Buku Log KRS

Logo Buku Log Kadet Remaja Sekolah Nama: No. Kad Pengenalan: Kumpulan:

1. Muka depan buku log –

2. Isi kandungan -

1. Biodata 2. Organisasi Unit KRS 3. Perlembagaan 4. Logo KRS 5. Lagu KRS 6. Sejarah KRS 7. Aktiviti

Kumpulan:

3. Biodata anggota 4. Organisasi unit KRS 5. Perlembagaan 6. Logo KRS beserta huraian

Disediakan oleh: KRS IPG Kampus Perlis

Aktiviti – mingguan perkhemahan Disediakan oleh: KRS IPG Kampus Perlis .7. Sejarah KRS 9. Lagu KRS 8.