KESAN DAN PENGARUH ISLAM DLM TAMADUN MELAYU

Pedagang .Muballigh.Pendakwah . Ahli Sufi .Bangsawan tempatan yang terawal memeluk Islam . ulamak.1. Kemunculan Kerajaan Melayu Islam   Persoalan – bagaimana Islam tersebar dan siapa yang menyebarkan? Penyebar : .

  Raja-Raja juga memainkan peranan melalui istana Muncul Kerajaan Melayu-Islam seperti Perlak-Samudera-Pasai (840). Minangkabau. Kesultanan Melayu Melaka (14001511 ).Brunai (1480) dll . Sumatera (1500).Johor-Riau-Lingga (1673). Aceh (1507). Patani Selatan Thailand( 1500).

Mengapa Agama Islam diterima?  Keistimewaan agama Islam: .kesamarataan .bersifat rasional dan logikal .mudah difahami .mengutamakan akhlak dan kehalusan budi bahasa .

Sultan sebagai ketua negara dan ketua agama.Kesan Kedatangan Islam  Politik dan Pentadbiran Sistem Empayar Uthmaniah diperkenalkan. Ulama dan mufti penasihat Sultan . Sultan sebagai Khalifah Allah di muka bumi.

Belanda dan Inggeris . Batu Bersurat Terengganu ) Semangat jihad muncul dengan kedatangan kuasa besar Eropah seperti Portugis.Undang-undang bersaskan syariah walaupun tidak menyeluruh ( Hukum Kanun Melaka.

masjid. Semua golongan berpeluang mendapat ilmu Lahir golongan intelektual/alim ulama dgn karya berbentuk keagamaan/sastera kitab. . Pendidikan Istana menjadi pusat kegiatan dan penyebaran ilmu Wujud institusi pendidikan formal dan informal seperti madrasah. surau.pondok.

.Pandangan Semesta Melayu PraIslam dan Zaman Islam  Masyarakat Melayu Praagama Hindu dan Buddha Sistem kepercayaan berasaskan „animisme‟ dan „dinamisme‟ Anamisme – kepercayaan bahawa setiap benda(objek) atau tempat mempunyai kehidupan dalam bentuk roh. jiwa. semangat dengan perwatakannya sendiri.

Kepercayaan ini melahirkan peraturan atau pantang larang tertentu. semangat dalam diri manusia. Kepercayaan ini melahirkan magis melalui penguasaaan terhadap kuasa ghaib dengan perbuatan atau upacara tertentu. haiwan. tumbuhtumbuhan. . benda-benda yang boleh mendatangkan kesan baik atau buruk kepada manusia. Dinamisme – kepercayaan kepada tenaga yang ada dalam roh. jiwa.

wujud kepercayaan kepada roh nenk moyang yang dipanggil hyang ( poyang/moyang) . Dalam masyarakat Melayu.Biasanya dilakukan oleh pawang atau bomoh hingga tenaga gahib dapt dipergunakan untuk kepentingan sendiri atau kerugian orang lain.

wujud kepercayaan kepada roh nenk moyang yang dipanggil hyang (poyang/moyang) Roh mereka dipercayai masih berada di kalangan mereka dan mempunyai tenaga yang kuat yang boleh mempengaruhi kehidupan mereka .Dalam masyarakat Melayu.

Pawang. penyajian. kena dipuja dan disembah. pewayangan dan perbomohan . penyembelihan. serapah.Roh ditenangkan dengan upacara pemujaan dan penyajian Hyang dianggap jelmaan tuhan. bomoh. dalang sebagai perantara melalui upacara berbentuk pemujaan/penyembahan spt jampi.

golongan agama dan rakyat jelata mempengaruhi sistem sosial kelompok Melayu . bangsawan.Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Hindu dan Buddha   Berkisar tentang perkara yang membesarkan dewa-dewa yang dikaitkan dengan kedudukan raja sebagai penjelmaan dewa-dewa Sistem kasta yang memisahkan golongan raja.

Konsepsi “ adat yang sebenar adat”( hukum alam ) merupaka pandangan semesta Melayu .terhadap kehidupan ( sosial/bukan sosial) . Bertitik tolak kepada tanggapan mereka .terhadap alam ( nyata / ghaib).Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam   Pandangn semesta berpusat kepada manusia. .

  Pepatah “ adat air membasah. adat api membakar. adat angin menyejukkan “ Manusia berinteraksi dengan alam – melahirkan satu konsep penting yang mendasari kehidupan mereka iaitu “peng + alam + an ( pengalaman ) Manusia Melayu memahami persoalan kosmologi mereka (makrokosmik/mikrokosmik) .

Berlaku pentakrifan semula Ayat-ayat suci Al-Quran menjelaskan rahsia tersembunyi kejadian alam semesta Mengukuhkan keyakinan.   Kedatangan Islam memantap pandangan semesta Melayu.t Kepercayaan kepada hari Akhirat adalah natijah dari kehidupan di dunia . ketakwaan dan ketauhidan kepada Allah s.w.

 Pandangan semesta Melayu dibentuk berasakan kepada “hablun minallah” dan “hablun minannas” .

Sekian Terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful