KESAN DAN PENGARUH ISLAM DLM TAMADUN MELAYU

Bangsawan tempatan yang terawal memeluk Islam .1. Kemunculan Kerajaan Melayu Islam   Persoalan – bagaimana Islam tersebar dan siapa yang menyebarkan? Penyebar : . Ahli Sufi .Muballigh. ulamak.Pendakwah .Pedagang .

Aceh (1507). Minangkabau. Kesultanan Melayu Melaka (14001511 ).Brunai (1480) dll .  Raja-Raja juga memainkan peranan melalui istana Muncul Kerajaan Melayu-Islam seperti Perlak-Samudera-Pasai (840).Johor-Riau-Lingga (1673). Patani Selatan Thailand( 1500). Sumatera (1500).

bersifat rasional dan logikal .Mengapa Agama Islam diterima?  Keistimewaan agama Islam: .mudah difahami .mengutamakan akhlak dan kehalusan budi bahasa .kesamarataan .

Kesan Kedatangan Islam  Politik dan Pentadbiran Sistem Empayar Uthmaniah diperkenalkan. Sultan sebagai Khalifah Allah di muka bumi. Ulama dan mufti penasihat Sultan . Sultan sebagai ketua negara dan ketua agama.

Batu Bersurat Terengganu ) Semangat jihad muncul dengan kedatangan kuasa besar Eropah seperti Portugis. Belanda dan Inggeris .Undang-undang bersaskan syariah walaupun tidak menyeluruh ( Hukum Kanun Melaka.

. masjid. Semua golongan berpeluang mendapat ilmu Lahir golongan intelektual/alim ulama dgn karya berbentuk keagamaan/sastera kitab. surau.pondok. Pendidikan Istana menjadi pusat kegiatan dan penyebaran ilmu Wujud institusi pendidikan formal dan informal seperti madrasah.

Pandangan Semesta Melayu PraIslam dan Zaman Islam  Masyarakat Melayu Praagama Hindu dan Buddha Sistem kepercayaan berasaskan „animisme‟ dan „dinamisme‟ Anamisme – kepercayaan bahawa setiap benda(objek) atau tempat mempunyai kehidupan dalam bentuk roh. . jiwa. semangat dengan perwatakannya sendiri.

Dinamisme – kepercayaan kepada tenaga yang ada dalam roh. jiwa. haiwan. benda-benda yang boleh mendatangkan kesan baik atau buruk kepada manusia. . semangat dalam diri manusia. tumbuhtumbuhan.Kepercayaan ini melahirkan peraturan atau pantang larang tertentu. Kepercayaan ini melahirkan magis melalui penguasaaan terhadap kuasa ghaib dengan perbuatan atau upacara tertentu.

wujud kepercayaan kepada roh nenk moyang yang dipanggil hyang ( poyang/moyang) .Biasanya dilakukan oleh pawang atau bomoh hingga tenaga gahib dapt dipergunakan untuk kepentingan sendiri atau kerugian orang lain. Dalam masyarakat Melayu.

wujud kepercayaan kepada roh nenk moyang yang dipanggil hyang (poyang/moyang) Roh mereka dipercayai masih berada di kalangan mereka dan mempunyai tenaga yang kuat yang boleh mempengaruhi kehidupan mereka .Dalam masyarakat Melayu.

serapah. kena dipuja dan disembah. penyajian.Roh ditenangkan dengan upacara pemujaan dan penyajian Hyang dianggap jelmaan tuhan. Pawang. bomoh. pewayangan dan perbomohan . penyembelihan. dalang sebagai perantara melalui upacara berbentuk pemujaan/penyembahan spt jampi.

bangsawan.Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Hindu dan Buddha   Berkisar tentang perkara yang membesarkan dewa-dewa yang dikaitkan dengan kedudukan raja sebagai penjelmaan dewa-dewa Sistem kasta yang memisahkan golongan raja. golongan agama dan rakyat jelata mempengaruhi sistem sosial kelompok Melayu .

terhadap alam ( nyata / ghaib). Bertitik tolak kepada tanggapan mereka .terhadap kehidupan ( sosial/bukan sosial) .Konsepsi “ adat yang sebenar adat”( hukum alam ) merupaka pandangan semesta Melayu .Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam   Pandangn semesta berpusat kepada manusia. .

  Pepatah “ adat air membasah. adat angin menyejukkan “ Manusia berinteraksi dengan alam – melahirkan satu konsep penting yang mendasari kehidupan mereka iaitu “peng + alam + an ( pengalaman ) Manusia Melayu memahami persoalan kosmologi mereka (makrokosmik/mikrokosmik) . adat api membakar.

w.   Kedatangan Islam memantap pandangan semesta Melayu. Berlaku pentakrifan semula Ayat-ayat suci Al-Quran menjelaskan rahsia tersembunyi kejadian alam semesta Mengukuhkan keyakinan. ketakwaan dan ketauhidan kepada Allah s.t Kepercayaan kepada hari Akhirat adalah natijah dari kehidupan di dunia .

 Pandangan semesta Melayu dibentuk berasakan kepada “hablun minallah” dan “hablun minannas” .

Sekian Terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful