibuat ketika adanya perjumpaan R & D bersama dengan guru pembimbing iaitu pada hari Isnin dan hari Khamis.Banyak masa yang telah dibazirkan akibat keadaan sedemikian.2. 3. penukar paket bagi capaian internet. kamera dengan perakam video dan khidmat pesanan multimedia (MMS)bagi menghantar dan menerima gambar atau video. Telefon bimbit juga dikenali sebagai sebagai telefon tangan. kerja-kerja sekolah yang lain dan aktiviti sekolah telah menyebabkan kurang masa yang diperuntukkan untuk membuat kajian. surat-e. telefon bimbit merupakan satu alat perhubungan yang berfungsi berdasarkan isyarat gelombang tanpa pendawaian (wireless).Menurut maklumat yang diperolehi daripada Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM). Kekangan kerja sekolah lain.7 DEFINISI ISTILAH Perkataan telefon diambil daripada bahasa Greek. Ketika kajian sedang dijalankan. Komputer rosak. permainan. telefon selular dan telefon tanpa wayar dan mampu menyokong banyak perkhidmatan GSM tambahan serta mempunyai ciri telefon bimbit tambahan seperti khidmat pesanan ringkas (SMS) bagi perutusan teks. bluetooth. Walaupun ada banyak masa yang diperuntukkan. BAB 2: SOROTAN PENULISAN .Semua maklumat yang telah diperolehi dan disimpan di dalam komputer tersebut telah menyebabkan saya terpaksa mendapat dan mencari maklumat sekali lagi. Yunani iaitu “Tele” yang bermaksud jauh dan “Phone” yang bermaksud suara. masalah komputer yang rosak juga merupakan penyebab kajian ini tidak dapat dijalankan dengan lancar.Terdapat beberapa jenis telefon dan salah satunya ialah telefon bimbit. Telefon bimbit juga boleh digunakan dari jarak jauh atau dekat yang digunakan sebagai alat perhubungan suara atau data melalui jaringan stesen pangkalan yang dikenali sebagai tapak sel. 1.Keadaan ini telah menyukarkan perjalanan kajian.

Paling menyedihkan.NOOR dan NOORADZRENE MOHD. mereka menghabiskan kira-kira RM10 ke RM40 sebulan yang diberi oleh ibu bapa bagi tujuan isian semula kredit. mereka menggunakan alat telekomunikasi tersebut untuk mendengar lagu yang telah dimuat turun ketika di dalam kelas atau pada masa terluang. tidak dipedulikan oleh para pelajar.Pada masa yang sama. pihak sekolah dan ibu bapa pula seolah-olah merelakan ia dicabuli.Dalam hal ini. AZRAI MOHAMMAD dan ROSALINDA MD. SHAIFUDDIN MOHD.Malangnya. kes kecurian telefon bimbit juga kerap berlaku kerana ada antara mereka memiliki telefon yang canggih dan mahal seperti BlackBerry dan iPhone.Dalam masa sama. Hakikatnya.Alasannya. tujuan sebenar membawa telefon bimbit ke sekolah adalah untuk berhubung bersama rakan-rakan melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) dan jarang sekali menggunakannya untuk menghubungi ibu bapa. siapa yang .Lebih menghairankan. mereka turut mendedahkan bahawa ada di kalangan rakan-rakan tidak kira lelaki mahupun perempuan yang menyimpan dan memuat turun gambar atau klip video lucah.SAID serta jurugambar.Tambah mengejutkan. Rata-rata pelajar yang ditemui memberitahu. mereka menyatakan. Hasil kajian wartawan Unit Khas Utusan Malaysia (2000) di beberapa sekolah disekitar ibu negara baru-baru ini jelas menunjukkan pekeliling yang kembali dikuatkuasakan pada Mac 2009 itu.„Ketaksuban‟ mereka terhadap alat ini sehinggakan mereka lebih rela tertinggal buku sekolah daripada telefon bimbit. rata-rata mereka mengakui tidak boleh hidup tanpa telefon bimbit.Kajian ini dijalankan oleh wartawan unit khas Utusan Malaysia. MUHAMMAD AMIRUL AFIQ MASTOR.Agak mengejutkan apabila mendapati daripada segi perbelanjaan. Selain itu. telefon bimbit penting untuk menghubungi ibu bapa apabila perlu atau jika berlaku sebarang kecemasan. mereka mengakui bebas melakukan apa saja menggunakan alat telekomunikasi tersebut di dalam kawasan sekolah. masalah penyalahgunaan telefon bimbit masih terus diperkatakan dan berleluasa di kalangan pelajar.Namun apabila ditanya lebih lanjut. setelah hampir dua tahun peraturan itu dikuatkuasakan.NOOR di sekolah-sekolah sekitar ibu negara bagi melihat sendiri fenomena penggunaan telefon bimbit di sekolah-sekolah. tindakan kementerian mengeluarkan larangan tersebut ialah bagi menyekat peningkatan kes-kes disiplin di kalangan pelajar. mereka sebenarnya membawa telefon bimbit ke sekolah secara curi-curi.

harus dipersalahkan?Pihak sekolah atau ibu bapa?Atau mungkinkah perkara ini berlaku didorong oleh sikap pelajar sendiri yang sememangnya degil? BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3.Maklumat yang dikumpulakan adalah berdasarkan borang soal selidik yang telah diedarkan kepada beberapa orang pelajar Tingkatan Enam Atas yang telah dipilih secara rawak dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam di SMK Lake. B. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif yang menggunakan set soal selidik sebagai instrumen kajian. SAMPEL .Responden bagi kajian ini adalah terdiri daripada 30 orang pelajar Tingkatan Enam Atas. 6 Atas 2 sebanyak 23 orang dan pelajar tingkatan 6 Atas 3 yang terdiri daripada 27 orang pelajar.1 PENGENALAN Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan-kesan. DAN SAMPEL KAJIAN POPULASI Semuanya adalah terdiri daripada pelajar Tingkatan Enam iaitu 6 Atas 1 sebanyak 11 orang. beberapa perkara telah dilakukan untuk mengumpulkan maklumat . Bau. REKA BETUK KAJIAN Dalam melaksanakan kajian ini. POPULASI. bukannya keseluruhan populasi pelajar tersebut yang menjadi sampel kajian tetapi sebahagiannya sahaja yang dipilih secara rawak. Bau. TEMPAT. A. Namun. punca-punca dan langkah-langkah mengatasi terhadap penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar tingkatan enam Sekolah Menengah Kebangsaan Lake. Populasi bagi kajian ini pula adalah seramai 61 orang orang pelajar Tingkatan Enam Atas yang menuntut di SMK Lake.

CARA PENGUMPULAN DATA/PROSEDUR KAJIAN Dalam bahagian ini. 6 Atas 2 sebanyak 10 orang responden juga dan 10 orang lagi adalah terdiri daripada pelajar Tingkatan 6 Atas 3. nilai mutlak atau peratusan keputusan hasil daripada pengiraan daripada dapatan kajian iaitu melalui borang soal selidik yang telah diisi oleh responden dalam tiga bahagian yang berbeza. Soal selidik digunakan untuk mendapatkan kepastian yang berkaitan dengan soalansoalan yang telah dikemukakan.Kaedah kuantitatif dibuat berdasarkan peratusan dan angka sebenar data yang diperolehi. 3. TEMPAT Kajian yang dijalankan bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman INSTRUMENTASI KAJIAN Instrument kajian yang digunakan dalam melaksanakan kajian ini ialah melalui borang soal selidik. 10 orang pelajar daripada Tingkatan 6 Atas 1.Analisis data dibuat secara rawak yang dijalankan secara kuantitatif yang memperlihatkan angka.2. 3.3 CARA ANALISIS DATA Analisis data dibuat berdasarkan maklumat yang diperolehi melalui borang soal selidik yang telah diedarkan kepada 30 orang responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar Tingkatan Enam Atas.Bilangan pelajar yang menjadi responden atau sampel dalam kajian ini adalah sebanyak 30 orang. BAB 4: KEPUTUSAN ATAU DAPATAN KAJIAN . Kaedah ini adalah kaedah yang paling sesuai untuk mendapat atau mengumpulkan maklumat dengan tepat. data atau keputusan kajian yang telah diperolehi melalui borang soal selidik yang telah diisi oleh responden akan dikumpul dan dianalisis melalui kaedah kuntitatif.

Menghantar mesej kepada rakanrakan. Adanya permainan yang menyeronokkan 5. Menghubungi atau menghantar mesej kepada teman lelaki/wanita 3.3 YA 29 14 % 96 46. Namun begitu.7 TIDAK 1 16 % 4 53. 6.3%) responden tidak bersetuju bahawa faktor ini adalah punca mereka menggunakan telefon bimbit. Sebanyak 26 orang ( 86. jumlah responden yang menggunakan telefon bimbit .7%) responden juga menggunakan telefon bimbit untuk menghantar mesej ( SMS ) kepada rakan-rakan mereka tetapi sebanyak 4 orang ( 13. 4. Sebanyak 6 orang ( 86.7 4 13. kebanyakan pelajar Tingkatan Enam di SMK Lake menggunakan telefon bimbit untuk tujuan menghubungi ibu bapa mereka iaitu sebanyak 29 orang ( 96% ) dan hanya 1 orang ( 4% ) sahaja yang tidak menggunakan telefon bimbit untuk menghubungi ibu bapanya. 2.Telefon bimbit juga digunakan disebabkan oleh faktor permainan yang terdapat dalam kebanyakan telefon bimbit yang canggih.3% ) responden tidak bersetuju dengan kenyataan ini.BAHAGIAN A: PUNCA PELAJAR MENGGUNAKAN TELEFON BIMBIT.3 Dalam jadual tersebut. tercatatnya maklumat yang telah diperolehi setelah diperolehi untuk membentuk satu data. 1 4 29 96 3 10 27 90 9 30 21 70 26 86.Kebanyakan responden yang terdiri daripada pelajar Tingkatan Enam juga menggunakan telefon bimbit untuk menghubungi atau menghantar mesej (SMS) kepada teman lelaki atau wanita. KENYATAAN Menghubungi ibu bapa. Berdasarkan data yang telah diperolehi.7% ) responden bersetuju dengan kenyataan ini manakala 16 orang ( 53. Meniru semasa peperiksaan. BIL 1. Untuk tujuan menunjuk-nunjuk sahaja.

6%) (16.7%) (6. 6 (20%) 9 (30%) 7 8 5 2 (26.7%) (23.3%) 1 (3. Selain itu. 17 12 (40)%) 7 (13.4%) 4.7%) 1 (3. SS : Sangat setuju S : Setuju. BAHAGIAN B : KESAN PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT. Melalui data yang diperolehi juga.3%) (3. KENYATAAN Mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran (P & P).3%) 1 (3.3%) (3. jumlah responden yang menggunakan telefon bimbit hanya semata-mata untuk menunjuk-nunjuk sahaja adalah sangat kecil iaitu sebanyak 3 orang ( 10% ) sahaja berbanding dengan 27 orang ( 90% ) responden yang tidak bersikap sedemikian. Kelekaan.4%) 5.1%) 2.atas faktor ini hanya 9 orang ( 30% ) sahaja berbanding 21 orang ( 70% ) responden yang tidak menggunakan telefon bimbit atas disebabkan oleh faktor ini. 10 (33. Pembaziran masa. Pembaziran wang.3%) . 17 (56. TP : Tidak pasti TS : Tidak setuju STS : Sangat tidak setuju BIL 1.8%) (16.4%) (13. SS 21 S 5 TP 3 (10%) TS 1 (3. Kemalasan.3%) 4 1 (13.7%) (23. menunjukkan tiada seorang responden pun yang bersetuju bahawa telefon bimbit digunakan untuk meniru semasa peperiksaan kerana semua responden ( 0% ) menggunakan telefon bimbit untuk tujuan yang lain dan bukannya digunakan untuk tujuan meniru semata-mata.3%) (56.3%) STS 0 (0%) (67.3%) 3 (10%) 4 4 1 3.

iaitu kemalasan. ini adalah satu implikasi yang akan dialami oleh para pelajar Tingkatan Enam akibat menggunakan telefon bimbit secara tidak terkawal. sebanyak 10 orang ( 33. iaitu kesan penggunaan telefon bimbit terhadap pelajar Tingkatan 6 di SMK Lake. Sebanyak 21 orang ( 67. terdapat 7 kenyataan yang dikemukakan.3%) 0 (0%) 1 (3. Sebanyak 6 orang ( 20% ) responden yang sangat setuju dan 9 orang ( 30% ) yang setuju dengan kenyataan ini.7%) 7. diketahui bahawa penggunaan telefon bimbit hanya akan menganggu proses pengajaran dan pembelajaran (P &P ). Jumlah responden yang tidak setuju dengan kenyataan ini pula adalah sebanyak 5 orang ( 16. Dalam kenyataan yang keempat pula.3%) (33.6.7% ) sahaja dan 2 orang ( 6. Kesan radioaktif.1% ) responden yang setuju.8% ) responden sangat setuju dengan kenyataan ini diikuti dengan 5 orang ( 16.7%) 1 (3. 4 orang ( 13. Dalam kenyataan yang kedua pula.7%) (36.4% ) responden sangat setuju dan responden yang setuju pula adalah sebanyak .7% ) responden sangat setuju dengan kenyataan ini. 10 7 11 2 (6. Jumlah ini adalah banyak berbanding dengan jumlah responden yang hanya setuju iaitu sebanyak 7 orang ( 23. Namun begitu. sebanyak 17 orang ( 56.7%) Dalam bahagian ini. Dalam kenyataan ini.6% ). Kelekaan juga merupakan salah satu kesan yang akan dihadapi oleh pelajar Tingkatan Enam apabila kerap menggunakan telefon bimbit. Daripada 30 orang responden. ada seorang ( 3. Sebanyak 3 orang ( 10% ) responden pula tidak pasti dengan kenyataan yang dikemukakan.3% ) responden yang tidak setuju dengan kenyataan ini dan tiada seorang pun yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.3% )responden sahaja yang tidak pasti dengan kenyataan ini. Hanya 1 orang ( 3.4%) (36. Melalui kenyataan pertama. Dalam kenyataan ini. data yang diperolehi menunjukkan bahawa penggunaan telefon bimbit akan membawa kepada pembaziran masa. Bilangan responden yang tidak pasti dengan kenyataan ini adalah sebanyak 8 orang ( 26.7% ) bagi responden yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.3% ) daripadanya tidak setuju dan tidak ada satu orang pun yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.4% ). 14 11 3 (10%) (46. Pembahagian masa tidak teratur.4%) (23.

sebanyak 10 orang ( 33. Sebanyak 11 orang ( 36.7% ) responden yang tidak pasti dengan kenyataa ini. Namun. sebanyak 11 orang ( 36. sebanyak 14 orang (46.3% ). BAHAGIAN C : LANGKAH-LANGKAH MENGATASI PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN ENAM. Tiga orang ( 10% ) responden pula tidak pasti dengan kenyataan yang dikemukakan ini. Daripada 30 orang responden yang terdiri daripada pelajar Tingkatan Enam Atas. menunjukkan bahawa hanya ada seorang ( 3. Manakala jumlah responden yang tidak setuju dengan kenyataan ini mempunyai jumlah yang sama dengan responden yang sangat tidak setuju iaitu 1 orang (3. Hanya 2 orang ( 6. Jumlah responden yang setuju pula ialah sebanyak 7 orang ( 23.3% ) sahaja.3% ) sahaja. sebanyak 17 orang ( 56. hanya 4 orang ( 13. . kesan penggunaan telefon bimbit juga akan menyebabkan masalah pembaziran wang. Bagi kenyatan yang keenam iaitu menyebabkan kesan radioaktif pula. Melalui data yang diperolehi juga.12 orang ( 40% ). Dalam kenyataan ini.7% ) pula hanya setuju dan 3 orang ( 10% ) daripada 30 responden tidak pasti dengan kenyataan ini.7% ) sangat setuju dan 7 orang ( 23.7% ) responden sangat setuju bahawa penggunaan telefon bimbit akan menyebabkan pembahagian masa para pelajar Tingkatan Enam akan menjadi tidak teratur.4% ) hanya setuju diikuti dengan 4 orang ( 13.7% ) responden sahaja yang tidak setuju manakala tiada seorang pun yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.3% ) responden yang tidak setuju dan seorang sahaja yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.3% ) responden sahaja yang setuju dan jumlah ini adalah sama dengan jumlah responden yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini iaitu sebanyak 1 orang ( 3.3% ) responden sangat setuju bahawa telefon bimbit boleh membawa kesan yang buruk iaitu kesan radioaktif. Seterusnya.3% ) responden yang tidak pasti dengan kenyataan ini. Dalam jadual juga.

4%) (13.6%) sahaja diikuti dengan responden yang sangat tidak setuju iaitu sebanyak 3 orang (10%).6%) Dalam Bahagian C. 5 ( 16.7%). Rampas telefon. sebanyak 9 orang (30%) responden yang sangat setuju bahawa pelajar-pelajar Tingkatan Enam yang menggunakan telefon bimbit terutamanya di dalam kawasan sekolah patut dikenakan kes disiplin manakala 8 orang (26.7%) responden setuju dengan kenyataan ini.6%) 4 (13.Bagi responden yang tidak setuju pula.4%) 4 0 (0%) 5 (13.4%) 6 (20%) 9 (30%) 12 (40%) 11 (36.6% ) 5. Pantauan daripada ibu bapa dengan kerap.4%) (16.BIL KENYATAAN 1. iaitu langkah-langkah untuk mengatasi penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam. 4 ( 13.3%) 5 4 10 (16.3%) 3.4%) (16. sebanyak 7 orang (23. Amaran. Gantung sekolah. jumlahnya adalah sebanyak 2 orang (6. iaitu merampas telefon bimbit pelajar Tingkatan Enam Atas yang membawa telefon bimbit di dalam kawasan sekolah.6%) 5 STS 3 (10%) 4 ( 26. 6.7% ) (26. Dalam kenyataan kedua.4%) responden pula setuju dengan kenyataan yang . SS 9 ( 30% ) 2.7%) (13.4%) 6 (20%) 4 4 (13.7%) 10 (33.4%) (13.3%) 4 4 5 5 ( 16.6%) (13. Jumlah responden yang tidak pasti juga adalah sebanyak 8 orang (26.6% ) 4.4%) (13.6% ) S 8 TP 8 TS 2 (6. 7.4% ) 13 (43.3%) responden yang sangat setuju dan 10 orang (33. Pengawalan penggunaan telefon bimbit oleh ibu bapa.3%) 3 (10%) 4 (13.6%) 7 (23.4%) (16. Menghadkan penggunaan telefon bimbit.4%) (33.6% ) 5 ( 16. 7 ( 23. Kes disiplin. 11 ( 36.

7%) orang responden pula tidak setuju dan 4 orang (13. sebanyak 5 orang (16. sebanyak 5 orang (16.3%) sahaja manakala sebanyak 5 orang (16.Enam orang (2.4%) responden yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.dikemukakan ini.4%) tidak pasti dengan kenyataan ini. Sebanyak 4 orang (13. diketahui bahawa sebanyak 11 orang (36.6%) responden sangat setuju bahawa salah satu langkah untuk mengatasi penggunaan telefon bimbit ialah dengan menggantung pelajar-pelajar Tingkatan Enam yang ditangkap menggunakan telefon bimbit di dalam kawasan sekolah daripada datang ke sekolah untuk tempoh yang tertentu. Lima orang (16. Jumlah responden yang tidak setuju adalah sama dengan jumlah responden yang tidak pasti iaitu sebanyak 4 orang (13. diketahui bahawa sebanyak 4 orang (13.4%).Namun begitu.0%) responden hanya setuju dengan kenyataan ini manakala 5 orang (33.3%) yang selebihnya sangat tidak setuju dengan kenyataan ini. Sebanyak 6 orang (20%) responden pula tidak pasti adakah wajar sekiranya para pelajar Tingkatan Enam yang ditangkap menggunakan telefon bimbit diberikan amaran atau tidak. sebanyak 5 orang (16.4%) responden berasa tidak setuju bahawa pelajar Tingkatan Enam patut digantung sekolah diikuti dengan 10 orang (33.4%)responden pula tidak pasti. hanya 4 orang (13.6%) responden sangat setuju bahawa para pelajar Tingkatan Enam perlu menghadkan penggunaan telefon bimbit dan 12 orang (40%) responden juga setuju dengan kenyataan ini. Jumlah responden yang tidak pasti dengan kenyataan ini adalah sebanyak 4 orang (13. ianya sedikit sebanyak dapat membantu mengatasi penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam dan 12 orang (40%) . Dalam jadual ini juga. Seterusnya.6%) responden sangat setuju sekiranya para pelajar yang ditangkap membawa atau menggunakan telefon bimbit ke sekolah hanya perlu diberikan amaran dan 9 orang (30%) responden juga setuju dengan kenyataan ini.4%) responden yang tidak setuju dan tiada seorang responden pun yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.6%) responden sangat setuju bahawa dengan mengawal penggunaan telefon bimbit oleh ibu bapa.6%) responden adalah terdiri daripada pelajar yang sangat tidak setuju bahawa penggunaan telefon bimbit perlu dihadkan. Selain itu. Seterusnya. Melalui kenyataan keempat pula.

hanya 4 orang (13.3%) responden juga setuju dengan kenyataan ini.4%) responden yang sangat setuju sekiranya ibu bapa bagi pelajar-pelajar Tingkatan Enam yang menggunakan telefon bimbit kerap dipantau dari semasa ke semasa dan 13 orang (43. Namun begitu.4%). Perbincangan yeng dilakukan adalah berdasarkan hasil atau keputusan kajian yang telah dibuat melalui tiga bahagian yang berbeza iaitu bahagian A. kesan-kesan yang akan dihadapi oleh pelajar Tingkatan Enam akibat menggunakan telefon bimbit dan bahagian C pula ialah langkah-langkah untuk mengatasi penggunaan telefon bimbit sama ada di dalam atau luar kawasan sekolah.Namun. PERBINCANGAN Dalam bahagian A.0.4) sahaja dan selebihnya iaitu sebanyak 5 orang (16.Dalam kenyataan ini juga.Perbincangan yang dilakukan akan dikemukakan melalui hipotesis-hipotesis yang telah diperolehi dan dibina. saya akan membuat perbincangan mengenai keputusan-keputusan kajian yang telah deperolehi daripada kajian yang telah dijalankan. sebanyak 3 orang (20%) responden yang tidak setuju dan jumlah responden yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini adalah sebanyak 4 orang (13. kebanyakan pelajar Tingkatan Enam menggunakan telefon bimbit untuk menghubungi ibu bapa mereka dan cenderung untuk menghantar mesej kepada rakan-rakan mereka. jumlah responden yang tidak setuju dengan kenyataan ini adalah sebanyak 4 orang (13. 5.2. Empat orang (13. BAB 5 : PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5. punca penggunaan telefon bimbit. Tujuh orang (23.responden juga setuju dengan kenyataan ini. bahagian B. Dalam kenyataan yang terakhir.3%) daripada 30 responden tidak pasti dengan kenyataan yang dikemukakan ini. PENGENALAN Dalam bab ini.4%) responden pula tidak pasti dengan kenyataan ini. sebahagian besar pelajar Tingkatan Enam yang tidak menggunakan telefon .6%) sangat tidak setuju bahawa pantauan daripada ibu bapa dengan kerap adalah satu daripada langkah untuk mengatasi penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam di SMK Lake.

Begitu juga untuk pelajar yang menggunakan telefon bimbit hanya semata-mata untuk menunjuk-nunjuk sahaja. diketahui bahawa ramai pelajar yang bersetuju bahawa penggunaan telefon bimbit hanya akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dan kelekaan juga akan menjadi salah satu kesan daripadanya kerana telefon bimbit akan menghalang seseorang pelajar daripada melakukan aktiviti lain yang lebih berfaedah terutamanya dalam membuat kerja-kerja sekolah. Hasil daripada perbincangan juga mendapati bahawa penggunaan telefon bimbit secara tidak terkawal juga akan menyebabkan seseorang pelajar tidak dapat membahagikan masa mereka dengan teratur. permainan yang ada hanya membuang masa dan demi untuk menyimpan bekalan tenaga bateri daripada berkurangan. telefon bimbit juga akan menyebabkan pembaziran masa. Para pelajar Tingkatan Enam yang menggunakan telefon bimbit seharusnya tahu bagaimana untuk menjimatkan penggunaan kredit secara berhemah dan terancang.Selain leka.Namun begitu. Keadaan ini boleh mempengaruhi proses pembelajaran pelajar sehingga menyebabkan kemalasan dan seterusnya membuatkan prestasi pelajar tersebut merosot.Sekiranya perkara ini berlarutan.Dalam bahagian ini juga. Telefon bimbit juga menyebabkan pembaziran wang terutamanya apabila wang tersebut digunakan untuk mengisi kredit telefon bimbit. ramai pelajar Tingkatan Enam tidak pasti bahawa telefon bimbit akan menyebabkan seseorang mendapat kesan radioaktif. mereka tidak berani untuk membuat perkara tersebut.Hal ini kerana. secara tidak langsung boleh menjejaskan pelajaran mereka. hasil yang diperolehi daripada perbincangan mendapati bahawa lebih ramai pelajar Tingkatan Enam yang bersetuju bahawa langkah yang perlu diambil untuk mengatasi . Bagi bahagian C. Dalam bahagian B pula. didapati bahawa telefon bimbit bukannya digunakan untuk meniru semasa peperiksaan.Ramai pelajar Tingkatan Enam yang menggunakan telefon bimbit bukannya bertujuan untuk menunjuk-nunjuk. Keadaan ini adalah kesan daripada kelekaan yang menyebabkan pelajar Tingkatan Enam tidak dapat untuk mengurus dan merancang masa mereka dengan lebih baik. Oleh itu.bimbit atas faktor permainan yang ada. Pelajar Tingkatan Enam sedar bahawa menggunakan telefon bimbit untuk meniru semasa peperiksaan adalah perkara yang mustahil dan hukuman yang besar akan dikenakan kepada pelajar yang bertindak sedemikian. Masa yang sepatutnya digunakan untuk aktiviti-aktiviti yang lebih berfaedah akan terbuang begitu sahaja sekiranya menggunakan telefon bimbit secara kerap dan tidak terkawal.

Misalnya. dalam kajian ini hanya pelajar Tingkatan Enam sahaja yang dijadikan subjek kajian dan populasinya adalah amat kecil berbanding dengan pelajar tingkatan-tingkatan lain.Manakala di luar kawasan sekolah. pengkaji boleh memainkan peranan sebagai pemerhati atau pemantau yang dikenali sebagai participant observer iaitu sebagai pengkaji yang memantau . Selain itu. didapati bahawa pelajar sepatutnya dapat menghadkan penggunaan telefon bimbit.2 CADANGAN Kajian yang telah dijalankan ini diharapkan boleh menjadi panduan dan rujukan kepada pengkaji-pengkaji lain yang berminat untuk mengkaji dan mengetahui mengenai tajuk ini secara lebih mendalam dan lebih terperinci lagi. pelajar Tingkatan Enam mendapati bahawa ibu bapa bagi setiap pelajar sepatutnya dapat mengawal penggunaan telefon bimbit oleh anak-anak mereka masing-masing. Selain daripada itu juga.Hasil daripada perbincangan juga mendapati bahawa ibu bapa juga memainkan peranan dalam masalah ini. Disebabkan skop kajian ini adalah sangat kecil. kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak sekolah mengenai kesan dan punca penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam agar dapat mengambil tindakan yang sewajarnya supaya dapat mengatasi masalah ini dengan segera. 5. ibu bapa juga perlu membuat pantauan secara kerap terhadap anak-anak mereka daripada menggunakan telefon bimbit secara tidak terkawal.Masa yang ada sepatutnya diperuntukkan dengan perkara-perkara yang lebih bermanfaat kepada mereka sendiri. faktor media massa boleh dijadikan sebagai pemboleh ubah kerana media massa mampu memberikan gambaran yang lebih tepat dan jelas lagi terutamanya tentang aspek-aspek yang dikaji.Selain mengawal. pengkaji yang akan datang perlu membuat kajian tentang tajuk ini melalui skop yang lebih besar dan kajian ini hanya dijadikan bahan rujukan dan panduan bagi menjalankan kajian yang lebih luas dan mendalam. Dalam masa yang sama juga.masalah penggunaan telefon bimbit adalah hanya dengan memberikan amaran berbanding dengan pelajar yang tidak bersetuju sekiranya pelajar Tingkatan Enam yang membawa telefon bimbit ke sekolah patut digantung sekolah.Untuk mengatasi masalah penggunaan telefon bimbit. Keadaan ini adalah sangat perlu dilakukan demi kepentingan anak-anak mereka iaitu pelajar-pelajar Tingkatan Enam agar tidak menjejaskan pelajaran mereka.

Tindakan yang diambil juga perlu dilaksanakan dengan segera supaya pihak sekolah dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap pembelajaran Tingkatan Enam Atas yang akan menduduki peperiksaan STPM tidak lama lagi. Utusan Malaysia (2010) 3.Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) . pihak-pihak tertentu perlulah mengambil atau melaksanakan apa jua tindakan yang wajar dan berkesan demi mengelakkan penggunaan telefon bimbit bukan sahaja menular dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam Atas malah akan terus meluas ke pelajar-pelajar lain di SMK Tunku Abdul Rahman. Dengan ini. 5. BIBLIOGRAFI 1. Kamus Dewan Edisi Ketiga 2. KESIMPULAN Melalui kajian yang telah dijalankan.2. Internet .tindak tanduk rakan-rakan mereka yang merupakan subjek kajian supaya mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan tepat tanpa disedari. dapat disimpulkan bahawa terdapat beberapa faktorfaktor atau punca-punca yang mendorong pelajar pelajar Tingkatan Enam Atas untuk menggunakan telefon bimbit tanpa memikirkan akibat yang akan mereka hadapi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful