Rancangan Orientasi Sekolah

Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong

1.0 1.1

LATAR BELAKANG SEKOLAH KEDUDUKAN SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong beralamat di Lebuhraya Sultanah Bahiyah, 05350 Alor Setar, Kedah. Berikut merupakan pelan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong.

TESCO

Sekolah Menengah Agama Mergong

Pejabat Pendidikan Daerah

Kawasan Perumahan

SMKM

Lebuhraya Sultanah Bahiyah Shahab Perdana

Kolej Universiti Insaniah

1

Rancangan Orientasi Sekolah

Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong

1.2

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong terletak lebih kurang tiga kilometer dari pusat Bandar Alor Setar. SMKM ditubuhkan pada 1 Disember 1989 dengan menumpang di Sekolah Kebangsaan Mergong. Pelajar sekolah ini bermula seramai 119 orang pelajar Tingkatan Satu yang ditempatkan di empat bilik darjah. Seramai 9 orang guru bertugas dan pengetua yang pertama bernama Tuan Haji Omar Abdul. Semua pelajar ini belajar di sesi pagi. Pada sesi 1990/91, sekolah telah memperlihatkan pertambahan bilangan pelajar iaitu seramai 244 orang pelajar menjadi 8 kelas dan masih mampu belajar di sesi pagi. Menjelang sesi persekolahan 1991/92 bilangan pelajar telah meningkat menjadi 345 oarang dan 26 orang guru. Keadaan ini memaksa pelajar Tingkatan Satu belajar di sesi petang. Sehingga tahun 1993, sebanyak tiga buah bangunan digunakan untuk menempatkan pelajar SMKM yang semakin bertambah. Di dalam keadaan bangunan yang terhad itu dan sedikit pengubahsuaian, masih terdapat ruang untuk menempatkan bilik pengetua dan pejabat, bilik guru, bilik pusat sumber, bilik ERT, bengkel kemahiran hidup dan makmal sains. Keadaan yang serba kekurangan dengan ruang yang terhad serta menumpang di sekolah rendah menyebabkan pelajar dan guru tertunggu-tunggu bangunan baru sekolah ini. Pada bulan Ogos 1997, Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong telah berpindah ke bangunan baru di Jalan Sultanah Sambungan. Bangunan baru ini mempunyai kawasan seluas 18.9 ekar yang menempatkan 3 blok yang mengandungi 26 bilik darjah. Di samping

2

Rancangan Orientasi Sekolah

Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong

itu terdapat 1 blok makmal sains tulen, 1 blok bengkel kemahiran hidup, 1 blok bengkel teknologi kejuruteraan, 1 blok bengkel pertanian, pejabat, pusat sumber sekolah dan kantin. Kebanyakan pelajar sekolah ini terdiri daripada bekas pelajar Sekolah Kebangsaan Suka Menanti, Sekolah Kebangsaan Mergong 2, Sekolah Kebangsaan Sulaiman Sidik dan sedikit daripada Sekolah Kebangsaan Mergong 1. Sehingga kini, bilangan pelajar telah meningkat kepada 1300 orang dan guru seramai 90 orang. Mulai tahun 2000 sesi persekolahan terbahagi kepada 2 sesi iaitu pelajar Tingkatan 1 dan 2 belajar di sebelah petang manakala pelajar Tingkatan 3, 4 dan 5 belajar di sebelah pagi. Walau bagaimanapun, sesi persekolahan telah ditukar semula ke sesi pagi bagi semua pelajar Tingkatan 1 hingga 5.

Lampiran 1: Gambar pemandangan sekolah

3

Rancangan Orientasi Sekolah

Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong

1.2.1 TAFSIRAN LOGO SEKOLAH Warna dan Takrif Warna Merah Melambangkan keberanian menghadapi cabaran, keyakinan terhadap kemampuan diri serta semangat yang gigih untuk mencuba dengan bersungguh-sungguh dalam bidang akademik dan kokurikulum. Warna Kuning Melambangkan kemuliaan diri, nama, maruah serta prestasi baik sekolah yang sentiasa dipelihara. Warna Putih Melambangkan keiklhlasan, kemurnian hati dan budi pekerti yang baik akan sentiasa diamalkan dan dipelihara. Warna Biru Kepaduan menjana cita-cita sekolah menuju ke arah kecemerlangan. Struktur, Komposisi dan Takrif OBOR Melambangkan kejayaan di dalam bidang akademik Tahun 1989 Tahun sekolah ini ditubuhkan Relang Gelung Kecergasan dan usaha ke arah kecemerlangan dalam bidang sukan, permainan dan olahraga.

4

Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong Bunga Padi Negeri Kedah sebagai Jelapang Padi Gear Kepentingan dan kemajuan bidang teknologi.2 LAGU SEKOLAH Berusaha kita berusaha menuju kejayaan Ke arah kecemerlangan itulah harapan Ke Arah Kecemerlangan Berusaha kita berusaha menuju kejayaan Berakhlak serta berbudi Ke arah kecemerlangan itulah harapan Amalan kita sentiasa murni Berakhlak serta berbudi Amalan kita sentiasa murni Seiring kita menuju Seiring kita menuju Wawasan hidup yang maju Wawasan hidup yang maju Kedaulatan dijunjung Kedaulatan dijunjung Usaha guru disanjung Usaha guru disanjung Kamilah para pelajar Sekolah Menengah Mergong Kamilah para pelajar Berjuang tetap berjuang Sekolah Menengah Mergong Menuntut ilmu dan kejujuran Bersama kita berbakti Berjuang tetap berjuang Kepada ibu pertiwi 5 . 1.2. bilangan guru yang pertama ketika sekolah ditubuhkan (9 orang).

Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan mengikut jadual waktu yang ditetapkan dengan lancar serta dapat memenuhi kehendak pelajar. 6. 7. Memastikan pejabat sekolah sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak pelanggan dengan:   Memberi layanan kaunter yang mesra dan segera Menentukan semua surat menyurat. cepat dan terkini.3 PIAGAM PELANGGAN Kami warga SMK Mergong dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk: 1. aduan/rayuan mengenai sekolah diambil tindakan dalam masa 10 hari dari tarikh terima 6 . berdedikasi. 3. cekap. masyarakat dan negara. 2. 8.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 1. Memastikan matlamat/ data dapat disalurkan kepada pelanggan dengan lengkap. 4. Memastikan semua pelajar memulakan proses pembelajaran pada hari pertama persekolahan. Berusaha menjadikan sekolah sebagai tempat yang selesa dan sesuai untuk pembelajaran.2. berdisiplin. Mewujudkan tenaga pelajar yang beriltizam. 5. Memastikan agihan tugas guru menepati keperluan matlamat pendidikan serta memuaskan semua pihak. bertanggungjawab dan produktif serta dapat berkhidmat dengan cekap dan berkesan sepanjang masa. Memastikan bahawa pelajar-pelajar yang tamat perekolahan peringkat menengah mendapat pendidikan yang seimbang dari segi intelek. rohani dan jasmani.

4. berhemah tinggi dan berakhlak mulia bagi menghadapi cabaran hidup dewasa nanti. 1. cadangan. 1. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pendapat. berdisiplin. syor dan teguran yang membina dari semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan akdemik dan kokurikulum SMK Mergong. Memperkasa permuafakatan dan hubungan harmoni dengan “Stake Holder”. kemahiran mengikut kebolehan masing-masing secara terancang ke arah melahirkan pelajar yang berilmu. Memperkembang potensi pelajar dalam bidang kokurikulum. Mempertingkatkan kecemerlangan akademik pelajar dari segi kualiti dan kuantiti. jasmani. 7 . Memantapkan budaya sekolah yang kondusif dan selamat. 2.3 FALSAFAH SEKOLAH Bahawa setiap pelajar mempunyai keupayaan untuk berkembang maju dari segi intelek.1 VISI SEKOLAH „SMK MERGONG SENTIASA CEMERLANG‟ 1. 5.4.4. 3.2 MISI SEKOLAH 1.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 9.4 VISI DAN MISI SEKOLAH 1. emosi dan rohani jika mereka diberi peluang mengembangkan bakat. minat. Mempraktikkan pengurusan yang berkualiti dan telus.

Guru PKP SMKM ialah Pn. Seterusnya adalah guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) iaitu En. Yasmin Bt Abdullah.4. Jaafar. Shabudin Bin Ali.3 MOTO SEKOLAH “BERILMU BERBAKTI” 1. Antara bidang tugas guru PKP adalah Beliau juga akan memantau bertanggungjawab kepada pentadbiran am di sekolah. majlis yang akan diadakan di sekolah serta permuafakatan antara staf-staf di sekolah. Namun tugastugas beliau dibantu oleh guru-guru penolong kanan dan kerani sekolah. Hj. Beliau juga akan menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu ganti bagi mengelakkan pertindihan jadual waktu. merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan penilaian dan peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan. Pazil Bin Hj.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 1. Dari segi kurikulum pula.5 STRUKTUR PENTADBIRAN SEKOLAH Pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong diketuai oleh pengetua sekolah iaitu Tn. murid dan kakitangan serta pengurus kewangan sekolah. beliau merupakan guru kanan atau ketua panitia matapelajaran serta akan menguruskan jadual waktu peperiksaan sekolah serta membantu. Pentadbir selepas pengetua adalah guru Penolong Kanan Pentadbiran (PKP). Beliau juga akan memastikan bahawa segala keselamatan para pelajar adalah terjamin dan diatur mengikut prosedur dan peraturan serta menentukan 8 . Antara bidang tugas guru Penolong Kanan HEM ialah membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah agar perjalanannya menjadi lebih berkesan. Antara bidang tugas pengetua adalah sebagai pentadbir am. penyelia sekolah. kursus dalaman yang akan dihadiri. perkembangan staf-staf dari segi tatatertib.

Beliau juga akan mengurus dan menyelaras kegiatan setiap bidang kokurikulum serta mengawal dan menilai setiap kegiatan supaya mencapai matlamatnya. Beliau juga bertanggung-jawab dalam menyelenggara dan membuat perakuanperakuan biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang mencapai akademik yang tinggi dari golongan yang kurang berada serta menguruskan segala tuntutan dan bayaran biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang layak menerimanya. takwim sukan dan permainan sekolah serta mengurus pemilihan peserta dalam acara sukan dan permainan sekolah. Saridan Bin Abdul Hamid adalah selaku guru Penolong Kanan Kokurikulum SMKM. perayaan dan kantin sekolah berjalan dengan baik. menguruskan dan menyelia 9 .Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong kebajikan pelajar seperti Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). Beliau juga akan merancang melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan. Selain itu. biasiswa dan bantuan kewangan berjalan dengan lancar. menyelaras pembahagian pelajar dalam kumpulan atau rumah sukan. Guru Penolong Kanan Kokurikulum juga bertanggungjawab dalam menentukan langkah keselamatan bagi setiap aktiviti kokurikulum yang dijalankan disekolah. kakitangan dan para pelajar dan beliau akan bertindak sebagai guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah dan bertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas. En. Beliau akan memastikan segala peraturan dan undang-undang sekolah dikuatkuasakan oleh guru. Antara tugas beliau sebagai guru kokurikulum ialah membantu. beliau akan mengurus dan mengemas kini semua buku rekod pendaftaran murid di sekolah dan menyemak semua buku kedatangan harian pelajar serta memastikan bahawa butirannya adalah dikemaskini. Penolong Kanan HEM juga akan memastikan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan majalah. merancang.

pentadbiran sekolah ini juga disokong oleh pelbagai jawatankuasa seperti jawatankuasa kewangan sekolah. Norlela Bt Harun dan Guru Penyelaras Bestari. Pn. Di samping itu. Guru Kanan Sains dan Matematik. Zakiah Bt Kasim. Hjh. Noor Hashimah Bt Ismail. 10 . jawatankuasa koperasi dan lain-lain. Pn. Guru Kanan Kemanusiaan. jawatankuasa kurikulum. jawatankuasa pusat sumber. Pentadbiran seterusnya adalah guru-guru kanan yang mengetuai pelbagai bidang termasuklah bidang bahasa yang mana ia diketuai oleh Pn. Pn. jawatankuasa aset sekolah.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong peralatan dan kemudahan kokurikulum dan akhir sekali memastikan rekod-rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan baik. jawatankuasa pembestarian sekolah. En. Shamsul Badri Bin Ishak. Guru Kanan Teknik & Vokasional. Mafizah Bt Mat Akhir. jawatankuasa latihan dalam perkhidmatan.

Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong Berikut adalah rajah yang menunjukkan struktur pentadbiran SMK Mergong: PENGETUA PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM GURU KANAN BAHASA GURU KANAN KEMANUSIAAN GURU KANAN SAINS & MATEMATIK GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA 11 .

Melalui ruang yang disediakan ini. para guru dapat menambahkan maklumat serta ilmu pengetahuan di mana dapat dijadikan sebagai ikutan oleh semua warga SMKM. Setiap pagi Ahad. Di sini saya mendapati.30 pagi. Melalui pemerhatian yang dijalankan. terdapat seorang guru yang akan bertugas dan menyediakan sedikit tazkirah pagi selama 10 minit sebagai renungan bersama.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 1. boleh dijadikan sebagai role model yang terbaik untuk menjadi ikutan para guru sekolah. para guru bersama Pengetua akan berhimpun berhampiran dengan bangunan bilik guru.6 BUDAYA SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong mempunyai budaya sekolah yang agak berbeza berbanding sekolah-sekolah menengah yang lain. pada setiap pagi Isnin hingga Khamis iaitu tepat jam 7. Hal ini kerana. Setiap pagi. didapati para guru mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tugas yang diberikan. para guru turut berhimpun tetapi secara berasingan dengan pelajar. seperti datang awal ke sekolah sebelum pelajar-pelajar berhimpun. Melalui contoh yang ditunjukkan oleh Tuan Pengetua sendiri. manakala pada hari Isnin dan seterusnya. Lampiran 2: Pemandangan semasa tazkirah pagi 12 . seperti biasa para guru dan pelajar akan berhimpun bersama-sama di kawasan tapak perhimpunan. warga pentadbiran sekolah mempunyai budaya ingin menambahkan ilmu pengetahuan yang sedia ada.

huraian sukatan pelajaran iaitu merangkumi sepanjang tahun persekolahan dan dapat diterjemahkan ke dalam rancangan pengajaran harian serta diolah mengikut kesesuaian kelas dan potensi murid. saya telah diletakkan di bawah bimbingan seorang guru matapelajaran Kemahiran Hidup iaitu Cikgu Chong. bahan bantu mengajar (BBM) dan objektif bagi pengajaran yang akan dijalankan agar menjadi lebih teratur dan berkesan.0 2. Penyediaan rancangan pengajaran harian (RPH) di dalam buku rekod pengajaran dan pembelajaran (P&P) sebelum memulakan proses P&P adalah menjadi tanggungjawab kepada setiap guru. Hal ini kerana RPH dilihat mampu membantu guru merancang segala aktiviti. Beliau mempunyai pengalaman mengajar subjek ini selama 20 tahun. 13 .1 LAPORAN PEMANTAUAN P & P PENYEDIAAN BUKU RANCANGAN PENGAJARAN Rancangan Pengajaran Tahunan disediakan berdasarkan kepada sukatan pelajaran. Saya dapati RPH yang beliau buat adalah ringkas dan amat berbeza berbanding RPH yang saya pelajari dalam subjek Kaedah Mengajar KHB yang mana setiap RPH mestilah mempunyai langkah-langkah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang terperinci serta mempunyai set induksi sebagai pendahuluan.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2. Sepanjang tempoh 3 minggu berada di SMK Mergong (SMKM). Saya telah meminjam buku RPH beliau dan melihat setiap RPH yang dibuat sepanjang bulan Januari dan Februari.

3 BBM/ MAKMAL Bahan bantu mengajar yang digunakan oleh beliau adalah seperti papan tulis dan buku teks.1 OBJEKTIF/ HASIL PEMBELAJARAN RPH juga perlu mempunyai objektif yang ingin dicapai serta hasil pembelajaran.1.1.1. Semasa menggunakan bengkel. Lampiran 3: Contoh Buku RPH 2.2 LANGKAH DAN AKTIVITI Terdapat beberapa aktiviti yang dinyatakan di dalam buku RPH beliau. 14 . tetapi langkahlangkah bagi melaksanakan aktiviti tersebut tidak dinyatakan bersama. beliau menggunakan pelbagai BBM seperti alatan untuk melukis (alatan lukisan teknik). Semasa melakukan pemerhatian di dalam kelas pula. 2. beliau banyak melakukan aktiviti seperti menyoal para pelajar.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2. RPH yang beliau buat adalah berbeza kerana hanya mencatatkan beberapa objektif pengajaran.

ia dapat menarik perhatian pelajar supaya menumpukan perhatian kepada aktiviti pengajaran.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2. Hal ini kerana guru banyak melaksanakan aktiviti yang memerlukan penglibatan pelajar secara menyeluruh. Pendekatan berpusatkan pelajar dapat mendorong pemahaman pelajar terhadap penggunaan kemahiran pemikiran yang kritis serta menggalakkan pelajar belajar secara kolaboratif dengan pelajar yang lain. saya telah turut serta dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Cikgu Chong di dalam kelas untuk melihat dan belajar bagaimana proses pengajaran dan pengajaran (P&P) yang dilakukan oleh beliau dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di mana proses P&P ini dijalankan di dalam kelas bersama pelajar-pelajar Tingkatan 2 Bestari dan 2 Bijak. guru menggunakan teknik penyoalan.2 PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN Dalam komponen kedua ini.1 SET INDUKSI Guru memulakan kelas dengan mengambil kedatangan pelajar. Selain itu. Teknik ini digunakan bagi menguji pengetahuan serta kefahaman pelajar. Guru menggunakan kaedah tunjuk cara dengan menerangkan isi pengajaran di papan tulis. Guru hanya menggunakan papan tulis dan buku teks sebagai BBM secara ringkas semasa proses induksi.2 PENDEKATAN. KAEDAH. TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN Guru banyak menggunakan pendekatan berpusatkan pelajar. 2. Guru menanyakan khabar pelajar dan meminta pelajar mengingat kembali pelajaran lepas dengan mengemukakan beberapa soalan kepada pelajar. Manakala teknik pengajaran pula.2. Teknik ini dilihat berkesan kerana guru melaksanakan teknik mengemukakan soalan dengan baik 15 .2. Berikut adalah penyampaian dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Cikgu Chong: 2.

Walaupun terdapat beberapa gangguan daripada beberapa orang pelajar.5 PENUTUP Setelah selesai melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru telah membuat rumusan dengan menghuraikan semula perkara-perkara utama yang telah dipelajari pada hari tersebut. 2. guru mampu untuk mengawal kelas dengan baik.3 PERKEMBANGAN DAN PENILAIAN Setelah memberi penerangan kepada para pelajar.4 PENGURUSAN KELAS Guru menggunakan suara yang kuat dan jelas sehingga keseluruhan isi kelas dapat mendengar suara beliau. 16 . 2.2. kemudian berhenti sekejap untuk memberi masa kepada pelajar untuk berfikir dan diikuti dengan menyebut nama pelajar supaya menjawab soalan.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong apabila guru mengajukan soalan terlebih dahulu. Kemahiran penutup yang dikuasai oleh guru ini dilihat dapat menjadikan proses P&P lebih berkesan di mana pelajar-pelajar dapat membuat rumusan terhadap fakta-fakta penting yang dipelajari serta dapat mengukuhkan kemahiran/ konsep yang baru dikuasai. guru juga turut memberikan kata-kata nasihat dan ulasan mengenai prestasi mereka di dalam kelas.2. Selain itu. Guru dapat mengawal keadaan kelas dengan baik selama satu atau dua waktu pengajarannya. Penilaian yang dilakukan oleh beliau adalah menyoal pelajar secara lisan. guru membuat penutup kognitif dan juga penutup sosial.2. Cikgu Chong membuat penilaian bagi menentukan sama ada para pelajar memahami apa yang telah dipelajari. 2.

17 . Beliau mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap penguasaan matapelajaran yang diajarnya. Apa yang saya perhatikan. seorang yang baik dan mempunyai pengalaman yang begitu lama dalam dunia pendidikan. Cikgu Chong mempunyai ilmu yang luas dan sangat mahir terhadap setiap topik yang diajar menjadikan pelajar berasa yakin dengan setiap apa yang diajar oleh guru mereka. Pada hari pertama saya menemui Cikgu Chong. Pada pandangan saya. Beliau juga merupakan guru disiplin sekolah. Kesimpulannya.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2. Keperihatinan beliau yang tinggi terhadap para pelajar juga menjadikan pelajar sangat selesa untuk belajar dengan beliau. Beliau juga merupakan seorang guru yang peramah dan tidak pernah kedekut untuk berkongsi ilmu tentang dunia perguruan yang pernah dilaluinya.3 KEPERIBADIAN GURU Sepanjang tiga minggu berada di SMKM. saya telah diletakkan di bawah bimbingan Cikgu Chong. Cikgu Chong adalah seorang yang sentiasa yakin dan bersungguh-sungguh dalam apa jua yang beliau lakukan. Cikgu Chong merupakan seorang guru yang sangat berketrampilan dan bersungguhsungguh untuk mendidik anak bangsa berjaya hingga ke menara gading serta menjadi orang berguna kepada bangsa dan negara yang tercinta. Beliau merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan. beliau adalah seorang beperwatakan menarik. Beliau akan bertindak tegas terhadap pelajarnya sekiranya mereka tidak memberi perhatian terhadap penerangan beliau.

Jaafar Pn. Yasmin Bt Abdullah sebagai timbalan pengerusi yang juga merangkap penolong kanan pentadbiran SMKM. Seterusnya ia diselaraskan oleh Pn. Law Siew Chin Pn. Abdul Razak B. Naimah Bt Abu Bakar En. Hjh. Panitia ini diselaraskan oleh Pn. Berikut merupakan senarai ketua panitia mata pelajaran bagi tahun 2010: BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sains Matematik Geografi Sejarah Perdagangan/ Prinsip Akaun Pendidikan Islam/ Tasawur Islam Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Teknologi/ Lukisan Kejuruteraan KETUA PANITIA En. Pazil Bin Hj. Abdul Shomad B. Nora‟ini Bt Mohd Noor selaku ketua panitia yang mana beliau juga merupakan guru subjek Kemahiran Hidup Bersepadu. Abd Rashid Pn. Hjh Noraini Bt Yahaya Pn. Jaiton @ Jaitom Bt Maliasan Pn. Zamri B. Abu Bakar Pn. ia dipengerusikan oleh Tn. Hj. Jaafar iaitu pengetua SMKM kemudian Pn.0 3. Norlela Bt Harun iaitu selaku guru kanan teknik dan vokasional. Hjh Danzila Bt Saidin 18 . Mengikut struktur organisasi panitia ini. prinsip akaun dan ekonomi asas.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PANITIA STRUKTUR ORGANISASI PANITIA Subjek Kemahiran Hidup Bersepadu diletakkan di bawah panitia teknik dan vokasional.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3. Rafidah Bt Mustafa Ust. Di bawah panitia ini juga diletakkan mata pelajaran perdagangan. Zuriyati Bt Ariffin En.

2 PERANAN/ FALSAFAH/ MISI/ VISI/ MATLAMAT/ OBJEKTIF PANITIA 3.2. 19 potensi pelajar dalam bidang kurikulum dan . Hjh Nora‟ini Bt Mohd Noor Pn. Memperkasa permuafakatan dan hubungan harmoni dengan “Stake Holder”. Azmi B. Manirah Bt Othman 3. Hj Hassan Pn. Saad En. Mewujudkan budaya sekolah yang kondusif dan selamat.2.  Memperkembangkan kokurikulum. Mempertingkatkan profesionalisme guru bagi melaksanakan aktiviti kurikulum mata pelajaran dengan cekap dan mahir demi mencapai objektif pendidikan.     Memantapkan disiplin dan sahsiah pelajar. Noraini Bt Ya En. Adi Lokman B. Memberi kesedaran kepada guru-guru betapa pentingnya teknologi maklumat dan komunikasi dalam bidang pendidikan masa kini dan akan datang.2 MISI PANITIA   Mempraktikkan pengurusan sekolah berkualiti dan telus. Siti Nor Hamidah Bt Hashim Pn.1 VISI PANITIA “KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU SENTIASA CEMERLANG” 3.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 11 12 13 14 15 16 Pendidikan Seni Visual Kemahiran Hidup Teknologi Maklumat Produksi Multimedia Sains Sukan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pn.

Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran berkenaan dan memikirkan cara-cara untuk memajukan pencapaian dari masa ke semasa. Menambahkan minat pelajar dalam bidang kemahiran. 6. Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan. 3. 4.3 PERANAN/ TUGAS KETUA GURU PANITIA Berikut adalah senarai tugas ketua panitia bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu: 1.   Meningkatkan kualiti guru dengan P&P yang berkesan.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3. 2. Bulanan dan Penggal bagi semua tingkatan. 5. 20 . skim pemberian markah dan pemeriksaan kertas jawapan. Menyelaras kerja-kerja akademik guru-guru mata pelajaran. Mengkaji jenis buku-buku contoh yang dikirimkan oleh penerbit dan menentukan pemilihan buku untuk dipakai sabagai buku teks.3 OBJEKTIF    Mencapai kelulusan 100% dalam peperiksaan PMR. 8. Menambahkan kualiti “A” bagi setiap elektif.2. Bertanggungjawab menyelaraskan Rancangan Pelajaran Mingguan. 3. Bertindak sebagai Pengerusi Panitia Mata Pelajaran. Menentukan penggunaan Sukatan Pelajaran yang kemaskini. 7. Menentukan jenis buku yang perlu dibeli untuk perpustakaan atau rujukan guru. Meninggikan GPS Kemahiran Hidup ke tahap yang lebih baik berbanding tahun lalu.

15. Menjalankan semua arahan yang diberikan dari masa ke semasa. 10. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran yang berkenaan. Merekod dan menyimpan alat-alat bantuan mengajar. 11. 14. Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus 21 . Mengadakan mesyuarat dengan guru-guru mata pelajaran yang berkenaan secara berkala untuk membincangkan sebarang masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran. 16. Menyelenggara kerja-kerja amali bagi peperiksaan (dan memberi markah jika perlu) seperti yang dikehendaki oleh Lembaga Peperiksaan. Menjaga bilik sumber mata pelajaran (jika ada). Membantu Pengetua memeriksa/ menyemak kerja murid-murid dalam mata pelajaran berkenaan. 2. 3.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 9. Menentukan persediaan dan penggunaan alat bantu mengajar serta kaedah-kaedah pengajaran pembelajaran yang kemaskini. 12. 17.4 PERANAN/ TUGAS GURU-GURU PANITIA Berikut adalah senarai tugas guru-guru panitia bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu: 1. Memiliki. Membaca dan mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dalaman sebelum ditaipkan ke atas stensil. 13. Mengendali kursus dalaman untuk guru-guru mata pelajaraan.

Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong dicapai iaitu dari segi pengetahuan. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan. Menyampaikan semua maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/ bengkel/ bilik ERT/ Sains pertanian serta mengawasi penggunaan peralatan. 7. 8. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/ bimbingan. 9. 6. memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan/ menunjukkan buku latihan murid kepada Pengetua/ wakilnya pada masa yang dikehendaki. 4. 3. 22 . Merekodkan soalansoalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. 5. Menghadiri mesyuarat/ taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan/ Jabatan Pendidikan Negeri/ PPD. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada Pengetua pada masa yang ditetapkan. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/ sepenggal/ seminggu/ harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. Menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan/ Jabatan Pendidikan dan PPD. Menyediakan dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup. 10. 11.

13. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan. 17. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran. memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas. 16. Bertanggungjawab dlaam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah. 15. Menjalankan tugas seorang kaunselor dan seorang guru disiplin. Membantu menguruskan bank soalan. 18. 23 . Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. 14.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 12. Bekerja sebagai “Team Player”.

TK Tidak Hazir: 1.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3. Ucapan Aluan Pengerusi Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang sudi hadir ke mesyuarat pertama tahun 2010. Harun . 24 . Norlela bt. Fatimah bt. Mohd Ali . Panitia ini telah mengadakan mesyuarat pertamanya pada bulan Januari yang lalu. Danzila bt. Mohamad Nor – ERT .1. Mat Taib – PK Pn. Saruai – M/C 2. Aziah bt.ERT En. 2. Hayazi b Yusof – SPN En.05 PETANG BILIK ERT Pn.5 MESYUARAT PANITIA Sesebuah panitia seharusnya mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 4 kali setahun. 4. Nora‟ini bt. Ong Kian Teong – SPN En. Chong Chon Hee – PK Pn Asmawati bt. Samsudin b. : : : : KHAMIS 21 JANUARI 2010 2. 7. MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERGONG KALI PERTAMA 2010 HARI TARIKH MASA TEMPAT Kehadiran: 1.(GK Teknik dan Vokasional) Pn. 5. Pn. Saidin . En. 3. 8. Ahmad – M/C MINIT MESYUARAT: 2. Berikut adalah minit mesyuarat bagi Panitia Kemahiran Hidup Bersepadu SMKM.Ketua Panitia Pn. 6.

35 -2.3 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu Dicadangkan oleh: En Chong Chon Hee Disokong oleh : Pn Aziah bt.59 100 -6. 2.15 94.2.02 2 Kemahiran Hidup Pilihan 2 50 23 27 6 2 0 98. Ong Kian Teong Melantik Pn Aziah bt.33 95. Mohd Ali 2.5.41 4 Kemahiran Hidup Pilihan 4 24 6 1 0 0 0 100 100 0.5 2. Mohd Ali sebagai setiausaha untuk tahun 2010.4 Perkara berbangkit Tiada perkara berbangkit 2.00 25 .08 3 Kemahiran Hidup Pilihan 3 3 27 29 14 5 0 93.1 Post Mortem PMR 2009 Setiap guru dibekalkan salinan keputusan PMR 2009.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2. Perlantikan Setiausaha Cadangan dibuat oleh En hayazi b.07 4. Di bawah adalah keputusan penuh yang diperolehi untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu: Bil Mata Pelajaran A B C D E TH % Lulus 2009 % Lulus 2008 Beza + /_ 1 Kemahiran Hidup Pilihan 1 8 22 22 18 5 0 93. Yusof Disokong oleh En.

panitia KHB mensasarkan kesemua pilihan akan mencapai 100% keputusannya.3 ANTARA KEKUATAN PENCAPAIAN: a. Teknik guru mengajar juga penting. kerana soalan-soalan berdasarkan alat yang sebenar yang pelajar dapat lihat dan mempraktikkan dalam bengkel. c. agar dapat menarik minat pelajar dalam mata pelajaran KHB. kita dapati keputusan digred E berkurangan Walaupun % keputusan KHB 1 dan KHB 3 merosot .Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2. Ting 2 dan Ting 3. 26 . ANTARA KELEMAHAN PENCAPAIAN: a. Permasalahannya markah-markah ini akan menjejaskan keputusan peperiksaan PMR sekiranya pelajar ini tidak hazir pada waktu peperiksaan PMR. Menjawab soalan PMR sebenar Teknik menjawab soalan dari Guru Pakar KHB Alat Bantu Mengajar amat penting.5. Tindakan: Semua Guru KHB b. menulis dan mengira dengan baik.5. setiap pelajar yang dikehendaki membuat Modul 1. 2. Pebanyakkan latihan ulangkaji setiap tajuk. Pelajar-pelajar kurang menguasai teknik menjawab soalan terutama soalan yang berkaitan Perdagangan dan Keusahawanan. d. Modul 3 dan Modul 4 sepanjang Ting 1. menyebabkan prestasi kelulusan mereka kurang memuaskan. Modul 2. Matapelajaran KHB adalah satu matapelajaran yang mempunyai Kerja kursus. e. c. Ada di kalangan pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca. Untuk di tahun 2010. Ini akan melibatkan % mata pelajaran tersebut. d. Pelajar dari kelas Pendidikan Khas antara punca pelajaran KHB tidak dapat mencapai 100%.2 Daripada analisa keputusan di atas. b.

6.mempunyai ruangan : MINGGU TAJUK HASIL ARAS PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN / TAKWIM Guru diminta menghantar satu set untuk simpanan fail dan satu set lagi diserahkan kepada Penolong Kanan Kurikulum.6.3 Pencerapan: a.4 Buku Rekod hendaklah dihantar pada tiap-tiap minggu (Khamis) kepada Guru kanan berkenaan yang telah ditetapkan. .5 Peringatan : Laporan PKB akan dihantar pada tiap-tiap bulan oleh pihak sekolah.1 Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) Persediaan Buku Rekod: Kelas/ Tingkatan Masa: Hari: Waktu: Tajuk: Objektif: Aktiviti: Refleksi: Nilai: (jika perlu) 2.6. 2.6. Tindakan: Semua Guru KHB 27 . Untuk Guru Cemerlang akan dicerap oelh Tuan Pengetua.6 2. 2.2 Rancangan Pengajaran Tahunan: Setiap Rancangan Pengajaran Tahunan hendaklah .Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2.6. Guru diminta menyemak Jadual pencerapan dan semakan buku yang telah pun dibekalkan oleh pihak pengurusan sekolah. 2. b.berbentuk landscape dan .

Hayazi En. Fatimah Pilihan 3 En. Samsudin Pn.9.7. Chong 2.1 Kerja kursus boleh dimulakan seperti tahun.tahun yang lepas.2 Guru-guru diberi tempoh seminggu selepas bermesyuarat. Headcount 2010 2. Ong Pilihan 4 Pn.2 Seperti biasa setiap barang yang hendaklah dibeli mestilah mendapat persetujuan daripada ketua Panitia dan di kehendaki mengisi borang Pra Order yang dluluskan oleh Ketua Panitia dan di sahkan oleh Guru Kanan dan Tuan Pengetua.2 Disiapkan seperti yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Nora‟ini Pn. pesanan dari Ketua Kerani Sekolah. Tindakan: Ketua Panitia dan Semua Guru KHB 2. Danzila Pilihan 2 Pn. Tindakan: Ketua Panitia dan Semua Guru KHB 2.1 Headcount ditetapkan seperti di bawah: Tingkatan Tingkatan 2 Tingkatan 3 Pilihan 1 En.7.8. 2. 2.1 Memandangakan Wang Perkapita tahun ini berkurangan.3 Kurangkan bahan photostate dari kedai luar. 2. serahkan pada Ketua Panitia untuk diserahkan kepada Penolong Kanan Kurilkulum. guru-guru hendakalh merancangkan mengikut kadar keewangan yang di tetapkan. Asmawati En. Tindakan: Ketua Panitia dan Semua Guru KHB 28 .7.9.7. Anggaran Belanjawan 2010 2.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2. gunakan mesin di sekolah.8.9 Pentaksiran Kerja Kursus 2010 2.8.

2.11. Kemas kini buku stok KH untuk penyemakan Pegawai Stok. e. 2.smkm. 2.11. sekiranya ada pemindahan pelajar.6 Minggu Teknik & Vokasional dalam bulan Jun 2010 2. kemas dan ceria. Tindakan semua guru KHB 29 .2 Mengadakan kursus bagi tajuk-tajuk yang kurang mahir seperti Elektronik dan Motor Tindakan: Guru Kanan. 2.8 Ucapan dari Guru Kanan Teknik & Vokasional a. b. 2. Kalau ada apa-apa bahan serahkan kepada cikgu Adi Logman.10. di mana kelas Tingkatan 1 Dedikasi dan 1 Atlit bagi pelajar perempuan sahaja mengambil KHB Pilihan Perdagangan.11.11. 55 slide yang ditunjukkan Tuan Pengetua Setiap guru yang mengajar mesti ada matlamatnya dan P & P mestilah cemerlang Laporan daripada Lembaga Nazir – kualiti guru sederhana dalam P & P Peringatan: Setiap markah kerja kursus hendaklah ditandatangani oleh Guru Kanan dan disimpan di bilik Guru Kanan untuk memudahkan urusan.2 Jadual agihan kelas 2010.3 Jadual Penggubal soalan bulanan dan peperiksaan Penggal. d.11.7 Sekolah telah menyediakan laman web (www.11.10.net).10 Perancangan 2010 2. Hal-hal lain Antara maklumat yang diedarkan kepada semua guru KHB: 2.11. ada sedikit perubahan. Ketua Panitia dan Semua Guru KHB 2. Cikgu Chong dan Cikgu Alia.11.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 2.4 Contoh Borang Headcount HC1.1 Menaik taraf bengkel agar kelihatan bersih. HC2 dan HC3 2.11.5 Program bersama Pusat Sumber Sekolah 2. c.1 Guru telah dibekalkan dengan borang selidik untuk membeli barang-barang bengkel yang berkurangan.

2. ………………………………………… (PN.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4. SMK Mergong Disahkan oleh.00 petang Disediakan oleh. ALI) Setiausaha Panitia KHB. HARUN) Guru Kanan Teknik & Vokasional. AZIAH BT. 4. (PN. Tuan Pengetua Penolong Kanan Kurikulum Guru Kanan Teknik & Vokasional Fail Panitia KHB 30 . 3. 1. NORLELA BT.k. SMK Mergong s. MOHD. …………………………………….

baik dan galus. Setiap bulan Penyelia Menghubungi guru cemerlang dan penggubal soalan  Guru cemerlang  Pelajar kelas peperiksaan  Dewan  Siaraya  Laptop / LCD 4.6 PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA TARIKH BIL STRATEGI PELAKSANAAN TINDAKAN TUGASAN SUMBER 1. Mengenalpasti kumpulan pelajar cemerlang. Menyediakan bahan – bahan rujukan yang boleh digunakan oleh setiap guru dan pelajar.April Ahli Panitia Ahli Panitia 2. Mendedahkan pelajar dengan teknik menjawab soalan peperiksaan dengan betul. tepat dan lengkap. Menyediakan bengkel dan makmal dengan peralatan dan bahan yang mencukupi untuk kegunaan guru dan pelajar. Sepanjang tahun Ahli Panitia Ahli Panitia Pusat Sumber sekolah 31 . Januari .Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3. Sepanjang tahun Ahli Panitia Ahli Panitia 3.

Menyediakan set soalan-soalan tahun lepas Sepanjang tahun Ahli Panitia Ahli Panitia Fotostat 6. Kelas Bimbingan Selepas waktu persekolahan Guru Soalan-soalan 8. Latihan topikal setiap tajuk Januari-Oktober Guru 9. Menyediakan pelan tindakan pada setiap tahun Program rakan sebaya – pelajar yang pandai akan membimbing pelajar yang lemah Sepanjang tahun Ahli Panitia 10. Januari-Oktober Guru dan pelajar 32 . Graf Prestasi Diri Pelajar Setiap kali selepas peperiksaan Guru dan pelajar Ahli Panitia 7.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 5.

Chong Chon Hee En.7 PENYELIAAN/ PENCERAPAN PENCERAP BIL NAMA GURU BULAN 1 2 3 4 5 6 Guru Kanan Teknik 7 & Vokasional 8 9 10 11 12 Pn. Hjh Fatimah Bt Ahmad Pn Masuri Bt Hasan Pn Asmawati Bt Mat Taib En. Hjh Aziah Bt Mohd Ali Pn. Chek Suzlina Bt Hashim Pn. Rozihana Bt Omar Januari Februari Mac April Mei Mei Jun Julai Ogos Ogos September September 33 . Ong Kian Teong En. Adi Lukman Bin Saad En. Hayazi Bin Yusof Pn. Noraini Bt Ya Pn. Hjh Noraini Md Nor Pn.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3.

Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3.8 PEPERIKSAAN/ UJIAN Jan Feb / / / / Mac Apr / / / / / / / / / / / / / / / / Mei Jun Jul / / / / / / Ogo Sept Okt Nov Akiviti Ujian bulanan Latihan Topikal Peperiksaan Penggal Teknik Menjawab Soalan Kelas Bimbingan Graf Prestasi Pelajar Peperiksaan Percubaan PMR 2010 Peperiksaan PMR 2010 / / 34 .

5 Jan – Mei 35 .Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3.9 PERUNTUKAN KEWANGAN PANITIA BAKI ANGGARAN JUMLAH 2009 2010 PERBELANJAAN BUTIRAN JUMLAH PELAKSANAAN TEMPOH BAKI BIL BUTIRAN 1 1844.65 2 RBT TERAS TING 1 – 310 pelajar TING 2 – 310 pelajar TING 3 – 310 pelajar 1953 Jan – Oktober 2449 Jan – Oktober 3069 Jan – Mei 2635 Jan – Mei 3 ELEKTRONIK TERAS ELEKTRONIK T3 – 310 pelajar ELEKTIF TING 2 – 70 pelajar TING 3 – 75 pelajar 525 Jan – Oktober 862.65 23166 25010.

Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 4 ERT 1. Fabrik ting 1 dan 2 Tuala tangan – 310 pelajar 2500 Jan – Oktober 1000 2000 Jan – Oktober 310 Jan – Oktober 5 JAHITAN 6 PERKEBUNAN 1. Bahan masakan 2. Bahan elektrik- 500 1000 500 bateri. berus 4. Membaiki dan tapak 500 2500 menyimpan semaian 7 Hal-hal lain 1. Cat. Alatan tangan 3. syelek.50 1707. Alatan jahitan 3.15 36 . bengkel Menyenggara 1000 2. Pokok. wayar dll JUMLAH 23303. baja dan benih 2.

10 PERALATAN DAN KEMUDAHAN PANITIA Berikut merupakan gambar peralatan dan kemudahan yang terdapat di bengkel masakan dan jahitan bagi subjek Kemahiran Hidup Bersepadu.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3. 37 .

2009 .Program Panitia Fail (05) Koleksi Soalan Fail (06) Post Mortem Fail (07) Pengurusan Headcount 38 MAKLUMAT .2010 .Rancangan Tahunan Ting. Lampiran 4: Gambar Sistem Pemfailan FAIL Fail (01) Mesyuarat Fail (02) Surat Menyurat Fail (03) Maklumat Guru Fail (04) Dokumen Panitia .Koleksi kertas soalan PMR bagi mata pelajaran KHB .Minit mesyuarat KHB 2008 .Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3. 1 – 3 .2010 .Analisa keputusan PMR 2005 .Analisa keputusan pertengahan tahun 2005 .Semua maklumat guru panitia KHB .Headcount pencapaian keseluruhan mata pelajaran KHB .Sukatan Pelajaran Ting. 1 – 3 -Perancangan Strategik Panitia .11 SISTEM FAIL PANITIA Segala dokumen dan fail panitia bagi Panitia Kemahiran Hidup Bersepadu disimpan dan dikekaskinikan di bilik guru kanan.Surat menyurat 2005 .

12 STOK DAN INVENTORI PANITIA Stok dan inventori bagi setiap panitia akan direkodkan dalam buku seperti buku Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori dan buku Daftar Stok Bekalan Pejabat.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3. Lampiran 5: Gambar Buku Inventori Lampiran 6: Gambar Borang Daftar Inventori 39 .

26 Graf Pelunjuran KHB ( Perdagangan & Keusahawanan ) 120 100 80 60 40 20 0 PMR 2006 PMR 2007 PMR 2008 PMR 2009 PMR 2010 PMR 2006 PMR 2007 PMR 2008 PMR 2009 PMR 2010 40 .16 1.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 3.00 1.18 1.13 PRESTASI PANITIA KHB ( PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN ) JUMLAH PELAJAR 61 64 30 31 64 GRED C 1 2 1 TAHUN PMR 2006 PMR 2007 PMR 2008 PMR 2009 PMR 2010 A 51 56 30 24 50 B 9 6 6 14 D E % 100 100 100 100 100 GPMP 1.

Saya telah mempelajari banyak perkara semasa berada di sekolah antaranya. saya telah memperoleh pelbagai pengalaman yang tidak mungkin dapat dilupakan sepanjang berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong ini. Ia merupakan suatu pengalaman yang amat menyeronokkan. Hal ini kerana. Melalui aktiviti tersebut. saya telah diberi peluang oleh pihak sekolah untuk masuk ke kelas sebagai guru ganti bagi guru yang tidak hadir. saya dapat mengenali para pelajar dengan berkenalan dengan mereka serta melakukan aktiviti seperti kuiz bersama dengan pelajar. pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah saya ikuti sepanjang tempoh melakukan Rancangan Orientasi Sekolah (ROS) ini sedikit sebanyak telah memberi pengalaman kepada saya tentang situasi yang bakal saya hadapi apabila bergelar seorang guru pada suatu hari nanti. bagaimana cara untuk mengawal keadaan di dalam kelas dan bagaimana cara yang terbaik untuk menyampaikan pengajaran yang berkesan di dalam kelas.Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong 4. Sebagai kesimpulannya. sekolah telah menganjurkan beberapa aktiviti seperti „Larian Merentas Bandaraya‟ dan juga „Temasya Balapan dan Padang‟. 41 .0 KESIMPULAN Secara keseluruhannya. saya telah diberi peluang sebagai salah seorang guru fasilitator untuk mengendalikan program kaunseling bersama pelajar-pelajar Tingkatan Satu hingga Lima. Sepanjang tempoh ROS selama dua minggu ini juga. saya telah mendapat pelbagai pengalaman dengan memegang beberapa tugas untuk dilaksanakan. Semasa melaksanakan minggu ROS juga. Di samping itu juga.

Rancangan Orientasi Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong Lampiran 7: Gambar Program Kaunseling Lampiran 8: Gambar Hari Temasya Balapan dan Padang 42 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful