ABSTRAK Kajian yang bertajuk “ Kesan Penggunaan Telefon Bimbit Dalam Kalangan Pelajar ” yang telah dilaksanakan ini

memberikan peranan yang penting dalam memberikan pendedahan kepada para pelajar tingkatan enam atas khususnya berkenaan dengan kesan-kesan penggunaan telefon bimbit terhadap mereka dan mereka akan lebih mengetahui kaedah atau cara yang terbaik untuk mengelakkan diri mereka daripada terbelenggu dalam pemasalah yang berkaitan dengan penggunaan telefon bimbit melalui dapatan atau keputusan kajian yang telah dijalankan. Selain itu, kajian ini juga dapat menarik minat para pelajar tingkatan enam mengetahui dengan lebih lanjut tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan telefon bimbit yang sememangnya menjadi satu masalah yang kian membimbangkan pihak sekolah dan pihak ibu bapa yang juga memainkan peranan yang penting dalam mengelakkan anak-anak mereka untuk menjauhkan diri daripada menggunakan telefon bimbit yang sememangnya akan mendatangkan kesan buruk walaupun telefon bimbit digunakan untuk tujuan yang lebih bermanfaat dan lebih berguna tetapi sekiranya penggunaannya terpesong, sudah tentu pelajar tingkatan enam yang kerap menggunakan telefon bimbit akan menerima kesan yang amat buruk terhadap diri mereka dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Oleh itu, kajian ini perlulah menunjukkan keberkesanan dari segi langkah-langkah untuk mengatasi masalah penggunaan telefon bimbit terutamanya dalam kalangan pelajar tingkatan enam atas.

BAB 1:PENDAHULUAN 1.0 PENGENALAN Kajian ini bertujuan untuk memberikan perkongsian kepada para pelajar Tingkatan Enam dan pelajarpelajar lain yang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman serta pihak sekolah. Kajian ini memberikan sedikit maklumat tentang punca-punca penggunaan telefon bimbit, kesan-kesannya terhadap pelajar Tingkatan Enam dan langkah-langkah yang wajar diambil.Di samping itu kajian ini juga memberikan kesempatan kepada pelajar-pelajar di SMK Tunku Abdul Rahman tersebut untuk mengetahui dan sedar selain mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang diperlukan mengenai penggunaan telefon bimbit tidak kira di dalam atau luar kawasan sekolah. 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN

menjelaskan punca-punca yang mendorong kepada penggunaan telefon bimbit. Disebabkan penggunaannya berleluasa. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman. Tajuk yang dipilih iaitu „Penggunaan Telefon Bimbit Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Enam di Tunku Abdul Rahman‟ adalah berdasarkan keadaan sebenar yang berlaku di sekolah tersebut. Penggunaan telefon bimbit di kawasan sekolah dan luar kawasan sekolah sangat berleluasa dalam kalangan pelajar dan pelajar Tingkatan Enam tidak terkecuali dalam menggunakannya. 1.Oleh itu. mencari dan mengenal pasti apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar tingkatan enam. satu kajian telah dijalankan untuk menepati tiga objektif utama iaitu mengenal pasti kesan positif dan kesan negatif akibat menggunakan telefon bimbit dalam kalangan pelajar tingkatan enam. Kajian ini sememangnya satu tajuk yang sesuai dan menarik untuk memberikan kesedaran dan pendedahan kepada pelajar Tingkatan Enam di SMK Tunku Abdul Rahman mengenai kesan-kesan.2 PERNYATAAN MASALAH Penggunaan telefon bimbit adalah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada hari ini. masalah ini tidak terkecuali khususnya yang melibatkan pelajar tingkatan enam yang akan menduduki peperiksaan STPM.Keadaan ini berhubung kait dengan golongan remaja terutamanya para pelajar yang masih belajar.Kaijan yang dilakukan adalah sangat sukar dijalankan disebabkan oleh ketiadaan pemahaman yang mencukupi dan persediaan yang sederhana dalam menjalankan kajian ini dengan sebaiknya.3 OBJEKTIF KAJIAN . 1. Perkara sedemikian wajar dielak bagi menghalang mereka daripada mengalami banyak komplikasi yang boleh menjejaskan diri mereka dan masyarakat di sekelilingnya.Namun begitu. kajian ini hendaklah dijalankan dengan sempurna.Langkah-langkah yang bijak dan berkesan perlu diambil dengan segera supaya dapat mengelak masalah tersebut daripada terus berleluasa dan berterusan. pelajar tingkatan enam akan mengalami implikasi daripada penggunaan alat komumikasi tersebut. punca-punca dan perkara lain yang berkait rapat dengan penggunaan telefon bimbit yang boleh mempengaruhi sifat fizikal dan mental seseorang pengguna sekiranya tidak menggunakannya dengan bijak dan terancang. tanpa disedari.

apakah bentuk tindakan yang perlu mereka ambil dalam usaha membendung masalah tersebut demi kebaikan pelajar tersebut dan semua pihak yang mempunyai kaitan dan hubungan dengan pelajar-pelajar tingkatan enam tersebut.1. Selain itu juga. Dalam masa yang sama. 1. Larangan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar sememangnya sudah termaktub dalam Surat Pekeliling yang telah diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran pada tahun 2009 dan semua sekolah tidak terkecuali dalam Surat Pekeliling tersebut. Saya juga ingin mendapatkan kepastian mengenai apakah yang akan berlaku sekiranya pelajar tingkatan enam kerap menggunakan telefon bimbit tanpa mengawal tempoh masa penggunaannya. 2. saya tertanya-tanya apakah yang menyebabkan para pelajar tingkatan enam di SMK Tunku Abdul Rahman menggunakan telefon bimbit. .Apakah tujuan mereka menggunakan telefon bimbit tersebut sehingga memberikan impak kepada diri mereka sendiri. Adakah penggunaannya dibenarkan atau dilarang sama sekali? Sekiranya dibenarkan penggunaannya.Dalam kajian ini. pihak sekolah mestilah memantau dan mengawal penggunaan telefon bimbit di dalam kawasan sekolah dengan sepenuh masa dan keadaan ini sangat mengganggu proses pengurusan pihak sekolah dan kesibukan proses Pengajaran dan Pembelajaran (P & P).4 PERSOALAN KAJIAN Sepanjang menjalankan kajian ini. sememangnya pengunaan telefon bimbit di kawasan sekolah dilarang sama sekali untuk mengelakkan perkara-perkara tersebut terjadi selain mendatangkan kesan yang buruk kepada pelajar itu sendiri. Mengenal pasti kesan positif dan kesan negatif penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar tingkatan enam. Sekiranya pihak tersebut ingin mengatasi masalah ini dengan berkesan. saya ingin mendapatkan kebenaran mengenai kewajaran penggunaan telefon bimbit digunakan di dalam kawasan sekolah. Mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar tingkatan enam di SMK Tunku Abdul Rahman. Mengenal pasti dan menjelaskan punca-punca yang mendorong pelajar tingkatan enam menggunakan telefon bimbit. saya ingin mengetahui siapakah pihak yang bertanggungjawab dan memainkan peranan yang penting dalam masalah ini dan apakah tindakan yang perlu mereka ambil bagi mengawal atau mengatasi masalah ini dengan serta-merta dan berkesan untuk mengelakkan pelajar tersebut terus menghadapi masalah yang semakin serius. Oleh itu. terdapat beberapa persoalan yang timbul dan persoalan-persoalan yang wujud perlu diberikan penjelasan. 3.

Selain itu juga. . ibu bapa.6 BATASAN KAJIAN 1. majalah-majalah. maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian sangat terhad dan sukar diperoleh terutamanya buku-buku. pengkaji akan dapat mengetahui sejauh manakah tindakan yang diambil oleh pihak-pihak tersebut dalam usaha mengatasi masalah ini berjaya memberikan kesan yang diingini terhadap pelajar Tingkatan Enam yang menggunakan telefon bimbit. Bahan dan maklumat yang sedikit. pengkaji akan berupaya untuk mendapatkan kepastian dan kebenaran di sebalik puncapunca pelajar Tingkatan Enam menggunakan telefon bimbit di dalam dan luar kawasan sekolah sehingga tidak langsung menjejaskan diri sendiri dan orang lain di persekitarannya yang turut menghadapi masalah ini seperti pihak sekolah. 1. rakan karib dan sebagainya. Kajian ini juga sedikit sebanyak pengetahuan kepada diri sendiri mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan telefon bimbit yang berupaya memudaratkan dan menjejaskan mental. hasil yang diperolehi akan dapat memberikan pendedahan dan juga kesedaran kepada para pelajar khususnya pelajar-pelajar Tingkatan Enam di SMK Tunku Abdul Rahman mengenai kesan-kesan yang akan dihadapi sekiranya terlalu kerap menggunakan telefon bimbit tanpa kawalan.5 KEPENTINGAN KAJIAN Dalam menjalankan kajian ini. maklumat yang diperolehi untuk melengkapkan kajian ini agak sukar dilaksanakan.1. Pada masa yang sama. Para pelajar Tingkatan Enam juga dapat mengawal kadar penggunaan telefon bimbit dengan teratur dan terancang dalam menggunakan telefon bimbit untuk tujuan-tujuan tertentu. emosi dan banyak lagi aspek yang boleh diambilkira. Kajian ini juga membolehkan para pelajar Tingkatan Enam mengelakkan diri mereka daripada menggunakan telefon bimbit dengan kerap tidak kira di kawasan sekolah ataupun di luar kawasan sekolah kerana kedua-dua kawasan tersebut tidak mengubah kesan-kesan yang akan dialami oleh pelajar-pelajar tersebut. Oleh kerana kekurangan sumber. artikel-artikel dan sumber-sumber lain yang jarang dijumpai dan dijadikan rujukan. Keadaan ini telah melambatkan proses pelaksanaan kajian yang ingin dijalankan.Selain kekurangan sumber yang diperlukan.

Menurut maklumat yang diperolehi daripada Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM). 3.Keadaan ini telah menyukarkan perjalanan kajian. Kekangan kerja sekolah lain. Telefon bimbit juga boleh digunakan dari jarak jauh atau dekat yang digunakan sebagai alat perhubungan suara atau data melalui jaringan stesen pangkalan yang dikenali sebagai tapak sel. masalah komputer yang rosak juga merupakan penyebab kajian ini tidak dapat dijalankan dengan lancar. Kajian hanya dibuat ketika adanya perjumpaan R & D bersama dengan guru pembimbing iaitu pada hari Isnin dan hari Khamis. surat-e. 1.Semua maklumat yang telah diperolehi dan disimpan di dalam komputer tersebut telah menyebabkan saya terpaksa mendapat dan mencari maklumat sekali lagi.2.7 DEFINISI ISTILAH Perkataan telefon diambil daripada bahasa Greek. bluetooth. telefon selular dan telefon tanpa wayar dan mampu menyokong banyak perkhidmatan GSM tambahan serta mempunyai ciri telefon bimbit tambahan seperti khidmat pesanan ringkas (SMS) bagi perutusan teks.Banyak masa yang telah dibazirkan akibat keadaan sedemikian. kamera dengan perakam video dan khidmat pesanan multimedia (MMS)bagi menghantar dan menerima gambar atau video. permainan. Ketika kajian sedang dijalankan. infrared. penukar paket bagi capaian internet.Terdapat beberapa jenis telefon dan salah satunya ialah telefon bimbit. Walaupun ada banyak masa yang diperuntukkan. telefon bimbit merupakan satu alat perhubungan yang berfungsi berdasarkan isyarat gelombang tanpa pendawaian (wireless). Yunani iaitu “Tele” yang bermaksud jauh dan “Phone” yang bermaksud suara. Telefon bimbit juga dikenali sebagai sebagai telefon tangan. kerja-kerja sekolah yang lain dan aktiviti sekolah telah menyebabkan kurang masa yang diperuntukkan untuk membuat kajian. BAB 2: SOROTAN PENULISAN . Komputer rosak.

kes kecurian telefon bimbit juga kerap berlaku kerana ada antara mereka memiliki telefon yang canggih dan mahal seperti BlackBerry dan iPhone.Dalam hal ini. mereka turut mendedahkan bahawa ada di kalangan rakan-rakan tidak kira lelaki mahupun perempuan yang menyimpan dan memuat turun gambar atau klip video lucah. setelah hampir dua tahun peraturan itu dikuatkuasakan.NOOR dan NOORADZRENE MOHD.Alasannya.Kajian ini dijalankan oleh wartawan unit khas Utusan Malaysia.„Ketaksuban‟ mereka terhadap alat ini sehinggakan mereka lebih rela tertinggal buku sekolah daripada telefon bimbit. tindakan kementerian mengeluarkan larangan tersebut ialah bagi menyekat peningkatan kes-kes disiplin di kalangan pelajar. mereka mengakui bebas melakukan apa saja menggunakan alat telekomunikasi tersebut di dalam kawasan sekolah.Namun apabila ditanya lebih lanjut. siapa yang .SAID serta jurugambar. Paling menyedihkan.Tambah mengejutkan. tujuan sebenar membawa telefon bimbit ke sekolah adalah untuk berhubung bersama rakan-rakan melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) dan jarang sekali menggunakannya untuk menghubungi ibu bapa. Hakikatnya. rata-rata mereka mengakui tidak boleh hidup tanpa telefon bimbit.Pada masa yang sama. mereka menggunakan alat telekomunikasi tersebut untuk mendengar lagu yang telah dimuat turun ketika di dalam kelas atau pada masa terluang. SHAIFUDDIN MOHD. tidak dipedulikan oleh para pelajar. MUHAMMAD AMIRUL AFIQ MASTOR. Hasil kajian wartawan Unit Khas Utusan Malaysia (2000) di beberapa sekolah disekitar ibu negara baru-baru ini jelas menunjukkan pekeliling yang kembali dikuatkuasakan pada Mac 2009 itu. masalah penyalahgunaan telefon bimbit masih terus diperkatakan dan berleluasa di kalangan pelajar.Dalam masa sama. Selain itu.Lebih menghairankan. mereka menyatakan. Rata-rata pelajar yang ditemui memberitahu.Agak mengejutkan apabila mendapati daripada segi perbelanjaan. mereka sebenarnya membawa telefon bimbit ke sekolah secara curi-curi. pihak sekolah dan ibu bapa pula seolah-olah merelakan ia dicabuli.Malangnya.NOOR di sekolah-sekolah sekitar ibu negara bagi melihat sendiri fenomena penggunaan telefon bimbit di sekolah-sekolah. telefon bimbit penting untuk menghubungi ibu bapa apabila perlu atau jika berlaku sebarang kecemasan. AZRAI MOHAMMAD dan ROSALINDA MD. mereka menghabiskan kira-kira RM10 ke RM40 sebulan yang diberi oleh ibu bapa bagi tujuan isian semula kredit.

A.1 PENGENALAN Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan-kesan. beberapa perkara telah dilakukan untuk mengumpulkan maklumat . POPULASI. SAMPEL .Maklumat yang dikumpulakan adalah berdasarkan borang soal selidik yang telah diedarkan kepada beberapa orang pelajar Tingkatan Enam Atas yang telah dipilih secara rawak dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam di SMK Lake. punca-punca dan langkah-langkah mengatasi terhadap penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar tingkatan enam Sekolah Menengah Kebangsaan Lake. Namun. B. TEMPAT. DAN SAMPEL KAJIAN POPULASI Semuanya adalah terdiri daripada pelajar Tingkatan Enam iaitu 6 Atas 1 sebanyak 11 orang. Populasi bagi kajian ini pula adalah seramai 61 orang orang pelajar Tingkatan Enam Atas yang menuntut di SMK Lake. REKA BETUK KAJIAN Dalam melaksanakan kajian ini. 6 Atas 2 sebanyak 23 orang dan pelajar tingkatan 6 Atas 3 yang terdiri daripada 27 orang pelajar. Bau.Responden bagi kajian ini adalah terdiri daripada 30 orang pelajar Tingkatan Enam Atas.harus dipersalahkan?Pihak sekolah atau ibu bapa?Atau mungkinkah perkara ini berlaku didorong oleh sikap pelajar sendiri yang sememangnya degil? BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif yang menggunakan set soal selidik sebagai instrumen kajian. Bau. bukannya keseluruhan populasi pelajar tersebut yang menjadi sampel kajian tetapi sebahagiannya sahaja yang dipilih secara rawak.

TEMPAT Kajian yang dijalankan bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman INSTRUMENTASI KAJIAN Instrument kajian yang digunakan dalam melaksanakan kajian ini ialah melalui borang soal selidik. BAB 4: KEPUTUSAN ATAU DAPATAN KAJIAN . nilai mutlak atau peratusan keputusan hasil daripada pengiraan daripada dapatan kajian iaitu melalui borang soal selidik yang telah diisi oleh responden dalam tiga bahagian yang berbeza. Soal selidik digunakan untuk mendapatkan kepastian yang berkaitan dengan soalansoalan yang telah dikemukakan.2. data atau keputusan kajian yang telah diperolehi melalui borang soal selidik yang telah diisi oleh responden akan dikumpul dan dianalisis melalui kaedah kuntitatif. 10 orang pelajar daripada Tingkatan 6 Atas 1. Kaedah ini adalah kaedah yang paling sesuai untuk mendapat atau mengumpulkan maklumat dengan tepat. 3.3 CARA ANALISIS DATA Analisis data dibuat berdasarkan maklumat yang diperolehi melalui borang soal selidik yang telah diedarkan kepada 30 orang responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar Tingkatan Enam Atas. 6 Atas 2 sebanyak 10 orang responden juga dan 10 orang lagi adalah terdiri daripada pelajar Tingkatan 6 Atas 3. CARA PENGUMPULAN DATA/PROSEDUR KAJIAN Dalam bahagian ini.Bilangan pelajar yang menjadi responden atau sampel dalam kajian ini adalah sebanyak 30 orang. 3.Kaedah kuantitatif dibuat berdasarkan peratusan dan angka sebenar data yang diperolehi.Analisis data dibuat secara rawak yang dijalankan secara kuantitatif yang memperlihatkan angka.

Namun begitu. 1 4 29 96 3 10 27 90 9 30 21 70 26 86. 6. jumlah responden yang menggunakan telefon bimbit . Meniru semasa peperiksaan.7%) responden juga menggunakan telefon bimbit untuk menghantar mesej ( SMS ) kepada rakan-rakan mereka tetapi sebanyak 4 orang ( 13.3% ) responden tidak bersetuju dengan kenyataan ini. 2.Telefon bimbit juga digunakan disebabkan oleh faktor permainan yang terdapat dalam kebanyakan telefon bimbit yang canggih. Sebanyak 6 orang ( 86. Untuk tujuan menunjuk-nunjuk sahaja. kebanyakan pelajar Tingkatan Enam di SMK Lake menggunakan telefon bimbit untuk tujuan menghubungi ibu bapa mereka iaitu sebanyak 29 orang ( 96% ) dan hanya 1 orang ( 4% ) sahaja yang tidak menggunakan telefon bimbit untuk menghubungi ibu bapanya. KENYATAAN Menghubungi ibu bapa. Adanya permainan yang menyeronokkan 5. Berdasarkan data yang telah diperolehi.Kebanyakan responden yang terdiri daripada pelajar Tingkatan Enam juga menggunakan telefon bimbit untuk menghubungi atau menghantar mesej (SMS) kepada teman lelaki atau wanita.3 Dalam jadual tersebut.7% ) responden bersetuju dengan kenyataan ini manakala 16 orang ( 53.3%) responden tidak bersetuju bahawa faktor ini adalah punca mereka menggunakan telefon bimbit.BAHAGIAN A: PUNCA PELAJAR MENGGUNAKAN TELEFON BIMBIT.7 TIDAK 1 16 % 4 53. Menghantar mesej kepada rakanrakan. 4.3 YA 29 14 % 96 46.7 4 13. Sebanyak 26 orang ( 86. Menghubungi atau menghantar mesej kepada teman lelaki/wanita 3. BIL 1. tercatatnya maklumat yang telah diperolehi setelah diperolehi untuk membentuk satu data.

TP : Tidak pasti TS : Tidak setuju STS : Sangat tidak setuju BIL 1. Pembaziran masa. 10 (33.8%) (16.3%) (3. Melalui data yang diperolehi juga.7%) (23. BAHAGIAN B : KESAN PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT. menunjukkan tiada seorang responden pun yang bersetuju bahawa telefon bimbit digunakan untuk meniru semasa peperiksaan kerana semua responden ( 0% ) menggunakan telefon bimbit untuk tujuan yang lain dan bukannya digunakan untuk tujuan meniru semata-mata.4%) (13. 6 (20%) 9 (30%) 7 8 5 2 (26.3%) 1 (3. 17 12 (40)%) 7 (13.4%) 4.3%) 3 (10%) 4 4 1 3.7%) (6. SS 21 S 5 TP 3 (10%) TS 1 (3.4%) 5.1%) 2. Selain itu.3%) (56.atas faktor ini hanya 9 orang ( 30% ) sahaja berbanding 21 orang ( 70% ) responden yang tidak menggunakan telefon bimbit atas disebabkan oleh faktor ini. SS : Sangat setuju S : Setuju. Pembaziran wang.7%) (23.7%) 1 (3.3%) STS 0 (0%) (67. Kelekaan. 17 (56. Kemalasan.3%) 1 (3. jumlah responden yang menggunakan telefon bimbit hanya semata-mata untuk menunjuk-nunjuk sahaja adalah sangat kecil iaitu sebanyak 3 orang ( 10% ) sahaja berbanding dengan 27 orang ( 90% ) responden yang tidak bersikap sedemikian. KENYATAAN Mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran (P & P).6%) (16.3%) 4 1 (13.3%) (3.3%) .

3% ) responden yang tidak setuju dengan kenyataan ini dan tiada seorang pun yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.7%) (36. Dalam kenyataan ini.7% ) responden sangat setuju dengan kenyataan ini. sebanyak 10 orang ( 33.3% ) daripadanya tidak setuju dan tidak ada satu orang pun yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.7% ) bagi responden yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini. ada seorang ( 3. Dalam kenyataan ini. iaitu kesan penggunaan telefon bimbit terhadap pelajar Tingkatan 6 di SMK Lake.3%) (33. Pembahagian masa tidak teratur. Jumlah responden yang tidak setuju dengan kenyataan ini pula adalah sebanyak 5 orang ( 16.8% ) responden sangat setuju dengan kenyataan ini diikuti dengan 5 orang ( 16. diketahui bahawa penggunaan telefon bimbit hanya akan menganggu proses pengajaran dan pembelajaran (P &P ).7%) 7. 10 7 11 2 (6.1% ) responden yang setuju. Hanya 1 orang ( 3.4% ). Sebanyak 3 orang ( 10% ) responden pula tidak pasti dengan kenyataan yang dikemukakan.4%) (36. Kesan radioaktif. iaitu kemalasan. ini adalah satu implikasi yang akan dialami oleh para pelajar Tingkatan Enam akibat menggunakan telefon bimbit secara tidak terkawal. Jumlah ini adalah banyak berbanding dengan jumlah responden yang hanya setuju iaitu sebanyak 7 orang ( 23.4%) (23. Sebanyak 21 orang ( 67. Bilangan responden yang tidak pasti dengan kenyataan ini adalah sebanyak 8 orang ( 26. Dalam kenyataan yang kedua pula.3%) 0 (0%) 1 (3. Sebanyak 6 orang ( 20% ) responden yang sangat setuju dan 9 orang ( 30% ) yang setuju dengan kenyataan ini.6% ). sebanyak 17 orang ( 56.7%) 1 (3. Kelekaan juga merupakan salah satu kesan yang akan dihadapi oleh pelajar Tingkatan Enam apabila kerap menggunakan telefon bimbit. terdapat 7 kenyataan yang dikemukakan.3% )responden sahaja yang tidak pasti dengan kenyataan ini.7%) Dalam bahagian ini. 4 orang ( 13.4% ) responden sangat setuju dan responden yang setuju pula adalah sebanyak .6. data yang diperolehi menunjukkan bahawa penggunaan telefon bimbit akan membawa kepada pembaziran masa.7% ) sahaja dan 2 orang ( 6. Daripada 30 orang responden. 14 11 3 (10%) (46. Dalam kenyataan yang keempat pula. Melalui kenyataan pertama. Namun begitu.

Namun.4% ) hanya setuju diikuti dengan 4 orang ( 13. BAHAGIAN C : LANGKAH-LANGKAH MENGATASI PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN ENAM. Daripada 30 orang responden yang terdiri daripada pelajar Tingkatan Enam Atas.7% ) pula hanya setuju dan 3 orang ( 10% ) daripada 30 responden tidak pasti dengan kenyataan ini. sebanyak 11 orang ( 36. Seterusnya.7% ) responden sangat setuju bahawa penggunaan telefon bimbit akan menyebabkan pembahagian masa para pelajar Tingkatan Enam akan menjadi tidak teratur.3% ). Dalam jadual juga. Tiga orang ( 10% ) responden pula tidak pasti dengan kenyataan yang dikemukakan ini. kesan penggunaan telefon bimbit juga akan menyebabkan masalah pembaziran wang.7% ) sangat setuju dan 7 orang ( 23. . sebanyak 14 orang (46. Manakala jumlah responden yang tidak setuju dengan kenyataan ini mempunyai jumlah yang sama dengan responden yang sangat tidak setuju iaitu 1 orang (3.3% ) responden yang tidak pasti dengan kenyataan ini. Hanya 2 orang ( 6.3% ) responden yang tidak setuju dan seorang sahaja yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.7% ) responden sahaja yang tidak setuju manakala tiada seorang pun yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini. Melalui data yang diperolehi juga. sebanyak 10 orang ( 33. Bagi kenyatan yang keenam iaitu menyebabkan kesan radioaktif pula. Sebanyak 11 orang ( 36. Jumlah responden yang setuju pula ialah sebanyak 7 orang ( 23. hanya 4 orang ( 13.3% ) responden sahaja yang setuju dan jumlah ini adalah sama dengan jumlah responden yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini iaitu sebanyak 1 orang ( 3. Dalam kenyataan ini.7% ) responden yang tidak pasti dengan kenyataa ini.3% ) responden sangat setuju bahawa telefon bimbit boleh membawa kesan yang buruk iaitu kesan radioaktif.3% ) sahaja. sebanyak 17 orang ( 56.12 orang ( 40% ).3% ) sahaja. menunjukkan bahawa hanya ada seorang ( 3.

6% ) 5.4%) (16. 4 ( 13.4%) (33.6%) 4 (13.3%) 3.6%) Dalam Bahagian C.7%) (13. 7.BIL KENYATAAN 1.6% ) 4. Gantung sekolah. 11 ( 36. 5 ( 16. Pantauan daripada ibu bapa dengan kerap.6% ) 5 ( 16. iaitu merampas telefon bimbit pelajar Tingkatan Enam Atas yang membawa telefon bimbit di dalam kawasan sekolah.4%) 6 (20%) 9 (30%) 12 (40%) 11 (36.7%).6%) 5 STS 3 (10%) 4 ( 26. Amaran.4%) (13.3%) responden yang sangat setuju dan 10 orang (33.4%) (13.4%) 4 0 (0%) 5 (13. Menghadkan penggunaan telefon bimbit. Kes disiplin.4%) 6 (20%) 4 4 (13.4%) (16.Bagi responden yang tidak setuju pula.3%) 3 (10%) 4 (13. iaitu langkah-langkah untuk mengatasi penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam. Rampas telefon. 6.6% ) S 8 TP 8 TS 2 (6.3%) 4 4 5 5 ( 16. Jumlah responden yang tidak pasti juga adalah sebanyak 8 orang (26. jumlahnya adalah sebanyak 2 orang (6.4%) responden pula setuju dengan kenyataan yang .4%) (13. SS 9 ( 30% ) 2.6%) sahaja diikuti dengan responden yang sangat tidak setuju iaitu sebanyak 3 orang (10%). sebanyak 9 orang (30%) responden yang sangat setuju bahawa pelajar-pelajar Tingkatan Enam yang menggunakan telefon bimbit terutamanya di dalam kawasan sekolah patut dikenakan kes disiplin manakala 8 orang (26. sebanyak 7 orang (23.7%) 10 (33. 7 ( 23.4%) (16.3%) 5 4 10 (16.7%) responden setuju dengan kenyataan ini. Dalam kenyataan kedua.7% ) (26.4% ) 13 (43. Pengawalan penggunaan telefon bimbit oleh ibu bapa.6%) (13.6%) 7 (23.

3%) sahaja manakala sebanyak 5 orang (16.dikemukakan ini. Jumlah responden yang tidak setuju adalah sama dengan jumlah responden yang tidak pasti iaitu sebanyak 4 orang (13. Seterusnya.4%) tidak pasti dengan kenyataan ini. sebanyak 5 orang (16. hanya 4 orang (13. ianya sedikit sebanyak dapat membantu mengatasi penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam dan 12 orang (40%) .Namun begitu. sebanyak 5 orang (16.6%) responden sangat setuju sekiranya para pelajar yang ditangkap membawa atau menggunakan telefon bimbit ke sekolah hanya perlu diberikan amaran dan 9 orang (30%) responden juga setuju dengan kenyataan ini. Lima orang (16. Selain itu.4%)responden pula tidak pasti.4%) responden yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini. Melalui kenyataan keempat pula.0%) responden hanya setuju dengan kenyataan ini manakala 5 orang (33. Sebanyak 6 orang (20%) responden pula tidak pasti adakah wajar sekiranya para pelajar Tingkatan Enam yang ditangkap menggunakan telefon bimbit diberikan amaran atau tidak. diketahui bahawa sebanyak 4 orang (13.4%). Dalam jadual ini juga.4%) responden yang tidak setuju dan tiada seorang responden pun yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.6%) responden sangat setuju bahawa para pelajar Tingkatan Enam perlu menghadkan penggunaan telefon bimbit dan 12 orang (40%) responden juga setuju dengan kenyataan ini. diketahui bahawa sebanyak 11 orang (36. Seterusnya.6%) responden adalah terdiri daripada pelajar yang sangat tidak setuju bahawa penggunaan telefon bimbit perlu dihadkan.6%) responden sangat setuju bahawa dengan mengawal penggunaan telefon bimbit oleh ibu bapa.3%) yang selebihnya sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.4%) responden berasa tidak setuju bahawa pelajar Tingkatan Enam patut digantung sekolah diikuti dengan 10 orang (33.6%) responden sangat setuju bahawa salah satu langkah untuk mengatasi penggunaan telefon bimbit ialah dengan menggantung pelajar-pelajar Tingkatan Enam yang ditangkap menggunakan telefon bimbit di dalam kawasan sekolah daripada datang ke sekolah untuk tempoh yang tertentu. Jumlah responden yang tidak pasti dengan kenyataan ini adalah sebanyak 4 orang (13.7%) orang responden pula tidak setuju dan 4 orang (13.Enam orang (2. sebanyak 5 orang (16. Sebanyak 4 orang (13.

responden juga setuju dengan kenyataan ini. Dalam kenyataan yang terakhir.4%) responden yang sangat setuju sekiranya ibu bapa bagi pelajar-pelajar Tingkatan Enam yang menggunakan telefon bimbit kerap dipantau dari semasa ke semasa dan 13 orang (43. saya akan membuat perbincangan mengenai keputusan-keputusan kajian yang telah deperolehi daripada kajian yang telah dijalankan.4) sahaja dan selebihnya iaitu sebanyak 5 orang (16. sebanyak 3 orang (20%) responden yang tidak setuju dan jumlah responden yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini adalah sebanyak 4 orang (13.4%). kebanyakan pelajar Tingkatan Enam menggunakan telefon bimbit untuk menghubungi ibu bapa mereka dan cenderung untuk menghantar mesej kepada rakan-rakan mereka. hanya 4 orang (13.2.3%) daripada 30 responden tidak pasti dengan kenyataan yang dikemukakan ini. punca penggunaan telefon bimbit. Perbincangan yeng dilakukan adalah berdasarkan hasil atau keputusan kajian yang telah dibuat melalui tiga bahagian yang berbeza iaitu bahagian A. PERBINCANGAN Dalam bahagian A. Tujuh orang (23. bahagian B.3%) responden juga setuju dengan kenyataan ini. 5.0. jumlah responden yang tidak setuju dengan kenyataan ini adalah sebanyak 4 orang (13. BAB 5 : PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5. kesan-kesan yang akan dihadapi oleh pelajar Tingkatan Enam akibat menggunakan telefon bimbit dan bahagian C pula ialah langkah-langkah untuk mengatasi penggunaan telefon bimbit sama ada di dalam atau luar kawasan sekolah.4%) responden pula tidak pasti dengan kenyataan ini.Dalam kenyataan ini juga. PENGENALAN Dalam bab ini.Perbincangan yang dilakukan akan dikemukakan melalui hipotesis-hipotesis yang telah diperolehi dan dibina. Namun begitu. sebahagian besar pelajar Tingkatan Enam yang tidak menggunakan telefon . Empat orang (13.6%) sangat tidak setuju bahawa pantauan daripada ibu bapa dengan kerap adalah satu daripada langkah untuk mengatasi penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam di SMK Lake.Namun.

Dalam bahagian B pula. Oleh itu. Para pelajar Tingkatan Enam yang menggunakan telefon bimbit seharusnya tahu bagaimana untuk menjimatkan penggunaan kredit secara berhemah dan terancang. didapati bahawa telefon bimbit bukannya digunakan untuk meniru semasa peperiksaan. hasil yang diperolehi daripada perbincangan mendapati bahawa lebih ramai pelajar Tingkatan Enam yang bersetuju bahawa langkah yang perlu diambil untuk mengatasi . Keadaan ini boleh mempengaruhi proses pembelajaran pelajar sehingga menyebabkan kemalasan dan seterusnya membuatkan prestasi pelajar tersebut merosot. permainan yang ada hanya membuang masa dan demi untuk menyimpan bekalan tenaga bateri daripada berkurangan. Keadaan ini adalah kesan daripada kelekaan yang menyebabkan pelajar Tingkatan Enam tidak dapat untuk mengurus dan merancang masa mereka dengan lebih baik.Sekiranya perkara ini berlarutan. Hasil daripada perbincangan juga mendapati bahawa penggunaan telefon bimbit secara tidak terkawal juga akan menyebabkan seseorang pelajar tidak dapat membahagikan masa mereka dengan teratur. Pelajar Tingkatan Enam sedar bahawa menggunakan telefon bimbit untuk meniru semasa peperiksaan adalah perkara yang mustahil dan hukuman yang besar akan dikenakan kepada pelajar yang bertindak sedemikian.Namun begitu.Hal ini kerana. ramai pelajar Tingkatan Enam tidak pasti bahawa telefon bimbit akan menyebabkan seseorang mendapat kesan radioaktif.Begitu juga untuk pelajar yang menggunakan telefon bimbit hanya semata-mata untuk menunjuk-nunjuk sahaja. diketahui bahawa ramai pelajar yang bersetuju bahawa penggunaan telefon bimbit hanya akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dan kelekaan juga akan menjadi salah satu kesan daripadanya kerana telefon bimbit akan menghalang seseorang pelajar daripada melakukan aktiviti lain yang lebih berfaedah terutamanya dalam membuat kerja-kerja sekolah. Masa yang sepatutnya digunakan untuk aktiviti-aktiviti yang lebih berfaedah akan terbuang begitu sahaja sekiranya menggunakan telefon bimbit secara kerap dan tidak terkawal. mereka tidak berani untuk membuat perkara tersebut. secara tidak langsung boleh menjejaskan pelajaran mereka. telefon bimbit juga akan menyebabkan pembaziran masa.bimbit atas faktor permainan yang ada. Bagi bahagian C.Ramai pelajar Tingkatan Enam yang menggunakan telefon bimbit bukannya bertujuan untuk menunjuk-nunjuk. Telefon bimbit juga menyebabkan pembaziran wang terutamanya apabila wang tersebut digunakan untuk mengisi kredit telefon bimbit.Selain leka.Dalam bahagian ini juga.

2 CADANGAN Kajian yang telah dijalankan ini diharapkan boleh menjadi panduan dan rujukan kepada pengkaji-pengkaji lain yang berminat untuk mengkaji dan mengetahui mengenai tajuk ini secara lebih mendalam dan lebih terperinci lagi. kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak sekolah mengenai kesan dan punca penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam agar dapat mengambil tindakan yang sewajarnya supaya dapat mengatasi masalah ini dengan segera.Untuk mengatasi masalah penggunaan telefon bimbit. didapati bahawa pelajar sepatutnya dapat menghadkan penggunaan telefon bimbit. pengkaji yang akan datang perlu membuat kajian tentang tajuk ini melalui skop yang lebih besar dan kajian ini hanya dijadikan bahan rujukan dan panduan bagi menjalankan kajian yang lebih luas dan mendalam. Selain itu. Misalnya. Keadaan ini adalah sangat perlu dilakukan demi kepentingan anak-anak mereka iaitu pelajar-pelajar Tingkatan Enam agar tidak menjejaskan pelajaran mereka.Hasil daripada perbincangan juga mendapati bahawa ibu bapa juga memainkan peranan dalam masalah ini. dalam kajian ini hanya pelajar Tingkatan Enam sahaja yang dijadikan subjek kajian dan populasinya adalah amat kecil berbanding dengan pelajar tingkatan-tingkatan lain. pelajar Tingkatan Enam mendapati bahawa ibu bapa bagi setiap pelajar sepatutnya dapat mengawal penggunaan telefon bimbit oleh anak-anak mereka masing-masing. ibu bapa juga perlu membuat pantauan secara kerap terhadap anak-anak mereka daripada menggunakan telefon bimbit secara tidak terkawal.Manakala di luar kawasan sekolah. pengkaji boleh memainkan peranan sebagai pemerhati atau pemantau yang dikenali sebagai participant observer iaitu sebagai pengkaji yang memantau .Masa yang ada sepatutnya diperuntukkan dengan perkara-perkara yang lebih bermanfaat kepada mereka sendiri. Disebabkan skop kajian ini adalah sangat kecil. Selain daripada itu juga.Selain mengawal. 5.masalah penggunaan telefon bimbit adalah hanya dengan memberikan amaran berbanding dengan pelajar yang tidak bersetuju sekiranya pelajar Tingkatan Enam yang membawa telefon bimbit ke sekolah patut digantung sekolah. faktor media massa boleh dijadikan sebagai pemboleh ubah kerana media massa mampu memberikan gambaran yang lebih tepat dan jelas lagi terutamanya tentang aspek-aspek yang dikaji. Dalam masa yang sama juga.

Kamus Dewan Edisi Ketiga 2. pihak-pihak tertentu perlulah mengambil atau melaksanakan apa jua tindakan yang wajar dan berkesan demi mengelakkan penggunaan telefon bimbit bukan sahaja menular dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam Atas malah akan terus meluas ke pelajar-pelajar lain di SMK Tunku Abdul Rahman. BIBLIOGRAFI 1. Utusan Malaysia (2010) 3. dapat disimpulkan bahawa terdapat beberapa faktorfaktor atau punca-punca yang mendorong pelajar pelajar Tingkatan Enam Atas untuk menggunakan telefon bimbit tanpa memikirkan akibat yang akan mereka hadapi.Tindakan yang diambil juga perlu dilaksanakan dengan segera supaya pihak sekolah dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap pembelajaran Tingkatan Enam Atas yang akan menduduki peperiksaan STPM tidak lama lagi.tindak tanduk rakan-rakan mereka yang merupakan subjek kajian supaya mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan tepat tanpa disedari. Internet . Dengan ini.2. 5.Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) . KESIMPULAN Melalui kajian yang telah dijalankan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful