KESAN DAN PENGARUH ISLAM DLM TAMADUN MELAYU

ulamak.Pendakwah .Bangsawan tempatan yang terawal memeluk Islam . Kemunculan Kerajaan Melayu Islam   Persoalan – bagaimana Islam tersebar dan siapa yang menyebarkan? Penyebar : .1.Muballigh.Pedagang . Ahli Sufi .

Minangkabau.Brunai (1480) dll . Kesultanan Melayu Melaka (14001511 ). Patani Selatan Thailand( 1500).  Raja-Raja juga memainkan peranan melalui istana Muncul Kerajaan Melayu-Islam seperti Perlak-Samudera-Pasai (840). Sumatera (1500).Johor-Riau-Lingga (1673). Aceh (1507).

kesamarataan .mudah difahami .Mengapa Agama Islam diterima?  Keistimewaan agama Islam: .mengutamakan akhlak dan kehalusan budi bahasa .bersifat rasional dan logikal .

Ulama dan mufti penasihat Sultan .Kesan Kedatangan Islam  Politik dan Pentadbiran Sistem Empayar Uthmaniah diperkenalkan. Sultan sebagai ketua negara dan ketua agama. Sultan sebagai Khalifah Allah di muka bumi.

Batu Bersurat Terengganu ) Semangat jihad muncul dengan kedatangan kuasa besar Eropah seperti Portugis.Undang-undang bersaskan syariah walaupun tidak menyeluruh ( Hukum Kanun Melaka. Belanda dan Inggeris .

 Pendidikan Istana menjadi pusat kegiatan dan penyebaran ilmu Wujud institusi pendidikan formal dan informal seperti madrasah. .pondok. masjid. surau. Semua golongan berpeluang mendapat ilmu Lahir golongan intelektual/alim ulama dgn karya berbentuk keagamaan/sastera kitab.

jiwa. semangat dengan perwatakannya sendiri.Pandangan Semesta Melayu PraIslam dan Zaman Islam  Masyarakat Melayu Praagama Hindu dan Buddha Sistem kepercayaan berasaskan „animisme‟ dan „dinamisme‟ Anamisme – kepercayaan bahawa setiap benda(objek) atau tempat mempunyai kehidupan dalam bentuk roh. .

Dinamisme – kepercayaan kepada tenaga yang ada dalam roh. semangat dalam diri manusia.Kepercayaan ini melahirkan peraturan atau pantang larang tertentu. tumbuhtumbuhan. benda-benda yang boleh mendatangkan kesan baik atau buruk kepada manusia. haiwan. Kepercayaan ini melahirkan magis melalui penguasaaan terhadap kuasa ghaib dengan perbuatan atau upacara tertentu. . jiwa.

Biasanya dilakukan oleh pawang atau bomoh hingga tenaga gahib dapt dipergunakan untuk kepentingan sendiri atau kerugian orang lain. wujud kepercayaan kepada roh nenk moyang yang dipanggil hyang ( poyang/moyang) . Dalam masyarakat Melayu.

Dalam masyarakat Melayu. wujud kepercayaan kepada roh nenk moyang yang dipanggil hyang (poyang/moyang) Roh mereka dipercayai masih berada di kalangan mereka dan mempunyai tenaga yang kuat yang boleh mempengaruhi kehidupan mereka .

serapah.Roh ditenangkan dengan upacara pemujaan dan penyajian Hyang dianggap jelmaan tuhan. penyembelihan. kena dipuja dan disembah. dalang sebagai perantara melalui upacara berbentuk pemujaan/penyembahan spt jampi. penyajian. pewayangan dan perbomohan . Pawang. bomoh.

golongan agama dan rakyat jelata mempengaruhi sistem sosial kelompok Melayu . bangsawan.Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Hindu dan Buddha   Berkisar tentang perkara yang membesarkan dewa-dewa yang dikaitkan dengan kedudukan raja sebagai penjelmaan dewa-dewa Sistem kasta yang memisahkan golongan raja.

Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam   Pandangn semesta berpusat kepada manusia.terhadap kehidupan ( sosial/bukan sosial) . .Konsepsi “ adat yang sebenar adat”( hukum alam ) merupaka pandangan semesta Melayu .terhadap alam ( nyata / ghaib). Bertitik tolak kepada tanggapan mereka .

adat angin menyejukkan “ Manusia berinteraksi dengan alam – melahirkan satu konsep penting yang mendasari kehidupan mereka iaitu “peng + alam + an ( pengalaman ) Manusia Melayu memahami persoalan kosmologi mereka (makrokosmik/mikrokosmik) .  Pepatah “ adat air membasah. adat api membakar.

w. ketakwaan dan ketauhidan kepada Allah s.t Kepercayaan kepada hari Akhirat adalah natijah dari kehidupan di dunia .   Kedatangan Islam memantap pandangan semesta Melayu. Berlaku pentakrifan semula Ayat-ayat suci Al-Quran menjelaskan rahsia tersembunyi kejadian alam semesta Mengukuhkan keyakinan.

 Pandangan semesta Melayu dibentuk berasakan kepada “hablun minallah” dan “hablun minannas” .

Sekian Terima kasih .