KESAN DAN PENGARUH ISLAM DLM TAMADUN MELAYU

Muballigh.1.Bangsawan tempatan yang terawal memeluk Islam .Pendakwah . ulamak. Ahli Sufi .Pedagang . Kemunculan Kerajaan Melayu Islam   Persoalan – bagaimana Islam tersebar dan siapa yang menyebarkan? Penyebar : .

  Raja-Raja juga memainkan peranan melalui istana Muncul Kerajaan Melayu-Islam seperti Perlak-Samudera-Pasai (840). Minangkabau.Johor-Riau-Lingga (1673). Aceh (1507). Patani Selatan Thailand( 1500).Brunai (1480) dll . Sumatera (1500). Kesultanan Melayu Melaka (14001511 ).

mudah difahami .mengutamakan akhlak dan kehalusan budi bahasa .bersifat rasional dan logikal .kesamarataan .Mengapa Agama Islam diterima?  Keistimewaan agama Islam: .

Sultan sebagai Khalifah Allah di muka bumi. Ulama dan mufti penasihat Sultan .Kesan Kedatangan Islam  Politik dan Pentadbiran Sistem Empayar Uthmaniah diperkenalkan. Sultan sebagai ketua negara dan ketua agama.

Belanda dan Inggeris . Batu Bersurat Terengganu ) Semangat jihad muncul dengan kedatangan kuasa besar Eropah seperti Portugis.Undang-undang bersaskan syariah walaupun tidak menyeluruh ( Hukum Kanun Melaka.

pondok. Semua golongan berpeluang mendapat ilmu Lahir golongan intelektual/alim ulama dgn karya berbentuk keagamaan/sastera kitab. masjid. Pendidikan Istana menjadi pusat kegiatan dan penyebaran ilmu Wujud institusi pendidikan formal dan informal seperti madrasah. surau. .

. semangat dengan perwatakannya sendiri.Pandangan Semesta Melayu PraIslam dan Zaman Islam  Masyarakat Melayu Praagama Hindu dan Buddha Sistem kepercayaan berasaskan „animisme‟ dan „dinamisme‟ Anamisme – kepercayaan bahawa setiap benda(objek) atau tempat mempunyai kehidupan dalam bentuk roh. jiwa.

semangat dalam diri manusia. . tumbuhtumbuhan. benda-benda yang boleh mendatangkan kesan baik atau buruk kepada manusia. Dinamisme – kepercayaan kepada tenaga yang ada dalam roh.Kepercayaan ini melahirkan peraturan atau pantang larang tertentu. jiwa. haiwan. Kepercayaan ini melahirkan magis melalui penguasaaan terhadap kuasa ghaib dengan perbuatan atau upacara tertentu.

Biasanya dilakukan oleh pawang atau bomoh hingga tenaga gahib dapt dipergunakan untuk kepentingan sendiri atau kerugian orang lain. wujud kepercayaan kepada roh nenk moyang yang dipanggil hyang ( poyang/moyang) . Dalam masyarakat Melayu.

wujud kepercayaan kepada roh nenk moyang yang dipanggil hyang (poyang/moyang) Roh mereka dipercayai masih berada di kalangan mereka dan mempunyai tenaga yang kuat yang boleh mempengaruhi kehidupan mereka .Dalam masyarakat Melayu.

Pawang. penyajian.Roh ditenangkan dengan upacara pemujaan dan penyajian Hyang dianggap jelmaan tuhan. dalang sebagai perantara melalui upacara berbentuk pemujaan/penyembahan spt jampi. pewayangan dan perbomohan . serapah. bomoh. kena dipuja dan disembah. penyembelihan.

Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Hindu dan Buddha   Berkisar tentang perkara yang membesarkan dewa-dewa yang dikaitkan dengan kedudukan raja sebagai penjelmaan dewa-dewa Sistem kasta yang memisahkan golongan raja. bangsawan. golongan agama dan rakyat jelata mempengaruhi sistem sosial kelompok Melayu .

Bertitik tolak kepada tanggapan mereka .Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam   Pandangn semesta berpusat kepada manusia.terhadap kehidupan ( sosial/bukan sosial) .Konsepsi “ adat yang sebenar adat”( hukum alam ) merupaka pandangan semesta Melayu .terhadap alam ( nyata / ghaib). .

adat api membakar.  Pepatah “ adat air membasah. adat angin menyejukkan “ Manusia berinteraksi dengan alam – melahirkan satu konsep penting yang mendasari kehidupan mereka iaitu “peng + alam + an ( pengalaman ) Manusia Melayu memahami persoalan kosmologi mereka (makrokosmik/mikrokosmik) .

   Kedatangan Islam memantap pandangan semesta Melayu. Berlaku pentakrifan semula Ayat-ayat suci Al-Quran menjelaskan rahsia tersembunyi kejadian alam semesta Mengukuhkan keyakinan.w.t Kepercayaan kepada hari Akhirat adalah natijah dari kehidupan di dunia . ketakwaan dan ketauhidan kepada Allah s.

 Pandangan semesta Melayu dibentuk berasakan kepada “hablun minallah” dan “hablun minannas” .

Sekian Terima kasih .