ABSTRAK Kajian yang bertajuk “ Kesan Penggunaan Telefon Bimbit Dalam Kalangan Pelajar ” yang telah dilaksanakan ini

memberikan peranan yang penting dalam memberikan pendedahan kepada para pelajar tingkatan enam atas khususnya berkenaan dengan kesan-kesan penggunaan telefon bimbit terhadap mereka dan mereka akan lebih mengetahui kaedah atau cara yang terbaik untuk mengelakkan diri mereka daripada terbelenggu dalam pemasalah yang berkaitan dengan penggunaan telefon bimbit melalui dapatan atau keputusan kajian yang telah dijalankan. Selain itu, kajian ini juga dapat menarik minat para pelajar tingkatan enam mengetahui dengan lebih lanjut tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan telefon bimbit yang sememangnya menjadi satu masalah yang kian membimbangkan pihak sekolah dan pihak ibu bapa yang juga memainkan peranan yang penting dalam mengelakkan anak-anak mereka untuk menjauhkan diri daripada menggunakan telefon bimbit yang sememangnya akan mendatangkan kesan buruk walaupun telefon bimbit digunakan untuk tujuan yang lebih bermanfaat dan lebih berguna tetapi sekiranya penggunaannya terpesong, sudah tentu pelajar tingkatan enam yang kerap menggunakan telefon bimbit akan menerima kesan yang amat buruk terhadap diri mereka dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Oleh itu, kajian ini perlulah menunjukkan keberkesanan dari segi langkah-langkah untuk mengatasi masalah penggunaan telefon bimbit terutamanya dalam kalangan pelajar tingkatan enam atas.

BAB 1:PENDAHULUAN 1.0 PENGENALAN Kajian ini bertujuan untuk memberikan perkongsian kepada para pelajar Tingkatan Enam dan pelajarpelajar lain yang menuntut di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman serta pihak sekolah. Kajian ini memberikan sedikit maklumat tentang punca-punca penggunaan telefon bimbit, kesan-kesannya terhadap pelajar Tingkatan Enam dan langkah-langkah yang wajar diambil.Di samping itu kajian ini juga memberikan kesempatan kepada pelajar-pelajar di SMK Tunku Abdul Rahman tersebut untuk mengetahui dan sedar selain mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang diperlukan mengenai penggunaan telefon bimbit tidak kira di dalam atau luar kawasan sekolah. 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN

Keadaan ini berhubung kait dengan golongan remaja terutamanya para pelajar yang masih belajar. pelajar tingkatan enam akan mengalami implikasi daripada penggunaan alat komumikasi tersebut. kajian ini hendaklah dijalankan dengan sempurna. tanpa disedari. Penggunaan telefon bimbit di kawasan sekolah dan luar kawasan sekolah sangat berleluasa dalam kalangan pelajar dan pelajar Tingkatan Enam tidak terkecuali dalam menggunakannya.3 OBJEKTIF KAJIAN . 1. Disebabkan penggunaannya berleluasa. Kajian ini sememangnya satu tajuk yang sesuai dan menarik untuk memberikan kesedaran dan pendedahan kepada pelajar Tingkatan Enam di SMK Tunku Abdul Rahman mengenai kesan-kesan. punca-punca dan perkara lain yang berkait rapat dengan penggunaan telefon bimbit yang boleh mempengaruhi sifat fizikal dan mental seseorang pengguna sekiranya tidak menggunakannya dengan bijak dan terancang.Langkah-langkah yang bijak dan berkesan perlu diambil dengan segera supaya dapat mengelak masalah tersebut daripada terus berleluasa dan berterusan.Namun begitu. Di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman.Kaijan yang dilakukan adalah sangat sukar dijalankan disebabkan oleh ketiadaan pemahaman yang mencukupi dan persediaan yang sederhana dalam menjalankan kajian ini dengan sebaiknya. Perkara sedemikian wajar dielak bagi menghalang mereka daripada mengalami banyak komplikasi yang boleh menjejaskan diri mereka dan masyarakat di sekelilingnya. satu kajian telah dijalankan untuk menepati tiga objektif utama iaitu mengenal pasti kesan positif dan kesan negatif akibat menggunakan telefon bimbit dalam kalangan pelajar tingkatan enam. mencari dan mengenal pasti apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah penggunaan telefon bimbit di kalangan pelajar tingkatan enam. 1. Tajuk yang dipilih iaitu „Penggunaan Telefon Bimbit Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Enam di Tunku Abdul Rahman‟ adalah berdasarkan keadaan sebenar yang berlaku di sekolah tersebut.2 PERNYATAAN MASALAH Penggunaan telefon bimbit adalah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada hari ini.Oleh itu. masalah ini tidak terkecuali khususnya yang melibatkan pelajar tingkatan enam yang akan menduduki peperiksaan STPM. menjelaskan punca-punca yang mendorong kepada penggunaan telefon bimbit.

pihak sekolah mestilah memantau dan mengawal penggunaan telefon bimbit di dalam kawasan sekolah dengan sepenuh masa dan keadaan ini sangat mengganggu proses pengurusan pihak sekolah dan kesibukan proses Pengajaran dan Pembelajaran (P & P). terdapat beberapa persoalan yang timbul dan persoalan-persoalan yang wujud perlu diberikan penjelasan. . saya tertanya-tanya apakah yang menyebabkan para pelajar tingkatan enam di SMK Tunku Abdul Rahman menggunakan telefon bimbit.Dalam kajian ini. Mengenal pasti dan menjelaskan punca-punca yang mendorong pelajar tingkatan enam menggunakan telefon bimbit. Mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar tingkatan enam di SMK Tunku Abdul Rahman. Oleh itu. saya ingin mendapatkan kebenaran mengenai kewajaran penggunaan telefon bimbit digunakan di dalam kawasan sekolah. Sekiranya pihak tersebut ingin mengatasi masalah ini dengan berkesan. saya ingin mengetahui siapakah pihak yang bertanggungjawab dan memainkan peranan yang penting dalam masalah ini dan apakah tindakan yang perlu mereka ambil bagi mengawal atau mengatasi masalah ini dengan serta-merta dan berkesan untuk mengelakkan pelajar tersebut terus menghadapi masalah yang semakin serius. Larangan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar sememangnya sudah termaktub dalam Surat Pekeliling yang telah diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran pada tahun 2009 dan semua sekolah tidak terkecuali dalam Surat Pekeliling tersebut. Saya juga ingin mendapatkan kepastian mengenai apakah yang akan berlaku sekiranya pelajar tingkatan enam kerap menggunakan telefon bimbit tanpa mengawal tempoh masa penggunaannya. Mengenal pasti kesan positif dan kesan negatif penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar tingkatan enam.4 PERSOALAN KAJIAN Sepanjang menjalankan kajian ini.Apakah tujuan mereka menggunakan telefon bimbit tersebut sehingga memberikan impak kepada diri mereka sendiri. 3. 1. Dalam masa yang sama. 2. apakah bentuk tindakan yang perlu mereka ambil dalam usaha membendung masalah tersebut demi kebaikan pelajar tersebut dan semua pihak yang mempunyai kaitan dan hubungan dengan pelajar-pelajar tingkatan enam tersebut. Adakah penggunaannya dibenarkan atau dilarang sama sekali? Sekiranya dibenarkan penggunaannya. sememangnya pengunaan telefon bimbit di kawasan sekolah dilarang sama sekali untuk mengelakkan perkara-perkara tersebut terjadi selain mendatangkan kesan yang buruk kepada pelajar itu sendiri.1. Selain itu juga.

1. Pada masa yang sama. Selain itu juga. ibu bapa.Selain kekurangan sumber yang diperlukan. . rakan karib dan sebagainya. Keadaan ini telah melambatkan proses pelaksanaan kajian yang ingin dijalankan. maklumat yang diperolehi untuk melengkapkan kajian ini agak sukar dilaksanakan. Para pelajar Tingkatan Enam juga dapat mengawal kadar penggunaan telefon bimbit dengan teratur dan terancang dalam menggunakan telefon bimbit untuk tujuan-tujuan tertentu. Oleh kerana kekurangan sumber. hasil yang diperolehi akan dapat memberikan pendedahan dan juga kesedaran kepada para pelajar khususnya pelajar-pelajar Tingkatan Enam di SMK Tunku Abdul Rahman mengenai kesan-kesan yang akan dihadapi sekiranya terlalu kerap menggunakan telefon bimbit tanpa kawalan. Kajian ini juga membolehkan para pelajar Tingkatan Enam mengelakkan diri mereka daripada menggunakan telefon bimbit dengan kerap tidak kira di kawasan sekolah ataupun di luar kawasan sekolah kerana kedua-dua kawasan tersebut tidak mengubah kesan-kesan yang akan dialami oleh pelajar-pelajar tersebut. 1. emosi dan banyak lagi aspek yang boleh diambilkira. pengkaji akan dapat mengetahui sejauh manakah tindakan yang diambil oleh pihak-pihak tersebut dalam usaha mengatasi masalah ini berjaya memberikan kesan yang diingini terhadap pelajar Tingkatan Enam yang menggunakan telefon bimbit. majalah-majalah. artikel-artikel dan sumber-sumber lain yang jarang dijumpai dan dijadikan rujukan.6 BATASAN KAJIAN 1. Bahan dan maklumat yang sedikit. Kajian ini juga sedikit sebanyak pengetahuan kepada diri sendiri mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan telefon bimbit yang berupaya memudaratkan dan menjejaskan mental.5 KEPENTINGAN KAJIAN Dalam menjalankan kajian ini. pengkaji akan berupaya untuk mendapatkan kepastian dan kebenaran di sebalik puncapunca pelajar Tingkatan Enam menggunakan telefon bimbit di dalam dan luar kawasan sekolah sehingga tidak langsung menjejaskan diri sendiri dan orang lain di persekitarannya yang turut menghadapi masalah ini seperti pihak sekolah. maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian sangat terhad dan sukar diperoleh terutamanya buku-buku.

Banyak masa yang telah dibazirkan akibat keadaan sedemikian. Telefon bimbit juga boleh digunakan dari jarak jauh atau dekat yang digunakan sebagai alat perhubungan suara atau data melalui jaringan stesen pangkalan yang dikenali sebagai tapak sel. 1. Ketika kajian sedang dijalankan. bluetooth. Telefon bimbit juga dikenali sebagai sebagai telefon tangan. Yunani iaitu “Tele” yang bermaksud jauh dan “Phone” yang bermaksud suara. penukar paket bagi capaian internet.Keadaan ini telah menyukarkan perjalanan kajian. Kekangan kerja sekolah lain. permainan. Kajian hanya dibuat ketika adanya perjumpaan R & D bersama dengan guru pembimbing iaitu pada hari Isnin dan hari Khamis. 3. telefon selular dan telefon tanpa wayar dan mampu menyokong banyak perkhidmatan GSM tambahan serta mempunyai ciri telefon bimbit tambahan seperti khidmat pesanan ringkas (SMS) bagi perutusan teks. telefon bimbit merupakan satu alat perhubungan yang berfungsi berdasarkan isyarat gelombang tanpa pendawaian (wireless). masalah komputer yang rosak juga merupakan penyebab kajian ini tidak dapat dijalankan dengan lancar.Terdapat beberapa jenis telefon dan salah satunya ialah telefon bimbit. kamera dengan perakam video dan khidmat pesanan multimedia (MMS)bagi menghantar dan menerima gambar atau video.2.Menurut maklumat yang diperolehi daripada Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM). infrared. kerja-kerja sekolah yang lain dan aktiviti sekolah telah menyebabkan kurang masa yang diperuntukkan untuk membuat kajian. surat-e.7 DEFINISI ISTILAH Perkataan telefon diambil daripada bahasa Greek. BAB 2: SOROTAN PENULISAN . Walaupun ada banyak masa yang diperuntukkan. Komputer rosak.Semua maklumat yang telah diperolehi dan disimpan di dalam komputer tersebut telah menyebabkan saya terpaksa mendapat dan mencari maklumat sekali lagi.

mereka mengakui bebas melakukan apa saja menggunakan alat telekomunikasi tersebut di dalam kawasan sekolah. mereka menyatakan. mereka menghabiskan kira-kira RM10 ke RM40 sebulan yang diberi oleh ibu bapa bagi tujuan isian semula kredit.„Ketaksuban‟ mereka terhadap alat ini sehinggakan mereka lebih rela tertinggal buku sekolah daripada telefon bimbit. masalah penyalahgunaan telefon bimbit masih terus diperkatakan dan berleluasa di kalangan pelajar.Pada masa yang sama. telefon bimbit penting untuk menghubungi ibu bapa apabila perlu atau jika berlaku sebarang kecemasan. Selain itu. SHAIFUDDIN MOHD.Dalam hal ini. pihak sekolah dan ibu bapa pula seolah-olah merelakan ia dicabuli.Tambah mengejutkan. mereka turut mendedahkan bahawa ada di kalangan rakan-rakan tidak kira lelaki mahupun perempuan yang menyimpan dan memuat turun gambar atau klip video lucah. MUHAMMAD AMIRUL AFIQ MASTOR.Dalam masa sama. siapa yang .SAID serta jurugambar.NOOR di sekolah-sekolah sekitar ibu negara bagi melihat sendiri fenomena penggunaan telefon bimbit di sekolah-sekolah. tidak dipedulikan oleh para pelajar. Rata-rata pelajar yang ditemui memberitahu.Agak mengejutkan apabila mendapati daripada segi perbelanjaan. Paling menyedihkan. kes kecurian telefon bimbit juga kerap berlaku kerana ada antara mereka memiliki telefon yang canggih dan mahal seperti BlackBerry dan iPhone. Hakikatnya.Kajian ini dijalankan oleh wartawan unit khas Utusan Malaysia.Alasannya. rata-rata mereka mengakui tidak boleh hidup tanpa telefon bimbit. mereka sebenarnya membawa telefon bimbit ke sekolah secara curi-curi. AZRAI MOHAMMAD dan ROSALINDA MD.NOOR dan NOORADZRENE MOHD.Namun apabila ditanya lebih lanjut. tindakan kementerian mengeluarkan larangan tersebut ialah bagi menyekat peningkatan kes-kes disiplin di kalangan pelajar. Hasil kajian wartawan Unit Khas Utusan Malaysia (2000) di beberapa sekolah disekitar ibu negara baru-baru ini jelas menunjukkan pekeliling yang kembali dikuatkuasakan pada Mac 2009 itu.Lebih menghairankan. mereka menggunakan alat telekomunikasi tersebut untuk mendengar lagu yang telah dimuat turun ketika di dalam kelas atau pada masa terluang. tujuan sebenar membawa telefon bimbit ke sekolah adalah untuk berhubung bersama rakan-rakan melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) dan jarang sekali menggunakannya untuk menghubungi ibu bapa.Malangnya. setelah hampir dua tahun peraturan itu dikuatkuasakan.

TEMPAT. POPULASI. Bau. A. beberapa perkara telah dilakukan untuk mengumpulkan maklumat .Responden bagi kajian ini adalah terdiri daripada 30 orang pelajar Tingkatan Enam Atas.Maklumat yang dikumpulakan adalah berdasarkan borang soal selidik yang telah diedarkan kepada beberapa orang pelajar Tingkatan Enam Atas yang telah dipilih secara rawak dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam di SMK Lake. Namun. Populasi bagi kajian ini pula adalah seramai 61 orang orang pelajar Tingkatan Enam Atas yang menuntut di SMK Lake. Bau. bukannya keseluruhan populasi pelajar tersebut yang menjadi sampel kajian tetapi sebahagiannya sahaja yang dipilih secara rawak.1 PENGENALAN Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan-kesan. 6 Atas 2 sebanyak 23 orang dan pelajar tingkatan 6 Atas 3 yang terdiri daripada 27 orang pelajar.harus dipersalahkan?Pihak sekolah atau ibu bapa?Atau mungkinkah perkara ini berlaku didorong oleh sikap pelajar sendiri yang sememangnya degil? BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3. punca-punca dan langkah-langkah mengatasi terhadap penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar tingkatan enam Sekolah Menengah Kebangsaan Lake. DAN SAMPEL KAJIAN POPULASI Semuanya adalah terdiri daripada pelajar Tingkatan Enam iaitu 6 Atas 1 sebanyak 11 orang. B. REKA BETUK KAJIAN Dalam melaksanakan kajian ini. SAMPEL . Kajian ini adalah berbentuk deskriptif yang menggunakan set soal selidik sebagai instrumen kajian.

2.3 CARA ANALISIS DATA Analisis data dibuat berdasarkan maklumat yang diperolehi melalui borang soal selidik yang telah diedarkan kepada 30 orang responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar Tingkatan Enam Atas. data atau keputusan kajian yang telah diperolehi melalui borang soal selidik yang telah diisi oleh responden akan dikumpul dan dianalisis melalui kaedah kuntitatif. TEMPAT Kajian yang dijalankan bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman INSTRUMENTASI KAJIAN Instrument kajian yang digunakan dalam melaksanakan kajian ini ialah melalui borang soal selidik. 6 Atas 2 sebanyak 10 orang responden juga dan 10 orang lagi adalah terdiri daripada pelajar Tingkatan 6 Atas 3. 3.Bilangan pelajar yang menjadi responden atau sampel dalam kajian ini adalah sebanyak 30 orang. Kaedah ini adalah kaedah yang paling sesuai untuk mendapat atau mengumpulkan maklumat dengan tepat. 3. CARA PENGUMPULAN DATA/PROSEDUR KAJIAN Dalam bahagian ini. nilai mutlak atau peratusan keputusan hasil daripada pengiraan daripada dapatan kajian iaitu melalui borang soal selidik yang telah diisi oleh responden dalam tiga bahagian yang berbeza.Analisis data dibuat secara rawak yang dijalankan secara kuantitatif yang memperlihatkan angka. Soal selidik digunakan untuk mendapatkan kepastian yang berkaitan dengan soalansoalan yang telah dikemukakan. 10 orang pelajar daripada Tingkatan 6 Atas 1.Kaedah kuantitatif dibuat berdasarkan peratusan dan angka sebenar data yang diperolehi. BAB 4: KEPUTUSAN ATAU DAPATAN KAJIAN .

kebanyakan pelajar Tingkatan Enam di SMK Lake menggunakan telefon bimbit untuk tujuan menghubungi ibu bapa mereka iaitu sebanyak 29 orang ( 96% ) dan hanya 1 orang ( 4% ) sahaja yang tidak menggunakan telefon bimbit untuk menghubungi ibu bapanya. Berdasarkan data yang telah diperolehi.7 TIDAK 1 16 % 4 53. Sebanyak 6 orang ( 86. Adanya permainan yang menyeronokkan 5. Menghubungi atau menghantar mesej kepada teman lelaki/wanita 3.7% ) responden bersetuju dengan kenyataan ini manakala 16 orang ( 53.Telefon bimbit juga digunakan disebabkan oleh faktor permainan yang terdapat dalam kebanyakan telefon bimbit yang canggih.7 4 13. Meniru semasa peperiksaan. Menghantar mesej kepada rakanrakan.BAHAGIAN A: PUNCA PELAJAR MENGGUNAKAN TELEFON BIMBIT. Untuk tujuan menunjuk-nunjuk sahaja. jumlah responden yang menggunakan telefon bimbit . KENYATAAN Menghubungi ibu bapa. 6.3%) responden tidak bersetuju bahawa faktor ini adalah punca mereka menggunakan telefon bimbit. 1 4 29 96 3 10 27 90 9 30 21 70 26 86. tercatatnya maklumat yang telah diperolehi setelah diperolehi untuk membentuk satu data. Namun begitu. 2.7%) responden juga menggunakan telefon bimbit untuk menghantar mesej ( SMS ) kepada rakan-rakan mereka tetapi sebanyak 4 orang ( 13. BIL 1.3% ) responden tidak bersetuju dengan kenyataan ini.3 Dalam jadual tersebut.3 YA 29 14 % 96 46. 4.Kebanyakan responden yang terdiri daripada pelajar Tingkatan Enam juga menggunakan telefon bimbit untuk menghubungi atau menghantar mesej (SMS) kepada teman lelaki atau wanita. Sebanyak 26 orang ( 86.

3%) 1 (3. Kemalasan.atas faktor ini hanya 9 orang ( 30% ) sahaja berbanding 21 orang ( 70% ) responden yang tidak menggunakan telefon bimbit atas disebabkan oleh faktor ini. menunjukkan tiada seorang responden pun yang bersetuju bahawa telefon bimbit digunakan untuk meniru semasa peperiksaan kerana semua responden ( 0% ) menggunakan telefon bimbit untuk tujuan yang lain dan bukannya digunakan untuk tujuan meniru semata-mata.7%) (6. 6 (20%) 9 (30%) 7 8 5 2 (26.4%) (13. 17 (56.1%) 2. jumlah responden yang menggunakan telefon bimbit hanya semata-mata untuk menunjuk-nunjuk sahaja adalah sangat kecil iaitu sebanyak 3 orang ( 10% ) sahaja berbanding dengan 27 orang ( 90% ) responden yang tidak bersikap sedemikian. SS 21 S 5 TP 3 (10%) TS 1 (3.8%) (16. Selain itu.3%) (3.3%) 1 (3. 17 12 (40)%) 7 (13.7%) 1 (3.3%) STS 0 (0%) (67. Pembaziran wang.7%) (23.4%) 4. 10 (33. BAHAGIAN B : KESAN PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT.7%) (23.3%) (56. Kelekaan. KENYATAAN Mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran (P & P). SS : Sangat setuju S : Setuju.4%) 5. Pembaziran masa.3%) 4 1 (13. Melalui data yang diperolehi juga. TP : Tidak pasti TS : Tidak setuju STS : Sangat tidak setuju BIL 1.3%) (3.3%) 3 (10%) 4 4 1 3.6%) (16.3%) .

iaitu kemalasan.7% ) responden sangat setuju dengan kenyataan ini. iaitu kesan penggunaan telefon bimbit terhadap pelajar Tingkatan 6 di SMK Lake.3%) (33. Bilangan responden yang tidak pasti dengan kenyataan ini adalah sebanyak 8 orang ( 26. Dalam kenyataan yang keempat pula. Pembahagian masa tidak teratur. 14 11 3 (10%) (46.4% ) responden sangat setuju dan responden yang setuju pula adalah sebanyak .3%) 0 (0%) 1 (3. Dalam kenyataan yang kedua pula.4%) (36. terdapat 7 kenyataan yang dikemukakan. Dalam kenyataan ini. Daripada 30 orang responden. ada seorang ( 3.7%) 7.3% ) daripadanya tidak setuju dan tidak ada satu orang pun yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini. diketahui bahawa penggunaan telefon bimbit hanya akan menganggu proses pengajaran dan pembelajaran (P &P ). data yang diperolehi menunjukkan bahawa penggunaan telefon bimbit akan membawa kepada pembaziran masa.7%) Dalam bahagian ini. Jumlah responden yang tidak setuju dengan kenyataan ini pula adalah sebanyak 5 orang ( 16. Sebanyak 6 orang ( 20% ) responden yang sangat setuju dan 9 orang ( 30% ) yang setuju dengan kenyataan ini.3% )responden sahaja yang tidak pasti dengan kenyataan ini.4% ). sebanyak 17 orang ( 56.7%) (36.1% ) responden yang setuju. Jumlah ini adalah banyak berbanding dengan jumlah responden yang hanya setuju iaitu sebanyak 7 orang ( 23. Hanya 1 orang ( 3. Namun begitu.3% ) responden yang tidak setuju dengan kenyataan ini dan tiada seorang pun yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini. Dalam kenyataan ini. Sebanyak 21 orang ( 67.8% ) responden sangat setuju dengan kenyataan ini diikuti dengan 5 orang ( 16. 10 7 11 2 (6.7% ) sahaja dan 2 orang ( 6. Kesan radioaktif. Kelekaan juga merupakan salah satu kesan yang akan dihadapi oleh pelajar Tingkatan Enam apabila kerap menggunakan telefon bimbit. Sebanyak 3 orang ( 10% ) responden pula tidak pasti dengan kenyataan yang dikemukakan.7%) 1 (3.6.7% ) bagi responden yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini. ini adalah satu implikasi yang akan dialami oleh para pelajar Tingkatan Enam akibat menggunakan telefon bimbit secara tidak terkawal. 4 orang ( 13. Melalui kenyataan pertama.4%) (23.6% ). sebanyak 10 orang ( 33.

Tiga orang ( 10% ) responden pula tidak pasti dengan kenyataan yang dikemukakan ini. Hanya 2 orang ( 6. hanya 4 orang ( 13. sebanyak 17 orang ( 56. Manakala jumlah responden yang tidak setuju dengan kenyataan ini mempunyai jumlah yang sama dengan responden yang sangat tidak setuju iaitu 1 orang (3. kesan penggunaan telefon bimbit juga akan menyebabkan masalah pembaziran wang. Sebanyak 11 orang ( 36.7% ) responden yang tidak pasti dengan kenyataa ini.3% ) responden yang tidak setuju dan seorang sahaja yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.12 orang ( 40% ). Dalam jadual juga. Daripada 30 orang responden yang terdiri daripada pelajar Tingkatan Enam Atas. sebanyak 11 orang ( 36.3% ) responden yang tidak pasti dengan kenyataan ini.4% ) hanya setuju diikuti dengan 4 orang ( 13. sebanyak 10 orang ( 33. Seterusnya.3% ) responden sangat setuju bahawa telefon bimbit boleh membawa kesan yang buruk iaitu kesan radioaktif. Namun.3% ) sahaja.7% ) responden sahaja yang tidak setuju manakala tiada seorang pun yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.7% ) pula hanya setuju dan 3 orang ( 10% ) daripada 30 responden tidak pasti dengan kenyataan ini.7% ) sangat setuju dan 7 orang ( 23. . Bagi kenyatan yang keenam iaitu menyebabkan kesan radioaktif pula. sebanyak 14 orang (46. Jumlah responden yang setuju pula ialah sebanyak 7 orang ( 23. BAHAGIAN C : LANGKAH-LANGKAH MENGATASI PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN ENAM. menunjukkan bahawa hanya ada seorang ( 3.3% ).7% ) responden sangat setuju bahawa penggunaan telefon bimbit akan menyebabkan pembahagian masa para pelajar Tingkatan Enam akan menjadi tidak teratur. Melalui data yang diperolehi juga.3% ) sahaja.3% ) responden sahaja yang setuju dan jumlah ini adalah sama dengan jumlah responden yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini iaitu sebanyak 1 orang ( 3. Dalam kenyataan ini.

6% ) S 8 TP 8 TS 2 (6. 11 ( 36.4%) (13. Pantauan daripada ibu bapa dengan kerap. sebanyak 7 orang (23. Menghadkan penggunaan telefon bimbit.4%) 6 (20%) 4 4 (13. jumlahnya adalah sebanyak 2 orang (6.4%) (13. iaitu merampas telefon bimbit pelajar Tingkatan Enam Atas yang membawa telefon bimbit di dalam kawasan sekolah. SS 9 ( 30% ) 2. Amaran.4%) 6 (20%) 9 (30%) 12 (40%) 11 (36.6%) 7 (23. Rampas telefon.7% ) (26. 5 ( 16. Kes disiplin. Jumlah responden yang tidak pasti juga adalah sebanyak 8 orang (26.7%).4%) (16.3%) 5 4 10 (16.6%) Dalam Bahagian C.3%) responden yang sangat setuju dan 10 orang (33.3%) 4 4 5 5 ( 16.Bagi responden yang tidak setuju pula.4%) (13.6% ) 5.3%) 3.6% ) 5 ( 16.4%) 4 0 (0%) 5 (13.7%) responden setuju dengan kenyataan ini. Dalam kenyataan kedua. 7 ( 23.4%) (16.4%) (16. Gantung sekolah.6%) 5 STS 3 (10%) 4 ( 26.6% ) 4.7%) 10 (33.6%) 4 (13.7%) (13.6%) (13. 4 ( 13.BIL KENYATAAN 1. 6.6%) sahaja diikuti dengan responden yang sangat tidak setuju iaitu sebanyak 3 orang (10%). sebanyak 9 orang (30%) responden yang sangat setuju bahawa pelajar-pelajar Tingkatan Enam yang menggunakan telefon bimbit terutamanya di dalam kawasan sekolah patut dikenakan kes disiplin manakala 8 orang (26.3%) 3 (10%) 4 (13.4%) (33.4%) responden pula setuju dengan kenyataan yang . 7.4% ) 13 (43. iaitu langkah-langkah untuk mengatasi penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam. Pengawalan penggunaan telefon bimbit oleh ibu bapa.

3%) sahaja manakala sebanyak 5 orang (16. diketahui bahawa sebanyak 4 orang (13.4%)responden pula tidak pasti.6%) responden sangat setuju bahawa salah satu langkah untuk mengatasi penggunaan telefon bimbit ialah dengan menggantung pelajar-pelajar Tingkatan Enam yang ditangkap menggunakan telefon bimbit di dalam kawasan sekolah daripada datang ke sekolah untuk tempoh yang tertentu.4%) responden yang tidak setuju dan tiada seorang responden pun yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.4%) responden berasa tidak setuju bahawa pelajar Tingkatan Enam patut digantung sekolah diikuti dengan 10 orang (33.4%).Namun begitu. Sebanyak 6 orang (20%) responden pula tidak pasti adakah wajar sekiranya para pelajar Tingkatan Enam yang ditangkap menggunakan telefon bimbit diberikan amaran atau tidak. Sebanyak 4 orang (13. Lima orang (16. sebanyak 5 orang (16.4%) tidak pasti dengan kenyataan ini. Jumlah responden yang tidak pasti dengan kenyataan ini adalah sebanyak 4 orang (13. Seterusnya. Dalam jadual ini juga.dikemukakan ini. Seterusnya.6%) responden sangat setuju sekiranya para pelajar yang ditangkap membawa atau menggunakan telefon bimbit ke sekolah hanya perlu diberikan amaran dan 9 orang (30%) responden juga setuju dengan kenyataan ini.6%) responden sangat setuju bahawa para pelajar Tingkatan Enam perlu menghadkan penggunaan telefon bimbit dan 12 orang (40%) responden juga setuju dengan kenyataan ini. sebanyak 5 orang (16. Melalui kenyataan keempat pula.4%) responden yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.7%) orang responden pula tidak setuju dan 4 orang (13.6%) responden sangat setuju bahawa dengan mengawal penggunaan telefon bimbit oleh ibu bapa.0%) responden hanya setuju dengan kenyataan ini manakala 5 orang (33. diketahui bahawa sebanyak 11 orang (36.3%) yang selebihnya sangat tidak setuju dengan kenyataan ini.Enam orang (2. Jumlah responden yang tidak setuju adalah sama dengan jumlah responden yang tidak pasti iaitu sebanyak 4 orang (13. hanya 4 orang (13.6%) responden adalah terdiri daripada pelajar yang sangat tidak setuju bahawa penggunaan telefon bimbit perlu dihadkan. ianya sedikit sebanyak dapat membantu mengatasi penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam dan 12 orang (40%) . Selain itu. sebanyak 5 orang (16.

hanya 4 orang (13. PENGENALAN Dalam bab ini.Namun. Dalam kenyataan yang terakhir. 5.6%) sangat tidak setuju bahawa pantauan daripada ibu bapa dengan kerap adalah satu daripada langkah untuk mengatasi penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam di SMK Lake.0.4%) responden pula tidak pasti dengan kenyataan ini. sebanyak 3 orang (20%) responden yang tidak setuju dan jumlah responden yang sangat tidak setuju dengan kenyataan ini adalah sebanyak 4 orang (13. Tujuh orang (23. PERBINCANGAN Dalam bahagian A. jumlah responden yang tidak setuju dengan kenyataan ini adalah sebanyak 4 orang (13. saya akan membuat perbincangan mengenai keputusan-keputusan kajian yang telah deperolehi daripada kajian yang telah dijalankan.3%) daripada 30 responden tidak pasti dengan kenyataan yang dikemukakan ini.4%) responden yang sangat setuju sekiranya ibu bapa bagi pelajar-pelajar Tingkatan Enam yang menggunakan telefon bimbit kerap dipantau dari semasa ke semasa dan 13 orang (43. kesan-kesan yang akan dihadapi oleh pelajar Tingkatan Enam akibat menggunakan telefon bimbit dan bahagian C pula ialah langkah-langkah untuk mengatasi penggunaan telefon bimbit sama ada di dalam atau luar kawasan sekolah. BAB 5 : PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5. Empat orang (13.responden juga setuju dengan kenyataan ini.Perbincangan yang dilakukan akan dikemukakan melalui hipotesis-hipotesis yang telah diperolehi dan dibina.2. bahagian B. kebanyakan pelajar Tingkatan Enam menggunakan telefon bimbit untuk menghubungi ibu bapa mereka dan cenderung untuk menghantar mesej kepada rakan-rakan mereka. punca penggunaan telefon bimbit.4) sahaja dan selebihnya iaitu sebanyak 5 orang (16. Perbincangan yeng dilakukan adalah berdasarkan hasil atau keputusan kajian yang telah dibuat melalui tiga bahagian yang berbeza iaitu bahagian A. Namun begitu.3%) responden juga setuju dengan kenyataan ini.Dalam kenyataan ini juga.4%). sebahagian besar pelajar Tingkatan Enam yang tidak menggunakan telefon .

Telefon bimbit juga menyebabkan pembaziran wang terutamanya apabila wang tersebut digunakan untuk mengisi kredit telefon bimbit. hasil yang diperolehi daripada perbincangan mendapati bahawa lebih ramai pelajar Tingkatan Enam yang bersetuju bahawa langkah yang perlu diambil untuk mengatasi . didapati bahawa telefon bimbit bukannya digunakan untuk meniru semasa peperiksaan. Hasil daripada perbincangan juga mendapati bahawa penggunaan telefon bimbit secara tidak terkawal juga akan menyebabkan seseorang pelajar tidak dapat membahagikan masa mereka dengan teratur.Namun begitu.Begitu juga untuk pelajar yang menggunakan telefon bimbit hanya semata-mata untuk menunjuk-nunjuk sahaja. secara tidak langsung boleh menjejaskan pelajaran mereka. diketahui bahawa ramai pelajar yang bersetuju bahawa penggunaan telefon bimbit hanya akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dan kelekaan juga akan menjadi salah satu kesan daripadanya kerana telefon bimbit akan menghalang seseorang pelajar daripada melakukan aktiviti lain yang lebih berfaedah terutamanya dalam membuat kerja-kerja sekolah. Bagi bahagian C. telefon bimbit juga akan menyebabkan pembaziran masa. Oleh itu.Sekiranya perkara ini berlarutan. permainan yang ada hanya membuang masa dan demi untuk menyimpan bekalan tenaga bateri daripada berkurangan. Keadaan ini adalah kesan daripada kelekaan yang menyebabkan pelajar Tingkatan Enam tidak dapat untuk mengurus dan merancang masa mereka dengan lebih baik. Dalam bahagian B pula.Selain leka.bimbit atas faktor permainan yang ada.Dalam bahagian ini juga.Hal ini kerana. Pelajar Tingkatan Enam sedar bahawa menggunakan telefon bimbit untuk meniru semasa peperiksaan adalah perkara yang mustahil dan hukuman yang besar akan dikenakan kepada pelajar yang bertindak sedemikian. ramai pelajar Tingkatan Enam tidak pasti bahawa telefon bimbit akan menyebabkan seseorang mendapat kesan radioaktif. Para pelajar Tingkatan Enam yang menggunakan telefon bimbit seharusnya tahu bagaimana untuk menjimatkan penggunaan kredit secara berhemah dan terancang. mereka tidak berani untuk membuat perkara tersebut. Keadaan ini boleh mempengaruhi proses pembelajaran pelajar sehingga menyebabkan kemalasan dan seterusnya membuatkan prestasi pelajar tersebut merosot. Masa yang sepatutnya digunakan untuk aktiviti-aktiviti yang lebih berfaedah akan terbuang begitu sahaja sekiranya menggunakan telefon bimbit secara kerap dan tidak terkawal.Ramai pelajar Tingkatan Enam yang menggunakan telefon bimbit bukannya bertujuan untuk menunjuk-nunjuk.

Selain itu. 5. faktor media massa boleh dijadikan sebagai pemboleh ubah kerana media massa mampu memberikan gambaran yang lebih tepat dan jelas lagi terutamanya tentang aspek-aspek yang dikaji. pengkaji boleh memainkan peranan sebagai pemerhati atau pemantau yang dikenali sebagai participant observer iaitu sebagai pengkaji yang memantau .Selain mengawal. Misalnya. ibu bapa juga perlu membuat pantauan secara kerap terhadap anak-anak mereka daripada menggunakan telefon bimbit secara tidak terkawal. Disebabkan skop kajian ini adalah sangat kecil. dalam kajian ini hanya pelajar Tingkatan Enam sahaja yang dijadikan subjek kajian dan populasinya adalah amat kecil berbanding dengan pelajar tingkatan-tingkatan lain.Untuk mengatasi masalah penggunaan telefon bimbit. Dalam masa yang sama juga. Keadaan ini adalah sangat perlu dilakukan demi kepentingan anak-anak mereka iaitu pelajar-pelajar Tingkatan Enam agar tidak menjejaskan pelajaran mereka.2 CADANGAN Kajian yang telah dijalankan ini diharapkan boleh menjadi panduan dan rujukan kepada pengkaji-pengkaji lain yang berminat untuk mengkaji dan mengetahui mengenai tajuk ini secara lebih mendalam dan lebih terperinci lagi. Selain daripada itu juga. pelajar Tingkatan Enam mendapati bahawa ibu bapa bagi setiap pelajar sepatutnya dapat mengawal penggunaan telefon bimbit oleh anak-anak mereka masing-masing.Masa yang ada sepatutnya diperuntukkan dengan perkara-perkara yang lebih bermanfaat kepada mereka sendiri. pengkaji yang akan datang perlu membuat kajian tentang tajuk ini melalui skop yang lebih besar dan kajian ini hanya dijadikan bahan rujukan dan panduan bagi menjalankan kajian yang lebih luas dan mendalam.masalah penggunaan telefon bimbit adalah hanya dengan memberikan amaran berbanding dengan pelajar yang tidak bersetuju sekiranya pelajar Tingkatan Enam yang membawa telefon bimbit ke sekolah patut digantung sekolah. kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak sekolah mengenai kesan dan punca penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam agar dapat mengambil tindakan yang sewajarnya supaya dapat mengatasi masalah ini dengan segera.Manakala di luar kawasan sekolah. didapati bahawa pelajar sepatutnya dapat menghadkan penggunaan telefon bimbit.Hasil daripada perbincangan juga mendapati bahawa ibu bapa juga memainkan peranan dalam masalah ini.

BIBLIOGRAFI 1. pihak-pihak tertentu perlulah mengambil atau melaksanakan apa jua tindakan yang wajar dan berkesan demi mengelakkan penggunaan telefon bimbit bukan sahaja menular dalam kalangan pelajar Tingkatan Enam Atas malah akan terus meluas ke pelajar-pelajar lain di SMK Tunku Abdul Rahman. 5.2. Internet .tindak tanduk rakan-rakan mereka yang merupakan subjek kajian supaya mendapatkan maklumat yang lebih jelas dan tepat tanpa disedari. Kamus Dewan Edisi Ketiga 2.Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM) .Tindakan yang diambil juga perlu dilaksanakan dengan segera supaya pihak sekolah dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap pembelajaran Tingkatan Enam Atas yang akan menduduki peperiksaan STPM tidak lama lagi. KESIMPULAN Melalui kajian yang telah dijalankan. Utusan Malaysia (2010) 3. dapat disimpulkan bahawa terdapat beberapa faktorfaktor atau punca-punca yang mendorong pelajar pelajar Tingkatan Enam Atas untuk menggunakan telefon bimbit tanpa memikirkan akibat yang akan mereka hadapi. Dengan ini.