Rancangan Orientasi Sekolah

Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong

1.0 1.1

LATAR BELAKANG SEKOLAH KEDUDUKAN SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong beralamat di Lebuhraya Sultanah Bahiyah, 05350 Alor Setar, Kedah. Berikut merupakan pelan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong.

TESCO

Sekolah Menengah Agama Mergong

Pejabat Pendidikan Daerah

Kawasan Perumahan

SMKM

Lebuhraya Sultanah Bahiyah Shahab Perdana

Kolej Universiti Insaniah

1

Rancangan Orientasi Sekolah

Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong

1.2

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong terletak lebih kurang tiga kilometer dari pusat Bandar Alor Setar. SMKM ditubuhkan pada 1 Disember 1989 dengan menumpang di Sekolah Kebangsaan Mergong. Pelajar sekolah ini bermula seramai 119 orang pelajar Tingkatan Satu yang ditempatkan di empat bilik darjah. Seramai 9 orang guru bertugas dan pengetua yang pertama bernama Tuan Haji Omar Abdul. Semua pelajar ini belajar di sesi pagi. Pada sesi 1990/91, sekolah telah memperlihatkan pertambahan bilangan pelajar iaitu seramai 244 orang pelajar menjadi 8 kelas dan masih mampu belajar di sesi pagi. Menjelang sesi persekolahan 1991/92 bilangan pelajar telah meningkat menjadi 345 oarang dan 26 orang guru. Keadaan ini memaksa pelajar Tingkatan Satu belajar di sesi petang. Sehingga tahun 1993, sebanyak tiga buah bangunan digunakan untuk menempatkan pelajar SMKM yang semakin bertambah. Di dalam keadaan bangunan yang terhad itu dan sedikit pengubahsuaian, masih terdapat ruang untuk menempatkan bilik pengetua dan pejabat, bilik guru, bilik pusat sumber, bilik ERT, bengkel kemahiran hidup dan makmal sains. Keadaan yang serba kekurangan dengan ruang yang terhad serta menumpang di sekolah rendah menyebabkan pelajar dan guru tertunggu-tunggu bangunan baru sekolah ini. Pada bulan Ogos 1997, Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong telah berpindah ke bangunan baru di Jalan Sultanah Sambungan. Bangunan baru ini mempunyai kawasan seluas 18.9 ekar yang menempatkan 3 blok yang mengandungi 26 bilik darjah. Di samping

2

Rancangan Orientasi Sekolah

Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong

itu terdapat 1 blok makmal sains tulen, 1 blok bengkel kemahiran hidup, 1 blok bengkel teknologi kejuruteraan, 1 blok bengkel pertanian, pejabat, pusat sumber sekolah dan kantin. Kebanyakan pelajar sekolah ini terdiri daripada bekas pelajar Sekolah Kebangsaan Suka Menanti, Sekolah Kebangsaan Mergong 2, Sekolah Kebangsaan Sulaiman Sidik dan sedikit daripada Sekolah Kebangsaan Mergong 1. Sehingga kini, bilangan pelajar telah meningkat kepada 1300 orang dan guru seramai 90 orang. Mulai tahun 2000 sesi persekolahan terbahagi kepada 2 sesi iaitu pelajar Tingkatan 1 dan 2 belajar di sebelah petang manakala pelajar Tingkatan 3, 4 dan 5 belajar di sebelah pagi. Walau bagaimanapun, sesi persekolahan telah ditukar semula ke sesi pagi bagi semua pelajar Tingkatan 1 hingga 5.

Lampiran 1: Gambar pemandangan sekolah

3

Rancangan Orientasi Sekolah

Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong

1.2.1 TAFSIRAN LOGO SEKOLAH Warna dan Takrif Warna Merah Melambangkan keberanian menghadapi cabaran, keyakinan terhadap kemampuan diri serta semangat yang gigih untuk mencuba dengan bersungguh-sungguh dalam bidang akademik dan kokurikulum. Warna Kuning Melambangkan kemuliaan diri, nama, maruah serta prestasi baik sekolah yang sentiasa dipelihara. Warna Putih Melambangkan keiklhlasan, kemurnian hati dan budi pekerti yang baik akan sentiasa diamalkan dan dipelihara. Warna Biru Kepaduan menjana cita-cita sekolah menuju ke arah kecemerlangan. Struktur, Komposisi dan Takrif OBOR Melambangkan kejayaan di dalam bidang akademik Tahun 1989 Tahun sekolah ini ditubuhkan Relang Gelung Kecergasan dan usaha ke arah kecemerlangan dalam bidang sukan, permainan dan olahraga.

4

bilangan guru yang pertama ketika sekolah ditubuhkan (9 orang).2. 1.2 LAGU SEKOLAH Berusaha kita berusaha menuju kejayaan Ke arah kecemerlangan itulah harapan Ke Arah Kecemerlangan Berusaha kita berusaha menuju kejayaan Berakhlak serta berbudi Ke arah kecemerlangan itulah harapan Amalan kita sentiasa murni Berakhlak serta berbudi Amalan kita sentiasa murni Seiring kita menuju Seiring kita menuju Wawasan hidup yang maju Wawasan hidup yang maju Kedaulatan dijunjung Kedaulatan dijunjung Usaha guru disanjung Usaha guru disanjung Kamilah para pelajar Sekolah Menengah Mergong Kamilah para pelajar Berjuang tetap berjuang Sekolah Menengah Mergong Menuntut ilmu dan kejujuran Bersama kita berbakti Berjuang tetap berjuang Kepada ibu pertiwi 5 .Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong Bunga Padi Negeri Kedah sebagai Jelapang Padi Gear Kepentingan dan kemajuan bidang teknologi.

Memastikan matlamat/ data dapat disalurkan kepada pelanggan dengan lengkap. bertanggungjawab dan produktif serta dapat berkhidmat dengan cekap dan berkesan sepanjang masa.3 PIAGAM PELANGGAN Kami warga SMK Mergong dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk: 1. Memastikan bahawa pelajar-pelajar yang tamat perekolahan peringkat menengah mendapat pendidikan yang seimbang dari segi intelek. berdisiplin. 8. Memastikan pejabat sekolah sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak pelanggan dengan:   Memberi layanan kaunter yang mesra dan segera Menentukan semua surat menyurat. Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan mengikut jadual waktu yang ditetapkan dengan lancar serta dapat memenuhi kehendak pelajar. 5. 3. berdedikasi. aduan/rayuan mengenai sekolah diambil tindakan dalam masa 10 hari dari tarikh terima 6 . 4. cekap. cepat dan terkini. 6. Mewujudkan tenaga pelajar yang beriltizam. Memastikan semua pelajar memulakan proses pembelajaran pada hari pertama persekolahan. masyarakat dan negara. 2. rohani dan jasmani.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 1.2. Memastikan agihan tugas guru menepati keperluan matlamat pendidikan serta memuaskan semua pihak. 7. Berusaha menjadikan sekolah sebagai tempat yang selesa dan sesuai untuk pembelajaran.

4. Memantapkan budaya sekolah yang kondusif dan selamat. 5. Memperkasa permuafakatan dan hubungan harmoni dengan “Stake Holder”.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 9. syor dan teguran yang membina dari semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan akdemik dan kokurikulum SMK Mergong. emosi dan rohani jika mereka diberi peluang mengembangkan bakat. cadangan. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pendapat. 1. berhemah tinggi dan berakhlak mulia bagi menghadapi cabaran hidup dewasa nanti. 7 . kemahiran mengikut kebolehan masing-masing secara terancang ke arah melahirkan pelajar yang berilmu. Mempertingkatkan kecemerlangan akademik pelajar dari segi kualiti dan kuantiti. 2. Memperkembang potensi pelajar dalam bidang kokurikulum. Mempraktikkan pengurusan yang berkualiti dan telus.3 FALSAFAH SEKOLAH Bahawa setiap pelajar mempunyai keupayaan untuk berkembang maju dari segi intelek.2 MISI SEKOLAH 1. 3. 4.4. berdisiplin. 1.1 VISI SEKOLAH „SMK MERGONG SENTIASA CEMERLANG‟ 1. minat.4 VISI DAN MISI SEKOLAH 1. jasmani.

3 MOTO SEKOLAH “BERILMU BERBAKTI” 1. Antara bidang tugas guru PKP adalah Beliau juga akan memantau bertanggungjawab kepada pentadbiran am di sekolah. kursus dalaman yang akan dihadiri. Beliau juga akan memastikan bahawa segala keselamatan para pelajar adalah terjamin dan diatur mengikut prosedur dan peraturan serta menentukan 8 . Jaafar. penyelia sekolah.5 STRUKTUR PENTADBIRAN SEKOLAH Pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong diketuai oleh pengetua sekolah iaitu Tn. perkembangan staf-staf dari segi tatatertib.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 1. Antara bidang tugas pengetua adalah sebagai pentadbir am. Guru PKP SMKM ialah Pn. Seterusnya adalah guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) iaitu En. merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan penilaian dan peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan. Dari segi kurikulum pula. Shabudin Bin Ali. Namun tugastugas beliau dibantu oleh guru-guru penolong kanan dan kerani sekolah. Hj. Pentadbir selepas pengetua adalah guru Penolong Kanan Pentadbiran (PKP). Antara bidang tugas guru Penolong Kanan HEM ialah membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah agar perjalanannya menjadi lebih berkesan. Beliau juga akan menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu ganti bagi mengelakkan pertindihan jadual waktu.4. murid dan kakitangan serta pengurus kewangan sekolah. majlis yang akan diadakan di sekolah serta permuafakatan antara staf-staf di sekolah. beliau merupakan guru kanan atau ketua panitia matapelajaran serta akan menguruskan jadual waktu peperiksaan sekolah serta membantu. Yasmin Bt Abdullah. Pazil Bin Hj.

menyelaras pembahagian pelajar dalam kumpulan atau rumah sukan. menguruskan dan menyelia 9 . takwim sukan dan permainan sekolah serta mengurus pemilihan peserta dalam acara sukan dan permainan sekolah. merancang. Penolong Kanan HEM juga akan memastikan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan majalah. beliau akan mengurus dan mengemas kini semua buku rekod pendaftaran murid di sekolah dan menyemak semua buku kedatangan harian pelajar serta memastikan bahawa butirannya adalah dikemaskini.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong kebajikan pelajar seperti Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). Beliau juga bertanggung-jawab dalam menyelenggara dan membuat perakuanperakuan biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang mencapai akademik yang tinggi dari golongan yang kurang berada serta menguruskan segala tuntutan dan bayaran biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang layak menerimanya. Guru Penolong Kanan Kokurikulum juga bertanggungjawab dalam menentukan langkah keselamatan bagi setiap aktiviti kokurikulum yang dijalankan disekolah. Beliau juga akan merancang melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan. En. Beliau akan memastikan segala peraturan dan undang-undang sekolah dikuatkuasakan oleh guru. kakitangan dan para pelajar dan beliau akan bertindak sebagai guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah dan bertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas. Saridan Bin Abdul Hamid adalah selaku guru Penolong Kanan Kokurikulum SMKM. Beliau juga akan mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum serta mengawal dan menilai setiap kegiatan supaya mencapai matlamatnya. Selain itu. Antara tugas beliau sebagai guru kokurikulum ialah membantu. perayaan dan kantin sekolah berjalan dengan baik. biasiswa dan bantuan kewangan berjalan dengan lancar.

10 . Di samping itu. Noor Hashimah Bt Ismail. Pn. jawatankuasa pembestarian sekolah. jawatankuasa aset sekolah. jawatankuasa kurikulum. Zakiah Bt Kasim. Pn.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong peralatan dan kemudahan kokurikulum dan akhir sekali memastikan rekod-rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan baik. Guru Kanan Kemanusiaan. Mafizah Bt Mat Akhir. pentadbiran sekolah ini juga disokong oleh pelbagai jawatankuasa seperti jawatankuasa kewangan sekolah. Shamsul Badri Bin Ishak. Pn. Pentadbiran seterusnya adalah guru-guru kanan yang mengetuai pelbagai bidang termasuklah bidang bahasa yang mana ia diketuai oleh Pn. Hjh. Guru Kanan Sains dan Matematik. Norlela Bt Harun dan Guru Penyelaras Bestari. jawatankuasa latihan dalam perkhidmatan. En. jawatankuasa pusat sumber. jawatankuasa koperasi dan lain-lain. Guru Kanan Teknik & Vokasional.

Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong Berikut adalah rajah yang menunjukkan struktur pentadbiran SMK Mergong: PENGETUA PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM GURU KANAN BAHASA GURU KANAN KEMANUSIAAN GURU KANAN SAINS & MATEMATIK GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA 11 .

Melalui pemerhatian yang dijalankan.30 pagi. Di sini saya mendapati. Hal ini kerana.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 1. para guru turut berhimpun tetapi secara berasingan dengan pelajar. terdapat seorang guru yang akan bertugas dan menyediakan sedikit tazkirah pagi selama 10 minit sebagai renungan bersama. Setiap pagi. warga pentadbiran sekolah mempunyai budaya ingin menambahkan ilmu pengetahuan yang sedia ada. Melalui contoh yang ditunjukkan oleh Tuan Pengetua sendiri. para guru dapat menambahkan maklumat serta ilmu pengetahuan di mana dapat dijadikan sebagai ikutan oleh semua warga SMKM. pada setiap pagi Isnin hingga Khamis iaitu tepat jam 7. didapati para guru mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas yang diberikan. para guru bersama Pengetua akan berhimpun berhampiran dengan bangunan bilik guru. Melalui ruang yang disediakan ini. Lampiran 2: Pemandangan semasa tazkirah pagi 12 . seperti biasa para guru dan pelajar akan berhimpun bersama-sama di kawasan tapak perhimpunan.6 BUDAYA SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong mempunyai budaya sekolah yang agak berbeza berbanding sekolah-sekolah menengah yang lain. Setiap pagi Ahad. seperti datang awal ke sekolah sebelum pelajar-pelajar berhimpun. boleh dijadikan sebagai role model yang terbaik untuk menjadi ikutan para guru sekolah. manakala pada hari Isnin dan seterusnya.

Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2. Saya telah meminjam buku RPH beliau dan melihat setiap RPH yang dibuat sepanjang bulan Januari dan Februari. huraian sukatan pelajaran iaitu merangkumi sepanjang tahun persekolahan dan dapat diterjemahkan ke dalam rancangan pengajaran harian serta diolah mengikut kesesuaian kelas dan potensi murid. Beliau mempunyai pengalaman mengajar subjek ini selama 20 tahun.0 2. Sepanjang tempoh 3 minggu berada di SMK Mergong (SMKM). 13 . Penyediaan rancangan pengajaran harian (RPH) di dalam buku rekod pengajaran dan pembelajaran (P&P) sebelum memulakan proses P&P adalah menjadi tanggungjawab kepada setiap guru. Hal ini kerana RPH dilihat mampu membantu guru merancang segala aktiviti.1 LAPORAN PEMANTAUAN P & P PENYEDIAAN BUKU RANCANGAN PENGAJARAN Rancangan Pengajaran Tahunan disediakan berdasarkan kepada sukatan pelajaran. bahan bantu mengajar (BBM) dan objektif bagi pengajaran yang akan dijalankan agar menjadi lebih teratur dan berkesan. saya telah diletakkan di bawah bimbingan seorang guru matapelajaran Kemahiran Hidup iaitu Cikgu Chong. Saya dapati RPH yang beliau buat adalah ringkas dan amat berbeza berbanding RPH yang saya pelajari dalam subjek Kaedah Mengajar KHB yang mana setiap RPH mestilah mempunyai langkah-langkah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang terperinci serta mempunyai set induksi sebagai pendahuluan.

14 . RPH yang beliau buat adalah berbeza kerana hanya mencatatkan beberapa objektif pengajaran.1.1.1.2 LANGKAH DAN AKTIVITI Terdapat beberapa aktiviti yang dinyatakan di dalam buku RPH beliau. Semasa menggunakan bengkel. Semasa melakukan pemerhatian di dalam kelas pula. beliau menggunakan pelbagai BBM seperti alatan untuk melukis (alatan lukisan teknik).3 BBM/ MAKMAL Bahan bantu mengajar yang digunakan oleh beliau adalah seperti papan tulis dan buku teks. beliau banyak melakukan aktiviti seperti menyoal para pelajar. Lampiran 3: Contoh Buku RPH 2. 2. tetapi langkahlangkah bagi melaksanakan aktiviti tersebut tidak dinyatakan bersama.1 OBJEKTIF/ HASIL PEMBELAJARAN RPH juga perlu mempunyai objektif yang ingin dicapai serta hasil pembelajaran.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2.

Guru menanyakan khabar pelajar dan meminta pelajar mengingat kembali pelajaran lepas dengan mengemukakan beberapa soalan kepada pelajar. KAEDAH.1 SET INDUKSI Guru memulakan kelas dengan mengambil kedatangan pelajar. Berikut adalah penyampaian dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Cikgu Chong: 2.2. Pendekatan berpusatkan pelajar dapat mendorong pemahaman pelajar terhadap penggunaan kemahiran pemikiran yang kritis serta menggalakkan pelajar belajar secara kolaboratif dengan pelajar yang lain. Guru hanya menggunakan papan tulis dan buku teks sebagai BBM secara ringkas semasa proses induksi. 2. guru menggunakan teknik penyoalan.2. saya telah turut serta dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Cikgu Chong di dalam kelas untuk melihat dan belajar bagaimana proses pengajaran dan pengajaran (P&P) yang dilakukan oleh beliau dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di mana proses P&P ini dijalankan di dalam kelas bersama pelajar-pelajar Tingkatan 2 Bestari dan 2 Bijak. Selain itu. Teknik ini dilihat berkesan kerana guru melaksanakan teknik mengemukakan soalan dengan baik 15 .Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2. ia dapat menarik perhatian pelajar supaya menumpukan perhatian kepada aktiviti pengajaran. Guru menggunakan kaedah tunjuk cara dengan menerangkan isi pengajaran di papan tulis. TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN Guru banyak menggunakan pendekatan berpusatkan pelajar.2 PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN Dalam komponen kedua ini. Teknik ini digunakan bagi menguji pengetahuan serta kefahaman pelajar.2 PENDEKATAN. Manakala teknik pengajaran pula. Hal ini kerana guru banyak melaksanakan aktiviti yang memerlukan penglibatan pelajar secara menyeluruh.

5 PENUTUP Setelah selesai melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. guru membuat penutup kognitif dan juga penutup sosial. Guru dapat mengawal keadaan kelas dengan baik selama satu atau dua waktu pengajarannya. Walaupun terdapat beberapa gangguan daripada beberapa orang pelajar. Cikgu Chong membuat penilaian bagi menentukan sama ada para pelajar memahami apa yang telah dipelajari.2.2. Penilaian yang dilakukan oleh beliau adalah menyoal pelajar secara lisan. 2. 2.2. 2. guru juga turut memberikan kata-kata nasihat dan ulasan mengenai prestasi mereka di dalam kelas.4 PENGURUSAN KELAS Guru menggunakan suara yang kuat dan jelas sehingga keseluruhan isi kelas dapat mendengar suara beliau. 16 .3 PERKEMBANGAN DAN PENILAIAN Setelah memberi penerangan kepada para pelajar. Guru telah membuat rumusan dengan menghuraikan semula perkara-perkara utama yang telah dipelajari pada hari tersebut.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong apabila guru mengajukan soalan terlebih dahulu. kemudian berhenti sekejap untuk memberi masa kepada pelajar untuk berfikir dan diikuti dengan menyebut nama pelajar supaya menjawab soalan. Selain itu. Kemahiran penutup yang dikuasai oleh guru ini dilihat dapat menjadikan proses P&P lebih berkesan di mana pelajar-pelajar dapat membuat rumusan terhadap fakta-fakta penting yang dipelajari serta dapat mengukuhkan kemahiran/ konsep yang baru dikuasai. guru mampu untuk mengawal kelas dengan baik.

Beliau juga merupakan seorang guru yang peramah dan tidak pernah kedekut untuk berkongsi ilmu tentang dunia perguruan yang pernah dilaluinya. Beliau juga merupakan guru disiplin sekolah. saya telah diletakkan di bawah bimbingan Cikgu Chong.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2. Cikgu Chong adalah seorang yang sentiasa yakin dan bersungguh-sungguh dalam apa jua yang beliau lakukan. Cikgu Chong merupakan seorang guru yang sangat berketrampilan dan bersungguhsungguh untuk mendidik anak bangsa berjaya hingga ke menara gading serta menjadi orang berguna kepada bangsa dan negara yang tercinta. Apa yang saya perhatikan. Cikgu Chong mempunyai ilmu yang luas dan sangat mahir terhadap setiap topik yang diajar menjadikan pelajar berasa yakin dengan setiap apa yang diajar oleh guru mereka. Beliau akan bertindak tegas terhadap pelajarnya sekiranya mereka tidak memberi perhatian terhadap penerangan beliau. Kesimpulannya. beliau adalah seorang beperwatakan menarik. Beliau merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan. Beliau mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap penguasaan matapelajaran yang diajarnya.3 KEPERIBADIAN GURU Sepanjang tiga minggu berada di SMKM. Pada hari pertama saya menemui Cikgu Chong. seorang yang baik dan mempunyai pengalaman yang begitu lama dalam dunia pendidikan. 17 . Pada pandangan saya. Keperihatinan beliau yang tinggi terhadap para pelajar juga menjadikan pelajar sangat selesa untuk belajar dengan beliau.

ia dipengerusikan oleh Tn. Hjh Danzila Bt Saidin 18 . prinsip akaun dan ekonomi asas. Hj. Naimah Bt Abu Bakar En.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PANITIA STRUKTUR ORGANISASI PANITIA Subjek Kemahiran Hidup Bersepadu diletakkan di bawah panitia teknik dan vokasional. Abd Rashid Pn. Di bawah panitia ini juga diletakkan mata pelajaran perdagangan. Zamri B. Nora‟ini Bt Mohd Noor selaku ketua panitia yang mana beliau juga merupakan guru subjek Kemahiran Hidup Bersepadu. Panitia ini diselaraskan oleh Pn. Abdul Shomad B.0 3. Jaafar iaitu pengetua SMKM kemudian Pn. Jaiton @ Jaitom Bt Maliasan Pn. Jaafar Pn. Yasmin Bt Abdullah sebagai timbalan pengerusi yang juga merangkap penolong kanan pentadbiran SMKM. Hjh Noraini Bt Yahaya Pn. Hjh. Zuriyati Bt Ariffin En. Pazil Bin Hj. Abu Bakar Pn. Rafidah Bt Mustafa Ust. Norlela Bt Harun iaitu selaku guru kanan teknik dan vokasional. Mengikut struktur organisasi panitia ini. Berikut merupakan senarai ketua panitia mata pelajaran bagi tahun 2010: BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sains Matematik Geografi Sejarah Perdagangan/ Prinsip Akaun Pendidikan Islam/ Tasawur Islam Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Teknologi/ Lukisan Kejuruteraan KETUA PANITIA En. Law Siew Chin Pn. Seterusnya ia diselaraskan oleh Pn. Abdul Razak B.

Mewujudkan budaya sekolah yang kondusif dan selamat. Hj Hassan Pn. Memperkasa permuafakatan dan hubungan harmoni dengan “Stake Holder”. Adi Lokman B.2 MISI PANITIA   Mempraktikkan pengurusan sekolah berkualiti dan telus.2.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 11 12 13 14 15 16 Pendidikan Seni Visual Kemahiran Hidup Teknologi Maklumat Produksi Multimedia Sains Sukan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pn. Memberi kesedaran kepada guru-guru betapa pentingnya teknologi maklumat dan komunikasi dalam bidang pendidikan masa kini dan akan datang.2 PERANAN/ FALSAFAH/ MISI/ VISI/ MATLAMAT/ OBJEKTIF PANITIA 3. Saad En. Azmi B.     Memantapkan disiplin dan sahsiah pelajar.2. 19 potensi pelajar dalam bidang kurikulum dan . Manirah Bt Othman 3. Mempertingkatkan profesionalisme guru bagi melaksanakan aktiviti kurikulum mata pelajaran dengan cekap dan mahir demi mencapai objektif pendidikan.1 VISI PANITIA “KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU SENTIASA CEMERLANG” 3. Hjh Nora‟ini Bt Mohd Noor Pn. Noraini Bt Ya En. Siti Nor Hamidah Bt Hashim Pn.  Memperkembangkan kokurikulum.

Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran berkenaan dan memikirkan cara-cara untuk memajukan pencapaian dari masa ke semasa.3 PERANAN/ TUGAS KETUA GURU PANITIA Berikut adalah senarai tugas ketua panitia bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu: 1. 8. skim pemberian markah dan pemeriksaan kertas jawapan. Meninggikan GPS Kemahiran Hidup ke tahap yang lebih baik berbanding tahun lalu. Bertindak sebagai Pengerusi Panitia Mata Pelajaran. Menyelaras kerja-kerja akademik guru-guru mata pelajaran.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3. 20 . 5. Menambahkan kualiti “A” bagi setiap elektif. 6. Mengkaji jenis buku-buku contoh yang dikirimkan oleh penerbit dan menentukan pemilihan buku untuk dipakai sabagai buku teks. Bulanan dan Penggal bagi semua tingkatan. Menentukan jenis buku yang perlu dibeli untuk perpustakaan atau rujukan guru. 7. Bertanggungjawab menyelaraskan Rancangan Pelajaran Mingguan. Menambahkan minat pelajar dalam bidang kemahiran.2.   Meningkatkan kualiti guru dengan P&P yang berkesan. 3. Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan. 2. 4.3 OBJEKTIF    Mencapai kelulusan 100% dalam peperiksaan PMR. 3. Menentukan penggunaan Sukatan Pelajaran yang kemaskini.

13.4 PERANAN/ TUGAS GURU-GURU PANITIA Berikut adalah senarai tugas guru-guru panitia bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu: 1. Membaca dan mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dalaman sebelum ditaipkan ke atas stensil. 2. 16. 3.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 9. Menyelenggara kerja-kerja amali bagi peperiksaan (dan memberi markah jika perlu) seperti yang dikehendaki oleh Lembaga Peperiksaan. 14. Merekod dan menyimpan alat-alat bantuan mengajar. 10. 15. 11. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang berkenaan. Mengendali kursus dalaman untuk guru-guru mata pelajaraan. Menjalankan semua arahan yang diberikan dari masa ke semasa. Menjaga bilik sumber mata pelajaran (jika ada). Membantu Pengetua memeriksa/ menyemak kerja murid-murid dalam mata pelajaran berkenaan. 17. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus 21 . Menentukan persediaan dan penggunaan alat bantu mengajar serta kaedah-kaedah pengajaran pembelajaran yang kemaskini. Mengadakan mesyuarat dengan guru-guru mata pelajaran yang berkenaan secara berkala untuk membincangkan sebarang masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran. 12. Memiliki.

Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/ bimbingan. Menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan/ Jabatan Pendidikan dan PPD. Merekodkan soalansoalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. 10. 3.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong dicapai iaitu dari segi pengetahuan. 11. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Menyampaikan semua maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama. 6. 7. 4. Menyediakan dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup. memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. 9. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/ sepenggal/ seminggu/ harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. 8. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/ bengkel/ bilik ERT/ Sains pertanian serta mengawasi penggunaan peralatan. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Pengetua pada masa yang ditetapkan. 22 . Menyerahkan/ menunjukkan buku latihan murid kepada Pengetua/ wakilnya pada masa yang dikehendaki. 5. Menghadiri mesyuarat/ taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan/ Jabatan Pendidikan Negeri/ PPD. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan.

16. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. Bekerja sebagai “Team Player”. 23 . memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. 15. Membantu menguruskan bank soalan. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran. 17.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 12. Bertanggungjawab dlaam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah. 13. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan. Menjalankan tugas seorang kaunselor dan seorang guru disiplin. 14. 18.

3. Mohd Ali .Ketua Panitia Pn. Mohamad Nor – ERT . : : : : KHAMIS 21 JANUARI 2010 2.ERT En. 7. Chong Chon Hee – PK Pn Asmawati bt. Ong Kian Teong – SPN En. Berikut adalah minit mesyuarat bagi Panitia Kemahiran Hidup Bersepadu SMKM. Ahmad – M/C MINIT MESYUARAT: 2. 6. Panitia ini telah mengadakan mesyuarat pertamanya pada bulan Januari yang lalu. Aziah bt.TK Tidak Hazir: 1. 5. Saidin . Hayazi b Yusof – SPN En. Mat Taib – PK Pn. Harun .1. MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERGONG KALI PERTAMA 2010 HARI TARIKH MASA TEMPAT Kehadiran: 1.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3. Fatimah bt. Norlela bt. 24 . Ucapan Aluan Pengerusi Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang sudi hadir ke mesyuarat pertama tahun 2010. 8. Danzila bt. Saruai – M/C 2. Nora‟ini bt.(GK Teknik dan Vokasional) Pn. En. 2. 4. Pn. Samsudin b.05 PETANG BILIK ERT Pn.5 MESYUARAT PANITIA Sesebuah panitia seharusnya mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 4 kali setahun.

00 25 .2.35 -2.02 2 Kemahiran Hidup Pilihan 2 50 23 27 6 2 0 98.08 3 Kemahiran Hidup Pilihan 3 3 27 29 14 5 0 93. Ong Kian Teong Melantik Pn Aziah bt.3 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu Dicadangkan oleh: En Chong Chon Hee Disokong oleh : Pn Aziah bt.1 Post Mortem PMR 2009 Setiap guru dibekalkan salinan keputusan PMR 2009. Yusof Disokong oleh En.5.33 95. 2.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2.5 2. Perlantikan Setiausaha Cadangan dibuat oleh En hayazi b. Di bawah adalah keputusan penuh yang diperolehi untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu: Bil Mata Pelajaran A B C D E TH % Lulus 2009 % Lulus 2008 Beza + /_ 1 Kemahiran Hidup Pilihan 1 8 22 22 18 5 0 93. Mohd Ali sebagai setiausaha untuk tahun 2010.07 4.59 100 -6.15 94. Mohd Ali 2.41 4 Kemahiran Hidup Pilihan 4 24 6 1 0 0 0 100 100 0.4 Perkara berbangkit Tiada perkara berbangkit 2.

Ada di kalangan pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca. Ting 2 dan Ting 3. menulis dan mengira dengan baik.2 Daripada analisa keputusan di atas. Ini akan melibatkan % mata pelajaran tersebut. 26 . Menjawab soalan PMR sebenar Teknik menjawab soalan dari Guru Pakar KHB Alat Bantu Mengajar amat penting.5. Pelajar-pelajar kurang menguasai teknik menjawab soalan terutama soalan yang berkaitan Perdagangan dan Keusahawanan. Matapelajaran KHB adalah satu matapelajaran yang mempunyai Kerja kursus. d. kerana soalan-soalan berdasarkan alat yang sebenar yang pelajar dapat lihat dan mempraktikkan dalam bengkel. menyebabkan prestasi kelulusan mereka kurang memuaskan.3 ANTARA KEKUATAN PENCAPAIAN: a.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2. Tindakan: Semua Guru KHB b. setiap pelajar yang dikehendaki membuat Modul 1. Permasalahannya markah-markah ini akan menjejaskan keputusan peperiksaan PMR sekiranya pelajar ini tidak hazir pada waktu peperiksaan PMR. e. Modul 2. d. c. Modul 3 dan Modul 4 sepanjang Ting 1. Pelajar dari kelas Pendidikan Khas antara punca pelajaran KHB tidak dapat mencapai 100%.5. Teknik guru mengajar juga penting. agar dapat menarik minat pelajar dalam mata pelajaran KHB. kita dapati keputusan digred E berkurangan Walaupun % keputusan KHB 1 dan KHB 3 merosot . c. Pebanyakkan latihan ulangkaji setiap tajuk. b. Untuk di tahun 2010. ANTARA KELEMAHAN PENCAPAIAN: a. panitia KHB mensasarkan kesemua pilihan akan mencapai 100% keputusannya. 2.

2.4 Buku Rekod hendaklah dihantar pada tiap-tiap minggu (Khamis) kepada Guru kanan berkenaan yang telah ditetapkan.2 Rancangan Pengajaran Tahunan: Setiap Rancangan Pengajaran Tahunan hendaklah .Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2.mempunyai ruangan : MINGGU TAJUK HASIL ARAS PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN / TAKWIM Guru diminta menghantar satu set untuk simpanan fail dan satu set lagi diserahkan kepada Penolong Kanan Kurikulum. 2.6 2.5 Peringatan : Laporan PKB akan dihantar pada tiap-tiap bulan oleh pihak sekolah.6. b.6. Guru diminta menyemak Jadual pencerapan dan semakan buku yang telah pun dibekalkan oleh pihak pengurusan sekolah.6.6. .berbentuk landscape dan . 2.6. Tindakan: Semua Guru KHB 27 .1 Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) Persediaan Buku Rekod: Kelas/ Tingkatan Masa: Hari: Waktu: Tajuk: Objektif: Aktiviti: Refleksi: Nilai: (jika perlu) 2.3 Pencerapan: a. Untuk Guru Cemerlang akan dicerap oelh Tuan Pengetua.

pesanan dari Ketua Kerani Sekolah. 2.8. Samsudin Pn. Ong Pilihan 4 Pn.1 Kerja kursus boleh dimulakan seperti tahun.2 Disiapkan seperti yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.9 Pentaksiran Kerja Kursus 2010 2.7. 2. Danzila Pilihan 2 Pn.1 Memandangakan Wang Perkapita tahun ini berkurangan.8. Nora‟ini Pn. Fatimah Pilihan 3 En.3 Kurangkan bahan photostate dari kedai luar. Asmawati En. gunakan mesin di sekolah. Tindakan: Ketua Panitia dan Semua Guru KHB 2.7. 2. Anggaran Belanjawan 2010 2.2 Seperti biasa setiap barang yang hendaklah dibeli mestilah mendapat persetujuan daripada ketua Panitia dan di kehendaki mengisi borang Pra Order yang dluluskan oleh Ketua Panitia dan di sahkan oleh Guru Kanan dan Tuan Pengetua. serahkan pada Ketua Panitia untuk diserahkan kepada Penolong Kanan Kurilkulum. Chong 2.7. Tindakan: Ketua Panitia dan Semua Guru KHB 28 . guru-guru hendakalh merancangkan mengikut kadar keewangan yang di tetapkan.9.7. Tindakan: Ketua Panitia dan Semua Guru KHB 2.tahun yang lepas.9. Headcount 2010 2.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2. Hayazi En.1 Headcount ditetapkan seperti di bawah: Tingkatan Tingkatan 2 Tingkatan 3 Pilihan 1 En.8.2 Guru-guru diberi tempoh seminggu selepas bermesyuarat.

11.10. Tindakan semua guru KHB 29 .5 Program bersama Pusat Sumber Sekolah 2.1 Menaik taraf bengkel agar kelihatan bersih.net). di mana kelas Tingkatan 1 Dedikasi dan 1 Atlit bagi pelajar perempuan sahaja mengambil KHB Pilihan Perdagangan.3 Jadual Penggubal soalan bulanan dan peperiksaan Penggal.11.11. 2. Kemas kini buku stok KH untuk penyemakan Pegawai Stok.smkm. d.11.8 Ucapan dari Guru Kanan Teknik & Vokasional a. Cikgu Chong dan Cikgu Alia. sekiranya ada pemindahan pelajar.10. e.1 Guru telah dibekalkan dengan borang selidik untuk membeli barang-barang bengkel yang berkurangan.11. 2. Ketua Panitia dan Semua Guru KHB 2. c.2 Jadual agihan kelas 2010. Hal-hal lain Antara maklumat yang diedarkan kepada semua guru KHB: 2. ada sedikit perubahan.11.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2.7 Sekolah telah menyediakan laman web (www. b. 2. kemas dan ceria. 2. HC2 dan HC3 2.11.2 Mengadakan kursus bagi tajuk-tajuk yang kurang mahir seperti Elektronik dan Motor Tindakan: Guru Kanan.10 Perancangan 2010 2.11.11. 55 slide yang ditunjukkan Tuan Pengetua Setiap guru yang mengajar mesti ada matlamatnya dan P & P mestilah cemerlang Laporan daripada Lembaga Nazir – kualiti guru sederhana dalam P & P Peringatan: Setiap markah kerja kursus hendaklah ditandatangani oleh Guru Kanan dan disimpan di bilik Guru Kanan untuk memudahkan urusan. 2.4 Contoh Borang Headcount HC1.6 Minggu Teknik & Vokasional dalam bulan Jun 2010 2. Kalau ada apa-apa bahan serahkan kepada cikgu Adi Logman.

3. SMK Mergong Disahkan oleh. 2.k. NORLELA BT. ………………………………………… (PN. MOHD. (PN. ALI) Setiausaha Panitia KHB. Tuan Pengetua Penolong Kanan Kurikulum Guru Kanan Teknik & Vokasional Fail Panitia KHB 30 . ……………………………………. 4. AZIAH BT.00 petang Disediakan oleh. HARUN) Guru Kanan Teknik & Vokasional. 1.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4. SMK Mergong s.

Mengenalpasti kumpulan pelajar cemerlang. Menyediakan bengkel dan makmal dengan peralatan dan bahan yang mencukupi untuk kegunaan guru dan pelajar. Sepanjang tahun Ahli Panitia Ahli Panitia Pusat Sumber sekolah 31 . Sepanjang tahun Ahli Panitia Ahli Panitia 3. tepat dan lengkap.April Ahli Panitia Ahli Panitia 2. Setiap bulan Penyelia Menghubungi guru cemerlang dan penggubal soalan  Guru cemerlang  Pelajar kelas peperiksaan  Dewan  Siaraya  Laptop / LCD 4.6 PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA TARIKH BIL STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN TUGASAN SUMBER 1. Januari .Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3. Mendedahkan pelajar dengan teknik menjawab soalan peperiksaan dengan betul. Menyediakan bahan – bahan rujukan yang boleh digunakan oleh setiap guru dan pelajar. baik dan galus.

Kelas Bimbingan Selepas waktu persekolahan Guru Soalan-soalan 8. Graf Prestasi Diri Pelajar Setiap kali selepas peperiksaan Guru dan pelajar Ahli Panitia 7. Latihan topikal setiap tajuk Januari-Oktober Guru 9. Menyediakan pelan tindakan pada setiap tahun Program rakan sebaya – pelajar yang pandai akan membimbing pelajar yang lemah Sepanjang tahun Ahli Panitia 10. Menyediakan set soalan-soalan tahun lepas Sepanjang tahun Ahli Panitia Ahli Panitia Fotostat 6. Januari-Oktober Guru dan pelajar 32 .Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 5.

Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3. Chek Suzlina Bt Hashim Pn. Hayazi Bin Yusof Pn. Hjh Fatimah Bt Ahmad Pn Masuri Bt Hasan Pn Asmawati Bt Mat Taib En.7 PENYELIAAN/ PENCERAPAN PENCERAP BIL NAMA GURU BULAN 1 2 3 4 5 6 Guru Kanan Teknik 7 & Vokasional 8 9 10 11 12 Pn. Ong Kian Teong En. Rozihana Bt Omar Januari Februari Mac April Mei Mei Jun Julai Ogos Ogos September September 33 . Hjh Aziah Bt Mohd Ali Pn. Chong Chon Hee En. Noraini Bt Ya Pn. Adi Lukman Bin Saad En. Hjh Noraini Md Nor Pn.

Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3.8 PEPERIKSAAN/ UJIAN Jan Feb / / / / Mac Apr / / / / / / / / / / / / / / / / Mei Jun Jul / / / / / / Ogo Sept Okt Nov Akiviti Ujian bulanan Latihan Topikal Peperiksaan Penggal Teknik Menjawab Soalan Kelas Bimbingan Graf Prestasi Pelajar Peperiksaan Percubaan PMR 2010 Peperiksaan PMR 2010 / / 34 .

5 Jan – Mei 35 .9 PERUNTUKAN KEWANGAN PANITIA BAKI ANGGARAN JUMLAH 2009 2010 PERBELANJAAN BUTIRAN JUMLAH PELAKSANAAN TEMPOH BAKI BIL BUTIRAN 1 1844.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3.65 23166 25010.65 2 RBT TERAS TING 1 – 310 pelajar TING 2 – 310 pelajar TING 3 – 310 pelajar 1953 Jan – Oktober 2449 Jan – Oktober 3069 Jan – Mei 2635 Jan – Mei 3 ELEKTRONIK TERAS ELEKTRONIK T3 – 310 pelajar ELEKTIF TING 2 – 70 pelajar TING 3 – 75 pelajar 525 Jan – Oktober 862.

Bahan elektrik- 500 1000 500 bateri. Membaiki dan tapak 500 2500 menyimpan semaian 7 Hal-hal lain 1. Alatan jahitan 3. wayar dll JUMLAH 23303. Bahan masakan 2. Cat. bengkel Menyenggara 1000 2.50 1707. Fabrik ting 1 dan 2 Tuala tangan – 310 pelajar 2500 Jan – Oktober 1000 2000 Jan – Oktober 310 Jan – Oktober 5 JAHITAN 6 PERKEBUNAN 1. syelek. Alatan tangan 3. berus 4.15 36 . baja dan benih 2.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 4 ERT 1. Pokok.

10 PERALATAN DAN KEMUDAHAN PANITIA Berikut merupakan gambar peralatan dan kemudahan yang terdapat di bengkel masakan dan jahitan bagi subjek Kemahiran Hidup Bersepadu.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3. 37 .

Rancangan Tahunan Ting.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3.Program Panitia Fail (05) Koleksi Soalan Fail (06) Post Mortem Fail (07) Pengurusan Headcount 38 MAKLUMAT . Lampiran 4: Gambar Sistem Pemfailan FAIL Fail (01) Mesyuarat Fail (02) Surat Menyurat Fail (03) Maklumat Guru Fail (04) Dokumen Panitia .Analisa keputusan pertengahan tahun 2005 .Headcount pencapaian keseluruhan mata pelajaran KHB .Analisa keputusan PMR 2005 .Sukatan Pelajaran Ting.Minit mesyuarat KHB 2008 .Semua maklumat guru panitia KHB .Koleksi kertas soalan PMR bagi mata pelajaran KHB .2009 . 1 – 3 . 1 – 3 -Perancangan Strategik Panitia .2010 .11 SISTEM FAIL PANITIA Segala dokumen dan fail panitia bagi Panitia Kemahiran Hidup Bersepadu disimpan dan dikekaskinikan di bilik guru kanan.2010 .Surat menyurat 2005 .

Lampiran 5: Gambar Buku Inventori Lampiran 6: Gambar Borang Daftar Inventori 39 .12 STOK DAN INVENTORI PANITIA Stok dan inventori bagi setiap panitia akan direkodkan dalam buku seperti buku Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori dan buku Daftar Stok Bekalan Pejabat.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3.

13 PRESTASI PANITIA KHB ( PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN ) JUMLAH PELAJAR 61 64 30 31 64 GRED C 1 2 1 TAHUN PMR 2006 PMR 2007 PMR 2008 PMR 2009 PMR 2010 A 51 56 30 24 50 B 9 6 6 14 D E % 100 100 100 100 100 GPMP 1.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3.16 1.18 1.00 1.26 Graf Pelunjuran KHB ( Perdagangan & Keusahawanan ) 120 100 80 60 40 20 0 PMR 2006 PMR 2007 PMR 2008 PMR 2009 PMR 2010 PMR 2006 PMR 2007 PMR 2008 PMR 2009 PMR 2010 40 .

sekolah telah menganjurkan beberapa aktiviti seperti „Larian Merentas Bandaraya‟ dan juga „Temasya Balapan dan Padang‟. 41 . saya telah mendapat pelbagai pengalaman dengan memegang beberapa tugas untuk dilaksanakan. Ia merupakan suatu pengalaman yang amat menyeronokkan. Sepanjang tempoh ROS selama dua minggu ini juga. Saya telah mempelajari banyak perkara semasa berada di sekolah antaranya. pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah saya ikuti sepanjang tempoh melakukan Rancangan Orientasi Sekolah (ROS) ini sedikit sebanyak telah memberi pengalaman kepada saya tentang situasi yang bakal saya hadapi apabila bergelar seorang guru pada suatu hari nanti. saya telah memperoleh pelbagai pengalaman yang tidak mungkin dapat dilupakan sepanjang berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong ini. Semasa melaksanakan minggu ROS juga. Di samping itu juga. saya dapat mengenali para pelajar dengan berkenalan dengan mereka serta melakukan aktiviti seperti kuiz bersama dengan pelajar.0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya. saya telah diberi peluang oleh pihak sekolah untuk masuk ke kelas sebagai guru ganti bagi guru yang tidak hadir. bagaimana cara untuk mengawal keadaan di dalam kelas dan bagaimana cara yang terbaik untuk menyampaikan pengajaran yang berkesan di dalam kelas. Melalui aktiviti tersebut. Sebagai kesimpulannya. Hal ini kerana. saya telah diberi peluang sebagai salah seorang guru fasilitator untuk mengendalikan program kaunseling bersama pelajar-pelajar Tingkatan Satu hingga Lima.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 4.

Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong Lampiran 7: Gambar Program Kaunseling Lampiran 8: Gambar Hari Temasya Balapan dan Padang 42 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful