PEKA 1 Tujuan : Mengkaji bagaimana panjang suatu bandul mempengaruhi tempoh ayunannya Semakin pendek bandul, semakin pendek

tempoh untuk 10 ayunan

Hipotesis :

Pemboleh ubah : a) yang dimalarkan : bilangan ayunan b) yang dimanipulasikan : panjang bandul c) yang bergerak balas : masa bagi 10 ayunan lengkap Bahan : Radas : Prosedur : Bandul, benang Kaki retort dan pengapit, pembaris meter, jam randik 1. 2. 3. 4. Satu bandul dengan benang sepanjang 10cm disediakan Bandul ditarik pada suatu kedudukan dan kemudian dilepaskan Masa bagi 10 ayunan dicatat dalam jadual Eksperimen diulangi dengan menggunakan panjang bandul yang berbeza-beza seperti dalam jadual 5. Graf masa bagi 10 ayunan lengkap melawan panjang bandul dilukis

Keputusan :

Eksperimen 1 2 3 4 5

Panjang bandul/cm 10 20 30 40 50

Masa bagi 10 ayunan lengkap 8.8 13.2 16.5 18.4 20.0

Berdasarkan keputusan dalam jadual. Apakah inferens yang dapat dibuat bagi eksperimen ini? Masa bagi 10 ayunan lengkap lebih pendek kerana bandul lebih pendek 3. Masa yang diambil untuk bandul membuat satu ayunan lengkap meningkat dengan panjang bandul . semakin panjang masa bagi 10 ayunan lengkap / Semakin pendek bandul. Nyatakan perbezaan dalam masa bagi bandul panjang dan bandul pendek untuk melakukan 10 ayunan lengkap Bandul yang lebih panjang mengambil masa yang lebih panjang untuk melakukan 10 ayunan lengkap / Bandul yang lebih pendek mengambil masa yang lebih pendek untuk melakukan 10 ayunan lengkap 2. semakin pendek masa bagi 10 ayunan lengkap 5. plotkan graf masa bagi 10 ayunan lengkap melawan panjang bandul 4. Ramalkan masa yang diambil bagi 60cm panjang bandul untuk melakukan 10 ayunan lengkap Lebih dari 20s Kesimpulan 1. Hipotesis adalah diterima 2. Nyatakan hubungan antara panjang bandul dengan masa bagi 10 ayunan lengkap Semakin panjang bandul.Analisis : 1.